update FIREFOX_20_0b1_BUILD1 FIREFOX_20_0b1_BUILD2 FIREFOX_20_0b1_RELEASE SEAMONKEY_2_17b1_BUILD1 SEAMONKEY_2_17b1_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Fri, 15 Feb 2013 21:33:14 +0100
changeset 886 fb87a07d620fe1797f6770737cf36ea838b6e5d1
parent 885 c244fc4ecbc8987d4ee76cb275039628532da384
child 887 a1b6c49afdd3b8066add3c6697eca8dd99d64fb0
child 889 cda7a032b5dc92de37356aec66b6f6d4936c92cb
child 890 c02945721817ad9cc174cea6d8e64a5d81f0ef82
child 893 779e25c531082317d6bed9b482ddac7bc59e9d80
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutHealthReport.dtd
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/aboutHealthReport.dtd
@@ -0,0 +1,31 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- metrics.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
+<!ENTITY abouthealth.locale-direction "ltr">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (abouthealth.pagetitle): Firefox Health Report is a proper noun in en-US, please keep this in mind. -->
+<!ENTITY abouthealth.pagetitle "Správa o kondícii prehliadača &brandShortName;">
+<!ENTITY abouthealth.header "Správa o kondícii prehliadača &brandFullName;">
+
+<!ENTITY abouthealth.intro.title "Čo je správa o kondícii prehliadača &brandShortName;?">
+
+<!ENTITY abouthealth.intro-enabled "&brandFullName; zbiera niektoré údaje o Vašom počítači a jeho používaní s cieľom poskytnúť Vám lepší zážitok z prehliadania webu.">
+<!ENTITY abouthealth.intro-disabled "Aktuálne spoločnosti &vendorShortName; neodosielate žiadne údaje. Ak chcete pomôcť urobiť &brandShortName; lepším, kliknite na tlačidlo &quot;&abouthealth.optin;&quot;.">
+
+<!ENTITY abouthealth.optin "Pomôcť urobiť &brandShortName; lepším">
+<!ENTITY abouthealth.optout "Vypnúť odosielanie údajov">
+
+<!ENTITY abouthealth.optout.confirmationPrompt.title "Zastaviť odosielanie údajov?">
+<!ENTITY abouthealth.optout.confirmationPrompt.message "Naozaj chcete zastaviť odosielanie údajov a vymazať všetky doteraz odoslané údaje uložené na serveroch &vendorShortName;?">
+
+<!ENTITY abouthealth.show-raw-data "Zobraziť podrobnosti">
+<!ENTITY abouthealth.hide-raw-data "Skryť podrobnosti">
+
+<!ENTITY abouthealth.show-report "Zobraziť správu pre &brandShortName;">
+
+<!ENTITY abouthealth.details.description-start "Toto sú údaje, ktoré &brandFullName; odosiela pre správne fungovanie funkcie Správa o kondícii prehliadača &brandShortName;. Na ">
+<!ENTITY abouthealth.details-link "tejto stránke">
+<!ENTITY abouthealth.details.description-end " nájdete podrobnejšie informácie o tom, aké údaje sa odosielajú a prečo.">
+<!ENTITY abouthealth.no-data-available "Zatiaľ neboli odoslané žiadne údaje. Skúste to neskôr.">
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -17,16 +17,19 @@
 <!ENTITY aboutProduct.label    "O prehliadači &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutProduct.accesskey  "O">
 <!ENTITY productHelp.label    "Pomocník prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY productHelp.accesskey  "P">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
 <!ENTITY helpSafeMode.label    "Reštartovať a zakázať doplnky…">
 <!ENTITY helpSafeMode.accesskey  "R">
 
+<!ENTITY healthReport.label    "Správa o kondícii prehliadača &brandShortName;">
+<!ENTITY healthReport.accesskey  "S">
+
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informácie pre riešenie problémov">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "n">
 
 <!ENTITY helpFeedbackPage.label   "Odoslať svoj názor…">
 <!ENTITY helpFeedbackPage.accesskey "d">
 
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Možnosti…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -346,26 +346,20 @@ syncPromoNotification.learnMoreLinkText=Ďalšie informácie
 # The final space separates this text from the Learn More link.
 syncPromoNotification.addons.description=Pomocou služby %S môžete pristupovať ku všetkým svojim doplnkom.\u0020
 # LOCALIZATION NOTE (syncPromoNotification.addons-sync-disabled.label):
 # This appears in the add-on install complete panel when Sync is set
 # but addons sync is not. %S will be replaced by syncBrandShortName.
 # The final space separates this text from the Learn More link.
 syncPromoNotification.addons-sync-disabled.description=Pomocou účtu služby %S si môžete synchronizovať doplnky na svojich zariadeniach.\u0020
 
-# Telemetry prompt
-# LOCALIZATION NOTE (telemetryOptInPrompt): %1$S will be replaced by
-# brandFullName, and %2$S by the value of the toolkit.telemetry.server_owner
-# preference.
-telemetryOptInPrompt = Chcete pomôcť spoločnosti %2$S zlepšiť prehliadač %1$S odosielaním údajov o výkonnosti, hardvérovej konfigurácii, využívaní funkcií a nastavení prehliadača?
-telemetryLinkLabel = Ďalšie informácie
-telemetryYesButtonLabel2 = Áno, chcem pomôcť
-telemetryYesButtonAccessKey = o
-telemetryNoButtonLabel = Nie
-telemetryNoButtonAccessKey = N
+# Mozilla data reporting notification (Telemetry, Firefox Health Report, etc)
+dataReportingNotification.message    = %1$S automaticky odosiela údaje spoločnosti %2$S s cieľom vylepšiť tento produkt.
+dataReportingNotification.button.label = Zvoliť, aké údaje sa odosielajú
+dataReportingNotification.button.accessKey = v
 
 # Keyword.URL reset prompt
 # LOCALIZATION NOTE (keywordPrompt.message):
 # - %1$S is brandShortName
 # - %2$S is a host name (e.g. "somewebsearch.com") from the current value of keyword.URL
 # - %3$S is the name of the default search engine (e.g. "Google")
 keywordPrompt.message = %1$S používa pri vyhľadávaní cez panel s adresou službu '%2$S'. Chcete na vyhľadávanie v paneli s adresou zvoliť predvolenú službu (%3$S)?
 
@@ -379,21 +373,16 @@ keywordPrompt.noButton.accessKey = N
 
 # Webapps notification popup
 webapps.install = Nainštalovať
 webapps.install.accesskey = N
 #LOCALIZATION NOTE (webapps.requestInstall) %1$S is the web app name, %2$S is the site from which the web app is installed
 webapps.requestInstall = Chcete nainštalovať "%1$S" z tejto stránky (%2$S)?
 webapps.install.success = Aplikácia bola nainštalovaná
 
-# Telemetry opt-out prompt for Aurora and Nightly
-# LOCALIZATION NOTE (telemetryOptOutPrompt): %1$S and %3$S will be replaced by
-# brandShortName, and %2$S by the value of the toolkit.telemetry.server_owner preference.
-telemetryOptOutPrompt = %1$S odosiela informácie o výkonnosti, hardvérovej konfigurácii, využívaní funkcií a nastavení prehliadača spoločnosti %2$S s cieľom urobiť prehliadač %3$S lepším.
-
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.entered): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.entered=%S je teraz v režime Na celú obrazovku.
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.rememberDecision): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.rememberDecision=Zapamätať si toto rozhodnutie pre %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.activated.description): %1$S is the name of the social provider, %2$S is brandShortName (e.g. Firefox)
 social.activated.description=Služba %1$S pre %2$S bola povolená.
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -27,20 +27,36 @@
 <!ENTITY checkSpelling.accesskey     "K">
 
 <!ENTITY systemDefaults.label      "Nastavenie systému">
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Pri štarte kontrolovať, či je &brandShortName; predvoleným prehliadačom">
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "r">
 <!ENTITY setDefault.label        "Nastaviť &brandShortName; ako predvolený prehliadač">
 <!ENTITY setDefault.accesskey      "s">
 <!ENTITY isDefault.label         "&brandShortName; je nastavený ako predvolený prehliadač.">
-<!ENTITY submitCrashes.label       "Odosielať správy o zlyhaní">
-<!ENTITY submitCrashes.accesskey     "d">
-<!ENTITY submitTelemetry.label      "Odosielať údaje o výkonnosti">
-<!ENTITY submitTelemetry.accesskey    "n">
+
+<!ENTITY dataChoicesTab.label      "Odosielanie údajov">
+
+<!ENTITY healthReportSection.label    "Správa o kondícii prehliadača &brandShortName;">
+<!ENTITY healthReportDesc.label     "Pomáha Vám porozumieť výkonnosti Vášho prehliadača a zdieľa so spoločnosťou &vendorShortName; údaje o jeho kondícii.">
+<!ENTITY enableHealthReport.label    "Povoliť správy o prehliadača &brandShortName;">
+<!ENTITY enableHealthReport.accesskey  "o">
+<!ENTITY healthReportLearnMore.label   "Ďalšie informácie">
+
+<!ENTITY telemetrySection.label     "Telemetria">
+<!ENTITY telemetryDesc.label       "Zdieľa údaje o výkonnosti, využívaní funkcií, hardvérovej konfigurácii a prispôsobení prehliadača so spoločnosťou &vendorShortName; s cieľom urobiť &brandShortName; lepším.">
+<!ENTITY enableTelemetry.label      "Povoliť telemetriu">
+<!ENTITY enableTelemetry.accesskey    "t">
+<!ENTITY telemetryLearnMore.label    "Ďalšie informácie">
+
+<!ENTITY crashReporterSection.label   "Správy o zlyhaní">
+<!ENTITY crashReporterDesc.label     "&brandShortName; odosiela správy o zlyhaní s cieľom pomôcť spoločnosti &vendorShortName; urobiť prehliadač stabilnejším a bezpečnejším.">
+<!ENTITY enableCrashReporter.label    "Povoliť správy o zlyhaní">
+<!ENTITY enableCrashReporter.accesskey  "z">
+<!ENTITY crashReporterLearnMore.label  "Ďalšie informácie">
 
 <!ENTITY networkTab.label        "Sieť">
 
 <!ENTITY connection.label        "Pripojenie">
 
 <!ENTITY connectionDesc.label      "Nastaviť spôsob, akým sa &brandShortName; pripája k sieti Internet">
 <!ENTITY connectionSettings.label    "Nastavenia…">
 <!ENTITY connectionSettings.accesskey  "N">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -466,16 +466,19 @@ copyToFolderAgainAccessKey=u
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
 alwaysLoadRemoteContentForSender2=Vždy načítať vzdialený obsah z %1$S
 
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
 mdnBarMessageNormal=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy.
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
 mdnBarMessageAddressDiffers=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy (na e-mailovú adresu %2$S).
 
+# Strings for growl notifications on Mac OS X
+growlNotification=Nová e-mailová správa
+
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Potvrdenie
 emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 emptyTrashTitle=Potvrdenie
 emptyTrashMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
 emptyTrashDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -386,16 +386,19 @@ confirmPhishingUrl2=%1$S si myslí, že táto správa je podozrivá! Je možné, že odkaz v tejto správe sa len vydáva za webové stránky, ktoré chcete navštíviť. Naozaj chcete navštíviť %2$S?
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
 alwaysLoadRemoteContentForSender=Kliknutím sem povolíte načítavanie vzdialeného obsahu od %1$S.
 
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
 mdnBarMessageNormal=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy.
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
 mdnBarMessageAddressDiffers=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy (na e-mailovú adresu %2$S).
 
+# Strings for growl notifications on Mac OS X
+growlNotification=Nová e-mailová správa
+
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Potvrdenie
 emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 emptyTrashTitle=Potvrdenie
 emptyTrashMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
 emptyTrashDontAsk=Viac sa už nepýtať.