update
authorsektormaster@atlas.sk
Thu, 08 Jul 2010 20:55:24 -0700
changeset 94 cf47da454872b6d034a94a51b20cf53f43017c40
parent 93 4124ec39c04f409787c92a0cf645c3d05a13a5b2
child 95 0c840db6f9991eb018ad8c019582ea6e06281b02
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/prompts.properties
editor/ui/chrome/composer/editorSmileyOverlay.dtd
extensions/irc/chrome/chatzilla.dtd
extensions/reporter/chrome/reportWizard.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
mail/chrome/messenger/activity.dtd
mail/chrome/messenger/activity.properties
mail/chrome/messenger/glodaFacetView.properties
mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
mobile/chrome/aboutTabs.dtd
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/preferences.dtd
netwerk/necko.properties
security/manager/chrome/pipnss/security.properties
suite/chrome/branding/brand.properties
suite/chrome/browser/viewSource.dtd
suite/chrome/browser/viewSource.properties
suite/chrome/common/downloads/downloadmanager.dtd
suite/chrome/common/help/cert_dialog_help.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_appearance.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
suite/chrome/common/help/customize_help.xhtml
suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
suite/chrome/common/help/help_help.xhtml
suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
suite/chrome/common/help/nav_help.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts-composer.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts-navigator.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts_composer.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts_mailnews.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts_navigator.xhtml
suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
suite/chrome/common/help/suitehelp.rdf
suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-links.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-tabs.dtd
suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
suite/chrome/common/search/search-panel.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/folderpane.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
suite/chrome/mailnews/virtualFolderProperties.dtd
suite/installer/mac/README.txt
toolkit/chrome/global/findbar.dtd
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -17,16 +17,20 @@
 <!ENTITY reloadTab.label          "Obnoviť kartu">
 <!ENTITY reloadTab.accesskey        "O">
 <!ENTITY reloadAllTabs.label        "Obnoviť všetky karty">
 <!ENTITY reloadAllTabs.accesskey      "b">
 <!ENTITY closeOtherTabs.label        "Zavrieť ostatné karty">
 <!ENTITY closeOtherTabs.accesskey      "a">
 <!ENTITY openTabInNewWindow.label      "Otvoriť v novom okne">
 <!ENTITY openTabInNewWindow.accesskey    "k">
+<!ENTITY pinTab.label            "Pripnúť kartu">
+<!ENTITY pinTab.accesskey          "t">
+<!ENTITY unpinTab.label           "Zrušiť pripnutie karty">
+<!ENTITY unpinTab.accesskey         "t">
 <!ENTITY bookmarkThisTab.label       "Pridať túto kartu medzi záložky">
 <!ENTITY bookmarkThisTab.accesskey     "P">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.label       "Pridať všetky karty medzi záložky…">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.accesskey     "v">
 <!ENTITY undoCloseTab.label         "Obnoviť zatvorenú kartu">
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey       "r">
 <!ENTITY closeTab.label           "Zavrieť kartu">
 <!ENTITY closeTab.accesskey         "Z">
@@ -102,21 +106,21 @@
 <!ENTITY backCmd.accesskey       "N">
 <!ENTITY backButton.tooltip       "Späť o jednu stránku">
 <!ENTITY forwardCmd.label        "Dopredu">
 <!ENTITY forwardCmd.accesskey      "D">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip     "Dopredu o jednu stránku">
 <!ENTITY backForwardMenu.tooltip    "Naposledy navštívené stránky">
 <!ENTITY reloadCmd.label        "Obnoviť">
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey      "O">
-<!ENTITY reloadButton.tooltip      "Načíta najnovšiu verziu stránky">
+<!ENTITY reloadButton.tooltip      "Načítať najnovšiu verziu stránky">
 <!ENTITY stopCmd.label         "Zastaviť">
 <!ENTITY stopCmd.accesskey       "Z">
 <!ENTITY stopCmd.macCommandKey     ".">
-<!ENTITY stopButton.tooltip       "Zastaví načítavanie tejto stránky">
+<!ENTITY stopButton.tooltip       "Zastaviť načítavanie tejto stránky">
 <!ENTITY goEndCap.tooltip        "Prejsť na adresu zadanú v paneli s adresou">
 <!ENTITY feedButton.tooltip       "Prihlásiť sa k odberu kanála tejto stránky…">
 <!ENTITY printButton.label       "Tlačiť">
 <!ENTITY printButton.tooltip      "Tlačiť túto stránku">
 
 <!ENTITY locationItem.title       "Panel s adresou">
 <!ENTITY searchItem.title        "Vyhľadávanie">
 <!ENTITY throbberItem.title       "Indikátor aktivity">
@@ -126,40 +130,40 @@
 <!ENTITY homeButton.label "Domov">
 
 <!ENTITY bookmarksButton.label     "Záložky">
 <!ENTITY bookmarksButton.tooltip    "Zobraziť záložky">
 <!ENTITY bookmarksButton.accesskey "Z">
 <!ENTITY bookmarksCmd.commandkey "b">
 
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.label     "Záložky">
-<!ENTITY bookmarksMenuButton.tooltip    "Zobrazí záložky">
+<!ENTITY bookmarksMenuButton.tooltip    "Zobraziť záložky">
 <!ENTITY viewBookmarksSidebar.label     "Zobraziť v bočnom paneli">
 <!ENTITY viewBookmarksToolbar.label     "Zobraziť panel nástrojov Záložky">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bookmarksSidebarGtkCmd.commandkey): This command
  - key should not contain the letters A-F, since these are reserved
  - shortcut keys on Linux. -->
 <!ENTITY bookmarksGtkCmd.commandkey "o">
 <!ENTITY bookmarksWinCmd.commandkey "i">
 
 <!ENTITY historyButton.label      "História">
-<!ENTITY historyButton.tooltip     "Zobrazí naposledy prezerané stránky">
+<!ENTITY historyButton.tooltip     "Zobraziť naposledy prezerané stránky">
 <!ENTITY historySidebarCmd.accesskey  "H">
 <!ENTITY historySidebarCmd.commandKey "h">
 
 <!ENTITY toolsMenu.label        "Nástroje">
 <!ENTITY toolsMenu.accesskey      "N">
 
 <!ENTITY keywordfield.label "Pridať kľúčové slovo pre toto vyhľadávanie…">
 <!ENTITY keywordfield.accesskey "d">
 <!ENTITY search.label "Vyhľadávanie na webe">
 <!ENTITY search.accesskey "V">
 <!ENTITY downloads.label "Správca preberania súborov">
-<!ENTITY downloads.tooltip "Zobrazí stav preberania súborov">
+<!ENTITY downloads.tooltip "Zobraziť stav preberania súborov">
 <!ENTITY downloads.accesskey "S">
 <!ENTITY downloads.commandkey "j">
 <!ENTITY downloadsUnix.commandkey "y">
 <!ENTITY addons.label         "Doplnky">
 <!ENTITY addons.accesskey       "D">
 
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label    "Chybová konzola">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey  "C">
@@ -402,18 +406,18 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey  "0">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
 
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.label    "Meniť iba veľkosť textu">
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.accesskey  "M">
 <!ENTITY fullZoom.label         "Lupa">
 <!ENTITY fullZoom.accesskey       "L">
 
-<!ENTITY newTabButton.tooltip      "Otvorí novú kartu">
-<!ENTITY newWindowButton.tooltip    "Otvorí nové okno">
+<!ENTITY newTabButton.tooltip      "Otvoriť novú kartu">
+<!ENTITY newWindowButton.tooltip    "Otvoriť nové okno">
 <!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip   "Zavrieť bočný panel">
 
 <!ENTITY cutButton.tooltip       "Vystrihnúť">
 <!ENTITY copyButton.tooltip       "Kopírovať">
 <!ENTITY pasteButton.tooltip      "Prilepiť">
 <!ENTITY fullScreenButton.tooltip    "Zobraziť okno na celú obrazovku">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.label  "Koniec">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -30,16 +30,37 @@ xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
 # Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
 # See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
 xpinstallPromptAllowButton.accesskey=v
 xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru bola vypnutá vašim správcom systému.
 xpinstallDisabledMessage=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Kliknite na tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
 xpinstallDisabledButton=Povoliť
 xpinstallDisabledButton.accesskey=v
 
+# LOCALIZATION NOTE (addonsInstalled, addonsInstalledNeedsRestart):
+# Semi-colon list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 first add-on's name, #2 number of add-ons, #3 application name
+addonsInstalled=Doplnok #1 bol úspešne nainštalovaný.;Úspešne boli nainštalované #2 doplnky.;Úspešne bolo nainštalovaných #2 doplnkov.
+addonsInstalledNeedsRestart=Doplnok #1 bude nainštalovaný po reštartovaní prehliadača #3.;Po reštartovaní prehliadača #3 budú nainštalované #2 doplnky.;Po reštartovaní prehliadača #3 bude nainštalovaných #2 doplnkov.
+addonInstallRestartButton=Reštartovať
+addonInstallRestartButton.accesskey=R
+addonInstallManage=Otvoriť Správcu doplnkov
+addonInstallManage.accesskey=d
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
+# #1 is the add-on name, #2 is the host name, #3 is the application name
+# #4 is the application version
+addonError-1=Doplnok nemohol byť prevzatý kvôli problémom s pripojením k #2.
+addonError-2=Doplnok zo stránky #2 nemohol byť nainštalovaný, pretože nie je taký, aký #3 očakával.
+addonError-3=Doplnok prevzatý zo stránky #2 nemohol byť nainštalovaný, pretože je zrejme poškodený.
+addonError-4=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože #3 nemohol upraviť potrebný súbor.
+addonErrorIncompatible=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože nie je kompatibilný s prehliadačom #3 #4.
+addonErrorBlocklisted=Doplnok #1 nebol byť nainštalovaný, pretože je veľké riziko, že spôsobí problémy so stabilitou alebo bezpečnosťou prehliadača.
+
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message=Táto stránka (%S) sa pokúša nainštalovať tému.
 lwthemeInstallRequest.allowButton=Povoliť
 lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=v
 
 lwthemePostInstallNotification.message=Bola nainštalovaná nová téma.
 lwthemePostInstallNotification.undoButton=Vrátiť späť
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -45,18 +45,18 @@
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- General -->
 <!ENTITY calendar.calendar.label     "Kalendár">
 <!ENTITY calendar.calendar.accesskey   "K">
 
-<!ENTITY calendar.newevent.button.tooltip      "Vytvorí novú udalosť" >
-<!ENTITY calendar.newtask.button.tooltip       "Vytvorí novú úlohu" >
+<!ENTITY calendar.newevent.button.tooltip      "Vytvoriť novú udalosť" >
+<!ENTITY calendar.newtask.button.tooltip       "Vytvoriť novú úlohu" >
 
 <!ENTITY calendar.unifinder.todoitems.label     "Úlohy" >
 <!ENTITY calendar.unifinder.showcompletedtodos.label "Zobraziť dokončené úlohy">
 
 <!ENTITY calendar.today.button.label    "Dnes">
 <!ENTITY calendar.tomorrow.button.label    "Zajtra">
 <!ENTITY calendar.soon.button.label      "Čoskoro">
 
@@ -82,20 +82,20 @@
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.status.label      "Stav">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.calendarname.label   "Názov kalendára">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.duration.label     "Termín o">
 <!ENTITY calendar.unifinder.close.tooltip        "Zavrieť vyhľadávanie udalostí a zoznam udalostí">
 
 <!ENTITY calendar.today.button.tooltip      "Prejsť na dnešný deň" >
 <!ENTITY calendar.todaypane.button.tooltip    "Zobraziť panel Dnes" >
 
-<!ENTITY calendar.day.button.tooltip      "Zmení pohľad na denný" >
-<!ENTITY calendar.week.button.tooltip      "Zmení pohľad na týždenný" >
-<!ENTITY calendar.month.button.tooltip     "Zmení pohľad na mesačný" >
-<!ENTITY calendar.multiweek.button.tooltip   "Zmení pohľad na viactýždenný" >
+<!ENTITY calendar.day.button.tooltip      "Zmeniť pohľad na denný" >
+<!ENTITY calendar.week.button.tooltip      "Zmeniť pohľad na týždenný" >
+<!ENTITY calendar.month.button.tooltip     "Zmeniť pohľad na mesačný" >
+<!ENTITY calendar.multiweek.button.tooltip   "Zmeniť pohľad na viactýždenný" >
 
 <!ENTITY calendar.nextday.label         "Nasledujúci deň" >
 <!ENTITY calendar.prevday.label         "Predchádzajúci deň" >
 <!ENTITY calendar.nextday.accesskey       "a" >
 <!ENTITY calendar.prevday.accesskey       "e" >
 <!ENTITY calendar.nextweek.label        "Nasledujúci týždeň" >
 <!ENTITY calendar.prevweek.label        "Predchádzajúci týždeň" >
 <!ENTITY calendar.nextweek.accesskey      "a" >
@@ -303,17 +303,17 @@
 <!ENTITY calendarproperties.webdav.label          "iCalendar (ICS)">
 <!ENTITY calendarproperties.caldav.label          "CalDAV">
 <!ENTITY calendarproperties.wcap.label           "Sun Java System Calendar Server (WCAP)">
 <!ENTITY calendarproperties.format.label          "Formát:">
 <!ENTITY calendarproperties.location.label         "Umiestnenie:">
 <!ENTITY calendarproperties.name.label           "Názov:">
 <!ENTITY calendarproperties.readonly.label         "Len na čítanie">
 <!ENTITY calendarproperties.firealarms.label        "Zobraziť upozornenia">
-<!ENTITY calendarproperties.cache.label          "Vyrovnávacia pamäť (EXPERIMENTÁLNE, vyžaduje reštart)">
+<!ENTITY calendarproperties.cache.label          "Vyrovnávacia pamäť (EXPERIMENTÁLNE)">
 <!ENTITY calendarproperties.enabled.label         "Zapnúť tento kalendár">
 <!ENTITY calendarproperties.forceDisabled.label      "Poskytovateľ tohto kalendára nebol nájdený. Toto sa často stáva, ak zakážete alebo odinštalujte určité rozšírenia.">
 <!ENTITY calendarproperties.unsubscribe.label       "Odhlásiť sa">
 <!ENTITY calendarproperties.unsubscribe.accesskey     "O">
 
 <!-- Calendar Publish Dialog -->
 <!ENTITY calendar.publish.dialog.title         "Publikovať kalendár">
 <!ENTITY calendar.publish.url.label          "Adresa URL:">
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -56,8 +56,9 @@ UseOfRouteEventWarning=Používanie routeEvent() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód použitím metódy DOM 2 dispatchEvent(). Ďalšie informácie získate na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.dispatchEvent
 UseOfPreventBubbleWarning=Event=%S, používanie preventBubble() je zavrhnuté. Používajte radšej stopPropagation() štandardizovaný konzorciom W3C.
 UseOfPreventCaptureWarning=Event=%S, používanie preventCapture() je zavrhnuté. Používajte radšej stopPropagation() štandardizovaný konzorciom W3C.
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Udalosť Document.load() je zavrhnutá. Aktualizujte svoj kód použitím objektu DOM XMLHttpRequest. Ďalšie informácie získate na stránke https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: pokus o nastavenie strokeStyle alebo fillStyle na hodnotu, ktorá je buď reťazec, CanvasGradient alebo CanvasPattern, bol ignorovaný.
 EmptyGetElementByIdParam=Prázdny reťazec odovzdaný pre getElementById().
 LowMemoryTitle=Upozornenie: Nedostatok pamäte
 LowMemoryMessage=Skript tejto stránky bol zastavený kvôli nedostatku voľnej pamäte.
 WrongEventPropertyAccessWarning=Vlastnosť '%S' by nemala byť pre udalosť %S používaná. Jej hodnota nemá význam.
+SpeculationFailed=Pomocou metódy document.write() bol vytvorený nevyvážený strom, čo spôsobuje opätovné spracovávanie údajov zo siete. Ďalšie informácie je možné nájsť na stránke https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
deleted file mode 100644
--- a/dom/chrome/prompts.properties
+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is mozilla.org code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is
-# Netscape Communications Corporation.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-# LOCALIZATION NOTE (EnterLoginForRealm, EnterLoginForProxy):
-# %1 is an untrusted string provided by a remote server. It could try to
-# take advantage of sentence structure in order to mislead the user (see
-# bug 244273). %1 should be integrated into the translated sentences as
-# little as possible. %2 is the url of the site being accessed.
-EnterLoginForRealm=Zadajte meno používateľa a heslo pre %2$S. Správa servera: "%1$S"
-EnterLoginForProxy=Server proxy %2$S vyžaduje zadanie používateľského mena a hesla. Správa servera: "%1$S"
-
-EnterUserPasswordFor=Zadajte meno používateľa a heslo pre %1$S
-EnterPasswordFor=Zadajte heslo pre %1$S na %2$S
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorSmileyOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorSmileyOverlay.dtd
@@ -36,55 +36,55 @@
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Smiley Menu items -->
 <!ENTITY insertSmiley.label "Emotikon">
 <!ENTITY insertSmiley.accesskey "E">
 
 <!ENTITY smiley1Cmd.label "Úsmev">
 <!ENTITY smiley1Cmd.accesskey "s">
-<!ENTITY smiley1Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Úsmev">
+<!ENTITY smiley1Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Úsmev">
 <!ENTITY smiley2Cmd.label "Zamračenie">
 <!ENTITY smiley2Cmd.accesskey "i">
-<!ENTITY smiley2Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Zamračenie">
+<!ENTITY smiley2Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Zamračenie">
 <!ENTITY smiley3Cmd.label "Žmurknutie">
 <!ENTITY smiley3Cmd.accesskey "m">
-<!ENTITY smiley3Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Žmurknutie">
+<!ENTITY smiley3Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Žmurknutie">
 <!ENTITY smiley4Cmd.label "Vyplazený jazyk">
 <!ENTITY smiley4Cmd.accesskey "l">
-<!ENTITY smiley4Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Vyplazený jazyk">
+<!ENTITY smiley4Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Vyplazený jazyk">
 <!ENTITY smiley5Cmd.label "Smiech">
 <!ENTITY smiley5Cmd.accesskey "c">
-<!ENTITY smiley5Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Smiech">
+<!ENTITY smiley5Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Smiech">
 <!ENTITY smiley6Cmd.label "Rozpaky">
 <!ENTITY smiley6Cmd.accesskey "z">
-<!ENTITY smiley6Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Rozpaky">
+<!ENTITY smiley6Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Rozpaky">
 <!ENTITY smiley7Cmd.label "Nerozhodnosť">
 <!ENTITY smiley7Cmd.accesskey "d">
-<!ENTITY smiley7Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Nerozhodnosť">
+<!ENTITY smiley7Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Nerozhodnosť">
 <!ENTITY smiley8Cmd.label "Prekvapenie">
 <!ENTITY smiley8Cmd.accesskey "v">
-<!ENTITY smiley8Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Prekvapenie">
+<!ENTITY smiley8Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Prekvapenie">
 <!ENTITY smiley9Cmd.label "Bozk">
 <!ENTITY smiley9Cmd.accesskey "B">
-<!ENTITY smiley9Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Bozk">
+<!ENTITY smiley9Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Bozk">
 <!ENTITY smiley10Cmd.label "Krik">
 <!ENTITY smiley10Cmd.accesskey "K">
-<!ENTITY smiley10Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Krik">
+<!ENTITY smiley10Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Krik">
 <!ENTITY smiley11Cmd.label "Pohoda">
 <!ENTITY smiley11Cmd.accesskey "h">
-<!ENTITY smiley11Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Pohoda">
+<!ENTITY smiley11Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Pohoda">
 <!ENTITY smiley12Cmd.label "O peniazoch">
 <!ENTITY smiley12Cmd.accesskey "O">
-<!ENTITY smiley12Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: O peniazoch">
+<!ENTITY smiley12Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: O peniazoch">
 <!ENTITY smiley13Cmd.label "Trapas">
 <!ENTITY smiley13Cmd.accesskey "r">
-<!ENTITY smiley13Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Trapas">
+<!ENTITY smiley13Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Trapas">
 <!ENTITY smiley14Cmd.label "Nevinnosť">
 <!ENTITY smiley14Cmd.accesskey "N">
-<!ENTITY smiley14Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Nevinnosť">
+<!ENTITY smiley14Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Nevinnosť">
 <!ENTITY smiley15Cmd.label "Plač">
 <!ENTITY smiley15Cmd.accesskey "a">
-<!ENTITY smiley15Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Plač">
+<!ENTITY smiley15Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Plač">
 <!ENTITY smiley16Cmd.label "Tajné">
 <!ENTITY smiley16Cmd.accesskey "T">
-<!ENTITY smiley16Cmd.tooltip "Vloží emotikon s významom: Tajné">
+<!ENTITY smiley16Cmd.tooltip "Vložiť emotikon s významom: Tajné">
 <!ENTITY SmileButton.tooltip "Vložiť emotikon">
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.dtd
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!ENTITY Menubar.tooltip  "Hlavná ponuka">
 <!ENTITY Toolbar.tooltip  "Hlavný panel nástrojov">
 
 
-<!ENTITY multiline-expand.tooltip  "Zmení pole na viacriadkové (Ctrl+Up)">
-<!ENTITY multiline-contract.tooltip "Zmení pole na jednoriadkové (Ctrl+Down)">
-<!ENTITY multiline-send.tooltip   "Odošle tento text (Ctrl+Enter)">
-<!ENTITY server-nick.tooltip    "Zmení prezývku alebo nastaví stav Neprítomný. Stlačením tlačidla Esc prejdete na vstupné pole.">
+<!ENTITY multiline-expand.tooltip  "Zmeniť pole na viacriadkové (Ctrl+Up)">
+<!ENTITY multiline-contract.tooltip "Zmeniť pole na jednoriadkové (Ctrl+Down)">
+<!ENTITY multiline-send.tooltip   "Odoslať tento text (Ctrl+Enter)">
+<!ENTITY server-nick.tooltip    "Zmeniť prezývku alebo nastaviť stav Neprítomný. Stlačením tlačidla Esc prejdete na vstupné pole.">
 
 <!ENTITY Underline.label       "Podčiarknuté">
 <!ENTITY Bold.label         "Tučné">
 <!ENTITY Reverse.label        "Inverzné zobrazenie">
 <!ENTITY Normal.label        "Normálne">
 <!ENTITY Color.label         "Farba">
 <!ENTITY ForeBack.label       "xx=Popr yy=Poz">
--- a/extensions/reporter/chrome/reportWizard.dtd
+++ b/extensions/reporter/chrome/reportWizard.dtd
@@ -42,17 +42,17 @@
 <!ENTITY reportForm.useragent.title         "Identif. reťazec prehliadača:">
 <!ENTITY reportForm.language.title         "Jazyk:">
 
 <!-- Make sure this has "(Optional)" at the end. This is important for the user to know -->
 <!ENTITY reportForm.email.title           "E-mail (voliteľný):">
 <!ENTITY reportForm.email.accesskey         "E">
 
 <!ENTITY reportForm.privacyPolicy.title       "Zásady ochrany súkromia">
-<!ENTITY reportForm.privacyPolicy.tooltip      "Zobrazí zásady ochrany súkromia">
+<!ENTITY reportForm.privacyPolicy.tooltip      "Zobraziť zásady ochrany súkromia">
 
 <!ENTITY reportResults.showDetail.title       "Zobrazit detaily">
 <!ENTITY reportResults.showDetail.accesskey     "Z">
 
 <!ENTITY sendReport.label              "Odoslať správu">
 <!ENTITY sendReport.description           "Správa sa odosiela na server…">
 
 <!ENTITY finish.label                "Správa odoslaná">
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
@@ -27,12 +27,12 @@ subscribe-gettingFeedItems=Preberajú sa príspevky (%S z %S)…
 
 newsblog-noNewArticlesForFeed=Pre tento informačný kanál nie sú dostupné žiadne nové príspevky.
 newsblog-networkErrorTitle=Chyba siete
 ## LOCALIZATION NOTE(newsblog-networkError): %S is the feed URL
 newsblog-networkError=Kanál %S sa nepodarilo nájsť. Overte jeho názov a pokus zopakujte.
 newsblog-feedNotValidTitle=Neplatný kanál
 ## LOCALIZATION NOTE(newsblog-feedNotValid): %S is the feed URL
 newsblog-feedNotValid=%S nie je platným informačným kanálom.
-newsblog-getNewMsgsCheck=Zisťujú sa nové príspevky informačného kanálu…
+newsblog-getNewMsgsCheck=Vyhľadávajú sa nové príspevky informačného kanálu…
 
 ## LOCALIZATION NOTE(feeds-accountname): This string should be the same as feeds.accountName in am-newsblog.dtd
 feeds-accountname=Blogy a informačné kanály
--- a/mail/chrome/messenger/activity.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.dtd
@@ -20,14 +20,14 @@ file names and tall enough to hint that 
 <!ENTITY cmd.retry.accesskey       "S">
 <!ENTITY cmd.removeFromList.label     "Odstrániť zo zoznamu">
 <!ENTITY cmd.removeFromList.accesskey   "d">
 
 <!ENTITY cmd.close.commandkey       "w">
 <!ENTITY cmd.close2.commandkey      "j">
 <!ENTITY cmd.close2Unix.commandkey    "y">
 <!ENTITY cmd.clearList.label       "Vymazať zoznam">
-<!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Odstráni dokončené, zrušené alebo neúspešne vykonané položky zo zoznamu">
+<!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Odstrániť dokončené, zrušené alebo neúspešne vykonané položky zo zoznamu">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "a">
 <!ENTITY cmd.find.commandkey       "f">
 <!ENTITY cmd.search.commandkey      "k">
 
 <!ENTITY searchBox.label         "Hľadať…">
--- a/mail/chrome/messenger/activity.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.properties
@@ -70,19 +70,19 @@ movedFolder=Priečinok #1 presunutý do priečinka #2
 movedFolderToTrash=Priečinok #1 presunutý do koša
 # LOCALIZATION NOTE (copiedFolder): #1 and #2 are folder names
 copiedFolder=Priečinok #1 skopírovaný do priečinka #2
 # LOCALIZATION NOTE (renamedFolder): #1 and #2 are folder names
 renamedFolder=Priečinok #1 premenovaný na #2
 indexing=Indexujú sa správy
 # LOCALIZATION NOTE (indexingFolder): #1 is a folder name
 indexingFolder=Indexujú sa správy v priečinku #1
-indexingStatusVague=Zisťujú sa správy, ktoré je potrebné indexovať
+indexingStatusVague=Vyhľadávajú sa správy, ktoré je potrebné indexovať
 # LOCALIZATION NOTE (indexingFolderStatusVague): #1 is a folder name
-indexingFolderStatusVague=V priečinku #1 sa zisťujú, ktoré je potrebné indexovať
+indexingFolderStatusVague=V priečinku #1 sa vyhľadávajú správy, ktoré je potrebné indexovať
 # LOCALIZATION NOTE (indexingStatusExact):
 #  #1 is the number of the message currently being indexed
 #  #2 is the total number of messages being indexed
 #  #3 is the percentage of indexing that is complete
 indexingStatusExact=Indexuje sa #1. správa z celkovo #2;Indexuje sa #1. správa z celkovo #2 (hotovo: #3%);Indexuje sa #1. správa z celkovo #2 (hotovo: #3%)
 # LOCALIZATION NOTE (indexingFolderStatusExact):
 #  #1 is the number of the message currently being indexed
 #  #2 is the total number of messages being indexed
--- a/mail/chrome/messenger/glodaFacetView.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/glodaFacetView.properties
@@ -173,17 +173,17 @@ glodaFacetView.results.header.countLabel
 
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.openAsList.label): The
 # label for the button/link that causes us to display all of the messages in
 # the active set in a new thread pane display tab, closing the current faceting
 # tab.
 glodaFacetView.results.message.openAsList.label=Otvoriť ako zoznam
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.openAsList.tooltip): The
 # tooltip to display when hovering over the openAsList label.
-glodaFacetView.results.message.openAsList.tooltip=Zobrazí zoznam všetkých správ na novej karte, zavrie túto kartu.
+glodaFacetView.results.message.openAsList.tooltip=Zobraziť zoznam všetkých správ na novej karte a zavrieť túto kartu.
 
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.sort.label): The
 # label next to the choice of sort order
 glodaFacetView.results.message.sort.label=usporiadať podľa:
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.sort.relevance):
 # a clickable label causing the sort to be done by most relevant messages first.
 glodaFacetView.results.message.sort.relevance=relevantnosť
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.sort.date):
--- a/mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
@@ -43,75 +43,75 @@
 <!ENTITY quickFilterBar.unread.label
     "Neprečítané">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.unread.tooltip):
   The tooltip for the filter button that causes us to filter results to only
   include unread messages.
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.unread.tooltip
-     "Zobrazí len prečítané správy">
+     "Zobraziť len prečítané správy">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.starred.label):
   The label for the filter button that causes us to filter results to only
   include messages that have been starred/flagged.
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.starred.label
     "Označené hviezdičkou">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.starred.tooltip):
   The tooltip for the filter button that causes us to filter results to only
   include messages that have been starred/flagged.
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.starred.tooltip
-     "Zobrazí len správy označené hviezdičkou">
+     "Zobraziť len správy označené hviezdičkou">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.inaddrbook.label):
   The label for the filter button that causes us to filter results to only
   include messages from contacts in one of the user's non-remote address
   books.
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.inaddrbook.label
     "Kontakt">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.inaddrbook.tooltip):
   The tooltip for the filter button that causes us to filter results to only
   include messages from contacts in one of the user's non-remote address
   books.
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.inaddrbook.tooltip
-     "Zobrazí len správy od ľudí vo vašom adresári">
+     "Zobraziť len správy od ľudí v mojom adresári">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.tags.label):
   The label for the filter button that causes us to filter results to only
   include messages with at least one tag on them.
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.tags.label
     "Značky">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.tags.tooltip):
   The tooltip for the filter button that causes us to filter results to only
   include messages with at least one tag on them.
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.tags.tooltip
-     "Zobrazí len správy s priradenými značkami">
+     "Zobraziť len správy s priradenými značkami">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.attachment.label):
   The label for the filter button that causes us to filter results to only
   include messages with attachments.
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.attachment.label
     "Príloha">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.attachment.tooltip):
   The tooltip for the filter button that causes us to filter results to only
   include messages with attachments.
   -->
 <!ENTITY quickFilterBar.attachment.tooltip
-     "Zobrazí len správy obsahujúce prílohy">
+     "Zobraziť len správy obsahujúce prílohy">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.resultsLabel.some.formatString):
   This is used to populate the results box; it either displays the
   number of messages found using this string, that there are no messages
   (using quickFilterBar.resultsLabel.none), or the box is hidden.
   This is a pluralizable string used to express the number of messages in
   the results. We replace the '#1' with the number of messages, otherwise
   see the following URL For more information:
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/aboutTabs.dtd
@@ -0,0 +1,1 @@
+<!ENTITY remoteTabs.title  "Karty z mojich ostatných počítačov">
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -22,21 +22,16 @@
 
 <!ENTITY bookmarksHeader.label   "Záložky">
 <!ENTITY bookmarksManage.label   "Spravovať">
 
 <!ENTITY editBookmarkRemove.label "Odstrániť">
 <!ENTITY editBookmarkDone.label  "Hotovo">
 <!ENTITY editBookmarkTags.label  "Pridajte značky">
 
-<!ENTITY helperApp.prompt     "Čo si prajete vykonať s">
-<!ENTITY helperApp.open      "Otvoriť">
-<!ENTITY helperApp.save      "Uložiť">
-<!ENTITY helperApp.nothing     "Nič">
-
 <!ENTITY formHelper.previous    "Predchádzajúca">
 <!ENTITY formHelper.next      "Ďalšia">
 <!ENTITY formHelper.done      "Hotovo">
 
 <!ENTITY addonsHeader.label    "Doplnky">
 <!ENTITY addonsLocal.label     "Vaše doplnky">
 <!ENTITY addonsUpdate.label    "Aktualizovať">
 <!ENTITY addonsRepo.label     "Získať doplnky">
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -144,8 +144,15 @@ homepage.custom2=Vlastná stránka
 pageactions.saveas.pdf=Uložiť ako PDF
 pageactions.search.addNew=Pridať vyhľadávací modul
 pageactions.password.forget=Zabudnúť heslo
 pageactions.reset=Vymazať nastavenia stránky
 pageactions.geo=Umiestnenie
 pageactions.popup=Vyskakovacie okná
 pageactions.offline-app=Ukladací priestor režimu offline
 pageactions.password=Heslo
+
+# Helper App Dialog (Save/Open)
+helperApp.title=Otvorenie súboru
+helperApp.prompt=Čo si prajete vykonať s:
+helperApp.open=Otvoriť
+helperApp.save=Uložiť
+helperApp.nothing=Nič
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -13,8 +13,16 @@
 <!ENTITY language.title              "Jazyk">
 <!ENTITY language.auto               "Automaticky detekovať">
 <!ENTITY defaultBrowser.title           "Predvolený prehliadač">
 <!ENTITY defaultBrowser.description        "Nastaviť &brandShortName; ako predvolený prehliadač">
 <!ENTITY homepage.title              "Úvodná stránka">
 <!ENTITY homepage.none               "Prázdna stránka">
 <!ENTITY homepage.default             "Úvodná stránka prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY homepage.currentpage           "Použiť aktuálnu stránku">
+<!ENTITY sync.title                "Synchronizácia">
+<!ENTITY sync.username               "Používateľské meno">
+<!ENTITY sync.password               "Heslo">
+<!ENTITY sync.secretPhrase             "Tajná fráza">
+<!ENTITY sync.deviceName              "Názov zariadenia">
+<!ENTITY sync.connect               "Pripojiť">
+<!ENTITY sync.disconnect              "Odpojiť">
+<!ENTITY sync.syncNow               "Synchronizovať">
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -35,17 +35,17 @@
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #ResolvingHost=Looking up
 #ConnectedTo=Connected to
 #ConnectingTo=Connecting to
 #SendingRequestTo=Sending request to
 #TransferringDataFrom=Transferring data from
 
-3=Zisťuje sa adresa %1$S…
+3=Vyhľadáva sa adresa %1$S…
 4=Pripojené k %1$S…
 5=Odosiela sa požiadavka na %1$S…
 6=Prenášajú sa údaje z %1$S…
 7=Pripája sa k %1$S…
 8=Načítava sa %1$S…
 9=Zapisuje sa %1$S…
 10=Čaká sa na %1$S…
 
--- a/security/manager/chrome/pipnss/security.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/security.properties
@@ -43,12 +43,12 @@ EnterSecureMessage=Požiadali ste o zašifrovanú stránku. Server, ktorý stránku vytvoril, sa identifikoval správne. Informácie, ktoré uvidíte alebo zadáte na tejto stránke, nie sú ľahko čitateľné treťou stranou.
 WeakSecureMessage=Požiadali ste o stránku, ktorá používa nízky stupeň šifrovania. Server sa identifikoval správne, ale informácie, ktoré vidíte alebo zadáte, môže uvidieť aj tretia strana.
 PostToInsecureFromSecureMessage=Hoci je táto stránka zašifrovaná, zadané informácie budú odoslané cez nezašifrované spojenie a môžu byť ľahko prečítané treťou stranou.##Naozaj chcete odoslať tieto informácie?##
 PostToInsecureFromInsecureMessage=Informácia, ktorú ste zadali, bude odoslaná cez nezašifrované spojenie a môže byť ľahko prečítaná treťou stranou.##Chcete naozaj odoslať túto informáciu?##
 MixedContentShowAgain=Zobrazovať túto informáciu vždy, keď vstupujem na zašifrovanú stránku, ktorá obsahuje aj nezašifrované informácie
 LeaveSecureShowAgain=Zobrazovať túto informáciu vždy, keď opúšťam zašifrovanú stránku a vstupujem na nezabezpečenú
 EnterSecureShowAgain=Zobrazovať túto informáciu vždy, keď požiadam o zašifrovanú stránku
 WeakSecureShowAgain=Zobrazovať túto informáciu vždy, keď požiadam o stránku s nízkym stupňom zašifrovania
 PostToInsecureFromInsecureShowAgain=Zobrazovať túto informáciu vždy, keď sa odosielajú informácie cez nezašifrované spojenie
-SecurityButtonTooltipText=Zobrazí informácie o zabezpečení tejto stránky
+SecurityButtonTooltipText=Zobraziť informácie o zabezpečení tejto stránky
 SecurityButtonMixedContentTooltipText=Upozornenie: obsahuje neautorizovaný obsah
 Continue=Pokračovať
 
--- a/suite/chrome/branding/brand.properties
+++ b/suite/chrome/branding/brand.properties
@@ -1,11 +1,8 @@
 brandFullName=SeaMonkey
 brandShortName=SeaMonkey
 vendorShortName=SeaMonkey
 sidebarName=Bočný panel
-extensions.getMoreLocalesURL=http://www.seamonkey-project.org/releases/#l10n
-extensions.getMoreExtensionsURL=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/
-extensions.getMorePluginsURL=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/plugins
 extensions.getMoreThemesURL=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/themes
 spellchecker.dictionaries.download.url=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/dictionaries
 app.releaseNotesURL=http://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey%VERSION%/
 app.vendorURL=http://www.seamonkey-project.org/
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/browser/viewSource.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<!-- extracted from content/viewSource.xul -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY mainWindow.title "&brandShortName;">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandShortName;">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifierseparator) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY mainWindow.titlemodifierseparator " - ">
-<!ENTITY mainWindow.preface "Zdrojový kód pre: ">
-
-<!ENTITY viewPartialSourceWindow.title "Zdrojový kód DOM">
-
-<!ENTITY menu_wrapLongLines.title "Zalamovať dlhé riadky">
-<!ENTITY menu_wrapLongLines.accesskey "Z">
-
-<!ENTITY menu_highlightSyntax.label "Zvýrazniť syntax">
-<!ENTITY menu_highlightSyntax.accesskey "s">
-
-<!ENTITY findNextCmd.label "Hľadať znova">
-<!ENTITY findNextCmd.accesskey "H">
-
-<!ENTITY goToLineCmd.label "Prejsť na riadok…">
-<!ENTITY goToLineCmd.accesskey "r">
-<!ENTITY goToLineCmd.commandkey "l">
-
-<!ENTITY printSetupCmd.label "Nastavenie tlače…">
-<!ENTITY printSetupCmd.accesskey "N">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/browser/viewSource.properties
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-goToLineTitle   = Prejsť na riadok
-goToLineText   = Zadajte číslo riadka
-invalidInputTitle = Nesprávna hodnota
-invalidInputText = Zadané číslo riadka je nesprávne.
-outOfRangeTitle  = Riadok nebol nájdený.
-outOfRangeText  = Zadaný riadok nebol nájdený.
-statusBarLineCol = Riadok %1$S, stĺpec %2$S
--- a/suite/chrome/common/downloads/downloadmanager.dtd
+++ b/suite/chrome/common/downloads/downloadmanager.dtd
@@ -4,17 +4,17 @@
 <!ENTITY searchBar.tooltip        "Panel Vyhľadávanie">
 
 <!ENTITY search.placeholder       "Hľadať súbory">
 <!ENTITY search.label          "Hľadať súbory">
 <!ENTITY search.accesskey        "H">
 <!ENTITY search.key           "f">
 
 <!ENTITY cmd.clearList.label       "Vymazať zoznam">
-<!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Odstráni dokončené, zrušené alebo neúspešne prevzaté súbory zo zoznamu">
+<!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Odstrániť dokončené, zrušené alebo neúspešne prevzaté súbory zo zoznamu">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "V">
 
 <!ENTITY col.name.label         "Názov">
 <!ENTITY col.name.accesskey       "N">
 <!ENTITY col.name.tooltip        "Názov súboru">
 <!ENTITY col.status.label        "Stav">
 <!ENTITY col.status.accesskey      "S">
 <!ENTITY col.status.tooltip       "Stav">
--- a/suite/chrome/common/help/cert_dialog_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cert_dialog_help.xhtml
@@ -255,17 +255,17 @@
  certificate</strong>: This section of the dialog box lists the following
  information:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Host name</strong>: The name of the server requesting
   identification, used as part of its URL. For example, the host name for the
   Netscape website is <tt>home.netscape.com</tt>.</li>
  <li><strong>Organization</strong>: The name of the organization that runs the
-  web site.</li>
+  website.</li>
  <li><strong>Issued under</strong>: The name of the
   <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">certificate authority (CA)</a>
   that issued the certificate.</li>
 </ul>
 
 <p><strong>Choose a certificate to present as identification</strong>: The
  certificates you have available for the purposes of identifying yourself to a
  website are listed in the drop-down list in this section of the dialog box.
@@ -298,17 +298,17 @@
  CA to issue.</p>
 
 <p>Before downloading a new CA certificate, Certificate Manager allows you to
  specify the purposes for which you trust the certificate, if at all. You can
  select any of the following options:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Trust this CA to identify websites</strong>: Website certificates
-  for some sites, such as those that handle financial transactions, can be
+  for some websites, such as those that handle financial transactions, can be
   extremely important, and inappropriate or false identification can have
   negative consequences.</li>
  <li><strong>Trust this CA to identify email users</strong>: If you intend to
   send email users confidential information in encrypted form, or if accurate
   identification of email users is important to you for any other reason, you
   should consider carefully the CA&apos;s procedures for identifying
   prospective certificate owners and whether they are appropriate for your
   purposes before selecting this option.</li>
@@ -356,64 +356,64 @@
    Valid</a></li>
   <li><a href="#domain_name_mismatch">Domain Name Mismatch</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h3 id="secure_connection_failed_page">Secure Connection Failed Page</h3>
 
 <p>In the case where you have disabled the SSL protocol (e.g. through
- <a href="ssl_help.xhtml#ssl_settings">SSL Settings</a>) or the site that you
- are accessing is using an older, insecure version of the SSL protocol then you
- will be presented with a page titled &quot;Secure Connection Failed&quot;.
+ <a href="ssl_help.xhtml#ssl_settings">SSL Settings</a>) or the website that
+ you are accessing is using an older, insecure version of the SSL protocol then
+ you will be presented with a page titled &quot;Secure Connection Failed&quot;.
  That page contains some basic background information (including the
  <strong>Error code</strong> that uniquely identifies the type of problem
- &brandShortName; detected with the site) and a <strong>Try Again</strong>
+ &brandShortName; detected with the website) and a <strong>Try Again</strong>
  button that triggers a page reload.</p>
 
 <h3 id="untrusted_connection_page">Untrusted Connection Page</h3>
 
 <p>If SSL itself is enabled then the error page that you will be presented with
  will be titled &quot;This Connection is Untrusted&quot;. There are many
  different reasons why a connection can appear untrusted. Here are some of the
  most common ones:</p>
 
 <ul>
  <li>the certificate of the website is <a href="#certificate_expired">no longer
   valid (expired)</a></li>
  <li>the certificate of the website is
   <a href="#certificate_not_yet_valid">not yet valid</a></li>
- <li>the certificate of the website is only valid for another site
+ <li>the certificate of the website is only valid for another website
   (<a href="#domain_name_mismatch">domain name mismatch</a>)</li>
  <li>the certificate of the website is self-signed (thus the identity of the
   website cannot be verified).</li>
  <li>the issuer certificate is not trusted (&brandShortName; cannot
   verify the identity of the website because it doesn&apos;t
   recognize the <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">certificate
   authority (CA)</a> that issued the website&apos;s certificate)</li>
 </ul>
 
 <p>The page displayed in the above cases is meant to help you understand why
  &brandShortName; was unable to establish a secure connection to the website.
- It starts by telling you that the site&apos;s identity could not be verified,
- then offers you to leave the page by clicking the <strong>This sounds bad,
- take me to my home page instead</strong> button. If you are unsure what to do
- it is recommended that you follow this advice.</p>
+ It starts by telling you that the website&apos;s identity could not be
+ verified, then offers you to leave the page by clicking the <strong>This
+ sounds bad, take me to my home page instead</strong> button. If you are unsure
+ what to do it is recommended that you follow this advice.</p>
 
 <p>If you want to know a little bit more about the actual problem at hand you
  may expand the corresponding section by clicking the chevron in front of
  <strong>Technical Details</strong>. That section also contains the
  <strong>Error code</strong> that uniquely identifies the type of problem
- &brandShortName; detected with the site.</p>
+ &brandShortName; detected with the website.</p>
 
 <h4 id="add_security_exception">Adding a Security Exception</h4>
 
 <p>The <strong>I Understand the Risks</strong> section of the Untrusted
  Connection page allows you to tell &brandShortName; to explicitly override the
- security checks for this site by adding an exception. If you expand the
+ security checks for this website by adding an exception. If you expand the
  section by clicking the chevron in front of it you will see an <strong>Add
  Exception</strong> button that will take you to a dialog allowing you to get
  and view the website&apos;s certificate and optionally add a Security
  Exception for it (either permanently or just for the current session). Those
  exceptions can be administered through the Certificate Manager&apos;s
  <a href="certs_help.xhtml#servers">Servers</a> tab.</p>
 
 <h3 id="secure_connection_failed_dialog">Secure Connection Failed Dialog</h3>
@@ -434,19 +434,19 @@
 <p>&brandShortName; <a href="#untrusted_connection_page">warns</a> you when you
  attempt to visit a website whose server certificate has expired. The first
  thing you should do is make sure the time and date displayed by your computer
  is correct. If your computer&apos;s clock is set to a date that is after the
  expiration date, &brandShortName; treats the website&apos;s certificate as
  expired.</p>
 
 <p>If your computer&apos;s clock is set correctly, you need to make a decision
- about whether to trust the site. This decision depends on what you intend to
- do at the site and what else you know about it. Most commercial sites will
- make sure that they replace their certificates before they expire. If you
+ about whether to trust the website. This decision depends on what you intend
+ to do at the website and what else you know about it. Most commercial sites
+ will make sure that they replace their certificates before they expire. If you
  choose to continue you need to <a href="#add_security_exception">add a
  security exception</a>.</p>
 
 <h3 id="certificate_not_yet_valid">Certificate Not Yet Valid</h3>
 
 <p>Like a credit card, a driver&apos;s license, and many other forms of
  identification, a <a href="glossary.xhtml#certificate">certificate</a> is
  valid for a specified period of time.</p>
@@ -454,38 +454,38 @@
 <p>&brandShortName; <a href="#untrusted_connection_page">warns</a> you when you
  attempt to visit a website whose server certificate&apos;s validity period has
  not yet started. The first thing you should do is make sure the time and date
  displayed by your own computer is correct. If your computer&apos;s clock is
  set to the wrong date, &brandShortName; may treat the server certificate as
  not yet valid even if this is not the case.</p>
 
 <p>If your computer&apos;s clock is set correctly, you need to make a decision
- about whether to trust the site. This decision depends on what you intend to
- do at the site and what else you know about it. Most commercial sites will
- make sure that the validity period for their certificates has begun before
- beginning to use them. If you choose to continue you need to
+ about whether to trust the website. This decision depends on what you intend
+ to do at the website and what else you know about it. Most commercial sites
+ will make sure that the validity period for their certificates has begun
+ before beginning to use them. If you choose to continue you need to
  <a href="#add_security_exception">add a security exception</a>.</p>
 
 <h3 id="domain_name_mismatch">Domain Name Mismatch</h3>
 
 <p>A server <a href="glossary.xhtml#certificate">certificate</a> specifies the
- name of the server in the form of the site&apos;s domain name. For example,
+ name of the server in the form of the website&apos;s domain name. For example,
  the domain name for the Mozilla website is <tt>www.mozilla.org</tt>. If the
  domain name in a server&apos;s certificate doesn&apos;t match the actual
  domain name of the website, it may be a sign that someone is attempting to
  intercept your communication with the website.</p>
 
 <p>&brandShortName; <a href="#untrusted_connection_page">warns</a> you when you
  attempt to visit a website whose server certificate&apos;s domain does not
  match the domain of the website you are trying to visit. The decision whether
- to trust the site anyway depends on what you intend to do at the site and what
- else you know about it. Most commercial sites will make sure that the host
- name for a website certificate matches the website&apos;s actual host name.
- If you choose to continue you need to <a href="#add_security_exception">add
- a security exception</a>.</p>
+ to trust the website anyway depends on what you intend to do at the site and
+ what else you know about it. Most commercial sites will make sure that the
+ host name for a website certificate matches the website&apos;s actual host
+ name. If you choose to continue you need to
+ <a href="#add_security_exception">add a security exception</a>.</p>
 
 <p>If you decide to accept the certificate anyway (either for this session or
  permanently), you should be cautious about what you do on the website, and you
  should treat any information you find there as potentially suspect.</p>
 
 </body>
 </html>
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
@@ -365,30 +365,30 @@
  <li>Under the Advanced category, click Software Installation. (If no
   subcategories are visible, double-click Advanced to expand the list.)</li>
 </ol>
 
 <p>The Software Installation preferences panel is used to enable software
  installation and update notification:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Allow web sites to install extensions and updates</strong>:
-  Select this if you want to allow web sites to install extensions and
+ <li><strong>Allow websites to install extensions and updates</strong>:
+  Select this if you want to allow websites to install extensions and
   updates to be used with &brandShortName;. You will be prompted before each
   installation.</li>
- <li><strong>Allowed Sites</strong>: Click this to open the Allowed Sites
-  dialog box, where you can view and edit the list of web sites that you
+ <li><strong>Allowed Websites</strong>: Click this to open the Allowed Websites
+  dialog box, where you can view and edit the list of websites that you
   want to allow to install software:
   <ul>
-   <li><strong>Allow</strong>: Click this to add a typed web site to the
-    list of allowed sites.</li>
-   <li><strong>Remove Site</strong>: Click this to remove a selected web
-    site.</li>
-   <li><strong>Remove All Sites</strong>: Click this to remove all of the
-    web sites in the current list.</li>
+   <li><strong>Allow</strong>: Click this to add a typed website to the
+    list of allowed websites.</li>
+   <li><strong>Remove Website</strong>: Click this to remove a selected
+    website.</li>
+   <li><strong>Remove All Websites</strong>: Click this to remove all of the
+    websites in the current list.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Automatically check for updates to</strong>:
   <ul>
    <li><strong>&brandShortName;</strong>: Select this to be notified when
     new versions of &brandShortName; are available. Your personal
     information is not shared when verifying your version of
     &brandShortName;. Choose whether you want &brandShortName; to do a
@@ -462,17 +462,19 @@
   
   <ul>
    <li><strong>Scroll the document by</strong>: Choose this to scroll the
     document by the number of lines (or characters for horizontal movement)
     typed in the field.
     <ul>
      <li><strong>Use system default</strong>: Choose this to use your
       system&apos;s default setting&mdash;the number of lines (characters)
-      you may have previously entered will be overridden.</li>
+      you may have previously entered will be overridden. Read your
+      system&apos;s documentation to find out where to change the
+      system default mouse wheel/scroll settings.</li>
     </ul>
    </li>
    <li><strong>Scroll a page up (left) or a page down (right)</strong>:
     Choose this to scroll up or down one page at a time. This setting allows
     faster, but less accurate scrolling through a page with your mouse
     wheel.</li>
    <li><strong>Move back and forward in the browsing history</strong>:
     Choose this to use the mouse wheel to navigate back or forward to
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_appearance.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_appearance.xhtml
@@ -143,18 +143,22 @@
 
 <p>Panel Písma umožňuje nastaviť rôzne druhy a veľkosti písma pri zobrazení webových stránok.</p>
 
 <p><strong>Poznámka</strong>: voľba niektorých písiem môže byť zablokovaná
  z dôvodu neexistencie písma pre danú položku.</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Písma pre</strong>: zvoľte kódovanie, ktoré odpovedá vášmu umiestneniu. Napríklad,
-  na Slovensku zvoľte <q>Stredoeurópske</q>. Pre skupinu jazykov, ktorá sa nenachádza v zozname,
-  zvoľte položku <q>Ďalšie jazyky</q>.
+  na Slovensku zvoľte <q>Stredoeurópske</q>. Pre Unicode alebo skupinu jazykov, ktorá sa nenachádza v zozname,
+  zvoľte položku <q>Ďalšie jazyky</q>. Ďalšie informácie o písmach, vrátane skupiny <q>Vlastné</q>,
+  nájdete v kapitole <a href="nav_help.xhtml#selecting_character_encodings_and_fonts">Výber kódovania
+  znakov a písma</a>.<br/>
+  Všetky ďalej uvádzané nastavenia, okrem označovacieho políčka, sú ukladané zvlášť pre každú skupinu písiem,
+  tj. každá môže mať vlastnú definíciu písiem.
   <ul>
    <li><strong>S premenlivou šírkou</strong>: zvoľte, či chcete používať pätkové
     (ako napr. Times Roman) či bezpätkové písmo (ako napr. Arial). Môžete tiež použiť rôznu veľkosť
     písma pre písma s premenlivou šírkou. Znaky s premenlivou šírkou majú rôznu šírku.</li>
    <li><strong>Pätkové (Serif)</strong>: zvoľte typ pre pätkové písmo.</li>
    <li><strong>Bezpätkové (Sans-serif)</strong>: zvoľte typ pre bezpätkové písmo.</li>
    <li><strong>Kurzíva</strong>: zvoľte typ písma pre kurzívu.</li>
    <li><strong>Ozdobné</strong>: zvoľte typ pre ozdobné písmo.</li>
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
@@ -108,28 +108,16 @@
    
    </li>
    <li><strong>Restore Default</strong>: Click this to revert to the
     default home page.</li>
    <li><strong>Choose File</strong>: Click this to locate a file on disk
     that you want to load as your home page.</li>
   </ul>
  </li>
- <li><strong>Select the buttons you want to see in the toolbars</strong>:
-  Select any of the available checkboxes to see them on your
-  toolbars.
-
-  <p>The Go, Search, and Print buttons appear in the Navigation Toolbar near
-   the upper-right corner of the browser window. All other buttons appear
-   in the Personal Toolbar. For information about adding your own bookmarks
-   to this toolbar, see
-   <a href="customize_help.xhtml#personal_toolbar">Personal
-   Toolbar</a>.</p>
-
- </li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#navigator_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="history">Browser Preferences - History</h2>
 
 <p>This section describes how to use the History preferences panel. If
  you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
@@ -143,27 +131,27 @@
 
 <p>The History preferences panel allows you to configure the history settings
  for the browser.</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Browsing History</strong>:
   <ul>
    <li><strong>Clear History</strong>: Click this to delete the list of
-    sites visited.</li>
+    websites visited.</li>
    <li><strong>Remember visited pages</strong>: Select this to make
     &brandShortName; remember pages you visit within the browsing history.
     For example, you need that to be able to search for pages you have
     already visited from the location bar or history window.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Location Bar History</strong>:
   <ul>
    <li><strong>Clear Location Bar</strong>: Click this to clear the list of
-    sites in the Location bar menu.</li>
+    websites in the Location bar menu.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Form and Search History</strong>:
   <ul>
    <li><strong>Enable form and search history</strong>: Select this to let
     &brandShortName; keep a history of the forms you fill in and the
     searches you do.</li>
    <li><strong>Remember form and search history for up to [__] days</strong>:
@@ -306,18 +294,18 @@
  <li id="location_bar_autocomplete"><strong>Autocomplete</strong>:
   <ul>
    <li><strong>Autocomplete from your browsing history as you type</strong>:
     Select this to let &brandShortName; automatically show suggestions from
     your browsing history when you type in the Location Bar.
     <ul>
      <li><strong>Match only websites you&apos;ve typed previously</strong>:
       Shows only websites that you&apos;ve typed in the Location Bar and
-      not sites that were opened in other ways, such as clicking a link on
-      a web page.</li>
+      not websites that were opened in other ways, such as clicking a link
+      on a web page.</li>
      <li><strong>Only match locations, not website titles</strong>: Shows
       only websites where the location matches what you typed. Websites
       where the title matches what you typed will not show up as
       autocomplete suggestions unless their location matches, too.</li>
      <li><strong>Match</strong>:
       <ul>
        <li><strong>Anywhere in the location or title</strong>: The
         autocomplete suggestions will include all websites where what
@@ -592,21 +580,21 @@
    <li><strong>Always ask me where to save files</strong>: Select this if
     you always want to be able to choose a folder for the file to be saved.
     The default will be the folder you last downloaded a file to.</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
 
 <ul>
- <li><strong>Download retention</strong>:
+ <li><strong>Download history</strong>:
   <ul>
-   <li><strong>Remove downloads</strong>: This determines when a completed
-    entry is removed from the Download Manager listing (the downloaded
-    file will <em>not</em> be affected):
+   <li><strong>Remove download entries</strong>: This determines when
+    a completed entry is removed from the Download Manager listing
+    (the downloaded file itself will <em>not</em> be affected):
     <ul>
      <li><strong>When they have completed</strong>: Select this to
       remove an entry immediately once the download is successfully
       completed.</li>
      <li><strong>When quitting &brandShortName;</strong>: Select this
       to retain all entries until closing the program, the list will
       be empty upon restarting &brandShortName;.</li>
      <li><strong>Never</strong>: Select this to not remove <em>any</em>
--- a/suite/chrome/common/help/customize_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/customize_help.xhtml
@@ -342,17 +342,17 @@
 
 <h3 id="moving_tabs">Presúvanie kariet</h3>
 
 <p>Karty sú zobrazované podľa poradia, v ktorom boli otvorené, čo vám nemusí
  vždy vyhovovať. Ak chcete presunúť kartu na iné miesto v rámci okna &brandShortName;,
  jednoducho je presuňte pomocou myši. Počas presúvania karty &brandShortName;
  zobrazuje indikátor, podľa ktorého viete, kam bude karta umiestnená. Alternatívne
  môžete na presun kariet použiť
- <a href="shortcuts-navigator.xhtml#tabbed_browsing_shortcuts">klávesové
+ <a href="shortcuts_navigator.xhtml#tabbed_browsing_shortcuts">klávesové
  skratky</a>.</p>
 
 <p><strong>Poznámka</strong>: Klávesové skratky fungujú v prípade, že sa kurzor
  nachádza v textovom poli.</p>
 
 <p>[<a href="#tabbed_browsing">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h3 id="bookmarking_tabs">Vytváranie záložiek z kariet</h3>
@@ -553,27 +553,16 @@
  </tr>
  <tr>
   <td style="text-align: center;"><strong>Osobný panel</strong></td>
  </tr>
 </table>
 
 <p>V osobnom paneli môžete jednoducho pridať, odstrániť a zmeniť poradie položiek.</p>
 
-<h4 id="turning_buttons_on_and_off">Zapnutie/vypnutie voliteľných tlačidiel</h4>
-
-<ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Upraviť</span> a zvoľte položku Možnosti.</li>
- <li>Kliknite na kategóriu Prehliadač.</li>
- <li>V sekcii <q>Osobný panel</q>
-  zvoľte tlačidlá, ktoré chcete zobraziť v paneli nástrojov.</li>
- <li>Kliknite na tlačidlo OK.</li>
-</ol>
-
 <h4 id="adding_personal_toolbar_bookmarks">Pridanie záložiek na Osobný panel</h4>
 
 <p>Na Osobný panel môžete pridať vaše obľúbené záložky, alebo priečinky obsahujúce
  skupiny záložiek. Ak chcete vytvoriť novú záložku na Osobnom paneli:</p>
 
 <ol>
  <li>Otvorte stránku, pre ktorú chcete vytvoriť záložku.</li>
  <li>Presuňte ikonu záložky
@@ -644,20 +633,16 @@
 
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku Záložky a zvoľte položku Správa záložiek.</li>
  <li>Kliknite na položku Priečinok Osobného panela.</li>
  <li>Označte záložku alebo priečinok a presuňte ho myšou na nové miesto.</li>
  <li>Po usporiadaní záložiek zavrite okno Správcu záložiek.</li>
 </ol>
 
-<p><strong>Poznámka</strong>: Štandardné tlačidlá panela nástrojov ako Záložky,
- Hľadať, Prejsť, Tlačiť a Domov nemôžu byť premiestnené, môžete ich však
- <a href="#turning_buttons_on_and_off">vypnúť alebo zapnúť</a>.</p>
-
 <p><strong>Tip</strong>: Ak chcete rýchlo zmeniť polohu záložky na Osobnom paneli,
  alebo ju presunúť do priečinka, presuňte ju myšou na nové miesto na paneli
  alebo do priečinka na paneli.</p>
 
 <p>[<a href="#toolbars">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h3 id="status_bar">Stavový riadok</h3>
 
--- a/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
@@ -256,17 +256,17 @@
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="browser:home_page"
     nc:name="domovská stránka"
     nc:link="nav_help.xhtml#viewing_your_home_page"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="browser:keyboard_shortcuts"
     nc:name="klávesové skratky"
-     nc:link="shortcuts-navigator.xhtml"/>
+     nc:link="shortcuts_navigator.xhtml"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="browser:opening_pages"
     nc:name="otváranie stránok"
     nc:link="nav_help.xhtml#moving_to_another_page"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="browser:preferences"
@@ -475,17 +475,17 @@
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="Composer:inserting_images"
     nc:name="vloženie obrázkov"
     nc:link="composer_help.xhtml#inserting_an_image_into_your_page"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="Composer:keyboard_shortcuts"
     nc:name="klávesové skratky"
-     nc:link="shortcuts-composer.xhtml"/>
+     nc:link="shortcuts_composer.xhtml"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="Composer:removing_text_styles"
     nc:name="odstránenie štýlov textu"
     nc:link="composer_help.xhtml#removing_or_discontinuing_text_styles"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="Composer:saving_pages"
@@ -965,37 +965,37 @@
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#keyboard_shortcuts">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="keyboard_shortcuts:Composer"
     nc:name="klávesové skratky Composera"
-     nc:link="shortcuts-composer.xhtml"/>
+     nc:link="shortcuts_composer.xhtml"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="keyboard_shortcuts:general"
     nc:name="všeobecné klávesové skratky"
     nc:link="shortcuts.xhtml#general_mozilla_shortcuts"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="keyboard_shortcuts:help"
     nc:name="klávesové skratky pomocníka"
     nc:link="shortcuts.xhtml#using_shortcuts"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="keyboard_shortcuts:Mail_and_Newsgroups"
     nc:name="klávesové skratky poštového klienta"
-     nc:link="shortcuts-mailnews.xhtml"/>
+     nc:link="shortcuts_mailnews.xhtml"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="keyboard_shortcuts:Navigator"
     nc:name="klávesové skratky prehliadača"
-     nc:link="shortcuts-navigator.xhtml"/>
+     nc:link="shortcuts_navigator.xhtml"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="help-indexAZ.rdf#l">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="languages"
--- a/suite/chrome/common/help/help_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/help_help.xhtml
@@ -28,20 +28,23 @@
   <li><a href="#search_tips">Tipy na vyhľadávanie</a></li>
 </ul>
 </div>
 
 <h2 id="finding_the_topic_you_want">Vyhľadanie témy</h2>
 
 	<p>V ľavej časti okna Pomocníka je rám s niekoľkými kartami, ktoré umožňujú rôznym spôsobom nájsť hľadané témy:</p>
 <ul>
- <li>Hlavné témy sú zobrazené v bočnom paneli vľavo. Po kliknutí na názov témy si ju môžete prečítať. Ak chcete zobraziť jej podtémy, kliknite na názov témy dva krát alebo kliknite na <span class="noMac">
-  znamienko plus</span><span class="mac">trojuholník</span> vľavo.
-		 <p>Ak výsledok vyhľadávania neobsahuje vami zadanú tému, zmeňte vyhľadávané slovo/á alebo ich počet.</p></li>
- <li>Po zadaní slova alebo reťazca do vyhľadávacieho poľa sa zobrazia všetky témy vzťahujúce sa na zadaný text.</li>
+ <li>Hlavné témy sú zobrazené v bočnom paneli vľavo. Po kliknutí na názov témy si ju môžete prečítať. Ak chcete zobraziť jej podtémy, kliknite na názov témy dva krát alebo
+  kliknite na znamienko plus/trojuholník vľavo.<br/>
+		  Ak výsledok vyhľadávania neobsahuje vami zadanú tému, zmeňte vyhľadávané slovo/á alebo ich počet.</li>
+ <li>Ak chcete vyhľadávať v texte zobrazenej stránky pomocníka, použite klávesovú skratku <kbd class="mac">Cmd</kbd><kbd class="noMac">Ctrl</kbd>+<kbd>F</kbd>. Pod stránkou sa
+  zobrazí vyhľadávací panel, do ktorého zadajte hľadané slovo alebo frázu a stlačte kláves <kbd class="mac">Return</kbd><kbd class="noMac">Enter</kbd> alebo použite tlačidlá
+  <q>Ďalšie</q> a <q>Predchádzajúce</q>, pomocou ktorých môžete vyhľadávať v požadovanom smere. Kliknutím na tlačidlo <q>Zvýrazniť</q> označíte výskyty hľadaného termínu na
+  celej stránke. Ak chcete pri vyhľadávaní rozlišovať malé a veľké písmená, označte pole <q>Rozlišovať malé/veľké písmená</q>.</li>
 </ul>
 
 	<p>
  Ak chcete zobraziť súvisiace informácie k téme, ktorú práve čítate, kliknite na odkazy v okne pomocníka podobne, ako by ste sa pohybovali na skutočnej webovej stránke.</p>
 
 <h2 id="retracing_your_steps">Pohyb v pomocníkovi a tlač</h2>
 	<p>Ak chcete zopakovať kroky v pomocníkovi, kliknite na tlačidlá, ktoré sa nachádzajú v jeho ľavom hornom rohu:</p>
 
--- a/suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
@@ -2815,17 +2815,17 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
 <p>&brandShortName; Mail phishing detector is enabled by default. When it
  encounters a mail which seems to be scam, it will show a warning bar in the
  message window.</p>
 
 <p>If you think that the email is a valid one, you can click on the <q>Not
  Scam</q> button, and the warning bar will disappear.</p>
 
 <p>When a user clicks on a link in an email that appears to be a phishing URL,
- &brandShortName; will prompt the user with a dialog box before the Web site
+ &brandShortName; will prompt the user with a dialog box before the website
  is opened.</p>
 
 <p>This prompt will appear if either of the following is true: the host name of
  the actual URL is an <a href="glossary.xhtml#ip_address">IP address</a>, or
  the link text is a URL whose host name does not match the host name of the
  actual URL.</p>
 
 <p><strong>Note</strong>: Phishing detection has a higher precedence than Junk
--- a/suite/chrome/common/help/nav_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/nav_help.xhtml
@@ -842,16 +842,23 @@ Súbor a kliknúť na položku Nastavenie tlače.</p>
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku Zobraziť, kliknite na položku Kódovanie znakov a vyberte Viac.</li>
  <li>V hornej časti ponuky vyberte región.</li>
  <li>Zvoľte položku Kódovanie. Zopakujte kroky 1 - 3 pre každé kódovanie.</li>
 </ol>
 
 <p>Vybrané kódovania znakov sú pridané do ponuky Kódovanie. Aktívne kódovanie je označené čiernou bodkou.</p>
 
+<p>Ak sa na zobrazenej stránke nachádzajú nesprávne alebo nečitateľné znaky pri všetkých preddefinovaných kódovaniach, pravdepodobne
+ daná stránka vyžaduje prítomnosť špeciálneho písma. Takéto stránky by mali obsahovať inštrukcie, ako požadované písmo prevziať
+ a použiť tak, aby sa stránka zobrazila správne. Ak máte potrebné písmo nainštalované v systéme, zvoľte voľbu Vlastné z podponuky
+ Ostatné. &brandShortName; použije písma definované v&nbsp;<a
+ href="cs_nav_prefs_appearance.xhtml#fonts">nastaveniach písiem</a> (Písma pre:
+ Vlastné).</p>
+
 <p>&brandShortName; dokáže zistiť kódovanie použité v dokumente a zobraziť ho tak správne. Ak chcete využívať túto funkciu,
  urobte nasledujúce:</p>
 
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku Zobraziť, kliknite na položku Kódovanie a vyberte Automatické rozpoznávanie.</li>
  <li>Zvoľte jednu z možností automatického rozpoznávania alebo kliknite na položku Vypnuté.</li>
 </ol>
 
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts-composer.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,177 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
- "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd" [
- <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
- %brandDTD;
-]>
-
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-<title>Klávesové skratky Composera</title>
-<link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
- type="text/css"/>
-</head>
-<body>
-
-<h1>Klávesové skratky Composera</h1>
-
-<table class="defaultTable">
-<colgroup>
- <col class="commandColumn"></col>
- <col class="osFirstColumn"></col>
- <col class="osSecondColumn"></col>
- <col class="osThirdColumn"></col>
-</colgroup>
-<thead>
- <tr>
-  <th>Príkaz</th>
-  <th>Windows</th>
-  <th>Mac OS</th>
-  <th>Linux alebo Unix</th>
- </tr>
-</thead>
-<tbody class="tbody-default">
- <tr>
-  <td>Nová stránka Composera</td>
-  <td>Ctrl+Shift+N</td>
-  <td>Cmd+Shift+N</td>
-  <td>Ctrl+Shift+N</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Uložiť stránku</td>
-  <td>Ctrl+S</td>
-  <td>Cmd+S</td>
-  <td>Ctrl+S</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Otvoriť súbor</td>
-  <td>Ctrl+O</td>
-  <td>Cmd+O</td>
-  <td>Ctrl+O</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zavrieť stránku</td>
-  <td>Ctrl+W</td>
-  <td>Cmd+W</td>
-  <td>Ctrl+W</td>
- </tr>
-  <tr>
-  <td>Publikovať</td>
-  <td>Ctrl+Shift+S</td>
-  <td>Cmd+Shift+S</td>
-  <td>Ctrl+Shift+S</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Hľadať a nahradiť</td>
-  <td>Ctrl+F</td>
-  <td>Cmd+F</td>
-  <td>Ctrl+F</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Hľadať znova</td>
-  <td>Ctrl+G</td>
-  <td>Cmd+G</td>
-  <td>Ctrl+G</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Hľadať predchádzajúce</td>
-  <td>Ctrl+Shift+G</td>
-  <td>Cmd+Shift+G</td>
-  <td>Ctrl+Shift+G</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Kontrola pravopisu</td>
-  <td>Ctrl+K</td>
-  <td>Cmd+K</td>
-  <td>Ctrl+Shift+K</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Vložiť/upraviť odkaz</td>
-  <td>Ctrl+L</td>
-  <td>Cmd+L</td>
-  <td>Ctrl+L</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zväčšiť zarážku</td>
-  <td>Ctrl+[</td>
-  <td>Cmd+[</td>
-  <td>Ctrl+[</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zmenšiť zarážku</td>
-  <td>Ctrl+]</td>
-  <td>Cmd+]</td>
-  <td>Ctrl+]</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Ukončiť štýly textu</td>
-  <td>Ctrl+Shift+Y</td>
-  <td>Cmd+Shift+Y</td>
-  <td>Ctrl+Shift+Y</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Ukončiť odkaz</td>
-  <td>Ctrl+Shift+K</td>
-  <td>Cmd+Shift+K</td>
-  <td>Ctrl+Shift+K</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Odstrániť pomenované kotvy</td>
-  <td>Ctrl+Shift+A</td>
-  <td>Cmd+Shift+A</td>
-  <td>Ctrl+Shift+A</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Vybrať riadok/stĺpec</td>
-  <td>Ctrl+Drag</td>
-  <td>Cmd+Drag</td>
-  <td>Ctrl+Drag</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Vybrať bunky</td>
-  <td>Ctrl+kliknutie (potiahnutím označiť blok buniek, alebo klikaním označiť individuálne bunky)</td>
-  <td>Cmd+kliknutie (potiahnutím označiť blok buniek, alebo klikaním označiť individuálne bunky)</td>
-  <td>Ctrl+kliknutie (potiahnutím označiť blok buniek, alebo klikaním označiť individuálne bunky)</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zmenšiť veľkosť písma</td>
-  <td>Ctrl+- (znamienko mínus)</td>
-  <td>Cmd+- (znamienko mínus)</td>
-  <td>Ctrl+- (znamienko mínus)</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zväčšiť veľkosť písma</td>
-  <td>Ctrl++ (znamienko plus)</td>
-  <td>Cmd++ (znamienko plus)</td>
-  <td>Ctrl++ (znamienko plus)</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Štýl textu: tučné</td>
-  <td>Ctrl+B</td>
-  <td>Cmd+B</td>
-  <td>Ctrl+B</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Štýl textu: kurzíva</td>
-  <td>Ctrl+I</td>
-  <td>Cmd+I</td>
-  <td>Ctrl+I</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Štýl textu: podčiarknuté</td>
-  <td>Ctrl+U</td>
-  <td>Cmd+U</td>
-  <td>Ctrl+U</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Štýl textu: pevná šírka</td>
-  <td>Ctrl+T</td>
-  <td>Cmd+T</td>
-  <td>Ctrl+T</td>
- </tr>
-</tbody>
-</table>
-
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,343 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
- "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd" [
- <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
- %brandDTD;
-]>
-
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-<title>Klávesové skratky pre Poštu a diskusné skupiny</title>
-<link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
- type="text/css"/>
-</head>
-<body>
-
-<h1>Klávesové skratky pre Poštu a diskusné skupiny</h1>
-
-<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
- <ul>
-  <li><a href="#general_mail_and_newsgroups_shortcuts">Všeobecné skratky pre Poštu a diskusné skupiny</a></li>
-  <li><a href="#message_list_shortcuts">Skratky pre zoznam správ</a></li>
-  <li><a href="#message_compose_shortcuts">Skratky pre vytváranie správ</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h2 id="general_mail_and_newsgroups_shortcuts">Všeobecné skratky pre Poštu a diskusné skupiny</h2>
-
-<table class="defaultTable">
-<colgroup>
- <col class="commandColumn"></col>
- <col class="osFirstColumn"></col>
- <col class="osSecondColumn"></col>
- <col class="osThirdColumn"></col>
-</colgroup>
-<thead>
- <tr>
-  <th>Príkaz</th>
-  <th>Windows</th>
-  <th>Mac OS</th>
-  <th>Linux alebo Unix</th>
- </tr>
-</thead>
-<tbody class="tbody-default">
- <tr>
-  <td>Presunúť sa na nasledujúci panel pošty (Priečinky, Rýchle vyhľadávanie, Vlákno, Panel správy)</td>
-  <td>F6</td>
-  <td>F6</td>
-  <td>F6</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prepnúť zobrazenie Panela správy</td>
-  <td>F8</td>
-  <td>F8</td>
-  <td>F8</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prepnúť zobrazenie Panela priečinkov</td>
-  <td>F9</td>
-  <td/>
-  <td>F9</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Nová správa</td>
-  <td>Ctrl+M</td>
-  <td>Cmd+Shift+M</td>
-  <td>Ctrl+M</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prijať nové správy</td>
-  <td>Ctrl+D</td>
-  <td>Cmd+D</td>
-  <td>Ctrl+D</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prijať všetky nové správy</td>
-  <td>Ctrl+Shift+D</td>
-  <td>Cmd+Shift+D</td>
-  <td>Ctrl+Shift+D</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Hľadať správy</td>
-  <td>Ctrl+Shift+S</td>
-  <td>Cmd+Shift+S</td>
-  <td>Ctrl+Shift+S</td>
- </tr>
-</tbody>
-</table>
-
-<h2 id="message_list_shortcuts">Skratky pre zoznam správ</h2>
-
-<table class="defaultTable">
-<colgroup>
- <col class="commandColumn"></col>
- <col class="osFirstColumn"></col>
- <col class="osSecondColumn"></col>
- <col class="osThirdColumn"></col>
-</colgroup>
-<thead>
- <tr>
-  <th>Príkaz</th>
-  <th>Windows</th>
-  <th>Mac OS</th>
-  <th>Linux alebo Unix</th>
- </tr>
-</thead>
-<tbody class="tbody-default">
- <tr>
-  <td>Uložiť správu ako súbor</td>
-  <td>Ctrl+S</td>
-  <td>Cmd+S</td>
-  <td>Ctrl+S</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Otvoriť správu (v novom okne)</td>
-  <td>Ctrl+O</td>
-  <td>Cmd+O</td>
-  <td>Ctrl+O</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Odstrániť správu</td>
-  <td>Del</td>
-  <td>Del</td>
-  <td>Del</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Odstrániť správu okamžite (bez premistnenia do priečinka Kôš)</td>
-  <td>Shift+Del</td>
-  <td>Shift+Del</td>
-  <td>Shift+Del</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Vrátiť späť odstránenie správy</td>
-  <td>Ctrl+Z</td>
-  <td>Cmd+Z</td>
-  <td>Ctrl+Z</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Vybrať všetky správy</td>
-  <td>Ctrl+A</td>
-  <td>Cmd+A</td>
-  <td>Alt+A</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Vybrať vlákno</td>
-  <td>Ctrl+Shift+A</td>
-  <td>Cmd+Shift+A</td>
-  <td>Alt+Shift+A</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zbaliť všetky vlákna</td>
-  <td>\ (spätná lomka)</td>
-  <td>\ (spätná lomka)</td>
-  <td>\ (spätná lomka)</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Rozbaliť všetky vlákna</td>
-  <td>* (hviezdička)</td>
-  <td>* (hviezdička)</td>
-  <td>* (hviezdička)</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zdrojový kód správy</td>
-  <td>Ctrl+U</td>
-  <td>Cmd+U</td>
-  <td>Ctrl+U</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prejsť na ďalšiu správu</td>
-  <td>F</td>
-  <td>F</td>
-  <td>F</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prejsť na ďalšiu neprečítanú správu</td>
-  <td>N</td>
-  <td>N</td>
-  <td>N</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prejsť na ďalšie neprečítané vlákno</td>
-  <td>T</td>
-  <td>T</td>
-  <td>T</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prejsť na prechádzajúcu správu</td>
-  <td>B</td>
-  <td>B</td>
-  <td>B</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prejsť na prechádzajúcu neprečítanú správu</td>
-  <td>P</td>
-  <td>P</td>
-  <td>P</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Odpovedať na správu (odpoveď len odosielateľovi)</td>
-  <td>Ctrl+R</td>
-  <td>Cmd+R</td>
-  <td>Ctrl+R</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Odpovedať všetkým (odpoveď pre odosielateľa a všetky e-mailové správy v správe)</td>
-  <td>Ctrl+Shift+R</td>
-  <td>Cmd+Shift+R</td>
-  <td>Ctrl+Shift+R</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Odoslať ďalej</td>
-  <td>Ctrl+L</td>
-  <td>Cmd+L</td>
-  <td>Ctrl+L</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Upraviť správu ako novú (vytvoriť novú správu použitím tela a príloh označenej správy)</td>
-  <td>Ctrl+E</td>
-  <td>Cmd+E</td>
-  <td>Ctrl+E</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Odstrániť menovku správy</td>
-  <td>0</td>
-  <td>0</td>
-  <td>0</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Menovka správy (5 prispôsobiteľných menoviek)</td>
-  <td>1, 2, 3, 4 a 5</td>
-  <td>1, 2, 3, 4 a 5</td>
-  <td>1, 2, 3, 4 a 5</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Označiť správu ako prečítanú</td>
-  <td>M</td>
-  <td>M</td>
-  <td>M</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Označit vlákno ako prečítané</td>
-  <td>R</td>
-  <td>R</td>
-  <td>R</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Označiť vlákno ako prečítané a presunúť sa na ďalšiu neprečítanú správu</td>
-  <td>T</td>
-  <td>T</td>
-  <td>T</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Označiť správy ako prečítané podľa dátumu</td>
-  <td>C</td>
-  <td>C</td>
-  <td>C</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Označiť všetky správy v označenom priečinku ako prečítané</td>
-  <td>Ctrl+Shift+C</td>
-  <td>Cmd+Shift+C</td>
-  <td>Ctrl+Shift+C</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Označiť správu vlajkou</td>
-  <td>I</td>
-  <td>I</td>
-  <td>I</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Označiť správu ako nevyžiadanú</td>
-  <td>J</td>
-  <td>J</td>
-  <td>J</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Označiť správu ako nie nevyžiadanú</td>
-  <td>Shift+J</td>
-  <td>Shift+J</td>
-  <td>Shift+J</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Označiť správu ako dôveryhodnú</td>
-  <td>Shift+P</td>
-  <td>Shift+P</td>
-  <td>Shift+P</td>
- </tr>
-</tbody>
-</table>
-
-<h2 id="message_compose_shortcuts">Skratky pre vytváranie správ</h2>
-
-<table class="defaultTable">
-<colgroup>
- <col class="commandColumn"></col>
- <col class="osFirstColumn"></col>
- <col class="osSecondColumn"></col>
- <col class="osThirdColumn"></col>
-</colgroup>
-<thead>
- <tr>
-  <th>Príkaz</th>
-  <th>Windows</th>
-  <th>Mac OS</th>
-  <th>Linux alebo Unix</th>
- </tr>
-</thead>
-<tbody class="tbody-default">
- <tr>
-  <td>Prilepiť ako citáciu</td>
-  <td>Ctrl+Shift+O</td>
-  <td>Cmd+Shift+O</td>
-  <td>Ctrl+Shift+O</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Vložiť bez formátovania</td>
-  <td>Ctrl+Shift+V</td>
-  <td>Cmd+Shift+V</td>
-  <td>Ctrl+Shift+V</td>
- </tr>
-  <tr>
-  <td>Znovu zalomiť</td>
-  <td>Ctrl+R</td>
-  <td>Cmd+R</td>
-  <td>Ctrl+R</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Odoslať správu teraz</td>
-  <td>Ctrl+Enter</td>
-  <td>Cmd+Return</td>
-  <td>Ctrl+Enter</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Odoslať správu neskôr</td>
-  <td>Ctrl+Shift+Enter</td>
-  <td>Cmd+Shift+Return</td>
-  <td>Ctrl+Shift+Enter</td>
- </tr>
-</tbody>
-</table>
-
-</body>
-</html>
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts-navigator.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,531 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
- "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd" [
- <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
- %brandDTD;
-]>
-
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
- <title>Klávesové skratky prehliadača</title>
-<link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
- type="text/css"/>
-</head>
-<body>
-
-<h1>Klávesové skratky prehliadača</h1>
-
-<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
- <ul>
-  <li><a href="#bookmarks_shortcuts">Skratky pre záložky</a></li>
-  <li><a href="#page_navigation_shortcuts">Skratky pre navigáciu na stránkach</a></li>
-  <li><a href="#page_viewing_shortcuts">Skratky pre zobrazovanie stránok</a></li>
-  <li><a href="#tabbed_browsing_shortcuts">Skratky pre prehliadanie na kartách</a></li>
-  <li><a href="#sidebar_shortcuts">Skratky Bočného panela</a></li>
-  <li><a href="#forms_shortcuts">Skratky pre formuláre</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h2 id="bookmarks_shortcuts">Skratky pre záložky</h2>
-
-<table class="defaultTable">
-<colgroup>
- <col class="commandColumn"></col>
- <col class="osFirstColumn"></col>
- <col class="osSecondColumn"></col>
- <col class="osThirdColumn"></col>
-</colgroup>
-<thead>
- <tr>
-  <th>Príkaz</th>
-  <th>Windows</th>
-  <th>Mac OS</th>
-  <th>Linux alebo Unix</th>
- </tr>
-</thead>
-<tbody class="tbody-default">
- <tr>
-  <td>Otvoriť okno Správcu záložiek</td>
-  <td>Ctrl+B</td>
-  <td>Cmd+B</td>
-  <td>Ctrl+B</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Pridať stránku medzi záložky</td>
-  <td>Ctrl+Shift+D</td>
-  <td>Cmd+Shift+D</td>
-  <td></td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Pridať k záložkám ako (môžete určiť, kam bude záložka pridaná)</td>
-  <td>Ctrl+D</td>
-  <td>Cmd+D</td>
-  <td>Ctrl+D</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Usporiadať priečinok záložiek (označený priečinok v okne Správcu záložiek)
-  </td>
-  <td>Ctrl+S</td>
-  <td>Cmd+S</td>
-  <td>Ctrl+S</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Usporiadať priečinok záložiek podľa názvu (označený priečinok v okne Správcu záložiek)
-  </td>
-  <td>Ctrl+N</td>
-  <td>Cmd+N</td>
-  <td>Ctrl+N</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Vlastnosti záložky (pre záložku označenú v okne Správcu záložiek)
-  </td>
-  <td>Ctrl+I</td>
-  <td>Cmd+I</td>
-  <td>Ctrl+I</td>
- </tr>
-</tbody>
-</table>
-
-<h2 id="page_navigation_shortcuts">Skratky pre navigáciu na stránkach</h2>
-
-<table class="defaultTable">
-<colgroup>
- <col class="commandColumn"></col>
- <col class="osFirstColumn"></col>
- <col class="osSecondColumn"></col>
- <col class="osThirdColumn"></col>
-</colgroup>
-<thead>
- <tr>
-  <th>Príkaz</th>
-  <th>Windows</th>
-  <th>Mac OS</th>
-  <th>Linux alebo Unix</th>
- </tr>
-</thead>
-<tbody class="tbody-default">
- <tr>
-  <td>Otvoriť okno História</td>
-  <td>Ctrl+H</td>
-  <td>Cmd+Shift+H</td>
-  <td>Ctrl+H</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Obnoviť</td>
-  <td>Ctrl+R</td>
-  <td>Cmd+R</td>
-  <td>Ctrl+R</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Obnoviť (prepísať vyrovnávaciu pamäť)</td>
-  <td>Ctrl+Shift+R</td>
-  <td>Cmd+Shift+R</td>
-  <td>Ctrl+Shift+R</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Naspäť</td>
-  <td>Alt+Šípka doľava alebo Backspace</td>
-  <td>Cmd+Šípka doľava, Cmd+[ alebo Delete (Backspace)</td>
-  <td>Alt+Šípka doľava alebo Ctrl+[</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Dopredu</td>
-  <td>Alt+Šípka doprava</td>
-  <td>Cmd+Šípka doprava, Cmd+] alebo Shift+Delete (Backspace)</td>
-  <td>Alt+Šípka doprava alebo Ctrl+]</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Nahor</td>
-  <td>Alt+Šípka nahor</td>
-  <td>Opt+Šípka nahor</td>
-  <td>Alt+Šípka nahor</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zastaviť</td>
-  <td>Esc</td>
-  <td>Cmd+. alebo Esc</td>
-  <td>Esc</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Domov</td>
-  <td>Alt+Home</td>
-  <td>Cmd+Home</td>
-  <td>Alt+Home</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prejsť na spodok stránky</td>
-  <td>End</td>
-  <td></td>
-  <td>End</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prejsť navrch stránky</td>
-  <td>Home</td>
-  <td>Home</td>
-  <td>Home</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Vybrať text v paneli s adresou</td>
-  <td>Ctrl+L alebo Alt+D</td>
-  <td>Cmd+L</td>
-  <td>Ctrl+L alebo Alt+D</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Otvoriť adresu webovej stránky</td>
-  <td>Ctrl+Shift+L</td>
-  <td>Cmd+Shift+L</td>
-  <td>Ctrl+Shift+L</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Otvoriť odkaz označený na webovej stránke</td>
-  <td>Enter</td>
-  <td>Return</td>
-  <td>Enter</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Otvoriť stránku vyhľadávacieho modulu</td>
-  <td>Ctrl+Shift+S</td>
-  <td>Cmd+Shift+S</td>
-  <td>Ctrl+Shift+S</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Presunúť sa na ďalší rámec (pri webových stránkach používajúcich rámce)</td>
-  <td>F6</td>
-  <td>Ctrl+Tab alebo F6 (ak kláves F6 nie je nastavený pre iný príkaz)</td>
-  <td>F6</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Presunúť sa na predchádzajúci rámec (pri webových stránkach používajúcich rámce)</td>
-  <td>Shift+F6</td>
-  <td>Ctrl+Shift+Tab alebo Shift+F6 (ak kláves F6 nie je nastavený pre iný príkaz)</td>
-  <td>Shift+F6</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Nové okno prehliadača</td>
-  <td>Ctrl+N</td>
-  <td>Cmd+N</td>
-  <td>Ctrl+N</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Presunúť sa na ďalší/predchádzajúci odkaz alebo prvok formulára na webovej stránke</td>
-  <td>Tab/Shift+Tab</td>
-  <td>Tab/Shift+Tab</td>
-  <td>Tab/Shift+Tab</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Otvoriť súbor</td>
-  <td>Ctrl+O</td>
-  <td>Cmd+O</td>
-  <td>Ctrl+O</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zavrieť okno</td>
-  <td>Ctrl+W</td>
-  <td>Cmd+W</td>
-  <td>Ctrl+W</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zavrieť okno (s viacerými otvorenými kartami)</td>
-  <td>Ctrl+Shift+W</td>
-  <td>Cmd+Shift+W</td>
-  <td>Ctrl+Shift+W</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Uložiť stránku ako</td>
-  <td>Ctrl+S</td>
-  <td>Cmd+S</td>
-  <td>Ctrl+S</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Uložiť cieľ odkazu (ak je označený odkaz)</td>
-  <td>Shift+Enter</td>
-  <td>Opt+Return</td>
-  <td>Shift+Enter</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Upraviť stránku</td>
-  <td>Ctrl+E</td>
-  <td>Cmd+E</td>
-  <td>Ctrl+E</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Vytlačiť stránku</td>
-  <td>Ctrl+P</td>
-  <td>Cmd+P</td>
-  <td>Ctrl+P</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prejsť o stránku vyššie</td>
-  <td>Page Up alebo Shift+Space</td>
-  <td>Page Up alebo Shift+Space</td>
-  <td>Page Up, Shift+Space alebo Backspace</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prejsť o stránku nižšie</td>
-  <td>Page Down alebo Space</td>
-  <td>Page Down alebo Space</td>
-  <td>Page Down, Space alebo Shift+Backspace</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prejsť o riadok vyššie</td>
-  <td>Šípka nahor</td>
-  <td>Šípka nahor</td>
-  <td>Šípka nahor</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prejsť o riadok nižšie</td>
-  <td>Šípka nadol</td>
-  <td>Šípka nadol</td>
-  <td>Šípka nadol</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zapnúť/vypnúť prehliadanie s kurzorom</td>
-  <td>F7</td>
-  <td>F7 (ak kláves F7 nie je nastavený pre iný príkaz)</td>
-  <td>F7</td>
- </tr>
-</tbody>
-</table>
-
-<h2 id="page_viewing_shortcuts">Skratky pre zobrazovanie stránok</h2>
-
-<table class="defaultTable">
-<colgroup>
- <col class="commandColumn"></col>
- <col class="osFirstColumn"></col>
- <col class="osSecondColumn"></col>
- <col class="osThirdColumn"></col>
-</colgroup>
-<thead>
- <tr>
-  <th>Príkaz</th>
-  <th>Windows</th>
-  <th>Mac OS</th>
-  <th>Linux alebo Unix</th>
- </tr>
-</thead>
-<tbody class="tbody-default">
- <tr>
-  <td>Na celú obrazovku (prepínanie)</td>
-  <td>F11</td>
-  <td></td>
-  <td>F11 (záleží na správcovi okien)</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zmenšiť text</td>
-  <td>Ctrl+- (znamienko mínus)</td>
-  <td>Cmd+- (znamienko mínus)</td>
-  <td>Ctrl+- (znamienko mínus)</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zväčšiť text</td>
-  <td>Ctrl++ (znamienko plus)</td>
-  <td>Cmd++ (znamienko plus)</td>
-  <td>Ctrl++ (znamienko plus)</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Predvolená veľkosť (100%)</td>
-  <td>Ctrl+0</td>
-  <td>Cmd+0</td>
-  <td>Ctrl+0</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zobraziť informácie o stránke</td>
-  <td>Ctrl+I</td>
-  <td>Cmd+I</td>
-  <td>Ctrl+I</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zobraziť zdrojový kód stránky</td>
-  <td>Ctrl+U</td>
-  <td>Cmd+U</td>
-  <td>Ctrl+U</td>
- </tr>
-</tbody>
-</table>
-
-<h2 id="tabbed_browsing_shortcuts">Skratky pre prehliadanie na kartách</h2>
-
-<table class="defaultTable">
-<colgroup>
- <col class="commandColumn"></col>
- <col class="osFirstColumn"></col>
- <col class="osSecondColumn"></col>
- <col class="osThirdColumn"></col>
-</colgroup>
-<thead>
- <tr>
-  <th>Príkaz</th>
-  <th>Windows</th>
-  <th>Mac OS</th>
-  <th>Linux alebo Unix</th>
- </tr>
-</thead>
-<tbody class="tbody-default">
- <tr>
-  <td>Nová karta prehliadača</td>
-  <td>Ctrl+T</td>
-  <td>Cmd+T</td>
-  <td>Ctrl+T</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prepnúť na nasledujúcu kartu (ak je otvorených viac ako jedna karta)</td>
-  <td>Ctrl+Tab alebo Ctrl+Page Down</td>
-  <td>Cmd+Opt+Šípka doprava alebo Ctrl+Page Down</td>
-  <td>Ctrl+Tab alebo Ctrl+Page Down</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prepnúť na predchádzajúcu kartu (ak je otvorených viac ako jedna karta)
-  </td>
-  <td>Ctrl+Shift+Tab alebo Ctrl+Page Up</td>
-  <td>Cmd+Opt+Šípka doľava alebo Ctrl+Page Up</td>
-  <td>Ctrl+Page Up</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Zavrieť kartu (Zavrieť okno, ak je otvorená jedna karta)</td>
-  <td>Ctrl+W</td>
-  <td>Cmd+W</td>
-  <td>Ctrl+W</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Presunúť kartu doľava (keď je karta v popredí)</td>
-  <td>Ctrl+Šípka doľava alebo Ctrl+Šípka nahor</td>
-  <td>Cmd+Šípka doľava alebo Cmd+Šípka nahor</td>
-  <td>Ctrl+Šípka doľava alebo Ctrl+Šípka nahor</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Presunúť kartu doprava (keď je karta v popredí)</td>
-  <td>Ctrl+Šípka doprava alebo Ctrl+Šípka nadol</td>
-  <td>Cmd+Šípka doprava alebo Cmd+Šípka nadol</td>
-  <td>Ctrl+Šípka doprava alebo Ctrl+Šípka nadol</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Presunúť kartu na začiatok (keď je karta v popredí)</td>
-  <td>Ctrl+Home</td>
-  <td>Cmd+Home</td>
-  <td>Ctrl+Home</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Presunúť kartu na koniec (keď je karta v popredí)</td>
-  <td>Ctrl+End</td>
-  <td>Cmd+End</td>
-  <td>Ctrl+End</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Otvoriť okdaz na novej karte v popredí (keď je odkaz označený)</td>
-  <td>Insert (alebo Alt+Insert) *</td>
-  <td>(Alt+Insert) *</td>
-  <td>Insert (alebo Alt+Insert) *</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Otvoriť okdaz na novej karte na pozadí (keď je odkaz označený)</td>
-  <td>Alt+Insert (alebo Insert) *</td>
-  <td>Alt+Insert</td>
-  <td>Alt+Insert (alebo Insert) *</td>
- </tr>
-</tbody>
-</table>
-
-<p>* Klávesové skratky v zátvorkách sa používajú, keď je nastavenie
- <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#tabbed_browsing">Prepnúť na nové karty otvorené z odkazov</a> vypnuté. V závislosti na nastavení
- <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#tabbed_browsing">Otvárať karty namiesto okien</a> môže byť dostupných aj viac klávesových skratiek.</p>
-
-<h2 id="sidebar_shortcuts">Skratky Bočného panela</h2>
-
-<table class="defaultTable">
-<colgroup>
- <col class="commandColumn"></col>
- <col class="osFirstColumn"></col>
- <col class="osSecondColumn"></col>
- <col class="osThirdColumn"></col>
-</colgroup>
-<thead>
- <tr>
-  <th>Príkaz</th>
-  <th>Windows</th>
-  <th>Mac OS</th>
-  <th>Linux alebo Unix</th>
- </tr>
-</thead>
-<tbody class="tbody-default">
- <tr>
-  <td>Otvoriť/Zavrieť Bočný panel (prepínanie)</td>
-  <td>F9</td>
-  <td/>
-  <td>F9</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prepnúť na panel ďalšieho Bočného panela</td>
-  <td>Alt+Page Down</td>
-  <td>Opt+Page Down</td>
-  <td>Alt+Page Down</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Prepnúť na panel predchádzajúceho Bočného panela</td>
-  <td>Alt+Page Up</td>
-  <td>Opt+Page Up</td>
-  <td>Alt+Page Up</td>
- </tr>
-</tbody>
-</table>
-
-<h2 id="forms_shortcuts">Skratky pre formuláre</h2>
-
-<table class="defaultTable">
-<colgroup>
- <col class="commandColumn"></col>
- <col class="osFirstColumn"></col>
- <col class="osSecondColumn"></col>
- <col class="osThirdColumn"></col>
-</colgroup>
-<thead>
- <tr>
-  <th>Príkaz</th>
-  <th>Windows</th>
-  <th>Mac OS</th>
-  <th>Linux alebo Unix</th>
- </tr>
-</thead>
-<tbody class="tbody-default">
- <tr>
-  <td>Presunúť na ďalšiu/predchádzajúcu položku formulára</td>
-  <td>Tab/Shift+Tab</td>
-  <td>Tab/Shift+Tab</td>
-  <td>Tab/Shift+Tab</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Odoslať formulár</td>
-  <td>Enter</td>
-  <td>Return</td>
-  <td>Enter</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Stlačiť označené tlačidlo / Označiť prepínač</td>
-  <td>Medzerník</td>
-  <td>Medzerník</td>
-  <td>Medzerník</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Vybrať položku zo zoznamu</td>
-  <td>Šípka nahor, šípka nadol alebo prvé písmeno názvu položky</td>
-  <td>Šípka nahor, šípka nadol alebo prvé písmeno názvu položky</td>
-  <td>Šípka nahor, šípka nadol alebo prvé písmeno názvu položky</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Označiť/Zrušiť označenie políčka (prepínanie)</td>
-  <td>Medzerník</td>
-  <td>Medzerník</td>
-  <td>Medzerník</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Otvoriť rozbaľovaciu ponuku</td>
-  <td>Alt+Šípka nadol</td>
-  <td>Opt+Šípka nadol</td>
-  <td>Alt+Šípka nadol</td>
- </tr>
-</tbody>
-</table>
-
-</body>
-</html>
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts.xhtml
@@ -16,19 +16,19 @@
 
 <h1>Klávesové skratky pre &brandShortName;</h1>
 
 <div class="contentsBox">V tejto kapitole:
  <ul>
   <li><a href="#using_shortcuts">Používame klávesové skratky</a></li>
   <li><a href="#general_mozilla_shortcuts">Všeobecné skratky pre &brandShortName;</a></li>
   <li><a href="#help_window_shortcuts">Skratky pre pomocníka</a></li>
-  <li><a href="shortcuts-navigator.xhtml">Skratky prehliadača</a></li>
-  <li><a href="shortcuts-mailnews.xhtml">Skratky pre Poštu a diskusné skupiny</a></li>
-  <li><a href="shortcuts-composer.xhtml">Skratky pre Composer</a></li>
+  <li><a href="shortcuts_navigator.xhtml">Skratky prehliadača</a></li>
+  <li><a href="shortcuts_mailnews.xhtml">Skratky pre Poštu a diskusné skupiny</a></li>
+  <li><a href="shortcuts_composer.xhtml">Skratky pre Composer</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="using_shortcuts">Používame klávesové skratky</h2>
 
 <p>Tento dokument používa na zobrazenie zoznamu klávesových skratiek nasledujúci formát:</p>
 
 <p><strong>Príklad:</strong></p>
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts_composer.xhtml
@@ -0,0 +1,177 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd" [
+ <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
+ %brandDTD;
+]>
+
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+<title>Klávesové skratky Composera</title>
+<link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
+ type="text/css"/>
+</head>
+<body>
+
+<h1>Klávesové skratky Composera</h1>
+
+<table class="defaultTable">
+<colgroup>
+ <col class="commandColumn"></col>
+ <col class="osFirstColumn"></col>
+ <col class="osSecondColumn"></col>
+ <col class="osThirdColumn"></col>
+</colgroup>
+<thead>
+ <tr>
+  <th>Príkaz</th>
+  <th>Windows</th>
+  <th>Mac OS</th>
+  <th>Linux alebo Unix</th>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody class="tbody-default">
+ <tr>
+  <td>Nová stránka Composera</td>
+  <td>Ctrl+Shift+N</td>
+  <td>Cmd+Shift+N</td>
+  <td>Ctrl+Shift+N</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Uložiť stránku</td>
+  <td>Ctrl+S</td>
+  <td>Cmd+S</td>
+  <td>Ctrl+S</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Otvoriť súbor</td>
+  <td>Ctrl+O</td>
+  <td>Cmd+O</td>
+  <td>Ctrl+O</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zavrieť stránku</td>
+  <td>Ctrl+W</td>
+  <td>Cmd+W</td>
+  <td>Ctrl+W</td>
+ </tr>
+  <tr>
+  <td>Publikovať</td>
+  <td>Ctrl+Shift+S</td>
+  <td>Cmd+Shift+S</td>
+  <td>Ctrl+Shift+S</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Hľadať a nahradiť</td>
+  <td>Ctrl+F</td>
+  <td>Cmd+F</td>
+  <td>Ctrl+F</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Hľadať znova</td>
+  <td>Ctrl+G</td>
+  <td>Cmd+G</td>
+  <td>Ctrl+G</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Hľadať predchádzajúce</td>
+  <td>Ctrl+Shift+G</td>
+  <td>Cmd+Shift+G</td>
+  <td>Ctrl+Shift+G</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Kontrola pravopisu</td>
+  <td>Ctrl+K</td>
+  <td>Cmd+K</td>
+  <td>Ctrl+Shift+K</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vložiť/upraviť odkaz</td>
+  <td>Ctrl+L</td>
+  <td>Cmd+L</td>
+  <td>Ctrl+L</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zväčšiť zarážku</td>
+  <td>Ctrl+[</td>
+  <td>Cmd+[</td>
+  <td>Ctrl+[</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zmenšiť zarážku</td>
+  <td>Ctrl+]</td>
+  <td>Cmd+]</td>
+  <td>Ctrl+]</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Ukončiť štýly textu</td>
+  <td>Ctrl+Shift+Y</td>
+  <td>Cmd+Shift+Y</td>
+  <td>Ctrl+Shift+Y</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Ukončiť odkaz</td>
+  <td>Ctrl+Shift+K</td>
+  <td>Cmd+Shift+K</td>
+  <td>Ctrl+Shift+K</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Odstrániť pomenované kotvy</td>
+  <td>Ctrl+Shift+A</td>
+  <td>Cmd+Shift+A</td>
+  <td>Ctrl+Shift+A</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vybrať riadok/stĺpec</td>
+  <td>Ctrl+Drag</td>
+  <td>Cmd+Drag</td>
+  <td>Ctrl+Drag</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vybrať bunky</td>
+  <td>Ctrl+kliknutie (potiahnutím označiť blok buniek, alebo klikaním označiť individuálne bunky)</td>
+  <td>Cmd+kliknutie (potiahnutím označiť blok buniek, alebo klikaním označiť individuálne bunky)</td>
+  <td>Ctrl+kliknutie (potiahnutím označiť blok buniek, alebo klikaním označiť individuálne bunky)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zmenšiť veľkosť písma</td>
+  <td>Ctrl+- (znamienko mínus)</td>
+  <td>Cmd+- (znamienko mínus)</td>
+  <td>Ctrl+- (znamienko mínus)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zväčšiť veľkosť písma</td>
+  <td>Ctrl++ (znamienko plus)</td>
+  <td>Cmd++ (znamienko plus)</td>
+  <td>Ctrl++ (znamienko plus)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Štýl textu: tučné</td>
+  <td>Ctrl+B</td>
+  <td>Cmd+B</td>
+  <td>Ctrl+B</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Štýl textu: kurzíva</td>
+  <td>Ctrl+I</td>
+  <td>Cmd+I</td>
+  <td>Ctrl+I</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Štýl textu: podčiarknuté</td>
+  <td>Ctrl+U</td>
+  <td>Cmd+U</td>
+  <td>Ctrl+U</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Štýl textu: pevná šírka</td>
+  <td>Ctrl+T</td>
+  <td>Cmd+T</td>
+  <td>Ctrl+T</td>
+ </tr>
+</tbody>
+</table>
+
+</body>
+</html>
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts_mailnews.xhtml
@@ -0,0 +1,343 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd" [
+ <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
+ %brandDTD;
+]>
+
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+<title>Klávesové skratky pre Poštu a diskusné skupiny</title>
+<link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
+ type="text/css"/>
+</head>
+<body>
+
+<h1>Klávesové skratky pre Poštu a diskusné skupiny</h1>
+
+<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
+ <ul>
+  <li><a href="#general_mail_and_newsgroups_shortcuts">Všeobecné skratky pre Poštu a diskusné skupiny</a></li>
+  <li><a href="#message_list_shortcuts">Skratky pre zoznam správ</a></li>
+  <li><a href="#message_compose_shortcuts">Skratky pre vytváranie správ</a></li>
+ </ul>
+</div>
+
+<h2 id="general_mail_and_newsgroups_shortcuts">Všeobecné skratky pre Poštu a diskusné skupiny</h2>
+
+<table class="defaultTable">
+<colgroup>
+ <col class="commandColumn"></col>
+ <col class="osFirstColumn"></col>
+ <col class="osSecondColumn"></col>
+ <col class="osThirdColumn"></col>
+</colgroup>
+<thead>
+ <tr>
+  <th>Príkaz</th>
+  <th>Windows</th>
+  <th>Mac OS</th>
+  <th>Linux alebo Unix</th>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody class="tbody-default">
+ <tr>
+  <td>Presunúť sa na nasledujúci panel pošty (Priečinky, Rýchle vyhľadávanie, Vlákno, Panel správy)</td>
+  <td>F6</td>
+  <td>F6</td>
+  <td>F6</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prepnúť zobrazenie Panela správy</td>
+  <td>F8</td>
+  <td>F8</td>
+  <td>F8</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prepnúť zobrazenie Panela priečinkov</td>
+  <td>F9</td>
+  <td/>
+  <td>F9</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Nová správa</td>
+  <td>Ctrl+M</td>
+  <td>Cmd+Shift+M</td>
+  <td>Ctrl+M</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prijať nové správy</td>
+  <td>Ctrl+D</td>
+  <td>Cmd+D</td>
+  <td>Ctrl+D</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prijať všetky nové správy</td>
+  <td>Ctrl+Shift+D</td>
+  <td>Cmd+Shift+D</td>
+  <td>Ctrl+Shift+D</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Hľadať správy</td>
+  <td>Ctrl+Shift+S</td>
+  <td>Cmd+Shift+S</td>
+  <td>Ctrl+Shift+S</td>
+ </tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<h2 id="message_list_shortcuts">Skratky pre zoznam správ</h2>
+
+<table class="defaultTable">
+<colgroup>
+ <col class="commandColumn"></col>
+ <col class="osFirstColumn"></col>
+ <col class="osSecondColumn"></col>
+ <col class="osThirdColumn"></col>
+</colgroup>
+<thead>
+ <tr>
+  <th>Príkaz</th>
+  <th>Windows</th>
+  <th>Mac OS</th>
+  <th>Linux alebo Unix</th>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody class="tbody-default">
+ <tr>
+  <td>Uložiť správu ako súbor</td>
+  <td>Ctrl+S</td>
+  <td>Cmd+S</td>
+  <td>Ctrl+S</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Otvoriť správu (v novom okne)</td>
+  <td>Ctrl+O</td>
+  <td>Cmd+O</td>
+  <td>Ctrl+O</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Odstrániť správu</td>
+  <td>Del</td>
+  <td>Del</td>
+  <td>Del</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Odstrániť správu okamžite (bez premistnenia do priečinka Kôš)</td>
+  <td>Shift+Del</td>
+  <td>Shift+Del</td>
+  <td>Shift+Del</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vrátiť späť odstránenie správy</td>
+  <td>Ctrl+Z</td>
+  <td>Cmd+Z</td>
+  <td>Ctrl+Z</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vybrať všetky správy</td>
+  <td>Ctrl+A</td>
+  <td>Cmd+A</td>
+  <td>Alt+A</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vybrať vlákno</td>
+  <td>Ctrl+Shift+A</td>
+  <td>Cmd+Shift+A</td>
+  <td>Alt+Shift+A</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zbaliť všetky vlákna</td>
+  <td>\ (spätná lomka)</td>
+  <td>\ (spätná lomka)</td>
+  <td>\ (spätná lomka)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Rozbaliť všetky vlákna</td>
+  <td>* (hviezdička)</td>
+  <td>* (hviezdička)</td>
+  <td>* (hviezdička)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zdrojový kód správy</td>
+  <td>Ctrl+U</td>
+  <td>Cmd+U</td>
+  <td>Ctrl+U</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prejsť na ďalšiu správu</td>
+  <td>F</td>
+  <td>F</td>
+  <td>F</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prejsť na ďalšiu neprečítanú správu</td>
+  <td>N</td>
+  <td>N</td>
+  <td>N</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prejsť na ďalšie neprečítané vlákno</td>
+  <td>T</td>
+  <td>T</td>
+  <td>T</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prejsť na prechádzajúcu správu</td>
+  <td>B</td>
+  <td>B</td>
+  <td>B</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prejsť na prechádzajúcu neprečítanú správu</td>
+  <td>P</td>
+  <td>P</td>
+  <td>P</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Odpovedať na správu (odpoveď len odosielateľovi)</td>
+  <td>Ctrl+R</td>
+  <td>Cmd+R</td>
+  <td>Ctrl+R</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Odpovedať všetkým (odpoveď pre odosielateľa a všetky e-mailové správy v správe)</td>
+  <td>Ctrl+Shift+R</td>
+  <td>Cmd+Shift+R</td>
+  <td>Ctrl+Shift+R</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Odoslať ďalej</td>
+  <td>Ctrl+L</td>
+  <td>Cmd+L</td>
+  <td>Ctrl+L</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Upraviť správu ako novú (vytvoriť novú správu použitím tela a príloh označenej správy)</td>
+  <td>Ctrl+E</td>
+  <td>Cmd+E</td>
+  <td>Ctrl+E</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Odstrániť menovku správy</td>
+  <td>0</td>
+  <td>0</td>
+  <td>0</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Menovka správy (5 prispôsobiteľných menoviek)</td>
+  <td>1, 2, 3, 4 a 5</td>
+  <td>1, 2, 3, 4 a 5</td>
+  <td>1, 2, 3, 4 a 5</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označiť správu ako prečítanú</td>
+  <td>M</td>
+  <td>M</td>
+  <td>M</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označit vlákno ako prečítané</td>
+  <td>R</td>
+  <td>R</td>
+  <td>R</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označiť vlákno ako prečítané a presunúť sa na ďalšiu neprečítanú správu</td>
+  <td>T</td>
+  <td>T</td>
+  <td>T</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označiť správy ako prečítané podľa dátumu</td>
+  <td>C</td>
+  <td>C</td>
+  <td>C</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označiť všetky správy v označenom priečinku ako prečítané</td>
+  <td>Ctrl+Shift+C</td>
+  <td>Cmd+Shift+C</td>
+  <td>Ctrl+Shift+C</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označiť správu vlajkou</td>
+  <td>I</td>
+  <td>I</td>
+  <td>I</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označiť správu ako nevyžiadanú</td>
+  <td>J</td>
+  <td>J</td>
+  <td>J</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označiť správu ako nie nevyžiadanú</td>
+  <td>Shift+J</td>
+  <td>Shift+J</td>
+  <td>Shift+J</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označiť správu ako dôveryhodnú</td>
+  <td>Shift+P</td>
+  <td>Shift+P</td>
+  <td>Shift+P</td>
+ </tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<h2 id="message_compose_shortcuts">Skratky pre vytváranie správ</h2>
+
+<table class="defaultTable">
+<colgroup>
+ <col class="commandColumn"></col>
+ <col class="osFirstColumn"></col>
+ <col class="osSecondColumn"></col>
+ <col class="osThirdColumn"></col>
+</colgroup>
+<thead>
+ <tr>
+  <th>Príkaz</th>
+  <th>Windows</th>
+  <th>Mac OS</th>
+  <th>Linux alebo Unix</th>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody class="tbody-default">
+ <tr>
+  <td>Prilepiť ako citáciu</td>
+  <td>Ctrl+Shift+O</td>
+  <td>Cmd+Shift+O</td>
+  <td>Ctrl+Shift+O</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vložiť bez formátovania</td>
+  <td>Ctrl+Shift+V</td>
+  <td>Cmd+Shift+V</td>
+  <td>Ctrl+Shift+V</td>
+ </tr>
+  <tr>
+  <td>Znovu zalomiť</td>
+  <td>Ctrl+R</td>
+  <td>Cmd+R</td>
+  <td>Ctrl+R</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Odoslať správu teraz</td>
+  <td>Ctrl+Enter</td>
+  <td>Cmd+Return</td>
+  <td>Ctrl+Enter</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Odoslať správu neskôr</td>
+  <td>Ctrl+Shift+Enter</td>
+  <td>Cmd+Shift+Return</td>
+  <td>Ctrl+Shift+Enter</td>
+ </tr>
+</tbody>
+</table>
+
+</body>
+</html>
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts_navigator.xhtml
@@ -0,0 +1,531 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd" [
+ <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
+ %brandDTD;
+]>
+
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+ <title>Klávesové skratky prehliadača</title>
+<link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
+ type="text/css"/>
+</head>
+<body>
+
+<h1>Klávesové skratky prehliadača</h1>
+
+<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
+ <ul>
+  <li><a href="#bookmarks_shortcuts">Skratky pre záložky</a></li>
+  <li><a href="#page_navigation_shortcuts">Skratky pre navigáciu na stránkach</a></li>
+  <li><a href="#page_viewing_shortcuts">Skratky pre zobrazovanie stránok</a></li>
+  <li><a href="#tabbed_browsing_shortcuts">Skratky pre prehliadanie na kartách</a></li>
+  <li><a href="#sidebar_shortcuts">Skratky Bočného panela</a></li>
+  <li><a href="#forms_shortcuts">Skratky pre formuláre</a></li>
+ </ul>
+</div>
+
+<h2 id="bookmarks_shortcuts">Skratky pre záložky</h2>
+
+<table class="defaultTable">
+<colgroup>
+ <col class="commandColumn"></col>
+ <col class="osFirstColumn"></col>
+ <col class="osSecondColumn"></col>
+ <col class="osThirdColumn"></col>
+</colgroup>
+<thead>
+ <tr>
+  <th>Príkaz</th>
+  <th>Windows</th>
+  <th>Mac OS</th>
+  <th>Linux alebo Unix</th>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody class="tbody-default">
+ <tr>
+  <td>Otvoriť okno Správcu záložiek</td>
+  <td>Ctrl+B</td>
+  <td>Cmd+B</td>
+  <td>Ctrl+B</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Pridať stránku medzi záložky</td>
+  <td>Ctrl+Shift+D</td>
+  <td>Cmd+Shift+D</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Pridať k záložkám ako (môžete určiť, kam bude záložka pridaná)</td>
+  <td>Ctrl+D</td>
+  <td>Cmd+D</td>
+  <td>Ctrl+D</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Usporiadať priečinok záložiek (označený priečinok v okne Správcu záložiek)
+  </td>
+  <td>Ctrl+S</td>
+  <td>Cmd+S</td>
+  <td>Ctrl+S</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Usporiadať priečinok záložiek podľa názvu (označený priečinok v okne Správcu záložiek)
+  </td>
+  <td>Ctrl+N</td>
+  <td>Cmd+N</td>
+  <td>Ctrl+N</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vlastnosti záložky (pre záložku označenú v okne Správcu záložiek)
+  </td>
+  <td>Ctrl+I</td>
+  <td>Cmd+I</td>
+  <td>Ctrl+I</td>
+ </tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<h2 id="page_navigation_shortcuts">Skratky pre navigáciu na stránkach</h2>
+
+<table class="defaultTable">
+<colgroup>
+ <col class="commandColumn"></col>
+ <col class="osFirstColumn"></col>
+ <col class="osSecondColumn"></col>
+ <col class="osThirdColumn"></col>
+</colgroup>
+<thead>
+ <tr>
+  <th>Príkaz</th>
+  <th>Windows</th>
+  <th>Mac OS</th>
+  <th>Linux alebo Unix</th>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody class="tbody-default">
+ <tr>
+  <td>Otvoriť okno História</td>
+  <td>Ctrl+H</td>
+  <td>Cmd+Shift+H</td>
+  <td>Ctrl+H</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Obnoviť</td>
+  <td>Ctrl+R</td>
+  <td>Cmd+R</td>
+  <td>Ctrl+R</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Obnoviť (prepísať vyrovnávaciu pamäť)</td>
+  <td>Ctrl+Shift+R</td>
+  <td>Cmd+Shift+R</td>
+  <td>Ctrl+Shift+R</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Naspäť</td>
+  <td>Alt+Šípka doľava alebo Backspace</td>
+  <td>Cmd+Šípka doľava, Cmd+[ alebo Delete (Backspace)</td>
+  <td>Alt+Šípka doľava alebo Ctrl+[</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Dopredu</td>
+  <td>Alt+Šípka doprava</td>
+  <td>Cmd+Šípka doprava, Cmd+] alebo Shift+Delete (Backspace)</td>
+  <td>Alt+Šípka doprava alebo Ctrl+]</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Nahor</td>
+  <td>Alt+Šípka nahor</td>
+  <td>Opt+Šípka nahor</td>
+  <td>Alt+Šípka nahor</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zastaviť</td>
+  <td>Esc</td>
+  <td>Cmd+. alebo Esc</td>
+  <td>Esc</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Domov</td>
+  <td>Alt+Home</td>
+  <td>Cmd+Home</td>
+  <td>Alt+Home</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prejsť na spodok stránky</td>
+  <td>End</td>
+  <td></td>
+  <td>End</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prejsť navrch stránky</td>
+  <td>Home</td>
+  <td>Home</td>
+  <td>Home</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vybrať text v paneli s adresou</td>
+  <td>Ctrl+L alebo Alt+D</td>
+  <td>Cmd+L</td>
+  <td>Ctrl+L alebo Alt+D</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Otvoriť adresu webovej stránky</td>
+  <td>Ctrl+Shift+L</td>
+  <td>Cmd+Shift+L</td>
+  <td>Ctrl+Shift+L</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Otvoriť odkaz označený na webovej stránke</td>
+  <td>Enter</td>
+  <td>Return</td>
+  <td>Enter</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Otvoriť stránku vyhľadávacieho modulu</td>
+  <td>Ctrl+Shift+S</td>
+  <td>Cmd+Shift+S</td>
+  <td>Ctrl+Shift+S</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť sa na ďalší rámec (pri webových stránkach používajúcich rámce)</td>
+  <td>F6</td>
+  <td>Ctrl+Tab alebo F6 (ak kláves F6 nie je nastavený pre iný príkaz)</td>
+  <td>F6</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť sa na predchádzajúci rámec (pri webových stránkach používajúcich rámce)</td>
+  <td>Shift+F6</td>
+  <td>Ctrl+Shift+Tab alebo Shift+F6 (ak kláves F6 nie je nastavený pre iný príkaz)</td>
+  <td>Shift+F6</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Nové okno prehliadača</td>
+  <td>Ctrl+N</td>
+  <td>Cmd+N</td>
+  <td>Ctrl+N</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť sa na ďalší/predchádzajúci odkaz alebo prvok formulára na webovej stránke</td>
+  <td>Tab/Shift+Tab</td>
+  <td>Tab/Shift+Tab</td>
+  <td>Tab/Shift+Tab</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Otvoriť súbor</td>
+  <td>Ctrl+O</td>
+  <td>Cmd+O</td>
+  <td>Ctrl+O</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zavrieť okno</td>
+  <td>Ctrl+W</td>
+  <td>Cmd+W</td>
+  <td>Ctrl+W</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zavrieť okno (s viacerými otvorenými kartami)</td>
+  <td>Ctrl+Shift+W</td>
+  <td>Cmd+Shift+W</td>
+  <td>Ctrl+Shift+W</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Uložiť stránku ako</td>
+  <td>Ctrl+S</td>
+  <td>Cmd+S</td>
+  <td>Ctrl+S</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Uložiť cieľ odkazu (ak je označený odkaz)</td>
+  <td>Shift+Enter</td>
+  <td>Opt+Return</td>
+  <td>Shift+Enter</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Upraviť stránku</td>
+  <td>Ctrl+E</td>
+  <td>Cmd+E</td>
+  <td>Ctrl+E</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vytlačiť stránku</td>
+  <td>Ctrl+P</td>
+  <td>Cmd+P</td>
+  <td>Ctrl+P</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prejsť o stránku vyššie</td>
+  <td>Page Up alebo Shift+Space</td>
+  <td>Page Up alebo Shift+Space</td>
+  <td>Page Up, Shift+Space alebo Backspace</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prejsť o stránku nižšie</td>
+  <td>Page Down alebo Space</td>
+  <td>Page Down alebo Space</td>
+  <td>Page Down, Space alebo Shift+Backspace</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prejsť o riadok vyššie</td>
+  <td>Šípka nahor</td>
+  <td>Šípka nahor</td>
+  <td>Šípka nahor</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prejsť o riadok nižšie</td>
+  <td>Šípka nadol</td>
+  <td>Šípka nadol</td>
+  <td>Šípka nadol</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zapnúť/vypnúť prehliadanie s kurzorom</td>
+  <td>F7</td>
+  <td>F7 (ak kláves F7 nie je nastavený pre iný príkaz)</td>
+  <td>F7</td>
+ </tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<h2 id="page_viewing_shortcuts">Skratky pre zobrazovanie stránok</h2>
+
+<table class="defaultTable">
+<colgroup>
+ <col class="commandColumn"></col>
+ <col class="osFirstColumn"></col>
+ <col class="osSecondColumn"></col>
+ <col class="osThirdColumn"></col>
+</colgroup>
+<thead>
+ <tr>
+  <th>Príkaz</th>
+  <th>Windows</th>
+  <th>Mac OS</th>
+  <th>Linux alebo Unix</th>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody class="tbody-default">
+ <tr>
+  <td>Na celú obrazovku (prepínanie)</td>
+  <td>F11</td>
+  <td></td>
+  <td>F11 (záleží na správcovi okien)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zmenšiť text</td>
+  <td>Ctrl+- (znamienko mínus)</td>
+  <td>Cmd+- (znamienko mínus)</td>
+  <td>Ctrl+- (znamienko mínus)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zväčšiť text</td>
+  <td>Ctrl++ (znamienko plus)</td>
+  <td>Cmd++ (znamienko plus)</td>
+  <td>Ctrl++ (znamienko plus)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Predvolená veľkosť (100%)</td>
+  <td>Ctrl+0</td>
+  <td>Cmd+0</td>
+  <td>Ctrl+0</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zobraziť informácie o stránke</td>
+  <td>Ctrl+I</td>
+  <td>Cmd+I</td>
+  <td>Ctrl+I</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zobraziť zdrojový kód stránky</td>
+  <td>Ctrl+U</td>
+  <td>Cmd+U</td>
+  <td>Ctrl+U</td>
+ </tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<h2 id="tabbed_browsing_shortcuts">Skratky pre prehliadanie na kartách</h2>
+
+<table class="defaultTable">
+<colgroup>
+ <col class="commandColumn"></col>
+ <col class="osFirstColumn"></col>
+ <col class="osSecondColumn"></col>
+ <col class="osThirdColumn"></col>
+</colgroup>
+<thead>
+ <tr>
+  <th>Príkaz</th>
+  <th>Windows</th>
+  <th>Mac OS</th>
+  <th>Linux alebo Unix</th>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody class="tbody-default">
+ <tr>
+  <td>Nová karta prehliadača</td>
+  <td>Ctrl+T</td>
+  <td>Cmd+T</td>
+  <td>Ctrl+T</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prepnúť na nasledujúcu kartu (ak je otvorených viac ako jedna karta)</td>
+  <td>Ctrl+Tab alebo Ctrl+Page Down</td>
+  <td>Cmd+Opt+Šípka doprava alebo Ctrl+Page Down</td>
+  <td>Ctrl+Tab alebo Ctrl+Page Down</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prepnúť na predchádzajúcu kartu (ak je otvorených viac ako jedna karta)
+  </td>
+  <td>Ctrl+Shift+Tab alebo Ctrl+Page Up</td>
+  <td>Cmd+Opt+Šípka doľava alebo Ctrl+Page Up</td>
+  <td>Ctrl+Page Up</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Zavrieť kartu (Zavrieť okno, ak je otvorená jedna karta)</td>
+  <td>Ctrl+W</td>
+  <td>Cmd+W</td>
+  <td>Ctrl+W</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť kartu doľava (keď je karta v popredí)</td>
+  <td>Ctrl+Šípka doľava alebo Ctrl+Šípka nahor</td>
+  <td>Cmd+Šípka doľava alebo Cmd+Šípka nahor</td>
+  <td>Ctrl+Šípka doľava alebo Ctrl+Šípka nahor</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť kartu doprava (keď je karta v popredí)</td>
+  <td>Ctrl+Šípka doprava alebo Ctrl+Šípka nadol</td>
+  <td>Cmd+Šípka doprava alebo Cmd+Šípka nadol</td>
+  <td>Ctrl+Šípka doprava alebo Ctrl+Šípka nadol</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť kartu na začiatok (keď je karta v popredí)</td>
+  <td>Ctrl+Home</td>
+  <td>Cmd+Home</td>
+  <td>Ctrl+Home</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť kartu na koniec (keď je karta v popredí)</td>
+  <td>Ctrl+End</td>
+  <td>Cmd+End</td>
+  <td>Ctrl+End</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Otvoriť okdaz na novej karte v popredí (keď je odkaz označený)</td>
+  <td>Insert (alebo Alt+Insert) *</td>
+  <td>(Alt+Insert) *</td>
+  <td>Insert (alebo Alt+Insert) *</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Otvoriť okdaz na novej karte na pozadí (keď je odkaz označený)</td>
+  <td>Alt+Insert (alebo Insert) *</td>
+  <td>Alt+Insert</td>
+  <td>Alt+Insert (alebo Insert) *</td>
+ </tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<p>* Klávesové skratky v zátvorkách sa používajú, keď je nastavenie
+ <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#tabbed_browsing">Prepnúť na nové karty otvorené z odkazov</a> vypnuté. V závislosti na nastavení
+ <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#tabbed_browsing">Otvárať karty namiesto okien</a> môže byť dostupných aj viac klávesových skratiek.</p>
+
+<h2 id="sidebar_shortcuts">Skratky Bočného panela</h2>
+
+<table class="defaultTable">
+<colgroup>
+ <col class="commandColumn"></col>
+ <col class="osFirstColumn"></col>
+ <col class="osSecondColumn"></col>
+ <col class="osThirdColumn"></col>
+</colgroup>
+<thead>
+ <tr>
+  <th>Príkaz</th>
+  <th>Windows</th>
+  <th>Mac OS</th>
+  <th>Linux alebo Unix</th>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody class="tbody-default">
+ <tr>
+  <td>Otvoriť/Zavrieť Bočný panel (prepínanie)</td>
+  <td>F9</td>
+  <td/>
+  <td>F9</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prepnúť na panel ďalšieho Bočného panela</td>
+  <td>Alt+Page Down</td>
+  <td>Opt+Page Down</td>
+  <td>Alt+Page Down</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prepnúť na panel predchádzajúceho Bočného panela</td>
+  <td>Alt+Page Up</td>
+  <td>Opt+Page Up</td>
+  <td>Alt+Page Up</td>
+ </tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<h2 id="forms_shortcuts">Skratky pre formuláre</h2>
+
+<table class="defaultTable">
+<colgroup>
+ <col class="commandColumn"></col>
+ <col class="osFirstColumn"></col>
+ <col class="osSecondColumn"></col>
+ <col class="osThirdColumn"></col>
+</colgroup>
+<thead>
+ <tr>
+  <th>Príkaz</th>
+  <th>Windows</th>
+  <th>Mac OS</th>
+  <th>Linux alebo Unix</th>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody class="tbody-default">
+ <tr>
+  <td>Presunúť na ďalšiu/predchádzajúcu položku formulára</td>
+  <td>Tab/Shift+Tab</td>
+  <td>Tab/Shift+Tab</td>
+  <td>Tab/Shift+Tab</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Odoslať formulár</td>
+  <td>Enter</td>
+  <td>Return</td>
+  <td>Enter</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Stlačiť označené tlačidlo / Označiť prepínač</td>
+  <td>Medzerník</td>
+  <td>Medzerník</td>
+  <td>Medzerník</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vybrať položku zo zoznamu</td>
+  <td>Šípka nahor, šípka nadol alebo prvé písmeno názvu položky</td>
+  <td>Šípka nahor, šípka nadol alebo prvé písmeno názvu položky</td>
+  <td>Šípka nahor, šípka nadol alebo prvé písmeno názvu položky</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označiť/Zrušiť označenie políčka (prepínanie)</td>
+  <td>Medzerník</td>
+  <td>Medzerník</td>
+  <td>Medzerník</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Otvoriť rozbaľovaciu ponuku</td>
+  <td>Alt+Šípka nadol</td>
+  <td>Opt+Šípka nadol</td>
+  <td>Alt+Šípka nadol</td>
+ </tr>
+</tbody>
+</table>
+
+</body>
+</html>
--- a/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
@@ -874,17 +874,17 @@
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#using-priv-help-password">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-manage" nc:name="Remembering User Names and Passwords" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_password_manager_to_remember_user_names_and_passwords"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-auto" nc:name="Entering Names and Passwords Automatically" nc:link="using_priv_help.xhtml#entering_user_names_and_passwords_automatically"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-onoff" nc:name="Turning On and Off" nc:link="using_priv_help.xhtml#turning_password_manager_on_and_off"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-onoff" nc:name="Turning Password Manager On and Off" nc:link="using_priv_help.xhtml#turning_password_manager_on_and_off"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-view" nc:name="Managing Stored Passwords" nc:link="using_priv_help.xhtml#viewing_and_managing_stored_passwords"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-settings" nc:name="Nastavenie hesla" nc:link="passwords_help.xhtml#password_settings"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#using-priv-help-password-settings">
   <nc:subheadings>
@@ -1138,40 +1138,40 @@
 </rdf:Description>
 
 <!-- KEYBOARD SHORTCUTS CONTENT STARTS -->
 <rdf:Description about="#shortcuts">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_using" nc:name="Používame klávesové skratky" nc:link="shortcuts.xhtml#using_shortcuts"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_general" nc:name="Všeobecné skratky pre &brandShortName;" nc:link="shortcuts.xhtml#general_mozilla_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator" nc:name="Skratky prehliadača" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail" nc:name="Skratky pre Poštu a diskusné skupiny" nc:link="shortcuts-mailnews.xhtml"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_composer" nc:name="Skratky pre Composer" nc:link="shortcuts-composer.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator" nc:name="Skratky prehliadača" nc:link="shortcuts_navigator.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail" nc:name="Skratky pre Poštu a diskusné skupiny" nc:link="shortcuts_mailnews.xhtml"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_composer" nc:name="Skratky pre Composer" nc:link="shortcuts_composer.xhtml"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_help" nc:name="Skratky pre pomocníka" nc:link="shortcuts.xhtml#help_window_shortcuts"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#shortcuts_navigator">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_bookmarks" nc:name="Skratky pre záložky" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#bookmarks_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_page_navigation" nc:name="Skratky pre navigáciu na stránkach" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#page_navigation_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_page_viewing" nc:name="Skratky pre zobrazovanie stránok" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#page_viewing_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_tabbed_browsing" nc:name="Skratky pre prehliadanie na kartách" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#tabbed_browsing_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_sidebar" nc:name="Skratky Bočného panela" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#sidebar_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_forms" nc:name="Skratky pre formuláre" nc:link="shortcuts-navigator.xhtml#forms_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_bookmarks" nc:name="Skratky pre záložky" nc:link="shortcuts_navigator.xhtml#bookmarks_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_page_navigation" nc:name="Skratky pre navigáciu na stránkach" nc:link="shortcuts_navigator.xhtml#page_navigation_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_page_viewing" nc:name="Skratky pre zobrazovanie stránok" nc:link="shortcuts_navigator.xhtml#page_viewing_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_tabbed_browsing" nc:name="Skratky pre prehliadanie na kartách" nc:link="shortcuts_navigator.xhtml#tabbed_browsing_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_sidebar" nc:name="Skratky Bočného panela" nc:link="shortcuts_navigator.xhtml#sidebar_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator_forms" nc:name="Skratky pre formuláre" nc:link="shortcuts_navigator.xhtml#forms_shortcuts"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#shortcuts_mail">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail_general" nc:name="Všeobecné skratky pre Poštu a diskusné skupiny" nc:link="shortcuts-mailnews.xhtml#general_mail_and_newsgroups_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail_message_list" nc:name="Skratky pre zoznam správ" nc:link="shortcuts-mailnews.xhtml#message_list_shortcuts"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail_message_compose" nc:name="Skratky pre vytváranie správ" nc:link="shortcuts-mailnews.xhtml#message_compose_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail_general" nc:name="Všeobecné skratky pre Poštu a diskusné skupiny" nc:link="shortcuts_mailnews.xhtml#general_mail_and_newsgroups_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail_message_list" nc:name="Skratky pre zoznam správ" nc:link="shortcuts_mailnews.xhtml#message_list_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail_message_compose" nc:name="Skratky pre vytváranie správ" nc:link="shortcuts_mailnews.xhtml#message_compose_shortcuts"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 </rdf:RDF>
--- a/suite/chrome/common/help/suitehelp.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/suitehelp.rdf
@@ -26,17 +26,17 @@
             nc:datasources="help-win.rdf"
             nc:platform="win"/>
         </li>
         <li>
           <Description nc:panelid="search"
             nc:datasources="rdf:null"
             nc:platform="win mac os2 unix"
             nc:emptysearchtext="[Požadovaná položka nebola nájdená]"
-            nc:emptysearchlink="chrome://help/locale/welcome.xhtml#search_tips"/>
+            nc:emptysearchlink="help_help.xhtml#search_tips"/>
         </li>
         <li>
           <Description nc:panelid="glossary"
             nc:datasources="help-glossary.rdf"
             nc:platform="win mac os2 unix"/>
         </li>
         <li>
           <Description nc:panelid="index"
--- a/suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
@@ -12,38 +12,38 @@
 <link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
  type="text/css"/>
 </head>
 <body>
 
 <h1 id="using_the_cookie_manager">Using the Cookie Manager</h1>
 
 <p>A cookie is a small amount of information on your computer that is used by
- some sites. For a brief overview, see
+ some websites. For a brief overview, see
  <a href="privacy_help.xhtml#what_are_cookies_and_how_do_they_work">What Are
  Cookies and How Do They Work?</a></p>
 
 <p>Before loading a web page that uses cookies, your browser handles the
  page&apos;s cookies by doing two things:</p>
 
 <ul>
- <li>Accepts or rejects any requests by the site to <strong>set</strong>
+ <li>Accepts or rejects any requests by the website to <strong>set</strong>
   (store) one or more cookies on your computer.</li>
- <li>Accepts or rejects any requests by the site to <strong>read</strong>
-  cookies it previously stored on your computer. A site can&apos;t
+ <li>Accepts or rejects any requests by the website to <strong>read</strong>
+  cookies it previously stored on your computer. A website can&apos;t
   actually read cookies or any other data on your computer&mdash;instead,
-  your browser gets the cookies and sends them back to the site.</li>
+  your browser gets the cookies and sends them back to the website.</li>
 </ul>
 
 <div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
   <li><a href="#enabling_and_disabling_cookies">Enabling &amp; Disabling
    Cookies</a></li>
   <li><a href="#managing_cookies_site-by-site">Managing Cookies
-   Site-By-Site</a></li>
+   Website-By-Website</a></li>
   <li><a href="#viewing_cookies">Viewing Cookies</a></li>
   <li><a href="#removing_cookies">Removing Cookies</a></li>
   <li><a href="#cookie_manager_settings">Cookie Manager Settings</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="enabling_and_disabling_cookies">Enabling &amp; Disabling Cookies</h2>
 
@@ -62,72 +62,72 @@
 </ol>
 
 <p>For more information about the effect of each setting, see
  <a href="#cookies">Privacy &amp; Security Preferences - Cookies</a>.</p>
 
 <p>[<a href="#using_the_cookie_manager">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
-<h2 id="managing_cookies_site-by-site">Managing Cookies Site-By-Site</h2>
+<h2 id="managing_cookies_site-by-site">Managing Cookies Website-By-Website</h2>
 
-<p>To set cookie permissions for the current site:</p>
+<p>To set cookie permissions for the current website:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the Tools menu and choose Cookie Manager.</li>
  <li>Choose one of the following items:
   <ul>
-   <li><strong>Block Cookies from this Site</strong>: Block the
-     current site from setting cookies.</li>
+   <li><strong>Block Cookies from this Website</strong>: Block the
+     current website from setting cookies.</li>
    <li><strong>Use Default Cookie Permissions</strong>: Reset
-     cookie permission for the current site and use the
+     cookie permission for the current website and use the
      <a href="#cookie_manager_settings">default settings</a>.</li>
-   <li><strong>Allow Session Cookies from this Site</strong>: Allow
-     the current site to set session cookies. Persistent cookies from
-     this site will be downgraded to session cookies.</li>
-   <li><strong>Allow Cookies from this Site</strong>: Allow the
-     current site to set cookies.</li>
+   <li><strong>Allow Session Cookies from this Website</strong>: Allow
+     the current website to set session cookies. Persistent cookies from
+     this website will be downgraded to session cookies.</li>
+   <li><strong>Allow Cookies from this Website</strong>: Allow the
+     current website to set cookies.</li>
   </ul>
  </li>
 </ol>
 
-<p>To <a href="#add_cookie_sites">set cookie permission</a> for several sites
- or a site you are not viewing, use the Cookie Manager.</p>
+<p>To <a href="#add_cookie_sites">set cookie permission</a> for several websites
+ or a website you are not viewing, use the Cookie Manager.</p>
 
 <p>If you have selected <q>Ask for each cookie</q> in
  <a href="#cookie_manager_settings">Privacy &amp; Security Preferences -
- Cookies</a>, you will be warned (while browsing) that a web site is asking to
+ Cookies</a>, you will be warned (while browsing) that a website is asking to
  set a cookie. When you see such a warning, you can choose to
  Allow, Allow for Session, or Deny the cookie.</p>
 
 <p>Other dialog options:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Use my choice for all cookies from this site</strong>:
+ <li><strong>Use my choice for all cookies from this website</strong>:
   If you check this option, you will not be warned the next time
-  that site tries to set or modify a cookie, and your <q>allow</q> or
+  that website tries to set or modify a cookie, and your <q>allow</q> or
   <q>deny</q> response will still be in effect.</li>
  <li><strong>Show Details</strong>/<strong>Hide Details</strong>:
   Click the button to show or hide <a href="#viewing_cookies">detailed
   information</a> of the cookie.</li>
 </ul>
 
 <p>If you want to change a remembered response later, use the Cookie Manager
  to edit <a href="#stored_cookies">stored cookies</a> and
- <a href="#cookie_sites">add or remove cookie sites</a>.</p>
+ <a href="#cookie_sites">add or remove cookie websites</a>.</p>
 
-<p>To stop automatically accepting or rejecting cookies from a site:</p>
+<p>To stop automatically accepting or rejecting cookies from a website:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the Tools menu and choose Cookie Manager.</li>
  <li>Choose Manage Stored Cookies from the submenu. The Cookie Manager window
   opens with a list of all the cookies stored on your computer.</li>
- <li>Click the Cookie Sites tab. The sites for which you have allowed or
+ <li>Click the Cookie Websites tab. The sites for which you have allowed or
   denied cookies are listed.</li>
- <li>Click to select the site from which you no longer want to automatically
+ <li>Click to select the website from which you no longer want to automatically
   accept cookies, and then click Remove Cookie.</li>
 </ol>
 
 <p>[<a href="#using_the_cookie_manager">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="viewing_cookies">Viewing Cookies</h2>
 
 <p>To view detailed information about cookies:</p>
@@ -155,22 +155,22 @@
  <li>Open the Tools menu and choose Cookie Manager.</li>
  <li>Choose Manage Stored Cookies from the submenu. The Cookie Manager window
   opens with a list of all the cookies stored on your computer.</li>
  <li>Select one or more cookies and click Remove Cookie, or click Remove All
   Cookies.</li>
 </ol>
 
 <p>Even though you&apos;ve removed the cookies now, you will reacquire those
- same cookies the next time you return to the site.</p>
+ same cookies the next time you return to the website.</p>
 
 <p>To prevent that from happening, select the checkbox labeled <q>Don&apos;t
- allow sites that set removed cookies to set future cookies</q>. When this
- checkbox is selected, sites for the cookies that you are removing are
- added to the list of sites whose cookies will automatically be rejected.</p>
+ allow websites that set removed cookies to set future cookies</q>. When this
+ checkbox is selected, websites for the cookies that you are removing are
+ added to the list of websites whose cookies will automatically be rejected.</p>
 
 <p>You must click OK for your changes to take effect.</p>
 
 <p>[<a href="#using_the_cookie_manager">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h1 id="cookie_manager_settings">Cookie Manager Settings</h1>
 
 <p>This section describes how to set your Cookies preferences and control other
@@ -179,17 +179,17 @@
 <p>For step-by-step descriptions of various tasks related to cookies, see
  <a href="#using_the_cookie_manager">Using the Cookie Manager</a>.</p>
 
 <div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
   <li><a href="#cookies">Privacy &amp; Security Preferences -
    Cookies</a></li>
   <li><a href="#stored_cookies">Stored Cookies</a></li>
-  <li><a href="#cookie_sites">Cookie Sites</a></li>
+  <li><a href="#cookie_sites">Cookie Websites</a></li>
   <li><a href="#cookie_notification">Cookie Notification</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="cookies">Privacy &amp; Security Preferences - Cookies</h2>
 
 <p>Your browser is set by default to accept all cookies. This section describes
  how to use the Cookies preferences panel to change that setting. If
@@ -198,86 +198,87 @@
 <ol>
  <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
  <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Cookies. (If no
   subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
   the list.)</li>
 </ol>
 
-<p>Cookies help sites keep track of information for you, such as the
+<p>Cookies help websites keep track of information for you, such as the
  contents of your on-line shopping cart or which cities&apos; weather you want
  to know about. For a brief overview, see
  <a href="privacy_help.xhtml#what_are_cookies_and_how_do_they_work">What Are
  Cookies and How Do They Work?</a></p>
 
 <p>You can select one of these options:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Block cookies</strong>: Select this option to refuse all
   cookies.</li>
  <li><strong>Allow cookies for the originating website only</strong>: Select
   this option if you don&apos;t want to accept or return
   <a href="privacy_help.xhtml#what_are_third-party_cookies">foreign
   cookies</a>.</li>
  <li><strong>Allow all cookies</strong>: This is the default option. Select
-  this option to permit all sites not explicitly blocked to set cookies on
+  this option to permit all websites not explicitly blocked to set cookies on
   your computer.</li>
 </ul>
 
 <p><strong>Note</strong>: Blocking cookies does not remove old cookies. By
- blocking cookies you only block sites from setting new cookies, and old
- cookies will still be sent to sites. To completely block a site from receiving
- old cookies, you need to <a href="#removing_cookies">remove its cookies</a>.
+ blocking cookies you only block websites from setting new cookies, and old
+ cookies will still be sent to websites. To completely block a website from
+ receiving old cookies, you need to <a href="#removing_cookies">remove its
+ cookies</a>.
 </p>
 
-<p><strong>Note</strong>: <a href="#cookie_sites">Per-site cookie permission</a>
- supersedes default cookie setting. For example, if you allow a site to set
- cookies, the site can set cookies even if you choose <q>Block cookies</q>.
+<p><strong>Note</strong>: <a href="#cookie_sites">Per-website cookie permission</a>
+ supersedes default cookie setting. For example, if you allow a website to set
+ cookies, the website can set cookies even if you choose <q>Block cookies</q>.
 </p>
 
 <p>If you allow cookies or do not change the default setting, you can also
  select the following preferences:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Accept cookies normally</strong>: Select this
-  if you want sites to set or modify cookies without restrictions.</li>
+  if you want websites to set or modify cookies without restrictions.</li>
  <li><strong>Accept for current session only</strong>: Select this to delete
   the cookie the next time you exit your browser.</li>
  <li><strong>Accept cookies for [__] days</strong>: Select this if you
   want to limit the length of time any cookie can remain on your computer,
   then type the number of days.</li>
  <li><strong>Ask for each cookie</strong>: Select this if you want
-  Cookie Manager to warn you each time a site is about to store a cookie.
+  Cookie Manager to warn you each time a website is about to store a cookie.
   In addition, you can choose <strong>except for session cookies</strong>: so
-  that &brandShortName; will not warn you if the site is setting cookies
+  that &brandShortName; will not warn you if the website is setting cookies
   which will be deleted when you exit your browser.</li>
 </ul>
 
 <p>You can also get more information about your stored cookies:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Cookie Manager</strong>: Click this button to view
   information about the cookies currently stored on your computer and which
-  sites are allowed to set them.</li>
+  websites are allowed to set them.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="stored_cookies">Stored Cookies</h2>
 
 <p>This section describes how to use the Stored Cookies tab of the Cookie
  Manager. If you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the Tools menu and choose Cookie Manager.</li>
  <li>Choose Manage Stored Cookies from the submenu. The Cookie Manager window
   opens with a list of all the cookies stored on your computer.</li>
 </ol>
 
 <p>The Stored Cookies tab lists all the cookies stored on your computer, the
- sites they belong to, and their current status.</p>
+ websites they belong to, and their current status.</p>
 
 <p>When you select a cookie in this list, the following information about that
  cookie appears in the bottom portion of the tab:</p>
 
 <table class="defaultTable">
  <thead>
   <tr>
    <th>Item</th>
@@ -286,33 +287,33 @@
  </thead>
  <tbody class="tbody-default">
   <tr>
    <td>Name</td>
    <td>The name assigned to the cookie by its originator.</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Information</td>
-   <td>A string of characters containing the information a site tracks
+   <td>A string of characters containing the information a website tracks
     for you. It might contain a user key or name by which you are
-    identified to the site, information about your interests, and so
+    identified to the website, information about your interests, and so
     forth.</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Host or domain</td>
    <td>Provides the name of the cookie&apos;s host or domain.
 
     <p>A <strong>host</strong> cookie is sent back, during subsequent
      visits, only to the <a href="glossary.xhtml#server">server</a> that
      set it.</p>
 
-    <p>A <strong>domain</strong> cookie is sent back to any site
-     that&apos;s in the same domain as the site that set it. A site&apos;s
-     domain is the part of its URL that contains the name of an
-     organization, business, or school&mdash;such as netscape.com or
+    <p>A <strong>domain</strong> cookie is sent back to any website
+     that&apos;s in the same domain as the website that set it. A
+     website&apos;s domain is the part of its URL that contains the name of
+     an organization, business, or school&mdash;such as netscape.com or
      washington.org.</p>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Path</td>
    <td>The file pathway. This is provided only if the cookie should be sent
     back to all URLs that are on that path or lower. For example,
     <tt>http://a.b/x/y/z.html</tt> means that the cookie can also be set
@@ -341,94 +342,94 @@
  <li><strong>Remove All Cookies</strong>: Removes all cookies from the
   list.</li>
 </ul>
 
 <p>Select this checkbox to prevent the cookies you remove from being added back
  into the list later:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Don&apos;t allow sites that set removed cookies to set future
+ <li><strong>Don&apos;t allow websites that set removed cookies to set future
   cookies</strong></li>
 </ul>
 
 <p>Even if you remove cookies now, you will reacquire those same cookies the
- next time you return to the site. To prevent that from happening, select
- this checkbox. When this checkbox is selected, sites for the cookies that
- you are removing are added to the list of sites whose cookies will
+ next time you return to the website. To prevent that from happening, select
+ this checkbox. When this checkbox is selected, websites for the cookies that
+ you are removing are added to the list of websites whose cookies will
  automatically be rejected.</p>
 
 <p>You must click Close for your changes to take effect.</p>
 
-<h2 id="cookie_sites">Cookie Sites</h2>
+<h2 id="cookie_sites">Cookie Websites</h2>
 
-<p>This section describes how to use the Cookie Sites tab of the Cookie
+<p>This section describes how to use the Cookie Websites tab of the Cookie
  Manager. If you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the Tools menu and choose Cookie Manager.</li>
  <li>Choose Manage Stored Cookies from the submenu. The Cookie Manager window
   opens with a list of all the cookies stored on your computer.</li>
- <li>Click the Cookie Sites tab.</li>
+ <li>Click the Cookie Websites tab.</li>
 </ol>
 
-<p>The Cookie Sites tab of the Cookie Manager lists the sites for which your
- decisions have been remembered, and what your decisions were. It also allows
- you to add and remove sites from the list.</p>
+<p>The Cookie Websites tab of the Cookie Manager lists the websites for which
+ your decisions have been remembered, and what your decisions were. It also
+ allows you to add and remove websites from the list.</p>
 
-<h3 id="add_cookie_sites">Adding Cookie Sites</h3>
+<h3 id="add_cookie_sites">Adding Cookie Websites</h3>
 
-<p>To add cookies sites manually:</p>
+<p>To add cookies websites manually:</p>
 
 <ul>
- <li>Enter the site address, e.g. <tt>www.mozilla.org</tt></li>
- <li>Set the site cookie permission:
+ <li>Enter the website address, e.g. <tt>www.mozilla.org</tt></li>
+ <li>Set the website cookie permission:
   <ul>
-   <li><strong>Block</strong>: Click this button to add the site as a site
-    blocked from setting cookies.</li>
-   <li><strong>Session</strong>: Click this button to add the site as a site
-    that can set session cookies. Persistent cookies from this site will
-    be downgraded to session cookies.</li>
-   <li><strong>Allow</strong>: Click this button to add the site as a
-    site that can set cookies.</li>
+   <li><strong>Block</strong>: Click this button to add the website as a
+    website blocked from setting cookies.</li>
+   <li><strong>Session</strong>: Click this button to add the website as a
+    website that can set session cookies. Persistent cookies from this
+    website will be downgraded to session cookies.</li>
+   <li><strong>Allow</strong>: Click this button to add the website as a
+    website that can set cookies.</li>
   </ul>
  </li>
- <li>Repeat the steps to add additional sites.</li>
+ <li>Repeat the steps to add additional websites.</li>
 </ul>
 
-<h3 id="remove_cookie_sites">Removing Cookie Sites</h3>
+<h3 id="remove_cookie_sites">Removing Cookie Websites</h3>
 
-<p>To remove a cookie site:</p>
+<p>To remove a cookie website:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Remove Site</strong>: Removes the selected site or sites from the
-  list.</li>
- <li><strong>Remove All Sites</strong>: Removes all sites from the list.</li>
+ <li><strong>Remove Website</strong>: Removes the selected website or websites
+  from the list.</li>
+ <li><strong>Remove All Websites</strong>: Removes all websites from the list.</li>
 </ul>
 
-<p>Once you&apos;ve removed a site from this list, Cookie Manager remembers
+<p>Once you&apos;ve removed a website from this list, Cookie Manager remembers
  nothing about it. If the <q>Ask for each cookie</q> option is selected in
- the Cookies preferences panel, you will be warned when any site not in this
+ the Cookies preferences panel, you will be warned when any website not in this
  list requests permission to set a cookie.</p>
 
 <h1 id="using_the_password_manager">Using the Password Manager</h1>
 
-<p>Many sites require you to type a user name and password before you can
- enter the site. For instance, personalized pages and sites containing your
- financial information usually require you to log in.</p>
+<p>Many websites require you to type a user name and password before you can
+ enter the website. For instance, personalized pages and websites containing
+ your financial information usually require you to log in.</p>
 
-<p>The user name and password you use at a particular site can be read by the
+<p>The user name and password you use at a particular website can be read by the
  site&apos;s administrator. Potentially, that person could then attempt to log
- into other sites where you may have used the same user name and password. If
- this concerns you, you may wish to use a different password at every site
- with which you register.</p>
+ into other websites where you may have used the same user name and password.
+ If this concerns you, you may wish to use a different password at every
+ website with which you register.</p>
 
 <p>Password Manager can help you remember some or all of your names and
  passwords by storing them on your computer&apos;s hard disk, and entering
- them for you automatically when you visit such sites.</p>
+ them for you automatically when you visit such websites.</p>
 
 <div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
   <li><a href=
    "#using_password_manager_to_remember_user_names_and_passwords">Using
    Password Manager to Remember User Names and Passwords</a></li>
   <li><a href="#entering_user_names_and_passwords_automatically">Entering
    User Names and Passwords Automatically</a></li>
@@ -442,31 +443,31 @@
 
 <h2 id="using_password_manager_to_remember_user_names_and_passwords">Using
  Password Manager to Remember User Names and Passwords</h2>
 
 <p>When Password Manager is active (as it is by default), it gives you an
  opportunity to save user names and passwords on your hard drive that you
  enter while using the Internet.</p>
 
-<p>For example, after you log onto a site from a page that requests a user
+<p>For example, after you log onto a website from a page that requests a user
  name and password, a dialog box appears asking, <q>Do you want Password
  Manager to remember this logon?</q> When you see this dialog box, you can
  click one of the following buttons:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Yes</strong>: The next time you return to the site you&apos;ll
+ <li><strong>Yes</strong>: The next time you return to the website you&apos;ll
   see that your user name and password are already filled in. All you have to
   do is click the Login button (or equivalent) to send them to the
   server.</li>
  <li><strong>Never for this site</strong>: Password Manager will not ask in
   the future if you want to save your user name and password for that
-  site.</li>
+  website.</li>
  <li><strong>No</strong>: Password Manager won&apos;t remember the user name
-  and password, but will ask again the next time you visit the site.</li>
+  and password, but will ask again the next time you visit the website.</li>
 </ul>
 
 <p>Similarly, when you log onto an email account or an FTP site, or perform any
  other action that requires the browser itself to display a special dialog box
  for your login information, you can select this option in the dialog box:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Use Password Manager to remember these values</strong></li>
@@ -481,40 +482,40 @@
 <p>Password Manager saves your user names and passwords on your own computer in
  a file that&apos;s difficult, but not impossible, for an intruder to read.
  See <a href="#encrypting_stored_sensitive_information">Encrypting Stored
  Sensitive Information</a> for information on protecting your stored user
  names and passwords with encryption technology.</p>
 
 <p>If the Password Manager dialog box described above does not appear when you
  click Submit after typing your user name and password, Password Manager may
- be turned off or the site may disallow its use.</p>
+ be turned off or the website may disallow its use.</p>
 
 <p>To check whether Password Manager is currently active, see
  <a href="#turning_password_manager_on_and_off">Turning Password Manager On
  and Off</a>.</p>
 
 <p>[<a href="#using_the_password_manager">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
 <h2 id="entering_user_names_and_passwords_automatically">Entering User Names
  and Passwords Automatically</h2>
 
 <p>There are two different ways that Password Manager can fill in user names
  and passwords on your behalf:</p>
 
 <ul>
  <li>You use Password Manager to remember your user name and password for a
-  site (using the three-button dialog box described in
+  website (using the three-button dialog box described in
   <a href=
   "#using_password_manager_to_remember_user_names_and_passwords">Using
   Password Manager to Remember User Names and Passwords</a>).
 
-  <p>The next time you visit the site, Password Manager automatically fills
-   in your user name and password on the site&apos;s log in page. You can
+  <p>The next time you visit the website, Password Manager automatically fills
+   in your user name and password on the website&apos;s log in page. You can
    then click the Login button, or equivalent, to send the information to
    the server.</p>
  </li>
  <li>You use Password Manager to remember your user name and password for an
   email account, an FTP site, or in any other situation where you type login
   information in a dialog box that displays a checkbox labeled <q>Use
   Password Manager to remember these values</q>.
 
@@ -553,37 +554,37 @@
 
 <p>[<a href="#using_the_password_manager">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
 <h2 id="viewing_and_managing_stored_passwords">Viewing and Managing Stored
  Passwords</h2>
 
 <p>To see the user names and passwords you have stored and to display a list of
- sites from which logon information never is saved:</p>
+ websites from which logon information never is saved:</p>
 
 <ul>
  <li>Open the Tools menu, choose Password Manager, and then choose Manage
   Stored Passwords from the submenu. You see the Password Manager window with
   the Passwords Saved tab opened.
   <ul>
    <li>To see your saved passwords, click Show Passwords and confirm your
     choice.</li>
    <li>To hide your passwords, click Hide Passwords.</li>
    <li>To remove an entry from the list, click it and then click Remove. The
-    next time you visit the site, you will need to enter your user name
+    next time you visit the website, you will need to enter your user name
     and password again, since Password Manager will no longer have the
     information.</li>
   </ul>
-  Click the Passwords Never Saved tab to see a list of the sites for which
+  Click the Passwords Never Saved tab to see a list of the websites for which
   you instructed Password Manager never to store user names and passwords. To
-  remove a site from this list, click it and then click Remove. The next
-  time you log into the site, you can use the stored user name and
+  remove a website from this list, click it and then click Remove. The next
+  time you log into the website, you can use the stored user name and
   password (if available) or indicate that you want Password Manager to save
-  the information for that site.</li>
+  the information for that website.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#using_the_password_manager">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
 <h1 id="encrypting_stored_sensitive_information">Encrypting Stored Sensitive
  Information</h1>
 
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
@@ -13,19 +13,19 @@
 <!ENTITY downloadLocation.label     "Pri ukladaní súboru">
 <!ENTITY saveTo.label          "Uložiť súbory do">
 <!ENTITY saveTo.accesskey        "s">
 <!ENTITY chooseDownloadFolder.label   "Vybrať priečinok…">
 <!ENTITY chooseDownloadFolder.accesskey "V">
 <!ENTITY alwaysAsk.label        "Vždy sa opýtať, kam uložiť súbory">
 <!ENTITY alwaysAsk.accesskey      "k">
 
-<!ENTITY downloadRetention.label    "Uchovávanie prevzatých súborov">
-<!ENTITY removeDownloads.label     "Záznamy o preberaných súboroch odstraňovať:">
-<!ENTITY removeDownloads.accesskey   "r">
+<!ENTITY downloadHistory.label     "História prevzatých súborov">
+<!ENTITY removeEntries.label      "Záznamy o preberaných súboroch odstraňovať:">
+<!ENTITY removeEntries.accesskey    "r">
 <!ENTITY whenCompleted.label      "po ich prevzatí">
 <!ENTITY whenQuittingApp.label     "pri ukončení &brandShortName;">
 <!ENTITY neverRemove.label       "nikdy">
 
 <!ENTITY finishedBehavior.label     "Pri ukončení preberania">
 <!ENTITY playSound.label        "Prehrať zvuk">
 <!ENTITY playSound.accesskey      "h">
 <!ENTITY showAlert.label        "Zobraziť upozornenie">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-links.dtd
@@ -0,0 +1,14 @@
+<!ENTITY linksHeader.label "Správanie sa odkazov">
+<!ENTITY newWindow.label "Správanie pri otváraní odkazov">
+<!ENTITY newWindowDescription.label "Otvárať odkazy, ktoré sa majú otvoriť v okne">
+<!ENTITY external.label "Odkazy z iných aplikácií">
+<!ENTITY externalDescription.label "Odkazy z iných aplikácií otvárať">
+<!ENTITY openCurrent.label "V aktuálnej karte/okne">
+<!ENTITY newWindowGroupCurrent.accesskey "V">
+<!ENTITY externalGroupCurrent.accesskey "k">
+<!ENTITY openTab.label "Na novej karte v aktuálnom okne">
+<!ENTITY newWindowGroupTab.accesskey "a">
+<!ENTITY externalGroupTab.accesskey "r">
+<!ENTITY openWindow.label "V novom okne">
+<!ENTITY newWindowGroupWindow.accesskey "o">
+<!ENTITY externalGroupWindow.accesskey "n">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
@@ -21,22 +21,14 @@
 <!ENTITY useCurrent.accesskey      "a">
 <!ENTITY useCurrentGroup.label     "Použiť aktuálnu skupinu">
 <!ENTITY useCurrentGroup.accesskey   "u">
 <!ENTITY browseFile.label        "Vybrať súbor…">
 <!ENTITY browseFile.accesskey      "V">
 <!ENTITY useDefault.label        "Obnoviť predvolené">
 <!ENTITY useDefault.accesskey      "b">
 
-<!ENTITY toolbarIntro.label       "Vyberte tlačidlá, ktoré budú zobrazené na paneloch nástrojov:">
-
-<!ENTITY navToolbarIntro.label     "Navigačný panel">
-<!ENTITY goButton.label         "Prejsť">
-<!ENTITY goButton.accesskey       "s">
-<!ENTITY searchButton.label       "Hľadať">
-<!ENTITY searchButton.accesskey     "H">
-
 <!ENTITY defaultBrowserGroup.label   "Predvolený prehliadač">
 <!ENTITY defaultBrowserButton.label   "Nastaviť predvolený prehliadač">
 <!ENTITY defaultBrowserButton.accesskey "e">
 <!ENTITY alreadyDefaultText       "&brandShortName; už je nastavený ako predvolený prehliadač.">
 <!ENTITY defaultPendingText       "&brandShortName; bude po kliknutí na tlačidlo OK nastavený ako predvolený prehliadač.">
 <!ENTITY makeDefaultText        "Nastaviť &brandShortName; ako predvolený prehliadač.">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-tabs.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-tabs.dtd
@@ -7,22 +7,8 @@
 <!ENTITY warnOnClose.label "Upozorniť pri zatváraní viacerých kariet">
 <!ENTITY warnOnClose.accesskey "U">
 <!ENTITY loadGroup.label "Pri otváraní skupiny záložiek">
 <!ENTITY loadGroupAppend.label "Pridať karty">
 <!ENTITY loadGroupAppend.accesskey "d">
 <!ENTITY loadGroupReplace.label "Nahradiť existujúce karty">
 <!ENTITY loadGroupReplace.accesskey "h">
 <!ENTITY openTabs.label "Otvoriť karty namiesto okien po">
-
-<!ENTITY newWindow.label "Správanie pri otváraní odkazov">
-<!ENTITY newWindowDescription.label "Otvárať odkazy, ktoré sa majú otvoriť v okne">
-<!ENTITY external.label "Odkazy z iných aplikácií">
-<!ENTITY externalDescription.label "Odkazy z iných aplikácií otvárať">
-<!ENTITY openCurrent.label "V aktuálnej karte/okne">
-<!ENTITY newWindowGroupCurrent.accesskey "V">
-<!ENTITY externalGroupCurrent.accesskey "k">
-<!ENTITY openTab.label "Na novej karte v aktuálnom okne">
-<!ENTITY newWindowGroupTab.accesskey "a">
-<!ENTITY externalGroupTab.accesskey "r">
-<!ENTITY openWindow.label "V novom okne">
-<!ENTITY newWindowGroupWindow.accesskey "o">
-<!ENTITY externalGroupWindow.accesskey "n">
--- a/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
@@ -8,16 +8,17 @@
 <!ENTITY fonts.label "Písma">
 <!ENTITY colors.label "Farby">
 <!ENTITY navigator.label "Prehliadač">
 <!ENTITY history.label "História">
 <!ENTITY languages.label "Jazyky">
 <!ENTITY applications.label "Pomocné aplikácie">
 <!ENTITY locationBar.label "Panel Adresa">
 <!ENTITY tabWindows.label "Prehliadanie na kartách">
+<!ENTITY links.label "Správanie sa odkazov">
 <!ENTITY offline.label "Režim Offline">
 <!ENTITY security.label "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY cookies.label "Cookies">
 <!ENTITY images.label "Obrázky">
 <!ENTITY popups.label "Vyskakovacie okná">
 <!ENTITY passwords.label "Heslá">
 <!ENTITY masterpass.label "Hlavné heslá">
 <!ENTITY ssl.label "SSL">
--- a/suite/chrome/common/search/search-panel.dtd
+++ b/suite/chrome/common/search/search-panel.dtd
@@ -40,11 +40,11 @@
 <!ENTITY within.label       "v">
 <!ENTITY using.label       "použitím">
 <!ENTITY choose.label       "Vyberte vyhľadávacie moduly a kliknite na tlačidlo Hľadať">
 <!ENTITY results.label      "Výsledky vyhľadávania">
 <!ENTITY engine.column.label   "Vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY customize.menuitem.label "Upraviť kategórie…">
 <!ENTITY next.button.label    "Ďalšie">
 <!ENTITY previous.button.label  "Predchádzajúce">
-<!ENTITY next.button.tooltip   "Zobrazí ďalšie výsledky vyhľadávania">
-<!ENTITY previous.button.tooltip "Zobrazí predchádzajúce výsledky vyhľadávania">
+<!ENTITY next.button.tooltip   "Zobraziť ďalšie výsledky vyhľadávania">
+<!ENTITY previous.button.tooltip "Zobraziť predchádzajúce výsledky vyhľadávania">
 
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -54,16 +54,18 @@
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label "Panely s nástrojmi">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.label "Stavový riadok">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.accesskey "S">
 
 <!ENTITY helpMenu.label					"Pomocník">
 <!ENTITY helpMenu.accesskey			"P">
 
+<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informácie pre riešenie problémov">
+<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "n">
 <!ENTITY releaseCmd.label				"Poznámky k vydaniu">
 <!ENTITY releaseCmd.accesskey  "P">
 <!ENTITY updateCmd.label    "Kontrola aktualizácií…">
 <!ENTITY updateCmd.accesskey  "a">
 <!ENTITY aboutCmd.label					"O programe &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutCmd.accesskey				"m">
 <!ENTITY aboutCommPluginsCmd.label			"O zásuvných moduloch">
 <!ENTITY aboutCommPluginsCmd.accesskey			"z">
--- a/suite/chrome/mailnews/folderpane.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/folderpane.dtd
@@ -15,16 +15,17 @@
 March 31, 1998.
 
 The Initial Developer of the Original Code is
 Netscape Communications Corporation.
 Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
 the Initial Developer. All Rights Reserved.
 
 Contributor(s):
+  Ian Neal <iann_bugzilla@blueyonder.co.uk>
 
 Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
 or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
@@ -33,8 +34,12 @@
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 <!ENTITY nameColumn.label "Názov">
 <!ENTITY unreadColumn.label "Neprečítané">
 <!ENTITY totalColumn.label "Celkovo">
 <!ENTITY folderSizeColumn.label "Veľkosť">
+<!ENTITY folderLocationToolbarItem.title "Umiestnenie priečinka">
+<!ENTITY mailViewsToolbarItem.title "Zobrazenia pošty">
+<!ENTITY searchToolbarItem.title "Hľadať">
+<!ENTITY searchSubjectOrAddress.placeholder "Hľadať predmet alebo adresu">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -17,16 +17,17 @@
 The Initial Developer of the Original Code is
 Netscape Communications Corporation.
 Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
 the Initial Developer. All Rights Reserved.
 
 Contributor(s):
   Karsten Düsterloh <mnyromyr@tprac.de>
   Jeremy Morton <bugzilla@game-point.net>
+  Ian Neal <iann_bugzilla@blueyonder.co.uk>
 
 Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
 or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
@@ -153,23 +154,18 @@
 <!ENTITY undoMarkAllCmd.label "Späť Označiť správy ako prečítané">
 <!ENTITY redoMarkAllCmd.label "Znovu Označiť správy ako prečítané">
 <!ENTITY undoDefaultCmd.label "Späť">
 <!ENTITY redoDefaultCmd.label "Znovu">
 
 <!-- View Menu -->
 <!ENTITY showMessengerToolbarCmd.label "Panel nástrojov pošty">
 <!ENTITY showMessengerToolbarCmd.accesskey "n">
-
-<!-- showSearchToolbarCmd is also used by addressbook -->
-<!ENTITY showSearchToolbarCmd.label		"Panel Vyhľadávanie">
-<!ENTITY showSearchToolbarCmd.accesskey	"V">
-
-<!ENTITY showLocationToolbarCmd.label "Panel s adresou">
-<!ENTITY showLocationToolbarCmd.accesskey "a">
+<!ENTITY showSearchToolbarCmd.label "Panel Vyhľadávanie">
+<!ENTITY showSearchToolbarCmd.accesskey "V">
 
 <!ENTITY messagePaneLayoutStyle.label "Rozmiestnenie">
 <!ENTITY messagePaneLayoutStyle.accesskey "R">
 <!ENTITY messagePaneClassic.label "Klasický pohľad">
 <!ENTITY messagePaneClassic.accesskey "K">
 <!ENTITY messagePaneWide.label "Široký pohľad">
 <!ENTITY messagePaneWide.accesskey "r">
 <!ENTITY messagePaneVertical.label "Zvislý pohľad">
@@ -484,21 +480,22 @@
 <!ENTITY goForwardButton.label "Prejsť dopredu">
 <!ENTITY deleteButton.label "Odstrániť">
 <!ENTITY undeleteButton.label "Zrušiť odstránenie">
 <!ENTITY markButton.label "Označiť">
 <!ENTITY printButton.label "Tlačiť">
 <!ENTITY stopButton.label "Zastaviť">
 <!ENTITY junkButton.label "Spam">
 <!ENTITY notJunkButton.label "Nie Spam">
+<!ENTITY searchButton.title "Rozšírené vyhľadávanie">
 
 <!-- Tooltips -->
 <!ENTITY menuBar.tooltip "Panel Ponuka">
 <!ENTITY mailToolbar.tooltip "Panel Pošta">
-<!ENTITY locationToolbar.tooltip "Panel s adresou">
+<!ENTITY searchToolbar.tooltip "Panel Vyhľadávanie">
 <!ENTITY advancedButton.tooltip "Pokročilé hľadanie v správach">
 <!ENTITY getMsgButton.tooltip "Prijať nové správy">
 <!ENTITY newMsgButton.tooltip "Napísať novú správu">
 <!ENTITY replyButton.tooltip "Odpovedať iba odosielateľovi">
 <!ENTITY replyAllButton.tooltip "Odpovedať odosielateľovi a všetkým adresátom">
 <!ENTITY replyAllButtonNews.tooltip "Odpovedať odosielateľovi a do diskusnej skupiny">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Odoslať označenú správu ďalej">
 <!ENTITY fileButton.tooltip "Uložiť označenú správu do súboru">
@@ -584,19 +581,20 @@
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.accesskey "H">
 <!ENTITY folderContextProperties.label "Vlastnosti…">
 <!ENTITY folderContextProperties.accesskey "l">
 <!ENTITY folderContextSettings.label "Nastavenie…">
 <!ENTITY folderContextSettings.accesskey "s">
 
 <!-- focusSearchInput.key also used by addressbook -->
 <!ENTITY focusSearchInput.key "k">
-<!ENTITY searchSubjectOrAddress.placeholder "Hľadať predmet alebo Od">
 <!ENTITY advancedButton.label "Rozšírené…">
 <!ENTITY advancedButton.accesskey "o">
+<!ENTITY searchButton.label "Hľadať v správach…">
+<!ENTITY searchButton.accesskey "H">
 
 <!ENTITY all.label "Všetky">
 <!ENTITY all.accesskey "V">
 
 <!-- Junk Bar -->
 <!ENTITY junkBarMessage.label "&brandShortName; si myslí, že táto správa je nevyžiadaná">
 <!ENTITY junkBarButton.label "Nie je nevyžiadaná">
 <!ENTITY junkInfoButton.label "?">
--- a/suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
@@ -27,12 +27,12 @@ subscribe-gettingFeedItems=Preberajú sa príspevky (%S z %S)…
 
 newsblog-noNewArticlesForFeed=Pre tento informačný kanál nie sú dostupné žiadne nové príspevky.
 newsblog-networkErrorTitle=Chyba siete
 ## LOCALIZATION NOTE(newsblog-networkError): %S is the feed URL
 newsblog-networkError=Kanál %S sa nepodarilo nájsť. Overte jeho názov a pokus zopakujte.
 newsblog-feedNotValidTitle=Neplatný kanál
 ## LOCALIZATION NOTE(newsblog-feedNotValid): %S is the feed URL
 newsblog-feedNotValid=%S nie je platným informačným kanálom.
-newsblog-getNewMsgsCheck=Zisťujú sa nové príspevky informačného kanálu…
+newsblog-getNewMsgsCheck=Vyhľadávajú sa nové príspevky informačného kanálu…
 
 ## LOCALIZATION NOTE(feeds-accountname): This string should be the same as feeds.accountName in am-newsblog.dtd
 feeds-accountname=Blogy a informačné kanály
--- a/suite/chrome/mailnews/virtualFolderProperties.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/virtualFolderProperties.dtd
@@ -1,14 +1,18 @@
 <!ENTITY virtualFolderProperties.title "Nový priečinok vyhľadávania">
 <!ENTITY name.label          "Názov:">
 <!ENTITY name.accesskey        "N">
 <!ENTITY description.label       "Vytvoriť ako podpriečinok v:">
-<!ENTITY description.accesskey     "V">
+<!ENTITY description.accesskey     "o">
 
 <!ENTITY searchTermCaption.label    "Konfigurácia kritérií vyhľadávania pre tento virtuálny priečinok:">
 
 <!ENTITY folderSelectionCaption.label "Prehľadávať nasledujúce priečinky:">
 <!ENTITY chooseFoldersButton.label   "Vybrať…">
 <!ENTITY chooseFoldersButton.accesskey "b">
 
 <!ENTITY searchOnline.label      "Hľadať online (vracia vždy aktuálne výsledky v priečinkoch IMAP a diskusných skupinách, ale zvyšuje čas potrebný na ich otvorenie)">
 <!ENTITY searchOnline.accesskey    "o">
+<!ENTITY newFolderButton.label    "Vytvoriť">
+<!ENTITY newFolderButton.accesskey  "V">
+<!ENTITY editFolderButton.label   "Aktualizovať">
+<!ENTITY editFolderButton.accesskey "A">
\ No newline at end of file
--- a/suite/installer/mac/README.txt
+++ b/suite/installer/mac/README.txt
@@ -17,23 +17,22 @@
  http://www.seamonkey-project.org/releases/.
 
 
  System & Hardware Requirements
  ------------------------------
 
  System Requirements:
 
- - Mac OS X 10.4 and later
+ - Mac OS X 10.5 and later
 
 
  Hardware Requirements:
 
- - Macintosh computer with an Intel x86 or PowerPC G3/G4/G5 processor
- - 256 MB RAM
+ - Macintosh computer with an Intel x86 or PowerPC G4/G5 processor
  - 200 MB of free hard disk space
 
 
  Installation
  ------------
 
  To install SeaMonkey, follow these steps:
 
--- a/toolkit/chrome/global/findbar.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/findbar.dtd
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the entities needed to -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE use the Find Bar. -->
 
 <!-- entities split out from browser.dtd -->
 <!ENTITY next.label "Ďalšie">
 <!ENTITY next.accesskey "a">
-<!ENTITY next.tooltip "Vyhľadá ďalší výskyt reťazca">
+<!ENTITY next.tooltip "Vyhľadať ďalší výskyt reťazca">
 <!ENTITY previous.label "Predchádzajúce">
 <!ENTITY previous.accesskey "e">
-<!ENTITY previous.tooltip "Vyhľadá predchádzajúci výskyt reťazca">
+<!ENTITY previous.tooltip "Vyhľadať predchádzajúci výskyt reťazca">
 <!ENTITY findCloseButton.tooltip "Zavrieť panel vyhľadávania">
 <!ENTITY highlight.label "Zvýrazniť">
 <!ENTITY highlight.accesskey "v">
-<!ENTITY highlight.tooltiptext "Zvýrazní všetky výskyty hľadaného reťazca (Ctrl+Enter)">
+<!ENTITY highlight.tooltiptext "Zvýrazniť všetky výskyty hľadaného reťazca (Ctrl+Enter)">
 <!ENTITY caseSensitiveCheckbox.label "Rozlišovať veľké/malé písmená">
 <!ENTITY caseSensitiveCheckbox.accesskey "R">
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
@@ -31,18 +31,18 @@ file names and tall enough to hint that 
 <!ENTITY cmd.copyDownloadLink.accesskey  "K">
 <!ENTITY cmd.removeFromList.label     "Odstrániť zo zoznamu">
 <!ENTITY cmd.removeFromList.accesskey   "d">
 
 <!ENTITY cmd.close.commandKey       "w">
 <!ENTITY cmd.close2.commandKey      "j">
 <!ENTITY cmd.close2Unix.commandKey    "y">
 <!ENTITY cmd.clearList.label       "Vymazať zoznam">
-<!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Odstráni dokončené, zrušené alebo neúspešne prevzaté súbory zo zoznamu">
+<!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Odstrániť dokončené, zrušené alebo neúspešne prevzaté súbory zo zoznamu">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "a">
 <!ENTITY cmd.find.commandKey       "f">
 <!ENTITY cmd.search.commandKey      "k">
 
 <!ENTITY closeWhenDone.label       "Zavrieť, keď sa preberanie dokončí">
-<!ENTITY closeWhenDone.tooltip      "Zatvorí okno Správcu preberania súborov, keď sa skončí preberanie všetkých súborov">
+<!ENTITY closeWhenDone.tooltip      "Zavrieť okno Správcu preberania súborov, keď sa dokončí preberanie všetkých súborov">
 
 <!ENTITY showFolder.label         "Zobraziť tento priečinok">
 <!ENTITY searchBox.label         "Hľadať…">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -63,17 +63,17 @@
 <!ENTITY detail.checkForUpdates.accesskey   "H">
 <!ENTITY detail.checkForUpdates.tooltip    "Vyhľadať aktualizácie tohto doplnku">
 <!ENTITY detail.showPreferences.label     "Nastavenia">
 <!ENTITY detail.showPreferences.accesskey   "e">
 <!ENTITY detail.showPreferences.tooltip    "Zmeniť nastavenia tohto doplnku">
 
 
 <!-- ratings -->
-<!ENTITY rating.yourRating.label       "Vaše hodnotenie:">
+<!ENTITY rating.label             "Hodnotenie:">
 
 <!-- download/install progress -->
 <!ENTITY progress.pause.tooltip        "Pozastaviť">
 <!ENTITY progress.cancel.tooltip       "Zrušiť">
 
 
 <!-- list sorting -->
 <!ENTITY sort.name.label           "Názov">
@@ -101,11 +101,11 @@
 <!ENTITY addon.undo.label           "Späť?">
 <!ENTITY addon.undo.tooltip          "Vrátiť späť vykonanú akciu">
 <!ENTITY addon.undoUninstall.label      "Späť?">
 <!ENTITY addon.undoUninstall.tooltip     "Ponechať tento doplnok nainštalovaný">
 <!ENTITY addon.restartNow.label        "Reštartovať teraz">
 <!ENTITY addon.restartNow.tooltip       "Reštartovaním dokončíte inštaláciu">
 <!ENTITY addon.install.label         "Nainštalovať">
 <!ENTITY addon.install.tooltip        "Nainštalovať tento doplnok">
-<!ENTITY addon.checkingForUpdates.label    "Zisťujú sa aktualizácie…">
+<!ENTITY addon.checkingForUpdates.label    "Vyhľadávajú sa aktualizácie…">
 
 <!ENTITY addon.createdBy.label        "Autor: ">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -25,20 +25,16 @@ uninstallNotice=Doplnok %S bol odstránený.
 numReviews=#1 recenzia;#1 recenzie;#1 recenzií
 
 #LOCALIZATION NOTE (dateUpdated) %S is the date the addon was last updated
 dateUpdated=Aktualizované: %S
 
 #LOCALIZATION NOTE (incompatibleWith) %1$S is brand name, %2$S is application version
 incompatibleWith=Doplnok nie je kompatibilný s aplikáciou %1$S %2$S
 
-incompatibleTitle2=Nekompatibilný doplnok
-#LOCALIZATION NOTE (incompatibleMessage2) %1$S is add-on name, %2$% is add-on version, %3$% is application name, %4$% is application version
-incompatibleMessage2=Doplnok %1$S %2$S nemohol byť nainštalovaný, pretože nie je kompatibilný s aplikáciou %3$S %4$S.
-
 installDownloading=Preberá sa
 installDownloaded=Prevzaté
 installDownloadFailed=Chyba pri preberaní
 installVerifying=Overuje sa
 installInstalling=Inštaluje sa
 installInstallPending=Pripravené na inštaláciu
 installUpdatePending=Pripravené na aktualizáciu
 installEnablePending=Na povolenie doplnku je potrebný reštart
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
 <!ENTITY updateWizard.title       "Aktualizácia softvéru">
 
-<!ENTITY checking.title         "Zisťujú sa aktualizácie">
+<!ENTITY checking.title         "Vyhľadávajú sa aktualizácie">
 <!ENTITY updateCheck.label        "Vyhľadáva sa novšia verzia programu &brandShortName;…">
 
 <!ENTITY pluginupdatesfound.title    "Nájdené aktualizácie zásuvných modulov">
 <!ENTITY pluginupdatesfound.label    "Bola nájdená novšia verzia jedného alebo viacerých vami používaných zásuvných modulov.">
 <!ENTITY pluginupdateslink.label     "Pozrite sa, ako ich môžete aktualizovať.">
 
 <!ENTITY noupdatesfound.title      "Nenájdené žiadne aktualizácie">
 <!ENTITY noupdatesautoenabled.intro   "Neboli nájdené žiadne aktualizácie. &brandShortName; bude