update
authorsektormaster@atlas.sk
Wed, 27 Aug 2008 23:54:53 +0200
changeset 6 af1df931d459d53b9ad82d31267e76ab468bc733
parent 4 ec909a20418106070cce5613d47e25d0b41a20cb
child 7 42df1a75af01232fc96d41e31180cf8f0abe119a
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/pageReport.dtd
browser/installer/custom.properties
mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/offline.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/offline.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/pageReport.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-<!ENTITY caption.label "Zablokované vyskakovacie okná">
-<!ENTITY intro.label "Zobrazenie vyskakovacích okien bolo zakázané nasledujúcim stránkam:">
-<!ENTITY done.label "Hotovo">
-<!ENTITY done.accesskey "H">
-<!ENTITY unblock.label "Odblokovať server">
-<!ENTITY unblock.accesskey "O">
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -46,21 +46,16 @@
 # $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
 # for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
 # being used as an accesskey.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
 REG_APP_DESC=$BrandShortName poskytuje bezpečné a jednoduché prehliadanie webových stránok. Príjemné používateľské prostredie, funkcie zvyšujúce bezpečnosť zahŕňajúce ochranu pred odcudzením online identity a integrované vyhľadávanie vám umožnia využívanie webu na maximum.
-OPTIONAL_COMPONENTS_TITLE=Výber voliteľných súčastí
-OPTIONAL_COMPONENTS_SUBTITLE=Vyberte súčasti programu $BrandShortName, ktoré chcete nainštalovať.
-OPTIONAL_COMPONENTS_LABEL=Voliteľné súčasti:
-DOMI_TITLE=DOM Inspector
-DOMI_TEXT=Nástroj pre vývojárov na kontrolu štruktúry a vlastností okien a ich vlastností.
 CONTEXT_OPTIONS=$BrandShortName – &Možnosti
 CONTEXT_SAFE_MODE=$BrandShortName – &Núdzový režim
 SAFE_MODE=Núdzový režim
 OPTIONS_PAGE_TITLE=Typ inštalácie
 OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Výber typu inštalácie
 OPTIONS_MAKE_DEFAULT=&Nastaviť $BrandShortName ako predvolený prehliadač
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Nastavenie odkazov
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Vytvorenie ikon programu
--- a/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
@@ -51,18 +51,18 @@
 
 <!ENTITY retention.label            "Pravidlá manipulácie so správami">
 <!ENTITY retentionUseDefault.label       "Použiť predvolené nastavenia servera">
 <!ENTITY retentionUseDefault.accesskey     "P">
 <!ENTITY days.label               "dní">
 <!ENTITY daysOld.label             "dní">
 <!ENTITY message.label             "správ">
 <!ENTITY retentionCleanup.label         "Automatickým odstraňovaním starých správ je možné získať miesto na disku.">
-<!ENTITY retentionKeepMsg.label         "Odstrániť správy staršie ako">
-<!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey       "O">
+<!ENTITY retentionDeleteMsg.label        "Odstrániť správy staršie ako">
+<!ENTITY retentionDeleteMsg.accesskey      "O">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label         "Neodstraňovať žiadne správy">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey       "N">
 <!ENTITY retentionKeepNew.label         "Odstrániť všetko okrem posledných">
 <!ENTITY retentionKeepNew.accesskey       "d">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.label       "Vždy odstrániť prečítané správy">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey     "V">
 
 <!ENTITY folderOfflineTab.label         "Režim offline">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -417,16 +417,20 @@
 <!ENTITY deleteJunk.label "Odstrániť z priečinka správy označené ako nevyžiadané (Spam)">
 <!ENTITY deleteJunk.accesskey "O">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label "Chybová konzola">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY filtersCmd.label "Filtre správ…">
 <!ENTITY filtersCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY filtersApply.label "Spustiť filtre na tento priečinok">
 <!ENTITY filtersApply.accesskey "S">
+<!ENTITY filtersApplyToSelection.label "Spustiť filtre na označené správy">
+<!ENTITY filtersApplyToSelection.accesskey "t">
+<!ENTITY filtersApplyToMessage.label "Spustiť filtre na správu">
+<!ENTITY filtersApplyToMessage.accesskey "t">
 
 <!-- Mail Toolbar -->
 <!ENTITY getMsgButton.label "Prijať">
 <!ENTITY newMsgButton.label "Nová">
 <!ENTITY replyButton.label "Odpoveď">
 <!ENTITY replyAllButton.label "Odpoveď Vš.">
 <!ENTITY forwardButton.label "Odoslať ďalej">
 <!ENTITY fileButton.label "Uložiť">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -166,17 +166,17 @@ totalMsgStatus=Celkovo: %S
 localFolders=Lokálne priečinky
 
 # LOCALIZATION NOTES (inboxFolderName): OK to translate all foldernames, bugzilla #57440 & bugzilla #23625 fixed
 inboxFolderName=Doručená pošta
 trashFolderName=Odpadkový kôš
 sentFolderName=Odoslaná pošta
 draftsFolderName=Návrhy
 templatesFolderName=Šablóny
-unsentFolderName=Neodoslané správy
+outboxFolderName=Pošta na odoslanie
 junkFolderName=Spam
 
 # Error message for special folder deletion on imap accounts
 # LOCALIZATION NOTES (specialFolderDeletionErr): Do not translate "IMAP" in the line below
 specialFolderDeletionErr=V účte typu IMAP nie je povolené odstrániť špeciálny priečinok %S.
 specialFolderDeletionErrTitle=Odstránenie špeciálneho priečinka
 
 # "Normal" priority is often blank,
--- a/mail/chrome/messenger/offline.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/offline.properties
@@ -1,16 +1,16 @@
 # Download Messages Prompt
 downloadMessagesWindowTitle1=Prevzatie správ
 downloadMessagesLabel1=Chcete prijať správy pre použitie v režime offline predtým, ako prejdete do režimu offline?
 downloadMessagesCheckboxLabel1=Opýtať sa vždy pri prechode do režimu offline
 
 # Send Messages Prompt
 sendMessagesWindowTitle1=Neodoslané správy
-sendMessagesLabel1=Chcete odoslať správy z priečinka neodoslaných správ?
+sendMessagesLabel2=Chcete teraz odoslať doteraz neodoslané správy?
 sendMessagesCheckboxLabel1=Opýtať sa vždy pri prechode do režimu online
 
 # GetMessages While Offline Prompt 
 getMessagesOfflineWindowTitle1=Prevzatie správ
 getMessagesOfflineLabel1=Momentálne ste v režime offline. Chcete prejsť do režimu online a prijať nové správy?
 
 # Send Messages Offline Prompt
 sendMessagesOfflineWindowTitle1=Neodoslané správy
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
@@ -124,8 +124,12 @@
 <!ENTITY formSigning.title "Žiadosť o podpísanie textu">
 <!ENTITY formSigning.cert "Popis certifikátu">
 <!ENTITY formSigning.confirmPassword "Svoj súhlas s podpisom tejto textovej správy pomocou svojho vybraného certifikátu potvrďte zadaním hlavného hesla:">
 
 <!-- Strings for protectedAuth dialog -->
 <!ENTITY protectedAuth.title "Overenie chráneného tokenu">
 <!ENTITY protectedAuth.msg "Overte token. Spôsob overenia závisí od typu tokenu.">
 <!ENTITY protectedAuth.tokenName.label "Token:">
+
+<!ENTITY certErrorDlg.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
+<!ENTITY certErrorDlg.info1 "Toto môže byť problém s konfiguráciou servera alebo sa ho niekto snaží napodobniť.">
+<!ENTITY certErrorDlg.info2 "Ak ste sa k tomuto serveru úspešne pripojili v minulosti, chyba môže byť dočasná a pokus by ste mali opakovať neskôr.">
--- a/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
@@ -55,18 +55,18 @@
 <!ENTITY days.label "dní">
 <!ENTITY daysOld.label "dní">
 <!ENTITY message.label "správ">
 <!ENTITY retentionNotDownloadRead.label "Prečítané správe">
 <!ENTITY retentionNotDownloadRead.accesskey "r">
 <!ENTITY retentionDownloadMsg.label "Správy väčšie ako">
 <!ENTITY retentionDownloadMsg.accesskey "v">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Automatickým odstraňovaním starých správ je možné získať miesto na disku.">
-<!ENTITY retentionKeepMsg.label "Odstrániť správy staršie ako">
-<!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "O">
+<!ENTITY retentionDeleteMsg.label "Odstrániť správy staršie ako">
+<!ENTITY retentionDeleteMsg.accesskey "O">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "Neodstraňovať žiadne správy">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "N">
 <!ENTITY retentionKeepNew.label "Odstrániť všetko okrem posledných">
 <!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "d">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.label "Vždy odstrániť prečítané správy">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "V">
 
 <!ENTITY folderOfflineTab.label "Režim offline">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -449,16 +449,20 @@
 <!ENTITY searchMailCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY searchMailCmd.key "s">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.label "Hľadať adresy…">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY filtersCmd.label "Filtre správ…">
 <!ENTITY filtersCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY filtersApply.label "Spustiť filtre na priečinok">
 <!ENTITY filtersApply.accesskey "S">
+<!ENTITY filtersApplyToSelection.label "Spustiť filtre na označené správy">
+<!ENTITY filtersApplyToSelection.accesskey "z">
+<!ENTITY filtersApplyToMessage.label "Spustiť filtre na správu">
+<!ENTITY filtersApplyToMessage.accesskey "t">
 <!ENTITY runJunkControls.label "Spustiť rozpoznávanie nevyžiadanej pošty pre tento priečinok">
 <!ENTITY runJunkControls.accesskey "u">
 <!ENTITY deleteJunk.label "Odstrániť z priečinka správy označené ako nevyžiadané (Spam)">
 <!ENTITY deleteJunk.accesskey "O">
 <!ENTITY importCmd.label "Import…">
 <!ENTITY importCmd.accesskey "I">
 
 <!-- Folder Pane -->
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -168,17 +168,17 @@ totalMsgStatus=Celkovo: %S
 localFolders=Lokálne priečinky
 
 # LOCALIZATION NOTES (inboxFolderName): OK to translate all foldernames, bugzilla #57440 & bugzilla #23625 fixed
 inboxFolderName=Doručená pošta
 trashFolderName=Odpadkový kôš
 sentFolderName=Odoslaná pošta
 draftsFolderName=Návrhy
 templatesFolderName=Šablóny
-unsentFolderName=Neodoslané správy
+outboxFolderName=Pošta na odoslanie
 junkFolderName=Spam
 
 # Error message for special folder deletion on imap accounts
 # LOCALIZATION NOTES (specialFolderDeletionErr): Do not translate "IMAP" in the line below
 specialFolderDeletionErr=V účte typu IMAP nie je povolené odstrániť špeciálny priečinok %S.
 specialFolderDeletionErrTitle=Odstránenie špeciálneho priečinka
 
 # "Normal" priority is often blank,
--- a/suite/chrome/mailnews/offline.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/offline.properties
@@ -51,19 +51,17 @@ downloadMessagesDownloadButtonLabel=Prevziať
 downloadMessagesNoDownloadButtonLabel=Nepreberať
 downloadMessagesCancelButtonLabel=Zrušiť
 
 # 
 # Send Messages Prompt
 # 
 sendMessagesWindowTitle=Pracovať v režime offline
 
-#  LOCALIZATION NOTE :
-#  do not localize "\n". use "\n" to make the text fit nicely in the dialog.
-sendMessagesLabel=Chcete odoslať správy \nz priečinka neodoslaných správ?\n\n
+sendMessagesLabel2=Chcete teraz odoslať doteraz neodoslané správy?
 sendMessagesCheckboxLabel=Opýtať sa vždy pri prechode do režimu online
 sendMessagesSendButtonLabel=Odoslať
 sendMessagesNoSendButtonLabel=Neodoslať
 sendMessagesCancelButtonLabel=Zrušiť
 
 # 
 # GetMessages While Offline Prompt 
 # 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -96,17 +96,17 @@ xpinstallDisabledMsgLocked=Inštalácia softvéru bola zakázaná vašim systémovým administrátorom.
 xpinstallDisabledMsg=Inštalácia softvéru je momentálne zakázaná. Kliknite na tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
 # LOCALIZATION NOTE: Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 newAddonsNotificationMsg2=Bolo nainštalované %S nové rozšírenie.;Boli nainštalované %S nové rozšírenia.;Bolo nainštalovaných %S nových rozšírení.
 safeModeMsg=Všetky doplnky boli v núdzovom režime zakázané.
 disabledCompatMsg=Kontrola kompatibility doplnkov je vypnutá. Niektoré doplnky môžu byť nekompatibilné.
 disabledUpdateSecurityMsg=Kontrola bezpečnosti aktualizácie doplnku je vypnutá. Aktualizácie vás môžu ohroziť.
 noUpdatesMsg=Nebola nájdená žiadna aktualizácia.
-offlineUpdateMsg=%S je v režime offline a preto nemôže aktualizovať doplnky. Kliknite na tlačidlo Aktivovať režim online a skúste to znova.
+offlineUpdateMsg2=%S je v režime offline a preto nemôže aktualizovať doplnky. Kliknite na tlačidlo Aktivovať režim online a skúste to znova.
 offlineSearchMsg=%S je v režime offline a preto nemôže hľadať doplnky. Kliknite na tlačidlo Aktivovať režim online a skúste to znova.
 enableButtonLabel=Povoliť
 enableButtonAccesskey=P
 goOnlineButtonLabel=Aktivovať režim online
 goOnlineButtonAccesskey=A
 
 newUpdateWindowTitle=Aktualizácie doplnkov pre %S
 newUpdatesAvailableMsg=K dispozícii sú nové aktualizácie vašich doplnkov.
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
@@ -54,26 +54,29 @@ resumePausedAfterCloseTitle=Aktualizácia pozastavená
 resumePausedAfterCloseMessage=Preberanie aktualizácie bolo pozastavené. Chcete, aby aplikácia %S prevzala aktualizáciu na pozadí, zatiaľ čo vy budete môcť pokračovať v práci?
 
 updateReadyToInstallHeader=%S je pripravený na inštaláciu
 
 checker_error-200=AUS: Chybný aktualizačný súbor XML (200)
 checker_error-403=AUS: Prístup odmietnutý (403)
 checker_error-404=AUS: Aktualizačný súbor XML sa nenašiel (404)
 checker_error-500=AUS: Vnútorná chyba servera (500)
+checker_error-2152398849=Nepodarilo sa (neznámy dôvod)
+checker_error-2152398861=AUS: Spojenie odmietnuté
+checker_error-2152398862=AUS: Čas na pripojenie uplynul
+# NS_ERROR_OFFLINE
+checker_error-2152398864=Sieť je v režime offline (prepnite do režimu online)
+checker_error-2152398867=AUS: Nedovolený prístup k portu (obráťte sa na správcu)
+checker_error-2152398868=AUS: Neboli prijaté žiadne údaje (skúste to znova)
 checker_error-2152398878=AUS: Aktualizačný server sa nenašiel (skontrolujte pripojenie k internetu alebo sa obráťte na správcu)
 checker_error-2152398890=Server proxy sa nenašiel (skontrolujte pripojenie k internetu alebo sa obráťte na správcu)
-checker_error-2152398861=AUS: Spojenie odmietnuté
+# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
+checker_error-2152398918=Sieť je v režime offline (prepnite do režimu online)
+checker_error-2152398919=AUS: Prenos údajov bol prerušený (skúste to znova)
 checker_error-2152398920=Server proxy odmietol pripojenie (obráťte sa na správcu)
-checker_error-2152398862=AUS: Čas na pripojenie uplynul
-checker_error-2152398864=Pracujete v režime offline (prepnite do režimu online)
-checker_error-2152398849=Nepodarilo sa (neznámy dôvod)
-checker_error-2152398868=AUS: Neboli prijaté žiadne údaje (skúste to znova)
-checker_error-2152398919=AUS: Prenos údajov bol prerušený (skúste to znova)
-checker_error-2152398867=AUS: Nedovolený prístup k portu (obráťte sa na správcu)
 checker_error-verification_failed=Nepodarilo sa overiť neporušenosť aktualizácie (obráťte sa na správcu)
 
 installSuccess=Aktualizácia bola úspešne nainštalovaná
 patchApplyFailure=Aktualizáciu sa nepodarilo nainštalovať (chyba pri aplikovaní opravy)
 installPending=Odložená inštalácia
 
 updaterIOErrorTitle=Aktualizácia softvéru zlyhala
 updaterIOErrorMsg=Aktualizácia nemohla byť nainštalovaná. Uistite sa, či v počítači nie sú spustené žiadne kópie aplikácie %S, potom reštartujte %S a skúste to znova.
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
@@ -40,25 +40,23 @@
 
 <!ENTITY   savedPasswords.title      "Uložené heslá">
 <!ENTITY   savedPasswordsExceptions.title "Výnimky - Uložené heslá">
 <!ENTITY   closebutton.label        "Zavrieť">
 <!ENTITY   closebutton.accesskey      "Z">
 
 <!ENTITY   loginsSpielExceptions.label   "Pre nasledujúce stránky sa nebudú ukladať heslá:">
 
-<!ENTITY treehead.site.label "Server">
-<!ENTITY treehead.username.label "Meno používateľa">
-<!ENTITY treehead.password.label "Heslo">
-<!ENTITY remove.label "Odstrániť">
-<!ENTITY remove.accesskey "O">
-<!ENTITY removeall.label "Odstrániť všetko">
-<!ENTITY removeall.accesskey "v">
+<!ENTITY   treehead.site.label       "Server">
+<!ENTITY   treehead.username.label     "Meno používateľa">
+<!ENTITY   treehead.password.label     "Heslo">
+<!ENTITY   remove.label          "Odstrániť">
+<!ENTITY   remove.accesskey        "O">
+<!ENTITY   removeall.label         "Odstrániť všetko">
+<!ENTITY   removeall.accesskey       "v">
 
 <!ENTITY   filter.label          "Hľadať:">
 <!ENTITY   filter.accesskey        "H">
-<!ENTITY   clear.label           "Vymazať">
-<!ENTITY   clear.accesskey         "m">
 
 <!ENTITY   windowClose.key         "w">
 <!ENTITY   focusSearch1.key        "f">
 <!ENTITY   focusSearch2.key        "k">