update
authorsektormaster@atlas.sk
Sat, 28 Nov 2009 16:54:02 +0100
changeset 79 ad749409b4f171bf5186c99e2cd8b78a85940692
parent 78 ec905f8b1e3e55250a8607d64461f04eddbb49b8
child 80 a713d677093ca828b961df6af03b6673ceb3150d
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
mail/chrome/messenger/downloadsOverlay.dtd
mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
mobile/installer/setup.ini
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/downloadsOverlay.dtd
@@ -0,0 +1,1 @@
+<!ENTITY savedFiles.title "Uložené súbory">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -0,0 +1,64 @@
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is mozilla.org code.
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is
+# Netscape Communications Corporation.
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+
+malformedURI=Táto adresa URL je neplatná a nedá sa načítať.
+fileNotFound=Firefox nedokáže nájsť súbor %S.
+dnsNotFound=Firefox nedokáže nájsť server %S.
+protocolNotFound=Firefox nevie spracovať túto adresu, pretože protokol (%S) nie je asociovaný so žiadnym programom.
+connectionFailure=Firefox nedokáže vytvoriť pripojenie k serveru %S.
+netInterrupt=Pripojenie k %S bolo počas načítavania stránky prerušené.
+netTimeout=Server %S má príliš dlhú odozvu.
+redirectLoop=Firefox zistil, že server smeruje požiadavku tejto stránky spôsobom, ktorým sa presmerovanie nikdy neukončí.
+## LOCALIZATION NOTE (confirmRepost): In this item, don't translate "%S"
+confirmRepostPrompt=Ak chcete zobraziť túto stránku, informácie predtým odoslané aplikáciou %S musia byť odoslané znova. Ak znova odošlete údaje, každá akcia vykonaná vo formulári (ako vyhľadávanie alebo online objednávka) bude zopakovaná.
+resendButton.label=Znova odoslať
+unknownSocketType=Firefox nedokáže komunikovať so serverom.
+netReset=Pri načítaní stránky došlo k výpadku pripojenia k serveru.
+netOffline=Firefox je práve v režime offline a nedá sa pomocou neho prehliadať web.
+isprinting=Súbor sa počas tlače alebo zobrazenia Ukážky pred tlačou nedá zmeniť.
+deniedPortAccess=Táto adresa používa sieťový port, ktorý je normálne používaný na iné účely ako prehliadanie webu. Firefox zrušil z dôvodu ochrany túto požiadavku.
+proxyResolveFailure=Firefox je nakonfigurovaný na používanie servera proxy, ktorý sa nedá nájsť.
+proxyConnectFailure=Firefox je nakonfigurovaný na používanie servera proxy, ktorý odmieta pripojenia.
+contentEncodingError=Stránka nemôže byť zobrazená, pretože používa neplatnú alebo nepodporovanú formu kompresie.
+unsafeContentType=Stránka nemôže byť zobrazená, pretože sa nachádza v archívnom súbore, ktorého otvorenie nemusí byť bezpečné. Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.
+externalProtocolTitle=Požiadavka externého protokolu
+externalProtocolPrompt=Na spracovanie odkazov typu %1$S: je potrebná externá aplikácia.\n\n\nPožadovaný odkaz:\n\n%2$S\n\nAplikácia: %3$S\n\n\nAk ste túto požiadavku neočakávali, môže to byť pokus o zneužitie aplikácie. V prípade pochybností týkajúcich sa škodlivosti tejto požiadavky ju zrušte.\n
+#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
+externalProtocolUnknown=<Neznáma aplikácia>
+externalProtocolChkMsg=Zapamätať si nastavenie pre všetky odkazy rovnakého typu.
+externalProtocolLaunchBtn=Spustiť aplikáciu
+malwareBlocked=Stránka %S bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.
+phishingBlocked=Webová stránka %S je nahlásená ako podozrivá stránka pokúšajúca sa podvodným spôsobom vylákať od používateľov osobné alebo finančné údaje.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/installer/setup.ini
@@ -0,0 +1,17 @@
+; This file is in the UTF-8 encoding
+[Strings]
+AppShortName=Fennec
+AppLongName=Mozilla Fennec
+WindowCaption=Inštalácia Mozilla Fennec
+InstallTo=Nainštalovať Fennec do
+Install=Nainštalovať
+Cancel=Zrušiť
+InstalledSuccessfully=Mozilla Fennec bol úspešne nainštalovaný.
+ExtractionError=Chyba pri rozbaľovaní archívu:
+ThereWereErrors=Počas inštalácie sa vyskytli chyby:
+CreatingUserProfile=Vytvára sa používateľský profil. Prosím, čakajte...
+UninstallCaption=Odinštalácia Mozilla Fennec
+FilesWillBeRemoved=Všetky súbory budú odstránené z
+AreYouSure=Naozaj?
+InstallationNotFound=Inštalácia Mozilla Fennec nebola nájdená.
+UninstalledSuccessfully=Mozilla Fennec bol úspešne odinštalovaný.