Merge central into aurora
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 15 Sep 2014 20:39:02 +0200
changeset 1332 db8be19f06cd04bfb2c4bd551d747df3dde15336
parent 1306 be8b39b29f7a1381103820ce80db164397bac3af
child 1333 fab9ee1705d9c6c83646bb64f32decc08dcfdb7a
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
Merge central into aurora
browser/chrome/browser/aboutCertError.dtd
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
browser/chrome/browser/devtools/storage.properties
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/chrome/browser/devtools/webide.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webide.properties
browser/chrome/browser/lightweightThemes.properties
browser/chrome/browser/loop/loop.properties
browser/chrome/browser/newTab.dtd
browser/chrome/browser/newTab.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
browser/chrome/browser/quitDialog.properties
browser/chrome/browser/shellservice.properties
browser/chrome/browser/webrtcIndicator.properties
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/security/csp.properties
dom/chrome/security/security.properties
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/aboutHome.properties
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/webapp.properties
mobile/overrides/netError.dtd
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
suite/chrome/common/certError.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-offlineapps.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
toolkit/chrome/global/actions.dtd
toolkit/chrome/global/autocomplete.properties
webapprt/webapprt/downloads/downloads.dtd
webapprt/webapprt/webapp.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutCertError.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutCertError.dtd
@@ -20,16 +20,19 @@ was trying to connect. -->
 prostredníctvom zabezpečeného pripojenia. Nemôžeme vás však uistiť, že toto pripojenie je naozaj zabezpečené.">
 <!ENTITY certerror.introPara2 "Keď sa pripájate pomocou zabezpečeného pripojenia,
 stránka zvyčajne poskytne identifikačné údaje na overenie, že sa pripájate k správnej stránke.
 Identita tejto stránky však nemohla byť overená.">
 
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Čo by som mal urobiť?">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Ak sa k tejto stránke zvyčajne pripájate bez problémov,
 táto chyba môže naznačovať, že niekto sa snaží napodobniť túto stránku a nemali by ste preto pokračovať.">
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation "Táto stránka používa HTTP
+Strict Transport Security (HSTS), čím určuje, že &brandShortName; sa k nej má pripájať len zabezpečene.
+Výsledkom toho je, že pre tento certifikát nie je možné pridať výnimku.">
 <!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
 
 <!ENTITY certerror.expert.heading "Rozumiem možným rizikám">
 <!ENTITY certerror.expert.content "Ak viete, čo sa deje, môžete nastaviť &brandShortName; tak, aby veril
 identifikácii tejto stránky.
 <b>Aj keď tejto stránke dôverujete, táto chyba môže znamenať, že niekto manipuluje s týmto pripojením.</b>">
 <!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "Nepridávajte výnimku, pokiaľ nepoznáte dôvody,
 prečo stránka používa nedôveryhodnú identifikáciu.">
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -6,17 +6,17 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkForUpdatesButton.*, update.updateButton.*, update.applyButtonBillboard.*):
 # Only one button is present at a time.
 # The button when displayed is located directly under the Firefox version in
 # the about dialog (see bug 596813 for screenshots).
 -->
 <!ENTITY update.checkForUpdatesButton.label    "Vyhľadať aktualizácie">
 <!ENTITY update.checkForUpdatesButton.accesskey  "h">
-<!ENTITY update.updateButton.label        "Reštartovať a nainštalovať aktualizáciu">
+<!ENTITY update.updateButton.label2        "Reštartovať &brandShortName; a nainštalovať aktualizáciu">
 <!ENTITY update.updateButton.accesskey      "R">
 <!ENTITY update.applyButtonBillboard.label    "Nainštalovať aktualizáciu…">
 <!ENTITY update.applyButtonBillboard.accesskey  "N">
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.version): This is a warning about the experimental nature of Nightly and Aurora builds. It is only shown in those versions. -->
 <!ENTITY warningDesc.version    "Zostavenie &brandShortName; je experimentálne a môže byť nestabilné.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.telemetryDesc): This is a notification that Nightly/Aurora builds automatically send Telemetry data back to Mozilla. It is only shown in those versions. "It" refers to brandShortName. -->
--- a/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
@@ -1,26 +1,23 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.title         "Súkromné prehliadanie">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.title.normal     "Chcete prejsť do režimu Súkromné prehliadanie?">
+<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.title      "Používate režim Súkromné prehliadanie">
+<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.title.normal   "Otvoriť súkromné okno?">
+
+<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.subtitle     "&brandShortName; si nebude pre toto okno pamätať žiadnu históriu.">
+<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.subtitle.normal "&brandShortName; si pre súkromné okná nepamätá žiadnu históriu.">
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.issueDesc    "&brandShortName; si nebude pre toto okno pamätať históriu prehliadania.">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.issueDesc.normal "Momentálne sa nenachádzate v okne režimu Súkromné prehliadanie.">
+<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.description   "To zahŕňa históriu navštívených stránok a vyhľadávania, záznamy o prevzatých súboroch, údaje zadané do formulárov, cookies a dočasné internetové súbory. Prevzaté súbory a vytvorené záložky však ostanú zachované.">
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.description   "Počas práce v okne režimu Súkromné prehliadanie nebude prehliadač &brandShortName; zaznamenávať históriu navštívených stránok a vyhľadávania, záznamy o prevzatých súboroch, údaje zadané do formulárov, cookies a dočasné internetové súbory. Prevzaté súbory a vytvorené záložky však ostanú zachované.">
+<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.notPrivate    "Práve sa nenachádzate v súkromnom okne.">
+
+<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.moreInfo     "Aj keď sa v tomto počítači nebudú ukladať žiadne údaje o prehliadaných stránkach, váš poskytovateľ internetového pripojenia či zamestnávateľ môžu napriek tomu sledovať, ktoré stránky navštevujete.">
+<!ENTITY aboutPrivateBrowsing.learnMore    "Ďalšie informácie">
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.openPrivateWindow.label "Otvoriť okno v režime Súkromné prehliadanie">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.openPrivateWindow.accesskey "v">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStart4): please leave &newPrivateWindow.label; intact in the translation -->
-<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart4        "Režim Súkromné prehliadanie spustíte aj zvolením položky &newPrivateWindow.label; v ponuke.">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStop3        "Režim Súkromné prehliadanie zrušíte zavretím tohto okna.">
-
-<!ENTITY privatebrowsingpage.moreInfo         "Aj keď sa v tomto počítači nebudú ukladať žiadne údaje o prehliadaných stránkach, váš poskytovateľ internetového pripojenia či zamestnávateľ môžu napriek tomu sledovať, ktoré stránky navštevujete.">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.learnMore         "Ďalšie informácie">
-
-
-<!-- TO BE REMOVED POST-AUSTRALIS --> 
+<!-- TO BE REMOVED POST-AUSTRALIS -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStart3): please leave &basePBMenu.label; intact in the translation -->
 <!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart3        "Režim Súkromné prehliadanie spustíte aj pomocou voľby &basePBMenu.label; &gt; &newPrivateWindow.label;.">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -264,16 +264,18 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY devToolbarCloseButton.tooltiptext "Zavrieť panel nástrojov Vývojár">
 <!ENTITY devToolbarMenu.label "Panel nástrojov Vývojár">
 <!ENTITY devToolbarMenu.accesskey     "V">
 <!ENTITY devAppMgrMenu.label        "Správca aplikácií">
 <!ENTITY devAppMgrMenu.accesskey      "a">
 <!ENTITY webide.label           "WebIDE">
 <!ENTITY webide.accesskey         "W">
+<!ENTITY webide.keycode          "VK_F8">
+<!ENTITY webide.keytext          "F8">
 <!ENTITY devToolbar.keycode        "VK_F2">
 <!ENTITY devToolbar.keytext        "F2">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.label     "Prepnúť vývojárske nástroje">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.accesskey   "P">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.keytext    "I">
 
 <!ENTITY devToolbarToolsButton.tooltip   "Prepnúť vývojárske nástroje">
 <!ENTITY devToolbarOtherToolsButton.label "Ďalšie nástroje">
@@ -690,40 +692,59 @@ just addresses the organization to follo
 
 <!ENTITY customizeMode.tabTitle "Prispôsobenie &brandShortName;u">
 <!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.header2 "Ďalšie nástroje a funkcie">
 <!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.empty "Chcete ďalšie nástroje?">
 <!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.emptyLink "Vyberte si z tisícok doplnkov">
 <!ENTITY customizeMode.restoreDefaults "Obnoviť predvolené">
 <!ENTITY customizeMode.toolbars "Zobraziť/skryť panely s nástrojmi">
 <!ENTITY customizeMode.titlebar "Panel s titulkom okna">
+<!ENTITY customizeMode.lwthemes "Témy">
+<!ENTITY customizeMode.lwthemes.myThemes "Moje témy">
+<!ENTITY customizeMode.lwthemes.recommended "Odporúčané">
+<!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuManage "Spravovať">
+<!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuManage.accessKey "S">
+<!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuGetMore "Získať ďalšie témy">
+<!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuGetMore.accessKey "Z">
 
 <!ENTITY social.chatBar.commandkey "c">
 <!ENTITY social.chatBar.label "Preniesť konverzácie do popredia">
 <!ENTITY social.chatBar.accesskey "k">
 
 <!ENTITY social.markpageMenu.label "Uložiť stránku na…">
 <!ENTITY social.markpageMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY social.marklinkMenu.label "Uložiť odkaz na…">
 <!ENTITY social.marklinkMenu.accesskey "o">
   
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Zdieľať kameru:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.accesskey "k">
-<!ENTITY getUserMedia.selectWindowOrScreen.label "Zdieľať okno alebo obrazovku:">
-<!ENTITY getUserMedia.selectWindowOrScreen.accesskey "b">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "Zdieľať mikrofón:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "m">
 <!ENTITY getUserMedia.allWindowsShared.message "Všetky okná viditeľné na vašej obrazovke budú zdieľané.">
 
-<!ENTITY webrtcIndicatorButton.label "Prístup ku kamere a mikrofónu">
-<!ENTITY webrtcIndicatorButton.tooltip "Zobrazí stránky, s ktorými práve zdieľate svoju kameru a mikrofón">
+<!-- Bad Content Blocker Doorhanger Notification -->
+<!ENTITY badContentBlocked.moreinfo "Väčšina stránok bude po zablokovaní obsahu fungovať naďalej správne.">
 
-<!ENTITY loopCallButton.tooltip "Pozvať priateľa na hovor">
+<!ENTITY mixedContentBlocked2.message "Nezabezpečený obsah">
+<!ENTITY mixedContentBlocked2.moreinfo "Niektoré nezašifrované prvky tejto stránky boli zablokované.">
+<!ENTITY mixedContentBlocked2.learnMore "Ďalšie informácie">
+<!ENTITY mixedContentBlocked2.options "Možnosti">
+<!ENTITY mixedContentBlocked2.unblock.label "Nateraz vypnúť ochranu">
+<!ENTITY mixedContentBlocked2.unblock.accesskey "N">
+<!ENTITY mixedContentBlocked2.block.label "Zapnúť ochranu">
+<!ENTITY mixedContentBlocked2.block.accesskey "c">
+<!ENTITY mixedContentBlocked2.disabled.message "Ochrana je vypnutá">
 
-<!ENTITY mixedContentBlocked.moreinfo "Väčšina stránok bude aj po zablokovaní tohto obsahu fungovať naďalej správne.">
+<!ENTITY trackingContentBlocked.message "Sledovanie">
+<!ENTITY trackingContentBlocked.moreinfo "Časti stránky, ktoré sledujú vašu aktivitu online, boli zablokované.">
+<!ENTITY trackingContentBlocked.learnMore "Ďalšie informácie">
+<!ENTITY trackingContentBlocked.options "Možnosti">
+<!ENTITY trackingContentBlocked.unblock.label2 "Vypnúť ochranu pre túto stránku">
+<!ENTITY trackingContentBlocked.block.label "Zapnúť ochranu">
+<!ENTITY trackingContentBlocked.disabled.message "Ochrana pred sledovaním je vypnutá">
 
 <!ENTITY pointerLock.notification.message "Stlačením klávesu ESC ho opäť zobrazíte.">
 
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.label "Zobraziť všetko">
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.accesskey "Z">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label, pluginActivateAlways.label, pluginBlockNow.label): These should be the same as the matching strings in browser.properties -->
 <!ENTITY pluginActivateNow.label "Povoliť teraz">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -93,16 +93,21 @@ popupWarningButton.accesskey=M
 popupWarningButtonUnix=Možnosti
 popupWarningButtonUnix.accesskey=M
 popupAllow=Povoliť vyskakovacie okná z %S
 popupBlock=Blokovať vyskakovacie okná z %S
 popupWarningDontShowFromMessage=Nezobrazovať túto správu v prípade blokovania vyskakovacích okien
 popupWarningDontShowFromLocationbar=Nezobrazovať informačný panel v prípade blokovania vyskakovacích okien
 popupShowPopupPrefix=Zobraziť %S
 
+# Bad Content Blocker Doorhanger Notification
+# %S is brandShortName
+badContentBlocked.blocked.message=%S blokuje obsah tejto stránky.
+badContentBlocked.notblocked.message=%S neblokuje žiadny obsah na tejto stránke.
+
 # missing plugin installer
 installPlugin.message = Chcete nainštalovať zásuvný modul potrebný na zobrazenie médií na tejto stránke?
 installPlugin.button.label=Nainštalovať %S
 installPlugin.button.accesskey=a
 installPlugin.ignoreButton.label=Nabudúce sa už nepýtať
 installPlugin.ignoreButton.accesskey=d
 
 crashedpluginsMessage.title=Zásuvný modul %S zlyhal.
@@ -439,16 +444,22 @@ dataReportingNotification.button.accessK
 
 # Webapps notification popup
 webapps.install = Nainštalovať
 webapps.install.accesskey = N
 #LOCALIZATION NOTE (webapps.requestInstall) %1$S is the web app name, %2$S is the site from which the web app is installed
 webapps.requestInstall = Chcete nainštalovať "%1$S" z tejto stránky (%2$S)?
 webapps.install.success = Aplikácia bola nainštalovaná
 webapps.install.inprogress = Práve prebieha inštalácia
+webapps.uninstall = Odinštalovať
+webapps.uninstall.accesskey = O
+webapps.doNotUninstall = Neodinštalovať
+webapps.doNotUninstall.accesskey = e
+#LOCALIZATION NOTE (webapps.requestUninstall) %1$S is the web app name
+webapps.requestUninstall = Chcete odinštalovať aplikáciu "%1$S"?
 
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.entered): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.entered=%S je teraz v režime Na celú obrazovku.
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.rememberDecision): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.rememberDecision=Zapamätať si toto rozhodnutie pre %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreenButton.tooltip): %S is the keyboard shortcut for full screen
 fullscreenButton.tooltip=Zobrazí okno na celú obrazovku (%S)
@@ -499,52 +510,90 @@ identity.loggedIn.signOut.accessKey = O
 #          getUserMedia.shareScreen.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message,
 #          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone.message):
 # %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
 getUserMedia.shareCamera.message = Chcete zdieľať svoju kameru so stránkou %S?
 getUserMedia.shareMicrophone.message = Chcete zdieľať svoj mikrofón so stránkou %S?
 getUserMedia.shareScreen.message = Chcete zdieľať svoju obrazovku so stránkou %S?
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Chcete zdieľať svoj mikrofón a kameru so stránkou %S?
 getUserMedia.shareScreenAndMicrophone.message = Chcete zdieľať svoju obrazovku a mikrofón so stránkou %S?
+getUserMedia.selectWindow.label=Zdieľať okno:
+getUserMedia.selectWindow.accesskey=o
+getUserMedia.selectScreen.label=Zdieľať obrazovku:
+getUserMedia.selectScreen.accesskey=b
+getUserMedia.selectApplication.label=Zdieľať aplikáciu:
+getUserMedia.selectApplication.accesskey=Z
 getUserMedia.noVideo.label = Žiadne video
-getUserMedia.noWindowOrScreen.label = Žiadne okno alebo obrazovka
+getUserMedia.noApplication.label = Žiadna aplikácia
+getUserMedia.noScreen.label = Žiadna obrazovka
+getUserMedia.noWindow.label = Žiadne okno
 getUserMedia.noAudio.label = Žiadny zvuk
 getUserMedia.shareEntireScreen.label = Celá obrazovka
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label):
+# Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# Replacement for #1 is the name of the application.
+# Replacement for #2 is the number of windows currently displayed by the application.
+getUserMedia.shareApplicationWindowCount.label=#1 (#2 okno);#1 (#2 okná);#1 (#2 okien)
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareSelectedDevices.label):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The number of devices can be either one or two.
 getUserMedia.shareSelectedDevices.label = Zdieľať zvolené zariadenie;Zdieľať zvolené zariadenia;Zdieľať zvolené zariadenia
 getUserMedia.shareSelectedDevices.accesskey = Z
 getUserMedia.shareScreen.label = Zdieľať obrazovku
+getUserMedia.shareApplication.label = Zdieľať zvolenú aplikáciu
 getUserMedia.shareWindow.label = Zdieľať zvolené okno
 getUserMedia.shareSelectedItems.label = Zdieľať zvolené položky
 getUserMedia.always.label = Vždy zdieľať
 getUserMedia.always.accesskey = V
 getUserMedia.denyRequest.label = Nezdieľať
 getUserMedia.denyRequest.accesskey = N
 getUserMedia.never.label = Nikdy nezdieľať
 getUserMedia.never.accesskey = d
 getUserMedia.sharingCamera.message2 = S touto stránkou práve zdieľate svoju kameru.
 getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = S touto stránkou práve zdieľate svoj mikrofón.
 getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = S touto stránkou práve zdieľate svoju kameru a mikrofón.
+getUserMedia.sharingApplication.message = S touto stránkou práve zdieľate aplikáciu.
 getUserMedia.sharingScreen.message = S touto stránkou práve zdieľate svoju obrazovku.
 getUserMedia.sharingWindow.message = S touto stránkou práve zdieľate svoje okno.
 getUserMedia.continueSharing.label = Pokračovať v zdieľaní
 getUserMedia.continueSharing.accesskey = P
 getUserMedia.stopSharing.label = Ukončiť zdieľanie
 getUserMedia.stopSharing.accesskey = U
 
-# Mixed Content Blocker Doorhanger Notification
-# LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
-mixedContentBlocked.message = Prehliadač %S zablokoval obsah, ktorý nie je bezpečný.
-mixedContentBlocked.keepBlockingButton.label = Pokračovať v blokovaní
-mixedContentBlocked.keepBlockingButton.accesskey = P
-mixedContentBlocked.unblock.label = Vypnúť ochranu pre túto stránku
-mixedContentBlocked.unblock.accesskey = V
+getUserMedia.sharingMenu.label = Karty zdieľajúce zariadenia
+getUserMedia.sharingMenu.accesskey = d
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera, getUserMedia.sharingMenuCamera,
+#          getUserMedia.sharingMenuMicrophone, getUserMedia.sharingMenuApplication,
+#          getUserMedia.sharingMenuScreen, getUserMedia.sharingMenuWindow,
+#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone,
+#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication,
+#          getUserMedia.sharingMenuWindow, getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone,
+#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen,
+#          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow,
+#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication,
+#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen,
+#          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow):
+# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
+getUserMedia.sharingMenuCamera = %S (kamera)
+getUserMedia.sharingMenuMicrophone = %S (mikrofón)
+getUserMedia.sharingMenuApplication = %S (aplikácia)
+getUserMedia.sharingMenuScreen = %S (obrazovka)
+getUserMedia.sharingMenuWindow = %S (okno)
+getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone = %S (kamera a mikrofón)
+getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication = %S (kamera, mikrofón a aplikácia)
+getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen = %S (kamera, mikrofón a obrazovka)
+getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow = %S (kamera, mikrofón a okno)
+getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication = %S (mikrofón a aplikácia)
+getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen = %S (mikrofón a obrazovka)
+getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow = %S (mikrofón a okno)
+# LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.sharingMenuUnknownHost): this is used for the website
+# origin for the sharing menu if no readable origin could be deduced from the URL.
+getUserMedia.sharingMenuUnknownHost = Neznámy pôvod
 
 # LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
 slowStartup.message = Zdá sa, že %S sa spúšťa pomaly…
 slowStartup.helpButton.label = Ďalšie informácie o možnostiach zrýchlenia
 slowStartup.helpButton.accesskey = a
 slowStartup.disableNotificationButton.label = Viac ma neinformovať
 slowStartup.disableNotificationButton.accesskey = V
 
--- a/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
+++ b/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
@@ -88,8 +88,11 @@ email-link-button.label = Odoslať odkaz
 email-link-button.tooltiptext3 = Umožní odoslať odkaz na túto stránku
 
 # LOCALIZATION NOTE(quit-button.tooltiptext.linux2): %1$S is the brand name (e.g. Firefox),
 # %2$S is the keyboard shortcut
 quit-button.tooltiptext.linux2 = Ukončiť %1$S (%2$S)
 # LOCALIZATION NOTE(quit-button.tooltiptext.mac): %1$S is the brand name (e.g. Firefox),
 # %2$S is the keyboard shortcut
 quit-button.tooltiptext.mac = Ukončiť %1$S (%2$S)
+
+loop-call-button.label = Pozvať priateľa na hovor
+loop-call-button.tooltiptext = Umožní pozvať priateľa na internetový hovor
--- a/browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
@@ -1,19 +1,49 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Profiler strings -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkey -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
  - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (profiler.importProfile): This string is displayed
- - on a button that opens a dialog to import a saved profile data file. -->
-<!ENTITY importProfile.label "Importovať…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (profilerUI.emptyNotice1/2): This is the label shown
+ - in the call list view when empty. -->
+<!ENTITY profilerUI.emptyNotice1  "Kliknutím na tlačidlo">
+<!ENTITY profilerUI.emptyNotice2  "spustíte záznam volaní funkcií JavaScriptu.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (profilerUI.stopNotice1/2): This is the label shown
+ - in the call list view while recording a profile. -->
+<!ENTITY profilerUI.stopNotice1  "Opätovným kliknutím na tlačidlo">
+<!ENTITY profilerUI.stopNotice2  "zastavíte profilovanie.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (profilerUI.loadingNotice): This is the label shown
+ - in the call list view while loading a profile. -->
+<!ENTITY profilerUI.loadingNotice "Načítava sa…">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (profilerUI.recordButton): This string is displayed
+ - on a button that starts a new profile. -->
+<!ENTITY profilerUI.recordButton.tooltip "Záznam volaní funkcií JavaScriptu">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (profiler.startProfiler): This string is displayed
- - on a button that starts a new profile -->
-<!ENTITY startProfiler.tooltip "Spustiť profilovanie">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (profilerUI.importButton): This string is displayed
+ - on a button that opens a dialog to import a saved profile data file. -->
+<!ENTITY profilerUI.importButton "Importovať…">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (profilerUI.clearButton): This string is displayed
+ - on a button that remvoes all the recordings. -->
+<!ENTITY profilerUI.clearButton "Vymazať">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (profilerUI.table.*): These strings are displayed
+ - in the call tree headers for a recording. -->
+<!ENTITY profilerUI.table.duration  "Čas (ms)">
+<!ENTITY profilerUI.table.percentage "Vyťaženie">
+<!ENTITY profilerUI.table.invocations "Volania">
+<!ENTITY profilerUI.table.function  "Funkcia">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (profilerUI.newtab.tooltiptext): The tooltiptext shown
+ - on the "+" (new tab) button for a profile when a selection is available. -->
+<!ENTITY profilerUI.newtab.tooltiptext "Pridá novú kartu z výberu">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
@@ -1,117 +1,104 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Debugger
-# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Debugger'.
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Profiler
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Profiler'.
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the profiler is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
-profiler.label=Nástroj na profilovanie
+profiler.label2=Výkon
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.panelLabel):
 # This is used as the label for the toolbox panel.
-profiler.panelLabel=Panel Nástroj na profilovanie
+profiler.panelLabel2=Panel Výkon
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.commandkey, profiler.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
-profiler2.commandkey=VK_F5
+profiler.commandkey2=VK_F5
 profiler.accesskey=N
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.tooltip2):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the profiler is
 # displayed inside the developer tools window.
 profiler.tooltip2=Nástroj na profilovanie JavaScriptu
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.profileName):
-# This string is the default name for new profiles. Its parameter is a number.
-# For example: "Profile 1", "Profile 2", etc.
-profiler.profileName=Profil %S
+# LOCALIZATION NOTE (noRecordingsText): The text to display in the
+# recordings menu when there are no recorded profiles yet.
+noRecordingsText=Zatiaľ tu nie sú žiadne profily.
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.completeProfile):
-# This string is displayed as a tab in the profiler UI. Clicking on it
-# displays everything that the profiler has generated so far.
-profiler.completeProfile=Kompletný profil
+# LOCALIZATION NOTE (recordingsList.itemLabel):
+# This string is displayed in the recordings list of the Profiler,
+# identifying a set of function calls.
+recordingsList.itemLabel=Zaznamenáva sa #%S
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.sampleRange):
-# This string is displayed as a tab in the profiler UI. Clicking on it
-# displays a sample range of data selected by user themselves.
-profiler.sampleRange=Vzorka
-
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.runningTime):
-# This string is displayed as a table header in the profiler UI.
-profiler.runningTime=Spustený na dobu
+# LOCALIZATION NOTE (recordingsList.recordingLabel):
+# This string is displayed in the recordings list of the Profiler,
+# for an item that has not finished recording.
+recordingsList.recordingLabel=Prebieha…
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.self):
-# This string is displayed as a table header in the profiler UI.
-# "Self" is how much time was spent doing work directly in that function.
-# As opposed to the total time which is how much time was spent in that
-# function and in functions it called.
-profiler.self=Vlastný čas
+# LOCALIZATION NOTE (recordingsList.durationLabel):
+# This string is displayed in the recordings list of the Profiler,
+# for an item that has finished recording.
+recordingsList.durationLabel=%S ms
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.symbolName)
-# This string is displayed as a table header in the profiler UI.
-profiler.symbolName=Názov symbolu
+# LOCALIZATION NOTE (recordingsList.saveLabel):
+# This string is displayed in the recordings list of the Profiler,
+# for saving an item to disk.
+recordingsList.saveLabel=Uložiť
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.start)
-# This string is displayed on the button that starts the profiler.
-profiler.start=Spustiť
+# LOCALIZATION NOTE (profile.tab):
+# This string is displayed in the profile view for a tab, after the
+# recording has finished, as the recording 'start → stop' range in milliseconds.
+profile.tab=%1$S ms → %2$S ms
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.stop)
-# This string is displayed on the button that stops the profiler.
-profiler.stop=Zastaviť
-
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.loading)
-# This string is displayed above the progress bar when the profiler
-# is busy loading and parsing the report.
-profiler.loading=Načítava sa profil…
+# LOCALIZATION NOTE (graphs.fps):
+# This string is displayed in the framerate graph of the Profiler,
+# as the unit used to measure frames per second. This label should be kept
+# AS SHORT AS POSSIBLE so it doesn't obstruct important parts of the graph.
+graphs.fps=fps
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.stateIdle)
-# This string is used to show that the profile in question is in IDLE
-# state meaning that it hasn't been started yet.
-profiler.stateIdle=Nečinný
-
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.stateRunning)
-# This string is used to show that the profile in question is in RUNNING
-# state meaning that it has been started and currently gathering profile data.
-profiler.stateRunning=Bežiaci
+# LOCALIZATION NOTE (category.*):
+# These strings are displayed in the categories graph of the Profiler,
+# as the legend for each block in every bar. These labels should be kept
+# AS SHORT AS POSSIBLE so they don't obstruct important parts of the graph.
+category.other=Gecko
+category.css=Štýly
+category.js=JIT
+category.gc=GC
+category.network=Sieť
+category.graphics=Grafika
+category.storage=Úložisko
+category.events=Vstup a udalosti
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.stateCompleted)
-# This string is used to show that the profile in question is in COMPLETED
-# state meaning that it has been started and stopped already.
-profiler.stateCompleted=Dokončený
-
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.sidebarNotice)
-# This string is displayed in the profiler sidebar when there are no
-# existing profiles to show (usually happens when the user opens the
-# profiler for the first time).
-profiler.sidebarNotice=Zatiaľ žiadne profily.
+# LOCALIZATION NOTE (table.root):
+# This string is displayed in the call tree for the root node.
+table.root=(hlavný)
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.startProfilerString)
-# This string is displayed on the profiler button when no active
-# profiling sessions are running
-profiler.startProfilerString=Spustiť profilovanie
+# LOCALIZATION NOTE (table.url.tooltiptext):
+# This string is displayed in the call tree as the tooltip text for the url
+# labels which, when clicked, jump to the debugger.
+table.url.tooltiptext=Zobraziť zdroj v nástroji na ladenie
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.stopProfilerString)
-# This string is displayed on the profiler button when an active
-# profiling session is running
-profiler.stopProfilerString=Zastaviť profilovanie
+# LOCALIZATION NOTE (table.zoom.tooltiptext):
+# This string is displayed in the call tree as the tooltip text for the 'zoom'
+# buttons (small magnifying glass icons) which spawn a new tab.
+table.zoom.tooltiptext=Preskúmať snímku na novej karte
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.save)
-# This string is displayed as a label for a button that opens a Save File
-# dialog where user can save generated profiler to a file.
-profiler.save=Uložiť
+# LOCALIZATION NOTE (recordingsList.saveDialogTitle):
+# This string is displayed as a title for saving a recording to disk.
+recordingsList.saveDialogTitle=Uloženie profilu…
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.saveFileAs)
-# This string as a title for a Save File dialog.
-profiler.saveFileAs=Uložiť profil ako
+# LOCALIZATION NOTE (recordingsList.saveDialogJSONFilter):
+# This string is displayed as a filter for saving a recording to disk.
+recordingsList.saveDialogJSONFilter=Súbory JSON
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.openFile)
-# This string as a title for a Open File dialog.
-profiler.openFile=Importovať profil
+# LOCALIZATION NOTE (recordingsList.saveDialogAllFilter):
+# This string is displayed as a filter for saving a recording to disk.
+recordingsList.saveDialogAllFilter=Všetky súbory
--- a/browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
@@ -6,16 +6,26 @@
 # which is used for editing files in a directory and is used inside the
 # App Manager.
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.confirmUnsavedTitle):
+# This string is displayed as as the title of the confirm prompt that checks
+# to make sure if the project editor can be closed without saving changes
+projecteditor.confirmUnsavedTitle=Neuložené zmeny
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.confirmUnsavedLabel):
+# This string is displayed as the message of the confirm prompt that checks
+# to make sure if the project editor can be closed without saving changes
+projecteditor.confirmUnsavedLabel=Ak teraz skončíte, všetky neuložené zmeny budú stratené. Naozaj chcete pokračovať?
+
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deleteLabel):
 # This string is displayed as a context menu item for allowing the selected
 # file / folder to be deleted.
 projecteditor.deleteLabel=Odstrániť
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deletePromptTitle):
 # This string is displayed as as the title of the confirm prompt that checks
 # to make sure if a file or folder should be removed.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
@@ -98,8 +98,18 @@ scratchpad.label=Scratchpad
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.panelLabel): this is used as the
 # label for the toolbox panel.
 scratchpad.panelLabel=Panel Scratchpad
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.tooltip): This string is displayed in the
 # tooltip of the tab when the Scratchpad is displayed inside the developer tools
 # window.
 scratchpad.tooltip=Editor JavaScriptu - Scratchpad
+
+# LOCALIZATION NOTE (selfxss.msg): the text that is displayed when
+# a new user of the developer tools pastes code into the console
+# %1 is the text of selfxss.okstring
+selfxss.msg=Upozornenie: dávajte si pozor, ak vkladáte veci, ktorým nerozumiete. Útočníci by takto mohli získať vašu identitu alebo prevziať kontrolu nad počítačom. Aby ste povolili vkladanie textu, zadajte text '%S' nižšie.
+
+# LOCALIZATION NOTE (selfxss.msg): the string to be typed
+# in by a new user of the developer tools when they receive the sefxss.msg prompt.
+# Please avoid using non-keyboard characters here
+selfxss.okstring=povolit vkladanie
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/storage.properties
@@ -0,0 +1,112 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Storage Editor tool.
+# LOCALIZATION NOTE The correct localization of this file might be to keep it
+# in English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
+# on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (storage.commandkey): This the key to use in
+# conjunction with shift to open the storage editor
+storage.commandkey=VK_F9
+
+# LOCALIZATION NOTE (storage.accesskey): The access key used to open the storage
+# editor.
+storage.accesskey=a
+
+# LOCALIZATION NOTE (storage.label):
+# This string is displayed as the label of the tab in the developer tools window
+storage.label=Úložisko
+
+# LOCALIZATION NOTE (storage.menuLabel):
+# This string is displayed in the Tools menu as a shortcut to open the devtools
+# with the Storage Inspector tab selected.
+storage.menuLabel=Prieskumník úložiska
+
+# LOCALIZATION NOTE (storage.panelLabel):
+# This string is used as the aria-label for the iframe of the Storage Inspector
+# tool in developer tools toolbox.
+storage.panelLabel=Panel Úložisko
+
+# LOCALIZATION NOTE (storage.tooltip):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the storage editor is
+# displayed inside the developer tools window.
+storage.tooltip2=Prieskumník úložiska (cookies, lokálne úložisko…)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tree.emptyText):
+# This string is displayed when the Storage Tree is empty. This can happen when
+# there are no websites on the current page (about:blank)
+tree.emptyText=Pre aktuálnu stránku nie sú dostupné žiadne servery.
+
+# LOCALIZATION NOTE (table.emptyText):
+# This string is displayed when there are no rows in the Storage Table for the
+# selected host.
+table.emptyText=Pre aktuálnu stránku nie sú dostupné žiadne údaje.
+
+# LOCALIZATION NOTE (tree.labels.*):
+# These strings are the labels for Storage type groups present in the Storage
+# Tree, like cookies, local storage etc.
+tree.labels.cookies=Cookies
+tree.labels.localStorage=Lokálne úložisko
+tree.labels.sessionStorage=Úložisko relácie
+tree.labels.indexedDB=Indexed DB
+
+# LOCALIZATION NOTE (table.headers.*.*):
+# These strings are the header names of the columns in the Storage Table for
+# each type of storage available through the Storage Tree to the side.
+table.headers.cookies.name=Názov
+table.headers.cookies.path=Cesta
+table.headers.cookies.host=Doména
+table.headers.cookies.expires=Koniec platnosti
+table.headers.cookies.value=Hodnota
+table.headers.cookies.lastAccessed=Naposledy použité
+table.headers.cookies.creationTime=Vytvorené
+# LOCALIZATION NOTE (table.headers.cookies.isHttpOnly):
+# This string is used in the header for the column which denotes whether a
+# cookie is HTTP only or not.
+table.headers.cookies.isHttpOnly=isHttpOnly
+# LOCALIZATION NOTE (table.headers.cookies.isSecure):
+# This string is used in the header for the column which denotes whether a
+# cookie can be accessed via a secure channel only or not.
+table.headers.cookies.isSecure=isSecure
+# LOCALIZATION NOTE (table.headers.cookies.isDomain):
+# This string is used in the header for the column which denotes whether a
+# cookie is a domain cookie only or not.
+table.headers.cookies.isDomain=isDomain
+
+table.headers.localStorage.name=Kľúč
+table.headers.localStorage.value=Hodnota
+
+table.headers.sessionStorage.name=Kľúč
+table.headers.sessionStorage.value=Hodnota
+
+table.headers.indexedDB.name=Kľúč
+table.headers.indexedDB.db=Názov databázy
+table.headers.indexedDB.objectStore=Názov pre object store
+table.headers.indexedDB.value=Hodnota
+table.headers.indexedDB.origin=Pôvod
+table.headers.indexedDB.version=Verzia
+table.headers.indexedDB.objectStores=Object Store
+table.headers.indexedDB.keyPath=Kľúč
+table.headers.indexedDB.autoIncrement=Auto Increment
+table.headers.indexedDB.indexes=Indexy
+
+# LOCALIZATION NOTE (label.expires.session):
+# This string is displayed in the expires column when the cookie is Session
+# Cookie
+label.expires.session=Relácia
+
+# LOCALIZATION NOTE (storage.search.placeholder):
+# This is the placeholder text in the sidebar search box
+storage.search.placeholder=Filtrovať hodnoty
+
+# LOCALIZATION NOTE (storage.data.label):
+# This is the heading displayed over the item value in the sidebar
+storage.data.label=Údaje
+
+# LOCALIZATION NOTE (storage.parsedValue.label):
+# This is the heading displayed over the item parsed value in the sidebar
+storage.parsedValue.label=Analyzovaná hodnota
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
@@ -13,16 +13,20 @@
 <!ENTITY toolboxPreviousTool.key    "[">
 
 <!ENTITY toolboxZoomIn.key       "+">
 <!ENTITY toolboxZoomIn.key2      "="> <!-- + is above this key on many keyboards -->
 <!ENTITY toolboxZoomOut.key      "-">
 <!ENTITY toolboxZoomReset.key     "0">
 
 <!ENTITY toolboxReload.key       "r">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (toolboxFramesButton): This is the label for
+ - the iframes menu list that appears only when the document has some.
+ - It allows you to switch the context of the whole toolbox. -->
+<!ENTITY toolboxFramesTooltip     "Zvoliť iframe ako aktuálne cielený dokument">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.advancedSettings): This is the label for
  - the heading of the advanced settings group in the options panel. -->
 <!ENTITY options.context.advancedSettings "Rozšírené nastavenia">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.inspector): This is the label for
  - the heading of the Inspector group in the options panel. -->
 <!ENTITY options.context.inspector "Prieskumník">
@@ -109,18 +113,16 @@
  - the explanation of the * marker on a tool which is currently not supported
  - for the target of the toolbox. -->
 <!ENTITY options.toolNotSupported.label "* nie je podporované pre aktuálny kontext">
   
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectDevToolsTheme.label): This is the label for
  - the heading of the radiobox corresponding to the theme of the developer
  - tools. -->
 <!ENTITY options.selectDevToolsTheme.label  "Zvoľte tému vzhľadu:">
-<!ENTITY options.darkTheme.label       "Tmavá téma">
-<!ENTITY options.lightTheme.label      "Svetlá téma">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.webconsole.label): This is the label for the
  - heading of the group of Web Console preferences in the options panel. -->
 <!ENTITY options.webconsole.label      "Webová konzola">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.enablePersistentLogging.label): This is the
  - label for the checkbox that toggles persistent logs in the Web Console,
  - i.e. devtools.webconsole.persistlog a boolean preference in about:config,
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
@@ -38,16 +38,20 @@ toolbox.defaultTitle=Vývojárske nástroje
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.label): This is used as the label for the
 # toolbox as a whole
 toolbox.label=Vývojárske nástroje
 
 # LOCALIZATION NOTE (optionsButton.tooltip): This is used as the tooltip
 # for the options panel tab.
 optionsButton.tooltip=Možnosti pre Vývojárske nástroje
 
+# LOCALIZATION NOTE (options.label): This is used as the label of the tab in
+# the devtools window.
+options.label=Možnosti
+
 # LOCALIZATION NOTE (options.panelLabel): This is used as the label for the
 # toolbox panel.
 options.panelLabel=Panel Možnosti pre Vývojárske nástroje
 
 # LOCALIZATION NOTE (options.toolNotSupported): This is the template
 # used to add a * marker to the label for the Options Panel tool checkbox for the
 # tool which is not supported for the current toolbox target.
 # The name of the tool: %1$S.
@@ -61,8 +65,16 @@ scratchpad.keycode=VK_F4
 # LOCALIZATION NOTE (browserConsoleCmd.commandkey)
 # Used for toggling the browser console from the detached toolbox window
 # Needs to match browserConsoleCmd.commandkey from browser.dtd
 browserConsoleCmd.commandkey=j
 
 # LOCALIZATION NOTE (pickButton.tooltip)
 # This is the tooltip of the pick button in the toolbox toolbar
 pickButton.tooltip=Zvoľte prvok zo stránky
+
+# LOCALIZATION NOTE (options.darkTheme.label)
+# Used as a label for dark theme
+options.darkTheme.label=Tmavá téma
+
+# LOCALIZATION NOTE (options.lightTheme.label)
+# Used as a label for light theme
+options.lightTheme.label=Svetlá téma
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -237,8 +237,24 @@ selfxss.msg=Upozornenie: dávajte si pozor, ak vkladáte veci, ktorým nerozumiete. Útočníci by takto mohli získať vašu identitu alebo prevziať kontrolu nad počítačom. Aby ste povolili vkladanie textu, zadajte text '%S' nižšie (nie je potrebné stláčať enter).
 # in by a new user of the developer tools when they receive the sefxss.msg prompt.
 # Please avoid using non-keyboard characters here
 selfxss.okstring=povolit vkladanie
 
 # LOCALIZATION NOTE (messageToggleDetails): the text that is displayed when
 # you hover the arrow for expanding/collapsing the message details. For
 # console.error() and other messages we show the stacktrace.
 messageToggleDetails=Zobraziť/skryť podrobnosti o správe.
+
+# LOCALIZATION NOTE (emptySlotLabel): the text is displayed when an Array
+# with empty slots is printed to the console.
+# This is a semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of empty slots
+# example: 1 empty slot
+# example: 5 empty slots
+emptySlotLabel=#1 prázny slot;#1 prázdne sloty;#1 prázdnych slotov
+
+# LOCALIZATION NOTE (table.index, table.iterationIndex, table.key, table.value):
+# the column header displayed in the console table widget.
+table.index=(index)
+table.iterationIndex=(index iterácie)
+table.key=Kľúč
+table.value=Hodnoty
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webide.dtd
@@ -0,0 +1,138 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY windowTitle "Firefox WebIDE">
+
+<!ENTITY projectMenu_label "Projekt">
+<!ENTITY projectMenu_accesskey "P">
+<!ENTITY projectMenu_newApp_label "Nová aplikácia…">
+<!ENTITY projectMenu_newApp_accesskey "N">
+<!ENTITY projectMenu_importPackagedApp_label "Otvoriť zbalenú aplikáciu…">
+<!ENTITY projectMenu_importPackagedApp_accesskey "z">
+<!ENTITY projectMenu_importHostedApp_label "Otvoriť hostovanú aplikáciu…">
+<!ENTITY projectMenu_importHostedApp_accesskey "h">
+<!ENTITY projectMenu_selectApp_label "Otvoriť aplikáciu…">
+<!ENTITY projectMenu_selectApp_accesskey "O">
+<!ENTITY projectMenu_play_label "Nainštalovať a spustiť">
+<!ENTITY projectMenu_play_accesskey "N">
+<!ENTITY projectMenu_stop_label "Zastaviť aplikáciu">
+<!ENTITY projectMenu_stop_accesskey "Z">
+<!ENTITY projectMenu_debug_label "Ladiť aplikáciu">
+<!ENTITY projectMenu_debug_accesskey "L">
+<!ENTITY projectMenu_remove_label "Odstrániť projekt">
+<!ENTITY projectMenu_remove_accesskey "d">
+<!ENTITY projectMenu_showPrefs_label "Možnosti">
+<!ENTITY projectMenu_showPrefs_accesskey "M">
+
+<!ENTITY runtimeMenu_label "Runtime">
+<!ENTITY runtimeMenu_accesskey "R">
+<!ENTITY runtimeMenu_disconnect_label "Odpojiť">
+<!ENTITY runtimeMenu_disconnect_accesskey "d">
+<!ENTITY runtimeMenu_showPermissionTable_label "Tabuľka oprávnení">
+<!ENTITY runtimeMenu_showPermissionTable_accesskey "T">
+<!ENTITY runtimeMenu_takeScreenshot_label "Snímka obrazovky">
+<!ENTITY runtimeMenu_takeScreenshot_accesskey "S">
+<!ENTITY runtimeMenu_showDetails_label "Informácie režimu Runtime">
+<!ENTITY runtimeMenu_showDetails_accesskey "I">
+<!ENTITY runtimeMenu_showMonitor_label "Monitor">
+<!ENTITY runtimeMenu_showMonitor_accesskey "M">
+
+<!ENTITY viewMenu_label "Zobraziť">
+<!ENTITY viewMenu_accesskey "Z">
+<!ENTITY viewMenu_toggleEditor_label "Prepnúť Editor">
+<!ENTITY viewMenu_toggleEditor_accesskey "E">
+<!ENTITY viewMenu_showAddons_label "Spravovať simulátory">
+<!ENTITY viewMenu_showAddons_accesskey "S">
+
+<!ENTITY projectButton_label "Otvoriť aplikáciu">
+<!ENTITY runtimeButton_label "Zvoliť Runtime">
+
+<!-- We try to repicate Firefox' bindings: -->
+<!-- quit app -->
+<!ENTITY key_quit "W">
+<!-- open menu -->
+<!ENTITY key_showProjectPanel "O">
+<!-- reload app -->
+<!ENTITY key_play "R">
+<!-- show toolbox -->
+<!ENTITY key_toggleToolbox "VK_F12">
+<!-- toggle sidebar -->
+<!ENTITY key_toggleEditor "B">
+
+<!ENTITY projectPanel_myProjects "Moje projekty">
+<!ENTITY projectPanel_runtimeApps "Aplikácie v režime Runtime">
+<!ENTITY runtimePanel_USBDevices "Zariadenia USB">
+<!ENTITY runtimePanel_WiFiDevices "Zariadenia Wi-Fi">
+<!ENTITY runtimePanel_simulators "Simulátory">
+<!ENTITY runtimePanel_custom "Vlastné">
+<!ENTITY runtimePanel_installsimulator "Nainštalovať simulátor">
+<!ENTITY runtimePanel_noadbhelper "Nainštalovať doplnok ADB Helper">
+<!ENTITY runtimePanel_nousbdevice "Nevidíte svoje zariadenie?">
+
+<!-- Lense -->
+<!ENTITY details_valid_header "platné">
+<!ENTITY details_warning_header "upozornenia">
+<!ENTITY details_error_header "chyby">
+<!ENTITY details_description "Popis">
+<!ENTITY details_location "Umiestnenie">
+<!ENTITY details_manifestURL "Identifikátor aplikácie">
+<!ENTITY details_removeProject_button "Odstrániť projekt">
+
+<!-- New App -->
+<!ENTITY newAppWindowTitle "Nová aplikácia">
+<!ENTITY newAppHeader "Zvoľte šablónu">
+<!ENTITY newAppLoadingTemplate "Načítavajú sa šablóny…">
+<!ENTITY newAppProjectName "Názov projektu:">
+
+
+<!-- Decks -->
+
+<!ENTITY deck_close "Zavrieť">
+
+<!-- Addons -->
+<!ENTITY addons_title "Extra komponenty">
+<!ENTITY addons_aboutaddons "Otvoriť Správcu doplnkov">
+
+<!-- Prefs -->
+<!ENTITY prefs_title "Nastavenia">
+<!ENTITY prefs_editor_title "Editor">
+<!ENTITY prefs_general_title "Všeobecné">
+<!ENTITY prefs_restore "Obnoviť predvolené">
+<!ENTITY prefs_simulators "Spravovať simulátory">
+<!ENTITY prefs_options_enablelocalruntime "Povoliť lokálny runtime">
+<!ENTITY prefs_options_enablelocalruntime_tooltip "Umožniť WebIDE sa pripájať k vlastnému runtime (v rámci inštancie prehliadača)">
+<!ENTITY prefs_options_rememberlastproject "Zapmätať si posledný projekt">
+<!ENTITY prefs_options_rememberlastproject_tooltip "Obnoviť naposledy použitý projekt pri štarte WebIDE">
+<!ENTITY prefs_options_templatesurl "Adresa pre šablóny">
+<!ENTITY prefs_options_templatesurl_tooltip "Zoznam dostupných šablón">
+<!ENTITY prefs_options_showeditor "Zobraziť editor">
+<!ENTITY prefs_options_showeditor_tooltip "Zobraziť interný editor">
+<!ENTITY prefs_options_tabsize "Veľkosť tabulátora">
+<!ENTITY prefs_options_expandtab "Tabulátor pomocou medzier (Soft tab)">
+<!ENTITY prefs_options_expandtab_tooltip "Používať medzery namiesto znaku tabulátora">
+<!ENTITY prefs_options_detectindentation "Zisťovať odsadenie">
+<!ENTITY prefs_options_detectindentation_tooltip "Odhadnúť odsadenie na základe obsahu zdroja">
+<!ENTITY prefs_options_autocomplete "Automatické dokončovanie">
+<!ENTITY prefs_options_autocomplete_tooltip "Povoliť automatické dokončovanie kódu">
+<!ENTITY prefs_options_autoclosebrackets "Automaticky ukončovať zátvorky">
+<!ENTITY prefs_options_autoclosebrackets_tooltip "Automaticky vkladať ukončovacie zátvorky">
+<!ENTITY prefs_options_keybindings "Klávesové skratky">
+<!ENTITY prefs_options_keybindings_default "Predvolené">
+
+<!-- Permissions Table -->
+<!ENTITY permissionstable_title "Tabuľka oprávnení">
+<!ENTITY permissionstable_name_header "Názov">
+
+<!-- Runtime Details -->
+<!ENTITY runtimedetails_title "Informácie režimu Runtime">
+<!ENTITY runtimedetails_adbIsRoot "ADB je root: ">
+<!ENTITY runtimedetails_summonADBRoot "rootnuť zariadenie">
+<!ENTITY runtimedetails_ADBRootWarning "(vyžaduje odomknutý bootloader)">
+<!ENTITY runtimedetails_restrictedPrivileges "Oprávnenia obmedzené na DevTools: ">
+<!ENTITY runtimedetails_requestPrivileges "vyžiadať vyššie oprávnenia">
+<!ENTITY runtimedetails_privilegesWarning "(reštartuje zariadenie. Vyžaduje root práva.)">
+
+<!-- Monitor -->
+<!ENTITY monitor_title "Monitor">
+<!ENTITY monitor_help "Pomocník">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webide.properties
@@ -0,0 +1,69 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+title_noApp=Firefox WebIDE
+title_app=Firefox WebIDE: %S
+
+runtimeButton_label=Zvoliť Runtime
+projectButton_label=Otvoriť aplikáciu
+
+mainProcess_label=Hlavný proces
+
+local_runtime=Lokálny Runtime
+remote_runtime=Vzdialený Runtime
+remote_runtime_promptTitle=Vzdialený Runtime
+remote_runtime_promptMessage=server:port
+
+importPackagedApp_title=Zvoľte priečinok
+importHostedApp_title=Otvorenie hostovanej aplikácie
+importHostedApp_header=Zadajte adresu manifestu
+
+notification_showTroubleShooting_label=Riešenie problémov
+notification_showTroubleShooting_accesskey=R
+
+# These messages appear in a notification box when an error occur.
+
+error_cantInstallNotFullyConnected=Projekt nie je možné nainštalovať. Nie je plne pripojené.
+error_cantInstallValidationErrors=Projekt nie je možné nainštalovať. Chyby overenia.
+error_listRunningApps=Nie je možné získať zoznam aplikácií zo zariadenia.
+
+# Variable: name of the operation (in english)
+error_operationTimeout=Čas operácie vypršal: %1$S
+error_operationFail=Operácia zlyhala: %1$S
+
+# Variable: app name
+error_cantConnectToApp=Nie je možné pripojiť sa k aplikácii: %1$S
+
+# Variable: error message (in english)
+error_cantFetchAddonsJSON=Nie je možné získať zoznam doplnkov: %S
+
+addons_stable=stabilný
+addons_unstable=nestabilný
+# LOCALIZATION NOTE (addons_simulator_label): This label is shown as the name of
+# a given simulator version in the "Manage Simulators" pane. %1$S: Firefox OS
+# version in the simulator, ex. 1.3. %2$S: Simulator stability label, ex.
+# "stable" or "unstable".
+addons_simulator_label=Firefox OS %1$S Simulátor (%2$S)
+addons_install_button=nainštalovať
+addons_uninstall_button=odinštalovať
+addons_adb_label=Doplnok ADB Helper
+addons_adb_warning=Bez tohto doplnku nebude možné vyhľadávať zariadenia USB
+addons_status_unknown=?
+addons_status_installed=Nainštalovaný
+addons_status_uninstalled=Nenainštalovaný
+addons_status_preparing=pripravuje sa
+addons_status_downloading=preberá sa
+addons_status_installing=inštaluje sa
+
+runtimedetails_checkno=nie
+runtimedetails_checkyes=áno
+runtimedetails_checkunkown=neznáme
+runtimedetails_notUSBDevice=Nie je zariadenie USB
+
+# Validation status
+status_tooltip=Stav overenia: %1$S
+status_valid=VALIDNÝ
+status_warning=UPOZORNENIA
+status_error=CHYBY
+status_unknown=NEZNÁMY
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/lightweightThemes.properties
@@ -0,0 +1,18 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+lightweightThemes.recommended-1.name=Renesacia webového prehliadača
+lightweightThemes.recommended-1.description=Renesacia webového prehliadača, autor (C) Sean.Martell. Dostupná pod CC-BY-SA. Neposkytujeme záruku.
+
+lightweightThemes.recommended-2.name=Vesmírna fantázia
+lightweightThemes.recommended-2.description=Vesmírna fantázia, autor (C) fx5800p. Dostupná pod CC-BY-SA. Neposkytujeme záruku.
+
+lightweightThemes.recommended-3.name=Svetlé plátno
+lightweightThemes.recommended-3.description=Svetlé plátno, autor (C) DVemer. Dostupná pod CC-BY-SA. Neposkytujeme záruku.
+
+lightweightThemes.recommended-4.name=Pastelový gradient
+lightweightThemes.recommended-4.description=Pastelový gradient, autor (C) darrinhenein. Dostupná pod CC-BY. Neposkytujeme záruku.
+
+lightweightThemes.recommended-5.name=Svetlý karbón
+lightweightThemes.recommended-5.description=Svetlý karbón, autor (C) Jaxivo. Dostupná pod CC-BY-SA. Neposkytujeme záruku.
--- a/browser/chrome/browser/loop/loop.properties
+++ b/browser/chrome/browser/loop/loop.properties
@@ -1,41 +1,270 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Panel Strings
 
 share_link_header_text=Ak chcete pozvať priateľa na hovor, poskytnite mu tento odkaz:
 
+## LOCALIZATION NOTE(invitee_name_label): Displayed when obtaining a url.
+## See https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#precall-firstrun
+## Click the label icon at the end of the url field.
+invitee_name_label=Koho pozývate?
+## LOCALIZATION NOTE(invitee_expire_days_label): Allows the user to adjust
+## the expiry time. Click the label icon at the end of the url field to see where
+## this is:
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#precall-firstrun
+## Semicolon-separated list of plural forms. See:
+## http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+## In this item, don't translate the part between {{..}}
+invitee_expire_days_label=Platnosť pozvánky vyprší o {{expiry_time}} deň;Platnosť pozvánky vyprší o {{expiry_time}} dni;Platnosť pozvánky vyprší o {{expiry_time}} dní
+## LOCALIZATION NOTE(invitee_expire_hours_label): Allows the user to adjust
+## the expiry time. Click the label icon are the end of the url field to see where
+## this is:
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#precall-firstrun
+## Semicolon-separated list of plural forms. See:
+## http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+## In this item, don't translate the part between {{..}}
+invitee_expire_hours_label=Platnosť pozvánky vyprší o {{expiry_time}} hodinu;Platnosť pozvánky vyprší o {{expiry_time}} hodiny;Platnosť pozvánky vyprší o {{expiry_time}} hodín
+
 # Status text
+display_name_guest=Hosť
 display_name_dnd_status=Nevyrušovať
 display_name_available_status=Dostupný
 
+# Error bars
+## LOCALIZATION NOTE(unable_retrieve_url,session_expired_error_description,could_not_authenticate,password_changed_question,try_again_later,could_not_connect,check_internet_connection,login_expired,service_not_available,problem_accessing_account):
+## These may be displayed at the top of the panel here:
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#error
 unable_retrieve_url=Ospravedlňujeme sa, nebolo možné získať adresu hovoru.
+session_expired_error_description=Relácia vypršala. Všetky predtým vytvorené a zdieľané adresy už viac nebudú fungovať.
+could_not_authenticate=Overenie nebolo možné
+password_changed_question=Nezmenili ste svoje heslo?
+try_again_later=Skúste to znova neskôr
+could_not_connect=Nebolo možné pripojiť sa k serveru
+check_internet_connection=Skontrolujte pripojenie k sieti internet
+login_expired=Vaše prihlásenie vypršalo
+service_not_available=Služba práve nie je dostupná
+problem_accessing_account=Pri pristupovaní k vášmu účtu nastala chyba
+
+## LOCALIZATION NOTE(retry_button): Displayed when there is an error to retry
+## the appropriate action.
+## See https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#error for location
+retry_button=Znova
+
+share_email_subject3=Váš priateľ Vás pozýva na hovor
+## LOCALIZATION NOTE (share_email_body3): In this item, don't translate the
+## part between {{..}} and leave the \r\n\r\n part alone
+share_email_body3=Ak chcete prijať túto pozvánku, jednoducho skopírujte alebo kliknite na tento odkaz:\r\n\r\n{{callUrl}}
+share_button=Odoslať e-mailom
+copy_url_button=Skopírovať
+copied_url_button=Skopírované!
+
+panel_footer_signin_or_signup_link=Zaregistrujte sa alebo sa prihláste
+
+settings_menu_item_account=Účet
+settings_menu_item_settings=Nastavenia
+settings_menu_item_signout=Odhlásiť sa
+settings_menu_item_signin=Prihlásiť sa
+settings_menu_button_tooltip=Nastavenia
+
+# Contact Strings (Panel)
+
+## LOCALIZATION NOTE(contacts_search_placeholder): This is the placeholder text for
+## the search field at https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+contacts_search_placesholder=Hľadať…
+
+## LOCALIZATION NOTE (new_contact_button): This is the button to open the
+## new contact sub-panel.
+## See https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+## for where this appears on the UI
+new_contact_button=Nový kontakt
+## LOCALIZATION NOTE (new_contact_name_placeholder, new_contact_email_placeholder):
+## These are the placeholders for the fields for entering a new contact
+## See https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+## and click the 'New Contact' button to see the fields.
+new_contact_name_placeholder=Meno
+new_contact_email_placeholder=E-mailová adresa
+## LOCALIZATION NOTE (add_contact_button):
+## This is the button to actually add the new contact
+## See https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+## and click the 'New Contact' button to see the fields.
+add_contact_button=Pridať kontakt
+### LOCALIZATION NOTE (valid_email_text_description): This is displayed when
+### the user enters an invalid email address, preventing the addition of the
+### contact.
+valid_email_text_description=Zadajte platnú e-mailovú adresu
+
+## LOCALIZATION NOTE (add_or_import_contact_title): This is the subtitle of the panel
+## at https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+add_or_import_contact_title=Pridanie alebo import kontaktu
+## LOCALIZATION NOTE (import_contacts_button, importing_contacts_progress_button):
+## See https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+## for where these appear on the UI
+import_contacts_button=Importovať
+importing_contacts_progress_button=Importuje sa…
+## LOCALIZATION NOTE(sync_contacts_button): This button is displayed in place of
+## importing_contacts_button once contacts have been imported once.
+sync_contacts_button=Synchronizovať kontakty
+## LOCALIZATION NOTE(import_failed_description simple): Displayed when an import of
+## contacts fails. This is displayed in the error field here:
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#error
+import_failed_description_simple=Importovanie kontaktu zlyhalo
+## LOCALIZATION NOTE(import_failed_description): Displayed when an import of contacts
+## fails and the user may need more help. In this item, don't translate the part between
+## {{..}} because this will be replaced by the label from import_failed_support_link_label.
+## This is displayed in the error field here:
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#error
+import_failed_description=Importovanie kontaktu zlyhalo. Pomoc nájdete na našich {{import_failed_support_link_label}}
+import_failed_support_link_label=stránkach podpory
+
+## LOCALIZATION NOTE(remove_contact_menu_button): Displayed in the contact list in
+## a pop-up menu next to the contact's name.
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+remove_contact_menu_button=Odstrániť kontakt
+## LOCALIZATION NOTE(confirm_delete_contact_alert): This is an alert that is displayed
+## to confirm deletion of a contact.
+confirm_delete_contact_alert=Naozaj chcete odstrániť tento kontakt?
+## LOCALIZATION NOTE(confirm_delete_contact_remove_button, confirm_delete_contact_cancel_button):
+## These are displayed on the alert with confirm_delete_contact_alert
+confirm_delete_contact_remove_button=Odstrániť kontakt
+confirm_delete_contact_cancel_button=Zrušiť
+
+## LOCALIZATION NOTE(block_contact_menu_button): Displayed in the contact list in
+## a pop-up menu next to the contact's name, used to block a contact from calling
+## the user. https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+block_contact_menu_button=Zablokovať kontakt
+## LOCALIZATION NOTE(unblock_contact_menu_button): Displayed in the contact list in
+## a pop-up menu next to the contact's name, used to unblock a contact and allow them
+## to call the user. https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+unblock_contact_menu_button=Odblokovať kontakt
+
+## LOCALIZATION NOTE(edit_contact_menu_button): Displayed in the contact list in a
+## pop-up menu next to the contact's name.
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+edit_contact_menu_button=Upraviť kontakt…
+## LOCALIZATION NOTE(edit_contact_tile): This is the subtitle of the edit contact
+## panel. It is displayed when Edit Contact is selected.
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+edit_contact_title=Úprava kontaktu
+## LOCALIZATION NOTE(edit_contact_name_label, edit_contact_email_label):
+## These fields are display when the Edit Contact button is selected.
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+edit_contact_name_label=Meno
+edit_contact_email_label=E-mailová adresa
+## LOCALIZATION NOTE(edit_contact_name_label, edit_contact_email_label):
+## These button is displayed when the Edit Contact button is selected and is used
+## to accept the change.
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+edit_contact_done_button=Hotovo
+
+## LOCALIZATION NOTE(audio_call_menu_button): Displayed in the contact list in a
+## pop-up menu next to the contact's name.
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+audio_call_menu_button=Hlasový hovor
+
+## LOCALIZATION NOTE(video_call_menu_button): Displayed in the contact list in a
+## pop-up menu next to the contact's name.
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
+video_call_menu_button=Videohovor
 
 # Conversation Window Strings
 
-incoming_call_title=Prichádzajúci hovor…
-incoming_call=Prichádzajúci hovor
-incoming_call_answer_button=Prijať
-incoming_call_decline_button=Odmietnuť
-incoming_call_ignore_button=Ignorovať
+initiate_call_button_label2=Pripravený začať hovor?
+incoming_call_title2=Pozvánka na hovor
+incoming_call_accept_button=Prijať
+incoming_call_accept_audio_only_tooltip=Prijať len so zvukom
+incoming_call_cancel_button=Odmietnuť
+incoming_call_cancel_and_block_button=Odmietnuť a zablokovať
 incoming_call_block_button=Zablokovať
 hangup_button_title=Zavesiť
+hangup_button_caption2=Ukončiť
 mute_local_audio_button_title=Stlmiť zvuk
 unmute_local_audio_button_title=Zrušiť stlmenie zvuku
 mute_local_video_button_title=Stlmiť video
 unmute_local_video_button_title=Zrušiť stlmenie videa
 
-peer_ended_conversation=Váš partner ukončil konverzáciu.
-call_has_ended=Váš hovor bol ukončený.
-close_window=Zavrieť toto okno
+## LOCALIZATION NOTE (call_with_contact_title): The title displayed
+## when calling a contact. Don't translate the part between {{..}} because
+## this will be replaced by the contact's name.
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#call-outgoing
+call_with_contact_title=Hovor s {{contactName}}
+
+# Outgoing conversation
+
+outgoing_call_title=Začať hovor?
+initiate_audio_video_call_button2=Začať
+initiate_audio_video_call_tooltip2=Začať videohovor
+initiate_audio_call_button2=Hlasový hovor
+initiate_call_cancel_button=Zrušiť
+
+## LOCALIZATION NOTE (call_progress_connecting_description): This is displayed
+## whilst the client is contacting the client at the other end of the connection
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#call-outgoing
+call_progress_connecting_description=Pripája sa…
+## LOCALIZATION NOTE (call_progress_ringing_description): This is displayed
+## when the other client is actually ringing.
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#call-outgoing
+call_progress_ringing_description=Volá sa…
+
+peer_ended_conversation2=Osoba, ktorej ste volali, ukončila hovor.
+conversation_has_ended=Váš hovor bol ukončený.
+restart_call=Znova zavolať
+
+generic_failure_title=Niečo sa pokazilo.
+generic_failure_with_reason2=Môžete to skúsiť znova, prípadne môžete e-mailom odoslať odkaz, pomocou ktorého budete zastihnuteľný neskôr.
+generic_failure_no_reason2=Chcete to skúsiť znova?
+
+## LOCALIZATION NOTE (contact_offline_title): Title for
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#link-prompt
+## displayed when the contact is offline.
+contact_offline_title=Táto osoba nie je dostupná
+## LOCALIZATION NOTE (call_timeout_notification_text): Title for
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#link-prompt
+## displayed when the call didn't go through.
+call_timeout_notification_text=Váš hovor nebol úspešný.
+
+## LOCALIZATION NOTE (retry_call_button, cancel_button, email_link_button):
+## These buttons are displayed when a call has failed:
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#link-prompt
+retry_call_button=Znova
+email_link_button=Odoslať odkaz e-mailom
+cancel_button=Zrušiť
 
 cannot_start_call_session_not_ready=Nie je možné začať hovor, relácia nie je pripravená.
 network_disconnected=Pripojenie k sieti bolo náhle prerušené.
+connection_error_see_console_notification=Hovor zlyhal. Podrobnejšie informácie nájdete v konzole.
 
-connection_error_see_console_notification=Hovor zlyhal. Podrobnejšie informácie nájdete v konzole.
-## LOCALIZATION NOTE (legal_text_and_links): In this item, don't translate the
-## part between {{..}}
-legal_text_and_links=Používaním tohto produktu vyjadrujete súhlas s <a \
- target="_blank" href="{{terms_of_use_url}}">Podmienkami používania</a> a <a \
- href="{{privacy_notice_url}}">Zásadami ochrany súkromia</a>.
+## LOCALIZATION NOTE (legal_text_and_links3): In this item, don't translate the
+## parts between {{..}} because these will be replaced with links with the labels
+## from legal_text_tos and legal_text_privacy. clientShortname will be replaced
+## by the brand name, or fall back to client_shortname_fallback
+legal_text_and_links3=Používaním {{clientShortname}}u vyjadrujete súhlas s {{terms_of_use}} \
+ a {{privacy_notice}}.
+legal_text_tos = Podmienkami používania
+legal_text_privacy = Zásadami ochrany súkromia
+client_shortname_fallback=tohto produkt
+
+feedback_call_experience_heading2=Aký bol váš hovor?
+feedback_what_makes_you_sad=Prečo ste smutný?
+feedback_thank_you_heading=Ďakujeme za vašu spätnú väzbu!
+feedback_category_audio_quality=Kvalita zvuku
+feedback_category_video_quality=Kvalita videa
+feedback_category_was_disconnected=Prerušenie spojenia
+feedback_category_confusing=Som zmätený
+feedback_category_other=Iné:
+feedback_custom_category_text_placeholder=Čo nebolo v poriadku?
+feedback_submit_button=Odoslať
+feedback_back_button=Naspäť
+## LOCALIZATION NOTE (feedback_window_will_close_in2):
+## Semicolon-separated list of plural forms. See:
+## http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+## In this item, don't translate the part between {{..}}
+feedback_window_will_close_in2=Toto okno bude zavreté o {{countdown}} sekundu;Toto okno bude zavreté o {{countdown}} sekundy;Toto okno bude zavreté o {{countdown}} sekúnd
+## LOCALIZATION_NOTE (feedback_rejoin_button): Displayed on the feedback form after
+## a signed-in to signed-in user call.
+## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#feedback
+feedback_rejoin_button=Znova zavolať
+## LOCALIZATION NOTE (feedback_report_user_button): Used to report a user in the case of
+## an abusive user.
+feedback_report_user_button=Nahlásiť používateľa
--- a/browser/chrome/browser/newTab.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/newTab.dtd
@@ -1,13 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- These strings are used in the about:newtab page -->
 <!ENTITY newtab.pageTitle "Nová karta">
+<!ENTITY newtab.customize.title "Prispôsobte si svoju stránku Nová karta">
+<!ENTITY newtab.customize.enhanced "Vylepšená">
+<!ENTITY newtab.customize.classic "Klasická">
+<!ENTITY newtab.customize.blank "Prázdna">
+<!ENTITY newtab.customize.what "Čo je táto stránka?">
+<!ENTITY newtab.intro.header "Čo je táto stránka?">
 <!ENTITY newtab.undo.removedLabel "Náhľad bol odstránený">
 <!ENTITY newtab.undo.undoButton "Vrátiť späť">
 <!ENTITY newtab.undo.restoreButton "Obnoviť všetky">
 <!ENTITY newtab.undo.closeTooltip "Skryť">
-<!ENTITY newtab.sponsored.release.message "Táto sponzorská stránka bola navrhnutá, pretože si myslíme, že by Vás mohla zaujímať a pretože podporuje misiu Mozilly.">
-<!ENTITY newtab.sponsored.trial.message2 "Táto stránka bola navrhnutá, pretože si myslíme, že by Vás mohla zaujímať a pretože podporuje misiu Mozilly.">
-<!ENTITY newtab.panel.link.text "Ďalšie informácie…">
--- a/browser/chrome/browser/newTab.properties
+++ b/browser/chrome/browser/newTab.properties
@@ -1,10 +1,30 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 newtab.pin=Pripnúť túto stránku na jej aktuálnej pozícii
 newtab.unpin=Zrušiť pripnutie tejto stránky
 newtab.block=Odstrániť túto stránku
-newtab.show=Zobraziť stránku Nová karta
-newtab.hide=Skryť stránku Nová karta
-newtab.sponsored=Zobrazovať informácie o sponzorovaných odkazoch
+# LOCALIZATION NOTE(newtab.sponsored.button): This text appears for sponsored
+# and enhanced tiles on the same line as the tile's title, so prefer short
+# strings to avoid overlap. This string should be uppercase.
+newtab.sponsored.button=SPONZOROVANÝ
+# LOCALIZATION NOTE(newtab.sponsored.explain): %1$S will be replaced inline by
+# the (X) block icon. %2$S will be replaced by an active link using string
+# newtab.learn.link as text.
+newtab.sponsored.explain=Tento grafický odkaz sa zobrazuje na prianie partnera Mozilly. Kedykoľvek ho môžete odstrániť kliknutím na tlačidlo %1$S. %2$S
+# LOCALIZATION NOTE(newtab.enhanced.explain): %1$S will be replaced inline by
+# the gear icon used to customize the new tab window. %2$S will be replaced by
+# an active link using string newtab.learn.link as text.
+newtab.enhanced.explain=Partner Mozilly poskytol vizuálne lepší obrázok pre grafický odkaz a nahradil ním snímok stránky. Vylepšené grafické odkazy môžete vypnúť kliknutím na tlačidlo %1$S. %2$S
+# LOCALIZATION NOTE(newtab.intro.paragraph1): %1$S will be replaced inline by
+# active link using string newtab.learn.link as text.
+newtab.intro.paragraph1=Keď otvoríte novú kartu, uvidíte grafické odkazy na vaše najčastejšie navštevované stránky. Zároveň sa zobrazia stránky, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať. Niektoré z týchto odkazov môžu byť sponzorované partnermi Mozilly. Takéto sponzorované stránky budú vždy viditeľne označené. %1$S
+# LOCALIZATION NOTE(newtab.intro.paragraph2): %1$S will be replaced inline by
+# active link using string newtab.privacy.link as text.
+newtab.intro.paragraph2=Aby bolo možné poskytovať túto službu, Mozilla zbiera a používa analýzy a údaje vzťahujúce sa k vášmu používaniu grafických odkazov v súlade s dokumentom %1$S.
+# LOCALIZATION NOTE(newtab.intro.paragraph3): %1$S will be replaced inline by
+# the gear icon used to customize the new tab window.
+newtab.intro.paragraph3=Službu grafických odkazov môžete vypnúť kliknutím na tlačidlo %1$S.
+newtab.learn.link=Ďalšie informácie…
+newtab.privacy.link=Zásady ochrany súkromia
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -21,23 +21,16 @@
 <!ENTITY useAutoScroll.accesskey     "a">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.label    "Použiť plynulý posun">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "o">
 <!ENTITY allowHWAccel.label       "Použiť hardvérové urýchľovanie (ak je dostupné)">
 <!ENTITY allowHWAccel.accesskey     "h">
 <!ENTITY checkSpelling.label       "Kontrolovať pravopis počas písania">
 <!ENTITY checkSpelling.accesskey     "K">
 
-<!ENTITY systemDefaults.label      "Nastavenie systému">
-<!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Pri štarte kontrolovať, či je &brandShortName; predvoleným prehliadačom">
-<!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "r">
-<!ENTITY setDefault.label        "Nastaviť &brandShortName; ako predvolený prehliadač">
-<!ENTITY setDefault.accesskey      "s">
-<!ENTITY isDefault.label         "&brandShortName; je nastavený ako predvolený prehliadač.">
-
 <!ENTITY dataChoicesTab.label      "Odosielanie údajov">
 
 <!ENTITY healthReportSection.label    "Správa o kondícii prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY healthReportDesc.label     "Pomáha Vám porozumieť výkonnosti Vášho prehliadača a zdieľa so spoločnosťou &vendorShortName; údaje o jeho kondícii.">
 <!ENTITY enableHealthReport.label    "Povoliť správy o kondícii prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY enableHealthReport.accesskey  "o">
 <!ENTITY healthReportLearnMore.label   "Ďalšie informácie">
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
@@ -1,16 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY fontsDialog.title            "Písma">
-<!ENTITY window.width              "39em">
-<!ENTITY window.macWidth             "45em">
-<!ENTITY window.unixWidth            "46em">
 
 <!ENTITY language.label             "Písma pre:">
 <!ENTITY language.accesskey           "m">
 
 <!ENTITY size.label               "Veľkosť:">
 <!ENTITY sizeProportional.accesskey       "V">
 <!ENTITY sizeMonospace.accesskey         "e">
 
@@ -19,28 +16,27 @@
 
 <!ENTITY serif.label               "Pätkové (serif):">
 <!ENTITY serif.accesskey             "t">
 <!ENTITY sans-serif.label            "Bezpätkové (sans-serif):">
 <!ENTITY sans-serif.accesskey          "B">
 <!ENTITY monospace.label             "Pevná šírka:">
 <!ENTITY monospace.accesskey           "r">
 
-<!ENTITY font.langGroup.latin1          "Západné">
-<!ENTITY font.langGroup.latin2          "Stredoeurópske">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (font.langGroup.latin) :
+   Translate "Latin" as the name of Latin (Roman) script, not as the name of the Latin language. -->
+<!ENTITY font.langGroup.latin          "Latinka">
 <!ENTITY font.langGroup.japanese         "Japonské">
 <!ENTITY font.langGroup.trad-chinese       "Tradičné čínske (Taiwan)">
 <!ENTITY font.langGroup.simpl-chinese      "Zjednodušené čínske">
 <!ENTITY font.langGroup.trad-chinese-hk     "Tradičné čínske (Hong Kong)">
 <!ENTITY font.langGroup.korean          "Kórejské">
 <!ENTITY font.langGroup.cyrillic         "Azbuka">
-<!ENTITY font.langGroup.baltic          "Pobaltské">
 <!ENTITY font.langGroup.el            "Grécke">
-<!ENTITY font.langGroup.turkish         "Turecké">
-<!ENTITY font.langGroup.unicode         "Unicode">
+<!ENTITY font.langGroup.other          "Iné typy písma">
 <!ENTITY font.langGroup.thai           "Thajské">
 <!ENTITY font.langGroup.hebrew          "Hebrejské">
 <!ENTITY font.langGroup.arabic          "Arabské">
 <!ENTITY font.langGroup.devanagari        "Devanagarské">
 <!ENTITY font.langGroup.tamil          "Tamilské">
 <!ENTITY font.langGroup.armenian         "Arménske">
 <!ENTITY font.langGroup.bengali         "Bengálske">
 <!ENTITY font.langGroup.canadian         "Jednotné kanadské">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
@@ -24,8 +24,15 @@
 <!ENTITY saveTo.label         "Všetky súbory ukladať do">
 <!ENTITY saveTo.accesskey       "v">
 <!ENTITY chooseFolderWin.label     "Prehľadávať…">
 <!ENTITY chooseFolderWin.accesskey   "h">
 <!ENTITY chooseFolderMac.label     "Vybrať…">
 <!ENTITY chooseFolderMac.accesskey   "V">
 <!ENTITY alwaysAsk.label        "Vždy sa opýtať, kam súbory uložiť">
 <!ENTITY alwaysAsk.accesskey      "k">
+
+<!ENTITY alwaysCheckDefault.label     "Pri štarte kontrolovať, či je &brandShortName; predvoleným prehliadačom">
+<!ENTITY alwaysCheckDefault2.accesskey  "P">
+<!ENTITY setAsMyDefaultBrowser.label   "Nastaviť &brandShortName; ako môj predvolený prehliadač">
+<!ENTITY setAsMyDefaultBrowser.accesskey "N">
+<!ENTITY isDefault.label         "&brandShortName; je nastavený ako predvolený prehliadač">
+<!ENTITY isNotDefault.label        "&brandShortName; nie je váš predvolený prehliadač">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -89,16 +89,17 @@ can=Povoliť
 canAccessFirstParty=Povoliť len pre rovnaký server
 canSession=Povoliť pre reláciu
 cannot=Zakázať
 noCookieSelected=<nie je vybrané žiadne cookie>
 cookiesAll=V počítači sú uložené tieto cookies:
 cookiesFiltered=Tieto cookies vyhovujú vášmu hľadaniu:
 
 #### Offline apps
+offlineAppsList.height=7em
 offlineAppRemoveTitle=Odstránenie údajov stránok pre režim offline
 offlineAppRemovePrompt=Po odstránení týchto údajov nebude stránka %S dostupná v režime offline. Naozaj chcete odstrániť túto stránku z režimu offline?
 offlineAppRemoveConfirm=Odstrániť údaje pre režim offline
 
 # LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the
 # offline application
 #  e.g. offlineAppUsage : "50.23 MB"
 #  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -5,16 +5,19 @@
 <!ENTITY tracking.label         "Sledovanie">
 
 <!ENTITY dntTrackingNopref.label2    "Neinformovať stránky o mojich preferenciách v oblasti sledovania">
 <!ENTITY dntTrackingNopref.accesskey  "e">
 <!ENTITY dntTrackingNotOkay.label2   "Požiadať webové stránky, aby nesledovali moju aktivitu">
 <!ENTITY dntTrackingNotOkay.accesskey  "w">
 <!ENTITY dntTrackingOkay.label2     "Informovať webové stránky, že môžu sledovať moju aktivitu">
 <!ENTITY dntTrackingOkay.accesskey   "I">
+<!ENTITY trackingProtection.label    "Zabrániť stránkam ma sledovať">
+<!ENTITY trackingProtection.accesskey  "Z">
+<!ENTITY trackingProtectionLearnMore.label "Ďalšie informácie">
 <!ENTITY doNotTrackInfo.label      "Ďalšie informácie">
 
 <!ENTITY history.label         "História">
 
 <!ENTITY locationBar.label       "Panel s adresou">
 
 <!ENTITY locbar.pre.label       "Pri používaní panela s adresou ponúkať záznamy:">
 <!ENTITY locbar.pre.accessKey     "v">
--- a/browser/chrome/browser/quitDialog.properties
+++ b/browser/chrome/browser/quitDialog.properties
@@ -5,8 +5,9 @@
 quitDialogTitle=Ukončenie prehliadača %S
 
 quitTitle=U&končiť
 cancelTitle=&Zrušiť
 saveTitle=&Uložiť a ukončiť
 neverAsk2=&Toto okno už viac nezobrazovať
 message=Chcete, aby %S uložil otvorené karty a okná a použil ich pri nasledujúcom spustení?
 messageNoWindows=Chcete, aby %S uložil otvorené karty a použil ich pri nasledujúcom spustení?
+messagePrivate=Nachádzate sa v režime Súkromné prehliadanie. Ukončením prehliadača %S zavriete a zrušíte všetky otvorené okná a karty.
--- a/browser/chrome/browser/shellservice.properties
+++ b/browser/chrome/browser/shellservice.properties
@@ -1,14 +1,24 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 optionsLabel=&Možnosti aplikácie %S
 safeModeLabel=&Núdzový režim aplikácie %S
-setDefaultBrowserTitle=Predvolený prehliadač
-setDefaultBrowserMessage=%S nie je momentálne nastavený ako predvolený prehliadač. Chcete ho nastaviť ako predvolený prehliadač?
-setDefaultBrowserDontAsk=Vždy vykonať túto kontrolu pri štarte aplikácie %S
-alreadyDefaultBrowser=%S už je nastavený ako predvolený prehliadač.
+
+# LOCALIZATION NOTE (setDefaultBrowserMessage2, setDefaultBrowserConfirm.label):
+# %S will be replaced by brandShortName
+setDefaultBrowserMessage2     = Získajte zo svojho %Su čo najviac jeho nastavením ako predvolený prehliadač
+setDefaultBrowserConfirm.label   = Nastaviť %S ako môj predvolený prehliadač
+setDefaultBrowserConfirm.accesskey = N
+setDefaultBrowserOptions.label   = Možnosti
+setDefaultBrowserOptions.accesskey = M
+setDefaultBrowserNotNow.label   = Teraz nie
+setDefaultBrowserNotNow.accesskey = T
+setDefaultBrowserNever.label    = Nabudúce sa už nepýtať
+setDefaultBrowserNever.accesskey  = b
+
+
 desktopBackgroundLeafNameWin=Pozadie plochy.bmp
 DesktopBackgroundDownloading=Ukladá sa obrázok…
 DesktopBackgroundSet=Nastaviť pozadie plochy
 
--- a/browser/chrome/browser/webrtcIndicator.properties
+++ b/browser/chrome/browser/webrtcIndicator.properties
@@ -7,31 +7,47 @@
 # LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.windowtitle): %S is the brand name (e.g. Firefox).
 # This string is used so that the window has a title in tools that enumerate/look for window
 # titles. It is not normally visible anywhere.
 webrtcIndicator.windowtitle = %S - Indikátor zdieľania
 
 webrtcIndicator.sharingCameraAndMicrophone.tooltip = Vaša kamera a mikrofón sú práve zdieľané. Kliknutím sem zmeníte nastavenia.
 webrtcIndicator.sharingCamera.tooltip       = Vaša kamera je práve zdieľaná. Kliknutím sem zmeníte nastavenia.
 webrtcIndicator.sharingMicrophone.tooltip     = Váš mikrofón je práve zdieľaný. Kliknutím sem zmeníte nastavenia.
+webrtcIndicator.sharingApplication.tooltip = Aplikácia je práve zdieľaná. Kliknutím sem zmeníte nastavenia.
 webrtcIndicator.sharingScreen.tooltip = Vaša obrazovka je práve zdieľaná. Kliknutím sem zmeníte nastavenia.
 webrtcIndicator.sharingWindow.tooltip = Okno je práve zdieľané. Kliknutím sem zmeníte nastavenia.
 
 
 # LOCALIZATION NOTE : The following strings are only used on Mac for
 # menus attached to icons near the clock on the mac menubar.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharing*With.menuitem):
 # %S is the title of the tab using the share.
 webrtcIndicator.sharingCameraWith.menuitem = Zdieľa sa kamera s "%S"
 webrtcIndicator.sharingMicrophoneWith.menuitem = Zdieľa sa mikrofón s "%S"
+webrtcIndicator.sharingApplicationWith.menuitem = Zdieľa sa aplikácia s "%S"
 webrtcIndicator.sharingScreenWith.menuitem = Zdieľa sa obrazovka s "%S"
 webrtcIndicator.sharingWindowWith.menuitem = Zdieľa sa okno s "%S"
 webrtcIndicator.controlSharing.menuitem = Nastavenia zdieľania
-# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharing*WithNTabs.menuitem):
-# Semicolon-separated list of plural forms.
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharingCameraWithNTabs.menuitem):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 webrtcIndicator.sharingCameraWithNTabs.menuitem = Zdieľa sa kamera s #1 kartou;Zdieľa sa kamera s #1 kartami;Zdieľa sa kamera s #1 kartami
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharingMicrophoneWithNTabs.menuitem):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 webrtcIndicator.sharingMicrophoneWithNTabs.menuitem = Zdieľa sa mikrofón s #1 kartou;Zdieľa sa mikrofón s #1 kartami;Zdieľa sa mikrofón s #1 kartami
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharingApplicationWithNTabs.menuitem):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+webrtcIndicator.sharingApplicationWithNTabs.menuitem = Zdieľa sa aplikácia s #1 kartou;Zdieľa sa aplikácia s #1 kartami;Zdieľa sa aplikácia s #1 kartami
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharingScreenWithNTabs.menuitem):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 webrtcIndicator.sharingScreenWithNTabs.menuitem = Zdieľa sa obrazovka s #1 kartou;Zdieľa sa obrazovka s #1 kartami;Zdieľa sa obrazovka s #1 kartami
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharingWindowWithNTabs.menuitem):
+# Semicolon-separated list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 webrtcIndicator.sharingWindowWithNTabs.menuitem = Zdieľa sa okno s #1 kartou;Zdieľa sa okno s #1 kartami;Zdieľa sa okno s #1 kartami
 # LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.controlSharingOn.menuitem):
 # %S is the title of the tab using the share.
 webrtcIndicator.controlSharingOn.menuitem = Nastavenia zdieľania na karte "%S"
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -1,11 +1,11 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Screen reader started/stopped
 screenReaderStarted = Čítačka obrazovky spustená
 screenReaderStopped = Čítačka obrazovky zastavená
 
 # Roles
 menubar    =    panel s ponukou
 scrollbar   =    posuvník
@@ -85,39 +85,41 @@ textInputType_tel  =    telefón
 textInputType_url  =    adresa URL
 
 # More sophisticated object descriptions
 headingLevel  =    nadpis úrovne %S
 
 # more sophisticated list announcement
 listStart   =    Prvá položka
 listEnd    =    Posledná položka
+# LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 listItemsCount =    1 položka;#1 položky;#1 položiek
 
-# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the item's role name (e.g. "tab"),
-# %2$S is the position of the item n the set.
-# %3$S is the total number of such items in the set.
-# An expanded example would read "tab 2 of 5".
-objItemOf   =    %1$S %2$S z %3$S
+# LOCALIZATION NOTE: # %1$S is the position of the item n the set.
+# %2$S is the total number of such items in the set.
+# An expanded example would read "2 of 5".
+objItemOfN   =    %1$S z %2$S
 
 # Landmark announcements
 banner     =    banner
 complementary =    doplnkový
 contentinfo  =    informácia o obsahu
 main      =    hlavné
 navigation   =    navigácia
 search     =    vyhľadávanie
 
-# Description of a table or grid:
-# 1 is a dynamically retrieved localized role of either 'table' or 'grid'.
-# 2 is the number of columns within the table.
-# 3 is the number of rows within the table or grid.
-tableInfo = %S s %S a %S
-tableColumnInfo = 1 stĺpec;#1 stĺpce;#1 stĺpcov
-tableRowInfo = 1 riadok;#1 riadky;#1 riadkov
+# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
+# Number of columns within the table.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+tblColumnInfo = s 1 stĺpcom;s #1 stĺpcami;s #1 stĺpcami
+# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
+# Number of rows within the table or grid.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+tblRowInfo = a 1 riadok;a #1 riadky;a #1 riadkov
 
 # table or grid cell information
 columnInfo = Stĺpec %S
 rowInfo = Riadok %S
 spansColumns = spája %S stĺpce
 spansRows = spája %S riadky
 
 # Invoked actions
@@ -179,19 +181,90 @@ quicknav_Link    = Odkazy
 quicknav_List    = Zoznamy
 quicknav_PageTab   = Karty stránky
 quicknav_RadioButton = Prepínače
 quicknav_Separator  = Oddeľovače
 quicknav_Table    = Tabuľky
 quicknav_Checkbox  = Označovacie políčka
 
 # Shortened role names for braille
+menubarAbbr    =    panel s ponukou
+scrollbarAbbr   =    posuvník
+gripAbbr      =    mriežka
+alertAbbr     =    upozornenie
+menupopupAbbr   =    vyskakovacia ponuka
+documentAbbr    =    dokument
+paneAbbr      =    panel
+dialogAbbr     =    dialóg
+separatorAbbr   =    oddeľovač
+toolbarAbbr    =    panel nástrojov
+statusbarAbbr   =    stavový riadok
+tableAbbr     =    tbl
+columnheaderAbbr  =    stĺpec hlavičky
+rowheaderAbbr   =    riadok hlavičky
+columnAbbr     =    stĺpec
+rowAbbr      =    riadok
+cellAbbr      =    bunka
 linkAbbr      =    lnk
+listAbbr      =    zoznam
+listitemAbbr    =    položka zoznamu
+outlineAbbr    =    prehľad
+outlineitemAbbr  =    položka prehľadu
+pagetabAbbr    =    tabulátor
+propertypageAbbr  =    stránka s vlastnosťami
+graphicAbbr    =    grafika
 pushbuttonAbbr   =    btn
+checkbuttonAbbr  =    označovacie políčko
+radiobuttonAbbr  =    prepínač
+comboboxAbbr    =    rozbaľovacie pole
+progressbarAbbr  =    indikátor priebehu
+sliderAbbr     =    jazdec
+spinbuttonAbbr   =    číselník
+diagramAbbr    =    diagram
+animationAbbr   =    animácia
+equationAbbr    =    rovnica
+buttonmenuAbbr   =    tlačidlo s ponukou
+whitespaceAbbr   =    pevná medzera
+pagetablistAbbr  =    zoznam kariet
+canvasAbbr     =    kresliace plátno
+checkmenuitemAbbr =    položka označovacieho políčka
+labelAbbr     =    menovka
 passwordtextAbbr  =    passwdtxt
+radiomenuitemAbbr =    položka prepínača
+textcontainerAbbr =    textové pole
+togglebuttonAbbr  =    tlačidlo prepínača
+treetableAbbr   =    tabuľka stromu
+headerAbbr     =    hlavička
+footerAbbr     =    päta
+paragraphAbbr   =    odsek
+entryAbbr     =    položka
+captionAbbr    =    titulok
+headingAbbr    =    nadpis
+sectionAbbr    =    sekcia
+formAbbr      =    formulár
+comboboxlistAbbr  =    rozbaľovací zoznam
+comboboxoptionAbbr =    položka rozbaľovacieho zoznamu
 imagemapAbbr    =    imgmap
+listboxoptionAbbr =    položka
+listboxAbbr    =    zoznam
+flatequationAbbr  =    monotónna rovnica
+gridcellAbbr    =    bunka mriežky
+noteAbbr      =    poznámka
 figureAbbr     =    fig
+definitionlistAbbr =    zoznam definícií
+termAbbr      =    výraz
+definitionAbbr   =    definícia
 textareaAbbr    =    txtarea
-tableAbbr     =    tbl
-tableInfoAbbr = %S %S %S
-tableColumnInfoAbbr = #1c;#1c
-tableRowInfoAbbr = #1r;#1r
+
+# LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
+# Number of columns within the table.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+tblColumnInfoAbbr = #1c;#1c
+# LOCALIZATION NOTE (tblRowInfoAbbr): Semi-colon list of plural forms.
+# Number of rows within the table or grid.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+tblRowInfoAbbr = #1r;#1r
 cellInfoAbbr = c%Sr%S
+
+stateCheckedAbbr = (x)
+stateUncheckedAbbr = ( )
+statePressedAbbr = (x)
+stateUnpressedAbbr = ( )
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -203,8 +203,9 @@ KeyNameLiveWarning=Hodnota "Live" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude odstránená. Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
 KeyNameAppsWarning=Hodnota "Apps" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude odstránená. Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "FastFwd" and "MediaFastForward".
 KeyNameFastFwdWarning=Hodnota "FastFwd" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "MediaFastForward". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Zoom" and "ZoomToggle".
 KeyNameZoomWarning=Hodnota "Zoom" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "ZoomToggle". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key" and "Dead".
 KeyNameDeadKeysWarning=Hodnoty pre KeyboardEvent.key začínajúce reťazcom "Dead" sú zavrhnuté a budú spojené len ako "Dead". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
 ImportXULIntoContentWarning=Importovanie uzlov XUL do obsahu dokumentu je zavrhnuté. Táto funkcionalita bude čoskoro odstránená.
+XMLDocumentLoadPrincipalMismatch=Používanie document.load je zakázané na dokumentoch, ktoré pochádzajú z iných okien. Pre dokument je možné zavolať .load len z okna, v ktorom bol daný dokument vytvorený. Použite radšej XMLHttpRequest.
--- a/dom/chrome/security/csp.properties
+++ b/dom/chrome/security/csp.properties
@@ -60,16 +60,19 @@ inlineScriptBlocked = Pokus o spustenie vložených skriptov bol zablokovaný
 # inline style refers to CSS code that is embedded into the HTML document.
 inlineStyleBlocked = Pokus o použitie vložených štýlov bol zablokovaný
 # LOCALIZATION NOTE (scriptFromStringBlocked):
 # eval is a name and should not be localized.
 scriptFromStringBlocked = Pokus o zavolanie JavaScriptu z reťazca (pomocou funkcia ako napr. eval) bol zablokovaný
 # LOCALIZATION NOTE (hostNameMightBeKeyword):
 # %1$S is the hostname in question and %2$S is the keyword
 hostNameMightBeKeyword = %1$S je interpretované ako názov servera, nie ako kľúčové slovo. Ak je to kľúčové slovo, použite '%2$S' (tj. v jednoduchých úvodzovkách).
+# LOCALIZATION NOTE (notSupportingDirective):
+# directive is not supported (e.g. 'reflected-xss')
+notSupportingDirective = Nepodporovaná direktíva '%1$S'. Direktíva a jej hodnoty budú ignorované.
 
 # CSP Errors:
 policyURINotAlone = Direktíva policy-uri môže byť uvedená len samotná
 noParentRequest = Direktíva policy-uri nemôže byť získaná bez žiadosti rodiča a CSP.
 # LOCALIZATION NOTE (policyURIParseError):
 # %1$S is the URI that could not be parsed
 policyURIParseError = nebolo možné spracovať adresu: %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (nonMatchingHost):
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -1,20 +1,13 @@
 # Mixed Content Blocker
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the blocked mixed content resource
 BlockMixedDisplayContent = Blokované načítanie zmiešaného obsahu na zobrazenie "%1$S"
 BlockMixedActiveContent = Blokované načítanie zmiešaného aktívneho obsahu "%1$S"
 
-# CSP
-ReportOnlyCSPIgnored=Politika CSP typu Report-only bude ignorovaná, pretože sú použité iné politiky CSP typu non-report-only.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Security-Policy", "X-Content-Security-Policy-Report-Only", "Content-Security-Policy" or "Content-Security-Policy-Report-Only"
-OldCSPHeaderDeprecated=Hlavičky X-Content-Security-Policy a X-Content-Security-Report-Only budú v budúcnosti zavrhnuté. Používajte radšej hlavičky Content-Security-Policy a Content-Security-Report-Only so syntaxou podľa špecifikácie CSP.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Security-Policy/Report-Only" or "Content-Security-Policy/Report-Only"
-BothCSPHeadersPresent=Táto stránka obsahuje hlavičku X-Content-Security-Policy/Report-Only ako aj hlavičku Content-Security-Policy/Report-Only. Hlavička X-Content-Security-Policy/Report-Only bude ignorovaná.
-
 # CORS
 CrossSiteRequestBlocked=Žiadosť Cross-Origin zablokovaná: zásada rovnakého pôvodu neumožňuje načítanie vzdialeného zdroja %1$S. Toto je možné vyriešiť presunutím zdroja na rovnakú doménu alebo povolením CORS.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Strict-Transport-Security" or "HSTS"
 InvalidSTSHeaders=Stránka má definovanú neplatnú hlavičku Strict-Transport-Security.
 InsecurePasswordsPresentOnPage=Polia s heslami sú umiestnené na nezabezpečenej (http://) stránke. Toto je bezpečnostné riziko, pretože to umožňuje ukradnúť prihlasovacie údaje používateľa.
 InsecureFormActionPasswordsPresent=Polia s heslami sú umiestnené vo formulári, ktorý má definovanú nezabezpečenú (http://) akciu formulára. Toto je bezpečnostné riziko, pretože to umožňuje ukradnúť prihlasovacie údaje používateľa.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Polia s heslami sú umiestnené na nezabezpečenom (http://) rámci iframe. Toto je bezpečnostné riziko, pretože to umožňuje ukradnúť prihlasovacie údaje používateľa.
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -1293,18 +1293,25 @@ msg.supports.chanModesB = Podporované režimy kanálov (B: param)\: %S"
 msg.supports.chanModesC = Podporované režimy kanálov (C: on-param): %S"
 msg.supports.chanModesD = Podporované režimy kanálov (D: boolean): %S"
 msg.supports.userMode = "%S (%S)
 msg.supports.userModes = Podporované používateľské režimy kanálov: %S"
 msg.supports.flagsOn = Tento server podporuje: %S"
 msg.supports.flagsOff = Tento server nepodporuje: %S"
 msg.supports.miscOption = "%S=%S"
 msg.supports.miscOptions = Nastavenie a limity servera: %S"
+msg.supports.caps = Podporované schopnosti: %S"
+msg.supports.capsOn = Povolené schopnosti: %S"
 
 
+msg.caps.list = Dostupné schopnosti: %S"
+msg.caps.on = Schopnosť %S povolená.
+msg.caps.off = Schopnosť %S zakázaná.
+msg.caps.error = Schopnosť %S nie je platná.
+
 msg.conf.mode.on = Režim konferencie je teraz povolený pre túto kartu; príchody, odchody, ukončenia a zmeny prezýviek budú skryté.
 msg.conf.mode.stayon = Režim konferencie je povolený pre túto kartu; príchody, odchody, ukončenia a zmeny prezýviek sú skryté.
 msg.conf.mode.off = Režim konferencie už nie je pre túto kartu povolený; príchody, odchody, ukončenia a zmeny prezýviek sa budú zobrazovať.
 
 # Join Network/Channel dialog
 msg.cd.updated  = Zoznam kanálov siete pridaný do vyrovnávacej pamäte dňa %S
 msg.cd.updated.format = %d.%m.%Y
 msg.cd.updated.never = Zoznam kanálov siete nie je vp vyrovnávacej pamäti
--- a/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
@@ -6,17 +6,17 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkForUpdatesButton.*, update.updateButton.*, update.applyButtonBillboard.*):
 # Only one button is present at a time.
 # The button when displayed is located directly under the Thunderbird version in
 # the about dialog.
 -->
 <!ENTITY update.checkForUpdatesButton.label    "Vyhľadať aktualizácie">
 <!ENTITY update.checkForUpdatesButton.accesskey  "h">
-<!ENTITY update.updateButton.label        "Reštartovať a nainštalovať aktualizáciu">
+<!ENTITY update.updateButton.label2        "Reštartovať &brandShortName; a nainštalovať aktualizáciu">
 <!ENTITY update.updateButton.accesskey      "R">
 <!ENTITY update.applyButtonBillboard.label    "Nainštalovať aktualizáciu…">
 <!ENTITY update.applyButtonBillboard.accesskey  "N">
 
 <!ENTITY community.start2      "&brandShortName; vytvára ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
 <!ENTITY community.mozillaLink   "&vendorShortName;">
 <!ENTITY community.middle2     ", ">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -106,15 +106,15 @@
 <!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "e">
 
 <!-- Certificates -->
 <!ENTITY certSelection.description    "Pokiaľ stránka požaduje môj osobný certifikát:">
 <!ENTITY certs.auto           "Vybrať automaticky">
 <!ENTITY certs.auto.accesskey      "m">
 <!ENTITY certs.ask            "Vždy sa opýtať">
 <!ENTITY certs.ask.accesskey       "V">
+<!ENTITY enableOCSP.label        "Aktuálnu platnosť certifikátov overovať na serveroch OCSP">
+<!ENTITY enableOCSP.accesskey      "A">
 
 <!ENTITY viewCertificates.label     "Certifikáty">
 <!ENTITY viewCertificates.accesskey   "C">
-<!ENTITY validation.label        "Overenie">
-<!ENTITY validation.accesskey      "O">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.label   "Zariadenia">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey "Z">
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -1,16 +1,21 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 
 <!ENTITY no_space_to_start_error "Na spustenie prehliadača &brandShortName; nie je dostatok miesta.">
 <!ENTITY error_loading_file "Pri načítavaní súborov potrebných na spustenie prehliadača &brandShortName; sa vyskytla chyba.">
 
+<!ENTITY onboard_start_message "Víta Vás &brandShortName;">
+<!ENTITY onboard_start_subtext "Zaviazaný Vám, Vášmu súkromiu a otvorenému webu">
+<!ENTITY onboard_start_button_account "Prihlásiť sa k &brandShortName;u">
+<!ENTITY onboard_start_button_browser "Začať prehliadať">
+
 <!-- Localization note: These are used as the titles of different pages on the home screen.
   They are automatically converted to all caps by the Android platform. -->
 <!ENTITY bookmarks_title "Záložky">
 <!ENTITY history_title "História">
 <!ENTITY reading_list_title "Zoznam na prečítanie">
 <!ENTITY recent_tabs_title "Nedávne karty">
 
 <!ENTITY switch_to_tab "Prejsť na kartu">
@@ -29,17 +34,17 @@
 <!ENTITY crash_restart_label "Reštartovať &brandShortName;">
 <!ENTITY exit_label "Ukončiť">
 
 <!ENTITY launcher_shortcuts_title "Webové aplikácie prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY launcher_shortcuts_empty "Neboli nájdené žiadne webové aplikácie">
 
 <!ENTITY choose_file "Zvoľte súbor">
 
-<!ENTITY url_bar_default_text "Zadajte adresu alebo výraz vyhľadávania">
+<!ENTITY url_bar_default_text2 "Adresa alebo výraz vyhľadávania">
 
 <!ENTITY bookmark "Záložka">
 <!ENTITY bookmark_added "Záložka pridaná">
 <!ENTITY bookmark_removed "Záložka odstránená">
 <!ENTITY bookmark_updated "Záložka aktualizovaná">
 <!ENTITY bookmark_options "Možnosti">
 
 <!ENTITY history_today_section "Dnes">
@@ -80,16 +85,37 @@
 <!ENTITY pref_category_language "Jazyk">
 <!ENTITY pref_browser_locale "Jazyk prehliadača">
 
 <!-- Localization note (locale_system_default) : This string indicates that
   Firefox will use the locale currently selected in Android's settings
   to display browser chrome. -->
 <!ENTITY locale_system_default "Predvolený v systéme">
 
+<!-- Localization note (overlay_share_label) : This is the label that appears
+   in Android's intent chooser when sending a link to Firefox to bookmark,
+   send to another device, or add to Reading List. -->
+<!ENTITY overlay_share_label "Pridať do &brandShortName;u">
+
+<!-- Localization note (overlay_share_bookmark_btn_label) : This string is
+   used in the share overlay menu to select an action. It is the verb
+   "to bookmark", not the noun "a bookmark". -->
+<!ENTITY overlay_share_bookmark_btn_label "Pridať medzi záložky">
+<!ENTITY overlay_share_reading_list_btn_label "Pridať do zoznamu na prečítanie">
+<!ENTITY overlay_share_send_other "Odoslať do iných zariadení">
+
+<!-- Localization note (overlay_share_send_tab_btn_label) : Used on the
+   share overlay menu to represent the "Send Tab" action when the user
+   either has not set up Sync, or has no other devices to send a tab
+   to. -->
+<!ENTITY overlay_share_send_tab_btn_label "Odoslať do ďalšieho zariadenia">
+<!ENTITY overlay_share_no_url "Nebol nájdený žiadny odkaz na zdieľanie">
+<!ENTITY overlay_share_retry "Skúsiť znova">
+<!ENTITY overlay_share_select_device "Zvoľte zariadenie">
+
 <!ENTITY pref_category_search3 "Vyhľadávanie">
 <!ENTITY pref_category_search_summary "Prispôsobte si vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY pref_category_display "Zobrazovanie">
 <!ENTITY pref_category_privacy_short "Súkromie">
 <!ENTITY pref_category_vendor "&vendorShortName;">
 <!ENTITY pref_category_datareporting "Odosielanie údajov">
 <!ENTITY pref_learn_more "Ďalšie informácie">
 <!ENTITY pref_category_installed_search_engines "Nainštalované vyhľadávacie moduly">
@@ -144,17 +170,17 @@
 <!ENTITY pref_donottrack_no_pref "Neinformovať stránky o mojich preferenciách v oblasti sledovania aktivity">
 
 <!ENTITY pref_char_encoding "Kódovanie znakov">
 <!ENTITY pref_char_encoding_on "Zobrazovať ponuku">
 <!ENTITY pref_char_encoding_off "Nezobrazovať ponuku">
 <!ENTITY pref_clear_private_data2 "Vymazať teraz">
 <!ENTITY pref_clear_private_data_category "Vymazať súkromné údaje">
 <!ENTITY pref_clear_on_exit_title "Vždy vymazať pri ukončení">
-<!ENTITY pref_clear_on_exit_summary "&brandShortName; bude automaticky vymazávať vaše údaje zakaždým, keď v hlavnej ponuke zvolíte položku \u0022Ukončiť\u0022">
+<!ENTITY pref_clear_on_exit_summary2 "&brandShortName; bude automaticky vymazávať vaše údaje zakaždým, keď v hlavnej ponuke zvolíte položku \u0022Ukončiť\u0022">
 <!ENTITY pref_clear_on_exit_dialog_title "Zvoľte údaje, ktoré chcete vymazať">
 <!ENTITY pref_plugins "Zásuvné moduly">
 <!ENTITY pref_plugins_enabled "Povolené">
 <!ENTITY pref_plugins_tap_to_play "Prehrávať po ťuknutí">
 <!ENTITY pref_plugins_disabled "Zakázané">
 <!ENTITY pref_text_size "Veľkosť textu">
 <!ENTITY pref_reflow_on_zoom4 "Zaostriť text">
 <!ENTITY pref_restore "Karty">
@@ -174,17 +200,16 @@ representation of the language it is use
 size. -->
 <!ENTITY pref_font_size_adjust_char "-/+">
 
 <!-- Localization note (pref_font_size_preview_text): This paragraph is used as an example to
   demonstrate the font size setting. It is meant to be whimsical and fun. -->
 <!ENTITY pref_font_size_preview_text "Rýchla oranžová líška presahuje vaše očakávania vyššou rýchlosťou, väčšou flexibilitou a zlepšenou bezpečnosťou. Pretože sme neziskoví, sme slobodní pri inováciách bez tlaku na kompromisy. To znamená lepší zážitok pre vás a svetlejšiu budúcnosť pre web.">
 
 <!ENTITY pref_use_master_password "Používať hlavné heslo">
-<!ENTITY pref_show_product_announcements "Zobrazovať oznámenia o produkte">
 <!ENTITY pref_sync "Synchronizácia">
 <!ENTITY pref_search_suggestions "Zobrazovať návrhy vyhľadávania">
 <!ENTITY pref_import_android "Import z Androidu">
 <!ENTITY pref_private_data_history2 "História prehliadania">
 <!ENTITY pref_private_data_formdata "História vyhľadávania a formulárov">
 <!ENTITY pref_private_data_cookies2 "Cookies a aktívne prihlásenia">
 <!ENTITY pref_private_data_passwords "Uložené heslá">
 <!ENTITY pref_private_data_cache "Vyrovnávacia pamäť">
@@ -272,19 +297,19 @@ size. -->
 
 <!-- Localization note (find_text, find_prev, find_next, find_close) : These strings are used
   as alternate text for accessibility. They are not visible in the UI. -->
 <!ENTITY find_text "Hľadať na stránke">
 <!ENTITY find_prev "Predchádzajúci">
 <!ENTITY find_next "Ďalší">
 <!ENTITY find_close "Zavrieť">
 
-<!-- Localization note (media_casting_to, media_play, media_pause, media_stop) : These strings are used
+<!-- Localization note (media_sending_to, media_play, media_pause, media_stop) : These strings are used
   as alternate text for accessibility. They are not visible in the UI. -->
-<!ENTITY media_casting_to "Prehráva sa do zariadenia">
+<!ENTITY media_sending_to "Odosiela sa do zariadenia">
 <!ENTITY media_play "Prehrať">
 <!ENTITY media_pause "Pozastaviť">
 <!ENTITY media_stop "Zastaviť">
 
 <!ENTITY contextmenu_open_new_tab "Otvoriť na novej karte">
 <!ENTITY contextmenu_open_private_tab "Otvoriť na súkromnej karte">
 <!ENTITY contextmenu_remove "Odstrániť">
 <!ENTITY contextmenu_add_to_launcher "Pridať na úvodnú obrazovku">
@@ -299,19 +324,20 @@ size. -->
 <!ENTITY contextmenu_top_sites_pin "Pripnúť stránku">
 <!ENTITY contextmenu_top_sites_unpin "Zrušiť pripnutie stránky">
 <!ENTITY contextmenu_add_search_engine "Pridať vyhľadávací modul">
 
 <!ENTITY pref_titlebar_mode "Panel s titulkom okna">
 <!ENTITY pref_titlebar_mode_title "Zobrazovať titulok stránky">
 <!ENTITY pref_titlebar_mode_url "Zobrazovať adresu stránky">
 
-<!-- Localization note (pref_scroll_title_bar): Label for setting that controls
+<!-- Localization note (pref_scroll_title_bar2): Label for setting that controls
   whether or not the dynamic toolbar is enabled. -->
-<!ENTITY pref_scroll_title_bar "Posúvať titulok okna">
+<!ENTITY pref_scroll_title_bar2 "Prehliadanie na celú obrazovku">
+<!ENTITY pref_scroll_title_bar_summary "Skrýva titulok okna &brandShortName;u počas posúvania stránky">
 
 <!-- Localization note (page_removed): This string appears in a toast message when
   any page is removed frome about:home. This includes pages that are in history,
   bookmarks, or reading list. -->
 <!ENTITY page_removed "Stránka odstránená">
 
 <!ENTITY bookmark_edit_title "Úprava záložky">
 <!ENTITY bookmark_edit_name "Názov">
@@ -459,16 +485,18 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY exit_guest_session_text "Údaje pochádzajúce z tejto relácie prehliadania budú odstránené.">
 
 <!-- Miscellaneous -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (ellipsis): This text is appended to a piece of text that does not fit in the
   designated space. Use the unicode ellipsis char, \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit
   traditions in your locale. -->
 <!ENTITY ellipsis "…">
 
+<!ENTITY colon ":">
+
 <!-- These are only used for accessiblity for the done and overflow-menu buttons in the actionbar.
   They are never shown to users -->
 <!ENTITY actionbar_menu "Ponuka">
 <!ENTITY actionbar_done "Hotovo">
 
 <!-- Localization note (remote_tabs_last_synced): the variable is replaced by a
   "relative time span string" produced by Android. This string describes the
   time the tabs were last synced relative to the current time; examples
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -68,17 +68,23 @@
 
 <!-- Common text -->
 <!ENTITY sync.button.cancel.label 'Zrušiť'>
 <!ENTITY sync.button.connect.label 'Pripojiť'>
 <!ENTITY sync.button.ok.label 'OK'>
  
 <!-- Account strings -->
 <!ENTITY sync.account.label '&syncBrand.fullName.label; (zastarané)'>
- 
+<!-- Localization note (sync.default.client.name): Default string of the "Device
+   name" menu item upon setting up Firefox Sync. The placeholder &formatS1
+   will be replaced by the name of the Firefox release channel and &formatS2
+   by the model name of the Android device. Examples look like "Aurora on
+   GT-I1950" and "Fennec on MI 2S". -->
+<!ENTITY sync.default.client.name '&formatS1; (&formatS2;)'>
+
 <!-- Bookmark folder strings -->
 <!ENTITY bookmarks.folder.menu.label 'Ponuka Záložky'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.places.label ''>
 <!ENTITY bookmarks.folder.tags.label 'Značky'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.toolbar.label 'Panel nástrojov Záložky'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.unfiled.label 'Nezaradené záložky'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.desktop.label 'Záložky z plnej verzie'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.mobile.label 'Záložky z mobilnej verzie'>
@@ -194,24 +200,33 @@
 <!ENTITY fxaccount_status_tabs 'Otvorené karty'>
 <!ENTITY fxaccount_status_legal 'Právne informácie' >
 <!-- Localization note: when tapped, the following two strings link to
   external web pages. Compare fxaccount_policy_{linktos,linkprivacy}:
   these strings are separated to accommodate languages that decline
   the two uses differently. -->
 <!ENTITY fxaccount_status_linktos 'Podmienky používania služby'>
 <!ENTITY fxaccount_status_linkprivacy 'Zásady ochrany súkromia'>
+<!ENTITY fxaccount_status_more 'Ďalšie&ellipsis;'>
+
+<!ENTITY fxaccount_remove_account_dialog_title 'Odstrániť účet Firefox Account?'>
+<!ENTITY fxaccount_remove_account_dialog_message '&brandShortName; sa už nebude synchronizovať s vašim účtom, ale neodstráni žiadne údaje o prehliadaní uložené v tomto zariadení.'>
+<!-- Localization note: format string below will be replaced
+   with the Firefox Account's email address. -->
+<!ENTITY fxaccount_remove_account_toast 'Účet Firefox Account pre &formatS; bol odstránený.'>
+
+<!ENTITY fxaccount_remove_account_menu_item 'Odstrániť účet'>
 
 <!-- Localization note: this is the name shown by the Android system
   itself for a Firefox Account. Don't localize this. -->
 <!ENTITY fxaccount_account_type_label 'Firefox'>
 
 <!-- Localization note: these are shown by the Android system itself,
-   when the user navigates to the Android > Accounts > [Firefox
-   Account] Screen. The link takes the user to the Firefox Account
+   when the user navigates to the Android > Accounts > {Firefox
+   Account} Screen. The link takes the user to the Firefox Account
   status activity, which lets them manage their Firefox
   Account. -->
 <!ENTITY fxaccount_options_title 'Nastavenia &syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY fxaccount_options_configure_title 'Nastavenie &syncBrand.shortName.label;'>
 
 <!-- Localization note: these error messages are shown after a request
   has been made to the remote server, and an error of some type has
   been returned. -->
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/aboutHome.properties
@@ -0,0 +1,5 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+banner.firstrunHomepage.text=Víta vás vaša domovská stránka! Dostanete sa sem zakaždým, keď otvoríte novú kartu.
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -2,28 +2,35 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 addonsConfirmInstall.title=Inštalácia doplnku
 addonsConfirmInstall.install=Nainštalovať
 
 # Alerts
 alertAddonsDownloading=Preberá sa doplnok
-alertAddonsInstalledNoRestart=Inštalácia dokončená
 alertAddonsFail=Inštalácia zlyhala
+alertAddonsInstalledNoRestart.message=Inštalácia dokončená
+
+# LOCALIZATION NOTE (alertAddonsInstalledNoRestart.action2): Ideally, this string is short (it's a
+# button label) and upper-case, to match Google and Android's convention.
+alertAddonsInstalledNoRestart.action2=DOPLNKY
 
 alertDownloadsStart2=Preberanie sa spúšťa
 alertDownloadsDone2=Preberanie dokončené
 alertCantOpenDownload=Nie je možné otvoriť súbor. Kliknutím ho môžete uložiť.
 alertDownloadsSize=Súbor je príliš veľký
 alertDownloadsNoSpace=V úložisku nie je dostatok miesta
 alertDownloadsToast=Preberanie spustené…
 alertDownloadsPause=Pozastaviť
 alertDownloadsResume=Pokračovať
 alertDownloadsCancel=Zrušiť
+# LOCALIZATION NOTE (undoCloseToast.message): This message appears in a toast
+# when the user tries to download something in Guest mode.
+downloads.disabledInGuest=Preberanie súborov nie je v režime Hosť povolené
 
 alertFullScreenToast=Režim Na celú obrazovku opustíte stlačením tlačidla SPÄŤ
 
 # LOCALIZATION NOTE (alertSearchEngineAddedToast, alertSearchEngineErrorToast, alertSearchEngineDuplicateToast)
 # %S will be replaced by the name of the search engine (exposed by the current page)
 # that has been added; for example, 'Google'.
 alertSearchEngineAddedToast='%S' bol pridaný ako vyhľadávací modul
 alertSearchEngineErrorToast=Nie je možné pridať '%S' ako vyhľadávací modul
@@ -94,32 +101,61 @@ geolocation.ask=Prezradiť stránke %S, kde sa nachádzate?
 geolocation.shareLocation=Zdieľanie polohy
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.dontAskAgain): This label appears next to a
 # checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
 geolocation.dontAskAgain=Nabudúce sa pre túto stránku nepýtať
 
 # Desktop notification UI
 desktopNotification.allow=Povoliť
 desktopNotification.dontAllow=Nepovoliť
-desktopNotification.ask=Povoliť %S používať notifikácie?
+desktopNotification.ask=Povoliť stránke %S používať notifikácie?
 # LOCALIZATION NOTE (desktopNotification.useNotifications): Label that will be
 # used in site settings dialog.
 desktopNotification.useNotifications=Používanie notifikácií
 # LOCALIZATION NOTE (desktopNotification.dontAskAgain): This label appears next to a
 # checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
 desktopNotification.dontAskAgain=Nabudúce sa pre túto stránku nepýtať
 
 # Contacts API
 contacts.allow=Povoliť
 contacts.dontAllow=Nepovoliť
-contacts.ask=Povoliť %S pristupovať k vašim kontaktom?
+contacts.ask=Povoliť stránke %S pristupovať k vašim kontaktom?
 # LOCALIZATION NOTE (contacts.dontAskAgain): This label appears next to a
 # checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
 contacts.dontAskAgain=Nabudúce sa pre túto stránku nepýtať
 
+# Device Storage API
+deviceStorageMusic.allow=Povoliť
+deviceStorageMusic.dontAllow=Nepovoliť
+deviceStorageMusic.ask=Povoliť stránke %S pristupovať k vašej hudbe?
+# LOCALIZATION NOTE (deviceStorageMusic.dontAskAgain): This label appears next to a
+# checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
+deviceStorageMusic.dontAskAgain=Nabudúce sa pre túto stránku nepýtať
+
+deviceStoragePictures.allow=Povoliť
+deviceStoragePictures.dontAllow=Nepovoliť
+deviceStoragePictures.ask=Povoliť stránke %S pristupovať k vašim obrázkom?
+# LOCALIZATION NOTE (deviceStoragePictures.dontAskAgain): This label appears next to a
+# checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
+deviceStoragePictures.dontAskAgain=Nabudúce sa pre túto stránku nepýtať
+
+deviceStorageSdcard.allow=Povoliť
+deviceStorageSdcard.dontAllow=Nepovoliť
+deviceStorageSdcard.ask=Povoliť stránke %S pristupovať k externému úložisku?
+# LOCALIZATION NOTE (deviceStorageSdcard.dontAskAgain): This label appears next to a
+# checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
+deviceStorageSdcard.dontAskAgain=Nabudúce sa pre túto stránku nepýtať
+
+deviceStorageVideos.allow=Povoliť
+deviceStorageVideos.dontAllow=Nepovoliť
+deviceStorageVideos.ask=Povoliť stránke %S pristupovať k vašim videám?
+# LOCALIZATION NOTE (deviceStorageVideos.dontAskAgain): This label appears next to a
+# checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
+deviceStorageVideos.dontAskAgain=Nabudúce sa pre túto stránku nepýtať
+
 # New Tab Popup
 # LOCALIZATION NOTE (newtabpopup, newprivatetabpopup): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of tabs
 newtabpopup.opened=Bola otvorená #1 nová karta;Boli otvorené #1 nové karty;Bolo otvorených #1 nových kariet
 newprivatetabpopup.opened=Bola otvorená #1 nová súkromná karta;Boli otvorené #1 nové súkromné karty;Bolo otvorených #1 nových súkromných kariet
 
 # LOCALIZATION NOTE (newtabpopup.switch): Ideally, this string is short (it's a
@@ -169,17 +205,21 @@ password.dontSave=Neukladať
 # This is not a string to translate. If users frequently use the "Character Encoding"
 # menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
 browser.menu.showCharacterEncoding=false
 
 # Text Selection
 selectionHelper.textCopied=Text skopírovaný do schránky
 
 # Casting
-casting.prompt=Prehrať na zariadení
+# LOCALIZATION NOTE (casting.sendToDevice): Label that will be used in the
+# dialog/prompt.
+casting.sendToDevice=Odoslať do zariadenia
+casting.mirrorTab=Zrkadliť kartu
+casting.mirrorTabStop=Zastaviť zrkadlenie karty
 
 # Context menu
 contextmenu.openInNewTab=Otvoriť odkaz na novej karte
 contextmenu.openInPrivateTab=Otvoriť odkaz na súkromnej karte
 contextmenu.addToReadingList=Pridať do Zoznamu na prečítanie
 contextmenu.share=Zdieľať
 contextmenu.copyLink=Kopírovať odkaz
 contextmenu.shareLink=Zdieľať odkaz
@@ -203,17 +243,19 @@ contextmenu.playMedia=Prehrať
 contextmenu.pauseMedia=Pozastaviť
 contextmenu.shareMedia=Zdieľať video
 contextmenu.showControls2=Zobraziť ovládanie
 contextmenu.mute=Stlmiť
 contextmenu.unmute=Zrušiť stlmenie
 contextmenu.saveVideo=Uložiť video
 contextmenu.saveAudio=Uložiť zvuk
 contextmenu.addToContacts=Pridať medzi kontakty
-contextmenu.castToScreen=Prehrať na obrazovke
+# LOCALIZATION NOTE (contextmenu.sendToDevice):
+# The label that will be used in the contextmenu and the pageaction
+contextmenu.sendToDevice=Odoslať do zariadenia
 
 contextmenu.copy=Kopírovať
 contextmenu.cut=Vystrihnúť
 contextmenu.selectAll=Vybrať všetko
 contextmenu.paste=Prilepiť
 
 contextmenu.call=Volať
 
@@ -335,8 +377,14 @@ browser.menu.context.img = Obrázok
 browser.menu.context.video = Video
 browser.menu.context.audio = Zvuk
 browser.menu.context.tel = Telefón
 browser.menu.context.mailto = Pošta
 
 # "Subscribe to page" prompts created in FeedHandler.js
 feedHandler.chooseFeed=Zvoľte kanál
 feedHandler.subscribeWith=Odoberať pomocou
+
+# LOCALIZATION NOTE (nativeWindow.deprecated):
+# This string is shown in the console when someone uses deprecated NativeWindow apis.
+# %1$S=name of the api that's deprecated, %2$S=New API to use. This may be a url to
+# a file they should import or the name of an api.
+nativeWindow.deprecated=%S je zavrhnuté. Použite radšej %S
--- a/mobile/android/chrome/webapp.properties
+++ b/mobile/android/chrome/webapp.properties
@@ -50,8 +50,10 @@ installUpdateMessage2=Ťuknutím nainštalujete aktualizáciu pre %1$S;Ťuknutím nainštalujete aktualizácie pre %1$S;Ťuknutím nainštalujete aktualizácie pre %1$S
 # example: 3 updates failed
 retrievalFailedTitle=#1 aktualizácia zlyhala;#1 aktualizácie zlyhali;#1 aktualizácií zlyhalo
 
 # LOCALIZATION NOTE (retrievalFailedMessage): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # %1$S is a comma-separated list of apps for which retrieval failed.
 # example: Failed to retrieve updates for Foo, Bar, Baz
 retrievalFailedMessage=Nepodarilo sa získať aktualizáciu pre %1$S;Nepodarilo sa získať aktualizácie pre %1$S;Nepodarilo sa získať aktualizácie pre %1$S
+
+webappsDisabledInGuest=Inštalácia aplikácií nie je v režime Hosť povolená
--- a/mobile/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/overrides/netError.dtd
@@ -6,28 +6,30 @@
 %brandDTD;
 
 <!ENTITY loadError.label "Problém pri načítaní stránky">
 <!ENTITY retry.label "Skúsiť znova">
 
 <!-- Specific error messages -->
 
 <!ENTITY connectionFailure.title "Nedá sa pripojiť">
-<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+<!ENTITY connectionFailure.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.title "Táto adresa je zakázaná">
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
 
 <!ENTITY dnsNotFound.title "Server sa nenašiel">
-<!ENTITY dnsNotFound.longDesc2 "
+<!ENTITY dnsNotFound.longDesc3 "
 <ul>
  <li>Skontrolujte, či ste nezadali napr.
   <strong>ww</strong>.priklad.com namiesto
   <strong>www</strong>.priklad.com</li>
- <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.</li>
+ <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.
+  <button id='wifi'>Povoliť Wi-Fi</button>
+ </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY fileNotFound.title "Súbor sa nenašiel">
 <!ENTITY fileNotFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Skontrolujte názov súboru, napríklad malé a veľké písmená alebo iné preklepy.</li>
  <li>Skontrolujte, či súbor nebol premenovaný, presunutý alebo odstránený.</li>
@@ -45,25 +47,27 @@
 <ul>
  <li>Webové adresy sú zvyčajne zadávané v tvare
   <strong>http://www.priklad.com/</strong></li>
  <li>Skontrolujte, či používate správne lomky (t.j. <strong>/</strong>). </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Pripojenie bolo prerušené">
-<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+<!ENTITY netInterrupt.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">
 
 <!ENTITY notCached.title "Platnosť dokumentu vypršala">
 <!ENTITY notCached.longDesc "<p>Požadovaný dokument sa nenachádza vo vyrovnávacej pamäti prehliadača &brandShortName;.</p><ul><li>Z bezpečnostných dôvodov &brandShortName; automaticky nežiada o opätovné načítanie citlivých dokumentov.</li><li>Kliknutím na tlačidlo Skúsiť znova požiadate o opätovné načítanie dokumentu.</li></ul>">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Režim offline">
-<!ENTITY netOffline.longDesc2 "
+<!ENTITY netOffline.longDesc3 "
 <ul>
- <li>Skúste to znova. &brandShortName; sa pokúsi nadviazať spojenie a načítať stránku.</li>
+ <li>Skúste to znova. &brandShortName; sa pokúsi nadviazať spojenie a načítať stránku.
+  <button id='wifi'>Povoliť Wi-Fi</button>
+ </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba kódovania obsahu">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
 <ul>
  <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
 </ul>
@@ -72,20 +76,20 @@
 <!ENTITY unsafeContentType.title "Nebezpečný typ obsahu">
 <!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
 <ul>
  <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netReset.title "Výpadok pripojenia">
-<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+<!ENTITY netReset.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">
 
 <!ENTITY netTimeout.title "Čas pripojenia vypršal">
-<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+<!ENTITY netTimeout.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">
 
 <!ENTITY unknownProtocolFound.title "Adresa nebola rozpoznaná">
 <!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Na otvorenie tejto adresy možno bude potrebné nainštalovať ďalší softvér.</li>
 </ul>
 ">
 
@@ -93,20 +97,22 @@
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
 <ul>
  <li>Skontrolujte nastavenia proxy servera.</li>
  <li>Obráťte sa na správcu siete a skontrolujte, či server proxy funguje.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY proxyResolveFailure.title "Server proxy nemožno nájsť">
-<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc2 "
+<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc3 "
 <ul>
  <li>Skontrolujte, či je nastavenie servera proxy správne.</li>
- <li>Skontrolujte, či funguje pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.</li>
+ <li>Skontrolujte, či funguje pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.
+  <button id='wifi'>Povoliť Wi-Fi</button>
+ </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY redirectLoop.title "Stránku sa nepodarilo správne presmerovať">
 <!ENTITY redirectLoop.longDesc "
 <ul>
  <li>Tento problém môže nastať pri nepovolení, resp. odmietnutí cookies.</li>
 </ul>
@@ -131,20 +137,22 @@
 <!ENTITY nssBadCert.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
 <!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
 <ul>
  <li>Toto môže byť problém s konfiguráciou servera alebo sa ho niekto snaží napodobniť.</li>
  <li>Ak ste sa k tomuto serveru úspešne pripojili v minulosti, chyba môže byť dočasná a pokus by ste mali opakovať neskôr.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY sharedLongDesc2 "
+<!ENTITY sharedLongDesc3 "
 <ul>
  <li>Server môže byť dočasne nedostupný alebo zaneprázdnený. Svoj pokus opakujte neskôr.</li>
- <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.</li>
+ <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.
+  <button id='wifi'>Povoliť Wi-Fi</button>
+ </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Prehliadač &brandShortName; nepovolil načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožňujú.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentError.title "Poškodený obsah stránky">
 <!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>Táto stránka nemohla byť zobrazená kvôli chybe pri prenose údajov.</p><ul><li>Kontaktuje prevádzkovateľa webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul>">
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -294,8 +294,11 @@ SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED=Modul PKCS #11 vrátil chybu CKR_FUNCTION_FAILED, čo indikuje, že požadovaná funkcia nemohla byť vykonaná. Opätovné spustenie operácie môže viesť k úspechu.
 SEC_ERROR_PKCS11_DEVICE_ERROR=Modul PKCS #11 vrátil chybu CKR_DEVICE_ERROR, čo indikuje, že sa objavil problém s tokenom alebo slotom.
 SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_METHOD=Neznáma metóda prístupu k informáciám v rozšírení certifikátu.
 SEC_ERROR_CRL_IMPORT_FAILED=Chyba pri pokuse o importovanie CRL.
 SEC_ERROR_EXPIRED_PASSWORD=Heslo vypršalo.
 SEC_ERROR_LOCKED_PASSWORD=Heslo je zamknuté.
 SEC_ERROR_UNKNOWN_PKCS11_ERROR=Neznáma chyba PKCS #11.
 SEC_ERROR_BAD_CRL_DP_URL=Neplatná alebo nepodporovaná adresa URL v názve lokality distribúcie CRL.
 SEC_ERROR_CERT_SIGNATURE_ALGORITHM_DISABLED=Certifikát bol podpísaný použitím podpisového algoritmu, ktorý je zakázaný, pretože nie je bezpečný.
+MOZILLA_PKIX_ERROR_KEY_PINNING_FAILURE=Server používa key pinning (HPKP), ale nebola zložená vhodná reťaz dôveryhodných certifikátov, ktoré sa zhodujú s daným pinsetom. Porušenia key pinning nie je možné ignorovať.
+MOZILLA_PKIX_ERROR_CA_CERT_USED_AS_END_ENTITY=Server používa certifikát s rozšírením základných vymedzení, ktoré ho identifikujú ako certifikačnú autoritu. Toto by sa nemalo stať pre korektne vydaný certifikát.
+MOZILLA_PKIX_ERROR_INADEQUATE_KEY_SIZE=Server poskytol certifikát s veľkosťou kľúča, ktorá je príliš malá na zostavenie bezpečného spojenia.
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
@@ -76,17 +76,12 @@
 <!ENTITY examineCert.label "Zobraziť certifikát">
 <!ENTITY examineCert.accesskey "Z">
 
 <!-- Strings for the CreateCertInfo dialog -->
 <!ENTITY createCertInfo.title "Generuje sa privátny kľúč">
 <!ENTITY createCertInfo.msg1 "Prebieha generovanie kľúča… To môže trvať niekoľko minút…">
 <!ENTITY createCertInfo.msg2 "Čakajte, prosím…">
 
-<!-- Form Signing confirmation prompt -->
-<!ENTITY formSigning.title "Žiadosť o podpísanie textu">
-<!ENTITY formSigning.cert "Popis certifikátu">
-<!ENTITY formSigning.confirmPassword "Svoj súhlas s podpisom tejto textovej správy pomocou svojho vybraného certifikátu potvrďte zadaním hlavného hesla:">
-
 <!-- Strings for protectedAuth dialog -->
 <!ENTITY protectedAuth.title "Overenie chráneného tokenu">
 <!ENTITY protectedAuth.msg "Overte token. Spôsob overenia závisí od typu tokenu.">
 <!ENTITY protectedAuth.tokenName.label "Token:">
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
@@ -126,19 +126,16 @@ resetPasswordConfirmationTitle=Vymazanie hlavného hesla
 resetPasswordConfirmationMessage=Vaše hlavné heslo bolo vymazané.
 
 #Import certificate(s) file dialog
 importEmailCertPrompt=Vyberte súbor s e-mailovým certifikátom, ktorý sa má naimportovať
 importCACertsPrompt=Vyberte súbor s certifikátom autority, ktorý sa má naimportovať
 importServerCertPrompt=Vyberte súbor s certifikátom servera, ktorý sa má naimportovať
 file_browse_Certificate_spec=Súbory certifikátov
 
-# Form Signing confirmation prompt
-formSigningIntro=Server '%S' žiada, aby ste podpísali nasledujúcu textovú správu:
-
 # Cert export
 SaveCertAs=Uložiť certifikát ako súbor
 CertFormatBase64=Certifikát X.509 (PEM)
 CertFormatBase64Chain=Certifikát X.509 s reťazcom (PEM)
 CertFormatDER=Certifikát X.509 (DER)
 CertFormatPKCS7=Certifikát X.509 (PKCS#7)
 CertFormatPKCS7Chain=Certifikát X.509 s reťazcom (PKCS#7)
 writeFileFailure=Chyba súboru
--- a/suite/chrome/common/certError.dtd
+++ b/suite/chrome/common/certError.dtd
@@ -16,16 +16,19 @@ was trying to connect. -->
 prostredníctvom zabezpečeného pripojenia. Nemôžeme vás však uistiť, že toto pripojenie je naozaj zabezpečené.">
 <!ENTITY certerror.introPara2 "Keď sa pripájate pomocou zabezpečeného pripojenia,
 stránka zvyčajne poskytne identifikačné údaje na overenie, že sa pripájate k správnej stránke.
 Identita tejto stránky však nemohla byť overená.">
 
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Čo by som mal urobiť?">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Ak sa k tejto stránke zvyčajne pripájate bez problémov,
 táto chyba môže naznačovať, že niekto sa snaží napodobniť túto stránku a nemali by ste preto pokračovať.">
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation "Táto stránka používa HTTP
+Strict Transport Security (HSTS), čím určuje, že &brandShortName; sa k nej má pripájať len zabezpečene.
+Výsledkom toho je, že pre tento certifikát nie je možné pridať výnimku.">
 <!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Toto znie zle, prejsť na moju domovskú stránku">
 
 <!ENTITY certerror.expert.heading "Rozumiem možným rizikám">
 <!ENTITY certerror.expert.content "Ak viete, čo sa deje, môžete nastaviť &brandShortName; tak, aby veril
 identifikácii tejto stránky.
 <b>Aj keď tejto stránke dôverujete, táto chyba môže znamenať, že niekto manipuluje s týmto pripojením.</b>">
 <!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "Nepridávajte výnimku, pokiaľ nepoznáte dôvody,
 prečo stránka používa nedôveryhodnú identifikáciu.">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-offlineapps.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-offlineapps.dtd
@@ -14,11 +14,11 @@
 <!ENTITY offlineAlwaysAllow.accesskey    "o">
 <!ENTITY offlineExplicit.label       "Umožniť len webovým stránkam s explicitným povolením">
 <!ENTITY offlineExplicit.accesskey     "e">
 <!ENTITY offlineNotifyAsk.label       "Upozorniť, ak sa webová stránka pokúša uložiť údaje pre použitie v režime offline">
 <!ENTITY offlineNotifyAsk.accesskey     "U">
 <!ENTITY offlineNotifyPermissions.label   "Spravovať povolenia">
 <!ENTITY offlineNotifyPermissions.accesskey "S">
 
-<!ENTITY offlineAppsUsage.label       "Nasledujúce webové stránky používajú úložisko offline:">
+<!ENTITY offlineAppsUsage.label       "Nasledujúce webové stránky používajú úložisko režimu offline:">
 <!ENTITY offlineAppsListRemove.label    "Vymazať údaje…">
 <!ENTITY offlineAppsListRemove.accesskey  "d">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
@@ -60,23 +60,25 @@ blockedOSVersion = Blokované kvôli verzii operačného systému.
 
 direct2DEnabled = Direct2D povolené
 directWriteEnabled = DirectWrite povolené
 clearTypeParameters = Technológia ClearType
 clearTypeParametersNotFound = Parametre pre ClearType neboli nájdené
 adapterDescription = Popis adaptéra
 adapterVendorID = Identifikácia dodávateľa
 adapterDeviceID = Identifikácia zariadenia
+adapterSubsysID = Identifikácia subsystému
 adapterDrivers = Ovládače zariadenia
 adapterRAM = Veľkosť pamäte RAM
 driverVersion = Verzia ovládača
 driverDate = Dátum vytvorenia ovládača
 adapterDescription2 = Popis adaptéra (GPU #2)
 adapterVendorID2 = Identifikácia dodávateľa (GPU #2)
 adapterDeviceID2 = Identifikácia zariadenia (GPU #2)
+adapterSubsysID2 = Identifikácia subsystému (GPU #2)
 adapterDrivers2 = Ovládače zariadenia (GPU #2)
 adapterRAM2 = Veľkosť pamäte RAM (GPU #2)
 driverVersion2 = Verzia ovládača (GPU #2)
 driverDate2 = Dátum vytvorenia ovládača (GPU #2)
 isGPU2Active = GPU #2 je aktívny
 webglRenderer = Vykresľovanie WebGL
 
 minLibVersions = Očakávaná minimálna verzia
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/actions.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY action.switchToTab.label "Prejsť na kartu">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/autocomplete.properties
@@ -0,0 +1,9 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE (searchWithEngine): %S will be replaced with
+# the search engine provider's name. This format was chosen because
+# the provider can also end with "Search" (e.g.: MSN Search).
+searchWithEngine = Vyhľadať pomocou %S
+switchToTab = Prejsť na kartu
\ No newline at end of file
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/webapprt/webapprt/downloads/downloads.dtd
@@ -0,0 +1,52 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (window.width2, window.height): These values should be
+close to the golden ratio (1.618:1) while making sure it's wide enough for long
+file names and tall enough to hint that there are more downloads in the list -->
+<!ENTITY window.width2          "485">
+<!ENTITY window.height          "300">
+
+<!ENTITY starting.label          "Začína sa…">
+<!ENTITY scanning.label          "Kontrola na prítomnosť vírusov…">
+
+<!ENTITY downloads.title         "Správca preberania súborov">
+
+<!ENTITY cmd.pause.label         "Pozastaviť">
+<!ENTITY cmd.pause.accesskey       "P">
+<!ENTITY cmd.resume.label         "Pokračovať">
+<!ENTITY cmd.resume.accesskey       "P">
+<!ENTITY cmd.cancel.label         "Zrušiť">
+<!ENTITY cmd.cancel.accesskey       "Z">
+<!ENTITY cmd.show.label          "Otvoriť priečinok so súborom">
+<!ENTITY cmd.show.accesskey        "t">
+<!ENTITY cmd.showMac.label        "Zobraziť vo Finderi">
+<!ENTITY cmd.showMac.accesskey      "b">
+<!ENTITY cmd.open.label          "Otvoriť">
+<!ENTITY cmd.open.accesskey        "O">
+<!ENTITY cmd.openWith.label        "Otvoriť pomocou…">
+<!ENTITY cmd.openWith.accesskey      "u">
+<!ENTITY cmd.retry.label         "Znova">
+<!ENTITY cmd.retry.accesskey       "n">
+<!ENTITY cmd.goToDownloadPage.label    "Prejsť na stránku so súborom">
+<!ENTITY cmd.goToDownloadPage.accesskey  "r">
+<!ENTITY cmd.copyDownloadLink.label    "Kopírovať adresu súboru">
+<!ENTITY cmd.copyDownloadLink.accesskey  "K">
+<!ENTITY cmd.removeFromList.label     "Odstrániť zo zoznamu">
+<!ENTITY cmd.removeFromList.accesskey   "d">
+
+<!ENTITY cmd.close.commandKey       "w">
+<!ENTITY cmd.close2.commandKey      "j">
+<!ENTITY cmd.close2Unix.commandKey    "y">
+<!ENTITY cmd.clearList.label       "Vymazať zoznam">
+<!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Odstrániť dokončené, zrušené alebo neúspešne prevzaté súbory zo zoznamu">
+<!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "a">
+<!ENTITY cmd.find.commandKey       "f">
+<!ENTITY cmd.search.commandKey      "k">
+
+<!ENTITY closeWhenDone.label       "Zavrieť, keď sa preberanie dokončí">
+<!ENTITY closeWhenDone.tooltip      "Zavrieť okno Správcu preberania súborov, keď sa dokončí preberanie všetkých súborov">
+
+<!ENTITY showFolder.label         "Zobraziť tento priečinok">
+<!ENTITY searchBox.label         "Hľadať…">
--- a/webapprt/webapprt/webapp.properties
+++ b/webapprt/webapprt/webapp.properties
@@ -35,10 +35,19 @@ desktop-notification.remember=Zapamätať si túto voľbu
 # LOCALIZATION NOTE (webapps.install.title): %S will be replaced with the name
 # of the webapp being installed.
 webapps.install.title=Inštalácia aplikácie %S
 # LOCALIZATION NOTE (webapps.install.description): %S will be replaced with the
 # name of the webapp being installed.
 webapps.install.description=Chcete nainštalovať aplikáciu %S?
 webapps.install.install=Nainštalovať
 webapps.install.dontinstall=Neinštalovať
+# LOCALIZATION NOTE (webapps.uninstall.title): %S will be replaced with the name
+# of the webapp being uninstalled.
+webapps.uninstall.title=Odinštalácia aplikácie %S
+# LOCALIZATION NOTE (webapps.uninstall.description): %S will be replaced with the
+# name of the webapp being uninstalled.
+webapps.uninstall.description=Chcete odinštalovať aplikáciu %S?
+webapps.uninstall.uninstall=Odinštalovať aplikáciu
+webapps.uninstall.dontuninstall=Neodinštalovať
+
 paymentDialog.title=Platba
 paymentDialog.message=Ktorého poskytovateľa platobných služieb chcete použiť?