update FENNEC_8_0b1_BUILD1 FENNEC_8_0b1_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Sat, 10 Sep 2011 23:20:12 +0200
changeset 327 f0d62a4b4456b4c491e0b5a1c9b75d571c955511
parent 326 30d5f96bc3d625da5f7441f36830fb2e14de1bba
child 328 84dab0bf77aeed56aff08263c1d0c06b79376c21
child 331 79ef71d240c448e2caeff6cab9b209783fc88d33
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/README.txt
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
mail/README.txt
mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
suite/chrome/branding/brand.properties
suite/chrome/browser/navigator.dtd
suite/chrome/browser/navigatorOverlay.dtd
suite/chrome/browser/taskbar.properties
suite/chrome/browser/unix/platformNavigationBindings.dtd
suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_appearance.xhtml
suite/chrome/common/permissions/permissionsNavigatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-advanced.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-content.dtd
suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
suite/chrome/common/viewZoomOverlay.dtd
suite/chrome/common/viewZoomOverlay.properties
suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
deleted file mode 100644
--- a/browser/README.txt
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-Informácie o inštalácii, používaní a nastavení prehliadača Firefox, 
-vrátane zoznamu známych problémov a ich riešení nájdete
-na anglických stránkach http://getfirefox.com/releases/
-
-Slovenské stránky venované Firefoxu sa nachádzajú na adrese
-http://www.mozilla.sk/firefox
-
-Slovenské diskusné fórum venované Firefoxu sa nachádza na adrese
-http://forum.mozilla.sk
-
-České stránky venované Firefoxu sa nachádzajú na adrese
-http://firefox.czilla.cz/
-
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -68,46 +68,32 @@
 <!ENTITY publishAsCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY saveAsChangeEncodingCmd.label "Uložiť a zmeniť kódovanie">
 <!ENTITY saveAsChangeEncodingCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Nastavenie tlače…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY printCmd.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY printCmd.key "P">
-<!ENTITY closeCmd.label "Zavrieť">
-<!ENTITY closeCmd.accesskey "Z">
-<!ENTITY closeCmd.key "W">
 
 <!-- Edit menu items -->
 <!ENTITY editMenu.label "Upraviť">
 <!ENTITY editMenu.accesskey "u">
 <!ENTITY pasteNoFormatting.label "Prilepiť bez formátovania">
 <!ENTITY pasteNoFormatting.accesskey "f">
 <!ENTITY pasteNoFormatting.key "V">
 <!ENTITY pasteAs.label "Prilepiť ako">
 <!ENTITY pasteAs.accesskey "a">
 <!ENTITY publishSettings.label "Nastavenie servera na publikovanie…">
 <!ENTITY publishSettings.accesskey "b">
 
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.label "Prilepiť ako citáciu">
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.key "o">
 <!ENTITY findCmd.label "Hľadať a nahradiť…">
-<!ENTITY findCmd.accesskey "H">
-<!ENTITY findCmd.key "F">
-<!ENTITY findCmd.key2 "VK_F19">
-<!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať ďalšie">
-<!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
-<!ENTITY findAgainCmd.key "G">
-<!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
-<!ENTITY findPrevCmd.label "Hľadať predchádzajúce">
-<!ENTITY findPrevCmd.accesskey "r">
-<!ENTITY findPrevCmd.key "G">
-<!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.label "Kontrolovať pravopis počas písania">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.accesskey "K">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.label "Kontrola pravopisu">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.accesskey "p">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.key "P">
 
 <!-- Insert menu items -->
 <!ENTITY insertMenu.label "Vložiť">
@@ -135,33 +121,16 @@
 <!ENTITY spellCheckIgnoreWord.label "Ignorovať">
 <!ENTITY spellCheckIgnoreWord.accesskey "I">
 <!ENTITY spellCheckAddToDictionary.label "Pridať slovo">
 <!ENTITY spellCheckAddToDictionary.accesskey "P">
 <!ENTITY createLinkCmd.label "Vytvoriť odkaz…">
 <!ENTITY createLinkCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY editLinkCmd.label "Upraviť odkaz v novom okne">
 <!ENTITY editLinkCmd.accesskey "i">
-<!-- (Toplevel Edit menu uses utilityOverlay) -->
-<!ENTITY undoCmd.label "Späť">
-<!ENTITY undoCmd.accesskey "S">
-<!ENTITY redoCmd.label "Znovu">
-<!ENTITY redoCmd.accesskey "Z">
-<!ENTITY cutCmd.label "Vystrihnúť">
-<!ENTITY cutCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY copyCmd.label "Kopírovať">
-<!ENTITY copyCmd.accesskey "K">
-<!ENTITY pasteCmd.label "Prilepiť">
-<!ENTITY pasteCmd.accesskey "P">
-<!ENTITY deleteCmd.label "Odstrániť">
-<!ENTITY deleteCmd.accesskey "O">
-<!ENTITY clearCmd.label "Vymazať">
-<!ENTITY clearCmd.accesskey "m">
-<!ENTITY selectAllCmd.label "Vybrať všetko">
-<!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 
 <!-- Font Face SubMenu -->
 <!ENTITY FontFaceSelect.tooltip "Vyberte písmo zo zoznamu">
 <!ENTITY fontfaceMenu.label "Písmo">
 <!ENTITY fontfaceMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY fontVarWidth.label "Premenlivá šírka">
 <!ENTITY fontVarWidth.accesskey "m">
 <!ENTITY fontFixedWidth.label "Pevná šírka">
@@ -391,16 +360,19 @@
 <!ENTITY menuBar.tooltip "Panel Ponuka">
 <!ENTITY formatToolbar.tooltip "Panel Formátovanie">
 <!ENTITY newToolbarCmd.label "Nový">
 <!ENTITY newToolbarCmd.tooltip "Nová prázdna stránka">
 <!ENTITY openToolbarCmd.label "Otvoriť">
 <!ENTITY openToolbarCmd.tooltip "Otvoriť lokálnu stránku">
 <!ENTITY saveToolbarCmd.tooltip "Uložiť stránku lokálne">
 <!ENTITY publishToolbarCmd.tooltip "Odoslať súbor na vzdialený server">
+<!ENTITY cutToolbarCmd.tooltip "Vystrihnúť">
+<!ENTITY copyToolbarCmd.tooltip "Kopírovať">
+<!ENTITY pasteToolbarCmd.tooltip "Prilepiť">
 <!ENTITY printToolbarCmd.label "Tlačiť">
 <!ENTITY printToolbarCmd.tooltip "Tlačiť stránku">
 <!ENTITY findToolbarCmd.label "Hľadať">
 <!ENTITY findToolbarCmd.tooltip "Hľadať text na stránke">
 <!ENTITY spellToolbarCmd.label "Pravopis">
 <!ENTITY spellToolbarCmd.tooltip "Kontrola pravopisu označenej časti alebo celej stránky">
 <!ENTITY imageToolbarCmd.label "Obrázok">
 <!ENTITY imageToolbarCmd.tooltip "Upraviť vlastnosti označeného obrázka alebo vložiť nový">
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -1167,16 +1167,17 @@ msg.si.speed.0 = B/s
 msg.si.speed.1 = kB/s
 msg.si.speed.2 = MB/s
 msg.si.speed.3 = GB/s
 msg.si.speed.4 = TB/s
 msg.si.speed.5 = PB/s
 msg.si.speed.6 = EB/s
 
 msg.ident.server.not.possible = Identifikácia servera nie je v tejto verzii programu &brandShortName; dostupná – chýba vlastnosť "scriptable server sockets". Zostavenia po dátumu 2003-11-15 by mali túto vlastnosť obsahovať (napr. Mozilla 1.6 alebo novšia).
+msg.ident.error        = Chyba pri povoľovaní identifikačného servera: %S"
 
 msg.host.password = Zadajte heslo pre server %S:
 msg.url.key   = Zadajte kľúč pre adresu %S:
 
 msg.startup.added  = <%1$S> bude teraz otváraná pri spustení.
 msg.startup.removed = <%1$S> už nebude otváraná pri spustení.
 msg.startup.exists  = <%1$S> už je otváraná pri spustení.
 msg.startup.notfound = <%1$S> nie je aktuálne otváraná pri spustení.
@@ -1517,20 +1518,20 @@ pref.font.family.help      = Určuje písmo, ktoré bude ChatZilla používať na zobrazovanie správ. Ak ako hodnotu zadáte "default", použije sa predvolená rodina písiem, hodnoty "serif", "sans-serif" a "monospace" použijú všeobecné nastavenie pre písma pre daný typ. Ostatné hodnoty budú považované priamo za písmo.
 pref.font.size.label      = Veľkosť písma (pt)
 pref.font.size.help       = Určuje veľkosť písma, ktorú použije ChatZilla na zobrazovanie správ. Hodnota 0 použije globálnu veľkosť písma, ostatné budú interpretované ako veľkosť písma v bodoch (pt).
 pref.guessCommands.label    = Hádanie neznámych príkazov
 pref.guessCommands.help     = Ak zadáte príkaz, ktorý začína znakom "/" a ChatZilla tento príkaz nepozná, pokúsi sa ho odoslať serveru. Odosielanie môžete vypnúť a tým zakázať ChatZille toto odosielanie.
 pref.hasPrefs.label       = Objekt má predvoľby
 pref.hasPrefs.help       = Indikuje, že predvoľby objektu boli uložené. Nikdy sa nezobrazí v okne predvolieb. :)
 pref.identd.enabled.label    = Povoliť odoslať identifikáciu serveru počas procesu pripájania
 pref.identd.enabled.help    = Povolí ChatZille pripájať sa k serverom, ktoré vyžadujú odpoveď s identifikáciou.
-pref.initialURLs.label     = Automaticky pripojiť k adresám URL
-pref.initialURLs.help      = Zoznam adries URL, ku ktorým sa má ChatZilla po spustení pripojiť. Tieto adresy nebudú použité ak bola ChatZilla spustená kliknutím na odkaz typu irc://.
-pref.initialScripts.label    = Automaticky načítať skripty
-pref.initialScripts.help    = Keď sa ChatZilla spúšťa, načítava skripty, ktoré sú tu uvedené. Ak je položka priečinok, načítaný bude súbor "init.js" z tohto priečinka alebo akéhokoľvek podpriečinka.
+pref.initialURLs.label     = Umiestnenia
+pref.initialURLs.help      = Zoznam umiestnení (adresy irc: a ircs:), ku ktorým sa má ChatZilla po spustení pripojiť. Tieto adresy nebudú použité, ak bola ChatZilla spustená kliknutím na odkaz.
+pref.initialScripts.label    = Súbory skriptov
+pref.initialScripts.help    = Zoznam súborov skriptov (adresy file:), ktoré ChatZilla načítava pri štarte. Adresy môžu byť relatívne k priečinku profilu. Ak je adresou priečinok, bude načítaný súbor "init.js" z tohto priečinka alebo akéhokoľvek podpriečinka.
 pref.inputSpellcheck.label   = Kontrolovať pravopis
 pref.inputSpellcheck.help    = Určuje, či bude kontrolovaný pravopis. Funguje len na posledných zostaveniach aplikácie brandShortName;.
 pref.link.focus.label      = Pri otváraní odkazu nastaviť okno prehliadača ako aktívne.
 pref.link.focus.help      = Nastaví otvorené okno prehliadača ako aktívne, ak bolo otvorené z ChatZilly.
 pref.log.label         = Zaznamenávať túto kartu do protokolu
 pref.log.help          = ChatZilla bude zaznamenávať obsah tejto karty do súboru s protokolom. Tento súbor je spravidla uložený vo vašom profile, ktorého cestu môžete zmeniť v predvoľbe "Cesta k profilu" (základná cesta) alebo v predvoľbe "Názov súboru s protokolom", kde môžete určiť názvy jednotlivých súborov s protokolmi.
 pref.logFileName.label     = Názov súboru s protokolom
 pref.logFileName.help      = Ide o súbor, do ktorého ChatZilla zaznamenáva obsah tejto karty. Ak je karta otvorená a prebieha záznam, zmena tejto voľby sa prejaví až pri nasledujúcom zázname.
@@ -1663,18 +1664,18 @@ pref.group.appearance.motif.label   = Motívy
 pref.group.appearance.timestamps.label = Časové známky
 pref.group.appearance.timestamps.help = Na nastavenie formátu sa používa funkcia strftime. Napríklad: "%A, %l:%M:%S" sa bude zobrazovať ako "Štvrtok, 1:37:42".
 pref.group.appearance.userlist.label  = Zoznam používateľov
 pref.group.dcc.label          = DCC
 pref.group.dcc.ports.label       = Porty
 pref.group.dcc.autoAccept.label    = Automaticky prijímané
 pref.group.munger.label        = Formátovanie
 pref.group.startup.label        = Po spustení
-pref.group.startup.initialURLs.label  = Automaticky pripájané adresy URL
-pref.group.startup.initialScripts.label = Automaticky načítavané skripty
+pref.group.startup.initialURLs.label  = Umiestnenia
+pref.group.startup.initialScripts.label = Súbory skriptov
 pref.group.lists.label         = Zoznamy
 pref.group.lists.stalkWords.label   = Kľúčové slová
 pref.group.lists.aliases.label     = Aliasy príkazov
 pref.group.lists.notifyList.label   = Zoznam upozornení
 pref.group.lists.nicknameList.label  = Zoznam prezývok
 pref.group.lists.autoperform.label   = Automaticky vykonať
 pref.group.global.label        = Globálne
 pref.group.global.header.label     = Hlavičky
deleted file mode 100644
--- a/mail/README.txt
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-Informácie o inštalácií, používaní a konfigurácií Thunderbirdu
-vrátane zoznamu známych problémov a ich riešení nájdete
-na anglických stránkach http://getthunderbird.com/releases/.
-
-Slovenské stránky venované Thunderbirdu sa nachádzajú na adrese
-http://www.mozilla.sk/thunderbird
-
-Slovenské diskusné fórum venované Thunderbirdu sa nachádza na adrese
-http://forum.mozilla.sk
-
--- a/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
@@ -54,30 +54,12 @@
   the "em dash" (long dash).
   example: Downloading update — 111 KB of 13 MB -->
 <!ENTITY update.downloading.start  "Preberá sa aktualizácia — ">
 <!ENTITY update.downloading.end   "">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (channel.description.start,channel.description.end): channel.description.start and
   channel.description.end create one sentence, with the current channel label inserted in between.
   example: You are currently on the _Stable_ update channel. -->
-<!ENTITY channel.description.start "Práve používate aktualizačný kanál ">
+<!ENTITY channel.description.start "Používate aktualizačný kanál ">
 <!ENTITY channel.description.end  ". ">
 
-<!ENTITY channel.change       "Zmeniť">
-
-<!ENTITY channel.release.description    "Vyskúšajte overené a otestované finálne vydania používané stovkami miliónov používateľov po celom svete. Majte kontrolu nad svojimi zážitkami zo sveta online vďaka super rýchlosti, veľkej prispôsobiteľnosti a najnovším technológiám.">
-<!ENTITY channel.beta.description     "Užite si najnovšie funkcie v stabilnom prostredí. Poskytnite nám spätnú väzbu a pomôžte nám doladiť finálnu verziu programu.">
-<!ENTITY channel.aurora.description    "Užite si najnovšie inovácie v nestabilnom prostredí, ktoré nie je pre slabé povahy. Odošlite nám spätnú väzbu na funkcie a výkon aplikácie, aby sme vedeli, čo máme do sprístupnenia finálnej verzie zlepšiť.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.selector.start,channel.selector.end): channel.selector.start and
-   channel.selector.end create one sentence, with a channel selection menulist instered in between.
-   This is all in one line, so try to make the localized text short.
-   example: Switch to the [Stable] update channel. -->
-<!ENTITY channel.selector.start     "Prepnúť na aktualizačný kanál">
-<!ENTITY channel.selector.end      ".">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.selector.applyButton): This button applies the user's choice to switch
-   to a new update channel and starts the application update process. -->
-<!ENTITY channel.selector.applyButton  "Použiť a aktualizovať">
-<!ENTITY channel.selector.cancelButton  "Zrušiť">
-
 <!ENTITY cmdCloseMac.commandKey "w">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -219,16 +219,18 @@
 <!ENTITY bodyMenu.label "Telo správy ako">
 <!ENTITY bodyMenu.accesskey "T">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.label "Pôvodné HTML">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.accesskey "P">
 <!ENTITY bodySanitized.label "Jednoduché HTML">
 <!ENTITY bodySanitized.accesskey "H">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.label "Iba text">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.accesskey "b">
+<!ENTITY bodyAllParts.label "Celá správa">
+<!ENTITY bodyAllParts.accesskey "C">
 
 <!ENTITY bodyMenuFeed.label "Správu informačného kanála ako">
 <!ENTITY bodyMenuFeed.accesskey "n">
 <!ENTITY viewFeedWebPage.label "Webová stránka">
 <!ENTITY viewFeedWebPage.accesskey "W">
 <!ENTITY viewFeedSummary.label "Stručný súhrn">
 <!ENTITY viewFeedSummary.accesskey "S">
 <!ENTITY viewFeedSummaryFeedPropsPref.label "Predvolený formát">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -540,37 +540,37 @@ fileEmptyMsg = Súbor %S je prázdny.
 # forms of the word "more" as used after the number of addresses
 # currently hidden while displaying a header such as "to", "cc", or "bcc"
 # in the message header box. English has two identical forms here, so it will
 # construct strings that look like (for example) "1 more" or "20 more".
 # <http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
 # on this mechanism.
 headerMoreAddrs=#1 ďalší;#1 ďalší;#1 ďalších
 
-# LOCALIZATION NOTE (headertoFieldYou): second person prepositional object
+# LOCALIZATION NOTE (headertoFieldMe): first person prepositional object
 # pronoun used in the "to" header of the message header pane. This is also
 # used for the fallback case if a header-specific localization is not
 # available.
-headertoFieldYou=ja
+headertoFieldMe=ja
 
-# LOCALIZATION NOTE (headerfromFieldYou): second person prepositional object
+# LOCALIZATION NOTE (headerfromFieldMe): first person prepositional object
 # pronoun used in the "from" header of the message header pane.
-headerfromFieldYou=ja
+headerfromFieldMe=ja
 
-# LOCALIZATION NOTE (headerreply-toFieldYou): second person prepositional
+# LOCALIZATION NOTE (headerreply-toFieldMe): first person prepositional
 # object pronoun used in the "reply-to" header of the message header pane.
-headerreply-toFieldYou=ja
+headerreply-toFieldMe=ja
 
-# LOCALIZATION NOTE (headerccFieldYou): second person prepositional object
+# LOCALIZATION NOTE (headerccFieldMe): first person prepositional object
 # pronoun used in the "cc" header of the message header pane.
-headerccFieldYou=ja
+headerccFieldMe=ja
 
-# LOCALIZATION NOTE (headerbccFieldYou): second person prepositional object
+# LOCALIZATION NOTE (headerbccFieldMe): first person prepositional object
 # pronoun used in the "bcc" header of the message header pane.
-headerbccFieldYou=ja
+headerbccFieldMe=ja
 
 # Shown when content tabs are being loaded.
 loadingTab=Načítava sa…
 
 # LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptWarning):
 # %1$S is replaced by brandShortName, %2$S is replaced by the host name of the
 # site.
 xpinstallPromptWarning=%1$S zabránil stránke (%2$S) požiadať o inštaláciu softvéru.
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -54,29 +54,29 @@
 <!ENTITY messageIdField2.label "ID správy ">
 <!ENTITY inReplyToField2.label "v odpovedi na ">
 <!ENTITY originalWebsite2.label "webový server ">
 
 <!ENTITY editMessageDescription.label "Toto je návrh správy">
 <!ENTITY editMessageButton.label "Upraviť…">
 <!ENTITY hdrArchiveButton.label "archivovať">
 <!ENTITY hdrArchiveButton.tooltip "archivovať túto správu">
+<!ENTITY hdrSmartReplyButton.label "odpovedať">
 <!ENTITY hdrReplyButton.label "odpovedať">
 <!ENTITY hdrReplyButton.tooltip "odpovedať na túto správu">
 <!ENTITY hdrReplyAllButton.label "odpovedať všetkým">
 <!ENTITY hdrReplyAllButton.tooltip "odpovedať odosielateľovi a všetkým príjemcom">
 <!ENTITY hdrReplyListButton.label "odpovedať zoznamu">
 <!ENTITY hdrReplyListButton.tooltip "odpovedať do rozosielacieho zoznamu">
 <!ENTITY hdrForwardButton.label "odoslať ďalej">
 <!ENTITY hdrForwardButton.tooltip "odoslať túto správu ďalej">
 <!ENTITY hdrJunkButton.label "nevyžiadaná">
 <!ENTITY hdrJunkButton.tooltip "označiť túto správu ako nevyžiadanú">
 <!ENTITY hdrTrashButton.label "odstrániť">
 <!ENTITY hdrTrashButton.tooltip "odstrániť túto správu">
-
 <!ENTITY hdrViewToolbarShowFull.label "Zobraziť ikony a text">
 <!ENTITY hdrViewToolbarShowFull.accesskey "Z">
 <!ENTITY hdrViewToolbarShowIcons.label "Zobraziť len ikony">
 <!ENTITY hdrViewToolbarShowIcons.accesskey "k">
 <!ENTITY hdrViewToolbarShowText.label "Zobraziť len text">
 <!ENTITY hdrViewToolbarShowText.accesskey "x">
 <!ENTITY hdrViewToolbarAlwaysReplySender.label "Vždy zobraziť tlačidlo Odpovedať">
 <!ENTITY hdrViewToolbarAlwaysReplySender.accesskey "O">
--- a/mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
@@ -145,33 +145,35 @@
   quickFilterBar.textbox.emptyText.keyLabel.* value for the platform.
   The goal is to convey to the user that typing in the box will filter
   the messages and that there is a hotkey they can press to get to the
   box faster.
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.textbox.emptyText.base
     "Filtrovať tieto správy… #1">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.show.key2):
+   This is the key used to show the quick filter bar. -->
+<!ENTITY quickFilterBar.show.key2
+     "k">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.textbox.emptyText.keyLabel.nonmac):
   The description of the key-binding to get into the box on windows and
-   linux (which use the control key). We use the keybinding for cmd_find
-   used by the find-in-message mechanism, so that's the letter to indicate
-   if you don't use 'f' for your localization.
+   linux (which use the control key). This should match the value of
+   quickFilterBar.show.key above.
   -->
-<!ENTITY quickFilterBar.textbox.emptyText.keyLabel.nonmac
-     "&lt;Ctrl+F&gt;">
+<!ENTITY quickFilterBar.textbox.emptyText.keyLabel2.nonmac
+     "&lt;Ctrl+Shift+K&gt;">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.textbox.emptyText.keyLabel.mac):
   The description of the key-binding to get into the box on mac systems.
-   We use the keybinding for cmd_find used by the find-in-message mechanism,
-   so that's the letter to indicate if you don't use 'f' for your
-   localization.
+   This should match the value of quickFilterBar.show.key above.
   -->
-<!ENTITY quickFilterBar.textbox.emptyText.keyLabel1.mac
-     "&lt;&#x2318;F&gt;">
+<!ENTITY quickFilterBar.textbox.emptyText.keyLabel2.mac
+     "&lt;&#x21E7;&#x2318;K&gt;">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.textbox.idealWidth):
   The number of pixels for the ideal width of the quick filter box textbox.
   Choose this value so that the emptyText fits nicely with a little bit of
   extra whitespace.
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.textbox.idealWidth
     "320">
--- a/suite/chrome/branding/brand.properties
+++ b/suite/chrome/branding/brand.properties
@@ -1,8 +1,9 @@
 brandFullName=SeaMonkey
 brandShortName=SeaMonkey
 vendorShortName=SeaMonkey
 sidebarName=Bočný panel
 extensions.getMoreThemesURL=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/themes
+extensions.getPersonasURL=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/personas
 spellchecker.dictionaries.download.url=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/dictionaries
 app.releaseNotesURL=http://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey%VERSION%/
 app.vendorURL=http://www.seamonkey-project.org/
--- a/suite/chrome/browser/navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.dtd
@@ -5,129 +5,39 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.title "&brandShortName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandShortName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 
-<!ENTITY tabCmd.label "Karta prehliadača">
-<!ENTITY tabCmd.accesskey "T">
-<!ENTITY tabCmd.commandkey "t">
-<!ENTITY openCmd.label "Otvoriť webovú adresu…">
-<!ENTITY openCmd.accesskey "w">
-<!ENTITY openCmd.commandkey "l">
-<!ENTITY openFileCmd.label "Otvoriť súbor…">
-<!ENTITY openFileCmd.accesskey "O">
-<!ENTITY openFileCmd.commandkey "o">
-<!ENTITY recentTabs.label "Nedávno zatvorené karty">
-<!ENTITY recentTabs.accesskey "y">
-<!ENTITY recentTabs.commandkey "t">
-<!ENTITY recentWindows.label "Nedávno zatvorené okná">
-<!ENTITY recentWindows.accesskey "d">
-<!ENTITY recentWindows.commandkey "y">
 <!ENTITY editPageCmd.label "Upraviť stránku">
 <!ENTITY editPageCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY editPageCmd.commandkey "e">
 
-<!ENTITY uploadFile.label "Odoslať súbor…">
-<!ENTITY uploadFile.accesskey "s">
-
-<!ENTITY printSetupCmd.label "Nastavenie tlače…">
-<!ENTITY printSetupCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Ukážka pred tlačou">
 <!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY printCmd.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY printCmd.commandkey "p">
 
-<!ENTITY toolbarsCmd.label "Zobraziť/Skryť">
-<!ENTITY toolbarsCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY navbarCmd.label "Navigačný panel">
 <!ENTITY navbarCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY personalbarCmd.label "Osobný panel">
 <!ENTITY personalbarCmd.accesskey "O">
-<!ENTITY tabbarCmd.label "Panel kariet">
-<!ENTITY tabbarCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY taskbarCmd.label "Stavový riadok">
-<!ENTITY taskbarCmd.accesskey "S">
-<!ENTITY componentbarCmd.label "Panel komponentov">
-<!ENTITY componentbarCmd.accesskey "k">
 
-<!ENTITY useStyleSheetMenu.label "Použiť štýl">
-<!ENTITY useStyleSheetMenu.accesskey "u">
-<!ENTITY useStyleSheetNone.label "Žiadny">
-<!ENTITY useStyleSheetNone.accesskey "n">
-<!ENTITY useStyleSheetPersistentOnly.label "Predvolený štýl">
-<!ENTITY useStyleSheetPersistentOnly.accesskey "d">
-<!ENTITY pageSourceCmd.label "Zdrojový kód stránky">
-<!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
-<!ENTITY pageInfoCmd.label "Informácie o stránke">
-<!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
-<!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
-<!ENTITY fullScreenCmd.label "Na celú obrazovku">
-<!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "c">
-<!ENTITY translateMenu.label "Preložiť stránku">
-<!ENTITY translateMenu.accesskey "t">
-
-<!ENTITY closeOtherTabs.label "Zavrieť ostatné karty">
-<!ENTITY closeOtherTabs.accesskey "a">
 <!ENTITY closeWindow.label "Zavrieť okno">
 <!ENTITY closeWindow.accesskey "v">
 
 <!ENTITY minimizeButton.tooltip    "Minimalizovať">
 <!ENTITY restoreButton.tooltip    "Obnoviť">
 
-<!ENTITY applyTheme.label	"Použiť tému">
-<!ENTITY applyTheme.accesskey	"t">
-<!ENTITY getNewThemesCmd.label "Získať nové témy">
-<!ENTITY getNewThemesCmd.accesskey "Z">
-<!ENTITY findOnCmd.label "Hľadať na tejto stránke…">
-<!ENTITY findOnCmd.accesskey "H">
-<!ENTITY findOnCmd.commandkey "f">
-<!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať ďalej">
-<!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
-<!ENTITY findAgainCmd.commandkey "g">
-<!ENTITY findPrevCmd.label "Hľadať naspäť">
-<!ENTITY findPrevCmd.accesskey "n">
-<!ENTITY findPrevCmd.commandkey "g">
-<!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
-<!ENTITY findPrevCmd.commandkey2 "VK_F3">
-
-<!ENTITY searchInternetCmd.label "Vyhľadávanie na webe">
-<!ENTITY searchInternetCmd.accesskey "V">
-<!ENTITY searchInternet.commandKey "s">
-
-<!ENTITY clearPrivateDataCmd.label "Odstrániť súkromné údaje…">
-<!ENTITY clearPrivateDataCmd.accesskey "O">
-
-<!ENTITY goMenu.label "Prejsť">
-<!ENTITY goMenu.accesskey "r">
-<!ENTITY goHomeCmd.label "Domov">
-<!ENTITY goHomeCmd.accesskey "m">
-<!ENTITY historyRestoreLastSession.label "Obnoviť predchádzajúcu reláciu">
-<!ENTITY historyRestoreLastSession.accesskey "b">
-
-<!ENTITY bookmarksMenu.label "Záložky">
-<!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "o">
-<!ENTITY addCurPageCmd.label "Pridať k záložkám">
-<!ENTITY addCurPageCmd.accesskey "P">
-<!ENTITY addCurPageAsCmd.label "Pridať k záložkám ako…">
-<!ENTITY addCurPageAsCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY addCurPageAsCmd.commandkey "d">
-<!ENTITY addCurTabsAsCmd.label "Pridať túto skupinu kariet k záložkám…">
-<!ENTITY addCurTabsAsCmd.accesskey "s">
-<!ENTITY manBookmarksCmd.label "Správa záložiek…">
-<!ENTITY manBookmarksCmd.accesskey "z">
-<!ENTITY manBookmarksCmd.commandkey "b">
 <!ENTITY feedsMenu.label "Odoberať kanál tejto stránky">
 <!ENTITY feedsMenu.accesskey "O">
-<!ENTITY emptyItem.label "(prázdne)">
 
 <!ENTITY menuBar.tooltip         "Panel Ponuka">
 <!ENTITY personalToolbar.tooltip     "Osobný panel">
 <!ENTITY navigationToolbar.tooltip    "Navigačný panel">
 
 <!-- Toolbar items -->
 <!ENTITY backButton.label       "Naspäť">
 <!ENTITY backButton.tooltip      "Späť o jednu stránku">
@@ -157,19 +67,9 @@
 <!ENTITY bookmarksButton.tooltip   "Zoznam záložiek">
 <!ENTITY homeButton.label       "Domov">
 <!ENTITY bookmarksToolbarItem.label  "Položky panela Záložky">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Zobraziť ďalšie záložky">
 
 <!-- Statusbar -->
 <!ENTITY statusText.label      "Hotovo">
 
-<!ENTITY historyCmd.label      "História">
-<!ENTITY historyCmd.accesskey    "H">
-<!ENTITY history.commandKey     "H">
-
 <!ENTITY popupIcon.tooltiptext   "Zrušiť blokovanie vyskakovacích okien tejto stránky">
-
-<!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label    "Prepnúť smer textu stránky">
-<!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey  "x">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu.label): This appears in the Go menu -->
-<!ENTITY syncTabsMenu.label     "Karty z ďalších počítačov">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/browser/navigatorOverlay.dtd
@@ -0,0 +1,141 @@
+<!-- File Menu -->
+<!ENTITY tabCmd.label "Karta prehliadača">
+<!ENTITY tabCmd.accesskey "T">
+<!ENTITY tabCmd.commandkey "t">
+<!ENTITY openCmd.label "Otvoriť webovú adresu…">
+<!ENTITY openCmd.accesskey "w">
+<!ENTITY openCmd.commandkey "l">
+<!ENTITY openFileCmd.label "Otvoriť súbor…">
+<!ENTITY openFileCmd.accesskey "O">
+<!ENTITY openFileCmd.commandkey "o">
+
+<!ENTITY closeOtherTabs.label "Zavrieť ostatné karty">
+<!ENTITY closeOtherTabs.accesskey "a">
+
+<!ENTITY uploadFile.label "Odoslať súbor…">
+<!ENTITY uploadFile.accesskey "s">
+
+<!ENTITY printSetupCmd.label "Nastavenie tlače…">
+<!ENTITY printSetupCmd.accesskey "N">
+
+<!-- Edit Menu -->
+<!ENTITY findOnCmd.label "Hľadať na tejto stránke…">
+
+<!-- View Menu -->
+<!ENTITY toolbarsCmd.label "Zobraziť/Skryť">
+<!ENTITY toolbarsCmd.accesskey "Z">
+<!ENTITY tabbarCmd.label "Panel kariet">
+<!ENTITY tabbarCmd.accesskey "e">
+<!ENTITY taskbarCmd.label "Stavový riadok">
+<!ENTITY taskbarCmd.accesskey "S">
+<!ENTITY componentbarCmd.label "Panel komponentov">
+<!ENTITY componentbarCmd.accesskey "k">
+
+<!ENTITY fullScreenCmd.label "Na celú obrazovku">
+<!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "c">
+
+<!ENTITY useStyleSheetMenu.label "Použiť štýl">
+<!ENTITY useStyleSheetMenu.accesskey "u">
+<!ENTITY useStyleSheetNone.label "Žiadny">
+<!ENTITY useStyleSheetNone.accesskey "n">
+<!ENTITY useStyleSheetPersistentOnly.label "Predvolený štýl">
+<!ENTITY useStyleSheetPersistentOnly.accesskey "d">
+<!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label    "Prepnúť smer textu stránky">
+<!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey  "x">
+<!ENTITY pageSourceCmd.label "Zdrojový kód stránky">
+<!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "o">
+<!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
+<!ENTITY pageInfoCmd.label "Informácie o stránke">
+<!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
+<!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
+
+<!ENTITY applyTheme.label	"Použiť tému">
+<!ENTITY applyTheme.accesskey	"t">
+<!ENTITY getNewThemesCmd.label "Získať nové témy">
+<!ENTITY getNewThemesCmd.accesskey "Z">
+<!ENTITY getPersonasCmd.label "Získať témy Personas">
+<!ENTITY getPersonasCmd.accesskey "P">
+
+<!-- Go Menu -->
+<!ENTITY goMenu.label "Prejsť">
+<!ENTITY goMenu.accesskey "r">
+<!ENTITY goHomeCmd.label "Domov">
+<!ENTITY goHomeCmd.accesskey "m">
+<!ENTITY historyCmd.label      "História">
+<!ENTITY historyCmd.accesskey    "H">
+<!ENTITY history.commandKey     "H">
+<!ENTITY recentTabs.label "Nedávno zatvorené karty">
+<!ENTITY recentTabs.accesskey "e">
+<!ENTITY recentTabs.commandkey "t">
+<!ENTITY recentWindows.label "Nedávno zatvorené okná">
+<!ENTITY recentWindows.accesskey "v">
+<!ENTITY recentWindows.commandkey "y">
+<!ENTITY historyRestoreLastSession.label "Obnoviť predchádzajúcu reláciu">
+<!ENTITY historyRestoreLastSession.accesskey "b">
+<!ENTITY syncTabsMenu.label     "Karty z ďalších počítačov">
+<!ENTITY syncTabsMenu.accesskey "K">
+
+<!-- Bookmarks Menu -->
+<!ENTITY bookmarksMenu.label "Záložky">
+<!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "o">
+<!ENTITY addCurPageCmd.label "Pridať k záložkám">
+<!ENTITY addCurPageCmd.accesskey "P">
+<!ENTITY addCurPageAsCmd.label "Pridať k záložkám ako…">
+<!ENTITY addCurPageAsCmd.accesskey "a">
+<!ENTITY addCurPageAsCmd.commandkey "d">
+<!ENTITY addCurTabsAsCmd.label "Pridať túto skupinu kariet k záložkám…">
+<!ENTITY addCurTabsAsCmd.accesskey "s">
+<!ENTITY manBookmarksCmd.label "Správa záložiek…">
+<!ENTITY manBookmarksCmd.accesskey "z">
+<!ENTITY manBookmarksCmd.commandkey "b">
+
+<!-- Tools Menu -->
+<!ENTITY searchInternetCmd.label "Vyhľadávanie na webe">
+<!ENTITY searchInternetCmd.accesskey "V">
+<!ENTITY searchInternet.commandKey "s">
+<!ENTITY translateMenu.label "Preložiť stránku">
+<!ENTITY translateMenu.accesskey "t">
+
+<!ENTITY cookieMessageTitle.label "Povolenia pre cookies zmenené">
+<!ENTITY cookieDisplayCookiesCmd.label "Spravovať uložené cookies">
+<!ENTITY cookieDisplayCookiesCmd.accesskey "S">
+<!ENTITY cookieAllowCookiesCmd.label "Povoliť cookies z tejto stránky">
+<!ENTITY cookieAllowCookiesCmd.accesskey "P">
+<!ENTITY cookieAllowCookiesMsg.label "Cookies z tejto stránky budú vždy povolené.">
+<!ENTITY cookieAllowSessionCookiesCmd.label "Povoliť cookies relácie z tejto stránky">
+<!ENTITY cookieAllowSessionCookiesCmd.accesskey "r">
+<!ENTITY cookieAllowSessionCookiesMsg.label "Táto stránka bude môcť ukladať cookies pre danú reláciu.">
+<!ENTITY cookieCookiesDefaultCmd.label "Použiť predvolené povolenie pre cookies">
+<!ENTITY cookieCookiesDefaultCmd.accesskey "u">
+<!ENTITY cookieCookiesDefaultMsg.label "Cookies z tejto stránky budú akceptované alebo zamietnuté podľa predvolených nastavení.">
+<!ENTITY cookieBlockCookiesCmd.label "Blokovať cookies z tejto stránky">
+<!ENTITY cookieBlockCookiesCmd.accesskey "B">
+<!ENTITY cookieBlockCookiesMsg.label "Cookies z tejto stránky budú vždy zamietnuté.">
+
+<!ENTITY cookieImageMessageTitle.label "Povolenia pre obrázky zmenené">
+<!ENTITY cookieDisplayImagesCmd.label "Spravovať povolenia pre obrázky">
+<!ENTITY cookieDisplayImagesCmd.accesskey "S">
+<!ENTITY cookieAllowImagesCmd.label "Povoliť obrázky z tejto stránky">
+<!ENTITY cookieAllowImagesCmd.accesskey "P">
+<!ENTITY cookieAllowImagesMsg.label "Obrázky z tejto stránky budú vždy prevzaté.">
+<!ENTITY cookieImagesDefaultCmd.label "Použiť predvolené povolenia pre obrázky">
+<!ENTITY cookieImagesDefaultCmd.accesskey "u">
+<!ENTITY cookieImagesDefaultMsg.label "Obrázky z tejto stránky budú prevzaté podľa predvolených nastavení.">
+<!ENTITY cookieBlockImagesCmd.label "Blokovať obrázky z tejto stránky">
+<!ENTITY cookieBlockImagesCmd.accesskey "B">
+<!ENTITY cookieBlockImagesMsg.label "Obrázky z tejto stránky nebudú nikdy prevzaté.">
+
+<!ENTITY cookieAllowPopupsCmd.label         "Povoliť vyskakovacie okná pre túto stránku">
+<!ENTITY cookieAllowPopupsCmd.accesskey       "P">
+<!ENTITY cookieManagePopups.label          "Spravovať vyskakovacie okná">
+<!ENTITY cookieManagePopups.accesskey        "S">
+
+<!ENTITY cookieCookieManager.label "Správca cookies">
+<!ENTITY cookieCookieManager.accesskey "c">
+<!ENTITY cookieImageManager.label "Správca obrázkov">
+<!ENTITY cookieImageManager.accesskey "b">
+<!ENTITY cookiePopupManager.label "Správca vyskakovacích okien">
+<!ENTITY cookiePopupManager.accesskey "k">
+
+<!ENTITY clearPrivateDataCmd.label "Odstrániť súkromné údaje…">
+<!ENTITY clearPrivateDataCmd.accesskey "O">
--- a/suite/chrome/browser/taskbar.properties
+++ b/suite/chrome/browser/taskbar.properties
@@ -1,6 +1,14 @@
 taskbar.tasks.newTab.label=Otvoriť novú kartu
 taskbar.tasks.newTab.description=Otvorí novú kartu prehliadača
 taskbar.tasks.newWindow.label=Otvoriť nové okno
 taskbar.tasks.newWindow.description=Otvorí nové okno prehliadača
+taskbar.tasks.mailWindow.label=Otvoriť poštového klienta
+taskbar.tasks.mailWindow.description=Otvorí okno poštového klienta
+taskbar.tasks.composeMessage.label=Nová e-mailová správa
+taskbar.tasks.composeMessage.description=Napísať novú e-mailovú správu
+taskbar.tasks.openAddressBook.label=Otvoriť adresár
+taskbar.tasks.openAddressBook.description=Otvorí váš adresár kontaktov
+taskbar.tasks.openEditor.label=Nová stránka Composera
+taskbar.tasks.openEditor.description=Otvorí okno s novou stránkou Composera
 taskbar.frequent.label=Často navštevované
 taskbar.recent.label=Naposledy navštívené
--- a/suite/chrome/browser/unix/platformNavigationBindings.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/unix/platformNavigationBindings.dtd
@@ -1,6 +1,5 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE: RTL languages may wish to switch these -->
 <!ENTITY goBackCmd.keyCode "VK_LEFT">
 <!ENTITY goForwardCmd.keyCode "VK_RIGHT">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
-<!ENTITY findOnCmd.commandkey2 "VK_F19">
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
@@ -2,16 +2,17 @@
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.name.accesskey         "N">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.location.label         "Adresa:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.location.accesskey       "A">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.feedLocation.label       "Adresa kanála:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.feedLocation.accesskey     "d">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.siteLocation.label       "Adresa stránky:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.siteLocation.accesskey     "s">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.folder.label          "Priečinok:">
+<!ENTITY editBookmarkOverlay.folder.accesskey        "P">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.foldersExpanderDown.tooltip   "Zobraziť všetky priečinky záložiek">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.expanderUp.tooltip       "Skryť">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.label           "Značky:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.accesskey         "Z">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsEmptyDesc.label       "Značky oddeľte čiarkami">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.description.label        "Popis:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.description.accesskey      "P">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.label          "Kľúčové slovo:">
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
@@ -46,26 +46,22 @@
  you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
  <li>Click the Advanced category.</li>
 </ol>
 
-<p>The main Advanced preferences panel allows you to enable or disable
- Java:</p>
+<p class="unix">The main Advanced preferences panel allows you to:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Enable Java</strong>: Select this to allow &brandShortName; to
-  interpret pages containing Java. Java is used on some Web page to
-  incorporate interactive and multimedia content.</li>
- <li class="unix"><strong>Use Preferences from System</strong>: Select this to
-  use the already set system preferences, overriding &brandShortName;&apos;
-  ones.
+ <li class="unix"><strong>Use Preferences from System</strong>: Select
+  this to use the already set system preferences, overriding 
+  &brandShortName;&apos; ones.
  </li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#advanced_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="scripts_and_plugins">Advanced Preferences - Scripts &amp;
  Plugins</h2>
 
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_appearance.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_appearance.xhtml
@@ -124,16 +124,18 @@
   viditeľné v okne prehliadača. Kliknutím na takýto obrázok ho zobrazíte v plnej veľkosti.</li>
  <li><strong>Meniť veľkosť textu namiesto celého obsahu stránok</strong>: zvoľte, ak
   chcete, aby &brandShortName; pri použití funkcie &quot;Lupa&quot; menil iba veľkosť textu.
   Inak bude meniť aj veľkosť ostatných prvkov na stránkach, ako napr. obrázkov.</li>
  <li><strong>Upozorniť, ak sa webová stránka pokúša o presmerovanie alebo obnovenie</strong>:
   zvoľte, ak chcete, aby &brandShortName; predvolene blokoval automatické presmerovanie cez
   značku meta (HTTP-EQUIV=refresh). Ak sa má vykonať presmerovanie, zobrazí sa 
   notifikačný panel, kde môžete dané presmerovanie povoliť.</li>
+ <li><strong>Pamätať si nastavenie lupy pre každú stránku zvlášť</strong>: zvoľte, ak
+  chcete, aby si prehliadač pamätal nastavenie lupy pre každú stránku zvlášť.</li>
 </ul>
 
 <p><strong>Poznámka</strong>: Ďalšie nastavenia farieb, písma a jazykov nájdete v oddelených paneloch
  nastavení a takisto v sekcii Súkromie a Bezpečnosť, kde nájdete bezpečnostné nastavenia, ktoré
  môžu ovplyvniť aj zobrazovanie obsahu na stránkach.</p>
 
 <p>[<a href="#appearance_preferences">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/permissions/permissionsNavigatorOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-<!-- the following is for the task menu overlay -->
-
-<!ENTITY cookieMessageTitle.label "Povolenia pre cookies zmenené">
-<!ENTITY cookieDisplayCookiesCmd.label "Spravovať uložené cookies">
-<!ENTITY cookieDisplayCookiesCmd.accesskey "S">
-<!ENTITY cookieAllowCookiesCmd.label "Povoliť cookies z tejto stránky">
-<!ENTITY cookieAllowCookiesCmd.accesskey "P">
-<!ENTITY cookieAllowCookiesMsg.label "Cookies z tejto stránky budú vždy povolené.">
-<!ENTITY cookieAllowSessionCookiesCmd.label "Povoliť cookies relácie z tejto stránky">
-<!ENTITY cookieAllowSessionCookiesCmd.accesskey "r">
-<!ENTITY cookieAllowSessionCookiesMsg.label "Táto stránka bude môcť ukladať cookies pre danú reláciu.">
-<!ENTITY cookieCookiesDefaultCmd.label "Použiť predvolené povolenie pre cookies">
-<!ENTITY cookieCookiesDefaultCmd.accesskey "u">
-<!ENTITY cookieCookiesDefaultMsg.label "Cookies z tejto stránky budú akceptované alebo zamietnuté podľa predvolených nastavení.">
-<!ENTITY cookieBlockCookiesCmd.label "Blokovať cookies z tejto stránky">
-<!ENTITY cookieBlockCookiesCmd.accesskey "B">
-<!ENTITY cookieBlockCookiesMsg.label "Cookies z tejto stránky budú vždy zamietnuté.">
-
-<!ENTITY cookieImageMessageTitle.label "Povolenia pre obrázky zmenené">
-<!ENTITY cookieDisplayImagesCmd.label "Spravovať povolenia pre obrázky">
-<!ENTITY cookieDisplayImagesCmd.accesskey "S">
-<!ENTITY cookieAllowImagesCmd.label "Povoliť obrázky z tejto stránky">
-<!ENTITY cookieAllowImagesCmd.accesskey "P">
-<!ENTITY cookieAllowImagesMsg.label "Obrázky z tejto stránky budú vždy prevzaté.">
-<!ENTITY cookieImagesDefaultCmd.label "Použiť predvolené povolenia pre obrázky">
-<!ENTITY cookieImagesDefaultCmd.accesskey "u">
-<!ENTITY cookieImagesDefaultMsg.label "Obrázky z tejto stránky budú prevzaté podľa predvolených nastavení.">
-<!ENTITY cookieBlockImagesCmd.label "Blokovať obrázky z tejto stránky">
-<!ENTITY cookieBlockImagesCmd.accesskey "B">
-<!ENTITY cookieBlockImagesMsg.label "Obrázky z tejto stránky nebudú nikdy prevzaté.">
-
-<!ENTITY cookieAllowPopupsCmd.label         "Povoliť vyskakovacie okná pre túto stránku">
-<!ENTITY cookieAllowPopupsCmd.accesskey       "P">
-<!ENTITY cookieManagePopups.label          "Spravovať vyskakovacie okná">
-<!ENTITY cookieManagePopups.accesskey        "S">
-
-<!ENTITY cookieCookieManager.label "Správca cookies">
-<!ENTITY cookieCookieManager.accesskey "c">
-<!ENTITY cookieImageManager.label "Správca obrázkov">
-<!ENTITY cookieImageManager.accesskey "b">
-<!ENTITY cookiePopupManager.label "Správca vyskakovacích okien">
-<!ENTITY cookiePopupManager.accesskey "k">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-advanced.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-advanced.dtd
@@ -1,17 +1,12 @@
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE 'Advanced' prefs settings -->
 <!ENTITY pref.advanced.title    "Rozšírené">
 
-<!ENTITY prefEnableJava.caption   "Funkcie, ktoré pomáhajú interpretovať webové stránky">
-
-<!ENTITY enbJavaCheck.label     "Povoliť Javu">
-<!ENTITY enbJavaCheck.accesskey   "J">
-
 <!ENTITY systemPref.caption     "Systémové nastavenia">
 <!ENTITY systemPrefCheck.label   "Použiť nastavenia zo systému">
 <!ENTITY systemPrefCheck.accesskey "u">
 <!ENTITY systemPref.desc      "Po označení tejto možnosti &brandShortName; preberie nastavenia zo systému. Systémové nastavenia sú nadradené nad nastaveniami aplikácie &brandShortName;.">
 
 <!ENTITY prefCheckDefault.caption  "Integrácia do systému">
 <!ENTITY prefCheckDefaultClient.label "Pri štarte kontrolovať nastavenia predvolenej aplikácie">
 <!ENTITY prefCheckDefaultClient.accesskey "k">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-content.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-content.dtd
@@ -12,8 +12,10 @@
 <!ENTITY useSmoothScroll.label         "Použiť plynulé posúvanie">
 <!ENTITY useSmoothScroll.accesskey       "o">
 <!ENTITY allowHWAccel.label           "Použiť hardvérové urýchľovanie (ak je dostupné)">
 <!ENTITY allowHWAccel.accesskey         "h">
 <!ENTITY textZoomOnly.label           "Meniť veľkosť textu namiesto celého obsahu stránok">
 <!ENTITY textZoomOnly.accesskey         "e">
 <!ENTITY blockAutoRefresh.label         "Upozorniť, ak sa webová stránka pokúša o presmerovanie alebo obnovenie">
 <!ENTITY blockAutoRefresh.accesskey       "U">
+<!ENTITY siteSpecific.label           "Pamätať si nastavenie lupy pre každú stránku zvlášť">
+<!ENTITY siteSpecific.accesskey         "n">
--- a/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -6,16 +6,17 @@
 <!ENTITY closeCmd.accesskey       "Z">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Koniec">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.key     "q">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey  "K">
 
 <!ENTITY redoCmd.key          "Y">
 
+<!ENTITY findCmd.key2          "VK_F19">
 <!ENTITY findTypeTextCmd.key      "/">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.key      "'">
 
 <!ENTITY accel.emacs_conflict      "accel,shift">
 
 <!-- Help viewer -->
 <!ENTITY openHelpCmd.label       "Obsah Pomocníka">
 <!ENTITY openHelpCmd.accesskey     "O">
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -50,16 +50,29 @@
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey      "a">
 <!ENTITY clearHistoryCmd.label				"Vymazať históriu hľadania"> 
 <!ENTITY clearHistoryCmd.accesskey			"h"> 
 <!ENTITY showSuggestionsCmd.label			"Zobrazovať návrhy"> 
 <!ENTITY showSuggestionsCmd.accesskey		"n"> 
 <!ENTITY preferencesCmd.label "Možnosti…">
 <!ENTITY preferencesCmd.key					"E">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "M">
+<!ENTITY findCmd.key "F">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (findCmd.accesskey): This accesskey should be within
+   findCmd.label found in messengercompose.dtd, messenger.dtd and
+   editorOverlay.dtd and findOnCmd.label found in navigatorOverlay.dtd -->
+<!ENTITY findCmd.accesskey "H">
+<!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať ďalej">
+<!ENTITY findAgainCmd.key "G">
+<!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
+<!ENTITY findPrevCmd.label "Hľadať naspäť">
+<!ENTITY findPrevCmd.key "n">
+<!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
+<!ENTITY findPrevCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY findTypeTextCmd.label "Hľadať počas písania textu na stránke">
 <!ENTITY findTypeTextCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.label "Hľadať odkazy počas písania textu">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.accesskey "t">
 
 <!ENTITY viewMenu.label "Zobraziť">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey "Z">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label "Panely s nástrojmi">
--- a/suite/chrome/common/viewZoomOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/viewZoomOverlay.dtd
@@ -3,12 +3,8 @@
 <!ENTITY zoomEnlargeCmd.commandkey "+">
 <!ENTITY zoomEnlargeCmd.commandkey2 "="> <!-- + is above this key on many keyboards -->
 
 <!ENTITY zoomReduceCmd.label    "Vzdialiť">
 <!ENTITY zoomReduceCmd.accesskey  "V">
 <!ENTITY zoomReduceCmd.commandkey  "-">
 
 <!ENTITY zoomResetCmd.commandkey  "0">
-
-<!-- see zoomOtherLabel in viewZoomOverlay.properties -->
-<!ENTITY zoomMenu.accesskey     "L">
-<!ENTITY zoomOtherCmd.accesskey   "n">
--- a/suite/chrome/common/viewZoomOverlay.properties
+++ b/suite/chrome/common/viewZoomOverlay.properties
@@ -1,20 +1,22 @@
-# font size submenu
+# zoom submenu
 #
-# don't translate %zoom%
+# LOCALIZATION NOTE: don't translate %zoom% in any property
+#          don't use digits "0"-"9" for accesskeys
 
-fullZoom=Lupa (%zoom%%)
-textZoom=Veľkosť textu (%zoom%%)
-label=%zoom%%
-labelOriginal=%zoom%% (pôvodná veľkosť)
-labelOther=Iná veľkosť (%zoom%%)…
+# LOCALIZATION NOTE (fullZoom,textZoom): are never available at the same time
+fullZoom.label=Lupa (%zoom% %)
+fullZoom.accesskey=L
+textZoom.label=Veľkosť textu (%zoom% %)
+textZoom.accesskey=x
 
-# {values} must be greater than 0, include 100 and be in natural order
-# {accessKeys} correspond to {values}, where "z" matches the z in
-# "Original size" in {labelOriginal}
+# labels and accesskeys to emphasize the 100 % and 200 % entries
+zoom.100.label=100 % (Pôvodná veľkosť)
+zoom.100.accesskey=e
+zoom.200.label=200 % (Dvojitá veľkosť)
+zoom.200.accesskey=D
 
-values=50,75,90,100,120,150,200
-accessKeys=5,7,9,o,1,0,2
+# label pattern for remaining values, accesskeys are assigned dynamically
+zoom.value.label=%zoom% %
 
-# {valueOther} must be greater than the largest in values
-
-valueOther=300
+zoom.other.label=Iná veľkosť (%zoom% %) …
+zoom.other.accesskey=n
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
@@ -45,26 +45,16 @@
 <!ENTITY printCmd.key "P">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
 
 <!-- Edit menu items -->
 <!ENTITY editRewrapCmd.label "Zalomiť znovu">
 <!ENTITY editRewrapCmd.key "R">
 <!ENTITY editRewrapCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY findCmd.label "Hľadať a nahradiť…">
-<!ENTITY findCmd.key "F">
-<!ENTITY findCmd.accesskey "H">
-<!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať ďalej">
-<!ENTITY findAgainCmd.key "G">
-<!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
-<!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
-<!ENTITY findPrevCmd.label "Hľadať predchádzajúce">
-<!ENTITY findPrevCmd.key "G">
-<!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
-<!ENTITY findPrevCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY accountManagerCmd.label "Nastavenia účtov pre Poštu a diskusné skupiny…">
 <!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "N">
 
 <!-- View menu items -->
 <!ENTITY showComposeToolbarCmd.label "Panel nástrojov Pošty">
 <!ENTITY showComposeToolbarCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY showFormatToolbarCmd.label "Panel Formátovanie">
 <!ENTITY showFormatToolbarCmd.accesskey "F">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -247,16 +247,18 @@
 <!ENTITY bodyMenu.label "Telo správy ako">
 <!ENTITY bodyMenu.accesskey "T">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.label "Pôvodné HTML">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.accesskey "P">
 <!ENTITY bodySanitized.label "Jednoduché HTML">
 <!ENTITY bodySanitized.accesskey "H">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.label "Iba text">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.accesskey "b">
+<!ENTITY bodyAllParts.label "Všetky časti správy">
+<!ENTITY bodyAllParts.accesskey "e">
 
 <!ENTITY bodyMenuFeed.label "Správu informačného kanála ako">
 <!ENTITY bodyMenuFeed.accesskey "n">
 <!ENTITY viewFeedWebPage.label "Webová stránka">
 <!ENTITY viewFeedWebPage.accesskey "W">
 <!ENTITY viewFeedSummary.label "Stručný súhrn">
 <!ENTITY viewFeedSummary.accesskey "S">
 <!ENTITY viewFeedSummaryFeedPropsPref.label "Predvolený formát">
@@ -268,26 +270,16 @@
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY stopCmd.label "Zastaviť">
 <!ENTITY stopCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Zdrojový kód správy">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY pageSourceCmd.key "u">
 
 <!ENTITY findCmd.label "Hľadať v tejto správe…">
-<!ENTITY findCmd.accesskey "H">
-<!ENTITY findCmd.key "f">
-<!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať ďalej">
-<!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
-<!ENTITY findAgainCmd.key "g">
-<!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
-<!ENTITY findPrevCmd.label "Hľadať naspäť">
-<!ENTITY findPrevCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY findPrevCmd.key "g">
-<!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
 
 <!-- Go Menu -->
 
 <!ENTITY goMenu.label "Prejsť na">
 <!ENTITY goMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY nextMenu.label "Nasledujúca">
 <!ENTITY nextMenu.accesskey "a">
 <!ENTITY nextMsgCmd.label "Správa">
--- a/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
@@ -42,10 +42,13 @@
 <!ENTITY SendMailTo.accesskey       "s">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.label      "Kopírovať e-mailovú adresu">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.accesskey    "K">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.label      "Vytvoriť filter z…">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.accesskey    "f">
 <!ENTITY copyLinkCmd.label         "Kopírovať adresu odkazu">
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey       "a">
 <!ENTITY CopyMessageId.label        "Kopírovať ID správy">
+<!ENTITY CopyMessageId.accesskey      "K">
 <!ENTITY OpenMessageForMsgId.label     "Otvoriť správu s ID">
+<!ENTITY OpenMessageForMsgId.accesskey   "O">
 <!ENTITY OpenBrowserWithMsgId.label    "Otvoriť prehliadač s ID správy">
+<!ENTITY OpenBrowserWithMsgId.accesskey  "h">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
@@ -49,8 +49,10 @@ prefPanel-smtp=Server pre odosielanie pošty (SMTP)
 # account manager multiple identity support
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S
 identity-list-title=Identity pre %1$S
 
 identity-edit-req=Musíte zadať platnú e-mailovú adresu.
 identity-edit-req-title=Chyba pri vytváraní identity
 
 choosefile=Vyberte súbor
+
+forAccount=Pre účet "%S"
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
@@ -45,17 +45,17 @@ badApp=Vybraná aplikácia ("%S") sa nedá nájsť. Skontrolujte názov súboru alebo vyberte inú aplikáciu.
 badApp.title=Aplikácia sa nenašla
 badPermissions=Súbor nemohol byť uložený, pretože nemáte dostatočné oprávnenia. Vyberte iný priečinok.
 badPermissions.title=Nedostatočné oprávnenia na uloženie
 selectDownloadDir=Vybrať priečinok pre prevzaté súbory
 unknownAccept.label=Uložiť súbor
 unknownCancel.label=Zrušiť
 fileType=Súbor %S
 # LOCALIZATION NOTE (fileSizeWithType): first %S is type, second %S is size, and third %S is unit 
-fileSizeWithType=%1S (%2S %3S)
+fileSizeWithType=%1$S (%2$S %3$S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (wpsDefaultOS2): OS/2 only, WPS refers to the Workplace Shell and should probably not be translated
 wpsDefaultOS2=Predvolený WPS
 # LOCALIZATION NOTE (classViewerOS2): OS/2 only
 classViewerOS2=Zobrazovač pre triedu %S
 # LOCALIZATION NOTE (mmImageViewerOS2): OS/2 only, default operation of image files with OS/2 multimedia support installed
 mmImageViewerOS2=Zobrazovač obrázkov
 # LOCALIZATION NOTE (mmAudioPlayerOS2): OS/2 only, default operation of audio files with OS/2 multimedia support installed