merge central to aurora
authorVlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>
Wed, 07 May 2014 16:46:17 +0200
changeset 1250 ce96af6016d9bbb17bcddf68ae79c05663bbfc32
parent 1249 cbf217db49d44bb4ddab80f4fc81e957d30a3a5b
child 1251 8f3e71e1c1c150f384e52b601c51132b1e2c34bb
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
merge central to aurora
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.dtd
browser/chrome/browser/devtools/eyedropper.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/layoutview.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.properties
browser/chrome/browser/newTab.dtd
browser/chrome/browser/newTab.properties
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/translation.dtd
browser/installer/custom.properties
browser/installer/nsisstrings.properties
calendar/README.txt
calendar/chrome/calendar/calendar-alarms.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/calendar/global.dtd
calendar/chrome/calendar/preferences/alarms.dtd
calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
calendar/chrome/calendar/timezones.properties
calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
calendar/chrome/lightning/lightning.properties
calendar/chrome/sunbird/aboutDialog.dtd
calendar/chrome/sunbird/menuOverlay.dtd
calendar/chrome/sunbird/sunbird.dtd
chat/irc.properties
chat/status.properties
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorInsertMath.dtd
extensions/venkman/chrome/profile.csv.tpl
extensions/venkman/chrome/profile.html.tpl
extensions/venkman/chrome/profile.txt.tpl
extensions/venkman/chrome/profile.xml.tpl
extensions/venkman/chrome/venkman-help.tpl
extensions/venkman/chrome/venkman-output-locale.css
extensions/venkman/chrome/venkman-overlay.dtd
extensions/venkman/chrome/venkman.dtd
extensions/venkman/chrome/venkman.properties
extensions/venkman/defines.inc
mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/fileExceeds2GB.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/fileExceedsLimit.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/fileExceedsQuota.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/management.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/settings.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/UbuntuOne/management.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/UbuntuOne/settings.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceeds2GB.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceedsLimit.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceedsQuota.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/management.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/settings.dtd
mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/chat.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/security.dtd
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/pippki.properties
security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
services/sync/sync.properties
suite/chrome/browser/navigator.dtd
suite/chrome/common/gopherAddon.dtd
suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/msgFolderPickerOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-composing_messages.dtd
toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -227,16 +227,18 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY inspectContextMenu.label   "Preskúmať prvok">
 <!ENTITY inspectContextMenu.accesskey "m">
 
 <!ENTITY responsiveDesignTool.label  "Režim Responsive Design">
 <!ENTITY responsiveDesignTool.accesskey "R">
 <!ENTITY responsiveDesignTool.commandkey "M">
 
+<!ENTITY eyedropper.label  "Kvapkadlo">
+<!ENTITY eyedropper.accesskey "K">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (scratchpad.label): This menu item label appears
  - in the Tools menu. See bug 653093.
  - The Scratchpad is intended to provide a simple text editor for creating
  - and evaluating bits of JavaScript code for the purposes of function
  - prototyping, experimentation and convenient scripting.
  -
  - It's quite possible that you won't have a good analogue for the word
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -154,17 +154,17 @@ pluginActivateNow.accesskey=t
 pluginActivateAlways.label=Povoliť a zapamätať
 pluginActivateAlways.accesskey=z
 pluginBlockNow.label=Zablokovať zásuvný modul
 pluginBlockNow.accesskey=Z
 pluginContinue.label=Ponechať povolený
 pluginContinue.accesskey=P
 
 # in-page UI
-PluginClickToActivate=Aktivovať %S.
+PluginClickToActivate=Aktivovať %S
 PluginVulnerableUpdatable=Tento zásuvný modul nie je dostatočne bezpečný a mal by byť aktualizovaný.
 PluginVulnerableNoUpdate=Tento zásuvný modul má problém s bezpečnosťou.
 
 # infobar UI
 pluginContinueBlocking.label=Pokračovať v blokovaní
 pluginContinueBlocking.accesskey=b
 # LOCALIZATION NOTE (pluginActivateTrigger): Use the unicode ellipsis char, \u2026,
 # or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
@@ -2,16 +2,18 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY index.title "Správca aplikácií">
 <!ENTITY index.projects2 "Aplikácie">
 <!ENTITY index.device2 "Zariadenie">
 <!ENTITY index.help "Pomocník">
 
+<!ENTITY device.debugMainProcess "Ladiť hlavný proces">
+<!ENTITY device.debugMainProcessTooltip "Otvorí Vývojárske nástroje pripojené k hlavnému procesu na zariadení">
 <!ENTITY device.screenshot "Snímka">
 <!ENTITY device.screenshotTooltip "Otvorí snímku aktuálneho stavu zariadenia na novej karte">
 <!ENTITY device.title "Centrum ovládania zariadenia">
 <!ENTITY device.notConnected "Žiadne pripojené zariadenie. Pripojte, prosím, svoje zariadenie.">
 <!ENTITY device.startApp "Spustiť">
 <!ENTITY device.startAppTooltip "Spustí túto aplikáciu na zariadení">
 <!ENTITY device.stopApp "Zastaviť">
 <!ENTITY device.stopAppTooltip "Zastaví túto aplikáciu na zariadení">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.dtd
@@ -8,16 +8,17 @@
  - -->
 
 <!ENTITY title   "Pripojenie">
 <!ENTITY header   "Pripojenie k vzdialenému zariadeniu">
 <!ENTITY host    "Server:">
 <!ENTITY port    "Port:">
 <!ENTITY connect  "Pripojiť">
 <!ENTITY connecting "Pripája sa…">
+<!ENTITY availableAddons "Dostupné vzdialené doplnky:">
 <!ENTITY availableTabs "Dostupné vzdialené karty:">
 <!ENTITY availableProcesses "Dostupné vzdialené procesy:">
 <!ENTITY connectionError "Chyba:">
 <!ENTITY errorTimeout "Chyba: čas pripojenia vypršal.">
 <!ENTITY errorRefused "Chyba: spojenie odmietnuté.">
 <!ENTITY errorUnexpected "Neočakávaná chyba.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (remoteHelp, remoteDocumentation, remoteHelpSuffix):
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/eyedropper.properties
@@ -0,0 +1,14 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used in the Eyedropper color tool.
+# LOCALIZATION NOTE The correct localization of this file might be to keep it
+# in English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
+# on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (colorValue.copied): This text is displayed when the user selects a
+# color with the eyedropper and it's copied to the clipboard.
+colorValue.copied=skopírovaná
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -557,20 +557,19 @@ resizeModeManual2=Stránky v režime Responsive design reagujú na svoje prostredie, takže vyzerajú dobre na mobilnom zariadení, širokouhlom televíznom prijímači a na všetkých zariadeniach medzi nimi. Režim Responsive Design umožňuje jednoducho otestovať rôzne rozlíšenia stránky priamo v prehliadači %1$S bez nutnosti meniť rozlíšenie celého prehliadača.
 # name, which is why it should be as short as possible.
 cmdDesc=Narábanie s príkazmi
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdRefreshDesc) A very short description of the 'cmd refresh'
 # command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
 # name, which is why it should be as short as possible.
 cmdRefreshDesc=Opätovne načíta obsah adresára mozcmd
 
-# LOCALIZATION NOTE (cmdStatus) When the we load new commands from mozcmd
-# directory, we report on how many we loaded. %1$S is a count of the number
-# of loaded commands, and %2$S is the directory we loaded from.
-cmdStatus=Načítané príkazy (celkom %1$S) z priečinka '%2$S'
+# LOCALIZATION NOTE (cmdStatus2) When the we load new commands from mozcmd
+# directory, we report where we loaded from using %1$S.
+cmdStatus2=Načítané príkazy z priečinka '%1$S'
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirDesc) 
 cmdSetdirDesc=Nastaví priečinok mozcmd
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirManual) 
 cmdSetdirManual=Priečinok 'mozcmd' je jednoduchá cesta, ako vytvoriť vlastné príkazy pre príkazový riadok Firefoxu. Podrobnejšie informácie nájdete v <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/GCLI/Customization">dokumentácii na MDN</a>.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirDirectoryDesc) The description of the directory
--- a/browser/chrome/browser/devtools/layoutview.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/layoutview.dtd
@@ -12,12 +12,12 @@
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (*.tooltip): These tooltips are not regular tooltips.
  - The text appears on the bottom right corner of the layout view when
  - the corresponding box is hovered. -->
 
 <!ENTITY title         "Box Model">
-<!ENTITY margins.tooltip    "okraje">
-<!ENTITY borders.tooltip    "orámovanie">
+<!ENTITY margin.tooltip     "okraj">
+<!ENTITY border.tooltip     "orámovanie">
 <!ENTITY padding.tooltip    "odsadenie">
 <!ENTITY content.tooltip    "obsah">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
@@ -48,17 +48,17 @@
 <!ENTITY btnPageNet.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (btnPageNet.accesskeyMacOSX): This string is used as
  - access key for the menu button that allows users to toggle the network
  - logging output. On MacOSX accesskeys are available with Ctrl-*. Please make
  - sure you do not use the following letters: A, E, N and P. These are used
  - for editing commands in text inputs. -->
 <!ENTITY btnPageNet.accesskeyMacOSX "S">
 <!ENTITY btnPageCSS.label  "CSS">
-<!ENTITY btnPageCSS.tooltip "Zaznamenávať chyby spracovania CSS">
+<!ENTITY btnPageCSS.tooltip "Zaznamenávať chyby a upozornenia spracovania CSS">
 <!ENTITY btnPageCSS.accesskey "C">
 <!ENTITY btnPageJS.label  "JS">
 <!ENTITY btnPageJS.tooltip "Zaznamenávať výnimky JavaScriptu">
 <!ENTITY btnPageJS.accesskey "J">
 <!ENTITY btnPageSecurity.label "Bezpečnosť">
 <!ENTITY btnPageSecurity.tooltip "Zaznamenávať bezpečnostné upozornenia a chyby">
 <!ENTITY btnPageSecurity.accesskey "B">
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.dtd
@@ -0,0 +1,24 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Debugger strings -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkey -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.reloadNotice1): This is the label shown
+ - on the button that triggers a page refresh. -->
+<!ENTITY webAudioEditorUI.reloadNotice1  "Znova načítajte">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.reloadNotice2): This is the label shown
+ - along with the button that triggers a page refresh. -->
+<!ENTITY webAudioEditorUI.reloadNotice2  "obsah stránky, ak chcete zobraziť a upraviť kontextu zvuku.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (webAudioEditorUI.emptyNotice): This is the label shown
+ - while the page is refreshing and the tool waits for a audio context. -->
+<!ENTITY webAudioEditorUI.emptyNotice   "Čaká sa na vytvorenie kontextu zvuku…">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.properties
@@ -0,0 +1,21 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Debugger
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Debugger'.
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor.label):
+# This string is displayed in the title of the tab when the Web Audio Editor
+# is displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
+ToolboxWebAudioEditor.label=Webový editor zvuku
+
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor.tooltip):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the Web Audio Editor is
+# displayed inside the developer tools window.
+ToolboxWebAudioEditor.tooltip=Webový editor a vizualizér kontextu zvuku
--- a/browser/chrome/browser/newTab.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/newTab.dtd
@@ -3,8 +3,10 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- These strings are used in the about:newtab page -->
 <!ENTITY newtab.pageTitle "Nová karta">
 <!ENTITY newtab.undo.removedLabel "Náhľad bol odstránený">
 <!ENTITY newtab.undo.undoButton "Vrátiť späť">
 <!ENTITY newtab.undo.restoreButton "Obnoviť všetky">
 <!ENTITY newtab.undo.closeTooltip "Skryť">
+<!ENTITY newtab.panel.message "Táto stránka je zaradená medzi návrhy, pretože sponzoruje Mozillu, pomáha nám presadzovať otvorenosť, inovácie a príležitosti na webe.">
+<!ENTITY newtab.panel.link.text "Ďalšie informácie…">
--- a/browser/chrome/browser/newTab.properties
+++ b/browser/chrome/browser/newTab.properties
@@ -2,8 +2,9 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 newtab.pin=Pripnúť túto stránku na jej aktuálnej pozícii
 newtab.unpin=Zrušiť pripnutie tejto stránky
 newtab.block=Odstrániť túto stránku
 newtab.show=Zobraziť stránku Nová karta
 newtab.hide=Skryť stránku Nová karta
+newtab.sponsored=Zobrazovať informácie o sponzorovaných odkazoch
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -109,16 +109,17 @@ offlinepermissionstext=Nasledujúce webové stránky sa nebudú pokúšať uložiť údaje pre režim offline.
 offlinepermissionstitle=Údaje pre režim offline
 
 ####Preferences::Advanced::Network
 #LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the web content cache.
 #  e.g., "Your web content cache is currently using 200 MB"
 #  %1$S = size
 #  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
 actualDiskCacheSize=Vyrovnávacia pamäť pre webový obsah aktuálne zaberá %1$S %2$S miesta na disku
+actualDiskCacheSizeCalculated=Počíta sa veľkosť vyrovnávacej pamäte pre webový obsah…
 
 ####Preferences::Advanced::Network
 #LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the application cache.
 #  e.g., "Your application cache is currently using 200 MB"
 #  %1$S = size
 #  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
 actualAppCacheSize=Vyrovnávacia pamäť aplikácie aktuálne zaberá %1$S %2$S miesta na disku
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/translation.dtd
@@ -0,0 +1,47 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (translation.thisPageIsIn.label,
+ -           translation.translateThisPage.label):
+ - These 2 strings are used to construct a sentence that contains a dropdown
+ - showing the detected language of the current web page.
+ - In en-US it looks like this:
+ -  This page is in [detected language] Translate this page?
+ - "detected language" here is a language name coming from the
+ - global/languageNames.properties file; for some locales it may not be in
+ - the correct grammar case to keep the same structure of the original
+ - sentence. -->
+<!ENTITY translation.thisPageIsIn.label     "Jazyk stránky je">
+<!ENTITY translation.translateThisPage.label  "Preložiť túto stránku?">
+<!ENTITY translation.translate.button      "Preložiť">
+<!ENTITY translation.notNow.button       "Teraz nie">
+
+<!ENTITY translation.translatingContent.label  "Prebieha preklad obsahu stránky…">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (translation.translatedFrom.label,
+ -           translation.translatedTo.label,
+ -           translation.translatedToSuffix.label):
+ - These 3 strings are used to construct a sentence that contains 2 dropdowns
+ - showing the source and target language of a translated web page.
+ - In en-US it looks like this:
+ -  This page has been translated from [from language] to [to language]
+ - "from language" and "to language" here are language names coming from the
+ - global/languageNames.properties file; for some locales they may not be in
+ - the correct grammar case to keep the same structure of the original
+ - sentence.
+ -
+ - translation.translatedToSuffix.label (empty in en-US) is for locales that
+ - need to display some text after the second drop down for the sentence to
+ - be grammatically correct. -->
+<!ENTITY translation.translatedFrom.label    "Táto stránka bola preložená z jazyka">
+<!ENTITY translation.translatedTo.label     "do jazyka">
+<!ENTITY translation.translatedToSuffix.label  "">
+
+<!ENTITY translation.showOriginal.button    "Zobraziť pôvodnú stránku">
+<!ENTITY translation.showTranslation.button   "Zobraziť preklad">
+
+<!ENTITY translation.errorTranslating.label   "Počas prekladu stránky došlo k chybe.">
+<!ENTITY translation.tryAgain.button      "Skúsiť znova">
+
+<!ENTITY translation.options.menu        "Možnosti">
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -53,18 +53,16 @@ WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Na dokončenie odinštalovania programu $BrandShortName je potrebné reštartovať počítač. Chcete ho reštartovať teraz?
 WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Na dokončenie aktualizácie programu $BrandShortName je potrebné reštartovať počítač. Chcete ho reštartovať teraz?
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Chyba pri vytváraní priečinka:
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Kliknutím na tlačidlo Zrušiť ukončite inštaláciu alebo\nkliknutím na tlačidlo Znova pokus zopakujte.
 
 UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Odinštalovanie programu $BrandFullName
 UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Odstránenie $BrandFullNameu z počítača.
 UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=$BrandShortName bude odinštalovaný z nasledujúceho priečinka:
 UN_CONFIRM_CLICK=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Odinštalovať.
-UN_REMOVE_PROFILES=Odst&rániť moje súkromné údaje $BrandShortNameu
-UN_REMOVE_PROFILES_DESC=Týmto natrvalo odstránite svoje záložky, uložené heslá, cookies a nastavenia. Ak v budúcnosti plánujete inštalovať inú verziu $BrandShortNameu, môžete si tieto nastavenia ponechať.
 
 BANNER_CHECK_EXISTING=Kontroluje sa existujúca inštalácia…
 
 STATUS_INSTALL_APP=Inštaluje sa $BrandShortName…
 STATUS_INSTALL_LANG=Inštalujú sa jazykové súbory (${AB_CD})…
 STATUS_UNINSTALL_MAIN=Odinštalováva sa $BrandShortName…
 STATUS_CLEANUP=Prebieha čistenie…
 
--- a/browser/installer/nsisstrings.properties
+++ b/browser/installer/nsisstrings.properties
@@ -41,25 +41,25 @@ OPTIONS_BUTTON=&Možnosti
 MAKE_DEFAULT=Na&staviť $BrandShortName ako predvolený prehliadač
 CREATE_SHORTCUTS=Vytvoriť odkazy na prehliadač $BrandShortName:
 ADD_SC_TASKBAR=Na pan&eli úloh
 ADD_SC_QUICKLAUNCHBAR=Na paneli &Rýchle spustenie
 ADD_CheckboxShortcutInStartMenu=&V priečinku Programy ponuky Štart
 ADD_CheckboxShortcutOnDesktop=Na pra&covnej ploche
 SPACE_REQUIRED=Požadované miesto na disku:
 SPACE_AVAILABLE=Dostupné miesto na disku:
-ONE_MOMENT=$BrandShortName bude spustený po dokončení inštalácie…
+ONE_MOMENT_INSTALL=$BrandShortName bude spustený po dokončení inštalácie…
+ONE_MOMENT_UPGRADE=$BrandShortName bude spustený po dokončení aktualizácie…
 INSTALL_MAINT_SERVICE=Nainš&talovať Službu správy a údržby programu $BrandShortName na pozadí
 SEND_PING=O&dosielať informácie o tejto inštalácii spoločnosti Mozilla
 BROWSE_BUTTON=&Prehľadávať…
 DEST_FOLDER=Cieľový priečinok
 
-DOWNLOADING_IN_PROGRESS=Preberá sa…
-DOWNLOADING_DONE=Prevzaté
-INSTALLING_TO_BE_DONE=Inštalácia
-INSTALLING_IN_PROGRESS=Inštaluje sa…
+DOWNLOADING_LABEL=Preberá sa $BrandShortName…
+INSTALLING_LABEL=Inštaluje sa $BrandShortName…
+UPGRADING_LABEL=Aktualizuje sa $BrandShortName…
 
 SELECT_FOLDER_TEXT=Zvoľte priečinok, do ktorého bude $BrandShortName nainštalovaný.
 
 BYTE=B
 KILO=k
 MEGA=M
 GIGA=G
--- a/calendar/README.txt
+++ b/calendar/README.txt
@@ -1,9 +1,6 @@
-Informcie o intalcii, pouvan a nastaven programu Sunbird, 
-vrtane zoznamu znmych problmov a ich rieen njdete
-na anglickch strnkach http://www.mozilla.org/projects/calendar/
+Informácie o inštalácii, používaní a nastavení doplnku Lightning,
+vrátane zoznamu známych problémov a ich riešení nájdete
+na anglických stránkach http://www.mozilla.org/projects/calendar/
 
-Slovensk strnky venovan Sunbirduu sa nachdzaj na adrese
-http://www.mozilla.sk/mozilla-sunbird
-
-Slovensk diskusn frum venovan Sunbirdu sa nachdza na adrese
+Slovenské diskusné fórum venované Lightningu sa nachádza na adrese
 http://forum.mozilla.sk
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-alarms.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-alarms.properties
@@ -1,28 +1,24 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-# %1$S = reminderCustomUnit, %2$S = reminderCustomOrigin
+# %1$S = unit, %2$S = reminderCustomOrigin
 # Example: "3 minutes" "before the task starts"
 reminderCustomTitle=%1$S %2$S
 reminderTitleAtStartEvent=V momente začatia udalosti
 reminderTitleAtStartTask=V momente začatia úlohy
 reminderTitleAtEndEvent=V momente ukončenia udalosti
 reminderTitleAtEndTask=V momente ukončenia úlohy
 
-reminderCustomUnitMinutes=#1 minútu;#1 minúty;#1 minút
-reminderCustomUnitHours=#1 hodinu;#1 hodiny;#1 hodín
-reminderCustomUnitDays=#1 deň;#1 dni;#1 dní
-
 # LOCALIZATION NOTE (reminderSnoozeOkA11y)
 # This string is not seen in the UI, it is read by screen readers when the user
 # focuses the "OK" button in the "Snooze for..." popup of the alarm dialog.
-# %1$S = any of reminderCustomUnit*
+# %1$S = any of unit*
 reminderSnoozeOkA11y=Odložiť pripomienku o %1$S
 
 reminderCustomOriginBeginBeforeEvent=pred začiatkom udalosti
 reminderCustomOriginBeginAfterEvent=po začatí udalosti
 reminderCustomOriginEndBeforeEvent=pred skončením udalosti
 reminderCustomOriginEndAfterEvent=po skončení udalosti
 reminderCustomOriginBeginBeforeTask=pred začiatkom úlohy
 reminderCustomOriginBeginAfterTask=po začatí úlohy
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -4,20 +4,16 @@
 
 <!ENTITY event.title.label         "Upraviť položku" >
 
 <!ENTITY event.dialog.keepDurationButton.tooltip  "Zachovať dĺžku trvania pri zmene dátumu ukončenia">
 <!ENTITY event.dialog.keepDurationButton.accesskey "a">
 
 <!ENTITY newevent.from.label        "Od" >
 <!ENTITY newevent.to.label         "Do" >
-<!ENTITY newevent.attendees.notify.label  "Upozorniť účastníkov">
-
-<!ENTITY newevent.attendees.notifyundisclosed.label  "V pozvánkach ponechať účastníkov utajených">
-<!ENTITY newevent.attendees.notifyundisclosed.tooltip "Ak je povolené, účastníci sa v pozvánkach vzájomne nebudú vidieť. Platí len pre e-mailové pozvánky">
 
 <!ENTITY newevent.status.label          "Stav" >
 <!ENTITY newevent.status.accesskey        "S" >
 <!ENTITY newevent.eventStatus.none.label     "Nešpecifikovaný" >
 <!ENTITY newevent.eventStatus.none.accesskey   "e" >
 <!ENTITY newevent.todoStatus.none.label      "Nešpecifikovaný" >
 <!ENTITY newevent.eventStatus.cancelled.label   "Zrušená" >
 <!ENTITY newevent.eventStatus.cancelled.accesskey "Z" >
@@ -28,16 +24,23 @@
 <!ENTITY newevent.status.confirmed.accesskey   "P" >
 <!ENTITY newevent.status.needsaction.label    "Vyžaduje akciu" >
 <!ENTITY newevent.status.inprogress.label     "Prebieha" >
 <!ENTITY newevent.status.completed.label     "Dokončená" >
 
 <!-- The following entity is for New Task dialog only -->
 <!ENTITY newtodo.percentcomplete.label   "Dokončené na &#37;">
 
+<!-- LOCALIZATON NOTE(newevent.attendees.notify.label,newevent.attendees.notifyundisclosed.label)
+  - These two labels are displayed side by side in the event dialog, make sure
+  - they still fit in. -->
+<!ENTITY event.attendees.notify.label        "Upozorniť účastníkov">
+<!ENTITY event.attendees.notifyundisclosed.label  "Poslať každému účastníkovi zvlášť">
+<!ENTITY event.attendees.notifyundisclosed.tooltip "Použitím tejto voľby odošlete každému z účastníkov samostatnú pozvánku. Každá pozvánka obsahuje len účastníka, ktorému je posielaná. Identita ostatných účastníkov ostáva utajená.">
+
 <!-- Keyboard Shortcuts -->
 <!ENTITY event.dialog.new.event.key2       "I">
 <!ENTITY event.dialog.new.task.key2        "D">
 <!ENTITY event.dialog.new.message.key2      "N">
 <!ENTITY event.dialog.close.key          "W">
 <!ENTITY event.dialog.save.key          "S">
 <!ENTITY event.dialog.saveandclose.key      "L">
 <!ENTITY event.dialog.print.key          "P">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -102,21 +102,16 @@ None=Žiadny
 ## @loc none
 tooNewSchemaErrorBoxTitle=Údaje vášho kalendára nie sú kompatibilné s touto verziou programu %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorBoxTextLightning):
 #  %1$S will be replaced with the name of the calendar application e.g. 'Lightning'
 #  %2$S will be replaced with the name of the host application 'calendar'
 tooNewSchemaErrorBoxTextLightning=Údaje kalendára vo vašom profile boli aktualizované novšou verziou rozšírenia %1$S. Pokračovanie by mohlo spôsobiť stratu informácií alebo ich zničenie. Rozšírenie %1$S bude teraz zakázané a %2$S reštartovaný.
 
-# LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaErrorBoxTextSunbird):
-#  %1$S will be replaced with the name of the calendar application e.g. 'Sunbird'
-#  %2$S will be replaced with the name of the host application 'calendar'
-tooNewSchemaErrorBoxTextSunbird=Údaje kalendára vo vašom profile boli aktualizované novšou verziou programu %1$S. Pokračovanie by mohlo spôsobiť stratu informácií alebo ich zničenie. Program %1$S bude teraz ukončený.
-
 # LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonRestart):
 #  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
 tooNewSchemaButtonRestart=Reštartovať %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonQuit):
 #  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
 tooNewSchemaButtonQuit=Ukončiť %1$S
 
@@ -334,31 +329,16 @@ go=Prejsť na
 # Some languages have different conjugations of 'next' and 'last'. If yours
 # does not, simply repeat the value. This will be used with day names, as in
 # 'next Sunday'.
 next1=ďalší
 next2=ďalší
 last1=posledný
 last2=posledný
 
-# Master Password
-changeMasterPassword=Zmeniť hlavné heslo…
-pw_change2empty_in_fips_mode=Momentálne používate režim FIPS. FIPS vyžaduje nastavenie hlavného hesla.
-pw_change_failed_title=Zmena hesla zlyhala
-
-# Check for Updates   (SUNBIRD_ONLY)
-updatesItem_default=Kontrola aktualizácií…
-updatesItem_defaultFallback=Kontrola aktualizácií…
-updatesItem_downloading=Preberá sa %S…
-updatesItem_downloadingFallback=Preberá sa aktualizácia…
-updatesItem_resume=Pokračovať v preberaní %S…
-updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v preberaní aktualizácie…
-updatesItem_pending=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
-updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
-
 # Alarm Dialog
 # LOCALIZATION NOTE (alarmWindowTitle.label): Semi-colon list of plural
 # forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 alarmWindowTitle.label=#1 pripomienka;#1 pripomienky;#1 pripomienok
 
 # LOCALIZATION NOTE (alarmStarts):
 # used for a display the start of an alarm like 'Starts: Thu 2 Oct 2008 13:21'
 #  %1$S will be replaced with a date-time
@@ -381,20 +361,16 @@ alarmYesterdayAt=Včera o %1$S
 
 # Alarm interface strings
 # LOCALIZATION NOTE: These strings do not get displayed. They are only visible
 # when exporting an item with i.e a DISPLAY alarm, that doesn't have a
 # description set, or an EMAIL alarm that doesn't have a summary set.
 alarmDefaultDescription=Predvolený popis Mozilla
 alarmDefaultSummary=Predvolený súhrn Mozilla
 
-# offline support strings (SUNBIRD ONLY)
-offlineTooltip=Práve ste v režime offline
-onlineTooltip=Práve ste v režime online
-
 taskDetailsStatusNeedsAction=Vyžaduje akciu
 
 # LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusInProgress):
 # used for a display of how much of a task is completed '25% Complete'
 #  %1$S will be replaced with the number of percentage completed
 taskDetailsStatusInProgress=Dokončená na %1$S%%
 taskDetailsStatusCompleted=Dokončená
 
@@ -602,8 +578,14 @@ calendarPropertiesEveryMinute=Každú minútu;Každé #1 minúty;Každých #1 minút
 #  %1$S will be replaced with language name from languageNames.properties
 extractUsing=Používa sa %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (extractUsingRegion)
 # Used in message header
 #  %1$S will be replaced with language name from languageNames.properties
 #  %2$S will be replaced with region like US in en-US
 extractUsingRegion=Používa sa %1$S (%2$S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (unit)
+# Used to determine the correct plural form of a unit
+unitMinutes=#1 minúta;#1 minúty;#1 minút
+unitHours=#1 hodina;#1 hodiny;#1 hodín
+unitDays=#1 deň;#1 dni;#1 dní
--- a/calendar/chrome/calendar/global.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/global.dtd
@@ -26,24 +26,16 @@
 <!ENTITY day.1.name  "Nedeľa" >
 <!ENTITY day.2.name  "Pondelok" >
 <!ENTITY day.3.name  "Utorok" >
 <!ENTITY day.4.name  "Streda" >
 <!ENTITY day.5.name  "Štvrtok" >
 <!ENTITY day.6.name  "Piatok" >
 <!ENTITY day.7.name  "Sobota" >
 
-<!-- Units -->
-<!ENTITY calendar.global.units.minute  "minúta">
-<!ENTITY calendar.global.units.minutes "minút">
-<!ENTITY calendar.global.units.hour   "hodina">
-<!ENTITY calendar.global.units.hours  "hodín">
-<!ENTITY calendar.global.units.day   "deň">
-<!ENTITY calendar.global.units.days   "dní">
-
 <!ENTITY month.1.name "Január" >
 <!ENTITY month.2.name "Február" >
 <!ENTITY month.3.name "Marec" >
 <!ENTITY month.4.name "Apríl" >
 <!ENTITY month.5.name "Máj" >
 <!ENTITY month.6.name "Jún" >
 <!ENTITY month.7.name "Júl" >
 <!ENTITY month.8.name "August" >
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/alarms.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/preferences/alarms.dtd
@@ -29,10 +29,10 @@
 <!ENTITY pref.alarm.off "Vypnuté">
 <!ENTITY pref.defalarmlen4events.label "Čas upozornenia pred udalosťou:">
 <!ENTITY pref.defalarmlen4events.accesskey "a">
 <!ENTITY pref.defalarmlen4todos.label "Čas upozornenia pred úlohou:">
 <!ENTITY pref.defalarmlen4todos.accesskey "o">
 <!ENTITY pref.defaultemail.label "Prednastavená adresa, kam odosielať upozornenia:">
 <!ENTITY pref.defaulttext.label "Prednastavený text upozornení:">
 
-
-
+<!ENTITY pref.defaultsnoozelength.label "Predvolený čas oneskoreného upozornenia po udalosti:" >
+<!ENTITY pref.defaultsnoozelength.accesskey "e">
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
@@ -7,16 +7,28 @@
  - your editor isn't using UTF-8 encoding and may munge up the document!
  -->
 
 <!ENTITY pref.mainbox.label "Hlavné nastavenia" >
 <!ENTITY pref.dateformat.label "Textový formát dátumu:" >
 <!ENTITY pref.dateformat.accesskey "T">
 <!ENTITY pref.dateformat.long "Dlhý" >
 <!ENTITY pref.dateformat.short "Krátky" >
-<!ENTITY pref.defaultlength.label "Predvolená dĺžka trvania udalosti:" >
-<!ENTITY pref.defaultlength.accesskey "P">
-<!ENTITY pref.defaultsnoozelength.label "Predvolený čas oneskoreného upozornenia po udalosti:" >
-<!ENTITY pref.defaultsnoozelength.accesskey "e">
+
+<!ENTITY pref.defaults.label "Predvolené hodnoty pre nové položky">
+<!ENTITY pref.events.label "Udalosti">
+<!ENTITY pref.tasks.label "Úlohy">
+
+<!ENTITY pref.default_event_length.label "Predvolená dĺžka:" >
+<!ENTITY pref.default_event_length.accesskey "e">
+
+<!ENTITY pref.default_task_none.label "Žiadna">
+<!ENTITY pref.default_task_start_of_day.label "Začiatok dňa">
+<!ENTITY pref.default_task_end_of_day.label "Koniec dňa">
+<!ENTITY pref.default_task_tomorrow.label "Zajtra">
+<!ENTITY pref.default_task_next_week.label "Budúci týždeň">
+<!ENTITY pref.default_task_offset_current.label "Relatívna k aktuálnemu času">
+<!ENTITY pref.default_task_offset_start.label "Relatívna k začiatku">
+<!ENTITY pref.default_task_offset_next_hour.label "Relatívna k nasledujúcej hodine">
 
 <!ENTITY pref.accessibility.label "Zjednodušenie ovládania" >
 <!ENTITY pref.systemcolors.label "Optimalizovať farby pre zjednodušenie ovládania" >
 <!ENTITY pref.systemcolors.accesskey "O">
--- a/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
@@ -446,8 +446,11 @@ pref.timezone.America.Metlakatla=Amerika
 pref.timezone.America.Sitka=Amerika/Sitka
 pref.timezone.Asia.Hebron=Ázia/Hebron
 
 #added with 0.1.2013a
 pref.timezone.America.Creston=Amerika/Creston
 pref.timezone.Asia.Khandyga=Ázia/Khandyga
 pref.timezone.Asia.Ust-Nera=Ázia/Ust-Nera
 pref.timezone.Europe.Busingen=Európa/Busingen
+
+#added with 0.1.2014b
+pref.timezone.Antarctica.Troll=Antarktída/Troll
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
@@ -35,17 +35,41 @@
 <!-- Events and Tasks menu -->
 <!ENTITY lightning.menu.eventtask.label        "Udalosti a úlohy">
 <!ENTITY lightning.menu.eventtask.accesskey      "d">
 
 <!-- properties dialog, calendar creation wizard -->
 <!ENTITY lightning.calendarproperties.email.label        "E-mail:">
 
 <!-- iMIP Bar (meeting support) -->
-<!ENTITY lightning.imipbar.description "Táto správa obsahuje pozvánku na udalosť.">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnAccept.label                 "Prijať">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnAccept2.tooltiptext              "Prijať pozvánku na udalosť">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnAcceptRecurrences.label            "Prijať všetky">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnAcceptRecurrences2.tooltiptext        "Prijať pozvánku na všetky opakovania udalosti">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnAdd.label                   "Pridať">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnAdd.tooltiptext                "Pridať udalosť do kalendára">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnDecline.label                 "Odmietnuť">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnDecline2.tooltiptext             "Odmietnuť pozvánku na udalosť">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnDeclineRecurrences.label           "Odmietnuť všetky">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnDeclineRecurrences2.tooltiptext        "Odmietnuť pozvánku na všetky opakovania udalosti">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnDelete.label                 "Vymazať">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnDelete.tooltiptext              "Odstrániť z kalendára">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnDetails.label                 "Podrobnosti…">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnDetails.tooltiptext              "Zobraziť podrobnosti o udalosti">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnMore.label                  "Ďalšie">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnMore.tooltiptext               "Ďalšie možnosti">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnReconfirm2.label               "Opäť potvrdiť">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnReconfirm.tooltiptext             "Odošlať opätovné potvrdenie organizátorovi">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnTentative.label                "Predbežne prijať">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnTentative2.tooltiptext            "Predbežne prijať pozvánku na udalosť">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnTentativeRecurrences.label          "Predbežne prijať všetky">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnTentativeRecurrences2.tooltiptext       "Predbežne prijať pozvánku na všetky opakovania udalosti">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnUpdate.label                 "Aktualizovať">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnUpdate.tooltiptext              "Aktualizovať udalosť v kalendári">
+<!ENTITY lightning.imipbar.description                   "Táto správa obsahuje pozvánku na udalosť">
 
 <!-- Lightning specific keybindings -->
 <!ENTITY lightning.keys.event.showCalendar.key "C">
 <!ENTITY lightning.keys.event.showTasks.key "D">
 <!ENTITY lightning.keys.event.new "U">
 <!ENTITY lightning.keys.todo.new "h">
 
 <!-- Account Central page -->
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
@@ -40,23 +40,16 @@ imipBarPublishText=Táto správa obsahuje udalosť.
 imipBarRequestText=Táto správa obsahuje pozvánku na udalosť.
 imipBarUpdateText=Táto správa obsahuje aktualizáciu existujúcej udalosti.
 imipBarAlreadyProcessedText=Táto správa obsahuje udalosť, ktorá už bola spracovaná.
 imipBarProcessedNeedsAction=Táto správa obsahuje udalosť, na ktorú ste ešte neodpovedali.
 imipBarReplyText=Táto správa obsahuje odpoveď na pozvánku.
 imipBarUnsupportedText=Táto správa obsahuje udalosť, ktorú táto verzia rozšírenia Lightning nedokáže spracovať.
 imipBarProcessingFailed=Spracovanie správy zlyhalo. Stav: %1$S.
 imipBarNotWritable=Nie sú dostupné žiadne kalendáre, do ktorých sa dá zapisovať. Skontrolujte nastavenia kalendárov.
-imipAcceptInvitation.label=Prijať
-imipCancelInvitation.label=Vymazať
-imipDeclineInvitation.label=Odmietnuť
-imipUpdate.label=Aktualizovať
-imipDetails.label=Podrobnosti…
-imipAcceptTentativeInvitation.label=Predbežná
-imipSend.label=Odoslať
 imipSendMail.title=E-mailová notifikácia
 imipSendMail.text=Chcete teraz odoslať notifikačnú e-mailovú správu?
 imipSendMail.Outlook2000CompatMode.text=Podpora pre Outlook 2000 a Outlook 2002/XP
 imipNoIdentity=žiadna
 imipNoCalendarAvailable=Nie sú dostupné žiadne kalendáre, do ktorých je možné zapisovať.
 
 itipReplySubject=Odpoveď na pozvánku: %1$S
 itipReplyBodyAccept=%1$S prijal vašu pozvánku na udalosť.
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/sunbird/aboutDialog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY aboutDialog.title   "O programe &brandFullName;">
-<!ENTITY copyright.label    "Tvorcovia">
-<!ENTITY copyright.accesskey  "T">
-<!ENTITY aboutLink.label    "&lt; O programe &brandFullName;">
-<!ENTITY aboutLink.accesskey  "O">
-<!ENTITY aboutVersion      "verzia">
-<!ENTITY copyrightText     "&#169;1998-2010 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. Mozilla Sunbird, Sunbird a logá Sunbird sú
-                 ochranné známky patriace Mozilla Foundation. Všetky práva vyhradené.">
-
-<!ENTITY brandMotto    "Ide o čas">
-<!ENTITY credit.thanks  "Špeciálne poďakovanie">
-
-<!-- localization credits look like this: -->
-<!--
-<!ENTITY credit.translation
- "<h3>Translators</h3><ul><li>Name Here</li></ul>">
--->
-<!ENTITY credit.translation "<h3>Preklad do slovenčiny</h3><ul><li>Branislav Rozbora</li><li>Vlado Valaštiak (wladow)</li></ul><h3>Korektúry</h3><ul><li>SlovakSoft</li></ul>">
-
-
-<!ENTITY credit.powered   "Poháňané jadrom">
-<!ENTITY license.and    "a">
-<!ENTITY cmdClose.macKey "W">
-
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/sunbird/menuOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,145 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY calendar.open.file.label        "Otvoriť súbor kalendára…">
-<!ENTITY calendar.open.file.key         "O">
-<!ENTITY calendar.open.file.accesskey      "O">
-
-<!ENTITY event.edit.event            "Upraviť označené…">
-<!ENTITY event.edit.event.key          "e">
-<!ENTITY event.edit.event.accesskey       "U">
-
-<!ENTITY event.delete.event           "Odstrániť označené udalosti">
-<!ENTITY event.delete.event.accesskey      "t">
-
-<!ENTITY event.delete.tasks           "Odstrániť označené úlohy">
-<!ENTITY event.delete.tasks.accesskey      "r">
-
-<!ENTITY calendar.pagesetup.label        "Nastavenie tlače…">
-<!ENTITY calendar.pagesetup.accesskey      "N">
-
-<!ENTITY calendar.subscribe.label        "Prijať vzdialený kalendár…">
-<!ENTITY calendar.subscribe.accesskey      "P">
-
-<!ENTITY calendar.synccalendars.label      "Synchronizovať kalendáre">
-<!ENTITY calendar.synccalendars.key       "R">
-<!ENTITY calendar.synccalendars.accesskey    "a">
-
-<!ENTITY calendar.publish.calendar.label    "Publikovať kalendár…">
-<!ENTITY calendar.publish.calendar.accesskey  "b">
-<!ENTITY calendar.publish.selection.label    "Publikovať označené…">
-<!ENTITY calendar.publish.selection.accesskey  "z">
-
-<!ENTITY calendar.quit.label          "Koniec">
-<!ENTITY calendar.quit.accesskey        "K">
-<!ENTITY calendar.quit.key           "Q">
-<!ENTITY calendar.quit.label.mac        "Ukončiť &brandShortName;">
-
-<!ENTITY calendar.exit.label          "Koniec">
-<!ENTITY calendar.exit.accesskey        "K">
-
-<!ENTITY calendar.undo.label          "Späť">
-<!ENTITY calendar.undo.key           "Z">
-<!ENTITY calendar.undo.accesskey        "S">
-
-<!ENTITY calendar.redo.label          "Znovu">
-<!ENTITY calendar.redo.key           "Y">
-<!ENTITY calendar.redo.accesskey        "Z">
-
-<!ENTITY calendar.cut.label           "Vystrihnúť">
-<!ENTITY calendar.cut.key            "X">
-<!ENTITY calendar.cut.accesskey         "V">
-
-<!ENTITY calendar.copy.label          "Kopírovať">
-<!ENTITY calendar.copy.key           "C">
-<!ENTITY calendar.copy.accesskey        "K">
-
-<!ENTITY calendar.paste.label          "Prilepiť">
-<!ENTITY calendar.paste.key           "V">
-<!ENTITY calendar.paste.accesskey        "P">
-
-<!ENTITY calendar.selectall.label        "Vybrať všetko">
-<!ENTITY calendar.selectall.key         "a">
-<!ENTITY calendar.selectall.accesskey      "a">
-
-<!ENTITY toolbarsMenu.label           "Panely nástrojov">
-<!ENTITY toolbarsMenu.accesskey         "n">
-
-<!ENTITY showStatusBarCmd.label         "Stavový riadok">
-<!ENTITY showStatusBarCmd.accesskey       "a">
-
-<!ENTITY showTaskBoxCmd.label          "Zoznam úloh">
-<!ENTITY showTaskBoxCmd.accesskey        "Z">
-
-<!ENTITY calendar.fullscreen.label       "Na celú obrazovku">
-<!ENTITY calendar.fullscreen.accesskey     "c">
-
-<!ENTITY calendar.addons.label         "Doplnky">
-<!ENTITY calendar.addons.accesskey       "D">
-
-<!ENTITY goMenu.label              "Prejsť na">
-<!ENTITY goMenu.accesskey            "r">
-
-<!ENTITY goDateCmd.label            "Dátum…">
-<!ENTITY goDateCmd.accesskey          "t">
-
-<!ENTITY toolsMenu.label            "Nástroje">
-<!ENTITY toolsMenu.accesskey          "N">
-
-<!ENTITY errorConsoleCmd.label         "Chybová konzola">
-<!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey       "K">
-
-<!ENTITY helpMenu.label             "Pomocník">
-<!ENTITY helpMenu.accesskey           "P">
-<!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows use "?"
-      for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
-<!ENTITY helpMenuWin.label           "Pomocník">
-<!ENTITY helpMenuWin.accesskey         "P">
-
-<!ENTITY fileMenu.label             "Súbor">
-<!ENTITY fileMenu.accesskey           "S">
-
-<!ENTITY editMenu.label             "Upraviť">
-<!ENTITY editMenu.accesskey           "U">
-
-<!ENTITY optionsCmd.label            "Možnosti…">
-<!ENTITY optionsCmd.accesskey          "M">
-
-<!ENTITY preferencesCmd.label          "Možnosti">
-<!ENTITY preferencesCmd.accesskey        "M">
-<!ENTITY preferencesCmdMac.label        "Možnosti…">
-<!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey      ",">
-<!ENTITY preferencesCmdMac.modifiers      "accel">
-
-<!ENTITY viewMenu.label             "Zobraziť">
-<!ENTITY viewMenu.accesskey           "Z">
-
-<!ENTITY releaseCmd.label            "Poznámky k vydaniu">
-<!ENTITY releaseCmd.accesskey          "P">
-
-<!ENTITY aboutCmd.label             "O programe &brandFullName;">
-<!ENTITY aboutCmd.accesskey           "m">
-
-<!ENTITY updateCmd.label            "Kontrola aktualizácií…">
-<!ENTITY updateCmd.accesskey          "a">
-
-<!ENTITY sunbird.export.calendar.label     "Exportovať kalendár…">
-<!ENTITY sunbird.export.calendar.accesskey   "E">
-
-<!-- Mac OS X "Window" menu items -->
-<!ENTITY windowMenu.label            "Okno">
-<!ENTITY minimizeWindow.label          "Minimalizovať">
-<!ENTITY zoomWindow.label            "Lupa">
-<!ENTITY minimizeWindow.key           "M">
-<!ENTITY bringAllToFront.label         "Preniesť všetko do popredia">
-
-<!-- Mac OS X Application menu items -->
-<!ENTITY servicesMenuMac.label     "Služby">
-<!ENTITY hideThisAppCmdMac.label    "Skryť &brandShortName;">
-<!ENTITY hideThisAppCmdMac.commandkey  "H">
-<!ENTITY hideThisAppCmdMac.modifiers  "accel">
-<!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label   "Skryť ostatné">
-<!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.commandkey "H">
-<!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.modifiers "accel,alt">
-<!ENTITY showAllAppsCmdMac.label    "Zobraziť všetko">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/sunbird/sunbird.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY sunbird.choosedate.button.tooltip         "Prejsť na dátum" >
-<!ENTITY sunbird.cut.button.tooltip            "Vystrihnúť" >
-<!ENTITY sunbird.copy.button.tooltip            "Kopírovať" >
-<!ENTITY sunbird.paste.button.tooltip           "Prilepiť" >
-<!ENTITY sunbird.print.button.tooltip           "Tlač kalendára" >
-<!ENTITY sunbird.delete.button.tooltip           "Odstrániť označenú úlohu" >
-<!ENTITY sunbird.remotereload.button.tooltip        "Aktualizovať všetky vzdialené kalendáre" >
-<!ENTITY sunbird.import.button.tooltip           "Importovať udalosti z lokálneho súboru" >
-<!ENTITY sunbird.export.button.tooltip           "Exportovať udalosti do lokálneho súboru" >
-<!ENTITY sunbird.subscribe.button.tooltip         "Odoberať súbor s kalendárom zo vzdialeného servera" >
-<!ENTITY sunbird.publish.button.tooltip          "Publikovať udalosti na vzdialený server" >
-<!ENTITY sunbird.unifinder.button.tooltip         "Hľadať a zobraziť udalosti" >
-<!ENTITY sunbird.edit.button.tooltip            "Upraviť zvolenú udalosť" >
-
-<!ENTITY sunbird.choosedate.button.label          "Vybrať dátum" >
-<!ENTITY sunbird.cut.button.label             "Vystrihnúť" >
-<!ENTITY sunbird.copy.button.label             "Kopírovať" >
-<!ENTITY sunbird.paste.button.label            "Prilepiť" >
-<!ENTITY sunbird.delete.button.label            "Odstrániť" >
-<!ENTITY sunbird.remotereload.button.label         "Aktualizovať" >
-<!ENTITY sunbird.import.button.label            "Import" >
-<!ENTITY sunbird.export.button.label            "Export" >
-<!ENTITY sunbird.subscribe.button.label          "Odber" >
-<!ENTITY sunbird.publish.button.label           "Publikovanie" >
-<!ENTITY sunbird.unifinder.button.label          "Hľadať udalosti" >
-<!ENTITY sunbird.edit.button.label             "Upraviť" >
-
-<!ENTITY sunbird.flat.topbar.choosedate          "Prejsť na dátum" >
-<!ENTITY sunbird.flat.topbar.dayview            "Denný pohľad" >
-<!ENTITY sunbird.flat.topbar.weekview           "Týždenný pohľad" >
-<!ENTITY sunbird.flat.topbar.monthview           "Mesačný pohľad" >
-<!ENTITY sunbird.flat.topbar.multiweekview         "Viactýždenný pohľad" >
-
-<!ENTITY sunbird.dayview.accesskey             "D" >
-<!ENTITY sunbird.weekview.accesskey            "T" >
-<!ENTITY sunbird.monthview.accesskey            "M" >
-<!ENTITY sunbird.multiweekview.accesskey          "V" >
-
-
-<!ENTITY sunbird.calendartab.label             "Dátum">
-<!ENTITY sunbird.listofcalendarstab.label         "Kalendáre">
-
-<!ENTITY sunbird.find.key                 "F">
-<!ENTITY sunbird.close.key                 "W">
-
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.label         "Počet týždňov" >
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.accesskey       "P" >
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.1           "1 týždeň" >
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.2           "2 týždne" >
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.3           "3 týždne" >
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.4           "4 týždne" >
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.5           "5 týždňov" >
-<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.6           "6 týždňov" >
-
-<!-- customizable toolbars -->
-<!ENTITY sunbird.context.customize.label          "Prispôsobiť…">
-<!ENTITY sunbird.context.customize.accesskey        "P">
-<!ENTITY sunbird.menu.customize.label           "Prispôsobiť panel nástrojov…">
-<!ENTITY sunbird.menu.customize.accesskey         "P">
-<!ENTITY sunbird.maintoolbar.name             "Hlavný panel nástrojov">
-<!ENTITY sunbird.maintoolbar.accesskey           "H">
-
-<!-- Sunbird Help -->
-<!ENTITY sunbird.help.label                "Obsah pomocníka">
-<!ENTITY sunbird.help.accesskey              "O">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY mainWindow.title                 "&brandFullName;">
--- a/chat/irc.properties
+++ b/chat/irc.properties
@@ -180,17 +180,19 @@ tooltip.server=Pripojený k
 tooltip.connectedFrom=Pripojený z
 tooltip.registered=Registrovaný
 tooltip.registeredAs=Registrovaný ako
 tooltip.secure=Používa zabezpečené pripojenie
 # The away message of the user
 tooltip.away=Preč
 tooltip.ircOp=Operátor kanála IRC
 tooltip.bot=Bot
-tooltip.idleTime=Doba nečinnosti
+tooltip.lastActivity=Doba nečinnosti
+# %S is the timespan elapsed since the last activity.
+tooltip.timespan=%S
 tooltip.channels=Aktuálne na
 #  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
 #  location or the date the user was last seen).
 tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (yes, no):
 # These are used to turn true/false values into a yes/no response.
 yes=Áno
--- a/chat/status.properties
+++ b/chat/status.properties
@@ -8,11 +8,16 @@ unavailableStatusType=Nedostupný
 offlineStatusType=Neprítomný
 invisibleStatusType=Neviditeľný
 idleStatusType=Nečinný
 mobileStatusType=Na mobile
 # LOCALIZATION NOTE (unknownStatusType):
 # the status of a buddy is unknown when it's in the list of a disconnected account
 unknownStatusType=Neznámy
 
+# LOCALIZATION NOTE (statusWithStatusMessage):
+# Used to display the status of a buddy together with its status message.
+# %1$S is the status type, %2$S is the status message text.
+statusWithStatusMessage=%1$S - %2$S
+
 # LOCALIZATION NOTE (messenger.status.defaultIdleAwayMessage):
 # This will be the away message put automatically when the user is idle.
 messenger.status.defaultIdleAwayMessage=Práve nie som pri počítači.
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -145,16 +145,18 @@ tabLoading   =   načítava sa
 tabLoaded   =   načítané
 tabNew     =   nová karta
 tabLoadStopped =   načítavanie zastavené
 tabReload   =   opätovné načítavanie
 
 # Object states
 stateChecked   =  označené
 stateNotChecked =  neoznačené
+statePressed   =  stlačené
+# No string for a not pressed toggle button
 stateExpanded  =  rozbalené
 stateCollapsed  =  zbalené
 stateUnavailable =  nedostupné
 stateRequired  =  vyžadované
 stateTraversed  =  navštívené
 stateHasPopup  =  má vyskakovacie okno
 stateSelected  =  označené
 
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -44,17 +44,16 @@ FormValidationStepMismatchOneValue=Zvoľte platnú hodnotu. Najbližšia platná hodnota je %S.
 FormValidationBadInputNumber=Zadajte číslo.
 GetAttributeNodeWarning=Používanie metódy getAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej getAttribute().
 SetAttributeNodeWarning=Používanie metódy setAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttribute().
 GetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy getAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej getAttributeNS().
 SetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy setAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttributeNS().
 RemoveAttributeNodeWarning=Používanie metódy removeAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej removeAttribute().
 CreateAttributeWarning=Používanie metódy document.createAttribute() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttribute().
 CreateAttributeNSWarning=Používanie metódy document.createAttributeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttributeNS().
-SpecifiedWarning=Používanie atribútu pre atribút je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy true.
 OwnerElementWarning=Používanie atribútu ownerElement pre atribút je zavrhnuté.
 NodeValueWarning=Používanie atribútu nodeValue pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej atribút value.
 TextContentWarning=Používanie atribútu textContent pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
 EnablePrivilegeWarning=Používanie enablePrivilege je zavrhnuté. Použite radšej kód, ktorý má systémové práva (napr. rozšírenie).
 nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.decode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.parse.
 nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.encode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.stringify.
 nsIDOMWindowInternalWarning=Používanie nsIDOMWindowInternal je zavrhnuté. Používajte radšej nsIDOMWindow.
 InputEncodingWarning=Používanie inputEncoding je zavrhnuté.
@@ -116,18 +115,16 @@ ComponentsWarning=Objekt Components je zavrhnutý. Čoskoro bude odstránený.
 PluginHangUITitle=Upozornenie: zásuvný modul neodpovedá
 PluginHangUIMessage=Zásuvný modul %S je buď zaneprázdnený alebo prestal reagovať. Teraz ho môžete zastaviť alebo počkať, či nezačne opäť reagovať.
 PluginHangUIWaitButton=Počkať
 PluginHangUIStopButton=Zastaviť zásuvný modul
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozHidden", "mozVisibilityState", "hidden", or "visibilityState"
 PrefixedVisibilityApiWarning='mozHidden' a 'mozVisibilityState' sú zavrhnuté. Používajte radšej 'hidden' a 'visibilityState'.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
 NodeIteratorDetachWarning=Zavolanie detach() na NodeIterator už nemá žiadny efekt.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mozilla Audio Data API" and "Web Audio API".
-MozAudioDataWarning=Používanie Mozilla Audio Data API je zavrhnuté. Použite radšej Web Audio API.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
 LenientThisWarning=Ignoruje sa vlastnosť get alebo set, ktorá má [LenientThis], pretože objekt "this" je nesprávny.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "nsIDOMWindowUtils", "getWindowWithOuterId", or "nsIWindowMediator"
 GetWindowWithOuterIdWarning=Používanie nsIDOMWindowUtils.getOuterWindowWithId() je zavrhnuté. Používajte radšej rovnomennú metódu pre nsIWindowMediator.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getPreventDefault" or "defaultPrevented".
 GetPreventDefaultWarning=Používanie getPreventDefault() je zavrhnuté. Používajte radšej defaultPrevented.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getUserData", "setUserData", "WeakMap", or "element.dataset".
 GetSetUserDataWarning=Používanie getUserData() alebo setUserData() je zavrhnuté. Používajte radšej WeakMap alebo element.dataset.
@@ -141,8 +138,12 @@ UseOfReleaseEventsWarning=Používanie releaseEvents() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód a používajte radšej metódu removeEventListener() zo špecifikácie DOM 2. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Udalosť Document.load() je zavrhnutá. Aktualizujte svoj kód použitím objektu DOM XMLHttpRequest. Ďalšie informácie získate na stránke https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.showModalDialog()" or "window.open()" 
 ShowModalDialogWarning=Používanie window.showModalDialog() je zavrhnuté. Používajte radšej window.open(). Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window.open
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window._content" or "window.content"
 Window_ContentWarning=Používanie window._content je zavrhnuté. Používajte radšej window.content.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
 SyncXMLHttpRequestWarning=Synchrónna požiadavka XMLHttpRequest je v hlavnom vlákne zavrhnutá kvôli jej nežiaducim účinkom na koncového používateľa. Ďalšie informácie na http://xhr.spec.whatwg.org/
 ImplicitMetaViewportTagFallback=Nebola nájdená značka meta-viewport. Túto značku je potrebné explicitne špecifikovať, aby sa zabránilo neočakávaným zmenám správania v budúcich verziách. Ďalšie informácie na https://developer.mozilla.org/en/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DataContainerEvent" or "CustomEvent"
+DataContainerEventWarning=Používanie DataContainerEvent je zavrhnuté. Používajte radšej CustomEvent.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "sendAsBinary" or "send(Blob data)"
+SendAsBinaryWarning=Neštandardná metóda sendAsBinary je zavrhnutá a čoskoro bude odstránená. Používajte radšej metódu send(Blob data).
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -12,17 +12,18 @@
 <!ENTITY pasteNoFormatting.accesskey "f">
 <!ENTITY pasteNoFormatting.key "V">
 <!ENTITY pasteAs.label "Prilepiť ako">
 <!ENTITY pasteAs.accesskey "a">
 
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.label "Prilepiť ako citáciu">
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.key "o">
-<!ENTITY findCmd.label "Hľadať a nahradiť…">
+<!ENTITY findBarCmd.label "Hľadať…">
+<!ENTITY findReplaceCmd.label "Hľadať a nahradiť…">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.label "Kontrolovať pravopis počas písania">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.accesskey "K">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.label "Kontrola pravopisu…">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.accesskey "p">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.key "P">
 
 <!-- Insert menu items -->
 <!ENTITY insertMenu.label "Vložiť">
@@ -35,16 +36,18 @@
 <!ENTITY insertImageCmd.label "Obrázok…">
 <!ENTITY insertImageCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY insertHLineCmd.label "Horizontálna čiara">
 <!ENTITY insertHLineCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY insertTableCmd.label "Tabuľka…">
 <!ENTITY insertTableCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY insertHTMLCmd.label "HTML…">
 <!ENTITY insertHTMLCmd.accesskey "H">
+<!ENTITY insertMathCmd.label "Matematika…">
+<!ENTITY insertMathCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY insertCharsCmd.label "Znaky a symboly…">
 <!ENTITY insertCharsCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY insertBreakAllCmd.label "Zalomiť pod obrázkom">
 <!ENTITY insertBreakAllCmd.accesskey "a">
 
 <!-- Used just in context popup. -->
 <!ENTITY createLinkCmd.label "Vytvoriť odkaz…">
 <!ENTITY createLinkCmd.accesskey "d">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorInsertMath.dtd
@@ -0,0 +1,25 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- Window title -->
+<!ENTITY windowTitle.label "Matematické vzorce">
+
+<!ENTITY sourceEditField.label "Zadajte zdrojový kód LaTeX:">
+
+<!ENTITY options.label "Možnosti">
+<!ENTITY optionInline.label "Režim zadávania">
+<!ENTITY optionInline.accesskey "e">
+<!ENTITY optionDisplay.label "Režim zobrazenia">
+<!ENTITY optionDisplay.accesskey "R">
+<!ENTITY optionLTR.label "Smer zľava doprava">
+<!ENTITY optionLTR.accesskey "z">
+<!ENTITY optionRTL.label "Smer sprava doľava">
+<!ENTITY optionRTL.accesskey "s">
+
+<!ENTITY example.label "Príklad: ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (exampleText.label): DONT_TRANSLATE. This is a LaTeX example. -->
+<!ENTITY exampleText.label "\sqrt{x_1} + \frac{π^3}{2}">
+
+<!ENTITY insertButton.label "Vložiť">
+<!ENTITY insertButton.accesskey "V">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/extensions/venkman/chrome/profile.csv.tpl
@@ -0,0 +1,4 @@
+# full-url, file-name, function-name, start-line, end-line, call-count, recurse-depth, total-time, min-time, max-time, avg-time, own-total-time, own-min-time, own-max-time, own-avg-time
+@-item-start
+$full-url, $file-name, $function-name, $start-line, $end-line, $call-count, $recurse-depth, $total-time, $min-time, $max-time, $avg-time, $own-total-time, $own-min-time, $own-max-time, $own-avg-time
+@-item-end
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/extensions/venkman/chrome/profile.html.tpl
@@ -0,0 +1,117 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+ <head>
+  <title>Údaje profilu JavaScriptu</title>
+ </head>
+ <style>
+  .profile-file-title {
+    font-size : larger;
+    font-weight: bold;
+  }
+
+  .label {
+    font-weight: bold;
+    color: darkred;
+  }
+
+  .value {
+    color: grey;
+  }
+
+  .graph-box {
+    border    : 1px grey solid;
+    margin-top  : 5px;
+    margin-bottom : 5px;
+    padding-top  : 5px;
+    padding-bottom: 5px;
+    background  : lightgrey;
+    display    : block;
+  }
+
+  .graph-body {
+    margin-left: 3%;
+    background : white;
+    display  : block;
+    width   : 94%;
+    border   : 1px black solid;
+  }
+
+  .graph-title {
+    display  : block;
+    margin-left: 3%;
+  }
+
+  .left-trough,
+  .below-avg-trough,
+  .above-avg-trough {
+    border : 0px black solid;
+    margin : 0px;
+    padding: 0px;
+    height : 20px;
+  }
+
+  .below-avg-trough {
+    border-right: 1px slategrey solid;
+    border-left : 1px black solid;
+    background : darkslategrey;
+  }
+
+  .above-avg-trough {
+    border-left : 1px slategrey solid;
+    border-right: 1px black solid;
+    background : darkslategrey;
+  }
+ </style>
+ <body>
+  <h1>Údaje profilu JavaScriptu</h1>
+  <span class="label">Dátum zozbierania:</span>
+  <span class="value">$full-date</span><br>
+  <span class="label">Program používateľa:</span>
+  <span class="value">$user-agent</span><br>
+  <span class="label">Verzia ladiaceho nástroja Javascriptu:</span>
+  <span class="value">$venkman-agent</span><br>
+  <span class="label">Usporiadané podľa:</span>
+  <span class="value">$sort-key</span><br>
+  <a name="section0"></a>
+@-section-start
+  <hr>
+  <span class="section-box">
+   <a name="section$section-number"></a>
+   <h2 class="section-title">$section-link</h2>
+   <a name="range$section-number:0"></a>
+@-range-start
+   <span class="range-box">
+    <a name="range$section-number:$range-number"></a>
+    <h3>$range-min - $range-max ms</h3>
+    [ <a href="#section$section-number-prev">Predchádzajúci súbor</a> |
+    <a href="#section$section-number-next">Ďalší súbor</a> |
+    <a href="#range$section-number:$range-number-prev">Predchádzajúci rozsah</a> |
+    <a href="#range$section-number:$range-number-next">Ďalší rozsah</a> ]
+@-item-start
+    <span class="graph-box">
+     <span class="graph-title">
+      <a name="item$section-number:$range-number-next:$item-number"></a>
+      <a href="#item$section-number:$range-number-next:$item-number">$item-number</a>
+      <a class="graph-filename" href="$item-name">$item-name</a><br>
+      <span class="graph-summary">$item-summary</span>
+     </span>
+     <span class="graph-body">
+      <img class="left-trough"
+       src="data:image/gif;base64,R0lGODdhMAAwAPAAAAAAAP///ywAAAAAMAAw"
+       width="$item-min-pct%"><img class="below-avg-trough"
+       src="data:image/gif;base64,R0lGODdhMAAwAPAAAAAAAP///ywAAAAAMAAw"
+       width="$item-below-pct%"><img class="above-avg-trough"
+       src="data:image/gif;base64,R0lGODdhMAAwAPAAAAAAAP///ywAAAAAMAAw"
+       width="$item-above-pct%">
+     </span>
+    </span>
+@-item-end
+   </span>
+@-range-end
+   <br>
+  </span>
+@-section-end
+  <hr>
+  <a href="http://www.mozilla.org/projects/venkman/">Žiadna práca nie je príliš veľká, žiadna pláca nie je dosť veľká.</a>
+ </body>
+</html>
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/extensions/venkman/chrome/profile.txt.tpl
@@ -0,0 +1,31 @@
+
+            Profilová správa rozšírenia Venkman
+
+Dátum vytvorenia .......... $full-date
+Program používateľa ....... $user-agent
+Verzia ladiaceho nástroja . $venkman-agent
+Usporiadané podľa ......... $sort-key
+
+=================================================================================
+@-section-start
+$section-number <$full-url>
+
+@-range-start
+ $file-name: $range-min - $range-max milliseconds
+@-item-start
+  Názov funkcie: $function-name (Riadky $start-line - $end-line)
+  Volaní celkom: $call-count (max recurse $recurse-depth)
+  Celkový čas: $total-time (min/max/avg $min-time/$max-time/$avg-time)
+  Čas (napr. volaní): $own-total-time (min/max/avg $own-min-time/$own-max-time/$own-avg-time)
+
+@-item-end
+ -------------------------------------------------------------------------------
+
+@-range-end
+=================================================================================
+
+@-section-end
+
+
+Ďakujeme za používanie rozšírenia Venkman, ladiaceho nástroja Javascriptu pre Mozillu.
+<http://www.mozilla.org/projects/venkman>
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/extensions/venkman/chrome/profile.xml.tpl
@@ -0,0 +1,46 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<?xml-stylesheet href="chrome://venkman/content/profile.xml" type="text/xsl"?>
+<profile xmlns="http://www.mozilla.org/venkman/0.9/profiler"
+     collected="$full-date"
+     useragent="$user-agent"
+     version="$venkman-agent"
+     sortkey="$sort-key">
+@-section-start
+	<section section="S$section-number"
+       prevsection="S$section-number-prev"
+       nextsection="S$section-number-next"
+       href="$full-url"
+       filename="$file-name">
+@-range-start
+		<range range="S$section-number:$range-number"
+        prevsection="S$section-number-prev"
+        nextsection="S$section-number-next"
+        prevrange="S$section-number:$range-number-prev"
+        nextrange="S$section-number:$range-number-next"
+        min="$range-min"
+        max="$range-max">
+@-item-start
+			<item item="S$section-number:$range-number:$item-number"
+         itemnumber="$item-number"
+         summary="$item-summary"
+         minpercent="$item-min-pct"
+         belowpercent="$item-below-pct"
+         abovepercent="$item-above-pct"
+         mintime="$min-time"
+         maxtime="$max-time"
+         totaltime="$total-time"
+         ownmintime="$own-min-time"
+         ownmaxtime="$own-max-time"
+         owntotaltime="$own-total-time"
+         callcount="$call-count"
+         function="$function-name"
+         filename="$file-name"
+         fileurl="$full-url"
+         startline="$start-line"
+         endline="$end-line"/>
+@-item-end
+    </range>
+@-range-end
+  </section>
+@-section-end
+</profile>
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/extensions/venkman/chrome/venkman-help.tpl
@@ -0,0 +1,169 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
+
+<html>
+ <head>
+  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=$report-charset">
+  <link rel="stylesheet" href="$css" type="text/css" media="screen">
+
+  <title>Pomocník rozšírenia Venkman</title>
+  <script>
+   function onLoad ()
+   {
+     var searchStart = document.location.href.indexOf("?");
+     if (searchStart != -1)
+     {
+       var href = document.location.href;
+       var result = parseSearch(href.substr(searchStart + 1));
+
+       if ("search" in result)
+       {
+         document.getElementById("search").value =
+           decodeURIComponent(result.search);
+       }
+
+       if ("within" in result)
+       {
+         var within = parseInt(result.within);
+         if (within & 0x01)
+           document.getElementById("command-names").checked = true;
+         if (within & 0x02)
+           document.getElementById("ui-labels").checked = true;
+         if (within & 0x04)
+           document.getElementById("help-text").checked = true;
+       }
+       else
+       {
+         document.getElementById("command-names").checked = true;
+         document.getElementById("ui-labels").checked = true;
+       }
+     }
+     else
+     {
+       document.getElementById("command-names").checked = true;
+       document.getElementById("ui-labels").checked = true;
+     }
+   }
+
+   function onKeyUp (event)
+   {
+     if (event.keyCode == 13)
+       onSearch();
+   }
+
+   function onSearch ()
+   {
+     var search = document.getElementById("search").value;
+
+     var within = 0;
+     if (document.getElementById("command-names").checked)
+       within |= 0x01;
+     if (document.getElementById("ui-labels").checked)
+       within |= 0x02;
+     if (document.getElementById("help-text").checked)
+       within |= 0x04;
+
+     document.location.href = "x-jsd:help?search=" + escape(search) +
+                  "&within=" + within;
+   }
+
+   function parseSearch (search)
+   {
+     var parseResult = new Object();
+     var ary = search.match(/([^&]+)/);
+
+     while (ary)
+     {
+       var rest = RegExp.rightContext.substr(1);
+       var assignment = ary[1];
+       ary = assignment.match(/(.+)=(.*)/);
+       if (ary)
+       {
+         /* only set the property the first time we see it */
+         if (2 in ary && !(ary[1] in parseResult))
+           parseResult[ary[1]] = ary[2];
+       }
+       ary = rest.match(/([^&]+)/);
+     }
+
+     return parseResult;
+   }
+  </script>
+ </head>
+
+ <body id="venkman-help" onload="onLoad();"
+  hasSearched="$has-searched" matchCount="$match-count">
+
+  <a name="top"></a>
+  <div id="help-menu">
+   <span class="newbie-help">
+    <p>
+     Víta vás <b>Pomocník rozšírenia Venkamn</b>. Nájdete tu pomocníka pre rôzne
+     príkazy dostupné v rozšírení Venkman. Ak chcete vyhľadať konkrétny
+     príkaz, zadajte do vyhľadávacieho poľa hľadaný reťazec a kliknite na
+     tlačidlo <b>Hľadať</b> alebo stlačte kláves <b>Enter</b>.
+    <p>
+     Ďalšiu pomoc nájdete na
+     <a href="http://www.mozilla.org/projects/venkman/">domovskej stránke rozšírenia Venkman</a>
+     alebo v sekcii
+     <a href="http://www.hacksrus.com/~ginda/venkman/faq/venkman-faq.html">Často kladené otázky</a>.
+   </span>
+   <span class="newbie-help">
+    Pomocou začiarkovacích polí určíte rozšírené možnosti vyhľadávania…
+    <ul>
+     <li><b>Názvy príkazov</b> prehľadáva názvy príkazov, ktoré môžete
+      zadávať v <b>Interaktívnej sekcii</b>.
+     <li><b>Menovky v používateľskom rozhraní</b> prehľadáva menovky príkazov používané
+      v <b>ponukách</b> alebo <b>tlačidlách panela nástrojov</b>.
+     <li><b>Popisy</b> prehľadáva pomocné texty.
+    </ul>
+   </span>
+   <p class="search-input">
+    Hľadať: <input type="text" id="search" onkeyup="onKeyUp(event)"/>
+    <input type="button" onclick="onSearch()" value="Hľadať">
+
+    <input type="checkbox" id="command-names" value="1">
+    <label for="command-names">Názvy príkazov</label>
+
+    <input type="checkbox" id="ui-labels" value="1">
+    <label for="ui-labels">Menovky v používateľskom rozhraní</label>
+
+    <input type="checkbox" id="help-text" value="1">
+    <label for="help-text">Popisy</label>
+   <p class="quick-searches">
+    [ <a href="x-jsd:help">Príkazy interaktívnej sekcie</a> |
+     <a href="x-jsd:help?search="><b>Všetky</b> príkazy</a> |
+     <a href="x-jsd:help?search=%5E%5Ba-c%5D&within=2">A-C</a> |
+     <a href="x-jsd:help?search=%5E%5Bd-f%5D&within=2">D-F</a> |
+     <a href="x-jsd:help?search=%5E%5Bg-i%5D&within=2">G-I</a> |
+     <a href="x-jsd:help?search=%5E%5Bj-l%5D&within=2">J-L</a> |
+     <a href="x-jsd:help?search=%5E%5Bm-o%5D&within=2">M-O</a> |
+     <a href="x-jsd:help?search=%5E%5Bp-r%5D&within=2">P-R</a> |
+     <a href="x-jsd:help?search=%5E%5Bs-u%5D&within=2">S-U</a> |
+     <a href="x-jsd:help?search=%5E%5Bv-z%5D&within=2">V-Z</a> ]
+  </div>
+
+  <span id="match-count">Nájdených niekoľko príkazov (celkom: $match-count).</span>
+
+  <span id="command-list">
+@-header-end
+   <span class="command">
+    <span class="label" item="command-name">Názov príkazu:</span>
+    <span class="value" item="command-name"><a href="x-jsd:help?search=$command-name">$command-name</a></span><br>
+    <span class="label" item="ui-label">Menovky v používateľskom rozhraní:</span>
+    <span class="value" item="ui-label"><a href="x-jsd:help?search=$ui-label-safe&within=2">$ui-label</a></span><br>
+    <br>
+    <span class="label" item="usage">Použitie:</span> <span class="value" item="usage">$command-name $params</span><br>
+    <br>
+    <span class="label" item="accel-key">Klávesová skratka:</span> $key<br>
+    <br>
+    <span class="label" item="description">Popis:</span><br>
+    <span class="value" item="description">$desc</span>
+    <span class="goto-top"><a href="#top">Naspäť navrch</a></span>
+   </span>
+   <hr>
+@-command-end
+   <font color="red"><b>Neboli nájdené žiadne príkazy</b></font>
+@-nomatch-end
+  </span>
+ </body>
+</html>
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/extensions/venkman/chrome/venkman-output-locale.css
@@ -0,0 +1,59 @@
+/* -*- tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
+ *
+ * ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+ * Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+ *
+ * The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+ * 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ * the License. You may obtain a copy of the License at
+ * http://www.mozilla.org/MPL/
+ *
+ * Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+ * WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+ * for the specific language governing rights and limitations under the
+ * License.
+ *
+ * The Original Code is The JavaScript Debugger.
+ *
+ * The Initial Developer of the Original Code is
+ * Netscape Communications Corporation.
+ * Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
+ * the Initial Developer. All Rights Reserved.
+ *
+ * Contributor(s):
+ *  Robert Ginda, <rginda@netscape.com>, original author
+ *
+ * Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+ * either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+ * the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+ * in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+ * of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+ * under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+ * use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+ * decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+ * and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+ * the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+ * the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+ *
+ * ***** END LICENSE BLOCK ***** */
+
+/*
+ * Note to translators: Only localize the text after "content:", don't touch
+ * the [msg-type="FOO"] selectors.
+ */
+
+.msg-data[msg-type="HELP"]:before {
+  content: "Popis:";
+}
+
+.msg-data[msg-type="USAGE"]:before {
+  content: "Zpis:";
+}
+
+.msg-data[msg-type="LOG"]:before {
+  content: "LOG:";
+}
+
+.msg-data[msg-type="ETRACE"]:before {
+  content: "V"; /* X is a mnemonic for eXception */
+}
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/extensions/venkman/chrome/venkman-overlay.dtd
@@ -0,0 +1,13 @@
+<!--
+  -
+  - This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY venkmanCmd.label   "Ladiaci nástroj JavaScriptu">
+<!ENTITY venkmanCmd.accesskey "L">
+
+<!ENTITY vnkButton.label   "Ladiaci nástroj JavaScriptu">
+
+<!ENTITY vnkMenu.label    "Ladiaci nástroj JavaScriptu">
+<!ENTITY vnkMenu.accesskey  "L">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/extensions/venkman/chrome/venkman.dtd
@@ -0,0 +1,85 @@
+<!--
+  -
+  - This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY MainWindow.title "Ladiaci nástroj JavaScriptu">
+
+<!-- floating views -->
+<!ENTITY ViewFloat.tooltip   "Kliknutím sem nastavíte toto zobrazenie ako plávajúce resp. pevné">
+<!ENTITY ViewGrippy.tooltip   "Potiahnutím titulku môžete toto zobrazenie presunúť">
+<!ENTITY ViewClose.tooltip   "Kliknutím sem zavriete toto zobrazenie">
+
+<!-- help menu -->
+<!ENTITY Help.commands   "Zoznam príkazov">
+<!ENTITY Help.about    "Čo je Venkman">
+
+<!-- toolips -->
+<!ENTITY DebugBar.tooltip "Panel nástrojov Ladenie">
+<!ENTITY MenuBar.tooltip "Panel Ponuka">
+
+<!-- breakpoint view -->
+<!ENTITY Break.label    "Prerušenia">
+<!ENTITY BreakCol0.label  "Názov">
+<!ENTITY BreakCol1.label  "Riadok/PC">
+
+<!-- locals view -->
+<!ENTITY Locals.label    "Lokálne premenné">
+<!ENTITY LocalsCol0.header "Názov">
+<!ENTITY LocalsCol1.header "Typ">
+<!ENTITY LocalsCol2.header "Hodnota">
+<!ENTITY LocalsCol3.header "Príznaky">
+
+<!-- session view -->
+<!ENTITY Session.label   "Interaktívna sekcia">
+
+<!-- script view -->
+<!ENTITY Scripts.label     "Načítané skripty">
+<!ENTITY ScriptsSearch.label  "Hľadať">
+<!ENTITY ScriptsSearch.tooltip "Kliknutím sem vymažete vyhľadávacie pole">
+<!ENTITY ScriptsCol0.header  "Názov">
+<!ENTITY ScriptsCol1.header  "Riadok">
+<!ENTITY ScriptsCol2.header  "Dĺžka">
+
+<!-- source view -->
+<!ENTITY Source.label    "Zdrojový kód">
+<!ENTITY SourceHeader.tip  "Panel nástrojov zdrojového kódu">
+<!ENTITY SourceCol0.display "Okraj">
+<!ENTITY SourceCol1.display "Číslo riadku">
+
+<!-- stack view -->
+<!ENTITY Stack.label    "Zásobník volaní">
+<!ENTITY StackCol0.header  "Názov">
+<!ENTITY StackCol1.header  "Umiestnenie">
+
+<!-- watch view -->
+<!ENTITY Watch.label    "Sledovania">
+<!ENTITY WatchCol0.header  "Názov">
+<!ENTITY WatchCol1.header  "Typ">
+<!ENTITY WatchCol2.header  "Hodnota">
+<!ENTITY WatchCol3.header  "Príznaky">
+
+<!-- window view -->
+<!ENTITY Windows.label   "Otvorené okná">
+<!ENTITY WindowsCol0.label "Súbor">
+
+<!-- breakpoint properties window -->
+<!ENTITY BPProps.URL.label     "URL">
+<!ENTITY BPProps.Line.label     "Riadok">
+<!ENTITY BPProps.PC.label      "PC">
+<!ENTITY BPProps.FunctionName.label "Funkcia">
+<!ENTITY BPProps.TriggerCount.label "Počet spúšťačov">
+<!ENTITY BPProps.OneTime.label   "Vymazať prerušenie po prvom spúšťači">
+<!ENTITY BPProps.Then.label     "potom …">
+<!ENTITY BPProps.ConditionalCheck.label   "Po spustení vykonať…">
+<!ENTITY BPProps.NeverStopRadio.label    "Pokračovať bez ohľadu na výsledok">
+<!ENTITY BPProps.AlwaysStopRadio.label    "Zastaviť bez ohľadu na výsledok">
+<!ENTITY BPProps.ConditionalBreakRadio.label "Zastaviť, ak výsledok je true">
+<!ENTITY BPProps.EarlyReturnRadio.label "Predčasný návrat od volajúceho s výsledkom">
+<!ENTITY BPProps.PassExceptionsCheck.label  "Predať výnimky volajúcemu">
+<!ENTITY BPProps.LogResultCheck.label    "Zaznamenať výsledok">
+<!ENTITY BPProps.Apply.label "Použiť">
+<!ENTITY BPProps.Revert.label "Vrátiť zmeny">
+<!ENTITY BPProps.Close.label "Zavrieť">
+
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/extensions/venkman/chrome/venkman.properties
@@ -0,0 +1,948 @@
+#
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# NOTE ON LEADING/TRAILING SPACES AND QUOTES…
+# Strings in this file are stripped of leading and trailing quotes, if they are
+# present. This allows you to express leading and trailing whitespace, which
+# would otherwise be trimmed by the stringbundle code. In order to express
+# a leading or trailing quote, use two of them.
+#
+# For example…
+#
+# my.message1 = "     foo"
+# my.message2 = "     foo
+# Both of these produce 10 spaces, followed by the word ``foo''.
+# my.message3 = "foo     "
+# my.message3 = foo     "
+# Both of these produce the word ``foo'', followed by 10 spaces.
+# my.message4 = A sphincter says, "what?""
+# my.message4 = "A sphincter says, "what?""
+# Both of these produce the phrase ``A sphincter says "what?"''
+#
+
+# character set to convert unicode messages to before writing them to a
+# profile report, or generated help text.
+msg.report.charset = utf-8
+msg.locale.version = 0.9.88
+msn.bad.locale   = Táto verzia rozšírenia Venkman pracuje s verziou lokalizácie ``%1$S'', práve ale používate lokalizáciu označenú ako ``%2$S''. Existuje šanca, že sa vyskytnú problémy. Zmeňte predvolenú lokalizáciu alebo aktualizujte váš jazykový balík.
+
+msg.release.url = http://www.mozilla.org/releases/
+
+## exception descriptions ##
+err.notimplemented = Neimplementované
+err.required.param = Chýbajúci vyžadovaný parameter %1$S
+err.invalid.param = Neplatná hodnota pre parameter %1$S (%2$S)
+# 1 url, 2 fileName, 3 lineNumber, 4 reason
+err.subscript.load = Chyba pri načítavaní podskriptu z <%1$S>.
+err.no.debugger  = Služba JS Debugger nie je nainštalovaná. (Táto aplikácia bola zrejme zostavená [viď about:buildconfig] s prepínačom --disable-jsd, ktorý potlačí pridanie podpory pre rozšírenie Venkman. Tento problém vyriešite novým zostavením aplikácie bez daného prepínača alebo sťažnosťou jeho autorovi [ktorý nemá spomínaný prepínač používať].)
+err.failure    = Operácia zlyhala: %1$S
+err.no.stack    = Žiadny zásobník
+
+## error messages ##
+msn.err.unknown.reason = Neznámy dôvod
+msn.err.required.param = Chýbajúci vyžadovaný parameter %1$S
+msn.err.invalid.param  = Neplatná hodnota pre parameter %1$S (%2$S)
+msn.err.invalid.pref  = Neplatná hodnota pre voľbu %1$S (%2$S)
+msn.err.scriptload   = Chyba pri načítavaní podskriptu z <%1$S>.
+msn.err.no.source    = Žiadne načítané skripty nezodpovedajú ``%1$S''.
+msn.err.no.command   = Žiadny príkaz pomenovaný ``%1$S''.
+msn.err.no.such.view  = Žiadne zobrazenie ``%1$S''.
+msg.err.no.stack    = Žiadny zásobník
+msg.err.no.eval.object = Na vykonanie nebol zvolený žiadny objekt
+msn.err.noscript    = Pre ``%1$S'' neboli nájdené žiadne skripty, ktoré je možné odladiť
+msn.err.disabled    = Prepáčte, ``%1$S'' je práve vypnuté
+msn.err.notimplemented = Prepáčte, ``%1$S'' nie je implementované
+msn.err.ambigcommand  = Nejednoznačný príkaz, ``%1$S'', %2$S príkazy zodpovedajú [%3$S]
+msn.err.bp.noline    = Žiadny skript zhodujúci sa s <%1$S> neobsahuje vykonateľný kód na riadku %2$S
+msn.err.bp.nodice    = Žiadne prerušenie na <%1$S> riadok %2$S
+msn.err.startup     = Počas inicializácie sa objavila výnimka, prosím, založte bug.\n%1$S
+msn.err.cant.match   = Chyba pri načítaní šablóny: Nezhoduje sa ``%1$S''.
+msg.err.internal.bpt  = Interná chyba pri spracovaní prerušenia.
+msn.err.internal.hook  = Interná chyba pri spracovaní zaháknutia ``%1$S''.
+msn.err.failure     = Operácia zlyhala: %1$S
+msn.err.no.section   = Chýbajúca sekcia pred ``%1$S'' v <%2$S>.
+msn.err.no.template   = Žiadna predvoľba pre šablónu pomenovanú ``%1$S''.
+msn.err.not.a.dom.node = Výraz ``%1$S'' nie je uzol DOM.
+msn.err.internal.dispatch = Interná chyba pri spracovaní príkazu ``%1$S''.
+msn.err.source.load.failed = Chyba pri načítavaní adresy URL <%1$S>: %2$S.
+msn.err.no.such.container = Žiadny podobný kontajner ``%1$S''.
+msg.err.condition.failed  = Chyba pri vykonávaní podmienky prerušenia.
+msn.err.condition.security = Bezpečnostná chyba pri vykonávaní podmienky prerušenia: ``%1$S''.
+msg.err.format.not.available = Zdroj nie je dostupný v požadovanom formáte.
+msn.err.no.function   = Riadok %1$S v <%2$S> nie je časťou vykonateľnej funkcie.
+msn.jsdurl.errpage = <html><head><title>Chyba</title></head><body>Chyba pri načítaní &lt;<b>%1$S</b>&gt;<br>%2$S</body></html>
+msg.err.jsdurl.parse   = Chyba pri spracovaní adresy URL.
+msg.err.jsdurl.nosource = Adresa URL nemá textový zdroj.
+msg.err.jsdurl.noservice = Žiadna podobná služba.
+msg.err.jsdurl.search  = Chyba vo vzorke vyhľadávania.
+msg.err.jsdurl.sourcetext = Chyba pri lokalizovaní zdrojového textu.
+msn.err.jsdurl.template = Chyba pri načítaní šablóny pomenovanej ``%1$S''.
+msn.err.meta.failed   = Chyba pri spracovaní meta komentára ``%1$S'' v <%2$S>, riadok %3$S.
+msg.err.this.not.object = Výsledok výrazu musí byť objekt.
+msn.err.unknown.pref   = Neznámy názov predvoľby ``%1$S''.
+msn.err.eval.security  = Bezpečnostná chyba pri vykonávaní príkazu: ``%1$S''.
+
+## "values" ##
+msg.val.unknown   = <neznáme>
+msg.val.console   = x-jsd:interactive-session
+msg.val.na     = <nedostupné>
+msg.val.none    = <žiadne>
+msg.val.object   = <objekt>
+msg.val.expression = <výraz>
+msg.val.proto    = [[Prototyp]]
+msg.val.parent   = [[Rodič]]
+
+## words ##
+msg.val.min     = min
+msg.val.max     = max
+msg.val.this    = toto
+msg.val.breakpoint = prerušenie
+msg.val.debug    = spracovanie chýb
+msg.val.debugger  = kľúčové slovo ladenia
+msg.val.throw    = vyhodená výnimka
+msg.val.global   = globálne
+msg.val.scope    = priestor premenných
+msg.val.exception  = výnimka
+msg.val.on     = zapnutý
+msg.val.off     = vypnutý
+msg.val.tlscript  = __toplevel__
+msg.val.toscript  = [TimeoutScript]
+msg.val.ivscript  = [IntervalScript]
+msg.val.evscript  = [EvalScript]
+msg.url.native   = x-jsd:native-code
+
+## types ##
+msg.type.int    = integer
+msg.type.boolean  = boolean
+msg.type.double   = double
+msg.type.function  = funkcia
+msg.type.null    = nulový
+msg.type.object   = objekt
+msg.type.string   = reťazec
+msg.type.unknown  = neznámy
+msg.type.void    = void
+
+msg.class.xpcobj    = XPComponent
+msg.class.const.xpcobj = const XPComponent
+msg.class.native.fun  = Natívna funkcia
+msg.class.script.fun  = Funkcia skriptu
+
+## messages ##
+msg.query.close   = Prebieha ladenie, napriek tomu ukončiť?
+msg.status.default  = Víta vás ladiaci nástroj Javascriptu
+msn.status.loading  = Načítava sa zdrojový kód pre ``%1$S''
+msn.status.marking  = Označuje sa zdrojový kód pre ``%1$S''
+msn.status.stopped  = Zastavené na %1$S, %2$S
+msn.floater.title  = JSD: %1$S
+
+msg.alert  = Upozornenie
+msg.prompt = Výzva
+msg.confirm = Potvrdenie
+
+msg.cant.pprint   = Pre túto funkciu nie je možné zapnutie Pekného výpisu.
+
+msg.slash.required  = VECI SA ZMENILI: Predvolene všetky príkazy začínajú znakom lomky ('/'). Text, ktorý NEZAČÍNA lomkou bude odoslaný príkazu ``eval''. Napríklad, ak chcete vykonať príkaz ``step'', zadajte ``/step''. Ak chcete vykonať ``1 + 1'', zadajte ``1 + 1''. Ak preferujete predchádzajúce správanie, zadajte ``/pref sessionView.requireSlash false''.
+
+msg.commasp     = , "
+msn.eval.in     = %1$S: %2$S"
+msn.stop       = Zastavené kvôli %1$S.
+msn.cont       = Pokračuje sa od %1$S.
+msn.subscript.loaded = Podskript <%1$S> načítaný s výsledkom ``%2$S''.
+# 1 exception name, 2 fileName, 3 lineNumber
+msn.eval.error    = %1$S: <%2$S>, riadok %3$S
+msn.eval.threw    = Zachytená výnimka: ``%1$S''
+msg.hello      = Víta vás ``Venkman'', ladiaci nástroj JavaScriptu. Prečítajte si Často kladené otázky na adrese <http://www.hacksrus.com/~ginda/venkman/faq/venkman-faq.html>. Navštívte domovskú stránku rozšírenia Venkman na adrese <http://www.mozilla.org/projects/venkman/>, kde sa dozviete ďalšie informácie.
+msn.version     = Máte spustené rozšírenie Venkman verzie %1$S.
+msn.tip1.help    = Pomocníka pre jednotlivé príkazy získate po zadaní príkazu ``%1$Shelp <command-name>''.
+msg.tip2.help    = Zoznam príkazov s vyhľadávaním zobrazíte zadaním <x-jsd:help>.
+msg.tip3.help    = Príkazy začínajú znakom lomka ('/'). Text, ktorý NEZAČÍNA lomkou bude spracovaný ako JavaScript. Napríklad, ak chcete vykonať príkaz ``step'', zadajte ``/step''. Ak chcete vykonať ``1 + 1'', zadajte ``1 + 1''.
+msg.no.breaks.set  = Nie sú nastavené žiadne prerušenia.
+msg.no.fbreaks.set  = Nie sú nastavené žiadne budúce prerušenia.
+msg.no.watches.set  = Nie sú nastavené žiadne sledovania.
+msn.no.properties  = %1$S nemá vlastnosti.
+msn.no.cmdmatch   = Reťazcu ``%1$S'' nezodpovedá žiadny príkaz.
+msn.cmdmatch     = Príkazy zodpovedajúce ``%1$S'' sú [%2$S].
+msn.cmdmatch.all   = Implementované príkazy sú %1$S.
+msn.props.header   = Vlastnosti %1$S v cieľovom priestore premenných ladenia:
+msn.propsd.header  = Vlastnosti %1$S v priestore premenných ladenia:
+msn.bp.header    = %1$S nastavených prerušení:
+# 1 index, 2 file name, 3 line
+msn.bp.line     = #%1$S <%2$S> riadok %3$S
+msn.bp.created    = Prerušenie na <%1$S> riadok %2$S vytvorené.
+msn.bp.cleared    = Prerušenie na <%1$S> riadok %2$S vymazané.
+msn.bp.exists    = Prerušenie na <%1$S> riadok %2$S je už nastavené.
+msn.watch.header   = %1$S nastavených sledovaní:
+msn.enter.expression = Zadajte výraz pre novú hodnotu \u201c%1$S\u201d:
+
+# 1 index, 2 file name, 3 line
+msn.fbp.line     = #%1$S <%2$S> riadok %3$S
+msn.fbp.created   = Budúce prerušenie na <%1$S> riadok %2$S vytvorené.
+msn.fbp.cleared   = Budúce prerušenie na <%1$S> riadok %2$S vymazané.
+msn.fbp.exists    = Budúce prerušenie na <%1$S> riadok %2$S je už nastavené.
+msn.source.line   = %1$S: %2$S"
+msg.emode.ignore   = Chyby budú teraz ignorované.
+msg.emode.trace   = Chyby budú teraz sledované.
+msg.emode.break   = Chyby teraz zastavia cieľ ladenia.
+msg.tmode.ignore   = Výnimky budú teraz ignorované.
+msg.tmode.trace   = Výnimky budú teraz sledované.
+msg.tmode.break   = Výnimky teraz zastavia cieľ ladenia.
+msn.iasmode     = Spustenie Inicializácie pri spustení je teraz %1$S.
+msn.layout.list   = Nasledujúce rozloženia už boli uložené [%1$S]. Použite ``save-layout <name>'', ak chcete uložiť aktuálne rozloženie, alebo ``restore-layout <name>'', ak chcete obnoviť nejaké rozloženie.
+msn.chrome.filter  = Filtrovanie chrome je teraz %1$S.
+# 1 value, 2 frame
+msn.exception.trace = Výnimka ``%1$S'' vyhodená z %2$S.
+# 1 message, 2 flags, 3 file, 4 line, 5 pos
+msn.erpt.error    = Chyba ``%1$S'' [%2$S] v súbore ``%3$S'', riadok %4$S, znak %5$S.
+msn.erpt.warn    = Upozornenie ``%1$S'' [%2$S] v súbore ``%3$S'', riadok %4$S, znak %5$S.
+msn.profile.lost   = Stratené údaje profilu pre skript %1$S.
+msn.profile.state  = Zbieranie údajov profilu je teraz %1$S.
+msn.profile.saved  = Údaje profilu uložené do <%1$S>.
+msg.profile.cleared = Údaje profilu vymazané.
+msn.profile.saving  = Vytvára sa správa profilu, súbor %1$S z %2$S
+msg.open.file    = Otvoriť súbor…
+msg.save.file    = Uložiť ako…
+msg.open.url     = Zadajte adresu, ktorú chcete načítať…
+msn.maxtabs.reached = Bolo dosiahnuté maximálne množstvo zobrazení zdrojového kódu (%1$S). Upravte voľbu "source2View.maxTabs", ak chcete zmeniť toto obmedzenie. Zdrojový kód bude načítaný na aktuálnej karte.
+msg.maxtabs.alert  = Upozorniť ma nabudúce, keď sa toto stane.
+msg.save.profile   = Uložiť údaje profilu ako…
+msg.save.source   = Uložiť zdroj ako…
+msg.navigator.xul  = Okno prehliadača
+msg.browser.xul   = Okno prehliadača
+msg.enter.watch   = Zadajte výraz, ktorý chcete sledovať:
+
+## property value flags ##
+msg.vf.enumerable = e
+msg.vf.readonly  = r
+msg.vf.permanent = p
+msg.vf.alias   = A
+msg.vf.argument  = a
+msg.vf.variable  = v
+msg.vf.error   = E
+msg.vf.exception = X
+msg.vf.hinted   = h
+
+## formatting ##
+
+# 1: argument name, 2: value
+msn.fmt.argument = %1$S=%2$S"
+# 1: property flags, 2: property name, 3: property value
+msn.fmt.property = [%1$S] %2$S = %3$S"
+# 1: function name, 2: filename
+msn.fmt.script = funkcia %1$S v <%2$S>
+# 1: function name, 2: arguments, 3: filename, 4: line number
+msn.fmt.frame = funkcia %1$S(%2$S) v <%3$S> riadok %4$S
+# 1: type, 2: class name, 3: value
+msn.fmt.value.long = [%1$S] [trieda: %2$S] %3$S"
+# 1: type, 2: value
+msn.fmt.value.med = [%1$S] %2$S"
+# 1: type, 2: value
+msn.fmt.value.short = %1$S:%2$S"
+# 1: property count
+msn.fmt.object = %1$S vlastností
+# 1: ctor name, 2: property count
+msn.fmt.object.value = {%1$S:%2$S}
+# 1: JS exception name, 2: error text, 3: file name, 4: line number
+msn.fmt.jsexception = %1$S: %2$S @ <%3$S> %4$S"
+# 1: error number, 2: error text, 3: file name, 4: line number, 5: function name
+msn.fmt.badmojo = BadMojo %1$S: %2$S @ <%3$S> riadok %4$S (%5$S)
+# 1: var number, 2: value
+msn.fmt.tmp.assign = $[%1$S] = %2$S"
+# 1: string length
+msn.fmt.longstr = %1$S znakov
+# 1: command name 2: parameters
+msn.fmt.usage = %1$S %2$S
+# 1: function name
+msn.fmt.guessedname = [%1$S]
+# 1: program counter
+msn.fmt.pc = [%1$S]
+# 1: pref name 2: value
+msn.fmt.prefvalue = Voľba ``%1$S'' je ``%2$S''
+# 1: index, 2: label, 3: value
+msn.fmt.watch.item = %1$S: %2$S = %3$S"
+# 1: on|off
+msn.fmt.pprint = Zobrazenie Pekného výpisu je %1$S.
+# 1: frame number, 2: frame string
+msn.fmt.frame.line = #%1$S: %2$S"
+# 1: file name, 2: line number, 3: pc
+msn.fmt.frame.location = %1$S, riadok %2$S, pc %3$S
+# 1: function name, 2: start line, 3: end line, 4: call count, 5: recurse,
+# 6: total, 7: min, 8: max, 9: avg
+msn.fmt.profile.str = %1$S: %2$S-%3$S, %4$S volaní %5$S, %6$Sms celkom, %7$Sms min, %8$Sms max, %9$Sms priemer, mimo volaní: %10$S
+msn.fmt.profile.str2 = %1$Sms celkom, %2$Sms min, %3$Sms max, %4$Sms priemer
+# 1: max recurse depth
+msn.fmt.profile.recurse = " (max. hĺbka %1$S)
+
+## menu headings ##
+# For these menu labels, an accesskey may be specified using a .accesskey
+# string, or by prefixing the desired letter with "&" in the label.
+# The accesskey string should have the form: msg.mnu.<menuname>.accesskey
+msg.mnu.file = &Súbor
+msg.mnu.edit = &Upraviť
+msg.mnu.debug = &Ladenie
+msg.mnu.profile = P&rofil
+msg.mnu.view = &Zobraziť
+msg.mnu.help = &Pomocník
+msg.mnu.tools = &Nástroje
+msg.mnu.emode = &Chybový spúšťač
+msg.mnu.tmode = Spúšťač vý&nimiek
+msg.mnu.showhide = &Zobraziť/skryť
+msg.mnu.session.colors = &Farby Interaktívnej sekcie
+msg.mnu.scripts.instance = &Možnosti súboru
+msg.mnu.scripts.wrapper = Možnosti &funkcie
+
+msn.sourceheader.url  = <%1$S> riadok %2$S
+msn.default.alias.help = Tento príkaz je alias pre |%1$S|.
+
+msn.launch.count   = Zaznamenané lokálne spustenie č. %1$S, globálne č. %2$S.
+msg.no.help      = Pomocník nie je dostupný.
+msn.extra.params   = Extra parametre ``%1$S'' ignorované.
+msg.files.rec     = Súbory
+#msg.doc.consolehdr  = Príkazy konzoly
+#msg.doc.menuhdr   = Ponuky
+#msg.doc.popuphdr   = Vyskakovacie okná
+#msg.doc.keyhdr    = Klávesy
+
+msg.help.hostproblem = Venkman je práve spustený v aplikácii, ktorá neobsahuje prehliadač. Kvôli tomu nie je možné zobraziť obsah tohto pomocníka. Ak nainštalujte Venkman do Firefoxu, SeaMonkey alebo Flocku, môžete skopírovať adresu x-jsd:help do panela s adresou a zobrazí sa pomocník. Ak použijete príkaz pomocníka aj s parametrom, získate pomocníka k danému príkazu.
+
+msg.note.console   = Tento príkaz je dostupný z konzoly.
+msg.note.noconsole  = Tento príkaz NIE JE dostupný z konzoly.
+msg.note.needstack  = Ak chcete použiť tento príkaz, musíte zastaviť na prerušení.
+msg.note.nostack   = Ak chcete použiť tento príkaz, nemôžete stáť na prerušení.
+msn.doc.commandlabel = "  Názov príkazu: ``%1$S'' (%2$S)
+msn.doc.key     = "Klávesová skratka: %1$S
+msn.doc.syntax    = "      Syntax: %1$S %2$S
+msg.doc.notes    = Poznámky:
+msg.doc.description = Popis:
+
+msn.session.css  = Interaktívna sekcia teraz používa CSS z <%1$S>.
+msn.session.title = Interaktívna sekcia [kontext: %1$S, priestor premenných: %2$S]
+
+msg.source2.help = Zvoľte zdrojový súbor, ktorý chcete zobraziť.
+msg.margin.break   = " B "
+msg.margin.fbreak  = " F "
+msg.margin.breakable = " - "
+msg.margin.none   = "  "
+
+msg.bpprops.title  = Vlastnosti prerušenia
+msg.bpprops.enabled = Povoliť prerušenie
+msg.fbpprops.title  = Vlastnosti budúceho prerušenia
+msg.fbpprops.enabled = Povoliť budúce prerušenie
+
+# view captions
+msg.view.breaks = Prerušenia
+msg.view.stack  = Zásobník volaní
+msg.view.session = Interaktívna sekcia
+msg.view.locals = Lokálne premenné
+msg.view.scripts = Načítané skripty
+msg.view.windows = Otvorené okná
+msg.view.source = Zdrojový kód
+msg.view.source2 = Zdrojový kód
+msg.view.watches = Sledovania
+
+# settings file return values
+msg.breakpoints.restored = Prerušenia obnovené.
+msg.watches.restored = Sledovania obnovené.
+msg.settings.restored = Prerušenia a sledovania obnovené.
+
+###################### DO NO LOCALIZE THE *.params STRINGS ######################
+#
+# Note also that, for every command, an accesskey may be specified:
+#  EITHER by prefixing the desired accesskey with "&" in the .label string,
+#  OR   by specifying a .accesskey string, which is useful if the desired
+#     accesskey does not occur in the label.
+#
+# The following are therefore equivalent:
+#  cmd.foo.label = &Foo
+# and
+#  cmd.foo.label = Foo
+#  cmd.foo.accesskey = F
+
+## hooks ##
+
+cmd.hook-break-clear.params = <break-wrapper>
+cmd.hook-break-clear.help  = Volaný pri zrušení inštancie prerušenia.
+
+cmd.hook-break-set.params = <break-wrapper>
+cmd.hook-break-set.help  = Volaný pri nastavení inštancie prerušenia.
+
+cmd.hook-debug-stop.help = Volaný, keď ladiaci nástroj zastaví vykonávanie príkazov cieľa ladenia.
+
+cmd.hook-debug-continue.help = Volaný, keď ladiaci nástroj pokračuje vo vykonávaní príkazov cieľa ladenia.
+
+cmd.hook-display-sourcetext.params = <source-text> [<target-line> [<details>]]
+cmd.hook-display-sourcetext.help  = Volaný, keď objekt zdrojového textu <source-text> má byť prezentovaný používateľovi. <target-line> je riadok, ktorý sa má objaviť v hornej časti zobrazenia. Ak je zadaný parameter <details>, je to objekt reprezentujúci podrobnosti o pôvode zdrojového textu <source-text>.
+
+cmd.hook-display-sourcetext-soft.params = <source-text> [<target-line> [<details>]]
+cmd.hook-display-sourcetext-soft.help  = Funkcie rovnaké ako |hook-display-sourcetext|, okrem toho, že zobrazenie by nemalo byť posúvané, ak je riadok <target-line> viditeľný.
+
+cmd.hook-eval-done.help = Volaný pri vyhodnocovaní výrazu.
+
+cmd.hook-fbreak-clear.params = <fbreak>
+cmd.hook-fbreak-clear.help  = Volaný pri zrušení inštancie prerušenia.
+
+cmd.hook-fbreak-set.params = <fbreak>
+cmd.hook-fbreak-set.help  = Volaný pri nastavení inštancie prerušenia.
+
+cmd.hook-guess-complete.params = <script-instance>
+cmd.hook-guess-complete.help  = Volaný, keď funkcia odhadnutia názvu prebehla pre definovanú inštanciu skriptu <script-instance>.
+
+cmd.hook-session-display.params = <message> <msgtype>
+cmd.hook-session-display.help  = Volaný, keď má byť správa zobrazená v interaktívnej sekcii. <message> je reťazec alebo uzol DOM, <msgtype> je kód typu správy.
+
+cmd.hook-script-manager-created.params = <script-manager>
+cmd.hook-script-manager-created.help  = Volaný pri vytvorení nového správcu skriptu. Správcovia skriptov prideľujú príkazy jednému alebo viacerým objektom inštancií skriptu. <script-manager> bude nový objekt správcu skriptov. Správcu skriptu je možné nájsť podľa adresy v objekte |console.scriptManagers|.
+
+cmd.hook-script-manager-destroyed.params = <script-manager>
+cmd.hook-script-manager-destroyed.help  = Volaný po odstránení správcu <script-manager> z objektu |console.scriptManagers|. Toto nastáva po zrušení poslednej inštancie skriptu.
+
+cmd.hook-script-instance-created.params = <script-instance>
+cmd.hook-script-instance-created.help  = Volaný pri vytvorení novej inštancie skriptu. Inštanciu skriptu prideľujú príkazy jednému alebo viacerým wrapperom skriptov.
+
+cmd.hook-script-instance-sealed.params = <script-instance>
+cmd.hook-script-instance-sealed.help = Volaný pri zapečatení <script-instance>. Inštancie skriptu sú ``zapečatené'' pri vytvorení top-level funkcie. Toto značí, že zdrojový text bol kompletne skompilovaný. Any non-function scripts created after this point will appear as a transient in the parent script-manager.
+
+cmd.hook-script-callhook-instance-updated.params = <script-instance> <script-wrapper>
+cmd.hook-script-callhook-instance-updated.help = Called when <script-instance> created from a callhook is updated with a new <script-wrapper>. Scripts created from callHooks were loaded before the debugger became active; their completeness is never guaranteed, and they are continuously updated.
+
+cmd.hook-script-instance-destroyed.params = <script-instance>
+cmd.hook-script-instance-destroyed.help  = Volaný pri zrušení finálneho wrappera skriptu v inštancii <script-instance>.
+
+cmd.hook-source-load-complete.params = <sourceText> <status>
+cmd.hook-source-load-complete.help  = Volaný pri načítaní (alebo opätovnom načítaní) zdrojového textu reprezentovaného objektom <sourceText>. Stav <status> indikuje stav načítania. <status> s hodnotou 0 indikuje úspech, nenulová hodnota zlyhanie.
+
+cmd.hook-transient-script.params = <script-wrapper>
+cmd.hook-transient-script.help  = Volaný pri vytvorení objektu enginom JavaScriptu, ktorý sa zdá byť prechodový (výsledok eval, setTimeout atď.).
+
+cmd.hook-window-closed.params = <window>
+cmd.hook-window-closed.help  = Volaný pri zrušní objektu okna. <window> je referencia na objekt okna.
+
+cmd.hook-window-loaded.params = <event>
+cmd.hook-window-loaded.help  = Volaný pri načítaní zdrojového súboru do objektu okna. <event> je referencia na udalosť DOM odoslanú funkcii okna onLoad.
+
+cmd.hook-window-opened.params = <window>
+cmd.hook-window-opened.help  = Volaný pri otvorení objektu nového okna. Zdroj pre toto okno s najväčšou pravdepodobnosťou *nebude* v tomto momente načítaný. <window> je referencia na objekt nového okna DOM.
+
+cmd.hook-window-resized.params = <window>
+cmd.hook-window-resized.help  = Volaný pri zmene veľkosti hlavného okna rozšírenia Venkman alebo niektorého plávajúceho okna. <window> je referencia na objekt okna.
+
+cmd.hook-window-unloaded.params = <event>
+cmd.hook-window-unloaded.help  = Volaný pri uvoľnení zdrojového súboru z okna objektu. Udalosť <event> je referencia na udalosť DOM odoslanú funkcii okna onUnload.
+
+cmd.hook-venkman-exit.help = Volaný pred ukončením ladiaceho nástroja.
+
+cmd.hook-venkman-query-exit.help = Volaný, keď sa ladiaci nástroj chystá ukončiť. Na zrušenie ukončenia je možné nastaviť návratovú hodnotu |returnValue| udalosti na |false|.
+
+cmd.hook-venkman-started.help = Volaný pri prvom spustení ladiaceho nástroja.
+
+## commands ##
+
+cmd.about-mozilla.label = Č&o je Mozilla
+cmd.about-mozilla.help = Zobrazí informácie o nainštalovanom produkte od Mozilly.
+
+cmd.break.label = &Nastaviť prerušenie
+cmd.break.params = [<url-pattern> <line-number> [<properties> [<parent>]]]
+cmd.break.help  = Nastaví prerušenie na všetkých adresách zhodujúcich sa s <url-pattern> na riadku <line-number>. <properties> je objekt JavaScriptu reprezentujúci vlastnosti prerušenia. <parent> je referencia na objekt budúceho prerušenia, ktoré bude priradené ako rodič. Ak nie sú zadané žiadne parametre, zobrazia sa všetky aktívne prerušenia. Pozrite tiež: |set-fbreak|, |clear|.
+
+cmd.break-props.label = V&lastnosti prerušenia…
+cmd.break-props.params = <break-wrapper>
+cmd.break-props.help  = Zobrazí dialógové okno s vlastnosťami prerušenia určeného parametrom <break-wrapper>.
+
+cmd.change-container.params = <view-id> <new-type>
+cmd.change-container.help  = Zmení typ kontajnera, v ktorom sídli <view-id> na <new-type>. <view-id> musí byť jedna z hodnôt: ``scripts'', ``windows'', ``locals'', ``watches'', ``breaks'', ``stack'', ``source'', ``source2'', alebo ``session''. <new-type> musí byť jedna z hodnôt: ``horizontal'' pre horizontálne rozloženie, ``vertical'' pre vertikálne rozloženie, alebo ``tab'' pre karty.
+
+cmd.change-value.label  = Zmeniť &hodnotu…
+cmd.change-value.params = <jsd-value> <property-name> <expression> [<new-value>]
+cmd.change-value.help  = Changes the value of property <property-name> (full path to set it is <expression>) from <jsd-value> to <new-value>. If <new-value> is not specified, it will be prompted for.
+
+cmd.chrome-filter.params = [<toggle>]
+cmd.chrome-filter.help  = Povolí alebo zakáže filtrovanie adries typu chrome:. Ak je filtrovanie adries chrome: zapnuté, súbory JavaScriptu, ktoré pochádzajú z rozhrania prehliadača, nebudú zobrazené v zobrazení skriptov a ladiaci nástroj ich nebude počas ladenia krokovať. Hodnota parametra <toggle> môže byť |true|, |on|, |yes| alebo |1|, ak chcete filtrovanie zapnúť; |false|, |off|, |no| alebo |0|, ak ho chcete vypnúť; alebo |toggle|, ak chcete zmeniť aktuálny stav. Ak nie je parameter <toggle> zadaný, zobrazí sa aktuálny stav tejto voľby.
+
+cmd.clear.label = &Vymazať prerušenie
+cmd.clear.params = <url-pattern> [<line-number>]
+cmd.clear.help  = Vymaže prerušenia v súboroch, ktoré zodpovedajú <url-pattern>. Ak je zadaný parameter <line-number>, budú vymazané len prerušenia na tomto riadku.
+
+cmd.clear-all.label = Vym&azať všetky prerušenia
+cmd.clear-all.help  = Vymaže každé aktuálne definované prerušenie.
+
+cmd.clear-break.label = Vy&mazať prerušenie
+cmd.clear-break.params = <break-wrapper> [<...>]
+cmd.clear-break.help  = Vymaže prerušenie zaobalené wrapperom <break-wrapper>. Ak je <break-wrapper> objekt budúceho prerušenia, všetky podradené prerušenia budú zrušené, ale budúce prerušenie ostane zachované.
+
+cmd.clear-fbreak.label = Vymazať &budúce prerušenie
+cmd.clear-fbreak.params = <break-wrapper> [<...>]
+cmd.clear-fbreak.help  = Vymaže budúce prerušenie zaobalené wrapperom <break-wrapper>. Ak je <break-wrapper> objekt inštancie prerušenia, budúce prerušenie rodiča inštancie budú zrušené, ale inštancia ostane zachovaná. Ak inštacia nemá budúce prerušenie rodiča, wrapper bude ignorovaný.
+
+cmd.clear-profile.label = &Vymazať údaje profilu
+cmd.clear-profile.help = Vynuluje všetky existujúce údaje profilu.
+
+cmd.clear-session.label = &Vymazať Interaktívnu sekciu
+cmd.clear-session.help = Vymaže všetky texty v zobrazení interaktívnej sekcie.
+
+cmd.clear-script.label = &Vymazať prerušenie
+cmd.clear-script.params = <script-wrapper> [<...>]
+cmd.clear-script.help  = Vymaže všetky prerušenia v skripte zaobalené wrapperom <script-wrapper>.
+
+cmd.clear-instance.label = &Vymazať prerušenie
+cmd.clear-instance.params = <script-instance> [<...>]
+cmd.clear-instance.help  = Vymaže všetky prerušenia v inštancii skriptu vzťahujúcom sa na <script-instance>.
+
+cmd.close.label = Z&avrieť okno
+cmd.close.help = Zavrie ladiaci nástroj.
+
+cmd.cmd-docommand.params = <cmd-name>
+cmd.cmd-docommand.help  = 
+
+cmd.cmd-undo.label = &Späť
+cmd.cmd-undo.key  = accel Z
+cmd.cmd-undo.params = 
+cmd.cmd-undo.help  = Vráti poslednú vykonanú akciu.
+
+cmd.cmd-redo.label = &Znovu
+cmd.cmd-redo.key  = accel Y
+cmd.cmd-redo.params = 
+cmd.cmd-redo.help  = Opätovne vykoná naposledy vrátenú akciu.
+
+cmd.cmd-cut.label = &Vystrihnúť
+cmd.cmd-cut.key  = accel X
+cmd.cmd-cut.params = 
+cmd.cmd-cut.help  = Skopíruje aktuálne označený text do schránky a odstráni ho zo zdroja.
+
+cmd.cmd-copy.label = &Kopírovať
+cmd.cmd-copy.key  = accel C
+cmd.cmd-copy.params = 
+cmd.cmd-copy.help  = Skopíruje aktuálne označený text do schránky.
+
+cmd.cmd-paste.label = &Prilepiť
+cmd.cmd-paste.key  = accel V
+cmd.cmd-paste.params = 
+cmd.cmd-paste.help  = Prilepí obsah stránky.
+
+cmd.cmd-delete.label = &Odstrániť
+cmd.cmd-delete.key  = VK_DELETE
+cmd.cmd-delete.params = 
+cmd.cmd-delete.help  = Odstráni aktuálne označený text.
+
+cmd.cmd-selectall.label = Vybr&ať všetko
+cmd.cmd-selectall.key  = accel A
+cmd.cmd-selectall.params = 
+cmd.cmd-selectall.help  = Označí celý text aktuálneho zobrazenia.
+
+cmd.cmd-copy-link-url.label = Kopírovať adresu odkazu
+cmd.cmd-copy-link-url.params = <url>
+cmd.cmd-copy-link-url.help  = Skopíruje adresu URL aktuálneho odkazu do schránky.
+
+cmd.cmd-mozilla-prefs.label = &Možnosti Mozilly…
+cmd.cmd-mozilla-prefs.params = 
+cmd.cmd-mozilla-prefs.help  = 
+
+cmd.cmd-prefs.label = &Nastavenia…
+cmd.cmd-prefs.params = 
+cmd.cmd-prefs.help  = 
+
+cmd.cmd-venkman-prefs.label = &Nastavenia ladiaceho nástroja…
+cmd.cmd-venkman-prefs.params = 
+cmd.cmd-venkman-prefs.help  = 
+
+cmd.cmd-venkman-opts.label = &Možnosti…
+cmd.cmd-venkman-opts.params = 
+cmd.cmd-venkman-opts.help  = 
+
+cmd.commands.params = [<pattern>]
+cmd.commands.help  = Zobrazí všetky názvy príkazov zhodujúcich sa s <pattern>, alebo názvy všetkých príkazov, ak <pattern> nie je zadaný.
+
+cmd.copy-frames.label = &Kopírovať označené rámce
+cmd.copy-frames.params = <jsd-frame> [<...>]
+cmd.copy-frames.help  = Skopíruje označené rámce do schránky.
+
+cmd.copy-qual-name.label = Kopírovať k&valifikované meno
+cmd.copy-qual-name.params = <expression>
+cmd.copy-qual-name.help  = Do schránky skopíruje kvalifikované meno premennej.
+
+cmd.cont.label = &Pokračovať
+cmd.cont.key  = VK_F5
+cmd.cont.tip  = Pokračovať v ladení
+cmd.cont.help = Pokračovať vo vykonávaní cieľa ladenia.
+
+cmd.debug-script.label = &Neladiť
+cmd.debug-script.params = <toggle> <script-wrapper> [<...>]
+cmd.debug-script.help  = Povoliť alebo zakázať ladenie vo wrapperi skriptu <script-wrapper>. Ak je ladenie zakázané, Venkman *nebude* zastavovať v zakázaných skriptoch. Hodnota parametra <toggle> môžete byť |true|, |on|, |yes| alebo |1|, ak chcete ladenie povoliť; |false|, |off|, |no| alebo |0|, ak ho chcete zakázať; alebo |toggle|, ak chcete prepnúť aktuálny stav.
+
+cmd.debug-instance-on.label = &Don't Debug Contained Functions
+cmd.debug-instance-on.params = <script-instance> [<...>]
+cmd.debug-instance-on.help  = Disable debugging in all functions contained by the script instance <script-instance>.
+
+cmd.debug-instance-off.label = D&ebug Contained Functions
+cmd.debug-instance-off.params = <script-instance> [<...>]
+cmd.debug-instance-off.help  = Enable debugging in all functions contained by the script instance <script-instance>.
+
+cmd.debug-instance.label = &Toggle Debugging Contained Functions
+cmd.debug-instance.params = <toggle> <script-instance> [<...>]
+cmd.debug-instance.help  = Enable or disable debugging in all functions contained by the script instance <script-instance>. While debugging is disabled, Venkman will *not* stop in the disabled scripts. The value of <toggle> can be |true|, |on|, |yes|, or |1| to turn the flag on; |false|, |off|, |no|, or |0| to turn it off; or |toggle| to invert the current state.
+
+cmd.debug-transient.label = Don't Debug Eval/Ti&meouts
+cmd.debug-transient.params = <toggle> <url> [<...>]
+cmd.debug-transient.help  = Enable or disable debugging of transient scripts (like setTimeout() or eval()) associated with the url <url>. The value of <toggle> can be |true|, |on|, |yes|, or |1| to turn the flag on; |false|, |off|, |no|, or |0| to turn it off; or |toggle| to invert the current state.
+
+cmd.dumpprofile.label = Dump Profile Data
+cmd.dumpprofile.params = [<file-name>]
+
+cmd.dumptree.params = <tree> [<depth>]
+
+cmd.emode.params = [<mode>]
+cmd.emode.help  = Sets what action the debugger should take when an error occurs in the debug target. |emode ignore| ignores all errors, |emode trace| shows a log of the error in the console, and |emode break| stops execution when an error is thrown. |emode| without any parameter will display the current error mode. Note that |emode| controls what happens when an exception goes uncaught, to control what happens when an exception is *thrown*, use |tmode|.
+
+cmd.eval.params = <expression>
+cmd.eval.help  = Vykoná výraz <expression> v priestore premenných aktuálneho cieľa ladenia. Pozrite tiež: |frame|, |where|, |props| a |evald|.
+
+cmd.evald.params = <expression>
+cmd.evald.help  = Vykoná výraz <expression> v priestore premenných ladiaceho nástroja. Pozrite tiež: |eval|.
+
+cmd.em-break.label = Stop for E&rrors
+cmd.em-cycle.label = Cycle Error Mode
+cmd.em-cycle.key  = accel shift E
+cmd.em-ignore.label = Ig&nore Errors
+cmd.em-trace.label = Tr&ace Errors
+
+cmd.fbreak.label = Set &Future Breakpoint
+cmd.fbreak.params = [<url-pattern> <line-number> [<properties>]]
+cmd.fbreak.help  = Sets a ``future'' breakpoint. Any time a script whose file name matches <url-pattern> is loaded, a breakpoint a <line-number> is set. Setting a breakpoint at line 1 will cause the debugger to break when the script is loaded. fbreak with no parameters will list all future breakponts. <properties> is a JavaScript object representing the properties for this breakpoint. This command is the same as |set-fbreak|, except the parameters are optional. See also: |break|.
+
+cmd.set-break.label = S&et Breakpoint
+cmd.set-break.params = <url-pattern> <line-number> [<properties> [<parent>]]
+cmd.set-break.help  = Set a breakpoint in all urls matching <url-pattern> at the line number <line-number>. <properties> is a JavaScript object representing the properties of the breakpoint. <parent> is a reference to the Future Breakpoint object to assign as the parent. This is the same as the |break| command, except the parameters are required. See also: |break|, |clear|.
+
+cmd.set-fbreak.label = Set &Future Breakpoint
+cmd.set-fbreak.params = <url-pattern> <line-number> [<properties>]
+cmd.set-fbreak.help  = Sets a ``future'' breakpoint. Any time a script whose file name matches <url-pattern> is loaded, a breakpoint a <line-number> is set. Setting a breakpoint at line 1 will cause the debugger to break when the script is loaded. <properties> is a JavaScript object representing the properties for this breakpoint. This command is the same as |fbreak|, except the parameters are not optional. See also: |break|.
+
+cmd.fclear.label = Clear F&uture Breakpoint
+cmd.fclear.params = <url-pattern> [<line-number>]
+cmd.fclear.help  = Clears the future breakpoint(s) set for <url-pattern>. If <line-number> is specified, only future breakpoints at that line are cleared.
+
+cmd.fclear-all.label = Vymazať všetky &budúce prerušenia
+cmd.fclear-all.help = Vymaže všetky aktuálne definované budúce prerušenia.
+
+cmd.find-bp.label = Find &Breakpoint
+cmd.find-bp.params = <breakpoint>
+cmd.find-bp.help  = Focus the breakpoint specified by the Breakpoint object <breakpoint>.
+
+cmd.find-creator.label = Find &Creator
+cmd.find-creator.params = <jsd-value>
+cmd.find-creator.help  = Focus the creator of the object referenced by the jsdIValue <jsd-value>.
+
+cmd.find-ctor.label = Find C&onstructor
+cmd.find-ctor.params = <jsd-value>
+cmd.find-ctor.help  = Focus the constructor of the object referenced by the jsdIValue <jsd-value>.
+
+cmd.find-file.label = &Otvoriť súbor…
+cmd.find-file.key  = accel O
+cmd.find-file.params = [<file-name>]
+cmd.find-file.help  = Zobrazí obsah súboru určeného <file-name> v zobrazení skriptu, kde <file-name> je reťazec určujúci cestu k súboru. Ak parameter <file-name> nie je zadaný alebo je určený ako parameter '?', zobrazí sa dialógové okno na výber súboru.
+
+cmd.find-frame.label  = Find &Frame Source
+cmd.find-frame.params = <frame-index>
+cmd.find-frame.help  = Focus the stack frame specified by the frame at index <frame-index>.
+
+cmd.find-script.label = Find F&unction
+cmd.find-script.params = <script-wrapper> [<target-pc>]
+cmd.find-script.help  = Focus the script wrapped by <script-wrapper>. If <target-pc> is provided, the view will be scrolled to display the associated line.
+
+cmd.find-sourcetext.params = <source-text> [<range-start> [<range-end> [<details> [<target-line>]]]]
+cmd.find-sourcetext.help  = Displays the source text object <sourceText>. All of the text between <range-start> and <range-end> will be highlighted. If <details> is provided, it will be an object representing details about where the <source-text> object was derived from. If <target-line> is provided, the view will be scrolled to that line, otherwise the view will be scrolled to <range-start>.
+
+cmd.find-sourcetext-soft.params = <source-text> [<range-start> [<range-end> [<details> [<target-line>]]]]
+cmd.find-sourcetext-soft.help  = Functions the same as |find-sourcetext|, except the view is not scrolled if <target-line> is already visible.
+
+cmd.find-string.label = Fin&d in This File…
+cmd.find-string.key  = accel F
+cmd.find-string.help = Brings up a ``Find Dialog'' for the currently selected tab.
+
+cmd.find-string-again.key = accel G
+
+cmd.find-scriptinstance.label = &Find File
+cmd.find-scriptinstance.params = <script-instance> [<range-start> [<range-end> [<details> [<target-line>]]]]
+cmd.find-scriptinstance.help  = Displays the source text associated with the script instance <script-instance>. All of the text between <range-start> and <range-end> will be highlighted. If <details> is provided, it will be an object representing details about where the <script-instance> object was derived from. If <target-line> is provided, the view will be scrolled to that line, otherwise the view will be scrolled to <range-start>.
+
+cmd.find-url.label = &Find URL
+cmd.find-url.params = <url> [<range-start> [<range-end> [<details> [<target-line>]]]]
+cmd.find-url.help  = Displays the contents of the URL <url> in the source view. All of the text between <range-start> and <range-end> will be highlighted. If <details> is provided, it will be an object representing details about where the <url> object was derived from. If <target-line> is provided, the view will be scrolled to that line, otherwise the view will be scrolled to <range-start>.
+
+cmd.find-url-soft.label = &Soft Focus URL
+cmd.find-url-soft.params = <url> [<range-start> [<range-end> [<details> [<target-line>]]]]
+cmd.find-url-soft.help  = Functions the same as |find-url|, except the view is not scrolled if <target-line> is already visible.
+
+cmd.finish.label = S&tep Out
+cmd.finish.key  = shift VK_F11
+cmd.finish.tip  = Step out of the current function
+cmd.finish.help = Execute until the current stack frame returns.
+
+cmd.focus-input.key = VK_ESCAPE
+cmd.focus-input.help = Places focus in the console's text input widget.
+
+cmd.frame.label = Set &Current Frame
+cmd.frame.params = [<frame-index>]
+cmd.frame.help  = Sets the current frame to the one numbered <frame-index>, and displays a summary of the frame. If <frame-index> is not provided, a summary of the current frame will be displayed. Use the where command to list available frames and frame numbers.
+
+cmd.gc.help = Force the JavaScript garbage collector to run. This may force unloaded scripts to be removed from the Loaded Scripts view.
+
+cmd.help.label = Zoz&nam príkazov
+cmd.help.params = [<pattern>]
+cmd.help.help  = Zobrazí pomocníka pre <pattern>, čo môže byť celý názov príkazu, prípadne niekoľko prvých nznakov z návu príkazu. Ak sa <pattern> zhoduje s viacerými príkazmi, zobrazí sa pomocník pre všetky tieto príkazy. Ak <pattern> nie je zadaný, v okne prehliadača sa načíta domovská stránka poocníka.
+
+cmd.inspect.label = &Preskúmať v rozšírení DOM Inspector
+cmd.inspect.params = [<expression>]
+cmd.inspect.help  = Preskúma výsledok výrazu <expression> v rozšírení DOM Inspector.
+
+cmd.loadd.label = Načítať skript v priestore premennych ladenia
+cmd.loadd.params = <url>
+cmd.loadd.help  = Executes the contents of the url specified by <url> in the context of the debugger. Useful for loading debugger plugins. See also: The |initialScripts| pref.
+
+cmd.move-view.params = <view-id> <location-url>
+cmd.move-view.help  = Moves the view associated with <view-id> to the location specified by <location-url>.
+
+cmd.mozilla-help.label = &Obsah pomocníka
+cmd.mozilla-help.help = Zobrazí obsah pomocníka pre Mozillu.
+
+cmd.next.label = Step &Over
+cmd.next.key  = VK_F12
+cmd.next.tip  = Step over function call
+cmd.next.help = Executes the next line of script. If a function call is encountered it is traced as a single instruction.
+
+cmd.open-dialog.params = <url> [<window-name> [<window-flags>]]
+cmd.open-dialog.help  = Otvorí dialógové okno a načíta adresu <url>. Toto sa typicky používa na otvorenia nového okna XUL, ale je možné načítať aj webovú stránku bez chrome.
+
+cmd.open-url.help = Vyžiada od používateľa zadanie adresy URL, ktorá bude načítaná v zobrazení zdrojového kódu.
+cmd.open-url.label = Otvoriť &webovú adresu…
+cmd.open-url.key  = accel shift L
+
+cmd.pprint.params = [<toggle>]
+cmd.pprint.help  = Nastaviť alebo zobraziť stav režimu Pekný výpis. Hodnota parametra <toggle> môže byť |true|, |on|, |yes| alebo |1|, ak chcete žeim zapnúť; |false|, |off|, |no| alebo |0|, ak ho chcete vypnúť; alebo |toggle|, ak chcete prepnúť aktuálny stav. Ak parameter <toggle> nie je zadaný, zobrazí sa aktuálny stav.
+
+cmd.pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref>]]]
+cmd.pref.help  = Sets the value of the preference named <pref-name> to the value of <pref-value>. If <pref-value> is not provided, the current value of <pref-name> will be displayed. If both <pref-name> and <pref-value> are omitted, all preferences will be displayed. If <delete-pref> is provided and is |true|, |on|, |yes|, or |1|, or if <pref-name> starts with a minus ('-') character, then the preference will revert back to its default value.
+
+cmd.profile.params = [<toggle>]
+cmd.profile.help  = Enables or disables the collection of profile data. The value of <toggle> can be |true|, |on|, |yes|, or |1| to turn the flag on; |false|, |off|, |no|, or |0| to turn it off; or |toggle| to invert the current state. If <toggle> is not provided, the current state will be displayed.
+
+cmd.profile-script.label  = Don't &Profile
+cmd.profile-script.params = <toggle> <script-wrapper> [<...>]
+cmd.profile-script.help  = Enable or disable profiling the script <script-wrapper>. While profiling is disabled, data will be discarded. The value of <toggle> can be |true|, |on|, |yes|, or |1| to turn the flag on; |false|, |off|, |no|, or |0| to turn it off; or |toggle| to invert the current state. If <toggle> is not provided, the current state will be displayed.
+
+cmd.profile-instance.label = Toggle Profilin&g Contained Functions
+cmd.profile-instance.params = <toggle> <script-instance> [<...>]
+cmd.profile-instance.help  = Enable or disable profiling in all functions contained by the script instance <script-instance>. While profiling is disabled, data will be discarded. The value of <toggle> can be |true|, |on|, |yes|, or |1| to turn the flag on; |false|, |off|, |no|, or |0| to turn it off; or |toggle| to invert the current state.
+
+cmd.profile-instance-on.label = Don't &Profile Contained Functions
+cmd.profile-instance-on.params = <script-instance> [<...>]
+cmd.profile-instance-on.help  = Disable profiling in all functions contained by the script instance <script-instance>.
+
+cmd.profile-instance-off.label = Profile &Contained Functions
+cmd.profile-instance-off.params = <script-instance> [<...>]
+cmd.profile-instance-off.help  = Enable profiling in all functions contained by the script instance <script-instance>.
+
+cmd.profile-tb.label = Profil
+cmd.profile-tb.tip  = Prepnúť režim profilu
+
+cmd.props.params = <expression>
+cmd.props.help  = Zobrazí vlastnosti hodnoty vrátenej výrazom <expression>. Výraz je vykonaný v priestore premenných aktuálneho cieľa ladenia. Pozrite tiež: |where|, |frame|, |eval|, a |propsd|.
+
+cmd.propsd.params = <expression>
+cmd.propsd.help  = Zobrazí vlastnosti hodnoty vrátenej výrazom <expression>. Výraz je vykonaný v priestore premenných ladiaceho nástroja. Pozrite tiež: |props|.
+
+cmd.exit.label = &Koniec
+cmd.exit.key  = accel Q
+
+cmd.quit.label = &Koniec
+cmd.quit.key  = accel Q
+cmd.quit.help = Ukončiť Mozillu.
+
+cmd.reload-source-tab.label = Z&nova načítať zdrojový kód
+cmd.reload-source-tab.params = [<index>]
+cmd.reload-source-tab.key  = accel R
+cmd.reload-source-tab.help  = Opätovne načíta obsah karty určenej indexom <index>. Ak <index> nie je zadaný, znova sa načíta obsah aktuálnej karty.
+
+cmd.release-notes.label = &Poznámky k vydaniu
+cmd.release-notes.help = Zobrazí poznámky k vydaniu Mozilla.
+
+cmd.close-source-tab.label = &Zavrieť kartu
+cmd.close-source-tab.key  = accel W
+cmd.close-source-tab.params = [<index>]
+cmd.close-source-tab.help  = Zavrie kartu určenú indexom <index>. Ak <index> nie je zadaný, zavrie sa aktuálna karta.
+
+cmd.restore-layout.params = [<name>]
+cmd.restore-layout.help  = Obnoví rozloženie zobrazenia pomenované <name>. Ak parameter <name> nie je zadný, zobrazí sa zoznam dostupných rozložení. Použitím názvu |factory| obnovíte predvolené rozloženie.
+
+cmd.restore-settings.label = &Obnoviť nastavenia prerušení/sledovania…
+cmd.restore-settings.params = [<settings-file>]
+cmd.restore-settings.help  = Tento príkaz je vlastne aliasom pre |loadd|, až na to, že parameter <settings-file> je voliteľný. Ak parameter <settings-file> nie je zadaný, alebo je zadaný ako ``?'', zobrazí sa okno, kde môžete vybrať súbor. Tento príkaz je umiestnený v kontextovej ponuke zobrazenia Prerušenia a Sledovania, aby bolo jednoduchšie možné obnoviť prerušenia a sledovania.
+
+cmd.reloadui.key = accel alt R
+
+cmd.run-to.label = Spustiť na &riadok
+cmd.run-to.params = <script-wrapper> <pc>
+cmd.run-to.help  = Pokračovať vo vykonávaní programu až do bodu <pc> v skripte <script-wrapper>. The has the effect of setting a ``one time'' breakpoint at the line in question.
+
+cmd.save-default-layout.label = Uložiť &teraz predvolené rozloženie
+
+cmd.save-layout.params = [<name>]
+cmd.save-layout.help  = Uloží aktuálne rozloženie okna pod názvom <name>. Rozloženie je možné neskôr obnoviť príkazom |restore-layout|. Ak parameter <name> nie je zadaný, zobrazí sa zoznam dostupných rozložení. Ak rozloženie uložíte pod názvom ``default'', toto rozloženie Venkman obnoví pri jeho nasledujúcom spustení. Rozloženie ``factory'' nie je možné prepísať.
+
+cmd.save-source-tab.label = &Uložiť zdroj ako…
+cmd.save-source-tab.params = [<index> [<target-file>]]
+cmd.save-source-tab.key  = accel S
+cmd.save-source-tab.help = Uloží obsah zdrojového súboru zobrazeného na karte určenej parametrom <index> do súboru na lokálnom disku. Ak parameter <index> nie je zadaný, uloží sa obsah aktuálnej karty. Ak parameter <target-file> nie je zadaný, alebo je zadaný ako '?', zobrazí sa okno, kde môžete vybrať súbor. <target-file> je reťazec s cestou k danému súboru.
+
+cmd.save-profile.label = Uložiť údaje p&rofilu ako…
+cmd.save-profile.params = [<target-file> [<url> [<...>]]
+cmd.save-profile.help = Uloží údaje profilu zozbierané pre jeden alebo viac súborov určených adresou <url> do súboru <target-file>. Ak parameter <target-file> nie je zadaný, alebo je zadaný ako '?', zobrazí sa okno, kde môžete vybrať súbor. Ak parameter <url> nie je zadaný, uložia sa všetky údaje profilu. <target-file> je reťazec s cestou k danému súboru, <url> je kompletná adresa URL.
+
+cmd.save-breakpoints.label = U&ložiť nastavenia prerušení…
+cmd.save-breakpoints.params = [<settings-file>]
+cmd.save-breakpoints.help  = Uloží aktuálny zoznam prerušení do súboru JavaScriptu, takže je možné ich neskôr obnoviť. Ak parameter <settings-file> nie je zadaný, alebo je zadaný ako '?', zobrazí sa okno, kde môžete vybrať súbor. <settings-file> môže byť referencia na objekt |LocalFile| alebo reťazec s cestou k danému súboru. Pozrite tiež: |save-settings|, |save-watches|, |restore-settings|.
+
+cmd.save-settings.label = Uložiť &nastavenia prerušení/sledovania…
+cmd.save-settings.params = [<settings-file>]
+cmd.save-settings.help  = Uloží aktuálny zoznam sledovaní a prerušení do súboru JavaScriptu, takže je možné ich neskôr obnoviť. Ak parameter <settings-file> nie je zadaný, alebo je zadaný ako '?', zobrazí sa okno, kde môžete vybrať súbor. <settings-file> môže byť referencia na objekt |LocalFile| alebo reťazec s cestou k danému súboru. Pozrite tiež: |save-watches|, |save-breakpoints|, |restore-settings|.
+
+cmd.save-watches.label = Uložiť na&stavenia sledovania…
+cmd.save-watches.params = [<settings-file>]
+cmd.save-watches.help  = Uloží aktuálny zoznam sledovaní do súboru JavaScriptu, takže je možné ich neskôr obnoviť. Ak parameter <settings-file> nie je zadaný, alebo je zadaný ako '?', zobrazí sa okno, kde môžete vybrať súbor. <settings-file> môže byť referencia na objekt |LocalFile| alebo reťazec s cestou k danému súboru. Pozrite tiež: |save-settings|, |save-breakpoints|, |restore-settings|.
+
+cmd.search-scripts.params = [<pattern>]
+cmd.search-scripts.help  = Removes any scripts with URLs that do not match <pattern> from the Loaded Scripts view. If <pattern> is not provided, all scripts will be displayed.
+
+cmd.session-css.params = [<css>]
+cmd.session-css.help  = Sets the current CSS file used to style the Interactive Session. The value of <css> can be the text "default", "dark", or "light" OR a url to the CSS file to use. The "default" css uses your browser defaults as foreground and background colors, "dark" is dark background in light text, and "light" is light background with dark text. If <css> is not provided, the current value is printed.
+
+cmd.session-css-default.label = &Predvolené v prehliadači
+cmd.session-css-dark.label  = &Tmavé pozadie/svetlý text
+cmd.session-css-light.label  = &Svetlé pozadie/tmavý text
+
+cmd.set-eval-obj.label = Set as &Evaluation Object
+cmd.set-eval-obj.params = <jsd-value>
+cmd.set-eval-obj.help  = Sets the current ``evaluation object'' for use with the |eval| command. The object referenced to by <jsd-value> will become the |this| object, and global variables will be resolved relative to the parent of <jsd-value>.
+
+cmd.scan-source.label = &Scan For Meta Comments
+cmd.scan-source.params = <script-instance>
+cmd.scan-source.help  = Scans the entire source file for comments in the form //@JSD_DIRECTIVE. By default, the directives recognized are //@JSD_LOG, //@JSD_BREAK, and //@JSD_EVAL. JSD_LOG evaluates whatever script follows it, logging the result to the Interactive Session view. JSD_BREAK inserts a conditional breakpoint at the next executable line. JSD_EVAL evaluates whatever script follows it, without logging or breaking. Users can add additional directives with plug ins.
+
+cmd.scope.help = Zobrazí vlastnosti najvyššieho objektu v reťazi priestoru premenných v aktuálnom rámci.
+
+cmd.toggle-forcescriptload.label = &Force function name guessing
+
+cmd.toggle-functions.label = Include &Functions
+
+cmd.show-functions.params = [<toggle>]
+cmd.show-functions.help  = Controls whether or not function properties (sometimes referred to as methods) will be displayed in the Local Varables and Watch views. After changing this value, you will need to close and open affected nodes in order to see the change. The value of <toggle> can be |true|, |on|, |yes|, or |1| to turn the flag on; |false|, |off|, |no|, or |0| to turn it off; or |toggle| to invert the current state. If <toggle> is not provided, the current state will be displayed.
+
+cmd.toggle-ecmas.label = &Include ECMA Properties
+
+cmd.show-ecmas.params = [<toggle>]
+cmd.show-ecmas.help  = Controls whether or not the ECMA [[Parent]] and [[Prototype]] properties will be displayed in the Local Varables and Watch views. After changing this value, you will need to close and open affected nodes in order to see the change. The value of <toggle> can be |true|, |on|, |yes|, or |1| to turn the flag on; |false|, |off|, |no|, or |0| to turn it off; or |toggle| to invert the current state. If <toggle> is not provided, the current state will be displayed.
+
+cmd.toggle-constants.label = Include Cons&tants
+
+cmd.show-constants.params = [<toggle>]
+cmd.show-constants.help  = Controls whether or not constant properties will be displayed in the Local Varables and Watch views. After changing this value, you will need to close and open affected nodes in order to see the change. The value of <toggle> can be |true|, |on|, |yes|, or |1| to turn the flag on; |false|, |off|, |no|, or |0| to turn it off; or |toggle| to invert the current state. If <toggle> is not provided, the current state will be displayed.
+
+cmd.toggle-show-most-recent.label = E&xclude Duplicates
+
+cmd.show-most-recent.params = [<toggle>]
+cmd.show-most-recent.help = Controls whether the Loaded Scripts view should show only the most recent script from a given URL, or all of them. With this off, you may notice duplicate entries in the Loaded Scripts view. The value of <toggle> can be |true|, |on|, |yes|, or |1| to turn the flag on; |false|, |off|, |no|, or |0| to turn it off; or |toggle| to invert the current state. If <toggle> is not provided, the current state will be displayed.
+
+cmd.show-profile.label = &Display Profile Data
+cmd.show-profile.params = [<url> [<...>]]
+cmd.show-profile.help = Displays the profile data collected for one or more source files specified by <url>. If <url> is not provided, all profile data is saved.
+
+cmd.startup-init.label = Initialize at &Startup
+cmd.startup-init.params = [<toggle>]
+cmd.startup-init.help  = Sets the state of the "Initialize at Startup" feature. With this feature enabled, the debugger will begin tracking scripts when the browser is first started, instead of waiting until the user interface is launched. This will allow the script list to display files that were loaded before you started the debugger user interface. This feature incurs a *slight* performance hit. The value of <toggle> can be |true|, |on|, |yes|, or |1| to turn the flag on; |false|, |off|, |no|, or |0| to turn it off; or |toggle| to invert the current state. If <toggle> is not provided, the current state will be displayed.
+
+cmd.source-coloring.label = F&arebne zvýrazniť zdrojový kód
+cmd.source-coloring.params = [<toggle>]
+cmd.source-coloring.help  = Povolí alebo zakáže funkciu farebného zvýraznenia zdrojového kódu v zobrazení zdrojového kódu. Pri práci s veľkými súbormi alebo na menej výkonnom počítači môže táto funkcia spomaliť beh programu. Po vypnutí tejto funkcie sa načítavanie súborov zrýchli. Po zmene tohto nastavenia musíte znovu načítať zdrojový kód, ak chcete okamžite vidieť zmenu. Ak parameter <toggle> nie je zadaný, zobrazí sa aktuálny stav.
+
+cmd.stop.label = &Zastaviť
+cmd.stop.key  = VK_F4
+cmd.stop.tip  = Zastaviť aktuálnu operáciu
+cmd.stop.help = Zastaví predtým, ako bude vykonaný ďalší riadok kódu.
+
+cmd.step.label = Krokovať &do
+cmd.step.key  = VK_F11
+cmd.step.tip  = Krokovať do volania funkcie
+cmd.step.help = Vykoná ďalší riadok skriptu a zastaví.
+
+cmd.testargs.params = <int> <word> [<word2> <word3>]
+cmd.testargs.help  = Funkcia na testovanie spracovanie parametrov. Predajte jej požadované parametre a na výstupe stdout sa objaví objekt udalosti.
+
+cmd.testargs1.params = <int> [<...>]
+cmd.testargs1.help  = Funkcia na testovanie spracovanie parametrov. Predajte jej požadované parametre a na výstupe stdout sa objaví objekt udalosti.
+
+cmd.this-expr.params = <expression>
+cmd.this-expr.help  = Sets the ``evaluation object'' to the result of <expression>. The evaluation object is used as the |this| object in all evaluations. The result of <expression> *must* be an object. See also: |eval|, |props|, |watch-expr|, and |set-eval-obj|.
+
+cmd.tmode.params = [<mode>]
+cmd.tmode.help  = Sets what action the debugger should take when an exception is thrown from the debug target. |tmode ignore| ignores all exceptions, |tmode trace| shows a log of the exception to the console, and |tmode break| stops execution when an exception is thrown. |tmode| without any parameter will display the current throw mode. Note that |tmode| controls what happens when an exception is *thrown*, to control what happens when an exception reaches the top level and becomes an error, use |emode|. The key combination Control + T can be used to cycle the throw mode.
+
+cmd.tm-break.label = Stop for &Exceptions
+cmd.tm-cycle.label = Cycle Exception Mode
+cmd.tm-cycle.key  = accel T
+cmd.tm-ignore.label = I&gnorovať výnimky
+cmd.tm-trace.label = T&race Exceptions
+
+cmd.toggle-scripts-search-box.help  = Toggles the visibility of the search controls in the Loaded Scripts view.
+
+cmd.toggle-float.params = <view-id>
+cmd.toggle-float.help  = If the view specified by <view-id> is currently displayed in the main window, or is not visible, it will be placed in a new floating window. If <view-id> is already in a floating window, it will be placed back in the main window.
+
+cmd.toggle-pprint.label = &Pekný výpis
+cmd.toggle-pprint.key  = accel P
+cmd.toggle-pprint.tip  = Prepnúť režim Pekný výpis
+cmd.toggle-pprint.help = Prepnúť režim Pekný výpis.
+
+cmd.toggle-save-layout.label = Pri &ukončení uložiť rozloženie
+cmd.toggle-save-layout.help = Ak je zapnuté, rozloženie okna bude pred ukončením rozšírenia Venkman uložené.
+
+cmd.toggle-save-settings.label = Pri ukonč&ení uložiť nastavenia prerušení/sledovania
+cmd.toggle-save-settings.help = Ak je zapnuté, nastavenia prerušení a sledovaní budú pred ukončením rozšírenia Venkman uložené a obnovené pri nasledujúcom spustení.
+
+cmd.toggle-pref.params = <pref-name>
+cmd.toggle-pref.help  = Prepne voľbu typu boolean určenú parametrom <pref-name>.
+
+cmd.toggle-view.params = <view-id>
+cmd.toggle-view.help  = Ak je zobrazenie <view-id> práve zobrazené, bude skryté. Inak bude zobrazené na poslednej známej pozícii.
+
+cmd.toggle-chrome.label = &Vylúčiť súbory aplikácie
+cmd.toggle-profile.label = &Zbierať údaje profilu
+
+cmd.toggle-breaks.label = &Prerušenia
+cmd.toggle-stack.label  = &Zásobník volaní
+cmd.toggle-session.label = &Interaktívna sekcia
+cmd.toggle-locals.label = &Lokálne premenné
+cmd.toggle-scripts.label = &Načítané skripty
+cmd.toggle-windows.label = &Otvorené okná
+cmd.toggle-source.label = Zdrojový kód (staré)
+cmd.toggle-source2.label = Z&drojový kód
+cmd.toggle-watches.label = &Sledovania
+
+cmd.version.label = Čo je &Venkman
+cmd.version.help = Zobrazí informácie o verzii.
+
+cmd.remove-watch.label = O&dstrániť sledovanie
+cmd.remove-watch.params = <index> [<...>]
+cmd.remove-watch.help  = Odstráni sledovania na indexe založenom na 0 a určenom parametrom <index>.
+
+cmd.watch-expr.label = Pridať výraz &sledovania…
+cmd.watch-expr.params = [<watch-expression>]
+cmd.watch-expr.help  = Vykoná výraz <expression> v cieľovom priestore premenných ladenia a výsledok pridá do okna sledovania. Ak výraz <expression> nie je zadaný, všetky sledovania sú odoslané do konzoly.
+
+cmd.watch-exprd.params = [<watch-expression>]
+cmd.watch-exprd.help  = Vykoná výraz <expression> v cieľovom priestore premenných ladenia a výsledok pridá do okna sledovania. Ak výraz <expression> nie je zadaný, všetky sledovania sú odoslané do konzoly.
+
+cmd.watch-property.params = <jsd-value> <property-name>
+cmd.watch-property.help  = Do okna sledovania pridá vlastnosť <property-name> objektu uloženého v <jsd-value>.
+
+cmd.where.label = Vypísať &Zásobník do Interaktívnej sekcie
+cmd.where.help = Zobrazí súhrnný zoznam framov zásobníka v aktuálnom reťazci volaní.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/extensions/venkman/defines.inc
@@ -0,0 +1,11 @@
+#filter emptyLines
+
+#define MOZ_LANGPACK_CREATOR Mozilla.sk
+
+#define MOZ_LANGPACK_HOMEPAGE http://www.mozilla.sk
+
+# If non-English locales wish to credit multiple contributors, uncomment this
+# variable definition and use the format specified.
+#define MOZ_LANGPACK_CONTRIBUTORS <em:contributor>Team Mozilla.sk</em:contributor>
+
+#unfilter emptyLines
--- a/mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
@@ -1,14 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!-- these things need to move into utilityOverlay.xul -->
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the global menu items -->
 
 <!ENTITY fileMenu.label "Súbor">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY newMenu.label "Nový objekt">
 <!ENTITY newMenu.accesskey "N">
 
 <!ENTITY editMenu.label "Upraviť">
@@ -28,31 +26,28 @@
 <!ENTITY pasteCmd.label "Prilepiť">
 <!ENTITY pasteCmd.key "V">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Vybrať všetko">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY preferencesCmd.label "Možnosti…">
-<!ENTITY preferencesCmd.accesskey "M">
+<!ENTITY preferencesCmd2.label "Možnosti">
+<!ENTITY preferencesCmd2.accesskey "M">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Možnosti">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "M">
 
 <!ENTITY viewMenu.label "Zobraziť">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey "Z">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label "Panely s nástrojmi">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.label "Stavový riadok">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.accesskey "S">
 
-<!ENTITY proxy.label "Nastavenie proxy…">
-<!ENTITY proxy.accesskey "N">
-
 <!ENTITY closeCmd.label "Zavrieť">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label "Koniec">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.key "Q">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey "K">
 
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -14,16 +14,22 @@
 <!ENTITY feedLocation.placeholder  "Zadajte platnú adresu kanála">
 
 <!ENTITY feedFolder.label      "Články ukladať v:">
 <!ENTITY feedFolder.accesskey    "n">
 
 <!ENTITY quickMode.label       "Zobraziť stručný súhrn príspevku namiesto načítania celej webovej stránky">
 <!ENTITY quickMode.accesskey     "Z">
 
+<!ENTITY autotagEnable.label     "Automaticky vytvoriť značky z názvov &lt;kategórií&gt; v kanáloch">
+<!ENTITY autotagEnable.accesskey   "m">
+<!ENTITY autotagUsePrefix.label   "Pridávať predponu:">
+<!ENTITY autotagUsePrefix.accesskey "r">
+<!ENTITY autoTagPrefix.placeholder  "Zadajte predponu značky">
+
 <!ENTITY locationValidate.label   "Overiť">
 <!ENTITY validateText.label     "Overiť platnosť kanálu a získať platnú adresu URL.">
 
 <!ENTITY button.addFeed.label    "Pridať">
 <!ENTITY button.addFeed.accesskey  "P">
 <!ENTITY button.editFeed.label    "Upraviť">
 <!ENTITY button.editFeed.accesskey  "U">
 <!ENTITY button.removeFeed.label   "Odstrániť">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -41,24 +41,16 @@
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey     "l">
 <!ENTITY PreferMailFormat.label     "Preferuje príjem správ vo formáte:">
 <!ENTITY PreferMailFormat.accesskey   "f">
 <!ENTITY PlainText.label        "Len text">
 <!ENTITY HTML.label           "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label         "Neznámy">
 <!ENTITY chatName.label         "Meno pre konverzácie:">
 
-<!ENTITY allowRemoteContent1.label   "Povoliť vzdialený obsah">
-<!ENTITY allowRemoteContent1.accesskey "h">
-<!ENTITY allowRemoteContent1.tooltip  "Do správ vo formáte HTML je možné
-vložiť obsah zo vzdialených serverov. Pri otvorení takejto správy sa
-vytvorí pripojenie k danému serveru. Týmto je možné sledovať,
-či bola správa prečítaná. Označením tejto voľby umožníte v správach od tohto kontaktu
-načítavanie externého obsahu, ak sú vo formáte HTML.">
-
 <!ENTITY WorkPhone.label        "Zamestnanie:">
 <!ENTITY WorkPhone.accesskey      "t">
 <!ENTITY HomePhone.label        "Domov:">
 <!ENTITY HomePhone.accesskey      "D">
 <!ENTITY FaxNumber.label        "Fax:">
 <!ENTITY FaxNumber.accesskey      "x">
 <!ENTITY PagerNumber.label       "Pager:">
 <!ENTITY PagerNumber.accesskey     "a">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -69,18 +69,18 @@
 <!ENTITY selectAllCmd.key                "A">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.key             "f">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey             "a">
 <!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.label         "Vymeniť meno a priezvisko">
 <!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.accesskey       "m">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (hideSwapFnLnUI) : DONT_TRANSLATE -->
 <!-- Swap FN/LN UI Set to "false" to show swap fn/ln UI -->
 <!ENTITY hideSwapFnLnUI                 "true">
-<!ENTITY propertiesCmd.label              "Vlastnosti…">
-<!ENTITY propertiesCmd.accesskey            "l">
+<!ENTITY propertiesCmd2.label              "Vlastnosti">
+<!ENTITY propertiesCmd2.accesskey            "l">
 <!ENTITY propertiesCmd.key               "i">
 
 <!-- View Menu -->
 <!ENTITY viewMenu.label                 "Zobraziť">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey               "Z">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label             "Panely s nástrojmi">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey           "P">
 <!ENTITY menubarCmd.label                "Hlavná ponuka">
@@ -117,18 +117,18 @@ because displayed names don't have the c
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey             "P">
 <!ENTITY messengerCmd.commandkey            "1">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.label            "Hľadať adresy…">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.accesskey          "H">
 <!ENTITY importCmd.label                "Import…">
 <!ENTITY importCmd.accesskey              "I">
 <!ENTITY exportCmd.label                "Export…">
 <!ENTITY exportCmd.accesskey              "E">
-<!ENTITY preferencesCmd.label              "Možnosti…">
-<!ENTITY preferencesCmd.accesskey            "M">
+<!ENTITY preferencesCmd2.label             "Možnosti">
+<!ENTITY preferencesCmd2.accesskey           "M">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label            "Možnosti">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey          "M">
 
 <!-- Address Book Toolbar and Context Menus -->
 <!ENTITY newContactButton.label             "Nový kontakt">
 <!ENTITY newContactButton.accesskey           "k">
 <!ENTITY newlistButton.label              "Nový zoznam">
 <!ENTITY newlistButton.accesskey            "z">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/fileExceeds2GB.dtd
@@ -0,0 +1,6 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY fileExceeds2GB.title  "Hightail">
+<!ENTITY fileExceeds2GB.cancel "OK">
+<!ENTITY fileExceeds2GB.description "Odoslanie súborov väčších ako 2 GB nie je podporované.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/fileExceedsLimit.dtd
@@ -0,0 +1,13 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY fileExceedsLimit.title  "Hightail">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.thatsBigFile  "Odosielanie súborov väčších ako 50 MB">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.thatsBigFile2  "je prémiová funkcia.">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.accept "Prejsť na vyššiu verziu">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.cancel "Zrušiť">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.style "width: 40em; min-height: 20em;">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.proIncludes "Prechodom na vyššiu verziu odošlete tento súbor a získate:">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.pros1 "možnosť odosielať súbory a priečinky do veľkosti 2 GB">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.pros2 "možnosť ukladať neobmedzené množstvo súborov">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.pros3 "prístup a zdieľanie súborov z každého miesta">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/fileExceedsQuota.dtd
@@ -0,0 +1,11 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY fileExceedsQuota.title  "Hightail">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.storageLimitReached  "Dosiahnutý limit úložiska">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.accept "Prejsť na vyššiu verziu">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.cancel "Zrušiť">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.description "Dosiahli ste limit úložiska, ktorý je nastavený na 2 GB.">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.description1 "Práve využívate #XXX GB miesta na úložisku.">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.description2 "Prechodom na verziu účtu Pro Plus získate väčší priestor na úložisku.">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.description3 "Viac miesta môžete získať aj odstránením nepotrebných súborov z úložiska.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/management.dtd
@@ -0,0 +1,5 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY hightailMgmt.viewSettings "Zobraziť nastavenia účtu na stránke hightail.com">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Hightail/settings.dtd
@@ -0,0 +1,7 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY hightailSettings.username "Používateľské meno:">
+<!ENTITY hightailSettings.needAnAccount "Ešte nemáte účet?">
+<!ENTITY hightailSettings.learnMore "Ďalšie informácie…">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/UbuntuOne/management.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY ubuntuOneMgmt.viewSettings "Zobraziť nastavenia môjho účtu na one.ubuntu.com">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/UbuntuOne/settings.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY UbuntuOneSettings.emailAddress "E-mailová adresa:">
-<!ENTITY UbuntuOneSettings.needAnAccount "Potrebujete účet?">
-<!ENTITY UbuntuOneSettings.learnMore "Ďalšie informácie…">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceeds2GB.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
-  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!ENTITY fileExceeds2GB.title  "YouSendIt">
-<!ENTITY fileExceeds2GB.cancel "OK">
-<!ENTITY fileExceeds2GB.description "Odoslanie súborov väčších ako 2 GB nie je podporované.">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceedsLimit.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
-  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!ENTITY fileExceedsLimit.title  "YouSendIt">
-<!ENTITY fileExceedsLimit.thatsBigFile  "Odosielanie súborov väčších ako 50 MB">
-<!ENTITY fileExceedsLimit.thatsBigFile2  "je prémiová funkcia.">
-<!ENTITY fileExceedsLimit.accept "Prejsť na vyššiu verziu">
-<!ENTITY fileExceedsLimit.cancel "Zrušiť">
-<!ENTITY fileExceedsLimit.style "width: 40em; min-height: 20em;">
-<!ENTITY fileExceedsLimit.proIncludes "Prechodom na vyššiu verziu odošlete tento súbor a získate:">
-<!ENTITY fileExceedsLimit.pros1 "možnosť odosielať súbory a priečinky do veľkosti 2 GB">
-<!ENTITY fileExceedsLimit.pros2 "možnosť ukladať neobmedzené množstvo súborov">
-<!ENTITY fileExceedsLimit.pros3 "prístup a zdieľanie súborov z každého miesta">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceedsQuota.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
-  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!ENTITY fileExceedsQuota.title  "YouSendIt">
-<!ENTITY fileExceedsQuota.storageLimitReached  "Dosiahnutý limit úložiska">
-<!ENTITY fileExceedsQuota.accept "Prejsť na vyššiu verziu">
-<!ENTITY fileExceedsQuota.cancel "Zrušiť">
-<!ENTITY fileExceedsQuota.description "Dosiahli ste limit úložiska, ktorý je nastavený na 2 GB.">
-<!ENTITY fileExceedsQuota.description1 "Práve využívate #XXX GB miesta na úložisku.">
-<!ENTITY fileExceedsQuota.description2 "Prechodom na verziu účtu Pro Plus získate väčší priestor na úložisku.">
-<!ENTITY fileExceedsQuota.description3 "Viac miesta môžete získať aj odstránením nepotrebných súborov z úložiska.">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/management.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY youSendItMgmt.viewSettings "Zobraziť nastavenia účtu na stránke yousendit.com">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/settings.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY youSendItSettings.username "Používateľské meno:">
-<!ENTITY youSendItSettings.needAnAccount "Ešte nemáte účet?">
-<!ENTITY youSendItSettings.learnMore "Ďalšie informácie…">
--- a/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
@@ -17,39 +17,33 @@ pop3EnterPasswordPromptTitle=Zadajte svo
 # %2$S where the host name should appear.
 pop3EnterPasswordPrompt=Zadajte heslo pre %1$S na %2$S:
 
 # LOCALIZATION NOTE(pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt): Do not
 # translate the words "%1$S" and "%2$S" below. Place the word %1$S where the
 # user name should appear, and %2$S where the host name should appear.
 pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt=Zadajte nové heslo pre používateľa %1$S na %2$S:
 
-# Status - Downloading message n of m to account
-#LOCALIZATION NOTE (receivingMsgs): Do not translate %1$S, %2$S, or %3$S in the following lines.
+# Status - Downloading message n of m
+# LOCALIZATION NOTE (receivingMessages): Do not translate %1$S or %2$S in the following lines.
 # Place the word %1$S where the number of messages downloaded so far should appear.
 # Place the word %2$S where the total number of messages to receive should appear;
-# Place %3$S where the account name should appear.
-receivingMsgs=Prijímajú sa správy (%1$S z %2$S) na účte %3$S
+receivingMessages=Prijímajú sa správy (%1$S z %2$S)…
 
 # Status - connecting to host
-#LOCALIZATION NOTE : Do not translate %1$S in the following line.
-# Place %1$S where the account name should appear
-hostContacted=Pripojenie: server účtu %1$S bol kontaktovaný, odosielajú sa prihlasovacie údaje…
+hostContact=Server bol kontaktovaný, odosielajú sa prihlasovacie údaje…
 
 # Status - no messages to download
-#LOCALIZATION NOTE : Do not translate %1$S in the following line.
-# Place %1$S where the account name should appear
-noMessages=Na účte %1$S sa nenachádzajú žiadne nové správy.
+noNewMessages=Žiadne nové správy.
 
 # Status - messages received after the download
-#LOCALIZATION NOTE : Do not translate %1$S, %2$S or %3$S in the following line.
+#LOCALIZATION NOTE : Do not translate %1$S or %2$S in the following line.
 # %1$S will receive the number of messages received
 # %2$S will receive the total number of messages
-# Place %3$S where the account name should appear
-receivedMessages=Účet %3$S - prijatých %1$S z %2$S správ
+receivedMsgs=Prijatých %1$S z %2$S správ
 
 pop3OutOfDiskSpace=Na disku nie je dostatok miesta na prevzatie nových správ. Vymažte starú poštu, vyprázdnite odpadkový kôš, vykonajte údržbu priečinkov a potom to skúste znova.
 
 # Status - parsing folder
 #LOCALIZATION NOTE (buildingSummary): Do not translate %s in the following line.
 # Place the word %s where the name of the mailbox should appear
 buildingSummary=Vytvára sa prehľad pre %S…
 
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -67,18 +67,18 @@
 <!ENTITY emptyTrashCmd.label "Vyprázdniť kôš">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY offlineMenu.label "Režim offline">
 <!ENTITY offlineMenu.accesskey "f">
 <!ENTITY offlineGoOfflineCmd.label "Pracovať v režime offline">
 <!ENTITY offlineGoOfflineCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.label "Prijať/Synchronizovať…">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.accesskey "S">
-<!ENTITY settingsOfflineCmd.label "Nastavenie režimu offline…">
-<!ENTITY settingsOfflineCmd.accesskey "N">
+<!ENTITY settingsOfflineCmd2.label "Nastavenie režimu offline">
+<!ENTITY settingsOfflineCmd2.accesskey "N">
 <!ENTITY downloadSelectedCmd.label "Prijať vybrané správy">
 <!ENTITY downloadSelectedCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY downloadStarredCmd.label "Prijať správy s hviezdičkou">
 <!ENTITY downloadStarredCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY printCmd.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY printCmd.key "p">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Ukážka pred tlačou">
@@ -105,19 +105,19 @@
 <!ENTITY all.accesskey "V">
 <!ENTITY selectThreadCmd.label "Vlákno">
 <!ENTITY selectThreadCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY selectThreadCmd.key "a">
 <!ENTITY selectFlaggedCmd.label "Správy označené hviezdičkou">
 <!ENTITY selectFlaggedCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY menuFavoriteFolder.label "Priečinok Obľúbené">
 <!ENTITY menuFavoriteFolder.accesskey "b">
-<!ENTITY folderPropsCmd.label "Vlastnosti…">
-<!ENTITY folderPropsFolderCmd.label "Vlastnosti priečinka…">
-<!ENTITY folderPropsNewsgroupCmd.label "Vlastnosti diskusnej skupiny…">
+<!ENTITY folderPropsCmd2.label "Vlastnosti">
+<!ENTITY folderPropsFolderCmd2.label "Vlastnosti priečinka">
+<!ENTITY folderPropsNewsgroupCmd2.label "Vlastnosti diskusnej skupiny">
 <!ENTITY folderPropsCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY undoDeleteMsgCmd.label "Obnoviť odstránenú správu">
 <!ENTITY redoDeleteMsgCmd.label "Znovu odstrániť správu">
 <!ENTITY undoMoveMsgCmd.label "Späť presunúť správu">
 <!ENTITY redoMoveMsgCmd.label "Znovu presunúť správu">
 <!ENTITY undoCopyMsgCmd.label "Späť kopírovať správu">
 <!ENTITY redoCopyMsgCmd.label "Znovu kopírovať správu">
 <!ENTITY undoMarkAllCmd.label "Späť Označiť správy ako prečítané">
@@ -155,16 +155,18 @@
 <!ENTITY allFolders.label "Všetky">
 <!ENTITY allFolders.accesskey "V">
 <!ENTITY unreadFolders.label "Neprečítané">
 <!ENTITY unreadFolders.accesskey "e">
 <!ENTITY favoriteFolders.label "Obľúbené">
 <!ENTITY favoriteFolders.accesskey "O">
 <!ENTITY recentFolders.label "Najnovšie">
 <!ENTITY recentFolders.accesskey "N">
+<!ENTITY compactVersion.label "Kompaktné zobrazenie">
+<!ENTITY compactVersion.accesskey "K">
 
 <!-- Sort Menu -->
 <!ENTITY sortMenu.label "Usporiadať podľa">
 <!ENTITY sortMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY sortByDateCmd.label "Dátum">
 <!ENTITY sortByDateCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY sortByReceivedCmd.label "Čas prijatia">
 <!ENTITY sortByReceivedCmd.accesskey "j">
@@ -454,18 +456,18 @@
 <!ENTITY imStatus.unavailable    "Neprítomný">
 <!ENTITY imStatus.offline      "Offline">
 <!ENTITY imStatus.showAccounts    "Zobraziť účty…">
 <!ENTITY joinChatCmd.label "Pripojiť sa ku konverzácii…">
 <!ENTITY joinChatCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY savedFiles.label "Uložené súbory">
 <!ENTITY savedFiles.accesskey "e">
 <!ENTITY savedFiles.key "j">
-<!ENTITY filtersCmd.label "Filtre správ…">
-<!ENTITY filtersCmd.accesskey "F">
+<!ENTITY filtersCmd2.label "Filtre správ">
+<!ENTITY filtersCmd2.accesskey "F">
 <!ENTITY filtersApply.label "Spustiť filtre na tento priečinok">
 <!ENTITY filtersApply.accesskey "S">
 <!ENTITY filtersApplyToSelection.label "Spustiť filtre na označené správy">
 <!ENTITY filtersApplyToSelection.accesskey "t">
 <!ENTITY filtersApplyToMessage.label "Spustiť filtre na správu">
 <!ENTITY filtersApplyToMessage.accesskey "t">
 <!ENTITY runJunkControls.label "Spustiť rozpoznávanie nevyžiadanej pošty pre tento priečinok">
 <!ENTITY runJunkControls.accesskey "u">
@@ -473,21 +475,21 @@
 <!ENTITY deleteJunk.accesskey "O">
 <!ENTITY importCmd.label "Import…">
 <!ENTITY importCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label "Chybová konzola">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.commandkey "j">
 <!ENTITY clearRecentHistory.label "Vymazať históriu…">
 <!ENTITY clearRecentHistory.accesskey "h">
-<!ENTITY accountManagerCmd.label "Nastavenie účtov…">
-<!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "N">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (accountManagerCmdUnix.accesskey): belongs to accountManagerCmd.label,
+<!ENTITY accountManagerCmd2.label "Nastavenie účtov">
+<!ENTITY accountManagerCmd2.accesskey "N">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (accountManagerCmdUnix2.accesskey): belongs to accountManagerCmd.label,
     which is placed under the Edit menu on Unix systems -->
-<!ENTITY accountManagerCmdUnix.accesskey "A">
+<!ENTITY accountManagerCmdUnix2.accesskey "A">
 <!ENTITY allowRemoteDebugging.label "Povoliť vzdialené ladenie">
 <!ENTITY allowRemoteDebugging.accesskey "P">
 
 <!-- Mail Toolbar -->
 <!ENTITY getMsgButton1.label "Prijať správy">
 <!ENTITY newMsgButton.label "Nová">
 <!ENTITY replyButton.label "Odpoveď">
 <!ENTITY replyAllButton.label "Odpoveď Vš.">
@@ -558,18 +560,20 @@
 
 <!-- Toolbar Button Popup -->
 <!ENTITY buttonMenuForwardAsInline.label "Odoslať ďalej v texte">
 <!ENTITY buttonMenuForwardAsAttachment.label "Odoslať ďalej ako prílohu">
 
 <!-- Remote Content Button Popup -->
 <!ENTITY remoteContentOptionsAllowForMsg.label "Zobraziť vzdialený obsah v tejto správe">
 <!ENTITY remoteContentOptionsAllowForMsg.accesskey "Z">
-<!ENTITY remoteContentOptionAllowForAddress.label "Vždy zobraziť vzdialený obsah od tohto odosielateľa">
-<!ENTITY remoteContentOptionAllowForAddress.accesskey "d">
+<!ENTITY editRemoteContentSettings.label "Upraviť nastavenia pre vzdialený obsah…">
+<!ENTITY editRemoteContentSettings.accesskey "U">
+<!ENTITY editRemoteContentSettingsUnix.label "Upraviť nastavenia pre vzdialený obsah…">
+<!ENTITY editRemoteContentSettingsUnix.accesskey "U">
 
 <!-- Phishing Button Popup -->
 <!ENTITY phishingOptionIgnore.label "Ignorovať upozornenie pre túto správu">
 <!ENTITY phishingOptionIgnore.accesskey "I">
 <!ENTITY phishingOptionSettings.label "Upraviť nastavenia vyhľadávania podvodných správ…">
 <!ENTITY phishingOptionSettings.accesskey "v">
 <!ENTITY phishingOptionSettingsUnix.label "Upraviť nastavenia vyhľadávania podvodných správ…">
 <!ENTITY phishingOptionSettingsUnix.accesskey "v">
@@ -622,22 +626,22 @@
 <!ENTITY folderContextMarkNewsgroupRead.label "Označiť diskusnú skupinu ako prečítanú">
 <!ENTITY folderContextMarkNewsgroupRead.accesskey "z">
 <!ENTITY folderContextMarkMailFolderRead.label "Označiť priečinok ako prečítaný">
 <!ENTITY folderContextMarkMailFolderRead.accesskey "z">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.label "Prihlásiť k odberu…">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.accesskey "P">
 <!ENTITY folderContextSearchForMessages.label "Hľadať v správach…">
 <!ENTITY folderContextSearchForMessages.accesskey "H">
-<!ENTITY folderContextProperties.label "Vlastnosti…">
-<!ENTITY folderContextProperties.accesskey "l">
+<!ENTITY folderContextProperties2.label "Vlastnosti">
+<!ENTITY folderContextProperties2.accesskey "l">
 <!ENTITY folderContextFavoriteFolder.label "Priečinok Obľúbené">
 <!ENTITY folderContextFavoriteFolder.accesskey "b">
-<!ENTITY folderContextSettings.label "Nastavenie…">
-<!ENTITY folderContextSettings.accesskey "s">
+<!ENTITY folderContextSettings2.label "Nastavenie">
+<!ENTITY folderContextSettings2.accesskey "s">
 
 <!-- Search Bar -->
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label "Meno alebo Email obsahuje:">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey "M">
 
 <!-- Gloda Search Bar -->
 <!ENTITY glodaSearchBar.placeholder "Hľadať správy…">
 
@@ -695,16 +699,18 @@
 
 <!-- Thread Pane Context Menu -->
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.label "Otvoriť správu v novom okne">
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.accesskey "m">
 <!ENTITY contextOpenNewTab.label "Otvoriť správu na novej karte">
 <!ENTITY contextOpenNewTab.accesskey "k">
 <!ENTITY contextOpenConversation.label "Otvoriť správu ako konverzáciu">
 <!ENTITY contextOpenConversation.accesskey "c">
+<!ENTITY contextOpenContainingFolder.label "Otvoriť správu v jej priečinku">
+<!ENTITY contextOpenContainingFolder.accesskey "e">
 <!ENTITY contextEditMsgAsNew.label "Upraviť ako novú správu">
 <!ENTITY contextEditMsgAsNew.accesskey "n">
 <!ENTITY contextArchive.label "Archivovať">
 <!ENTITY contextArchive.accesskey "h">
 <!ENTITY contextReplySender.label "Odpovedať odosielateľovi">
 <!ENTITY contextReplySender.accesskey "i">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup2.label "Reagovať do diskusnej skupiny">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup2.accesskey "s">
@@ -878,17 +884,17 @@
 
 <!-- Mac OS X Window Menu -->
 <!ENTITY minimizeWindow.label "Minimalizovať okno">
 <!ENTITY minimizeWindow.key "M">
 <!ENTITY bringAllToFront.label "Všetko preniesť do popredia">
 <!ENTITY zoomWindow.label "Lupa">
 
 <!-- Mac OS X Application Menu (Cocoa widgets) -->
-<!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Možnosti…">
+<!ENTITY preferencesCmdMac2.label    "Možnosti">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.modifiers  "accel">
 <!ENTITY servicesMenuMac.label     "Služby">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.label    "Skryť &brandShortName;">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.commandkey  "H">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.modifiers  "accel">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label   "Skryť ostatné">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.commandkey "H">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -26,16 +26,19 @@ advanceNextPrompt=Prejsť na nasledujúcu neprečítanú správu v priečinku %S?
 titleNewsPreHost=na
 replyToSender=Odpoveď odosielateľovi
 reply=Odpovedať
 EMLFiles=Súbory s poštou (*.eml)
 OpenEMLFiles=Otvoriť správu
 # LOCALIZATION NOTE(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
 # in the line below. Also, the complete file name should be 8.3.
 defaultSaveMessageAsFileName=sprava.eml
+# LOCALIZATION NOTE(longMsgSubjectTruncator): A suffix string appended to the filename
+# (created from message subject) if it needed to be truncated due to length.
+longMsgSubjectTruncator=...
 SaveMailAs=Uložiť správu ako
 SaveAttachment=Uložiť prílohu
 SaveAllAttachments=Uložiť všetky prílohy
 ChooseFolder=Výber priečinka
 LoadingMessageToPrint=Načítava sa tlačený dokument…
 MessageLoaded=Správa načítaná…
 PrintingMessage=Tlačí sa správa…
 PrintPreviewMessage=Vytvára sa ukážka pred tlačou správy…
@@ -53,16 +56,18 @@ fileExists=%S už existuje. Chcete ho nahradiť?
 # LOCALIZATION NOTE(failedToReadFile): %1$S is replaced by the file name, %2$S is replaced by the reason the file load failed.
 failedToReadFile=Nebolo možné prečítať súbor %1$S, dôvod: %2$S
 
 downloadingNewsgroups=Preberanie skupín pre použitie v režime offline
 downloadingMail=Preberá sa pošta pre použitie v režime offline
 sendingUnsent=Odosielanie neodoslaných správ
 
 folderExists=Priečinok s týmto názvom už existuje. Zadajte iný názov.
+# LOCALIZATION NOTE(confirmDuplicateFolderRename): %1$S is name of folder being moved, %2$S is parent folder name, %3$S is proposed new folder name
+confirmDuplicateFolderRename=Podpriečinok s názvom '%1$S' už v priečinku '%2$S' existuje. Chcete presunúť tento priečinok s použitím nového názvu '%3$S'?
 folderCreationFailed=Priečinok sa nepodarilo vytvoriť, pretože zadaný názov obsahuje neznámy znak. Zadajte iný názov a skúste to znova.
 
 compactingFolder=Vykonáva sa údržba priečinka %S…
 doneCompacting=Údržba priečinkov bola dokončená
 autoCompactAllFoldersTitle=Údržba priečinkov
 autoCompactAllFolders=Chcete vykonať údržbu všetkých lokálnych a offline priečinkov, aby sa ušetrilo miesto na disku?
 autoCompactAlwaysAskCheckbox=Vždy sa opýtať pred vykonaním údržby priečinkov
 compactNowButton=&Vykonať údržbu teraz
@@ -319,16 +324,19 @@ junkBarInfoButtonKey=a
 
 # LOCALIZATION NOTE(remoteContentBarMessage): %S is brand
 remoteContentBarMessage=Na ochranu vášho súkromia %S v tejto správe zablokoval vzdialený obsah
 remoteContentPrefLabel=Možnosti
 remoteContentPrefAccesskey=M
 remoteContentPrefLabelUnix=Možnosti
 remoteContentPrefAccesskeyUnix=M
 
+# LOCALIZATION NOTE(remoteAllow): %S is host name
+remoteAllow=Povoliť vzdialený obsah pre %S
+
 phishingBarMessage=Toto môže byť podvodná správa
 phishingBarPrefLabel=Možnosti
 phishingBarPrefAccesskey=M
 phishingBarPrefLabelUnix=Možnosti
 phishingBarPrefAccesskeyUnix=M
 
 mdnBarIgnoreButton=Ignorovať žiadosť
 mdnBarIgnoreButtonKey=I
@@ -493,18 +501,21 @@ updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v preberaní aktualizácie…
 updatesItem_resume.accesskey=b
 updatesItem_pending=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 updatesItem_pending.accesskey=a
 
 # Folder Pane Header Title Strings
 folderPaneModeHeader_all=Všetky priečinky
 folderPaneModeHeader_unread=Neprečítané priečinky
+folderPaneModeHeader_unread_compact=Neprečítané priečinky - Kompaktné zobrazenie
 folderPaneModeHeader_favorite=Obľúbené priečinky
 folderPaneModeHeader_recent=Najnovšie priečinky
+folderPaneModeHeader_favorite_compact=Obľúbené priečinky - Kompaktné zobrazenie
+folderPaneModeHeader_recent_compact=Najnovšie priečinky - Kompaktné zobrazenie
 folderPaneModeHeader_smart=Zoskupené priečinky
 unifiedAccountName=Zoskupené priečinky
 
 # Copy / Move to Folder Again
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
 # should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
 moveToFolderAgain=Znova presunúť do priečinka "%1$S"
 moveToFolderAgainAccessKey=u
@@ -758,8 +769,10 @@ ignoredThreadFeedback=Príspevky do vlákna "#1" nebudú zobrazované.
 # LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadFeedback): #1 is the message subthread title
 ignoredSubthreadFeedback=Príspevky do podvlákna "#1" nebudú zobrazované.
 # LOCALIZATION NOTE (ignoredThreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
 # #1 is the number of threads
 ignoredThreadsFeedback=Príspevky do zvoleného vlákna nebudú zobrazované.;Príspevky do #1 zvolených vlákien nebudú zobrazované.;Príspevky do #1 zvolených vlákien nebudú zobrazované.
 # LOCALIZATION NOTE (ignoredSubthreadsFeedback): Semi-colon list of plural forms.
 # #1 is number of subthreads
 ignoredSubthreadsFeedback=Príspevky do zvoleného podvlákna nebudú zobrazované.;Príspevky do #1 zvolených podvlákien nebudú zobrazované.;Príspevky do #1 zvolených podvlákien nebudú zobrazované.
+# LOCALIZATION NOTE (saveAsType): replace %S with the extension of the file to be saved.
+saveAsType=Súbor %S
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -11,34 +11,19 @@ unableToOpenFile=Súbor %S nie je možné otvoriť.
 unableToOpenTmpFile=Dočasný súbor %S nie je možné otvoriť. Overte nastavenie priečinka pre dočasné súbory.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_TEMPLATE
 12502=Správa sa nedá uložiť ako šablóna.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_DRAFT
 12503=Správa sa nedá uložiť ako návrh.
 
-## @name NS_MSG_LOAD_ATTACHMNTS
-12504=Načítajú sa prílohy…
-
-## @name NS_MSG_LOAD_ATTACHMNT
-12505=Načítava sa príloha…
-
 ## @name NS_MSG_COULDNT_OPEN_FCC_FOLDER
 12506=Priečinok Odoslaná pošta sa nedá otvoriť. Overte správnosť nastavení.
 
-## @name NS_MSG_CANT_POST_TO_MULTIPLE_NEWS_HOSTS
-12507=Nie je možné uverejniť na niekoľkých serveroch diskusných skupín. Skúste to znovu.
-
-## @name NS_MSG_ASSEMB_DONE_MSG
-12508=Zostavuje sa správa… Hotovo
-
-## @name NS_MSG_ASSEMBLING_MSG
-12509=Zostavuje sa správa…
-
 ## @name NS_MSG_NO_SENDER
 12510=Nie je uvedený odosielateľ. Vyplňte svoju e-mailovú adresu v nastaveniach účtu.
 
 ## @name NS_MSG_NO_RECIPIENTS
 12511=Neuvedení adresáti. Zadajte adresáta do riadku Komu alebo diskusnú skupinu do riadku Diskusná skupina.
 
 ## @name NS_MSG_ERROR_WRITING_FILE
 12512=Chyba pri zápise dočasného súboru.
@@ -56,25 +41,16 @@ 12517=Chyba počas odosielania e-mailovej správy. Server odpovedal: %s. Skontrolujte správu a skúste znovu.
 12518=Správu sa nepodarilo odoslať, pretože sa nepodarilo spojiť s diskusným serverom. Server môže byť neprístupný alebo odmieta spojenie. Overte si, že vaše nastavenie diskusného servera je správne a skúste správu odoslať znova, alebo kontaktujte vášho správcu siete.
 
 ## @name NS_ERROR_QUEUED_DELIVERY_FAILED
 12519=Chyba pri doručovaní neodoslanej pošty.
 
 ## @name NS_ERROR_SEND_FAILED
 12520=Odoslanie správy zlyhalo.
 
-## @name SMTP_DELIV_MAIL
-12521=Odosiela sa správa…
-
-## @name SMTP_MESSAGE_SENT_WAITING_MAIL_REPLY
-12522=Správa odoslaná, čaká sa na odpoveď…
-
-## @name SMTP_PROGRESS_MAILSENT
-12523=Správa úspešne odoslaná
-
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SERVER_ERROR
 12524=Chyba pri odosielaní pošty: chyba SMTP servera. Server odpovedal: %s. Kontaktujte správcu e-mailového servera.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SEND_LATER
 12525=Nepodarilo sa uložiť správu pre neskoršie odoslanie.
 
 ## @name NS_ERROR_COMMUNICATIONS_ERROR
 12526=Nastala komunikačná chyba: %d. Skúste to znova.
@@ -88,87 +64,31 @@ 12528=Počas prenosu dát nastala chyba v sieti. (Chyba siete: %s). Skúste sa znova pripojiť.
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_GET_USERS_MAIL_ADDRESS
 12529=Chyba pri odosielaní pošty: návratová adresa nie je správna. Overte, či je vaša e-mailová adresa správne zadaná v nastaveniach účtu a skúste to znova.
 
 ## @name NS_ERROR_MIME_MPART_ATTACHMENT_ERROR
 12531=Chyba prílohy.
 
 ## @name NS_MSG_FAILED_COPY_OPERATION
 12532=Správa bola úspešne odoslaná, ale kopírovanie do priečinka Odoslaná pošta zlyhalo.
-
-## @name NS_MSG_FAILURE_ON_OBJ_EMBED_WHILE_SAVING
-12533=Nastal problém pri pripájaní súboru %.200s k e-mailovej správe. Chcete pokračovať v ukladaní správy bez tohto súboru?
-
-## @name NS_MSG_ASSEMBLING_MESSAGE
-12534=Zostavujú sa informácie o pošte…
-
-## @name NS_MSG_GATHERING_ATTACHMENT
-12535=Prikladá sa %s…
-
-## @name NS_MSG_CREATING_MESSAGE
-12536=Vytvára sa e-mailová správa…
-
-## @name NS_MSG_FAILURE_ON_OBJ_EMBED_WHILE_SENDING
-12537=Nastal problém pri prikladaní súboru %.200s. Chcete pokračovať v posielaní správy bez tohto súboru?
-
-## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE
-12538=Kopíruje sa správa do priečinka %S…
-
-## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_COMPLETE
-12539=Kopírovanie dokončené.
-
-## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_FAILED
-12540=Kopírovanie zlyhalo.
-
-## @name NS_MSG_LARGE_MESSAGE_WARNING
-12541=Pozor! Chystáte sa odoslať správu s veľkosťou %d bajtov. Naozaj to chcete?
-
-## @name NS_MSG_SENDING_MESSAGE
-12550=Správa sa odosiela…
-
-## @name NS_MSG_POSTING_MESSAGE
-12551=Správa sa uverejňuje…
-
 ## @name NS_ERROR_NNTP_NO_CROSS_POSTING
 12554=Naraz môžete odoslať správu len na jeden server diskusných skupín.
 
 ## @name NS_MSG_CANCELLING
 12555=Ruší sa…
 
-## @name NS_MSG_SEND_ERROR_TITLE
-12556=Chyba pri odosielaní správy
-
-## @name NS_MSG_SENDLATER_ERROR_TITLE
-12557=Chyba pri odložení odoslania
-
-## @name NS_MSG_SAVE_DRAFT_TITLE
-12558=Chyba pri ukladaní návrhu
-
-## @name NS_MSG_SAVE_TEMPLATE_TITLE
-12559=Chyba pri ukladaní šablóny
-
 ## @name NS_ERROR_SEND_FAILED_BUT_NNTP_OK
 12560=Vaša správa bola odoslaná do diskusnej skupiny, ale nie ostatným adresátom.
 
-## @name NS_MSG_ASK_TO_COMEBACK_TO_COMPOSE
-12561=Chcete sa vrátiť do okna na úpravu správy?
-
-## @name NS_MSG_GENERIC_FAILURE_EXPLANATION
-12562=Overte správnosť nastavení vášho účtu pre poštu a diskusie a skúste znova.
-
 ## @name NS_MSG_ERROR_READING_FILE
 12563=Chyba počas čítania súboru.
 
 ## @name NS_FOLLOWUPTO_SENDER
 followupToSenderMessage=Autor tejto správy žiada, aby sa odpovede posielali iba jemu. Ak chcete odoslať odpoveď aj diskusnej skupine, zvoľte na novom riadku v paneli adries typ adresáta "Diskusná skupina" a zadajte adresu diskusnej skupiny.
 
-## @name NS_MSG_UNDISCLOSED_RECIPIENTS
-## LOCALIZATION NOTE: this string must be using only US_ASCII characters
-12566=undisclosed-recipients (utajeni adresati)
-
 ## @name NS_MSG_ERROR_ATTACHING_FILE
 12570=Pri pokuse o pripojenie súboru %S sa vyskytla chyba. Skontrolujte, či máte k súboru prístup.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_GREETING
 12572=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Poštový server zaslal chybnú hlavičku s pozdravom: %s.
 
 ## @name NS_ERROR_SENDING_RCPT_COMMAND
 12575=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba. Odpoveď poštového servera: %1$s. Skontrolujte príjemcu správy %2$s a skúste to znova.
@@ -239,16 +159,21 @@ errorIllegalLocalPart=V časti adresy príjemcu %s sa nachádzajú nepodporované znaky mimo sady ASCII. Upravte adresu a skúste to znova.
 saveDlogTitle=Uloženie správy
 ## LOCALIZATION NOTE (SaveDlogMessages): %1$S is folder name
 saveDlogMessages=Správa nebola odoslaná. Chcete ju uložiť do priečinka s návrhmi (%1$S)?
 
 ## generics string
 defaultSubject=(bez predmetu)
 chooseFileToAttach=Priložiť súbor
 
+genericFailureExplanation=Overte správnosť nastavení svojho účtu pre poštu a diskusie a skúste znova.
+
+## LOCALIZATION NOTE (undisclosedRecipients): this string must use only US_ASCII characters
+undisclosedRecipients=utajeni adresati
+
 # LOCALIZATION NOTE (chooseFileToAttachViaCloud): %1$S is the cloud
 # provider to save the file to.
 chooseFileToAttachViaCloud=Priložiť súbor využitím služby %1$S
 
 ##
 windowTitlePrefix=Nová správa:
 
 ## Strings used by the empty subject dialog
@@ -305,20 +230,55 @@ quitComposeWindowSaveTitle=Ukladanie správy
 ## LOCALIZATION NOTE (quitComposeWindowSaveMessage): don't translate \n
 quitComposeWindowSaveMessage=%1$S práve ukladá správu.\nChcete pred ukončením počkať, kým bude správa korektne uložená?
 
 ## Strings used by prompt for Ctrl-Enter check before sending message
 sendMessageCheckWindowTitle=Odoslanie správy
 sendMessageCheckLabel=Naozaj chcete odoslať túto správu?
 sendMessageCheckSendButtonLabel=Odoslať
 
+assemblingMessageDone=Správa sa zostavuje… Hotovo
+assemblingMessage=Správa sa zostavuje…
+
+smtpDeliveringMail=Správa sa odosiela…
+smtpMailSent=Správa bola úspešne odoslaná
+
+assemblingMailInformation=Zostavujú sa informácie o pošte…
+## LOCALIZATION NOTE (gatheringAttachment): argument %S is file name/URI of attachment
+gatheringAttachment=Prikladá sa %S…
+creatingMailMessage=Vytvára sa e-mailová správa…
+
+## LOCALIZATION NOTE (copyMessageStart): argument %S is folder name
+copyMessageStart=Správa sa kopíruje do priečinka %S…
+copyMessageComplete=Kopírovanie dokončené
+copyMessageFailed=Kopírovanie zlyhalo
+
+sendLargeMessageWarning=Pozor! Chystáte sa odoslať správu s veľkosťou %d bajtov. Naozaj to chcete?
+
+sendingMessage=Správa sa odosiela…
+sendMessageErrorTitle=Chyba pri odosielaní správy
+postingMessage=Správa sa uverejňuje…
+
+sendLaterErrorTitle=Chyba pri odložení odoslania
+saveDraftErrorTitle=Chyba pri ukladaní návrhu
+saveTemplateErrorTitle=Chyba pri ukladaní šablóny
+
+## LOCALIZATION NOTE (failureOnObjectEmbeddingWhileSaving): argument %.200S is file name/URI of object to be embedded
+failureOnObjectEmbeddingWhileSaving=Nastal problém pri pripájaní súboru %.200S k e-mailovej správe. Chcete pokračovať a uložiť správu bez tohto súboru?
+## LOCALIZATION NOTE (failureOnObjectEmbeddingWhileSending): argument %.200S is file name/URI of object to be embedded
+failureOnObjectEmbeddingWhileSending=Nastal problém pri pripájaní súboru %.200S k e-mailovej správe. Chcete pokračovať a odoslať správu bez tohto súboru?
+returnToComposeWindowQuestion=Chcete sa vrátiť do okna na úpravu správy?
+
 ## reply header in composeMsg
-## <author> wrote:
-mailnews.reply_header_authorwrote=%s wrote / napísal(a)
-mailnews.reply_header_ondate=Dňa %s
+## LOCALIZATION NOTE (mailnews.reply_header_authorwrotesingle): #1 is author (name of person replying to)
+mailnews.reply_header_authorwrotesingle=#1 napísal(a):
+## LOCALIZATION NOTE (mailnews.reply_header_ondateauthorwrote): #1 is author, #2 is date, #3 is time
+mailnews.reply_header_ondateauthorwrote=Dňa #2 o #3 #1 napísal(a):
+## LOCALIZATION NOTE (mailnews.reply_header_authorwroteondate): #1 is author, #2 is date, #3 is time
+mailnews.reply_header_authorwroteondate=#1 napísal(a) dňa #2 o #3:
 
 ## reply header in composeMsg
 ## user specified
 mailnews.reply_header_originalmessage=-------- Pôvodná správa --- Original Message --------
 
 ## forwarded header in composeMsg
 ## user specified
 mailnews.forward_header_originalmessage=-------- Preposlaná správa --- Forwarded Message --------
@@ -449,8 +409,12 @@ cloudAttachmentListFooter=%1$S umožňuje jednoduché zdieľanie veľkých súborov prostredníctvom e-mailu.
 ## %3$S is the name of the cloud storage service, and %4$S is the link to the
 ## attachment.
 cloudAttachmentListItem=* %1$S (%2$S) na službe %3$S: %4$S
 
 ## LOCALIZATION NOTE(stopShowingUploadingNotification): This string is used in the Filelink
 ## upload notification bar to allow the user to dismiss the notification permanently.
 stopShowingUploadingNotification.accesskey=V
 stopShowingUploadingNotification.label=Viac nezobrazovať
+
+replaceButton.label=Nahradiť…
+replaceButton.accesskey=N
+replaceButton.tooltip=Zobraziť okno Hľadať a nahradiť
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -83,19 +83,21 @@
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY editRewrapCmd.label "Zalomiť znovu">
 <!ENTITY editRewrapCmd.key "R">
 <!ENTITY renameAttachmentCmd.label "Premenovať prílohu…">
 <!ENTITY renameAttachmentCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Vybrať všetko">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY findCmd.label "Hľadať a nahradiť…">
-<!ENTITY findCmd.key "F">
-<!ENTITY findCmd.accesskey "H">
+<!ENTITY findBarCmd.label "Hľadať…">
+<!ENTITY findBarCmd.accesskey "H">
+<!ENTITY findBarCmd.key "F">
+<!ENTITY findReplaceCmd.label "Hľadať a nahradiť…">
+<!ENTITY findReplaceCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY findReplaceCmd.key "H">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať ďalej">
 <!ENTITY findAgainCmd.key "G">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY findPrevCmd.label "Hľadať predchádzajúce">
 <!ENTITY findPrevCmd.key "G">
 <!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
@@ -175,21 +177,21 @@
 <!ENTITY tasksMenu.label "Nástroje">
 <!ENTITY tasksMenu.accesskey "N">
 <!ENTITY messengerCmd.label "Pošta a diskusie">
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY messengerCmd.commandkey "1">
 <!ENTITY addressBookCmd.label "Adresár">
 <!ENTITY addressBookCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY addressBookCmd.key "B">
-<!ENTITY accountManagerCmd.label "Nastavenie účtov…">
-<!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "N">
-<!ENTITY accountManagerCmdUnix.accesskey "S">
-<!ENTITY preferencesCmd.label "Možnosti…">
-<!ENTITY preferencesCmd.accesskey "M">
+<!ENTITY accountManagerCmd2.label "Nastavenie účtov">
+<!ENTITY accountManagerCmd2.accesskey "N">
+<!ENTITY accountManagerCmdUnix2.accesskey "S">
+<!ENTITY preferencesCmd2.label "Možnosti">
+<!ENTITY preferencesCmd2.accesskey "M">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Možnosti">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "M">
 
 <!-- Mac OS X Window Menu -->
 <!ENTITY minimizeWindow.key "m">
 <!ENTITY minimizeWindow.label "Minimalizovať okno">
 <!ENTITY bringAllToFront.label "Všetko preniesť do popredia">
 <!ENTITY zoomWindow.label "Zväčšiť okno">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/chat.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/chat.dtd
@@ -17,8 +17,22 @@ sentence. -->
 <!ENTITY reportIdleAfter.accesskey   "z">
 <!ENTITY idleTime           "minút">
 
 <!ENTITY andSetStatusToAway.label   "a nastaviť môj stav na 'Som preč' so stavovou správou:">
 <!ENTITY andSetStatusToAway.accesskey "n">
 
 <!ENTITY sendTyping.label       "V konverzáciách odosielať notifikáciu o písaní správy">
 <!ENTITY sendTyping.accesskey     "k">
+
+<!ENTITY chatNotifications.label       "Po prijatí správy určenej pre mňa:">
+<!ENTITY desktopChatNotifications.label   "Zobraziť upozornenie">
+<!ENTITY desktopChatNotifications.accesskey "o">
+<!ENTITY chatSound.accesskey         "u">
+<!ENTITY chatSound.label           "Prehrať zvuk">
+<!ENTITY play.label             "Prehrať">
+<!ENTITY play.accesskey           "e">
+<!ENTITY systemSound.label          "Predvolený systémový zvuk pre novú správu">
+<!ENTITY systemSound.accesskey        "d">
+<!ENTITY customsound.label          "Použiť nasledovný zvukový súbor">
+<!ENTITY customsound.accesskey        "a">
+<!ENTITY browse.label            "Prehľadávať…">
+<!ENTITY browse.accesskey          "h">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
@@ -8,10 +8,11 @@
 <!ENTITY prefWindow.styleMac   "width: 50em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleGNOME  "width: 48em; min-height: 39em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title    "Všeobecné">
 <!ENTITY paneDisplay.title    "Zobrazenie">
 <!ENTITY paneComposition.title  "Písanie správ">
 <!ENTITY paneChat.title      "Konverzácie">
 <!ENTITY paneAttachments.title  "Prílohy">
+<!ENTITY panePrivacy.title    "Súkromie">
 <!ENTITY paneSecurity.title    "Bezpečnosť">
 <!ENTITY paneAdvanced.title    "Spresnenie">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -62,16 +62,20 @@ soundFilePickerTitle=Vyberte zvuk
 soundFilesDescription=Zvukové súbory
 
 #### Attachment Reminder
 attachmentReminderAddDialogTitle=Pridať kľúčové slovo
 attachmentReminderAddText=Kľúčové slovo:
 attachmentReminderEditDialogTitle=Upraviť kľúčové slovo
 attachmentReminderEditText=Kľúčové slovo:
 
+#### Remote content
+imagepermissionstext=Na tomto mieste môžete určiť, z ktorých serverov sa môžu načítavať obrázky a iný vzdialený obsah. Môžete tiež povoliť načítavanie všetkého vzdialeného obsahu na základe e-mailovej adresy odosielateľa. Zadajte adresu servera alebo e-mailovú adresu a následne zvoľte tlačidlo Povoliť či Zakázať.
+imagepermissionstitle=Výnimky - vzdialený obsah
+
 #### Cookies
 cookiepermissionstitle=Výnimky – Cookies
 cookiepermissionstext=Na tomto mieste môžete určiť, ktoré servery môžu alebo nemôžu využívať cookie. Zadajte presnú adresu servera, potom kliknite na tlačidlo Zakázať, Povoliť pre reláciu alebo Povoliť.
 invalidURI=Zadajte platný názov servera
 invalidURITitle=Zadaný neplatný názov servera
 
 #### Cookie Viewer
 hostColon=Server:
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
@@ -0,0 +1,41 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- Mail Content -->
+<!ENTITY captionMailContent.label "Poštový obsah">
+
+<!ENTITY acceptRemoteContent.label "Povoliť vzdialený obsah v správach">
+<!ENTITY acceptRemoteContent.accesskey "a">
+<!ENTITY remoteContentExceptions.label "Výnimky…">
+<!ENTITY remoteContentExceptions.accesskey "m">
+<!ENTITY acceptRemoteContentInfo.label "Ďalšie informácie o bezpečnostných nástrahách vzdialeného obsahu">
+
+<!-- Web Content -->
+<!ENTITY captionWebContent.label "Webový obsah">
+
+<!ENTITY acceptCookies.label "Povoliť cookies webových stránok">
+<!ENTITY acceptCookies.accesskey "k">
+<!ENTITY acceptThirdParty.pre.label "Povoliť cookies tretích strán:">
+<!ENTITY acceptThirdParty.pre.accesskey "P">
+<!ENTITY acceptThirdParty.always.label "vždy">
+<!ENTITY acceptThirdParty.never.label "nikdy">
+<!ENTITY acceptThirdParty.visited.label "len z navštívených">
+<!ENTITY keepUntil.label "Cookies uchovávať do:">
+<!ENTITY keepUntil.accesskey "C">
+<!ENTITY expire.label "vypršania platnosti">
+<!ENTITY close.label "ukončenia &brandShortName;u">
+<!ENTITY askEachTime.label "vždy sa opýtať">
+<!ENTITY cookieExceptions.label "Výnimky…">
+<!ENTITY cookieExceptions.accesskey "V">
+<!ENTITY showCookies.label "Zobraziť cookies…">
+<!ENTITY showCookies.accesskey "Z">
+
+<!ENTITY dntTrackingNopref.label2 "Neinformovať stránky o mojich preferenciách v oblasti sledovania aktivity">
+<!ENTITY dntTrackingNopref.accesskey "e">
+<!ENTITY dntTrackingNotOkay.label2 "Požiadať webové stránky, aby nesledovali moju aktivitu">
+<!ENTITY dntTrackingNotOkay.accesskey "n">
+<!ENTITY dntTrackingOkay.label2 "Informovať webové stránky, že môžu sledovať moju aktivitu">
+<!ENTITY dntTrackingOkay.accesskey "w">
+<!ENTITY doNotTrackInfo.label "Ďalšie informácie o funkcii Do Not Track">
+
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/security.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/security.dtd
@@ -1,17 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY itemJunk.label     "Nevyžiadaná pošta">
 <!ENTITY itemPhishing.label   "Podvodné správy">
 <!ENTITY itemPasswords.label   "Heslá">
 <!ENTITY itemAntiVirus.label   "Antivírus">
-<!ENTITY itemCookies.label    "Webový obsah">
 
 <!-- Junk Mail Controls -->
 <!ENTITY junkMail.intro            "Ak chcete zmeniť špecifické nastavenia nevyžiadanej pošty svojho účtu, prejdite do jeho nastavenia.">
 <!ENTITY manualMark.label           "Keď manuálne označím správy ako nevyžiadané:">
 <!ENTITY manualMark.accesskey         "K">
 <!ENTITY manualMarkModeMove.label       "Presunúť ich do priečinka &quot;SPAM&quot; v danom účte">
 <!ENTITY manualMarkModeMove.accesskey     "u">
 <!ENTITY manualMarkModeDelete.label      "Odstrániť ich">
@@ -41,26 +40,8 @@
 <!ENTITY changeMasterPassword.accesskey "Z">
 <!ENTITY savedPasswords.label      "Uložené heslá…">
 <!ENTITY savedPasswords.accesskey    "U">
 
 <!-- Anti Virus -->
 <!ENTITY antiVirus.intro            "&brandShortName; môže antivírusovým programom umožniť analýzu správ prichádzajúcej pošty na výskyt vírusov ešte skôr, ako budú uložené do priečinkov pošty.">
 <!ENTITY antiVirus.label            "Povoliť antivírusovým klientom prehliadať jednotlivé doručené správy">
 <!ENTITY antiVirus.accesskey          "P">
-
-<!-- Cookies -->
-<!ENTITY cookies.intro         "&brandShortName; umožňuje určiť, ktoré blogy, informačné kanály a ďalšie webové stránky môžu ukladať súbory cookies.">
-<!ENTITY acceptCookies.label      "Povoliť cookies tretích strán">
-<!ENTITY acceptCookies.accesskey    "P">
-<!ENTITY keepUntil.label        "Cookies uchovávať do:">
-<!ENTITY keepUntil.accesskey      "C">
-<!ENTITY expire.label          "vypršania platnosti">
-<!ENTITY close.label          "ukončenia &brandShortName;u">
-<!ENTITY askEachTime.label       "vždy sa opýtať">
-<!ENTITY cookieExceptions.label     "Výnimky…">
-<!ENTITY cookieExceptions.accesskey   "V">
-<!ENTITY showCookies.label       "Zobraziť cookies…">
-<!ENTITY showCookies.accesskey     "Z">
-
-<!-- Do Not Track -->
-<!ENTITY doNotTrack.label        "Požiadať webové stránky, aby nesledovali moju aktivitu">
-<!ENTITY doNotTrack.accesskey      "w">
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -49,17 +49,17 @@
 <!ENTITY go "Prejsť">
 <!ENTITY search "Hľadať">
 <!ENTITY reload "Obnoviť">
 <!ENTITY forward "Dopredu">
 <!ENTITY menu "Ponuka">
 <!ENTITY back "Naspäť">
 <!ENTITY stop "Zastaviť">
 <!ENTITY site_security "Zabezpečenie stránky">
-<!ENTITY save "Uložiť">
+<!ENTITY edit_mode_cancel "Zrušiť">
 
 <!ENTITY close_tab "Zavrieť kartu">
 <!ENTITY one_tab "1 karta">
 <!-- Localization note (num_tabs2) : Number of tabs is always more than one.
   We can't use android plural forms, sadly. See bug #753859. -->
 <!ENTITY num_tabs2 "Počet kariet: &formatD;">
 <!ENTITY new_tab_opened "Nová karta otvorená">
 
@@ -68,30 +68,30 @@
 <!ENTITY pref_category_advanced "Rozšírené">
 <!ENTITY pref_category_customize "Prispôsobenie">
 <!ENTITY pref_category_search3 "Vyhľadávanie">
 <!ENTITY pref_category_search_summary "Prispôsobte si vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY pref_category_display "Zobrazovanie">
 <!ENTITY pref_category_privacy_short "Súkromie">
 <!ENTITY pref_category_vendor "&vendorShortName;">
 <!ENTITY pref_category_datareporting "Odosielanie údajov">
+<!ENTITY pref_learn_more "Ďalšie informácie">
 <!ENTITY pref_category_installed_search_engines "Nainštalované vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY pref_category_add_search_providers "Pridať ďalšie vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY pref_category_search_restore_defaults "Obnoviť vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY pref_search_restore_defaults "Obnoviť predvolené">
 <!ENTITY pref_search_restore_defaults_summary "Obnoviť predvolené">
 <!-- Localization note (pref_search_hint) : "TIP" as in "hint", "clue" etc. Displayed as an
   advisory message on the customise search providers settings page explaining how to add new
   search providers.
   The &formatI; in the string will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
   it is applicable. -->
 <!ENTITY pref_search_hint "Tip: akúkoľvek stránku pridáte dlhým podržaním jej vyhľadávacieho poľa a následne ťuknutím na ikonu &formatI;.">
 <!ENTITY pref_category_devtools "Vývojárske nástroje">
 <!ENTITY pref_developer_remotedebugging "Vzdialené ladenie">
-<!ENTITY pref_developer_remotedebugging_docs "Ďalšie informácie">
 <!ENTITY pref_remember_signons "Pamätať si heslá">
 
 <!ENTITY pref_category_home "Domov">
 <!ENTITY pref_category_home_summary "Prispôsobte si úvodnú obrazovku">
 <!ENTITY pref_category_home_panels "Panely">
 <!ENTITY pref_home_add_panel "Pridať panel">
 <!ENTITY home_add_panel_title "Pridať nový panel">
 <!ENTITY home_add_panel_empty "Ospravedlňujeme sa, nebolo možné nájsť žiadne panely vhodné na pridanie.">
@@ -152,38 +152,41 @@ size. -->
   demonstrate the font size setting. It is meant to be whimsical and fun. -->
 <!ENTITY pref_font_size_preview_text "Rýchla oranžová líška presahuje vaše očakávania vyššou rýchlosťou, väčšou flexibilitou a zlepšenou bezpečnosťou. Pretože sme neziskoví, sme slobodní pri inováciách bez tlaku na kompromisy. To znamená lepší zážitok pre vás a svetlejšiu budúcnosť pre web.">
 
 <!ENTITY pref_use_master_password "Používať hlavné heslo">
 <!ENTITY pref_show_product_announcements "Zobrazovať oznámenia o produkte">
 <!ENTITY pref_sync "Synchronizácia">
 <!ENTITY pref_search_suggestions "Zobrazovať návrhy vyhľadávania">
 <!ENTITY pref_import_android "Import z Androidu">
-<!ENTITY pref_private_data_history "História prehliadania a prevzatých súborov">
+<!ENTITY pref_private_data_history2 "História prehliadania">
 <!ENTITY pref_private_data_formdata "História vyhľadávania a formulárov">
 <!ENTITY pref_private_data_cookies2 "Cookies a aktívne prihlásenia">
 <!ENTITY pref_private_data_passwords "Uložené heslá">
 <!ENTITY pref_private_data_cache "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY pref_private_data_offlineApps "Údaje stránok v režime offline">
 <!ENTITY pref_private_data_siteSettings2 "Nastavenia stránok">
-<!ENTITY pref_private_data_downloadFiles "Prevzaté súbory">
+<!ENTITY pref_private_data_downloadFiles2 "Prevzaté súbory">
 
 
 <!ENTITY pref_about_firefox "Čo je &brandShortName;">
 <!ENTITY pref_vendor_faqs "Často kladené otázky">
 <!ENTITY pref_vendor_feedback "Odoslať názor">
 
 <!ENTITY pref_dialog_set_default "Nastaviť ako predvolený">
 <!ENTITY pref_dialog_default "Predvolený">
 <!ENTITY pref_dialog_remove "Odstrániť">
 
 <!ENTITY pref_search_last_toast "Nie je možné odstrániť alebo zakázať posledný vyhľadávací modul.">
 
 <!ENTITY pref_panels_show "Zobraziť">
 <!ENTITY pref_panels_hide "Skryť">
+<!ENTITY pref_panels_reorder "Zmeniť poradie">
+<!ENTITY pref_panels_move_up "Posunúť nahor">
+<!ENTITY pref_panels_move_down "Posunúť nadol">
 
 <!ENTITY datareporting_notification_title "Štatistiky a údaje &brandShortName;u">
 <!ENTITY datareporting_notification_action_long "Zvoľte, aké informácie chcete zdieľať">
 <!ENTITY datareporting_notification_action "Zvoľte, čo chcete zdieľať">
 <!ENTITY datareporting_notification_summary "Na zlepšenie zážitku z prehliadania &brandShortName; automaticky odosiela informácie spoločnosti &vendorShortName;.">
 <!ENTITY datareporting_notification_summary_short "Na zlepšenie zážitku z prehliadania…">
 <!ENTITY datareporting_notification_ticker_text "&datareporting_notification_title;: &datareporting_notification_action_long;">
 
@@ -197,18 +200,18 @@ size. -->
 <!ENTITY datareporting_fhr_summary2 "Zdieľa so spoločnosťou &vendorShortName; údaje o kondícii prehliadača a zároveň Vám pomáha porozumieť jeho výkonnosti.">
 <!ENTITY datareporting_abouthr_title "Zobraziť Správu o kondícii">
 <!ENTITY datareporting_telemetry_title "Telemetria">
 <!ENTITY datareporting_telemetry_summary "Zdieľa údaje o výkonnosti, využívaní funkcií, hardvérovej konfigurácii a prispôsobení prehliadača so spoločnosťou &vendorShortName; s cieľom urobiť &brandShortName; lepším.">
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_summary "&brandShortName; odosiela správy o zlyhaní s cieľom pomôcť spoločnosti &vendorShortName; urobiť prehliadač stabilnejším a bezpečnejším.">
 <!-- Localization note (datareporting_crashreporter_title_short) : This string matches
   (crashReporterSection.label) in en-US/chrome/browser/preferences/advanced.dtd.-->
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_title_short "Správy o zlyhaní">
-<!ENTITY datareporting_wifi_title "Služby zisťovania polohy &vendorShortName;">
-<!ENTITY datareporting_wifi_summary "Pomáha zlepšovať služby zisťovania polohy pre otvorený web tým, že umožňuje prehliadaču &brandShortName; zbierať a odosielať anonymné celulárne informácie.">
+<!ENTITY datareporting_wifi_title2 "Služba zisťovania polohy &vendorShortName;">
+<!ENTITY datareporting_wifi_geolocation_summary "Ak je spustená, na pozadí prijíma údaje zo sietí Wi-Fi a buniek mobilných vysielačov a zdieľa ich so spoločnosťou &vendorShortName; s cieľom vylepšiť presnosť Služby zisťovania polohy.">
 
 <!-- Localization note (pref_update_autodownload2) : This should mention downloading
   specifically, since the pref only prevents automatic downloads and not the
   actual notification that an update is available. -->
 <!ENTITY pref_update_autodownload2 "Automaticky preberať aktualizácie">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_wifi "Len cez sieť Wi-Fi">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_never "Nikdy">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_always "Vždy">
@@ -285,17 +288,16 @@ size. -->
 
 <!-- Localization note (site_settings_*) : These strings are used in the "Site Settings"
   dialog that appears after selecting the "Edit Site Settings" context menu item. -->
 <!ENTITY site_settings_title3    "Nastavenia stránky">
 <!ENTITY site_settings_cancel    "Zrušiť">
 <!ENTITY site_settings_clear    "Vymazať">
 <!ENTITY site_settings_no_settings "Nie sú uložené žiadne údaje.">
 
-<!ENTITY reading_list_add "Pridať do Zoznamu na prečítanie">
 <!ENTITY reading_list_added "Stránka pridaná do Zoznamu na prečítanie">
 <!ENTITY reading_list_removed "Stránka bola odstránená zo Zoznamu na prečítanie">
 <!ENTITY reading_list_failed "Pridanie stránky do Zoznamu na prečítanie sa nepodarilo">
 <!ENTITY reading_list_duplicate "Stránka sa už nachádza v Zozname na prečítanie">
 
 <!-- Localization note : These strings are used as alternate text for accessibility.
   They are not visible in the UI. -->
 <!ENTITY page_action_dropmarker_description "Ďalšie akcie">
@@ -334,16 +336,20 @@ size. -->
 <!-- Localization note (home_reading_list_hint_accessible): This string is used
   as alternate text for accessibility. It is not visible in the UI. -->
 <!ENTITY home_reading_list_hint_accessible "Tip: články si môžete pridávať do zoznamu na prečítanie podržaním tlačidla tohto režimu, keď sa toto zobrazí v titulku okna.">
 
 <!-- Localization note (home_default_empty): This string is used as the default text when there
   is no data to show in an about:home panel that was created by an add-on. -->
 <!ENTITY home_default_empty "Pre tento panel nebol nájdený žiadny obsah.">
 
+<!-- Localization note (home_move_up_to_filter): The variable is replaced by the name of the
+   previous location in the navigation, such as the previous folder -->
+<!ENTITY home_move_up_to_filter "Späť na &formatS;">
+
 <!ENTITY pin_site_dialog_hint "Zadajte kľúčové slovo vyhľadávania">
 
 <!ENTITY filepicker_title "Výber súboru">
 <!ENTITY filepicker_audio_title "Vyberte alebo nahrajte zvuk">
 <!ENTITY filepicker_image_title "Vyberte alebo spravte snímku">
 <!ENTITY filepicker_video_title "Vyberte alebo natočte video">
 
 <!-- Site identity popup -->
@@ -410,12 +416,18 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY guest_session_dialog_continue "Pokračovať">
 <!ENTITY guest_session_dialog_cancel "Zrušiť">
 <!ENTITY new_guest_session_title "&brandShortName; bude teraz reštartovaný">
 <!ENTITY new_guest_session_text "Počas prehliadania v tomto režime nebude mať osoba používajúca zariadenie prístup k akýmkoľvek osobným údajom (ako uložené heslá, história alebo záložky).\n\nPo opustení režimu Hosť budú údaje získané v tomto režime odstránené a bude obnovená vaša posledná relácia.">
 
 <!ENTITY exit_guest_session_title "&brandShortName; bude teraz reštartovaný">
 <!ENTITY exit_guest_session_text "Údaje pochádzajúce z tejto relácie prehliadania budú odstránené.">
 
+<!-- Miscellaneous -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (ellipsis): This text is appended to a piece of text that does not fit in the
+   designated space. Use the unicode ellipsis char, \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit
+   traditions in your locale. -->
+<!ENTITY ellipsis "…">
+
 <!-- These are only used for accessiblity for the done and overflow-menu buttons in the actionbar.
   They are never shown to users -->
 <!ENTITY actionbar_menu "Ponuka">
 <!ENTITY actionbar_done "Hotovo">
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -173,16 +173,18 @@
 
 <!ENTITY fxaccount_status_header2 'Účet Firefox Account'>
 <!ENTITY fxaccount_status_signed_in_as 'Prihlásený ako'>
 <!ENTITY fxaccount_status_sync '&syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY fxaccount_status_sync_enabled '&syncBrand.shortName.label;: povolené'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_verification2 'Váš účet musí byť overený. Ťuknutím znova odošlete overovací e-mail.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_credentials 'Nie je možné sa pripojiť. Ťuknutím sa prihlásite.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_upgrade 'Ak sa chcete prihlásiť, musíte aktualizovať svoj &brandShortName;.'>
+<!ENTITY fxaccount_status_needs_master_sync_automatically_enabled 'Služba &syncBrand.shortName.label; je nastavená, ale synchronizácia neprebieha automaticky. Prepnite voľbu “Automatická synchronizácia” v nastaveniach synchronizácie systému Android.'>
+<!ENTITY fxaccount_status_needs_account_enabled 'Služba &syncBrand.shortName.label; je nastavená, ale synchronizácia neprebieha automaticky. Ťuknutím ju spustíte.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_bookmarks 'Záložky'>
 <!ENTITY fxaccount_status_history 'História'>
 <!ENTITY fxaccount_status_passwords 'Heslá'>
 <!ENTITY fxaccount_status_tabs 'Otvorené karty'>
 <!ENTITY fxaccount_status_legal 'Právne informácie' >
 <!-- Localization note: when tapped, the following two strings link to
   external web pages. Compare fxaccount_policy_{linktos,linkprivacy}:
   these strings are separated to accommodate languages that decline
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -64,17 +64,19 @@ popup.dontShow=Nezobrazovať
 # SafeBrowsing
 safeBrowsingDoorhanger=Táto stránka môže byť podvodná a môže obsahovať škodlivý softvér. Buďte opatrní.
 
 # LOCALIZATION NOTE (blockPopups.label): Label that will be used in
 # site settings dialog.
 blockPopups.label=Blokovať vyskakovacie okná
 
 # XPInstall
-xpinstallPromptWarning2=%S zabránil tejto stránke (%S) požiadať o inštaláciu softvéru.
+xpinstallPromptWarning2=%S zabránil tejto stránke (%S) požiadať o inštaláciu softvéru na tomto zariadení.
+xpinstallPromptWarningLocal=%S zabránil tomuto doplnku (%S) inštalovať sa na tomto zariadení.
+xpinstallPromptWarningDirect=%S zabránil doplnku inštalovať sa na tomto zariadení.
 xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
 xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru bola vypnutá vašim správcu systému.
 xpinstallDisabledMessage2=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Stlačte tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
 xpinstallDisabledButton=Povoliť
 
 # Site Identity
 identity.identified.verifier=Overil ju %S
 identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku
@@ -146,20 +148,16 @@ password.dontSave=Neukladať
 # LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
 # "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Character
 # Encoding" menu in the site menu. Any other value will hide it. Without this
 # setting, the "Character Encoding" menu must be enabled via Preferences.
 # This is not a string to translate. If users frequently use the "Character Encoding"
 # menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
 browser.menu.showCharacterEncoding=false
 
-# LOCALIZATION NOTE (intl.charsetmenu.browser.static): Set to a series of comma separated
-# values for charsets that the user can select from in the Character Encoding menu.
-intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859-2,utf-8,big5,iso-2022-jp,shift_jis,euc-jp
-
 # Text Selection
 selectionHelper.textCopied=Text skopírovaný do schránky
 
 # Casting
 casting.prompt=Prehrať na zariadení
 
 # Context menu
 contextmenu.openInNewTab=Otvoriť odkaz na novej karte
@@ -195,16 +193,18 @@ contextmenu.saveAudio=Uložiť zvuk
 contextmenu.addToContacts=Pridať medzi kontakty
 contextmenu.castToScreen=Prehrať na obrazovke
 
 contextmenu.copy=Kopírovať
 contextmenu.cut=Vystrihnúť
 contextmenu.selectAll=Vybrať všetko
 contextmenu.paste=Prilepiť
 
+contextmenu.call=Volať
+
 # Select UI
 selectHelper.closeMultipleSelectDialog=Hotovo
 
 #Input widgets UI
 inputWidgetHelper.date=Zvoľte dátum
 inputWidgetHelper.datetime=Zvoľte čas a dátum
 inputWidgetHelper.datetime-local=Zvoľte čas a dátum
 inputWidgetHelper.time=Zvoľte čas
@@ -294,35 +294,42 @@ lwthemeInstallRequest.allowButton=Povoliť
 
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message, getUserMedia.sharingCamera.message, getUserMedia.sharingMicrophone.message, getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
 getUserMedia.shareCamera.message = Chcete zdieľať kameru s %S?
 getUserMedia.shareMicrophone.message = Chcete zdieľať mikrofón s %S?
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Chcete zdieľať kameru a mikrofón s %S?
 getUserMedia.denyRequest.label = Nezdieľať
 getUserMedia.shareRequest.label = Zdieľať
 getUserMedia.videoDevice.default = Kamera %S
-getUserMedia.videoDevice.front = Predná
-getUserMedia.videoDevice.back = Zadná
+getUserMedia.videoDevice.frontCamera = Predná kamera
+getUserMedia.videoDevice.backCamera = Zadná kamera
 getUserMedia.videoDevice.none = Žiadne video
-getUserMedia.videoDevice.prompt = Použiť túto kameru
+getUserMedia.videoDevice.tabShare = Zvoľte kartu, ktorú chcete streamovať
+getUserMedia.videoDevice.prompt = Zdroj videa
 getUserMedia.audioDevice.default = Mikrofón %S
 getUserMedia.audioDevice.none = Žiadny zvuk
 getUserMedia.audioDevice.prompt = Použiť tento mikrofón
 getUserMedia.sharingCamera.message2 = Kamera je zapnutá
 getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = Mikrofón je zapnutý
 getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Kamera a mikrofón sú zapnuté
 
 #Reader mode
 readerMode.enter = Zapnúť režim Na čítanie
 readerMode.exit = Ukončiť režim Na čítanie
 
 #Open in App
 openInApp.pageAction = Otvoriť v aplikácii
 openInApp.ok = OK
 openInApp.cancel = Zrušiť
 
+#Tab sharing
+tabshare.title = Zvoľte kartu, ktorú chcete streamovať
 #Tabs in context menus
 browser.menu.context.default = Odkaz
 browser.menu.context.img = Obrázok
 browser.menu.context.video = Video
 browser.menu.context.audio = Zvuk
 browser.menu.context.tel = Telefón
 browser.menu.context.mailto = Pošta
+
+# "Subscribe to page" prompts created in FeedHandler.js
+feedHandler.chooseFeed=Zvoľte kanál
+feedHandler.subscribeWith=Odoberať pomocou
--- a/mobile/android/chrome/pippki.properties
+++ b/mobile/android/chrome/pippki.properties
@@ -24,18 +24,18 @@ clientAuthAsk.remember.label=Zapamätať si toto rozhodnutie
 clientAuthAsk.organization=Organizácia: "%S"
 clientAuthAsk.issuer=Vydal: "%S"
 clientAuthAsk.viewCert.label=Zobraziť
 
 certmgr.title=Podrobnosti o certifikáte
 # These strings are stolen from security/manager/locales/en-US/chrome/pippki/certManager.dtd
 certmgr.subjectinfo.label=Vydaný pre
 certmgr.issuerinfo.label=Vydal
-certmgr.validity.label=Platnosť
+certmgr.periodofvalidity.label=Doba platnosti
 certmgr.fingerprints.label=Odtlačky prstov
 certmgr.certdetail.cn=Bežný názov (CN)
 certmgr.certdetail.o=Organizácia (O)
 certmgr.certdetail.ou=Organizačná jednotka (OU)
 certmgr.certdetail.serialnumber=Sériové číslo
 certmgr.certdetail.sha1fingerprint=Odtlačok prsta SHA1
 certmgr.certdetail.md5fingerprint=Odtlačok prsta MD5
-certmgr.issued=Dátum vydania
+certmgr.begins=Platnosť od
 certmgr.expires=Platnosť vyprší
--- a/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
@@ -22,17 +22,17 @@
 <!ENTITY certmgr.detail.general_tab.title "Všeobecné">
 <!ENTITY certmgr.detail.general_tab.accesskey "V">
 <!ENTITY certmgr.detail.prettyprint_tab.title "Podrobnosti">
 <!ENTITY certmgr.detail.prettyprint_tab.accesskey "d">
 
 <!ENTITY certmgr.pending.label "Práve sa overuje certifikát…">
 <!ENTITY certmgr.subjectinfo.label "Vydaný pre">
 <!ENTITY certmgr.issuerinfo.label "Vydal">
-<!ENTITY certmgr.validity.label "Platnosť">
+<!ENTITY certmgr.periodofvalidity.label    "Doba platnosti" >
 <!ENTITY certmgr.fingerprints.label "Odtlačky prstov">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.title "Detail certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.cn "Bežný názov (CN)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.o "Organizácia (O)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.ou "Organizačná jednotka (OU)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.serialnumber "Sériové číslo">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.sha1fingerprint "Odtlačok prsta SHA1">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.md5fingerprint "Odtlačok prsta MD5">
@@ -54,17 +54,17 @@
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.title "Odstránenie vášho certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.beforename "Požiadali ste o odstránenie tohto certifikátu:">
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.aftername "Ak odstránite tento certifikát, nebudete môcť prečítať správy, ktoré ním boli zašifrované.">
 
 <!ENTITY certmgr.certname "Názov certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.certserver          "Server">
 <!ENTITY certmgr.override_lifetime      "Životnosť">
 <!ENTITY certmgr.tokenname "Bezpečnostné zariadenie">
-<!ENTITY certmgr.issued "Dátum vydania">
+<!ENTITY certmgr.begins            "Platnosť od">
 <!ENTITY certmgr.expires "Platnosť vyprší">
 <!ENTITY certmgr.email "E-mailová adresa">
 <!ENTITY certmgr.serial "Sériové číslo">
 
 <!ENTITY certmgr.close.label "Zavrieť">
 <!ENTITY certmgr.close.accesskey       "Z">
 <!ENTITY certmgr.view2.label "Zobraziť…">
 <!ENTITY certmgr.view2.accesskey        "o">
--- a/services/sync/sync.properties
+++ b/services/sync/sync.properties
@@ -19,18 +19,16 @@ error.login.description = Počas pripájania Sync sa vyskytla chyba: %1$S. Skúste to znova.
 error.login.prefs.label = Nastavenia…
 error.login.prefs.accesskey = N
 # should decide if we're going to show this
 error.logout.title = Chyba pri odhlasovaní
 error.logout.description = Počas odpájania Sync sa vyskytla chyba. Pravdepodobne je to v poriadku a nemusíte sa s tým viac zaoberať.
 error.sync.title = Chyba počas synchronizácie
 error.sync.description = Počas synchronizácie Sync sa vyskytla chyba: %1$S. Firefox Sync automaticky zopakuje túto akciu.
 error.sync.prolonged_failure = Synchronizácia nebola dokončená za posledných niekoľko dní (celkom %1$S). Skontrolujte sieťové nastavenia.
-error.sync.no_node_found = Server Sync je práve teraz trochu zaneprázdnený, ale nemusíte sa tým zaoberať. Údaje budú synchronizované hneď ako to bude možné!
-error.sync.no_node_found.title = Odloženie synchronizácie
 error.sync.serverStatusButton.label = Stav servera
 error.sync.serverStatusButton.accesskey = e
 error.sync.needUpdate.description = Ak chcete naďalej synchronizovať vaše údaje, musíte aktualizovať Firefox Sync.
 error.sync.needUpdate.label = Aktualizovať Firefox Sync
 error.sync.needUpdate.accesskey = A
 error.sync.tryAgainButton.label = Synchronizovať
 error.sync.tryAgainButton.accesskey = S
 warning.sync.quota.label = Blíži sa vyčerpanie kvóty servera
--- a/suite/chrome/browser/navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.dtd
@@ -68,8 +68,15 @@
 <!ENTITY homeButton.label       "Domov">
 <!ENTITY bookmarksToolbarItem.label  "Položky panela Záložky">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Zobraziť ďalšie záložky">
 
 <!-- Statusbar -->
 <!ENTITY statusText.label      "Hotovo">
 
 <!ENTITY popupIcon.tooltiptext   "Zrušiť blokovanie vyskakovacích okien tejto stránky">
+
+<!ENTITY viewSecurityInfo.label   "Zobraziť informácie o zabezpečení">
+<!ENTITY viewSecurityInfo.accesskey "Z">
+<!ENTITY viewCertificate.label    "Zobraziť certifikát">
+<!ENTITY viewCertificate.accesskey  "c">
+<!ENTITY viewCertManager.label    "Otvoriť Správcu certifikátov">
+<!ENTITY viewCertManager.accesskey  "S">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/gopherAddon.dtd
@@ -0,0 +1,9 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY loadError.label    "Chyba pri načítaní stránky">
+<!ENTITY gopherAddon.title   "Protokol Gopher">
+<!ENTITY gopherAddon.shortDesc "gopher nie je registrovaným protokolom.">
+<!ENTITY gopherAddon.longDesc  "Adresa určuje protokol gopher, ktorý už nie je podporovaný. Prehliadač sa k tejto stránke nevie pripojiť. Môžete si však nainštalovať doplnok, ktorý túto funkcionalitu do prehliadača pridá.">
+<!ENTITY goToAddOn.label    "Prejsť na stránku doplnkov">
--- a/suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
@@ -365,26 +365,24 @@
   This may help you avoid accidentally sending the message if you enter the
   keyboard shortcut by mistake when composing a message.</li>
  <li><strong>Select reply header type</strong>:
   Select the type of reply header you wish to use. There are four choices
   available:
   <ol>
    <li>No Reply Header</li>
    <li>[Author] wrote:<br/>
-    This setting is based on the mailnews.reply_header_authorwrote 
+    This setting is based on the mailnews.reply_header_authorwrotesingle
     preference.</li>
-   <li>On [date], [author] wrote:<br/>
-    This setting is based on a combination of the mailnews.reply_header_ondate, 
-    mailnews.reply_header_separator and mailnews.reply_header_authorwrote 
-    preferences.</li>
-   <li>[Author] wrote, On [date]:<br/>
-    This setting is based on a combination of the 
-    mailnews.reply_header_authorwrote, mailnews.reply_header_separator and 
-    mailnews.reply_header_ondate preferences.</li>
+   <li>On [date], [Author] wrote:<br/>
+    This setting is based on the mailnews.reply_header_ondateauthorwrote
+    preference.</li>
+   <li>[Author] wrote on [date]:<br/>
+    This setting is based on the mailnews.reply_header_authorwroteondate
+    preference.</li>
   </ol>
  </li>
  <li><strong>Wrap plain text messages at [__] characters</strong>: Enter a
   number to set the right margin for text in the message area.</li>
  <li><strong>Defaults for HTML Messages</strong>: Here you can define what the
   defaults are for font, size, text and background color if you choose to
   send mails in HTML format.</li>
 </ul>
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -46,18 +46,20 @@ activateSinglePlugin=Aktivovať
 PluginClickToActivate=Aktivovať %S.
 PluginVulnerableUpdatable=Tento zásuvný modul nie je dostatočne bezpečný a mal by byť aktualizovaný.
 PluginVulnerableNoUpdate=Tento zásuvný modul má problém s bezpečnosťou.
 vulnerableUpdatablePluginWarning=Neaktuálna verzia!
 vulnerableNoUpdatePluginWarning=Nebezpečný zásuvný modul!
 vulnerablePluginsMessage=Niektoré zásuvné moduly boli kvôli vašej bezpečnosti vypnuté.
 pluginInfo.unknownPlugin=Neznámy
 
-popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.
-popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien.
+# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is brandShortName and #2 is the number of popups blocked.
+popupWarning.message=#1 zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien.
 popupWarningButton=Možnosti
 popupWarningButton.accesskey=M
 
 xpinstallHostNotAvailable=neznámy server
 xpinstallPromptWarning=%S zabránil tejto stránke (%S) požiadať o inštaláciu softvéru.
 xpinstallPromptInstallButton=Nainštalovať…
 xpinstallPromptInstallButton.accesskey=i
 xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru bola vypnutá vašim správcom systému.
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -64,21 +64,23 @@
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey      "a">
 <!ENTITY clearHistoryCmd.label				"Vymazať históriu hľadania"> 
 <!ENTITY clearHistoryCmd.accesskey			"h"> 
 <!ENTITY showSuggestionsCmd.label			"Zobrazovať návrhy"> 
 <!ENTITY showSuggestionsCmd.accesskey		"n"> 
 <!ENTITY preferencesCmd.label "Možnosti…">
 <!ENTITY preferencesCmd.key					"E">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "M">
-<!ENTITY findCmd.key "F">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (findCmd.accesskey): This accesskey should be within
-   findCmd.label found in messengercompose.dtd, messenger.dtd and
-   editorOverlay.dtd and findOnCmd.label found in navigatorOverlay.dtd -->
-<!ENTITY findCmd.accesskey "H">
+<!ENTITY findBarCmd.key "F">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (findBarCmd.accesskey): This accesskey should be within
+   findBarCmd.label found in editorOverlay.dtd, findCmd.label in messenger.dtd
+   and messengercompose.dtd and findOnCmd.label found in navigatorOverlay.dtd -->
+<!ENTITY findBarCmd.accesskey "H">
+<!ENTITY findReplaceCmd.key "H">
+<!ENTITY findReplaceCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať ďalej">
 <!ENTITY findAgainCmd.key "G">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY findPrevCmd.label "Hľadať naspäť">
 <!ENTITY findPrevCmd.key "g">
 <!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY findPrevCmd.accesskey "n">
--- a/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
@@ -3,16 +3,18 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY window.title "Úprava filtra">
 
 <!ENTITY filterEditorDialog.dimensions "width: 105ch;">
 <!ENTITY filterName.label "Názov filtra:">
 <!ENTITY filterName.accesskey "N">
 
+<!ENTITY recentFolders.label "Naposledy použité">
+
 <!ENTITY junk.label "Spam">
 <!ENTITY notJunk.label "Nie Spam">
 
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Najnižšia">
 <!ENTITY lowPriorityCmd.label "Nízka">
 <!ENTITY normalPriorityCmd.label "Normálna">
 <!ENTITY highPriorityCmd.label "Vysoká">
 <!ENTITY highestPriorityCmd.label "Najvyššia">
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
@@ -11,77 +11,58 @@ unableToOpenFile=Súbor %S nie je možné otvoriť.
 unableToOpenTmpFile=Dočasný súbor %S nie je možné otvoriť. Overte nastavenie priečinka pre dočasné súbory.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_TEMPLATE
 12502=Správa sa nedá uložiť ako šablóna.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_DRAFT
 12503=Správa sa nedá uložiť ako návrh.
 
-## @name NS_MSG_LOAD_ATTACHMNTS
-12504=Načítajú sa prílohy…
-
-## @name NS_MSG_LOAD_ATTACHMNT
-12505=Načítava sa príloha…
-
 ## @name NS_MSG_COULDNT_OPEN_FCC_FOLDER
 12506=Priečinok Odoslaná pošta sa nedá otvoriť. Overte správnosť nastavení.
 
-## @name NS_MSG_CANT_POST_TO_MULTIPLE_NEWS_HOSTS
-12507=Nie je možné uverejniť na niekoľkých serveroch diskusných skupín. Skúste to znovu.
-
-## @name NS_MSG_ASSEMB_DONE_MSG
-12508=Zostavuje sa správa… Hotovo
-
-## @name NS_MSG_ASSEMBLING_MSG
-12509=Zostavuje sa správa…
-
 ## @name NS_MSG_NO_SENDER
 12510=Nie je uvedený odosielateľ. Vyplňte svoju e-mailovú adresu v nastaveniach účtu.
 
 ## @name NS_MSG_NO_RECIPIENTS
 12511=Neuvedení adresáti. Zadajte adresáta do riadku Komu alebo diskusnú skupinu do riadku Diskusná skupina.
 
 ## @name NS_MSG_ERROR_WRITING_FILE
 12512=Chyba pri zápise dočasného súboru.
 
 ## @name NS_ERROR_SENDING_FROM_COMMAND
+## LOCALIZATION NOTE (12514): argument %s is SMTP server response
 12514=Chyba pri odosielaní e-mailovej správy. Server odpovedal: %s. Overte nastavenie vašej e-mailovej adresy v nastaveniach účtu a skúste to znova.
 
 ## @name NS_ERROR_SENDING_DATA_COMMAND
+## LOCALIZATION NOTE (12516): argument %s is SMTP server response
 12516=Chyba (SMTP) počas odosielania e-mailovej správy. Server odpovedal: %s
 
 ## @name NS_ERROR_SENDING_MESSAGE
+## LOCALIZATION NOTE (12517): argument %s is SMTP server response
 12517=Chyba počas odosielania e-mailovej správy. Server odpovedal: %s. Skontrolujte správu a skúste znovu.
 
 ## @name NS_ERROR_POST_FAILED
 12518=Správu sa nepodarilo odoslať, pretože sa nepodarilo spojiť s diskusným serverom. Server môže byť neprístupný alebo odmieta spojenie. Overte si, že vaše nastavenie diskusného servera je správne a skúste správu odoslať znova, alebo kontaktujte vášho správcu siete.
 
 ## @name NS_ERROR_QUEUED_DELIVERY_FAILED
 12519=Chyba pri doručovaní neodoslanej pošty.
 
 ## @name NS_ERROR_SEND_FAILED
 12520=Odoslanie správy zlyhalo.
 
-## @name SMTP_DELIV_MAIL
-12521=Odosiela sa správa…
-
-## @name SMTP_MESSAGE_SENT_WAITING_MAIL_REPLY
-12522=Správa odoslaná, čaká sa na odpoveď…
-
-## @name SMTP_PROGRESS_MAILSENT
-12523=Správa úspešne odoslaná
-
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SERVER_ERROR
+## LOCALIZATION NOTE (12524): argument %s is SMTP server response
 12524=Chyba pri odosielaní pošty: chyba SMTP servera. Server odpovedal: %s. Kontaktujte správcu e-mailového servera.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SEND_LATER
 12525=Nepodarilo sa uložiť správu pre neskoršie odoslanie.
 
 ## @name NS_ERROR_COMMUNICATIONS_ERROR
+## LOCALIZATION NOTE (12526): argument %d is error code
 12526=Nastala komunikačná chyba: %d. Skúste to znova.
 
 ## @name NS_ERROR_BUT_DONT_SHOW_ALERT
 12527=THIS IS JUST A PLACEHOLDER. YOU SHOULD NEVER SEE THIS STRING.
 
 ## @name NS_ERROR_TCP_READ_ERROR
 12528=Počas prenosu dát nastala chyba v sieti. (Chyba siete: %s). Skúste sa znova pripojiť.
 
@@ -89,122 +70,80 @@ 12528=Počas prenosu dát nastala chyba v sieti. (Chyba siete: %s). Skúste sa znova pripojiť.
 12529=Chyba pri odosielaní pošty: návratová adresa nie je správna. Overte, či je vaša e-mailová adresa správne zadaná v nastaveniach účtu a skúste to znova.
 
 ## @name NS_ERROR_MIME_MPART_ATTACHMENT_ERROR
 12531=Chyba prílohy.
 
 ## @name NS_MSG_FAILED_COPY_OPERATION
 12532=Správa bola úspešne odoslaná, ale kopírovanie do priečinka Odoslaná pošta zlyhalo.
 
-## @name NS_MSG_FAILURE_ON_OBJ_EMBED_WHILE_SAVING
-12533=Nastal problém pri pripájaní súboru %.200s k e-mailovej správe. Chcete pokračovať v ukladaní správy bez tohto súboru?
-
-## @name NS_MSG_ASSEMBLING_MESSAGE
-12534=Zostavujú sa informácie o pošte…
-
-## @name NS_MSG_GATHERING_ATTACHMENT
-12535=Prikladá sa %s…
-
-## @name NS_MSG_CREATING_MESSAGE
-12536=Vytvára sa e-mailová správa…
-
-## @name NS_MSG_FAILURE_ON_OBJ_EMBED_WHILE_SENDING
-12537=Nastal problém pri prikladaní súboru %.200s. Chcete pokračovať v posielaní správy bez tohto súboru?
-
-## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE
-12538=Kopíruje sa správa do priečinka %S…
-
-## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_COMPLETE
-12539=Kopírovanie dokončené.
-
-## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_FAILED
-12540=Kopírovanie zlyhalo.
-
-## @name NS_MSG_LARGE_MESSAGE_WARNING
-12541=Pozor! Chystáte sa odoslať správu s veľkosťou %d bajtov. Naozaj to chcete?
-
-## @name NS_MSG_SENDING_MESSAGE
-12550=Správa sa odosiela…
-
-## @name NS_MSG_POSTING_MESSAGE
-12551=Správa sa uverejňuje…
-
 ## @name NS_ERROR_NNTP_NO_CROSS_POSTING
 12554=Naraz môžete odoslať správu len na jeden server diskusných skupín.
 
 ## @name NS_MSG_CANCELLING
 12555=Ruší sa…
 
-## @name NS_MSG_SEND_ERROR_TITLE
-12556=Chyba pri odosielaní správy
-
-## @name NS_MSG_SENDLATER_ERROR_TITLE
-12557=Chyba pri odložení odoslania
-
-## @name NS_MSG_SAVE_DRAFT_TITLE
-12558=Chyba pri ukladaní návrhu
-
-## @name NS_MSG_SAVE_TEMPLATE_TITLE
-12559=Chyba pri ukladaní šablóny
-
 ## @name NS_ERROR_SEND_FAILED_BUT_NNTP_OK
 12560=Vaša správa bola odoslaná do diskusnej skupiny, ale nie ostatným adresátom.
 
-## @name NS_MSG_ASK_TO_COMEBACK_TO_COMPOSE
-12561=Chcete sa vrátiť do okna na úpravu správy?
-
-## @name NS_MSG_GENERIC_FAILURE_EXPLANATION
-12562=Overte správnosť nastavení vášho účtu pre Poštu a diskusné skupiny a skúste znova.
-
 ## @name NS_MSG_ERROR_READING_FILE
 12563=Chyba počas čítania súboru.
 
 followupToSenderMessage=Autor tejto správy žiada, aby sa odpovede posielali iba jemu. Ak chcete odoslať odpoveď aj diskusnej skupine, zvoľte na novom riadku v paneli adries typ adresáta "Diskusná skupina" a zadajte adresu diskusnej skupiny.
 
-## @name NS_MSG_UNDISCLOSED_RECIPIENTS
-## LOCALIZATION NOTE: this string must be using only US_ASCII characters
-12566=undisclosed-recipients (utajeni adresati)
-
 ## @name NS_MSG_ERROR_ATTACHING_FILE
+## LOCALIZATION NOTE (12570): argument %S is file name/URI of object to be attached
 12570=Pri pokuse o pripojenie súboru %S sa vyskytla chyba. Skontrolujte, či máte k súboru prístup.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_GREETING
+## LOCALIZATION NOTE (12572): argument %s is SMTP server greeting
 12572=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Poštový server zaslal chybnú hlavičku s pozdravom: %s.
 
 ## @name NS_ERROR_SENDING_RCPT_COMMAND
+## LOCALIZATION NOTE (12575): argument %1$s is SMTP server response, argument %2$s is intended message recipient.
 12575=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba. Odpoveď poštového servera: %1$s. Skontrolujte príjemcu správy %2$s a skúste to znova.
 
 ## @name NS_ERROR_STARTTLS_FAILED_EHLO_STARTTLS
+## LOCALIZATION NOTE (12582): argument %s is SMTP server
 12582=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nepodarilo sa nadviazať zabezpečené spojenie so serverom SMTP %S použitím STARTTLS, pretože túto funkciu nepodporuje. Vypnite STARTTLS pre tento server alebo kontaktujte poskytovateľa služby.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PASSWORD_UNDEFINED
+## LOCALIZATION NOTE (12584): argument %S is SMTP account
 12584=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nie je možné získať heslo pre %S. Správa nebola odoslaná.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_TEMP_SIZE_EXCEEDED
+## LOCALIZATION NOTE (12586): argument %s is SMTP server response
 12586=Veľkosť správy, ktorú sa pokúšate odoslať, presiahla dočasný limit servera. Správa nebola odoslaná. Zmenšite veľkosť správy alebo chvíľu počkajte a skúste to znova. Server odpovedal: %s.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_1
+## LOCALIZATION NOTE (12587): argument %d is SMTP server size limit
 12587=Veľkosť správy, ktorú sa pokúšate odoslať, presahuje globálny limit servera (%d bajtov). Správa nebola odoslaná. Zmenšite veľkosť správy a skúste to znova.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_2
+## LOCALIZATION NOTE (12588): argument %s is SMTP server response
 12588=Veľkosť správy, ktorú sa pokúšate odoslať, presiahla globálny limit servera. Správa nebola odoslaná. Zmenšite veľkosť správy a skúste to znova. Server odpovedal: %s.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_UNKNOWN_SERVER
+## LOCALIZATION NOTE (12589): argument %S is SMTP server
 12589=Počas odosielania správy sa vyskytla chyba: server SMTP %S je neznámy. Server môže byť nesprávne nakonfigurovaný. Overte správnosť nastavení servera SMTP a skúste to znova.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_REFUSED
+## LOCALIZATION NOTE (12590): argument %S is SMTP server
 12590=Správa nemohla byť odoslaná, pretože pripojenie k serveru SMTP %S zlyhalo. Server môže byť nedostupný alebo odmieta pripojenia typu SMTP. Overte správnosť nastavení servera SMTP a skúste to znova, alebo kontaktujte správcu servera.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_INTERRUPTED
+## LOCALIZATION NOTE (12591): argument %S is SMTP server
 12591=Správa nemohla byť odoslaná, pretože pripojenie k serveru SMTP %S bolo počas prenosu prerušené. Skúste to znova alebo kontaktujte vášho správcu siete.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_TIMEOUT
+## LOCALIZATION NOTE (12592): argument %S is SMTP server
 12592=Správa nemohla byť odoslaná, pretože časový limit pripojenia k serveru SMTP %S vypršal. Skúste to znova alebo kontaktujte vášho správcu siete.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_UNKNOWN_REASON
+## LOCALIZATION NOTE (12593): argument %S is SMTP server
 12593=Správa nemohla byť z neznámeho dôvodu odoslaná použitím servera SMTP %S. Overte správnosť nastavení servera SMTP a skúste to znova, alebo kontaktujte vášho správcu siete.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_NO_SSL
 # LOCALIZATION NOTE (12594): $S is server hostname
 12594=Server SMTP %S zdá sa nepodporuje šifrované heslá. Ak ste si práve nastavili tento účet, skúste zmeniť nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Nastavenie servera' na 'Heslo odosielané nezabezpečene'. Ak toto predtým fungovalo a teraz náhle prestalo, je možné, že sa niekto pokúša získať vaše heslo.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_SSL
 # LOCALIZATION NOTE (12595): $S is server hostname
@@ -249,17 +188,22 @@ windowTitlePrefix=Nová správa:
 ## String used by the dialog that ask the user to enter a subject
 sendMsgTitle=Odoslať správu
 subjectDlogMessage=Nezadali ste predmet správy. Ak chcete nejaký uviesť, urobte to teraz.
 
 ## String used by the dialog that informs the user about the newsgroup recipient
 recipientDlogMessage=Tento účet podporuje iba príjemcov e-mailov. Pri pokračovaní budú diskusné skupiny ignorované.
 
 #String used by the alert that tells the user an e-mail address is invalid
+## LOCALIZATION NOTE (addressInvalid): $S is email address
 addressInvalid=%1$S nie je platná e-mailová adresa, pretože nemá správny formát (používateľ@server). Pred odoslaním ju musíte opraviť.
+genericFailureExplanation=Overte správnosť nastavení svojho účtu pre poštu a diskusie a skúste znova.
+
+## LOCALIZATION NOTE (undisclosedRecipients): this string must use only US_ASCII characters
+undisclosedRecipients=utajeni adresati
 
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is a message
 messageAttachmentSafeName=Priložená správa
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is message part
 partAttachmentSafeName=Časť priloženej správy
 
 ## String used by the Initialization Error dialog
 initErrorDlogTitle=Vytvorenie správy
@@ -284,20 +228,55 @@ quitComposeWindowMessage2=%1$S práve odosiela správu.\nChcete pred ukončením počkať, kým bude správa odoslaná, alebo skončiť okamžite?
 quitComposeWindowQuitButtonLabel2=&Koniec
 quitComposeWindowWaitButtonLabel2=Č&akať
 
 ## Strings used by prompt for Ctrl-Enter check before sending message
 sendMessageCheckWindowTitle=Odoslanie správy
 sendMessageCheckLabel=Naozaj chcete odoslať túto správu?
 sendMessageCheckSendButtonLabel=Odoslať
 
+assemblingMessageDone=Správa sa zostavuje… Hotovo
+assemblingMessage=Správa sa zostavuje…
+
+smtpDeliveringMail=Správa sa odosiela…
+smtpMailSent=Správa bola úspešne odoslaná
+
+assemblingMailInformation=Zostavujú sa informácie o pošte…
+## LOCALIZATION NOTE (gatheringAttachment): argument %S is file name/URI of attachment
+gatheringAttachment=Prikladá sa %S…
+creatingMailMessage=Vytvára sa e-mailová správa…
+
+## LOCALIZATION NOTE (copyMessageStart): argument %S is folder name
+copyMessageStart=Správa sa kopíruje do priečinka %S…
+copyMessageComplete=Kopírovanie dokončené
+copyMessageFailed=Kopírovanie zlyhalo
+
+sendLargeMessageWarning=Pozor! Chystáte sa odoslať správu s veľkosťou %d bajtov. Naozaj to chcete?
+
+sendingMessage=Správa sa odosiela…
+sendMessageErrorTitle=Chyba pri odosielaní správy
+postingMessage=Správa sa uverejňuje…
+
+sendLaterErrorTitle=Chyba pri odložení odoslania
+saveDraftErrorTitle=Chyba pri ukladaní návrhu
+saveTemplateErrorTitle=Chyba pri ukladaní šablóny
+
+## LOCALIZATION NOTE (failureOnObjectEmbeddingWhileSaving): argument %.200S is file name/URI of object to be embedded
+failureOnObjectEmbeddingWhileSaving=Nastal problém pri pripájaní súboru %.200S k e-mailovej správe. Chcete pokračovať a uložiť správu bez tohto súboru?
+## LOCALIZATION NOTE (failureOnObjectEmbeddingWhileSending): argument %.200S is file name/URI of object to be embedded
+failureOnObjectEmbeddingWhileSending=Nastal problém pri pripájaní súboru %.200S k e-mailovej správe. Chcete pokračovať a odoslať správu bez tohto súboru?
+returnToComposeWindowQuestion=Chcete sa vrátiť do okna na úpravu správy?
+
 ## reply header in composeMsg
-## <author> wrote:
-mailnews.reply_header_authorwrote=%s wrote / napísal(a)
-mailnews.reply_header_ondate=Dňa %s
+## LOCALIZATION NOTE (mailnews.reply_header_authorwrotesingle): #1 is author (name of person replying to)
+mailnews.reply_header_authorwrotesingle=#1 napísal(a):
+## LOCALIZATION NOTE (mailnews.reply_header_ondateauthorwrote): #1 is author, #2 is date, #3 is time
+mailnews.reply_header_ondateauthorwrote=Dňa #2 o #3 #1 napísal(a):
+## LOCALIZATION NOTE (mailnews.reply_header_authorwroteondate): #1 is author, #2 is date, #3 is time
+mailnews.reply_header_authorwroteondate=#1 napísal(a) dňa #2 o #3:
 
 ## reply header in composeMsg
 ## user specified
 mailnews.reply_header_originalmessage=-------- Pôvodná správa --- Original Message --------
 
 ## forwarded header in composeMsg
 ## user specified
 mailnews.forward_header_originalmessage=-------- Preposlaná správa --- Forwarded Message --------
--- a/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
@@ -17,39 +17,33 @@ pop3EnterPasswordPromptTitle=Zadajte svo
 # %2$S where the host name should appear.
 pop3EnterPasswordPrompt=Zadajte heslo pre %1$S na %2$S:
 
 # LOCALIZATION NOTE(pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt): Do not
 # translate the words "%1$S" and "%2$S" below. Place the word %1$S where the
 # user name should appear, and %2$S where the host name should appear.
 pop3PreviouslyEnteredPasswordIsInvalidPrompt=Zadajte nové heslo pre používateľa %1$S na %2$S:
 
-# Status - Downloading message n of m to account
-#LOCALIZATION NOTE (receivingMsgs): Do not translate %1$S, %2$S, or %3$S in the following lines.
+# Status - Downloading message n of m
+# LOCALIZATION NOTE (receivingMessages): Do not translate %1$S or %2$S in the following lines.
 # Place the word %1$S where the number of messages downloaded so far should appear.
 # Place the word %2$S where the total number of messages to receive should appear;
-# Place %3$S where the account name should appear.
-receivingMsgs=Prijímajú sa správy (%1$S z %2$S) na účte %3$S
+receivingMessages=Prijímajú sa správy (%1$S z %2$S)…
 
 # Status - connecting to host
-#LOCALIZATION NOTE : Do not translate %1$S in the following line.
-# Place %1$S where the account name should appear
-hostContacted=Pripojenie: server účtu %1$S bol kontaktovaný, odosielajú sa prihlasovacie údaje…
+hostContact=Server bol kontaktovaný, odosielajú sa prihlasovacie údaje…
 
 # Status - no messages to download
-#LOCALIZATION NOTE : Do not translate %1$S in the following line.
-# Place %1$S where the account name should appear
-noMessages=Na účte %1$S sa nenachádzajú žiadne nové správy.
+noNewMessages=Žiadne nové správy.
 
 # Status - messages received after the download
-#LOCALIZATION NOTE : Do not translate %1$S, %2$S or %3$S in the following line.
+#LOCALIZATION NOTE : Do not translate %1$S or %2$S in the following line.
 # %1$S will receive the number of messages received
 # %2$S will receive the total number of messages
-# Place %3$S where the account name should appear
-receivedMessages=Účet %3$S - prijatých %1$S z %2$S správ
+receivedMsgs=Prijatých %1$S z %2$S správ
 
 pop3OutOfDiskSpace=Na disku nie je dostatok miesta na prevzatie nových správ. Vymažte starú poštu, vyprázdnite odpadkový kôš, vykonajte údržbu priečinkov a potom to skúste znova.
 
 # Status - parsing folder
 #LOCALIZATION NOTE (buildingSummary): Do not translate %s in the following line.
 # Place the word %s where the name of the mailbox should appear
 buildingSummary=Vytvára sa prehľad pre %S…
 
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -52,16 +52,18 @@ saveAttachmentFailed=Nepodarilo sa uložiť prílohu. Skontrolujte názov súboru a skúste to znova.
 saveMessageFailed=Nepodarilo sa uložiť správu. Skontrolujte názov súboru a skúste to znova.
 fileExists=%S už existuje. Chcete ho nahradiť?
 
 downloadingNewsgroups=Preberanie skupín pre použitie v režime offline
 downloadingMail=Preberá sa pošta pre použitie v režime offline
 sendingUnsent=Odosielanie neodoslaných správ
 
 folderExists=Priečinok s týmto názvom už existuje. Zadajte iný názov.
+# LOCALIZATION NOTE(confirmDuplicateFolderRename): %1$S is name of folder being moved, %2$S is parent folder name, %3$S is proposed new folder name
+confirmDuplicateFolderRename=Podpriečinok s názvom '%1$S' už v priečinku '%2$S' existuje. Chcete presunúť tento priečinok s použitím nového názvu '%3$S'?
 folderCreationFailed=Priečinok sa nepodarilo vytvoriť, pretože zadaný názov obsahuje neznámy znak. Zadajte iný názov a skúste to znova.
 
 compactingFolder=Vykonáva sa údržba priečinka %S…
 doneCompacting=Údržba priečinkov bola dokončená
 autoCompactAllFoldersTitle=Údržba priečinkov
 autoCompactAllFolders=Chcete vykonať údržbu všetkých lokálnych a offline priečinkov, aby sa ušetrilo miesto na disku?
 autoCompactAlwaysAskCheckbox=Vždy sa opýtať pred vykonaním údržby priečinkov
 compactNowButton=&Vykonať údržbu teraz
@@ -457,11 +459,10 @@ remoteContentBarButtonKey=Z
 phishingBarMessage=%S si myslí, že táto správa je podozrivá
 phishingBarIgnoreButton=Ignorovať upozornenie
 phishingBarIgnoreButtonKey=I
 mdnBarMessage=Odosielateľ tejto správy žiada o odoslanie potvrdenia, že ste si prečítali túto správu. Chcete informovať odosielateľa?
 mdnBarIgnoreButton=Ignorovať žiadosť
 mdnBarIgnoreButtonKey=I
 mdnBarSendReqButton=Odoslať potvrdenie
 mdnBarSendReqButtonKey=s
-draftMessageMsg=Toto je rozpísaná správa
-draftMessageButton=Upraviť…
-draftMessageButtonKey=U
+# LOCALIZATION NOTE (saveAsType): replace %S with the extension of the file to be saved.
+saveAsType=Súbor %S
--- a/suite/chrome/mailnews/msgFolderPickerOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgFolderPickerOverlay.dtd
@@ -1,8 +1,7 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- Labels -->
 <!ENTITY newfolderchoosethis.label "vybrať ako rodiča">
 <!ENTITY filemessageschoosethis.label "zvoliť tento priečinok">
-<!ENTITY recentfolders.label      "Naposledy použité">
--- a/suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -14,16 +14,22 @@
 <!ENTITY feedLocation.placeholder  "Zadajte platnú adresu kanála">
 
 <!ENTITY feedFolder.label      "Články ukladať v:">
 <!ENTITY feedFolder.accesskey    "k">
 
 <!ENTITY quickMode.label       "Zobraziť stručný súhrn príspevku namiesto načítania celej webovej stránky">
 <!ENTITY quickMode.accesskey     "Z">
 
+<!ENTITY autotagEnable.label     "Automaticky vytvoriť značky z názvov &lt;kategórií&gt; v kanáloch">
+<!ENTITY autotagEnable.accesskey   "m">
+<!ENTITY autotagUsePrefix.label   "Pridávať predponu:">
+<!ENTITY autotagUsePrefix.accesskey "r">
+<!ENTITY autoTagPrefix.placeholder  "Zadajte predponu značky">
+
 <!ENTITY locationValidate.label   "Overiť">
 <!ENTITY validateText.label     "Overiť platnosť kanálu a získať platnú adresu URL.">
 
 <!ENTITY button.addFeed.label    "Pridať">
 <!ENTITY button.addFeed.accesskey  "P">
 <!ENTITY button.editFeed.label    "Upraviť">
 <!ENTITY button.editFeed.accesskey  "U">
 <!ENTITY button.removeFeed.label   "Odstrániť">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-composing_messages.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-composing_messages.dtd
@@ -32,24 +32,20 @@
 <!ENTITY fontColor.label           "Farba textu:">
 <!ENTITY fontColor.accesskey         "F">
 <!ENTITY bgColor.label            "Farba pozadia:">
 <!ENTITY bgColor.accesskey          "z">
 
 <!ENTITY selectHeaderType.label        "Typ hlavičky odpovede:">
 <!ENTITY selectHeaderType.accesskey      "h">
 <!ENTITY noReplyOption.label         "bez hlavičky">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (authorWroteOption.label): this is tied to the 
- mailnews.reply_header_authorwrote preference. [Author] needs to be 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (authorWroteOption.label): this is tied to the
+ mailnews.reply_header_authorwrotesingle preference. [Author] needs to be
  translated. -->
-<!ENTITY authorWroteOption.label       "[autor] wrote / napísal(a):">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (onDateAuthorWroteOption.label): this is tied to the 
- combination of the mailnews.reply_header_ondate(On [date]), 
- mailnews.reply_header_separator (a comma in this case) and 
- mailnews.reply_header_authorwrote([Author] wrote) preferences. [date] and 
- [Author] need to be translated, and the correct separator put in. -->
-<!ENTITY onDateAuthorWroteOption.label    "Dňa [dátum] [autor] wrote / napísal(a):">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (authorWroteOnDateOption.label): this is tied to the 
- combination of the mailnews.reply_header_authorwrote([Author] wrote), 
- mailnews.reply_header_separator (a comma in this case), and 
- mailnews.reply_header_ondate preferences(On [date]). [Author] and [date] 
- need to be translated, and the correct separator put in. -->
-<!ENTITY authorWroteOnDateOption.label    "[Autor] wrote / napísal(a) dňa [dátum]:">
+<!ENTITY authorWroteOption.label       "[autor] napísal(a):">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (onDateAuthorWroteOption.label): this is tied to the
+ mailnews.reply_header_ondateauthorwrote preference. [Author] and [date]
+ need to be translated. -->
+<!ENTITY onDateAuthorWroteOption.label    "Dňa [dátum] o [čas] [autor] napísal(a):">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (onDateAuthorWroteOption.label): this is tied to the
+ mailnews.reply_header_authorwroteondate preference. [Author] and [date]
+ need to be translated. -->
+<!ENTITY authorWroteOnDateOption.label    "[Autor] napísal(a) dňa [dátum] o [čas]:">
--- a/toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
@@ -3,16 +3,17 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY playButton.playLabel "Prehrať">
 <!ENTITY playButton.pauseLabel "Pozastaviť">
 <!ENTITY muteButton.muteLabel "Stlmiť">
 <!ENTITY muteButton.unmuteLabel "Zrušiť stlmenie">
 <!ENTITY fullscreenButton.enterfullscreenlabel "Na celú obrazovku">
 <!ENTITY fullscreenButton.exitfullscreenlabel "Ukončiť režim Na celú obrazovku">
+<!ENTITY castingButton.castingLabel "Vysielať na obrazovku">
 
 <!ENTITY stats.media "Médium">
 <!ENTITY stats.size "Rozmery">
 <!ENTITY stats.activity "Aktivita">
 <!ENTITY stats.activityPaused "Pozastavené">
 <!ENTITY stats.activityPlaying "Prehráva sa">
 <!ENTITY stats.activityEnded "Ukončené">
 <!ENTITY stats.activitySeeking "(presúva sa)">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -97,16 +97,17 @@
 <!ENTITY cmd.alwaysActivate.tooltip      "Vždy používať tento doplnok">
 <!ENTITY cmd.neverActivate.label       "Nikdy neaktivovať">
 <!ENTITY cmd.neverActivate.tooltip      "Nikdy nepoužívať tento doplnok">
 <!ENTITY cmd.stateMenu.tooltip        "Zmeniť pri spustení tohto doplnku">
 <!ENTITY cmd.installAddon.label        "Nainštalovať">
 <!ENTITY cmd.installAddon.accesskey      "N">
 <!ENTITY cmd.uninstallAddon.label       "Odstrániť">
 <!ENTITY cmd.uninstallAddon.accesskey     "d">
+<!ENTITY cmd.debugAddon.label         "Ladenie">
 <!ENTITY cmd.showPreferencesWin.label     "Možnosti">
 <!ENTITY cmd.showPreferencesWin.tooltip    "Upraviť možnosti a nastavenia tohto doplnku">
 <!ENTITY cmd.showPreferencesUnix.label    "Možnosti">
 <!ENTITY cmd.showPreferencesUnix.tooltip   "Upraviť možnosti a nastavenia tohto doplnku">
 <!ENTITY cmd.contribute.label         "Prispieť">
 <!ENTITY cmd.contribute.accesskey       "r">
 <!ENTITY cmd.contribute.tooltip        "Prispieť na vývoj tohto doplnku">
 
@@ -212,8 +213,19 @@
 <!ENTITY addon.createdBy.label        "Autor: ">
 
 <!ENTITY eula.title              "Licenčné ujednanie s koncovým používateľom">
 <!ENTITY eula.width              "560px">
 <!ENTITY eula.height             "400px">
 <!ENTITY eula.accept             "Prijať a nainštalovať…">
 
 <!ENTITY settings.path.button.label      "Prehľadávať…">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (experiment.info.label): The strings related to
+   experiments are present on the "Experiments" tab of the add-ons manager.
+   This tab won't be displayed unless an Experiment add-on is installed.
+   Install https://people.mozilla.org/~gszorc/dummy-experiment-addon.xpi
+   to cause this tab to appear. -->
+<!ENTITY experiment.info.label "Čo je toto? Telemetria môže z času na čas inštalovať a spúšťať experimenty.">
+<!ENTITY experiment.info.learnmore "Ďalšie informácie">
+<!ENTITY experiment.info.learnmore.accesskey "a">
+<!ENTITY experiment.info.changetelemetry "Nastavenie telemetrie">
+<!ENTITY experiment.info.changetelemetry.accesskey "N">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -93,16 +93,54 @@ details.notification.enable=Doplnok %1$S bude povolený po reštartovaní aplikácie %2$S.
 details.notification.disable=Doplnok %1$S bude zakázaný po reštartovaní aplikácie %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.install) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.install=Doplnok %1$S bude nainštalovaný po reštartovaní aplikácie %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.uninstall) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.uninstall=Doplnok %1$S bude odinštalovaný po reštartovaní aplikácie %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.upgrade) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.upgrade=Doplnok %1$S bude aktualizovaný po reštartovaní aplikácie %2$S.
 
+# LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.daysRemaining):
+# Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of days from now that the experiment will remain active (detail view).
+details.experiment.time.daysRemaining=Zostáva #1 deň;Zostávajú #1 dni;Zostáva #1 dní
+#LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.endsToday) The experiment will end in less than a day (detail view).
+details.experiment.time.endsToday=Zostáva menej ako jeden deň
+# LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.daysPassed):
+# Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of days since the experiment ran (detail view).
+details.experiment.time.daysPassed=Pred #1 dňom;Pred #1 dňami;Pred #1 dňami
+#LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.endedToday) The experiment ended less than a day ago (detail view).
+details.experiment.time.endedToday=Pred menej ako jedným dňom
+#LOCALIZATION NOTE (details.experiment.state.active) This experiment is active (detail view).
+details.experiment.state.active=Aktívny
+#LOCALIZATION NOTE (details.experiment.state.complete) This experiment is complete (it was previously active) (detail view).
+details.experiment.state.complete=Ukončený
+
+# LOCALIZATION NOTE (experiment.time.daysRemaining):
+# Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of days from now that the experiment will remain active (list view item).
+experiment.time.daysRemaining=Zostáva #1 deň;Zostávajú #1 dni;Zostáva #1 dní
+#LOCALIZATION NOTE (experiment.time.endsToday) The experiment will end in less than a day (list view item).
+experiment.time.endsToday=Zostáva menej ako jeden deň
+# LOCALIZATION NOTE (experiment.time.daysPassed):
+# Semicolon-separated list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of days since the experiment ran (list view item).
+experiment.time.daysPassed=Pred #1 dňom;Pred #1 dňami;Pred #1 dňami
+#LOCALIZATION NOTE (experiment.time.endedToday) The experiment ended less than a day ago (list view item).
+experiment.time.endedToday=Pred menej ako jedným dňom
+#LOCALIZATION NOTE (experiment.state.active) This experiment is active (list view item).
+experiment.state.active=Aktívny
+#LOCALIZATION NOTE (experiment.state.complete) This experiment is complete (it was previously active) (list view item).
+experiment.state.complete=Ukončený
+
 installFromFile.dialogTitle=Zvoľte doplnok, ktorý chcete nainštalovať
 installFromFile.filterName=Doplnky
 
 uninstallAddonTooltip=Odinštalovať tento doplnok
 uninstallAddonRestartRequiredTooltip=Odinštalovať tento doplnok (vyžaduje reštart)
 enableAddonTooltip=Povoliť tento doplnok
 enableAddonRestartRequiredTooltip=Povoliť tento doplnok (vyžaduje reštart)
 disableAddonTooltip=Zakázať tento doplnok
@@ -126,8 +164,9 @@ cmd.purchaseAddon.accesskey=K
 eulaHeader=Doplnok %S vyžaduje pred jeho inštaláciou súhlas s nasledujúcim Licenčným ujednaním s koncovým používateľom:
 
 type.extension.name=Rozšírenia
 type.theme.name=Vzhľad
 type.locale.name=Jazyky
 type.plugin.name=Zásuvné moduly
 type.dictionary.name=Slovníky
 type.service.name=Služby
+type.experiment.name=Experimenty
--- a/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
@@ -31,17 +31,17 @@
   supported on this device. Use the unicode ellipsis char, \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale. -->
 <!ENTITY unsupportedPlatform.learnMore            "Ďalšie informácie…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (unsupportedPlatform.post): Mobile only. Include text here if needed for your locale. -->
 <!ENTITY unsupportedPlatform.post              "">
 
 <!ENTITY missingPlugin                    "Na zobrazenie tohto obsahu je potrebný zásuvný modul.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (tapToPlayPlugin): Mobile (used for touch interfaces) only has one type of plugin possible. -->
 <!ENTITY tapToPlayPlugin                   "Ťuknutím sem aktivujete zásuvný modul">
-<!ENTITY clickToActivatePlugin                "Aktivovať zásuvný modul.">
+<!ENTITY clickToActivatePlugin                "Aktivovať zásuvný modul">
 <!ENTITY checkForUpdates                   "Skontrolovať aktualizácie…">
 <!ENTITY disabledPlugin                   "Tento zásuvný modul je zakázaný.">
 <!ENTITY blockedPlugin.label                 "Tento zásuvný modul bol pre vašu ochranu zakázaný.">
 <!ENTITY hidePluginBtn.label                 "Skryť zásuvný modul">
 <!ENTITY installPlugin                    "Nainštalovať zásuvný modul…">
 <!ENTITY managePlugins                    "Správa zásuvných modulov…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.pre): include a trailing space as needed -->
--- a/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
+++ b/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
@@ -44,17 +44,16 @@ FormValidationStepMismatchOneValue=Zvoľte platnú hodnotu. Najbližšia platná hodnota je %S.
 FormValidationBadInputNumber=Prosím, zadajte číslo.
 GetAttributeNodeWarning=Používanie metódy getAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej getAttribute().
 SetAttributeNodeWarning=Používanie metódy setAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttribute().
 GetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy getAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej getAttributeNS().
 SetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy setAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttributeNS().
 RemoveAttributeNodeWarning=Používanie metódy removeAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej removeAttribute().
 CreateAttributeWarning=Používanie metódy document.createAttribute() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttribute().
 CreateAttributeNSWarning=Používanie metódy document.createAttributeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttributeNS().
-SpecifiedWarning=Používanie atribútu pre atribút je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy true.
 OwnerElementWarning=Používanie atribútu ownerElement pre atribút je zavrhnuté.
 NodeValueWarning=Používanie atribútu nodeValue pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej atribút value.
 TextContentWarning=Používanie atribútu textContent pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
 EnablePrivilegeWarning=Používanie enablePrivilege je zavrhnuté. Použite radšej kód, ktorý má systémové práva (napr. rozšírenie).
 nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.decode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.parse.
 nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.encode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.stringify.
 nsIDOMWindowInternalWarning=Používanie nsIDOMWindowInternal je zavrhnuté. Používajte radšej nsIDOMWindow.
 InputEncodingWarning=Používanie inputEncoding je zavrhnuté.
@@ -116,18 +115,16 @@ ComponentsWarning=Objekt Components je zavrhnutý. Čoskoro bude odstránený.
 PluginHangUITitle=Upozornenie: zásuvný modul neodpovedá
 PluginHangUIMessage=Zásuvný modul %S je buď zaneprázdnený alebo prestal reagovať. Teraz ho môžete zastaviť alebo počkať, či nezačne opäť reagovať.
 PluginHangUIWaitButton=Počkať
 PluginHangUIStopButton=Zastaviť zásuvný modul
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozHidden", "mozVisibilityState", "hidden", or "visibilityState"
 PrefixedVisibilityApiWarning='mozHidden' a 'mozVisibilityState' sú zavrhnuté. Používajte radšej 'hidden' a 'visibilityState'.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
 NodeIteratorDetachWarning=Zavolanie detach() na NodeIterator už nemá žiadny efekt.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mozilla Audio Data API" and "Web Audio API".
-MozAudioDataWarning=Používanie Mozilla Audio Data API je zavrhnuté. Použite radšej Web Audio API.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
 LenientThisWarning=Ignoruje sa vlastnosť get alebo set, ktorá má [LenientThis], pretože objekt "this" je nesprávny.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "nsIDOMWindowUtils", "getWindowWithOuterId", or "nsIWindowMediator"
 GetWindowWithOuterIdWarning=Používanie nsIDOMWindowUtils.getOuterWindowWithId() je zavrhnuté. Používajte radšej rovnomennú metódu pre nsIWindowMediator.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getPreventDefault" or "defaultPrevented".
 GetPreventDefaultWarning=Používanie getPreventDefault() je zavrhnuté. Používajte radšej defaultPrevented.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getUserData", "setUserData", "WeakMap", or "element.dataset".
 GetSetUserDataWarning=Používanie getUserData() alebo setUserData() je zavrhnuté. Používajte radšej WeakMap alebo element.dataset.
@@ -140,8 +137,10 @@ UseOfReleaseEventsWarning=Používanie releaseEvents() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód a používajte radšej metódu removeEventListener() zo špecifikácie DOM 2. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "document.load()" or "XMLHttpRequest"
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Udalosť Document.load() je zavrhnutá. Aktualizujte svoj kód použitím objektu DOM XMLHttpRequest. Ďalšie informácie získate na stránke https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.showModalDialog()" or "window.open()" 
 ShowModalDialogWarning=Používanie window.showModalDialog() je zavrhnuté. Používajte radšej window.open(). Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window.open
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window._content" or "window.content"
 Window_ContentWarning=Používanie window._content je zavrhnuté. Používajte radšej window.content.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
 SyncXMLHttpRequestWarning=Synchrónna požiadavka XMLHttpRequest je v hlavnom vlákne zavrhnutá kvôli jej nežiaducim účinkom na koncového používateľa. Ďalšie informácie na http://xhr.spec.whatwg.org/
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DataContainerEvent" or "CustomEvent"
+DataContainerEventWarning=Používanie DataContainerEvent je zavrhnuté. Používajte radšej CustomEvent.