update CALENDAR_1_3_BUILD1 CALENDAR_1_3_RELEASE CALENDAR_1_3b2_BUILD1 CALENDAR_1_3b2_RELEASE CALENDAR_1_3b3_BUILD1 CALENDAR_1_3b3_RELEASE FIREFOX_11_0b2_BUILD1 FIREFOX_11_0b2_RELEASE FIREFOX_11_0b3_BUILD1 FIREFOX_11_0b3_BUILD2 FIREFOX_11_0b3_RELEASE FIREFOX_11_0b4_BUILD1 FIREFOX_11_0b4_RELEASE FIREFOX_11_0b5_BUILD1 FIREFOX_11_0b5_RELEASE SEAMONKEY_2_8b2_BUILD1 SEAMONKEY_2_8b2_RELEASE SEAMONKEY_2_8b3_BUILD1 SEAMONKEY_2_8b3_RELEASE SEAMONKEY_2_8b4_BUILD1 SEAMONKEY_2_8b4_RELEASE THUNDERBIRD_11_0b2_BUILD1 THUNDERBIRD_11_0b2_BUILD2 THUNDERBIRD_11_0b2_RELEASE THUNDERBIRD_11_0b3_BUILD1 THUNDERBIRD_11_0b3_RELEASE THUNDERBIRD_11_0b4_BUILD1 THUNDERBIRD_11_0b4_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Sat, 04 Feb 2012 18:39:05 +0100
changeset 518 bfb44a95c93f8d88e1883c627848aba203dd71c8
parent 507 da73ddbb076d8473b0ed2e41bcce1dffb0e09ee8
child 519 cb245a38637b7ec6ca6d6b84d008017421336fd2
child 521 35a55e5486a3d4c4f4eeeda4234481bfaf0d84d0
child 523 d6579a941cac8902282d3c4ad45b59ddfdae3f26
child 525 3e8a1eac2dc2fb1aee33bf139d5fd03e4d00ba6b
child 527 b65aed2209c7119966840cdbecd52fc6b58d4bd8
child 530 08e21666112524522fbf4f16396b638567b73248
child 532 49aff416fe03c05dd9cfa30f6d9302e40991c213
child 534 c889aa2cddf35fbd3ebe3f704cfe8965437f65b7
child 536 fc0eeac4f497c04ed593887cf89451f2bf0b19a2
child 537 c77eefd067ea7f92d9e6124057c908ae525b0c6c
child 539 dff37bdbdb285cd3ce5e2254822c479c1243f690
child 540 082dfd43565a2116ec99fefa4ddb1569062d7c1b
child 542 6ee40d970336525efdb9d90a37f49689d524e308
child 548 3269aa5c2572165611d2b124769c0d20f77d123e
child 557 32d599ebe3e9a32d2641747c8139cfd3374a2141
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
toolkit/chrome/global/customizeToolbar.dtd
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -19,17 +19,17 @@
 
 <!ENTITY pairDevice.label       "Spárovať zariadenie">
 
 <!ENTITY syncMy.label        "Synchronizovať">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Záložky">
 <!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "Z">
 <!ENTITY engine.tabs.label     "Karty">
 <!ENTITY engine.tabs.accesskey   "K">
-<!ENTITY engine.history.label    "Históriu">
+<!ENTITY engine.history.label    "História prehliadania">
 <!ENTITY engine.history.accesskey  "H">
 <!ENTITY engine.passwords.label   "Heslá">
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "e">
 <!ENTITY engine.prefs.label     "Nastavenia">
 <!ENTITY engine.prefs.accesskey   "N">
 <!ENTITY engine.addons.label    "Doplnky">
 <!ENTITY engine.addons.accesskey  "D">
 
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -47,36 +47,40 @@
 <!ENTITY pref_category_privacy "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY pref_category_content "Obsah">
 <!ENTITY pref_about_firefox "O prehliadači &brandShortName;">
 <!ENTITY pref_do_not_track "Požiadať stránky, aby nesledovali moju aktivitu">
 <!ENTITY pref_telemetry "Odosielať údaje o výkonnosti">
 <!ENTITY pref_remember_signons "Pamätať si heslá">
 <!ENTITY pref_cookies "Povoliť cookies">
 <!ENTITY pref_char_encoding "Kódovanie znakov">
+<!ENTITY pref_char_encoding_on "Zobraziť ponuku">
+<!ENTITY pref_char_encoding_off "Nezobrazovať ponuku">
 <!ENTITY pref_clear_history "Vymazať históriu">
 <!ENTITY pref_clear_history_confirm "História prehliadania bude vymazaná">
 <!ENTITY pref_clear_private_data "Vymazať súkromné údaje">
 <!ENTITY pref_clear_private_data_confirm "Odstránené budú nastavenia prehliadania vrátane hesiel a cookies.">
 <!ENTITY pref_plugins "Zásuvné moduly">
 <!ENTITY pref_plugins_enabled "Povolené">
 <!ENTITY pref_plugins_tap_to_play "Prehrávať po ťuknutí">
 <!ENTITY pref_plugins_disabled "Zakázané">
 <!ENTITY pref_text_size "Veľkosť textu">
 <!ENTITY pref_font_size_tiny "Maličké">
 <!ENTITY pref_font_size_small "Malé">
 <!ENTITY pref_font_size_medium "Stredné">
 <!ENTITY pref_font_size_large "Veľké">
 <!ENTITY pref_font_size_xlarge "Veľmi veľké">
 <!ENTITY pref_use_master_password "Používať hlavné heslo">
+<!ENTITY pref_sync "Synchronizácia">
 
 <!ENTITY quit "Ukončiť">
 
 <!ENTITY addons "Doplnky">
 <!ENTITY downloads "Prevzaté súbory">
+<!ENTITY char_encoding "Kódovanie znakov">
 
 <!ENTITY share "Zdieľať">
 <!ENTITY save_as_pdf "Uložiť ako PDF">
 
 <!ENTITY contextmenu_open_new_tab "Otvoriť na novej karte">
 <!ENTITY contextmenu_remove_bookmark "Odstrániť">
 <!ENTITY contextmenu_add_to_launcher "Pridať na úvodnú obrazovku">
 <!ENTITY contextmenu_share "Zdieľať">
--- a/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!ENTITY aboutAddons.title           "Správca doplnkov">
-<!ENTITY aboutAddons.header           "Doplnky">
+<!ENTITY aboutAddons.header2          "Vaše doplnky">
 <!ENTITY aboutAddons.options          "Možnosti">
 
 <!ENTITY addonAction.enable           "Povoliť">
 <!ENTITY addonAction.disable          "Zakázať">
 <!ENTITY addonAction.uninstall         "Odinštalovať">
 <!ENTITY addonAction.cancel           "Zrušiť">
--- a/toolkit/chrome/global/customizeToolbar.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/customizeToolbar.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
 <!ENTITY dialog.title "Prispôsobiť panel nástrojov">
 <!ENTITY dialog.style "width: 106ch; height: 36em;">
-<!ENTITY instructions.description "Ak chcete pridať/odobrať položku, potiahnite ju na horný panel, prípadne späť.">
+<!ENTITY instructions.description "Ak chcete pridať/odobrať položku, potiahnite ju na panel nástrojov, prípadne späť.">
 <!ENTITY show.label "Zobraziť:">
 <!ENTITY iconsAndText.label "Ikony a text">
 <!ENTITY icons.label "Ikony">
 <!ENTITY text.label "Text">
 <!ENTITY useSmallIcons.label "Použiť malé ikony">
 <!ENTITY restoreDefaultSet.label "Obnoviť štandardné">
 <!ENTITY addNewToolbar.label "Pridať nový panel">
 <!ENTITY saveChanges.label "Hotovo">