update
authorsektormaster@atlas.sk
Thu, 19 May 2011 22:30:46 +0200
changeset 231 de9693b175b641bdd98440253f4f960dde4a2c14
parent 195 47999ebeb687bd9579a9ca186ea64ca59689e06c
child 232 ab748735889de948bf09b86dee8bb4fe0534386d
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
mail/chrome/messenger/aboutSupportMail.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/credits.dtd
mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
mobile/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
other-licenses/branding/thunderbird/brand.dtd
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -40,19 +40,16 @@
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Attn: Localization - some of the menus in this dialog directly affect mail also. -->
 
 <!-- File menu items -->
 <!ENTITY fileMenu.label "Súbor">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "S">
-<!ENTITY newBlankPageCmd.label "Prázdna stránka">
-<!ENTITY newBlankPageCmd.accesskey "P">
-<!ENTITY newMenu.label "Nový">
 <!ENTITY openFileCmd.label "Otvoriť súbor…">
 <!ENTITY openFileCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openFileCmd.key "O">
 <!ENTITY openRemoteCmd.label "Otvoriť miesto na webe…">
 <!ENTITY openRemoteCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY openRemoteCmd.key "L">
 <!ENTITY fileRecentMenu.label "Naposledy použité stránky">
 <!ENTITY fileRecentMenu.accesskey "r">
@@ -388,16 +385,17 @@
 <!ENTITY convertToTable.label "Vytvoriť tabuľku z výberu">
 <!ENTITY convertToTable.accesskey "a">
 <!ENTITY tableProperties.label "Vlastnosti tabuľky…">
 <!ENTITY tableProperties.accesskey "o">
 
 <!-- Toolbar-only items -->
 <!ENTITY menuBar.tooltip "Panel Ponuka">
 <!ENTITY formatToolbar.tooltip "Panel Formátovanie">
+<!ENTITY newToolbarCmd.label "Nový">
 <!ENTITY newToolbarCmd.tooltip "Nová prázdna stránka">
 <!ENTITY openToolbarCmd.label "Otvoriť">
 <!ENTITY openToolbarCmd.tooltip "Otvoriť lokálnu stránku">
 <!ENTITY saveToolbarCmd.tooltip "Uložiť stránku lokálne">
 <!ENTITY publishToolbarCmd.tooltip "Odoslať súbor na vzdialený server">
 <!ENTITY printToolbarCmd.label "Tlačiť">
 <!ENTITY printToolbarCmd.tooltip "Tlačiť stránku">
 <!ENTITY findToolbarCmd.label "Hľadať">
--- a/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
@@ -1,16 +1,83 @@
-<!ENTITY aboutDialog.title   "O programe &brandFullName;">
-<!ENTITY aboutButton.label   "&lt; Naspäť">
-<!ENTITY aboutButton.accesskey "N">
-<!ENTITY aboutVersion      "verzia">
-<!ENTITY aboutMenu.label    "O programe">
-<!ENTITY aboutMenu.accesskey  "O">
-<!ENTITY aboutCredits.label   "Tvorcovia">
-<!ENTITY aboutCredits.accesskey "T">
-<!ENTITY aboutRights.label   "Spoznajte vaše práva">
-<!ENTITY aboutRights.accesskey "S">
-<!ENTITY aboutContributors.label "Prispievatelia">
-<!ENTITY aboutContributors.accesskey "P">
-<!ENTITY aboutLicense.label   "Licencia">
-<!ENTITY aboutLicense.accesskey "L">
+<!ENTITY aboutDialog.title     "O programe &brandFullName;">
+
+<!ENTITY community.start2      "&brandShortName; vytvára ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (community.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
+<!ENTITY community.mozillaLink   "&vendorShortName;">
+<!ENTITY community.middle2     ", ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (community.creditsLink): This is a link title that links to about:credits. -->
+<!ENTITY community.creditsLink   "globálna komunita">
+<!ENTITY community.end2       " pracujúca s cieľom urobiť internet lepším. Veríme, že internet by mal byť otvorený, verejný a dostupný každému bez akýchkoľvek obmedzení.">
+
+<!ENTITY contribute.start      "Znie to zaujímavo? ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (contribute.getInvolvedLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/contribute/. -->
+<!ENTITY contribute.getInvolvedLink "Zapojte sa!">
+<!ENTITY contribute.end       "">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.license): This is a link title that links to about:license. -->
+<!ENTITY bottomLinks.license    "Informácie o licenciách">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.rights): This is a link title that links to about:rights. -->
+<!ENTITY bottomLinks.rights     "Práva koncového používateľa">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.privacy): This is a link title that links to http://www.mozilla.com/legal/privacy/. -->
+<!ENTITY bottomLinks.privacy    "Zásady ochrany súkromia">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkingForUpdates): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.checkingForUpdates "Vyhľadávajú sa aktualizácie…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkingAddonCompat): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.checkingAddonCompat "Kontroluje sa kompatibilita doplnkov…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.noUpdatesFound): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.noUpdatesFound   "Používate najnovšiu verziu prehliadača &brandShortName;">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.adminDisabled): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.adminDisabled    "Aktualizácie boli vypnuté správcom systému">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.failed.start,update.failed.linkText,update.failed.end):
+   update.failed.start, update.failed.linkText, and update.failed.end all go into
+   one line with linkText being wrapped in an anchor that links to a site to download
+   the latest version of Firefox (e.g. http://www.firefox.com). As this is all in
+   one line, try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.failed.start    "Aktualizácia zlyhala. ">
+<!ENTITY update.failed.linkText   "Prevziať najnovšiu verziu">
+<!ENTITY update.failed.end     "">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.manual.start,update.manual.end): update.manual.start and update.manual.end
+   all go into one line and have an anchor in between with text that is the same as the link to a site
+   to download the latest version of Firefox (e.g. http://www.firefox.com). As this is all in one line,
+   try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.manual.start    "Prevziať ">
+<!ENTITY update.manual.linkText   "najnovšiu verziu">
+<!ENTITY update.manual.end     "">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.downloading.start,update.downloading.end): update.downloading.start and 
+   update.downloading.end all go into one line, with the amount downloaded inserted in between. As this
+   is all in one line, try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). The — is
+   the "em dash" (long dash).
+   example: Downloading update — 111 KB of 13 MB -->
+<!ENTITY update.downloading.start  "Preberá sa aktualizácia — ">
+<!ENTITY update.downloading.end   "">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.description.start,channel.description.end): channel.description.start and
+   channel.description.end create one sentence, with the current channel label inserted in between.
+   example: You are currently on the _Stable_ update channel. -->
+<!ENTITY channel.description.start "Práve používate aktualizačný kanál ">
+<!ENTITY channel.description.end  ". ">
+
+<!ENTITY channel.change       "Zmeniť">
+
+<!ENTITY channel.release.description    "Vyskúšajte overené a otestované finálne vydania používané stovkami miliónov používateľov po celom svete. Majte kontrolu nad svojimi zážitkami zo sveta online vďaka super rýchlosti, veľkej prispôsobiteľnosti a najnovším technológiám.">
+<!ENTITY channel.beta.description     "Užite si najnovšie funkcie v stabilnom prostredí. Poskytnite nám spätnú väzbu a pomôžte nám doladiť finálnu verziu prehliadača.">
+<!ENTITY channel.aurora.description    "Užite si najnovšie inovácie v nestabilnom prostredí, ktoré nie je pre slabé povahy. Odošlite nám spätnú väzbu na funkcie a výkon aplikácie, aby sme vedeli, čo máme do sprístupnenia finálnej verzie zlepšiť.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.selector.start,channel.selector.end): channel.selector.start and
+   channel.selector.end create one sentence, with a channel selection menulist instered in between.
+   This is all in one line, so try to make the localized text short.
+   example: Switch to the [Stable] update channel. -->
+<!ENTITY channel.selector.start     "Prepnúť na aktualizačný kanál">
+<!ENTITY channel.selector.end      ".">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.selector.applyButton): This button applies the user's choice to switch
+   to a new update channel and starts the application update process. -->
+<!ENTITY channel.selector.applyButton  "Použiť a aktualizovať">
+<!ENTITY channel.selector.cancelButton  "Zrušiť">
 
 <!ENTITY cmdCloseMac.commandKey "w">
--- a/mail/chrome/messenger/aboutSupportMail.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutSupportMail.dtd
@@ -2,13 +2,14 @@
 
 <!ENTITY aboutSupport.accountsTitle "Poštové a diskusné účty">
 <!ENTITY aboutSupport.showPrivateData.mainText "Zahrnúť názvy účtov">
 <!ENTITY aboutSupport.showPrivateData.explanationText "(môže obsahovať údaje o identite)">
 <!ENTITY aboutSupport.accountsID "ID">
 <!ENTITY aboutSupport.accountsName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.accountsIncomingServer "Server pre prijímanie pošty">
 <!ENTITY aboutSupport.accountsOutgoingServers "Server pre odosielanie pošty">
+<!ENTITY aboutSupport.accountsServerName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.accountsConnSecurity "Zabezpečenie spojenia">
 <!ENTITY aboutSupport.accountsAuthMethod "Metóda overenia">
 <!ENTITY aboutSupport.accountsDefault "Predvolený?">
 
 <!ENTITY aboutSupport.sendViaEmail.label "Odoslať ako e-mailovú správu">
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
@@ -29,16 +29,18 @@ found_settings_isp=Nastavenia boli nájdené na serveri poskytovateľa e-mailovej služby
 # LOCALIZATION NOTE(found_settings_db): Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Messaging. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
 found_settings_db=Nastavenia boli nájdené v databáze poskytovateľov Mozilla ISP
 # LOCALIZATION NOTE(found_settings_guess): We tried common mail server names and we found a mail server and talked to it and it responded properly, so we think we found a suitable configuration, but we are only about 80% certain that it is the correct setting for this email address. There's a chance that email address may not actually be served by this server and it won't work, or that there is a better server.
 found_settings_guess=Nastavenia boli zistené skúšaním bežných názvov serverov
 found_settings_halfmanual=Nasledujúce nastavenia boli zistené skúšaním zadaného názvu servera
 # LOCALIZATION NOTE(failed_to_find_settings): %1$S will be the brandShortName.
 failed_to_find_settings=%1$Su sa nepodarilo nájsť nastavenia pre váš poštový účet.
 manually_edit_config=Úprava konfigurácie
+# LOCALIZATION NOTE(guessed_settings_offline) User is offline, so we just took a wild guess and the user will have to enter the right settings.
+guessed_settings_offline=Práve ste v režime offline. Niektoré nastavenia sme sa pokúsili odhadnúť, ale korektné hodnoty budete musieť vložiť sami.
 
 # config subtitles
 check_preconfig=kontrola predkonfigurácie…
 found_preconfig=nájdená predkonfigurácia
 checking_config=kontroluje sa konfigurácia…
 found_config=Nájdená konfigurácia pre váš účet
 checking_mozilla_config=kontrola konfigurácií Mozilla Community…
 found_isp_config=nájdená konfigurácia
--- a/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
@@ -17,11 +17,10 @@
 <!ENTITY featureConfiguratorCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY openHelp.label "Obsah pomocníka">
 <!ENTITY openHelp.accesskey "O">
 <!ENTITY openHelp.commandkey "VK_F1">
 <!ENTITY openHelpMac.label "Pomocník programu &brandShortName;">
 <!ENTITY openHelpMac2.commandkey  "?">
 <!ENTITY openHelpMac2.modifiers  "accel">
 
-<!ENTITY updateCmd.label "Kontrola aktualizácií…">
 <!ENTITY aboutMenuCmd.label "O programe &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutMenuCmd.accesskey "m">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/credits.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-<!ENTITY credit.title   "O programe &brandFullName;">
-<!ENTITY brandMotto    "Thunderbirds Are Go!">
-<!ENTITY credit.thanks  "Špeciálne poďakovanie">
-
-<!-- localization credits look like this: -->
-<!--
-<!ENTITY credit.translation
- "<h3>Translators</h3><ul><li>Name Here</li></ul>">
--->
-<!ENTITY credit.translation "<h3>Vedúci prekladu do slovenčiny</h3><ul><li>Branislav Rozbora</li></ul><h3>Preklady</h3><ul><li>Vlado Valaštiak (wladow)</li></ul><h3>Korektúry</h3><ul><li>Peter Mikšík (SlovakSoft)</li></ul><h3>Slovník pre kontrolu pravopisu</h3><ul><li>Zdenko Podobný</li></ul>">
-
-<!ENTITY credit.memory   "V spomienke na">
-<!ENTITY credit.poweredByGecko "Poháňané jadrom Gecko&trade;">
--- a/mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
@@ -10,8 +10,10 @@
 <!ENTITY editContactAddressBook.label "Adresár:">
 <!ENTITY editContactAddressBook.accesskey "A">
 
 <!ENTITY editContactPanelCancel.label "Zrušiť">
 <!ENTITY editContactPanelCancel.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY editContactPanelDone.label "Hotovo">
 <!ENTITY editContactPanelDone.accesskey "H">
+
+<!ENTITY contactMoveDisabledWarning.description "Adresár nie je možné zmeniť, pretože kontakt sa nachádza v rozosielacom zozname.">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -4,19 +4,16 @@
 
 <!-- File Menu -->
 <!ENTITY newFolderCmd.label "Priečinok…">
 <!ENTITY newFolderCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY closeTabCmd2.label "Zavrieť kartu">
 <!ENTITY closeTabCmd2.accesskey "Z">
 <!ENTITY closeOtherTabsCmd2.label "Zavrieť ostatné karty">
 <!ENTITY closeOtherTabsCmd2.accesskey "a">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (undoCloseTabCmd.label):
-   Menu option to attempt to re-open a recently closed tab.
-   -->
 <!ENTITY recentlyClosedTabsCmd.label "Naposledy zatvorené karty">
 <!ENTITY recentlyClosedTabsCmd.accesskey "N">
 
 <!ENTITY undoCloseTabCmd.commandkey "T">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (moveToNewWindow.label):
   Menu option to cause the current tab to be migrated to a new Thunderbird
   window.
   -->
@@ -34,17 +31,16 @@
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Uložiť ako">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.label "Súbor">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.key "s">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.label "Šablóna">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.accesskey "b">
-<!ENTITY getNewMsgCmd.key "d">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.label "Prijať nové správy pre">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Všetky účty">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.label "Aktuálny účet">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.accesskey "A">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.label "Prijať ďalších 500 správ">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.accesskey "i">
@@ -516,17 +512,16 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY tagButton.label "Popis">
 <!ENTITY compactButton.label "Vykonať údržbu">
 
 <!-- Mail Toolbar Tooltips-->
 <!ENTITY advancedButton.tooltip "Pokročilé hľadanie v správach">
 <!ENTITY getMsgButton.tooltip "Prijať nové správy">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.label "Prijať všetky nové správy">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.accesskey "P">
-<!ENTITY getAllNewMsgCmd.key "d">
 <!ENTITY newMsgButton.tooltip "Napísať novú správu">
 <!ENTITY replyButton.tooltip "Odpovedať na správu">
 <!ENTITY replyAllButton.tooltip "Odpovedať odosielateľovi a všetkým adresátom">
 <!ENTITY replyListButton.tooltip "Odpovedať členom rozosielacieho zoznamu">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Odoslať označenú správu ďalej">
 <!ENTITY fileButton.tooltip "Uložiť označenú správu do súboru">
 <!ENTITY archiveButton.tooltip "Presunúť označené správy do archívu">
 <!ENTITY nextButton.tooltip "Presunúť sa na nasledujúcu neprečítanú správu">
@@ -753,22 +748,24 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!-- Remote Content Bar -->
 <!ENTITY remoteContentMessage2.label "Na ochranu vášho súkromia &brandShortName; v tejto správe zablokoval vzdialený obsah.">
 <!ENTITY loadRemoteContentButton3.label "Zobraziť vzdialený obsah">
 
 <!-- Phishing Bar -->
 <!ENTITY phishingBarMessage2.label "Toto môže byť podvodná správa.">
 <!ENTITY removePhishingBarButton1.label "Ignorovať upozornenie">
+<!ENTITY disablePhishingWarning1.label "Vypnúť detekciu podvodných správ pre všetky správy">
 <!ENTITY reportPhishingError1.label "Zdá sa, že toto nie je podvodná správa.">
 
 <!-- MDN Bar -->
-<!ENTITY mdnBarMessage.label "Odosielateľ žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy. Chcete toto potvrdenie odoslať?">
-<!ENTITY mdnBarIgnoreButton.label "Ignorovať žiadosť">
-<!ENTITY mdnBarSendButton.label "Odoslať potvrdenie">
+<!ENTITY mdnBarIgnoreButton2.label "Ignorovať">
+<!ENTITY mdnBarIgnoreButton2.accesskey "I">
+<!ENTITY mdnBarSendButton2.label "Odoslať potvrdenie">
+<!ENTITY mdnBarSendButton2.accesskey "d">
 
 <!-- Quick Search Bar -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickSearchCmd.key):
   This is actually the key used for the global message search box; we have
   not changed
   -->
 <!ENTITY quickSearchCmd.key "k">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (searchAllMessages.label.base):
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -351,20 +351,30 @@ emptyAttachment=Táto príloha sa javí ako prázdna.\nProsím, overte túto skutočnosť s osobou, ktoré odoslala túto správu.\nNiektoré firemné brány firewall alebo antivírusové programy znehodnocujú e-mailové prílohy.
 # #1 number of attachments
 attachmentCount=#1 príloha;#1 prílohy;#1 príloh
 
 # LOCALIZATION NOTE (attachmentNameAndSize): This is the format for a single
 # item in the attachment list. %1$S is the attachment's filename, and %2$S is
 # the attachment's size
 attachmentNameAndSize=%1$S (%2$S)
 
-# LOCALIZATION NOTE (attachmentCountAndName): This is the format for the
-# attachment header when a message has only one attachment. %1$S is the
-# attachment count, and %2$S is the attachment's filename.
-attachmentCountAndName=%1$S: %2$S
+# LOCALIZATION NOTE (attachmentCountSingle): This is the format for the
+# attachment header when a message has only one attachment. This is separate
+# from attachmentCount above, since attachmentCountSingle typically ends with a
+# colon.
+attachmentCountSingle=1 príloha:
+
+# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeUnknown): The string to show for the total
+# size of all attachments when none of the attachments' sizes can be detected.
+attachmentSizeUnknown=neznáma veľkosť
+
+# LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeAtLeast): The string to show for the total
+# size of all attachments when at least one (but not all) of the attachments'
+# sizes can't be detected. %1$S is the formatted size.
+attachmentSizeAtLeast=minimálne %1$S
 
 # This is the format for prepending accesskeys to the
 # each of the attachments in the file|attachments menu:
 #  ie: 1 file.txt
 #    2 another file.txt
 attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 
 # This is the heading for the attachment summary when printing an email
@@ -378,19 +388,25 @@ 104=Čas na pripojenie k serveru %S vypršal.
 
 recipientSearchCriteria=Predmet alebo Adresát obsahuje:
 fromSearchCriteria=Predmet alebo Od obsahuje:
 
 # LOCALIZATION NOTES(biffNotification): %1$S is the number of new messages
 biffNotification_message=má %1$S novú správu
 biffNotification_messages=má nové správy (celkom: %1$S)
 
-# LOCALIZATION NOTES(biffNotification): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
-newBiffNotification_message=Na účte %1$S je %2$S nová správa
-newBiffNotification_messages=Na účte %1$S sú nové správy (celkom: %2$S)
+# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_message): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages 
+newMailNotification_message=Na účte %1$S je %2$S nová správa
+
+# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messages): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages 
+newMailNotification_messages=Na účte %1$S sú nové správy (celkom: %2$S)
+
+# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messagetitle): %1$S is subject of new message and %2$S is sender of new message.
+# This is UNIX only
+newMailNotification_messagetitle=%1$S, odosielateľ %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
 # %1$S is the number of new messages
 # %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
 # %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
 macBiffNotification_message=%1$S nová správa od %2$S.
 macBiffNotification_messages=Nové správy (celkom %1$S) od %2$S.
 macBiffNotification_messages_extra=Nové správy (celkom %1$S) od %2$S a ďalších %3$S správ.
@@ -486,16 +502,21 @@ moveToFolderAgainAccessKey=u
 # copyToFolderAgainAccessKey
 # should have the same value as moveToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
 copyToFolderAgain=Znova kopírovať do priečinka "%1$S"
 copyToFolderAgainAccessKey=u
 
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
 alwaysLoadRemoteContentForSender2=Vždy načítať vzdialený obsah z %1$S
 
+#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
+mdnBarMessageNormal=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy.
+#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
+mdnBarMessageAddressDiffers=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy (na e-mailovú adresu %2$S).
+
 # Strings for growl notifications on Mac OS X
 growlNotification=Nová e-mailová správa
 
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Potvrdenie
 emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 emptyTrashTitle=Potvrdenie
@@ -655,8 +676,27 @@ lwthemePostInstallNotification.undoButton=Vrátiť späť
 lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=V
 lwthemePostInstallNotification.manageButton=Správa tém…
 lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=m
 
 # safeModeRestart
 safeModeRestartPromptTitle=Reštart a zakázanie doplnkov
 safeModeRestartPromptMessage=Naozaj chcete zakázať všetky doplnky a reštartovať?
 safeModeRestartButton=Reštartovať
+
+# Check for Updates in the About Dialog - button labels and accesskeys
+# LOCALIZATION NOTE - all of the following update buttons labels will only be
+# displayed one at a time. So, if a button is displayed nothing else will
+# be displayed alongside of the button. The button when displayed is located
+# directly under the Thunderbird version in the about dialog (see bug 596813 for
+# screenshots).
+update.checkInsideButton.label=Vyhľadať aktualizácie
+update.checkInsideButton.accesskey=V
+update.resumeButton.label=Pokračovať v preberaní %S…
+update.resumeButton.accesskey=P
+update.openUpdateUI.applyButton.label=Nainštalovať aktualizáciu…
+update.openUpdateUI.applyButton.accesskey=N
+update.restart.applyButton.label=Nainštalovať aktualizáciu
+update.restart.applyButton.accesskey=N
+update.openUpdateUI.upgradeButton.label=Aktualizovať teraz…
+update.openUpdateUI.upgradeButton.accesskey=A
+update.restart.upgradeButton.label=Aktualizovať teraz
+update.restart.upgradeButton.accesskey=A
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -125,21 +125,23 @@
 <!ENTITY openAttachmentMenuItem.label   "otvoriť">
 <!ENTITY openAttachmentMenuItem.accesskey  "o">
 <!ENTITY saveAsAttachmentMenuItem.label  "uložiť ako…">
 <!ENTITY saveAsAttachmentMenuItem.accesskey  "u">
 <!ENTITY detachAttachmentMenuItem.label  "vyčleniť…">
 <!ENTITY detachAttachmentMenuItem.accesskey  "v">
 <!ENTITY deleteAttachmentMenuItem.label  "odstrániť">
 <!ENTITY deleteAttachmentMenuItem.accesskey  "d">
+<!ENTITY openAllAttachmentsMenuItem.label  "otvoriť všetky prílohy…">
+<!ENTITY openAllAttachmentsMenuItem.accesskey  "o">
 <!ENTITY saveAllAttachmentsMenuItem.label  "uložiť všetky prílohy…">
 <!ENTITY saveAllAttachmentsMenuItem.accesskey  "u">
 <!ENTITY detachAllAttachmentsMenuItem.label  "vyčleniť všetky prílohy…">
-<!ENTITY detachAllAttachmentsMenuItem.accesskey  "e">
+<!ENTITY detachAllAttachmentsMenuItem.accesskey  "v">
 <!ENTITY deleteAllAttachmentsMenuItem.label  "odstrániť všetky prílohy…">
-<!ENTITY deleteAllAttachmentsMenuItem.accesskey  "s">
+<!ENTITY deleteAllAttachmentsMenuItem.accesskey  "d">
 
 <!ENTITY copyLinkCmd.label "Kopírovať adresu odkazu">
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "K">
 
 <!ENTITY CopyMessageId.label "Kopírovať ID správy">
 <!ENTITY OpenMessageForMsgId.label "Otvoriť správu pre ID">
 <!ENTITY OpenBrowserWithMsgId.label "Otvoriť prehliadač s ID správy">
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -218,8 +218,11 @@ clearPrivateData.message=Vymazať históriu prehliadania a nastavenia vrátanie hesiel a súborov cookies?
 # setting, the "Character Encoding" menu must be enabled via Preferences.
 # This is not a string to translate. If users frequently use the "Character Encoding"
 # menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
 browser.menu.showCharacterEncoding=false
 
 # LOCALIZATION NOTE (intl.charsetmenu.browser.static): Set to a series of comma separated
 # values for charsets that the user can select from in the Character Encoding menu.
 intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859-1,utf-8,x-gbk,big5,iso-2022-jp,shift_jis,euc-jp
+
+#Application Menu
+appMenu.more=Ďalšie
--- a/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -58,8 +58,9 @@ externalProtocolTitle=Požiadavka externého protokolu
 externalProtocolPrompt=Na spracovanie odkazov typu %1$S: je potrebná externá aplikácia.\n\n\nPožadovaný odkaz:\n\n%2$S\n\nAplikácia: %3$S\n\n\nAk ste túto požiadavku neočakávali, môže to byť pokus o zneužitie aplikácie. V prípade pochybností týkajúcich sa škodlivosti tejto požiadavky ju zrušte.\n
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Neznáma aplikácia>
 externalProtocolChkMsg=Zapamätať si nastavenie pre všetky odkazy rovnakého typu.
 externalProtocolLaunchBtn=Spustiť aplikáciu
 malwareBlocked=Stránka %S bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.
 phishingBlocked=Webová stránka %S je nahlásená ako podozrivá stránka pokúšajúca sa podvodným spôsobom vylákať od používateľov osobné alebo finančné údaje.
 cspFrameAncestorBlocked=Táto stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré nepovoľujú tento spôsob jej vloženia do objektu.
+remoteXUL=Táto stránka používa nepodporovanú technológiu, ktorá nie je v predvolenom nastavení Firefoxu zapnutá.
--- a/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -164,8 +164,11 @@ which uses strings already defined above
 netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->
 
 <!ENTITY securityOverride.warningContent "
 <p>Výnimku by ste nemali pridávať v prípade, že používate internetové pripojenie, ktorému úplne neveríte, alebo sa toto upozornenie predtým neobjavovalo.</p>
 
 <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
 <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
 ">
+
+<!ENTITY remoteXUL.title "Vzdialené XUL">
+<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontaktujte správcu webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul></p>">
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -3,16 +3,17 @@
 <!ENTITY about.button               "Prejsť na stránku">
 <!ENTITY content.title               "Obsah">
 <!ENTITY reflowZoom.title             "Pri použití lupy preformátovať text">
 <!ENTITY showImages.title             "Zobrazovať obrázky">
 <!ENTITY enableJavaScript.title          "Povoliť JavaScript">
 <!ENTITY enablePlugins.title            "Povoliť zásuvné moduly">
 <!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY allowCookies.title            "Povoliť cookies">
+<!ENTITY doNotTrack.title             "Upozorniť stránky, že nechcem byť sledovaný">
 <!ENTITY clearPrivateData2.title          "Vymazanie súkromných údajov">
 <!ENTITY clearPrivateData.button          "Vymazať">
 <!ENTITY rememberPasswords.title          "Pamätať si heslá">
 <!ENTITY language.title              "Jazyk">
 <!ENTITY language.auto               "Automaticky detekovať">
 <!ENTITY defaultBrowser.title           "Predvolený prehliadač">
 <!ENTITY defaultBrowser.description        "Nastaviť &brandShortName; ako predvolený prehliadač">
 <!ENTITY homepage.title              "Úvodná stránka">
--- a/other-licenses/branding/thunderbird/brand.dtd
+++ b/other-licenses/branding/thunderbird/brand.dtd
@@ -1,4 +1,4 @@
 <!ENTITY brandShortName    "Thunderbird">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Thunderbird">
 <!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
-<!ENTITY logoTrademark     "Mozilla Thunderbird a logá Thunderbird sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation.">
+<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Mozilla Thunderbird a logá Thunderbird sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation.">