update
authorsektormaster@atlas.sk
Tue, 14 Dec 2010 23:01:00 +0100
changeset 150 b6738a3870a6ed5a105b725dc877838dababb9bb
parent 149 9a24c65a106f46f2b867bad795180a28e7b2d0b9
child 159 94226b629a4c1ee020243b5de7e458383e50c5c0
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/pageReportFirstTime.dtd
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/multimessageview.properties
mail/chrome/messenger/news.properties
mobile/chrome/feedback.dtd
mobile/chrome/sync.dtd
suite/chrome/browser/navigator.dtd
suite/chrome/browser/navigator.properties
suite/chrome/common/downloads/downloadmanager.properties
suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
suite/chrome/common/help/mailnews_security.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts_navigator.xhtml
suite/chrome/common/help/ssl_help.xhtml
suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-content.dtd
suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
suite/chrome/common/sidebar/sidebarOverlay.dtd
suite/chrome/common/viewZoomOverlay.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/news.properties
suite/chrome/mailnews/smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
suite/installer/mac/README.txt
suite/installer/unix/README
suite/installer/windows/README.txt
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -24,18 +24,16 @@
 <!ENTITY helpReleaseNotes.label     "Poznámky k vydaniu">
 
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informácie pre riešenie problémov">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "n">
 
 <!ENTITY helpFeedbackPage.label   "Odoslať svoj názor…">
 <!ENTITY helpFeedbackPage.accesskey "d">
 
-<!ENTITY updateCmd.label        "Kontrola aktualizácií…">
-
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Možnosti…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
 
 <!ENTITY servicesMenuMac.label     "Služby">
 
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.label    "Skryť &brandShortName;">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.commandkey  "H">
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -98,17 +98,17 @@ can reach it easily. -->
 
 <!ENTITY bookmarksMenu.label "Záložky">
 <!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "o">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.label "Pridať medzi záložky">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.commandkey "d">
 <!ENTITY subscribeToPageMenupopup.label "Odoberať kanál tejto stránky">
 <!ENTITY subscribeToPageMenuitem.label "Odoberať kanál tejto stránky…">
 <!ENTITY addCurPagesCmd.label "Pridať všetky karty medzi záložky…">
-<!ENTITY showAllBookmarks.label "Zobraziť všetky záložky…">
+<!ENTITY showAllBookmarks2.label "Zobraziť všetky záložky">
 <!ENTITY bookmarkAllCmd.label "Pridať všetky karty medzi záložky…">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Zobraziť ďalšie záložky">
 
 <!ENTITY backCmd.label         "Naspäť">
 <!ENTITY backCmd.accesskey       "N">
 <!ENTITY backButton.tooltip       "Späť o jednu stránku">
 <!ENTITY forwardCmd.label        "Dopredu">
 <!ENTITY forwardCmd.accesskey      "D">
@@ -232,18 +232,18 @@ can reach it easily. -->
 <!ENTITY pasteCmd.key "V">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteCmd.key "D">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Vybrať všetko">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY preferencesCmd.label "Možnosti…">
-<!ENTITY preferencesCmd.accesskey "M">
+<!ENTITY preferencesCmd2.label "Možnosti">
+<!ENTITY preferencesCmd2.accesskey "M">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Možnosti">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "M">
 
 <!ENTITY clearRecentHistory.label      "Vymazať históriu prehliadania…">
 <!ENTITY clearRecentHistory.accesskey    "h">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : These two strings can share an access key beause they never appear together on the menu -->
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.start.label     "Spustiť režim Súkromné prehliadanie">
@@ -543,8 +543,10 @@ just addresses the organization to follo
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label  "Sync">
 
 <!ENTITY syncSetup.label       "Nastaviť službu &syncBrand.shortName.label;…">
 <!ENTITY syncSetup.accesskey     "N">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Synchronizovať teraz">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "N">
 <!ENTITY syncToolbarButton.label   "Synchronizácia">
+
+<!ENTITY addonBarCloseButton.tooltip "Zavrieť panel doplnkov">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -1,18 +1,13 @@
 nv_done=Hotovo
 nv_timeout=Čas vypršal
 nv_stopped=Zastavené
 openFile=Otvoriť súbor
 
-droponbookmarksbutton=Upustením odkazu ho uložíte do záložiek
-dropondownloadsbutton=Upustením odkazu alebo súboru ho prevezmete
-droponnewwindowbutton=Presuňte súbor alebo odkaz, ak ho chcete otvoriť v novom okne
-droponnewtabbutton=Presuňte súbor alebo odkaz, ak ho chcete otvoriť na novej karte
-droponhomebutton=Zadajte odkaz alebo súbor, ktorý bude vašou domovskou stránkou
 droponhometitle=Nastavenie domovskej stránky
 droponhomemsg=Chcete, aby sa tento dokument stal vašou novou domovskou stránkou?
 
 # context menu strings
 
 # LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearchText): %1$S is the search engine,
 # %2$S is the selection string.
 contextMenuSearchText=Vyhľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S
@@ -129,32 +124,16 @@ sanitizeButtonOK=Odstrániť
 # "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
 # provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
 sanitizeEverythingWarning2=Vymazaná bude celá história.
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
 # "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
 # provided that the user has modified the default set of history items to clear.
 sanitizeSelectedWarning=Vymazané budú všetky označené položky.
 
-# Check for Updates
-# LOCALIZATION NOTE (updatesItem_*): these are alternative labels for Check for Update item in Help menu.
-# Which one is used depends on Update process state.
-updatesItem_default=Kontrola aktualizácií…
-updatesItem_defaultFallback=Kontrola aktualizácií…
-updatesItem_default.accesskey=K
-updatesItem_downloading=Preberá sa %S…
-updatesItem_downloadingFallback=Preberá sa aktualizácia…
-updatesItem_downloading.accesskey=b
-updatesItem_resume=Pokračovať v preberaní %S…
-updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v preberaní aktualizácie…
-updatesItem_resume.accesskey=b
-updatesItem_pending=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
-updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
-updatesItem_pending.accesskey=a
-
 # LOCALIZATION NOTE - all of the following update buttons labels will only be
 # displayed one at a time. So, if a button is displayed nothing else will
 # be displayed alongside of the button. The button when displayed is located
 # directly under the Firefox version in the about dialog (see bug 596813 for
 # screenshots).
 update.checkInsideButton.label=Vyhľadať aktualizácie
 update.checkInsideButton.accesskey=V
 update.resumeButton.label=Pokračovať v preberaní %S…
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/pageReportFirstTime.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-<!ENTITY startDescriptionText.label    "Server sa pokúsil otvoriť vyskakovacie okno bez vášho povolenia. Prehliadač &brandShortName; vyskakovacie okno automaticky zablokoval.">
-
-<!ENTITY endDescription.label "Kliknutím na túto ikonu zobrazíte zoznam serverov, ktorým &brandShortName; zablokoval možnosť otvárať vyskakovacie okná. Ak sú vyskakovacie okná potrebné pre správnu funkciu stránok, môžete vybraným serverom ich otváranie povoliť.">
-
-<!ENTITY caption.label "Informácie o blokovaní vyskakovacích okien">
-
-<!ENTITY done.label "Hotovo">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -7,17 +7,17 @@
 <!ENTITY accountGroupboxCaption.label "Účet služby &syncBrand.fullName.label;">
 <!ENTITY currentAccount.label     "Aktuálny účet:">
 
 <!-- Login error feedback -->
 <!ENTITY updatePass.label       "Aktualizovať">
 <!ENTITY resetPass.label       "Vynulovať">
 
 <!-- Manage Account -->
-<!ENTITY manageAccount.label     "Spravovať účet">
+<!ENTITY manageAccount.label     "Správa účtu">
 <!ENTITY manageAccount.accesskey   "S">
 <!ENTITY viewQuota.label       "Zobraziť kvótu">
 <!ENTITY changePassword.label     "Zmeniť heslo">
 <!ENTITY mySyncKey.label       "Môj Synchronizačný kľúč">
 <!ENTITY resetSync.label       "Nová synchronizácia">
 <!ENTITY stopUsingAccount.label    "Prestať používať tento účet">
 
 <!-- Sync Settings -->
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -1,30 +1,31 @@
 <!ENTITY accountSetupTitle.label  "Nastavenie služby &syncBrand.fullName.label;">
 
 <!-- First page of the wizard -->
 
 <!ENTITY setup.pickSetupType.description "Vitajte, ak ste predtým nikdy nepoužili službu &syncBrand.fullName.label;, musíte si vytvoriť nový účet.">
 <!ENTITY button.createNewAccount.label "Vytvoriť nový účet">
-<!ENTITY button.haveAccount.label "Mám učet služby &syncBrand.fullName.label;">
+<!ENTITY setup.haveAccount.label "Už mám učet služby &syncBrand.fullName.label;">
+<!ENTITY button.connect.label  "Pripojiť">
 
 <!ENTITY setup.choicePage.title.label   "Používali ste službu &syncBrand.fullName.label; už v minulosti?">
 <!ENTITY setup.choicePage.new.label    "Nikdy predtým som službu &syncBrand.shortName.label; nepoužil">
 <!ENTITY setup.choicePage.existing.label "Používam službu &syncBrand.shortName.label; na inom počítači">
 
 <!-- New Account AND Existing Account -->
 <!ENTITY server.label        "Server">
 <!ENTITY serverType.main.label   "Server služby &syncBrand.fullName.label;">
-<!ENTITY serverType.custom.label  "Použiť vlastný server">
-<!ENTITY signIn.account.label    "Emailová adresa / používateľské meno">
-<!ENTITY signIn.account.accesskey  "E">
+<!ENTITY serverType.custom2.label  "Použiť vlastný server…">
+<!ENTITY signIn.account2.label   "Účet">
+<!ENTITY signIn.account2.accesskey "e">
 <!ENTITY signIn.password.label   "Heslo">
 <!ENTITY signIn.password.accesskey "H">
-<!ENTITY signIn.serverURL.label   "Adresa URL servera">
-<!ENTITY signIn.serverURL.accesskey "d">
+<!ENTITY signIn.syncKey.label    "Synchronizačný kľúč">
+<!ENTITY signIn.syncKey.accesskey  "k">
 
 <!-- New Account Page 1: Basic Account Info -->
 <!ENTITY setup.newAccountDetailsPage.title.label "Podrobnosti o účte">
 <!ENTITY setup.confirmPassword.label "Potvrdenie hesla">
 <!ENTITY setup.confirmPassword.accesskey "P">
 <!ENTITY setup.emailAddress.label   "E-mailová adresa">
 <!ENTITY setup.emailAddress.accesskey "E">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: tosAgree1, tosLink, tosAgree2, ppLink, tosAgree3 are
@@ -38,39 +39,45 @@
 <!ENTITY setup.tosAgree2.accesskey "">
 
 <!-- New Account Page 2: Sync Key -->
 <!ENTITY setup.newSyncKeyPage.title.label "&brandShortName; sa stará o vaše súkromie">
 <!ENTITY setup.newSyncKeyPage.description.label "Na maximálne zabezpečenie vášho súkromia sú všetky vaše údaje pred odoslaním zašifrované. Synchronizačný kľúč, ktorý je potrebný na ich odšifrovanie, nie je odosielaný.">
 <!ENTITY syncKeyEntry.label    "Váš Synchronizačný kľúč">
 <!ENTITY syncKeyEntry.accesskey  "k">
 <!ENTITY syncKeyGenerate.label   "Vygenerovať">
-<!ENTITY syncKeyStrength.label   "Sila kľúča:">
-<!ENTITY syncKeyHelp.label     "Čo je sila kľúča?">
 <!ENTITY syncKeyBackup.description "Na prístup k službe &syncBrand.fullName.label; z iných zariadení je potrebný Synchronizačný kľúč. Preto si vytvorte jeho kópiu. Váš Synchronizačný kľúč nie je možné po strate obnoviť.">
 
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.print.label   "Vytlačiť…">
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.print.accesskey "V">
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.save.label   "Uložiť…">
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.save.accesskey "U">
 
 <!-- New Account Page 3: Captcha -->
 <!ENTITY setup.captchaPage2.title.label   "Potvrdenie, že nie ste robot">
-
-<!-- Existing Account Page 1: Login -->
-<!ENTITY setup.existingAccount.title.label "Zadajte informácie o účte">
-<!ENTITY resetPassword.label     "Vynulovať heslo">
-<!ENTITY connecting.label       "Pripája sa…">
+<!-- Existing Account Page 1: Add Device (incl. Add a Device dialog strings) -->
+<!ENTITY addDevice.title.label       "Pridať zariadenie">
+<!ENTITY addDevice.showMeHow.label     "Ako na to.">
+<!ENTITY addDevice.dontHaveDevice.label   "Zariadenie nemám pri sebe">
+<!ENTITY addDevice.setup.description.label "Ak ho chcete aktivovať, prejdite na nastavení služby &syncBrand.shortName.label; na vašom ďalšom zaraidení a zvoľte položku &#x0022;Pridať zariadenie&#x0022;.">
+<!ENTITY addDevice.setup.enterCode.label  "Potom zadajte tento kód:">
+<!ENTITY addDevice.dialog.description.label "Ak chcete aktivovať nové zariadenie, prejdite do nastavení služby &syncBrand.shortName.label; a zvoľte položku &#x0022;Pripojiť.&#x0022;">
+<!ENTITY addDevice.dialog.enterCode.label  "Zadajte kód, ktorý poskytlo zariadenie:">
+<!ENTITY addDevice.dialog.tryAgain.label  "Skúste to znova.">
+<!ENTITY addDevice.dialog.successful.label "Zariadenie bolo úspešne pridané. Úvodná synchronizácia môže trvať niekoľko minút a prebehne na pozadí.">
+<!ENTITY addDevice.dialog.syncKey.label   "Na aktiváciu zariadenia budete potrebovať Synchronizačný kľúč. Vytlačte alebo uložte si tento kľúč a zoberte si ho so sebou.">
+<!ENTITY addDevice.dialog.connected.label  "Zariadenie pripojené">
 
-<!-- Existing Account Page 2: Sync Key -->
-<!ENTITY setup.existingSyncKeyPage.title "Zadajte váš Synchronizačný kľúč">
-<!ENTITY setup.existingSyncKeyPage.description "Synchronizačný kľúč bol pre Vás vygenerovaný, alebo ste zadali vlastný, pri prvom prihlásení k službe &syncBrand.fullName.label;. Nie je totožný s Vašim heslom.">
-<!ENTITY existingSyncKeyHelp.description "Uložený Snchronizačný kľúč môžete nájsť na niektorom z vašich ďalších počítačov, kde v nastaveniach prehliadača zvolíte panel Bezpečnosť a položku Uložené heslá. Ak kľúč nenájdete, môžete požiadať o nový, pričom ale stratíte všetky údaje uložené na serveri.">
+<!-- Existing Account Page 2: Manual Login -->
+<!ENTITY setup.signInPage.title.label "Prihlásenie">
+<!ENTITY existingSyncKey.description "Kópiu svojho Synchronizačného kľúča môžete získať v nastaveniach služby &syncBrand.shortName.label; vo vašom inom zariadení zvolením položky &#x0022;Môj Synchronizačný kľúč&#x0022; v sekcii &#x0022;Správa účtu&#x0022;.">
+<!ENTITY verifying.label       "Overuje sa…">
+<!ENTITY resetPassword.label     "Vynulovať heslo">
+
 <!ENTITY lostSyncKey.label      "Stratený Synchronizačný kľúč">
-<!ENTITY verifying.label       "Overuje sa…">
 
 <!-- Sync Options -->
 <!ENTITY setup.optionsPage.title   "Možnosti synchronizácie">
 <!ENTITY syncComputerName.label    "Názov počítača:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey  "N">
 
 <!ENTITY syncMy.label        "Synchronizovať">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Záložky">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -386,17 +386,17 @@ updatesItem_downloading=Preberá sa %S…
 updatesItem_downloadingFallback=Preberá sa aktualizácia…
 updatesItem_resume=Pokračovať v preberaní %S…
 updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v preberaní aktualizácie…
 updatesItem_pending=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 
 # Alarm Dialog
 # LOCALIZATION NOTE (alarmWindowTitle.label): Semi-colon list of plural
-# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 alarmWindowTitle.label=#1 pripomienka;#1 pripomienky;#1 pripomienok
 
 # LOCALIZATION NOTE (alarmStarts):
 # used for a display the start of an alarm like 'Starts: Thu 2 Oct 2008 13:21'
 #  %1$S will be replaced with a date-time
 alarmStarts=Začína: %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (alarmTodayAt):
@@ -504,17 +504,17 @@ singleShortCalendarWeek=%1$S. týž.
 # LOCALIZATION NOTE (severalShortCalendarWeeks):
 # used for display of calendar weeks in short form like 'CWs 43 - 45'
 #  %1$S will be replaced with the index of the start-week
 #  %2$S will be replaced with the index of the end-week
 severalShortCalendarWeeks=Týž. %1$S-%2$S
 
 # Task tree, "Due In" column.
 # LOCALIZATION NOTE (dueInDays, dueInHours): Semi-colon list of plural
-# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 dueInDays=#1 deň;#1 dni;#1 dní
 dueInHours=#1 hodinu;#1 hodiny;#1 hodín
 dueInLessThanOneHour=< 1 hodinu
 
 # LOCALIZATION NOTE (monthInYear):
 # used for display of Month-dates like 'December 2008'
 #  %1$S will be replaced with name of the month
 #  %2$S will be replaced with the year
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -68,24 +68,20 @@
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Nastavenie tlače…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "a">
 
 <!-- Edit Menu -->
 <!ENTITY deleteMsgCmd.label "Odstrániť správu">
 <!ENTITY deleteMsgCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY undeleteMsgCmd.label "Obnoviť správu">
 <!ENTITY undeleteMsgCmd.accesskey "O">
-<!ENTITY cancelNewsMsgCmd.label "Zrušiť správu">
-<!ENTITY cancelNewsMsgCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY deleteMsgsCmd.label "Odstrániť označené správy">
 <!ENTITY deleteMsgsCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY undeleteMsgsCmd.label "Obnoviť označené správy">
 <!ENTITY undeleteMsgsCmd.accesskey "O">
-<!ENTITY cancelNewsMsgsCmd.label "Zrušiť označené správy">
-<!ENTITY cancelNewsMsgsCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY deleteFolderCmd.label "Odstrániť priečinok">
 <!ENTITY deleteFolderCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY unsubscribeNewsgroupCmd.label "Odhlásiť">
 <!ENTITY unsubscribeNewsgroupCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY selectMenu.label "Vybrať">
 <!ENTITY selectMenu.accesskey "b">
 <!ENTITY all.label "Všetky">
 <!ENTITY all.accesskey "V">
@@ -308,29 +304,35 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY goForwardCmd.label "Dopredu">
 <!ENTITY goForwardCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY goBackCmd.label "Naspäť">
 <!ENTITY goBackCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY prevStarredMsgCmd.label "Správa s hviezdičkou">
 <!ENTITY prevStarredMsgCmd.accesskey "h">
+<!ENTITY folderMenu.label "Priečinok">
+<!ENTITY folderMenu.accesskey "e">
+<!ENTITY thisFolder.label "Tento priečinok">
+<!ENTITY thisFolder.accesskey "T">
 <!ENTITY startPageCmd.label "Úvodná stránka">
 <!ENTITY startPageCmd.accesskey "v">
 
 <!-- Message Menu -->
 <!ENTITY msgMenu.label "Správa">
 <!ENTITY msgMenu.accesskey "a">
 <!ENTITY newMsgCmd.label "Nová správa">
 <!ENTITY newMsgCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY newNewMsgCmd.label "Správa">
 <!ENTITY newNewMsgCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY archiveMsgCmd.label "Archivovať">
 <!ENTITY archiveMsgCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY archiveMsgCmd.key "a">
+<!ENTITY cancelNewsMsgCmd.label "Zrušiť správu">
+<!ENTITY cancelNewsMsgCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY replyMsgCmd.label "Odpovedať">
 <!ENTITY replyMsgCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY replyMsgCmd.key "r">
 <!ENTITY replySenderCmd.label "Odpovedať odosielateľovi">
 <!ENTITY replySenderCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY replyNewsgroupCmd.label "Odpovedať do diskusnej skupiny">
 <!ENTITY replyNewsgroupCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY replyToAllMsgCmd.label "Odpovedať všetkým">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -135,16 +135,17 @@ smtpServers-confirmServerDeletion=Naozaj chcete odstrániť server: \n %S?
 
 # Account Settings - Both Incoming and SMTP server
 authNo=bez overenia
 authOld=heslo odosielané pôvodnou metódou (nebezpečné)
 authPasswordCleartextInsecurely=heslo odosielané nezabezpečene
 authPasswordCleartextViaSSL=normálne heslo
 authPasswordEncrypted=zašifrované heslo
 authKerberos=Kerberos / GSSAPI
+authExternal=Certifikát TLS
 authNTLM=NTLM
 authAnySecure=ktorákoľvek zabezpečená metóda (zavrhnuté)
 authAny=ktorákoľvek metóda (nebezpečné)
 
 # LOCALIZATION NOTES(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
 serverType-nntp=Server diskusných skupín (NNTP)
 # LOCALIZATION NOTES(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
 serverType-pop3=Poštový server POP
@@ -495,17 +496,17 @@ fileEmptyTitle = Prázdny súbor
 #LOCALIZATION NOTE(fileEmptyMsg): %S is the filename
 fileEmptyMsg = Súbor %S je prázdny.
 
 # LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrs): semicolon separated list of plural
 # forms of the word "more" as used after the number of addresses
 # currently hidden while displaying a header such as "to", "cc", or "bcc"
 # in the message header box. English has two identical forms here, so it will
 # construct strings that look like (for example) "1 more" or "20 more".
-# <http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals> has details
+# <http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
 # on this mechanism.
 headerMoreAddrs=#1 ďalší;#1 ďalší;#1 ďalších
 
 # LOCALIZATION NOTE (headertoFieldYou): second person prepositional object
 # pronoun used in the "to" header of the message header pane. This is also
 # used for the fallback case if a header-specific localization is not
 # available.
 headertoFieldYou=ja
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -343,27 +343,27 @@ mail.compose.attachment_reminder_keywords=príloha,prílohu,prílohe,priloha,prilohu,prilohe,.doc,.pdf,zivotopis,životopis
 addAttachmentButton=Pridať prílohu…
 addAttachmentButton.accessskey=r
 remindLaterButton=Pripomenúť neskôr
 remindLaterButton.accessskey=e
 
 attachmentReminderTitle=Upozornenie na prílohu
 attachmentReminderMsg=Nezabudli ste priložiť prílohu?
 # LOCALIZATION NOTE (attachmentReminderKeywordsMsgs): Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 # #1 number of keywords
 attachmentReminderKeywordsMsgs=Nájdené kľúčové slovo pre prílohy:;Nájdené #1 kľúčové slová pre prílohy:;Nájdených #1 kľúčových slov pre prílohy:
 attachmentReminderOptionsMsg=Kľúčové slová pre prílohy je možné upraviť v nastaveniach programu.
 attachmentReminderYesIForgot=Naozaj, zabudol som!
 attachmentReminderFalseAlarm=Nezabudol, odoslať správu
 
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPrompt): Do not translate the
 ## word %S. Place the word %S where the host name should appear.
 smtpEnterPasswordPrompt=Zadajte heslo pre %S:
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
 ## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
 ## and %2$S where the user name should appear.
 smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Zadajte heslo pre %2$S na %1$S:
 smtpEnterPasswordPromptTitle=Vyžadované heslo k serveru SMTP
 
 # LOCALIZATION NOTE (removeAttachmentMsgs): Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 removeAttachmentMsgs=Odstrániť prílohu;Odstrániť prílohy;Odstrániť prílohy
--- a/mail/chrome/messenger/multimessageview.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/multimessageview.properties
@@ -1,10 +1,10 @@
 # LOCALIZATION NOTE (selectedNMessages, acrossNThreads): Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 # #1 number of threads or solitary messages selected
 # example: 4 conversations
 NConversations=#1 konverzácia;#1 konverzácie;#1 konverzácií
 
 numMsgs=#1 správa;#1 správy;#1 správ
 countUnread=, #1 neprečítaná;, #1 neprečítané;, #1 neprečítaných
 Nmessages=(#1 správa);(#1 správy);(#1 správ)
 
--- a/mail/chrome/messenger/news.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/news.properties
@@ -62,18 +62,16 @@ newNewsgroupHeaders=Preberá sa %1$S z %2$S hlavičiek pre %3$S
 # header being filtered on, %2$S is the number of the current header being
 # downloaded, %3$S is the number of headers to be downloaded, and %4$S is the
 # newsgroup whose headers are being downloaded.
 newNewsgroupFilteringHeaders=Získavajú sa hlavičky pre filtre: %1$S (%2$S/%3$S) na %4$S
 downloadingArticles=Preberajú sa príspevky %S a %S
 bytesReceived=Prijímajú sa diskusné skupiny: %S prijatých (%S kB, %S kB/sek.)
 downloadingArticlesForOffline=Preberajú sa príspevky %S-%S v %S
 
-onlyCancelOneMessage=Naraz môžete zrušiť iba jeden príspevok.
-
 # LOCALIZATION NOTE (autoUnsubscribeText): %1$S is the newsgroup and %2$S is the newsgroup-server it is being removed from.
 autoUnsubscribeText=Diskusná skupina %1$S nebola na serveri %2$S nájdená. Skupina už možno neexistuje. Chcete sa z nej odhlásiť?
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoSubscribeText): %1$S is the newsgroup.
 autoSubscribeText=Chcete sa prihlásiť k odberu príspevkov skupiny %1$S?
 
 # LOCALIZATION NOTE (Error -304): In the following item, don't translate "NNTP"
 # Error - server error
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/feedback.dtd
@@ -0,0 +1,14 @@
+<!ENTITY feedbackHeader.label      "Nástroje beta testera">
+
+<!ENTITY feedback.communicate.title   "Povezte nám to!">
+<!ENTITY feedback.feedback.title    "Váš názor">
+<!ENTITY feedback.feedback.good     "Dobré">
+<!ENTITY feedback.feedback.bad     "Zlé">
+
+<!ENTITY feedback.information.title   "Ďalšie informácie">
+<!ENTITY feedback.about.title      "O tejto verzii beta">
+<!ENTITY feedback.about.button     "Prejsť na stránku">
+
+<!ENTITY feedback.tools.title      "Nástroje">
+<!ENTITY feedback.forceCompat.title   "Vynútiť kompatibiltu doplnkov">
+<!ENTITY feedback.errorConsole.title  "Zapnúť Chybovú konzolu">
--- a/mobile/chrome/sync.dtd
+++ b/mobile/chrome/sync.dtd
@@ -3,17 +3,19 @@
 <!ENTITY sync.connect        "Pripojiť">
 <!ENTITY sync.connected       "Pripojené">
 <!ENTITY sync.details        "Podrobnosti">
 <!ENTITY sync.synchronize      "Zapnúť synchronizáciu">
 <!ENTITY sync.deviceName      "Toto zariadenie">
 <!ENTITY sync.disconnect      "Odpojiť">
 <!ENTITY sync.syncNow        "Synchronizovať">
 
-<!ENTITY sync.setup.title      "Connect to Sync">
-<!ENTITY sync.setup.jpake      "From a Firefox Sync-connected computer, go to Sync options and select &#x0022;Add a device&#x0022;">
-<!ENTITY sync.fallback       "I'm not near my computer…">
-<!ENTITY sync.setup.manual     "Enter your Sync account information">
-<!ENTITY sync.account        "Account Name">
-<!ENTITY sync.password       "Password">
-<!ENTITY sync.syncKey        "Sync Key">
-<!ENTITY sync.customServer     "Use custom server">
-<!ENTITY sync.serverURL       "Server URL">
+<!ENTITY sync.setup.title      "Víta vás služba Sync">
+<!ENTITY sync.setup.jpake      "Na svojom stolnom počítači prejdite v prehliadači Firefox do nastavení služby Sync a zvoľte voľbu &#x0022;Pridať zariadenie&#x0022;">
+<!ENTITY sync.fallback       "Nie som pri svojom počítači…">
+<!ENTITY sync.setup.manual     "Zadajte údaje o svojom účte služby Sync">
+<!ENTITY sync.account        "Názov účtu">
+<!ENTITY sync.password       "Heslo">
+<!ENTITY sync.syncKey        "Synchronizačný kľúč">
+<!ENTITY sync.customServer     "Použiť vlastný server">
+<!ENTITY sync.serverURL       "Adresa servera">
+<!ENTITY sync.setup.connect     "Pripojiť">
+<!ENTITY sync.setup.cancel     "Zrusiť">
--- a/suite/chrome/browser/navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.dtd
@@ -103,16 +103,18 @@
 
 <!ENTITY clearPrivateDataCmd.label "Odstrániť súkromné údaje…">
 <!ENTITY clearPrivateDataCmd.accesskey "O">
 
 <!ENTITY goMenu.label "Prejsť">
 <!ENTITY goMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY goHomeCmd.label "Domov">
 <!ENTITY goHomeCmd.accesskey "m">
+<!ENTITY historyRestoreLastSession.label "Obnoviť predchádzajúcu reláciu">
+<!ENTITY historyRestoreLastSessionCmd.accesskey "b">
 
 <!ENTITY bookmarksMenu.label "Záložky">
 <!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "o">
 <!ENTITY addCurPageCmd.label "Pridať k záložkám">
 <!ENTITY addCurPageCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY addCurPageAsCmd.label "Pridať k záložkám ako…">
 <!ENTITY addCurPageAsCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY addCurPageAsCmd.commandkey "d">
--- a/suite/chrome/browser/navigator.properties
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.properties
@@ -48,16 +48,22 @@ lwthemeInstallRequest.allowButton=Povoliť
 lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=v
 
 lwthemePostInstallNotification.message=Bola nainštalovaná nová téma.
 lwthemePostInstallNotification.undoButton=Vrátiť späť
 lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=V
 lwthemePostInstallNotification.manageButton=Správa tém…
 lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=m
 
+# LOCALIZATION NOTE (lwthemeNeedsRestart.message):
+# %S will be replaced with the new theme name.
+lwthemeNeedsRestart.message=Téma %S bude nainštalovaná po reštarte.
+lwthemeNeedsRestart.restartButton=Reštartovať
+lwthemeNeedsRestart.restartButton.accesskey=R
+
 menuOpenAllInTabs.label=Otvoriť všetko na kartách
 
 # urlbarBindings.xml
 # LOCALIZATION NOTE: This is for the location bar drop-down string:
 #  "Search " + search_engine_name + " for " + user_input
 #  e.g. "Search Google for abc"
 # DO NOT change the %S order when translate, the first %S must be the search engine name.
 searchFor=Vyhľadať pomocou %S text "%S"
--- a/suite/chrome/common/downloads/downloadmanager.properties
+++ b/suite/chrome/common/downloads/downloadmanager.properties
@@ -3,17 +3,17 @@ downloading=Preberá sa
 uploading=Odosiela sa
 notStarted=Nezačalo
 failed=Neúspešné
 finished=Dokončené
 canceled=Zrušené
 blocked=Blokované
 
 # LOCALIZATION NOTE (downloadsTitleFiles, downloadsTitlePercent): Semi-colon list of
-# plural forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# plural forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 # %1$S number of files; %2$S overall download percent (only for downloadsTitlePercent)
 # %% will appear as a single % sign, so %2$S%% is the percent number plus the % sign
 # examples: 2% of 1 file - Download Manager; 22% of 11 files - Download Manager
 downloadsTitleFiles=%1$S súbor - Preberanie súborov;%1$S súbory - Preberanie súborov;%1$S súborov - Preberanie súborov
 downloadsTitlePercent=%2$S%% z %1$S súboru - Preberanie súborov;%2$S%% z %1$S súborov - Preberanie súborov;%2$S%% z %1$S súborov - Preberanie súborov
 
 # LOCALIZATION NOTE (progressTitle):
 # %1$S is the file name, %2$S is the download state
--- a/suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
@@ -237,16 +237,18 @@
  <dd>Akákoľvek aplikácia, ktorá slúži na otváranie alebo prezeranie si prevzatých súborov prehliadačom. <a href="#plug-in">Zásuvný modul</a> je špeciálny typ pomocnej aplikácie, ktorý sa nainštaluje do priečinka Plugins v hlavnom inštalačnom priečinka prehliadača a obvykle môže byť otvorený v rámci samotnej aplikácie. Microsoft Word, Adobe Photoshop a iné externé aplikácie sa považujú za pomocné aplikácie, ale nie zásuvné moduly, pretože sa nedokážu nainštalovať do priečinka prehliadača, ale dajú sa otvoriť z dialógového okna Preberanie súborov.</dd>
 
 <dt id="tooltip">Pomôcka</dt>
  <dd>Malé okienko s textom, ktoré sa zobrazí keď ponecháte kurzor myši nad určitými položkami. Obvykle obsahuje informácie vzťahujúce sa k položke, nad ktorou držíte kurzor myši.</dd>
 
 <dt id="pop">POP (Post Office Protocol)</dt>
  <dd>Štandardný protokol poštového servera, ktorý vyžaduje, aby ste prevzali nové správy do svojho lokálneho počítača, aj keď môžete ukladať kópie na server. So službou POP je možné uchovať všetky správy vrátane odoslaných e-mailov, konceptov, vlastných priečinkov. Na porovnanie protokol <a href="#imap">IMAP</a> umožňuje dlhodobé uchovávanie všetkých správ a zmien na serveri, kam sa dostanete z akéhokoľvek počítača. Väčšina <a href="#isp">ISP</a> podporuje práve POP.</dd>
 
+<dt id="caret_browsing">Prehliadanie s kurzorom</dt><dd>Funkcia &brandShortName;, ktorá umožňuje prechádzať textom na webových stránkach a v e-mailových správach (alebo v okne tohto pomocníka) pomocou kurzora. Pomocou klávesnice tak môžete prechádzať a označovať text presne tak, ako to robíte v textovom editore. Funkciu prehliadania s kurzorom je možné zapnúť resp. vypnúť pomocou klávesu <kbd>F7</kbd>.</dd>
+
 <dt id="distinguished_name">Príznačný názov (PN)</dt>
  <dd>Špecificky formátovaný názov, ktorý unikátne identifikuje predmet <a href="#certificate">certifikátu</a>.</dd>
 
 <dt id="proxy">Proxy</dt>
  <dd>Prostredník či <q>sprostredkovateľský</q> program, ktorý sprostredkováva komunikáciu medzi <a href="#server">serverom</a> a <a href="#client">klientom</a> pre požiadavky iných klientov.</dd>
 
 <dt id="frame">Rámec</dt>
  <dd>Rámce sú <a href="#web_page">webové stránky</a> obsiahnuté v rámci jednej stránky.</dd>
--- a/suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
@@ -76,16 +76,17 @@
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podpisovanie objektu" nc:link="glossary.xhtml#object_signing"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podpisový certifikát" nc:link="glossary.xhtml#signing_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podpisový kľúč" nc:link="glossary.xhtml#signing_key"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podriadená CA" nc:link="glossary.xhtml#subordinate_ca"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podvodná stránka" nc:link="glossary.xhtml#phishing"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Pomocná aplikácia" nc:link="glossary.xhtml#helper_application"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Pomôcka" nc:link="glossary.xhtml#tooltip"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="POP" nc:link="glossary.xhtml#pop"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Prehliadanie s kurzorom" nc:link="glossary.xhtml#caret_browsing"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Príznačný názov (PN)" nc:link="glossary.xhtml#distinguished_name"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Proxy" nc:link="glossary.xhtml#proxy"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Rámec" nc:link="glossary.xhtml#frame"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Reťazový certifikát" nc:link="glossary.xhtml#certificate_chain"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Rozšírenie" nc:link="glossary.xhtml#extension"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="RSS" nc:link="glossary.xhtml#rss"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Server" nc:link="glossary.xhtml#server"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Slot" nc:link="glossary.xhtml#slot"/> </rdf:li>
--- a/suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
@@ -56,36 +56,43 @@
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences. You see the
   Preferences dialog box.</li>
  <li>Click the Mail &amp; Newsgroups category.</li>
 </ol>
 
 <ul>
  <li><strong>Confirm when moving folders to the Trash</strong>: Choose to
   allow Mail &amp; Newsgroups to prompt you before deleting folders.</li>
- <li class="win"><strong>Use &brandShortName; Mail as the default mail
-  application</strong>: Select &brandShortName; Mail &amp; Newsgroups as the
-  default mail application for Windows and from within other applications
-  such as Microsoft Word.
-
-  <p><strong>Note</strong>: Setting &brandShortName; Mail &amp; Newsgroups as
-   the default mail application may disable another mail application. To
-   restore the other mail application as the default, deselect this
-   option.</p>
- </li>
  <li><strong>Remember the last selected message</strong>: Choose this option
   if you want &brandShortName; to select the message you had selected last
   before leaving a folder when you reenter a folder.</li>
  <li><strong>Preserve threading when sorting messages</strong>: Select this
   option if you want &brandShortName; to preserve the threaded message
   grouping
   <a href="mailnews_using_mail.xhtml#sorting_and_threading_messages">when
   sorting messages</a>. If it is not selected, &brandShortName; automatically
   displays the messages unthreaded when you sort them by clicking on the
   column headers.</li>
+ <li><strong>Only check for new mail after opening Mail &amp;
+  Newsgroups</strong>: By default, &brandShortName; checks for new messages
+  even if only a browser window is open. Choose this option if you want to
+  delay checking for new messages until after the Mail &amp; Newsgroups window
+  has been opened at least once (be it automatically <a
+  href="cs_nav_prefs_appearance.xhtml#appearance">on startup</a> or
+  manually).</li>
+ <li class="win"><strong>Make &brandShortName; the default application
+  for</strong>: Select &brandShortName; as the default mail, news or feeds
+  application for Windows and from within other applications such as Microsoft
+  Word.
+
+  <p><strong>Note</strong>: Setting &brandShortName; as the default
+   mail, news or feeds application may remove the connection that other
+   applications had with these tasks. Refer to the documentation of the
+   respective applications in order to find how to restore the defaults.</p>
+ </li>
  <li><strong>When Mail launches, show the Start Page in the message
   area</strong>: Select this to enable the Start Page. The Start Page
   appears in the message area when you first open &brandShortName; Mail &amp;
   Newsgroups. This page is the default page, but you can enter a different
   web page or URL of your choice. To disable the Start Page, deselect this
   option. Click Restore Default to return to the original page provided by
   &brandShortName;.</li>
 </ul>
--- a/suite/chrome/common/help/mailnews_security.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mailnews_security.xhtml
@@ -67,17 +67,17 @@
 
 <p>Once you have completed these steps, you can complete the instructions in
  <a href="#signing_and_encrypting_a_new_message">Signing &amp; Encrypting a 
  New Message</a>.</p>
 
 <p>The sections that follow provide a brief overview of how digital signatures
  and encryption work. For more technical details on this subject, see the
  online document
- <a href="http://developer.mozilla.org/en/docs/Introduction_to_Public-Key_Cryptography">Introduction
+ <a href="http://developer.mozilla.org/en/Introduction_to_Public-Key_Cryptography">Introduction
  to Public-Key Cryptography</a>.</p>
 
 <h3 id="how_digital_signatures_work">How Digital Signatures Work</h3>
 
 <p>A digital signature is a special code, unique to each message, created by
  means of <a href="glossary.xhtml#public-key_cryptography">public-key
  cryptography</a>.</p>
 
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts.xhtml
@@ -15,16 +15,17 @@
 <body>
 
 <h1>Klávesové skratky pre &brandShortName;</h1>
 
 <div class="contentsBox">V tejto kapitole:
  <ul>
   <li><a href="#using_shortcuts">Používame klávesové skratky</a></li>
   <li><a href="#general_mozilla_shortcuts">Všeobecné skratky pre &brandShortName;</a></li>
+  <li><a href="#text_field_shortcuts">Skratky pre textové polia</a></li>
   <li><a href="#help_window_shortcuts">Skratky pre pomocníka</a></li>
   <li><a href="shortcuts_navigator.xhtml">Skratky prehliadača</a></li>
   <li><a href="shortcuts_mailnews.xhtml">Skratky pre Poštu a diskusné skupiny</a></li>
   <li><a href="shortcuts_composer.xhtml">Skratky pre Composer</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="using_shortcuts">Používame klávesové skratky</h2>
@@ -205,28 +206,16 @@
    Otvoriť hlavnú ponuku <span class="noMac">(prepne na prvú rozbaľovaciu ponuku
    navrchu okna)</span>
   </td>
   <td>Alt alebo F10</td>
   <td>(Mac OS X: podľa nastavenia klávesnice v Ovládacom paneli)</td>
   <td>F10</td>
  </tr>
  <tr>
-  <td>Presunúť sa na začiatok riadka (v textovom poli)</td>
-  <td>Home</td>
-  <td>Cmd+Šípka doľava</td>
-  <td>Home</td>
- </tr>
- <tr>
-  <td>Presunúť sa na koniec riadka (v textovom poli)</td>
-  <td>End</td>
-  <td>Cmd+Šípka doprava</td>
-  <td>End</td>
- </tr>
- <tr>
   <td>Ukončiť &brandShortName;</td>
   <td>Ctrl+Q</td>
   <td>Cmd+Q</td>
   <td>Ctrl+Q</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Spustiť prehliadač</td>
   <td>Ctrl+1</td>
@@ -276,19 +265,181 @@
   <td>Ctrl+Shift+J</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Otvoriť okno Pomocníka</td>
   <td>F1</td>
   <td>Cmd+?</td>
   <td>F1</td>
  </tr>
+ <tr>
+  <td>Zapnúť/vypnúť <a href="glossary.xhtml#caret_browsing">prehliadanie s kurzorom</a></td>
+  <td>F7</td>
+  <td>F7 (ak kláves F7 nie je nastavený pre iný príkaz)</td>
+  <td>F7</td>
+ </tr>
 </tbody>
 </table>
 
+<h2 id="text_field_shortcuts">Text Field Shortcuts</h2>
+
+<p>Nasleduje zoznam klávesových skratiek slúžiacich na úpravu a prechádzanie textom v textových poliach (napr. v paneli s adresou). Ak nie je uvedené inak, tieto klávesové skratky
+sú platné aj pre webové stránky a e-mailové správy, ak je zapnutá funkcia prehliadania s kurzorom.</p>
+
+<table class="defaultTable">
+<colgroup>
+ <col class="commandColumn"></col>
+ <col class="osFirstColumn"></col>
+ <col class="osSecondColumn"></col>
+ <col class="osThirdColumn"></col>
+</colgroup>
+<thead>
+ <tr>
+  <th>Príkaz</th>
+  <th>Windows</th>
+  <th>Mac OS</th>
+  <th>Linux alebo Unix</th>
+ </tr>
+</thead>
+<tbody class="tbody-default">
+ <tr>
+  <td>Presunúť sa o jeden riadok vyššie</td>
+  <td>Šípka nahor</td>
+  <td>Šípka nahor</td>
+  <td>Šípka nahor</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť sa o jeden riadok nižšie</td>
+  <td>Šípka nadol</td>
+  <td>Šípka nadol</td>
+  <td>Šípka nadol</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť sa o jeden znak doľava</td>
+  <td>Šípka doľava</td>
+  <td>Šípka doľava</td>
+  <td>Šípka doľava</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť sa o jeden znak doprava</td>
+  <td>Šípka doprava</td>
+  <td>Šípka doprava</td>
+  <td>Šípka doprava</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť sa na nasledujúce slovo</td>
+  <td>Ctrl+Šípka doprava</td>
+  <td>Opt+Šípka doprava</td>
+  <td>Ctrl+Šípka doprava</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť sa na predchádzajúce slovo</td>
+  <td>Ctrl+Šípka doľava</td>
+  <td>Opt+Šípka doľava</td>
+  <td>Ctrl+Šípka doľava</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť sa na začiatok riadka</td>
+  <td>Home</td>
+  <td>Cmd+Šípka doľava<span class="mac"> (v textových poliach)</span></td>
+  <td>Home</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť sa na koniec riadka</td>
+  <td>End</td>
+  <td>Cmd+Šípka doprava<span class="mac"> (v textových poliach)</span></td>
+  <td>End</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť sa na začiatok textu</td>
+  <td>Ctrl+Home</td>
+  <td>Cmd+Šípka nahor</td>
+  <td>Ctrl+Home</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Presunúť sa na koniec textu</td>
+  <td>Ctrl+End</td>
+  <td>Cmd+Šípka nadol</td>
+  <td>Ctrl+End</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označiť nasledujúci znak</td>
+  <td>Shift+Šípka doprava</td>
+  <td>Shift+Šípka doprava</td>
+  <td>Shift+Šípka doprava</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označiť predchádzajúci znak</td>
+  <td>Shift+Šípka doľava</td>
+  <td>Shift+Šípka doľava</td>
+  <td>Shift+Šípka doľava</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označiť nasledujúce slovo</td>
+  <td>Ctrl+Shift+Šípka doprava</td>
+  <td>Opt+Shift+Šípka doprava</td>
+  <td>Ctrl+Shift+Šípka doprava</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označiť predchádzajúce slovo</td>
+  <td>Ctrl+Shift+Šípka doľava</td>
+  <td>Opt+Shift+Šípka doľava</td>
+  <td>Ctrl+Shift+Šípka doľava</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Označiť celý text</td>
+  <td>Ctrl+A</td>
+  <td>Cmd+A</td>
+  <td>Ctrl+A</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Kopírovať</td>
+  <td>Ctrl+C</td>
+  <td>Cmd+C</td>
+  <td>Ctrl+C</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Prilepiť (v textových poliach)</td>
+  <td>Ctrl+V</td>
+  <td>Cmd+V</td>
+  <td>Ctrl+V</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vystrihnúť (v textových poliach)</td>
+  <td>Ctrl+X</td>
+  <td>Cmd+X</td>
+  <td>Ctrl+X</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vymazať nasledujúci znak (v textových poliach)</td>
+  <td>Del</td>
+  <td>Del</td>
+  <td>Del</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vymazať predchádzajúci znak (v textových poliach)</td>
+  <td>Backspace</td>
+  <td>Backspace</td>
+  <td>Backspace</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vymazať nasledujúce slovo (v textových poliach)</td>
+  <td>Ctrl+Del</td>
+  <td>Opt+Del</td>
+  <td>Ctrl+Del</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Vymazať predchádzajúce slovo (v textových poliach)</td>
+  <td>Ctrl+Backspace</td>
+  <td>Opt+Backspace</td>
+  <td>Ctrl+Backspace</td>
+  </tr>
+ </tbody>
+ </table>
+
 <h2 id="help_window_shortcuts">Skratky pre pomocníka</h2>
 
 <p>Tieto klávesové skratky sú dostupné v oknách Pomocníka.</p>
 
 <table class="defaultTable">
 <colgroup>
  <col class="commandColumn"></col>
  <col class="osFirstColumn"></col>
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts_navigator.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts_navigator.xhtml
@@ -274,22 +274,16 @@
   <td>Šípka nahor</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Prejsť o riadok nižšie</td>
   <td>Šípka nadol</td>
   <td>Šípka nadol</td>
   <td>Šípka nadol</td>
  </tr>
- <tr>
-  <td>Zapnúť/vypnúť prehliadanie s kurzorom</td>
-  <td>F7</td>
-  <td>F7 (ak kláves F7 nie je nastavený pre iný príkaz)</td>
-  <td>F7</td>
- </tr>
 </tbody>
 </table>
 
 <h2 id="page_viewing_shortcuts">Skratky pre zobrazovanie stránok</h2>
 
 <table class="defaultTable">
 <colgroup>
  <col class="commandColumn"></col>
--- a/suite/chrome/common/help/ssl_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/ssl_help.xhtml
@@ -95,20 +95,20 @@ nedokážu komunikovať prostredníctvom TLS. Tieto servery sú známe ako <q>netolerantné k TLS</q>.</p>
  <a href="glossary.xhtml#authentication">autentifikácia</a>,
  <a href="glossary.xhtml#encryption">šifrovanie</a>,
  <a href="glossary.xhtml#certificate">certifikát</a>.</p>
 
 <p>Ďalšie informácie o šifrách a šifrovaní nájdete v nasledujúcich dokumentoch online:</p>
 
 <ul>
  <li>
-  <a href="http://developer.mozilla.org/en/docs/Introduction_to_Public-Key_Cryptography">Introduction
+  <a href="http://developer.mozilla.org/en/Introduction_to_Public-Key_Cryptography">Introduction
   to Public-Key Cryptography</a></li>
  <li>
-  <a href="http://developer.mozilla.org/en/docs/Introduction_to_SSL">Introduction
+  <a href="http://developer.mozilla.org/en/Introduction_to_SSL">Introduction
   to SSL</a></li>
  <li>
   <a href="http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/nss-3.11/nss-3.11-algorithms.html">Encryption
   Technologies Available in NSS 3.11</a>.</li>
 </ul>
 
 </body>
 </html>
--- a/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
@@ -1131,16 +1131,17 @@
 </rdf:Description>
 
 <!-- KEYBOARD SHORTCUTS CONTENT STARTS -->
 <rdf:Description about="#shortcuts">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_using" nc:name="Používame klávesové skratky" nc:link="shortcuts.xhtml#using_shortcuts"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_general" nc:name="Všeobecné skratky pre &brandShortName;" nc:link="shortcuts.xhtml#general_mozilla_shortcuts"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts-text-field" nc:name="Skratky pre textové polia" nc:link="shortcuts.xhtml#text_field_shortcuts"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_navigator" nc:name="Skratky prehliadača" nc:link="shortcuts_navigator.xhtml"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_mail" nc:name="Skratky pre Poštu a diskusné skupiny" nc:link="shortcuts_mailnews.xhtml"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_composer" nc:name="Skratky pre Composer" nc:link="shortcuts_composer.xhtml"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="shortcuts_help" nc:name="Skratky pre pomocníka" nc:link="shortcuts.xhtml#help_window_shortcuts"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -19,17 +19,17 @@ xpinstallPromptInstallButton=Nainštalovať…
 xpinstallPromptInstallButton.accesskey=i
 xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru bola vypnutá vašim správcom systému.
 xpinstallDisabledMessage=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Kliknite na tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
 xpinstallDisabledButton=Povoliť
 xpinstallDisabledButton.accesskey=P
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonsInstalled, addonsInstalledNeedsRestart):
 # Semi-colon list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 # #1 first add-on's name, #2 number of add-ons, #3 application name
 addonsInstalled=Doplnok #1 bol úspešne nainštalovaný.;Úspešne boli nainštalované #2 doplnky.;Úspešne bolo nainštalovaných #2 doplnkov.
 addonsInstalledNeedsRestart=Doplnok #1 bude nainštalovaný po reštartovaní prehliadača #3.;Po reštartovaní prehliadača #3 budú nainštalované #2 doplnky.;Po reštartovaní prehliadača #3 bude nainštalovaných #2 doplnkov.
 addonInstallRestartButton=Reštartovať
 addonInstallRestartButton.accesskey=R
 addonInstallManageButton=Otvoriť Správcu doplnkov
 addonInstallManageButton.accesskey=d
 
@@ -61,8 +61,15 @@ geolocation.fileWantsToKnow=Súbor %S chce vedieť, kde sa nachádzate.
 geolocation.learnMore=Ďalšie informácie…
 geolocation.remember=Zapamätať pre túto stránku
 
 # Block autorefresh
 refreshBlocked.goButton=Povoliť
 refreshBlocked.goButton.accesskey=o
 refreshBlocked.refreshLabel=%S zabránil tejto stránke automaticky obnoviť obsah.
 refreshBlocked.redirectLabel=%S zabránil tejto stránke automaticky sa presmerovať na inú stránku.
+
+# LOCALIZATION NOTE (updatePrompt.text)
+# %S will be replaced with the application name.
+updatePrompt.title=Neaktuálna verzia
+updatePrompt.text=Vaša verzia programu %S je stará, pravdepodobne obsahuje bezpečnostné problémy a automatické zisťovanie nových verzií je vypnuté. Prosím, aktualizujte na novešiu verziu.
+updatePromptCheckButton.label=Vyhľadať aktualizácie
+updatePromptCheckButton.accessKey=V
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd
@@ -1,28 +1,27 @@
 <!-- extracted from content/pref-cache.xul -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE Cache prefs dialog -->
 <!ENTITY pref.cache.title        "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY pref.cache.caption       "Nastavenia pre vyrovnávaciu pamäť">
 <!ENTITY cachePara            "Vyrovnávacia pamäť uchováva kópie najčastejšie navštevovaných webových stránok na vašom pevnom disku. (Kliknutím na tlačidlo Obnoviť sa vždy načíta aktuálna verzia stránky)">
-<!ENTITY diskCache.label         "Veľkosť:">
-<!ENTITY diskCache.accesskey       "e">
-<!ENTITY mbytes             "MB">
+<!ENTITY cacheCheck.label        "Nechať &brandShortName; spravovať veľkosť vyrovnávacej pamäte">
+<!ENTITY cacheCheck.accesskey      "e">
+<!ENTITY diskCacheUpTo.label       "Vyhradiť">
+<!ENTITY diskCacheUpTo.accesskey     "h">
+<!ENTITY spaceMbytes           "MB diskového priestoru">
 <!ENTITY diskCacheFolder.label      "Priečinok pre vyrovnávaciu pamäť:">
 <!ENTITY clearDiskCache.label      "Vymazať vyrovnávaciu pamäť">
 <!ENTITY clearDiskCache.accesskey    "m">
 <!ENTITY chooseDiskCacheFolder.label   "Vybrať priečinok…">
 <!ENTITY chooseDiskCacheFolder.accesskey "V">
 <!ENTITY diskCacheFolderExplanation   "Súbory vyrovnávacej pamäte budú uložené ako podpriečinok s názvom &quot;Cache&quot; v priečinku, ktorý určíte. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní &brandShortName;.">
-<!ENTITY docCache            "Porovnať stránku vo vyrovnávacej pamäti so stránkou na webe:">
-<!ENTITY oncePsessionRadio.label     "Raz za reláciu">
-<!ENTITY oncePsessionRadio.accesskey   "a">
-<!ENTITY everyTimeRadio.label      "Vždy pri zobrazení stránky">
-<!ENTITY everyTimeRadio.accesskey    "z">
-<!ENTITY neverRadio.label        "Nikdy">
-<!ENTITY neverRadio.accesskey      "N">
-<!ENTITY autoRadio.label         "Keď je stránka zastaraná">
-<!ENTITY autoRadio.accesskey       "K">
+<!ENTITY docCache.label         "Porovnať stránku vo vyrovnávacej pamäti so stránkou na webe:">
+<!ENTITY docCache.accesskey       "o">
+<!ENTITY checkOncePerSession.label    "raz za reláciu">
+<!ENTITY checkEveryTime.label      "vždy pri zobrazení stránky">
+<!ENTITY checkNever.label        "nikdy">
+<!ENTITY checkAutomatically.label    "keď je stránka zastaraná">
 
 <!ENTITY prefetchTitle.label       "Načítavanie odkazov dopredu">
 <!ENTITY enablePrefetch.label      "Pri nečinnosti načítavať odkazy dopredu, takže sa po kliknutí budú načítavať oveľa rýchlejšie.">
 <!ENTITY enablePrefetch.accesskey    "r">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-content.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-content.dtd
@@ -6,10 +6,14 @@
 <!ENTITY useSiteIcons.label           "Zobrazovať ikony webových stránok">
 <!ENTITY useSiteIcons.accesskey         "Z">
 <!ENTITY useFavIcons.label           "Agresívne hľadať ikony webových stránok, ak nie sú definované">
 <!ENTITY useFavIcons.accesskey         "A">
 <!ENTITY enableAutomaticImageResizing.label   "Meniť veľkosť veľkých obrázkov na veľkosť okna">
 <!ENTITY enableAutomaticImageResizing.accesskey "M">
 <!ENTITY useSmoothScroll.label         "Použiť plynulé posúvanie">
 <!ENTITY useSmoothScroll.accesskey       "o">
+<!ENTITY allowHWAccel.label           "Použiť hardvérové urýchľovanie (ak je dostupné)">
+<!ENTITY allowHWAccel.accesskey         "h">
 <!ENTITY textZoomOnly.label           "Meniť veľkosť textu namiesto celého obsahu stránok">
 <!ENTITY textZoomOnly.accesskey         "e">
+<!ENTITY blockAutoRefresh.label         "Upozorniť, ak sa webová stránka pokúša o presmerovanie alebo obnovenie">
+<!ENTITY blockAutoRefresh.accesskey       "U">
--- a/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
@@ -1,9 +1,11 @@
 cachefolder=Vybrať priečinok vyrovnávacej pamäte
+#LOCALIZATION NOTE (%1$S) is the size and (%2$S) is the unit of disk space.
+cacheSizeInfo=Vyrovnávacia pamäť využíva %1$S %2$S miesta na disku.
 choosehomepage=Vybrať domovskú stránku
 downloadfolder=Vybrať priečinok pre ukladanie súborov
 desktopFolderName=Pracovná plocha
 downloadsFolderName=Preberanie
 choosesound=Vybrať zvuk
 
 SoundFiles=Zvuky
 
--- a/suite/chrome/common/sidebar/sidebarOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sidebar/sidebarOverlay.dtd
@@ -58,8 +58,12 @@
 <!ENTITY sidebar.no-panels.add    "Karty môžete pridať kliknutím na tlačidlo &quot;Karty&quot;.">
 <!ENTITY sidebar.no-panels.hide   "Ak chcete úplne skryť Bočný panel, prejdite do hlavnej ponuky &quot;Zobraziť&quot;, vyberte položku &quot;Panely s nástrojmi&quot; a kliknite na položku &quot;Bočný panel&quot;.">
 <!ENTITY sidebar.sbDirectory.label  "Priečinok Bočného panela…">
 
 <!ENTITY sidebar.pagenotfound.label "Táto karta nie je práve dostupná.">
 <!ENTITY sidebar.close.tooltip    "Zavrieť Bočný panel">
 <!ENTITY sidebar.open.tooltip    "Otvoriť Bočný panel">
 
+<!ENTITY sidebar.search.label     "Vyhľadávanie">
+<!ENTITY sidebar.client-bookmarks.label   "Záložky">
+<!ENTITY sidebar.client-history.label    "História">
+<!ENTITY sidebar.client-addressbook.label  "Adresár">
--- a/suite/chrome/common/viewZoomOverlay.properties
+++ b/suite/chrome/common/viewZoomOverlay.properties
@@ -13,14 +13,8 @@ labelOther=Iná veľkosť (%zoom%%)…
 # "Original size" in {labelOriginal}
 
 values=50,75,90,100,120,150,200
 accessKeys=5,7,9,o,1,0,2
 
 # {valueOther} must be greater than the largest in values
 
 valueOther=300
-
-# {stepFactor} is the factor with which the zoom changes when you're
-# below the lowest or above the highest value in {values}
-
-stepFactor=1.5
-
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -121,18 +121,16 @@
 <!ENTITY undeleteMsgCmd.label "Obnoviť správu">
 <!ENTITY undeleteMsgCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY cancelNewsMsgCmd.label "Zrušiť správu">
 <!ENTITY cancelNewsMsgCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY deleteMsgsCmd.label "Odstrániť označené správy">
 <!ENTITY deleteMsgsCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY undeleteMsgsCmd.label "Obnoviť označené správy">
 <!ENTITY undeleteMsgsCmd.accesskey "O">
-<!ENTITY cancelNewsMsgsCmd.label "Zrušiť označené správy">
-<!ENTITY cancelNewsMsgsCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY deleteFolderCmd.label "Odstrániť priečinok">
 <!ENTITY deleteFolderCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY unsubscribeNewsgroupCmd.label "Odhlásiť">
 <!ENTITY unsubscribeNewsgroupCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY selectMenu.label "Vybrať">
 <!ENTITY selectMenu.accesskey "b">
 <!ENTITY selectThreadCmd.label "Vlákno">
 <!ENTITY selectThreadCmd.accesskey "k">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -139,16 +139,17 @@ smtpServers-confirmServerDeletion=Naozaj chcete odstrániť server: \n %S?
 
 # Account Settings - Both Incoming and SMTP server
 authNo=bez overenia
 authOld=heslo odosielané pôvodnou metódou (nebezpečné)
 authPasswordCleartextInsecurely=heslo odosielané nezabezpečene
 authPasswordCleartextViaSSL=normálne heslo
 authPasswordEncrypted=zašifrované heslo
 authKerberos=Kerberos / GSSAPI
+authExternal=Certifikát TLS
 authNTLM=NTLM
 authAnySecure=ktorákoľvek zabezpečená metóda (zavrhnuté)
 authAny=ktorákoľvek metóda (nebezpečné)
 
 # LOCALIZATION NOTES(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
 serverType-nntp=Server diskusných skupín (NNTP)
 # LOCALIZATION NOTES(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
 serverType-pop3=Poštový server POP
--- a/suite/chrome/mailnews/news.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/news.properties
@@ -62,18 +62,16 @@ newNewsgroupHeaders=Preberá sa %1$S z %2$S hlavičiek pre %3$S
 # header being filtered on, %2$S is the number of the current header being
 # downloaded, %3$S is the number of headers to be downloaded, and %4$S is the
 # newsgroup whose headers are being downloaded.
 newNewsgroupFilteringHeaders=Získavajú sa hlavičky pre filtre: %1$S (%2$S/%3$S) na %4$S
 downloadingArticles=Preberajú sa príspevky %S a %S
 bytesReceived=Prijímajú sa diskusné skupiny: %S prijatých (%S kB, %S kB/sek.)
 downloadingArticlesForOffline=Preberajú sa príspevky %S-%S v %S
 
-onlyCancelOneMessage=Naraz môžete zrušiť iba jeden príspevok.
-
 # LOCALIZATION NOTE (autoUnsubscribeText): %1$S is the newsgroup and %2$S is the newsgroup-server it is being removed from.
 autoUnsubscribeText=Diskusná skupina %1$S nebola na serveri %2$S nájdená. Skupina už možno neexistuje. Chcete sa z nej odhlásiť?
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoSubscribeText): %1$S is the newsgroup.
 autoSubscribeText=Chcete sa prihlásiť k odberu príspevkov skupiny %1$S?
 
 # LOCALIZATION NOTE (Error -304): In the following item, don't translate "NNTP"
 # Error - server error
--- a/suite/chrome/mailnews/smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
@@ -1,19 +1,13 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE msgCompSMIMEOverlay.dtd UI for s/mime hooks in message composition -->
 
-<!ENTITY securityMenu.label "Bezpečnosť">
-<!ENTITY securityMenu.accesskey "B">
-
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.label "Zašifrovať túto správu">
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.accesskey "Z">
 
-<!ENTITY menu_securityNoEncryption.label "Nešifrovať túto správu">
-<!ENTITY menu_securityNoEncryption.accesskey "N">
-
 <!ENTITY menu_securitySign.label "Digitálne podpísať túto správu">
 <!ENTITY menu_securitySign.accesskey "D">
 
 <!ENTITY menu_securityStatus.label "Zobraziť informácie o zabezpečení">
 <!ENTITY menu_securityStatus.accesskey "o">
 
 <!ENTITY securityButton.label "Bezpečnosť">
 <!ENTITY securityButton.tooltip "Zobraziť alebo zmeniť nastavenie bezpečnosti">
--- a/suite/installer/mac/README.txt
+++ b/suite/installer/mac/README.txt
@@ -22,17 +22,17 @@
 
  System Requirements:
 
  - Mac OS X 10.5 and later
 
 
  Hardware Requirements:
 
- - Macintosh computer with an Intel x86 or PowerPC G4/G5 processor
+ - Macintosh computer with an Intel x86 processor
  - 200 MB of free hard disk space
 
 
  Installation
  ------------
 
  To install SeaMonkey, follow these steps:
 
@@ -88,21 +88,21 @@
  For testing purposes, nightly builds of SeaMonkey are provided regularly.
  They reflect the current development and may be buggy.
 
  Nightly builds from various dates are available on the mozilla.org FTP site
  at http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/seamonkey/nightly/.
 
  For the very latest builds, see
 
- http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/seamonkey/nightly/latest-trunk/.
+ http://www.seamonkey-project.org/dev/nightly.
 
  If you are looking for a more polished version of SeaMonkey, you can download
  official releases from
- 
+
  http://www.seamonkey-project.org/releases/.
 
  More Information & Feedback
  ---------------------------
 
  For more info on SeaMonkey, see http://www.seamonkey-project.org/. To submit
  bugs or other feedback, see http://www.seamonkey-project.org/dev/get-involved
  and check out Bugzilla at https://bugzilla.mozilla.org/ for known bugs,
--- a/suite/installer/unix/README
+++ b/suite/installer/unix/README
@@ -26,17 +26,17 @@ IRC client to #mozillazine at irc.mozill
 
 You can download nightly builds of SeaMonkey from the mozilla.org FTP site
 at
 
  http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/seamonkey/nightly/
 
 For the very latest builds, see
 
- http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/seamonkey/nightly/latest-trunk/
+ http://www.seamonkey-project.org/dev/nightly
 
 Keep in mind that nightly builds, which are used by mozilla.org developers
 for testing, may be buggy. If you are looking for a more polished version
 of SeaMonkey, the SeaMonkey project releases builds of SeaMonkey regularly
 that you can download from
 
  http://www.seamonkey-project.org/releases/
 
@@ -73,32 +73,32 @@ Note that the installation instructions 
 using bash, adjust the commands accordingly.
 
 Install into a clean (new) directory.
 Installing on top of previously released builds may cause problems.
 
 Note: These instructions do not tell you how to build SeaMonkey.
 For info on building SeaMonkey from the mozilla.org source code, see
 
- http://developer.mozilla.org/en/docs/Build_Documentation
+ http://developer.mozilla.org/en/Build_Documentation
 
 
 Installation Instructions
 -------------------------------
 
  Note: There is no installer available, but just extracting the tar.bz2
  to the default directory (usually /usr/local/seamonkey) achieves the
  same result as an installer would.
 
  To install SeaMonkey by downloading the tar.bz2 file:
 
  1. Create a directory named "seamonkey" (mkdir seamonkey) and change
   to that directory (cd seamonkey).
 
- 2. Click the link on the site you're downloading SeaMonkey from to
+ 2. Click the link on the website you're downloading SeaMonkey from to
   download the package (seamonkey*.tar.bz2) file into the seamonkey
   directory.
 
  3. Change to the seamonkey directory (cd seamonkey) and decompress the
   file with the following command:
 
    tar jxvf sea*.tar.bz2
 
--- a/suite/installer/windows/README.txt
+++ b/suite/installer/windows/README.txt
@@ -26,17 +26,17 @@ IRC client to #mozillazine at irc.mozill
 
 You can download nightly builds of SeaMonkey from the mozilla.org FTP site
 at
 
  http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/seamonkey/nightly/
 
 For the very latest builds, see
 
- http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/seamonkey/nightly/latest-trunk/
+ http://www.seamonkey-project.org/dev/nightly
 
 Keep in mind that nightly builds, which are used by mozilla.org developers
 for testing, may be buggy. If you are looking for a more polished version
 of SeaMonkey, the SeaMonkey project releases builds of SeaMonkey regularly
 that you can download from
 
  http://www.seamonkey-project.org/releases/
 
@@ -70,46 +70,46 @@ setup program. Also, you should temporar
 software.
 
 Install into a clean (new) directory. Installing on top of previously
 released builds may cause problems.
 
 Note: These instructions do not tell you how to build SeaMonkey.
 For info on building SeaMonkey from the mozilla.org source code, see
 
- http://developer.mozilla.org/en/docs/Build_Documentation
+ http://developer.mozilla.org/en/Build_Documentation
 
 
 Windows Installation Instructions
 ---------------------------------
 
 Note: For Windows 2000/XP systems, you need Administrator privileges to
 install SeaMonkey. If you see an "Error 5" message during installation,
 make sure you're running the installation with Administrator privileges.
 
 
  To install SeaMonkey by downloading the SeaMonkey installer,
  follow these steps:
 
  1. Click the link to seamonkey-x.xx.en-US.win32.installer.exe (or
-   similar file name) on the site you're downloading SeaMonkey from to
+   similar file name) on the website you're downloading SeaMonkey from to
    download the installer file to your machine.
 
  2. Navigate to where you downloaded the file and double-click the
    installer file icon on your machine to begin the Setup program.
 
  3. Follow the on-screen instructions in the setup program. The program
    starts automatically the first time.
 
 
  To install SeaMonkey by downloading the .zip file and installing
  manually, follow these steps:
 
  1. Click the link to seamonkey-x.xx.en-US.win32.zip (or similar file
-   name) on the site you're downloading SeaMonkey from to download the
+   name) on the website you're downloading SeaMonkey from to download the
    .zip file to your machine.
 
  2. Navigate to where you downloaded the file and double-click the
    compressed file.
 
    Note: This step assumes you already have a recent version of WinZip
    (or a similar zip tool) installed, and that you know how to use it.
    If not, you can get WinZip and information about the program at
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -34,18 +34,27 @@
 <!ENTITY view.recentUpdates.label       "Nedávno aktualizované">
 <!ENTITY view.availableUpdates.label     "Dostupné aktualizácie">
 
 <!-- addon updates -->
 <!ENTITY updates.checkForUpdates.label    "Vyhľadať aktualizácie">
 <!ENTITY updates.checkForUpdates.accesskey  "V">
 <!ENTITY updates.viewUpdates.label      "Zobraziť nedávno aktualizované">
 <!ENTITY updates.viewUpdates.accesskey    "Z">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (updates.updateAddonsAutomatically.label): This menu item
+   is a checkbox that toggles the default global behavior for add-on update
+   checking. -->
 <!ENTITY updates.updateAddonsAutomatically.label   "Automaticky aktualizovať doplnky">
 <!ENTITY updates.updateAddonsAutomatically.accesskey "A">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (updates.resetUpdatesToAutomatic.label, updates.resetUpdatesToManual.label):
+   Specific addons can have custom update checking behaviors ("Manually",
+   "Automatically", "Use default global behavior"). These menu items reset the
+   update checking behavior for all add-ons to the default global behavior
+   (which itself is either "Automatically" or "Manually", controlled by the
+   updates.updateAddonsAutomatically.label menu item). -->
 <!ENTITY updates.resetUpdatesToAutomatic.label    "Nastaviť všetky doplnky na automatické aktualizovanie">
 <!ENTITY updates.resetUpdatesToAutomatic.accesskey  "N">
 <!ENTITY updates.resetUpdatesToManual.label     "Nastaviť všetky doplnky na manuálne aktualizovanie">
 <!ENTITY updates.resetUpdatesToManual.accesskey   "N">
 <!ENTITY updates.updating.label        "Aktualizujú sa doplnky">
 <!ENTITY updates.installed.label       "Vaše doplnky boli aktualizované.">
 <!ENTITY updates.downloaded.label       "Aktualizácie pre vaše doplnky boli prevzaté.">
 <!ENTITY updates.restart.label        "Zmeny sa prejavia až po reštartovaní">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -40,18 +40,18 @@ notification.upgrade=Doplnok %1$S bude aktualizovaný po reštartovaní aplikácie %2$S.
 notification.downloadError=Pri preberaní doplnku %1$S sa vyskytla chyba.
 notification.downloadError.retry=Skúsiť znova
 notification.downloadError.retry.tooltip=Skúsiť znova prevziať tento doplnok
 #LOCALIZATION NOTE (notification.installError) %1$S is the add-on name. Not yet implemented - see https://bug593535.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=475403
 notification.installError=Pri inštalácii doplnku %1$S sa vyskytla chyba.
 notification.installError.retry=Skúsiť znova
 notification.installError.retry.tooltip=Skúsiť znova prevziať a nainštalovať tento doplnok
 
-#LOCALIZATION NOTE (contributionAmount) %S is the currency amount recommended for contributions
-contributionAmount=Navrhovaný príspevok: %S
+#LOCALIZATION NOTE (contributionAmount2) %S is the currency amount recommended for contributions
+contributionAmount2=Navrhovaný príspevok: %S
 
 installDownloading=Preberá sa
 installDownloaded=Prevzaté
 installDownloadFailed=Chyba pri preberaní
 installVerifying=Overuje sa
 installInstalling=Inštaluje sa
 installEnablePending=Na povolenie doplnku je potrebný reštart
 installDisablePending=Na zakázanie doplnku je potrebný reštart