update
authorsektormaster@atlas.sk
Sun, 20 Sep 2009 17:13:47 +0200
changeset 74 c005905e79e15918b8505e0ade4b61ce1f99179c
parent 73 ad838a891308da9280136fb530748b1e84518b29
child 75 f4ddf9d23a3699bc5654e7d82b263c30e831fd71
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
browser/chrome/browser/aboutRights.properties
browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/metaData.dtd
browser/chrome/browser/metaData.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/installer/custom.properties
mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
mail/chrome/messenger/activity.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
mail/chrome/messenger/am-identity-edit.dtd
mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
mail/chrome/messenger/gloda.properties
mail/chrome/messenger/glodaComplete.properties
mail/chrome/messenger/glodaFacetView.dtd
mail/chrome/messenger/glodaFacetView.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/multimessageview.properties
mail/chrome/messenger/preferences/cookies.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/permissions.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/chrome/messenger/preferences/security.dtd
mail/chrome/messenger/quickSearch.properties
mail/chrome/messenger/search.properties
mail/chrome/messenger/templateUtils.properties
mobile/chrome/about.dtd
mobile/chrome/aboutCertError.dtd
mobile/chrome/brand/brand.dtd
mobile/chrome/brand/brand.properties
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/firstrun.dtd
mobile/chrome/overrides/aboutRights.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
mobile/chrome/prompt.dtd
mobile/profile/bookmarks.inc
suite/chrome/branding/brand.properties
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts.xhtml
suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-tabs.dtd
suite/chrome/common/quitDialog.properties
suite/chrome/common/sanitize.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
suite/chrome/mailnews/pref/am-identity-edit.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
suite/profile/bookmarks.inc
toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
toolkit/chrome/global/aboutRights.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,65 +0,0 @@
-<!-- rights.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
-<!ENTITY rights.locale-direction "ltr">
-<!ENTITY rights.pagetitle    "about:rights">
-<!ENTITY rights.intro-header  "Informácie o vašich právach">
-<!ENTITY rights.intro "&brandFullName; je voľne šíriteľný otvorený softvér vytvorený spoločenstvom tisícov prispievateľov z celého sveta. Tu je niekoľko faktov, o ktorých by ste mali vedieť:">
-
-<!-- Note on pointa / pointb / pointc form:
-   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
-   split into chunks for text before the link, the link test, and the text
-   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
-   chunk, it can be left blank.
-
-   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
-   deliberate for formatting around the embedded links. -->
-<!ENTITY rights.intro-point1a "&brandShortName; je dostupný za podmienok licencie ">
-<!ENTITY rights.intro-point1b "Mozilla Public License">
-<!ENTITY rights.intro-point1c ". To znamená, že &brandShortName; môžete používať, kopírovať a ďalej rozširovať. Takisto môžete upravovať zdrojový kód &brandShortName;u podľa vašich predstáv. Licencia Mozilla Public License umožňuje šírenie aj upravených verzií.">
-
-<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla vám nedáva právo na používanie ochranných známok a logotypov Mozilla a Firefox. Viac informácií o ochranných známkach získate ">
-<!ENTITY rights.intro-point2b "na tejto stránke">
-<!ENTITY rights.intro-point2c ".">
-
-<!-- point 3 text for official branded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point3a "Zásady ochrany súkromia pre produkty &vendorShortName; nájdete ">
-<!ENTITY rights.intro-point3b "na tejto stránke">
-<!ENTITY rights.intro-point3c ".">
-
-<!-- point 3 text for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Tu by mali byť uvedené všetky platné zásady ochrany súkromia.">
-
-<!-- point 4 text for official branded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point4a "&brandShortName; tiež ponúka voliteľné služby webových stránok, ako napríklad služba SafeBrowsing. Nemôžeme však zaručiť, že pracujú na 100&#37; a sú dostupné bez chýb. Ďalšie podrobnosti vrátane informácií o možnostiach vypnutia týchto služieb nájdete v ich ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b "podmienkach použitia">
-<!ENTITY rights.intro-point4c ".">
-
-<!-- point 4 text for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Ak sú súčasťou tohto produktu webové služby, podmienky použitia týchto služieb by mali byť uvedené v sekcii ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "Služby webových stránok">
-<!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded ".">
-
-<!ENTITY rights.webservices-header "&brandFullName; - Služby webových stránok">
-
-<!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
-   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
-   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
-   updated. -->
-<!-- intro paragraph for branded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; ponúka služby webových stránok (ďalej len &quot;Služby&quot;), ako napríklad SafeBrowsing, ktoré je možné používať s touto binárnou verziou &brandShortName;u tak, ako je popísané nižšie. Ak nechcete tieto Služby používať alebo podmienky ich používania nie sú pre vás prijateľné, môžete službu SafeBrowsing vypnúť v nastaveniach programu na paneli ">
-<!ENTITY rights.webservices-b "Bezpečnosť">
-<!ENTITY rights.webservices-c " tak, že zrušíte označenie volieb &quot;&blockAttackSites.label;&quot; a &quot;&blockWebForgeries.label;&quot;.">
-
-<!-- intro paragraph for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Tu by mal byť uvedený prehľad webových služieb zahrnutých v produkte, ako aj návod na ich vypnutie (ak je vypnutie možné).">
-
-<!-- point 1 text for unbranded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Tu by mali byť uvedené podmienky používania každej webovej služby pre tento produkt.">
-
-<!-- points 1-7 text for branded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; a jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a partneri pracujú na tom, aby poskytli čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie o podvodných a škodlivých stránkach. Napriek tomu nemôžu garantovať, že poskytované informácie sú komplexné a bez chýb: niektoré rizikové stránky nemusia byť identifikované a niektoré bezpečné stránky môžu byť omylom označené ako podozrivé.">
-<!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; môže zrušiť využívanie alebo zmeniť Služby podľa svojho uváženia.">
-<!ENTITY rights.webservices-term3 "Tieto Služby môžete využívať s priloženou verziou produktu &brandShortName;, na jej využívanie máte všetky potrebné práva. &vendorShortName; a jej poskytovatelia licencií si vyhradzujú všetky ostatné práva k Službám. Tieto podmienky používania neobmedzujú akékoľvek práva poskytnuté licenciou na softvér s otvoreným kódom použiteľné na &brandShortName; a príslušnú verziu zdrojového kódu produktu &brandShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term4 "Služby sú poskytované &quot;ako sú&quot;. &vendorShortName;, jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a distribútori týmto odmietajú všetky výslovné alebo predpokladané záruky zahrňujúce okrem iného záruku, že Služby sú predajné a spôsobilé na konkrétny účel. Nesiete všetko riziko vyplývajúce z výberu Služieb pre svoje účely týkajúce sa kvality a výkonu Služieb. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo odmietnutie predpokladaných záruk, takže sa vás toto odmietnutie zodpovednosti nemusí týkať.">
-<!ENTITY rights.webservices-term5 "S výnimkou rozsahu určeného zákonom spoločnosť &vendorShortName;, jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a distribútori nenesú zodpovednosť za žiadne nepriame, zvláštne, vedľajšie, náhodné, následné, trestné alebo exemplárne škody vzniknuté použitím produktu &brandShortName; a Služieb. Spoločná zodpovednosť vyplývajúca z týchto podmienok nepresiahne 500 USD (päťsto dolárov). Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo odmietnutie zodpovednosti za stanovené škody, takže sa vás toto odmietnutie zodpovednosti nemusí týkať.">
-<!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; môže z času na čas podľa potreby upraviť tieto podmienky používania. Tieto podmienky používania nesmú byť upravené alebo zrušené bez písomnej dohody so spoločnosťou &vendorShortName;.">
-<!ENTITY rights.webservices-term7 "Tieto podmienky používania sa riadia zákonmi štátu Kalifornia, USA, s výnimkou jeho zákonných ustanovení, ktorá si protirečia. Ak bude niektorá časť týchto podmienok považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, platnosť zostávajúcich častí zostane úplne nedotknutá. V prípade rozdielov medzi lokalizovanou verziou a anglickým originálom je rozhodujúcim jazykom týchto podmienok anglický jazyk.">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/aboutRights.properties
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-buttonLabel = Spoznajte svoje práva…
-buttonAccessKey = a
-notifyRightsText = %S je voľne šírený softvér s otvoreným zdrojovým kódom od neziskovej organizácie Mozilla Foundation.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
@@ -0,0 +1,31 @@
+<!ENTITY aboutSupport.pageTitle "Informácie pre riešenie problémov">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.pageSubtitle): don't change the 'supportLink' id. -->
+<!ENTITY aboutSupport.pageSubtitle "
+ Táto stránka obsahuje technické informácie, ktoré môžu byť užitočné pri riešení 
+ problémov s touto aplikáciou. Ak hľadáte odpovede na bežné otázky
+ o &brandShortName;e, navštívte <a id='supportLink'>stránku podpory</a>.
+">
+
+<!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Rozšírenia">
+<!ENTITY aboutSupport.extensionName "Názov">
+<!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Povolené">
+<!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Verzia">
+<!ENTITY aboutSupport.extensionFirstRun "Prvé spustenie">
+<!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
+
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Základné nastavenia aplikácie">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Názov">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Verzia">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Priečinok profilu">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsPlugins "Nainštalované zásuvné moduly">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Konfigurácia zostavenia">
+
+<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsTitle "Upravené nastavenia">
+<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Názov">
+<!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Hodnota">
+
+<!ENTITY aboutSupport.installationHistoryTitle "História inštalácií">
+<!ENTITY aboutSupport.updateHistoryTitle "História aktualizácií">
+
+<!ENTITY aboutSupport.copyToClipboard.label "Kopírovať všetko do schránky">
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -1,33 +1,36 @@
-<!ENTITY minimizeWindow.key "m">
-<!ENTITY minimizeWindow.label "Minimalizovať okno">
-<!ENTITY bringAllToFront.label "Preniesť všetko do popredia">
-<!ENTITY zoomWindow.label "Zväčšiť okno">
-<!ENTITY windowMenu.label "Okno">
+<!ENTITY minimizeWindow.key    "m">
+<!ENTITY minimizeWindow.label   "Minimalizovať okno">
+<!ENTITY bringAllToFront.label  "Preniesť všetko do popredia">
+<!ENTITY zoomWindow.label     "Zväčšiť okno">
+<!ENTITY windowMenu.label     "Okno">
 
-<!ENTITY helpMenu.label "Pomocník">
-<!ENTITY helpMenu.accesskey "P">
+<!ENTITY helpMenu.label      "Pomocník">
+<!ENTITY helpMenu.accesskey    "P">
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows (ex:french, german) use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
-<!ENTITY helpMenuWin.label "Pomocník">
-<!ENTITY helpMenuWin.accesskey "P">
-<!ENTITY aboutCmd.label "O programe &brandFullName;">
-<!ENTITY aboutCmd.accesskey "m">
-<!ENTITY helpContents.label "Obsah Pomocníka">
-<!ENTITY helpContents.accesskey "O">
-<!ENTITY helpContentsMac.label "Pomocník programu &brandShortName;">
-<!ENTITY helpForIEUsers.label "Pre používateľov Internet Explorera">
+<!ENTITY helpMenuWin.label    "Pomocník">
+<!ENTITY helpMenuWin.accesskey  "P">
+<!ENTITY aboutCmd.label      "O programe &brandFullName;">
+<!ENTITY aboutCmd.accesskey    "m">
+<!ENTITY productHelp.label    "Pomocník prehliadača &brandShortName;">
+<!ENTITY productHelp.accesskey  "o">
+<!ENTITY helpForIEUsers.label   "Pre používateľov Internet Explorera">
 <!ENTITY helpForIEUsers.accesskey "E">
-<!ENTITY openHelp.commandkey "VK_F1">
+<!ENTITY openHelp.commandkey   "VK_F1">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
 
-<!ENTITY helpReleaseNotes.accesskey "P">
-<!ENTITY helpReleaseNotes.label "Poznámky k vydaniu">
-<!ENTITY updateCmd.label "Kontrola aktualizácií…">
+<!ENTITY helpReleaseNotes.accesskey   "P">
+<!ENTITY helpReleaseNotes.label     "Poznámky k vydaniu">
+
+<!ENTITY helpTroubleshooting.label   "Informácie pre riešenie problémov…">
+<!ENTITY helpTroubleshooting.accesskey "n">
+
+<!ENTITY updateCmd.label        "Kontrola aktualizácií…">
 
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Možnosti…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
 
 <!ENTITY servicesMenuMac.label     "Služby">
 
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.label    "Skryť &brandShortName;">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.commandkey  "H">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -45,16 +45,17 @@
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Zdrojový kód stránky">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
 <!ENTITY pageInfoCmd.label "Informácie o stránke">
 <!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Na celú obrazovku">
 <!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "c">
+<!ENTITY fullScreenCmd.macCommandKey "f">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.label "Zobraziť všetky karty">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.accesskey "a">
 
 <!ENTITY fullScreenMinimize.tooltip "Minimalizovať okno">
 <!ENTITY fullScreenRestore.tooltip "Obnoviť">
 <!ENTITY fullScreenClose.tooltip "Zavrieť">
 <!ENTITY fullScreenAutohide.label "Skryť panely s nástrojmi">
 <!ENTITY fullScreenAutohide.accesskey "k">
@@ -309,18 +310,16 @@
 <!ENTITY copyImageCmd.accesskey    "e">
 <!ENTITY copyImageContentsCmd.label  "Kopírovať obrázok">
 <!ENTITY copyImageContentsCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.label    "Kopírovať adresu videa">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.accesskey  "e">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.label    "Kopírovať adresu zvuku">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.accesskey  "e">
 <!ENTITY blockImageCmd.accesskey   "z">
-<!ENTITY metadataCmd.label      "Vlastnosti">
-<!ENTITY metadataCmd.accesskey    "l">
 <!ENTITY copyEmailCmd.label      "Kopírovať e-mailovú adresu">
 <!ENTITY copyEmailCmd.accesskey    "e">
 <!ENTITY thisFrameMenu.label     "Tento rámec">
 <!ENTITY thisFrameMenu.accesskey   "T">
 
 <!-- Media (video/audio) controls -->
 <!ENTITY mediaPlay.label       "Prehrať">
 <!ENTITY mediaPlay.accesskey     "P">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -22,21 +22,28 @@ blockImages=Blokovať obrázky z %S
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Názov priečinka]
 
 xpinstallPromptWarning=%S zabránil tejto stránke (%S) v inštalácii softvéru, aby ochránil váš počítač.
 xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
 # Accessibility Note:
 # Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
 # See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
-xpinstallPromptAllowButton.accesskey=P
+xpinstallPromptAllowButton.accesskey=v
 xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru je vypnutá vašim systémovým administrátorom.
 xpinstallDisabledMessage=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Kliknite na tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
 xpinstallDisabledButton=Povoliť
-xpinstallDisabledButton.accesskey=P
+xpinstallDisabledButton.accesskey=v
+
+# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
+# the host name of the site.
+lwthemeInstallRequest.message=Táto stránka (%S) sa pokúša nainštalovať tému.
+lwthemeInstallRequest.allowButton=Povoliť
+lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=v
+
 popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna. Nastavenia upravíte kliknutím sem…
 popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien. Nastavenia upravíte kliknutím sem…
 popupWarningButton=Možnosti
 popupWarningButton.accesskey=M
 popupWarningButtonUnix=Možnosti
 popupWarningButtonUnix.accesskey=M
 popupAllow=Povoliť vyskakovacie okná z %S
 popupBlock=Blokovať vyskakovacie okná z %S
@@ -48,65 +55,65 @@ imageBlockedWarning=%S bude vždy blokovať načítavanie obrázkov z %S.
 imageAllowedWarning=%S má povolené načítavanie obrázkov z %S.
 undo=Späť
 undo.accessKey=S
 
 # missing plugin installer
 missingpluginsMessage.title=Na zobrazenie všetkých médií na tejto stránke sú požadované prídavné zásuvné moduly.
 missingpluginsMessage.button.label=Nainštalovať chýbajúce zásuvné moduly…
 missingpluginsMessage.button.accesskey=a
+outdatedpluginsMessage.title=Niektoré zásuvné moduly používané touto stránkou sú zastarané.
+outdatedpluginsMessage.updateButton.label=Aktualizovať zásuvné moduly…
+outdatedpluginsMessage.updateButton.accesskey=A
 blockedpluginsMessage.title=Niektoré zásuvné moduly, ktoré táto stránka vyžaduje, boli kvôli ochrane zablokované.
 blockedpluginsMessage.infoButton.label=Podrobnosti…
 blockedpluginsMessage.infoButton.accesskey=d
 blockedpluginsMessage.searchButton.label=Aktualizovať zásuvné moduly…
 blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=k
 
 # Sanitize
 sanitizeWithPromptLabel2=Vymazať nedávnu históriu…
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
 # clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
 # changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
 sanitizeDialog2.everything.title=Vymazanie celej histórie
 sanitizeButtonOK=Odstrániť
-# LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning): Warning that appears when "Time
-# range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog. UI
-# mockup at bug 480169. This value is a semi-colon list of plural forms. #1 is
-# replaced with the number of history visits. %S is replaced with the date of
-# the oldest visit.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-sanitizeEverythingWarning=Celá história bude vymazaná. Od dňa %S sa v nej nachádza jeden záznam o navštívených stránkach.;Celá história bude vymazaná. Od dňa %S sa v nej nachádzajú #1 záznamy o navštívených stránkach.;Celá história bude vymazaná. Od dňa %S sa v nej nachádza #1 záznamov o navštívených stránkach.
-# LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingNoVisitsWarning): Used in same context
-# as sanitizeEverythingWarning except this is shown instead when there are no
-# visits in the user's history.
-sanitizeEverythingNoVisitsWarning=Celá história bude vymazaná.
+# LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
+# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
+# provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
+sanitizeEverythingWarning2=Vymazaná bude celá história.
+# LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
+# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
+# provided that the user has modified the default set of history items to clear.
+sanitizeSelectedWarning=Vymazané budú všetky označené položky.
 
 # Check for Updates
 # LOCALIZATION NOTE (updatesItem_*): these are alternative labels for Check for Update item in Help menu.
 # Which one is used depends on Update process state.
 updatesItem_default=Kontrola aktualizácií…
 updatesItem_defaultFallback=Kontrola aktualizácií…
 updatesItem_default.accesskey=K
 updatesItem_downloading=Preberá sa %S…
 updatesItem_downloadingFallback=Preberá sa aktualizácia…
 updatesItem_downloading.accesskey=b
 updatesItem_resume=Pokračovať v preberaní %S…
 updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v preberaní aktualizácie…
 updatesItem_resume.accesskey=b
 updatesItem_pending=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
-updatesItem_pending.accesskey=N
+updatesItem_pending.accesskey=a
 
 # RSS Pretty Print
 feedShowFeedNew=Prihlásiť sa k odberu kanála %S…
 
 menuOpenAllInTabs.label=Otvoriť všetko na kartách
 
 # History menu
 menuRestoreAllTabs.label=Obnoviť všetky karty
-menuRestoreAllTabs.accesskey=k
+menuRestoreAllTabs.accesskey=O
 # LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllWindows, menuUndoCloseWindowLabel, menuUndoCloseWindowSingleTabLabel):
 # see bug 394759
 menuRestoreAllWindows.label=Obnoviť všetky okná
 menuRestoreAllWindows.accesskey=O
 # LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 Window Title, #2 Number of tabs
 menuUndoCloseWindowLabel=#1 (a ďalšia karta);#1 (a ďalšie #2 karty);#1 (a ďalších #2 kariet)
@@ -142,16 +149,17 @@ offlineApps.manageUsageAccessKey=Z
 
 identity.identified.verifier=Overil ju %S
 identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku.
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 identity.identified.title_with_country=%S (%S)
 
 identity.encrypted=Pripojenie k tejto stránke je z dôvodu ochrany pred sledovaním zabezpečené.
 identity.unencrypted=Pripojenie k tejto stránke nie je zabezpečené.
+identity.mixed_content=Pripojenie k tejto stránke je len čiastočne zabezpečené a neochraňuje tak pred možným sledovaním.
 
 identity.unknown.tooltip=Táto webová stránka neposkytuje informácie o identite.
 
 identity.ownerUnknown2=(neznámy)
 
 # Downloads Monitor Panel
 # LOCALIZATION NOTE (activeDownloads, pausedDownloads): Semi-colon list of plural
 # forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/metaData.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<!ENTITY no-properties.label "Nie sú nastavené žiadne vlastnosti.">
-
-<!ENTITY caption.label "Vlastnosti prvku">
-<!ENTITY image-sec.label "Vlastnosti obrázka">
-<!ENTITY image-url.label "Adresa:">
-<!ENTITY image-type.label   "Typ:">
-<!ENTITY image-desc.label "Popis:">
-<!ENTITY image-alt.label "Alternatívny text:">
-<!ENTITY image-size.label   "Rozmery obrázka:">
-<!ENTITY image-filesize.label "Veľkosť súboru:">
-<!ENTITY insdel-sec.label "Vložiť/odstrániť vlastnosti">
-<!ENTITY insdel-cite.label "Informácie:">
-<!ENTITY insdel-date.label "Dátum:">
-<!ENTITY link-sec.label "Vlastnosti odkazu">
-<!ENTITY link-url.label "Adresa:">
-<!ENTITY link-target.label "Otvorí sa v:">
-<!ENTITY link-type.label "Typ cieľa:">
-<!ENTITY link-lang.label "Cieľový jazyk:">
-<!ENTITY link-rel.label "Relácia:">
-<!ENTITY link-rev.label "Obrátená relácia:">
-<!ENTITY link-ping.label    "Upozorní:">
-<!ENTITY misc-sec.label "Rôzne vlastnosti">
-<!ENTITY misc-lang.label "Jazyk textu:">
-<!ENTITY misc-title.label "Názov:">
-<!ENTITY misc-tblsummary.label "Súhrn:">
-<!ENTITY quote-sec.label "Zaznamenať vlastnosti">
-<!ENTITY quote-cite.label "Informácie:">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/metaData.properties
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-sameWindowText=To isté okno
-newWindowText=Nové okno
-newTabText=Nová karta
-parentFrameText=Nadradený rámec
-sameFrameText=Ten istý rámec
-embeddedText=Vložené
-unableToShowProps=Nie sú dostupné žiadne vlastnosti
-altTextMissing=Chýbajúci
-altTextBlank=Prázdny
-imageSize=%S kB (%S bajtov)
-imageSizeUnknown=Neznáma (nie je vo vyrovnávacej pamäti)
-imageType=Obrázok %S
-animatedImageType=Obrázok %S (animovaný, počet snímok: %S)
-imageDimensions=%S px × %S px
-imageDimensionsScaled=%S px × %S px (zmenšený na %S px × %S px)
-# LOCALIZATION NOTE: Next two strings are for language name representations
-#          %1$S = language name, %2$S = region name
-languageRegionFormat=%1$S (%2$S)
-
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -48,18 +48,18 @@
 <!ENTITY clearCacheNow.label       "Vymazať teraz">
 <!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "e">
 
 <!ENTITY updateTab.label         "Aktualizácie">
 
 <!ENTITY autoCheck.label         "Automaticky kontrolovať aktualizácie pre:">
 <!ENTITY enableAppUpdate.label      "&brandShortName;">
 <!ENTITY enableAppUpdate.accesskey    "F">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate.label    "Nainštalované doplnky">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate.accesskey  "N">
+<!ENTITY enableAddonsUpdate2.label    "Doplnky">
+<!ENTITY enableAddonsUpdate2.accesskey  "D">
 <!ENTITY enableSearchUpdate.label    "Vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY enableSearchUpdate.accesskey  "V">
 <!ENTITY whenUpdatesFound.label     "Ak sú dostupné aktualizácie pre &brandShortName;:">
 <!ENTITY askMe.label           "Vždy sa opýtať, čo urobiť">
 <!ENTITY askMe.accesskey         "o">
 <!ENTITY modeAutomatic.label       "Automaticky aktualizácie prevziať a nainštalovať">
 <!ENTITY modeAutomatic.accesskey     "A">
 <!ENTITY modeAutoAddonWarn.label     "Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky">
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -51,26 +51,26 @@
 # from en-US contains a \n.
 
 REG_APP_DESC=$BrandShortName poskytuje bezpečné a jednoduché prehliadanie webových stránok. Príjemné používateľské prostredie, funkcie zvyšujúce bezpečnosť zahŕňajúce ochranu pred odcudzením online identity a integrované vyhľadávanie vám umožnia využívanie webu na maximum.
 CONTEXT_OPTIONS=$BrandShortName – &Možnosti
 CONTEXT_SAFE_MODE=$BrandShortName – &Núdzový režim
 SAFE_MODE=Núdzový režim
 OPTIONS_PAGE_TITLE=Typ inštalácie
 OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Výber typu inštalácie
-OPTIONS_MAKE_DEFAULT=&Nastaviť $BrandShortName ako predvolený prehliadač
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Nastavenie odkazov
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Vytvorenie ikon programu
 SUMMARY_PAGE_TITLE=Súhrn
 SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Pripravené na nainštalovanie $BrandShortNameu
 SUMMARY_INSTALLED_TO=$BrandShortName bude nainštalovaný do nasledujúceho priečinka:
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Na dokončenie inštalácie môže byť potrebné reštartovať počítač.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Na dokončenie odinštalovania môže byť potrebné reštartovať počítač.
-SUMMARY_MAKE_DEFAULT=$BrandShortName bude nastavený ako predvolený webový prehliadač.
-SUMMARY_CLICK=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Inštalovať.
+SUMMARY_TAKE_DEFAULTS=&Nastaviť $BrandShortName ako predvolený prehliadač
+SUMMARY_INSTALL_CLICK=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Inštalovať.
+SUMMARY_UPGRADE_CLICK=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Aktualizovať.
 SURVEY_TEXT=&Povedzte nám váš názor na $BrandShortName
 LAUNCH_TEXT=&Spustiť $BrandFullName
 CREATE_ICONS_DESC=Vytvoriť ikony $BrandShortNameu:
 ICONS_DESKTOP=Na &pracovnej ploche
 ICONS_STARTMENU=V priečinku Programy po&nuky Štart
 ICONS_QUICKLAUNCH=Na paneli &Rýchle spustenie
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Ak chcete pokračovať v inštalácii, musí byť program $BrandShortName ukončený.\n\nUkončite $BrandShortName.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Ak chcete pokračovať v odinštalácii, musí byť program $BrandFullName ukončený.\n\nUkončite $BrandFullName.
@@ -102,8 +102,13 @@ STATUS_CLEANUP=Prebieha čistenie…
 OPTIONS_SUMMARY=Vyberte preferovaný typ inštalácie a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 # One line
 OPTION_STANDARD_DESC=$BrandShortName bude nainštalovaný s bežnými súčasťami.
 OPTION_STANDARD_RADIO=&Štandardná
 # Two lines
 OPTION_CUSTOM_DESC=Môžete vybrať jednotlivé súčasti, ktoré chcete nainštalovať. Odporúča sa skúseným používateľom.
 OPTION_CUSTOM_RADIO=&Prispôsobená
 
+# LOCALIZATION NOTE:
+# The following text replaces the Install button text on the summary page.
+# Verify that the access key for InstallBtn (in override.properties) and
+# UPGRADE_BUTTON is not already used by SUMMARY_TAKE_DEFAULTS.
+UPGRADE_BUTTON=&Aktualizovať
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
@@ -28,8 +28,11 @@ subscribe-gettingFeedItems=Preberajú sa príspevky (%S z %S)…
 newsblog-noNewArticlesForFeed=Pre tento informačný kanál nie sú dostupné žiadne nové príspevky.
 newsblog-networkErrorTitle=Chyba siete
 ## LOCALIZATION NOTE(newsblog-networkError): %S is the feed URL
 newsblog-networkError=Kanál %S sa nepodarilo nájsť. Overte jeho názov a pokus zopakujte.
 newsblog-feedNotValidTitle=Neplatný kanál
 ## LOCALIZATION NOTE(newsblog-feedNotValid): %S is the feed URL
 newsblog-feedNotValid=%S nie je platným informačným kanálom.
 newsblog-getNewMsgsCheck=Zisťujú sa nové príspevky informačného kanálu…
+
+## LOCALIZATION NOTE(feeds-accountname): This string should be the same as feeds.accountName in am-newsblog.dtd
+feeds-accountname=Blogy a informačné kanály
--- a/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
@@ -1,13 +1,15 @@
 <!-- for SearchDialog.xul -->
 <!ENTITY searchHeading.label     "Hľadať správy v priečinku:">
 <!ENTITY searchHeading.accesskey   "s">
 <!ENTITY searchSubfolders.label   "Hľadať v podpriečinkoch">
 <!ENTITY searchSubfolders.accesskey "d">
+<!ENTITY searchOnServer.label    "Hľadať na serveri">
+<!ENTITY searchOnServer.accesskey  "a">
 <!ENTITY resetButton.label      "Obnoviť">
 <!ENTITY resetButton.accesskey    "b">
 <!ENTITY openButton.label      "Otvoriť">
 <!ENTITY openButton.accesskey    "t">
 <!ENTITY deleteButton.label     "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey   "r">
 <!ENTITY searchDialogTitle.label   "Hľadanie v správach">
 <!ENTITY results.label        "Výsledky">
@@ -18,17 +20,17 @@
 <!ENTITY closeCmd.key        "W">
 <!ENTITY goToFolderButton.label   "Otvoriť priečinok správy">
 <!ENTITY goToFolderButton.accesskey "O">
 <!ENTITY saveAsVFButton.label    "Uložiť ako priečinok hľadania">
 <!ENTITY saveAsVFButton.accesskey  "k">
 
 <!-- for ABSearchDialog.xul -->
 <!ENTITY abSearchHeading.label    "Hľadať v adresári:">
-<!ENTITY abSearchHeading.accesskey  "a">
+<!ENTITY abSearchHeading.accesskey  "s">
 <!ENTITY propertiesButton.label   "Vlastnosti">
 <!ENTITY propertiesButton.accesskey "V">
 <!ENTITY composeButton.label     "Nová správa">
 <!ENTITY composeButton.accesskey   "N">
 <!ENTITY abSearchDialogTitle.label  "Pokročilé hľadanie v adresári">
 
 <!-- Thread Pane -->
 <!ENTITY threadColumn.label     "Vlákno">
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
@@ -1,75 +1,76 @@
-<!ENTITY welcome.description       "Rýchle nastavenie účtu">
-<!ENTITY autoconfigWizard.style     "width: 640px; height: 480px;">
-<!ENTITY name.description        "Vaše meno">
-<!ENTITY email.description        "E-mailová adresa">
-<!ENTITY password.description      "Heslo">
-
-<!ENTITY next.label           "Ďalej &#187;">
-<!ENTITY next.accesskey         "a">
-<!ENTITY back.label           "&#171; Naspäť">
-<!ENTITY back.accesskey         "N">
+<!ENTITY autoconfigWizard.title     "Nastavenie poštového účtu">
+<!ENTITY name.label           "Vaše meno:">
+<!ENTITY name.accesskey         "n">
+<!ENTITY name.emptytext         "Meno priezvisko">
+<!ENTITY name.text            "Vaše meno tak ako bude zobrazené ostatným">
+<!ENTITY email.label           "E-mailová adresa:">
+<!ENTITY email.accesskey         "d">
+<!ENTITY email.emptytext         "email@priklad.sk">
+<!ENTITY password.label         "Heslo:">
+<!ENTITY password.accesskey       "H">
+<!ENTITY password.emptytext       "Heslo">
+<!ENTITY password.text          "Voliteľné, bude použité len na overenie prihlasovacieho mena">
 
 <!ENTITY accountInformation.label    "Informácie o účte">
-<!ENTITY username.label         "používateľské meno">
-<!ENTITY receivingServer.label      "získava sa">
-<!ENTITY sendingServer.label       "odosiela sa">
+<!ENTITY username2.label         "Používateľské meno:">
+<!ENTITY incoming.label         "Prichádzajúce:">
+<!ENTITY outgoing.label         "Odchádzajúce:">
 <!ENTITY noEncryption.label       "Žiadne">
 <!ENTITY starttls.label         "STARTTLS">
 <!ENTITY sslTls.label          "SSL/TLS">
 
 <!ENTITY imap.label           "IMAP">
 <!ENTITY pop.label            "POP">
 <!ENTITY smtp.label           "SMTP">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (createAndEditSettings.label): This label is a link which
-   will create the account and take the user to the account configuration
-   screen. -->
-<!ENTITY createAndEditSettings.label   "Vytvoriť a upraviť v editore účtov">
+<!ENTITY manualSetup.label        "Manuálne nastavenie…">
+<!ENTITY manualSetup.accesskey      "u">
 <!ENTITY cancel.label          "Zrušiť">
+<!ENTITY cancel.accesskey        "Z">
+<!ENTITY continue.label         "Pokračovať">
+<!ENTITY continue.accesskey       "P">
+<!ENTITY startOver.label         "Začať">
+<!ENTITY startOver.accesskey       "a">
 <!ENTITY stop.label           "Zastaviť">
-<!ENTITY stop.accesskey         "Z">
+<!ENTITY stop.accesskey         "s">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (retest.label): This is the text that is
   displayed on the button which will re-guess the account configuration,
   taking into account the settings the user has changed.
   -->
 <!ENTITY retest.label          "Znova otestovať nastavenie">
 <!ENTITY retest.accesskey        "o">
 <!ENTITY edit.label           "Upraviť">
 <!ENTITY edit.accesskey         "U">
 
 <!ENTITY rememberPassword.label     "Zapamätať si heslo">
 <!ENTITY rememberPassword.accesskey   "m">
 
 <!ENTITY warning.label          "Upozornenie!">
 <!ENTITY incomingSettings.label     "Nastavenia pre prichádzajúcu poštu:">
 <!ENTITY outgoingSettings.label     "Nastavenia pre odchádzajúcu poštu:">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (confirmIncomingWarning.label): If there is a security
-   warning on the incoming server, then the user will need to check a
-   checkbox beside this text before continuing. -->
-<!ENTITY confirmIncomingWarning.label  "Rozumiem riziku">
-<!ENTITY confirmIncomingWarning.accesskey "R">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (confirmOutgoingWarning.label): If there is a security
-   warning on the outgoing server, then the user will need to check a
-   checkbox beside this text before continuing. -->
-<!ENTITY confirmOutgoingWarning.label  "Rozumiem riziku">
-<!ENTITY confirmOutgoingWarning.accesskey "o">
+<!ENTITY technicaldetails.label     "Technické podrobnosti">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (confirmWarning.label): If there is a security
+   warning on the outgoing server, then the user will need to check a
+   checkbox beside this text before continuing. -->
+<!ENTITY confirmWarning.label      "Rozumiem riziku">
+<!ENTITY confirmWarning.accesskey    "R">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (createAccount.label): If there is a security warning
   on the incoming or outgoing servers, then the page that pops up will
   have this text in a button to continue by creating the account. -->
 <!ENTITY createAccount.label       "Vytvoriť účet">
-<!ENTITY createAccount.accesskey     "V">
+<!ENTITY createAccount.accesskey     "r">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (changeSettings.label): If there is a security warning on
   the incoming or outgoing servers, then the page that pops up will have
   this text in a button to take you back to the previous page to change
   the settings and try again. -->
 <!ENTITY changeSettings.label      "Zmeniť nastavenia">
 <!ENTITY changeSettings.accesskey    "e">
 
 <!ENTITY contactYourProvider.description "&brandShortName; vám môže umožniť získať vaše e-mailové správy použitím poskytnutej konfigurácie. Avšak mali by ste kontaktovať vášho poskytovateľa e-mailovej schránky alebo správcu systému a požiadať ho o údaje k neplatným pripojeniam. Viac informácii nájdete na stránke Thunderbird - Často kladené otázky.">
 
 <!ENTITY insecureServer.tooltip.title  "Upozornenie! Toto je nezabezpečený server.">
 <!ENTITY insecureServer.tooltip.details "Viac informácií získate po kliknutí na krúžok.">
 
-<!ENTITY insecureClearText.description  "E-mailové správy sú odosielané ako čistý text, takže obsah správ môže byť prečítaný útočníkmi atď. &brandShortName; vám umožní získať vaše e-mailové správy, ale mali by ste vášho poskytovateľa požiadať o zriadenie zabezpečeného pripojenia k poštovému serveru.">
+<!ENTITY insecureCleartext.description  "E-mailové správy sú odosielané ako čistý text, takže obsah správ môže byť prečítaný inými ľuďmi pripojenými k internetu. &brandShortName; vám umožní získať vaše e-mailové správy, ale mali by ste vášho poskytovateľa požiadať o zriadenie zabezpečeného pripojenia k poštovému serveru.">
 <!ENTITY insecureSelfSigned.description "Server používa certifikát, ktorému nemôžeme dôverovať, takže nemôžeme zaručiť, že niekto nesleduje údaje posielané medzi &brandShortName;om a serverom. &brandShortName; vám umožní získať vaše e-mailové správy, ale mali by ste vášho poskytovateľa požiadať o zriadenie zabezpečeného pripojenia s platným certifikátom poštového servera.">
 <!ENTITY secureServer.description    "Gratulujeme! Toto je zabezpečený server.">
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
@@ -1,26 +1,28 @@
 # accountCreation.properties
 
-# LOCALIZATION NOTE: %1$S will be the name of the app (i.e. ThunderBird), %2$S will be the hostname of the server the user was trying to connect to.
-incoming_cleartext_warning=Nastavili ste %1$S tak, aby sa pripájal k serveru pre prichádzajúcu poštu %2$S, ktorý nie je zabezpečeným serverom.
-incoming_selfsigned_warning=Nastavili ste %1$S tak, aby sa cez zabezpečené pripojenie pripájal k serveru pre prichádzajúcu poštu %2$S. Nemôžeme však potvrdiť, že pripojenie je zabezpečené.
-outgoing_cleartext_warning=Nastavili ste %1$S tak, aby sa pripájal k serveru pre odchádzajúcu poštu %2$S, ktorý nie je zabezpečeným serverom.
-outgoing_selfsigned_warning=Nastavili ste %1$S tak, aby sa cez zabezpečené pripojenie pripájal k serveru pre odchádzajúcu poštu %2$S. Nemôžeme však potvrdiť, že pripojenie je zabezpečené.
+# LOCALIZATION NOTE(cleartext_warning): %1$S will be the hostname of the server the user was trying to connect to.
+cleartext_warning=Server %1$S nepoužíva šifrovanie.
+# LOCALIZATION NOTE(selfsigned_warning): %1$S will be the hostname of the server the user was trying to connect to.
+selfsigned_warning=Server %1$S nepoužíva dôveryhodný certifikát.
 selfsigned_details=Za normálnych okolností sa zabezpečený poštový server identifikuje dôveryhodným certifikátom, ktorý zaručí pravosť servera. Pripojenie k tomuto poštovému serveru bude šifrované, ale nemôžeme zaručiť pravosť servera.
 cleartext_details=Nezabezpečené poštové servery nepoužívajú šifrované pripojenia na ochranu hesiel a súkromných informácií. Pri pripojení k tomuto serveru je možné vaše heslo a citlivé údaje prečítať treťou stranou.
 
 # LOCALIZATION NOTE(defaultServerTag): Used to indicate the default smtp server in the server dropdown list.
 default_server_tag= (predvolený)
 
 # config titles
-searching_for_configs=Vyhľadáva sa…
+# LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings): %1$S will be the brandShortName.
+looking_up_settings=%1$S vyhľadáva nastavenia pre váš poštový účet.
 manually_edit_config=Úprava konfigurácie
-finished_with_success=Dokončené
-finished_with_error=Chyba
+# LOCALIZATION NOTE(found_settings): %1$S will be the brandShortName.
+found_settings=%1$S našiel nastavenia pre váš poštový účet.
+# LOCALIZATION NOTE(failed_to_find_settings): %1$S will be the brandShortName.
+failed_to_find_settings=%1$Su sa nepodarilo nájsť nastavenia pre váš poštový účet.
 
 # config subtitles
 check_preconfig=kontrola predkonfigurácie…
 found_preconfig=nájdená predkonfigurácia
 checking_config=kontroluje sa konfigurácia…
 found_config=Nájdená konfigurácia pre váš účet
 checking_mozilla_config=kontrola konfigurácií Mozilla Community…
 found_isp_config=nájdená konfigurácia
@@ -42,11 +44,10 @@ check_out_server_details=Kontrola detailov servera pre odchádzajúcu poštu
 
 error_creating_account=Chyba pri vytváraní účtu
 incoming_server_exists=Server pre prichádzajúcu poštu už existuje.
 
 no_encryption=Bez zabezpečenia
 ssl_tls=SSL/TLS
 starttls=STARTTLS
 
-name.error=Zadajte vaše meno, ktoré sa bude zobrazovať vašim adresátom.
-email.error=Overte túto e-mailovú adresu!
-password.error=Prihlásenie nebolo úspešné. Skontrolujte používateľské meno a heslo.
+please_enter_name=Zadajte vaše meno
+double_check_email=Skontrolujte túto e-mailovú adresu!
--- a/mail/chrome/messenger/activity.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.properties
@@ -74,11 +74,11 @@ indexingFolderStatusVague=V priečinku #1 sa zisťujú, ktoré je potrebné indexovať
 indexingStatusExact=Indexuje sa #1. správa z celkovo #2;Indexuje sa #1. správa z celkovo #2 (hotovo: #3%);Indexuje sa #1. správa z celkovo #2 (hotovo: #3%)
 # LOCALIZATION NOTE (indexingFolderStatusExact):
 #  #1 is the number of the message currently being indexed
 #  #2 is the total number of messages being indexed
 #  #3 is the percentage of indexing that is complete
 #  #4 is a folder name
 indexingFolderStatusExact=Indexuje sa #1. správa z celkovo #2 v priečinku #4;Indexuje sa #1. správa z celkovo #2 v priečinku #4 (hotovo: #3%);Indexuje sa #1. správa z celkovo #2 v priečinku #4 (hotovo: #3%)
 # LOCALIZATION NOTE (indexedFolder): #1 number of messages; #2 folder name
-indexedFolder=Indexovaná #1 správa v priečinku #2;Indexované #1 správy v priečinku #2;Indexovaných #1. správ v priečinku #2
+indexedFolder=Indexovaná #1 správa v priečinku #2;Indexované #1 správy v priečinku #2;Indexovaných #1 správ v priečinku #2
 # LOCALIZATION NOTE (indexedFolderStatus): #1 number of seconds spent indexing
-indexedFolderStatus=Uplunula #1 sekunda;Uplunuli #1 sekundy;Uplunulo #1 sekúnd
+indexedFolderStatus=Doba trvania: #1 sekunda;Doba trvania: #1 sekundy;Doba trvania: #1 sekúnd
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -57,48 +57,48 @@
 
 <!ENTITY NameField1.label        "Meno:">
 <!ENTITY NameField1.accesskey      "M">
 <!ENTITY NameField2.label        "Priezvisko:">
 <!ENTITY NameField2.accesskey      "P">
 <!ENTITY PhoneticField1.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY PhoneticField2.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY DisplayName.label       "Zobrazované meno:">
-<!ENTITY DisplayName.accesskey     "a">
+<!ENTITY DisplayName.accesskey     "n">
 <!ENTITY NickName.label         "Prezývka:">
 <!ENTITY NickName.accesskey       "v">
 
 <!ENTITY PrimaryEmail.label       "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey     "E">
 <!ENTITY SecondEmail.label       "Ďalšia e-mailová adresa:">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey     "l">
 <!ENTITY PreferMailFormat.label     "Preferuje príjem správ vo formáte:">
 <!ENTITY PreferMailFormat.accesskey   "u">
 <!ENTITY PlainText.label        "Len text">
 <!ENTITY HTML.label           "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label         "Neznámy">
 <!ENTITY ScreenName.label        "Meno na IM:">
 <!ENTITY ScreenName.accesskey      "I">
 
 <!ENTITY allowRemoteContent1.label   "Povoliť vzdialený obsah">
-<!ENTITY allowRemoteContent1.accesskey "b">
+<!ENTITY allowRemoteContent1.accesskey "h">
 <!ENTITY allowRemoteContent1.tooltip  "Do správ vo formáte HTML je možné
 vložiť obsah zo vzdialených serverov. Pri otvorení takejto správy sa
 vytvorí pripojenie k danému serveru. Týmto je možné sledovať,
 či bola správa prečítaná. Označením tejto voľby umožníte v správach od tohto kontaktu
 načítavanie externého obsahu, ak sú vo formáte HTML.">
 
 <!ENTITY WorkPhone.label        "Zamestnanie:">
 <!ENTITY WorkPhone.accesskey      "t">
 <!ENTITY HomePhone.label        "Domov:">
 <!ENTITY HomePhone.accesskey      "D">
 <!ENTITY FaxNumber.label        "Fax:">
-<!ENTITY FaxNumber.accesskey      "F">
+<!ENTITY FaxNumber.accesskey      "x">
 <!ENTITY PagerNumber.label       "Pager:">
-<!ENTITY PagerNumber.accesskey     "g">
+<!ENTITY PagerNumber.accesskey     "a">
 <!ENTITY CellularNumber.label      "Mobil:">
 <!ENTITY CellularNumber.accesskey    "b">
 
 <!ENTITY Home.tab            "Súkromné">
 <!ENTITY Home.accesskey         "S">
 <!ENTITY HomeAddress.label       "Adresa:">
 <!ENTITY HomeAddress.accesskey     "A">
 <!ENTITY HomeAddress2.label       "">
@@ -118,24 +118,24 @@ načítavanie externého obsahu, ak sú vo formáte HTML.">
 <!ENTITY In.label            "">
 <!ENTITY Year.emptytext         "Rok">
 <!ENTITY Or.value            "alebo">
 <!ENTITY Age.emptytext         "vek">
 <!ENTITY YearsOld.label         "">
 
 <!ENTITY Work.tab            "Zamestnanie">
 <!ENTITY Work.accesskey         "Z">
-<!ENTITY JobTitle.label         "Titul:">
-<!ENTITY JobTitle.accesskey       "u">
+<!ENTITY JobTitle.label         "Pozícia:">
+<!ENTITY JobTitle.accesskey       "c">
 <!ENTITY Department.label        "Oddelenie:">
-<!ENTITY Department.accesskey      "d">
+<!ENTITY Department.accesskey      "e">
 <!ENTITY Company.label         "Organizácia:">
-<!ENTITY Company.accesskey       "c">
+<!ENTITY Company.accesskey       "a">
 <!ENTITY WorkAddress.label       "Adresa:">
-<!ENTITY WorkAddress.accesskey     "A">
+<!ENTITY WorkAddress.accesskey     "d">
 <!ENTITY WorkAddress2.label       "">
 <!ENTITY WorkAddress2.accesskey     "">
 <!ENTITY WorkCity.label         "Mesto:">
 <!ENTITY WorkCity.accesskey       "M">
 <!ENTITY WorkState.label        "Štát:">
 <!ENTITY WorkState.accesskey      "t">
 <!ENTITY WorkZipCode.label       "PSČ:">
 <!ENTITY WorkZipCode.accesskey     "P">
@@ -151,8 +151,24 @@ načítavanie externého obsahu, ak sú vo formáte HTML.">
 <!ENTITY Custom2.label         "Ostatné 2:">
 <!ENTITY Custom2.accesskey       "2">
 <!ENTITY Custom3.label         "Ostatné 3:">
 <!ENTITY Custom3.accesskey       "3">
 <!ENTITY Custom4.label         "Ostatné 4:">
 <!ENTITY Custom4.accesskey       "4">
 <!ENTITY Notes.label          "Poznámky:">
 <!ENTITY Notes.accesskey        "n">
+
+<!ENTITY Photo.tab           "Fotografia">
+<!ENTITY Photo.accesskey        "F">
+<!ENTITY PhotoDesc.label        "Zvoľte jednu z možností:">
+<!ENTITY GenericPhoto.label       "Predvolený obrázok">
+<!ENTITY GenericPhoto.accesskey     "e">
+<!ENTITY DefaultPhoto.label       "Predvolený">
+<!ENTITY PhotoFile.label        "V tomto počítači">
+<!ENTITY PhotoFile.accesskey      "V">
+<!ENTITY BrowsePhoto.label       "Prehľadávať">
+<!ENTITY BrowsePhoto.accesskey     "P">
+<!ENTITY PhotoURL.label         "Na webe">
+<!ENTITY PhotoURL.accesskey       "N">
+<!ENTITY PhotoURL.emptytext       "Prilepte alebo zadajte webovú adresu fotografie">
+<!ENTITY UpdatePhoto.label       "Aktualizovať">
+<!ENTITY UpdatePhoto.accesskey     "A">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
@@ -110,16 +110,18 @@ cityOrStateAndZip=%1$S %2$S
 
 stateZipSeparator=
 
 prefixTo=Komu
 prefixCc=Kópia
 prefixBcc=Skrytá kópia
 addressBook=Adresár
 
+browsePhoto=Fotografia kontaktu
+
 # mailnews.js
 ldap_2.servers.pab.description=Osobný adresár
 ldap_2.servers.history.description=Zozbierané adresy
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.osx.description is only used on Mac OS X)
 ldap_2.servers.osx.description=Adresár systému Mac OS X
 
 # status bar stuff
 ## LOCALIZATION NOTE (totalContactStatus):
--- a/mail/chrome/messenger/am-identity-edit.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-identity-edit.dtd
@@ -1,6 +1,7 @@
+<!ENTITY identityDialog.style "width: 87ch;">
 <!ENTITY identityTitle.label "Nastavenie identity">
 <!ENTITY identityListDesc.label "Konfigurácia nastavení pre túto identitu:">
 
 <!ENTITY settingsTab.label "Nastavenie">
 <!ENTITY copiesFoldersTab.label "Kópie a priečinky">
 <!ENTITY addressingTab.label "Písanie a adresovanie">
--- a/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
@@ -27,8 +27,23 @@
 <!ENTITY nntpRemoveMsgBody.label "Odstrániť telá správ starších ako">
 <!ENTITY nntpRemoveMsgBody.accesskey "r">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.label "Vyberte diskusné skupiny, ktoré chcete používať v režime offline…">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "b">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.label "Rozšírené…">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.accesskey "z">
 <!ENTITY syncGroupTitle.label "Synchronizácia správ">
 <!ENTITY diskspaceGroupTitle.label "Miesto na disku">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE: (useAutosyncBefore.label, useAutosyncMiddle.label, useAutosyncAfter.label):
+ The entities useAutosyncBefore.label, useAutosyncMiddle.label, and
+ useAutosyncAfter.label appear on a single line in preferences as follows:
+
+ &useAutosyncBefore.label [textbox for autosync value] &useAutosyncMiddle.label; [dropdown for autosync interval] &useAutosyncAfter.label;
+-->
+<!ENTITY useAutosyncBefore.label     "Na disku uchovávať správy staré maximálne:">
+<!ENTITY useAutosyncMiddle.label     "">
+<!ENTITY allInterval.label        "všetky správy">
+<!ENTITY dayInterval.label        "dní">
+<!ENTITY weekInterval.label       "týždňov">
+<!ENTITY monthInterval.label       "mesiacov">
+<!ENTITY yearInterval.label       "rokov">
+<!ENTITY useAutosyncAfter.label     "">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/gloda.properties
@@ -0,0 +1,138 @@
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is Thunderbird Global Database
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is
+# Mozilla Messaging, Inc.
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2009
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+#  Andrew Sutherland <asutherland@asutherland.org>
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+
+# LOCALIZATION NOTE (*.facetLabel): These are the labels used to label the facet
+# displays in the global search facet display mechanism.
+
+# LOCALIZATION NOTE (*.includeLabel): The label to use for the included group
+# in the facet display. If not provided, we will fall back to
+# "glodaFacetView.facets.included.fallbackLabel".
+
+# LOCALIZATION NOTE (*.excludeLabel): The label to use for the excluded group
+# in the facet display. If not provided, we will fall back to
+# "glodaFacetView.facets.excluded.fallbackLabel".
+
+# LOCALIZATION NOTE (*.remainderLabel): The label to use for the remaining items
+# that are neither part of the included group or the excluded group in the
+# facet display. If not provided, we will fall back to
+# "glodaFacetView.facets.remainder.fallbackLabel".
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.folder.*): Stores the message folder in
+# which the message is stored.
+gloda.message.attr.folder.facetLabel=Poštové priečinky
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.fromMe.*): Stores everyone involved
+# with the message. This means from/to/cc/bcc.
+gloda.message.attr.fromMe.facetLabel=Odo mňa
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.toMe.*): Stores everyone involved
+# with the message. This means from/to/cc/bcc.
+gloda.message.attr.toMe.facetLabel=Mne
+
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.involves.*): Stores everyone involved
+# with the message. This means from/to/cc/bcc.
+gloda.message.attr.involves.facetLabel=Ľudia
+gloda.message.attr.involves.includeLabel=vrátane:
+gloda.message.attr.involves.excludeLabel=okrem:
+gloda.message.attr.involves.remainderLabel=ďalší účastníci:
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.date.*): Stores the date of the message.
+# Thunderbird normally stores the date the message claims it was composed
+# according to the "Date" header. This is not the same as when the message
+# was sent or when it was eventually received by the user. In the future we
+# may change this to be one of the other dates, but not anytime soon.
+gloda.message.attr.date.facetLabel=Dátum
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.attachmentTypes.*): Stores the list of
+# MIME types (ex: image/png, text/plain) of real attachments (not just part of
+# the message content but explicitly named attachments) on the message.
+# Although we hope to be able to provide localized human-readable explanations
+# of the MIME type (ex: "PowerPoint document"), I don't know if that is going
+# to happen.
+gloda.message.attr.attachmentTypes.facetLabel=Prílohy
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.mailing-list.*): Stores the mailing
+# lists detected in the message. This will normally be the e-mail address of
+# the mailing list and only be detected in messages received from the mailing
+# list. Extensions may contribute additional detected mailing-list-like
+# things.
+gloda.message.attr.mailing-list.facetLabel=Rozosielacie zoznamy
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.tag.*): Stores the tags applied to the
+# message. Notably, gmail's labels are not currently exposed via IMAP and we
+# do not do anything clever with gmail, so this is indepdendent of gmail
+# labels. This may change in the future, but it's a safe bet it's not
+# happening on Thunderbird's side prior to 3.0.
+gloda.message.attr.tag.facetLabel=Popisy
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.tag.*): Stores whether the message is
+# starred or not, as indicated by a pretty star icon. In the past, the icon
+# used to be a flag. The IMAP terminology continues to be "flagged".
+gloda.message.attr.star.facetLabel=Označené hviezdičkou
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.read.*): Stores whether the user has
+# read the message or not.
+gloda.message.attr.read.facetLabel=Prečítaná
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.repliedTo.*): Stores whether we believe
+# the user has ever replied to the message. We normally show a little icon in
+# the thread pane when this is the case.
+gloda.message.attr.repliedTo.facetLabel=Odpovedané
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.forwarded.*): Stores whether we believe
+# the user has ever forwarded the message. We normally show a little icon in
+# the thread pane when this is the case.
+gloda.message.attr.forwarded.facetLabel=Odoslaná ďalej
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.mimetype.category.*.label): Map categories of MIME
+# types defined in mimeTypeCategories.js to labels.
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.mimetype.category.archives.label): Archive is
+# referring to things like zip files, tar files, tar.gz files, etc.
+gloda.mimetype.category.archives.label=Archívy
+gloda.mimetype.category.documents.label=Dokumenty
+gloda.mimetype.category.images.label=Obrázky
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.mimetype.category.media.label): Media is meant to
+# encompass both audio and video. This is because video and audio streams are
+# frequently stored in the same type of container and we cannot rely on the
+# sending e-mail client to have been clever enough to figure out what was
+# really in the file. So we group them together.
+gloda.mimetype.category.media.label=Médiá (zvuk, video)
+gloda.mimetype.category.pdf.label=Súbory PDF
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.mimetype.category.other.label): Other is the category
+# for MIME types that we don't really know what it is.
+gloda.mimetype.category.other.label=Iné
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/glodaComplete.properties
@@ -0,0 +1,57 @@
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is Thunderbird Global Database
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is
+# Mozilla Messaging, Inc.
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2009
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+#  David Ascher <dascher@mozillamessaging.com>
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+
+# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.messagesTagged.label): The label used
+# in the autocomplete widget to refer to a query for all messages tagged
+# by a particular tag (replacing #1).
+glodaComplete.messagesTagged.label=Správy označené ako: #1
+
+# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.messagesMentioning.label): The label used
+# in the autocomplete widget to refer to a search for all messages mentioning
+# a particular word (replacing #1).
+glodaComplete.messagesMentioning.label=Správy obsahujúce: #1
+
+# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.messagesWithAny.label): The label used
+# in the autocomplete widget to refer to a search for all messages mentioning
+# any one of a set of words
+glodaComplete.messagesWithAny.label=Správy obsahujúce KTORÝKOĽVEK z výrazov:
+
+# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.messagesWithAll.label): The label used
+# in the autocomplete widget to refer to a search for all messages mentioning
+# all of a set of words
+glodaComplete.messagesWithAll.label=Správy obsahujúce VŠETKY výrazy:
+
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/glodaFacetView.dtd
@@ -0,0 +1,8 @@
+<!-- LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.filters.label): Label at the top of the
+   faceting sidebar. Serves as a header both for the checkboxes under it as
+   well for labeled facets with multiple options. -->
+<!ENTITY glodaFacetView.filters.label "Filtrovať podľa:">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.showMore.label): Label at the bottom
+   of the results list to show more hits. -->
+<!ENTITY glodaFacetView.showMore.label "Zobraziť ďalšie výsledky">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/glodaFacetView.properties
@@ -0,0 +1,157 @@
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is Thunderbird Global Database
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is
+# Mozilla Messaging, Inc.
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2009
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+#  Andrew Sutherland <asutherland@asutherland.org>
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+
+# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.tab.query.label): The title to display for
+# tabs that are based on a gloda (global database) query or collection rather
+# than a user search. In the case of a user search, we just display the
+# search string they entered. At some point we might try and explain what
+# the query/collection is an automatic fashion, but not today.
+glodaFacetView.tab.query.label=Vyhľadávanie
+
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.constraints.query.fulltext.label):
+# The label to display to describe when our base query was a fulltext search
+# across messages. The value is displayed following the label.
+glodaFacetView.constraints.query.fulltext.label=Vyhľadávanie: #1
+glodaFacetView.constraints.query.fulltext.andJoinWord=a
+glodaFacetView.constraints.query.fulltext.orJoinWord=alebo
+glodaFacetView.constraints.query.fulltext.changeToAndLabel=radšej správy obsahujúce všetky výrazy
+glodaFacetView.constraints.query.fulltext.changeToOrLabel=radšej správy obsahujúce aspoň jeden výraz
+
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.constraints.query.initial):
+# The label to display to describe when our base query is not a full-text
+# search. Additional labels are appended describing each constraint.
+glodaFacetView.constraints.query.initial=Vyhľadávanie správ
+
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.constraints.query.involves.label):
+# The label to display to describe when our base query was on messages
+# involving a given contact from the address book. The value is displayed
+# where the #1 is.
+glodaFacetView.constraints.query.involves.label=obsahujúce #1
+
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.constraints.query.contact.label):
+# The label to display to describe when our base query was on messages
+# tagged with a specific tag. The tag is displayed following the label.
+glodaFacetView.constraints.query.tagged.label=označené:
+
+
+# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.mode.top.moreLabel): The label to
+# use when we are only displaying the top entries for a facet. When the
+# label is clicked on, it results in us displaying all of the values for that
+# facet. The value "#1" (if present) is replaced with the total number of
+# values that will be displayed (rather than the number currently hidden).
+glodaFacetView.facets.mode.top.moreLabel=Zobraziť všetky (#1)
+
+# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.included.fallbackLabel): The label to
+# use for groups in a facet that have been explicitly included by the user if
+# there is no explicit attribute "includeLabel" defined. (The explicit label
+# would be named "gloda.message.attr.ATTRIBUTE.includeLabel".)
+glodaFacetView.facets.included.fallbackLabel=vrátane:
+# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.excluded.fallbackLabel): The label to
+# use for groups in a facet that have been explicitly excluded by the user if
+# there is no explicit attribute "excludeLabel" defined. (The explicit label
+# would be named "gloda.message.attr.ATTRIBUTE.excludeLabel".)
+glodaFacetView.facets.excluded.fallbackLabel=okrem:
+# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.remainder.fallbackLabel): The label
+# to use for groups in a facet that are neither part of the included group or
+# the excluded group if there is no explicit attribute "remainderLabel"
+# defined. (The explicit label would be named
+# "gloda.message.attr.ATTRIBUTE.remainderLabel".)
+glodaFacetView.facets.remainder.fallbackLabel=ďalšie:
+
+# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.noneLabel): The text to display when
+# a facet needs to indicate that an attribute omitted a value or was otherwise
+# empty.
+glodaFacetView.facets.noneLabel=Žiadne
+
+# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.filter.attachmentTypes.allLabel):
+# The label to use when all types of attachments are being displayed.
+glodaFacetView.facets.filter.attachmentTypes.allLabel=Ľubovoľný typ
+
+# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.result.message.fromLabel): Used in the
+# faceted search message display to indicate the author of a message.
+# An example usage is "from: Bob".
+glodaFacetView.result.message.fromLabel=od:
+
+# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.result.message.toLabel): Used in the
+# faceted search message display to indicate the recipients of a message.
+# An example usage is "to: Bob, Chuck, Don".
+glodaFacetView.result.message.toLabel=komu:
+
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.countLabel): Displays the
+# number of messages displayed in the result area out of the number of
+# messages in the active set (the set of messages remaining after the
+# application of the facet constraints.) It takes the following arguments,
+# you do not have to use all of them.
+# #1: The number of messages displayed in the result area.
+# #2: The pluralized form of "messages" (or whatever you provide in
+#   glodaFacetView.results.message.countLabelMessagePlurals) as it
+#   applies to #1 (the number of messages in the result area.)
+# #3: The number of messages in the active set.
+# #4: The pluralized form of "messages" as it applies to #3.
+glodaFacetView.results.message.countLabel=Top #1 #2 z #3
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.countLabelMessagePlurals):
+# The plural forms of "messages" or whatever you choose. See
+# https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals for details on
+# how this stuff works.
+glodaFacetView.results.message.countLabelMessagePlurals=správa;správy;správ
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.showAllInList.label): The
+# label for the button/link that causes us to display all of the messages in
+# the active set in a new thread pane display tab, closing the current faceting
+# tab.
+glodaFacetView.results.message.showAllInList.label=Zobraziť všetky ako zoznam
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.showAllInList.tooltip): The
+# tooltip to display when hovering over the showAllInList label.
+glodaFacetView.results.message.showAllInList.tooltip=Zobrazí zoznam všetkých správ na novej karte, zavrie túto kartu.
+
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.sort.label): The
+# label next to the choice of sort order
+glodaFacetView.results.message.sort.label=usporiadať podľa:
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.sort.relevance):
+# a clickable label causing the sort to be done by most relevant messages first.
+glodaFacetView.results.message.sort.relevance=relevantnosť
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.sort.date):
+# a clickable label causing the sort to be done by most recent messages first.
+glodaFacetView.results.message.sort.date=dátum
+
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.andNOthers):
+# When a message has too many recipients, we only show the first few and then
+# display this label to express how many are not displayed. So if a message
+# has 5 recipients, we might only show the first 3, and then use this label
+# to indicate that there are 2 that are not displayed. This string can be
+# pluralized; see https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
+# for details on how to do that.
+glodaFacetView.results.message.andNOthers=a jeden ďalší;a ďalší #1;a ďalších #1
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -4,20 +4,20 @@
 
 <!-- File Menu -->
 <!ENTITY newFolderCmd.label "Priečinok…">
 <!ENTITY newFolderCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY closeTabCmd.label "Zavrieť kartu">
 <!ENTITY closeTabCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.label "Priečinok hľadania…">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.accesskey "d">
-<!ENTITY newAccountCmd.label "Účet…">
-<!ENTITY newAccountCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY newMailAccountCmd.label "Poštový účet (rýchle nastavenie)…">
-<!ENTITY newMailAccountCmd.accesskey "o">
+<!ENTITY newOtherAccountsCmd.label "Ďalšie účty…">
+<!ENTITY newOtherAccountsCmd.accesskey "a">
+<!ENTITY newEmailAccountCmd.label "Poštový účet…">
+<!ENTITY newEmailAccountCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.label "Otvoriť uložené správy…">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Prílohy">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Uložiť ako">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.label "Súbor">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "S">
@@ -125,16 +125,18 @@
 <!ENTITY messagePaneWide.accesskey "o">
 <!ENTITY messagePaneVertical.label "Zvislý pohľad">
 <!ENTITY messagePaneVertical.accesskey "Z">
 <!ENTITY showMessageCmd.label "Panel správy">
 <!ENTITY showMessageCmd.accesskey "P">
 
 <!ENTITY folderView.label "Priečinky">
 <!ENTITY folderView.accesskey "e">
+<!ENTITY smartFolders.label "Inteligentné">
+<!ENTITY smartFolders.accesskey "I">
 <!ENTITY allFolders.label "Všetky">
 <!ENTITY allFolders.accesskey "V">
 <!ENTITY unreadFolders.label "Neprečítané">
 <!ENTITY unreadFolders.accesskey "e">
 <!ENTITY favoriteFolders.label "Obľúbené">
 <!ENTITY favoriteFolders.accesskey "O">
 <!ENTITY recentFolders.label "Najnovšie">
 <!ENTITY recentFolders.accesskey "N">
@@ -561,38 +563,16 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY folderContextSettings.accesskey "s">
 
 <!-- Search Bar -->
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label "Meno alebo Email obsahuje:">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey "M">
 
 <!-- Gloda Search Bar -->
 <!ENTITY glodaSearchBar.emptyText "Hľadať správy…">
-<!ENTITY glodaSearchBar.facet.label "Hľadať:">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (glodaSearchFacet.*) labels specify search constraints.
-    "everything" searches over subject, involves, body, and attachments.
-    "subject" searches only messages subjects.
-    "involves" searches only message to/from/cc/bcc.
-    "to" searches only message to/cc.
-    "from" searches only message using "from" (the message author).
-    "body" searches only message bodies, which does not include message
-      attachment names or the content of the attachments. Message body
-      basically means a message part with a content-type of text/*.
-  -->
-<!ENTITY glodaSearchFacet.everything.label "Všade">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.subject.label "Predmet">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.involves.label "Zahŕňa (od,komu,kópia,skrytá kópia)">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.to.label "Komu, kópia">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.from.label "Od">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.body.label "Telo správy">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.attachmentNames.label "Názvy príloh">
-
-<!ENTITY glodaSearchBar.location.label "Umiestnenie:">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.everywhere.label "Všetky priečinky">
-<!ENTITY glodaSearchFacet.folder.label "V určenom priečinku…">
 
 <!-- Quick Search Menu Bar -->
 <!ENTITY searchSubjectMenu.label "Predmet">
 <!ENTITY searchFromMenu.label "Od">
 <!ENTITY searchSubjectOrFromMenu.label "Predmet alebo Od">
 <!ENTITY searchRecipient.label "Komu alebo Kópia">
 <!ENTITY searchSubjectOrRecipientMenu.label "Predmet, Komu alebo Kópia">
 <!ENTITY searchMessageBody.label "Telo správy">
@@ -613,25 +593,16 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY unreadColumn.label "Neprečítané">
 <!ENTITY totalColumn.label "Celkovo">
 <!ENTITY readColumn.label "Prečítané">
 <!ENTITY receivedColumn.label "Prijaté">
 <!ENTITY starredColumn.label "Hviezdička">
 <!ENTITY locationColumn.label "Umiestnenie">
 <!ENTITY idColumn.label "Poradie prijatia">
 <!ENTITY attachmentColumn.label "Prílohy">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (glodaWhyColumn.label): explains why a message is
-   present in the gloda search results. The values can be found in
-   messenger.properties with a prefix of "glodaSearch_results_why_". -->
-<!ENTITY glodaWhyColumn.label "Prečo">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (glodaScoreColumn.label): provides the numerical
-   score assigned to the message as a result of the search. The column
-   primarily exists to be sorted by, and its contents will probably have
-   little meaning for most users. -->
-<!ENTITY glodaScoreColumn.label "Skóre">
 
 <!-- Thread Pane Tooltips -->
 <!ENTITY columnChooser.tooltip "Kliknutím vyberiete stĺpce">
 <!ENTITY threadColumn.tooltip "Kliknutím usporiadate správy do vlákien">
 <!ENTITY fromColumn.tooltip "Kliknutím usporiadate podľa stĺpca Od">
 <!ENTITY recipientColumn.tooltip "Kliknutím usporiadate podľa adresáta">
 <!ENTITY subjectColumn.tooltip "Kliknutím usporiadate podľa predmetu">
 <!ENTITY dateColumn.tooltip "Kliknutím usporiadate podľa dátumu">
@@ -644,18 +615,16 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY unreadColumn.tooltip "Počet nečítaných správ vo vlákne">
 <!ENTITY totalColumn.tooltip "Celkový počet správ vo vlákne">
 <!ENTITY readColumn.tooltip "Kliknutím zoskupíte čítané / nečítané správy">
 <!ENTITY receivedColumn.tooltip "Kliknutím usporiadate podľa dátumu prijatia">
 <!ENTITY starredColumn.tooltip "Kliknutím zoskupíte správy vyznačené hviezdičkou">
 <!ENTITY locationColumn.tooltip "Kliknutím usporiadate podľa umiestnenia">
 <!ENTITY idColumn.tooltip "Kliknutím usporiadate podľa poradia, v akom boli správy prijaté">
 <!ENTITY attachmentColumn.tooltip "Kliknutím zoskupíte správy s prílohou">
-<!ENTITY glodaWhyColumn.tooltip "Kliknutím usporiadate podľa dôvodu, prečo sa správa nachádza vo výsledkoch vyhľadávania">
-<!ENTITY glodaScoreColumn.tooltip "Kliknutím usporiadate podľa skóre vyhľadávania">
 
 <!-- Thread Pane Context Menu -->
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.label "Otvoriť správu v novom okne">
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.accesskey "m">
 <!ENTITY contextOpenNewTab.label "Otvoriť správu na novej karte">
 <!ENTITY contextOpenNewTab.accesskey "k">
 <!ENTITY contextEditAsNew.label "Upraviť ako novú…">
 <!ENTITY contextEditAsNew.accesskey "n">
@@ -679,16 +648,26 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY contextCopyMsgMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY contextSaveAs.label "Uložiť ako…">
 <!ENTITY contextSaveAs.accesskey "a">
 <!ENTITY contextPrint.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY contextPrint.accesskey "T">
 <!ENTITY contextPrintPreview.label "Ukážka pred tlačou">
 <!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "U">
 
+<!-- Media (video/audio) controls -->
+<!ENTITY contextPlay.label "Prehrať">
+<!ENTITY contextPlay.accesskey "P">
+<!ENTITY contextPause.label "Pozastaviť">
+<!ENTITY contextPause.accesskey "P">
+<!ENTITY contextMute.label "Stlmiť">
+<!ENTITY contextMute.accesskey "m">
+<!ENTITY contextUnmute.label "Zrušiť stlmenie">
+<!ENTITY contextUnmute.accesskey "m">
+
 <!-- Junk Bar -->
 <!ENTITY junkBarMessage1.label "Nevyžiadaná správa">
 <!ENTITY junkBarButton1.label "Nie je nevyžiadaná">
 <!ENTITY junkInfoButton.label "?">
 
 <!-- Remote Content Bar -->
 <!ENTITY remoteContentMessage2.label "Na ochranu vášho súkromia &brandShortName; v tejto správe zablokoval vzdialený obsah.">
 <!ENTITY loadRemoteContentButton3.label "Zobraziť vzdialený obsah">
@@ -698,30 +677,35 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY removePhishingBarButton1.label "Ignorovať upozornenie">
 <!ENTITY reportPhishingError1.label "Zdá sa, že toto nie je podvodná správa.">
 
 <!-- Message Header Button Box (to show hidden email addresses) -->
 <!ENTITY more.label "ďalšie">
 
 <!-- Quick Search Bar -->
 <!ENTITY quickSearchCmd.key "k">
+<!ENTITY searchEverywhere.label "Hľadať všade">
 
 <!-- Message Header Context Menu -->
 <!ENTITY AddToAddressBook.label "Pridať do Adresára">
 <!ENTITY AddToAddressBook.accesskey "A">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.label "Pridať do Adresára">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.accesskey "A">
 <!ENTITY EditContact.label "Upraviť kontakt…">
 <!ENTITY EditContact.accesskey "U">
 <!ENTITY ViewContact.label "Zobraziť kontakt">
 <!ENTITY ViewContact.accesskey "Z">
-<!ENTITY SendMailTo.label "Odoslať správu">
-<!ENTITY SendMailTo.accesskey "s">
+<!ENTITY SubscribeToNewsgroup.label "Prihlásiť sa k odberu skupiny">
+<!ENTITY SubscribeToNewsgroup.accesskey "P">
+<!ENTITY SendMessageTo.label "Odoslať správu">
+<!ENTITY SendMessageTo.accesskey "s">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.label "Kopírovať e-mailovú adresu">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.accesskey "K">
+<!ENTITY CopyNewsgroupName.label "Kopírovať názov diskusnej skupiny">
+<!ENTITY CopyNewsgroupName.accesskey "K">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.label "Vytvoriť filter z…">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.accesskey "f">
 <!ENTITY reportPhishingURL.label "Nahlásiť podozrivý e-mail">
 <!ENTITY reportPhishingURL.accesskey "N">
 
 <!-- Content Pane Context Menu -->
 <!ENTITY saveLinkAsCmd.label "Uložiť cieľ odkazu ako…">
 <!ENTITY saveLinkAsCmd.accesskey "c">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -477,42 +477,48 @@ processingJunkMessages=Spracováva sa nevyžiadaná pošta
 fileNotFoundTitle = Súbor nebol nájdený
 #LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
 fileNotFoundMsg = Súbor %S neexistuje.
 
 fileEmptyTitle = Prázdny súbor
 #LOCALIZATION NOTE(fileEmptyMsg): %S is the filename
 fileEmptyMsg = Súbor %S je prázdny.
 
-# second person direct object pronoun; used in the collapsed header view if
-# the user is in the To or Cc field of a message
-headerFieldYou=ja
+# LOCALIZATION NOTE (headertoFieldYou): second person prepositional object
+# pronoun used in the "to" header of the message header pane. This is also
+# used for the fallback case if a header-specific localization is not
+# available.
+headertoFieldYou=ja
+
+# LOCALIZATION NOTE (headerfromFieldYou): second person prepositional object
+# pronoun used in the "from" header of the message header pane.
+headerfromFieldYou=ja
+
+# LOCALIZATION NOTE (headerreply-toFieldYou): second person prepositional
+# object pronoun used in the "reply-to" header of the message header pane.
+headerreply-toFieldYou=ja
+
+# LOCALIZATION NOTE (headerccFieldYou): second person prepositional object
+# pronoun used in the "cc" header of the message header pane.
+headerccFieldYou=ja
+
+# LOCALIZATION NOTE (headerbccFieldYou): second person prepositional object
+# pronoun used in the "bcc" header of the message header pane.
+headerbccFieldYou=ja
 
 # Shown when content tabs are being loaded.
 loadingTab=Načítava sa…
 
 applyToCollapsedMsgsTitle=Potvrdenie odstránenia správ v zbalenom vlákne
 applyToCollapsedMsgs=Upozornenie: týmto odstránite všetky správy v zbalenom vlákne
 applyToCollapsedAlwaysAskCheckbox=Vždy sa opýtať pred odstránením správ v zbalenom vlákne
 applyNowButton=Použiť
 
 mailServerLoginFailedTitle=Prihlásenie zlyhalo
 # LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
 # translation where you wish to display the hostname of the server to which
 # login failed.
 mailServerLoginFailed=Prihlásenie k serveru %S zlyhalo.
 mailServerLoginFailedRetryButton=&Znova
-mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=Z&adajte nové heslo
+mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=Z&adať nové heslo
 
 extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Predvolená
 extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=Predvolená téma
-
-#LOCALIZATION NOTE (glodaSearch_results_why_*): These strings populate the
-# glodaWhyColumn when performing a gloda-backed search, explaining why a
-# specific result is present in the search. Because of how the message grouping
-# mechanism works, this value is both the value in the "Why" column as well as
-# the header for the group (when sorting/grouping on the why column.) Short
-# strings are preferable so the why column can be understood without taking up
-# too much space.
-glodaSearch_results_why_contact=Kontakt
-glodaSearch_results_why_subject=Predmet
-glodaSearch_results_why_body=Telo
-glodaSearch_results_why_attachment=Príloha
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -61,20 +61,26 @@
 <!ENTITY hdrReplyButton.label "odpovedať">
 <!ENTITY hdrReplyAllButton.label "odpovedať všetkým">
 <!ENTITY hdrReplyListButton.label "odpovedať zoznamu">
 <!ENTITY hdrForwardButton.label "odoslať ďalej">
 <!ENTITY hdrJunkButton.label "nevyžiadaná">
 <!ENTITY trashButton.tooltiptext "odstrániť">
 
 <!ENTITY otherActionsButton.label "ďalšie akcie">
+<!ENTITY otherActionsOpenInNewWindow.label "otvoriť v novom okne">
+<!ENTITY otherActionsOpenInNewWindow.accesskey "o">
+<!ENTITY otherActionsOpenInNewTab.label "otvoriť na novej karte">
+<!ENTITY otherActionsOpenInNewTab.accesskey "k">
 <!ENTITY saveAsMenuItem.label "uložiť ako…">
 <!ENTITY saveAsMenuItem.accesskey "u">
-<!ENTITY viewSourceMenuItem.label "zobraziť zdrojový kód…">
+<!ENTITY viewSourceMenuItem.label "zobraziť zdrojový kód">
 <!ENTITY viewSourceMenuItem.accesskey "z">
+<!ENTITY otherActionsPrint.label "tlačiť…">
+<!ENTITY otherActionsPrint.accesskey "t">
 
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Otvoriť">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY saveAsAttachmentCmd.label "Uložiť ako…">
 <!ENTITY saveAsAttachmentCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY detachAttachmentCmd.label "Vyčleniť…">
 <!ENTITY deleteAttachmentCmd.label "Odstrániť">
 <!ENTITY saveAllAttachmentsCmd.label "Uložiť všetky prílohy">
--- a/mail/chrome/messenger/multimessageview.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/multimessageview.properties
@@ -7,10 +7,9 @@ NConversations=#1 konverzácia;#1 konverzácie;#1 konverzácií
 numMsgs=#1 správa;#1 správy;#1 správ
 countUnread=, #1 neprečítaná;, #1 neprečítané;, #1 neprečítaných
 Nmessages=(#1 správa);(#1 správy);(#1 správ)
 
 noSubject=(bez predmetu)
 
 # thread and multiple message selection summaries
 messagesSize=Súhrnná veľkosť týchto správ: #1 #2.
-yesterday=včera
 noticeText= (Poznámka: označených je #1 správ, zobrazuje sa prvých #2)
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/cookies.dtd
@@ -0,0 +1,27 @@
+<!ENTITY window.width "36em">
+
+<!ENTITY cookiesonsystem.label "Tieto cookies sú uložené v počítači:">
+<!ENTITY cookiename.label "Názov cookie">
+<!ENTITY cookiedomain.label "Server">
+<!ENTITY button.removecookie.label "Odstrániť cookie">
+<!ENTITY button.removecookie.accesskey "O">
+<!ENTITY button.removeallcookies.label "Odstrániť všetky cookie">
+<!ENTITY button.removeallcookies.accesskey "e">
+
+<!ENTITY props.name.label "Názov:">
+<!ENTITY props.value.label "Obsah:">
+<!ENTITY props.domain.label "Server:">
+<!ENTITY props.path.label "Cesta:">
+<!ENTITY props.secure.label "Odoslať pre:">
+<!ENTITY props.expires.label "Koniec platnosti:">
+
+<!ENTITY window.title "Správca cookies">
+<!ENTITY windowClose.key "w">
+<!ENTITY focusSearch1.key "f">
+<!ENTITY focusSearch2.key "k">
+
+<!ENTITY filter.label "Hľadať:">
+<!ENTITY filter.accesskey "H">
+
+<!ENTITY button.close.label "Zavrieť">
+<!ENTITY button.close.accesskey "Z">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/permissions.dtd
@@ -0,0 +1,21 @@
+<!ENTITY window.title         "Výnimky">
+<!ENTITY window.width         "36em">
+
+<!ENTITY treehead.sitename.label   "Server">
+<!ENTITY treehead.status.label    "Stav">
+<!ENTITY removepermission.label    "Odstrániť server">
+<!ENTITY removepermission.accesskey  "s">
+<!ENTITY removeallpermissions.label  "Odstrániť všetky servery">
+<!ENTITY removeallpermissions.accesskey "v">
+<!ENTITY address.label        "Adresa webového servera:">
+<!ENTITY address.accesskey      "d">
+<!ENTITY block.label         "Zakázať">
+<!ENTITY block.accesskey       "a">
+<!ENTITY session.label        "Povoliť pre reláciu">
+<!ENTITY session.accesskey      "o">
+<!ENTITY allow.label         "Povoliť">
+<!ENTITY allow.accesskey       "P">
+<!ENTITY windowClose.key       "w">
+
+<!ENTITY button.close.label      "Zavrieť">
+<!ENTITY button.close.accesskey    "Z">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
 <!ENTITY prefWindow.titleWin   "Možnosti">
 <!ENTITY prefWindow.titleGNOME  "Možnosti &brandShortName;u">
-<!ENTITY prefWindow.styleWindows "width: 45em; min-height: 38.5em;">
+<!ENTITY prefWindow.styleWindows "width: 48em; min-height: 38.5em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleMac   "width: 50em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleGNOME  "width: 48em; min-height: 39em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title    "Všeobecné">
 <!ENTITY paneDisplay.title    "Zobrazenie">
 <!ENTITY paneComposition.title  "Písanie správ">
 <!ENTITY paneAttachments.title  "Prílohy">
 <!ENTITY paneSecurity.title    "Bezpečnosť">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -25,31 +25,64 @@ saveFile=Uložiť súbor
 # LOCALIZATION NOTE (useApp, useDefault): %S = Application name
 useApp=Použiť %S
 useDefault=Použiť %S (predvolená)
 
 useOtherApp=Použiť inú…
 fpTitleChooseApp=Výber pomocnej aplikácie
 manageApp=Podrobnosti o aplikácii…
 alwaysAsk=Vždy sa opýtať
+delete=Odstrániť akciu
+confirmDeleteTitle=Odstránenie akcie
+confirmDeleteText=Naozaj chcete odstrániť túto akciu?
 
 # LOCALIZATION NOTE (usePluginIn):
 # %1$S = plugin name (for example "QuickTime Plugin-in 7.2")
 # %2$S = brandShortName from brand.properties (for example "Shredder")
 usePluginIn=Použiť %S (v aplikácii %S)
 
-# LOCALIZATION NOTE (typeDescriptionWithType):
+# LOCALIZATION NOTE (typeDescriptionWithDetails):
 # %1$S = type description (for example "Portable Document Format")
-# %2$S = type (for example "application/pdf")
-typeDescriptionWithType=%1$S (%2$S)
+# %2$S = details (see below, for example "(application/pdf: .pdf, .pdfx)")
+typeDescriptionWithDetails=%1$S %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (typeDetailsWithTypeOrExt):
+# %1$S = type or extensions (for example "application/pdf", or ".pdf, .pdfx")
+typeDetailsWithTypeOrExt=(%1$S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (typeDetailsWithTypeAndExt):
+# %1$S = type (for example "application/pdf")
+# %2$S = extensions (for example ".pdf, .pdfx")
+typeDetailsWithTypeAndExt=(%1$S: %2$S)
 
 #### Sound Notifications
 soundFilePickerTitle=Vyberte zvuk
 
 #### Shell Service
 alreadyDefaultClientTitle=Predvolený klient
 alreadyDefault=%S je už nastavený ako predvolený e-mailový klient.
 
 #### Attachment Reminder
 attachmentReminderAddDialogTitle=Pridať kľúčové slovo
 attachmentReminderAddText=Kľúčové slovo:
 attachmentReminderEditDialogTitle=Upraviť kľúčové slovo
 attachmentReminderEditText=Kľúčové slovo:
+
+#### Cookies
+cookiepermissionstitle=Výnimky – Cookies
+cookiepermissionstext=Na tomto mieste môžete určiť, ktoré servery môžu alebo nemôžu využívať cookie. Zadajte presnú adresu servera, potom kliknite na tlačidlo Zakázať, Povoliť pre reláciu alebo Povoliť.
+invalidURI=Zadajte platný názov servera
+invalidURITitle=Zadaný neplatný názov servera
+
+#### Cookie Viewer
+hostColon=Server:
+domainColon=Doména:
+forSecureOnly=Iba zašifrované pripojenia
+forAnyConnection=Všetky typy pripojenia
+AtEndOfSession=Na konci relácie
+can=Povoliť
+canSession=Povoliť pre reláciu
+cannot=Zakázať
+noCookieSelected=<nie je vybrané žiadne cookie>
+cookiesAll=V počítači sú uložené tieto cookies:
+cookiesFiltered=Tieto cookies vyhovujú vášmu hľadaniu:
+removeCookies=Odstrániť cookies
+removeCookie=Odstrániť cookie
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/security.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/security.dtd
@@ -1,12 +1,13 @@
-<!ENTITY itemJunk.label            "Nevyžiadaná pošta">
-<!ENTITY itemPhishing.label          "Podvodné správy">
-<!ENTITY itemPasswords.label          "Heslá">
-<!ENTITY itemAntiVirus.label          "Antivírus">
+<!ENTITY itemJunk.label     "Nevyžiadaná pošta">
+<!ENTITY itemPhishing.label   "Podvodné správy">
+<!ENTITY itemPasswords.label   "Heslá">
+<!ENTITY itemAntiVirus.label   "Antivírus">
+<!ENTITY itemCookies.label    "Webový obsah">
 
 <!-- Junk Mail Controls -->
 <!ENTITY junkMail.intro            "Ak chcete zmeniť špecifické nastavenia nevyžiadanej pošty svojho účtu, prejdite do jeho nastavenia.">
 <!ENTITY manualMark.label           "Keď manuálne označím správy ako nevyžiadané:">
 <!ENTITY manualMark.accesskey         "K">
 <!ENTITY manualMarkModeMove.label       "Presunúť ich do priečinka &quot;SPAM&quot; v danom účte">
 <!ENTITY manualMarkModeMove.accesskey     "u">
 <!ENTITY manualMarkModeDelete.label      "Odstrániť ich">
@@ -36,8 +37,22 @@
 <!ENTITY changeMasterPassword.accesskey "Z">
 <!ENTITY savedPasswords.label      "Uložené heslá…">
 <!ENTITY savedPasswords.accesskey    "U">
 
 <!-- Anti Virus -->
 <!ENTITY antiVirus.intro            "&brandShortName; môže antivírusovým programom umožniť analýzu správ prichádzajúcej pošty na výskyt vírusov ešte skôr, ako budú uložené do priečinkov pošty.">
 <!ENTITY antiVirus.label            "Povoliť antivírusovým klientom prehliadať jednotlivé doručené správy">
 <!ENTITY antiVirus.accesskey          "P">
+
+<!-- Cookies -->
+<!ENTITY cookies.intro         "&brandShortName; umožňuje určiť, ktoré blogy, informačné kanály a ďalšie webové stránky môžu ukladať súbory cookies.">
+<!ENTITY acceptCookies.label      "Povoliť cookies tretích strán">
+<!ENTITY acceptCookies.accesskey    "P">
+<!ENTITY keepUntil.label        "Cookies uchovávať do:">
+<!ENTITY keepUntil.accesskey      "C">
+<!ENTITY expire.label          "vypršania platnosti">
+<!ENTITY close.label          "ukončenia &brandShortName;u">
+<!ENTITY askEachTime.label       "vždy sa opýtať">
+<!ENTITY cookieExceptions.label     "Výnimky…">
+<!ENTITY cookieExceptions.accesskey   "V">
+<!ENTITY showCookies.label       "Zobraziť cookies…">
+<!ENTITY showCookies.accesskey     "Z">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/quickSearch.properties
@@ -0,0 +1,8 @@
+searchEverywhere.label=Hľadať všade
+searchSubject.label=Predmet
+searchFrom.label=Od
+searchFromOrSubject.label=Predmet alebo Od
+searchRecipient.label=Komu, kópia
+searchRecipientOrSubject.label=Predmet, Komu, kópia
+searchBody.label=Celá správa
+saveAsVirtualFolder.label=Uložiť vyhľadávanie ako virtuálny priečinok
--- a/mail/chrome/messenger/search.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search.properties
@@ -16,12 +16,8 @@ searchSuccessMessages=Nájdené výsledky (celkom: %S)
 searchFailureMessage=Neboli nájdené žiadne výsledky
 labelForStopButton=Zastaviť
 labelForSearchButton=Hľadať
 labelForStopButton.accesskey=s
 labelForSearchButton.accesskey=H
 
 moreButtonTooltipText=Pridať nové pravidlo
 lessButtonTooltipText=Odstrániť toto pravidlo
-
-# LOCALIZATION NOTE (glodaSearchTabTitle): The title to use for global database
-# search tabs. Include "%S" where you want the search string to be inserted.
-glodaSearchTabTitle=Hľadanie: %S
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/templateUtils.properties
@@ -0,0 +1,4 @@
+# LOCALIZATION NOTE yesterday: used in various places where we compute
+# a "friendly" date, e.g. displaying that a message was from yesterday.
+
+yesterday=včera
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/about.dtd
@@ -0,0 +1,14 @@
+<!ENTITY aboutPage.title            "O programe &brandShortName;">
+<!ENTITY aboutPage.faq.label          "Často kladené otázky">
+<!ENTITY aboutPage.support.label        "Podpora">
+<!ENTITY aboutPage.privacyPolicy.label     "Zásady ochrany súkromia">
+<!ENTITY aboutPage.rights.label         "Spoznajte svoje práva">
+<!ENTITY aboutPage.relNotes.label        "Poznámky k vydaniu">
+<!ENTITY aboutPage.credits.label        "Tvorcovia">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
+   These strings are concatenated in order. Unneeded strings may be left blank.
+ -->
+<!ENTITY aboutPage.copyrightInfo1        "&#169;1998-2009 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. ">
+<!ENTITY aboutPage.licenseLink         "Informácie o licenciách">
+<!ENTITY aboutPage.copyrightInfo2        ".">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/aboutCertError.dtd
@@ -0,0 +1,35 @@
+<!ENTITY % brandDTD
+  SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+ %brandDTD;
+
+<!-- These strings are used by Firefox's custom about:certerror page,
+a replacement for the standard security certificate errors produced
+by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
+
+<!ENTITY certerror.pagetitle "Nedôveryhodné pripojenie">
+<!ENTITY certerror.longpagetitle "Toto pripojenie nie je dôveryhodné">
+
+<!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
+be replaced at runtime with the name of the server to which the user
+was trying to connect. -->
+<!ENTITY certerror.introPara1 "Požiadali ste, aby sa &brandShortName; pripojil k stránke <b>#1</b>
+prostredníctvom zabezpečeného pripojenia. Nemôžeme vás však uistiť, že toto pripojenie je naozaj zabezpečené.">
+<!ENTITY certerror.introPara2 "Keď sa pripájate pomocou zabezpečeného pripojenia,
+stránka zvyčajne poskytne identifikačné údaje na overenie, že sa pripájate k správnej stránke.
+ Identita tejto stránky však nemohla byť overená.">
+
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Čo by som mal urobiť?">
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Ak sa k tejto stránke zvyčajne pripájate bez problémov,
+táto chyba môže naznačovať, že niekto sa snaží napodobniť túto stránku a nemali by ste preto pokračovať.">
+<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
+
+<!ENTITY certerror.expert.heading "Rozumiem možným rizikám">
+<!ENTITY certerror.expert.content "Ak viete, čo sa deje, môžete nastaviť &brandShortName; tak, aby veril
+identifikácii tejto stránky.
+<b>Aj keď tejto stránke dôverujete, táto chyba môže znamenať, že niekto manipuluje s týmto pripojením.</b>">
+<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "Nepridávajte výnimku, pokiaľ nepoznáte dôvody,
+prečo stránka používa nedôveryhodnú identifikáciu.">
+<!ENTITY certerror.addTemporaryException.label "Navštíviť stránku">
+<!ENTITY certerror.addPermanentException.label "Pridať výnimku natrvalo">
+
+<!ENTITY certerror.technical.heading "Technické podrobnosti">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/brand/brand.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-<!ENTITY brandShortName "Fennec">
-<!ENTITY brandFullName  "Fennec">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/brand/brand.properties
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-brandShortName=Fennec
-brandFullName=Fennec
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -1,44 +1,33 @@
 <!ENTITY back.label      "Naspäť">
-<!ENTITY back.tooltip     "Naspäť">
 <!ENTITY forward.label     "Dopredu">
-<!ENTITY forward.tooltip    "Dopredu">
 <!ENTITY reload.label     "Obnoviť">
-<!ENTITY reload.tooltip    "Obnoviť">
 <!ENTITY stop.label      "Zastaviť">
-<!ENTITY stop.tooltip     "Zastaviť">
 <!ENTITY search.label     "Hľadať">
-<!ENTITY search.tooltip    "Hľadať">
 <!ENTITY go.label       "Prejsť">
-<!ENTITY go.tooltip      "Prejsť">
 <!ENTITY openLocation.label  "Otvoriť adresu">
-<!ENTITY openLocation.tooltip "Otvoriť adresu">
 <!ENTITY star.label      "Hviezda">
-<!ENTITY star.tooltip     "Pridať medzi záložky">
-<!ENTITY bookmarks.tooltip   "Zobraziť záložky">
 
 <!ENTITY newtab.label     "Nová karta">
 <!ENTITY closetab.label    "Zavrieť kartu">
 
 <!ENTITY cut.label       "Vystrihnúť">
 <!ENTITY copy.label      "Kopírovať">
 <!ENTITY copylink.label    "Kopírovať adresu odkazu">
 <!ENTITY paste.label      "Prilepiť">
 <!ENTITY delete.label     "Odstrániť">
 <!ENTITY selectAll.label    "Vybrať všetko">
 <!ENTITY noSuggestions.label  "(Žiadne návrhy)">
 <!ENTITY addToDictionary.label "Pridať do slovníka">
 
 <!ENTITY bookmarksHeader.label   "Záložky">
 <!ENTITY bookmarksManage.label   "Spravovať">
-<!ENTITY foldersHeader.label    "Priečinky">
 
-<!ENTITY editBookmarkEdit.label  "Upraviť">
-<!ENTITY editBookmarkMove.label  "Presunúť">
+<!ENTITY editBookmarkRemove.label "Odstrániť">
 <!ENTITY editBookmarkDone.label  "Hotovo">
 <!ENTITY editBookmarkTags.label  "Pridajte značky">
 
 <!ENTITY helperApp.prompt     "Čo si prajete vykonať s">
 <!ENTITY helperApp.open      "Otvoriť">
 <!ENTITY helperApp.save      "Uložiť">
 <!ENTITY helperApp.nothing     "Nič">
 
@@ -47,47 +36,47 @@
 <!ENTITY findOnCmd.commandkey   "f">
 <!ENTITY findAgainCmd.label    "Hľadať znova">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey  "d">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey  "g">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
 
 <!ENTITY addonsHeader.label    "Doplnky">
 <!ENTITY addonsLocal.label     "Vaše doplnky">
+<!ENTITY addonsUpdate.label    "Aktualizovať">
 <!ENTITY addonsRepo.label     "Získať doplnky">
 <!ENTITY addonsRecommended.label  "Odporúčané">
 <!ENTITY addonsSearch.label    "Hľadať">
-<!ENTITY addonsSearch.emptytext  "Hľadať doplnky">
+<!ENTITY addonsSearch2.emptytext  "Prehľadávať katalóg">
+<!ENTITY addonsSearch.recommended "Odporúčané">
 
 <!ENTITY addonOptions.label    "Možnosti">
 <!ENTITY addonEnable.label     "Povoliť">
 <!ENTITY addonDisable.label    "Zakázať">
-<!ENTITY addonInstall.label    "Nainštalovať">
+<!ENTITY addonInstall2.label    "Pridať do &brandShortName;u">
 <!ENTITY addonUninstall.label   "Odinštalovať">
 <!ENTITY addonCancel.label     "Zrušiť">
 <!ENTITY addonShowPage.label    "Prejsť na stránku">
 
 <!ENTITY downloadsHeader.label   "Preberanie súborov">
-<!ENTITY downloadsSortDate.label  "Dátum">
-<!ENTITY downloadsSortSite.label  "Stránka">
-<!ENTITY downloadsSortName.label  "Názov">
-<!ENTITY downloadsSearch.label   "Hľadať">
-<!ENTITY downloadsSearch.emptytext "Hľadať prevzatý súbor">
 
 <!ENTITY downloadShowPage.label  "Prejsť na stránku">
 <!ENTITY downloadShow2.label    "Nájsť">
 <!ENTITY downloadOpen2.label    "Otvoriť">
 <!ENTITY downloadCancel.label   "Zrušiť">
 <!ENTITY downloadPause.label    "Pozastaviť">
 <!ENTITY downloadResume.label   "Pokračovať">
 <!ENTITY downloadRetry.label    "Znova">
+<!ENTITY downloadRemove.label   "Odstrániť">
 
 <!ENTITY noResults.label      "Žiadne výsledky">
 <!ENTITY allBookmarks.label    "Zobraziť všetky záložky">
 
+<!ENTITY searchEngine.addSearch  "Pridať vyhľadávanie:">
+
 <!ENTITY bookmarkPopup.label    "Stránka pridaná medzi záložky">
 <!ENTITY bookmarkRemove.label   "Odstrániť">
 <!ENTITY bookmarkEdit.label    "Upraviť">
 
 <!ENTITY identity.unverifiedsite2 "Táto webová stránka neposkytuje informácie o svojej identite.">
 <!ENTITY identity.connectedTo2   "Pripojené k">
 <!-- Localization note (identity.runBy2)
 The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -1,39 +1,57 @@
-# Bookmarks
-editBookmarkAddFolder=Pridať nový priečinok
-editBookmarkNewFolder=Nový priečinok
-
 # Add-on Manager
 addonsRestart=Zmeny sa prejavia po reštartovaní
 addonsRestartButton.label=Reštartovať
 addonsLocalNone.label=Žiadne nainštalované doplnky
 addonsSearchStart.label=Hľadajú sa doplnky…
 addonsSearchStart.button=Zrušiť
 addonsSearchNone.label=Neboli nájdené žiadne doplnky
 addonsSearchFail.label=%S nemohol získať doplnky
 addonsSearchFail.button=OK
 addonsSearchSuccess.button=Vymazať hľadanie
 
+addonsConfirmInstall.title=Inštalácia doplnku
+addonsConfirmInstall.install=Nainštalovať
+
+addonType.2=Rozšírenie
+addonType.4=Téma
+addonType.8=Lokalizácia
+
+addonUpdate.checking=Kontrola aktualizácií…
+addonUpdate.updating=Aktualizuje sa na %S
+addonUpdate.updated=Aktualizované na %S
+addonUpdate.compatibility=Bola nainštalovaná aktualizácia zaisťujúca kompatibilitu
+addonUpdate.noupdate=Neboli nájdené žiadne aktualizácie
+addonUpdate.notsupported=Aktualizácie nie sú podporované
+addonUpdate.disabled=Aktualizácie sú zakázané
+addonUpdate.error=Vyskytla sa chyba
+
 # Download Manager
 # LOCALIZATION NOTE (Status): — is the "em dash" (long dash)
 # #1 download size for FINISHED or download state; #2 host (e.g., eTLD + 1, IP)
 downloadsStatus=#1 — #2
 downloadsUnknownSize=Neznáma veľkosť
 # LOCALIZATION NOTE (KnownSize): #1 size number; #2 size unit
 downloadsKnownSize=#1 #2
 donwloadsYesterday=Včera
 # LOCALIZATION NOTE (MonthDate): #1 month name; #2 date number; e.g., January 22
 downloadsMonthDate=#1 #2
 
 # Alerts
 alertAddons=Doplnky
 alertAddonsStart=Inštalujú sa doplnky
 alertAddonsDone=Inštalácia dokončená
 alertAddonsFail=Instalácia zlyhala
+
+# LOCALIZATION NOTE (alertAddonsDisabled): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of add-ons
+alertAddonsDisabled=Zakázaný #1 nekompatibilný doplnok;Zakázané #1 nekompatibilné doplnky;Zakázaných #1 nekompatibilných doplnkov
+
 alertDownloads=Preberanie
 alertDownloadsStart=Preberá sa: %S
 alertDownloadsDone=%S ukončil preberanie súboru
 
 # Popup Blocker
 popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.
 popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien.
 popupButtonAllowOnce=Zobraziť
@@ -62,13 +80,16 @@ identity.ownerUnknown2=(neznámy)
 # Geolocation UI
 geolocation.share=Prezradiť
 geolocation.share.accessKey=e
 geolocation.dontShare=Neprezradiť
 geolocation.dontShare.accessKey=a
 geolocation.siteWantsToKnow=%S chce vedieť, kde sa nachádzate.
 
 # New Tab Popup
-newtabpopup.opened=Bola otvorená nová karta;Boli otvorené #1 nové karty;Bolo otvorených #1 nových kariet
+# LOCALIZATION NOTE (newtabpopup): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of tabs
+newtabpopup.opened=Bola otvorená #1 nová karta;Boli otvorené #1 nové karty;Bolo otvorených #1 nových kariet
 
 # Error Console
 typeError=Chyba:
 typeWarning=Upozornenie:
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/firstrun.dtd
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!ENTITY welcome.title           "Víta vás &brandShortName;">
+<!ENTITY overview.description        "Synchronizujte váš počítač PC a mobilné zariadenie pomocou Weave. Prispôsobte si ho pomocou doplnkov. Surfujte s inteligentným panelom s adresou a oveľa, oveľa viac.">
+<!ENTITY nextSteps.title          "Ďalšie kroky">
+<!ENTITY sync.title             "Ideme na to">
+<!ENTITY sync.description          "Nainštalujte si Weave a využite &brandShortName; naplno. Zdieľajte svoje nastavenia, záložky, históriu prehliadania a ďalšie medzi vašim počítačom a mobilným zariadením.">
+<!ENTITY sync.link             "Získať doplnok Weave">
+<!ENTITY getPersonal.title         "Buďte jedineční">
+<!ENTITY getPersonal.description      "Upravte si &brandShortName; podľa svojich predstáv. Prispôsobte si prvý prehliadač pre mobilné zariadenia v histórii, ktorý podporuje doplnky.">
+<!ENTITY getPersonal.link          "Získať doplnky pre vaše mobilné zariadenie.">
+<!ENTITY skip.link             "Preskočiť toto všetko a prejsť na web.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/overrides/aboutRights.dtd
@@ -0,0 +1,66 @@
+<!-- LOCALIZATION NOTE: this file is a direct copy of 
+   toolkit/locales/en-US/chrome/global/aboutRights.dtd
+   with the exception of the XXX comment below. -->
+
+<!-- rights.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
+<!ENTITY rights.locale-direction "ltr">
+<!ENTITY rights.pagetitle    "about:rights">
+<!ENTITY rights.intro-header  "Informácie o vašich právach">
+<!ENTITY rights.intro "&brandFullName; je voľne šíriteľný otvorený softvér vytvorený spoločenstvom tisícov prispievateľov z celého sveta. Tu je niekoľko faktov, o ktorých by ste mali vedieť:">
+
+<!-- Note on pointa / pointb / pointc form:
+   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
+   split into chunks for text before the link, the link test, and the text
+   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
+   chunk, it can be left blank.
+
+   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
+   deliberate for formatting around the embedded links. -->
+<!ENTITY rights.intro-point1a "&brandShortName; je dostupný za podmienok licencie ">
+<!ENTITY rights.intro-point1b "Mozilla Public License">
+<!ENTITY rights.intro-point1c ". To znamená, že &brandShortName; môžete používať, kopírovať a ďalej rozširovať. Takisto môžete upravovať zdrojový kód &brandShortName;u podľa vašich predstáv. Licencia Mozilla Public License umožňuje šírenie aj upravených verzií.">
+
+<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla vám nedáva právo na používanie ochranných známok a logotypov Mozilla a Firefox. Viac informácií o ochranných známkach získate ">
+<!ENTITY rights.intro-point2b "na tejto stránke">
+<!ENTITY rights.intro-point2c ".">
+
+<!-- point 3 text for official branded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point3a "Zásady ochrany súkromia pre produkty &vendorShortName; nájdete ">
+<!ENTITY rights.intro-point3b "na tejto stránke">
+<!ENTITY rights.intro-point3c ".">
+
+<!-- point 3 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Tu by mali byť uvedené všetky platné zásady ochrany súkromia.">
+
+<!-- point 4 text for official branded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point4a "&brandShortName; tiež ponúka voliteľné služby webových stránok, ako napríklad služba SafeBrowsing. Nemôžeme však zaručiť, že pracujú na 100&#37; a sú dostupné bez chýb. Ďalšie podrobnosti vrátane informácií o možnostiach vypnutia týchto služieb nájdete v ich ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b "podmienkach použitia">
+<!ENTITY rights.intro-point4c ".">
+
+<!-- point 4 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Ak sú súčasťou tohto produktu webové služby, podmienky použitia týchto služieb by mali byť uvedené v sekcii ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "Služby webových stránok">
+<!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded ".">
+
+<!ENTITY rights.webservices-header "&brandFullName; - Služby webových stránok">
+
+<!-- intro paragraph for branded builds -->
+<!-- XXX Edited this section to remove the specific reference to Firefox UI (see bug 514817) -->
+<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; ponúka služby webových stránok (ďalej len &quot;Služby&quot;), ako napríklad SafeBrowsing, ktoré je možné používať s touto binárnou verziou &brandShortName;u tak, ako je popísané nižšie. Ak nechcete tieto Služby používať alebo podmienky ich používania nie sú pre vás prijateľné, môžete službu SafeBrowsing vypnúť v nastaveniach programu.">
+<!ENTITY rights.webservices-b "">
+<!ENTITY rights.webservices-c "">
+
+<!-- intro paragraph for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Tu by mal byť uvedený prehľad webových služieb zahrnutých v produkte, ako aj návod na ich vypnutie (ak je vypnutie možné).">
+
+<!-- point 1 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Tu by mali byť uvedené podmienky používania každej webovej služby pre tento produkt.">
+
+<!-- points 1-7 text for branded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; a jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a partneri pracujú na tom, aby poskytli čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie o podvodných a škodlivých stránkach. Napriek tomu nemôžu garantovať, že poskytované informácie sú komplexné a bez chýb: niektoré rizikové stránky nemusia byť identifikované a niektoré bezpečné stránky môžu byť omylom označené ako podozrivé.">
+<!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; môže zrušiť využívanie alebo zmeniť Služby podľa svojho uváženia.">
+<!ENTITY rights.webservices-term3 "Tieto Služby môžete využívať s priloženou verziou produktu &brandShortName;, na jej využívanie máte všetky potrebné práva. &vendorShortName; a jej poskytovatelia licencií si vyhradzujú všetky ostatné práva k Službám. Tieto podmienky používania neobmedzujú akékoľvek práva poskytnuté licenciou na softvér s otvoreným kódom použiteľné na &brandShortName; a príslušnú verziu zdrojového kódu produktu &brandShortName;.">
+<!ENTITY rights.webservices-term4 "Služby sú poskytované &quot;ako sú&quot;. &vendorShortName;, jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a distribútori týmto odmietajú všetky výslovné alebo predpokladané záruky zahrňujúce okrem iného záruku, že Služby sú predajné a spôsobilé na konkrétny účel. Nesiete všetko riziko vyplývajúce z výberu Služieb pre svoje účely týkajúce sa kvality a výkonu Služieb. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo odmietnutie predpokladaných záruk, takže sa vás toto odmietnutie zodpovednosti nemusí týkať.">
+<!ENTITY rights.webservices-term5 "S výnimkou rozsahu určeného zákonom spoločnosť &vendorShortName;, jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a distribútori nenesú zodpovednosť za žiadne nepriame, zvláštne, vedľajšie, náhodné, následné, trestné alebo exemplárne škody vzniknuté použitím produktu &brandShortName; a Služieb. Spoločná zodpovednosť vyplývajúca z týchto podmienok nepresiahne 500 USD (päťsto dolárov). Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo odmietnutie zodpovednosti za stanovené škody, takže sa vás toto odmietnutie zodpovednosti nemusí týkať.">
+<!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; môže z času na čas podľa potreby upraviť tieto podmienky používania. Tieto podmienky používania nesmú byť upravené alebo zrušené bez písomnej dohody so spoločnosťou &vendorShortName;.">
+<!ENTITY rights.webservices-term7 "Tieto podmienky používania sa riadia zákonmi štátu Kalifornia, USA, s výnimkou jeho zákonných ustanovení, ktorá si protirečia. Ak bude niektorá časť týchto podmienok považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, platnosť zostávajúcich častí zostane úplne nedotknutá. V prípade rozdielov medzi lokalizovanou verziou a anglickým originálom je rozhodujúcim jazykom týchto podmienok anglický jazyk.">
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -1,9 +1,12 @@
 <!ENTITY prefsHeader.label             "Nastavenia">
+<!ENTITY about.title                "Čo je &brandShortName;">
+<!ENTITY about.button               "Prejsť na stránku">
+<!ENTITY about.description             "Pomocník a informácie o produkte">
 <!ENTITY content.title               "Obsah">
 <!ENTITY showImages.title             "Zobrazovať obrázky">
 <!ENTITY enableJavaScript.title          "Povoliť JavaScript">
 <!ENTITY enableJavaScript.description       "Väčšina interaktívnych stránok používa JavaScript">
 <!ENTITY enablePlugins.title            "Povoliť zásuvné moduly">
 <!ENTITY enablePlugins.description         "Zásuvné moduly sa používajú pre špeciálny obsah, ako napr. video">
 <!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY allowCookies.title            "Povoliť cookies">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/prompt.dtd
@@ -0,0 +1,2 @@
+<!ENTITY ok.label   "OK">
+<!ENTITY cancel.label "Zrušiť">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/profile/bookmarks.inc
@@ -0,0 +1,34 @@
+#filter emptyLines
+
+# LOCALIZATION NOTE: The 'en-US' strings in the URLs will be replaced with
+# your locale code, and link to your translated pages as soon as they're 
+# live.
+
+# LOCALIZATION NOTE: Some of these URLs are currently 404s, but should be coming
+# online shortly.
+
+# LOCALIZATION NOTE (bookmarks_title):
+# title for the folder that will contains the default bookmarks
+#define bookmarks_title Záložky
+
+# LOCALIZATION NOTE (bookmarks_welcome):
+# link title for about:firstrun
+#define bookmarks_welcome Firefox: Vitajte
+
+# LOCALIZATION NOTE (bookmarks_about):
+# link title for about:fennec
+#define bookmarks_about Firefox: Čo je
+
+# LOCALIZATION NOTE (bookmarks_weave):
+# link title for https://www.mozilla.com/en-US/mobile/weave
+#define bookmarks_weave Firefox: Synchronizácia pomocou Weave
+
+# LOCALIZATION NOTE (bookmarks_addons):
+# link title for https://addons.mozilla.org/en-US/mobile
+#define bookmarks_addons Firefox: Prispôsobenie pomocou doplnkov
+
+# LOCALIZATION NOTE (bookmarks_support):
+# link title for https://mobile.support.mozilla.com
+#define bookmarks_support Firefox: Podpora
+
+#unfilter emptyLines
--- a/suite/chrome/branding/brand.properties
+++ b/suite/chrome/branding/brand.properties
@@ -1,11 +1,11 @@
 brandFullName=SeaMonkey
 brandShortName=SeaMonkey
 vendorShortName=SeaMonkey
 sidebarName=Bočný panel
 extensions.getMoreLocalesURL=http://www.seamonkey-project.org/releases/#l10n
-extensions.getMoreExtensionsURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/extensions/
-extensions.getMoreThemesURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/themes/
-extensions.getMorePluginsURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/plugins/
-spellchecker.dictionaries.download.url=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/dictionaries/
+extensions.getMoreExtensionsURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.com/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/extensions/
+extensions.getMoreThemesURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.com/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/themes/
+extensions.getMorePluginsURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.com/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/plugins/
+spellchecker.dictionaries.download.url=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.com/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/dictionaries/
 app.releaseNotesURL=http://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey%VERSION%/
 app.vendorURL=http://www.seamonkey-project.org/
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
@@ -166,16 +166,28 @@
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Location Bar History</strong>:
   <ul>
    <li><strong>Clear Location Bar</strong>: Click this to clear the list of
     sites in the Location bar menu.</li>
   </ul>
  </li>
+ <li><strong>Form and Search History</strong>:
+  <ul>
+   <li><strong>Enable form and search history</strong>: Select this to let
+    &brandShortName; keep a history of the forms you fill in and the
+    searches you do.</li>
+   <li><strong>Remember form and search history for up to [__] days</strong>:
+    Type the maximum number of days you want &brandShortName; to keep track
+    of forms you fill in and searches you do. For example, if you set this
+    number to 180 days, forms and searches 180 days old or less will be
+    kept.</li>
+  </ul>
+ </li>
 </ul>
 
 <p>For more information about history in &brandShortName;, see
  <a href="nav_help.xhtml#retracing_your_steps">Retracing Your Steps</a>.</p>
 
 <p>[<a href="#navigator_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="languages">Browser Preferences - Languages</h2>
--- a/suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
@@ -33,16 +33,19 @@
  <dd>Dôveryhodná identifikácia pomocou mena a hesla. Pozrite taktiež <a href="#authentication">Autorizácia</a>.</dd>
 
 <dt id="client_authentication">Autorizácia klienta</dt>
  <dd>Proces identifikácie <a href="#client">klienta</a> <a href="#server">serverom</a>. Napríklad menom a heslom alebo použitím <a href="#client_ssl_certificate">SSL certifikátu klienta</a> a niektorých digitálne podpísaných dát. Pozrite taktiež <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a>, <a href="#server_authentication">Autorizácia servera</a>.</dd>
 
 <dt id="server_authentication">Autorizácia servera</dt>
  <dd>Proces identifikácie <a href="#server">servera</a> <a href="#client">klientom</a> použitím <a href="#server_ssl_certificate">SSL certifikátu klienta</a>. Ďalšie informácie nájdete pri termínoch <a href="#client_authentication">Autorizácia klienta</a>, <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a>.</dd>
 
+<dt id="secure_authentication">Bezpečné overenie</dt>
+ <dd>Typ <a href="#authentication">autorizácie</a>, ktorý používa <a href="#secure_connection">zabezpečené pripojenie</a>, takže komunikácia medzi klientom a serverom je šifrovaná.</dd>
+
 <dt id="security_device">Bezpečnostné zariadenie</dt>
  <dd>Hardvér alebo softvér, ktorý zabezpečuje šifrovacie služby ako zašifrovanie a dešifrovanie a môže uchovávať certifikáty a kľúče. <a href="#smart_card">Smart karta</a> je príkladom bezpečnostného zariadenia implementovaného v hardvéri. <a href="#certificate_manager">Správca certifikátov</a> obsahuje vlastné zabudované bezpečnostné zariadenie, ktoré sa volá <a href="#software_security_device">Softvérové bezpečnostné zariadenie</a> a funguje, keď je spustený prehliadač. Každé bezpečnostné zariadenie je chránené vlastným <a href="#master_password">Hlavným heslom</a>.</dd>
 
 <dt id="security_certificate">Bezpečnostný certifikát</dt>
  <dd>Viď <a href="#certificate">Certifikát</a>.</dd>
 
 <dt id="security_module">Bezpečnostný modul</dt>
  <dd>Viď <a href="#pkcs_11_module">Modul PKCS #11</a>.</dd>
@@ -366,16 +369,19 @@
  <dd>Voľne dostupná norma pre popis údajov. Na rozdiel od <a href="#html">HTML</a>, XML dovoľuje tvorcovi webovej stránky definovať špeciálne značky. Viac informácií nájdete v online dokumente W3C na stránke <a href="http://www.w3.org/XML/">Extensible Markup Language (XML)</a>.</dd>
 
 <dt id="xslt">XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation)</dt>
  <dd>Jazyk používaný na konvertovanie dokumentov XML do iných dokumentov XML alebo do iného formátu.</dd>
 
 <dt id="xul">XUL (XML User Interface Language)</dt>
  <dd> XML je štandardný jazyk, ktorý slúži na vytváranie používateľského rozhrania v aplikáciách.</dd>
 
+<dt id="secure_connection">Zabezpečené pripojenie</dt>
+ <dd>Spojenie medzi klientom a serverom, ktoré používa nejaký typ šifrovania (zvyčajne <a href="#ssl">SSL</a>) na zabezpečenie pred prečítaním údajov treťou stranou. Server väčšinou poskytuje na svoju identifikáciu certifikát.</dd>
+
 <dt id="encryption">Zašifrovanie</dt>
  <dd>Proces zmeny informácie spôsobom, ktorý skryje jej význam. Napríklad, zašifrované spojenia medzi počítačmi zásadne znižujú možnosť úspešného odpočúvania alebo <em>dešifrovania</em> vymieňaných informácií treťou osobou. Zašifrované informácie môžu byť dešifrované len vlastníkom príslušného kľúča. Pozrite aj <a href="#public-key_cryptography">Šifrovanie verejným kľúčom</a>.</dd>
 
 <dt id="bookmark">Záložka</dt>
  <dd>Uložená <a href="#url">adresa URL</a> ľubovoľnej <a href="#web_page">webovej stránky</a>, ktorú môžete zobraziť jednoduchým kliknutím na jej záložku na <a href="#personal_toolbar">osobnom paneli nástrojov</a> alebo ju vyberiete z ponuky Záložky.</dd>
 
 <dt id="plug-in">Zásuvný modul</dt>
  <dd>Druh <a href="#helper_application">pomocnej aplikácie</a>, ktorá pridáva nové možnosti prehliadaču &brandShortName;, napríklad možnosť prehrávať zvuky alebo videoklipy. Na rozdiel od iných druhov pomocných aplikácií sa zásuvné moduly inštalujú do priečinka Plugins v hlavnom inštalačnom adresári &brandShortName; a sú otvárané priamo vo vnútri prehliadača &brandShortName;. Napríklad, zásuvný modul na prehrávanie zvuku vám umožní prehrávať zvukové súbory priamo na <a href="#web_page">webových stránkach</a> alebo v e-mailových správach. Macromedia Flash Player a Java sú príklady takýchto zásuvných modulov. </dd>
--- a/suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
@@ -5,20 +5,21 @@
 
 <!-- HELP Glossary SECTION -->
  <rdf:Description about="urn:root">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Adresa IP" nc:link="glossary.xhtml#ip_address"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Adresný riadok" nc:link="glossary.xhtml#location_bar"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Autorizácia" nc:link="glossary.xhtml#authentication"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name=" Autorizácia certifikátu authentication" nc:link="glossary.xhtml#certificate-based_authentication"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Autorizácia certifikátu authentication" nc:link="glossary.xhtml#certificate-based_authentication"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Autorizácia heslom" nc:link="glossary.xhtml#password-based_authentication"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Autorizácia klienta" nc:link="glossary.xhtml#client_authentication"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Autorizácia servera" nc:link="glossary.xhtml#server_authentication"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Bezpečné overenie" nc:link="glossary.xhtml#secure_authentication"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Bezpečnostné zariadenie" nc:link="glossary.xhtml#security_device"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Bezpečnostný certifikát" nc:link="glossary.xhtml#security_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Bezpečnostný modul" nc:link="glossary.xhtml#security_module"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Bezpečnostný token" nc:link="glossary.xhtml#security_token"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="CA" nc:link="glossary.xhtml#ca"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="CA certifikát" nc:link="glossary.xhtml#ca_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Certifikačná autorita (CA)" nc:link="glossary.xhtml#certificate_authority"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Certifikát" nc:link="glossary.xhtml#certificate"/> </rdf:li>
@@ -94,16 +95,17 @@
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Spoofing" nc:link="glossary.xhtml#spoofing"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca certifikátov" nc:link="glossary.xhtml#certificate_manager"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca cookie" nc:link="glossary.xhtml#cookie_manager"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca hesiel" nc:link="glossary.xhtml#password_manager"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SSL" nc:link="glossary.xhtml#ssl"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SSL certifikát klienta" nc:link="glossary.xhtml#client_ssl_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SSL certifikát servera" nc:link="glossary.xhtml#server_ssl_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Stavový riadok" nc:link="glossary.xhtml#status_bar"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="STARTTLS" nc:link="glossary.xhtml#starttls"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Subjekt" nc:link="glossary.xhtml#subject"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Súkromný kľúč" nc:link="glossary.xhtml#private_key"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Symetrické šifrovanie" nc:link="glossary.xhtml#symmetric_encryption"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifra" nc:link="glossary.xhtml#cipher"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifrovací algoritmus" nc:link="glossary.xhtml#cryptographic_algorithm"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifrovací certifikát" nc:link="glossary.xhtml#encryption_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifrovací kľúč" nc:link="glossary.xhtml#encryption_key"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifrovanie" nc:link="glossary.xhtml#cryptography"/> </rdf:li>
@@ -119,16 +121,17 @@
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Vyrovnávacia pamäť (cache)" nc:link="glossary.xhtml#cache"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Webová stránka" nc:link="glossary.xhtml#web_page"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Webový server" nc:link="glossary.xhtml#web_site"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="World Wide Web (WWW)" nc:link="glossary.xhtml#world_wide_web"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="WPAD" nc:link="glossary.xhtml#wpad"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="XML" nc:link="glossary.xhtml#xml"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="XSLT" nc:link="glossary.xhtml#xslt"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="XUL" nc:link="glossary.xhtml#xul"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Zabezpečené pripojenie" nc:link="glossary.xhtml#secure_connection"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Zašifrovanie" nc:link="glossary.xhtml#encryption"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Záložka" nc:link="glossary.xhtml#bookmark"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Zásuvný modul" nc:link="glossary.xhtml#plug-in"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 </rdf:RDF>
--- a/suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
@@ -4051,36 +4051,49 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
   created this account. If you are having problems getting mail from this
   account, verify with your service provider or system administrator that the
   server name you entered is correct.</li>
  <li><strong>User Name</strong>: The user name that you specified when you
   created this account.</li>
  <li><strong>Port</strong>: Unless otherwise instructed to do so by your
   service provider or system administrator, leave this setting
   unchanged.</li>
- <li><strong>Use secure connection (SSL)</strong>: Choose this setting if your
-  mail server is configured to send and receive encrypted messages. If you
-  are unsure, contact your service provider or system administrator.</li>
+ <li><strong>Connection security</strong>: Choose one of the available options
+  to establish a <a href="glossary.xhtml#secure_connection">secure
+  connection</a> to your incoming IMAP server. You can choose one of these:
+  <ul>
+   <li><strong>None</strong>: &brandShortName; will use a plain connection,
+    without encryption at all. You should choose this <strong>only</strong>
+    if your incoming server doesn&apos;t support any type of security.</li>
+   <li><strong>STARTTLS</strong>: Require an encrypted connection, use the
+    <a href="glossary.xhtml#starttls">STARTTLS</a> method. This mechanism
+    will usually run on the standard IMAP port 143.</li>
+   <li><strong>SSL/TLS</strong>: Require an encrypted connection, use the
+    IMAP-over-SSL method. The default port for this is 993.
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
  <li><strong>Use secure authentication</strong>: Choose this setting if you
   want to use secure mechanisms for logging in like CRAM-MD5. If you are
   unsure if your service supports this, contact your service provider or
   system administrator.</li>
- <li><strong>Check for new mail at startup</strong>: Choose this setting if
-  you want Mail &amp; Newsgroups to automatically check this account for new
-  messages whenever you start Mail &amp; Newsgroups.</li>
+ <li><strong>Check for new messages at startup</strong>: Choose this setting
+  if you want Mail &amp; Newsgroups to automatically check this account for
+  new messages whenever you start Mail &amp; Newsgroups.</li>
  <li><strong>Check for new messages every [__] minutes</strong>: Choose this
   setting to automatically check for new messages, and then specify the
   number of minutes between mail checks. If you do not select this setting,
   you can check for new messages at any time by clicking Get Msgs in the Mail
   window.</li>
  <li id="when_i_delete_a_message"><strong>When I delete a message</strong>:
-  Choose the behavior you want for deleted messages. <q>Move it to the Trash
-  folder</q> is recommended unless you are instructed to use a different
-  setting by your system administrator or service provider. Messages marked
-  as deleted are removed only when you compact folders.</li>
+  Choose the behavior you want for deleted messages. <q>Move it to this
+  folder</q>, where you can choose the specific folder to use, is recommended
+  unless you are instructed to use a different setting by your system
+  administrator or service provider. Messages marked as deleted are removed
+  only when you compact folders.</li>
  <li><strong>Clean up (Expunge) Inbox on Exit</strong>: Removes deleted
   messages from the Inbox when you exit Mail &amp; Newsgroups. Choose this
   if you chose to mark messages as deleted.</li>
  <li><strong>Empty Trash on Exit</strong>: Empties the Trash folder whenever
   you quit Mail &amp; Newsgroups.</li>
  <li><strong>Advanced</strong>: Lets you choose a different outgoing server
   (SMTP) for outgoing messages from this account. You can also reach the
   <a href="#advanced_imap_server_settings">Advanced IMAP Server Settings</a>
@@ -4143,28 +4156,40 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
   created this account. If you are having problems getting mail from this
   account, verify with your service provider or system administrator that the
   server name you entered is correct.</li>
  <li><strong>User Name</strong>: The user name that you specified when you
   created this account.</li>
  <li><strong>Port</strong>: Unless otherwise instructed to do so by your
   service provider or system administrator, leave this setting
   unchanged.</li>
- <li><strong>Use secure connection (SSL)</strong>: Choose this setting if your
-  mail server is configured to send and receive encrypted messages. If you
-  are unsure, contact your service provider or system administrator.</li>
+ <li><strong>Connection security</strong>: Choose one of the available options
+  to establish a <a href="glossary.xhtml#secure_connection">secure
+  connection</a> to your incoming POP server. You can choose one of these:
+  <ul>
+   <li><strong>None</strong>: &brandShortName; will use a plain connection,
+    without encryption at all. You should choose this <strong>only</strong>
+    if your incoming server doesn&apos;t support any type of security.</li>
+   <li><strong>STARTTLS</strong>: Require an encrypted connection, use the
+    <a href="glossary.xhtml#starttls">STARTTLS</a> method. This mechanism
+    will usually run on the standard POP port 110.</li>
+   <li><strong>SSL/TLS</strong>: Require an encrypted connection, use the
+    POP-over-SSL method. The default port for this is 995.
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
  <li><strong>Use secure authentication</strong>: Choose this setting if you
   want to use secure mechanisms for logging in like CRAM-MD5 and APOP. If you
   are unsure if your server supports this, contact your service provider or
   system administrator.</li>
- <li><strong>Check for new mail at startup</strong>: Choose this setting if
-  you want Mail &amp; Newsgroups to automatically check this account for new
-  messages whenever you start Mail &amp; Newsgroups. For POP accounts, Mail
-  &amp; Newsgroups doesn&apos;t download the new messages until you click Get
-  Msgs on the Mail toolbar.</li>
+ <li><strong>Check for new messages at startup</strong>: Choose this setting
+  if you want Mail &amp; Newsgroups to automatically check this account for
+  new messages whenever you start Mail &amp; Newsgroups. For POP accounts,
+  Mail &amp; Newsgroups doesn&apos;t download the new messages until you
+  click Get Msgs on the Mail toolbar.</li>
  <li><strong>Check for new messages every [__] minutes</strong>: Choose this
   setting to automatically check for new messages, and then specify the
   number of minutes between mail checks. If you do not select this setting,
   you can check for new messages at any time by clicking Get Msgs in the Mail
   window.</li>
  <li><strong>Automatically download any new messages</strong>: Choose this
   setting if you want Mail &amp; Newsgroups to retrieve messages immediately
   each time it checks the server.</li>
@@ -4175,25 +4200,25 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
   your server, contact your service provider or system administrator.</li>
  <li><strong>Leave messages on server</strong>: Choose this setting to store a
   copy of messages on the mail server in addition to downloading them to your
   computer.
   <ul>
    <li><strong>For at most [__] days</strong>: Choose this setting to remove
     messages from the server automatically after the number of days you
     enter here.</li>
-   <li><strong>Until I delete or move them from Inbox</strong>: Choose this
-    setting to remove messages from the server once you delete them or move
-    them from your Inbox into another folder.</li>
+   <li><strong>Until I delete them</strong>: Choose this setting to remove
+    messages from the server once you delete them.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Empty Trash on Exit</strong>: Choose this setting to empty the
   Trash folder whenever you quit Mail &amp; Newsgroups.</li>
- <li><strong>Advanced</strong>: Lets you choose a different outgoing server
-  (SMTP) for outgoing messages from this account.</li>
+ <li><strong>Advanced</strong>: Lets you choose where new messages should be
+  put. You can also set the server to be queried when checking for new
+  messages.</li>
  <li><strong>Local directory</strong>: The location on your hard disk where
   mail for this account is stored.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#mail_and_newsgroups_account_settings">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
 <h3 id="news_server_settings">News Server Settings</h3>
@@ -4214,41 +4239,49 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
   when you created this account.</li>
  <li><strong>Server Name</strong>: The server name that you specified when you
   created this account. If you are having problems receiving messages from
   this account, verify with your service provider or system administrator
   that the server name you entered is correct.</li>
  <li><strong>Port</strong>: Unless otherwise instructed to do so by your
   service provider or system administrator, leave this setting
   unchanged.</li>
- <li><strong>Use secure connection (SSL)</strong>: Choose this setting if your
-  news server is configured to send and receive encrypted messages. If you
-  are unsure, contact your service provider or system administrator.</li>
+ <li><strong>Connection security</strong>: Choose &quot;SSL/TLS&quot; if your
+  news server is configured to send and receive encrypted messages, or
+  &quot;None&quot; if it doesn&apos;t support it. If you are unsure, contact
+  your service provider or system administrator.</li>
+ <li><strong>Check for new messages at startup</strong>: Choose this setting
+  to automatically check for new messages when you first open the Mail &amp;
+  Newsgroup component of &brandShortName;.</li>
  <li><strong>Check for new messages every [__] minutes</strong>: Choose this
   setting to automatically check for new messages, and then specify the
   number of minutes between mail checks. If you do not select this setting,
   you can check for new messages at any time by clicking Get Msgs in the Mail
   window.</li>
  <li><strong>Ask me before downloading more than [__] messages</strong>:
   Choose this setting to conserve disk space and download time, by setting a
   limit for the number of messages you can retrieve at one time.</li>
  <li><strong>Always request authentication when connecting to this
   server</strong>: Some servers allow you to talk to them without logging in,
   but will silently hide all the <em>private</em> groups/postings unless you
   are logged in. Choose this setting to force &brandShortName; to
   authenticate each time it connects to this server even when the server
   doesn&apos;t ask (also called <q>Pushed Authentication</q>).</li>
- <li><strong>Advanced</strong>: Lets you choose a different outgoing server
-  (SMTP) for outgoing messages from this account.</li>
  <li><strong>newsrc file</strong>: The path to the newsrc file is mostly
   displayed for your information. The newsrc file stores information about
   the newsgroups to which you are subscribed and the messages you have read
   in each newsgroup.</li>
  <li><strong>Local directory</strong>: The location on your hard disk where
   mail for this account is stored.</li>
+ <li><strong>Default Character Encoding</strong>: Click this drop-down list to
+  select the character encoding you want Mail &amp; Newsgroups to use as the
+  default for incoming newsgroup messages. This is recommended if it&apos;s
+  likely you might receive messages in which the character encoding (MIME
+  charset) is not indicated, such as when reading messages in international
+  newsgroups.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#mail_and_newsgroups_account_settings">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
 <h2 id="copies_and_folders">Mail &amp; Newsgroups Account Settings - Copies
  &amp; Folders</h2>
 
@@ -4871,28 +4904,31 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
   The first time you send mail, you will be prompted for your password. At
   that time you can instruct &brandShortName; to save your password for
   future sessions.</li>
  <li><strong>Use secure authentication</strong>: Choose this setting if you
   want to use secure mechanisms for logging in like CRAM-MD5. If you are
   unsure if your service supports this, contact your service provider or
   system administrator.</li>
  <li><strong>Use secure connection</strong>: There are two methods for
-  establishing a secure connection to your outgoing server. Pick the one your
-  server supports (if you make a choice for which your server is not configured,
-  you will get an error message when sending mail).
+  establishing a <a href="glossary.xhtml#secure_connection">secure
+  connection</a> to your outgoing server. Pick the one your server supports
+  (if you make a choice for which your server is not configured, you will
+  get an error message when sending mail).
   <ul>
    <li><strong>STARTTLS, if available</strong>: &brandShortName; will try to
-    negotiate encryption using the STARTTLS method. If the server doesn&apos;t
-    support it, an unencrypted connection is used.</li>
-   <li><strong>STARTTLS</strong>: Require an encrypted connection, use the STARTTLS
-    method. This mechanism will mostly run on the standard SMTP port 25.</li>
+    negotiate encryption using the
+    <a href="glossary.xhtml#starttls">STARTTLS</a> method. If the server
+    doesn&apos;t support it, an unencrypted connection is used.</li>
+   <li><strong>STARTTLS</strong>: Require an encrypted connection, use the
+    <a href="glossary.xhtml#starttls">STARTTLS</a> method. This mechanism
+    will usually run on the standard SMTP port 25.</li>
    <li><strong>SSL/TLS</strong>: Require an encrypted connection, use the
-    SMTP-over-SSL (also known as SMTPS) method. The default port for this is 465.
-   </li>
+    SMTP-over-SSL (also known as SMTPS) method. The default port for this
+    is 465.</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#mail_and_newsgroups_account_settings">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
 <h1 id="mail_and_newsgroup_preferences">Mail &amp; Newsgroup Preferences</h1>
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
@@ -63,25 +63,25 @@
  <tr>
   <td>Nová správa</td>
   <td>Ctrl+M</td>
   <td>Cmd+Shift+M</td>
   <td>Ctrl+M</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prijať nové správy</td>
-  <td>Ctrl+T</td>
-  <td>Cmd+T</td>
-  <td>Ctrl+T</td>
+  <td>Ctrl+D</td>
+  <td>Cmd+D</td>
+  <td>Ctrl+D</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prijať všetky nové správy</td>
-  <td>Ctrl+Shift+T</td>
-  <td>Cmd+Shift+T</td>
-  <td>Ctrl+Shift+T</td>
+  <td>Ctrl+Shift+D</td>
+  <td>Cmd+Shift+D</td>
+  <td>Ctrl+Shift+D</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Hľadať správy</td>
   <td>Ctrl+Shift+S</td>
   <td>Cmd+Shift+S</td>
   <td>Ctrl+Shift+S</td>
  </tr>
 </tbody>
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts.xhtml
@@ -160,16 +160,22 @@
  </tr>
  <tr>
   <td>Znovu</td>
   <td>Ctrl+Y alebo Ctrl+Shift+Z</td>
   <td>Cmd+Shift+Z</td>
   <td>Ctrl+Y alebo Ctrl+Shift+Z</td>
  </tr>
  <tr>
+  <td>Prejsť do vyhľadávacieho poľa</td>
+  <td>Ctrl+F alebo Ctrl+K</td>
+  <td>Cmd+F alebo Cmd+K</td>
+  <td>Ctrl+F alebo Ctrl+K</td>
+ </tr>
+ <tr>
   <td>Hľadať</td>
   <td>Ctrl+F</td>
   <td>Cmd+F</td>
   <td>Ctrl+F</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Hľadať znova</td>
   <td>Ctrl+G alebo F3</td>
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
@@ -13,8 +13,14 @@
 <!ENTITY expireSites2.label        "navštívených stránok">
 <!ENTITY clearHistory.label        "Vymazať históriu">
 <!ENTITY clearHistory.accesskey      "V">
 
 <!ENTITY locationBarHistory.caption    "História panela s adresou">
 <!ENTITY clearLocationBar.label      "Vymazať zoznam stránok uložený v paneli s adresou">
 <!ENTITY clearLocationBarButton.label   "Vymazať panel s adresou">
 <!ENTITY clearLocationBarButton.accesskey "m">
+<!ENTITY formfillHistory.caption      "História vyhľadávania a formulárov">
+<!ENTITY enableFormfill.label       "Povoliť históriu vyhľadávania a formulárov">
+<!ENTITY enableFormfill.accesskey     "h">
+<!ENTITY formfillExpire.label       "Uchovávať históriu vyhľadávania a formulárov po dobu až do">
+<!ENTITY formfillExpire.accesskey     "c">
+<!ENTITY formfillDays.label        "dní">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-tabs.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-tabs.dtd
@@ -1,26 +1,28 @@
 <!ENTITY tabHeader.label "Prehliadanie na kartách">
 <!ENTITY tabDisplay.label "Zobrazovanie kariet">
 <!ENTITY autoHide.label "Skryť panel kariet, ak je otvorená len jedna karta">
 <!ENTITY autoHide.accesskey "S">
 <!ENTITY background.label "Prepnúť na nové karty otvorené z odkazov">
 <!ENTITY background.accesskey "e">
+<!ENTITY warnOnClose.label "Upozorniť pri zatváraní viacerých kariet">
+<!ENTITY warnOnClose.accesskey "U">
 <!ENTITY loadGroup.label "Pri otváraní skupiny záložiek">
 <!ENTITY loadGroupAppend.label "Pridať karty">
 <!ENTITY loadGroupAppend.accesskey "d">
 <!ENTITY loadGroupReplace.label "Nahradiť existujúce karty">
 <!ENTITY loadGroupReplace.accesskey "h">
 <!ENTITY openTabs.label "Otvoriť karty namiesto okien po">
 
 <!ENTITY newWindow.label "Správanie pri otváraní odkazov">
 <!ENTITY newWindowDescription.label "Otvárať odkazy, ktoré sa majú otvoriť v okne">
 <!ENTITY external.label "Odkazy z iných aplikácií">
 <!ENTITY externalDescription.label "Odkazy z iných aplikácií otvárať">
 <!ENTITY openCurrent.label "V aktuálnej karte/okne">
 <!ENTITY newWindowGroupCurrent.accesskey "V">
-<!ENTITY externalGroupCurrent.accesskey "u">
+<!ENTITY externalGroupCurrent.accesskey "k">
 <!ENTITY openTab.label "Na novej karte v aktuálnom okne">
 <!ENTITY newWindowGroupTab.accesskey "a">
 <!ENTITY externalGroupTab.accesskey "r">
 <!ENTITY openWindow.label "V novom okne">
 <!ENTITY newWindowGroupWindow.accesskey "o">
 <!ENTITY externalGroupWindow.accesskey "n">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/quitDialog.properties
@@ -0,0 +1,11 @@
+quitDialogTitle=Ukončiť %S
+restartDialogTitle=Reštartovať %S
+
+quitTitle=U&končiť
+restartTitle=&Reštartovať
+cancelTitle=&Zrušiť
+saveTitle=&Uložiť a ukončiť
+neverAsk=Toto okno už viac nezobrazovať
+message=Chcete, aby %S uložil otvorené karty a okná a použil ich pri nasledujúcom spustení?
+messageNoWindows=Chcete, aby %S uložil otvorené karty a použil ich pri nasledujúcom spustení?
+messageRestart=%S sa po reštartovaní pokúsi obnoviť otvorené karty a okná.
--- a/suite/chrome/common/sanitize.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sanitize.dtd
@@ -1,13 +1,15 @@
 <!ENTITY sanitizeDialog.title      "Odstránenie súkromných údajov">
 <!ENTITY sanitizeItems.label       "Vymazať nasledujúce položky:">
 
 <!ENTITY itemHistory.label        "História">
 <!ENTITY itemHistory.accesskey      "H">
+<!ENTITY itemUrlBar.label        "História navštívených stránok">
+<!ENTITY itemUrlBar.accesskey      "n">
 <!ENTITY itemDownloads.label       "História preberania súborov">
 <!ENTITY itemDownloads.accesskey     "s">
 <!ENTITY itemFormSearchHistory.label   "Uložené formuláre a história hľadania">
 <!ENTITY itemFormSearchHistory.accesskey "U">
 <!ENTITY itemCache.label         "Vyrovnávacia pamäť (cache)">
 <!ENTITY itemCache.accesskey       "m">
 <!ENTITY itemCookies.label        "Cookies">
 <!ENTITY itemCookies.accesskey      "C">
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -4,17 +4,17 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the global menu items -->
 
 <!ENTITY fileMenu.label "Súbor">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY newMenu.label "Nový objekt">
 <!ENTITY newMenu.accesskey "b">
 <!ENTITY newBlankPageCmd.label "Prázdna stránka">
-<!ENTITY newBlankPageCmd.accesskey "P" >
+<!ENTITY newBlankPageCmd.accesskey "r" >
 <!ENTITY newBlankPageCmd.key "n" >
 <!ENTITY newPageFromTemplateCmd.label "Stránka s použitím šablóny">
 <!ENTITY newPageFromTemplateCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY newPageFromDraftCmd.label "Stránka z konceptu">
 <!ENTITY newPageFromDraftCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.label "Okno prehliadača">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.key "n">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.accesskey "O">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -58,48 +58,48 @@
 
 <!ENTITY NameField1.label        "Meno:">
 <!ENTITY NameField1.accesskey      "M">
 <!ENTITY NameField2.label        "Priezvisko:">
 <!ENTITY NameField2.accesskey      "P">
 <!ENTITY PhoneticField1.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY PhoneticField2.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY DisplayName.label       "Zobrazované meno:">
-<!ENTITY DisplayName.accesskey     "a">
+<!ENTITY DisplayName.accesskey     "n">
 <!ENTITY NickName.label         "Prezývka:">
 <!ENTITY NickName.accesskey       "v">
 
 <!ENTITY PrimaryEmail.label       "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey     "E">
 <!ENTITY SecondEmail.label       "Ďalšia e-mailová adresa:">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey     "l">
 <!ENTITY PreferMailFormat.label     "Preferuje príjem správ vo formáte:">
 <!ENTITY PreferMailFormat.accesskey   "u">
 <!ENTITY PlainText.label        "Len text">
 <!ENTITY HTML.label           "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label         "Neznámy">
 <!ENTITY ScreenName.label        "Meno na IM:">
 <!ENTITY ScreenName.accesskey      "I">
 
 <!ENTITY allowRemoteContent1.label   "Povoliť vzdialený obsah">
-<!ENTITY allowRemoteContent1.accesskey "b">
+<!ENTITY allowRemoteContent1.accesskey "h">
 <!ENTITY allowRemoteContent1.tooltip  "Do správ vo formáte HTML je možné
 vložiť obsah zo vzdialených serverov. Pri otvorení takejto správy sa
 vytvorí pripojenie k danému serveru. Týmto je možné sledovať,
 či bola správa prečítaná. Označením tejto voľby umožníte v správach od tohto kontaktu
 načítavanie externého obsahu, ak sú vo formáte HTML.">
 
 <!ENTITY WorkPhone.label        "Zamestnanie:">
 <!ENTITY WorkPhone.accesskey      "t">
 <!ENTITY HomePhone.label        "Domov:">
 <!ENTITY HomePhone.accesskey      "D">
 <!ENTITY FaxNumber.label        "Fax:">
-<!ENTITY FaxNumber.accesskey      "F">
+<!ENTITY FaxNumber.accesskey      "x">
 <!ENTITY PagerNumber.label       "Pager:">
-<!ENTITY PagerNumber.accesskey     "g">
+<!ENTITY PagerNumber.accesskey     "a">
 <!ENTITY CellularNumber.label      "Mobil:">
 <!ENTITY CellularNumber.accesskey    "b">
 
 <!ENTITY Home.tab            "Súkromné">
 <!ENTITY Home.accesskey         "S">
 <!ENTITY HomeAddress.label       "Adresa:">
 <!ENTITY HomeAddress.accesskey     "A">
 <!ENTITY HomeAddress2.label       "">
@@ -119,24 +119,24 @@ načítavanie externého obsahu, ak sú vo formáte HTML.">
 <!ENTITY In.label            "">
 <!ENTITY Year.emptytext         "Rok">
 <!ENTITY Or.value            "alebo">
 <!ENTITY Age.emptytext         "vek">
 <!ENTITY YearsOld.label         "">
 
 <!ENTITY Work.tab            "Zamestnanie">
 <!ENTITY Work.accesskey         "Z">
-<!ENTITY JobTitle.label         "Titul:">
-<!ENTITY JobTitle.accesskey       "u">
+<!ENTITY JobTitle.label         "Pozícia:">
+<!ENTITY JobTitle.accesskey       "c">
 <!ENTITY Department.label        "Oddelenie:">
-<!ENTITY Department.accesskey      "d">
+<!ENTITY Department.accesskey      "e">
 <!ENTITY Company.label         "Organizácia:">
-<!ENTITY Company.accesskey       "c">
+<!ENTITY Company.accesskey       "a">
 <!ENTITY WorkAddress.label       "Adresa:">
-<!ENTITY WorkAddress.accesskey     "A">
+<!ENTITY WorkAddress.accesskey     "d">
 <!ENTITY WorkAddress2.label       "">
 <!ENTITY WorkAddress2.accesskey     "">
 <!ENTITY WorkCity.label         "Mesto:">
 <!ENTITY WorkCity.accesskey       "M">
 <!ENTITY WorkState.label        "Štát:">
 <!ENTITY WorkState.accesskey      "t">
 <!ENTITY WorkZipCode.label       "PSČ:">
 <!ENTITY WorkZipCode.accesskey     "P">
@@ -152,8 +152,24 @@ načítavanie externého obsahu, ak sú vo formáte HTML.">
 <!ENTITY Custom2.label         "Ostatné 2:">
 <!ENTITY Custom2.accesskey       "2">
 <!ENTITY Custom3.label         "Ostatné 3:">
 <!ENTITY Custom3.accesskey       "3">
 <!ENTITY Custom4.label         "Ostatné 4:">
 <!ENTITY Custom4.accesskey       "4">
 <!ENTITY Notes.label          "Poznámky:">
 <!ENTITY Notes.accesskey        "n">
+
+<!ENTITY Photo.tab           "Fotografia">
+<!ENTITY Photo.accesskey        "F">
+<!ENTITY PhotoDesc.label        "Zvoľte jednu z možností:">
+<!ENTITY GenericPhoto.label       "Predvolený obrázok">
+<!ENTITY GenericPhoto.accesskey     "e">
+<!ENTITY DefaultPhoto.label       "Predvolený">
+<!ENTITY PhotoFile.label        "V tomto počítači">
+<!ENTITY PhotoFile.accesskey      "V">
+<!ENTITY BrowsePhoto.label       "Prehľadávať">
+<!ENTITY BrowsePhoto.accesskey     "P">
+<!ENTITY PhotoURL.label         "Na webe">
+<!ENTITY PhotoURL.accesskey       "N">
+<!ENTITY PhotoURL.emptytext       "Prilepte alebo zadajte webovú adresu fotografie">
+<!ENTITY UpdatePhoto.label       "Aktualizovať">
+<!ENTITY UpdatePhoto.accesskey     "A">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
@@ -112,16 +112,18 @@ stateZipSeparator=
 
 prefixTo=Komu
 prefixCc=Kópia
 prefixBcc=Skrytá kópia
 emptyEmailAddCard=Nemôžete pridať kartu, ktorá nemá nastavenú primárnu e-mailovú adresu.
 emptyEmailAddCardTitle=Kartu nie je možné pridať
 addressBook=Adresár
 
+browsePhoto=Fotografia kontaktu
+
 # mailnews.js
 ldap_2.servers.pab.description=Osobný adresár
 ldap_2.servers.history.description=Zozbierané adresy
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.oe.description is only used on Windows)
 ldap_2.servers.oe.description=Kontakty OE
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.osx.description is only used on Mac OS X)
 ldap_2.servers.osx.description=Adresár systému Mac OS X
 
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -36,55 +36,67 @@
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY messengerWindow.title "Pošta a diskusné skupiny">
 <!ENTITY titleModifier.label "&brandShortName;">
 <!ENTITY titleSeparator.label " - ">
 
+<!-- tabmail -->
+<!ENTITY tabmailClose.label "Zavrieť kartu">
+<!ENTITY tabmailClose.tooltip "Zavrieť kartu">
+<!ENTITY tabmailNewButton.tooltip "Duplikovať aktuálnu kartu">
+<!ENTITY tabmailCloseButton.tooltip "Zavrieť aktuálnu kartu">
+<!ENTITY tabmailAllTabs.tooltip "Zobraziť všetky karty">
+
 <!-- menu items: the . means that the menu item isn't implemented yet -->
 
 <!-- File Menu -->
 <!ENTITY newMessage.label "Nová správa">
 <!ENTITY newMessage.accesskey "N">
 <!ENTITY newFolderCmd.label "Priečinok…">
 <!ENTITY newFolderCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.label "Priečinok hľadania…">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.accesskey "h">
+<!ENTITY newTabCmd.label "Duplikovať kartu">
+<!ENTITY newTabCmd.accesskey "D">
+<!ENTITY newTabCmd.key "t">
+<!ENTITY closeTabCmd.label "Zavrieť kartu">
+<!ENTITY closeTabCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY newAccountCmd.label "Účet…">
 <!ENTITY newAccountCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.label "Otvoriť uložené správy…">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Prílohy">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Uložiť ako">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.label "Súbor">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.key "s">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.label "Šablóna">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY getNewMsgCmd.label "Prijať nové správy">
 <!ENTITY getNewMsgCmd.accesskey "s">
-<!ENTITY getNewMsgCmd.key "t">
+<!ENTITY getNewMsgCmd2.key "d">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.label "Prijať nové správy pre">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Všetky účty">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.label "Prijať všetky nové správy">
-<!ENTITY getAllNewMsgCmd.key "t">
+<!ENTITY getAllNewMsgCmd2.key "d">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.label "Prijať ďalších 500 správ">
-<!ENTITY getNextNMsgCmd.accesskey "i">
+<!ENTITY getNextNMsgCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.label "Odoslať neodoslané správy">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY subscribeCmd.label "Prihlásiť k odberu…">
-<!ENTITY subscribeCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY subscribeCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY renameFolder.label "Premenovať priečinok…">
-<!ENTITY renameFolder.accesskey "r">
+<!ENTITY renameFolder.accesskey "m">
 <!ENTITY compactFolders.label "Vykonať údržbu priečinkov">
 <!ENTITY compactFolders.accesskey "V">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.label "Vyprázdniť kôš">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY offlineMenu.label "Režim offline">
 <!ENTITY offlineMenu.accesskey "f">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.label "Prijať/Synchronizovať…">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.accesskey "S">
@@ -159,16 +171,18 @@
 <!ENTITY messagePaneClassic.label "Klasický pohľad">
 <!ENTITY messagePaneClassic.accesskey "K">
 <!ENTITY messagePaneWide.label "Široký pohľad">
 <!ENTITY messagePaneWide.accesskey "r">
 <!ENTITY messagePaneVertical.label "Zvislý pohľad">
 <!ENTITY messagePaneVertical.accesskey "Z">
 <!ENTITY showMessagePaneCmd.label "Panel správy">
 <!ENTITY showMessagePaneCmd.accesskey "s">
+<!ENTITY showThreadPaneCmd.label "Panel vlákien">
+<!ENTITY showThreadPaneCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY showFolderPaneCmd.label "Panel priečinkov">
 <!ENTITY showFolderPaneCmd.accesskey "a">
 
 <!-- sortMenu is also used by addressbook -->
 <!ENTITY sortMenu.label "Usporiadať podľa">
 <!ENTITY sortMenu.accesskey "U">
 
 <!ENTITY sortByDateCmd.label "Dátum">
@@ -501,16 +515,18 @@
 <!ENTITY notJunkButton.tooltip "Označiť vybrané správy ako Nie Spam">
 
 <!-- Statusbar -->
 <!ENTITY statusText.label "Hotovo">
 
 <!-- Thread Pane Context Menu -->
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.label "Otvoriť správu v novom okne">
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.accesskey "m">
+<!ENTITY contextOpenNewTab.label "Otvoriť správu na novej karte">
+<!ENTITY contextOpenNewTab.accesskey "k">
 <!ENTITY contextEditAsNew.label "Upraviť ako novú…">
 <!ENTITY contextEditAsNew.accesskey "n">
 <!ENTITY contextArchive.label "Archivovať">
 <!ENTITY contextArchive.accesskey "c">
 <!ENTITY contextReplySender.label "Odpovedať odosielateľovi">
 <!ENTITY contextReplySender.accesskey "d">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup.label "Odpovedať do diskusnej skupiny">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup.accesskey "s">
@@ -535,16 +551,18 @@
 <!ENTITY contextPrintPreview.label "Ukážka pred tlačou">
 <!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "U">
 
 <!-- Folder Pane Context Menu -->
 <!ENTITY folderContextGetMessages.label "Prijať správy">
 <!ENTITY folderContextGetMessages.accesskey "a">
 <!ENTITY folderContextOpenNewWindow.label "Otvoriť">
 <!ENTITY folderContextOpenNewWindow.accesskey "O">
+<!ENTITY folderContextOpenNewTab.label "Otvoriť na novej karte">
+<!ENTITY folderContextOpenNewTab.accesskey "t">
 <!ENTITY folderContextRename.label "Premenovať">
 <!ENTITY folderContextRename.accesskey "r">
 <!ENTITY folderContextRemove.label "Odstrániť">
 <!ENTITY folderContextRemove.accesskey "d">
 <!ENTITY folderContextCompact.label "Vykonať údržbu tohto priečinka">
 <!ENTITY folderContextCompact.accesskey "V">
 <!ENTITY folderContextEmptyTrash.label "Vyprázdniť kôš">
 <!ENTITY folderContextEmptyTrash.accesskey "k">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -420,25 +420,31 @@ emptyJunkDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 emptyTrashTitle=Potvrdenie
 emptyTrashMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
 emptyTrashDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 
 # junkCommands.js
 junkAnalysisPercentComplete=Analýza nevyžiadanej pošty: hotovo %S
 processingJunkMessages=Spracováva sa nevyžiadaná pošta
 
+# tabmail: warning when closing multiple tabs (as in browser)
+tabs.closeWarningTitle=Potvrdenie zatvorenia
+tabs.closeWarning=V tomto okne e-mailového klienta je otvorených %S kariet. Chcete ho zavrieť spolu so všetkými kartami?
+tabs.closeButton=Zavrieť všetky karty
+tabs.closeWarningPromptMe=Upozorniť pri zatváraní viacerých kariet naraz.
+
 # Messenger bootstrapping messages
 fileNotFoundTitle = Súbor nebol nájdený
 #LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
 fileNotFoundMsg = Súbor %S neexistuje.
 
 applyToCollapsedMsgsTitle=Potvrdenie odstránenia správ v zbalenom vlákne
 applyToCollapsedMsgs=Upozornenie: týmto odstránite všetky správy v zbalenom vlákne
 applyToCollapsedAlwaysAskCheckbox=Vždy sa opýtať pred odstránením správ v zbalenom vlákne
 applyNowButton=Použiť
 
 mailServerLoginFailedTitle=Prihlásenie zlyhalo
 # LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
 # translation where you wish to display the hostname of the server to which
 # login failed.
 mailServerLoginFailed=Prihlásenie k serveru %S zlyhalo.
 mailServerLoginFailedRetryButton=&Znova
-mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=Z&adajte nové heslo
+mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=Z&adať nové heslo
--- a/suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
@@ -28,8 +28,11 @@ subscribe-gettingFeedItems=Preberajú sa príspevky (%S z %S)…
 newsblog-noNewArticlesForFeed=Pre tento informačný kanál nie sú dostupné žiadne nové príspevky.
 newsblog-networkErrorTitle=Chyba siete
 ## LOCALIZATION NOTE(newsblog-networkError): %S is the feed URL
 newsblog-networkError=Kanál %S sa nepodarilo nájsť. Overte jeho názov a pokus zopakujte.
 newsblog-feedNotValidTitle=Neplatný kanál
 ## LOCALIZATION NOTE(newsblog-feedNotValid): %S is the feed URL
 newsblog-feedNotValid=%S nie je platným informačným kanálom.
 newsblog-getNewMsgsCheck=Zisťujú sa nové príspevky informačného kanálu…
+
+## LOCALIZATION NOTE(feeds-accountname): This string should be the same as feeds.accountName in am-newsblog.dtd
+feeds-accountname=Blogy a informačné kanály
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-identity-edit.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-identity-edit.dtd
@@ -1,6 +1,7 @@
+<!ENTITY identityDialog.style "width: 87ch;">
 <!ENTITY identityTitle.label "Nastavenie identity">
 <!ENTITY identityListDesc.label "Konfigurácia nastavení pre túto identitu:">
 
 <!ENTITY settingsTab.label "Nastavenie">
 <!ENTITY copiesFoldersTab.label "Kópie a priečinky">
 <!ENTITY addressingTab.label "Písanie a adresovanie">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
@@ -27,8 +27,23 @@
 <!ENTITY nntpRemoveMsgBody.label "Odstrániť telá správ starších ako">
 <!ENTITY nntpRemoveMsgBody.accesskey "r">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.label "Vyberte diskusné skupiny, ktoré chcete používať v režime offline…">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "b">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.label "Rozšírené…">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.accesskey "z">
 <!ENTITY syncGroupTitle.label "Synchronizácia správ">
 <!ENTITY diskspaceGroupTitle.label "Miesto na disku">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE: (useAutosyncBefore.label, useAutosyncMiddle.label, useAutosyncAfter.label):
+ The entities useAutosyncBefore.label, useAutosyncMiddle.label, and
+ useAutosyncAfter.label appear on a single line in preferences as follows:
+
+ &useAutosyncBefore.label [textbox for autosync value] &useAutosyncMiddle.label; [dropdown for autosync interval] &useAutosyncAfter.label;
+-->
+<!ENTITY useAutosyncBefore.label     "Na disku uchovávať správy staré maximálne:">
+<!ENTITY useAutosyncMiddle.label     "">
+<!ENTITY allInterval.label        "všetky správy">
+<!ENTITY dayInterval.label        "dní">
+<!ENTITY weekInterval.label       "týždňov">
+<!ENTITY monthInterval.label       "mesiacov">
+<!ENTITY yearInterval.label       "rokov">
+<!ENTITY useAutosyncAfter.label     "">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
@@ -1,11 +1,9 @@
 <!-- These are added to the Advanced - Scripts & Plug-ins panel -->
-<!ENTITY enbJsCheckMailNews.label     "Pošta a diskusné skupiny">
-<!ENTITY enbJsCheckMailNews.accesskey   "o">
 <!ENTITY enbPluginCheckMailNews.label   "Pošta a diskusné skupiny">
 <!ENTITY enbPluginCheckMailNews.accesskey "d">
 
 <!-- These are added to the Window menu -->
 <!ENTITY mail.label            "Pošta a diskusné skupiny">
 <!ENTITY mail.accesskey          "d">
 <!ENTITY addressbook.label        "Adresár">
 <!ENTITY addressbook.accesskey      "A">
--- a/suite/profile/bookmarks.inc
+++ b/suite/profile/bookmarks.inc
@@ -32,29 +32,29 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE (mozilla_about):
 # link title for http://www.mozilla.org/about/
 #define mozilla_about Čo je Mozilla
 
 #define extend_seamonkey Prispôsobenie SeaMonkey
 
 # LOCALIZATION NOTE (seamonkey_addons):
-# link title for https://en-US.add-ons.mozilla.org/en-US/seamonkey/
+# link title for https://en-US.add-ons.mozilla.com/en-US/seamonkey/
 #define seamonkey_addons Doplnky pre SeaMonkey
 
 # LOCALIZATION NOTE (seamonkey_themes):
-# link title for https://en-US.add-ons.mozilla.org/en-US/seamonkey/themes
+# link title for https://en-US.add-ons.mozilla.com/en-US/seamonkey/themes
 #define seamonkey_themes Témy pre SeaMonkey
 
 # LOCALIZATION NOTE (seamonkey_dictionaries):
-# link title for https://en-US.add-ons.mozilla.org/en-US/seamonkey/dictionaries
+# link title for https://en-US.add-ons.mozilla.com/en-US/seamonkey/dictionaries
 #define seamonkey_dictionaries Slovníky na kontrolu pravopisu
 
 # LOCALIZATION NOTE (seamonkey_plugins):
-# link title for https://en-US.add-ons.mozilla.org/en-US/seamonkey/plugins
+# link title for https://en-US.add-ons.mozilla.com/en-US/seamonkey/plugins
 #define seamonkey_plugins Zásuvné moduly pre SeaMonkey
 
 # LOCALIZATION NOTE (mozdev):
 # link title for http://www.mozdev.org/
 #define mozdev mozdev.org
 
 # LOCALIZATION NOTE (mozdev_seamonkey):
 # link title for http://www.mozdev.org/projects/applications/SeaMonkey.html
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
@@ -0,0 +1,65 @@
+<!-- rights.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
+<!ENTITY rights.locale-direction "ltr">
+<!ENTITY rights.pagetitle    "about:rights">
+<!ENTITY rights.intro-header  "Informácie o vašich právach">
+<!ENTITY rights.intro "&brandFullName; je voľne šíriteľný otvorený softvér vytvorený spoločenstvom tisícov prispievateľov z celého sveta. Tu je niekoľko faktov, o ktorých by ste mali vedieť:">
+
+<!-- Note on pointa / pointb / pointc form:
+   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
+   split into chunks for text before the link, the link test, and the text
+   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
+   chunk, it can be left blank.
+
+   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
+   deliberate for formatting around the embedded links. -->
+<!ENTITY rights.intro-point1a "&brandShortName; je dostupný za podmienok licencie ">
+<!ENTITY rights.intro-point1b "Mozilla Public License">
+<!ENTITY rights.intro-point1c ". To znamená, že &brandShortName; môžete používať, kopírovať a ďalej rozširovať. Takisto môžete upravovať zdrojový kód &brandShortName;u podľa vašich predstáv. Licencia Mozilla Public License umožňuje šírenie aj upravených verzií.">
+
+<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla vám nedáva právo na používanie ochranných známok a logotypov Mozilla a Firefox. Viac informácií o ochranných známkach získate ">
+<!ENTITY rights.intro-point2b "na tejto stránke">
+<!ENTITY rights.intro-point2c ".">
+
+<!-- point 3 text for official branded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point3a "Zásady ochrany súkromia pre produkty &vendorShortName; nájdete ">
+<!ENTITY rights.intro-point3b "na tejto stránke">
+<!ENTITY rights.intro-point3c ".">
+
+<!-- point 3 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Tu by mali byť uvedené všetky platné zásady ochrany súkromia.">
+
+<!-- point 4 text for official branded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point4a "&brandShortName; tiež ponúka voliteľné služby webových stránok, ako napríklad služba SafeBrowsing. Nemôžeme však zaručiť, že pracujú na 100&#37; a sú dostupné bez chýb. Ďalšie podrobnosti vrátane informácií o možnostiach vypnutia týchto služieb nájdete v ich ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b "podmienkach použitia">
+<!ENTITY rights.intro-point4c ".">
+
+<!-- point 4 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Ak sú súčasťou tohto produktu webové služby, podmienky použitia týchto služieb by mali byť uvedené v sekcii ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "Služby webových stránok">
+<!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded ".">
+
+<!ENTITY rights.webservices-header "&brandFullName; - Služby webových stránok">
+
+<!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
+   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
+   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
+   updated. -->
+<!-- intro paragraph for branded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; ponúka služby webových stránok (ďalej len &quot;Služby&quot;), ako napríklad SafeBrowsing, ktoré je možné používať s touto binárnou verziou &brandShortName;u tak, ako je popísané nižšie. Ak nechcete tieto Služby používať alebo podmienky ich používania nie sú pre vás prijateľné, môžete službu SafeBrowsing vypnúť v nastaveniach programu na paneli ">
+<!ENTITY rights.webservices-b "Bezpečnosť">
+<!ENTITY rights.webservices-c " tak, že zrušíte označenie volieb &quot;&blockAttackSites.label;&quot; a &quot;&blockWebForgeries.label;&quot;.">
+
+<!-- intro paragraph for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Tu by mal byť uvedený prehľad webových služieb zahrnutých v produkte, ako aj návod na ich vypnutie (ak je vypnutie možné).">
+
+<!-- point 1 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Tu by mali byť uvedené podmienky používania každej webovej služby pre tento produkt.">
+
+<!-- points 1-7 text for branded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; a jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a partneri pracujú na tom, aby poskytli čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie o podvodných a škodlivých stránkach. Napriek tomu nemôžu garantovať, že poskytované informácie sú komplexné a bez chýb: niektoré rizikové stránky nemusia byť identifikované a niektoré bezpečné stránky môžu byť omylom označené ako podozrivé.">
+<!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; môže zrušiť využívanie alebo zmeniť Služby podľa svojho uváženia.">
+<!ENTITY rights.webservices-term3 "Tieto Služby môžete využívať s priloženou verziou produktu &brandShortName;, na jej využívanie máte všetky potrebné práva. &vendorShortName; a jej poskytovatelia licencií si vyhradzujú všetky ostatné práva k Službám. Tieto podmienky používania neobmedzujú akékoľvek práva poskytnuté licenciou na softvér s otvoreným kódom použiteľné na &brandShortName; a príslušnú verziu zdrojového kódu produktu &brandShortName;.">
+<!ENTITY rights.webservices-term4 "Služby sú poskytované &quot;ako sú&quot;. &vendorShortName;, jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a distribútori týmto odmietajú všetky výslovné alebo predpokladané záruky zahrňujúce okrem iného záruku, že Služby sú predajné a spôsobilé na konkrétny účel. Nesiete všetko riziko vyplývajúce z výberu Služieb pre svoje účely týkajúce sa kvality a výkonu Služieb. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo odmietnutie predpokladaných záruk, takže sa vás toto odmietnutie zodpovednosti nemusí týkať.">
+<!ENTITY rights.webservices-term5 "S výnimkou rozsahu určeného zákonom spoločnosť &vendorShortName;, jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a distribútori nenesú zodpovednosť za žiadne nepriame, zvláštne, vedľajšie, náhodné, následné, trestné alebo exemplárne škody vzniknuté použitím produktu &brandShortName; a Služieb. Spoločná zodpovednosť vyplývajúca z týchto podmienok nepresiahne 500 USD (päťsto dolárov). Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo odmietnutie zodpovednosti za stanovené škody, takže sa vás toto odmietnutie zodpovednosti nemusí týkať.">
+<!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; môže z času na čas podľa potreby upraviť tieto podmienky používania. Tieto podmienky používania nesmú byť upravené alebo zrušené bez písomnej dohody so spoločnosťou &vendorShortName;.">
+<!ENTITY rights.webservices-term7 "Tieto podmienky používania sa riadia zákonmi štátu Kalifornia, USA, s výnimkou jeho zákonných ustanovení, ktorá si protirečia. Ak bude niektorá časť týchto podmienok považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, platnosť zostávajúcich častí zostane úplne nedotknutá. V prípade rozdielov medzi lokalizovanou verziou a anglickým originálom je rozhodujúcim jazykom týchto podmienok anglický jazyk.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutRights.properties
@@ -0,0 +1,3 @@
+buttonLabel = Spoznajte svoje práva…
+buttonAccessKey = a
+notifyRightsText = %S je voľne šírený softvér s otvoreným zdrojovým kódom od neziskovej organizácie Mozilla Foundation.
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -15,18 +15,19 @@
 <!ENTITY locales.label          "Jazykové balíky">
 <!ENTITY plugins.label          "Zásuvné moduly">
 <!ENTITY update.label           "Aktualizácie">
 <!ENTITY install.label          "Inštalácie">
 
 <!-- Command Bar items -->
 <!ENTITY cmd.checkUpdatesAll.label    "Hľadať aktualizácie">
 <!ENTITY cmd.checkUpdatesAll.accesskey  "H">
-<!ENTITY cmd.checkUpdatesAllAddon.tooltip "Hľadanie aktualizácií doplnkov">
-<!ENTITY cmd.checkUpdatesAllTheme.tooltip "Hľadanie aktualizácií tém">
+<!ENTITY cmd.checkUpdatesAllAddon.tooltip "Vyhľadanie aktualizácií doplnkov">
+<!ENTITY cmd.checkUpdatesAllTheme.tooltip "Vyhľadanie aktualizácií tém">
+<!ENTITY cmd.checkUpdatesAllPlugin.tooltip "Vyhľadanie aktualizácií zásuvných modulov">
 <!ENTITY cmd.installLocalFile.label    "Nainštalovať">
 <!ENTITY cmd.installLocalFile.accesskey  "N">
 <!ENTITY cmd.installFileAddon.tooltip   "Nainštaluje doplnky">
 <!ENTITY cmd.installFileTheme.tooltip   "Nainštaluje témy">
 <!ENTITY cmd.installUpdatesAll2.label   "Nainštalovať aktualizácie">
 <!ENTITY cmd.installUpdatesAll2.accesskey "N">
 <!ENTITY cmd.installUpdatesAll2.tooltip  "Nainštalovať vybrané aktualizácie">
 <!ENTITY cmd.restartApp2.label      "Reštartovať &brandShortName;">
@@ -108,16 +109,17 @@
 <!ENTITY includeUpdate.accesskey     "d">
 <!ENTITY includeUpdate.tooltip      "Pridať tento doplnok do inštalácie aktualizácií">
 
 <!-- Status Messsages -->
 <!ENTITY insecureUpdate.label       "Neposkytuje zabezpečené aktualizácie.">
 <!ENTITY needsDependencies.label     "Vyžaduje ďalšie doplnky.">
 <!ENTITY blocklisted.label        "Zakázané z dôvodu vašej ochrany.">
 <!ENTITY softBlocklisted.label      "Spôsobuje problémy s bezpečnosťou alebo stabilitou.">
+<!ENTITY outdated.label          "Je dostupná novšia a bezpečnejšia verzia.">
 <!ENTITY toBeDisabled.label        "Tento doplnok bude zakázaný po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY toBeEnabled.label        "Tento doplnok bude povolený po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY toBeInstalled.label       "Tento doplnok bude nainštalovaný po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY toBeUninstalled.label      "Tento doplnok bude odinštalovaný po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY toBeUpdated.label        "Tento doplnok bude aktualizovaný po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 
 <!ENTITY getExtensions.label       "Získať rozšírenia">
 <!ENTITY getThemes.label         "Získať témy">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -11,16 +11,18 @@ updateReadOnlyMessage=Aktualizácia nie je podporovaná (umiestnenie inštalácie je iba na čítanie).
 updateNotManagedMessage=Aktualizácia nie je podporovaná (%S nevie spracovať umiestnenie inštalácie).
 incompatibleUpdateMessage=%S kontroluje dostupnosť kompatibilných aktualizácií pre %S.
 installSuccess=Inštalácia úspešne dokončená.
 installWaiting=Čakajte…
 droppedInWarning=V priečinku rozšírení boli nájdené nasledovné položky. Chcete ich nainštalovať?
 updateNotificationTitle=Boli nájdené aktualizácie doplnkov
 updateNotificationText=%S našiel aktualizáciu pre jeden z vašich doplnkov
 multipleUpdateNotificationText=%S našiel aktualizácie pre niektoré vaše doplnky (celkom %S)
+# LOCALIZATION NOTE (lightweightThemeDescription): %S is the theme designer, either a person or organisation
+lightweightThemeDescription=Autor: %S
 
 uninstallButton=Odinštalovať
 disableButton=Zakázať
 cancelButton=Zrušiť
 restartMessage=Zmeny sa prejavia po reštarte programu %S.
 restartButton=Reštartovať %S
 restartAccessKey=R
 laterButton=Neskôr
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
@@ -1,16 +1,20 @@
 <!ENTITY updateWizard.title       "Aktualizácia softvéru">
 
 <!ENTITY window.width          "38em">
 <!ENTITY window.macWidth         "39em">
 
 <!ENTITY checking.title         "Zisťujú sa aktualizácie">
 <!ENTITY updateCheck.label        "Vyhľadáva sa novšia verzia programu &brandShortName;…">
 
+<!ENTITY pluginupdatesfound.title    "Nájdené aktualizácie zásuvných modulov">
+<!ENTITY pluginupdatesfound.label    "Bola nájdená novšia verzia jedného alebo viacerých vami používaných zásuvných modulov.">
+<!ENTITY pluginupdateslink.label     "Pozrite sa, ako ich môžete aktualizovať.">
+
 <!ENTITY noupdatesfound.title      "Nenájdené žiadne aktualizácie">
 <!ENTITY noupdatesautoenabled.intro   "Neboli nájdené žiadne aktualizácie. &brandShortName; bude
                      pravidelne zisťovať ich dostupnosť.">
 <!ENTITY noupdatesautodisabled.intro   "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie. Skúste to neskôr alebo povoľte
                      automatickú kontrolu aktualizácií &brandShortName;u.">
 
 <!ENTITY manualUpdate.title       "Aktualizácia zlyhala">
 <!ENTITY manualUpdate.desc        "K dispozícii je odporúčaná bezpečnostná a stabilizačná aktualizácia, avšak