Bug 285270 - make the sound events configurable per-view
authorVlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>
Fri, 24 Oct 2014 22:54:00 +0200
changeset 1374 cd6a4e5caab01ad545b0da074f3b8cd57115b95c
parent 1373 ee612a38af0ef3108ab920774f16f3da324a6281
child 1375 25a3e45cf535b763d93a61222cc4ef10b75de49a
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
bugs285270
Bug 285270 - make the sound events configurable per-view
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -1671,19 +1671,19 @@ pref.group.global.header.label     = Hlavičky
 pref.group.global.header.help     = Nastaví predvolené zobrazovanie hlavičky okna. Každé okno môže mať vlastné nastavenie.
 pref.group.global.links.label     = Odkazy
 pref.group.global.links.help      = Tieto nastavenia určujú, ako bude ChatZilla reagovať na rôzne kliknutia na odkazy. Môžete ich zmeniť podľa svojich potrieb.
 pref.group.global.log.label      = Zaznamenávať tieto typy kariet
 pref.group.global.log.help       = Nastaví predvolený spôsob zaznamenávania obsahu okien. Každé okno môže mať vlastné nastavenie.
 pref.group.global.maxLines.label    = Veľkosť histórie
 pref.group.global.maxLines.help    = Počet riadkov textu, ktoré budú zachované pre tento typ karty. Ak bude dosiahnutý zadaný limit, najstaršie riadky budú pri pridaní nových vymazané.
 pref.group.global.sounds.label     = Konfigurácia zvuku
-pref.group.global.sounds.help     =
-pref.group.global.soundEvts.label   = Zvukové udalosti
-pref.group.global.soundEvts.help    = Zvuky pre niektoré udalosti klienta. Môžete zadať zoznam zvukov definovaných ako "beep" alebo cestou k súboru file:URL, jednotlivé zvuky oddeľte medzerou.
+pref.group.general.sounds.help     =
+pref.group.general.soundEvts.label   = Zvukové udalosti
+pref.group.general.soundEvts.help    = Zvuky pre niektoré udalosti klienta. Môžete zadať zoznam zvukov definovaných ako "beep" alebo cestou k súboru file:URL, jednotlivé zvuky oddeľte medzerou.
 
 # These are the prefs that get grouped #
 
 pref.autoperform.label     = Automaticky vykonať
 pref.autoperform.help      = Zadajte príkazy, ktoré sa majú spúšťať pri pripájaní sa k tejto sieti/kanálu/otváraní súkromnej konverzácie s používateľom. Príkazy sa spúšťajú v zadanom poradí.
 pref.autoperform.channel.label = Kanál
 pref.autoperform.channel.help  = Zadajte príkazy, ktoré sa majú spúšťať pri pripájaní sa ku kanálu.
 pref.autoperform.client.label  = Klient