Bug 827161, part 2 - Implement HTML 5's ValidityState.badInput and implement the state for HTMLInputElement's number type
authorVlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>
Sun, 16 Feb 2014 20:58:20 +0100
changeset 1182 c4bb34dc600d00a80a9fd0dc1163098d135ac386
parent 1181 1829264854e0ddb05a101a67545be04ec3a30d27
child 1183 eaf7305144449f747cbe484c376d1efd7b4cfbfe
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
bugs827161
Bug 827161, part 2 - Implement HTML 5's ValidityState.badInput and implement the state for HTMLInputElement's number type
webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
--- a/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
+++ b/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
@@ -36,16 +36,17 @@ FormValidationPatternMismatchWithTitle=Hodnota nie je v požadovanom formáte: %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationRangeOverflow): %S can be a number, a date or a time.
 FormValidationRangeOverflow=Zvoľte hodnotu, ktorá je menšia ako %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationRangeUnderflow): %S can be a number, a date or a time.
 FormValidationRangeUnderflow=Zvoľte hodnotu, ktorá je väčšia ako %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
 FormValidationStepMismatch=Zvoľte platnú hodnotu. Dve najbližšie platné hodnoty sú %S a %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
 FormValidationStepMismatchOneValue=Zvoľte platnú hodnotu. Najbližšia platná hodnota je %S.
+FormValidationBadInputNumber=Prosím, zadajte číslo.
 GetAttributeNodeWarning=Používanie metódy getAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej getAttribute().
 SetAttributeNodeWarning=Používanie metódy setAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttribute().
 GetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy getAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej getAttributeNS().
 SetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy setAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttributeNS().
 RemoveAttributeNodeWarning=Používanie metódy removeAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej removeAttribute().
 CreateAttributeWarning=Používanie metódy document.createAttribute() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttribute().
 CreateAttributeNSWarning=Používanie metódy document.createAttributeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttributeNS().
 SpecifiedWarning=Používanie atribútu pre atribút je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy true.