update FENNEC_7_0b1_BUILD1 FENNEC_7_0b1_RELEASE FENNEC_7_0b2_BUILD1 FENNEC_7_0b2_RELEASE FENNEC_7_0b3_BUILD1 FENNEC_7_0b3_RELEASE FENNEC_7_0b4_BUILD1 FENNEC_7_0b4_BUILD2 FENNEC_7_0b4_RELEASE FENNEC_7_0b5_BUILD1 FENNEC_7_0b5_RELEASE FIREFOX_7_0b1_BUILD1 FIREFOX_7_0b1_RELEASE FIREFOX_7_0b2_BUILD1 FIREFOX_7_0b2_RELEASE FIREFOX_7_0b3_BUILD1 FIREFOX_7_0b3_RELEASE FIREFOX_7_0b4_BUILD1 FIREFOX_7_0b4_BUILD2 FIREFOX_7_0b4_RELEASE FIREFOX_7_0b5_BUILD1 FIREFOX_7_0b5_RELEASE SEAMONKEY_2_4b1_BUILD1 SEAMONKEY_2_4b1_RELEASE THUNDERBIRD_6_0b3_BUILD1 THUNDERBIRD_6_0b3_RELEASE THUNDERBIRD_7_0b1_BUILD1 THUNDERBIRD_7_0b1_RELEASE THUNDERBIRD_7_0b2_BUILD1 THUNDERBIRD_7_0b2_BUILD2 THUNDERBIRD_7_0b2_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 11 Jul 2011 21:39:59 +0200
changeset 275 f00105af6e592df3228a5a8a054832da14b9439f
parent 274 52efaa9831875db7358ccf95d0f6c1c06d858d18
child 276 3d99157e2e071fc59b6427be8e3815ff883852b2
child 277 1333851af257029e6464329125882a65382c307a
child 279 ca1c84f9680b4915942be773f304c77019bf72c6
child 281 58f9d9fa8bc5d254463cd204ed0ddc663f42f0d9
child 283 2e1d863dcf89f783854dbdd2ab7f0b1228cc5680
child 285 f28142bc842fb45c309839970480269a6f017ace
child 287 ad49a859d4149f47af6db79ee0d887241eae2066
child 289 4926fae5ffefd699c924541a1072e7210cb216aa
child 291 52bd8039eca5dd8af05fe219c4653b5cac3bb104
child 293 c0b4f6cfd0ed9c670d702e5a1500ccfd6b931d40
child 295 84a318cf7da3a5f974394620e4ac4a61fb212c89
child 297 5a98f26f9846fc76b3d8a4cfdd133b9d8fc467ca
child 299 cd7bc41f2a84024a761d9bb24365d2d4052d578a
child 301 1555ddd7e1b33cd3972a0334c6da725d8a8d4496
child 303 b01c2d753072e817e95854336847177bc60a4fbd
child 307 59b09cd5d1892f1c2bcfc0ef9f18a0ad6eff5efe
child 309 e9195d23b5ba3565f286c6420a78022b4b0d28ea
child 326 30d5f96bc3d625da5f7441f36830fb2e14de1bba
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/aboutRobots.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/inspector.properties
browser/chrome/browser/places/places.dtd
browser/chrome/browser/preferences/aboutPermissions.dtd
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/storage.properties
embedding/android/android_strings.dtd
mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/sendProgress.properties
mail/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/aboutHome.dtd
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/firstrun.dtd
mobile/chrome/localepicker.properties
mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
mobile/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/sync.properties
mobile/profile/bookmarks.inc
services/sync/sync.properties
suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
suite/chrome/common/bookmarks/places.dtd
suite/chrome/common/help/customize_help.xhtml
suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
suite/chrome/common/help/mailnews_account_settings.xhtml
suite/chrome/common/help/mailnews_getting_started.xhtml
suite/chrome/common/help/mailnews_organizing.xhtml
suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
suite/chrome/common/help/nav_help.xhtml
suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
suite/chrome/common/openLocation.dtd
suite/chrome/common/openLocation.properties
suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/compose/MsgAttachPage.dtd
suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.properties
suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -55,26 +55,8 @@
 <!ENTITY update.downloading.start  "Preberá sa aktualizácia — ">
 <!ENTITY update.downloading.end   "">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (channel.description.start,channel.description.end): channel.description.start and
   channel.description.end create one sentence, with the current channel label inserted in between.
   example: You are currently on the _Stable_ update channel. -->
 <!ENTITY channel.description.start "Práve používate aktualizačný kanál ">
 <!ENTITY channel.description.end  ". ">
-
-<!ENTITY channel.change       "Zmeniť">
-
-<!ENTITY channel.release.description    "Vyskúšajte overené a otestované finálne vydania používané stovkami miliónov používateľov po celom svete. Majte kontrolu nad svojimi zážitkami zo sveta online vďaka super rýchlosti, veľkej prispôsobiteľnosti a najnovším technológiám.">
-<!ENTITY channel.beta.description     "Užite si najnovšie funkcie v stabilnom prostredí. Poskytnite nám spätnú väzbu a pomôžte nám doladiť finálnu verziu prehliadača.">
-<!ENTITY channel.aurora.description    "Užite si najnovšie inovácie v nestabilnom prostredí, ktoré nie je pre slabé povahy. Odošlite nám spätnú väzbu na funkcie a výkon aplikácie, aby sme vedeli, čo máme do sprístupnenia finálnej verzie zlepšiť.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.selector.start,channel.selector.end): channel.selector.start and
-   channel.selector.end create one sentence, with a channel selection menulist instered in between.
-   This is all in one line, so try to make the localized text short.
-   example: Switch to the [Stable] update channel. -->
-<!ENTITY channel.selector.start     "Prepnúť na aktualizačný kanál">
-<!ENTITY channel.selector.end      ".">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.selector.applyButton): This button applies the user's choice to switch
-   to a new update channel and starts the application update process. -->
-<!ENTITY channel.selector.applyButton  "Použiť a aktualizovať">
-<!ENTITY channel.selector.cancelButton  "Zrušiť">
--- a/browser/chrome/browser/aboutRobots.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutRobots.dtd
@@ -10,18 +10,18 @@
 <!-- Movie: Logan's Run... Box (cybog): "Welcome Humans! I am ready for you." -->
 <!ENTITY robots.errorTitleText "Vitajte ľudia!">
 <!-- Movie: The Day The Earth Stood Still. Spoken by Klaatu. -->
 <!ENTITY robots.errorShortDescText "Prišli sme vás navštíviť v mieri a priateľstve!">
 <!-- Various books by Isaac Asimov. http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Laws_of_Robotics -->
 <!ENTITY robots.errorLongDesc1 "Roboti nesmú ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby mu bolo ublížené.">
 <!-- Movie: Blade Runner. Batty: "I've seen things you people wouldn't believe..." -->
 <!ENTITY robots.errorLongDesc2 "Roboti videli veci, ktorým vy ľudia nebudete veriť.">
-<!-- Book: Hitchiker's Guide To The Galaxy. What the Sirius Cybernetics Corporation calls robots. -->
+<!-- Book: Hitchhiker's Guide To The Galaxy. What the Sirius Cybernetics Corporation calls robots. -->
 <!ENTITY robots.errorLongDesc3 "Roboti sú vaši umelohmotní kamaráti, s ktorými je sranda.">
 <!-- TV: Futurama. Bender's first line is "Bite my shiny metal ass." -->
 <!ENTITY robots.errorLongDesc4 "Roboti majú lesklý kovový zadok, ktorý nie je povolené bozkávať.">
 <!-- TV: Battlestar Galactica (2004 series). From the opening text. -->
 <!ENTITY robots.errorTrailerDescText "A majú plán.">
 <!-- TV: Battlestar Galactica (2004 series). Common expletive referring to Cylons. -->
 <!ENTITY robots.imgtitle "Frakkin' Toasters">
-<!-- Book: Hitchiker's Guide To The Galaxy. Arthur presses a button and it warns him. -->
+<!-- Book: Hitchhiker's Guide To The Galaxy. Arthur presses a button and it warns him. -->
 <!ENTITY robots.dontpress "Toto tlačidlo už viackrát nestláčajte">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -52,18 +52,16 @@ can reach it easily. -->
 <!ENTITY openFileCmd.commandkey "o">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Nastavenie tlače…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Ukážka pred tlačou">
 <!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY printCmd.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY printCmd.commandkey "p">
-<!ENTITY import.label "Importovať…">
-<!ENTITY import.accesskey "I">
 
 <!ENTITY goOfflineCmd.label "Pracovať offline">
 <!ENTITY goOfflineCmd.accesskey "f">
 
 <!ENTITY menubarCmd.label "Hlavná ponuka">
 <!ENTITY menubarCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY navbarCmd.label "Navigačný panel">
 <!ENTITY navbarCmd.accesskey "N">
@@ -207,29 +205,16 @@ can reach it easily. -->
 
 <!ENTITY inspectMenu.label      "Preskúmať stránku">
 <!ENTITY inspectMenu.accesskey    "P">
 <!ENTITY inspectMenu.commandkey    "I">
 
 <!ENTITY inspectPanelTitle.label   "HTML">
 <!ENTITY inspectButton.label     "Preskúmať">
 <!ENTITY inspectButton.accesskey   "P">
-<!ENTITY inspectNextButton.label   "Ďalšie">
-<!ENTITY inspectNextButton.accesskey "a">
-<!ENTITY inspectPreviousButton.label "Predchádzajúce">
-<!ENTITY inspectPreviousButton.accesskey "e">
-<!ENTITY inspectStyleButton.label   "Štýl">
-<!ENTITY inspectStyleButton.accesskey "t">
-<!ENTITY inspectStylePanelTitle.label "Štýl">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (inspectObjectButton.label): This button label
- - appears on the Inspector's toolbar. It is used to open and close the Object
- - panel. There is also a label in inspector.properties for the panel
- - titlebar: object.objectPanelTitle. -->
-<!ENTITY inspectObjectButton.label    "Objekt">
-<!ENTITY inspectObjectButton.accesskey  "O">
 
 <!ENTITY getMoreDevtoolsCmd.label    "Získať ďalšie nástroje">
 <!ENTITY getMoreDevtoolsCmd.accesskey  "Z">
 
 <!ENTITY fileMenu.label "Súbor">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.label "Nové okno">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.key "N">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -312,13 +312,25 @@ safeModeRestartButton=Reštartovať
 # menu will always be accessible via the "Web Developer" menu.
 # This is not a string to translate; it just controls whether the menu shows
 # up in the Firefox button. If users frequently use the "Character Encoding"
 # menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
 browser.menu.showCharacterEncoding=false
 
 # LOCALIZATION NOTE (syncPromoNotification.bookmarks.label): This appears in
 # the add bookmark star panel. %S will be replaced by syncBrandShortName.
-syncPromoNotification.bookmarks.label=K svojim záložkám môžete pristupovať zo všetkých zariadení s nainštalovanou službou %S.
+# The final space separates this text from the Learn More link.
+syncPromoNotification.bookmarks.description=K svojim záložkám môžete pristupovať zo všetkých zariadení s nainštalovanou službou %S.\u0020
 # LOCALIZATION NOTE (syncPromoNotification.passwords.label): This appears in
 # the remember password panel. %S will be replaced by syncBrandShortName.
-syncPromoNotification.passwords.label=K svojim heslám môžete pristupovať zo všetkých zariadení s nainštalovanou službou %S.
+# The final space separates this text from the Learn More link.
+syncPromoNotification.passwords.description=K svojim heslám môžete pristupovať zo všetkých zariadení s nainštalovanou službou %S.\u0020
 syncPromoNotification.learnMoreLinkText=Ďalšie informácie
+
+# Telemetry prompt
+# LOCALIZATION NOTE (telemetryText): %1$S will be replaced by brandFullName,
+# and %2$S by the value of the toolkit.telemetry.server_owner preference.
+telemetryText = Chcete pomôcť spoločnosti %2$S zlepšiť prehliadač %1$S automatickým odosielaním údajov o spotrebe pamäte, výkone a odozve?
+telemetryLinkLabel = Ďalšie informácie
+telemetryYesButtonLabel = Áno
+telemetryYesButtonAccessKey = o
+telemetryNoButtonLabel = Nie
+telemetryNoButtonAccessKey = N
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/inspector.properties
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-# LOCALIZATION NOTE (style.selectorLabel): Used in the Inspector style panel
-# to label a CSS Selector.
-style.selectorLabel=Selektor
-
-# LOCALIZATION NOTE (style.inheritedFrom): used in Style panel in
-# inspector. Describes which tagname[#id] the properties are inherited from.
-style.inheritedFrom=Odvodené z: #1
-
-# LOCALIZATION NOTE (style.styleItemLabel): used in Style panel in inspector.
-# Used for construction of list items, #1 = label, #2 = content.
-style.styleItemLabel=#1: #2
-
-# LOCALIZATION NOTE (object.objectPanelTitle): used in the Object Panel in the
-# Inspector tool. There's also inspectObjectButton in browser.dtd for the
-# toolbar button which allows users to open/close the Object panel.
-object.objectPanelTitle=Objekt
--- a/browser/chrome/browser/places/places.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.dtd
@@ -23,20 +23,22 @@
 <!ENTITY view.sortDescending.label     "Smer usporiadania Z > A">
 <!ENTITY view.sortDescending.accesskey   "Z">
 
 <!ENTITY cmd.findInBookmarks.label     "Hľadať v záložkách…">
 <!ENTITY cmd.findInBookmarks.accesskey   "H">
 <!ENTITY cmd.findCurrent.label       "Hľadať v aktuálnej kolekcii…">
 <!ENTITY cmd.findCurrent.accesskey     "a">
 
-<!ENTITY cmd.exportHTML.label        "Exportovať HTML…">
-<!ENTITY cmd.exportHTML.accesskey      "E">
-<!ENTITY cmd.importHTML.label        "Importovať HTML…">
-<!ENTITY cmd.importHTML.accesskey      "I">
+<!ENTITY importBookmarksFromHTML.label   "Importovať záložky zo súboru HTML…">
+<!ENTITY importBookmarksFromHTML.accesskey "I">
+<!ENTITY exportBookmarksToHTML.label    "Exportovať záložky do súboru HTML…">
+<!ENTITY exportBookmarksToHTML.accesskey  "E">
+<!ENTITY importOtherBrowser.label     "Importovať údaje z iného prehliadača…">
+<!ENTITY importOtherBrowser.accesskey   "d">
 
 <!ENTITY cmd.backup.label          "Zálohovať…">
 <!ENTITY cmd.backup.accesskey        "h">
 <!ENTITY cmd.restore2.label         "Obnoviť">
 <!ENTITY cmd.restore2.accesskey       "b">
 <!ENTITY cmd.restoreFromFile.label     "Vybrať súbor…">
 <!ENTITY cmd.restoreFromFile.accesskey   "V">
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/aboutPermissions.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/aboutPermissions.dtd
@@ -17,19 +17,19 @@
 <!ENTITY permission.allow        "Povoliť">
 <!ENTITY permission.allowForSession   "Povoliť pre reláciu">
 <!ENTITY permission.block        "Zakázať">
 
 <!ENTITY password.label         "Ukladanie hesiel">
 <!ENTITY password.manage         "Správa hesiel…">
 
 <!ENTITY cookie.label          "Nastavovanie cookies">
-<!ENTITY cookie.clear          "Vymazať cookies">
+<!ENTITY cookie.remove          "Odstrániť cookies">
 <!ENTITY cookie.manage          "Správa cookies…">
-<!ENTITY cookie.clearAll         "Vymazať všetky cookies">
+<!ENTITY cookie.removeAll        "Odstrániť všetky cookies">
 
 <!ENTITY geo.label            "Prezradenie polohy">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (indexedDB.label): This is describing indexedDB storage
   using the same language used for the permIndexedDB string in browser/pageInfo.dtd -->
 <!ENTITY indexedDB.label         "Správa ukladacieho priestoru pre režim offline">
 
 <!ENTITY popup.label           "Otváranie vyskakovacích okien">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -24,16 +24,18 @@
 
 <!ENTITY systemDefaults.label      "Nastavenie systému">
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Pri štarte kontrolovať, či je &brandShortName; predvoleným prehliadačom">
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "r">
 <!ENTITY checkNow.label         "Skontrolovať">
 <!ENTITY checkNow.accesskey       "S">
 <!ENTITY submitCrashes.label       "Odosielať správy o zlyhaní">
 <!ENTITY submitCrashes.accesskey     "d">
+<!ENTITY submitTelemetry.label      "Odosielať údaje o výkonnosti">
+<!ENTITY submitTelemetry.accesskey    "n">
 
 <!ENTITY networkTab.label        "Sieť">
 
 <!ENTITY connection.label        "Pripojenie">
 
 <!ENTITY connectionDesc.label      "Nastaviť spôsob, akým sa &brandShortName; pripája k sieti Internet">
 <!ENTITY connectionSettings.label    "Nastavenia…">
 <!ENTITY connectionSettings.accesskey  "N">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -57,18 +57,18 @@
 <!ENTITY dontrememberDescription.label "&brandShortName; použije totožné nastavenia s režimom Súkromné prehliadanie a nebude si pamätať žiadnu históriu prehliadania webu.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (dontrememberActions.pre.label): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (dontrememberActions.post.label): include a starting space as needed -->
 <!ENTITY dontrememberActions.pre.label     "Teraz môžete ">
 <!ENTITY dontrememberActions.clearHistory.label "vymazať celú aktuálnu históriu">
 <!ENTITY dontrememberActions.post.label     ".">
 
-<!ENTITY privateBrowsingPermanent.label "Natrvalo zapnúť režim Súkromné prehliadanie">
-<!ENTITY privateBrowsingPermanent.accesskey "a">
+<!ENTITY privateBrowsingPermanent2.label "Natrvalo zapnúť režim Súkromné prehliadanie">
+<!ENTITY privateBrowsingPermanent2.accesskey "a">
 
 <!ENTITY rememberHistory.label   "Uchovávať históriu prehliadania">
 <!ENTITY rememberHistory.accesskey "h">
 
 <!ENTITY rememberDownload.label    "Pamätať si informácie o prevzatých súboroch">
 <!ENTITY rememberDownload.accesskey  "z">
 
 <!ENTITY rememberSearchForm.label    "Pamätať si údaje zadané do formulárov a vyhľadávacieho panela">
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -19,20 +19,22 @@
 <!ENTITY signIn.account2.accesskey "e">
 <!ENTITY signIn.password.label   "Heslo">
 <!ENTITY signIn.password.accesskey "H">
 <!ENTITY signIn.syncKey.label    "Synchronizačný kľúč">
 <!ENTITY signIn.syncKey.accesskey  "k">
 
 <!-- New Account Page 1: Basic Account Info -->
 <!ENTITY setup.newAccountDetailsPage.title.label "Podrobnosti o účte">
+<!ENTITY setup.emailAddress.label   "E-mailová adresa">
+<!ENTITY setup.emailAddress.accesskey "E">
+<!ENTITY setup.choosePassword.label   "Zvoľte heslo">
+<!ENTITY setup.choosePassword.accesskey "o">
 <!ENTITY setup.confirmPassword.label "Potvrdenie hesla">
 <!ENTITY setup.confirmPassword.accesskey "P">
-<!ENTITY setup.emailAddress.label   "E-mailová adresa">
-<!ENTITY setup.emailAddress.accesskey "E">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: tosAgree1, tosLink, tosAgree2, ppLink, tosAgree3 are
   joined with implicit white space, so spaces in the strings aren't necessary -->
 <!ENTITY setup.tosAgree1.label   "Súhlasím s">
 <!ENTITY setup.tosAgree1.accesskey "S">
 <!ENTITY setup.tosLink.label    "podmienkami používania služby">
 <!ENTITY setup.tosAgree2.label   "a">
 <!ENTITY setup.ppLink.label     "zásadami ochrany súkromia">
 <!ENTITY setup.tosAgree3.label   "">
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -58,9 +58,10 @@ externalProtocolTitle=Požiadavka externého protokolu
 externalProtocolPrompt=Na spracovanie odkazov typu %1$S: je potrebná externá aplikácia.\n\n\nPožadovaný odkaz:\n\n%2$S\n\nAplikácia: %3$S\n\n\nAk ste túto požiadavku neočakávali, môže to byť pokus o zneužitie aplikácie. V prípade pochybností týkajúcich sa škodlivosti tejto požiadavky ju zrušte.\n
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Neznáma aplikácia>
 externalProtocolChkMsg=Zapamätať si nastavenie pre všetky odkazy rovnakého typu.
 externalProtocolLaunchBtn=Spustiť aplikáciu
 malwareBlocked=Stránka %S bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.
 phishingBlocked=Webová stránka %S je nahlásená ako podozrivá stránka pokúšajúca sa podvodným spôsobom vylákať od používateľov osobné alebo finančné údaje.
 cspFrameAncestorBlocked=Táto stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré nepovoľujú tento spôsob jej vloženia do objektu.
+corruptedContentError=Táto stránka nemohla byť zobrazená kvôli chybe pri prenose údajov.
 remoteXUL=Táto stránka používa nepodporovanú technológiu, ktorá nie je v predvolenom nastavení Firefoxu zapnutá.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -45,24 +45,19 @@
  <li>Skontrolujte, či používate správne lomky (t.j. <strong>/</strong>). </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Pripojenie bolo prerušené">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Režim offline">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (netOffline.overrideLongDesc) - This string should
-   indicate that "Work Offline" is a menu item without being too specific,
-   since it could be in either the normal menu (Mac/Linux) or the Firefox button
-   menu (Windows).
--->
-<!ENTITY netOffline.overrideLongDesc "
+<!ENTITY netOffline.longDesc2 "
 <ul>
- <li>Zrušte označenie položky &quot;Pracovať offline&quot; v ponuke a skúste to znova.</li>
+ <li>Ak chcete prejsť do režimu online a opätovne načítať obsah stránky, kliknite na tlačidlo &quot;Skúsiť znova&quot;.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba kódovania obsahu">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
 <ul>
  <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
 </ul>
@@ -154,16 +149,20 @@
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
 <p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké osobné údaje, môžu byť použité na krádež identity alebo inak zneužité.</p>
 <p>Tieto typy falošných stránok sa používajú na podvody, pri ktorých sa kombináciou webovej stránky a e-mailových správ napodobňujú dôveryhodné zdroje.</p>
 ">
 
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Prehliadač &brandShortName; nepovolil načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožňujú.</p>">
 
+<!ENTITY corruptedContentError.title "Poškodený obsah stránky">
+<!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>Táto stránka nemohla byť zobrazená kvôli chybe pri prenose údajov.</p><ul><li>Kontaktuje prevádzkovateľa webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul>">
+
+
 <!ENTITY securityOverride.linkText "Alebo môžete pridať výnimku…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Rýchlo odtiaľto preč!">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Pridať výnimku…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
 contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
 button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
 functionality specific to firefox. -->
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -57,9 +57,10 @@ externalProtocolTitle=Požiadavka externého protokolu
 externalProtocolPrompt=Na spracovanie odkazov typu %1$S: je potrebná externá aplikácia.\n\n\nPožadovaný odkaz:\n\n%2$S\n\nAplikácia: %3$S\n\n\nAk ste túto požiadavku neočakávali, môže to byť pokus o zneužitie aplikácie. V prípade pochybností týkajúcich sa škodlivosti tejto požiadavky ju zrušte.\n
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Neznáma aplikácia>
 externalProtocolChkMsg=Zapamätať si nastavenie pre všetky odkazy rovnakého typu.
 externalProtocolLaunchBtn=Spustiť aplikáciu
 malwareBlocked=Stránka %S bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.
 phishingBlocked=Webová stránka %S je nahlásená ako podozrivá stránka pokúšajúca sa podvodným spôsobom vylákať od používateľov osobné alebo finančné údaje.
 cspFrameAncestorBlocked=Táto stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré nepovoľujú tento spôsob jej vloženia do objektu.
+corruptedContentError=Táto stránka nemohla byť zobrazená kvôli chybe pri prenose údajov.
 remoteXUL=Táto stránka používa nepodporovanú technológiu, ktorá nie je predvolene zapnutá.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -16,16 +16,17 @@
 # The Initial Developer of the Original Code is
 # Netscape Communications Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #  Mitch <mstoltz@netscape.com> (original author)
 #  Ehsan Akhgari <ehsan.akhgari@gmail.com>
+#  Ms2ger <ms2ger@gmail.com>
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 # either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
 # or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
@@ -70,8 +71,40 @@ FormValidationCheckboxMissing=Pred pokračovaním musíte označiť toto políčko.
 FormValidationRadioMissing=Zvoľte jednu z týchto možností.
 FormValidationFileMissing=Zvoľte súbor.
 FormValidationSelectMissing=Zvoľte položku zo zoznamu.
 FormValidationInvalidEmail=Zadajte e-mailovú adresu.
 FormValidationInvalidURL=Zadajte adresu URL.
 FormValidationPatternMismatch=Hodnota nie je v požadovanom formáte.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
 FormValidationPatternMismatchWithTitle=Hodnota nie je v požadovanom formáte: %S.
+GetAttributeNodeWarning=Používanie metódy getAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej getAttribute().
+SetAttributeNodeWarning=Používanie metódy setAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttribute().
+GetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy getAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej getAttributeNS().
+SetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy setAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttributeNS().
+RemoveAttributeNodeWarning=Používanie metódy removeAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej removeAttribute().
+CreateAttributeWarning=Používanie metódy document.createAttribute() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttribute().
+CreateAttributeNSWarning=Používanie metódy document.createAttributeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttributeNS().
+SpecifiedWarning=Používanie atribútu pre atribút je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy true.
+OwnerElementWarning=Používanie atribútu pre atribút ownerElement je zavrhnuté.
+NodeNameWarning=Používanie atribútu pre atribút nodeName je zavrhnuté. Používajte radšej názov.
+NodeValueWarning=Používanie atribútu pre atribút nodeValue je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
+NodeTypeWarning=Používanie atribútu pre atribút nodeType je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy 2.
+ParentNodeWarning=Používanie atribútu pre atribút parentNode je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy null.
+ChildNodesWarning=Používanie atribútu pre atribút childNodes je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy null.
+HasChildNodesWarning=Používanie metódy hasChildNodes() pre atribút je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy false.
+HasAttributesWarning=Používanie metódy hasAttributes() pre atribút je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy false.
+FirstChildWarning=Používanie atribútu pre atribút firstChild je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
+LastChildWarning=Používanie atribútu pre atribút lastChild je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
+PreviousSiblingWarning=Používanie atribútu pre atribút previousSibling je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy null.
+NextSiblingWarning=Používanie atribútu pre atribút nextSibling je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy null.
+AttributesWarning=Používanie atribútu pre atribút attributes je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy null.
+InsertBeforeWarning=Používanie metódy insertBefore() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
+ReplaceChildWarning=Používanie metódy replaceChild() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
+RemoveChildWarning=Používanie metódy removeChild() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
+AppendChildWarning=Používanie metódy appendChild() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
+CloneNodeWarning=Používanie metódy cloneNode() pre atribút je zavrhnuté.
+OwnerDocumentWarning=Používanie atribútu pre atribút ownerDocument je zavrhnuté.
+NormalizeWarning=Používanie metódy normalize() pre atribút je zavrhnuté.
+IsSupportedWarning=Používanie metódy isSupported() pre atribút je zavrhnuté.
+IsEqualNodeWarning=Používanie metódy isEqualNode() pre atribút je zavrhnuté.
+TextContentWarning=Používanie atribútu pre atribút textContent je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
+EnablePrivilegeWarning=Používanie enablePrivilege je zavrhnuté. Použite radšej kód, ktorý má systémové práva (napr. rozšírenie).
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -20,18 +20,17 @@
 
 <!ENTITY malformedURI.title "Chyba: Neplatná adresa">
 <!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>Adresa (URL) nie je platná a nemožno ju načítať. Prosím, skontrolujte text v paneli s adresou a skúste to znova.</p>">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Chyba: Prenos dát prerušený">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>Prehliadač sa úspešne pripojil k serveru, no spojenie počas prenosu informácií zlyhalo.</p><ul><li>Môže to byť zlyhanie siete medzi vašim počítačom a serverom</li><li>Prosím skúste to neskôr. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, svojho správcu siete alebo poskytovateľa Internetu.</li></ul>">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Chyba: Režim offline">
-<!ENTITY netOffline.longDesc "<p>Prehliadač je momentálne v režime offline a nemôže sa pripojiť na požadovaný server. Prepnite prehliadač do režimu online a skúste to znova.</p>">
-<!ENTITY netOffline.overrideLongDesc "<p>Prehliadač je momentálne v režime offline a nemôže sa pripojiť na požadovaný server.</p><ul><li>Je počítač pripojený k aktívnej sieti?</li><li>Prepnite prehliadač o režimu online a skúste to znova.</li></ul>">
+<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<p>Prehliadač je momentálne v režime offline a nemôže sa pripojiť na požadovaný server.</p><ul><li>Je počítač pripojený k aktívnej sieti?</li><li>Kliknutím na tlačidlo &quot;Skúsiť znova&quot; prejdete do režimu online a opätovne načítate obsah stránky.</li></ul>">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba kódovania obsahu">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>Stránka nemôže byť zobrazená, pretože používa neplatné, alebo nepodporované formátovanie.</p><ul><li>Prosím, kontaktujte majiteľov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li></ul>">
 
 <!ENTITY unsafeContentType.title "Nebezpečný typ obsahu">
 <!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
 <ul>
  <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
@@ -79,16 +78,19 @@
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
 <p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké osobné údaje, môžu byť použité na krádež identity alebo inak zneužité.</p>
 <p>Tieto typy falošných stránok sa používajú na podvody, pri ktorých sa kombináciou webovej stránky a e-mailových správ napodobňujú dôveryhodné zdroje.</p>
 ">
 
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Prehliadač nepovolil načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožňujú.</p>">
 
+<!ENTITY corruptedContentError.title "Poškodený obsah stránky">
+<!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>Táto stránka nemohla byť zobrazená kvôli chybe pri prenose údajov.</p><ul><li>Kontaktuje prevádzkovateľa webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul>">
+
 <!ENTITY remoteXUL.title "Vzdialené XUL">
 <!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontaktujte správcu webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul></p>">
 
 <!-- Include app-specific error messages - do not change this in localization!
   Some applications might override netErrorApp.dtd with their specific version,
   this inclusion needs to be intact for that approach to work correctly.
   Please, try to keep this at the end of the file. -->
 <!ENTITY % netErrorAppDTD SYSTEM "chrome://global/locale/netErrorApp.dtd">
deleted file mode 100644
--- a/dom/chrome/storage.properties
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is Storage code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is Google Inc.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#  Brett Wilson <brettw@gmail.com>
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
-# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-storageWriteError=Pri zapisovaní údajov na disk sa vyskytla chyba. Táto chyba môže byť zapríčinená nedostatkom miesta na disku.\n\nReštartujte aplikáciu.
--- a/embedding/android/android_strings.dtd
+++ b/embedding/android/android_strings.dtd
@@ -1,18 +1,16 @@
-<!ENTITY splash_screen_label "Načítava sa">
-<!ENTITY splash_screen_installing "Inštalujú sa knižnice\u2026">
+<!ENTITY splash_screen_loading "Načítava sa">
+<!ENTITY splash_screen_installing_libs "Inštalujú sa knižnice\u2026">
 <!ENTITY splash_firstrun "Nastavuje sa &brandShortName;\u2026">
-<!ENTITY incompatable_cpu_error "Toto zariadenie nespĺňa minimálne požiadavky pre spustenie prehliadača &brandShortName;.">
 <!ENTITY no_space_to_start_error "Na spustenie prehliadača &brandShortName; nie je dostatok miesta.">
 <!ENTITY error_loading_file "Pri načítavaní súborov potrebných na spustenie prehliadača &brandShortName; sa vyskytla chyba.">
 
 <!ENTITY crash_reporter_title "Oznamovateľ zlyhania prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY crash_message "&brandShortName; zlyhal. Otvorené karty by mali byť po reštarte dostupné na Úvodnej stránke prehliadača &brandShortName;.">
 <!ENTITY crash_help_message "Pomôžte nám vyriešiť tento problém!">
 <!ENTITY crash_send_report_message "Odoslať Mozille správu o zlyhaní">
 <!ENTITY crash_include_url "Zahrnúť adresu webovej stránky">
 <!ENTITY crash_close_label "Zavrieť">
 <!ENTITY crash_restart_label "Reštartovať &brandShortName;">
 <!ENTITY sending_crash_report "Odosiela sa správa o zlyhaní\u2026">
 <!ENTITY exit_label "Koniec">
-<!ENTITY incompatable_device "&brandShortName; nepodporuje toto zariadenie. Pri používaní sa môžu vyskytnúť problémy.">
 <!ENTITY continue_label "Pokračovať">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
@@ -18,9 +18,10 @@
   setting dialog, which specifies the width and height in em units of the dialog.
   Localizers ONLY can increase these widths if they are having difficulty getting
   panel content to fit.
   1ch = The width of the "0" (ZERO, U+0030) glyph for the current font.
   1em = The height of the font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct size of
   this window for en-US. -->
 <!ENTITY accountManager.size "width: 65em; height: 49em;">
+<!ENTITY accountManager.size "width: 65em; height: 55em;">
 <!ENTITY accountTree.width "width: 20em;">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -48,16 +48,18 @@
 <!ENTITY newsServerLabel.label "Server diskusných skupín:">
 <!ENTITY newsServerLabel.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
 <!ENTITY imapType.label "IMAP">
 <!ENTITY imapType.accesskey "I">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (popType.label) : Do not translate "POP" in below line -->
 <!ENTITY popType.label "POP">
 <!ENTITY popType.accesskey "P">
+<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.label "Nechávať správy na serveri">
+<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.accesskey "c">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix2) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix2 as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp1.suffix2, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp1.prefix "Pre odosielanie pošty bude použitý váš aktuálne nastavený server SMTP, &quot;">
 <!ENTITY haveSmtp1.suffix2 "&quot;. Nastavenie servera pre odosielanie pošty môžete upraviť v okne Nastavenie účtov.">
 
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -306,16 +306,22 @@ attachmentCount=#1 príloha;#1 prílohy;#1 príloh
 # item in the attachment list. %1$S is the attachment's filename, and %2$S is
 # the attachment's size
 attachmentNameAndSize=%1$S (%2$S)
 
 ## String used by the Initialization Error dialog
 initErrorDlogTitle=Vytvorenie správy
 initErrorDlgMessage=Nastala chyba pri otváraní okna pre napísanie správy. Skúste to znova.
 
+## String used if a file to attach does not exist when passed as
+## a command line argument
+errorFileAttachTitle=Pripojenie súboru
+## LOCALIZATION NOTE (errorFileAttachMessage): %1$S will be replaced by the non-existent file name. Do not translate
+errorFileAttachMessage=Súbor %1$S neexistuje a preto nemohol byť pripojený k správe.
+
 ## Strings used by Save as Draft/Template dialog
 SaveDialogTitle=Uloženie správy
 ## LOCALIZATION NOTE (SaveDialogMsg): %1$S is folder name, %2$S is host name
 SaveDialogMsg=Vaša správa bola uložená do priečinka %1$S servera %2$S.
 CheckMsg=Tento dialóg nabudúce nezobrazovať.
 
 ## Strings used by prompt when Quitting while in progress
 quitComposeWindowTitle=Odoslanie správy
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/sendProgress.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/sendProgress.properties
@@ -1,10 +1,11 @@
 titlePrefixSave=Ukladanie správ -
 titlePrefixSend=Odosielanie správ -
 
 # LOCALIZATION NOTE (percentMsg):
 # This string is used to format the text to the right of the progress meter.
-# %S% will be replaced by the percentage of the file that has been saved
+# %S will be replaced by the percentage of the file that has been saved.
+# %% will be replaced a single % sign.
 percentMsg=%S%%
 
 messageSent=Vaša správa bola odoslaná.
 messageSaved=Vaša správa bola uložená.
--- a/mail/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mail/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -44,19 +44,19 @@
  <li>Skontrolujte, či používate správne lomky (t.j. <strong>/</strong>). </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Pripojenie bolo prerušené">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Režim offline">
-<!ENTITY netOffline.longDesc "
+<!ENTITY netOffline.longDesc2 "
 <ul>
- <li>Prepnite &brandShortName; do režimu online a skúste to znova.</li>
+ <li>Ak chcete prejsť do režimu online a opätovne načítať obsah stránky, kliknite na tlačidlo &quot;Skúsiť znova&quot;.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba kódovania obsahu">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
 <ul>
  <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
 </ul>
@@ -148,16 +148,19 @@
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
 <p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké osobné údaje, môžu byť použité na krádež identity alebo inak zneužité.</p>
 <p>Tieto typy falošných stránok sa používajú na podvody, pri ktorých sa kombináciou webovej stránky a e-mailových správ napodobňujú dôveryhodné zdroje.</p>
 ">
 
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Program &brandShortName; nepovolil načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožňujú.</p>">
 
+<!ENTITY corruptedContentError.title "Poškodený obsah">
+<!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>Tento obsah nemohol byť zobrazený kvôli chybe pri prenose údajov.</p><ul><li>Kontaktuje poskytovateľa obsahu a informujte ho o tomto probléme.</li></ul>">
+
 <!ENTITY securityOverride.linkText "Alebo môžete pridať výnimku…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Rýchlo odtiaľto preč!">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Pridať výnimku…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
 contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
 button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
 functionality specific to thunderbird. -->
--- a/mobile/chrome/aboutHome.dtd
+++ b/mobile/chrome/aboutHome.dtd
@@ -3,8 +3,9 @@
 <!ENTITY aboutHome.remoteTabs          "Karty z vašich ostatných počítačov">
 <!ENTITY aboutHome.recommendedAddons2      "Doplnky pre váš &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutHome.giveFeedback         "Váš názor">
 <!ENTITY aboutHome.getHelp           "Pomoc a podpora">
 <!ENTITY aboutHome.footerWidth         "10em">
 <!ENTITY aboutHome.openAllTabs         "Otvoriť všetko na kartách">
 <!ENTITY aboutHome.noTabs            "Žiadne karty z posledného spustenia">
 <!ENTITY aboutHome.noAddons           "Žiadne odporúčané doplnky">
+<!ENTITY aboutHome.getLocale          "Zmeniť jazyk">
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -101,14 +101,15 @@
 <!ENTITY contextPauseMedia.label   "Pozastaviť">
 <!ENTITY contextFullScreen.label   "Na celú obrazovku">
 <!ENTITY contextEditBookmark.label  "Upraviť">
 <!ENTITY contextRemoveBookmark.label "Odstrániť">
 
 <!ENTITY pageactions.saveas.pdf   "Uložiť ako PDF">
 <!ENTITY pageactions.share.page   "Zdieľať stránku">
 <!ENTITY pageactions.password.forget "Zabudnúť heslo">
+<!ENTITY pageactions.quit      "Koniec">
 <!ENTITY pageactions.reset      "Vymazať nastavenia stránky">
 <!ENTITY pageactions.findInPage   "Hľadať na stránke">
 <!ENTITY pageactions.search.addNew  "Pridať vyhľadávací modul">
 <!ENTITY pageactions.charEncoding  "Kódovanie">
 
 <!ENTITY appMenu.siteOptions     "Nastavenia stránky">
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -230,8 +230,11 @@ clearPrivateData.message=Vymazať históriu prehliadania a nastavenia vrátanie hesiel a súborov cookies?
 browser.menu.showCharacterEncoding=false
 
 # LOCALIZATION NOTE (intl.charsetmenu.browser.static): Set to a series of comma separated
 # values for charsets that the user can select from in the Character Encoding menu.
 intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859-1,utf-8,x-gbk,big5,iso-2022-jp,shift_jis,euc-jp
 
 #Application Menu
 appMenu.more=Ďalšie
+
+#Text Selection
+selectionHelper.textCopied=Text skopírovaný do schránky
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/firstrun.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-<!ENTITY firstrun.title        "Víta vás &brandShortName;">
-<!ENTITY firstrun.heading2       "Víta vás &brandShortName;">
-<!ENTITY firstrun.sync2.title     "Synchronizácia">
-<!ENTITY firstrun.sync2.description  "Prihláste sa k svojmu účtu služby Sync a zdieľajte svoju históriu prehliadania, heslá, záložky a karty medzi svojim počítačom a mobilným zariadením">
-<!ENTITY firstrun.addons2.title    "Prispôsobenie">
-<!ENTITY firstrun.addons2.description "Objavte a nainštalujte si doplnky, ktoré pridajú nové funkcie prehliadaču &brandShortName;">
-<!ENTITY firstrun.home2.title     "Prehliadanie">
-<!ENTITY firstrun.home2.description  "Preskočte toto a prejdite na personalizovanú úvodnú stránku, kde môžete začať v prehliadaní webu">
-<!ENTITY firstrun.features       "Pozrite si ďalšie funkcie">
-<!ENTITY firstrun.faq         "Často kladené otázky">
-<!ENTITY firstrun.privacy       "Zásady ochrany súkromia">
-<!ENTITY firstrun.follow        "Sledujte nás:">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/localepicker.properties
@@ -0,0 +1,12 @@
+title=Zvoľte si jazyk
+continueIn=Pokračovať v jazyku %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (name): The localized name of this locale.
+# Do not just translate the word 'English'
+name=Slovenčina
+choose=Zvoľte iný jazyk
+chooseLanguage=Zvoľte jazyk
+cancel=Zrušiť
+continue=Pokračovať
+installing=Inštaluje sa %S
+installerror=Chyba pri inštalácii jazyka
--- a/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -58,9 +58,10 @@ externalProtocolTitle=Požiadavka externého protokolu
 externalProtocolPrompt=Na spracovanie odkazov typu %1$S: je potrebná externá aplikácia.\n\n\nPožadovaný odkaz:\n\n%2$S\n\nAplikácia: %3$S\n\n\nAk ste túto požiadavku neočakávali, môže to byť pokus o zneužitie aplikácie. V prípade pochybností týkajúcich sa škodlivosti tejto požiadavky ju zrušte.\n
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Neznáma aplikácia>
 externalProtocolChkMsg=Zapamätať si nastavenie pre všetky odkazy rovnakého typu.
 externalProtocolLaunchBtn=Spustiť aplikáciu
 malwareBlocked=Stránka %S bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.
 phishingBlocked=Webová stránka %S je nahlásená ako podozrivá stránka pokúšajúca sa podvodným spôsobom vylákať od používateľov osobné alebo finančné údaje.
 cspFrameAncestorBlocked=Táto stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré nepovoľujú tento spôsob jej vloženia do objektu.
+corruptedContentError=Táto stránka nemohla byť zobrazená kvôli chybe pri prenose údajov.
 remoteXUL=Táto stránka používa nepodporovanú technológiu, ktorá nie je v predvolenom nastavení Firefoxu zapnutá.
--- a/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -45,17 +45,17 @@
  <li>Skontrolujte, či používate správne lomky (t.j. <strong>/</strong>). </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Pripojenie bolo prerušené">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Režim offline">
-<!ENTITY netOffline.overrideLongDesc "
+<!ENTITY netOffline.longDesc2 "
 <ul>
  <li>Skúste to znova. &brandShortName; sa pokúsi nadviazať spojenie a načítať stránku.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba kódovania obsahu">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
 <ul>
@@ -149,16 +149,19 @@
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
 <p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké osobné údaje, môžu byť použité na krádež identity alebo inak zneužité.</p>
 <p>Tieto typy falošných stránok sa používajú na podvody, pri ktorých sa kombináciou webovej stránky a e-mailových správ napodobňujú dôveryhodné zdroje.</p>
 ">
 
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Prehliadač &brandShortName; nepovolil načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožňujú.</p>">
 
+<!ENTITY corruptedContentError.title "Poškodený obsah stránky">
+<!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>Táto stránka nemohla byť zobrazená kvôli chybe pri prenose údajov.</p><ul><li>Kontaktuje prevádzkovateľa webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul>">
+
 <!ENTITY securityOverride.linkText "Alebo môžete pridať výnimku…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Rýchlo odtiaľto preč!">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Pridať výnimku…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
 contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
 which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
 netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->
--- a/mobile/chrome/sync.properties
+++ b/mobile/chrome/sync.properties
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Mobile Sync
 
 # %S is the date and time at which the last sync successfully completed
-lastSync.label=Posledná aktualizácia: %S
-lastSyncInProgress.label=Posledná aktualizácia: práve prebieha…
+lastSync2.label=Posledná synchronizácia: %S
+lastSyncInProgress2.label=Posledná synchronizácia: práve prebieha…
 
 # %S is the username logged in
 account.label=Účet: %S
 notconnected.label=Nepripojený
 connecting.label=Pripája sa…
 
 notificationDisconnect.label=Váš účet služby Firefox Sync bol odstránený
 notificationDisconnect.button=Späť
--- a/mobile/profile/bookmarks.inc
+++ b/mobile/profile/bookmarks.inc
@@ -6,20 +6,16 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE: Some of these URLs are currently 404s, but should be coming
 # online shortly.
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_title):
 # title for the folder that will contains the default bookmarks
 #define bookmarks_title Záložky
 
-# LOCALIZATION NOTE (bookmarks_welcome):
-# link title for about:firstrun
-#define bookmarks_welcome Firefox: Vitajte
-
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_aboutBrowser):
 # link title for about:fennec
 #define bookmarks_aboutBrowser Firefox: O vašom prehliadači
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_addons):
 # link title for https://addons.mozilla.org/en-US/mobile
 #define bookmarks_addons Firefox: Prispôsobenie pomocou doplnkov
 
--- a/services/sync/sync.properties
+++ b/services/sync/sync.properties
@@ -1,20 +1,13 @@
 # %1: the user name (Ed), %2: the app name (Firefox), %3: the operating system (Android)
 client.name2 = %2$S používateľa %1$S (%3$S)
 
 # %S is the date and time at which the last sync successfully completed
-lastSync.label = Naposledy aktualizované: %S
-lastSyncInProgress.label = Naposledy aktualizované: práve aktualizuje sa…
-
-# %S is the username logged in
-connected.label = Pripojený: %S
-disconnected.label = Odpojený
-connecting.label = Pripája sa…
-
+lastSync2.label = Posledná synchronizácia: %S
 mobile.label = Záložky mobilného Firefoxu
 
 remote.pending.label = Synchronizujú sa vzdialené karty…
 remote.missing.label = Synchronizujte si vaše ostatné počítače, aby ste sa mohli dostať k ich kartám
 remote.opened.label = Všetky vzdialené karty sú už otvorené
 remote.notification.label = Najnovšie karty otvorené na počítači budú dostupné po synchronizácii
 
 error.login.title = Chyba pri prihlasovaní
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
@@ -1,17 +1,16 @@
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.name.label           "Názov:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.name.accesskey         "N">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.location.label         "Adresa:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.location.accesskey       "A">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.feedLocation.label       "Adresa kanála:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.feedLocation.accesskey     "d">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.siteLocation.label       "Adresa stránky:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.siteLocation.accesskey     "s">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.liveTitlesSeparator.label    "Aktuálne titulky">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.folder.label          "Priečinok:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.foldersExpanderDown.tooltip   "Zobraziť všetky priečinky záložiek">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.expanderUp.tooltip       "Skryť">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.label           "Značky:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.accesskey         "Z">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsEmptyDesc.label       "Značky oddeľte čiarkami">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.description.label        "Popis:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.description.accesskey      "P">
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/places.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/places.dtd
@@ -61,18 +61,16 @@
 <!ENTITY cmd.new_folder.label        "Nový priečinok…">
 <!ENTITY cmd.new_folder.accesskey      "r">
 <!ENTITY cmd.context_new_folder.accesskey  "r">
 <!ENTITY cmd.new_separator.label      "Nový oddeľovač">
 <!ENTITY cmd.new_separator.accesskey    "d">
 
 <!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.label    "Obnoviť aktívnu záložku">
 <!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.accesskey  "a">
-<!ENTITY cmd.reloadMicrosummary.label    "Obnoviť aktuálny titulok">
-<!ENTITY cmd.reloadMicrosummary.accesskey  "t">
 
 <!ENTITY cmd.moveBookmarks.label      "Presunúť…">
 <!ENTITY cmd.moveBookmarks.accesskey    "u">
 
 <!ENTITY col.title.label          "Názov">
 <!ENTITY col.tags.label           "Značky">
 <!ENTITY col.url.label           "Adresa">
 <!ENTITY col.lastvisit.label        "Dátum poslednej návštevy">
--- a/suite/chrome/common/help/customize_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/customize_help.xhtml
@@ -649,23 +649,16 @@
 <p>Stavový riadok sa nachádza v spodnej časti ktoréhokoľvek okna Mozilly.
  Obsahuje nasledovné:</p>
 
 <ul>
  <li>Panel komponentov: slúži na prepínanie medzi jednotlivými úlohami.
   Ďalšie informácie v sekcii <a href="#component_bar">Panel komponentov</a>.</li>
  <li>Stavová informácia: zobrazuje informácie ako napríklad adresu URL
   načítavanej webovej stránky a informáciu o stave načítania stránky.</li>
- <li>Ikona notifikácie cookies
-  <img src="chrome://communicator/skin/permissions/taskbar-cookie.gif"
-  alt="Ikona notifikácie cookies"/>:
-  zobrazí sa, keď stránka použije cookie a máte zapnuté upozorňovanie na túto udalosť.
-  Ďalšie informácie v sekcii
-  <a href="using_priv_help.xhtml#cookie_notification">Notifikácie
-  Cookies</a>.</li>
  <li>Ikona Režim offline
   <img src="chrome://communicator/skin/icons/offline.png"
   alt="Ikona Režim offline"/> alebo Režim Online
   <img src="chrome://communicator/skin/icons/online.png"
   alt="Ikona Režim Online"/>: kliknutím na ikonu prepnete
   medzi prácou v režime offline a online. Práca v režime offline zabraňuje
   programu &brandShortName; pokúsiť sa o pripojenie na internet, napríklad načítať
   obrázky na stránkach alebo automaticky skontrolovať poštu.</li>
--- a/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
@@ -563,21 +563,16 @@
     nc:link="privacy_help.xhtml#what_are_third-party_cookies"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="cookies:managing_per_site"
     nc:name="správa cookies pre jednotlivé stránky"
     nc:link="using_priv_help.xhtml#managing_cookies_site-by-site"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="cookies:notification_icon"
-     nc:name="ikona notifikácie"
-     nc:link="using_priv_help.xhtml#cookie_notification"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="cookies:preferences"
     nc:name="nastavenia cookie"
     nc:link="using_priv_help.xhtml#cookies"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="cookies:removing"
     nc:name="odstránenie cookies"
     nc:link="using_priv_help.xhtml#removing_cookies"/>
--- a/suite/chrome/common/help/mailnews_account_settings.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mailnews_account_settings.xhtml
@@ -918,17 +918,17 @@
  </li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#mail_and_newsgroups_account_settings">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
 <h2 id="security">Mail &amp; Newsgroups Account Settings - Security</h2>
 
-<p>This section describes how to configure the Mail &amp; Newsgroup Account
+<p>This section describes how to configure the Mail &amp; Newsgroups Account
  Settings that control mail message security. Before you do so, however, you
  must obtain one or more mail certificates. For details, see
  <a href="mailnews_security.xhtml">Signing &amp; Encrypting
  Messages</a>.</p>
 
 <p>If you are not already viewing the Security settings for your mail account,
  begin from the Mail window:</p>
 
@@ -944,17 +944,17 @@
   <li><a href="#about_certificates">About Certificates</a></li>
   <li><a href="#digital_signing">Digital Signing</a></li>
   <li><a href="#encryption">Encryption</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h3 id="about_certificates">About Certificates</h3>
 
-<p>The main purpose of the Security panel in Mail &amp; Newsgroup Account
+<p>The main purpose of the Security panel in Mail &amp; Newsgroups Account
  Settings is to select two certificates:</p>
 
 <ul>
  <li>The email certificate you want to use for signing mail messages you send
   to other people.</li>
  <li>The email certificate you want other people to use when they encrypt
   messages they send to you.</li>
 </ul>
@@ -1061,17 +1061,17 @@
 <p>The outgoing server will transport your outgoing mail to the intended
  recipients.</p>
 
 <p>If you are not already viewing the Outgoing Server (SMTP) settings, begin
  from the Mail window:</p>
 
 <ol>
  <li>Click on any Mail window.</li>
- <li>From the Edit menu, choose Mail &amp; Newsgroup Account Settings.</li>
+ <li>From the Edit menu, choose Mail &amp; Newsgroups Account Settings.</li>
  <li>Select Outgoing Server (SMTP) and either edit an existing server or
    add a new one. If you are not sure which option to choose, check with
    your ISP or system administrator)<br/>
    You can choose from these servers via the Outgoing Server dropdown in
    the <a href="#account_settings">Identity Settings</a>.</li>
 </ol>
 
 <ul>
--- a/suite/chrome/common/help/mailnews_getting_started.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mailnews_getting_started.xhtml
@@ -157,16 +157,19 @@
  <li><strong>Server Information</strong>: This window is not available for
   for the Blogs &amp; News Feeds account type.
   <ul>
    <li>Indicate whether you want a POP account or an IMAP account. Not all
     service providers can support both options. For more information, see
     <a href="mailnews_account_settings.xhtml#server_settings">Mail &amp;
     Newsgroups Account Settings - Server Settings</a>.</li>
    <li>Enter the name of your incoming mail server.</li>
+   <li>Check the <q>Leave messages on server</q> checkbox if you want to
+    leave messages on the server so that when you download messages, 
+    SeaMonkey does not remove the messages from the server.</li>
    <li>If you want this account to be a part of the Local Folders Global
     Inbox account, check the <q>Use Global Inbox</q> box. Mail for
     this account will then be stored in your Local Folders. Otherwise, if
     the checkbox is unchecked, mail will be stored in its own
     directory.</li>
    <li>Enter the name of your outgoing mail server (SMTP).
 
     <p><strong>Note</strong>: You need to specify only one outgoing mail
--- a/suite/chrome/common/help/mailnews_organizing.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mailnews_organizing.xhtml
@@ -380,25 +380,25 @@
  option from the submenu.</p>
 
 <ul>
  <li><strong>All</strong>: Choose this option to view all messages.</li>
  <li><strong>Unread</strong>: Choose this option to view only unread
   messages.</li>
  <li><strong>Tags</strong>: Choose a <a href="#tagging_messages">tag</a>
   to view tagged messages.</li>
- <li><strong>Custom views</strong>: Choose a custom view. By default you have
-  four preset views: <q>People I Know</q>, <q>Recent Mail</q>, <q>Last 5
-  Days</q>, and <q>Not Junk</q>.</li>
+ <li><strong>Custom Views</strong>: Choose a custom view. By default you have
+  five preset views: <q>People I Know</q>, <q>Recent Mail</q>, <q>Last 5
+  Days</q>, <q>Not Junk</q>, and <q>Has Attachments</q>.</li>
  <li><strong>Customize</strong>: Choose this option to view or modify
-  settings for custom views.</li>
+  settings for custom views or create your own custom view.</li>
 </ul>
 
-<p><strong>Tip</strong>: You can quickly change message view from the View box
- in the Search Bar. If you do not see the Search Bar, open the View menu,
+<p><strong>Tip</strong>: You can quickly change the message view from the View 
+ box in the Search Bar. If you do not see the Search Bar, open the View menu,
  choose Show/Hide, and then choose Search Bar.</p>
 
 <table>
  <tr>
   <td colspan="2"><img src="images/mail_quicksearch.png" alt=""/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width: 80px;"></td>
--- a/suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
@@ -10,17 +10,17 @@
 <head>
 <title>Mail &amp; Newsgroups Preferences</title>
 <link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css" type="text/css"/>
 <link rel="stylesheet" href="chrome://communicator/skin/smileys.css"
    type="text/css"/>
 </head>
 <body>
 
-<h1 id="mail_and_newsgroup_preferences">Mail &amp; Newsgroup Preferences</h1>
+<h1 id="mail_and_newsgroup_preferences">Mail &amp; Newsgroups Preferences</h1>
 
 <p>The sections listed below describe the Mail &amp; Newsgroups preferences
  that apply to all your mail and newsgroup accounts. To see these
  preferences:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
--- a/suite/chrome/common/help/nav_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/nav_help.xhtml
@@ -478,56 +478,59 @@ Obchody atď.), ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete na takú stránku dostať, urobte jeden z nasledujúcich krokov:</p>
 
 <h2 id="searching_within_a_page">Vyhľadávanie na stránke</h2>
 
 <p>Ak chcete vyhľadať text na stránke práve zobrazenej v prehliadači:</p>
 
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku Upraviť a zvoľte položku <q>Hľadať na tejto stránke</q>. Ak práve zobrazená
   stránka obsahuje rámce, pred začatím vyhľadávania kliknite do požadovaného rámca.
-  Zobrazí sa okno <q>Hľadanie na tejto stránke</q>.</li>
+  Zobrazí sa <q>Panel vyhľadávania</q>.</li>
  <li>Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.</li>
- <li>Vyberte si z nasledujúcich možností: 
-  <ul>
-   <li><strong>Rozlišovať malé a veľké písmená</strong>: zvoľte, či chcete vyhľadať slovo alebo
-    frázu presne tak, ako ste ju zadali (teda vrátane rozlišovania malých a veľkých písmen).</li>
-   <li><strong>V celom dokumente</strong>: zvoľte, ak chcete prehliadaču umožniť
-    hľadať od aktuálnej pozície kurzora nadol a potom od začiatku stránky po aktuálnu pozíciu kurzora.
-    Poznámka: aktuálna pozícia kurzora je miesto, kam ste naposledy klikli myšou. Predvolené vyhľadávanie je
-    smerom nadol od tohto bodu.</li>
-   <li><strong>Smer hľadania</strong>: zvoľte Nahor, ak chcete vyhľadávať
-    smerom nahor od aktuálnej pozície kurzora. Predvolený smer je
-    Nadol.</li>
-  </ul>
- </li>
- <li>Vyhľadávanie spustíte kliknutím na tlačidlo Hľadať.</li>
+ <li>Kliknite na tlačidlo Ďalšie a prehliadač spustí vyhľadávanie smerom nadol od miesta, kde sa
+  aktuálne nachádza kurzor.</li>
+ <li>Kliknite na tlačidlo Predchádzajúce a prehliadač spustí vyhľadávanie smerom nahor od miesta, kde sa
+  aktuálne nachádza kurzor.</li>
+ <li>Pomocou voľby <strong>Zvýrazniť</strong> zvýrazníte všetky slová a frázy na stránke, ktoré sa zhodujú
+  so zadanou frázou vyhľadávania.</li>
+ <li>Pomocou voľby <strong>Rozlišovať malé/veľké písmená</strong> obmedzíte vyhľadávanie na slová alebo frázy,
+  ktoré sa presne zhodujú so zadanou frázou vyhľadávania (berú sa do úvahy aj malé a veľké písmená).</li>
 </ol>
 
-<p>Ak chcete nájsť ďalší výskyt zadaného slova alebo frázy:</p>
+<p>Ak vyhľadávanie dorazí na koniec (alebo začiatok) stránky, bude pokračovať
+ z druhého konca a zvýrazní túto skutočnosť v paneli vyhľadávania.</p>
+
+<p>Ak chcete vyhľadať zadané slovo alebo frázu ešte raz, stláčajte kláves Enter, ak sa kurzor stále nachádza
+ v paneli vyhľadávania alebo použité klávesové skratky pre príkaz Hľadať znova (viď
+ sekciu <q>Vyhľadávanie počas písania</q> nižšie), ak sa kurzor nachádza na stránke.
+ V oboch prípadoch sa bude vyhľadávať nadol, nezáleží na tom, či bolo naposledy použité vyhľadávanie nahor.</p>
 
 <ul>
  <li>Otvorte ponuku Upraviť a zvoľte položku Hľadať ďalej.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#searching_the_web">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="using_find_as_you_type">Použitie funkcie Hľadať počas písania</h2>
 
-<p>Okrem vyhľadávania textu cez dialógové okno Vyhľadávanie môžete hľadať aj priamo a to napísaním textu do webovej stránky.</p>
+<p>Okrem vyhľadávania textu cez panel Vyhľadávanie môžete hľadať aj priamo a to napísaním textu do webovej stránky.</p>
 
 <ol>
  <li>Pokiaľ chcete nájsť odkaz, zadajte niekoľko znakov do aktívneho okna prehliadača a prejdete na najbližší odkaz obsahujúci
   zadaný text.
 
   <p>Ak zadáte znova rovnaký znak, zobrazia sa postupne všetky odkazy začínajúce týmto znakom. Ak sa však na stránke
    vyskytuje viacero rovnakých znakov za sebou, napríklad písmená <q><tt>nn</tt></q> v slove <q><tt>nečinnosť</tt></q>,
    zobrazí sa najskôr toto slovo.</p></li>
  <li>Ak chcete hľadať v celom texte (normálny text a odkazy), začnite zadaním znaku <kbd>/</kbd>. Napríklad, zadajte
   <q><kbd>/ahoj</kbd></q>, ak chcete nájsť slovo <q>ahoj</q> v texte stránky.</li>
- <li>Stavový riadok (v dolnej časti okna prehliadača) zobrazuje hľadaný text v prípade, že je hľadanie úspešné.</li>
+ <li>Stavový riadok (v dolnej časti okna prehliadača) zobrazuje hľadaný text v prípade, že hľadanie bolo úspešné. Pamätajte,
+  že toto nastáva len prípade, že voľba <q>Zobraziť vyhľadávací panel v režime Hľadať počas písania</q>
+  na paneli nastavení <a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#fayt">Hľadanie počas písania</a> nie je označená. Ak je táto voľba
+  označená, namiesto stavového riadku je použitý <q>panel Vyhľadávanie</q>.</li>
  <li>Klávesou Backspace môžete vymazať naposledy zadaný znak.</li>
  <li>Vyhľadávanie sa ukončí zmenou kritérií, posunutím textu, klávesou Escape alebo po niekoľkých sekundách nečinnosti.</li>
  <li>Stlačením klávesovej skratky <kbd class="mac">Cmd</kbd><kbd class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>G</kbd> alebo <kbd>F3</kbd>
   vyhľadáte rovnaký text znova. Po stlačení klávesovej skratky <kbd class="mac">Cmd</kbd>
   <kbd class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>Shift</kbd>+<kbd>G</kbd> alebo <kbd>Shift</kbd>+<kbd>F3</kbd> sa zobrazí predchádzajúci
   výskyt hľadaného textu.</li>
 </ol>
 
--- a/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
@@ -856,17 +856,16 @@
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#using-priv-help-cookies-settings">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="cookies_prefs" nc:name="Cookie Preferences" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookies"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="cookies_stored" nc:name="Stored Cookies" nc:link="using_priv_help.xhtml#stored_cookies"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="cookie_sites" nc:name="Cookie Sites" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookie_sites"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cookie_notify" nc:name="Cookie Notification" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookie_notification"/> </rdf:li>
 
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#using-priv-help-password">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
--- a/suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
@@ -180,17 +180,16 @@
  <a href="#using_the_cookie_manager">Using the Cookie Manager</a>.</p>
 
 <div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
   <li><a href="#cookies">Privacy &amp; Security Preferences -
    Cookies</a></li>
   <li><a href="#stored_cookies">Stored Cookies</a></li>
   <li><a href="#cookie_sites">Cookie Websites</a></li>
-  <li><a href="#cookie_notification">Cookie Notification</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="cookies">Privacy &amp; Security Preferences - Cookies</h2>
 
 <p>Your browser is set by default to accept all cookies. This section describes
  how to use the Cookies preferences panel to change that setting. If
  you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
--- a/suite/chrome/common/openLocation.dtd
+++ b/suite/chrome/common/openLocation.dtd
@@ -1,14 +1,17 @@
 <!-- extracted from content/openLocation.xul -->
 
 <!ENTITY enter.label "Zadajte webovú adresu (URL) alebo lokálny súbor, ktorý chcete zobraziť:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (enter.accesskey): should be present in both enter.label
+   as defined above and attachEnterLabel as defined in
+   openLocation.properties -->
 <!ENTITY enter.accesskey "e">
 <!ENTITY chooseFile.label "Vybrať súbor…">
 <!ENTITY chooseFile.accesskey "V">
 <!ENTITY newWindow.label "Nové okno prehliadača">
 <!ENTITY newTab.label "Nová karta prehliadača">
-<!ENTITY topWindow.label "Aktuálne okno prehliadača">
+<!ENTITY currentTab.label "Aktuálna karta prehliadača">
 <!ENTITY editNewWindow.label "Nové okno Composera">
 <!ENTITY open.label "Otvoriť">
 <!ENTITY caption.label "Otvoriť webovú adresu">
 <!ENTITY openWhere.label "Otvoriť v:">
 <!ENTITY openWhere.accesskey "O">
--- a/suite/chrome/common/openLocation.properties
+++ b/suite/chrome/common/openLocation.properties
@@ -1,2 +1,7 @@
+attachTitle=Pripojenie webovej stránky
+# LOCALIZATION NOTE (attachEnterLabel): should contain "enter.accesskey"
+# as defined in openLocation.dtd
+attachEnterLabel=Zadajte webovú adresu (URL) alebo zvoľte súbor na lokálnom disku, ktorý chcete pripojiť:
+attachButtonLabel=Pripojiť
 chooseFileDialogTitle=Výber súboru
 existingNavigatorWindow=Existujúce okno prehliadača
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
@@ -15,18 +15,16 @@
 <!ENTITY systemSound.accesskey     "S">
 <!ENTITY customSound.label       "Vlastný zvukový súbor">
 <!ENTITY customSound.accesskey     "V">
 
 <!ENTITY selectSound.label       "Prehľadávať…">
 <!ENTITY selectSound.accesskey     "r">
 <!ENTITY playSoundButton.label     "Prehrať">
 <!ENTITY playSoundButton.accesskey   "h">
-<!ENTITY selectSound.title       "Výber zvuku pre blokovanie okien">
-<!ENTITY selectSound.filter       "Zvuky">
 
 <!ENTITY displayIcon.label       "Zobraziť ikonu v stavovom riadku prehliadača">
 <!ENTITY displayIcon.accesskey     "Z">
 
 <!ENTITY displayNotification.label   "Zobraziť notifikačný panel nad horným okrajom stránky">
 <!ENTITY displayNotification.accesskey "n">
 
 <!ENTITY popupNote.description     "Poznámka: Blokovanie všetkých vyskakovacích okien môže zabrániť správnej funkčnosti niektorých webových stránok, ako napr. prihlasovacie obrazovky bánk alebo obchodných centier. Ďalšie informácie o spôsobe, ako povoliť zobrazovanie vyskakovacích okien pre určité stránky a zároveň blokovať okná z ostatných stránok, sa dozviete po kliknutí na tlačidlo Pomocník. Aj po zablokovaní však môžu stránky použiť iné metódy na zobrazovanie vyskakovacích okien.">
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -1,16 +1,16 @@
 <!-- these things need to move into utilityOverlay.xul -->
 <!ENTITY offlineGoOfflineCmd.label         "Pracovať offline">
 <!ENTITY offlineGoOfflineCmd.accesskey       "f">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the global menu items -->
 
 <!ENTITY fileMenu.label          "Súbor">
-<!ENTITY fileMenu.accesskey        "F">
+<!ENTITY fileMenu.accesskey        "S">
 <!ENTITY newMenu.label          "Nový objekt">
 <!ENTITY newMenu.accesskey        "b">
 <!ENTITY newBlankPageCmd.label      "Stránka v Composeri">
 <!ENTITY newBlankPageCmd.accesskey    "r">
 <!ENTITY newBlankPageCmd.key       "n">
 <!ENTITY newPageFromTemplateCmd.label "Stránka s použitím šablóny">
 <!ENTITY newPageFromTemplateCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY newPageFromDraftCmd.label "Stránka z konceptu">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/MsgAttachPage.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
- Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-
- The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
- 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
- the License. You may obtain a copy of the License at
- http://www.mozilla.org/MPL/
-
- Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
- WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
- for the specific language governing rights and limitations under the
- License.
-
- The Original Code is Attach Web Page Dialog.
-
- The Initial Developer of the Original Code is Neil Rashbrook.
- Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2004
- the Initial Developer. All Rights Reserved.
-
- Contributor(s):
-
- Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
- either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
- or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
- in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
- of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
- under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
- use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
- decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
- and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
- the provisions above, a recipient may use your version of this file under
- the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-
- ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!ENTITY caption.label "Pripojiť webovú stránku">
-<!ENTITY enter.label "Zadajte webovú adresu (URL) alebo vyberte lokálny súbor, ktorý chcete pripojiť:">
-<!ENTITY enter.accesskey "Z">
-<!ENTITY chooseFile.label "Vybrať súbor…">
-<!ENTITY chooseFile.accesskey "V">
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
@@ -279,29 +279,30 @@ sendMsgTitle=Odoslať správu
 subjectDlogMessage=Nezadali ste predmet správy. Ak chcete nejaký uviesť, urobte to teraz.
 
 ## String used by the dialog that informs the user about the newsgroup recipient
 recipientDlogMessage=Tento účet podporuje iba príjemcov e-mailov. Pri pokračovaní budú diskusné skupiny ignorované.
 
 #String used by the alert that tells the user an e-mail address is invalid
 addressInvalid=%1$S nie je platná e-mailová adresa, pretože nemá správny formát (používateľ@server). Pred odoslaním ju musíte opraviť.
 
-## String used by the dialog that ask the user to attach a web page
-attachButtonLabel=Pripojiť
-chooseFileDialogTitle=Vybrať súbor
-
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is a message
 messageAttachmentSafeName=Priložená správa
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is message part
 partAttachmentSafeName=Časť priloženej správy
 
 ## String used by the Initialization Error dialog
 initErrorDlogTitle=Vytvorenie správy
-## LOCALIZATION NOTE (initErrorDlogMessage): %1$s will be replaced by the error string. do not translate \n
-initErrorDlogMessage=Nastala chyba pri otváraní okna pre napísanie správy. Skúste to znova.\n%1$s
+initErrorDlgMessage=Nastala chyba pri otváraní okna pre napísanie správy. Skúste to znova.
+
+## String used if a file to attach does not exist when passed as
+## a command line argument
+errorFileAttachTitle=Pripojenie súboru
+## LOCALIZATION NOTE (errorFileAttachMessage): %1$S will be replaced by the non-existent file name. Do not translate
+errorFileAttachMessage=Súbor %1$S neexistuje a preto nemohol byť pripojený k správe.
 
 ## Strings used by Save as Draft/Template dialog
 SaveDialogTitle=Uloženie správy
 ## LOCALIZATION NOTE (SaveDialogMsg): %1$S is folder name, %2$S is host name
 SaveDialogMsg=Vaša správa bola uložená do priečinka %1$S servera %2$S.
 CheckMsg=Tento dialóg nabudúce nezobrazovať.
 
 ## Strings used by prompt when Quitting while in progress
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.properties
@@ -1,10 +1,11 @@
 titlePrefixSave=Ukladanie správ -
 titlePrefixSend=Odosielanie správ -
 
 # LOCALIZATION NOTE (percentMsg):
 # This string is used to format the text to the right of the progress meter.
-# %S% will be replaced by the percentage of the file that has been saved
+# %S will be replaced by the percentage of the file that has been saved.
+# %% will be replaced a single % sign.
 percentMsg=%S%%
 
 messageSent=Vaša správa bola odoslaná.
 messageSaved=Vaša správa bola uložená.
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
@@ -48,16 +48,19 @@
 <!ENTITY newsServerLabel.label "Server diskusných skupín:">
 <!ENTITY newsServerLabel.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
 <!ENTITY imapType.label "IMAP">
 <!ENTITY imapType.accesskey "I">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (popType.label) : Do not translate "POP" in below line -->
 <!ENTITY popType.label "POP">
 <!ENTITY popType.accesskey "P">
+<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.label "Nechávať správy na serveri">
+<!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.accesskey "c">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix2) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix2 as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp1.suffix2, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp1.prefix "Pre odosielanie pošty bude použitý váš aktuálne nastavený server SMTP, &quot;">
 <!ENTITY haveSmtp1.suffix2 "&quot;. Nastavenie servera pre odosielanie pošty môžete upraviť v okne Nastavenie účtov.">
 
 <!-- Entities for Login page -->
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 <!-- extracted from am-copies.xul -->
 
 <!ENTITY copyAndFolderTitle.label "Kópie a priečinky">
-<!ENTITY sendingPrefix.label "Pri odosielaní správ automaticky:">
-<!ENTITY fccMailFolder.label "Uložiť kópiu do:">
+<!ENTITY sendingPrefix.label "Pri odosielaní správ:">
+<!ENTITY fccMailFolder.label "Automaticky uložiť kópiu do:">
 <!ENTITY fccMailFolder.accesskey "l">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "Umiestniť odpovede v priečinku, v ktorom sa nachádza pôvodná správa">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "U">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (ccAddress.label): do not translate "Cc" in below line -->
 <!ENTITY ccAddress.label "Odoslať kópiu (CC) na tieto adresy:">
 <!ENTITY ccAddress.accesskey "C">
 <!ENTITY ccAddressList.placeholder "Adresy oddelené čiarkami">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
--- a/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
@@ -130,19 +130,21 @@ webConsolePositionAbove=Nad
 # LOCALIZATION NOTE (webConsolePositionBelow): When this option is selected the
 # Web Console interface is displayed below the web page.
 webConsolePositionBelow=Pod
 
 # LOCALIZATION NOTE (webConsolePositionWindow): When this option is selected the
 # Web Console interface is displayed in a floating panel.
 webConsolePositionWindow=Okno
 
-# LOCALIZATION NOTE (webConsoleOwnWindowTitle): The Web Console floating panel
-# title.
-webConsoleOwnWindowTitle=Webová konzola
+# LOCALIZATION NOTE (webConsoleWindowTitleAndURL): The Web Console floating
+# panel title, followed by the web page URL.
+# For RTL languages you need to set the LRM in the string to give the URL
+# the correct direction.
+webConsoleWindowTitleAndURL=Webová konzola - %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (Autocomplete.label):
 # The autocomplete popup panel label/title.
 Autocomplete.label=Vyskakovacie okno automatického dokončovania
 
 # LOCALIZATION NOTE (stacktrace.anonymousFunction):
 # This string is used to display JavaScript functions that have no given name -
 # they are said to be anonymous. See stacktrace.outputMessage.
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -188,8 +188,10 @@
 <!ENTITY addon.errorLoadingReleaseNotes.label "Pri načítaní poznámok k vydaniu sa vyskytla chyba.">
 
 <!ENTITY addon.createdBy.label        "Autor: ">
 
 <!ENTITY eula.title              "Licenčné ujednanie s koncovým používateľom">
 <!ENTITY eula.width              "560px">
 <!ENTITY eula.height             "400px">
 <!ENTITY eula.accept             "Prijať a nainštalovať…">
+
+<!ENTITY settings.path.button.label      "Prehľadávať…">