update, add and remove files
authorsektormaster@atlas.sk
Sat, 20 Sep 2008 19:54:24 +0200
changeset 15 b2a314733b6481900ee55517fb248881eb6efdc8
parent 14 d83981165b1e232f80bc2984be385dc27b19b947
child 16 8a4c6edb3961ccbe55c8bef907aedcf40df42155
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update, add and remove files
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/preferences/permissions.dtd
browser/chrome/browser/preferences/security.dtd
browser/chrome/browser/search.properties
browser/installer/custom.properties
calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
calendar/chrome/prototypes/sun-calendar-event-dialog.properties
calendar/installer/custom.properties
calendar/installer/override.properties
calendar/updater/updater.ini
editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageMap.dtd
mail/chrome/messenger-region/region.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
mail/chrome/messenger/configEditorOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/editContactOverlay.properties
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
mail/chrome/messenger/prefs.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-masterpass.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-validation.dtd
suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
suite/profile/bookmarks.html
toolkit/chrome/global/regionNames.properties
toolkit/installer/windows/install.it
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -137,15 +137,15 @@ editBookmarkPanel.bookmarkedRemovedTitle=Záložka odstránená
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Upraviť túto záložku
 
 # Geolocation UI
 # LOCALIZATION NOTE (exactLocation, neighborhoodLocation): These do not have to be
 # exact value, instead approximations would be fine.
 # examples: Neighborhood (within 2 km)
 #      Exact Location (within 3 m)
 #
-geolocation.exactLocation=Presná lokalita (presnosť na 3 metre)
+geolocation.exactLocation=Presná poloha (presnosť 3 m)
 geolocation.exactLocationKey=e
-geolocation.neighborhoodLocation=Okolie (presnosť na 2 km)
-geolocation.neighborhoodLocationKey=k
+geolocation.neighborhoodLocation=Približná poloha (presnosť na 2 km)
+geolocation.neighborhoodLocationKey=r
 geolocation.nothingLocation=Nič
 geolocation.nothingLocationKey=N
 geolocation.requestMessage=Stránka %S chce vedieť, kde sa nachádzate. Môžete uviesť:
--- a/browser/chrome/browser/preferences/permissions.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/permissions.dtd
@@ -1,20 +1,21 @@
-<!ENTITY window.title "Výnimky">
-<!ENTITY window.width "36em">
+<!ENTITY window.title         "Výnimky">
+<!ENTITY window.width         "36em">
 
-<!ENTITY treehead.sitename.label "Server">
-<!ENTITY treehead.status.label "Stav">
-<!ENTITY removepermission.label "Odstrániť server">
-<!ENTITY removepermission.accesskey "s">
-<!ENTITY removeallpermissions.label "Odstrániť všetky servery">
+<!ENTITY treehead.sitename.label   "Server">
+<!ENTITY treehead.status.label    "Stav">
+<!ENTITY removepermission.label    "Odstrániť server">
+<!ENTITY removepermission.accesskey  "s">
+<!ENTITY removeallpermissions.label  "Odstrániť všetky servery">
 <!ENTITY removeallpermissions.accesskey "v">
-<!ENTITY address.label "Adresa webového servera:">
-<!ENTITY block.label "Zakázať">
-<!ENTITY block.accesskey "a">
-<!ENTITY session.label "Povoliť pre reláciu">
-<!ENTITY session.accesskey "o">
-<!ENTITY allow.label "Povoliť">
-<!ENTITY allow.accesskey "P">
-<!ENTITY windowClose.key "w">
+<!ENTITY address.label        "Adresa webového servera:">
+<!ENTITY address.accesskey      "d">
+<!ENTITY block.label         "Zakázať">
+<!ENTITY block.accesskey       "a">
+<!ENTITY session.label        "Povoliť pre reláciu">
+<!ENTITY session.accesskey      "o">
+<!ENTITY allow.label         "Povoliť">
+<!ENTITY allow.accesskey       "P">
+<!ENTITY windowClose.key       "w">
 
-<!ENTITY button.close.label "Zavrieť">
-<!ENTITY button.close.accesskey "Z">
+<!ENTITY button.close.label      "Zavrieť">
+<!ENTITY button.close.accesskey    "Z">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/security.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/security.dtd
@@ -1,22 +1,22 @@
 <!ENTITY warnAddonInstall.label    "Upozorniť ma, ak sa stránky pokúšajú inštalovať doplnky">
 <!ENTITY warnAddonInstall.accesskey  "U">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (tellMaybeForgery.label, tellMaybeAttackSite.label):
  The methods by which forged (phished) and attack sites will be detected by
  phishing providers will vary from human review to machine-based heuristics to a
  combination of both, so it's important that these strings and
-  useDownloadedList.label convey the meaning "suspected" (and not something like
-  "known").
+ useDownloadedList.label convey the meaning "reported" (and not something like
+ "known").
 -->
-<!ENTITY tellMaybeAttackSite.label   "Upozorniť v prípade, že je navštívená stránka škodlivá">
-<!ENTITY tellMaybeAttackSite.accesskey "r">
+<!ENTITY tellMaybeAttackSite2.label   "Blokovať nahlásené útočné stránky">
+<!ENTITY tellMaybeAttackSite.accesskey "B">
 
-<!ENTITY tellMaybeForgery.label   "Upozorniť v prípade, že je navštívená stránka podvodná">
+<!ENTITY tellMaybeForgery2.label   "Blokovať nahlásené podvodné stránky">
 <!ENTITY tellMaybeForgery.accesskey "o">
 
 <!ENTITY addonExceptions.label     "Výnimky…">
 <!ENTITY addonExceptions.accesskey   "V">
 
 
 <!ENTITY passwords.label        "Heslá">
 
--- a/browser/chrome/browser/search.properties
+++ b/browser/chrome/browser/search.properties
@@ -1,26 +1,9 @@
 searchtip=Hľadať pomocou modulu %S
 
 cmd_clearHistory=Vymazať históriu hľadania
 cmd_clearHistory_accesskey=h
 
 cmd_showSuggestions=Zobrazovať návrhy
 cmd_showSuggestions_accesskey=n
 
-addEngineConfirmTitle=Pridať vyhľadávací modul
-addEngineConfirmation=Pridať "%S" do zoznamu modulov dostupných vo vyhľadávacom paneli?\n\nZdroj: %S
-addEngineUseNowText=Začať ho hneď po&užívať
-addEngineAddButtonLabel=Pridať
-
-error_loading_engine_title=Chyba preberania
-# LOCALIZATION NOTE (error_loading_engine_msg2): %1$S = brandShortName, %2$S = location
-error_loading_engine_msg2=Aplikácii %S sa nepodarilo prevziať vyhľadávací modul z:\n%S
-error_duplicate_engine_msg=Aplikácii %S sa nepodarilo nainštalovať vyhľadávací modul z "%S", pretože modul s rovnakým názvom už existuje.
-
-error_invalid_engine_title=Chyba inštalácie
-# LOCALIZATION NOTE (error_invalid_engine_msg): %S = brandShortName
-error_invalid_engine_msg=Tento vyhľadávací modul %S nepodporuje a preto nebude nainštalovaný.
-
 cmd_addFoundEngine=Pridať "%S"
-
-suggestion_label=Návrhy
-
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -63,17 +63,16 @@ SUMMARY_PAGE_TITLE=Súhrn
 SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Pripravené na nainštalovanie $BrandShortNameu
 SUMMARY_INSTALLED_TO=$BrandShortName bude nainštalovaný do nasledujúceho priečinka:
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Na dokončenie inštalácie môže byť potrebné reštartovať počítač.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Na dokončenie odinštalovania môže byť potrebné reštartovať počítač.
 SUMMARY_MAKE_DEFAULT=$BrandShortName bude nastavený ako predvolený webový prehliadač.
 SUMMARY_CLICK=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Inštalovať.
 SURVEY_TEXT=&Povedzte nám váš názor na $BrandShortName
 LAUNCH_TEXT=&Spustiť $BrandFullName
-WARN_APP_RUNNING_INSTALL=Pri inštalácii musí byť program $BrandFullName ukončený.\n\nUkončite $BrandFullName a kliknutím na tlačidlo "OK" automaticky spustíte inštaláciu.
 CREATE_ICONS_DESC=Vytvoriť ikony $BrandShortNameu:
 ICONS_DESKTOP=Na &pracovnej ploche
 ICONS_STARTMENU=V priečinku Programy po&nuky Štart
 ICONS_QUICKLAUNCH=Na paneli &Rýchle spustenie
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Ak chcete pokračovať v inštalácii, musí byť program $BrandShortName ukončený.\n\nUkončite $BrandShortName.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Ak chcete pokračovať v inštalácii, musí byť program $BrandFullName ukončený.\n\nUkončite $BrandFullName.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=Program $BrandFullName je už spustený.\n\nPred spustením inštalovanej verzie ukončite $BrandFullName.
 WARN_WRITE_ACCESS=Nemáte povolené zapisovať do zadaného inštalačného priečinka.\n\nVyberte iný priečinok.
@@ -90,25 +89,21 @@ UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=$BrandShortName bude odinštalovaný z nasledujúceho priečinka:
 UN_CONFIRM_CLICK=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Odinštalovať.
 UN_REMOVE_PROFILES=Odst&rániť moje súkromné údaje $BrandShortNameu
 UN_REMOVE_PROFILES_DESC=Týmto natrvalo odstránite svoje záložky, uložené heslá, cookies a nastavenia. Ak v budúcnosti plánujete inštalovať inú verziu $BrandShortNameu, môžete si tieto nastavenia ponechať.
 
 BANNER_CHECK_EXISTING=Kontroluje sa existujúca inštalácia…
 
 STATUS_INSTALL_APP=Inštaluje sa $BrandShortName…
 STATUS_INSTALL_LANG=Inštalujú sa jazykové súbory (${AB_CD})…
-STATUS_INSTALL_OPTIONAL=Inštalujú sa voliteľné súčasti…
 STATUS_UNINSTALL_MAIN=Odinštalováva sa $BrandShortName…
 STATUS_CLEANUP=Prebieha čistenie…
 
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
 OPTIONS_SUMMARY=Vyberte preferovaný typ inštalácie a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 # One line
 OPTION_STANDARD_DESC=$BrandShortName bude nainštalovaný s bežnými súčasťami.
 OPTION_STANDARD_RADIO=&Štandardná
-# One line
-OPTION_COMPLETE_DESC=$BrandShortName bude nainštalovaný so všetkými dostupnými súčasťami.
-OPTION_COMPLETE_RADIO=K&ompletná
 # Two lines
 OPTION_CUSTOM_DESC=Môžete vybrať jednotlivé súčasti, ktoré chcete nainštalovať. Odporúča sa skúseným používateľom.
 OPTION_CUSTOM_RADIO=&Prispôsobená
 
--- a/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
@@ -181,17 +181,17 @@
 <!ENTITY goPreviousCmd.day.label        "Predchádzajúci deň">
 <!ENTITY goPreviousCmd.week.label        "Predchádzajúci týždeň">
 <!ENTITY goPreviousCmd.month.label       "Predchádzajúci mesiac">
 <!ENTITY goPreviousCmd.accesskey        "r">
 
 <!ENTITY goNextCmd.day.label          "Nasledujúci deň">
 <!ENTITY goNextCmd.week.label          "Nasledujúci týždeň">
 <!ENTITY goNextCmd.month.label         "Nasledujúci mesiac">
-<!ENTITY goNextCmd.all.accesskey        "N">
+<!ENTITY goNextCmd.all.accesskey        "a">
 
 <!ENTITY toolsMenu.label            "Nástroje">
 <!ENTITY toolsMenu.accesskey          "N">
 
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label         "Chybová konzola">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey       "K">
 
 <!ENTITY addressBookCmd.label          "Adresár">
--- a/calendar/chrome/prototypes/sun-calendar-event-dialog.properties
+++ b/calendar/chrome/prototypes/sun-calendar-event-dialog.properties
@@ -118,17 +118,17 @@ reminderCustomOriginEndTask=koncom úlohy
 reminderErrorMaxCountReachedEvent=Vybraný kalendár má obmedzenie na %1$S pripomienok na jednu udalosť.
 reminderErrorMaxCountReachedTask=Vybraný kalendár má obmedzenie na %1$S pripomienok na jednu úlohu.
 newEvent=Nová udalosť
 newTask=Nová úloha
 
 emailSubjectReply=Re: %1$S
 
 # Link Location Dialog
-specifyLinkLocation=Špecifikujte umiestnenie odkazu
+specifyLinkLocation=Špecifikujte adresu odkazu
 enterLinkLocation=Zadajte webovú stránku alebo umiestnenie dokumentu.
 
 summaryDueTaskLabel=Splniť do:
 
 # Attach File Dialog
 selectAFile=Vyberte súbory, ktoré chcete pripojiť
 removeCalendarsTitle=Odstrániť prílohy
 removeCalendarsText=Naozaj chcete odstrániť všetky prílohy (celkom %1$S)?
--- a/calendar/installer/custom.properties
+++ b/calendar/installer/custom.properties
@@ -66,21 +66,21 @@ WARN_APP_RUNNING_INSTALL=Pred pokračovaním v inštalácii musí byť program ${BrandFullName} ukončený.\n\nUkončite ${BrandFullName} a kliknutím na tlačidlo "OK" automaticky spustíte inštaláciu.
 WARN_APP_RUNNING_UNINSTALL=Pred pokračovaním v odinštalovaní musí byť program ${BrandFullName} ukončený.\n\nUkončite ${BrandFullName} a kliknutím na tlačidlo "OK" automaticky spustíte odinštalovanie.
 CREATE_ICONS_DESC=Vytvoriť ikony ${BrandShortName}u:
 ICONS_DESKTOP=Na &pracovnej ploche
 ICONS_STARTMENU=V priečinku Programy po&nuky Štart
 ICONS_QUICKLAUNCH=Na paneli &Rýchle spustenie
 WARN_WRITE_ACCESS=Nemáte povolené zapisovať do zadaného inštalačného priečinka.\n\nVyberte iný priečinok.
 WARN_DISK_SPACE=Na inštaláciu do zadaného priečinka nie je dostatok miesta.\n\nVyberte iné umiestnenie.
 
-STATUS_INSTALL_APP=Inštaluje sa ${BrandShortName}...
-STATUS_INSTALL_LANG=Inštalujú sa jazykové súbory (${AB_CD})...
-STATUS_INSTALL_OPTIONAL=Inštalujú sa voliteľné súčasti...
-STATUS_UNINSTALL_MAIN=Odinštalováva sa ${BrandShortName}...
-STATUS_CLEANUP=Prebieha čistenie...
+STATUS_INSTALL_APP=Inštaluje sa ${BrandShortName}…
+STATUS_INSTALL_LANG=Inštalujú sa jazykové súbory (${AB_CD})…
+STATUS_INSTALL_OPTIONAL=Inštalujú sa voliteľné súčasti…
+STATUS_UNINSTALL_MAIN=Odinštalováva sa ${BrandShortName}…
+STATUS_CLEANUP=Prebieha čistenie…
 
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
 OPTIONS_SUMMARY=Vyberte uprednostňovaný typ inštalácie a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 # One line
 OPTION_STANDARD_DESC=${BrandShortName} bude nainštalovaný s bežnými súčasťami.
 OPTION_STANDARD_RADIO=&Štandardná
 # One line
--- a/calendar/installer/override.properties
+++ b/calendar/installer/override.properties
@@ -60,17 +60,17 @@ UninstallCaption=Odinštalátor programu $(^Name)
 BackBtn=< &Naspäť
 NextBtn=&Ďalej >
 AcceptBtn=SÚHLASÍM s podmienkami tejto licenčnej zmluvy
 DontAcceptBtn=NESÚHLASÍM s podmienkami tejto licenčnej zmluvy
 InstallBtn=&Inštalovať
 UninstallBtn=&Odinštalovať
 CancelBtn=Zrušiť
 CloseBtn=&Zavrieť
-BrowseBtn=Pre&hľadávať...
+BrowseBtn=Pre&hľadávať…
 ShowDetailsBtn=Zobraziť po&drobnosti
 ClickNext=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.
 ClickInstall=Inštaláciu spustíte kliknutím na tlačidlo Inštalovať.
 ClickUninstall=Odinštalovanie spustíte kliknutím na tlačidlo Odinštalovať.
 Completed=Dokončené
 LicenseTextRB=Pred inštaláciou programu $(^NameDA) si prečítajte nasledujúcu licenčnú zmluvu. Ak súhlasíte so všetkými podmienkami tejto licencie, označte dole správnu možnosť. $_CLICK
 ComponentsText=Označte súčasti, ktoré chcete nainštalovať. Zrušte označenie nepotrebných súčastí. $_CLICK
 ComponentsSubText2_NoInstTypes=Vyberte požadované súčasti:
--- a/calendar/updater/updater.ini
+++ b/calendar/updater/updater.ini
@@ -1,4 +1,4 @@
 ; This file is in the UTF-8 encoding
 [Strings]
 Title=Aktualizácia softvéru
-Info=Sunbird inštaluje aktualizácie, po chvíli sa spustí...
+Info=Sunbird inštaluje aktualizácie, po chvíli sa spustí…
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageMap.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageMap.dtd
@@ -40,65 +40,56 @@
 <!-- These strings are for use specifically in the editor's image map dialog. -->
 
 <!-- Window title -->
 <!ENTITY windowTitle.label "Editor máp">
 
 <!-- Menu Items -->
 <!-- File menu -->
 <!ENTITY mapfileMenu.label "Súbor">
-<!ENTITY mapfilemenu.accesskey "s">
+<!ENTITY mapfileMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY clearCmd.label "Vymazať">
-<!ENTITY mapfileclear.accesskey "a">
+<!ENTITY clearCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY closeCmd.label "Zavrieť">
-<!ENTITY mapfileclose.accesskey "c">
+<!ENTITY closeCmd.accesskey "Z">
 
 <!-- Edit menu -->
 <!ENTITY mapeditMenu.label "Upraviť">
-<!ENTITY mapeditmenu.accesskey "u">
+<!ENTITY mapeditMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY cutCmd.label "Vystrihnúť">
-<!ENTITY mapeditcut.accesskey "t">
+<!ENTITY cutCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY copyCmd.label "Kopírovať">
-<!ENTITY mapeditcopy.accesskey "c">
+<!ENTITY copyCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY pasteCmd.label "Prilepiť">
-<!ENTITY mapeditpaste.accesskey "p">
+<!ENTITY pasteCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY selectallCmd.label "Vybrať všetko">
-<!ENTITY mapselectall.accesskey "s">
+<!ENTITY selectallCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY propsCmd.label "Vlastnosti Hotspot">
-<!ENTITY mapeditprops.accesskey "h">
+<!ENTITY propsCmd.accesskey "H">
 
 <!-- View menu -->
 <!ENTITY mapviewMenu.label "Zobraziť">
-<!ENTITY mapviewmenu.accesskey "z">
+<!ENTITY mapviewMenu.accesskey "Z">
 <!ENTITY showhideTbarCmd.label "Skryť panel nástrojov">
-<!ENTITY mapviewtbar.accesskey "t">
+<!ENTITY showhideTbarCmd.accesskey "S">
 <!-- Scaling -->
 <!ENTITY mapviewScale.label "Mierka">
-<!ENTITY mapviewscale.accesskey "m">
+<!ENTITY mapviewScale.accesskey "M">
 <!ENTITY apercentCmd.label "100">
-<!ENTITY zoomone.accesskey "1">
+<!ENTITY apercentCmd.accesskey "1">
 <!ENTITY bpercentCmd.label "200">
-<!ENTITY zoomtwo.accesskey "2">
+<!ENTITY bpercentCmd.accesskey "2">
 <!ENTITY cpercentCmd.label "400">
-<!ENTITY zoomthree.accesskey "4">
-<!-- end scaling-->
-<!ENTITY contrastCmd.label "Kontrast">
-<!ENTITY contrast.accesskey "n">
-
-<!-- Help menu -->
-<!ENTITY maphelpMenu.label "Pomocník">
-<!ENTITY maphelpmenu.accesskey "p">
-<!ENTITY aboutCmd.label "O programe">
-<!ENTITY about.accesskey "b">
+<!ENTITY cpercentCmd.accesskey "4">
 
 <!ENTITY zoominCmd.label "Zväčšiť">
 <!ENTITY zoomoutCmd.label "Zmenšiť">
 <!ENTITY delSpotCmd.label "Zmazať bod">
 
 <!-- Keys -->
-<!ENTITY clear.accesskey "d">
-<!ENTITY selectall.accesskey "a">
-<!ENTITY close.accesskey "l">
-<!ENTITY cut.accesskey "x">
-<!ENTITY copy.accesskey "c">
-<!ENTITY paste.accesskey "v">
-<!ENTITY props.accesskey "p">
-<!ENTITY tbar.accesskey "t">
+<!ENTITY clear.key "d">
+<!ENTITY selectall.key "a">
+<!ENTITY close.key "l">
+<!ENTITY cut.key "x">
+<!ENTITY copy.key "c">
+<!ENTITY paste.key "v">
+<!ENTITY props.key "p">
+<!ENTITY tbar.key "t">
--- a/mail/chrome/messenger-region/region.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-region/region.properties
@@ -1,12 +1,9 @@
-#
-# messenger.properties
-# mailnews.js
-mailnews.hints_and_tips.url=http://www.mozilla-world.org/sk/products/thunderbird/support
+mailnews_support_url=http://support.live.mozillamessaging.com/%LOCALE%/%APP%/%APPBUILDID%/
 
 # To make mapit buttons to disappear in the addressbook, specify empty string. For example:
 # mail.addr_book.mapit_url.format=
 # The format for "mail.addr_book.mapit_url.format" is:
 # @A1 == address, part 1
 # @A2 == address, part 2
 # @CI == city
 # @ST == state
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -129,16 +129,21 @@
 <!ENTITY WorkZipCode.accesskey     "S">
 <!ENTITY WorkCountry.label       "Krajina:">
 <!ENTITY WorkCountry.accesskey     "n">
 <!ENTITY WorkWebPage.label       "Webová stránka:">
 <!ENTITY WorkWebPage.accesskey     "b">
 
 <!ENTITY Other.tab           "Ostatné">
 <!ENTITY Other.accesskey        "O">
+<!ENTITY Birthday.label         "Dátum narodenia:">
+<!ENTITY Birthday.accesskey       "D">
+<!ENTITY Year.emptytext         "Rok">
+<!ENTITY Or.value            "alebo">
+<!ENTITY Age.emptytext         "vek">
 <!ENTITY Custom1.label         "Ostatné 1:">
 <!ENTITY Custom1.accesskey       "1">
 <!ENTITY Custom2.label         "Ostatné 2:">
 <!ENTITY Custom2.accesskey       "2">
 <!ENTITY Custom3.label         "Ostatné 3:">
 <!ENTITY Custom3.accesskey       "3">
 <!ENTITY Custom4.label         "Ostatné 4:">
 <!ENTITY Custom4.accesskey       "4">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
@@ -82,21 +82,29 @@ propertySecondaryEmail=Ďalšia e-mailová adresa
 propertyScreenName=Účet pre IM
 propertyNickname=Prezývka
 propertyDisplayName=Zobraziť ako
 propertyWork=Zamestnanie
 propertyHome=Domov
 propertyFax=Fax
 propertyCellular=Mobil
 propertyPager=Pager
+propertyBirthday=Dátum narodenia
 propertyCustom1=Ostatné 1
 propertyCustom2=Ostatné 2
 propertyCustom3=Ostatné 3
 propertyCustom4=Ostatné 4
 
+## LOCALIZATION NOTE (dateformat)
+## Only used if the year isn't present and should be in the format used by Date.toLocaleFormat
+## see http://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Reference/Global_Objects/Date/toLocaleFormat
+## %B is the month's localized name and %e is the day of the month [1-31]
+## Separators (a space, dash, etc.) can be used
+dateformat=%e. %B 
+
 ## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateAndZip): 
 ## %1$S is city, %2$S is state, %3$S is zip
 cityAndStateAndZip=%3$S %1$S, %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateNoZip): 
 ## %1$S is city, %2$S is state
 cityAndStateNoZip=%1$S, %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (cityOrStateAndZip): 
 ## %1$S is city or state, %2$S is zip
@@ -127,17 +135,16 @@ matchFound=Nájdené výsledky (celkom: 1)
 matchesFound=Nájdené výsledky (celkom: %S)
 
 cardsCopied=Skopírované karty: %S
 cardCopied=Skopírovaná 1 karta
 cardsMoved=Presunuté karty: %S
 cardMoved=Presunutá 1 karta
 
 # LDAP directory stuff
-directoriesListItemNone=žiadny
 invalidName=Zadajte platné meno.
 invalidHostname=Zadajte platný názov servera.
 invalidPortNumber=Zadajte platné číslo portu.
 invalidResults=Zadajte platné číslo v poli Výsledky.
 abReplicationOfflineWarning=Na získanie odpovede zo servera LDAP musíte byť v režime online.
 abReplicationSaveSettings=Nastavenia musia byť najskôr uložené a až potom je možné priečinok prevziať.
 
 # For importing / exporting
--- a/mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
@@ -6,16 +6,17 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (override.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY useGlobal.label "Použiť globálne nastavenie servera LDAP pre tento účet">
 <!ENTITY useGlobal.accesskey "u">
 <!ENTITY editDirectories.label "Upraviť adresáre…">
 <!ENTITY editDirectories.accesskey "r">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (directories.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY directories.label "Použiť iný server LDAP:">
 <!ENTITY directories.accesskey "L">
+<!ENTITY directoriesNone.label   "žiadny">
 
 <!-- am-addressing.xul -->
 
 <!ENTITY compositionGroupTitle.label "Písanie správ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (useHtml.label) : do not translate "html" in below line -->
 <!ENTITY useHtml.label "Písať správy vo formáte HTML">
 <!ENTITY useHtml.accesskey "H">
 <!ENTITY autoQuote.label "Automaticky pridať citáciu originálnej správy pri odpovedi,">
--- a/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!ENTITY doNotDownloadPop3Movemail.label "Kvôli úspore miesta na disku nepreberať:">
 <!ENTITY doNotDownload.label "Kvôli úspore miesta na disku nepreberať pre použitie v režime offline:">
-<!ENTITY offlineNewFolder.label "Pri vytváraní nových priečinkov ich označovať pre použitie v režime offline">
-<!ENTITY offlineNewFolder.accesskey "z">
+<!ENTITY allFoldersOffline.label "Ponechať správy tohto účtu v tomto počítači">
+<!ENTITY allFoldersOffline.accesskey "c">
 <!ENTITY offlineNotDownload.label "Správy väčšie ako ">
 <!ENTITY offlineNotDownload.accesskey "S">
 <!ENTITY kb.label "kB">
 <!ENTITY days.label "dní">
 <!ENTITY daysOld.label "dní">
 <!ENTITY message.label "správ">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.label "Prečítané správy">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.accesskey "e">
@@ -20,15 +20,12 @@
 <!ENTITY retentionKeepNew.label "Odstrániť všetko okrem posledných">
 <!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "k">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.label "Vždy odstrániť prečítané správy">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "r">
 <!ENTITY nntpRemoveBody.label "Odstrániť telá správ starších ako">
 <!ENTITY nntpRemoveBody.accesskey "t">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.label "Vyberte diskusné skupiny, ktoré chcete používať v režime offline…">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "b">
-<!ENTITY offlineSelectImap.label "Vyberte priečinky, ktoré chcete používať v režime offline…">
-<!ENTITY offlineSelectImap.accesskey "c">
-<!ENTITY offlineDesc.label "Je možné prevziať správy na váš počítač tak, aby boli k dispozícii, keď pracujete v režime offline.">
-<!ENTITY makeInboxMsgsAvailable.label "Sprístupniť správy v priečinku Doručená pošta počas práce v režime offline.">
-<!ENTITY makeInboxMsgsAvailable.accesskey "f">
-<!ENTITY offlineGroupTitle.label "Režim offline">
+<!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.label "Rozšírené…">
+<!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.accesskey "z">
+<!ENTITY syncGroupTitle.label "Synchronizácia správ">
 <!ENTITY diskspaceGroupTitle.label "Miesto na disku">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/configEditorOverlay.dtd
@@ -0,0 +1,1 @@
+<!ENTITY closeCmd.key "W">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
@@ -0,0 +1,11 @@
+<!ENTITY editContactName.label "Meno:">
+<!ENTITY editContactName.accesskey "M">
+
+<!ENTITY editContactEmail.label "E-mail:">
+<!ENTITY editContactEmail.accesskey "E">
+
+<!ENTITY editContactPanelCancel.label "Zrušiť">
+<!ENTITY editContactPanelCancel.accesskey "Z">
+
+<!ENTITY editContactPanelDone.label "Hotovo">
+<!ENTITY editContactPanelDone.accesskey "H">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/editContactOverlay.properties
@@ -0,0 +1,7 @@
+editTitle=Upraviť kontakt
+viewTitle=Zobraziť kontakt
+
+editDetailsLabel=Upraviť detaily
+editDetailsAccessKey=d
+viewDetailsLabel=Zobraziť detaily
+viewDetailsAccessKey=d
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -278,33 +278,25 @@ 5052=Nepodarilo sa spojiť so serverom %S.
 ## @name IMAP_IMAP_CONNECTION_REFUSED_ERROR
 ## @loc None
 5053=Nepodarilo sa pripojiť k serveru %S; spojenie odmietnuté.
 
 ## @name IMAP_NET_TIMEOUT_ERROR
 ## @loc None
 5054=Vypršal čas pre pripojenie k serveru %S.
 
-## @name IMAP_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
-## @loc None
-5055=Naozaj chcete presunúť označené priečinky do Odpadkového koša?
-
 # Status - no messages to download 
 ## @name IMAP_NO_NEW_MESSAGES
 ## @loc None
 5056=Server neobsahuje žiadne nové správy.
 
 ## @name IMAP_DEFAULT_ACCOUNT_NAME
 ## @loc None
 5057=Pošta pre %S
 
-## @name IMAP_DELETE_NO_TRASH
-## @loc None
-5058=Odstránením tohto priečinka budú odstránené všetky správy a podpriečinky, ktoré priečinok obsahuje. Túto operáciu nie je možné vrátiť späť. Naozaj chcete odstrániť tento priečinok?
-
 ## @name IMAP_EMPTY_TRASH_CONFIRM
 ## @loc None
 5061=Vysypaním koša dôjde k odstráneniu priečinka %S a všetkých správ v ňom. Naozaj chcete odstrániť tento priečinok?
 
 ## @name IMAP_PERSONAL_FILING_CABINET
 ## @loc None
 5062=Osobná schránka
 
@@ -442,8 +434,28 @@ 5102=Nepodarilo sa prihlásiť k serveru %S, pretože ste zapli bezpečnú autentifikáciu a tento server ju nepodporuje.\n\nVypnite bezpečnú autentifikáciu pre tento účet a skúste to znovu.
 # Place the word %3$S in your translation where the name of the destination folder should appear.
 # Place the word %1$S where the currently copying message should appear.
 # Place the word %2$S where the total number of messages should appear.
 5103=Kopírovanie správy %1$S z %2$S do priečinka %3$S
 
 ## @name IMAP_LOGIN_DISABLED
 ## @loc None
 5104=Nemožno sa prihlásiť k serveru %S, pretože odmietol prihlásenie. Skontrolujte nastavenia vášho poštového servera a pokúste sa pripojiť pomocou SSL alebo TLS.
+
+## @name IMAP_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5105): Do not translate the word %S below.
+# "%S" is the the name of the folder.
+5105=Naozaj chcete odstrániť priečinok '%S'?
+
+## @name IMAP_DELETE_NO_TRASH
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5106): Do not translate the word %S below.
+# "%S" is the the name of the folder.
+5106=Odstránením tohto priečinka budú odstránené všetky správy a podpriečinky, ktoré priečinok obsahuje. Túto operáciu nie je možné vrátiť späť. Naozaj chcete odstrániť priečinok '%S'?
+
+## @name IMAP_DELETE_FOLDER_DIALOG_TITLE
+## @loc None
+5107=Odstránenie priečinka
+
+## @name IMAP_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
+## @loc None
+5108=O&dstrániť priečinok
--- a/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
@@ -151,20 +151,16 @@ 4018=Zadajte nové heslo používateľa %.100s pre účet %.100s:
 ## @name POP3_NO_ANSWER
 ## @loc None
 4019=Bez odpovede
 
 ## @name POP3_ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
 ## @loc None
 4020=Zadajte svoje heslo:
 
-## @name moveFolderToTrash
-## @loc None
-4021=Naozaj chcete presunúť označený priečinok do Koša?
-
 ## @name POP3_FOLDER_FOR_TRASH
 ## @loc None
 4023=Odpadkový kôš už obsahuje priečinok %s. Priečinok, ktorý ste práve odstránili bude v Odpadkovom koši pod názvom %s.
 
 # Status - stat failed
 ## @name POP3_STAT
 ## @loc None
 4024=Vykonanie príkazu STAT bolo neúspešné. Chyba pri získavaní čísla a veľkosti správy.
@@ -244,8 +240,22 @@ 4041=E-mailový server POP3 (%S) nepodporuje príkaz TOP. Bez podpory tohto príkazu nemôžeme implementovať nastavenia ``Maximálna veľkosť správy'' alebo ``Prevziať len hlavičky správ''. Tieto možnosti boli vypnuté a správy budú prevzaté nezávisle na ich veľkosti.
 # secure authentication failed and unsure why
 ## @name CANNOT_PROCESS_APOP_AUTH
 ## @loc None
 4042=E-mailový server nepodporuje bezpečnú autentifikáciu alebo ste zadali neplatné heslo. Skontrolujte zadané heslo, alebo vypnite bezpečnú autentifikáciu v sekcii Nastavenie servera pre váš účet v okne Nastavenie účtov.\n
 
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_CONNECT_VIA_TLS
 ## @loc None
 4043=Nie je možné nadviazať spojenie TLS k serveru POP3. Server môže byť nedostupný alebo nesprávne nakonfigurovaný. Overte správnosť nastavení v sekcii Nastavenie servera pre váš účet v okne Nastavenie účtov a skúste znova.
+
+## @name POP3_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (4044): Do not translate the word %S below.
+# "%S" is the the name of the folder.
+4044=Naozaj chcete odstrániť priečinok '%S'?
+
+## @name POP3_DELETE_FOLDER_DIALOG_TITLE
+## @loc None
+4045=Odstránenie priečinka
+
+## @name POP3_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
+## @loc None
+4046=O&dstrániť priečinok
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -33,16 +33,18 @@
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.label "Aktuálny účet">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.accesskey "A">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.label "Prijať ďalších 500 správ">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.label "Odoslať neodoslané správy">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY subscribeCmd.label "Prihlásiť k odberu…">
 <!ENTITY subscribeCmd.accesskey "b">
+<!ENTITY deleteFolder.label "Odstrániť priečinok">
+<!ENTITY deleteFolder.accesskey "d">
 <!ENTITY renameFolder.label "Premenovať priečinok…">
 <!ENTITY renameFolder.accesskey "r">
 <!ENTITY renameFolder.key "VK_F2">
 <!ENTITY compactFolders.label "Vykonať údržbu priečinkov">
 <!ENTITY compactFolder.accesskey "V">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.label "Vyprázdniť kôš">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY importCmd.label "Import…">
@@ -434,16 +436,17 @@
 <!ENTITY replyAllButton.label "Odpoveď Vš.">
 <!ENTITY forwardButton.label "Odoslať ďalej">
 <!ENTITY fileButton.label "Uložiť">
 <!ENTITY nextButton.label "Ďalšia">
 <!ENTITY previousButton.label "Predchádzajúca">
 <!ENTITY backButton1.label "Prejsť naspäť">
 <!ENTITY goForwardButton1.label "Prejsť dopredu">
 <!ENTITY deleteButton.label "Odstrániť">
+<!ENTITY undeleteButton.label "Zrušiť odstránenie">
 <!ENTITY markButton.label "Označiť">
 <!ENTITY printButton.label "Tlačiť">
 <!ENTITY stopButton.label "Zastaviť">
 <!ENTITY throbberItem.title "Indikátor činnosti">
 <!ENTITY updatesItem.title "Aktualizácie">
 <!ENTITY junkButton.label "Spam">
 <!ENTITY notJunkButton.label "Nie Spam">
 <!ENTITY addressBookButton.label "Adresár">
@@ -465,16 +468,17 @@
 <!ENTITY replyAllButton.tooltip "Odpovedať odosielateľovi a všetkým adresátom">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Odoslať označenú správu ďalej">
 <!ENTITY fileButton.tooltip "Uložiť označenú správu do súboru">
 <!ENTITY nextButton.tooltip "Presunúť sa na nasledujúcu neprečítanú správu">
 <!ENTITY previousButton.tooltip "Presunúť sa na predchádzajúcu neprečítanú správu">
 <!ENTITY goForwardButton.tooltip "Prejsť o jednu správu dopredu">
 <!ENTITY goBackButton.tooltip "Prejsť o jednu správu naspäť">
 <!ENTITY deleteButton.tooltip "Odstrániť označenú správu alebo priečinok">
+<!ENTITY undeleteButton.tooltip "Zrušiť odstránenie označenej správy">
 <!ENTITY markButton.tooltip "Označiť správy">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Vytlačiť vybranú správu">
 <!ENTITY stopButton.tooltip "Zastaviť aktuálny prenos">
 <!ENTITY junkButton.tooltip "Označiť vybrané správy ako nevyžiadané (SPAM)">
 <!ENTITY notJunkButton.tooltip "Označiť vybrané správy ako Nie Spam">
 <!ENTITY addressBookButton.tooltip "Otvoriť adresár">
 <!ENTITY tagButton.tooltip "Priradiť k správe popis">
 <!ENTITY compactButton.tooltip "Odstrániť vymazané správy z označeného priečinka">
@@ -618,49 +622,51 @@
 
 <!-- Junk Bar -->
 <!ENTITY junkBarMessage1.label "Nevyžiadané pošta">
 <!ENTITY junkBarButton1.label "Nie je nevyžiadaná">
 <!ENTITY junkInfoButton.label "?">
 
 <!-- Remote Content Bar -->
 <!ENTITY remoteContentMessage1.label "Na ochranu vášho súkromia boli vzdialené obrázky zablokované.">
-<!ENTITY loadRemoteContentButton1.label "Načítať obrázky">
+<!ENTITY loadRemoteContentButton2.label "Zobraziť obrázky">
 
 <!-- Phishing Bar -->
-<!ENTITY phishingBarMessage1.label "Podozrivá správa">
+<!ENTITY phishingBarMessage2.label "Toto môže byť podvodná správa.">
 <!ENTITY removePhishingBarButton1.label "Ignorovať upozornenie">
-<!ENTITY reportPhishingError.label "Toto nie je podvodná správa">
+<!ENTITY reportPhishingError1.label "Zdá sa, že toto nie je podvodná správa.">
 
 <!-- Quick Search Bar -->
 <!ENTITY quickSearchCmd.key "k">
 
 <!-- Message Header Context Menu -->
-<!ENTITY AddToAddressBook.label "Pridať adresu do Adresára">
+<!ENTITY AddToAddressBook.label "Pridať do Adresára">
 <!ENTITY AddToAddressBook.accesskey "A">
+<!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.label "Pridať do Adresára">
+<!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.accesskey "A">
 <!ENTITY EditContact.label "Upraviť kontakt…">
 <!ENTITY EditContact.accesskey "U">
 <!ENTITY ViewContact.label "Zobraziť kontakt">
 <!ENTITY ViewContact.accesskey "Z">
 <!ENTITY SendMailTo.label "Odoslať správu">
 <!ENTITY SendMailTo.accesskey "s">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.label "Kopírovať e-mailovú adresu">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.accesskey "K">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.label "Vytvoriť filter z…">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.accesskey "f">
 <!ENTITY BlockAddress.label "Zakázať adresu">
 <!ENTITY BlockAddress.accesskey "A">
 <!ENTITY reportPhishingURL.label "Nahlásiť podozrivý e-mail">
 <!ENTITY reportPhishingURL.accesskey "N">
 
 <!-- Content Pane Context Menu -->
-<!ENTITY saveLinkCmd.label "Uložiť cieľ odkazu">
-<!ENTITY saveLinkCmd.accesskey "c">
-<!ENTITY saveImageCmd.label "Uložiť obrázok">
-<!ENTITY saveImageCmd.accesskey "b">
+<!ENTITY saveLinkAsCmd.label "Uložiť cieľ odkazu ako…">
+<!ENTITY saveLinkAsCmd.accesskey "c">
+<!ENTITY saveImageAsCmd.label "Uložiť obrázok ako…">
+<!ENTITY saveImageAsCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY copyCmd.label "Kopírovať">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Vybrať všetko">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY copyLinkCmd.label "Kopírovať adresu odkazu">
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY copyImageCmd.label "Kopírovať adresu obrázka">
 <!ENTITY copyImageCmd.accesskey "o">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -282,19 +282,19 @@ mail.addr_book.show_phonetic_fields=fals
 # 4: mm/yyyy/dd
 # 5: dd/mm/yyyy
 # 6: dd/yyyy/mm
 #
 # 0: auto-detect the current locale format
 #  a separator has to be either '/', '-', '.' and the year in Chistian year
 #  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
 #
-mailnews.search_date_format=0
+mailnews.search_date_format=5
 # separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
-mailnews.search_date_separator=
+mailnews.search_date_separator=.
 # leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
 mailnews.search_date_leading_zeros=true
 
 # offline msg 
 nocachedbodybody=Telo tejto správy nebolo prevzaté zo servera na prečítanie \
 v režime offline. Ak si chcete túto správu prečítať, musíte sa pripojiť k sieti. \
 Z ponuky Súbor vyberte položku Režim offline a zrušte označenie položky Pracovať \
 v režime offine. \
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -30,38 +30,51 @@
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!ENTITY toField.label "Komu: ">
-<!ENTITY fromField.label "Od: ">
-<!ENTITY senderField.label "Odosielateľ: ">
-<!ENTITY organizationField.label "Organizácia: ">
-<!ENTITY replyToField.label "Odpoveď na: ">
+<!ENTITY toField2.label "komu ">
+<!ENTITY fromField2.label "od ">
+<!ENTITY senderField2.label "odosielateľ ">
+<!ENTITY organizationField2.label "organizácia ">
+<!ENTITY replyToField2.label "odpoveď na ">
 
-<!ENTITY subjectField.label "Predmet: ">
-<!--# LOCALIZATION NOTE (ccField.label): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY ccField.label "Kópia: ">
-<!ENTITY bccField.label "Skrytá kópia: ">
-<!ENTITY newsgroupsField.label "Skupiny: ">
-<!ENTITY followupToField.label "Pokračovať na: ">
-<!ENTITY tagsHdr.label "Popis: ">
-<!ENTITY dateField.label "Dátum: ">
-<!ENTITY userAgentField.label "Program: ">
-<!ENTITY referencesField.label "Referencie: ">
-<!ENTITY messageIdField.label "ID správy: ">
-<!ENTITY inReplyToField.label "In-Reply-To: ">
-<!ENTITY originalWebsite.label "Webový server:">
+<!ENTITY subjectField2.label "predmet ">
+<!--# LOCALIZATION NOTE (ccField2.label): DONT_TRANSLATE -->
+<!ENTITY ccField2.label "kópia ">
+<!ENTITY bccField2.label "skrytá kópia ">
+<!ENTITY newsgroupsField2.label "skupiny ">
+<!ENTITY followupToField2.label "pokračovať na ">
+<!ENTITY tagsHdr2.label "popisy ">
+<!ENTITY dateField2.label "dátum ">
+<!ENTITY userAgentField2.label "program ">
+<!ENTITY referencesField2.label "referencie ">
+<!ENTITY messageIdField2.label "ID správy ">
+<!ENTITY inReplyToField2.label "v odpovedi na ">
+<!ENTITY originalWebsite2.label "webový server ">
 <!ENTITY saveAll.label "Uložiť všetko…">
 
-<!ENTITY editMessage.label "Upraviť návrh…">
+<!ENTITY editMessageDescription.label "Toto je návrh správy">
+<!ENTITY editMessageButton.label "Upraviť…">
+<!ENTITY replyButton.label "odpovedať…">
+<!ENTITY forwardButton.label "odoslať ďalej…">
+<!ENTITY junkButton.label "označiť ako spam">
+<!ENTITY trashButton.tooltiptext "odstrániť">
+
+<!ENTITY otherActionsButton.label "ďalšie akcie">
+<!ENTITY saveAsMenuItem.label "uložiť ako…">
+<!ENTITY saveAsMenuItem.accesskey "u">
+<!ENTITY viewSourceMenuItem.label "zobraziť zdrojový kód…">
+<!ENTITY viewSourceMenuItem.accesskey "z">
+
+<!ENTITY hideDetailsButton.label "skryť detaily">
 
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Otvoriť">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY saveAsAttachmentCmd.label "Uložiť ako…">
 <!ENTITY saveAsAttachmentCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY detachAttachmentCmd.label "Vyčleniť…">
 <!ENTITY deleteAttachmentCmd.label "Odstrániť">
 <!ENTITY saveAllAttachmentsCmd.label "Uložiť všetky prílohy">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -13,17 +13,17 @@
 <!ENTITY markAsReadNoDelay.label    "Okamžite po zobrazení">
 <!ENTITY markAsReadNoDelay.accesskey  "m">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (markAsReadDelay.label): This will concatenate to
   "After displaying for [___] seconds",
   using (markAsReadDelay.label) and a number (secondsLabel.label). -->
 <!ENTITY markAsReadDelay.label     "Po">
 <!ENTITY markAsReadDelay.accesskey   "o">
 <!ENTITY secondsLabel.label       "sekundách od zobrazenia">
-<!ENTITY showFolderColumns.label    "Zobraziť rozbalené stĺpce v paneli priečinkov">
+<!ENTITY showFolderColumns.label    "Zobraziť stĺpce v paneli priečinkov">
 <!ENTITY showFolderColumns.accesskey  "Z">
 <!ENTITY rememberLastMsg.label     "Pamätať si naposledy označenú správu">
 <!ENTITY rememberLastMsg.accesskey   "s">
 <!ENTITY openMsgIn.label        "Správy otvárať v:">
 <!ENTITY reuseExpRadio0.label      "V novom okne správy">
 <!ENTITY reuseExpRadio0.accesskey    "n">
 <!ENTITY reuseExpRadio1.label      "V existujúcom okne so správou">
 <!ENTITY reuseExpRadio1.accesskey    "x">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
@@ -47,16 +47,17 @@
 <!ENTITY emailCollectionPicker.label     "Adresy odosielaných e-mailov automaticky pridať do:">
 <!ENTITY emailCollectionPicker.accesskey   "o">
 <!ENTITY addressingTitle.label        "Automatické dokončovanie adries">
 <!ENTITY autocompleteText.label       "Pri určovaní adries správ hľadať zodpovedajúce položky v:">
 <!ENTITY addressingEnable.label       "Lokálne adresáre">
 <!ENTITY addressingEnable.accesskey     "L">
 <!ENTITY directories.label          "Adresárový server:">
 <!ENTITY directories.accesskey        "A">
+<!ENTITY directoriesNone.label        "žiadny">
 <!ENTITY editDirectories.label        "Upraviť adresáre…">
 <!ENTITY editDirectories.accesskey      "U">
 <!ENTITY matchText.label           "Ak niečo v lokálnom adresári zodpovedá:">
 <!ENTITY skipDirectory.label         "Nehľadať v adresári">
 
 <!ENTITY sendOptionsCaption.label      "Nastavenie odosielania a HTML">
 <!ENTITY sendOptionsDescription.label    "Konfigurácia správania formátovania textov">
 <!ENTITY sendOptions.label          "Nastavenie odosielania…">
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -38,17 +38,17 @@ emailFieldText=E-mailová adresa:
 #LOCALIZATION NOTE: defaultEmailText: %1$S is user name, %2$S is domain
 defaultEmailText=Zadajte vašu e-mailovú adresu. Túto adresu budú ostatní používať pre odosielanie správ vám (napr. "%1$S@%2$S").
 #LOCALIZATION NOTE: customizedEmailText: %1$S is provider, %2$S is email username, %3$S is sample email, %4$S is sample username
 customizedEmailText=Zadajte %2$S vášho %1$S. (Napríklad, ak vaša e-mailová adresa %1$S je "%3$S", váš %2$S je "%4$S".)
 
 # account manager stuff
 prefPanel-server=Nastavenie servera
 prefPanel-copies=Kópie a priečinky
-prefPanel-offline-and-diskspace=Offline a miesto na disku
+prefPanel-syncing-and-diskspace=Synchronizácia a miesto na disku
 prefPanel-diskspace=Miesto na disku
 prefPanel-addressing=Písanie a adresovanie
 prefPanel-advanced=Pokročilé
 prefPanel-junk=Nevyžiadaná pošta
 ## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
 prefPanel-smtp=Server pre odosielanie pošty (SMTP)
 
 # account manager multiple identity support
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
@@ -46,17 +46,17 @@
 
 <!-- Values for resetpassword.xul -->
 <!ENTITY resetPasswordButtonLabel "Vymazať">
 <!ENTITY resetPassword.title "Vymazať hlavné heslo">
 <!ENTITY resetPassword.text "Ak vymažete svoje hlavné heslo, všetky uložené heslá, údaje formulárov, osobné certifikáty a súkromné kľúče budú vymazané. Naozaj chcete vymazať svoje hlavné heslo?">
 
 <!-- Values for getpassword.xul -->
 <!ENTITY getPassword.title "Zadajte hlavné heslo">
-<!ENTITY getPassword.tokenName.label "Bezpečnostné zariadenie">
+<!ENTITY getPassword.tokenName2.label "Bezpečnostné zariadenie:">
 <!ENTITY getPassword.password.label "Heslo:">
 
 <!-- These should be common -->
 <!ENTITY piperror.title "Chyba">
 <!ENTITY pipalert.title "Chyba – nemožno pokračovať">
 
 <!-- Prefs panel strings -->
 <!ENTITY pref.security.general.lHeader "Zabezpečenie">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd
@@ -1,45 +1,31 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE 'Languages' preferences dialog -->
 
-<!ENTITY languages.customize.prefLangDescript     "Webové stránky sú niekedy dostupné vo viac ako jednom jazyku. Vyberte a usporiadajte podľa priority jazyky, v ktorých sa majú stránky zobrazovať.">
-<!ENTITY languages.customize.lHeader          "Jazyky">
-<!ENTITY languages.customize.rHeader          "Jazyky, v ktorých sú zobrazované webové stránky">
+<!ENTITY languages.customize.prefLangDescript      "Webové stránky sú niekedy dostupné vo viac ako jednom jazyku. Vyberte a usporiadajte podľa priority jazyky, v ktorých sa majú stránky zobrazovať.">
+<!ENTITY languages.customize.title           "Jazyky">
 <!ENTITY langtitle.label                "Jazyky pre webové stránky">
 <!ENTITY languages.customize.prefAddLangDescript    "Vyberte jazyky, ktoré chcete pridať.">
-<!ENTITY languages.customize.engOrder.label       "1">
-<!ENTITY languages.customize.engOption.label      "Anglický">
 <!ENTITY languages.customize.addButton.label      "Pridať…">
 <!ENTITY languages.customize.addButton.accesskey    "a">
 <!ENTITY languages.customize.deleteButton.label     "Odstrániť">
-<!ENTITY languages.customize.deleteButton.accesskey   "r">
-<!ENTITY languages.customize.title.label			  "Prispôsobiť jazyky">
-<!ENTITY languages.customize.add.title.label		  "Pridať jazyky">
-<!ENTITY languages.customize.left.header			  "Kódovanie">
-<!ENTITY charset.customize.right.header		  "Vyberte podporované kódovanie">
+<!ENTITY languages.customize.deleteButton.accesskey   "d">
+<!ENTITY languages.customize.add.title.label		    "Pridať jazyky">
 <!ENTITY languages.customize.available.label      "Jazyky:">
 <!ENTITY languages.customize.active.label        "Jazyky v poradí podľa priority:">
-<!ENTITY languages.customize.reorder.label       "Usporiadať">
-<!ENTITY languages.customize.remove.label        "Odstrániť">
-<!ENTITY languages.customize.additional.label      "Dostupné kódovania">
-<!ENTITY languages.customize.add.label         "Pridať">
 <!ENTITY languages.customize.others.label        "Ďalšie:">
 <!ENTITY languages.customize.others.accesskey      "a">
-<!ENTITY languages.customize.Charset.grouplabel     "Kódovanie">
-<!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.label    "Predvolené kódovanie:">
-<!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.accesskey  "P">
+<!ENTITY languages.customize.Charset.grouplabel     "Predvolené kódovanie">
+<!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.label    "Kódovanie:">
+<!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.accesskey  "K">
 <!-- LOCALIZATION NOTE Character Encoding Preferences Dialog: Do NOT localize the terms "en-bz, ar-jo" -->
 <!ENTITY languages.customize.others.examples      "napr.: en-bz, ar-jo">
-<!ENTITY languages.customize.cancel.label		      "Zrušiť">
-<!ENTITY languages.customize.save.label         "Uložiť">
-<!ENTITY languages.customize.ok.label          "OK">
-<!ENTITY languages.customize.save.popup         "Zmeny sa prejavia až po reštartovaní prehliadača…">
 <!ENTITY languages.customize.moveUp.label        "Posunúť nahor">
 <!ENTITY languages.customize.moveUp.accesskey      "h">
 <!ENTITY languages.customize.moveDown.label       "Posunúť nadol">
-<!ENTITY languages.customize.moveDown.accesskey     "d">
+<!ENTITY languages.customize.moveDown.accesskey     "n">
 
 <!ENTITY spelling.label                 "Kontrola pravopisu">
 <!ENTITY checkSpelling.label              "Pri písaní kontrolovať pravopis:">
-<!ENTITY checkSpelling.accesskey            "P">
+<!ENTITY checkSpelling.accesskey            "s">
 <!ENTITY dontCheckSpelling.label            "Nikdy">
 <!ENTITY multilineCheckSpelling.label          "Vo viacriadkových poliach">
 <!ENTITY alwaysCheckSpelling.label           "Vo všetkých poliach">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-masterpass.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-masterpass.dtd
@@ -31,28 +31,28 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!ENTITY pref.masterpass.title         "Hlavné heslá">
-<!ENTITY managepassword.caption         "Platnosť hlavného hesla">
-<!ENTITY managepassword.text          "&brandShortName; požiada o hlavné heslo:">
-<!ENTITY managepassword.askfirsttime      "Prvýkrát, keď ho bude potrebovať">
-<!ENTITY managepassword.askfirsttime.accesskey "P">
-<!ENTITY managepassword.askeverytime      "Vždy, keď ho bude potrebovať">
-<!ENTITY managepassword.askeverytime.accesskey "V">
-<!ENTITY managepassword.asktimeout       "Ak nebolo použité počas posledných ">
-<!ENTITY managepassword.asktimeout.accesskey  "A">
-<!ENTITY managepassword.timeout.unit      "min. alebo dlhšie">
+<!ENTITY pref.masterpass.title         "Hlavné heslá">
+<!ENTITY managepassword.caption         "Doba platnosti hlavného hesla">
+<!ENTITY managepassword.text          "&brandShortName; požiada o hlavné heslo:">
+<!ENTITY managepassword.askfirsttime      "Prvýkrát, keď ho bude potrebovať">
+<!ENTITY managepassword.askfirsttime.accesskey "r">
+<!ENTITY managepassword.askeverytime      "Vždy, keď ho bude potrebovať">
+<!ENTITY managepassword.askeverytime.accesskey "V">
+<!ENTITY managepassword.asktimeout       "Ak nebolo použité počas posledných ">
+<!ENTITY managepassword.asktimeout.accesskey  "A">
+<!ENTITY managepassword.timeout.unit      "minút alebo dlhšie">
 
 <!ENTITY changepassword.caption         "Zmena hlavného hesla">
 <!ENTITY changepassword.text          "Hlavné heslo chráni citlivé údaje, napríklad internetové heslá a certifikáty.">
 <!ENTITY changepassword.button         "Zmeniť heslo…">
-<!ENTITY changepassword.accesskey        "h">
+<!ENTITY changepassword.accesskey        "Z">
 
 <!ENTITY resetpassword.caption         "Vymazanie hlavného hesla">
-<!ENTITY resetpassword.text           "Ak vymažete svoje hlavné heslo, všetky vaše uložené internetové a e-mailové heslá, údaje formulárov, osobné certifikáty a súkromné kľúče budú vymazané.">
+<!ENTITY resetpassword.text           "Ak vymažete svoje hlavné heslo, všetky uložené internetové a e-mailové heslá, údaje formulárov, osobné certifikáty a súkromné kľúče budú vymazané.">
 <!ENTITY resetpassword.button          "Vymazať heslo">
-<!ENTITY resetpassword.accesskey        "m">
+<!ENTITY resetpassword.accesskey        "h">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-validation.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-validation.dtd
@@ -30,28 +30,28 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!ENTITY pref.validation.title           "Overovanie platnosti">
+<!ENTITY pref.validation.title        "Overovanie platnosti">
 
-<!ENTITY validation.crl.caption           "CRL">
-<!ENTITY validation.crl.description         "Na správu CRL (Certificate revocation list) uložených v databáze certifikátov použite Správcu zoznamu zrušených certifikátov (CRL).">
-<!ENTITY validation.managecrls.button        "Správa CRL…">
-<!ENTITY validation.managecrls.accesskey      "S">
+<!ENTITY validation.crl.caption        "CRL">
+<!ENTITY validation.crl.description      "Na správu CRL (Certificate revocation list) uložených v databáze certifikátov použite Správcu zoznamu zrušených certifikátov (CRL).">
+<!ENTITY validation.managecrls.button     "Správa CRL…">
+<!ENTITY validation.managecrls.accesskey   "S">
 
-<!ENTITY validation.ocsp.caption          "Online overenie stavu certifikátov">
-<!ENTITY enableOCSP.label             "Použiť Online overenie stavu certifikátov (OCSP) na potvrdenie platnosti certifikátov">
-<!ENTITY enableOCSP.accesskey           "u">
-<!ENTITY certOCSP2.label             "Overiť certifikát, ak určuje server OCSP">
-<!ENTITY certOCSP2.accesskey  "v">
-<!ENTITY proxyOCSP2.label             "Overiť všetky certifikáty pomocou nasledujúceho servera OCSP:">
-<!ENTITY proxyOCSP2.accesskey "r">
-<!ENTITY serviceURL.label   "Adresa URL služby:">
-<!ENTITY serviceURL.accesskey "U">
-<!ENTITY signingCA.label   "Podpis vydavateľa">
-<!ENTITY signingCA.accesskey "P">
-<!ENTITY validation.requireOCSP.description    "Ak pripojenie k serveru OCSP zlyhá, označiť certifikát ako neplatný">
-<!ENTITY validation.requireOCSP.accesskey     "k">
+<!ENTITY validation.ocsp.caption       "Online overenie stavu certifikátov">
+<!ENTITY enableOCSP.label           "Použiť Online overenie stavu certifikátov (OCSP) na potvrdenie platnosti certifikátov">
+<!ENTITY enableOCSP.accesskey         "u">
+<!ENTITY certOCSP2.label           "Overiť certifikát, ak to určuje server OCSP">
+<!ENTITY certOCSP2.accesskey         "v">
+<!ENTITY proxyOCSP2.label           "Overiť všetky certifikáty pomocou nasledujúceho servera OCSP:">
+<!ENTITY proxyOCSP2.accesskey         "e">
+<!ENTITY serviceURL.label           "Adresa URL služby:">
+<!ENTITY serviceURL.accesskey         "d">
+<!ENTITY signingCA.label           "Odpoveď podpísal:">
+<!ENTITY signingCA.accesskey         "O">
+<!ENTITY validation.requireOCSP.description  "Ak pripojenie k serveru OCSP zlyhá, označiť certifikát ako neplatný">
+<!ENTITY validation.requireOCSP.accesskey   "A">
--- a/suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
@@ -19,17 +19,17 @@
 <!ENTITY security.label "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY cookies.label "Cookies">
 <!ENTITY images.label "Obrázky">
 <!ENTITY popups.label "Vyskakovacie okná">
 <!ENTITY passwords.label "Heslá">
 <!ENTITY masterpass.label "Hlavné heslá">
 <!ENTITY ssl.label "SSL">
 <!ENTITY certs.label "Certifikáty">
-<!ENTITY validation.label "Overenie">
+<!ENTITY validation.label "Overovanie">
 <!ENTITY advance.label "Rozšírené">
 <!ENTITY down.label "Preberanie súborov">
 <!ENTITY cache.label "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY proxies.label "Servery proxy">
 <!ENTITY httpnetworking.label "Spojenia HTTP">
 <!ENTITY smart.label "Inštalácia softvéru">
 <!ENTITY download.label "Preberanie súborov">
 <!ENTITY keynav.label "Navigácia klávesnicou">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -131,16 +131,21 @@
 <!ENTITY WorkZipCode.accesskey     "S">
 <!ENTITY WorkCountry.label       "Krajina:">
 <!ENTITY WorkCountry.accesskey     "n">
 <!ENTITY WorkWebPage.label       "Webová stránka:">
 <!ENTITY WorkWebPage.accesskey     "b">
 
 <!ENTITY Other.tab           "Ostatné">
 <!ENTITY Other.accesskey        "O">
+<!ENTITY Birthday.label         "Dátum narodenia:">
+<!ENTITY Birthday.accesskey       "D">
+<!ENTITY Year.emptytext         "Rok">
+<!ENTITY Or.value            "alebo">
+<!ENTITY Age.emptytext         "vek">
 <!ENTITY Custom1.label         "Ostatné 1:">
 <!ENTITY Custom1.accesskey       "1">
 <!ENTITY Custom2.label         "Ostatné 2:">
 <!ENTITY Custom2.accesskey       "2">
 <!ENTITY Custom3.label         "Ostatné 3:">
 <!ENTITY Custom3.accesskey       "3">
 <!ENTITY Custom4.label         "Ostatné 4:">
 <!ENTITY Custom4.accesskey       "4">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
@@ -82,21 +82,29 @@ propertySecondaryEmail=Ďalšia e-mailová adresa
 propertyScreenName=Účet pre IM
 propertyNickname=Prezývka
 propertyDisplayName=Zobraziť ako
 propertyWork=Zamestnanie
 propertyHome=Domov
 propertyFax=Fax
 propertyCellular=Mobil
 propertyPager=Pager
+propertyBirthday=Dátum narodenia
 propertyCustom1=Ostatné 1
 propertyCustom2=Ostatné 2
 propertyCustom3=Ostatné 3
 propertyCustom4=Ostatné 4
 
+## LOCALIZATION NOTE (dateformat)
+## Only used if the year isn't present and should be in the format used by Date.toLocaleFormat
+## see http://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Reference/Global_Objects/Date/toLocaleFormat
+## %B is the month's localized name and %e is the day of the month [1-31]
+## Separators (a space, dash, etc.) can be used
+dateformat=%e. %B
+
 ## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateAndZip): 
 ## %1$S is city, %2$S is state, %3$S is zip
 cityAndStateAndZip=%3$S %1$S, %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateNoZip): 
 ## %1$S is city, %2$S is state
 cityAndStateNoZip=%1$S, %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (cityOrStateAndZip): 
 ## %1$S is city or state, %2$S is zip
--- a/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
@@ -278,33 +278,25 @@ 5052=Nepodarilo sa spojiť so serverom %S.
 ## @name IMAP_IMAP_CONNECTION_REFUSED_ERROR
 ## @loc None
 5053=Nepodarilo sa pripojiť k serveru %S; spojenie odmietnuté.
 
 ## @name IMAP_NET_TIMEOUT_ERROR
 ## @loc None
 5054=Vypršal čas pre pripojenie k serveru %S.
 
-## @name IMAP_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
-## @loc None
-5055=Naozaj chcete presunúť označené priečinky do Odpadkového koša?
-
 # Status - no messages to download 
 ## @name IMAP_NO_NEW_MESSAGES
 ## @loc None
 5056=Server neobsahuje žiadne nové správy.
 
 ## @name IMAP_DEFAULT_ACCOUNT_NAME
 ## @loc None
 5057=Pošta pre %S
 
-## @name IMAP_DELETE_NO_TRASH
-## @loc None
-5058=Odstránením tohto priečinka budú odstránené všetky správy a podpriečinky, ktoré priečinok obsahuje. Túto operáciu nie je možné vrátiť späť. Naozaj chcete odstrániť tento priečinok?
-
 ## @name IMAP_EMPTY_TRASH_CONFIRM
 ## @loc None
 5061=Vysypaním koša dôjde k odstráneniu priečinka %S a všetkých správ v ňom. Naozaj chcete odstrániť tento priečinok?
 
 ## @name IMAP_PERSONAL_FILING_CABINET
 ## @loc None
 5062=Osobná schránka
 
@@ -442,8 +434,28 @@ 5102=Nepodarilo sa prihlásiť k serveru %S, pretože ste zapli bezpečnú autentifikáciu a tento server ju nepodporuje.\n\nVypnite bezpečnú autentifikáciu pre tento účet a skúste to znovu.
 # Place the word %3$S in your translation where the name of the destination folder should appear.
 # Place the word %1$S where the currently copying message should appear.
 # Place the word %2$S where the total number of messages should appear.
 5103=Kopírovanie správy %1$S z %2$S do priečinka %3$S
 
 ## @name IMAP_LOGIN_DISABLED
 ## @loc None
 5104=Nemožno sa prihlásiť k serveru %S, pretože odmietol prihlásenie. Skontrolujte nastavenia vášho poštového servera a pokúste sa pripojiť pomocou SSL alebo TLS.
+
+## @name IMAP_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5105): Do not translate the word %S below.
+# "%S" is the the name of the folder.
+5105=Naozaj chcete odstrániť priečinok '%S'?
+
+## @name IMAP_DELETE_NO_TRASH
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (5106): Do not translate the word %S below.
+# "%S" is the the name of the folder.
+5106=Odstránením tohto priečinka budú odstránené všetky správy a podpriečinky, ktoré priečinok obsahuje. Túto operáciu nie je možné vrátiť späť. Naozaj chcete odstrániť priečinok '%S'?
+
+## @name IMAP_DELETE_FOLDER_DIALOG_TITLE
+## @loc None
+5107=Odstránenie priečinka
+
+## @name IMAP_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
+## @loc None
+5108=O&dstrániť priečinok
--- a/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
@@ -156,20 +156,16 @@ 4018=Zadajte nové heslo používateľa %.100s pre účet %.100s:
 ## @name POP3_NO_ANSWER
 ## @loc None
 4019=Bez odpovede
 
 ## @name POP3_ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
 ## @loc None
 4020=Zadajte svoje heslo:
 
-## @name moveFolderToTrash
-## @loc None
-4021=Naozaj chcete presunúť označený priečinok do Koša?
-
 ## @name POP3_FOLDER_FOR_TRASH
 ## @loc None
 4023=Odpadkový kôš už obsahuje priečinok %s. Priečinok, ktorý ste práve odstránili bude v Odpadkovom koši pod názvom %s.
 
 # Status - stat failed
 ## @name POP3_STAT
 ## @loc None
 4024=Vykonanie príkazu STAT bolo neúspešné. Chyba pri získavaní čísla a veľkosti správy.
@@ -244,8 +240,22 @@ 4041=E-mailový server POP3 (%S) nepodporuje príkaz TOP. Bez podpory tohto príkazu nemôžeme implementovať nastavenia ``Maximálna veľkosť správy'' alebo ``Prevziať len hlavičky správ''. Tieto možnosti boli vypnuté a správy budú prevzaté nezávisle na ich veľkosti.
 # secure authentication failed and unsure why
 ## @name CANNOT_PROCESS_APOP_AUTH
 ## @loc None
 4042=E-mailový server nepodporuje bezpečnú autentifikáciu alebo ste zadali neplatné heslo. Skontrolujte zadané heslo, alebo vypnite bezpečnú autentifikáciu v sekcii Nastavenie servera pre váš účet v okne Nastavenie účtov.\n
 
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_CONNECT_VIA_TLS
 ## @loc None
 4043=Nie je možné nadviazať spojenie TLS k serveru POP3. Server môže byť nedostupný alebo nesprávne nakonfigurovaný. Overte správnosť nastavení v sekcii Nastavenie servera pre váš účet v okne Nastavenie účtov a skúste znova.
+
+## @name POP3_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (4044): Do not translate the word %S below.
+# "%S" is the the name of the folder.
+4044=Naozaj chcete odstrániť priečinok '%S'?
+
+## @name POP3_DELETE_FOLDER_DIALOG_TITLE
+## @loc None
+4045=Odstránenie priečinka
+
+## @name POP3_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
+## @loc None
+4046=O&dstrániť priečinok
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!ENTITY doNotDownloadPop3Movemail.label "Kvôli úspore miesta na disku nepreberať:">
 <!ENTITY doNotDownload.label "Kvôli úspore miesta na disku nepreberať pre použitie v režime offline:">
-<!ENTITY offlineNewFolder.label "Pri vytváraní nových priečinkov ich označovať pre použitie v režime offline">
-<!ENTITY offlineNewFolder.accesskey "z">
+<!ENTITY allFoldersOffline.label "Ponechať správy tohto účtu v tomto počítači">
+<!ENTITY allFoldersOffline.accesskey "c">
 <!ENTITY offlineNotDownload.label "Správy väčšie ako ">
 <!ENTITY offlineNotDownload.accesskey "S">
 <!ENTITY kb.label "kB">
 <!ENTITY days.label "dní">
 <!ENTITY daysOld.label "dní">
 <!ENTITY message.label "správ">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.label "Prečítané správy">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.accesskey "e">
@@ -20,15 +20,12 @@
 <!ENTITY retentionKeepNew.label "Odstrániť všetko okrem posledných">
 <!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "k">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.label "Vždy odstrániť prečítané správy">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "r">
 <!ENTITY nntpRemoveBody.label "Odstrániť telá správ starších ako">
 <!ENTITY nntpRemoveBody.accesskey "t">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.label "Vyberte diskusné skupiny, ktoré chcete používať v režime offline…">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "b">
-<!ENTITY offlineSelectImap.label "Vyberte priečinky, ktoré chcete používať v režime offline…">
-<!ENTITY offlineSelectImap.accesskey "c">
-<!ENTITY offlineDesc.label "Je možné prevziať správy na váš počítač tak, aby boli k dispozícii, keď pracujete v režime offline.">
-<!ENTITY makeInboxMsgsAvailable.label "Sprístupniť správy v priečinku Doručená pošta počas práce v režime offline.">
-<!ENTITY makeInboxMsgsAvailable.accesskey "f">
-<!ENTITY offlineGroupTitle.label "Režim offline">
+<!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.label "Rozšírené…">
+<!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.accesskey "z">
+<!ENTITY syncGroupTitle.label "Synchronizácia správ">
 <!ENTITY diskspaceGroupTitle.label "Miesto na disku">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
@@ -38,17 +38,17 @@ emailFieldText=E-mailová adresa:
 #LOCALIZATION NOTE: defaultEmailText: %1$S is user name, %2$S is domain
 defaultEmailText=Zadajte vašu e-mailovú adresu. Túto adresu budú ostatní používať pre odosielanie správ vám (napr. "%1$S@%2$S").
 #LOCALIZATION NOTE: customizedEmailText: %1$S is provider, %2$S is email username, %3$S is sample email, %4$S is sample username
 customizedEmailText=Zadajte %2$S vášho %1$S. (Napríklad, ak vaša e-mailová adresa %1$S je "%3$S", váš %2$S je "%4$S".)
 
 # account manager stuff
 prefPanel-server=Nastavenie servera
 prefPanel-copies=Kópie a priečinky
-prefPanel-offline-and-diskspace=Offline a miesto na disku
+prefPanel-syncing-and-diskspace=Synchronizácia a miesto na disku
 prefPanel-diskspace=Miesto na disku
 prefPanel-addressing=Písanie a adresovanie
 prefPanel-junk=Nevyžiadaná pošta
 ## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
 prefPanel-smtp=Server pre odosielanie pošty (SMTP)
 
 # account manager multiple identity support
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S 
--- a/suite/profile/bookmarks.html
+++ b/suite/profile/bookmarks.html
@@ -33,14 +33,14 @@ Do Not Edit! -->
     <DT><H3>Mozilla slovensky</H3>
     <DL><p>
       <DT><A HREF="http://www.mozilla.sk/">Mozilla.sk</A>
       <DT><A HREF="http://forum.mozilla.sk">Fórum Mozilla.sk</A>
     </DL><p>
   </DL><p>
   <DT><H3>Vyhľadávanie na webe</H3>
   <DL><p>
-    <DT><A HREF="http://www.google.com/">Google</A>
+    <DT><A HREF="http://www.google.sk/">Google</A>
     <DT><A HREF="http://groups.google.com/">Skupiny Google</A>
-    <DT><A HREF="http://news.google.com/">Google News</A>
+    <DT><A HREF="http://news.google.sk/">Google News</A>
   </DL><p>
   <HR>
 </DL><p>
--- a/toolkit/chrome/global/regionNames.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/regionNames.properties
@@ -19,16 +19,17 @@ ba	=	Bosna a Hercegovina
 bb	=	Barbados
 bd	=	Bangladéš
 be	=	Belgicko
 bf	=	Burkina Faso
 bg	=	Bulharsko
 bh	=	Bahrajn
 bi	=	Burundi
 bj	=	Benin
+bl	=	Svätý Bartolomej
 bm	=	Bermudy
 bn	=	Brunej
 bo	=	Bolívia
 br	=	Brazília
 bs	=	Bahamy
 bt	=	Bhután
 bv	=	Bouvetov ostrov
 bw	=	Botswana
@@ -42,17 +43,16 @@ cg	=	Konžská demokratická republika
 ch	=	Švajčiarsko
 ci	=	Pobrežie Slonoviny
 ck	=	Cookove ostrovy
 cl	=	Čile
 cm	=	Kamerun
 cn	=	Čína
 co	=	Kolumbia
 cr	=	Kostarika
-cs	=	Srbsko a Čierna Hora
 cu	=	Kuba
 cv	=	Kapverdské ostrovy
 cx	=	Vianočný ostrov
 cy	=	Cyprus
 cz	=	Česká republika
 de	=	Nemecko
 dj	=	Džibuti
 dk	=	Dánsko
@@ -131,16 +131,18 @@ lr	=	Libéria
 ls	=	Lesotho
 lt	=	Litva
 lu	=	Luxembursko
 lv	=	Lotyšsko
 ly	=	Líbya
 ma	=	Maroko
 mc	=	Monako
 md	=	Moldavsko
+me	=	Čierna Hora
+mf	=	Svätý Martin
 mg	=	Madagaskar
 mh	=	Marshallove ostrovy
 mk	=	Macedónsko
 ml	=	Mali
 mm	=	Mjanmarsko
 mn	=	Mongolsko
 mo	=	Macau
 mp	=	Severné Mariány, ostrovy
@@ -179,16 +181,17 @@ pn	=	Pitcairnove ostrovy
 pr	=	Portoriko
 ps	=	Palestínske územia
 pt	=	Portugalsko
 pw	=	Palau
 py	=	Paraguaj
 qa	=	Katar
 re	=	Ostrov Réunion
 ro	=	Rumunsko
+rs	=	Srbsko
 ru	=	Rusko
 rw	=	Rwanda
 sa	=	Saudská Arábia
 sb	=	Šalamúnove ostrovy
 sc	=	Seychely
 sd	=	Sudán
 se	=	Švédsko
 sg	=	Singapur
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/installer/windows/install.it
+++ /dev/null
@@ -1,146 +0,0 @@
-[General]
-FONTNAME=MS Sans Serif
-FONTSIZE=8
-CHARSET=238
-;Here is a partial list CHAR_SETS
-; ANSI_CHARSET = 0
-; DEFAULT_CHARSET = 1
-; SYMBOL_CHARSET = 2
-; SHIFTJIS_CHARSET = 128
-; GB2312_CHARSET = 134
-; HANGEUL_CHARSET = 129
-; CHINESEBIG5_CHARSET = 136
-; OEM_CHARSET 255
-
-WELCOMETITLEFONTNAME=Trebuchet MS Bold
-WELCOMETITLEFONTSIZE=14
-;The title text "Welcome to Mozilla Thunderbird" is too large to fit on the screen with a 14 pt
-;font. For now, use a 12 pt font to prevent the text from getting clipped because it is too big.
-WELCOMETITLEFONTSIZE_THUNDERBIRD=12
-WELCOMETITLEFONTWEIGHT=700
-;Here is a partial list font weight
-; FW_NORMAL = 400
-; FW_BOLD = 700
-
-OK_=&OK
-OK=OK
-CANCEL=Zrui
-CANCEL_=Z&rui
-NEXT_=&alej >
-BACK_=< &Sp
-IGNORE_=&Ignorova
-PROXY_MESSAGE=Nastavenie proxy serveru pre sahovanie zmente kliknutm na tlatko Pripojenie...
-PROXY_BUTTON=&Pripojenie...
-PROXYSETTINGS=Nastavenie proxy:
-PROXYSETTINGS_=&Nastavenie proxy
-SERVER=Server:
-PORT=Port:
-USERID=Id pouvatea:
-PASSWORD=Heslo:
-SELECTDIRECTORY=Vber adresra
-DIRECTORIES_=&Adresre:
-DRIVES_=&Disky:
-STATUS=Ostva:
-FILE=Sbor:
-URL=URL:
-TO=Cie:
-ACCEPT_=&SHLASM
-DECLINE_=&NESHLASM
-PROGRAMFOLDER_=&Programov prieinok:
-EXISTINGFOLDERS_=E&xistujce prieinky:
-SETUPMESSAGE=Intalan program dokonil koprovanie sborov do potaa. Pred pouitm programu $ProductNameInternal$ muste systm Windows retartova. Vyberte si jednu z nasledovnch monost a kliknite na OK pre dokonenie intalcie.
-RESTART=Retartova
-YESRESTART=no, chcem teraz retartova pota.
-NORESTART=Nie, pota retartujem neskr.
-ADDITIONALCOMPONENTS_=&alie komponenty:
-DESCRIPTION=Popis
-TOTALDOWNLOADSIZE=Celkov vekos intalcie:
-SPACEAVAILABLE=Dostupn miesto:
-COMPONENTS_=&Komponenty:
-BROWSEINFO=Vyberte prieinok pre intalciu programu $ProductName$:
-DESTINATIONDIRECTORY=Cieov adresr
-BROWSE_=P&rechdza...
-DOWNLOADSIZE=Celkovo stiahnut: %u KB
-CURRENTSETTINGS=Aktulne nastavenie:
-INSTALLFOLDER=...do nasledovnho prieinku:
-ADDTLCOMPWRAPPER=- %s
-PRIMCOMPOTHERS=%s a:
-PRIMCOMPNOOTHERS=%s
-INSTALL_=&Intalova
-DELETE_=&Vymaza
-CONTINUE_=&Pokraova
-SKIP_=Presk&oi
-README=Sbor &taj ma
-PAUSE_=&Pozastavi
-RESUME_=Po&kraova
-CHECKED=Oznaen
-UNCHECKED=Neoznaen
-
-EXTRACTING=Rozbaluje sa...
-
-
-[Messages]
-
-ERROR_DIALOG_CREATE=Nemono vytvori dialg %s.
-ERROR_FAILED=%s zlyhalo.
-ERROR_FILE_NOT_FOUND=Sbor nenjden: %s
-ERROR_GET_SYSTEM_DIRECTORY_FAILED=Procedra GetSystemDirectory() zlyhala.
-ERROR_GET_WINDOWS_DIRECTORY_FAILED=Procedra GetWindowsDirectory() zlyhala.
-DLGQUITTITLE=Ukonenie intalanho programu
-DLGQUITMSG=Intalcia programu $ProductName$ nie je kompletn. Pokia teraz intalan program ukonte, program $ProductName$ sa nenaintaluje. Intalan program je mon spusti neskr. Naozaj chcete intalciu prerui?
-DLG_REBOOT_TITLE=Retartuje sa Windows
-ERROR_GETPROCADDRESS=Procedra GetProcAddress() od %s zlyhala.
-ERROR_WRITEPRIVATEPROFILESTRING=Procedra WritePrivateProfileString() zlyhala pre sbor %s
-MSG_RETRIEVE_CONFIGINI=akajte prosm pokia intalan program nenata poadovan sbor Config.ini z webovho serveru...
-ERROR_CREATE_TEMP_DIR=Intalan program nemohol vytvori adresr TEMP: %s
-DLGBROWSETITLE=Vber adresra
-ERROR_DETERMINING_DISK_SPACE=Nemono zisti dostupn miesto na disku pre: %s
-DLG_DISK_SPACE_CHECK_TITLE=Kontrola miesta na disku
-DLG_DISK_SPACE_CHECK_CRUTIAL_MSG=Intalan program zistil nedostatok miesta na disku %s pre pokraovanie intalcie do: %sje poadovan: %sDostupn: %sKliknite na Znovu pokia je u k dispozci dostatok miesta alebo na Zrui pre ukonenie intalcie.
-DLG_DISK_SPACE_CHECK_MSG=Intalan program zistil nedostatok miesta na disku %s pre pokraovanie intalcie do: %sje poadovan: %sDostupn: %sKliknite na OK pre nvrat sp a vber inho cieovho zariadenia.
-ERROR_CREATE_DIRECTORY=Adresr nemono vytvori: %sUistite sa, e mte prva na vytvorenie adresra.
-ERROR_MESSAGE_TITLE=Chyba pri intalcii programu $ProductNameInternal$
-STR_FILE_NUMBER=Poet sborov:
-STR_FILENAME=Nzov sboru:
-MSG_SMARTUPDATE_START=Pripravuje sa intalcia, akajte prosm...
-MSG_CONFIGURING=Nastavuje sa %s, akajte prosm...
-ERROR_XPI_INSTALL=Pri intalcii nastala chyba
-ERROR_SETUP_REQUIREMENT=$ProductName$ me pracova len na operanom systme Windows95 alebo vyom! Intalan program sa ukonuje...
-DLG_EXTRACTING_TITLE=Intalcia $ProductName$ - Priebeh intalcie
-STR_PROCESSINGFILE=Pripravuje sa sbor: %s
-STR_INSTALLING=Intaluje sa: %s
-STR_COPYINGFILE=Kopruje sa sbor: %s
-MB_WARNING_STR=Varovanie
-MB_MESSAGE_STR=Sprva
-MB_ATTENTION_STR=Upozornenie
-MSG_CREATE_DIRECTORY=Nasledujci adresr neexistuje:%s Chcete ho vytvori?
-STR_CREATE_DIRECTORY=Vytvori adresr?
-ERROR_PROGRAM_FOLDER_NAME=Nesprvny nzov programovho prieinka.
-CB_DEFAULT=Pvodn
-ERROR_DESTINATION_PATH=Zadan nesprvna cesta.
-STR_SETUP_TYPE=Typ intalcie:
-STR_SELECTED_COMPONENTS=Vybran komponenty:
-STR_DESTINATION_DIRECTORY=Cieov adresr:
-STR_PROGRAM_FOLDER=Programov prieinok:
-STR_DELETING_DESTINATION_DIR=Odstrauje sa cieov adresr z dvodu vykonania aktualizcie, akajte prosm...
-STR_SETUP=Nastavenie
-STR_DOWNLOAD_SITE=Server pre sahovanie:
-STR_SAVE_INSTALLER_FILES=Uloi sahovan programy a intalan program do:
-MSG_INIT_SETUP=Inicializuje sa intalan program, akajte prosm...
-STR_MESSAGEBOX_TITLE=Nastavenie %s
-ERROR_GETVERSION=Procedra GetVersionEx() zlyhala!
-DLG_USAGE_TITLE=Pouitie
-
-STATUS_EXTRACTING=Rozbaluje sa %s
-STATUS_LAUNCHING_SETUP=Spa sa intalan program...
-ERROR_FILE_WRITE=Ned sa zapisova do sboru %s
-TITLE=Intalcia
-ERROR_OUT_OF_MEMORY=Nedostatok pamti!
-
-ERROR_DLL_LOAD=Nepodarilo sa nata %s
-ERROR_STRING_LOAD=Nepodarilo sa nata reazec s ID %d
-ERROR_STRING_NULL=Vyskytol sa nulov ukazovate.
-ERROR_GLOBALALLOC=Chyba alokcie pamti.
-MSG_FORCE_QUIT_PROCESS=Intalan program zistil, e program %s (%s) je stle spusten. Kliknite na OK pre ukonenie %s a pokraujte v intalcii. Alebo mete pre ukonenie programu %s poui Sprvcu loh a potom klikn na OK pre pokraovanie v intalci.
-MSG_FORCE_QUIT_PROCESS_FAILED=Intalcia sa teraz ukon. Intalan program neme pokraova, pretoe %s (%s) je stle spusten. Pokste sa rune program %s ukoni pomocou Sprvcu loh a potom spustite intalan program znovu.
-ERROR_PATH_WITHIN_WINDIR=$ProductName$ nemono naintalova, pretoe ste vybrali adresr v systmovom prieinku Windows a nebude pokraova v intalci. Vyberte prosm in adresr.