update
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 12 Oct 2009 13:03:27 +0200
changeset 75 f4ddf9d23a3699bc5654e7d82b263c30e831fd71
parent 74 c005905e79e15918b8505e0ade4b61ce1f99179c
child 76 4d60ecb30df7e87c6b724b7332fed047fbc5fdf3
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/preferences/security.dtd
browser/chrome/browser/taskbar.properties
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/preferences.dtd
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
toolkit/chrome/global/printPreview.dtd
toolkit/chrome/global/printdialog.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
@@ -1,22 +1,21 @@
 <!ENTITY aboutSupport.pageTitle "Informácie pre riešenie problémov">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.pageSubtitle): don't change the 'supportLink' id. -->
 <!ENTITY aboutSupport.pageSubtitle "
- Táto stránka obsahuje technické informácie, ktoré môžu byť užitočné pri riešení 
+ Táto stránka obsahuje technické informácie, ktoré môžu byť užitočné pri riešení
  problémov s touto aplikáciou. Ak hľadáte odpovede na bežné otázky
- o &brandShortName;e, navštívte <a id='supportLink'>stránku podpory</a>.
+ o programe &brandShortName;, navštívte <a id='supportLink'>stránku podpory</a>.
 ">
 
 <!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Rozšírenia">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Povolené">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Verzia">
-<!ENTITY aboutSupport.extensionFirstRun "Prvé spustenie">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Základné nastavenia aplikácie">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Verzia">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Priečinok profilu">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsPlugins "Nainštalované zásuvné moduly">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Konfigurácia zostavenia">
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -5,20 +5,20 @@
 <!ENTITY windowMenu.label     "Okno">
 
 <!ENTITY helpMenu.label      "Pomocník">
 <!ENTITY helpMenu.accesskey    "P">
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows (ex:french, german) use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
 <!ENTITY helpMenuWin.label    "Pomocník">
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey  "P">
-<!ENTITY aboutCmd.label      "O programe &brandFullName;">
-<!ENTITY aboutCmd.accesskey    "m">
+<!ENTITY aboutProduct.label    "O prehliadači &brandShortName;">
+<!ENTITY aboutProduct.accesskey  "O">
 <!ENTITY productHelp.label    "Pomocník prehliadača &brandShortName;">
-<!ENTITY productHelp.accesskey  "o">
+<!ENTITY productHelp.accesskey  "m">
 <!ENTITY helpForIEUsers.label   "Pre používateľov Internet Explorera">
 <!ENTITY helpForIEUsers.accesskey "E">
 <!ENTITY openHelp.commandkey   "VK_F1">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
 
 <!ENTITY helpReleaseNotes.accesskey   "P">
 <!ENTITY helpReleaseNotes.label     "Poznámky k vydaniu">
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -230,16 +230,18 @@
 
 -->
 <!ENTITY searchFocus.commandkey    "k">
 <!ENTITY searchFocus.commandkey2    "e">
 <!ENTITY searchFocusUnix.commandkey  "j">
 
 <!ENTITY openLinkCmd.label "Otvoriť odkaz v novom okne">
 <!ENTITY openLinkCmd.accesskey "O">
+<!ENTITY openLinkCmdInCurrent.label   "Otvoriť odkaz">
+<!ENTITY openLinkCmdInCurrent.accesskey "d">
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.label "Otvoriť odkaz na novej karte">
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey "t">
 <!ENTITY openFrameCmd.label "Otvoriť rámec v novom okne">
 <!ENTITY openFrameCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.label "Otvoriť rámec na novej karte">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "k">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label "Zobraziť len tento rámec">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "l">
@@ -328,16 +330,18 @@
 <!ENTITY mediaMute.label       "Stlmiť">
 <!ENTITY mediaMute.accesskey     "m">
 <!ENTITY mediaUnmute.label      "Zrušiť stlmenie">
 <!ENTITY mediaUnmute.accesskey    "m">
 <!ENTITY mediaShowControls.label   "Zobraziť ovládanie">
 <!ENTITY mediaShowControls.accesskey "n">
 <!ENTITY mediaHideControls.label   "Skryť ovládanie">
 <!ENTITY mediaHideControls.accesskey "n">
+<!ENTITY videoFullScreen.label    "Na celú obrazovku">
+<!ENTITY videoFullScreen.accesskey  "c">
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE :
 fullZoomEnlargeCmd.commandkey3, fullZoomReduceCmd.commandkey2 and
 fullZoomResetCmd.commandkey2 are alternative acceleration keys for zoom.
 If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
 you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty. -->
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -34,16 +34,22 @@ xpinstallDisabledButton=Povoliť
 xpinstallDisabledButton.accesskey=v
 
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message=Táto stránka (%S) sa pokúša nainštalovať tému.
 lwthemeInstallRequest.allowButton=Povoliť
 lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=v
 
+lwthemePostInstallNotification.message=Bola nainštalovaná nová téma.
+lwthemePostInstallNotification.undoButton=Vrátiť späť
+lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=V
+lwthemePostInstallNotification.manageButton=Správa tém…
+lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=m
+
 popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna. Nastavenia upravíte kliknutím sem…
 popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien. Nastavenia upravíte kliknutím sem…
 popupWarningButton=Možnosti
 popupWarningButton.accesskey=M
 popupWarningButtonUnix=Možnosti
 popupWarningButtonUnix.accesskey=M
 popupAllow=Povoliť vyskakovacie okná z %S
 popupBlock=Blokovať vyskakovacie okná z %S
@@ -178,17 +184,17 @@ editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Upraviť túto záložku
 # Semi-colon list of plural forms. Replacement for #1 is
 # the number of bookmarks to be removed.
 # If this causes problems with localization you can also do "Remove Bookmarks (#1)"
 # instead of "Remove #1 Bookmarks".
 editBookmark.removeBookmarks.label=Odstrániť záložku;Odstrániť #1 záložky;Odstrániť #1 záložiek
 
 # Geolocation UI
 
-# LOCALIZATION NOTE (geolocation.shareLocation geolocation.dontShareLocation): 
+# LOCALIZATION NOTE (geolocation.shareLocation geolocation.dontShareLocation):
 #If you're having trouble with the word Share, please use Allow and Block in your language.
 geolocation.shareLocation=Prezradiť polohu
 geolocation.shareLocation.accesskey=e
 geolocation.dontShareLocation=Neprezradiť
 geolocation.dontShareLocation.accesskey=a
 geolocation.siteWantsToKnow=Stránka %S chce vedieť, kde sa nachádzate.
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the unicode ellipsis char, \u2026,
 # or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
--- a/browser/chrome/browser/preferences/security.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/security.dtd
@@ -27,17 +27,8 @@
 
 <!ENTITY useMasterPassword.label    "Použiť hlavné heslo">
 <!ENTITY useMasterPassword.accesskey  "e">
 <!ENTITY changeMasterPassword.label   "Zmeniť hlavné heslo…">
 <!ENTITY changeMasterPassword.accesskey "h">
 
 <!ENTITY savedPasswords.label      "Uložené heslá…">
 <!ENTITY savedPasswords.accesskey    "s">
-
-
-<!ENTITY warnings.label        "Bezpečnostné upozornenia">
-
-<!ENTITY chooseWarnings.label     "Upozornenia, ktoré sa majú zobrazovať pri prehliadaní webu">
-
-<!ENTITY warningSettings.label     "Nastavenia…">
-<!ENTITY warningSettings.accesskey   "N">
-
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/taskbar.properties
@@ -0,0 +1,6 @@
+taskbar.tasks.newTab.label=Otvoriť novú kartu
+taskbar.tasks.newTab.description=Otvorí novú kartu prehliadača
+taskbar.tasks.newWindow.label=Otvoriť nové okno
+taskbar.tasks.newWindow.description=Otvorí nové okno prehliadača
+taskbar.frequent.label=Často navštevované
+taskbar.recent.label=Naposledy navštívené
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -112,17 +112,17 @@ cmd.attach.params = <irc-url>
 cmd.attach.help  = Pripojí sa na URL IRC špecifikovanú v <irc-url>. Ak ste už pripojený, karta <irc-url> sa presunie do popredia. Pokiaľ bola táto karta zavretá, vytvorí sa znova. V <irc-url> môžete vynechať irc://. Príklady: /attach moznet, /attach moznet/chatzilla alebo /attach irc.mozilla.ort/mozbot,isnick.
 
 cmd.away.label = Neprítomný (predvolené)
 cmd.away.format = Neprítomný ($reason)
 cmd.away.params = [<reason>]
 cmd.away.help  = Ak zadáte <reason>, nastaví sa režim na Neprítomný s touto správou. Ak nebude <reason> určený, bude nastavený režim Neprítomný s predvolenou správou.
 
 cmd.back.label = Späť
-cmd.back.params = 
+cmd.back.params =
 cmd.back.help  = Už nie ste označený ako neprítomný.
 
 cmd.ban.label = Zákaz vstupu
 cmd.ban.format = Zákaz vstupu z $channelName
 cmd.ban.params = <nickname>
 cmd.ban.help  = Zakáže vstup používateľovi alebo viacerým používateľom do aktuálneho kanála. Môže byť zadaná buď prezývka používateľa alebo maska. Ak nezadáte prezývku používateľa alebo masku, zobrazí sa zoznam používateľov, ktorý majú zákaz vstupu.
 
 cmd.cancel.help = Zruší príkaz /attach alebo /server. Použite /cancel, ak sa ChatZilla pokúša opakovane pripojiť k sieti, ktorá neodpovedá. Tým poviete ChatZille, aby pokusy o pripojenie ukončila skôr, než po predvolenom počte pokusov.
@@ -142,78 +142,78 @@ cmd.channel-pref.help  = Nastaví predvoľbu <pref-name> pre daný kanál na hodnotu <pref-value>. Ak nezadáte <pref-value>, bude zobrazená aktuálna hodnota pre <pref-name>. Ak nezadáte ani <pref-name> ani <pref-value>, budú zobrazené všetky predvoľby. Ak ako <pref-value> zadáte znak mínus ('-'), bude predvoľbe vrátená jej pôvodná hodnota.
 
 cmd.clear-view.label = Vymazať &kartu
 cmd.clear-view.params = [<view>]
 cmd.clear-view.help = Vymaže aktuálnu kartu a všetok jej obsah.
 
 cmd.client.help = Nastaví kartu ``*klient*'' ako aktuálnu. Ak bola karta ``*klient*'' odstránená, bude znova vytvorená.
 
 cmd.cmd-docommand.params = <cmd-name>
-cmd.cmd-docommand.help  = 
+cmd.cmd-docommand.help  =
 
 cmd.cmd-undo.label = &Späť
 cmd.cmd-undo.key  = accel Z
-cmd.cmd-undo.params = 
+cmd.cmd-undo.params =
 cmd.cmd-undo.help  = Vráti späť poslednú zmenu urobenú v textovom poli.
 
 cmd.cmd-redo.label = &Znova
 cmd.cmd-redo.key  = accel Y
-cmd.cmd-redo.params = 
+cmd.cmd-redo.params =
 cmd.cmd-redo.help  = Znova aplikuje poslednú zmenu na text v poli, ktorá bola vrátená späť
 
 cmd.cmd-cut.label = &Vystrihnúť
 cmd.cmd-cut.key  = accel X
-cmd.cmd-cut.params = 
+cmd.cmd-cut.params =
 cmd.cmd-cut.help  = Prekopíruje aktuálne vybraný text do schránky a odstráni ho zo zdroja.
 
 cmd.cmd-copy.label = &Kopírovať
 cmd.cmd-copy.key  = accel K
-cmd.cmd-copy.params = 
+cmd.cmd-copy.params =
 cmd.cmd-copy.help  = Prekopíruje aktuálne vybraný text do schránky.
 
 cmd.cmd-paste.label = &Prilepiť
 cmd.cmd-paste.key  = accel P
-cmd.cmd-paste.params = 
+cmd.cmd-paste.params =
 cmd.cmd-paste.help  = Vloží obsah zo schránky.
 
 cmd.cmd-delete.label = &Odstrániť
 cmd.cmd-delete.key  = VK_DELETE
-cmd.cmd-delete.params = 
+cmd.cmd-delete.params =
 cmd.cmd-delete.help  = Odstráni aktuálny výber.
 
 cmd.cmd-selectall.label = Vybr&ať všetko
 cmd.cmd-selectall.key  = accel A
-cmd.cmd-selectall.params = 
+cmd.cmd-selectall.params =
 cmd.cmd-selectall.help  = Vyberie všetok text v aktuálnom okne.
 
 cmd.cmd-copy-link-url.label = Kopírovať adresu odkazu
 cmd.cmd-copy-link-url.params = <url>
 cmd.cmd-copy-link-url.help  = Prekopíruje adresu URL aktuálneho odkazu do schránky.
 
 cmd.cmd-mozilla-prefs.label = &Možnosti aplikácie &brandShortName;…
-cmd.cmd-mozilla-prefs.params = 
-cmd.cmd-mozilla-prefs.help  = 
+cmd.cmd-mozilla-prefs.params =
+cmd.cmd-mozilla-prefs.help  =
 
 cmd.cmd-prefs.label = &Nastavenia…
-cmd.cmd-prefs.params = 
-cmd.cmd-prefs.help  = 
+cmd.cmd-prefs.params =
+cmd.cmd-prefs.help  =
 
 cmd.cmd-chatzilla-prefs.label = &Nastavenia ChatZilly…
-cmd.cmd-chatzilla-prefs.params = 
-cmd.cmd-chatzilla-prefs.help  = 
+cmd.cmd-chatzilla-prefs.params =
+cmd.cmd-chatzilla-prefs.help  =
 
 cmd.cmd-chatzilla-opts.label = &Možnosti…
-cmd.cmd-chatzilla-opts.params = 
-cmd.cmd-chatzilla-opts.help  = 
+cmd.cmd-chatzilla-opts.params =
+cmd.cmd-chatzilla-opts.help  =
 
 cmd.commands.params = [<pattern>]
 cmd.commands.help  = Zobrazí zoznam všetkých príkazov zodpovedajúcich výrazu <pattern> alebo všetky príkazy, pokiaľ nie je výraz určený.
 
 cmd.create-tab-for-view.params = <view>
-cmd.create-tab-for-view.help  = 
+cmd.create-tab-for-view.help  =
 
 cmd.custom-away.label = Neprítomný (vlastný)…
 cmd.custom-away.help  = Vyzve na zadanie vlastnej správy pre režim Neprítomný a potom ho nastaví. Použite |/away| príkaz na špecifikovanie neprítomnej správy ako časť príkazu.
 
 cmd.sync-font.help   = Synchronizuje všetky karty s aktuálnym nastavením písma.
 cmd.sync-header.help  = Synchronizuje všetky karty s aktuálnym nastavením hlavičky.
 cmd.sync-log.help    = Synchronizuje všetky karty s aktuálnym nastavením zápisu do protokolu.
 cmd.sync-motif.help   = Synchronizuje všetky karty s aktuálnym nastavením motívu.
@@ -355,16 +355,17 @@ cmd.font-size-small.label  = &Malá
 cmd.font-size-medium.label = &Stredná
 cmd.font-size-large.label  = &Veľká
 
 cmd.font-size-other.format = Iná ($fontSize pt)…
 cmd.font-size-other.label  = &Iná…
 cmd.font-size-other.help  = Vyžiada zadanie veľkosti písma.
 
 cmd.goto-url.label = Otvoriť odkaz
+cmd.goto-url.format = $label
 cmd.goto-url.params = <url> [<anchor>]
 cmd.goto-url.help  = Otvorí adresu URL určenú v <url>. Ak <url> nie je irc:, bude otvorená v aktuálnom okne prehliadača. Ak <url> je alias pre adresu url, voliteľným parametrom <anchor> môžete určiť kotvu adresy.
 
 cmd.goto-url-newwin.label = Otvoriť v novom okne
 cmd.goto-url-newwin.params = <url> [<anchor>]
 cmd.goto-url-newwin.help  = Otvorí URL adresu určenú v <url>. Ak <url> nie je irc:, bude otvorená v novom okne prehliadača. Ak <url> je alias pre adresu url, voliteľným parametrom <anchor> môžete určiť kotvu adresy.
 
 cmd.goto-url-newtab.label = Otvoriť na novej karte
@@ -413,20 +414,20 @@ cmd.tabstrip.key  = accel shift T
 
 cmd.statusbar.label = Stavový riadok
 cmd.statusbar.key  = accel shift S
 
 cmd.header.label  = Hlavička
 cmd.header.key   = accel shift H
 
 cmd.input-text-direction.params = <dir>
-cmd.input-text-direction.help  = 
+cmd.input-text-direction.help  =
 
 cmd.text-direction.params = <dir>
-cmd.text-direction.help  = 
+cmd.text-direction.help  =
 
 cmd.rtl.help = Prepne smer textu na sprava doľava.
 cmd.ltr.help = Prepne smer textu na zľava doprava.
 
 cmd.irtl.help = Prepne smer textu vo vstupnom poli na sprava doľava.
 cmd.iltr.help = Prepne smer textu vo vstupnom poli na zľava doprava.
 
 cmd.toggle-text-dir.label = &Zmeniť smer textu
@@ -485,22 +486,22 @@ cmd.kick-ban.params = <nickname> [<reaso
 cmd.kick-ban.help  = Zakáže *!username@hostmask vstup do aktuálneho kanála a následne ho vyhodí. Vyžaduje práva operátora.
 
 cmd.knock.params = <channel-name> [<reason>]
 cmd.knock.help  = Požiada o pozvanie na zadaný kanál, voliteľne môžete uviesť dôvod. Tento príkaz nie je podporovaný všetkými servermi.
 
 cmd.label-user.format = «$nickname»
 cmd.label-user.label = <unknown>
 cmd.label-user.params = <unspecified>
-cmd.label-user.help  = 
+cmd.label-user.help  =
 
 cmd.label-user-multi.format = «$userCount users»
 cmd.label-user-multi.label = <unknown>
 cmd.label-user-multi.params = <unspecified>
-cmd.label-user-multi.help  = 
+cmd.label-user-multi.help  =
 
 cmd.leave.format = Opustiť $channelName
 cmd.leave.label = &Opustiť
 cmd.leave.params = [<channel-name> [<reason>]]
 cmd.leave.help  = Opustí aktuálny kanál. Kartu skryjete pomocou príkazu /delete (stratíte údaje v nej) alebo /hide /údaje ostanú zachované). Veľa serverov nepodporuje parameter <reason>. Na rozhodnutie, či skryť kartu, budú použité vaše nastavenia. Ak použijete tento príkaz v skripte, môžete toto určiť parametrom <delete-when-done>.
 
 cmd.links.help  = Zobrazí "odkazy" k aktuálnemu serveru. Ide o zoznam iných serverov v sieti, ktoré sú s týmto serverom vzájomne prepojené.
 
@@ -582,17 +583,17 @@ cmd.op.help  = Udelí práva operátora používateľovi <nickname> v aktuálnom kanáli. Táto funkcia vyžaduje práva operátora.
 cmd.open-at-startup.params = [<toggle>]
 cmd.open-at-startup.help  = Používa sa na pridanie aktuálnej karty do zoznamu kariet, ktoré budú automaticky otvorené pri spustení. Ak nezadáte <toggle>, bude zobrazený stav aktuálnej karty. <toggle> môže nadobúdať jednu z hodnôt: yes, on, true, 1, no, off, false, 0 alebo toggle, ak chcete zmeniť stav.
 
 cmd.oper.params = <opername> [<password>]
 cmd.oper.help  = Vyžiada stav IRC operátora od aktuálnej siete. Ak je parameter <password> vynechaný, budete požiadaní o zadanie hesla v maskovanom textovom poli (takže nikto neuvidí, čo píšete).
 
 cmd.print.label = Tlačiť…
 cmd.print.key  = accel P
-cmd.print.params = 
+cmd.print.params =
 cmd.print.help  = Otvorí dialógové okno tlače pre aktuálnu kartu.
 
 cmd.save.label = Uložiť kartu &ako…
 cmd.save.key = accel S
 cmd.save.params = [<filename> [<savetype>]]
 cmd.save.help = Uloží aktuálnu kartu do súboru <filename>. Ak vynecháte <filename>, je zobrazené dialógové okno Uložiť ako…, <savetype> môže byť buď |complete|, |htmlonly| alebo |text|. Ak je vynechaný, určí sa podľa prípony súboru. Súbory s príponou .html, .xhtml, .xhtm alebo .htm budú uložené ako kompletné karty, súbory .txt ako textové záznamy. Akákoľvek iná prípona vyvolá chybu, ak nezadáte <savetype>.
 
 cmd.say.params = <message>
@@ -642,21 +643,24 @@ cmd.rejoin.params = [<reason>]
 cmd.rejoin.help  = Znovu vstúpi do kanála v aktuálnej karte. Funguje len v prípade, že v aktuálnej karte je kanál.
 cmd.rejoin.format = Znovu vstúpiť do $channelName
 cmd.rejoin.label = Znovu vstúpiť
 
 cmd.server.params = <hostname> [<port> [<password>]]
 cmd.server.help  = Vykoná pripojenie k serveru <hostname> na <port> alebo na port 6667, ak nie je <port> uvedený. Poskytne heslo <password>, ak je zadané. Ak ste k serveru už pripojený, bude panel pre <hostname> presunutý do popredia. Ak bola karta odstránená, bude znovu vytvorená.
 
 cmd.set-current-view.params = <view>
-cmd.set-current-view.help  = 
+cmd.set-current-view.help  =
 
 cmd.sslserver.params = <hostname> [<port> [<password>]]
 cmd.sslserver.help  = Pripojí sa k serveru s použitím SSL <hostname> na <port>. Ak <port> nie je určený, vykoná sa pripojenie na port 9999. Poksytne heslo <password>, ak je zadané. Ak ste už pripojený, zobrazí sa aktuálny <hostname>. Ak bola karta odstránená, bude znovu vytvorená.
 
+cmd.ssl-exception.params = [<hostname> <port> [<connect>]]
+cmd.ssl-exception.help = Otvorí dialógové okno s možnosťou pridania výnimky pre certifikát SSL pre server <hostname>. Ak je parameter <connect> nastavený na true, pripojenie k serveru <hostname> bude iniciované po pridaní výnimky.
+
 cmd.squery.params = <service> [<commands>]
 cmd.squery.help  = Odošle príkazy <commands> službe <service>.
 
 cmd.stalk.params = [<text>]
 cmd.stalk.help  = Pridá text <text> do zoznamu slov, pre ktoré by ste radi videli upozornenie. Kedykoľvek niekto v správe uvedie zodpovedajúci <text>, ChatZilla nastaví ako aktívne okno, kde bola táto správa napísaná (na niektorých operačných systémoch) a ikona na hlavnej karte začne blikať (na niektorých operačných systémoch). Ak vynecháte <text>, zobrazí sa zoznam sledovaných slov.
 
 cmd.status.help = Zobrazí informácie o stave pre aktuálnu kartu.
 
@@ -775,16 +779,17 @@ msg.err.badalias   = Neplatný alias: %S"
 msg.err.no.ctcp.cmd  = %S nie je platnou funkciou CTCP pre tohto klienta
 msg.err.no.ctcp.help = %S neobsahuje žiadneho pomocníka.
 msg.err.unknown.host = UID "%S" hostiteľskej aplikácie nebolo rozpoznaný. Oznámte, v akej aplikácii ChatZillu spúšťate spoločne s uvedeným UID.
 msg.err.unable.to.print = Aktuálna karta nepodporuje tlač.
 msg.err.unsupported.command = Server nepodporuje príkaz ``%S''.
 msg.err.invalid.mode = Zadaný reťazec režimu (``%S'') nie je platný. Platný reťazec režimu pozostáva z jednej alebo viacerých sekvencií znakov + alebo - nasledovaných jedným alebo viacerými alfanumerickými znakmi.
 msg.err.away.save   = Nepodarilo sa uložiť zoznam so správami "Som neprítomný" (%S).
 msg.err.inputhistory.not.writable = Nie je možné uložiť históriu do ``%S''.
+msg.err.urls.not.writable = Nie je možné uložiť záznam adries do ``%S''.
 msg.err.invalid.url  = ``%S'' nie je platná adresa URL ani alias pre adresu URL a preto nemôže byť načítaná.
 msg.err.no.channel  = Pri spustení príkazu ``%S'' by ste mali zadať buď názov kanála alebo by ste mali príkaz spustiť v kontexte kanála.
 msg.err.no.idleservice = ChatZilla nedokáže v tejto verzii &brandShortName; zistiť, či ste prítomný alebo nie. Funkcia automatického prepnutia stavu je vypnutá.
 msg.warn.pac.loading = Súbor s automatickými nastaveniami proxy nebol načítaný. ChatZilla to o chvíľu skúsi opäť.
 
 # Specific bug messages.
 msg.bug318419.warning = ChatZilla zistila možnú abnormalitu vo svojich interných dátach. Nebude možné odoslať akýkoľvek typ komunikácie, aj keď sa môže zdať, že to ide. Najpravdepodobnejšou príčinou je Mozilla Bug 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. Odporúča sa reštartovať hostiteľskú aplikáciu (&brandShortName;), aby ste predišli ďalším problémom.
 msg.bug318419.error  = ChatZilla zistila vážnu abnormalitu vo svojich interných dátach. Nebude možné odoslať akýkoľvek typ komunikácie, aj keď sa môže zdať, že to ide. Najpravdepodobnejšou príčinou je Mozilla Bug 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. MUSÍTE reštartovať hostiteľskú aplikáciu (&brandShortName;), aby bola chyba opravená.
@@ -894,16 +899,17 @@ msg.rsp.evin = [EVAL-IN]
 msg.rsp.evout = [EVAL-OUT]
 msg.rsp.disconnect = [ODCHOD]
 
 msg.mnu.chatzilla = &ChatZilla
 msg.mnu.irc    = &IRC
 msg.mnu.edit    = &Upraviť
 msg.mnu.help    = Pomo&cník
 msg.mnu.view    = &Zobraziť
+msg.mnu.views   = Z&obrazenia
 msg.mnu.motifs   = &Farebná schéma
 msg.mnu.opcommands = &Príkazy operátora
 msg.mnu.usercommands = Príkazy po&užívateľa
 msg.mnu.fonts   = &Typ a veľkosť písma
 
 msg.client.name    = *klient*
 msg.cant.disable   = Nie je možné zakázať zásuvný modul %S.
 msg.cant.enable    = Nie je možné povoliť zásuvný modul %S.
@@ -964,16 +970,17 @@ msg.commands.header  = Zadaním príkazu /help <command-name> získate viac informácií o konkrétnom príkaze.
 msg.matching.commands  = Aktuálne implementované príkazy zodpovedajúce výrazu ``%S'' sú [%S].\nZadaním príkazu /help <command-name> získate viac informácií o konkrétnom príkaze.
 msg.all.commands   = Aktuálne sú implementované nasledujúce príkazy [%S].
 msg.help.intro    = Pomocník je dostupný z viacerých miest:\n – |/commands| zobrazí všetky možné príkazy v ChatZille. Zadaním príkazu |/help <command-name>| získate Pomocníka k jednotlivým príkazom.\n – Stránka s Pomocníkom pre IRC <http://www.irchelp.org/> poskytujte pomoc pre nových používateľov IRC (v angličtine). \n – Domovská stránka ChatZilly <http://chatzilla.hacksrus.com/> poskytuje ďalšie informácie o IRC a ChatZille, vrátane sekcie Často kladené otázky <http://chatzilla.hacksrus.com/faq>, kde nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa používania ChatZilly.
 msg.about.version   = "%S [[Podrobnosti][Otvorí okno Čo je s ďalšími informáciami][%S]]
 msg.about.homepage  = Viac informácií nájdete na domovskej stránke ChatZilly na adrese <http://chatzilla.hacksrus.com/>.
 msg.client.opened   = Konzola JavaScriptu pre ``*client*'' bola otvorená.
 msg.newnick.you    = Teraz ste známy ako %S
 msg.newnick.notyou  = "%S je teraz známy ako %S
+msg.view.hidden    = "%S (skrytý)
 
 msg.localeurl.homepage = http://www.mozilla.sk/rozsirenia/chatzilla/
 msg.localeurl.faq    = http://chatzilla.hacksrus.com/faq/
 
 msg.no.notify.list  = Váš zoznam upozornení je prázdny.
 msg.notify.addone   = "%S bol pridaný do vášho zoznamu upozornení.
 msg.notify.addsome  = "%S boli pridaní do vášho zoznamu upozornení.
 msg.notify.delone   = "%S bol odstránený z vášho zoznamu upozornení.
@@ -1231,16 +1238,17 @@ msg.who.match   = Používateľ %S, (%S@%S) ``%S'' (%S), člen %S, je pripojený k <irc\://%S/>, počet hopov: %S.
 
 
 msg.connection.attempt = Pripája sa k %S (%S)… [[Zrušiť][Zrušiť pripájanie k %S][%S]]
 msg.connection.refused = Pripojenie k %S (%S) odmietnuté. [[Pomocník][Viac informácií online o tejto chybe][faq connection.refused]]
 msg.connection.abort.offline = Pripojenie k %S (%S) bolo prerušené, pretože ste prešli do režimu offline.
 msg.connection.abort.unknown = Pripojenie k %S (%S) bolo prerušené s chybou %S.
 msg.connection.timeout = Čas pripojenia k %S (%S) vypršal. [[Pomocník][Viac informácií online o tejto chybe][faq connection.timeout]]
 msg.unknown.host    = Neznámy hostiteľ %S sa pripája k %S (%S). [[Pomocník][Viac informácií online o tejto chybe][faq connection.unknown.host]]
+msg.invalid.cert    = "%S má neplatný bezpečnostný certifikát. Ak tomuto serveru dôverujete, [[pridajte výnimku][Otvorí dialógové okno na pridanie výnimky bezpečnostného certifikátu][%S]].
 msg.connection.closed = Pripojenie k %S (%S) bolo ukončené. [[Pomocník][Viac informácií online o tejto chybe][faq connection.closed]]
 msg.connection.reset  = Pripojenie k %S (%S) bolo vynulované. [[Pomocník][Viac informácií online o tejto chybe][faq connection.reset]]
 msg.connection.quit  = Odpojené z %S (%S). [[Znova pripojiť][Znova pripojiť k %S][%S]]
 msg.close.status    = Pripojenie k %S (%S) bolo ukončené, stav: %S.
 
 msg.proxy.connection.refused = Nastavený server proxy odmieta spojenie.
 msg.unknown.proxy.host    = Neznámy hostiteľ servera proxy servera sa pripája k %S (%S).
 
@@ -1426,17 +1434,17 @@ pref.autoAwayCap.label     = Limit pre automatické kontrolovanie prítomnosti
 pref.autoAwayCap.help      = ChatZilla automaticky kontroluje, ktorí používatelia sú tu a ktorí sú neprítomní v každom kanáli, ku ktorému ste pripojený. To môže spôsobovať nepríjemné zdržanie pri veľkých kanáloch. V akomkoľvek väčšom kanáli než tu zadaný limit nebude táto kontrola vykonávaná.
 pref.autoAwayPeriod.label    = Interval pre automatické kontrolovanie prítomnosti
 pref.autoAwayPeriod.help    = ChatZilla automaticky kontroluje, ktorí používatelia sú tu a ktorí sú neprítomní v každom kanáli, ku ktorému ste pripojený. Tu môžete určiť interval medzi jednotlivými kontrolami.
 pref.autoperform.label     = Automaticky vykonať
 pref.autoperform.help      = Keď sa pripájate k serverom, môžete vykonať vždy nejaké príkazy. Jednoducho ich teda zadajte do tohto zoznamu (bez počiatočného znaku "/") aj s parametrami a ChatZilla ich vždy za vás vykoná. Príkazy budú vykonané v poradí, v ktorom sú v tomto zozname.
 pref.autoRejoin.label      = Automaticky pripojiť späť po vykopnutí
 pref.autoRejoin.help      = Ak je táto voľba zapnutá, ChatZilla sa pokúsi znovu pripojiť (len raz) do kanálov, odkiaľ ste boli vykopnutý. Na niektoré kanály sa nemôžete ihneď pripojiť a ak tak spravíte, bude vám zamedzený prístup na dlhší čas, takže buďte opatrný.
 pref.away.label         = Stav neprítomnosti
-pref.away.help         = 
+pref.away.help         =
 pref.awayIdleTime.label     = Doba nečinnosti pred automatickým prechodom na stav Neprítomný
 pref.awayIdleTime.help     = Doba nečinnosti, po uplynutí ktorej ChatZilla prepne váš stav na "Neprítomný". Toto funguje len na novších verziách &brandShortName;. Nastavením na hodnotu 0 túto funkciu vypnete.
 pref.awayIdleMsg.label     = Správa pre stav Neprítomný
 pref.awayIdleMsg.help      = Správa, ktorú Chatzilla použije pri prechode na stav Neprítomný.
 pref.awayNick.label       = Prezývka (neprítomný)
 pref.awayNick.help       = Táto prezývka bude automaticky použitá, ak seba označíte ako neprítomného, a ak jeodlišná od existujúcej prezývky. Ak nechcete meniť svoju prezývku v neprítomnosti, nechajte pole prázdne.
 pref.bugURL.label        = Adresa URL BugZilly
 pref.bugURL.help        = Adresa URL, ktorá bude použitá na generovanie odkazov na chyby, kde "%s" bude nahradené číslom chyby alebo aliasom. Text "bug " nasledovaný číslom bude potom zmenený na odkaz použitím tejto adresy URL.
@@ -1584,27 +1592,27 @@ pref.sortUsersByMode.label   = Usporiadať používateľov podľa režimu
 pref.sortUsersByMode.help    = Spôsobí, že používatelia budú v zozname usporiadaný podľa ich režimu, operátori prví, potom pol-operátori (ak sú podporovaní na serveri), následne hovorcovia a nakoniec ostatní.
 pref.sound.enabled.label    = Povoliť zvuk
 pref.sound.enabled.help     = Označením tejto možnosti povolíte prehrávanie zvuku. Ak ju neoznačíte, všetky zvyky budú vypnuté.
 pref.sound.overlapDelay.label  = Doba prekrytia
 pref.sound.overlapDelay.help  = Doba, počas ktorej rovnaká udalosť nespustí znova rovnaký zvuk. Napr. predvolená hodnota, ktorá je 2000ms (2 sekundy) znamená, že ak počas 2 sekúnd nastanú dve rovnaké udalosti, zvukový signál spustí iba prvá z nich.
 ##pref.sound.surpressActive.label = Potlačiť zvuky pre aktuálnu kartu
 ##pref.sound.surpressActive.help = Zvuky udalostí aktívnej karty nebudú ChatZilou prehrávané. Zvuky z ostatných kariet budú prehrávané normálne.
 pref.sound.channel.start.label = Kanál: Spustenie relácie
-pref.sound.channel.start.help  = 
+pref.sound.channel.start.help  =
 pref.sound.channel.event.label = Kanál: Nechatovacia udalosť
-pref.sound.channel.event.help  = 
+pref.sound.channel.event.help  =
 pref.sound.channel.chat.label  = Kanál: Normálny chat
-pref.sound.channel.chat.help  = 
+pref.sound.channel.chat.help  =
 pref.sound.channel.stalk.label = Kanál: Nájdené sledované slovo
-pref.sound.channel.stalk.help  = 
+pref.sound.channel.stalk.help  =
 pref.sound.user.start.label   = Používateľ: Spustenie relácie
-pref.sound.user.start.help   = 
+pref.sound.user.start.help   =
 pref.sound.user.stalk.label   = Používateľ: Normálny chat
-pref.sound.user.stalk.help   = 
+pref.sound.user.stalk.help   =
 pref.stalkWholeWords.label   = Sledovať len celé slová
 pref.stalkWholeWords.help    = Toto nastavenie mení spôsob sledovania zadaných slov. Prepína medzi vyhľadávaním celých slov a podreťazcov. Napr. v texte "ChatZilla je super" bude sledované "zilla" nájdené len v prípade, že ak je toto nastavenie vypnuté.
 pref.stalkWords.label      = Sledované slová
 pref.stalkWords.help      = Zoznam slov. V prípade, že Chatzilla nájde v niektoré z nich v riadku chatu, označí daný riadok ako "dôležitý". Ak je zapnuté "Agresívne oznamovanie", pokúsi sa upriamiť na tento riadok vašu pozornosť.
 pref.urls.store.max.label    = Maximum uložených adries URL
 pref.urls.store.max.help    = Nastaví maximálny počet adries URL zozbieraných a uchovaných ChatZillou. Pomocou príkazu "/urls" zobrazíte 10 naposledy uložených adries URL. Ak chcete zobraziť viac adries, zadajte za príkazom číslo, napríklad "/urls 20".
 pref.userlistLeft.label     = Zoznam používateľov zobraziť vľavo
 pref.userlistLeft.help     = Zobrazí zoznam používateľov vľavo. Ak táto voľba nie je označená, zoznam používateľov bude vpravo.
@@ -1645,55 +1653,55 @@ pref.group.global.header.label     = Hlavičky
 pref.group.global.header.help     = Nastaví predvolené zobrazovanie hlavičky okna. Každé okno môže mať vlastné nastavenie.
 pref.group.global.links.label     = Odkazy
 pref.group.global.links.help      = Tieto nastavenia určujú, ako bude ChatZilla reagovať na rôzne kliknutia na odkazy. Môžete ich zmeniť podľa svojich potrieb.
 pref.group.global.log.label      = Zaznamenávať tieto typy kariet
 pref.group.global.log.help       = Nastaví predvolený spôsob zaznamenávania obsahu okien. Každé okno môže mať vlastné nastavenie.
 pref.group.global.maxLines.label    = Veľkosť histórie
 pref.group.global.maxLines.help    = Počet riadkov textu, ktoré budú zachované pre tento typ karty. Ak bude dosiahnutý zadaný limit, najstaršie riadky budú pri pridaní nových vymazané.
 pref.group.global.sounds.label     = Konfigurácia zvuku
-pref.group.global.sounds.help     = 
+pref.group.global.sounds.help     =
 pref.group.global.soundEvts.label   = Zvukové udalosti
 pref.group.global.soundEvts.help    = Zvuky pre niektoré udalosti klienta. Môžete zadať zoznam zvukov definovaných ako "beep" alebo cestou k súboru file:URL, jednotlivé zvuky oddeľte medzerou.
 
 # These are the prefs that get grouped #
 
 pref.networkHeader.label    = Siete
-pref.networkHeader.help     = 
+pref.networkHeader.help     =
 pref.channelHeader.label    = Kanály
-pref.channelHeader.help     = 
+pref.channelHeader.help     =
 pref.userHeader.label      = Používatelia
-pref.userHeader.help      = 
+pref.userHeader.help      =
 pref.dccUserHeader.label    = DCC
-pref.dccUserHeader.help     = 
+pref.dccUserHeader.help     =
 
 pref.networkLog.label      = Siete
-pref.networkLog.help      = 
+pref.networkLog.help      =
 pref.channelLog.label      = Kanály
-pref.channelLog.help      = 
+pref.channelLog.help      =
 pref.userLog.label       = Používatelia
-pref.userLog.help        = 
+pref.userLog.help        =
 pref.dccUserLog.label      = DCC
-pref.dccUserLog.help      = 
+pref.dccUserLog.help      =
 
 pref.clientMaxLines.label    = Klient
-pref.clientMaxLines.help    = 
+pref.clientMaxLines.help    =
 pref.networkMaxLines.label   = Siete
-pref.networkMaxLines.help    = 
+pref.networkMaxLines.help    =
 pref.channelMaxLines.label   = Kanály
-pref.channelMaxLines.help    = 
+pref.channelMaxLines.help    =
 pref.userMaxLines.label     = Používatelia
-pref.userMaxLines.help     = 
+pref.userMaxLines.help     =
 pref.dccUserMaxLines.label   = DCC
-pref.dccUserMaxLines.help    = 
+pref.dccUserMaxLines.help    =
 
 pref.timestamps.display.label  = Formát
-pref.timestamps.display.help  = 
+pref.timestamps.display.help  =
 pref.timestamps.label      = Povoliť
-pref.timestamps.help      = 
+pref.timestamps.help      =
 
 pref.msgBeep.label       = Nové okno s požiadavkou
-pref.msgBeep.help        = 
+pref.msgBeep.help        =
 pref.queryBeep.label      = Požiadavka
-pref.queryBeep.help       = 
+pref.queryBeep.help       =
 pref.stalkBeep.label      = Dôležitá správa
-pref.stalkBeep.help       = 
+pref.stalkBeep.help       =
 
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -61,16 +61,17 @@
 <!ENTITY downloadShowPage.label  "Prejsť na stránku">
 <!ENTITY downloadShow2.label    "Nájsť">
 <!ENTITY downloadOpen2.label    "Otvoriť">
 <!ENTITY downloadCancel.label   "Zrušiť">
 <!ENTITY downloadPause.label    "Pozastaviť">
 <!ENTITY downloadResume.label   "Pokračovať">
 <!ENTITY downloadRetry.label    "Znova">
 <!ENTITY downloadRemove.label   "Odstrániť">
+<!ENTITY downloadFailed.label   "Neúspešné">
 
 <!ENTITY noResults.label      "Žiadne výsledky">
 <!ENTITY allBookmarks.label    "Zobraziť všetky záložky">
 
 <!ENTITY searchEngine.addSearch  "Pridať vyhľadávanie:">
 
 <!ENTITY bookmarkPopup.label    "Stránka pridaná medzi záložky">
 <!ENTITY bookmarkRemove.label   "Odstrániť">
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -1,25 +1,24 @@
 # Add-on Manager
-addonsRestart=Zmeny sa prejavia po reštartovaní
-addonsRestartButton.label=Reštartovať
 addonsLocalNone.label=Žiadne nainštalované doplnky
 addonsSearchStart.label=Hľadajú sa doplnky…
 addonsSearchStart.button=Zrušiť
 addonsSearchNone.label=Neboli nájdené žiadne doplnky
 addonsSearchFail.label=%S nemohol získať doplnky
 addonsSearchFail.button=OK
 addonsSearchSuccess.button=Vymazať hľadanie
 
 addonsConfirmInstall.title=Inštalácia doplnku
 addonsConfirmInstall.install=Nainštalovať
 
 addonType.2=Rozšírenie
 addonType.4=Téma
 addonType.8=Lokalizácia
+addonType.1024=Vyhľadávací modul
 
 addonUpdate.checking=Kontrola aktualizácií…
 addonUpdate.updating=Aktualizuje sa na %S
 addonUpdate.updated=Aktualizované na %S
 addonUpdate.compatibility=Bola nainštalovaná aktualizácia zaisťujúca kompatibilitu
 addonUpdate.noupdate=Neboli nájdené žiadne aktualizácie
 addonUpdate.notsupported=Aktualizácie nie sú podporované
 addonUpdate.disabled=Aktualizácie sú zakázané
@@ -46,16 +45,20 @@ alertAddonsFail=Instalácia zlyhala
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of add-ons
 alertAddonsDisabled=Zakázaný #1 nekompatibilný doplnok;Zakázané #1 nekompatibilné doplnky;Zakázaných #1 nekompatibilných doplnkov
 
 alertDownloads=Preberanie
 alertDownloadsStart=Preberá sa: %S
 alertDownloadsDone=%S ukončil preberanie súboru
 
+# Notifications
+notificationRestart.label=Zmeny sa prejavia po reštartovaní
+notificationRestart.button=Reštartovať
+
 # Popup Blocker
 popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.
 popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien.
 popupButtonAllowOnce=Zobraziť
 popupButtonAlwaysAllow2=Vždy zobraziť
 popupButtonNeverWarn2=Nikdy nezobrazovať
 
 # XPInstall
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -10,8 +10,11 @@
 <!ENTITY enablePlugins.description         "Zásuvné moduly sa používajú pre špeciálny obsah, ako napr. video">
 <!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY allowCookies.title            "Povoliť cookies">
 <!ENTITY allowCookies.description         "Stránky používajú cookies na vašu identifikáciu a ukladanie nastavení stránok">
 <!ENTITY clearPrivateData.title          "Vymazanie nedávnej histórie prehliadania">
 <!ENTITY clearPrivateData.button          "Vymazať">
 <!ENTITY clearPrivateData.description       "História pomáha &brandShortName;u navrhovať, kam môžete prejsť">
 <!ENTITY rememberPasswords.title          "Pamätať si heslá">
+<!ENTITY language.title              "Jazyk">
+<!ENTITY language.description           "Zvoľte preferovaný jazyk pre &brandShortName;">
+<!ENTITY language.auto               "Automaticky detekovať">
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -339,30 +339,33 @@ PSMERR_SSL2_Disabled=Nie je možné bezpečne sa pripojiť, pretože server používa staršiu a nie veľmi bezpečnú verziu protokolu SSL.
 PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Prijali ste neplatný certifikát. Obráťte sa na administrátora servera alebo odosielateľa e-mailovej správy a poskytnite im tieto informácie:\n\nVáš certifikát obsahuje rovnaké sériové číslo ako iný certifikát vydaný certifikačnou autoritou. Je potrebné získať nový certifikát obsahujúci jedinečné sériové číslo.
 
 SSLConnectionErrorPrefix=Pri pripájaní k %S sa vyskytla chyba.
 
 certErrorIntro=Server %S používa neplatný bezpečnostný certifikát.
 
 certErrorTrust_SelfSigned=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože je podpísaný vlastným podpisom.
 certErrorTrust_UnknownIssuer=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože vydavateľ certifikátu je neznámy.
+certErrorTrust_MissingChain=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože nebol poskytnutý reťazec vydavateľa.
 certErrorTrust_CaInvalid=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože bol vydaný neplatnou certifikačnou autoritou.
 certErrorTrust_Issuer=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože vydavateľ certifikátu nie je dôveryhodný.
 certErrorTrust_ExpiredIssuer=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože platnosť certifikátu vydavateľa uplynula.
 certErrorTrust_Untrusted=Certifikát nepochádza z dôveryhodného zdroja.
 
 certErrorMismatch=Certifikát nie je pre doménové meno %S platný.
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSingle2): Do not translate <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a>
 certErrorMismatchSingle2=Certifikát je platný len pre <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a>.
 certErrorMismatchSinglePlain=Certifikát je platný len pre %S
 certErrorMismatchMultiple=Certifikát je platný len pre nasledujúce doménové mená:
 certErrorMismatchNoNames=Certifikát nie je platný pre žiadne doménové meno.
 
-certErrorExpired=Platnosť certifikátu uplynula dňa %S.
-certErrorNotYetValid=Certifikát nebude platný do %S.
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorExpiredNow): Do not translate %1$S (date+time of expired certificate) or %2$S (current date+time)
+certErrorExpiredNow=Platnosť certifikátu uplynula dňa %1$S. Aktuálny čas: %2$S.
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorNotYetValidNow): Do not translate %1$S (date+time certificate will become valid) or %2$S (current date+time)
+certErrorNotYetValidNow=Certifikát nebude platný do %1$S. Aktuálny čas: %2$S.
 
 certErrorCodePrefix=(Kód chyby: %S)
 
 CertInfoIssuedFor=Vydaný pre:
 CertInfoIssuedBy=Vydal:
 CertInfoValid=Platný
 CertInfoFrom=od
 CertInfoTo=pre
--- a/toolkit/chrome/global/printPreview.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/printPreview.dtd
@@ -63,10 +63,10 @@
 <!ENTITY p175.label "175&#037;">
 <!ENTITY p200.label "200&#037;">
 <!ENTITY Custom.label "Vlastná…">
 <!ENTITY ShrinkToFit.label "Na šírku strany">
 <!ENTITY customPrompt.title "Vlastná mierka…">
 
 <!ENTITY homearrow.tooltip "Prvá stránka">
 <!ENTITY endarrow.tooltip "Posledná stránka">
-<!ENTITY rightarrow.tooltip "Ďalšia stránka">
-<!ENTITY leftarrow.tooltip "Predchádzajúca stránka">
+<!ENTITY nextarrow.tooltip  "Ďalšia stránka">
+<!ENTITY previousarrow.tooltip "Predchádzajúca stránka">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/printdialog.properties
@@ -0,0 +1,59 @@
+# These strings are used in the native GTK, Mac and Windows print dialogs.
+
+# GTK titles:
+printTitleGTK=Tlač
+optionsTabLabelGTK=Možnosti
+printFramesTitleGTK=Tlač rámcov
+
+# Mac titles:
+optionsTitleMac=Možnosti:
+appearanceTitleMac=Vzhľad:
+framesTitleMac=Rámce:
+pageHeadersTitleMac=Hlavičky strán:
+pageFootersTitleMac=Päty strán:
+
+# Windows titles:
+optionsTitleWindows=Možnosti
+printFramesTitleWindows=Tlač rámcov
+
+# TRANSLATOR NOTE: For radio button labels and check button labels, an underscore _
+# before a character will turn that character into an accesskey in the GTK dialog.
+# e.g. "_As laid out" will make A the accesskey.
+# In the Windows labels, use an ampersand (&).
+# On Mac, underscores will be stripped.
+
+asLaidOut=Ako sú _umiestnené na obrazovke
+asLaidOutWindows=Ako sú &umiestnené na obrazovke
+selectedFrame=Vybraný rá_mec
+selectedFrameWindows=Vybraný rá&mec
+separateFrames=Každý rám_ec samostatne
+separateFramesWindows=Každý rám&ec samostatne
+shrinkToFit=Ignorovať mierku a _zúžiť na šírku strany
+selectionOnly=Tlačiť _výber
+printBGOptions=Tlač pozadia
+printBGColors=Tlačiť _farby pozadia
+printBGImages=Tlačiť _obrázky pozadia
+headerFooter=Hlavička a päta
+left=Vľavo
+center=V strede
+right=Vpravo
+headerFooterBlank=--prázdne--
+headerFooterTitle=Názov
+headerFooterURL=Adresa URL
+headerFooterDate=Dátum a čas
+headerFooterPage=Strana #
+headerFooterPageTotal=Strana # z #
+headerFooterCustom=Vlastné…
+customHeaderFooterPrompt=Zadajte vlastný text hlavičky/päty
+
+# These are for the summary view in the Mac dialog:
+summaryFramesTitle=Tlač rámcov
+summarySelectionOnlyTitle=Tlač výberu
+summaryShrinkToFitTitle=Prispôsobiť oknu
+summaryPrintBGColorsTitle=Tlačiť farby pozadia
+summaryPrintBGImagesTitle=Tlačiť obrázky pozadia
+summaryHeaderTitle=Hlavičky strán
+summaryFooterTitle=Päty strán
+summaryNAValue=N/A
+summaryOnValue=Zap.
+summaryOffValue=Vyp.