update
authorsektormaster@atlas.sk
Thu, 06 Nov 2008 16:17:18 +0100
changeset 30 adb08475969090f8c6431826bf6294c8fd172604
parent 29 5359ff2aa1c9e85034a14768c001b8c07a28af35
child 31 15ca06434cc9d084ff681b6c1a70d84f66e04048
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/places/places.dtd
browser/chrome/browser/sanitize.dtd
browser/installer/mui.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/lightning/lightning.properties
mail/chrome/messenger-newsblog/feed-properties.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abNewCardDialog.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.properties
mail/chrome/messenger/filter.properties
suite/chrome/common/defaultClientDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abNewCardDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/filter.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.dtd
suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.properties
suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-properties.dtd
suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
suite/chrome/mailnews/start.dtd
toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -2,16 +2,19 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.title "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindowPrivateBrowsing.titlemodifier): This will be appended to the window's title
+                                 inside the private browsing mode -->
+<!ENTITY mainWindowPrivateBrowsing.titlemodifier "&mainWindow.titlemodifier; (Režim Súkromné prehliadanie)">
 
 <!ENTITY tabCmd.label "Nová karta">
 <!ENTITY tabCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY tabCmd.commandkey "t">
 <!ENTITY openLocationCmd.label "Otvoriť adresu…">
 <!ENTITY openLocationCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY openFileCmd.label "Otvoriť súbor…">
 <!ENTITY openFileCmd.accesskey "s">
@@ -153,18 +156,21 @@
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Vybrať všetko">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY preferencesCmd.label "Možnosti…">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Možnosti">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "M">
 
-<!ENTITY clearPrivateDataCmd.label      "Odstrániť súkromné údaje">
-<!ENTITY clearPrivateDataCmd.accesskey    "O">
+<!ENTITY clearRecentHistoryCmd.label      "Vymazať históriu prehliadania">
+<!ENTITY clearRecentHistoryCmd.accesskey    "h">
+
+<!ENTITY privateBrowsingCmd.label      "Súkromné prehliadanie">
+<!ENTITY privateBrowsingCmd.accesskey    "k">
 
 <!ENTITY viewMenu.label "Zobraziť">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey "Z">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label "Panely s nástrojmi">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.label "Bočný panel">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.accesskey "B">
 <!ENTITY viewCustomizeToolbar.label "Prispôsobiť…">
@@ -415,8 +421,10 @@ The layout of the identity dialog preven
 substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
 with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
 just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
 <!ENTITY identity.runBy "Spravuje ju">
 
 <!ENTITY identity.moreInfoLinkText "Viac informácií…">
 
 <!ENTITY downloadMonitor2.tooltip "Kliknutím otvoríte Správcu preberania súborov">
+
+<!ENTITY ctrlTab.search.emptyText "Hľadať karty">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -54,18 +54,18 @@ missingpluginsMessage.button.label=Nainštalovať chýbajúce zásuvné moduly…
 missingpluginsMessage.button.accesskey=I
 blockedpluginsMessage.title=Niektoré zásuvné moduly, ktoré táto stránka vyžaduje, boli kvôli ochrane zablokované.
 blockedpluginsMessage.infoButton.label=Podrobnosti…
 blockedpluginsMessage.infoButton.accesskey=d
 blockedpluginsMessage.searchButton.label=Aktualizovať zásuvné moduly…
 blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=A
 
 # Sanitize
-sanitizeWithPromptLabel=Odstrániť súkromné údaje…
-sanitizeButton=Odstrániť súkromné údaje
+sanitizeWithPromptLabel2=Vymazať nedávnu históriu…
+sanitizeButton2=Odstrániť súkromné údaje
 
 # Check for Updates
 updatesItem_default=Kontrola aktualizácií…
 updatesItem_defaultFallback=Kontrola aktualizácií…
 updatesItem_downloading=Preberá sa %S…
 updatesItem_downloadingFallback=Preberá sa aktualizácia…
 updatesItem_resume=Pokračovať v preberaní %S…
 updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v preberaní aktualizácie…
@@ -156,8 +156,19 @@ geolocation.requestMessage=Stránka %S chce vedieť, kde sa nachádzate. Môžete uviesť:
 safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Rýchlo odtiaľto preč!
 safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=R
 safebrowsing.reportedWebForgery=Nahlásená podvodná stránka!
 safebrowsing.notAForgeryButton.label=Toto nie je podvodná stránka…
 safebrowsing.notAForgeryButton.accessKey=T
 safebrowsing.reportedAttackSite=Nahlásená škodlivá stránka!
 safebrowsing.notAnAttackButton.label=Toto nie je škodlivá stránka…
 safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=T
+
+# Private Browsing Confirmation dialog
+# LOCALIZATION NOTE (privateBrowsingMessage): %S will be replaced
+# by the name of the application.
+# LOCALIZATION NOTE (privateBrowsingYesTitle, privateBrowsingNoTitle, privateBrowsingNeverAsk):
+# Access keys are specified by prefixing the desired letter with an ampersand.
+privateBrowsingDialogTitle=Režim Súkromné prehliadanie
+privateBrowsingMessage=Prehliadač %S teraz uloží aktuálne otvorené karty a opätovne ich načíta po ukončení režimu Súkromné prehliadanie.
+privateBrowsingYesTitle=&Spustiť režim Súkromné prehliadanie
+privateBrowsingNoTitle=&Zrušiť
+privateBrowsingNeverAsk=&Túto správu viac nezobrazovať
--- a/browser/chrome/browser/places/places.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.dtd
@@ -66,16 +66,21 @@
 <!ENTITY cmd.edit_delete.accesskey     "O">
 <!ENTITY cmd.edit_undo.label        "Späť">
 <!ENTITY cmd.edit_undo.accesskey      "S">
 <!ENTITY cmd.edit_undo.key         "z">
 <!ENTITY cmd.edit_redo.label        "Znova">
 <!ENTITY cmd.edit_redo.accesskey      "n">
 <!ENTITY cmd.edit_redo.key         "y">
 
+<!ENTITY cmd.delete.label          "Odstrániť túto stránku">
+<!ENTITY cmd.delete.accesskey        "d">
+<!ENTITY cmd.deleteDomainData.label     "Zabudnúť na túto stránku">
+<!ENTITY cmd.deleteDomainData.accesskey   "b">
+
 <!ENTITY cmd.open.label           "Otvoriť">
 <!ENTITY cmd.open.accesskey         "t">
 <!ENTITY cmd.open_window.label       "Otvoriť v novom okne">
 <!ENTITY cmd.open_window.accesskey     "m">
 <!ENTITY cmd.open_tab.label         "Otvoriť na novej karte">
 <!ENTITY cmd.open_tab.accesskey       "e">
 <!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.label     "Otvoriť všetko na kartách">
 <!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.accesskey   "c">
--- a/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
@@ -1,25 +1,40 @@
-<!ENTITY sanitizeDialog.title     "Odstránenie súkromných údajov">
+<!ENTITY sanitizePrefs.title      "Odstránenie súkromných údajov">
+<!ENTITY sanitizeDialog2.title     "Vymazanie nedávnej histórie">
 
 <!ENTITY sanitizeItems.label     "Vymazať nasledujúce položky:">
-<!ENTITY clearDataSettings.label   "Pri odstraňovaní súkromných údajov v aplikácii &brandShortName; odstrániť nasledujúce údaje:">
+<!ENTITY clearDataSettings2.label   "Pri ukončení aplikácie &brandShortName; automaticky odstrániť:">
 
 <!-- XXX rearrange entities to match physical layout when l10n isn't an issue -->
 
-<!ENTITY itemHistory.label      "História">
-<!ENTITY itemHistory.accesskey    "H">
-<!ENTITY itemFormSearchHistory.label "Uložené formuláre a história hľadania">
-<!ENTITY itemFormSearchHistory.accesskey "U">
+<!ENTITY clearDuration.label     "Odstrániť údaje za ">
+<!ENTITY clearDuration.lastHour    "poslednú hodinu">
+<!ENTITY clearDuration.last2Hours   "posledné 2 hodiny">
+<!ENTITY clearDuration.last4Hours   "posledné 4 hodiny">
+<!ENTITY clearDuration.today     "celý dnešný deň">
+<!ENTITY clearDuration.everything   "celú históriu">
+<!-- Localization note (clearDuration.suffix) - trailing entity for languages
+that require it. -->
+<!ENTITY clearDuration.suffix     "">
+
+<!ENTITY historySection.label     "História">
+<!ENTITY dataSection.label      "Údaje">
+
+<!ENTITY itemVisitedPages.label    "Navštívené stránky">
+<!ENTITY itemVisitedPages.accesskey  "N">
+<!ENTITY itemFormSearchEntries.label "Položky formulárov a vyhľadávania">
+<!ENTITY itemFormSearchEntries.accesskey "f">
 <!ENTITY itemPasswords.label     "Uložené heslá">
-<!ENTITY itemPasswords.accesskey   "e">
+<!ENTITY itemPasswords.accesskey   "U">
 <!ENTITY itemCookies.label      "Cookies">
 <!ENTITY itemCookies.accesskey    "C">
-<!ENTITY itemCache.label       "Vyrovnávacia pamäť (cache)">
-<!ENTITY itemCache.accesskey     "m">
-<!ENTITY itemOfflineApps.label    "Údaje stránok v režime offline">
-<!ENTITY itemOfflineApps.accesskey  "o">
-<!ENTITY itemDownloads.label     "História preberania súborov">
-<!ENTITY itemDownloads.accesskey   "s">
+<!ENTITY itemWebCache.label      "Webová vyrovnávacia pamäť">
+<!ENTITY itemWebCache.accesskey    "W">
+<!ENTITY itemOfflineApps.label    "Stránky v režime offline">
+<!ENTITY itemOfflineApps.accesskey  "S">
+<!ENTITY itemDownloadList.label    "Zoznam prevzatých súborov">
+<!ENTITY itemDownloadList.accesskey  "Z">
 <!ENTITY itemActiveLogins.label    "Aktívne prihlásenia">
 <!ENTITY itemActiveLogins.accesskey  "A">
+
 <!ENTITY window.width         "30em">
-
+<!ENTITY column.width         "16em">
--- a/browser/installer/mui.properties
+++ b/browser/installer/mui.properties
@@ -50,21 +50,16 @@
 # for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
 # being used as an accesskey.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
 MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Víta vás sprievodca inštaláciou programu $BrandFullNameDA
 MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Tento sprievodca vás prevedie celou inštaláciou programu $BrandFullNameDA.\n\nPred spustením inštalácie sa odporúča ukončiť všetky ostatné aplikácie. Tým sa umožní aktualizácia dôležitých systémových súborov bez nutnosti reštartovania počítača.\n\n$_CLICK
-MUI_TEXT_LICENSE_TITLE=Licenčná zmluva
-MUI_TEXT_LICENSE_SUBTITLE=Pred inštaláciou programu $BrandFullNameDA si prečítajte nasledujúcu licenčnú zmluvu.
-MUI_INNERTEXT_LICENSE_TOP=Ďalšiu časť licencie zobrazíte stlačením klávesu Page Down.
-MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX=Ak súhlasíte s podmienkami tejto licencie, začiarknite dole uvedené políčko. Ak chcete v inštalácii programu $BrandFullNameDA pokračovať, musíte dané podmienky akceptovať. $_CLICK
-MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS=Ak súhlasíte s podmienkami tejto licencie, označte dole správnu možnosť. Ak chcete v inštalácii programu $BrandFullNameDA pokračovať, musíte dané podmienky akceptovať. $_CLICK
 MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE=Výber súčastí
 MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE=Vyberte súčasti programu $BrandFullNameDA, ktoré chcete nainštalovať.
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE=Popis
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO=Ak chcete vidieť popis položky, umiestnite nad jej názov kurzor myši.
 MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE=Výber inštalačného priečinka
 MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE=Vyberte priečinok, do ktorého chcete program $BrandFullNameDA nainštalovať.
 MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE=Inštalácia
 MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE=Počkajte prosím, kým sa $BrandFullNameDA nainštaluje.
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -380,14 +380,15 @@
 <!ENTITY read.only.title.label      "Názov:">
 <!ENTITY read.only.repeat.label     "Opakovanie:">
 <!ENTITY read.only.location.label    "Miesto konania:">
 <!ENTITY read.only.category.label    "Kategória:">
 <!ENTITY read.only.organizer.label    "Organizátor:">
 <!ENTITY read.only.reply.label      "Odpoveď:">
 <!ENTITY read.only.accept.label     "Chcem sa zúčastniť">
 <!ENTITY read.only.decline.label     "Nechcem sa zúčastniť">
+<!ENTITY read.only.tentative.label    "Možno sa zúčastním">
 <!ENTITY read.only.needs.action.label  "Potvrdím neskôr">
 <!ENTITY read.only.reminder.label    "Pripomienka:">
 <!ENTITY read.only.attendees.label    "Účastníci">
 <!ENTITY read.only.description.label   "Popis">
 <!ENTITY read.only.documents.label    "Dokumenty">
 <!ENTITY read.only.link.label      "Súvisiaci odkaz">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -153,17 +153,17 @@ filepickerTitleExport=Exportovanie
 # wildmat used to filter files by extension, such as (*.html; *.htm).
 filterIcs=Súbory iCalendar (%1$S)
 filterXml=Dokumenty XML (%1$S)
 filterHtml=Webová stránka (%1$S)
 filterOutlookCsv=Súbory Outlook oddelené čiarkou (%1$S)
 filterWav=Zvukové súbory (%1$S)
 
 # Remote calendar errors
-errorTitle=Chyba pri získavaní kalendára
+genericErrorTitle=Vyskytla sa chyba
 httpPutError=Publikovanie kalendára zlyhalo.\nČíslo chyby: %1$S: %2$S
 otherPutError=Publikovanie kalendára zlyhalo.\nČíslo chyby: 0x%1$S
 readOnlyMode=Nastala chyba pri načítaní kalendára: %1$S. Tento kalendár je prístupný iba na čítanie, zmeny v kalendári budú viesť k strate údajov. Ak chcete mať prístup aj k zápisu, zmeňte nastavenia tohto kalendára.
 disabledMode=Nastala chyba pri načítaní kalendára: %1$S. Prístup ku kalendáru je zablokovaný až pokiaľ nebude jeho použitie bezpečné.
 minorError=Nastala chyba pri načítaní kalendára: %1$S. Ak je to len malá chyba, program bude pokračovať ďalej.
 stillReadOnlyError=Nastala chyba pri načítaní kalendára: %1$S.
 utf8DecodeError=Nastala chyba pri dekódovaní súboru iCalendar (ics) ako UTF-8. Skontrolujte, či je súbor vrátane symbolov a písmen s diakritikou kódovaný typom UTF-8.
 icsMalformedError=Nepodarila sa analýza súboru iCalendar (ics). Overte, či je súbor používa syntax súboru typu iCalendar (ics).
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
@@ -1,83 +1,1 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is Lightning l10n code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is Joey Minta <jminta@gmail.com>
-# 
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#  Matthew Willis <lilmatt@mozilla.com>
-#  Clint Talbert <ctalbert.moz@gmail.com>
-#  Mauro Cicognini <mcicogni@libero.it>
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-# Lightning branding
-brandShortName=Lightning
-
-# Task mode title
-taskModeApplicationTitle=Úlohy
-
-# Html event display in message
-imipHtml.header=Pozvánka na udalosť
-imipHtml.summary=Názov:
-imipHtml.location=Miesto konania:
-imipHtml.when=Kedy:
-imipHtml.organizer=Organizátor:
-imipHtml.description=Popis:
-imipHtml.comment=Komentár:
-
-imipAddToCalendar.label=Pridať do kalendára
-imipAddedItemToCal=Pridať udalosť do kalendára
-imipCanceledItem=Udalosť bola vymazaná
-imipUpdatedItem=Udalosť bola aktualizovaná
-imipBarCancelText=Táto správa obsahuje zrušenie pozvánky.
-imipBarRequestText=Táto správa obsahuje pozvánku na udalosť.
-imipBarUpdateText=Táto správa obsahuje aktualizáciu existujúcej udalosti.
-imipBarAlreadyAddedText=Táto správa obsahuje udalosť, ktorá už bola pridaná do vášho kalendára.
-imipBarReplyText=Táto správa obsahuje odpoveď na pozvánku.
-imipBarUnsupportedText=Táto správa obsahuje udalosť, ktorú táto verzia rozšírenia Lightning nedokáže spracovať.
-imipAcceptInvitation.label=Prijať
-imipCancelInvitation.label=Vymazať
-imipDeclineInvitation.label=Odmietnuť
-imipUpdateInvitation.label=Aktualizovať
-imipAcceptTentativeInvitation.label=Predbežná
-imipSendMailTitle=Upozorniť účastníkov
-imipSendMail=Chcete teraz odoslať notifikačné e-mailové správy?
-imipSendMailOutlook2000CompatMode=Podpora Outlook 2000 a Outlook 2002/XP
-imipNoIdentity=žiadna
-
-itipReplySubject=Odpoveď na pozvánku: %1$S
-itipReplyBodyAccept=%1$S prijal vašu pozvánku na udalosť.
-itipReplyBodyDecline=%1$S odmietol vašu pozvánku na udalosť.
-itipRequestSubject=Pozvánka: %1$S
-itipRequestBody=%1$S vás pozval na %2$S
-itipCancelSubject=Zrušená udalosť: %1$S
-itipCancelBody=%1$S zrušil túto udalosť: « %2$S »
-
-invitationsLink.label=Pozvánky: %1$S
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
#
# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License. You may obtain a copy of the License at
# http://www.mozilla.org/MPL/
#
# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
# for the specific language governing rights and limitations under the
# License.
#
# The Original Code is Lightning l10n code.
#
# The Initial Developer of the Original Code is Joey Minta <jminta@gmail.com>
# 
# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
# the Initial Developer. All Rights Reserved.
#
# Contributor(s):
#  Matthew Willis <lilmatt@mozilla.com>
#  Clint Talbert <ctalbert.moz@gmail.com>
#  Mauro Cicognini <mcicogni@libero.it>
#
# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
#
# ***** END LICENSE BLOCK *****

# Lightning branding
brandShortName=Lightning

# Task mode title
taskModeApplicationTitle=Úlohy

# Html event display in message
imipHtml.header=Pozvánka na udalosť
imipHtml.summary=Názov:
imipHtml.location=Miesto konania:
imipHtml.when=Kedy:
imipHtml.organizer=Organizátor:
imipHtml.description=Popis:
imipHtml.comment=Komentár:

imipAddToCalendar.label=Pridať do kalendára
imipAddedItemToCal=Pridať udalosť do kalendára
imipCanceledItem=Udalosť bola vymazaná
imipUpdatedItem=Udalosť bola aktualizovaná
imipBarCancelText=Táto správa obsahuje zrušenie pozvánky.
imipBarRefreshText=Táto správa obsahuje aktualizáciu udalosti.
imipBarPublishText=Táto správa obsahuje udalosť.
imipBarRequestText=Táto správa obsahuje pozvánku na udalosť.
imipBarUpdateText=Táto správa obsahuje aktualizáciu existujúcej udalosti.
imipBarAlreadyProcessedText=Táto správa obsahuje udalosť, ktorá už bola spracovaná.
imipBarReplyText=Táto správa obsahuje odpoveď na pozvánku.
imipBarUnsupportedText=Táto správa obsahuje udalosť, ktorú táto verzia rozšírenia Lightning nedokáže spracovať.
imipBarProcessingFailed=Spracovanie správy zlyhalo. Stav: %1$S.
imipAcceptInvitation.label=Prijať
imipCancelInvitation.label=Vymazať
imipDeclineInvitation.label=Odmietnuť
imipUpdate.label=Aktualizovať
imipAcceptTentativeInvitation.label=Predbežná
imipSend.label=Odoslať
imipSendMail.title=E-mailová notifikácia
imipSendMail.text=Chcete teraz odoslať notifikačnú e-mailovú správu?
imipSendMail.Outlook2000CompatMode.text=Podpora pre Outlook 2000 a Outlook 2002/XP
imipNoIdentity=žiadna

itipReplySubject=Odpoveď na pozvánku: %1$S
itipReplyBodyAccept=%1$S prijal vašu pozvánku na udalosť.
itipReplyBodyDecline=%1$S odmietol vašu pozvánku na udalosť.
itipRequestSubject=Pozvánka: %1$S
itipRequestBody=%1$S vás pozval na %2$S
itipCancelSubject=Zrušená udalosť: %1$S
itipCancelBody=%1$S zrušil túto udalosť: « %2$S »

invitationsLink.label=Pozvánky: %1$S
\ No newline at end of file
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-properties.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-properties.dtd
@@ -2,17 +2,17 @@
 <!ENTITY window.title "Vlastnosti kanála RSS">
 
 <!ENTITY feedFolder.label "Ukladať príspevky do priečinka:">
 <!ENTITY feedFolder.accesskey "U">
 
 <!ENTITY feedLocation.label "Adresa kanála RSS:">
 <!ENTITY feedLocation.accesskey "A">
 
-<!ENTITY choosethisfolder.label "vybrať tento priečinok">
+<!ENTITY choosethisfolder.label "Zvoliť tento priečinok">
 
 <!ENTITY quickMode.label "Zobraziť stručný obsah príspevku namiesto načítania celej webovej stránky">
 <!ENTITY quickMode.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY copyLinkCmd.label "Kopírovať adresu odkazu">
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "K">
 
 <!ENTITY pasteLinkCmd.label    "Prilepiť">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-<!-- folder pane context menu item -->
-<!ENTITY folderContextRSSSubscribe.label "Správa odoberania…">
-<!ENTITY folderContextRSSSubscribe.accesskey "S">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -57,95 +57,100 @@
 
 <!ENTITY NameField1.label        "Meno:">
 <!ENTITY NameField1.accesskey      "M">
 <!ENTITY NameField2.label        "Priezvisko:">
 <!ENTITY NameField2.accesskey      "v">
 <!ENTITY PhoneticField1.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY PhoneticField2.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY DisplayName.label       "Zobrazované meno:">
-<!ENTITY DisplayName.accesskey     "Z">
+<!ENTITY DisplayName.accesskey     "a">
 <!ENTITY NickName.label         "Prezývka:">
-<!ENTITY NickName.accesskey       "r">
+<!ENTITY NickName.accesskey       "P">
 <!ENTITY Internet.box          "Internet">
 <!ENTITY PrimaryEmail.label       "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey     "E">
 <!ENTITY SecondEmail.label       "Ďalšia e-mailová adresa:">
-<!ENTITY SecondEmail.accesskey     "a">
+<!ENTITY SecondEmail.accesskey     "l">
 <!ENTITY PreferMailFormat.label     "Preferuje príjem správ vo formáte:">
 <!ENTITY PreferMailFormat.accesskey   "u">
 <!ENTITY PlainText.label        "Len text">
 <!ENTITY HTML.label           "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label         "Neznámy">
-<!ENTITY ScreenName.label        "Účet pre IM:">
+<!ENTITY ScreenName.label        "Meno na IM:">
 <!ENTITY ScreenName.accesskey      "I">
 
-<!ENTITY allowRemoteContent.label    "V správach vo formáte HTML povoliť vzdialené obrázky">
-<!ENTITY allowRemoteContent.accesskey  "H">
+<!ENTITY allowRemoteContent.label    "Povoliť vzdialené obrázky">
+<!ENTITY allowRemoteContent.accesskey  "n">
+<!ENTITY allowRemoteContent.tooltip   "Do správ vo formáte HTML je možné
+vložiť obrázky zo vzdialených serverov. Pri otvorení takejto správy sa 
+vytvorí pripojenie k danému serveru. Týmto je možné sledovať,
+či bola správa prečítaná. Označením tejto voľby umožníte v správach od tohto kontaktu 
+načítavanie externých obrázkov v správach vo formáte HTML.">
 
-<!ENTITY Phones.box           "Telefóny">
 <!ENTITY WorkPhone.label        "Zamestnanie:">
-<!ENTITY WorkPhone.accesskey      "s">
+<!ENTITY WorkPhone.accesskey      "t">
 <!ENTITY HomePhone.label        "Domov:">
 <!ENTITY HomePhone.accesskey      "D">
 <!ENTITY FaxNumber.label        "Fax:">
 <!ENTITY FaxNumber.accesskey      "F">
 <!ENTITY PagerNumber.label       "Pager:">
-<!ENTITY PagerNumber.accesskey     "P">
+<!ENTITY PagerNumber.accesskey     "g">
 <!ENTITY CellularNumber.label      "Mobil:">
 <!ENTITY CellularNumber.accesskey    "b">
 
-<!ENTITY Address.tab          "Adresa">
-<!ENTITY Address.accesskey       "A">
-<!ENTITY Home.box            "Domov">
+<!ENTITY Home.tab            "Súkromné">
+<!ENTITY Home.accesskey         "S">
 <!ENTITY HomeAddress.label       "Adresa:">
-<!ENTITY HomeAddress.accesskey     "d">
+<!ENTITY HomeAddress.accesskey     "A">
 <!ENTITY HomeAddress2.label       "">
 <!ENTITY HomeAddress2.accesskey     "">
 <!ENTITY HomeCity.label         "Mesto:">
 <!ENTITY HomeCity.accesskey       "M">
 <!ENTITY HomeState.label        "Štát:">
 <!ENTITY HomeState.accesskey      "t">
 <!ENTITY HomeZipCode.label       "PSČ:">
 <!ENTITY HomeZipCode.accesskey     "P">
 <!ENTITY HomeCountry.label       "Krajina:">
-<!ENTITY HomeCountry.accesskey     "K">
+<!ENTITY HomeCountry.accesskey     "n">
 <!ENTITY HomeWebPage.label       "Webová stránka:">
 <!ENTITY HomeWebPage.accesskey     "W">
-<!ENTITY Work.box            "Zamestnanie">
+
+<!ENTITY Work.tab            "Zamestnanie">
+<!ENTITY Work.accesskey         "Z">
 <!ENTITY JobTitle.label         "Titul:">
-<!ENTITY JobTitle.accesskey       "i">
+<!ENTITY JobTitle.accesskey       "u">
 <!ENTITY Department.label        "Oddelenie:">
-<!ENTITY Department.accesskey      "l">
+<!ENTITY Department.accesskey      "d">
 <!ENTITY Company.label         "Organizácia:">
-<!ENTITY Company.accesskey       "O">
+<!ENTITY Company.accesskey       "c">
 <!ENTITY WorkAddress.label       "Adresa:">
-<!ENTITY WorkAddress.accesskey     "r">
+<!ENTITY WorkAddress.accesskey     "A">
 <!ENTITY WorkAddress2.label       "">
 <!ENTITY WorkAddress2.accesskey     "">
 <!ENTITY WorkCity.label         "Mesto:">
-<!ENTITY WorkCity.accesskey       "e">
+<!ENTITY WorkCity.accesskey       "M">
 <!ENTITY WorkState.label        "Štát:">
-<!ENTITY WorkState.accesskey      "á">
+<!ENTITY WorkState.accesskey      "t">
 <!ENTITY WorkZipCode.label       "PSČ:">
-<!ENTITY WorkZipCode.accesskey     "S">
+<!ENTITY WorkZipCode.accesskey     "P">
 <!ENTITY WorkCountry.label       "Krajina:">
 <!ENTITY WorkCountry.accesskey     "n">
 <!ENTITY WorkWebPage.label       "Webová stránka:">
-<!ENTITY WorkWebPage.accesskey     "b">
+<!ENTITY WorkWebPage.accesskey     "W">
 
 <!ENTITY Other.tab           "Ostatné">
 <!ENTITY Other.accesskey        "O">
 <!ENTITY Birthday.label         "Dátum narodenia:">
 <!ENTITY Birthday.accesskey       "D">
 <!ENTITY Year.emptytext         "Rok">
 <!ENTITY Or.value            "alebo">
 <!ENTITY Age.emptytext         "vek">
 <!ENTITY Custom1.label         "Ostatné 1:">
 <!ENTITY Custom1.accesskey       "1">
 <!ENTITY Custom2.label         "Ostatné 2:">
 <!ENTITY Custom2.accesskey       "2">
 <!ENTITY Custom3.label         "Ostatné 3:">
 <!ENTITY Custom3.accesskey       "3">
 <!ENTITY Custom4.label         "Ostatné 4:">
 <!ENTITY Custom4.accesskey       "4">
-<!ENTITY Notes.box           "Poznámky">
-<!ENTITY Notes.accesskey        "z">
+<!ENTITY Notes.label          "Poznámky:">
+<!ENTITY Notes.accesskey        "n">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abNewCardDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abNewCardDialog.dtd
@@ -1,3 +1,3 @@
 <!-- Labels -->
 <!ENTITY chooseAddressBook.label "Pridať do: ">
-<!ENTITY chooseAddressBook.accesskey "i">
+<!ENTITY chooseAddressBook.accesskey "r">
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.properties
@@ -2,16 +2,17 @@
 ## Note to localization: %S is a placeholder
 NoSenderSigningCert=Požiadali ste o digitálne podpísanie správy, ale certifikát zadaný v nastavení účtu sa nenašiel alebo jeho platnosť vypršala.
 NoSenderEncryptionCert=Požiadali ste o zašifrovanie správy, ale šifrovací certifikát zadaný v nastavení účtu sa nenašiel alebo jeho platnosť vypršala.
 MissingRecipientEncryptionCert=Požiadali ste o zašifrovanie tejto správy, avšak nenašiel sa šifrovací certifikát pre %S.
 ErrorCanNotEncrypt=Nepodarilo sa zašifrovať správu. Overte, že máte platný poštový certifikát pre každého adresáta. Skontrolujte, že certifikáty zadané v Nastavení účtov pre Poštu a diskusie sú platné a dôveryhodné.
 ErrorCanNotSign=Nepodarilo sa podpísať správu. Overte, že certifikáty zadané pre tento účet v Nastavení účtov sú platné a dôveryhodné.
 
 ## Strings used for in the prefs.
+prefPanel-smime=Bezpečnosť
 NoSigningCert=Správca certifikátov nevie nájsť platný certifikát, ktorým by sa dali podpísať vaše správy.
 NoEncryptionCert=Správca certifikátov nevie nájsť platný certifikát, ktorý by mohli použiť iní ľudia na to, aby vám odoslali zašifrované správy.
 
 encryption_needCertWantSame=Mali by ste tiež určiť certifikát, ktorý budú používať iní ľudia, keď vám budú posielať šifrované správy. Chcete na to použiť ten istý certifikát?
 encryption_wantSame=Chcete použiť ten istý certifikát na šifrovanie a dešifrovanie správ pre vás?
 encryption_needCertWantToSelect=Mali by ste tiež určiť certifikát, ktorý budú používať iní ľudia, keď vám budú posielať šifrované správy. Chcete nastaviť šifrovací certifikát teraz?
 signing_needCertWantSame=Mali by ste tiež určiť certifikát, ktorý sa bude používať na digitálne podpisovanie vašich správ. Chcete na to použiť ten istý certifikát?
 signing_wantSame=Chcete použiť ten istý certifikát na digitálne podpísanie vašich správ?
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -26,16 +26,17 @@ junkLogDetectStr=Rozpoznaná nevyžiadaná správa od %1$S - %2$S zo dňa %3$S
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
 logMoveStr=presunutá správa id = %1$S do %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(logCopyStr)
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
 logCopyStr=skopírovaná správa id = %1$S do %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(filterLogDetectStr)
 # %1$S=filter name %2$S=author, %3$S=subject, %4$S=date
 filterLogDetectStr=Použitý filter "%1$S" na správu od %2$S - %3$S zo dňa %4$S
+filterMissingCustomAction=Chýbajúca vlastná akcia
 filterAction2=priorita zmenená
 filterAction3=odstránená
 filterAction4=označená ako prečítané
 filterAction5=vlákno ukončené
 filterAction6=vlákno sledované
 filterAction7=označená hviezdičkou
 filterAction8=s popisom
 filterAction9=odpovedané
--- a/suite/chrome/common/defaultClientDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/common/defaultClientDialog.dtd
@@ -1,9 +1,10 @@
 <!ENTITY defaultClient.title "Predvolený klient">
 <!ENTITY defaultClient.intro "Použiť &brandShortName; ako predvolený klient pre:">
 
 <!ENTITY browser.label "Prehliadač">
 <!ENTITY email.label "Pošta">
 <!ENTITY newsgroups.label "Diskusné skupiny">
+<!ENTITY rss.label "Kanály RSS">
 
 <!ENTITY checkOnStartup.label "Vždy vykonvať túto kontrolu pri spustení &brandShortName;">
 <!ENTITY checkOnStartup.accesskey "V">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -58,96 +58,100 @@
 
 <!ENTITY NameField1.label        "Meno:">
 <!ENTITY NameField1.accesskey      "M">
 <!ENTITY NameField2.label        "Priezvisko:">
 <!ENTITY NameField2.accesskey      "v">
 <!ENTITY PhoneticField1.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY PhoneticField2.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY DisplayName.label       "Zobrazované meno:">
-<!ENTITY DisplayName.accesskey     "Z">
+<!ENTITY DisplayName.accesskey     "a">
 <!ENTITY NickName.label         "Prezývka:">
-<!ENTITY NickName.accesskey       "r">
-
+<!ENTITY NickName.accesskey       "P">
 <!ENTITY Internet.box          "Internet">
 <!ENTITY PrimaryEmail.label       "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey     "E">
 <!ENTITY SecondEmail.label       "Ďalšia e-mailová adresa:">
-<!ENTITY SecondEmail.accesskey     "a">
+<!ENTITY SecondEmail.accesskey     "l">
 <!ENTITY PreferMailFormat.label     "Preferuje príjem správ vo formáte:">
 <!ENTITY PreferMailFormat.accesskey   "u">
 <!ENTITY PlainText.label        "Len text">
 <!ENTITY HTML.label           "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label         "Neznámy">
-<!ENTITY ScreenName.label        "Účet pre IM:">
+<!ENTITY ScreenName.label        "Meno na IM:">
 <!ENTITY ScreenName.accesskey      "I">
 
-<!ENTITY allowRemoteContent.label    "V správach vo formáte HTML povoliť vzdialené obrázky">
-<!ENTITY allowRemoteContent.accesskey  "H">
+<!ENTITY allowRemoteContent.label    "Povoliť vzdialené obrázky">
+<!ENTITY allowRemoteContent.accesskey  "n">
+<!ENTITY allowRemoteContent.tooltip   "Do správ vo formáte HTML je možné
+vložiť obrázky zo vzdialených serverov. Pri otvorení takejto správy sa 
+vytvorí pripojenie k danému serveru. Týmto je možné sledovať,
+či bola správa prečítaná. Označením tejto voľby umožníte v správach od tohto kontaktu 
+načítavanie externých obrázkov v správach vo formáte HTML.">
 
-<!ENTITY Phones.box           "Telefóny">
 <!ENTITY WorkPhone.label        "Zamestnanie:">
-<!ENTITY WorkPhone.accesskey      "s">
+<!ENTITY WorkPhone.accesskey      "t">
 <!ENTITY HomePhone.label        "Domov:">
 <!ENTITY HomePhone.accesskey      "D">
 <!ENTITY FaxNumber.label        "Fax:">
 <!ENTITY FaxNumber.accesskey      "F">
 <!ENTITY PagerNumber.label       "Pager:">
-<!ENTITY PagerNumber.accesskey     "P">
+<!ENTITY PagerNumber.accesskey     "g">
 <!ENTITY CellularNumber.label      "Mobil:">
 <!ENTITY CellularNumber.accesskey    "b">
 
-<!ENTITY Address.tab          "Adresa">
-<!ENTITY Address.accesskey       "A">
-<!ENTITY Home.box            "Domov">
+<!ENTITY Home.tab            "Súkromné">
+<!ENTITY Home.accesskey         "S">
 <!ENTITY HomeAddress.label       "Adresa:">
-<!ENTITY HomeAddress.accesskey     "d">
+<!ENTITY HomeAddress.accesskey     "A">
 <!ENTITY HomeAddress2.label       "">
 <!ENTITY HomeAddress2.accesskey     "">
 <!ENTITY HomeCity.label         "Mesto:">
 <!ENTITY HomeCity.accesskey       "M">
 <!ENTITY HomeState.label        "Štát:">
 <!ENTITY HomeState.accesskey      "t">
 <!ENTITY HomeZipCode.label       "PSČ:">
 <!ENTITY HomeZipCode.accesskey     "P">
 <!ENTITY HomeCountry.label       "Krajina:">
-<!ENTITY HomeCountry.accesskey     "K">
+<!ENTITY HomeCountry.accesskey     "n">
 <!ENTITY HomeWebPage.label       "Webová stránka:">
 <!ENTITY HomeWebPage.accesskey     "W">
-<!ENTITY Work.box            "Zamestnanie">
+
+<!ENTITY Work.tab            "Zamestnanie">
+<!ENTITY Work.accesskey         "Z">
 <!ENTITY JobTitle.label         "Titul:">
-<!ENTITY JobTitle.accesskey       "i">
+<!ENTITY JobTitle.accesskey       "u">
 <!ENTITY Department.label        "Oddelenie:">
-<!ENTITY Department.accesskey      "l">
+<!ENTITY Department.accesskey      "d">
 <!ENTITY Company.label         "Organizácia:">
-<!ENTITY Company.accesskey       "O">
+<!ENTITY Company.accesskey       "c">
 <!ENTITY WorkAddress.label       "Adresa:">
-<!ENTITY WorkAddress.accesskey     "r">
+<!ENTITY WorkAddress.accesskey     "A">
 <!ENTITY WorkAddress2.label       "">
 <!ENTITY WorkAddress2.accesskey     "">
 <!ENTITY WorkCity.label         "Mesto:">
-<!ENTITY WorkCity.accesskey       "e">
+<!ENTITY WorkCity.accesskey       "M">
 <!ENTITY WorkState.label        "Štát:">
-<!ENTITY WorkState.accesskey      "á">
+<!ENTITY WorkState.accesskey      "t">
 <!ENTITY WorkZipCode.label       "PSČ:">
-<!ENTITY WorkZipCode.accesskey     "S">
+<!ENTITY WorkZipCode.accesskey     "P">
 <!ENTITY WorkCountry.label       "Krajina:">
 <!ENTITY WorkCountry.accesskey     "n">
 <!ENTITY WorkWebPage.label       "Webová stránka:">
-<!ENTITY WorkWebPage.accesskey     "b">
+<!ENTITY WorkWebPage.accesskey     "W">
 
 <!ENTITY Other.tab           "Ostatné">
 <!ENTITY Other.accesskey        "O">
 <!ENTITY Birthday.label         "Dátum narodenia:">
 <!ENTITY Birthday.accesskey       "D">
 <!ENTITY Year.emptytext         "Rok">
 <!ENTITY Or.value            "alebo">
 <!ENTITY Age.emptytext         "vek">
 <!ENTITY Custom1.label         "Ostatné 1:">
 <!ENTITY Custom1.accesskey       "1">
 <!ENTITY Custom2.label         "Ostatné 2:">
 <!ENTITY Custom2.accesskey       "2">
 <!ENTITY Custom3.label         "Ostatné 3:">
 <!ENTITY Custom3.accesskey       "3">
 <!ENTITY Custom4.label         "Ostatné 4:">
 <!ENTITY Custom4.accesskey       "4">
-<!ENTITY Notes.box           "Poznámky">
-<!ENTITY Notes.accesskey        "z">
+<!ENTITY Notes.label          "Poznámky:">
+<!ENTITY Notes.accesskey        "n">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abNewCardDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abNewCardDialog.dtd
@@ -32,9 +32,9 @@
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Labels -->
 <!ENTITY chooseAddressBook.label        "Pridať do: ">
-<!ENTITY chooseAddressBook.accesskey      "i">
+<!ENTITY chooseAddressBook.accesskey      "r">
--- a/suite/chrome/mailnews/filter.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/filter.properties
@@ -26,16 +26,17 @@ junkLogDetectStr=Rozpoznaná nevyžiadaná správa od %1$S - %2$S zo dňa %3$S
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
 logMoveStr=presunutá správa id = %1$S do %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(logCopyStr)
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
 logCopyStr=skopírovaná správa id = %1$S do %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(filterLogDetectStr)
 # %1$S=filter name %2$S=author, %3$S=subject, %4$S=date
 filterLogDetectStr=Použitý filter "%1$S" na správu od %2$S - %3$S zo dňa %4$S
+filterMissingCustomAction=Chýbajúca vlastná akcia
 filterAction2=priorita zmenená
 filterAction3=odstránená
 filterAction4=označená ako prečítané
 filterAction5=vlákno ukončené
 filterAction6=vlákno sledované
 filterAction7=označená vlajkou
 filterAction8=s popisom
 filterAction9=odpovedané
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -47,16 +47,18 @@ compactFolder=Vykonať údržbu tohto priečinka
 removeAccount=Odstrániť účet…
 removeNewsAccount=Odstrániť účet diskusných skupín…
 removeFolder=Odstrániť priečinok
 newFolderMenuItem=Priečinok…
 newSubfolderMenuItem=Podpriečinok…
 newFolder=Nový priečinok…
 newSubfolder=Nový podpriečinok…
 folderProperties=Vlastnosti priečinka
+getMessages=Prijať správy
+getMessagesFor=Prijať správy na účte
 getNextNMessages=Prevziať ďalších %S správ
 advanceNextPrompt=Prejsť na nasledujúcu neprečítanú správu v priečinku %S?
 titleNewsPreHost=na
 titleMailPreHost=pre
 replyToSender=Odpoveď odosielateľovi
 reply=Odpovedať
 EMLFiles=Súbory s poštou
 OpenEMLFiles=Otvoriť správu
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.dtd
@@ -0,0 +1,20 @@
+<!ENTITY newsblogTitle.label "Nastavenie účtov RSS">
+
+<!ENTITY biffStart.label "Kontrolovať nové príspevky každých">
+<!ENTITY biffStart.accesskey "K">
+<!ENTITY biffEnd.label "minút">
+
+<!ENTITY loginAtStartup.label "Po spustení skontrolovať nové príspevky">
+<!ENTITY loginAtStartup.accesskey "u">
+
+<!ENTITY useQuickMode.label "Zobraziť stručný obsah príspevku namiesto načítania celej webovej stránky">
+<!ENTITY useQuickMode.accesskey "Z">
+
+<!ENTITY manageSubscriptions.label "Správa odoberania…">
+<!ENTITY manageSubscriptions.accesskey "S">
+
+<!-- entities from defaults/isp/rss.rdf -->
+<!ENTITY rss.accountName "Kanály RSS">
+<!ENTITY rss.wizardShortName "RSS"> 
+<!ENTITY rss.wizardLongName "Účet pre kanály RSS">
+<!ENTITY rss.wizardLongName.accesskey "R">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.properties
@@ -0,0 +1,2 @@
+## Strings used in the Account Manager
+prefPanel-newsblog=Nastavenia kanála RSS
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-properties.dtd
@@ -0,0 +1,19 @@
+<!-- Feed Properties Dialog -->
+<!ENTITY window.title "Vlastnosti kanála RSS">
+
+<!ENTITY feedFolder.label "Ukladať príspevky do priečinka:">
+<!ENTITY feedFolder.accesskey "U">
+
+<!ENTITY feedLocation.label "Adresa kanála RSS:">
+<!ENTITY feedLocation.accesskey "A">
+
+<!ENTITY choosethisfolder.label "Zvoliť tento priečinok">
+
+<!ENTITY quickMode.label "Zobraziť stručný obsah príspevku namiesto načítania celej webovej stránky">
+<!ENTITY quickMode.accesskey "Z">
+
+<!ENTITY copyLinkCmd.label "Kopírovať adresu odkazu">
+<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "K">
+
+<!ENTITY pasteLinkCmd.label    "Prilepiť">
+<!ENTITY pasteLinkCmd.accesskey  "P">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -0,0 +1,18 @@
+<!-- Subscription Dialog -->
+<!ENTITY newsBlogSubscriptions.label "Odoberané kanály RSS">
+<!ENTITY subscriptionDesc.label "Poznámka: odstránenie alebo zmena priečinka kanálu nemá vplyv na už prevzaté príspevky.">
+<!ENTITY feedTitle.label "Titulok:">
+<!ENTITY location.label "Adresa:">
+
+<!ENTITY button.addFeed.label "Pridať">
+<!ENTITY button.addFeed.accesskey "P">
+<!ENTITY button.editFeed.label "Upraviť">
+<!ENTITY button.editFeed.accesskey "U">
+<!ENTITY button.removeFeed.label "Odstrániť">
+<!ENTITY button.removeFeed.accesskey "O">
+<!ENTITY button.importOPML.label "Importovať">
+<!ENTITY button.importOPML.accesskey "I">
+<!ENTITY button.exportOPML.label "Exportovať">
+<!ENTITY button.exportOPML.accesskey "E">
+
+<!ENTITY cmd.close.commandKey "w">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
@@ -0,0 +1,32 @@
+# Status strings used in the subscribe dialog
+
+subscribe-validating=Overuje sa kanál RSS…
+subscribe-cancelSubscription=Naozaj chcete prerušiť nastavené odoberanie tohto kanálu RSS?
+subscribe-cancelSubscriptionTitle=Nastavenia odberu kanálov RSS…
+subscribe-noFeedSelected=<nie je vybraný žiadny kanál RSS>
+subscribe-feedAlreadySubscribed=K odberu tohto kanála RSS ste už prihlásený.
+subscribe-errorOpeningFile=Nepodarilo sa otvoriť súbor.
+
+subscribe-OPMLImportTitle=Vyberte súbor OPML, ktorý chcete importovať
+subscribe-OPMLExportTitle=Exportovať kanály ako súbor OPML
+subscribe-OPMLExportFileTitle=Export do súboru OPML
+subscribe-OPMLExportFileName=Thunderbird.opml
+#LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the OPML file the user tried to import.
+subscribe-errorInvalidOPMLFile=Súbor %S nie je pravdepodobne platným súborom typu OPML alebo pri importe došlo k chybe.
+
+subscribe-OPMLExportOPMLFilesFilterText=Súbory OPML
+
+#LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the feed the user wants to unsubscribe from.
+subsribe-confirmFeedDeletionTitle=Odstrániť kanál RSS
+subsribe-confirmFeedDeletion=Naozaj chcete zrušiť odber kanála RSS: \n %S?
+
+# when downloading new feed items from the subscribe dialog. 
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate %d in the following line.
+# The first %S will receive the number of messages received so far;
+# the second %S will receive the total number of messages
+subscribe-fetchingFeedItems=Preberajú sa príspevky (%S z %S)
+
+newsblog-noNewArticlesForFeed=Pre tento kanál RSS nie sú dostupné žiadne nové príspevky.
+newsblog-networkError=Kanál %S sa nepodarilo nájsť. Overte jeho názov a pokus zopakujte.
+newsblog-invalidFeed=%S nie je platným kanálom RSS.
+newsblog-getNewMailCheck=Zisťujú sa nové príspevky kanála RSS
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
@@ -46,16 +46,18 @@
 <!ENTITY preserveThreading.label     "Pri usporiadaní správ zachovať vlákna">
 <!ENTITY preserveThreading.accesskey   "c">
 
 <!ENTITY defaultMailSettings.description "Nastaviť &brandShortName; ako predvolenú aplikáciu pre:">
 <!ENTITY setDefaultMail.label       "Pošta">
 <!ENTITY setDefaultMail.accesskey     "o">
 <!ENTITY setDefaultNews.label       "Diskusné skupiny">
 <!ENTITY setDefaultNews.accesskey     "k">
+<!ENTITY setDefaultFeed.label       "Kanály">
+<!ENTITY setDefaultFeed.accesskey     "n">
 
 <!ENTITY messengerStartPage.caption    "Úvodná stránka pošty">
 <!ENTITY enableStartPage.label      "Pri spustení pošty zobraziť stránku v oblasti správy">
 <!ENTITY enableStartPage.accesskey    "r">
 <!ENTITY location.label          "Adresa:">
 <!ENTITY location.accesskey        "d">
 <!ENTITY useDefault.label         "Obnoviť predvolenú">
 <!ENTITY useDefault.accesskey       "v">
--- a/suite/chrome/mailnews/start.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/start.dtd
@@ -39,16 +39,17 @@
 <!--# LOCALIZATION NOTE (headline.label): the URL for <a id="vendorURL"> is fetched from brand.properties -->
 <!ENTITY headline.label
 'Víta vás Pošta a diskusné skupiny <a id="vendorURL" href="">&brandShortName;</a>!'>
 <!ENTITY description.label
 "Pošta a diskusné skupiny &brandShortName; je výkonný klient s otvoreným zdrojovým kódom pre poštu a diskusné skupiny podporujúci rozšírenú detekciu nevyžiadanej pošty a obsahujúci ďalšie užitočné funkcie.">
 <!ENTITY features.title "Funkcie">
 <!ENTITY feat_multiacc.label "Podpora viacerých účtov">
 <!ENTITY feat_junk.label "Detekcia nevyžiadanej pošty">
+<!ENTITY feat_rss.label "Čítačka RSS">
 <!ENTITY feat_filters.label "Filtrovanie správ">
 <!ENTITY feat_htmlmsg.label "Podpora pre správy vo formáte HTML">
 <!ENTITY feat_abook.label "Adresár kontaktov">
 <!ENTITY feat_labels.label "Prispôsobiteľné menovky a zobrazenia správ">
 <!ENTITY feat_integration.label
 "Úzka integrácia s balíkom aplikácií &brandShortName;">
 <!ENTITY dict.title "Slovníky">
 <!ENTITY dict_intro.label "Slovníky sa používajú na kontrolu pravopisu vo vašich správach.">
--- a/toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
@@ -62,8 +62,15 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!ENTITY findOnCmd.label "Hľadať na tejto stránke…">
 <!ENTITY findOnCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY findOnCmd.commandkey "f">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať znova">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey "g">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
+
+<!ENTITY backCmd.label "Naspäť">
+<!ENTITY backCmd.accesskey "N">
+<!ENTITY forwardCmd.label "Dopredu">
+<!ENTITY forwardCmd.accesskey "D">
+<!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
+<!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
@@ -19,23 +19,31 @@ downloadErrorAlertTitle=Chyba pri preberaní
 downloadErrorGeneric=Súbor nemohol byť uložený, pretože sa objavila neznáma chyba.\n\nProsím, skúste to znova.
 
 quitCancelDownloadsAlertTitle=Zrušiť preberanie všetkých súborov?
 quitCancelDownloadsAlertMsg=Ak teraz skončíte, zruší sa preberanie 1 súboru. Naozaj chcete skončiť?
 quitCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Ak teraz skončíte, zruší sa niekoľko preberaní súborov (celkom %S). Naozaj chcete skončiť?
 quitCancelDownloadsAlertMsgMac=Ak teraz skončíte, zruší sa preberanie 1 súboru. Naozaj chcete skončiť?
 quitCancelDownloadsAlertMsgMacMultiple=Ak teraz skončíte, zruší sa niekoľko preberaní súborov (celkom %S). Naozaj chcete skončiť?
 offlineCancelDownloadsAlertTitle=Zrušiť preberanie všetkých súborov?
-offlineCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Ak teraz prepnete do režimu offline, zruší sa niekoľko preberaní súborov (celkom %S). Naozaj chcete prepnúť do režimu offline?
-offlineCancelDownloadsAlertMsg=Ak teraz prepnete do režimu offline, zruší sa preberanie 1 súboru. Naozaj chcete prepnúť do režimu offline?
+offlineCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Ak sa teraz prepnete do režimu offline, zruší sa niekoľko preberaní súborov (celkom %S). Naozaj chcete prepnúť do režimu offline?
+offlineCancelDownloadsAlertMsg=Ak sa teraz prepnete do režimu offline, zruší sa preberanie 1 súboru. Naozaj chcete prepnúť do režimu offline?
+enterPrivateBrowsingCancelDownloadsAlertTitle=Zrušiť preberenie všetkých súborov?
+enterPrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsg=Ak sa teraz prepnete do režimu Súkromné prehliadanie, zruší sa preberanie 1 súboru. Naozaj chcete prepnúť do režimu Súkromné prehliadanie?
+enterPrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Ak sa teraz prepnete do režimu Súkromné prehliadanie, zruší sa niekoľko preberaní súborov (celkom %S). Naozaj chcete prepnúť do režimu Súkromné prehliadanie?
+leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertTitle=Zrušiť preberanie všetkých súborov?
+leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsg=Ak teraz opustíte režim Súkromné prehliadanie, zruší sa preberanie 1 súboru. Naozaj chcete opustiť režimu Súkromné prehliadanie?
+leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Ak teraz opustíte režim Súkromné prehliadanie, zruší sa niekoľko preberaní súborov (celkom %S). aozaj chcete opustiť režimu Súkromné prehliadanie?
 cancelDownloadsOKText=Áno, zrušiť preberanie súboru
 cancelDownloadsOKTextMultiple=Áno, zrušiť preberanie súborov (celkom %S)
 dontQuitButtonWin=Nie, pokračovať
 dontQuitButtonMac=Nie, pokračovať
 dontGoOfflineButton=Nie, zostať v režime online
+dontEnterPrivateBrowsingButton=Neprechádzať do režimu Súkromné prehliadanie
+dontLeavePrivateBrowsingButton=Zostať v režime Súkromné prehliadanie
 downloadsCompleteTitle=Preberanie dokončené
 downloadsCompleteMsg=Všetky súbory sú prevzaté.
 
 # LOCALIZATION NOTE (statusFormat2): — is the "em dash" (long dash)
 
 # #1 transfer progress; #2 rate number; #3 rate unit; #4 time left
 # example: 4 minutes left — 1.1 of 11.1 GB (2.2 MB/sec)
 statusFormat2=#4 — #1 (#2 #3/sek.)
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
@@ -1,81 +1,76 @@
 <!ENTITY updateWizard.title       "Aktualizácia softvéru">
 
 <!ENTITY window.width          "38em">
 <!ENTITY window.macWidth         "39em">
 
 <!ENTITY checking.title         "Zisťujú sa aktualizácie">
-<!ENTITY checking.label         "&brandShortName; kontroluje dostupnosť aktualizácií…">
-
-<!ENTITY cancel.label          "Zrušiť">
-<!ENTITY cancel.accesskey        "Z">
+<!ENTITY updateCheck.label        "Vyhľadáva sa novšia verzia &brandShortName;…">
 
 <!ENTITY noupdatesfound.title      "Nenájdené žiadne aktualizácie">
 <!ENTITY noupdatesautoenabled.intro   "Neboli nájdené žiadne aktualizácie. &brandShortName; bude
                      pravidelne zisťovať ich dostupnosť.">
 <!ENTITY noupdatesautodisabled.intro   "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie. Skúste to neskôr alebo povoľte
                      automatickú kontrolu aktualizácií &brandShortName;u.">
 
-<!ENTITY incompatibleChecking.label   "Kontroluje sa, či táto aktualizácia nespôsobí problémy s vašimi rozšíreniami/témami…">
+<!ENTITY incompatibleCheck.title     "Kontrola kompatibility doplnkov">
+<!ENTITY incompatibleCheck.label     "Vyhľadávajú sa nové verzie vašich doplnkov…">
+
 <!ENTITY clickHere.label         "Zobraziť viac informácií o tejto aktualizácii">
 
-<!ENTITY incompatible.warning      "Táto aktualizácia programu spôsobí, že niektoré rozšírenia a témy
-                      nebudú fungovať, ak ich neaktualizujete.">
-<!ENTITY listIncompatible.label     "Zobraziť zoznam">
-<!ENTITY listIncompatible.accesskey   "b">
-
-<!ENTITY upgrade.evangelism       "Dôrazne odporúčame čo najskôr aktualizovať &brandShortName;.">
+<!ENTITY evangelism.desc         "Dôrazne odporúčame čo najskôr použiť túto aktualizáciu 
+                      aplikácie &brandShortName;.">
 
 <!ENTITY license.instructions      "Ak súhlasíte s podmienkami tejto licenčnej zmluvy, kliknite na tlačidlo Súhlasím
                      a pokračujte v inštalácii aktualizácie.">
 
 <!ENTITY license.titleText        "Softvérová licenčná zmluva">
 <!ENTITY license.introText        "Licenčné podmienky na používanie tohto softvéru.">
 <!ENTITY license.instructionText     "Prečítajte si nasledujúcu licenčnú zmluvu. Na zobrazenie zvyšku textu použite posúvač.">
 <!ENTITY license.accept         "SÚHLASÍM s licenčnou zmluvou">
 <!ENTITY license.accept.accesskey    "S">
 <!ENTITY license.decline         "NESÚHLASÍM s licenčnou zmluvou">
 <!ENTITY license.decline.accesskey    "N">
 
+<!ENTITY incompatibleList.title     "Nájdené nekompatibilné doplnky">
+
 <!ENTITY downloading.title        "Prevzatie aktualizácie">
 <!ENTITY downloading.intro        "Preberá sa aktualizácia…">
 <!ENTITY connecting.label         "Pripája sa k aktualizačnému serveru…">
 <!ENTITY verificationFailedText.label   "&brandShortName; nedokázal overiť integritu 
                      prevzatej rozdielovej aktualizácie. Mali by ste prevziať
                      kompletný aktualizačný balík.">
 
+<!ENTITY viewDetails.tooltip       "Zobraziť podrobnosti k tejto aktualizácii">
+
 <!ENTITY details.link           "Podrobnosti">
-<!ENTITY pause.label           "Pozastaviť">
-<!ENTITY pause.accesskey         "P">
-<!ENTITY close.label           "Zavrieť">
-<!ENTITY close.accesskey         "e">
 
 <!ENTITY error.label           "Pri kontrole, preberaní alebo inštalácii aktualizácie došlo k chybe. &brandShortName;
                      sa nepodarilo aktualizovať, pretože: ">
 
 <!ENTITY errorManual.label        "&brandShortName; odporúčame aktualizovať ručne prevzatím najnovšej verzie 
                      z tejto stránky: ">
                      
 <!ENTITY errorpatching.title       "Aktualizácia neúspešná">
 <!ENTITY errorpatching.intro       "Použitie rozdielovej aktualizácie bolo neúspešné. 
                      &brandShortName; sa pokúsi prevziať kompletnú aktualizáciu.">
                      
-<!ENTITY finished.title          "Aktualizácia dokončená">
-<!ENTITY finished.text          "Aktualizácie boli úspešne prevzaté a overené. Aktualizácia bude dokončená po reštartovaní programu &brandShortName;.">
+<!ENTITY finishedPage.title       "Aktualizácia pripravená na inštaláciu">
+<!ENTITY finishedPage.text        "Táto aktualizácia bude nainštalovaná pri najbližšom spustení aplikácie 
+                      &brandShortName;. Aplikáciu &brandShortName; môžete reštartovať teraz, alebo 
+                      pokračujte v práci a reštartujte neskôr.">
                      
-<!ENTITY finishedBackground.title     "Aktualizácie sú pripravené na inštaláciu">
-<!ENTITY finishedBackground.text     "&brandShortName; práve dokončil preberanie a overenie dôležitých aktualizácií. 
-                      Ak sa chcete dozvedieť viac informácií, kliknite na zobrazený odkaz.">
+<!ENTITY finishedBackgroundPage.text   "&brandShortName; práve dokončil preberanie bezpečnostnej a stabilizačnej 
+                      aktualizácie, ktorá je teraz pripravená na inštaláciu.">
 <!ENTITY finishedBackground.name     "Aktualizácia:">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (finishedBackground.more1): This string describes the button label defined by restartButton in updates.properties. -->
-<!ENTITY finishedBackground.more1    "Kliknutím na tlačidlo Reštartovať zatvoríte všetky okná aplikácie &brandShortName; a nainštalujete aktualizácie.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (finishedBackground.textNotNow): This string describes the button label defined by notNowButton in updates.properties. -->
-<!ENTITY finishedBackground.textNotNow  "Kliknutím na tlačidlo Teraz nie zavriete toto dialógové okno a môžete pokračovať bez reštartovania. Aktualizácie sa
-                      nainštalujú automaticky pri ďalšom spustení aplikácie &brandShortName;.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (finishedBackground.more): This string describes the button labels defined by restartNowButton and restartLaterButton in updates.properties. -->
+<!ENTITY finishedBackground.more     "Táto aktualizácia bude nainštalovaná pri najbližšom spustení aplikácie 
+                      &brandShortName;. Aplikáciu &brandShortName; môžete reštartovať teraz, alebo 
+                      pokračujte v práci a reštartujte neskôr.">
                      
 <!ENTITY installed.title         "Aktualizácia nainštalovaná">
 <!ENTITY installed.intro         "Aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.">
 <!ENTITY whatsnew.label          "Prečítajte si, čo je nové…">
 
 <!ENTITY update.details.label       "Podrobnosti">
 <!ENTITY update.installedOn.label     "Nainštalovaná:">
 <!ENTITY update.status.label       "Stav:">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
@@ -1,77 +1,108 @@
+# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is the update name and the 2nd %S is the build
+# identifier from the local updates.xml for displaying update history
+# example: MyApplication (20081022033543)
+updateFullName=%S (%S)
+
+# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
+# where update version from the update xml
+# example: MyApplication 10.0.5
 updateName=%S %S
-updateFullName=%S (%S)
+licenseContentDownloading=Získava sa licencia pre %S %S…
+updateMoreInfoContentDownloading=Získavajú sa informácie o %S %S…
+intro_major_app_and_version=Chcete teraz aktualizovať na %S %S?
+
+# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
+# and the 3rd %S is brandShortName. where update version from the update xml
+incompatibleAddons_major=Niektoré z vašich doplnkov nebudú pracovať s aplikáciou %S %S a budú zakázané. Akonáhle budú dostupné kompatibilné verzie, %S nainštaluje ich aktualizáciu a povolí ich:
+
 updateType_major=Nová verzia
 updateType_minor=Bezpečnostná aktualizácia
-introType_minor_app=Dostupná aktualizácia pre %S:
-introType_major_app_and_version=%S %S môžete teraz prevziať a nainštalovať!
+
+# LOCALIZATION NOTE: When present %S is brandShortName
+incompatibleAddons_minor=Niektoré z vašich doplnkov nebudú s touto aktualizáciou pracovať a musia byť zakázané. Akonáhle budú dostupné kompatibilné verzie, %S nainštaluje ich aktualizáciu a povolí ich:
+intro_minor_app=Dostupná bezpečnostná a stabilizačná aktualizácia pre %S:
 verificationError=%S nedokázal overiť integritu aktualizačného balíka.
 errorsPageHeader=Chyba aktualizácie
 licenseContentNotFound=Licenčný súbor k tejto verzii nebol nájdený. Ďalšie informácie získate na domovskej stránke %S.
 updateMoreInfoContentNotFound=Doplňujúce informácie k tejto verzii neboli nájdené. Ďalšie informácie získate na domovskej stránke %S.
-licenseContentDownloading=Získať licenciu %S %S…
-updateMoreInfoContentDownloading=Získať ďalšie informácie o %S %S…
-statusSucceededFormat=Nainštalované: %S
+resumePausedAfterCloseTitle=Aktualizácia softvéru
+resumePausedAfterCloseMsg=Pozastavili ste preberanie tejto aktualizácie. Chcete aktualizáciu prevziať na pozadí, zatiaľ čo vy môžete pokračovať v práci s aplikáciou %S?
+updaterIOErrorTitle=Aktualizácia softvéru zlyhala
+updaterIOErrorMsg=Táto aktualizácia nemohla byť nainštalovaná. Uistite sa, že nie sú spustené žiadne ďalšie kópie aplikácie %S, reštartujte %S a skúste to znova.
+okButton=OK
+okButton.accesskey=O
+askLaterButton=Neskôr
+askLaterButton.accesskey=s
+noThanksButton=Nie, ďakujem
+noThanksButton.accesskey=k
+updateButton_minor=Aktualizovať %S
+updateButton_minor.accesskey=A
+updateButton_major=Získať novú verziu
+updateButton_major.accesskey=Z
+backButton=Naspäť
+backButton.accesskey=N
+acceptTermsButton=Prijať podmienky
+acceptTermsButton.accesskey=P
+restartLaterButton=Reštartovať neskôr
+restartLaterButton.accesskey=e
+restartNowButton=Reštartovať %S
+restartNowButton.accesskey=R
+
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the date the update was installed from the local
+# updates.xml for displaying update history
+statusSucceededFormat=Nainštalované dňa: %S
+
 statusFailed=Inštalácia zlyhala
 pauseButtonPause=Pozastaviť
 pauseButtonResume=Pokračovať
 hideButton=Skryť
 hideButton.accesskey=k
 
 updatesfound_minor.title=Dostupná aktualizácia
 updatesfound_major.title=Dostupná nová verzia
 
+installSuccess=Aktualizácia bola úspešne nainštalovaná
+installPending=Odložená inštalácia
+patchApplyFailure=Aktualizáciu sa nepodarilo nainštalovať (chyba pri aplikovaní opravy)
+
+# LOCALIZATION NOTE: When present %S is the update name provided by the remote
+# update xml for the following
 downloadingPrefix=Preberá sa %S…
 pausedName=Preberanie %S je pozastavené
 
-restartButton=Reštartovať %S
-restartButton.accesskey=R
-downloadButton_minor=Prevziať a nainštalovať »
-downloadButton_minor.accesskey=P
-downloadButton_major=Získať novú verziu »
-downloadButton_major.accesskey=Z
-notNowButton=Teraz nie
-notNowButton.accesskey=T
-neverButton=Nikdy
-neverButton.accesskey=N
-
-resumePausedAfterCloseTitle=Aktualizácia pozastavená
-resumePausedAfterCloseMsg=Preberanie aktualizácie bolo pozastavené. Chcete, aby bola aktualizácia prevzatá na pozadí, zatiaľ čo vy budete môcť pokračovať v práci s aplikáciou %S?
-
-updateReadyToInstallHeader=%S je pripravený na inštaláciu
-
-checker_error-200=AUS: Chybný aktualizačný súbor XML (200)
-checker_error-403=AUS: Prístup odmietnutý (403)
-checker_error-404=AUS: Aktualizačný súbor XML sa nenašiel (404)
-checker_error-500=AUS: Vnútorná chyba servera (500)
-checker_error-2152398849=Nepodarilo sa (neznámy dôvod)
-checker_error-2152398861=AUS: Spojenie odmietnuté
-checker_error-2152398862=AUS: Čas na pripojenie uplynul
-# NS_ERROR_OFFLINE
-checker_error-2152398864=Sieť je v režime offline (prepnite do režimu online)
-checker_error-2152398867=AUS: Nedovolený prístup k portu (obráťte sa na správcu)
-checker_error-2152398868=AUS: Neboli prijaté žiadne údaje (skúste to znova)
-checker_error-2152398878=AUS: Aktualizačný server sa nenašiel (skontrolujte pripojenie k internetu alebo sa obráťte na správcu)
-checker_error-2152398890=Server proxy sa nenašiel (skontrolujte pripojenie k internetu alebo sa obráťte na správcu)
-# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
-checker_error-2152398918=Sieť je v režime offline (prepnite do režimu online)
-checker_error-2152398919=AUS: Prenos údajov bol prerušený (skúste to znova)
-checker_error-2152398920=Server proxy odmietol pripojenie (obráťte sa na správcu)
-checker_error-2153390069=Platnosť certifikátu servera uplynula (skontrolujte správnosť nastavenia systémového času alebo kontaktujte správcu systému)
-checker_error-verification_failed=Nepodarilo sa overiť neporušenosť aktualizácie (obráťte sa na správcu)
-
 installSuccess=Aktualizácia bola úspešne nainštalovaná
 patchApplyFailure=Aktualizáciu sa nepodarilo nainštalovať (chyba pri aplikovaní opravy)
 installPending=Odložená inštalácia
 
-updaterIOErrorTitle=Aktualizácia softvéru zlyhala
-updaterIOErrorMsg=Aktualizácia nemohla byť nainštalovaná. Uistite sa, či v počítači nie sú spustené žiadne kópie aplikácie %S, potom reštartujte %S a skúste to znova.
-
 updateAvailable_minor.title=Dostupný %S
 updateAvailable_minor.text=Prevziať a nainštalovať…
 updateAvailable_major.title=Dostupný %S
 updateAvailable_major.text=Získať novú verziu…
 updateDownloaded_minor.title=Dostupný %S
 updateDownloaded_minor.text=Použiť prevzatú aktualizáciu…
 updateDownloaded_major.title=Dostupný %S
 updateDownloaded_major.text=Nainštalovať novú verziu…
- 
+
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the amount downloaded so far
+# example: Downloaded 879 KB of 2.1 MB
+pausedStatus=Prevzaté: %S
+
+check_error-200=Chybný aktualizačný súbor XML (200)
+check_error-403=Prístup odmietnutý (403)
+check_error-404=Aktualizačný súbor XML sa nenašiel (404)
+check_error-500=Vnútorná chyba servera (500)
+check_error-2152398849=Nepodarilo sa (neznámy dôvod)
+check_error-2152398861=Spojenie odmietnuté
+check_error-2152398862=Čas na pripojenie uplynul
+# NS_ERROR_OFFLINE
+check_error-2152398864=Sieť je v režime offline (prepnite do režimu online)
+check_error-2152398867=Nedovolený prístup k portu
+check_error-2152398868=Neboli prijaté žiadne údaje (skúste to znova)
+check_error-2152398878=Aktualizačný server sa nenašiel (skontrolujte pripojenie k internetu)
+check_error-2152398890=Server proxy sa nenašiel (skontrolujte pripojenie k internetu)
+# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
+check_error-2152398918=Sieť je v režime offline (prepnite do režimu online)
+check_error-2152398919=Prenos údajov bol prerušený (skúste to znova)
+check_error-2152398920=Server proxy odmietol pripojenie
+check_error-2153390069=Platnosť certifikátu servera uplynula (skontrolujte správnosť nastavenia systémového času alebo kontaktujte správcu systému)
+check_error-verification_failed=Nepodarilo sa overiť neporušenosť aktualizácie