update
authorsektormaster@atlas.sk
Fri, 30 Dec 2011 10:37:30 +0100
changeset 501 d5f3f54fbe2e1dcdee651546d246f9fc6b8c323f
parent 444 2fabcfe3a7f71beffcd979050051f3de497cef39
child 502 49ba81e46db8383f163471436ca0e67202e738c5
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.dtd
browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.dtd
browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/tilt.properties
browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
browser/chrome/browser/migration/migration.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
browser/chrome/browser/tabview.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
calendar/installer/custom.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/css.properties
editor/ui/chrome/composer/editingOverlay.dtd
editor/ui/chrome/composer/editor.properties
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abContactsPanel.dtd
mail/chrome/messenger/comm4xMailImportMsgs.properties
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
mail/chrome/messenger/newmailaccount/accountProvisioner.properties
mail/chrome/messenger/prefs.properties
mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
mail/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/about.dtd
mobile/chrome/aboutCertError.dtd
mobile/chrome/aboutHome.dtd
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/config.dtd
mobile/chrome/feedback.dtd
mobile/chrome/localepicker.properties
mobile/chrome/notification.dtd
mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
mobile/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/overrides/passwordmgr.properties
mobile/chrome/phishing.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
mobile/chrome/prompt.dtd
mobile/chrome/sync.dtd
mobile/chrome/sync.properties
mobile/chrome/webapps.dtd
mobile/crashreporter/crashreporter-override.ini
mobile/defines.inc
mobile/mobile-l10n.js
mobile/overrides/appstrings.properties
mobile/overrides/netError.dtd
mobile/overrides/passwordmgr.properties
mobile/updater/updater.ini
mobile/xul/chrome/about.dtd
mobile/xul/chrome/aboutCertError.dtd
mobile/xul/chrome/aboutHome.dtd
mobile/xul/chrome/browser.dtd
mobile/xul/chrome/browser.properties
mobile/xul/chrome/checkbox.dtd
mobile/xul/chrome/config.dtd
mobile/xul/chrome/feedback.dtd
mobile/xul/chrome/localepicker.properties
mobile/xul/chrome/notification.dtd
mobile/xul/chrome/phishing.dtd
mobile/xul/chrome/preferences.dtd
mobile/xul/chrome/prompt.dtd
mobile/xul/chrome/sync.dtd
mobile/xul/chrome/sync.properties
mobile/xul/chrome/webapps.dtd
mobile/xul/crashreporter/crashreporter-override.ini
mobile/xul/defines.inc
mobile/xul/mobile-l10n.js
mobile/xul/updater/updater.ini
services/sync/errors.properties
suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
suite/chrome/browser/pageInfo.properties
suite/chrome/common/migration/migration.dtd
suite/chrome/common/migration/migration.properties
suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
suite/chrome/mailnews/comm4xMailImportMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/filter.properties
suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
toolkit/chrome/global/config.dtd
toolkit/chrome/global/console.properties
toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/xpinstallConfirm.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/xpinstallConfirm.properties
toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.dtd
toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.properties
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -1,17 +1,31 @@
 <!ENTITY aboutDialog.title     "O programe &brandFullName;">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.version): This is a warning about the experimental nature of Nightly and Aurora builds. It is only shown in those versions. -->
+<!ENTITY warningDesc.version    "Zostavenie &brandShortName; je experimentálne a môže byť nestabilné.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.telemetry): This is a notification that Nightly/Aurora builds automatically send Telemetry data back to Mozilla. It is only shown in those versions. "It" refers to brandShortName. -->
+<!ENTITY warningDesc.telemetry   "Zároveň automaticky odosiela testovacie údaje spoločnosti &vendorShortName; s cieľom vylepšiť budúce verzie prehliadača &brandShortName;.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.*) This paragraph is shown in "experimental" builds, i.e. Nightly and Aurora builds, instead of the other "community.*" strings below. -->
+<!ENTITY community.exp.start    "">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
+<!ENTITY community.exp.mozillaLink "&vendorShortName;">
+<!ENTITY community.exp.middle    " je ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.creditslink): This is a link title that links to about:credits. -->
+<!ENTITY community.exp.creditsLink "globálna komunita">
+<!ENTITY community.exp.end     " pracujúca s cieľom zachovať internet otvoreným, verejným a dostupným zdrojom pre všetkých.">
+
 <!ENTITY community.start2      "&brandShortName; vytvára ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
 <!ENTITY community.mozillaLink   "&vendorShortName;">
 <!ENTITY community.middle2     ", ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.creditsLink): This is a link title that links to about:credits. -->
 <!ENTITY community.creditsLink   "globálna komunita">
-<!ENTITY community.end2       " pracujúca s cieľom urobiť internet lepším. Veríme, že internet by mal byť otvorený, verejný a dostupný každému bez akýchkoľvek obmedzení.">
+<!ENTITY community.end3       " pracujúca s cieľom zachovať internet otvoreným, verejným a dostupným zdrojom pre všetkých.">
 
 <!ENTITY contribute.start      "Znie to zaujímavo? ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (contribute.getInvolvedLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/contribute/. -->
 <!ENTITY contribute.getInvolvedLink "Zapojte sa!">
 <!ENTITY contribute.end       "">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.license): This is a link title that links to about:license. -->
 <!ENTITY bottomLinks.license    "Informácie o licenciách">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -212,19 +212,28 @@ can reach it easily. -->
 
 <!ENTITY inspectContextMenu.label   "Preskúmať prvok">
 <!ENTITY inspectContextMenu.accesskey "m">
 
 <!ENTITY inspectPanelTitle.label    "HTML">
 <!ENTITY inspectButton.label      "Preskúmať">
 <!ENTITY inspectButton.accesskey    "P">
 <!ENTITY inspectCloseButton.tooltiptext "Zavrieť okno prieskumníka">
+<!ENTITY inspect3DButton.label    "3D">
+<!ENTITY inspect3DButton.accesskey  "D">
 <!ENTITY inspectStyleButton.label   "Štýl">
 <!ENTITY inspectStyleButton.accesskey "t">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (styleeditor.label): This menu item label appears
+ - in the Tools menu. -->
+<!ENTITY styleeditor.label      "Editor štýlov">
+<!ENTITY styleeditor.accesskey    "o">
+<!ENTITY styleeditor.keycode     "VK_F7">
+<!ENTITY styleeditor.keytext     "F7">
+
 <!ENTITY getMoreDevtoolsCmd.label    "Získať ďalšie nástroje">
 <!ENTITY getMoreDevtoolsCmd.accesskey  "Z">
 
 <!ENTITY fileMenu.label "Súbor">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.label "Nové okno">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.key "N">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.accesskey "o">
@@ -416,33 +425,44 @@ can reach it easily. -->
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.label    "Kopírovať adresu zvuku">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.accesskey  "e">
 <!ENTITY copyEmailCmd.label      "Kopírovať e-mailovú adresu">
 <!ENTITY copyEmailCmd.accesskey    "e">
 <!ENTITY thisFrameMenu.label     "Tento rámec">
 <!ENTITY thisFrameMenu.accesskey   "T">
 
 <!-- Media (video/audio) controls -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE: The access keys for "Play" and
+"Pause" are the same because the two context-menu
+items are mutually exclusive. -->
 <!ENTITY mediaPlay.label       "Prehrať">
 <!ENTITY mediaPlay.accesskey     "P">
 <!ENTITY mediaPause.label      "Pozastaviť">
 <!ENTITY mediaPause.accesskey    "P">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: The access keys for "Mute" and
+"Unmute" are the same because the two context-menu
+items are mutually exclusive. -->
 <!ENTITY mediaMute.label       "Stlmiť">
 <!ENTITY mediaMute.accesskey     "m">
 <!ENTITY mediaUnmute.label      "Zrušiť stlmenie">
 <!ENTITY mediaUnmute.accesskey    "m">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: The access keys for "Show Controls" and
+"Hide Controls" are the same because the two context-menu
+items are mutually exclusive. -->
 <!ENTITY mediaShowControls.label   "Zobraziť ovládače">
 <!ENTITY mediaShowControls.accesskey "d">
 <!ENTITY mediaHideControls.label   "Skryť ovládače">
 <!ENTITY mediaHideControls.accesskey "d">
 <!ENTITY videoFullScreen.label    "Na celú obrazovku">
 <!ENTITY videoFullScreen.accesskey  "c">
 <!ENTITY videoSaveImage.label    "Uložiť snímku ako…">
 <!ENTITY videoSaveImage.accesskey  "s">
-
+<!-- LOCALIZATION NOTE: The access keys for "Show Statistics" and
+"Hide Statistics" are the same because the two context-menu
+items are mutually exclusive. -->
 <!ENTITY videoShowStats.label    "Zobraziť štatistiky">
 <!ENTITY videoShowStats.accesskey  "a">
 <!ENTITY videoHideStats.label    "Skryť štatistiky">
 <!ENTITY videoHideStats.accesskey  "a">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE :
 fullZoomEnlargeCmd.commandkey3, fullZoomReduceCmd.commandkey2 and
 fullZoomResetCmd.commandkey2 are alternative acceleration keys for zoom.
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -238,28 +238,26 @@ pu.notifyButton.label=Podrobnosti…
 pu.notifyButton.accesskey=d
 # LOCALIZATION NOTE %S will be replaced by the short name of the application.
 puNotifyText=%S bol aktualizovaný
 puAlertTitle=%S aktualizovaný
 puAlertText=Ďalšie informácie
 
 # Geolocation UI
 
-# LOCALIZATION NOTE (geolocation.shareLocation geolocation.dontShareLocation geolocation.alwaysShare geolocation.neverShare):
+# LOCALIZATION NOTE (geolocation.shareLocation geolocation.alwaysShareLocation geolocation.neverShareLocation):
 # If you're having trouble with the word Share, please use Allow and Block in your language.
 geolocation.shareLocation=Prezradiť polohu
 geolocation.shareLocation.accesskey=e
-geolocation.dontShareLocation=Neprezradiť
-geolocation.dontShareLocation.accesskey=a
-geolocation.alwaysShare=Vždy prezradiť
-geolocation.alwaysShare.accesskey=d
-geolocation.neverShare=Nikdy neprezradiť
-geolocation.neverShare.accesskey=k
-geolocation.siteWantsToKnow=Stránka %S chce vedieť, kde sa nachádzate.
-geolocation.fileWantsToKnow=Súbor %S chce vedieť, kde sa nachádzate.
+geolocation.alwaysShareLocation=Vždy prezradiť polohu
+geolocation.alwaysShareLocation.accesskey=a
+geolocation.neverShareLocation=Nikdy neprezrádzať polohu
+geolocation.neverShareLocation.accesskey=k
+geolocation.shareWithSite=Chcete stránke %S prezradiť, kde sa nachádzate?
+geolocation.shareWithFile=Chcete súboru %S prezradiť, kde sa nachádzate?
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the unicode ellipsis char, \u2026,
 # or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
 geolocation.learnMore=Ďalšie informácie…
 
 # Phishing/Malware Notification Bar.
 # LOCALIZATION NOTE (notAForgery, notAnAttack)
 # The two button strings will never be shown at the same time, so
 # it's okay for them to have the same access key
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -15,17 +15,17 @@ canonDescNone=(bez popisu)
 # of JavaScript like traditional developer tool command lines. This describes
 # the '{' command.
 cliEvalJavascript=Vojsť priamo do JavaScriptu
 
 # LOCALIZATION NOTE (fieldSelectionSelect): When a command has a parameter
 # that has a number of pre-defined options the user interface presents these
 # in a drop-down menu, where the first 'option' is an indicator that a
 # selection should be made. This string describes that first option.
-fieldSelectionSelect=Zvoľte %S ...
+fieldSelectionSelect=Zvoľte %S …
 
 # LOCALIZATION NOTE (fieldArrayAdd): When a command has a parameter that can
 # be repeated a number of times (e.g. like the 'cat a.txt b.txt' command) the
 # user interface presents buttons to add and remove arguments. This string is
 # used to add arguments.
 fieldArrayAdd=Pridať
 
 # LOCALIZATION NOTE (fieldArrayDel): When a command has a parameter that can
@@ -89,8 +89,54 @@ nodeParseSyntax=Chyba syntaxe v požiadavke CSS
 # error message is displayed.
 nodeParseMultiple=Príliš veľa zhodných uzlov (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (nodeParseNone): When the command line is expecting a CSS
 # string that matches a single node, but no nodes match, this error message is
 # displayed.
 nodeParseNone=Žiadne zhodné uzly
 
+# LOCALIZATION NOTE (helpDesc): A very short description of the 'help'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible. See helpManual for a
+# fuller description of what it does.
+helpDesc=Zobrazí pomocníka k dostupným príkazom
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManual): A fuller description of the 'help' command.
+# Displayed when the user asks for help on what it does.
+helpManual=Poskytuje pomocníka pre zadaný príkaz (ak je zadaný výraz vyhľadávania a tento zodpovedá presne) alebo pre dostupné príkazy (ak nie je zadaný výraz vyhľadávania alebo nezodpovedá presne).
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpSearchDesc): A very short description of the 'search'
+# parameter to the 'help' command. See helpSearchManual for a fuller
+# description of what it does. This string is designed to be shown in a dialog
+# with restricted space, which is why it should be as short as possible.
+helpSearchDesc=Výraz vyhľadávania
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpSearchManual): A fuller description of the 'search'
+# parameter to the 'help' command. Displayed when the user asks for help on
+# what it does.
+helpSearchManual=Výraz vyhľadávania sa používa na prefiltrovanie zoznamu príkazov, ktoré sa zobrazujú používateľovi. Vyhľadáva sa v celých reťazcoch, regulárne výrazy nie sú podporované.
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManSynopsis): A heading shown at the top of a help
+# page for a command in the console It labels a summary of the parameters to
+# the command
+helpManSynopsis=Prehľad
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManDescription): A heading shown in a help page for a
+# command in the console. This heading precedes the top level description.
+helpManDescription=Popis
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManParameters): A heading shown above the parameters
+# in a help page for a command in the console.
+helpManParameters=Parametre
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManNone): Some text shown under the parameters
+# heading in a help page for a command which has no parameters.
+helpManNone=žiadne
+
+# LOCALIZATION NOTE (introHeader): The heading displayed at the top of the
+# output for the help command
+introHeader=Víta vás Firefox Developer Tools
+
+# LOCALIZATION NOTE (introBody): The text displayed at the top of the output
+# for the help command, just before the list of commands. This text is wrapped
+# inside a link to a localized MDN article
+introBody=Ďalšie informácie na stránke MDN.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
@@ -1,8 +1,17 @@
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Inspector
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Inspect'.
+#
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
 # LOCALIZATION NOTE (confirmNavigationAway): Used in the Inspector tool, when
 # the user tries to navigate away from a web page, to confirm the change of
 # page.
 confirmNavigationAway.message=Pri opustení tejto stránky bude Prieskumník automaticky zatvorený a zmeny nebudú uložené.
 confirmNavigationAway.buttonLeave=Opustiť stránku
 confirmNavigationAway.buttonLeaveAccesskey=O
 confirmNavigationAway.buttonStay=Zostať na stránke
 confirmNavigationAway.buttonStayAccesskey=Z
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
@@ -1,8 +1,14 @@
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Scratchpad window strings -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (scratchpad.title):
  - The Scratchpad is intended to provide a simple text editor for creating
  - and evaluating bits of JavaScript code for the purposes of function
  - prototyping, experimentation and convenient scripting.
  -
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
@@ -1,8 +1,17 @@
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the JavaScript scratchpad
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Scratchpad'.
+#
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
 # LOCALIZATION NOTE (propertyPanel.updateButton.label): Used in the Property
 # Panel that is opened by the Scratchpad window when inspecting an object. This
 # is the Update button label.
 propertyPanel.updateButton.label=Aktualizovať
 propertyPanel.updateButton.accesskey=A
 
 # LOCALIZATION NOTE (export.fileOverwriteConfirmation): This is displayed when
 # the user attempts to save to an already existing file.
@@ -24,16 +33,24 @@ openFile.failed=Nepodarilo sa načítať súbor.
 # LOCALIZATION NOTE (saveFileAs): This is the file picker title, when you save
 # a file in Scratchpad.
 saveFileAs=Uložiť súbor ako
 
 # LOCALIZATION NOTE (saveFile.failed): This is the message displayed when file
 # save fails.
 saveFile.failed=Operácia uloženia súboru zlyhala.
 
+# LOCALIZATION NOTE (confirmClose): This is message in the prompt dialog when
+# you try to close a scratchpad with unsaved changes.
+confirmClose=Chcete uložiť zmeny, ktoré ste vykonali v tomto okno editora?
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmClose.title): This is title of the prompt dialog when
+# you try to close a scratchpad with unsaved changes.
+confirmClose.title=Neuložené zmeny
+
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpadIntro): This is a multi-line comment explaining
 # how to use the Scratchpad. Note that this should be a valid JavaScript
 # comment inside /* and */.
 scratchpadIntro=/*\n * Toto je ScratchPad, jednoduchý editor JavaScriptu.\n *\n * Zadajte kód JavaScriptu, označte ho a potom kliknite pravým tlačidlom myši alebo zvoľte z ponuky Vykonať položku:\n * 1. Spustiť - ak chcete vykonať zadaný kód,\n * 2. Preskúmať - ak chcete otvoriť výsledok v prieskumníkovi objektov,\n * 3. Zobraziť - ak chcete vložiť výsledok do komentára za označený kód.\n */\n\n
 
 # LOCALIZATION NOTE (notification.browserContext): This is the message displayed
 # over the top of the editor when the user has switched to browser context.
 browserContext.notification=Tento editor beží v kontexte prehliadača.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.dtd
@@ -0,0 +1,62 @@
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Style Editor window strings -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : The correct localization of this file might be to keep
+   it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+   You want to make that choice consistent across the developer tools.
+   A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
+   on web development on the web. -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (window.title): This is the default title for Style Editor
+   main window. NB: the property chromeWindowTitle in styleeditor.properties
+   is used to dynamically update the Style Editor window title with the title
+   of the web page it is editing. -->
+<!ENTITY window.title        "Editor štýlov">
+
+<!ENTITY newButton.label      "Nový">
+<!ENTITY newButton.tooltip     "Vytvoriť a pripojiť nový súbor štýlov k dokumentu">
+<!ENTITY newButton.accesskey    "N">
+<!ENTITY newButton.commandkey    "n">
+
+<!ENTITY importButton.label     "Importovať…">
+<!ENTITY importButton.tooltip    "Importovať a pripojiť existujúci štýl k dokumentu">
+<!ENTITY importButton.accesskey   "I">
+<!ENTITY importButton.commandkey  "i">
+
+<!ENTITY searchInput.tooltip    "Filtrovať súbor štýlov podľa názvu">
+<!ENTITY searchInput.placeholder  "Hľadať súbor štýlov">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (searchNoResults): This is shown when searching a term
+   that is not found in any stylesheet or stylesheet name. -->
+<!ENTITY searchNoResults.label   "Neboli nájdené žiadne súbory štýlov.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (searchClearButton): This button clears the search input
+   box and is visible only when a search term has been typed. -->
+<!ENTITY searchClearButton.label  "Vymazať">
+
+<!ENTITY visibilityToggle.tooltip  "Prepnúť zobrazenie štýlov">
+<!ENTITY visibilityToggle.accesskey "P">
+
+<!ENTITY saveButton.label      "Uložiť">
+<!ENTITY saveButton.tooltip     "Uložiť tieto štýly do súboru">
+<!ENTITY saveButton.accesskey    "U">
+<!ENTITY saveButton.commandkey   "s">
+
+<!-- LOCALICATION NOTE (scoped.label): This is shown in a stylesheets list item
+   when the stylesheet uses the scoped attribute on the <style> element. -->
+<!ENTITY scoped.label        "S obmedzeným rozsahom">
+
+<!ENTITY editorTextbox.placeholder "Sem zadajte CSS">
+
+<!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet.label): This is shown when a page has no
+   stylesheet. -->
+<!ENTITY noStyleSheet.label     "Táto stránka nemá priradený súbor štýlov.">
+
+<!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet-tip-start.label): This is the start of a
+   tip sentence shown when there is no stylesheet. It suggests to create a new
+   stylesheet and provides an action link to do so. -->
+<!ENTITY noStyleSheet-tip-start.label "Možno by ste chceli ">
+<!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet-tip-action.label): This is text for the
+   link that triggers creation of a new stylesheet. -->
+<!ENTITY noStyleSheet-tip-action.label "pripojiť nový súbor štýlov">
+<!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet-tip-end.label): End of the tip sentence -->
+<!ENTITY noStyleSheet-tip-end.label  "?">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
@@ -0,0 +1,64 @@
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Style Editor.
+# LOCALIZATION NOTE The correct localization of this file might be to keep it
+# in English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
+# on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (chromeWindowTitle): This is the title of the Style Editor
+# 'chrome' window. That is, the main window with the stylesheets list.
+# The argument is either the content document's title or its href if no title
+# is available.
+chromeWindowTitle=Editor štýlov [%S]
+
+# LOCALIZATION NOTE (inlineStyleSheet): This is the name used for an style sheet
+# that is declared inline in the <style> element. Shown in the stylesheets list.
+# the argument is the index (order) of the containing <style> element in the
+# document.
+inlineStyleSheet=<vložený súbor štýlov #%S>
+
+# LOCALIZATION NOTE (newStyleSheet): This is the default name for a new
+# user-created style sheet.
+newStyleSheet=Nový súbor štýlov #%S
+
+# LOCALIZATION NOTE (ruleCount.label): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# This is shown in the style sheets list.
+# #1 rule.
+# example: 111 rules.
+ruleCount.label=#1 pravidlo;#1 pravidlá;#1 pravidiel
+
+# LOCALIZATION NOTE (error-load.label): This is shown when loading fails.
+error-load=Súbor štýlov nemohol byť načítaný.
+
+# LOCALIZATION NOTE (error-save.label): This is shown when saving fails.
+error-save=Súbor štýlov nemohol byť uložený.
+
+# LOCALIZATION NOTE (importStyleSheet.title): This is the file picker title,
+# when you import a style sheet into the Style Editor.
+importStyleSheet.title=Importovať súbor štýlov
+
+# LOCALIZATION NOTE (importStyleSheet.title): This is the *.css filter title
+importStyleSheet.filter=Súbory CSS
+
+# LOCALIZATION NOTE (saveStyleSheet.title): This is the file picker title,
+# when you save a style sheet from the Style Editor.
+saveStyleSheet.title=Uložiť súbor štýlov
+
+# LOCALIZATION NOTE (saveStyleSheet.title): This is the *.css filter title
+saveStyleSheet.filter=Súbory CSS
+
+# LOCALIZATION NOTE (saveStyleSheet.commandkey): This the key to use in
+# conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to Save
+saveStyleSheet.commandkey=S
+
+# LOCALIZATION NOTE (undo.commandkey): This the key to use in
+# conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to Undo a
+# change in the editor.
+undo.commandkey=Z
+
+# LOCALIZATION NOTE (redo.commandkey): This the key to use in
+# conjunction with accel+shift (accel is Command on Mac or Ctrl on other
+# platforms) to Redo a change in the editor.
+redo.commandkey=Z
+
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.dtd
@@ -1,8 +1,14 @@
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (userStylesLabel): This is the label for the checkbox
  - that specifies whether the styles that are not from the user's stylesheet
  - should be displayed or not. -->
 <!ENTITY userStylesLabel  "Len používateľské štýly">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (userStylesSearch): This is the placeholder that goes in
  - the search box when no search term has been entered. -->
 <!ENTITY userStylesSearch   "Hľadať">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
@@ -1,8 +1,15 @@
+#
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
 # LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Style Inspector.
 
 # LOCALIZATION NOTE (panelTitle): This is the panel title
 panelTitle=Prieskumník štýlov
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.status): For each style property the panel shows
 # the rules which hold that specific property. For every rule, the rule status
 # is also displayed: a rule can be the best match, a match, a parent match, or a
@@ -20,26 +27,16 @@ rule.sourceInline=vložené
 rule.sourceElement=prvok
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.inheritedSource): Shown for CSS rules
 # that were inherited from a parent node. Will be passed a node
 # identifier and a source location.
 # e.g "Inherited from body#bodyID (styles.css:20)"
 rule.inheritedSource=Odvodené od %S (%S)
 
-# LOCALIZATION NOTE (group): Style properties are displayed in categories and
-# these are the category names.
-group.Text_Fonts_and_Color=Text, písma a farby
-group.Background=Pozadie
-group.Dimensions=Rozmery
-group.Positioning_and_Page_Flow=Umiestnenie a tok stránky
-group.Borders=Čiary
-group.Lists=Zoznamy
-group.Effects_and_Other=Efekty a iné
-
 # LOCALIZATION NOTE (style.highlighter.button): These strings are used inside
 # sidebar of the Highlighter for the style inspector button
 style.highlighter.button.label1=Vlastnosti
 style.highlighter.accesskey1=V
 style.highlighter.button.tooltip=Preskúmať štýly prvku
 
 # LOCALIZATION NOTE (helpLinkTitle): For each style property
 # the user can hover it and get a help link button which allows one to
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/tilt.properties
@@ -0,0 +1,45 @@
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Tilt Inspector
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Tilt'.
+#
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (initTilt.error): Tilt requires WebGL capabilities, which
+# are not available on every hardware. This message is displayed as an modal
+# popup window when initialization fails because of unsupported hardware.
+initTilt.error = Tilt nebolo možné inicializovať, pozrite si\ninformácie dostupné na stránke http://get.webgl.org/troubleshooting
+
+# LOCALIZATION NOTE (initWebGL.error): Tilt requires WebGL capabilities, which
+# are not available on every hardware. This message is displayed in the console
+# when initialization fails because of unsupported hardware.
+initWebGL.error = Nebolo možné inicializovať kontext pre WebGL, váš hardvér alebo ovládače ho nemusia podporovať.
+
+# LOCALIZATION NOTE (linkProgram.error): This error happens when the WebGL
+# context can't link two compiled shader programs together. It is displayed in
+# the Error Console.
+linkProgram.error = Nebolo možné inicializovať tieňovací program: %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (compileShader.source.error): This error is caused when the
+# source (uri or path) of a shader is not the expected one. It is displayed in
+# the Error Console.
+compileShader.source.error = Neplatný typ zdroja tieňovača (očakáva sa reťazec).
+
+# LOCALIATION NOTE (compileShader.type.error): There are two types of shader
+# programs - vertex and fragment. At a shader initialization, if none of these
+# two types is specified, this compile-time error is shown. It is displayed in
+# the Error Console.
+compileShader.type.error = Nesprávne zadaný typ tieňovača pre: %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (compileShader.compile.error): If the shader source and
+# type are correctly specified, there may be syntax errors in the shader code.
+# If this is the case, this compile-time error is shown. It is displayed in
+# the Error Console.
+compileShader.compile.error = Stav kompilácie tieňovača:\n%S
+
+# LOCALIZATION NOTE (compileShader.source.error): This error is caused when the
+# source (canvas or image) of a texture is not as expected. It is displayed in
+# the Error Console.
+initTexture.source.error = Neplatný typ zdroja textúry (očakáva sa obrázok).
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
@@ -1,8 +1,14 @@
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+
 <!ENTITY networkPanel.requestURL         "Adresa požiadavky">
 <!ENTITY networkPanel.requestMethod        "Metóda požiadavky">
 <!ENTITY networkPanel.statusCode         "Stavový kód">
 
 <!ENTITY networkPanel.requestHeaders       "Hlavičky požiadavky">
 <!ENTITY networkPanel.requestCookie        "Odoslané cookie">
 <!ENTITY networkPanel.requestBody         "Telo požiadavky">
 <!ENTITY networkPanel.requestFormData       "Odoslané údaje formulára">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -1,8 +1,15 @@
+# LOCALIZATION NOTE
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
 typeError=Chyba:
 typeWarning=Upozornenie:
 typeNetwork=Sieť:
 typeException=Výnimka:
 typeCssParser=Parser CSS:
 typeStrict=Striktné upozornenie:
 msgCategory=Kategória:
 errLine=Riadok: %S
@@ -13,29 +20,27 @@ categoryConsole=Konzola:
 btnMutation=Mutácie DOM
 tipMutation=Zaznamenávať udalosti mutácií DOM
 btnPageNet=Sieť
 tipPageNet=Zaznamenávať prístup k sieti
 btnPageCSS=CSS
 tipPageCSS=Zaznamenávať chyby spracovania CSS
 btnPageJS=JS
 tipPageJS=Zaznamenávať výnimky JavaScriptu
-# LOCALIZATION NOTE (btnPageWebDeveloper):
+# LOCALIZATION NOTE (btnPageLogging):
 #
-# This is used as the text of the "Web Developer" button on the toolbar. It
+# This is used as the text of the "Logging" button on the toolbar. It
 # shows or hides messages that the web developer inserted on the page for
-# debugging purposes, using calls such console.log() and console.error(). You
-# may wish to localize this as "Page" if that is clearer in your locale. See
-# bug 601667 for more information.
-btnPageWebDeveloper=Webový vývojár
-# LOCALIZATION NOTE (tipPageWebDeveloper):
+# debugging purposes, using calls such console.log() and console.error().
+btnPageLogging=Záznam
+# LOCALIZATION NOTE (tipPageLogging):
 #
-# This is used as the text of the tool tip for the "Web Developer" button on
+# This is used as the text of the tool tip for the "Logging" button on
 # the toolbar.
-tipPageWebDeveloper=Zaznamenáva správy odosielané objektu "konzola"
+tipPageLogging=Zaznamenávať správy odoslané objektu "console"
 btnConsoleErrors=Chyby
 tipConsoleErrors=Zaznamenávať volania console.error()
 btnConsoleInfo=Info
 tipConsoleInfo=Zaznamenávať volania console.info()
 btnConsoleWarnings=Upozornenia
 tipConsoleWarnings=Zaznamenávať volania console.warn()
 btnConsoleLog=Záznam
 tipConsoleLog=Zaznamenávať volania console.log()
@@ -126,33 +131,16 @@ webConsolePositionTooltip=Umiestnenie we
 # LOCALIZATION NOTE (webConsolePositionAbove): When this option is selected the
 # Web Console interface is displayed above the web page.
 webConsolePositionAbove=Nad
 
 # LOCALIZATION NOTE (webConsolePositionBelow): When this option is selected the
 # Web Console interface is displayed below the web page.
 webConsolePositionBelow=Pod
 
-# LOCALIZATION NOTE (inspectStyle.nullObjectPassed):
-# This message is returned when a null object is passed in to inspectstyle()
-inspectStyle.nullObjectPassed=Objekt je nulový
-
-# LOCALIZATION NOTE (inspectStyle.mustBeDomNode):
-# This message is returned when a non-DOM node is passed in to inspectstyle()
-inspectStyle.mustBeDomNode=Objekt musí byť platným uzlom DOM
-
-# LOCALIZATION NOTE (inspectStyle.nodeHasNoStyleProps):
-# This message is returned when an unstyleable object is passed in to inspectstyle()
-inspectStyle.nodeHasNoStyleProps=Objekt nemôže mať priradený štýl
-
-# LOCALIZATION NOTE (inspectStyle.styleInspectorNotEnabled):
-# This message is returned when devtools.styleinspector.enabled is not set to
-# true
-inspectStyle.styleInspectorNotEnabled=Prieskumník štýlov nie je povolený. Ak chcete použiť tento príkaz, prejdite do okna about:config a nastavte položku devtools.styleinspector.enabled na hodnotu true.
-
 # LOCALIZATION NOTE (webConsolePositionWindow): When this option is selected the
 # Web Console interface is displayed in a floating panel.
 webConsolePositionWindow=Okno
 
 # LOCALIZATION NOTE (webConsoleWindowTitleAndURL): The Web Console floating
 # panel title, followed by the web page URL.
 # For RTL languages you need to set the LRM in the string to give the URL
 # the correct direction.
--- a/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
@@ -4,22 +4,20 @@
 <!ENTITY importFrom.label        "Importovať nastavenia, záložky, históriu, heslá a ostatné údaje z:">
 <!ENTITY importFromUnix.label      "Importovať nastavenia, záložky, históriu, heslá a ostatné údaje z:">
 <!ENTITY importFromBookmarks.label   "Importovať záložky z:">
 
 <!ENTITY importFromIE.label       "Microsoft Internet Explorer">
 <!ENTITY importFromIE.accesskey     "M">
 <!ENTITY importFromNothing.label    "Nič neimportovať">
 <!ENTITY importFromNothing.accesskey  "r">
-<!ENTITY importFromSeamonkey.label   "Netscape 6, 7 alebo Mozilla 1.x">
-<!ENTITY importFromSeamonkey.accesskey "z">
-<!ENTITY importFromOpera.label     "Opera">
-<!ENTITY importFromOpera.accesskey   "O">
 <!ENTITY importFromSafari.label     "Safari">
 <!ENTITY importFromSafari.accesskey   "S">
+<!ENTITY importFromChrome.label     "Chrome">
+<!ENTITY importFromChrome.accesskey   "C">
 <!ENTITY importFromHTMLFile.label    "Zo súboru HTML">
 <!ENTITY importFromHTMLFile.accesskey  "H">
 
 <!ENTITY noMigrationSources.label    "Nebol nájdený žiadny program, ktorý by obsahoval záložky, históriu alebo uložené heslá.">
 
 <!ENTITY importSource.title       "Import nastavení a údajov">
 <!ENTITY importItems.title       "Položky na import">
 <!ENTITY importItems.label       "Vyberte, ktoré položky chcete importovať:">
--- a/browser/chrome/browser/migration/migration.properties
+++ b/browser/chrome/browser/migration/migration.properties
@@ -1,53 +1,42 @@
 profileName_format=%S %S
 
 # Browser Specific
 sourceNameIE=Internet Explorer
-sourceNameSeamonkey=Netscape 6/7/Mozilla
-sourceNameOpera=Opera
 sourceNameSafari=Safari
+sourceNameChrome=Google Chrome
 
 importedBookmarksFolder=Z %S
 importedSearchURLsFolder=Vyhľadávania podľa kľúčových slov (z %S)
 importedSearchURLsTitle=Vyhľadávanie na %S
 importedSearchUrlDesc=Napíšte "%S <hľadaný výraz>" do panela s adresou a vyhľadajte tak na %S.
 
-importedSeamonkeyBookmarksTitle=Z Netscape 6/7/Mozilla
 importedSafariBookmarks=Zo Safari
-importedOperaHotlistTitle=Z Opery
-importedOperaSearchUrls=Vyhľadávania podľa kľúčových slov (z Opery)
 
 # Import Sources
 1_ie=Nastavenia Internetu
-1_opera=Predvoľby
-1_seamonkey=Predvoľby
 1_safari=Predvoľby
+1_chrome=Možnosti
 
-2_ie=Cookie
-2_opera=Cookie
-2_seamonkey=Cookie
-2_safari=Cookie
+2_ie=Súbory cookie
+2_safari=Súbory cookie
+2_chrome=Súbory cookie
 
 4_ie=História
-4_opera=História
-4_seamonkey=História
 4_safari=História
+4_chrome=História prehliadania
 
 8_ie=Uložená história formulárov
-8_opera=Uložená história formulárov
-8_seamonkey=Uložená história formulárov
 8_safari=Uložená história formulárov
+8_chrome=Uložená história formulárov
 
 16_ie=Uložené heslá
-16_opera=Uložené heslá
-16_seamonkey=Uložené heslá
 16_safari=Uložené heslá
+16_chrome=Uložené heslá
 
 32_ie=Záložky
-32_opera=Záložky
-32_seamonkey=Záložky
 32_safari=Záložky
+32_chrome=Záložky
 
 64_ie=Iné údaje
-64_opera=Iné údaje
-64_seamonkey=Iné údaje
 64_safari=Iné údaje
+64_chrome=Iné údaje
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -54,18 +54,21 @@ tabs.openWarningPromptMeBranded=Upozorniť ma v prípade, že otvorenie viacerých kariet môže spomaliť %S
 SelectImport=Import súboru záložiek
 EnterExport=Export súboru záložiek
 
 saveSearch.title=Uložiť vyhľadávanie
 saveSearch.inputLabel=Názov:
 saveSearch.inputDefaultText=Nové hľadanie
 
 detailsPane.noItems=Žiadne položky
-detailsPane.oneItem=Počet položiek: 1
-detailsPane.multipleItems=Počet položiek: %S
+# LOCALIZATION NOTE (detailsPane.itemsCountLabel): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of items
+# example: 111 items
+detailsPane.itemsCountLabel=Jedna položka;#1 položky;#1 položiek
 
 # SK_NOTE mostVisitedTitle: Toolbar button with Najnavštevovanejšie doesn't fit in Linux/Mac
 mostVisitedTitle=Najobľúbenejšie
 recentlyBookmarkedTitle=Naposledy pridané
 recentTagsTitle=Naposledy použité značky
 
 OrganizerQueryHistory=História
 OrganizerQueryDownloads=Prevzaté súbory
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -35,29 +35,33 @@
 <!ENTITY networkTab.label        "Sieť">
 
 <!ENTITY connection.label        "Pripojenie">
 
 <!ENTITY connectionDesc.label      "Nastaviť spôsob, akým sa &brandShortName; pripája k sieti Internet">
 <!ENTITY connectionSettings.label    "Nastavenia…">
 <!ENTITY connectionSettings.accesskey  "N">
 
-<!ENTITY offlineStorage.label      "Ukladací priestor režimu offline">
+<!ENTITY httpCache.label         "Webový obsah vo vyrovnávacej pamäti">
+
+<!ENTITY offlineStorage2.label      "Používateľské údaje a webový obsah režimu offline">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
  The entities limitCacheSizeBefore.label and limitCacheSizeAfter.label appear on a single
  line in preferences as follows:
 
  &limitCacheSizeBefore.label [textbox for cache size in MB] &limitCacheSizeAfter.label;
 -->
 <!ENTITY limitCacheSizeBefore.label   "Obmedziť veľkosť vyrovnávacej pamäte na">
 <!ENTITY limitCacheSizeBefore.accesskey "b">
 <!ENTITY limitCacheSizeAfter.label    "MB diskového priestoru">
 <!ENTITY clearCacheNow.label       "Vymazať teraz">
 <!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "e">
+<!ENTITY clearOfflineAppCacheNow.label  "Vymazať teraz">
+<!ENTITY clearOfflineAppCacheNow.accesskey "m">
 <!ENTITY overrideSmartCacheSize.label  "Vlastné nastavenie vyrovnávacej pamäte">
 <!ENTITY overrideSmartCacheSize.accesskey "a">
 
 <!ENTITY updateTab.label         "Aktualizácie">
 
 <!ENTITY updateApp.label         "Aktualizácie prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY updateAuto.label        "Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúčané z dôvodu zvýšenej bezpečnosti)">
 <!ENTITY updateAuto.accesskey      "A">
@@ -71,27 +75,25 @@
 
 <!ENTITY updateHistory.label       "Zobraziť históriu aktualizácií">
 <!ENTITY updateHistory.accesskey     "h">
 
 <!ENTITY useService.label        "Na inštaláciu aktualizácií používať službu na pozadí">
 <!ENTITY useService.accesskey      "z">
 
 <!ENTITY updateOthers.label       "Automaticky aktualizovať:">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate3.label    "Doplnky">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate3.accesskey  "D">
 <!ENTITY enableSearchUpdate.label    "Vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY enableSearchUpdate.accesskey  "V">
 
-<!ENTITY offlineNotify.label       "Upozorniť, ak stránka ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline">
+<!ENTITY offlineNotify.label       "Upozorniť, ak stránka môže uložiť údaje na použitie v režime offline">
 <!ENTITY offlineNotify.accesskey     "U">
 <!ENTITY offlineNotifyExceptions.label  "Výnimky…">
 <!ENTITY offlineNotifyExceptions.accesskey "V">
 
-<!ENTITY offlineAppsList.label      "Tieto webové stránky uložili údaje na použitie v režime offline:">
+<!ENTITY offlineAppsList2.label     "Tieto webové stránky môžu ukladať údaje na použitie v režime offline:">
 <!ENTITY offlineAppsList.height     "7em">
 <!ENTITY offlineAppsListRemove.label   "Odstrániť…">
 <!ENTITY offlineAppsListRemove.accesskey "O">
 <!ENTITY offlineAppRemove.confirm    "Odstránenie údajov pre režim offline">
 
 <!ENTITY encryptionTab.label       "Šifrovanie">
 
 <!ENTITY protocols.label         "Protokoly">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -100,17 +100,24 @@ offlineAppRemoveConfirm=Odstrániť údaje pre režim offline
 #  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
 #  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
 offlineAppUsage=%1$S %2$S
 
 offlinepermissionstext=Nasledujúce webové stránky sa nebudú pokúšať uložiť údaje pre režim offline.
 offlinepermissionstitle=Údaje pre režim offline
 
 ####Preferences::Advanced::Network
-#LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the http cache.
-#  e.g., "Your cache is currently using 200 MB"
+#LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the web content cache.
+#  e.g., "Your web content cache is currently using 200 MB"
 #  %1$S = size
 #  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
-actualCacheSize=Vyrovnávacia pamäť aktuálne zaberá %1$S %2$S miesta na disku
+actualDiskCacheSize=Vyrovnávacia pamäť pre webový obsah aktuálne zaberá %1$S %2$S miesta na disku
+
+####Preferences::Advanced::Network
+#LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the application cache.
+#  e.g., "Your application cache is currently using 200 MB"
+#  %1$S = size
+#  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
+actualAppCacheSize=Vyrovnávacia pamäť aplikácie aktuálne zaberá %1$S %2$S miesta na disku
 
 syncUnlink.title=Chcete zrušiť prepojenie s týmto zariadením?
 syncUnlink.label=Toto zariadenie už nebude prepojené s vašim učtom služby Sync. Všetky vaše osobné údaje v tomto zariadení a takisto na účte služby Sync zostanú nedotknuté.
 syncUnlinkConfirm.label=Zrušiť prepojenie
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -25,16 +25,18 @@
 <!ENTITY engine.tabs.label     "Karty">
 <!ENTITY engine.tabs.accesskey   "K">
 <!ENTITY engine.history.label    "Históriu">
 <!ENTITY engine.history.accesskey  "H">
 <!ENTITY engine.passwords.label   "Heslá">
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "e">
 <!ENTITY engine.prefs.label     "Nastavenia">
 <!ENTITY engine.prefs.accesskey   "N">
+<!ENTITY engine.addons.label    "Doplnky">
+<!ENTITY engine.addons.accesskey  "D">
 
 <!-- Device Settings -->
 <!ENTITY syncComputerName.label    "Názov počítača:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey  "a">
 <!ENTITY unlinkDevice.label      "Zrušiť prepojenie s týmto zariadením">
 
 <!-- Footer stuff -->
 <!ENTITY prefs.tosLink.label    "Podmienky používania služby">
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 <!ENTITY accountSetupTitle.label  "Nastavenie služby &syncBrand.fullName.label;">
 
 <!-- First page of the wizard -->
 
-<!ENTITY setup.pickSetupType.description "Vitajte. Ak ste predtým nikdy nepoužili službu &syncBrand.fullName.label;, musíte si vytvoriť nový účet.">
+<!ENTITY setup.pickSetupType.description2 "Vitajte. Ak ste predtým nikdy nepoužili službu &syncBrand.fullName.label;, musíte si vytvoriť nový účet.">
 <!ENTITY button.createNewAccount.label "Vytvoriť nový účet">
 <!ENTITY button.haveAccount.label   "Už mám účet">
 
 <!ENTITY setup.choicePage.title.label   "Používali ste službu &syncBrand.fullName.label; už v minulosti?">
 <!ENTITY setup.choicePage.new.label    "Nikdy predtým som službu &syncBrand.shortName.label; nepoužil">
 <!ENTITY setup.choicePage.existing.label "Používam službu &syncBrand.shortName.label; na inom počítači">
 
 <!-- New Account AND Existing Account -->
@@ -84,16 +84,18 @@
 <!ENTITY engine.tabs.label     "Karty">
 <!ENTITY engine.tabs.accesskey   "K">
 <!ENTITY engine.history.label    "Históriu">
 <!ENTITY engine.history.accesskey  "H">
 <!ENTITY engine.passwords.label   "Heslá">
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "e">
 <!ENTITY engine.prefs.label     "Nastavenia">
 <!ENTITY engine.prefs.accesskey   "N">
+<!ENTITY engine.addons.label    "Doplnky">
+<!ENTITY engine.addons.accesskey  "D">
 
 <!ENTITY choice2.merge.main.label   "Spojiť údaje v tomto počítači s údajmi na účte &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY choice2.merge.recommended.label "Odporúčané:">
 <!ENTITY choice2.client.main.label   "Nahradiť všetky údaje v tomto počítači údajmi z účtu &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY choice2.server.main.label   "Nahradiť údaje vo všetkých zariadeniach tými v tomto počítači">
 
 <!-- Confirm Merge Options -->
 <!ENTITY setup.optionsConfirmPage.title "Potvrdenie">
--- a/browser/chrome/browser/tabview.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabview.properties
@@ -1,4 +1,8 @@
+tabview.button.searchTabs=Prehľadávať skupiny kariet
+tabview.button.exitTabGroups=Zavrieť zobrazenie skupín kariet
 tabview.groupItem.defaultName=Pomenovať túto skupinu kariet…
+tabview.groupItem.closeGroup=Zavrieť skupinu
 tabview.groupItem.undoCloseGroup=Obnoviť zatvorenú skupinu
+tabview.groupItem.discardClosedGroup=Zrušiť zatvorenú skupinu
 tabview.search.otherWindowTabs=Karty z ostatných okien
 tabview.notification.sessionStore=Karty a skupiny budú automaticky obnovené pri nasledujúcom štarte prehliadača %S.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -14,17 +14,17 @@
 
 <!ENTITY dnsNotFound.title "Server sa nenašiel">
 <!ENTITY dnsNotFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Skontrolujte, či ste nezadali napr.
   <strong>ww</strong>.priklad.com namiesto
   <strong>www</strong>.priklad.com</li>
  <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti.</li>
- <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, či má &brandShortName; povolený prístup k webu.</li>
+ <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, že &brandShortName; má povolený prístup k webu.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY fileNotFound.title "Súbor sa nenašiel">
 <!ENTITY fileNotFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Skontrolujte názov súboru, napríklad malé a veľké písmená alebo iné preklepy.</li>
  <li>Skontrolujte, či súbor nebol premenovaný, presunutý alebo odstránený.</li>
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
@@ -44,8 +44,12 @@
 <!ENTITY pref.dateformat.label "Textový formát dátumu:" >
 <!ENTITY pref.dateformat.accesskey "T">
 <!ENTITY pref.dateformat.long "Dlhý" >
 <!ENTITY pref.dateformat.short "Krátky" >
 <!ENTITY pref.defaultlength.label "Predvolená dĺžka trvania udalosti:" >
 <!ENTITY pref.defaultlength.accesskey "P">
 <!ENTITY pref.defaultsnoozelength.label "Predvolený čas oneskoreného upozornenia po udalosti:" >
 <!ENTITY pref.defaultsnoozelength.accesskey "e">
+
+<!ENTITY pref.accessibility.label "Zjednodušenie ovládania" >
+<!ENTITY pref.systemcolors.label "Optimalizovať farby pre zjednodušenie ovládania" >
+<!ENTITY pref.systemcolors.accesskey "O">
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
@@ -72,18 +72,20 @@
 <!-- Events and Tasks menu -->
 <!ENTITY lightning.menu.eventtask.label        "Udalosti a úlohy">
 <!ENTITY lightning.menu.eventtask.accesskey      "d">
 
 <!-- Mode Toolbar -->
 <!ENTITY lightning.toolbar.mail.label     "Pošta">
 <!ENTITY lightning.toolbar.mail.accesskey   "o">
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.label   "Kalendár">
+<!ENTITY lightning.toolbar.calendar.tooltip  "Prepnúť na kartu Kalendár">
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.accesskey "K">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.label     "Úlohy">
+<!ENTITY lightning.toolbar.task.tooltip    "Prepnúť na kartu Úlohy">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.accesskey   "h">
 
 <!-- Toolbar write button -->
 <!ENTITY lightning.toolbar.newevent.label   "Udalosť">
 <!ENTITY lightning.toolbar.newtask.label   "Úloha">
 
 <!-- Messenger Toolbar -->
 <!ENTITY lightning.toolbar.day.label         "Deň">
--- a/calendar/installer/custom.properties
+++ b/calendar/installer/custom.properties
@@ -58,17 +58,16 @@ OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Výber typu inštalácie
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Nastavenie odkazov
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Vytvorenie ikon programu
 SUMMARY_PAGE_TITLE=Súhrn
 SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Pripravené na nainštalovanie $BrandShortNameu
 SUMMARY_INSTALLED_TO=$BrandShortName bude nainštalovaný do nasledujúceho priečinka:
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Na dokončenie inštalácie môže byť potrebné reštartovať počítač.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Na dokončenie odinštalovania môže byť potrebné reštartovať počítač.
 SUMMARY_CLICK=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Inštalovať.
-SURVEY_TEXT=&Povedzte nám váš názor na $BrandShortName
 LAUNCH_TEXT=&Spustiť $BrandShortName
 CREATE_ICONS_DESC=Vytvoriť ikony $BrandShortNameu:
 ICONS_DESKTOP=Na &pracovnej ploche
 ICONS_STARTMENU=V priečinku Programy po&nuky Štart
 ICONS_QUICKLAUNCH=Na paneli &Rýchle spustenie
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Ak chcete pokračovať v inštalácii, musí byť program $BrandShortName ukončený.\n\nUkončite $BrandShortName.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Ak chcete pokračovať v odinštalácii, musí byť program $BrandShortName ukončený.\n\nUkončite $BrandShortName.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=Program $BrandShortName je už spustený.\n\nPred spustením inštalovanej verzie ukončite $BrandShortName.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -110,8 +110,29 @@ TextContentWarning=Používanie atribútu pre atribút textContent je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
 EnablePrivilegeWarning=Používanie enablePrivilege je zavrhnuté. Použite radšej kód, ktorý má systémové práva (napr. rozšírenie).
 PositionWarning=Používanie atribútu position pre udalosti priebehu požiadavky XMLHttpRequest je zavrhnuté.
 TotalSizeWarning=Používanie atribútu totalSize pre udalosti priebehu požiadavky XMLHttpRequest je zavrhnuté.
 nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.decode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.parse.
 nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.encode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.stringify.
 nsIDOMWindowInternalWarning=Používanie nsIDOMWindowInternal je zavrhnuté. Používajte radšej nsIDOMWindow.
 InputEncodingWarning=Používanie inputEncoding je zavrhnuté.
 GlobalStorageWarning=Používanie globalStorage je zavrhnuté. Používajte radšej localStorage.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MozBeforePaint" and "mozRequestAnimationFrame"
+MozBeforePaintWarning=Udalosti MozBeforePaint už viac nie sú podporované. Udalosť mozRequestAnimationFrame musí dostať nenulový parameter callback.
+FullScreenDeniedDisabled=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože API pre tento režim je v nastaveniach zakázané.
+FullScreenDeniedFocusedPlugin=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože zásuvný modul vyžadujúci okno je v popredí.
+FullScreenDeniedHidden=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože dokument už nie je viditeľný.
+FullScreenDeniedIframeDisallowed=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože minimálne jeden iframe dokumentu z nemá nastavený atribút "mozallowfullscreen".
+FullScreenDeniedNotInputDriven=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože metóda Element.mozRequestFullScreen() nebola zavolaná v rámci krátko bežiaceho používateľom vygenerovaného spracovateľa udalosti.
+FullScreenDeniedNotInDocument=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože prvok, ktorý o to požiadal, sa už v dokumente nenachádza.
+FullScreenDeniedMovedDocument=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože prvok, ktorý o to požiadal, presunul dokument.
+FullScreenDeniedLostWindow=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože nie je aktívne žiadne okno.
+FullScreenDeniedSubDocFullScreen=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože poddokument dokumentu, ktorý o to požiadal, už je v režime Na celú obrazovku.
+FullScreenDeniedNotDescendant=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože prvok, ktorý o to požiadal, nie je potomkom prvku, ktorý má aktuálne zapnutý režim Na celú obrazovku.
+FullScreenDeniedNotFocusedTab=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože prvok, ktorý o to požiadal, sa nenachdáza na práve aktívnej karte.
+RemovedFullScreenElement=Režim Na celú obrazovku bol ukončený, pretože prvok režimu bol odstránený z dokumentu.
+FocusedWindowedPluginWhileFullScreen=Režim Na celú obrazovku bol ukončený, preto zásuvný modul vyžadujúci okno je práve v popredí.
+HTMLMultipartXHRWarning=Pre viacdielne odpovede nie je spracovanie HTML v požiadavke XMLHttpRequest podporované.
+HTMLSyncXHRWarning=Spracovanie HTML v požiadavke XMLHttpRequest nie je podporované v synchrónnom režime.
+InvalidRedirectChannelWarning=Nebolo možné presmerovanie na %S, pretože kanál nemá implementované nsIWritablePropertyBag2.
+ResponseTypeSyncXHRWarning=Použitie atribútu responseType v požiadavke XMLHttpRequest už viac nie je podporované v synchrónnom režime v kontexte okna.
+WithCredentialsSyncXHRWarning=Použitie atribútu withCredentials v požiadavke XMLHttpRequest už viac nie je podporované v synchrónnom režime v kontexte okna.
+JSONCharsetWarning=V údajoch typu JSON získaných pomocou požiadavky XMLHttpRequest sa objavil pokus o deklaráciu iného kódovania ako UTF-8. Pri dekódovaní údajov v JSON je podporované len kódovanie UTF-8.
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -54,16 +54,17 @@ PEGatherMediaNotIdent=Očakávaný identifikátor v zozname médií, ale bol nájdený '%1$S'.
 PEImportNotURI=Očakávaný identifikátor URI v pravidle @import, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEImportBadURI=Neplatný identifikátor URI v pravidle @import: '%1$S'.
 PEImportUnexpected=Nájdený neočakávaný reťazec '%1$S' v @import.
 PEGroupRuleEOF=koniec pravidla @media / @-moz-document
 PEGroupRuleNestedAtRule=Pravidlo %1$S nie je povolené v pravidle @media alebo @-moz-document.
 PEMozDocRuleBadFunc=Očakávané url(), url-prefix() alebo domain() v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotURI=Očakávaný identifikátor URI v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotString=Očakávaný reťazec pre funkciu regexp() v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
+PEMozDocRuleEOF=ďalšia adresa URI v pravidle @-moz-document
 PEAtNSPrefixEOF=prefix priestoru názvov v pravidle @namespace
 PEAtNSURIEOF=priestor názvov URI v pravidle @namespace
 PEAtNSUnexpected=Neočakávaný token v @namespace: '%1$S'.
 PEKeyframeNameEOF=názov pravidla @keyframes.
 PEKeyframeBadName=Očakávaný identifikátor pre pravidlo @keyframes.
 PEKeyframeBrace=Očakávaný otvárací znak { pravidla @keyframes.
 PESkipDeclBraceEOF=uzatváracieho znaku } deklaračného bloku
 PESkipRSBraceEOF=uzatváracieho znaku } neplatných pravidiel
--- a/editor/ui/chrome/composer/editingOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editingOverlay.dtd
@@ -63,8 +63,16 @@
 <!ENTITY publishAsCmd.label "Publikovať ako…">
 <!ENTITY publishAsCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY fileRevert.label "Vrátiť sa k poslednému uloženiu">
 <!ENTITY fileRevert.accesskey "i">
 
 <!-- Edit menu items -->
 <!ENTITY publishSettings.label "Nastavenie servera na publikovanie…">
 <!ENTITY publishSettings.accesskey "b">
+
+<!-- Toolbar buttons/items -->
+<!ENTITY newToolbarCmd.label "Nový">
+<!ENTITY newToolbarCmd.tooltip "Nová prázdna stránka">
+<!ENTITY openToolbarCmd.label "Otvoriť">
+<!ENTITY openToolbarCmd.tooltip "Otvoriť lokálnu stránku">
+<!ENTITY saveToolbarCmd.tooltip "Uložiť stránku lokálne">
+<!ENTITY publishToolbarCmd.tooltip "Odoslať súbor na vzdialený server">
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
@@ -108,17 +108,18 @@ Style_I=I, II, III…
 Style_i=i, ii, iii…
 Style_A=A, B, C…
 Style_a=a, b, c…
 Pixels=bodov
 Percent=percent
 PercentOfCell=% bunky
 PercentOfWindow=% okna
 PercentOfTable=% tabuľky
-untitled=bez názvu
+#LOCALIZATION NOTE (untitledTitle): %S is the window #. No plural handling needed.
+untitledTitle=Bez názvu %S
 ShowToolbar=Zobraziť panel nástrojov
 HideToolbar=Skryť panel nástrojov
 ImapError=Nie je možné načítať obrázok
 ImapCheck=\nVyberte novú adresu (URL) a skúste to znova.
 SaveToUseRelativeUrl=Relatívne adresy URL je možné použiť iba na stránkach, ktoré boli uložené.
 NoNamedAnchorsOrHeadings=(Na tejto stránke nie sú žiadne pomenované kotvy ani nadpisy)
 TextColor=Farba textu
 HighlightColor=Farba označeného textu
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -321,22 +321,16 @@
 <!ENTITY convertToTable.label "Vytvoriť tabuľku z výberu">
 <!ENTITY convertToTable.accesskey "a">
 <!ENTITY tableProperties.label "Vlastnosti tabuľky…">
 <!ENTITY tableProperties.accesskey "o">
 
 <!-- Toolbar-only items -->
 <!ENTITY menuBar.tooltip "Panel Ponuka">
 <!ENTITY formatToolbar.tooltip "Panel Formátovanie">
-<!ENTITY newToolbarCmd.label "Nový">
-<!ENTITY newToolbarCmd.tooltip "Nová prázdna stránka">
-<!ENTITY openToolbarCmd.label "Otvoriť">
-<!ENTITY openToolbarCmd.tooltip "Otvoriť lokálnu stránku">
-<!ENTITY saveToolbarCmd.tooltip "Uložiť stránku lokálne">
-<!ENTITY publishToolbarCmd.tooltip "Odoslať súbor na vzdialený server">
 <!ENTITY cutToolbarCmd.tooltip "Vystrihnúť">
 <!ENTITY copyToolbarCmd.tooltip "Kopírovať">
 <!ENTITY pasteToolbarCmd.tooltip "Prilepiť">
 <!ENTITY printToolbarCmd.label "Tlačiť">
 <!ENTITY printToolbarCmd.tooltip "Tlačiť stránku">
 <!ENTITY findToolbarCmd.label "Hľadať">
 <!ENTITY findToolbarCmd.tooltip "Hľadať text na stránke">
 <!ENTITY spellToolbarCmd.label "Pravopis">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -50,16 +50,20 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
 <!ENTITY imapType.label "IMAP">
 <!ENTITY imapType.accesskey "I">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (popType.label) : Do not translate "POP" in below line -->
 <!ENTITY popType.label "POP">
 <!ENTITY popType.accesskey "P">
 <!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.label "Nechávať správy na serveri">
 <!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.accesskey "c">
+<!ENTITY portNum.label "Port:">
+<!ENTITY portNum.accesskey "r">
+<!ENTITY defaultPortLabel.label "Predvolený:">
+<!ENTITY defaultPortValue.label "">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix2) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix2 as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp1.suffix2, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp1.prefix "Pre odosielanie pošty bude použitý váš aktuálne nastavený server SMTP, &quot;">
 <!ENTITY haveSmtp1.suffix2 "&quot;. Nastavenie servera pre odosielanie pošty môžete upraviť v okne Nastavenie účtov.">
 
--- a/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
@@ -24,16 +24,17 @@
 <!ENTITY filterActionDesc.accesskey "V">
 
 <!-- New Style Filter Rule Actions -->
 <!ENTITY moveMessage.label "Presunúť do priečinka">
 <!ENTITY copyMessage.label "Kopírovať do priečinka">
 <!ENTITY forwardTo.label "Odoslať ďalej komu">
 <!ENTITY replyWithTemplate.label "Odpovedať pomocou šablóny">
 <!ENTITY markMessageRead.label "Označiť ako prečítané">
+<!ENTITY markMessageUnread.label "Označiť ako neprečítané">
 <!ENTITY markMessageStarred.label "Pridať hviezdičku">
 <!ENTITY setPriority.label "Zmeniť prioritu na">
 <!ENTITY addTag.label "Priradiť správe popis">
 <!ENTITY setJunkScore.label "Nastaviť druh správy na">
 <!ENTITY deleteMessage.label "Odstrániť správu">
 <!ENTITY deleteFromPOP.label "Odstrániť zo servera POP">
 <!ENTITY fetchFromPOP.label "Prevziať telo správy zo servera POP">
 <!ENTITY ignoreThread.label "Ignorovať vlákno">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abContactsPanel.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abContactsPanel.dtd
@@ -1,18 +1,23 @@
 <!ENTITY addressbookPicker.label      "Adresár:">
 <!ENTITY addressbookPicker.accesskey    "A">
 <!ENTITY searchInput.label         "Hľadať:">
 <!ENTITY searchInput.accesskey       "H">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label      "Meno alebo e-mail">
 
 <!ENTITY deleteAddrBookCard.label      "Odstrániť">
+<!ENTITY deleteAddrBookCard.accesskey    "O">
 <!ENTITY addrBookCardProperties.label    "Vlastnosti">
+<!ENTITY addrBookCardProperties.accesskey  "V">
 <!ENTITY addtoToFieldMenu.label       "Pridať do poľa Komu">
+<!ENTITY addtoToFieldMenu.accesskey     "K">
 <!ENTITY addtoCcFieldMenu.label       "Pridať do poľa Kópia">
+<!ENTITY addtoCcFieldMenu.accesskey     "d">
 <!ENTITY addtoBccFieldMenu.label      "Pridať do poľa Skrytá kópia">
+<!ENTITY addtoBccFieldMenu.accesskey    "S">
 
 <!ENTITY toButton.label           "Pridať do Komu:">
 <!ENTITY toButton.accesskey         "K">
 <!ENTITY ccButton.label           "Pridať do Kópia:">
 <!ENTITY ccButton.accesskey         "d">
 <!ENTITY bccButton.label          "Pridať do Skrytá kópia:">
 <!ENTITY bccButton.accesskey        "S">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/comm4xMailImportMsgs.properties
+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is mozilla.org code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is
-# Netscape Communications Corporation.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2002
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#  Srilatha Moturi <srilatha@netscape.com>
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-# LOCALIZATION NOTE (comm4xImportName) : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator. Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
-comm4xImportName=Communicator 4.x
-
-# Description of import module
-# LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator
-# Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
-## @name COMM4XMAILIMPORT_DESCRIPTION
-## @loc None
-2001=Importovať lokálne správy z Communicator 4.x
-
-# Success Message
-# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
-## @name COMM4XMAILIMPORT_MAILBOX_SUCCESS
-## @loc None
-2002=Lokálne správy boli úspešne naimportované z %S
-
-# Error Message
-## @name COMM4XMAILIMPORT_MAILBOX_BADPARAM
-## @loc None
-2003=Došlo k vnútornej chybe. Import zlyhal. Skúste to znovu.
-
-# Error message
-# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
-## @name COMM4XMAILIMPORT_MAILBOX_CONVERTERROR
-## @loc None
-2004=Došlo k chybe počas importu správ z %S. Správy neboli naimportované. Uvoľnite viac miesta na disku a skúste to znovu.
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -32,28 +32,29 @@ logMoveStr=presunutá správa id = %1$S do %2$S
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
 logCopyStr=skopírovaná správa id = %1$S do %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(filterLogDetectStr)
 # %1$S=filter name %2$S=author, %3$S=subject, %4$S=date
 filterLogDetectStr=Použitý filter "%1$S" na správu od %2$S - %3$S zo dňa %4$S
 filterMissingCustomAction=Chýbajúca vlastná akcia
 filterAction2=priorita zmenená
 filterAction3=odstránená
-filterAction4=označená ako prečítané
+filterAction4=označená ako prečítaná
 filterAction5=vlákno ukončené
 filterAction6=vlákno sledované
 filterAction7=označená hviezdičkou
 filterAction8=s popisom
 filterAction9=odpovedané
 filterAction10=odoslaná ďalej
 filterAction11=vykonávanie pozastavené
 filterAction12=odstránená zo servera POP3
 filterAction13=ponechaná na serveri POP3
 filterAction14=označená ako nevyžiadané
 filterAction15=telo prevzaté zo servera POP3
 filterAction16=skopírovaná do priečinka
 filterAction17=pridaný popis
 filterAction18=ignorované podvlákno
+filterAction19=označená ako neprečítaná
 # LOCALIZATION NOTE(filterAutoNameStr)
 # %1$S=Header or item to match, e.g. "From", "Tag", "Age in days", etc.
 # %2$S=Operator, e.g. "Contains", "is", "is greater than", etc.
 # %3$S=Value, e.g. "Steve Jobs", "Important", "42", etc.
 filterAutoNameStr=%1$S %2$S: %3$S
--- a/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
@@ -330,14 +330,8 @@ ImportSelectSettings=Vyberte súbor s nastavením
 ImportSelectMailDir=Vyberte priečinok s poštou
 ImportSelectAddrDir=Vyberte priečinok s adresármi
 ImportSelectAddrFile=Vyberte priečinok s adresármi
 
 # Folder Names for imported Mail
 DefaultFolderName=Importovaná pošta
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate the word "%S" below.
 ImportModuleFolderName=Import - %S
-
-# LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
-# Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
-# strings profile dialog that comes up when importing mail from 4.x
-profileTitle=Communicator 4.x - profily
-profileText=Vyberte si profil obsahujúci lokálnu poštu, ktorú chcete importovať:
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -1,9 +1,8 @@
-<!ENTITY messengerWindow.title "Pošta a diskusie">
 <!ENTITY titledefault.label "&brandFullName;">
 <!ENTITY titleSeparator.label " - ">
 
 <!-- File Menu -->
 <!ENTITY newFolderCmd.label "Priečinok…">
 <!ENTITY newFolderCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY closeTabCmd2.label "Zavrieť kartu">
 <!ENTITY closeTabCmd2.accesskey "Z">
@@ -587,18 +586,18 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY folderContextUnsubscribe.label "Odhlásiť sa z diskusnej skupiny…">
 <!ENTITY folderContextUnsubscribe.accesskey "u">
 <!ENTITY folderContextMarkNewsgroupRead.label "Označiť diskusnú skupinu ako prečítanú">
 <!ENTITY folderContextMarkNewsgroupRead.accesskey "z">
 <!ENTITY folderContextMarkMailFolderRead.label "Označiť priečinok ako prečítaný">
 <!ENTITY folderContextMarkMailFolderRead.accesskey "z">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.label "Prihlásiť k odberu…">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.accesskey "P">
-<!ENTITY folderContextSearchMessages.label "Hľadať v správach…">
-<!ENTITY folderContextSearchMessages.accesskey "H">
+<!ENTITY folderContextSearchForMessages.label "Hľadať v správach…">
+<!ENTITY folderContextSearchForMessages.accesskey "H">
 <!ENTITY folderContextProperties.label "Vlastnosti…">
 <!ENTITY folderContextProperties.accesskey "l">
 <!ENTITY folderContextFavoriteFolder.label "Priečinok Obľúbené">
 <!ENTITY folderContextFavoriteFolder.accesskey "b">
 <!ENTITY folderContextSettings.label "Nastavenie…">
 <!ENTITY folderContextSettings.accesskey "s">
 
 <!-- Search Bar -->
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -182,21 +182,16 @@ inboxFolderName=Doručená pošta
 trashFolderName=Odpadkový kôš
 sentFolderName=Odoslaná pošta
 draftsFolderName=Návrhy
 templatesFolderName=Šablóny
 outboxFolderName=Pošta na odoslanie
 junkFolderName=Spam
 archivesFolderName=Archívy
 
-# Error message for special folder deletion on imap accounts
-# LOCALIZATION NOTES (specialFolderDeletionErr): Do not translate "IMAP" in the line below
-specialFolderDeletionErr=V účte typu IMAP nie je povolené odstrániť špeciálny priečinok %S.
-specialFolderDeletionErrTitle=Odstránenie špeciálneho priečinka
-
 # "Normal" priority is often blank,
 # depending on the consumers of these strings
 priorityLowest=Najnižšia
 priorityLow=Nízka
 priorityNormal=Normálna
 priorityHigh=Vysoká
 priorityHighest=Najvyššia
 
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -341,17 +341,17 @@ mailnews.reply_header_originalmessage=-------- Pôvodná správa --- Original Message --------
 
 ## Strings used by the rename attachment dialog
 renameAttachmentTitle=Premenovanie prílohy
 renameAttachmentMessage=Nový názov prílohy:
 
 ## Attachment Reminder
 ## LOCALIZATION NOTE (mail.compose.attachment_reminder_keywords): comma separated
 ##  words that that should trigger an attachment reminder.
-mail.compose.attachment_reminder_keywords=príloha,prílohu,prílohe,priloha,prilohu,prilohe,.doc,.pdf,zivotopis,životopis
+mail.compose.attachment_reminder_keywords=príloha,prílohu,prílohe,priloha,prilohu,prilohe,.doc,.pdf,.xls,.ppt,.rtf,.pps,zivotopis,životopis
 
 addAttachmentButton=Pridať prílohu…
 addAttachmentButton.accessskey=r
 remindLaterButton=Pripomenúť neskôr
 remindLaterButton.accessskey=e
 
 attachmentReminderTitle=Upozornenie na prílohu
 attachmentReminderMsg=Nezabudli ste priložiť prílohu?
--- a/mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
@@ -1,18 +1,18 @@
 
 <!ENTITY migrationWizard.title     "Sprievodca importom">
 
 <!ENTITY importFromWin.label      "Importovať nastavenia programu, nastavenia účtov, adresáre, filtre a iné informácie z:">
 <!ENTITY importFromNonWin.label     "Importovať nastavenia programu, nastavenia účtov, adresáre, filtre a iné informácie z:">
 
 <!ENTITY importFromNothing.label    "Nič neimportovať">
 <!ENTITY importFromNothing.accesskey  "r">
-<!ENTITY importFromSeamonkey2.label   "Netscape 6, 7, Mozilla 1.x alebo SeaMonkey">
-<!ENTITY importFromSeamonkey2.accesskey "M">
+<!ENTITY importFromSeamonkey3.label   "SeaMonkey 2 alebo novšia verzia">
+<!ENTITY importFromSeamonkey3.accesskey "S">
 <!ENTITY importFromOExpress.label    "Outlook Express">
 <!ENTITY importFromOExpress.accesskey  "u">
 <!ENTITY importFromOutlook.label    "Outlook">
 <!ENTITY importFromOutlook.accesskey  "O">
 <!ENTITY importFromEudora.label     "Eudora">
 <!ENTITY importFromEudora.accesskey   "E">
 
 <!ENTITY importSource.title       "Import nastavení a priečinkov pošty">
--- a/mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
@@ -1,15 +1,10 @@
 profileName_format=%S %S
 
-# Browser Specific
-sourceNameSeamonkey=Netscape 6/7/Mozilla
-sourceNameOExpress=Outlook Express
-sourceNameOutlook=Outlook
-
 # Import Sources
 1_seamonkey=Možnosti
 
 2_seamonkey=Nastavenia účtu
 2_oexpress=Nastavenia účtu
 2_outlook=Nastavenia účtu
 2_eudora=Nastavenia účtu
 
--- a/mail/chrome/messenger/newmailaccount/accountProvisioner.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/newmailaccount/accountProvisioner.properties
@@ -5,17 +5,17 @@ free=Zadarmo
 #  %S will be the price per year charged to the user for the account.
 price=%S ročne
 # LOCALIZATION NOTE (moreOptions): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of additional email addresses available for registration.
 # This line is shown when there are more than two suggested email
 # addresses available.
 moreOptions=+#1 ďalšia…;+#1 ďalšie…;+#1 ďalších…
-# LOCALIZATION NOTE (price):
+# LOCALIZATION NOTE (sepAnd):
 #  \u0020 is a space, and should be included before and after.
 sepAnd=\u0020a\u0020
 # LOCALIZATION NOTE (sepComma):
 #  \u0020 is a space, and should be included after.
 sepComma=,\u0020
 # LOCALIZATION NOTE (disclaimer):
 #  %S will be the url for the privacy page.
 disclaimer=Výrazy vyhľadávania sú odosielané spoločnosti Mozilla (<a href="%S" class="external">Zásady ochrany súkromia</a>) a poskytovateľom e-mailových strán tretích strán <span class="placeholder"></span> a sú použité na vyhľadanie dostupných e-mailových adries.
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -10,17 +10,16 @@ serverNameChanged=Názov servera sa zmenil. Overte prosím, že priečinky použité vo filtroch existujú aj na novom serveri.
 # do not localize "\n\n"
 cancelWizard=Naozaj chcete ukončiť Sprievodcu účtom?\n\nAk skončíte, všetky zadané informácie sa stratia a účet nebude vytvorený.
 accountWizard=Sprievodca účtom
 WizardExit=Koniec
 WizardContinue=Zrušiť
 # when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
 enterValidHostname=Zadajte platný názov servera.
 failedRemoveAccount=Nepodarilo sa odstrániť tento účet.
-failedDuplicateAccount=Nepodarilo sa vytvoriť duplikát tohto účtu
 #LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
 confirmRemoveAccount=Naozaj chcete odstrániť účet "%S"?
 confirmRemoveAccountTitle=Odstránenie účtu
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
 accountName=%1$S - %2$S
 
 confirmDeferAccount=Pokiaľ uložíte novú poštu tohto účtu do priečinka Doručená pošta iného účtu, nebude už prístup k predtým prevzatej pošte tohto účtu možný. Ak máte na tomto účte nejakú poštu, skopírujte ju najprv na druhý účet. Ak máte vytvorené filtre, ktoré filtrujú poštu tohto účtu, musíte ich zakázať alebo zmeniť cieľový priečinok. Ak niektoré účty využívajú v tomto účte špeciálne priečinky (Odoslaná pošta, Návrhy, Šablóny), musíte zmeniť ich nastavenie tak, aby boli v druhom účte. Naozaj chcete ukladať poštu tohto účtu do iného účtu?
 confirmDeferAccountTitle=Podriadiť tento účet?
--- a/mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
@@ -1,8 +1,15 @@
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.qfbShowFilterBar.label):
+   The label for the button on the tab bar that toggles the visibility of
+   the quick filter bar.
+   -->
+<!ENTITY quickFilterBar.qfbShowFilterBar.label
+     "Rýchly filter">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.toggleBarVisibility.menu.label):
   The label to display for the "View... Toolbars..." menu item that controls
   whether the quick filter bar is visible.
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.toggleBarVisibility.menu.label
     "Rýchly filter">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.toggleBarVisibility.menu.accesskey):
--- a/mail/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mail/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -14,17 +14,17 @@
 
 <!ENTITY dnsNotFound.title "Server sa nenašiel">
 <!ENTITY dnsNotFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Skontrolujte, či ste nezadali napr.
   <strong>ww</strong>.priklad.com namiesto
   <strong>www</strong>.priklad.com</li>
  <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti.</li>
- <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, či má &brandShortName; povolený prístup k webu.</li>
+ <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, že &brandShortName; má povolený prístup k webu.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY fileNotFound.title "Súbor sa nenašiel">
 <!ENTITY fileNotFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Skontrolujte názov súboru, napríklad malé a veľké písmená alebo iné preklepy.</li>
  <li>Skontrolujte, či súbor nebol premenovaný, presunutý alebo odstránený.</li>
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/about.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-<!ENTITY aboutPage.title            "O programe &brandShortName;">
-<!ENTITY aboutPage.faq.label          "Často kladené otázky">
-<!ENTITY aboutPage.support.label        "Podpora">
-<!ENTITY aboutPage.privacyPolicy.label     "Zásady ochrany súkromia">
-<!ENTITY aboutPage.rights.label         "Spoznajte svoje práva">
-<!ENTITY aboutPage.relNotes.label        "Poznámky k vydaniu">
-<!ENTITY aboutPage.credits.label        "Tvorcovia">
-<!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.button    "Vyhľadať aktualizácie">
-<!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.checking   "Vyhľadávajú sa aktualizácie…">
-<!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.none     "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie">
-<!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.found    "Aktualizácia je dostupná">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE:
-   These strings are concatenated in order. Unneeded strings may be left blank.
- -->
-<!ENTITY aboutPage.licenseLink         "Informácie o licenciách">
-<!ENTITY aboutPage.licenseLinkSuffix      ".">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/aboutCertError.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-<!ENTITY % brandDTD
-  SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
- %brandDTD;
-
-<!-- These strings are used by Firefox's custom about:certerror page,
-a replacement for the standard security certificate errors produced
-by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
-
-<!ENTITY certerror.pagetitle "Nedôveryhodné pripojenie">
-<!ENTITY certerror.longpagetitle "Toto pripojenie nie je dôveryhodné">
-
-<!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
-be replaced at runtime with the name of the server to which the user
-was trying to connect. -->
-<!ENTITY certerror.introPara1 "Požiadali ste, aby sa &brandShortName; pripojil k stránke <b>#1</b>
-prostredníctvom zabezpečeného pripojenia. Nemôžeme vás však uistiť, že toto pripojenie je naozaj zabezpečené.">
-
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Čo by som mal urobiť?">
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Ak sa k tejto stránke zvyčajne pripájate bez problémov,
-táto chyba môže naznačovať, že niekto sa snaží napodobniť túto stránku a nemali by ste preto pokračovať.">
-<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
-
-<!ENTITY certerror.expert.heading "Rozumiem možným rizikám">
-<!ENTITY certerror.expert.content "Ak viete, čo sa deje, môžete nastaviť &brandShortName; tak, aby veril
-identifikácii tejto stránky.
-<b>Aj keď tejto stránke dôverujete, táto chyba môže znamenať, že niekto manipuluje s týmto pripojením.</b>">
-<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "Nepridávajte výnimku, pokiaľ nepoznáte dôvody,
-prečo stránka používa nedôveryhodnú identifikáciu.">
-<!ENTITY certerror.addTemporaryException.label "Navštíviť stránku">
-<!ENTITY certerror.addPermanentException.label "Pridať výnimku natrvalo">
-
-<!ENTITY certerror.technical.heading "Technické podrobnosti">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/aboutHome.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-<!ENTITY aboutHome.header            "<span id='header-suffix'>Úvodná stránka </span><span>&brandShortName;u</span>">
-<!ENTITY aboutHome.recentTabs          "Vaše karty z posledného spustenia">
-<!ENTITY aboutHome.remoteTabs          "Karty z vašich ostatných počítačov">
-<!ENTITY aboutHome.recommendedAddons2      "Doplnky pre váš &brandShortName;">
-<!ENTITY aboutHome.giveFeedback         "Váš názor">
-<!ENTITY aboutHome.getHelp           "Pomoc a podpora">
-<!ENTITY aboutHome.footerWidth         "10em">
-<!ENTITY aboutHome.openAllTabs         "Otvoriť všetko na kartách">
-<!ENTITY aboutHome.noTabs            "Žiadne karty z posledného spustenia">
-<!ENTITY aboutHome.noAddons           "Žiadne odporúčané doplnky">
-<!ENTITY aboutHome.getLocale          "Zmeniť jazyk">
-<!ENTITY aboutHome.getInBeforeBeta       "Nečakajte na verziu Beta.">
-<!ENTITY aboutHome.tryAurora          "Vyskúšajte Firefox Aurora a pomôžte tvarovať budúce verzie Firefoxu.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE:
-   (aboutHome.downloadAurora): First line of a multi-line button. Treat as a title.
--->
-<!ENTITY aboutHome.downloadAurora		"Prevziať Aurora">
-<!-- LOCALIZATION NOTE:
-   (aboutHome.forAndroid): Second line of a multi-line button. Treat as a subtitle.
--->
-<!ENTITY aboutHome.forAndroid			"pre Android">
-<!-- LOCALIZATION NOTE:
-   (aboutHome.setupSync): This string should match the desktop
-   equivalent, in particular concerning syncBrand.fullName.label.
--->
-<!ENTITY aboutHome.setupSync      "Nastaviť synchronizáciu">
-<!-- LOCALIZATION NOTE:
-   (aboutHome.syncPairDevice): This string should match the desktop
-   equivalent, in particular concerning syncBrand.fullName.label.
--->
-<!ENTITY aboutHome.syncPairDevice    "Spárovať zariadenie">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,122 +0,0 @@
-<!ENTITY urlbar.emptytext   "Zadajte adresu alebo text vyhľadávania">
-
-<!ENTITY back.label      "Naspäť">
-<!ENTITY forward.label     "Dopredu">
-<!ENTITY reload.label     "Obnoviť">
-<!ENTITY stop.label      "Zastaviť">
-<!ENTITY go.label       "Prejsť">
-<!ENTITY star.label      "Hviezda">
-
-<!ENTITY showTabs.label    "Zobraziť karty">
-<!ENTITY newtab.label     "Nová karta">
-<!ENTITY closetab.label    "Zavrieť kartu">
-
-<!ENTITY cut.label       "Vystrihnúť">
-<!ENTITY copy.label      "Kopírovať">
-<!ENTITY copyAll.label     "Kopírovať všetko">
-<!ENTITY copylink.label    "Kopírovať adresu odkazu">
-<!ENTITY paste.label      "Prilepiť">
-<!ENTITY pasteAndGo.label   "Prilepiť a prejsť">
-<!ENTITY delete.label     "Odstrániť">
-<!ENTITY selectAll.label    "Vybrať všetko">
-<!ENTITY noSuggestions.label  "(Žiadne návrhy)">
-<!ENTITY addToDictionary.label "Pridať do slovníka">
-<!ENTITY inputMethod.label      "Metóda výberu vstupu">
-
-<!ENTITY allPagesHeader.label   "Všetky stránky">
-<!ENTITY bookmarksHeader.label   "Záložky">
-<!ENTITY historyHeader.label    "História">
-<!ENTITY desktopHeader.label    "Počítač">
-
-<!ENTITY editBookmarkDialog.title "Úprava záložky">
-<!ENTITY editBookmarkDone.label  "Hotovo">
-<!ENTITY editBookmarkTags.label  "Pridajte značky">
-
-<!ENTITY selectHelper.done     "Hotovo">
-
-<!ENTITY addonsHeader.label    "Doplnky">
-<!ENTITY addonsLocal.label     "Vaše doplnky">
-<!ENTITY addonsUpdate.label    "Aktualizovať">
-<!ENTITY addonsRepo.label     "Získať doplnky">
-<!ENTITY addonsRecommended.label  "Odporúčané">
-<!ENTITY addonsSearch.label    "Hľadať">
-<!ENTITY addonsSearch2.emptytext  "Prehľadávať katalóg">
-<!ENTITY addonsSearch.recommended "Odporúčané">
-
-<!ENTITY addonOptions.label    "Možnosti">
-<!ENTITY addonEnable.label     "Povoliť">
-<!ENTITY addonDisable.label    "Zakázať">
-<!ENTITY addonInstall2.label    "Pridať do &brandShortName;u">
-<!ENTITY addonUninstall.label   "Odinštalovať">
-<!ENTITY addonCancel.label     "Zrušiť">
-<!ENTITY addonShowPage.label    "Prejsť na stránku">
-
-<!ENTITY downloadsHeader.label   "Prevzaté súbory">
-<!ENTITY downloadShowPage.label  "Prejsť na stránku">
-<!ENTITY downloadShow2.label    "Nájsť">
-<!ENTITY downloadOpen2.label    "Otvoriť">
-<!ENTITY downloadCancel.label   "Zrušiť">
-<!ENTITY downloadPause.label    "Pozastaviť">
-<!ENTITY downloadResume.label   "Pokračovať">
-<!ENTITY downloadRetry.label    "Znova">
-<!ENTITY downloadRemove.label   "Vymazať">
-<!ENTITY downloadDelete.label   "Odstrániť">
-<!ENTITY downloadFailed.label   "Neúspešné">
-
-<!ENTITY noResults.label      "Žiadne výsledky">
-<!ENTITY allBookmarks.label    "Zobraziť všetky záložky">
-
-<!ENTITY bookmarkPopup.label    "Stránka pridaná medzi záložky">
-<!ENTITY bookmarkRemove.label   "Odstrániť">
-<!ENTITY bookmarkEdit.label    "Upraviť">
-<!ENTITY bookmarkShortcut.label  "Pridať na Úvodnú stránku">
-
-<!ENTITY identity.unverifiedsite2 "Táto webová stránka neposkytuje informácie o svojej identite.">
-<!ENTITY identity.connectedTo2   "Pripojené k">
-<!-- Localization note (identity.runBy2)
- The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
- substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
- with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
- just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
-<!ENTITY identity.runBy2      "Spravuje ju">
-
-<!ENTITY consoleHeader.label    "Chybová konzola">
-<!ENTITY consoleAll.label     "Všetko">
-<!ENTITY consoleErrors.label    "Chyby">
-<!ENTITY consoleWarnings.label   "Upozornenia">
-<!ENTITY consoleMessages.label   "Správy">
-<!ENTITY consoleCodeEval.label   "Kód:">
-<!ENTITY consoleClear.label    "Vymazať">
-<!ENTITY consoleEvaluate.label   "…">
-<!ENTITY consoleErrFile.label   "Zdroj:">
-<!ENTITY consoleErrLine.label   "Riadok:">
-<!ENTITY consoleErrColumn.label  "Stĺpec:">
-
-<!ENTITY contextOpenInNewTab.label  "Otvoriť odkaz na novej karte">
-<!ENTITY contextSaveImage.label    "Uložiť obrázok">
-<!ENTITY contextCopyLink.label    "Kopírovať odkaz">
-<!ENTITY contextCopyEmail.label    "Kopírovať e-mailovú adresu">
-<!ENTITY contextCopyPhone.label    "Kopírovať telefónne číslo">
-<!ENTITY contextCopyImageLocation.label    "Kopírovať umiestnenie obrázka">
-<!ENTITY contextShareLink.label    "Zdieľať odkaz">
-<!ENTITY contextShareImage.label   "Zdieľať obrázok">
-<!ENTITY contextBookmarkLink.label  "Pridať medzi záložky">
-<!ENTITY contextSaveVideo.label    "Uložiť video">
-<!ENTITY contextShareVideo.label   "Zdieľať video">
-<!ENTITY contextPlayMedia.label    "Prehrať">
-<!ENTITY contextPauseMedia.label   "Pozastaviť">
-<!ENTITY contextFullScreen.label   "Na celú obrazovku">
-<!ENTITY contextEditBookmark.label  "Upraviť">
-<!ENTITY contextRemoveBookmark.label "Odstrániť">
-<!ENTITY contextShortcutBookmark.label "Pridať na Úvodnú stránku">
-
-<!ENTITY pageactions.saveas.pdf   "Uložiť ako PDF">
-<!ENTITY pageactions.share.page   "Zdieľať stránku">
-<!ENTITY pageactions.password.forget "Zabudnúť heslo">
-<!ENTITY pageactions.quit      "Koniec">
-<!ENTITY pageactions.reset      "Vymazať nastavenia stránky">
-<!ENTITY pageactions.findInPage   "Hľadať na stránke">
-<!ENTITY pageactions.search.addNew  "Pridať vyhľadávací modul">
-<!ENTITY pageactions.charEncoding  "Kódovanie">
-
-<!ENTITY appMenu.siteOptions     "Nastavenia stránky">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ /dev/null
@@ -1,246 +0,0 @@
-# Add-on Manager
-addonsLocalNone.label=Žiadne nainštalované doplnky
-addonsSearchStart.label=Hľadajú sa doplnky…
-addonsSearchStart.button=Zrušiť
-addonsSearchNone.search=Neboli nájdené žiadne doplnky
-addonsSearchNone.recommended=Žiadne odporúčané doplnky
-addonsSearchNone.button=Skúsiť znova
-addonsSearchFail.label=%S nemohol získať doplnky
-addonsSearchFail.retryButton=Znova
-addonsSearchSuccess2.button=Vymazať hľadanie
-addonsBrowseAll.label=Prehľadávať všetky doplnky
-addonsBrowseAll.description=Na stránke addons.mozilla.org nájdete množstvo doplnkov
-addonsBrowseAll.seeMore=Pozrite si ďalšie doplnky
-addonsBrowseAll.browseSite=Prehliadať stránku
-   
-# LOCALIZATION NOTE (addonsSearchMore.label): Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 total number of add-ons that match the search terms
-addonsSearchMore.label=Zobraziť výsledok;Zobraziť #1 výsledky;Zobraziť všetkých #1 výsledkov
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonsSearchMore.description): Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 number of search results currently visible
-addonsSearchMore.description=Ak tento výsledok nie je to, čo hľadáte, skúste toto;Ak medzi týmito #1 výsledkami nie je to, čo hľadáte, skúste toto;Ak medzi týmito #1 výsledkami nie je to, čo hľadáte, skúste toto
-
-addonsWhatAre.label=Čo sú doplnky?
-addonsWhatAre.button=Ďalšie informácie
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonsWhatAre.description):
-# #1 is the application name
-addonsWhatAre.description=Doplnky sú malé aplikácie, ktoré umožňujú prispôsobiť si #1 pomocou nových funkcií alebo štýlov. Môžete si tak urobiť #1 jedinečným.
-
-addonsSearchEngine.description=Integrované vyhľadávanie
-
-addonsConfirmInstall.title=Inštalácia doplnku
-addonsConfirmInstall.install=Nainštalovať
-
-addonType.2=Rozšírenie
-addonType.4=Téma
-addonType.8=Lokalizácia
-addonType.1024=Vyhľadávací modul
-
-addonUpdate.checking=Kontrola aktualizácií…
-addonUpdate.updating=Aktualizuje sa na %S
-addonUpdate.updated=Aktualizované na %S
-addonUpdate.compatibility=Bola nainštalovaná aktualizácia zaisťujúca kompatibilitu
-addonUpdate.noupdate=Neboli nájdené žiadne aktualizácie
-addonUpdate.notsupported=Aktualizácie nie sú podporované
-addonUpdate.disabled=Aktualizácie sú zakázané
-addonUpdate.error=Vyskytla sa chyba
-
-addonBlocked.blocked=Zablokované
-addonBlocked.softBlocked=Zapríčiňuje problémy so stabilitou alebo bezpečnosťou
-addonBlocked.outdated=Neaktuálne
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4):
-# #1 is the add-on name, #2 is the add-on host, #3 is the application name
-addonError-1=Doplnok nemohol byť prevzatý kvôli problémom s pripojením k #2.
-addonError-2=Doplnok zo stránky #2 nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač #3 očakával.
-addonError-3=Doplnok prevzatý zo stránky #2 nemohol byť nainštalovaný, pretože je zrejme poškodený.
-addonError-4=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože #3 nemohol upraviť potrebný súbor.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonLocalError-1, addonLocalError-2, addonLocalError-3, addonLocalError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
-# #1 is the add-on name, #3 is the application name, #4 is the application version
-addonLocalError-1=Doplnok nemohol byť nainštalovaný kvôli chybe v súborovom systéme.
-addonLocalError-2=Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač #3 očakával.
-addonLocalError-3=Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože je zrejme poškodený.
-addonLocalError-4=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože #3 nemohol upraviť potrebný súbor.
-addonErrorIncompatible=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože nie je kompatibilný s prehliadačom #3 #4.
-addonErrorBlocklisted=Doplnok #1 nebol byť nainštalovaný, pretože je veľké riziko, že spôsobí problémy so stabilitou alebo bezpečnosťou prehliadača.
-
-# Download Manager
-# LOCALIZATION NOTE (Status): — is the "em dash" (long dash)
-# #1 download size for FINISHED or download state; #2 host (e.g., eTLD + 1, IP)
-downloadsStatus=#1 — #2
-# LOCALIZATION NOTE (Time): #1 left time for UNFINISHED, total time for FINISHED
-downloadsTime= — #1
-downloadsUnknownSize=Neznáma veľkosť
-# LOCALIZATION NOTE (KnownSize): #1 size number; #2 size unit
-downloadsKnownSize=#1 #2
-downloadsYesterday=Včera
-# LOCALIZATION NOTE (MonthDate): #1 month name; #2 date number; e.g., January 22
-downloadsMonthDate=#1 #2
-downloadsEmpty=Žiadne prevzaté súbory
-downloadsDeleteTitle=Odstránenie súboru
-
-# Alerts
-alertAddons=Doplnky
-alertAddonsDownloading=Preberá sa doplnok
-alertAddonsInstalling=Inštaluje sa doplnok
-alertAddonsInstalled=Inštalácia dokončená. Vyžadovaný reštart.
-alertAddonsInstalledNoRestart=Inštalácia dokončená
-alertAddonsFail=Inštalácia zlyhala
-alertLinkBookmarked=Záložka pridaná
-alertLockScreen=Orientácia obrazovky
-alertLockScreen.locked=Zamknuté
-alertLockScreen.unlocked=Odomknuté
-
-# LOCALIZATION NOTE (alertAddonsDisabled): Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 number of add-ons
-alertAddonsDisabled=Zakázaný #1 nekompatibilný doplnok;Zakázané #1 nekompatibilné doplnky;Zakázaných #1 nekompatibilných doplnkov
-
-alertDownloads=Preberanie
-alertDownloadsStart=Preberá sa: %S
-alertDownloadsDone=%S ukončil preberanie súboru
-alertCantOpenDownload=Nie je možné otvoriť súbor. Kliknutím ho môžete uložiť.
-alertDownloadsSize=Súbor je príliš veľký
-alertDownloadsNoSpace=V úložisku nie je dostatok miesta
-
-# Notifications
-notificationRestart.normal=Zmeny sa prejavia po reštartovaní.
-notificationRestart.update=Doplnky boli aktualizované. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní.
-notificationRestart.blocked=Boli nainštalované nebezpečné doplnky. Reštartovaním ich zakážete.
-notificationRestart.button=Reštartovať
-
-# Popup Blocker
-popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.
-popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien.
-popupButtonAllowOnce=Zobraziť
-popupButtonAlwaysAllow2=Vždy zobraziť
-popupButtonNeverWarn2=Nikdy nezobrazovať
-
-# XPInstall
-xpinstallPromptWarning2=%S zabránil tejto stránke (%S) požiadať o inštaláciu softvéru.
-xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
-xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru bola vypnutá vašim správcu systému.
-xpinstallDisabledMessage2=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Stlačte tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
-xpinstallDisabledButton=Povoliť
-
-# Site Identity
-identity.identified.verifier=Overil ju %S
-identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku
-identity.identified.state_and_country=%S, %S
-identity.identified.title_with_country=%S (%S)
-identity.encrypted2=Zabezpečené
-identity.unencrypted2=Nezabezpečené
-identity.unknown.tooltip=Táto webová stránka neposkytuje informácie o identite
-identity.ownerUnknown2=(neznámy)
-
-# Geolocation UI
-geolocation.allow=Prezradiť
-geolocation.dontAllow=Neprezradiť
-geolocation.wantsTo=%S chce vedieť, kde sa nachádzate.
-
-# Desktop notification UI
-desktopNotification.allow=Povoliť
-desktopNotification.dontAllow=Nepovoliť
-desktopNotification.wantsTo=%S chce používať notifikácie.
-
-# New Tab Popup
-# LOCALIZATION NOTE (newtabpopup): Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 number of tabs
-newtabpopup.opened=Bola otvorená #1 nová karta;Boli otvorené #1 nové karty;Bolo otvorených #1 nových kariet
-
-# Error Console
-typeError=Chyba:
-typeWarning=Upozornenie:
-
-# Offline web applications
-offlineApps.available2=Táto webová stránka (%S) ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
-offlineApps.allow=Povoliť
-offlineApps.never=Zakázať
-offlineApps.notNow=Teraz nie
-
-# New-style ContentPermissionPrompt values
-offlineApps.dontAllow=Nepovoliť
-offlineApps.wantsTo=Webová stránka %S ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
-
-# IndexedDB Quota increases
-indexedDBQuota.allow=Povoliť
-indexedDBQuota.dontAllow=Nepovoliť
-indexedDBQuota.wantsTo=Webová stránka %S sa pokúša uložiť množstvo údajov na použitie v režime offline.
-
-# Open Web Apps management API
-openWebappsManage.allow=Povoliť
-openWebappsManage.dontAllow=Nepovoliť
-openWebappsManage.wantsTo=%S chce spravovať aplikácie vo vašom zariadení.
-
-# Bookmark List
-bookmarkList.desktop=Záložky vo vašom PC
-
-# Closing Tabs
-tabs.closeWarningTitle=Potvrdenie zatvorenia
-
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarning): Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 number of tabs (must be greater than 1)
-tabs.closeWarning=NOT USED;Chystáte sa zavrieť #1 karty. Pokračovať?;Chystáte sa zavrieť #1 kariet. Pokračovať?
-
-tabs.closeButton=Zavrieť karty
-tabs.closeWarningPromptMe=Upozorniť vždy, ak sa pokúšam zavrieť viac kariet naraz
-
-tabs.crashWarningTitle=Ospravedlňujeme sa!
-tabs.crashWarningMsg=Počas zobrazovania stránky niečo zlyhalo.
-tabs.crashSubmitReport=Odoslať spoločnosti Mozilla správu o zlyhaní
-tabs.crashClose=Zavrieť kartu
-tabs.crashReload=Znova načítať kartu
-
-# Homepage
-# LOCALIZATION NOTE: homepage.custom2 is the text displayed on the selector button if
-# the user selects a webpage to be the startpage. We can't display the entire URL
-# or webpage title on the menulist
-homepage.custom2=Vlastná stránka
-
-# Page Actions
-pageactions.saveas.pdf=Uložiť ako PDF
-pageactions.geolocation=Umiestnenie
-pageactions.popup=Vyskakovacie okná
-pageactions.offline-app=Ukladací priestor režimu offline
-pageactions.password=Heslo
-pageactions.desktop-notification=Webové notifikácie
-pageactions.openWebappsManage=Správa webových aplikácií
-
-# Open Search
-opensearch.searchWith=Hľadať pomocou:
-opensearch.searchFor=Hľadať text "%S"
-
-# Open in Another App
-# LOCALIZATION NOTE: openinapp.specific is the text displayed if there is a single external app
-# %S is the name of the app, like "YouTube" or "Picassa"
-openinapp.specific=Otvoriť v aplikácii %S
-openinapp.general=Otvoriť v inej aplikácii
-
-# Clear Private Data
-clearPrivateData.title=Odstránenie súkromných údajov
-clearPrivateData.message=Vymazať históriu prehliadania a nastavenia vrátanie hesiel a súborov cookies?
-
-# LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
-# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Character
-# Encoding" menu in the site menu. Any other value will hide it. Without this
-# setting, the "Character Encoding" menu must be enabled via Preferences.
-# This is not a string to translate. If users frequently use the "Character Encoding"
-# menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
-browser.menu.showCharacterEncoding=false
-
-# LOCALIZATION NOTE (intl.charsetmenu.browser.static): Set to a series of comma separated
-# values for charsets that the user can select from in the Character Encoding menu.
-intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859-1,utf-8,x-gbk,big5,iso-2022-jp,shift_jis,euc-jp
-
-#Application Menu
-appMenu.more=Ďalšie
-
-#Text Selection
-selectionHelper.textCopied=Text skopírovaný do schránky
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/config.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-<!ENTITY empty.label      "Hľadať">
-<!ENTITY newpref.label     "Pridať novú predvoľbu">
-<!ENTITY addpref.name      "Názov">
-<!ENTITY addpref.value     "Hodnota">
-
-<!ENTITY cancel.label      "Zrušiť">
-<!ENTITY reset.label      "Obnoviť">
-<!ENTITY done.label       "Hotovo">
-
-<!ENTITY integer.label     "Celé číslo">
-<!ENTITY string.label      "Reťazec">
-<!ENTITY boolean.label     "Logická">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/feedback.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-<!ENTITY feedbackHeader2.label     "Nástroje pre spätnú väzbu">
-
-<!ENTITY feedback.communicate.title   "Povezte nám to!">
-<!ENTITY feedback.feedback.title    "Váš názor">
-<!ENTITY feedback.feedback.good     "Dobré">
-<!ENTITY feedback.feedback.bad     "Zlé">
-
-<!ENTITY feedback.tools.title      "Nástroje">
-<!ENTITY feedback.allowTelemetry.title "Odosielať údaje o výkonnosti">
-<!ENTITY feedback.forceCompat.title   "Vynútiť kompatibilitu doplnkov">
-<!ENTITY feedback.errorConsole.title  "Zapnúť Chybovú konzolu">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/localepicker.properties
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-title=Zvoľte si jazyk
-continueIn=Pokračovať v jazyku %S
-
-# LOCALIZATION NOTE (name): The localized name of this locale.
-# Do not just translate the word 'English'
-name=Slovenčina
-choose=Zvoľte iný jazyk
-chooseLanguage=Zvoľte jazyk
-cancel=Zrušiť
-continue=Pokračovať
-installing=Inštaluje sa %S
-installerror=Chyba pri inštalácii jazyka
-loading=Načítava sa…
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/notification.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-
-<!--
-   LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the
-   unicode ellipsis char, \u2026,
-   or use "..." unless \u2026 doesn't suit traditions in your
-   locale.
--->
-<!ENTITY geolocation.learnMore     "Ďalšie info…">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ /dev/null
@@ -1,68 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is mozilla.org code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is
-# Netscape Communications Corporation.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
-# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-malformedURI=Táto adresa URL je neplatná a nedá sa načítať.
-fileNotFound=Firefox nedokáže nájsť súbor %S.
-dnsNotFound=Firefox nedokáže nájsť server %S.
-protocolNotFound=Firefox nevie spracovať túto adresu, pretože protokol (%S) nie je asociovaný so žiadnym programom.
-connectionFailure=Firefox nedokáže vytvoriť pripojenie k serveru %S.
-netInterrupt=Pripojenie k %S bolo počas načítavania stránky prerušené.
-netTimeout=Server %S má príliš dlhú odozvu.
-redirectLoop=Firefox zistil, že server smeruje požiadavku tejto stránky spôsobom, ktorým sa presmerovanie nikdy neukončí.
-## LOCALIZATION NOTE (confirmRepost): In this item, don't translate "%S"
-confirmRepostPrompt=Ak chcete zobraziť túto stránku, informácie predtým odoslané aplikáciou %S musia byť odoslané znova. Ak znova odošlete údaje, každá akcia vykonaná vo formulári (ako vyhľadávanie alebo online objednávka) bude zopakovaná.
-resendButton.label=Znova odoslať
-unknownSocketType=Firefox nedokáže komunikovať so serverom.
-netReset=Pri načítaní stránky došlo k výpadku pripojenia k serveru.
-notCached=Tento dokument už viac nie je dostupný.
-netOffline=Firefox je práve v režime offline a nedá sa pomocou neho prehliadať web.
-isprinting=Súbor sa počas tlače alebo zobrazenia Ukážky pred tlačou nedá zmeniť.
-deniedPortAccess=Táto adresa používa sieťový port, ktorý je normálne používaný na iné účely ako prehliadanie webu. Firefox zrušil z dôvodu ochrany túto požiadavku.
-proxyResolveFailure=Firefox je nakonfigurovaný na používanie servera proxy, ktorý sa nedá nájsť.
-proxyConnectFailure=Firefox je nakonfigurovaný na používanie servera proxy, ktorý odmieta pripojenia.
-contentEncodingError=Stránka nemôže byť zobrazená, pretože používa neplatnú alebo nepodporovanú formu kompresie.
-unsafeContentType=Stránka nemôže byť zobrazená, pretože sa nachádza v archívnom súbore, ktorého otvorenie nemusí byť bezpečné. Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.
-externalProtocolTitle=Požiadavka externého protokolu
-externalProtocolPrompt=Na spracovanie odkazov typu %1$S: je potrebná externá aplikácia.\n\n\nPožadovaný odkaz:\n\n%2$S\n\nAplikácia: %3$S\n\n\nAk ste túto požiadavku neočakávali, môže to byť pokus o zneužitie aplikácie. V prípade pochybností týkajúcich sa škodlivosti tejto požiadavky ju zrušte.\n
-#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
-externalProtocolUnknown=<Neznáma aplikácia>
-externalProtocolChkMsg=Zapamätať si nastavenie pre všetky odkazy rovnakého typu.
-externalProtocolLaunchBtn=Spustiť aplikáciu
-malwareBlocked=Stránka %S bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.
-phishingBlocked=Webová stránka %S je nahlásená ako podozrivá stránka pokúšajúca sa podvodným spôsobom vylákať od používateľov osobné alebo finančné údaje.
-cspFrameAncestorBlocked=Táto stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré nepovoľujú tento spôsob jej vloženia do objektu.
-corruptedContentError=Táto stránka nemohla byť zobrazená kvôli chybe pri prenose údajov.
-remoteXUL=Táto stránka používa nepodporovanú technológiu, ktorá nie je v predvolenom nastavení Firefoxu zapnutá.
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,165 +0,0 @@
-<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
-%brandDTD;
-
-<!ENTITY loadError.label "Problém pri načítaní stránky">
-<!ENTITY retry.label "Skúsiť znova">
-
-<!-- Specific error messages -->
-
-<!ENTITY connectionFailure.title "Nedá sa pripojiť">
-<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc2;">
-
-<!ENTITY deniedPortAccess.title "Táto adresa je zakázaná">
-<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
-
-<!ENTITY dnsNotFound.title "Server sa nenašiel">
-<!ENTITY dnsNotFound.longDesc2 "
-<ul>
- <li>Skontrolujte, či ste nezadali napr.
-  <strong>ww</strong>.priklad.com namiesto
-  <strong>www</strong>.priklad.com</li>
- <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.</li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY fileNotFound.title "Súbor sa nenašiel">
-<!ENTITY fileNotFound.longDesc "
-<ul>
- <li>Skontrolujte názov súboru, napríklad malé a veľké písmená alebo iné preklepy.</li>
- <li>Skontrolujte, či súbor nebol premenovaný, presunutý alebo odstránený.</li>
-</ul>
-">
-
-
-<!ENTITY generic.title "Problém.">
-<!ENTITY generic.longDesc "
-<p>&brandShortName; nedokáže z nejakého dôvodu načítať stránku.</p>
-">
-
-<!ENTITY malformedURI.title "Adresa nie je platná">
-<!ENTITY malformedURI.longDesc "
-<ul>
- <li>Webové adresy sú zvyčajne zadávané v tvare
-  <strong>http://www.priklad.com/</strong></li>
- <li>Skontrolujte, či používate správne lomky (t.j. <strong>/</strong>). </li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY netInterrupt.title "Pripojenie bolo prerušené">
-<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc2;">
-
-<!ENTITY notCached.title "Platnosť dokumentu vypršala">
-<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Požadovaný dokument sa nenachádza vo vyrovnávacej pamäti prehliadača &brandShortName;.</p><ul><li>Z bezpečnostných dôvodov &brandShortName; automaticky nežiada o opätovné načítanie citlivých dokumentov.</li><li>Kliknutím na tlačidlo Skúsiť znova požiadate o opätovné načítanie dokumentu.</li></ul>">
-
-<!ENTITY netOffline.title "Režim offline">
-<!ENTITY netOffline.longDesc2 "
-<ul>
- <li>Skúste to znova. &brandShortName; sa pokúsi nadviazať spojenie a načítať stránku.</li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba kódovania obsahu">
-<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
-<ul>
- <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY unsafeContentType.title "Nebezpečný typ obsahu">
-<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
-<ul>
- <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY netReset.title "Výpadok pripojenia">
-<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc2;">
-
-<!ENTITY netTimeout.title "Čas pripojenia vypršal">
-<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc2;">
-
-<!ENTITY protocolNotFound.title "Adresa nebola rozpoznaná">
-<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "
-<ul>
- <li>Na otvorenie tejto adresy možno bude potrebné nainštalovať ďalší softvér.</li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Server proxy odmieta pripojenia">
-<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
-<ul>
- <li>Skontrolujte nastavenia proxy servera.</li>
- <li>Obráťte sa na správcu siete a skontrolujte, či server proxy funguje.</li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Server proxy nemožno nájsť">
-<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc2 "
-<ul>
- <li>Skontrolujte, či je nastavenie servera proxy správne.</li>
- <li>Skontrolujte, či funguje pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.</li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY redirectLoop.title "Stránku sa nepodarilo správne presmerovať">
-<!ENTITY redirectLoop.longDesc "
-<ul>
- <li>Tento problém môže nastať pri nepovolení, resp. odmietnutí cookies.</li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY unknownSocketType.title "Neočakávaná odpoveď servera">
-<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "
-<ul>
- <li>Uistite sa, či je v systéme nainštalovaný Správca súkromných kľúčov (PSM).</li>
- <li>Môže to byť spôsobené neštandardnou konfiguráciou servera.</li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY nssFailure2.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
-<!ENTITY nssFailure2.longDesc "
-<ul>
- <li>Stránku nemožno zobraziť, pretože pravosť prijímaných údajov sa nedá overiť.</li>
- <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme. Môžete použiť aj príkaz v ponuke Pomocník a nahlásiť chybnú webovú stránku.</li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY nssBadCert.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
-<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
-<ul>
- <li>Toto môže byť problém s konfiguráciou servera alebo sa ho niekto snaží napodobniť.</li>
- <li>Ak ste sa k tomuto serveru úspešne pripojili v minulosti, chyba môže byť dočasná a pokus by ste mali opakovať neskôr.</li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY sharedLongDesc2 "
-<ul>
- <li>Server môže byť dočasne nedostupný alebo zaneprázdnený. Svoj pokus opakujte neskôr.</li>
- <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.</li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
-<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Prehliadač &brandShortName; nepovolil načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožňujú.</p>">
-
-<!ENTITY corruptedContentError.title "Poškodený obsah stránky">
-<!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>Táto stránka nemohla byť zobrazená kvôli chybe pri prenose údajov.</p><ul><li>Kontaktuje prevádzkovateľa webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul>">
-
-<!ENTITY securityOverride.linkText "Alebo môžete pridať výnimku…">
-<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Rýchlo odtiaľto preč!">
-<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Pridať výnimku…">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
-contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
-which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
-netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->
-
-<!ENTITY securityOverride.warningContent "
-<p>Výnimku by ste nemali pridávať v prípade, že používate internetové pripojenie, ktorému úplne neveríte, alebo sa toto upozornenie predtým neobjavovalo.</p>
-
-<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
-<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
-">
-
-<!ENTITY remoteXUL.title "Vzdialené XUL">
-<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontaktujte správcu webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul></p>">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/overrides/passwordmgr.properties
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is Mozilla Password Manager.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is
-# Brian Ryner.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2003
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-# Brian Ryner <bryner@brianryner.com>
-# Ehsan Akhgari <ehsan.akhgari@gmail.com>
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-rememberValue=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tejto hodnoty.
-rememberPassword=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.
-savePasswordTitle=Potvrdenie
-# 1st string is product name, 2nd is the username for the login, 3rd is the
-#  login's hostname. Note that long usernames may be truncated.
-saveLoginText = Prajete si, aby si %1$S zapamätal heslo pre používateľa "%2$S" na serveri %3$S?
-# 1st string is product name, 2nd is the login's hostname
-saveLoginTextNoUsername = Prajete si, aby si %1$S zapamätal toto heslo na serveri %2$S?
-notNowButtonText = &Teraz nie
-notifyBarNotNowButtonText = Teraz nie
-notifyBarNotNowButtonAccessKey =
-neverForSiteButtonText = Pre tento server &nikdy
-notifyBarNeverForSiteButtonText = Nikdy
-notifyBarNeverForSiteButtonAccessKey =
-rememberButtonText = &Zapamätať
-notifyBarRememberButtonText = Zapamätať
-notifyBarRememberButtonAccessKey =
-passwordChangeTitle=Potvrdenie zmeny hesla
-passwordChangeText=Chcete zmeniť uložené heslo pre %S?
-passwordChangeTextNoUser = Chcete zmeniť uložené heslo pre toto prihlasovacie meno?
-notifyBarChangeButtonText = Zmeniť
-notifyBarChangeButtonAccessKey =
-notifyBarDontChangeButtonText = Nemeniť
-notifyBarDontChangeButtonAccessKey =
-userSelectText=Potvrďte, pre ktorého používateľa meníte heslo
-hidePasswords=Skryť heslá
-hidePasswordsAccessKey=S
-showPasswords=Zobraziť heslá
-showPasswordsAccessKey=b
-noMasterPasswordPrompt=Naozaj chcete zobraziť svoje heslá?
-removeAllPasswordsPrompt=Naozaj chcete odstrániť všetky heslá?
-removeAllPasswordsTitle=Odstrániť všetky heslá
-loginsSpielAll=Nasledujúce heslá boli uložené do vášho počítača:
-loginsSpielFiltered=Nasledujúce heslá vyhovujú vášmu vyhľadávaniu:
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/phishing.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
-<!ENTITY safeb.palm.warning.title "Podozrivá webová stránka">
-
-<!ENTITY safeb.palm.message.p1 "Táto stránka bola pravdepodobne vytvorená na oklamanie používateľov za účelom získavania osobných alebo finančných údajov. Zadanie osobných údajov na tieto stránky môže viesť k zneužitiu vašej identity alebo iným podvodom. &#160; ">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p1.linkText "Čítať viac &#187;">
-<!ENTITY safeb.palm.p1.linkStatusText "Čítať viac &#133;">
-
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.start "Takéto typy falšovania webových stránok sú zneužívané pri rôznych podvodoch, kedy sa snažia rôzni podvodníci napodobniť originálne webové stránky, ktorým veríte. Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej tomu, ">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.linkText "ako vás &brandShortName; chráni">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.end " pred podvodnými útokmi.">
-
-<!ENTITY safeb.palm.accept.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
-<!ENTITY safeb.palm.accept.statustext "Prejsť na domovskú stránku">
-<!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignorovať toto upozornenie">
-<!ENTITY safeb.palm.decline.statustext "Zavrieť upozornenie" >
-<!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "Toto nie je podozrivá webová stránka…">
-<!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Prečo bola táto stránka zablokovaná?">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Nahlásená škodlivá stránka!">
-<!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "Webová stránka <span id='malware_sitename'/> bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p><p>Niektoré škodlivé stránky rozširujú nebezpečný softvér úmyselne, ale mnoho z nich bolo napadnutých a rozširuje tento softvér bez vedomosti ich majiteľa.</p>">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title2 "Podozrivá webová stránka!">
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc2 "Ak na tejto stránke zadáte nejaké údaje, tieto môžu byť použité na ukradnutie identity alebo inak zneužité.">
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc2 "<p>Tieto typy stránok sú využívané pri podvodných útokoch, ktoré sa snažia napodobňovať webové stránky a e-mailové správy, ktorým bežne veríte.</p>">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
-<!ENTITY prefsHeader.label             "Nastavenia">
-<!ENTITY about.title                "Čo je &brandShortName;">
-<!ENTITY about.button               "Prejsť na stránku">
-<!ENTITY content.title               "Obsah">
-<!ENTITY reflowZoom.title             "Pri použití lupy preformátovať text">
-<!ENTITY showImages.title             "Zobrazovať obrázky">
-<!ENTITY enableJavaScript.title          "Povoliť JavaScript">
-<!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
-<!ENTITY allowCookies.title            "Povoliť cookies">
-<!ENTITY doNotTrack.title             "Upozorniť stránky, že nechcem byť sledovaný">
-<!ENTITY masterPassword.title           "Použiť hlavné heslo">
-<!ENTITY clearPrivateData2.title          "Vymazanie súkromných údajov">
-<!ENTITY clearPrivateData.button          "Vymazať">
-<!ENTITY rememberPasswords.title          "Pamätať si heslá">
-<!ENTITY language.title              "Jazyk">
-<!ENTITY language.auto               "Automaticky detekovať">
-<!ENTITY defaultBrowser.title           "Predvolený prehliadač">
-<!ENTITY defaultBrowser.description        "Nastaviť &brandShortName; ako predvolený prehliadač">
-<!ENTITY homepage.title              "Úvodná stránka">
-<!ENTITY homepage.none               "Prázdna stránka">
-<!ENTITY homepage.default             "Úvodná stránka prehliadača &brandShortName;">
-<!ENTITY homepage.currentpage           "Použiť aktuálnu stránku">
-<!ENTITY showCharsetEncoding.title         "Zobraziť ponuku Kódovanie">
-<!ENTITY actionbar.default             "Nastavenia prehliadača &brandShortName;">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/prompt.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-<!ENTITY ok.label   "OK">
-<!ENTITY cancel.label "Zrušiť">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/sync.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<!ENTITY sync.title         "Synchronizácia">
-<!ENTITY sync.notconnected     "Nepripojené">
-<!ENTITY sync.connect        "Pripojiť">
-<!ENTITY sync.connected       "Pripojené">
-<!ENTITY sync.details        "Podrobnosti">
-<!ENTITY sync.deviceName      "Toto zariadenie">
-<!ENTITY sync.disconnect      "Odpojiť">
-<!ENTITY sync.syncNow        "Synchronizovať">
-
-<!ENTITY sync.setup.title      "Víta vás služba Sync">
-<!ENTITY sync.setup.pair      "Na aktiváciu zvoľte položku &#x0022;Spárovať zariadenie&#x0022; na svojom ďalšom zariadení.">
-<!ENTITY sync.fallback       "Nie som pri svojom počítači…">
-<!ENTITY sync.setup.manual     "Zadajte údaje o svojom účte služby Sync">
-<!ENTITY sync.account        "Názov účtu">
-<!ENTITY sync.password       "Heslo">
-<!ENTITY sync.recoveryKey      "Obnovovací kľúč">
-<!ENTITY sync.customServer     "Použiť vlastný server">
-<!ENTITY sync.serverURL       "Adresa servera">
-<!ENTITY sync.setup.connect     "Pripojiť">
-<!ENTITY sync.setup.cancel     "Zrušiť">
-<!ENTITY sync.setup.tutorial    "Ako na to">
-<!ENTITY sync.setup.waiting2    "Čaká sa na zariadenie…">
-
-<!ENTITY sync.pair.title      "Spárovanie zariadenia">
-<!ENTITY sync.pair.description   "Ak chcete aktivovať vaše nové zariadenie, zvoľte v tomto zariadení položku &#x0022;Nastaviť synchronizáciu&#x0022;.">
-<!ENTITY sync.setup.close      "Zavrieť">
-<!ENTITY sync.setup.waitingdownload "Vaše údaje sú teraz preberané na pozadí. Toto okno môžete kedykoľvek zavrieť.">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/sync.properties
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-# Mobile Sync
-
-# %S is the date and time at which the last sync successfully completed
-lastSync2.label=Posledná synchronizácia: %S
-lastSyncInProgress2.label=Posledná synchronizácia: práve prebieha…
-
-# %S is the username logged in
-account.label=Účet: %S
-notconnected.label=Nepripojený
-connecting.label=Pripája sa…
-
-notificationDisconnect.label=Váš účet služby Firefox Sync bol odstránený
-notificationDisconnect.button=Späť
-
-# LOCALIZATION NOTE (sync.clientUpdate, sync.remoteUpdate):
-# #1 is the "application name"
-# #2 is the "version"
-sync.update.client=#1 #2 nie je kompatibilný s najnovšou verziou služby Firefox Sync. Aktualizujte na najnovšiu verziu.
-sync.update.remote=#1 #2 nie je kompatibilný so staršími verziami služby Firefox Sync. Aktualizujte Firefox vo vašich ďalších počítačoch.
-sync.update.title=Firefox Sync
-sync.update.button=Ďalšie informácie
-sync.update.close=Zavrieť
-sync.setup.error.title=Synchronizáciu nebolo možné nastaviť
-sync.setup.error.network=Nie je dostupné pripojenie k internetu
-sync.setup.error.nodata=%S sa nemohol pripojiť k službe Sync. Chcete to skúsiť znova?
-sync.setup.tryagain=Skúsiť znova
-sync.setup.manual=Manuálne nastavenie
-
-sync.message.notabs=Žiadne karty z iných počítačov.
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/webapps.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-<!ENTITY webapps.title.placeholder "Zadajte názov">
-<!ENTITY webapps.permissions "Povoliť prístup k:">
-<!ENTITY webapps.perm.geolocation "Prezradenie polohy">
-<!ENTITY webapps.perm.offline "Úložisko pre režim offline">
-<!ENTITY webapps.perm.notifications "Desktopové notifikácie">
-<!ENTITY webapps.perm.requestedHint "(vyžadované)">
-<!ENTITY webapps.add-homescreen "Pridať na úvodnú stránku">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/crashreporter/crashreporter-override.ini
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-# This file is in the UTF-8 encoding
-[Strings]
-# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterProductErrorText2): %s is replaced with another string containing detailed information.
-CrashReporterProductErrorText2=Firefox zlyhal.\n\nFunkcia Oznamovateľ zlyhania bohužiaľ nemohla odoslať správu o tejto chybe.\n\nPodrobnosti: %s
-CrashReporterDescriptionText2=Firefox zlyhal. Vaše karty budú zobrazené na úvodnej stránke Firefoxu po jeho reštartovaní.\n\nProsím, pomôžte nám opraviť problém!
-# LOCALIZATION NOTE (CheckSendReport): The %s is replaced with the vendor name.
-CheckSendReport=Oznámiť spoločnosti %s toto zlyhanie
-CheckIncludeURL=Zahrnúť adresu stránky
-Quit2=Ukončiť Firefox
-Restart=Reštartovať Firefox
deleted file mode 100644
--- a/mobile/defines.inc
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-#filter emptyLines
-
-#define MOZ_LANGPACK_CREATOR Mozilla.sk
-
-# If non-English locales wish to credit multiple contributors, uncomment this
-# variable definition and use the format specified.
-#define MOZ_LANGPACK_CONTRIBUTORS <em:contributor>Team Mozilla.sk</em:contributor>
-
-#unfilter emptyLines
deleted file mode 100644
--- a/mobile/mobile-l10n.js
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is the Firefox browser.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is
-# Benjamin Smedberg <bsmedberg@covad.net>
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2004
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-#filter substitution
-
-pref("general.useragent.locale", "@AB_CD@");
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/overrides/appstrings.properties
@@ -0,0 +1,68 @@
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is mozilla.org code.
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is
+# Netscape Communications Corporation.
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+
+malformedURI=Táto adresa URL je neplatná a nedá sa načítať.
+fileNotFound=Firefox nedokáže nájsť súbor %S.
+dnsNotFound=Firefox nedokáže nájsť server %S.
+protocolNotFound=Firefox nevie spracovať túto adresu, pretože protokol (%S) nie je asociovaný so žiadnym programom.
+connectionFailure=Firefox nedokáže vytvoriť pripojenie k serveru %S.
+netInterrupt=Pripojenie k %S bolo počas načítavania stránky prerušené.
+netTimeout=Server %S má príliš dlhú odozvu.
+redirectLoop=Firefox zistil, že server smeruje požiadavku tejto stránky spôsobom, ktorým sa presmerovanie nikdy neukončí.
+## LOCALIZATION NOTE (confirmRepost): In this item, don't translate "%S"
+confirmRepostPrompt=Ak chcete zobraziť túto stránku, informácie predtým odoslané aplikáciou %S musia byť odoslané znova. Ak znova odošlete údaje, každá akcia vykonaná vo formulári (ako vyhľadávanie alebo online objednávka) bude zopakovaná.
+resendButton.label=Znova odoslať
+unknownSocketType=Firefox nedokáže komunikovať so serverom.
+netReset=Pri načítaní stránky došlo k výpadku pripojenia k serveru.
+notCached=Tento dokument už viac nie je dostupný.
+netOffline=Firefox je práve v režime offline a nedá sa pomocou neho prehliadať web.
+isprinting=Súbor sa počas tlače alebo zobrazenia Ukážky pred tlačou nedá zmeniť.
+deniedPortAccess=Táto adresa používa sieťový port, ktorý je normálne používaný na iné účely ako prehliadanie webu. Firefox zrušil z dôvodu ochrany túto požiadavku.
+proxyResolveFailure=Firefox je nakonfigurovaný na používanie servera proxy, ktorý sa nedá nájsť.
+proxyConnectFailure=Firefox je nakonfigurovaný na používanie servera proxy, ktorý odmieta pripojenia.
+contentEncodingError=Stránka nemôže byť zobrazená, pretože používa neplatnú alebo nepodporovanú formu kompresie.
+unsafeContentType=Stránka nemôže byť zobrazená, pretože sa nachádza v archívnom súbore, ktorého otvorenie nemusí byť bezpečné. Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.
+externalProtocolTitle=Požiadavka externého protokolu
+externalProtocolPrompt=Na spracovanie odkazov typu %1$S: je potrebná externá aplikácia.\n\n\nPožadovaný odkaz:\n\n%2$S\n\nAplikácia: %3$S\n\n\nAk ste túto požiadavku neočakávali, môže to byť pokus o zneužitie aplikácie. V prípade pochybností týkajúcich sa škodlivosti tejto požiadavky ju zrušte.\n
+#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
+externalProtocolUnknown=<Neznáma aplikácia>
+externalProtocolChkMsg=Zapamätať si nastavenie pre všetky odkazy rovnakého typu.
+externalProtocolLaunchBtn=Spustiť aplikáciu
+malwareBlocked=Stránka %S bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.
+phishingBlocked=Webová stránka %S je nahlásená ako podozrivá stránka pokúšajúca sa podvodným spôsobom vylákať od používateľov osobné alebo finančné údaje.
+cspFrameAncestorBlocked=Táto stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré nepovoľujú tento spôsob jej vloženia do objektu.
+corruptedContentError=Táto stránka nemohla byť zobrazená kvôli chybe pri prenose údajov.
+remoteXUL=Táto stránka používa nepodporovanú technológiu, ktorá nie je v predvolenom nastavení Firefoxu zapnutá.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/overrides/netError.dtd
@@ -0,0 +1,165 @@
+<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+%brandDTD;
+
+<!ENTITY loadError.label "Problém pri načítaní stránky">
+<!ENTITY retry.label "Skúsiť znova">
+
+<!-- Specific error messages -->
+
+<!ENTITY connectionFailure.title "Nedá sa pripojiť">
+<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+
+<!ENTITY deniedPortAccess.title "Táto adresa je zakázaná">
+<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
+
+<!ENTITY dnsNotFound.title "Server sa nenašiel">
+<!ENTITY dnsNotFound.longDesc2 "
+<ul>
+ <li>Skontrolujte, či ste nezadali napr.
+  <strong>ww</strong>.priklad.com namiesto
+  <strong>www</strong>.priklad.com</li>
+ <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY fileNotFound.title "Súbor sa nenašiel">
+<!ENTITY fileNotFound.longDesc "
+<ul>
+ <li>Skontrolujte názov súboru, napríklad malé a veľké písmená alebo iné preklepy.</li>
+ <li>Skontrolujte, či súbor nebol premenovaný, presunutý alebo odstránený.</li>
+</ul>
+">
+
+
+<!ENTITY generic.title "Problém.">
+<!ENTITY generic.longDesc "
+<p>&brandShortName; nedokáže z nejakého dôvodu načítať stránku.</p>
+">
+
+<!ENTITY malformedURI.title "Adresa nie je platná">
+<!ENTITY malformedURI.longDesc "
+<ul>
+ <li>Webové adresy sú zvyčajne zadávané v tvare
+  <strong>http://www.priklad.com/</strong></li>
+ <li>Skontrolujte, či používate správne lomky (t.j. <strong>/</strong>). </li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY netInterrupt.title "Pripojenie bolo prerušené">
+<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+
+<!ENTITY notCached.title "Platnosť dokumentu vypršala">
+<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Požadovaný dokument sa nenachádza vo vyrovnávacej pamäti prehliadača &brandShortName;.</p><ul><li>Z bezpečnostných dôvodov &brandShortName; automaticky nežiada o opätovné načítanie citlivých dokumentov.</li><li>Kliknutím na tlačidlo Skúsiť znova požiadate o opätovné načítanie dokumentu.</li></ul>">
+
+<!ENTITY netOffline.title "Režim offline">
+<!ENTITY netOffline.longDesc2 "
+<ul>
+ <li>Skúste to znova. &brandShortName; sa pokúsi nadviazať spojenie a načítať stránku.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba kódovania obsahu">
+<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
+<ul>
+ <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY unsafeContentType.title "Nebezpečný typ obsahu">
+<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
+<ul>
+ <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY netReset.title "Výpadok pripojenia">
+<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+
+<!ENTITY netTimeout.title "Čas pripojenia vypršal">
+<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc2;">
+
+<!ENTITY protocolNotFound.title "Adresa nebola rozpoznaná">
+<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "
+<ul>
+ <li>Na otvorenie tejto adresy možno bude potrebné nainštalovať ďalší softvér.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Server proxy odmieta pripojenia">
+<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
+<ul>
+ <li>Skontrolujte nastavenia proxy servera.</li>
+ <li>Obráťte sa na správcu siete a skontrolujte, či server proxy funguje.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Server proxy nemožno nájsť">
+<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc2 "
+<ul>
+ <li>Skontrolujte, či je nastavenie servera proxy správne.</li>
+ <li>Skontrolujte, či funguje pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY redirectLoop.title "Stránku sa nepodarilo správne presmerovať">
+<!ENTITY redirectLoop.longDesc "
+<ul>
+ <li>Tento problém môže nastať pri nepovolení, resp. odmietnutí cookies.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY unknownSocketType.title "Neočakávaná odpoveď servera">
+<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "
+<ul>
+ <li>Uistite sa, či je v systéme nainštalovaný Správca súkromných kľúčov (PSM).</li>
+ <li>Môže to byť spôsobené neštandardnou konfiguráciou servera.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY nssFailure2.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
+<!ENTITY nssFailure2.longDesc "
+<ul>
+ <li>Stránku nemožno zobraziť, pretože pravosť prijímaných údajov sa nedá overiť.</li>
+ <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme. Môžete použiť aj príkaz v ponuke Pomocník a nahlásiť chybnú webovú stránku.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY nssBadCert.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
+<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
+<ul>
+ <li>Toto môže byť problém s konfiguráciou servera alebo sa ho niekto snaží napodobniť.</li>
+ <li>Ak ste sa k tomuto serveru úspešne pripojili v minulosti, chyba môže byť dočasná a pokus by ste mali opakovať neskôr.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY sharedLongDesc2 "
+<ul>
+ <li>Server môže byť dočasne nedostupný alebo zaneprázdnený. Svoj pokus opakujte neskôr.</li>
+ <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Prehliadač &brandShortName; nepovolil načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožňujú.</p>">
+
+<!ENTITY corruptedContentError.title "Poškodený obsah stránky">
+<!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>Táto stránka nemohla byť zobrazená kvôli chybe pri prenose údajov.</p><ul><li>Kontaktuje prevádzkovateľa webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul>">
+
+<!ENTITY securityOverride.linkText "Alebo môžete pridať výnimku…">
+<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Rýchlo odtiaľto preč!">
+<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Pridať výnimku…">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
+contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
+which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
+netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->
+
+<!ENTITY securityOverride.warningContent "
+<p>Výnimku by ste nemali pridávať v prípade, že používate internetové pripojenie, ktorému úplne neveríte, alebo sa toto upozornenie predtým neobjavovalo.</p>
+
+<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
+<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
+">
+
+<!ENTITY remoteXUL.title "Vzdialené XUL">
+<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontaktujte správcu webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul></p>">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/overrides/passwordmgr.properties
@@ -0,0 +1,74 @@
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is Mozilla Password Manager.
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is
+# Brian Ryner.
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2003
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+# Brian Ryner <bryner@brianryner.com>
+# Ehsan Akhgari <ehsan.akhgari@gmail.com>
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+
+rememberValue=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tejto hodnoty.
+rememberPassword=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.
+savePasswordTitle=Potvrdenie
+# 1st string is product name, 2nd is the username for the login, 3rd is the
+#  login's hostname. Note that long usernames may be truncated.
+saveLoginText = Prajete si, aby si %1$S zapamätal heslo pre používateľa "%2$S" na serveri %3$S?
+# 1st string is product name, 2nd is the login's hostname
+saveLoginTextNoUsername = Prajete si, aby si %1$S zapamätal toto heslo na serveri %2$S?
+promptNotNowButtonText = Teraz nie
+notifyBarNotNowButtonText = Teraz nie
+notifyBarNotNowButtonAccessKey =
+promptNeverForSiteButtonText = Nikdy
+notifyBarNeverForSiteButtonText = Nikdy
+notifyBarNeverForSiteButtonAccessKey =
+promptRememberButtonText = Zapamätať
+notifyBarRememberButtonText = Zapamätať
+notifyBarRememberButtonAccessKey =
+passwordChangeTitle=Potvrdenie zmeny hesla
+passwordChangeText=Chcete zmeniť uložené heslo pre %S?
+passwordChangeTextNoUser = Chcete zmeniť uložené heslo pre toto prihlasovacie meno?
+notifyBarChangeButtonText = Zmeniť
+notifyBarChangeButtonAccessKey =
+notifyBarDontChangeButtonText = Nemeniť
+notifyBarDontChangeButtonAccessKey =
+userSelectText=Potvrďte, pre ktorého používateľa meníte heslo
+hidePasswords=Skryť heslá
+hidePasswordsAccessKey=S
+showPasswords=Zobraziť heslá
+showPasswordsAccessKey=b
+noMasterPasswordPrompt=Naozaj chcete zobraziť svoje heslá?
+removeAllPasswordsPrompt=Naozaj chcete odstrániť všetky heslá?
+removeAllPasswordsTitle=Odstrániť všetky heslá
+loginsSpielAll=Nasledujúce heslá boli uložené do vášho počítača:
+loginsSpielFiltered=Nasledujúce heslá vyhovujú vášmu vyhľadávaniu:
+username=Používateľské meno
+password=Heslo
deleted file mode 100644
--- a/mobile/updater/updater.ini
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-; This file is in the UTF-8 encoding
-[Strings]
-TitleText=Aktualizácia %MOZ_APP_DISPLAYNAME%u
-InfoText=%MOZ_APP_DISPLAYNAME% inštaluje aktualizácie, po chvíli sa spustí…
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/about.dtd
@@ -0,0 +1,17 @@
+<!ENTITY aboutPage.title            "O programe &brandShortName;">
+<!ENTITY aboutPage.faq.label          "Často kladené otázky">
+<!ENTITY aboutPage.support.label        "Podpora">
+<!ENTITY aboutPage.privacyPolicy.label     "Zásady ochrany súkromia">
+<!ENTITY aboutPage.rights.label         "Spoznajte svoje práva">
+<!ENTITY aboutPage.relNotes.label        "Poznámky k vydaniu">
+<!ENTITY aboutPage.credits.label        "Tvorcovia">
+<!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.button    "Vyhľadať aktualizácie">
+<!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.checking   "Vyhľadávajú sa aktualizácie…">
+<!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.none     "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie">
+<!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.found    "Aktualizácia je dostupná">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
+   These strings are concatenated in order. Unneeded strings may be left blank.
+ -->
+<!ENTITY aboutPage.licenseLink         "Informácie o licenciách">
+<!ENTITY aboutPage.licenseLinkSuffix      ".">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/aboutCertError.dtd
@@ -0,0 +1,32 @@
+<!ENTITY % brandDTD
+  SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+ %brandDTD;
+
+<!-- These strings are used by Firefox's custom about:certerror page,
+a replacement for the standard security certificate errors produced
+by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
+
+<!ENTITY certerror.pagetitle "Nedôveryhodné pripojenie">
+<!ENTITY certerror.longpagetitle "Toto pripojenie nie je dôveryhodné">
+
+<!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
+be replaced at runtime with the name of the server to which the user
+was trying to connect. -->
+<!ENTITY certerror.introPara1 "Požiadali ste, aby sa &brandShortName; pripojil k stránke <b>#1</b>
+prostredníctvom zabezpečeného pripojenia. Nemôžeme vás však uistiť, že toto pripojenie je naozaj zabezpečené.">
+
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Čo by som mal urobiť?">
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Ak sa k tejto stránke zvyčajne pripájate bez problémov,
+táto chyba môže naznačovať, že niekto sa snaží napodobniť túto stránku a nemali by ste preto pokračovať.">
+<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
+
+<!ENTITY certerror.expert.heading "Rozumiem možným rizikám">
+<!ENTITY certerror.expert.content "Ak viete, čo sa deje, môžete nastaviť &brandShortName; tak, aby veril
+identifikácii tejto stránky.
+<b>Aj keď tejto stránke dôverujete, táto chyba môže znamenať, že niekto manipuluje s týmto pripojením.</b>">
+<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "Nepridávajte výnimku, pokiaľ nepoznáte dôvody,
+prečo stránka používa nedôveryhodnú identifikáciu.">
+<!ENTITY certerror.addTemporaryException.label "Navštíviť stránku">
+<!ENTITY certerror.addPermanentException.label "Pridať výnimku natrvalo">
+
+<!ENTITY certerror.technical.heading "Technické podrobnosti">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/aboutHome.dtd
@@ -0,0 +1,31 @@
+<!ENTITY aboutHome.header            "<span id='header-suffix'>Úvodná stránka </span><span>&brandShortName;u</span>">
+<!ENTITY aboutHome.recentTabs          "Vaše karty z posledného spustenia">
+<!ENTITY aboutHome.remoteTabs          "Karty z vašich ostatných počítačov">
+<!ENTITY aboutHome.recommendedAddons2      "Doplnky pre váš &brandShortName;">
+<!ENTITY aboutHome.giveFeedback         "Váš názor">
+<!ENTITY aboutHome.getHelp           "Pomoc a podpora">
+<!ENTITY aboutHome.footerWidth         "10em">
+<!ENTITY aboutHome.openAllTabs         "Otvoriť všetko na kartách">
+<!ENTITY aboutHome.noTabs            "Žiadne karty z posledného spustenia">
+<!ENTITY aboutHome.noAddons           "Žiadne odporúčané doplnky">
+<!ENTITY aboutHome.getLocale          "Zmeniť jazyk">
+<!ENTITY aboutHome.getInBeforeBeta       "Nečakajte na verziu Beta.">
+<!ENTITY aboutHome.tryAurora          "Vyskúšajte Firefox Aurora a pomôžte tvarovať budúce verzie Firefoxu.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
+   (aboutHome.downloadAurora): First line of a multi-line button. Treat as a title.
+-->
+<!ENTITY aboutHome.downloadAurora		"Prevziať Aurora">
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
+   (aboutHome.forAndroid): Second line of a multi-line button. Treat as a subtitle.
+-->
+<!ENTITY aboutHome.forAndroid			"pre Android">
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
+   (aboutHome.setupSync): This string should match the desktop
+   equivalent, in particular concerning syncBrand.fullName.label.
+-->
+<!ENTITY aboutHome.setupSync      "Nastaviť synchronizáciu">
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
+   (aboutHome.syncPairDevice): This string should match the desktop
+   equivalent, in particular concerning syncBrand.fullName.label.
+-->
+<!ENTITY aboutHome.syncPairDevice    "Spárovať zariadenie">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/browser.dtd
@@ -0,0 +1,122 @@
+<!ENTITY urlbar.emptytext   "Zadajte adresu alebo text vyhľadávania">
+
+<!ENTITY back.label      "Naspäť">
+<!ENTITY forward.label     "Dopredu">
+<!ENTITY reload.label     "Obnoviť">
+<!ENTITY stop.label      "Zastaviť">
+<!ENTITY go.label       "Prejsť">
+<!ENTITY star.label      "Hviezda">
+
+<!ENTITY showTabs.label    "Zobraziť karty">
+<!ENTITY newtab.label     "Nová karta">
+<!ENTITY closetab.label    "Zavrieť kartu">
+
+<!ENTITY cut.label       "Vystrihnúť">
+<!ENTITY copy.label      "Kopírovať">
+<!ENTITY copyAll.label     "Kopírovať všetko">
+<!ENTITY copylink.label    "Kopírovať adresu odkazu">
+<!ENTITY paste.label      "Prilepiť">
+<!ENTITY pasteAndGo.label   "Prilepiť a prejsť">
+<!ENTITY delete.label     "Odstrániť">
+<!ENTITY selectAll.label    "Vybrať všetko">
+<!ENTITY noSuggestions.label  "(Žiadne návrhy)">
+<!ENTITY addToDictionary.label "Pridať do slovníka">
+<!ENTITY inputMethod.label      "Metóda výberu vstupu">
+
+<!ENTITY allPagesHeader.label   "Všetky stránky">
+<!ENTITY bookmarksHeader.label   "Záložky">
+<!ENTITY historyHeader.label    "História">
+<!ENTITY desktopHeader.label    "Počítač">
+
+<!ENTITY editBookmarkDialog.title "Úprava záložky">
+<!ENTITY editBookmarkDone.label  "Hotovo">
+<!ENTITY editBookmarkTags.label  "Pridajte značky">
+
+<!ENTITY selectHelper.done     "Hotovo">
+
+<!ENTITY addonsHeader.label    "Doplnky">
+<!ENTITY addonsLocal.label     "Vaše doplnky">
+<!ENTITY addonsUpdate.label    "Aktualizovať">
+<!ENTITY addonsRepo.label     "Získať doplnky">
+<!ENTITY addonsRecommended.label  "Odporúčané">
+<!ENTITY addonsSearch.label    "Hľadať">
+<!ENTITY addonsSearch2.emptytext  "Prehľadávať katalóg">
+<!ENTITY addonsSearch.recommended "Odporúčané">
+
+<!ENTITY addonOptions.label    "Možnosti">
+<!ENTITY addonEnable.label     "Povoliť">
+<!ENTITY addonDisable.label    "Zakázať">
+<!ENTITY addonInstall2.label    "Pridať do &brandShortName;u">
+<!ENTITY addonUninstall.label   "Odinštalovať">
+<!ENTITY addonCancel.label     "Zrušiť">
+<!ENTITY addonShowPage.label    "Prejsť na stránku">
+
+<!ENTITY downloadsHeader.label   "Prevzaté súbory">
+<!ENTITY downloadShowPage.label  "Prejsť na stránku">
+<!ENTITY downloadShow2.label    "Nájsť">
+<!ENTITY downloadOpen2.label    "Otvoriť">
+<!ENTITY downloadCancel.label   "Zrušiť">
+<!ENTITY downloadPause.label    "Pozastaviť">
+<!ENTITY downloadResume.label   "Pokračovať">
+<!ENTITY downloadRetry.label    "Znova">
+<!ENTITY downloadRemove.label   "Vymazať">
+<!ENTITY downloadDelete.label   "Odstrániť">
+<!ENTITY downloadFailed.label   "Neúspešné">
+
+<!ENTITY noResults.label      "Žiadne výsledky">
+<!ENTITY allBookmarks.label    "Zobraziť všetky záložky">
+
+<!ENTITY bookmarkPopup.label    "Stránka pridaná medzi záložky">
+<!ENTITY bookmarkRemove.label   "Odstrániť">
+<!ENTITY bookmarkEdit.label    "Upraviť">
+<!ENTITY bookmarkShortcut.label  "Pridať na Úvodnú stránku">
+
+<!ENTITY identity.unverifiedsite2 "Táto webová stránka neposkytuje informácie o svojej identite.">
+<!ENTITY identity.connectedTo2   "Pripojené k">
+<!-- Localization note (identity.runBy2)
+ The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
+ substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
+ with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
+ just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
+<!ENTITY identity.runBy2      "Spravuje ju">
+
+<!ENTITY consoleHeader.label    "Chybová konzola">
+<!ENTITY consoleAll.label     "Všetko">
+<!ENTITY consoleErrors.label    "Chyby">
+<!ENTITY consoleWarnings.label   "Upozornenia">
+<!ENTITY consoleMessages.label   "Správy">
+<!ENTITY consoleCodeEval.label   "Kód:">
+<!ENTITY consoleClear.label    "Vymazať">
+<!ENTITY consoleEvaluate.label   "…">
+<!ENTITY consoleErrFile.label   "Zdroj:">
+<!ENTITY consoleErrLine.label   "Riadok:">
+<!ENTITY consoleErrColumn.label  "Stĺpec:">
+
+<!ENTITY contextOpenInNewTab.label  "Otvoriť odkaz na novej karte">
+<!ENTITY contextSaveImage.label    "Uložiť obrázok">
+<!ENTITY contextCopyLink.label    "Kopírovať odkaz">
+<!ENTITY contextCopyEmail.label    "Kopírovať e-mailovú adresu">
+<!ENTITY contextCopyPhone.label    "Kopírovať telefónne číslo">
+<!ENTITY contextCopyImageLocation.label    "Kopírovať umiestnenie obrázka">
+<!ENTITY contextShareLink.label    "Zdieľať odkaz">
+<!ENTITY contextShareImage.label   "Zdieľať obrázok">
+<!ENTITY contextBookmarkLink.label  "Pridať medzi záložky">
+<!ENTITY contextSaveVideo.label    "Uložiť video">
+<!ENTITY contextShareVideo.label   "Zdieľať video">
+<!ENTITY contextPlayMedia.label    "Prehrať">
+<!ENTITY contextPauseMedia.label   "Pozastaviť">
+<!ENTITY contextFullScreen.label   "Na celú obrazovku">
+<!ENTITY contextEditBookmark.label  "Upraviť">
+<!ENTITY contextRemoveBookmark.label "Odstrániť">
+<!ENTITY contextShortcutBookmark.label "Pridať na Úvodnú stránku">
+
+<!ENTITY pageactions.saveas.pdf   "Uložiť ako PDF">
+<!ENTITY pageactions.share.page   "Zdieľať stránku">
+<!ENTITY pageactions.password.forget "Zabudnúť heslo">
+<!ENTITY pageactions.quit      "Koniec">
+<!ENTITY pageactions.reset      "Vymazať nastavenia stránky">
+<!ENTITY pageactions.findInPage   "Hľadať na stránke">
+<!ENTITY pageactions.search.addNew  "Pridať vyhľadávací modul">
+<!ENTITY pageactions.charEncoding  "Kódovanie">
+
+<!ENTITY appMenu.siteOptions     "Nastavenia stránky">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/browser.properties
@@ -0,0 +1,246 @@
+# Add-on Manager
+addonsLocalNone.label=Žiadne nainštalované doplnky
+addonsSearchStart.label=Hľadajú sa doplnky…
+addonsSearchStart.button=Zrušiť
+addonsSearchNone.search=Neboli nájdené žiadne doplnky
+addonsSearchNone.recommended=Žiadne odporúčané doplnky
+addonsSearchNone.button=Skúsiť znova
+addonsSearchFail.label=%S nemohol získať doplnky
+addonsSearchFail.retryButton=Znova
+addonsSearchSuccess2.button=Vymazať hľadanie
+addonsBrowseAll.label=Prehľadávať všetky doplnky
+addonsBrowseAll.description=Na stránke addons.mozilla.org nájdete množstvo doplnkov
+addonsBrowseAll.seeMore=Pozrite si ďalšie doplnky
+addonsBrowseAll.browseSite=Prehliadať stránku
+   
+# LOCALIZATION NOTE (addonsSearchMore.label): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 total number of add-ons that match the search terms
+addonsSearchMore.label=Zobraziť výsledok;Zobraziť #1 výsledky;Zobraziť všetkých #1 výsledkov
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonsSearchMore.description): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of search results currently visible
+addonsSearchMore.description=Ak tento výsledok nie je to, čo hľadáte, skúste toto;Ak medzi týmito #1 výsledkami nie je to, čo hľadáte, skúste toto;Ak medzi týmito #1 výsledkami nie je to, čo hľadáte, skúste toto
+
+addonsWhatAre.label=Čo sú doplnky?
+addonsWhatAre.button=Ďalšie informácie
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonsWhatAre.description):
+# #1 is the application name
+addonsWhatAre.description=Doplnky sú malé aplikácie, ktoré umožňujú prispôsobiť si #1 pomocou nových funkcií alebo štýlov. Môžete si tak urobiť #1 jedinečným.
+
+addonsSearchEngine.description=Integrované vyhľadávanie
+
+addonsConfirmInstall.title=Inštalácia doplnku
+addonsConfirmInstall.install=Nainštalovať
+
+addonType.2=Rozšírenie
+addonType.4=Téma
+addonType.8=Lokalizácia
+addonType.1024=Vyhľadávací modul
+
+addonUpdate.checking=Kontrola aktualizácií…
+addonUpdate.updating=Aktualizuje sa na %S
+addonUpdate.updated=Aktualizované na %S
+addonUpdate.compatibility=Bola nainštalovaná aktualizácia zaisťujúca kompatibilitu
+addonUpdate.noupdate=Neboli nájdené žiadne aktualizácie
+addonUpdate.notsupported=Aktualizácie nie sú podporované
+addonUpdate.disabled=Aktualizácie sú zakázané
+addonUpdate.error=Vyskytla sa chyba
+
+addonBlocked.blocked=Zablokované
+addonBlocked.softBlocked=Zapríčiňuje problémy so stabilitou alebo bezpečnosťou
+addonBlocked.outdated=Neaktuálne
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4):
+# #1 is the add-on name, #2 is the add-on host, #3 is the application name
+addonError-1=Doplnok nemohol byť prevzatý kvôli problémom s pripojením k #2.
+addonError-2=Doplnok zo stránky #2 nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač #3 očakával.
+addonError-3=Doplnok prevzatý zo stránky #2 nemohol byť nainštalovaný, pretože je zrejme poškodený.
+addonError-4=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože #3 nemohol upraviť potrebný súbor.
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonLocalError-1, addonLocalError-2, addonLocalError-3, addonLocalError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
+# #1 is the add-on name, #3 is the application name, #4 is the application version
+addonLocalError-1=Doplnok nemohol byť nainštalovaný kvôli chybe v súborovom systéme.
+addonLocalError-2=Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač #3 očakával.
+addonLocalError-3=Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože je zrejme poškodený.
+addonLocalError-4=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože #3 nemohol upraviť potrebný súbor.
+addonErrorIncompatible=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože nie je kompatibilný s prehliadačom #3 #4.
+addonErrorBlocklisted=Doplnok #1 nebol byť nainštalovaný, pretože je veľké riziko, že spôsobí problémy so stabilitou alebo bezpečnosťou prehliadača.
+
+# Download Manager
+# LOCALIZATION NOTE (Status): — is the "em dash" (long dash)
+# #1 download size for FINISHED or download state; #2 host (e.g., eTLD + 1, IP)
+downloadsStatus=#1 — #2
+# LOCALIZATION NOTE (Time): #1 left time for UNFINISHED, total time for FINISHED
+downloadsTime= — #1
+downloadsUnknownSize=Neznáma veľkosť
+# LOCALIZATION NOTE (KnownSize): #1 size number; #2 size unit
+downloadsKnownSize=#1 #2
+downloadsYesterday=Včera
+# LOCALIZATION NOTE (MonthDate): #1 month name; #2 date number; e.g., January 22
+downloadsMonthDate=#1 #2
+downloadsEmpty=Žiadne prevzaté súbory
+downloadsDeleteTitle=Odstránenie súboru
+
+# Alerts
+alertAddons=Doplnky
+alertAddonsDownloading=Preberá sa doplnok
+alertAddonsInstalling=Inštaluje sa doplnok
+alertAddonsInstalled=Inštalácia dokončená. Vyžadovaný reštart.
+alertAddonsInstalledNoRestart=Inštalácia dokončená
+alertAddonsFail=Inštalácia zlyhala
+alertLinkBookmarked=Záložka pridaná
+alertLockScreen=Orientácia obrazovky
+alertLockScreen.locked=Zamknuté
+alertLockScreen.unlocked=Odomknuté
+
+# LOCALIZATION NOTE (alertAddonsDisabled): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of add-ons
+alertAddonsDisabled=Zakázaný #1 nekompatibilný doplnok;Zakázané #1 nekompatibilné doplnky;Zakázaných #1 nekompatibilných doplnkov
+
+alertDownloads=Preberanie
+alertDownloadsStart=Preberá sa: %S
+alertDownloadsDone=%S ukončil preberanie súboru
+alertCantOpenDownload=Nie je možné otvoriť súbor. Kliknutím ho môžete uložiť.
+alertDownloadsSize=Súbor je príliš veľký
+alertDownloadsNoSpace=V úložisku nie je dostatok miesta
+
+# Notifications
+notificationRestart.normal=Zmeny sa prejavia po reštartovaní.
+notificationRestart.update=Doplnky boli aktualizované. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní.
+notificationRestart.blocked=Boli nainštalované nebezpečné doplnky. Reštartovaním ich zakážete.
+notificationRestart.button=Reštartovať
+
+# Popup Blocker
+popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.
+popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien.
+popupButtonAllowOnce=Zobraziť
+popupButtonAlwaysAllow2=Vždy zobraziť
+popupButtonNeverWarn2=Nikdy nezobrazovať
+
+# XPInstall
+xpinstallPromptWarning2=%S zabránil tejto stránke (%S) požiadať o inštaláciu softvéru.
+xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
+xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru bola vypnutá vašim správcu systému.
+xpinstallDisabledMessage2=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Stlačte tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
+xpinstallDisabledButton=Povoliť
+
+# Site Identity
+identity.identified.verifier=Overil ju %S
+identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku
+identity.identified.state_and_country=%S, %S
+identity.identified.title_with_country=%S (%S)
+identity.encrypted2=Zabezpečené
+identity.unencrypted2=Nezabezpečené
+identity.unknown.tooltip=Táto webová stránka neposkytuje informácie o identite
+identity.ownerUnknown2=(neznámy)
+
+# Geolocation UI
+geolocation.allow=Prezradiť
+geolocation.dontAllow=Neprezradiť
+geolocation.wantsTo=%S chce vedieť, kde sa nachádzate.
+
+# Desktop notification UI
+desktopNotification.allow=Povoliť
+desktopNotification.dontAllow=Nepovoliť
+desktopNotification.wantsTo=%S chce používať notifikácie.
+
+# New Tab Popup
+# LOCALIZATION NOTE (newtabpopup): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of tabs
+newtabpopup.opened=Bola otvorená #1 nová karta;Boli otvorené #1 nové karty;Bolo otvorených #1 nových kariet
+
+# Error Console
+typeError=Chyba:
+typeWarning=Upozornenie:
+
+# Offline web applications
+offlineApps.available2=Táto webová stránka (%S) ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
+offlineApps.allow=Povoliť
+offlineApps.never=Zakázať
+offlineApps.notNow=Teraz nie
+
+# New-style ContentPermissionPrompt values
+offlineApps.dontAllow=Nepovoliť
+offlineApps.wantsTo=Webová stránka %S ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
+
+# IndexedDB Quota increases
+indexedDBQuota.allow=Povoliť
+indexedDBQuota.dontAllow=Nepovoliť
+indexedDBQuota.wantsTo=Webová stránka %S sa pokúša uložiť množstvo údajov na použitie v režime offline.
+
+# Open Web Apps management API
+openWebappsManage.allow=Povoliť
+openWebappsManage.dontAllow=Nepovoliť
+openWebappsManage.wantsTo=%S chce spravovať aplikácie vo vašom zariadení.
+
+# Bookmark List
+bookmarkList.desktop=Záložky vo vašom PC
+
+# Closing Tabs
+tabs.closeWarningTitle=Potvrdenie zatvorenia
+
+# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarning): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of tabs (must be greater than 1)
+tabs.closeWarning=NOT USED;Chystáte sa zavrieť #1 karty. Pokračovať?;Chystáte sa zavrieť #1 kariet. Pokračovať?
+
+tabs.closeButton=Zavrieť karty
+tabs.closeWarningPromptMe=Upozorniť vždy, ak sa pokúšam zavrieť viac kariet naraz
+
+tabs.crashWarningTitle=Ospravedlňujeme sa!
+tabs.crashWarningMsg=Počas zobrazovania stránky niečo zlyhalo.
+tabs.crashSubmitReport=Odoslať spoločnosti Mozilla správu o zlyhaní
+tabs.crashClose=Zavrieť kartu
+tabs.crashReload=Znova načítať kartu
+
+# Homepage
+# LOCALIZATION NOTE: homepage.custom2 is the text displayed on the selector button if
+# the user selects a webpage to be the startpage. We can't display the entire URL
+# or webpage title on the menulist
+homepage.custom2=Vlastná stránka
+
+# Page Actions
+pageactions.saveas.pdf=Uložiť ako PDF
+pageactions.geolocation=Umiestnenie
+pageactions.popup=Vyskakovacie okná
+pageactions.offline-app=Ukladací priestor režimu offline
+pageactions.password=Heslo
+pageactions.desktop-notification=Webové notifikácie
+pageactions.openWebappsManage=Správa webových aplikácií
+
+# Open Search
+opensearch.searchWith=Hľadať pomocou:
+opensearch.searchFor=Hľadať text "%S"
+
+# Open in Another App
+# LOCALIZATION NOTE: openinapp.specific is the text displayed if there is a single external app
+# %S is the name of the app, like "YouTube" or "Picassa"
+openinapp.specific=Otvoriť v aplikácii %S
+openinapp.general=Otvoriť v inej aplikácii
+
+# Clear Private Data
+clearPrivateData.title=Odstránenie súkromných údajov
+clearPrivateData.message=Vymazať históriu prehliadania a nastavenia vrátanie hesiel a súborov cookies?
+
+# LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
+# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Character
+# Encoding" menu in the site menu. Any other value will hide it. Without this
+# setting, the "Character Encoding" menu must be enabled via Preferences.
+# This is not a string to translate. If users frequently use the "Character Encoding"
+# menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
+browser.menu.showCharacterEncoding=false
+
+# LOCALIZATION NOTE (intl.charsetmenu.browser.static): Set to a series of comma separated
+# values for charsets that the user can select from in the Character Encoding menu.
+intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859-1,utf-8,x-gbk,big5,iso-2022-jp,shift_jis,euc-jp
+
+#Application Menu
+appMenu.more=Ďalšie
+
+#Text Selection
+selectionHelper.textCopied=Text skopírovaný do schránky
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/checkbox.dtd
@@ -0,0 +1,2 @@
+<!ENTITY checkbox.yes.label  "Áno">
+<!ENTITY checkbox.no.label   "Nie">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/config.dtd
@@ -0,0 +1,12 @@
+<!ENTITY empty.label      "Hľadať">
+<!ENTITY newpref.label     "Pridať novú predvoľbu">
+<!ENTITY addpref.name      "Názov">
+<!ENTITY addpref.value     "Hodnota">
+
+<!ENTITY cancel.label      "Zrušiť">
+<!ENTITY reset.label      "Obnoviť">
+<!ENTITY done.label       "Hotovo">
+
+<!ENTITY integer.label     "Celé číslo">
+<!ENTITY string.label      "Reťazec">
+<!ENTITY boolean.label     "Logická">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/feedback.dtd
@@ -0,0 +1,11 @@
+<!ENTITY feedbackHeader2.label     "Nástroje pre spätnú väzbu">
+
+<!ENTITY feedback.communicate.title   "Povezte nám to!">
+<!ENTITY feedback.feedback.title    "Váš názor">
+<!ENTITY feedback.feedback.good     "Dobré">
+<!ENTITY feedback.feedback.bad     "Zlé">
+
+<!ENTITY feedback.tools.title      "Nástroje">
+<!ENTITY feedback.allowTelemetry.title "Odosielať údaje o výkonnosti">
+<!ENTITY feedback.forceCompat.title   "Vynútiť kompatibilitu doplnkov">
+<!ENTITY feedback.errorConsole.title  "Zapnúť Chybovú konzolu">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/localepicker.properties
@@ -0,0 +1,13 @@
+title=Zvoľte si jazyk
+continueIn=Pokračovať v jazyku %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (name): The localized name of this locale.
+# Do not just translate the word 'English'
+name=Slovenčina
+choose=Zvoľte iný jazyk
+chooseLanguage=Zvoľte jazyk
+cancel=Zrušiť
+continue=Pokračovať
+installing=Inštaluje sa %S
+installerror=Chyba pri inštalácii jazyka
+loading=Načítava sa…
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/notification.dtd
@@ -0,0 +1,8 @@
+
+<!--
+   LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the
+   unicode ellipsis char, \u2026,
+   or use "..." unless \u2026 doesn't suit traditions in your
+   locale.
+-->
+<!ENTITY geolocation.learnMore     "Ďalšie info…">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/phishing.dtd
@@ -0,0 +1,25 @@
+<!ENTITY safeb.palm.warning.title "Podozrivá webová stránka">
+
+<!ENTITY safeb.palm.message.p1 "Táto stránka bola pravdepodobne vytvorená na oklamanie používateľov za účelom získavania osobných alebo finančných údajov. Zadanie osobných údajov na tieto stránky môže viesť k zneužitiu vašej identity alebo iným podvodom. &#160; ">
+<!ENTITY safeb.palm.message.p1.linkText "Čítať viac &#187;">
+<!ENTITY safeb.palm.p1.linkStatusText "Čítať viac &#133;">
+
+<!ENTITY safeb.palm.message.p2.start "Takéto typy falšovania webových stránok sú zneužívané pri rôznych podvodoch, kedy sa snažia rôzni podvodníci napodobniť originálne webové stránky, ktorým veríte. Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej tomu, ">
+<!ENTITY safeb.palm.message.p2.linkText "ako vás &brandShortName; chráni">
+<!ENTITY safeb.palm.message.p2.end " pred podvodnými útokmi.">
+
+<!ENTITY safeb.palm.accept.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
+<!ENTITY safeb.palm.accept.statustext "Prejsť na domovskú stránku">
+<!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignorovať toto upozornenie">
+<!ENTITY safeb.palm.decline.statustext "Zavrieť upozornenie" >
+<!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "Toto nie je podozrivá webová stránka…">
+<!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Prečo bola táto stránka zablokovaná?">
+
+<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Nahlásená škodlivá stránka!">
+<!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
+<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "Webová stránka <span id='malware_sitename'/> bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
+<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p><p>Niektoré škodlivé stránky rozširujú nebezpečný softvér úmyselne, ale mnoho z nich bolo napadnutých a rozširuje tento softvér bez vedomosti ich majiteľa.</p>">
+
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title2 "Podozrivá webová stránka!">
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc2 "Ak na tejto stránke zadáte nejaké údaje, tieto môžu byť použité na ukradnutie identity alebo inak zneužité.">
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc2 "<p>Tieto typy stránok sú využívané pri podvodných útokoch, ktoré sa snažia napodobňovať webové stránky a e-mailové správy, ktorým bežne veríte.</p>">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/preferences.dtd
@@ -0,0 +1,24 @@
+<!ENTITY prefsHeader.label             "Nastavenia">
+<!ENTITY about.title                "Čo je &brandShortName;">
+<!ENTITY about.button               "Prejsť na stránku">
+<!ENTITY content.title               "Obsah">
+<!ENTITY reflowZoom.title             "Pri použití lupy preformátovať text">
+<!ENTITY showImages.title             "Zobrazovať obrázky">
+<!ENTITY enableJavaScript.title          "Povoliť JavaScript">
+<!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
+<!ENTITY allowCookies.title            "Povoliť cookies">
+<!ENTITY doNotTrack.title             "Upozorniť stránky, že nechcem byť sledovaný">
+<!ENTITY masterPassword.title           "Použiť hlavné heslo">
+<!ENTITY clearPrivateData2.title          "Vymazanie súkromných údajov">
+<!ENTITY clearPrivateData.button          "Vymazať">
+<!ENTITY rememberPasswords.title          "Pamätať si heslá">
+<!ENTITY language.title              "Jazyk">
+<!ENTITY language.auto               "Automaticky detekovať">
+<!ENTITY defaultBrowser.title           "Predvolený prehliadač">
+<!ENTITY defaultBrowser.description        "Nastaviť &brandShortName; ako predvolený prehliadač">
+<!ENTITY homepage.title              "Úvodná stránka">
+<!ENTITY homepage.none               "Prázdna stránka">
+<!ENTITY homepage.default             "Úvodná stránka prehliadača &brandShortName;">
+<!ENTITY homepage.currentpage           "Použiť aktuálnu stránku">
+<!ENTITY showCharsetEncoding.title         "Zobraziť ponuku Kódovanie">
+<!ENTITY actionbar.default             "Nastavenia prehliadača &brandShortName;">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/prompt.dtd
@@ -0,0 +1,2 @@
+<!ENTITY ok.label   "OK">
+<!ENTITY cancel.label "Zrušiť">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/sync.dtd
@@ -0,0 +1,27 @@
+<!ENTITY sync.title         "Synchronizácia">
+<!ENTITY sync.notconnected     "Nepripojené">
+<!ENTITY sync.connect        "Pripojiť">
+<!ENTITY sync.connected       "Pripojené">
+<!ENTITY sync.details        "Podrobnosti">
+<!ENTITY sync.deviceName      "Toto zariadenie">
+<!ENTITY sync.disconnect      "Odpojiť">
+<!ENTITY sync.syncNow        "Synchronizovať">
+
+<!ENTITY sync.setup.title      "Víta vás služba Sync">
+<!ENTITY sync.setup.pair      "Na aktiváciu zvoľte položku &#x0022;Spárovať zariadenie&#x0022; na svojom ďalšom zariadení.">
+<!ENTITY sync.fallback       "Nie som pri svojom počítači…">
+<!ENTITY sync.setup.manual     "Zadajte údaje o svojom účte služby Sync">
+<!ENTITY sync.account        "Názov účtu">
+<!ENTITY sync.password       "Heslo">
+<!ENTITY sync.recoveryKey      "Obnovovací kľúč">
+<!ENTITY sync.customServer     "Použiť vlastný server">
+<!ENTITY sync.serverURL       "Adresa servera">
+<!ENTITY sync.setup.connect     "Pripojiť">
+<!ENTITY sync.setup.cancel     "Zrušiť">
+<!ENTITY sync.setup.tutorial    "Ako na to">
+<!ENTITY sync.setup.waiting2    "Čaká sa na zariadenie…">
+
+<!ENTITY sync.pair.title      "Spárovanie zariadenia">
+<!ENTITY sync.pair.description   "Ak chcete aktivovať vaše nové zariadenie, zvoľte v tomto zariadení položku &#x0022;Nastaviť synchronizáciu&#x0022;.">
+<!ENTITY sync.setup.close      "Zavrieť">
+<!ENTITY sync.setup.waitingdownload "Vaše údaje sú teraz preberané na pozadí. Toto okno môžete kedykoľvek zavrieť.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/sync.properties
@@ -0,0 +1,29 @@
+# Mobile Sync
+
+# %S is the date and time at which the last sync successfully completed
+lastSync2.label=Posledná synchronizácia: %S
+lastSyncInProgress2.label=Posledná synchronizácia: práve prebieha…
+
+# %S is the username logged in
+account.label=Účet: %S
+notconnected.label=Nepripojený
+connecting.label=Pripája sa…
+
+notificationDisconnect.label=Váš účet služby Firefox Sync bol odstránený
+notificationDisconnect.button=Späť
+
+# LOCALIZATION NOTE (sync.clientUpdate, sync.remoteUpdate):
+# #1 is the "application name"
+# #2 is the "version"
+sync.update.client=#1 #2 nie je kompatibilný s najnovšou verziou služby Firefox Sync. Aktualizujte na najnovšiu verziu.
+sync.update.remote=#1 #2 nie je kompatibilný so staršími verziami služby Firefox Sync. Aktualizujte Firefox vo vašich ďalších počítačoch.
+sync.update.title=Firefox Sync
+sync.update.button=Ďalšie informácie
+sync.update.close=Zavrieť
+sync.setup.error.title=Synchronizáciu nebolo možné nastaviť
+sync.setup.error.network=Nie je dostupné pripojenie k internetu
+sync.setup.error.nodata=%S sa nemohol pripojiť k službe Sync. Chcete to skúsiť znova?
+sync.setup.tryagain=Skúsiť znova
+sync.setup.manual=Manuálne nastavenie
+
+sync.message.notabs=Žiadne karty z iných počítačov.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/chrome/webapps.dtd
@@ -0,0 +1,7 @@
+<!ENTITY webapps.title.placeholder "Zadajte názov">
+<!ENTITY webapps.permissions "Povoliť prístup k:">
+<!ENTITY webapps.perm.geolocation "Prezradenie polohy">
+<!ENTITY webapps.perm.offline "Úložisko pre režim offline">
+<!ENTITY webapps.perm.notifications "Desktopové notifikácie">
+<!ENTITY webapps.perm.requestedHint "(vyžadované)">
+<!ENTITY webapps.add-homescreen "Pridať na úvodnú stránku">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/crashreporter/crashreporter-override.ini
@@ -0,0 +1,10 @@
+# This file is in the UTF-8 encoding
+[Strings]
+# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterProductErrorText2): %s is replaced with another string containing detailed information.
+CrashReporterProductErrorText2=Firefox zlyhal.\n\nFunkcia Oznamovateľ zlyhania bohužiaľ nemohla odoslať správu o tejto chybe.\n\nPodrobnosti: %s
+CrashReporterDescriptionText2=Firefox zlyhal. Vaše karty budú zobrazené na úvodnej stránke Firefoxu po jeho reštartovaní.\n\nProsím, pomôžte nám opraviť problém!
+# LOCALIZATION NOTE (CheckSendReport): The %s is replaced with the vendor name.
+CheckSendReport=Oznámiť spoločnosti %s toto zlyhanie
+CheckIncludeURL=Zahrnúť adresu stránky
+Quit2=Ukončiť Firefox
+Restart=Reštartovať Firefox
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/defines.inc
@@ -0,0 +1,9 @@
+#filter emptyLines
+
+#define MOZ_LANGPACK_CREATOR Mozilla.sk
+
+# If non-English locales wish to credit multiple contributors, uncomment this
+# variable definition and use the format specified.
+#define MOZ_LANGPACK_CONTRIBUTORS <em:contributor>Team Mozilla.sk</em:contributor>
+
+#unfilter emptyLines
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/mobile-l10n.js
@@ -0,0 +1,39 @@
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is the Firefox browser.
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is
+# Benjamin Smedberg <bsmedberg@covad.net>
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2004
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+
+#filter substitution
+
+pref("general.useragent.locale", "@AB_CD@");
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/xul/updater/updater.ini
@@ -0,0 +1,4 @@
+; This file is in the UTF-8 encoding
+[Strings]
+TitleText=Aktualizácia %MOZ_APP_DISPLAYNAME%u
+InfoText=%MOZ_APP_DISPLAYNAME% inštaluje aktualizácie, po chvíli sa spustí…
--- a/services/sync/errors.properties
+++ b/services/sync/errors.properties
@@ -2,17 +2,18 @@ error.login.reason.network   = Nepodarilo sa pripojiť k serveru
 error.login.reason.recoverykey = Nesprávny Obnovovací kľúč
 error.login.reason.account   = Nesprávny názov účtu alebo heslo
 error.login.reason.no_username = Chýbajúci názov účtu
 error.login.reason.no_password2 = Chýbajúce heslo
 error.login.reason.no_recoverykey = Žiadny uložený Obnovovací kľúč vhodný na použitie
 error.login.reason.server    = Server nie je správne nakonfigurovaný
 
 error.sync.failed_partial   = Jeden alebo viac typov údajov nemohlo byť synchronizovaných
-error.sync.reason.server_maintenance = Práve priebeha údržba serverov služby Firefox Sync, synchronizácia bude obnovená automaticky.
+# LOCALIZATION NOTE (error.sync.reason.serverMaintenance): We removed the extraneous period from this string
+error.sync.reason.serverMaintenance = Práve priebeha údržba serverov služby Firefox Sync, synchronizácia bude obnovená automaticky
 
 invalid-captcha = Nesprávne slová, skúste to znova
 weak-password  = Použite silnejšie heslo
 
 # this is the fallback, if we hit an error we didn't bother to localize
 error.reason.unknown     = Neznáma chyba
 
 change.password.pwSameAsPassword   = Vaše heslo sa nesmie zhodovať s vašim aktuálnym heslom
--- a/suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -74,17 +74,16 @@
 <!ENTITY formFields      "Polia:">
 <!ENTITY formLabel       "Menovka">
 <!ENTITY formFName       "Názov poľa">
 <!ENTITY formType       "Typ">
 <!ENTITY formCValue      "Aktuálna hodnota">
 
 <!ENTITY linksTab       "Odkazy">
 <!ENTITY linksTab.accesskey  "O">
-<!ENTITY linkNo        "č.">
 <!ENTITY linkName       "Názov">
 <!ENTITY linkAddress      "Adresa">
 <!ENTITY linkType       "Typ">
 <!ENTITY linkTarget      "Cieľ">
 <!ENTITY linkAccessKey     "Klávesová skratka">
 
 <!ENTITY mediaTab       "Médiá">
 <!ENTITY mediaTab.accesskey  "M">
--- a/suite/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/suite/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -44,16 +44,18 @@ noPageTitle=Bez názvu
 pageTitle=%S:
 unknown=Neznáme
 default=Predvolené
 notSet=Nie je zadané
 yes=Áno
 no=Nie
 
 mediaImg=Obrázok
+mediaVideo=Video
+mediaAudio=Zvuk
 mediaBGImg=Pozadie
 mediaObject=Objekt
 mediaEmbed=Vložené
 mediaLink=Ikona
 mediaInput=Vstup
 mediaFileSize=%S kB
 mediaSize=%S px × %S px
 mediaSelectFolder=Vyberte priečinok na uloženie obrázkov
--- a/suite/chrome/common/migration/migration.dtd
+++ b/suite/chrome/common/migration/migration.dtd
@@ -1,16 +1,14 @@
 
 <!ENTITY migrationWizard.title      "Sprievodca importovaním">
 
 <!ENTITY importAllFrom.label       "Importovať všetky položky z:">
 <!ENTITY importBookmarksFrom.label    "Importovať záložky z:">
 
-<!ENTITY importFromSeamonkey.label    "SeaMonkey 1.x, Netscape 6/7 or Mozilla 1.x">
-<!ENTITY importFromSeamonkey.accesskey  "S">
 <!ENTITY importFromThunderbird.label   "Thunderbird">
 <!ENTITY importFromThunderbird.accesskey "T">
 <!ENTITY importFromFile.label      "Zo súboru">
 <!ENTITY importFromFile.accesskey    "s">
 <!ENTITY importFromNothing.label     "Nič neimportovať">
 <!ENTITY importFromNothing.accesskey   "r">
 
 <!ENTITY importSource.title       "Import nastavení a údajov">
--- a/suite/chrome/common/migration/migration.properties
+++ b/suite/chrome/common/migration/migration.properties
@@ -6,17 +6,16 @@ homePageStartCurrent=Aktuálna domovská stránka SeaMonkey
 homePageImport=Importovať vašu domovskú stránku z %S
 
 homePageMigrationPageTitle=Výber domovskej stránky
 homePageMigrationDescription=Vyberte domovskú stránku, ktorú chcete použiť:
 # end safe-to-not-have section
 
 # note that the names of apps are in lower case to fit in with the
 # protocol specifications.
-sourceNameseamonkey=SeaMonkey 1.x, Netscape 6/7 alebo Mozilla 1.x
 sourceNamethunderbird=Thunderbird
 
 importedBookmarksFolder=Z %S
 
 importedSeamonkeyBookmarksTitle=SeaMonkey 1.x, Netscape 6/7 alebo Mozilla 1.x
 
 # Import Sources
 # These are the string names for the values given in nsISuiteProfileMigrator.idl
--- a/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
@@ -78,16 +78,17 @@
 <!ENTITY filterActionDesc.accesskey "V">
 
 <!-- New Style Filter Rule Actions -->
 <!ENTITY moveMessage.label "Presunúť do priečinka">
 <!ENTITY copyMessage.label "Kopírovať do priečinka">
 <!ENTITY forwardTo.label "Odoslať ďalej komu">
 <!ENTITY replyWithTemplate.label "Odpovedať pomocou šablóny">
 <!ENTITY markMessageRead.label "Označiť ako prečítané">
+<!ENTITY markMessageUnread.label "Označiť ako neprečítané">
 <!ENTITY markMessageStarred.label "Pridať vlajku">
 <!ENTITY setPriority.label "Zmeniť prioritu na">
 <!ENTITY addTag.label "Priradiť správe popis">
 <!ENTITY setJunkScore.label "Nastaviť druh správy na">
 <!ENTITY deleteMessage.label "Odstrániť správu">
 <!ENTITY deleteFromPOP.label "Odstrániť zo servera POP">
 <!ENTITY fetchFromPOP.label "Prevziať telo správy zo servera POP">
 <!ENTITY ignoreThread.label "Ignorovať vlákno">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/mailnews/comm4xMailImportMsgs.properties
+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is mozilla.org code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is
-# Netscape Communications Corporation.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2002
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#  Srilatha Moturi <srilatha@netscape.com>
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
-# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-# LOCALIZATION NOTE (comm4xImportName) : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator. Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
-comm4xImportName=Communicator 4.x
-
-# Description of import module
-# LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator
-# Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
-## @name COMM4XMAILIMPORT_DESCRIPTION
-## @loc None
-2001=Importovať lokálne správy z Communicator 4.x
-
-# Success Message
-# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
-## @name COMM4XMAILIMPORT_MAILBOX_SUCCESS
-## @loc None
-2002=Lokálne správy boli úspešne naimportované z %S
-
-# Error Message
-## @name COMM4XMAILIMPORT_MAILBOX_BADPARAM
-## @loc None
-2003=Došlo k vnútornej chybe. Import zlyhal. Skúste to znovu.
-
-# Error message
-# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
-## @name COMM4XMAILIMPORT_MAILBOX_CONVERTERROR
-## @loc None
-2004=Došlo k chybe počas importu správ z %S. Správy neboli naimportované. Uvoľnite viac miesta na disku a skúste to znovu.
--- a/suite/chrome/mailnews/filter.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/filter.properties
@@ -31,28 +31,29 @@ logMoveStr=presunutá správa id = %1$S do %2$S
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
 logCopyStr=skopírovaná správa id = %1$S do %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(filterLogDetectStr)
 # %1$S=filter name %2$S=author, %3$S=subject, %4$S=date
 filterLogDetectStr=Použitý filter "%1$S" na správu od %2$S - %3$S zo dňa %4$S
 filterMissingCustomAction=Chýbajúca vlastná akcia
 filterAction2=priorita zmenená
 filterAction3=odstránená
-filterAction4=označená ako prečítané
+filterAction4=označená ako prečítaná
 filterAction5=vlákno ukončené
 filterAction6=vlákno sledované
 filterAction7=označená vlajkou
 filterAction8=s popisom
 filterAction9=odpovedané
 filterAction10=odoslaná ďalej
 filterAction11=vykonávanie pozastavené
 filterAction12=odstránená zo servera POP3
 filterAction13=ponechaná na serveri POP3
 filterAction14=označená ako nevyžiadané
 filterAction15=telo prevzaté zo servera POP3
 filterAction16=skopírovaná do priečinka
 filterAction17=pridaný popis
 filterAction18=ignorované podvlákno
+filterAction19=označená ako neprečítaná
 # LOCALIZATION NOTE(filterAutoNameStr)
 # %1$S=Header or item to match, e.g. "From", "Tag", "Age in days", etc.
 # %2$S=Operator, e.g. "Contains", "is", "is greater than", etc.
 # %3$S=Value, e.g. "Steve Jobs", "Important", "42", etc.
 filterAutoNameStr=%1$S %2$S: %3$S
--- a/suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
@@ -332,14 +332,8 @@ ImportSelectSettings=Vyberte súbor s nastavením
 ImportSelectMailDir=Vyberte priečinok s poštou
 ImportSelectAddrDir=Vyberte priečinok s adresármi
 ImportSelectAddrFile=Vyberte priečinok s adresármi
 
 # Folder Names for imported Mail
 DefaultFolderName=Importovaná pošta
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate the word "%S" below.
 ImportModuleFolderName=Import - %S
-
-# LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
-# Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
-# strings profile dialog that comes up when importing mail from 4.x
-profileTitle=Communicator 4.x - profily
-profileText=Vyberte si profil obsahujúci lokálnu poštu, ktorú chcete importovať:
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -181,21 +181,16 @@ inboxFolderName=Doručená pošta
 trashFolderName=Odpadkový kôš
 sentFolderName=Odoslaná pošta
 draftsFolderName=Návrhy
 templatesFolderName=Šablóny
 outboxFolderName=Pošta na odoslanie
 junkFolderName=Spam
 archivesFolderName=Archívy
 
-# Error message for special folder deletion on imap accounts
-# LOCALIZATION NOTES (specialFolderDeletionErr): Do not translate "IMAP" in the line below
-specialFolderDeletionErr=V účte typu IMAP nie je povolené odstrániť špeciálny priečinok %S.
-specialFolderDeletionErrTitle=Odstránenie špeciálneho priečinka
-
 # "Normal" priority is often blank,
 # depending on the consumers of these strings
 priorityLowest=Najnižšia
 priorityLow=Nízka
 priorityNormal=Normálna
 priorityHigh=Vysoká
 priorityHighest=Najvyššia
 
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
@@ -48,16 +48,20 @@
 <!ENTITY newsServerLabel.label "Server diskusných skupín:">
 <!ENTITY newsServerLabel.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
 <!ENTITY imapType.label "IMAP">
 <!ENTITY imapType.accesskey "I">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (popType.label) : Do not translate "POP" in below line -->
 <!ENTITY popType.label "POP">
 <!ENTITY popType.accesskey "P">
+<!ENTITY portNum.label "Port:">
+<!ENTITY portNum.accesskey "r">
+<!ENTITY defaultPortLabel.label "Predvolený:">
+<!ENTITY defaultPortValue.label "">
 <!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.label "Nechávať správy na serveri">
 <!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.accesskey "c">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix2) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix2 as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp1.suffix2, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp1.prefix "Pre odosielanie pošty bude použitý váš aktuálne nastavený server SMTP, &quot;">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
@@ -11,17 +11,16 @@ serverNameChanged=Názov servera sa zmenil. Overte prosím, že priečinky použité vo filtroch existujú aj na novom serveri.
 # do not localize "\n\n"
 cancelWizard=Naozaj chcete ukončiť Sprievodcu účtom?\n\nAk skončíte, všetky zadané informácie sa stratia a účet nebude vytvorený.
 accountWizard=Sprievodca účtom
 WizardExit=Koniec
 WizardContinue=Zrušiť
 # when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
 enterValidHostname=Zadajte platný názov servera.
 failedRemoveAccount=Nepodarilo sa odstrániť tento účet.
-failedDuplicateAccount=Nepodarilo sa vytvoriť duplikát tohto účtu
 #LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
 confirmRemoveAccount=Naozaj chcete odstrániť účet "%S"?
 confirmRemoveAccountTitle=Odstránenie účtu
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
 accountName=%1$S - %2$S
 
 confirmDeferAccount=Pokiaľ uložíte novú poštu tohto účtu do priečinka Doručená pošta iného účtu, nebude už prístup k predtým prevzatej pošte tohto účtu možný. Ak máte na tomto účte nejakú poštu, skopírujte ju najprv na druhý účet. Ak máte vytvorené filtre, ktoré filtrujú poštu tohto účtu, musíte ich zakázať alebo zmeniť cieľový priečinok. Ak niektoré účty využívajú v tomto účte špeciálne priečinky (Odoslaná pošta, Návrhy, Šablóny), musíte zmeniť ich nastavenie tak, aby boli v druhom účte. Naozaj chcete ukladať poštu tohto účtu do iného účtu?
 confirmDeferAccountTitle=Podriadiť tento účet?
--- a/toolkit/chrome/global/config.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/config.dtd
@@ -38,19 +38,19 @@
 
 <!-- about:config warning page -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE: aboutWarningTitle.label should be attention grabbing and playful -->
 <!ENTITY aboutWarningTitle.label "Pozor, nebezpečenstvo poškodenia!">
 <!ENTITY aboutWarningText.label "Zmena týchto pokročilých nastavení môže nepriaznivo ovplyvniť stabilitu, bezpečnosť a výkon tejto aplikácie. Pokračovať by ste mali len v prípade, že viete, čo robíte.">
 <!ENTITY aboutWarningButton.label "Budem opatrný, sľubujem!">
 <!ENTITY aboutWarningCheckbox.label "Toto upozornenie zobraziť aj nabudúce">
 
-<!ENTITY filterPrefs.label "Filter:">
-<!ENTITY filterPrefs.accesskey "F">
-<!ENTITY focusFilter.key "f">
+<!ENTITY searchPrefs.label "Hľadať:">
+<!ENTITY searchPrefs.accesskey "H">
+<!ENTITY focusSearch.key "r">
 
 <!-- Columns -->
 <!ENTITY prefColumn.label "Názov predvoľby">
 <!ENTITY lockColumn.label "Stav">
 <!ENTITY typeColumn.label "Typ">
 <!ENTITY valueColumn.label "Hodnota">
 
 <!-- Tooltips -->
--- a/toolkit/chrome/global/console.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/console.properties
@@ -1,6 +1,7 @@
 typeError=Chyba:
 typeWarning=Upozornenie:
 errFile=Zdrojový súbor: %S
 errLine=Riadok: %S
 errLineCol=Riadok %S, stĺpec %S
 errCode=Zdrojový kód:
+errTime=Časová známka: %S
--- a/toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
@@ -1,25 +1,34 @@
 <!ENTITY playButton.playLabel "Prehrať">
 <!ENTITY playButton.pauseLabel "Pozastaviť">
 <!ENTITY muteButton.muteLabel "Stlmiť">
 <!ENTITY muteButton.unmuteLabel "Zrušiť stlmenie">
+<!ENTITY fullscreenButton.enterfullscreenlabel "Na celú obrazovku">
+<!ENTITY fullscreenButton.exitfullscreenlabel "Ukončiť režim Na celú obrazovku">
 
 <!ENTITY stats.media "Médium">
 <!ENTITY stats.size "Rozmery">
 <!ENTITY stats.activity "Aktivita">
 <!ENTITY stats.activityPaused "Pozastavené">
 <!ENTITY stats.activityPlaying "Prehráva sa">
 <!ENTITY stats.activityEnded "Ukončené">
 <!ENTITY stats.activitySeeking "(presúva sa)">
 <!ENTITY stats.volume "Hlasitosť">
 <!ENTITY stats.channels "Kanály">
 <!ENTITY stats.sampleRate "Vzorkovacia frekvencia">
 <!ENTITY stats.framesParsed "Spracovaných snímok">
 <!ENTITY stats.framesDecoded "Dekódovaných snímok">
 <!ENTITY stats.framesPresented "Prezentovaných snímok">
 <!ENTITY stats.framesPainted "Vykreslených snímok">
 
+<!ENTITY error.aborted "Načítavanie videa zastavené.">
+<!ENTITY error.network "Prehrávanie videa bolo prerušené kvôli chybe siete.">
+<!ENTITY error.decode "Video nemôže byť prehraté, pretože súbor je poškodený.">
+<!ENTITY error.srcNotSupported "Formát videa alebo typ MIME nie je podporovaný.">
+<!ENTITY error.noSource2 "Nebolo nájdené video s podporovaným formátom a typom MIME.">
+<!ENTITY error.generic "Prehrávanie videa bolo prerušené kvôli neznámej chybe.">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (scrubberScale.nameFormat): the #1 string is the current
 media position, and the #2 string is the total duration. For example, when at
 the 5 minute mark in a 6 hour long video, #1 would be "5:00" and #2 would be
 "6:00:00", result string would be "5:00 of 6:00:00 elapsed". -->
 <!ENTITY scrubberScale.nameFormat "Uplynulo: #1 z #2">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -1,10 +1,15 @@
 <!ENTITY addons.windowTitle          "Správca doplnkov">
+
 <!ENTITY search.placeholder          "Hľadať v doplnkoch">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (search.commandKey):
+   The search command key should match findOnCmd.commandkey from browser.dtd -->
+<!ENTITY search.commandkey          "f">
+
 <!ENTITY loading.label            "Načítava sa…">
 <!ENTITY listEmpty.installed.label      "Nemáte nainštalované žiadne doplnky tohto typu">
 <!ENTITY listEmpty.availableUpdates.label   "Neboli nájdené žiadne aktualizácie">
 <!ENTITY listEmpty.recentUpdates.label    "V poslednom čase ste neaktualizovali žiadne doplnky">
 <!ENTITY listEmpty.findUpdates.label     "Vyhľadať aktualizácie">
 <!ENTITY listEmpty.search.label        "Neboli nájdené žiadne doplnky">
 <!ENTITY listEmpty.button.label        "Ďalšie informácie o doplnkoch">
 <!ENTITY installAddonFromFile.label      "Nainštalovať doplnok zo súboru…">
@@ -163,18 +168,24 @@
 <!ENTITY search.filter2.installed.tooltip   "Zobraziť nainštalované doplnky">
 <!ENTITY search.filter2.available.label    "Dostupné doplnky">
 <!ENTITY search.filter2.available.tooltip   "Zobraziť doplnky dostupné na inštaláciu">
 
 <!ENTITY addon.homepage            "Domovská stránka">
 <!ENTITY addon.details.label         "Viac">
 <!ENTITY addon.details.tooltip        "Zobraziť ďalšie informácie o tomto doplnku">
 <!ENTITY addon.unknownDate          "neznámy">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (addon.disabled.postfix): This is used in a normal list
+   to signify that an add-on is disabled, in the form
+   "<Addon name> <1.0> (disabled)" -->
 <!ENTITY addon.disabled.postfix        "(zakázané)">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (addon.update.postfix): This is used to signify that an item is an update, in the form "Addon v1.0 Update" -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (addon.update.postfix): This is used in the available
+   updates list to signify that an item is an update, in the form
+   "<Addon name> <1.1> Update". It is fine to use constructs like brackets if
+   necessary -->
 <!ENTITY addon.update.postfix         "(aktualizácia)">
 <!ENTITY addon.undoAction.label        "Späť">
 <!ENTITY addon.undoAction.tooltip       "Vrátiť späť vykonanú akciu">
 <!ENTITY addon.undoRemove.label        "Späť">
 <!ENTITY addon.undoRemove.tooltip       "Ponechať tento doplnok nainštalovaný">
 <!ENTITY addon.restartNow.label        "Reštartovať teraz">
 <!ENTITY addon.install.label         "Nainštalovať">
 <!ENTITY addon.install.tooltip        "Nainštalovať tento doplnok">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/xpinstallConfirm.dtd
@@ -0,0 +1,8 @@
+<!-- extracted from institems.xul -->
+
+<!ENTITY dialog.title      "Inštalácia softvéru">
+<!ENTITY dialog.style      "width: 45em">
+<!ENTITY warningPrimary.label  "Inštalujte doplnky len od autorov, ktorým dôverujete.">
+<!ENTITY warningSecondary.label "Nebezpečný softvér môže poškodiť počítač alebo narušiť súkromie.">
+
+<!ENTITY from.label       "z:">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/xpinstallConfirm.properties
@@ -0,0 +1,13 @@
+unverified=(autor neoverený)
+signed=(%S)
+
+itemWarnIntroMultiple=Požiadali ste o inštaláciu nasledujúcich %S doplnkov:
+itemWarnIntroSingle=Požiadali ste o inštaláciu nasledujúceho doplnku:
+installButtonDisabledLabel=Inštalovať (%S)
+installButtonLabel=Nainštalovať
+
+installComplete=Inštalácia softvéru je dokončená. Zmeny sa prejavia po reštarte programu %S.
+installCompleteTitle=Inštalácia dokončená
+
+error-203=Chyba pri inštalácii položky
+
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,8 +0,0 @@
-<!-- extracted from institems.xul -->
-
-<!ENTITY dialog.title      "Inštalácia softvéru">
-<!ENTITY dialog.style      "width: 45em">
-<!ENTITY warningPrimary.label  "Inštalujte doplnky len od autorov, ktorým dôverujete.">
-<!ENTITY warningSecondary.label "Nebezpečný softvér môže poškodiť počítač alebo narušiť súkromie.">
-
-<!ENTITY from.label       "z:">
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/mozapps/xpinstall/xpinstallConfirm.properties
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-unverified=(autor neoverený)
-signed=(%S)
-
-itemWarnIntroMultiple=Požiadali ste o inštaláciu nasledujúcich %S doplnkov:
-itemWarnIntroSingle=Požiadali ste o inštaláciu nasledujúceho doplnku:
-installButtonDisabledLabel=Inštalovať (%S)
-installButtonLabel=Nainštalovať
-
-installComplete=Inštalácia softvéru je dokončená. Zmeny sa prejavia po reštarte programu %S.
-installCompleteTitle=Inštalácia dokončená
-
-error-203=Chyba pri inštalácii položky
-
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
@@ -34,37 +34,36 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 rememberValue=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tejto hodnoty.
 rememberPassword=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.
 savePasswordTitle=Potvrdenie
-# LOCALIZATION NOTE (rememberPasswordText):
+# LOCALIZATION NOTE (rememberPasswordMsg):
 # 1st string is the username for the login, 2nd is the login's hostname. 
 # Note that long usernames may be truncated.
-rememberPasswordText = Zapamätať si heslo pre používateľa "%1$S" na serveri %2$S?
-# LOCALIZATION NOTE (rememberPasswordTextNoUsername):
-# String is the login's hostname.
-rememberPasswordTextNoUsername = Zapamätať si heslo pre %S?
+rememberPasswordMsg = Chcete si zapamätať heslo pre používateľa "%1$S" na serveri %2$S?
+# LOCALIZATION NOTE (rememberPasswordMsgNoUsername):# String is the login's hostname.
+rememberPasswordMsgNoUsername = Chcete si zapamätať heslo pre %S?
 notNowButtonText = &Teraz nie
 notifyBarNotNowButtonText = Teraz nie
 notifyBarNotNowButtonAccessKey = T
 neverForSiteButtonText = Pre tento server &nikdy
 notifyBarNeverRememberButtonText = Nikdy si nepamätať heslo pre túto stránku
 notifyBarNeverRememberButtonAccessKey = e
 rememberButtonText = &Zapamätať
 notifyBarRememberPasswordButtonText = Zapamätať heslo
 notifyBarRememberPasswordButtonAccessKey = m
 passwordChangeTitle=Potvrdenie zmeny hesla
-# LOCALIZATION NOTE (updatePasswordText):
+# LOCALIZATION NOTE (updatePasswordMsg):
 # String is the username for the login.
-updatePasswordText = Aktualizovať uložené heslo pre "%S"?
-updatePasswordTextNoUser = Aktualizovať uložené heslo?
+updatePasswordMsg = Chcete aktualizovať uložené heslo pre "%S"?
+updatePasswordMsgNoUser = Chcete aktualizovať uložené heslo?
 notifyBarUpdateButtonText = Aktualizovať heslo
 notifyBarUpdateButtonAccessKey = u
 notifyBarDontChangeButtonText = Nemeniť
 notifyBarDontChangeButtonAccessKey = e
 userSelectText=Potvrďte, pre ktorého používateľa meníte heslo
 hidePasswords=Skryť heslá
 hidePasswordsAccessKey=S
 showPasswords=Zobraziť heslá