update FIREFOX_22_0b2_BUILD1 FIREFOX_22_0b2_RELEASE FIREFOX_22_0b3_BUILD1 FIREFOX_22_0b3_RELEASE FIREFOX_22_0b4_BUILD1 FIREFOX_22_0b4_RELEASE FIREFOX_22_0b5_BUILD1 FIREFOX_22_0b5_RELEASE FIREFOX_22_0b6_BUILD1 FIREFOX_22_0b6_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Tue, 14 May 2013 21:59:35 +0200
changeset 965 9d993bf28fcf2e2f917214c0382011f22f3e011b
parent 964 a9996a3ff940e685a95d71ddfaf0f1fb5c81e1eb
child 970 533185794e6cb5bb103d4d03b78241fc46d0a4ee
child 973 4e4caa1c5043df9f15e0fbfe5e6c5e13a5558262
child 975 8a7777b875cbcacc8e82c4be412a954606227703
child 977 769979174c6d6b94c4d6626d7280910bcc306359
child 979 54bdfc8fabb54306847498ae58c8645437a271b4
child 984 1fc7cad2569acedde26cf3b2988b59aa4c3ab694
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/metro/chrome/aboutCertError.dtd
browser/metro/chrome/browser.dtd
browser/metro/chrome/browser.properties
browser/metro/chrome/checkbox.dtd
browser/metro/chrome/config.dtd
browser/metro/chrome/passwordmgr.properties
browser/metro/chrome/phishing.dtd
browser/metro/chrome/preferences.dtd
browser/metro/chrome/prompt.dtd
browser/metro/chrome/sync.dtd
browser/metro/chrome/sync.properties
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/aboutCertError.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY % brandDTD
-  SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
- %brandDTD;
-
-<!-- These strings are used by Firefox's custom about:certerror page,
-a replacement for the standard security certificate errors produced
-by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
-
-<!ENTITY certerror.pagetitle "Nedôveryhodné pripojenie">
-<!ENTITY certerror.longpagetitle "Toto pripojenie nie je dôveryhodné">
-
-<!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
-be replaced at runtime with the name of the server to which the user
-was trying to connect. -->
-<!ENTITY certerror.introPara1 "Požiadali ste, aby sa &brandShortName; pripojil k stránke <b>#1</b>
-prostredníctvom zabezpečeného pripojenia. Nemôžeme vás však uistiť, že toto pripojenie je naozaj zabezpečené.">
-
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Čo by som mal urobiť?">
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Ak sa k tejto stránke zvyčajne pripájate bez problémov,
-táto chyba môže naznačovať, že niekto sa snaží napodobniť túto stránku a nemali by ste preto pokračovať.">
-<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
-
-<!ENTITY certerror.expert.heading "Rozumiem možným rizikám">
-<!ENTITY certerror.expert.content "Ak viete, čo sa deje, môžete nastaviť &brandShortName; tak, aby veril
-identifikácii tejto stránky.
-<b>Aj keď tejto stránke dôverujete, táto chyba môže znamenať, že niekto manipuluje s týmto pripojením.</b>">
-<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "Nepridávajte výnimku, pokiaľ nepoznáte dôvody,
-prečo stránka používa nedôveryhodnú identifikáciu.">
-<!ENTITY certerror.addTemporaryException.label "Navštíviť stránku">
-<!ENTITY certerror.addPermanentException.label "Pridať trvalú výnimku">
-
-<!ENTITY certerror.technical.heading "Technické podrobnosti">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/browser.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY urlbar.emptytext   "Zadajte adresu alebo výraz vyhľadávania">
-<!ENTITY urlbar.accesskey   "d">
-
-<!ENTITY back.label      "Naspäť">
-<!ENTITY forward.label     "Dopredu">
-<!ENTITY newtab.label     "Nová karta">
-<!ENTITY closetab.label    "Zavrieť kartu">
-
-<!ENTITY appbarFindInPage2.label  "Hľadať na stránke">
-<!ENTITY appbarViewOnDesktop2.label "Zobraziť na Ploche">
-
-<!ENTITY startTopSitesHeader.label    "Naj stránky">
-<!ENTITY startBookmarksHeader.label    "Záložky">
-<!ENTITY startHistoryHeader.label     "Nedávna história">
-<!ENTITY startRemoteTabsHeader.label   "Karty z iných zariadení">
-
-<!ENTITY autocompleteResultsHeader.label "Vaše výsledky">
-<!ENTITY autocompleteSearchesHeader.label "Vyhľadávania na internete"> 
-
-<!ENTITY downloadsHeader.label   "Prevzaté">
-<!ENTITY downloadShowPage.label  "Prejsť na stránku">
-<!ENTITY downloadShow2.label    "Hľadať">
-<!ENTITY downloadOpen2.label    "Otvoriť">
-<!ENTITY downloadCancel.label   "Zrušiť">
-<!ENTITY downloadPause.label    "Pozastaviť">
-<!ENTITY downloadResume.label   "Pokračovať">
-<!ENTITY downloadRetry.label    "Znova">
-<!ENTITY downloadRemove.label   "Odstrániť">
-<!ENTITY downloadDelete.label   "Vymazať">
-<!ENTITY downloadFailed.label   "Zlyhalo">
-
-<!ENTITY bookmarksHeader.label   "Záložky">
-<!ENTITY allBookmarks.label    "Zobraziť všetky záložky">
-
-<!ENTITY consoleHeader.label    "Chybová konzola">
-<!ENTITY consoleAll.label     "Všetko">
-<!ENTITY consoleErrors.label    "Chyby">
-<!ENTITY consoleWarnings.label   "Upozornenia">
-<!ENTITY consoleMessages.label   "Správy">
-<!ENTITY consoleCodeEval.label   "Kód:">
-<!ENTITY consoleClear.label    "Vymazať">
-<!ENTITY consoleEvaluate.label   "…">
-<!ENTITY consoleErrFile.label   "Zdrojový súbor:">
-<!ENTITY consoleErrLine.label   "Riadok:">
-<!ENTITY consoleErrColumn.label  "Stĺpec:">
-
-<!-- TEXT CONTEXT MENU -->
-<!ENTITY contextTextCut.label       "Vystrihnúť">
-<!ENTITY contextTextCopy.label       "Kopírovať">
-<!ENTITY contextTextPaste.label      "Prilepiť">
-<!-- unique item that is only added to the url bar context menu -->
-<!ENTITY contextTextPasteAndGo.label    "Prilepiť a prejsť">
-<!ENTITY contextTextSelect.label      "Vybrať">
-<!ENTITY contextTextSelectAll.label    "Vybrať všetko">
-
-<!-- LINK CONTEXT MENU -->
-<!ENTITY contextOpenLinkTab.label     "Otvoriť odkaz na novej karte">
-<!ENTITY contextCopyLinkHref.label     "Kopírovať odkaz">
-<!ENTITY contextBookmarkLinkHref.label   "Pridať odkaz medzi záložky">
-
-<!-- IMAGE CONTEXT MENU -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (contextSaveImageLib.label): saves an image to the users "pictures library"
-   (Explorer -> left hand side navigation pane -> Libraries -> Pictures) -->
-<!ENTITY contextSaveImageLib.label     "Uložiť obrázky do Knižnice">
-<!ENTITY contextCopyImage.label      "Kopírovať obrázok">
-<!ENTITY contextCopyImageLocation.label  "Kopírovať umiestnenie obrázka">
-<!ENTITY contextOpenImageTab.label     "Otvoriť obrázok na novej karte">
-
-<!-- VIDEO CONTEXT MENU -->
-<!ENTITY contextSaveVideoLib.label     "Uložiť video do Knižnice">
-<!ENTITY contextCopyVideoLocation.label  "Kopírovať umiestnenie videa">
-<!ENTITY contextOpenVideoTab.label     "Otvoriť video na novej karte">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/browser.properties
+++ /dev/null
@@ -1,90 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# Default search engine
-browser.search.defaultenginename=Bing
-
-# Search engine order (order displayed in the search bar dropdown)s
-browser.search.order.1=Bing
-browser.search.order.2=Google
-browser.search.order.3=Yahoo
-
-# LOCALIZATION NOTE (browser.search.contextTextSearchLabel2): search context
-# menu item text will be: |Search (browser.search.defaultenginename) for "string"|
-browser.search.contextTextSearchLabel2=Vyhľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S
-
-# Settings Charms
-aboutCharm1=Čo je
-optionsCharm=Možnosti
-syncCharm=Synchronizácia
-helpOnlineCharm=Pomocník (online)
-
-# General
-# LOCALIZATION NOTE (browserForSaveLocation): Title for the "Save..." file picker dialog
-browserForSaveLocation=Uloženie súboru
-# LOCALIZATION NOTE (browserForSaveLocation): Title for the "Open..." file picker dialog
-browserForOpenLocation=Otvorenie súboru
-
-# Download Manager
-downloadsUnknownSize=Neznáma veľkosť
-
-# Alerts
-alertLinkBookmarked=Záložka pridaná
-alertDownloads=Prevzaté súbory
-alertDownloadsStart=Preberá sa: %S
-alertDownloadsDone=%S ukončil preberanie
-alertCantOpenDownload=Nie je možné otvoriť súbor. Ťuknutím ho uložíte.
-alertDownloadsSize=Súbor je príliš veľký
-alertDownloadsNoSpace=V úložisku nie je dostatok miesta
-
-# Popup Blocker
-# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
-# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
-popupWarning.message=#1 zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien.
-popupButtonAllowOnce2=Povoliť raz
-popupButtonAlwaysAllow3=Vždy povoliť
-popupButtonNeverWarn3=Nikdy nepovoliť
-
-# ContentPermissionsPrompt
-contentPermissions.alwaysForSite=Vždy pre tento server
-contentPermissions.neverForSite=Nikdy pre tento server
-
-# Geolocation UI
-# LOCALIZATION NOTE (geolocation2.allow): If you're having trouble with the
-# word Share, please use Allow and Block in your language.
-geolocation2.allow=Prezradiť umiestnenie
-
-# LOCALIZATION NOTE (geolocation2.wantsTo offlineApps.wantsTo indexedDBQuota.wantsTo):
-# %S is the domain name of the web site.
-geolocation2.wantsTo=Prezradiť stránke %S, kde sa nachádzate?
-
-geolocation.learnMore=Ďalšie informácie…
-
-# Error Console
-typeError=Chyba:
-typeWarning=Upozornenie:
-
-# Offline web applications
-offlineApps.allow=Povoliť
-offlineApps.wantsTo=Webová stránka %S ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
-
-# IndexedDB Quota increases
-indexedDBQuota.allow=Povoliť
-indexedDBQuota.wantsTo=Webová stránka %S sa pokúša uložiť množstvo údajov na použitie v režime offline.
-
-# Closing Tabs
-tabs.closeWarningTitle=Potvrdenie zatvorenia
-
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarning): Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 number of tabs (must be greater than 1)
-tabs.closeWarning=NOT USED;Chystáte sa zavrieť #1 karty. Pokračovať?;Chystáte sa zavrieť #1 kariet. Pokračovať?
-
-tabs.closeButton=Zavrieť karty
-tabs.closeWarningPromptMe=Upozorniť vždy, ak sa pokúšam zavrieť viac kariet naraz
-tabs.emptyTabTitle=Nová karta
-
-# Open Search
-# LOCALIZATION NOTE (opensearch.search): %S is the word or phrase typed by the user
-opensearch.search=Hľadať: %S
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/checkbox.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY checkbox.on.label  "Zapnuté">
-<!ENTITY checkbox.off.label   "Vypnuté">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/config.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY empty.label      "Hľadať">
-<!ENTITY newpref.label     "Pridať novú predvoľbu">
-<!ENTITY addpref.name      "Názov">
-<!ENTITY addpref.value     "Hodnota">
-
-<!ENTITY cancel.label      "Zrušiť">
-<!ENTITY reset.label      "Obnoviť predvolenú hodnotu">
-<!ENTITY done.label       "Hotovo">
-
-<!ENTITY integer.label     "Číslo">
-<!ENTITY string.label      "Reťazec">
-<!ENTITY boolean.label     "Logická">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/passwordmgr.properties
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-rememberPassword=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.
-savePasswordTitle=Potvrdenie
-# 1st string is product name, 2nd is the username for the login, 3rd is the
-#  login's hostname. Note that long usernames may be truncated.
-saveLoginText = Chcete, aby si prehliadač %1$S zapamätal heslo pre používateľa "%2$S" na serveri %3$S?
-# 1st string is product name, 2nd is the login's hostname
-saveLoginTextNoUsername = Chcete, aby si prehliadač %1$S zapamätal heslo pre %2$S?
-notifyBarNotForThisSiteButtonText = Nie pre tento server
-notifyBarNotForThisSiteButtonAccessKey =
-notifyBarRememberPasswordButtonText = Zapamätať heslo
-notifyBarRememberPasswordButtonAccessKey =
-passwordChangeTitle=Potvrdenie zmeny hesla
-passwordChangeText = Chcete zmeniť uložené heslo pre %S?
-passwordChangeTextNoUser = Chcete zmeniť uložené heslo pre toto prihlásenie?
-notifyBarChangeButtonText = Zmeniť
-notifyBarChangeButtonAccessKey =
-notifyBarDontChangeButtonText2 = Nemeniť
-notifyBarDontChangeButtonAccessKey = 
-userSelectText=Potvrďte, pre ktorého používateľa meníte heslo
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/phishing.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY safeb.palm.accept.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
-<!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignorovať toto upozornenie">
-<!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "Toto nie je podozrivá webová stránka…">
-<!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Prečo bola táto stránka zablokovaná?">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Nahlásená škodlivá stránka!">
-<!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "Webová stránka <span id='malware_sitename'/> bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p><p>Niektoré škodlivé stránky rozširujú nebezpečný softvér úmyselne, ale mnoho z nich bolo napadnutých a rozširuje tento softvér bez vedomosti ich majiteľa.</p>">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title2 "Nahlásená podozrivá stránka!">
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc2 "Ak na tejto stránke zadáte nejaké údaje, tieto môžu byť použité na ukradnutie identity alebo inak zneužité.">
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc2 "<p>Tieto typy stránok sú využívané pri podvodných útokoch, ktoré sa snažia napodobňovať zdroje, ktorým veríte a vylákať od vás osobné informácie alebo informácie o vašich peňažných účtoch.</p>">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/preferences.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- ## About Flyout Panel ## -->
-<!ENTITY aboutHeader.title                    "O prehliadači">
-<!ENTITY aboutHeader.product.label                "&brandShortName;">
-<!ENTITY aboutHeader.company.label                "Autor: &vendorShortName;">
-<!ENTITY aboutHeader.policy.label                "Prečítajte si Zásady ochray súkromia pre &brandShortName; na webe">
-
-<!-- ## Options Flyout Panel ## -->
-<!ENTITY optionsHeader.title                   "Možnosti">
-<!ENTITY optionsHeader.startup.title               "Spustenie">
-<!ENTITY optionsHeader.homepage.title              "Pri spustení prehliadača &brandShortName; zobraziť">
-<!ENTITY optionsHeader.homepage.startPage.button         "úvodnú stránku">
-<!ENTITY optionsHeader.homepage.sessionRestore.button      "karty z poslednej relácie">
-<!ENTITY optionsHeader.tabs.title                "Vždy zobraziť karty">
-<!ENTITY optionsHeader.char.title                "Kódovanie znakov">
-<!ENTITY optionsHeader.char.autodetect.label           "Automatické rozpoznávanie">
-<!ENTITY optionsHeader.char.options.label            "Zobraziť možnosti kódovania v paneli Aplikácie">
-
-<!ENTITY clearPrivateData.title                 "Vymazať súkromné údaje">
-<!ENTITY clearPrivateData.label                 "Vymaže vašu históriu prehliadania, heslá, cookies a údaje formulárov v tomto zariadení">
-<!ENTITY clearPrivateData.button                 "Vymazať">
-<!ENTITY clearPrivateData.done                  "Hotovo">
-<!ENTITY clearPrivateData.history                "História prehliadania">
-<!ENTITY clearPrivateData.otherdata               "Iné údaje (heslá, vyrovnávacia pamäť, cookies, atď)">
-<!ENTITY clearPrivateData.downloadHist              "Zoznam prevzatých súborov">
-<!ENTITY clearPrivateData.cookies                "Cookies">
-<!ENTITY clearPrivateData.cache                 "Vyrovnávacia pamäť">
-<!ENTITY clearPrivateData.sitePref                "Nastavenia stránok">
-<!ENTITY clearPrivateData.formSearchHist             "Položky formulárov a vyhľadávania">
-<!ENTITY clearPrivateData.passwords               "Uložené heslá">
-<!ENTITY clearPrivateData.offline                "Údaje stránok v režime offline">
-<!ENTITY clearPrivateData.logins                 "Aktívne prihlásenia">
-<!ENTITY optionsHeader.privacy.passwords.label          "Zapamätať si heslá">
-<!ENTITY optionsHeader.privacy.doNotTrack.title         "Sledovanie">
-<!ENTITY optionsHeader.privacy.doNotTrack.label         "Požiadať stránky, aby nesledovali moju aktivitu">
-
-<!-- ## Sync Flyout Panel ## -->
-<!-- see sync.dtd -->
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/prompt.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY ok.label   "OK">
-<!ENTITY cancel.label "Zrušiť">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/sync.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-
-<!ENTITY syncHeader.title      "Synchronizácia">
-<!ENTITY sync.notconnected     "Nepripojené">
-<!ENTITY sync.connect        "Pripojiť">
-<!ENTITY sync.connected       "Pripojené">
-<!ENTITY sync.deviceName      "Toto zariadenie">
-<!ENTITY sync.disconnect      "Odpojiť">
-<!ENTITY sync.syncNow2       "Synchronizovať">
-
-<!ENTITY sync.setup.title      "Víta vás služba Sync">
-<!ENTITY sync.setup.pair2      "Na aktiváciu zvoľte položku &#x0022;Spárovať zariadenie&#x0022; na svojom ďalšom zariadení.">
-<!ENTITY sync.fallback       "Nie som pri svojom počítači…">
-<!ENTITY sync.setup.manual     "Zadajte údaje o svojom účte služby Sync">
-<!ENTITY sync.account        "Názov účtu">
-<!ENTITY sync.password       "Heslo">
-<!ENTITY sync.recoveryKey      "Obnovovací kľúč">
-<!ENTITY sync.customServer     "Použiť vlastný server">
-<!ENTITY sync.serverURL       "Adresa servera">
-<!ENTITY sync.setup.connect     "Pripojiť">
-<!ENTITY sync.setup.cancel     "Zrušiť">
-<!ENTITY sync.setup.tutorial    "Ako na to">
-<!ENTITY sync.setup.waiting2    "Čaká sa na zariadenie…">
-
-<!ENTITY sync.pair.title      "Spárovanie zariadenia">
-<!ENTITY sync.pair.button      "Spárovať zariadenie">
-<!ENTITY sync.pair.description   "Ak chcete aktivovať vaše nové zariadenie, zvoľte v tomto zariadení položku &#x0022;Nastaviť synchronizáciu&#x0022;.">
-<!ENTITY sync.setup.close      "Zavrieť">
-<!ENTITY sync.setup.waitingdownload "Vaše údaje sú teraz preberané na pozadí. Toto okno môžete kedykoľvek zavrieť.">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/sync.properties
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# Mobile Sync
-
-# %S is the date and time at which the last sync successfully completed
-lastSync2.label=Posledná synchronizácia: %S
-lastSyncInProgress2.label=Posledná synchronizácia: práve prebieha…
-
-# %S is the username logged in
-account.label=Účet: %S
-notconnected.label=Nepripojený
-connecting.label=Pripája sa…
-
-notificationDisconnect.label=Váš účet služby Firefox Sync bol odstránený
-notificationDisconnect.button=Späť
-
-# LOCALIZATION NOTE (sync.clientUpdate, sync.remoteUpdate):
-# #1 is the "application name"
-# #2 is the "version"
-sync.update.client=#1 #2 nie je kompatibilný s najnovšou verziou služby Firefox Sync. Aktualizujte na najnovšiu verziu.
-sync.update.remote=#1 #2 nie je kompatibilný so staršími verziami služby Firefox Sync. Aktualizujte Firefox vo vašich ďalších počítačoch.
-sync.update.title=Firefox Sync
-sync.update.learnmore=Ďalšie informácie
-sync.update.close=Zavrieť
-sync.setup.error.title=Synchronizáciu nebolo možné nastaviť
-sync.setup.error.network=Nie je dostupné pripojenie k internetu
-sync.setup.error.nodata=%S sa nemohol pripojiť k službe Sync. Chcete to skúsiť znova?
-sync.setup.tryagain=Skúsiť znova
-sync.setup.manual=Manuálne nastavenie