update
authorsektormaster@atlas.sk
Sat, 03 Jan 2009 21:04:38 +0100
changeset 48 b9ae5729ab720e183fefee26c6cb6c06c930d4fe
parent 47 2a6dd5ee76b35b18991726f27fcf3d1f94df8ab0
child 49 8acccd65d6fca5861888506d112b4de4acb568ff
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/branding/brand.dtd
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
browser/chrome/browser/sanitize.dtd
browser/installer/custom.properties
other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
--- a/browser/chrome/branding/brand.dtd
+++ b/browser/chrome/branding/brand.dtd
@@ -1,3 +1,4 @@
 <!ENTITY brandShortName    "Minefield">
 <!ENTITY brandFullName     "Minefield">
 <!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
+<!ENTITY logoCopyright     " ">
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -2,11 +2,12 @@
 <!ENTITY copyright         "Tvorcovia">
 <!ENTITY copyright.accesskey    "T">
 <!ENTITY copyrightGNOME.accesskey  "T">
 <!ENTITY aboutLink         "&lt; O programe &brandFullName;">
 <!ENTITY aboutLink.accesskey    "O">
 <!ENTITY aboutVersion        "verzia">
 <!ENTITY closeCmdGNOME.label    "Zavrieť">
 <!ENTITY closeCmdGNOME.accesskey  "Z">
-<!ENTITY copyrightInfo       "&#169;1998–2009 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. Firefox
-                   a logá Firefox sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation.
-                   Všetky práva vyhradené.">
+<!ENTITY copyrightInfo1       "&#169;1998-2009 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. ">
+<!ENTITY licenseLink        "about:license">
+<!ENTITY licenseLinkText      "Informácie o licenciách">
+<!ENTITY copyrightInfo2       ".">
--- a/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
@@ -1,13 +1,22 @@
-<!ENTITY privatebrowsingpage.tabtitle         "Súkromné prehliadanie">
-
-<!ENTITY privatebrowsingpage.pagetitle         "Súkromné prehliadanie">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.title         "Súkromné prehliadanie">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.title.normal     "Chcete prejsť do režimu Súkromné prehliadanie?">
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.issueDesc         "&brandShortName; si nebude pre túto reláciu pamätať históriu.">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.longDesc         "Prehliadač &brandShortName; nebude zaznamenávať počas tejto relácie históriu. To znamená históriu navštívených stránok a vyhľadávania, záznamy o prevzatých súboroch, údaje zadané do formulárov, cookies a dočasné internetové súbory. Prevzaté súbory a vytvorené záložky však ostanú zachované.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.issueDesc.normal     "&brandShortName; momentálne nepracuje v režime Súkromné prehliadanie.">
+
+<!ENTITY privatebrowsingpage.description        "Počas práce v režime Súkromné prehliadanie nebude prehliadač &brandShortName; zaznamenávať históriu navštívených stránok a vyhľadávania, záznamy o prevzatých súboroch, údaje zadané do formulárov, cookies a dočasné internetové súbory. Prevzaté súbory a vytvorené záložky však ostanú zachované.">
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryDesc  "Ak chcete, môžete vymazať aj aktuálnu históriu prehliadania.">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistory.label "Vymazať aktuálnu históriu…">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistory.accesskey  "V">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.clearRecentHistoryBefore): include a trailing space as needed -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.clearRecentHistoryAfter): include a starting space as needed -->
+<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryBefore "Ak chcete, môžete začať ">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryInner  "vymazaním aktuálnej histórie">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryAfter  ".">
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStopDesc       "Režim Súkromné prehliadanie vypnete zrušením označenia voľby Nástroje &gt; Súkromné prehliadanie.">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.footerDesc        "Príjemné prehliadanie!">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.startPrivateBrowsing.label "Spustiť režim Súkromné prehliadanie">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.startPrivateBrowsing.accesskey "k">
+
+<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStop         "Režim Súkromné prehliadanie zrušíte pomocou voľby &toolsMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.stop.label;, prípadne ukončením prehliadača &brandShortName;.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart        "Režim Súkromné prehliadanie spustíte aj pomocou voľby &toolsMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.start.label;.">
+
+<!ENTITY privatebrowsingpage.moreInfo         "Aj keď sa v tomto počítači nebudú ukladať žiadne údaje o prehliadaných stránkach, váš poskytovateľ internetového pripojenia či zamestnávateľ stále môžu sledovať, ktoré stránky navštevujete.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.learnMore         "Ďalšie informácie">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -163,18 +163,22 @@
 <!ENTITY preferencesCmd.label "Možnosti…">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Možnosti">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "M">
 
 <!ENTITY clearRecentHistoryCmd.label      "Vymazať históriu prehliadania">
 <!ENTITY clearRecentHistoryCmd.accesskey    "h">
 
-<!ENTITY privateBrowsingCmd.label      "Súkromné prehliadanie">
-<!ENTITY privateBrowsingCmd.accesskey    "k">
+<!-- LOCALIZATION NOTE : These two strings can share an access key beause they never appear together on the menu -->
+<!ENTITY privateBrowsingCmd.start.label     "Spustiť režim Súkromné prehliadanie">
+<!ENTITY privateBrowsingCmd.start.accesskey   "k">
+<!ENTITY privateBrowsingCmd.stop.label     "Zrušiť režim Súkromné prehliadanie">
+<!ENTITY privateBrowsingCmd.stop.accesskey   "k">
+<!ENTITY privateBrowsingCmd.commandkey     "P">
 
 <!ENTITY viewMenu.label "Zobraziť">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey "Z">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label "Panely s nástrojmi">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.label "Bočný panel">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.accesskey "B">
 <!ENTITY viewCustomizeToolbar.label "Prispôsobiť…">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -163,12 +163,13 @@ safebrowsing.notAnAttackButton.label=Toto nie je škodlivá stránka…
 safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=T
 
 # Private Browsing Confirmation dialog
 # LOCALIZATION NOTE (privateBrowsingMessage): %S will be replaced
 # by the name of the application.
 # LOCALIZATION NOTE (privateBrowsingYesTitle, privateBrowsingNoTitle, privateBrowsingNeverAsk):
 # Access keys are specified by prefixing the desired letter with an ampersand.
 privateBrowsingDialogTitle=Režim Súkromné prehliadanie
+privateBrowsingMessageHeader=Chcete prejsť do režimu Súkromné prehliadanie?
 privateBrowsingMessage=Prehliadač %S teraz uloží aktuálne otvorené karty a opätovne ich načíta po ukončení režimu Súkromné prehliadanie.
 privateBrowsingYesTitle=&Spustiť režim Súkromné prehliadanie
 privateBrowsingNoTitle=&Zrušiť
 privateBrowsingNeverAsk=&Túto správu viac nezobrazovať
--- a/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!ENTITY startup.label       "Spustenie">
 
 <!ENTITY startupPage.label     "Po spustení programu &brandShortName; zobraziť:">
 <!ENTITY startupPage.accesskey   "u">
-<!ENTITY startupHomePage.label   "Domovskú stránku">
-<!ENTITY startupBlankPage.label  "Prázdnu stránku">
-<!ENTITY startupLastSession.label "Naposledy otvorené okná a karty">
+<!ENTITY startupHomePage.label   "domovskú stránku">
+<!ENTITY startupBlankPage.label  "prázdnu stránku">
+<!ENTITY startupLastSession.label "naposledy otvorené okná a karty">
 <!ENTITY location.label      "Domovská stránka:">
 <!ENTITY location.accesskey    "D">
 <!ENTITY useCurrentPage.label   "Použiť aktuálnu stránku">
 <!ENTITY useCurrentPage.accesskey "s">
 <!ENTITY useMultiple.label     "Použiť aktuálne stránky">
 <!ENTITY useBookmark.label     "Použiť záložku">
 <!ENTITY useBookmark.accesskey   "z">
 <!ENTITY restoreDefault.label   "Obnoviť predvolené">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!ENTITY history.label         "História">
 
 <!ENTITY locbar.pre.label       "Pri používaní panela s adresou ponúkať záznamy:">
 <!ENTITY locbar.pre.accessKey     "v">
 <!ENTITY locbar.post.label       "">
-<!ENTITY locbar.both.label       "Z histórie a záložiek">
-<!ENTITY locbar.history.label     "Z histórie">
-<!ENTITY locbar.bookmarks.label    "Zo záložiek">
-<!ENTITY locbar.nothing.label     "Nič">
+<!ENTITY locbar.both.label       "z histórie a záložiek">
+<!ENTITY locbar.history.label     "z histórie">
+<!ENTITY locbar.bookmarks.label    "zo záložiek">
+<!ENTITY locbar.nothing.label     "žiadne">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
  The entities rememberDaysBefore.label and rememberDaysAfter2.label appear on a single
  line in preferences as follows:
 
  &rememberDaysBefore.label [ textbox for number of days ] &rememberDaysAfter2.label;
 -->
 <!ENTITY rememberDaysBefore.label   "Históriu uchovávať minimálne">
@@ -47,18 +47,14 @@
 <!ENTITY showCookies.accesskey     "c">
 
 
 <!ENTITY privateData.label       "Súkromné údaje">
 
 <!ENTITY alwaysClear.label       "Pri ukončení &brandShortName;u vždy odstrániť súkromné údaje">
 <!ENTITY alwaysClear.accesskey     "r">
 
-<!ENTITY askBeforeClear.label     "Pred odstránením súkromných údajov sa vždy opýtať">
-<!ENTITY askBeforeClear.accesskey   "o">
-
 <!ENTITY clearDataSettings.label    "Nastavenia…">
 <!ENTITY clearDataSettings.accesskey  "a">
 
 <!ENTITY clearDataNow.label      "Odstrániť teraz…">
-<!ENTITY clearDataNow.label2      "Odstrániť okamžite">
 <!ENTITY clearDataNow.accesskey    "d">
 
--- a/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
@@ -2,16 +2,17 @@
 <!ENTITY sanitizeDialog2.title     "Vymazanie nedávnej histórie">
 
 <!ENTITY sanitizeItems.label     "Vymazať nasledujúce položky:">
 <!ENTITY clearDataSettings2.label   "Pri ukončení aplikácie &brandShortName; automaticky odstrániť:">
 
 <!-- XXX rearrange entities to match physical layout when l10n isn't an issue -->
 
 <!ENTITY clearDuration.label     "Odstrániť údaje za ">
+<!ENTITY clearDuration.accesskey   "O">
 <!ENTITY clearDuration.lastHour    "poslednú hodinu">
 <!ENTITY clearDuration.last2Hours   "posledné 2 hodiny">
 <!ENTITY clearDuration.last4Hours   "posledné 4 hodiny">
 <!ENTITY clearDuration.today     "celý dnešný deň">
 <!ENTITY clearDuration.everything   "celú históriu">
 <!-- Localization note (clearDuration.suffix) - trailing entity for languages
 that require it. -->
 <!ENTITY clearDuration.suffix     "">
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -72,17 +72,17 @@ CREATE_ICONS_DESC=Vytvoriť ikony $BrandShortNameu:
 ICONS_DESKTOP=Na &pracovnej ploche
 ICONS_STARTMENU=V priečinku Programy po&nuky Štart
 ICONS_QUICKLAUNCH=Na paneli &Rýchle spustenie
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Ak chcete pokračovať v inštalácii, musí byť program $BrandShortName ukončený.\n\nUkončite $BrandShortName.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Ak chcete pokračovať v odinštalácii, musí byť program $BrandFullName ukončený.\n\nUkončite $BrandFullName.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=Program $BrandFullName je už spustený.\n\nPred spustením inštalovanej verzie ukončite $BrandFullName.
 WARN_WRITE_ACCESS=Nemáte povolené zapisovať do zadaného inštalačného priečinka.\n\nVyberte iný priečinok.
 WARN_DISK_SPACE=Na inštaláciu do zadaného priečinka nie je dostatok miesta.\n\nVyberte iné umiestnenie.
-WARN_UNSUPPORTED_MSG=Ospravedlňujeme sa, $BrandShortName nemohol byť nainštalovaný. Táto verzia $BrandShortNameu vyžaduje ${MinUnsupportedVer} alebo novší.
+WARN_MIN_SUPPORTED_OS_MSG=Ospravedlňujeme sa, $BrandShortName nemohol byť nainštalovaný. Táto verzia $BrandShortNameu vyžaduje ${MinSupportedVer} alebo novší.
 WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Na dokončenie odinštalovania programu $BrandShortName je potrebné reštartovať počítač. Chcete ho reštartovať teraz?
 WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Na dokončenie aktualizácie programu $BrandShortName je potrebné reštartovať počítač. Chcete ho reštartovať teraz?
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Chyba pri vytváraní priečinka:
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Kliknutím na tlačidlo Zrušiť ukončite inštaláciu alebo\nkliknutím na tlačidlo Znova pokus zopakujte.
 
 UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Odinštalovanie programu $BrandFullName
 UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Odstránenie $BrandFullNameu z počítača.
 UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=$BrandShortName bude odinštalovaný z nasledujúceho priečinka:
--- a/other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
+++ b/other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
@@ -1,3 +1,4 @@
 <!ENTITY brandShortName    "Firefox">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Firefox">
 <!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
+<!ENTITY logoCopyright     "Firefox a logá Firefox sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation. Všetky práva vyhradené.">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
@@ -7,16 +7,23 @@
 <!ENTITY updateCheck.label        "Vyhľadáva sa novšia verzia programu &brandShortName;…">
 
 <!ENTITY noupdatesfound.title      "Nenájdené žiadne aktualizácie">
 <!ENTITY noupdatesautoenabled.intro   "Neboli nájdené žiadne aktualizácie. &brandShortName; bude
                      pravidelne zisťovať ich dostupnosť.">
 <!ENTITY noupdatesautodisabled.intro   "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie. Skúste to neskôr alebo povoľte
                      automatickú kontrolu aktualizácií &brandShortName;u.">
 
+<!ENTITY manualUpdate.title       "Aktualizácia zlyhala">
+<!ENTITY manualUpdate.desc        "K dispozícii je odporúčaná bezpečnostná a stabilizačná aktualizácia, avšak
+                      nemáte dostatočné oprávnenia na jej inštaláciu. Prosím, kontaktujte
+                      správcu systému alebo ju skúste nainštalovať z používateľského konta,
+                      ktoré umožňuje inštaláciu softvéru v tomto počítači.">
+<!ENTITY manualUpdateGetMsg.label    "Najnovšiu verziu programu &brandShortName; nájdete na adrese:">
+
 <!ENTITY incompatibleCheck.title     "Kontrola kompatibility doplnkov">
 <!ENTITY incompatibleCheck.label     "Vyhľadávajú sa nové verzie vašich doplnkov…">
 
 <!ENTITY clickHere.label         "Zobraziť viac informácií o tejto aktualizácii">
 
 <!ENTITY evangelism.desc         "Dôrazne odporúčame čo najskôr použiť túto aktualizáciu
                      aplikácie &brandShortName;.">
 
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
@@ -36,19 +36,19 @@
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 rememberValue=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tejto hodnoty.
 rememberPassword=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.
 savePasswordTitle=Potvrdenie
 # 1st string is product name, 2nd is the username for the login, 3rd is the
 #  login's hostname. Note that long usernames may be truncated.
-saveLoginText = Prajete si, aby si %1$S zapamätal heslo pre používateľa "%2$S" na stránke %3$S?
+saveLoginText = Prajete si, aby si %1$S zapamätal heslo pre používateľa "%2$S" na serveri %3$S?
 # 1st string is product name, 2nd is the login's hostname
-saveLoginTextNoUsername = Prajete si, aby si %1$S zapamätal toto heslo na stránke %2$S?
+saveLoginTextNoUsername = Prajete si, aby si %1$S zapamätal toto heslo na serveri %2$S?
 notNowButtonText = &Teraz nie
 notifyBarNotNowButtonText = Teraz nie
 notifyBarNotNowButtonAccessKey = T
 neverForSiteButtonText = Pre tento server &nikdy
 notifyBarNeverForSiteButtonText = Pre tento server nikdy
 notifyBarNeverForSiteButtonAccessKey = e
 rememberButtonText = &Zapamätať
 notifyBarRememberButtonText = Zapamätať