Bug 1086936 part 0 - Add strings for a UI switch to disable custom profile selection process in Aurora FIREFOX_35_0b1_BUILD1 FIREFOX_35_0b1_RELEASE
authorVlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>
Sun, 09 Nov 2014 19:37:09 +0100
changeset 1378 cea518b1447183617275c9ec06e3656c0121cb92
parent 1377 8fcc52d7fe1f413edfa00f2bb7597cd6ae2f9742
child 1379 3738416e3d51597a3e66c5d485b4143a06fd2206
child 1381 e2e8cf08c66a0d631f88bd264142cc01b868b2c9
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
bugs1086936
Bug 1086936 part 0 - Add strings for a UI switch to disable custom profile selection process in Aurora
browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
--- a/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
@@ -4,16 +4,17 @@
 
 <!ENTITY startup.label       "Spustenie">
 
 <!ENTITY startupPage.label     "Po spustení prehliadača &brandShortName; zobraziť:">
 <!ENTITY startupPage.accesskey   "u">
 <!ENTITY startupHomePage.label   "domovskú stránku">
 <!ENTITY startupBlankPage.label  "prázdnu stránku">
 <!ENTITY startupLastSession.label "naposledy otvorené okná a karty">
+
 <!ENTITY homepage.label      "Domovská stránka:">
 <!ENTITY homepage.accesskey    "D">
 <!ENTITY useCurrentPage.label   "Použiť aktuálnu stránku">
 <!ENTITY useCurrentPage.accesskey "s">
 <!ENTITY useMultiple.label     "Použiť aktuálne stránky">
 <!ENTITY chooseBookmark.label   "Použiť záložku…">
 <!ENTITY chooseBookmark.accesskey "z">
 <!ENTITY restoreDefault.label   "Obnoviť predvolené">
@@ -26,13 +27,20 @@
 <!ENTITY chooseFolderWin.label     "Prehľadávať…">
 <!ENTITY chooseFolderWin.accesskey   "h">
 <!ENTITY chooseFolderMac.label     "Vybrať…">
 <!ENTITY chooseFolderMac.accesskey   "V">
 <!ENTITY alwaysAsk.label        "Vždy sa opýtať, kam súbory uložiť">
 <!ENTITY alwaysAsk.accesskey      "k">
 
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.label     "Pri štarte kontrolovať, či je &brandShortName; predvoleným prehliadačom">
-<!ENTITY alwaysCheckDefault2.accesskey  "P">
+<!ENTITY alwaysCheckDefault2.label    "Vždy kontrolovať, či je &brandShortName; predvoleným prehliadačom">
+<!ENTITY alwaysCheckDefault2.accesskey  "r">
 <!ENTITY setAsMyDefaultBrowser.label   "Nastaviť &brandShortName; ako môj predvolený prehliadač">
 <!ENTITY setAsMyDefaultBrowser.accesskey "N">
+<!ENTITY setAsMyDefaultBrowser2.label   "Nastaviť ako predvolený">
+<!ENTITY setAsMyDefaultBrowser2.accesskey "N">
 <!ENTITY isDefault.label         "&brandShortName; je nastavený ako predvolený prehliadač">
 <!ENTITY isNotDefault.label        "&brandShortName; nie je váš predvolený prehliadač">
+
+<!ENTITY separateProfileMode.label    "Umožniť, aby &brandShortName; a Firefox mohli byť spustené v rovnakom čase">
+<!ENTITY useFirefoxSync.label       "Tip: použijú sa oddelené používateľské profily. Ak chcete medzi nimi zdieľať údaje, môžete využiť službu Sync.">
+<!ENTITY getStarted.label         "Začať používať službu Sync…">