update, add and remove files
authorsektormaster@atlas.sk
Tue, 09 Sep 2008 21:11:37 +0200
changeset 14 d83981165b1e232f80bc2984be385dc27b19b947
parent 13 9b2a6f23866c97aa011aa3dc8502ca3dafa3619e
child 15 b2a314733b6481900ee55517fb248881eb6efdc8
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update, add and remove files
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
browser/chrome/browser/pageReportFirstTime.dtd
browser/chrome/browser/places/places.dtd
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/colors.dtd
browser/chrome/browser/preferences/cookies.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/safeMode.dtd
browser/installer/mui.properties
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/layout/xmlparser.properties
dom/chrome/layout/xul.properties
extensions/reporter/chrome/reportWizard.dtd
extensions/reporter/chrome/reportWizard.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/search/searchIntegrationDialogWin.dtd
mail/installer/custom.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
suite/chrome/browser/viewSource.properties
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
suite/chrome/common/help/help-win.rdf
suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-certs.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-http.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-passwords.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-proxies.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-winhooks.dtd
suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-addressing.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-formatting.dtd
toolkit/chrome/global-platform/mac/platformKeys.properties
toolkit/chrome/global/config.dtd
toolkit/chrome/global/console.properties
toolkit/chrome/global/contentAreaCommands.properties
toolkit/chrome/global/customizeCharset.dtd
toolkit/chrome/global/dialogOverlay.dtd
toolkit/chrome/global/keys.properties
toolkit/chrome/global/nsHelperAppDlg.dtd
toolkit/chrome/global/nsProgressDialog.dtd
toolkit/chrome/global/printProgress.dtd
toolkit/chrome/global/printdialog.dtd
toolkit/chrome/global/printjoboptions.dtd
toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
toolkit/chrome/global/viewSource.properties
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.properties
toolkit/chrome/mozapps/profile/createProfileWizard.dtd
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/history.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -1,9 +1,12 @@
-<!ENTITY aboutDialog.title   "O programe &brandFullName;">
-<!ENTITY copyright       "Tvorcovia">
-<!ENTITY copyright.accesskey  "T">
-<!ENTITY aboutLink       "&lt; O programe &brandFullName;">
-<!ENTITY aboutLink.accesskey  "O">
-<!ENTITY aboutVersion      "verzia">
-<!ENTITY copyrightInfo     "&#169;1998 – 2008 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. Firefox a logá Firefox
-                 sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation. Všetky práva 
-                 vyhradené.">
+<!ENTITY aboutDialog.title     "O programe &brandFullName;">
+<!ENTITY copyright         "Tvorcovia">
+<!ENTITY copyright.accesskey    "T">
+<!ENTITY copyrightGNOME.accesskey  "T">
+<!ENTITY aboutLink         "&lt; O programe &brandFullName;">
+<!ENTITY aboutLink.accesskey    "O">
+<!ENTITY aboutVersion        "verzia">
+<!ENTITY closeCmdGNOME.label    "Zavrieť">
+<!ENTITY closeCmdGNOME.accesskey  "Z">
+<!ENTITY copyrightInfo       "&#169;1998 – 2008 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. Firefox 
+                   a logá Firefox sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation. 
+                   Všetky práva vyhradené.">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -8,17 +8,17 @@ dropondownloadsbutton=Upustením odkazu alebo súboru ho prevezmete
 droponnewtabbutton=Pre otvorenie v novej karte presuňte súbor alebo odkaz
 droponnewwindowbutton=Pre otvorenie v novom okne presuňte súbor alebo odkaz
 droponhomebutton=Zadajte odkaz alebo súbor, ktorý bude vašou domovskou stránkou
 droponhometitle=Nastavenie domovskej stránky
 droponhomemsg=Chcete, aby sa tento dokument stal vašou novou domovskou stránkou?
 
 # context menu strings
 
-contextMenuSearchText=Vyhľadať "%2$S" na webe pomocou "%1$S" 
+contextMenuSearchText=Vyhľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S 
 contextMenuSearchText.accesskey=V
 
 blockImages=Blokovať obrázky z %S
 
 # bookmark dialog strings
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Názov priečinka]
 
@@ -70,17 +70,17 @@ updatesItem_downloading=Preberá sa %S…
 updatesItem_downloadingFallback=Preberá sa aktualizácia…
 updatesItem_resume=Pokračovať v preberaní %S…
 updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v preberaní aktualizácie…
 updatesItem_pending=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 
 # RSS Pretty Print
 feedNoFeeds=Stránka neobsahuje žiadne kanály
-feedShowFeedNew=Prihlásiť sa k odberu kanála '%S'…
+feedShowFeedNew=Prihlásiť sa k odberu kanála %S…
 feedHasFeedsNew=Prihlásiť sa k odberu kanála tejto stránky…
 
 # History menu
 menuOpenAllInTabs.label=Otvoriť všetko na kartách
 menuOpenAllInTabs.accesskey=o
 
 # Unified Back-/Forward Popup
 tabHistory.current=Zostať na tejto stránke
@@ -101,17 +101,17 @@ starButtonOff.tooltip=Pridať medzi záložky
 offlineApps.available=Táto webová stránka (%S) ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
 offlineApps.allow=Povoliť
 offlineApps.allowAccessKey=P
 offlineApps.never=Pre tento server nikdy
 offlineApps.neverAccessKey=n
 offlineApps.notNow=Teraz nie
 offlineApps.notNowAccessKey=T
 
-offlineApps.usage=Táto webová stránka (%S) využíva viac ako %SMB údajov vo vašom počítači.
+offlineApps.usage=Táto webová stránka (%S) využíva viac ako %S MB údajov vo vašom počítači.
 offlineApps.manageUsage=Zobraziť nastavenie
 offlineApps.manageUsageAccessKey=Z
 
 identity.identified.verifier=Overil ju %S                  
 identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku.
 identity.identified.state_and_country=%S, %S                  
 identity.identified.title_with_country=%S (%S)                 
 
--- a/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
+++ b/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
@@ -3,17 +3,16 @@ addHandler=Pridať "%S" (%S) ako čítačku kanálov?
 addHandlerAddButton=Pridať čítačku kanálov
 addHandlerAddButtonAccesskey=a
 handlerRegistered="%S" je už registrované ako čítačka kanálov
 liveBookmarks=Aktívne záložky
 subscribeNow=Nový odber
 chooseApplicationMenuItem=Vybrať aplikáciu…
 chooseApplicationDialogTitle=Výber aplikácie
 alwaysUse=Pri odoberaní kanálov vždy použiť čítačku %S
-
 mediaLabel=Súbory médií
 
 # LOCALIZATION NOTE: The next string is for the size of the enclosed media.
 #  e.g. enclosureSizeText : "50.23 MB"
 #  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
 #  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
 enclosureSizeText=%1$S %2$S
 
@@ -29,19 +28,19 @@ gigabyte=GB
 alwaysUseForFeeds=Pri odoberaní kanálov vždy použiť čítačku %S.
 alwaysUseForAudioPodcasts=Pri odoberaní podcastu vždy použiť %S.
 alwaysUseForVideoPodcasts=Pri odoberaní video podcastu vždy použiť %S.
 
 subscribeFeedUsing=Odoberať tento kanál pomocou 
 subscribeAudioPodcastUsing=Odoberať tento podcast pomocou 
 subscribeVideoPodcastUsing=Odoberať tento video podcast pomocou 
 
-feedSubscriptionFeed1=Toto je "webový kanál" s pravidelne meniacim sa obsahom.
-feedSubscriptionAudioPodcast1=Toto je "podcast" s pravidelne meniacim sa obsahom.
-feedSubscriptionVideoPodcast1=Toto je "video podcast" s pravidelne meniacim sa obsahom.
+feedSubscriptionFeed1=Toto je webový kanál s pravidelne meniacim sa obsahom.
+feedSubscriptionAudioPodcast1=Toto je podcast s pravidelne meniacim sa obsahom.
+feedSubscriptionVideoPodcast1=Toto je video podcast s pravidelne meniacim sa obsahom.
 
 feedSubscriptionFeed2=Môžete sa prihlásiť k odberu tohto kanála a dostávať tak aktuálne informácie vždy, keď sa zmenia.
 feedSubscriptionAudioPodcast2=Môžete sa prihlásiť k odberu tohto podcastu a dostávať tak aktuálne informácie vždy, keď sa zmenia.
 feedSubscriptionVideoPodcast2=Môžete sa prihlásiť k odberu tohto video podcastu a dostávať tak aktuálne informácie vždy, keď sa zmenia.
 
 # Protocol Handling
 # "Add %appName (%appDomain) as an application for %protocolType links?"
 addProtocolHandler=Pridať %S (%S) ako aplikáciu pre odkazy typu %S?
--- a/browser/chrome/browser/pageReportFirstTime.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/pageReportFirstTime.dtd
@@ -1,4 +1,7 @@
 <!ENTITY startDescription.label "Server sa pokúsil otvoriť vyskakovacie okno bez vášho povolenia. &brandShortName; vyskakovacie okno automaticky zablokoval. Vždy, keď &brandShortName; zablokuje tieto vyskakovacie okná, v stavovom riadku uvidíte ikonu.">
+
 <!ENTITY endDescription.label "Kliknutím na túto ikonu zobrazíte zoznam serverov, ktorým &brandShortName; zablokoval možnosť otvárať vyskakovacie okná. Ak sú vyskakovacie okná potrebné pre správnu funkciu stránok, môžete vybraným serverom ich otváranie povoliť.">
+
 <!ENTITY caption.label "Informácie o blokovaní vyskakovacích okien">
+
 <!ENTITY done.label "Hotovo">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.dtd
@@ -70,17 +70,16 @@
 <!ENTITY cmd.edit_redo.label        "Znova">
 <!ENTITY cmd.edit_redo.accesskey      "n">
 <!ENTITY cmd.edit_redo.key         "y">
 
 <!ENTITY cmd.open.label           "Otvoriť">
 <!ENTITY cmd.open.accesskey         "t">
 <!ENTITY cmd.open_window.label       "Otvoriť v novom okne">
 <!ENTITY cmd.open_window.accesskey     "m">
-
 <!ENTITY cmd.open_tab.label         "Otvoriť na novej karte">
 <!ENTITY cmd.open_tab.accesskey       "e">
 <!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.label     "Otvoriť všetko na kartách">
 <!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.accesskey   "c">
 
 <!ENTITY cmd.properties.label        "Vlastnosti">
 <!ENTITY cmd.properties.accesskey      "l">
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -15,21 +15,21 @@
 
 <!ENTITY useAutoScroll.label       "Použiť automatický posun">
 <!ENTITY useAutoScroll.accesskey     "a">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.label    "Použiť plynulý posun">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "o">
 <!ENTITY checkSpelling.label       "Kontrolovať pravopis počas písania">
 <!ENTITY checkSpelling.accesskey     "K">
 
-<!ENTITY systemDefaults.label     "Nastavenie systému">
-<!ENTITY alwaysCheckDefault.label   "Pri štarte kontrolovať, či je &brandShortName; predvoleným prehliadačom">
-<!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey "r">
-<!ENTITY checkNow.label        "Skontrolovať">
-<!ENTITY checkNow.accesskey      "t">
+<!ENTITY systemDefaults.label      "Nastavenie systému">
+<!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Pri štarte kontrolovať, či je &brandShortName; predvoleným prehliadačom">
+<!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "r">
+<!ENTITY checkNow.label         "Skontrolovať">
+<!ENTITY checkNow.accesskey       "t">
 
 <!ENTITY networkTab.label        "Sieť">
 
 <!ENTITY connection.label        "Pripojenie">
 
 <!ENTITY connectionDesc.label      "Nastaviť spôsob, akým sa &brandShortName; pripája k sieti Internet">
 <!ENTITY connectionSettings.label    "Nastavenia…">
 <!ENTITY connectionSettings.accesskey  "N">
@@ -61,16 +61,17 @@
 <!ENTITY askMe.label           "Vždy sa opýtať, čo urobiť">
 <!ENTITY askMe.accesskey         "o">
 <!ENTITY modeAutomatic.label       "Automaticky aktualizácie prevziať a nainštalovať">
 <!ENTITY modeAutomatic.accesskey     "A">
 <!ENTITY modeAutoAddonWarn.label     "Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky">
 <!ENTITY modeAutoAddonWarn.accesskey   "U">
 <!ENTITY updateHistory.label       "Zobraziť históriu aktualizácií">
 <!ENTITY updateHistory.accesskey     "h">
+
 <!ENTITY offlineNotify.label       "Upozorniť, ak stránka ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline">
 <!ENTITY offlineNotify.accesskey     "U">
 <!ENTITY offlineNotifyExceptions.label  "Výnimky…">
 <!ENTITY offlineNotifyExceptions.accesskey "V">
 
 <!ENTITY offlineAppsList.label      "Tieto webové stránky uložili údaje na použitie v režime offline:">
 <!ENTITY offlineAppsList.height     "7em">
 <!ENTITY offlineAppsListRemove.label   "Odstrániť…">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/colors.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/colors.dtd
@@ -1,19 +1,22 @@
 <!ENTITY colorsDialog.title     "Farby">
 <!ENTITY window.width        "39em">
 <!ENTITY window.macWidth       "41em">
+
 <!ENTITY allowPagesToUse.label    "Povoliť stránkam používať vlastné farby namiesto mnou vyššie vybraných">
 <!ENTITY allowPagesToUse.accesskey  "o">
+
 <!ENTITY color            "Text a pozadie">
 <!ENTITY textColor.label       "Text:">
 <!ENTITY textColor.accesskey     "T">
 <!ENTITY backgroundColor.label    "Pozadie:">
 <!ENTITY backgroundColor.accesskey  "z">
 <!ENTITY useSystemColors.label    "Použiť systémové farby">
 <!ENTITY useSystemColors.accesskey  "s">
+
 <!ENTITY underlineLinks.label    "Podčiarkovať odkazy">
 <!ENTITY underlineLinks.accesskey  "d">
 <!ENTITY links            "Farby odkazov">
 <!ENTITY linkColor.label       "Nenavštívené odkazy:">
 <!ENTITY linkColor.accesskey     "e">
 <!ENTITY visitedLinkColor.label   "Navštívené odkazy:">
 <!ENTITY visitedLinkColor.accesskey "v">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/cookies.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/cookies.dtd
@@ -1,25 +1,27 @@
 <!ENTITY window.width "36em">
+
 <!ENTITY cookiesonsystem.label "Tieto cookies sú uložené v počítači:">
 <!ENTITY cookiename.label "Názov cookie">
 <!ENTITY cookiedomain.label "Server">
 <!ENTITY button.removecookie.label "Odstrániť cookie">
 <!ENTITY button.removecookie.accesskey "O">
 <!ENTITY button.removeallcookies.label "Odstrániť všetky cookie">
 <!ENTITY button.removeallcookies.accesskey "e">
+
 <!ENTITY props.name.label "Názov:">
 <!ENTITY props.value.label "Obsah:">
 <!ENTITY props.domain.label "Server:">
 <!ENTITY props.path.label "Cesta:">
 <!ENTITY props.secure.label "Odoslať pre:">
 <!ENTITY props.expires.label "Koniec platnosti:">
+
 <!ENTITY window.title "Správca cookies">
 <!ENTITY windowClose.key "w">
 <!ENTITY focusSearch1.key "f">
 <!ENTITY focusSearch2.key "k">
+
 <!ENTITY filter.label "Hľadať:">
 <!ENTITY filter.accesskey "H">
-<!ENTITY clear.label "Vymazať">
-<!ENTITY clear.accesskey "V">
+
 <!ENTITY button.close.label "Zavrieť">
 <!ENTITY button.close.accesskey "Z">
-
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -55,29 +55,30 @@ useDefault=Použiť %S (predvolená)
 useOtherApp=Použiť inú…
 fpTitleChooseApp=Výber pomocnej aplikácie
 manageApp=Podrobnosti o aplikácii…
 webFeed=Webový kanál
 videoPodcastFeed=Video Podcast
 audioPodcastFeed=Podcast
 alwaysAsk=Vždy sa opýtať
 
+# LOCALIZATION NOTE (usePluginIn):
+# %1$S = plugin name (for example "QuickTime Plugin-in 7.2")
+# %2$S = brandShortName from brand.properties (for example "Minefield")
+usePluginIn=Použiť %S (v aplikácii %S)
+
 # LOCALIZATION NOTE (previewInApp, addLiveBookmarksInApp): %S = brandShortName
 previewInApp=Zobraziť vo %Se
 addLiveBookmarksInApp=Pridať aktívne záložky v %Se
 
 # LOCALIZATION NOTE (typeDescriptionWithType):
 # %1$S = type description (for example "Portable Document Format")
 # %2$S = type (for example "application/pdf")
 typeDescriptionWithType=%S (%S)
 
-# LOCALIZATION NOTE (usePluginIn):
-# %1$S = plugin name (for example "QuickTime Plugin-in 7.2")
-# %2$S = brandShortName from brand.properties (for example "Minefield")
-usePluginIn=Použiť %S (v aplikácii %S)
 
 #### Cookie Viewer
 
 hostColon=Server:
 domainColon=Doména:
 forSecureOnly=Iba zašifrované pripojenia
 forAnyConnection=Všetky typy pripojenia
 AtEndOfSession=na konci relácie
@@ -89,17 +90,18 @@ cookiesAll=V počítači sú uložené tieto cookies:
 cookiesFiltered=Tieto cookies vyhovujú vášmu hľadaniu:
 removeCookies=Odstrániť cookies
 removeCookie=Odstrániť cookie
 
 #### Offline apps
 offlineAppRemoveTitle=Odstránenie údajov stránok pre režim offline
 offlineAppRemovePrompt=Po odstránení týchto údajov nebude stránka %S dostupná v režime offline. Naozaj chcete odstrániť túto stránku z režimu offline?
 offlineAppRemoveConfirm=Odstrániť údaje pre režim offline
-offlinepermissionstext=Nasledujúce webové stránky sa nebudú pokúšať uložiť údaje pre režim offline.
-offlinepermissionstitle=Údaje pre režim offline
 
 # LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the
 # offline application
 #  e.g. offlineAppUsage : "50.23 MB"
 #  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
 #  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
 offlineAppUsage=%1$S %2$S
+
+offlinepermissionstext=Nasledujúce webové stránky sa nebudú pokúšať uložiť údaje pre režim offline.
+offlinepermissionstitle=Údaje pre režim offline
--- a/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
@@ -1,9 +1,44 @@
 <!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+#if 0
+  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+  -
+  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+  - the License. You may obtain a copy of the License at
+  - http://www.mozilla.org/MPL/
+  -
+  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+  - for the specific language governing rights and limitations under the
+  - License.
+  -
+  - The Original Code is mozilla.org Code.
+  -
+  - The Initial Developer of the Original Code is Mike Connor.
+  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2005
+  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
+  -
+  - Contributor(s):
+  -  Mike Connor <mconnor@steelgryphon.com>
+  -
+  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
+  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+  -
+#endif
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY safeModeDialog.title     "Núdzový režim aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY window.width         "37em">
 
 <!ENTITY safeModeDescription.label  "&brandShortName; je spustený v núdzovom režime, ktorý dočasne zakáže vaše nastavenia, rozšírenia a témy.">
 <!ENTITY safeModeDescription2.label  "Vyberte zmeny, ktoré chcete natrvalo vykonať:">
 
--- a/browser/installer/mui.properties
+++ b/browser/installer/mui.properties
@@ -47,16 +47,17 @@
 # Do not replace $BrandShortName, $BrandFullName, or $BrandFullNameDA with a
 # custom string and always use the same one as used by the en-US files.
 # $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
 # for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
 # being used as an accesskey.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
+
 MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Víta vás sprievodca inštaláciou programu $BrandFullNameDA
 MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Tento sprievodca vás prevedie celou inštaláciou programu $BrandFullNameDA.\n\nPred spustením inštalácie sa odporúča ukončiť všetky ostatné aplikácie. Tým sa umožní aktualizácia dôležitých systémových súborov bez nutnosti reštartovania počítača.\n\n$_CLICK
 MUI_TEXT_LICENSE_TITLE=Licenčná zmluva
 MUI_TEXT_LICENSE_SUBTITLE=Pred inštaláciou programu $BrandFullNameDA si prečítajte nasledujúcu licenčnú zmluvu.
 MUI_INNERTEXT_LICENSE_TOP=Ďalšiu časť licencie zobrazíte stlačením klávesu Page Down.
 MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX=Ak súhlasíte s podmienkami tejto licencie, začiarknite dole uvedené políčko. Ak chcete v inštalácii programu $BrandFullNameDA pokračovať, musíte dané podmienky akceptovať. $_CLICK
 MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS=Ak súhlasíte s podmienkami tejto licencie, označte dole správnu možnosť. Ak chcete v inštalácii programu $BrandFullNameDA pokračovať, musíte dané podmienky akceptovať. $_CLICK
 MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE=Výber súčastí
@@ -90,9 +91,8 @@ MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE=Počkajte prosím, kým nebude $BrandFullNameDA odinštalovaný.
 MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE=Odinštalovanie kompletné
 MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE=Odinštalovanie bolo úspešne dokončené.
 MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE=Odinštalovanie prerušené
 MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE=Odinštalovanie nebolo dokončené.
 MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE=Dokončenie odinštalovania programu $BrandFullNameDA
 MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT=$BrandFullNameDA bol odinštalovaný z počítača.\n\nSprievodcu dokončíte kliknutím na tlačidlo Dokončiť.
 MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Dokončenie odinštalovania programu $BrandFullNameDA vyžaduje reštart počítača. Chcete teraz vykonať reštart?
 MUI_UNTEXT_ABORTWARNING=Naozaj chcete ukončiť odinštalovanie programu $BrandFullNameDA?
-
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -1,8 +1,43 @@
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is mozilla.org code.
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is
+# Netscape Communications Corporation.
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 malformedURI=Táto adresa URL je neplatná a nedá sa načítať.
 fileNotFound=Súbor %S nebol nájdený. Skontrolujte jeho umiestnenie a skúste znova.
 dnsNotFound=Server %S nebol nájdený. Skontrolujte jeho názov a skúste znova.
 protocolNotFound=%S nie je registrovaný protokol.
 connectionFailure=Pri pokuse o kontaktovanie servera %S došlo k odmietnutiu spojenia.
 netInterrupt=Pripojenie k %S bolo počas načítavania stránky prerušené. Mohlo byť prenesených niekoľko údajov.
 netTimeout=Server %S má príliš dlhú odozvu.
@@ -15,13 +50,14 @@ netOffline=Tento dokument neobsahuje žiadne údaje.
 isprinting=Súbor sa počas tlače alebo zobrazenia Ukážky pred tlačou nedá zmeniť.
 deniedPortAccess=Prístup k danému portu bol z bezpečnostných dôvodov zakázaný.
 proxyResolveFailure=Nepodarilo sa nájsť nastavený server proxy. Skontrolujte nastavenia a skúste to znova.
 proxyConnectFailure=Pri pokuse o spojenie so serverom proxy došlo k odmietnutiu pripojenia. Skontrolujte nastavenie servera proxy a skúste to znova.
 contentEncodingError=Stránka nemôže byť zobrazená, pretože používa neplatnú alebo nepodporovanú formu kompresie.
 unsafeContentType=Stránka nemôže byť zobrazená, pretože sa nachádza v archívnom súbore, ktorého otvorenie nemusí byť bezpečné. Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.
 externalProtocolTitle=Požiadavka externého protokolu
 externalProtocolPrompt=Na spracovanie odkazov typu %1$S: je potrebná externá aplikácia.\n\n\nPožadovaný odkaz:\n\n%2$S\n\nAplikácia: %3$S\n\n\nAk ste túto požiadavku neočakávali, môže to byť pokus o zneužitie aplikácie. V prípade pochybností týkajúcich sa škodlivosti tejto požiadavky ju zrušte.\n
+#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Neznáma aplikácia>
 externalProtocolChkMsg=Zapamätať si nastavenie pre všetky odkazy rovnakého typu.
 externalProtocolLaunchBtn=Spustiť aplikáciu
 malwareBlocked=Stránka %S bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.
 phishingBlocked=Webová stránka %S je nahlásená ako podozrivá stránka pokúšajúca sa podvodným spôsobom vylákať od používateľov osobné alebo finančné údaje.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -15,16 +15,17 @@
 #
 # The Initial Developer of the Original Code is
 # Netscape Communications Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #  Mitch <mstoltz@netscape.com> (original author)
+#  Ehsan Akhgari <ehsan.akhgari@gmail.com>
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 # either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
 # or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
@@ -52,10 +53,10 @@ GlobalScopeElementReference=Bola použitá referencia na ID/NAME v globálnom kontexte. Používajte radšej document.getElementById() štandardizovaný konzorciom W3C.
 UseOfCaptureEventsWarning=Používanie captureEvents() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód použitím metódy DOM 2 addEventListener(). Viac informácií získate na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
 UseOfReleaseEventsWarning=Používanie releaseEvents() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód použitím metódy DOM 2 removeEventListener(). Viac informácií získate na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 UseOfRouteEventWarning=Používanie routeEvent() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód použitím metódy DOM 2 dispatchEvent(). Viac informácií získate na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.dispatchEvent
 UseOfPreventBubbleWarning=Event=%S, používanie preventBubble() je zavrhnuté. Používajte radšej stopPropagation() štandardizovaný konzorciom W3C.
 UseOfPreventCaptureWarning=Event=%S, používanie preventCapture() je zavrhnuté. Používajte radšej stopPropagation() štandardizovaný konzorciom W3C.
 UseOfGetBoxObjectForWarning=Používanie getBoxObjectFor() je zavrhnuté. Ak je to možné, používajte radšej element.getBoundingClientRect().
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: pokus o nastavenie strokeStyle alebo fillStyle na hodnotu, ktorá je buď reťazec, CanvasGradient alebo CanvasPattern, bol ignorovaný.
 EmptyGetElementByIdParam=Prázdny reťazec odovzdaný pre getElementById().
-LowMemoryTitle=Upozornenie: Neodstatok pamäte
+LowMemoryTitle=Upozornenie: Nedostatok pamäte
 LowMemoryMessage=Skript tejto stránky bol zastavený kvôli nedostatku voľnej pamäte.
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -128,9 +128,10 @@ PEInaccessibleProperty2=Nie je možné určiť hodnotu internej vlastnosti.
 PECommentEOF=koniec komentára
 SEUnterminatedString=Nájdený neuzatvorený reťazec '%1$S'.
 PEFontDescExpected=Očakávaný popisovač písma, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEUnknownFontDesc=Neznámy popisovač '%1$S' v pravidle @font-face.
 PEMQExpectedExpressionStart=Očakávaný znak '(' ako začiatok požiadavky médií, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMQExpressionEOF=obsah výrazu požiadavky médií
 PEMQExpectedFeatureName=Očakávaný názov funkcií médií, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMQExpectedFeatureNameEnd=Očakávaný znak ':' alebo ')' po názve funkcie médií, ale bolo nájdené '%1$S'.
+PEMQNoMinMaxWithoutValue=Funkcie médií s predponou min- alebo max- musia mať nastavenú hodnotu.
 PEMQExpectedFeatureValue=Nájdená neplatná hodnota pre funkciu médií.
--- a/dom/chrome/layout/xmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xmlparser.properties
@@ -66,16 +66,15 @@ 30 = deklarácia XML má nesprávny formát
 31 = deklarácia textu má nesprávny formát
 32 = nepovolené znaky vo verejnom ID
 38 = rezervovaný prefix (xml) nesmie byť oddeklarovaný alebo naviazaný na názov iného menného priestoru
 39 = rezervovaný prefix (xmlns) nesmie byť deklarovaný alebo oddeklarovaný
 40 = prefix nesmie byť naviazaný na jeden z rezervovaných názvov menných priestorov
 
 # %1$S is replaced by the Expat error string, may be followed by Expected (see below)
 # %2$S is replaced by URL
-# %3$d is replaced by line number
-# %4$d is replaced by column number
+# %3$u is replaced by line number
+# %4$u is replaced by column number
 XMLParsingError = Chybná analýza XML: %1$S\nUmiestnenie: %2$S\nČíslo riadka %3$u, Stĺpec %4$u:
 
 # %S is replaced by a tag name.
 # This gets appended to the error string if the error is mismatched tag.
 Expected = . Očakávalo sa: </%S>.
-
--- a/dom/chrome/layout/xul.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xul.properties
@@ -13,16 +13,17 @@
 #
 # The Original Code is xul.properties.
 #
 # The Initial Developer of the Original Code is Boris Zbarsky
 # <bzbarsky@mit.edu>. Portions created by the Initial Developer are Copyright
 # (C) 2004. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
+#  L. David Baron <dbaron@dbaron.org>, Mozilla Corporation
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 # either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
 # the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
--- a/extensions/reporter/chrome/reportWizard.dtd
+++ b/extensions/reporter/chrome/reportWizard.dtd
@@ -1,53 +1,58 @@
 <!-- Entities for the Sample Extension Options Dialog go here -->
-<!ENTITY reportWizard.title "Upozornenie na chybnú stránku">
+<!ENTITY reportWizard.title             "Upozornenie na chybnú stránku">
 
-<!ENTITY privacyNotice.label "Ochrana osobných údajov">
-<!ENTITY reportWizardPrivacy.description "Tento nástroj umožňuje upozorniť Technický tím na stránky, ktoré sa v programe &brandShortName; nezobrazujú korektne alebo spôsobujú jeho zlyhanie. Týmto spôsobom nám môžete pomôcť zaistiť do budúcnosti lepší dojem z používania programu &brandShortName;. Prosím, venujte svoj čas prečítaniu nasledovného textu, z ktorého sa dozviete, ako môžete prispieť.">
-<!ENTITY reportWizardMustAgree.description "Pred pokračovaním je potrebný súhlas s hore uvedenými zásadami ochrany súkromia.">
+<!ENTITY privacyNotice.label            "Ochrana osobných údajov">
+<!ENTITY reportWizardPrivacy.description      "Tento nástroj umožňuje upozorniť Technický tím na stránky, ktoré sa v programe &brandShortName; nezobrazujú korektne alebo spôsobujú jeho zlyhanie. Týmto spôsobom nám môžete pomôcť zaistiť do budúcnosti lepší dojem z používania programu &brandShortName;. Prosím, venujte svoj čas prečítaniu nasledovného textu, z ktorého sa dozviete, ako môžete prispieť.">
+<!ENTITY reportWizardMustAgree.description     "Pred pokračovaním je potrebný súhlas s hore uvedenými zásadami ochrany súkromia.">
 
-<!ENTITY dontShowPrivacyStatement.label "Prečítal som a súhlasím so zásadami ochrany súkromia">
+<!ENTITY dontShowPrivacyStatement.label       "Prečítal som a súhlasím so zásadami ochrany súkromia">
 <!ENTITY dontShowPrivacyStatement.accesskey     "P">
 
-<!ENTITY reportForm.label "Vyplnenie správy">
+<!ENTITY reportForm.label              "Vyplnenie správy">
 
-<!ENTITY reportForm.description "Stručne popíšte zistený problém:">
-<!ENTITY reportForm.url.title "Adresa stránok (URL):">
-<!ENTITY reportForm.url.accesskey "A">
+<!ENTITY reportForm.description           "Stručne popíšte zistený problém:">
+<!ENTITY reportForm.url.title            "Adresa stránok (URL):">
+<!ENTITY reportForm.url.accesskey          "A">
 
-<!ENTITY reportForm.behind_login.title "Stránka je chránená autorizáciou">
-<!ENTITY reportForm.behind_login.accesskey "c">
+<!ENTITY reportForm.behind_login.title       "Stránka je chránená autorizáciou">
+<!ENTITY reportForm.behind_login.accesskey     "c">
 
-<!ENTITY reportForm.problem_type.title "Druh problému:">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.accesskey "D">
+<!ENTITY reportForm.problem_type.title       "Druh problému:">
+<!ENTITY reportForm.problem_type.accesskey     "D">
 
-<!ENTITY reportForm.problem_type.chooseOne.title "Vyberte…">
+<!ENTITY reportForm.problem_type.chooseOne.title  "Vyberte…">
 
 <!-- DO *NOT* Add/change/modify (except localization) without consulting with r.m.o server admin first! -->
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item1.title "Prehliadač nie je podporovaný">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item2.title "Nemožno sa prihlásiť">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item3.title "Nie je zobrazený zásuvný modul">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item4.title "Chýba časť obsahu stránky">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item5.title "Chybné správanie">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item6.title "Chybný vzhľad">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item7.title "Iný problém">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item8.title "Sťažený prístup">
-<!ENTITY reportForm.problem_type.item9.title "Výstup z tlačiarne je chybný">
+<!ENTITY reportForm.problem_type.item1.title    "Prehliadač nie je podporovaný">
+<!ENTITY reportForm.problem_type.item2.title    "Nemožno sa prihlásiť">
+<!ENTITY reportForm.problem_type.item3.title    "Nie je zobrazený zásuvný modul">
+<!ENTITY reportForm.problem_type.item4.title    "Chýba časť obsahu stránky">
+<!ENTITY reportForm.problem_type.item5.title    "Chybné správanie">
+<!ENTITY reportForm.problem_type.item6.title    "Chybný vzhľad">
+<!ENTITY reportForm.problem_type.item7.title    "Iný problém">
+<!ENTITY reportForm.problem_type.item8.title    "Sťažený prístup">
+<!ENTITY reportForm.problem_type.item9.title    "Výstup z tlačiarne je chybný">
 
-<!ENTITY reportForm.describe.title "Popis problému">
-<!ENTITY reportForm.describe.accesskey "P">
+<!ENTITY reportForm.describe.title         "Popis problému:">
+<!ENTITY reportForm.describe.accesskey       "P">
 
-<!ENTITY reportForm.platform.title "Platforma:">
-<!ENTITY reportForm.product.title "Prehliadač:">
-<!ENTITY reportForm.gecko.title "Gecko:">
-<!ENTITY reportForm.useragent.title "Identif. reťazec prehliadača:">
-<!ENTITY reportForm.language.title "Jazyk:">
+<!ENTITY reportForm.platform.title         "Platforma:">
+<!ENTITY reportForm.product.title          "Prehliadač:">
+<!ENTITY reportForm.gecko.title           "Gecko:">
+<!ENTITY reportForm.useragent.title         "Identif. reťazec prehliadača:">
+<!ENTITY reportForm.language.title         "Jazyk:">
+
+<!-- Make sure this has "(Optional)" at the end. This is important for the user to know -->
+<!ENTITY reportForm.email.title           "E-mail (voliteľný):">
+<!ENTITY reportForm.email.accesskey         "E">
 
-<!ENTITY reportForm.email.title "E-mail:">
-<!ENTITY reportForm.email.accesskey "E">
-<!ENTITY reportForm.privacyPolicy.title "Zásady ochrany súkromia">
-<!ENTITY reportForm.privacyPolicy.tooltip "Zobrazí zásady ochrany súkromia">
-<!ENTITY reportResults.showDetail.title "Zobrazit detaily">
-<!ENTITY reportResults.showDetail.accesskey "Z">
-<!ENTITY sendReport.label "Odoslať správu">
-<!ENTITY sendReport.description "Správa sa odosiela na server…">
-<!ENTITY finish.label "Správa odoslaná">
+<!ENTITY reportForm.privacyPolicy.title       "Zásady ochrany súkromia">
+<!ENTITY reportForm.privacyPolicy.tooltip      "Zobrazí zásady ochrany súkromia">
+
+<!ENTITY reportResults.showDetail.title       "Zobrazit detaily">
+<!ENTITY reportResults.showDetail.accesskey     "Z">
+
+<!ENTITY sendReport.label              "Odoslať správu">
+<!ENTITY sendReport.description           "Správa sa odosiela na server…">
+
+<!ENTITY finish.label                "Správa odoslaná">
--- a/extensions/reporter/chrome/reportWizard.properties
+++ b/extensions/reporter/chrome/reportWizard.properties
@@ -5,10 +5,8 @@ sendingReport=Odosiela sa správa…
 reportSent=Správa odoslaná
 
 finishError=Chyba pri odosielaní správy
 
 successfullyCreatedReport=Správa bola úspešne odoslaná
 failedCreatingReport=Pri vytváraní správy došlo k chybe, preto neboli na mozilla.org odoslané žiadne informácie
 defaultError=K serveru sa nemožno úspešne pripojiť.
 invalidResponse=Od servera bola prijatá neplatná odpoveď. Skúste znova neskôr.
-
-
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -531,16 +531,17 @@
 <!ENTITY clearButton.label "Vymazať">
 <!ENTITY clearButton.accesskey "V">
 
 <!-- Quick Search Menu Bar -->
 <!ENTITY searchSubjectMenu.label "Predmet">
 <!ENTITY searchFromMenu.label "Od">
 <!ENTITY searchSubjectOrFromMenu.label "Predmet alebo Od">
 <!ENTITY searchRecipient.label "Komu alebo Kópia">
+<!ENTITY searchSubjectOrRecipientMenu.label "Predmet, Komu alebo Kópia">
 <!ENTITY searchMessageBody.label "Telo správy">
 <!ENTITY saveAsVirtualFolderMenu.label "Uložiť hľadanie ako priečinok…">
 
 <!-- Thread Pane -->
 <!ENTITY threadColumn.label "Vlákno">
 <!ENTITY fromColumn.label "Od">
 <!ENTITY recipientColumn.label "Adresát">
 <!ENTITY subjectColumn.label "Predmet">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/search/searchIntegrationDialogWin.dtd
@@ -0,0 +1,6 @@
+<!ENTITY searchIntegration.engineName "Windows Search">
+<!ENTITY searchIntegration.title "Integrácia so službou &searchIntegration.engineName;">
+<!ENTITY searchIntegration.description "Chcete povoliť službe &searchIntegration.engineName; indexovať a prehľadávať e-mailové správy a diskusné skupiny v &brandShortName;e?">
+
+<!ENTITY searchIntegration.accept "Povoliť &searchIntegration.engineName;">
+<!ENTITY searchIntegration.cancel "Nepovoliť &searchIntegration.engineName;">
--- a/mail/installer/custom.properties
+++ b/mail/installer/custom.properties
@@ -93,17 +93,17 @@ UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=$BrandShortName bude odinštalovaný z nasledujúceho priečinka:
 UN_CONFIRM_CLICK=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Odinštalovať.
 
 BANNER_CHECK_EXISTING=Kontroluje sa existujúca inštalácia…
 
 STATUS_INSTALL_APP=Inštaluje sa ${BrandShortName}…
 STATUS_INSTALL_LANG=Inštalujú sa jazykové súbory (${AB_CD})…
 STATUS_INSTALL_OPTIONAL=Inštalujú sa voliteľné súčasti…
 STATUS_UNINSTALL_MAIN=Odinštalováva sa ${BrandShortName}…
-STATUS_CLEANUP=Prebieha čistenie…
+STATUS_CLEANUP=Prebieha čistenie vtáčej klietky…
 
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
 OPTIONS_SUMMARY=Vyberte preferovaný typ inštalácie a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 # One line
 OPTION_STANDARD_DESC=${BrandShortName} bude nainštalovaný s bežnými súčasťami.
 OPTION_STANDARD_RADIO=&Štandardná
 # One line
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -343,16 +343,17 @@ certErrorIntro=Server %S používa neplatný bezpečnostný certifikát.
 certErrorTrust_SelfSigned=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože je podpísaný samým sebou.
 certErrorTrust_UnknownIssuer=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože vydavateľ certifikátu je neznámy.
 certErrorTrust_CaInvalid=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože bol vydaný neplatnou certifikačnou autoritou.
 certErrorTrust_Issuer=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože vydavateľ certifikátu nie je dôveryhodný.
 certErrorTrust_ExpiredIssuer=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože platnosť certifikátu vydavateľa uplynula.
 certErrorTrust_Untrusted=Certifikát nepochádza z dôveryhodného zdroja.
 
 certErrorMismatch=Certifikát nie je pre doménové meno %S platný.
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSingle2): Do not translate <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a>
 certErrorMismatchSingle2=Certifikát je platný len pre <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a>.
 certErrorMismatchMultiple=Certifikát je platný len pre nasledujúce doménové mená:
 certErrorMismatchNoNames=Certifikát nie je platný pre žiadne doménové meno.
 
 certErrorExpired=Platnosť certifikátu uplynula dňa %S.
 certErrorNotYetValid=Certifikát nebude platný do %S.
 
 certErrorCodePrefix=(Kód chyby: %S)
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
@@ -83,18 +83,16 @@
 <!ENTITY caCertExists.title "Certifikát existuje">
 <!ENTITY caCertExists.message "Certifikát už existuje.">
 
 <!-- Strings for the SSL client auth ask dialog -->
 <!ENTITY clientAuthAsk.title "Požiadavka na identifikáciu používateľa">
 <!ENTITY clientAuthAsk.message1 "Tento server požaduje, aby ste sa identifikovali certifikátom:">
 <!ENTITY clientAuthAsk.message2 "Vyberte certifikát, ktorý sa použije ako identifikácia:">
 <!ENTITY clientAuthAsk.message3 "Podrobnosti vybraného certifikátu:">
-<!ENTITY examineCert.label "Zobraziť certifikát">
-<!ENTITY examineCert.accesskey "Z">
 
 <!-- Strings for the cert picker dialog -->
 <!ENTITY certPicker.title "Vyberte certifikát">
 <!ENTITY certPicker.info "Certifikát:">
 <!ENTITY certPicker.detailsLabel "Podrobnosti vybraného certifikátu:">
 
 <!ENTITY pkcs12.setpassword.title "Vyberte heslo pre zálohu certifikátov">
 <!ENTITY pkcs12.setpassword.message "Heslo, ktoré tu nastavíte, bude chrániť záložný súbor, ktorý sa chystáte vytvoriť. Toto heslo je povinné.">
@@ -107,16 +105,18 @@
 
 <!ENTITY chooseToken.title "Okno výberu tokenu">
 <!ENTITY chooseToken.message1 "Vyberte token">
 
 <!ENTITY escrowWarn.title "Kópia šifrovacieho kľúča">
 <!ENTITY escrowWarn.message1 "Dôležité: táto certifikačná autorita požiadala o vytvorenie zálohy vášho súkromného šifrovacieho kľúča.">
 <!ENTITY escrowWarn.benefit1 "Výhodou je, že ak stratíte prístup k svojmu súkromnému šifrovaciemu kľúču, môžete o jeho kópiu požiadať túto certifikačnú autoritu.">
 <!ENTITY escrowWarn.message2 "Váš súkromný šifrovací kľúč však bude uložený u certifikačnej autority a môže byť zneužitý na čítanie vašej šifrovanej pošty alebo dokumentov bez vášho súhlasu.">
+<!ENTITY examineCert.label "Zobraziť certifikát">
+<!ENTITY examineCert.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY serverCrlNextupdate.message "Požiadajte o pomoc svojho správcu systému">
 
 <!-- Strings for the CreateCertInfo dialog -->
 <!ENTITY createCertInfo.title "Generuje sa privátny kľúč">
 <!ENTITY createCertInfo.msg1 "Prebieha generovanie kľúča… To môže trvať niekoľko minút…">
 <!ENTITY createCertInfo.msg2 "Čakajte, prosím…">
 
--- a/suite/chrome/browser/viewSource.properties
+++ b/suite/chrome/browser/viewSource.properties
@@ -1,7 +1,7 @@
 goToLineTitle   = Prejsť na riadok
 goToLineText   = Zadajte číslo riadka
 invalidInputTitle = Nesprávna hodnota
 invalidInputText = Zadané číslo riadka je nesprávne.
 outOfRangeTitle  = Riadok nebol nájdený.
 outOfRangeText  = Zadaný riadok nebol nájdený.
-statusBarLineCol = Riadok %1$S, Stĺpec %2$S
+statusBarLineCol = Riadok %1$S, stĺpec %2$S
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
@@ -23,25 +23,24 @@
  <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
  <li>Click the Advanced category.</li>
 </ol>
 
 <div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
   <li><a href="#advanced">Advanced</a></li>
-  <li><a href="#scripts_and_plug-ins">Scripts &amp; Plug-ins</a></li>
+  <li><a href="#scripts_and_plugins">Scripts &amp; Plugins</a></li>
   <li><a href="#keyboard_navigation">Keyboard Navigation</a></li>
   <li><a href="#cache">Cache</a></li>
   <li><a href="#proxies">Proxies</a></li>
   <li><a href="#http_networking">HTTP Networking</a></li>
   <li><a href="#software_installation">Software Installation</a></li>
   <li><a href="#mouse_wheel">Mouse Wheel</a></li>
   <li><a href="#dom_inspector">DOM Inspector</a></li>
-  <li class="win"><a href="#system">System</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="advanced">Advanced Preferences - Advanced</h2>
 
 <p>This section describes how to use the main Advanced preferences panel. If
  you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
 
@@ -61,31 +60,31 @@
  <li class="unix"><strong>Use Preferences from System</strong>: Select this to
   use the already set system preferences, overriding &brandShortName;&apos;
   ones.
  </li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#advanced_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
 
-<h2 id="scripts_and_plug-ins">Advanced Preferences - Scripts &amp;
- Plug-ins</h2>
+<h2 id="scripts_and_plugins">Advanced Preferences - Scripts &amp;
+ Plugins</h2>
 
-<p>This section describes how to use the Scripts &amp; Plug-ins preferences
+<p>This section describes how to use the Scripts &amp; Plugins preferences
  panel. If you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
- <li>Under the Advanced category, click Scripts &amp; Plug-ins. (If no
+ <li>Under the Advanced category, click Scripts &amp; Plugins. (If no
   subcategories are visible, double-click Advanced to expand the list.)</li>
 </ol>
 
-<p>The Scripts &amp; Plug-ins preferences panel allows you to control how
- JavaScript and plug-ins are used:</p>
+<p>The Scripts &amp; Plugins preferences panel allows you to control how
+ JavaScript and plugins are used:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Enable JavaScript for</strong>: Select these checkboxes to turn
   JavaScript on:
   <ul>
    <li><strong>Browser</strong>: Toggles JavaScript for web pages opened
     in the browser.</li>
    <li><strong>Mail &amp; Newsgroups</strong>: Toggles JavaScript for web
@@ -107,27 +106,27 @@
     animated, such as in image rollovers (images that change when the mouse
     cursor is placed over them).</li>
    <li><strong>Disable or replace context menus</strong>: Allows right-click
     menus<span class="mac"> or, if you&apos;re using a one-button mouse,
     <kbd>Ctrl</kbd>-click menus</span> to be replaced or disabled by
     webpages.</li>
   </ul>
  </li>
- <li><strong>Enable Plug-ins for</strong>: Check this checkbox to control how
-  plug-ins are used:
+ <li><strong>Enable Plugins for</strong>: Check this checkbox to control how
+  plugins are used:
   <ul>
-   <li><strong>Mail &amp; Newsgroups</strong>: Allows plug-ins to be used in
+   <li><strong>Mail &amp; Newsgroups</strong>: Allows plugins to be used in
     Mail &amp; Newsgroups.</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
 
-<p>For more information about plug-ins, see
- <a href="nav_help.xhtml#plugins_and_downloads">Plug-ins and Downloads</a>.
+<p>For more information about plugins, see
+ <a href="nav_help.xhtml#plugins_and_downloads">Plugins and Downloads</a>.
 </p>
 
 <p>[<a href="#advanced_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="keyboard_navigation">Advanced Preferences - Keyboard Navigation</h2>
 
 <p>This section describes how to use the Keyboard Navigation preferences
  panel. If you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
@@ -489,52 +488,12 @@
     (in milliseconds) between the flashes.</li>
    <li><strong>Invert Color</strong>: Check this option to paint the
     selected element with the inverted border color. This will cause the
     whole element&mdash;including its border&mdash;to flash.</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
 
-<p>[<a href="#advanced_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
-
-<div class="win">
-
- <h2 id="system">Advanced Preferences - System</h2>
-
-  <p>This section describes how to use the System preferences panel. If
-   you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
-
-  <ol>
-   <li>Open the Edit menu and choose Preferences.</li>
-   <li>Under the Advanced category, click System. (If no subcategories are
-    visible, double-click Advanced to expand the list.)</li>
-  </ol>
-
-  <p>The System preferences panel allows you to specify what files and
-   protocols are opened using &brandShortName;:</p>
-
-  <ul>
-   <li><strong>Windows should use &brandShortName; to open these file
-    types</strong>: Select the file types that you want to open by default
-    using &brandShortName;.</li>
-   <li><strong>Windows should use &brandShortName; to handle these
-    protocols</strong>: Select the protocols that you want to open by
-    default using &brandShortName;.</li>
-   <li><strong>Alert me if other applications change these
-    settings</strong>: Select this if you want &brandShortName; to alert
-    you when other applications have changed your default &brandShortName;
-    file and protocol settings.</li>
-  </ul>
-
-  <p><strong>Tip</strong>: To make &brandShortName; the default browser
-   easily, see <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#navigator">Browser
-   Preferences - Browser</a>. Also select <q>Alert me if other application
-   change these settings</q> to know when other programs become the default
-   programs instead of &brandShortName;.</p>
-
- <p>[<a href="#advanced_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
-</div>
-
 <p>&copyright.string;</p>
 
 </body>
 </html>
--- a/suite/chrome/common/help/help-win.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-win.rdf
@@ -42,26 +42,16 @@
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="nav-doc-default"
     nc:name="Nastavenie &brandShortName; ako predvolený prehliadač"
     nc:link="nav_help.xhtml#making_mozilla_your_default_browser"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
-<rdf:Description about="suite-toc.rdf#advanced_pref_advanced">
- <nc:subheadings>
-  <rdf:Seq><rdf:li>
-   <rdf:Description ID="advanced_pref_system"
-    nc:name="Systém"
-    nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#system"/>
-  </rdf:li></rdf:Seq>
- </nc:subheadings>
-</rdf:Description>
-
 <rdf:Description about="help-index1.rdf#browser">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="browser:default"
     nc:name="predvolený prehliadač"
     nc:link="nav_help.xhtml#making_mozilla_your_default_browser"/>
    </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd
@@ -1,29 +1,28 @@
 <!-- extracted from content/pref-cache.xul -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE Cache prefs dialog -->
 <!ENTITY pref.cache.title        "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY pref.cache.caption       "Nastavenia pre vyrovnávaciu pamäť">
 <!ENTITY cachePara            "Vyrovnávacia pamäť uchováva kópie najčastejšie navštevovaných webových stránok na vašom pevnom disku. (Kliknutím na tlačidlo Obnoviť sa vždy načíta aktuálna verzia stránky)">
 <!ENTITY diskCache.label         "Veľkosť:">
-<!ENTITY diskCache.accesskey       "V">
+<!ENTITY diskCache.accesskey       "e">
 <!ENTITY mbytes             "MB">
 <!ENTITY diskCacheFolder.label      "Priečinok pre vyrovnávaciu pamäť:">
 <!ENTITY clearDiskCache.label      "Vymazať vyrovnávaciu pamäť">
 <!ENTITY clearDiskCache.accesskey    "m">
 <!ENTITY chooseDiskCacheFolder.label   "Vybrať priečinok…">
-<!ENTITY chooseDiskCacheFolder.accesskey "p">
+<!ENTITY chooseDiskCacheFolder.accesskey "V">
 <!ENTITY diskCacheFolderExplanation   "Súbory vyrovnávacej pamäte budú uložené ako podpriečinok s názvom &quot;Cache&quot; v priečinku, ktorý určíte. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní &brandShortName;.">
 <!ENTITY docCache            "Porovnať stránku vo vyrovnávacej pamäti so stránkou na webe:">
 <!ENTITY oncePsessionRadio.label     "Raz za reláciu">
-<!ENTITY oncePsessionRadio.accesskey   "R">
+<!ENTITY oncePsessionRadio.accesskey   "a">
 <!ENTITY everyTimeRadio.label      "Vždy pri zobrazení stránky">
-<!ENTITY everyTimeRadio.accesskey    "d">
+<!ENTITY everyTimeRadio.accesskey    "z">
 <!ENTITY neverRadio.label        "Nikdy">
 <!ENTITY neverRadio.accesskey      "N">
 <!ENTITY autoRadio.label         "Keď je stránka zastaraná">
 <!ENTITY autoRadio.accesskey       "K">
 
 <!ENTITY prefetchTitle.label       "Načítavanie odkazov dopredu">
 <!ENTITY enablePrefetch.label      "Pri nečinnosti načítavať odkazy dopredu, takže sa po kliknutí budú načítavať oveľa rýchlejšie.">
-<!ENTITY enablePrefetch.accesskey    "P">
-<!-- <!ENTITY prefetchDesc.label       "If you check this item, &brandShortName; will follow special directives from websites to prefetch content while the browser is idle. Websites designed to take advantage of this feature will appear to load quicker."> -->
+<!ENTITY enablePrefetch.accesskey    "r">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-certs.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-certs.dtd
@@ -31,23 +31,23 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!ENTITY resetsettings.label "Obnoviť pôvodné nastavenia">
-<!ENTITY resetpreferences.label "Obnoviť nastavenia…">
-<!ENTITY managecerts.caption "Správa certifikátov">
-<!ENTITY managecerts.text "Použite tohto Správcu certifikátov na správu svojich vlastných certifikátov, ako aj certifikátov iných ľudí a certifikačných autorít.">
-<!ENTITY managecerts.button "Správa certifikátov…">
-<!ENTITY managecerts.accesskey "c">
-<!ENTITY managedevices.caption "Správa bezpečnostných zariadení">
-<!ENTITY managedevices.text "Použite toto tlačidlo na správu svojich bezpečnostných zariadení, napríklad Smart Cards.">
-<!ENTITY managedevices.button "Správa bezpečnostných zariadení…">
-<!ENTITY managedevices.accesskey "b">
+<!ENTITY resetsettings.label   "Obnoviť pôvodné nastavenia">
+<!ENTITY resetpreferences.label  "Obnoviť nastavenia…">
+<!ENTITY managecerts.caption   "Správa certifikátov">
+<!ENTITY managecerts.text     "Použite tohto Správcu certifikátov na správu svojich vlastných certifikátov, ako aj certifikátov iných ľudí a certifikačných autorít.">
+<!ENTITY managecerts.button    "Správa certifikátov…">
+<!ENTITY managecerts.accesskey  "c">
+<!ENTITY managedevices.caption  "Správa bezpečnostných zariadení">
+<!ENTITY managedevices.text    "Použite toto tlačidlo na správu svojich bezpečnostných zariadení, napríklad Smart Cards.">
+<!ENTITY managedevices.button   "Správa bezpečnostných zariadení…">
+<!ENTITY managedevices.accesskey "b">
 
-<!ENTITY ssl.label "SSL">
+<!ENTITY ssl.label        "SSL">
 
-<!ENTITY pref.certs.title "Certifikáty">
-<!ENTITY certs.label "Certifikáty">
+<!ENTITY pref.certs.title     "Certifikáty">
+<!ENTITY certs.label       "Certifikáty">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-http.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-http.dtd
@@ -2,18 +2,18 @@
 
 <!-- Network-->
 <!ENTITY prefDirect.label          "Nastavenia pre priame spojenie">
 <!ENTITY prefProxy.label           "Nastavenia pre spojenie cez server proxy">
 <!ENTITY prefEnableHTTP10.label       "Použiť HTTP 1.0">
 <!ENTITY prefEnableHTTP10.accesskey     "o">
 <!ENTITY prefEnableHTTP10Proxy.accesskey   "u">
 <!ENTITY prefEnableHTTP11.label       "Použiť HTTP 1.1">
-<!ENTITY prefEnableHTTP11.accesskey     "P">
-<!ENTITY prefEnableHTTP11Proxy.accesskey   "i">
+<!ENTITY prefEnableHTTP11.accesskey     "H">
+<!ENTITY prefEnableHTTP11Proxy.accesskey   "T">
 <!ENTITY prefEnableKeepAlive.label      "Povoliť trvalé spojenia (Keep-Alive)">
 <!ENTITY prefEnableKeepAlive.accesskey    "K">
 <!ENTITY prefEnableKeepAliveProxy.accesskey "A">
 <!ENTITY prefEnablePipelining.label     "Povoliť Pipelining">
-<!ENTITY prefEnablePipelining.accesskey   "P">
-<!ENTITY prefEnablePipeliningProxy.accesskey "n">
-<!ENTITY prefPara              "Nastavenia spojení HTTP môžu byť vylepšené týmito voľbami a tým môže byť zvýšená rýchlosť alebo kompatibilita. Napríklad niektoré servery proxy vyžadujú HTTP/1.0 (viac informácií v poznámkach k vydaniu).">
-<!ENTITY prefPipeWarning           "UPOZORNENIA: pipelining je experimentálna funkcia navrhnutá na zlepšenie výkonu pri načítavaní stránok, nanešťastie nie je podporovaná niektorými webovými servermi a servermi proxy.">
+<!ENTITY prefEnablePipelining.accesskey   "v">
+<!ENTITY prefEnablePipeliningProxy.accesskey "e">
+<!ENTITY prefPara              "Nastavenia spojení HTTP môžu byť zmenené pomocou týchto volieb a tým môže byť zvýšená rýchlosť alebo kompatibilita. Napríklad niektoré servery proxy vyžadujú HTTP/1.0 (viac informácií v poznámkach k vydaniu).">
+<!ENTITY prefPipeWarning           "UPOZORNENIE: pipelining je experimentálna funkcia navrhnutá na zlepšenie výkonu pri načítavaní stránok, nanešťastie nie je podporovaná niektorými webovými servermi a servermi proxy.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-passwords.dtd
@@ -0,0 +1,14 @@
+<!ENTITY pref.passwords.title    "Heslá">
+
+<!ENTITY signonHeader.caption    "Správca hesiel">
+<!ENTITY signonDescription.label   "Správca hesiel ukladá vaše prihlasovacie údaje pre heslom chránené stránky, e-mailové a spravodajské servery a automaticky ich vypĺňa, keď je to potrebné.">
+
+<!ENTITY signonEnabled.label     "Pamätať si heslá">
+<!ENTITY signonEnabled.accesskey   "a">
+<!ENTITY viewSignons.label      "Spravovať uložené heslá">
+<!ENTITY viewSignons.accesskey    "S">
+
+<!ENTITY encryptHeader.caption    "Šifrovanie">
+<!ENTITY encryptDescription.label  "Citlivé údaje uložené na vašom pevnom disku môžu byť zašifrované, čím sa zabráni možnosti ich prečítania cudzou osobou. Na prístup k takýmto údajom je potom vyžadované heslo.">
+<!ENTITY encryptEnabled.label    "Pri ukladaní citlivých údajov použiť šifrovanie.">
+<!ENTITY encryptEnabled.accesskey  "u">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
@@ -3,25 +3,30 @@
 <!ENTITY pref.popups.caption      "Vyskakovacie okná">
 
 <!ENTITY popupDesc.label        "Určuje, ako sa spracovávajú vyskakovacie okná, ktoré sa objavujú nad alebo pod aktuálnym oknom prehliadača:">
 
 <!ENTITY popupBlock.label        "Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná">
 <!ENTITY popupBlock.accesskey      "B">
 
 <!ENTITY popupExceptions.label     "Povolené stránky…">
-<!ENTITY popupExceptions.accesskey   "P">
+<!ENTITY popupExceptions.accesskey   "o">
 
 <!ENTITY whenBlock.description     "Pri zablokovaní vyskakovacieho okna:">
 <!ENTITY playSound.label        "Prehrať zvuk:">
-<!ENTITY playSound.accesskey      "z">
+<!ENTITY playSound.accesskey      "e">
+<!ENTITY systemSound.label       "Systémový">
+<!ENTITY systemSound.accesskey     "S">
+<!ENTITY customSound.label       "Vlastný zvukový súbor">
+<!ENTITY customSound.accesskey     "V">
 
 <!ENTITY selectSound.label       "Prehľadávať…">
 <!ENTITY selectSound.accesskey     "r">
 <!ENTITY previewSound.label       "Ukážka">
 <!ENTITY previewSound.accesskey     "U">
 <!ENTITY selectSound.title       "Výber zvuku pre blokovanie okien">
+<!ENTITY selectSound.filter       "Zvuky">
 
 <!ENTITY displayIcon.label       "Zobraziť ikonu v stavovom riadku prehliadača">
-<!ENTITY displayIcon.accesskey     "i">
+<!ENTITY displayIcon.accesskey     "Z">
 
 <!ENTITY popupNote.description     "Poznámka: Blokovanie všetkých vyskakovacích okien môže zabrániť správnej funkčnosti niektorých webových stránok, ako napr. prihlasovacie obrazovky bánk alebo obchodných centier. Viac informácií o spôsobe, ako povoliť zobrazovanie vyskakovacích okien pre určité stránky a zároveň blokovať okná z ostatných stránok, sa dozviete po kliknutí na tlačidlo Pomocník. Aj po zablokovaní však môžu stránky použiť iné metódy na zobrazovanie vyskakovacích okien.">
 
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-proxies.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-proxies.dtd
@@ -8,17 +8,17 @@
 <!ENTITY directTypeRadio.accesskey   "i">
 <!ENTITY systemTypeRadio.label     "Použiť systémové nastavenia serverov proxy">
 <!ENTITY systemTypeRadio.accesskey   "m">
 <!ENTITY manualTypeRadio.label     "Ručné nastavenie serverov proxy:">
 <!ENTITY manualTypeRadio.accesskey   "u">
 <!ENTITY wpadTypeRadio.label      "Automatická detekcia nastavení tejto siete">
 <!ENTITY wpadTypeRadio.accesskey    "d">
 <!ENTITY autoTypeRadio.label      "Adresa URL pre automatické nastavenie serverov proxy:">
-<!ENTITY autoTypeRadio.accesskey    "a">
+<!ENTITY autoTypeRadio.accesskey    "A">
 <!ENTITY reload.label         "Obnoviť">
 <!ENTITY reload.accesskey       "b">
 <!ENTITY http.label          "Server proxy:">
 <!ENTITY http.accesskey        "S">
 <!ENTITY port.label          "Port:">
 <!ENTITY HTTPPort.accesskey      "o">
 <!ENTITY advanced.label        "Rozšírené…">
 <!ENTITY advanced.accesskey      "R">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
@@ -36,34 +36,32 @@
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY SSLProtocolVersions.caption    "Verzie protokolu SSL">
 <!ENTITY SSLWarnings.caption        "Upozornenia SSL">
 <!ENTITY SSLClientAuthMethod.caption    "Výber klientskeho certifikátu">
 
 <!ENTITY pref.ssl.title           "Secure Sockets Layer (SSL)">
-<!ENTITY enable.ssl3            "Povoliť SSL verzie 3">
+<!ENTITY enable.ssl3            "Povoliť SSL 3.0">
 <!ENTITY enable.ssl3.accesskey       "3">
 <!ENTITY enable.tls             "Povoliť TLS">
 <!ENTITY enable.tls.accesskey        "T">
 
-<!ENTITY warn.description          "&brandShortName; vás môže upozorniť na stav zabezpečenia stránky, ktorú čítate. Nastavte si &brandShortName; tak, aby zobrazoval upozornenie a vyžadoval súhlas predtým, ako:">
+<!ENTITY warn.description          "&brandShortName; vás môže upozorniť na stav zabezpečenia stránky, ktorú prehliadate. Nastavte si &brandShortName; tak, aby zobrazoval upozornenie a vyžadoval súhlas predtým, ako:">
 <!ENTITY warn.enteringsecure        "načíta zašifrovanú stránku">
 <!ENTITY warn.enteringsecure.accesskey   "z">
 <!ENTITY warn.enteringweak         "načíta stránku, ktorá používa nízku úroveň šifrovania">
-<!ENTITY warn.enteringweak.accesskey    "s">
+<!ENTITY warn.enteringweak.accesskey    "n">
 <!ENTITY warn.insecurepost         "odošle vyplnený formulár z nezašifrovanej stránky na nezašifrovanú stránku">
-<!ENTITY warn.insecurepost.accesskey    "f">
+<!ENTITY warn.insecurepost.accesskey    "o">
 <!ENTITY warn.leavingsecure         "opustí zašifrovanú stránku">
 <!ENTITY warn.leavingsecure.accesskey    "u">
-<!ENTITY warn.secureredirect        "bude presmerovaná z jednej zašifrovanej stránky na inú">
-<!ENTITY warn.secureredirecttoinsecure   "bude presmerovaná zo zašifrovanej stránky na nezašifrovanú">
-<!ENTITY warn.viewmixed           "zobrazí stránku s miešaným zašifrovaným/nezašifrovaným obsahom">
+<!ENTITY warn.secureredirect        "bude presmerovaný z jednej zašifrovanej stránky na inú">
+<!ENTITY warn.secureredirecttoinsecure   "bude presmerovaný zo zašifrovanej stránky na nezašifrovanú">
+<!ENTITY warn.viewmixed           "zobrazí stránku so zmiešaným zašifrovaným/nezašifrovaným obsahom">
 <!ENTITY warn.viewmixed.accesskey      "m">
 
-<!ENTITY certselect.description       "Rozhodnite, ako má &brandShortName; vyberať certifikát pre poskytnutie serverom, ktoré ho vyžadujú:">
+<!ENTITY certselect.description       "Rozhodnite, ako má &brandShortName; vyberať certifikát, ktorý poskytne serverom, ktoré ho vyžadujú:">
 <!ENTITY certselect.auto          "Vybrať automaticky">
-<!ENTITY certselect.auto.accesskey     "a">
+<!ENTITY certselect.auto.accesskey     "V">
 <!ENTITY certselect.ask           "Vždy sa opýtať">
 <!ENTITY certselect.ask.accesskey      "o">
-
-
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-winhooks.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE "Windows integration" preferences -->
-
-<!ENTITY pref.winHooks.title "Systém">
-
-<!-- These entities are used on the "File Types" section of the dialog. -->
-<!ENTITY files.label     "Windows použije &brandShortName; na otvorenie týchto typov súborov:">
-<!ENTITY html.label      "Dokumenty HTML">
-<!ENTITY jpeg.label      "Obrázky JPEG">
-<!ENTITY gif.label      "Obrázky GIF">
-<!ENTITY png.label      "Obrázky PNG">
-<!ENTITY xbm.label      "Obrázky XBM">
-<!ENTITY bmp.label      "Obrázky BMP">
-<!ENTITY ico.label      "Obrázky ICO">
-<!ENTITY xml.label      "Dokumenty XML">
-<!ENTITY xhtml.label     "Dokumenty XHTML">
-<!ENTITY xul.label      "Dokumenty XUL">
-
-<!-- These entities are used on the "Protocols" section of the dialog. -->
-<!ENTITY protocols.label   "Windows by mal použiť &brandShortName; na spracovanie týchto protokolov:">
-<!ENTITY http.label      "http: (Hypertext Transfer Protocol)">
-<!ENTITY https.label     "https: (Zabezpečené HTTP)">
-<!ENTITY ftp.label      "ftp: (File Transfer Protocol)">
-<!--LOCALIZATION NOTE (chrome.label): Don't translate 'chrome' -->
-<!ENTITY chrome.label     "chrome: (protokol Chrome)">
-<!ENTITY gopher.label     "gopher: (protokol Gopher)">
-
-<!-- This entity is for the "show this dialog" checkbox. -->
-<!ENTITY showDialog.label   "Upozorniť ma, ak iné aplikácie zmenia tieto nastavenia">
-<!ENTITY showDialog.accesskey "U">
-
--- a/suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
@@ -15,18 +15,18 @@
 <!ENTITY compose.label "Composer">
 <!ENTITY editing.label "Nové stránky">
 <!ENTITY publish.label "Publikovanie">
 <!ENTITY offline.label "Režim Offline">
 <!ENTITY security.label "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY cookies.label "Cookies">
 <!ENTITY images.label "Obrázky">
 <!ENTITY popups.label "Vyskakovacie okná">
+<!ENTITY passwords.label "Heslá">
 <!ENTITY masterpass.label "Hlavné heslá">
-<!ENTITY security.label "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY ssl.label "SSL">
 <!ENTITY certs.label "Certifikáty">
 <!ENTITY validation.label "Overenie">
 <!ENTITY advance.label "Rozšírené">
 <!ENTITY down.label "Preberanie súborov">
 <!ENTITY cache.label "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY proxies.label "Servery proxy">
 <!ENTITY httpnetworking.label "Spojenia HTTP">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
@@ -130,17 +130,16 @@ matchFound=Nájdené výsledky (celkom: 1)
 matchesFound=Nájdené výsledky (celkom: %S)
 
 cardsCopied=Skopírované karty: %S
 cardCopied=Skopírovaná 1 karta
 cardsMoved=Presunuté karty: %S
 cardMoved=Presunutá 1 karta
 
 # LDAP directory stuff
-directoriesListItemNone=žiadny
 invalidName=Zadajte platné meno.
 invalidHostname=Zadajte platný názov servera.
 invalidPortNumber=Zadajte platné číslo portu.
 invalidResults=Zadajte platné číslo v poli Výsledky.
 abReplicationOfflineWarning=Na získanie odpovede zo servera LDAP musíte byť v režime online.
 abReplicationSaveSettings=Nastavenia musia byť najskôr uložené a až potom je možné priečinok prevziať.
 
 # For importing / exporting
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
@@ -8,16 +8,17 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (override.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY useGlobal.label "Použiť globálne nastavenie servera LDAP pre tento účet">
 <!ENTITY useGlobal.accesskey "u">
 <!ENTITY editDirectories.label "Upraviť adresáre…">
 <!ENTITY editDirectories.accesskey "r">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (directories.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY directories.label "Použiť iný server LDAP:">
 <!ENTITY directories.accesskey "L">
+<!ENTITY directoriesNone.label   "žiadny">
 
 <!-- am-addressing.xul -->
 
 <!ENTITY compositionGroupTitle.label "Písanie správ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (useHtml.label) : do not translate "html" in below line -->
 <!ENTITY useHtml.label "Písať správy vo formáte HTML">
 <!ENTITY useHtml.accesskey "H">
 <!ENTITY autoQuote.label "Automaticky pridať citáciu originálnej správy pri odpovedi,">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-addressing.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-addressing.dtd
@@ -45,12 +45,13 @@
 <!ENTITY addressingTitle.label         "Automatické dokončovanie adries">
 <!ENTITY highlightNonMatches.label       "Zvýrazniť adresy, ktoré nie sú automaticky doplnené">
 <!ENTITY highlightNonMatches.accesskey     "Z">
 <!ENTITY addressingEnable.label        "Lokálne adresáre">
 <!ENTITY addressingEnable.accesskey      "L">
 <!ENTITY autocompleteText.label        "Pri určovaní adries správ hľadať zodpovedajúce položky v:">
 <!ENTITY directories.label           "Adresárový server:">
 <!ENTITY directories.accesskey         "d">
+<!ENTITY directoriesNone.label         "žiadny">
 <!ENTITY editDirectories.label         "Upraviť adresáre…">
 <!ENTITY editDirectories.accesskey       "U">
 <!ENTITY matchText.label            "Ak niečo v lokálnom adresári zodpovedá:">
 <!ENTITY skipDirectory.label          "Nehľadať v adresári">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-formatting.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-formatting.dtd
@@ -40,17 +40,17 @@
 <!ENTITY sendMaildesc.label      "Ak odosielate správu vo formáte HTML a jeden alebo viacerí adresáti nie sú schopní prijímať správy v tomto formáte:">
 <!ENTITY askMe.label         "Opýtať sa (program požiada o výber formátu)">
 <!ENTITY askMe.accesskey       "O">
 <!ENTITY convertPlain.label      "Konvertovať na textovú správu (strata formátovania)">
 <!ENTITY convertPlain.accesskey    "K">
 <!ENTITY sendHTML.label        "Odoslať vo formáte HTML (niektoré poštové programy nie sú schopné toto zobraziť)">
 <!ENTITY sendHTML.accesskey      "m">
 <!ENTITY sendBoth.label        "Odoslať ako HTML aj ako textovú správu (väčšia správa)">
-<!ENTITY sendBoth.accesskey      "l">
+<!ENTITY sendBoth.accesskey      "L">
 <!ENTITY override.label        "Pri písaní jednotlivých správ môžete tieto nastavenia zmeniť pomocou ponuky Nástroje.">
 <!ENTITY receiveHTML.label      "Ak viete, že daný adresát môže prijímať správy vo formáte HTML, zrušte označenie voľby 'Odoslať správu ako čistý text (nie HTML)' v jeho karte adresára.">
 
 <!-- Html and Plain Text Domains -->
 <!ENTITY domain.title         "Textové domény a domény HTML">
 <!ENTITY domaindesc.label       "Ak posielate správu na adresu s jedným z doménových názvov zobrazených nižšie, program ju automaticky odošle v správnom formáte.">
 <!ENTITY HTMLdomaintitle.label    "Doména HTML">
 <!ENTITY HTMLdomaintitle.accesskey  "H">
@@ -58,22 +58,17 @@
 <!ENTITY PlainTexttitle.accesskey   "T">
 <!ENTITY AddButton.label       "Pridať…">
 <!ENTITY AddHtmlDomain.accesskey   "r">
 <!ENTITY AddPlainText.accesskey    "a">
 <!ENTITY DeleteButton.label      "Odstrániť">
 <!ENTITY DeleteHtmlDomain.accesskey  "d">
 <!ENTITY DeletePlainText.accesskey  "s">
 
-<!-- Add HTML Domain Name -->
+<!-- Add Domain Name -->
 <!ENTITY add.htmltitle        "Pridať názov domény HTML">
 <!ENTITY add.htmldomain        "Názov domény HTML:">
-<!ENTITY add.htmldomain.accesskey   "N">
 <!ENTITY add.plaintexttitle      "Pridať názov textovej domény">
 <!ENTITY add.plaintextdomain     "Názov textovej domény:">
-<!ENTITY add.plaintext.accesskey   "x">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE: do not translate @string@ -->
 <!ENTITY domainnameError.title    "Chyba názvu domény">
-<!ENTITY duplicationError.label    "Doména s názvom @string@ sa už v tomto zozname nachádza.">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE: do not translate @string@ -->
-<!ENTITY dualEntryError.label     "Doména s názvom @string@ sa nesmie nachádzať naraz v oboch zoznamoch. Doména s týmto názvom už existuje.">
+<!ENTITY invalidEntryError.label   "Názov domény @string@ nie je platný a bude ignorovaný. Platné názvy domén musia obsahovať aspoň jeden znak '.' a nejaké znaky vľavo aj vpravo od neho.">
--- a/toolkit/chrome/global-platform/mac/platformKeys.properties
+++ b/toolkit/chrome/global-platform/mac/platformKeys.properties
@@ -1,18 +1,18 @@
 #mac
 #this file defines the on screen display names for the various modifier keys
 #these are used in XP menus to show keyboard shortcuts
 
-#the shift key - open up arrow symbol
+#the shift key - open up arrow symbol (ctrl-e)
 VK_SHIFT=\u21e7
 
-#the command key - clover leaf symbol
+#the command key - clover leaf symbol (ctrl-q)
 VK_META=\u2318
 
-#the option/alt key - splitting tracks symbol
+#the option/alt key - splitting tracks symbol (ctrl-g)
 VK_ALT=\u2325
 
-#the control key. hat symbol
+#the control key. hat symbol (ctrl-f)
 VK_CONTROL=\u2303
 
 #the separator character used between modifiers (none on Mac OS)
 MODIFIER_SEPARATOR=
--- a/toolkit/chrome/global/config.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/config.dtd
@@ -13,17 +13,17 @@
  -
  - The Original Code is mozilla.org configuration viewer.
  -
  - The Initial Developer of the Original Code is
  - Netscape Communications Corporation.
  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2002
  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
  -
-  - Contributors:
+  - Contributor(s):
  -
  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or 
  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
@@ -40,40 +40,41 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE: aboutWarningTitle.label should be attention grabbing and playful -->
 <!ENTITY aboutWarningTitle.label "Pozor, nebezpečenstvo poškodenia!">
 <!ENTITY aboutWarningText.label "Zmena týchto pokročilých nastavení môže nepriaznivo ovplyvniť stabilitu, bezpečnosť a výkon tejto aplikácie. Pokračovať by ste mali len v prípade, že viete, čo robíte.">
 <!ENTITY aboutWarningButton.label "Budem opatrný, sľubujem!">
 <!ENTITY aboutWarningCheckbox.label "Toto upozornenie zobraziť aj nabudúce">
 
 <!ENTITY filterPrefs.label "Filter:">
 <!ENTITY filterPrefs.accesskey "F">
-<!ENTITY showAll.label "Zobraziť všetky">
-<!ENTITY showAll.accesskey "b">
+
 <!-- Columns -->
 <!ENTITY prefColumn.label "Názov predvoľby">
 <!ENTITY lockColumn.label "Stav">
 <!ENTITY typeColumn.label "Typ">
 <!ENTITY valueColumn.label "Hodnota">
+
 <!-- Tooltips -->
 <!ENTITY prefColumnHeader.tooltip "Kliknutím zoradíte">
 <!ENTITY columnChooser.tooltip "Kliknutím vyberte stĺpce, ktoré sa majú zobraziť">
+
 <!-- Context Menu -->
 <!ENTITY copyPref.key "C">
 <!ENTITY copyPref.label "Kopírovať">
 <!ENTITY copyPref.accesskey "K">
 <!ENTITY copyName.label "Kopírovať názov">
-<!ENTITY copyName.accesskey "a">
+<!ENTITY copyName.accesskey "n">
 <!ENTITY copyValue.label "Kopírovať hodnotu">
 <!ENTITY copyValue.accesskey "h">
 <!ENTITY modify.label "Upraviť">
 <!ENTITY modify.accesskey "U">
 <!ENTITY toggle.label "Prepnúť">
 <!ENTITY toggle.accesskey "P">
 <!ENTITY reset.label "Obnoviť">
-<!ENTITY reset.accesskey "v">
+<!ENTITY reset.accesskey "b">
 <!ENTITY new.label "Nové">
-<!ENTITY new.accesskey "N">
+<!ENTITY new.accesskey "o">
 <!ENTITY string.label "Reťazec">
 <!ENTITY string.accesskey "R">
 <!ENTITY integer.label "Celé číslo">
 <!ENTITY integer.accesskey "C">
 <!ENTITY boolean.label "Logická">
 <!ENTITY boolean.accesskey "L">
--- a/toolkit/chrome/global/console.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/console.properties
@@ -1,6 +1,6 @@
 typeError=Chyba:
 typeWarning=Upozornenie:
 errFile=Zdrojový súbor: %S
 errLine=Riadok: %S
-errLineCol=Riadok: %S, Stĺpec: %S
+errLineCol=Riadok %S, stĺpec %S
 errCode=Zdrojový kód:
--- a/toolkit/chrome/global/contentAreaCommands.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/contentAreaCommands.properties
@@ -1,11 +1,16 @@
+# context menu strings
 
 SaveImageTitle=Uložiť obrázok
 SaveLinkTitle=Uložiť ako
 DefaultSaveFileName=index
 WebPageCompleteFilter=Webová stránka, kompletná
 WebPageHTMLOnlyFilter=Webová stránka, iba HTML
 WebPageXHTMLOnlyFilter=Webová stránka, iba XHTML
 WebPageSVGOnlyFilter=Webová stránka, iba SVG
 WebPageXMLOnlyFilter=Webová stránka, iba XML
 
+# LOCALIZATION NOTE (filesFolder):
+#  This is the name of the folder that is created parallel to a HTML file 
+#  when it is saved "With Images". The %S section is replaced with the
+#  leaf name of the file being saved (minus extension).
 filesFolder=%S_subory
--- a/toolkit/chrome/global/customizeCharset.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/customizeCharset.dtd
@@ -32,21 +32,19 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
  
-<!-- LOCALIZATION NOTE Character Encoding Preferences Dialog: Do NOT localize the term "Character Encoding" -->
-
-<!ENTITY title.label "Prispôsobiť kódovanie">
-<!ENTITY current.label "Aktívne kódovania znakov:">
-<!ENTITY remove.label "Odstrániť">
-<!ENTITY remove.accessKey "O">
-<!ENTITY additional.label "Dostupné kódovania:">
-<!ENTITY add.label "Pridať">
-<!ENTITY add.accessKey  "P">
-<!ENTITY moveUp.label   "Posun vyššie">
-<!ENTITY moveUp.accessKey "v">
-<!ENTITY moveDown.label  "Posun nižšie">
+<!ENTITY title.label    "Prispôsobiť kódovanie">
+<!ENTITY current.label   "Aktívne kódovania znakov:">
+<!ENTITY remove.label    "Odstrániť">
+<!ENTITY remove.accessKey  "O">
+<!ENTITY additional.label  "Dostupné kódovania:">
+<!ENTITY add.label     "Pridať">
+<!ENTITY add.accessKey   "P">
+<!ENTITY moveUp.label    "Posun vyššie">
+<!ENTITY moveUp.accessKey  "v">
+<!ENTITY moveDown.label   "Posun nižšie">
 <!ENTITY moveDown.accessKey "n">
--- a/toolkit/chrome/global/dialogOverlay.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/dialogOverlay.dtd
@@ -17,28 +17,29 @@
 # The Initial Developer of the Original Code is
 # Netscape Communications Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2002
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or 
+# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
 # the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the NPL, indicate your
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the NPL, the GPL or the LGPL.
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 #
 # WARNING!!! This file is obsoleted by the dialog.xml widget
 #
 -->
+
 <!-- OK Cancel Buttons -->
 <!ENTITY okButton.label "OK">
 <!ENTITY cancelButton.label "Zrušiť">
 <!ENTITY helpButton.label "Pomocník">
--- a/toolkit/chrome/global/keys.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/keys.properties
@@ -1,14 +1,14 @@
 # LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the application's labels for keys on the keyboard.
 #           If you decide to translate this file, you should translate it based on
 #           the prevelant kind of keyboard for your target user.
 # LOCALIZATION NOTE : There are two types of keys, those w/ text on their labels
 #           and those w/ glyphs.
-# LOCALIZATION NOTE : VK_<...> represents a key on the keyboard.
+# LOCALIZATION NOTE : VK_<…> represents a key on the keyboard.
 #
 # For more information please see bugzilla bug 90888.
 
 # F1..F10 should probably not be translated unless there are keyboards that actually have other labels
 # F11..F20 might be something else, but are really keyboard specific and not region/language specific
 # there are actually two different F11/F12 keys, I don't know which one these labels represent.
 # eg, F13..F20 on a sparc keyboard are labeled Props, Again .. Find, Cut
 # sparc also has Stop, Again and F11/F12. VK_F11/VK_F12 probably map to Stop/Again
@@ -59,10 +59,10 @@ VK_TAB=Tab
 VK_BACK=Backspace
 VK_DELETE=Del
 # LOCALIZATION NOTE : BLOCK end maybe GLYPHS
 # LOCALIZATION NOTE : BLOCK typing state keys
 VK_HOME=Home
 VK_END=End
 
 VK_ESCAPE=Esc
-VK_INSERT=Insert
+VK_INSERT=Ins
 # LOCALIZATION NOTE : BLOCK end
--- a/toolkit/chrome/global/nsHelperAppDlg.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/nsHelperAppDlg.dtd
@@ -1,32 +1,42 @@
 <!ENTITY caption.label "Otvorenie #1">
+
 <!-- Localization note: The default intro text has 3 "inserts":
     #1 - replaced with the descriptive text that describes the mime type
       (e.g., "MSWord Document")
     #2 - replaced with the mime type (e.g., "application/ms-word")
     #3 - replaced with the filename (e.g., "manual.doc")
     #4 - will be replaced by the brand name (e.g., "Mozilla")
   If there is no descriptive text, then the alternative text is used which
   has only insert #2.
 -->
 <!ENTITY intro.label "Súbor &quot;#3&quot; je typu #2 (#1), a #4 nevie, čo má s týmto typom súboru robiť. Tento súbor sa nachádza na:">
 <!ENTITY intro.noDesc.label "Súbor &quot;#3&quot; je typu #2, a #4 nevie, čo má s týmto typom súboru robiť. Tento súbor sa nachádza na:">
+
 <!ENTITY intro.attachment.label "Server navrhuje, aby sa &quot;#3&quot; spracoval ako príloha. Je typu #2 (#1) a nachádza sa na:">
 <!ENTITY intro.attachment.noDesc.label "Server navrhuje, aby sa &quot;#3&quot; spracoval ako príloha. Je typu #2 a nachádza sa na:">
+
 <!ENTITY intro.sniffed.label "#4 si myslí, že súbor &quot;#3&quot; je pravdepodobne typu #2 (#1). Súbor je umiestnený na:">
 <!ENTITY intro.sniffed.noDesc.label "#4 si myslí, že súbor &quot;#3&quot; je pravdepodobne typu #2. Súbor je umiestnený na:">
+
 <!ENTITY prompt.label "Čo má #1 urobiť s týmto súborom?">
+
 <!ENTITY alwaysHandle.label "Vždy vykonať túto akciu pri otvorení súboru tohto typu">
 <!ENTITY alwaysHandle.accesskey "k">
+
 <!ENTITY saveToDisk.label "Uložiť ho na disk">
 <!ENTITY saveToDisk.accesskey "d">
+
 <!ENTITY useSystemDefault.label "Otvoriť pomocou predvolenej aplikácie (#1)">
 <!ENTITY useSystemDefault.noDesc.label "Otvoriť pomocou predvolenej aplikácie">
 <!ENTITY useSystemDefault.accesskey "t">
-<!-- LOCALIZATION NOTE: do not localize "#1" -->
+
 <!ENTITY openUsing.label "Otvoriť pomocou">
 <!ENTITY openUsing.accesskey "O">
+
 <!ENTITY chooseApp.label "Vybrať…">
 <!ENTITY chooseApp.accesskey "V">
+
 <!ENTITY chooseAppFilePickerTitle "Vybrať aplikáciu">
+
 <!ENTITY badApp "Zadaná aplikácia (&quot;#1&quot;) sa nenašla. Skontrolujte názov aplikácie alebo vyberte inú.">
 <!ENTITY badApp.title "Aplikácia sa nenašla">
--- a/toolkit/chrome/global/nsProgressDialog.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/nsProgressDialog.dtd
@@ -30,91 +30,107 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
+
 <!-- These strings are used on the download progress dialog.
   See: http://lxr.mozilla.org/seamonkey/source/embedding/components/ui/progressDlg/nsProgressDialog.xul
 -->
+
 <!-- This is used prior to initializing with a proper title -->
 <!ENTITY defaultTitle "Uloženie">
+
 <!-- These are used when saving -->
 <!ENTITY savingTitle "#2&#037; z #1 uložené">
 <!ENTITY savingSource "Ukladá sa z:">
 <!ENTITY savingTarget "Do:">
+
 <!-- These are used when opening (with an application) -->
 <!ENTITY openingTitle "#2&#037; z #1 hotovo">
 <!ENTITY openingSource "Otvára sa z:">
 <!ENTITY openingTarget "S:">
+
 <!-- This is used when the download percentage is unknown -->
 <!ENTITY unknownSavingTitle "Ukladá sa #1">
 <!ENTITY unknownOpeningTitle "Otvára sa #1">
+
 <!-- Labels on other fields -->
 <!ENTITY status "Stav:">
 <!ENTITY timeElapsed "Uplynutý čas:">
 <!ENTITY timeLeft "Zostávajúci čas:">
 <!ENTITY progress "Priebeh:">
+
 <!-- Label for the "keep dialog" checkbox -->
 <!ENTITY keep "Po dokončení ukladania nechať toto okno otvorené">
+
 <!-- Button labels -->
 <!ENTITY cancel "Zrušiť">
 <!ENTITY pause "Pozastaviť">
 <!ENTITY resume "Pokračovať">
 <!ENTITY close "Zavrieť">
 <!ENTITY reveal "Zobraziť umiestnenie súboru">
 <!ENTITY launch "Spustiť súbor">
+
 <!-- Status/progress messages -->
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pausedMsg):
   This string is used to indicate that the download is paused -->
 <!ENTITY pausedMsg "Preberanie je pozastavené">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (progressMsg):
 
   This string is used to generate the status message used during
   file download.
 
   #1 will be replaced by the number of bytes downloaded thus far
   #2 will be replaced by the total number of bytes to be downloaded
   #3 will be replaced by the download rate (in KB per second) -->
 <!ENTITY progressMsg "#1kB z #2kB (rýchlosť #3kB/sek.)">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (unknownTime):
   
   This string is used when the time remaining is unknown. -->
 <!ENTITY unknownTime "Neznámy">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (longTimeFormat):
 
   This string is used to format elapsed/remaining times when the
   time exceeds 1 hour in length.
 
   #1 will be replaced by the number of hours
   #2 will be replaced by the number of minutes
   #3 will be replaced by the number of seconds -->
 <!ENTITY longTimeFormat "#1:#2:#3">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (shortTimeFormat):
 
   This string is used to format elapsed/remaining times when the
   time is less than 1 hour in length. Note that you can leave
   "#1" out of this string to omit the leading "00:" if you so choose.
 
   #1 will be replaced by the number of hours
   #2 will be replaced by the number of minutes
   #3 will be replaced by the number of seconds -->
 <!ENTITY shortTimeFormat "#2:#3">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (completeMsg):
 
   This string is displayed when the download is complete. The insert
   "#1" is replaced by the elapsed time, formatted according to the
   xxxTimeFormat strings defined above). You can omit "#1" if you don't
   want the elapsed time in the message.
 
   #1 will be replaced by the elapsed time
   #2 will be replaced by the size of the file in Kilobytes -->
 <!ENTITY completeMsg "Ukladanie je dokončené (trvalo #1, prevzatých #2 kB)">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (percentMsg):
 
   This string is used to format the text to the right of the progress
   meter.
 
   #1 will be replaced by the percentage of the file that has been saved -->
 <!ENTITY percentMsg "#1&#037;">
--- a/toolkit/chrome/global/printProgress.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/printProgress.dtd
@@ -1,14 +1,15 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE printProgress.dtd Main UI for Print Progress Dialog -->
 <!ENTITY printWindow.title "Tlačí sa">
 <!ENTITY title "Titulok:">
 <!ENTITY progress "Priebeh:">
 <!ENTITY preparing "Pripravuje sa…">
 <!ENTITY printComplete "Tlač je dokončená.">
+
 <!ENTITY dialogCancel.label "Zrušiť">
 <!ENTITY dialogClose.label "Zavrieť">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (percentPrint):
 
   This string is used to format the text to the right of the progress
   meter.
 
   #1 will be replaced by the percentage of the file that has been saved -->
--- a/toolkit/chrome/global/printdialog.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/printdialog.dtd
@@ -1,21 +1,28 @@
 <!-- extracted from printdialog.xul -->
+
 <!ENTITY printButton.label "Tlačiť">
+
 <!ENTITY printDialog.title "Tlač">
+
 <!ENTITY fpDialog.title "Uložiť súbor">
+
 <!ENTITY fileCheck.label "Tlač do súboru">
 <!ENTITY propertiesButton.label "Vlastnosti…">
 <!ENTITY descText.label "Popis tlačiarne:">
 <!ENTITY printer.label "Tlačiareň">
 <!ENTITY printerInput.label "Tlačiareň:">
+
 <!ENTITY printrangeGroup.label "Rozsah tlače">
 <!ENTITY allpagesRadio.label "Všetky strany">
 <!ENTITY rangeRadio.label "Strany">
 <!ENTITY frompageInput.label "od">
 <!ENTITY topageInput.label "do">
 <!ENTITY selectionRadio.label "Výber">
+
 <!ENTITY copies.label "Kópie">
 <!ENTITY numCopies.label "Počet kópií:">
+
 <!ENTITY printframeGroup.label "Tlač rámcov">
 <!ENTITY aslaidoutRadio.label "Tak, ako sú rozložené na obrazovke">
 <!ENTITY selectedframeRadio.label "Iba vybraný rámec">
 <!ENTITY eachframesepRadio.label "Každý rámec zvlášť">
--- a/toolkit/chrome/global/printjoboptions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/printjoboptions.dtd
@@ -1,18 +1,28 @@
 <!-- extracted from printjoboptions.xul -->
+
 <!ENTITY printJobOptions.title "Nastavenie tlačiarne">
+
 <!ENTITY paperInput.label "Veľkosť papiera:">
+
 <!ENTITY plexInput.label "Režim plex:">
+
 <!ENTITY resolutionInput.label "Rozlíšenie/Kvalita:">
+
 <!ENTITY cmdInput.label "Príkaz tlače:">
+
 <!ENTITY jobTitleInput.label "Názov:">
+
 <!ENTITY colorGroup.label "Farba:">
 <!ENTITY grayRadio.label "Odtiene sivej">
 <!ENTITY colorRadio.label "Farba">
+
 <!ENTITY colorspaceInput.label "Priestor farieb:">
+
 <!ENTITY fontsGroup.label "Písma:">
 <!ENTITY downloadFonts.label "Prevziať písma pre tlačiareň?">
+
 <!ENTITY edgeMarginInput.label "Medzera od hrany papiera k okraju (v palcoch)">
 <!ENTITY topInput.label "Hore:">
 <!ENTITY bottomInput.label "Dole:">
 <!ENTITY leftInput.label "Vľavo:">
 <!ENTITY rightInput.label "Vpravo:">
--- a/toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
@@ -5,16 +5,16 @@
 <!ENTITY pasteCmd.label "Prilepiť">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY undoCmd.label "Späť">
 <!ENTITY undoCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Vybrať všetko">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "O">
+
 <!ENTITY spellAddToDictionary.label "Pridať do slovníka">
 <!ENTITY spellAddToDictionary.accesskey "n">
 <!ENTITY spellCheckEnable.label "Skontrolovať pravopis">
 <!ENTITY spellCheckEnable.accesskey "t">
 <!ENTITY spellNoSuggestions.label "(Žiadne pravopisné návrhy)">
 <!ENTITY spellDictionaries.label "Jazyky">
 <!ENTITY spellDictionaries.accesskey "J">
-
--- a/toolkit/chrome/global/viewSource.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/viewSource.properties
@@ -1,9 +1,9 @@
 goToLineTitle=Prejsť na riadok
 goToLineText=Zadajte číslo riadka
 invalidInputTitle=Nesprávna hodnota
 invalidInputText=Zadané číslo riadka je nesprávne.
 outOfRangeTitle=Riadok nebol nájdený.
 outOfRangeText=Zadaný riadok nebol nájdený.
-statusBarLineCol=Riadok %1$S, Stĺpec %2$S
+statusBarLineCol=Riadok %1$S, stĺpec %2$S
 viewSelectionSourceTitle = DOM zdrojový kód výberu 
 viewMathMLSourceTitle  = DOM zdrojový kód MathML
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
-<!-- LOCALIZATION NOTE (window.width, window.height): These values should be
+<!-- LOCALIZATION NOTE (window.width2, window.height): These values should be
 close to the golden ratio (1.618:1) while making sure it's wide enough for long
 file names and tall enough to hint that there are more downloads in the list -->
 <!ENTITY window.width2          "485">
 <!ENTITY window.height          "300"> 
 
 <!ENTITY starting.label          "Začína sa…">
 <!ENTITY scanning.label          "Vyhľadávanie vírusov…">
 
@@ -40,12 +40,9 @@ file names and tall enough to hint that 
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "a">
 <!ENTITY cmd.find.commandKey       "f">
 <!ENTITY cmd.search.commandKey      "k">
  
 <!ENTITY closeWhenDone.label       "Zavrieť, keď sa preberanie dokončí">
 <!ENTITY closeWhenDone.tooltip      "Zatvorí okno Správcu preberania súborov, keď sa skončí preberanie všetkých súborov">
 
 <!ENTITY showFolder.label         "Zobraziť tento priečinok">
-
 <!ENTITY searchBox.label         "Hľadať…">
-
-
--- a/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.properties
@@ -15,14 +15,14 @@ pluginInstallationSummary.licenseNotAccepted=Licencia nebola akceptovaná.
 pluginInstallationSummary.notAvailable=Nie je dostupné
 pluginInstallationSummary.manualInstall.label=Ručná inštalácia
 pluginInstallationSummary.manualInstall.tooltip=Inštalovať zásuvný modul ručne.
 
 pluginInstallation.noPluginsFound=Žiadny vyhovujúci zásuvný modul nebol nájdený.
 pluginInstallation.noPluginsInstalled=Nebol nainštalovaný žiadny zásuvný modul.
 pluginInstallation.unknownPlugin=Neznámy zásuvný modul (%S)
 
-missingPlugin.label=Chýbajúci zásuvný modul prevezmete kliknutím sem.
-
 pluginInstallation.restart.label=Reštartovať %S
 pluginInstallation.restart.accesskey=R
 pluginInstallation.close.label=Zavrieť
 pluginInstallation.close.accesskey=Z
+
+missingPlugin.label=Chýbajúci zásuvný modul prevezmete kliknutím sem.
--- a/toolkit/chrome/mozapps/profile/createProfileWizard.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/profile/createProfileWizard.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!ENTITY newprofile.title "Sprievodca vytvorením profilu">
 <!ENTITY window.size "width: 45em; height: 32em;">
+
 <!-- First wizard page -->
 <!ENTITY profileCreationExplanation_1.text "&brandShortName; ukladá informácie o vašich nastaveniach a predvoľbách v osobnom profile.">
 <!ENTITY profileCreationExplanation_2.text "Ak zdieľate túto kópiu aplikácie &brandShortName; s inými používateľmi, môžete používať profily, aby informácie pre každého používateľa boli oddelené. Ak tak chcete urobiť, treba každému používateľovi vytvoriť vlastný profil.">
 <!ENTITY profileCreationExplanation_3.text "Ak ste jediná osoba používajúca túto kópiu programu &brandShortName;, musíte mať aspoň jeden profil. Ak chcete, môžete pre seba vytvoriť viac profilov na uloženie rôznych nastavení a možností. Môžete mať napríklad osobitné profily pre pracovné a osobné použitie.">
 <!ENTITY profileCreationExplanation_4.text "Svoj profil vytvoríte kliknutím na tlačidlo Ďalej.">
 <!ENTITY profileCreationExplanation_4Mac.text "Svoj profil vytvoríte kliknutím na tlačidlo Pokračovať.">
 <!ENTITY profileCreationExplanation_4Gnome.text "Svoj profil vytvoríte kliknutím na tlačidlo Ďalej.">
 
-
 <!-- Second wizard page -->
 <!ENTITY profileCreationIntro.text "Ak vytvoríte viac profilov, môžete ich označovať podľa názvu profilu. Môžete použiť uvedený názov alebo použiť vlastný.">
 <!ENTITY profilePrompt.label "Zadajte názov nového profilu:">
 <!ENTITY profilePrompt.accesskey "n">
 <!ENTITY profileDirectoryExplanation.text  "Nastavenie, možnosti a ďalšie používateľské údaje budú uložené v:">
 <!ENTITY profileDefaultName "Predvolený používateľ">
 <!ENTITY button.choosefolder.label "Vybrať priečinok…">
 <!ENTITY button.choosefolder.accesskey "V">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.dtd
@@ -32,25 +32,33 @@
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
+
 <!ENTITY windowtitle.label "&brandShortName; – Výber používateľského profilu">
+
 <!ENTITY profilename.label "Názov profilu:">
+
 <!ENTITY start.label "Spustiť &brandShortName;">
 <!ENTITY exit.label "Skončiť">
+
 <!ENTITY availprofiles.label "Dostupné profily">
+
 <!ENTITY newButton.label "Vytvoriť profil…">
 <!ENTITY newButton.accesskey "V">
 <!ENTITY renameButton.label "Premenovať profil…">
 <!ENTITY renameButton.accesskey "r">
 <!ENTITY deleteButton.label "Odstrániť profil…">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey "d">
+
 <!-- manager entities -->
 <!ENTITY pmDescription.label "&brandShortName; ukladá informácie o nastaveniach, predvoľbách a iných používateľských položkách v používateľskom profile.">
+
 <!ENTITY offlineState.label "Pracovať offline">
 <!ENTITY offlineState.accesskey "o">
+
 <!ENTITY autoSelect.label "Nepýtať sa pri spustení">
 <!ENTITY autoSelect.accesskey "s">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/history.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/history.dtd
@@ -1,9 +1,11 @@
-<!ENTITY history.title "História aktualizácií">
-<!ENTITY history.intro "Boli nainštalované nasledujúce aktualizácie:">
-<!ENTITY closebutton.label "Zavrieť">
-<!ENTITY noupdates.label "Doteraz neboli nainštalované žiadne aktualizácie">
-<!ENTITY name.header "Názov aktualizácie">
-<!ENTITY date.header "Dátum inštalácie">
-<!ENTITY type.header "Typ">
-<!ENTITY state.header "Stav">
+
+<!ENTITY history.title       "História aktualizácií">
+<!ENTITY history.intro       "Boli nainštalované nasledujúce aktualizácie:">
+<!ENTITY closebutton.label     "Zavrieť">
 
+<!ENTITY noupdates.label      "Doteraz neboli nainštalované žiadne aktualizácie">
+
+<!ENTITY name.header        "Názov aktualizácie">
+<!ENTITY date.header        "Dátum inštalácie">
+<!ENTITY type.header        "Typ">
+<!ENTITY state.header       "Stav">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
@@ -67,16 +67,17 @@ checker_error-2152398864=Sieť je v režime offline (prepnite do režimu online)
 checker_error-2152398867=AUS: Nedovolený prístup k portu (obráťte sa na správcu)
 checker_error-2152398868=AUS: Neboli prijaté žiadne údaje (skúste to znova)
 checker_error-2152398878=AUS: Aktualizačný server sa nenašiel (skontrolujte pripojenie k internetu alebo sa obráťte na správcu)
 checker_error-2152398890=Server proxy sa nenašiel (skontrolujte pripojenie k internetu alebo sa obráťte na správcu)
 # NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
 checker_error-2152398918=Sieť je v režime offline (prepnite do režimu online)
 checker_error-2152398919=AUS: Prenos údajov bol prerušený (skúste to znova)
 checker_error-2152398920=Server proxy odmietol pripojenie (obráťte sa na správcu)
+checker_error-2153390069=Platnosť certifikátu servera uplynula (skontrolujte správnosť nastavenia systémového času alebo kontaktujte správcu systému)
 checker_error-verification_failed=Nepodarilo sa overiť neporušenosť aktualizácie (obráťte sa na správcu)
 
 installSuccess=Aktualizácia bola úspešne nainštalovaná
 patchApplyFailure=Aktualizáciu sa nepodarilo nainštalovať (chyba pri aplikovaní opravy)
 installPending=Odložená inštalácia
 
 updaterIOErrorTitle=Aktualizácia softvéru zlyhala
 updaterIOErrorMsg=Aktualizácia nemohla byť nainštalovaná. Uistite sa, či v počítači nie sú spustené žiadne kópie aplikácie %S, potom reštartujte %S a skúste to znova.
--- a/toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.dtd
@@ -1,7 +1,8 @@
 <!-- extracted from institems.xul -->
+
 <!ENTITY dialog.title      "Inštalácia softvéru">
 <!ENTITY dialog.style      "width: 45em">
 <!ENTITY warningPrimary.label  "Inštalujte doplnky len od autorov, ktorým dôverujete.">
 <!ENTITY warningSecondary.label "Nebezpečný softvér môže poškodiť počítač alebo narušiť súkromie.">
 
 <!ENTITY from.label       "z:">