update FIREFOX_15_0b3_BUILD1 FIREFOX_15_0b3_RELEASE THUNDERBIRD_15_0b2_BUILD1 THUNDERBIRD_15_0b2_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 30 Jul 2012 21:02:14 +0200
changeset 709 ae97909867e220ffdbb723cdef9c0d9e5eb82c4b
parent 690 aad4261541e9b71efa42ac33d994edeef0104a9d
child 711 7ebd8ecaf507a81de6392261677ad5a79dfb3864
child 712 b13f608920b75e08b3af1e3f6dc42ab42de0077f
child 715 5c2dc048372db6032a03852f29c89daaf4b89b9d
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/chrome/browser.properties
toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -312,17 +312,17 @@ introTextKeys=alebo ak chcete zobraziť pomocníka, stlačte
 
 # LOCALIZATION NOTE (introTextF1Escape): For information about the 'intro
 # text' see introTextOpening. This string is used with introTextKeys, and
 # contains the keys that are pressed to open and close hints.
 introTextF1Escape=F1/Esc
 
 # LOCALIZATION NOTE (introTextGo): For information about the 'intro text' see
 # introTextOpening. The text on the button that dismisses the intro text.
-introTextGo=Mám to!
+introTextGo=Jasné, rozumiem.
 
 # LOCALIZATION NOTE (hideIntroDesc): Short description of the 'hideIntro'
 # setting. Displayed when the user asks for help on the settings.
 hideIntroDesc=Zobrazí uvítaciu správu
 
 # LOCALIZATION NOTE (eagerHelperDesc): Short description of the 'eagerHelper'
 # setting. Displayed when the user asks for help on the settings.
 eagerHelperDesc=Ako veľmi popisné sú tooltipy
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -41,77 +41,93 @@
 
 <!ENTITY history_today_section "Dnes">
 <!ENTITY history_yesterday_section "Včera">
 <!ENTITY history_week_section "7 dní dozadu">
 <!ENTITY history_older_section "Staršie ako 7 dní">
 
 <!ENTITY reload "Obnoviť">
 <!ENTITY forward "Dopredu">
+<!ENTITY menu "Ponuka">
+<!ENTITY back "Naspäť">
+<!ENTITY stop "Zastaviť">
+<!ENTITY site_security "Zabezpečenie stránky">
 
 <!ENTITY close_tab "Zavrieť kartu">
 <!ENTITY new_tab "Nová karta">
 <!-- Localization note (num_tabs) : Number of tabs is always more than one. 
   We can't use android plural forms, sadly. See bug #753859. -->
 <!ENTITY num_tabs "Počet kariet: &#037;d">
 <!ENTITY new_tab_opened "Nová karta otvorená">
 
 <!ENTITY settings "Nastavenia">
 <!ENTITY settings_title "Nastavenia">
 <!ENTITY pref_category_general "Všeobecné">
 <!ENTITY pref_category_privacy "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY pref_category_content "Obsah">
+<!ENTITY pref_category_importexport "Import a export">
 <!ENTITY pref_about_firefox "O prehliadači &brandShortName;">
 <!ENTITY pref_do_not_track "Požiadať stránky, aby nesledovali moju aktivitu">
 <!ENTITY pref_telemetry "Odosielať údaje o výkonnosti">
 <!ENTITY pref_remember_signons "Pamätať si heslá">
 <!ENTITY pref_cookies "Povoliť cookies">
 <!ENTITY pref_char_encoding "Kódovanie znakov">
 <!ENTITY pref_char_encoding_on "Zobraziť ponuku">
 <!ENTITY pref_char_encoding_off "Nezobrazovať ponuku">
-<!ENTITY pref_clear_history "Vymazať históriu">
-<!ENTITY pref_clear_history_confirm "História prehliadania bude vymazaná">
 <!ENTITY pref_clear_private_data "Vymazať súkromné údaje">
-<!ENTITY pref_clear_private_data_confirm "Odstránené budú nastavenia prehliadania vrátane hesiel a cookies.">
 <!ENTITY pref_plugins "Zásuvné moduly">
 <!ENTITY pref_plugins_enabled "Povolené">
 <!ENTITY pref_plugins_tap_to_play "Prehrávať po ťuknutí">
 <!ENTITY pref_plugins_disabled "Zakázané">
 <!ENTITY pref_text_size "Veľkosť textu">
 <!ENTITY pref_font_size_tiny "Maličké">
 <!ENTITY pref_font_size_small "Malé">
 <!ENTITY pref_font_size_medium "Stredné">
 <!ENTITY pref_font_size_large "Veľké">
 <!ENTITY pref_font_size_xlarge "Veľmi veľké">
 <!ENTITY pref_use_master_password "Používať hlavné heslo">
 <!ENTITY pref_sync "Synchronizácia">
+<!ENTITY pref_search_suggestions "Zobrazovať návrhy vyhľadávania">
+<!ENTITY pref_import_android "Import z Androidu">
+<!ENTITY pref_private_data_history "História prehliadania a prevzatých súborov">
+<!ENTITY pref_private_data_formdata "História vyhľadávania a formulárov">
+<!ENTITY pref_private_data_cookies "Súbory Cookies">
+<!ENTITY pref_private_data_passwords "Uložené heslá">
+<!ENTITY pref_private_data_cache "Vyrovnávacia pamäť">
+<!ENTITY pref_private_data_sessions "Aktívne prihlásenia">
+<!ENTITY pref_private_data_offlineApps "Údaje stránok v režime offline">
+<!ENTITY pref_private_data_siteSettings "Nastavenia stránok">
 
 <!ENTITY quit "Ukončiť">
 
 <!ENTITY addons "Doplnky">
 <!ENTITY downloads "Prevzaté súbory">
 <!ENTITY char_encoding "Kódovanie znakov">
 
 <!ENTITY share "Zdieľať">
 <!ENTITY share_title "Zdieľať cez">
 <!ENTITY save_as_pdf "Uložiť ako PDF">
 <!ENTITY find_in_page "Hľadať na stránke">
+<!ENTITY desktop_mode "Požiadať plnú verziu stránky">
 
 <!-- Localization note (find_text, find_prev, find_next, find_close) : These strings are used
   as alternate text for accessibility. They are not visible in the UI. -->
 <!ENTITY find_text "Hľadať na stránke">
 <!ENTITY find_prev "Predchádzajúci">
 <!ENTITY find_next "Ďalší">
 <!ENTITY find_close "Zavrieť">
 
 <!ENTITY contextmenu_open_new_tab "Otvoriť na novej karte">
 <!ENTITY contextmenu_remove_history "Odstrániť">
 <!ENTITY contextmenu_remove_bookmark "Odstrániť">
 <!ENTITY contextmenu_add_to_launcher "Pridať na úvodnú obrazovku">
 <!ENTITY contextmenu_share "Zdieľať">
+<!ENTITY contextmenu_pasteandgo "Prilepiť a prejsť">
+<!ENTITY contextmenu_paste "Prilepiť">
+<!ENTITY contextmenu_copyurl "Kopírovať adresu">
 <!ENTITY contextmenu_edit_bookmark "Upraviť">
 
 <!-- Localization note (history_removed) : Shown in a toast notificaion
 	 after a page is removed from browser history. -->
 <!ENTITY history_removed "Stránka odstránená">
 
 <!ENTITY bookmark_edit_title "Úprava záložky">
 <!ENTITY bookmark_edit_name "Názov">
@@ -130,16 +146,17 @@
 
 <!ENTITY masterpassword_create_title "Vytvoriť hlavné heslo">
 <!ENTITY masterpassword_remove_title "Odstrániť hlavné heslo">
 <!ENTITY masterpassword_password "Heslo">
 <!ENTITY masterpassword_confirm "Potvrdenie hesla">
 
 <!ENTITY button_ok "OK">
 <!ENTITY button_cancel "Zrušiť">
+<!ENTITY button_clear_data "Vymazať údaje">
 
 <!ENTITY abouthome_addons_title "Doplnky pre váš &brandShortName;">
 <!ENTITY abouthome_addons_browse "Prehľadávať všetky doplnky pre &brandShortName;">
 <!ENTITY abouthome_last_tabs_title "Vaše karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY abouthome_last_tabs_open "Otvoriť všetky karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY abouthome_top_sites_title "Najlepšie stránky">
 <!ENTITY abouthome_top_sites_browse "Prehľadávať všetky najlepšie stránky">
 <!ENTITY abouthome_no_top_sites "Zatiaľ nemáte žiadne najlepšie stránky. Ťuknutím na titulok začnite s prehliadaním stránok.">
@@ -160,8 +177,17 @@ example.com
 which is run by
 Example Enterprises, Inc.
 
 The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
 substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
 with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
 just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
 <!ENTITY identity_run_by "Spravuje ju">
+
+<!ENTITY private_data_success "Súkromné údaje vymazané">
+<!ENTITY private_data_fail "Niektoré súkromné údaje nemohli byť odstránené">
+
+<!ENTITY bookmarkhistory_button_import "Importovať">
+<!ENTITY bookmarkhistory_import_both "Importujú sa záložky a história z Androidu">
+<!ENTITY bookmarkhistory_import_bookmarks "Importujú sa záložky z Androidu">
+<!ENTITY bookmarkhistory_import_history "Importuje sa história z Androidu">
+<!ENTITY bookmarkhistory_import_wait "Čakajte, prosím…">
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -203,16 +203,17 @@ intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859
 # Application Menu
 appMenu.more=Ďalšie
 
 # Text Selection
 selectionHelper.textCopied=Text skopírovaný do schránky
 
 # Context menu
 contextmenu.openInNewTab=Otvoriť odkaz na novej karte
+contextmenu.share=Zdieľať
 contextmenu.shareLink=Zdieľať odkaz
 contextmenu.bookmarkLink=Pridať odkaz medzi záložky
 contextmenu.changeInputMethod=Zvoľte metódu vstupu
 contextmenu.fullScreen=Na celú obrazovku
 contextmenu.saveImage=Uložiť obrázok
 contextmenu.addSearchEngine=Pridať vyhľadávací modul
 
 contextmenu.copy=Kopírovať
--- a/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
@@ -19,16 +19,25 @@
 <!ENTITY pluginWizard.installPluginsPage.title "Inštalácia zásuvných modulov">
 <!ENTITY pluginWizard.installPluginsPage.description.label "&brandShortName; inštaluje zásuvné moduly…">
 
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.description.label "&brandShortName; dokončil inštaláciu chýbajúcich zásuvných modulov:">
 
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label "Získať ďalšie informácie o zásuvných moduloch alebo ich nainštalovať ručne.">
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.restart.label "Na dokončenie inštalácie zásuvného modulu je potrebné &brandShortName; reštartovať.">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (unsupportedPlatform.pre): Mobile only. Flash (the only plugin available on mobile)
+   is not supported on some devices. Include a trailing space as needed. -->
+<!ENTITY unsupportedPlatform.pre               "Ospravedlňujeme sa, ale &brandShortName; nedokáže prehrať Flash na tomto zariadení. ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (unsupportedPlatform.learnMore): Mobile only. This text is used to link to a SUMO page explaining why Flash is not
+   supported on this device. Use the unicode ellipsis char, \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale. -->
+<!ENTITY unsupportedPlatform.learnMore            "Ďalšie informácie…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (unsupportedPlatform.post): Mobile only. Include text here if needed for your locale. -->
+<!ENTITY unsupportedPlatform.post              "">
+
 <!ENTITY missingPlugin                    "Na zobrazenie tohto obsahu je potrebný zásuvný modul.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (tapToPlayPlugin): Mobile (used for touch interfaces) only has one type of plugin possible. -->
 <!ENTITY tapToPlayPlugin                   "Ťuknutím sem aktivujete zásuvný modul">
 <!ENTITY clickToPlayPlugin                  "Kliknutím sem aktivujete zásuvný modul">
 <!ENTITY disabledPlugin                   "Tento zásuvný modul je zakázaný.">
 <!ENTITY blockedPlugin.label                 "Tento zásuvný modul bol pre vašu ochranu zakázaný.">
 
 <!ENTITY installPlugin                    "Nainštalovať zásuvný modul…">