update FIREFOX_4_0b12_BUILD1 FIREFOX_4_0b12_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Fri, 11 Feb 2011 21:09:02 +0100
changeset 180 c080be25c19352c7c32cf9e54170c11c9f01dbf7
parent 169 86e5735a63c4f3177db281f4f12bfdb46065f3fd
child 187 b9024ed38a00ef82d4601f9c6475acfe326d6f58
child 189 2ba7f8ed847430e6797ec47f0b06de28a580ae71
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
browser/feedback/main.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-alarms.properties
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/calendar/dateFormat.properties
calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
embedding/android/android_strings.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mobile/chrome/sync.properties
suite/chrome/common/aboutSyncTabs.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-links.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-security.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-sync.dtd
suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
suite/chrome/common/sync/syncBrand.dtd
suite/chrome/common/sync/syncGenericChange.properties
suite/chrome/common/sync/syncKey.dtd
suite/chrome/common/sync/syncQuota.dtd
suite/chrome/common/sync/syncQuota.properties
suite/chrome/common/sync/syncSetup.dtd
suite/chrome/common/sync/syncSetup.properties
suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
@@ -8,19 +8,16 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.brandStart):
   brandShortName must be in a <span/>
 -->
 <!ENTITY abouthome.brandStart "<span>&brandShortName;</span> - úvodná stránka">
 
 <!ENTITY abouthome.searchEngineButton.label "Hľadať">
 
-<!ENTITY abouthome.searchEngineLinks.advanced "Rozšírené vyhľadávanie">
-<!ENTITY abouthome.searchEngineLinks.preferences "Nastavenia">
-
 <!ENTITY abouthome.aboutMozilla "O Mozille">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.defaultSnippet1.v1):
   text in <a/> will be linked to the Firefox features page on mozilla.com
 -->
 <!ENTITY abouthome.defaultSnippet1.v1 "Ďakujeme, že ste si zvolili Firefox! Aby ste mohli prehliadač využívať naplno, pozrite si prehľad jeho <a>najnovších funkcií</a>.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.defaultSnippet2.v1):
   text in <a/> will be linked to the featured add-ons on addons.mozilla.org
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -9,18 +9,16 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows (ex:french, german) use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
 <!ENTITY helpMenuWin.label    "Pomocník">
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey  "P">
 <!ENTITY aboutProduct.label    "O prehliadači &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutProduct.accesskey  "O">
 <!ENTITY productHelp.label    "Pomocník prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY productHelp.accesskey  "P">
-<!ENTITY helpForIEUsers.label   "Pre používateľov Internet Explorera">
-<!ENTITY helpForIEUsers.accesskey "E">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
 <!ENTITY helpSafeMode.label    "Reštartovať a zakázať doplnky…">
 <!ENTITY helpSafeMode.accesskey  "R">
 
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informácie pre riešenie problémov">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "n">
 
 <!ENTITY helpFeedbackPage.label   "Odoslať svoj názor…">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -545,8 +545,9 @@ just addresses the organization to follo
 
 <!ENTITY syncSetup.label       "Nastaviť službu &syncBrand.shortName.label;…">
 <!ENTITY syncSetup.accesskey     "N">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Synchronizovať teraz">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "N">
 <!ENTITY syncToolbarButton.label   "Synchronizácia">
 
 <!ENTITY addonBarCloseButton.tooltip "Zavrieť panel doplnkov">
+<!ENTITY toggleAddonBarCmd.key    "/">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -109,16 +109,19 @@ blockedpluginsMessage.infoButton.accessk
 blockedpluginsMessage.searchButton.label=Aktualizovať zásuvné moduly…
 blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=k
 crashedpluginsMessage.title=Zásuvný modul %S zlyhal.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Obnoviť stránku
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=b
 crashedpluginsMessage.submitButton.label=Odoslať správu o zlyhaní
 crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=d
 crashedpluginsMessage.learnMore=Ďalšie informácie…
+carbonFailurePluginsMessage.title=Táto stránka vyžaduje zásuvný modul, ktorý je možné spustiť len v 32-bitovom režime
+carbonFailurePluginsMessage.restartButton.label=Reštartovať v 32-bitovom režime
+carbonFailurePluginsMessage.restartButton.accesskey=R
 
 # Sanitize
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
 # clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
 # changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
 sanitizeDialog2.everything.title=Vymazanie celej histórie
 sanitizeButtonOK=Odstrániť
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -16,18 +16,18 @@
 <!ENTITY useAutoScroll.label       "Použiť automatický posun">
 <!ENTITY useAutoScroll.accesskey     "a">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.label    "Použiť plynulý posun">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "o">
 <!ENTITY allowHWAccel.label       "Použiť hardvérové urýchľovanie (ak je dostupné)">
 <!ENTITY allowHWAccel.accesskey     "h">
 <!ENTITY checkSpelling.label       "Kontrolovať pravopis počas písania">
 <!ENTITY checkSpelling.accesskey     "K">
-<!ENTITY doNotTrack.label        "Nepovoliť stránkam sledovanie mojej aktivity">
-<!ENTITY doNotTrack.accesskey      "N">
+<!ENTITY doNotTrack.label        "Požiadať webové stránky o nesledovanie mojej aktivity">
+<!ENTITY doNotTrack.accesskey      "n">
 
 <!ENTITY systemDefaults.label      "Nastavenie systému">
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Pri štarte kontrolovať, či je &brandShortName; predvoleným prehliadačom">
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "r">
 <!ENTITY checkNow.label         "Skontrolovať">
 <!ENTITY checkNow.accesskey       "S">
 <!ENTITY submitCrashes.label       "Odosielať správy o zlyhaní">
 <!ENTITY submitCrashes.accesskey     "d">
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -65,17 +65,17 @@
 <!ENTITY addDevice.dialog.successful.label "Zariadenie bolo úspešne pridané. Úvodná synchronizácia môže trvať niekoľko minút a prebehne na pozadí.">
 <!ENTITY addDevice.dialog.syncKey.label   "Na aktiváciu zariadenia budete potrebovať Synchronizačný kľúč. Vytlačte alebo uložte si tento kľúč a zoberte si ho so sebou.">
 <!ENTITY addDevice.dialog.connected.label  "Zariadenie pripojené">
 
 <!-- Existing Account Page 2: Manual Login -->
 <!ENTITY setup.signInPage.title.label "Prihlásenie">
 <!ENTITY existingSyncKey.description "Kópiu svojho Synchronizačného kľúča môžete získať v nastaveniach služby &syncBrand.shortName.label; vo vašom inom zariadení zvolením položky &#x0022;Môj Synchronizačný kľúč&#x0022; v sekcii &#x0022;Správa účtu&#x0022;.">
 <!ENTITY verifying.label       "Overuje sa…">
-<!ENTITY resetPassword.label     "Vynulovať heslo">
+<!ENTITY resetPassword.label     "Nové heslo">
 
 <!ENTITY resetSyncKey.label      "Stratil som moje ďalšie zariadenie.">
 
 <!-- Sync Options -->
 <!ENTITY setup.optionsPage.title   "Možnosti synchronizácie">
 <!ENTITY syncComputerName.label    "Názov počítača:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey  "N">
 
--- a/browser/feedback/main.dtd
+++ b/browser/feedback/main.dtd
@@ -25,8 +25,10 @@
 <!-- notification -->
 <!ENTITY testpilot.notification.close.tooltip      "Zavrieť">
 
 <!-- Firefox 4 beta version UI -->
 <!ENTITY testpilot.enable.label            "Zapnúť používateľské štúdie">
 <!ENTITY testpilot.feedbackbutton.label        "Váš názor">
 <!ENTITY testpilot.happy.label    "Nový Firefox sa mi páči, lebo…">
 <!ENTITY testpilot.sad.label     "Nový Firefox sa mi nepáči, lebo…">
+<!ENTITY testpilot.broken.label   "Nahlásiť túto stránku ako nefunkčnú…">
+<!ENTITY testpilot.idea.label    "Navrhnite vylepšenie…">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-alarms.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-alarms.properties
@@ -41,16 +41,22 @@ reminderTitleAtStartEvent=V momente začatia udalosti
 reminderTitleAtStartTask=V momente začatia úlohy
 reminderTitleAtEndEvent=V momente ukončenia udalosti
 reminderTitleAtEndTask=V momente ukončenia úlohy
 
 reminderCustomUnitMinutes=#1 minútu;#1 minúty;#1 minút
 reminderCustomUnitHours=#1 hodinu;#1 hodiny;#1 hodín
 reminderCustomUnitDays=#1 deň;#1 dni;#1 dní
 
+# LOCALIZATION NOTE (reminderSnoozeOkA11y)
+# This string is not seen in the UI, it is read by screen readers when the user
+# focuses the "OK" button in the "Snooze for..." popup of the alarm dialog.
+# %1$S = any of reminderCustomUnit*
+reminderSnoozeOkA11y=Odložiť pripomienku o %1$S
+
 reminderCustomOriginBeginBeforeEvent=pred začiatkom udalosti
 reminderCustomOriginBeginAfterEvent=po začatí udalosti
 reminderCustomOriginEndBeforeEvent=pred skončením udalosti
 reminderCustomOriginEndAfterEvent=po skončení udalosti
 reminderCustomOriginBeginBeforeTask=pred začiatkom úlohy
 reminderCustomOriginBeginAfterTask=po začatí úlohy
 reminderCustomOriginEndBeforeTask=pred skončením úlohy
 reminderCustomOriginEndAfterTask=po skončení úlohy
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -74,16 +74,18 @@
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.title.label      "Názov">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.percentcomplete.label "Hotovo">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.startdate.label    "Začiatok">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.enddate.label     "Koniec">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.duedate.label     "Splniť do">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.completeddate.label  "Dokončené">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.categories.label    "Kategória">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.location.label     "Miesto konania">
+<!ENTITY calendarproperties.refreshInterval.label     "Obnoviť kalendár:">
+<!ENTITY calendarproperties.refreshInterval.manual.label  "Manuálne">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.status.label      "Stav">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.calendarname.label   "Názov kalendára">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.duration.label     "Termín o">
 <!ENTITY calendar.unifinder.close.tooltip        "Zavrieť vyhľadávanie udalostí a zoznam udalostí">
 
 <!ENTITY calendar.today.button.tooltip      "Prejsť na dnešný deň" >
 <!ENTITY calendar.todaypane.button.tooltip    "Zobraziť panel Dnes" >
 
@@ -299,16 +301,22 @@
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.10minutes.label    "10 minút" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.15minutes.label    "15 minút" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.30minutes.label    "30 minút" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.45minutes.label    "45 minút" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.1hour.label      "1 hodinu" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.2hours.label      "2 hodiny" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.1day.label       "1 deň" >
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (calendar.alarm.snooze.cancel)
+   This string is not seen in the UI, it is read by screen readers when the
+   user focuses the "Cancel" button in the "Snooze for..." popup of the alarm
+   dialog. -->
+<!ENTITY calendar.alarm.snooze.cancel        "Zrušiť odloženie">
+
 <!-- Calendar Server Dialog -->
 <!ENTITY calendar.server.dialog.title.edit       "Upraviť kalendár">
 <!ENTITY calendar.server.dialog.name.label       "Názov kalendára:">
 
 <!-- Calendar Properties -->
 <!ENTITY calendarproperties.color.label          "Farba:">
 <!ENTITY calendarproperties.webdav.label          "iCalendar (ICS)">
 <!ENTITY calendarproperties.caldav.label          "CalDAV">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -516,43 +516,67 @@ dueInHours=#1 hodinu;#1 hodiny;#1 hodín
 dueInLessThanOneHour=< 1 hodinu
 
 # LOCALIZATION NOTE (monthInYear):
 # used for display of Month-dates like 'December 2008'
 #  %1$S will be replaced with name of the month
 #  %2$S will be replaced with the year
 monthInYear=%1$S %2$S
 
+# LOCALIZATION NOTE (monthInYear.monthFormat):
+# If your language requires a different declension, change this to 
+# one of the values specified in dateFormat.properties.
+# In any case, DO NOT TRANSLATE.
+monthInYear.monthFormat=nominative
+
 # LOCALIZATION NOTE (dayIntervalInMonth):
 # used for display of intervals in the form of 'March 3 - 9, 2008'
 #  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
 #  %2$S will be replaced with the day-index of the start date
 #  %3$S will be replaced with the day-index of the end date
 #  %4$S will be replaced with the common year of both dates
 dayIntervalInMonth=%2$S. – %3$S. %1$S %4$S
 
+# LOCALIZATION NOTE (dayIntervalInMonth.monthFormat):
+# If your language requires a different declension, change this to 
+# one of the values specified in dateFormat.properties.
+# In any case, DO NOT TRANSLATE.
+dayIntervalInMonth.monthFormat=genitive
+
 # LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenMonths):
 # used for display of intervals in the form 'September 29 - October 5, 2008'
 #  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
 #  %2$S will be replaced with the day-index of the start date
 #  %3$S will be replaced with name of the month of the end date
 #  %4$S will be replaced with the day-index of the end date
 #  %5$S will be replaced with the commmon year of both dates
 dayIntervalBetweenMonths=%2$S. %1$S – %4$S. %3$S %5$S
 
+# LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenMonths.monthFormat):
+# If your language requires a different declension, change this to 
+# one of the values specified in dateFormat.properties.
+# In any case, DO NOT TRANSLATE.
+dayIntervalBetweenMonths.monthFormat=genitive
+
 # LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenYears):
 # used for display of intervals in the form 'December 29, 2008 - January 4, 2009'
 #  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
 #  %2$S will be replaced with the day-index of the start date
 #  %3$S will be replaced with the year of the start date
 #  %4$S will be replaced with name of the month of the end date
 #  %5$S will be replaced with the day-index of the end date
 #  %6$S will be replaced with the year of the end date
 dayIntervalBetweenYears=%2$S. %1$S %3$S – %5$S. %4$S %6$S
 
+# LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenYears.monthFormat):
+# If your language requires a different declension, change this to 
+# one of the values specified in dateFormat.properties.
+# In any case, DO NOT TRANSLATE.
+dayIntervalBetweenYears.monthFormat=genitive
+
 # LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSameDateTime):
 # used for intervals where end is equals to start
 # displayed form is '5 Jan 2006 13:00'
 #  %1$S will be replaced with the date of the start date
 #  %2$S will be replaced with the time of the start date
 datetimeIntervalOnSameDateTime=%1$S %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalonSameDay):
@@ -596,8 +620,10 @@ deleteTaskLabel=Odstrániť úlohu
 deleteTaskMessage=Naozaj chcete odstrániť túto úlohu?
 deleteTaskAccesskey=d
 deleteItemLabel=Odstrániť
 deleteItemMessage=Naozaj chcete odstrániť túto položku?
 deleteItemAccesskey=d
 deleteEventLabel=Odstrániť udalosť
 deleteEventMessage=Naozaj chcete odstrániť túto udalosť?
 deleteEventAccesskey=d
+
+calendarPropertiesEveryMinute=Každú minútu;Každé #1 minúty;Každých #1 minút
--- a/calendar/chrome/calendar/dateFormat.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/dateFormat.properties
@@ -31,42 +31,75 @@
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
+# In case you are looking for the note about different declensions on date
+# formats, here it is. If your language doesn't use different declensions of
+# month names, you shouldn't have much work. Just leave the *.monthFormat
+# string on "nominative" and the string month.*.name will be filled in.
+#
+# If you need a different form for a string, you can change the 
+# *.monthFormat to a different value. Supported values are currently:
+#  nominative (default), genitive
+# The modified month name form will then be filled in accordingly. If this
+# system does not suit your needs, please file a bug!
+
+# LOCALIZATION NOTE (month.*.name):
+# Some languages require different declensions of month names.
+# These values will be used if *.monthFormat is set to "nominative" or in places
+# where using a different declension is not yet supported.
+month.1.name=Január
+month.2.name=Február
+month.3.name=Marec
+month.4.name=Apríl
+month.5.name=Máj
+month.6.name=Jún
+month.7.name=Júl
+month.8.name=August
+month.9.name=September
+month.10.name=Október
+month.11.name=November
+month.12.name=December
+
+# LOCALIZATION NOTE (month.*.genitive):
+# Some languages require different declensions of month names.
+# These values will be used if *.monthFormat is set to "genitive"
+# If your language doesn't use different declensions, just set the same
+# values as for month.*.name.
+month.1.genitive=januára
+month.2.genitive=februára
+month.3.genitive=marca
+month.4.genitive=apríla
+month.5.genitive=mája
+month.6.genitive=júna
+month.7.genitive=júla
+month.8.genitive=augusta
+month.9.genitive=septembra
+month.10.genitive=októbra
+month.11.genitive=novembra
+month.12.genitive=decembra
+
 month.1.Mmm=Jan
 month.2.Mmm=Feb
 month.3.Mmm=Mar
 month.4.Mmm=Apr
 month.5.Mmm=Máj
 month.6.Mmm=Jún
 month.7.Mmm=Júl
 month.8.Mmm=Aug
 month.9.Mmm=Sep
 month.10.Mmm=Okt
 month.11.Mmm=Nov
 month.12.Mmm=Dec
 
-month.1.name=január
-month.2.name=február
-month.3.name=marec
-month.4.name=apríl
-month.5.name=máj
-month.6.name=jún
-month.7.name=júl
-month.8.name=august
-month.9.name=september
-month.10.name=október
-month.11.name=november
-month.12.name=december
-
 day.1.name=Nedeľa
 day.2.name=Pondelok
 day.3.name=Utorok
 day.4.name=Streda
 day.5.name=Štvrtok
 day.6.name=Piatok
 day.7.name=Sobota
 
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
@@ -44,12 +44,8 @@
 <!ENTITY pref.dateformat.label "Textový formát dátumu:" >
 <!ENTITY pref.dateformat.accesskey "T">
 <!ENTITY pref.dateformat.long "Dlhý" >
 <!ENTITY pref.dateformat.short "Krátky" >
 <!ENTITY pref.defaultlength.label "Predvolená dĺžka trvania udalosti:" >
 <!ENTITY pref.defaultlength.accesskey "P">
 <!ENTITY pref.defaultsnoozelength.label "Predvolený čas oneskoreného upozornenia po udalosti:" >
 <!ENTITY pref.defaultsnoozelength.accesskey "e">
-<!ENTITY pref.refreshbox.label "Obnovenie kalendárov" >
-<!ENTITY pref.autorefresh.label "Obnoviť kalendáre každých" >
-<!ENTITY pref.autorefresh.accesskey "O" >
-
--- a/embedding/android/android_strings.dtd
+++ b/embedding/android/android_strings.dtd
@@ -7,8 +7,9 @@
 <!ENTITY crash_reporter_title "Oznamovateľ zlyhania prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY crash_message "&brandShortName; zlyhal. Otvorené karty by mali byť po reštarte dostupné na Úvodnej stránke prehliadača &brandShortName;.">
 <!ENTITY crash_help_message "Pomôžte nám vyriešiť tento problém!">
 <!ENTITY crash_send_report_message "Odoslať Mozille správu o zlyhaní">
 <!ENTITY crash_include_url "Zahrnúť adresu webovej stránky">
 <!ENTITY crash_close_label "Zavrieť">
 <!ENTITY crash_restart_label "Reštartovať &brandShortName;">
 <!ENTITY sending_crash_report "Odosiela sa správa o zlyhaní\u2026">
+<!ENTITY exit_label "Koniec">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -292,16 +292,21 @@ addressInvalid=%1$S nie je platná e-mailová adresa, pretože nemá správny formát (používateľ@server). Pred odoslaním ju musíte opraviť.
 attachPageDlogTitle=Zadajte adresu, ktorá sa má priložiť
 attachPageDlogMessage=Webová stránka (URL):
 
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is a message
 messageAttachmentSafeName=Priložená správa
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is message part
 partAttachmentSafeName=Časť priloženej správy
 
+# LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
+# #1 number of attachments
+attachmentCount=#1 príloha;#1 prílohy;#1 príloh
+
 ## String used by the Initialization Error dialog
 initErrorDlogTitle=Vytvorenie správy
 initErrorDlgMessage=Nastala chyba pri otváraní okna pre napísanie správy. Skúste to znova.
 
 ## Strings used by Save as Draft/Template dialog
 SaveDialogTitle=Uloženie správy
 ## LOCALIZATION NOTE (SaveDialogMsg): %1$S is folder name, %2$S is host name
 SaveDialogMsg=Vaša správa bola uložená do priečinka %1$S servera %2$S.
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -204,17 +204,16 @@
 <!ENTITY toAddr.label "Komu:">
 <!ENTITY ccAddr.label "Kópia:">
 <!ENTITY bccAddr.label "Skrytá kópia:">
 <!ENTITY replyAddr.label "Odpovedať na:">
 <!ENTITY newsgroupsAddr.label "Diskusná skupina:">
 <!ENTITY followupAddr.label "Pokračovať na:">
 <!ENTITY subject.label "Predmet:">
 <!ENTITY subject.accesskey "d">
-<!ENTITY attachments.label "Prílohy:">
 <!ENTITY attachments.accesskey "h">
 
 <!-- Format Toolbar, imported from editorAppShell.xul -->
 <!ENTITY SmileButton.tooltip "Vložiť emotikon">
 <!ENTITY smiley1Cmd.label "Úsmev">
 <!ENTITY smiley2Cmd.label "Zamračenie">
 <!ENTITY smiley3Cmd.label "Žmurknutie">
 <!ENTITY smiley4Cmd.label "Vyplazený jazyk">
--- a/mobile/chrome/sync.properties
+++ b/mobile/chrome/sync.properties
@@ -15,8 +15,13 @@ notificationDisconnect.button=Späť
 # LOCALIZATION NOTE (sync.clientUpdate, sync.remoteUpdate):
 # #1 is the "application name"
 # #2 is the "version"
 sync.update.client=#1 #2 nie je kompatibilný s najnovšou verziou služby Firefox Sync. Aktualizujte na najnovšiu verziu.
 sync.update.remote=#1 #2 nie je kompatibilný so staršími verziami služby Firefox Sync. Aktualizujte Firefox vo vašich ďalších počítačoch.
 sync.update.title=Firefox Sync
 sync.update.button=Ďalšie informácie
 sync.update.close=Zavrieť
+sync.setup.error.title=Synchronizáciu nebolo možné nastaviť
+sync.setup.error.network=Nie je dostupné pripojenie k internetu
+sync.setup.error.nodata=%S sa nemohol pripojiť k službe Sync. Chcete to skúsiť znova?
+sync.setup.tryagain=Skúsiť znova
+sync.setup.manual=Manuálne nastavenie
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/aboutSyncTabs.dtd
@@ -0,0 +1,18 @@
+<!-- LOCALIZATION NOTE (tabs.otherComputers.label): Keep this in sync with syncTabsMenu.label from browser.dtd -->
+<!ENTITY tabs.otherComputers.label        "Karty z ďalších počítačov">
+
+<!ENTITY tabs.searchText.label          "Hľadať karty…">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (tabs.context.openTab.accesskey, tabs.context.openMultipleTabs.accesskey):
+   Only one of these will show at a time (based on selection), so reusing accesskey is ok. -->
+<!ENTITY tabs.context.openTab.label          "Otvoriť túto kartu">
+<!ENTITY tabs.context.openTab.accesskey        "O">
+<!ENTITY tabs.context.openMultipleTabs.label     "Otvoriť označené karty">
+<!ENTITY tabs.context.openMultipleTabs.accesskey   "O">
+<!ENTITY tabs.context.bookmarkSingleTab.label     "Pridať túto kartu medzi záložky…">
+<!ENTITY tabs.context.bookmarkSingleTab.accesskey   "P">
+<!ENTITY tabs.context.bookmarkMultipleTabs.label   "Pridať označené karty medzi záložky…">
+<!ENTITY tabs.context.bookmarkMultipleTabs.accesskey "P">
+<!ENTITY tabs.context.refreshList.label        "Obnoviť zoznam">
+<!ENTITY tabs.context.refreshList.accesskey      "b">
+
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-links.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-links.dtd
@@ -1,14 +1,22 @@
 <!ENTITY linksHeader.label "Správanie sa odkazov">
 <!ENTITY newWindow.label "Správanie pri otváraní odkazov">
-<!ENTITY newWindowDescription.label "Otvárať odkazy, ktoré sa majú otvoriť v okne">
+<!ENTITY newWindowDescription.label "Otvárať odkazy, ktoré sa majú otvoriť v okne:">
+<!ENTITY newWindowRestriction.label "Keď skript chce otvoriť nové okno:">
 <!ENTITY external.label "Odkazy z iných aplikácií">
-<!ENTITY externalDescription.label "Odkazy z iných aplikácií otvárať">
+<!ENTITY externalDescription.label "Odkazy z iných aplikácií otvárať:">
 <!ENTITY openCurrent.label "V aktuálnej karte/okne">
 <!ENTITY newWindowGroupCurrent.accesskey "V">
 <!ENTITY externalGroupCurrent.accesskey "a">
 <!ENTITY openTab.label "Na novej karte v aktuálnom okne">
 <!ENTITY newWindowGroupTab.accesskey "k">
 <!ENTITY externalGroupTab.accesskey "r">
 <!ENTITY openWindow.label "V novom okne">
 <!ENTITY newWindowGroupWindow.accesskey "o">
 <!ENTITY externalGroupWindow.accesskey "n">
+
+<!ENTITY divertAll.label "Vždy zmeniť okná na karty">
+<!ENTITY divertAll.accesskey "e">
+<!ENTITY divertNoFeatures.label "Nemeniť okná na karty">
+<!ENTITY divertNoFeatures.accesskey "m">
+<!ENTITY dontDivert.label "Vždy otvoriť nové okná">
+<!ENTITY dontDivert.accesskey "d">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-security.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-security.dtd
@@ -32,16 +32,21 @@
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE 'Privacy and Security' prefs settings -->
 <!ENTITY pref.security.title       "Súkromie a bezpečnosť">
+
+<!ENTITY tracking.label          "Sledovanie používateľov">
+<!ENTITY doNotTrack.label         "Požiadať webové stránky o nesledovanie mojej aktivity">
+<!ENTITY doNotTrack.accesskey       "n">
+
 <!ENTITY privateData.label        "Súkromné údaje">
 
 <!ENTITY alwaysClear.label        "Pri ukončení programu &brandShortName; vždy odstrániť súkromné údaje">
 <!ENTITY alwaysClear.accesskey      "k">
 
 <!ENTITY askBeforeClear.label       "Pred odstránením súkromných údajov sa vždy opýtať">
 <!ENTITY askBeforeClear.accesskey     "o">
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-sync.dtd
@@ -0,0 +1,48 @@
+<!-- The page shown when not logged in... -->
+<!ENTITY setupButton.label     "Nastaviť službu &syncBrand.fullName.label;">
+<!ENTITY setupButton.accesskey   "N">
+<!ENTITY weaveDesc.label      "&syncBrand.fullName.label; vám umožňuje pristupovať k histórii, záložkám, heslám a otvoreným kartám zo všetkých vašich zariadení.">
+
+<!-- The page shown when logged in... -->
+<!ENTITY accountGroupboxCaption.label "Účet služby &syncBrand.fullName.label;">
+<!ENTITY currentAccount.label     "Aktuálny účet:">
+
+<!-- Login error feedback -->
+<!ENTITY updatePass.label       "Aktualizovať">
+<!ENTITY updatePass.accesskey     "u">
+<!ENTITY resetPass.label       "Nové heslo">
+<!ENTITY resetPass.accesskey     "v">
+
+<!-- Sync Settings -->
+<!ENTITY syncPrefsCaption.label    "Synchronizácia prehliadača">
+<!ENTITY syncComputerName.label    "Názov počítača:">
+<!ENTITY syncComputerName.accesskey  "a">
+
+<!-- Manage Account -->
+<!ENTITY manageAccount.label     "Správa účtu">
+<!ENTITY viewQuota.label       "Zobraziť kvótu">
+<!ENTITY viewQuota.accesskey     "b">
+<!ENTITY changePassword.label     "Zmeniť heslo">
+<!ENTITY changePassword.accesskey   "s">
+<!ENTITY mySyncKey.label       "Môj Synchronizačný kľúč">
+<!ENTITY mySyncKey.accesskey     "M">
+<!ENTITY resetSync.label       "Nová synchronizácia">
+<!ENTITY resetSync.accesskey     "o">
+<!ENTITY stopUsingAccount.label    "Prestať používať tento účet">
+<!ENTITY stopUsingAccount.accesskey  "r">
+
+<!ENTITY syncMy.label        "Synchronizovať">
+<!ENTITY engine.bookmarks.label   "Záložky">
+<!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "Z">
+<!ENTITY engine.tabs.label     "Karty">
+<!ENTITY engine.tabs.accesskey   "K">
+<!ENTITY engine.history.label    "Históriu">
+<!ENTITY engine.history.accesskey  "H">
+<!ENTITY engine.passwords.label   "Heslá">
+<!ENTITY engine.passwords.accesskey "e">
+<!ENTITY engine.prefs.label     "Nastavenia">
+<!ENTITY engine.prefs.accesskey   "N">
+
+<!-- Footer stuff -->
+<!ENTITY prefs.tosLink.label    "Podmienky používania služby">
+<!ENTITY prefs.ppLink.label     "Zásady ochrany súkromia">
--- a/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
@@ -19,16 +19,17 @@
 <!ENTITY cookies.label "Cookies">
 <!ENTITY images.label "Obrázky">
 <!ENTITY popups.label "Vyskakovacie okná">
 <!ENTITY passwords.label "Heslá">
 <!ENTITY masterpass.label "Hlavné heslá">
 <!ENTITY ssl.label "SSL">
 <!ENTITY certs.label "Certifikáty">
 <!ENTITY validation.label "Overovanie">
+<!ENTITY sync.label "Synchronizácia">
 <!ENTITY advance.label "Rozšírené">
 <!ENTITY down.label "Preberanie súborov">
 <!ENTITY cache.label "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY proxies.label "Servery proxy">
 <!ENTITY httpnetworking.label "Spojenia HTTP">
 <!ENTITY smart.label "Inštalácia softvéru">
 <!ENTITY download.label "Preberanie súborov">
 <!ENTITY keynav.label "Navigácia klávesnicou">
--- a/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
@@ -5,8 +5,16 @@ choosehomepage=Vybrať domovskú stránku
 downloadfolder=Vybrať priečinok pre ukladanie súborov
 desktopFolderName=Pracovná plocha
 downloadsFolderName=Preberanie
 choosesound=Vybrať zvuk
 
 SoundFiles=Zvuky
 
 labelDefaultFont=Predvolené (%font_family%)
+
+connect.label=Pripojiť
+connect.accesskey=o
+disconnect.label=Odpojiť
+disconnect.accesskey=o
+stopUsingAccount.title=Chcete prestať používať tento účet?
+differentAccount.label=Týmto vymažete všetky nastavenia a informácie o účte služby Sync.
+differentAccountConfirm.label=Vymazať všetky informácie
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncBrand.dtd
@@ -0,0 +1,2 @@
+<!ENTITY syncBrand.shortName.label "Sync">
+<!ENTITY syncBrand.fullName.label  "SeaMonkey Sync">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncGenericChange.properties
@@ -0,0 +1,35 @@
+# LOCALIZATION NOTE (whole file) "Sync" should match &syncBrand.shortName.label; from syncBrand.dtd
+# LOCALIZATION NOTE (change.password.title): This (and associated change.password/passphrase) are used when the user elects to change their password.
+change.password.title = Zmena hesla
+change.password.acceptButton = Zmeniť heslo
+change.password.status.active = Prebieha zmena vášho hesla…
+change.password.status.success = Vaše heslo bolo zmenené.
+change.password.status.error = Pri pokuse o zmenu vášho hesla sa vyskytla chyba.
+
+change.password.introText = Vaše heslo musí mať minimálne 8 znakov. Nesmie byť rovnaké ako vaše používateľské meno alebo Synchronizačný kľúč.
+change.password.warningText = Poznámka: keď zmeníte toto heslo, žiadne z vašich ostatných zariadaní sa nebude môcť pripojiť k tomuto účtu.
+
+change.synckey.title = Zmena Synchronizačného kľúča
+change.synckey.acceptButton = Zmeniť Synchronizačný kľúč
+change.synckey.label = Mení sa Synchronizačný kľúč a odosielajú sa lokálne údaje. Prosím, čakajte…
+change.synckey.error = Počas zmeny Synchronizačného kľúča sa vyskytla chyba!
+change.synckey.success = Váš Synchronizačný kľúč bol úspešne zmenený!
+
+change.synckey.introText = SeaMonkey sa stará o vaše súkromie
+change.synckey.introText2 = Ak bolo maximálne zabezpečené vaše súkromie, všekty vaše údaje sú pred odoslaním zašifrované. Kľúč na ich odšifrovanie sa s nimi neposiela.
+change.synckey.warningText = Poznámka: týmto sa vymažú všetky údaje uložené na serveri služby Sync. Následne sa na server odošlú údaje zašifrované novým kľúčom. Vaše ďalšie zariadenia nebudú sychronizované do doby, kým na nich nezadáte nový kľúč.
+
+new.synckey.label = Váš Synchronizačný kľúč
+
+# LOCALIZATION NOTE (new.password.title): This (and associated new.password/passphrase) are used on a second computer when it detects that your password or passphrase has been changed on a different device.
+new.password.title      = Aktualizácia hesla
+new.password.introText    = Vaše heslo bolo odmietnuté serverom, aktualizujte ho.
+new.password.label      = Zadajte vaše nové heslo
+new.password.confirm     = Potvrďte vaše nové heslo
+new.password.acceptButton   = Aktualizovať heslo
+new.password.status.incorrect = Heslo nie je správne, skúste to znova.
+
+new.synckey.title      = Aktualizácia Synchronizačného kľúča
+new.synckey.introText    = Váš Synchronizačný kľúč bol zmenený, prosím, zadajte nový kľúč.
+new.synckey.acceptButton   = Aktualizovať Synchronizačný kľúč
+new.synckey.status.incorrect = Synchronizačný kľúč nie je správny, skúste to znova.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncKey.dtd
@@ -0,0 +1,14 @@
+<!ENTITY syncKey.page.title        "Váš Synchronizačný kľúč Firefoxu">
+<!ENTITY syncKey.page.description     "Tento kľúč sa používa na dekódovanie údajov na účte služby &syncBrand.fullName.label;. Budete ho musieť zadať zakaždým, keď budete nastavovať službu &syncBrand.fullName.label; na novom počítači alebo zariadení.">
+<!ENTITY syncKey.keepItSecret.heading   "Nikomu ho nehovorte">
+<!ENTITY syncKey.keepItSecret.description "Údaje na vašom účte služby &syncBrand.fullName.label; sú zašifrované kvôli vašej ochrane. Bez tohto kľúča by trvalo roky dekódovať vaše osobné údaje. Vy ste jedinou osobou, ktorá pozná tento kľúč. To znamená, že ste jediná osoba, ktorá môže pristupovať k údajom na účte služby &syncBrand.fullName.label;.">
+<!ENTITY syncKey.keepItSafe.heading    "Bezpečne ho uchovajte">
+<!ENTITY syncKey.keepItSafe1.description "Nestraťte tento kľúč.">
+<!ENTITY syncKey.keepItSafe2.description " Jeho kópiu neuchovávame (nepovažujeme to za bezpečné!), takže ">
+<!ENTITY syncKey.keepItSafe3.description "vám nebudeme vedieť pomôcť">
+<!ENTITY syncKey.keepItSafe4.description ", ak ho stratíte. Budete ho musieť použiť vždy pri pripájaní z nového počítača alebo zariadenia k službe &syncBrand.fullName.label;.">
+<!ENTITY syncKey.findOutMore1.label    "Ďalšie informácie o službe &syncBrand.fullName.label; a ochrane súkromia nájdete na stránke ">
+<!ENTITY syncKey.findOutMore2.label    ".">
+<!ENTITY syncKey.footer1.label      "Podmienky používania služby &syncBrand.fullName.label; sú dostupné na stránke ">
+<!ENTITY syncKey.footer2.label      ". Zásady ochrany súkromia sú dostupné na stránke ">
+<!ENTITY syncKey.footer3.label      ".">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncQuota.dtd
@@ -0,0 +1,4 @@
+<!ENTITY quota.dialogTitle.label  "Kvóta servera">
+<!ENTITY quota.retrievingInfo.label "Získavajú sa informácie o kvótach…">
+<!ENTITY quota.typeColumn.label   "Typ">
+<!ENTITY quota.sizeColumn.label   "Veľkosť">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncQuota.properties
@@ -0,0 +1,37 @@
+collection.bookmarks.label = Záložky
+collection.history.label  = História
+collection.passwords.label = Heslá
+collection.prefs.label   = Nastavenia
+collection.tabs.label   = Karty
+
+# LOCALIZATION NOTE (quota.usageNoQuota.label): %1$S and %2$S are numeric value
+# and unit (as defined in the download manager) of the amount of space occupied
+# on the server
+quota.usageNoQuota.label  = Aktuálne využívate %1$S %2$S miesta na serveri.
+# LOCALIZATION NOTE (quota.usagePercentage.label):
+# %1$S is the percentage of space used,
+# %2$S and %3$S numeric value and unit (as defined in the download manager)
+# of the amount of space used,
+# %3$S and %4$S numeric value and unit (as defined in the download manager)
+# of the total space available.
+quota.usagePercentage.label = Aktuálne využívate %1$S%% (%2$S %3$S) z celkového povoleného objemu %4$S %5$S.
+quota.usageError.label   = Nebolo možné získať informácie o kvótach.
+quota.retrieving.label   = Získava sa…
+# LOCALIZATION NOTE (quota.sizeValueUnit.label): %1$S is the amount of space
+# occupied by the engine, %2$K the corresponding unit (e.g. kB) as defined in
+# the download manager.
+quota.sizeValueUnit.label  = %1$S %2$S
+quota.remove.label     = Odstrániť
+quota.treeCaption.label   = Zrušením označenia položky vypnete synchronizáciu danej položky a uvoľníte tým miesto na serveri.
+# LOCALIZATION NOTE (quota.removal.label): %S is a list of engines that will be
+# disabled and whose data will be removed once the user confirms.
+quota.removal.label     = SeaMonkey Sync odstráni nasledujúce údaje: %S.
+# LOCALIZATION NOTE (quota.list.separator): This is the separator string used
+# for the list of engines (incl. spaces where appropriate)
+quota.list.separator    = ,\u0020
+# LOCALIZATION NOTE (quota.freeup.label): %1$S and %2$S are numeric value
+# and unit (as defined in the download manager) of the amount of space freed
+# up by disabling the unchecked engines. If displayed this string is
+# concatenated directly to quota.removal.label and may need to start off with
+# whitespace.
+quota.freeup.label     = \u0020Týmto uvoľníte %1$S %2$S miesta na serveri.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncSetup.dtd
@@ -0,0 +1,104 @@
+<!ENTITY accountSetupTitle.label  "Nastavenie služby &syncBrand.fullName.label;">
+
+<!-- First page of the wizard -->
+
+<!ENTITY setup.pickSetupType.description "Vitajte, ak ste predtým nikdy nepoužili službu &syncBrand.fullName.label;, musíte si vytvoriť nový účet.">
+<!ENTITY button.createNewAccount.label "Vytvoriť nový účet">
+<!ENTITY button.haveAccount.label "Mám učet služby &syncBrand.fullName.label;">
+
+<!ENTITY setup.choicePage.title.label   "Používali ste službu &syncBrand.fullName.label; už v minulosti?">
+<!ENTITY setup.choicePage.new.label    "Nikdy predtým som službu &syncBrand.shortName.label; nepoužil">
+<!ENTITY setup.choicePage.existing.label "Používam službu &syncBrand.shortName.label; na inom počítači">
+
+<!-- New Account AND Existing Account -->
+<!ENTITY server.label        "Server">
+<!ENTITY serverType.main.label   "Server služby &syncBrand.fullName.label;">
+<!ENTITY serverType.custom.label  "Použiť vlastný server">
+<!ENTITY signIn.account.label    "E-mailová adresa / používateľské meno">
+<!ENTITY signIn.account.accesskey  "E">
+<!ENTITY signIn.password.label   "Heslo">
+<!ENTITY signIn.password.accesskey "H">
+<!ENTITY signIn.serverURL.label   "Adresa servera">
+<!ENTITY signIn.serverURL.accesskey "A">
+
+<!-- New Account Page 1: Basic Account Info -->
+<!ENTITY setup.newAccountDetailsPage.title.label "Podrobnosti o účte">
+<!ENTITY setup.confirmPassword.label "Potvrdenie hesla">
+<!ENTITY setup.confirmPassword.accesskey "P">
+<!ENTITY setup.emailAddress.label   "E-mailová adresa">
+<!ENTITY setup.emailAddress.accesskey "E">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: tosAgree1, tosLink, tosAgree2, ppLink, tosAgree3 are
+   joined with implicit white space, so spaces in the strings aren't necessary -->
+<!ENTITY setup.tosAgree1.label   "Súhlasím s">
+<!ENTITY setup.tosAgree1.accesskey "S">
+<!ENTITY setup.tosLink.label    "podmienkami používania služby">
+<!ENTITY setup.tosAgree2.label   "a">
+<!ENTITY setup.ppLink.label     "zásadami ochrany súkromia">
+<!ENTITY setup.tosAgree3.label   "">
+<!ENTITY setup.tosAgree2.accesskey "">
+
+<!-- New Account Page 2: Sync Key -->
+<!ENTITY setup.newSyncKeyPage.title.label "&brandShortName; sa stará o vaše súkromie">
+<!ENTITY setup.newSyncKeyPage.description.label "Na maximálne zabezpečenie vášho súkromia sú všetky vaše údaje pred odoslaním zašifrované. Synchronizačný kľúč, ktorý je potrebný na ich odšifrovanie, nie je odosielaný.">
+<!ENTITY syncKeyEntry.label    "Váš Synchronizačný kľúč">
+<!ENTITY syncKeyEntry.accesskey  "k">
+<!ENTITY syncKeyGenerate.label   "Vygenerovať">
+<!ENTITY syncKeyGenerate.accesskey "V">
+<!ENTITY syncKeyStrength.label   "Sila kľúča:">
+<!ENTITY syncKeyHelp.label     "Čo je sila kľúča?">
+<!ENTITY syncKeyBackup.description "Na prístup k službe &syncBrand.fullName.label; z iných zariadení je potrebný Synchronizačný kľúč. Preto si vytvorte jeho kópiu. Váš Synchronizačný kľúč nie je možné po strate obnoviť.">
+
+<!ENTITY button.syncKeyBackup.print.label   "Vytlačiť…">
+<!ENTITY button.syncKeyBackup.print.accesskey "V">
+<!ENTITY button.syncKeyBackup.save.label   "Uložiť…">
+<!ENTITY button.syncKeyBackup.save.accesskey "U">
+
+<!-- New Account Page 3: Captcha -->
+<!ENTITY setup.captchaPage2.title.label   "Potvrdenie, že nie ste robot">
+
+<!-- Existing Account Page 1: Login -->
+<!ENTITY setup.existingAccount.title.label "Zadajte informácie o účte">
+<!ENTITY resetPassword.label     "Nové heslo">
+<!ENTITY connecting.label       "Pripája sa…">
+
+<!-- Existing Account Page 2: Sync Key -->
+<!ENTITY setup.existingSyncKeyPage.title "Zadajte váš Synchronizačný kľúč">
+<!ENTITY setup.existingSyncKeyPage.description "Synchronizačný kľúč bol pre Vás vygenerovaný, alebo ste zadali vlastný, pri prvom prihlásení k službe &syncBrand.fullName.label;. Nie je totožný s Vašim heslom.">
+<!ENTITY existingSyncKeyHelp.description "Uložený Snchronizačný kľúč môžete nájsť na niektorom z vašich ďalších počítačov, kde v nastaveniach prehliadača zvolíte panel Bezpečnosť a položku Uložené heslá. Ak kľúč nenájdete, môžete požiadať o nový, pričom ale stratíte všetky údaje uložené na serveri.">
+<!ENTITY lostSyncKey.label      "Stratený Synchronizačný kľúč">
+<!ENTITY verifying.label       "Overuje sa…">
+
+<!-- Sync Options -->
+<!ENTITY setup.optionsPage.title   "Možnosti synchronizácie">
+<!ENTITY syncComputerName.label    "Názov počítača:">
+<!ENTITY syncComputerName.accesskey  "N">
+
+<!ENTITY syncMy.label        "Synchronizovať">
+<!ENTITY engine.bookmarks.label   "Záložky">
+<!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "Z">
+<!ENTITY engine.tabs.label     "Karty">
+<!ENTITY engine.tabs.accesskey   "K">
+<!ENTITY engine.history.label    "Históriu">
+<!ENTITY engine.history.accesskey  "H">
+<!ENTITY engine.passwords.label   "Heslá">
+<!ENTITY engine.passwords.accesskey "e">
+<!ENTITY engine.prefs.label     "Nastavenia">
+<!ENTITY engine.prefs.accesskey   "N">
+
+<!ENTITY choice2.merge.main.label   "Spojiť údaje v tomto počítači s údajmi na účte &syncBrand.shortName.label;">
+<!ENTITY choice2.merge.recommended.label "(odporúčané)">
+<!ENTITY choice2.client.main.label   "Nahradiť všetky údaje v tomto počítači údajmi z účtu &syncBrand.shortName.label;">
+<!ENTITY choice2.server.main.label   "Nahradiť údaje vo všetkých zariadeniach tými v tomto počítači">
+
+<!-- Confirm Merge Options -->
+<!ENTITY setup.optionsConfirmPage.title "Potvrdenie">
+<!ENTITY confirm.merge.label  "&syncBrand.fullName.label; teraz spojí všetky údaje prehliadača v tomto počítači s údajmi na vašom učte služby Sync.">
+<!ENTITY confirm.client2.label     "UPOZORNENIE: Nasledujúce údaje prehliadača &brandShortName; na tomto počítači budú odstránené:">
+<!ENTITY confirm.client.moreinfo.label "&brandShortName; potom skopíruje údaje zo servera &syncBrand.fullName.label; na tento počítač.">
+<!ENTITY confirm.server2.label     "UPOZORNENIE: v nasledujúcich zariadeniach budú údaje prepísané vašimi lokálnymi údajmi:">
+
+<!-- New & Existing Account: Setup Complete -->
+<!ENTITY setup.successPage.title "Nastavenie je dokončené">
+<!ENTITY changeOptions.label "Toto nastavenie môžete zmeniť zvolením voľby Možnosti synchronizácie.">
+<!ENTITY continueUsing.label "Teraz môžete pokračovať v používaní prehliadača &brandShortName;.">
+  
\ No newline at end of file
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncSetup.properties
@@ -0,0 +1,42 @@
+button.syncOptions.label    = Možnosti synchronizácie
+button.syncOptionsDone.label  = Hotovo
+button.syncOptionsCancel.label = Zrušiť
+
+invalidEmail.label     = Neplatná e-mailová adresa
+serverInvalid.label     = Zadajte platnú adresu URL servera
+usernameNotAvailable.label = Meno sa už používa
+
+verifying.label = Overuje sa…
+
+# LOCALIZATION NOTE (additionalClientCount.label):
+# Semi-colon list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of additional clients (was %S for a short while, use #1 instead, even if both work)
+additionalClientCount.label = a ďalšie zariadenie;a ďalšie #1 zariadenia;a ďalších #1 zariadení
+# LOCALIZATION NOTE (bookmarksCount.label):
+# Semi-colon list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of bookmarks (was %S for a short while, use #1 instead, even if both work)
+bookmarksCount.label    = #1 záložka;#1 záložky;#1 záložiek
+# LOCALIZATION NOTE (historyDaysCount.label):
+# Semi-colon list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of days (was %S for a short while, use #1 instead, even if both work)
+historyDaysCount.label   = #1 deň histórie prehliadania;#1 dni histórie prehliadania;#1 dní histórie prehliadania
+# LOCALIZATION NOTE (passwordsCount.label):
+# Semi-colon list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of passwords (was %S for a short while, use #1 instead, even if both work)
+passwordsCount.label    = #1 heslo;#1 heslá;#1 hesiel
+
+save.synckey.title = Uloženie Synchronizačného kľúča
+
+newAccount.action.label = Služba SeaMonkey Sync je teraz nastavené tak, aby automaticky synchronizovala všetky údaje prehliadača.
+newAccount.change.label = Zvolením Možností synchronizácie si môžete určiť, čo presne chcete synchronizovať.
+resetClient.change.label = Služba SeaMonkey Sync teraz spojí všetky údaje prehliadača v tomto počítači s údajmi z účtu Sync.
+wipeClient.change.label = Služba SeaMonkey Sync teraz nahradí všetky údaje prehliadača v tomto počítači údajmi z účtu Sync.
+wipeRemote.change.label = Služba SeaMonkey Sync teraz nahradí všetky údaje prehliadača na účte Sync tými z tohto počítača.
+existingAccount.change.label = Toto nastavenie môžete zmeniť zvolením voľby Možnosti synchronizácie.
+
+# Several other strings are used (via Weave.Status.login), but they come from
+# /services/sync
--- a/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
@@ -40,8 +40,17 @@
 <!ENTITY downloadManagerCmd.commandkey "j">
 
 <!ENTITY addonsManagerCmd.label "Doplnky">
 <!ENTITY addonsManagerCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY addonsManagerCmd.commandkey "a">
 
 <!ENTITY switchProfileCmd.label "Prepnúť profil…">
 <!ENTITY switchProfileCmd.accesskey "r">
+
+<!ENTITY syncBrand.shortName.label "Sync">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (syncSetup.accesskey, syncSyncNowItem.accesskey):
+   Only one of these will show at a time (based on setup state),
+   so reusing accesskey is ok. -->
+<!ENTITY syncSetup.label      "Nastaviť službu Sync…">
+<!ENTITY syncSetup.accesskey    "N">
+<!ENTITY syncSyncNowItem.label   "Synchronizovať teraz">
+<!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey "n">
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -109,8 +109,10 @@
 <!ENTITY customizeToolbar.useDefault.accesskey  "o">
 
 <!-- Popup Blocked notification menu -->
 <!ENTITY allowPopups.accesskey    "P">
 <!ENTITY showPopupManager.label    "Spravovať vyskakovacie okná">
 <!ENTITY showPopupManager.accesskey  "S">
 <!ENTITY dontShowMessage.label    "Pri zablokovaní vyskakovacieho okna túto správu už nezobrazovať.">
 <!ENTITY dontShowMessage.accesskey  "z">
+
+<!ENTITY syncToolbarButton.label "Synchronizácia">