update FIREFOX_23_0b10_BUILD1 FIREFOX_23_0b10_RELEASE FIREFOX_23_0b4_BUILD1 FIREFOX_23_0b4_RELEASE FIREFOX_23_0b5_BUILD1 FIREFOX_23_0b5_RELEASE FIREFOX_23_0b6_BUILD1 FIREFOX_23_0b6_RELEASE FIREFOX_23_0b7_BUILD1 FIREFOX_23_0b7_RELEASE FIREFOX_23_0b8_BUILD1 FIREFOX_23_0b8_RELEASE FIREFOX_23_0b9_BUILD1 FIREFOX_23_0b9_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Sat, 29 Jun 2013 17:12:20 +0200
changeset 989 9e0c9a293503bfbd2293b1402749f34bae7997c4
parent 984 1fc7cad2569acedde26cf3b2988b59aa4c3ab694
child 997 1f355c1a2798e499deedc63359454415e2cbb2d8
child 998 0ab0f8cd17adb1e7edef79d081e480710797c544
child 1000 9e7ad69614948015bd7a08a6150c0fb1e9b2a014
child 1001 f3f0e84eeba6e8ec6111e3f005fc594ddda62098
child 1002 285a0256cc97fb6b0c0ffd0240add78bcac9b030
child 1006 790167854104cf2eb63b685571626c80f0c3fe57
child 1008 94a8c329227b30dba4508440ba1789b23c5e9b77
child 1010 f1ad70434d5fde7b606f42fffc735f9da7bdb093
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/metro/chrome/aboutCertError.dtd
browser/metro/chrome/browser.dtd
browser/metro/chrome/browser.properties
browser/metro/chrome/checkbox.dtd
browser/metro/chrome/config.dtd
browser/metro/chrome/passwordmgr.properties
browser/metro/chrome/phishing.dtd
browser/metro/chrome/preferences.dtd
browser/metro/chrome/prompt.dtd
browser/metro/chrome/sync.dtd
browser/metro/chrome/sync.properties
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/aboutCertError.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY % brandDTD
-  SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
- %brandDTD;
-
-<!-- These strings are used by Firefox's custom about:certerror page,
-a replacement for the standard security certificate errors produced
-by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
-
-<!ENTITY certerror.pagetitle "Nedôveryhodné pripojenie">
-<!ENTITY certerror.longpagetitle "Toto pripojenie nie je dôveryhodné">
-
-<!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
-be replaced at runtime with the name of the server to which the user
-was trying to connect. -->
-<!ENTITY certerror.introPara1 "Požiadali ste, aby sa &brandShortName; pripojil k stránke <b>#1</b>
-prostredníctvom zabezpečeného pripojenia. Nemôžeme vás však uistiť, že toto pripojenie je naozaj zabezpečené.">
-
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Čo by som mal urobiť?">
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Ak sa k tejto stránke zvyčajne pripájate bez problémov,
-táto chyba môže naznačovať, že niekto sa snaží napodobniť túto stránku a nemali by ste preto pokračovať.">
-<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
-
-<!ENTITY certerror.expert.heading "Rozumiem možným rizikám">
-<!ENTITY certerror.expert.content "Ak viete, čo sa deje, môžete nastaviť &brandShortName; tak, aby veril
-identifikácii tejto stránky.
-<b>Aj keď tejto stránke dôverujete, táto chyba môže znamenať, že niekto manipuluje s týmto pripojením.</b>">
-<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "Nepridávajte výnimku, pokiaľ nepoznáte dôvody,
-prečo stránka používa nedôveryhodnú identifikáciu.">
-<!ENTITY certerror.addTemporaryException.label "Navštíviť stránku">
-<!ENTITY certerror.addPermanentException.label "Pridať trvalú výnimku">
-
-<!ENTITY certerror.technical.heading "Technické podrobnosti">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/browser.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,79 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY urlbar.emptytext   "Zadajte adresu alebo výraz vyhľadávania">
-<!ENTITY urlbar.accesskey   "d">
-
-<!ENTITY back.label      "Naspäť">
-<!ENTITY forward.label     "Dopredu">
-<!ENTITY newtab.label     "Nová karta">
-<!ENTITY closetab.label    "Zavrieť kartu">
-
-<!ENTITY appbarFindInPage2.label  "Hľadať na stránke">
-<!ENTITY appbarViewOnDesktop2.label "Zobraziť na Ploche">
-
-<!ENTITY startTopSitesHeader.label    "Naj stránky">
-<!ENTITY startBookmarksHeader.label    "Záložky">
-<!ENTITY startHistoryHeader.label     "Nedávna história">
-<!ENTITY startRemoteTabsHeader.label   "Karty z iných zariadení">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (snappedRemoteTabsHeader.label): shortened version of startRemoteTabsHeader.label.
-   Needs to be two words or shorter to fit in narrow vertical space.-->
-<!ENTITY snappedRemoteTabsHeader.label  "Vzdialené karty">
-
-<!ENTITY autocompleteResultsHeader.label "Vaše výsledky">
-<!ENTITY autocompleteSearchesHeader.label "Vyhľadávania na internete"> 
-
-<!ENTITY downloadsHeader.label   "Prevzaté">
-<!ENTITY downloadShowPage.label  "Prejsť na stránku">
-<!ENTITY downloadShow2.label    "Hľadať">
-<!ENTITY downloadOpen2.label    "Otvoriť">
-<!ENTITY downloadCancel.label   "Zrušiť">
-<!ENTITY downloadPause.label    "Pozastaviť">
-<!ENTITY downloadResume.label   "Pokračovať">
-<!ENTITY downloadRetry.label    "Znova">
-<!ENTITY downloadRemove.label   "Odstrániť">
-<!ENTITY downloadDelete.label   "Vymazať">
-<!ENTITY downloadFailed.label   "Zlyhalo">
-
-<!ENTITY bookmarksHeader.label   "Záložky">
-<!ENTITY allBookmarks.label    "Zobraziť všetky záložky">
-
-<!ENTITY consoleHeader.label    "Chybová konzola">
-<!ENTITY consoleAll.label     "Všetko">
-<!ENTITY consoleErrors.label    "Chyby">
-<!ENTITY consoleWarnings.label   "Upozornenia">
-<!ENTITY consoleMessages.label   "Správy">
-<!ENTITY consoleCodeEval.label   "Kód:">
-<!ENTITY consoleClear.label    "Vymazať">
-<!ENTITY consoleEvaluate.label   "…">
-<!ENTITY consoleErrFile.label   "Zdrojový súbor:">
-<!ENTITY consoleErrLine.label   "Riadok:">
-<!ENTITY consoleErrColumn.label  "Stĺpec:">
-
-<!-- TEXT CONTEXT MENU -->
-<!ENTITY contextTextCut.label       "Vystrihnúť">
-<!ENTITY contextTextCopy.label       "Kopírovať">
-<!ENTITY contextTextPaste.label      "Prilepiť">
-<!-- unique item that is only added to the url bar context menu -->
-<!ENTITY contextTextPasteAndGo.label    "Prilepiť a prejsť">
-<!ENTITY contextTextSelect.label      "Vybrať">
-<!ENTITY contextTextSelectAll.label    "Vybrať všetko">
-
-<!-- LINK CONTEXT MENU -->
-<!ENTITY contextOpenLinkTab.label     "Otvoriť odkaz na novej karte">
-<!ENTITY contextCopyLinkHref.label     "Kopírovať odkaz">
-<!ENTITY contextBookmarkLinkHref.label   "Pridať odkaz medzi záložky">
-
-<!-- IMAGE CONTEXT MENU -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (contextSaveImageLib.label): saves an image to the users "pictures library"
-   (Explorer -> left hand side navigation pane -> Libraries -> Pictures) -->
-<!ENTITY contextSaveImageLib.label     "Uložiť obrázky do Knižnice">
-<!ENTITY contextCopyImage.label      "Kopírovať obrázok">
-<!ENTITY contextCopyImageLocation.label  "Kopírovať umiestnenie obrázka">
-<!ENTITY contextOpenImageTab.label     "Otvoriť obrázok na novej karte">
-
-<!-- VIDEO CONTEXT MENU -->
-<!ENTITY contextSaveVideoLib.label     "Uložiť video do Knižnice">
-<!ENTITY contextCopyVideoLocation.label  "Kopírovať umiestnenie videa">
-<!ENTITY contextOpenVideoTab.label     "Otvoriť video na novej karte">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/browser.properties
+++ /dev/null
@@ -1,80 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# Default search engine
-browser.search.defaultenginename=Bing
-
-# Search engine order (order displayed in the search bar dropdown)s
-browser.search.order.1=Bing
-browser.search.order.2=Google
-browser.search.order.3=Yahoo
-
-# LOCALIZATION NOTE (browser.search.contextTextSearchLabel2): search context
-# menu item text will be: |Search (browser.search.defaultenginename) for "string"|
-browser.search.contextTextSearchLabel2=Vyhľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S
-
-# Settings Charms
-aboutCharm1=Čo je
-optionsCharm=Možnosti
-syncCharm=Synchronizácia
-helpOnlineCharm=Pomocník (online)
-
-# General
-# LOCALIZATION NOTE (browserForSaveLocation): Title for the "Save..." file picker dialog
-browserForSaveLocation=Uloženie súboru
-# LOCALIZATION NOTE (browserForSaveLocation): Title for the "Open..." file picker dialog
-browserForOpenLocation=Otvorenie súboru
-
-# Download Manager
-downloadsUnknownSize=Neznáma veľkosť
-
-# Alerts
-alertLinkBookmarked=Záložka pridaná
-alertDownloads=Prevzaté súbory
-alertDownloadsStart=Preberá sa: %S
-alertDownloadsDone=%S ukončil preberanie
-alertTapToSave=Ťuknutím uložíte tento súbor.
-alertDownloadsSize=Súbor je príliš veľký
-alertDownloadsNoSpace=V úložisku nie je dostatok miesta
-
-# Popup Blocker
-# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
-# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
-popupWarning.message=#1 zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien.
-popupButtonAllowOnce2=Povoliť raz
-popupButtonAlwaysAllow3=Vždy povoliť
-popupButtonNeverWarn3=Nikdy nepovoliť
-
-# ContentPermissionsPrompt
-contentPermissions.alwaysForSite=Vždy pre tento server
-contentPermissions.neverForSite=Nikdy pre tento server
-
-# Geolocation UI
-# LOCALIZATION NOTE (geolocation2.allow): If you're having trouble with the
-# word Share, please use Allow and Block in your language.
-geolocation2.allow=Prezradiť umiestnenie
-
-# LOCALIZATION NOTE (geolocation2.wantsTo offlineApps.wantsTo indexedDBQuota.wantsTo):
-# %S is the domain name of the web site.
-geolocation2.wantsTo=Prezradiť stránke %S, kde sa nachádzate?
-
-geolocation.learnMore=Ďalšie informácie…
-
-# Error Console
-typeError=Chyba:
-typeWarning=Upozornenie:
-
-# Offline web applications
-offlineApps.allow=Povoliť
-offlineApps.wantsTo=Webová stránka %S ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
-
-# IndexedDB Quota increases
-indexedDBQuota.allow=Povoliť
-indexedDBQuota.wantsTo=Webová stránka %S sa pokúša uložiť množstvo údajov na použitie v režime offline.
-
-tabs.emptyTabTitle=Nová karta
-
-# Open Search
-# LOCALIZATION NOTE (opensearch.search): %S is the word or phrase typed by the user
-opensearch.search=Hľadať: %S
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/checkbox.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY checkbox.on.label  "Zapnuté">
-<!ENTITY checkbox.off.label   "Vypnuté">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/config.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY empty.label      "Hľadať">
-<!ENTITY newpref.label     "Pridať novú predvoľbu">
-<!ENTITY addpref.name      "Názov">
-<!ENTITY addpref.value     "Hodnota">
-
-<!ENTITY cancel.label      "Zrušiť">
-<!ENTITY reset.label      "Obnoviť predvolenú hodnotu">
-<!ENTITY done.label       "Hotovo">
-
-<!ENTITY integer.label     "Číslo">
-<!ENTITY string.label      "Reťazec">
-<!ENTITY boolean.label     "Logická">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/passwordmgr.properties
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-rememberPassword=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.
-savePasswordTitle=Potvrdenie
-# 1st string is product name, 2nd is the username for the login, 3rd is the
-#  login's hostname. Note that long usernames may be truncated.
-saveLoginText = Chcete, aby si prehliadač %1$S zapamätal heslo pre používateľa "%2$S" na serveri %3$S?
-# 1st string is product name, 2nd is the login's hostname
-saveLoginTextNoUsername = Chcete, aby si prehliadač %1$S zapamätal heslo pre %2$S?
-notifyBarNotForThisSiteButtonText = Nie pre tento server
-notifyBarNotForThisSiteButtonAccessKey =
-notifyBarRememberPasswordButtonText = Zapamätať heslo
-notifyBarRememberPasswordButtonAccessKey =
-passwordChangeTitle=Potvrdenie zmeny hesla
-passwordChangeText = Chcete zmeniť uložené heslo pre %S?
-passwordChangeTextNoUser = Chcete zmeniť uložené heslo pre toto prihlásenie?
-notifyBarChangeButtonText = Zmeniť
-notifyBarChangeButtonAccessKey =
-notifyBarDontChangeButtonText2 = Nemeniť
-notifyBarDontChangeButtonAccessKey = 
-userSelectText=Potvrďte, pre ktorého používateľa meníte heslo
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/phishing.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY safeb.palm.accept.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
-<!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignorovať toto upozornenie">
-<!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "Toto nie je podozrivá webová stránka…">
-<!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Prečo bola táto stránka zablokovaná?">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Nahlásená škodlivá stránka!">
-<!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "Webová stránka <span id='malware_sitename'/> bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p><p>Niektoré škodlivé stránky rozširujú nebezpečný softvér úmyselne, ale mnoho z nich bolo napadnutých a rozširuje tento softvér bez vedomosti ich majiteľa.</p>">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title2 "Nahlásená podozrivá stránka!">
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc2 "Ak na tejto stránke zadáte nejaké údaje, tieto môžu byť použité na ukradnutie identity alebo inak zneužité.">
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc2 "<p>Tieto typy stránok sú využívané pri podvodných útokoch, ktoré sa snažia napodobňovať zdroje, ktorým veríte a vylákať od vás osobné informácie alebo informácie o vašich peňažných účtoch.</p>">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/preferences.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- ## About Flyout Panel ## -->
-<!ENTITY aboutHeader.title                    "O prehliadači">
-<!ENTITY aboutHeader.product.label                "&brandShortName;">
-<!ENTITY aboutHeader.company.label                "Autor: &vendorShortName;">
-<!ENTITY aboutHeader.policy.label                "Prečítajte si Zásady ochray súkromia pre &brandShortName; na webe">
-
-<!-- ## Options Flyout Panel ## -->
-<!ENTITY optionsHeader.title                   "Možnosti">
-<!ENTITY optionsHeader.startup.title               "Spustenie">
-<!ENTITY optionsHeader.homepage.title              "Pri spustení prehliadača &brandShortName; zobraziť">
-<!ENTITY optionsHeader.homepage.startPage.button         "úvodnú stránku">
-<!ENTITY optionsHeader.homepage.sessionRestore.button      "karty z poslednej relácie">
-<!ENTITY optionsHeader.tabs.title                "Vždy zobraziť karty">
-<!ENTITY optionsHeader.char.title                "Kódovanie znakov">
-<!ENTITY optionsHeader.char.autodetect.label           "Automatické rozpoznávanie">
-<!ENTITY optionsHeader.char.options.label            "Zobraziť možnosti kódovania v paneli Aplikácie">
-
-<!ENTITY clearPrivateData.title                 "Vymazať súkromné údaje">
-<!ENTITY clearPrivateData.label                 "Vymaže vašu históriu prehliadania, heslá, cookies a údaje formulárov v tomto zariadení">
-<!ENTITY clearPrivateData.button                 "Vymazať">
-<!ENTITY clearPrivateData.done                  "Hotovo">
-<!ENTITY clearPrivateData.history                "História prehliadania">
-<!ENTITY clearPrivateData.otherdata               "Iné údaje (heslá, vyrovnávacia pamäť, cookies, atď)">
-<!ENTITY clearPrivateData.downloadHist              "Zoznam prevzatých súborov">
-<!ENTITY clearPrivateData.cookies                "Cookies">
-<!ENTITY clearPrivateData.cache                 "Vyrovnávacia pamäť">
-<!ENTITY clearPrivateData.sitePref                "Nastavenia stránok">
-<!ENTITY clearPrivateData.formSearchHist             "Položky formulárov a vyhľadávania">
-<!ENTITY clearPrivateData.passwords               "Uložené heslá">
-<!ENTITY clearPrivateData.offline                "Údaje stránok v režime offline">
-<!ENTITY clearPrivateData.logins                 "Aktívne prihlásenia">
-<!ENTITY optionsHeader.privacy.passwords.label          "Zapamätať si heslá">
-<!ENTITY doNotTrack.title                    "Funkcia Do Not Track">
-<!ENTITY doNotTrack.desc                     "Oznámiť stránkam, že:">
-<!ENTITY doNotTrack.options.trackingNotOkay           "nechcem byť sledovaný">
-<!ENTITY doNotTrack.options.noPreference             "neoznamovať moje preferencie v oblasti sledovania">
-<!ENTITY doNotTrack.options.trackingOkay             "môžem byť sledovaný">
-
-
- <!-- ## Sync Flyout Panel ## -->
-<!-- see sync.dtd -->
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/prompt.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY ok.label   "OK">
-<!ENTITY cancel.label "Zrušiť">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/sync.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-
-<!-- flyout header -->
-<!ENTITY syncHeader.title      "Synchronizácia">
-<!-- not connected yet -->
-<!ENTITY sync.setup.description   "Pristupujte k svojim záložkám, heslám a otvoreným kartám zo všetkých svojich zariadení.">
-<!ENTITY sync.setupbutton.label   "Nastaviť službu Sync">
-<!-- sync now button -->
-<!ENTITY sync.syncNow2       "Synchronizovať">
-<!-- device name text edit -->
-<!ENTITY sync.deviceName      "Toto zariadenie">
-<!-- remove this device button -->
-<!ENTITY sync.removebutton.label  "Odstrániť toto zariadenie">
-<!ENTITY sync.removewarn.note    "Vaše údaje prehliadača na tomto zariadení ostanú nedotknuté, ale už ich nebude možné synchronizovať s týmto účtom.">
-<!ENTITY sync.removethrobber.label "Odstraňuje sa zariadenie">
-
-<!ENTITY sync.setup2.title     "Nastavenie služby Sync">
-<!ENTITY sync.setup.pair2      "Na aktiváciu zvoľte položku &#x0022;Spárovať zariadenie&#x0022; na svojom ďalšom zariadení.">
-<!ENTITY sync.fallback       "Zadajte alebo upravte informácie o účte…">
-<!ENTITY sync.setup.manual     "Zadajte údaje o svojom účte služby Sync">
-<!ENTITY sync.account        "Názov účtu">
-<!ENTITY sync.password       "Heslo">
-<!ENTITY sync.recoveryKey      "Obnovovací kľúč">
-<!ENTITY sync.customServer     "Použiť vlastný server">
-<!ENTITY sync.serverURL       "Adresa servera">
-<!ENTITY sync.setup.connect2    "Pridať zariadenie">
-<!ENTITY sync.setup.cancel     "Zrušiť">
-<!ENTITY sync.setup.remove     "Odstrániť">
-<!ENTITY sync.setup.tutorial    "Ako na to">
-<!ENTITY sync.setup.waiting2    "Čaká sa na zariadenie…">
-
-<!ENTITY sync.pair.title      "Spárovanie zariadenia">
-<!ENTITY sync.pair.button      "Spárovať zariadenie">
-<!ENTITY sync.pair.description   "Ak chcete aktivovať vaše nové zariadenie, zvoľte v tomto zariadení položku &#x0022;Nastaviť synchronizáciu&#x0022;.">
-<!ENTITY sync.setup.close      "Zavrieť">
-<!ENTITY sync.setup.waitingdownload "Vaše údaje sú teraz preberané na pozadí. Toto okno môžete kedykoľvek zavrieť.">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/sync.properties
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE: Used in the default os description when a new account
-# is being set up. Should be unique to Metro, so that it does not conflict
-# with Desktop. See /services/sync/modules/engines/clients.js locaName.
-sync.defaultAccountApplication=Metro %S
-
-sync.disconnectPrompt=Odstrániť %S v štýle Windows 8 zo svojho účtu služby Sync?
-
-# %S is the date and time at which the last sync successfully completed
-lastSync2.label=Posledná synchronizácia: %S
-
-# %S is the username logged in
-account.label=Účet: %S
-connecting.label=Pripája sa…
-
-notificationDisconnect.label=Váš účet služby Firefox Sync bol odstránený
-notificationDisconnect.button=Späť
-
-# LOCALIZATION NOTE (sync.clientUpdate, sync.remoteUpdate):
-# #1 is the "application name"
-# #2 is the "version"
-sync.update.client=#1 #2 nie je kompatibilný s najnovšou verziou služby Firefox Sync. Aktualizujte na najnovšiu verziu.
-sync.update.remote=#1 #2 nie je kompatibilný so staršími verziami služby Firefox Sync. Aktualizujte Firefox vo vašich ďalších počítačoch.
-sync.update.title=Firefox Sync
-sync.update.learnmore=Ďalšie informácie
-sync.update.close=Zavrieť
-sync.setup.error.title=Synchronizáciu nebolo možné nastaviť
-sync.setup.error.network=Nie je dostupné pripojenie k internetu
-sync.setup.error.nodata=%S sa nemohol pripojiť k službe Sync. Chcete to skúsiť znova?
-sync.setup.tryagain=Skúsiť znova
-sync.setup.manual=Manuálne nastavenie