update FIREFOX_23_0b1_BUILD1 FIREFOX_23_0b1_RELEASE FIREFOX_23_0b2_BUILD1 FIREFOX_23_0b2_RELEASE FIREFOX_23_0b3_BUILD1 FIREFOX_23_0b3_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Wed, 12 Jun 2013 22:53:37 +0200
changeset 983 fd9cad9f7329801590d5fccda0e0bbd51ef03cfd
parent 982 0e12bfb7673efa7f6f78bed922eba9396739f89c
child 984 1fc7cad2569acedde26cf3b2988b59aa4c3ab694
child 988 5c24ec68c2f0cacccc7abf4a25543c05d5f33661
child 991 bb56749f779b4255a386b0a38d65d5da58ac626c
child 993 216e9f989988c633b775b42d5d837ffdc3481e45
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -392,21 +392,21 @@ service.install.learnmore=Ďalšie informácie…
 # LOCALIZATION NOTE (social.turnOff.label): %S is the name of the social provider
 social.turnOff.label=Vypnúť %S
 social.turnOff.accesskey=n
 # LOCALIZATION NOTE (social.turnOn.label): %S is the name of the social provider
 social.turnOn.label=Zapnúť %S
 social.turnOn.accesskey=n
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.markpage.label): %S is the name of the social provider
-social.markpage.label=Odoslať stránku do %S
-social.unmarkpage.label=Odstrániť stránku z %S
+social.markpage.label=Odoslať stránku na %S
+social.unmarkpage.label=Odstrániť stránku zo služby %S
 # LOCALIZATION NOTE (social.marklink.label): %S is the name of the social provider
-social.marklink.label=Odoslať odkaz do %S
-social.unmarklink.label=Odstrániť odkaz z %S
+social.marklink.label=Odoslať odkaz na %S
+social.unmarklink.label=Odstrániť odkaz zo služby %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.error.message): %1$S is brandShortName (e.g. Firefox), %2$S is the name of the social provider
 social.error.message=%1$S sa momentálne nedokáže prihlásiť k %2$S.
 social.error.tryAgain.label=Skúsiť znova
 social.error.tryAgain.accesskey=S
 social.error.closeSidebar.label=Zavrieť tento bočný panel
 social.error.closeSidebar.accesskey=Z
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
@@ -1,123 +1,123 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Inspector
-# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Inspect'.
-#
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Web Console
+# command line which is available from the Web Developer sub-menu
+# -> 'Web Console'.
+# These messages are displayed when an attempt is made to validate a
+# page or a cache manifest using AppCacheUtils.jsm
+
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
-# LOCALIZATION NOTE (noManifest): Used when an attempt is made to validate a
-# page using AppCacheUtils.jsm that has no cache manifest.
+# LOCALIZATION NOTE (noManifest): the specified page has no cache manifest.
 noManifest=Zadaná stránka neobsahuje manifest.
 
-# LOCALIZATION NOTE (notUTF8): Used when an attempt is made to validate a
-# cache manifest using AppCacheUtils.jsm having a character encoding that is not
-# UTF-8.
+# LOCALIZATION NOTE (notUTF8): the associated cache manifest has a character
+# encoding that is not UTF-8. Parameters: %S is the current encoding.
 notUTF8=Manifest má kódovanie %S. Manifesty musia mať kódovanie utf-8.
 
-# LOCALIZATION NOTE (badMimeType): Used when an attempt is made to validate a
-# cache manifest using AppCacheUtils.jsm having a mimetype that is not
-# text/cache-manifest.
+# LOCALIZATION NOTE (badMimeType): the associated cache manifest has a
+# mimetype that is not text/cache-manifest. Parameters: %S is the current
+# mimetype.
 badMimeType=Manifest má typ mime: %S. Manifesty musia mať typ mime text/cache-manifest.
 
-# LOCALIZATION NOTE (duplicateURI): Used when an attempt is made to validate a
-# page using AppCacheUtils.jsm that has a cache manifest which references the
-# same URI from multiple locations.
-duplicateURI=Adresa URI %S je odkazovaná na viacerých miestach. Toto nie je povolené: %S.
+# LOCALIZATION NOTE (duplicateURI): the associated cache manifest references
+# the same URI from multiple locations. Parameters: %1$S is the URI, %2$S is a
+# list of references to this URI.
+duplicateURI=Adresa URI %1$S je odkazovaná na viacerých miestach. Toto nie je povolené: %2$S.
 
-# LOCALIZATION NOTE (networkBlocksURI): Used when an attempt is made to validate
-# a page using AppCacheUtils.jsm that has a cache manifest which references the
-# same URI in the NETWORK section as it does in other sections.
-networkBlocksURI=Riadok %S (%S) sekcie NETWORK zabraňuje ukladaniu do vyrovnávacej pamäte riadku %S (%S) v sekcii %S.
-
-# LOCALIZATION NOTE (fallbackBlocksURI): Used when an attempt is made to
-# validate a page using AppCacheUtils.jsm that has a cache manifest which
-# references the same URI in the FALLBACK section as it does in other sections.
-fallbackBlocksURI=Riadok %S (%S) sekcie FALLBACK zabraňuje ukladaniu do vyrovnávacej pamäte riadku %S (%S) v sekcii %S.
+# LOCALIZATION NOTE (networkBlocksURI, fallbackBlocksURI): the associated
+# cache manifest references the same URI in the NETWORK (or FALLBACK) section
+# as it does in other sections. Parameters: %1$S is the line number, %2$S is
+# the resource name, %3$S is the line number, %4$S is the resource name, %5$S
+# is the section name.
+networkBlocksURI=Riadok %1$S (%2$S) v sekcii NETWORK zabraňuje ukladaniu riadku %3$S (%4$S) do vyrovnávacej pamäte v sekcii %5$S.
+fallbackBlocksURI=Riadok %1$S (%2$S) v sekcii FALLBACK zabraňuje ukladaniu riadku %3$S (%4$S) do vyrovnávacej pamäte v sekcii %5$S.
 
-# LOCALIZATION NOTE (fileChangedButNotManifest): Used when an attempt is made to
-# validate a page using AppCacheUtils.jsm that has a cache manifest which
+# LOCALIZATION NOTE (fileChangedButNotManifest): the associated cache manifest
 # references a URI that has a file modified after the cache manifest.
-fileChangedButNotManifest=Súbor %S bol upravený po %S. Pokiaľ nebol zmenený text v súbore manifestu, použije sa verzia uložená vo vyrovnávacej pamäti (riadok %S).
+# Parameters: %1$S is the resource name, %2$S is the cache manifest, %3$S is
+# the line number.
+fileChangedButNotManifest=Súbor %1$S bol upravený po využití %2$S. Pokiaľ nebol zmenený text v súbore manifestu, použije sa verzia uložená vo vyrovnávacej pamäti (riadok %3$S).
 
-# LOCALIZATION NOTE (cacheControlNoStore): Used when an attempt is made to
-# validate a page using AppCacheUtils.jsm that has a header preventing caching
-# or storing information.
-cacheControlNoStore=%S má cache-control nastavený na no-store. Týmto sa zabráni vyrovnávacej pamäti aplikácie uložiť súbor (riadok %S).
+# LOCALIZATION NOTE (cacheControlNoStore): the specified page has a header
+# preventing caching or storing information. Parameters: %1$S is the resource
+# name, %2$S is the line number.
+cacheControlNoStore=%1$S má cache-control nastavený na no-store. Týmto sa zabráni vyrovnávacej pamäti aplikácie uložiť súbor (riadok %2$S).
 
-# LOCALIZATION NOTE (notAvailable): Used when an attempt is made to validate a
-# page using AppCacheUtils.jsm that is not available.
-notAvailable=%S ukazuje na zdroj, ktorý nie je dostupný (riadok %S).
+# LOCALIZATION NOTE (notAvailable): the specified resource is not available.
+# Parameters: %1$S is the resource name, %2$S is the line number.
+notAvailable=%1$S ukazuje na zdroj, ktorý nie je dostupný (riadok %2$S).
 
-# LOCALIZATION NOTE (invalidURI): Used when an invalid URI is passed to the
-# appcache.
+# LOCALIZATION NOTE (invalidURI): it's used when an invalid URI is passed to
+# the appcache.
 invalidURI=Adresa URI zadaná pre AppCacheUtils nie je platná.
 
-# LOCALIZATION NOTE (noResults) Used when a search returns no results.
+# LOCALIZATION NOTE (noResults): it's used when a search returns no results.
 noResults=Žiadne výsledky pre vaše vyhľadávanie.
 
-# LOCALIZATION NOTE (cacheDisabled) Used when the cache is disabled and an
-# attempt is made to view offline data.
+# LOCALIZATION NOTE (cacheDisabled): it's used when the cache is disabled and
+# an attempt is made to view offline data.
 cacheDisabled=Vyrovnávacia disková pamäť je vypnutá. Nastavte browser.cache.disk.enable na true v nastaveniach about:config a skúste to znova.
 
-# LOCALIZATION NOTE (firstLineMustBeCacheManifest): Used when an attempt is made
-# to validate a cache manifest using AppCacheUtils.jsm having a first line that
-# is not "CACHE MANIFEST."
+# LOCALIZATION NOTE (firstLineMustBeCacheManifest): the associated cache
+# manifest has a first line that is not "CACHE MANIFEST". Parameters: %S is
+# the line number.
 firstLineMustBeCacheManifest=Prvým riadkom manifestu musí byť "CACHE MANIFEST" (riadok %S).
 
-# LOCALIZATION NOTE (cacheManifestOnlyFirstLine): Used when an attempt is made
-# to validate a cache manifest using AppCacheUtils.jsm having "CACHE MANIFEST"
-# on a line other than the first line.
+# LOCALIZATION NOTE (cacheManifestOnlyFirstLine): the associated cache
+# manifest has "CACHE MANIFEST" on a line other than the first line.
+# Parameters: %S is the line number where "CACHE MANIFEST" appears.
 cacheManifestOnlyFirstLine="CACHE MANIFEST" je platný len na prvom riadku (riadok %S).
 
-# LOCALIZATION NOTE (asteriskInWrongSection): Used when an attempt is made
-# to validate a cache manifest using AppCacheUtils.jsm having an asterisk (*) in
-# a section other than the network section.
-asteriskInWrongSection=Hviezdička bola použitá ako zástupný znak v sekcii %S (riadok %S). Riadok obsahujúci hviezdičku sa nazýva príznak zástupného znaku v online bielej listine a je platný len v sekcii NETWORK. Iné použitie znaku * je zakázané. Prítomnosť tohto príznaku indikuje, že akákoľvek adresa URI nevedená ako uložená vo vyrovnávacej pamäti je implicitne považovaná ako prítomná v mennom priestore online bielej listiny. Ak príznak nie je prítomný, stav blokovania indikuje, že adresy URI explicitne neuvedené v manifeste sa považujú za nedostupné.
+# LOCALIZATION NOTE (asteriskInWrongSection): the associated cache manifest
+# has an asterisk (*) in a section other than the NETWORK section. Parameters:
+# %1$S is the section name, %2$S is the line number.
+asteriskInWrongSection=Hviezdička bola použitá ako zástupný znak v sekcii %1$S (riadok %2$S). Riadok obsahujúci hviezdičku sa nazýva príznak zástupného znaku v online bielej listine a je platný len v sekcii NETWORK. Iné použitie znaku * je zakázané. Prítomnosť tohto príznaku indikuje, že akákoľvek adresa URI nevedená ako uložená vo vyrovnávacej pamäti je implicitne považovaná ako prítomná v mennom priestore online bielej listiny. Ak príznak nie je prítomný, stav blokovania indikuje, že adresy URI explicitne neuvedené v manifeste sa považujú za nedostupné.
 
-# LOCALIZATION NOTE (escapeSpaces): Used when an attempt is made to validate a
-# cache manifest using AppCacheUtils.jsm having a space in a URI. Spaces are to
-# be replaced with %20.
+# LOCALIZATION NOTE (escapeSpaces): the associated cache manifest has a space
+# in a URI. Spaces must be replaced with %20. Parameters: %S is the line
+# number where this error occurs.
 escapeSpaces=Medzery v adresách URI musia byť nahradené reťazcom %20 (riadok %S).
 
-# LOCALIZATION NOTE (slashDotDotSlashBad): Used when an attempt is made to
-# validate a cache manifest using AppCacheUtils.jsm having a URI containing
-# /../, which is invalid.
+# LOCALIZATION NOTE (slashDotDotSlashBad): the associated cache manifest has a
+# URI containing /../, which is invalid. Parameters: %S is the line number
+# where this error occurs.
 slashDotDotSlashBad=/../ nie je platným prefixom pre URI (riadok %S).
 
-# LOCALIZATION NOTE (tooManyDotDotSlashes): Used when an attempt is made to
-# validate a cache manifest using AppCacheUtils.jsm having a URI containing
-# too many ../ operators. Too many of these operaters mean that the file would
-# be below the root of the site, which is not possible.
+# LOCALIZATION NOTE (tooManyDotDotSlashes): the associated cache manifest has
+# a URI containing too many ../ operators. Too many of these operators mean
+# that the file would be below the root of the site, which is not possible.
+# Parameters: %S is the line number where this error occurs.
 tooManyDotDotSlashes=Príliš veľa operátorov bodka bodka lomka (../) (riadok %S).
 
-# LOCALIZATION NOTE (fallbackUseSpaces): Used when an attempt is made to
-# validate a cache manifest using AppCacheUtils.jsm having a FALLBACK section
-# containing more or less than the standard two URIs seperated by a single
-# space.
+# LOCALIZATION NOTE (fallbackUseSpaces): the associated cache manifest has a
+# FALLBACK section containing more or less than the standard two URIs
+# separated by a single space. Parameters: %S is the line number where this
+# error occurs.
 fallbackUseSpaces=V sekcii FALLBACK sú povolené len dve adresy URI oddelené medzerou (riadok %S).
 
-# LOCALIZATION NOTE (fallbackAsterisk): Used when an attempt is made to validate
-# a cache manifest using AppCacheUtils.jsm having a FALLBACK section that
-# attempts to use an asterisk (*) as a wildcard. In this section the URI is
-# simply a path prefix.
+# LOCALIZATION NOTE (fallbackAsterisk): the associated cache manifest has a
+# FALLBACK section that attempts to use an asterisk (*) as a wildcard. In this
+# section the URI is simply a path prefix. Parameters: %S is the line number
+# where this error occurs.
 fallbackAsterisk=Hviezdička (*) bola nekorektne použitá ako zástupný znak v mennom priestore fallback (riadok %S). Menný priestor sa jednoducho musí zhodovať s prefixom cesty.
 
-# LOCALIZATION NOTE (settingsBadValue): Used when an attempt is made to validate
-# a cache manifest using AppCacheUtils.jsm having a SETTINGS section containing
-# something other than the valid "prefer-online" or "fast."
+# LOCALIZATION NOTE (settingsBadValue): the associated cache manifest has a
+# SETTINGS section containing something other than the valid "prefer-online"
+# or "fast". Parameters: %S is the line number where this error occurs.
 settingsBadValue=Sekcia SETTINGS môže obsahovať len jednu hodnotu, "prefer-online" alebo "fast" (riadok %S).
 
-# LOCALIZATION NOTE (invalidSectionName): Used when an attempt is made to
-# validate a cache manifest using AppCacheUtils.jsm containing an invalid
-# section name.
-invalidSectionName=Neplatný názov sekcie (%S) (riadok %S).
+# LOCALIZATION NOTE (invalidSectionName): the associated cache manifest
+# contains an invalid section name. Parameters: %1$S is the section name, %2$S
+# is the line number.
+invalidSectionName=Neplatný názov sekcie (%1$S) (riadok %2$S).
 
-# LOCALIZATION NOTE (entryNotFound): Used when an attempt is made to view a
-# cache entry that does not exist.
+# LOCALIZATION NOTE (entryNotFound): the requested cache entry that does not
+# exist.
 entryNotFound=Položka nebola nájdená.