merging central into aurora FENNEC_35_0b1_BUILD1 FENNEC_35_0b1_BUILD2 FENNEC_35_0b1_RELEASE
authorVlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>
Sat, 18 Oct 2014 17:35:19 +0200
changeset 1372 a29ccf15e64da1dff993cbec2d13d01ce53feb46
parent 1339 6982edacff0e8191b370eabeb5516aaf8b383011
child 1373 ee612a38af0ef3108ab920774f16f3da324a6281
child 1380 c932846d378444b1e956920441fc987ffe4ee625
child 1382 3b4c054fc0294a765e96826762f39874e4ad1410
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
merging central into aurora
browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
browser/chrome/browser/devtools/timeline.dtd
browser/chrome/browser/devtools/timeline.properties
browser/chrome/browser/devtools/webide.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webide.properties
browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
browser/chrome/browser/loop/loop.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/safeMode.dtd
browser/pdfviewer/viewer.properties
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/security/csp.properties
dom/chrome/security/security.properties
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/search_strings.dtd
mobile/android/chrome/about.dtd
mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
mobile/android/chrome/aboutFeedback.dtd
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/handling.properties
mobile/android/chrome/webapp.properties
mobile/overrides/netError.dtd
netwerk/necko.properties
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
suite/chrome/common/help/shortcuts_composer.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts_mailnews.xhtml
suite/chrome/common/mac/platformCommunicatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
toolkit/chrome/global/autocomplete.properties
toolkit/chrome/global/charsetMenu.properties
toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd
toolkit/chrome/global/resetProfile.properties
toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties
toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
@@ -18,17 +18,32 @@
 <!ENTITY restorepage.closeButton  "Zavrieť">
 <!ENTITY restorepage.close.access  "Z">
 
 <!ENTITY restorepage.restoreHeader "Obnoviť">
 <!ENTITY restorepage.listHeader   "Okná a karty">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: &#37;S will be replaced with a number. -->
 <!ENTITY restorepage.windowLabel  "Okno č. &#37;S">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE: The following 'welcomeback' strings are for about:welcomeback,
+<!-- LOCALIZATION NOTE: The following 'welcomeback2' strings are for about:welcomeback,
   not for about:sessionstore -->
-<!ENTITY welcomeback.tabtitle    "Vitajte späť!">
+<!ENTITY welcomeback2.restoreButton "Poďme na to!">
+<!ENTITY welcomeback2.restoreButton.access "P">
+
+<!ENTITY welcomeback2.tabtitle   "Úspech!">
+
+<!ENTITY welcomeback2.pageTitle   "Úspech!">
+<!ENTITY welcomeback2.pageInfo1   "&brandShortName; je pripravený.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE: The title is intended to be welcoming and congratulatory,
-   expressing joy that the user has successfully migrated their stuff and hope
-   that now they have a better experience. -->
-<!ENTITY welcomeback.pageTitle   "Vitajte späť!">
-<!ENTITY welcomeback.pageInfo    "&brandShortName; úspešne obnovil váš profil. Nižšie sa nachádza zoznam okien a kariet, ktoré ste mali otvorené. Môžete ich obnoviť alebo začať nanovo s čistým štítom.">
+<!ENTITY welcomeback2.label.restoreAll "Obnoviť všetky okná a karty">
+<!ENTITY welcomeback2.label.restoreSome "Obnoviť len zvolené karty">
+
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (welcomeback2.beforelink.pageInfo2,
+welcomeback2.afterlink.pageInfo2): these two string are used respectively
+before and after the the "learn more" link (welcomeback2.link.pageInfo2).
+Localizers can use one of them, or both, to better adapt this sentence to
+their language.
+-->
+<!ENTITY welcomeback2.beforelink.pageInfo2 "Vaše doplnky a prispôsobenia boli odstránené a nastavenia prehliadača boli obnovené na ich predvolené hodnoty. Ak sa týmto váš problém nevyrieši, ">
+<!ENTITY welcomeback2.afterlink.pageInfo2  ".">
+
+<!ENTITY welcomeback2.link.pageInfo2    "pozrite si ďalšie možné postupy riešenia">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -9,17 +9,17 @@
 <!ENTITY mainWindow.title "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix): This will be appended to the window's title
                                 inside the private browsing mode -->
 <!ENTITY mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix "(Režim Súkromné prehliadanie)">
-<!ENTITY appmenu.tooltip           "Ponuka Otvoriť">
+<!ENTITY appmenu.tooltip           "Otvorí ponuku">
 <!ENTITY navbarOverflow.label        "Ďalšie nástroje…">
 
 <!-- Tab context menu -->
 <!ENTITY reloadTab.label          "Obnoviť kartu">
 <!ENTITY reloadTab.accesskey        "O">
 <!ENTITY reloadAllTabs.label        "Obnoviť všetky karty">
 <!ENTITY reloadAllTabs.accesskey      "b">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (closeTabsToTheEnd.label): This should indicate the
@@ -134,27 +134,32 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY closeWindow.accesskey "v">
 
 <!ENTITY bookmarksMenu.label "Záložky">
 <!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "o">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.label "Pridať medzi záložky">
 <!ENTITY editThisBookmarkCmd.label "Upraviť túto záložku">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.commandkey "d">
 <!ENTITY markPageCmd.commandkey "l">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (findShareServices.label):
+ - Use the unicode ellipsis char, \u2026,
+ - or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale. -->
+<!ENTITY findShareServices.label "Vyhľadať ďalšie služby zdieľania…">
 <!ENTITY sharePageCmd.label "Zdieľať túto stránku">
 <!ENTITY sharePageCmd.commandkey "S">
 <!ENTITY sharePageCmd.accesskey "Z">
-<!ENTITY shareLinkCmd.label "Zdieľať tento odkaz">
-<!ENTITY shareLinkCmd.accesskey "Z">
-<!ENTITY shareImageCmd.label "Zdieľať tento obrázok">
-<!ENTITY shareImageCmd.accesskey "Z">
-<!ENTITY shareSelectCmd.label "Zdieľať označené">
-<!ENTITY shareSelectCmd.accesskey "Z">
-<!ENTITY shareVideoCmd.label "Zdieľať toto video">
-<!ENTITY shareVideoCmd.accesskey "Z">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (shareLink.accesskey): must be different than the following share access keys -->
+<!ENTITY shareLink.label "Zdieľať tento odkaz">
+<!ENTITY shareLink.accesskey "e">
+<!ENTITY shareImage.label "Zdieľať tento obrázok">
+<!ENTITY shareImage.accesskey "Z">
+<!ENTITY shareSelect.label "Zdieľať označené">
+<!ENTITY shareSelect.accesskey "Z">
+<!ENTITY shareVideo.label "Zdieľať toto video">
+<!ENTITY shareVideo.accesskey "Z">
 <!ENTITY feedsMenu.label "Odoberať">
 <!ENTITY subscribeToPageMenupopup.label "Odoberať kanál tejto stránky">
 <!ENTITY subscribeToPageMenuitem.label "Odoberať kanál tejto stránky…">
 <!ENTITY addCurPagesCmd.label "Pridať všetky karty medzi záložky…">
 <!ENTITY showAllBookmarks2.label "Zobraziť všetky záložky">
 <!ENTITY unsortedBookmarksCmd.label "Nezaradené záložky">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Zobraziť ďalšie záložky">
 
@@ -207,16 +212,18 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY downloads.label "Správca preberania súborov">
 <!ENTITY downloads.accesskey "S">
 <!ENTITY downloads.commandkey "j">
 <!ENTITY downloadsUnix.commandkey "y">
 <!ENTITY addons.label         "Doplnky">
 <!ENTITY addons.accesskey       "D">
 <!ENTITY addons.commandkey      "A">
+<!ENTITY webapps.label        "Aplikácie">
+<!ENTITY webapps.accesskey      "A">
 
 <!ENTITY webDeveloperMenu.label    "Webový vývojár">
 <!ENTITY webDeveloperMenu.accesskey  "W">
 
 <!ENTITY devToolsCmd.keycode     "VK_F12">
 <!ENTITY devToolsCmd.keytext     "F12">
 
 <!ENTITY devtoolsConnect.label    "Pripojiť…">
@@ -685,30 +692,37 @@ just addresses the organization to follo
 
 <!ENTITY social.activated.description "Služby z <label/> boli povolené. Služby môžete spravovať v okne <label class='text-link'>Správcu doplnkov</label>.">
 <!ENTITY social.activated.undo.label "Vrátiť späť">
 <!ENTITY social.activated.undo.accesskey "V">
 <!ENTITY social.learnMore.label "Ďalšie informácie…">
 <!ENTITY social.learnMore.accesskey "a">
 <!ENTITY social.closeNotificationItem.label "Teraz nie">
 
+<!ENTITY social.directory.label "Katalóg aktivácií">
+<!ENTITY social.directory.text "Služby zdieľania môžete aktivovať z katalógu.">
+<!ENTITY social.directory.button "Prejsť na katalóg">
+<!ENTITY social.directory.introText "Kliknutím na ikonu služby ju pridáte do &brandShortName;u.">
+<!ENTITY social.directory.viewmore.text "Zobraziť ďalšie služby">
+
 <!ENTITY customizeMode.tabTitle "Prispôsobenie &brandShortName;u">
 <!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.header2 "Ďalšie nástroje a funkcie">
 <!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.empty "Chcete ďalšie nástroje?">
 <!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.emptyLink "Vyberte si z tisícok doplnkov">
 <!ENTITY customizeMode.restoreDefaults "Obnoviť predvolené">
 <!ENTITY customizeMode.toolbars "Zobraziť/skryť panely s nástrojmi">
 <!ENTITY customizeMode.titlebar "Panel s titulkom okna">
 <!ENTITY customizeMode.lwthemes "Témy">
 <!ENTITY customizeMode.lwthemes.myThemes "Moje témy">
 <!ENTITY customizeMode.lwthemes.recommended "Odporúčané">
 <!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuManage "Spravovať">
 <!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuManage.accessKey "S">
 <!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuGetMore "Získať ďalšie témy">
 <!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuGetMore.accessKey "Z">
+<!ENTITY customizeMode.deveditionTheme.label "Použiť tému &brandShortName;">
 
 <!ENTITY social.chatBar.commandkey "c">
 <!ENTITY social.chatBar.label "Preniesť konverzácie do popredia">
 <!ENTITY social.chatBar.accesskey "k">
 
 <!ENTITY social.markpageMenu.label "Uložiť stránku na…">
 <!ENTITY social.markpageMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY social.marklinkMenu.label "Uložiť odkaz na…">
@@ -732,18 +746,20 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY mixedContentBlocked2.block.label "Zapnúť ochranu">
 <!ENTITY mixedContentBlocked2.block.accesskey "c">
 <!ENTITY mixedContentBlocked2.disabled.message "Ochrana je vypnutá">
 
 <!ENTITY trackingContentBlocked.message "Sledovanie">
 <!ENTITY trackingContentBlocked.moreinfo "Časti stránky, ktoré sledujú vašu aktivitu online, boli zablokované.">
 <!ENTITY trackingContentBlocked.learnMore "Ďalšie informácie">
 <!ENTITY trackingContentBlocked.options "Možnosti">
-<!ENTITY trackingContentBlocked.unblock.label2 "Vypnúť ochranu pre túto stránku">
+<!ENTITY trackingContentBlocked.unblock2.label "Vypnúť ochranu pre túto stránku">
+<!ENTITY trackingContentBlocked.unblock2.accesskey "V">
 <!ENTITY trackingContentBlocked.block.label "Zapnúť ochranu">
+<!ENTITY trackingContentBlocked.block.accesskey "Z">
 <!ENTITY trackingContentBlocked.disabled.message "Ochrana pred sledovaním je vypnutá">
 
 <!ENTITY pointerLock.notification.message "Stlačením klávesu ESC ho opäť zobrazíte.">
 
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.label "Zobraziť všetko">
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.accesskey "Z">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label, pluginActivateAlways.label, pluginBlockNow.label): These should be the same as the matching strings in browser.properties -->
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -98,23 +98,16 @@ popupWarningDontShowFromMessage=Nezobrazovať túto správu v prípade blokovania vyskakovacích okien
 popupWarningDontShowFromLocationbar=Nezobrazovať informačný panel v prípade blokovania vyskakovacích okien
 popupShowPopupPrefix=Zobraziť %S
 
 # Bad Content Blocker Doorhanger Notification
 # %S is brandShortName
 badContentBlocked.blocked.message=%S blokuje obsah tejto stránky.
 badContentBlocked.notblocked.message=%S neblokuje žiadny obsah na tejto stránke.
 
-# missing plugin installer
-installPlugin.message = Chcete nainštalovať zásuvný modul potrebný na zobrazenie médií na tejto stránke?
-installPlugin.button.label=Nainštalovať %S
-installPlugin.button.accesskey=a
-installPlugin.ignoreButton.label=Nabudúce sa už nepýtať
-installPlugin.ignoreButton.accesskey=d
-
 crashedpluginsMessage.title=Zásuvný modul %S zlyhal.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Obnoviť stránku
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=b
 crashedpluginsMessage.submitButton.label=Odoslať správu o zlyhaní
 crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=d
 crashedpluginsMessage.learnMore=Ďalšie informácie…
 
 # Keyword fixup messages
@@ -557,37 +550,44 @@ getUserMedia.sharingScreen.message = S touto stránkou práve zdieľate svoju obrazovku.
 getUserMedia.sharingWindow.message = S touto stránkou práve zdieľate svoje okno.
 getUserMedia.continueSharing.label = Pokračovať v zdieľaní
 getUserMedia.continueSharing.accesskey = P
 getUserMedia.stopSharing.label = Ukončiť zdieľanie
 getUserMedia.stopSharing.accesskey = U
 
 getUserMedia.sharingMenu.label = Karty zdieľajúce zariadenia
 getUserMedia.sharingMenu.accesskey = d
-# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera, getUserMedia.sharingMenuCamera,
-#          getUserMedia.sharingMenuMicrophone, getUserMedia.sharingMenuApplication,
-#          getUserMedia.sharingMenuScreen, getUserMedia.sharingMenuWindow,
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.sharingMenuCamera
+#          getUserMedia.sharingMenuMicrophone,
+#          getUserMedia.sharingMenuApplication,
+#          getUserMedia.sharingMenuScreen,
+#          getUserMedia.sharingMenuWindow,
 #          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone,
 #          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication,
-#          getUserMedia.sharingMenuWindow, getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone,
 #          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen,
 #          getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow,
+#          getUserMedia.sharingMenuCameraApplication,
+#          getUserMedia.sharingMenuCameraScreen,
+#          getUserMedia.sharingMenuCameraWindow,
 #          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication,
 #          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen,
 #          getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow):
 # %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
 getUserMedia.sharingMenuCamera = %S (kamera)
 getUserMedia.sharingMenuMicrophone = %S (mikrofón)
 getUserMedia.sharingMenuApplication = %S (aplikácia)
 getUserMedia.sharingMenuScreen = %S (obrazovka)
 getUserMedia.sharingMenuWindow = %S (okno)
 getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophone = %S (kamera a mikrofón)
 getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneApplication = %S (kamera, mikrofón a aplikácia)
 getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneScreen = %S (kamera, mikrofón a obrazovka)
 getUserMedia.sharingMenuCameraMicrophoneWindow = %S (kamera, mikrofón a okno)
+getUserMedia.sharingMenuCameraApplication = %S (kamera a aplikácia)
+getUserMedia.sharingMenuCameraScreen = %S (kamera a obrazovka)
+getUserMedia.sharingMenuCameraWindow = %S (kamera a okno)
 getUserMedia.sharingMenuMicrophoneApplication = %S (mikrofón a aplikácia)
 getUserMedia.sharingMenuMicrophoneScreen = %S (mikrofón a obrazovka)
 getUserMedia.sharingMenuMicrophoneWindow = %S (mikrofón a okno)
 # LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.sharingMenuUnknownHost): this is used for the website
 # origin for the sharing menu if no readable origin could be deduced from the URL.
 getUserMedia.sharingMenuUnknownHost = Neznámy pôvod
 
 # LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
@@ -598,8 +598,17 @@ slowStartup.disableNotificationButton.label = Viac ma neinformovať
 slowStartup.disableNotificationButton.accesskey = V
 
 # LOCALIZATION NOTE(customizeTips.tip0): %1$S will be replaced with the text defined
 # in customizeTips.tip0.hint, %2$S will be replaced with brandShortName, %3$S will
 # be replaced with a hyperlink containing the text defined in customizeTips.tip0.learnMore.
 customizeTips.tip0 = %1$S: prehliadač %2$S si môžete prispôsobiť podľa svojich predstáv. Jednoducho presuňte ktorékoľvek tlačidlo do ponuky alebo panela nástrojov. %3$S o prispôsobení prehliadača %2$S.
 customizeTips.tip0.hint = Tip
 customizeTips.tip0.learnMore = Ďalšie informácie
+
+# LOCALIZATION NOTE(appmenu.*.description, appmenu.*.label): these are used for
+# the appmenu labels and buttons that appear when an update is staged for
+# installation or a background update has failed and a manual download is required.
+# %S is brandShortName
+appmenu.restartNeeded.description = Reštartovať %S a nainštalovať aktualizácie
+appmenu.updateFailed.description = Aktualizácia na pozadí zlyhala. Nainštalujte ju, prosím, ručne
+appmenu.restartBrowserButton.label = Reštartovať %S
+appmenu.downloadUpdateButton.label = Prevziať aktualizáciu
--- a/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
+++ b/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
@@ -89,13 +89,24 @@ email-link-button.tooltiptext3 = Umožní odoslať odkaz na túto stránku
 
 # LOCALIZATION NOTE(quit-button.tooltiptext.linux2): %1$S is the brand name (e.g. Firefox),
 # %2$S is the keyboard shortcut
 quit-button.tooltiptext.linux2 = Ukončiť %1$S (%2$S)
 # LOCALIZATION NOTE(quit-button.tooltiptext.mac): %1$S is the brand name (e.g. Firefox),
 # %2$S is the keyboard shortcut
 quit-button.tooltiptext.mac = Ukončiť %1$S (%2$S)
 
+social-share-button.label = Zdieľať túto stránku
+social-share-button.tooltiptext = Umožní zdieľať túto stránku
+
+loop-call-button2.label = Začať rozhovor
+loop-call-button2.tooltiptext = Umožní začať rozhovor
+
 panic-button.label = Zabudnúť
 panic-button.tooltiptext = Umožní zabudnúť na históriu prehliadania za definovaný čas
 
-loop-call-button.label = Pozvať priateľa na hovor
-loop-call-button.tooltiptext = Umožní pozvať priateľa na internetový hovor
+web-apps-button.label = Aplikácie
+web-apps-button.tooltiptext = Objavte svet aplikácií
+
+# LOCALIZATION NOTE(devtools-webide-button.label, devtools-webide-button.tooltiptext):
+# widget is only visible after WebIDE has been started once (Tools > Web Developers > WebIDE)
+devtools-webide-button.label = WebIDE
+devtools-webide-button.tooltiptext = Otvorí WebIDE
--- a/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
@@ -1,12 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+index.deprecationNotice=Správca aplikácií bude v blízkej budúcnosti odstránený. Vaše projekty boli presunuté pod WebIDE.
+index.launchWebIDE=Spustiť WebIDE
+index.readMoreAboutWebIDE=Ďalšie informácie
 # LOCALIZATION NOTE (device.deviceSize): %1$S is the device's width, %2$S is
 # the device's height, %3$S is the device's pixel density.
 # Example: 800x480 (86 DPI).
 device.deviceSize=Veľkosť zariadenia: %1$Sx%2$S (%3$S DPI)
 # LOCALIZATION NOTE (connection.connectedToDevice, connection.connectTo):
 # %1$S is the host name, %2$S is the port number.
 connection.connectedToDevice=Pripojené k %1$S
 connection.connectTo=Pripojiť k %1$S:%2$S
--- a/browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
@@ -17,8 +17,10 @@
 <!ENTITY inspectorHTMLDelete.accesskey   "d">
 
 <!ENTITY inspector.selectButton.tooltip   "Výber prvku pomocou myši">
 
 <!ENTITY inspectorSearchHTML.label     "Hľadať v HTML">
 <!ENTITY inspectorSearchHTML.key      "F">
 
 <!ENTITY inspectorCopyImageDataUri.label    "Kopírovať dátovú adresu URL obrázka">
+
+<!ENTITY inspectorShowDOMProperties.label    "Zobraziť vlastnosti DOM">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
@@ -28,17 +28,17 @@ debuggerPausedWarning.message=Ladenie je pozastavené. Niektoré funkcie ako výber myšou nebudú fungovať.
 
 # LOCALIZATION NOTE (nodeMenu.tooltiptext)
 # This menu appears in the Infobar (on top of the highlighted node) once
 # the node is selected.
 nodeMenu.tooltiptext=Operácie nad uzlom
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.*)
 # Used for the menuitem in the tool menu
-inspector.label=Prieskumník stránok
+inspector.label=Prieskumník
 inspector.commandkey=C
 inspector.accesskey=k
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.panelLabel.*)
 # Labels applied to the panel and views within the panel in the toolbox
 inspector.panelLabel=Panel Prieskumník
 inspector.panelLabel.markupView=Zobrazenie značiek
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
@@ -226,16 +226,29 @@
  - on the button in the headers tab that opens a form to edit and resend the currently
   displayed request -->
 <!ENTITY netmonitorUI.summary.editAndResend   "Upraviť a znova odoslať">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.editAndResend.accesskey): This is the access key
  - for the "Edit and Resend" menu item displayed in the context menu for a request -->
 <!ENTITY netmonitorUI.summary.editAndResend.accesskey "Z">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.rawHeaders): This is the label displayed
+ - on the button in the headers tab that toggle view for raw request/response headers
+   from the currently displayed request -->
+<!ENTITY netmonitorUI.summary.rawHeaders "Nespracované hlavičky">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.rawHeaders.requestHeaders): This is the label displayed
+ - in the network details headers tab identifying the raw request headers textarea -->
+<!ENTITY netmonitorUI.summary.rawHeaders.requestHeaders "Hlavičky požiadavky:">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.rawHeaders.responseHeaders): This is the label displayed
+ - in the network details headers tab identifying the raw response headers textarea -->
+<!ENTITY netmonitorUI.summary.rawHeaders.responseHeaders "Hlavičky odpovede:">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.context.newTab): This is the label
  - for the Open in New Tab menu item displayed in the context menu of the
  - network container -->
 <!ENTITY netmonitorUI.context.newTab   "Otvoriť na novej karte">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.context.newTab.accesskey): This is the access key
  - for the Open in New Tab menu item displayed in the context menu of the
  - network container -->
--- a/browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
@@ -34,16 +34,18 @@
 <!ENTITY profilerUI.importButton "Importovať…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (profilerUI.clearButton): This string is displayed
  - on a button that remvoes all the recordings. -->
 <!ENTITY profilerUI.clearButton "Vymazať">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (profilerUI.table.*): These strings are displayed
  - in the call tree headers for a recording. -->
-<!ENTITY profilerUI.table.duration  "Čas (ms)">
-<!ENTITY profilerUI.table.percentage "Vyťaženie">
-<!ENTITY profilerUI.table.invocations "Volania">
-<!ENTITY profilerUI.table.function  "Funkcia">
+<!ENTITY profilerUI.table.totalDuration  "Celkový čas (ms)">
+<!ENTITY profilerUI.table.selfDuration  "Vlastný čas (ms)">
+<!ENTITY profilerUI.table.totalPercentage "Celkové vyťaženie">
+<!ENTITY profilerUI.table.selfPercentage "Vlastné vyťaženie">
+<!ENTITY profilerUI.table.samples     "Vzorky">
+<!ENTITY profilerUI.table.function    "Funkcia">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (profilerUI.newtab.tooltiptext): The tooltiptext shown
  - on the "+" (new tab) button for a profile when a selection is available. -->
 <!ENTITY profilerUI.newtab.tooltiptext "Pridá novú kartu z výberu">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
@@ -27,16 +27,20 @@ scratchpadContext.invalid=Scratchpad nedokáže spustiť túto operáciu v aktuálnom režime.
 # LOCALIZATION NOTE (openFile.title): This is the file picker title, when you
 # open a file from Scratchpad.
 openFile.title=Otvoriť súbor
 
 # LOCALIZATION NOTE (openFile.failed): This is the message displayed when file
 # open fails.
 openFile.failed=Nepodarilo sa načítať súbor.
 
+# LOCALIZATION NOTE (openFile.failed): This is the message displayed when file
+# open fails.
+importFromFile.convert.failed=Nepodarilo sa skonvertovať súbor z %1$S do Unicode.
+
 # LOCALIZATION NOTE (clearRecentMenuItems.label): This is the label for the
 # menuitem in the 'Open Recent'-menu which clears all recent files.
 clearRecentMenuItems.label=Vymazať položky
 
 # LOCALIZATION NOTE (saveFileAs): This is the file picker title, when you save
 # a file in Scratchpad.
 saveFileAs=Uložiť súbor ako
 
@@ -73,16 +77,21 @@ scratchpad.noargs=Scratchpad bol vytvorený bez použitia parametrov.
 # LOCALIZATION NOTE (notification.browserContext): This is the message displayed
 # over the top of the editor when the user has switched to browser context.
 browserContext.notification=Tento editor beží v kontexte prehliadača.
 
 # LOCALIZATION NOTE (help.openDocumentationPage): This returns a localized link with
 # documentation for Scratchpad on MDN.
 help.openDocumentationPage=https://developer.mozilla.org/en/Tools/Scratchpad
 
+# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.statusBarLineCol): Line, Column
+# information displayed in statusbar when selection is made in
+# Scratchpad.
+scratchpad.statusBarLineCol = Riadok %1$S, stĺpec %2$S
+
 # LOCALIZATION NOTE (fileExists.notification): This is the message displayed
 # over the top of the the editor when a file does not exist.
 fileNoLongerExists.notification=Tento súbor už viac neexistuje.
 
 # LOCALIZATION NOTE (propertiesFilterPlaceholder): this is the text that
 # appears in the filter text box for the properties view container.
 propertiesFilterPlaceholder=Vlastnosti filtra
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/timeline.dtd
@@ -0,0 +1,30 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Timeline strings -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkey -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (timelineUI.recordButton): This string is displayed
+ - on a button that starts a new recording. -->
+<!ENTITY timelineUI.recordButton.tooltip "Zaznamená operácie na časovej osi">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (timelineUI.recordButton): This string is displayed
+ - as a label to signal that a recording is in progress. -->
+<!ENTITY timelineUI.recordLabel "Zaznamenávajú sa údaje…">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (timelineUI.emptyNotice1/2): This is the label shown
+ - in the timeline view when empty. -->
+<!ENTITY timelineUI.emptyNotice1  "Kliknutím na tlačidlo">
+<!ENTITY timelineUI.emptyNotice2  "spustíte záznam udalostí na časovej osi.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (timelineUI.stopNotice1/2): This is the label shown
+ - in the timeline view while recording. -->
+<!ENTITY timelineUI.stopNotice1  "Opätovným kliknutím na tlačidlo">
+<!ENTITY timelineUI.stopNotice2  "zastavíte záznam udalostí.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/timeline.properties
@@ -0,0 +1,41 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Timeline
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Timeline'.
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (timeline.label):
+# This string is displayed in the title of the tab when the timeline is
+# displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
+timeline.label=Časová os
+
+# LOCALIZATION NOTE (timeline.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+timeline.panelLabel=Panel Časová os
+
+# LOCALIZATION NOTE (timeline.tooltip):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the timeline is
+# displayed inside the developer tools window.
+timeline.tooltip=Časová os výkonnosti
+
+# LOCALIZATION NOTE (timeline.tick):
+# This string is displayed in the timeline overview, for delimiting ticks
+# by time, in milliseconds.
+timeline.tick=%S ms
+
+# LOCALIZATION NOTE (timeline.records):
+# This string is displayed in the timeline waterfall, as a title for the menu.
+timeline.records=ZÁZNAMY
+
+# LOCALIZATION NOTE (timeline.label.*):
+# These strings are displayed in the timeline waterfall, identifying markers.
+timeline.label.styles=Štýly
+timeline.label.reflow=Prekreslenie
+timeline.label.paint=Vykreslenie
+timeline.label.domevent=Udalosť DOM
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webide.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webide.dtd
@@ -57,16 +57,17 @@
 <!ENTITY key_play "R">
 <!-- show toolbox -->
 <!ENTITY key_toggleToolbox "VK_F12">
 <!-- toggle sidebar -->
 <!ENTITY key_toggleEditor "B">
 
 <!ENTITY projectPanel_myProjects "Moje projekty">
 <!ENTITY projectPanel_runtimeApps "Aplikácie v režime Runtime">
+<!ENTITY projectPanel_tabs "Karty">
 <!ENTITY runtimePanel_USBDevices "Zariadenia USB">
 <!ENTITY runtimePanel_WiFiDevices "Zariadenia Wi-Fi">
 <!ENTITY runtimePanel_simulators "Simulátory">
 <!ENTITY runtimePanel_custom "Vlastné">
 <!ENTITY runtimePanel_installsimulator "Nainštalovať simulátor">
 <!ENTITY runtimePanel_noadbhelper "Nainštalovať doplnok ADB Helper">
 <!ENTITY runtimePanel_nousbdevice "Nevidíte svoje zariadenie?">
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webide.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webide.properties
@@ -17,16 +17,20 @@ remote_runtime_promptMessage=server:port
 
 importPackagedApp_title=Zvoľte priečinok
 importHostedApp_title=Otvorenie hostovanej aplikácie
 importHostedApp_header=Zadajte adresu manifestu
 
 notification_showTroubleShooting_label=Riešenie problémov
 notification_showTroubleShooting_accesskey=R
 
+# LOCALIZATION NOTE (project_tab_loading): This is shown as a temporary tab
+# title for browser tab projects when the tab is still loading.
+project_tab_loading=Načítava sa…
+
 # These messages appear in a notification box when an error occur.
 
 error_cantInstallNotFullyConnected=Projekt nie je možné nainštalovať. Nie je plne pripojené.
 error_cantInstallValidationErrors=Projekt nie je možné nainštalovať. Chyby overenia.
 error_listRunningApps=Nie je možné získať zoznam aplikácií zo zariadenia.
 
 # Variable: name of the operation (in english)
 error_operationTimeout=Čas operácie vypršal: %1$S
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
@@ -56,21 +56,48 @@
 <!ENTITY cmd.showMac.label        "Zobraziť vo Finderi">
 <!ENTITY cmd.showMac.accesskey      "b">
 <!ENTITY cmd.retry.label         "Znova">
 <!ENTITY cmd.goToDownloadPage.label    "Prejsť na stránku so súborom">
 <!ENTITY cmd.goToDownloadPage.accesskey  "r">
 <!ENTITY cmd.copyDownloadLink.label    "Kopírovať adresu súboru">
 <!ENTITY cmd.copyDownloadLink.accesskey  "K">
 <!ENTITY cmd.removeFromHistory.label   "Odstrániť z histórie">
-<!ENTITY cmd.removeFromHistory.accesskey "d">
+<!ENTITY cmd.removeFromHistory.accesskey "h">
 <!ENTITY cmd.clearList.label       "Vymazať zoznam">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "V">
 <!ENTITY cmd.clearDownloads.label     "Vymazať zoznam prevzatých súborov">
 <!ENTITY cmd.clearDownloads.accesskey   "m">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.unblock.label):
+   This command may be shown in the context menu, as a menu button item, or as
+   a text link when malware or potentially unwanted downloads are blocked.
+   Note: This string doesn't exist in the UI yet. See bug 1053890.
+   -->
+<!ENTITY cmd.unblock.label        "Odblokovať">
+<!ENTITY cmd.unblock.accesskey      "O">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.removeFile.label):
+   This command may be shown in the context menu or as a menu button label
+   when malware or potentially unwanted downloads are blocked.
+   Note: This string doesn't exist in the UI yet. See bug 1053890.
+   -->
+<!ENTITY cmd.removeFile.label       "Odstrániť súbor">
+<!ENTITY cmd.removeFile.accesskey     "d">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (blocked.label):
+   Shown as a tag before the file name for some types of blocked downloads.
+   Note: This string doesn't exist in the UI yet. See bug 1053890.
+   -->
+<!ENTITY blocked.label          "BLOKOVANÝ">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (learnMore.label):
+   Shown as a text link for some types of blocked downloads, for example
+   malware, when there is an associated explanation page on the Mozilla site.
+   Note: This string doesn't exist in the UI yet. See bug 1053890.
+   -->
+<!ENTITY learnMore.label         "Ďalšie informácie">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsHistory.label, downloadsHistory.accesskey):
   This string is shown at the bottom of the Downloads Panel when all the
   downloads fit in the available space, or when there are no downloads in
   the panel at all.
   -->
 <!ENTITY downloadsHistory.label      "Zobraziť všetky prevzaté súbory">
 <!ENTITY downloadsHistory.accesskey    "Z">
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -33,23 +33,50 @@ stateBlockedParentalControls=Blokované Rodičovskou ochranou
 # provide a reference for the translation of "security zone" in various
 # languages:
 # http://support.microsoft.com/kb/174360
 stateBlockedPolicy=Blokované na základe nastavenia Bezpečnostných zón
 # LOCALIZATION NOTE (stateDirty):
 # Indicates that the download was blocked after scanning.
 stateDirty=Blokované: prevzatý súbor môže obsahovať vírus alebo spyware
 
+# LOCALIZATION NOTE (blockedMalware, blockedPotentiallyUnwanted,
+#          blockedUncommon):
+# These strings are shown in the panel for some types of blocked downloads, and
+# are immediately followed by the "Learn More" link, thus they must end with a
+# period. You may need to adjust "downloadDetails.width" in "downloads.dtd" if
+# this turns out to be longer than the other existing status strings.
+# Note: These strings don't exist in the UI yet. See bug 1053890.
+blockedMalware=Tento súbor obsahuje vírus alebo škodlivý softvér.
+blockedPotentiallyUnwanted=Tento súbor môže poškodiť váš počítač.
+blockedUncommon=Otvorenie tohto súboru nemusí byť bezpečné.
+
+# LOCALIZATION NOTE (unblockHeader, unblockTypeMalware,
+#          unblockTypePotentiallyUnwanted, unblockTypeUncommon,
+#          unblockTip, unblockButtonContinue, unblockButtonCancel):
+# These strings are displayed in the dialog shown when the user asks a blocked
+# download to be unblocked. The severity of the threat is expressed in
+# descending order by the unblockType strings, it is higher for files detected
+# as malware and lower for uncommon downloads.
+# Note: These strings don't exist in the UI yet. See bug 1053890.
+unblockHeader=Naozaj chcete odblokovať tento súbor?
+unblockTypeMalware=Tento súbor obsahuje vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý môže poškodiť váš počítač.
+unblockTypePotentiallyUnwanted=Tento súbor, tváriaci sa ako užitočný nástroj, vykoná neočakávané zmeny vo vašich programoch a nastaveniach.
+unblockTypeUncommon=Tento súbor bol prevzatý z neznámej a potenciálne nebezpečnej webovej stránky a jeho otvorenie nemusí byť bezpečné.
+unblockTip=Môžete pohľadať alternatívny zdroj, odkiaľ je súbor možné prevziať alebo súbor skúste prevziať znova neskôr.
+unblockButtonContinue=Aj tak odblokovať
+unblockButtonCancel=Ponechať ma v bezpečí
+
 # LOCALIZATION NOTE (sizeWithUnits):
 # %1$S is replaced with the size number, and %2$S with the measurement unit.
 sizeWithUnits=%1$S %2$S
 sizeUnknown=Neznáma veľkosť
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortTimeLeftSeconds, shortTimeLeftMinutes,
-# shortTimeLeftHours, shortTimeLeftDays):
+#          shortTimeLeftHours, shortTimeLeftDays):
 # These values are displayed in the downloads indicator in the main browser
 # window, where space is available for three characters maximum. %1$S is
 # replaced with the time left for the given measurement unit. Even for days,
 # the value is never longer than two digits.
 shortTimeLeftSeconds=%1$Ss
 shortTimeLeftMinutes=%1$Sm
 shortTimeLeftHours=%1$Sh
 shortTimeLeftDays=%1$Sd
--- a/browser/chrome/browser/loop/loop.properties
+++ b/browser/chrome/browser/loop/loop.properties
@@ -1,15 +1,25 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Panel Strings
 
+## LOCALIZATION NOTE(clientShortname2): This should not be localized and
+## should remain "Firefox Hello" for all locales.
+clientShortname2=Firefox Hello
+
+## LOCALIZATION_NOTE(first_time_experience.title): clientShortname will be
+## replaced by the brand name
+first_time_experience_title={{clientShortname}} — pripojiť sa k rozhovoru
+first_time_experience_button_label=Začať
+
 share_link_header_text=Ak chcete pozvať priateľa na hovor, poskytnite mu tento odkaz:
+invite_header_text=Pozvať priateľa na hovor.
 
 ## LOCALIZATION NOTE(invitee_name_label): Displayed when obtaining a url.
 ## See https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#precall-firstrun
 ## Click the label icon at the end of the url field.
 invitee_name_label=Koho pozývate?
 ## LOCALIZATION NOTE(invitee_expire_days_label): Allows the user to adjust
 ## the expiry time. Click the label icon at the end of the url field to see where
 ## this is:
@@ -47,22 +57,24 @@ login_expired=Vaše prihlásenie vypršalo
 service_not_available=Služba práve nie je dostupná
 problem_accessing_account=Pri pristupovaní k vášmu účtu nastala chyba
 
 ## LOCALIZATION NOTE(retry_button): Displayed when there is an error to retry
 ## the appropriate action.
 ## See https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#error for location
 retry_button=Znova
 
-share_email_subject3=Váš priateľ Vás pozýva na hovor
-## LOCALIZATION NOTE (share_email_body3): In this item, don't translate the
+share_email_subject4={{clientShortname}} — pripojte sa k rozhovoru
+## LOCALIZATION NOTE (share_email_body4): In this item, don't translate the
 ## part between {{..}} and leave the \r\n\r\n part alone
-share_email_body3=Ak chcete prijať túto pozvánku, jednoducho skopírujte alebo kliknite na tento odkaz:\r\n\r\n{{callUrl}}
+share_email_body4=Ahoj!\r\n\r\nPoďme sa porozprávať cez videohovor v prehliadači {{clientShortname}}:\r\n\r\nNemusíš si nič inštalovať. Stačí skopírovať nasledovný odkaz a zadať ho vo svojom prehliadači:\r\n\r\n{{callUrl}}\r\n\r\nĎalšie informácie o klientovi {{clientShortname}} nájdeš na stránke {{learnMoreUrl}}\r\n\r\nTeším sa na náš rozhovor!
 share_button=Odoslať e-mailom
+share_button2=Odoslať odkaz e-mailom
 copy_url_button=Skopírovať
+copy_url_button2=Skopírovať odkaz
 copied_url_button=Skopírované!
 
 panel_footer_signin_or_signup_link=Zaregistrujte sa alebo sa prihláste
 
 settings_menu_item_account=Účet
 settings_menu_item_settings=Nastavenia
 settings_menu_item_signout=Odhlásiť sa
 settings_menu_item_signin=Prihlásiť sa
@@ -80,26 +92,29 @@ contacts_search_placesholder=Hľadať…
 ## for where this appears on the UI
 new_contact_button=Nový kontakt
 ## LOCALIZATION NOTE (new_contact_name_placeholder, new_contact_email_placeholder):
 ## These are the placeholders for the fields for entering a new contact
 ## See https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
 ## and click the 'New Contact' button to see the fields.
 new_contact_name_placeholder=Meno
 new_contact_email_placeholder=E-mailová adresa
+new_contact_phone_placeholder=Telefón s Firefox OS
 ## LOCALIZATION NOTE (add_contact_button):
 ## This is the button to actually add the new contact
 ## See https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
 ## and click the 'New Contact' button to see the fields.
 add_contact_button=Pridať kontakt
 ### LOCALIZATION NOTE (valid_email_text_description): This is displayed when
 ### the user enters an invalid email address, preventing the addition of the
 ### contact.
 valid_email_text_description=Zadajte platnú e-mailovú adresu
 
+contacts_blocked_contacts=Zablokované kontakty
+
 ## LOCALIZATION NOTE (add_or_import_contact_title): This is the subtitle of the panel
 ## at https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
 add_or_import_contact_title=Pridanie alebo import kontaktu
 ## LOCALIZATION NOTE (import_contacts_button, importing_contacts_progress_button):
 ## See https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#contacts
 ## for where these appear on the UI
 import_contacts_button=Importovať
 importing_contacts_progress_button=Importuje sa…
@@ -169,16 +184,17 @@ audio_call_menu_button=Hlasový hovor
 video_call_menu_button=Videohovor
 
 # Conversation Window Strings
 
 initiate_call_button_label2=Pripravený začať hovor?
 incoming_call_title2=Pozvánka na hovor
 incoming_call_accept_button=Prijať
 incoming_call_accept_audio_only_tooltip=Prijať len so zvukom
+incoming_call_accept_audio_video_tooltip=Prijať aj s videom
 incoming_call_cancel_button=Odmietnuť
 incoming_call_cancel_and_block_button=Odmietnuť a zablokovať
 incoming_call_block_button=Zablokovať
 hangup_button_title=Zavesiť
 hangup_button_caption2=Ukončiť
 mute_local_audio_button_title=Stlmiť zvuk
 unmute_local_audio_button_title=Zrušiť stlmenie zvuku
 mute_local_video_button_title=Stlmiť video
@@ -233,22 +249,27 @@ cancel_button=Zrušiť
 
 cannot_start_call_session_not_ready=Nie je možné začať hovor, relácia nie je pripravená.
 network_disconnected=Pripojenie k sieti bolo náhle prerušené.
 connection_error_see_console_notification=Hovor zlyhal. Podrobnejšie informácie nájdete v konzole.
 
 ## LOCALIZATION NOTE (legal_text_and_links3): In this item, don't translate the
 ## parts between {{..}} because these will be replaced with links with the labels
 ## from legal_text_tos and legal_text_privacy. clientShortname will be replaced
-## by the brand name, or fall back to client_shortname_fallback
-legal_text_and_links3=Používaním {{clientShortname}}u vyjadrujete súhlas s {{terms_of_use}} \
+## by the brand name.
+legal_text_and_links3=Používaním klienta {{clientShortname}} vyjadrujete súhlas s {{terms_of_use}} \
 a {{privacy_notice}}.
 legal_text_tos = Podmienkami používania
 legal_text_privacy = Zásadami ochrany súkromia
-client_shortname_fallback=tohto produkt
+
+## LOCALIZATION NOTE (powered_by_beforeLogo, powered_by_afterLogo):
+## These 2 strings are displayed before and after a 'Telefonica'
+## logo.
+powered_by_beforeLogo=Službu poskytuje
+powered_by_afterLogo=
 
 feedback_call_experience_heading2=Aký bol váš hovor?
 feedback_what_makes_you_sad=Prečo ste smutný?
 feedback_thank_you_heading=Ďakujeme za vašu spätnú väzbu!
 feedback_category_audio_quality=Kvalita zvuku
 feedback_category_video_quality=Kvalita videa
 feedback_category_was_disconnected=Prerušenie spojenia
 feedback_category_confusing=Som zmätený
@@ -263,8 +284,35 @@ feedback_back_button=Naspäť
 feedback_window_will_close_in2=Toto okno bude zavreté o {{countdown}} sekundu;Toto okno bude zavreté o {{countdown}} sekundy;Toto okno bude zavreté o {{countdown}} sekúnd
 ## LOCALIZATION_NOTE (feedback_rejoin_button): Displayed on the feedback form after
 ## a signed-in to signed-in user call.
 ## https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#feedback
 feedback_rejoin_button=Znova zavolať
 ## LOCALIZATION NOTE (feedback_report_user_button): Used to report a user in the case of
 ## an abusive user.
 feedback_report_user_button=Nahlásiť používateľa
+
+help_label=Pomocník
+tour_label=Prehliadka
+
+## LOCALIZATION NOTE(rooms_default_room_name_template): {{conversationLabel}}
+## will be replaced by a number. For example "Conversation 1" or "Conversation 12".
+rooms_default_room_name_template=Konverzácia {{conversationLabel}}
+rooms_leave_button_label=Opustiť
+rooms_list_copy_url_tooltip=Skopírovať odkaz
+## LOCALIZATION NOTE (rooms_list_current_conversations):
+## Semicolon-separated list of plural forms. See:
+## http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+## We prefer to have no number in the string, but if you need it for your
+## language please use {{num}}.
+rooms_list_current_conversations=Aktuálna konverzácia;Aktuálne konverzácie;Aktuálne konverzácie
+rooms_list_delete_tooltip=Odstrániť konverzáciu
+rooms_list_deleteConfirmation_label=Naozaj?
+rooms_list_no_current_conversations=Žiadne aktuálne konverzácie
+rooms_name_this_room_label=Pomenujte túto konverzáciu
+rooms_new_room_button_label=Začať konverzáciu
+rooms_only_occupant_label=Ste tu prvý.
+rooms_panel_title=Zvoľte konverzáciu alebo začnite novú
+rooms_room_full_label=V tejto konverzácii už sú dvaja účastníci.
+rooms_room_full_call_to_action_nonFx_label=Nainštalujte si {{brandShortname}} a začnite svoju vlastnú
+rooms_room_full_call_to_action_label=Ďalšie informácie o {{clientShortname}} »
+rooms_room_joined_label=Niekto sa pripojil ku konverzácii!
+rooms_room_join_label=Pripojiť sa ku konverzácii
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -70,25 +70,25 @@ mostVisitedTitle=Najobľúbenejšie
 recentlyBookmarkedTitle=Naposledy pridané
 recentTagsTitle=Naposledy použité značky
 
 OrganizerQueryHistory=História
 OrganizerQueryDownloads=Prevzaté súbory
 OrganizerQueryAllBookmarks=Všetky záložky
 OrganizerQueryTags=Značky
 
-# LOCALIZATION NOTE (tagResultLabel) :
+# LOCALIZATION NOTE (tagResultLabel, bookmarkResultLabel, switchtabResultLabel,
+# keywordResultLabel, searchengineResultLabel)
 # Noun used to describe the location bar autocomplete result type
 # to users with screen readers
 # See createResultLabel() in urlbarBindings.xml
 tagResultLabel=Značka
-# LOCALIZATION NOTE (bookmarkResultLabel) :
-# Noun used to describe the location bar autocomplete result type
-# to users with screen readers
-# See createResultLabel() in urlbarBindings.xml
 bookmarkResultLabel=Záložka
+switchtabResultLabel=Karta
+keywordResultLabel=Kľúčové slovo
+searchengineResultLabel=Vyhľadávanie
 
 # LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
 lockPrompt.title=Chyba pri spustení prehliadača
 lockPrompt.text=Systém záložiek a histórie nebude funkčný, pretože jeden zo súborov prehliadača %S je používaný inou aplikáciou. Tento problém môžu spôsobovať niektoré bezpečnostné aplikácie.
 lockPromptInfoButton.label=Ďalšie informácie
 lockPromptInfoButton.accessKey=a
--- a/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
@@ -1,19 +1,17 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY safeModeDialog.title     "Núdzový režim aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY window.maxWidth       "400">
 
 <!ENTITY startSafeMode.label     "Spustiť v núdzovom režime">
-<!ENTITY resetProfile.label      "Obnoviť &brandShortName;">
+<!ENTITY refreshProfile.label     "Obnoviť &brandShortName;">
 
 <!ENTITY safeModeDescription3.label  "Núdzový režim je špeciálny režim prehliadača &brandShortName;, ktorý slúži na riešenie problémov s programom.">
 <!ENTITY safeModeDescription4.label  "Vaše doplnky a vlastné nastavenia budú dočasne zakázané.">
 
-<!ENTITY resetProfileInstead.label  "Prehliadač môžete takisto obnoviť do predvolených nastavení.">
+<!ENTITY refreshProfileInstead.label "Núdzový režim môžete preskočiť a skúsiť obnovenie prehliadača &brandShortName; do pôvodných nastavení.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (autoSafeModeDescription2.label safeModeInstead.label resetProfileFooter.label): Shown on the safe mode dialog after multiple startup crashes. See also chrome/global/resetProfile.dtd -->
-<!ENTITY autoSafeModeDescription2.label "&brandShortName; bol počas spúšťania neočakávane ukončený. Toto môže byť spôsobené doplnkami alebo nastaveniami. Problém sa môžete pokúsiť vyriešiť nastavením prehliadača &brandShortName; do jeho predvoleného stavu alebo jeho spustením v Núdzovom režime.">
-<!ENTITY resetProfileFooter.label    "Všetko ostatné bude nastavené na predvolené hodnoty.">
-<!ENTITY safeModeInstead.label     "Ak toto nechcete, môžete pokračovať v Núdzovom režime a zistiť príčinu problémov s dočasne zakázanými doplnkami a vlastnými nastaveniami.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (autoSafeModeDescription3.label): Shown on the safe mode dialog after multiple startup crashes. See also chrome/global/resetProfile.dtd -->
+<!ENTITY autoSafeModeDescription3.label "&brandShortName; bol počas spúšťania neočakávane ukončený. Toto môže byť spôsobené doplnkami alebo nastaveniami. Problém sa môžete pokúsiť vyriešiť spustením prehliadača v Núdzovom režime.">
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -141,16 +141,17 @@ page_scale_fit=Na veľkosť strany
 page_scale_auto=Automatická veľkosť
 page_scale_actual=Skutočná veľkosť
 
 # Loading indicator messages
 loading_error_indicator=Chyba
 loading_error=Počas načítavania dokumentu PDF sa vyskytla chyba.
 invalid_file_error=Neplatný alebo poškodený súbor PDF.
 missing_file_error=Chýbajúci súbor PDF.
+unexpected_response_error=Neočakávaná odpoveď zo servera.
 
 # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type.alt): This is used as a tooltip.
 # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in
 # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types).
 # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note"
 text_annotation_type.alt=[Anotácia typu {{type}}]
 password_label=Ak chcete otvoriť tento súbor PDF, zadajte jeho heslo.
 password_invalid=Heslo nie je platné. Skúste to znova.
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -152,16 +152,17 @@ tabReload   =   opätovné načítavanie
 # Object states
 stateChecked   =  označené
 stateNotChecked =  neoznačené
 statePressed   =  stlačené
 # No string for a not pressed toggle button
 stateExpanded  =  rozbalené
 stateCollapsed  =  zbalené
 stateUnavailable =  nedostupné
+stateReadonly  =  len na čítanie
 stateRequired  =  vyžadované
 stateTraversed  =  navštívené
 stateHasPopup  =  má vyskakovacie okno
 stateSelected  =  označené
 
 # App modes
 editingMode  =   úpravy
 navigationMode =   navigácia
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -51,16 +51,17 @@ PECounterStyleBadName=Názov pravidla @counter-style nemôže byť '%1$S'.
 PECounterStyleBadBlockStart=Očakávaný otvárací znak '{' pravidla @counter-style, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PECounterStyleEOF=uzatváracieho znaku '}' bloku @counter-style block
 PECounterDescExpected=Očakávaný popisovač pre counter, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEUnknownCounterDesc=Neznámy popisovač '%1$S' v pravidle @counter-style.
 PECounterExtendsNotIdent=Očakávaný identifikátor pre extends system, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PECounterASWeight=Každá hodnota v popisovači pre additive-symbols musí byť mešia ako predchádzajúca hodnota.
 PEClassSelEOF=názov triedy
 PEClassSelNotIdent=Očakávaný identifikátor selektoru triedy, ale bolo nájdené '%1$S'.
+PECoordinatePair=Očakáva sa pár koordinátov, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PETypeSelEOF=typ prvku
 PETypeSelNotType=Očakávaný názov prvku alebo '*', ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEUnknownNamespacePrefix=Neznáma predpona priestoru názvov '%1$S'.
 PEAttributeNameEOF=názov atribútu
 PEAttributeNameExpected=Očakávaný identifikátor názvu atribútu, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEAttributeNameOrNamespaceExpected=Očakávaný názov atribútu alebo priestoru názvov, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEAttSelNoBar=Očakávaný znak '|', ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEAttSelInnerEOF=časť atribútu selektor
--- a/dom/chrome/security/csp.properties
+++ b/dom/chrome/security/csp.properties
@@ -15,49 +15,34 @@ CSPViolationWithURI = Na základe nastavení stránky bolo zablokované načítanie zdroja %2$S ("%1$S").
 CSPROViolation = Pre politiku report-only CSP sa vyskytla výnimka ("%1$S"). Toto správanie bolo povolené, správa CSP bola odoslaná.
 # LOCALIZATION NOTE (CSPROViolationWithURI):
 # %1$S is the directive that has been violated.
 # %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
 CSPROViolationWithURI = Nastavenia stránky zachytili načítanie zdroja z adresy %2$S ("%1$S"). Posiela sa správa CSP.
 # LOCALIZATION NOTE (triedToSendReport):
 # %1$S is the URI we attempted to send a report to.
 triedToSendReport = Pokus o odoslanie správy na neplatnú adresu: "%1$S"
-# LOCALIZATION NOTE (errorWas):
-# %1$S is the error resulting from attempting to send the report
-errorWas = Chyba bola: "%1$S"
 # LOCALIZATION NOTE (couldNotParseReportURI):
 # %1$S is the report URI that could not be parsed
 couldNotParseReportURI = Nebolo možné spracovať správu: %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (couldNotProcessUnknownDirective):
 # %1$S is the unknown directive
 couldNotProcessUnknownDirective = Nebolo možné spracovať neznámu direktívu '%1$S'
 # LOCALIZATION NOTE (ignoringUnknownOption):
 # %1$S is the option that could not be understood
 ignoringUnknownOption = Ignoruje sa neznáma voľba %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (reportURInotHttpsOrHttp2):
 # %1$S is the ETLD of the report URI that is not HTTP or HTTPS
 reportURInotHttpsOrHttp2 = Adresa pre správy (%1$S) musí používať HTTP alebo HTTPS.
 # LOCALIZATION NOTE (reportURInotInReportOnlyHeader):
 # %1$S is the ETLD of the page with the policy
 reportURInotInReportOnlyHeader = Táto stránka (%1$S) má politiku Report-Only, avšak bez adresy 'report URI'. CSP nebude blokovať jej porušenia, ani ich nebude hlásiť.
-# LOCALIZATION NOTE (pageCannotSendReportsTo):
-# %1$S is the URI of the page with the policy
-# %2$S is the report URI that could not be used
-pageCannotSendReportsTo = stránka na adrese %1$S nemôže odosielať správy na adresu %2$S
-allowOrDefaultSrcRequired = Direktíva 'allow' alebo 'default-src' je vyžadovaná, ale nebola nájdená. Použije sa "default-src 'none'"
 # LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
 # %1$S is the CSP Source that could not be parsed
 failedToParseUnrecognizedSource = Nepodarilo sa spracovať nerozpoznaný zdroj %1$S
-# LOCALIZATION NOTE (reportPostRedirect):
-# %1$S is the specified report URI before redirect
-reportPostRedirect = Odoslanie správy o porušení na adresu %1$S zlyhalo, pretože sa objavilo presmerovanie
-# LOCALIZATION NOTE (allowDirectiveIsDeprecated):
-# Don't translate "allow" and "default-src" as they are keywords and part of
-# the CSP protocol syntax.
-allowDirectiveIsDeprecated = Direktíva allow je zavrhnutá, použite radšej podobnú direktívu default-src
 # LOCALIZATION NOTE (inlineScriptBlocked):
 # inline script refers to JavaScript code that is embedded into the HTML document.
 inlineScriptBlocked = Pokus o spustenie vložených skriptov bol zablokovaný
 # LOCALIZATION NOTE (inlineStyleBlocked):
 # inline style refers to CSS code that is embedded into the HTML document.
 inlineStyleBlocked = Pokus o použitie vložených štýlov bol zablokovaný
 # LOCALIZATION NOTE (scriptFromStringBlocked):
 # eval is a name and should not be localized.
@@ -65,68 +50,23 @@ scriptFromStringBlocked = Pokus o zavolanie JavaScriptu z reťazca (pomocou funkcia ako napr. eval) bol zablokovaný
 # LOCALIZATION NOTE (hostNameMightBeKeyword):
 # %1$S is the hostname in question and %2$S is the keyword
 hostNameMightBeKeyword = %1$S je interpretované ako názov servera, nie ako kľúčové slovo. Ak je to kľúčové slovo, použite '%2$S' (tj. v jednoduchých úvodzovkách).
 # LOCALIZATION NOTE (notSupportingDirective):
 # directive is not supported (e.g. 'reflected-xss')
 notSupportingDirective = Nepodporovaná direktíva '%1$S'. Direktíva a jej hodnoty budú ignorované.
 
 # CSP Errors:
-policyURINotAlone = Direktíva policy-uri môže byť uvedená len samotná
-noParentRequest = Direktíva policy-uri nemôže byť získaná bez žiadosti rodiča a CSP.
-# LOCALIZATION NOTE (policyURIParseError):
-# %1$S is the URI that could not be parsed
-policyURIParseError = nebolo možné spracovať adresu: %1$S
-# LOCALIZATION NOTE (nonMatchingHost):
-# %1$S is the URI host that does not match
-nonMatchingHost = nebolo možné získať adresu 'policy uri' z odlišného servera: %1$S
-# LOCALIZATION NOTE (nonMatchingPort):
-# %1$S is the URI port that does not match
-nonMatchingPort = nebolo možné získať adresu 'policy uri' z odlišného portu: %1$S
-# LOCALIZATION NOTE (nonMatchingScheme):
-# %1$S is the URI scheme that does not match
-nonMatchingScheme = nebolo možné získať adresu 'policy uri' z odlišnej schémy: %1$S
-# LOCALIZATION NOTE (errorFetchingPolicy):
-# %1$S is the error that caused fetching to fail
-errorFetchingPolicy = Chyba pri získavaní adresy policy-uri: %1$S
-cspSourceNotURI = Zadaný parameter nie je nsIURI
-argumentIsNotString = Zadaný parameter nie je reťazec
-selfDataNotProvided = Nie je možné použiť parameter 'self', ak tieto údaje neboli poskytnuté
-# LOCALIZATION NOTE (uriWithoutScheme):
-# %1$S is the URI without a scheme
-uriWithoutScheme = nebolo možné spracovať adresu bez schémy: %1$S
-selfKeywordNoSelfData = bolo použité kľúčové slovo 'self', ale tieto údaje neboli poskytnuté
 # LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSource):
 # %1$S is the source that could not be parsed
 couldntParseInvalidSource = Nebolo možné spracovať neplatný zdroj %1$S
-# LOCALIZATION NOTE (hostSourceWithoutData):
-# %1$S is the source
-hostSourceWithoutData = Nebolo možné vytvoriť zdroj %1$S (len na strane hostiteľa) bez údajov 'self'
-# LOCALIZATION NOTE (sourceWithoutData):
-# %1$S is the source
-sourceWithoutData = Nebolo možné vytvoriť zdroj %1$S bez údajov 'self'
 # LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidHost):
 # %1$S is the host that's invalid
 couldntParseInvalidHost = Nebolo možné spracovať neplatný server %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (couldntParseScheme):
 # %1$S is the string source
 couldntParseScheme = Nebolo možné spracovať schému v %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (couldntParsePort):
 # %1$S is the string source
 couldntParsePort = Nebolo možné spracovať port v %1$S
-# LOCALIZATION NOTE (notIntersectPort):
-# %1$S is one source we tried to intersect
-# %2$S is the other
-notIntersectPort = Nie je možné prelínať %1$S s %2$S kvôli problémom s portom.
-# LOCALIZATION NOTE (notIntersectScheme):
-# %1$S is one source we tried to intersect
-# %2$S is the other
-notIntersectScheme = Nie je možné prelínať %1$S s %2$S kvôli problémom so schémou.
-# LOCALIZATION NOTE (intersectingSourceWithUndefinedHost):
-# %1$S is the source
-intersectingSourceWithUndefinedHost = prelína sa zdroj s nedefinovaným serverom: %1$S
-# LOCALIZATION NOTE (intersectingSourcesWithUndefinedHosts):
-# %1$S is the first source
-# %2$S is the second source
-intersectingSourcesWithUndefinedHosts = prelínajú sa dva zdroje s nedefinovanými servermi: %1$S a %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (duplicateDirective):
 # %1$S is the name of the duplicate directive
-duplicateDirective = Bola zistená duplikátna direktíva %1$S. Všetky inštancie mimo prvej budú ignorované.
+duplicateDirective = Bola zistená duplicitná direktíva %1$S. Všetky inštancie mimo prvej budú ignorované.
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -3,13 +3,17 @@
 BlockMixedDisplayContent = Blokované načítanie zmiešaného obsahu na zobrazenie "%1$S"
 BlockMixedActiveContent = Blokované načítanie zmiešaného aktívneho obsahu "%1$S"
 
 # CORS
 CrossSiteRequestBlocked=Žiadosť Cross-Origin zablokovaná: zásada rovnakého pôvodu neumožňuje načítanie vzdialeného zdroja %1$S. Toto je možné vyriešiť presunutím zdroja na rovnakú doménu alebo povolením CORS.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Strict-Transport-Security" or "HSTS"
 InvalidSTSHeaders=Stránka má definovanú neplatnú hlavičku Strict-Transport-Security.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Public-Key-Pins or HPKP"
+InvalidPKPHeaders=Stránka má definovanú neplatnú hlavičku Public-Key-Pins.
 InsecurePasswordsPresentOnPage=Polia s heslami sú umiestnené na nezabezpečenej (http://) stránke. Toto je bezpečnostné riziko, pretože to umožňuje ukradnúť prihlasovacie údaje používateľa.
 InsecureFormActionPasswordsPresent=Polia s heslami sú umiestnené vo formulári, ktorý má definovanú nezabezpečenú (http://) akciu formulára. Toto je bezpečnostné riziko, pretože to umožňuje ukradnúť prihlasovacie údaje používateľa.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Polia s heslami sú umiestnené na nezabezpečenom (http://) rámci iframe. Toto je bezpečnostné riziko, pretože to umožňuje ukradnúť prihlasovacie údaje používateľa.
 LoadingMixedActiveContent=Načítava sa zmiešaný (nezabezpečený) aktívny obsah na zabezpečenej stránke "%1$S"
 LoadingMixedDisplayContent=Načítava sa zmiešaný (nezabezpečený) obsah na zobrazenie na zabezpečenej stránke "%1$S"
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-scripts", "allow-same-origin", "sandbox" or "iframe"
+BothAllowScriptsAndSameOriginPresent=iframe, ktorý má pre svoj atribút sandbox nastavené allow-scripts a allow-same-origin, môže odstrániť svoj sandboxing.
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -717,20 +717,16 @@ safeModeRestartButton=Reštartovať
 # LOCALIZATION NOTE (downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
 # version of the update: "Update to 28.0".
 update.downloadAndInstallButton.label=Aktualizovať na v.%S
 update.downloadAndInstallButton.accesskey=A
 
 websearch.setDefault=Nastaviť tento vyhľadávací modul ako predvolený
 websearch.isDefault=Tento vyhľadávací modul je aktuálne nastavený ako predvolený.
 
-# missing plugin installer
-missingpluginsMessage.title=Na zobrazenie všetkých médií na tejto stránke sú požadované prídavné zásuvné moduly.
-missingpluginsMessage.button.label=Nainštalovať chýbajúce zásuvné moduly…
-missingpluginsMessage.button.accesskey=a
 outdatedpluginsMessage.title=Niektoré zásuvné moduly používané touto stránkou sú zastarané.
 outdatedpluginsMessage.updateButton.label=Aktualizovať zásuvné moduly…
 outdatedpluginsMessage.updateButton.accesskey=A
 blockedpluginsMessage.title=Niektoré zásuvné moduly, ktoré táto stránka vyžaduje, boli kvôli ochrane zablokované.
 blockedpluginsMessage.infoButton.label=Podrobnosti…
 blockedpluginsMessage.infoButton.accesskey=d
 blockedpluginsMessage.searchButton.label=Aktualizovať zásuvné moduly…
 blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=k
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -73,21 +73,23 @@
   as possible because it's shown as a label in a toast. Ideally, this string
   is upper-case, to match Google and Android's convention. -->
 <!ENTITY switch_button_message "PREPNÚŤ">
 
 <!ENTITY settings "Nastavenia">
 <!ENTITY settings_title "Nastavenia">
 <!ENTITY pref_category_advanced "Rozšírené">
 <!ENTITY pref_category_customize "Prispôsobenie">
+<!ENTITY pref_category_customize_summary "Úvodná stránka, vyhľadávanie, karty, import">
 
 <!-- Localization note (pref_category_language) : This is the preferences
   section in which the user picks the locale in which to display Firefox
   UI. The locale includes both language and region concepts. -->
 <!ENTITY pref_category_language "Jazyk">
+<!ENTITY pref_category_language_summary "Zmena jazyka prehliadača">
 <!ENTITY pref_browser_locale "Jazyk prehliadača">
 
 <!-- Localization note (locale_system_default) : This string indicates that
   Firefox will use the locale currently selected in Android's settings
   to display browser chrome. -->
 <!ENTITY locale_system_default "Predvolený v systéme">
 
 <!-- Localization note (overlay_share_label) : This is the label that appears
@@ -95,46 +97,52 @@
   send to another device, or add to Reading List. -->
 <!ENTITY overlay_share_label "Pridať do &brandShortName;u">
 
 <!-- Localization note (overlay_share_bookmark_btn_label) : This string is
   used in the share overlay menu to select an action. It is the verb
   "to bookmark", not the noun "a bookmark". -->
 <!ENTITY overlay_share_bookmark_btn_label "Pridať medzi záložky">
 <!ENTITY overlay_share_reading_list_btn_label "Pridať do zoznamu na prečítanie">
+<!ENTITY overlay_share_bookmark_btn_label_already "Už sa nachádza medzi záložkami">
+<!ENTITY overlay_share_reading_list_btn_label_already "Už sa nachádza v Zozname na prečítanie">
 <!ENTITY overlay_share_send_other "Odoslať do iných zariadení">
 
 <!-- Localization note (overlay_share_send_tab_btn_label) : Used on the
   share overlay menu to represent the "Send Tab" action when the user
   either has not set up Sync, or has no other devices to send a tab
   to. -->
 <!ENTITY overlay_share_send_tab_btn_label "Odoslať do ďalšieho zariadenia">
 <!ENTITY overlay_share_no_url "Nebol nájdený žiadny odkaz na zdieľanie">
 <!ENTITY overlay_share_retry "Skúsiť znova">
 <!ENTITY overlay_share_select_device "Zvoľte zariadenie">
 
 <!ENTITY pref_category_search3 "Vyhľadávanie">
 <!ENTITY pref_category_search_summary "Prispôsobte si vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY pref_category_display "Zobrazovanie">
+<!ENTITY pref_category_display_summary "Text, titulok okna, prehliadania v režime Na celú obrazovku">
 <!ENTITY pref_category_privacy_short "Súkromie">
+<!ENTITY pref_category_privacy_summary "Správa hesiel, cookies, sledovanie, údaje">
 <!ENTITY pref_category_vendor "&vendorShortName;">
+<!ENTITY pref_category_vendor_summary "O prehliadači &brandShortName;, často kladené otázky, údaje o používaní">
 <!ENTITY pref_category_datareporting "Odosielanie údajov">
 <!ENTITY pref_learn_more "Ďalšie informácie">
 <!ENTITY pref_category_installed_search_engines "Nainštalované vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY pref_category_add_search_providers "Pridať ďalšie vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY pref_category_search_restore_defaults "Obnoviť vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY pref_search_restore_defaults "Obnoviť predvolené">
 <!ENTITY pref_search_restore_defaults_summary "Obnoviť predvolené">
 <!-- Localization note (pref_search_hint) : "TIP" as in "hint", "clue" etc. Displayed as an
   advisory message on the customise search providers settings page explaining how to add new
   search providers.
   The &formatI; in the string will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
   it is applicable. -->
 <!ENTITY pref_search_hint "Tip: akúkoľvek stránku pridáte dlhým podržaním jej vyhľadávacieho poľa a následne ťuknutím na ikonu &formatI;.">
 <!ENTITY pref_category_devtools "Vývojárske nástroje">
+<!ENTITY pref_category_devtools_summary "Vzdialené ladenie, zvýrazňovanie prekresľovania">
 <!ENTITY pref_developer_paint_flashing "Zvýrazniť prekresľovanie">
 <!ENTITY pref_developer_remotedebugging "Vzdialené ladenie">
 <!ENTITY pref_remember_signons "Pamätať si heslá">
 
 <!ENTITY pref_category_home "Domov">
 <!ENTITY pref_category_home_summary "Prispôsobte si úvodnú obrazovku">
 <!ENTITY pref_category_home_panels "Panely">
 <!ENTITY home_add_panel_title "Pridať nový panel">
@@ -169,17 +177,17 @@
 <!ENTITY pref_donottrack_allow_tracking "Informovať stránky, že môžu sledovať moju aktivitu">
 <!ENTITY pref_donottrack_no_pref "Neinformovať stránky o mojich preferenciách v oblasti sledovania aktivity">
 
 <!ENTITY pref_char_encoding "Kódovanie znakov">
 <!ENTITY pref_char_encoding_on "Zobrazovať ponuku">
 <!ENTITY pref_char_encoding_off "Nezobrazovať ponuku">
 <!ENTITY pref_clear_private_data2 "Vymazať teraz">
 <!ENTITY pref_clear_private_data_category "Vymazať súkromné údaje">
-<!ENTITY pref_clear_on_exit_title "Vždy vymazať pri ukončení">
+<!ENTITY pref_clear_on_exit_title2 "Vymazať pri ukončení">
 <!ENTITY pref_clear_on_exit_summary2 "&brandShortName; bude automaticky vymazávať vaše údaje zakaždým, keď v hlavnej ponuke zvolíte položku \u0022Ukončiť\u0022">
 <!ENTITY pref_clear_on_exit_dialog_title "Zvoľte údaje, ktoré chcete vymazať">
 <!ENTITY pref_plugins "Zásuvné moduly">
 <!ENTITY pref_plugins_enabled "Povolené">
 <!ENTITY pref_plugins_tap_to_play "Prehrávať po ťuknutí">
 <!ENTITY pref_plugins_disabled "Zakázané">
 <!ENTITY pref_text_size "Veľkosť textu">
 <!ENTITY pref_reflow_on_zoom4 "Zaostriť text">
@@ -201,18 +209,20 @@ size. -->
 <!ENTITY pref_font_size_adjust_char "-/+">
 
 <!-- Localization note (pref_font_size_preview_text): This paragraph is used as an example to
   demonstrate the font size setting. It is meant to be whimsical and fun. -->
 <!ENTITY pref_font_size_preview_text "Rýchla oranžová líška presahuje vaše očakávania vyššou rýchlosťou, väčšou flexibilitou a zlepšenou bezpečnosťou. Pretože sme neziskoví, sme slobodní pri inováciách bez tlaku na kompromisy. To znamená lepší zážitok pre vás a svetlejšiu budúcnosť pre web.">
 
 <!ENTITY pref_use_master_password "Používať hlavné heslo">
 <!ENTITY pref_sync "Synchronizácia">
+<!ENTITY pref_sync_summary "Synchronizácia kariet, záložiek, hesiel, histórie">
 <!ENTITY pref_search_suggestions "Zobrazovať návrhy vyhľadávania">
 <!ENTITY pref_import_android "Import z Androidu">
+<!ENTITY pref_import_android_summary "Import záložiek a histórie z natívneho prehliadača">
 <!ENTITY pref_private_data_history2 "História prehliadania">
 <!ENTITY pref_private_data_formdata "História vyhľadávania a formulárov">
 <!ENTITY pref_private_data_cookies2 "Cookies a aktívne prihlásenia">
 <!ENTITY pref_private_data_passwords "Uložené heslá">
 <!ENTITY pref_private_data_cache "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY pref_private_data_offlineApps "Údaje stránok v režime offline">
 <!ENTITY pref_private_data_siteSettings2 "Nastavenia stránok">
 <!ENTITY pref_private_data_downloadFiles2 "Prevzaté súbory">
@@ -252,18 +262,17 @@ size. -->
 <!ENTITY datareporting_abouthr_title "Zobraziť Správu o kondícii">
 <!ENTITY datareporting_telemetry_title "Telemetria">
 <!ENTITY datareporting_telemetry_summary "Zdieľa údaje o výkonnosti, využívaní funkcií, hardvérovej konfigurácii a prispôsobení prehliadača so spoločnosťou &vendorShortName; s cieľom urobiť &brandShortName; lepším.">
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_summary "&brandShortName; odosiela správy o zlyhaní s cieľom pomôcť spoločnosti &vendorShortName; urobiť prehliadač stabilnejším a bezpečnejším.">
 <!-- Localization note (datareporting_crashreporter_title_short) : This string matches
   (crashReporterSection.label) in en-US/chrome/browser/preferences/advanced.dtd.-->
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_title_short "Správy o zlyhaní">
 <!ENTITY datareporting_wifi_title2 "Služba zisťovania polohy &vendorShortName;">
-<!ENTITY datareporting_wifi_geolocation_summary "Ak je spustená, na pozadí prijíma údaje zo sietí Wi-Fi a buniek mobilných vysielačov a zdieľa ich so spoločnosťou &vendorShortName; s cieľom vylepšiť presnosť Služby zisťovania polohy.">
-
+<!ENTITY datareporting_wifi_geolocation_summary2 "Zdieľa so spoločnosťou &vendorShortName; približnú polohu vášho zariadenia na základe údajov zo siete operátora a Wi-Fi s cieľom vylepšiť presnosť Služby zisťovania polohy.">
 <!-- Localization note (pref_update_autodownload2) : This should mention downloading
   specifically, since the pref only prevents automatic downloads and not the
   actual notification that an update is available. -->
 <!ENTITY pref_update_autodownload2 "Automaticky preberať aktualizácie">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_wifi "Len cez sieť Wi-Fi">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_never "Nikdy">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_always "Vždy">
 
@@ -288,16 +297,17 @@ size. -->
 <!ENTITY new_tab "Nová karta">
 <!ENTITY new_private_tab "Nová súkromná karta">
 <!ENTITY close_all_tabs "Zavrieť všetky karty">
 <!ENTITY close_private_tabs "Zavrieť súkromné karty">
 <!ENTITY tabs_normal "Karty">
 <!ENTITY tabs_private "Súkromné">
 <!ENTITY tabs_synced "Synchronizované">
 <!ENTITY set_image_fail "Nie je možné nastaviť obrázok">
+<!ENTITY set_image_path_fail "Nie je možné uložiť obrázok">
 <!ENTITY set_image_chooser_title "Nastaviť obrázok ako">
 
 <!-- Localization note (find_text, find_prev, find_next, find_close) : These strings are used
   as alternate text for accessibility. They are not visible in the UI. -->
 <!ENTITY find_text "Hľadať na stránke">
 <!ENTITY find_prev "Predchádzajúci">
 <!ENTITY find_next "Ďalší">
 <!ENTITY find_close "Zavrieť">
@@ -399,20 +409,44 @@ size. -->
 <!-- Localization note (home_default_empty): This string is used as the default text when there
   is no data to show in an about:home panel that was created by an add-on. -->
 <!ENTITY home_default_empty "Pre tento panel nebol nájdený žiadny obsah.">
 
 <!-- Localization note (home_move_up_to_filter): The variable is replaced by the name of the
   previous location in the navigation, such as the previous folder -->
 <!ENTITY home_move_up_to_filter "Späť na &formatS;">
 
+<!ENTITY home_remote_tabs_title "Synchronizované karty">
+<!ENTITY home_remote_tabs_empty "Tu sa zobrazujú karty z vašich ostatných zariadení">
+<!ENTITY home_remote_tabs_unable_to_connect "Nie je možné sa pripojiť">
+<!ENTITY home_remote_tabs_need_to_sign_in "Prosím, prihláste sa, aby ste sa znova pripojili k svojmu účtu Firefox Account a mohli tak pokračovať v synchronizácii.">
+<!ENTITY home_remote_tabs_trouble_verifying "Problémy s overením svojho účtu?">
+<!ENTITY home_remote_tabs_need_to_verify "Synchronizácia bude spustená po overení vášho účtu Firefox Account.">
+
+<!ENTITY home_remote_tabs_one_hidden_device "Skryté zariadenia: 1">
+<!-- Localization note (home_remote_tabs_many_hidden_devices) : The
+   formatD is replaced with the number of hidden devices. The
+   number of hidden devices is always more than one. We can't use
+   Android plural forms, sadly. See Bug #753859. -->
+<!ENTITY home_remote_tabs_many_hidden_devices "Skryté zariadenia: &formatD;">
+<!-- Localization note (home_remote_tabs_hidden_devices_title) : This is the
+   title of a dialog; we expect more than one device. -->
+<!ENTITY home_remote_tabs_hidden_devices_title "Skryté zariadenia">
+<!-- Localization note (home_remote_tabs_unhide_selected_devices) : This is
+   the text of a button; we expect more than one device. -->
+<!ENTITY home_remote_tabs_unhide_selected_devices "Odkryť zvolené zariadenia">
+
 <!ENTITY private_browsing_title "Súkromné prehliadanie">
 <!ENTITY private_tabs_panel_empty_desc "Tu sa zobrazujú otvorené karty režimu Súkromné prehliadanie. Aj keď neuchovávame vašu históriu prehliadania alebo súbory cookies, záložky a prevzaté súbory budú uložené na disku vášho zariadenia.">
 <!ENTITY private_tabs_panel_learn_more "Chcete vedieť viac?">
 
+<!ENTITY remote_tabs_panel_moved_title "Kam zmizli moje karty?">
+<!ENTITY remote_tabs_panel_moved_desc "Karty z vašich ďalších zariadení sme presunuli do panela na vašej domovskej stránke, ktorá sa zobrazí zakaždým, keď otvoríte novú kartu.">
+<!ENTITY remote_tabs_panel_moved_link "Prejsť na môj nový panel">
+
 <!ENTITY pin_site_dialog_hint "Zadajte kľúčové slovo vyhľadávania">
 
 <!ENTITY filepicker_title "Výber súboru">
 <!ENTITY filepicker_audio_title "Vyberte alebo nahrajte zvuk">
 <!ENTITY filepicker_image_title "Vyberte alebo spravte snímku">
 <!ENTITY filepicker_video_title "Vyberte alebo natočte video">
 
 <!-- Site identity popup -->
@@ -468,23 +502,31 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY updater_downloading_title2 "Preberá sa &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_downloading_title_failed2 "Prevzatie zlyhalo">
 <!ENTITY updater_downloading_select2 "Ťuknutím sem aktualizáciu po prevzatí nainštalujete">
 <!ENTITY updater_downloading_retry2 "Ťuknutím sem to skúste znova">
 
 <!ENTITY updater_apply_title2 "Je dostupná aktualizácia pre &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_apply_select2 "Ťuknutím sem ju použijete">
 
+<!-- New tablet UI -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (new_tablet_restart): Notification displayed after the user toggles the new tablet UI in the settings screen.-->
+<!ENTITY new_tablet_restart "Zmeny sa prejavia po reštatovaní prehliadača">
+<!ENTITY new_tablet_pref "Povoliť nové používateľské rozhranie pre tablety">
+
 <!-- Guest mode -->
 <!ENTITY new_guest_session "Zapnúť režim Hosť">
 <!ENTITY exit_guest_session "Opustiť režim Hosť">
 <!ENTITY guest_session_dialog_continue "Pokračovať">
 <!ENTITY guest_session_dialog_cancel "Zrušiť">
 <!ENTITY new_guest_session_title "&brandShortName; bude teraz reštartovaný">
 <!ENTITY new_guest_session_text "Počas prehliadania v tomto režime nebude mať osoba používajúca zariadenie prístup k akýmkoľvek osobným údajom (ako uložené heslá, história alebo záložky).\n\nPo opustení režimu Hosť budú údaje získané v tomto režime odstránené a bude obnovená vaša posledná relácia.">
+<!ENTITY guest_browsing_notification_title "Je zapnutý režim Hosť">
+<!ENTITY guest_browsing_notification_text "Ťuknutím ho opustíte">
 
 <!ENTITY exit_guest_session_title "&brandShortName; bude teraz reštartovaný">
 <!ENTITY exit_guest_session_text "Údaje pochádzajúce z tejto relácie prehliadania budú odstránené.">
 
 <!-- Miscellaneous -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (ellipsis): This text is appended to a piece of text that does not fit in the
   designated space. Use the unicode ellipsis char, \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit
   traditions in your locale. -->
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/base/search_strings.dtd
@@ -0,0 +1,30 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY search_app_name 'Vyhľadávanie &brandShortName;'>
+
+<!-- Localization note (search_bar_hint): The &formatS; will be replaced with the name of
+   the currently selected search engine. -->
+<!ENTITY search_bar_hint 'Hľadať pomocou &formatS;'>
+
+<!ENTITY search_empty_title 'Vyhľadávanie &brandShortName;'>
+<!ENTITY search_empty_message 'Jednoducho vyhľadáte čokoľvek, čo chcete'>
+
+<!-- Localization note (search_plus_content_description): This is the content description
+   for the "+" icon that appears at the end of search suggestions. -->
+<!ENTITY search_plus_content_description 'Pridať do vyhľadávacieho panela'>
+
+<!ENTITY search_pref_title 'Nastavenia'>
+<!ENTITY search_pref_button_content_description 'Nastavenia'>
+
+<!ENTITY pref_clearHistory_confirmation 'História bola vymazaná'>
+<!ENTITY pref_clearHistory_dialogMessage 'Vymazať celú históriu vyhľadávania uloženú v tomto zariadení?'>
+<!ENTITY pref_clearHistory_title 'Vymazanie histórie vyhľadávania'>
+
+<!ENTITY pref_searchProvider_title 'Vyhľadávací modul'>
+
+<!ENTITY search_widget_button_label 'Hľadať'>
+
+<!ENTITY network_error_title 'Žiadne pripojenie k sieti internet'>
+<!ENTITY network_error_message 'Kliknutím sem môžete preveriť nastavenia vášho pripojenia'>
--- a/mobile/android/chrome/about.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/about.dtd
@@ -14,9 +14,12 @@
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.downloading "Preberá sa aktualizácia…">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.downloaded2 "Nainštalovať aktualizáciu">
 <!ENTITY aboutPage.faq.label          "Často kladené otázky">
 <!ENTITY aboutPage.support.label        "Podpora">
 <!ENTITY aboutPage.privacyPolicy.label     "Zásady ochrany súkromia">
 <!ENTITY aboutPage.rights.label         "Spoznajte svoje práva">
 <!ENTITY aboutPage.relNotes.label        "Poznámky k vydaniu">
 <!ENTITY aboutPage.credits.label        "Tvorcovia">
-<!ENTITY aboutPage.license.label         "Informácie o licenciách">
+<!ENTITY aboutPage.license.label        "Informácie o licenciách">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutPage.logoTrademark): The message is explicitly about the word "Firefox" being trademarked, that's why we use it, instead of brandShortName. -->
+<!ENTITY aboutPage.logoTrademark        "Firefox a logá Firefox sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation.">
--- a/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
@@ -1,13 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutAddons.title2           "Doplnky">
 <!ENTITY aboutAddons.header2          "Vaše doplnky">
 <!ENTITY aboutAddons.options          "Možnosti">
-<!ENTITY aboutAddons.browseAll         "Prehľadávať všetky doplnky pre Firefox">
 
 <!ENTITY addonAction.enable           "Povoliť">
 <!ENTITY addonAction.disable          "Zakázať">
 <!ENTITY addonAction.uninstall         "Odinštalovať">
 <!ENTITY addonAction.undo            "Späť">
--- a/mobile/android/chrome/aboutFeedback.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutFeedback.dtd
@@ -12,45 +12,46 @@
 <!ENTITY intro.message       "Ako sa Vám páči nový &brandShortName; pre Android?">
 <!ENTITY intro.happyLink      "Je super">
 <!ENTITY intro.sadLink       "Vyskytli sa nejaké problémy">
 <!ENTITY intro.maybeLater     "Možno neskôr">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (support.pre): Include a trailing space as needed. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (support.link): Avoid leading/trailing spaces, this text is a link. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (support.post): Include a starting space as needed. -->
-<!ENTITY support.pre2       "Ďalšie informácie nájdete na stránkach ">
-<!ENTITY support.link       "podpory &brandShortName;u">
-<!ENTITY support.post2       ".">
+<!ENTITY support.pre3       "Rady a riešenia najčastejších problémov nájdete na našich ">
+<!ENTITY support.link2       "stránkach podpory">
+<!ENTITY support.post3       ".">
 
 <!ENTITY happy.header       "To radi počujeme.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (happy.message): "share the love" — This feels purposely exaggerated in English,
   but essentially it means that we want you to let others know how much you love Firefox. -->
 <!ENTITY happy.message       "Chcete to vyjadriť aj tým, že nás ohodnotíte 5 hviezdami na Google Play?">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (happy.finePrint): "feels great" — Another exaggeration where we're trying to
   get people to rate us by playfully telling them there's a benefit in it for them as well. -->
 <!ENTITY happy.finePrint      "Zaberie to len minútku a ten pocit je úžasný.">
 
 <!ENTITY happy.ratingLink     "Áno, prejsť na Google Play">
 <!ENTITY happy.maybeLater2     "Možno neskôr">
 <!ENTITY happy.noThanks      "Nie, ďakujem">
 
+<!ENTITY sad.header        "Ale nie!">
 <!ENTITY sad.message        "Je nám ľúto, že ste mali s &brandShortName;om problémy. Prosím, povedzte nám čo sa stalo a my sa pokúsime to napraviť.">
 <!ENTITY sad.placeholder      "Sem zadajte váš komentár">
-<!ENTITY sad.lastSite       "Naposledy navštívená stránka (voliteľné)">
+<!ENTITY sad.lastSite2       "Zahrnúť adresu naposledy navštívenej stránky">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sad.urlPlaceholder): Placeholder text that appears in "Last visited site" input box when there is no text. -->
 <!ENTITY sad.urlPlaceholder    "http://">
-<!ENTITY sad.thanksHeader     "Ďakujeme.">
+<!ENTITY sad.thanksHeader2     "Ďakujeme.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sad.thanksMessageTop): "real people" — We're stating that an actual human will look at the feedback
   and that it doesn't just go to some automated system that looks for keywords, or something like that. -->
 <!ENTITY sad.thanksMessageTop   "Neustále sa snažíme &brandShortName; vylepšovať. Uisťujeme Vás, že sa na Váš komentár pozrú naši vývojári a urobia všetko pre vyriešenie problému.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sad.thanksMessageBottom): We're suggesting that there will be consequences for the people working
   on Firefox if they don't resolve the user's problem, like "or if they don't fix it, we'll fire them." If this doesn't
   work in your language, you can change it to something like "no matter what" or just remove it entirely. -->
 <!ENTITY sad.thanksMessageBottom  "Alebo inak.">
 
-<!ENTITY feedback.privacy     "Kvôli ochrane Vášho súkromia nepíšte do komentáru žiadne osobné údaje.">
+<!ENTITY feedback.privacy2     "Kvôli ochrane Vášho súkromia nepíšte do komentáru žiadne osobné údaje.">
 <!ENTITY feedback.send       "Odoslať komentár">
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -316,16 +316,20 @@ remoteIncomingPromptCancel=Zrušiť
 # LOCALIZATION NOTE (remoteNotificationTitle): %S is the name of the app.
 remoteNotificationTitle=Ladenie aplikácie %S povolené
 # LOCALIZATION NOTE (remoteNotificationGenericName): a generic name to use
 # if the name of the app is not available.
 remoteNotificationGenericName=Aplikácia
 # LOCALIZATION NOTE (remoteNotificationMessage): %S is the port on which
 # the remote debugger server is listening.
 remoteNotificationMessage=Počúva sa na porte %S
+# LOCALIZATION NOTE (remoteStartNotificationTitle): %S is the name of the app.
+remoteStartNotificationTitle=Aktivovať ladenie pre %S
+# LOCALIZATION NOTE (remoteStartNotificationMessage):
+remoteStartNotificationMessage=Ťuknutím aktivujete vzdialené ladenie
 
 # Helper apps
 helperapps.open=Otvoriť
 helperapps.ignore=Ignorovať
 helperapps.dontAskAgain=Pre túto stránku sa už nepýtať
 helperapps.openWithApp2=Otvoriť pomocou aplikácie %S
 helperapps.openWithList2=Otvoriť pomocou aplikácie
 helperapps.always=Vždy
--- a/mobile/android/chrome/handling.properties
+++ b/mobile/android/chrome/handling.properties
@@ -1,7 +1,8 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+download.blocked=Súbor nebolo možné prevziať
 protocol.failed=Nebolo možné nájsť aplikáciu na otvorenie tohto odkazu
 # A very short string shown in the button toast when no application can open the url
 protocol.toast.search=Hľadať
--- a/mobile/android/chrome/webapp.properties
+++ b/mobile/android/chrome/webapp.properties
@@ -51,9 +51,9 @@ installUpdateMessage2=Ťuknutím nainštalujete aktualizáciu pre %1$S;Ťuknutím nainštalujete aktualizácie pre %1$S;Ťuknutím nainštalujete aktualizácie pre %1$S
 retrievalFailedTitle=#1 aktualizácia zlyhala;#1 aktualizácie zlyhali;#1 aktualizácií zlyhalo
 
 # LOCALIZATION NOTE (retrievalFailedMessage): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # %1$S is a comma-separated list of apps for which retrieval failed.
 # example: Failed to retrieve updates for Foo, Bar, Baz
 retrievalFailedMessage=Nepodarilo sa získať aktualizáciu pre %1$S;Nepodarilo sa získať aktualizácie pre %1$S;Nepodarilo sa získať aktualizácie pre %1$S
 
-webappsDisabledInGuest=Inštalácia aplikácií nie je v režime Hosť povolená
+webappsDisabled=Inštalácia aplikácií nie je povolená
--- a/mobile/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/overrides/netError.dtd
@@ -12,21 +12,27 @@
 
 <!ENTITY connectionFailure.title "Nedá sa pripojiť">
 <!ENTITY connectionFailure.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.title "Táto adresa je zakázaná">
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
 
 <!ENTITY dnsNotFound.title "Server sa nenašiel">
-<!ENTITY dnsNotFound.longDesc3 "
+<!-- LOCALIZATION NOTE (dnsNotFound.longDesc4) This string contains markup including widgets for searching
+   or enabling wifi connections. The text inside tags should be localized. Do not change the ids. -->
+<!ENTITY dnsNotFound.longDesc4 "
 <ul>
  <li>Skontrolujte, či ste nezadali napr.
   <strong>ww</strong>.priklad.com namiesto
   <strong>www</strong>.priklad.com</li>
+  <div id='searchbox'>
+   <input id='searchtext' type='search'></input>
+   <button id='searchbutton'>Hľadať</button>
+  </div>
  <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.
   <button id='wifi'>Povoliť Wi-Fi</button>
  </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY fileNotFound.title "Súbor sa nenašiel">
 <!ENTITY fileNotFound.longDesc "
@@ -38,31 +44,39 @@
 
 
 <!ENTITY generic.title "Problém.">
 <!ENTITY generic.longDesc "
 <p>&brandShortName; nedokáže z nejakého dôvodu načítať stránku.</p>
 ">
 
 <!ENTITY malformedURI.title "Adresa nie je platná">
-<!ENTITY malformedURI.longDesc "
+<!-- LOCALIZATION NOTE (malformedURI.longDesc2) This string contains markup including widgets for searching
+   or enabling wifi connections. The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
+<!ENTITY malformedURI.longDesc2 "
 <ul>
  <li>Webové adresy sú zvyčajne zadávané v tvare
   <strong>http://www.priklad.com/</strong></li>
+  <div id='searchbox'>
+   <input id='searchtext' type='search'></input>
+   <button id='searchbutton'>Hľadať</button>
+  </div>
  <li>Skontrolujte, či používate správne lomky (t.j. <strong>/</strong>). </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Pripojenie bolo prerušené">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">
 
 <!ENTITY notCached.title "Platnosť dokumentu vypršala">
 <!ENTITY notCached.longDesc "<p>Požadovaný dokument sa nenachádza vo vyrovnávacej pamäti prehliadača &brandShortName;.</p><ul><li>Z bezpečnostných dôvodov &brandShortName; automaticky nežiada o opätovné načítanie citlivých dokumentov.</li><li>Kliknutím na tlačidlo Skúsiť znova požiadate o opätovné načítanie dokumentu.</li></ul>">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Režim offline">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netOffline.longDesc3) This string contains markup including widgets enabling wifi connections.
+   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
 <!ENTITY netOffline.longDesc3 "
 <ul>
  <li>Skúste to znova. &brandShortName; sa pokúsi nadviazať spojenie a načítať stránku.
   <button id='wifi'>Povoliť Wi-Fi</button>
  </li>
 </ul>
 ">
 
@@ -97,16 +111,18 @@
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
 <ul>
  <li>Skontrolujte nastavenia proxy servera.</li>
  <li>Obráťte sa na správcu siete a skontrolujte, či server proxy funguje.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY proxyResolveFailure.title "Server proxy nemožno nájsť">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (proxyResolveFailure.longDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
+   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
 <!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc3 "
 <ul>
  <li>Skontrolujte, či je nastavenie servera proxy správne.</li>
  <li>Skontrolujte, či funguje pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.
   <button id='wifi'>Povoliť Wi-Fi</button>
  </li>
 </ul>
 ">
@@ -137,16 +153,18 @@
 <!ENTITY nssBadCert.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
 <!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
 <ul>
  <li>Toto môže byť problém s konfiguráciou servera alebo sa ho niekto snaží napodobniť.</li>
  <li>Ak ste sa k tomuto serveru úspešne pripojili v minulosti, chyba môže byť dočasná a pokus by ste mali opakovať neskôr.</li>
 </ul>
 ">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (sharedLongDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
+   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
 <!ENTITY sharedLongDesc3 "
 <ul>
  <li>Server môže byť dočasne nedostupný alebo zaneprázdnený. Svoj pokus opakujte neskôr.</li>
  <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.
   <button id='wifi'>Povoliť Wi-Fi</button>
  </li>
 </ul>
 ">
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -33,8 +33,9 @@ DirColSize=Veľkosť
 DirColMTime=Dátum úpravy
 DirFileLabel=Súbor:
 
 PhishingAuth=Chystáte sa navštíviť "%1$S." Tento server sa môže pokúšať oklamať vás, aby ste si mysleli, že ste na inom serveri. Je potrebné dať si obzvlášť pozor.
 PhishingAuthAccept=Rozumiem a zachovám opatrnosť
 SuperfluousAuth=Chystáte sa prihlásiť na server "%1$S" pod menom "%2$S,", ale tento server nevyžaduje autentifikáciu. Môže ísť o pokus oklamať vás.\n\nNaozaj chcete navštíviť server "%1$S"?
 AutomaticAuth=Chystáte sa prihlásiť na server "%1$S" pod menom "%2$S."
 
+TrackingUriBlocked=Zdroj "%1$S" bol zablokovaný, pretože je zapnutá ochrana pred sledovaním.
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -117,16 +117,28 @@ SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=Protokol SSL prijal komprimovaný záznam, ktorý nie je možné dekomprimovať.
 SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=Vyjednávanie nie je na tomto sockete SSL povolené.
 SSL_ERROR_UNSAFE_NEGOTIATION=Partner sa pokúsil o zastaranú (potenciálne zraniteľnú) synchronizáciu.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_UNCOMPRESSED_RECORD=Protokol SSL prijal neočakávaný dekomprimovaný záznam.
 SSL_ERROR_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY=Protokol SSL prijal v handshake správe Server Key Exchange slabý krátkodobý kľúč Diffie-Hellman.
 SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_DATA_INVALID=Protokol SSL prijal neplatné údaje rozšírenia NPN.
 SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SSL2=Funkcia protokolu SSL nie je podporovaná pre pripojenia SSL 2.0.
 SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_SERVERS=Funkcia protokolu SSL nie je podporovaná pre servery.
 SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_CLIENTS=Funkcia protokolu SSL nie je podporovaná pre klientov.
+SSL_ERROR_INVALID_VERSION_RANGE=Rozsah verzie SSL nie je platný.
+SSL_ERROR_CIPHER_DISALLOWED_FOR_VERSION=Partner protokolu SSL zvolil šifrovací balík, ktorý nie je povolený pre danú verziu protokolu.
+SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_VERIFY_REQUEST=Protokol SSL prijal poškodenú inicializačnú správu Hello Verify Request.
+SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_VERIFY_REQUEST=Protokol SSL prijal neočakávanú inicializačnú správu Hello Verify Request.
+SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_VERSION=Funkcia SSL nie podporovaná pre danú veziu protokolu.
+SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_STATUS=Protokol SSL prijal neočakávanú inicializačnú správu Certificate Status.
+SSL_ERROR_UNSUPPORTED_HASH_ALGORITHM=Partner TLS použil neplatný hešovací algoritmus.
+SSL_ERROR_DIGEST_FAILURE=Chyba funkcie extraktu.
+SSL_ERROR_INCORRECT_SIGNATURE_ALGORITHM=V digitálne podpísanom prvku je určený nesprávny podpisový algoritmus.
+SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_CALLBACK=Rozšírenie vyjednávania o ďalšom protokole bolo povolené, ale fronta bola vyčistená ešte predtým než bola potrebná.
+SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_PROTOCOL=Server nepodporuje žiadne z protokolov uvedených v klientovom rozšírení ALPN.
+SSL_ERROR_INAPPROPRIATE_FALLBACK_ALERT=Server odmietol inicializovať spojenie, pretože klient začal používať verziu TLS, ktorá je nižšia ako podporovaná serverom.
 SEC_ERROR_IO=Počas bezpečnostného overenia došlo k chybe vstupu a výstupu.
 SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=chyba bezpečnostnej knižnice.
 SEC_ERROR_BAD_DATA=bezpečnostná knižnica: prijaté nesprávne údaje.
 SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=bezpečnostná knižnica: chyba dĺžky výstupu.
 SEC_ERROR_INPUT_LEN=bezpečnostná knižnica zaznamenala chybu dĺžky vstupu.
 SEC_ERROR_INVALID_ARGS=bezpečnostná knižnica: neplatné parametre.
 SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=bezpečnostná knižnica: neplatný algoritmus.
 SEC_ERROR_INVALID_AVA=bezpečnostná knižnica: neplatné AVA.
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts_composer.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts_composer.xhtml
@@ -63,19 +63,19 @@
   <tr>
   <td>Publikovať</td>
   <td>Ctrl+Shift+S</td>
   <td>Cmd+Shift+S</td>
   <td>Ctrl+Shift+S</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Hľadať a nahradiť</td>
-  <td>Ctrl+F</td>
-  <td>Cmd+F</td>
-  <td>Ctrl+F</td>
+  <td>Ctrl+H</td>
+  <td>Cmd+Opt+F</td>
+  <td>Ctrl+H</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Hľadať znova</td>
   <td>Ctrl+G</td>
   <td>Cmd+G</td>
   <td>Ctrl+G</td>
  </tr>
  <tr>
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts_mailnews.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts_mailnews.xhtml
@@ -330,16 +330,22 @@
  </tr>
  <tr>
   <td>Znovu zalomiť</td>
   <td>Ctrl+R</td>
   <td>Cmd+R</td>
   <td>Ctrl+R</td>
  </tr>
  <tr>
+  <td>Hľadať a nahradiť</td>
+  <td>Ctrl+H</td>
+  <td>Cmd+Opt+F</td>
+  <td>Ctrl+H</td>
+ </tr>
+ <tr>
   <td>Odoslať správu teraz</td>
   <td>Ctrl+Enter</td>
   <td>Cmd+Return</td>
   <td>Ctrl+Enter</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Odoslať správu neskôr</td>
   <td>Ctrl+Shift+Enter</td>
--- a/suite/chrome/common/mac/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/mac/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -26,16 +26,17 @@
 <!-- End of Application menu -->
 
 <!ENTITY closeCmd.label         "Zavrieť">
 <!ENTITY closeCmd.key          "W">
 
 <!ENTITY printSetupCmd.label      "Nastavenie tlače…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey    "N">
 
+<!ENTITY findReplaceCmd.key       "F">
 <!ENTITY redoCmd.key          "Z">
 
 <!-- Keys for toggling Sidebar, Folder Pane in mailNews and Directory Pane in
  Address Book -->
 <!ENTITY showHideSidebarCmd.key     "S">
 <!ENTITY toggleFolderPaneCmd.key    "S">
 <!ENTITY toggleDirectoryPaneCmd.key   "S">
 
--- a/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -11,16 +11,17 @@
 
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Koniec">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.key     "q">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey  "K">
 
 <!ENTITY redoCmd.key          "Y">
 
 <!ENTITY findCmd.key2          "VK_F19">
+<!ENTITY findReplaceCmd.key       "H">
 <!ENTITY findTypeTextCmd.key      "/">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.key      "'">
 
 <!ENTITY accel.emacs_conflict      "accel,shift">
 
 <!-- Help viewer -->
 <!ENTITY openHelpCmd.label       "Obsah Pomocníka">
 <!ENTITY openHelpCmd.accesskey     "O">
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -69,17 +69,16 @@
 <!ENTITY preferencesCmd.label "Možnosti…">
 <!ENTITY preferencesCmd.key					"E">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY findBarCmd.key "F">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (findBarCmd.accesskey): This accesskey should be within
   findBarCmd.label found in editorOverlay.dtd, findCmd.label in messenger.dtd
   and messengercompose.dtd and findOnCmd.label found in navigatorOverlay.dtd -->
 <!ENTITY findBarCmd.accesskey "H">
-<!ENTITY findReplaceCmd.key "H">
 <!ENTITY findReplaceCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať ďalej">
 <!ENTITY findAgainCmd.key "G">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY findPrevCmd.label "Hľadať naspäť">
 <!ENTITY findPrevCmd.key "g">
 <!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
--- a/suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -11,16 +11,17 @@
 <!ENTITY closeCmd.accesskey       "Z">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Koniec">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.key     "Q">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey  "K">
 
 <!ENTITY redoCmd.key          "Y">
 
+<!ENTITY findReplaceCmd.key       "H">
 <!ENTITY findTypeTextCmd.key      "/">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.key      "'">
 
 <!ENTITY accel.emacs_conflict      "accel">
 
 <!-- Help viewer -->
 <!ENTITY openHelpCmd.label       "Obsah pomocníka">
 <!ENTITY openHelpCmd.accesskey     "O">
--- a/toolkit/chrome/global/autocomplete.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/autocomplete.properties
@@ -1,9 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (searchWithEngine): %S will be replaced with
 # the search engine provider's name. This format was chosen because
 # the provider can also end with "Search" (e.g.: MSN Search).
 searchWithEngine = Vyhľadať pomocou %S
-switchToTab = Prejsť na kartu
\ No newline at end of file
+# LOCALIZATION NOTE (searchWithEngineForQuery):
+# %1$S is the search engine's name, %2$S is the search query.
+# This format was chosen because the provider can also end with "Search"
+# (e.g.: MSN Search).
+searchWithEngineForQuery = %2$S — Vyhľadať pomocou %1$S
+switchToTab = Prejsť na kartu
+# LOCALIZATION NOTE (visitURL):
+# %S is the URL to visit.
+visitURL = Navštíviť %S
--- a/toolkit/chrome/global/charsetMenu.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/charsetMenu.properties
@@ -56,25 +56,18 @@ ISO-8859-4    = Baltské jazyky (ISO)
 
 # Central European
 windows-1250.key = S
 windows-1250   = Stredoeurópske jazyky (Windows)
 ISO-8859-2.key  = e
 ISO-8859-2    = Stredoeurópske jazyky (ISO)
 
 # Chinese, Simplified
-# LOCALIZATION NOTE (gbk.bis.key):
-# gbk.bis.key never appears together with gbk.key and, hence, can be the same.
 gbk.bis.key   = d
 gbk.bis     = Zjednodušená čínština
-# The strings gbk.key, gbk and gb18030 are no longer used but are retained
-# in order to enable backout after string freeze, just in case.
-gbk.key     = d
-gbk       = Zjednodušená čínština (GBK)
-gb18030     = Zjednodušená čínština (GB18030)
 
 # Chinese, Traditional
 Big5.key     = r
 Big5       = Tradičná čínština
 
 # Cyrillic
 windows-1251.key = C
 windows-1251   = Cyrilika (Windows)
--- a/toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
@@ -95,24 +95,16 @@ ruleView.contextmenu.copyColor.accessKey
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showOrigSources): Text displayed in the rule view
 # context menu.
 ruleView.contextmenu.showOrigSources=Zobraziť pôvodné zdroje
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showOrigSources.accessKey): Access key for
 # the rule view context menu "Show original sources" entry.
 ruleView.contextmenu.showOrigSources.accessKey=o
 
-# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showCSSSources): Text displayed in the rule view
-# context menu.
-ruleView.contextmenu.showCSSSources=Zobraziť zdroje CSS
-
-# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showCSSSources.accessKey): Access key for
-# the rule view context menu "Show CSS sources" entry.
-ruleView.contextmenu.showCSSSources.accessKey=C
-
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.addRule): Text displayed in the
 # rule view context menu for adding a new rule to the element.
 ruleView.contextmenu.addRule=Pridať pravidlo
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.addRule.accessKey): Access key for
 # the rule view context menu "Add rule" entry.
 ruleView.contextmenu.addRule.accessKey=d
 
--- a/toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY resetProfile.dialog.title    "Obnovenie nastavení programu &brandShortName;">
-<!ENTITY resetProfile.dialog.description "Naozaj chcete obnoviť pôvodné nastavenia programu &brandShortName;?">
-<!ENTITY resetProfile.dialog.items2.label "&brandShortName; uchová vaše:">
-<!ENTITY resetProfile.dialog.footer.label "Po reštarte programu &brandShortName; budú všetky ostatné nastavenia odstránené.">
-<!ENTITY resetProfile.dialog.button.label "Obnoviť &brandShortName;">
+<!ENTITY refreshProfile.dialog.title     "Obnovenie &brandShortName;u">
+<!ENTITY refreshProfile.dialog.description1 "Začatím odznova opravíte problémy a obnovíte výkonnosť prehliadača.">
+<!ENTITY refreshProfile.dialog.description2 "Týmto:">
+<!ENTITY refreshProfile.dialog.items.label1 "odstránite vaše doplnky a prispôsobenia">
+<!ENTITY refreshProfile.dialog.items.label2 "obnovíte nastavenia prehliadača na ich predvolené hodnoty">
+<!ENTITY refreshProfile.dialog.button.label "Obnoviť &brandShortName;">
 
-<!ENTITY resetProfile.title        "Obnovenie nastavení programu &brandShortName;">
-<!ENTITY resetProfile.description     "Ak máte s týmto programom problémy, s ktorými si neviete poradiť, môžete začať odznova so zachovaním základných používateľských údajov.">
-<!ENTITY resetProfile.button.label2    "Obnoviť &brandShortName;…">
+<!ENTITY refreshProfile.title        "Poupratuje si &brandShortName;">
+<!ENTITY refreshProfile.button.label     "Obnoviť &brandShortName;…">
 
-<!ENTITY resetProfile.cleaning.description "Počkajte, kým &brandShortName; prečistí vaše údaje…">
+<!ENTITY refreshProfile.cleaning.description "Takmer hotovo…">
--- a/toolkit/chrome/global/resetProfile.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/resetProfile.properties
@@ -2,11 +2,11 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE: These strings are used for profile reset.
 
 # LOCALIZATION NOTE (resetUnusedProfile.message): %S is brandShortName.
 resetUnusedProfile.message=Zdá sa, že program %S nebol dlhšiu dobu spustený. Chcete obnoviť jeho nastavenia do pôvodných nastavení s cieľom ponúknuť Vám čo najlepší zážitok? Mimochodom, vitajte späť!
 
-# LOCALIZATION NOTE (resetProfile.resetButton.label): %S is brandShortName.
-resetProfile.resetButton.label=Obnoviť %S…
-resetProfile.resetButton.accesskey=b
+# LOCALIZATION NOTE (refreshProfile.resetButton.label): %S is brandShortName.
+refreshProfile.resetButton.label=Obnoviť %S…
+refreshProfile.resetButton.accesskey=b
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/xpinstall/xpinstall.properties
+++ /dev/null
@@ -1,96 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-#--------------------------------------------------------------------
-#  Install Actions
-#--------------------------------------------------------------------
-InstallFile=Inštaluje sa: %s
-InstallSharedFile=Inštaluje sa zdieľaný súbor: %s
-ReplaceFile=Nahrádza sa: %s
-ReplaceSharedFile=Nahradzuje sa zdieľaný súbor: %s
-SkipFile=Preskakuje sa: %s
-SkipSharedFile=Preskakuje sa zdieľaný súbor: %s
-
-DeleteFile=Odstraňuje sa súbor %s
-DeleteComponent=Odstraňuje sa komponent %s
-
-Execute=Vykonáva sa: %s
-ExecuteWithArgs=Vykonáva sa: %s s argumentom %s
-
-CopyFile=Kopíruje sa súbor: %s do %s
-ExecuteFile=Vykonáva sa súbor: %s
-ExecuteFileWithArgs=Vykonáva sa súbor: %s s argumentom %s
-MoveFile=Presúva sa súbor: %s do %s
-RenameFile=Premenováva sa súbor: %s na %s
-CreateFolder=Vytvára sa priečinok: %s
-RemoveFolder=Odstraňuje sa priečinok: %s
-RenameFolder=Premenováva sa priečinok: %s na %s
-WindowsShortcut=Odkaz: %s
-MacAlias=Alias Macu: %s
-WindowsRegisterServer=Registrovaný server Windows: %s
-UnknownFileOpCommand=Neznámy príkaz pre prácu so súbormi!
-
-Patch=Upravuje sa: %s
-
-Uninstall=Prebieha odinštalovanie: %s
-
-RegSkin=Registruje sa téma: %s
-RegLocale=Registruje sa lokalizácia: %s
-RegContent=Registruje sa obsah: %s
-RegPackage=Registruje sa balík: %s
-
-#--------------------------------------------------------------------
-#  Dialog Messages
-#--------------------------------------------------------------------
-
-ApplyNowSkin=Použiť túto tému
-ApplyNowLocale=Použiť túto lokalizáciu
-
-ConfirmSkin=Nainštalovať tému "%1$S" z %2$S?
-ConfirmLocale=Nainštalovať lokalizáciu "%1$S" z "%2$S"?
-
-OK=Inštalovať
-
-progress.queued=Zaradené do frontu
-progress.downloading=Preberá sa…
-progress.downloaded=Prevzaté
-progress.installing=Inštaluje sa…
-
-Unsigned=Nepodpísané
-
-#--------------------------------------------------------------------
-#  Miscellaneous
-#--------------------------------------------------------------------
-ERROR=CHYBA
-
-error0=Úspešné
-error999=Pre dokončenie je nutné program reštartovať
-error-202=Prístup odmietnutý
-error-203=Neočakávaná chyba inštalácie\nZáznam s podrobnosťami nájdete v Konzole JavaScriptu.
-error-204=Inštalačný skript sa nenašiel
-error-207=Neplatný inštalačný balík
-error-208=Neplatný argument
-error-210=Zrušené používateľom
-error-214=Požadovaný súbor neexistuje
-error-215=Iba na čítanie
-error-218=Chyba rozbalenia AppleSingle
-error-219=Neplatná cesta
-error-225=Chyba rozbalenia
-error-227=Zrušené
-error-228=Chyba počas preberania
-error-229=Chyba skriptu
-error-230=Už existuje
-error-235=Nedostatok miesta
-error-239=Registrácia Chrome zlyhala
-error-240=Nedokončená inštalácia
-error-244=Nepodporovaný balík
-error-260=Podpis sa nepodarilo overiť.
-error-261=Neplatná veľkosť súboru (možná chyba pri preberaní)
-error-262=Neplatná veľkosť alebo typ súboru
-error-299=Nedostatok pamäte
-
-# there are other error codes, either rare or obsolete,
-# that are not worth translating at this time.
-unknown.error=Neočakávaná chyba %S
-
--- a/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
@@ -1,34 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY pluginWizard.title "Vyhľadávač zásuvných modulov">
-<!ENTITY pluginWizard.firstPage.title "Víta vás (&pluginWizard.title;)">
-
-<!ENTITY pluginWizard.checkingForPlugins.description.label "&brandShortName; kontroluje dostupnosť zásuvných modulov…">
-
-<!ENTITY pluginWizard.availablePluginsPage.title "Dostupné zásuvné moduly">
-<!ENTITY pluginWizard.availablePluginsPage.description.label "Dostupné zásuvné moduly:">
-<!ENTITY pluginWizard.availablePluginsPage.continueMsg.label "Ak chcete nainštalovať tieto zásuvné moduly, kliknite na tlačidlo Ďalej.">
-<!ENTITY pluginWizard.availablePluginsPage.installerUI "Niektoré zásuvné moduly môžu počas svojej inštalácie požadovať doplňujúce informácie.">
-
-<!ENTITY pluginWizard.licensePage.title "Licencia zásuvného modulu">
-<!ENTITY pluginWizard.licensePage.accept.label "Súhlasím">
-<!ENTITY pluginWizard.licensePage.deny.label "Nesúhlasím (zásuvný modul nebude nainštalovaný)">
-
-<!ENTITY pluginWizard.installPluginsPage.title "Inštalácia zásuvných modulov">
-<!ENTITY pluginWizard.installPluginsPage.description.label "&brandShortName; inštaluje zásuvné moduly…">
-
-<!ENTITY pluginWizard.finalPage.description.label "&brandShortName; dokončil inštaláciu chýbajúcich zásuvných modulov:">
-
-<!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label "Získať ďalšie informácie o zásuvných moduloch alebo ich nainštalovať ručne.">
-<!ENTITY pluginWizard.finalPage.restart.label "Na dokončenie inštalácie zásuvného modulu je potrebné &brandShortName; reštartovať.">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (unsupportedPlatform.pre): Mobile only. Flash (the only plugin available on mobile)
   is not supported on some devices. Include a trailing space as needed. -->
 <!ENTITY unsupportedPlatform.pre               "Ospravedlňujeme sa, ale &brandShortName; nedokáže prehrať Flash na tomto zariadení. ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (unsupportedPlatform.learnMore): Mobile only. This text is used to link to a SUMO page explaining why Flash is not
   supported on this device. Use the unicode ellipsis char, \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale. -->
 <!ENTITY unsupportedPlatform.learnMore            "Ďalšie informácie…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (unsupportedPlatform.post): Mobile only. Include text here if needed for your locale. -->
 <!ENTITY unsupportedPlatform.post              "">
@@ -36,17 +14,16 @@
 <!ENTITY missingPlugin                    "Na zobrazenie tohto obsahu je potrebný zásuvný modul.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (tapToPlayPlugin): Mobile (used for touch interfaces) only has one type of plugin possible. -->
 <!ENTITY tapToPlayPlugin                   "Ťuknutím sem aktivujete zásuvný modul">
 <!ENTITY clickToActivatePlugin                "Aktivovať zásuvný modul">
 <!ENTITY checkForUpdates                   "Skontrolovať aktualizácie…">
 <!ENTITY disabledPlugin                   "Tento zásuvný modul je zakázaný.">
 <!ENTITY blockedPlugin.label                 "Tento zásuvný modul bol pre vašu ochranu zakázaný.">
 <!ENTITY hidePluginBtn.label                 "Skryť zásuvný modul">
-<!ENTITY installPlugin                    "Nainštalovať zásuvný modul…">
 <!ENTITY managePlugins                    "Správa zásuvných modulov…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.pre): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.middle): avoid leading/trailing spaces, this text is a link -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.post): include a starting space as needed -->
 <!ENTITY reloadPlugin.pre                  "Skúste ho obnoviť ">
 <!ENTITY reloadPlugin.middle                 "opätovným načítaním stránky">
 <!ENTITY reloadPlugin.post                  ".">
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.properties
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-pluginLicenseAgreement.label=Ak chcete nainštalovať %S, musíte súhlasiť s nasledujúcou licenciou:
-
-pluginInstallation.download.start=Preberá sa %S…
-pluginInstallation.download.finish=Preberanie zásuvného modulu %S dokončené.
-
-pluginInstallation.install.start=Inštaluje sa %S…
-pluginInstallation.install.finish=Úspešne nainštalovaný %S.
-pluginInstallation.install.error=Nepodarilo sa nainštalovať %S (%S).
-
-pluginInstallation.complete=Inštalácia zásuvných modulov dokončená.
-
-pluginInstallationSummary.success=Nainštalované
-pluginInstallationSummary.failed=Zlyhalo
-pluginInstallationSummary.licenseNotAccepted=Licencia nebola akceptovaná.
-pluginInstallationSummary.notAvailable=Nie je dostupné
-pluginInstallationSummary.manualInstall.label=Ručná inštalácia
-pluginInstallationSummary.manualInstall.tooltip=Inštalovať zásuvný modul ručne
-
-pluginInstallation.noPluginsFound=Žiadny vyhovujúci zásuvný modul nebol nájdený.
-pluginInstallation.noPluginsInstalled=Nebol nainštalovaný žiadny zásuvný modul.
-pluginInstallation.unknownPlugin=Neznámy zásuvný modul (%S)
-
-pluginInstallation.restart.label=Reštartovať %S
-pluginInstallation.restart.accesskey=R
-pluginInstallation.close.label=Zavrieť
-pluginInstallation.close.accesskey=Z