typo fixes SEAMONKEY_2_29b2_BUILD1 SEAMONKEY_2_29b2_RELEASE SEAMONKEY_2_30b1_BUILD1 SEAMONKEY_2_30b1_RELEASE SEAMONKEY_2_30b2_BUILD1 SEAMONKEY_2_30b2_RELEASE SEAMONKEY_2_31b1_BUILD1 SEAMONKEY_2_31b1_RELEASE SEAMONKEY_2_31b2_BUILD1 SEAMONKEY_2_31b2_RELEASE
authorVlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>
Thu, 24 Apr 2014 23:36:56 +0200
changeset 1218 b1c5f0fbead48bc0517d5a37de55627c45720c94
parent 1214 bcab0db040bb81837ddc0f3c7d75b3515eb700b2
child 1229 9043ec38db3e5e5eeb33510da2ed46308e6c8c6f
child 1301 50a8f0ff8dfeb4df5a14e6343574abc05e7f9327
child 1327 3194cd2509a734fcca52997bc54948bad0c7fcd2
child 1330 d8b70f7d6e6ac91ab36cd41fa39f47e874c9fac0
child 1346 39890c47133b270fb7b2941a53d6b5ef698ea764
child 1370 74deb1fc895b07fe9bf9bf63d90e369b6f46a872
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
typo fixes
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/metro/chrome/browser.dtd
browser/metro/chrome/preferences.dtd
browser/pdfviewer/viewer.properties
calendar/chrome/lightning/lightning.properties
chat/irc.properties
chat/yahoo.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/security/security.properties
mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
mobile/android/base/sync_strings.dtd
suite/chrome/common/safeBrowsing.dtd
suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -726,17 +726,17 @@ just addresses the organization to follo
 <!-- LOCALIZATION NOTE: (pluginNotification.width): This is used to determine the
   width of the plugin popup notification that can appear if a plugin has been
   blocked on a page. Should be wide enough to fit the pluginActivateNow.label
   and pluginActivateAlways.label strings above on a single line. This must be
   a CSS length value. -->
 <!ENTITY pluginNotification.width "28em">
 
 <!ENTITY tabCrashed.header "Karta zlyhala">
-<!ENTITY tabCrashed.message "Tak toto je nepríjemné. Pokúsili sme sa zobraziť túto webovú stránku, ale bohužial stránka neodpovedá.">
+<!ENTITY tabCrashed.message "Tak toto je nepríjemné. Pokúsili sme sa zobraziť túto webovú stránku, ale stránka bohužiaľ neodpovedá.">
 <!ENTITY tabCrashed.checkSendReport "Oznámiť spoločnosti &vendorShortName; toto zlyhanie, aby ho bolo možné opraviť.">
 <!ENTITY tabCrashed.tryAgain "Skúsiť znova">
 
 <!ENTITY uiTour.infoPanel.close "Zavrieť">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE: the following strings are unused in Australis, they're
   kept here to avoid warnings from l10n tools like compare-locales on
   l10n-central. They will be definitely removed when Australis is ready
@@ -746,17 +746,17 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY addonBarCmd.label       "Panel doplnkov">
 <!ENTITY addonBarCmd.accesskey     "d">
 <!ENTITY throbberItem.title      "Indikátor aktivity">
 <!ENTITY appMenuButton.label      "Ponuka">
 <!ENTITY appMenuButton.tooltip     "Ponuka prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY feedButton.label       "Odber">
 <!ENTITY feedButton.tooltip      "Prihlásiť sa k odberu kanála tejto stránky…">
 <!ENTITY bookmarksButton.tooltip    "Zobraziť záložky">
-<!ENTITY historyButton.tooltip     "Zobraziť naposledy prezerané stránkyy">
+<!ENTITY historyButton.tooltip     "Zobraziť naposledy prezerané stránky">
 <!ENTITY viewTabsOnTop.label      "Karty navrchu">
 <!ENTITY viewTabsOnTop.accesskey    "K">
 <!ENTITY appMenuEdit.label       "Úpravy">
 <!ENTITY appMenuToolbarLayout.label  "Rozloženie panela nástrojov…">
 <!ENTITY appMenuSidebars.label     "Bočné panely">
 <!ENTITY appMenuFind.label       "Hľadať…">
 <!ENTITY appMenuUnsorted.label     "Nezaradené záložky">
 <!ENTITY appMenuWebDeveloper.label   "Webový vývojár">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
@@ -70,26 +70,26 @@
 <!ENTITY projects.removeAppFromList "Odstráni túto aplikáciu zo zoznamu aplikácií, na ktorých pracujete. Aplikácie nebude odstránené zo zariadenia či simulátora">
 <!ENTITY projects.updateApp "Aktualizovať">
 <!ENTITY projects.updateAppTooltip "Vykoná kontrolu a aktualizáciu aplikácie na pripojenom zariadení">
 <!ENTITY projects.debugApp "Ladenie">
 <!ENTITY projects.debugAppTooltip "Otvorí Vývojárske aplikácie pripojené k tejto aplikácii">
 <!ENTITY projects.saveManifest "Uložiť">
 <!ENTITY projects.saveManifestTooltip "Uloží obsah Editora manifestu">
 <!ENTITY projects.hostedManifestPlaceHolder2 "http://priklad.sk/aplikacia/manifest.webapp">
-<!ENTITY projects.noProjects "Zatiaľ žiadne proejkty. Pridajte svoju prvú zbalenú aplikáciu (lokálny priečinok) alebo hostovanú aplikáciu (odkaz na súbor manifestu).">
+<!ENTITY projects.noProjects "Zatiaľ žiadne projekty. Pridajte svoju prvú zbalenú aplikáciu (lokálny priečinok) alebo hostovanú aplikáciu (odkaz na súbor manifestu).">
 <!ENTITY projects.manifestEditor "Editor manifestu">
 <!ENTITY projects.manifestEditorTooltip "Upravte manifest svojej aplikácie v paneli nižšie. Pomocou tlačidla Aktualizovať uložíte svoje zmeny a aktualizujete aplikáciu">
 <!ENTITY projects.manifestViewer "Zobrazovač manifestu">
 <!ENTITY projects.manifestViewerTooltip "Preskúmajte manifest svojej aplikácie v paneli nižšie">
 <!ENTITY projects.valid "Platné">
 <!ENTITY projects.error "Chyba">
 <!ENTITY projects.warning "Upozornenie">
 
 <!ENTITY help.title "Správca aplikácií">
 <!ENTITY help.close "Zavrieť">
 <!ENTITY help.intro "Tento nástroj vám pomôže zostaviť a nainštalovať webové aplikácie na kompatibilných zariadeniach (napr. pre Firefox OS). Karta <strong>Aplikácie</strong> vám pomôže s procesom overenia a inštalácie vašej aplikácie. Karta <strong>Zariadenie</strong> vám poskytne informácie o pripojenom zariadení. Pomocou spodného panela nástrojov sa môžete pripojiť k zariadeniu či spustiť simulátor.">
 <!ENTITY help.usefullLinks "Užitočné odkazy:">
 <!ENTITY help.appMgrDoc "Dokumentácia: Používame Správcu aplikácii">
 <!ENTITY help.configuringDevice "Ako nastaviť vaše zariadenie s Firefox OS">
 <!ENTITY help.troubleShooting "Riešenie problémov">
 <!ENTITY help.simulatorAddon "Inštalácia doplnku Simulátora">
-<!ENTITY help.adbHelperAddon "Instalácia doplnku Adb Helper">
+<!ENTITY help.adbHelperAddon "Inštalácia doplnku Adb Helper">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -277,17 +277,17 @@ variablesDomNodeValueTooltip=Kliknutím zvolíte uzol v prieskumníkovi
 # https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/defineProperty
 # https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/isExtensible
 # https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/isFrozen
 # https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/isSealed
 # It's probably best to keep these in English.
 configurableTooltip=nastaviteľná
 enumerableTooltip=vypočítateľná
 writableTooltip=zapisovateľná
-frozenTooltip=zamznutá
+frozenTooltip=zamrznutá
 sealedTooltip=zapečatená
 extensibleTooltip=rozšíriteľná
 overriddenTooltip=prepísaná
 WebIDLTooltip=WebIDL
 
 # LOCALIZATION NOTE (variablesSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the variables list as a separator between the name and value.
 variablesSeparatorLabel=:
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -1188,30 +1188,30 @@ paintflashingTooltip=Zvýrazniť oblasť prekreslenia
 paintflashingToggleDesc=Prepne funkciu zvýrazňovania prekresľovania
 
 # LOCALIZATION NOTE (splitconsoleTooltip) A string displayed as the
 # tooltip of button in devtools toolbox which toggles the split webconsole.
 splitconsoleTooltip=Prepne funkciu rozdelenia konzoly
 
 # LOCALIZATION NOTE (appCacheDesc) A very short string used to describe the
 # function of the "appcache" command
-appCacheDesc=Utility pre výrovnávaciu pamäť aplikácie
+appCacheDesc=Utility pre vyrovnávaciu pamäť aplikácie
 
 # LOCALIZATION NOTE (appCacheValidateDesc) A very short string used to describe
 # the function of the "appcache validate" command.
 appCacheValidateDesc=Overí platnosť manifestu vyrovnávacej pamäte
 
 # LOCALIZATION NOTE (appCacheValidateManual) A fuller description of the
 # 'validate' parameter to the 'appcache' command, displayed when the user asks
 # for help on what it does.
 appCacheValidateManual=Nájde problémy vzťahujúce sa k manifestu vyrovnávacej pamäte a súborom, na ktoré manifest odkazuje
 
 # LOCALIZATION NOTE (appCacheValidateUriDesc) A very short string used to describe
 # the function of the "uri" parameter of the appcache validate" command.
-appCacheValidateUriDesc=Adresa URI, ktore platnosť chcete overiť
+appCacheValidateUriDesc=Adresa URI, ktorej platnosť chcete overiť
 
 # LOCALIZATION NOTE (appCacheValidated) Displayed by the "appcache validate"
 # command when it has been successfully validated.
 appCacheValidatedSuccessfully=Vyrovnávacia pamäť aplikácie úspešne overená.
 
 # LOCALIZATION NOTE (appCacheClearDesc) A very short string used to describe
 # the function of the "appcache clear" command.
 appCacheClearDesc=Vymaže položky z vyrovnávacej pamäte aplikácie
@@ -1225,17 +1225,17 @@ appCacheClearManual=Vymaže jednu alebo viac položiek z vyrovnávacej pamäte aplikácie
 appCacheClearCleared=Položky úspešne vymazané.
 
 # LOCALIZATION NOTE (AppCacheListDesc) A very short string used to describe
 # the function of the "appcache list" command.
 appCacheListDesc=Zobrazí zoznam položiek vo vyrovnávacej pamäti aplikácie.
 
 # LOCALIZATION NOTE (AppCacheListManual) A fuller description of the
 # 'appcache list' command, displayed when the user asks for help on what it does.
-appCacheListManual=Zobrazí zoznaom všetkých položiek vo vyrovnávacej pamäti aplikácie. Ak je zadaný výraz vyhľadávania, tabuľka zobrazuje položky obsahujúce tento výraz.
+appCacheListManual=Zobrazí zoznam všetkých položiek vo vyrovnávacej pamäti aplikácie. Ak je zadaný výraz vyhľadávania, tabuľka zobrazuje položky obsahujúce tento výraz.
 
 # LOCALIZATION NOTE (AppCacheListSearchDesc) A very short string used to describe
 # the function of the "search" parameter of the appcache list" command.
 appCacheListSearchDesc=Filtruje výsledky pomocou výrazu vyhľadávania.
 
 # LOCALIZATION NOTE (AppCacheList*) Row headers for the 'appcache list' command.
 appCacheListKey=Kľúč:
 appCacheListDataSize=Veľkosť údajov:
--- a/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
@@ -94,21 +94,21 @@ jsonFilterText=Filtrovať vlastnosti
 jsonScopeName=JSON
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsonpScopeName): This is the text displayed
 # in the response tab of the network details pane for a JSONP scope.
 jsonpScopeName=JSONP → spätné volanie %S()
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sortedAsc): This is the tooltip displayed
 # in the network table toolbar, for any column that is sorted ascending.
-networkMenu.sortedAsc=Usporiadené vzostupne
+networkMenu.sortedAsc=Usporiadané vzostupne
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sortedDesc): This is the tooltip displayed
 # in the network table toolbar, for any column that is sorted descending.
-networkMenu.sortedDesc=Usporiadené zostupne
+networkMenu.sortedDesc=Usporiadané zostupne
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.empty): This is the label displayed
 # in the network table footer when there are no requests available.
 networkMenu.empty=Žiadne požiadavky
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.summary): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # This label is displayed in the network table footer providing concise
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
@@ -140,9 +140,9 @@
  - panel. -->
 <!ENTITY options.profiler.label      "Nástroj na profilovanie JavaScriptu">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.showPlatformData.label): This is the
  - label for the checkbox that toggles the display of the platform data in the,
  - Profiler i.e. devtools.profiler.ui.show-platform-data a boolean preference
  - in about:config, in the options panel. -->
 <!ENTITY options.showPlatformData.label  "Zobraziť údaje o platforme Gecko">
-<!ENTITY options.showPlatformData.tooltip "Ak povolíte túto možnosť, správy Nástroja na profilovanie JavaScriptu budú obsahova symboly platformy Gecko">
+<!ENTITY options.showPlatformData.tooltip "Ak povolíte túto možnosť, správy Nástroja na profilovanie JavaScriptu budú obsahovať symboly platformy Gecko">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
@@ -32,17 +32,17 @@ toolboxToggleButton.tooltip=%1$S, %2$S\nKliknutím sem prepnete vývojárske nástroje.
 toolbox.titleTemplate=%1$S - %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.defaultTitle): This is used as the tool
 # name when no tool is selected.
 toolbox.defaultTitle=Vývojárske nástroje
 
 # LOCALIZATION NOTE (optionsButton.tooltip): This is used as the tooltip
 # for the options panel tab.
-optionsButton.tooltip=Možnosti pre Vývojarske nástroje
+optionsButton.tooltip=Možnosti pre Vývojárske nástroje
 
 # LOCALIZATION NOTE (options.toolNotSupported): This is the template
 # used to add a * marker to the label for the Options Panel tool checkbox for the
 # tool which is not supported for the current toolbox target.
 # The name of the tool: %1$S.
 options.toolNotSupportedMarker=%1$S *
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.keycode)
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -87,18 +87,18 @@ scratchpad.linkText=Shift+RETURN - Otvoriť v editore Scratchpad
 
 # LOCALIZATION NOTE (reflow.*): the console displays reflow activity.
 # We can get 2 kind of lines: with JS link or without JS link. It looks like
 # that:
 # reflow: 12ms
 # reflow: 12ms function foobar, file.js line 42
 # The 2nd line, from "function" to the end of the line, is a link to the
 # JavaScript debugger.
-reflow.messageWithNoLink=reflow: %Sms
-reflow.messageWithLink=reflow: %Sms\u0020
+reflow.messageWithNoLink=natečenie: %Sms
+reflow.messageWithLink=natečeni: %Sms\u0020
 reflow.messageLinkText=funkcia %1$S, %2$S riadok %3$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (gcliterm.instanceLabel): the console displays objects
 # using their type (from the constructor function) in this descriptive string.
 # Parameters: %S is the object type.
 gcliterm.instanceLabel=Inštancia %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (stacktrace.anonymousFunction): this string is used to
--- a/browser/metro/chrome/browser.dtd
+++ b/browser/metro/chrome/browser.dtd
@@ -141,10 +141,10 @@
    references. The code to display these strings is not enabled yet,
    but will be soon. For now, you can see this mockup for an example
    of how they are used:
    https://bug949213.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=8363973
    -->
 <!ENTITY firstRunBack.label "Ťuknutím prejdete na predchádzajúcu stránku">
 <!ENTITY firstRunNewTab.label "Ťuknutím otvoríte novú kartu a môžete si pozrieť ďalšiu stránku">
 <!ENTITY firstRunStar.label "Pomocou záložiek uložíte stránky na neskôr">
-<!ENTITY firstRunPin.label "Stránku si môžete pripnúť na Domovskú obrazovsku windows, aby ste ju mali vždy pod rukou">
+<!ENTITY firstRunPin.label "Stránku si môžete pripnúť na Domovskú obrazovku Windows, aby ste ju mali vždy pod rukou">
 <!ENTITY firstRunGotIt.label "Je mi to jasné!">
--- a/browser/metro/chrome/preferences.dtd
+++ b/browser/metro/chrome/preferences.dtd
@@ -11,17 +11,17 @@
 <!ENTITY optionsHeader.char.autodetect.label           "Automatické rozpoznávanie">
 <!ENTITY optionsHeader.char.options.label            "Zobraziť možnosti kódovania v paneli Aplikácie">
 
 <!ENTITY clearPrivateData.title                 "Vymazať súkromné údaje">
 <!ENTITY clearPrivateData.label                 "Vymaže vašu históriu prehliadania, heslá, cookies a údaje formulárov v tomto zariadení">
 <!ENTITY clearPrivateData.button                 "Vymazať">
 <!ENTITY clearPrivateData.done                  "Hotovo">
 <!ENTITY clearPrivateData.history                "História prehliadania">
-<!ENTITY clearPrivateData.otherdata               "Iné údaje (heslá, vyrovnávacia pamäť, cookies, atď)">
+<!ENTITY clearPrivateData.otherdata               "Iné údaje (heslá, vyrovnávacia pamäť, cookies, atď.)">
 <!ENTITY clearPrivateData.downloadHist              "Zoznam prevzatých súborov">
 <!ENTITY clearPrivateData.cookies                "Cookies">
 <!ENTITY clearPrivateData.cache                 "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY clearPrivateData.sitePref                "Nastavenia stránok">
 <!ENTITY clearPrivateData.formSearchHist             "Položky formulárov a vyhľadávania">
 <!ENTITY clearPrivateData.passwords               "Uložené heslá">
 <!ENTITY clearPrivateData.offline                "Údaje stránok v režime offline">
 <!ENTITY clearPrivateData.logins                 "Aktívne prihlásenia">
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -83,17 +83,17 @@ document_properties_page_count=Počet strán:
 document_properties_close=Zavrieť
 
 # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons
 # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are
 # tooltips)
 toggle_sidebar.title=Prepnúť bočný panel
 toggle_sidebar_label=Prepnúť bočný panel
 outline.title=Zobraziť prehľad dokumentu
-outline_label=Prehľad documentu
+outline_label=Prehľad dokumentu
 thumbs.title=Zobraziť miniatúry
 thumbs_label=Miniatúry
 findbar.title=Hľadať v dokumente
 findbar_label=Hľadať
 
 # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images)
 # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page
 # number.
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
@@ -60,17 +60,17 @@ imipNoCalendarAvailable=Nie sú dostupné žiadne kalendáre, do ktorých je možné zapisovať.
 
 itipReplySubject=Odpoveď na pozvánku: %1$S
 itipReplyBodyAccept=%1$S prijal vašu pozvánku na udalosť.
 itipReplyBodyDecline=%1$S odmietol vašu pozvánku na udalosť.
 itipReplySubjectAccept=Odpoveď na pozvánku (prijatá): %1$S
 itipReplySubjectDecline=Odpoveď na pozvánku (odmietnutá): %1$S
 itipReplySubjectTentative=Odpoveď na pozvánku (predbežná): %1$S
 itipRequestSubject=Pozvánka: %1$S
-itipRequestUpdatedSubject=Aktulizovaná pozvánka: %1$S
+itipRequestUpdatedSubject=Aktualizovaná pozvánka: %1$S
 itipRequestBody=%1$S vás pozval na %2$S
 itipCancelSubject=Zrušená udalosť: %1$S
 itipCancelBody=%1$S zrušil túto udalosť: « %2$S »
 
 confirmProcessInvitation=Nedávno ste túto položku odstránili, naozaj chcete spracovať pozvánku?
 confirmProcessInvitationTitle=Spracovať pozvánku?
 
 invitationsLink.label=Pozvánky: %1$S
--- a/chat/irc.properties
+++ b/chat/irc.properties
@@ -95,17 +95,17 @@ message.usermode=%3$S mení režim používateľa %2$S na %1$S.
 message.channelmode=%2$S mení režim kanála na %1$S.
 #  %S is the user's mode.
 message.yourmode=Váš režim je %S.
 #  %1$S is the old nick and %2$S is the new nick.
 message.nick=%1$S je odteraz %2$S.
 #  %S is your new nick.
 message.nick.you=Odteraz ste %S.
 #  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
-message.nick.fail=Zvolenú prezývku nie je možné použiť. Vašou prezývou zostáva %S.
+message.nick.fail=Zvolenú prezývku nie je možné použiť. Vašou prezývkou zostáva %S.
 #  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
 message.parted.you=Opustili ste miestnosť (odhlásenie%1$S).
 #  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
 message.parted=%1$S opúšťa miestnosť (odhlásenie%2$S).
 #  %S is the part message supplied by the user.
 message.parted.reason=: %S
 #  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
 message.quit=%1$S opúšťa miestnosť (ukončenie%2$S).
--- a/chat/yahoo.properties
+++ b/chat/yahoo.properties
@@ -14,17 +14,17 @@ network.error.http=Chyba pripojenia HTTP
 conference.invite.message=Pripoj sa k mojej konferencii.
 
 # Some options are commented out because they aren't used. We do the same thing
 # to their description strings.
 options.pagerPort=Port
 options.transferHost=Server pre prenos súborov
 options.transferPort=Port pre prenos súborov
 options.chatEncoding=Kódovanie
-options.ignoreInvites=Ignorovať poznánky na konferencie
+options.ignoreInvites=Ignorovať pozvánky na konferencie
 
 # In this message, %S is replaced with the username of the user who left.
 system.message.conferenceLogoff=%S opustil konferenciu.
 system.message.conferenceLogon=%S sa pripojil ku konferencii.
 
 command.help.invite=/invite &lt;používateľ1&gt;[,&lt;používateľ2&gt;,...] [&lt;správa pozvánky&gt;]: pozve jedného alebo viacerých používateľov do tejto konferencie.
 # LOCALIZATION NOTE (command.feedback.invite):
 #  %S is the user, or comma separated list of users, invited to the conference.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -121,17 +121,17 @@ PluginHangUIWaitButton=Počkať
 PluginHangUIStopButton=Zastaviť zásuvný modul
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozHidden", "mozVisibilityState", "hidden", or "visibilityState"
 PrefixedVisibilityApiWarning='mozHidden' a 'mozVisibilityState' sú zavrhnuté. Používajte radšej 'hidden' a 'visibilityState'.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
 NodeIteratorDetachWarning=Zavolanie detach() na NodeIterator už nemá žiadny efekt.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mozilla Audio Data API" and "Web Audio API".
 MozAudioDataWarning=Používanie Mozilla Audio Data API je zavrhnuté. Použite radšej Web Audio API.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
-LenientThisWarning=Ignoruje sa vlastnosť get alebo set, ktorá má [LenientThis], protože objekt "this" je nesprávny.
+LenientThisWarning=Ignoruje sa vlastnosť get alebo set, ktorá má [LenientThis], pretože objekt "this" je nesprávny.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "nsIDOMWindowUtils", "getWindowWithOuterId", or "nsIWindowMediator"
 GetWindowWithOuterIdWarning=Používanie nsIDOMWindowUtils.getOuterWindowWithId() je zavrhnuté. Používajte radšej rovnomennú metódu pre nsIWindowMediator.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getPreventDefault" or "defaultPrevented".
 GetPreventDefaultWarning=Používanie getPreventDefault() je zavrhnuté. Používajte radšej defaultPrevented.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getUserData", "setUserData", "WeakMap", or "element.dataset".
 GetSetUserDataWarning=Používanie getUserData() alebo setUserData() je zavrhnuté. Používajte radšej WeakMap alebo element.dataset.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozGetAsFile" or "toBlob"
 MozGetAsFileWarning=Používanie neštandardnej metódy mozGetAsFile je zavrhnuté. Metóda bude čoskoro odstránená. Používajte radšej štandardnú metódu toBlob.
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -115,21 +115,21 @@ PEMQExpectedFeatureName=Očakávaný názov funkcií médií, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMQExpectedFeatureNameEnd=Očakávaný znak ':' alebo ')' po názve funkcie médií, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMQNoMinMaxWithoutValue=Funkcie médií s predponou min- alebo max- musia mať nastavenú hodnotu.
 PEMQExpectedFeatureValue=Nájdená neplatná hodnota pre funkciu médií.
 PEBadFontBlockStart=Očakávaný znak '{' ako začiatok pravidla @font-face, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEBadFontBlockEnd=Očakávaný znak '}' ako koniec pravidla @font-face, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEAnonBoxNotAlone=Neočakávaný anonymný box.
 PEFFVUnexpectedEOF=Neočakávaný koniec pravidla @font-feature-values.
 PEFFVBlockStart=Očakávaný znak '{' v pravidle @font-feature-values, ale bolo nájdené '%1$S'.
-PEFFVValueSetStart=Očakávaný znak '{' v sade hodnôt fukncie, ale bolo nájdené '%1$S'.
+PEFFVValueSetStart=Očakávaný znak '{' v sade hodnôt funkcie, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEFFVNoFamily=Očakávaný zoznam rodín písiem pre pravidlo @font-feature-values, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEFFVUnexpectedBlockEnd=Očakávaný znak '}' na ukončenie pravidla @font-feature-values, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEFFVUnknownFontVariantPropValue=Neznáma hodnota vlastnosti font-variant '%1$S'.
-PEFFVExpectedIdent=Očakávaný identifkátor, ale bolo nájdené '%1$S'.
+PEFFVExpectedIdent=Očakávaný identifikátor, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEFFVExpectedValue=Očakávaná nezáporná číselná hodnota, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEFFVTooManyValues=Príliš veľa hodnôt pre typ funkcie '%1$S'.
 PEFFVGenericInFamilyList=Zoznam rodín nesmie obsahovať všeobecný názov rodiny písiem.
 PEFFVValueDefinitionTrailing=Očakávaný koniec definície hodnoty, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEBadDirValue=V selektore smeru sa očakávala hodnota 'ltr' alebo 'rtl', ale bolo nájdené '%1$S'.
 PESupportsConditionStartEOF2='not', '(' alebo funkcia
 PESupportsConditionInParensEOF=')'
 PESupportsConditionNotEOF='not'
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -1,15 +1,15 @@
 # Mixed Content Blocker
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the blocked mixed content resource
 BlockMixedDisplayContent = Blokované načítanie zmiešaného obsahu na zobrazenie "%1$S"
 BlockMixedActiveContent = Blokované načítanie zmiešaného aktívneho obsahu "%1$S"
 
 # CSP
-ReportOnlyCSPIgnored=Report-only CSP policy will be ignored because there are other non-report-only CSP policies applied.
+ReportOnlyCSPIgnored=Politika CSP typu Report-only bude ignorovaná, pretože sú použité iné politiky CSP typu non-report-only.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Security-Policy", "X-Content-Security-Policy-Report-Only", "Content-Security-Policy" or "Content-Security-Policy-Report-Only"
 OldCSPHeaderDeprecated=Hlavičky X-Content-Security-Policy a X-Content-Security-Report-Only budú v budúcnosti zavrhnuté. Používajte radšej hlavičky Content-Security-Policy a Content-Security-Report-Only so syntaxou podľa špecifikácie CSP.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Security-Policy/Report-Only" or "Content-Security-Policy/Report-Only"
 BothCSPHeadersPresent=Táto stránka obsahuje hlavičku X-Content-Security-Policy/Report-Only ako aj hlavičku Content-Security-Policy/Report-Only. Hlavička X-Content-Security-Policy/Report-Only bude ignorovaná.
 
 # CORS
 CrossSiteRequestBlocked=Žiadosť Cross-Origin zablokovaná: zásada rovnakého pôvodu neumožňuje načítanie vzdialeného zdroja %1$S. Toto je možné vyriešiť presunutím zdroja na rovnakú doménu alebo povolením CORS.
 
--- a/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
@@ -107,17 +107,17 @@ movemailCantCreateLock=Nepodarilo sa vytvoriť zamykací súbor %S. Ak má presúvanie pošty fungovať, je potrebné vytvoriť zamykacie súbory v poštovom vyrovnávacom priečinku. Na väčšine systémov je vhodné nastaviť prístupové práva vyrovnávacieho poštového priečinka na 01777.
 
 movemailCantDeleteLock=Nepodarilo sa odstrániť zamykací súbor %S.
 
 movemailCantTruncateSpoolFile=Nepodarilo sa skrátiť vyrovnávací súbor %S.
 
 movemailSpoolFileNotFound=Nepodarilo sa nájsť vyrovnávací súbor pošty.
 
 #LOCALIZATION NOTE (movemailCantParseSpool): %S is file name
-movemailCantParseSpool=Nie je možné spracovať vyrovnávací súbor pošty %S. Súbor môže byť poškoden alebo nie je platný.
+movemailCantParseSpool=Nie je možné spracovať vyrovnávací súbor pošty %S. Súbor môže byť poškodený alebo nie je platný.
 
 pop3TmpDownloadError=Pri preberaní nasledovnej správy došlo k chybe:  \nOd: %S\n  Predmet: %S\n Táto správa môže obsahovať vírus a mohla byť zablokovaná vašim antivírusovým programom, alebo je nedostatok miesta na disku. Preskočiť správu?
 
 # Status - the server doesn't support UIDL…
 # LOCALIZATION NOTE(pop3ServerDoesNotSupportUidlEtc): The following sentence should be translated in this way:
 # Do not translate "POP3"
 # Do not translate "%S". Place %S in your translation where the name of the server should appear.
 # Do not translate "UIDL"
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -139,17 +139,17 @@
   particular version of Firefox installed (Release, Beta, Aurora,
   etc). The account remains a "Firefox" account. -->
 <!ENTITY fxaccount_create_account_header 'Vytvorenie účtu Firefox account'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_password_length_restriction 'Minimálne 8 znakov'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_year_of_birth 'Rok narodenia'>
 <!-- Localization note: &formatS1; is fxaccount_policy_linktos, &formatS2; is fxaccount_policy_linkprivacy, both hyperlinked. -->
 <!ENTITY fxaccount_create_account_policy_text 'Pokračovaním súhlasíte s &formatS1; a &formatS2; služieb online pre prehliadač Firefox.'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_button 'Ďalej'>
-<!ENTITY fxaccount_create_account_choose_what_to_sync 'Zvoľte, čo chcete sychronizovať'>
+<!ENTITY fxaccount_create_account_choose_what_to_sync 'Zvoľte, čo chcete synchronizovať'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_sign_in_instead 'Máte už účet? Prihláste sa'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_1990_or_earlier '1990 alebo skôr'>
 <!ENTITY fxaccount_create_account_unknown_error 'Účet nebolo možné vytvoriť'>
 
 <!ENTITY fxaccount_account_create_not_allowed 'Nie je možné vytvoriť účet'>
 <!ENTITY fxaccount_account_create_not_allowed_you_must_meet_certain_age_requirements 'Ak si chcete vytvoriť účet, musíte spĺňať stanovené vekové požiadavky.'>
 <!ENTITY fxaccount_account_create_not_allowed_learn_more 'Ďalšie informácie'>
 
--- a/suite/chrome/common/safeBrowsing.dtd
+++ b/suite/chrome/common/safeBrowsing.dtd
@@ -13,10 +13,10 @@
 
 <!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title "Nahlásená podozrivá stránka!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.phishing.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="phishing_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
 <!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc "Webová stránka <span id='phishing_sitename'/> bola označená ako podozrivá a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
 <!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc "<p>Tieto typy stránok sú využívané pri podvodných útokoch, ktoré sa snažia napodobňovať zdroje, ktorým veríte a vylákať od vás osobné informácie alebo informácie o vašich peňažných účtoch.</p><p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké údaje, tieto môžu byť použité na ukradnutie identity alebo inak zneužité.</p>">
 
 <!ENTITY reportPhishSite.label     "Upozorniť na podvodnú stránku…">
 <!ENTITY reportPhishSite.accesskey   "U">
-<!ENTITY notAForgery.label       "Toto nie je podovodná stránka…">
+<!ENTITY notAForgery.label       "Toto nie je podvodná stránka…">
 <!ENTITY notAForgery.accesskey     "T">
--- a/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
@@ -107,17 +107,17 @@ movemailCantCreateLock=Nepodarilo sa vytvoriť zamykací súbor %S. Ak má presúvanie pošty fungovať, je potrebné vytvoriť zamykacie súbory v poštovom vyrovnávacom priečinku. Na väčšine systémov je vhodné nastaviť prístupové práva vyrovnávacieho poštového priečinka na 01777.
 
 movemailCantDeleteLock=Nepodarilo sa odstrániť zamykací súbor %S.
 
 movemailCantTruncateSpoolFile=Nepodarilo sa skrátiť vyrovnávací súbor %S.
 
 movemailSpoolFileNotFound=Nepodarilo sa nájsť vyrovnávací súbor pošty.
 
 #LOCALIZATION NOTE (movemailCantParseSpool): %S is file name
-movemailCantParseSpool=Nie je možné spracovať vyrovnávací súbor pošty %S. Súbor môže byť poškoden alebo nie je platný.
+movemailCantParseSpool=Nie je možné spracovať vyrovnávací súbor pošty %S. Súbor môže byť poškodený alebo nie je platný.
 
 pop3TmpDownloadError=Pri preberaní nasledovnej správy došlo k chybe:  \nOd: %S\n  Predmet: %S\n Táto správa môže obsahovať vírus a mohla byť zablokovaná vašim antivírusovým programom, alebo je nedostatok miesta na disku. Preskočiť správu?
 
 # Status - the server doesn't support UIDL…
 # LOCALIZATION NOTE(pop3ServerDoesNotSupportUidlEtc): The following sentence should be translated in this way:
 # Do not translate "POP3"
 # Do not translate "%S". Place %S in your translation where the name of the server should appear.
 # Do not translate "UIDL"
--- a/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
@@ -21,17 +21,17 @@ slowSqlStatement = Výraz
 # - The %1$S will be replaced with the number of the hang
 # - The %2$S will be replaced with the duration of the hang
 chrome-hangs-title = Správa o zlyhaní #%1$S (%2$S sekúnd)
 
 # Note to translators:
 # - The %1$S will be replaced with the number of the late write
 late-writes-title = Neskorý zápis #%1$S
 
-stackTitle = Zasobník:
+stackTitle = Zásobník:
 
 memoryMapTitle = Mapa pamäte:
 
 errorFetchingSymbols = Pri získavaní symbolov sa vyskytla chyba. Uistite sa, že počítač je pripojený k sieti Internet a skúste to znova.
 
 histogramSamples = vzorky
 
 histogramAverage = priemer
--- a/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
+++ b/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
@@ -121,17 +121,17 @@ PluginHangUIWaitButton=Počkať
 PluginHangUIStopButton=Zastaviť zásuvný modul
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozHidden", "mozVisibilityState", "hidden", or "visibilityState"
 PrefixedVisibilityApiWarning='mozHidden' a 'mozVisibilityState' sú zavrhnuté. Používajte radšej 'hidden' a 'visibilityState'.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
 NodeIteratorDetachWarning=Zavolanie detach() na NodeIterator už nemá žiadny efekt.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mozilla Audio Data API" and "Web Audio API".
 MozAudioDataWarning=Používanie Mozilla Audio Data API je zavrhnuté. Použite radšej Web Audio API.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
-LenientThisWarning=Ignoruje sa vlastnosť get alebo set, ktorá má [LenientThis], protože objekt "this" je nesprávny.
+LenientThisWarning=Ignoruje sa vlastnosť get alebo set, ktorá má [LenientThis], pretože objekt "this" je nesprávny.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "nsIDOMWindowUtils", "getWindowWithOuterId", or "nsIWindowMediator"
 GetWindowWithOuterIdWarning=Používanie nsIDOMWindowUtils.getOuterWindowWithId() je zavrhnuté. Používajte radšej rovnomennú metódu pre nsIWindowMediator.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getPreventDefault" or "defaultPrevented".
 GetPreventDefaultWarning=Používanie getPreventDefault() je zavrhnuté. Používajte radšej defaultPrevented.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getUserData", "setUserData", "WeakMap", or "element.dataset".
 GetSetUserDataWarning=Používanie getUserData() alebo setUserData() je zavrhnuté. Používajte radšej WeakMap alebo element.dataset.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozGetAsFile" or "toBlob"
 MozGetAsFileWarning=Používanie neštandardnej metódy mozGetAsFile je zavrhnuté. Metóda bude čoskoro odstránená. Používajte radšej štandardnú metódu toBlob.