update
authorsektormaster@atlas.sk
Thu, 20 Mar 2014 22:39:12 +0100
changeset 1219 edf57157da65df4a0485677cf37ca8a6a105af7c
parent 1186 d1bd3177ba4b1d15b5ed28e2de770016dda931bf
child 1220 788579207f7f490a69daba6bd0861acab8750746
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
b2g/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/preferences/aboutPermissions.dtd
browser/chrome/browser/preferences/connection.dtd
browser/chrome/browser/preferences/languages.dtd
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
browser/metro/chrome/browser.dtd
browser/metro/chrome/browser.properties
browser/metro/chrome/preferences.dtd
browser/profile/bookmarks.inc
calendar/chrome/calendar/calendar-alarms.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog-attendees.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-extract.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-invitations-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-occurrence-prompt.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-occurrence-prompt.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-subscriptions-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/calendar/calendarCreation.dtd
calendar/chrome/calendar/calendarCreation.properties
calendar/chrome/calendar/categories.properties
calendar/chrome/calendar/dateFormat.properties
calendar/chrome/calendar/dialogs/calendar-event-dialog-reminder.dtd
calendar/chrome/calendar/global.dtd
calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
calendar/chrome/calendar/migration.dtd
calendar/chrome/calendar/migration.properties
calendar/chrome/calendar/preferences/alarms.dtd
calendar/chrome/calendar/preferences/categories.dtd
calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
calendar/chrome/calendar/preferences/preferences.dtd
calendar/chrome/calendar/preferences/timezones.dtd
calendar/chrome/calendar/preferences/views.dtd
calendar/chrome/calendar/provider-uninstall.dtd
calendar/chrome/calendar/providers/gdata/gdata.dtd
calendar/chrome/calendar/providers/gdata/gdata.properties
calendar/chrome/calendar/providers/wcap/wcap.properties
calendar/chrome/calendar/timezones.properties
calendar/chrome/lightning/lightning-toolbar.dtd
calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
calendar/chrome/lightning/lightning.properties
calendar/chrome/sunbird/aboutDialog.dtd
calendar/chrome/sunbird/menuOverlay.dtd
calendar/chrome/sunbird/sunbird.dtd
calendar/defines.inc
calendar/extra-jar.mn
calendar/installer/custom.properties
calendar/installer/mui.properties
calendar/installer/override.properties
calendar/sunbird-l10n.js
calendar/updater/updater.ini
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/security/csp.properties
mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
mail/chrome/messenger/chat.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/msgFolderPickerOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/dockoptions.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
mail/chrome/messenger/tabmail.dtd
mail/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/notification.dtd
mobile/overrides/appstrings.properties
mobile/overrides/netError.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-locationbar.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
suite/chrome/common/profile/profileSelection.dtd
suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/keys.properties
toolkit/chrome/global/notification.dtd
toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.dtd
toolkit/chrome/places/places.properties
webapprt/webapprt/overrides/appstrings.properties
webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
--- a/b2g/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/b2g/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -1,16 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 malformedURI=Táto adresa URL je neplatná a nedá sa načítať.
 fileNotFound=Firefox nedokáže nájsť súbor %S.
 dnsNotFound=Firefox nedokáže nájsť server %S.
-protocolNotFound=Firefox nevie spracovať túto adresu, pretože protokol (%S) nie je asociovaný so žiadnym programom.
+unknownProtocolFound=Firefox nevie spracovať túto adresu, pretože jeden z nasledovných protokolov (%S) nie je asociovaný so žiadnym programom alebo nie je povolený v tomto kontexte.
 connectionFailure=Firefox nedokáže vytvoriť pripojenie k serveru %S.
 netInterrupt=Pripojenie k %S bolo počas načítavania stránky prerušené.
 netTimeout=Server %S má príliš dlhú odozvu.
 redirectLoop=Firefox zistil, že server smeruje požiadavku tejto stránky spôsobom, ktorým sa presmerovanie nikdy neukončí.
 ## LOCALIZATION NOTE (confirmRepost): In this item, don't translate "%S"
 confirmRepostPrompt=Ak chcete zobraziť túto stránku, informácie predtým odoslané aplikáciou %S musia byť odoslané znova. Ak znova odošlete údaje, každá akcia vykonaná vo formulári (ako vyhľadávanie alebo online objednávka) bude zopakovaná.
 resendButton.label=Znova odoslať
 unknownSocketType=Firefox nedokáže komunikovať so serverom.
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -93,19 +93,18 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Na celú obrazovku">
 <!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY fullScreenCmd.macCommandKey "f">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.label "Zobraziť všetky karty">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.accesskey "a">
 
 <!ENTITY fxaSignIn.label "Prihlásiť sa k službe &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY fxaSignInError.label "Obnoviť pripojenie k službe &syncBrand.shortName.label;">
-<!ENTITY syncStartPanel.heading "&brandShortName; sa práve synchronizuje">
-<!ENTITY syncStartPanel.subTitle "Službu &syncBrand.shortName.label; môžete spravovať v nastaveniach prehliadača.">
-<!ENTITY syncStartPanel.subTitleUnix "Službu &syncBrand.shortName.label; môžete spravovať v nastaveniach prehliadača.">
+<!ENTITY syncStartPanel2.heading "Synchronizácia je zapnutá">
+<!ENTITY syncStartPanel2.subTitle "&brandShortName; sa práve začína synchronizovať">
 <!ENTITY syncErrorPanel.heading "Nie je možné pripojiť k službe &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY syncErrorPanel.subTitle "Prihlásením sa umožníte pokračovať k synchronizácii.">
 <!ENTITY syncErrorPanel.signInButton.label "Prihlásiť sa">
 <!ENTITY syncErrorPanel.signInButton.accesskey "P">
 
 <!ENTITY fullScreenMinimize.tooltip "Minimalizovať okno">
 <!ENTITY fullScreenRestore.tooltip "Obnoviť">
 <!ENTITY fullScreenClose.tooltip "Zavrieť">
@@ -610,16 +609,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!ENTITY findOnCmd.label "Hľadať na tejto stránke…">
 <!ENTITY findOnCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY findOnCmd.commandkey "f">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať znova">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey "g">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
+<!ENTITY findSelectionCmd.commandkey "e">
 
 <!ENTITY spellAddDictionaries.label "Pridať slovníky…">
 <!ENTITY spellAddDictionaries.accesskey "P">
 
 <!ENTITY editBookmark.done.label           "Hotovo">
 <!ENTITY editBookmark.cancel.label          "Zrušiť">
 <!ENTITY editBookmark.removeBookmark.accessKey    "O">
 
@@ -655,16 +655,18 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY syncTabsMenu2.label "Karty z ďalších zariadení">
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label  "Sync">
 
 <!ENTITY syncSetup.label       "Nastaviť službu &syncBrand.shortName.label;…">
 <!ENTITY syncSetup.accesskey     "N">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Synchronizovať teraz">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "N">
+<!ENTITY syncReAuthItem.label     "Znova pripojiť k &syncBrand.shortName.label;…">
+<!ENTITY syncReAuthItem.accesskey   "Z">
 <!ENTITY syncToolbarButton.label   "Synchronizácia">
 
 <!ENTITY socialToolbar.title    "Tlačidlo Sociálne siete">
 
 <!ENTITY social.ok.label    "OK">
 <!ENTITY social.ok.accesskey  "O">
 
 <!ENTITY social.toggleSidebar.label "Zobraziť bočný panel">
@@ -677,20 +679,17 @@ just addresses the organization to follo
 
 <!ENTITY social.activated.description "Služby z <label/> boli povolené. Služby môžete spravovať v okne <label class='text-link'>Správcu doplnkov</label>.">
 <!ENTITY social.activated.undo.label "Vrátiť späť">
 <!ENTITY social.activated.undo.accesskey "V">
 <!ENTITY social.learnMore.label "Ďalšie informácie…">
 <!ENTITY social.learnMore.accesskey "a">
 <!ENTITY social.closeNotificationItem.label "Teraz nie">
 
-
-
 <!ENTITY customizeMode.tabTitle "Prispôsobenie &brandShortName;u">
-<!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.label "Ponuka a paneli s nástrojmi">
 <!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.header2 "Ďalšie nástroje a funkcie">
 <!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.empty "Chcete ďalšie nástroje?">
 <!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.emptyLink "Vyberte si z tisícok doplnkov">
 <!ENTITY customizeMode.restoreDefaults "Obnoviť predvolené">
 <!ENTITY customizeMode.toolbars "Zobraziť/skryť panely s nástrojmi">
 <!ENTITY customizeMode.titlebar "Panel s titulkom okna">
 
 <!ENTITY social.chatBar.commandkey "c">
@@ -705,17 +704,16 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Zdieľať kameru:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.accesskey "k">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "Zdieľať mikrofón:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "m">
 
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.label "Prístup ku kamere a mikrofónu">
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.tooltip "Zobrazí stránky, s ktorými práve zdieľate svoju kameru a mikrofón">
 
-<!ENTITY mixedContentBlocked.helplink "Ďalšie informácie">
 <!ENTITY mixedContentBlocked.moreinfo "Väčšina stránok bude aj po zablokovaní tohto obsahu fungovať naďalej správne.">
 
 <!ENTITY pointerLock.notification.message "Stlačením klávesu ESC ho opäť zobrazíte.">
 
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.label "Zobraziť všetko">
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.accesskey "Z">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label, pluginActivateAlways.label, pluginBlockNow.label): These should be the same as the matching strings in browser.properties -->
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -315,19 +315,16 @@ puAlertText=Ďalšie informácie
 geolocation.shareLocation=Prezradiť polohu
 geolocation.shareLocation.accesskey=e
 geolocation.alwaysShareLocation=Vždy prezradiť polohu
 geolocation.alwaysShareLocation.accesskey=a
 geolocation.neverShareLocation=Nikdy neprezrádzať polohu
 geolocation.neverShareLocation.accesskey=k
 geolocation.shareWithSite=Chcete stránke %S prezradiť, kde sa nachádzate?
 geolocation.shareWithFile=Chcete súboru %S prezradiť, kde sa nachádzate?
-# LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the unicode ellipsis char, \u2026,
-# or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
-geolocation.learnMore=Ďalšie informácie…
 
 webNotifications.showForSession=Zobrazovať pre túto reláciu
 webNotifications.showForSession.accesskey=Z
 webNotifications.alwaysShow=Vždy zobrazovať upozornenia
 webNotifications.alwaysShow.accesskey=V
 webNotifications.neverShow=Vždy blokovať upozornenia
 webNotifications.neverShow.accesskey=b
 webNotifications.showFromSite=Chcete zobrazovať upozornenia z %S?
@@ -439,26 +436,16 @@ fullscreenButton.tooltip=Zobrazí okno na celú obrazovku (%S)
 
 service.toolbarbutton.label=Služby
 service.toolbarbutton.tooltiptext=Služby
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.activated.description): %1$S is the name of the social provider, %2$S is brandShortName (e.g. Firefox)
 service.install.description=Chcete povoliť, aby sa služby z %1$S zobrazovali v bočnom paneli a paneloch nástrojov vo vašom prehliadači %2$S?
 service.install.ok.label=Povoliť služby
 service.install.ok.accesskey=P
-service.install.learnmore=Ďalšie informácie…
-
-# LOCALIZATION NOTE (social.turnOff.label): %S is the name of the social provider
-social.turnOff.label=Vypnúť %S
-social.turnOff.accesskey=n
-# LOCALIZATION NOTE (social.turnOn.label): %S is the name of the social provider
-social.turnOn.label=Zapnúť %S
-social.turnOn.accesskey=n
-social.turnOffAll.label=Vypnúť všetky Služby
-social.turnOnAll.label=Zapnúť všetky Služby
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.markpageMenu.label): %S is the name of the social provider
 social.markpageMenu.label=Uložiť stránku na %S
 # LOCALIZATION NOTE (social.marklinkMenu.label): %S is the name of the social provider
 social.marklinkMenu.label=Uložiť odkaz na %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.error.message): %1$S is brandShortName (e.g. Firefox), %2$S is the name of the social provider
 social.error.message=%1$S sa momentálne nedokáže prihlásiť k %2$S.
@@ -496,18 +483,22 @@ identity.loggedIn.signOut.accessKey = O
 # The number of devices can be either one or two.
 getUserMedia.shareCamera.message = Chcete zdieľať svoju kameru so stránkou %S?
 getUserMedia.shareMicrophone.message = Chcete zdieľať svoj mikrofón so stránkou %S?
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Chcete zdieľať svoj mikrofón a kameru so stránkou %S?
 getUserMedia.noVideo.label = Žiadne video
 getUserMedia.noAudio.label = Žiadny zvuk
 getUserMedia.shareSelectedDevices.label = Zdieľať zvolené zariadenie;Zdieľať zvolené zariadenia;Zdieľať zvolené zariadenia
 getUserMedia.shareSelectedDevices.accesskey = Z
+getUserMedia.always.label = Vždy zdieľať
+getUserMedia.always.accesskey = V
 getUserMedia.denyRequest.label = Nezdieľať
 getUserMedia.denyRequest.accesskey = N
+getUserMedia.never.label = Nikdy nezdieľať
+getUserMedia.never.accesskey = d
 getUserMedia.sharingCamera.message2 = Práve zdieľate s touto stránkou svoju kameru.
 getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = Práve zdieľate s touto stránkou svoj mikrofón.
 getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Práve zdieľate s touto stránkou svoju kameru a mikrofón.
 getUserMedia.continueSharing.label = Pokračovať v zdieľaní
 getUserMedia.continueSharing.accesskey = P
 getUserMedia.stopSharing.label = Ukončiť zdieľanie
 getUserMedia.stopSharing.accesskey = U
 
--- a/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
+++ b/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
@@ -24,16 +24,19 @@ open-file-button.label = Otvoriť súbor
 # LOCALIZATION NOTE(open-file-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
 # Use the unicode ellipsis char, \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
 open-file-button.tooltiptext2 = Otvorí súbor… (%S)
 
 developer-button.label = Vývojár
 # LOCALIZATION NOTE(developer-button.tooltiptext): %S is the keyboard shortcut
 developer-button.tooltiptext = Nástroje webového vývojára (%S)
 
+sidebar-button.label = Bočné panely
+sidebar-button.tooltiptext = Zobrazí bočne panely
+
 add-ons-button.label = Doplnky
 # LOCALIZATION NOTE(add-ons-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut
 add-ons-button.tooltiptext2 = Otvorí okno Správcu doplnkov (%S)
 
 switch-to-metro-button2.label = Windows 8 Touch
 # LOCALIZATION NOTE(switch-to-metro-button2.tooltiptext): %S is the brand short name
 switch-to-metro-button2.tooltiptext = Spustí v prehliadači %S pre Windows 8 Touch
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
@@ -27,16 +27,20 @@
 <!ENTITY device.promptTooltip "Toto povolenie vyžaduje pre tento typ aplikácií odsúhlasenie používateľom">
 <!ENTITY device.deny "Zakázať">
 <!ENTITY device.denyTooltip "Toto povolenie je pre tento typ aplikácií automaticky zakázané">
 <!ENTITY device.installedApps "Nainštalované aplikácie">
 <!ENTITY device.installedAppsTooltip "Zobrazí zoznam aplikácií nainštalovaných na zariadení. Niektoré aplikácie, ako napríklad certifikované aplikácie, sa nemusia v zozname objaviť">
 <!ENTITY device.permissions "Povolenia">
 <!ENTITY device.permissionsTooltip "Zobrazí tabuľku povolení pre rôzne typy aplikácií">
 <!ENTITY device.permissionsHelpLink "https://developer.mozilla.org/docs/Web/Apps/App_permissions">
+<!ENTITY device.browserTabs "Karty prehliadača">
+<!ENTITY device.browserTabsTooltip "Zobrazí zoznam kariet prehliadača v pripojenom zariadení">
+<!ENTITY device.debugBrowserTab "Ladenie">
+<!ENTITY device.debugBrowserTabTooltip "Otvorí Vývojárske nástroje pripojené k tejto karte prehliadača na zariadení">
 <!ENTITY device.help "Pomocník">
 
 <!ENTITY connection.connectTooltip "Pripojí sa k zariadeniu">
 <!ENTITY connection.disconnect "Odpojiť">
 <!ENTITY connection.disconnectTooltip "Odpojí sa z aktuálneho zariadenia alebo Simulátora">
 <!ENTITY connection.notConnected2 "Nepripojené.">
 <!ENTITY connection.connectTo "Pripojiť k:">
 <!ENTITY connection.noDeviceFound "Nebolo nájdené žiadne zariadenie. Pripojte zariadenie">
@@ -78,16 +82,18 @@
 <!ENTITY projects.noProjects "Zatiaľ žiadne proejkty. Pridajte svoju prvú zbalenú aplikáciu (lokálny priečinok) alebo hostovanú aplikáciu (odkaz na súbor manifestu).">
 <!ENTITY projects.manifestEditor "Editor manifestu">
 <!ENTITY projects.manifestEditorTooltip "Upravte manifest svojej aplikácie v paneli nižšie. Pomocou tlačidla Aktualizovať uložíte svoje zmeny a aktualizujete aplikáciu">
 <!ENTITY projects.manifestViewer "Zobrazovač manifestu">
 <!ENTITY projects.manifestViewerTooltip "Preskúmajte manifest svojej aplikácie v paneli nižšie">
 <!ENTITY projects.valid "Platné">
 <!ENTITY projects.error "Chyba">
 <!ENTITY projects.warning "Upozornenie">
+<!ENTITY projects.hosted "Hostovaná">
+<!ENTITY projects.packaged "Zbalená">
 
 <!ENTITY help.title "Správca aplikácií">
 <!ENTITY help.close "Zavrieť">
 <!ENTITY help.intro "Tento nástroj vám pomôže zostaviť a nainštalovať webové aplikácie na kompatibilných zariadeniach (napr. pre Firefox OS). Karta <strong>Aplikácie</strong> vám pomôže s procesom overenia a inštalácie vašej aplikácie. Karta <strong>Zariadenie</strong> vám poskytne informácie o pripojenom zariadení. Pomocou spodného panela nástrojov sa môžete pripojiť k zariadeniu či spustiť simulátor.">
 <!ENTITY help.usefullLinks "Užitočné odkazy:">
 <!ENTITY help.appMgrDoc "Dokumentácia: Používame Správcu aplikácii">
 <!ENTITY help.configuringDevice "Ako nastaviť vaše zariadenie s Firefox OS">
 <!ENTITY help.troubleShooting "Riešenie problémov">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -72,16 +72,20 @@ stepOutTooltip=Krok von (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (emptyGlobalsText): The text to display in the menulist
 # when there are no chrome globals available.
 noGlobalsText=Žiadne chrome globals
 
 # LOCALIZATION NOTE (noSourcesText): The text to display in the sources menu
 # when there are no scripts.
 noSourcesText=Táto stránka nemá zdroje.
 
+# LOCALIZATION NOTE (loadingSourcesText): The text to display in the sources menu
+# when waiting for scripts to load.
+loadingSourcesText=Čaká sa na zdroje…
+
 # LOCALIZATION NOTE (noEventListenersText): The text to display in the events tab
 # when there are no events.
 noEventListenersText=Žiadne prijímače udalostí
 
 # LOCALIZATION NOTE (noStackFramesText): The text to display in the call stack tab
 # when there are no stack frames.
 noStackFramesText=Žiadne záznamy v zásobníku
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -48,16 +48,19 @@ cliUnusedArg=Príliš veľa parametrov
 # LOCALIZATION NOTE: The title of the dialog which displays the options that
 # are available to the current command.
 cliOptions=Dostupné možnosti
 
 # LOCALIZATION NOTE: The error message when the user types a command that
 # isn't registered
 cliUnknownCommand=Neplatný príkaz
 
+# LOCALIZATION NOTE: A parameter should have a value, but doesn't
+cliIncompleteParam=Pre '%1$S' sa vyžaduje nejaká hodnota.
+
 # LOCALIZATION NOTE: Error message given when a file argument points to a file
 # that does not exist, but should (e.g. for use with File->Open) %1$S is a
 # filename
 fileErrNotExists=Súbor '%1$S' neexistuje
 
 # LOCALIZATION NOTE: Error message given when a file argument points to a file
 # that exists, but should not (e.g. for use with File->Save As) %1$S is a
 # filename
@@ -146,20 +149,19 @@ nodeParseNone=Žiadne zhodné uzly
 # LOCALIZATION NOTE (helpDesc, helpManual, helpSearchDesc, helpSearchManual3):
 # These strings describe the "help" command, used to display a description of
 # a command (e.g. "help pref"), and its parameter 'search'.
 helpDesc=Zobrazí pomocníka k dostupným príkazom
 helpManual=Poskytuje pomocníka pre zadaný príkaz (ak je zadaný výraz vyhľadávania a tento zodpovedá presne) alebo pre dostupné príkazy (ak nie je zadaný výraz vyhľadávania alebo nezodpovedá presne).
 helpSearchDesc=Výraz vyhľadávania
 helpSearchManual3=Výraz vyhľadávania na prefiltrovanie zoznamu príkazov. Regulárne výrazy nie sú podporované.
 
-# LOCALIZATION NOTE (helpManSynopsis, helpManDescription): These strings are
-# displayed in the help page for a command in the console.
+# LOCALIZATION NOTE: These strings are displayed in the help page for a
+# command in the console.
 helpManSynopsis=Prehľad
-helpManDescription=Popis
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message is displayed in the help page if the command
 # has no parameters.
 helpManNone=žiadne
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message is displayed in response to the 'help'
 # command when used without a filter, just above the list of known commands.
 helpListAll=Dostupné príkazy:
@@ -202,26 +204,26 @@ contextNotParentError=Nie je možné použiť '%1$S' ako prefix, pretože to nie je rodičovský príkaz.
 
 # LOCALIZATION NOTE (contextReply, contextEmptyReply): These messages are
 # displayed during the processing of the 'context' command, to indicate
 # success or that there is no command prefix.
 contextReply=Používa sa %1$S ako prefix príkazu
 contextEmptyReply=Prefix príkazu je zrušený
 
 # LOCALIZATION NOTE (connectDesc, connectManual, connectPrefixDesc,
-# connectPortDesc, connectHostDesc, connectDupReply): These strings describe
+# connectMethodDesc, connectUrlDesc, connectDupReply): These strings describe
 # the 'connect' command and all its available parameters. A 'prefix' is an 
 # alias for the remote server (think of it as a "connection name"), and it
 # allows to identify a specific server when connected to multiple remote
 # servers.
 connectDesc=Proxy príkazy na server
 connectManual=Pripojí sa k serveru, vytvára lokálne verzie príkazov na serveri. Vzdialené príkazy majú prefix na ich odlíšenie od lokálnych príkazov (ak sa ho chcete zbaviť, viď príkaz context).
 connectPrefixDesc=Rodičovský prefix pre importované príkazy
-connectPortDesc=Port TCP, na ktorom sa bude počúvať
-connectHostDesc=Názov servera, ku ktorému sa pripája
+connectMethodDesc=Metóda pripojenia
+connectUrlDesc=Adresa, ku ktorej sa pripája
 connectDupReply=Pripojenie nazvané %S už existuje.
 
 # LOCALIZATION NOTE: The output of the 'connect' command, telling the user
 # what it has done. Parameters: %S is the prefix command. See localization
 # comment for 'connect' for an explanation about 'prefix'.
 connectReply=Pridané príkazy %S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (disconnectDesc2, disconnectManual2, disconnectPrefixDesc,
@@ -238,16 +240,30 @@ disconnectForceDesc=Ignorovať zostávajúce požiadavky
 # commands removed.
 disconnectReply=Odstránené príkazy %S.
 
 # LOCALIZATION NOTE: This error message is displayed when the user attempts to
 # disconnect before all requests have completed. Parameters: %S is a list of
 # incomplete requests.
 disconnectOutstanding=Zostávajúce požiadavky (%1$S)
 
+# LOCALIZATION NOTE (globalDesc, globalWindowDesc, globalOutput): These
+# strings describe the 'global' command and its parameters
+globalDesc=Zmeniť JS global
+globalWindowDesc=Nové okno/global
+globalOutput=JS global je teraz %S
+
+# LOCALIZATION NOTE: These strings describe the 'clear' command
+clearDesc=Vymazať výstup
+
+# LOCALIZATION NOTE (langDesc, langOutput): These strings describe the 'lang'
+# command and its parameters
+langDesc=Zadávajte príkazy v iných jazykoch
+langOutput=Práve používate %S
+
 # LOCALIZATION NOTE (prefDesc, prefManual, prefListDesc, prefListManual,
 # prefListSearchDesc, prefListSearchManual, prefShowDesc, prefShowManual,
 # prefShowSettingDesc, prefShowSettingManual): These strings describe the
 # 'pref' command and all its available sub-commands and parameters.
 prefDesc=Príkazy pre nastavenia
 prefManual=Príkazy na zobrazenie a zmenu nastavení pre GCLI a okolité prostredie
 prefListDesc=Zobrazí dostupné predvoľby
 prefListManual=Zobrazí zoznam predvolieb, voliteľne filtrované pomocou parametra 'search'
@@ -299,35 +315,31 @@ prefOutputName=Názov
 prefOutputValue=Hodnota
 
 # LOCALIZATION NOTE (introDesc, introManual): These strings describe the
 # 'intro' command. The localization of 'Got it!' should be the same used in
 # introTextGo.
 introDesc=Zobrazí úvodnú správu
 introManual=Opätovne zobrazí správu, ktorá sa zobrazuje novým používateľom až pokiaľ nekliknú na tlačidlo 'Budem opatrný, sľubujem!'
 
-# LOCALIZATION NOTE (introTextOpening2, introTextCommands, introTextKeys2,
+# LOCALIZATION NOTE (introTextOpening3, introTextCommands, introTextKeys2,
 # introTextF1Escape, introTextGo): These strings are displayed when the user
 # first opens the developer toolbar to explain the command line, and is shown
 # each time it is opened until the user clicks the 'Got it!' button.
-introTextOpening2=Tento príkazový riadok je navrhnutý pre vývojárov. Zameriava sa na rýchlosť vstupu cez syntax JavaScriptu syntax and prehľadné zobrazovanie výstupu.
+introTextOpening3=GCLI je experimentom s cieľom vytvoriť vysoko použiteľný príkazový riadok pre webových vývojárov.
 introTextCommands=Ak chcete zobraziť zoznam príkazov zadajte
 introTextKeys2=, alebo ak chcete zobraziť pomocníka, stlačte
 introTextF1Escape=F1/Esc
 introTextGo=Jasné, rozumiem.
 
 # LOCALIZATION NOTE: This is a short description of the 'hideIntro' setting.
 hideIntroDesc=Zobrazí uvítaciu správu
 
 # LOCALIZATION NOTE: This is a description of the 'eagerHelper' setting. It's
 # displayed when the user asks for help on the settings. eagerHelper allows
 # users to select between showing no tooltips, permanent tooltips, and only
 # important tooltips.
 eagerHelperDesc=Ako často sa zobrazujú tooltipy
 
-# LOCALIZATION NOTE: This is a short description of the 'allowSetDesc'
-# setting.
-allowSetDesc=Povolil používateľ príkaz 'pref set'?
-
 # LOCALIZATION NOTE: This text is displayed at the top of the output for the
 # help command, just before the list of commands. This text is wrapped inside
 # a link to a localized MDN article.
 introBody=Ďalšie informácie na stránke MDN.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
@@ -63,16 +63,20 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.tab.response): This is the label displayed
  - in the network details pane identifying the response tab. -->
 <!ENTITY netmonitorUI.tab.response    "Odpoveď">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.tab.timings): This is the label displayed
  - in the network details pane identifying the timings tab. -->
 <!ENTITY netmonitorUI.tab.timings     "Časy">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.tab.preview): This is the label displayed
+ - in the network details pane identifying the preview tab. -->
+<!ENTITY netmonitorUI.tab.preview     "Ukážka">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.filterAll): This is the label displayed
  - in the network details footer for the "All" filtering button. -->
 <!ENTITY netmonitorUI.footer.filterAll  "Všetko">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.filterHTML): This is the label displayed
  - in the network details footer for the "HTML" filtering button. -->
 <!ENTITY netmonitorUI.footer.filterHTML  "HTML">
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
@@ -68,16 +68,21 @@ paramsFormData=Údaje formulárov
 # LOCALIZATION NOTE (paramsPostPayload): This is the label displayed
 # in the network details params tab identifying the request payload.
 paramsPostPayload=Údajová časť požiadavky
 
 # LOCALIZATION NOTE (requestHeaders): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the request headers.
 requestHeaders=Hlavičky požiadavky
 
+# LOCALIZATION NOTE (requestHeadersFromUpload): This is the label displayed
+# in the network details headers tab identifying the request headers from
+# the upload stream of a POST request's body.
+requestHeadersFromUpload=Hlavičky požiadavky zo streamu odosielania
+
 # LOCALIZATION NOTE (responseHeaders): This is the label displayed
 # in the network details headers tab identifying the response headers.
 responseHeaders=Hlavičky odpovede
 
 # LOCALIZATION NOTE (requestCookies): This is the label displayed
 # in the network details params tab identifying the request cookies.
 requestCookies=Cookies požiadavky
 
@@ -161,19 +166,21 @@ charts.cacheEnabled=Načítané z vyrovnávacej pamäte
 # LOCALIZATION NOTE (charts.cacheDisabled): This is the label displayed
 # in the performance analysis view for "cache disabled" charts.
 charts.cacheDisabled=Uložené do vyrovnávacej pamäte
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalSize): This is the label displayed
 # in the performance analysis view for total requests size, in kilobytes.
 charts.totalSize=Veľkosť: %S kB
 
-# LOCALIZATION NOTE (charts.totalTime2): This is the label displayed
-# in the performance analysis view for total requests time, in seconds.
-charts.totalTime2=Čas: %S sek
+# LOCALIZATION NOTE (charts.totalSeconds): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# This is the label displayed in the performance analysis view for the
+# total requests time, in seconds.
+charts.totalSeconds=Čas: #1 sek;Čas: #1 sek;Čas: #1 sek
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalCached): This is the label displayed
 # in the performance analysis view for total cached responses.
-charts.totalCached=Odpovede vo vyrovnávacej pamäti: %S
+charts.totalCached=Odpovedí vo vyrovnávacej pamäti: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.totalCount): This is the label displayed
 # in the performance analysis view for total requests.
 charts.totalCount=Celkom požiadaviek: %S
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
@@ -62,16 +62,17 @@
 <!ENTITY inspect.key         "i">
 
 <!ENTITY display.label        "Zobraziť">
 <!ENTITY display.accesskey      "Z">
 <!ENTITY display.key         "l">
 
 <!ENTITY pprint.label         "Tlačiť s použitím štýlov">
 <!ENTITY pprint.key          "p">
+<!ENTITY pprint.accesskey       "T">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (environmentMenu.label, accesskey): This menu item was
  - renamed from "Context" to avoid confusion with the right-click context
  - menu in the text area. It refers to the JavaScript Environment (or context)
  - the user is evaluating against. I.e., Content (current tab) or Chrome
  - (browser).
  -->
 <!ENTITY environmentMenu.label    "Prostredie">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
@@ -44,43 +44,41 @@ annotation.breakpoint.title=Bod prerušenia: %S
 annotation.currentLine=Aktuálny riadok
 
 # LOCALIZATION NOTE (annotation.debugLocation.title): This is the text shown in
 # a tooltip displayed in any of the editor gutters when the user hovers the
 # current debugger location. The debugger can pause the JavaScript execution at
 # user-defined lines.
 annotation.debugLocation.title=Aktuálny krok: %S
 
-# LOCALIZATION NOTE (jumpToLine.commandkey): This the key to use in
+# LOCALIZATION NOTE (jumpToLine.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to jump to
 # a specific line in the editor.
 jumpToLine.commandkey=J
 
-# LOCALIZATION NOTE (toggleComment.commandkey): This the key to use in
+# LOCALIZATION NOTE (toggleComment.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to either
 # comment or uncomment selected lines in the editor.
 toggleComment.commandkey=/
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolboxPrevTool.commandkey): This the key to use in
+# LOCALIZATION NOTE (indentLess.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to reduce
 # indentation level in CodeMirror. However, its default value also used by
 # the Toolbox to switch between tools so we disable it.
 #
 # DO NOT translate this key without proper synchronization with toolbox.dtd.
 indentLess.commandkey=[
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolboxPrevTool.commandkey): This the key to use in
+# LOCALIZATION NOTE (indentMore.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to increase
 # indentation level in CodeMirror. However, its default value also used by
 # the Toolbox to switch between tools
 #
 # DO NOT translate this key without proper synchronization with toolbox.dtd.
 indentMore.commandkey=]
 
-# LOCALIZATION NOTE (moveLineUp.commandkey): This the key to use in
-# conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to move
+# LOCALIZATION NOTE (moveLineUp.commandkey): This is the key to use to move
 # the selected lines up.
 moveLineUp.commandkey=Alt-Up
 
-# LOCALIZATION NOTE (moveLineDown.commandkey): This the key to use in
-# conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to move
+# LOCALIZATION NOTE (moveLineDown.commandkey): This is the key to use to move
 # the selected lines down.
 moveLineDown.commandkey=Alt-Down
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
@@ -81,16 +81,21 @@
 <!ENTITY options.disableCache.label   "Zakázať vyrovnávaciu pamäť *">
 <!ENTITY options.disableCache.tooltip  "Označením tejto voľby zakážete používanie vyrovnávacej pamäte pre aktuálnu kartu. Po zatvorení karty alebo ukončení vývojárskych nástrojov bude táto voľba automaticky prepnutá späť.">
   
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectAdditionalTools.label): This is the label for
  - the heading of group of checkboxes corresponding to the default developer
  - tools. -->
 <!ENTITY options.selectDefaultTools.label   "Predvolené vývojárske nástroje Firefoxu">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectEnabledToolboxButtons.label): This is the label for
+ - the heading of group of checkboxes corresponding to the default developer
+ - tool buttons. -->
+<!ENTITY options.selectEnabledToolboxButtons.label   "Dostupné tlačidlá Vývojárskych nástrojov">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectDefaultTools.label): This is the label for
  - the heading of group of checkboxes corresponding to the developer tools
  - added by add-ons. This heading is hidden when there is no developer tool
  - installed by add-ons. -->
 <!ENTITY options.selectAdditionalTools.label "Vývojárske nástroje nainštalované doplnkami">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.toolNotSupported.label): This is the label for
  - the explanation of the * marker on a tool which is currently not supported
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -115,22 +115,30 @@ unknownLocation=<neznáme>
 # of the console.time() call. Parameters: %S is the name of the timer.
 timerStarted=%S: časovač spustený
 
 # LOCALIZATION NOTE (timeEnd): this string is used to display the result of
 # the console.timeEnd() call. Parameters: %1$S is the name of the timer, %2$S
 # is the number of milliseconds.
 timeEnd=%1$S: %2$Sms
 
+# LOCALIZATION NOTE (noCounterLabel): this string is used to display
+# count-messages with no label provided.
+noCounterLabel=<bez menovky>
+
 # LOCALIZATION NOTE (Autocomplete.blank): this string is used when inputnode
 # string containing anchor doesn't matches to any property in the content.
 Autocomplete.blank= <- žiadny výsledok
 
 maxTimersExceeded=Maximálne povolené množstvo časovačov pre túto stránku bolo prekročené.
 
+# LOCALIZATION NOTE (maxCountersExceeded): Error message shown when the maximum
+# number of console.count()-counters was exceeded.
+maxCountersExceeded=Maximálny povolený počet počítadiel pre túto stránku bol prekročený.
+
 # LOCALIZATION NOTE (JSTerm.updateNotInspectable): this string is used when
 # the user inspects an evaluation result in the Web Console and tries the
 # Update button, but the new result no longer returns an object that can be
 # inspected.
 JSTerm.updateNotInspectable=Po opätovnom vyhodnotení vášho vstupu už nie je výsledok skúmateľný.
 
 # LOCALIZATION NOTE (remoteWebConsolePromptTitle): The title displayed on the
 # Web Console prompt asking for the remote host and port to connect to.
@@ -201,8 +209,17 @@ emptyPropertiesList=Žiadne dostupné vlastnosti
 # LOCALIZATION NOTE (messageRepeats.tooltip2): the tooltip text that is displayed
 # when you hover the red bubble that shows how many times a message is repeated
 # in the web console output.
 # This is a semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of message repeats
 # example: 3 repeats
 messageRepeats.tooltip2=#1 opakovanie;#1 opakovania;#1 opakovaní
+
+# LOCALIZATION NOTE (openNodeInInspector): the text that is displayed in a
+# tooltip when hovering over the inspector icon next to a DOM Node in the console
+# output
+openNodeInInspector=Kliknutím zvolíte uzol v prieskumníkovi
+
+# LOCALIZATION NOTE (cdFunctionInvalidArgument): the text that is displayed when
+# cd() is invoked with an invalid argument.
+cdFunctionInvalidArgument=Nie je možné spustiť cd() na zadané okno. Neplatný parameter.
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -65,20 +65,16 @@ detailsPane.noItems=Žiadne položky
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of items
 # example: 111 items
 detailsPane.itemsCountLabel=Jedna položka;#1 položky;#1 položiek
 
 mostVisitedTitle=Najobľúbenejšie
 recentlyBookmarkedTitle=Naposledy pridané
 recentTagsTitle=Naposledy použité značky
-# LOCALIZATION NOTE (windows8TouchTitle): this is the name of the folder used
-# to store bookmarks created in Metro mode and share bookmarks between Metro
-# and Desktop.
-windows8TouchTitle=Windows 8 Touch
 
 OrganizerQueryHistory=História
 OrganizerQueryDownloads=Prevzaté súbory
 OrganizerQueryAllBookmarks=Všetky záložky
 OrganizerQueryTags=Značky
 
 # LOCALIZATION NOTE (tagResultLabel) :
 # Noun used to describe the location bar autocomplete result type
--- a/browser/chrome/browser/preferences/aboutPermissions.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/aboutPermissions.dtd
@@ -37,8 +37,10 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (indexedDB.label): This is describing indexedDB storage
   using the same language used for the permIndexedDB string in browser/pageInfo.dtd -->
 <!ENTITY indexedDB.label         "Správa ukladacieho priestoru pre režim offline">
 
 <!ENTITY popup.label           "Otváranie vyskakovacích okien">
 
 <!ENTITY fullscreen.label        "Režim Na celú obrazovku">
+<!ENTITY camera.label          "Použitie kamery">
+<!ENTITY microphone.label        "Použitie mikrofónu">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/connection.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/connection.dtd
@@ -26,18 +26,23 @@
 <!ENTITY ssl.label           "Server proxy SSL:">
 <!ENTITY ssl.accesskey         "S">
 <!ENTITY socks.label          "Server SOCKS">
 <!ENTITY socks.accesskey        "C">
 <!ENTITY socks4.label          "SOCKS v4">
 <!ENTITY socks4.accesskey        "K">
 <!ENTITY socks5.label          "SOCKS v5">
 <!ENTITY socks5.accesskey        "v">
+<!ENTITY socksRemoteDNS.label      "Vzdialené DNS">
+<!ENTITY socksRemoteDNS.accesskey    "l">
 <!ENTITY port.label           "Port:">
 <!ENTITY HTTPport.accesskey       "t">
 <!ENTITY SSLport.accesskey       "o">
 <!ENTITY FTPport.accesskey       "r">
 <!ENTITY SOCKSport.accesskey      "">
 <!ENTITY noproxy.label         "Nepoužívať proxy pre:">
 <!ENTITY noproxy.accesskey       "N">
 <!ENTITY noproxyExplain.label      "Príklad: .mozilla.org, .net.nz">
 <!ENTITY shareproxy.label        "Použiť tento server proxy pre všetky protokoly">
 <!ENTITY shareproxy.accesskey      "x">
+<!ENTITY autologinproxy.label     "Nevyžadovať zadanie autorizačných údajov, ak ich má prehliadač uložené">
+<!ENTITY autologinproxy.accesskey   "z">
+<!ENTITY autologinproxy.tooltip    "Vďaka tejto možnosti sa prehliadač automaticky autorizuje na serveri proxy, ak má preň uložené prihlasovanie údaje. Ak autorizácia zlyhá, prehliadač si údaje vypýta.">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/languages.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/languages.dtd
@@ -1,17 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY window.width                  "30em">
 
 <!ENTITY languages.customize.Header           "Jazyky a kódovanie">
-<!ENTITY languages.customize.prefLangDescript      "Webové stránky sú niekedy ponúkané vo viac než jednom jazyku. Vyberte jazyky takýchto stránok v poradí podľa svojej priority.">
-<!ENTITY languages.customize.active.label        "Jazyky podľa priority:">
+<!ENTITY languages.customize.description        "Webové stránky sú niekedy ponúkané vo viac než jednom jazyku. Vyberte jazyky takýchto stránok v poradí podľa svojej priority:">
 <!ENTITY languages.customize.moveUp.label        "Posunúť nahor">
 <!ENTITY languages.customize.moveUp.accesskey      "h">
 <!ENTITY languages.customize.moveDown.label       "Posunúť nadol">
 <!ENTITY languages.customize.moveDown.accesskey     "d">
 <!ENTITY languages.customize.deleteButton.label     "Odstrániť">
 <!ENTITY languages.customize.deleteButton.accesskey   "O">
 <!ENTITY languages.customize.selectLanguage.label    "Pridať jazyk…">
 <!ENTITY languages.customize.addButton.label      "Pridať">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -44,19 +44,30 @@
 
 <!-- Footer stuff -->
 <!ENTITY prefs.tosLink.label    "Podmienky používania služby">
 <!ENTITY prefs.ppLink.label     "Zásady ochrany súkromia">
 
 <!-- Firefox Accounts stuff -->
 <!ENTITY fxaPrivacyNotice.link.label "Zásady ochrany osobných údajov">
 <!ENTITY determiningAcctStatus.label   "Získava sa stav účtu…">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (signedInUnverified.beforename.label,
+signedInUnverified.aftername.label): these two string are used respectively
+before and after the account email address. Localizers can use one of them, or
+both, to better adapt this sentence to their language.
+-->
 <!ENTITY signedInUnverified.beforename.label "Adresa">
 <!ENTITY signedInUnverified.aftername.label "nie je overená.">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (signedInLoginFailure.beforename.label,
+signedInLoginFailure.aftername.label): these two string are used respectively
+before and after the account email address. Localizers can use one of them, or
+both, to better adapt this sentence to their language.
+-->
 <!ENTITY signedInLoginFailure.beforename.label "Prihláste sa, aby sa bolo možné znova pripojiť k">
 <!ENTITY signedInLoginFailure.aftername.label "">
 
 <!ENTITY notSignedIn.label      "Nie ste prihlásený.">
 <!ENTITY signIn.label        "Prihlásiť sa">
 <!ENTITY manage.label        "Spravovať">
 <!ENTITY disconnect.label      "Odpojiť…">
 <!ENTITY verify.label        "Overiť e-mailovú adresu">
--- a/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
+++ b/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
@@ -5,15 +5,17 @@
 allow = Povoliť
 allowForSession = Povoliť pre reláciu
 block = Zablokovať
 alwaysAsk = Vždy sa opýtať
 
 permission.cookie.label = Nastavovanie cookies
 permission.desktop-notification.label = Zobrazovanie upozornení
 permission.image.label = Načítavanie obrázkov
+permission.camera.label = Použitíe kamery
+permission.microphone.label = Použitie mikrofónu
 permission.install.label = Inštalovanie doplnkov
 permission.popup.label = Otváranie vyskakovacích okien
 permission.geo.label = Prístup k údajom o polohe
 permission.indexedDB.label = Správa úložiska režimu offline
 permission.fullscreen.label = Prechod do režimu Na celú obrazovku
 permission.pointerLock.label = Skrytie kurzora myši
 
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -1,16 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 malformedURI=Táto adresa URL je neplatná a nedá sa načítať.
 fileNotFound=Firefox nedokáže nájsť súbor %S.
 dnsNotFound=Firefox nedokáže nájsť server %S.
-protocolNotFound=Firefox nevie spracovať túto adresu, pretože protokol (%S) nie je asociovaný so žiadnym programom.
+unknownProtocolFound=Firefox nevie spracovať túto adresu, pretože jeden z nasledovných protokolov (%S) nie je asociovaný so žiadnym programom alebo nie je povolený v tomto kontexte.
 connectionFailure=Firefox nedokáže vytvoriť pripojenie k serveru %S.
 netInterrupt=Pripojenie k %S bolo počas načítavania stránky prerušené.
 netTimeout=Server %S má príliš dlhú odozvu.
 redirectLoop=Firefox zistil, že server smeruje požiadavku tejto stránky spôsobom, ktorým sa presmerovanie nikdy neukončí.
 ## LOCALIZATION NOTE (confirmRepost): In this item, don't translate "%S"
 confirmRepostPrompt=Ak chcete zobraziť túto stránku, informácie predtým odoslané aplikáciou %S musia byť odoslané znova. Ak znova odošlete údaje, každá akcia vykonaná vo formulári (ako vyhľadávanie alebo online objednávka) bude zopakovaná.
 resendButton.label=Znova odoslať
 unknownSocketType=Firefox nedokáže komunikovať so serverom.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -78,18 +78,18 @@
 ">
 
 <!ENTITY netReset.title "Výpadok pripojenia">
 <!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netTimeout.title "Čas pripojenia vypršal">
 <!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
-<!ENTITY protocolNotFound.title "Adresa nebola rozpoznaná">
-<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "
+<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Adresa nebola rozpoznaná">
+<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Na otvorenie tejto adresy možno bude potrebné nainštalovať ďalší softvér.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "Server proxy odmieta pripojenia">
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
 <ul>
--- a/browser/metro/chrome/browser.dtd
+++ b/browser/metro/chrome/browser.dtd
@@ -54,20 +54,22 @@
 
 <!ENTITY consoleHeader.label    "Chybová konzola">
 <!ENTITY consoleAll.label     "Všetko">
 <!ENTITY consoleErrors.label    "Chyby">
 <!ENTITY consoleWarnings.label   "Upozornenia">
 <!ENTITY consoleMessages.label   "Správy">
 <!ENTITY consoleCodeEval.label   "Kód:">
 <!ENTITY consoleClear.label    "Vymazať">
+<!ENTITY consoleCopyAll.label   "Kopírovať">
 <!ENTITY consoleEvaluate.label   "…">
 <!ENTITY consoleErrFile.label   "Zdrojový súbor:">
 <!ENTITY consoleErrLine.label   "Riadok:">
 <!ENTITY consoleErrColumn.label  "Stĺpec:">
+<!ENTITY consoleFollowCheckbox.label "Sledovať">
 
 <!-- TEXT CONTEXT MENU -->
 <!ENTITY contextTextCut.label       "Vystrihnúť">
 <!ENTITY contextTextCopy.label       "Kopírovať">
 <!ENTITY contextTextPaste.label      "Prilepiť">
 <!-- unique item that is only added to the url bar context menu -->
 <!ENTITY contextTextPasteAndGo.label    "Prilepiť a prejsť">
 <!ENTITY contextTextSelect.label      "Vybrať">
@@ -131,20 +133,17 @@
 <!ENTITY firstRunWelcome.label "Víta vás &brandShortName;">
 <!ENTITY firstRunDifferent.label "Odlišný už od návrhu">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (firstRunBack.label,
              firstRunNewTab.label,
              firstRunStar.label,
              firstRunPin.label,
              firstRunGotIt.label )
-    These strings appear as a content overlay the first few times a page
+    These strings appear as a content overlay the first time a page
    is visited. Each one has an arrow pointing toward the feature it
-    references. The code to display these strings is not enabled yet,
-    but will be soon. For now, you can see this mockup for an example
-    of how they are used:
-    https://bug949213.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=8363973
+    references.
    -->
 <!ENTITY firstRunBack.label "Ťuknutím prejdete na predchádzajúcu stránku">
 <!ENTITY firstRunNewTab.label "Ťuknutím otvoríte novú kartu a môžete si pozrieť ďalšiu stránku">
 <!ENTITY firstRunStar.label "Pomocou záložiek uložíte stránky na neskôr">
 <!ENTITY firstRunPin.label "Stránku si môžete pripnúť na Domovskú obrazovsku windows, aby ste ju mali vždy pod rukou">
 <!ENTITY firstRunGotIt.label "Je mi to jasné!">
--- a/browser/metro/chrome/browser.properties
+++ b/browser/metro/chrome/browser.properties
@@ -33,23 +33,24 @@ contextAppbar2.delete=Odstrániť
 contextAppbar2.restore=Vrátiť späť vymazanie
 
 # LOCALIZATION NOTE (contextAppbar2.clear): Unselects pages without modification.
 contextAppbar2.clear=Zrušiť výber
 
 # Clear private data
 clearPrivateData.clearButton=Vymazať
 clearPrivateData.title2=Vymazanie súkromných údajov
-# LOCALIZATION NOTE (clearPrivateData.message2): #1 is optionsCharm
-clearPrivateData.message2=Týmto natrvalo odstránite súkromné údaje zvolené v okne #1.
+# LOCALIZATION NOTE (clearPrivateData.message3): "Options" is the optionsCharm.
+clearPrivateData.message3=Týmto natrvalo odstránite súkromné údaje zvolené v okne "Možnosti".
 
 # Settings Charms
 aboutCharm1=Čo je
 optionsCharm=Možnosti
 searchCharm=Vyhľadávanie
+feedbackCharm=Spätná väzba (online)
 helpOnlineCharm=Pomocník (online)
 
 # General
 # LOCALIZATION NOTE (browserForSaveLocation): Title for the "Save..." file picker dialog
 browserForSaveLocation=Uloženie súboru
 # LOCALIZATION NOTE (browserForSaveLocation): Title for the "Open..." file picker dialog
 browserForOpenLocation=Otvorenie súboru
 
--- a/browser/metro/chrome/preferences.dtd
+++ b/browser/metro/chrome/preferences.dtd
@@ -20,19 +20,22 @@
 <!ENTITY clearPrivateData.downloadHist              "Zoznam prevzatých súborov">
 <!ENTITY clearPrivateData.cookies                "Cookies">
 <!ENTITY clearPrivateData.cache                 "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY clearPrivateData.sitePref                "Nastavenia stránok">
 <!ENTITY clearPrivateData.formSearchHist             "Položky formulárov a vyhľadávania">
 <!ENTITY clearPrivateData.passwords               "Uložené heslá">
 <!ENTITY clearPrivateData.offline                "Údaje stránok v režime offline">
 <!ENTITY clearPrivateData.logins                 "Aktívne prihlásenia">
+
 <!ENTITY optionsHeader.privacy.passwords.label          "Zapamätať si heslá">
+<!ENTITY optionsHeader.displayOverlayButtons.label        "Zobrazovať navigačné tlačidlá">
 <!ENTITY doNotTrack.title                    "Funkcia Do Not Track">
 <!ENTITY doNotTrack.options.doNotTrack              "Požiadať webové stránky, aby nesledovali moju aktivitu">
 <!ENTITY doNotTrack.options.doTrack               "Informovať webové stránky, že môžu sledovať moju aktivitu">
 <!ENTITY doNotTrack.options.default               "Neinformovať stránky o mojich preferenciách v oblasti sledovania">
 <!ENTITY doNotTrack.learnMoreLink                "Ďalšie informácie&#x2026;">
+
 <!ENTITY optionsHeader.reporting.title              "Oznamovateľ zlyhaní">
 <!ENTITY optionsHeader.reporting.crashes.label          "&brandShortName; odosiela správy o zlyhaní spoločnosti Mozilla s cieľom urobiť prehliadač stabilnejším a bezpečnejším">
 <!ENTITY optionsHeader.reporting.crashes.submitURLs       "Zahrnúť adresu stránky, ktorú som práve prehliadal">
 <!ENTITY optionsHeader.telemetry.title              "Telemetria">
 <!ENTITY optionsHeader.telemetry.label              "Zdieľa štatistiky o používaní prehliadača so spoločnosťou Mozilla s cieľom urobiť &brandShortName; lepším.">
--- a/browser/profile/bookmarks.inc
+++ b/browser/profile/bookmarks.inc
@@ -32,9 +32,14 @@
 # LOCALIZATION NOTE (firefox_community):
 # link title for https://www.mozilla.org/en-US/contribute/
 #define firefox_community Zapojte sa
 
 # LOCALIZATION NOTE (firefox_about):
 # link title for https://www.mozilla.org/en-US/about/
 #define firefox_about O nás
 
+# LOCALIZATION NOTE (firefox_feedback):
+# link title for browser feedback page
+# currently used by Metro only: https://input.mozilla.org/feedback/metrofirefox
+#define firefox_feedback Poskytnúť spätnú väzbu
+
 #unfilter emptyLines
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-alarms.properties
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# %1$S = reminderCustomUnit, %2$S = reminderCustomOrigin
-# Example: "3 minutes" "before the task starts"
-reminderCustomTitle=%1$S %2$S
-reminderTitleAtStartEvent=V momente začatia udalosti
-reminderTitleAtStartTask=V momente začatia úlohy
-reminderTitleAtEndEvent=V momente ukončenia udalosti
-reminderTitleAtEndTask=V momente ukončenia úlohy
-
-reminderCustomUnitMinutes=#1 minútu;#1 minúty;#1 minút
-reminderCustomUnitHours=#1 hodinu;#1 hodiny;#1 hodín
-reminderCustomUnitDays=#1 deň;#1 dni;#1 dní
-
-# LOCALIZATION NOTE (reminderSnoozeOkA11y)
-# This string is not seen in the UI, it is read by screen readers when the user
-# focuses the "OK" button in the "Snooze for..." popup of the alarm dialog.
-# %1$S = any of reminderCustomUnit*
-reminderSnoozeOkA11y=Odložiť pripomienku o %1$S
-
-reminderCustomOriginBeginBeforeEvent=pred začiatkom udalosti
-reminderCustomOriginBeginAfterEvent=po začatí udalosti
-reminderCustomOriginEndBeforeEvent=pred skončením udalosti
-reminderCustomOriginEndAfterEvent=po skončení udalosti
-reminderCustomOriginBeginBeforeTask=pred začiatkom úlohy
-reminderCustomOriginBeginAfterTask=po začatí úlohy
-reminderCustomOriginEndBeforeTask=pred skončením úlohy
-reminderCustomOriginEndAfterTask=po skončení úlohy
-
-reminderErrorMaxCountReachedEvent=Označený kalendár má obmedzenie na #1 pripomienku na každú udalosť.;Označený kalendár má obmedzenie na #1 pripomienky na každú udalosť.;Označený kalendár má obmedzenie na #1 pripomienok na každú udalosť.
-reminderErrorMaxCountReachedTask=Označený kalendár má obmedzenie na #1 pripomienku na každú úlohu.;Označený kalendár má obmedzenie na #1 pripomienky na každú úlohu.;Označený kalendár má obmedzenie na #1 pripomienok na každú úlohu.
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog-attendees.properties
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-event.attendee.role.required = Vyžadovaná účasť
-event.attendee.role.optional = Voliteľná účasť
-event.attendee.role.nonparticipant = Nezúčastňuje sa
-event.attendee.role.chair = Vedúci
-event.attendee.role.unknown = Neznámy účastník (%1$S)
-
-event.attendee.usertype.individual = Jednotlivec
-event.attendee.usertype.group = Skupina
-event.attendee.usertype.resource = Prostriedok
-event.attendee.usertype.room = Miestnosť
-event.attendee.usertype.unknown = Neznámy typ (%1$S)
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,379 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY event.title.label         "Upraviť položku" >
-
-<!ENTITY event.dialog.keepDurationButton.tooltip  "Zachovať dĺžku trvania pri zmene dátumu ukončenia">
-<!ENTITY event.dialog.keepDurationButton.accesskey "a">
-
-<!ENTITY newevent.from.label        "Od" >
-<!ENTITY newevent.to.label         "Do" >
-<!ENTITY newevent.attendees.notify.label  "Upozorniť účastníkov">
-
-<!ENTITY newevent.status.label          "Stav" >
-<!ENTITY newevent.status.accesskey        "S" >
-<!ENTITY newevent.eventStatus.none.label     "Nešpecifikovaný" >
-<!ENTITY newevent.eventStatus.none.accesskey   "e" >
-<!ENTITY newevent.todoStatus.none.label      "Nešpecifikovaný" >
-<!ENTITY newevent.eventStatus.cancelled.label   "Zrušená" >
-<!ENTITY newevent.eventStatus.cancelled.accesskey "Z" >
-<!ENTITY newevent.todoStatus.cancelled.label   "Zrušená" >
-<!ENTITY newevent.status.tentative.label     "Predbežná" >
-<!ENTITY newevent.status.tentative.accesskey   "n" >
-<!ENTITY newevent.status.confirmed.label     "Potvrdená" >
-<!ENTITY newevent.status.confirmed.accesskey   "P" >
-<!ENTITY newevent.status.needsaction.label    "Vyžaduje akciu" >
-<!ENTITY newevent.status.inprogress.label     "Prebieha" >
-<!ENTITY newevent.status.completed.label     "Dokončená" >
-
-<!-- The following entity is for New Task dialog only -->
-<!ENTITY newtodo.percentcomplete.label   "Dokončené na &#37;">
-
-<!-- Keyboard Shortcuts -->
-<!ENTITY event.dialog.new.event.key2       "I">
-<!ENTITY event.dialog.new.task.key2        "D">
-<!ENTITY event.dialog.new.message.key2      "N">
-<!ENTITY event.dialog.close.key          "W">
-<!ENTITY event.dialog.save.key          "S">
-<!ENTITY event.dialog.saveandclose.key      "L">
-<!ENTITY event.dialog.print.key          "P">
-<!ENTITY event.dialog.undo.key          "Z">
-<!ENTITY event.dialog.redo.key          "Y">
-<!ENTITY event.dialog.cut.key           "X">
-<!ENTITY event.dialog.copy.key          "C">
-<!ENTITY event.dialog.paste.key          "V">
-<!ENTITY event.dialog.select.all.key       "A">
-
-<!-- Menubar -->
-<!ENTITY event.menu.item.new.label            "Nová">
-<!ENTITY event.menu.item.new.accesskey          "o">
-<!ENTITY event.menu.item.new.event.label         "Udalosť">
-<!ENTITY event.menu.item.new.event.accesskey       "U">
-<!ENTITY event.menu.item.new.task.label         "Úloha">
-<!ENTITY event.menu.item.new.task.accesskey       "h">
-<!ENTITY event.menu.item.new.message.label        "Správa">
-<!ENTITY event.menu.item.new.message.accesskey      "S">
-<!ENTITY event.menu.item.new.contact.label        "Kontakt adresára">
-<!ENTITY event.menu.item.new.contact.accesskey      "a">
-<!ENTITY event.menu.item.close.label           "Zavrieť">
-<!ENTITY event.menu.item.close.accesskey         "Z">
-<!ENTITY event.menu.item.save.label           "Uložiť">
-<!ENTITY event.menu.item.save.accesskey         "U">
-<!ENTITY event.menu.item.saveandclose.label       "Uložiť a zavrieť">
-<!ENTITY event.menu.item.saveandclose.accesskey     "v">
-<!ENTITY event.menu.item.delete.label          "Odstrániť…">
-<!ENTITY event.menu.item.delete.accesskey        "d">
-<!ENTITY event.menu.item.page.setup.label        "Nastavenie tlače">
-<!ENTITY event.menu.item.page.setup.accesskey      "N">
-<!ENTITY event.menu.item.print.label           "Tlačiť">
-<!ENTITY event.menu.item.print.accesskey         "T">
-
-<!ENTITY event.menu.edit.label              "Upraviť">
-<!ENTITY event.menu.edit.accesskey            "U">
-<!ENTITY event.menu.edit.undo.label           "Späť">
-<!ENTITY event.menu.edit.undo.accesskey         "S">
-<!ENTITY event.menu.edit.redo.label           "Znovu">
-<!ENTITY event.menu.edit.redo.accesskey         "Z">
-<!ENTITY event.menu.edit.cut.label            "Vystrihnúť">
-<!ENTITY event.menu.edit.cut.accesskey          "V">
-<!ENTITY event.menu.edit.copy.label           "Kopírovať">
-<!ENTITY event.menu.edit.copy.accesskey         "K">
-<!ENTITY event.menu.edit.paste.label           "Prilepiť">
-<!ENTITY event.menu.edit.paste.accesskey         "P">
-<!ENTITY event.menu.edit.select.all.label        "Vybrať všetko">
-<!ENTITY event.menu.edit.select.all.accesskey      "a">
-
-<!ENTITY event.menu.view.label              "Zobraziť">
-<!ENTITY event.menu.view.accesskey            "Z">
-<!ENTITY event.menu.view.toolbars.label         "Panely">
-<!ENTITY event.menu.view.toolbars.accesskey       "P">
-<!ENTITY event.menu.view.toolbars.event.label      "Panel udalostí">
-<!ENTITY event.menu.view.toolbars.event.accesskey    "u">
-<!ENTITY event.menu.view.toolbars.customize.label    "Prispôsobiť…">
-<!ENTITY event.menu.view.toolbars.customize.accesskey  "P">
-<!ENTITY event.menu.view.showlink.label         "Zobraziť súvisiaci odkaz">
-<!ENTITY event.menu.view.showlink.accesskey       "o">
-
-<!ENTITY event.menu.options.label            "Možnosti">
-<!ENTITY event.menu.options.accesskey          "M">
-<!ENTITY event.menu.options.attendees.label       "Pozvať účastníkov…">
-<!ENTITY event.menu.options.attendees.accesskey     "P">
-<!ENTITY event.menu.options.spellcheck.label       "Kontrola pravopisu…">
-<!ENTITY event.menu.options.spellcheck.accesskey     "K">
-<!ENTITY event.menu.options.inline.spellcheck.label   "Automatická kontrola pravopisu">
-<!ENTITY event.menu.options.inline.spellcheck.accesskey "A">
-<!ENTITY event.menu.options.link.label          "Pridať odkaz…">
-<!ENTITY event.menu.options.link.accesskey        "o">
-<!ENTITY event.menu.options.timezone2.label       "Zobraziť časové pásma">
-<!ENTITY event.menu.options.timezone2.accesskey     "a">
-<!ENTITY event.menu.options.priority2.label       "Priorita">
-<!ENTITY event.menu.options.priority2.accesskey     "r">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.label   "Neurčená">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.accesskey "u">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.low.label      "Nízka">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.low.accesskey    "N">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.normal.label    "Normálna">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.normal.accesskey  "o">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.high.label     "Vysoká">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.high.accesskey   "V">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.label        "Súkromie">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.accesskey      "S">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.public.label     "Verejná udalosť">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.public.accesskey   "V">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.confidential.label  "Zobraziť iba dátum a čas">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.confidential.accesskey "Z">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.private.label    "Súkromná udalosť">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.private.accesskey  "S">
-<!ENTITY event.menu.options.show.time.label       "Zobraziť čas ako">
-<!ENTITY event.menu.options.show.time.accesskey     "Z">
-<!ENTITY event.menu.options.show.time.busy.label     "Zaneprázdnený">
-<!ENTITY event.menu.options.show.time.busy.accesskey   "Z">
-<!ENTITY event.menu.options.show.time.free.label     "Voľný">
-<!ENTITY event.menu.options.show.time.free.accesskey   "V">
-
-<!ENTITY event.invite.attendees.label           "Pozvať účastníkov…">
-<!ENTITY event.invite.attendees.accesskey         "P">
-<!ENTITY event.email.attendees.label           "Napísať e-mail pre všetkých účastníkov…">
-<!ENTITY event.email.attendees.accesskey         "a">
-<!ENTITY event.email.tentative.attendees.label      "Napísať e-mail pre nerozhodnutých účastníkov…">
-<!ENTITY event.email.tentative.attendees.accesskey    "N">
-
-<!-- Toolbar -->
-<!ENTITY event.toolbar.save.label            "Uložiť a zavrieť">
-<!ENTITY event.toolbar.delete.label           "Odstrániť">
-<!ENTITY event.toolbar.attendees.label          "Pozvať účastníkov">
-<!ENTITY event.toolbar.spellcheck.label         "Kontrola pravopisu">
-<!ENTITY event.toolbar.privacy.label           "Súkromie">
-
-<!ENTITY event.toolbar.save.tooltip           "Uložiť a zavrieť">
-<!ENTITY event.toolbar.delete.tooltip          "Odstrániť">
-<!ENTITY event.toolbar.attendees.tooltip         "Pozvať účastníkov">
-<!ENTITY event.toolbar.spellcheck.tooltip        "Kontrola pravopisu">
-<!ENTITY event.toolbar.attachments.tooltip        "Pridať prílohy">
-<!ENTITY event.toolbar.privacy.tooltip          "Zmeniť súkromie">
-<!ENTITY event.toolbar.priority.tooltip         "Zmeniť prioritu">
-<!ENTITY event.toolbar.status.tooltip          "Zmeniť stav">
-<!ENTITY event.toolbar.freebusy.tooltip         "Zmeniť čas zaneprázdnený/dostupný">
-
-<!-- Main page -->
-<!ENTITY event.title.textbox.label            "Názov:" >
-<!ENTITY event.title.textbox.accesskey          "N">
-<!ENTITY event.location.label               "Miesto konania:" >
-<!ENTITY event.location.accesskey             "M">
-<!ENTITY event.categories.label              "Kategória:">
-<!ENTITY event.categories.accesskey            "g">
-<!ENTITY event.categories.textbox.label          "Pridať novú kategóriu" >
-<!ENTITY event.categories.textbox.accesskey        "r">
-<!ENTITY event.calendar.label               "Kalendár:" >
-<!ENTITY event.calendar.accesskey             "K">
-<!ENTITY event.attendees.label              "Účastníci:" >
-<!ENTITY event.attendees.accesskey            "a" >
-<!ENTITY event.alldayevent.label             "Celodenná udalosť" >
-<!ENTITY event.alldayevent.accesskey           "e">
-<!ENTITY event.from.label                 "Začiatok:" >
-<!ENTITY event.from.accesskey               "Z">
-<!ENTITY task.from.label                 "Začiatok:" >
-<!ENTITY task.from.accesskey               "Z">
-<!ENTITY event.to.label                  "Koniec:" >
-<!ENTITY event.to.accesskey                "c">
-<!ENTITY task.to.label                  "Termín:" >
-<!ENTITY task.to.accesskey                "T">
-<!ENTITY task.status.label                "Stav:" >
-<!ENTITY task.status.accesskey              "S">
-<!ENTITY event.repeat.label                "Opakovať:" >
-<!ENTITY event.repeat.accesskey              "O">
-<!ENTITY event.until.label                "Do:">
-<!ENTITY event.until.accesskey              "D">
-<!ENTITY event.reminder.label               "Pripomenúť:" >
-<!ENTITY event.reminder.accesskey             "r">
-<!ENTITY event.description.label             "Popis:" >
-<!ENTITY event.description.accesskey           "P">
-<!ENTITY event.attachments.label             "Prílohy:" >
-<!ENTITY event.attachments.accesskey           "h" >
-
-<!ENTITY event.attachments.menubutton.label        "Pripojiť">
-<!ENTITY event.attachments.menubutton.accesskey      "i">
-<!ENTITY event.attachments.url.label           "Webová stránka…">
-<!ENTITY event.attachments.url.accesskey         "W">
-<!ENTITY event.attachments.popup.remove.label       "Odstrániť" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.remove.accesskey     "d" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.open.label        "Otvoriť" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.open.accesskey      "O" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.removeAll.label     "Odstrániť všetky" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.removeAll.accesskey   "v" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.attachPage.label     "Pripojiť webovú stránku…" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.attachPage.accesskey   "w" >
-<!ENTITY event.url.label                 "Súvisiaci odkaz:" >
-<!ENTITY event.priority2.label              "Priorita:">
-
-<!ENTITY event.reminder.none.label            "Nepripomínať " >
-<!ENTITY event.reminder.0minutes.before.label       "0 minút pred" >
-<!ENTITY event.reminder.5minutes.before.label       "5 minút pred" >
-<!ENTITY event.reminder.15minutes.before.label      "15 minút pred" >
-<!ENTITY event.reminder.30minutes.before.label      "30 minút pred" >
-<!ENTITY event.reminder.1hour.before.label        "1 hodinu pred" >
-<!ENTITY event.reminder.2hours.before.label        "2 hodiny pred" >
-<!ENTITY event.reminder.12hours.before.label       "12 hodín pred" >
-<!ENTITY event.reminder.1day.before.label         "1 deň pred" >
-<!ENTITY event.reminder.2days.before.label        "2 dni pred" >
-<!ENTITY event.reminder.1week.before.label        "1 týždeň pred" >
-<!ENTITY event.reminder.custom.label           "Vlastné…" >
-
-<!ENTITY event.reminder.multiple.label          "Viacnásobné pripomienky…" >
-
-<!ENTITY event.statusbarpanel.freebusy.label       "Čas ako:">
-<!ENTITY event.statusbarpanel.privacy.label        "Súkromie:">
-  
-<!-- Recurrence dialog -->
-<!ENTITY recurrence.title.label             "Úprava opakovaní">
-
-<!ENTITY event.repeat.does.not.repeat.label       "Neopakovať">
-<!ENTITY event.repeat.daily.label            "Každý deň">
-<!ENTITY event.repeat.weekly.label           "Každý týždeň">
-<!ENTITY event.repeat.every.weekday.label        "Každý pracovný deň">
-<!ENTITY event.repeat.bi.weekly.label          "Každý druhý týždeň">
-<!ENTITY event.repeat.monthly.label           "Každý mesiac">
-<!ENTITY event.repeat.yearly.label           "Každý rok">
-<!ENTITY event.repeat.custom.label           "Vlastné…">
-
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.label         "Šablóna opakovaní">
-<!ENTITY event.recurrence.occurs.label         "Periodicita:" >
-<!ENTITY event.recurrence.day.label           "denná" >
-<!ENTITY event.recurrence.week.label          "týždenná" >
-<!ENTITY event.recurrence.month.label          "mesačná" >
-<!ENTITY event.recurrence.year.label          "ročná" >
-
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.every.label      "Každých" >
-<!ENTITY repeat.units.days.both             "dní" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.every.weekday.label  "Každý pracovný deň v týždni" >
-
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.weekly.every.label  "Každý" >
-<!ENTITY repeat.units.weeks.both            "týždeň" >
-<!ENTITY event.recurrence.on.label           "Deň:" >
-
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.every.label  "Každý" >
-<!ENTITY repeat.units.months.both            "mesiac" >
-<!ENTITY event.recurrence.monthly.every.label      "Každý">
-<!ENTITY event.recurrence.monthly.first.label      "Prvý">
-<!ENTITY event.recurrence.monthly.second.label     "Druhý">
-<!ENTITY event.recurrence.monthly.third.label      "Tretí">
-<!ENTITY event.recurrence.monthly.fourth.label     "Štvrtý">
-<!ENTITY event.recurrence.monthly.fifth.label      "Piaty">
-<!ENTITY event.recurrence.monthly.last.label      "Posledný">
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.1.label "nedeľa" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.2.label "pondelok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.3.label "utorok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.4.label "streda" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.5.label "štvrtok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.6.label "piatok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.7.label "sobota" >
-<!ENTITY event.recurrence.repeat.dayofmonth.label    "Deň v mesiaci">
-<!ENTITY event.recurrence.repeat.recur.label      "Tieto dni">
-
-<!ENTITY event.recurrence.every.label            "Každý:" >
-<!ENTITY repeat.units.years.both               "rok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.every.month.label  "Každý" >
-
-<!-- LOCALIZATON NOTE
-   Some languages use a preposition when describing dates:
-   Portuguese: 6 de Setembro
-   English: 6 [of] September
-   event.recurrence.pattern.yearly.of.label is "of" in
-   Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat yearly
--->
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.of.label      "" >
-
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.1.label    "január" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.2.label    "február" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.3.label    "marec" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.4.label    "apríl" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.5.label    "máj" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.6.label    "jún" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.7.label    "júl" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.8.label    "august" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.9.label    "september" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.10.label   "október" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.11.label   "november" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.12.label   "december" >
-<!ENTITY event.recurrence.yearly.every.label         "Každý">
-<!ENTITY event.recurrence.yearly.first.label         "Prvý">
-<!ENTITY event.recurrence.yearly.second.label        "Druhý">
-<!ENTITY event.recurrence.yearly.third.label         "Tretí">
-<!ENTITY event.recurrence.yearly.fourth.label        "Štvrtý">
-<!ENTITY event.recurrence.yearly.fifth.label         "Piaty">
-<!ENTITY event.recurrence.yearly.last.label         "Posledný">
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.1.label    "nedeľa" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.2.label    "pondelok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.3.label    "utorok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.4.label    "streda" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.5.label    "štvrtok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.6.label    "piatok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.7.label    "sobota" >
-<!ENTITY event.recurrence.of.label              "v mesiaci" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.1.label   "január" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.2.label   "február" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.3.label   "marec" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.4.label   "apríl" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.5.label   "máj" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.6.label   "jún" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.7.label   "júl" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.8.label   "august" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.9.label   "september" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.10.label   "október" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.11.label   "november" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.12.label   "december" >
-
-<!ENTITY event.recurrence.range.label          "Rozsah opakovaní">
-<!ENTITY event.recurrence.forever.label         "Bez konečného dátumu" >
-<!ENTITY event.recurrence.repeat.for.label       "Vytvoriť schôdzku" >
-<!ENTITY event.recurrence.appointments.label      "krát" >
-<!ENTITY event.repeat.until.label            "Opakovať do dátumu" >
-<!ENTITY event.recurrence.preview.label         "Ukážka">
-
-<!-- Attendees dialog -->
-<!ENTITY invite.title.label           "Pozvaní účastníci">
-<!ENTITY event.organizer.label         "Organizátor">
-<!ENTITY event.freebusy.suggest.slot      "Navrhnutý vhodný čas:">
-<!ENTITY event.freebusy.next.slot        "Ďalší vhodný čas " >
-<!ENTITY event.freebusy.previous.slot      " Predchádzajúci vhodný čas" >
-<!ENTITY event.freebusy.zoom          "Zmena veľkosti:">
-<!ENTITY event.freebusy.legend.free       "Voľný" >
-<!ENTITY event.freebusy.legend.busy_tentative  "Neistý" >
-<!ENTITY event.freebusy.legend.busy_unavailable "Mimo kancelárie" >
-<!ENTITY event.freebusy.legend.busy       "Zaneprázdnený" >
-<!ENTITY event.freebusy.legend.unknown     "Žiadne informácie" >
-<!ENTITY event.attendee.role.required      "Vyžadovaná účasť">
-<!ENTITY event.attendee.role.optional      "Voliteľná účasť">
-<!ENTITY event.attendee.role.chair       "Organizátor">
-<!ENTITY event.attendee.role.nonparticipant   "Nezúčastňuje sa">
-<!ENTITY event.attendee.usertype.individual   "Jednotlivec">
-<!ENTITY event.attendee.usertype.group     "Skupina">
-<!ENTITY event.attendee.usertype.resource    "Prostriedok">
-<!ENTITY event.attendee.usertype.room      "Miestnosť">
-
-<!-- Timezone dialog -->
-<!ENTITY timezone.title.label      "Spresnite časové pásmo">
-<!ENTITY event.timezone.custom.label   "Ďalšie časové pásma…">
-
-<!-- Read-Only dialog -->
-<!ENTITY read.only.general.label     "Všeobecné">
-<!ENTITY read.only.title.label      "Názov:">
-<!ENTITY read.only.event.start.label   "Dátum začatia:">
-<!ENTITY read.only.task.start.label   "Dátum začatia:">
-<!ENTITY read.only.event.end.label    "Dátum ukončenia:">
-<!ENTITY read.only.task.due.label    "Termín splnenia:">
-<!ENTITY read.only.repeat.label     "Opakovanie:">
-<!ENTITY read.only.location.label    "Miesto konania:">
-<!ENTITY read.only.category.label    "Kategória:">
-<!ENTITY read.only.organizer.label    "Organizátor:">
-<!ENTITY read.only.reply.label      "Odpoveď:">
-<!ENTITY read.only.accept.label     "Chcem sa zúčastniť">
-<!ENTITY read.only.decline.label     "Nechcem sa zúčastniť">
-<!ENTITY read.only.tentative.label    "Možno sa zúčastním">
-<!ENTITY read.only.needs.action.label  "Potvrdím neskôr">
-<!ENTITY read.only.reminder.label    "Pripomienka:">
-<!ENTITY read.only.attendees.label    "Účastníci">
-<!ENTITY read.only.description.label   "Popis">
-<!ENTITY read.only.documents.label    "Dokumenty">
-<!ENTITY read.only.link.label      "Súvisiaci odkaz">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
+++ /dev/null
@@ -1,397 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE (dailyEveryNth):
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Daily repeat rules
-# #1 - number
-# e.g. "every 4 days"
-dailyEveryNth=každý deň;každé #1 dni;každých #1 dní
-repeatDetailsRuleDaily4=každý pracovný deň
-
-# LOCALIZATION NOTE (weeklyNthOnNounclass...)
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Weekly repeat rules
-# Translate these strings according to noun class/gender of weekday (%1$S)
-# set in 'repeadDetailsDay...Nounclass' strings.
-# Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
-# Add others strings with suffix 3, 4,... for others noun classes if your
-# language need them. In this case, corresponding strings must be added for
-# others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values
-# "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
-# %1$S - weekday (one or more)
-# #2 - week interval
-# e.g. "every 3 weeks on Tuesday, Wednesday and Thursday
-weeklyNthOnNounclass1=každý %1$S;každé #2 týždne v %1$S;každých #2 týždňov v %1$S
-weeklyNthOnNounclass2=každú %1$S;každé #2 týždne v %1$S;každých #2 týždňov v %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (weeklyEveryNth):
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Weekly repeat rules
-# #1 - interval
-# e.g. "every 5 weeks"
-weeklyEveryNth=každý týždeň;každé #1 týždne;každých #1 týždňov
-
-# LOCALIZATION NOTE ('repeatDetailsDay...' and 'repeatDetailsDay...Nounclass'):
-# Week days names and week days noun classes (feminine/masculine grammatical
-# gender) for languages that need different localization when weekdays nouns
-# have different noun classes (genders).
-# For every weekday, in 'repeatDetailsDay...Nounclass' strings write:
-#  "nounclass1"   for languages with grammatical genders -> MASCULINE gender;
-#          for languages with noun classes -> a noun class;
-#          for languages without noun classes or grammatical gender.
-#
-#  "nounclass2"   for languages with grammatical genders -> FEMININE gender;
-#          for languages with noun classes -> a different noun class.
-#
-#  "nounclass3", "nounclass4" and so on for languages that need more than two
-#          noun classes for weekdays. In this case add corresponding
-#          rule string with "Nounclass..." suffix and ordinal string
-#          "repeatOrdinalxNounclass..."
-# Will be used rule strings with "Nounclass..." suffix corresponding to the
-# following strings if there is a weekday in the rule string.
-repeatDetailsDay1=nedeľu
-repeatDetailsDay1Nounclass=nounclass2
-repeatDetailsDay2=pondelok
-repeatDetailsDay2Nounclass=nounclass1
-repeatDetailsDay3=utorok
-repeatDetailsDay3Nounclass=nounclass1
-repeatDetailsDay4=stredu
-repeatDetailsDay4Nounclass=nounclass2
-repeatDetailsDay5=štvrtok
-repeatDetailsDay5Nounclass=nounclass1
-repeatDetailsDay6=piatok
-repeatDetailsDay6Nounclass=nounclass1
-repeatDetailsDay7=sobotu
-repeatDetailsDay7Nounclass=nounclass2
-
-# LOCALIZATION NOTE (repeatDetailsAnd)
-# Used to show a number of weekdays in a list
-# i.e. "Sunday, Monday, Tuesday " + and + " Wednesday"
-repeatDetailsAnd=a
-
-# LOCALIZATION NOTE (monthlyRuleNthOfEveryNounclass...):
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
-# Translate these strings according to noun class/gender of weekday (%2$S)
-# set in 'repeadDetailsDay...Nounclass' strings.
-# Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
-# Add others strings with suffix 3, 4,... for others noun classes if your
-# language need them. In this case, corresponding strings must be added for
-# others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values
-# "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
-# %1$S - list of weekdays with ordinal, article and noun class/gender
-#    (ordinal and weekday of every element in the list follow the order
-#     and the rule of ordinalWeekdayOrder string)
-# #2 - interval
-# e.g. "the first Monday and the last Friday of every 3 months"
-monthlyRuleNthOfEveryNounclass1=%1$S v mesiaci;%1$S v mesiaci každé #2 mesiace;%1$S v mesiaci každých #2 mesiacov
-monthlyRuleNthOfEveryNounclass2=%1$S v mesiaci;%1$S v mesiaci každé #2 mesiace;%1$S v mesiaci každých #2 mesiacov
-
-# LOCALIZATION NOTE (ordinalWeekdayOrder):
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
-# This string allows to change the order of the elements "ordinal" and
-# "weekday" (or to insert a word between them) for the argument %1$S of the
-# string monthlyRuleNthOfEveryNounclass...
-# Without changing this string, the order is that one required from most
-# languages: ordinal + weekday (e.g. "'the first' 'Monday' of every 2 months").
-# %1$S - ordinal with article
-# %2$S - weekday noun
-# e.g. "'the first' 'Monday'"
-# DONT_TRANSLATE: Make sure there are no extra words in this property, just variables.
-ordinalWeekdayOrder=%1$S %2$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (monthlyEveryOfEveryNounclass...):
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
-# Translate these strings according to noun class/gender of weekday (%1$S)
-# set in 'repeadDetailsDay...Nounclass' strings.
-# Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
-# Add others strings with suffix 3, 4,... for others noun classes if your
-# language need them. In this case, corresponding strings must be added for
-# others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values
-# "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
-# %1$S - list of single weekdays and/or weekdays with ordinal, article and
-#    noun class/gender when rule contains also specific day in the month
-# #2 - interval
-# e.g. "every Monday, Tuesday and the second Sunday of every month"
-monthlyEveryOfEveryNounclass1=každý mesiac vždy v %1$S;každé #2 mesiace vždy v %1$S;každých #2 mesiacov vždy v %1$S
-monthlyEveryOfEveryNounclass2=každý mesiac vždy v %1$S;každé #2 mesiace vždy v %1$S;každých #2 mesiacov vždy v %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (monthlyDayOfNth):
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
-# %1$S - day of month
-# #2 - month interval
-# e.g. "day 3 of every 2 months"
-monthlyDayOfNth=%1$S. deň v mesiaci;%1$S. deň v každom #2 mesiaci;%1$S. deň v každom #2 mesiaci
-
-# LOCALIZATION NOTE (monthlyLastDayOfNth):
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
-# %1$S - day of month
-# #2 - month interval
-# e.g. "the last day of every 3 months"
-monthlyLastDayOfNth=posledný deň v mesiaci; posledný deň v každom #1 mesiaci; posledný deň v každom #1 mesiaci
-
-# LOCALIZATION NOTE (monthlyEveryDayOfNth):
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
-# #2 - month interval
-# e.g. "every day of the month every 4 months"
-monthlyEveryDayOfNth=denne v každom mesiaci;denne každé #2 mesiace;denne každých #2 mesiacov
-
-# LOCALIZATION NOTE (repeatOrdinal...Nounclass...):
-# Ordinal numbers nouns for every noun class (grammatical genders) of weekdays
-# considered in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings. For languages that need
-# localization according to genders or noun classes.
-# Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
-# Add 'repeatOrdinal...Nounclass' strings with suffix 3, 4 and so on for
-# languages with more than two noun classes for weekdays. In this case
-# must be added corresponding rule strings with 'Nounclass...' suffix and
-# corresponding values "nounclass..." must be written in
-# 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
-repeatOrdinal1Nounclass1=prvý
-repeatOrdinal2Nounclass1=druhý
-repeatOrdinal3Nounclass1=tretí
-repeatOrdinal4Nounclass1=štvrtý
-repeatOrdinal5Nounclass1=piaty
-repeatOrdinal-1Nounclass1=posledný
-repeatOrdinal1Nounclass2=prvú
-repeatOrdinal2Nounclass2=druhú
-repeatOrdinal3Nounclass2=tretiu
-repeatOrdinal4Nounclass2=štvrtú
-repeatOrdinal5Nounclass2=piatu
-repeatOrdinal-1Nounclass2=poslednú
-
-# LOCALIZATION NOTE (yearlyNthOn):
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Yearly repeat rules
-# %1$S - month
-# %2$S - day of month
-# #3 - yearly interval
-# e.g. "every 3 years on December 14"
-yearlyNthOn=každý rok dňa %1$S %2$S;každé #3 roky dňa %1$S %2$S;každých #3 rokov dňa %1$S %2$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (yearlyNthOnNthOfNounclass...):
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Yearly repeat rules
-# Translate these strings according to noun class/gender of weekday (%2$S)
-# set in 'repeadDetailsDay...Nounclass' strings.
-# Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
-# Add others strings with suffix 3, 4,... for others noun classes if your
-# language need them. In this case, corresponding strings must be added for
-# others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values
-# "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
-# %1$S - ordinal with article and noun class/gender corresponding to weekday
-# %2$S - weekday
-# %3$S - month
-# #4 - yearly interval
-# e.g. "the second Monday of every March"
-# e.g "every 3 years the second Monday of March"
-yearlyNthOnNthOfNounclass1=%1$S %2$S každý rok v mesiaci %3$S;každé #4 roky %1$S %2$S v mesiaci %3$S;každých #4 rokov %1$S %2$S v mesiaci %3$S
-yearlyNthOnNthOfNounclass2=%1$S %2$S každý rok v mesiaci %3$S;každé #4 roky %1$S %2$S v mesiaci %3$S;každých #4 rokov %1$S %2$S v mesiaci %3$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (yearlyOnEveryNthOfNthNounclass1):
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Yearly repeat rules
-# Translate these strings according to noun class/gender of weekday (%1$S)
-# set in 'repeadDetailsDay...Nounclass' strings.
-# Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
-# Add others strings with suffix 3, 4,... for others noun classes if your
-# language need them. In this case, corresponding strings must be added for
-# others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values
-# "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
-# %1$S - weekday
-# %2$S - month
-# #3 - yearly interval
-# e.g. "every Thursday of March"
-# e.g "every 3 years on every Thursday of March"
-yearlyOnEveryNthOfNthNounclass1=vždy v %1$S v mesiaci %2$S;každé #3 roky vždy v %1$S v mesiaci %2$S;každých #3 rokov vždy v %1$S v mesiaci %2$S
-yearlyOnEveryNthOfNthNounclass2=vždy v %1$S v mesiaci %2$S;každé #3 roky vždy v %1$S v mesiaci %2$S;každých #3 rokov vždy v %1$S v mesiaci %2$S
-
-repeatDetailsMonth1=január
-repeatDetailsMonth2=február
-repeatDetailsMonth3=marec
-repeatDetailsMonth4=apríl
-repeatDetailsMonth5=máj
-repeatDetailsMonth6=jún
-repeatDetailsMonth7=júl
-repeatDetailsMonth8=august
-repeatDetailsMonth9=september
-repeatDetailsMonth10=október
-repeatDetailsMonth11=november
-repeatDetailsMonth12=december
-
-# LOCALIZATION NOTE (repeatCount):
-# Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
-# %1%$ - A rule string (see above). This is the first line of the link
-# %2%$ - event start date (e.g. mm/gg/yyyy)
-# %3$S - event start time (e.g. hh:mm (PM/AM))
-# %4$S - event end time (e.g. hh:mm (PM/AM))
-# #5 - event occurence times: number
-# e.g. with monthlyRuleNthOfEvery:
-# "Occurs the first Sunday of every 3 month
-# only on 1/1/2009"
-# from 5:00 PM to 6:00 PM"
-# "Occurs the first Sunday of every 3 month
-# effective 1/1/2009 for 5 times
-# from 5:00 PM to 6:00 PM"
-repeatCount=Nastane %1$S\naktívna dňa %2$S #5 krát\nod %3$S do %4$S.;Nastane %1$S\naktívna dňa %2$S #5 krát\nod %3$S do %4$S.;Nastane %1$S\naktívna dňa %2$S #5 krát\nod %3$S do %4$S.
-
-# LOCALIZATION NOTE (repeatCountAllDay):
-# Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
-# %1%$ - A rule string (see above). This is the first line of the link
-# %2%$ - event start date (e.g. mm/gg/yyyy)
-# #3 - event occurence times: number
-# e.g. with monthlyRuleNthOfEvery:
-# "Occurs the first Sunday of every 3 month
-# only on 1/1/2009"
-# "Occurs the first Sunday of every 3 month
-# effective 1/1/2009 for 5 times"
-repeatCountAllDay=Nastane %1$S\naktívna dňa %2$S #3 krát.;Nastane %1$S\naktívna dňa %2$S #3 krát.;Nastane %1$S\naktívna dňa %2$S #3 krát.
-
-# LOCALIZATION NOTE (repeatDetailsUntil):
-# Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
-# %1%$ - A rule string (see above). This is the first line of the link
-# %2%$ - event start date (e.g. mm/gg/yyyy)
-# %3$S - event end date (e.g. mm/gg/yyyy)
-# %4$S - event start time (e.g. hh:mm (PM/AM))
-# %5$S - event end time (e.g. hh:mm (PM/AM))
-# e.g. with weeklyNthOn:
-# "Occurs every 2 weeks on Sunday and Friday
-# effective 1/1/2009 until 1/1/2010
-# from 5:00 PM to 6:00 PM"
-repeatDetailsUntil=Nastane %1$S\naktívna dňa %2$S do %3$S\n v čase od %4$S do %5$S.
-
-# LOCALIZATION NOTE (repeatDetailsUntilAllDay):
-# Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
-# %1%$ - A rule string (see above). This is the first line of the link
-# %2%$ - event start date (e.g. mm/gg/yyyy)
-# %3$S - event end date (e.g. mm/gg/yyyy)
-# e.g. with monthlyDayOfNth and all day event:
-# "Occurs day 3 of every 5 month
-# effective 1/1/2009 until 1/1/2010"
-repeatDetailsUntilAllDay=Nastane %1$S\naktívna dňa %2$S do %3$S.
-
-# LOCALIZATION NOTE (repeatDetailsInfinite):
-# Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
-# %1%$ - A rule string (see above). This is the first line of the link
-# %2%$ - event start date (e.g. mm/gg/yyyy)
-# %3$S - event start time (e.g. hh:mm (PM/AM))
-# %4$S - event end time (e.g. hh:mm (PM/AM))
-# e.g. with monthlyDayOfNth:
-# "Occurs day 3 of every 5 month
-# effective 1/1/2009
-# from 5:00 PM to 6:00 PM"
-repeatDetailsInfinite=Nastane %1$S\naktívna dňa %2$S\n v čase od %3$S do %4$S.
-
-# LOCALIZATION NOTE (repeatDetailsInfiniteAllDay):
-# Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
-# %1%$ - A rule string (see above). This is the first line of the link
-# %2%$ - event start date (e.g. mm/gg/yyyy)
-# e.g. with monthlyDayOfNth and all day event:
-# "Occurs day 3 of every 5 month
-# effective 1/1/2009"
-repeatDetailsInfiniteAllDay=Nastane %1$S\naktívna dňa %2$S.
-
-# LOCALIZATION NOTE (monthlyLastDay):
-# Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
-# A monthly rule with one or more days of the month (monthlyDayOfNth) and the
-# string "the last day" of the month.
-# e.g.: "Occurs day 15, 20, 25 and the last day of every 3 months"
-monthlyLastDay=posledný deň
-
-# LOCALIZATION NOTE (ruleTooComplex):
-# This string is shown in the repeat details area if our code can't handle the
-# complexity of the recurrence rule yet.
-ruleTooComplex=Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti.
-
-# LOCALIZATION NOTE (ruleTooComplexSummary):
-# This string is shown in the event summary dialog if our code can't handle the
-# complexity of the recurrence rule yet.
-ruleTooComplexSummary=Podrobnosti opakovania neznáme
-
-# differences between the dialog for an Event or a Task
-newEvent=Nová udalosť
-newTask=Nová úloha
-itemMenuLabelEvent=Udalosť
-itemMenuAccesskeyEvent2=o
-itemMenuLabelTask=Úloha
-itemMenuAccesskeyTask2=o
-
-emailSubjectReply=Re: %1$S
-
-# Link Location Dialog
-specifyLinkLocation=Špecifikujte adresu odkazu
-enterLinkLocation=Zadajte webovú stránku alebo umiestnenie dokumentu.
-
-summaryDueTaskLabel=Splniť do:
-
-# Attach File Dialog
-attachViaFilelink=Odoslať cez úložisko %1$S
-selectAFile=Vyberte súbory, ktoré chcete pripojiť
-removeCalendarsTitle=Odstrániť prílohy
-
-# LOCALIZATION NOTE (removeAttachmentsText): Semi-colon list of plural forms for
-# prompting attachment removal.
-# See http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
-removeAttachmentsText=Naozaj chcete odstrániť #1 prílohu?;Naozaj chcete odstrániť #1 prílohy?;Naozaj chcete odstrániť #1 príloh?
-
-# Recurrence Dialog Widget Order
-# LOCALIZATION NOTE: You can change the order of below params
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat monthly
-# %1$S - ordinal with article, %2$S - weekday
-# e.g. "the First Saturday"
-# DONT_TRANSLATE: Make sure there are no extra words in this property, just variables.
-monthlyOrder=%1$S %2$S
-
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat yearly
-# %1$S - day of month, %2$S - of, %3$S - month
-# e.g. "6 [of] September"
-# If you don't need %2$S in your locale - please put this on the third place.
-# DONT_TRANSLATE: Make sure there are no extra words in this property, just variables.
-yearlyOrder=%1$S %3$S %2$S
-
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat yearly
-# %1$S - ordinal with article, %2$S - weekday, %3$S - of, %4$S - month
-# e.g. "the First Saturday of September"
-# If you don't need %3$S in your locale - please put this on the third place.
-# DONT_TRANSLATE: Make sure there are no extra words in this property, just variables.
-yearlyOrder2=%1$S %2$S %4$S %3$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (pluralForWeekdays):
-# This string allows to set the use of weekdays nouns in plural form for
-# languages that need them in sentences like "every Monday" or "every Sunday
-# of March" etc.
-# Rule strings involved by this setting are:
-# - weeklyNthOn  (only the first part) e.g. "every Sunday"
-# - monthlyEveryOfEvery
-#   e.g. "every Monday of every month;every Monday every 2 months"
-# - yearlyOnEveryNthOfNth
-#   e.g. "every Friday of March;every 2 years on every Friday of March"
-# In your local write:
-# "true"  if sentences like those above need weekday in plural form;
-# "false"  if sentences like those above don't need weekday in plural form;
-pluralForWeekdays=false
-
-# LOCALIZATION NOTE (repeatDetailsDayxxxPlural):
-# Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
-# Weekdays in plural form used inside sentences like "every Monday" or
-# "every Sunday of May" etc. for languages that need them.
-# These plurals will be used inside the following rule strings only if string
-# 'pluralForWeekdays' (see above) is set to "true":
-# - weeklyNthOn  (only the first part) e.g. "every Sunday"
-# - monthlyEveryOfEvery
-#   e.g. "every Monday of every month;every Monday every 2 months"
-# - yearlyOnEveryNthOfNth
-#   e.g. "every Friday of March;every 2 years on every Friday of March"
-repeatDetailsDay1Plural=nedeľu
-repeatDetailsDay2Plural=pondelok
-repeatDetailsDay3Plural=utorok
-repeatDetailsDay4Plural=stredu
-repeatDetailsDay5Plural=štvrtok
-repeatDetailsDay6Plural=piatok
-repeatDetailsDay7Plural=sobotu
-
-# LOCALIZATION NOTE (eventRecurrenceForeverLabel):
-# Edit/New Event dialog -> datepicker that sets the until date.
-# For recurring rules that repeat forever, this labels appears in the
-# datepicker, below the minimonth, as an option for the until date.
-eventRecurrenceForeverLabel=Bez obmedzenia
-
-# LOCALIZATION NOTE (eventRecurrenceMonthlyLastDayLabel):
-# Edit dialog recurrence -> Monthly Recurrence pattern -> Monthly daypicker
-# The label on the monthly daypicker's last button that allows to select
-# the last day of the month inside a BYMONTHDAY rule.
-eventRecurrenceMonthlyLastDayLabel=Posledný deň
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-extract.properties
+++ /dev/null
@@ -1,294 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE:
-# Strings here are used to create events and tasks with start and end times
-# based on email content.
-# None of the strings are displayed in the user interface.
-#
-# You don't have to fill all from.*, until.*, *.prefix and *.suffix patterns.
-# It's ok to leave some empty.
-# Please consider declensions and gender if your language has them.
-# Don't just translate directly. The number of variants doesn't have to be
-# the same as in en-US. All of 0, 1, 2, etc is allowed in patterns except alphabet
-# pattern. You can and should add language specific variants.
-#
-# There are two different ways to find a start time text in email:
-# 1) it matches a from.* pattern and does not have end.prefix or end.suffix next to it
-# 2) it matches until.* pattern and has start.prefix or start.suffix next to it
-# Similar inverse logic applies to end times.
-# These rules enable using prefix and suffix values with only start.* or only until.*
-# patterns localized for some languages and thus not having to repeat the same
-# values in both.
-#
-# Patterns are partially space-insensitive.
-# "deadline is" pattern will find both "deadlineis" and "deadline is"
-# but "deadlineis" won't find "deadline is" or "deadline is".
-# Therefore you should include all spaces that are valid within a pattern.
-
-# LOCALIZATION NOTE (start.prefix):
-# datetimes with these in front are extracted as start times
-# can be a list of values, separate variants by |
-start.prefix =
-
-# LOCALIZATION NOTE (start.suffix):
-# datetimes followed by these are extracted as start times
-start.suffix = by | until | to | - | till | til | and
-
-# LOCALIZATION NOTE (end.prefix):
-# datetimes with these in front are extracted as end times
-end.prefix = by | until | to | - | till | til | and | due: | due | ends | deadline is | deadline:
-
-# LOCALIZATION NOTE (end.suffix):
-# datetimes followed by these are extracted as end times
-# can be a list of values, separate variants by |
-end.suffix =
-
-# LOCALIZATION NOTE (no.datetime.prefix):
-# datetimes with these in front won't be used
-# specify full words here
-no.datetime.prefix = last week | sent | email | e-mail | instead of | > | unfortunately | in | not
-
-# LOCALIZATION NOTE (no.datetime.suffix):
-# datetimes followed by these won't be used
-no.datetime.suffix = floor | flr | : | email | e-mail | > | % | usd | dollars
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.*):
-# can be a list of values, separate variants by |
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.today):
-# must not be empty!
-from.today = today
-
-from.tomorrow = tomorrow
-# LOCALIZATION NOTE (until.*):
-# can be a list of values, separate variants by |
-until.tomorrow =
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.ordinal.date):
-# %1$S = matches numbers 1-31 and number.x
-# should not have "%1$S" as this would match any single number in email to a time
-from.ordinal.date = %1$Sst | %1$Snd | %1$Srd | %1$Sth
-
-# LOCALIZATION NOTE (until.ordinal.date):
-# %1$S = matches numbers 1-31 and number.x
-until.ordinal.date =
-
-from.noon = noon
-until.noon =
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.hour):
-# %1$S = matches numbers 0-23 and number.0-number.23
-# should not have "%1$S" as this would match any single number in email to a time
-from.hour = at %1$S | around %1$S | %1$S - | %1$S to
-
-# LOCALIZATION NOTE (until.hour):
-# %1$S = matches numbers 0-23 and number.0-number.23
-# should also list how to find end of a timeframe
-until.hour = - %1$S | to %1$S | until %1$S | by %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.hour.am):
-# %1$S = matches numbers 0-23 and number.0-number.23
-from.hour.am = %1$S am | %1$S a.m
-
-# LOCALIZATION NOTE (until.hour.am):
-# %1$S = matches numbers 0-23 and number.0-number.23
-# should also list how to find end of a timeframe
-until.hour.am =
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.hour.pm):
-# %1$S = matches numbers 0-23 and number.0-number.23
-from.hour.pm = %1$S pm | %1$S p.m | %1$S p
-
-# LOCALIZATION NOTE (until.hour.pm):
-# %1$S = matches numbers 0-23 and number.0-number.23
-# should also list how to find end of a timeframe
-until.hour.pm =
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.half.hour.before):
-# denotes times 30 minutes before next full hour
-from.half.hour.before = half an hour before %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (until.half.hour.before):
-# denotes times 30 minutes before next full hour
-until.half.hour.before =
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.half.hour.after):
-# denotes times 30 minutes after last full hour
-from.half.hour.after = half past %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (until.half.hour.after):
-# denotes times 30 minutes after last full hour
-until.half.hour.after =
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.hour.minutes):
-# %1$S = matches numbers 0-23
-# %2$S = matches numbers 0-59
-from.hour.minutes = %1$S:%2$S | at %1$S%2$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (until.hour.minutes):
-# %1$S = matches numbers 0-23
-# %2$S = matches numbers 0-59
-until.hour.minutes =
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.hour.minutes.am):
-# %1$S = matches numbers 0-23
-# %2$S = matches numbers 0-59
-from.hour.minutes.am = %1$S:%2$S am | %1$S:%2$S a.m
-
-# LOCALIZATION NOTE (until.hour.minutes.am):
-# %1$S = matches numbers 0-23
-# %2$S = matches numbers 0-59
-until.hour.minutes.am =
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.hour.minutes.pm):
-# %1$S = matches numbers 0-23
-# %2$S = matches numbers 0-59
-from.hour.minutes.pm = %1$S:%2$S pm | %1$S:%2$S p.m | %1$S:%2$S p
-
-# LOCALIZATION NOTE (until.hour.minutes.pm):
-# %1$S = matches numbers 0-23
-# %2$S = matches numbers 0-59
-until.hour.minutes.pm =
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.monthname.day):
-# %1$S = matches numbers 1-31 and number.x
-# %2$S = matches monthname
-from.monthname.day = %1$S %2$S | %2$S %1$S | %2$S %1$Sst | %2$S %1$Snd | %2$S %1$Srd | %2$S %1$Sth | %1$Sst of %2$S | %1$Snd of %2$S | %1$Srd of %2$S | %1$Sth of %2$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (until.monthname.day):
-# %1$S = matches numbers 1-31
-# %2$S = matches monthname
-until.monthname.day =
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.month.day):
-# %1$S = matches numbers 1-31
-# %2$S = matches numbers 1-12
-from.month.day = %2$S/%1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (until.month.day):
-# %1$S = matches numbers 1-31 and number.x
-# %2$S = matches numbers 1-12
-until.month.day =
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.year.month.day):
-# %1$S = matches numbers 1-31
-# %2$S = matches numbers 1-12
-# %3$S = matches 2/4 numbers
-from.year.month.day = %2$S/%1$S/%3$S | %3$S/%2$S/%1$S | %3$S-%2$S-%1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (until.year.month.day):
-# %1$S = matches numbers 1-31
-# %2$S = matches numbers 1-12
-# %3$S = matches 2/4 numbers
-until.year.month.day =
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.year.monthname.day):
-# %1$S = matches numbers 1-31
-# %2$S = matches monthname
-# %3$S = matches 2/4 numbers
-from.year.monthname.day = %1$S %2$S %3$S | %1$Sst %2$S %3$S | %1$Snd %2$S %3$S | %1$Srd %2$S %3$S | %1$Sth %2$S %3$S | %2$S %1$S, %3$S | %3$S-%2$S-%1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (until.year.monthname.day):
-# %1$S = matches numbers 1-31
-# %2$S = matches monthname
-# %3$S = matches 2/4 numbers
-until.year.monthname.day =
-
-# LOCALIZATION NOTE (duration.*):
-# can be a list of values, separate variants by |
-
-# LOCALIZATION NOTE (duration.minutes):
-# %1$S = matches 1/2 numbers and number.0 - and number.31
-duration.minutes = %1$S minutes | %1$S min | %1$S mins
-
-# LOCALIZATION NOTE (duration.hours):
-# %1$S = matches 1/2 numbers and number.0 - and number.31
-duration.hours = %1$S hour | %1$S hours
-
-# LOCALIZATION NOTE (duration.days):
-# %1$S = matches 1/2 numbers and number.0 - and number.31
-duration.days = %1$S days
-
-# LOCALIZATION NOTE (month.*):
-# can be a list of values, separate variants by |
-month.1 = january | jan | jan.
-month.2 = february | feb | feb.
-month.3 = march | mar | mar.
-month.4 = april | apr | apr.
-month.5 = may
-month.6 = june | jun | jun.
-month.7 = july | jul | jul.
-month.8 = august | aug | aug.
-month.9 = september | sep | sep. | sept.
-month.10 = october | oct | oct.
-month.11 = november | nov | nov.
-month.12 = december | dec | dec.
-
-# LOCALIZATION NOTE (from.weekday.*):
-# used to derive start date based on weekdays mentioned
-# can be a list of values, separate variants by |
-# LOCALIZATION NOTE (from.weekday.0):
-# Regardless of what the first day of the week is in your country, 0 is Sunday here.
-from.weekday.0 = sunday | sundays
-from.weekday.1 = monday | mondays
-from.weekday.2 = tuesday | tuesdays
-from.weekday.3 = wednesday | wednesdays
-from.weekday.4 = thursday | thursdays
-from.weekday.5 = friday | fridays
-from.weekday.6 = saturday | saturdays
-
-# LOCALIZATION NOTE (until.weekday.*):
-# used to derive end date based on weekdays mentioned
-# can be a list of values, separate variants by |
-# LOCALIZATION NOTE (until.weekday.0):
-# Regardless of what the first day of the week is in your country, 0 is Sunday here.
-until.weekday.0 =
-until.weekday.1 =
-until.weekday.2 =
-until.weekday.3 =
-until.weekday.4 =
-until.weekday.5 =
-until.weekday.6 =
-
-# LOCALIZATION NOTE (number.*):
-# used within other patterns to understand dates where day of month isn't written with digits
-# can be a list of values, separate variants by |
-number.0 = zero
-number.1 = one | first
-number.2 = two | second
-number.3 = three | third
-number.4 = four | fourth
-number.5 = five | fifth
-number.6 = six | sixth
-number.7 = seven | seventh
-number.8 = eight | eighth
-number.9 = nine | ninth
-number.10 = ten | tenth
-number.11 = eleven | eleventh
-number.12 = twelve | twelfth
-number.13 = thirteen | thirteenth
-number.14 = fourteen | fourteenth
-number.15 = fifteen | fifteenth
-number.16 = sixteen | sixteenth
-number.17 = seventeen | seventeenth
-number.18 = eighteen | eighteenth
-number.19 = nineteen | nineteenth
-number.20 = twenty | twentieth
-number.21 = twenty one | twenty first
-number.22 = twenty two | twenty second
-number.23 = twenty three | twenty third
-number.24 = twenty four | twenty fourth
-number.25 = twenty five | twenty fifth
-number.26 = twenty six | twenty sixth
-number.27 = twenty seven | twenty seventh
-number.28 = twenty eight | twenty eighth
-number.29 = twenty nine | twenty ninth
-number.30 = thirty | thirtieth
-number.31 = thirty one | thirty first
-
-# LOCALIZATION NOTE (alphabet):
-# list all lower and uppercase letters if your language has an alphabet
-# otherwise leave it empty
-alphabet = abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-invitations-dialog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- Calendar Invitations Dialog -->
-<!ENTITY calendar.invitations.dialog.invitations.text          "Pozvánky">
-<!ENTITY calendar.invitations.dialog.statusmessage.updating.text    "Aktualizuje sa zoznam pozvánok.">
-<!ENTITY calendar.invitations.dialog.statusmessage.noinvitations.text  "Neboli nájdené žiadne nepotvrdené pozvánky.">
-
-<!-- Calendar Invitations List -->
-<!ENTITY calendar.invitations.list.accept.button.label         "Prijať">
-<!ENTITY calendar.invitations.list.decline.button.label         "Odmietnuť">
-<!ENTITY calendar.invitations.list.recurrentevent.text         "Opakovaná udalosť">
-<!ENTITY calendar.invitations.list.alldayevent.text           "Celodenná udalosť">
-<!ENTITY calendar.invitations.list.location.text            "Miesto konania: ">
-<!ENTITY calendar.invitations.list.organizer.text            "Organizátor: ">
-<!ENTITY calendar.invitations.list.attendee.text            "Účastník: ">
-<!ENTITY calendar.invitations.list.none.text              "Neznáme">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-occurrence-prompt.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY buttons.occurrence.accesskey "t">
-<!ENTITY buttons.allfollowing.accesskey "b">
-<!ENTITY buttons.parent.accesskey "v">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-occurrence-prompt.properties
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-header.isrepeating.event.label=je opakujúca sa udalosť
-header.isrepeating.task.label=je opakujúca sa úloha
-
-windowtitle.event.delete=Odstránenie opakujúcej sa udalosti
-windowtitle.task.delete=Odstránenie opakujúcej sa úlohy
-windowtitle.event.edit=Úprava opakujúcej sa udalosti
-windowtitle.task.edit=Úprava opakujúcej sa úlohy
-
-buttons.occurrence.delete.label=Odstrániť len tento výskyt
-buttons.occurrence.edit.label=Upraviť len tento výskyt
-
-buttons.allfollowing.delete.label=Odstrániť tento a všetky budúce výskyty
-buttons.allfollowing.edit.label=Upraviť tento a všetky budúce výskyty
-
-buttons.parent.delete.label=Odstrániť všetky výskyty
-buttons.parent.edit.label=Upraviť všetky výskyty
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-subscriptions-dialog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- Calendar Subscriptions Dialog -->
-<!ENTITY calendar.subscriptions.dialog.title              "Odoberať kalendáre">
-<!ENTITY calendar.subscriptions.dialog.search.label.value        "Zobraziť kalendáre, ktoré obsahujú:">
-<!ENTITY calendar.subscriptions.dialog.search.button.label       "Hľadať">
-<!ENTITY calendar.subscriptions.dialog.select.label.value        "Vyberte kalendáre, ktoré chcete odoberať:">
-<!ENTITY calendar.subscriptions.dialog.subscribe.button.label      "Odoberať">
-<!ENTITY calendar.subscriptions.dialog.unsubscribe.button.label     "Zrušiť odber">
-<!ENTITY calendar.subscriptions.dialog.statusmessage.busy.label     "Hľadať…">
-<!ENTITY calendar.subscriptions.dialog.statusmessage.nomatches.label  "Neboli nájdené žiadne výsledky.">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,356 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- General -->
-<!ENTITY calendar.calendar.label     "Kalendár">
-<!ENTITY calendar.calendar.accesskey   "K">
-
-<!ENTITY calendar.newevent.button.tooltip      "Vytvoriť novú udalosť" >
-<!ENTITY calendar.newtask.button.tooltip       "Vytvoriť novú úlohu" >
-
-<!ENTITY calendar.unifinder.todoitems.label     "Úlohy" >
-<!ENTITY calendar.unifinder.showcompletedtodos.label "Zobraziť dokončené úlohy">
-
-<!ENTITY calendar.today.button.label    "Dnes">
-<!ENTITY calendar.tomorrow.button.label    "Zajtra">
-<!ENTITY calendar.soon.button.label      "Čoskoro">
-
-<!ENTITY calendar.events.filter.all.label        "Všetky udalosti">
-<!ENTITY calendar.events.filter.today.label       "Dnešné udalosti">
-<!ENTITY calendar.events.filter.future.label      "Všetky budúce udalosti">
-<!ENTITY calendar.events.filter.current.label      "Udalosti práve vybraného dňa">
-<!ENTITY calendar.events.filter.currentview.label "Udalosti v aktuálnom zobrazení">
-<!ENTITY calendar.events.filter.next7Days.label     "Udalosti za posledných 7 dní">
-<!ENTITY calendar.events.filter.next14Days.label    "Udalosti za posledných 14 dní">
-<!ENTITY calendar.events.filter.next31Days.label    "Udalosti za posledných 31 dní">
-<!ENTITY calendar.events.filter.thisCalendarMonth.label "Udalosti v aktuálnom mesačnom kalendári">
-
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.done.label       "Hotovo">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.done.tooltip      "Kliknutím usporiadate podľa stĺpca Hotovo">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.priority.label     "Priorita">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.priority.tooltip    "Kliknutím usporiadate podľa stĺpca Priorita">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.title.label      "Názov">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.title.tooltip      "Kliknutím usporiadate podľa stĺpca Názov">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.percentcomplete.label "Hotovo">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.percentcomplete.tooltip "Kliknutím usporiadate podľa stĺpca Hotovo">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.startdate.label    "Začiatok">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.startdate.tooltip    "Kliknutím usporiadate podľa stĺpca Začiatok">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.enddate.label     "Koniec">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.enddate.tooltip     "Kliknutím usporiadate podľa stĺpca Koniec">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duedate.label     "Splniť do">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duedate.tooltip     "Kliknutím usporiadate podľa stĺpca Splniť do">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.completeddate.label  "Dokončené">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.completeddate.tooltip  "Kliknutím usporiadate podľa stĺpca Dokončené">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.categories.label    "Kategória">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.categories.tooltip   "Kliknutím usporiadate podľa stĺpca Kategória">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.location.label     "Miesto konania">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.location.tooltip    "Kliknutím usporiadate podľa stĺpca Miesto konania">
-<!ENTITY calendarproperties.refreshInterval.label     "Obnoviť kalendár:">
-<!ENTITY calendarproperties.refreshInterval.manual.label  "Manuálne">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.status.label      "Stav">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.status.tooltip     "Kliknutím usporiadate podľa stĺpca Stav">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.calendarname.label   "Názov kalendára">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.calendarname.tooltip  "Kliknutím usporiadate podľa stĺpca Názov kalendára">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duration.label     "Termín o">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duration.tooltip    "Kliknutím usporiadate podľa stĺpca Termín">
-<!ENTITY calendar.unifinder.close.tooltip        "Zavrieť vyhľadávanie udalostí a zoznam udalostí">
-
-<!ENTITY calendar.today.button.tooltip      "Prejsť na dnešný deň" >
-<!ENTITY calendar.todaypane.button.tooltip    "Zobraziť panel Dnes" >
-
-<!ENTITY calendar.day.button.tooltip      "Zmeniť pohľad na denný" >
-<!ENTITY calendar.week.button.tooltip      "Zmeniť pohľad na týždenný" >
-<!ENTITY calendar.month.button.tooltip     "Zmeniť pohľad na mesačný" >
-<!ENTITY calendar.multiweek.button.tooltip   "Zmeniť pohľad na viactýždenný" >
-
-<!ENTITY calendar.nextday.label         "Nasledujúci deň" >
-<!ENTITY calendar.prevday.label         "Predchádzajúci deň" >
-<!ENTITY calendar.nextday.accesskey       "a" >
-<!ENTITY calendar.prevday.accesskey       "e" >
-<!ENTITY calendar.nextweek.label        "Nasledujúci týždeň" >
-<!ENTITY calendar.prevweek.label        "Predchádzajúci týždeň" >
-<!ENTITY calendar.nextweek.accesskey      "a" >
-<!ENTITY calendar.prevweek.accesskey      "e" >
-<!ENTITY calendar.nextmonth.label        "Nasledujúci mesiac" >
-<!ENTITY calendar.prevmonth.label        "Predchádzajúci mesiac" >
-<!ENTITY calendar.nextmonth.accesskey      "a" >
-<!ENTITY calendar.prevmonth.accesskey      "e" >
-
-<!ENTITY calendar.navigation.nextday.tooltip  "Jeden deň dopredu" >
-<!ENTITY calendar.navigation.prevday.tooltip  "Jeden deň naspäť" >
-<!ENTITY calendar.navigation.nextweek.tooltip  "Jeden týždeň dopredu" >
-<!ENTITY calendar.navigation.prevweek.tooltip  "Jeden týždeň naspäť" >
-<!ENTITY calendar.navigation.nextmonth.tooltip "Jeden mesiac dopredu" >
-<!ENTITY calendar.navigation.prevmonth.tooltip "Jeden mesiac naspäť" >
-
-<!ENTITY calendar.newevent.button.label     "Nová udalosť" >
-<!ENTITY calendar.newtask.button.label     "Nová úloha" >
-<!ENTITY calendar.print.button.label      "Tlačiť" >
-
-<!ENTITY calendar.export.calendar        "Export kalendára…" >
-
-<!ENTITY calendar.day.button.label         "Deň" >
-<!ENTITY calendar.week.button.label        "Týždeň" >
-<!ENTITY calendar.month.button.label        "Mesiac" >
-<!ENTITY calendar.multiweek.button.label      "Viac týždňov" >
-<!ENTITY calendar.onlyworkday.checkbox.label    "Iba pracovné dni" >
-<!ENTITY calendar.onlyworkday.checkbox.accesskey  "r" >
-<!ENTITY calendar.displaytodos.checkbox.label   "Úlohy v pohľade" >
-<!ENTITY calendar.displaytodos.checkbox.accesskey "h" >
-<!ENTITY calendar.completedtasks.checkbox.label   "Zobraziť dokončené úlohy" >
-<!ENTITY calendar.completedtasks.checkbox.accesskey "b" >
-
-<!ENTITY calendar.orientation.label "Otočiť" >
-<!ENTITY calendar.orientation.accesskey "o" >
-
-<!ENTITY calendar.search.options.searchfor   " obsahujúce">
-
-<!ENTITY calendar.list.header.label         "Kalendár">
-
-<!ENTITY calendar.task.filter.title.label      "Zobraziť">
-<!ENTITY calendar.task.filter.all.label       "Všetky">
-<!ENTITY calendar.task.filter.all.accesskey     "V">
-<!ENTITY calendar.task.filter.today.label      "Dnes">
-<!ENTITY calendar.task.filter.today.accesskey    "D">
-<!ENTITY calendar.task.filter.next7days.label    "Nasledujúcich 7 dní">
-<!ENTITY calendar.task.filter.next7days.accesskey  "N">
-<!ENTITY calendar.task.filter.notstarted.label   "Nezačaté úlohy">
-<!ENTITY calendar.task.filter.notstarted.accesskey "e">
-<!ENTITY calendar.task.filter.overdue.label     "Oneskorené úlohy">
-<!ENTITY calendar.task.filter.overdue.accesskey   "O">
-<!ENTITY calendar.task.filter.completed.label    "Vykonané úlohy">
-<!ENTITY calendar.task.filter.completed.accesskey  "k">
-<!ENTITY calendar.task.filter.open.label      "Nedokončené úlohy">
-<!ENTITY calendar.task.filter.open.accesskey    "h">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE(calendar.task.filter.current.label)
-   "Current Tasks" will show all tasks, except those with a start date set
-   that is after today and after the selected date. If a task repeats, a
-   separate entry will be shown for each of the occurrences that happen on or
-   before today (or the selected date, whichever is later). -->
-<!ENTITY calendar.task.filter.current.label     "Aktuálne úlohy">
-<!ENTITY calendar.task.filter.current.accesskey   "t">
-<!ENTITY calendar.task.filter.repeating.label    "Opakujúce sa úlohy">
-<!ENTITY calendar.task.filter.repeating.accesskey  "u">
-
-<!ENTITY calendar.task-details.title.label      "názov">
-<!ENTITY calendar.task-details.organizer.label    "od">
-<!ENTITY calendar.task-details.priority.label    "priorita">
-<!ENTITY calendar.task-details.priority.low.label  "Nízka">
-<!ENTITY calendar.task-details.priority.normal.label "Normálna">
-<!ENTITY calendar.task-details.priority.high.label  "Vysoká">
-<!ENTITY calendar.task-details.status.label     "stav">
-<!ENTITY calendar.task-details.category.label    "kategória">
-<!ENTITY calendar.task-details.repeat.label     "opakovať">
-<!ENTITY calendar.task-details.attachments.label   "prílohy">
-<!ENTITY calendar.task-details.start.label      "dátum začatia">
-<!ENTITY calendar.task-details.due.label       "termín splnenia">
-
-<!ENTITY calendar.task.category.button.tooltip "Pridať úlohu do kategórie">
-<!ENTITY calendar.task.complete.button.tooltip "Označiť vybrané úlohy ako dokončené">
-<!ENTITY calendar.task.priority.button.tooltip "Zmeniť prioritu">
-
-<!ENTITY calendar.task.text-filter.textbox.emptytext.base      "Filtrovať úlohy… #1">
-<!ENTITY calendar.task.text-filter.textbox.emptytext.keylabel.nonmac "&lt;Ctrl+Shift+K&gt;">
-<!ENTITY calendar.task.text-filter.textbox.emptytext.keylabel.mac  "&lt;&#x21E7;&#x2318;K&gt;">
-
-<!-- Statusbar -->
-<!ENTITY statusText.label  "Dokument: Hotovo">
-
-<!-- Context Menu -->
-<!ENTITY calendar.context.modifyorviewitem.label   "Otvoriť">
-<!ENTITY calendar.context.modifyorviewitem.accesskey "O">
-<!ENTITY calendar.context.modifyorviewtask.label   "Otvoriť úlohu…">
-<!ENTITY calendar.context.modifyorviewtask.accesskey "O">
-<!ENTITY calendar.context.newevent.label       "Nová udalosť…">
-<!ENTITY calendar.context.newevent.accesskey     "N">
-<!ENTITY calendar.context.newtodo.label        "Nová úloha…">
-<!ENTITY calendar.context.newtodo.accesskey      "h">
-<!ENTITY calendar.context.deletetask.label      "Odstrániť úlohu">
-<!ENTITY calendar.context.deletetask.accesskey    "s">
-<!ENTITY calendar.context.deleteevent.label      "Odstrániť udalosť">
-<!ENTITY calendar.context.deleteevent.accesskey    "r">
-<!ENTITY calendar.context.cutevent.label       "Vystrihnúť">
-<!ENTITY calendar.context.cutevent.accesskey     "V">
-<!ENTITY calendar.context.copyevent.label       "Kopírovať">
-<!ENTITY calendar.context.copyevent.accesskey     "K">
-<!ENTITY calendar.context.pasteevent.label      "Prilepiť">
-<!ENTITY calendar.context.pasteevent.accesskey    "P">
-<!ENTITY calendar.context.button.label        "Panel Dnes" >
-<!ENTITY calendar.context.button.accesskey      "D" >
-<!ENTITY calendar.context.attendance.menu.label    "Účasť" >
-<!ENTITY calendar.context.attendance.menu.accesskey  "a" >
-<!ENTITY calendar.context.attendance.occurrence.label "Tento termín" >
-<!ENTITY calendar.context.attendance.all.label    "Všetky ďalšie termíny" >
-
-<!-- Task Context Menu -->
-<!ENTITY calendar.context.progress.label       "Stav">
-<!ENTITY calendar.context.progress.accesskey     "S">
-<!ENTITY calendar.context.priority.label       "Priorita">
-<!ENTITY calendar.context.priority.accesskey     "P">
-<!ENTITY calendar.context.postpone.label       "Odložiť úlohu">
-<!ENTITY calendar.context.postpone.accesskey     "O">
-
-<!ENTITY percnt                    "&#38;#37;" ><!--=percent sign-->
-
-<!ENTITY calendar.context.markcompleted.label   "Označiť ako dokončenú">
-<!ENTITY calendar.context.markcompleted.accesskey "d">
-
-<!ENTITY progress.level.0       "0&percnt; dokončených">
-<!ENTITY progress.level.0.accesskey          "0">
-<!ENTITY progress.level.25      "25&percnt; dokončených">
-<!ENTITY progress.level.25.accesskey         "2">
-<!ENTITY progress.level.50      "50&percnt; dokončených">
-<!ENTITY progress.level.50.accesskey         "5">
-<!ENTITY progress.level.75      "75&percnt; dokončených">
-<!ENTITY progress.level.75.accesskey         "7">
-<!ENTITY progress.level.100      "100&percnt; dokončených">
-<!ENTITY progress.level.100.accesskey         "1">
-
-<!ENTITY priority.level.none        "Nešpecifikovaná">
-<!ENTITY priority.level.none.accesskey   "e">
-<!ENTITY priority.level.low         "Nízka">
-<!ENTITY priority.level.low.accesskey    "N">
-<!ENTITY priority.level.normal       "Normálna">
-<!ENTITY priority.level.normal.accesskey  "o">
-<!ENTITY priority.level.high        "Vysoká">
-<!ENTITY priority.level.high.accesskey   "V">
-
-<!ENTITY calendar.context.postpone.1hour.label   "O jednu hodinu">
-<!ENTITY calendar.context.postpone.1hour.accesskey "h">
-<!ENTITY calendar.context.postpone.1day.label    "O jeden deň">
-<!ENTITY calendar.context.postpone.1day.accesskey  "O">
-<!ENTITY calendar.context.postpone.1week.label   "O jeden týždeň">
-<!ENTITY calendar.context.postpone.1week.accesskey "d">
-
-<!ENTITY calendar.copylink.label    "Kopírovať adresu odkazu">
-<!ENTITY calendar.copylink.accesskey  "K">
-
-<!-- Task View -->
-<!-- Note that the above *.context.* strings are currently used for the other
-   task action buttons -->
-<!ENTITY calendar.taskview.delete.label   "Odstrániť">
-<!ENTITY calendar.taskview.delete.accesskey "d">
-
-<!-- Server Context Menu -->
-<!ENTITY calendar.context.newserver.label       "Nový kalendár…">
-<!ENTITY calendar.context.newserver.accesskey     "N">
-<!ENTITY calendar.context.findcalendar.label     "Hľadať kalendár…" >
-<!ENTITY calendar.context.findcalendar.accesskey   "H" >
-<!ENTITY calendar.context.deleteserver.label     "Odstrániť kalendár">
-<!ENTITY calendar.context.deleteserver.accesskey   "d">
-<!ENTITY calendar.context.synccalendars.label     "Synchronizovať kalendáre">
-<!ENTITY calendar.context.synccalendars.accesskey   "c">
-<!ENTITY calendar.context.publish.label        "Publikovať celý kalendár…">
-<!ENTITY calendar.context.publish.accesskey      "P">
-<!ENTITY calendar.context.export.label        "Exportovať kalendár…">
-<!ENTITY calendar.context.export.accesskey      "E">
-<!ENTITY calendar.context.properties.label      "Vlastnosti">
-<!ENTITY calendar.context.properties.accesskey    "V">
-
-<!ENTITY calendar.context.convertmenu.label       "Konvertovať na">
-<!ENTITY calendar.context.convertmenu.accesskey.mail   "v">
-<!ENTITY calendar.context.convertmenu.accesskey.calendar "v">
-<!ENTITY calendar.context.convertmenu.event.label    "Udalosť…">
-<!ENTITY calendar.context.convertmenu.event.accesskey  "U">
-<!ENTITY calendar.context.convertmenu.message.label   "Správa…">
-<!ENTITY calendar.context.convertmenu.message.accesskey "S">
-<!ENTITY calendar.context.convertmenu.task.label     "Úloha…">
-<!ENTITY calendar.context.convertmenu.task.accesskey   "h">
-
-<!ENTITY calendar.tasks.view.minimonth.label      "Mini Mesiac">
-<!ENTITY calendar.tasks.view.minimonth.accesskey    "e">
-
-<!ENTITY calendar.tasks.view.calendarlist.label    "Zoznam kalendárov">
-<!ENTITY calendar.tasks.view.calendarlist.accesskey  "Z">
-
-<!ENTITY calendar.tasks.view.filtertasks.label      "Filtrovať úlohy">
-<!ENTITY calendar.tasks.view.filtertasks.accesskey    "F">
-
-<!-- Calendar Alarm Dialog -->
-
-<!ENTITY calendar.alarm.location.label        "Umiestnenie:" >
-<!ENTITY calendar.alarm.details.label         "Podrobnosti…" >
-
-<!ENTITY calendar.alarm.snoozefor.label        "Odložiť o" >
-<!ENTITY calendar.alarm.snoozeallfor.label      "Odložiť všetky o" >
-<!ENTITY calendar.alarm.title.label          "Upozornenie kalendára" >
-<!ENTITY calendar.alarm.dismiss.label         "Zrušiť" >
-<!ENTITY calendar.alarm.dismissall.label       "Zrušiť všetky" >
-
-<!ENTITY calendar.alarm.snooze.5minutes.label     "5 minút" >
-<!ENTITY calendar.alarm.snooze.10minutes.label    "10 minút" >
-<!ENTITY calendar.alarm.snooze.15minutes.label    "15 minút" >
-<!ENTITY calendar.alarm.snooze.30minutes.label    "30 minút" >
-<!ENTITY calendar.alarm.snooze.45minutes.label    "45 minút" >
-<!ENTITY calendar.alarm.snooze.1hour.label      "1 hodinu" >
-<!ENTITY calendar.alarm.snooze.2hours.label      "2 hodiny" >
-<!ENTITY calendar.alarm.snooze.1day.label       "1 deň" >
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (calendar.alarm.snooze.cancel)
-   This string is not seen in the UI, it is read by screen readers when the
-   user focuses the "Cancel" button in the "Snooze for..." popup of the alarm
-   dialog. -->
-<!ENTITY calendar.alarm.snooze.cancel        "Zrušiť odloženie">
-
-<!-- Calendar Server Dialog -->
-<!ENTITY calendar.server.dialog.title.edit       "Upraviť kalendár">
-<!ENTITY calendar.server.dialog.name.label       "Názov kalendára:">
-
-<!-- Calendar Properties -->
-<!ENTITY calendarproperties.color.label          "Farba:">
-<!ENTITY calendarproperties.webdav.label          "iCalendar (ICS)">
-<!ENTITY calendarproperties.caldav.label          "CalDAV">
-<!ENTITY calendarproperties.wcap.label           "Sun Java System Calendar Server (WCAP)">
-<!ENTITY calendarproperties.format.label          "Formát:">
-<!ENTITY calendarproperties.location.label         "Umiestnenie:">
-<!ENTITY calendarproperties.name.label           "Názov:">
-<!ENTITY calendarproperties.readonly.label         "Len na čítanie">
-<!ENTITY calendarproperties.firealarms.label        "Zobraziť upozornenia">
-<!ENTITY calendarproperties.cache3.label          "Podpora pre režim offline">
-<!ENTITY calendarproperties.enabled.label         "Zapnúť tento kalendár">
-<!ENTITY calendarproperties.forceDisabled.label      "Poskytovateľ tohto kalendára nebol nájdený. Toto sa často stáva, ak zakážete alebo odinštalujte určité rozšírenia.">
-<!ENTITY calendarproperties.unsubscribe.label       "Odhlásiť sa">
-<!ENTITY calendarproperties.unsubscribe.accesskey     "O">
-
-<!-- Calendar Publish Dialog -->
-<!ENTITY calendar.publish.dialog.title         "Publikovať kalendár">
-<!ENTITY calendar.publish.url.label          "Adresa URL:">
-<!ENTITY calendar.publish.publish.button        "Publikovať">
-<!ENTITY calendar.publish.close.button         "Zavrieť">
-
-<!ENTITY calendar.publish.example.url.description   "Príklad: http://www.mojserver.sk/webdav/test.ics">
-
-<!-- Select Calendar Dialog -->
-<!ENTITY calendar.select.dialog.title         "Výber kalendára">
-
-<!-- Calendar Printing -->
-<!ENTITY calendar.print.window.title      "Tlač kalendára">
-<!ENTITY calendar.print.title.label "Názov">
-<!ENTITY calendar.print.layout.label "Rozmiestnenie">
-<!ENTITY calendar.print.range.label "Rozsah tlače">
-<!ENTITY calendar.print.currentView2.label "Aktuálne zobrazenie">
-<!ENTITY calendar.print.selectedEventsAndTasks.label "Označené udalosti/úlohy">
-<!ENTITY calendar.print.tasks.label "Úlohy">
-<!ENTITY calendar.print.events.label "Udalosti">
-<!ENTITY calendar.print.selected.label "Označené udalosti">
-<!ENTITY calendar.print.custom.label "Vlastné:">
-<!ENTITY calendar.print.from.label "Od:">
-<!ENTITY calendar.print.to.label "Do:">
-<!ENTITY calendar.print.settingsGroup.label "Nastavenia tlače">
-<!ENTITY calendar.print.optionsGroup.label "Možnosti">
-<!ENTITY calendar.print.taskswithnoduedate.label "Úlohy bez termínu ukončenia">
-<!ENTITY calendar.print.completedtasks.label "Dokončené úlohy">
-
-<!-- Error reporting -->
-<!ENTITY calendar.error.detail         "Podrobnosti…">
-<!ENTITY calendar.error.code          "Kód chyby:">
-<!ENTITY calendar.error.description       "Popis:">
-<!ENTITY calendar.error.title          "Vyskytla sa chyba:">
-
-<!-- Extract buttons in message header -->
-<!ENTITY calendar.extract.event.button     "Pridať ako udalosť">
-<!ENTITY calendar.extract.task.button     "Pridať ako úlohu">
-<!ENTITY calendar.extract.event.button.tooltip "Extrahuje informácie o termínoch z e-mailovej správy a pridá ich do kalendára ako udalosť">
-<!ENTITY calendar.extract.task.button.tooltip "Extrahuje informácie o termínoch z e-mailovej správy a pridá ich do kalendára ako úlohu">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ /dev/null
@@ -1,609 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# Misc. strings in JS
-
-# LOCALIZATION NOTE (PrintPreviewWindowTitle):
-#  %1$S will be replaced with the title of a html frame
-PrintPreviewWindowTitle=Ukážka pred tlačou - %1$S
-Untitled=Bez názvu
-
-# Default name for new events
-newEvent=Nová udalosť
-
-# Titles for the event/task dialog
-newEventDialog=Nová udalosť
-editEventDialog=Upraviť udalosť
-newTaskDialog=Nová úloha
-editTaskDialog=Upraviť úlohu
-
-# Do you want to save changes?
-askSaveTitleEvent=Uložiť udalosť
-askSaveTitleTask=Uložiť úlohu
-askSaveMessageEvent=Udalosť ešte nebola uložená. Chcete uložiť túto udalosť teraz?
-askSaveMessageTask=Úloha ešte nebola uložená. Chcete uložiť túto úlohu teraz?
-
-# Event Dialog Warnings
-warningEndBeforeStart=Čas ukončenia je nastavený skôr, než čas začiatku.
-warningUntilBeforeStart=Nastavený dátum 'Opakovať do' je skorší ako dátum začiatku.
-
-# The name of the calendar provided with the application by default
-homeCalendarName=Domov
-
-# The name given to a calendar if an opened calendar has an empty filename
-untitledCalendarName=Kalendár bez názvu
-
-# Event status: Tentative, Confirmed, Cancelled
-# ToDo task status: NeedsAction, InProcess, Completed, Cancelled
-statusTentative   =Predbežne
-statusConfirmed   =Potvrdená
-eventStatusCancelled=Zrušená
-todoStatusCancelled =Zrušená
-statusNeedsAction  =Vyžaduje akciu
-statusInProcess   =Prebieha
-statusCompleted   =Dokončená
-
-# Task priority, these should match the priority.level.* labels in calendar.dtd
-highPriority=Vysoká
-normalPriority=Normálna
-lowPriority=Nízka
-
-importPrompt=Do ktorého kalendára chcete importovať označené položky?
-exportPrompt=Z ktorého kalendára chcete exportovať?
-publishPrompt=Ktorý kalendár chcete publikovať?
-
-# LOCALIZATION NOTE (importItemsFailed):
-#  %1$S will be replaced with number of failed items
-#  %2$S will be replaced with last error code / error string
-importItemsFailed=Počet položiek, ktoré sa nepodarilo importovať: %1$S. Posledná chyba: %2$S
-
-#spaces needed at the end of the following lines
-eventDescription=Popis:
-
-unableToRead=Nedá sa čítať zo súboru:
-unableToWrite=Nedá sa zapisovať do súboru:
-defaultFileName=udalosti-kalendara
-HTMLTitle=Mozilla Kalendár
-
-# LOCALIZATION NOTE (timezoneError):
-# used for an error message like 'An unknown and undefined timezone was found while reading c:\Mycalendarfile.ics'
-#  %1$S will be replaced with the path to a file
-timezoneError=Pri čítaní súboru %1$S bolo nájdené neznáme nedefinované časové pásmo.
-
-# LOCALIZATION NOTE (duplicateError):
-#  %1$S will be replaced with number of duplicate items
-#  %2$S will be replaced with a file path pointing to a calendar
-duplicateError=Niekoľko položiek (celkom %1$S) bolo ignorovaných, pretože existujú v cieľovom kalendári a aj v kalendári %2$S.
-
-unableToCreateProvider=Pri príprave kalendára umiestneného na %1$S na použitie sa vyskytla chyba. Dostupný nebude.
-unknownTimezonesError=Pri príprave kalendára umiestneného na %1$S na použitie sa vyskytla chyba. Kalendár zrejme obsahuje neznáme časové zóny. Nainštalujte najnovšiu verziu súboru calendar-timezones.xpi.
-missingCalendarTimezonesError=Neboli nájdené definície časových zón! Nainštalujte súbor calendar-timezones.xpi.
-
-# Sample: Unknown timezone "USPacific" in "Dentist Appt". Using the 'floating' local timezone instead: 2008/02/28 14:00:00
-unknownTimezoneInItem=Neznáma časová zóna "%1$S" v "%2$S". Používa sa 'plávajúca' miestna časová zóna: %3$S
-TimezoneErrorsAlertTitle=Chyby časových zón
-TimezoneErrorsSeeConsole=Viď Chybovú konzolu: Neznáme časové zóny sú spracované ako 'plávajúce' miestne časové zóny.
-
-unsubscribeCalendarTitle=Neodoberať kalendár
-
-# LOCALIZATION NOTE (unsubscribeCalendarMessage):
-# used for an message like 'Are you sure you want to unsubscribe from calendar "Home"?'
-#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
-unsubscribeCalendarMessage=Naozaj chcete zrušiť odoberanie kalendára "%1$S"?
-
-WeekTitle=%1$S. týždeň
-# Used to format the Multiweek's labels, ie Weeks 2 - 7
-WeeksTitle=Týždne %1$S-%2$S
-None=Žiadny
-
-# Error strings
-## @name UID_NOT_FOUND
-## @loc none
-tooNewSchemaErrorBoxTitle=Údaje vášho kalendára nie sú kompatibilné s touto verziou programu %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorBoxTextLightning):
-#  %1$S will be replaced with the name of the calendar application e.g. 'Lightning'
-#  %2$S will be replaced with the name of the host application 'calendar'
-tooNewSchemaErrorBoxTextLightning=Údaje kalendára vo vašom profile boli aktualizované novšou verziou rozšírenia %1$S. Pokračovanie by mohlo spôsobiť stratu informácií alebo ich zničenie. Rozšírenie %1$S bude teraz zakázané a %2$S reštartovaný.
-
-# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorBoxTextSunbird):
-#  %1$S will be replaced with the name of the calendar application e.g. 'Sunbird'
-#  %2$S will be replaced with the name of the host application 'calendar'
-tooNewSchemaErrorBoxTextSunbird=Údaje kalendára vo vašom profile boli aktualizované novšou verziou programu %1$S. Pokračovanie by mohlo spôsobiť stratu informácií alebo ich zničenie. Program %1$S bude teraz ukončený.
-
-# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonRestart):
-#  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
-tooNewSchemaButtonRestart=Reštartovať %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonQuit):
-#  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
-tooNewSchemaButtonQuit=Ukončiť %1$S
-
-# List of events or todos (unifinder)
-eventUntitled=Bez názvu
-
-# Tooltips of events or todos
-tooltipTitle=Názov:
-tooltipLocation=Miesto konania:
-# event date, usually an interval, such as
-# Date: 7:00--8:00 Thu 9 Oct 2011
-# Date: Thu 9 Oct 2000 -- Fri 10 Oct 2000
-tooltipDate=Dátum:
-# event calendar name
-tooltipCalName=Názov kalendára:
-# event status: tentative, confirmed, cancelled
-tooltipStatus=Stav:
-# event organizer
-tooltipOrganizer=Organizátor:
-# task/todo fields
-# start date time, due date time, task priority number, completed date time
-tooltipStart=Začiatok:
-tooltipDue=Splniť do:
-tooltipPriority=Priorita:
-tooltipPercent=% hotovo:
-tooltipCompleted=Dokončené:
-
-#File commands and dialogs
-New=Nový
-Open=Otvoriť
-filepickerTitleImport=Importovanie
-filepickerTitleExport=Exportovanie
-
-# Filters for export/import/open file picker. %1$S will be replaced with
-# wildmat used to filter files by extension, such as (*.html; *.htm).
-filterIcs=Súbory iCalendar (%1$S)
-filterXml=Dokumenty XML (%1$S)
-filterHtml=Webová stránka (%1$S)
-filterOutlookCsv=Súbory Outlook oddelené čiarkou (%1$S)
-filterWav=Zvukové súbory (%1$S)
-
-# Remote calendar errors
-genericErrorTitle=Vyskytla sa chyba
-httpPutError=Publikovanie kalendára zlyhalo.\nČíslo chyby: %1$S: %2$S
-otherPutError=Publikovanie kalendára zlyhalo.\nČíslo chyby: 0x%1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (readOnlyMode):
-# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. It has been...'
-#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
-readOnlyMode=Nastala chyba pri načítaní kalendára: %1$S. Tento kalendár je prístupný iba na čítanie, zmeny v kalendári budú viesť k strate údajov. Ak chcete mať prístup aj k zápisu, zmeňte nastavenia tohto kalendára.
-
-# LOCALIZATION NOTE (disabledMode):
-# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. It has been...'
-#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
-disabledMode=Nastala chyba pri načítaní kalendára: %1$S. Prístup ku kalendáru je zablokovaný až pokiaľ nebude jeho použitie bezpečné.
-
-# LOCALIZATION NOTE (minorError):
-# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. However this...'
-#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
-minorError=Nastala chyba pri načítaní kalendára: %1$S. Ak je to len malá chyba, program bude pokračovať ďalej.
-
-# LOCALIZATION NOTE (stillReadOnlyError):
-# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home.'
-#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
-stillReadOnlyError=Nastala chyba pri načítaní kalendára: %1$S.
-utf8DecodeError=Nastala chyba pri dekódovaní súboru iCalendar (ics) ako UTF-8. Skontrolujte, či je súbor vrátane symbolov a písmen s diakritikou kódovaný typom UTF-8.
-icsMalformedError=Nepodarila sa analýza súboru iCalendar (ics). Overte, či je súbor používa syntax súboru typu iCalendar (ics).
-itemModifiedOnServerTitle=Položka bola na serveri zmenená
-itemModifiedOnServer=Táto položka bola na serveri nedávno zmenená.\n
-modifyWillLoseData=Potvrdením vašich zmien sa prepíšu zmeny vykonané na serveri.
-deleteWillLoseData=Odstránenie tejto položky spôsobí stratu zmien vykonaných na serveri.
-updateFromServer=Zrušiť moje zmeny a znovu načítať
-proceedModify=Odoslať moje zmeny
-proceedDelete=Odstrániť
-dav_notDav=Zdroj na %1$S buď nie je súbor DAV alebo nie je dostupný.
-dav_davNotCaldav=Zdroj na %1$S je súbor DAV, ale nie je to kalendár typu CalDAV.
-itemPutError=Počas ukladania položky na server sa vyskytla chyba.
-itemDeleteError=Počas odstraňovania položky zo servera sa vyskytla chyba.
-caldavRequestError=Pri odosielaní pozvánky sa vyskytla chyba.
-caldavResponseError=Pri odosielaní odpovede sa vyskytla chyba.
-caldavRequestStatusCode=Kód stavu: %1$S
-caldavRequestStatusCodeStringGeneric=Požiadavka nemohla byť spracovaná.
-caldavRequestStatusCodeString400=Požiadavka obsahuje nesprávnu syntax a nemôže byť spracovaná.
-caldavRequestStatusCodeString403=Používateľ nemá dostatočné oprávnenie na vykonanie danej požiadavky.
-caldavRequestStatusCodeString404=Zdroj nebol nájdený.
-caldavRequestStatusCodeString409=Konflikt zdrojov.
-caldavRequestStatusCodeString412=Prekonfigurácia zlyhala.
-caldavRequestStatusCodeString500=Vnútorná chyba servera.
-caldavRequestStatusCodeString502=Nesprávna brána (nastavenie proxy servera?).
-caldavRequestStatusCodeString503=Vnútorná chyba servera (dočasná odstávka servera?).
-
-# LOCALIZATION NOTE (likelyTimezone):
-#  Translators, please put the most likely timezone(s) where the people using
-#  your locale will be. Use the Olson ZoneInfo timezone name *in English*,
-#  ie "Europe/Paris", (continent or ocean)/(largest city in timezone).
-#  Order does not matter, except if two historically different zones now match,
-#  such as America/New_York and America/Toronto, will only find first listed.
-#  (Particularly needed to guess the most relevant timezones if there are
-#  similar timezones at the same June/December GMT offsets with alphabetically
-#  earlier ZoneInfo timezone names. Sample explanations for English below.)
-# for english-US:
-#  America/Los_Angeles likelier than America/Dawson
-#  America/New_York  likelier than America/Detroit (NY for US-EasternTime)
-# for english:
-#  Europe/London  likelier than Atlantic/Canary
-#  Europe/Paris  likelier than Africa/Ceuta (for WestEuropeanTime)
-#  America/Halifax likelier than America/Glace_Bay (Canada-AtlanticTime)
-#  America/Mexico_City likelier than America/Cancun
-#  America/Argentina/Buenos_Aires likelier than America/Araguaina
-#  America/Sao_Paolo (may not recognize: summer-time dates change every year)
-#  Asia/Singapore likelier than Antarctica/Casey
-#  Asia/Tokyo   likelier than Asia/Dili
-#  Africa/Lagos likelier than Africa/Algiers (for WestAfricanTime)
-#  Africa/Johannesburg likelier than Africa/Blantyre (for SouthAfricanStdTime)
-#  Africa/Nairobi likelier than Africa/Addis_Ababa (for EastAfricanTime)
-#  Australia/Brisbane likelier than Antarctica/DumontDUrville
-#  Australia/Sydney likelier than Australia/Currie or Australia/Hobart
-#  Pacific/Auckland likelier than Antarctica/McMurdo
-likelyTimezone=Europe/Bratislava
-
-# Guessed Timezone errors and warnings.
-# Testing note:
-# * remove preference for calendar.timezone.default in userprofile/prefs.js
-# * repeat
-#  - set OS timezone to a city (windows: click right on clock in taskbar)
-#  - restart: sunbird -jsconsole
-#  - observe guess in error console and verify whether guessed timezone city
-#   makes sense for OS city.
-#
-# 'Warning: Operating system timezone "E. South America Standard Time"
-# no longer matches ZoneInfo timezone "America/Sao_Paulo".'
-# Testing notes:
-# - Brasil DST change dates are set every year by decree, so likely out of sync.
-# - Only appears on OSes from which timezone can be obtained
-#  (windows; or TZ env var, /etc/localtime target path, or line in
-#  /etc/timezone or /etc/sysconfig/clock contains ZoneInfo timezone id).
-# - Windows: turning off "Automatically adjust clock for daylight saving time"
-#  can also trigger this warning.
-WarningOSTZNoMatch=Upozornenie: časové pásmo operačného systému ("%1$S")\nnezodpovedá internému časovému pásmu ZoneInfo ("%2$S").
-
-# "Skipping Operating System timezone 'Pacific/New_Country'."
-# Testing note: not easily testable. May occur someday if (non-windows)
-# OS uses different version of ZoneInfo database which has a timezone name
-# that is not included in our current ZoneInfo database (or if the mapping
-# mapping from windows to ZoneInfo timezone ids does).
-SkippingOSTimezone==Vynecháva sa časové pásmo operačného systému ('%1$S').
-
-# "Skipping locale timezone 'America/New_Yawk'."
-# Testing note: Skipping occurs if a likelyTimezone id is unknown or misspelled.
-SkippingLocaleTimezone=Vynecháva sa časové pásmo regiónu ('%1$S').
-
-# Testing note: "No match" timezones include Bucharest on W2k.
-# Brazil timezones may be "No match" (change every year, so often out of date,
-# and changes are often more than a week different).
-warningUsingFloatingTZNoMatch=Upozornenie: používa sa "plávajúce" časové pásmo.\nČasovému pásmu operačného systému nezodpovedá žiadne časové pásmo ZoneInfo.
-
-# "Warning: Using guessed timezone
-#  America/New York (UTC-0500/-0400).
-#  [rfc2445 summer daylight saving shift rules for timezone]
-# This ZoneInfo timezone almost matches/seems to match..."
-# This ZoneInfo timezone was chosen based on ... "
-WarningUsingGuessedTZ=Upozornenie: používa sa odhadnuté časové pásmo\n %1$S (UTC%2$S).\n%3$S\n%4$S
-
-# Testing note: "Almost match" timezones include Cairo on W2k.
-TZAlmostMatchesOSDifferAtMostAWeek=Toto časové pásmo ZoneInfo najlepšie zodpovedá časovému pásmu operačného systému.\nPre toto pravidlo sa budú nasledujúce prechody medzi letným a štandardným časom\nlíšiť od prechodov časového pásma operačného systému najviac o týždeň.\nV údajoch sa môžu vyskytnúť nezrovnalosti ako rozdielny dátum začatia,\nlíšiace sa pravidlá alebo výpočty pravidiel pre negregoriánske kalendáre.
-
-TZSeemsToMatchOS=Toto časové pásmo ZoneInfo zodpovedá tento rok časovému pásmu operačného systému.
-
-# LOCALIZATION NOTE (TZFromOS):
-# used for a display of a chosen timezone
-#  %1$S will be replaced with the name of a timezone
-TZFromOS=Toto časové pásmo ZoneInfo bolo vybrané na základe identifikátora časového pásma\noperačného systému ("%1$S").
-
-# Localization note (TZFromLocale): Substitute name of your locale language.
-TZFromLocale=Toto časové pásmo ZoneInfo bolo vybrané na základe časového pásma operačného systému\ns časovými pásmami, ktoré používajú používatelia internetu so slovenským nastavením systému.
-
-TZFromKnownTimezones=Toto časové pásmo ZoneInfo bolo vybrané na základe časového pásma operačného systému\nso známymi časovými pásmami v abecednom poradí podľa ID pásma.
-
-# Print Layout
-formatListName = Stránka
-weekPrinterName = Týždňový plánovač
-monthPrinterName = Mesačný rozpis
-tasksWithNoDueDate = Úlohy bez termínu ukončenia
-
-# Providers
-caldavName=CalDAV
-compositeName=Zložený
-icsName=iCalendar (ICS)
-memoryName=Dočasný (v pamäti)
-storageName=Lokálny (SQLite)
-
-# Used in created html code for list layout print and html export
-htmlPrefixTitle=Názov
-htmlPrefixWhen=Kedy
-htmlPrefixLocation=Miesto konania
-htmlPrefixDescription=Popis
-htmlTaskCompleted=%1$S (dokončené)
-
-# Categories
-addCategory=Pridať kategóriu
-multipleCategories=Viac kategórií
-
-today=Dnes
-tomorrow=Zajtra
-yesterday=Včera
-
-#Today pane
-eventsonly=Udalosti
-eventsandtasks=Udalosti a úlohy
-tasksonly=Úlohy
-shortcalendarweek=Týž.
-
-go=Prejsť na
-
-# Some languages have different conjugations of 'next' and 'last'. If yours
-# does not, simply repeat the value. This will be used with day names, as in
-# 'next Sunday'.
-next1=ďalší
-next2=ďalší
-last1=posledný
-last2=posledný
-
-# Master Password
-changeMasterPassword=Zmeniť hlavné heslo…
-pw_change2empty_in_fips_mode=Momentálne používate režim FIPS. FIPS vyžaduje nastavenie hlavného hesla.
-pw_change_failed_title=Zmena hesla zlyhala
-
-# Check for Updates   (SUNBIRD_ONLY)
-updatesItem_default=Kontrola aktualizácií…
-updatesItem_defaultFallback=Kontrola aktualizácií…
-updatesItem_downloading=Preberá sa %S…
-updatesItem_downloadingFallback=Preberá sa aktualizácia…
-updatesItem_resume=Pokračovať v preberaní %S…
-updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v preberaní aktualizácie…
-updatesItem_pending=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
-updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
-
-# Alarm Dialog
-# LOCALIZATION NOTE (alarmWindowTitle.label): Semi-colon list of plural
-# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
-alarmWindowTitle.label=#1 pripomienka;#1 pripomienky;#1 pripomienok
-
-# LOCALIZATION NOTE (alarmStarts):
-# used for a display the start of an alarm like 'Starts: Thu 2 Oct 2008 13:21'
-#  %1$S will be replaced with a date-time
-alarmStarts=Začína: %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (alarmTodayAt):
-# used for a display the date-time of an alarm like 'Today at Thu 2 Oct 2008 13:21'
-#  %1$S will be replaced with a date-time
-alarmTodayAt=Dnes o %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (alarmTomorrowAt):
-# used for a display the date-time of an alarm like 'Tomorrow at Thu 2 Oct 2008 13:21'
-#  %1$S will be replaced with a date-time
-alarmTomorrowAt=Zajtra o %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (alarmYesterdayAt):
-# used for a display the date-time of an alarm like 'Yesterday at Thu 2 Oct 2008 13:21'
-#  %1$S will be replaced with a date-time
-alarmYesterdayAt=Včera o %1$S
-
-# Alarm interface strings
-# LOCALIZATION NOTE: These strings do not get displayed. They are only visible
-# when exporting an item with i.e a DISPLAY alarm, that doesn't have a
-# description set, or an EMAIL alarm that doesn't have a summary set.
-alarmDefaultDescription=Predvolený popis Mozilla
-alarmDefaultSummary=Predvolený súhrn Mozilla
-
-# offline support strings (SUNBIRD ONLY)
-offlineTooltip=Práve ste v režime offline
-onlineTooltip=Práve ste v režime online
-
-taskDetailsStatusNeedsAction=Vyžaduje akciu
-
-# LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusInProgress):
-# used for a display of how much of a task is completed '25% Complete'
-#  %1$S will be replaced with the number of percentage completed
-taskDetailsStatusInProgress=Dokončená na %1$S%%
-taskDetailsStatusCompleted=Dokončená
-
-# LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusCompletedOn):
-# used for a display of completion date like 'Completed on Thu 2 Oct 2008 13:21'
-#  %1$S will be replaced with the completion date-time of the task
-taskDetailsStatusCompletedOn=Dokončená dňa %1$S
-taskDetailsStatusCancelled=Zrušená
-
-gettingCalendarInfoCommon=Kontrola kalendárov…
-
-# LOCALIZATION NOTE (gettingCalendarInfoDetail):
-# used for a progress-display of processed like 'Checking Calendar 5 of 10'
-#  %1$S will be replaced with the index of the currently processed calendar
-#  %2$S will be replaced with the total numbers of calendars
-gettingCalendarInfoDetail=Kontroluje sa kalendár %1$S z %2$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (errorCode):
-#  %1$S will be replaced with the number of an error code
-errorCode=Kód chyby: %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (errorDescription):
-#  %1$S will be replaced with the description of an error
-errorDescription=Popis: %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (errorWriting):
-# used for an message like 'An error occurred when writing to the calendar Home!'
-#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
-errorWriting=Počas zápisu do kalendára %1$S sa vyskytla chyba!
-
-# LOCALIZATION NOTE (tooltipCalendarDisabled):
-# used for an alert-message like 'The calendar Home is momentarily not available'
-#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
-tooltipCalendarDisabled=Kalendár %1$S je práve nedostupný
-
-# LOCALIZATION NOTE (tooltipCalendarReadOnly):
-# used for an message like 'The calendar Home is readonly'
-#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
-tooltipCalendarReadOnly=Kalendár %1$S je len na čítanie
-
-taskEditInstructions=Kliknutím sem pridáte novú úlohu
-taskEditInstructionsReadonly=Vyberte zapisovateľný kalendár
-taskEditInstructionsCapability=Vyberte kalendár, ktorý podporuje úlohy
-
-eventDetailsStartDate=Začiatok:
-eventDetailsEndDate=Koniec:
-
-# LOCALIZATION NOTE (datetimeWithTimezone):
-# used for a display of a date-time with timezone 'Thu 2 Oct 2008 13:21', Europe/Paris
-#  %1$S will be replaced with the completion date-time
-#  %2$S will be replaced with the name of the timezone
-datetimeWithTimezone=%1$S, %2$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (singleLongCalendarWeek):
-# used for display of calendar weeks in short form like 'Calendar Week 43'
-#  %1$S will be replaced with the index of the week
-singleLongCalendarWeek=%1$S. týždeň
-
-# LOCALIZATION NOTE (severalLongCalendarWeeks):
-# used for display of calendar weeks in short form like 'Calendar Weeks 43 - 45'
-#  %1$S will be replaced with the index of the start-week
-#  %2$S will be replaced with the index of the end-week
-severalLongCalendarWeeks=Týždne %1$S-%2$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (singleShortCalendarWeek):
-# used for display of calendar weeks in short form like 'CW 43'
-#  %1$S will be replaced with the index of the week
-singleShortCalendarWeek=%1$S. týž.
-
-# LOCALIZATION NOTE (severalShortCalendarWeeks):
-# used for display of calendar weeks in short form like 'CWs 43 - 45'
-#  %1$S will be replaced with the index of the start-week
-#  %2$S will be replaced with the index of the end-week
-severalShortCalendarWeeks=Týž. %1$S-%2$S
-
-# Task tree, "Due In" column.
-# LOCALIZATION NOTE (dueInDays, dueInHours): Semi-colon list of plural
-# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
-dueInDays=#1 deň;#1 dni;#1 dní
-dueInHours=#1 hodinu;#1 hodiny;#1 hodín
-dueInLessThanOneHour=< 1 hodinu
-
-# LOCALIZATION NOTE (monthInYear):
-# used for display of Month-dates like 'December 2008'
-#  %1$S will be replaced with name of the month
-#  %2$S will be replaced with the year
-monthInYear=%1$S %2$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (monthInYear.monthFormat):
-# If your language requires a different declension, change this to 
-# one of the values specified in dateFormat.properties.
-# In any case, DO NOT TRANSLATE.
-monthInYear.monthFormat=nominative
-
-# LOCALIZATION NOTE (dayIntervalInMonth):
-# used for display of intervals in the form of 'March 3 - 9, 2008'
-#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
-#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date
-#  %3$S will be replaced with the day-index of the end date
-#  %4$S will be replaced with the common year of both dates
-dayIntervalInMonth=%2$S. – %3$S. %1$S %4$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (dayIntervalInMonth.monthFormat):
-# If your language requires a different declension, change this to 
-# one of the values specified in dateFormat.properties.
-# In any case, DO NOT TRANSLATE.
-dayIntervalInMonth.monthFormat=genitive
-
-# LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenMonths):
-# used for display of intervals in the form 'September 29 - October 5, 2008'
-#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
-#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date
-#  %3$S will be replaced with name of the month of the end date
-#  %4$S will be replaced with the day-index of the end date
-#  %5$S will be replaced with the commmon year of both dates
-dayIntervalBetweenMonths=%2$S. %1$S – %4$S. %3$S %5$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenMonths.monthFormat):
-# If your language requires a different declension, change this to 
-# one of the values specified in dateFormat.properties.
-# In any case, DO NOT TRANSLATE.
-dayIntervalBetweenMonths.monthFormat=genitive
-
-# LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenYears):
-# used for display of intervals in the form 'December 29, 2008 - January 4, 2009'
-#  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
-#  %2$S will be replaced with the day-index of the start date
-#  %3$S will be replaced with the year of the start date
-#  %4$S will be replaced with name of the month of the end date
-#  %5$S will be replaced with the day-index of the end date
-#  %6$S will be replaced with the year of the end date
-dayIntervalBetweenYears=%2$S. %1$S %3$S – %5$S. %4$S %6$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenYears.monthFormat):
-# If your language requires a different declension, change this to 
-# one of the values specified in dateFormat.properties.
-# In any case, DO NOT TRANSLATE.
-dayIntervalBetweenYears.monthFormat=genitive
-
-# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSameDateTime):
-# used for intervals where end is equals to start
-# displayed form is '5 Jan 2006 13:00'
-#  %1$S will be replaced with the date of the start date
-#  %2$S will be replaced with the time of the start date
-datetimeIntervalOnSameDateTime=%1$S %2$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalonSameDay):
-# used for intervals where end is on the same day as start, so we can leave out the
-# end date but still include end time
-# displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 17:00'
-#  %1$S will be replaced with the date of the start date
-#  %2$S will be replaced with the time of the start date
-#  %3$S will be replaced with the time of the end date
-datetimeIntervalOnSameDay=%1$S %2$S – %3$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalonSeveralDays):
-# used for intervals spanning multiple days by including date and time
-# displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 7 Jan 2006 9:00'
-#  %1$S will be replaced with the date of the start date
-#  %2$S will be replaced with the time of the start date
-#  %3$S will be replaced with the date of the end date
-#  %4$S will be replaced with the time of the end date
-datetimeIntervalOnSeveralDays=%1$S %2$S – %3$S %4$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutDate):
-# used for task without start and due date
-# (showed only in exported calendar in Html format)
-datetimeIntervalTaskWithoutDate= nezadaný dátum začiatku alebo konca
-# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutDueDate):
-# used for intervals in task with only start date
-# displayed form is 'start date 5 Jan 2006 13:00'
-# (showed only in exported calendar in Html format)
-#  %1$S will be replaced with the date of the start date
-#  %2$S will be replaced with the time of the start date
-datetimeIntervalTaskWithoutDueDate=začiatok %1$S %2$S
-# LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutStartDate):
-# used for intervals in task with only due date
-# displayed form is 'due date 5 Jan 2006 13:00'
-# (showed only in exported calendar in Html format)
-#  %1$S will be replaced with the date of the due date
-#  %2$S will be replaced with the time of the due date
-datetimeIntervalTaskWithoutStartDate=termín %1$S %2$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (dragLabelTasksWithOnlyEntryDate
-#          dragLabelTasksWithOnlyDueDate)
-# Labels that appear while dragging a task with only
-# entry date OR due date
-dragLabelTasksWithOnlyEntryDate=Čas začiatku
-dragLabelTasksWithOnlyDueDate=Termín do
-
-deleteTaskLabel=Odstrániť úlohu
-deleteTaskMessage=Naozaj chcete odstrániť túto úlohu?
-deleteTaskAccesskey=d
-deleteItemLabel=Odstrániť
-deleteItemMessage=Naozaj chcete odstrániť túto položku?
-deleteItemAccesskey=d
-deleteEventLabel=Odstrániť udalosť
-deleteEventMessage=Naozaj chcete odstrániť túto udalosť?
-deleteEventAccesskey=d
-
-calendarPropertiesEveryMinute=Každú minútu;Každé #1 minúty;Každých #1 minút
-
-# LOCALIZATION NOTE (extractUsing)
-# Used in message header
-#  %1$S will be replaced with language name from languageNames.properties
-extractUsing=Používa sa %1$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (extractUsingRegion)
-# Used in message header
-#  %1$S will be replaced with language name from languageNames.properties
-#  %2$S will be replaced with region like US in en-US
-extractUsingRegion=Používa sa %1$S (%2$S)
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/calendarCreation.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY wizard.title           "Vytvoriť nový kalendár" >
-<!ENTITY wizard.label           "Vytvoriť nový kalendár" >
-<!ENTITY wizard.description        "Umiestnenie vášho kalendára" >
-
-<!ENTITY initialpage.description     "Váš kalendár môže byť uložený na vašom počítači alebo na vzdialenom serveri, kde k nemu môžete pristupovať vzdialene a je prístupný aj vašim spolupracovníkom alebo priateľom." >
-<!ENTITY initialpage.computer.label    "Na mojom počítači / lokálne">
-<!ENTITY initialpage.network.label    "Na sieti / vzdialene">
-
-<!ENTITY locationpage.description     "Zadajte údaje potrebné pre prístup k vzdialenému kalendáru" >
-<!ENTITY locationpage.login.description  "Voliteľne: zadajte používateľské meno a heslo" >
-<!ENTITY locationpage.username.label   "Používateľské meno:" >
-<!ENTITY locationpage.password.label   "Heslo:" >
-
-<!ENTITY custompage.shortdescription   "Upraviť svoj kalendár" >
-<!ENTITY custompage.longdescription    "Môžete dať svojmu kalendáru prezývku a nastaviť farby pre udalosti v tomto kalendári." >
-
-<!ENTITY finishpage.shortdescription   "Kalendár bol vytvorený" >
-<!ENTITY finishpage.longdescription    "Váš kalendár bol úspešne vytvorený." >
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/calendarCreation.properties
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-error.invalidUri=Zadajte platné umiestnenie.
-error.alreadyExists=Kalendár nachádzajúci sa na zadanom umiestnení už odoberáte.
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/categories.properties
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# default categories
-
-categories2=Výročie,Narodeniny,Jednanie,Telefonát,Klienti,Súťaže,Zákazník,Obľúbené,Sledovanie,Darček,Voľný čas,Nápady,Problémy,Stretnutie,Rôzne,Súkromné,Projekty,Sviatok,Stav,Dodávatelia,Cestovanie,Dovolenka
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/dateFormat.properties
+++ /dev/null
@@ -1,126 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# In case you are looking for the note about different declensions on date
-# formats, here it is. If your language doesn't use different declensions of
-# month names, you shouldn't have much work. Just leave the *.monthFormat
-# string on "nominative" and the string month.*.name will be filled in.
-#
-# If you need a different form for a string, you can change the 
-# *.monthFormat to a different value. Supported values are currently:
-#  nominative (default), genitive
-# The modified month name form will then be filled in accordingly. If this
-# system does not suit your needs, please file a bug!
-
-# LOCALIZATION NOTE (month.*.name):
-# Some languages require different declensions of month names.
-# These values will be used if *.monthFormat is set to "nominative" or in places
-# where using a different declension is not yet supported.
-month.1.name=Január
-month.2.name=Február
-month.3.name=Marec
-month.4.name=Apríl
-month.5.name=Máj
-month.6.name=Jún
-month.7.name=Júl
-month.8.name=August
-month.9.name=September
-month.10.name=Október
-month.11.name=November
-month.12.name=December
-
-# LOCALIZATION NOTE (month.*.genitive):
-# Some languages require different declensions of month names.
-# These values will be used if *.monthFormat is set to "genitive"
-# If your language doesn't use different declensions, just set the same
-# values as for month.*.name.
-month.1.genitive=januára
-month.2.genitive=februára
-month.3.genitive=marca
-month.4.genitive=apríla
-month.5.genitive=mája
-month.6.genitive=júna
-month.7.genitive=júla
-month.8.genitive=augusta
-month.9.genitive=septembra
-month.10.genitive=októbra
-month.11.genitive=novembra
-month.12.genitive=decembra
-
-month.1.Mmm=Jan
-month.2.Mmm=Feb
-month.3.Mmm=Mar
-month.4.Mmm=Apr
-month.5.Mmm=Máj
-month.6.Mmm=Jún
-month.7.Mmm=Júl
-month.8.Mmm=Aug
-month.9.Mmm=Sep
-month.10.Mmm=Okt
-month.11.Mmm=Nov
-month.12.Mmm=Dec
-
-day.1.name=Nedeľa
-day.2.name=Pondelok
-day.3.name=Utorok
-day.4.name=Streda
-day.5.name=Štvrtok
-day.6.name=Piatok
-day.7.name=Sobota
-
-day.1.Mmm=Ned
-day.2.Mmm=Pon
-day.3.Mmm=Uto
-day.4.Mmm=Str
-day.5.Mmm=Štv
-day.6.Mmm=Pia
-day.7.Mmm=Sob
-
-# Can someone tell me why were not counting from zero?
-day.1.short=Ne
-day.2.short=Po
-day.3.short=Ut
-day.4.short=St
-day.5.short=Št
-day.6.short=Pi
-day.7.short=So
-
-# Localizable day's date
-day.1.number=1
-day.2.number=2
-day.3.number=3
-day.4.number=4
-day.5.number=5
-day.6.number=6
-day.7.number=7
-day.8.number=8
-day.9.number=9
-day.10.number=10
-day.11.number=11
-day.12.number=12
-day.13.number=13
-day.14.number=14
-day.15.number=15
-day.16.number=16
-day.17.number=17
-day.18.number=18
-day.19.number=19
-day.20.number=20
-day.21.number=21
-day.22.number=22
-day.23.number=23
-day.24.number=24
-day.25.number=25
-day.26.number=26
-day.27.number=27
-day.28.number=28
-day.29.number=29
-day.30.number=30
-day.31.number=31
-
-noon=Poludnie
-midnight=Polnoc
-
-AllDay=Celodenná
-Repeating=(opakujúca sa)
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/dialogs/calendar-event-dialog-reminder.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY reminderdialog.title               "Nastavenie pripomienok">
-<!ENTITY reminder.add.label                "Pridať">
-<!ENTITY reminder.add.accesskey              "P">
-<!ENTITY reminder.remove.label               "Odstrániť">
-<!ENTITY reminder.remove.accesskey             "O">
-
-<!ENTITY reminder.reminderDetails.label          "Podrobnosti pripomienky">
-<!ENTITY reminder.action.label               "Vyberte akciu pripomienky">
-
-<!ENTITY reminder.relation.before.label          "pred" >
-<!ENTITY reminder.relation.after.label           "po" >
-
-<!ENTITY reminder.action.alert.label            "Zobraziť upozornenie">
-<!ENTITY reminder.action.email.label            "Odoslať e-mail">
-
-<!ENTITY alarm.units.minutes                "minút" >
-<!ENTITY alarm.units.hours                 "hodín" >
-<!ENTITY alarm.units.days                 "dní" >
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/global.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY time.midnight "Polnoc" >
-<!ENTITY time.noon   "Obed" >
-
-<!-- Day Names -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : Accesskeys for day.1.Ddd to day.7.Ddd are currently
-   only used in Preferences > Views > Workweek groupbox -->
-<!ENTITY day.1.Ddd "Ned" >
-<!ENTITY day.1.Ddd.accesskey "N">
-<!ENTITY day.2.Ddd "Pon" >
-<!ENTITY day.2.Ddd.accesskey "P">
-<!ENTITY day.3.Ddd "Uto" >
-<!ENTITY day.3.Ddd.accesskey "U">
-<!ENTITY day.4.Ddd "Str" >
-<!ENTITY day.4.Ddd.accesskey "S">
-<!ENTITY day.5.Ddd "Štv" >
-<!ENTITY day.5.Ddd.accesskey "t">
-<!ENTITY day.6.Ddd "Pia" >
-<!ENTITY day.6.Ddd.accesskey "a">
-<!ENTITY day.7.Ddd "Sob" >
-<!ENTITY day.7.Ddd.accesskey "o">
-
-<!ENTITY day.1.name  "Nedeľa" >
-<!ENTITY day.2.name  "Pondelok" >
-<!ENTITY day.3.name  "Utorok" >
-<!ENTITY day.4.name  "Streda" >
-<!ENTITY day.5.name  "Štvrtok" >
-<!ENTITY day.6.name  "Piatok" >
-<!ENTITY day.7.name  "Sobota" >
-
-<!-- Units -->
-<!ENTITY calendar.global.units.minute  "minúta">
-<!ENTITY calendar.global.units.minutes "minút">
-<!ENTITY calendar.global.units.hour   "hodina">
-<!ENTITY calendar.global.units.hours  "hodín">
-<!ENTITY calendar.global.units.day   "deň">
-<!ENTITY calendar.global.units.days   "dní">
-
-<!ENTITY month.1.name "Január" >
-<!ENTITY month.2.name "Február" >
-<!ENTITY month.3.name "Marec" >
-<!ENTITY month.4.name "Apríl" >
-<!ENTITY month.5.name "Máj" >
-<!ENTITY month.6.name "Jún" >
-<!ENTITY month.7.name "Júl" >
-<!ENTITY month.8.name "August" >
-<!ENTITY month.9.name "September" >
-<!ENTITY month.10.name "Október" >
-<!ENTITY month.11.name "November" >
-<!ENTITY month.12.name "December" >
-
-<!ENTITY onemonthbackward.tooltip "Jeden mesiac dozadu" >
-<!ENTITY onemonthforward.tooltip "Jeden mesiac dopredu" >
-<!ENTITY showToday.tooltip "Prejsť na Dnes">
-<!ENTITY onedayforward.tooltip "Jeden deň dopredu">
-<!ENTITY onedaybackward.tooltip "Jeden deň dozadu">
-<!ENTITY showselectedday.tooltip "Zobraziť udalosti pre vybraný deň">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- Event Menu -->
-<!ENTITY event.new.event            "Nová udalosť…">
-<!ENTITY event.new.event.key          "N">
-<!ENTITY event.new.event.accesskey       "u">
-
-<!ENTITY event.new.task             "Nová úloha…">
-<!ENTITY event.new.task.key           "K">
-<!ENTITY event.new.task.accesskey        "N">
-
-<!ENTITY calendar.new.server.label       "Nový súbor kalendára…">
-<!ENTITY calendar.new.server.key        "L">
-<!ENTITY calendar.new.server.accesskey     "l">
-
-<!ENTITY calendar.print.label          "Tlačiť…">
-<!ENTITY calendar.print.key           "P">
-<!ENTITY calendar.print.accesskey        "T">
-
-<!ENTITY calendar.import.label         "Importovať…">
-<!ENTITY calendar.import.key          "I">
-<!ENTITY calendar.import.accesskey       "m">
-
-<!ENTITY calendar.export.label         "Exportovať…">
-<!ENTITY calendar.export.accesskey       "E">
-<!ENTITY calendar.export.selection.label    "Exportovať označené…">
-<!ENTITY calendar.export.selection.accesskey  "v">
-
-<!ENTITY calendar.publish.label         "Publikovať…">
-<!ENTITY calendar.publish.accesskey       "b">
-
-<!ENTITY calendar.deletecalendar.label     "Odstrániť označený kalendár…">
-<!ENTITY calendar.deletecalendar.accesskey   "O">
-
-<!ENTITY calendar.menu.customize.label     "Prispôsobiť…">
-<!ENTITY calendar.menu.customize.accesskey   "P">
-
-<!ENTITY showUnifinderCmd.label         "Hľadať udalosti">
-<!ENTITY showUnifinderCmd.accesskey       "a">
-
-<!ENTITY calendar.displaytodos.checkbox.label    "Zobraziť úlohy v kalendári">
-<!ENTITY calendar.displaytodos.checkbox.accesskey  "k">
-
-<!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.label   "Viac týždňov">
-<!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.2     "Dva týždne">
-<!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.3     "Tri týždne">
-<!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.4     "Štyri týždne">
-<!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.5     "Päť týždňov">
-<!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.6     "Šesť týždňov">
-
-<!ENTITY goTodayCmd.label            "Dnešný deň">
-<!ENTITY goTodayCmd.accesskey          "e">
-
-<!ENTITY showCurrentView.label         "Aktuálny pohľad">
-<!ENTITY showCurrentView.accesskey       "A">
-
-<!ENTITY calendar.properties.label       "Vlastnosti kalendára…">
-<!ENTITY calendar.properties.accesskey     "a">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/migration.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY migration.title "&brandFullName; - Import údajov">
-<!ENTITY migration.welcome "Vitajte">
-<!ENTITY migration.importing "Importuje sa">
-<!ENTITY migration.list.description "&brandShortName; dokáže importovať údaje z rôznych obľúbených programov. Na vašom počítači boli nájdené nasledovné kalendáre. Vyberte, ktoré si želáte naimportovať.">
-<!ENTITY migration.progress.description "Importujú sa zvolené údaje">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/migration.properties
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-migratingApp = Presun údajov z programu %1$S…
-
-# The next two lines are duplicated from migration.dtd until there is branding
-# for lightning
-migrationTitle = %1$S - Import údajov
-migrationDescription=%1$S dokáže importovať údaje z rôznych obľúbených programov. Na vašom počítači boli nájdené nasledovné kalendáre. Vyberte, ktoré si želáte naimportovať.
-finished = Hotovo
-disableExtTitle = Nájdené nekompatibilné rozšírenie
-disableExtText = Máte nainštalovanú starú verziu rozšírenia Kalendár, ktoré už nie je kompatibilné s doplnkom Lightning. Toto rozšírenie bude zakázané a program %1$S bude reštartovaný.
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/alarms.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- WARNING! This file contains UTF-8 encoded characters!
-  - If this ==> … <== doesn't look like an ellipsis (three dots in a row),
-  - your editor isn't using UTF-8 encoding and may munge up the document!
- -->
-
-<!ENTITY pref.alarmgoesoff.label "Pri aktivácií upozornenia:">
-<!ENTITY pref.playasound "Prehrať zvuk">
-<!ENTITY pref.calendar.alarms.playsound.accessKey "h">
-<!ENTITY pref.calendar.alarms.sound.useDefault.label "Použiť prednastavený zvuk">
-<!ENTITY pref.calendar.alarms.sound.useDefault.accessKey "d">
-<!ENTITY pref.calendar.alarms.sound.browse.label "Prehľadávať…">
-<!ENTITY pref.calendar.alarms.sound.browse.accessKey "P">
-<!ENTITY pref.calendar.alarms.sound.preview.label "Ukážka">
-<!ENTITY pref.calendar.alarms.sound.preview.accessKey "U">
-<!ENTITY pref.showalarmbox "Zobrazovať dialóg upozornení">
-<!ENTITY pref.calendar.alarms.showAlarmBox.accessKey "Z">
-<!ENTITY pref.missedalarms "Zobrazovať premeškané upozornenia">
-<!ENTITY pref.calendar.alarms.missedAlarms.accessKey "b">
-<!ENTITY pref.calendar.alarms.defaults.label "Predvolené nastavenia upozornení">
-<!ENTITY pref.defalarm4events.label "Upozornenia na udalosti:">
-<!ENTITY pref.defalarm4events.accesskey "e">
-<!ENTITY pref.defalarm4todos.label "Upozornenia na úlohy:">
-<!ENTITY pref.defalarm4todos.accesskey "n">
-<!ENTITY pref.alarm.on "Zapnuté">
-<!ENTITY pref.alarm.off "Vypnuté">
-<!ENTITY pref.defalarmlen4events.label "Čas upozornenia pred udalosťou:">
-<!ENTITY pref.defalarmlen4events.accesskey "a">
-<!ENTITY pref.defalarmlen4todos.label "Čas upozornenia pred úlohou:">
-<!ENTITY pref.defalarmlen4todos.accesskey "o">
-<!ENTITY pref.defaultemail.label "Prednastavená adresa, kam odosielať upozornenia:">
-<!ENTITY pref.defaulttext.label "Prednastavený text upozornení:">
-
-
-
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/categories.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- WARNING! This file contains UTF-8 encoded characters!
-  - If this ==> … <== doesn't look like an ellipsis (three dots in a row),
-  - your editor isn't using UTF-8 encoding and may munge up the document!
- -->
-
-<!ENTITY pref.categories.add.title "Pridať kategóriu">
-<!ENTITY pref.categories.addButton.label "Pridať…">
-<!ENTITY pref.categories.addButton.accesskey "P">
-<!ENTITY pref.categories.edit.title "Upraviť kategóriu">
-<!ENTITY pref.categories.editButton.label "Upraviť…">
-<!ENTITY pref.categories.editButton.accesskey "U">
-<!ENTITY pref.categories.removeButton.label "Odstrániť">
-<!ENTITY pref.categories.removeButton.accesskey "O">
-<!ENTITY pref.categories.name.label "Názov">
-<!ENTITY pref.categories.color.label "Farba">
-<!ENTITY pref.categories.usecolor.label "Použiť farbu">
-<!ENTITY pref.categories.none.label "(žiadna)">
-<!ENTITY pref.categories.overwrite "Kategória s týmto názvom už existuje. \n Chcete ju nahradiť?">
-<!ENTITY pref.categories.overwrite.title "Upozornenie: Duplicitný názov">
-<!ENTITY pref.categories.noBlankCategories "Musíte zadať názov kategórie.">
-
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- WARNING! This file contains UTF-8 encoded characters!
-  - If this ==> … <== doesn't look like an ellipsis (three dots in a row),
-  - your editor isn't using UTF-8 encoding and may munge up the document!
- -->
-
-<!ENTITY pref.mainbox.label "Hlavné nastavenia" >
-<!ENTITY pref.dateformat.label "Textový formát dátumu:" >
-<!ENTITY pref.dateformat.accesskey "T">
-<!ENTITY pref.dateformat.long "Dlhý" >
-<!ENTITY pref.dateformat.short "Krátky" >
-<!ENTITY pref.defaultlength.label "Predvolená dĺžka trvania udalosti:" >
-<!ENTITY pref.defaultlength.accesskey "P">
-<!ENTITY pref.defaultsnoozelength.label "Predvolený čas oneskoreného upozornenia po udalosti:" >
-<!ENTITY pref.defaultsnoozelength.accesskey "e">
-
-<!ENTITY pref.accessibility.label "Zjednodušenie ovládania" >
-<!ENTITY pref.systemcolors.label "Optimalizovať farby pre zjednodušenie ovládania" >
-<!ENTITY pref.systemcolors.accesskey "O">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/preferences.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY paneGeneral.title    "Všeobecné">
-<!ENTITY paneAlarms.title    "Upozornenia">
-<!ENTITY paneCategories.title  "Kategórie">
-<!ENTITY paneViews.title     "Pohľady">
-<!ENTITY paneTimezones.title   "Časové pásmo">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/timezones.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY pref.calendar.timezones.list.caption "Vyberte najbližšie mesto vo vašom časovom pásme:">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/views.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- WARNING! This file contains UTF-8 encoded characters!
-  - If this ==> … <== doesn't look like an ellipsis (three dots in a row),
-  - your editor isn't using UTF-8 encoding and may munge up the document!
- -->
-
-<!ENTITY pref.calendar.view.allview.caption "Všeobecné">
-<!ENTITY pref.calendar.view.dayandweekviews.caption "Denný a týždenný pohľad">
-<!ENTITY pref.calendar.view.multiweekview.caption "Viactýždňový pohľad">
-<!ENTITY pref.calendar.view.workweek.caption "Pracovné dni">
-
-<!ENTITY pref.weekstarts.label "Prvý deň v týždni:">
-<!ENTITY pref.weekstarts.accesskey "d">
-<!ENTITY pref.daysoff.label "Dni pracovného týždňa:">
-
-<!ENTITY pref.calendar.view.daystart.label "Deň začína o:">
-<!ENTITY pref.calendar.view.daystart.accesskey "z">
-<!ENTITY pref.calendar.view.dayend.label "Deň končí o:">
-<!ENTITY pref.calendar.view.dayend.accesskey "k">
-<!ENTITY pref.calendar.view.visiblehours.label "V pohľade zobraziť:">
-<!ENTITY pref.calendar.view.visiblehours.accesskey "b">
-<!ENTITY pref.calendar.view.visiblehoursend.label "hodín">
-
-<!ENTITY pref.numberofweeks.label "Počet zobrazených týždňov (vrátane predchádzajúcich):">
-<!ENTITY pref.numberofweeks.accesskey "e">
-<!ENTITY pref.numberofpreviousweeks.label "Počet predchádzajúcich týždňov:">
-<!ENTITY pref.numberofpreviousweeks.accesskey "c">
-<!ENTITY pref.numberofweeks.0 "žiadny">
-<!ENTITY pref.numberofweeks.1 "1 týždeň">
-<!ENTITY pref.numberofweeks.2 "2 týždne">
-<!ENTITY pref.numberofweeks.3 "3 týždne">
-<!ENTITY pref.numberofweeks.4 "4 týždne">
-<!ENTITY pref.numberofweeks.5 "5 týždňov">
-<!ENTITY pref.numberofweeks.6 "6 týždňov">
-
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/provider-uninstall.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY providerUninstall.title              "Odinštalácia poskytovateľa">
-<!ENTITY providerUninstall.accept.label          "Odhlásiť označené">
-<!ENTITY providerUninstall.accept.accesskey        "O">
-<!ENTITY providerUninstall.cancel.label          "Ponechať doplnok">
-<!ENTITY providerUninstall.cancel.accesskey        "P">
-<!ENTITY providerUninstall.preName.label          "Požiadali ste o odinštaláciu alebo zakázanie:">
-<!ENTITY providerUninstall.postName.label         "Toto spôsobí vypnutie dole uvedených kalendárov.">
-<!ENTITY providerUninstall.reinstallNote.label       "Ak neplánujete opätovne nainštalovať tohto poskytovateľa, mali by ste sa odhlásiť z odberu jeho kalendárov.">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/providers/gdata/gdata.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY gdata-provider.label "Kalendár Google">
-
-<!ENTITY gdata.privacy.default.label "Predvolený">
-<!ENTITY gdata.privacy.default.accesskey "d">
-
-<!ENTITY gdata.migration.title "Import kalendárov len na čítanie">
-<!ENTITY gdata.migration.description "Poskytovať služby Kalendár Google zistil, že máte vytvorené kalendáre, ku ktorým môže služba Kalendár Google pristupovať len v režime Len na čítanie. Ak chcete aktualizovať niektorý z týchto kalendárov, vyberte ho nižšie.">
-<!ENTITY gdata.migration.upgrade.label "Aktualizovať">
-<!ENTITY gdata.migration.upgrade.accesskey "A">
-<!ENTITY gdata.migration.showagain.label "Kontrolovať vždy ">
-
-<!ENTITY gdata.reminder.action.sms.label "Odoslať textovú správu">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/providers/gdata/gdata.properties
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# If you wish to be mentioned as a translator, please make sure your name and
-# email is in the licence block as a contributor. Multiple names are fine too.
-
-# extension information.
-# When localizing, please keep in mind that these strings had to be approved by
-# the Google Brand Features Team. Be sure to make clear that this extension is
-# *FOR* Google Calendar and not *BY* Google. Also, it was explicitly stated,
-# that the phrase "Google Calendar" should be localized just as it is on the
-# localized versions of the Google Calendar UI.
-
-# Extension Manager strings
-extensions.{a62ef8ec-5fdc-40c2-873c-223b8a6925cc}.description=Umožňuje obojsmerný prístup k službe Google Calendar
-extensions.{a62ef8ec-5fdc-40c2-873c-223b8a6925cc}.name=Správca pre Google Calendar
-
-# Dialog strings
-loginDialogTitle=Google Calendar - prihlásenie
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/providers/wcap/wcap.properties
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# args: host
-accessingServerFailedError.text=Nepodarilo sa pripojiť k serveru %1$S!
-loginFailed.text=Prihlásenie zlyhalo alebo neplatné ID relácie.
-accessDenied.text=Prístup pre používateľa zamietnutý.
-
-# args: host
-noHttpsConfirmation.text=Nezabezpečené prihlásenie k %1$S!\nChcete pokračovať?
-noHttpsConfirmation.check.text=Nabudúce už nepripomínať
-noHttpsConfirmation.label=Upozornenie!
-
-# args: host, prodId, serverVersion, wcapVersion
-insufficientWcapVersionConfirmation.text=Server %1$S (%2$S, v%3$S, WCAP v%4$S) nepodporuje vhodnú verziu WCAP! Požadovaná je verzia minimálne 3.0.0.\nChcete pokračovať?
-insufficientWcapVersionConfirmation.label=Nevyhovujúca verzia WCAP!
-
-loginDialog.label=Vyžadované heslo pre Calendar Server
-
-privateItem.title.text=Osobný
-confidentialItem.title.text=Dôverný
-busyItem.title.text=Zaneprázdnený
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
+++ /dev/null
@@ -1,453 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# extension:
-extensions.calendar-timezones@mozilla.org.name=Definície časových zón pre Mozilla Calendar
-extensions.calendar-timezones@mozilla.org.description=Definície časových zón potrebné pre Sunbird a Lightning
-extensions.calendar-timezones@mozilla.org.creator=Projekt Mozilla Calendar
-
-pref.timezone.floating=Miestny čas
-pref.timezone.UTC=UTC/GMT
-
-# I've derived this list out of timezones.dtd
-# - replaced '_' with ' ' on value side
-# - corrected 'St xyz' to 'St. xyz'
-
-# timezone names:
-pref.timezone.Africa.Abidjan=Afrika/Abidžan
-pref.timezone.Africa.Accra=Afrika/Akkra
-pref.timezone.Africa.Addis_Ababa=Afrika/Addis Abeba
-pref.timezone.Africa.Algiers=Afrika/Alžír
-pref.timezone.Africa.Asmara=Afrika/Asmara
-pref.timezone.Africa.Bamako=Afrika/Bamako
-pref.timezone.Africa.Bangui=Afrika/Bangui
-pref.timezone.Africa.Banjul=Afrika/Banjul
-pref.timezone.Africa.Bissau=Afrika/Bissau
-pref.timezone.Africa.Blantyre=Afrika/Blantyre
-pref.timezone.Africa.Brazzaville=Afrika/Brazzaville
-pref.timezone.Africa.Bujumbura=Afrika/Bujumbura
-pref.timezone.Africa.Cairo=Afrika/Káhira
-pref.timezone.Africa.Casablanca=Afrika/Casablanca
-pref.timezone.Africa.Ceuta=Afrika/Ceuta
-pref.timezone.Africa.Conakry=Afrika/Konakry
-pref.timezone.Africa.Dakar=Afrika/Dakar
-pref.timezone.Africa.Dar_es_Salaam=Afrika/Dar es Salám
-pref.timezone.Africa.Djibouti=Afrika/Džibuti
-pref.timezone.Africa.Douala=Afrika/Douala
-pref.timezone.Africa.El_Aaiun=Afrika/El-Aaiún
-pref.timezone.Africa.Freetown=Afrika/Freetown
-pref.timezone.Africa.Gaborone=Afrika/Gaborone
-pref.timezone.Africa.Harare=Afrika/Harare
-pref.timezone.Africa.Johannesburg=Afrika/Johannesburg
-pref.timezone.Africa.Kampala=Afrika/Kampala
-pref.timezone.Africa.Khartoum=Afrika/Chartúm
-pref.timezone.Africa.Kigali=Afrika/Kigali
-pref.timezone.Africa.Kinshasa=Afrika/Kinshasa
-pref.timezone.Africa.Lagos=Afrika/Lagos
-pref.timezone.Africa.Libreville=Afrika/Libreville
-pref.timezone.Africa.Lome=Afrika/Lome
-pref.timezone.Africa.Luanda=Afrika/Luanda
-pref.timezone.Africa.Lubumbashi=Afrika/Lubumbashi
-pref.timezone.Africa.Lusaka=Afrika/Lusaka
-pref.timezone.Africa.Malabo=Afrika/Malabo
-pref.timezone.Africa.Maputo=Afrika/Maputo
-pref.timezone.Africa.Maseru=Afrika/Maseru
-pref.timezone.Africa.Mbabane=Afrika/Mbabane
-pref.timezone.Africa.Mogadishu=Afrika/Mogadišo
-pref.timezone.Africa.Monrovia=Afrika/Monrovia
-pref.timezone.Africa.Nairobi=Afrika/Nairobi
-pref.timezone.Africa.Ndjamena=Afrika/Ndjamena
-pref.timezone.Africa.Niamey=Afrika/Niamey
-pref.timezone.Africa.Nouakchott=Afrika/Nouakchott
-pref.timezone.Africa.Ouagadougou=Afrika/Ouagadougou
-pref.timezone.Africa.Porto-Novo=Afrika/Porto-Novo
-pref.timezone.Africa.Sao_Tome=Afrika/Svätý Tomáš
-pref.timezone.Africa.Tripoli=Afrika/Tripolis
-pref.timezone.Africa.Tunis=Afrika/Tunis
-pref.timezone.Africa.Windhoek=Afrika/Windhoek
-pref.timezone.America.Adak=Amerika/Adak
-pref.timezone.America.Anchorage=Amerika/Anchorage
-pref.timezone.America.Anguilla=Amerika/Anguilla
-pref.timezone.America.Antigua=Amerika/Antigua
-pref.timezone.America.Araguaina=Amerika/Araguaina
-pref.timezone.America.Argentina.Buenos_Aires=Amerika/Argentína/Buenos Aires
-pref.timezone.America.Argentina.Catamarca=Amerika/Argentína/Catamarca
-pref.timezone.America.Argentina.Cordoba=Amerika/Argentína/Córdoba
-pref.timezone.America.Argentina.Jujuy=Amerika/Argentína/Jujuy
-pref.timezone.America.Argentina.La_Rioja=Amerika/Argentína/La Rioja
-pref.timezone.America.Argentina.Mendoza=Amerika/Argentína/Mendoza
-pref.timezone.America.Argentina.Rio_Gallegos=Amerika/Argentína/Rio Gallegos
-pref.timezone.America.Argentina.San_Juan=Amerika/Argentína/San Juan
-pref.timezone.America.Argentina.Tucuman=Amerika/Argentína/San Miguel de Tucumán
-pref.timezone.America.Argentina.Ushuaia=Amerika/Argentína/Ushuaia
-pref.timezone.America.Aruba=Amerika/Aruba
-pref.timezone.America.Asuncion=Amerika/Asunción
-pref.timezone.America.Atikokan=Amerika/Atikokan
-pref.timezone.America.Bahia=Amerika/Bahía
-pref.timezone.America.Barbados=Amerika/Barbados
-pref.timezone.America.Belem=Amerika/Belém
-pref.timezone.America.Belize=Amerika/Belize
-pref.timezone.America.Blanc-Sablon=Amerika/Blanc-Sablon
-pref.timezone.America.Boa_Vista=Amerika/Boa Vista
-pref.timezone.America.Bogota=Amerika/Bogota
-pref.timezone.America.Boise=Amerika/Boise
-pref.timezone.America.Cambridge_Bay=Amerika/Cambridge Bay
-pref.timezone.America.Campo_Grande=Amerika/Campo Grande
-pref.timezone.America.Cancun=Amerika/Cancún
-pref.timezone.America.Caracas=Amerika/Caracas
-pref.timezone.America.Cayenne=Amerika/Cayenne
-pref.timezone.America.Cayman=Amerika/Kajman
-pref.timezone.America.Chicago=Amerika/Chicago
-pref.timezone.America.Chihuahua=Amerika/Chihuahua
-pref.timezone.America.Costa_Rica=Amerika/Kostarika
-pref.timezone.America.Cuiaba=Amerika/Cuiaba
-pref.timezone.America.Curacao=Amerika/Curacao
-pref.timezone.America.Danmarkshavn=Amerika/Danmarkshavn
-pref.timezone.America.Dawson=Amerika/Dawson
-pref.timezone.America.Dawson_Creek=Amerika/Dawson Creek
-pref.timezone.America.Denver=Amerika/Denver
-pref.timezone.America.Detroit=Amerika/Detroit
-pref.timezone.America.Dominica=Amerika/Dominika
-pref.timezone.America.Edmonton=Amerika/Edmonton
-pref.timezone.America.Eirunepe=Amerika/Eirunepe
-pref.timezone.America.El_Salvador=Amerika/El Salvador
-pref.timezone.America.Fortaleza=Amerika/Fortaleza
-pref.timezone.America.Glace_Bay=Amerika/Glace Bay
-pref.timezone.America.Godthab=Amerika/Nuuk
-pref.timezone.America.Goose_Bay=Amerika/Goose Bay
-pref.timezone.America.Grand_Turk=Amerika/Grand Turk
-pref.timezone.America.Grenada=Amerika/Grenada
-pref.timezone.America.Guadeloupe=Amerika/Guadeloupe
-pref.timezone.America.Guatemala=Amerika/Guatemala
-pref.timezone.America.Guayaquil=Amerika/Guayaquil
-pref.timezone.America.Guyana=Amerika/Guyana
-pref.timezone.America.Halifax=Amerika/Halifax
-pref.timezone.America.Havana=Amerika/Havana
-pref.timezone.America.Hermosillo=Amerika/Hermosillo
-pref.timezone.America.Indiana.Indianapolis=Amerika/Indiana/Indianapolis
-pref.timezone.America.Indiana.Knox=Amerika/Indiana/Knox
-pref.timezone.America.Indiana.Marengo=Amerika/Indiana/Marengo
-pref.timezone.America.Indiana.Petersburg=Amerika/Indiana/Petersburg
-pref.timezone.America.Indiana.Vevay=Amerika/Indiana/Vevay
-pref.timezone.America.Indiana.Vincennes=Amerika/Indiana/Vincennes
-pref.timezone.America.Inuvik=Amerika/Inuvik
-pref.timezone.America.Iqaluit=Amerika/Iqaluit
-pref.timezone.America.Jamaica=Amerika/Jamaika
-pref.timezone.America.Juneau=Amerika/Juneau
-pref.timezone.America.Kentucky.Louisville=Amerika/Kentucky/Louisville
-pref.timezone.America.Kentucky.Monticello=Amerika/Kentucky/Monticello
-pref.timezone.America.La_Paz=Amerika/La Paz
-pref.timezone.America.Lima=Amerika/Lima
-pref.timezone.America.Los_Angeles=Amerika/Los Angeles
-pref.timezone.America.Maceio=Amerika/Maceio
-pref.timezone.America.Managua=Amerika/Managua
-pref.timezone.America.Manaus=Amerika/Manaus
-pref.timezone.America.Martinique=Amerika/Martinik
-pref.timezone.America.Mazatlan=Amerika/Mazatlan
-pref.timezone.America.Menominee=Amerika/Menominee
-pref.timezone.America.Merida=Amerika/Merida
-pref.timezone.America.Mexico_City=Amerika/Mexiko
-pref.timezone.America.Miquelon=Amerika/Miquelon
-pref.timezone.America.Moncton=Amerika/Moncton
-pref.timezone.America.Monterrey=Amerika/Monterrey
-pref.timezone.America.Montevideo=Amerika/Montevideo
-pref.timezone.America.Montreal=Amerika/Montreal
-pref.timezone.America.Montserrat=Amerika/Montserrat
-pref.timezone.America.Nassau=Amerika/Nassau
-pref.timezone.America.New_York=Amerika/New York
-pref.timezone.America.Nipigon=Amerika/Nipigon
-pref.timezone.America.Nome=Amerika/Nome
-pref.timezone.America.Noronha=Amerika/Noronha
-pref.timezone.America.North_Dakota.Center=Amerika/Severná Dakota/Center
-pref.timezone.America.North_Dakota.New_Salem=Amerika/Severná Dakota/New Salem
-pref.timezone.America.Panama=Amerika/Panama
-pref.timezone.America.Pangnirtung=Amerika/Pangnirtung
-pref.timezone.America.Paramaribo=Amerika/Paramaribo
-pref.timezone.America.Phoenix=Amerika/Phoenix
-pref.timezone.America.Port-au-Prince=Amerika/Port-au-Prince
-pref.timezone.America.Port_of_Spain=Amerika/Port of Spain
-pref.timezone.America.Porto_Velho=Amerika/Porto Velho
-pref.timezone.America.Puerto_Rico=Amerika/Portoriko
-pref.timezone.America.Rainy_River=Amerika/Rainy River
-pref.timezone.America.Rankin_Inlet=Amerika/Rankin Inlet
-pref.timezone.America.Recife=Amerika/Recife
-pref.timezone.America.Regina=Amerika/Regina
-pref.timezone.America.Rio_Branco=Amerika/Rio Branco
-pref.timezone.America.Santiago=Amerika/Santiago
-pref.timezone.America.Santo_Domingo=Amerika/Santo Domingo
-pref.timezone.America.Sao_Paulo=Amerika/São Paulo
-pref.timezone.America.Scoresbysund=Amerika/Scoresbysund
-pref.timezone.America.Shiprock=Amerika/Shiprock
-pref.timezone.America.St_Johns=Amerika/St Johns
-pref.timezone.America.St_Kitts=Amerika/Svätý Krištof a Nevis
-pref.timezone.America.St_Lucia=Amerika/Svätá Lucia
-pref.timezone.America.St_Thomas=Amerika/Svätý Tomáš
-pref.timezone.America.St_Vincent=Amerika/Svätý Vincent
-pref.timezone.America.Swift_Current=Amerika/Swift Current
-pref.timezone.America.Tegucigalpa=Amerika/Tegucigalpa
-pref.timezone.America.Thule=Amerika/Thule
-pref.timezone.America.Thunder_Bay=Amerika/Thunder Bay
-pref.timezone.America.Tijuana=Amerika/Tijuana
-pref.timezone.America.Toronto=Amerika/Toronto
-pref.timezone.America.Tortola=Amerika/Tortola
-pref.timezone.America.Vancouver=Amerika/Vancouver
-pref.timezone.America.Whitehorse=Amerika/Whitehorse
-pref.timezone.America.Winnipeg=Amerika/Winnipeg
-pref.timezone.America.Yakutat=Amerika/Yakutat
-pref.timezone.America.Yellowknife=Amerika/Yellowknife
-pref.timezone.Antarctica.Casey=Antarktída/Casey
-pref.timezone.Antarctica.Davis=Antarktída/Davis
-pref.timezone.Antarctica.DumontDUrville=Antarktída/DumontDUrville
-pref.timezone.Antarctica.Mawson=Antarktída/Mawson
-pref.timezone.Antarctica.McMurdo=Antarktída/McMurdo
-pref.timezone.Antarctica.Palmer=Antarktída/Palmer
-pref.timezone.Antarctica.Rothera=Antarktída/Rothera
-pref.timezone.Antarctica.South_Pole=Antarktída/Južný pól
-pref.timezone.Antarctica.Syowa=Antarktída/Syowa
-pref.timezone.Antarctica.Vostok=Antarktída/Vostok
-pref.timezone.Arctic.Longyearbyen=Arktída/Longyearbyen
-pref.timezone.Asia.Aden=Ázia/Aden
-pref.timezone.Asia.Almaty=Ázia/Alma-Ata
-pref.timezone.Asia.Amman=Ázia/Ammán
-pref.timezone.Asia.Anadyr=Ázia/Anadyr
-pref.timezone.Asia.Aqtau=Ázia/Aqtau
-pref.timezone.Asia.Aqtobe=Ázia/Aqtobe
-pref.timezone.Asia.Ashgabat=Ázia/Ašchabad
-pref.timezone.Asia.Baghdad=Ázia/Bagdad
-pref.timezone.Asia.Bahrain=Ázia/Bahrajn
-pref.timezone.Asia.Baku=Ázia/Baku
-pref.timezone.Asia.Bangkok=Ázia/Bangkok
-pref.timezone.Asia.Beirut=Ázia/Bejrút
-pref.timezone.Asia.Bishkek=Ázia/Biškek
-pref.timezone.Asia.Brunei=Ázia/Brunej
-pref.timezone.Asia.Choibalsan=Ázia/Choibalsan
-pref.timezone.Asia.Chongqing=Ázia/Čchung-čching
-pref.timezone.Asia.Colombo=Ázia/Kolombo
-pref.timezone.Asia.Damascus=Ázia/Damask
-pref.timezone.Asia.Dhaka=Ázia/Dháka
-pref.timezone.Asia.Dili=Ázia/Dili
-pref.timezone.Asia.Dubai=Ázia/Dubaj
-pref.timezone.Asia.Dushanbe=Ázia/Dušanbe
-pref.timezone.Asia.Gaza=Ázia/Gaza
-pref.timezone.Asia.Harbin=Ázia/Harbin
-pref.timezone.Asia.Hong_Kong=Ázia/Hongkong
-pref.timezone.Asia.Hovd=Ázia/Hovd
-pref.timezone.Asia.Irkutsk=Ázia/Irkutsk
-pref.timezone.Asia.Istanbul=Ázia/Istanbul
-pref.timezone.Asia.Jakarta=Ázia/Jakarta
-pref.timezone.Asia.Jayapura=Ázia/Jayapura
-pref.timezone.Asia.Jerusalem=Ázia/Jeruzalem
-pref.timezone.Asia.Kabul=Ázia/Kábul
-pref.timezone.Asia.Kamchatka=Ázia/Kamčatka
-pref.timezone.Asia.Karachi=Ázia/Karáči
-pref.timezone.Asia.Kashgar=Ázia/Kashgar
-pref.timezone.Asia.Kathmandu=Ázia/Káthmandu
-pref.timezone.Asia.Krasnoyarsk=Ázia/Krasnojarsk
-pref.timezone.Asia.Kuala_Lumpur=Ázia/Kuala Lumpur
-pref.timezone.Asia.Kuching=Ázia/Kuching
-pref.timezone.Asia.Kuwait=Ázia/Kuvajt
-pref.timezone.Asia.Macau=Ázia/Macau
-pref.timezone.Asia.Magadan=Ázia/Magadan
-pref.timezone.Asia.Makassar=Ázia/Makassar
-pref.timezone.Asia.Manila=Ázia/Manila
-pref.timezone.Asia.Muscat=Ázia/Muscat
-pref.timezone.Asia.Nicosia=Ázia/Nikózia
-pref.timezone.Asia.Novosibirsk=Ázia/Novosibirsk
-pref.timezone.Asia.Omsk=Ázia/Omsk
-pref.timezone.Asia.Oral=Ázia/Oral
-pref.timezone.Asia.Phnom_Penh=Ázia/Phnom Penh
-pref.timezone.Asia.Pontianak=Ázia/Pontianak
-pref.timezone.Asia.Pyongyang=Ázia/Pchjongjang
-pref.timezone.Asia.Qatar=Ázia/Katar
-pref.timezone.Asia.Qyzylorda=Ázia/Qyzylorda
-pref.timezone.Asia.Rangoon=Ázia/Rangún
-pref.timezone.Asia.Riyadh=Ázia/Rijád
-pref.timezone.Asia.Sakhalin=Ázia/Sakhalin
-pref.timezone.Asia.Samarkand=Ázia/Samarkand
-pref.timezone.Asia.Seoul=Ázia/Soul
-pref.timezone.Asia.Shanghai=Ázia/Šanghaj
-pref.timezone.Asia.Singapore=Ázia/Singapur
-pref.timezone.Asia.Taipei=Ázia/Tchaj-pej
-pref.timezone.Asia.Tashkent=Ázia/Taškent
-pref.timezone.Asia.Tbilisi=Ázia/Tbilisi
-pref.timezone.Asia.Tehran=Ázia/Teherán
-pref.timezone.Asia.Thimphu=Ázia/Thimphu
-pref.timezone.Asia.Tokyo=Ázia/Tokio
-pref.timezone.Asia.Ulaanbaatar=Ázia/Ulánbátar
-pref.timezone.Asia.Urumqi=Ázia/Urumči
-pref.timezone.Asia.Vientiane=Ázia/Vientiane
-pref.timezone.Asia.Vladivostok=Ázia/Vladivostok
-pref.timezone.Asia.Yakutsk=Ázia/Jakutsk
-pref.timezone.Asia.Yekaterinburg=Ázia/Jekaterinburg
-pref.timezone.Asia.Yerevan=Ázia/Jerevan
-pref.timezone.Atlantic.Azores=Atlantik/Azory
-pref.timezone.Atlantic.Bermuda=Atlantik/Bermudy
-pref.timezone.Atlantic.Canary=Atlantik/Kanárske ostrovy
-pref.timezone.Atlantic.Cape_Verde=Atlantik/Kapverdy
-pref.timezone.Atlantic.Faroe=Atlantik/Faerská ostrovy
-pref.timezone.Atlantic.Madeira=Atlantik/Madeira
-pref.timezone.Atlantic.Reykjavik=Atlantik/Reykjavík
-pref.timezone.Atlantic.South_Georgia=Atlantik/Južná Georgia
-pref.timezone.Atlantic.St_Helena=Atlantik/Svätá Helena
-pref.timezone.Atlantic.Stanley=Atlantik/Stanley
-pref.timezone.Australia.Adelaide=Austrália/Adelaide
-pref.timezone.Australia.Brisbane=Austrália/Brisbane
-pref.timezone.Australia.Broken_Hill=Austrália/Broken Hill
-pref.timezone.Australia.Currie=Austrália/Currie
-pref.timezone.Australia.Darwin=Austrália/Darwin
-pref.timezone.Australia.Eucla=Austrália/Eucla
-pref.timezone.Australia.Hobart=Austrália/Hobart
-pref.timezone.Australia.Lindeman=Austrália/Lindeman
-pref.timezone.Australia.Lord_Howe=Austrália/Lord Howe
-pref.timezone.Australia.Melbourne=Austrália/Melbourne
-pref.timezone.Australia.Perth=Austrália/Perth
-pref.timezone.Australia.Sydney=Austrália/Sydney
-pref.timezone.Europe.Amsterdam=Európa/Amsterdam
-pref.timezone.Europe.Andorra=Európa/Andorra
-pref.timezone.Europe.Athens=Európa/Atény
-pref.timezone.Europe.Belgrade=Európa/Belehrad
-pref.timezone.Europe.Berlin=Európa/Berlín
-pref.timezone.Europe.Bratislava=Európa/Bratislava
-pref.timezone.Europe.Brussels=Európa/Brusel
-pref.timezone.Europe.Bucharest=Európa/Bukurešť
-pref.timezone.Europe.Budapest=Európa/Budapešť
-pref.timezone.Europe.Chisinau=Európa/Kišiňov
-pref.timezone.Europe.Copenhagen=Európa/Kodaň
-pref.timezone.Europe.Dublin=Európa/Dublin
-pref.timezone.Europe.Gibraltar=Európa/Gibraltár
-pref.timezone.Europe.Guernsey=Európa/Guernsey
-pref.timezone.Europe.Helsinki=Európa/Helsinki
-pref.timezone.Europe.Isle_of_Man=Európa/Isle of Man
-pref.timezone.Europe.Istanbul=Európa/Istanbul
-pref.timezone.Europe.Jersey=Európa/Jersey
-pref.timezone.Europe.Kaliningrad=Európa/Kaliningrad
-pref.timezone.Europe.Kiev=Európa/Kyjev
-pref.timezone.Europe.Lisbon=Európa/Lisabon
-pref.timezone.Europe.Ljubljana=Európa/Ľubľana
-pref.timezone.Europe.London=Európa/Londýn
-pref.timezone.Europe.Luxembourg=Európa/Luxemburg
-pref.timezone.Europe.Madrid=Európa/Madrid
-pref.timezone.Europe.Malta=Európa/Malta
-pref.timezone.Europe.Mariehamn=Európa/Mariehamn
-pref.timezone.Europe.Minsk=Európa/Minsk
-pref.timezone.Europe.Monaco=Európa/Monako
-pref.timezone.Europe.Moscow=Európa/Moskva
-pref.timezone.Europe.Nicosia=Európa/Nikózia
-pref.timezone.Europe.Oslo=Európa/Oslo
-pref.timezone.Europe.Paris=Európa/Paríž
-pref.timezone.Europe.Podgorica=Európa/Podgorica
-pref.timezone.Europe.Prague=Európa/Praha
-pref.timezone.Europe.Riga=Európa/Riga
-pref.timezone.Europe.Rome=Európa/Rím
-pref.timezone.Europe.Samara=Európa/Samara
-pref.timezone.Europe.San_Marino=Európa/San Maríno
-pref.timezone.Europe.Sarajevo=Európa/Sarajevo
-pref.timezone.Europe.Simferopol=Európa/Simferopoľ
-pref.timezone.Europe.Skopje=Európa/Skopje
-pref.timezone.Europe.Sofia=Európa/Sofia
-pref.timezone.Europe.Stockholm=Európa/Štokholm
-pref.timezone.Europe.Tallinn=Európa/Tallinn
-pref.timezone.Europe.Tirane=Európa/Tirana
-pref.timezone.Europe.Uzhgorod=Európa/Užhorod
-pref.timezone.Europe.Vaduz=Európa/Vaduz
-pref.timezone.Europe.Vatican=Európa/Vatikán
-pref.timezone.Europe.Vienna=Európa/Viedeň
-pref.timezone.Europe.Vilnius=Európa/Vilnius
-pref.timezone.Europe.Volgograd=Európa/Volgograd
-pref.timezone.Europe.Warsaw=Európa/Varšava
-pref.timezone.Europe.Zagreb=Európa/Záhreb
-pref.timezone.Europe.Zaporozhye=Európa/Záporožie
-pref.timezone.Europe.Zurich=Európa/Zürich
-pref.timezone.Indian.Antananarivo=Indický oceán/Antananarivo
-pref.timezone.Indian.Chagos=Indický oceán/Chagos
-pref.timezone.Indian.Christmas=Indický oceán/Christmas
-pref.timezone.Indian.Cocos=Indický oceán/Cocos
-pref.timezone.Indian.Comoro=Indický oceán/Comoro
-pref.timezone.Indian.Kerguelen=Indický oceán/Kerguelen
-pref.timezone.Indian.Mahe=Indický oceán/Mahe
-pref.timezone.Indian.Maldives=Indický oceán/Maldives
-pref.timezone.Indian.Mauritius=Indický oceán/Mauritius
-pref.timezone.Indian.Mayotte=Indický oceán/Mayotte
-pref.timezone.Indian.Reunion=Indický oceán/Reunion
-pref.timezone.Pacific.Apia=Pacifik/Apia
-pref.timezone.Pacific.Auckland=Pacifik/Auckland
-pref.timezone.Pacific.Chatham=Pacifik/Chatham
-pref.timezone.Pacific.Easter=Pacifik/Easter
-pref.timezone.Pacific.Efate=Pacifik/Efate
-pref.timezone.Pacific.Enderbury=Pacifik/Enderbury
-pref.timezone.Pacific.Fakaofo=Pacifik/Fakaofo
-pref.timezone.Pacific.Fiji=Pacifik/Fidži
-pref.timezone.Pacific.Funafuti=Pacifik/Funafuti
-pref.timezone.Pacific.Galapagos=Pacifik/Galapágy
-pref.timezone.Pacific.Gambier=Pacifik/Gambier
-pref.timezone.Pacific.Guadalcanal=Pacifik/Guadalcanal
-pref.timezone.Pacific.Guam=Pacifik/Guam
-pref.timezone.Pacific.Honolulu=Pacifik/Honolulu
-pref.timezone.Pacific.Johnston=Pacifik/Johnston
-pref.timezone.Pacific.Kiritimati=Pacifik/Kiritimati
-pref.timezone.Pacific.Kosrae=Pacifik/Kosrae
-pref.timezone.Pacific.Kwajalein=Pacifik/Kwajalein
-pref.timezone.Pacific.Majuro=Pacifik/Majuro
-pref.timezone.Pacific.Marquesas=Pacifik/Marquesas
-pref.timezone.Pacific.Midway=Pacifik/Midway
-pref.timezone.Pacific.Nauru=Pacifik/Nauru
-pref.timezone.Pacific.Niue=Pacifik/Niue
-pref.timezone.Pacific.Norfolk=Pacifik/Norfolk
-pref.timezone.Pacific.Noumea=Pacifik/Noumea
-pref.timezone.Pacific.Pago_Pago=Pacifik/Pago Pago
-pref.timezone.Pacific.Palau=Pacifik/Palau
-pref.timezone.Pacific.Pitcairn=Pacifik/Pitcairn
-pref.timezone.Pacific.Ponape=Pacifik/Ponape
-pref.timezone.Pacific.Port_Moresby=Pacifik/Port Moresby
-pref.timezone.Pacific.Rarotonga=Pacifik/Rarotonga
-pref.timezone.Pacific.Saipan=Pacifik/Saipan
-pref.timezone.Pacific.Tahiti=Pacifik/Tahiti
-pref.timezone.Pacific.Tarawa=Pacifik/Tarawa
-pref.timezone.Pacific.Tongatapu=Pacifik/Tongatapu
-pref.timezone.Pacific.Truk=Pacifik/Truk
-pref.timezone.Pacific.Wake=Pacifik/Wake
-pref.timezone.Pacific.Wallis=Pacifik/Wallis
-
-# the following have been missing
-pref.timezone.America.Indiana.Tell_City=Amerika/Indiana/Tell City
-pref.timezone.America.Indiana.Winamac=Amerika/Indiana/Winamac
-pref.timezone.America.Marigot=Amerika/Marigot
-pref.timezone.America.Resolute=Amerika/Resolute
-pref.timezone.America.St_Barthelemy=Amerika/Svätý Bartolomej
-
-# added with 0.1.2008d:
-pref.timezone.America.Argentina.San_Luis=Amerika/Argentína/San Luis
-pref.timezone.America.Santarem=Amerika/Santarem
-pref.timezone.Asia.Ho_Chi_Minh=Ázia/Ho Chi Minh
-pref.timezone.Asia.Kolkata=Ázia/Kalkata
-
-# added with 0.1.2008i:
-pref.timezone.America.Argentina.Salta=Amerika/Argentína/Salta
-
-# added with 0.1.2010i
-pref.timezone.America.Matamoros=Amerika/Matamoros
-pref.timezone.America.Ojinaga=Amerika/Ojinaga
-pref.timezone.America.Santa_Isabel=Amerika/Santa Isabel
-pref.timezone.Antarctica.Macquarie=Antarktída/Macquarie
-pref.timezone.Asia.Novokuznetsk=Ázia/Novokuznetsk
-
-#added with 0.1.2011b
-pref.timezone.America.Bahia_Banderas=Amerika/Bahia Banderas
-pref.timezone.America.North_Dakota.Beulah=Amerika/Severná Dakota/Beulah
-pref.timezone.Pacific.Chuuk=Pacifik/Chuuk
-pref.timezone.Pacific.Pohnpei=Pacifik/Pompeje
-
-#added with 0.1.2011n
-pref.timezone.Africa.Juba=Afrika/Juba
-pref.timezone.America.Kralendijk=Amerika/Kralendijk
-pref.timezone.America.Lower_Princes=Amerika/Lower Princes
-pref.timezone.America.Metlakatla=Amerika/Metlakatla
-pref.timezone.America.Sitka=Amerika/Sitka
-pref.timezone.Asia.Hebron=Ázia/Hebron
-
-#added with 0.1.2013a
-pref.timezone.America.Creston=Amerika/Creston
-pref.timezone.Asia.Khandyga=Ázia/Khandyga
-pref.timezone.Asia.Ust-Nera=Ázia/Ust-Nera
-pref.timezone.Europe.Busingen=Európa/Busingen
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning-toolbar.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY lightning.toolbar.calendar.name "Panel nástrojov Kalendár">
-<!ENTITY lightning.toolbar.calendar.name.accesskey "K">
-<!ENTITY lightning.toolbar.task.name "Panel nástrojov Úlohy">
-<!ENTITY lightning.toolbar.task.name.accesskey "h">
-
-<!ENTITY lightning.toolbar.sync.label "Synchronizovať">
-<!ENTITY lightning.toolbar.delete.label "Odstrániť">
-<!ENTITY lightning.toolbar.edit.label "Upraviť">
-<!ENTITY lightning.toolbar.gototoday.label "Prejsť na panel Dnes">
-<!ENTITY lightning.toolbar.print.label "Tlačiť">
-
-<!-- Mode Toolbar -->
-<!ENTITY lightning.toolbar.calendar.label   "Kalendár">
-<!ENTITY lightning.toolbar.calendar.tooltip  "Prepnúť na kartu Kalendár">
-<!ENTITY lightning.toolbar.calendar.accesskey "K">
-<!ENTITY lightning.toolbar.task.label     "Úlohy">
-<!ENTITY lightning.toolbar.task.tooltip    "Prepnúť na kartu Úlohy">
-<!ENTITY lightning.toolbar.task.accesskey   "h">
-
-<!-- Toolbar write button -->
-<!ENTITY lightning.toolbar.newevent.label   "Udalosť">
-<!ENTITY lightning.toolbar.newtask.label   "Úloha">
-
-<!-- Calendar and Task Mode Toolbar -->
-<!ENTITY lightning.toolbar.day.label         "Deň">
-<!ENTITY lightning.toolbar.day.accesskey       "D">
-<!ENTITY lightning.toolbar.week.label        "Týždeň">
-<!ENTITY lightning.toolbar.week.accesskey      "T">
-<!ENTITY lightning.toolbar.multiweek.label      "Viac týždňov">
-<!ENTITY lightning.toolbar.multiweek.accesskey    "V">
-<!ENTITY lightning.toolbar.month.label        "Mesiac">
-<!ENTITY lightning.toolbar.month.accesskey      "M">
-<!-- LOCALIZATION NOTE: the same as appmenuButton.label and appmenuButton1.tooltip
-   from messenger.dtd -->
-<!ENTITY lightning.toolbar.appmenuButton.label    "Ponuka aplikácie">
-<!ENTITY lightning.toolbar.appmenuButton1.tooltip  "Zobraziť hlavnú ponuku aplikácie &brandShortName;">
-<!ENTITY lightning.toolbar.calendarmenu.label    "Panel Kalendár">
-<!ENTITY lightning.toolbar.calendarmenu.accesskey  "P">
-<!ENTITY lightning.toolbar.calendarpane.label    "Zobraziť panel Kalendár">
-<!ENTITY lightning.toolbar.calendarpane.accesskey  "Z">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- WARNING! This file contains UTF-8 encoded characters!
-  - If this ==> … <== doesn't look like an ellipsis (three dots in a row),
-  - your editor isn't using UTF-8 encoding and may munge up the document!
- -->
-
-<!-- Tools menu -->
-<!ENTITY lightning.preferencesLabel "Kalendár">
-
-<!-- New menu popup in File menu -->
-<!ENTITY lightning.menupopup.new.event.label  "Udalosť…">
-<!ENTITY lightning.menupopup.new.event.accesskey "U">
-<!ENTITY lightning.menupopup.new.task.label   "Úloha…">
-<!ENTITY lightning.menupopup.new.task.accesskey "h">
-<!ENTITY lightning.menupopup.new.calendar.label "Kalendár…">
-<!ENTITY lightning.menupopup.new.calendar.accesskey "a">
-
-<!-- Open menu popup in File menu -->
-<!ENTITY lightning.menupopup.open.label        "Otvoriť">
-<!ENTITY lightning.menupopup.open.accesskey      "O">
-<!ENTITY lightning.menupopup.open.message.label    "Uloženú správu…">
-<!ENTITY lightning.menupopup.open.message.accesskey  "U">
-<!ENTITY lightning.menupopup.open.calendar.label   "Súbor kalendára…">
-<!ENTITY lightning.menupopup.open.calendar.accesskey "k">
-
-<!-- View Menu -->
-<!ENTITY lightning.menu.view.calendar.label      "Kalendár">
-<!ENTITY lightning.menu.view.calendar.accesskey    "n">
-<!ENTITY lightning.menu.view.tasks.label        "Úlohy">
-<!ENTITY lightning.menu.view.tasks.accesskey      "o">
-
-<!-- Events and Tasks menu -->
-<!ENTITY lightning.menu.eventtask.label        "Udalosti a úlohy">
-<!ENTITY lightning.menu.eventtask.accesskey      "d">
-
-<!-- properties dialog, calendar creation wizard -->
-<!ENTITY lightning.calendarproperties.email.label        "E-mail:">
-
-<!-- iMIP Bar (meeting support) -->
-<!ENTITY lightning.imipbar.description "Táto správa obsahuje pozvánku na udalosť.">
-
-<!-- Lightning specific keybindings -->
-<!ENTITY lightning.keys.event.showCalendar.key "C">
-<!ENTITY lightning.keys.event.showTasks.key "D">
-<!ENTITY lightning.keys.event.new "U">
-<!ENTITY lightning.keys.todo.new "h">
-
-<!-- Account Central page -->
-<!ENTITY lightning.acctCentral.newCalendar.label "Vytvoriť nový kalendár">
-
-<!-- today-pane-specific -->
-<!ENTITY todaypane.showMinimonth.label "Zobraziť Mini Mesiac">
-<!ENTITY todaypane.showMinimonth.accesskey "M">
-<!ENTITY todaypane.showMiniday.label "Zobraziť Mini Deň">
-<!ENTITY todaypane.showMiniday.accesskey "d">
-<!ENTITY todaypane.showNone.label "Nezobrazovať nič">
-<!ENTITY todaypane.showNone.accesskey "N">
-<!ENTITY todaypane.showTodayPane.label "Zobraziť panel Dnes">
-<!ENTITY todaypane.showTodayPane.accesskey "o">
-<!ENTITY todaypane.statusButton.label "Panel Dnes">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# addon description:
-extensions.{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}.name=Lightning
-extensions.{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}.description=Integrovaný kalendár pre Thunderbird
-extensions.{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}.creator=Projekt Mozilla Calendar
-
-# Lightning branding
-brandShortName=Lightning
-
-# Task mode title
-taskModeApplicationTitle=Úlohy
-
-# Tab titles
-tabTitleCalendar=Kalendár
-tabTitleTasks=Úlohy
-
-# Html event display in message
-imipHtml.header=Pozvánka na udalosť
-imipHtml.summary=Názov:
-imipHtml.location=Miesto konania:
-imipHtml.when=Kedy:
-imipHtml.organizer=Organizátor:
-imipHtml.description=Popis:
-imipHtml.comment=Komentár:
-imipHtml.attendees=Účastníci:
-imipHtml.canceledOccurrences=Zrušené výskyty:
-imipHtml.modifiedOccurrences=Upravené výskyty:
-imipHtml.newLocation=Nové umiestnenie: %1$S
-
-imipAddToCalendar.label=Pridať do kalendára
-imipAddedItemToCal=Pridať udalosť do kalendára
-imipCanceledItem=Udalosť bola vymazaná
-imipUpdatedItem=Udalosť bola aktualizovaná
-imipBarCancelText=Táto správa obsahuje zrušenie pozvánky.
-imipBarRefreshText=Táto správa obsahuje aktualizáciu udalosti.
-imipBarPublishText=Táto správa obsahuje udalosť.
-imipBarRequestText=Táto správa obsahuje pozvánku na udalosť.
-imipBarUpdateText=Táto správa obsahuje aktualizáciu existujúcej udalosti.
-imipBarAlreadyProcessedText=Táto správa obsahuje udalosť, ktorá už bola spracovaná.
-imipBarProcessedNeedsAction=Táto správa obsahuje udalosť, na ktorú ste ešte neodpovedali.
-imipBarReplyText=Táto správa obsahuje odpoveď na pozvánku.
-imipBarUnsupportedText=Táto správa obsahuje udalosť, ktorú táto verzia rozšírenia Lightning nedokáže spracovať.
-imipBarProcessingFailed=Spracovanie správy zlyhalo. Stav: %1$S.
-imipBarNotWritable=Nie sú dostupné žiadne kalendáre, do ktorých sa dá zapisovať. Skontrolujte nastavenia kalendárov.
-imipAcceptInvitation.label=Prijať
-imipCancelInvitation.label=Vymazať
-imipDeclineInvitation.label=Odmietnuť
-imipUpdate.label=Aktualizovať
-imipDetails.label=Podrobnosti…
-imipAcceptTentativeInvitation.label=Predbežná
-imipSend.label=Odoslať
-imipSendMail.title=E-mailová notifikácia
-imipSendMail.text=Chcete teraz odoslať notifikačnú e-mailovú správu?
-imipSendMail.Outlook2000CompatMode.text=Podpora pre Outlook 2000 a Outlook 2002/XP
-imipNoIdentity=žiadna
-imipNoCalendarAvailable=Nie sú dostupné žiadne kalendáre, do ktorých je možné zapisovať.
-
-itipReplySubject=Odpoveď na pozvánku: %1$S
-itipReplyBodyAccept=%1$S prijal vašu pozvánku na udalosť.
-itipReplyBodyDecline=%1$S odmietol vašu pozvánku na udalosť.
-itipReplySubjectAccept=Odpoveď na pozvánku (prijatá): %1$S
-itipReplySubjectDecline=Odpoveď na pozvánku (odmietnutá): %1$S
-itipReplySubjectTentative=Odpoveď na pozvánku (predbežná): %1$S
-itipRequestSubject=Pozvánka: %1$S
-itipRequestUpdatedSubject=Aktulizovaná pozvánka: %1$S
-itipRequestBody=%1$S vás pozval na %2$S
-itipCancelSubject=Zrušená udalosť: %1$S
-itipCancelBody=%1$S zrušil túto udalosť: « %2$S »
-
-confirmProcessInvitation=Nedávno ste túto položku odstránili, naozaj chcete spracovať pozvánku?
-confirmProcessInvitationTitle=Spracovať pozvánku?
-
-invitationsLink.label=Pozvánky: %1$S
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/sunbird/aboutDialog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY aboutDialog.title   "O programe &brandFullName;">
-<!ENTITY copyright.label    "Tvorcovia">
-<!ENTITY copyright.accesskey  "T">
-<!ENTITY aboutLink.label    "&lt; O programe &brandFullName;">
-<!ENTITY aboutLink.accesskey  "O">
-<!ENTITY aboutVersion      "verzia">
-<!ENTITY copyrightText     "&#169;1998-2010 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. Mozilla Sunbird, Sunbird a logá Sunbird sú
-                 ochranné známky patriace Mozilla Foundation. Všetky práva vyhradené.">
-
-<!ENTITY brandMotto    "Ide o čas">
-<!ENTITY credit.thanks  "Špeciálne poďakovanie">
-
-<!-- localization credits look like this: -->
-<!--
-<!ENTITY credit.translation
- "<h3>Translators</h3><ul><li>Name Here</li></ul>">
--->
-<!ENTITY credit.translation "<h3>Preklad do slovenčiny</h3><ul><li>Branislav Rozbora</li><li>Vlado Valaštiak (wladow)</li></ul><h3>Korektúry</h3><ul><li>SlovakSoft</li></ul>">
-
-
-<!ENTITY credit.powered   "Poháňané jadrom">
-<!ENTITY license.and    "a">
-<!ENTITY cmdClose.macKey "W">
-
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/sunbird/menuOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,145 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY calendar.open.file.label        "Otvoriť súbor kalendára…">
-<!ENTITY calendar.open.file.key         "O">
-<!ENTITY calendar.open.file.accesskey      "O">
-
-<!ENTITY event.edit.event            "Upraviť označené…">
-<!ENTITY event.edit.event.key          "e">
-<!ENTITY event.edit.event.accesskey       "U">
-
-<!ENTITY event.delete.event           "Odstrániť označené udalosti">
-<!ENTITY event.delete.event.accesskey      "t">
-
-<!ENTITY event.delete.tasks           "Odstrániť označené úlohy">
-<!ENTITY event.delete.tasks.accesskey      "r">
-
-<!ENTITY calendar.pagesetup.label        "Nastavenie tlače…">
-<!ENTITY calendar.pagesetup.accesskey      "N">
-
-<!ENTITY calendar.subscribe.label        "Prijať vzdialený kalendár…">
-<!ENTITY calendar.subscribe.accesskey      "P">
-
-<!ENTITY calendar.synccalendars.label      "Synchronizovať kalendáre">
-<!ENTITY calendar.synccalendars.key       "R">
-<!ENTITY calendar.synccalendars.accesskey    "a">
-
-<!ENTITY calendar.publish.calendar.label    "Publikovať kalendár…">
-<!ENTITY calendar.publish.calendar.accesskey  "b">
-<!ENTITY calendar.publish.selection.label    "Publikovať označené…">
-<!ENTITY calendar.publish.selection.accesskey  "z">
-
-<!ENTITY calendar.quit.label          "Koniec">
-<!ENTITY calendar.quit.accesskey        "K">
-<!ENTITY calendar.quit.key           "Q">
-<!ENTITY calendar.quit.label.mac        "Ukončiť &brandShortName;">
-
-<!ENTITY calendar.exit.label          "Koniec">
-<!ENTITY calendar.exit.accesskey        "K">
-
-<!ENTITY calendar.undo.label          "Späť">
-<!ENTITY calendar.undo.key           "Z">
-<!ENTITY calendar.undo.accesskey        "S">
-
-<!ENTITY calendar.redo.label          "Znovu">
-<!ENTITY calendar.redo.key           "Y">
-<!ENTITY calendar.redo.accesskey        "Z">
-
-<!ENTITY calendar.cut.label           "Vystrihnúť">
-<!ENTITY calendar.cut.key            "X">
-<!ENTITY calendar.cut.accesskey         "V">
-
-<!ENTITY calendar.copy.label          "Kopírovať">
-<!ENTITY calendar.copy.key           "C">
-<!ENTITY calendar.copy.accesskey        "K">
-
-<!ENTITY calendar.paste.label          "Prilepiť">
-<!ENTITY calendar.paste.key           "V">
-<!ENTITY calendar.paste.accesskey        "P">
-
-<!ENTITY calendar.selectall.label        "Vybrať všetko">
-<!ENTITY calendar.selectall.key         "a">
-<!ENTITY calendar.selectall.accesskey      "a">
-
-<!ENTITY toolbarsMenu.label           "Panely nástrojov">
-<!ENTITY toolbarsMenu.accesskey         "n">
-
-<!ENTITY showStatusBarCmd.label         "Stavový riadok">
-<!ENTITY showStatusBarCmd.accesskey       "a">
-
-<!ENTITY showTaskBoxCmd.label          "Zoznam úloh">
-<!ENTITY showTaskBoxCmd.accesskey        "Z">
-
-<!ENTITY calendar.fullscreen.label       "Na celú obrazovku">
-<!ENTITY calendar.fullscreen.accesskey     "c">
-
-<!ENTITY calendar.addons.label         "Doplnky">
-<!ENTITY calendar.addons.accesskey       "D">
-
-<!ENTITY goMenu.label              "Prejsť na">
-<!ENTITY goMenu.accesskey            "r">
-
-<!ENTITY goDateCmd.label            "Dátum…">
-<!ENTITY goDateCmd.accesskey          "t">
-
-<!ENTITY toolsMenu.label            "Nástroje">
-<!ENTITY toolsMenu.accesskey          "N">
-
-<!ENTITY errorConsoleCmd.label         "Chybová konzola">
-<!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey       "K">
-
-<!ENTITY helpMenu.label             "Pomocník">
-<!ENTITY helpMenu.accesskey           "P">
-<!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows use "?"
-      for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
-<!ENTITY helpMenuWin.label           "Pomocník">
-<!ENTITY helpMenuWin.accesskey         "P">
-
-<!ENTITY fileMenu.label             "Súbor">
-<!ENTITY fileMenu.accesskey           "S">
-
-<!ENTITY editMenu.label             "Upraviť">
-<!ENTITY editMenu.accesskey           "U">
-
-<!ENTITY optionsCmd.label            "Možnosti…">
-<!ENTITY optionsCmd.accesskey          "M">
-
-<!ENTITY preferencesCmd.label          "Možnosti">
-<!ENTITY preferencesCmd.accesskey        "M">
-<!ENTITY preferencesCmdMac.label        "Možnosti…">
-<!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey      ",">
-<!ENTITY preferencesCmdMac.modifiers      "accel">
-
-<!ENTITY viewMenu.label             "Zobraziť">
-<!ENTITY viewMenu.accesskey           "Z">
-
-<!ENTITY releaseCmd.label            "Poznámky k vydaniu">
-<!ENTITY releaseCmd.accesskey          "P">
-
-<!ENTITY aboutCmd.label             "O programe &brandFullName;">
-<!ENTITY aboutCmd.accesskey           "m">
-
-<!ENTITY updateCmd.label            "Kontrola aktualizácií…">
-<!ENTITY updateCmd.accesskey          "a">
-
-<!ENTITY sunbird.export.calendar.label     "Exportovať kalendár…">
-<!ENTITY sunbird.export.calendar.accesskey   "E">
-
-<!-- Mac OS X "Window" menu items -->
-<!ENTITY windowMenu.label            "Okno">
-<!ENTITY minimizeWindow.label          "Minimalizovať">
-<!ENTITY zoomWindow.label            "Lupa">
-<!ENTITY minimizeWindow.key           "M">
-<!ENTITY bringAllToFront.label         "Preniesť všetko do popredia">
-
-<!-- Mac OS X Application menu items -->
-<!ENTITY servicesMenuMac.label     "Služby">
-<!ENTITY hideThisAppCmdMac.label    "Skryť &brandShortName;">
-<!ENTITY hideThisAppCmdMac.commandkey  "H">
-<!ENTITY hideThisAppCmdMac.modifiers  "accel">
-<!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label   "Skryť ostatné">
-<!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.commandkey "H">
-<!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.modifiers "accel,alt">
-<!ENTITY showAllAppsCmdMac.label    "Zobraziť všetko">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/sunbird/sunbird.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY sunbird.choosedate.button.tooltip         "Prejsť na dátum" >
-<!ENTITY sunbird.cut.button.tooltip            "Vystrihnúť" >
-<!ENTITY sunbird.copy.button.tooltip            "Kopírovať" >
-<!ENTITY sunbird.paste.button.tooltip           "Prilepiť" >
-<!ENTITY sunbird.print.button.tooltip           "Tlač kalendára" >
-<!ENTITY sunbird.delete.button.tooltip           "Odstrániť označenú úlohu" >
-<!ENTITY sunbird.remotereload.button.tooltip        "Aktualizovať všetky vzdialené kalendáre" >
-<!ENTITY sunbird.import.button.tooltip           "Importovať udalosti z lokálneho súboru" >
-<!ENTITY sunbird.export.button.tooltip           "Exportovať udalosti do lokálneho súboru" >
-<!ENTITY sunbird.subscribe.button.tooltip         "Odoberať súbor s kalendárom zo vzdialeného servera" >
-<!ENTITY sunbird.publish.button.tooltip          "Publikovať udalosti na vzdialený server" >
-<!ENTITY sunbird.unifinder.button.tooltip         "Hľadať a zobraziť udalosti" >
-<!ENTITY sunbird.edit.button.tooltip            "Upraviť zvolenú udalosť" >
-
-<!ENTITY sunbird.choosedate.button.label          "Vybrať dátum" >
-<!ENTITY sunbird.cut.button.label             "Vystrihnúť" >
-<!ENTITY sunbird.copy.button.label             "Kopírovať" >
-<!ENTITY sunbird.paste.button.label            "Prilepiť" >
-<!ENTITY sunbird.delete.button.label            "Odstrániť" >
-<!ENTITY sunbird.remotereload.button.label         "Aktualizovať" >
-<!ENTITY sunbird.import.button.label            "Import" >
-<!ENTITY sunbird.export.button.label            "Export" >
-<!ENTITY sunbird.subscribe.button.label          "Odber" >
-<!ENTITY sunbird.publish.button.label           "Publikovanie" >
-<!ENTITY sunbird.unifinder.button.label          "Hľadať udalosti" >
-<!ENTITY sunbird.edit.button.label             "Upraviť" >
-
-<!ENTITY sunbird.flat.topbar.choosedate          "Prejsť na dátum" >
-<!ENTITY sunbird.flat.topbar.dayview            "Denný pohľad" >
-<!ENTITY sunbird.flat.topbar.weekview           "Týždenný pohľad" >
-<!ENTITY sunbird.flat.topbar.monthview           "Mesačný pohľad" >
-<!ENTITY sunbird.flat.topbar.multiweekview         "Viactýždenný pohľad" >
-
-<!ENTITY sunbird.dayview.accesskey             "D" >
-<!ENTITY sunbird.weekview.accesskey            "T" >
-<!ENTITY sunbird.monthview.accesskey            "M" >
-<!ENTITY sunbird.multiweekview.accesskey          "V" >
-
-
-<!ENTITY sunbird.calendartab.label             "Dátum">
-<!ENTITY sunbird.listofcalendarstab.label         "Kalendáre">
-
-<!ENTITY sunbird.find.key                 "F">
-<!ENTITY sunbird.close.key                 "W">
-
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.label         "Počet týždňov" >
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.accesskey       "P" >
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.1           "1 týždeň" >
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.2           "2 týždne" >
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.3           "3 týždne" >
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.4           "4 týždne" >
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.5           "5 týždňov" >
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.6           "6 týždňov" >
-
-<!-- customizable toolbars -->
-<!ENTITY sunbird.context.customize.label          "Prispôsobiť…">
-<!ENTITY sunbird.context.customize.accesskey        "P">
-<!ENTITY sunbird.menu.customize.label           "Prispôsobiť panel nástrojov…">
-<!ENTITY sunbird.menu.customize.accesskey         "P">
-<!ENTITY sunbird.maintoolbar.name             "Hlavný panel nástrojov">
-<!ENTITY sunbird.maintoolbar.accesskey           "H">
-
-<!-- Sunbird Help -->
-<!ENTITY sunbird.help.label                "Obsah pomocníka">
-<!ENTITY sunbird.help.accesskey              "O">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY mainWindow.title                 "&brandFullName;">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/defines.inc
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-#filter emptyLines
-
-#define MOZ_LANGPACK_CREATOR Mozilla.sk
-
-# If non-English locales wish to credit multiple contributors, uncomment this
-# variable definition and use the format specified.
-#define MOZ_LANGPACK_CONTRIBUTORS <em:contributor>Branislav Rozbora</em:contributor> <em:contributor>Vlado Valaštiak</em:contributor>
-
-#unfilter emptyLines
deleted file mode 100644
--- a/calendar/extra-jar.mn
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# this is an empty file
-# locales can ship "extra" files from here, to ship a custom set
-# of files for the help system
-# do not put any blank lines in this file
deleted file mode 100644
--- a/calendar/installer/custom.properties
+++ /dev/null
@@ -1,70 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE:
-
-# This file must be saved as UTF8
-
-# Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
-# accesskey with an ampersand (e.g. &).
-
-# Do not replace $BrandShortName, $BrandFullName, or $BrandFullNameDA with a
-# custom string and always use the same one as used by the en-US files.
-# $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
-# for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
-# being used as an accesskey.
-
-# You can use \n to create a newline in the string but only when the string
-# from en-US contains a \n.
-
-CONTEXT_OPTIONS=$BrandShortName – &Možnosti
-CONTEXT_SAFE_MODE=$BrandShortName – &Núdzový režim
-SAFE_MODE=Núdzový režim
-OPTIONS_PAGE_TITLE=Typ inštalácie
-OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Výber typu inštalácie
-SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Nastavenie odkazov
-SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Vytvorenie ikon programu
-SUMMARY_PAGE_TITLE=Súhrn
-SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Pripravené na nainštalovanie $BrandShortNameu
-SUMMARY_INSTALLED_TO=$BrandShortName bude nainštalovaný do nasledujúceho priečinka:
-SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Na dokončenie inštalácie môže byť potrebné reštartovať počítač.
-SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Na dokončenie odinštalovania môže byť potrebné reštartovať počítač.
-SUMMARY_CLICK=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Inštalovať.
-LAUNCH_TEXT=&Spustiť $BrandShortName
-CREATE_ICONS_DESC=Vytvoriť ikony $BrandShortNameu:
-ICONS_DESKTOP=Na &pracovnej ploche
-ICONS_STARTMENU=V priečinku Programy po&nuky Štart
-ICONS_QUICKLAUNCH=Na paneli &Rýchle spustenie
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Ak chcete pokračovať v inštalácii, musí byť program $BrandShortName ukončený.\n\nUkončite $BrandShortName.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Ak chcete pokračovať v odinštalácii, musí byť program $BrandShortName ukončený.\n\nUkončite $BrandShortName.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=Program $BrandShortName je už spustený.\n\nPred spustením inštalovanej verzie ukončite $BrandShortName.
-WARN_WRITE_ACCESS=Nemáte povolené zapisovať do zadaného inštalačného priečinka.\n\nVyberte iný priečinok.
-WARN_DISK_SPACE=Na inštaláciu do zadaného priečinka nie je dostatok miesta.\n\nVyberte iné umiestnenie.
-WARN_MIN_SUPPORTED_OS_MSG=Ospravedlňujeme sa, $BrandShortName nemohol byť nainštalovaný. Táto verzia $BrandShortNameu vyžaduje ${MinSupportedVer} alebo novší.
-WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Na dokončenie odinštalovania programu $BrandShortName je potrebné reštartovať počítač. Chcete ho reštartovať teraz?
-WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Na dokončenie aktualizácie programu $BrandShortName je potrebné reštartovať počítač. Chcete ho reštartovať teraz?
-ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Chyba pri vytváraní priečinka:
-ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Kliknutím na tlačidlo Zrušiť ukončite inštaláciu alebo\nkliknutím na tlačidlo Znova pokus zopakujte.
-
-UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Odinštalovanie programu $BrandFullName
-UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Odstránenie $BrandFullNameu z počítača.
-UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=$BrandShortName bude odinštalovaný z nasledujúceho priečinka:
-UN_CONFIRM_CLICK=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Odinštalovať.
-
-BANNER_CHECK_EXISTING=Kontroluje sa existujúca inštalácia…
-
-STATUS_INSTALL_APP=Inštaluje sa $BrandShortName…
-STATUS_INSTALL_LANG=Inštalujú sa jazykové súbory (${AB_CD})…
-STATUS_UNINSTALL_MAIN=Odinštalováva sa $BrandShortName…
-STATUS_CLEANUP=Prebieha čistenie…
-
-# _DESC strings support approximately 65 characters per line.
-# One line
-OPTIONS_SUMMARY=Vyberte uprednostňovaný typ inštalácie a kliknite na tlačidlo Ďalej.
-# One line
-OPTION_STANDARD_DESC=$BrandShortName bude nainštalovaný s bežnými súčasťami.
-OPTION_STANDARD_RADIO=&Štandardná
-# Two lines
-OPTION_CUSTOM_DESC=Môžete vybrať jednotlivé súčasti, ktoré chcete nainštalovať. Odporúča sa skúseným používateľom.
-OPTION_CUSTOM_RADIO=&Prispôsobená
deleted file mode 100644
--- a/calendar/installer/mui.properties
+++ /dev/null
@@ -1,65 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# To make the l10n tinderboxen see changes to this file you can change a value
-# name by adding - to the end of the name followed by chars (e.g. Branding-2).
-
-# LOCALIZATION NOTE:
-
-# This file must be saved as UTF8
-
-# Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
-# accesskey with an ampersand (e.g. &).
-
-# Do not replace $BrandShortName, $BrandFullName, or $BrandFullNameDA with a
-# custom string and always use the same one as used by the en-US files.
-# $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
-# for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
-# being used as an accesskey.
-
-# You can use \n to create a newline in the string but only when the string
-# from en-US contains a \n.
-
-MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Víta vás sprievodca inštaláciou programu $BrandFullNameDA
-MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Tento sprievodca vás prevedie celou inštaláciou programu $BrandFullNameDA.\n\nPred spustením inštalácie sa odporúča ukončiť všetky ostatné aplikácie. Tým sa umožní aktualizácia dôležitých systémových súborov bez nutnosti reštartovania počítača.\n\n$_CLICK
-MUI_TEXT_LICENSE_TITLE=Licenčná zmluva
-MUI_TEXT_LICENSE_SUBTITLE=Pred inštaláciou programu $BrandFullNameDA si prečítajte nasledujúcu licenčnú zmluvu.
-MUI_INNERTEXT_LICENSE_TOP=Ďalšiu časť licencie zobrazíte stlačením klávesu Page Down.
-MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX=Ak súhlasíte s podmienkami tejto licencie, označte nižšie uvedené políčko. Ak chcete v inštalácii programu $BrandFullNameDA pokračovať, musíte dané podmienky akceptovať. $_CLICK
-MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE=Výber súčastí
-MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE=Vyberte súčasti programu $BrandFullNameDA, ktoré chcete nainštalovať.
-MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE=Popis
-MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO=Ak chcete vidieť popis položky, umiestnite nad jej názov kurzor myši.
-MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE=Výber inštalačného priečinka
-MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE=Vyberte priečinok, do ktorého chcete program $BrandFullNameDA nainštalovať.
-MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE=Inštalácia
-MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE=Počkajte prosím, kým sa $BrandFullNameDA nainštaluje.
-MUI_TEXT_FINISH_TITLE=Inštalácia kompletná
-MUI_TEXT_FINISH_SUBTITLE=Inštalácia bola úspešne dokončená.
-MUI_TEXT_ABORT_TITLE=Inštalácia prerušená
-MUI_TEXT_ABORT_SUBTITLE=Inštalácia nebola úspešne dokončená.
-MUI_BUTTONTEXT_FINISH=&Dokončiť
-MUI_TEXT_FINISH_INFO_TITLE=Dokončenie sprievodcu inštaláciou programu $BrandFullNameDA
-MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT=$BrandFullNameDA bol nainštalovaný do počítača.\n\nSprievodcu dokončíte kliknutím na tlačidlo Dokončiť.
-MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Na dokončenie inštalácie programu $BrandFullNameDA je potrebné reštartovať počítač. Chcete ho reštartovať teraz?
-MUI_TEXT_FINISH_REBOOTNOW=Reštartovať teraz
-MUI_TEXT_FINISH_REBOOTLATER=Reštartovať neskôr
-MUI_TEXT_STARTMENU_TITLE=Výber odkazu v ponuke Štart
-MUI_TEXT_STARTMENU_SUBTITLE=Vyberte priečinok v ponuke Štart, do ktorého budú umiestnené odkazy na program $BrandFullNameDA.
-MUI_INNERTEXT_STARTMENU_TOP=Vyberte priečinok ponuky Štart, v ktorom chcete mať uložené odkazy. Môžete tiež zadať názov nového priečinka, ktorý bude vytvorený.
-MUI_TEXT_ABORTWARNING=Naozaj chcete ukončiť inštaláciu programu $BrandFullName?
-MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Víta vás sprievodca odinštalovaním programu $BrandFullNameDA
-MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Tento sprievodca vás prevedie celým postupom odinštalovania programu $BrandFullNameDA.\n\nAk chcete v odinštalovaní programu $BrandFullNameDA pokračovať, musíte ho ukončiť.\n\n$_CLICK
-MUI_UNTEXT_CONFIRM_TITLE=$BrandFullNameDA – Odinštalovanie
-MUI_UNTEXT_CONFIRM_SUBTITLE=Odstránenie programu $BrandFullNameDA z počítača.
-MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_TITLE=Odinštalovanie
-MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE=Počkajte prosím, kým nebude $BrandFullNameDA odinštalovaný.
-MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE=Odinštalovanie kompletné
-MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE=Odinštalovanie bolo úspešne dokončené.
-MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE=Odinštalovanie prerušené
-MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE=Odinštalovanie nebolo dokončené.
-MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE=Dokončenie odinštalovania programu $BrandFullNameDA
-MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT=$BrandFullNameDA bol odinštalovaný z počítača.\n\nSprievodcu dokončíte kliknutím na tlačidlo Dokončiť.
-MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Dokončenie odinštalovania programu $BrandFullNameDA vyžaduje reštart počítača. Chcete teraz vykonať reštart?
-MUI_UNTEXT_ABORTWARNING=Naozaj chcete ukončiť odinštalovanie programu $BrandFullName?
deleted file mode 100644
--- a/calendar/installer/override.properties
+++ /dev/null
@@ -1,86 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE:
-
-# This file must be saved as UTF8
-
-# Accesskeys are defined by prefixing the letter that is to be used for the
-# accesskey with an ampersand (e.g. &).
-
-# Do not replace $BrandShortName, $BrandFullName, or $BrandFullNameDA with a
-# custom string and always use the same one as used by the en-US files.
-# $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
-# for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
-# being used as an accesskey.
-
-# You can use \n to create a newline in the string but only when the string
-# from en-US contains a \n.
-
-# Strings that require a space at the end should be enclosed with double
-# quotes and the double quotes will be removed. To add quotes to the beginning
-# and end of a strong enclose the add and additional double quote to the
-# beginning and end of the string (e.g. ""This will include quotes"").
-
-SetupCaption=Inštalátor programu $BrandFullName
-UninstallCaption=Odinštalátor programu $BrandFullName
-BackBtn=< &Naspäť
-NextBtn=&Ďalej >
-AcceptBtn=SÚHLASÍM s podmienkami tejto licenčnej zmluvy
-DontAcceptBtn=NESÚHLASÍM s podmienkami tejto licenčnej zmluvy
-InstallBtn=&Inštalovať
-UninstallBtn=&Odinštalovať
-CancelBtn=Zrušiť
-CloseBtn=&Zavrieť
-BrowseBtn=Pre&hľadávať…
-ShowDetailsBtn=Zobraziť po&drobnosti
-ClickNext=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.
-ClickInstall=Inštaláciu spustíte kliknutím na tlačidlo Inštalovať.
-ClickUninstall=Odinštalovanie spustíte kliknutím na tlačidlo Odinštalovať.
-Completed=Dokončené
-LicenseTextRB=Pred inštaláciou programu $BrandFullNameDA si prečítajte nasledujúcu licenčnú zmluvu. Ak súhlasíte so všetkými podmienkami tejto licencie, označte dole správnu možnosť. $_CLICK
-ComponentsText=Označte súčasti, ktoré chcete nainštalovať. Zrušte označenie nepotrebných súčastí. $_CLICK
-ComponentsSubText2_NoInstTypes=Vyberte požadované súčasti:
-DirText=$BrandFullNameDA bude nainštalovaný do nasledujúceho priečinka. Ak chcete použiť iný, kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte vhodný priečinok. $_CLICK
-DirSubText=Cieľový priečinok
-DirBrowseText=Výber priečinka pre inštaláciu $BrandFullNameDA v:
-SpaceAvailable="Dostupné miesto na disku: "
-SpaceRequired="Požadované miesto na disku: "
-UninstallingText=$BrandFullNameDA bude odinštalovaný z nasledujúceho priečinka. $_CLICK
-UninstallingSubText=Odinštalovanie z:
-FileError=Chyba otvárania súboru pre zápis: \r\n\r\n$0\r\n\r\nInštaláciu ukončíte kliknutím na tlačidlo Prerušiť\r\n, alebo zopakujete kliknutím na tlačidlo Znova.\r\nAk chcete vynechať tento súbor, kliknite na tlačidlo Ignorovať.
-FileError_NoIgnore=Chyba otvárania súboru pre zápis: \r\n\r\n$0\r\n\r\nAk chcete akciu zopakovať, stlačte tlačidlo Znova,\r\nalebo kliknutím na tlačidlo Zrušiť inštaláciu ukončite.
-CantWrite="Nemožno zapísať: "
-CopyFailed=Kopírovanie zlyhalo
-CopyTo="Kopírovanie do "
-Registering="Registrácia: "
-Unregistering="Rušenie registrácie: "
-SymbolNotFound="Nepodarilo sa nájsť symbol: "
-CouldNotLoad="Nepodarilo sa načítať: "
-CreateFolder="Vytváranie priečinka: "
-CreateShortcut="Vytváranie odkazov: "
-CreatedUninstaller="Vytváranie odinštalátora: "
-Delete="Odstránenie súboru: "
-DeleteOnReboot="Odstrániť pri reštarte: "
-ErrorCreatingShortcut="Chyba vytvárania odkazov: "
-ErrorCreating="Chyba pri vytváraní: "
-ErrorDecompressing=Chyba pri rozbaľovaní údajov! Poškodený inštalátor?
-ErrorRegistering=Chyba registrácie knižnice DLL
-ExecShell="Spustenie prostredia: "
-Exec="Spustenie: "
-Extract="Rozbalenie: "
-ErrorWriting="Rozbalenie: chyba zápisu do súboru "
-InvalidOpcode=Inštalátor je poškodený: nesprávny kontrolný kód
-NoOLE="Nenašlo sa OLE pre: "
-OutputFolder="Výstupný priečinok: "
-RemoveFolder="Odstránenie priečinka: "
-RenameOnReboot="Premenovanie pri reštarte: "
-Rename="Premenovanie: "
-Skipped="Preskočenie: "
-CopyDetails=Kopírovať podrobnosti do schránky
-LogInstall=Denník inštalačného procesu
-Byte=B
-Kilo=k
-Mega=M
-Giga=G
deleted file mode 100644
--- a/calendar/sunbird-l10n.js
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-#filter substitution
-
-# the default day to start the week on
-#0=Sunday 1=Monday 2=Tuesday 3=Wednesday 4=Thursday 5=Friday 6=Saturday
-pref("calendar.week.start", 1);
-
-# default days off (not in work week)
-pref("calendar.week.d0sundaysoff", true);
-pref("calendar.week.d1mondaysoff", false);
-pref("calendar.week.d2tuesdaysoff", false);
-pref("calendar.week.d3wednesdaysoff", false);
-pref("calendar.week.d4thursdaysoff", false);
-pref("calendar.week.d5fridaysoff", false);
-pref("calendar.week.d6saturdaysoff", true);
-
-pref("general.useragent.locale", "@AB_CD@");
-
-# categories
-pref("calendar.categories.names", "Výročie,Narodeniny,Jednanie,Telefonát,Klienti,Súťaže,Zákazník,Obľúbené,Sledovanie,Darček,Voľný čas,Nápady,Problémy,Stretnutie,Rôzne,Súkromné,Projekty,Sviatok,Stav,Dodávatelia,Cestovanie,Dovolenka");
deleted file mode 100644
--- a/calendar/updater/updater.ini
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-; This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-; License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-; file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-; This file is in the UTF-8 encoding
-[Strings]
-TitleText=Aktualizácia programu %MOZ_APP_DISPLAYNAME%
-InfoText=%MOZ_APP_DISPLAYNAME% inštaluje aktualizácie, po chvíli sa spustí…
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -1,12 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# Screen reader started/stopped
+screenReaderStarted = Čítačka obrazovky spustená
+screenReaderStopped = Čítačka obrazovky zastavená
+
+# Roles
 menubar    =    panel s ponukou
 scrollbar   =    posuvník
 grip      =    mriežka
 alert     =    upozornenie
 menupopup   =    vyskakovacia ponuka
 document    =    dokument
 pane      =    panel
 dialog     =    dialógové okno
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -1,16 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 malformedURI=Táto adresa URL je neplatná a nedá sa načítať.
 fileNotFound=Súbor %S nebol nájdený. Skontrolujte jeho umiestnenie a skúste znova.
 dnsNotFound=Server %S nebol nájdený. Skontrolujte jeho názov a skúste znova.
-protocolNotFound=%S nie je registrovaný protokol.
+unknownProtocolFound=Jeden z nasledovných protokolov (%S) nie je registrovaným protokolom alebo nie je povolený v tomto kontexte.
 connectionFailure=Pri pokuse o kontaktovanie servera %S došlo k odmietnutiu spojenia.
 netInterrupt=Pripojenie k %S bolo počas načítavania stránky prerušené. Mohlo byť prenesených niekoľko údajov.
 netTimeout=Server %S má príliš dlhú odozvu.
 redirectLoop=Limit počtu presmerovaní pre túto adresu URL vypršal. Požadovanú stránku nie je možné načítať. Toto môžu spôsobovať blokované cookies.
 confirmRepostPrompt=Ak chcete zobraziť túto stránku, informácie predtým odoslané touto aplikáciou musia byť odoslané znova. Ak znova odošlete údaje, každá akcia vykonaná vo formulári (ako vyhľadávanie alebo online objednávka) bude zopakovaná.
 resendButton.label=Znova odoslať
 unknownSocketType=Tento dokument sa nedá zobraziť, kým nenainštalujete Správcu súkromných kľúčov (PSM). Prevezmite a nainštalujte PSM a skúste to znova, alebo požiadajte o pomoc správcu systému.
 netReset=Pri načítaní stránky došlo k výpadku pripojenia k serveru.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -105,18 +105,16 @@ MediaLoadUnsupportedMimeType=Typ HTTP "Content-Type" "%1$S" nie je podporovaný. Načítanie média %2$S zlyhalo.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
 MediaLoadDecodeError=Médium %S nebolo možné dekódovať.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DOMException", "code" and "name"
 DOMExceptionCodeWarning=Používanie atribútu code pre DOMException je zavrhnuté. Používajte radšej atribút name.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "__exposedProps__"
 NoExposedPropsWarning=Odovzdávanie chrome JS objektov do obsahu bez použitia __exposedProps__ je nebezpečné a zavrhnuté. Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en/XPConnect_wrappers.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
 MutationEventWarning=Použitie udalostí typu 'Mutation Events' je zavrhnuté. Používajte radšej MutationObserver.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Blob", "mozSlice", or "slice"
-MozSliceWarning=Použitie mozSlice na objekte typu Blob je zavrhnuté. Používajte radšej slice.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
 ComponentsWarning=Objekt Components je zavrhnutý. Čoskoro bude odstránený.
 PluginHangUITitle=Upozornenie: zásuvný modul neodpovedá
 PluginHangUIMessage=Zásuvný modul %S je buď zaneprázdnený alebo prestal reagovať. Teraz ho môžete zastaviť alebo počkať, či nezačne opäť reagovať.
 PluginHangUIWaitButton=Počkať
 PluginHangUIStopButton=Zastaviť zásuvný modul
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozHidden", "mozVisibilityState", "hidden", or "visibilityState"
 PrefixedVisibilityApiWarning='mozHidden' a 'mozVisibilityState' sú zavrhnuté. Používajte radšej 'hidden' a 'visibilityState'.
@@ -139,8 +137,11 @@ UseOfCaptureEventsWarning=Používanie captureEvents() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód a používajte radšej metódu addEventListener() zo špecifikácie DOM 2. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "releaseEvents()" or "removeEventListener()"
 UseOfReleaseEventsWarning=Používanie releaseEvents() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód a používajte radšej metódu removeEventListener() zo špecifikácie DOM 2. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "document.load()" or "XMLHttpRequest"
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Udalosť Document.load() je zavrhnutá. Aktualizujte svoj kód použitím objektu DOM XMLHttpRequest. Ďalšie informácie získate na stránke https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.showModalDialog()" or "window.open()" 
 ShowModalDialogWarning=Používanie window.showModalDialog() je zavrhnuté. Používajte radšej window.open(). Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window.open
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window._content" or "window.content"
 Window_ContentWarning=Používanie window._content je zavrhnuté. Používajte radšej window.content.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
+SyncXMLHttpRequestWarning=Synchrónna požiadavka XMLHttpRequest je v hlavnom vlákne zavrhnutá kvôli jej nežiadúcim účinkom na koncového používateľa. Ďalšie informácie na http://xhr.spec.whatwg.org/
+ImplicitMetaViewportTagFallback=Nebola nájdená značka meta-viewport. Túto značku je potrebné explicitne špecifikovať, aby sa zabránilo neočakávaným zmenám správania v budúcich verziách. Ďalšie informácie na https://developer.mozilla.org/en/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -2,8 +2,10 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 ImageMapRectBoundsError=Atribút "coords" príkazu <area shape="rect"> nie je vo formáte "left,top,right,bottom".
 ImageMapCircleWrongNumberOfCoords=Atribút "coords" príkazu <area shape="circle"> nie je v požadovanom formáte "center-x,center-y,radius".
 ImageMapCircleNegativeRadius=Atribút "coords" príkazu <area shape="circle"> má záporný polomer.
 ImageMapPolyWrongNumberOfCoords=Atribút "coords" príkazu <area shape="poly"> nie je v požadovanom formáte "x1,y1,x2,y2 …".
 ImageMapPolyOddNumberOfCoords=Atribútu "coords" s príkazom <area shape="poly"> chýba posledná súradnica "y". Správny formát je "x1,y1,x2,y2 …".
+
+TablePartRelPosWarning=Relatívne umiestňovanie riadkov a skupín riadkov tabuliek je teraz podporované. Táto stránka môže vyžadovať aktualizáciu, pretože môžete byť závislá na tejto funkcii.
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -45,18 +45,18 @@
 ">
 
 <!ENTITY netReset.title "Chyba: Spojenie prerušené">
 <!ENTITY netReset.longDesc "<p>Spojenie bolo nečakane prerušené počas pripájania alebo počas prenosu údajov. Dôvodom môže byť chyba siete niekde na ceste medzi počítačom a serverom. Ak problém pretrváva, preštudujte dokumentáciu alebo sa poraďte so svojím správcom siete alebo poskytovateľom internetu (ISP).</p>">
 
 <!ENTITY netTimeout.title "Chyba: Čas vypršal">
 <!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>Vypršal čas pri pokuse o pripojenie na zadaný server. Server môže byť preťažený, alebo preťaženie siete spôsobuje prílišné omeškanie dát. Ak sa dá predpokladať, že server je preťažený, skúste pred ďalším pokusom o pripojenie chvíľu počkať. Pokiaľ budú problémy pretrvávať, kontaktujte svojho správcu siete alebo poskytovateľa pripojenia.</p>">
 
-<!ENTITY protocolNotFound.title "Chyba: Neznámy protokol">
-<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "<p>Adresa (URL) sa začína protokolom, ktorý prehliadač nepozná. Protokol je reťazec na začiatku adresy, ako napríklad http: alebo ftp:, ktorý hovorí prehliadaču, ako sa má pripojiť ku serveru. V tomto prípade je protokol neznámy, takže pripojenie nie je možné. Skontrolujte, či je URL v poriadku a skúste to znovu.</p>">
+<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Chyba: Neznámy protokol">
+<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<p>Adresa (URL) sa začína protokolom, ktorý prehliadač nepozná. Protokol je reťazec na začiatku adresy, ako napríklad http: alebo ftp:, ktorý hovorí prehliadaču, ako sa má pripojiť ku serveru. V tomto prípade je protokol neznámy, takže pripojenie nie je možné. Skontrolujte, či je URL v poriadku a skúste to znovu.</p>">
 
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "Chyba: Proxy server odmietol spojenie">
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>Prehliadač je nakonfigurovaný na používanie proxy servera, ale tento odmietol pripojenie.</p><ul><li>Skontrolujte nastavenia proxy servera v prehliadači a skúste to znova.</li><li>Proxy nemohol vytvoriť pripojenie k počítačovej sieti.</li><li>Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, svojho správcu siete alebo poskytovateľa Internetu.</li></ul>">
 
 <!ENTITY proxyResolveFailure.title "Chyba: Proxy server nenájdený">
 <!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>Prehliadač je nakonfigurovaný na používanie proxy servera, ale tento nebol na sieti nájdený.</p><ul><li>Skontrolujte nastavenia proxy servera v prehliadači a skúste to znovu.</li><li>Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, svojho správcu siete alebo poskytovateľa Internetu.</li></ul>">
 
 <!ENTITY redirectLoop.title "Chyba: Slučka pri presmerovaní">
--- a/dom/chrome/security/csp.properties
+++ b/dom/chrome/security/csp.properties
@@ -23,16 +23,19 @@ couldNotParseReportURI = Nebolo možné spracovať správu: %1$S
 # %1$S is the unknown directive
 couldNotProcessUnknownDirective = Nebolo možné spracovať neznámu direktívu '%1$S'
 # LOCALIZATION NOTE (ignoringUnknownOption):
 # %1$S is the option that could not be understood
 ignoringUnknownOption = Ignoruje sa neznáma voľba %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (reportURInotHttpsOrHttp2):
 # %1$S is the ETLD of the report URI that is not HTTP or HTTPS
 reportURInotHttpsOrHttp2 = Adresa pre správy (%1$S) musí používať HTTP alebo HTTPS.
+# LOCALIZATION NOTE (reportURInotInReportOnlyHeader):
+# %1$S is the ETLD of the page with the policy
+reportURInotInReportOnlyHeader = Táto stránka (%1$S) má politiku Report-Only, avšak bez adresy 'report URI'. CSP nebude blokovať jej porušenia, ani ich nebude hlásiť.
 # LOCALIZATION NOTE (pageCannotSendReportsTo):
 # %1$S is the URI of the page with the policy
 # %2$S is the report URI that could not be used
 pageCannotSendReportsTo = stránka na adrese %1$S nemôže odosielať správy na adresu %2$S
 allowOrDefaultSrcRequired = Direktíva 'allow' alebo 'default-src' je vyžadovaná, ale nebola nájdená. Použije sa "default-src 'none'"
 # LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
 # %1$S is the CSP Source that could not be parsed
 failedToParseUnrecognizedSource = Nepodarilo sa spracovať nerozpoznaný zdroj %1$S
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -30,8 +30,9 @@
 <!ENTITY button.removeFeed.accesskey "d">
 <!ENTITY button.importOPML.label   "Importovať">
 <!ENTITY button.importOPML.accesskey "I">
 <!ENTITY button.exportOPML.label   "Exportovať">
 <!ENTITY button.exportOPML.accesskey "E">
 <!ENTITY button.exportOPML.tooltip  "Exportovať kanály vrátane súborovej štruktúry. Pomocou skratiek Ctrl+kliknutie alebo Ctrl+enter je možné kanály vyexportovať ako zoznam.">
 
 <!ENTITY cmd.close.commandKey    "w">
+<!ENTITY button.close.label     "Zavrieť">
--- a/mail/chrome/messenger/chat.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/chat.properties
@@ -83,12 +83,19 @@ buddytooltip.account=Účet
 # LOCALIZATION NOTE (today, yesterday):
 # These 3 strings are used to display when previous conversations happened.
 # In 'today' and 'yesterday', %S is replaced with the time.
 today=Dnes o %S
 yesterday=Včera o %S
 # LOCALIZATION NOTE (dateTime):
 # %1$S is the date, %2$S is the date.
 dateTime=%1$S %2$S
+
+#LOCALIZATION NOTE
+# These are special entries in the log tree for the corresponding days.
 log.today=Dnes
 log.yesterday=Včera
-log.lastWeek=Minulý týždeň
-log.twoWeeksAgo=Pred dvoma týždňami
+
+#LOCALIZATION NOTE
+# These are special groups in the log tree for the last 3-7 days and
+# the last 8-14 days.
+log.currentWeek=Tento týždeň
+log.previousWeek=Minulý týždeň
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -889,8 +889,11 @@
 <!ENTITY servicesMenuMac.label     "Služby">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.label    "Skryť &brandShortName;">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.commandkey  "H">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.modifiers  "accel">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label   "Skryť ostatné">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.commandkey "H">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.modifiers "accel,alt">
 <!ENTITY showAllAppsCmdMac.label    "Zobraziť všetko">
+
+<!-- Mac OS X Dock Icon pop-up menu -->
+<!ENTITY dockOptions.label       "Nastavenia ikony aplikácie…">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -306,30 +306,30 @@ nocachedbodytitle=<TITLE>Na zobrazenie tejto správy prejsť do režimu online</TITLE>\n
 
 # mailWindowOverlay.js
 confirmUnsubscribeTitle=Potvrdenie odhlásenia
 confirmUnsubscribeText=Naozaj chcete odhlásiť odoberanie správ z %S?
 confirmUnsubscribeManyText=Naozaj sa chcete odhlásiť z odberu týchto diskusných skupín?
 restoreAllTabs=Obnoviť všetky karty
 
 # LOCALIZATION NOTE(junkBarMessage): %S is brand
-junkBarMessage=%S si myslí, že táto správa je nevyžiadaná.
+junkBarMessage=%S si myslí, že táto správa je nevyžiadaná
 junkBarButton=Nie je nevyžiadaná
 junkBarButtonKey=N
 junkBarInfoButton=Ďalšie informácie
 junkBarInfoButtonKey=a
 
 # LOCALIZATION NOTE(remoteContentBarMessage): %S is brand
-remoteContentBarMessage=Na ochranu vášho súkromia %S v tejto správe zablokoval vzdialený obsah.
+remoteContentBarMessage=Na ochranu vášho súkromia %S v tejto správe zablokoval vzdialený obsah
 remoteContentPrefLabel=Možnosti
 remoteContentPrefAccesskey=M
 remoteContentPrefLabelUnix=Možnosti
 remoteContentPrefAccesskeyUnix=M
 
-phishingBarMessage=Toto môže byť podvodná správa.
+phishingBarMessage=Toto môže byť podvodná správa
 phishingBarPrefLabel=Možnosti
 phishingBarPrefAccesskey=M
 phishingBarPrefLabelUnix=Možnosti
 phishingBarPrefAccesskeyUnix=M
 
 mdnBarIgnoreButton=Ignorovať žiadosť
 mdnBarIgnoreButtonKey=I
 mdnBarSendReqButton=Odoslať potvrdenie
@@ -513,19 +513,19 @@ moveToFolderAgainAccessKey=u
 # should have the same value as moveToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
 copyToFolderAgain=Znova kopírovať do priečinka "%1$S"
 copyToFolderAgainAccessKey=u
 
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
 alwaysLoadRemoteContentForSender2=Vždy načítať vzdialený obsah z %1$S
 
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
-mdnBarMessageNormal=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy.
+mdnBarMessageNormal=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
-mdnBarMessageAddressDiffers=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy (na e-mailovú adresu %2$S).
+mdnBarMessageAddressDiffers=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy (na e-mailovú adresu %2$S)
 
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Potvrdenie
 emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Nabudúce sa už nepýtať
 emptyTrashTitle=Potvrdenie
 emptyTrashMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
 emptyTrashDontAsk=Nabudúce sa už nepýtať
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -232,17 +232,18 @@ 12599=Server SMTP %S nepodporuje zvolenú metódu overenia. Zmeňte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Server pre odosielanie pošty (SMTP)'.
 12600=Nebolo možné overenie na serveri SMTP %S. Server nepodporuje žiadnu metódu overenia (SMTP-AUTH), ale vy ste zvolili jej použitie. Zmeňte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Server pre odosielanie pošty (SMTP)' na 'Žiadne' alebo kontaktujte poskytovateľa e-mailovej služby.
 
 ## @name NS_ERROR_ILLEGAL_LOCALPART
 # LOCALIZATION NOTE (errorIllegalLocalPart): %s is an email address with an illegal localpart
 errorIllegalLocalPart=V časti adresy príjemcu %s sa nachádzajú nepodporované znaky mimo sady ASCII. Upravte adresu a skúste to znova.
 
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Uloženie správy
-saveDlogMessage=Správa nebola odoslaná. Chcete ju uložiť do priečinka s návrhmi?
+## LOCALIZATION NOTE (SaveDlogMessages): %1$S is folder name
+saveDlogMessages=Správa nebola odoslaná. Chcete ju uložiť do priečinka s návrhmi (%1$S)?
 
 ## generics string
 defaultSubject=(bez predmetu)
 chooseFileToAttach=Priložiť súbor
 
 # LOCALIZATION NOTE (chooseFileToAttachViaCloud): %1$S is the cloud
 # provider to save the file to.
 chooseFileToAttachViaCloud=Priložiť súbor využitím služby %1$S
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/msgFolderPickerOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- Labels -->
-<!ENTITY filemessageschoosethis.label "zvoliť tento priečinok">
-<!ENTITY recentfolders.label      "Naposledy použité">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -69,19 +69,16 @@
 <!ENTITY updateCheck.label        "Vyhľadávať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť zvoliť, či sa nainštalujú">
 <!ENTITY updateCheck.accesskey      "k">
 <!ENTITY updateManual.label       "Nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa z dôvodu zníženej bezpečnosti)">
 <!ENTITY updateManual.accesskey     "N">
 <!ENTITY updateAutoAddonWarn.label    "Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky">
 <!ENTITY updateAutoAddonWarn.accesskey  "U">
 <!ENTITY updateHistory.label       "Zobraziť históriu aktualizácií">
 <!ENTITY updateHistory.accesskey     "Z">
-<!ENTITY updateOthers.label       "Automaticky aktualizovať:">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate3.label    "Doplnky">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate3.accesskey  "D">
 
 <!ENTITY useService.label        "Na inštaláciu aktualizácií použiť službu na pozadí">
 <!ENTITY useService.accesskey      "k">
 
 <!-- Networking and Disk Space -->
 <!ENTITY showSettings.label       "Nastavenia…">
 <!ENTITY showSettings.accesskey     "N">
 <!ENTITY proxiesConfigure.label     "Nastaviť spôsob, akým sa &brandShortName; pripája k sieti Internet">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/dockoptions.dtd
@@ -0,0 +1,15 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY dockOptionsDialog.title        "Nastavenia ikony aplikácie">
+<!ENTITY window.macWidth            "35em">
+
+<!ENTITY bounceSystemDockIcon.label      "Animovať ikonu aplikácie po prijatí novej správy">
+<!ENTITY bounceSystemDockIcon.accesskey    "A">
+<!ENTITY newMessagesCountDock.label      "Počet nových správ">
+<!ENTITY newMessagesCountDock.accesskey    "P">
+<!ENTITY showAllUnreadMessagesCount.label   "Počet neprečítaných správ">
+<!ENTITY showAllUnreadMessagesCount.accesskey "n">
+<!ENTITY dockIconBadge.label          "Ikona notifikácie">
+<!ENTITY dockIconShow.label          "Šírka ikony notifikácie:">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
@@ -5,18 +5,19 @@
 <!ENTITY messengerStartPage.label     "Úvodná stránka &brandShortName;u">
 <!ENTITY enableStartPage.label      "Pri štarte &brandShortName;u zobraziť stránku v oblasti správy">
 <!ENTITY enableStartPage.accesskey    "z">
 <!ENTITY location.label          "Adresa:">
 <!ENTITY location1.accesskey       "A">
 <!ENTITY useDefault.label         "Obnoviť predvolenú">
 <!ENTITY useDefault.accesskey       "d">
 
-<!ENTITY bounceSystemDockIcon.label    "Animovať ikonu v doku">
-<!ENTITY bounceSystemDockIcon.accesskey  "m">
+<!ENTITY changeDockIconOptions.label   "Zmena nastavení ikony aplikácie">
+<!ENTITY dockOptions.label        "Nastavenia ikony aplikácie…">
+<!ENTITY dockOptions.accesskey      "e">
 
 <!ENTITY newMessagesArrive.label     "Pri prijatí novej správy">
 <!ENTITY playSound.label         "Prehrať zvuk">
 <!ENTITY playSound1.accesskey       "h">
 <!ENTITY showAnimatedAlert.label     "Zobraziť upozornenie">
 <!ENTITY showAnimatedAlert.accesskey   "b">
 <!ENTITY customizeMailAlert.label     "Prispôsobiť…">
 <!ENTITY customizeMailAlert.accesskey   "o">
--- a/mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
@@ -42,23 +42,16 @@
   (currently displayed as a push-pin). When active, the sticky button
   causes the current filter settings to be retained when the user changes
   folders or opens new tabs. (When inactive, only the state of the text
   filters are propagated between folder changes and when opening new tabs.)
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.sticky.tooltip
     "Pri prepínaní priečinkov ponechať filter aktívny">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.barLabel.label):
-   The text to display on the quick filter bar, labeling it. This should
-   ideally be as short as possible.
-   -->
-<!ENTITY quickFilterBar.barLabel.label
-     "Rýchly filter:">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.unread.label):
   The label for the filter button that causes us to filter results to only
   include unread messages.
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.unread.label
     "Neprečítané">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.unread.tooltip):
--- a/mail/chrome/messenger/tabmail.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/tabmail.dtd
@@ -1,6 +1,9 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY closeTab.label      "Zavrieť kartu">
 <!ENTITY listAllTabs.label    "Zoznam všetkých kariet">
+<!-- LOCALIZATION NOTE(defaultTabTitle.label): This is the default tab
+   title to show when the tab has no title. -->
+<!ENTITY defaultTabTitle.label  "Domov">
--- a/mail/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mail/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -77,18 +77,18 @@
 ">
 
 <!ENTITY netReset.title "Výpadok pripojenia">
 <!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netTimeout.title "Čas pripojenia vypršal">
 <!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
-<!ENTITY protocolNotFound.title "Adresa nebola rozpoznaná">
-<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "
+<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Adresa nebola rozpoznaná">
+<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Na otvorenie tejto adresy možno bude potrebné nainštalovať ďalší softvér.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "Server proxy odmieta pripojenia">
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
 <ul>
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -49,50 +49,65 @@
 <!ENTITY go "Prejsť">
 <!ENTITY search "Hľadať">
 <!ENTITY reload "Obnoviť">
 <!ENTITY forward "Dopredu">
 <!ENTITY menu "Ponuka">
 <!ENTITY back "Naspäť">
 <!ENTITY stop "Zastaviť">
 <!ENTITY site_security "Zabezpečenie stránky">
+<!ENTITY save "Uložiť">
 
 <!ENTITY close_tab "Zavrieť kartu">
 <!ENTITY one_tab "1 karta">
 <!-- Localization note (num_tabs2) : Number of tabs is always more than one.
   We can't use android plural forms, sadly. See bug #753859. -->
 <!ENTITY num_tabs2 "Počet kariet: &formatD;">
 <!ENTITY new_tab_opened "Nová karta otvorená">
 
 <!ENTITY settings "Nastavenia">
 <!ENTITY settings_title "Nastavenia">
 <!ENTITY pref_category_advanced "Rozšírené">
 <!ENTITY pref_category_customize "Prispôsobenie">
 <!ENTITY pref_category_search3 "Vyhľadávanie">
+<!ENTITY pref_category_search_summary "Prispôsobte si vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY pref_category_display "Zobrazovanie">
 <!ENTITY pref_category_privacy_short "Súkromie">
 <!ENTITY pref_category_vendor "&vendorShortName;">
 <!ENTITY pref_category_datareporting "Odosielanie údajov">
 <!ENTITY pref_category_installed_search_engines "Nainštalované vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY pref_category_add_search_providers "Pridať ďalšie vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY pref_category_search_restore_defaults "Obnoviť vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY pref_search_restore_defaults "Obnoviť predvolené">
 <!ENTITY pref_search_restore_defaults_summary "Obnoviť predvolené">
-<!-- Localization note (pref_search_tip) : "TIP" as in "hint", "clue" etc. Displayed as an
+<!-- Localization note (pref_search_hint) : "TIP" as in "hint", "clue" etc. Displayed as an
   advisory message on the customise search providers settings page explaining how to add new
-   search providers.-->
-<!ENTITY pref_search_tip "Tip: akúkoľvek stránku pridáte dlhým podržaním jej vyhľadávacieho poľa.">
+   search providers.
+   The &formatI; in the string will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
+   it is applicable. -->
+<!ENTITY pref_search_hint "Tip: akúkoľvek stránku pridáte dlhým podržaním jej vyhľadávacieho poľa a následne ťuknutím na ikonu &formatI;.">
 <!ENTITY pref_category_devtools "Vývojárske nástroje">
 <!ENTITY pref_developer_remotedebugging "Vzdialené ladenie">
 <!ENTITY pref_developer_remotedebugging_docs "Ďalšie informácie">
 <!ENTITY pref_remember_signons "Pamätať si heslá">
 
 <!ENTITY pref_category_home "Domov">
+<!ENTITY pref_category_home_summary "Prispôsobte si úvodnú obrazovku">
 <!ENTITY pref_category_home_panels "Panely">
-
+<!ENTITY pref_home_add_panel "Pridať panel">
+<!ENTITY home_add_panel_title "Pridať nový panel">
+<!ENTITY home_add_panel_empty "Ospravedlňujeme sa, nebolo možné nájsť žiadne panely vhodné na pridanie.">
+<!ENTITY pref_category_home_content_settings "Nastavenia obsahu">
+<!ENTITY pref_home_updates "Automatické aktualizácie">
+<!ENTITY pref_home_updates_enabled "Povolené">
+<!ENTITY pref_home_updates_wifi "Len cez Wi-Fi">
+<!-- Localization note (home_add_panel_installed):
+   The &formatS; will be replaced with the name of the new panel the user just
+   selected to be added to the home page. -->
+<!ENTITY home_add_panel_installed "Panel \'&formatS;\' pridaný na úvodnú stránku">
 <!-- Localization note: These are shown in the left sidebar on tablets -->
 <!ENTITY pref_header_customize "Prispôsobenie">
 <!ENTITY pref_header_display "Zobrazovanie">
 <!ENTITY pref_header_privacy_short "Súkromie">
 <!ENTITY pref_header_help "Pomocník">
 <!ENTITY pref_header_vendor "&vendorShortName;">
 <!ENTITY pref_header_devtools "Vývojárske nástroje">
 
@@ -206,16 +221,17 @@ size. -->
 <!ENTITY char_encoding "Kódovanie znakov">
 
 <!ENTITY share "Zdieľať">
 <!ENTITY share_title "Zdieľať cez">
 <!ENTITY share_image_failed "Nie je možné zdieľať tento obrázok">
 <!ENTITY save_as_pdf "Uložiť ako PDF">
 <!ENTITY find_in_page "Hľadať na stránke">
 <!ENTITY desktop_mode "Plná verzia stránky">
+<!ENTITY page "Stránka">
 <!ENTITY tools "Nástroje">
 <!ENTITY new_tab "Nová karta">
 <!ENTITY new_private_tab "Nová súkromná karta">
 <!ENTITY close_all_tabs "Zavrieť všetky karty">
 <!ENTITY tabs_normal "Karty">
 <!ENTITY tabs_private "Súkromné">
 <!ENTITY tabs_synced "Synchronizované">
 <!ENTITY set_image_fail "Nie je možné nastaviť obrázok">
@@ -269,16 +285,17 @@ size. -->
 
 <!-- Localization note (site_settings_*) : These strings are used in the "Site Settings"
   dialog that appears after selecting the "Edit Site Settings" context menu item. -->
 <!ENTITY site_settings_title3    "Nastavenia stránky">
 <!ENTITY site_settings_cancel    "Zrušiť">
 <!ENTITY site_settings_clear    "Vymazať">
 <!ENTITY site_settings_no_settings "Nie sú uložené žiadne údaje.">
 
+<!ENTITY reading_list_add "Pridať do Zoznamu na prečítanie">
 <!ENTITY reading_list_added "Stránka pridaná do Zoznamu na prečítanie">
 <!ENTITY reading_list_removed "Stránka bola odstránená zo Zoznamu na prečítanie">
 <!ENTITY reading_list_failed "Pridanie stránky do Zoznamu na prečítanie sa nepodarilo">
 <!ENTITY reading_list_duplicate "Stránka sa už nachádza v Zozname na prečítanie">
 
 <!-- Localization note : These strings are used as alternate text for accessibility.
   They are not visible in the UI. -->
 <!ENTITY page_action_dropmarker_description "Ďalšie akcie">
@@ -304,25 +321,29 @@ size. -->
 <!ENTITY home_history_title "História">
 <!ENTITY home_bookmarks_empty "Tu sa zobrazujú uložené záložky">
 <!ENTITY home_last_tabs_title "Karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY home_last_tabs_open "Otvoriť všetky karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY home_last_tabs_empty "Tu sa zobrazujú karty otvorené pri ukončení poslednej relácie">
 <!ENTITY home_most_recent_title "Najnovšie">
 <!ENTITY home_most_recent_empty "Tu sa zobrazujú naposledy navštívené stránky">
 <!ENTITY home_reading_list_empty "Tu sa zobrazujú články uložené na neskôr">
-<!-- Localization note (home_reading_list_hint): The "TIP" string is synonymous to "hint", "clue", etc. This string is displayed
+<!-- Localization note (home_reading_list_hint2): The "TIP" string is synonymous to "hint", "clue", etc. This string is displayed
   as an advisory message on how to add content to the reading list when the reading list empty.
-   The "&#37;I" in the string will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
-   it is applicable. Please keep the spacing around the "&#37;I" string. -->
-<!ENTITY home_reading_list_hint "Tip: články si môžete pridávať do zoznamu na prečítanie podržaním ikony &#37;I, keď sa táto zobrazí v titulku okna.">
+   The placeholder &formatI; will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
+   it is applicable. -->
+<!ENTITY home_reading_list_hint2 "Tip: články si môžete pridávať do zoznamu na prečítanie podržaním ikony &formatI;, keď sa táto zobrazí v titulku okna.">
 <!-- Localization note (home_reading_list_hint_accessible): This string is used
   as alternate text for accessibility. It is not visible in the UI. -->
 <!ENTITY home_reading_list_hint_accessible "Tip: články si môžete pridávať do zoznamu na prečítanie podržaním tlačidla tohto režimu, keď sa toto zobrazí v titulku okna.">
 
+<!-- Localization note (home_default_empty): This string is used as the default text when there
+   is no data to show in an about:home panel that was created by an add-on. -->
+<!ENTITY home_default_empty "Pre tento panel nebol nájdený žiadny obsah.">
+
 <!ENTITY pin_site_dialog_hint "Zadajte kľúčové slovo vyhľadávania">
 
 <!ENTITY filepicker_title "Výber súboru">
 <!ENTITY filepicker_audio_title "Vyberte alebo nahrajte zvuk">
 <!ENTITY filepicker_image_title "Vyberte alebo spravte snímku">
 <!ENTITY filepicker_video_title "Vyberte alebo natočte video">
 
 <!-- Site identity popup -->
@@ -353,19 +374,17 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY private_data_fail "Niektoré súkromné údaje nemohli byť odstránené">
 
 <!ENTITY bookmarkhistory_button_import "Importovať">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_both "Importujú sa záložky a história z Androidu">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_bookmarks "Importujú sa záložky z Androidu">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_history "Importuje sa história z Androidu">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_wait "Čakajte, prosím…">
 
-<!-- Localization note (suggestions_prompt2): The placeholder &formatS; will be
-   replaced with the name of the search engine. -->
-<!ENTITY suggestions_prompt2 "Chcete zapnúť zobrazovanie návrhov vyhľadávania v module &formatS;?">
+<!ENTITY suggestions_prompt3 "Chcete zapnúť zobrazovanie návrhov vyhľadávania?">
 
 <!-- Localization note (suggestion_for_engine): The placeholder &formatS1; will be
   replaced with the name of the search engine. The placeholder &formatS2; will be
   replaced with the search query. -->
 <!ENTITY suggestion_for_engine "Vyhľadať &formatS2; pomocou &formatS1;">
 
 <!ENTITY webapp_generic_name "Aplikácia">
 
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -100,66 +100,64 @@
 <!ENTITY sync.title.send.tab.label 'Odoslať kartu na zariadenia'>
 <!ENTITY sync.button.send.label 'Odoslať'>
 <!ENTITY sync.button.set.up.sync.label 'Nastaviť službu &syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY sync.title.redirect.to.set.up.sync.label 'Nastavenie služby &syncBrand.shortName.label; na odosielanie kariet'>
 <!ENTITY sync.text.redirect.to.set.up.sync.label 'Nastavenie služby &syncBrand.fullName.label; na tomto zariadení na odosielanie kariet na ďalšie zariadenia.'>
 <!ENTITY sync.text.tab.sent.label 'Karta bola odoslaná!'>
 <!ENTITY sync.text.tab.not.sent.label 'Pri odosielaní karty sa vyskytla chyba.'>
 
-<!-- Firefox account strings. -->
-
-<!-- Localization note: these describe icons and graphics, and are
-   consumed by assistive devices. -->
-<!ENTITY fxaccount_checkbox_contentDescription2 'Obrázok checkboxu pre Firefox accounts'>
-<!ENTITY fxaccount_icon_contentDescription2 'Ikona Firefox accounts'>
-<!ENTITY fxaccount_intro_contentDescription2 'Obrázok úvodu k Firefox accounts'>
-<!ENTITY fxaccount_mail_contentDescription2 'Obrázok obálky Firefox accounts'>
+<!-- Firefox Account strings. -->
 
 <!-- Localization note: these are shown in all screens that query the
   user for an email address and password. Hide and show are button
   labels. -->
 <!ENTITY fxaccount_email_hint 'E-mail'>
 <!ENTITY fxaccount_password_hint 'Heslo'>
 <!ENTITY fxaccount_password_hide 'Skryť'>
 <!ENTITY fxaccount_password_show 'Zobraziť'>
 
 <!-- Localization note: these are shown in screens after the user has
   created or signed in to an account, and take the user back to
   Firefox. -->
 <!ENTITY fxaccount_back_to_browsing 'Naspäť na prehliadanie'>
 
-<!ENTITY fxaccount_policy_linktos 'podmienkami používania služby'>
-<!ENTITY fxaccount_policy_linkprivacy 'zásadami ochrany súkromia'>
+<!-- Localization note: the following two strings are interpolated
+   into fxaccount_create_account_policy_text2; see note for that
+   string as well. Compare fxaccount_status_{linktos,linkprivacy}:
+   these strings are separated to accommodate languages that decline
+   the two uses differently. -->
+<!ENTITY fxaccount_policy_linktos 'Podmienkami používania služby'>
+<!ENTITY fxaccount_policy_linkprivacy 'Zásadami ochrany súkromia'>
 
 <!ENTITY fxaccount_getting_started_welcome_to_sync 'Víta Vás &syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY fxaccount_getting_started_description 'Prihláste sa a môžete synchronizovať svoje karty, záložky, heslá a ďalšie.'>
 <!ENTITY fxaccount_getting_started_get_started 'Poďme na to'>
 <!ENTITY fxaccount_getting_started_old_firefox 'Používate staršiu verziu služby &syncBrand.shortName.label;?'>
 
 <!-- Localization note: the Firefox below should not change with the
   particular version of Firefox installed (Release, Beta, Aurora,
-   etc). The account remains a "Firefox" account. -->
-<!ENTITY fxaccount_create_account_header 'Vytvorenie účtu Firefox account'>
+   etc). The account remains a "Firefox Account". -->
+<!ENTITY fxaccount_create_account_header2 'Vytvorenie účtu Firefox Account'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_password_length_restriction 'Minimálne 8 znakov'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_year_of_birth 'Rok narodenia'>
 <!-- Localization note: &formatS1; is fxaccount_policy_linktos, &formatS2; is fxaccount_policy_linkprivacy, both hyperlinked. -->
-<!ENTITY fxaccount_create_account_policy_text 'Pokračovaním súhlasíte s &formatS1; a &formatS2; služieb online pre prehliadač Firefox.'>
+<!ENTITY fxaccount_create_account_policy_text2 'Pokračovaním súhlasíte s &formatS1; a &formatS2; cloudových služieb prehliadača Firefox.'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_button 'Ďalej'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_choose_what_to_sync 'Zvoľte, čo chcete sychronizovať'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_sign_in_instead 'Máte už účet? Prihláste sa'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_1990_or_earlier '1990 alebo skôr'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_unknown_error 'Účet nebolo možné vytvoriť'>
 
 <!ENTITY fxaccount_account_create_not_allowed 'Nie je možné vytvoriť účet'>
 <!ENTITY fxaccount_account_create_not_allowed_you_must_meet_certain_age_requirements 'You must meet certain age requirements to create an account.'>
 <!ENTITY fxaccount_account_create_not_allowed_learn_more 'Ďalšie informácie'>
 
 <!ENTITY fxaccount_confirm_account_header 'Potvrďte svoj účet'>
-<!-- Localization note: &formatS; is the Firefox account's email address. -->
+<!-- Localization note: &formatS; is the Firefox Account's email address. -->
 <!ENTITY fxaccount_confirm_account_verification_link 'Overovací odkaz bol odoslaný na adresu &formatS;'>
 <!ENTITY fxaccount_confirm_account_resend_email 'Znova odoslať e-mail'>
 <!ENTITY fxaccount_confirm_account_verification_link_sent2 'Overovací e-mail bol odoslaný'>
 <!ENTITY fxaccount_confirm_account_verification_link_not_sent2 'Nepodarilo sa odoslať overovací e-mail'>
 
 <!ENTITY fxaccount_sign_in_sub_header 'Prihlásenie'>
 <!ENTITY fxaccount_sign_in_button_label 'Prihlásiť sa'>
 <!ENTITY fxaccount_sign_in_forgot_password 'Zabudli ste heslo?'>
@@ -168,37 +166,44 @@
 
 <!ENTITY fxaccount_account_verified_sub_header 'Účet overený'>
 <!ENTITY fxaccount_account_verified_description2 'Vaše údaje sa práve začínajú synchronizovať.'>
 
 <!ENTITY fxaccount_update_credentials_header 'Prihlásenie'>
 <!ENTITY fxaccount_update_credentials_button_label 'Prihlásiť sa'>
 <!ENTITY fxaccount_update_credentials_unknown_error 'Nepodarilo sa prihlásiť'>
 
-<!ENTITY fxaccount_status_header 'Účet Firefox account'>
+<!ENTITY fxaccount_status_header2 'Účet Firefox Account'>
+<!ENTITY fxaccount_status_signed_in_as 'Prihlásený ako'>
 <!ENTITY fxaccount_status_sync '&syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY fxaccount_status_sync_enabled '&syncBrand.shortName.label;: povolené'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_verification2 'Váš účet musí byť overený. Ťuknutím znova odošlete overovací e-mail.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_credentials 'Nie je možné sa pripojiť. Ťuknutím sa prihlásite.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_upgrade 'Ak sa chcete prihlásiť, musíte aktualizovať svoj &brandShortName;.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_bookmarks 'Záložky'>
 <!ENTITY fxaccount_status_history 'História'>
 <!ENTITY fxaccount_status_passwords 'Heslá'>
 <!ENTITY fxaccount_status_tabs 'Otvorené karty'>
 <!ENTITY fxaccount_status_legal 'Právne informácie' >
+<!-- Localization note: when tapped, the following two strings link to
+   external web pages. Compare fxaccount_policy_{linktos,linkprivacy}:
+   these strings are separated to accommodate languages that decline
+   the two uses differently. -->
+<!ENTITY fxaccount_status_linktos 'Podmienky používania služby'>
+<!ENTITY fxaccount_status_linkprivacy 'Zásady ochrany súkromia'>
 
 <!-- Localization note: this is the name shown by the Android system
-   itself for a Firefox account. Don't localize this. -->
+   itself for a Firefox Account. Don't localize this. -->
 <!ENTITY fxaccount_account_type_label 'Firefox'>
 
 <!-- Localization note: these are shown by the Android system itself,
   when the user navigates to the Android > Accounts > [Firefox
-   Account] Screen. The link takes the user to the Firefox account
+   Account] Screen. The link takes the user to the Firefox Account
   status activity, which lets them manage their Firefox
-   account. -->
+   Account. -->
 <!ENTITY fxaccount_options_title 'Nastavenia &syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY fxaccount_options_configure_title 'Nastavenie &syncBrand.shortName.label;'>
 
 <!-- Localization note: these error messages are shown after a request
   has been made to the remote server, and an error of some type has
   been returned. -->
 <!ENTITY fxaccount_remote_error_UPGRADE_REQUIRED 'Aktualizujte svoj Firefox'>
 
@@ -209,10 +214,10 @@
 <!ENTITY fxaccount_remote_error_ATTEMPT_TO_OPERATE_ON_AN_UNVERIFIED_ACCOUNT 'Účet nie je overený'>
 <!ENTITY fxaccount_remote_error_CLIENT_HAS_SENT_TOO_MANY_REQUESTS 'Server je zaneprázdnený, skúste to neskôr'>
 <!ENTITY fxaccount_remote_error_SERVICE_TEMPORARILY_UNAVAILABLE_TO_DUE_HIGH_LOAD 'Server je zaneprázdnený, skúste to neskôr'>
 <!ENTITY fxaccount_remote_error_UNKNOWN_ERROR 'Vyskytol sa problém'>
 <!ENTITY fxaccount_remote_error_COULD_NOT_CONNECT 'Nie je možné pripojiť sa k sieti'>
 
 <!ENTITY fxaccount_sync_sign_in_error_notification_title2 'Služba &syncBrand.shortName.label; nie je pripojená'>
 <!-- Note to translators: the format string below will be replaced
-   with the Firefox account's email address. -->
+   with the Firefox Account's email address. -->
 <!ENTITY fxaccount_sync_sign_in_error_notification_text2 'Ťuknutím sa pripojíte ako &formatS;'>
--- a/mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
@@ -3,8 +3,9 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutApps.title2             "Aplikácie">
 <!ENTITY aboutApps.header             "Vaše aplikácie">
 
 <!ENTITY aboutApps.browseMarketplace "Aplikácie na Firefox Marketplace">
 <!ENTITY aboutApps.uninstall "Odinštalovať">
 <!ENTITY aboutApps.addToHomescreen "Pridať na úvodnú stránku">
+<!ENTITY aboutApps.checkForUpdates "Vyhľadať aktualizácie">
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -313,8 +313,16 @@ getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Kamera a mikrofón sú zapnuté
 #Reader mode
 readerMode.enter = Zapnúť režim Na čítanie
 readerMode.exit = Ukončiť režim Na čítanie
 
 #Open in App
 openInApp.pageAction = Otvoriť v aplikácii
 openInApp.ok = OK
 openInApp.cancel = Zrušiť
+
+#Tabs in context menus
+browser.menu.context.default = Odkaz
+browser.menu.context.img = Obrázok
+browser.menu.context.video = Video
+browser.menu.context.audio = Zvuk
+browser.menu.context.tel = Telefón
+browser.menu.context.mailto = Pošta
--- a/mobile/android/chrome/notification.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/notification.dtd
@@ -1,11 +1,3 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!--
-   LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the
-   unicode ellipsis char, \u2026,
-   or use "..." unless \u2026 doesn't suit traditions in your
-   locale.
--->
-<!ENTITY geolocation.learnMore     "Ďalšie info…">
--- a/mobile/overrides/appstrings.properties
+++ b/mobile/overrides/appstrings.properties
@@ -1,16 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 malformedURI=Táto adresa URL je neplatná a nedá sa načítať.
 fileNotFound=Firefox nedokáže nájsť súbor %S.
 dnsNotFound=Firefox nedokáže nájsť server %S.
-protocolNotFound=Firefox nevie spracovať túto adresu, pretože protokol (%S) nie je asociovaný so žiadnym programom.
+unknownProtocolFound=Firefox nevie spracovať túto adresu, pretože jeden z nasledovných protokolov (%S) nie je asociovaný so žiadnym programom alebo nie je povolený v tomto kontexte.
 connectionFailure=Firefox nedokáže vytvoriť pripojenie k serveru %S.
 netInterrupt=Pripojenie k %S bolo počas načítavania stránky prerušené.
 netTimeout=Server %S má príliš dlhú odozvu.
 redirectLoop=Firefox zistil, že server smeruje požiadavku tejto stránky spôsobom, ktorým sa presmerovanie nikdy neukončí.
 ## LOCALIZATION NOTE (confirmRepost): In this item, don't translate "%S"
 confirmRepostPrompt=Ak chcete zobraziť túto stránku, informácie predtým odoslané aplikáciou %S musia byť odoslané znova. Ak znova odošlete údaje, každá akcia vykonaná vo formulári (ako vyhľadávanie alebo online objednávka) bude zopakovaná.
 resendButton.label=Znova odoslať
 unknownSocketType=Firefox nedokáže komunikovať so serverom.
--- a/mobile/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/overrides/netError.dtd
@@ -77,18 +77,18 @@
 ">
 
 <!ENTITY netReset.title "Výpadok pripojenia">
 <!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc2;">
 
 <!ENTITY netTimeout.title "Čas pripojenia vypršal">
 <!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc2;">
 
-<!ENTITY protocolNotFound.title "Adresa nebola rozpoznaná">
-<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "
+<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Adresa nebola rozpoznaná">
+<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Na otvorenie tejto adresy možno bude potrebné nainštalovať ďalší softvér.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "Server proxy odmieta pripojenia">
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
 <ul>
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-locationbar.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-locationbar.dtd
@@ -21,22 +21,22 @@
  via the accesskey
 -->
 <!ENTITY autoCompleteMatch.label        "Hľadať">
 <!ENTITY autoCompleteMatch.accesskey      "H">
 <!ENTITY autoCompleteMatchAnywhere       "v celej adrese alebo titulku">
 <!ENTITY autoCompleteMatchWordsFirst      "v celej adrese alebo titulku, ale hlavne na okrajoch slov">
 <!ENTITY autoCompleteMatchWords        "len na okrajoch slov">
 <!ENTITY autoCompleteMatchStart        "len na začiatku adresy alebo titulku">
+<!ENTITY showInternetSearch.label       "Zobraziť predvolený vyhľadávací modul">
+<!ENTITY showInternetSearch.accesskey     "Z">
 
 <!ENTITY formatting.label           "Formátovanie">
 <!ENTITY domainFormatting.label        "Zvýrazňovať doménu v adrese webových stránok a serverov FTP">
 <!ENTITY domainFormatting.accesskey      "d">
-
-<!ENTITY searchEngine.label          "Internetový vyhľadávací modul">
-<!ENTITY showSearchEngine.label        "Zobraziť predvolený vyhľadávací modul">
-<!ENTITY showSearchEngine.accesskey      "Z">
+<!ENTITY highlightSecure.label         "Zvýrazňovať webové stránky s vysokým stupňom bezpečnosti pripojenia">
+<!ENTITY highlightSecure.accesskey       "w">
 
 <!ENTITY unknownLocations.label        "Neznáme adresy">
 <!ENTITY domainGuessing.label         "Pridať &quot;www.&quot; a &quot;.com&quot; k zadanej adrese, ak webová stránka nebola nájdená">
 <!ENTITY domainGuessing.accesskey       "N">
 <!ENTITY keywords.label            "Vykonať vyhľadávanie na webe, ak zadaný text nie je webová adresa">
 <!ENTITY keywords.accesskey          "V">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
@@ -21,19 +21,18 @@
 
 <!ENTITY warn.description2         "&brandShortName; vás môže upozorniť na stav zabezpečenia stránky, ktorú prehliadate. Nastavte si &brandShortName; tak, aby zobrazoval upozornenie predtým, ako:">
 <!ENTITY warn.enteringsecure        "načíta zašifrovanú stránku">
 <!ENTITY warn.enteringsecure.accesskey   "n">
 <!ENTITY warn.insecurepost         "odošle vyplnený formulár z nezašifrovanej stránky na nezašifrovanú stránku">
 <!ENTITY warn.insecurepost.accesskey    "m">
 <!ENTITY warn.leavingsecure         "opustí zašifrovanú stránku">
 <!ENTITY warn.leavingsecure.accesskey    "u">
-<!ENTITY warn.viewmixed           "zobrazí stránku so zmiešaným zašifrovaným/nezašifrovaným obsahom">
-<!ENTITY warn.viewmixed.accesskey      "z">
 
+<!ENTITY mixed.description         "Zašifrované stránky môžu obsahovať nezašifrovaný obsah, ktorý je možné sledovať či odpočúvať. &brandShortName; je schopný ho zachytiť a zablokovať:">
 <!ENTITY warn.mixedactivecontent      "Upozorniť ma, ak zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečený obsah">
 <!ENTITY warn.mixedactivecontent.accesskey "b">
 <!ENTITY block.activecontent        "Nenačítavať nezabezpečený obsah na zabezpečených stránkach">
 <!ENTITY block.activecontent.accesskey   "s">
 <!ENTITY warn.mixeddisplaycontent      "Upozorniť ma, ak zabezpečená stránka obsahuje iné typy zmiešaného obsahu">
 <!ENTITY warn.mixeddisplaycontent.accesskey "h">
 <!ENTITY block.displaycontent        "Nenačítavať iné typy zmiešaného obsahu na zabezpečených stránkach">
 <!ENTITY block.displaycontent.accesskey   "e">
--- a/suite/chrome/common/profile/profileSelection.dtd
+++ b/suite/chrome/common/profile/profileSelection.dtd
@@ -10,8 +10,11 @@
 <!ENTITY manage.accesskey     "r">
 <!ENTITY select.label       "Použiť profil">
 
 <!ENTITY availableProfiles.label "Dostupné profily">
 
 <!ENTITY introStart.label     "Ak chcete pristúpiť k osobnému profilu, ktorý obsahuje uložené správy, nastavenia a ďalšie používateľské položky, vyberte daný profil zo zoznamu a kliknutím na tlačidlo &start.label; spustíte vašu reláciu.">
 <!ENTITY introSwitch.label    "Ak chcete prepnúť na iný profil, ktorý obsahuje uložené správy, nastavenia a ďalšie používateľské položky, vyberte daný profil zo zoznamu a kliknutím na tlačidlo &select.label; ho začnete používať.">
 <!ENTITY profileManagerText.label "&brandShortName; ukladá informácie o nastaveniach, predvoľbách, záložkách, uložených správach a iných používateľských položkách v používateľskom profile.">
+
+<!ENTITY      autoSelect.label     "Použiť profil ako predvolený">
+<!ENTITY      autoSelect.accesskey   "P">
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
@@ -231,17 +231,18 @@ 12599=Server SMTP %S nepodporuje zvolenú metódu overenia. Zmeňte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Server pre odosielanie pošty (SMTP)'.
 12600=Nebolo možné overenie na serveri SMTP %S. Server nepodporuje žiadnu metódu overenia (SMTP-AUTH), ale vy ste zvolili jej použitie. Zmeňte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Server pre odosielanie pošty (SMTP)' na 'Žiadne' alebo kontaktujte poskytovateľa e-mailovej služby.
 
 ## @name NS_ERROR_ILLEGAL_LOCALPART
 # LOCALIZATION NOTE (errorIllegalLocalPart): %s is an email address with an illegal localpart
 errorIllegalLocalPart=V časti adresy príjemcu %s sa nachádzajú nepodporované znaky mimo sady ASCII. Upravte adresu a skúste to znova.
 
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Uloženie správy
-saveDlogMessage=Správa nebola odoslaná. Chcete ju uložiť do priečinka s návrhmi?
+## LOCALIZATION NOTE (SaveDlogMessages): %1$S is folder name
+saveDlogMessages=Správa nebola odoslaná. Chcete ju uložiť do priečinka s návrhmi (%1$S)?
 
 ## generics string
 defaultSubject=(bez predmetu)
 chooseFileToAttach=Priložiť súbor
 
 ##
 windowTitlePrefix=Nová správa:
 
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -397,19 +397,19 @@ confirmPhishingTitle=Upozornenie na podozrivú poštu
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
 confirmPhishingUrl1=%1$S si myslí, že táto správa je podozrivá! Je možné, že odkaz v tejto správe sa len vydáva za webové stránky, ktoré chcete navštíviť. Väčšina legitímnych stránok používa doménové mená namiesto čísel. Naozaj chcete navštíviť %2$S?
 confirmPhishingUrl2=%1$S si myslí, že táto správa je podozrivá! Je možné, že odkaz v tejto správe sa len vydáva za webové stránky, ktoré chcete navštíviť. Naozaj chcete navštíviť %2$S?
 
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
 alwaysLoadRemoteContentForSender=Kliknutím sem povolíte načítavanie vzdialeného obsahu od %1$S.
 
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
-mdnBarMessageNormal=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy.
+mdnBarMessageNormal=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
-mdnBarMessageAddressDiffers=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy (na e-mailovú adresu %2$S).
+mdnBarMessageAddressDiffers=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy (na e-mailovú adresu %2$S)
 
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Potvrdenie
 emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Nabudúce sa už nepýtať
 emptyTrashTitle=Potvrdenie
 emptyTrashMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
 emptyTrashDontAsk=Nabudúce sa už nepýtať
@@ -439,27 +439,27 @@ mailServerLoginFailedTitle=Prihlásenie zlyhalo
 # LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
 # translation where you wish to display the hostname of the server to which
 # login failed.
 mailServerLoginFailed=Prihlásenie k serveru %S zlyhalo.
 mailServerLoginFailedRetryButton=&Znova
 mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=Z&adať nové heslo
 
 # LOCALIZATION NOTE (junkBarMessage): %S is the brandname
-junkBarMessage=%S si myslí, že táto správa je nevyžiadaná.
+junkBarMessage=%S si myslí, že táto správa je nevyžiadaná
 junkBarButton=Nie je nevyžiadaná
 junkBarButtonKey=N
 junkBarInfoButton=?
 junkBarInfoButtonKey=?
 # LOCALIZATION NOTE (remoteContentBarMessage): %S is the brandname
-remoteContentBarMessage=Na ochranu vášho súkromia %S blokuje načítavanie vzdialeného obsahu.
+remoteContentBarMessage=Na ochranu vášho súkromia %S blokuje načítavanie vzdialeného obsahu
 remoteContentBarButton=Zobraziť vzdialený obsah
 remoteContentBarButtonKey=Z
 # LOCALIZATION NOTE (phishingBarMessage): %S is the brandname
-phishingBarMessage=%S si myslí, že táto správa je podozrivá.
+phishingBarMessage=%S si myslí, že táto správa je podozrivá
 phishingBarIgnoreButton=Ignorovať upozornenie
 phishingBarIgnoreButtonKey=I
 mdnBarMessage=Odosielateľ tejto správy žiada o odoslanie potvrdenia, že ste si prečítali túto správu. Chcete informovať odosielateľa?
 mdnBarIgnoreButton=Ignorovať žiadosť
 mdnBarIgnoreButtonKey=I
 mdnBarSendReqButton=Odoslať potvrdenie
 mdnBarSendReqButtonKey=s
 draftMessageMsg=Toto je rozpísaná správa
--- a/suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -30,8 +30,9 @@
 <!ENTITY button.removeFeed.accesskey "d">
 <!ENTITY button.importOPML.label   "Importovať">
 <!ENTITY button.importOPML.accesskey "I">
 <!ENTITY button.exportOPML.label   "Exportovať">
 <!ENTITY button.exportOPML.accesskey "E">
 <!ENTITY button.exportOPML.tooltip  "Exportovať kanály vrátane súborovej štruktúry. Pomocou skratiek Ctrl+kliknutie alebo Ctrl+enter je možné kanály vyexportovať ako zoznam.">
 
 <!ENTITY cmd.close.commandKey    "w">
+<!ENTITY button.close.label     "Zavrieť">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -20,16 +20,24 @@ This is likely the same like id.heading 
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.noConfig "Táto aplikácia nepodporuje zobrazenie správ o zlyhaní.">
 
 <!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Rozšírenia">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Povolené">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Verzia">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
 
+<!ENTITY aboutSupport.experimentsTitle "Experimentálne funkcie">
+<!ENTITY aboutSupport.experimentName "Názov">
+<!ENTITY aboutSupport.experimentId "ID">
+<!ENTITY aboutSupport.experimentDescription "Popis">
+<!ENTITY aboutSupport.experimentActive "Aktívna">
+<!ENTITY aboutSupport.experimentEndDate "Dátum ukončenia">
+<!ENTITY aboutSupport.experimentHomepage "Domovská stránka">
+
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Základné nastavenia aplikácie">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Verzia">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.appBasicsUpdateHistory, aboutSupport.appBasicsShowUpdateHistory):
 "Update" is a noun here, not a verb. -->
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsUpdateHistory "História aktualizácií">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsShowUpdateHistory "Zobraziť históriu aktualizácií">
--- a/toolkit/chrome/global/keys.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/keys.properties
@@ -52,17 +52,16 @@ VK_PAGE_DOWN=Page Down
 # Enter, backspace, and Tab might have both glyphs and text
 # if the keyboards usually have a glyph,
 # if there is a meaningful translation,
 # or if keyboards are localized
 # then translate them or insert the appropriate glyph
 # otherwise you should probably just translate the glyph regions
 
 # LOCALIZATION NOTE : BLOCK maybe GLYPHS
-VK_ENTER=Enter
 VK_RETURN=Return
 VK_TAB=Tab
 VK_BACK=Backspace
 VK_DELETE=Del
 # LOCALIZATION NOTE : BLOCK end maybe GLYPHS
 # LOCALIZATION NOTE : BLOCK typing state keys
 VK_HOME=Home
 VK_END=End
--- a/toolkit/chrome/global/notification.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/notification.dtd
@@ -2,8 +2,10 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY closeNotification.tooltip "Zavrieť túto správu">
 
 <!ENTITY closeNotificationItem.label "Teraz nie">
 
 <!ENTITY checkForUpdates "Vyhľadať aktualizácie…">
+
+<!ENTITY learnMore "Ďalšie informácie…">
--- a/toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
@@ -66,16 +66,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!ENTITY findOnCmd.label "Hľadať na tejto stránke…">
 <!ENTITY findOnCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY findOnCmd.commandkey "f">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať znova">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey "g">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
+<!ENTITY findSelectionCmd.commandkey "e">
 
 <!ENTITY backCmd.label "Naspäť">
 <!ENTITY backCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY forwardCmd.label "Dopredu">
 <!ENTITY forwardCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
@@ -12,26 +12,8 @@ badApp.title=Aplikácia sa nenašla
 badPermissions=Súbor nemohol byť uložený, pretože nemáte dostatočné oprávnenia. Vyberte iný priečinok.
 badPermissions.title=Nedostatočné oprávnenia na uloženie
 selectDownloadDir=Vybrať priečinok pre prevzaté súbory
 unknownAccept.label=Uložiť súbor
 unknownCancel.label=Zrušiť
 fileType=Súbor %S
 # LOCALIZATION NOTE (orderedFileSizeWithType): first %S is type, second %S is size, and third %S is unit 
 orderedFileSizeWithType=%1$S (%2$S %3$S)
-
-# LOCALIZATION NOTE (wpsDefaultOS2): OS/2 only, WPS refers to the Workplace Shell and should probably not be translated
-wpsDefaultOS2=Predvolený WPS
-# LOCALIZATION NOTE (classViewerOS2): OS/2 only
-classViewerOS2=Zobrazovač pre triedu %S
-# LOCALIZATION NOTE (mmImageViewerOS2): OS/2 only, default operation of image files with OS/2 multimedia support installed
-mmImageViewerOS2=Zobrazovač obrázkov
-# LOCALIZATION NOTE (mmAudioPlayerOS2): OS/2 only, default operation of audio files with OS/2 multimedia support installed
-mmAudioPlayerOS2=Zvukový prehrávač
-# LOCALIZATION NOTE (mmVideoPlayerOS2): OS/2 only, default operation of video files with OS/2 multimedia support installed
-mmVideoPlayerOS2=Prehrávač videa
-# LOCALIZATION NOTE (mmMidiPlayerOS2): OS/2 only, default operation of MIDI files with OS/2 multimedia support installed
-mmMidiPlayerOS2=Prehrávač MIDI
-# LOCALIZATION NOTE (odZipFolderOS2): OS/2 only, refers to ZipFolder of Object Desktop
-odZipFolderOS2=ZipFolder
-# LOCALIZATION NOTE (odTextViewOS2): OS/2 only, refers to TextView of Object Desktop
-odTextViewOS2=TextView
-
--- a/toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.dtd
@@ -20,10 +20,10 @@
 <!ENTITY deleteButton.accesskey "d">
 
 <!-- manager entities -->
 <!ENTITY pmDescription.label "&brandShortName; ukladá informácie o nastaveniach, predvoľbách a iných používateľských položkách v používateľskom profile.">
 
 <!ENTITY offlineState.label "Pracovať offline">
 <!ENTITY offlineState.accesskey "o">
 
-<!ENTITY autoSelect.label "Nepýtať sa pri spustení">
-<!ENTITY autoSelect.accesskey "s">
+<!ENTITY useSelected.label    "Automaticky použiť zvolený profil pri spustení">
+<!ENTITY useSelected.accesskey  "A">
--- a/toolkit/chrome/places/places.properties
+++ b/toolkit/chrome/places/places.properties
@@ -19,20 +19,18 @@ finduri-AgeInMonths-isgreater=Staršie ako %S mesiacov
 # LOCALIZATION NOTE (finduri-MonthYear):
 # %1$S is the month name, %2$S is the year (4 digits format).
 finduri-MonthYear=%1$S %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (localFiles):
 # This is used to generate local files container when history is grouped by site
 localhost=(lokálne súbory)
 
-# LOCALIZATION NOTE (bookmarksArchiveFilename):
-# Do not change this string! It's used only to
-# detect older localized bookmark archives from
-# before bug 445704 was fixed. It will be removed
-# in a subsequent release.
-bookmarksArchiveFilename=záložky-%S.json
-
 # LOCALIZATION NOTE
 # The string is used for showing file size of each backup in the "fileRestorePopup" popup
 # %1$S is the file size
 # %2$S is the file size unit
 backupFileSizeText=%1$S %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (windows8TouchTitle): this is the name of the folder used
+# to store bookmarks created in Metro mode and share bookmarks between Metro
+# and Desktop.
+windows8TouchTitle=Windows 8 Touch
--- a/webapprt/webapprt/overrides/appstrings.properties
+++ b/webapprt/webapprt/overrides/appstrings.properties
@@ -1,18 +1,35 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-netReset=Pri načítaní aplikácie došlo k výpadku pripojenia k serveru.
+malformedURI=Táto adresa URL je neplatná a nedá sa načítať.
+fileNotFound=Súbor %S nebol nájdený. Skontrolujte jeho umiestnenie a skúste znova.
+dnsNotFound=Server %S nebol nájdený. Skontrolujte jeho názov a skúste znova.
+unknownProtocolFound=Jeden z nasledovných protokolov (%S) nie je registrovaným protokolom alebo nie je povolený v tomto kontexte.
+connectionFailure=Pri pokuse o kontaktovanie servera %S došlo k odmietnutiu spojenia.
+netInterrupt=Pripojenie k %S bolo počas načítavania stránky prerušené. Mohlo byť prenesených niekoľko údajov.
+netTimeout=Server %S má príliš dlhú odozvu.
 redirectLoop=Server smeruje požiadavku spôsobom, ktorým sa presmerovanie nikdy neukončí.
 confirmRepostPrompt=Ak chcete pokračovať, každá akcia predtým vykonaná vo formulári (ako vyhľadávanie alebo online objednávka) bude zopakovaná.
+resendButton.label=Znova odoslať
 unknownSocketType=Aplikácia nedokáže komunikovať so serverom.
+netReset=Pri načítaní aplikácie došlo k výpadku pripojenia k serveru.
 notCached=Aplikácia požiadala o dokument, ktorý už viac nie je dostupný.
 netOffline=Aplikácia je práve v režime offline a nemá prístup k sieti.
+isprinting=Súbor sa počas tlače alebo zobrazenia Ukážky pred tlačou nedá zmeniť.
 deniedPortAccess=Aplikácia sa pokúsila pristúpiť na sieťový port, ktorý je normálne používaný na iné účely. Aplikácia zrušila z dôvodu ochrany túto požiadavku.
 proxyResolveFailure=Aplikácia je nakonfigurovaná na používanie servera proxy, ktorý sa nedá nájsť.
 proxyConnectFailure=Aplikácia je nakonfigurovaná na používanie servera proxy, ktorý odmieta pripojenia.
 contentEncodingError=Aplikácia prijala odpoveď zo servera, ktorý používa neplatnú alebo nepodporovanú formu kompresie.
 unsafeContentType=Aplikácia nemôže pokračovať, pretože pristúpila k súboru, ktorého otvorenie nemusí byť bezpečné. Obráťte sa na vlastníkov aplikácie a informujte ich o tomto probléme.
+externalProtocolTitle=Požiadavka externého protokolu
+externalProtocolPrompt=Na spracovanie odkazov typu %1$S: je potrebná externá aplikácia.\n\n\nPožadovaný odkaz:\n\n%2$S\n\nAplikácia: %3$S\n\n\nAk ste túto požiadavku neočakávali, môže to byť pokus o zneužitie aplikácie. V prípade pochybností týkajúcich sa škodlivosti tejto požiadavky ju zrušte.\n
+#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
+externalProtocolUnknown=<Neznáma aplikácia>
+externalProtocolChkMsg=Zapamätať si nastavenie pre všetky odkazy rovnakého typu.
+externalProtocolLaunchBtn=Spustiť aplikáciu
+malwareBlocked=Stránka %S bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.
+phishingBlocked=Webová stránka %S je nahlásená ako podozrivá stránka pokúšajúca sa podvodným spôsobom vylákať od používateľov osobné alebo finančné údaje.
 cspFrameAncestorBlocked=Táto aplikácia sa pokúsila pristúpiť k zdroju, ktorý obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré nepovoľujú tento spôsob jeho vloženia do objektu.
 corruptedContentError=Táto aplikácia nemohla byť spustená kvôli chybe pri prenose údajov.
 remoteXUL=Aplikácia používa technológiu, ktorá už viac nie je podporovaná.
--- a/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
+++ b/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
@@ -105,18 +105,16 @@ MediaLoadUnsupportedMimeType=Typ HTTP "Content-Type" "%1$S" nie je podporovaný. Načítanie média %2$S zlyhalo.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
 MediaLoadDecodeError=Médium %S nebolo možné dekódovať.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DOMException", "code" and "name"
 DOMExceptionCodeWarning=Používanie atribútu code pre DOMException je zavrhnuté. Používajte radšej atribút name.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "__exposedProps__"
 NoExposedPropsWarning=Odovzdávanie chrome JS objektov do obsahu bez použitia __exposedProps__ je nebezpečné a zavrhnuté. Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en/XPConnect_wrappers.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
 MutationEventWarning=Použitie udalostí typu 'Mutation Events' je zavrhnuté. Používajte radšej MutationObserver.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Blob", "mozSlice", or "slice"
-MozSliceWarning=Použitie mozSlice na objekte typu Blob je zavrhnuté. Používajte radšej slice.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
 ComponentsWarning=Objekt Components je zavrhnutý. Čoskoro bude odstránený.
 PluginHangUITitle=Upozornenie: zásuvný modul neodpovedá
 PluginHangUIMessage=Zásuvný modul %S je buď zaneprázdnený alebo prestal reagovať. Teraz ho môžete zastaviť alebo počkať, či nezačne opäť reagovať.
 PluginHangUIWaitButton=Počkať
 PluginHangUIStopButton=Zastaviť zásuvný modul
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozHidden", "mozVisibilityState", "hidden", or "visibilityState"
 PrefixedVisibilityApiWarning='mozHidden' a 'mozVisibilityState' sú zavrhnuté. Používajte radšej 'hidden' a 'visibilityState'.
@@ -139,8 +137,10 @@ UseOfCaptureEventsWarning=Používanie captureEvents() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód a používajte radšej metódu addEventListener() zo špecifikácie DOM 2. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "releaseEvents()" or "removeEventListener()"
 UseOfReleaseEventsWarning=Používanie releaseEvents() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód a používajte radšej metódu removeEventListener() zo špecifikácie DOM 2. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "document.load()" or "XMLHttpRequest"
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Udalosť Document.load() je zavrhnutá. Aktualizujte svoj kód použitím objektu DOM XMLHttpRequest. Ďalšie informácie získate na stránke https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.showModalDialog()" or "window.open()" 
 ShowModalDialogWarning=Používanie window.showModalDialog() je zavrhnuté. Používajte radšej window.open(). Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window.open
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window._content" or "window.content"
 Window_ContentWarning=Používanie window._content je zavrhnuté. Používajte radšej window.content.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
+SyncXMLHttpRequestWarning=Synchrónna požiadavka XMLHttpRequest je v hlavnom vlákne zavrhnutá kvôli jej nežiadúcim účinkom na koncového používateľa. Ďalšie informácie na http://xhr.spec.whatwg.org/