update FIREFOX_15_0b1_BUILD1 FIREFOX_15_0b1_RELEASE FIREFOX_15_0b2_BUILD1 FIREFOX_15_0b2_RELEASE SEAMONKEY_2_12b1_BUILD1 SEAMONKEY_2_12b1_BUILD2 SEAMONKEY_2_12b1_RELEASE SEAMONKEY_2_12b2_BUILD1 SEAMONKEY_2_12b2_RELEASE SEAMONKEY_2_12b3_BUILD1 SEAMONKEY_2_12b3_RELEASE THUNDERBIRD_15_0b1_BUILD1 THUNDERBIRD_15_0b1_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 25 Jun 2012 22:58:53 +0200
changeset 689 d75512ebad3cd170141c4b0f9ed7a4255dd8adab
parent 688 4766ea2cee27923c2b9f555405a03d4b99332c74
child 690 aad4261541e9b71efa42ac33d994edeef0104a9d
child 692 f21fa94dcc981f69d73162149eac40b4c6302d12
child 693 f60b5a7ff290829f30f1fb6ba46d8b69b00fc75f
child 697 8104c522df8c22e9860d13a6415082fce90401f8
child 702 d212ce5a67624a379dd8c82fba128eee440baa12
child 703 141acab5359387ff918e87641f7a0987007d14da
child 713 8c50add811d7945a0e212b9286b71aa2d1831a2e
child 734 5c6659e4db0b307317900dff1974fed789e76d7c
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
calendar/extra-jar.mn
chat/status.properties
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
suite/extra-jar.mn
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -224,19 +224,19 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY inspectMenu.label      "Prieskumník stránok">
 <!ENTITY inspectMenu.accesskey    "P">
 <!ENTITY inspectMenu.commandkey    "I">
 
 <!ENTITY inspectContextMenu.label   "Preskúmať prvok">
 <!ENTITY inspectContextMenu.accesskey "m">
 
-<!ENTITY responsiveUI.label      "Režim Responsive Mode">
-<!ENTITY responsiveUI.accesskey    "R">
-<!ENTITY responsiveUI.commandkey    "M">
+<!ENTITY responsiveDesignTool.label  "Režim Responsive Design">
+<!ENTITY responsiveDesignTool.accesskey "R">
+<!ENTITY responsiveDesignTool.commandkey "M">
 
 <!ENTITY inspectCloseButton.tooltiptext "Zavrieť okno prieskumníka">
 
 <!ENTITY devToolbarCloseButton.tooltiptext "Zavrieť panel nástrojov Vývojár">
 <!ENTITY devToolbarMenu.label "Panel nástrojov Vývojár">
 <!ENTITY devToolbarMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY devToolbar.commandkey "v">
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -299,18 +299,23 @@ privateBrowsingNeverAsk=&Túto správu viac nezobrazovať
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 ctrlTab.showAll.label=;Zobraziť všetky #1 karty;Zobraziť všetkých #1 kariet
 
 # LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
 # Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
 addKeywordTitleAutoFill=Vyhľadávanie na %S
 
 # TabView
-tabView2.title=Skupiny kariet prehliadača %S
-tabview2.moveToUnnamedGroup.label=%S a ďalšie (celkom %S)
+# LOCALIZATION NOTE (tabview.title): %S is the application name.
+tabview.title=Skupiny kariet prehliadača %S
+# LOCALIZATION NOTE (tabview.moveToUnnamedGroup.label): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the page title of the first tab in the unnamed group, 
+# #2 is the number of remaining tabs.
+tabview.moveToUnnamedGroup.label=#1 a 1 ďalšia;#1 a #2 ďalšie;#1 a #2 ďalších
 
 extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Predvolená
 extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=Predvolená téma
 
 # safeModeRestart
 safeModeRestartPromptTitle=Reštart a zakázanie doplnkov
 safeModeRestartPromptMessage=Naozaj chcete zakázať všetky doplnky a reštartovať?
 safeModeRestartButton=Reštartovať
--- a/calendar/extra-jar.mn
+++ b/calendar/extra-jar.mn
@@ -1,4 +1,8 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 # this is an empty file
 # locales can ship "extra" files from here, to ship a custom set
 # of files for the help system
 # do not put any blank lines in this file
--- a/chat/status.properties
+++ b/chat/status.properties
@@ -10,9 +10,9 @@ invisibleStatusType=Neviditeľný
 idleStatusType=Nečinný
 mobileStatusType=Na mobile
 # LOCALIZATION NOTE (unknownStatusType):
 # the status of a buddy is unknown when it's in the list of a disconnected account
 unknownStatusType=Neznámy
 
 # LOCALIZATION NOTE (messenger.status.defaultIdleAwayMessage):
 # This will be the away message put automatically when the user is idle.
-messenger.status.defaultIdleAwayMessage=Práve nie som prítomný pri počítači.
+messenger.status.defaultIdleAwayMessage=Práve nie som pri počítači.
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -614,21 +614,16 @@ cmd.quit-mozilla.help  = Ukončí &brandShortName;.
 
 cmd.quote.params = <irc-command>
 cmd.quote.help  = Odošle nespracovaný príkaz priamo na IRC server. Používajte len ak viete, čo robíte. Detaily nájdete v IRC RFC1459 <http://www.irchelp.org/irchelp/rfc1459.html>.
 
 cmd.rejoin.params = [<reason>]
 cmd.rejoin.help  = Znovu vstúpi do kanála v aktuálnej karte. Funguje len v prípade, že v aktuálnej karte je kanál.
 cmd.rejoin.format = Znovu vstúpiť do $channelName
 cmd.rejoin.label = Znovu vstúpiť
-
-cmd.rename.params = [<label>]
-cmd.rename.help  = Zmení menovku aktuálnej karty na <label>.
-cmd.rename.label = Premenovať kartu…
-
 cmd.server.params = <hostname> [<port> [<password>]]
 cmd.server.help  = Vykoná pripojenie k serveru <hostname> na <port> alebo na port 6667, ak nie je <port> uvedený. Poskytne heslo <password>, ak je zadané. Ak ste k serveru už pripojený, bude panel pre <hostname> presunutý do popredia. Ak bola karta odstránená, bude znovu vytvorená.
 
 cmd.set-current-view.params = <view>
 cmd.set-current-view.help  =
 
 cmd.sslserver.params = <hostname> [<port> [<password>]]
 cmd.sslserver.help  = Pripojí sa k serveru s použitím SSL <hostname> na <port>. Ak <port> nie je určený, vykoná sa pripojenie na port 9999. Poksytne heslo <password>, ak je zadané. Ak ste už pripojený, zobrazí sa aktuálny <hostname>. Ak bola karta odstránená, bude znovu vytvorená.
@@ -1201,18 +1196,16 @@ msg.ignore.delerr = Používateľ "%S nebol nájdený vo vašom zozname ignorovaných používateľov.
 
 msg.you.invite   = Pozvali ste používateľa %S do %S.
 msg.invite.you   = "%S (%S@%S) vás pozval do [[%S][Prijať pozvánku do kanála %S][goto-url %S]].
 
 msg.nick.in.use  = Prezývku ``%S'' už niekto používa. Použite príkaz /nick a zadajte novú.
 msg.retry.nick   = Prezývku ``%S'' už niekto používa, pokus o ``%S''.
 msg.nick.prompt  = Zadajte novú prezývku:
 
-msg.tab.name.prompt = Zadajte menovku tejto karty:
-
 msg.list.rerouted = Odpovede sa objavia v okne ``%S''.
 msg.list.end    = Zobrazené kanály (%S z %S).
 msg.list.chancount = Tento server obsahuje %S kanálov. Zobrazenie všetkých môže trvať príliš dlho a môže viesť k tomu, že ChatZilla prestane odpovedať alebo bude odpojená od servera. [[Zobraziť kanály][Zobraziť všetky kanály][%S]]
 
 msg.who.end    = Koniec informácií WHO pre ``%S'', počet nájdených používateľov: %S.
 msg.who.match   = Používateľ %S, (%S@%S) ``%S'' (%S), člen %S, je pripojený k <irc\://%S/>, počet hopov: %S.
 
 
--- a/suite/extra-jar.mn
+++ b/suite/extra-jar.mn
@@ -1,4 +1,8 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 # this is an empty file
 # locales can ship "extra" files from here, to ship a custom set
 # of files for the help system
 # do not put any blank lines in this file