update
authorsektormaster@atlas.sk
Thu, 12 Mar 2009 16:23:07 +0100
changeset 57 a890ee919bf489d7bdc0e884e3ae022c59704213
parent 56 d00b060ab0b037c37aed388dc2f01a25c289afc7
child 58 cc9cad8367f9a6b1b0c4828f78451b45c755d00c
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
browser/chrome/browser/tabbrowser.dtd
browser/chrome/overrides/settingsChange.dtd
mobile/chrome/firstrun/firstrun.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
@@ -1,16 +1,16 @@
 
 <!ENTITY prefWindow.titleWin   "Možnosti">
 <!ENTITY prefWindow.titleGNOME  "Možnosti aplikácie &brandShortName;">
 <!-- When making changes to prefWindow.styleWin test both Windows Classic and
   Luna since widget heights are different based on the OS theme -->
-<!ENTITY prefWin.styleWin2    "width: 42em; min-height: 39em;">
-<!ENTITY prefWin.styleMac2    "width: 47em; min-height: 40em;">
-<!ENTITY prefWin.styleGNOME2   "width: 48em; min-height: 36em;">
+<!ENTITY prefWinMinSize.styleWin    "width: 42em; min-height: 39em;">
+<!ENTITY prefWinMinSize.styleMac    "width: 47em; min-height: 40em;">
+<!ENTITY prefWinMinSize.styleGNOME   "width: 48em; min-height: 40.5em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title    "Všeobecné">
 <!ENTITY paneTabs.title     "Karty">
 <!ENTITY paneContent.title    "Obsah">
 <!ENTITY paneApplications.title "Aplikácie">
 <!ENTITY panePrivacy.title    "Súkromie">
 <!ENTITY paneSecurity.title   "Bezpečnosť">
 <!ENTITY paneAdvanced.title   "Spresnenie">
--- a/browser/chrome/browser/tabbrowser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/tabbrowser.dtd
@@ -4,16 +4,18 @@
 <!ENTITY closeTab.label       "Zavrieť kartu">
 <!ENTITY closeTab.accesskey     "Z">
 <!ENTITY closeOtherTabs.label    "Zavrieť ostatné karty">
 <!ENTITY closeOtherTabs.accesskey  "a">
 <!ENTITY reloadAllTabs.label     "Obnoviť všetky karty">
 <!ENTITY reloadAllTabs.accesskey   "b">
 <!ENTITY reloadTab.label       "Obnoviť kartu">
 <!ENTITY reloadTab.accesskey     "O">
+<!ENTITY openTabInNewWindow.label  "Otvoriť v novom okne">
+<!ENTITY openTabInNewWindow.accesskey "k">
 <!ENTITY listAllTabs.label      "Zoznam všetkých kariet">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.label    "Pridať všetky karty medzi záložky…">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.accesskey  "v">
 <!ENTITY bookmarkThisTab.label    "Pridať túto kartu medzi záložky">
-<!ENTITY bookmarkThisTab.accesskey  "t">
+<!ENTITY bookmarkThisTab.accesskey  "P">
 <!ENTITY undoCloseTab.label     "Obnoviť zatvorenú kartu">
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey   "r">
 <!ENTITY newTabButton.tooltip    "Otvoriť novú kartu">
--- a/browser/chrome/overrides/settingsChange.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/settingsChange.dtd
@@ -33,10 +33,10 @@
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 -->
 
-<!ENTITY settingsChangePreferences.label "Nastavenia je možné zmeniť na karte Aplikácie v Možnostiach &brandShortName;u.">
-<!ENTITY settingsChangeOptions.label   "Nastavenia je možné zmeniť na karte Aplikácie v Možnostiach &brandShortName;u.">
+<!ENTITY settingsChangePreferences.label "Nastavenia je možné zmeniť na paneli Aplikácie v okne Možnosti &brandShortName;u.">
+<!ENTITY settingsChangeOptions.label   "Nastavenia je možné zmeniť na paneli Aplikácie v okne Možnosti &brandShortName;u.">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/firstrun/firstrun.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-<!ENTITY content.title       "Víta vás Fennec">
-<!ENTITY dragRight.label      "karty zobrazíte potiahnutím týmto smerom">
-<!ENTITY dragLeft.label      "ovládanie zobrazíte potiahnutím týmto smerom">
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -1,13 +1,15 @@
 <!ENTITY content.title               "Obsah">
-<!ENTITY permissions.default.image.title      "Načítavať obrázky">
+<!ENTITY permissions.default.image.title      "Automaticky načítavať obrázky">
 <!ENTITY permissions.default.image.description   "Robí stránky krajšími">
-<!ENTITY javascript.enabled.title         "Povoliť Javascript">
+<!ENTITY javascript.enabled.title         "Povoliť JavaScript">
 <!ENTITY javascript.enabled.description      "Robí stránky efektívnejšími">
+<!ENTITY javascript.options.jit.content.title   "Povoliť JavaScript tracing">
+<!ENTITY javascript.options.jit.content.description "Pri JavaScripte použije kompiláciu do natívneho kódu">
 <!ENTITY plugins.enabled.title           "Povoliť zásuvné moduly">
 <!ENTITY plugins.enabled.description        "Robí stránky otravnými">
 <!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY network.cookie.cookieBehavior.title    "Ukladať cookies">
 <!ENTITY network.cookie.cookieBehavior.description "Chutné lahôdky">
 <!ENTITY clear.private.data.title         "Súkromné údaje">
 <!ENTITY clear.private.data.button         "Vymazať…">
 <!ENTITY clear.private.data.description      "Chráni vaše tajnosti">
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -337,17 +337,17 @@ AVATemplate=%S = %S
 PSMERR_SSL_Disabled=Nie je možné bezpečne sa pripojiť, pretože protokol SSL je zakázaný.
 PSMERR_SSL2_Disabled=Nie je možné bezpečne sa pripojiť, pretože server používa staršiu a nie veľmi bezpečnú verziu protokolu SSL.
 PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Prijali ste neplatný certifikát. Obráťte sa na administrátora servera alebo odosielateľa e-mailovej správy a poskytnite im tieto informácie:\n\nVáš certifikát obsahuje rovnaké sériové číslo ako iný certifikát vydaný certifikačnou autoritou. Je potrebné získať nový certifikát obsahujúci jedinečné sériové číslo.
 
 SSLConnectionErrorPrefix=Pri pripájaní k %S sa vyskytla chyba.
 
 certErrorIntro=Server %S používa neplatný bezpečnostný certifikát.
 
-certErrorTrust_SelfSigned=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože je podpísaný samým sebou.
+certErrorTrust_SelfSigned=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože je podpísaný vlastným podpisom.
 certErrorTrust_UnknownIssuer=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože vydavateľ certifikátu je neznámy.
 certErrorTrust_CaInvalid=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože bol vydaný neplatnou certifikačnou autoritou.
 certErrorTrust_Issuer=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože vydavateľ certifikátu nie je dôveryhodný.
 certErrorTrust_ExpiredIssuer=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože platnosť certifikátu vydavateľa uplynula.
 certErrorTrust_Untrusted=Certifikát nepochádza z dôveryhodného zdroja.
 
 certErrorMismatch=Certifikát nie je pre doménové meno %S platný.
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSingle2): Do not translate <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a>