update
authorsektormaster@atlas.sk
Fri, 29 May 2009 12:46:55 +0200
changeset 66 e073a435b6f8bda243e6a84305a1b17f471e9703
parent 65 8f88566caafafada1600477a3eee31be86ef8d57
child 67 6be649705469355ed24bb670925b05b942a02d90
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
browser/chrome/browser/sanitize.dtd
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/checkbox.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
--- a/browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
@@ -8,20 +8,20 @@
 <!ENTITY safeb.palm.message.p2.linkText "ako vás &brandShortName; chráni">
 <!ENTITY safeb.palm.message.p2.end " pred podvodnými útokmi.">
 
 <!ENTITY safeb.palm.accept.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
 <!ENTITY safeb.palm.accept.statustext "Prejsť na domovskú stránku">
 <!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignorovať toto upozornenie">
 <!ENTITY safeb.palm.decline.statustext "Zavrieť upozornenie" >
 <!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "Toto nie je podozrivá webová stránka…">
-<!ENTITY safeb.palm.report.label "Prečo bola táto stránka zablokovaná?">
+<!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Prečo bola táto stránka zablokovaná?">
 
-<!ENTITY safeb.blocked.malware.title "Nahlásená škodlivá stránka!">
+<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Nahlásená škodlivá stránka!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
-<!ENTITY safeb.blocked.malware.shortDesc "Webová stránka <span id='malware_sitename'/> bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
-<!ENTITY safeb.blocked.malware.longDesc "<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p><p>Niektoré škodlivé stránky rozširujú nebezpečný softvér úmyselne, ale mnoho z nich bolo napadnutých a rozširuje tento softvér bez vedomosti ich majiteľa.</p>">
+<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "Webová stránka <span id='malware_sitename'/> bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
+<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p><p>Niektoré škodlivé stránky rozširujú nebezpečný softvér úmyselne, ale mnoho z nich bolo napadnutých a rozširuje tento softvér bez vedomosti ich majiteľa.</p>">
 
-<!ENTITY safeb.blocked.phishing.title "Nahlásená podozrivá stránka!">
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title "Nahlásená podozrivá stránka!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.phishing.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="phishing_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
-<!ENTITY safeb.blocked.phishing.shortDesc "Webová stránka <span id='phishing_sitename'/> bola označená ako podozrivá a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
-<!ENTITY safeb.blocked.phishing.longDesc "<p>Tieto typy podvodných stránok sú využívané pri podvodných útokoch, ktoré sa snažia napodobňovať zdroje, ktorým veríte a vylákať od vás osobné informácie alebo informácie o vašich peňažných účtoch.</p><p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké údaje, môžu byť použité na ukradnutie identity alebo inak zneužité.</p>">
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc "Webová stránka <span id='phishing_sitename'/> bola označená ako podozrivá a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc "<p>Tieto typy podvodných stránok sú využívané pri podvodných útokoch, ktoré sa snažia napodobňovať zdroje, ktorým veríte a vylákať od vás osobné informácie alebo informácie o vašich peňažných účtoch.</p><p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké údaje, môžu byť použité na ukradnutie identity alebo inak zneužité.</p>">
 
--- a/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
@@ -53,10 +53,10 @@ that require it. -->
 <!ENTITY itemSitePreferences.label     "Nastavenia stránok">
 <!ENTITY itemSitePreferences.accesskey   "e">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingUndoWarning): Second warning paragraph
   that appears when "Time range to clear" is set to "Everything". See UI
   mockup at bug 480169 -->
 <!ENTITY sanitizeEverythingUndoWarning   "Túto akciu nie je možné vrátiť späť.">
 
-<!ENTITY dialog.width         "35em">
+<!ENTITY dialog.width         "32em">
 <!ENTITY column.width         "16em">
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -74,16 +74,18 @@
 <!ENTITY downloadShowPage.label  "Prejsť na stránku">
 <!ENTITY downloadShow2.label    "Nájsť">
 <!ENTITY downloadOpen2.label    "Otvoriť">
 <!ENTITY downloadCancel.label   "Zrušiť">
 <!ENTITY downloadPause.label    "Pozastaviť">
 <!ENTITY downloadResume.label   "Pokračovať">
 <!ENTITY downloadRetry.label    "Znova">
 
+<!ENTITY noResults.label      "Žiadne výsledky">
+
 <!ENTITY identity.unverifiedsite2 "Táto webová stránka neposkytuje informácie o svojej identite.">
 <!ENTITY identity.connectedTo "Pripojené k stránke">
 <!-- Localization note (identity.runBy) : This string appears between a
 domain name (above) and an organization name (below). E.g.
 
 example.com
 which is run by
 Example Enterprises, Inc.
--- a/mobile/chrome/checkbox.dtd
+++ b/mobile/chrome/checkbox.dtd
@@ -1,2 +1,2 @@
-<!ENTITY checkbox.on.label   "Zap.">
-<!ENTITY checkbox.off.label   "Vyp.">
+<!ENTITY checkbox.yes.label  "Áno">
+<!ENTITY checkbox.no.label   "Nie">
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -1,17 +1,15 @@
 <!ENTITY content.title               "Obsah">
-<!ENTITY permissions.default.image.title      "Automaticky načítavať obrázky">
-<!ENTITY permissions.default.image.description   "Robí stránky krajšími">
-<!ENTITY javascript.enabled.title         "Povoliť JavaScript">
-<!ENTITY javascript.enabled.description      "Robí stránky efektívnejšími">
+<!ENTITY showImages.title             "Zobrazovať obrázky">
+<!ENTITY enableJavaScript.title          "Povoliť JavaScript">
+<!ENTITY enableJavaScript.description       "Väčšina interaktívnych stránok používa JavaScript">
 <!ENTITY javascript.options.jit.content.title   "Povoliť JavaScript tracing">
 <!ENTITY javascript.options.jit.content.description "Pri JavaScripte použije kompiláciu do natívneho kódu">
-<!ENTITY plugins.enabled.title           "Povoliť zásuvné moduly">
-<!ENTITY plugins.enabled.description        "Robí stránky otravnými">
+<!ENTITY enablePlugins.title            "Povoliť zásuvné moduly">
+<!ENTITY enablePlugins.description         "Zásuvné moduly sa používajú pre špeciálny obsah, ako napr. video">
 <!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
-<!ENTITY network.cookie.cookieBehavior.title    "Ukladať cookies">
-<!ENTITY network.cookie.cookieBehavior.description "Chutné lahôdky">
-<!ENTITY clear.private.data.title         "Súkromné údaje">
-<!ENTITY clear.private.data.button         "Vymazať…">
-<!ENTITY clear.private.data.description      "Chráni vaše tajnosti">
-<!ENTITY signon.rememberSignons.title       "Ukladať heslá">
-<!ENTITY signon.rememberSignons.description    "Umožní vám meneť písať">
+<!ENTITY allowCookies.title            "Povoliť cookies">
+<!ENTITY allowCookies.description         "Stránky používajú cookies na vašu identifikáciu a ukladanie nastavení stránok">
+<!ENTITY clearPrivateData.title          "Vymazanie nedávnej histórie prehliadania">
+<!ENTITY clearPrivateData.button          "Vymazať">
+<!ENTITY clearPrivateData.description       "História pomáha &brandShortName;u navrhovať, kam môžete prejsť">
+<!ENTITY rememberPasswords.title          "Pamätať si heslá">
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -311,16 +311,27 @@ SuccessfulP12Backup=Bezpečnostné certifikáty a súkromné kľúče boli úspešne zálohované.
 SuccessfulP12Restore=Bezpečnostné certifikáty a súkromné kľúče boli úspešne obnovené.
 PKCS12PasswordInvalid=Nepodarilo sa dekódovať súbor PKCS #12. Heslo, ktoré ste zadali, je asi nesprávne.
 PKCS12DecodeErr=Nepodarilo sa dekódovať súbor. Buď nie je vo formáte PKCS #12, alebo je súbor poškodený, alebo ste zadali nesprávne heslo.
 PKCS12UnknownErrRestore=Nepodarilo sa obnoviť PKCS #12 súbor z neznámeho dôvodu.
 PKCS12UnknownErrBackup=Nepodarilo sa vytvoriť záložný súbor PKCS #12 z neznámych dôvodov.
 PKCS12UnknownErr=Operácia PKCS #12 zlyhala z neznámych príčin.
 PKCS12InfoNoSmartcardBackup=Nie je možné zálohovať certifikáty s hardvérového bezpečnostného zariadenia, ako napríklad Smart Card.
 PKCS12DupData=Tento certifikát a privátny kľúč už na tomto bezpečnostnom zariadení existuje.
+AddModulePrompt=Naozaj chcete nainštalovať tento bezpečnostný modul?
+AddModuleName=Názov modulu: %S
+AddModulePath=Cesta: %S
+AddModuleSuccess=Nový bezpečnostný modul bol nainštalovaný
+AddModuleFailure=Nepodarilo sa pridať modul
+AddModuleDup=Bezpečnostný modul už existuje
+DelModuleBadName=Nesprávny názov modulu.
+DelModuleWarning=Naozaj chcete odstrániť tento bezpečnostný modul?
+DelModuleError=Nepodarilo sa odstrániť modul
+DelModuleIntSuccess=Interný bezpečnostný modul je úspešne odstránený
+DelModuleExtSuccess=Externý bezpečnostný modul bol úspešne odstránený
 ForcedBackup1=Mali by ste vytvoriť heslom chránenú záložnú kópiu svojho nového bezpečnostného certifikátu a s ním spojeného súkromného kľúča.
 ForcedBackup2=Pokiaľ niekedy stratíte prístup ku svojmu súkromnému kľúču tak, že zabudnete svoje osobné bezpečnostné heslo, alebo dôjde k poškodeniu súboru, môžete súkromný kľúč aj certifikát obnoviť z tejto záložnej kópie.
 ForcedBackup3=Kópiu vytvoríte stlačením tlačidla OK. Ak je to možné, mali by ste kópiu uložiť na disketu, ktorú odložíte na bezpečné miesto.
 UnknownCertIssuer=(Neznámy vydavateľ)
 UnknownCertOrg=(Neznáma organizácia)
 AVATemplate=%S = %S
 
 PSMERR_SSL_Disabled=Nie je možné bezpečne sa pripojiť, pretože protokol SSL je zakázaný.
--- a/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
@@ -82,17 +82,17 @@
 <!ENTITY certmgr.editsslcert.donttrust "Neveriť pravosti tohto certifikátu.">
 <!ENTITY certmgr.editemailcert.title "Upraviť nastavenie dôvery pre e-mailový certifikát:">
 <!ENTITY certmgr.editemailcert.edittrust "Upraviť nastavenie dôvery pre certifikát:">
 <!ENTITY certmgr.editemailcert.dotrust "Veriť pravosti tohto certifikátu.">
 <!ENTITY certmgr.editemailcert.donttrust "Neveriť pravosti tohto certifikátu.">
 
 <!ENTITY certmgr.deletecert.title "Odstránenie certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.deletecert.beforename "Požiadali ste o odstránenie tohto certifikátu:">
-<!ENTITY certmgr.deletecert.aftername "Naozaj chcete odstrániť tento certifikát ?">
+<!ENTITY certmgr.deletecert.aftername "Naozaj chcete odstrániť tento certifikát?">
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.title "Odstránenie vášho certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.beforename "Požiadali ste o odstránenie tohto certifikátu:">
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.aftername "Ak odstránite tento certifikát, nebudete môcť prečítať správy, ktoré ním boli zašifrované.">
 
 <!ENTITY certmgr.certname "Názov certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.certserver          "Server">
 <!ENTITY certmgr.typesofoverrides       "Výnimky">
 <!ENTITY certmgr.override_lifetime      "Životnosť">