update
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 25 Apr 2011 22:17:36 +0200
changeset 194 c7bcda79df72ff6be341d5dfd76ca1c5097458d7
parent 193 472cdc33d700a536d4dab1319a59d69fd29735ca
child 195 47999ebeb687bd9579a9ca186ea64ca59689e06c
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
dom/chrome/layout/css.properties
services/sync/errors.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -49,8 +49,32 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.downloading.start,update.downloading.end): update.downloading.start and 
   update.downloading.end all go into one line, with the amount downloaded inserted in between. As this
   is all in one line, try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). The — is
   the "em dash" (long dash).
   example: Downloading update — 111 KB of 13 MB -->
 <!ENTITY update.downloading.start  "Preberá sa aktualizácia — ">
 <!ENTITY update.downloading.end   "">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.description.start,channel.description.end): channel.description.start and
+   channel.description.end create one sentence, with the current channel label inserted in between.
+   example: You are currently on the _Stable_ update channel. -->
+<!ENTITY channel.description.start "Práve používate aktualizačný kanál ">
+<!ENTITY channel.description.end  ". ">
+
+<!ENTITY channel.change       "Zmeniť">
+
+<!ENTITY channel.release.description    "Vyskúšajte overené a otestované finálne vydania používané stovkami miliónov používateľov po celom svete. Majte kontrolu nad svojimi zážitkami zo sveta online vďaka super rýchlosti, veľkej prispôsobiteľnosti a najnovším technológiám.">
+<!ENTITY channel.beta.description     "Užite si najnovšie funkcie v stabilnom prostredí. Poskytnite nám spätnú väzbu a pomôžte nám doladiť finálnu verziu prehliadača.">
+<!ENTITY channel.aurora.description    "Užite si posledné inovácie v nestabilnom prostredí, ktoré netrhá srdce. Odošlite nám spätnú väzbu na funkcie a výkon aplikácie, aby sme vedeli, čo máme do sprístupnenia finálnej verzie zlepšiť.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.selector.start,channel.selector.end): channel.selector.start and
+   channel.selector.end create one sentence, with a channel selection menulist instered in between.
+   This is all in one line, so try to make the localized text short.
+   example: Switch to the [Stable] update channel. -->
+<!ENTITY channel.selector.start     "Prepnúť na aktualizačný kanál">
+<!ENTITY channel.selector.end      ".">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.selector.applyButton): This button applies the user's choice to switch
+   to a new update channel and starts the application update process. -->
+<!ENTITY channel.selector.applyButton  "Použiť a aktualizovať">
+<!ENTITY channel.selector.cancelButton  "Zrušiť">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -1,11 +1,9 @@
-nv_done=Hotovo
 nv_timeout=Čas vypršal
-nv_stopped=Zastavené
 openFile=Otvoriť súbor
 
 droponhometitle=Nastavenie domovskej stránky
 droponhomemsg=Chcete, aby sa tento dokument stal vašou novou domovskou stránkou?
 
 # context menu strings
 
 # LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearchText): %1$S is the search engine,
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -50,24 +50,29 @@ PECharsetRuleEOF=reťazec kódovania v pravidle @charset
 PECharsetRuleNotString=Očakávaný reťazec, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEGatherMediaEOF=koniec zoznamu médií v pravidle @import alebo @media
 PEGatherMediaNotComma=Očakávaný znak ',' v zozname médií, ale bol nájdený '%1$S'.
 PEGatherMediaNotIdent=Očakávaný identifikátor v zozname médií, ale bol nájdený '%1$S'.
 PEImportNotURI=Očakávaný identifikátor URI v pravidle @import, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEImportBadURI=Neplatný identifikátor URI v pravidle @import: '%1$S'.
 PEImportUnexpected=Nájdený neočakávaný reťazec '%1$S' v @import.
 PEGroupRuleEOF=koniec pravidla @media / @-moz-document
+PEGroupRuleNestedAtRule=Pravidlo %1$S nie je povolené v pravidle @media alebo @-moz-document.
 PEMozDocRuleBadFunc=Očakávané url(), url-prefix() alebo domain() v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotURI=Očakávaný identifikátor URI v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEAtNSPrefixEOF=prefix priestoru názvov v pravidle @namespace
 PEAtNSURIEOF=priestor názvov URI v pravidle @namespace
 PEAtNSUnexpected=Neočakávaný token v @namespace: '%1$S'.
+PEKeyframeNameEOF=názov pravidla @keyframes.
+PEKeyframeBadName=Očakávaný identifikátor pre pravidlo @keyframes.
+PEKeyframeBrace=Očakávaný otvárací znak { pravidla @keyframes.
 PESkipDeclBraceEOF=uzatváracieho znaku } deklaračného bloku
 PESkipRSBraceEOF=uzatváracieho znaku } neplatných pravidiel
 PEBadSelectorRSIgnored=Pravidlá ignorované kvôli nesprávnemu selektoru.
+PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Pravidlo Keyframe ignorované kvôli nesprávnemu selektoru.
 PESelectorListExtraEOF=',' alebo '{'
 PESelectorListExtra=Očakávané ',' alebo '{', ale bolo nájdené '%1$S'.
 PESelectorGroupNoSelector=Očakávaný selektor.
 PESelectorGroupExtraCombinator=Nesprávne umiestnený spojovník.
 PEClassSelEOF=názov triedy
 PEClassSelNotIdent=Očakávaný identifikátor selektoru triedy, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PETypeSelEOF=typ prvku
 PETypeSelNotType=Očakávaný názov prvku alebo '*', ale bolo nájdené '%1$S'.
--- a/services/sync/errors.properties
+++ b/services/sync/errors.properties
@@ -1,12 +1,10 @@
 error.login.reason.network  = Nepodarilo sa pripojiť k serveru
 error.login.reason.synckey  = Nesprávny Synchronizačný kľúč
-# error.login.reason.password is deprecated.
-error.login.reason.password  = Nesprávne používateľské meno alebo heslo
 error.login.reason.account  = Nesprávny názov účtu alebo heslo
 error.login.reason.no_password= Žiadne uložené heslo vhodné na použitie
 error.login.reason.no_synckey = Žiadny uložený Synchronizačný kľúč vhodný na použitie
 error.login.reason.server   = Server nie je správne nakonfigurovaný
 
 error.sync.failed_partial   = Jeden alebo viac typov údajov nemohlo byť synchronizovaných
 
 invalid-captcha = Nesprávne slová, skúste to znova