update
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 10 Nov 2008 11:53:46 +0100
changeset 32 baee0f63c70ba50a2be1a39d800e12490d8b2fb5
parent 31 15ca06434cc9d084ff681b6c1a70d84f66e04048
child 33 1d299ed9bff60afd48f34cee8dcea073702fffe5
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
calendar/chrome/calendar/timezones.properties
calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
calendar/chrome/lightning/lightning.properties
dom/chrome/charsetTitles.properties
mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/fonts.dtd
mail/installer/mui.properties
suite/chrome/browser/navigator.dtd
suite/chrome/browser/navigator.properties
suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
suite/chrome/browser/region.properties
suite/chrome/browser/tabbrowser.properties
suite/chrome/common/bookmarks/addBookmark.dtd
suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.dtd
suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.properties
suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
suite/chrome/common/help/passwords_help.xhtml
suite/chrome/common/help/privacy_help.xhtml
suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
suite/chrome/common/permissions/permissionsNavigatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-certs.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-fonts.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-images.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
suite/chrome/common/search/search-panel.dtd
suite/chrome/common/sidebar/preview.dtd
suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
suite/installer/windows/mui.properties
toolkit/chrome/global/languageNames.properties
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
toolkit/chrome/search/search.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!ENTITY restorepage.tabtitle    "Obnovenie relácie">
 <!ENTITY restorepage.pagetitle   "Chcete obnoviť vašu reláciu?">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: If "closed unexpectedly" sounds too awkward in the translation,
             you may translate "crash" instead (even though it's IT-speak) -->
 <!ENTITY restorepage.issueDesc   "Posledná relácia prehliadača &brandShortName; bola neočakávane ukončená. Ospravedlňujeme sa za túto nepríjemnosť. Teraz môžete obnoviť okná a karty otvorené pri ukončení predchádzajúcej relácie, alebo spustiť novú reláciu, ak tieto nie sú potrebné.">
 <!ENTITY restorepage.remedies    "Ak sa &brandShortName; ukončuje opakovane:">
-<!ENTITY restorepage.dueToChrome  "V Správcovi doplnkov skúste zákazať naposledy pridané rozšírenia.">
+<!ENTITY restorepage.dueToChrome  "V Správcovi doplnkov skúste zakázať naposledy pridané rozšírenia.">
 <!ENTITY restorepage.dueToContent  "Skúste obnoviť reláciu bez načítania stránok, ktoré by mohli spôsobovať zlyhanie:">
 
 <!ENTITY restorepage.restoreButton "Obnoviť predchádzajúcu reláciu">
 <!ENTITY restorepage.restore.access "O">
 <!ENTITY restorepage.cancelButton  "Spustiť novú reláciu">
 <!ENTITY restorepage.cancel.access "r">
 
 <!ENTITY restorepage.restoreHeader "Obnoviť">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
@@ -31,31 +31,31 @@
 <!ENTITY font.langGroup.baltic          "Pobaltské">
 <!ENTITY font.langGroup.el            "Grécke">
 <!ENTITY font.langGroup.turkish         "Turecké">
 <!ENTITY font.langGroup.unicode         "Unicode">
 <!ENTITY font.langGroup.user-def         "Vlastné">
 <!ENTITY font.langGroup.thai           "Thajské">
 <!ENTITY font.langGroup.hebrew          "Hebrejské">
 <!ENTITY font.langGroup.arabic          "Arabské">
-<!ENTITY font.langGroup.devanagari        "Devanagari">
+<!ENTITY font.langGroup.devanagari        "Devanagarské">
 <!ENTITY font.langGroup.tamil          "Tamilské">
 <!ENTITY font.langGroup.armenian         "Arménske">
 <!ENTITY font.langGroup.bengali         "Bengálske">
 <!ENTITY font.langGroup.canadian         "Jednotné kanadské">
 <!ENTITY font.langGroup.ethiopic         "Etiópske">
 <!ENTITY font.langGroup.georgian         "Gruzínske">
-<!ENTITY font.langGroup.gujarati         "Gudžarátske">
+<!ENTITY font.langGroup.gujarati         "Gujaratské">
 <!ENTITY font.langGroup.gurmukhi         "Gurmukhi">
 <!ENTITY font.langGroup.khmer          "Kmérske">
-<!ENTITY font.langGroup.malayalam        "Malajské">
-<!ENTITY font.langGroup.oriya          "Oriya">
+<!ENTITY font.langGroup.malayalam        "Malajamské">
+<!ENTITY font.langGroup.oriya          "Orijské">
 <!ENTITY font.langGroup.telugu          "Telugu">
-<!ENTITY font.langGroup.kannada         "Kannada">
-<!ENTITY font.langGroup.sinhala         "Sinhala">
+<!ENTITY font.langGroup.kannada         "Kannadské">
+<!ENTITY font.langGroup.sinhala         "Sinhalské">
 <!-- Minimum font size -->
 <!ENTITY minSize.label              "Minimálna veľkosť písma:">
 <!ENTITY minSize.accesskey            "o">
 <!ENTITY minSize.none               "Žiadne">
 <!-- default font type -->
 <!ENTITY useDefaultFontSerif.label        "Pätkové (serif)">
 <!ENTITY useDefaultFontSansSerif.label      "Bezpätkové (sans-serif)">
 
--- a/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
@@ -453,8 +453,11 @@ pref.timezone.America.Marigot=Amerika/Ma
 pref.timezone.America.Resolute=Amerika/Resolute
 pref.timezone.America.St_Barthelemy=Amerika/Svätý Bartolomej
 
 # added with 0.1.2008d:
 pref.timezone.America.Argentina.San_Luis=Amerika/Argentína/San Luis
 pref.timezone.America.Santarem=Amerika/Santarem
 pref.timezone.Asia.Ho_Chi_Minh=Ázia/Ho Chi Minh
 pref.timezone.Asia.Kolkata=Ázia/Kalkata
+
+# added with 0.1.2008i:
+pref.timezone.America.Argentina.Salta=Amerika/Argentína/Salta
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
@@ -101,15 +101,15 @@
 <!ENTITY lightning.keys.todo.new "h">
 
 <!-- Account Central page -->
 <!ENTITY lightning.acctCentral.newCalendar.label "Vytvoriť nový kalendár">
 
 <!-- today-pane-specific -->
 <!ENTITY todaypane.showMinimonth.label "Zobraziť Mini Mesiac">
 <!ENTITY todaypane.showMinimonth.accesskey "M">
-<!ENTITY todaypane.showMiniday.label "Zobrazť Mini Deň">
+<!ENTITY todaypane.showMiniday.label "Zobraziť Mini Deň">
 <!ENTITY todaypane.showMiniday.accesskey "d">
 <!ENTITY todaypane.showNone.label "Nezobrazovať nič">
 <!ENTITY todaypane.showNone.accesskey "N">
 <!ENTITY todaypane.showTodayPane.label "Zobraziť panel Dnes">
 <!ENTITY todaypane.showTodayPane.accesskey "o">
 <!ENTITY todaypane.statusButton.label "Panel Dnes">
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
@@ -1,1 +1,87 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
#
# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License. You may obtain a copy of the License at
# http://www.mozilla.org/MPL/
#
# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
# for the specific language governing rights and limitations under the
# License.
#
# The Original Code is Lightning l10n code.
#
# The Initial Developer of the Original Code is Joey Minta <jminta@gmail.com>
# 
# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
# the Initial Developer. All Rights Reserved.
#
# Contributor(s):
#  Matthew Willis <lilmatt@mozilla.com>
#  Clint Talbert <ctalbert.moz@gmail.com>
#  Mauro Cicognini <mcicogni@libero.it>
#
# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
#
# ***** END LICENSE BLOCK *****

# Lightning branding
brandShortName=Lightning

# Task mode title
taskModeApplicationTitle=Úlohy

# Html event display in message
imipHtml.header=Pozvánka na udalosť
imipHtml.summary=Názov:
imipHtml.location=Miesto konania:
imipHtml.when=Kedy:
imipHtml.organizer=Organizátor:
imipHtml.description=Popis:
imipHtml.comment=Komentár:

imipAddToCalendar.label=Pridať do kalendára
imipAddedItemToCal=Pridať udalosť do kalendára
imipCanceledItem=Udalosť bola vymazaná
imipUpdatedItem=Udalosť bola aktualizovaná
imipBarCancelText=Táto správa obsahuje zrušenie pozvánky.
imipBarRefreshText=Táto správa obsahuje aktualizáciu udalosti.
imipBarPublishText=Táto správa obsahuje udalosť.
imipBarRequestText=Táto správa obsahuje pozvánku na udalosť.
imipBarUpdateText=Táto správa obsahuje aktualizáciu existujúcej udalosti.
imipBarAlreadyProcessedText=Táto správa obsahuje udalosť, ktorá už bola spracovaná.
imipBarReplyText=Táto správa obsahuje odpoveď na pozvánku.
imipBarUnsupportedText=Táto správa obsahuje udalosť, ktorú táto verzia rozšírenia Lightning nedokáže spracovať.
imipBarProcessingFailed=Spracovanie správy zlyhalo. Stav: %1$S.
imipAcceptInvitation.label=Prijať
imipCancelInvitation.label=Vymazať
imipDeclineInvitation.label=Odmietnuť
imipUpdate.label=Aktualizovať
imipAcceptTentativeInvitation.label=Predbežná
imipSend.label=Odoslať
imipSendMail.title=E-mailová notifikácia
imipSendMail.text=Chcete teraz odoslať notifikačnú e-mailovú správu?
imipSendMail.Outlook2000CompatMode.text=Podpora pre Outlook 2000 a Outlook 2002/XP
imipNoIdentity=žiadna

itipReplySubject=Odpoveď na pozvánku: %1$S
itipReplyBodyAccept=%1$S prijal vašu pozvánku na udalosť.
itipReplyBodyDecline=%1$S odmietol vašu pozvánku na udalosť.
itipRequestSubject=Pozvánka: %1$S
itipRequestBody=%1$S vás pozval na %2$S
itipCancelSubject=Zrušená udalosť: %1$S
itipCancelBody=%1$S zrušil túto udalosť: « %2$S »

invitationsLink.label=Pozvánky: %1$S
\ No newline at end of file
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is Lightning l10n code.
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is Joey Minta <jminta@gmail.com>
+# 
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+#  Matthew Willis <lilmatt@mozilla.com>
+#  Clint Talbert <ctalbert.moz@gmail.com>
+#  Mauro Cicognini <mcicogni@libero.it>
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+
+# Lightning branding
+brandShortName=Lightning
+
+# Task mode title
+taskModeApplicationTitle=Úlohy
+
+# Html event display in message
+imipHtml.header=Pozvánka na udalosť
+imipHtml.summary=Názov:
+imipHtml.location=Miesto konania:
+imipHtml.when=Kedy:
+imipHtml.organizer=Organizátor:
+imipHtml.description=Popis:
+imipHtml.comment=Komentár:
+
+imipAddToCalendar.label=Pridať do kalendára
+imipAddedItemToCal=Pridať udalosť do kalendára
+imipCanceledItem=Udalosť bola vymazaná
+imipUpdatedItem=Udalosť bola aktualizovaná
+imipBarCancelText=Táto správa obsahuje zrušenie pozvánky.
+imipBarRefreshText=Táto správa obsahuje aktualizáciu udalosti.
+imipBarPublishText=Táto správa obsahuje udalosť.
+imipBarRequestText=Táto správa obsahuje pozvánku na udalosť.
+imipBarUpdateText=Táto správa obsahuje aktualizáciu existujúcej udalosti.
+imipBarAlreadyProcessedText=Táto správa obsahuje udalosť, ktorá už bola spracovaná.
+imipBarReplyText=Táto správa obsahuje odpoveď na pozvánku.
+imipBarUnsupportedText=Táto správa obsahuje udalosť, ktorú táto verzia rozšírenia Lightning nedokáže spracovať.
+imipBarProcessingFailed=Spracovanie správy zlyhalo. Stav: %1$S.
+imipAcceptInvitation.label=Prijať
+imipCancelInvitation.label=Vymazať
+imipDeclineInvitation.label=Odmietnuť
+imipUpdate.label=Aktualizovať
+imipAcceptTentativeInvitation.label=Predbežná
+imipSend.label=Odoslať
+imipSendMail.title=E-mailová notifikácia
+imipSendMail.text=Chcete teraz odoslať notifikačnú e-mailovú správu?
+imipSendMail.Outlook2000CompatMode.text=Podpora pre Outlook 2000 a Outlook 2002/XP
+imipNoIdentity=žiadna
+
+itipReplySubject=Odpoveď na pozvánku: %1$S
+itipReplyBodyAccept=%1$S prijal vašu pozvánku na udalosť.
+itipReplyBodyDecline=%1$S odmietol vašu pozvánku na udalosť.
+itipRequestSubject=Pozvánka: %1$S
+itipRequestBody=%1$S vás pozval na %2$S
+itipCancelSubject=Zrušená udalosť: %1$S
+itipCancelBody=%1$S zrušil túto udalosť: « %2$S »
+
+invitationsLink.label=Pozvánky: %1$S
--- a/dom/chrome/charsetTitles.properties
+++ b/dom/chrome/charsetTitles.properties
@@ -120,20 +120,20 @@ ibm855.title=Azbuka (IBM-855)
 ibm857.title=Turecké (IBM-857)
 ibm862.title=Hebrejské (IBM-862)
 ibm864.title=Arabské (IBM-864)
 ibm864i.title=Arabské (IBM-864-I)
 gb18030.title=Zjednodušené čínske (GB18030)
 x-mac-arabic.title=Arabské (MacArabic)
 x-iso-8859-6-8-x.title=Arabské (Langbox ISO-8859-6.8x)
 x-iso-8859-6-16.title=Arabské (Langbox ISO-8859-6.16)
-x-mac-farsi.title=Farsi (MacFarsi)
+x-mac-farsi.title=Perzský (MacFarsi)
 x-mac-hebrew.title=Jidiš (MacHebrew)
 x-mac-devanagari.title=Hindské (MacDevanagari)
-x-mac-gujarati.title=Gujarati (MacGujarati)
+x-mac-gujarati.title=Gujaratské (MacGujarati)
 x-mac-gurmukhi.title=Gurmukhské (MacGurmukhi)
 x-sun-unicode-india-0.title=Hindské (SunDevanagari)
 
 
 chardet.off.title=(vypnuté)
 chardet.universal_charset_detector.title=Univerzálne
 chardet.ja_parallel_state_machine.title=Japončina
 chardet.ko_parallel_state_machine.title=Kórejčina
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgSecurityInfo.properties
@@ -46,17 +46,17 @@ EIClueless=So zašifrovanou správou nastali neznáme problémy.
 SPCanLabel=Správu je možné digitálne podpísať
 SPCanHeader=Zvolili ste použitie elektronického podpisu pred odoslaním správy.
 SPCan=Keď príjemca dostane vašu e-mailovú správu, môže si overiť, či táto správa pochádza od vás a či nebola po odoslaní nejako zmenená.
 
 SPCannotLabel=Správa nemôže byť podpísaná
 SPCannotHeader=Túto správu nie je možné elektronicky podpísať.
 
 SPNoCert=Nezadali ste platný certifikát pre pripájanie elektronického podpisu.
-SPNoSigCert=Zvolený certifkát nie je možné použiť na podpisovanie správ.
+SPNoSigCert=Zvolený certifikát nie je možné použiť na podpisovanie správ.
 SPNoValidCert=Certifikát vybraný na podpisovanie správ zatiaľ nie je platný. Skontrolujte nastavenie systémového času vo vašom počítači.
 SPExpiredCert=Platnosť certifikátu používaného na podpisovanie správ vypršala.
 SPRevokedCert=Vybraný certifikát používaný na podpisovanie správ bol zrušený.
 
 ## Encryption Power Information string
 EPCanLabel=Správa môže byť zašifrovaná
 EPCanHeader=Zvolili ste použitie šifrovania pred odoslaním správy.
 EPCan=Ak ste zvolili ukladanie kópií odoslaných správ, budú tieto správy pred uložením zašifrované.
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -53,23 +53,23 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (PhoneticField1.id) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY PhoneticField1.id       "PhoneticFirstName">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (PhoneticField2.id) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY PhoneticField2.id       "PhoneticLastName">
 
 <!ENTITY NameField1.label        "Meno:">
 <!ENTITY NameField1.accesskey      "M">
 <!ENTITY NameField2.label        "Priezvisko:">
-<!ENTITY NameField2.accesskey      "v">
+<!ENTITY NameField2.accesskey      "P">
 <!ENTITY PhoneticField1.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY PhoneticField2.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY DisplayName.label       "Zobrazované meno:">
 <!ENTITY DisplayName.accesskey     "a">
 <!ENTITY NickName.label         "Prezývka:">
-<!ENTITY NickName.accesskey       "P">
+<!ENTITY NickName.accesskey       "v">
 <!ENTITY Internet.box          "Internet">
 <!ENTITY PrimaryEmail.label       "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey     "E">
 <!ENTITY SecondEmail.label       "Ďalšia e-mailová adresa:">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey     "l">
 <!ENTITY PreferMailFormat.label     "Preferuje príjem správ vo formáte:">
 <!ENTITY PreferMailFormat.accesskey   "u">
 <!ENTITY PlainText.label        "Len text">
@@ -108,16 +108,21 @@ načítavanie externých obrázkov v správach vo formáte HTML.">
 <!ENTITY HomeState.label        "Štát:">
 <!ENTITY HomeState.accesskey      "t">
 <!ENTITY HomeZipCode.label       "PSČ:">
 <!ENTITY HomeZipCode.accesskey     "P">
 <!ENTITY HomeCountry.label       "Krajina:">
 <!ENTITY HomeCountry.accesskey     "n">
 <!ENTITY HomeWebPage.label       "Webová stránka:">
 <!ENTITY HomeWebPage.accesskey     "W">
+<!ENTITY Birthday.label         "Dátum narodenia:">
+<!ENTITY Birthday.accesskey       "D">
+<!ENTITY Year.emptytext         "Rok">
+<!ENTITY Or.value            "alebo">
+<!ENTITY Age.emptytext         "vek">
 
 <!ENTITY Work.tab            "Zamestnanie">
 <!ENTITY Work.accesskey         "Z">
 <!ENTITY JobTitle.label         "Titul:">
 <!ENTITY JobTitle.accesskey       "u">
 <!ENTITY Department.label        "Oddelenie:">
 <!ENTITY Department.accesskey      "d">
 <!ENTITY Company.label         "Organizácia:">
@@ -134,21 +139,16 @@ načítavanie externých obrázkov v správach vo formáte HTML.">
 <!ENTITY WorkZipCode.accesskey     "P">
 <!ENTITY WorkCountry.label       "Krajina:">
 <!ENTITY WorkCountry.accesskey     "n">
 <!ENTITY WorkWebPage.label       "Webová stránka:">
 <!ENTITY WorkWebPage.accesskey     "W">
 
 <!ENTITY Other.tab           "Ostatné">
 <!ENTITY Other.accesskey        "O">
-<!ENTITY Birthday.label         "Dátum narodenia:">
-<!ENTITY Birthday.accesskey       "D">
-<!ENTITY Year.emptytext         "Rok">
-<!ENTITY Or.value            "alebo">
-<!ENTITY Age.emptytext         "vek">
 <!ENTITY Custom1.label         "Ostatné 1:">
 <!ENTITY Custom1.accesskey       "1">
 <!ENTITY Custom2.label         "Ostatné 2:">
 <!ENTITY Custom2.accesskey       "2">
 <!ENTITY Custom3.label         "Ostatné 3:">
 <!ENTITY Custom3.accesskey       "3">
 <!ENTITY Custom4.label         "Ostatné 4:">
 <!ENTITY Custom4.accesskey       "4">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/fonts.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/fonts.dtd
@@ -31,27 +31,27 @@
 <!ENTITY font.langGroup.baltic          "Pobaltské">
 <!ENTITY font.langGroup.el            "Grécke">
 <!ENTITY font.langGroup.turkish          "Turecké">
 <!ENTITY font.langGroup.unicode          "Iné jazyky">
 <!ENTITY font.langGroup.user-def         "Vlastné">
 <!ENTITY font.langGroup.thai           "Thajské">
 <!ENTITY font.langGroup.hebrew          "Hebrejské">
 <!ENTITY font.langGroup.arabic          "Arabské">
-<!ENTITY font.langGroup.devanagari        "Devanagari">
+<!ENTITY font.langGroup.devanagari        "Devanagarské">
 <!ENTITY font.langGroup.tamil           "Tamilské">
 <!ENTITY font.langGroup.armenian         "Arménske">
-<!ENTITY font.langGroup.bengali          "Bengali">
-<!ENTITY font.langGroup.canadian         "Jednotná kanadština">
-<!ENTITY font.langGroup.ethiopic         "Ethiopic">
-<!ENTITY font.langGroup.georgian         "Georgianské">
-<!ENTITY font.langGroup.gujarati         "Gujarati">
+<!ENTITY font.langGroup.bengali          "Bengalské">
+<!ENTITY font.langGroup.canadian         "Jednotné kanadské">
+<!ENTITY font.langGroup.ethiopic         "Etiópske">
+<!ENTITY font.langGroup.georgian         "Gruzínske">
+<!ENTITY font.langGroup.gujarati         "Gujaratské">
 <!ENTITY font.langGroup.gurmukhi         "Gurmukhi">
-<!ENTITY font.langGroup.khmer           "Khmer">
-<!ENTITY font.langGroup.malayalam         "Malayalam">
+<!ENTITY font.langGroup.khmer           "Kmérske">
+<!ENTITY font.langGroup.malayalam         "Malajamské">
 
 <!-- Minimum font size -->
 <!ENTITY minSize.label              "Minimálna veľkosť písma:">
 <!ENTITY minSize.accesskey            "o">
 <!ENTITY minSize.none               "Žiadne">
 
 <!-- default font type -->
 <!ENTITY useDefaultFontSerif.label        "Pätkové (serif)">
--- a/mail/installer/mui.properties
+++ b/mail/installer/mui.properties
@@ -57,17 +57,17 @@ MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Tento sprievodca vás prevedie celou inštaláciou programu $(^NameDA).\n\nPred spustením inštalácie sa odporúča ukončiť všetky ostatné aplikácie. Tým sa umožní aktualizácia dôležitých systémových súborov bez nutnosti reštartovania počítača.\n\n$_CLICK
 MUI_TEXT_LICENSE_TITLE=Licenčná zmluva
 MUI_TEXT_LICENSE_SUBTITLE=Pred inštaláciou programu $(^NameDA) si prečítajte nasledujúcu licenčnú zmluvu.
 MUI_INNERTEXT_LICENSE_TOP=Ďalšiu časť licencie zobrazíte stlačením klávesu Page Down.
 MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX=Ak súhlasíte s podmienkami tejto licencie, označte dole správnu možnosť. Ak chcete v inštalácii programu $(^NameDA) pokračovať, musíte dané podmienky akceptovať. $_CLICK
 MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS=Ak súhlasíte s podmienkami tejto licencie, označte dole správnu možnosť. Ak chcete v inštalácii programu $(^NameDA) pokračovať, musíte dané podmienky akceptovať. $_CLICK
 MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE=Výber súčastí
 MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE=Vyberte súčasti programu $(^NameDA), ktoré chcete nainštalovať.
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE=Popis
-MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO=Ak chcete vidiet popis položky, umiestnite nad jej názov kurzor myši.
+MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO=Ak chcete vidieť popis položky, umiestnite nad jej názov kurzor myši.
 MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE=Výber inštalačného priečinka
 MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE=Vyberte priečinok, do ktorého chcete program $(^NameDA) nainštalovať.
 MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE=Inštalácia
 MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE=Počkajte prosím, kým sa $(^NameDA) nainštaluje.
 MUI_TEXT_FINISH_TITLE=Inštalácia kompletná
 MUI_TEXT_FINISH_SUBTITLE=Inštalácia bola úspešne dokončená.
 MUI_TEXT_ABORT_TITLE=Inštalácia prerušená
 MUI_TEXT_ABORT_SUBTITLE=Inštalácia nebola úspešne dokončená.
--- a/suite/chrome/browser/navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.dtd
@@ -1,43 +1,35 @@
 <!-- extracted from content/navigator.xul -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the browser main menu items --> 
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate accesskey and commandkey --> 
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys --> 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE --> 
 <!ENTITY mainWindow.title "&brandShortName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE --> 
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandShortName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 
-<!ENTITY nothingAvailable.label "(Nič nie je k dispozícii)">
-
-<!ENTITY browserCmd.label	"Nové okno prehliadača">
-<!ENTITY browserCmd.accesskey	"N">
 <!ENTITY tabCmd.label "Karta prehliadača">
 <!ENTITY tabCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY tabCmd.commandkey "t">
 <!ENTITY openCmd.label "Otvoriť webovú adresu…">
 <!ENTITY openCmd.accesskey "w">
 <!ENTITY openCmd.commandkey "l">
 <!ENTITY openFileCmd.label "Otvoriť súbor…">
 <!ENTITY openFileCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openFileCmd.commandkey "o">
 <!ENTITY recentTabs.label "Nedávno zatvorené karty">
 <!ENTITY recentTabs.accesskey "y">
 <!ENTITY recentTabs.commandkey "t">
 <!ENTITY editPageCmd.label "Upraviť stránku">
 <!ENTITY editPageCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY editPageCmd.commandkey "e">
-<!ENTITY editFrameCmd.label "Upraviť rámec">
-<!ENTITY editFrameCmd.accesskey "r">
-<!ENTITY editFrameSetCmd.label "Upraviť rozmiestnenie rámcov">
-<!ENTITY editFrameSetCmd.accesskey "m">
 
 <!ENTITY uploadFile.label "Odoslať súbor…">
 <!ENTITY uploadFile.accesskey "s">
 
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Nastavenie tlače…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Ukážka pred tlačou">
 <!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "e">
@@ -72,58 +64,29 @@
 <!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
 <!ENTITY pageInfoCmd.label "Informácie o stránke">
 <!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Na celú obrazovku">
 <!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY translateMenu.label "Preložiť stránku">
 <!ENTITY translateMenu.accesskey "t">
-<!ENTITY translate.commandKey "t">
 
 <!ENTITY closeOtherTabs.label "Zavrieť ostatné karty">
 <!ENTITY closeOtherTabs.accesskey "a">
 <!ENTITY closeWindow.label "Zavrieť okno">
 <!ENTITY closeWindow.accesskey "v">
 
 <!ENTITY minimizeButton.tooltip    "Minimalizovať">
 <!ENTITY restoreButton.tooltip    "Obnoviť">
 
-<!-- I'd like all this to move to an overlay or something -->
-<!ENTITY bidiMenu.label "Nastavenia Bidi">
-<!ENTITY directionBidiMenu.label "Predvolený smer">
-<!ENTITY directionRTLBidiCmd.label "Sprava doľava">
-<!ENTITY directionLTRBidiCmd.label "Zľava doprava">
-<!ENTITY texttypeBidiMenu.label "Typ textu">
-<!ENTITY charsettexttypeBidiCmd.label "Založený na kódovaní">
-<!ENTITY logicaltexttypeBidiCmd.label "Logický">
-<!ENTITY visualtexttypeBidiCmd.label "Vizuálny">
-<!ENTITY numeralBidiMenu.label "Číselny tvar">
-<!ENTITY regularcontextnumeralBidiCmd.label "Kontextový">
-<!ENTITY hindicontextnumeralBidiCmd.label "Číselná hindčina v dokumentoch písaných sprava doľava">
-<!ENTITY arabicnumeralBidiCmd.label "Arabský">
-<!ENTITY hindinumeralBidiCmd.label "Hindi">
-<!ENTITY controlstextmodeBidiMenu.label "Textový režim v ovládaní">
-<!ENTITY logicalcontrolstextmodeBidiCmd.label "Logický">
-<!ENTITY visiualcontrolstextmodeBidiCmd.label "Vizuálny">
-<!ENTITY containercontrolstextmodeBidiCmd.label "Rovnaký ako obsahujúci dokument">
-<!ENTITY charactersetBidiMenu.label "Kódovanie">
-<!ENTITY doccharactersetBidiCmd.label "Použiť kódovanie uvedené v dokumente">
-<!ENTITY defaultcharactersetBidiCmd.label "Použiť predvolené kódovanie, bez ohľadu na kódovanie uvedené v dokumente">
-
-<!ENTITY webContentMenu.label "Jazyky a webový obsah">
-<!ENTITY webContentMenu.accesskey "J">
-<!ENTITY downloadMore.label "Prevziať ďalšie">
-<!ENTITY downloadMore.accesskey "v">
 <!ENTITY applyTheme.label	"Použiť tému"> 
 <!ENTITY applyTheme.accesskey	"t"> 
 <!ENTITY getNewThemesCmd.label "Získať nové témy">
 <!ENTITY getNewThemesCmd.accesskey "Z">
-<!ENTITY searchMenu.label "Hľadať">
-<!ENTITY searchMenu.accesskey "H">
 <!ENTITY findOnCmd.label "Hľadať na tejto stránke…">
 <!ENTITY findOnCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY findOnCmd.commandkey "f">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať ďalej">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey "g">
 <!ENTITY findPrevCmd.label "Hľadať naspäť">
 <!ENTITY findPrevCmd.accesskey "n">
@@ -154,23 +117,16 @@
 <!ENTITY addCurTabsAsCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY manBookmarksCmd.label "Správa záložiek…">
 <!ENTITY manBookmarksCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY manBookmarksCmd.commandkey "b">
 <!ENTITY feedsMenu.label "Odoberať kanál tejto stránky">
 <!ENTITY feedsMenu.accesskey "O">
 <!ENTITY emptyItem.label "(prázdne)">
 
-<!ENTITY helpMenuCmd.label "Pomocník">
-<!ENTITY helpMenuCmd.accesskey "P">
-<!ENTITY helpContentsCmd.label "Obsah Pomocníka">
-<!ENTITY softwareUpdatesCmd.label "Aktualizácie softvéru">
-<!ENTITY technicalSupportCmd.label "Technická podpora">
-<!ENTITY releaseNotesCmd.label "Poznámky k vydaniu">
-
 <!ENTITY menuBar.tooltip         "Panel Ponuka">
 <!ENTITY personalToolbar.tooltip     "Osobný panel">
 <!ENTITY navigationToolbar.tooltip    "Navigačný panel">
 
 <!-- Toolbar items --> 
 <!ENTITY backButton.label       "Naspäť">
 <!ENTITY backButton.tooltip      "Späť o jednu stránku">
 <!ENTITY forwardButton.label     "Dopredu">
@@ -188,17 +144,16 @@
 
 <!ENTITY throbber.tooltip       "Prejsť na domovskú stránku &vendorShortName;">
 
 <!ENTITY locationBar.tooltip     "Zadajte výraz vyhľadávania, kľúčové slovo alebo webovú adresu">
 <!ENTITY locationBar.accesskey    "d">
 <!ENTITY locationBar.title      "Umiestnenie">
 
 <!ENTITY proxyIcon.tooltip      "Presunutím ikony vytvorte odkaz na túto stránku">
-<!ENTITY internetKeyword.tooltip   "Prejde na predtým zobrazenú stránku alebo vyberte kľúčové slovo">
 
 <!-- Toolbar items --> 
 <!ENTITY bookmarksButton.label    "Záložky">
 <!ENTITY bookmarksButton.tooltip   "Zoznam záložiek">
 <!ENTITY homeButton.label      "Domov">
 
 <!-- Statusbar -->
 <!ENTITY statusText.label      "Hotovo">
--- a/suite/chrome/browser/navigator.properties
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.properties
@@ -6,71 +6,27 @@ uploadFile=Nahrať súbor
 
 droponhomebutton=Zadajte odkaz alebo súbor, ktorý bude vašou domovskou stránkou
 droponhometitle=Nastavenie domovskej stránky
 droponhomemsg==Chcete, aby sa tento dokument stal vašou novou domovskou stránkou?
 droponhomeokbutton=Nastaviť domovskú stránku
 
 jserror=Na stránke sa vyskytla chyba. Pre viac informácií kliknite dvakrát.
 
-#
-# localizable preference value
-#
-
-# all.js
-#
-# Localization Note: font.language.group controls the initial setting of the
-# language drop-down in the fonts pref panel. Set it to the value of one of the
-# menuitems in the "selectLangs" menulist in
-# /xpfe/components/prefwindow/resources/content/pref-fonts.xul 
-font.language.group=x-central-euro
-# Localization Note: Add the code for your language at the front of this entry,
-# leaving "en-us, en" for fallback. It's recommended to use the same form, e.g.
-# "ja-jp, ja, en-us, en"
-intl.accept_languages=sk, sk-SK, en, en-US
-intl.charsetmenu.browser.static=ISO-8859-1, UTF-8
-intl.charsetmenu.browser.more1=ISO-8859-1, ISO-8859-15, IBM850, x-mac-roman, windows-1252, ISO-8859-14, ISO-8859-7, x-mac-greek, windows-1253, x-mac-icelandic, ISO-8859-10, ISO-8859-3
-intl.charsetmenu.browser.more2=ISO-8859-4, ISO-8859-13, windows-1257, IBM852, ISO-8859-2, x-mac-ce, windows-1250, x-mac-croatian, IBM855, ISO-8859-5, ISO-IR-111, KOI8-R, x-mac-cyrillic, windows-1251, IBM866, KOI8-U, x-mac-ukrainian, ISO-8859-16, x-mac-romanian
-intl.charsetmenu.browser.more3=GB2312, x-gbk, gb18030, HZ-GB-2312, ISO-2022-CN, Big5, Big5-HKSCS, x-euc-tw, EUC-JP, ISO-2022-JP, Shift_JIS, EUC-KR, x-windows-949, x-johab, ISO-2022-KR
-intl.charsetmenu.browser.more4=armscii-8, GEOSTD8, TIS-620, ISO-8859-11, windows-874, IBM857, ISO-8859-9, x-mac-turkish, windows-1254, x-viet-tcvn5712, VISCII, x-viet-vps, windows-1258, x-mac-devanagari, x-mac-gujarati, x-mac-gurmukhi
-intl.charsetmenu.browser.more5=ISO-8859-6, windows-1256, IBM864, x-mac-arabic, x-mac-farsi, ISO-8859-8-I, windows-1255, ISO-8859-8, IBM862, x-mac-hebrew
-# Localization Note: Do NOT change this entry.
-intl.charsetmenu.browser.unicode=UTF-8, UTF-16, UTF-16LE, UTF-16BE, UTF-32LE, UTF-32BE, UTF-7
-intl.charset.default=ISO-8859-1
-intl.charset.detector=
-intl.charsetmenu.mailedit=ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-6, armscii-8, geostd8, ISO-8859-13, ISO-8859-14, ISO-8859-2, GB2312, GB18030, Big5, KOI8-R, windows-1251, KOI8-U, ISO-8859-7, ISO-8859-8-I, windows-1255, ISO-2022-JP, EUC-KR, ISO-8859-10, ISO-8859-3, TIS-620, ISO-8859-9, UTF-8, VISCII
-# valid intl.menuitems.appendedacceskeys are: true or false, <empty string> (missing or empty preference equals false)
-intl.menuitems.alwaysappendaccesskeys=
-# valid intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys are: true or false, <empty string> (missing or empty preference equals false)
-intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys=true
-
-linkTargetLabel=Odkaz sa otvorí v:
-linkHREFLabel=Adresa:
-
 #SessionHistory.js
 nothingAvailable=(Nič nie je k dispozícii)
 
-#navigator.js
-oldthemetitle=Upozornenie: nekompatibilná téma
-oldTheme=Vybrali ste tému, ktorá bola vytvorená pre predchádzajúcu verziu aplikácie %brand% a nie je kompatibilná s touto verziou %brand%. Skúste na stránke tém pre %brand% nájsť aktualizovanú verziu témy. Tému odinštalujete kliknutím na tlačidlo \"OK\".
-noPopupControl=Nie je možné ovládať vyskakovacie okná tejto stránky
-
 #nsContextMenu.js (setWallpaper confirmation dialog)
 wallpaperConfirmTitle = Nastaviť ako pozadie pracovnej plochy
 wallpaperConfirmButton = Nastaviť pozadie pracovnej plochy
 wallpaperConfirmMsg  = Chcete nastaviť tento obrázok ako pozadie pracovnej plochy?
 
 # XXX - this sucks and should only be temporary.
 switchskins=Zmena témy sa prejaví až po reštarte %S.
 switchskinstitle=Použiť tému
-# Localization Note: Use 'true' or 'false' to control the pref:theme to 
-# show the English description or not
-# for example, in Japanese build, instead of showing English description
-# set the following value to false so it won't show up.
-showskinsdescription=true
 
 # menu_close labels
 tabs.closeTab.label=Zavrieť kartu
 tabs.closeTab.accesskey=Z
 tabs.close.label=Zavrieť
 tabs.close.accesskey=Z
 
 tabs.recentlyClosed.format=%1$S %2$S
--- a/suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -63,17 +63,16 @@
 <!ENTITY generalSecurityMore  "Viac">
 <!ENTITY generalSecurityMore.accesskey "i">
 
 <!ENTITY formsTab       "Formuláre">
 <!ENTITY formsTab.accesskey  "F">
 <!ENTITY formAction      "Akcia formulára">
 <!ENTITY formMethod      "Metóda">
 <!ENTITY formName       "Názov">
-<!ENTITY formNo        "č.">
 <!ENTITY formEncoding     "Kódovanie:">
 <!ENTITY formTarget      "Cieľ:">
 <!ENTITY formFields      "Polia:">
 <!ENTITY formLabel       "Menovka">
 <!ENTITY formFName       "Názov poľa">
 <!ENTITY formType       "Typ">
 <!ENTITY formCValue      "Aktuálna hodnota">
 
--- a/suite/chrome/browser/region.properties
+++ b/suite/chrome/browser/region.properties
@@ -1,21 +1,17 @@
 # navigator.properties
-homePageDefault=http://www.mozilla.org/
-keywordList=http://home.netscape.com/escapes/keywords
-webmailKeyword=http://webmail.netscape.com
 fallbackDefaultSearchURL=http://www.google.com/search?q=
 otherSearchURL=http://www.google.com
 #
 # all.js
 #
 browser.startup.homepage=http://www.seamonkey-project.org/start/
 browser.throbber.url=http://www.seamonkey-project.org/
 browser.search.defaulturl=http://www.google.com/search?q=
-general.useragent.contentlocale=SK
 
 browser.translation.service=http://translate.google.com/translate?prev=/language_tools&u=
 browser.translation.serviceDomain=translate.google.com
 
 #config.js
 #
 startup.homepage_override_url=http://www.seamonkey-project.org/start/
 
--- a/suite/chrome/browser/tabbrowser.properties
+++ b/suite/chrome/browser/tabbrowser.properties
@@ -1,9 +1,6 @@
 tabs.loading=Načítava sa…
 tabs.untitled=(bez názvu)
 tabs.closeWarningTitle=Potvrdiť zatvorenie ostatných kariet
 tabs.closeWarning=Chystáte sa zatvoriť niekoľko otvorených kariet (%S). Naozaj chcete pokračovať?
 tabs.closeWarningPromptMe=Upozorniť vždy, ak sa pokúšam zavrieť viac kariet naraz
 tabs.closeButton=Zavrieť ostatné karty
-browsewithcaret.checkMsg=Tento dialóg už viac nezobrazovať.
-browsewithcaret.checkWindowTitle=Prehliadanie s kurzorom
-browsewithcaret.checkLabel=Stlačením klávesy F7 sa zapne Prehliadanie s kurzorom. Táto vlastnosť umiestni na stránku pohyblivý kurzor, ktorý umožňuje označovať text pomocou klávesnice. Chcete zapnúť Prehliadanie s kurzorom?
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/addBookmark.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/addBookmark.dtd
@@ -39,13 +39,12 @@
 <!ENTITY selectFolder.title     "Vybrať priečinok">
 <!ENTITY name.label         "Názov:">
 <!ENTITY name.accesskey       "N">
 <!ENTITY url.label         "Adresa:">
 <!ENTITY url.accesskey       "A">
 <!ENTITY shortcutURL.label     "Kľúčové slovo:">
 <!ENTITY shortcutURL.accesskey   "K">
 <!ENTITY destination.label     "Cieľové umiestnenie:">
-<!ENTITY destination.accesskey   "C">
 <!ENTITY newFolder.label      "Nový priečinok…">
 <!ENTITY newFolder.accesskey    "o">
 <!ENTITY addGroup.label       "Pridať skupinu záložiek medzi záložky">
 <!ENTITY addGroup.accesskey     "P">
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.dtd
@@ -35,53 +35,54 @@
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- extracted from ./bookmarks.xul -->
 <!ENTITY menuBar.tooltip        "Panel Ponuka">
 <!ENTITY bookmarkToolbar.tooltip    "Panel Záložky">
-<!ENTITY bookmarksSearch.tooltip    "Panel Vyhľadávanie záložiek">
 <!ENTITY menuitem.newBookmark.label  "Záložka">
-<!ENTITY command.newBookmark.accesskey "Z">
+<!ENTITY menuitem.newBookmark.accesskey "Z">
 <!ENTITY menuitem.newFolder.label   "Priečinok">
+<!ENTITY menuitem.newFolder.accesskey "P">
 <!ENTITY button.newFolder.label    "Nový priečinok">
 <!ENTITY button.newFolder.accesskey  "i">
-<!ENTITY command.newFolder.accesskey  "P">
 <!ENTITY menuitem.newSeparator.label  "Oddeľovač">
+<!ENTITY menuitem.newSeparator.accesskey "d">
 <!ENTITY button.newSeparator.label   "Nový oddeľovač">
-<!ENTITY button.newSeparator.accesskey "d">
-<!ENTITY command.newSeparator.accesskey "d">
+<!ENTITY button.newSeparator.accesskey "d">
 <!ENTITY menuitem.open.label      "Otvoriť súbor záložiek…">
 <!ENTITY menuitem.open.accesskey    "O">
 <!ENTITY menuitem.import.label     "Importovať…">
 <!ENTITY menuitem.import.accesskey   "I">
 <!ENTITY menuitem.export.label     "Exportovať…">
 <!ENTITY menuitem.export.accesskey   "E">
 <!ENTITY menuitem.find.label      "Hľadať záložky…">
+<!ENTITY menuitem.find.accesskey    "H">
+<!ENTITY menuitem.find.find.key    "F">
 <!ENTITY command.findBookmarks.label  "Hľadať…">
-<!ENTITY menuitem.find.accesskey    "H">
-<!ENTITY edit.find.keybinding     "f">
-<!ENTITY command.properties.label   "Vlastnosti…">
+<!ENTITY menuitem.properties.label   "Vlastnosti…">
+<!ENTITY menuitem.properties.accesskey "V">
+<!ENTITY button.properties.label    "Vlastnosti…">
 <!ENTITY button.properties.accesskey  "V">
-<!ENTITY command.properties.accesskey "V">
-<!ENTITY edit.properties.keybinding  "i">
-<!ENTITY command.rename.label     "Premenovať…">
+<!ENTITY menuitem.properties.key    "I">
+<!ENTITY button.rename.label      "Premenovať…">
 <!ENTITY button.rename.accesskey    "r">
-<!ENTITY command.delete.label     "Odstrániť">
+<!ENTITY button.delete.label      "Odstrániť">
 <!ENTITY button.delete.accesskey    "D">
-<!ENTITY command.moveBookmark.label  "Presunúť záložky…">
-<!ENTITY command.moveBookmarkShort.label "Presunúť…">
-<!ENTITY command.moveBookmark.accesskey "r">
+<!ENTITY menuitem.moveBookmark.label  "Presunúť záložky…">
+<!ENTITY menuitem.moveBookmark.accesskey "r">
+<!ENTITY button.moveBookmark.label   "Presunúť…">
+<!ENTITY button.moveBookmark.accesskey "r">
 <!ENTITY command.addBookmark.label   "Pridať…">
 <!ENTITY command.manageBookmarks.label "Spravovať">
 <!ENTITY command.sortFolder.label   "Usporiadať priečinok…">
 <!ENTITY command.sortFolder.accesskey "U">
-<!ENTITY edit.sortFolder.keybinding  "S">
+<!ENTITY command.sortFolder.key    "S">
 <!ENTITY command.sortFolderByName.label "Usporiadať priečinok podľa názvu">
 <!ENTITY command.sortFolderByName.accesskey "n">
 
 <!ENTITY menuitem.view.command.toolbar.label    "Panel nástrojov">
 <!ENTITY menuitem.view.command.toolbar.accesskey  "P">
 <!ENTITY menuitem.view.command.searchbar.label   "Panel Vyhľadávanie">
 <!ENTITY menuitem.view.command.searchbar.accesskey "V">
 <!ENTITY menuitem.view.show_columns.label      "Zobraziť stĺpce">
@@ -89,33 +90,26 @@
 <!ENTITY menuitem.newbookmarkfolder.label      "Nastaviť ako priečinok Záložky">
 <!ENTITY menuitem.newbookmarkfolder.accesskey    "N">
 <!ENTITY menuitem.newinternetsearchfolder.label   "Nastaviť ako priečinok vyhľadávania">
 <!ENTITY menuitem.newinternetsearchfolder.accesskey "i">
 <!ENTITY menuitem.personaltoolbarfolder.label    "Nastaviť ako priečinok Osobného panela">
 <!ENTITY menuitem.personaltoolbarfolder.accesskey  "O">
 
 <!ENTITY treecol.name.label       "Názov">
-<!ENTITY treecol.name.accesskey     "N">
 <!ENTITY treecol.name.tooltip      "Kliknutím usporiadate podľa názvu">
 <!ENTITY treecol.url.label       "Umiestnenie">
-<!ENTITY treecol.url.accesskey     "m">
 <!ENTITY treecol.url.tooltip      "Kliknutím usporiadate podľa umiestnenia">
 <!ENTITY treecol.shortcut.label     "Kľúčové slovo">
-<!ENTITY treecol.shortcut.accesskey   "k">
 <!ENTITY treecol.shortcut.tooltip    "Kliknutím usporiadate podľa kľúčového slova">
 <!ENTITY treecol.description.label   "Popis">
-<!ENTITY treecol.description.accesskey "s">
 <!ENTITY treecol.description.tooltip  "Kliknutím usporiadate podľa popisu">
 <!ENTITY treecol.addedon.label     "Dátum pridania">
-<!ENTITY treecol.addedon.accesskey   "a">
 <!ENTITY treecol.addedon.tooltip    "Kliknutím usporiadate podľa dátumu pridania">
 <!ENTITY treecol.lastmod.label     "Naposledy upravené">
-<!ENTITY treecol.lastmod.accesskey   "u">
 <!ENTITY treecol.lastmod.tooltip    "Kliknutím usporiadate podľa poslednej úpravy">
 <!ENTITY treecol.lastvisit.label    "Naposledy navštívené">
-<!ENTITY treecol.lastvisit.accesskey  "n">
 <!ENTITY treecol.lastvisit.tooltip   "Kliknutím usporiadate podľa poslednej návštevy">
 
 <!ENTITY bookmarksWindowTitle.label   "Správca záložiek">
 
 <!ENTITY search.label           "Hľadať">
 <!ENTITY search.accesskey         "H">
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.properties
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.properties
@@ -64,37 +64,31 @@ cmd_bm_sortfolder.accesskey = s
 cmd_bm_openinnewwindow.label = Otvoriť v novom okne
 cmd_bm_openinnewwindow.accesskey = m
 cmd_bm_openinnewtab.label = Otvoriť na novej karte 
 cmd_bm_openinnewtab.accesskey = k 
 cmd_bm_newfolder.label = Nový priečinok…
 cmd_bm_newfolder.accesskey = N
 
 ile_newfolder = Nový priečinok
-ile_newbookmark = Nová záložka
-newfolder_dialog_title = Vytvoriť nový priečinok
-newfolder_dialog_msg = Vytvoriť nový priečniok pod názvom:
 
 window_title = %S - Záložky
 search_results_title = Výsledky vyhľadávania
 
-file_in = Súbor v "%S"
-
 bookmarks_default_root = Záložky
 bookmarks_root = Záložky pre %S
 bookmarks_title = Správca záložiek
 status_foldercount = Niekoľko objektov (celkom %S)
 
 WebPageUpdated = Nasledujúca webová stránka bola aktualizovaná:
 WebPageTitle = Názov:
 WebPageURL = Adresa:
 WebPageAskDisplay = Chcete ju zobraziť?
 WebPageAskStopOption = Vypnúť kontrolu aktualizácií pre túto stránku
 
-pleaseEnterALocation = Zadajte umiestnenie
 pleaseEnterADuration = Zadajte dĺžku.
 pleaseSelectANotification = Zadajte aspoň jeden spôsob notifikácie.
 
 SortMenuItem = Usporiadané podľa %S
 
 ShortFindTitle = Hľadať: '%S'
 FindTitle = Hľadať: %S %S '%S' v %S
 
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
@@ -10,18 +10,16 @@
 <!ENTITY openLinkInWindowCmd.label  "Otvoriť">
 <!ENTITY openLinkInWindowCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openFrameCmd.label      "Otvoriť rámec v novom okne">
 <!ENTITY openFrameCmd.accesskey    "n">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.label   "Otvoriť rámec na novej karte">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "k">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label   "Zobraziť len tento rámec">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "l">
-<!ENTITY addToBookmarksCmd.label   "Pridať medzi záložky">
-<!ENTITY addToBookmarksCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY goBackCmd.label       "Naspäť">
 <!ENTITY goBackCmd.accesskey     "N">
 <!ENTITY goForwardCmd.label      "Dopredu">
 <!ENTITY goForwardCmd.accesskey    "D">
 <!ENTITY goUpCmd.label        "Hore">
 <!ENTITY goUpCmd.accesskey      "H">
 <!ENTITY reloadCmd.label       "Obnoviť">
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey     "b">
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
@@ -3,17 +3,16 @@
 searchText=Hľadať "%S" na webe
 searchText.accesskey=w
 
 blockImage=Blokovať obrázky z %S
 blockImage.accesskey=k
 unblockImage=Zrušiť blokovanie obrázkov z %S
 unblockImage.accesskey=k
 
-SavePageTitle=Uložiť webovú stránku
 SaveImageTitle=Uložiť obrázok
 SaveVideoTitle=Uložiť video
 SaveAudioTitle=Uložiť zvuk
 SaveLinkTitle=Uložiť ako
 SaveAttachmentTitle=Uložiť prílohu
 DefaultSaveFileName=index
 WebPageCompleteFilter=Webová stránka, kompletná
 WebPageHTMLOnlyFilter=Webová stránka, iba HTML
@@ -21,11 +20,8 @@ WebPageXHTMLOnlyFilter=Webová stránka, iba XHTML
 WebPageSVGOnlyFilter=Webová stránka, iba SVG
 WebPageXMLOnlyFilter=Webová stránka, iba XML
 
 # LOCALIZATION NOTE (filesFolder):
 #  This is the name of the folder that is created parallel to a HTML file 
 #  when it is saved "With Images". The %S section is replaced with the
 #  leaf name of the file being saved (minus extension).
 filesFolder=%S_subory
-
-saveLinkErrorMsg=Odkaz nemohol byť uložený. Webová stránka bola možno odstránená alebo jej názov sa zmenil.
-saveLinkErrorTitle=Uložiť odkaz
--- a/suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
@@ -261,19 +261,16 @@
  <dd>Vydávanie sa za niekoho iného. Napríklad osoba môže tvrdiť, že má e-mailovú adresu <tt>jdoe@mozilla.com</tt> alebo počítač sa bude identifikovať ako stránka <tt>www.mozilla.com</tt> aj keď ňou v skutočnosti nie je. Spoofing je jednou z foriem <a href="#misrepresentation">dezinformovanosti</a>.</dd>
 
 <dt id="certificate_manager">Správca certifikátov</dt>
  <dd>Časť prehliadača, ktorá vám umožňuje zobrazovať a spravovať certifikáty. Na zobrazeniu hlavného okna Správca certifikátov otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Upraviť</span>, vyberte položku Možnosti, kliknite na Súkromie a Bezpečnosť a položku Certifikáty.</dd>
 
 <dt id="cookie_manager">Správca cookie</dt>
  <dd>Časť prehliadača, ktorá slúži na ovládanie súborov <a href="#cookie">cookies</a>.</dd>
 
-<dt id="form_manager">Správca formulárov</dt>
- <dd>Časť prehliadača, ktorá vám môže pomôcť pri ukladaní osobných dát, ktoré napíšete do online formulárov, ako napríklad meno, adresa, telefónne číslo a podobne. Keď sa zobrazí stránka, ktorá vyžaduje vyplnenie takéhoto formulára, Správca formulárov ho vyplní automaticky.</dd>
-
 <dt id="password_manager">Správca hesiel</dt>
  <dd>Časť prehliadača, ktorá vám pomáha pamätať si niektoré alebo všetky prihlasovacie mená a heslá, ich uložením na pevný disk a vložením do príslušného formulára ako náhle navštívite stránku, ktorá vyžaduje takéto prihlásenie.</dd>
 
 <dt id="ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</dt>
  <dd>Protokol, ktorý umožňuje obojstrannú autorizáciu medzi <a href="#client">klientom</a> a <a href="#server">serverom</a> za účelom vytvorenia overeného a šifrovaného spojenia. SSL beží nad protokolom <a href="#tcp_ip">TCP/IP</a> a pod protokolmi <a href="#http">HTTP</a>, <a href="#ldap">LDAP</a>, <a href="#imap">IMAP</a>, NNTP a ďalšími vyššími sieťovými protokolmi. Nový štandard Internet Engineering Task Force (IETF) zvaný Transport Layer Security (TLS) je založený na SSL. Viac informácií nájdete aj pri termínoch: <a href="#authentication">Autorizácia</a>, <a href="#encryption">Zašifrovanie</a>.</dd>
 
 <dt id="client_ssl_certificate">SSL certifikát klienta</dt>
  <dd>Certifikát, ktorý predkladá <a href="#client">klient</a> (ako napríklad prehliadač) <a href="#server">serveru</a>, aby mohla byť overená jeho identita (alebo identita osoby používajúcej daného klienta) pomocou protokolu <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer)</a>. Pozrite aj <a href="#client_authentication">Autorizácia klienta</a>.</dd> 
--- a/suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
@@ -85,17 +85,16 @@
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Slot" nc:link="glossary.xhtml#slot"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Smart karta" nc:link="glossary.xhtml#smart_card"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SMTP" nc:link="glossary.xhtml#smtp"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SOCKS" nc:link="glossary.xhtml#socks"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Softvérové bezpečnostné zariadenie" nc:link="glossary.xhtml#software_security_device"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Spoofing" nc:link="glossary.xhtml#spoofing"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca certifikátov" nc:link="glossary.xhtml#certificate_manager"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca cookie" nc:link="glossary.xhtml#cookie_manager"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca foriem" nc:link="glossary.xhtml#form_manager"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Správca hesiel" nc:link="glossary.xhtml#password_manager"/> </rdf:li> 
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SSL" nc:link="glossary.xhtml#ssl"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SSL certifikát klienta" nc:link="glossary.xhtml#client_ssl_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SSL certifikát servera" nc:link="glossary.xhtml#server_ssl_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Stavový riadok" nc:link="glossary.xhtml#status_bar"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Subjekt" nc:link="glossary.xhtml#subject"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Súkromný kľúč" nc:link="glossary.xhtml#private_key"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Symetrické šifrovanie" nc:link="glossary.xhtml#symmetric_encryption"/> </rdf:li>
--- a/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
@@ -660,81 +660,16 @@
    <rdf:Description ID="FIPS_mode"
     nc:name="Režim FIPS"
     nc:link="using_certs_help.xhtml#enable_fips_mode"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="font_changing_in_composer"
     nc:name="Zmena písma v Composeri"
     nc:link="composer_help.xhtml#changing_text_color_style_and_font"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="Form_Manager"
-     nc:name="Správca formulárov"
-     nc:link="using_priv_help.xhtml#using_the_form_manager"/>
-   </rdf:li></rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
-</rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#Form_Manager">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq><rdf:li>
-    <rdf:Description ID="Form_Manager:encrypting_stored_information"
-     nc:name="šifrovanie uložených informácií"
-     nc:link="using_priv_help.xhtml#encrypting_stored_sensitive_information"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="Form_Manager:preferences"
-     nc:name="nastavenie správcu formulárov"
-     nc:link="using_priv_help.xhtml#forms"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="Form_Manager:settings"
-     nc:name="nastavenie správcu formulárov"
-     nc:link="using_priv_help.xhtml#form_settings"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="Form_Manager:using"
-     nc:name="používanie správcu formulárov"
-     nc:link="using_priv_help.xhtml#using_the_form_manager"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="forms"
-     nc:name="formuláre"
-     nc:link="using_priv_help.xhtml#encrypting_stored_sensitive_information"/>
-   </rdf:li></rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
-</rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#forms">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq><rdf:li>
-    <rdf:Description ID="forms:encrypting_stored_information"
-     nc:name="šifrovanie uložených informácií"
-     nc:link="using_priv_help.xhtml#encrypting_stored_sensitive_information"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="forms:filling_out_automatically"
-     nc:name="automatické vypĺňanie"
-     nc:link="using_priv_help.xhtml#filling_out_forms_automatically"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="forms:preferences"
-     nc:name="nastavenie formulárov"
-     nc:link="using_priv_help.xhtml#forms"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="forms:saving_data"
-     nc:name="ukladanie údajov z formulárov"
-     nc:link="using_priv_help.xhtml#saving_form_data"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="forms:storing_data_from"
-     nc:name="ukladanie údajov z formulárov"
-     nc:link="using_priv_help.xhtml#managing_stored_form_data"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="help-indexAZ.rdf#g">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="GIF"
@@ -1527,21 +1462,16 @@
     nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#downloads"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="preferences:fonts"
     nc:name="nastavenia písma"
     nc:link="cs_nav_prefs_appearance.xhtml#fonts"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="preferences:forms"
-     nc:name="nastavenia formulárov"
-     nc:link="using_priv_help.xhtml#forms"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="preferences:helper_applications"
     nc:name="nastavenia pomocných aplikácií"
     nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#helper_applications"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="preferences:history"
     nc:name="nastavenia histórie"
     nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#history"/>
--- a/suite/chrome/common/help/passwords_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/passwords_help.xhtml
@@ -314,18 +314,17 @@
  to someone else. If you forget this password, you may not be able to access
  important information, such as websites that require passwords or
  certificates stored on your computer.</p>
 
 <h2 id="master_password_timeout">Master Password Timeout</h2>
 
 <p>After you first set a new master password, you will be asked to enter it
  only when the newly launched browser first needs it to access personal
- information, such as a user name and password, saved form data, or personal
- certificates.</p>
+ information, such as a user name and password or personal certificates.</p>
 
 <p>You can control how often the browser requests your master password:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>The first time it is needed</strong>: This setting
   (selected by default) causes the browser to request your master password
   only the first time it needs access to the private key database after
   launching. The browser will not request the master password again until
@@ -339,25 +338,24 @@
   This setting causes the browser to request your master password if it
   needs to access your personal information and the specified interval
   has elapsed since the last time it did so.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="reset_master_password">Reset Master Password</h2>
 
 <p><strong>Warning</strong>: If you reset your master password, you will
- permanently erase all the encrypted web passwords, email passwords, and form
- data saved on your behalf by Password Manager and Form Manager. You will also
- lose all your personal certificates associated with the
- <a href="glossary.xhtml#software_security_device">Software Security
- Device</a>.</p>
+ permanently erase all the encrypted web and email passwords, saved on your
+ behalf by Password Manager. You will also lose all your personal certificates
+ associated with the <a href="glossary.xhtml#software_security_device">
+ Software Security Device</a>.</p>
 
-<p>Note that encrypted passwords and form data will be lost only if you have
- turned on encryption for this stored information. For information about
- turning encryption on or off, see
+<p>Note that encrypted passwords will be lost only if you have turned on
+ encryption for this stored information. For information about turning
+ encryption on or off, see
  <a href="using_priv_help.xhtml#turning_encryption_on_and_off">Turning
  Encryption On and Off</a>.</p>
 
 <p>To change your master password rather than resetting it, click the Change
  Password button in the Master Passwords preferences panel.</p>
 
 <p>This section describes the Reset Master Password dialog box. If you&apos;re
  not already viewing it, follow these steps:</p>
@@ -367,26 +365,25 @@
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
  <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Master Passwords. (If
   no subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
   the list.)</li>
  <li>Click Reset Password.</li>
 </ol>
 
 <p><strong>Warning</strong>: If you reset your master password, you will
- permanently erase all encrypted web passwords, email passwords, and form data
- saved on your behalf by Password Manager and Form Manager. You will also lose
- all your personal certificates associated with the
+ permanently erase all encrypted web and email passwords, saved on your behalf
+ by Password Manager You will also lose all your personal certificates
+ associated with the
  <a href="glossary.xhtml#software_security_device">software security
  device</a>.</p>
 
-<p>Encrypted passwords and form data will be lost only if you have turned on
- encryption for this stored information. For information about turning
- encryption on or off, see
- <a href="using_priv_help.xhtml#turning_encryption_on_and_off">Turning
+<p>Encrypted passwords will be lost only if you have turned on encryption for
+ this stored information. For information about turning encryption on or off,
+ see <a href="using_priv_help.xhtml#turning_encryption_on_and_off">Turning
  Encryption On and Off</a>.</p>
 
 <p>If you remember your master password and decide to change it, you can do so
  without danger of losing any personal information. If you are viewing the
  Reset Master Password alert and you decide you want to change your password
  rather than resetting it, click Cancel to return to the Master Passwords
  preferences panel, then click Change Password. For details, see
  <a href="#change_master_password">Change Master Password</a>.</p>
@@ -399,22 +396,19 @@
 <p>Resetting your master password does not create a new password. Instead, it
  removes all the data your old master password protects. You will be asked to
  specify a new master password the next time the browser needs to store
  personal information.</p>
 
 <p>After you reset your master password, you may also want to re-save personal
  information that you want to have prefilled in the future. For example, as
  you browse you may want Password Manager to save website and email passwords
- again.</p>
-
-<p>You will also need to enter data by hand until Form Manager accumulates
- enough data to fill in forms automatically. In addition, any personal
- certificates associated with the software security device will be permanently
- erased and you will need to apply for new ones.</p>
+ again.In addition, any personal certificates associated with the software
+ security device will be permanently erased and you will need to apply for new
+ ones.</p>
 
 <p><strong>Note for smart card users</strong>: Each smart card has its own
  master password. The master password for a smart card protects only the data
  on that smart card (such as personal certificates). You can normally change
  the master password for a smart card (assuming that you remember it), but you
  cannot reset it.</p>
 
 <h2 id="choosing_a_good_password">Choosing a Good Password</h2>
--- a/suite/chrome/common/help/privacy_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/privacy_help.xhtml
@@ -13,32 +13,30 @@
  type="text/css"/>
 </head>
 <body>
 
 <h1 id="using_privacy_features">Using Privacy Features</h1>
 
 <p>Your browser includes features you can use to enhance the privacy and
  security of your personal information. The sections that follow describe how
- your browser can help you control cookies, passwords, forms, and images while
- you are surfing the Internet.</p>
+ your browser can help you control cookies, passwords, and images while you
+ are surfing the Internet.</p>
 
 <p>For information about related &brandShortName; security features, see
  <a href="mail_sec_help.xhtml">Signing &amp; Encrypting Messages</a> and
  <a href="using_certs_help.xhtml">Using Certificates</a>.</p>
 
 <div class="contentsBox">Privacy topics:
  <ul>
   <li><a href="#privacy_on_the_internet">Privacy on the Internet</a></li>
   <li><a href="using_priv_help.xhtml#using_the_cookie_manager">Using the
    Cookie Manager</a></li>
   <li><a href="using_priv_help.xhtml#using_the_password_manager">Using the
    Password Manager</a></li>
-  <li><a href="using_priv_help.xhtml#using_the_form_manager">Using the Form
-   Manager</a></li>
   <li><a href="using_priv_help.xhtml#encrypting_stored_sensitive_information">Encrypting
    Stored Sensitive Information</a></li>
   <li><a href="using_priv_help.xhtml#managing_images">Managing Images</a></li>
   <li><a href="cs_priv_prefs_popup.xhtml#controlling_popups">Controlling Popups</a></li>
   <li><a href="privsec_help.xhtml">Privacy &amp; Security Preferences</a></li>
  </ul>
 </div>
 
--- a/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
@@ -784,17 +784,16 @@
 
 <!-- USING PRIVACY FEATURES CONTENT -->
 <rdf:Description about="#using-priv-help">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc" nc:name="Privacy on the Internet" nc:link="privacy_help.xhtml#privacy_on_the_internet"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies" nc:name="Using the Cookie Manager" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_the_cookie_manager"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password" nc:name="Using the Password Manager" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_the_password_manager"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms" nc:name="Using the Form Manager" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_the_form_manager"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt" nc:name="Encrypting Stored Sensitive Information" nc:link="using_priv_help.xhtml#encrypting_stored_sensitive_information"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="images-help-managing" nc:name="Managing Images" nc:link="using_priv_help.xhtml#managing_images"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="pop_up_blocking" nc:name="Ovládanie vyskakovacích okien" nc:link="cs_priv_prefs_popup.xhtml"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="sec_gen" nc:name="Súkromie a bezpečnosť" nc:link="privsec_help.xhtml"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
@@ -863,40 +862,16 @@
     <rdf:li><rdf:Description ID="master-prefs-change" nc:name="Change Master Password" nc:link="passwords_help.xhtml#change_master_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="master-prefs-timeout" nc:name="Master Password Timeout" nc:link="passwords_help.xhtml#master_password_timeout"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="master-prefs-reset" nc:name="Reset Master Password" nc:link="passwords_help.xhtml#reset_master_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="choosing-good-password" nc:name="Choosing a Good Password" nc:link="passwords_help.xhtml#choosing_a_good_password"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
-<rdf:Description about="#using-priv-help-forms">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms-saveinfo" nc:name="Saving Form Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#saving_form_data"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms-auto" nc:name="Filling Out Forms Automatically" nc:link="using_priv_help.xhtml#filling_out_forms_automatically"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms-notify" nc:name="Turning off Form Manager Notification" nc:link="using_priv_help.xhtml#turning_off_form_manager_notification"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-forms-view-edit" nc:name="Managing Stored Form Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#managing_stored_form_data"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-sites-view-edit" nc:name="Editing Stored Site Information" nc:link="using_priv_help.xhtml#editing_stored_site_information"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="form_settings" nc:name="Form Settings" nc:link="using_priv_help.xhtml#form_settings"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#form_settings">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="forms_prefs" nc:name="Form Preferences" nc:link="using_priv_help.xhtml#forms"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="forms_data" nc:name="Form Manager - Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#form_manager_data"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="forms_sites" nc:name="Form Manager - Sites" nc:link="using_priv_help.xhtml#form_manager_sites"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="forms_prefill" nc:name="Prefill Form Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#prefill_form_data"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
 <rdf:Description about="#using-priv-help-encrypt">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-on" nc:name="Turning Encryption On and Off" nc:link="using_priv_help.xhtml#turning_encryption_on_and_off"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-master" nc:name="Setting a Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#setting_a_master_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-change" nc:name="Changing Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#changing_your_master_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-logout" nc:name="Logging Out of Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#logging_out_of_your_master_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-forget" nc:name="What to Do If You Forget Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#what_to_do_if_you_forget_your_master_password"/> </rdf:li>
--- a/suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
@@ -579,487 +579,22 @@
   time you log into the site, you can use the stored user name and
   password (if available) or indicate that you want Password Manager to save
   the information for that site.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#using_the_password_manager">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
-<h1 id="using_the_form_manager">Using the Form Manager</h1>
-
-<p>Many web pages contain forms for you to fill out&mdash;order forms for
- online shopping, information databases, and so forth.</p>
-
-<p>Form Manager can save the personal data you enter into online forms, such as
- your name, address, phone, credit card numbers, and so on. This information
- is stored on your hard drive. Then, when a site presents you with a form,
- Form Manager can fill it in automatically.</p>
-
-<div class="contentsBox">In this section:
- <ul>
-  <li><a href="#saving_form_data">Saving Form Data</a></li>
-  <li><a href="#filling_out_forms_automatically">Filling Out Forms
-   Automatically</a></li>
-  <li><a href="#turning_off_form_manager_notification">Turning Off Form
-   Manager Notification</a></li>
-  <li><a href="#managing_stored_form_data">Managing Stored Form Data</a></li>
-  <li><a href="#editing_stored_site_information">Editing Stored Site
-   Information</a></li>
-  <li><a href="#form_settings">Form Settings</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h2 id="saving_form_data">Saving Form Data</h2>
-
-<p>By default, when you fill out an online form and click Submit, Form Manager
- detects the form and displays a dialog box asking if you want to save the
- personal data you just entered. Soon, Form Manager will have enough data to
- begin filling out forms automatically.</p>
-
-<p>There are two ways to save personal data:</p>
-
-<ul>
- <li>Each time you submit an online form that includes certain kinds of
-  information, such as your name and address, Form Manager asks if you want
-  the information saved. Click Yes. 
-
-  <p>Note that Form Manager prompts you only if its automatic notification
-   feature is turned on. (This feature is turned on by default.) For
-   details, see <a href="#turning_off_form_manager_notification">Turning Off
-   Form Manager Notification</a>.</p>
- </li>
- <li>After you fill out a form (but before you submit it), open the Edit menu
-  and choose Save Form Info.</li>
-</ul>
-
-<p>When Form Manager asks if you want to save values that you&apos;ve entered
- in a form (the first method described above), it gives you three options:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Yes</strong>: Click this button to save the information you
-  entered. In the future, you can automatically fill in a form that requests
-  the same information.</li>
- <li><strong>Never for this site</strong>: Click this button to ensure that
-  Form Manager will not ask in the future if you want to save information
-  that you enter in forms at this site. 
-
-  <p>You may want to do this if you want to ensure that you&apos;ll always
-   have to enter sensitive information manually at a particular site. You
-   can change your mind later if you like; for details, see
-   <a href="#editing_stored_site_information">Editing Stored Site
-   Information</a>.</p>
- </li>
- <li><strong>No</strong>: Form Manager won&apos;t save the information you
-  entered, but will ask again the next time you enter form information at
-  this site.</li>
-</ul>
-
-<p>Form Manager stores your personal data on your own computer in a file
- that&apos;s difficult, but not impossible, for an intruder to read. See
- <a href="#encrypting_stored_sensitive_information">Encrypting Stored
- Sensitive Information</a> for information on protecting your information with
- encryption technology.</p>
-
-<p>[<a href="#using_the_form_manager">Return to beginning of section</a>]</p>
-
-<h2 id="filling_out_forms_automatically">Filling Out Forms Automatically</h2>
-
-<p>You can use the Form Manager to fill out forms automatically in two ways:
- either one field at a time, or multiple fields at once. In both cases, the
- information is not actually sent to the site until you click the Submit
- button or perform some similar action.</p>
-
-<p>To fill out a single field automatically in an online form, double-click in
- the field. If Form Manager has stored the data for that field, it will fill
- it in. You can edit the filled-in data if necessary.</p>
-
-<p>To fill out multiple fields in an online form all at once:</p>
-
-<ol>
- <li>Go to the online form you want to fill out.</li>
- <li>Open the Edit menu and choose Fill in Form. 
-
-  <p>Note that the Fill in Form menu item won&apos;t be accessible if the
-   Form Manager hasn&apos;t yet stored any relevant information.</p>
- </li>
- <li>A dialog box called Prefill Form Data appears (unless you have previously
-  chosen to bypass it for this site). This shows exactly what information
-  Form Manager is about to fill in. You can use this dialog box as follows:
-  <ul>
-   <li>To prevent a field from being filled in automatically, deselect the
-    checkbox beside it.</li>
-   <li>To prevent any fields from being filled in automatically, click
-    Cancel.</li>
-  </ul>
-
-  <p><strong>Important</strong>: You can also choose to bypass this dialog
-   box in the future. However, if you bypass this screen, you risk filling
-   in personal information (such as your credit card number) inadvertently.
-   For details, see below.</p>
- </li>
- <li>Click OK to confirm your choices. Form Manager then fills in the form as
-  you specified.
-
-  <p>The form is now filled in with the saved information. You may still need
-   to provide some additional information that the Form Manager does not
-   have available. The information is not actually sent to the site until
-   you click Submit or perform some similar action.</p>
- </li>
-</ol>
-
-<p>In addition to providing a convenient way to confirm saved data and fill in
- a form all at once, the Prefill Form Data dialog box is useful for two
- reasons:</p>
-
-<ul>
- <li>Prefill Form Data can help you prevent malicious sites from collecting
-  data you are not aware of. 
-
-  <p>For example, it&apos;s possible for a site to hide a field on a form
-   where you can&apos;t see it and specify that field to be a credit card
-   number. If you prefill the form without first examining the information
-   displayed in the Prefill Form Data dialog box, you may end up providing
-   your credit card number to such a site without realizing it. Prefill
-   Form Data lets you see every value that will be provided to the site,
-   allowing you to detect such tricks.</p>
- </li>
- <li>Prefill Form Data allows you to select which of several saved values for
-  a given field you want to use for a particular site.</li>
-</ul>
-
-<p>For a detailed description of the Prefill Form Data dialog box, see
- <a href="#prefill_form_data">Prefill Form Data</a>.</p>
-
-<p>[<a href="#using_the_form_manager">Return to beginning of section</a>]</p>
-
-<h2 id="turning_off_form_manager_notification">Turning Off Form Manager
- Notification</h2>
-
-<p>Form Manager is set to prompt you to save information whenever you submit an
- online form that includes certain kinds of information, such as your name and
- address. To stop these messages from appearing on your screen:</p>
-
-<ol>
- <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
- <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Forms. (If no
-  subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
-  the list.)</li>
- <li>In the Form Manager section, deselect <q>Save form data from web pages
-  when completing forms</q>.</li>
-</ol>
-
-<p>Note that deselecting this option turns off the notification feature, but
- not Form Manager. The form data it may have already collected is still
- available.</p>
-
-<p>You can still open the Edit menu and choose Save Form Info any time you want
- to save information from a form you&apos;ve just filled in, or choose Fill in
- Form (or double-click each field) to fill in a form automatically.</p>
-
-<p>[<a href="#using_the_form_manager">Return to beginning of section</a>]</p>
-
-<h2 id="managing_stored_form_data">Managing Stored Form Data</h2>
-
-<p>To examine or edit personal data that Form Manager has saved:</p>
-
-<ol>
- <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
- <li>From the Privacy &amp; Security category, click Forms. (If no
-  subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
-  the list.)</li>
- <li>Click Manage Stored Form Data.</li>
-</ol>
-
-<p>The Form Manager dialog box for editing data appears. Click the
- subcategories on the left to view or edit the corresponding data in the panel
- on the right. To view subcategories that aren&apos;t visible, double-click a
- category to expand the list.</p>
-
-<p>To add information not currently included in one of the drop down lists on
- the right, select the blank item and start typing. Similarly, select existing
- text to edit or delete it.</p>
-
-<p>The last category on the left side, Other Saved Information, includes panels
- for two special kinds of data:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Concatenations</strong> lists data stored as a single element
-  that would normally be stored as two or more elements. For example, data
-  stored from a single Full Name field that includes both your first and last
-  names would be stored here together rather than separately in those
-  individual categories.</li>
- <li><strong>URL-Specific</strong> lists fields and the values to use for each
-  of them that are applicable only for the site where you entered
-  them.</li>
-</ul>
-
-<p>[<a href="#using_the_form_manager">Return to beginning of section</a>]</p>
-
-<h2 id="editing_stored_site_information">Editing Stored Site Information</h2>
-
-<p>As explained in <a href="#saving_form_data">Saving Form Data</a>, you can
- choose <q>Never for this site</q> when Form Manager prompts you to save
- data you&apos;ve entered in a form. Similarly, you can choose not to display
- the Prefill Form Data dialog box on a site-by-site basis.</p>
-
-<p>Form Manager lets you change your mind about these decisions at any time. To
- view site-specific information about your saved form data:</p>
-
-<ol>
- <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
- <li>From the Privacy and Security category, click Forms. (If no subcategories
-  are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand the list.)</li>
- <li>Click Manage Sites.</li>
-</ol>
-
-<p>The Form Manager dialog box for managing sites appears:</p>
-
-<ul>
- <li>The Forms Never Previewed tab lists the sites for which you&apos;ve
-  decided not to display the Prefill Form Data dialog box.</li>
- <li>The Forms Never Saved tab lists the sites for which you&apos;ve asked not
-  to be prompted to save form data.</li>
-</ul>
-
-<p>To remove a site from either list and thus restore the default behavior,
- select the site and click Remove. For more details, see
- <a href="#form_manager_sites">Form Manager - Sites</a>.</p>
-
-<p>[<a href="#using_the_form_manager">Return to beginning of section</a>]</p>
-
-<h1 id="form_settings">Form Settings</h1>
-
-<p>When you fill out an online form, Form Manager normally detects the form
- and, when you click Submit, gives you an opportunity to save the data you
- entered.</p>
-
-<p>This section describes the preferences and other settings that control the
- way Form Manager works.</p>
-
-<p>For step-by-step instructions on using these settings, see
- <a href="#using_the_form_manager">Using the Form Manager</a>.</p>
-
-<div class="contentsBox">In this section:
- <ul>
-  <li><a href="#forms">Privacy &amp; Security Preferences - Forms</a></li>
-  <li><a href="#form_manager_data">Form Manager - Data</a></li>
-  <li><a href="#form_manager_sites">Form Manager - Sites</a></li>
-  <li><a href="#prefill_form_data">Prefill Form Data</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h2 id="forms">Privacy &amp; Security Preferences - Forms</h2>
-
-<p>This section describes how to use the Forms preferences panel. If you are
- not already viewing it, follow these steps:</p>
-
-<ol>
- <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
- <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Forms. (If no
-  subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
-  the list.)</li>
-</ol>
-
-<h3 id="form_manager">Form Manager</h3>
-
-<p>When you fill out an online form and click Submit, Form Manager displays a
- dialog box that asks if you want it to save the form data you just entered
- (but only some of the filled-in fields include standard ones such as name and
- address).</p>
-
-<p>If you click Yes at least some of the time, Form Manager will soon have
- enough data to begin filling out forms automatically.</p>
-
-<p>Form preferences allow you to:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Save form data from web pages when completing forms</strong>:
-  This checkbox determines whether you are asked if you want to save form
-  data every time you submit a new form. This option is selected by default.
-  If you deselect it, Form Manager never asks if you want to save form data.
-  The only way to save form data is for you open the Edit Menu and choose
-  Save Form Info while viewing a form that you&apos;ve just filled in.
-
-  <p>Note that deselecting this option turns off the notification feature,
-   but not Form Manager. The form data it may have already collected is
-   still available. You can still open the Edit Menu and choose Fill in Form
-   or Save Form Info.</p>
- </li>
- <li><strong>Manage Stored Form Data</strong>: Click this button to examine or
-  edit personal data that Form Manager has saved. For details, see
-  <a href="#form_manager_data">Form Manager - Data</a>.</li>
- <li><strong>Manage Sites</strong>: Click this button to view site-specific
-  information about your saved form data. For details, see
-  <a href="#form_manager_sites">Form Manager - Sites</a>.</li>
-</ul>
-
-<h2 id="form_manager_data">Form Manager - Data</h2>
-
-<p>This section describes how to use the window that allows you to edit data
- saved on your behalf by the Form Manager. If you are not already viewing this
- window, follow these steps:</p>
-
-<ol>
- <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
- <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Forms. (If no
-  subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
-  the list.)</li>
- <li>Click Manage Stored Form Data.</li>
-</ol>
-
-<p>The Form Manager window for managing stored form data allows you to perform
- two tasks:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Category</strong>: Double-click a category in the Category column
-  to view its subcategories, and click a subcategory to view its data on the
-  right side of the window. To edit or add to the displayed data, click in a
-  field and type.
-
-  <p>To add information not currently included in one of the drop down lists
-   on the right, select the blank item and start typing. Similarly, select
-   existing text to edit or delete it.</p>
- </li>
- <li><strong>Remove All Saved Data</strong>: Click this button to remove all
-  the saved data at once.</li>
-</ul>
-
-<p>The last category on the left side, Other Saved Information, includes panels
- for two special kinds of data:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Concatenations</strong>: The Form Manager typically captures and
-  prefills individual elements, such as first and last name, and combines
-  them when necessary. If it encounters a page that asks for a full name, for
-  example, it prefills it with the first and last name it has stored
-  previously.
-
-  <p>However, if the Form Manager hasn&apos;t yet stored your first and last
-   name, it saves the full name (if you ask it to) as a single element in
-   the Concatenations panel.</p>
- </li>
- <li><strong>URL-Specific</strong>: This panel lists URL-specific fields and
-  the values to use for each of them at each URL for which you have entered
-  such information.</li>
-</ul>
-
-<p>For step-by-step instructions on using the Form Manager, see
- <a href="#using_the_form_manager">Using the Form Manager</a>.</p>
-
-<h2 id="form_manager_sites">Form Manager - Sites</h2>
-
-<p>This section describes how to use the dialog box that allows you to edit
- site information saved on your behalf by Form Manager. If you are not already
- viewing it, follow these steps:</p>
-
-<ol>
- <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
- <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Forms. (If no
-  subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
-  the list.)</li>
- <li>Click Manage Sites.</li>
-</ol>
-
-<p>The Form Manager window for managing sites has two tabs:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Forms Never Previewed</strong>: Click this tab to view the list
-  of sites for which you selected <q>Bypass this screen when prefilling
-  this form in the future</q> after choosing Fill in Form from the Edit
-  menu.
-
-  <p>If you remove an entry from this list, Form Manager will again give you
-   an opportunity to review form data for that site before filling it
-   in.</p>
- </li>
- <li><strong>Forms Never Saved</strong>: Click this tab to view the list of
-  sites for which you selected <q>Never for this site</q> in response to
-  the Form Manager&apos;s request to store form data.
-
-  <p>If you remove an entry from this list, Form Manager will again ask
-   whether to store form data when you submit forms at that site (assuming
-   that the main Form Manager notification option has been selected in
-   <a href= "#forms">Privacy &amp; Security Preferences - Forms</a>).</p>
- </li>
-</ul>
-
-<p>Regardless of which tab you are viewing, you can remove entries from the
- list as follows:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Remove</strong>: Select one or more entries that you want to
-  remove, then click this button to remove them.</li>
- <li><strong>Remove All</strong>: Click this button to remove all the entries
-  for the tab you are viewing.</li>
-</ul>
-
-<p>See the descriptions of each tab above for the consequences of removing
- entries.</p>
-
-<p>For step-by-step instructions on working with form data, see
- <a href="#using_the_form_manager">Using the Form Manager</a>.</p>
-
-<h2 id="prefill_form_data">Prefill Form Data</h2>
-
-<p>This section describes the window that normally appears when you open the
- Edit menu and choose Fill In Form.</p>
-
-<p>However, the Fill in Form menu item is enabled only if you have previously
- used Form Manager to save some form data and are now viewing a web page that
- is requesting some of the same data. For step-by-step instructions on working
- with form data, see <a href="#using_the_form_manager">Using the Form
- Manager</a>.</p>
-
-<p>The Prefill Form Data window allows you to perform these actions:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Click in a field to edit the displayed data</strong>: Any changes
-  you make here will be reflected in the data used to fill in this form, but
-  won&apos;t change your stored data.</li>
- <li><strong>Select alternate data</strong>: Click the arrow on the right side
-  of any field to display a drop-down menu for that field. If you have
-  previously used Form Manager to save alternate information (for example, a
-  different mailing address), the available alternates are listed in the
-  menu.</li>
- <li><strong>Check the items that you would like to have prefilled</strong>:
-  Only the items with checkmarks beside them will be filled in automatically.
-  When you first open the window, all the items are checked. Click to
-  deselect any that you don&apos;t want filled in automatically.</li>
- <li><strong>Bypass this screen when prefilling this form in the
-  future</strong>: Select this checkbox to avoid seeing this window the next
-  time you visit this site. This can be convenient; for example, if you
-  frequently need to enter the same data at the same site.
-
-  <p><strong>Important</strong>: If you bypass this screen, you risk filling
-   in personal information (such as your credit card number) inadvertently.
-   For details, see <a href="#filling_out_forms_automatically">Filling Out
-   Forms Automatically</a>.</p>
-
-  <p>If you change your mind about this decision, you can restore the
-   Prefill Form Data window for this site. For details, see
-   <a href="#form_manager_sites">Form Manager - Sites</a>.</p>
- </li>
- <li><strong>View Stored Form Data</strong>: Click this button to examine or
-  edit all personal data that Form Manager has saved. For details, see
-  <a href="#form_manager_data">Form Manager - Data</a>.</li>
-</ul>
-
 <h1 id="encrypting_stored_sensitive_information">Encrypting Stored Sensitive
  Information</h1>
 
-<p>If you use Password Manager or Form Manager to save passwords and personal
- data, then this sensitive information is stored on your computer in a file
- that&apos;s difficult, but not impossible, for an intruder to read.</p>
+<p>If you use Password Manager to save passwords, then this sensitive
+ information is stored on your computer in a file that&apos;s difficult, but
+ not impossible, for an intruder to read.</p>
 
 <p>For example, if your computer is in an area where unauthorized people have
  access to it, it&apos;s possible for a determined person to read the file
  containing your sensitive information.</p>
 
 <p>For a greater degree of security, you may want to protect the file with
  encryption. Encryption makes it much harder for an unauthorized person to
  view your stored sensitive information.</p>
@@ -1196,25 +731,25 @@
  section</a>]</p>
 
 <h2 id="what_to_do_if_you_forget_your_master_password">What to Do If You Forget
  Your Master Password</h2>
 
 <p>If you forget your master password and you have chosen to encrypt sensitive
  data (see <a href="#encrypting_stored_sensitive_information">Encrypting
  Stored Sensitive Information</a>), you won&apos;t be able to access any of
- the stored password and form data that it protects (assuming you have turned
- on encryption). Your master password is your most important password. Make
- sure you remember it or record it in a safe place.</p>
+ the stored password it protects (assuming you have turned on encryption).
+ Your master password is your most important password. Make sure you remember
+ it or record it in a safe place.</p>
 
 <p>As a last resort, it&apos;s possible to reset your master password if you
  are sure you can&apos;t remember it. However, resetting your master password
- permanently erases all the web passwords, email passwords, and form data
- saved on your behalf by Password Manager and Form Manager. You will also lose
- all your personal certificates associated with the
+ permanently erases all the web and email passwords, saved on your behalf by
+ Password Manager. You will also lose all your personal certificates
+ associated with the
  <a href="glossary.xhtml#software_security_device">Software Security
  Device</a>.</p>
 
 <p>Before taking this drastic step, read
  <a href="passwords_help.xhtml#reset_master_password">Reset Master
  Password</a>.</p>
 
 <p>If you are sure you can&apos;t remember or retrieve your master password,
--- a/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
+++ b/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
@@ -30,13 +30,10 @@
 <!ENTITY   allowSite.accesskey      "o">
 <!ENTITY   allowSiteSession.label     "Relácia">
 <!ENTITY   allowSiteSession.accesskey   "R">
 <!ENTITY   removepermission.label     "Odstrániť stránku">
 <!ENTITY   removepermission.accesskey   "d">
 <!ENTITY   removeallpermissions.label   "Odstrániť všetky stránky">
 <!ENTITY   removeallpermissions.accesskey "e">
 
-<!ENTITY   canSet.label          "môže nastavovať cookies">
-<!ENTITY   cannotSet.label        "nemôže nastavovať cookies">
-
 <!ENTITY   futureCookies.label      "Zakázať stránkam, ktorých cookies boli odstránené, nastavovať cookies v budúcnosti">
 <!ENTITY   futureCookies.accesskey    "a">
--- a/suite/chrome/common/permissions/permissionsNavigatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/permissions/permissionsNavigatorOverlay.dtd
@@ -29,17 +29,14 @@
 <!ENTITY cookieBlockImagesCmd.accesskey "B">
 <!ENTITY cookieBlockImagesMsg.label "Obrázky z tejto stránky nebudú nikdy prevzaté.">
 
 <!ENTITY cookieAllowPopupsCmd.label         "Povoliť vyskakovacie okná pre túto stránku">
 <!ENTITY cookieAllowPopupsCmd.accesskey       "P">
 <!ENTITY cookieManagePopups.label          "Spravovať vyskakovacie okná">
 <!ENTITY cookieManagePopups.accesskey        "S">
 
-<!ENTITY cookieTutorialCmd.label "O súkromí">
-<!ENTITY cookieTutorialCmd.accesskey "k">
-
 <!ENTITY cookieCookieManager.label "Správca cookies">
 <!ENTITY cookieCookieManager.accesskey "c">
 <!ENTITY cookieImageManager.label "Správca obrázkov">
 <!ENTITY cookieImageManager.accesskey "b">
 <!ENTITY cookiePopupManager.label "Správca vyskakovacích okien">
 <!ENTITY cookiePopupManager.accesskey "k">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-certs.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-certs.dtd
@@ -31,18 +31,16 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!ENTITY resetsettings.label   "Obnoviť pôvodné nastavenia">
-<!ENTITY resetpreferences.label  "Obnoviť nastavenia…">
 <!ENTITY managecerts.caption   "Správa certifikátov">
 <!ENTITY managecerts.text     "Použite tohto Správcu certifikátov na správu svojich vlastných certifikátov, ako aj certifikátov iných ľudí a certifikačných autorít.">
 <!ENTITY managecerts.button    "Správa certifikátov…">
 <!ENTITY managecerts.accesskey  "c">
 <!ENTITY managedevices.caption  "Správa bezpečnostných zariadení">
 <!ENTITY managedevices.text    "Použite toto tlačidlo na správu svojich bezpečnostných zariadení, napríklad Smart Cards.">
 <!ENTITY managedevices.button   "Správa bezpečnostných zariadení…">
 <!ENTITY managedevices.accesskey "b">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
@@ -22,10 +22,8 @@
 <!ENTITY playSound.label        "Prehrať zvuk">
 <!ENTITY playSound.accesskey      "h">
 <!ENTITY showAlert.label        "Zobraziť upozornenie">
 <!ENTITY showAlert.accesskey      "b">
 <!ENTITY browse.label          "Prehľadávať…">
 <!ENTITY browse.accesskey        "r">
 <!ENTITY preview.label         "Ukážka">
 <!ENTITY preview.accesskey       "U">
-<!ENTITY soundURL.label         "Adresa zvuku:">
-<!ENTITY soundURL.accesskey       "d">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-fonts.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-fonts.dtd
@@ -19,18 +19,16 @@
 <!ENTITY monospace.label             "Pevná šírka:">
 <!ENTITY monospace.accesskey           "r">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fantasy.label): 'Fantasy' means 'Ornate' -->
 <!ENTITY fantasy.label              "Ozdobné:">
 <!ENTITY fantasy.accesskey            "z">
 <!ENTITY cursive.label              "Kurzíva:">
 <!ENTITY cursive.accesskey            "K">
 
-<!ENTITY fontsize.units             "pixelov">
-
 <!ENTITY font.langGroup.latin1          "Západné">
 <!ENTITY font.langGroup.latin2          "Stredoeurópske">
 <!ENTITY font.langGroup.japanese         "Japonské">
 <!ENTITY font.langGroup.trad-chinese       "Tradičné čínske (Taiwan)">
 <!ENTITY font.langGroup.simpl-chinese       "Zjednodušené čínske">
 <!ENTITY font.langGroup.trad-chinese-hk      "Tradičné čínske (Hong Kong)">
 <!ENTITY font.langGroup.korean          "Kórejské">
 <!ENTITY font.langGroup.cyrillic         "Azbuka">
@@ -57,24 +55,16 @@
 <!ENTITY minSize.label              "Minimálna veľkosť písma:">
 <!ENTITY minSize.accesskey            "o">
 <!ENTITY minSize.none               "Žiadne">
 
 <!-- default font type -->
 <!ENTITY useDefaultFontSerif.label        "Pätkové (serif)">
 <!ENTITY useDefaultFontSansSerif.label      "Bezpätkové (sans-serif)">
 
-<!ENTITY newLanguages.label           "Nové jazyky môžete pridať použitím panela Jazyky.">
-
 <!ENTITY useDocumentFonts.label         "Povoliť dokumentom používať iné písma">
 <!ENTITY useDocumentFonts.accesskey       "a">
 
 <!-- leaving this stuff in for now -->
 
 <!ENTITY header2                 "Ak stránka definuje vlastné písma">
 <!ENTITY useDefaultFont.label          "Použiť predvolené písma, ignorovať písma definované stránkou">
 <!ENTITY useDefaultFont.accesskey        "u">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (useDocFontNonDynamic): Translate 'Dynamic Fonts' according to Netscape Glossary -->
-<!ENTITY useDocFontNonDynamic.label       "Použiť písma definované stránkou">
-<!ENTITY useDocFontNonDynamic.accesskey     "d">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (useDocFontDynamic): Translate 'Dynamic Fonts' according to Netscape Glossary -->
-<!ENTITY useDocFontDynamic.label         "Použiť všetky písma definované stránkou">
-<!ENTITY useDocFontDynamic.accesskey       "v">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-images.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-images.dtd
@@ -9,17 +9,16 @@
 <!ENTITY imageDetails          "Nastavenie spôsobu, ktorým &brandShortName; spracováva obrázky.">
 
 <!ENTITY accAllImagesRadio.label    "Povoliť všetky obrázky">
 <!ENTITY accAllImagesRadio.accesskey  "o">
 <!ENTITY accOrgImagesRadio.label    "Povoliť obrázky, ktoré pochádzajú z rovnakého servera ako stránka">
 <!ENTITY accOrgImagesRadio.accesskey  "r">
 <!ENTITY disableImages.label      "Nenačítavať obrázky">
 <!ENTITY disableImages.accesskey    "N">
-<!ENTITY viewImagesExplanation.label  "Zobraziť zoznam stránok, pre ktoré sú uchovávané informácie o obrázkoch">
 <!ENTITY viewImages.label        "Spravovať povolenia pre obrázky">
 <!ENTITY viewImages.accesskey      "S">
 <!ENTITY animLoopingTitle.label     "Počet animácií animovaných obrázkov">
 <!ENTITY animLoopAsSpecified.label   "Podľa nastavenia v obrázku">
 <!ENTITY animLoopAsSpecified.accesskey "d">
 <!ENTITY animLoopOnce.label       "Raz">
 <!ENTITY animLoopOnce.accesskey     "R">
 <!ENTITY animLoopNever.label      "Nikdy">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
@@ -1,14 +1,12 @@
 <!ENTITY pref.popups.title       "Vyskakovacie okná">
 
 <!ENTITY pref.popups.caption      "Vyskakovacie okná">
 
-<!ENTITY popupDesc.label        "Určuje, ako sa spracovávajú vyskakovacie okná, ktoré sa objavujú nad alebo pod aktuálnym oknom prehliadača:">
-
 <!ENTITY popupBlock.label        "Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná">
 <!ENTITY popupBlock.accesskey      "B">
 
 <!ENTITY popupExceptions.label     "Povolené stránky…">
 <!ENTITY popupExceptions.accesskey   "o">
 
 <!ENTITY whenBlock.description     "Pri zablokovaní vyskakovacieho okna:">
 <!ENTITY playSound.label        "Prehrať zvuk:">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
@@ -50,18 +50,16 @@
 <!ENTITY warn.enteringsecure        "načíta zašifrovanú stránku">
 <!ENTITY warn.enteringsecure.accesskey   "z">
 <!ENTITY warn.enteringweak         "načíta stránku, ktorá používa nízku úroveň šifrovania">
 <!ENTITY warn.enteringweak.accesskey    "n">
 <!ENTITY warn.insecurepost         "odošle vyplnený formulár z nezašifrovanej stránky na nezašifrovanú stránku">
 <!ENTITY warn.insecurepost.accesskey    "o">
 <!ENTITY warn.leavingsecure         "opustí zašifrovanú stránku">
 <!ENTITY warn.leavingsecure.accesskey    "u">
-<!ENTITY warn.secureredirect        "bude presmerovaný z jednej zašifrovanej stránky na inú">
-<!ENTITY warn.secureredirecttoinsecure   "bude presmerovaný zo zašifrovanej stránky na nezašifrovanú">
 <!ENTITY warn.viewmixed           "zobrazí stránku so zmiešaným zašifrovaným/nezašifrovaným obsahom">
 <!ENTITY warn.viewmixed.accesskey      "m">
 
 <!ENTITY certselect.description       "Rozhodnite, ako má &brandShortName; vyberať certifikát, ktorý poskytne serverom, ktoré ho vyžadujú:">
 <!ENTITY certselect.auto          "Vybrať automaticky">
 <!ENTITY certselect.auto.accesskey     "V">
 <!ENTITY certselect.ask           "Vždy sa opýtať">
 <!ENTITY certselect.ask.accesskey      "o">
--- a/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
@@ -4,24 +4,20 @@
 <!ENTITY prefWindow.title "Možnosti">
 <!ENTITY categoryHeader "Kategória">
 <!ENTITY appear.label "Vzhľad">
 <!ENTITY content.label "Obsah">
 <!ENTITY fonts.label "Písma">
 <!ENTITY colors.label "Farby">
 <!ENTITY navigator.label "Prehliadač">
 <!ENTITY history.label "História">
-<!ENTITY bidi.label "Nastavenia Bidi">
 <!ENTITY languages.label "Jazyky">
 <!ENTITY applications.label "Pomocné aplikácie">
 <!ENTITY locationBar.label "Panel Adresa">
 <!ENTITY tabWindows.label "Prehliadanie na kartách">
-<!ENTITY compose.label "Composer">
-<!ENTITY editing.label "Nové stránky">
-<!ENTITY publish.label "Publikovanie">
 <!ENTITY offline.label "Režim Offline">
 <!ENTITY security.label "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY cookies.label "Cookies">
 <!ENTITY images.label "Obrázky">
 <!ENTITY popups.label "Vyskakovacie okná">
 <!ENTITY passwords.label "Heslá">
 <!ENTITY masterpass.label "Hlavné heslá">
 <!ENTITY ssl.label "SSL">
--- a/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
@@ -1,18 +1,8 @@
 cachefolder=Vybrať priečinok vyrovnávacej pamäte
 choosehomepage=Vybrať domovskú stránku
-choosefile=Vybrať súbor
 downloadfolder=Vybrať priečinok pre ukladanie súborov
 choosesound=Vybrať zvuk
-viewrow=Zobraziť…
-hiderow=Skryť
 
 SoundFiles=Zvuky
 
-oldTheme=Vybrali ste tému, ktorá bola vytvorená pre predchádzajúcu verziu aplikácie %brand% a nie je kompatibilná s touto verziou %brand%. Skúste na stránke tém pre %brand% nájsť aktualizovanú verziu témy. Tému odinštalujete kliknutím na tlačidlo \"Odinštalovať tému\".
-languageAlert=Zmeny v nastavení jazykov sa prejavia až po reštartovaní aplikácie %brand%.
-languageTitle=Výber jazyka
-
-prefSaveFailedAlert=Nepodarilo sa uložiť súbor s nastaveniami. Všetky zmeny sa po ukončení relácie stratia.
-prefSaveFailedTitle=Chyba pri ukladaní
-
 labelDefaultFont=Predvolené (%font_family%)
--- a/suite/chrome/common/search/search-panel.dtd
+++ b/suite/chrome/common/search/search-panel.dtd
@@ -31,25 +31,20 @@
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY search.button.label   "Hľadať">
-<!ENTITY search.results.tab    "Použiť">
-<!ENTITY search.advanced.tab   "Nastavenia pre ">
 <!ENTITY allengines.label     "Všetky moduly">
 <!ENTITY within.label       "v">
 <!ENTITY using.label       "použitím">
 <!ENTITY choose.label       "Vyberte vyhľadávacie moduly a kliknite na tlačidlo Hľadať">
 <!ENTITY results.label      "Výsledky vyhľadávania">
 <!ENTITY engine.column.label   "Vyhľadávacie moduly">
-<!ENTITY checkbox.column.label  "Použiť">
-<!ENTITY stop.button.label    "Zastaviť">
 <!ENTITY customize.menuitem.label "Upraviť kategórie…">
-<!ENTITY savesearch.button.label "Pridať vyhľadávanie medzi záložky">
 <!ENTITY next.button.label    "Ďalšie">
 <!ENTITY previous.button.label  "Predchádzajúce">
 <!ENTITY next.button.tooltip   "Zobrazí ďalšie výsledky vyhľadávania">
 <!ENTITY previous.button.tooltip "Zobrazí predchádzajúce výsledky vyhľadávania">
 
--- a/suite/chrome/common/sidebar/preview.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sidebar/preview.dtd
@@ -31,9 +31,8 @@
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY sidebar.preview.title.label     "Ukážka karty">
-<!ENTITY sidebar.preview.close.label     "Zavrieť">
--- a/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
@@ -2,31 +2,24 @@
 <!ENTITY navigatorCmd.label "Prehliadač">
 <!ENTITY navigatorCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY navigatorCmd.commandkey "1">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (editorCmd.label): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY editorCmd.label					"Composer">
 <!ENTITY editorCmd.accesskey				"C">
 <!ENTITY editorCmd.commandkey				"4">
 
-<!ENTITY securityInfoCmd.label					".Informácie o bezpečnosti"> 
-<!ENTITY securityInfoCmd.accesskey				"z">
 <!ENTITY javaConsoleCmd.label					"Konzola Javy">
 <!ENTITY javaConsoleCmd.accesskey				"J">
 
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label                 "Chybová konzola">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey				"C">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (privacyMenu.label): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY privacyMenu.label "Súkromie a bezpečnosť">
-<!ENTITY privacyMenu.accesskey "b">
-
 <!ENTITY taskNavigator.tooltip "Prehliadač">
 <!ENTITY taskComposer.tooltip "Composer">
-<!ENTITY taskBar.tooltip "Stavový riadok">
 
 <!ENTITY webDevelopment.label "Vývoj webu">
 <!ENTITY webDevelopment.accesskey "w">
 
 <!ENTITY windowMenu.label "Okno">
 <!ENTITY windowMenu.accesskey "k">
 
 <!ENTITY tasksMenu.label "Nástroje">
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -32,17 +32,16 @@
 <!ENTITY cutCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY copyCmd.label "Kopírovať">
 <!ENTITY copyCmd.key "C">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY pasteCmd.label "Prilepiť">
 <!ENTITY pasteCmd.key "V">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Odstrániť">
-<!ENTITY deleteCmd.key "D">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Vybrať všetko">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY preferencesCmd.label "Možnosti…">
 <!ENTITY preferencesCmd.key					"E"> 
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY findTypeTextCmd.label "Hľadať počas písania textu na stránke">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -54,23 +54,23 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (PhoneticField1.id) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY PhoneticField1.id       "PhoneticFirstName">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (PhoneticField2.id) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY PhoneticField2.id       "PhoneticLastName">
 
 <!ENTITY NameField1.label        "Meno:">
 <!ENTITY NameField1.accesskey      "M">
 <!ENTITY NameField2.label        "Priezvisko:">
-<!ENTITY NameField2.accesskey      "v">
+<!ENTITY NameField2.accesskey      "P">
 <!ENTITY PhoneticField1.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY PhoneticField2.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY DisplayName.label       "Zobrazované meno:">
 <!ENTITY DisplayName.accesskey     "a">
 <!ENTITY NickName.label         "Prezývka:">
-<!ENTITY NickName.accesskey       "P">
+<!ENTITY NickName.accesskey       "v">
 <!ENTITY Internet.box          "Internet">
 <!ENTITY PrimaryEmail.label       "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey     "E">
 <!ENTITY SecondEmail.label       "Ďalšia e-mailová adresa:">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey     "l">
 <!ENTITY PreferMailFormat.label     "Preferuje príjem správ vo formáte:">
 <!ENTITY PreferMailFormat.accesskey   "u">
 <!ENTITY PlainText.label        "Len text">
@@ -109,16 +109,21 @@ načítavanie externých obrázkov v správach vo formáte HTML.">
 <!ENTITY HomeState.label        "Štát:">
 <!ENTITY HomeState.accesskey      "t">
 <!ENTITY HomeZipCode.label       "PSČ:">
 <!ENTITY HomeZipCode.accesskey     "P">
 <!ENTITY HomeCountry.label       "Krajina:">
 <!ENTITY HomeCountry.accesskey     "n">
 <!ENTITY HomeWebPage.label       "Webová stránka:">
 <!ENTITY HomeWebPage.accesskey     "W">
+<!ENTITY Birthday.label         "Dátum narodenia:">
+<!ENTITY Birthday.accesskey       "D">
+<!ENTITY Year.emptytext         "Rok">
+<!ENTITY Or.value            "alebo">
+<!ENTITY Age.emptytext         "vek">
 
 <!ENTITY Work.tab            "Zamestnanie">
 <!ENTITY Work.accesskey         "Z">
 <!ENTITY JobTitle.label         "Titul:">
 <!ENTITY JobTitle.accesskey       "u">
 <!ENTITY Department.label        "Oddelenie:">
 <!ENTITY Department.accesskey      "d">
 <!ENTITY Company.label         "Organizácia:">
@@ -135,21 +140,16 @@ načítavanie externých obrázkov v správach vo formáte HTML.">
 <!ENTITY WorkZipCode.accesskey     "P">
 <!ENTITY WorkCountry.label       "Krajina:">
 <!ENTITY WorkCountry.accesskey     "n">
 <!ENTITY WorkWebPage.label       "Webová stránka:">
 <!ENTITY WorkWebPage.accesskey     "W">
 
 <!ENTITY Other.tab           "Ostatné">
 <!ENTITY Other.accesskey        "O">
-<!ENTITY Birthday.label         "Dátum narodenia:">
-<!ENTITY Birthday.accesskey       "D">
-<!ENTITY Year.emptytext         "Rok">
-<!ENTITY Or.value            "alebo">
-<!ENTITY Age.emptytext         "vek">
 <!ENTITY Custom1.label         "Ostatné 1:">
 <!ENTITY Custom1.accesskey       "1">
 <!ENTITY Custom2.label         "Ostatné 2:">
 <!ENTITY Custom2.accesskey       "2">
 <!ENTITY Custom3.label         "Ostatné 3:">
 <!ENTITY Custom3.accesskey       "3">
 <!ENTITY Custom4.label         "Ostatné 4:">
 <!ENTITY Custom4.accesskey       "4">
--- a/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
@@ -41,11 +41,13 @@
 <!ENTITY SendMailTo.label         "Napísať správu pre…">
 <!ENTITY SendMailTo.accesskey       "s">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.label      "Kopírovať e-mailovú adresu">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.accesskey    "K">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.label      "Vytvoriť filter z…">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.accesskey    "f">
 <!ENTITY BlockAddress.label        "Blokovať adresu">
 <!ENTITY BlockAddress.accesskey      "B">
+<!ENTITY copyLinkCmd.label         "Kopírovať adresu odkazu">
+<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey       "a">
 <!ENTITY CopyMessageId.label        "Kopírovať ID správy">
 <!ENTITY OpenMessageForMsgId.label     "Otvoriť správu s ID">
 <!ENTITY OpenBrowserWithMsgId.label    "Otvoriť prehliadač s ID správy">
--- a/suite/installer/windows/mui.properties
+++ b/suite/installer/windows/mui.properties
@@ -57,17 +57,17 @@ MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Tento sprievodca vás prevedie celou inštaláciou programu $(^NameDA).\n\nPred spustením inštalácie sa odporúča ukončiť všetky ostatné aplikácie. Tým sa umožní aktualizácia dôležitých systémových súborov bez nutnosti reštartovania počítača.\n\n$_CLICK
 MUI_TEXT_LICENSE_TITLE=Licenčná zmluva
 MUI_TEXT_LICENSE_SUBTITLE=Pred inštaláciou programu $(^NameDA) si prečítajte nasledujúcu licenčnú zmluvu.
 MUI_INNERTEXT_LICENSE_TOP=Ďalšiu časť licencie zobrazíte stlačením klávesu Page Down.
 MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX=Ak súhlasíte s podmienkami tejto licencie, označte nižšie uvedené políčko. Ak chcete v inštalácii programu $(^NameDA) pokračovať, musíte dané podmienky akceptovať. $_CLICK
 MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS=Ak súhlasíte s podmienkami tejto licencie, označte dole správnu možnosť. Ak chcete v inštalácii programu $(^NameDA) pokračovať, musíte dané podmienky akceptovať. $_CLICK
 MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE=Výber súčastí
 MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE=Vyberte súčasti programu $(^NameDA), ktoré chcete nainštalovať.
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE=Popis
-MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO=Ak chcete vidiet popis položky, umiestnite nad jej názov kurzor myši.
+MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO=Ak chcete vidieť popis položky, umiestnite nad jej názov kurzor myši.
 MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE=Výber inštalačného priečinka
 MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE=Vyberte priečinok, do ktorého chcete program $(^NameDA) nainštalovať.
 MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE=Inštalácia
 MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE=Počkajte prosím, kým sa $(^NameDA) nainštaluje.
 MUI_TEXT_FINISH_TITLE=Inštalácia kompletná
 MUI_TEXT_FINISH_SUBTITLE=Inštalácia bola úspešne dokončená.
 MUI_TEXT_ABORT_TITLE=Inštalácia prerušená
 MUI_TEXT_ABORT_SUBTITLE=Inštalácia nebola úspešne dokončená.
--- a/toolkit/chrome/global/languageNames.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/languageNames.properties
@@ -5,17 +5,17 @@ af=Africký
 ak=Akanský
 am=Amharský
 an=Aragónsky
 ar=Arabský
 as=Asámejský
 ast=Astúrsky
 av=Avarský
 ay=Ajmarský
-az=Azerbajdžandský
+az=Azerbajdžanský
 ba=Baškirský
 be=Bieloruský
 bg=Bulharský
 bh=Bihárský
 bi=Bislamský
 bm=Bambarský
 bn=Bengálsky
 bo=Tibetský
@@ -27,17 +27,17 @@ ch=Čamorský
 co=Korzický
 cr=Kreolský
 cs=Český
 cu=Starosloviensky
 cv=Čuvašský
 cy=Waleský
 da=Dánsky
 de=Nemecký
-dv=Maledivský
+dv=Maldivský
 dz=Bhutánsky
 ee=Ewe
 el=Grécky
 en=Anglický
 eo=Esperanto
 es=Španielsky
 et=Estónsky
 eu=Baskický
@@ -55,17 +55,17 @@ gl=Galský
 gn=Guaranský
 gu=Gujaratský
 gv=Manský
 ha=Hausský
 he=Hebrejský
 hi=Hindský
 ho=Hiri Motu
 hr=Chorvátsky
-hsb=Horná srbština
+hsb=Horná srbčina
 ht=Haitský
 hu=Maďarský
 hy=Arménsky
 hz=Hererský
 ia=Interlingua
 id=Indonézsky
 ie=Interlingue
 ig=Igbo
@@ -98,17 +98,17 @@ lb=Luxemburský
 lg=Gandský
 li=Limburganský
 ln=Lingalský
 lo=Laoský
 lt=Lotyšský
 lu=Luba-Katanga
 lv=Litovský
 mg=Malagézsky
-mh=Maršálsky
+mh=Maršalský
 mi=Maurský
 mk=Macedónsky
 ml=Malajamský
 mn=Mongolský
 mo=Moldavský
 mr=Marathi
 ms=Malajský
 mt=Maltský
@@ -158,17 +158,17 @@ ss=Siswati
 st=Sotho, Južné
 su=Sudánsky
 sv=Švédsky
 sw=Svahilský
 ta=Tamilský
 te=Telugu
 tg=Tadžický
 th=Thajský
-ti=Tigriňský
+ti=Tigrijský
 tig=Tigre
 tk=Turkménsky
 tl=Tagalský
 tlh=Klingonský
 tn=Tswanský
 to=Tongský
 tr=Turecký
 ts=Tsongský
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
@@ -21,22 +21,22 @@ downloadErrorGeneric=Súbor nemohol byť uložený, pretože sa objavila neznáma chyba.\n\nProsím, skúste to znova.
 quitCancelDownloadsAlertTitle=Zrušiť preberanie všetkých súborov?
 quitCancelDownloadsAlertMsg=Ak teraz skončíte, zruší sa preberanie 1 súboru. Naozaj chcete skončiť?
 quitCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Ak teraz skončíte, zruší sa niekoľko preberaní súborov (celkom %S). Naozaj chcete skončiť?
 quitCancelDownloadsAlertMsgMac=Ak teraz skončíte, zruší sa preberanie 1 súboru. Naozaj chcete skončiť?
 quitCancelDownloadsAlertMsgMacMultiple=Ak teraz skončíte, zruší sa niekoľko preberaní súborov (celkom %S). Naozaj chcete skončiť?
 offlineCancelDownloadsAlertTitle=Zrušiť preberanie všetkých súborov?
 offlineCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Ak sa teraz prepnete do režimu offline, zruší sa niekoľko preberaní súborov (celkom %S). Naozaj chcete prepnúť do režimu offline?
 offlineCancelDownloadsAlertMsg=Ak sa teraz prepnete do režimu offline, zruší sa preberanie 1 súboru. Naozaj chcete prepnúť do režimu offline?
-enterPrivateBrowsingCancelDownloadsAlertTitle=Zrušiť preberenie všetkých súborov?
+enterPrivateBrowsingCancelDownloadsAlertTitle=Zrušiť preberanie všetkých súborov?
 enterPrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsg=Ak sa teraz prepnete do režimu Súkromné prehliadanie, zruší sa preberanie 1 súboru. Naozaj chcete prepnúť do režimu Súkromné prehliadanie?
 enterPrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Ak sa teraz prepnete do režimu Súkromné prehliadanie, zruší sa niekoľko preberaní súborov (celkom %S). Naozaj chcete prepnúť do režimu Súkromné prehliadanie?
 leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertTitle=Zrušiť preberanie všetkých súborov?
 leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsg=Ak teraz opustíte režim Súkromné prehliadanie, zruší sa preberanie 1 súboru. Naozaj chcete opustiť režimu Súkromné prehliadanie?
-leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Ak teraz opustíte režim Súkromné prehliadanie, zruší sa niekoľko preberaní súborov (celkom %S). aozaj chcete opustiť režimu Súkromné prehliadanie?
+leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Ak teraz opustíte režim Súkromné prehliadanie, zruší sa niekoľko preberaní súborov (celkom %S). Naozaj chcete opustiť režimu Súkromné prehliadanie?
 cancelDownloadsOKText=Áno, zrušiť preberanie súboru
 cancelDownloadsOKTextMultiple=Áno, zrušiť preberanie súborov (celkom %S)
 dontQuitButtonWin=Nie, pokračovať
 dontQuitButtonMac=Nie, pokračovať
 dontGoOfflineButton=Nie, zostať v režime online
 dontEnterPrivateBrowsingButton=Neprechádzať do režimu Súkromné prehliadanie
 dontLeavePrivateBrowsingButton=Zostať v režime Súkromné prehliadanie
 downloadsCompleteTitle=Preberanie dokončené
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
@@ -8,23 +8,23 @@ updateFullName=%S (%S)
 # example: MyApplication 10.0.5
 updateName=%S %S
 licenseContentDownloading=Získava sa licencia pre %S %S…
 updateMoreInfoContentDownloading=Získavajú sa informácie o %S %S…
 intro_major_app_and_version=Chcete teraz aktualizovať na %S %S?
 
 # LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
 # and the 3rd %S is brandShortName. where update version from the update xml
-incompatibleAddons_major=Niektoré z vašich doplnkov nebudú pracovať s aplikáciou %S %S a budú zakázané. Akonáhle budú dostupné kompatibilné verzie, %S nainštaluje ich aktualizáciu a povolí ich:
+incompatibleAddons_major=Niektoré z vašich doplnkov nebudú pracovať s aplikáciou %S %S a budú zakázané. Ako náhle budú dostupné kompatibilné verzie, %S nainštaluje ich aktualizáciu a povolí ich:
 
 updateType_major=Nová verzia
 updateType_minor=Bezpečnostná aktualizácia
 
 # LOCALIZATION NOTE: When present %S is brandShortName
-incompatibleAddons_minor=Niektoré z vašich doplnkov nebudú s touto aktualizáciou pracovať a musia byť zakázané. Akonáhle budú dostupné kompatibilné verzie, %S nainštaluje ich aktualizáciu a povolí ich:
+incompatibleAddons_minor=Niektoré z vašich doplnkov nebudú s touto aktualizáciou pracovať a musia byť zakázané. Ako náhle budú dostupné kompatibilné verzie, %S nainštaluje ich aktualizáciu a povolí ich:
 intro_minor_app=Dostupná bezpečnostná a stabilizačná aktualizácia pre %S:
 verificationError=%S nedokázal overiť integritu aktualizačného balíka.
 errorsPageHeader=Chyba aktualizácie
 licenseContentNotFound=Licenčný súbor k tejto verzii nebol nájdený. Ďalšie informácie získate na domovskej stránke %S.
 updateMoreInfoContentNotFound=Doplňujúce informácie k tejto verzii neboli nájdené. Ďalšie informácie získate na domovskej stránke %S.
 resumePausedAfterCloseTitle=Aktualizácia softvéru
 resumePausedAfterCloseMsg=Pozastavili ste preberanie tejto aktualizácie. Chcete aktualizáciu prevziať na pozadí, zatiaľ čo vy môžete pokračovať v práci s aplikáciou %S?
 updaterIOErrorTitle=Aktualizácia softvéru zlyhala
--- a/toolkit/chrome/search/search.properties
+++ b/toolkit/chrome/search/search.properties
@@ -3,14 +3,14 @@ addEngineConfirmation=Pridať "%S" do zoznamu modulov dostupných vo vyhľadávacom paneli?\n\nZdroj: %S
 addEngineUseNowText=&Začať ho hneď používať
 addEngineAddButtonLabel=Pridať
 
 error_loading_engine_title=Chyba pri preberaní
 # LOCALIZATION NOTE (error_loading_engine_msg2): %1$S = brandShortName, %2$S = location
 error_loading_engine_msg2=Aplikácii %S sa nepodarilo prevziať vyhľadávací modul z:\n%S
 error_duplicate_engine_msg=Aplikácii %S sa nepodarilo nainštalovať vyhľadávací modul z "%S", pretože modul s rovnakým názvom už existuje.
 
-error_invalid_engine_title=Install Error
+error_invalid_engine_title=Chyba pri inštalácii
 # LOCALIZATION NOTE (error_invalid_engine_msg): %S = brandShortName
 error_invalid_engine_msg=Tento vyhľadávací modul %S nepodporuje a preto nebude nainštalovaný.
 
 suggestion_label=Návrhy