update FIREFOX_3_1b1_BUILD1 FIREFOX_3_1b1_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Fri, 26 Sep 2008 23:47:01 +0200
changeset 18 f3fb0018a3b691fbf88386334935c9c8e21043de
parent 17 af94353b6d871e9a93c3386fa7e54ed831abd028
child 19 e263ac96d82a798787290a843aff383b4df50249
child 23 f0ef6f50e41986a38ef4b52a0575dc80cd01996c
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/tabbrowser.dtd
suite/chrome/common/pref/PrefsOverlay.dtd
suite/chrome/common/pref/pref.dtd
suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
toolkit/chrome/places/places.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -304,25 +304,24 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey  "0">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
 
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.label    "Meniť iba veľkosť textu">
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.accesskey  "t">
 <!ENTITY fullZoom.label         "Lupa">
 <!ENTITY fullZoom.accesskey       "L">
 
-<!ENTITY newTabButton.tooltip "Otvorí novú kartu">
-<!ENTITY newWindowButton.tooltip "Otvorí nové okno">
-<!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip "Zavrieť bočný panel">
+<!ENTITY newWindowButton.tooltip    "Otvorí nové okno">
+<!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip   "Zavrieť bočný panel">
 
-<!ENTITY cutButton.tooltip "Vystrihnúť">
-<!ENTITY copyButton.tooltip "Kopírovať">
-<!ENTITY pasteButton.tooltip "Prilepiť">
+<!ENTITY cutButton.tooltip       "Vystrihnúť">
+<!ENTITY copyButton.tooltip       "Kopírovať">
+<!ENTITY pasteButton.tooltip      "Prilepiť">
 
-<!ENTITY quitApplicationCmdWin.label "Koniec">
+<!ENTITY quitApplicationCmdWin.label  "Koniec">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.accesskey "K">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey     "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey    "]">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label   "Koniec">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY quitApplicationCmdMac.label  "Ukončiť &brandShortName;">
 <!ENTITY quitApplicationCmdMac.key   "Q">
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -1,17 +1,16 @@
 nv_done=Hotovo
 nv_timeout=Čas vypršal
 nv_stopped=Zastavené
 openFile=Otvoriť súbor
 
 droponbookmarksbutton=Upustením odkazu ho uložíte do záložiek
 dropondownloadsbutton=Upustením odkazu alebo súboru ho prevezmete
-droponnewtabbutton=Pre otvorenie v novej karte presuňte súbor alebo odkaz
-droponnewwindowbutton=Pre otvorenie v novom okne presuňte súbor alebo odkaz
+droponnewwindowbutton=Presuňte súbor alebo odkaz, ak ho chcete otvoriť v novom okne
 droponhomebutton=Zadajte odkaz alebo súbor, ktorý bude vašou domovskou stránkou
 droponhometitle=Nastavenie domovskej stránky
 droponhomemsg=Chcete, aby sa tento dokument stal vašou novou domovskou stránkou?
 
 # context menu strings
 
 contextMenuSearchText=Vyhľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S 
 contextMenuSearchText.accesskey=V
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -24,16 +24,19 @@ bookmarksRestoreAlert=Týmto nahradíte všetky svoje aktuálne záložky zálohou. Naozaj to chcete urobiť?
 bookmarksRestoreAlertTags=Týmto nahradíte všetky svoje aktuálne záložky a značky zálohou. Naozaj to chcete urobiť?
 bookmarksRestoreTitle=Vybrať zálohu záložiek
 bookmarksRestoreFilterName=JSON
 bookmarksRestoreFilterExtension=*.json
 
 bookmarksRestoreFormatError=Nepodporovaný typ súboru.
 bookmarksRestoreParseError=Nie je možné spracovať súbor zálohy.
 
+bookmarksLivemarkLoading=Načíta sa aktívna záložka…
+bookmarksLivemarkFailed=Načítanie kanála aktívnej záložky zlyhalo.
+
 headerTextPrefix1=Zobrazuje sa priečinok 
 headerTextPrefix2=Výsledok vyhľadávania reťazca
 headerTextPrefix3=Pokročilé vyhľadávanie
 
 lessCriteria.label=-
 moreCriteria.label=+
 
 menuOpenLivemarkOrigin.label=Otvoriť "%S"
--- a/browser/chrome/browser/tabbrowser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/tabbrowser.dtd
@@ -1,18 +1,19 @@
-<!ENTITY untitledTab       "(bez názvu)">
-<!ENTITY newTab.label       "Nová karta">
-<!ENTITY newTab.accesskey     "N">
-<!ENTITY closeTab.label      "Zavrieť kartu">
-<!ENTITY closeTab.accesskey    "Z">
-<!ENTITY closeOtherTabs.accesskey "a">
-<!ENTITY closeOtherTabs.label   "Zavrieť ostatné karty">
-<!ENTITY reloadAllTabs.label   "Obnoviť všetky karty">
-<!ENTITY reloadAllTabs.accesskey "b">
-<!ENTITY reloadTab.label     "Obnoviť kartu">
-<!ENTITY reloadTab.accesskey   "O">
-<!ENTITY listAllTabs.label    "Zoznam všetkých kariet">
+<!ENTITY untitledTab         "(bez názvu)">
+<!ENTITY newTab.label        "Nová karta">
+<!ENTITY newTab.accesskey      "N">
+<!ENTITY closeTab.label       "Zavrieť kartu">
+<!ENTITY closeTab.accesskey     "Z">
+<!ENTITY closeOtherTabs.label    "Zavrieť ostatné karty">
+<!ENTITY closeOtherTabs.accesskey  "a">
+<!ENTITY reloadAllTabs.label     "Obnoviť všetky karty">
+<!ENTITY reloadAllTabs.accesskey   "b">
+<!ENTITY reloadTab.label       "Obnoviť kartu">
+<!ENTITY reloadTab.accesskey     "O">
+<!ENTITY listAllTabs.label      "Zoznam všetkých kariet">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.label    "Pridať všetky karty medzi záložky…">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.accesskey  "v">
-<!ENTITY bookmarkThisTab.label    "Pridať túto kartu medzi záložky">
-<!ENTITY bookmarkThisTab.accesskey  "t">
+<!ENTITY bookmarkThisTab.label    "Pridať túto kartu medzi záložky">
+<!ENTITY bookmarkThisTab.accesskey  "t">
 <!ENTITY undoCloseTab.label     "Obnoviť zatvorenú kartu">
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey   "r">
+<!ENTITY newTabButton.tooltip    "Otvoriť novú kartu">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/PrefsOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-  -
-  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-  - the License. You may obtain a copy of the License at
-  - http://www.mozilla.org/MPL/
-  -
-  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-  - for the specific language governing rights and limitations under the
-  - License.
-  -
-  - The Original Code is mozilla.org code.
-  -
-  - The Initial Developer of the Original Code is
-  - Netscape Communications Corp.
-  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
-  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
-  -
-  - Contributor(s):
-  -  Bob Lord <lord@netscape.com>
-  -  Terry Hayes <thayes@netscape.com>
-  -
-  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-  -
-  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!ENTITY masterpass.label       "Hlavné heslá">
-<!ENTITY security.label        "Súkromie a zabezpečenie">
-<!ENTITY ssl.label          "SSL">
-<!ENTITY certs.label         "Certifikáty">
-<!ENTITY validation.label       "Overovanie">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/pref.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-<!ENTITY prefWindow.title      "Možnosti">
-<!ENTITY categoryHeader       "Kategória">
-
--- a/suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
@@ -1,11 +1,13 @@
 <!-- extracted from content/preftree.xul -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE Lists preferences categories that appear on the left of the preferences dialog -->
+<!ENTITY prefWindow.title "Možnosti">
+<!ENTITY categoryHeader "Kategória">
 <!ENTITY appear.label "Vzhľad">
 <!ENTITY content.label "Obsah">
 <!ENTITY fonts.label "Písma">
 <!ENTITY colors.label "Farby">
 <!ENTITY navigator.label "Prehliadač">
 <!ENTITY history.label "História">
 <!ENTITY bidi.label "Nastavenia Bidi">
 <!ENTITY languages.label "Jazyky">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
@@ -16,8 +16,10 @@
 <!ENTITY pluginWizard.installPluginsPage.description.label "&brandShortName; inštaluje zásuvné moduly…">
 
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.description.label "&brandShortName; dokončil inštaláciu chýbajúcich zásuvných modulov:">
 
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label "Získať viac informácií o zásuvných moduloch alebo ich nainštalovať ručne.">
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.restart.label "Na dokončenie inštalácie zásuvného modulu je potrebné &brandShortName; reštartovať.">
 
 <!ENTITY missingPlugin.label                 "Kliknutím sem prevezmete zásuvný modul.">
+<!ENTITY disabledPlugin.label                "Zásuvný modul pre tento obsah je zakázaný. Kliknutím sem môžete spravovať svoje zásuvné moduly.">
+<!ENTITY blockedPlugin.label                 "Tento zásuvný modul bol pre vašu ochranu zakázaný.">
--- a/toolkit/chrome/places/places.properties
+++ b/toolkit/chrome/places/places.properties
@@ -1,16 +1,13 @@
 BookmarksMenuFolderTitle=Ponuka Záložky
 BookmarksToolbarFolderTitle=Panel záložiek
 UnsortedBookmarksFolderTitle=Nezaradené záložky
 TagsFolderTitle=Značky
 
-bookmarksLivemarkLoading=Načíta sa aktívna záložka…
-bookmarksLivemarkFailed=Načítanie kanála aktívnej záložky zlyhalo.
-
 finduri-AgeInDays-is-0=Dnes
 finduri-AgeInDays-is-1=Včera
 finduri-AgeInDays-is=Pred %S dňami
 finduri-AgeInDays-isgreater=Staršie ako %S dní
 
 localhost=(lokálne súbory)
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarksArchiveFilename):