update CALENDAR_1_8_BUILD1 CALENDAR_1_8_RELEASE FENNEC_16_0b5_BUILD1 FENNEC_16_0b5_RELEASE FENNEC_16_0b6_BUILD1 FENNEC_16_0b6_RELEASE FENNEC_17_0b1_BUILD1 FENNEC_17_0b1_BUILD2 FENNEC_17_0b1_RELEASE FENNEC_17_0b2_BUILD1 FENNEC_17_0b2_BUILD2 FENNEC_17_0b2_RELEASE FENNEC_17_0b3_BUILD1 FENNEC_17_0b3_RELEASE FENNEC_17_0b4_BUILD1 FENNEC_17_0b4_RELEASE FENNEC_17_0b5_BUILD1 FENNEC_17_0b5_RELEASE FENNEC_17_0b6_BUILD1 FENNEC_17_0b6_BUILD2 FENNEC_17_0b6_RELEASE FENNEC_17_0b7_BUILD1 FENNEC_17_0b7_RELEASE FENNEC_18_0b1_BUILD1 FENNEC_18_0b1_RELEASE FENNEC_18_0b2_BUILD1 FENNEC_18_0b2_RELEASE FENNEC_18_0b3_BUILD1 FENNEC_18_0b3_RELEASE FENNEC_18_0b4_BUILD1 FENNEC_18_0b4_BUILD2 FENNEC_18_0b4_RELEASE FENNEC_18_0b5_BUILD1 FENNEC_18_0b5_RELEASE FENNEC_18_0b6_BUILD1 FENNEC_18_0b6_RELEASE FENNEC_18_0b7_BUILD1 FENNEC_18_0b7_RELEASE FENNEC_19_0b1_BUILD1 FENNEC_19_0b1_BUILD2 FENNEC_19_0b1_RELEASE FENNEC_19_0b2_BUILD1 FENNEC_19_0b2_RELEASE FENNEC_19_0b3_BUILD1 FENNEC_19_0b3_RELEASE FENNEC_19_0b4_BUILD1 FENNEC_19_0b4_RELEASE FENNEC_19_0b5_BUILD1 FENNEC_19_0b5_BUILD2 FENNEC_19_0b5_RELEASE FENNEC_19_0b6_BUILD1 FENNEC_19_0b6_RELEASE FENNEC_20_0b1_BUILD1 FENNEC_20_0b1_BUILD2 FENNEC_20_0b1_BUILD3 FENNEC_20_0b1_RELEASE FENNEC_20_0b2_BUILD1 FENNEC_20_0b2_BUILD2 FENNEC_20_0b2_RELEASE FENNEC_20_0b3_BUILD1 FENNEC_20_0b3_RELEASE FENNEC_20_0b4_BUILD1 FENNEC_20_0b4_RELEASE FENNEC_20_0b5_BUILD1 FENNEC_20_0b5_RELEASE FENNEC_20_0b6_BUILD1 FENNEC_20_0b6_RELEASE FENNEC_20_0b7_BUILD1 FENNEC_20_0b7_RELEASE FENNEC_21_0b1_BUILD1 FENNEC_21_0b1_RELEASE FENNEC_21_0b2_BUILD1 FENNEC_21_0b2_BUILD2 FENNEC_21_0b2_RELEASE FENNEC_21_0b3_BUILD1 FENNEC_21_0b3_RELEASE FIREFOX_16_0b5_BUILD1 FIREFOX_16_0b5_RELEASE FIREFOX_16_0b6_BUILD1 FIREFOX_16_0b6_RELEASE SEAMONKEY_2_13b5_BUILD1 SEAMONKEY_2_13b5_RELEASE SEAMONKEY_2_13b6_BUILD1 SEAMONKEY_2_13b6_RELEASE THUNDERBIRD_16_0b3_BUILD1 THUNDERBIRD_16_0b3_RELEASE THUNDERBIRD_16_0b4_BUILD1 THUNDERBIRD_16_0b4_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Tue, 25 Sep 2012 20:49:25 +0200
changeset 758 e371468ef6c9177b79cefc571a1f0744f836b5c7
parent 748 3fcf3283a5bdb76571250ace5cf5cb9fb02cfcca
child 759 6d298e476728c6caedf25d5359abf6d7eb737c08
child 760 4ca297f7a7adda5d437c59f74cc184f2693d8213
child 761 4c037433d295fdfbefa92a998e3e4066825cdb14
child 762 2b7c230265a99f84b48af456864b5e2d56f9e7e9
child 766 81fda9c35f104bd5398e2e1cc729e5dd50331dbd
child 767 19ad8d19d6526ea1ef72757c9505ce3bc3ba9e21
child 768 2cc36f7b113859f1c8f2388aeb0695ef467ee367
child 769 77ba7d31bbae0ff84928dd6420d81333a2eefcf8
child 771 4b981cefc52e73e93d333eb3ebba8da382549a60
child 776 ca320158b1cd781287cd4084e8ff4e5381cb7b21
child 777 44cb25e47823bad5b4e82ee22e045180ed0b1911
child 781 edc162c3fdd52ba9d861c0910fe9f196debdd6ef
child 785 b23d4d47d84a1840078ee8f768b6ab6318283ab3
child 787 95dbff222b092d369b22d2fc86e5ed626ad5df52
child 790 3a51e079ddcfa3e33e96acd207339adbbb6d407f
child 796 3f99e88e3d4685e00219d0194adb7d26cff01ed4
child 800 6f9047e14b7b0a375b1885e76046a03b663ed65f
child 804 f62ee42a936505c627bcb68e0d70c3784660ac49
child 811 ee794bf5f67a00fb7c546649257e8dbb31f11944
child 812 75f10b6d43460158d6a2ec6f8422a26a3e55dbdc
child 821 dab422c14b22adefedda86cd1e2939a780427e47
child 827 4626c23cad80faf5e037d3b688a73650bebf1eff
child 832 df8f826bbac2f533ea5e2f981f3a01720dbd56bc
child 836 d83022a3cdea407d7121dcb7de0c2b5a2bf222f8
child 840 3230207edb60557b17bb2a9c88603fa7d3f054d1
child 841 7b7d5da88133b039258f1ab865e95ffbd0dec35d
child 845 06e099c6af45f9aaf88fa32dc35121933f662910
child 847 a9b0db705c15ad48311e8eb26185f00e5325d860
child 854 972445ef6351106577845e2f9243c62e4386e6d2
child 856 702b3e5ab03847cc1088068f06b2bf5ea2a1dd65
child 863 e418f5d02c453031b3f5cf255fe98851f05d0206
child 866 d16d9c52db35df30534bc377d685aa0b163f8666
child 870 d72d7042b25f27185e9fe8d632226a9ef122e459
child 874 487ffdb0c7371c4ded73ff114e5b347516626deb
child 876 98aa13c603e91f6ca6b3968c3aeab7f10a143729
child 879 626286f8f59d26c54b65a3956cc91cd6e278b9ac
child 888 0ce4e3cc0752d946b82699ed2625c7b0f0571c23
child 891 379faf216b5516c5b2e140e822694c58f4b8996b
child 892 156e49cf3f3c3ddb6cf0e5f7faaf0a3e0433a39e
child 896 130c721867403ab581b4f96613fac41fe28f678c
child 898 fc7f448849899689214679d6a6f4ed15836b8e08
child 903 c409c93716dc25b3dceb29c1e55e186499ed2377
child 905 44321e7f19e50b49f4ccd35de8f6ac68503866c7
child 908 dd82b380df1c8f2dfa03abc886903baa636a0a32
child 912 8eaecaea257e3c13383278bcead784ad4ebe7dcb
child 916 d9801598cd25f34fd1c25f504f37bc2e97f6418c
child 926 0671c918ca94f359022508d5091c55c10ce11765
child 932 9859c750543a565ccc2dcbec619849df17991ace
child 939 cf42b747aefdcf5ca5bbd01b0b4d65cea7a3b469
child 940 c2a19e1ff82a1e83d17d1b05dbb6a0167fe1b31e
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/layout/htmlparser.properties
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/chat.dtd
mail/chrome/messenger/imAccounts.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/news.properties
mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
suite/chrome/mailnews/news.properties
suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -83,17 +83,17 @@ screenshotFullPageManual=Nastavte na true, ak má snímok obsahovať aj časti webovej stránky, ktoré aktuálne nie sú viditeľné.
 # LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxDesc) A very short description of the
 # 'restart' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
 # command name, which is why it should be as short as possible.
 restartFirefoxDesc=Reštartuje Firefox
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxNocacheDesc) A very short string to
 # describe the 'nocache' parameter to the 'restart' command, which is
 # displayed in a dialog when the user is using this command.
-restartFirefoxNocacheDesc=Zakáže načítavanie obsahu z vyrovnávacej pamaäte až do reštartu prehliadača
+restartFirefoxNocacheDesc=Zakáže načítavanie obsahu z vyrovnávacej pamäte až do reštartu prehliadača
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxRequestCancelled) A string dispalyed to the
 # user when a scheduled restart has been aborted by the user.
 restartFirefoxRequestCancelled=Požiadavka na reštartovanie bola používateľom zrušená.
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxRestarting) A string dispalyed to the
 # user when a restart has been initiated without a delay.
 restartFirefoxRestarting=Firefox sa reštartuje...
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -7,17 +7,17 @@ scrollbar   =    posuvník
 grip      =    mriežka
 alert     =    upozornenie
 menupopup   =    vyskakovacia ponuka
 document    =    dokument
 pane      =    panel
 dialog     =    dialógové okno
 separator   =    oddeľovač
 toolbar    =    panel nástrojov
-statusbar   =    statový riadok
+statusbar   =    stavový riadok
 table     =    tabuľka
 columnheader  =    nadpis stĺpca
 rowheader   =    nadpis riadka
 column     =    stĺpec
 row      =    riadok
 cell      =    bunka
 link      =    odkaz
 list      =    zoznam
--- a/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
@@ -4,21 +4,21 @@
 
 # Encoding warnings and errors
 EncNoDeclarationFrame=Kódovanie znakov dokumentu HTML umiestneného v rámci nebolo definované. Tento dokument môže vyzerať inak, ak bude zobrazený mimo rámca.
 EncNoDeclarationPlain=Kódovanie znakov textového dokumentu nebolo definované. Dokument bude v niektorých konfiguráciách prehliadača vykreslený s poškodeným textom, ak tento obsahuje znaky mimo rozsahu US-ASCII. Kódovanie znakov súboru musí byť definované na úrovni prenosového protokolu alebo súbor musí používať znak kódovania BOM (byte order mark).
 EncNoDeclaration=Kódovanie znakov dokumentu HTML nebolo definované. Dokument bude v niektorých konfiguráciách prehliadača vykreslený s poškodeným textom, ak tento obsahuje znaky mimo rozsahu US-ASCII. Kódovanie znakov stránky musí byť definované v dokumente alebo na úrovni prenosového protokolu.
 EncLateMetaFrame=Deklarácia kódovania znakov dokumentu HTML umiestneného v rámci nebola počas prehľadania prvých 1024 bajtov súboru nájdená. Pri zobrazení mimo rámca bude stránka automaticky opätovne načítaná. Deklarácia kódovania znakov sa musí nachádzať v rámci prvých 1024 bajtov súboru.
 EncLateMeta=Deklarácia kódovania znakov dokumentu HTML nebola počas prehľadania prvých 1024 bajtov súboru nájdená. Pri zobrazení v inak nastavenom prehliadači sa stránka automaticky opätovne načíta. Deklarácia kódovania znakov sa musí nachádzať v rámci prvých 1024 bajtov súboru.
 EncLateMetaReload=Stránka bola opätovne načítaná, pretože deklarácia kódovania znakov dokumentu HTML nebola počas prehľadania prvých 1024 bajtov súboru nájdená. Deklarácia kódovania znakov sa musí nachádzať v rámci prvých 1024 bajtov súboru.
-EncLateMetaTooLate=Deklarácia kódovania znakov dokumentu bola nájdená prilíš neskoro v toku dokumentu. Aby bola deklarácia platná, musí sa nachádzať v rámci prvých 1024 bajtov súboru.
+EncLateMetaTooLate=Deklarácia kódovania znakov dokumentu bola nájdená príliš neskoro v toku dokumentu. Aby bola deklarácia platná, musí sa nachádzať v rámci prvých 1024 bajtov súboru.
 EncMetaUnsupported=Pomocou značky meta bolo pre dokument HTML definované nepodporované kódovanie znakov. Táto deklarácia bola ignorovaná.
 EncProtocolUnsupported=Na úrovni prenosového protokolu bolo definované nepodporované kódovanie znakov. Táto deklarácia bola ignorovaná.
 EncBomlessUtf16=Bol zistený obsah pozostávajúci len zo základných znakov latinky zakódovaný v kódovaní UTF-16 bez použitia znaku BOM a bez určenia kódovania na úrovni prenosového protokolu. Zakódovanie tohto obsahu v kódovaní UTF-16 je neefektívne, kódovanie znakov by malo byť v každom prípade definované.
-EncMetaUtf16=Pomocou značky meta bolo definované kódovanie znakov UTF-16, avšak interpretované to bolo ako dekláracia UTF-8.
+EncMetaUtf16=Pomocou značky meta bolo definované kódovanie znakov UTF-16, avšak interpretované to bolo ako deklarácia UTF-8.
 EncMetaNonRoughSuperset=Pomocou značky meta bolo definované kódovanie znakov, ktoré nedokáže zakódovať základný rozsah latinky ako US-ASCII. Táto deklarácia bola ignorovaná.
 
 # The bulk of the messages below are derived from 
 # http://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
 # which is available under the MIT license.
 
 # Tokenizer errors
 errGarbageAfterLtSlash=Neočakávané znaky po „</”.
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -63,17 +63,17 @@
 
 <!-- Entities for Outgoing Server page -->
 
 <!ENTITY outgoingTitle.label "Údaje o serveri pre odosielanie pošty">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (outgoingServer.description) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
 <!ENTITY outgoingServer.description "Zadajte názor servera pre odosielanie pošty (SMTP) (napríklad &quot;smtp.example.net&quot;).">
 <!ENTITY outgoingServer.label "Server pre odosielanie pošty:">
 <!ENTITY outgoingServer.accesskey "S">
-<!ENTITY outgoingUsername.description "Zadajte používateľské meno pre odosielanie pošty, ktoré vám poskytol poskytovateľ vašej e-mailovej schránky (zvyšajne býva totožné s menom na príjem pošty).">
+<!ENTITY outgoingUsername.description "Zadajte používateľské meno pre odosielanie pošty, ktoré vám poskytol poskytovateľ vašej e-mailovej schránky (zvyčajne býva totožné s menom na príjem pošty).">
 <!ENTITY outgoingUsername.label "Používateľské meno pre odosielanie:">
 <!ENTITY outgoingUsername.accesskey "o">
 
 <!ENTITY portNum.label "Port:">
 <!ENTITY portNum.accesskey "r">
 <!ENTITY defaultPortLabel.label "Predvolený:">
 <!ENTITY defaultPortValue.label "">
 
--- a/mail/chrome/messenger/chat.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/chat.dtd
@@ -17,24 +17,24 @@
 <!ENTITY chat.showAccountManager.button    "Zobraziť stav konverzácie">
 
 <!ENTITY chat.participants       "Účastníci:">
 <!ENTITY chat.previousConversations  "Predchádzajúce konverzácie:">
 <!ENTITY chat.ongoingConversation   "Prebiehajúca konverzácia">
 
 <!ENTITY openConversationCmd.label   "Začať konverzáciu">
 <!ENTITY openConversationCmd.accesskey "Z">
-<!ENTITY closeConversationCmd.label  "Ukončiť kovenrzáciu">
+<!ENTITY closeConversationCmd.label  "Ukončiť konverzáciu">
 <!ENTITY closeConversationCmd.accesskey "U">
 <!ENTITY aliasCmd.label        "Premenovať">
 <!ENTITY aliasCmd.accesskey      "P">
 <!ENTITY deleteCmd.label        "Odstrániť kontakt">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey      "d">
 
-<!ENTITY openConversationButton.tooltip "Začať kovenrzáciu">
+<!ENTITY openConversationButton.tooltip "Začať konverzáciu">
 <!ENTITY closeConversationButton.tooltip "Ukončiť konverzáciu">
 
 <!ENTITY addBuddyButton.label     "Nový kontakt">
 <!ENTITY joinChatButton.label     "Začať konverzáciu">
 <!ENTITY chatAccountsButton.label   "Zobraziť účty">
 
 <!ENTITY status.available     "Prítomný">
 <!ENTITY status.unavailable    "Nedostupný">
--- a/mail/chrome/messenger/imAccounts.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imAccounts.properties
@@ -50,14 +50,14 @@ requestAuthorizeDeny=&Zakázať
 # %S is a contact username.
 requestAuthorizeText=%S si vás pridal/a do zoznamu kontaktov. Chcete byť pre tento kontakt viditeľný?
 
 accountsManager.notification.button.accessKey=P
 accountsManager.notification.button.label=Pripojiť teraz
 accountsManager.notification.userDisabled.label=Automatické pripojenie máte vypnuté.
 accountsManager.notification.safeMode.label=Nastavenia automatického pripojenia boli ignorované, pretože aplikácia beží v Núdzovom režime.
 accountsManager.notification.startOffline.label=Nastavenia automatického pripojenia boli ignorované, pretože aplikácia bola spustená v režime off-line.
-accountsManager.notification.crash.label=Posledná relácia počas pripájania zlyhala. Automatické pripojenie bolo vypnuté, aby ste mali možnosť uprarviť svoje nastavenia.
+accountsManager.notification.crash.label=Posledná relácia počas pripájania zlyhala. Automatické pripojenie bolo vypnuté, aby ste mali možnosť upraviť svoje nastavenia.
 # LOCALIZATION NOTE (accountsManager.notification.singleCrash.label): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of accounts that are suspected to have caused a crash.
 accountsManager.notification.singleCrash.label=Predchádzajúca relácia zlyhala počas pripájania k novému alebo upravenému účtu. K tomuto účtu teraz nie ste pripojený, aby ste mohli upraviť jeho nastavenia.;Predchádzajúca relácia zlyhala počas pripájania k #1 novým alebo upraveným účtom. K týmto účtom teraz nie ste pripojený, aby ste mohli upraviť ich nastavenia.;Predchádzajúca relácia zlyhala počas pripájania k #1 novým alebo upraveným účtom. K týmto účtom teraz nie ste pripojený, aby ste mohli upraviť ich nastavenia.
 accountsManager.notification.other.label=Automatické pripojenie bolo vypnuté.
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -352,17 +352,17 @@ bigFileChooseAccount.text=Zvoľte službu, kam vložíte prílohu
 
 bigFileHideNotification.title=Neodosielať moje súbory
 bigFileHideNotification.text=Ak k tejto správe priložíte ďalšie veľké súbory, program už na to nebude upozorňovať.
 bigFileHideNotification.check=Túto správu už viac nezobrazovať.
 
 # LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadingTooltip): Do not translate the string
 # %S. %S is the display name for the cloud account the attachment is being
 # uploaded to.
-cloudFileUploadingTooltip=Priebeha odosielanie do služby %S…
+cloudFileUploadingTooltip=Prebieha odosielanie do služby %S…
 # LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadedTooltip): Do not translate the string
 # %S. %S is the display name for the cloud account the attachment was uploaded
 # to.
 cloudFileUploadedTooltip=Odoslané do služby %S
 cloudFileUploadingNotification=Prebieha vytváranie odkazu na súbor. Po ukončení procesu sa odkaz objaví v tele správy.;Prebieha vytváranie odkazov na súbory. Po ukončení procesu sa odkazy objavia v tele správy.;Prebieha vytváranie odkazov na súbory. Po ukončení procesu sa odkazy objavia v tele správy.
 cloudFileUploadingCancel.label=Zrušiť
 cloudFileUploadingCancel.accesskey=Z
 cloudFilePrivacyNotification=Vytvorenie odkazu je dokončené. Pamätajte, že odkazované prílohy budú viditeľné ľuďom, ktorí tieto odkazy poznajú alebo ich uhádnu.
--- a/mail/chrome/messenger/news.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/news.properties
@@ -13,17 +13,17 @@ removeExpiredArtLinkText=Kliknutím sem odstránite všetky neplatné príspevky
 cancelDisallowed=Táto správa nevyzerá ako odoslaná Vami. Zrušiť môžete iba svoje správy, nie ostatných.
 cancelConfirm=Chcete zrušiť túto správu?
 messageCancelled=Správa zrušená.
 enterUserPassTitle=Vyžaduje sa používateľské meno a heslo pre diskusné skupiny
 # LOCALIZATION NOTE (enterUserPassServer): %S is the server being accessed
 enterUserPassServer=Zadajte používateľské meno a heslo pre skupinu %S:
 # LOCALIZATION NOTE (enterUserPassGroup): %1$S is a specific newsgroup to set
 # the password for; %2$S is the server from which the newsgroup is accessed
-enterUserPassGroup=Zadajte používateľké meno a heslo pre skupinu %1$S na serveri %2$S:
+enterUserPassGroup=Zadajte používateľské meno a heslo pre skupinu %1$S na serveri %2$S:
 okButtonText=Prevziať
 
 noNewMessages=Na serveri sa nenachádzajú nové správy.
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupHeaders): %1$S is the number of the current
 # header being downloaded, %2$S is the number of headers to be downloaded, and
 # %3$S is the newsgroup whose headers are being downloaded.
 newNewsgroupHeaders=Preberá sa %1$S z %2$S hlavičiek pre %3$S
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupFilteringHeaders): %1$S is the name of the MIME
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
@@ -29,10 +29,10 @@
 <!ENTITY addCloudFileAccount.accesskey  "P">
 <!ENTITY addCloudFileAccount.description "Pridať novú službu na odosielanie príloh">
 <!ENTITY removeCloudFileAccount.label   "Odstrániť">
 <!ENTITY removeCloudFileAccount.accesskey "O">
 <!ENTITY authRequired.description     "Na zobrazenie nastavení tejto službu sa musíte autorizovať.">
 <!ENTITY authRequired.button.label    "Autorizovať">
 <!ENTITY authRequired.button.accesskey  "A">
 
-<!ENTITY enableCloudFileAccountOffer.label "Ponúkať odoslanie súbor na online úložisko pre súbory vačšie ako">
+<!ENTITY enableCloudFileAccountOffer.label "Ponúkať odoslanie súbor na online úložisko pre súbory väčšie ako">
 <!ENTITY enableCloudFileAccountOffer.mb "MB">
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -43,17 +43,17 @@
 <!ENTITY sync.subtitle.nointernet.label 'Nie je dostupné pripojenie k sieti internet.'>
 <!ENTITY sync.subtitle.failaccount.label 'Vytvorenie účtu vo vašom zariadení zlyhalo.'>
 <!ENTITY sync.subtitle.failmultiple.label 'Máte Firefox nainštalovaný viackrát? &syncBrand.fullName.label; nateraz podporuje súčasne len jednu inštaláciu Firefoxu. Ak chcete používať &syncBrand.shortName.label; odinštalujte ostatné inštalácie Firefoxu.'>
  
 <!-- Setup Success -->
 <!ENTITY sync.title.success.label 'Nastavenie dokončené'>
 <!ENTITY sync.subtitle.success.label1 'Vaše údaje sú teraz preberané na pozadí. Ak chcete, môžete si spravovať svoj účet v nastaveniach prehliadača alebo začnite s prehliadaním webu v prehliadači &brandShortName;.'>
 <!ENTITY sync.settings.label 'Nastavenia'>
-<!ENTITY sync.subtitle.manage.label1 'Váš účet služby &syncBrand.fullName.label; je už nastavený. Ak ho chcete spravovať, prejdite do nastavení prehliadača. Inak môžete rovno prehlaidať web.'>
+<!ENTITY sync.subtitle.manage.label1 'Váš účet služby &syncBrand.fullName.label; je už nastavený. Ak ho chcete spravovať, prejdite do nastavení prehliadača. Inak môžete rovno prehliadať web.'>
  
 <!-- Pair Device -->
 <!ENTITY sync.pair.tryagain.label 'Skúsiť znova.'>
 <!ENTITY sync.pair.connectlocation.label 'Ak chcete aktivovať nové zariadenie, zvoľte položku “Nastaviť službu &syncBrand.shortName.label;” na tomto zariadení a následne zvoľte položku “Už mám účet”.'>
 
 <!-- Firefox SyncAdapter Settings Screen -->
 <!ENTITY sync.settings.options.label 'Možnosti'>
 <!ENTITY sync.summary.pair.label 'Spárovať ďalšie zariadenie s vašim účtom služby &syncBrand.shortName.label;'>
--- a/suite/chrome/mailnews/news.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/news.properties
@@ -13,17 +13,17 @@ removeExpiredArtLinkText=Kliknutím sem odstránite všetky neplatné príspevky
 cancelDisallowed=Táto správa nevyzerá ako odoslaná Vami. Zrušiť môžete iba svoje správy, nie ostatných.
 cancelConfirm=Chcete zrušiť túto správu?
 messageCancelled=Správa zrušená.
 enterUserPassTitle=Vyžaduje sa používateľské meno a heslo pre diskusné skupiny
 # LOCALIZATION NOTE (enterUserPassServer): %S is the server being accessed
 enterUserPassServer=Zadajte používateľské meno a heslo pre skupinu %S:
 # LOCALIZATION NOTE (enterUserPassGroup): %1$S is a specific newsgroup to set
 # the password for; %2$S is the server from which the newsgroup is accessed
-enterUserPassGroup=Zadajte používateľké meno a heslo pre skupinu %1$S na serveri %2$S:
+enterUserPassGroup=Zadajte používateľské meno a heslo pre skupinu %1$S na serveri %2$S:
 okButtonText=Prevziať
 
 noNewMessages=Na serveri sa nenachádzajú nové správy.
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupHeaders): %1$S is the number of the current
 # header being downloaded, %2$S is the number of headers to be downloaded, and
 # %3$S is the newsgroup whose headers are being downloaded.
 newNewsgroupHeaders=Preberá sa %1$S z %2$S hlavičiek pre %3$S
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupFilteringHeaders): %1$S is the name of the MIME
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
@@ -66,17 +66,17 @@
 
 <!-- Entities for Outgoing Server page -->
 
 <!ENTITY outgoingTitle.label "Údaje o serveri pre odosielanie pošty">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (outgoingServer.description) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
 <!ENTITY outgoingServer.description "Zadajte názor servera pre odosielanie pošty (SMTP) (napríklad &quot;smtp.example.net&quot;).">
 <!ENTITY outgoingServer.label "Server pre odosielanie pošty:">
 <!ENTITY outgoingServer.accesskey "S">
-<!ENTITY outgoingUsername.description "Zadajte používateľské meno pre odosielanie pošty, ktoré vám poskytol poskytovateľ vašej e-mailovej schránky (zvyšajne býva totožné s menom na príjem pošty).">
+<!ENTITY outgoingUsername.description "Zadajte používateľské meno pre odosielanie pošty, ktoré vám poskytol poskytovateľ vašej e-mailovej schránky (zvyčajne býva totožné s menom na príjem pošty).">
 <!ENTITY outgoingUsername.label "Používateľské meno pre odosielanie:">
 <!ENTITY outgoingUsername.accesskey "o">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (modifyOutgoing.suffix) : This string will be appended after each of
   haveSmtp1.suffix3, haveSmtp2.suffix3, haveSmtp3.suffix3 .
 -->
 <!ENTITY modifyOutgoing.suffix "Nastavenie servera pre odosielanie pošty môžete upraviť v okne Nastavenie účtov.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in