update
authorsektormaster@atlas.sk
Sat, 28 Nov 2009 16:42:04 +0100
changeset 78 ec905f8b1e3e55250a8607d64461f04eddbb49b8
parent 77 b34c48bf4d68412141c6cf854a11c6af1f7bb5ac
child 79 ad749409b4f171bf5186c99e2cd8b78a85940692
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/quickSearch.properties
mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
mail/chrome/messenger/search-operators.properties
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/firstrun.dtd
mobile/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
mobile/profile/bookmarks.inc
suite/chrome/common/pref/unix/platformPrefOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/search-attributes.properties
suite/chrome/mailnews/search-operators.properties
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -17,18 +17,18 @@
 <!ENTITY helpForIEUsers.label   "Pre používateľov Internet Explorera">
 <!ENTITY helpForIEUsers.accesskey "E">
 <!ENTITY openHelp.commandkey   "VK_F1">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
 
 <!ENTITY helpReleaseNotes.accesskey   "P">
 <!ENTITY helpReleaseNotes.label     "Poznámky k vydaniu">
 
-<!ENTITY helpTroubleshooting.label   "Informácie pre riešenie problémov">
-<!ENTITY helpTroubleshooting.accesskey "n">
+<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informácie pre riešenie problémov">
+<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "n">
 
 <!ENTITY updateCmd.label        "Kontrola aktualizácií…">
 
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Možnosti…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
 
 <!ENTITY servicesMenuMac.label     "Služby">
 
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -1,18 +1,16 @@
 deleteHost=Odstrániť všetko z %S
 deleteDomain=Odstrániť celú doménu %S
 deleteHostNoSelection=Odstrániť server
 deleteDomainNoSelection=Odstrániť doménu
 
 load-js-data-url-error=Z bezpečnostných dôvodov nemôžu byť adresy obsahujúce údaje alebo JavaScript načítané z okna histórie alebo bočného panela.
 noTitle=(bez názvu)
 
-bookmarksMenuName=Ponuka Záložky
-bookmarksToolbarName=Panel záložiek
 bookmarksMenuEmptyFolder=(prázdny)
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarksBackupFilename) :
 # %S will be replaced by the current date in ISO 8601 format, YYYY-MM-DD.
 # The resulting string will be suggested as a filename, so make sure that you're
 # only using characters legal for file names. Consider falling back to the
 # en-US value if you have to use non-ascii characters.
 bookmarksBackupFilename=Záložky %S.html
@@ -90,16 +88,17 @@ smartBookmarksFolderTitle=Rýchle záložky
 # SK_NOTE mostVisitedTitle: Toolbar button with Najnavštevovanejšie doesn't fit in Linux/Mac
 mostVisitedTitle=Najobľúbenejšie
 recentlyBookmarkedTitle=Naposledy pridané
 recentTagsTitle=Naposledy použité značky
 
 OrganizerQueryHistory=História
 OrganizerQueryDownloads=Prevzaté súbory
 OrganizerQueryAllBookmarks=Všetky záložky
+OrganizerQueryTags=Značky
 
 # LOCALIZATION NOTE (tagResultLabel) :
 # This is what we use to form the label (for screen readers)
 # for url bar autocomplete results of type "tag"
 # See createResultLabel() in urlbarBindings.xml
 tagResultLabel=Značka
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarkResultLabel) :
 # This is what we use to form the label (for screen readers)
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -47,17 +47,17 @@
 ">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Pripojenie bolo prerušené">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Režim offline">
 <!ENTITY netOffline.longDesc "
 <ul>
- <li>Zrušte začiarknutie možnosti &quot;Pracovať offline&quot; v ponuke Súbor a skúste to znova.</li>
+ <li>Zrušte označenie možnosti &quot;Pracovať offline&quot; v ponuke Súbor a skúste to znova.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba kódovania obsahu">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
 <ul>
  <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
 </ul>
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -221,16 +221,19 @@ cmd.sync-timestamp.help = Synchronizuje všetky karty s aktuálnym nastavením formátu času.
 cmd.sync-window.help  = Synchronizuje všetky karty s aktuálnym nastavením výstupu.
 
 cmd.ctcp.params = <target> <code> [<params>]
 cmd.ctcp.help  = Odošle CTCP kód <code> do cieľa (používateľ alebo kanál) <target>. Ak sú zadané <params>, sú odoslané spolu s kódom.
 
 cmd.default-charset.params = [<new-charset>]
 cmd.default-charset.help  = Nastaví nové predvolené kódovanie na <new-charset> alebo zobrazí aktuálne nastavené kódovanie, pokiaľ nie je <new-charset> uvedené.
 
+cmd.delayed.params = <delay> <rest>
+cmd.delayed.help  = Po zadanom počte sekúnd |delay| spustiť príkaz |rest|.
+
 cmd.describe.params = <target> <action>
 cmd.describe.help  = Spustí akciu 'action' na |target|, ktorým je buď kanál nebo používateľ.
 
 cmd.dcc-accept.params = [<nickname> [<type> [<file>]]]
 cmd.dcc-accept.help  = Prijme prichádzajúci DCC Chat alebo odošle ponuku. Ak nie je uvedený |nickname|, bude prijatá posledná známa ponuka (z bezpečnostných dôvodov toto nebude fungovať počas prvých 10 sekúnd po obdržaní ponuky). Pre <nickname> alebo <file> môžete použiť aj regulárny výraz.
 
 cmd.dcc-accept-list.params =
 cmd.dcc-accept-list.help  = Zobrazí zoznam DCC automaticky prijímaných pre aktuálnu sieť.
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -250,28 +250,16 @@ 5056=Server neobsahuje žiadne nové správy.
 ## @name IMAP_DEFAULT_ACCOUNT_NAME
 ## @loc None
 5057=Pošta pre %S
 
 ## @name IMAP_EMPTY_TRASH_CONFIRM
 ## @loc None
 5061=Vysypaním koša dôjde k odstráneniu priečinka %S a všetkých správ v ňom. Naozaj chcete odstrániť tento priečinok?
 
-## @name IMAP_PERSONAL_FILING_CABINET
-## @loc None
-5062=Osobná schránka
-
-## @name IMAP_PFC_READ_MAIL
-## @loc None
-5063=Prečítané správy
-
-## @name IMAP_PFC_SENT_MAIL
-## @loc None
-5064=Odoslané správy
-
 ## @name IMAP_SPECIAL_CHAR
 ## @loc None
 5065=Znak %c je na tomto IMAP serveri rezervovaný. Zvoľte iný názov.
 
 ## @name IMAP_PERSONAL_SHARED_FOLDER_TYPE_NAME
 ## @loc None
 5066=Osobný priečinok
 
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -436,16 +436,19 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY addressBookCmd.label "Adresár">
 <!ENTITY addressBookCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY addressBookCmd.key "B">
 <!ENTITY addons.label "Doplnky">
 <!ENTITY addons.accesskey "D">
 <!ENTITY activitymanager.label "Správca činností">
 <!ENTITY activitymanager.accesskey "v">
+<!ENTITY savedFiles.label "Uložené súbory">
+<!ENTITY savedFiles.accesskey "e">
+<!ENTITY savedFiles.key "j">
 <!ENTITY filtersCmd.label "Filtre správ…">
 <!ENTITY filtersCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY filtersApply.label "Spustiť filtre na tento priečinok">
 <!ENTITY filtersApply.accesskey "S">
 <!ENTITY filtersApplyToSelection.label "Spustiť filtre na označené správy">
 <!ENTITY filtersApplyToSelection.accesskey "t">
 <!ENTITY filtersApplyToMessage.label "Spustiť filtre na správu">
 <!ENTITY filtersApplyToMessage.accesskey "t">
--- a/mail/chrome/messenger/quickSearch.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/quickSearch.properties
@@ -1,8 +1,9 @@
 searchSubject.label=Predmet
 searchFrom.label=Od
 searchFromOrSubject.label=Predmet alebo Od
 searchRecipient.label=Komu, Kópia
 searchRecipientOrSubject.label=Predmet, Komu, Kópia
 searchMsgBody.label=Telo správy
 saveAsVirtualFolder.label=Uložiť vyhľadávanie ako virtuálny priečinok
 searchSubjectFromOrRecipient.label=Predmet, Od alebo Príjemca
+searchEntireMessage.label=Celá správa
--- a/mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
@@ -4,17 +4,17 @@ Subject=Predmet
 From=Odosielateľ
 Body=Telo
 Date=Dátum
 Priority=Priorita
 Status=Stav
 To=Komu
 Cc=Kópia
 ToOrCc=Komu alebo Kópia
-AgeInDays=Doba (v dňoch)
+AgeInDays=Doba od prijatia (v dňoch)
 SizeKB=Veľkosť (kB)
 Tags=Popis
 # for AB and LDAP
 AnyName=Ľubovoľné meno
 DisplayName=Zobrazované meno
 Nickname=Prezývka
 ScreenName=Účet pre IM
 Email=E-mail
--- a/mail/chrome/messenger/search-operators.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search-operators.properties
@@ -11,17 +11,17 @@ 7=je viac ako
 8=je menej ako
 
 9=začína na
 10=končí na
 
 11=podobá sa na
 12=LpadDwim
 
-13=je väčší ako
-14=je menej ako
+13=je väčšia ako
+14=je menšia ako
 
 15=Celé meno
 16=je v mojom adresári
 17=nie je v mojom adresári
 18=nie je prázdny
 19=sa zhoduje s
 20=sa nezhoduje s
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -1,13 +1,12 @@
 <!ENTITY back.label      "Naspäť">
 <!ENTITY forward.label     "Dopredu">
 <!ENTITY reload.label     "Obnoviť">
 <!ENTITY stop.label      "Zastaviť">
-<!ENTITY search.label     "Hľadať">
 <!ENTITY go.label       "Prejsť">
 <!ENTITY openLocation.label  "Otvoriť adresu">
 <!ENTITY star.label      "Hviezda">
 
 <!ENTITY newtab.label     "Nová karta">
 <!ENTITY closetab.label    "Zavrieť kartu">
 
 <!ENTITY cut.label       "Vystrihnúť">
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -4,16 +4,18 @@ addonsSearchStart.label=Hľadajú sa doplnky…
 addonsSearchStart.button=Zrušiť
 addonsSearchNone.search=Neboli nájdené žiadne doplnky
 addonsSearchNone.recommended=Žiadne odporúčané doplnky
 addonsSearchNone.button=Skúsiť znova
 addonsSearchFail.label=%S nemohol získať doplnky
 addonsSearchFail.button=OK
 addonsSearchSuccess2.button=Vymazať hľadanie
 
+addonsSearchEngine.description=Integrované vyhľadávanie
+
 addonsConfirmInstall.title=Inštalácia doplnku
 addonsConfirmInstall.install=Nainštalovať
 
 addonType.2=Rozšírenie
 addonType.4=Téma
 addonType.8=Lokalizácia
 addonType.1024=Vyhľadávací modul
 
@@ -31,21 +33,22 @@ addonUpdate.error=Vyskytla sa chyba
 # #1 download size for FINISHED or download state; #2 host (e.g., eTLD + 1, IP)
 downloadsStatus=#1 — #2
 downloadsUnknownSize=Neznáma veľkosť
 # LOCALIZATION NOTE (KnownSize): #1 size number; #2 size unit
 downloadsKnownSize=#1 #2
 donwloadsYesterday=Včera
 # LOCALIZATION NOTE (MonthDate): #1 month name; #2 date number; e.g., January 22
 downloadsMonthDate=#1 #2
+downloadsEmpty=Žiadne prevzaté súbory
 
 # Alerts
 alertAddons=Doplnky
-alertAddonsStart=Inštalujú sa doplnky
-alertAddonsDone=Inštalácia dokončená
+alertAddonsInstalling=Inštaluje sa doplnok
+alertAddonsInstalled=Inštalácia dokončená. Vyžadovaný reštart.
 alertAddonsFail=Instalácia zlyhala
 
 # LOCALIZATION NOTE (alertAddonsDisabled): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of add-ons
 alertAddonsDisabled=Zakázaný #1 nekompatibilný doplnok;Zakázané #1 nekompatibilné doplnky;Zakázaných #1 nekompatibilných doplnkov
 
 alertDownloads=Preberanie
@@ -95,8 +98,11 @@ newtabpopup.opened=Bola otvorená #1 nová karta;Boli otvorené #1 nové karty;Bolo otvorených #1 nových kariet
 typeError=Chyba:
 typeWarning=Upozornenie:
 
 # Offline web applications
 offlineApps.available=Táto webová stránka (%S) ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
 offlineApps.allow=Povoliť
 offlineApps.never=Zakázať
 offlineApps.notNow=Teraz nie
+
+# Bookmark List
+bookmarkList.desktop=Záložky vo vašom PC
--- a/mobile/chrome/firstrun.dtd
+++ b/mobile/chrome/firstrun.dtd
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!ENTITY welcome.title           "Víta vás &brandShortName;">
-<!ENTITY overview.description        "Synchronizujte váš počítač PC a mobilné zariadenie pomocou Weave. Prispôsobte si ho pomocou doplnkov. Surfujte s inteligentným panelom s adresou a oveľa, oveľa viac.">
-<!ENTITY sync.title             "Ideme na to">
-<!ENTITY sync.description          "Nainštalujte si Weave a využite &brandShortName; naplno. Zdieľajte svoje nastavenia, záložky, históriu prehliadania a ďalšie medzi vašim počítačom a mobilným zariadením.">
-<!ENTITY sync.linkLabel           "Získať doplnok Weave">
+<!ENTITY intro.description         "Synchronizujte svoj počítač a mobilné zariadenie pomocou Weave Sync. Prispôsobte si ho pomocou doplnkov. Surfujte s inteligentným panelom s adresou a oveľa, oveľa viac.">
+<!ENTITY weave.title            "Postavte sa a choďte">
+<!ENTITY weave.description         "Nainštalujte si Weave Sync a využite &brandShortName; naplno. Zdieľajte svoju históriu prehliadania, záložky, uložené heslá a karty medzi svojim počítačom a mobilným zariadením.">
+<!ENTITY weave.linkLabel          "Získať doplnok Weave Sync">
 <!ENTITY getPersonal.title         "Buďte jedineční">
 <!ENTITY getPersonal.description      "Upravte si &brandShortName; podľa svojich predstáv. Prispôsobte si prvý prehliadač pre mobilné zariadenia v histórii, ktorý podporuje doplnky.">
-<!ENTITY getPersonal.linkLabel       "Získať doplnky pre vaše mobilné zariadenie.">
+<!ENTITY getPersonal.linkLabel       "Získať doplnky pre vaše mobilné zariadenie">
--- a/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -44,23 +44,28 @@
   <strong>http://www.priklad.com/</strong></li>
  <li>Skontrolujte, či používate správne lomky (t.j. <strong>/</strong>). </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Pripojenie bolo prerušené">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
-<!ENTITY netOffline.title "Režim offline">
-<!ENTITY netOffline.longDesc "
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netOffline2.longDesc) - Workaround to allow the l10n tools
+to pickup this string change. Please update netOffline.longDesc too -->
+
+<!ENTITY netOffline2.longDesc "
 <ul>
- <li>Zrušte začiarknutie možnosti &quot;Pracovať offline&quot; v ponuke Súbor a skúste to znova.</li>
+ <li>Skúste to znova. &brandShortName; sa pokúsi nadviazať spojenie a načítať stránku.</li>
 </ul>
 ">
 
+<!ENTITY netOffline.title "Režim offline">
+<!ENTITY netOffline.longDesc "&netOffline2.longDesc;">
+
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba kódovania obsahu">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
 <ul>
  <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY unsafeContentType.title "Nebezpečný typ obsahu">
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -1,20 +1,14 @@
 <!ENTITY prefsHeader.label             "Nastavenia">
 <!ENTITY about.title                "Čo je &brandShortName;">
 <!ENTITY about.button               "Prejsť na stránku">
-<!ENTITY about.description             "Pomocník a informácie o produkte">
 <!ENTITY content.title               "Obsah">
 <!ENTITY showImages.title             "Zobrazovať obrázky">
 <!ENTITY enableJavaScript.title          "Povoliť JavaScript">
-<!ENTITY enableJavaScript.description       "Väčšina interaktívnych stránok používa JavaScript">
 <!ENTITY enablePlugins.title            "Povoliť zásuvné moduly">
-<!ENTITY enablePlugins.description         "Zásuvné moduly sa používajú pre špeciálny obsah, ako napr. video">
 <!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY allowCookies.title            "Povoliť cookies">
-<!ENTITY allowCookies.description         "Stránky používajú cookies na vašu identifikáciu a ukladanie nastavení stránok">
-<!ENTITY clearPrivateData.title          "Vymazanie nedávnej histórie prehliadania">
+<!ENTITY clearPrivateData2.title          "Vymazanie súkromných údajov">
 <!ENTITY clearPrivateData.button          "Vymazať">
-<!ENTITY clearPrivateData.description       "História pomáha &brandShortName;u navrhovať, kam môžete prejsť">
 <!ENTITY rememberPasswords.title          "Pamätať si heslá">
 <!ENTITY language.title              "Jazyk">
-<!ENTITY language.description           "Zvoľte preferovaný jazyk pre &brandShortName;">
 <!ENTITY language.auto               "Automaticky detekovať">
--- a/mobile/profile/bookmarks.inc
+++ b/mobile/profile/bookmarks.inc
@@ -10,19 +10,19 @@
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_title):
 # title for the folder that will contains the default bookmarks
 #define bookmarks_title Záložky
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_welcome):
 # link title for about:firstrun
 #define bookmarks_welcome Firefox: Vitajte
 
-# LOCALIZATION NOTE (bookmarks_about):
+# LOCALIZATION NOTE (bookmarks_aboutBrowser):
 # link title for about:fennec
-#define bookmarks_about Firefox: Čo je
+#define bookmarks_aboutBrowser Firefox: O vašom prehliadači
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_weave):
 # link title for https://www.mozilla.com/en-US/mobile/weave
 #define bookmarks_weave Firefox: Synchronizácia pomocou Weave
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_addons):
 # link title for https://addons.mozilla.org/en-US/mobile
 #define bookmarks_addons Firefox: Prispôsobenie pomocou doplnkov
--- a/suite/chrome/common/pref/unix/platformPrefOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/unix/platformPrefOverlay.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the
   preference dialog's <window> node, which specifies the width and height
   in em units of the dialog. Localizers ONLY can increase these widths
   if they are having difficulty getting panel content to fit. 1em = the
   width of the letter 'm' in the selected font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct
   size of this window for en-US. -->
-<!ENTITY prefWindow.size       "width: 56em; height: 41em;">
+<!ENTITY prefWindow.size       "width: 59em; height: 41em;">
 
 <!-- pref-tabs.xul -->
 <!ENTITY urlbar.label         "Stlačení skratky Ctrl+Enter v paneli s adresou">
 <!ENTITY urlbar.accesskey       "C">
 <!ENTITY middleClick.label      "Kliknutí stredným tlačidlom, podržaní Ctrl a kliknutí alebo stlačení skratky Ctrl+Enter na odkazy nachádzajúce sa na webovej stránke">
 <!ENTITY middleClick.accesskey    "K">
--- a/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
@@ -250,28 +250,16 @@ 5056=Server neobsahuje žiadne nové správy.
 ## @name IMAP_DEFAULT_ACCOUNT_NAME
 ## @loc None
 5057=Pošta pre %S
 
 ## @name IMAP_EMPTY_TRASH_CONFIRM
 ## @loc None
 5061=Vysypaním koša dôjde k odstráneniu priečinka %S a všetkých správ v ňom. Naozaj chcete odstrániť tento priečinok?
 
-## @name IMAP_PERSONAL_FILING_CABINET
-## @loc None
-5062=Osobná schránka
-
-## @name IMAP_PFC_READ_MAIL
-## @loc None
-5063=Prečítané správy
-
-## @name IMAP_PFC_SENT_MAIL
-## @loc None
-5064=Odoslané správy
-
 ## @name IMAP_SPECIAL_CHAR
 ## @loc None
 5065=Znak %c je na tomto IMAP serveri rezervovaný. Zvoľte iný názov.
 
 ## @name IMAP_PERSONAL_SHARED_FOLDER_TYPE_NAME
 ## @loc None
 5066=Osobný priečinok
 
--- a/suite/chrome/mailnews/search-attributes.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/search-attributes.properties
@@ -4,17 +4,17 @@ Subject=Predmet
 From=Odosielateľ
 Body=Telo
 Date=Dátum
 Priority=Priorita
 Status=Stav
 To=Komu
 Cc=Kópia
 ToOrCc=Komu alebo Kópia
-AgeInDays=Doba (v dňoch)
+AgeInDays=Doba od prijatia (v dňoch)
 SizeKB=Veľkosť (kB)
 Tags=Popis
 # for AB and LDAP
 AnyName=Ľubovoľné meno
 DisplayName=Zobrazované meno
 Nickname=Prezývka
 ScreenName=Účet pre IM
 Email=E-mail
--- a/suite/chrome/mailnews/search-operators.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/search-operators.properties
@@ -11,17 +11,17 @@ 7=je viac ako
 8=je menej ako
 
 9=začína na
 10=končí na
 
 11=podobá sa na
 12=LpadDwim
 
-13=je väčší ako
-14=je menej ako
+13=je väčšia ako
+14=je menšia ako
 
 15=Celé meno
 16=je v mojom adresári
 17=nie je v mojom adresári
 18=nie je prázdny
 19=sa zhoduje s
 20=sa nezhoduje s