Bug 1010577 - Shim window.controllers (with a warning) in RELEASE_BUILDs FENNEC_31_0b10_BUILD2 FENNEC_31_0b10_RELEASE FENNEC_31_0b11_BUILD1 FENNEC_31_0b11_RELEASE FENNEC_31_0b1_BUILD1 FENNEC_31_0b1_RELEASE FENNEC_31_0b2_BUILD1 FENNEC_31_0b2_RELEASE FENNEC_31_0b4_BUILD1 FENNEC_31_0b4_RELEASE FENNEC_31_0b6_BUILD2 FENNEC_31_0b6_RELEASE FENNEC_31_0b8_BUILD1 FENNEC_31_0b8_RELEASE FIREFOX_31_0b1_BUILD1 FIREFOX_31_0b1_RELEASE FIREFOX_31_0b2_BUILD1 FIREFOX_31_0b2_RELEASE FIREFOX_31_0b3_BUILD1 FIREFOX_31_0b3_RELEASE FIREFOX_31_0b4_BUILD1 FIREFOX_31_0b4_RELEASE FIREFOX_31_0b5_BUILD1 FIREFOX_31_0b5_RELEASE FIREFOX_31_0b6_BUILD1 FIREFOX_31_0b6_BUILD2 FIREFOX_31_0b6_RELEASE FIREFOX_31_0b7_BUILD1 FIREFOX_31_0b7_RELEASE FIREFOX_31_0b8_BUILD1 FIREFOX_31_0b8_RELEASE FIREFOX_31_0b9_BUILD1 FIREFOX_31_0b9_RELEASE THUNDERBIRD_31_0b1_BUILD1 THUNDERBIRD_31_0b1_RELEASE THUNDERBIRD_31_0b2_BUILD1 THUNDERBIRD_31_0b2_RELEASE THUNDERBIRD_31_0b3_BUILD1 THUNDERBIRD_31_0b3_RELEASE
authorVlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>
Wed, 21 May 2014 21:52:19 +0200
changeset 1253 fbe261b00c22de2e9e40350f65074dded540e222
parent 1252 0d6ec4aa60c6c2d15a7160ed2389d9c44e6f327e
child 1254 bdee67b8050e02a0b65606b948e37c338397915d
child 1255 739b53485eb9a03728dbecf250acfbb51c9263fa
child 1256 5c60a7b171df492df02bbda88990887c45727e2e
child 1257 901b91b05a57bcaf9595a336aa988647c5f54f1f
child 1258 86357092d4f16fda2e0b2023252f27a3c065e026
child 1259 618ebb2264eea8a33f050215e4945f249bcd45e3
child 1260 02881c2e24ffa2b911db45d9792dcfd90fe103dd
child 1261 282a45c2e4a4517a2edc78b0e80266e95f53b397
child 1262 234638259f1c0dafb3f04d8a8b578306bc4f517c
child 1263 697f2d3cf41452fc5bad57f74aed8e4f23d02375
child 1264 a302de1a48b69bf182cd09cd3fc26e6175ddd4b7
child 1265 7b64e83cd7dea4e76543ca561e60a1942277b3f1
child 1266 bc2768a40e73307d05e525ee660efddaab7e18ac
child 1267 7ce038091b0a8c03dd0c4a2b89d8885f4c709359
child 1268 5a11ca9b4d444652b8047fa95a5acb3479cf75ec
child 1269 cc90d54e003878809296b51f75e8aaed79756f61
child 1270 b58fb28d86e45ab5983ec9c80d346438b100d0e5
child 1271 601a272f8b9dd64b4d4cbc0373e02741bb001028
child 1272 236d35837b2b0ae2bb86b3d640b5f4e6b5e47ce9
child 1273 78ddc76f1484934bccd23ba7f3c31b42c20868d2
child 1274 414a76009992c649d2f04aed2137abc0a3e41e15
child 1275 ee11a86bd42c48e32439c56d1c4236269833d0a7
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
bugs1010577
Bug 1010577 - Shim window.controllers (with a warning) in RELEASE_BUILDs
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -142,8 +142,10 @@ ShowModalDialogWarning=Používanie window.showModalDialog() je zavrhnuté. Používajte radšej window.open(). Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window.open
 Window_ContentWarning=Používanie window._content je zavrhnuté. Používajte radšej window.content.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
 SyncXMLHttpRequestWarning=Synchrónna požiadavka XMLHttpRequest je v hlavnom vlákne zavrhnutá kvôli jej nežiaducim účinkom na koncového používateľa. Ďalšie informácie na http://xhr.spec.whatwg.org/
 ImplicitMetaViewportTagFallback=Nebola nájdená značka meta-viewport. Túto značku je potrebné explicitne špecifikovať, aby sa zabránilo neočakávaným zmenám správania v budúcich verziách. Ďalšie informácie na https://developer.mozilla.org/en/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DataContainerEvent" or "CustomEvent"
 DataContainerEventWarning=Používanie DataContainerEvent je zavrhnuté. Používajte radšej CustomEvent.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "sendAsBinary" or "send(Blob data)"
 SendAsBinaryWarning=Neštandardná metóda sendAsBinary je zavrhnutá a čoskoro bude odstránená. Používajte radšej metódu send(Blob data).
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers"
+Window_ControllersWarning=Používanie window.controllers je zavrhnuté. Nepoužívajte ju na detekciu UA.