update THUNDERBIRD_3_0b1_BUILD1 THUNDERBIRD_3_0b1_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Wed, 26 Nov 2008 17:27:41 +0100
changeset 38 e76e0a2d155dbcfab4797a9e3ff55f10ada0fb36
parent 35 55bb811d7d8d207fb69b9a9a8b782bbed0351670
child 39 151ba2699f9fa1846ae07a016b0e550c91f04641
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
browser/chrome/browser/places/places.properties
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/lightning/lightning.properties
dom/chrome/printdialog.properties
extensions/irc/chrome/browserOverlay.dtd
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
extensions/irc/chrome/chatzillaOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
suite/chrome/common/help/certs_prefs_help.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_priv_prefs_popup.xhtml
suite/chrome/common/help/developer_tools.xhtml
suite/chrome/common/help/forieusers.xhtml
suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
suite/chrome/common/help/nav_help.xhtml
suite/chrome/common/help/page_info_help.xhtml
suite/chrome/common/help/profiles_help.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts-navigator.xhtml
suite/chrome/common/help/ssl_help.xhtml
suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
suite/chrome/common/help/welcome_help.xhtml
suite/chrome/common/pref/win/platformPrefOverlay.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/history.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
@@ -42,17 +42,17 @@
 
 <!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
   updated. -->
 <!-- intro paragraph for branded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; ponúka služby webových stránok (ďalej len &quot;Služby&quot;), ako napríklad SafeBrowsing, ktoré je možné používať s touto binárnou verziou &brandShortName;u tak, ako je popísané nižšie. Ak nechcete tieto Služby používať alebo podmienky ich používania nie sú pre vás prijateľné, môžete službu SafeBrowsing vypnúť v nastaveniach programu na paneli ">
 <!ENTITY rights.webservices-b "Bezpečnosť">
-<!ENTITY rights.webservices-c " tak, že zrušíte označenie volieb &quot;&blockAttackSites.label;&quot; a &quot;&blockWebForgeries.label;&quot;">
+<!ENTITY rights.webservices-c " tak, že zrušíte označenie volieb &quot;&blockAttackSites.label;&quot; a &quot;&blockWebForgeries.label;&quot;.">
 
 <!-- intro paragraph for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-unbranded "Tu by mal byť uvedený prehľad webových služieb zahrnutých v produkte, ako aj návod na ich vypnutie (ak je vypnutie možné).">
 
 <!-- point 1 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Tu by mali byť uvedené podmienky používania každej webovej služby pre tento produkt.">
 
 <!-- points 1-7 text for branded builds -->
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -91,18 +91,18 @@ status_foldercount = objekty: %S
 SelectImport=Import súboru záložiek
 EnterExport=Export súboru záložiek
 
 saveSearch.title=Uložiť vyhľadávanie
 saveSearch.inputLabel=Názov:
 saveSearch.inputDefaultText=Nové hľadanie
 
 detailsPane.noItems=Žiadne položky
-detailsPane.oneItem=Jedna položka
-detailsPane.multipleItems=Niekoľko položiek (celkom: %S)
+detailsPane.oneItem=Počet položiek: 1
+detailsPane.multipleItems=Počet položiek: %S
 
 smartBookmarksFolderTitle=Rýchle záložky
 # SK_NOTE mostVisitedTitle: Toolbar button with Najnavštevovanejšie doesn't fit in Linux/Mac
 mostVisitedTitle=Najobľúbenejšie
 recentlyBookmarkedTitle=Naposledy pridané
 recentTagsTitle=Naposledy použité značky
 
 OrganizerQueryHistory=História
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -16,16 +16,17 @@
 # The Initial Developer of the Original Code is
 # ArentJan Banck <ajbanck@planet.nl>.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2002
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s): ArentJan Banck <ajbanck@planet.nl>
 #         Eric Belhaire <belhaire@ief.u-psud.fr>
 #         Philipp Kewisch <mozilla@kewis.ch>
+#         Berend Cornelius <berend.cornelius@sun.com>
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 # either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
 # the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
@@ -33,16 +34,18 @@
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 # Misc. strings in JS
 
+# LOCALIZATION NOTE (PrintPreviewWindowTitle):
+#  %1$S will be replaced with the title of a html frame
 PrintPreviewWindowTitle=Ukážka pred tlačou - %1$S
 Untitled=Bez názvu
 
 # Default name for new events
 newEvent=Nová udalosť
 
 # Titles for the event/task dialog
 newEventDialog=Nová udalosť
@@ -90,42 +93,69 @@ importItemsFailed=Počet položiek, ktoré sa nepodarilo importovať: %1$S. Posledná chyba: %2$S
 
 #spaces needed at the end of the following lines
 eventDescription=Popis:
 
 unableToRead=Nedá sa čítať zo súboru:
 unableToWrite=Nedá sa zapisovať do súboru:
 defaultFileName=udalosti-kalendara
 HTMLTitle=Mozilla Kalendár
-timezoneError=Pri načítavaní %1$S bolo nájdené neznáme nedefinované časové pásmo.
-duplicateError=Niekoľko položiek (celkom %1$S) bolo ignorovaných, pretože existujú aj v cieľovom kalendári aj v %2$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (timezoneError):
+# used for an error message like 'An unknown and undefined timezone was found while reading c:\Mycalendarfile.ics'
+#  %1$S will be replaced with the path to a file
+timezoneError=Pri čítaní súboru %1$S bolo nájdené neznáme nedefinované časové pásmo.
+
+# LOCALIZATION NOTE (duplicateError):
+#  %1$S will be replaced with number of duplicate items
+#  %2$S will be replaced with a file path pointing to a calendar
+duplicateError=Niekoľko položiek (celkom %1$S) bolo ignorovaných, pretože existujú v cieľovom kalendári a aj v kalendári %2$S.
+
 unableToCreateProvider=Pri príprave kalendára umiestneného na %1$S na použitie sa vyskytla chyba. Dostupný nebude.
 unknownTimezonesError=Pri príprave kalendára umiestneného na %1$S na použitie sa vyskytla chyba. Kalendár zrejme obsahuje neznáme časové zóny. Nainštalujte najnovšiu verziu súboru calendar-timezones.xpi.
 missingCalendarTimezonesError=Neboli nájdené definície časových zón! Nainštalujte súbor calendar-timezones.xpi.
 
 # Sample: Unknown timezone "USPacific" in "Dentist Appt". Using the 'floating' local timezone instead: 2008/02/28 14:00:00
 unknownTimezoneInItem=Neznáma časová zóna "%1$S" v "%2$S". Používa sa 'plávajúca' lokálna časová zóna: %3$S
 TimezoneErrorsAlertTitle=Chyby časových zón
 TimezoneErrorsSeeConsole=Viď Chybovú konzolu: Neznáme časové zóny sú spracované ako 'plávajúce' lokálne časové zóny.
 
 unsubscribeCalendarTitle=Neodoberať kalendár
+
+# LOCALIZATION NOTE (unsubscribeCalendarMessage):
+# used for an message like 'Are you sure you want to unsubscribe from calendar "Home"?'
+#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
 unsubscribeCalendarMessage=Naozaj chcete zrušiť odoberanie kalendára "%1$S"?
 
 WeekTitle=%1$S. týždeň
 # Used to format the Multiweek's labels, ie Weeks 2 - 7
 WeeksTitle=Týždne %1$S-%2$S
 None=Žiadny
 
 # Error strings
 ## @name UID_NOT_FOUND
 ## @loc none
 tooNewSchemaErrorBoxTitle=Údaje vášho kalendára nie sú kompatibilné s touto verziou programu %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorBoxTextLightning):
+#  %1$S will be replaced with the name of the calendar application e.g. 'Lightning'
+#  %2$S will be replaced with the name of the host application 'calendar'
 tooNewSchemaErrorBoxTextLightning=Údaje kalendára vo vašom profile boli aktualizované novšou verziou rozšírenia %1$S. Pokračovanie by mohlo spôsobiť stratu informácií alebo ich zničenie. Rozšírenie %1$S bude teraz zakázané a %2$S reštartovaný.
+
+# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorBoxTextSunbird):
+#  %1$S will be replaced with the name of the calendar application e.g. 'Sunbird'
+#  %2$S will be replaced with the name of the host application 'calendar'
 tooNewSchemaErrorBoxTextSunbird=Údaje kalendára vo vašom profile boli aktualizované novšou verziou programu %1$S. Pokračovanie by mohlo spôsobiť stratu informácií alebo ich zničenie. Program %1$S bude teraz ukončený.
+
+# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonRestart):
+#  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
 tooNewSchemaButtonRestart=Reštartovať %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonQuit):
+#  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
 tooNewSchemaButtonQuit=Ukončiť %1$S
 
 # List of events or todos (unifinder)
 eventUntitled=Bez názvu
 
 # Tooltips of events or todos
 tooltipTitle  =Názov:
 tooltipLocation =Miesto konania:
@@ -156,19 +186,35 @@ filterXml=Dokumenty XML (%1$S)
 filterHtml=Webová stránka (%1$S)
 filterOutlookCsv=Súbory Outlook oddelené čiarkou (%1$S)
 filterWav=Zvukové súbory (%1$S)
 
 # Remote calendar errors
 genericErrorTitle=Vyskytla sa chyba
 httpPutError=Publikovanie kalendára zlyhalo.\nČíslo chyby: %1$S: %2$S
 otherPutError=Publikovanie kalendára zlyhalo.\nČíslo chyby: 0x%1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (readOnlyMode):
+# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. It has been...'
+#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
 readOnlyMode=Nastala chyba pri načítaní kalendára: %1$S. Tento kalendár je prístupný iba na čítanie, zmeny v kalendári budú viesť k strate údajov. Ak chcete mať prístup aj k zápisu, zmeňte nastavenia tohto kalendára.
+
+# LOCALIZATION NOTE (disabledMode):
+# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. It has been...'
+#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
 disabledMode=Nastala chyba pri načítaní kalendára: %1$S. Prístup ku kalendáru je zablokovaný až pokiaľ nebude jeho použitie bezpečné.
+
+# LOCALIZATION NOTE (minorError):
+# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home. However this...'
+#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
 minorError=Nastala chyba pri načítaní kalendára: %1$S. Ak je to len malá chyba, program bude pokračovať ďalej.
+
+# LOCALIZATION NOTE (stillReadOnlyError):
+# used for an message like 'There has been an error reading data for calendar: Home.'
+#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
 stillReadOnlyError=Nastala chyba pri načítaní kalendára: %1$S.
 utf8DecodeError=Nastala chyba pri dekódovaní súboru iCalendar (ics) ako UTF-8. Skontrolujte, či je súbor vrátane symbolov a písmen s diakritikou kódovaný typom UTF-8.
 icsMalformedError=Nepodarila sa analýza súboru iCalendar (ics). Overte, či je súbor používa syntax súboru typu iCalendar (ics).
 itemModifiedOnServerTitle=Položka bola na serveri zmenená
 itemModifiedOnServer=Táto položka bola na serveri nedávno zmenená.\n
 modifyWillLoseData=Potvrdením vašich zmien sa prepíšu zmeny vykonané na serveri.
 deleteWillLoseData=Odstránenie tejto položky spôsobí stratu zmien vykonaných na serveri.
 updateFromServer=Zrušiť moje zmeny a znovu načítať
@@ -253,16 +299,19 @@ warningUsingFloatingTZNoMatch=Upozornenie: používa sa "plávajúce" časové pásmo.\nČasovému pásmu operačného systému nezodpovedá žiadne časové pásmo ZoneInfo.
 # This ZoneInfo timezone was chosen based on ... "
 WarningUsingGuessedTZ=Upozornenie: používa sa odhadnuté časové pásmo\n %1$S (UTC%2$S).\n%3$S\n%4$S
 
 # Testing note: "Almost match" timezones include Cairo on W2k.
 TZAlmostMatchesOSDifferAtMostAWeek=Toto časové pásmo ZoneInfo najlepšie zodpovedá časovému pásmu operačného systému.\nPre toto pravidlo sa budú nasledujúce prechody medzi letným a štandardným časom\nlíšiť od prechodov časového pásma operačného systému najviac o týždeň.\nV údajoch sa môžu vyskytnúť nezrovnalosti ako rozdielny dátum začatia,\nlíšiace sa pravidlá alebo výpočty pravidiel pre negregoriánske kalendáre.
 
 TZSeemsToMatchOS=Toto časové pásmo ZoneInfo zodpovedá tento rok časovému pásmu operačného systému.
 
+# LOCALIZATION NOTE (TZFromOS):
+# used for a display of a chosen timezone
+#  %1$S will be replaced with the name of a timezone
 TZFromOS=Toto časové pásmo ZoneInfo bolo vybrané na základe identifikátora časového pásma\noperačného systému ("%1$S").
 
 # Localization note (TZFromLocale): Substitute name of your locale language.
 TZFromLocale=Toto časové pásmo ZoneInfo bolo vybrané na základe časového pásma operačného systému\ns časovými pásmami, ktoré používajú používatelia internetu so slovenským nastavením systému.
 
 TZFromKnownTimezones=Toto časové pásmo ZoneInfo bolo vybrané na základe časového pásma operačného systému\nso známymi časovými pásmami v abecednom poradí podľa ID pásma.
 
 # Print Layout
@@ -289,17 +338,17 @@ addCategory=Pridať kategóriu
 today=Dnes
 tomorrow=Zajtra
 yesterday=Včera
 
 #Today pane
 eventsonly=Udalosti
 eventsandtasks=Udalosti a úlohy
 tasksonly=Úlohy
-shortcalendarweek=CW
+shortcalendarweek=Týž.
 
 go=Prejsť na
 
 # Some languages have different conjugations of 'next' and 'last'. If yours
 # does not, simply repeat the value. This will be used with day names, as in
 # 'next Sunday'.
 next1=ďalší
 next2=ďalší
@@ -317,61 +366,134 @@ updatesItem_defaultFallback=Kontrola aktualizácií…
 updatesItem_downloading=Preberá sa %S…
 updatesItem_downloadingFallback=Preberá sa aktualizácia…
 updatesItem_resume=Pokračovať v preberaní %S…
 updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v preberaní aktualizácie…
 updatesItem_pending=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 
 # Alarm Dialog
+# LOCALIZATION NOTE (alarmWindowTitle):
+# used for a dialog title indicating numbers of reminders like '4 Reminders'
+#  %1$S will be replaced with the number of reminders
 alarmWindowTitle=Pripomienky: %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (alarmStarts):
+# used for a display the start of an alarm like 'Starts: Thu 2 Oct 2008 13:21'
+#  %1$S will be replaced with a date-time
 alarmStarts=Začína: %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (alarmTodayAt):
+# used for a display the date-time of an alarm like 'Today at Thu 2 Oct 2008 13:21'
+#  %1$S will be replaced with a date-time
 alarmTodayAt=Dnes o %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (alarmTomorrowAt):
+# used for a display the date-time of an alarm like 'Tomorrow at Thu 2 Oct 2008 13:21'
+#  %1$S will be replaced with a date-time
 alarmTomorrowAt=Zajtra o %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (alarmYesterdayAt):
+# used for a display the date-time of an alarm like 'Yesterday at Thu 2 Oct 2008 13:21'
+#  %1$S will be replaced with a date-time
 alarmYesterdayAt=Včera o %1$S
 
 # Alarm interface strings
 # LOCALIZATION NOTE: These strings do not get displayed. They are only visible
 # when exporting an item with i.e a DISPLAY alarm, that doesn't have a
 # description set, or an EMAIL alarm that doesn't have a summary set.
 alarmDefaultDescription=Predvolený popis Mozilla
 alarmDefaultSummary=Predvolený súhrn Mozilla
 
 # offline support strings (SUNBIRD ONLY)
 offlineTooltip=Práve ste v režime offline.
 onlineTooltip=Práve ste v režime online.
 
 taskDetailsStatusNeedsAction=Vyžaduje akciu
-taskDetailsStatusInProgress=%1$S%% dokončených
-taskDetailsStatusCompleted=Dokončené
-taskDetailsStatusCompletedOn=Dokončené: %1$S
-taskDetailsStatusCancelled=Zrušené
+
+# LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusInProgress):
+# used for a display of how much of a task is completed '25% Complete'
+#  %1$S will be replaced with the number of percentage completed
+taskDetailsStatusInProgress=Dokončená na %1$S%%
+taskDetailsStatusCompleted=Dokončená
+
+# LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusCompletedOn):
+# used for a display of completion date like 'Completed on Thu 2 Oct 2008 13:21'
+#  %1$S will be replaced with the completion date-time of the task
+taskDetailsStatusCompletedOn=Dokončená dňa %1$S
+taskDetailsStatusCancelled=Zrušená
 
 gettingCalendarInfoCommon=Kontrola kalendárov…
+
+# LOCALIZATION NOTE (gettingCalendarInfoDetail):
+# used for a progress-display of processed like 'Checking Calendar 5 of 10'
+#  %1$S will be replaced with the index of the currently processed calendar
+#  %2$S will be replaced with the total numbers of calendars
 gettingCalendarInfoDetail=Kontroluje sa kalendár %1$S z %2$S
 
+# LOCALIZATION NOTE (errorCode):
+#  %1$S will be replaced with the number of an error code
 errorCode=Kód chyby: %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (errorDescription):
+#  %1$S will be replaced with the description of an error
 errorDescription=Popis: %1$S
-errorWriting=Počas zápisu do kalendára '%1$S' sa vyskytla chyba!
+
+# LOCALIZATION NOTE (errorWriting):
+# used for an message like 'An error occurred when writing to the calendar Home!'
+#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
+errorWriting=Počas zápisu do kalendára %1$S sa vyskytla chyba!
+
+# LOCALIZATION NOTE (tooltipCalendarDisabled):
+# used for an alert-message like 'The calendar Home is momentarily not available'
+#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
 tooltipCalendarDisabled=Kalendár %1$S je práve nedostupný
+
+# LOCALIZATION NOTE (tooltipCalendarReadOnly):
+# used for an message like 'The calendar Home is readonly'
+#  %1$S will be replaced with the name of a calendar
 tooltipCalendarReadOnly=Kalendár %1$S je len na čítanie
 
 taskEditInstructions=Kliknutím sem pridáte novú úlohu
 taskEditInstructionsReadonly=Vyberte zapisovateľný kalendár
 taskEditInstructionsCapability=Vyberte kalendár, ktorý podporuje úlohy
 
 eventDetailsStartDate=Začiatok:
 eventDetailsEndDate=Koniec:
 taskDetailsStartDate=Dátum začatia:
 taskDetailsEndDate=Termín splnenia:
+
+# LOCALIZATION NOTE (datetimeWithTimezone):
+# used for a display of a date-time with timezone 'Thu 2 Oct 2008 13:21', Europe/Paris
+#  %1$S will be replaced with the completion date-time
+#  %2$S will be replaced with the name of the timezone
 datetimeWithTimezone=%1$S, %2$S
 
+# LOCALIZATION NOTE (longCalendarWeek):
+# used for display of calendar weeks in short form like 'Calendar Week 43'
+#  %1$S will be replaced with the index of the week
 longCalendarWeek=%1$S. týždeň
+
+# LOCALIZATION NOTE (severalLongCalendarWeeks):
+# used for display of calendar weeks in short form like 'Calendar Weeks 43 - 45'
+#  %1$S will be replaced with the index of the start-week
+#  %2$S will be replaced with the index of the end-week
 severalLongCalendarWeeks=Týždne %1$S-%2$S
 
+# LOCALIZATION NOTE (shortCalendarWeek):
+# used for display of calendar weeks in short form like 'CW 43'
+#  %1$S will be replaced with the index of the week
+shortCalendarWeek=%1$S. týž.
+
+# LOCALIZATION NOTE (severalShortCalendarWeeks):
+# used for display of calendar weeks in short form like 'CWs 43 - 45'
+#  %1$S will be replaced with the index of the start-week
+#  %2$S will be replaced with the index of the end-week
+severalShortCalendarWeeks=Týž. %1$S-%2$S
+
 oneDayBack=Jeden deň naspäť
 oneDayForward=Jeden deň dopredu
 oneMonthBack=Jeden mesiac naspäť
 oneMonthForward=Jeden mesiac dopredu
 oneWeekBack=Jeden týždeň naspäť
 oneWeekForward=Jeden týždeň dopredu
 gotoToday=Prejsť na Dnes
 
@@ -394,17 +516,17 @@ dueInLessThanOneHour=< 1 hodina
 monthInYear=%1$S %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (dayIntervalInMonth):
 # used for display of intervals in the form of 'March 3 - 9, 2008'
 #  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
 #  %2$S will be replaced with the day-index of the start date
 #  %3$S will be replaced with the day-index of the end date
 #  %4$S will be replaced with the common year of both dates
-dayIntervalInMonth=%2$S. – %3$S. %1$S, %4$S
+dayIntervalInMonth=%2$S. – %3$S. %1$S %4$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenMonths):
 # used for display of intervals in the form 'September 29 - October 5, 2008'
 #  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
 #  %2$S will be replaced with the day-index of the start date
 #  %3$S will be replaced with name of the month of the end date
 #  %4$S will be replaced with the day-index of the end date
 #  %5$S will be replaced with the commmon year of both dates
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
@@ -32,16 +32,21 @@
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
+# addon description:
+extensions.{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}.name=Lightning
+extensions.{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}.description=Integrovaný kalendár pre Thunderbird
+extensions.{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}.creator=Projekt Mozilla Calendar
+
 # Lightning branding
 brandShortName=Lightning
 
 # Task mode title
 taskModeApplicationTitle=Úlohy
 
 # Html event display in message
 imipHtml.header=Pozvánka na udalosť
--- a/dom/chrome/printdialog.properties
+++ b/dom/chrome/printdialog.properties
@@ -32,10 +32,10 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 PrintFrames=Tlač rámcov
 Aslaid=Ako sú &umiestnené na obrazovke
 selectedframe=Vybraný rá&mec
-Eachframe=Každý rámec &samostatne
+Eachframe=Každý rám&ec samostatne
 options=Možnosti
--- a/extensions/irc/chrome/browserOverlay.dtd
+++ b/extensions/irc/chrome/browserOverlay.dtd
@@ -30,11 +30,11 @@
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY czButton.label  "ChatZilla">
- 
+
 <!ENTITY czMenu.label   "ChatZilla">
 <!ENTITY czMenu.accesskey "C">
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -64,17 +64,17 @@
 #
 # Note: the ChatZilla version and expected locale versions may not always be
 #    the same. For example, if only non-locale changes have been made, the
 #    expected locale version will stay the same. This is to make using
 #    localisations between versions easier.
 #
 ### End of notes ###
 
-locale.version = 0.9.83
+locale.version = 0.9.84
 locale.error = Používate ChatZillu %1$S, ktorá vyžaduje verziu prekladu %2$S. Verzia aktuálne vybraného prekladu (%3$S) je %4$S, preto sa môžu vyskytnúť problémy s činnosťou ChatZilly.\n\nOdporúča sa, aby ste aktualizovali alebo odstránili uvedený preklad.
 locale.authors = Vlado Valaštiak (wladow);Ján Kendi (Jacen)
 
 # Misc
 
 unknown=<neznámy>
 none=<žiadny>
 na=<nedostupný>
@@ -84,24 +84,24 @@ na=<nedostupný>
 msg.alert  = Upozornenie
 msg.prompt = Výzva
 msg.confirm = Potvrdenie
 
 # command.js
 
 ### Notes for localizers ###
 #
-# ChatZilla uses cmd.<command name>.* to construct the command's help, 
+# ChatZilla uses cmd.<command name>.* to construct the command's help,
 # parameters and any UI labels. For the command to continue to function, the
 # *.params entries MUST NOT BE CHANGED. Hopefully in the future you will be
 # able to localize these items as well.
 #
 ### DO NOT LOCALIZE THE *.params STRINGS ###
 #
-# All localised strings may contain certain entities for branding purposes. 
+# All localised strings may contain certain entities for branding purposes.
 # The three standard brand entities (brandShortName, brandFullName, vendorName)
 # can all be used like this:
 #   foo.bar = Some text used in &brandFullName;!
 #
 ### End of notes ###
 
 cmd.about.label = O ChatZille
 cmd.about.help = Zobrazí informácie o tejto verzii ChatZilly.
@@ -300,17 +300,17 @@ cmd.enable-plugin.help  = Malo by byť použité na opätovné povolenie zásuvného modulu po tom, čo bol použitý príkaz |disable-plugin|. Tento príkaz zavolá funkciu enablePlugin príslušného modulu. Táto funkcia nijako negarantuje, že sa zásuvný modul správne spustí.
 cmd.eval.params = <expression>
 cmd.eval.help  = Vyhodnotí <expression> ako kód JavaScriptu. Nič pre slabé povahy.
 
 cmd.except.params = [<nickname>]
 cmd.except.help  = Vyberie používateľa zo zoznamu zákazu vstup na kanál. Môže byť zadaná buď prezývka používateľa alebo maska. Ak nezadáte prezvýku ani masku, zobrazí sa zoznam aktuálnych zákazov vstupu.
 
 cmd.exit.label = U&končiť ChatZillu
 cmd.exit.params = [<reason>]
-cmd.exit.help  = Vykoná odpojenie zo všetkých aktívnych serverov a sietí. Ak je uvedený <reason>, uvedie sa. V opačnom prípade sa uvedie predvolený <reason>. Po odpojení sa vykoná ukončenie ChatZilly. 
+cmd.exit.help  = Vykoná odpojenie zo všetkých aktívnych serverov a sietí. Ak je uvedený <reason>, uvedie sa. V opačnom prípade sa uvedie predvolený <reason>. Po odpojení sa vykoná ukončenie ChatZilly.
 
 cmd.exit-mozilla.label = &Koniec
 cmd.exit-mozilla.help = Ukončiť &brandShortName;.
 
 cmd.faq.label  = ChatZilla FAQ
 
 cmd.find.label = &Hľadať…
 cmd.find.key  = accel F
@@ -623,17 +623,17 @@ cmd.pref.help  = Nastaví hodnotu predvoľby pomenovanú <pref-name> na hodnotu <pref-value>. Ak nezadáte <pref-value>, bude zobrazená aktuálna hodnota <pref-name>. Ak budú vynechané obe <pref-name> a <pref-value>, budú zobrazené všetky predvoľby. Ak ako <pref-value> zadáte znak mínus ('-'), predvoľby budú nastavené na predvolenú hodnotu.
 cmd.query.label = Otvoriť súkromý chat
 cmd.query.params = <nickname> [<message>]
 cmd.query.help  = Otvorí novú kartu so súkromým chatom s používateľom <nickname>. Ak je uvedená aj <message>, je odoslaná ako prvá súkromná správa používateľovi <nickname>.
 
 cmd.quit.label = U&končiť ChatZillu
 cmd.quit.params = [<reason>]
 cmd.quit.help  = Ukončí ChatZillu.
 
-cmd.quit-mozilla.label = &Ukončiť 
+cmd.quit-mozilla.label = &Ukončiť
 cmd.quit-mozilla.help  = Ukončí &brandShortName;.
 
 cmd.quote.params = <irc-command>
 cmd.quote.help  = Odošle nespracovaný príkaz priamo na IRC server. Používajte len ak viete, čo robíte. Detaily nájdete v IRC RFC1459 <http://www.irchelp.org/irchelp/rfc1459.html>.
 
 cmd.rejoin.params = [<reason>]
 cmd.rejoin.help  = Znovu vstúpi do kanála v aktuálnej karte. Funguje len v prípade, že v aktuálnej karte je kanál.
 cmd.rejoin.format = Znovu vstúpiť do $channelName
@@ -1036,17 +1036,17 @@ msg.channel.needops  = Musíte byť operátor v %S, ak chcete vykonať túto akciu.
 msg.ctcphelp.clientinfo = CLIENTINFO podáva informácie o dostupných príkazoch CTCP
 msg.ctcphelp.action   = ACTION vykoná akciu používateľa
 msg.ctcphelp.time    = TIME zobrazí lokálny dátum a čas pre klienta
 msg.ctcphelp.version  = VERSION vráti verziu klienta
 msg.ctcphelp.source   = SOURCE vráti adresu, kde môžete získať klienta
 msg.ctcphelp.os     = OS vráti operačný systém klientov a jeho verziu
 msg.ctcphelp.host    = HOST vráti aplikáciu klienta a jej verziu
 msg.ctcphelp.ping    = PING vracia odpoveď od klienta
-msg.ctcphelp.dcc    = DCC vyžaduje priame spojenie s klientom 
+msg.ctcphelp.dcc    = DCC vyžaduje priame spojenie s klientom
 
 # DCC CHAT messages.
 msg.dccchat.sent.request = Odoslaná ponuka na DCC Chat používateľovi ``%S'' (%S:%S) %S.
 msg.dccchat.got.request = Prišla ponuka na DCC Chat od používateľa ``%S'' (%S:%S) %S.
 msg.dccchat.accepting    = Automaticky prijatá ponuka na DCC Chat od používateľa ``%S'' (%S:%S) o %S sekúnd %S.
 msg.dccchat.accepting.now  = Automaticky prijatá ponuka na DCC Chat od používateľa ``%S'' (%S:%S).
 msg.dccchat.accepted   = Prijatý DCC Chat s používateľom ``%S'' (%S:%S).
 msg.dccchat.declined   = Odmietnutý DCC Chat s používateľom ``%S'' (%S:%S).
@@ -1074,17 +1074,17 @@ msg.dccfile.send     = Vyberte súbor, ktorý chcete odoslať
 msg.dccfile.save.to   = Uložiť prijatý súbor (%S)
 msg.dccfile.err.notfound = Zadaný súbor nebol nájdený.
 msg.dccfile.err.notafile = Zadaný cesta nie je normálny súbor.
 msg.dccfile.err.notreadable = Nie je možné čítať zadaný súbor.
 
 # General DCC messages.
 msg.dcc.pending.matches = "%S čakajúca prichádzajúca ponuka DCC nájdená.
 msg.dcc.accepted.matches = "%S DCC spojenia nájdené.
-msg.dcc.matches.help   = Aby sa dala požiadavka nájsť, musíte uviesť dostatočne veľkú časť prezývky používateľa, alebo uviesť aj typ požadiavky, prípadne názov súboru. 
+msg.dcc.matches.help   = Aby sa dala požiadavka nájsť, musíte uviesť dostatočne veľkú časť prezývky používateľa, alebo uviesť aj typ požadiavky, prípadne názov súboru.
 
 msg.dcc.not.enabled   = DCC je zakázané. Ak potrebujete funkciu DCC, musíte ju zapnúť v okne nastavení.
 msg.dcc.not.possible   = Funkcia DCC nie je v tejto verzii &brandShortName; dostupná - chýba funkcia "scriptable server socket". Mozilla novšia ako z dňa 2003-11-15 (t.j. Mozilla 1.6 a novšia) by už mala túto funkciu obsahovať.
 msg.dcc.err.nouser    = Musíte zadať |nickname| alebo spustiť príkaz z okna príkazov.
 msg.dcc.err.accept.time = Počas prvých 10 sekúnd prijímania požiadavky na DCC nemôžete použiť skrátenú verziu |/dcc-accept|.
 msg.dcc.err.nochat    = Musíte zadať |nickname| alebo spustiť príkaz z okna DCC Chatu.
 
 # /dcc-list words and phrases.
@@ -1433,17 +1433,17 @@ pref.collapseMsgs.label     = Zbaliť správy
 pref.collapseMsgs.help     = Ak dostanete viac správ od jednej osoby za sebou, prezývka sa zobrazí len pri prvej z nich. Táto voľba pomáha udržať záznam chatu prehľadnejší.
 pref.collapseActions.label   = Zbaliť úlohy, ak sú zbalené správy
 pref.collapseActions.help    = Ak sa objaví viac akcií od jednej osoby za sebou, prezývka sa zobrazí len pri prvej z nich. Táto voľba pomáha udržať záznam chatu prehľadnejší.
 pref.conference.limit.label   = Limit režimu Konferencia
 pref.conference.limit.help   = Ak počet používateľov v kanáli o dosť prekračuje limit, ChatZilla zapne kanál do režimu "Konferencia", v ktorom sú správy JOIN, PART, QUIT a NICK pre ostatných používateľov skryté. Ak počet používateľov klesne dostatočne pod limit, zapne sa automaticky normálny režim. Nastavením hodnoty na 0 nepovolíme zapnúť režim Konferencia, ak zadáte hodnotu 1, režim Konferencia bude zapnutý.
 pref.connectTries.label     = Počet pokusov o pripojenie
 pref.connectTries.help     = Počet pokusov, ktoré ChatZilla uskutoční na pripojenie k serveru alebo sieti. Hodnota -1 znamená neobmedzený počet.
 pref.copyMessages.label     = Kopírovať dôležité správy
-pref.copyMessages.help     = Ak je táto voľba nastavená, akákoľvek správa označená ako "dôležitá" bude skopírovaná do okna informácií siete. Umožní vám odísť od počítača na dlhý čas a napriek tomu neprepásť žiadnu dôležitú správu. 
+pref.copyMessages.help     = Ak je táto voľba nastavená, akákoľvek správa označená ako "dôležitá" bude skopírovaná do okna informácií siete. Umožní vám odísť od počítača na dlhý čas a napriek tomu neprepásť žiadnu dôležitú správu.
 pref.dcc.enabled.label     = DCC povolené
 pref.dcc.enabled.help      = Ak táto voľba nie je zapnutá, žiadny z príkazov DCC nič nevykoná a požiadavky DCC od ostatných používateľov budú úplne ignorované.
 pref.dcc.autoAccept.list.label = Zoznam automaticky prijímaných
 pref.dcc.autoAccept.list.help  = Zoznam používateľov, od ktorých automaticky prijímate ponuky na DCC chat/súboru cez DCC. Môžete zadať aj masky, ako zástupný znak použite "*". Ak je tento zoznam prázdny, všetky požiadavky DCC musia byť manuálne prijaté alebo odmietnuté.
 pref.dcc.downloadsFolder.label = Priečinok pre prevzaté súbory
 pref.dcc.downloadsFolder.help  = Určuje predvolený priečinok pre súbory prijaté cez DCC.
 pref.dcc.listenPorts.label   = Počúvať na portoch
 pref.dcc.listenPorts.help    = Zoznam portov, na ktoré sa vzdialene môžu pripojiť ďalší používatelia. Každá položka môže byť buď jedno číslo alebo rozsah uvedený ako "dolný-horný". Ak necháte prázdne, použije sa náhodný port vybraný operačným systémom. Vždy, keď niekomu ponúknete DCC spojenie, bude vybraný nasledujúci port v zozname.
@@ -1624,17 +1624,17 @@ pref.group.lists.stalkWords.label   = Kľúčové slová
 pref.group.lists.aliases.label     = Aliasy príkazov
 pref.group.lists.notifyList.label   = Zoznam upozornení
 pref.group.lists.nicknameList.label  = Zoznam prezývok
 pref.group.lists.autoperform.label   = Automaticky vykonať
 pref.group.global.label        = Globálne
 pref.group.global.header.label     = Hlavičky
 pref.group.global.header.help     = Nastaví predvolené zobrazovanie hlavičky okna. Každé okno môže mať vlastné nastavenie.
 pref.group.global.links.label     = Odkazy
-pref.group.global.links.help      = Tieto nastavenia určujú, ako bude ChatZilla reagovať na rôzne kliknutia na odkazy. Môžete ich zmeniť podľa svojich potrieb. 
+pref.group.global.links.help      = Tieto nastavenia určujú, ako bude ChatZilla reagovať na rôzne kliknutia na odkazy. Môžete ich zmeniť podľa svojich potrieb.
 pref.group.global.log.label      = Zaznamenávať tieto typy kariet
 pref.group.global.log.help       = Nastaví predvolený spôsob zaznamenávania obsahu okien. Každé okno môže mať vlastné nastavenie.
 pref.group.global.maxLines.label    = Veľkosť histórie
 pref.group.global.maxLines.help    = Počet riadkov textu, ktoré budú zachované pre tento typ karty. Ak bude dosiahnutý zadaný limit, najstaršie riadky budú pri pridaní nových vymazané.
 pref.group.global.sounds.label     = Konfigurácia zvuku
 pref.group.global.sounds.help     = 
 pref.group.global.soundEvts.label   = Zvukové udalosti
 pref.group.global.soundEvts.help    = Zvuky pre niektoré udalosti klienta. Môžete zadať zoznam zvukov definovaných ako "beep" alebo cestou k súboru file:URL, jednotlivé zvuky oddeľte medzerou.
--- a/extensions/irc/chrome/chatzillaOverlay.dtd
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzillaOverlay.dtd
@@ -1,3 +1,3 @@
-<!ENTITY ircCmd.label		"Klient IRC"> 
-<!ENTITY ircCmd.accesskey	"I"> 
-<!ENTITY ircCmd.commandkey	"6"> 
+<!ENTITY ircCmd.label		"Klient IRC">
+<!ENTITY ircCmd.accesskey	"I">
+<!ENTITY ircCmd.commandkey	"6">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -81,17 +81,17 @@
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey           "P">
 <!ENTITY showAbToolbarCmd.label             "Panel nástrojov Adresár">
 <!ENTITY showAbToolbarCmd.accesskey           "A">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.label              "Stavový riadok">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.accesskey            "S">
 <!ENTITY customizeToolbar.label             "Prispôsobiť…">
 <!ENTITY customizeToolbar.accesskey           "P">
 <!ENTITY showCardPane.label               "Panel súhrnu karty">
-<!ENTITY showCardPane.accesskey             "s">
+<!ENTITY showCardPane.accesskey             "h">
 <!ENTITY menu_ShowNameAs.label             "Meno zobraziť ako">
 <!ENTITY menu_ShowNameAs.accesskey           "M">
 <!ENTITY firstLastCmd.label               "Meno priezvisko">
 <!ENTITY firstLastCmd.accesskey             "M">
 <!ENTITY lastFirstCmd.label               "Priezvisko meno">
 <!ENTITY lastFirstCmd.accesskey             "P">
 <!ENTITY displayNameCmd.label              "Zobrazované meno">
 <!ENTITY displayNameCmd.accesskey            "Z">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -27,42 +27,42 @@
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Všetky účty">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.label "Aktuálny účet">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.accesskey "A">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.label "Prijať ďalších 500 správ">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.label "Odoslať neodoslané správy">
-<!ENTITY sendUnsentCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY sendUnsentCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY subscribeCmd.label "Prihlásiť k odberu…">
 <!ENTITY subscribeCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY deleteFolder.label "Odstrániť priečinok">
 <!ENTITY deleteFolder.accesskey "d">
 <!ENTITY renameFolder.label "Premenovať priečinok…">
 <!ENTITY renameFolder.accesskey "r">
 <!ENTITY renameFolder.key "VK_F2">
 <!ENTITY compactFolders.label "Vykonať údržbu priečinkov">
 <!ENTITY compactFolders.accesskey "V">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.label "Vyprázdniť kôš">
-<!ENTITY emptyTrashCmd.accesskey "z">
+<!ENTITY emptyTrashCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY importCmd.label "Import…">
-<!ENTITY importCmd.accesskey "I">
+<!ENTITY importCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY offlineMenu.label "Režim offline">
-<!ENTITY offlineMenu.accesskey "l">
+<!ENTITY offlineMenu.accesskey "f">
 <!ENTITY offlineGoOfflineCmd.label "Pracovať v režime offline">
-<!ENTITY offlineGoOfflineCmd.accesskey "o">
+<!ENTITY offlineGoOfflineCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.label "Prijať/Synchronizovať…">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY settingsOfflineCmd.label "Nastavenie režimu offline…">
-<!ENTITY settingsOfflineCmd.accesskey "e">
+<!ENTITY settingsOfflineCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY downloadSelectedCmd.label "Prijať vybrané správy">
 <!ENTITY downloadSelectedCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY downloadStarredCmd.label "Prijať správy s hviezdičkou">
-<!ENTITY downloadStarredCmd.accesskey "a">
+<!ENTITY downloadStarredCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY printCmd.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY printCmd.key "p">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Ukážka pred tlačou">
 <!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Nastavenie tlače…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "a">
 
@@ -88,17 +88,17 @@
 <!ENTITY all.label "Všetky">
 <!ENTITY all.accesskey "V">
 <!ENTITY selectThreadCmd.label "Vlákno">
 <!ENTITY selectThreadCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY selectThreadCmd.key "a">
 <!ENTITY selectFlaggedCmd.label "Správy označené hviezdičkou">
 <!ENTITY selectFlaggedCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY menuFavoriteFolder.label "Priečinok Obľúbené">
-<!ENTITY menuFavoriteFolder.accesskey "o">
+<!ENTITY menuFavoriteFolder.accesskey "b">
 <!ENTITY folderPropsCmd.label "Vlastnosti…">
 <!ENTITY folderPropsFolderCmd.label "Vlastnosti priečinka…">
 <!ENTITY folderPropsNewsgroupCmd.label "Vlastnosti diskusnej skupiny…">
 <!ENTITY folderPropsCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY accountManagerCmd.label "Nastavenie účtov…">
 <!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY accountManagerCmdUnix.accesskey "A">
 <!ENTITY undoDeleteMsgCmd.label "Obnoviť odstránenú správu">
@@ -116,46 +116,46 @@
 <!ENTITY showMessengerToolbarCmd.label "Panel nástrojov pošty">
 <!ENTITY showMessengerToolbarCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY customizeToolbar.label "Prispôsobiť…">
 <!ENTITY customizeToolbar.accesskey "P">
 
 <!ENTITY messagePaneLayoutStyle.label "Rozmiestnenie">
 <!ENTITY messagePaneLayoutStyle.accesskey "R">
 <!ENTITY messagePaneClassic.label "Klasický pohľad">
-<!ENTITY messagePaneClassic.accesskey "c">
+<!ENTITY messagePaneClassic.accesskey "K">
 <!ENTITY messagePaneWide.label "Široký pohľad">
-<!ENTITY messagePaneWide.accesskey "r">
+<!ENTITY messagePaneWide.accesskey "o">
 <!ENTITY messagePaneVertical.label "Zvislý pohľad">
-<!ENTITY messagePaneVertical.accesskey "v">
+<!ENTITY messagePaneVertical.accesskey "Z">
 <!ENTITY showMessageCmd.label "Panel správy">
-<!ENTITY showMessageCmd.accesskey "a">
+<!ENTITY showMessageCmd.accesskey "P">
 
 <!ENTITY folderView.label "Priečinky">
-<!ENTITY folderView.accesskey "P">
+<!ENTITY folderView.accesskey "e">
 <!ENTITY allFolders.label "Všetky">
 <!ENTITY allFolders.accesskey "V">
 <!ENTITY unreadFolders.label "Neprečítané">
-<!ENTITY unreadFolders.accesskey "N">
+<!ENTITY unreadFolders.accesskey "e">
 <!ENTITY favoriteFolders.label "Obľúbené">
 <!ENTITY favoriteFolders.accesskey "O">
 <!ENTITY recentFolders.label "Najnovšie">
-<!ENTITY recentFolders.accesskey "a">
+<!ENTITY recentFolders.accesskey "N">
 
 <!-- Sort Menu -->
 <!ENTITY sortMenu.label "Usporiadať podľa">
 <!ENTITY sortMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY sortByDateCmd.label "Dátum">
 <!ENTITY sortByDateCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY sortByReceivedCmd.label "Čas prijatia">
 <!ENTITY sortByReceivedCmd.accesskey "j">
 <!ENTITY sortByStarCmd.label "Hviezdička">
 <!ENTITY sortByStarCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY sortByAttachmentsCmd.label "Príloha">
-<!ENTITY sortByAttachmentsCmd.accesskey "h">
+<!ENTITY sortByAttachmentsCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY sortByPriorityCmd.label "Priorita">
 <!ENTITY sortByPriorityCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY sortBySizeCmd.label "Veľkosť">
 <!ENTITY sortBySizeCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY sortByStatusCmd.label "Stav">
 <!ENTITY sortByStatusCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY sortByTagsCmd.label "Popis">
 <!ENTITY sortByTagsCmd.accesskey "i">
@@ -335,17 +335,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY moveMsgToMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY moveCopyMsgRecentMenu.label "Naposledy použité">
 <!ENTITY moveCopyMsgRecentMenu.accesskey "N">
 <!ENTITY copyMessageLocation.label "Kopírovať adresu správy">
 <!ENTITY copyMessageLocation.accesskey "s">
 <!ENTITY copyMsgToMenu.label "Skopírovať do">
 <!ENTITY copyMsgToMenu.accesskey "k">
 <!ENTITY moveToFolderAgain.label "Znova presunúť">
-<!ENTITY moveToFolderAgain.accesskey "r">
+<!ENTITY moveToFolderAgain.accesskey "e">
 <!ENTITY moveToFolderAgainCmd.key "m">
 <!ENTITY killThreadMenu.label "Ignorovať vlákno">
 <!ENTITY killThreadMenu.accesskey "I">
 <!ENTITY killThreadMenu.key "k">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.label "Ignorovať podvlákno">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.accesskey "d">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.key "k">
 <!ENTITY watchThreadMenu.label "Sledovať vlákno">
@@ -364,36 +364,36 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY tagCmd4.key "4">
 <!ENTITY tagCmd5.key "5">
 <!ENTITY tagCmd6.key "6">
 <!ENTITY tagCmd7.key "7">
 <!ENTITY tagCmd8.key "8">
 <!ENTITY tagCmd9.key "9">
 <!ENTITY markMenu.label "Označiť">
 <!ENTITY markMenu.accesskey "z">
-<!ENTITY markAsReadCmd.label "Ako prečítanú">
-<!ENTITY markAsReadCmd.accesskey "r">
+<!ENTITY markAsReadCmd.label "Správu ako prečítanú">
+<!ENTITY markAsReadCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY markAsReadCmd.key "m">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.label "Vlákno ako prečítané">
-<!ENTITY markThreadAsReadCmd.accesskey "t">
+<!ENTITY markThreadAsReadCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.key "r">
-<!ENTITY markReadByDateCmd.label "Ako prečítanú podľa dátumu…">
-<!ENTITY markReadByDateCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY markReadByDateCmd.label "Správy ako prečítané podľa dátumu…">
+<!ENTITY markReadByDateCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.key "c">
-<!ENTITY markAllReadCmd.label "Všetky ako prečítané">
-<!ENTITY markAllReadCmd.accesskey "a">
+<!ENTITY markAllReadCmd.label "Všetky správy ako prečítané">
+<!ENTITY markAllReadCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY markAllReadCmd.key "c">
 <!ENTITY markStarredCmd.label "Pridať hviezdičku">
 <!ENTITY markStarredCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY markStarredCmd.key "S">
-<!ENTITY markAsJunkCmd.label "Ako Spam">
-<!ENTITY markAsJunkCmd.accesskey "o">
+<!ENTITY markAsJunkCmd.label "Správu ako nevyžiadanú">
+<!ENTITY markAsJunkCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY markAsJunkCmd.key "j">
-<!ENTITY markAsNotJunkCmd.label "Ako Nie Spam">
-<!ENTITY markAsNotJunkCmd.accesskey "N">
+<!ENTITY markAsNotJunkCmd.label "Správu ako nie nevyžiadanú">
+<!ENTITY markAsNotJunkCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.key "j">
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.label "Spustiť rozpoznávanie nevyžiadanej pošty">
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.label "Otvoriť správu">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.key "o">
 
 <!-- Windows Menu -->
@@ -602,32 +602,35 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY contextMoveCopyMsgRecentMenu.accesskey "N">
 <!ENTITY contextCopyMsgMenu.label "Skopírovať do">
 <!ENTITY contextCopyMsgMenu.accesskey "k">
 <!ENTITY contextSaveAs.label "Uložiť ako…">
 <!ENTITY contextSaveAs.accesskey "a">
 <!ENTITY contextPrint.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY contextPrint.accesskey "T">
 <!ENTITY contextPrintPreview.label "Ukážka pred tlačou">
-<!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "e">
+<!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "U">
 
 <!-- Junk Bar -->
 <!ENTITY junkBarMessage1.label "Nevyžiadané pošta">
 <!ENTITY junkBarButton1.label "Nie je nevyžiadaná">
 <!ENTITY junkInfoButton.label "?">
 
 <!-- Remote Content Bar -->
 <!ENTITY remoteContentMessage1.label "Na ochranu vášho súkromia boli vzdialené obrázky zablokované.">
 <!ENTITY loadRemoteContentButton2.label "Zobraziť obrázky">
 
 <!-- Phishing Bar -->
 <!ENTITY phishingBarMessage2.label "Toto môže byť podvodná správa.">
 <!ENTITY removePhishingBarButton1.label "Ignorovať upozornenie">
 <!ENTITY reportPhishingError1.label "Zdá sa, že toto nie je podvodná správa.">
 
+<!-- Message Header Button Box (to show hidden email addresses) -->
+<!ENTITY more.label "ďalšie">
+
 <!-- Quick Search Bar -->
 <!ENTITY quickSearchCmd.key "k">
 
 <!-- Message Header Context Menu -->
 <!ENTITY AddToAddressBook.label "Pridať do Adresára">
 <!ENTITY AddToAddressBook.accesskey "A">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.label "Pridať do Adresára">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.accesskey "A">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -443,8 +443,12 @@ emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 emptyTrashTitle=Potvrdenie
 emptyTrashMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
 emptyTrashDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 
 # junkCommands.js
 junkAnalysisPercentComplete=Analýza nevyžiadanej pošty %S ukončená
 processingJunkMessages=Spracováva sa nevyžiadaná pošta
+
+# second person direct object pronoun; used in the collapsed header view if
+# the user is in the To or Cc field of a message
+headerFieldYou=Vy
--- a/suite/chrome/common/help/certs_prefs_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/certs_prefs_help.xhtml
@@ -32,17 +32,17 @@
 
 <h1 id="privacy_and_security_preferences_certificates">Súkromie &amp; Bezpečnosť - Certifikáty</h1>
 
 <p>Táto kapitola popisuje prácu s panelom Certifikáty. Ak ho chcete zobraziť, vykonajte nasledovné kroky:</p>
 
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku Možnosti.</li>
-  <li>V kategórii Súkromie a bezpečnosť kliknite na podkategóriu Certifikáty. (Pokiaľ nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitým 
+  <li>V kategórii Súkromie a bezpečnosť kliknite na podkategóriu Certifikáty. (Pokiaľ nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitým
   kliknutím na kategóriu Súkromie a bezpečnosť zobrazíte ich zoznam)</li>
 </ol>
 
 <h3 id="client_certificate_selection">Výber klientskeho certifikátu</h3>
 
 <p>Niektoré webové stránky vyžadujú, aby ste sa identifikovali certifikátom. Toto nastavenie určuje chovanie
 prehliadača v prípadoch, kedy má k dispozícii viac ako jeden použiteľný certifikát:</p>
 <ul>
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
@@ -92,20 +92,20 @@
   <ul>
    <li><strong>Use Current Page</strong>: Click this to use the web page
     currently displayed in the browser as your home page.</li>
    <li><strong>Use Current Group</strong>: If you have two or more browser
     tabs open, click this to set them as your Home Page Group (a group of
     tabs that are opened as your home page). After clicking this button,
     the message <q>Home Page Group is Set</q> appears in the location
     field.
-    
+
     <p><strong>Caution</strong>: If you edit the field after clicking Use
      Current Group, your Home Page Group will be lost.</p>
-   
+
    </li>
    <li><strong>Restore Default</strong>: Click this to revert to the
     the default home page.</li>
    <li><strong>Choose File</strong>: Click this to locate a file on disk
     that you want to load as your home page.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Select the buttons you want to see in the toolbars</strong>:
@@ -552,22 +552,22 @@
    </li>
    <li><strong>Automatically download files to specified download
     folder</strong>: Select this if you want files to be saved to your
     Current Download Folder without &brandShortName; prompting you for
     the download location.</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
-  
+
 <ul>
  <li><strong>Current Download Folder</strong>: Use the button to navigate
   to a folder that you want to use as your specified download folder.</li>
 </ul>
-  
+
 <ul>
  <li><strong>When a download completes</strong>:
   <ul>
    <li><strong>Play a sound</strong>: Select this if you want
     &brandShortName; to play a custom sound (typically in WAV format) when
     a download is completed. Use the Browse button to select the sound file
     in the file locator. To listen to the sound you&apos;ve chosen, click
     Preview.</li>
--- a/suite/chrome/common/help/cs_priv_prefs_popup.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_priv_prefs_popup.xhtml
@@ -9,116 +9,116 @@
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
 <title>Pomocník pre blokovanie vyskakovacích okien v aplikácii &brandShortName;</title>
 <link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
  type="text/css"/>
 </head>
 <body>
 
-<div class="boilerPlate">Tento dokument je poskytnutý len pre vašu informáciu. Môže vám pomôcť 
- urobiť konkrétne kroky pre ochranu súkromia a bezpečnosti vašich informácií na internete. 
- Napriek tomu sa tento dokument nezaoberá všetkými témami online 
- súkromia a bezpečnosti, ani nereprezentuje odporúčania o tom, 
+<div class="boilerPlate">Tento dokument je poskytnutý len pre vašu informáciu. Môže vám pomôcť
+ urobiť konkrétne kroky pre ochranu súkromia a bezpečnosti vašich informácií na internete.
+ Napriek tomu sa tento dokument nezaoberá všetkými témami online
+ súkromia a bezpečnosti, ani nereprezentuje odporúčania o tom,
  čo znamená adekvátna ochrana súkromia a bezpečnosti na internete.</div>
- 
+
 <h1 id="controlling_popups">Ovládanie vyskakovacích okien</h1>
 
 <p><strong>Čo sú vyskakovacie okná?</strong></p>
 
 <p>Vyskakovacie okná sú okná, ktoré sa objavujú automaticky bez vášho povolenia.
- Majú rôzne veľkosti, ale obyčajne nezaberajú celú obrazovku. 
- Niektoré okná sa objavujú nad aktuálnym oknom prehliadača, 
+ Majú rôzne veľkosti, ale obyčajne nezaberajú celú obrazovku.
+ Niektoré okná sa objavujú nad aktuálnym oknom prehliadača,
  iné môžu byť pod ním.</p>
 
-<p>&brandShortName; vám umožňuje kontrolovať oba druhy vyskakovacích okien pomocou 
- <a href="#privacy_and_security_preferences_popup_windows">panel Vyskakovacie okná v okne Možnosti</a>. 
+<p>&brandShortName; vám umožňuje kontrolovať oba druhy vyskakovacích okien pomocou
+ <a href="#privacy_and_security_preferences_popup_windows">panel Vyskakovacie okná v okne Možnosti</a>.
  Keďže je potláčanie vyskakovacích okien štandardne vypnuté,
  musíte ho zapnúť, aby sa už vyskakovacie okná v prehliadači neobjavovali.</p>
 
-<p>Ak je okno potlačené, &brandShortName; môže prehrať zvuk alebo zobraziť ikonu 
+<p>Ak je okno potlačené, &brandShortName; môže prehrať zvuk alebo zobraziť ikonu
  <img src="chrome://navigator/skin/icons/popup-blocked.png" alt="Ikona na ovládanie
   vyskakovacích okien" />
-  v stavovom riadku. Túto ikonu môžete použiť na pridanie aktuálnej 
+  v stavovom riadku. Túto ikonu môžete použiť na pridanie aktuálnej
  webovej stránky do zoznamu výnimiek, čím bude mať táto stránka nabudúce povolené
  vyskakovacie okná zobraziť.</p>
 
 <p><strong>Potláčanie vyskakovacích okien môže narušiť funkciu niektorých stránok</strong>:
- Niektoré servery, napríklad bankové, používajú vyskakovacie okná na dôležité funkcie. 
- Zakázanie všetkých okien spôsobí zablokovanie takýchto funkcií. Ak chcete povoliť zvoleným serverom 
+ Niektoré servery, napríklad bankové, používajú vyskakovacie okná na dôležité funkcie.
+ Zakázanie všetkých okien spôsobí zablokovanie takýchto funkcií. Ak chcete povoliť zvoleným serverom
  používať vyskakovacie okná, ale zároveň zakázať ich všetkým ostatným, môžete tieto servery pridať do
- zoznamu povolených serverov. Bližšie informácie nájdete v sekcii 
+ zoznamu povolených serverov. Bližšie informácie nájdete v sekcii
  <a href="#privacy_and_security_preferences_popup_windows">Súkromie a bezpečnosť - Vyskakovacie okná</a>.</p>
 
 <p><b>Blokovanie vyskakovacích okien nefunguje vždy</b>: Aj keď &brandShortName; potlačí
  väčšinu okien, niektoré stránky, hoci blokované, môžu použiť iné metódy na zobrazenie
  vyskakovacích okien.</p>
 
-<p><strong>Povolenie vyskakovacích okien z určitých serverov</strong>: Ak ste zapli 
+<p><strong>Povolenie vyskakovacích okien z určitých serverov</strong>: Ak ste zapli
  blokovanie vyskakovacích okien, stále môžete dovoliť niektorým serverom ich zobrazovanie.
  Prejdite na stránku a potom v menu Nástroje vyberte Správca vyskakovacích okien.
  Tam zvoľte Povoliť vyskakovacie okná z tohto servera.</p>
 
-<p>Ďalšia sekcia popisuje ovládanie správania sa vyskakovacích okien pomocou nastavení a ikony 
+<p>Ďalšia sekcia popisuje ovládanie správania sa vyskakovacích okien pomocou nastavení a ikony
 vyskakovacích okien.</p>
 
 <h2 id="privacy_and_security_preferences_popup_windows">Súkromie a bezpečnosť - Vyskakovacie okná</h2>
 
-<p>Táto sekcia popisuje, ako používať panel nastavení vyskakovacích okien. 
- Ak ho ešte nemáte otvorený, použite tento postup:</p> 
+<p>Táto sekcia popisuje, ako používať panel nastavení vyskakovacích okien.
+ Ak ho ešte nemáte otvorený, použite tento postup:</p>
 
 <ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a vyberte položku 
+ <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a vyberte položku
   Možnosti.</li>
- <li>V kategórii Súkromie a bezpečnosť vyberte položku Vyskakovacie okná. (Ak nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitým 
+ <li>V kategórii Súkromie a bezpečnosť vyberte položku Vyskakovacie okná. (Ak nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitým
   kliknutím na položku Súkromie a bezpečnosť zobrazíte ich zoznam.)</li>
 </ol>
 
 <ul>
- <li><strong>Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná</strong>: Vyberte túto možnosť, ak chcete potlačiť otváranie 
+ <li><strong>Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná</strong>: Vyberte túto možnosť, ak chcete potlačiť otváranie
   vyskakovacích okien v prehliadači.</li>
- <li><strong>Povolené stránky:</strong> Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte a môžete upraviť zoznam serverov, 
+ <li><strong>Povolené stránky:</strong> Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte a môžete upraviť zoznam serverov,
   ktorým chcete povoliť zobrazovanie vyskakovacích okien.
  <ul>
-  <li><strong>Povolené stránky</strong>: Zoznam povolených stránok sa zobrazí, keď kliknete na tlačidlo 
+  <li><strong>Povolené stránky</strong>: Zoznam povolených stránok sa zobrazí, keď kliknete na tlačidlo
    "Povolené servery". Môžete pridávať alebo odstrániť servery, ktoré majú povolené zobrazovať vyskakovacie okná.</li>
   <li><strong>Povoliť</strong>: Zadajte názov servera, ktorý chcete pridať do zoznamu a potom kliknite na toto tlačidlo.</li>
   <li><strong>Odstrániť</strong>: Použite na vymazanie označeného servera.</li>
   <li><strong>Odstrániť všetky</strong>: Toto tlačidlo vymaže všetky servery v zozname.</li>
  </ul>
  </li>
 </ul>
 
 <h3>Pri zablokovaní vyskakovacieho okna</h3>
 
 <ul>
- <li><strong>Prehrať zvuk</strong>: Ak chcete prehrať zvuk vždy, keď prehliadač 
+ <li><strong>Prehrať zvuk</strong>: Ak chcete prehrať zvuk vždy, keď prehliadač
   zablokuje vyskakovacie okno, zvoľte túto možnosť a zadajte umiestnenie zvukového súboru.
   <ul>
    <li><strong>Prehľadávať</strong>: Použite na vyhľadanie súboru namiesto vypísania jeho názvu.</li>
    <li><strong>Ukážka</strong>: Kliknutím si vypočujete zvolený zvuk.</li>
   </ul>
  </li>
- <li><strong>Zobraziť ikonu v stavovom riadku prehliadača</strong>: Vyberte na 
+ <li><strong>Zobraziť ikonu v stavovom riadku prehliadača</strong>: Vyberte na
  zobrazenie ikony <img src="chrome://navigator/skin/icons/popup-blocked.png"
- alt="Ikona na ovládanie vyskakovacích okien"></img> v stavovom riadku prehliadača. Ikona upozorní, 
+ alt="Ikona na ovládanie vyskakovacích okien"></img> v stavovom riadku prehliadača. Ikona upozorní,
  že práve bolo zablokované vyskakovacie okno.
- 
+
  <p><strong>Poznámka</strong>: Keď sa ikona
   <img src="chrome://navigator/skin/icons/popup-blocked.png" alt="Ikona na ovládanie
   vyskakovacích okien"></img> objaví, ostane viditeľná až kým neprejdete na iný server.</p>
  </li>
 </ul>
 
-<p><strong>Použitie ikony vyskakovacích okien na povolenie okien zo servera</strong>: Túto ikonu 
+<p><strong>Použitie ikony vyskakovacích okien na povolenie okien zo servera</strong>: Túto ikonu
  môžete použiť na rýchle pridanie servera do zoznamu povolených serverov. Kliknite
  na ikonu <img src="chrome://navigator/skin/icons/popup-blocked.png" alt="Ikona na ovládanie
- vyskakovacích okien"></img> a otvorí sa zoznam povolených serverov. Aktuálny server je 
+ vyskakovacích okien"></img> a otvorí sa zoznam povolených serverov. Aktuálny server je
  predvyplnený. Kliknite na tlačidlo Povoliť a potom na OK, čím potvrdíte pridanie.</p>
 
-<p><strong>Poznámka</strong>: Zakázanie vyskakovacích okien nemusí vždy fungovať a môže narušiť 
-funkčnosť niektorých stránok. Ďalšie informácie o blokovaní vyskakovacích okien nájdete v kapitole 
+<p><strong>Poznámka</strong>: Zakázanie vyskakovacích okien nemusí vždy fungovať a môže narušiť
+funkčnosť niektorých stránok. Ďalšie informácie o blokovaní vyskakovacích okien nájdete v kapitole
 <a href="#controlling_popups">Ovládanie vyskakovacích okien</a>.</p>
 
 <p>&copyright.string;</p>
 
 </body>
 </html>
--- a/suite/chrome/common/help/developer_tools.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/developer_tools.xhtml
@@ -19,25 +19,25 @@
 <p>Pre webových vývojárov poskytuje &brandShortName; niekoľko nástrojov, ktoré
  pomáhajú pri vývoji a ladení webových aplikácií. Niektoré z týchto nástrojov sú voliteľnou súčasťou inštalácie.
  Tieto nástroje nájdete v ponuke Nástroje, položka Vývoj webu.</p>
 
 <ul class="separate">
  <li id="js_console">
   <strong>Chybová konzola</strong>: konzolové okno, ktoré zobrazuje problémy s kódom
   <a href="glossary.xhtml#javascript">JavaScriptu</a> a CSS vo webových aplikáciách a v aplikácii &brandShortName; samotnej.
-  Predvolene sa zobrazujú chyb spracovania CSS a chyby JavaScriptu. Konzola môže tiež zobrazovať 
+  Predvolene sa zobrazujú chyb spracovania CSS a chyby JavaScriptu. Konzola môže tiež zobrazovať
   zaznamenané správy z kódu <a href="glossary.xhtml#xul">
   XUL</a> a JavaScriptu.
  </li>
  <li id="inspector">
   <strong>DOM Inspector</strong>: nástroj, pomocou ktorého je možné prehliadať a upravovať DOM ľubovoľného webového dokumentu alebo aplikácie využívajúcej XUL.
 
   <p>Zdroje online:</p>
-  
+
   <ul>
    <li><a href="http://www.brownhen.com/DI/">Úvod k nástroju DOM
     Inspector</a> (Ian Oeschger)</li>
    <li><a href="http://www.mozilla.org/projects/inspector/faq.html">DOM
     Inspector FAQ</a> (mozilla.org)</li>
    <!-- 2006-01-27: Removed link (404).
    <li><a href="http://gr.ayre.st/moz/evangelism/tutorials/dominspectortutorial.shtml">grayrest&apos;s
     Guide to the DOM Inspector</a></li>
--- a/suite/chrome/common/help/forieusers.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/forieusers.xhtml
@@ -70,17 +70,17 @@
 
 <h2 id="about_your_ie_favorites">Obľúbené položky v IE</h2>
 
 <p>Vaše Obľúbené položky sú z IE automaticky importované. Dostanete sa k nim otvorením ponuky Záložky a vyberiete položku Importované Obľúbené položky IE.</p>
 
 <h2 id="browser_features">Funkcie prehliadača</h2>
 
 <ul>
-<li><strong><a href="nav_help.xhtml#using_tabbed_browsing">Prehliadanie na kartách</a></strong>: 
+<li><strong><a href="nav_help.xhtml#using_tabbed_browsing">Prehliadanie na kartách</a></strong>:
  Namiesto otvorenia nových okien v priehliadači pre každú navštívenú stránku môžete otvoriť viacero stránok na kartách v rámci jedného okna prehliadača a prepínať medzi nimi. Taktiež môžete nastaviť <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#navigator">skupinu kariet ako svoju domovskú stránku</a>.</li>
 <li><strong><a href="cs_priv_prefs_popup.xhtml">Ovládanie vyskakovacích okien</a></strong>: Umožňuje povoliť alebo zakázať vyskakovacie okná, ktoré sa samovoľne otvárajú pri spustení webových stránok.</li>
 <li><strong><a href="customize_help.xhtml#sidebar">Bočný panel</a></strong>: Prispôsobte si &brandShortName; využitím pomôcok ako sú napríklad novinky, prehľad akcií, vaše záložky, história a mnohé iné.</li>
 <li><strong><a href="profiles_help.xhtml#managing_profiles">Správca profilov</a></strong>: Vytvorte si rôzne profily, každý s vlastnými záložkami, predvoľbami, nastavením pošty a pod. Je to užitočné v prípade, pokiaľ musíte zdieľať &brandShortName; s viacerými ľuďmi na jednom PC alebo chcete oddeliť svoje pracovné a osobné nastavenia.</li>
 <li><strong><a href="using_priv_help.xhtml">Správca cookies</a></strong>: Umožňuje zobraziť detailné informácie o každom súbore cookie a odstrániť tie súbory cookies, ktoré nechce mať vo svojom počítači uložené. Môžete tiež určiť, ktoré stránky môžu ukladať cookies.</li>
 <li><strong><a href="using_priv_help.xhtml#managing_images">Správca obrázkov</a></strong>: Poskytuje možnosť zablokovať obrázky na určitých alebo na všetkých stránkach. Je to užitočné, keď potrebujete skrátiť čas potrebný na načítanie stránok.</li></ul>
 
 <h2 id="other_features">Ďalšie funkcie</h2>
--- a/suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
@@ -32,17 +32,17 @@
 <dt id="password-based_authentication">Autorizácia heslom</dt>
  <dd>Dôveryhodná identifikácia pomocou mena a hesla. Pozrite taktiež <a href="#authentication">Autorizácia</a>.</dd>
 
 <dt id="client_authentication">Autorizácia klienta</dt>
  <dd>Proces identifikácie <a href="#client">klienta</a> <a href="#server">serverom</a>. Napríklad menom a heslom alebo použitím <a href="#client_ssl_certificate">SSL certifikátu klienta</a> a niektorých digitálne podpísaných dát. Pozrite taktiež <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a>, <a href="#server_authentication">Autorizácia servera</a>.</dd>
 
 <dt id="server_authentication">Autorizácia servera</dt>
  <dd>Proces identifikácie <a href="#server">servera</a> <a href="#client">klientom</a> použitím <a href="#server_ssl_certificate">SSL certifikátu klienta</a>. Ďalšie informácie nájdete pri termínoch <a href="#client_authentication">Autorizácia klienta</a>, <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a>.</dd>
- 
+
 <dt id="security_device">Bezpečnostné zariadenie</dt>
  <dd>Hardvér alebo softvér, ktorý zabezpečuje šifrovacie služby ako zašifrovanie a dešifrovanie a môže uchovávať certifikáty a kľúče. <a href="#smart_card">Smart karta</a> je príkladom bezpečnostného zariadenia implementovaného v hardvéri. <a href="#certificate_manager">Správca certifikátov</a> obsahuje vlastné zabudované bezpečnostné zariadenie, ktoré sa volá <a href="#software_security_device">Softvérové bezpečnostné zariadenie</a> a funguje, keď je spustený prehliadač. Každé bezpečnostné zariadenie je chránené vlastným <a href="#master_password">Hlavným heslom</a>.</dd>
 
 <dt id="security_certificate">Bezpečnostný certifikát</dt>
  <dd>Viď <a href="#certificate">Certifikát</a>.</dd>
 
 <dt id="security_module">Bezpečnostný modul</dt>
  <dd>Viď <a href="#pkcs_11_module">Modul PKCS #11</a>.</dd>
@@ -71,17 +71,17 @@
 <dt id="third-party_cookie">Cookies tretej strany</dt>
  <dd>Viď <a href="#foreign_cookie">Cudzie cookies</a>.</dd>
 
 <dt id="crl">CRL (Zoznam zrušených certifikátov/certificate revocation list)</dt>
  <dd>Zoznam zrušených certifikátov, ktorý je generovaný a podpísaný <a href="#certificate_authority">Certifikačnou autoritou(CA)</a>. Môžete prevziať najnovšiu verziu CRL do svojho prehliadača alebo servera a skontrolovať, či sú používané certifikáty stále platné, predtým ako budú zautorizované. </dd>
 
 <dt id="foreign_cookie">Cudzie cookies</dt>
  <dd><a href="#cookie">Cookie</a> z jednej stránky, ktorá sa uloží do počítača, keď navštívite inú stránku. Niekedy <a href="#web_site">webový server</a> zobrazí obsah, ktorý je uložený na inom webovom serveri. Tento obsah môže byť hocičo od obrázku cez text po reklamu. Druhý webový server, ktorý obsahuje tieto prvky, má možnosť ukladať cookies vo vašom prehliadači, i keď ho nenavštívite priamo. Je to tiež známe ako <q>cookies tretej strany</q>.</dd>
- 
+
 <dt id="decryption">Dešifrovanie</dt>
  <dd>Proces dešifrovania údajov, ktoré sú zašifrované. Ďalšie informácie nájdete pri termíne <a href="#encryption">Šifrovanie</a>.</dd>
 
 <dt id="tamper_detection">Detekcia falšovania</dt>
  <dd>Mechanizmus, ktorý zaisťuje, že dáta, ktoré boli prijaté v elektronickej forme, nie sú falošné. To znamená, že prijaté dáta úplne zodpovedajú originálnej verzii.</dd>
 
 <dt id="digital_id">Digitálne ID</dt>
  <dd>Viď <a href="#certificate">Certifikát</a>.</dd>
@@ -232,17 +232,17 @@
 
 <dt id="proxy">Proxy</dt>
  <dd>Prostredník či <q>sprostredkovateľský</q> program, ktorý sprostredkováva komunikáciu medzi <a href="#server">serverom</a> a <a href="#client">klientom</a> pre požiadavky iných klientov.</dd>
 
 <dt id="frame">Rámec</dt>
  <dd>Rámce sú <a href="#web_page">webové stránky</a> obsiahnuté v rámci jednej stránky.</dd>
 
 <dt id="certificate_chain">Reťazový certifikát</dt>
- <dd>Hierarchické série certifikátov podpísané za sebou idúcimi certifikačnými autoritami. CA certifikátu idetifikuje <a href="#certificate_authority">certifikačnú autoritu (CA)</a> a používa sa na podpísanie certifikátov vydaných danou autoritou. CA certifikátu môže naopak byť podpísaná certifikátom CA z nadriadenej CA a tak ďalej až po <a href="#root_ca">Koreňovú CA</a>.</dd> 
+ <dd>Hierarchické série certifikátov podpísané za sebou idúcimi certifikačnými autoritami. CA certifikátu idetifikuje <a href="#certificate_authority">certifikačnú autoritu (CA)</a> a používa sa na podpísanie certifikátov vydaných danou autoritou. CA certifikátu môže naopak byť podpísaná certifikátom CA z nadriadenej CA a tak ďalej až po <a href="#root_ca">Koreňovú CA</a>.</dd>
 
 <dt id="server">Server</dt>
  <dd>Softvér (ako napr. softvér, ktorý poskytuje webové stránky), ktorý prijíma požiadavky a posiela informácie <a href="#client">klientovi</a>, ktorý je obyčajne spustený na inom počítači. Počítač, na ktorom softvér serveru funguje, býva označovaný ako server.</dd>
 
 <dt id="slot">Slot</dt>
  <dd>Časť hardvéru alebo jeho ekvivalent v softvéri, ktorý je kontrolovaný <a href="#pkcs_11_module">Modulom PKCS #11</a> a navrhnutý na ovládanie <a href="#security_device">bezpečnostného zariadenia</a>.</dd>
 
 <dt id="smart_card">Smart karta</dt>
@@ -268,17 +268,17 @@
 
 <dt id="password_manager">Správca hesiel</dt>
  <dd>Časť prehliadača, ktorá vám pomáha pamätať si niektoré alebo všetky prihlasovacie mená a heslá, ich uložením na pevný disk a vložením do príslušného formulára ako náhle navštívite stránku, ktorá vyžaduje takéto prihlásenie.</dd>
 
 <dt id="ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</dt>
  <dd>Protokol, ktorý umožňuje obojstrannú autorizáciu medzi <a href="#client">klientom</a> a <a href="#server">serverom</a> za účelom vytvorenia overeného a šifrovaného spojenia. SSL beží nad protokolom <a href="#tcp_ip">TCP/IP</a> a pod protokolmi <a href="#http">HTTP</a>, <a href="#ldap">LDAP</a>, <a href="#imap">IMAP</a>, NNTP a ďalšími vyššími sieťovými protokolmi. Nový štandard Internet Engineering Task Force (IETF) zvaný Transport Layer Security (TLS) je založený na SSL. Viac informácií nájdete aj pri termínoch: <a href="#authentication">Autorizácia</a>, <a href="#encryption">Zašifrovanie</a>.</dd>
 
 <dt id="client_ssl_certificate">SSL certifikát klienta</dt>
- <dd>Certifikát, ktorý predkladá <a href="#client">klient</a> (ako napríklad prehliadač) <a href="#server">serveru</a>, aby mohla byť overená jeho identita (alebo identita osoby používajúcej daného klienta) pomocou protokolu <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a>. Pozrite aj <a href="#client_authentication">Autorizácia klienta</a>.</dd> 
+ <dd>Certifikát, ktorý predkladá <a href="#client">klient</a> (ako napríklad prehliadač) <a href="#server">serveru</a>, aby mohla byť overená jeho identita (alebo identita osoby používajúcej daného klienta) pomocou protokolu <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a>. Pozrite aj <a href="#client_authentication">Autorizácia klienta</a>.</dd>
 
 <dt id="server_ssl_certificate">SSL certifikát servera</dt>
  <dd>Certifikát, ktorý predkladá <a href="#server">server</a> danému <a href="#client">klientovi</a>, aby mohla byť overená jeho identita použitím protokolu <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a>.</dd>
 
 <dt id="status_bar">Stavový riadok</dt>
  <dd>Stavový riadok, ktorý je umiestnený v dolnej časti okna &brandShortName;. Zahŕňa <a href="#component_bar">Panel komponentov</a> na ľavej strane a ikony stavu na pravej.</dd>
 
 <dt id="subject">Subjekt</dt>
--- a/suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
@@ -14,18 +14,18 @@
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Autorizácia heslom" nc:link="glossary.xhtml#password-based_authentication"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Autorizácia klienta" nc:link="glossary.xhtml#client_authentication"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Autorizácia servera" nc:link="glossary.xhtml#server_authentication"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Bezpečnostné zariadenie" nc:link="glossary.xhtml#security_device"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Bezpečnostný certifikát" nc:link="glossary.xhtml#security_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Bezpečnostný modul" nc:link="glossary.xhtml#security_module"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Bezpečnostný token" nc:link="glossary.xhtml#security_token"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="CA" nc:link="glossary.xhtml#ca"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="CA certifikát" nc:link="glossary.xhtml#ca_certificate"/> </rdf:li> 
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Certifikačná autorita (CA)" nc:link="glossary.xhtml#certificate_authority"/> </rdf:li> 
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="CA certifikát" nc:link="glossary.xhtml#ca_certificate"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Certifikačná autorita (CA)" nc:link="glossary.xhtml#certificate_authority"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Certifikát" nc:link="glossary.xhtml#certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Certifikát podpisovaného objektu" nc:link="glossary.xhtml#object-signing_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Cookie" nc:link="glossary.xhtml#cookie"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Cookie tretej strany" nc:link="glossary.xhtml#third-party_cookie"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="CRL" nc:link="glossary.xhtml#crl"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Cudzia cookie" nc:link="glossary.xhtml#foreign_cookie"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Dešifrovanie" nc:link="glossary.xhtml#decryption"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Detekcia falšovanian" nc:link="glossary.xhtml#tamper_detection"/> </rdf:li>
@@ -71,31 +71,31 @@
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podpisovanie objektu" nc:link="glossary.xhtml#object_signing"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podpisový certifikát" nc:link="glossary.xhtml#signing_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podpisový kľúč" nc:link="glossary.xhtml#signing_key"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podriadená CA" nc:link="glossary.xhtml#subordinate_ca"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podvodná stránka" nc:link="glossary.xhtml#phishing"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Pomocná aplikácia" nc:link="glossary.xhtml#helper_application"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Pomôcka" nc:link="glossary.xhtml#tooltip"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="POP" nc:link="glossary.xhtml#pop"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Príznačný názov (PN)" nc:link="glossary.xhtml#distinguished_name"/> </rdf:li>   
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Príznačný názov (PN)" nc:link="glossary.xhtml#distinguished_name"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Proxy" nc:link="glossary.xhtml#proxy"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Rámec" nc:link="glossary.xhtml#frame"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Reťazový certifikát" nc:link="glossary.xhtml#certificate_chain"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Roamingový profil" nc:link="glossary.xhtml#roaming_profile"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Server" nc:link="glossary.xhtml#server"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Slot" nc:link="glossary.xhtml#slot"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Smart karta" nc:link="glossary.xhtml#smart_card"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SMTP" nc:link="glossary.xhtml#smtp"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SOCKS" nc:link="glossary.xhtml#socks"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Softvérové bezpečnostné zariadenie" nc:link="glossary.xhtml#software_security_device"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Spoofing" nc:link="glossary.xhtml#spoofing"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca certifikátov" nc:link="glossary.xhtml#certificate_manager"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca cookie" nc:link="glossary.xhtml#cookie_manager"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca hesiel" nc:link="glossary.xhtml#password_manager"/> </rdf:li> 
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca hesiel" nc:link="glossary.xhtml#password_manager"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SSL" nc:link="glossary.xhtml#ssl"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SSL certifikát klienta" nc:link="glossary.xhtml#client_ssl_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SSL certifikát servera" nc:link="glossary.xhtml#server_ssl_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Stavový riadok" nc:link="glossary.xhtml#status_bar"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Subjekt" nc:link="glossary.xhtml#subject"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Súkromný kľúč" nc:link="glossary.xhtml#private_key"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Symetrické šifrovanie" nc:link="glossary.xhtml#symmetric_encryption"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifra" nc:link="glossary.xhtml#cipher"/> </rdf:li>
@@ -120,11 +120,11 @@
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="XML" nc:link="glossary.xhtml#xml"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="XSLT" nc:link="glossary.xhtml#xslt"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="XUL" nc:link="glossary.xhtml#xul"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Zašifrovanie" nc:link="glossary.xhtml#encryption"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Záložka" nc:link="glossary.xhtml#bookmark"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Zásuvný modul" nc:link="glossary.xhtml#plug-in"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
- </rdf:Description>    
+ </rdf:Description>
 
 </rdf:RDF>
--- a/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
@@ -1,12 +1,12 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:nc="http://home.netscape.com/NC-rdf#">
- 
+
 <rdf:Description about="help-indexAZ.rdf#a">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="Account_Settings"
     nc:name="Nastavenie účtov"
     nc:link="mail_help.xhtml#changing_the_settings_for_an_account"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
--- a/suite/chrome/common/help/nav_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/nav_help.xhtml
@@ -11,18 +11,18 @@
 <title>Prehliadač webu</title>
 <link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
  type="text/css"/>
 </head>
 <body>
 
 <h1 id="browsing_the_web">Prehliadač webových stránok</h1>
 
-<p>Víta vás &brandShortName;! Jeden z najčastejších dôvodov, prečo ľudia používajú aplikáciu &brandShortName;, 
-je prehliadanie webových stránok. Prehliadač je súčasťou aplikácie a umožňuje navštevovať webové stránky, 
+<p>Víta vás &brandShortName;! Jeden z najčastejších dôvodov, prečo ľudia používajú aplikáciu &brandShortName;,
+je prehliadanie webových stránok. Prehliadač je súčasťou aplikácie a umožňuje navštevovať webové stránky,
 prehliadať ich obsah a vyhľadávať informácie.</p>
 
 <p>Táto kapitola pomocníka obsahuje základné informácie ako prezerať webové stránky, vyhľadávať a ukladať webové stránky.</p>
 
 <div class="contentsBox">V tejto kapitole:
  <ul>
  <li><a href="#navigating_web_pages">Prehliadanie webových stránok</a></li>
  <li><a href="#searching_the_web">Vyhľadávanie na Internete</a></li>
@@ -47,259 +47,259 @@ prehliadať ich obsah a vyhľadávať informácie.</p>
   <li><a href="#visiting_bookmarked_pages">Návšteva stránok v záložkách</a></li>
   <li><a href="#using_tabbed_browsing">Prehliadanie na kartách</a></li>
   <li><a href="#using_sidebar">Používanie bočného panela</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="viewing_your_home_page">Zobrazenie domovskej stránky</h2>
 
-<p>Keď prvýkrát spustíte aplikáciu &brandShortName;, uvidíte svoju domovskú stránku. Pokiaľ ste si nevybrali vlastnú stránku, 
+<p>Keď prvýkrát spustíte aplikáciu &brandShortName;, uvidíte svoju domovskú stránku. Pokiaľ ste si nevybrali vlastnú stránku,
 zobrazí sa taká, ktorú zvolila vaša sieť, správca internetu alebo to bude domovská stránka aplikácie &brandShortName;.</p>
-  
-<p>Ak sa chcete dozvedieť, ako nastaviť vlastnú domovskú stránku, pozrite sa do kapitoly 
+
+<p>Ak sa chcete dozvedieť, ako nastaviť vlastnú domovskú stránku, pozrite sa do kapitoly
  <a href="customize_help.xhtml#specifying_how_mozilla_starts_up">Nastavenie úvodnej stránky prehliadača &brandShortName;</a>.</p>
 
 <p><strong>Tipy</strong>:</p>
 
 <ul>
  <li class="noMac" id="full_screen_mode">Ak chcete zjednoduchšiť používateľské rozhranie v prehliadači &brandShortName;,
-  môžete použiť režim Celá obrazovka, ktorý umožňuje použiť skoro celú plochu obrazovky na zobrazenie webovej stránky. 
-  Ak si chcete aktivovať tento režim, otvorte ponuku Zobraziť a kliknite na položku Na celú obrazovku. Môžete tiež použiť 
+  môžete použiť režim Celá obrazovka, ktorý umožňuje použiť skoro celú plochu obrazovky na zobrazenie webovej stránky.
+  Ak si chcete aktivovať tento režim, otvorte ponuku Zobraziť a kliknite na položku Na celú obrazovku. Môžete tiež použiť
  klávesovú skratku <kbd>F11</kbd>.</li>
- <li>Ak chcete rýchlo prejsť späť na domovskú stránku, môžete použiť klávesovú skratku <kbd class="mac">Cmd</kbd><kbd 
- class="noMac">Alt</kbd>+<kbd>Home</kbd>.</li>
+ <li>Ak chcete rýchlo prejsť späť na domovskú stránku, môžete použiť klávesovú skratku <kbd class="mac">Cmd</kbd>
+ <kbd class="noMac">Alt</kbd>+<kbd>Home</kbd>.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#navigating_web_pages">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="moving_to_another_page">Prechod na ďalšiu stránku</h2>
 
-<p>Na novú stránku sa môžete presunúť tak, že napíšete jej adresu URL (webovú adresu) do panela s adresou v hornej 
- časti okna prehliadača. Adresa URL vo väčšine prípadov začína skratkou <q>http://</q> doplnenou jedným alebo 
+<p>Na novú stránku sa môžete presunúť tak, že napíšete jej adresu URL (webovú adresu) do panela s adresou v hornej
+ časti okna prehliadača. Adresa URL vo väčšine prípadov začína skratkou <q>http://</q> doplnenou jedným alebo
  viacerými menami, ktoré identifikujú adresu. Napríklad <q>http://mozilla.sk</q>.</p>
- 
+
 <ol>
  <li>Kliknutím do panela s adresou označíte adresu nachádzajúcu sa v ňom.</li>
  <li>Napíšte adresu URL stránky, ktorú chcete navštíviť. Nová adresa prepíše pôvodnú.</li>
  <li>Stlačte kláves <kbd class="mac">Return</kbd><kbd class="noMac">Enter</kbd>.</li>
 </ol>
 
-<p>Kliknutím na ikonu zámku v pravom dolnom rohu okna prehliadača môžete kedykoľvek zobraziť stav zabezpečenia 
- zobrazenej stránky. Ďalšie informácie nájdete v kapitole 
+<p>Kliknutím na ikonu zámku v pravom dolnom rohu okna prehliadača môžete kedykoľvek zobraziť stav zabezpečenia
+ zobrazenej stránky. Ďalšie informácie nájdete v kapitole
  <a href="using_certs_help.xhtml#checking_security_for_a_web_page">Kontrola zabezpečenia webovej stránky</a>.</p>
- 
-<p><strong>Tip</strong>: Adresu URL v paneli s adresou je možné rýchlo označiť stlačením skratky 
+
+<p><strong>Tip</strong>: Adresu URL v paneli s adresou je možné rýchlo označiť stlačením skratky
  <kbd class="mac">Cmd</kbd><kbd class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>L</kbd>.</p>
- 
+
 <table summary="table for images">
  <tr>
   <td><img src="images/locationbar.png" alt="Panel s adresou"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="text-align: center;"><strong>Panel s adresou</strong></td>
  </tr>
 </table>
 
 <p><strong>Nepoznáte adresu URL?</strong> Môžete skúsiť napísať iba časť adresy URL ako napríklad
- <q>cnn</q> (pre www.cnn.com) alebo zadať tzv. kľúčové slová ako <q>darčeky</q> či <q>kvety</q>. Prehliadač sa pokúsi 
+ <q>cnn</q> (pre www.cnn.com) alebo zadať tzv. kľúčové slová ako <q>darčeky</q> či <q>kvety</q>. Prehliadač sa pokúsi
  uhádnuť, ktorú stránku ste chceli vyhľadať alebo zobrazí zoznam odkazov súvisiacich so slovom, ktoré ste zadali.</p>
- 
+
 <p>Ak ste nováčikom na Internete, prečítajte si článok
    <a href="http://www.internet-guide.co.uk/help.html">Sprievodca Internetom</a> [EN].</p>
-   
+
 <p>[<a href="#navigating_web_pages">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="clicking_a_link">Kliknutie na odkaz</h2>
 
 <p>Väčšina stránok obsahuje odkazy, na ktoré môžete kliknúť kurzorom myši a presunúť sa tak na ďalšie stránky.</p>
 
 <ol>
- <li>Pohybujte kurzorom myši, pokiaľ nezmení svoj tvar na ukazujúci prst. Dôjde k tomu vždy, keď je ukazovateľ nad odkazom. 
+ <li>Pohybujte kurzorom myši, pokiaľ nezmení svoj tvar na ukazujúci prst. Dôjde k tomu vždy, keď je ukazovateľ nad odkazom.
  Odkazy sú zväčša od ostatného textu odlíšené podčiarknutím, ale môžu to byť aj rôzne tlačidlá alebo obrázky.</li>
- <li>Raz kliknite na odkaz. Počas vyhľadávania stránky a jej načítavania sa v dolnej časti okna zobrazujú správy 
+ <li>Raz kliknite na odkaz. Počas vyhľadávania stránky a jej načítavania sa v dolnej časti okna zobrazujú správy
  informujúce o procese načítania stránky.</li>
 </ol>
 
 <p>[<a href="#navigating_web_pages">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="retracing_your_steps">Zopakovanie krokov</h2>
 
 <p>Existuje niekoľko spôsobov, ako sa dostať na stránky, ktoré ste navštívili v minulosti:</p>
 
 <ul>
  <li>Ak sa chcete posunúť o jednu stránku dopredu alebo dozadu, kliknite na šípky Dopredu alebo Naspäť.</li>
- <li>Ak sa chcete posunúť dopredu alebo dozadu o viacej stránok, kliknite na malý trojuholník vedľa tlačidiel Dopredu a 
- Naspäť. Zobrazí sa zoznam stránok, ktoré ste v minulosti navštívili. Ak sa chcete dostať na určitú stránku, stačí ju 
+ <li>Ak sa chcete posunúť dopredu alebo dozadu o viacej stránok, kliknite na malý trojuholník vedľa tlačidiel Dopredu a
+ Naspäť. Zobrazí sa zoznam stránok, ktoré ste v minulosti navštívili. Ak sa chcete dostať na určitú stránku, stačí ju
  vybrať zo zoznamu.</li>
 </ul>
 
 <table summary="table for images">
  <tr>
   <td colspan="4"><img src="images/reload.gif" alt="Navigačné tlačidlá"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width: 8px;"></td>
   <td style="width: 34px;"><strong>Naspäť</strong></td>
   <td style="width: 45px;"><strong>Dopredu</strong></td>
   <td></td>
  </tr>
 </table>
 
 <ul>
- <li>Pokiaľ kliknete na šípku v pravej časti panela s adresou, otvoríte zoznam adries URL stránok, ktoré ste v minulosti 
+ <li>Pokiaľ kliknete na šípku v pravej časti panela s adresou, otvoríte zoznam adries URL stránok, ktoré ste v minulosti
  navštívili. Ak sa chcete dostať na určitú stránku, stačí ju vybrať zo zoznamu.</li>
 </ul>
 
 <table summary="table for images">
  <tr>
   <td><img src="images/locationbar.png" alt="Panel s adresou"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="text-align: center;"><strong>Panel s adresou</strong></td>
  </tr>
 </table>
 
 <ul>
- <li>Ak by ste sa radi presunuli na nedávno navštívenú stránku, otvorte ponuku Prejsť a vyberte ju zo zoznamu v spodnej časti 
+ <li>Ak by ste sa radi presunuli na nedávno navštívenú stránku, otvorte ponuku Prejsť a vyberte ju zo zoznamu v spodnej časti
  tejto ponuky.</li>
- <li>Ak chcete navštíviť stránky navštívené počas predchádzajúcich relácií, otvorte ponuku Prejsť a kliknite na položku 
- História. Objaví sa okno s históriou v podobe priečinkov pre každý deň. Dvojitým kliknutím na priečinok zobrazíte 
- podpriečinky, ktoré zobrazujú názov navštívenej domény alebo záložky pre jednotlivé navštívené stránky. Po dvojitom 
+ <li>Ak chcete navštíviť stránky navštívené počas predchádzajúcich relácií, otvorte ponuku Prejsť a kliknite na položku
+ História. Objaví sa okno s históriou v podobe priečinkov pre každý deň. Dvojitým kliknutím na priečinok zobrazíte
+ podpriečinky, ktoré zobrazujú názov navštívenej domény alebo záložky pre jednotlivé navštívené stránky. Po dvojitom
  kliknutí na záložku sa zobrazí príslušná stránka v prehliadači.</li>
 </ul>
 
-<p><strong>Tip</strong>: Bočný panel História umožňuje vybrať si zo zoznamu už navštívených stránok. Viac informácií nájdete 
+<p><strong>Tip</strong>: Bočný panel História umožňuje vybrať si zo zoznamu už navštívených stránok. Viac informácií nájdete
 v sekcii <a href="customize_help.xhtml#adding_sidebar_tabs">Pridanie kariet na bočný panel</a>.</p>
 
 <h3 id="about_history_lists">História</h3>
 
-<p>História obsahuje odkazy na všetky stránky, ktoré ste v minulosti navštívili. Zoznam v paneli s adresou obsahuje všetky 
+<p>História obsahuje odkazy na všetky stránky, ktoré ste v minulosti navštívili. Zoznam v paneli s adresou obsahuje všetky
 adresy stránok, ktoré ste v minulosti do tohto poľa napísali a následne navštívili.</p>
 
-<p>Ak chcete otvoriť zoznam stránok nachádzajúcich sa v Histórii, otvorte ponuku Prejsť a kliknite na položku História. 
+<p>Ak chcete otvoriť zoznam stránok nachádzajúcich sa v Histórii, otvorte ponuku Prejsť a kliknite na položku História.
 Zoznam stránok v paneli s adresou otvoríte tak, že kliknete na šípku v pravej časti adresného riadka.</p>
 
-<p><strong>Tip</strong>: Históriu je možné rýchlo zobraziť aj stlačením klávesovej skratky 
+<p><strong>Tip</strong>: Históriu je možné rýchlo zobraziť aj stlačením klávesovej skratky
 <span class="mac"><kbd>Cmd</kbd>+<kbd>Shift</kbd></span><kbd class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>H</kbd>.</p>
 
-<p>Pokiaľ nechcete, aby sa zobrazovali navštívené stránky v Histórii alebo v paneli s adresou, môžete tieto záznamy 
+<p>Pokiaľ nechcete, aby sa zobrazovali navštívené stránky v Histórii alebo v paneli s adresou, môžete tieto záznamy
 čiastočne alebo úplne vymazať.</p>
 
 <p>Ak chcete vymazať všetky záznamy, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:</p>
 
 <ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku 
+ <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku
   Možnosti.</li>
- <li>V sekcii Prehliadač kliknite na podkategóriu História. (Ak nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitým kliknutím na 
+ <li>V sekcii Prehliadač kliknite na podkategóriu História. (Ak nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitým kliknutím na
   položku Prehliadač zobrazíte ich zoznam.)</li>
- <li>Kliknutím na tlačidlo Vymazať históriu a Vymazať panel s adresou odstránite zo zoznamov všetky záznamy o 
+ <li>Kliknutím na tlačidlo Vymazať históriu a Vymazať panel s adresou odstránite zo zoznamov všetky záznamy o
  navštívených stránkach.</li>
 </ol>
 
-<p><strong>Tip</strong>: Pomocou položky <q>Pamätať si stránky navštívené počas posledných [__] dní</q> môžete 
+<p><strong>Tip</strong>: Pomocou položky <q>Pamätať si stránky navštívené počas posledných [__] dní</q> môžete
  nastaviť, koľko dní sa budú stránky uchovávať.</p>
 
 <p>Ak chcete vymazať len niektoré záznamy Histórie, použite niektorý z nasledujúcich postupov:</p>
 
 <ul>
- <li>Ak chcete vymazať všetky stránky z určitej domény, vyberte jednu stránku z tejto domény (priečinka) v zozname 
-  História, otvorte ponuku Upraviť a kliknite na položku <q>Odstrániť históriu pre <em>*.[názov domény]</em></q>. 
+ <li>Ak chcete vymazať všetky stránky z určitej domény, vyberte jednu stránku z tejto domény (priečinka) v zozname
+  História, otvorte ponuku Upraviť a kliknite na položku <q>Odstrániť históriu pre <em>*.[názov domény]</em></q>.
   Napríklad, tento postup použite v prípade, že chcete vymazať všetky položky v doméne <q>mozilla.org</q>.</li>
- <li>Ak chcete vymazať všetky stránky z poddomény, vyberte jednu stránku z tejto poddomény v zozname História, 
-  otvorte ponuku Upraviť a kliknite na položku <q>Odstrániť históriu pre <em>[poddoména]</em></q>. Napríklad, 
-  tento postup použite v prípade, že chcete vymazať všetky stránky z <q>bugzilla.mozilla.org</q>, ale nie z 
+ <li>Ak chcete vymazať všetky stránky z poddomény, vyberte jednu stránku z tejto poddomény v zozname História,
+  otvorte ponuku Upraviť a kliknite na položku <q>Odstrániť históriu pre <em>[poddoména]</em></q>. Napríklad,
+  tento postup použite v prípade, že chcete vymazať všetky stránky z <q>bugzilla.mozilla.org</q>, ale nie z
   <q>mozilla.org</q>.</li>
  <li>Ak chcete vymazať konkrétnu stránku alebo priečinok, vyberte položku zo zoznamu a stlačte tlačidlo Delete.</li>
 </ul>
 
-<p><strong>Tip</strong>: Na usporiadanie zoznamu položiek v Histórii kliknite na jeden zo stĺpcov (Tituol, Umiestnenie, 
+<p><strong>Tip</strong>: Na usporiadanie zoznamu položiek v Histórii kliknite na jeden zo stĺpcov (Tituol, Umiestnenie,
 Naposledy navštívená atď.). Opätovným kliknutím na rovnaký stĺpec sa spôsob usporiadania otočí.</p>
 
 <p>[<a href="#navigating_web_pages">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="stopping_and_reloading">Zastavenie a opätovné načítanie stránky</h2>
 
 <p>Pokiaľ sa stránka načíta príliš pomaly alebo ste sa rozhodli pozrieť si inú stránku, kliknite na tlačidlo Zastaviť.</p>
 
-<p>ak chcete obnoviť aktuálnu stránku a načítať jej aktualizovanú verziu, kliknite na tlačidlo Obnoviť alebo stlačte 
+<p>ak chcete obnoviť aktuálnu stránku a načítať jej aktualizovanú verziu, kliknite na tlačidlo Obnoviť alebo stlačte
 klávesovú skratku <kbd class="mac">Cmd</kbd><kbd class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>R</kbd>.</p>
 
 <table summary="table for images">
  <tr>
   <td colspan="3"><img src="images/reload.gif" alt="Tlačidlá navigácie"/></td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width: 87px;"></td>
   <td style="width: 45px;"><strong>Obnoviť</strong></td>
   <td style="width: 47px;"><strong>Zastaviť</strong></td>
  </tr>
 </table>
 
-<p>Ak chcete obnoviť aktuálnu stránky a vymazať všetky zadané údaje (v prípade, že stránka obsahuje formulár), podržte kláves 
-<kbd>Shift</kbd> a kliknite na tlačidlo Obnoviť alebo stlačte klávesovú skratku <kbd class="mac">Cmd</kbd><kbd 
-class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>Shift</kbd>+<kbd>R</kbd>.</p>
+<p>Ak chcete obnoviť aktuálnu stránky a vymazať všetky zadané údaje (v prípade, že stránka obsahuje formulár), podržte kláves
+<kbd>Shift</kbd> a kliknite na tlačidlo Obnoviť alebo stlačte klávesovú skratku <kbd class="mac">Cmd</kbd>
+<kbd class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>Shift</kbd>+<kbd>R</kbd>.</p>
 
 <p>[<a href="#navigating_web_pages">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="visiting_bookmarked_pages">Návšteva stránok v záložkách</h2>
 
-<p>Adresy URL webových stránok bývajú občas dlhá a ťažko zapamätateľné. Našťastie nie je potrebné si všetky tieto adresy pamätať. 
+<p>Adresy URL webových stránok bývajú občas dlhá a ťažko zapamätateľné. Našťastie nie je potrebné si všetky tieto adresy pamätať.
 Prehliadač obsahuje zoznam záložiek, čo sú vlastne odkazy na zaujímavé stránky.</p>
 
 <p>Prechod na založenú stránku cez okno prehliadača:</p>
 
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku Záložky. Tá obsahuje jednotlivé záložky, ktoré majú svoju ikonu a priečinky, obsahujúce viacero záložiek.</li>
  <li>Ak chcete prejsť na stránku v záložke, stačí v zozname alebo priečinku zvoliť vybranú záložku a kliknúť na ňu.</li>
 </ol>
 
 <p><strong>Tip</strong>: Ak sa chcete vrátiť, kliknite na tlačidlo Naspäť.</p>
 
-<p>Môžete si vytvoriť vlastné záložky, ktoré budú odkazovať na stránky, ktoré často navštevujete alebo na iné zaujímavé miesta 
-na Internete. Viac informácií o záložkách nájdete v kapitole 
+<p>Môžete si vytvoriť vlastné záložky, ktoré budú odkazovať na stránky, ktoré často navštevujete alebo na iné zaujímavé miesta
+na Internete. Viac informácií o záložkách nájdete v kapitole
 <a href="customize_help.xhtml#creating_new_bookmarks">Tvorba nových záložiek</a>.</p>
 
 <p>[<a href="#navigating_web_pages">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="using_tabbed_browsing">Prehliadanie na kartách</h2>
 
-<p>Keď súčasne prehliadate viac ako jednu stránku, môžete na urýchlenie a jednoduchší pohyb na Internete použiť prehliadanie 
+<p>Keď súčasne prehliadate viac ako jednu stránku, môžete na urýchlenie a jednoduchší pohyb na Internete použiť prehliadanie
 na kartách.</p>
 
-<p>Prehliadanie na kartách umožňuje otvoriť viacero stránok v rozličných kartách v rámci jedného okna prehliadača. Nemusíte 
-mať otvorených niekoľko okien naraz, čím nezaberiete toľko miesta na ploche. Môžete otvárať, zatvárať a obnovovať stránky 
+<p>Prehliadanie na kartách umožňuje otvoriť viacero stránok v rozličných kartách v rámci jedného okna prehliadača. Nemusíte
+mať otvorených niekoľko okien naraz, čím nezaberiete toľko miesta na ploche. Môžete otvárať, zatvárať a obnovovať stránky
 z jedného miesta a to všetko bez nutnosti prepínania medzi ďalšími oknami.</p>
 
-<p>Takéto prehliadanie stránok je možné jednoducho spravovať a ovládať. Ak chcete zobraziť viac informácií o nastavení 
-Prehliadania na kartách, pozrite si kapitolu 
+<p>Takéto prehliadanie stránok je možné jednoducho spravovať a ovládať. Ak chcete zobraziť viac informácií o nastavení
+Prehliadania na kartách, pozrite si kapitolu
 <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#tabbed_browsing">Možnosti prehliadača - Prehliadanie na kartách</a>.</p>
 
-<p>Viac informácií o prehliadaní na kartách nájdete v sekcii 
+<p>Viac informácií o prehliadaní na kartách nájdete v sekcii
 <a href="customize_help.xhtml#tabbed_browsing">Prehliadanie na kartách</a>.</p>
 
 <p>[<a href="#navigating_web_pages">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="using_sidebar">Používanie bočného panela</h2>
 
 <p>Na internet sa dá dostať aj cez bočný panel.</p>
 
-<p>Bočný panel je prispôsobiteľný rámec, kde si môžete odkladať veci, ktoré sú pre vás potrebné - najnovšie správy, 
+<p>Bočný panel je prispôsobiteľný rámec, kde si môžete odkladať veci, ktoré sú pre vás potrebné - najnovšie správy,
 počasie, adresár, hodnoty akcií, kalendár a mnoho iných. Položky sú zobrazené na kartách, ktoré sa neustále aktualizujú.</p>
 
-<p>&brandShortName; dostanete s dopredu nastaveným bočným panelom. Môžete si ho ale upraviť pridaním, odobraním či upravením 
+<p>&brandShortName; dostanete s dopredu nastaveným bočným panelom. Môžete si ho ale upraviť pridaním, odobraním či upravením
 kariet. Ďalšie informácie nájdete v kapitole <a href="customize_help.xhtml#sidebar">Bočný panel</a>.</p>
 
 <p>Ak chcete zobraziť položku v bočnom paneli, kliknite na jej kartu.</p>
 
 <table summary="table for images">
  <tr>
   <td><img src="images/sidebar.png" alt="Prepínač bočného panela"/></td>
   <td style="vertical-align: middle; padding-right: 20px;"><strong>Prepínač<br/>bočného panela</strong></td>
-  <td style="vertical-align: middle;">V prípade, že panel nie je otvorený, kliknite na jeho prepínač. Ak tam nie je, 
+  <td style="vertical-align: middle;">V prípade, že panel nie je otvorený, kliknite na jeho prepínač. Ak tam nie je,
   otvorte ponuku Zobraziť v okne prehliadača a vyberte položku Paneli s nástrojmi a kliknite na položku Bočný panel.</td>
  </tr>
 </table>
 
 <p class="noMac"><strong>Tip</strong>: Ak chcete rýchlo otvoriť/zavrieč Bočný panel, stlačte kláves <kbd>F9</kbd>.</p>
 
 <p>[<a href="#navigating_web_pages">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
@@ -313,260 +313,260 @@ kariet. Ďalšie informácie nájdete v kapitole <a href="customize_help.xhtml#sidebar">Bočný panel</a>.</p>
   <li><a href="#searching_within_a_page">Vyhľadávanie na stránke</a></li>
   <li><a href="#using_find_as_you_type">Vyhľadávanie počas písania</a></li>
   <li><a href="#searching_the_bookmarks_or_history_list">Vyhľadávanie v zozname História alebo Záložky</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="fast_searches">Rýchle vyhľadávanie</h2>
 
-<p>Existujú štyri spôsoby rýchleho vyhľadávania: z panela Adresa, z Bočného panela, z Vyhľadávacej webovej stránky a priamo 
+<p>Existujú štyri spôsoby rýchleho vyhľadávania: z panela Adresa, z Bočného panela, z Vyhľadávacej webovej stránky a priamo
 na webovej stránke pomocou vybraných slov.</p>
 
 <h3 id="searching_from_the_location_bar">Vyhľadávanie z panela s adresou</h3>
 
-<p>Vyhľadávanie www stránok je v &brandShortName; jednoduché, stačí zadať jedno či viac slov do panela s adresou tak ako je 
+<p>Vyhľadávanie www stránok je v &brandShortName; jednoduché, stačí zadať jedno či viac slov do panela s adresou tak ako je
 uvedené nižšie:</p>
 
 <p><img src="images/search.png" width="305" height="40" alt="Vyhľadávanie z panela s adresou"/></p>
 
 <p>Napríklad, ak chcete vyhľadať informácie o "bábike":</p>
  <ol>
   <li>Dvojitým kliknutím v paneli s adresou označíte aktuálny text.</li>
   <li>Zadajte slovo <q>bábika</q>. Tento nový text prepíše ten pôvodný.</li>
   <li>Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
    <ul>
     <li>Kliknite na tlačidlo Hľadať.</li>
-    <li>Vyberte položku <q>Vyhľadať pomocou Google text "bábika"</q> v rozbaľovacom zozname panela s adresou. 
+    <li>Vyberte položku <q>Vyhľadať pomocou Google text "bábika"</q> v rozbaľovacom zozname panela s adresou.
     (Môžete mať iný prednastavený vyhľadávač.)
 
     <p>Pri tomto spôsobe bude použitý vyhľadávací modul nastavený v
-     <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#internet_search">Možnostiach</a>. Výsledky hľadaného slova <q>bábika</q> 
+     <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#internet_search">Možnostiach</a>. Výsledky hľadaného slova <q>bábika</q>
      sa objavia v okne prehliadača i v Bočnom paneli. Kliknutím na odkazy sa dostanete na stránky týkajúce sa bábiky.</p>
     </li>
    </ul>
   </li>
 </ol>
 
-<p>Výsledky posledného vyhľadávania sú uložené v Bočnom paneli vo Vyhľadávaní a to do doby ďalšieho hľadania. Nemusíte 
+<p>Výsledky posledného vyhľadávania sú uložené v Bočnom paneli vo Vyhľadávaní a to do doby ďalšieho hľadania. Nemusíte
 používať tlačidlo Naspäť na návrat na stránku s výsledkami vyhľadávania.</p>
 
 <p><strong>Poznámka</strong>: V sekcii <q>Neznáme adresy</q> <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#location_bar">nastavení panela
- s adresou</a> môžete nastaviť tento panel tak, že po zadaní textu, ktorý nie je webovou adresou, bude spustené vyhľadávanie 
- tohto textu v internetvom vyhľadávači. Zadaním textu do panela s adresou a stalčením klávesu 
- <kbd class="noMac">Enter</kbd><kbd class="mac">Return</kbd> spustíte vyhľadávanie. Viac informácií nájdete v dokumente 
+ s adresou</a> môžete nastaviť tento panel tak, že po zadaní textu, ktorý nie je webovou adresou, bude spustené vyhľadávanie
+ tohto textu v internetvom vyhľadávači. Zadaním textu do panela s adresou a stalčením klávesu
+ <kbd class="noMac">Enter</kbd><kbd class="mac">Return</kbd> spustíte vyhľadávanie. Viac informácií nájdete v dokumente
 <a href="http://www.mozilla.org/docs/end-user/internet-keywords.html">Interentové kľúčové slová</a>.</p>
 
 <h3 id="searching_from_sidebar">Vyhľadávanie v bočnom paneli</h3>
 
-<p>Vyhľadávanie v bočnom paneli umožňuje rýchlo nájsť a vytvoriť záložky z výsledkov hľadania. Napríklad, chcete nájsť 
+<p>Vyhľadávanie v bočnom paneli umožňuje rýchlo nájsť a vytvoriť záložky z výsledkov hľadania. Napríklad, chcete nájsť
 nejaké informácie o autíčkach:</p>
 
 <ol>
- <li>Ak ešte nie je Bočný panel otvorený, urobíte to dvojitím kliknutím na jeho prepínač. V prípade, že nie je vidieť, 
-  <span class="noMac">stlačte kláves <kbd>F9</kbd> alebo </span>otvorte v prehliadači ponuku Zobraziť a vyberte položku 
+ <li>Ak ešte nie je Bočný panel otvorený, urobíte to dvojitím kliknutím na jeho prepínač. V prípade, že nie je vidieť,
+  <span class="noMac">stlačte kláves <kbd>F9</kbd> alebo </span>otvorte v prehliadači ponuku Zobraziť a vyberte položku
   Panely s nástrojmi a ďalej kliknite na položku Bočný panel.</li>
  <li>V ňom zvoľte Vyhľadávanie.</li>
  <li>Z rozbaľovacieho zoznamu <q>vyberte</q> vyhľadávač.</li>
  <li>Napíšte hľadaný výraz - <q>autíčka</q>.</li>
- <li>Kliknite na tlačidlo Hľadať. Výsledok vyhľadávania sa zobrazí v okne prehliadača a v Bočnom paneli. Teraz si už len 
+ <li>Kliknite na tlačidlo Hľadať. Výsledok vyhľadávania sa zobrazí v okne prehliadača a v Bočnom paneli. Teraz si už len
   stačí vybrať niektorý z ponúkaných odkazov o autíčkach.</li>
 </ol>
 
-<p><strong>Poznámka</strong>: Keď sa v paneli Vyhľadávanie nachádza zoznam vyhľadávacích modulov, z ktorých sa dá vybrať, 
-je panel Vyhľadávanie prepnutý do <a href ="#sidebar_advanced_search_mode">Pokročilého režimu</a>. Môžete to nechať tak 
+<p><strong>Poznámka</strong>: Keď sa v paneli Vyhľadávanie nachádza zoznam vyhľadávacích modulov, z ktorých sa dá vybrať,
+je panel Vyhľadávanie prepnutý do <a href ="#sidebar_advanced_search_mode">Pokročilého režimu</a>. Môžete to nechať tak
 alebo v Možnostiach prepnúť do Základného režimu.</p>
 
-<p><strong>Tip</strong>: Ak chcete rýchlo zobraziť ďalšie alebo predchádzajúce výsledky vyhľadávania, kliknite na tlačidlo 
+<p><strong>Tip</strong>: Ak chcete rýchlo zobraziť ďalšie alebo predchádzajúce výsledky vyhľadávania, kliknite na tlačidlo
  Ďalšie a Predchádzajúce v dolnej časti Bočného panela Vyhľadávanie.</p>
 
 <p>Viac informácií o používaní Bočného panela nájdete v kapitole <a href="customize_help.xhtml#sidebar">Bočný panel</a>.</p>
 
 <h3 id="searching_from_the_net_search_page">Vyhľadávanie na stránke</h3>
 
-<p>Vyhľadávacia stránka umožňuje hľadať slovo alebo výraz alebo vyhľadávať v niekoľkých kategóriach (napríklad Zábava a Hry, 
+<p>Vyhľadávacia stránka umožňuje hľadať slovo alebo výraz alebo vyhľadávať v niekoľkých kategóriach (napríklad Zábava a Hry,
 Obchody atď.), ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete na takú stránku dostať, urobte jeden z nasledujúcich krokov:</p>
 
 <ul>
- <li> Kliknite na tlačidlo Hľadať <img src="images/search_personal_toolbar.gif" width="66" height="20" alt="Vyhľadávacie 
+ <li> Kliknite na tlačidlo Hľadať <img src="images/search_personal_toolbar.gif" width="66" height="20" alt="Vyhľadávacie
   tlačidlo"/> v paneli s adresou.</li>
  <li>Otvorte ponuku Nástroje a kliknite na položku Vyhľadávanie na webe.</li>
 </ul>
 
 <h3 id="searching_on_selected_words_in_a_web_page">Vyhľadanie zadaných slov na webe</h3>
 
 <p>&brandShortName; umožňuje, aby ste zahájili vyhľadávanie zvolených slov, ktoré sú umiestnené v texte na webovej stránke:</p>
 
 <ol>
  <li>Označte (zvýraznite) hľadané slová v texte webovej stránky.</li>
- <li>Kliknite pravým tlačidlom myši <span class="mac">alebo pokiaľ máte jednotlačidlovú myš, použite 
+ <li>Kliknite pravým tlačidlom myši <span class="mac">alebo pokiaľ máte jednotlačidlovú myš, použite
   <kbd>Ctrl</kbd>-kliknutie</span> a vyberte položku <q>Hľadať [vami označené slová] na webe</q>.</li>
 </ol>
 
-<p>&brandShortName; otvorí nové okno alebo kartu (záleží od nastavení) a pomocou predvoleného vyhľadávacieho modulu 
+<p>&brandShortName; otvorí nové okno alebo kartu (záleží od nastavení) a pomocou predvoleného vyhľadávacieho modulu
  vyhľadá zadané slová. Ak sa chcete dozvedieť ako zmeniť vyhľadávací modul, pozrite si kapitolu
    <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#internet_search">Možnosti prehliadača - Vyhľadávanie na webe</a>.</p>
 
 <p>[<a href="#searching_the_web">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="sidebar_advanced_search_mode">Pokročilé vyhľadávanie v bočnom paneli</h2>
 
-<p>Na rozdiel od jednoduchého vyhľadávania môžete pri pokročilom použiť jeden alebo viacero vyhľadávacích služieb z jednej 
+<p>Na rozdiel od jednoduchého vyhľadávania môžete pri pokročilom použiť jeden alebo viacero vyhľadávacích služieb z jednej
  kategórie súčasne.</p>
 
 <ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku 
+ <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku
   Možnosti.</li>
- <li>V kategórii Prehliadač kliknite na podkategóriu Vyhľadávanie na webe (Ak nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitým 
+ <li>V kategórii Prehliadač kliknite na podkategóriu Vyhľadávanie na webe (Ak nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitým
   kliknutím na položku Prehliadač zobrazíte ich zoznam).</li>
  <li>V sekcii Nastavenia karty Vyhľadávanie v bočnom paneli kliknite na voľbu Pokročilé a potom na tlačidlo OK.</li>
- <li>Ak nie je Bočný panel zobrazený, otvoríte ho kliknutím na jeho prepínač. Ak prepínač nie je vidieť, 
-  <span class="noMac">stlačte kláves <kbd>F9</kbd> alebo </span> otvorte v prehliadači ponuku Zobraziť a kliknite na 
+ <li>Ak nie je Bočný panel zobrazený, otvoríte ho kliknutím na jeho prepínač. Ak prepínač nie je vidieť,
+  <span class="noMac">stlačte kláves <kbd>F9</kbd> alebo </span> otvorte v prehliadači ponuku Zobraziť a kliknite na
   položku Panely s nástrojmi a potom na položku Bočný panel.</li>
  <li>Kliknite na položku Vyhľadávanie v Bočnom paneli.</li>
  <li>Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte preferovanú kategóriu vyhľadávacích služieb.</li>
  <li>Zvoľte jednu alebo viacero vyhľadávacích služieb v danej kategórii (v prípade, že sú dostupné).</li>
  <li>Do vyhľadávacieho poľa napíšte hľadaný výraz.</li>
  <li>Kliknite na tlačidlo Hľadať.</li>
 </ol>
 
 <p><img src="images/sidebar-advanced.png" alt="Vyhľadávanie v Bočnom paneli"/></p>
 
 <h3 id="customizing_search_categories">Prispôsobenie vyhľadávacích služieb</h3>
 
-<p>Pri rozšírenom spôsobe vyhľadávania si môžete vybrať z niekoľkých vyhľadávacích služieb. Napríklad, môžete mať jeden 
+<p>Pri rozšírenom spôsobe vyhľadávania si môžete vybrať z niekoľkých vyhľadávacích služieb. Napríklad, môžete mať jeden
  vyhľadávací modul na hľadanie informácií o cestovaní a druhý o softvéri.</p>
 
 <ol>
- <li>Prepnite Bočný panel do Pokročilého režimu. Podrobnosti nájdete v kapitole 
+ <li>Prepnite Bočný panel do Pokročilého režimu. Podrobnosti nájdete v kapitole
   <a href="#sidebar_advanced_search_mode">Pokročilé vyhľadávanie v Bočnom paneli</a>.</li>
- <li>Keď nie je Bočný panel otvorený, kliknite na jeho prepínač. Ak nie je vidieť, otvorte v Prehliadači ponuku Zobraziť a 
+ <li>Keď nie je Bočný panel otvorený, kliknite na jeho prepínač. Ak nie je vidieť, otvorte v Prehliadači ponuku Zobraziť a
   kliknite na položku Panely s nástrojmi a potom na položku Bočný panel.</li>
  <li>Zvoľte položku Vyhľadávanie v Bočnom paneli.</li>
  <li>Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte ponuku <q>Upraviť kategórie</q>. Otvorí sa dialógové okno Upraviť kategórie.</li>
  <li>Z rozbaľovacieho zoznamu Kategórie vyberte kategóriu, ktorú chcete upraviť.<br/>
    Alebo<br/>
-   vytvorte novú kategóriu kliknutím na tlačidlo Nová a v dialógovom okne zadajte jej názov. V rozbaľovacom zozname 
+   vytvorte novú kategóriu kliknutím na tlačidlo Nová a v dialógovom okne zadajte jej názov. V rozbaľovacom zozname
    sa objaví nová kategória.</li>
  <li>Vyberte si jednu z nasledujúcich možností:
    <ul>
-    <li>Ak chcete pridať vyhľadávací modul do vybranej kategórie, zvýraznite daný modul v zozname vľavo a kliknite na 
+    <li>Ak chcete pridať vyhľadávací modul do vybranej kategórie, zvýraznite daný modul v zozname vľavo a kliknite na
      tlačidlo Pridať.</li>
-    <li>ak chcete odobrať vyhľadávací modul z vybranej kategórie, zvýraznite daný modul v zozname vľavo a kliknite na 
+    <li>ak chcete odobrať vyhľadávací modul z vybranej kategórie, zvýraznite daný modul v zozname vľavo a kliknite na
      tlačidlo Odobrať.</li>
     <li>Ak chcete premenovať kategóriu, kliknite na tlačidlo Premenovať a napíšte nový názov kategórie.</li>
     <li>Ak chcete danú kategóriu odstrániť, kliknite na tlačidlo Odstrániť.</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Po dokončení úprav kategórii kliknite na tlačidlo OK.</li>
 </ol>
 
 <p>[<a href="#searching_the_web">Návrat na začiatok kapitoly.</a>]</p>
 
 <h2 id="setting_search_preferences">Nastavenie predvolieb vyhľadávania na webe</h2>
 
-<p>Môžete si nastaviť iný ako predvolený vyhľadávací modul. Dá sa určite, ako sa majú výsledky vyhľadávania zobraziť v 
+<p>Môžete si nastaviť iný ako predvolený vyhľadávací modul. Dá sa určite, ako sa majú výsledky vyhľadávania zobraziť v
  Bočnom paneli.</p>
 
 <ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku 
+ <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku
   Možnosti.</li>
- <li>V kategórii Prehliadač kliknite na podkategóriu Vyhľadávanie na webe (Ak nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitým 
+ <li>V kategórii Prehliadač kliknite na podkategóriu Vyhľadávanie na webe (Ak nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitým
   kliknutím na položku Prehliadač zobrazíte ich zoznam).</li>
  <li>V sekcii Predvolený vyhľadávací modul vyberte ten, ktorý sa má použiť na vyhľadávanie.</li>
- <li> V sekcii Výsledky vyhľadávania vyberte <q>Otvoriť kartu Vyhľadávanie v bočnom paneli pri použití vyhľadávania</q> 
+ <li> V sekcii Výsledky vyhľadávania vyberte <q>Otvoriť kartu Vyhľadávanie v bočnom paneli pri použití vyhľadávania</q>
   ak chcete, aby sa otvorila karta Vyhľadávanie v Bočnom paneli a zobrazovala výsledky.</li>
- <li>V sekcii Nastavenia karty Vyhľadávanie v bočnom paneli vyberte voľbu Základné, ak chcete použiť jeden vyhľadávací 
+ <li>V sekcii Nastavenia karty Vyhľadávanie v bočnom paneli vyberte voľbu Základné, ak chcete použiť jeden vyhľadávací
   modul alebo Pokročilé, ak chcete vyhľadávať pomocou viacerých modulov.</li>
 </ol>
 
 <p>[<a href="#searching_the_web">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="using_find_as_you_type">Použitie funkcie Hľadať počas písania</h2>
 
 <p>Okrem vyhľadávania textu cez dialógové okno Vyhľadávanie môžete hľadať aj priamo a to napísaním textu do webovej stránky.</p>
 
 <ol>
- <li>Pokiaľ chcete nájsť odkaz, zadajte niekoľko znakov do aktívneho okna prehliadača a prejdete na najbližší odkaz obsahujúci 
+ <li>Pokiaľ chcete nájsť odkaz, zadajte niekoľko znakov do aktívneho okna prehliadača a prejdete na najbližší odkaz obsahujúci
   zadaný text.
-  
-  <p>Ak zadáte znova rovnaký znak, zobrazia sa postupne všetky odkazy začínajúce týmto znakom. Ak sa však na stránke 
-   vyskytuje viacero rovnakých znakov za sebou, napríklad písmená <q><tt>nn</tt></q> v slove <q><tt>nečinnosť</tt></q>, 
+
+  <p>Ak zadáte znova rovnaký znak, zobrazia sa postupne všetky odkazy začínajúce týmto znakom. Ak sa však na stránke
+   vyskytuje viacero rovnakých znakov za sebou, napríklad písmená <q><tt>nn</tt></q> v slove <q><tt>nečinnosť</tt></q>,
    zobrazí sa najskôr toto slovo.</p></li>
- <li>Ak chcete hľadať v celom texte (normálny text a odkazy), začnite zadaním znaku <kbd>/</kbd>. Napríklad, zadajte 
+ <li>Ak chcete hľadať v celom texte (normálny text a odkazy), začnite zadaním znaku <kbd>/</kbd>. Napríklad, zadajte
   <q><kbd>/ahoj</kbd></q>, ak chcete nájsť slovo <q>ahoj</q> v texte stránky.</li>
  <li>Stavový riadok (v dolnej časti okna prehliadača) zobrazuje hľadaný text v prípade, že je hľadanie úspešné.</li>
  <li>Klávesou Backspace môžete vymazať naposledy zadaný znak.</li>
  <li>Vyhľadávanie sa ukončí zmenou kritérií, posunutím textu, klávesou Escape alebo po niekoľkých sekundách nečinnosti.</li>
- <li>Stlačením klávesovej skratky <kbd class="mac">Cmd</kbd><kbd class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>G</kbd> alebo <kbd>F3</kbd> 
-  vyhľadáte rovnaký text znova. Po stlačení klávesovej skratky <kbd class="mac">Cmd</kbd><kbd 
-  class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>Shift</kbd>+<kbd>G</kbd> alebo <kbd>Shift</kbd>+<kbd>F3</kbd> sa zobrazí predchádzajúci
+ <li>Stlačením klávesovej skratky <kbd class="mac">Cmd</kbd><kbd class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>G</kbd> alebo <kbd>F3</kbd>
+  vyhľadáte rovnaký text znova. Po stlačení klávesovej skratky <kbd class="mac">Cmd</kbd>
+  <kbd class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>Shift</kbd>+<kbd>G</kbd> alebo <kbd>Shift</kbd>+<kbd>F3</kbd> sa zobrazí predchádzajúci
   výskyt hľadaného textu.</li>
 </ol>
 
 <p>Vyhľadávanie počas písania funguje v každom okne, napríklad i v tomto (vyskúšajte si to!).</p>
 
 <p>Táto funkcia podporuje aj medzinárodné znaky ako napríklad čínske alebo japonské.</p>
 
 <p>[<a href="#searching_the_web">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="searching_the_bookmarks_or_history_list">Vyhľadávanie v zozname História alebo Záložky</h2>
 
 <p>Keď chcete vyhľadávať v zozname Záložiek, začnite v okne prehliadača:</p>
 
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku Záložky a kliknite na položku Správa záložky. Otvorí sa dialógové okno Správca záložiek.</li>
- <li>V okne Správcu záložiek otvorte ponuku Nástroje a kliknite na položku Hľadať záložky. Otvorí sa dialógové 
+ <li>V okne Správcu záložiek otvorte ponuku Nástroje a kliknite na položku Hľadať záložky. Otvorí sa dialógové
   okno Hľadať záložky.</li>
  <li>Využite rozbaľovací zoznam a zvoľte nastavenia vyhľadávania. Vyberte si niektorú z nasledujúcich možností:
  <ul>
   <li>Zvoľte cieľ vyhľadávania - <q>názov</q>, <q>umiestnenie</q>, <q>popis</q> alebo <q>kľúčové slovo</q>.</li>
   <li>Zvoľte <q>obsahuje</q>, <q>začína s</q> alebo <q>končí s</q>, ak poznáte len časť hľadaného textu.</li>
   <li>Zvoľte <q>je</q>, ak viete, čo hľadáte.</li>
   <li>Zvoľte <q>nie je</q> alebo <q>neobsahuje</q>, ak chcete niektoré záložky výlúčiť z výsledkov.</li>
   <li>Do poľa zadajte celé slovo alebo časť, adresu URL záložky, ktorú chcete nájsť alebo vylúčiť.</li>
  </ul>
  </li>
- <li>Kliknite na tlačidlo Hľadať. Záložky, ktoré vyhovujú podmienkam vyhľadávania sa zobrazia v novom okne Výsledky vyhľadávania 
+ <li>Kliknite na tlačidlo Hľadať. Záložky, ktoré vyhovujú podmienkam vyhľadávania sa zobrazia v novom okne Výsledky vyhľadávania
  - Záložky.</li>
 </ol>
 
 <p><strong>Tip</strong>: Ak chcete rýchlo zobraziť dialógové okno Správca záložiek, stlačte klávesovú skratku
  <kbd class="mac">Cmd</kbd><kbd class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>B</kbd>.</p>
- 
+
 <p>Vyhľadávanie v zozname História:</p>
 
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku Prejsť a kliknete na položku História. Otvorí sa dialógové okno História.</li>
  <li>Otvorte ponuku Nástroje a kliknite na položku Hľadať v histórii. Otvorí sa dialógové okno Hľadať v Histórii.</li>
  <li>Využite rozbaľovací zoznam a zvoľte nastavenia vyhľadávania. Vyberte si niektorú z nasledujúcich možností:
  <ul>
   <li>Zvoľte cieľ vyhľadávania - <q>titulok</q>, <q>umiestnenie</q>.</li>
   <li>Zvoľte <q>obsahuje</q>, <q>začína s</q> alebo <q>končí s</q>, ak poznáte len časť hľadaného textu.</li>
   <li>Zvoľte <q>je</q>, ak viete, čo hľadáte.</li>
   <li>Zvoľte <q>nie je</q> alebo <q>neobsahuje</q>, ak chcete niektoré záložky výlúčiť z výsledkov.</li>
   <li>Do poľa zadajte celé slovo alebo časť, adresu URL, ktorú chcete nájsť alebo vylúčiť.</li>
  </ul>
  </li>
- <li>Kliknite na tlačidlo Hľadať. Stránky v histórii vyhovujúce zadaným podmienkam sa zobrazia v dialógovom okne 
+ <li>Kliknite na tlačidlo Hľadať. Stránky v histórii vyhovujúce zadaným podmienkam sa zobrazia v dialógovom okne
  Výsledky vyhľadávania.</li>
 </ol>
 
 <p> Ako využiť výsledky vyhľadávania:</p>
 
 <ul>
- <li>Ak sa chcete presunúť na nájdenú stránku, stačí to urobiť dvojitým kliknutím na jej odkaz v dialógovom okne 
+ <li>Ak sa chcete presunúť na nájdenú stránku, stačí to urobiť dvojitým kliknutím na jej odkaz v dialógovom okne
   Výsledky vyhľadávania.</li>
 </ul>
 
 <p><strong>Tipy</strong>:</p>
 
 <ul>
- <li>Ak chcete rýchlo otvoriť dialógové okno História, stlačte klávesovú skratku <kbd class="mac">Cmd</kbd><kbd 
-  class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>H</kbd>.</li>
+ <li>Ak chcete rýchlo otvoriť dialógové okno História, stlačte klávesovú skratku <kbd class="mac">Cmd</kbd>
+ <kbd class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>H</kbd>.</li>
  <li>Keď je zoznam s výsledkami ťažko čitateľný, skúste okno zväčšiť.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#searching_the_web">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h1 id="copying_saving_and_printing_pages">Kopírovanie, uloženie a tlač stránky</h1>
 
 <div class="contentsBox"> V tejto kapitole:
@@ -587,79 +587,79 @@ Obchody atď.), ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete na takú stránku dostať, urobte jeden z nasledujúcich krokov:</p>
 </ol>
 
 <p>Text môžete vložiť do iného programu.</p>
 
 <p>Zo stránky je možné skopírovať adresu odkazu (URL) alebo obrázka:</p>
 
 <ol>
  <li>Prejdite kurzorom myši nad odkaz alebo obrázok.</li>
- <li>Kliknite pravým tlačidlom myši <span class="mac"> alebo ak máte jednotlačidlovú myš použite 
+ <li>Kliknite pravým tlačidlom myši <span class="mac"> alebo ak máte jednotlačidlovú myš použite
   <kbd>Ctrl</kbd>-kliknutie</span> nad odkazom či obrázkom. Zobrazí sa kontextová ponuka.</li>
- <li>Vyberte položku Kopírovať adresu odkazu alebo Kopírovať adresu obrázka, ak je obrázok zároveň i odkazom, máte na výber 
+ <li>Vyberte položku Kopírovať adresu odkazu alebo Kopírovať adresu obrázka, ak je obrázok zároveň i odkazom, máte na výber
   obe možnosti.</li>
 </ol>
 
 <p>Odkaz vložte do iného programu alebo do panela s adresou.</p>
 
 <p>[<a href="#copying_saving_and_printing_pages">Návrat na začiatok kapitoly.</a>]</p>
 
 <h2 id="saving_all_or_part_of_a_page">Uloženie celej stránky alebo jej časti</h2>
 
 <p>Uloženie celej stránky stránky:</p>
-  
+
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku Súbor a vyberte položku <q>Uložiť stránku ako…</q>. Zobrazí sa dialógové okno na uloženie stránky.</li>
  <li>Zvoľte miesto, kam chcete stránku uložiť.</li>
  <li>Vyberte formát, v ktorom chcete stránku uložiť:
  <ul>
-  <li><strong>Webová stránka, kompletná:</strong> Uloží celú webovú stránku aj s obrázkami a podpornými súbormi. Máte 
-   možnosť zobraziť stránku tak ako naozaj vyzerá. &brandShortName; vytvorí nový priečinok, kde sa uloží samotná stránka a 
+  <li><strong>Webová stránka, kompletná:</strong> Uloží celú webovú stránku aj s obrázkami a podpornými súbormi. Máte
+   možnosť zobraziť stránku tak ako naozaj vyzerá. &brandShortName; vytvorí nový priečinok, kde sa uloží samotná stránka a
    jej komponenty.</li>
   <li><strong>Webová stránka, iba HTML:</strong> Uloží stránku bez obrázkov.</li>
-  <li><strong>Textové súbory:</strong> Uloží stránku do textového súboru. Táto voľba odstráni zo stránky kód HTML a umožní 
+  <li><strong>Textové súbory:</strong> Uloží stránku do textového súboru. Táto voľba odstráni zo stránky kód HTML a umožní
   zobraziť obsah webovej stránky v ľubovoľnom textovom editore.</li>
  </ul>
  </li>
  <li>Zadajte názov stránky a kliknite na tlačidlo Uložiť.</li>
 </ol>
 
-<p>Pokiaľ stránka obsahuje rámce a jeden z nich je aktívny, je ponuka rozšírená o položku "Uložiť rámec ako…". Týmto je možné 
+<p>Pokiaľ stránka obsahuje rámce a jeden z nich je aktívny, je ponuka rozšírená o položku "Uložiť rámec ako…". Týmto je možné
 uložiť len vybraný rámec namiesto celej stránky.</p>
 
 <p>Uložením stránky na disk sprístupníte jej obsah (i ako kód HTML) aj po odpojení sa z Internetu.</p>
 
 <p>Uloženie obrázka:</p>
 
 <ol>
  <li>Umiestnite kurzor myši nad zvolený obrázok.</li>
- <li>Kliknite pravým tlačidlom myši <span class="mac"> alebo ak máte jednotlačidlovú myš použite <kbd>Ctrl</kbd> 
+ <li>Kliknite pravým tlačidlom myši <span class="mac"> alebo ak máte jednotlačidlovú myš použite <kbd>Ctrl</kbd>
   -kliknutie</span> na obrázok. Zobrazí sa kontextová ponuka.</li>
  <li>Zvoľte položku "Uložiť obrázok ako…". Zobrazí sa dialógové okno Uložiť súbor.</li>
  <li>Vyberte miesto, kam chcete obrázok uložiť.</li>
  <li>Pomenujte obrázok a kliknite na tlačidlo Uložiť.</li>
 </ol>
 
-<p>Niekedy je oveľa výhodnejšie nenechať prehliadač odkaz najskôr načítať, ale rovno ho uložiť (hlavne v prípade, keď sa 
+<p>Niekedy je oveľa výhodnejšie nenechať prehliadač odkaz najskôr načítať, ale rovno ho uložiť (hlavne v prípade, keď sa
 nejedná o stránku v jazyku HTML, ale o formátovaný text dátového súboru, ktorý nie je určený na prezeranie v prehliadači):</p>
 
 <ol>
  <li>Nasmerujte kurzor myši nad odkaz.</li>
- <li>Kliknite pravým tlačidlom myši <span class="mac"> alebo ak máte jednotlačidlovú myš použite <kbd>Ctrl</kbd> 
+ <li>Kliknite pravým tlačidlom myši <span class="mac"> alebo ak máte jednotlačidlovú myš použite <kbd>Ctrl</kbd>
   -kliknutie</span> na odkaz. Zobrazí sa kontextová ponuka.</li>
  <li>Zvoľte ponuku "Uložiť odkaz ako…". Otvorí sa dialógové okno Uložiť súbor.</li>
  <li>Vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť.</li>
  <li>Pomenujte ho a kliknite na tlačidlo Uložiť.</li>
 </ol>
 
-<p><strong>Dôležité:</strong> Ak kliknete na odkaz, môže sa tiež stať, že cieľový súbor bude automaticky prevzatý a uložený 
- na disk. Odkazy na tieto súbory obyčajne začínajú <q>ftp</q> alebo končia príponou <q>au</q> alebo <q>mpeg</q>. Tieto 
+<p><strong>Dôležité:</strong> Ak kliknete na odkaz, môže sa tiež stať, že cieľový súbor bude automaticky prevzatý a uložený
+ na disk. Odkazy na tieto súbory obyčajne začínajú <q>ftp</q> alebo končia príponou <q>au</q> alebo <q>mpeg</q>. Tieto
  súbory automaticky spustia pomocnú aplikáciu, ktorá tieto súbory podporuje.</p>
- 
-<p id="setting_image_as_wallpaper"><strong>Tip</strong>: Ak chcete uložiť obrázok ako pozadie v systéme Windows, kliknite 
+
+<p id="setting_image_as_wallpaper"><strong>Tip</strong>: Ak chcete uložiť obrázok ako pozadie v systéme Windows, kliknite
 pravým tlačidlom myši na obrázok a zvoľte položku Nastaviť ako pozadie pracovnej plochy.</p>
 
 <p>[<a href="#copying_saving_and_printing_pages">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="printing_a_page">Tlač stránky</h2>
 
 <p>Tlač konkrétnej stránky:</p>
 
@@ -670,283 +670,283 @@ nejedná o stránku v jazyku HTML, ale o formátovaný text dátového súboru, ktorý nie je určený na prezeranie v prehliadači):</p>
 <p>Tlač označeného textu:</p>
 
 <ul>
  <li>Na aktuálnej stránke vyberte požadovaný text.</li>
  <li>V hlavnej ponuke zvoľte Súbor a vyberte položku Tlačiť. Zobrazí sa dialógové okno Tlač.</li>
  <li>V časti Rozsah tlače kliknite na Výber.</li>
 </ul>
 
-<p>Umiestnenie na stránke je ovplyvnené veľkosťou tlačenej stránky a autorom webovej stránky, nie veľkosťou 
+<p>Umiestnenie na stránke je ovplyvnené veľkosťou tlačenej stránky a autorom webovej stránky, nie veľkosťou
  obrazovky. Text je zalomený a grafika presunutá tak, aby sa všetko vošlo na papier.</p>
- 
+
 <div class="noMac">
 
 <h3 id="print_preview">Ukážka pred tlačou</h3>
 
 <p>Na zobrazenie stránky pred tlačou použite funkciu Ukážka pred tlačou. V okne prehliadača:</p>
 
 <ul>
  <li>V hlavnej ponuke zvoľte Súbor a v ňom položku Ukážka pred tlačou.</li>
 </ul>
 
 <p> V dialógovom okne Ukážka pred tlačou máte k dispozícii nasledujúce možnosti:</p>
 
 <ul>
  <li class="win"><strong>Tlačiť</strong>: Ak chcete stránku vytlačiť, kliknite na tlačidlo Tlačiť.</li>
- <li class="win"><strong>Nastavenie tlače:</strong> Kliknite na tlačidlo Nastavenie tlače, ak chcete upraviť rozloženie 
+ <li class="win"><strong>Nastavenie tlače:</strong> Kliknite na tlačidlo Nastavenie tlače, ak chcete upraviť rozloženie
   strany pred tlačou.</li>
- <li><strong>Stránka [__] z X</strong>: Na zobrazenie ďalších strán zadajte číslo strany (menšie než X). Ak sa chcete 
-  na stránkach pohybovať, kliknite na tlačidlá Prvá stránka 
+ <li><strong>Stránka [__] z X</strong>: Na zobrazenie ďalších strán zadajte číslo strany (menšie než X). Ak sa chcete
+  na stránkach pohybovať, kliknite na tlačidlá Prvá stránka
   <img src="chrome://navigator/skin/btn1/first.gif" alt="Tlačidlo Prvá stránka"/>, Predchádzajúca stránka
   <img src="chrome://navigator/skin/btn1/previous.gif" alt="Tlačidlo Predchádzajúca stránka"/>, Ďalšia stránka
   <img src="chrome://navigator/skin/btn1/next.gif" alt="Tlačidlo Ďalšia stránka"/> alebo Posledná stránka
   <img src="chrome://navigator/skin/btn1/last.gif" alt="Tlačidlo Posledná stránka"/>.</li>
- <li class="win"><strong>Mierka</strong>: Zmení mierku (veľkosť) stránok použitím položky z rozbaľovacieho zoznamu. Môžete 
+ <li class="win"><strong>Mierka</strong>: Zmení mierku (veľkosť) stránok použitím položky z rozbaľovacieho zoznamu. Môžete
   si vybrať medzi položkami s pripravenými percentami alebo dvoma špeciálnymi položkami:
   <ul>
    <li><strong>Na šírku strany</strong>: Táto položka automaticky upraví stránku na šírku papiera.</li>
-   <li><strong>Vlastná</strong>: Zadajte percentá vzhľadom k pôvodnej veľkosti stránky a stlačte Enter. Napríklad, ak 
+   <li><strong>Vlastná</strong>: Zadajte percentá vzhľadom k pôvodnej veľkosti stránky a stlačte Enter. Napríklad, ak
     chcete nastaviť polovičnú veľkosť, napíšte <q>50</q> a stlačte Enter.</li>
   </ul>
  </li>
  <li class="win"><strong>Na výšku</strong>: Bežné zobrazenie stránky, kratšou stranou hore.</li>
  <li class="win"><strong>Na šírku</strong>: Orientácia stránky naležato, dlhšou stranou hore.</li>
- <li><strong>Zavrieť</strong>: Kliknite na tlačidlo Zavrieť, ak chcete zavrieť dialógové okno Ukážka pred tlačou.</li> 
+ <li><strong>Zavrieť</strong>: Kliknite na tlačidlo Zavrieť, ak chcete zavrieť dialógové okno Ukážka pred tlačou.</li>
 </ul>
 
 </div>
 
 <h3 id="using_page_setup">Nastavenie tlače</h3>
 
-<p><strong>Poznámka</strong>: Niektoré funkcie Nastavenie tlače nie sú dostupné v systémoch Mac OS, Linux alebo Unix, alebo sú 
+<p><strong>Poznámka</strong>: Niektoré funkcie Nastavenie tlače nie sú dostupné v systémoch Mac OS, Linux alebo Unix, alebo sú
 odlišné.</p>
 
-<p>Keď chcete nastaviť ako sa majú stránky v aplikácii &brandShortName; vytlačiť, musíte v okne prehliadača otvoriť ponuku 
+<p>Keď chcete nastaviť ako sa majú stránky v aplikácii &brandShortName; vytlačiť, musíte v okne prehliadača otvoriť ponuku
 Súbor a kliknúť na položku Nastavenie tlače.</p>
 
 <p>V dialógovom okne Nastavenie tlače môžete zmeniť nasledujúce nastavenia stránok, ktoré chcete vytlačiť:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Formát a možnosti</strong>: V tomto okne nastavíte orientáciu, mierku a ostatné vlastnosti:
   <ul>
    <li><strong>Orientácia</strong>:
     <ul>
-     <li><strong>na výšku</strong>: Vyberte <img src="chrome://global/skin/icons/pg-portrait-small.gif" 
+     <li><strong>na výšku</strong>: Vyberte <img src="chrome://global/skin/icons/pg-portrait-small.gif"
       alt="Tlačidlo Na výšku"/>, ak chcete nastaviť stránku kratšou stranou hore.</li>
-     <li><strong>na šírku</strong>: Vyberte <img src="chrome://global/skin/icons/pg-landscape-small.gif" 
+     <li><strong>na šírku</strong>: Vyberte <img src="chrome://global/skin/icons/pg-landscape-small.gif"
       alt="Tlačidlo Na šírku"/>, ak chcete nastaviť stránku dlhou stranou hore.</li>
     </ul>
    </li>
-   <li><strong>Mierka</strong>: Zadajte percentá vzhľadom k pôvodnej veľkosti stránky. Napríklad, ak chcete nastaviť 
+   <li><strong>Mierka</strong>: Zadajte percentá vzhľadom k pôvodnej veľkosti stránky. Napríklad, ak chcete nastaviť
     polovičnú veľkosť, napíšte <q>50</q>.
     <ul>
      <li><strong>Na šírku strany</strong>: Táto položka automaticky upraví stránku na šírku papiera.</li>
     </ul>
    </li>
    <li><strong>Možnosti</strong>:
     <ul>
-     <li><strong>Tlačiť pozadie (farby a obrázky)</strong>: Vyberte, keď chcete tlačiť farby alebo obrázky pozadia. 
+     <li><strong>Tlačiť pozadie (farby a obrázky)</strong>: Vyberte, keď chcete tlačiť farby alebo obrázky pozadia.
      Ak túto možnosť neoznačíte, budú sa tlačiť len farby a obrázky v popredí.</li>
     </ul>
    </li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Okraje, hlavička a päta</strong>: Kliknite, keď chcete nastaviť okraje, hlavičku a pätu:
   <ul>
    <li><strong>Okraje</strong>:
     <ul>
-     <li><strong>Hore, dole, vľavo, vpravo</strong>: Zadajte veľkosť horného, dolného, ľavého a pravého okraja v 
+     <li><strong>Hore, dole, vľavo, vpravo</strong>: Zadajte veľkosť horného, dolného, ľavého a pravého okraja v
       milimetroch.</li>
     </ul>
    </li>
-   <li><strong>Hlavička a päta</strong>: Každý rozbaľovací zoznam reprezentuje buď oblasť hlavičky alebo päty. Horné riadky s 
-    rozbaľovacími zoznamami sú určené pre ľavú, strednú a pravú časť hlavičky stránky. Dolné riadky s rozbaľovacími zoznamami 
-    sú určené pre ľavú, strednú a pravú časť päty stránky. V každom rozbaľovacom zozname si môžete vybrať jednu z 
+   <li><strong>Hlavička a päta</strong>: Každý rozbaľovací zoznam reprezentuje buď oblasť hlavičky alebo päty. Horné riadky s
+    rozbaľovacími zoznamami sú určené pre ľavú, strednú a pravú časť hlavičky stránky. Dolné riadky s rozbaľovacími zoznamami
+    sú určené pre ľavú, strednú a pravú časť päty stránky. V každom rozbaľovacom zozname si môžete vybrať jednu z
     nasledujúcich možností:
     <ul>
      <li><strong>--prázdne--</strong>: Nezobrazí v danej oblasti nič.</li>
      <li><strong>Titulok</strong>: Zobrazí nadpis webovej stránky.</li>
-     <li><strong>Adresa URL</strong>: Zobrazí adresu URL webovej stránky (adresa webovej stránky obvykle začína 
+     <li><strong>Adresa URL</strong>: Zobrazí adresu URL webovej stránky (adresa webovej stránky obvykle začína
       <q>http://</q>).</li>
      <li><strong>Dátum a čas</strong>: Zobrazí dátum a čas vytlačenia stránky.</li>
      <li><strong>Strana #</strong>: Zobrazí číslo vytlačenej stránky.</li>
-     <li><strong>Strana # z #</strong>: Zobrazí číslo vytlačenej stránky a celkový počet strán. Príklad, na tretej tlačenej 
+     <li><strong>Strana # z #</strong>: Zobrazí číslo vytlačenej stránky a celkový počet strán. Príklad, na tretej tlačenej
      stránke z piatich bude vytlačené <q>3 z 5</q>.</li>
-     <li><strong>Vlastné</strong>: Napíšte svoj text. Do tohto textu môžete vložiť niekoľko premenných, ktoré 
+     <li><strong>Vlastné</strong>: Napíšte svoj text. Do tohto textu môžete vložiť niekoľko premenných, ktoré
       majú nasledujúcu podobu:
       <ul>
        <li><strong>&amp;PT</strong>: Číslo vytlačenej stránky a celkový počet strán (napríklad: <q>3 z 5</q>)</li>
        <li><strong>&amp;P</strong>: Číslo stránky</li>
        <li><strong>&amp;D</strong>: Dátum</li>
        <li><strong>&amp;U</strong>: Adresa URL</li>
        <li><strong>&amp;T</strong>: Titulok</li>
       </ul>
      </li>
     </ul>
    </li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
 
-<p class="noMac"><strong>Tip</strong>: Ak chcete zobraziť ukážku zmien na stránke, zvoľte dialógové okno 
+<p class="noMac"><strong>Tip</strong>: Ak chcete zobraziť ukážku zmien na stránke, zvoľte dialógové okno
  <a href="#print_preview">Ukážka pred tlačou</a>.</p>
- 
+
 <p>[<a href="#copying_saving_and_printing_pages">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h1 id="using_languages_and_international_content">Použitie jazykov a medzinárodného obsahu</h1>
 
 <div class="contentsBox"> V tejto kapitole:
  <ul>
   <li><a href="#selecting_character_encodings_and_fonts">Výber kódovania znakov a písma</a></li>
   <li><a href="#setting_language_preferences">Nastavenie predvolieb jazyka</a></li>
   <li><a href="#finding_localized_version">Rôzne jazykové verzie &brandShortName;</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="selecting_character_encodings_and_fonts">Výber kódovania znakov a písma</h2>
 
-<p>Pokiaľ prehliadate stránky, vytvárate dokumenty alebo príjmate a odosielate emaily vo viac ako jednom jazyku, je nutné 
+<p>Pokiaľ prehliadate stránky, vytvárate dokumenty alebo príjmate a odosielate emaily vo viac ako jednom jazyku, je nutné
  vybrať si niektoré z kódovaní znakov a písma.</p>
 
-<p>Kódovanie znakov je spôsob, akým môže byť text dokumentu alebo správy prekonvertovaný na dáta používané vašim počítačom. 
+<p>Kódovanie znakov je spôsob, akým môže byť text dokumentu alebo správy prekonvertovaný na dáta používané vašim počítačom.
  Všetky dokumenty a správy používajú určité kódovanie znakov (známe aj ako znaková sada).</p>
- 
-<p>Metóda znakového kódovania dokumentov závisí od jazyka. Niektoré jazyky, napríklad západoeurópske, používajú rovnakú 
- kódovaciu metódu. Iné, ako napríklad čínština, japončina a ruština používajú odlišné metódy. Na porovnanie Unicode, 
- zabezpečuje jazykovo nezávislú kódovaciu metódu. Napríklad kódovanie UTF-8 môže byť použité v akomkoľvek jazykovo odlišnom 
+
+<p>Metóda znakového kódovania dokumentov závisí od jazyka. Niektoré jazyky, napríklad západoeurópske, používajú rovnakú
+ kódovaciu metódu. Iné, ako napríklad čínština, japončina a ruština používajú odlišné metódy. Na porovnanie Unicode,
+ zabezpečuje jazykovo nezávislú kódovaciu metódu. Napríklad kódovanie UTF-8 môže byť použité v akomkoľvek jazykovo odlišnom
  dokumente.</p>
 
-<p>Verzia &brandShortName; je nastavená tak, aby používala kódovanie znakov vášho regiónu/krajiny. Avšak ak chcete používať 
+<p>Verzia &brandShortName; je nastavená tak, aby používala kódovanie znakov vášho regiónu/krajiny. Avšak ak chcete používať
  viac ako jeden jazyk, možno budete potrebovať vybrať vhodné kódovanie znakov a vybrané písmo pre tento jazyk/skript.</p>
 
 <p>Zmena kódovania znakov:</p>
 
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku Zobraziť, kliknite na položku Kódovanie znakov a vyberte Viac.</li>
  <li>V hornej časti ponuky vyberte región.</li>
  <li>Zvoľte položku Kódovanie. Zopakujte kroky 1 - 3 pre každé kódovanie.</li>
 </ol>
 
 <p>Vybrané kódovania znakov sú pridané do ponuky Kódovanie. Aktívne kódovanie je označené čiernou bodkou.</p>
 
-<p>&brandShortName; dokáže zistiť kódovanie použité v dokumente a zobraziť ho tak správne. Ak chcete využívať túto funkciu, 
+<p>&brandShortName; dokáže zistiť kódovanie použité v dokumente a zobraziť ho tak správne. Ak chcete využívať túto funkciu,
  urobte nasledujúce:</p>
- 
+
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku Zobraziť, kliknite na položku Kódovanie a vyberte Automatické rozpoznávanie.</li>
  <li>Zvoľte jednu z možností automatického rozpoznávania alebo kliknite na položku Vypnuté.</li>
 </ol>
 
 <p>Zmena zoznamu aktívneho kódovania znakov:</p>
 
 <ol>
- <li>Otvorte ponuku Zobraziť, kliknite na položku Kódovanie znakov a vyberte Prispôsobiť. Zobrazí sa dialógové okno 
+ <li>Otvorte ponuku Zobraziť, kliknite na položku Kódovanie znakov a vyberte Prispôsobiť. Zobrazí sa dialógové okno
   Prispôsobiť kódovanie.</li>
  <li>Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:
  <ul>
   <li>Ak chcete pridať ďalšie kódovanie znakov medzi aktívne, vyberte ho zo zoznamu vľavo a kliknite na tlačidlo Pridať.</li>
   <li>Ak chcete odobrať kódovanie znakov z aktívnych, vyberte ho zo zoznamu vpravo a kliknite na tlačidlo Odobrať.</li>
-  <li>Ak chcete zmeniť poradie v zozname kódovanie znakov, ktorý je napravo, označte dané kódovanie a použitím tlačidiel 
+  <li>Ak chcete zmeniť poradie v zozname kódovanie znakov, ktorý je napravo, označte dané kódovanie a použitím tlačidiel
    Posunúť nahor a Posunúť nadol zmeňte poradie.</li>
  </ul>
  </li>
 </ol>
 
 <p>Zmena nastavenia písma vrámci jazykovej skupiny:</p>
 
 <ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku 
+ <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku
   Možnosti.</li>
- <li>V kategórii Vzhľad kliknite na podkategóriu Písma. (Pokiaľ nevidíte žiadnu podkategórii, dvojitím kliknutím na položku 
+ <li>V kategórii Vzhľad kliknite na podkategóriu Písma. (Pokiaľ nevidíte žiadnu podkategórii, dvojitím kliknutím na položku
   Vzhľad zobrazíte ich zoznam.)</li>
- <li><q>Písma pre</q>: z rozbaľovacieho zoznamu vyberte jazykovú skupinu/skript. Napríklad, chcete nastaviť písmo pre 
+ <li><q>Písma pre</q>: z rozbaľovacieho zoznamu vyberte jazykovú skupinu/skript. Napríklad, chcete nastaviť písmo pre
   stredoeurópske jazyky/skripty, zvoľte položku <q>Stredoeurópske</q></li>
- <li>Vyberte pätkové písmo, napríklad Times New Roman alebo Bezpätkové (Sans serif), napríklad Arial. Môžete určiť 
+ <li>Vyberte pätkové písmo, napríklad Times New Roman alebo Bezpätkové (Sans serif), napríklad Arial. Môžete určiť
   veľkosť písma. Pätkový text má rôznu šírku písmen.</li>
  <li>(Ak je dostupné) vyberte písmo pre Pätkové, Bezpätkové, Kurzívu a Ozdobné texty.</li>
  <li>Zvoľte písmo pevnej šírky (ako Courier). Text bude fixovaný pevnou šírkou, takže každé písmeno bude rovnaké.</li>
 </ol>
 
-<p>Veľa autorov internetových stránok používa vlastné písmo a veľkosť. Keď chcete toto nastavenie písma používať, označte 
+<p>Veľa autorov internetových stránok používa vlastné písmo a veľkosť. Keď chcete toto nastavenie písma používať, označte
  voľbu <q>Povoliť dokumentom používať iného písma</q></p>
 
 <p>[<a href="#using_languages_and_international_content">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="setting_language_preferences">Nastavenie predvolieb jazyka</h2>
 
-<p>Jazyk nastavený pre aplikáciu &brandShortName; ovplyvňuje používateľské rozhranie &mdash; texty na tlačidlách, 
+<p>Jazyk nastavený pre aplikáciu &brandShortName; ovplyvňuje používateľské rozhranie &mdash; texty na tlačidlách,
  v dialógových oknách, ponuke, paneloch nástrojov a iných miestach.
  Jazykové balíky si môžete prevziať a nainštalovať na stránke
  <a href="http://www.seamonkey-project.org/releases/">projektu SeaMonkey</a>, po inštalácii je potrebné prepnúť jazyk
  <a href="cs_nav_prefs_appearance.xhtml#appearance">v nastaveniach programu v sekcii Vzhľad</a>.</p>
 
 <p>Niektoré webové stránky sú dostupné vo viacerých jazykoch. V paneli nastavení
  <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#languages">Jazyky</a> si môžete nastaviť, v akom jazyku má &brandShortName; tieto
  stránky zobrazovať. Môžete určiť aj viac jazykov, pričom preferecia jazykov je nastavená zhora nadol.</p>
- 
+
 <p>[<a href="#using_languages_and_international_content">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="finding_localized_version">Rôzne jazykové verzie &brandShortName;</h2>
 
-<p>Ak hľadáte verziu &brandShortName; vo svojom jazyku, môžete ju prevziať zo stránky 
+<p>Ak hľadáte verziu &brandShortName; vo svojom jazyku, môžete ju prevziať zo stránky
  <a href="http://www.mozilla.org/projects/seamonkey/releases/">SeaMonkey Project Releases</a> [EN]</p>
 
 <p>[<a href="#using_languages_and_international_content">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h1 id="plugins_and_downloads">Zásuvné moduly a preberanie súborov</h1>
 
 <div class="contentsBox">V tejto kapitole:
  <ul>
   <li><a href="#plug-ins">Zásuvné moduly</a></li>
   <li><a href="#helper_applications">Pomocné aplikácie</a></li>
   <li><a href="#download_manager">Správca preberania súborov</a></li>
 </ul>
 </div>
 
-<p>Prehliadač dokáže pracovať s množstvom typov súborov. Na spravocanie množstva z nich, ako napríklad video či hudba, však 
- potrebuje <q>pomocné</q> aplikácie alebo zásuvné moduly, ktoré dokážu s týmito súbormi pracovať. Ak si prehliadač 
- nedokáže poradiť s načítavaným súborom, ponúkne ho na prevzatie. Stav ukladania je možné sledovať v Správcovi preberania 
+<p>Prehliadač dokáže pracovať s množstvom typov súborov. Na spravocanie množstva z nich, ako napríklad video či hudba, však
+ potrebuje <q>pomocné</q> aplikácie alebo zásuvné moduly, ktoré dokážu s týmito súbormi pracovať. Ak si prehliadač
+ nedokáže poradiť s načítavaným súborom, ponúkne ho na prevzatie. Stav ukladania je možné sledovať v Správcovi preberania
  súborov.</p>
- 
+
 <h2 id="plug-ins">Zásuvné moduly</h2>
 
-<p>Zásuvné moduly sú pomocné programy, ktoré rozširujú funkčnosť prehliadača a sú spustená v aplikácii &brandShortName;. Zásuvné 
- moduly ako napríklad Sun Java, Macromedia Flash a RealNetworks RealPlayer umožňujú aplikácii &brandShortName; zobrazovať 
+<p>Zásuvné moduly sú pomocné programy, ktoré rozširujú funkčnosť prehliadača a sú spustená v aplikácii &brandShortName;. Zásuvné
+ moduly ako napríklad Sun Java, Macromedia Flash a RealNetworks RealPlayer umožňujú aplikácii &brandShortName; zobrazovať
  multimediálne súbory a spúšťať malé aplikácie, ako napríklad videá, animácie či hry.</p>
 
 <p>&brandShortName; predvolene nemá nainštalované žiadne zásuvné moduly, je potrebné ich doinštalovať.</p>
 
-<p>Kompletný zoznam zásuvných modulov aplikácie &brandShortName; nájdete na stránke 
+<p>Kompletný zoznam zásuvných modulov aplikácie &brandShortName; nájdete na stránke
  <a href="http://plugindoc.mozdev.org">PluginDoc</a> [EN] na serveri MozDev.org.</p>
- 
+
 <p>Zobrazenie zásuvných modulov, ktoré máte nainštalované:</p>
 
 <ul>
  <li>Otvorte ponuku Pomocník a vyberte tému O zásuvných moduloch.</li>
- <li>Kliknite do panela s adresou, napíšte <kbd>about:plugins</kbd> a stlačte <kbd class="mac">Return</kbd><kbd 
-  class="noMac">Enter</kbd>.</li>
+ <li>Kliknite do panela s adresou, napíšte <kbd>about:plugins</kbd> a stlačte <kbd class="mac">Return</kbd>
+ <kbd class="noMac">Enter</kbd>.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#plugins_and_downloads">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="helper_applications">Pomocné aplikácie</h2>
 
-<p>Keď súbory nemôžu byť otvorené v rámci aplikácie &brandShortName;, môžete spustiť pomocné aplikácie, ktoré ich otvoria 
+<p>Keď súbory nemôžu byť otvorené v rámci aplikácie &brandShortName;, môžete spustiť pomocné aplikácie, ktoré ich otvoria
  mimo aplikácie &brandShortName;. Napríklad, na prehrávanie úborov mp3 môžete použiť programy ako je Winamp.</p>
 
 <p>Nastavenia pomocných aplikácií sú detailne popísané v kapitole
  <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#helper_applications">Nastavenia
  - Pomocné aplikácie</a>.</p>
- 
+
 <p>[<a href="#plugins_and_downloads">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="download_manager">Správca preberania súborov</h2>
 
-<p>Môžete používať aplikáciu Správca preberania súborov, keď chcete mať prehľad o doteraz prevzatých súboroch. Správca 
+<p>Môžete používať aplikáciu Správca preberania súborov, keď chcete mať prehľad o doteraz prevzatých súboroch. Správca
  preberania súborov zobrazuje nasledujúce informácie:</p>
 
 <ul>
  <li>Názov súboru</li>
  <li>Zostávajúci čas</li>
  <li>Rýchlosť</li>
  <li>Prevzatá časť súboru (v percentách)</li>
  <li>Uplynutý čas</li>
@@ -957,24 +957,24 @@ Súbor a kliknúť na položku Nastavenie tlače.</p>
 
 <ul>
  <li>Otvorte ponuku Nástroje a kliknite na položku Správca preberania súborov.</li>
 </ul>
 
 <p>V okne Správcu preberania súborov nájdete nasledujúce možnosti:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Vlastnosti</strong>: Označte súbor, ktorý preberáte a kliknite na tlačidlo Vlastnosti. Zobrazí sa dialógové okno 
+ <li><strong>Vlastnosti</strong>: Označte súbor, ktorý preberáte a kliknite na tlačidlo Vlastnosti. Zobrazí sa dialógové okno
   s priebehom preberania.</li>
  <li><strong>Zrušiť</strong>: Označte súbor, ktorý preberáte a kliknite na tlačidlo Zrušiť. Týmto zrušíte preberenie súboru.</li>
- <li><strong>Odstrániť zo zoznamu</strong>: Označte súbor a kliknutím na tlačidlo Odstrániť zo zoznamu odstránite zrušené 
+ <li><strong>Odstrániť zo zoznamu</strong>: Označte súbor a kliknutím na tlačidlo Odstrániť zo zoznamu odstránite zrušené
   alebo ukončené preberanie. Neodstráni sa však súbor z disku.</li>
  <li><strong>Spustiť súbor</strong>: Kliknite sem, ak chcete otvoriť (spustiť) vybraný súbor.</li>
- <li><strong>Zobraziť súbor <span class="win">v Prieskumníkovi</span><span 
-  class="unix">v prehliadači</span><span class="mac">vo Finderi</span></strong>: Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte 
+ <li><strong>Zobraziť súbor <span class="win">v Prieskumníkovi</span>
+  <span class="unix">v prehliadači</span><span class="mac">vo Finderi</span></strong>: Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte
   umiestnenie vybraného súboru.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#plugins_and_downloads">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h1 id="improving_speed_and_efficiency">Zlepšovanie rýchlosti a výkonu</h1>
 
 <div class="contentsBox"> V tejto kapitole:
@@ -985,155 +985,155 @@ Súbor a kliknúť na položku Nastavenie tlače.</p>
   <li><a href="#getting_the_latest_software_automatically">Automatické získanie najnovšieho softvéru</a></li>
   <li><a href="#using_a_mouse_wheel">Používanie myši s kolieskom</a></li>
   <li><a href="#making_mozilla_your_default_browser">Nastavenie aplikácie &brandShortName; ako predvolený prehliadač</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="automatic_loading">Automatické načítanie</h2>
 
-<p>Keď sa pokúsite v aplikácii &brandShortName; načítať novú stránku, automaticky sa spustí niekoľko súčastí, ktoré pomáhajú 
+<p>Keď sa pokúsite v aplikácii &brandShortName; načítať novú stránku, automaticky sa spustí niekoľko súčastí, ktoré pomáhajú
  túto stránku správne interpretovať. Tieto súčasti ako Java a JavaScript môžu stránku oživiť, ale na úkor doby načítavania.</p>
 
-<p>Ak chcete vypnúť Javu, pozrite si kapitolu <a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#advanced">Pokročilé nastavenia - 
+<p>Ak chcete vypnúť Javu, pozrite si kapitolu <a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#advanced">Pokročilé nastavenia -
  Pokročilé</a>.</p>
 
-<p>Ak chcete vypnúť JavaScript, pozrite si kapitolu <a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#scripts_and_plug-ins">Pokročilé 
+<p>Ak chcete vypnúť JavaScript, pozrite si kapitolu <a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#scripts_and_plug-ins">Pokročilé
  nastavenie - Skripty a zásuvné moduly</a>.</p>
 
 <p>[<a href="#improving_speed_and_efficiency">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="custom_keywords">Používanie kľúčových slov pri záložkách</h2>
 
-<p>Kľúčové slová pri záložkách umožňujú nastaviť skratky pre záložky a vyhľadávanie. Napríklad, ak máte záložku 
- http://www.mozilla.org a pridáte jej kľúčové slovo <q>m.o</q>, stačí do panela s adresou napísať <kbd>m.o</kbd> a 
+<p>Kľúčové slová pri záložkách umožňujú nastaviť skratky pre záložky a vyhľadávanie. Napríklad, ak máte záložku
+ http://www.mozilla.org a pridáte jej kľúčové slovo <q>m.o</q>, stačí do panela s adresou napísať <kbd>m.o</kbd> a
  prehliadač zobrazí stránku http://www.mozilla.org.</p>
 
 <p>Ak chcete nastaviť kľúčové slová, musíte najprv vytvoriť záložku. Potom,</p>
 
 <ol>
  <li>Otvoríte ponuku Záložky a vyberiete položku Správa záložiek.</li>
  <li>V okne Správcu záložiek kliknite na záložku, ktorú ste práve vytvorili.</li>
  <li>Zvoľte Vlastnosti.</li>
  <li>V dialógovom okne Vlastností vložte krátky reťazec do poľa Kľúčové slovo a zavrite ho.</li>
 </ol>
 
 <p>Teraz je možné do panela s adresou napísať kľúčové slovo a aplikácia &brandShortName; zobrazí príslušnú adresu URL.</p>
 
 <h3 id="search_with_keywords">Vyhľadávanie pomocou kľúčových slov</h3>
 
-<p>Vlastné kľúčové slová môžu byť použité pri vytváraní skratiek do vyhľadávacích modulov. Napríklad, ak vytvoríte kľúčové slovo 
+<p>Vlastné kľúčové slová môžu byť použité pri vytváraní skratiek do vyhľadávacích modulov. Napríklad, ak vytvoríte kľúčové slovo
  <kbd>g Pán prsteňov</kbd>, vyhľadá sa po zadaní tohto reťazca Pán prsteňov vo vyhľadávači Google.</p>
- 
+
 <p>Vytvorenie kľúčového slova pre vyhľadávanie na webe:</p>
 
 <ol>
  <li>Prejdite na stránku s vyhľadávacím formulárom (napr. <kbd>www.google.com</kbd>).</li>
  <li>Zadajte ľubovoľný zástupný reťazec (napr. <kbd>MámRádMozillu</kbd>).</li>
  <li>Nechajte vyhľadávať.</li>
  <li>Po načítaní výsledkov otvorte ponuku Záložky a vyberte položku Pridať k záložkám.</li>
- <li>V dialógovom okne Pridať k záložkám zvoľte pole Umiestnenie a nahraďte zástupný reťazec (napr. <tt>MámRádMozillu</tt>) 
-  za <kbd>%s</kbd>. Umiestnenie môže vyzerať takto: 
+ <li>V dialógovom okne Pridať k záložkám zvoľte pole Umiestnenie a nahraďte zástupný reťazec (napr. <tt>MámRádMozillu</tt>)
+  za <kbd>%s</kbd>. Umiestnenie môže vyzerať takto:
   <kbd>http://www.google.com/search?q=<strong>%s</strong>&amp;btnI=I'mFeelingLucky</kbd>.</li>
  <li>Zadajte kľúčové slovo do poľa Kľúčové slovo.</li>
  <li>Pomenujte záložku a vyberte jej umiestnenie.</li>
  <li>Zavrite dialógové okno.</li>
 </ol>
 
-<p>Teraz je možné vyhľadávať bez toho, aby ste museli ísť na stránku vyhľadávača. Do panela s adresou stačí napísať 
+<p>Teraz je možné vyhľadávať bez toho, aby ste museli ísť na stránku vyhľadávača. Do panela s adresou stačí napísať
  <kbd><var>kľúčové slovo</var> <var>hľadaný reťazec</var></kbd>.</p>
- 
-<p>Viac informácií nájdete na stránke <a href="http://www.mozilla.org/docs/end-user/keywords.html" hreflang="en" 
+
+<p>Viac informácií nájdete na stránke <a href="http://www.mozilla.org/docs/end-user/keywords.html" hreflang="en"
  lang="en">How Cool are Custom Keywords?</a>.</p>
- 
+
 <p>[<a href="#improving_speed_and_efficiency">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="changing_cache_settings">Zmena v nastaveniach vyrovnávacej (cache) pamäte</h2>
 
-<p>Prehliadač ukladá kópie často navštevovaných stránok do pamäte. Vďaka tomu nie je nutné, aby boli preberané zo siete 
+<p>Prehliadač ukladá kópie často navštevovaných stránok do pamäte. Vďaka tomu nie je nutné, aby boli preberané zo siete
  zakaždým, keď si ich chcete prezrieť.</p>
- 
+
 <p>Nastavenie veľkosti vyrovnávacej pamäte alebo jej vyčistenie:</p>
 
 <ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku 
+ <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku
   Možnosti.</li>
- <li>V kategórii Rozšírené kliknite na podkategóriu Vyrovnávacia pamäť (Ak nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitím kliknutím na 
+ <li>V kategórii Rozšírené kliknite na podkategóriu Vyrovnávacia pamäť (Ak nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitím kliknutím na
   položku Rozšírené zobrazíte ich zoznam)</li>
- <li>Do poľa Veľkosť zadajte jej maximálnu veľkosť. Veľkosť 50 MB je postačujúca. Ak chcete vymazať aktuálny obsah pamäte, 
+ <li>Do poľa Veľkosť zadajte jej maximálnu veľkosť. Veľkosť 50 MB je postačujúca. Ak chcete vymazať aktuálny obsah pamäte,
   kliknite na tlačidlo Vymazať vyrovnávaciu pamäť.</li>
 </ol>
 
-<p><strong>Dôležité</strong>: Veľká vyrovnávacia pamäť umožňuje rýchle načítanie veľkého množstva stránok, ale zaberá viac 
+<p><strong>Dôležité</strong>: Veľká vyrovnávacia pamäť umožňuje rýchle načítanie veľkého množstva stránok, ale zaberá viac
  miesta na pevnom disku.</p>
- 
-<p>&brandShortName; pri ukončení vykonáva údržbu vyrovnávacej pamäte. Ak ukončovanie aplikácie &brandShortName; trvá dlhšie ako 
+
+<p>&brandShortName; pri ukončení vykonáva údržbu vyrovnávacej pamäte. Ak ukončovanie aplikácie &brandShortName; trvá dlhšie ako
  si želáte, skúste zmenšiť veľkosť vyrovnávacej pamäte.</p>
- 
-<p>Nastavte, ako často má prehliadač kontrolovať aktuálnosť stránok na sieti (aby vo vyrovnávacej pamäti nezostávali 
+
+<p>Nastavte, ako často má prehliadač kontrolovať aktuálnosť stránok na sieti (aby vo vyrovnávacej pamäti nezostávali
  <q>staré</q> stránky príliš dlho):</p>
- 
+
 <ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku 
+ <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku
   Možnosti.</li>
- <li>V kategórii Rozšírené kliknite na podkategóriu Vyrovnávacia pamäť (Pokiaľ žiadnu nevidíte, dvojitím kliknutím na položku 
+ <li>V kategórii Rozšírené kliknite na podkategóriu Vyrovnávacia pamäť (Pokiaľ žiadnu nevidíte, dvojitím kliknutím na položku
   Rozšírené zobrazíte ich zoznam)</li>
  <li>Vyberte si z nasledujúcich možností:
   <ul>
    <li><strong>Vždy pri zobrazení stránky</strong>: Stránka sa kontroluje pri každom zobrazení.</li>
-   <li><strong>Keď je stránka zastaraná</strong>: &brandShortName; porovnáva stránku s vyrovnávacou pamäťou, keď server 
+   <li><strong>Keď je stránka zastaraná</strong>: &brandShortName; porovnáva stránku s vyrovnávacou pamäťou, keď server
     zistí, že je zastaraná.</li>
-   <li><strong>Raz za reláciu</strong>: Porovnáva webovú stránku so stránkou vo vyrovnávacej pamäti pri každom spustení 
+   <li><strong>Raz za reláciu</strong>: Porovnáva webovú stránku so stránkou vo vyrovnávacej pamäti pri každom spustení
     aplikácie &brandShortName;.</li>
    <li><strong>Nikdy</strong>: &brandShortName; neporovnáva informácie uložené vo vyrovnávacej pamäti so sieťou.</li>
   </ul>
  </li>
 </ol>
 
-<p>Ak zobrazenie stránok, ktoré by mali byť vo vyrovnávacej pamäti, trvá príliš dlho, overte si, či nie je nastavená voľba 
+<p>Ak zobrazenie stránok, ktoré by mali byť vo vyrovnávacej pamäti, trvá príliš dlho, overte si, či nie je nastavená voľba
  <q>Vždy pri zobrazení stránky</q>, pretože na overenie je potrebné pripojiť sa na internet a to zaberie určitý čas.</p>
 
 <p>Keď chcete obnoviť zobrazenú stránku:</p>
 
 <ul>
  <li>Kliknite na tlačidlo Obnoviť na Navigačnom paneli. Prehliadač skontroluje, či máte aktuálnu verziu stránky.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#improving_speed_and_efficiency">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="getting_the_latest_software_automatically">Automatické získanie najnovšieho softvéru</h2>
 
-<p>&brandShortName; môže informovať a kontrolovať, či sú k dispozícii softvérové aktualizácie a môže ich aj automaticky 
+<p>&brandShortName; môže informovať a kontrolovať, či sú k dispozícii softvérové aktualizácie a môže ich aj automaticky
  nainštalovať. Taktiež informuje o najnovšej dostupnej verzii a doplnkoch aplikácie &brandShortName;.</p>
- 
-<p>Ak chcete nastaviť automatické aktualizácie, pozrite si kapitolu 
+
+<p>Ak chcete nastaviť automatické aktualizácie, pozrite si kapitolu
  <a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#software_installation">Pokročilé nastavenia - Inštalácia softvéru</a>.</p>
- 
+
 <p>[<a href="#improving_speed_and_efficiency">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="using_a_mouse_wheel">Používanie myši s kolieskom</h2>
 
 <p>Ak používate myš s kolieskom, môžete skúsiť ako funguje koliesko v aplikácii &brandShortName;.</p>
 
-<p>O nastavení kolieska myši sa dočítate viac v kapitole <a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#mouse_wheel">Pokročilé nastavenia 
+<p>O nastavení kolieska myši sa dočítate viac v kapitole <a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#mouse_wheel">Pokročilé nastavenia
  - Koliesko myši</a>.</p>
- 
+
 <p>[<a href="#improving_speed_and_efficiency">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <div class="win">
 
  <h2 id="making_mozilla_your_default_browser">Nastavenie aplikácie &brandShortName; ako predvolený prehliadač</h2>
- 
-  <p>&brandShortName; je známa možnosťou zobrazovania webových stránok z Internetu ako aj tých, ktoré máte v počítači. 
-   Ak chcete zjednodušiť otváranie internetových stránok, môžete nastaviť aplikáciu &brandShortName; ako svoj predvolený 
+
+  <p>&brandShortName; je známa možnosťou zobrazovania webových stránok z Internetu ako aj tých, ktoré máte v počítači.
+   Ak chcete zjednodušiť otváranie internetových stránok, môžete nastaviť aplikáciu &brandShortName; ako svoj predvolený
    prehliadač.</p>
-   
+
   <h3 id="common_internet_files_and_protocols">Bežné internetové súbory a protokoly</h3>
-  
-  <p>Nastavenie aplikácie &brandShortName; ako predvolený prehliadač umožňuje automaticky otvárať rôzne formáty súborov a 
+
+  <p>Nastavenie aplikácie &brandShortName; ako predvolený prehliadač umožňuje automaticky otvárať rôzne formáty súborov a
    protokolov bežne používaných na internete. Sú to:</p>
 
   <ul>
    <li><strong>Súbory s obrázkami</strong>:
     <ul>
      <li>JPEG, GIF, PNG, BMP a ICO</li>
     </ul>
    </li>
@@ -1148,101 +1148,101 @@ Súbor a kliknúť na položku Nastavenie tlače.</p>
     <ul>
      <li><a href="glossary.xhtml#http">HTTP</a>,
       <a href="glossary.xhtml#https">HTTPS</a>,
       <a href="glossary.xhtml#ftp">FTP</a>, Chrome,
       <a href="glossary.xhtml#gopher">Gopher</a></li>
     </ul>
    </li>
   </ul>
-   
+
   <h3 id="changing_default_browser_settings_automatically">Zmena predvolených nastavení prehliadača</h3>
-  
-  <p>Po ukončení inštalácie aplikácie &brandShortName; skontrolujte, či je predvoleným prehliadačom pre bežné internetové 
-   formáty súborov a protokolov. Ak nie je, objaví sa okno s otázkou <q>Prehliadač &brandShortName; nie je teraz nastavený 
+
+  <p>Po ukončení inštalácie aplikácie &brandShortName; skontrolujte, či je predvoleným prehliadačom pre bežné internetové
+   formáty súborov a protokolov. Ak nie je, objaví sa okno s otázkou <q>Prehliadač &brandShortName; nie je teraz nastavený
     ako predvolený prehliadač. Chcete toto nastavenie zmeniť?</q>
   </p>
-  
-  <p>Kliknutím na tlačidlo Áno sa &brandShortName; nastaví ako predvolený prehliadač. Keď kliknete na tlačidlo Nie, táto otázka 
-   sa zobrazí pri každom spustení aplikácie &brandShortName;. V prípade, že zrušíte označenie voľby <q>Kontrolovať pri 
+
+  <p>Kliknutím na tlačidlo Áno sa &brandShortName; nastaví ako predvolený prehliadač. Keď kliknete na tlačidlo Nie, táto otázka
+   sa zobrazí pri každom spustení aplikácie &brandShortName;. V prípade, že zrušíte označenie voľby <q>Kontrolovať pri
    každom spustení</q>, otázka sa prestane objavovať.</p>
-   
-  <p>Aj keď zrušíte označenie voľby <q>Kontrolovať pri 
-   každom spustení</q>, môžete nastaviť aplikáciu &brandShortName; ako svoj predvolený prehliadač zmenou nastavení v 
-   Možnostiach. Ďalšie informácie nájdete v kapitole <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#navigator">Nastavenia 
+
+  <p>Aj keď zrušíte označenie voľby <q>Kontrolovať pri
+   každom spustení</q>, môžete nastaviť aplikáciu &brandShortName; ako svoj predvolený prehliadač zmenou nastavení v
+   Možnostiach. Ďalšie informácie nájdete v kapitole <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#navigator">Nastavenia
    prehliadača - Prehliadač</a>.</p>
-   
+
   <h3 id="customizing_default_browser_settings">Prispôsobenie si predvolených nastavení prehliadača</h3>
-  
-  <p>Spôsob, akým má &brandShortName; spravovať rôzne typy súborov a protokolov si môžete nastaviť manuálne. Viac informácií 
+
+  <p>Spôsob, akým má &brandShortName; spravovať rôzne typy súborov a protokolov si môžete nastaviť manuálne. Viac informácií
    nájdete v kapitole <a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#system">Pokročilé nastavenie - Systém</a>.</p>
-   
+
   <p>[<a href="#improving_speed_and_efficiency">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
-   
+
 </div>
 
 <h1 id="proxies">Servery Proxy</h1>
 
 <div class="contentsBox">V tejto kapitole:
  <ul>
   <li><a href="#setting_proxy_values">Nastavenie serverov proxy</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <p>Táto kapitola vysvetľuje ako pracovať so servermi proxy.</p>
 
 <h2 id="setting_proxy_values">Nastavenie serverov proxy</h2>
 
-<p>Mnoho organizácií blokuje prístup z Internetu do svojej siete. Tým zabraňujú tomu, aby ktokoľvek z Internetu mal prístup k 
+<p>Mnoho organizácií blokuje prístup z Internetu do svojej siete. Tým zabraňujú tomu, aby ktokoľvek z Internetu mal prístup k
  citlivým firemným dátam. Táto ochrana sa nazýva firewall.</p>
- 
-<p>Ak má vaša organizácia firewall, prehliadač bude možno pristupovať na Internet prostredníctvom servera proxy. Server proxy 
+
+<p>Ak má vaša organizácia firewall, prehliadač bude možno pristupovať na Internet prostredníctvom servera proxy. Server proxy
  zabraňuje útočníkom zvonka, aby prenikli do firemnej siete.</p>
- 
+
 <p>Predtým než začnete:</p>
 
 <ul>
  <li>V prípade, že máte niekde vo svojej sieti konfiguračný súbor servera proxy, požiadajte správcu siete o jeho adresu URL.</li>
- <li>Ak nemáte konfiguračný súbor servera proxy, požiadajte správcu siete o názov a čísla portov serverov proxy každej sieťovej 
+ <li>Ak nemáte konfiguračný súbor servera proxy, požiadajte správcu siete o názov a čísla portov serverov proxy každej sieťovej
   služby.</li>
 </ul>
 
 <p>Nastavanie prehliadača tak, aby používal servery proxy:</p>
 
 <ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku 
+ <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku
   Možnosti.</li>
- <li>V kategorii Rozšírené kliknite na podkategóriu Servery Proxy. (Pokiaľ nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitím kliknutím na 
+ <li>V kategorii Rozšírené kliknite na podkategóriu Servery Proxy. (Pokiaľ nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitím kliknutím na
   položku Rozšírené zobrazíte ich zoznam.)</li>
  <li>Vyberte si z nasledujúcich možností:
   <ul>
    <li><strong>Priame pripojenie k sieti Internet</strong>: Vyberte, ak nechcete používať proxy server.</li>
-   <li><strong>Automatická detekcia nastavení tejto siete</strong>: Vyberte, ak chcete, aby balík &brandShortName; automaticky 
+   <li><strong>Automatická detekcia nastavení tejto siete</strong>: Vyberte, ak chcete, aby balík &brandShortName; automaticky
     zistil a nakonfiguroval nastavenie servera proxy cez <a href="glossary.xhtml#wpad">protokol WPAD</a>.</li>
-   <li><strong>Adresa URL pre automatické nastavenia serverov proxy</strong>: Vyberte, ak máte súbor na konfiguráciu servera 
+   <li><strong>Adresa URL pre automatické nastavenia serverov proxy</strong>: Vyberte, ak máte súbor na konfiguráciu servera
     proxy alebo adresu URL, kde sa konfigurácia nachádza.</li>
-   <li><strong>Ručná konfigurácia servera proxy</strong>: Vyberte, ak nemáte k dispozícii adresu URL alebo ak nebolo možné 
+   <li><strong>Ručná konfigurácia servera proxy</strong>: Vyberte, ak nemáte k dispozícii adresu URL alebo ak nebolo možné
     nastaviť automatické pripojenie k serveru proxy.
     <ul>
      <li><strong>Proxy</strong>: Zadajte názov alebo adresu IP servera proxy.</li>
-     <li><strong>Port</strong>: Zadajte číslo portu do poľa Port. Kliknite na tlačidlo Rozšírené, ak chcete použiť 
+     <li><strong>Port</strong>: Zadajte číslo portu do poľa Port. Kliknite na tlačidlo Rozšírené, ak chcete použiť
       <a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#advanced_proxy_preferences">Rozšírené nastavenia serverov proxy</a>.</li>
-     <li><strong>Nepoužívať proxy pre</strong>: Zadajte domény a/alebo adresy IP, pri ktorých nechcete používať server 
+     <li><strong>Nepoužívať proxy pre</strong>: Zadajte domény a/alebo adresy IP, pri ktorých nechcete používať server
       proxy. Oddeľujte ich čiarkami. (napríklad: <kbd>mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24</kbd>)</li>
     </ul>
    </li>
   </ul>
  </li>
 </ol>
 
-<p>Názov domény je časť adresy (URL), ktorá obsahuje názov organizácie, firmy alebo školy &mdash; ako napríklad mozilla.org 
- alebo washington.org. Keď používate názvy počítačov na lokálnej siete bez domény, uveďte i tie. Jednotlivé položky oddeľujte 
+<p>Názov domény je časť adresy (URL), ktorá obsahuje názov organizácie, firmy alebo školy &mdash; ako napríklad mozilla.org
+ alebo washington.org. Keď používate názvy počítačov na lokálnej siete bez domény, uveďte i tie. Jednotlivé položky oddeľujte
  čiarkami. Nepoužívajte zástupné znaky [*].</p>
- 
-<p>Viac informácií o používaní serverov proxy nájdete v sekcii <a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#proxies">Rozšírené 
+
+<p>Viac informácií o používaní serverov proxy nájdete v sekcii <a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#proxies">Rozšírené
  nastavenia - Servery proxy</a>.</p>
- 
+
 <p>[<a href="#proxies">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <p>&copyright.string;</p>
 
 </body>
 </html>
--- a/suite/chrome/common/help/page_info_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/page_info_help.xhtml
@@ -11,200 +11,200 @@
 <title>Informácie o stránke</title>
 <link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
  type="text/css"/>
 </head>
 <body>
 
 <h1 id="viewing_page_info">Informácie o stránke</h1>
 
-<p>Dialógové okno Informácie o stránke pozostáva z niekoľkých kariet, ktoré poskytujú rozličné druhy informácií o stránke, 
+<p>Dialógové okno Informácie o stránke pozostáva z niekoľkých kariet, ktoré poskytujú rozličné druhy informácií o stránke,
  ktorú si práve prezeráte. V tejto kapitole nájdete stručný prehľad, ktorý je dostupný v jednotlivých kartách.</p>
 
-<p>Ak chcete zobraziť okno Informácie o stránke, ktorú si práve prezeráte, otvorte ponuku Zobraziť a vyberte položku 
+<p>Ak chcete zobraziť okno Informácie o stránke, ktorú si práve prezeráte, otvorte ponuku Zobraziť a vyberte položku
  Informácie o stránke. Ak máte záujem o určité druhy informácií, kliknite na kartu s vami požadovanou ponukou.</p>
 
-<p>Väčšina z informácií zobrazených v jednotlivých kartách (Všeobecné, Formuláre, Odkazy a Médiá), je prevzatá zo 
+<p>Väčšina z informácií zobrazených v jednotlivých kartách (Všeobecné, Formuláre, Odkazy a Médiá), je prevzatá zo
  zdrojového kódu stránky. Tieto veci zvyčajne zaujímajú len webových vývojárov a ostatných odborníkov.</p>
 
-<p>Viac detailov o kóde HTML, vrátane značiek nachádzajúcich sa v dialógovom okne Informácie o stránke, nájdete na 
+<p>Viac detailov o kóde HTML, vrátane značiek nachádzajúcich sa v dialógovom okne Informácie o stránke, nájdete na
  stránke <a href="http://www.w3.org/TR/REC-html40/">Špecifikácia HTML 4.01</a> [EN].</p>
 
 <div class="contentsBox">V tejto kapitole:
  <ul>
   <li><a href="#general_tab">Karta Všeobecné</a></li>
   <li><a href="#forms_tab">Karta Formuláre</a></li>
   <li><a href="#links_tab">Karta Odkazy</a></li>
   <li><a href="#media_tab">Karta Médiá</a></li>
   <li><a href="#privacy_tab">Karta Súkromie</a></li>
   <li><a href="#security_tab">Karta Bezpečnosť</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="general_tab">Všeobecné (Karta v dialógovom okne Informácie o stránke)</h2>
 
-<p>Ak vyberiete Informácie o stránke z ponuky Zobraziť, karta Všeobecné zobrazí základné informácie o práve prehliadanej 
+<p>Ak vyberiete Informácie o stránke z ponuky Zobraziť, karta Všeobecné zobrazí základné informácie o práve prehliadanej
  stránke vo vašom prehliadači.</p>
 
 <p>V hornej časti nájdete názov stránky (ak nejaký má) a nasledujúce informácie:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Adresa URL</strong>: Štandardizovaná adresa stránky <a href="glossary.xhtml#url">Uniform Resource Locator</a>, 
+ <li><strong>Adresa URL</strong>: Štandardizovaná adresa stránky <a href="glossary.xhtml#url">Uniform Resource Locator</a>,
   ktorá sa zobrazí v paneli s adresou v okne prehliadača.</li>
- <li><strong>Spôsob vykreslenia</strong>: Zobrazuje, či prehliadač používa na načítanie stránky režim <strong>ako staršie 
-  prehliadače</strong> (quirks mode) alebo režim <strong>kompatibilný so štandardami</strong> (standards compliance). 
-  Režim ako staršie prehliadače je použitý vždy, keď stránka obsahuje neštandardný kód, ktorý využívajú staré typy stránok, 
-  ktoré boli vytvorené pre zastarané typy prehliadačov a nezodpovedajú dnešným štandardom. Režim kompatibilný so štandardami 
-  striktne dodržiava normy. Prehliadač si sám vyberie spôsob vykreslenia vzhľadom na informácie, ktoré daná stránka 
+ <li><strong>Spôsob vykreslenia</strong>: Zobrazuje, či prehliadač používa na načítanie stránky režim <strong>ako staršie
+  prehliadače</strong> (quirks mode) alebo režim <strong>kompatibilný so štandardami</strong> (standards compliance).
+  Režim ako staršie prehliadače je použitý vždy, keď stránka obsahuje neštandardný kód, ktorý využívajú staré typy stránok,
+  ktoré boli vytvorené pre zastarané typy prehliadačov a nezodpovedajú dnešným štandardom. Režim kompatibilný so štandardami
+  striktne dodržiava normy. Prehliadač si sám vyberie spôsob vykreslenia vzhľadom na informácie, ktoré daná stránka
   obsahuje.</li>
  <li><strong>Zdroj</strong>: Ukazuje, či bol zdrojový kód danej stránky uložený do vyrovnávacej pamäte.</li>
  <li><strong>Kódovanie</strong>: Kódovanie použité pre tento dokument HTML.</li>
  <li><strong>Veľkosť</strong>: Veľkosť súboru, ak je dostupná.</li>
  <li><strong>Posledná úprava</strong>: Dátum, kedy bola stránka naposledy upravovaná, ak bola.</li>
  <li><strong>Platnosť do</strong>: Dátum, do ktorého sú informácie na stránke platné.</li>
 </ul>
 
-<p>Dolná časť zobrazuje meta informácie špecifikované stránkou. Meta informácie obsahujú údaje napríklad o všeobecnom 
+<p>Dolná časť zobrazuje meta informácie špecifikované stránkou. Meta informácie obsahujú údaje napríklad o všeobecnom
  popise stránky, kľúčových slovách vyhľadávania, autorských právach atď.</p>
 
 <h2 id="forms_tab">Formuláre (Karta v dialógovom okne Informácie o stránke)</h2>
 
-<p>Ak vyberiete položku Informácie o stránke z ponuky Zobraziť a kliknete na kartu Formuláre, môžete vidieť všetky formuláre, 
+<p>Ak vyberiete položku Informácie o stránke z ponuky Zobraziť a kliknete na kartu Formuláre, môžete vidieť všetky formuláre,
 ktoré zobrazená stránka obsahuje.</p>
 
 <p>V hornej časti nájdete základné informácie o spôsobe špecifikácie každého formulára v zdrojovom kóde stránky:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Názov</strong>: Názov formulára, ak nejaký má.</li>
- <li><strong>Metóda</strong>: HTML metóda použitá na zasielanie informácií, ktoré boli zachytené formulárom, späť na server. 
-  <tt>GET</tt> pridá vyplnené hodnoty k webovej adrese, ktorej je formulár odoslaný. <tt>POST</tt> zašle webovej stránke 
+ <li><strong>Metóda</strong>: HTML metóda použitá na zasielanie informácií, ktoré boli zachytené formulárom, späť na server.
+  <tt>GET</tt> pridá vyplnené hodnoty k webovej adrese, ktorej je formulár odoslaný. <tt>POST</tt> zašle webovej stránke
   hodnoty ako parametre, aby ich mohol program danej stránky prečítať.</li>
  <li><strong>Akcia formulára</strong>: Adresa URL programu, ktorý sa spustí, keď je formulár odoslaný.</li>
 </ul>
 
-<p> Keď v hornej časti karty Formuláre vyberiete nejaký formulár, v dolnej časti sa zobrazia detailné informácie o spôsobe, 
+<p> Keď v hornej časti karty Formuláre vyberiete nejaký formulár, v dolnej časti sa zobrazia detailné informácie o spôsobe,
  akým je každý z formulárov definovaný v HTML zdroji:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Menovka</strong>: Označenie prvku (pokiaľ je v HTML nejako označený).</li>
  <li><strong>Názov poľa</strong>: Názov prvku.</li>
- <li><strong>Typ</strong>: Typ vstupného prvku, napríklad 
-  <tt>TEXT</tt> (na odoslanie textu), <tt>RADIO</tt> (prepínač) alebo <tt>HIDDEN</tt> (na uchovanie informácií, ktoré sú 
+ <li><strong>Typ</strong>: Typ vstupného prvku, napríklad
+  <tt>TEXT</tt> (na odoslanie textu), <tt>RADIO</tt> (prepínač) alebo <tt>HIDDEN</tt> (na uchovanie informácií, ktoré sú
   odosielané, ale nezobrazia sa na obrazovke).</li>
- <li><strong>Aktuálna hodnota</strong>: Aktuálna hodnota prvku. Napríklad, aktuálna hodnota textového prvku je text, ktorý 
+ <li><strong>Aktuálna hodnota</strong>: Aktuálna hodnota prvku. Napríklad, aktuálna hodnota textového prvku je text, ktorý
  obsahuje.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="links_tab">Odkazy (Karta v dialógovom okne Informácie o stránke)</h2>
 
-<p>Ak vyberiete položku Informácie o stránke z ponuky Zobraziť a kliknete na Odkazy, uvidíte všetky odkazy dostupné na danej 
+<p>Ak vyberiete položku Informácie o stránke z ponuky Zobraziť a kliknete na Odkazy, uvidíte všetky odkazy dostupné na danej
  stránke. Nasledujúce informácie sa zobrazia pri každom odkaze:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Názov</strong>: Text zobrazený v prehliadači ako odkaz.</li>
  <li><strong>Adresa</strong>: Adresa <a href="glossary.xhtml#url">URL</a> stránky, na ktorú odkaz odkazuje.</li>
  <li><strong>Typ</strong>: Typ odkazu, ako napríklad Kotva (odkazuje na špecifické miesto v HTML dokumente) alebo Odoslanie formulára.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="media_tab">Médiá (Karta v dialógovom okne Informácie o stránke)</h2>
 
-<p>Ak vyberiete Informácie o stránke z ponuky Zobraziť a kliknete na kartu Médiá, zjaví sa zoznam všetkých obrázkov a iných 
+<p>Ak vyberiete Informácie o stránke z ponuky Zobraziť a kliknete na kartu Médiá, zjaví sa zoznam všetkých obrázkov a iných
  prvkov médií, zobrazených stránkou.</p>
 
-<p>V hornej časti zoznamu nájdete základné informácie o každom prvku, vrátene adresy (<a href="glossary.xhtml#url">URL</a>) a 
+<p>V hornej časti zoznamu nájdete základné informácie o každom prvku, vrátene adresy (<a href="glossary.xhtml#url">URL</a>) a
 typu.</p>
 
-<p>Keď si vyberiete niektorý z mediálnych prvkov zobrazených v hornej časti karty Médiá, v dolnej časti sa zobrazia dostupné 
+<p>Keď si vyberiete niektorý z mediálnych prvkov zobrazených v hornej časti karty Médiá, v dolnej časti sa zobrazia dostupné
  informácie o danom prvku ako popis, veľkosť alebo rozmery.</p>
 
-<p>Vybraný prvok môžete taktiež vidieť v dolnej časti dialógového okna. Na prezeranie väčších obrázkov je potrebné kliknúť v 
+<p>Vybraný prvok môžete taktiež vidieť v dolnej časti dialógového okna. Na prezeranie väčších obrázkov je potrebné kliknúť v
  dolnom pravom rohu dialógového okna Informácie o stránke a roztiahnuť ho.</p>
 
 <p>Uloženie mediálnych prvkov ako samostatných súborov:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Uložiť ako</strong>: Vyberte prvok, ktorý chcete uložiť, kliknite na položku Uložiť ako a vyberte miesto, kam 
+ <li><strong>Uložiť ako</strong>: Vyberte prvok, ktorý chcete uložiť, kliknite na položku Uložiť ako a vyberte miesto, kam
  ho chcete uložiť.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="privacy_tab">Súkromie (Karta v dialógovom okne Informácie o stránke)</h2>
 
-<p>Ak vyberiete položku Informácie o stránke z ponuky Zobraziť a kliknete na kartu Súkromie, uvidíte zoznam špeciálnych 
+<p>Ak vyberiete položku Informácie o stránke z ponuky Zobraziť a kliknete na kartu Súkromie, uvidíte zoznam špeciálnych
  prvkov, ktoré sú súčasťou danej stránky.</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Súčasti stránky</strong>: Pod adresou URL stránky je veľa kategórií. Na zobrazenie predmetov v každej kategórii, 
+ <li><strong>Súčasti stránky</strong>: Pod adresou URL stránky je veľa kategórií. Na zobrazenie predmetov v každej kategórii,
  dvakrát kliknite na jej názov:
 
   <ul>
    <li><strong>Odkazy</strong>: Zobrazí všetky odkazy.</li>
    <li><strong>Java Applety</strong>: Zoznam Java appletov (ak sú prítomné).</li>
    <li><strong>Mapy obrázku</strong>: Zobrazí všetky obrázkové mapy.</li>
    <li><strong>Odoslanie formulára</strong>: Zoznam skriptov používaných na zozbieraniu údajov.</li>
    <li><strong>Rámce</strong>: Zobrazí rámce, ktoré tvoria stránku.</li>
    <li><strong>Obrázky</strong>: Zobrazí všetky obrázky na stránke.</li>
-   <li><strong>Externe načítané dokumenty</strong>: Obsahuje zoznam externých dokumentov, ktoré sú používané pri 
+   <li><strong>Externe načítané dokumenty</strong>: Obsahuje zoznam externých dokumentov, ktoré sú používané pri
     načítaní stránky (ako napríklad súbory css alebo obrázky).</li>
    <li><strong>Všeobecné objekty</strong>: Zobrazí zoznam všeobecných objektov.</li>
    <li><strong>Skripty</strong>: Zoznam všetkých skriptov na stránke.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Zásady</strong>: Tlačidlo zobrazí Zásady súkromia stránky, ktorú si práve prezeráte.</li>
- <li><strong>Zhrnutie</strong>: Vyberte v prípade, že chcete vidieť Ochranu osobných údajov. Zobrazia sa stručné informácie 
+ <li><strong>Zhrnutie</strong>: Vyberte v prípade, že chcete vidieť Ochranu osobných údajov. Zobrazia sa stručné informácie
   o Ochrane osobných údajov stránky, ktorú si prezeráte.</li>
- <li><strong>Možnosti</strong>: Pokúsi sa otvoriť stránku zo vzdialeného servera, čo umožní používateľovi zmeniť 
+ <li><strong>Možnosti</strong>: Pokúsi sa otvoriť stránku zo vzdialeného servera, čo umožní používateľovi zmeniť
   osobné údaje uložené na tomto serveri.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="security_tab">Bezpečnosť (Karta v dialógovom okne Informácie o stránke)</h2>
 
 <p>Ak vyberiete položku Informácie o stránke z ponuky Zobraziť a kliknete na kartu Bezpečnosť, zobrazia sa informácie o
  <a href="glossary.xhtml#authentication">autentifikácii</a> a
- <a href="glossary.xhtml#encryption">šifrovaní</a> webovej stránky, ktorú si pozeráte. V hornej časti vidíte, či bola 
+ <a href="glossary.xhtml#encryption">šifrovaní</a> webovej stránky, ktorú si pozeráte. V hornej časti vidíte, či bola
  identita webovej stránky overená a v dolnej časti sú informácie o stupni šifrovania spojenia.</p>
 
 <p>Kartu Bezpečnosť môžete taktiež otvoriť kliknutím priamo na ikonu Zamknúť v dolnom pravom rohu v každom okne prehliadača.</p>
 
 <p>V hornej časti karty Bezpečnosť môžete nájsť niektorý z týchto odkazov:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Identita webovej stránky nebola overená</strong>: Identita webovej stránky, ktorú si prezeráte, nebola overená. 
+ <li><strong>Identita webovej stránky nebola overená</strong>: Identita webovej stránky, ktorú si prezeráte, nebola overená.
   Je možné, hoci veľmi nepravdepodobné, že webová stránka nie je tým, za čo sa vydáva.</li>
- <li><strong>Identita webovej stránky bola overená</strong>: Certifikát webovej stránky bol overený certifikačnou 
+ <li><strong>Identita webovej stránky bola overená</strong>: Certifikát webovej stránky bol overený certifikačnou
   autoritou (CA) a označený ako dôveryhodný. Môžete si byť istý, že webová stránka je tou, za ktorú sa vydáva. </li>
 </ul>
 
 <p>V dolnej časti Bezpečnostnej karty môžete nájsť niektorý z týchto odkazov:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Spojenie nie je zabezpečené</strong>: Je možné, že ostatní ľudia uvidia informácie, ktoré odosiela váš 
-  počítač webovej stránke a naopak informácie, ktoré sú webovou stránkou zasielané do vášho počítača. Je však veľmi 
+ <li><strong>Spojenie nie je zabezpečené</strong>: Je možné, že ostatní ľudia uvidia informácie, ktoré odosiela váš
+  počítač webovej stránke a naopak informácie, ktoré sú webovou stránkou zasielané do vášho počítača. Je však veľmi
   nepravdepodobné, že by to niekto robil.</li>
- <li><strong>Spojenie je zabezpečené</strong>: Vo všeobecnosti, stupeň šifrovania závisí od použitej dĺžky kľúčov v 
-  bitoch. Čím dlhší kľúč, tým vyšší stupeň kódovania a tým zložitejšie je pre neautorizovanú osobu odtajniť dané 
-  informácie. 
+ <li><strong>Spojenie je zabezpečené</strong>: Vo všeobecnosti, stupeň šifrovania závisí od použitej dĺžky kľúčov v
+  bitoch. Čím dlhší kľúč, tým vyšší stupeň kódovania a tým zložitejšie je pre neautorizovanú osobu odtajniť dané
+  informácie.
 
   <p>Okno Informácie o stránke udáva stupeň šifrovania stránky tromi rozličnými spôsobmi:</p>
 
   <ul>
    <li><strong>Vysoký stupeň šifrovania</strong>: Najsilnejšie dostupné šifrovanie používajúce najmenej 128 bitové kľúče.</li>
-   <li><strong>Stredný stupeň šifrovania</strong>: O niečo silnejšie šifrovanie ako nízkeho stupňa používajúce 56 alebo 
+   <li><strong>Stredný stupeň šifrovania</strong>: O niečo silnejšie šifrovanie ako nízkeho stupňa používajúce 56 alebo
     64 bitové kľúče.</li>
    <li><strong>Nízky stupeň šifrovania</strong>: Najslabšie dostupné šifrovania používajúce 40 bitové kľúče.</li>
   </ul>
 
-  <p>Väčšina webových stránok podporuje vysoký stupeň šifrovania. Keď si pozeráte stránky staršieho typu s nižším stupňom 
-  šifrovania, ostatní ľudia môžu vidieť informácie, ktoré odosiela váš počítač webovej stránke a naopak informácie, ktoré 
+  <p>Väčšina webových stránok podporuje vysoký stupeň šifrovania. Keď si pozeráte stránky staršieho typu s nižším stupňom
+  šifrovania, ostatní ľudia môžu vidieť informácie, ktoré odosiela váš počítač webovej stránke a naopak informácie, ktoré
   sú webovou stránkou zasielané do vášho počítača. Je však veľmi nepravdepodobné, že by to niekto robil.</p>
  </li>
 </ul>
 
-<p>Pri nedostatočnom alebo nedostatočne silnom šifrovanií nemusíte byť znepokojený, pokiaľ si neprezeráte alebo 
+<p>Pri nedostatočnom alebo nedostatočne silnom šifrovanií nemusíte byť znepokojený, pokiaľ si neprezeráte alebo
  neposielate dôverné informácie ako napríklad číslo vašej kreditnej karty.</p>
 
-<p>Stav šifrovania webovej stránky môžete rýchlo skontrolovať zistením stavu pomocu ikony uzamknutia v pravom dolnom rohu 
-prehliadača. Viac informácií nájdete v sekcii 
+<p>Stav šifrovania webovej stránky môžete rýchlo skontrolovať zistením stavu pomocu ikony uzamknutia v pravom dolnom rohu
+prehliadača. Viac informácií nájdete v sekcii
 <a href="using_certs_help.xhtml#checking_security_for_a_web_page">Kontrola bezpečnosti webovej stránky</a>.</p>
 
 <p>&copyright.string;</p>
 
 </body>
 </html>
--- a/suite/chrome/common/help/profiles_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/profiles_help.xhtml
@@ -90,32 +90,32 @@
 <p>Táto sekcia popisuje, ako používať nastavenia funkcie Vzdialený profil. Ak chcete tieto nastavenia zobraziť, postupne nasledovne:</p>
 
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku Možnosti.</li>
  <li>Kliknite na kategóriu Vzdialený profil</li>
  <li>Vzdialený profil pre aktuálne používaný profil aktivujete pomocou voľby <strong>Povoliť vzdialené uloženie profilu</strong>.</li>
  <li>Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:
   <ul>
-   <li><strong>HTTP / FTP</strong>: Zvoľte, ak si prajete ukladať profil na server FTP alebo HTTP. 
+   <li><strong>HTTP / FTP</strong>: Zvoľte, ak si prajete ukladať profil na server FTP alebo HTTP.
     <ul>
      <li><strong>Adresa URL</strong>: Zadajte adresu URL priečinka, kam chcete vzdialený profil ukladať. Adresa musí byť typu FTP, HTTP či HTTPS. Ukladanie cez protokol FTP je pravdepodobne najjednoduchší spôsob na domácich sieťach. V iných prípadoch, ako je prenos cez internet, je rázne odporúčané používať HTTPS, pretože inak by prenášané heslá a záložky mohli boli jednoducho čitateľné pre iné osoby.
 
       <p><strong>Príklady</strong>:<br/>
       <kbd>&lt;https://user@http-server/dir/&gt;</kbd><br/>
-      <kbd>&lt;ftp://user@ftp-server//home/user/dir/&gt;</kbd><br/> 
+      <kbd>&lt;ftp://user@ftp-server//home/user/dir/&gt;</kbd><br/>
       <kbd>&lt;ftp://user@ftp-server/dir/&gt;</kbd></p>
 
      </li>
      <li><strong>Meno používateľa</strong>: zadajte používateľské meno, ktoré bude použité na prístup k serveru FTP alebo HTTP.</li>
      <li><strong>Uložiť heslo</strong>: označením tejto možnosti umožníte uložiť heslo, ktoré zadáte.</li>
      <li><strong>Heslo</strong>: zadajte heslo, ktoré máte pridelené k zadanému používateľskému menu.</li>
     </ul>
    </li>
-   <li><strong>Kopírovať súbory</strong>: 
+   <li><strong>Kopírovať súbory</strong>:
    Zvoľte túto možnosť, ak si prajete kopírovať profil do lokálneho priečinka.
     <ul>
      <li>Kliknite na tlačidlo <strong>Prehľadávať</strong> a zvoľte priečinok, kam si bude profil kopírovaný a odkiaľ bude tiež preberaný.</li>
     </ul>
    </li>
   </ul>
  </li>
 </ol>
@@ -131,18 +131,18 @@
  <li>V kategórii Vzdialený profil kliknite na podkategóriu Voľba súčastí. (Ak nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitým kliknutím na kategóriu Vzdialený profil zobrazíte ich zoznam.)</li>
  <li>Zvoľte položky, ktoré chcete zahrnúť do vzdialeného profilu.</li>
 </ol>
 
 <p>Ak nemôžete zahrnúť lokálne priečinky s poštou z dôvodu, že sú príliš veľké, začnite používať na tieto účely IMAP.</p>
 
 <p><strong>Poznámka</strong>: Ak používate pomalé pripojenie, majte na pamäti, že niektoré súbory môžu byť veľké a môže sa tak predĺžiť čas spustenia programu. &brandShortName; bude pred spustením musieť prevziať všetky potrebné súbory na lokálny pevný disk a uložiť ich naspäť pri ukončení programu.</p>
 
-<p>Ďalšie informácie o nastavení funkcie Vzdialený profil nájdete v dokumente <a href="http://www.klomp.org/mod_roaming/">mod_roaming - Roaming Access module for Apache</a> [EN] alebo <a 
- href="http://web.archive.org/web/20020207131101/http://help.netscape.com/products/client/communicator/manual_roaming2.html">Manually Implementing Roaming Access</a>. [EN]</p>
+<p>Ďalšie informácie o nastavení funkcie Vzdialený profil nájdete v dokumente <a href="http://www.klomp.org/mod_roaming/">mod_roaming - Roaming Access module for Apache</a> [EN] alebo
+<a href="http://web.archive.org/web/20020207131101/http://help.netscape.com/products/client/communicator/manual_roaming2.html">Manually Implementing Roaming Access</a>. [EN]</p>
 
 <p>[<a href="#managing_profiles">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <p>&copyright.string;</p>
 
 </body>
 </html>
 
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts-navigator.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts-navigator.xhtml
@@ -422,18 +422,18 @@
   <td>Otvoriť okdaz na novej karte na pozadí (keď je odkaz označený)</td>
   <td>Shift+Insert (alebo Insert) *</td>
   <td></td>
   <td>Shift+Insert (alebo Insert) *</td>
  </tr>
 </tbody>
 </table>
 
-<p>* Klávesové skratky v zátvorkách sa používajú, keď je nastavenie 
- <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#tabbed_browsing">Prepnúť na nové karty otvorené z odkazov</a> vypnuté. V závislosti na nastavení 
+<p>* Klávesové skratky v zátvorkách sa používajú, keď je nastavenie
+ <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#tabbed_browsing">Prepnúť na nové karty otvorené z odkazov</a> vypnuté. V závislosti na nastavení
  <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#tabbed_browsing">Otvárať karty namiesto okien</a> môže byť dostupných aj viac klávesových skratiek.</p>
 
 <h2 id="sidebar_shortcuts">Skratky bočného panela</h2>
 
 <table class="defaultTable">
 <colgroup>
  <col class="commandColumn"></col>
  <col class="osFirstColumn"></col>
--- a/suite/chrome/common/help/ssl_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/ssl_help.xhtml
@@ -21,74 +21,74 @@
 <div class="contentsBox">V tejto kapitole:
  <ul>
   <li><a href="#privacy_and_security_preferences_ssl">Súkromie a bezpečnosť - SSL</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="privacy_and_security_preferences_ssl">Súkromie a bezpečnosť - SSL</h2>
 
-<p>Táto kapitola popisuje používanie panela nastavení SSL. Ak chcete zobraziť tento panel, 
+<p>Táto kapitola popisuje používanie panela nastavení SSL. Ak chcete zobraziť tento panel,
 postupujte nasledovne:</p>
 
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Upraviť</span> a vyberte položku Možnosti.</li>
- <li>V sekcii Súkromie a bezpečnosť kliknite na podkategóriu SSL. (Ak nevidíte žiadnu 
+ <li>V sekcii Súkromie a bezpečnosť kliknite na podkategóriu SSL. (Ak nevidíte žiadnu
  podkategóriu, dvojitým kliknutím na položku Súkromie a bezpečnosť zobrazíte ich zoznam.)</li>
 </ol>
 
 <h3 id="ssl_protocol_versions">Verzie protokolu SSL</h3>
 
 <p>Protokol SSL (The Secure Sockets Layer) definuje pravidlá obojstranného overovania
- medzi webovou stránkou a prehliadačom a šifrovanie údajov, ktoré si navzájom vymieňajú. 
- Protokol TLS (The Transport Layer Security) je štandard IETF založený na SSL. TLS 1.0 
+ medzi webovou stránkou a prehliadačom a šifrovanie údajov, ktoré si navzájom vymieňajú.
+ Protokol TLS (The Transport Layer Security) je štandard IETF založený na SSL. TLS 1.0
  je vlastne SSL 3.1.</p>
 
-<p>V predvolenom stave sú nasledujúce 2 políčka označené, aby bola zaručená funkčnosť prehliadača 
+<p>V predvolenom stave sú nasledujúce 2 políčka označené, aby bola zaručená funkčnosť prehliadača
  so staršími aj novšími webovými servermi:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Povoliť SSL verzie 3</strong>: Umožní novším webovým serverom spolupracovať s 
+ <li><strong>Povoliť SSL verzie 3</strong>: Umožní novším webovým serverom spolupracovať s
   prehliadačom.</li>
  <li><strong>Povoliť TLS</strong>: Umožňuje webovým serverom, ktoré podporujú TLS, využívať
   jeho výhody.</li>
 </ul>
 
-<p><strong>Dôležitá poznámka TLS</strong>: Niektoré webové servery nepodporujú SSL korektne a 
+<p><strong>Dôležitá poznámka TLS</strong>: Niektoré webové servery nepodporujú SSL korektne a
 nedokážu komunikovať prostredníctvom TLS. Tieto servery sú známe ako <q>netolerantné k TLS</q>.</p>
 
-<p>Ak je označená možnosť Povoliť TLS, prehliadač sa pokúsi použiť protokol TLS pri nadväzovaní 
- zabezpečených spojení so serverom. Ak podobné spojenie zlyhá, pretože server je netolerantný k TLS, 
+<p>Ak je označená možnosť Povoliť TLS, prehliadač sa pokúsi použiť protokol TLS pri nadväzovaní
+ zabezpečených spojení so serverom. Ak podobné spojenie zlyhá, pretože server je netolerantný k TLS,
  prehliadač použije SSL 3.0.</p>
 
 <h3 id="ssl_warnings">Upozornenia SSL</h3>
 
-<p>To, či stránka, ktorú práve prehliadate, používa zabezpečené pripojenie k severu, 
- zistíte jednoducho. Ak je pripojenie zabezpečené, ikona zámku v pravom dolnom rohu 
+<p>To, či stránka, ktorú práve prehliadate, používa zabezpečené pripojenie k severu,
+ zistíte jednoducho. Ak je pripojenie zabezpečené, ikona zámku v pravom dolnom rohu
  okna prehliadača je zobrazuje zamknutý zámok. Ak pripojenie zabezpečené nie je,
  zámok je odomknutý.</p>
 
 <p>Ak chcete, aby sa zobrazovali ďalšie upozornenia, môžete si ich nastaviť v paneli
  nastavení SSL. Pre niektorých ľudí môžu byť tieto upozornenia otravné.</p>
 
 <p>Ak chcete aktivovať zobrazovanie týchto upozornení, označte nasledujúce polia:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Načíta zašifrovanú stránku</strong>: Toto upozornenie vyberte vtedy,
   keď chcete byť upozornený pri načítavaní zašifrovanej stránky.</li>
- <li><strong>Načíta stránku, ktorá používa nízku úroveň šifrovania</strong>: Toto 
-  upozornenie vyberte vtedy, keď chcete byť upozornený pri načítavaní stránky, 
-  ktorá podporuje len nízku úroveň šifrovania. (najzraniteľnejšie šifrovanie, používa 
+ <li><strong>Načíta stránku, ktorá používa nízku úroveň šifrovania</strong>: Toto
+  upozornenie vyberte vtedy, keď chcete byť upozornený pri načítavaní stránky,
+  ktorá podporuje len nízku úroveň šifrovania. (najzraniteľnejšie šifrovanie, používa
   40-bitové kľúče.)</li>
  <li><strong>Opustí zašifrovanú stránku</strong>: Toto upozornenie vyberte vtedy,
   keď chcete byť upozornený pri opustení stránky, ktorá podporuje šifrovanie a prechádzate
   na stránku, ktorá ho nepodporuje.</li>
- <li><strong>Odošle vyplnený formulár z nezašifrovanej stránky na nezašifrovanú 
-  stránku</strong>: Toto upozornenie vyberte vtedy, keď chcete byť upozornený na 
+ <li><strong>Odošle vyplnený formulár z nezašifrovanej stránky na nezašifrovanú
+  stránku</strong>: Toto upozornenie vyberte vtedy, keď chcete byť upozornený na
   odosielanie údajov cez nezabezpečené pripojenie. Ak posielate informácie cez nezabezpečené
   pripojenie, ktokoľvek môže jednoducho tieto údaje prečítať.</li>
  <li><strong>Zobrazí stránku so zmiešaným zašifrovaným/nezašifrovaným obsahom</strong>:
   Toto upozornenie vyberte vtedy, keď chcete byť upozornený pri prehliadaní stránky,
   ktorá obsahuje nezašifrovaný obsah.</li>
 </ul>
 
 <p>Definície:
--- a/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
@@ -1089,17 +1089,17 @@
     <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-roaming" nc:name="Vzdialený profil" nc:link="profiles_help.xhtml#roaming_profiles"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-roaming-prefs" nc:name="Nastavenia vzdialených profilov" nc:link="profiles_help.xhtml#roaming_prefs"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-roaming-item-selection" nc:name="Voľba súčastí" nc:link="profiles_help.xhtml#roaming_item_selection"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <!-- TOOLS AND DEVELOPMENT CONTENT STARTS -->
- 
+
 <rdf:Description about="#tools">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="tools-js_console" nc:name="Chybová konzola" nc:link="developer_tools.xhtml#js_console"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="tools-inspector" nc:name="DOM Inspector" nc:link="developer_tools.xhtml#inspector"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="tools-venkman" nc:name="Ladiaci nástroj JavaScriptu" nc:link="developer_tools.xhtml#venkman"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
--- a/suite/chrome/common/help/welcome_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/welcome_help.xhtml
@@ -1,16 +1,16 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
  %brandDTD;
 ]>
-  
+
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
 <title>Pomocník programu &brandShortName;</title>
 <link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
  type="text/css"/>
 </head>
 <body>
 
--- a/suite/chrome/common/pref/win/platformPrefOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/win/platformPrefOverlay.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the
   preference dialog's <window> node, which specifies the width and height
   in em units of the dialog. Localizers ONLY can increase these widths
   if they are having difficulty getting panel content to fit. 1em = the
   width of the letter 'm' in the selected font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct
   size of this window for en-US. -->
-<!ENTITY prefWindow.size       "width: 57em; height: 41em;">
+<!ENTITY prefWindow.size       "width: 57em; height: 43em;">
 
 <!-- pref-tabs.xul -->
 <!ENTITY urlbar.label         "Stlačení skratky Ctrl+Enter v paneli s adresou">
 <!ENTITY urlbar.accesskey       "C">
 <!ENTITY middleClick.label      "Kliknutí stredným tlačidlom, podržaní Ctrl a kliknutí alebo stlačení skratky Ctrl+Enter na odkazy nachádzajúce sa na webovej stránke">
 <!ENTITY middleClick.accesskey    "K">
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -82,17 +82,17 @@
 <!ENTITY proxy.label               "Nastavenie proxy…">
 <!ENTITY proxy.accesskey             "N">
 
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.label    "Prepnúť smer textu">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.accesskey  "r">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.commandkey  "X">
 
 <!ENTITY customizeToolbar.toolbarmode.label    "Nastavenia pre tento panel nástrojov">
-<!ENTITY customizeToolbar.toolbarmode.accesskey  "N">
+<!ENTITY customizeToolbar.toolbarmode.accesskey  "e">
 <!ENTITY customizeToolbar.iconsAndText.label   "Ikony a text">
 <!ENTITY customizeToolbar.iconsAndText.accesskey "k">
 <!ENTITY customizeToolbar.icons.label       "Ikony">
 <!ENTITY customizeToolbar.icons.accesskey     "I">
 <!ENTITY customizeToolbar.text.label       "Text">
 <!ENTITY customizeToolbar.text.accesskey     "T">
 <!ENTITY customizeToolbar.useSmallIcons.label   "Použiť malé ikony">
 <!ENTITY customizeToolbar.useSmallIcons.accesskey "m">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -61,17 +61,17 @@
 <!ENTITY NameField2.label        "Priezvisko:">
 <!ENTITY NameField2.accesskey      "P">
 <!ENTITY PhoneticField1.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY PhoneticField2.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY DisplayName.label       "Zobrazované meno:">
 <!ENTITY DisplayName.accesskey     "a">
 <!ENTITY NickName.label         "Prezývka:">
 <!ENTITY NickName.accesskey       "v">
-<!ENTITY Internet.box          "Internet">
+
 <!ENTITY PrimaryEmail.label       "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey     "E">
 <!ENTITY SecondEmail.label       "Ďalšia e-mailová adresa:">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey     "l">
 <!ENTITY PreferMailFormat.label     "Preferuje príjem správ vo formáte:">
 <!ENTITY PreferMailFormat.accesskey   "u">
 <!ENTITY PlainText.label        "Len text">
 <!ENTITY HTML.label           "HTML">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -80,17 +80,17 @@
 <!ENTITY propertiesCmd.accesskey            "l">
 <!ENTITY propertiesCmd.key               "i">
 
 <!-- View Menu -->
 <!ENTITY showAbToolbarCmd.label             "Panel nástrojov Adresár">
 <!ENTITY showAbToolbarCmd.accesskey           "A">
 
 <!ENTITY showCardPane.label               "Panel súhrnu karty">
-<!ENTITY showCardPane.accesskey             "s">
+<!ENTITY showCardPane.accesskey             "h">
 
 <!ENTITY menu_ShowNameAs.label             "Meno zobraziť ako">
 <!ENTITY menu_ShowNameAs.accesskey           "M">
 <!ENTITY firstLastCmd.label               "Meno priezvisko">
 <!ENTITY firstLastCmd.accesskey             "M">
 <!ENTITY lastFirstCmd.label               "Priezvisko, meno">
 <!ENTITY lastFirstCmd.accesskey             "P">
 <!ENTITY displayNameCmd.label              "Zobrazované meno">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -70,31 +70,31 @@
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Všetky účty">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.label "Prijať všetky nové správy">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.key "t">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.label "Prijať ďalších 500 správ">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.label "Odoslať neodoslané správy">
-<!ENTITY sendUnsentCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY sendUnsentCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY subscribeCmd.label "Prihlásiť k odberu…">
 <!ENTITY subscribeCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY renameFolder.label "Premenovať priečinok…">
 <!ENTITY renameFolder.accesskey "r">
 <!ENTITY compactFolders.label "Vykonať údržbu priečinkov">
 <!ENTITY compactFolders.accesskey "V">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.label "Vyprázdniť kôš">
-<!ENTITY emptyTrashCmd.accesskey "z">
+<!ENTITY emptyTrashCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY offlineMenu.label "Režim offline">
-<!ENTITY offlineMenu.accesskey "l">
+<!ENTITY offlineMenu.accesskey "f">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.label "Prijať/Synchronizovať…">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY settingsOfflineCmd.label "Nastavenie režimu offline…">
-<!ENTITY settingsOfflineCmd.accesskey "e">
+<!ENTITY settingsOfflineCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY downloadSelectedCmd.label "Prijať vybrané správy">
 <!ENTITY downloadSelectedCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY downloadFlaggedCmd.label "Prijať správy označené vlajkou">
 <!ENTITY downloadFlaggedCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY printCmd.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY printCmd.key "p">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Ukážka pred tlačou">
@@ -362,44 +362,44 @@
 <!ENTITY tagCmd4.key "4">
 <!ENTITY tagCmd5.key "5">
 <!ENTITY tagCmd6.key "6">
 <!ENTITY tagCmd7.key "7">
 <!ENTITY tagCmd8.key "8">
 <!ENTITY tagCmd9.key "9">
 <!ENTITY markMenu.label "Označiť">
 <!ENTITY markMenu.accesskey "z">
-<!ENTITY markAsReadCmd.label "Ako prečítanú">
-<!ENTITY markAsReadCmd.accesskey "r">
+<!ENTITY markAsReadCmd.label "Správu ako prečítanú">
+<!ENTITY markAsReadCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY markAsReadCmd.key "m">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.label "Vlákno ako prečítané">
-<!ENTITY markThreadAsReadCmd.accesskey "t">
+<!ENTITY markThreadAsReadCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.key "r">
-<!ENTITY markReadByDateCmd.label "Ako prečítanú podľa dátumu…">
-<!ENTITY markReadByDateCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY markReadByDateCmd.label "Správy ako prečítané podľa dátumu…">
+<!ENTITY markReadByDateCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.key "c">
-<!ENTITY markAllReadCmd.label "Všetky ako prečítané">
-<!ENTITY markAllReadCmd.accesskey "a">
+<!ENTITY markAllReadCmd.label "Všetky správy ako prečítané">
+<!ENTITY markAllReadCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY markAllReadCmd.key "c">
-<!ENTITY markFlaggedCmd.label "Vlajka">
-<!ENTITY markFlaggedCmd.accesskey "V">
+<!ENTITY markFlaggedCmd.label "Správu vlajkou">
+<!ENTITY markFlaggedCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY markFlaggedCmd.key "i">
-<!ENTITY markAsJunkCmd.label "Ako Spam">
-<!ENTITY markAsJunkCmd.accesskey "o">
+<!ENTITY markAsJunkCmd.label "Správu ako nevyžiadanú">
+<!ENTITY markAsJunkCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY markAsJunkCmd.key "j">
-<!ENTITY markAsNotJunkCmd.label "Ako Nie Spam">
-<!ENTITY markAsNotJunkCmd.accesskey "N">
+<!ENTITY markAsNotJunkCmd.label "Správu ako nie nevyžiadanú">
+<!ENTITY markAsNotJunkCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.key "j">
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.label "Spustiť rozpoznávanie nevyžiadanej pošty">
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY markAsShowRemoteCmd.label "Zobraziť vzdialený obsah">
-<!ENTITY markAsShowRemoteCmd.accesskey "e">
+<!ENTITY markAsShowRemoteCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY markAsShowRemoteCmd.key "r">
-<!ENTITY markAsNotPhishCmd.label "Nie je podvodný">
-<!ENTITY markAsNotPhishCmd.accesskey "p">
+<!ENTITY markAsNotPhishCmd.label "Správu ako nie podvodnú">
+<!ENTITY markAsNotPhishCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY markAsNotPhishCmd.key "p">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.label "Otvoriť správu">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.key "o">
 
 <!-- Tools Menu -->
 <!ENTITY searchMailCmd.label "Hľadať v správach…">
 <!ENTITY searchMailCmd.accesskey "s">
@@ -492,17 +492,17 @@
 <!ENTITY contextCopyMsgMenu.accesskey "k">
 <!ENTITY contextMoveCopyMsgRecentMenu.label "Naposledy pooužité">
 <!ENTITY contextMoveCopyMsgRecentMenu.accesskey "N">
 <!ENTITY contextSaveAs.label "Uložiť ako…">
 <!ENTITY contextSaveAs.accesskey "a">
 <!ENTITY contextPrint.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY contextPrint.accesskey "T">
 <!ENTITY contextPrintPreview.label "Ukážka pred tlačou">
-<!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "e">
+<!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "U">
 
 <!-- Folder Pane Context Menu -->
 <!ENTITY folderContextGetMessages.label "Prijať správy">
 <!ENTITY folderContextGetMessages.accesskey "a">
 <!ENTITY folderContextOpenNewWindow.label "Otvoriť">
 <!ENTITY folderContextOpenNewWindow.accesskey "O">
 <!ENTITY folderContextRename.label "Premenovať">
 <!ENTITY folderContextRename.accesskey "r">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/history.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/history.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
 
 <!ENTITY history.title       "História aktualizácií">
-<!ENTITY history.intro       "Boli nainštalované nasledujúce aktualizácie:">
+<!ENTITY history.intro       "Nainštalované boli nasledujúce aktualizácie:">
 <!ENTITY closebutton.label     "Zavrieť">
 
 <!ENTITY noupdates.label      "Doteraz neboli nainštalované žiadne aktualizácie">
 
 <!ENTITY name.header        "Názov aktualizácie">
 <!ENTITY date.header        "Dátum inštalácie">
 <!ENTITY type.header        "Typ">
 <!ENTITY state.header       "Stav">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!ENTITY updateWizard.title       "Aktualizácia softvéru">
 
 <!ENTITY window.width          "38em">
 <!ENTITY window.macWidth         "39em">
 
 <!ENTITY checking.title         "Zisťujú sa aktualizácie">
-<!ENTITY updateCheck.label        "Vyhľadáva sa novšia verzia &brandShortName;…">
+<!ENTITY updateCheck.label        "Vyhľadáva sa novšia verzia programu &brandShortName;…">
 
 <!ENTITY noupdatesfound.title      "Nenájdené žiadne aktualizácie">
 <!ENTITY noupdatesautoenabled.intro   "Neboli nájdené žiadne aktualizácie. &brandShortName; bude
                      pravidelne zisťovať ich dostupnosť.">
 <!ENTITY noupdatesautodisabled.intro   "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie. Skúste to neskôr alebo povoľte
                      automatickú kontrolu aktualizácií &brandShortName;u.">
 
 <!ENTITY incompatibleCheck.title     "Kontrola kompatibility doplnkov">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
@@ -39,17 +39,17 @@ updateButton_minor=Aktualizovať %S
 updateButton_minor.accesskey=A
 updateButton_major=Získať novú verziu
 updateButton_major.accesskey=Z
 backButton=Naspäť
 backButton.accesskey=N
 acceptTermsButton=Prijať podmienky
 acceptTermsButton.accesskey=P
 restartLaterButton=Reštartovať neskôr
-restartLaterButton.accesskey=e
+restartLaterButton.accesskey=t
 restartNowButton=Reštartovať %S
 restartNowButton.accesskey=R
 
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the date the update was installed from the local
 # updates.xml for displaying update history
 statusSucceededFormat=Nainštalované dňa: %S
 
 statusFailed=Inštalácia zlyhala