update
authorsektormaster@atlas.sk
Tue, 05 Aug 2014 22:02:49 +0200
changeset 1303 9580282805509d230473677487731ce5e9b2931e
parent 1279 4fbfc303bb08d2e40a595a6021ea376d1eff0358
child 1304 bae1273a8c363b142622b979322d31937e4e5e77
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
browser/chrome/browser/devtools/shadereditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/chrome/browser/loop/loop.properties
browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
browser/chrome/browser/pageInfo.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
browser/chrome/browser/translation.dtd
browser/chrome/browser/webrtcIndicator.properties
browser/pdfviewer/viewer.properties
calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
chat/xmpp.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/plugins.properties
mail/chrome/messenger/chat.properties
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/preferences/chat.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
mail/chrome/messenger/sanitize.dtd
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
mobile/android/chrome/browser.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
suite/chrome/browser/region.properties
suite/chrome/browser/webDeveloper.dtd
suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
suite/chrome/common/help/developer_tools.xhtml
suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
suite/chrome/common/notification.dtd
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/common/pref/pref-advanced.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-offlineapps.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-security.dtd
suite/chrome/common/pref/prefutilities.dtd
suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
suite/installer/windows/custom.properties
toolkit/chrome/formautofill/requestAutocomplete.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.dtd
toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.properties
toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/preferences/ocsp.dtd
webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -76,16 +76,23 @@ can reach it easily. -->
 
 <!ENTITY menubarCmd.label "Hlavná ponuka">
 <!ENTITY menubarCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY navbarCmd.label "Navigačný panel">
 <!ENTITY personalbarCmd.label "Panel záložiek">
 <!ENTITY personalbarCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY bookmarksToolbarItem.label "Položky panela záložiek">
 
+<!ENTITY toolbarContextMenu.reloadAllTabs.label "Obnoviť všetky karty">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.reloadAllTabs.accesskey "O">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.bookmarkAllTabs.label "Pridať všetky karty medzi záložky……">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.bookmarkAllTabs.accesskey "d">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.undoCloseTab.label "Obnoviť zatvorenú kartu">
+<!ENTITY toolbarContextMenu.undoCloseTab.accesskey "b">
+
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Zdrojový kód stránky">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "d">
 
 <!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
 <!ENTITY pageInfoCmd.label "Informácie o stránke">
 <!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (enterFullScreenCmd.label, exitFullScreenCmd.label):
@@ -255,16 +262,18 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY browserToolboxMenu.accesskey "N">
 
 
 <!ENTITY devToolbarCloseButton.tooltiptext "Zavrieť panel nástrojov Vývojár">
 <!ENTITY devToolbarMenu.label "Panel nástrojov Vývojár">
 <!ENTITY devToolbarMenu.accesskey     "V">
 <!ENTITY devAppMgrMenu.label        "Správca aplikácií">
 <!ENTITY devAppMgrMenu.accesskey      "a">
+<!ENTITY webide.label           "WebIDE">
+<!ENTITY webide.accesskey         "W">
 <!ENTITY devToolbar.keycode        "VK_F2">
 <!ENTITY devToolbar.keytext        "F2">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.label     "Prepnúť vývojárske nástroje">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.accesskey   "P">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.keytext    "I">
 
 <!ENTITY devToolbarToolsButton.tooltip   "Prepnúť vývojárske nástroje">
 <!ENTITY devToolbarOtherToolsButton.label "Ďalšie nástroje">
@@ -693,22 +702,27 @@ just addresses the organization to follo
 
 <!ENTITY social.markpageMenu.label "Uložiť stránku na…">
 <!ENTITY social.markpageMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY social.marklinkMenu.label "Uložiť odkaz na…">
 <!ENTITY social.marklinkMenu.accesskey "o">
   
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Zdieľať kameru:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.accesskey "k">
+<!ENTITY getUserMedia.selectWindowOrScreen.label "Zdieľať okno alebo obrazovku:">
+<!ENTITY getUserMedia.selectWindowOrScreen.accesskey "b">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "Zdieľať mikrofón:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "m">
+<!ENTITY getUserMedia.allWindowsShared.message "Všetky okná viditeľné na vašej obrazovke budú zdieľané.">
 
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.label "Prístup ku kamere a mikrofónu">
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.tooltip "Zobrazí stránky, s ktorými práve zdieľate svoju kameru a mikrofón">
 
+<!ENTITY loopCallButton.tooltip "Pozvať priateľa na hovor">
+
 <!ENTITY mixedContentBlocked.moreinfo "Väčšina stránok bude aj po zablokovaní tohto obsahu fungovať naďalej správne.">
 
 <!ENTITY pointerLock.notification.message "Stlačením klávesu ESC ho opäť zobrazíte.">
 
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.label "Zobraziť všetko">
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.accesskey "Z">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label, pluginActivateAlways.label, pluginBlockNow.label): These should be the same as the matching strings in browser.properties -->
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -107,16 +107,27 @@ installPlugin.ignoreButton.accesskey=d
 
 crashedpluginsMessage.title=Zásuvný modul %S zlyhal.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Obnoviť stránku
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=b
 crashedpluginsMessage.submitButton.label=Odoslať správu o zlyhaní
 crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=d
 crashedpluginsMessage.learnMore=Ďalšie informácie…
 
+# Keyword fixup messages
+# LOCALIZATION NOTE (keywordURIFixup.message): Used when the user tries to visit
+# a local host page, by the time the DNS request recognizes it, we have already
+# loaded a search page for the given word. An infobar then asks to the user
+# whether he rather wanted to visit the host. %S is the recognized host.
+keywordURIFixup.message=Chceli ste naštíviť stránku %S?
+keywordURIFixup.goTo=Áno, prejsť na %S
+keywordURIFixup.goTo.accesskey=o
+keywordURIFixup.dismiss=Nie, ďakujem
+keywordURIFixup.dismiss.accesskey=N
+
 ## Plugin doorhanger strings
 # LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNew.message): Used for newly-installed
 # plugins which are not known to be unsafe. %1$S is the plugin name and %2$S
 # is the site domain.
 pluginActivateNew.message=Povoliť stránke %2$S spustiť modul "%1$S"?
 pluginActivateMultiple.message=Povoliť stránke %S spustiť zásuvné moduly?
 pluginActivate.learnMore=Ďalšie informácie…
 # LOCALIZATION NOTE (pluginActivateOutdated.message, pluginActivateOutdated.label):
@@ -287,18 +298,16 @@ identity.identified.state_and_country=%S
 
 identity.encrypted2=Pripojenie k tejto webovej stránke je zabezpečené.
 identity.mixed_display_loaded=Pripojenie k tejto webovej stránke nie je úplne zabezpečené, pretože stránka obsahuje nezašifrované prvky (ako napríklad obrázky).
 identity.mixed_active_loaded2=Táto webová stránka obsahuje interaktívny obsah, ktorý nie je zašifrovaný (ako napríklad skripty). Iní ľudia môžu zobraziť vaše údaje alebo zmeniť správanie stránky.
 identity.unencrypted=Pripojenie k tejto stránke nie je zabezpečené.
 
 identity.unknown.tooltip=Táto webová stránka neposkytuje informácie o identite
 
-identity.ownerUnknown2=(neznámy)
-
 # LOCALIZATION NOTE (identity.chrome): %S is replaced with the brandShortName.
 identity.chrome=Toto je bezpečná stránka prehliadača %S.
 
 # Edit Bookmark UI
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedTitle=Stránka pridaná medzi záložky
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedDescription=%S si bude túto stránku pamätať.
 editBookmarkPanel.bookmarkedRemovedTitle=Záložka odstránená
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Upraviť túto záložku
@@ -481,37 +490,49 @@ identity.newIdentity.description = Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou sa prihlásite na %S
 identity.next.label = Ďalej
 identity.next.accessKey = a
 # LOCALIZATION NOTE: shown in the popup notification when a user successfully logs into a website
 # LOCALIZATION NOTE (identity.loggedIn.description): %S is the user's identity (e.g. user@example.com)
 identity.loggedIn.description = Prihlásený ako: %S
 identity.loggedIn.signOut.label = Odhlásiť sa
 identity.loggedIn.signOut.accessKey = O
 
-# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message,
+#          getUserMedia.shareScreen.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message,
+#          getUserMedia.shareScreenAndMicrophone.message):
+# %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
+getUserMedia.shareCamera.message = Chcete zdieľať svoju kameru so stránkou %S?
+getUserMedia.shareMicrophone.message = Chcete zdieľať svoj mikrofón so stránkou %S?
+getUserMedia.shareScreen.message = Chcete zdieľať svoju obrazovku so stránkou %S?
+getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Chcete zdieľať svoj mikrofón a kameru so stránkou %S?
+getUserMedia.shareScreenAndMicrophone.message = Chcete zdieľať svoju obrazovku a mikrofón so stránkou %S?
+getUserMedia.noVideo.label = Žiadne video
+getUserMedia.noWindowOrScreen.label = Žiadne okno alebo obrazovka
+getUserMedia.noAudio.label = Žiadny zvuk
+getUserMedia.shareEntireScreen.label = Celá obrazovka
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareSelectedDevices.label):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The number of devices can be either one or two.
-getUserMedia.shareCamera.message = Chcete zdieľať svoju kameru so stránkou %S?
-getUserMedia.shareMicrophone.message = Chcete zdieľať svoj mikrofón so stránkou %S?
-getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Chcete zdieľať svoj mikrofón a kameru so stránkou %S?
-getUserMedia.noVideo.label = Žiadne video
-getUserMedia.noAudio.label = Žiadny zvuk
 getUserMedia.shareSelectedDevices.label = Zdieľať zvolené zariadenie;Zdieľať zvolené zariadenia;Zdieľať zvolené zariadenia
 getUserMedia.shareSelectedDevices.accesskey = Z
+getUserMedia.shareScreen.label = Zdieľať obrazovku
+getUserMedia.shareWindow.label = Zdieľať zvolené okno
+getUserMedia.shareSelectedItems.label = Zdieľať zvolené položky
 getUserMedia.always.label = Vždy zdieľať
 getUserMedia.always.accesskey = V
 getUserMedia.denyRequest.label = Nezdieľať
 getUserMedia.denyRequest.accesskey = N
 getUserMedia.never.label = Nikdy nezdieľať
 getUserMedia.never.accesskey = d
-getUserMedia.sharingCamera.message2 = Práve zdieľate s touto stránkou svoju kameru.
-getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = Práve zdieľate s touto stránkou svoj mikrofón.
-getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Práve zdieľate s touto stránkou svoju kameru a mikrofón.
+getUserMedia.sharingCamera.message2 = S touto stránkou práve zdieľate svoju kameru.
+getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = S touto stránkou práve zdieľate svoj mikrofón.
+getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = S touto stránkou práve zdieľate svoju kameru a mikrofón.
+getUserMedia.sharingScreen.message = S touto stránkou práve zdieľate svoju obrazovku.
+getUserMedia.sharingWindow.message = S touto stránkou práve zdieľate svoje okno.
 getUserMedia.continueSharing.label = Pokračovať v zdieľaní
 getUserMedia.continueSharing.accesskey = P
 getUserMedia.stopSharing.label = Ukončiť zdieľanie
 getUserMedia.stopSharing.accesskey = U
 
 # Mixed Content Blocker Doorhanger Notification
 # LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
 mixedContentBlocked.message = Prehliadač %S zablokoval obsah, ktorý nie je bezpečný.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
@@ -24,17 +24,17 @@ validator.noAccessManifestURL=Nie je možné prečítať súbor manifestu: %1$S v %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (validator.invalidHostedManifestURL): %1$S is the URI of
 # the manifest, %2$S is the error message.
 validator.invalidHostedManifestURL=Neplatná adresa hostovaného manifestu '%1$S': %2$S
 validator.invalidProjectType=Neznámy typ projektu '%S'
 # LOCALIZATION NOTE (validator.missNameManifestProperty, validator.missIconsManifestProperty):
 # don't translate 'icons' and 'name'.
 validator.missNameManifestProperty=V manifeste chýba povinná položka 'name'.
 validator.missIconsManifestProperty=V manifeste chýba povinná položka 'icons'.
-validator.missIconMarketplace=Ak chcete aplikáciu odoslať na Marketplace, musíte použiť ikonu o veľkosti minimálne 128 bodov
+validator.missIconMarketplace2=Ak chcete aplikáciu odoslať na Marketplace, musíte použiť ikonu o veľkosti 128 bodov
 validator.invalidAppType=Neznámy typ aplikácie: '%S'.
 validator.invalidHostedPriviledges=Hostovaná aplikácia nemôže byť typu '%S'.
 validator.noCertifiedSupport='Certifikované' aplikácie nie sú Správcom aplikácií plne podporované.
 validator.nonAbsoluteLaunchPath=Spúšťacia cesta musí byť absolútna cesta začínajúca znakom '/': '%S'
 validator.accessFailedLaunchPath=Nie je možné pristupovať k spúšťaciemu dokumentu '%S'
 # LOCALIZATION NOTE (validator.accessFailedLaunchPathBadHttpCode): %1$S is the URI of
 # the launch document, %2$S is the http error code.
 validator.accessFailedLaunchPathBadHttpCode=Nie je možné pristupovať k spúšťaciemu dokumentu '%1$S', chybový kód HTTP %2$S
--- a/browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.properties
@@ -10,16 +10,20 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxCanvasDebugger.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxCanvasDebugger.label=Canvas
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxCanvasDebugger.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+ToolboxCanvasDebugger.panelLabel=Panel Canvas
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxCanvasDebugger.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 ToolboxCanvasDebugger.tooltip=Nástroje na preskúmanie a ladenie kontextov prvku <canvas>
 
 # LOCALIZATION NOTE (noSnapshotsText): The text to display in the snapshots menu
 # when there are no recorded snapshots yet.
 noSnapshotsText=Zatiaľ žiadne snímky.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
@@ -90,16 +90,22 @@
 <!ENTITY debuggerUI.showOnlyEnum.accesskey  "t">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.showOriginalSource): This is the label for
  - the checkbox that toggles the display of original or sourcemap-derived
  - sources. -->
 <!ENTITY debuggerUI.showOriginalSource   "Zobraziť pôvodné zdroje">
 <!ENTITY debuggerUI.showOriginalSource.accesskey "o">
   
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.autoBlackBox): This is the label for
+ - the checkbox that toggles whether sources that we suspect are minified are
+ - automatically black boxed or not. -->
+<!ENTITY debuggerUI.autoBlackBox      "Automaticky pridať do black boxu zminimalizované zdroje">
+<!ENTITY debuggerUI.autoBlackBox.accesskey "A">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchPanelOperators): This is the text that
  - appears in the filter panel popup as a header for the operators part. -->
 <!ENTITY debuggerUI.searchPanelOperators  "Operátory:">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchFile): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the scripts search operation. -->
 <!ENTITY debuggerUI.searchFile     "Filtrovať skripty">
 <!ENTITY debuggerUI.searchFile.key   "P">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -10,16 +10,20 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the debugger is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxDebugger.label=Ladenie
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+ToolboxDebugger.panelLabel=Panel Ladenie
+
 # LOCALIZATION NOTE (DebuggerWindowTitle):
 # The title displayed for the debugger window.
 DebuggerWindowTitle=Ladenie prehliadača
 
 # LOCALIZATION NOTE (DebuggerWindowScriptTitle):
 # The title displayed for the debugger window when a script is selected.
 DebuggerWindowScriptTitle=Ladenie prehliadača - %S
 
@@ -293,17 +297,17 @@ overriddenTooltip=prepísaná
 WebIDLTooltip=WebIDL
 
 # LOCALIZATION NOTE (variablesSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the variables list as a separator between the name and value.
 variablesSeparatorLabel=:
 
 # LOCALIZATION NOTE (watchExpressionsSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the watch expressions list as a separator between the code and evaluation.
-watchExpressionsSeparatorLabel=\ →
+watchExpressionsSeparatorLabel=\u0020→
 
 # LOCALIZATION NOTE (functionSearchSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the functions search panel as a separator between function's inferred name
 # and its real name (if available).
 functionSearchSeparatorLabel=←
 
 # LOCALIZATION NOTE (resumptionOrderPanelTitle): This is the text that appears
 # as a description in the notification panel popup, when multiple debuggers are
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -163,25 +163,29 @@ helpListNone=Žiadne príkazy nezačínajú reťazcom '%1$S'
 # LOCALIZATION NOTE (helpManRequired, helpManOptional, helpManDefault): When
 # the 'help x' command wants to show the manual for the 'x' command, it needs
 # to be able to describe the parameters as either required or optional, or if
 # they have a default value.
 helpManRequired=vyžadované
 helpManOptional=voliteľné
 helpManDefault=voliteľné, predvolené=%1$S
 
-# LOCALIZATION NOTE (helpIntro): This forms part of the output from the 'help'
-# command. 'GCLI' is a project name and should be left untranslated.
+# LOCALIZATION NOTE: This forms part of the output from the 'help' command.
+# 'GCLI' is a project name and should be left untranslated.
 helpIntro=GCLI je experimentom s cieľom vytvoriť vysoko použiteľný príkazový riadok pre webových vývojárov.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Text shown as part of the output of the 'help' command
 # when the command in question has sub-commands, before a list of the matching
 # sub-commands.
 subCommands=Podpríkazy
 
+# LOCALIZATION NOTE: This error message is displayed when the command line is
+# cannot find a match for the parse types.
+commandParseError=Chyba pri spracovaní príkazového riadku
+
 # LOCALIZATION NOTE (contextDesc, contextManual, contextPrefixDesc): These
 # strings are used to describe the 'context' command and its 'prefix'
 # parameter. See localization comment for 'connect' for an explanation about
 # 'prefix'.
 contextDesc=Koncentruje sa na skupinu príkazov
 contextManual=Nastaví predvolený prefix pre budúce príkazy. Napríklad 'context git' by umožnilo zadávať 'commit' namiesto 'git commit'.
 contextPrefixDesc=Prefix príkazu
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -123,16 +123,123 @@ screenshotErrorCopying=Počas kopírovania do schránky sa vyskytla chyba.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotCopied) Text displayed to user when the
 # screenshot is successfully copied to the clipboard.
 screenshotCopied=Skopírované do schránky.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotTooltip) Text displayed as tooltip for screenshot button in devtools ToolBox.
 screenshotTooltip=Vytvorí snímku celej stránky
 
+# LOCALIZATION NOTE (highlightDesc) A very short description of the
+# 'highlight' command. See highlightManual for a fuller description of what
+# it does. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible.
+highlightDesc=Zvýrazní uzly
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightManual) A fuller description of the 'highlight'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+highlightManual=Zvýrazní uzly, ktoré na stránke zodpovedajú selektoru
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightSelectorDesc) A very short string to describe
+# the 'selector' parameter to the 'highlight' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+highlightSelectorDesc=Selektor CSS
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightSelectorManual) A fuller description of the
+# 'selector' parameter to the 'highlight' command, displayed when the user
+# asks for help on what it does.
+highlightSelectorManual=Selektor CSS použitý na vyhľadanie uzlov na stránke
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightOptionsDesc) The title of a set of options to
+# the 'highlight' command, displayed as a heading to the list of option.
+highlightOptionsDesc=Možnosti
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightHideGuidesDesc) A very short string to describe
+# the 'hideguides' option parameter to the 'highlight' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+highlightHideGuidesDesc=Skryje okraje
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightHideGuidesManual) A fuller description of the
+# 'hideguides' option parameter to the 'highlight' command, displayed when the
+# user asks for help on what it does.
+highlightHideGuidesManual=Skryje okraje okolo zvýrazneného uzla
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightShowInfoBarDesc) A very short string to describe
+# the 'showinfobar' option parameter to the 'highlight' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+highlightShowInfoBarDesc=Zobrazí infopanel uzla
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightShowInfoBarManual) A fuller description of the
+# 'showinfobar' option parameter to the 'highlight' command, displayed when the
+# user asks for help on what it does.
+highlightShowInfoBarManual=Zobrazí infopanel nad zvýrazneným uzlom (infopanel zobrazuje názov značky, atribúty a rozmery)
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightShowAllDesc) A very short string to describe
+# the 'showall' option parameter to the 'highlight' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+highlightShowAllDesc=Zobrazí všetky zhody
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightShowAllManual) A fuller description of the
+# 'showall' option parameter to the 'highlight' command, displayed when the
+# user asks for help on what it does.
+highlightShowAllManual=Ak selektoru zodpovedá príliš veľa uzlov, kvôli zabráneniu spomalenia stránky sa zobrazí len prvých 100 uzlov. Použitím tejto voľby zobrazíte všetky uzly
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightRegionDesc) A very short string to describe the
+# 'region' option parameter to the 'highlight' command, which is displayed in a
+# dialog when the user is using this command.
+highlightRegionDesc=Oblasť box modelu
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightRegionManual) A fuller description of the 'region'
+# option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
+# help on what it does.
+highlightRegionManual=Ktorá oblasť box modelu by mala byť zvýraznená: 'content', 'padding', 'border' alebo 'margin'
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightFillDesc) A very short string to describe the
+# 'fill' option parameter to the 'highlight' command, which is displayed in a
+# dialog when the user is using this command.
+highlightFillDesc=Štýl výplne
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightFillManual) A fuller description of the 'fill'
+# option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
+# help on what it does.
+highlightFillManual=Prepíše predvolený štýl výplne oblasti vlastnou farbou
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightKeepDesc) A very short string to describe the
+# 'keep' option parameter to the 'highlight' command, which is displayed in a
+# dialog when the user is using this command.
+highlightKeepDesc=Ponechá existujúce zvýraznenia
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightKeepManual) A fuller description of the 'keep'
+# option parameter to the 'highlight' command, displayed when the user asks for
+# help on what it does.
+highlightKeepManual=Predvolene sú pri spustení príkazu existujúce zvýraznenia skryté. Správanie je možné zmeniť touto voľbou
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightOutputConfirm) A confirmation message for the
+# 'highlight' command, displayed to the user once the command has been entered,
+# informing the user how many nodes have been highlighted successfully and how
+# to turn highlighting off
+highlightOutputConfirm=Zvýraznené uzly: %1$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (highlightOutputMaxReached) A confirmation message for the
+# 'highlight' command, displayed to the user once the command has been entered,
+# informing the user how many nodes have been highlighted successfully and that
+# some nodes could not be highlighted due to the maximum number of nodes being
+# reached, and how to turn highlighting off
+highlightOutputMaxReached=Zodpovedajúcich uzlov: %1$S, z toho zvýraznených: %2$S. Použitím '--showall' zobrazíte všetky uzly
+
+# LOCALIZATION NOTE (unhighlightDesc) A very short description of the
+# 'unhighlight' command. See unhighlightManual for a fuller description of what
+# it does. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible.
+unhighlightDesc=Zruší zvýraznenie všetkých uzlov
+
+# LOCALIZATION NOTE (unhighlightManual) A fuller description of the 'unhighlight'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+unhighlightManual=Zruší zvýraznenie všetkých predtým pomocou príkazu 'highlight' zvýrazených uzlov
+
 # LOCALIZATION NOTE (restartBrowserDesc) A very short description of the
 # 'restart' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
 # command name, which is why it should be as short as possible.
 # The argument (%1$S) is the browser name.
 restartBrowserDesc=Reštartuje %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartBrowserNocacheDesc) A very short string to
 # describe the 'nocache' parameter to the 'restart' command, which is
@@ -1381,8 +1488,34 @@ listenNoInitOutput=Server ladenia nebol inicializovaný
 # LOCALIZATION NOTE (mediaDesc, mediaEmulateDesc, mediaEmulateManual,
 # mediaEmulateType, mediaResetDesc) These strings describe
 # the 'media' commands and all available parameters.
 mediaDesc=Emulácia typu média CSS
 mediaEmulateDesc=Emuluje zadaný typ média CSS
 mediaEmulateManual=Zobrazí dokument tak, ako by bol zobrazený na zariadení podporujúcom zadaný typ média (CSS media), vrátane aplikovaných pravidiel špecifických pre daný typ média.
 mediaEmulateType=Typ média na emulovanie
 mediaResetDesc=Zastaví emulovanie typu média CSS
+
+# LOCALIZATION NOTE (injectDesc, injectManual, injectLibraryDesc, injectLoaded,
+# injectFailed) These strings describe the 'inject' commands and all available
+# parameters.
+injectDesc=Zasunie bežné knižnice do stránky
+injectManual2=Zasunie bežné knižnice do obsahu stránky, ku ktorej je možné pristupovať aj z konzoly.
+injectLibraryDesc=Zvoľte, ktorú knižnicu alebo skript chcete zasunúť
+injectLoaded=Načítané: %1$S
+injectFailed=Nepodarilo sa načítať %1$S - neplatná URI
+
+# LOCALIZATION NOTE (folderDesc, folderOpenDesc, folderOpenDir,
+# folderOpenProfileDesc) These strings describe the 'folder' commands and
+# all available parameters.
+folderDesc=Otvorí priečinky
+folderOpenDesc=Otvorí priečinok na zadanej ceste
+folderOpenDir=Cesta k priečinku
+folderOpenProfileDesc=Otvorí priečinok profilu
+
+# LOCALIZATION NOTE (folderInvalidPath) A string displayed as the result
+# of the 'folder open' command with an invalid folder path.
+folderInvalidPath=Zadajte platnú cestu
+
+# LOCALIZATION NOTE (folderOpenDirResult) A very short string used to
+# describe the result of the 'folder open' command.
+# The argument (%1$S) is the folder path.
+folderOpenDirResult=Otvorený %1$S
--- a/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
@@ -32,17 +32,25 @@ debuggerPausedWarning.message=Ladenie je pozastavené. Niektoré funkcie ako výber myšou nebudú fungovať.
 nodeMenu.tooltiptext=Operácie nad uzlom
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.*)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 inspector.label=Prieskumník stránok
 inspector.commandkey=C
 inspector.accesskey=k
 
+# LOCALIZATION NOTE (inspector.panelLabel.*)
+# Labels applied to the panel and views within the panel in the toolbox
+inspector.panelLabel=Panel Prieskumník
+inspector.panelLabel.markupView=Zobrazenie značiek
+
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.more.*)
 # When there are too many nodes to load at once, we will offer to
 # show all the nodes.
 markupView.more.showing=Niektoré uzly boli skryté.
 markupView.more.showAll=Zobraziť všetky uzly (celkom %S)
 inspector.tooltip=Prieskumník DOM a štýlov
 
 #LOCALIZATION NOTE: Used in the image preview tooltip when the image could not be loaded
 previewTooltip.image.brokenImage=Obrázok nebolo možné načítať
+
+#LOCALIZATION NOTE: Used in the image preview tooltip when the image could not be loaded
+eventsTooltip.openInDebugger=Otvoriť v okne Ladenia
--- a/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
@@ -11,19 +11,21 @@
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.perfNotice1/2): These are the labels displayed
  - in the network table when empty to start performance analysis. -->
 <!ENTITY netmonitorUI.perfNotice1     "• Kliknutím na tlačidlo">
 <!ENTITY netmonitorUI.perfNotice2     "spustíte analýzu výkonu.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.emptyNotice3): This is the label displayed
- - in the network table when empty. -->
-<!ENTITY netmonitorUI.emptyNotice3    "• Podrobné informácie o sieťovej aktivite sa zobrazia po zadaní požiadavky alebo opätovnom načítaní obsahu stránky.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.reload1/2/3): These are the labels displayed
+ - in the network table when empty to start logging network requests. -->
+<!ENTITY netmonitorUI.reloadNotice1    "• Podrobné informácie o sieťovej aktivite sa zobrazia po zadaní požiadavky alebo">
+<!ENTITY netmonitorUI.reloadNotice2    "opätovnom načítaní">
+<!ENTITY netmonitorUI.reloadNotice3    "obsahu stránky.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.status2): This is the label displayed
  - in the network table toolbar, above the "status" column. -->
 <!ENTITY netmonitorUI.toolbar.status2   "✓">
   
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.method): This is the label displayed
  - in the network table toolbar, above the "method" column. -->
 <!ENTITY netmonitorUI.toolbar.method   "Metóda">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.properties
@@ -10,16 +10,20 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Network Monitor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 netmonitor.label=Sieťová aktivita
 
+# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+netmonitor.panelLabel=Panel Sieťová aktivita
+
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.commandkey, netmonitor.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 netmonitor.commandkey=Q
 netmonitor.accesskey=S
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Network Monitor is
 # displayed inside the developer tools window.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
@@ -10,16 +10,20 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the profiler is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 profiler.label=Nástroj na profilovanie
 
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+profiler.panelLabel=Panel Nástroj na profilovanie
+
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.commandkey, profiler.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 profiler2.commandkey=VK_F5
 profiler.accesskey=N
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.tooltip2):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the profiler is
 # displayed inside the developer tools window.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/projecteditor.properties
@@ -8,42 +8,66 @@
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deleteLabel):
 # This string is displayed as a context menu item for allowing the selected
-# file / folder to be deleted
+# file / folder to be deleted.
 projecteditor.deleteLabel=Odstrániť
 
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deletePromptTitle):
+# This string is displayed as as the title of the confirm prompt that checks
+# to make sure if a file or folder should be removed.
+projecteditor.deletePromptTitle=Odstránenie
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deleteFolderPromptMessage):
+# This string is displayed as as the message of the confirm prompt that checks
+# to make sure if a folder should be removed.
+projecteditor.deleteFolderPromptMessage=Naozaj chcete odstrániť tento priečinok?
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.deleteFilePromptMessage):
+# This string is displayed as as the message of the confirm prompt that checks
+# to make sure if a file should be removed.
+projecteditor.deleteFilePromptMessage=Naozaj chcete odstrániť tento súbor?
+
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.newLabel):
-# This string is displayed as a context menu item for adding a new file to
-# the directory
+# This string is displayed as a menu item for adding a new file to
+# the directory.
 projecteditor.newLabel=Nový…
 
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.saveLabel):
+# This string is displayed as a menu item for saving the current file.
+projecteditor.saveLabel=Uložiť
+
+# LOCALIZATION NOTE (projecteditor.saveAsLabel):
+# This string is displayed as a menu item for saving the current file
+# with a new name.
+projecteditor.saveAsLabel=Uložiť ako…
+
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.selectFileLabel):
-# This string is displayed as the title on the file picker when saving a file
+# This string is displayed as the title on the file picker when saving a file.
 projecteditor.selectFileLabel=Zvoľte súbor
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.openFolderLabel):
-# This string is displayed as the title on the file picker when opening a folder
+# This string is displayed as the title on the file picker when opening a folder.
 projecteditor.openFolderLabel=Zvoľte priečinok
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.openFileLabel):
-# This string is displayed as the title on the file picker when opening a file
+# This string is displayed as the title on the file picker when opening a file.
 projecteditor.openFileLabel=Otvorenie súboru
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.find.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to search
-# text in the files
+# text in the files.
 projecteditor.find.commandkey=F
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.save.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to
-# save the file. It is used with accel+shift to "save as"
+# save the file. It is used with accel+shift to "save as".
 projecteditor.save.commandkey=S
 
 # LOCALIZATION NOTE (projecteditor.new.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to
-# create a new file
+# create a new file.
 projecteditor.new.commandkey=N
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
@@ -90,12 +90,16 @@ propertiesFilterPlaceholder=Vlastnosti f
 # fails to connect to the server due to a timeout.
 connectionTimeout=Čas spojenia vypršal. Skontrolujte Chybovú konzolu na oboch stranách a vyhľadajte potenciálne chybové hlásenia. Následne opäť otvorte editor Scratchpad a skúste to znova.
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.label): this string is displayed in the title of
 # the tab when the Scratchpad is displayed inside the developer tools window and
 # in the Developer Tools Menu.
 scratchpad.label=Scratchpad
 
+# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.panelLabel): this is used as the
+# label for the toolbox panel.
+scratchpad.panelLabel=Panel Scratchpad
+
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.tooltip): This string is displayed in the
 # tooltip of the tab when the Scratchpad is displayed inside the developer tools
 # window.
 scratchpad.tooltip=Editor JavaScriptu - Scratchpad
--- a/browser/chrome/browser/devtools/shadereditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/shadereditor.properties
@@ -10,16 +10,20 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxShaderEditor.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxShaderEditor.label=Shader Editor
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxShaderEditor.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+ToolboxShaderEditor.panelLabel=Panel Shader Editor
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxShaderEditor.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 ToolboxShaderEditor.tooltip=Live GLSL shader language editor pre WebGL
 
 # LOCALIZATION NOTE (shadersList.programLabel):
 # This string is displayed in the programs list of the Shader Editor,
 # identifying a set of linked GLSL shaders.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
@@ -13,17 +13,17 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
 # on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (findCmd.promptTitle): This is the dialog title used
 # when the user wants to search for a string in the code. You can
 # access this feature by pressing Ctrl-F on Windows/Linux or Cmd-F on Mac.
 findCmd.promptTitle=Hľadať…
 
-# LOCALIZATION NOTE (gotoLineCmd.promptMessage): This is the message shown when
+# LOCALIZATION NOTE (findCmd.promptMessage): This is the message shown when
 # the user wants to search for a string in the code. You can
 # access this feature by pressing Ctrl-F on Windows/Linux or Cmd-F on Mac.
 findCmd.promptMessage=Hľadať:
 
 # LOCALIZATION NOTE (gotoLineCmd.promptTitle): This is the dialog title used
 # when the user wants to jump to a specific line number in the code. You can
 # access this feature by pressing Ctrl-J on Windows/Linux or Cmd-J on Mac.
 gotoLineCmd.promptTitle=Prejsť na riadok…
@@ -44,16 +44,25 @@ annotation.breakpoint.title=Bod prerušenia: %S
 annotation.currentLine=Aktuálny riadok
 
 # LOCALIZATION NOTE (annotation.debugLocation.title): This is the text shown in
 # a tooltip displayed in any of the editor gutters when the user hovers the
 # current debugger location. The debugger can pause the JavaScript execution at
 # user-defined lines.
 annotation.debugLocation.title=Aktuálny krok: %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (autocompletion.docsLink): This is the text shown on
+# the link inside of the documentation popup. If you type 'document' in Scratchpad
+# then press Shift+Space you can see the popup.
+autocompletion.docsLink=dokumenty
+
+# LOCALIZATION NOTE (autocompletion.notFound): This is the text shown in
+# the documentation popup if Tern fails to find a type for the object.
+autocompletion.notFound=nenájdený
+
 # LOCALIZATION NOTE (jumpToLine.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to jump to
 # a specific line in the editor.
 jumpToLine.commandkey=J
 
 # LOCALIZATION NOTE (toggleComment.commandkey): This is the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to either
 # comment or uncomment selected lines in the editor.
@@ -82,11 +91,11 @@ moveLineUp.commandkey=Alt-Up
 # LOCALIZATION NOTE (moveLineDown.commandkey): This is the key to use to move
 # the selected lines down.
 moveLineDown.commandkey=Alt-Down
 
 # LOCALIZATION NOTE (autocomplete.commandkey): This is the key to use
 # in conjunction with Ctrl for autocompletion.
 autocompletion.commandkey=Space
 
-# LOCALIZATION NOTE (showInformation.commandkey): This is the key to use to
+# LOCALIZATION NOTE (showInformation2.commandkey): This is the key to use to
 # show more information, like type inference.
-showInformation.commandkey=Shift-Space
+showInformation2.commandkey=Shift-Ctrl-Space
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
@@ -68,16 +68,20 @@ saveStyleSheet.commandkey=S
 # when you save a style sheet from the Style Editor.
 saveStyleSheet.title=Uloženie súboru štýlov
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the style editor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxStyleEditor.label=Editor štýlov
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+ToolboxStyleEditor.panelLabel=Panel Editor štýlov
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.tooltip2):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the style editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 ToolboxStyleEditor.tooltip2=Editor štýlov (CSS)
 
 # LOCALIZATION NOTE (confirmNavigationAway): Shown in a notification box when
 # the user tries to navigate away from a web page.
 confirmNavigationAway.message=Ak opustíte túto stránku, neuložené zmeny vykonané v Editore štýlov budú stratené.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
@@ -78,22 +78,22 @@
 <!ENTITY options.enableRemote.tooltip  "Zapnutie tejto voľby vám umožní používať vývojárske nástroje na ladenie vzdialených inštancií Firefoxu či napr. Firefox OS">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.disableJavaScript.label,
  - options.disableJavaScript.tooltip): This is the options panel label and
  - tooltip for the checkbox that toggles JavaScript on or off. -->
 <!ENTITY options.disableJavaScript.label   "Zakázať JavaScript *">
 <!ENTITY options.disableJavaScript.tooltip  "Označením tejto voľby zakážete používanie JavaScriptu na aktuálnej karte. Po zatvorení karty alebo ukončení vývojárskych nástrojov bude táto voľba automaticky prepnutá späť.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.disableCache.label,
- - options.disableCache.tooltip): This is the options panel label and
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.disableCache.label2,
+ - options.disableCache.tooltip2): This is the options panel label and
  - tooltip for the checkbox that toggles the cache on or off. -->
-<!ENTITY options.disableCache.label   "Zakázať vyrovnávaciu pamäť *">
-<!ENTITY options.disableCache.tooltip  "Označením tejto voľby zakážete používanie vyrovnávacej pamäte pre aktuálnu kartu. Po zatvorení karty alebo ukončení vývojárskych nástrojov bude táto voľba automaticky prepnutá späť.">
-  
+<!ENTITY options.disableCache.label2   "Zakázať vyrovnávaciu pamäť (ak sú otvorené Vývojárske nástroje)">
+<!ENTITY options.disableCache.tooltip2  "Označením tejto voľby zakážete používanie vyrovnávacej pamäte pre všetky karty, ktoré majú otvorené Vývojárske nástroje">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectAdditionalTools.label): This is the label for
  - the heading of group of checkboxes corresponding to the default developer
  - tools. -->
 <!ENTITY options.selectDefaultTools.label   "Predvolené vývojárske nástroje Firefoxu">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectEnabledToolboxButtons.label): This is the label for
  - the heading of group of checkboxes corresponding to the default developer
  - tool buttons. -->
@@ -159,8 +159,24 @@
 <!ENTITY options.commonPrefs.label      "Bežné nastavenia">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.showPlatformData.label): This is the
  - label for the checkbox that toggles the display of the platform data in the,
  - Profiler i.e. devtools.profiler.ui.show-platform-data a boolean preference
  - in about:config, in the options panel. -->
 <!ENTITY options.showPlatformData.label  "Zobraziť údaje o platforme Gecko">
 <!ENTITY options.showPlatformData.tooltip "Ak povolíte túto možnosť, správy Nástroja na profilovanie JavaScriptu budú obsahovať symboly platformy Gecko">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.sourceeditor.*): Options under the editor
+ - section. -->
+
+<!ENTITY options.sourceeditor.label           "Nastavenia editora">
+<!ENTITY options.sourceeditor.detectindentation.label  "Zisťovať odsadenie">
+<!ENTITY options.sourceeditor.detectindentation.tooltip "Odhadnúť odsadenie na základe obsahu zdroja">
+<!ENTITY options.sourceeditor.autoclosebrackets.label  "Automaticky ukončovať zátvorky">
+<!ENTITY options.sourceeditor.autoclosebrackets.tooltip "Automaticky vkladať ukončovacie zátvorky">
+<!ENTITY options.sourceeditor.expandtab.label      "Odsadenie pomocou medzier">
+<!ENTITY options.sourceeditor.expandtab.tooltip     "Používať medzery namiesto znaku tabulátora">
+<!ENTITY options.sourceeditor.tabsize.label       "Veľkosť tabulátora">
+<!ENTITY options.sourceeditor.tabsize.accesskey     "V">
+<!ENTITY options.sourceeditor.keybinding.label     "Klávesové skratky">
+<!ENTITY options.sourceeditor.keybinding.accesskey   "K">
+<!ENTITY options.sourceeditor.keybinding.default.label "Predvolené">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
@@ -30,20 +30,28 @@ toolboxToggleButton.tooltip=%1$S, %2$S\nKliknutím sem prepnete vývojárske nástroje.
 # The name of the selected tool: %1$S.
 # The url of the page being tooled: %2$S.
 toolbox.titleTemplate=%1$S - %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.defaultTitle): This is used as the tool
 # name when no tool is selected.
 toolbox.defaultTitle=Vývojárske nástroje
 
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.label): This is used as the label for the
+# toolbox as a whole
+toolbox.label=Vývojárske nástroje
+
 # LOCALIZATION NOTE (optionsButton.tooltip): This is used as the tooltip
 # for the options panel tab.
 optionsButton.tooltip=Možnosti pre Vývojárske nástroje
 
+# LOCALIZATION NOTE (options.panelLabel): This is used as the label for the
+# toolbox panel.
+options.panelLabel=Panel Možnosti pre Vývojárske nástroje
+
 # LOCALIZATION NOTE (options.toolNotSupported): This is the template
 # used to add a * marker to the label for the Options Panel tool checkbox for the
 # tool which is not supported for the current toolbox target.
 # The name of the tool: %1$S.
 options.toolNotSupportedMarker=%1$S *
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.keycode)
 # Used for opening scratchpad from the detached toolbox window
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webaudioeditor.properties
@@ -11,16 +11,20 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Web Audio Editor
 # is displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxWebAudioEditor1.label=Webový zvuk
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.panelLabel):
+# This is used as the label for the toolbox panel.
+ToolboxWebAudioEditor1.panelLabel=Panel Webový zvuk
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Web Audio Editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 ToolboxWebAudioEditor1.tooltip=Webový vizualizér a prieskumník zvuku
 
 # LOCALIZATION NOTE (collapseInspector): This is the tooltip for the button
 # that collapses the inspector in the web audio tool UI.
 collapseInspector=Zbaliť prieskumníka
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -163,16 +163,20 @@ listTabs.globalConsoleActor=*Globálna konzola*
 # LOCALIZATION NOTE (MenuWebconsole.label): the string displayed in the Tools
 # menu as a shortcut to open the devtools with the Web Console tab selected.
 MenuWebconsole.label=Webová konzola
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxTabWebconsole.label): the string displayed as the
 # label of the tab in the devtools window.
 ToolboxTabWebconsole.label=Konzola
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebConsole.panelLabel): the string used as the
+# label for the toolbox panel.
+ToolboxWebConsole.panelLabel=Panel Konzola
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebconsole.tooltip): the string displayed in the
 # tooltip of the tab when the Web Console is displayed inside the developer
 # tools window.
 ToolboxWebconsole.tooltip=Webová konzola
 
 # LOCALIZATION NOTE (longStringEllipsis): the string displayed after a long
 # string. This string is clickable such that the rest of the string is
 # retrieved from the server.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/loop/loop.properties
@@ -0,0 +1,41 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# Panel Strings
+
+share_link_header_text=Ak chcete pozvať priateľa na hovor, poskytnite mu tento odkaz:
+
+# Status text
+display_name_dnd_status=Nevyrušovať
+display_name_available_status=Dostupný
+
+unable_retrieve_url=Ospravedlňujeme sa, nebolo možné získať adresu hovoru.
+
+# Conversation Window Strings
+
+incoming_call_title=Prichádzajúci hovor…
+incoming_call=Prichádzajúci hovor
+incoming_call_answer_button=Prijať
+incoming_call_decline_button=Odmietnuť
+incoming_call_ignore_button=Ignorovať
+incoming_call_block_button=Zablokovať
+hangup_button_title=Zavesiť
+mute_local_audio_button_title=Stlmiť zvuk
+unmute_local_audio_button_title=Zrušiť stlmenie zvuku
+mute_local_video_button_title=Stlmiť video
+unmute_local_video_button_title=Zrušiť stlmenie videa
+
+peer_ended_conversation=Váš partner ukončil konverzáciu.
+call_has_ended=Váš hovor bol ukončený.
+close_window=Zavrieť toto okno
+
+cannot_start_call_session_not_ready=Nie je možné začať hovor, relácia nie je pripravená.
+network_disconnected=Pripojenie k sieti bolo náhle prerušené.
+
+connection_error_see_console_notification=Hovor zlyhal. Podrobnejšie informácie nájdete v konzole.
+## LOCALIZATION NOTE (legal_text_and_links): In this item, don't translate the
+## part between {{..}}
+legal_text_and_links=Používaním tohto produktu vyjadrujete súhlas s <a \
+ target="_blank" href="{{terms_of_use_url}}">Podmienkami používania</a> a <a \
+ href="{{privacy_notice_url}}">Zásadami ochrany súkromia</a>.
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -20,18 +20,16 @@
 <!ENTITY generalMode "Spôsob vykreslenia:">
 <!ENTITY generalSize "Veľkosť:">
 <!ENTITY generalReferrer "Odkazujúca adresa URL:">
 <!ENTITY generalSource "Zdroj:">
 <!ENTITY generalModified "Upravená:">
 <!ENTITY generalEncoding "Kódovanie:">
 <!ENTITY generalMetaName "Názov">
 <!ENTITY generalMetaContent "Obsah">
-<!ENTITY generalSecurityDetails  "Podrobnosti">
-<!ENTITY generalSecurityDetails.accesskey "d">
 
 <!ENTITY mediaTab "Médiá">
 <!ENTITY mediaTab.accesskey  "M">
 <!ENTITY mediaLocation     "Adresa:">
 <!ENTITY mediaText       "Priradený text:">
 <!ENTITY mediaAltHeader "Alternatívny text">
 <!ENTITY mediaAddress "Adresa">
 <!ENTITY mediaType "Typ">
@@ -59,17 +57,16 @@
 <!ENTITY permBlock       "Blokovať">
 <!ENTITY permissionsFor    "Povolenia pre:">
 <!ENTITY permPlugins      "Aktivácia zásuvných modulov">
 <!ENTITY permClearStorage      "Vymazať úložisko">
 <!ENTITY permClearStorage.accesskey "V">
 
 <!ENTITY securityTab      "Zabezpečenie">
 <!ENTITY securityTab.accesskey "Z">
-<!ENTITY securityHeader    "Informácie o zabezpečení tejto stránky">
 <!ENTITY securityView.certView "Zobraziť certifikát">
 <!ENTITY securityView.accesskey "c">
 <!ENTITY securityView.unknown  "neznámy">
 
 
 <!ENTITY securityView.identity.header  "Identita webovej stránky">
 <!ENTITY securityView.identity.owner  "Vlastník:">
 <!ENTITY securityView.identity.domain  "Webová stránka:">
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -33,17 +33,16 @@ mediaAnimatedImageType=Obrázok %S (animovaný, počet snímok: %S)
 mediaDimensions=%S px \u00D7 %S px
 mediaDimensionsScaled=%S px \u00D7 %S px (zmenšený na %S px \u00D7 %S px)
 
 generalQuirksMode=Režim ako staršie prehliadače (Quirks)
 generalStrictMode=Kompatibilný so štandardami
 generalSize=%S kB (%S bajtov)
 generalMetaTag=Meta (počet značiek: 1)
 generalMetaTags=Meta (počet značiek: %S)
-generalSiteIdentity=Túto webovú stránku vlastní %S\nStránku overil %S
 
 feedRss=RSS
 feedAtom=Atom
 feedXML=XML
 
 securityNoOwner=Táto stránka neposkytuje informácie o majiteľovi.
 securityOneVisit=Áno, raz
 securityNVisits=Áno, celkom %S krát
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -123,15 +123,15 @@
 <!ENTITY offlineAppRemove.confirm    "Odstránenie údajov pre režim offline">
 
 <!ENTITY certificateTab.label      "Certifikáty">
 <!ENTITY certSelection.description    "Pokiaľ stránka požaduje môj osobný certifikát:">
 <!ENTITY certs.auto           "Vybrať automaticky">
 <!ENTITY certs.auto.accesskey      "m">
 <!ENTITY certs.ask            "Vždy sa opýtať">
 <!ENTITY certs.ask.accesskey       "V">
-<!ENTITY viewCerts.label         "Certifikáty">
-<!ENTITY viewCerts.accesskey       "C">
-<!ENTITY verify2.label          "Overenie">
-<!ENTITY verify2.accesskey        "O">
+<!ENTITY enableOCSP.label        "Aktuálnu platnosť certifikátov overovať na serveroch OCSP">
+<!ENTITY enableOCSP.accesskey      "A">
+<!ENTITY viewCerts.label         "Zobraziť certifikáty">
+<!ENTITY viewCerts.accesskey       "c">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.label    "Zariadenia">
 <!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey  "Z">
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/content.dtd
@@ -27,8 +27,18 @@
 <!ENTITY chooseLanguage.label      "Vybrať jazyky pre zobrazovanie webových stránok">
 <!ENTITY chooseButton.label       "Vybrať…">
 <!ENTITY chooseButton.accesskey     "V">
 
 <!ENTITY translateWebPages.label   "Prekladať webový obsah do iného jazyka">
 <!ENTITY translateWebPages.accesskey "r">
 <!ENTITY translateExceptions.label  "Výnimky…">
 <!ENTITY translateExceptions.accesskey "m">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (translation.options.attribution.beforeLogo,
+ -           translation.options.attribution.afterLogo):
+ - These 2 strings are displayed before and after a 'Microsoft Translator'
+ - logo.
+ - The translations for these strings should match the translations in
+ - browser/translation.dtd
+ -->
+<!ENTITY translation.options.attribution.beforeLogo "Preložené pomocou služby">
+<!ENTITY translation.options.attribution.afterLogo "">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
@@ -1,13 +1,15 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY prefWindow.titleWin   "Možnosti">
+<!ENTITY prefWindow.title    "Možnosti">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (prefWindow.titleGNOME): This is not used for in-content preferences -->
 <!ENTITY prefWindow.titleGNOME  "Možnosti aplikácie &brandShortName;">
 <!-- When making changes to prefWindow.styleWin test both Windows Classic and
   Luna since widget heights are different based on the OS theme -->
 <!ENTITY prefWinMinSize.styleWin2   "width: 44em; min-height: 37.5em;">
 <!ENTITY prefWinMinSize.styleMac    "width: 47em; min-height: 40em;">
 <!ENTITY prefWinMinSize.styleGNOME   "width: 48em; min-height: 40.5em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title    "Všeobecné">
--- a/browser/chrome/browser/translation.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/translation.dtd
@@ -51,8 +51,16 @@
  -           translation.options.preferences.accesskey):
  - The accesskey values used here should not clash with the value used for
  - translation.options.neverForLanguage.accesskey in translation.properties
  -->
 <!ENTITY translation.options.neverForSite.label "Nikdy neprekladať túto stránku">
 <!ENTITY translation.options.neverForSite.accesskey "k">
 <!ENTITY translation.options.preferences.label "Nastavenia prekladania obsahu">
 <!ENTITY translation.options.preferences.accesskey "a">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (translation.options.attribution.beforeLogo,
+ -           translation.options.attribution.afterLogo):
+ - These 2 strings are displayed before and after a 'Microsoft Translator'
+ - logo.
+ -->
+<!ENTITY translation.options.attribution.beforeLogo "Preložené pomocou služby">
+<!ENTITY translation.options.attribution.afterLogo "">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/webrtcIndicator.properties
@@ -0,0 +1,37 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the webrtc global indicator strings
+
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.windowtitle): %S is the brand name (e.g. Firefox).
+# This string is used so that the window has a title in tools that enumerate/look for window
+# titles. It is not normally visible anywhere.
+webrtcIndicator.windowtitle = %S - Indikátor zdieľania
+
+webrtcIndicator.sharingCameraAndMicrophone.tooltip = Vaša kamera a mikrofón sú práve zdieľané. Kliknutím sem zmeníte nastavenia.
+webrtcIndicator.sharingCamera.tooltip       = Vaša kamera je práve zdieľaná. Kliknutím sem zmeníte nastavenia.
+webrtcIndicator.sharingMicrophone.tooltip     = Váš mikrofón je práve zdieľaný. Kliknutím sem zmeníte nastavenia.
+webrtcIndicator.sharingScreen.tooltip = Vaša obrazovka je práve zdieľaná. Kliknutím sem zmeníte nastavenia.
+webrtcIndicator.sharingWindow.tooltip = Okno je práve zdieľané. Kliknutím sem zmeníte nastavenia.
+
+
+# LOCALIZATION NOTE : The following strings are only used on Mac for
+# menus attached to icons near the clock on the mac menubar.
+
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharing*With.menuitem):
+# %S is the title of the tab using the share.
+webrtcIndicator.sharingCameraWith.menuitem = Zdieľa sa kamera s "%S"
+webrtcIndicator.sharingMicrophoneWith.menuitem = Zdieľa sa mikrofón s "%S"
+webrtcIndicator.sharingScreenWith.menuitem = Zdieľa sa obrazovka s "%S"
+webrtcIndicator.sharingWindowWith.menuitem = Zdieľa sa okno s "%S"
+webrtcIndicator.controlSharing.menuitem = Nastavenia zdieľania
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.sharing*WithNTabs.menuitem):
+# Semicolon-separated list of plural forms.
+webrtcIndicator.sharingCameraWithNTabs.menuitem = Zdieľa sa kamera s #1 kartou;Zdieľa sa kamera s #1 kartami;Zdieľa sa kamera s #1 kartami
+webrtcIndicator.sharingMicrophoneWithNTabs.menuitem = Zdieľa sa mikrofón s #1 kartou;Zdieľa sa mikrofón s #1 kartami;Zdieľa sa mikrofón s #1 kartami
+webrtcIndicator.sharingScreenWithNTabs.menuitem = Zdieľa sa obrazovka s #1 kartou;Zdieľa sa obrazovka s #1 kartami;Zdieľa sa obrazovka s #1 kartami
+webrtcIndicator.sharingWindowWithNTabs.menuitem = Zdieľa sa okno s #1 kartou;Zdieľa sa okno s #1 kartami;Zdieľa sa okno s #1 kartami
+# LOCALIZATION NOTE (webrtcIndicator.controlSharingOn.menuitem):
+# %S is the title of the tab using the share.
+webrtcIndicator.controlSharingOn.menuitem = Nastavenia zdieľania na karte "%S"
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -155,9 +155,9 @@ text_annotation_type.alt=[Anotácia typu {{type}}]
 password_label=Ak chcete otvoriť tento súbor PDF, zadajte jeho heslo.
 password_invalid=Heslo nie je platné. Skúste to znova.
 password_ok=OK
 password_cancel=Zrušiť
 
 printing_not_supported=Upozornenie: tlač nie je v tomto prehliadači plne podporovaná.
 printing_not_ready=Upozornenie: súbor PDF nie je plne načítaný pre tlač.
 web_fonts_disabled=Webové písma sú vypnuté: nie je možné použiť písma vložené do súboru PDF.
-document_colors_disabled=Dokumenty PDF nemajú povolené používať vlastné farby, pretože voľba \'Povoliť stránkam používať vlastné farby\' je v nastaveniach prehliadača vypnutá.
+document_colors_disabled=Dokumenty PDF nemajú povolené používať vlastné farby, pretože voľba "Povoliť stránkam používať vlastné farby" je v nastaveniach prehliadača vypnutá.
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
@@ -53,16 +53,18 @@
 <!ENTITY lightning.imipbar.btnDelete.label                 "Vymazať">
 <!ENTITY lightning.imipbar.btnDelete.tooltiptext              "Odstrániť z kalendára">
 <!ENTITY lightning.imipbar.btnDetails.label                 "Podrobnosti…">
 <!ENTITY lightning.imipbar.btnDetails.tooltiptext              "Zobraziť podrobnosti o udalosti">
 <!ENTITY lightning.imipbar.btnMore.label                  "Ďalšie">
 <!ENTITY lightning.imipbar.btnMore.tooltiptext               "Ďalšie možnosti">
 <!ENTITY lightning.imipbar.btnReconfirm2.label               "Opäť potvrdiť">
 <!ENTITY lightning.imipbar.btnReconfirm.tooltiptext             "Odošlať opätovné potvrdenie organizátorovi">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnSaveCopy.label                "Uložiť kópiu">
+<!ENTITY lightning.imipbar.btnSaveCopy.tooltiptext             "Uložiť kópiu udalosti do kalendára nezávisle na odpovedi organizátorovi. Zoznam účastníkov bude vymazaný.">
 <!ENTITY lightning.imipbar.btnTentative.label                "Predbežne prijať">
 <!ENTITY lightning.imipbar.btnTentative2.tooltiptext            "Predbežne prijať pozvánku na udalosť">
 <!ENTITY lightning.imipbar.btnTentativeRecurrences.label          "Predbežne prijať všetky">
 <!ENTITY lightning.imipbar.btnTentativeRecurrences2.tooltiptext       "Predbežne prijať pozvánku na všetky opakovania udalosti">
 <!ENTITY lightning.imipbar.btnUpdate.label                 "Aktualizovať">
 <!ENTITY lightning.imipbar.btnUpdate.tooltiptext              "Aktualizovať udalosť v kalendári">
 <!ENTITY lightning.imipbar.description                   "Táto správa obsahuje pozvánku na udalosť">
 
--- a/chat/xmpp.properties
+++ b/chat/xmpp.properties
@@ -34,16 +34,20 @@ connection.error.authenticationFailure=C
 connection.error.notAuthorized=Neoverený (Nezadali ste nesprávne heslo?)
 connection.error.failedToGetAResource=Nepodarilo sa získať zdroj
 
 # LOCALIZATION NOTE (conversation.error.notDelivered):
 #  This is displayed in a conversation as an error message when a message
 #  the user has sent wasn't delivered.
 #  %S is replaced by the text of the message that wasn't delivered.
 conversation.error.notDelivered=Táto správa nemohla byť doručená: %S
+#  This is displayed in a conversation as an error message when joining a MUC
+#  fails.
+#  %S is the name of the MUC.
+conversation.error.joinFailed=Nebolo možné sa pripojiť k %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
 #  These are the titles of lines of information that will appear in
 #  the tooltip showing details about a contact or conversation.
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
 #  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
 tooltip.status=Stav (%S)
 tooltip.statusNoResource=Stav
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -18,24 +18,24 @@ OnBeforeUnloadStayButton=Zostať na stránke
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Opustiť stránku
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: pokus o nastavenie strokeStyle alebo fillStyle na hodnotu, ktorá je buď reťazec, CanvasGradient alebo CanvasPattern, bol ignorovaný.
 EmptyGetElementByIdParam=Prázdny reťazec odovzdaný pre getElementById().
 LowMemoryTitle=Upozornenie: Nedostatok pamäte
 LowMemoryMessage=Skript tejto stránky bol zastavený kvôli nedostatku voľnej pamäte.
 SpeculationFailed=Pomocou metódy document.write() bol vytvorený nevyvážený strom, čo spôsobuje opätovné spracovávanie údajov zo siete. Ďalšie informácie je možné nájsť na stránke https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
 DocumentWriteIgnored=Volanie metódy document.write() z asynchrónne načítaného externého skriptu bolo ignorované.
 FormValidationTextTooLong=Tento text musíte skrátiť. Maximálny povolený počet znakov: %S, aktuálne využívate: %S.
-FormValidationValueMissing=Vyplňte toto pole.
-FormValidationCheckboxMissing=Pred pokračovaním musíte označiť toto políčko.
-FormValidationRadioMissing=Zvoľte jednu z týchto možností.
-FormValidationFileMissing=Zvoľte súbor.
-FormValidationSelectMissing=Zvoľte položku zo zoznamu.
-FormValidationInvalidEmail=Zadajte e-mailovú adresu.
-FormValidationInvalidURL=Zadajte adresu URL.
-FormValidationPatternMismatch=Hodnota nie je v požadovanom formáte.
+FormValidationValueMissing=Vyplňte toto pole
+FormValidationCheckboxMissing=Pred pokračovaním musíte označiť toto políčko
+FormValidationRadioMissing=Zvoľte jednu z týchto možností
+FormValidationFileMissing=Zvoľte súbor
+FormValidationSelectMissing=Zvoľte položku zo zoznamu
+FormValidationInvalidEmail=Zadajte e-mailovú adresu
+FormValidationInvalidURL=Zadajte adresu URL
+FormValidationPatternMismatch=Hodnota nie je v požadovanom formáte
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
 FormValidationPatternMismatchWithTitle=Hodnota nie je v požadovanom formáte: %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeOverflow): %S is a number.
 FormValidationNumberRangeOverflow=Zvoľte hodnotu, ktorá nie je väčšia ako %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateRangeOverflow): %S is a date.
 FormValidationDateRangeOverflow=Zvoľte dátum, ktorý nie je neskorší ako %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationTimeRangeOverflow): %S is a time.
 FormValidationTimeRangeOverflow=Zvoľte čas, ktorý nie je neskorší ako %S.
@@ -152,8 +152,59 @@ Window_ContentWarning=Používanie window._content je zavrhnuté. Používajte radšej window.content.
 SyncXMLHttpRequestWarning=Synchrónna požiadavka XMLHttpRequest je v hlavnom vlákne zavrhnutá kvôli jej nežiaducim účinkom na koncového používateľa. Ďalšie informácie na http://xhr.spec.whatwg.org/
 ImplicitMetaViewportTagFallback=Nebola nájdená značka meta-viewport. Túto značku je potrebné explicitne špecifikovať, aby sa zabránilo neočakávaným zmenám správania v budúcich verziách. Ďalšie informácie na https://developer.mozilla.org/en/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DataContainerEvent" or "CustomEvent"
 DataContainerEventWarning=Používanie DataContainerEvent je zavrhnuté. Používajte radšej CustomEvent.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "sendAsBinary" or "send(Blob data)"
 SendAsBinaryWarning=Neštandardná metóda sendAsBinary je zavrhnutá a čoskoro bude odstránená. Používajte radšej metódu send(Blob data).
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers"
 Window_ControllersWarning=Používanie window.controllers je zavrhnuté. Nepoužívajte ju na detekciu UA.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Down" and "ArrowDown".
+KeyNameDownWarning=Hodnota "Down" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "ArrowDown". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Left" and "ArrowLeft".
+KeyNameLeftWarning=Hodnota "Left" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "ArrowLeft". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Right" and "ArrowRight".
+KeyNameRightWarning=Hodnota "Right" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "ArrowRight". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Up" and "ArrowUp".
+KeyNameUpWarning=Hodnota "Up" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "ArrowUp". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Crsel" and "CrSel".
+KeyNameCrselWarning=Hodnota "Crsel" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "CrSel". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Del" and "Delete".
+KeyNameDelWarning=Hodnota "Del" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "Delete". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Exsel" and "ExSel".
+KeyNameExselWarning=Hodnota "Exsel" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "ExSel". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Menu" and "ContextMenu".
+KeyNameMenuWarning=Hodnota "Menu" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "ContextMenu". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Esc" and "Escape".
+KeyNameEscWarning=Hodnota "Esc" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "Escape". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Nonconvert" and "NonConvert".
+KeyNameNonconvertWarning=Hodnota "Nonconvert" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "NonConvert". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "HalfWidth" and "Hankaku".
+KeyNameHalfWidthWarning=Hodnota "HalfWidth" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "Hankaku". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "RomanCharacters", "Romaji" and "Eisu".
+KeyNameRomanCharactersWarning=Hodnota "RomanCharacters" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "Romaji" or remapped to "Eisu". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "FullWith" and "Zenkaku".
+KeyNameFullWidthWarning=Hodnota "FullWidth" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "Zenkaku". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "SelectMedia" and "MediaSelect".
+KeyNameSelectMediaWarning=Hodnota "SelectMedia" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "MediaSelect". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "MediaNextTrack" and "MediaTrackNext".
+KeyNameMediaNextTrackWarning=Hodnota "MediaNextTrack" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "MediaTrackNext". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "MediaPreviousTrack" and "MediaTrackPrevious".
+KeyNameMediaPreviousTrackWarning=Hodnota "MediaPreviousTrack" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "MediaTrackPrevious". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Red" and "ColorF0Red".
+KeyNameRedWarning=Hodnota "Red" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "ColorF0Red". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Green" and "ColorF1Green".
+KeyNameGreenWarning=Hodnota "Green" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "ColorF1Green". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Yellow" and "ColorF2Yellow".
+KeyNameYellowWarning=Hodnota "Yellow" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "ColorF2Yellow". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Blue" and "ColorF3Blue".
+KeyNameBlueWarning=Hodnota "Blue" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "ColorF3Blue". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Live".
+KeyNameLiveWarning=Hodnota "Live" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude odstránená. Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Apps".
+KeyNameAppsWarning=Hodnota "Apps" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude odstránená. Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "FastFwd" and "MediaFastForward".
+KeyNameFastFwdWarning=Hodnota "FastFwd" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "MediaFastForward". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key", "Zoom" and "ZoomToggle".
+KeyNameZoomWarning=Hodnota "Zoom" pre KeyboardEvent.key je zavrhnutá a bude premenovaná na "ZoomToggle". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "KeyboardEvent.key" and "Dead".
+KeyNameDeadKeysWarning=Hodnoty pre KeyboardEvent.key začínajúce reťazcom "Dead" sú zavrhnuté a budú spojené len ako "Dead". Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent.key
+ImportXULIntoContentWarning=Importovanie uzlov XUL do obsahu dokumentu je zavrhnuté. Táto funkcionalita bude čoskoro odstránená.
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -16,39 +16,49 @@ PERuleTrailing=Očakávané ukončenie pravidla, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PESkipAtRuleEOF2=koniec @-pravidla
 PEUnknownAtRule=Neznáme @-pravidlo alebo chyba pri analýze @-pravidla '%1$S'.
 PECharsetRuleEOF=reťazec kódovania v pravidle @charset
 PECharsetRuleNotString=Očakávaný reťazec, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEGatherMediaEOF=koniec zoznamu médií v pravidle @import alebo @media
 PEGatherMediaNotComma=Očakávaný znak ',' v zozname médií, ale bol nájdený '%1$S'.
 PEGatherMediaNotIdent=Očakávaný identifikátor v zozname médií, ale bol nájdený '%1$S'.
 PEGatherMediaReservedMediaType=Pri hľadaní typu média bolo nájdené rezervované kľúčové slovo '%1$S'.
+PEParseSourceSizeListEOF=Hodnota dĺžky pre médium vyhovujúce podmienke
+PEParseSourceSizeListNotComma=Po hodnote sa očakáva znak ',', ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEImportNotURI=Očakávaný identifikátor URI v pravidle @import, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEImportBadURI=Neplatný identifikátor URI v pravidle @import: '%1$S'.
 PEImportUnexpected=Nájdený neočakávaný reťazec '%1$S' v @import.
 PEGroupRuleEOF2=koniec pravidla @media, @supports alebo @-moz-document
 PEGroupRuleNestedAtRule=Pravidlo %1$S nie je povolené v pravidle @media alebo @-moz-document.
 PEMozDocRuleBadFunc2=Očakávané url(), url-prefix(), domain() alebo regexp() v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotURI=Očakávaný identifikátor URI v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotString=Očakávaný reťazec pre funkciu regexp() v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMozDocRuleEOF=ďalšia adresa URI v pravidle @-moz-document
 PEAtNSPrefixEOF=prefix priestoru názvov v pravidle @namespace
 PEAtNSURIEOF=priestor názvov URI v pravidle @namespace
 PEAtNSUnexpected=Neočakávaný token v @namespace: '%1$S'.
 PEKeyframeNameEOF=názov pravidla @keyframes.
 PEKeyframeBadName=Očakávaný identifikátor pre pravidlo @keyframes.
-PEKeyframeBrace=Očakávaný otvárací znak { pravidla @keyframes.
-PESkipDeclBraceEOF=uzatváracieho znaku } deklaračného bloku
-PESkipRSBraceEOF=uzatváracieho znaku } neplatných pravidiel
+PEKeyframeBrace=Očakávaný otvárací znak '{' pravidla @keyframes.
+PESkipDeclBraceEOF=uzatváracieho znaku '}' deklaračného bloku
+PESkipRSBraceEOF=uzatváracieho znaku '}' neplatných pravidiel
 PEBadSelectorRSIgnored=Pravidlá ignorované kvôli nesprávnemu selektoru.
 PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Pravidlo Keyframe ignorované kvôli nesprávnemu selektoru.
 PESelectorListExtraEOF=',' alebo '{'
 PESelectorListExtra=Očakávané ',' alebo '{', ale bolo nájdené '%1$S'.
 PESelectorGroupNoSelector=Očakávaný selektor.
 PESelectorGroupExtraCombinator=Nesprávne umiestnený spojovník.
+PECounterStyleNotIdent=Očakávaný identifikátor názvu pravidla @counter-style.
+PECounterStyleBadName=Názov pravidla @counter-style nemôže byť '%1$S'.
+PECounterStyleBadBlockStart=Očakávaný otvárací znak '{' pravidla @counter-style, ale bolo nájdené '%1$S'.
+PECounterStyleEOF=uzatváracieho znaku '}' bloku @counter-style block
+PECounterDescExpected=Očakávaný popisovač pre counter, ale bolo nájdené '%1$S'.
+PEUnknownCounterDesc=Neznámy popisovač '%1$S' v pravidle @counter-style.
+PECounterExtendsNotIdent=Očakávaný identifikátor pre extends system, ale bolo nájdené '%1$S'.
+PECounterASWeight=Každá hodnota v popisovači pre additive-symbols musí byť mešia ako predchádzajúca hodnota.
 PEClassSelEOF=názov triedy
 PEClassSelNotIdent=Očakávaný identifikátor selektoru triedy, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PETypeSelEOF=typ prvku
 PETypeSelNotType=Očakávaný názov prvku alebo '*', ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEUnknownNamespacePrefix=Neznáma predpona priestoru názvov '%1$S'.
 PEAttributeNameEOF=názov atribútu
 PEAttributeNameExpected=Očakávaný identifikátor názvu atribútu, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEAttributeNameOrNamespaceExpected=Očakávaný názov atribútu alebo priestoru názvov, ale bolo nájdené '%1$S'.
--- a/dom/chrome/plugins.properties
+++ b/dom/chrome/plugins.properties
@@ -14,8 +14,11 @@ file_label=Súbor:
 path_label=Cesta:
 version_label=Verzia:
 state_label=Stav:
 state_enabled=povolený
 state_disabled=zakázaný
 mimetype_label=Typ MIME
 description_label=Popis
 suffixes_label=Prípony
+
+openH264_name=Kodek OpenH264 Video poskytuje Cisco Systems, Inc.
+openH264_description=Prehráva webové video a používa sa pri video konverzáciách.
--- a/mail/chrome/messenger/chat.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/chat.properties
@@ -86,8 +86,10 @@ dateTime=%1$S %2$S
 log.today=Dnes
 log.yesterday=Včera
 
 #LOCALIZATION NOTE
 # These are special groups in the log tree for the last 3-7 days and
 # the last 8-14 days.
 log.currentWeek=Tento týždeň
 log.previousWeek=Minulý týždeň
+
+messagePreview=Nová správa v konverzácii
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -530,21 +530,21 @@ copyToFolderAgainAccessKey=u
 alwaysLoadRemoteContentForSender2=Vždy načítať vzdialený obsah z %1$S
 
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
 mdnBarMessageNormal=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
 mdnBarMessageAddressDiffers=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy (na e-mailovú adresu %2$S)
 
 # mailCommands.js
-emptyJunkTitle=Potvrdenie
-emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
+emptyJunkFolderTitle=Odstránenie "%S"
+emptyJunkFolderMessage=Odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Nabudúce sa už nepýtať
-emptyTrashTitle=Potvrdenie
-emptyTrashMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
+emptyTrashFolderTitle=Odstránenie "%S"
+emptyTrashFolderMessage=Odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
 emptyTrashDontAsk=Nabudúce sa už nepýtať
 
 # junkCommands.js
 junkAnalysisPercentComplete=Analyzovanie nevyžiadanej pošty: hotovo %S
 processingJunkMessages=Spracováva sa nevyžiadaná pošta
 
 # Messenger bootstrapping messages
 fileNotFoundTitle = Súbor nebol nájdený
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -246,17 +246,19 @@ assemblingMailInformation=Zostavujú sa informácie o pošte…
 gatheringAttachment=Prikladá sa %S…
 creatingMailMessage=Vytvára sa e-mailová správa…
 
 ## LOCALIZATION NOTE (copyMessageStart): argument %S is folder name
 copyMessageStart=Správa sa kopíruje do priečinka %S…
 copyMessageComplete=Kopírovanie dokončené
 copyMessageFailed=Kopírovanie zlyhalo
 
-sendLargeMessageWarning=Pozor! Chystáte sa odoslať správu s veľkosťou %d bajtov. Naozaj to chcete?
+## LOCALIZATION NOTE (largeMessageSendWarning):
+## Do not translate %S. It is the size of the message in user-friendly notation.
+largeMessageSendWarning=Pozor! Chystáte sa odoslať správu s veľkosťou %S, ktorá môže prekročiť povolený limit poštového servera. Naozaj chcete pokračovať?
 
 sendingMessage=Správa sa odosiela…
 sendMessageErrorTitle=Chyba pri odosielaní správy
 postingMessage=Správa sa uverejňuje…
 
 sendLaterErrorTitle=Chyba pri odložení odoslania
 saveDraftErrorTitle=Chyba pri ukladaní návrhu
 saveTemplateErrorTitle=Chyba pri ukladaní šablóny
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/chat.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/chat.dtd
@@ -19,18 +19,21 @@ sentence. -->
 
 <!ENTITY andSetStatusToAway.label   "a nastaviť môj stav na 'Som preč' so stavovou správou:">
 <!ENTITY andSetStatusToAway.accesskey "n">
 
 <!ENTITY sendTyping.label       "V konverzáciách odosielať notifikáciu o písaní správy">
 <!ENTITY sendTyping.accesskey     "k">
 
 <!ENTITY chatNotifications.label       "Po prijatí správy určenej pre mňa:">
-<!ENTITY desktopChatNotifications.label   "Zobraziť upozornenie">
+<!ENTITY desktopChatNotifications.label   "Zobraziť upozornenie:">
 <!ENTITY desktopChatNotifications.accesskey "o">
+<!ENTITY completeNotification.label     "s uvedením odosielateľa a ukážkou textu správy">
+<!ENTITY buddyInfoOnly.label         "s uvedením odosielateľa">
+<!ENTITY dummyNotification.label       "bez ďalších informácií">
 <!ENTITY chatSound.accesskey         "u">
 <!ENTITY chatSound.label           "Prehrať zvuk">
 <!ENTITY play.label             "Prehrať">
 <!ENTITY play.accesskey           "e">
 <!ENTITY systemSound.label          "Predvolený systémový zvuk pre novú správu">
 <!ENTITY systemSound.accesskey        "d">
 <!ENTITY customsound.label          "Použiť nasledovný zvukový súbor">
 <!ENTITY customsound.accesskey        "a">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
@@ -9,16 +9,18 @@
 <!ENTITY acceptRemoteContent.accesskey "a">
 <!ENTITY remoteContentExceptions.label "Výnimky…">
 <!ENTITY remoteContentExceptions.accesskey "m">
 <!ENTITY acceptRemoteContentInfo.label "Ďalšie informácie o bezpečnostných nástrahách vzdialeného obsahu">
 
 <!-- Web Content -->
 <!ENTITY captionWebContent.label "Webový obsah">
 
+<!ENTITY keepHistory.label "Zapamätať si webové stránky a odkazy, ktoré navštívim">
+<!ENTITY keepHistory.accesskey "m">
 <!ENTITY acceptCookies.label "Povoliť cookies webových stránok">
 <!ENTITY acceptCookies.accesskey "k">
 <!ENTITY acceptThirdParty.pre.label "Povoliť cookies tretích strán:">
 <!ENTITY acceptThirdParty.pre.accesskey "P">
 <!ENTITY acceptThirdParty.always.label "vždy">
 <!ENTITY acceptThirdParty.never.label "nikdy">
 <!ENTITY acceptThirdParty.visited.label "len z navštívených">
 <!ENTITY keepUntil.label "Cookies uchovávať do:">
--- a/mail/chrome/messenger/sanitize.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/sanitize.dtd
@@ -19,16 +19,18 @@ that require it. -->
 <!ENTITY clearTimeDuration.suffix     "">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (detailsProgressiveDisclosure.*): Labels and accesskeys
   of the "Details" progressive disclosure button. See UI mockup at bug
   480169 -->
 <!ENTITY detailsProgressiveDisclosure.label   "Podrobnosti">
 <!ENTITY detailsProgressiveDisclosure.accesskey "P">
 
+<!ENTITY itemHistory.label         "História prehliadania">
+<!ENTITY itemHistory.accesskey       "H">
 <!ENTITY itemCookies.label         "Cookies">
 <!ENTITY itemCookies.accesskey       "C">
 <!ENTITY itemCache.label          "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY itemCache.accesskey        "V">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingUndoWarning): Second warning paragraph
   that appears when "Time range to clear" is set to "Everything". See UI
   mockup at bug 480169 -->
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -6,16 +6,17 @@
 <!ENTITY no_space_to_start_error "Na spustenie prehliadača &brandShortName; nie je dostatok miesta.">
 <!ENTITY error_loading_file "Pri načítavaní súborov potrebných na spustenie prehliadača &brandShortName; sa vyskytla chyba.">
 
 <!-- Localization note: These are used as the titles of different pages on the home screen.
   They are automatically converted to all caps by the Android platform. -->
 <!ENTITY bookmarks_title "Záložky">
 <!ENTITY history_title "História">
 <!ENTITY reading_list_title "Zoznam na prečítanie">
+<!ENTITY recent_tabs_title "Nedávne karty">
 
 <!ENTITY switch_to_tab "Prejsť na kartu">
 
 <!ENTITY crash_reporter_title "Oznamovateľ zlyhania prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY crash_message2 "&brandShortName; zistil problém a zlyhal. Otvorené karty by mali byť po reštart dostupné na Úvodnej stránke &brandShortName;u.">
 <!ENTITY crash_send_report_message3 "Oznámiť spoločnosti &vendorShortName; toto zlyhanie, aby bolo možné problém odstrániť">
 <!ENTITY crash_include_url2 "Zahrnúť adresu stránky, na ktorej som sa nachádzal">
 <!ENTITY crash_sorry "Ospravedlňujeme sa">
@@ -38,18 +39,18 @@
 <!ENTITY bookmark "Záložka">
 <!ENTITY bookmark_added "Záložka pridaná">
 <!ENTITY bookmark_removed "Záložka odstránená">
 <!ENTITY bookmark_updated "Záložka aktualizovaná">
 <!ENTITY bookmark_options "Možnosti">
 
 <!ENTITY history_today_section "Dnes">
 <!ENTITY history_yesterday_section "Včera">
-<!ENTITY history_week_section "7 dní dozadu">
-<!ENTITY history_older_section "Staršie ako 7 dní">
+<!ENTITY history_week_section2 "Minulý týždeň">
+<!ENTITY history_older_section2 "Minulý mesiac">
 
 <!ENTITY go "Prejsť">
 <!ENTITY search "Hľadať">
 <!ENTITY reload "Obnoviť">
 <!ENTITY forward "Dopredu">
 <!ENTITY menu "Ponuka">
 <!ENTITY back "Naspäť">
 <!ENTITY stop "Zastaviť">
@@ -98,23 +99,23 @@
 <!ENTITY pref_search_restore_defaults_summary "Obnoviť predvolené">
 <!-- Localization note (pref_search_hint) : "TIP" as in "hint", "clue" etc. Displayed as an
   advisory message on the customise search providers settings page explaining how to add new
   search providers.
   The &formatI; in the string will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
   it is applicable. -->
 <!ENTITY pref_search_hint "Tip: akúkoľvek stránku pridáte dlhým podržaním jej vyhľadávacieho poľa a následne ťuknutím na ikonu &formatI;.">
 <!ENTITY pref_category_devtools "Vývojárske nástroje">
+<!ENTITY pref_developer_paint_flashing "Zvýrazniť prekresľovanie">
 <!ENTITY pref_developer_remotedebugging "Vzdialené ladenie">
 <!ENTITY pref_remember_signons "Pamätať si heslá">
 
 <!ENTITY pref_category_home "Domov">
 <!ENTITY pref_category_home_summary "Prispôsobte si úvodnú obrazovku">
 <!ENTITY pref_category_home_panels "Panely">
-<!ENTITY pref_home_add_panel "Pridať panel">
 <!ENTITY home_add_panel_title "Pridať nový panel">
 <!ENTITY home_add_panel_empty "Ospravedlňujeme sa, nebolo možné nájsť žiadne panely vhodné na pridanie.">
 <!ENTITY pref_category_home_content_settings "Nastavenia obsahu">
 <!ENTITY pref_home_updates "Automatické aktualizácie">
 <!ENTITY pref_home_updates_enabled "Povolené">
 <!ENTITY pref_home_updates_wifi "Len cez Wi-Fi">
 <!ENTITY pref_home_suggested_sites "Zobrazovať navrhované stránky">
 <!ENTITY pref_home_suggested_sites_summary "Na vašej domovskej stránke zobrazuje odkazy na stránky, o ktorých si myslímte, že by Vás mohli zaujímať.">
@@ -140,17 +141,21 @@
 <!ENTITY pref_donottrack_menu "Sledovanie">
 <!ENTITY pref_donottrack_disallow_tracking "Požiadať stránky, aby nesledovali moju aktivitu">
 <!ENTITY pref_donottrack_allow_tracking "Informovať stránky, že môžu sledovať moju aktivitu">
 <!ENTITY pref_donottrack_no_pref "Neinformovať stránky o mojich preferenciách v oblasti sledovania aktivity">
 
 <!ENTITY pref_char_encoding "Kódovanie znakov">
 <!ENTITY pref_char_encoding_on "Zobrazovať ponuku">
 <!ENTITY pref_char_encoding_off "Nezobrazovať ponuku">
-<!ENTITY pref_clear_private_data "Vymazať súkromné údaje">
+<!ENTITY pref_clear_private_data2 "Vymazať teraz">
+<!ENTITY pref_clear_private_data_category "Vymazať súkromné údaje">
+<!ENTITY pref_clear_on_exit_title "Vždy vymazať pri ukončení">
+<!ENTITY pref_clear_on_exit_summary "&brandShortName; bude automaticky vymazávať vaše údaje zakaždým, keď v hlavnej ponuke zvolíte položku \u0022Ukončiť\u0022">
+<!ENTITY pref_clear_on_exit_dialog_title "Zvoľte údaje, ktoré chcete vymazať">
 <!ENTITY pref_plugins "Zásuvné moduly">
 <!ENTITY pref_plugins_enabled "Povolené">
 <!ENTITY pref_plugins_tap_to_play "Prehrávať po ťuknutí">
 <!ENTITY pref_plugins_disabled "Zakázané">
 <!ENTITY pref_text_size "Veľkosť textu">
 <!ENTITY pref_reflow_on_zoom4 "Zaostriť text">
 <!ENTITY pref_restore "Karty">
 <!ENTITY pref_restore_always "Vždy obnoviť karty">
@@ -253,16 +258,17 @@ size. -->
 <!ENTITY save_as_pdf "Uložiť ako PDF">
 <!ENTITY find_in_page "Hľadať na stránke">
 <!ENTITY desktop_mode "Plná verzia stránky">
 <!ENTITY page "Stránka">
 <!ENTITY tools "Nástroje">
 <!ENTITY new_tab "Nová karta">
 <!ENTITY new_private_tab "Nová súkromná karta">
 <!ENTITY close_all_tabs "Zavrieť všetky karty">
+<!ENTITY close_private_tabs "Zavrieť súkromné karty">
 <!ENTITY tabs_normal "Karty">
 <!ENTITY tabs_private "Súkromné">
 <!ENTITY tabs_synced "Synchronizované">
 <!ENTITY set_image_fail "Nie je možné nastaviť obrázok">
 <!ENTITY set_image_chooser_title "Nastaviť obrázok ako">
 
 <!-- Localization note (find_text, find_prev, find_next, find_close) : These strings are used
   as alternate text for accessibility. They are not visible in the UI. -->
@@ -275,17 +281,16 @@ size. -->
   as alternate text for accessibility. They are not visible in the UI. -->
 <!ENTITY media_casting_to "Prehráva sa do zariadenia">
 <!ENTITY media_play "Prehrať">
 <!ENTITY media_pause "Pozastaviť">
 <!ENTITY media_stop "Zastaviť">
 
 <!ENTITY contextmenu_open_new_tab "Otvoriť na novej karte">
 <!ENTITY contextmenu_open_private_tab "Otvoriť na súkromnej karte">
-<!ENTITY contextmenu_open_in_reader "Otvoriť v čítačke">
 <!ENTITY contextmenu_remove "Odstrániť">
 <!ENTITY contextmenu_add_to_launcher "Pridať na úvodnú obrazovku">
 <!ENTITY contextmenu_share "Zdieľať">
 <!ENTITY contextmenu_pasteandgo "Prilepiť a prejsť">
 <!ENTITY contextmenu_paste "Prilepiť">
 <!ENTITY contextmenu_copyurl "Kopírovať adresu">
 <!ENTITY contextmenu_edit_bookmark "Upraviť">
 <!ENTITY contextmenu_subscribe "Prihlásiť k odberu">
@@ -345,20 +350,20 @@ size. -->
 <!-- Localization note (home_top_sites_add): This string is used as placeholder
   text underneath empty thumbnails in the Top Sites page on about:home. -->
 <!ENTITY home_top_sites_add "Pridať stránku">
 
 <!ENTITY home_history_title "História">
 <!ENTITY home_clear_history_button "Vymazať históriu prehliadania">
 <!ENTITY home_clear_history_confirm "Naozaj chcete vymazať svoju históriu prehliadania?">
 <!ENTITY home_bookmarks_empty "Tu sa zobrazujú uložené záložky">
+<!ENTITY home_closed_tabs_title "Nedávno zatvorené karty">
 <!ENTITY home_last_tabs_title "Karty z poslednej relácie">
-<!ENTITY home_last_tabs_open "Otvoriť všetky karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY home_last_tabs_empty "Tu sa zobrazujú karty otvorené pri ukončení poslednej relácie">
-<!ENTITY home_most_recent_title "Najnovšie">
+<!ENTITY home_open_all "Otvoriť všetky">
 <!ENTITY home_most_recent_empty "Tu sa zobrazujú naposledy navštívené stránky">
 <!ENTITY home_reading_list_empty "Tu sa zobrazujú články uložené na neskôr">
 <!-- Localization note (home_reading_list_hint2): The "TIP" string is synonymous to "hint", "clue", etc. This string is displayed
   as an advisory message on how to add content to the reading list when the reading list empty.
   The placeholder &formatI; will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
   it is applicable. -->
 <!ENTITY home_reading_list_hint2 "Tip: články si môžete pridávať do zoznamu na prečítanie podržaním ikony &formatI;, keď sa táto zobrazí v titulku okna.">
 <!-- Localization note (home_reading_list_hint_accessible): This string is used
@@ -368,16 +373,20 @@ size. -->
 <!-- Localization note (home_default_empty): This string is used as the default text when there
   is no data to show in an about:home panel that was created by an add-on. -->
 <!ENTITY home_default_empty "Pre tento panel nebol nájdený žiadny obsah.">
 
 <!-- Localization note (home_move_up_to_filter): The variable is replaced by the name of the
   previous location in the navigation, such as the previous folder -->
 <!ENTITY home_move_up_to_filter "Späť na &formatS;">
 
+<!ENTITY private_browsing_title "Súkromné prehliadanie">
+<!ENTITY private_tabs_panel_empty_desc "Tu sa zobrazujú otvorené karty režimu Súkromné prehliadanie. Aj keď neuchovávame vašu históriu prehliadania alebo súbory cookies, záložky a prevzaté súbory budú uložené na disku vášho zariadenia.">
+<!ENTITY private_tabs_panel_learn_more "Chcete vedieť viac?">
+
 <!ENTITY pin_site_dialog_hint "Zadajte kľúčové slovo vyhľadávania">
 
 <!ENTITY filepicker_title "Výber súboru">
 <!ENTITY filepicker_audio_title "Vyberte alebo nahrajte zvuk">
 <!ENTITY filepicker_image_title "Vyberte alebo spravte snímku">
 <!ENTITY filepicker_video_title "Vyberte alebo natočte video">
 
 <!-- Site identity popup -->
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -104,16 +104,19 @@
 <!ENTITY sync.text.redirect.to.set.up.sync.label 'Nastavenie služby &syncBrand.fullName.label; na tomto zariadení na odosielanie kariet na ďalšie zariadenia.'>
 <!ENTITY sync.text.tab.sent.label 'Karta bola odoslaná!'>
 <!ENTITY sync.text.tab.not.sent.label 'Pri odosielaní karty sa vyskytla chyba.'>
 
 <!-- Firefox Account strings. -->
 
 <!ENTITY fxaccount_full_label 'Účet Firefox Accounts'>
 
+<!ENTITY fxaccount_custom_server_account_title 'Používame účet na serveri'>
+<!ENTITY fxaccount_custom_server_sync_title 'Ukladáme údaje služby Sync na serveri'>
+
 <!-- Localization note: these are shown in all screens that query the
   user for an email address and password. Hide and show are button
   labels. -->
 <!ENTITY fxaccount_email_hint 'E-mail'>
 <!ENTITY fxaccount_password_hint 'Heslo'>
 <!ENTITY fxaccount_password_hide 'Skryť'>
 <!ENTITY fxaccount_password_show 'Zobraziť'>
 
@@ -170,17 +173,19 @@
 <!ENTITY fxaccount_account_verified_description2 'Vaše údaje sa práve začínajú synchronizovať.'>
 
 <!ENTITY fxaccount_update_credentials_header 'Prihlásenie'>
 <!ENTITY fxaccount_update_credentials_button_label 'Prihlásiť sa'>
 <!ENTITY fxaccount_update_credentials_unknown_error 'Nepodarilo sa prihlásiť'>
 
 <!ENTITY fxaccount_status_header2 'Účet Firefox Account'>
 <!ENTITY fxaccount_status_signed_in_as 'Prihlásený ako'>
+<!ENTITY fxaccount_status_auth_server 'Server účtu'>
 <!ENTITY fxaccount_status_device_name 'Názov zariadenia'>
+<!ENTITY fxaccount_status_sync_server 'Server služby Sync'>
 <!ENTITY fxaccount_status_sync '&syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY fxaccount_status_sync_enabled '&syncBrand.shortName.label;: povolené'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_verification2 'Váš účet musí byť overený. Ťuknutím znova odošlete overovací e-mail.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_credentials 'Nie je možné sa pripojiť. Ťuknutím sa prihlásite.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_upgrade 'Ak sa chcete prihlásiť, musíte aktualizovať svoj &brandShortName;.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_master_sync_automatically_enabled 'Služba &syncBrand.shortName.label; je nastavená, ale synchronizácia neprebieha automaticky. Prepnite voľbu “Automatická synchronizácia” v nastaveniach synchronizácie systému Android.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_account_enabled 'Služba &syncBrand.shortName.label; je nastavená, ale synchronizácia neprebieha automaticky. Ťuknutím ju spustíte.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_bookmarks 'Záložky'>
--- a/mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
@@ -2,10 +2,9 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutApps.title2             "Aplikácie">
 <!ENTITY aboutApps.header             "Vaše aplikácie">
 
 <!ENTITY aboutApps.browseMarketplace "Aplikácie na Firefox Marketplace">
 <!ENTITY aboutApps.uninstall "Odinštalovať">
-<!ENTITY aboutApps.addToHomescreen "Pridať na úvodnú stránku">
 <!ENTITY aboutApps.checkForUpdates "Vyhľadať aktualizácie">
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -193,17 +193,17 @@ contextmenu.fullScreen=Na celú obrazovku
 contextmenu.copyImageLocation=Kopírovať adresu obrázka
 contextmenu.shareImage=Zdieľať obrázok
 # LOCALIZATION NOTE (contextmenu.search):
 # The label of the contextmenu item which allows you to search with your default search engine for
 # the text you have selected. %S is the name of the search engine. For example, "Google".
 contextmenu.search=Vyhľadať pomocou %S
 contextmenu.saveImage=Uložiť obrázok
 contextmenu.setImageAs=Nastaviť obrázok ako
-contextmenu.addSearchEngine=Pridať vyhľadávací modul
+contextmenu.addSearchEngine2=Pridať ako vyhľadávací modul
 contextmenu.playMedia=Prehrať
 contextmenu.pauseMedia=Pozastaviť
 contextmenu.shareMedia=Zdieľať video
 contextmenu.showControls2=Zobraziť ovládanie
 contextmenu.mute=Stlmiť
 contextmenu.unmute=Zrušiť stlmenie
 contextmenu.saveVideo=Uložiť video
 contextmenu.saveAudio=Uložiť zvuk
@@ -236,26 +236,16 @@ stacktrace.anonymousFunction=<anonymné>
 stacktrace.outputMessage=Výpis zásobníka z %S, funkcia %S, riadok %S.
 timer.start=%S: časovač spustený
 
 # LOCALIZATION NOTE (timer.end):
 # This string is used to display the result of the console.timeEnd() call.
 # %1$S=name of timer, %2$S=number of milliseconds
 timer.end=%1$S: %2$Sms
 
-# Webapps
-webapps.installTitle=Nainštalovať aplikáciu
-webapps.alertSuccess=Úspešne nainštalovaná
-# Shown when there is a generic problem installing an app
-webapps.installError=Chyba pri inštalácii aplikácie
-# Shown when there is something wrong with an apps manifest
-webapps.manifestInstallError=Neplatný manifest aplikácie
-# Shown when a network error prevented installing an app
-webapps.networkInstallError=Nebolo možné prevziať manifest aplikácie
-
 # Click to play plugins
 clickToPlayPlugins.message2=Stránka %S obsahuje zásuvný modul. Chcete ho aktivovať?
 clickToPlayPlugins.activate=Aktivovať
 clickToPlayPlugins.dontActivate=Neaktivovať
 # LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.dontAskAgain): This label appears next to a
 # checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
 clickToPlayPlugins.dontAskAgain=Nabudúce sa pre túto stránku nepýtať
 # LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.activatePlugins): Label that
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
@@ -85,12 +85,8 @@
 <!ENTITY formSigning.title "Žiadosť o podpísanie textu">
 <!ENTITY formSigning.cert "Popis certifikátu">
 <!ENTITY formSigning.confirmPassword "Svoj súhlas s podpisom tejto textovej správy pomocou svojho vybraného certifikátu potvrďte zadaním hlavného hesla:">
 
 <!-- Strings for protectedAuth dialog -->
 <!ENTITY protectedAuth.title "Overenie chráneného tokenu">
 <!ENTITY protectedAuth.msg "Overte token. Spôsob overenia závisí od typu tokenu.">
 <!ENTITY protectedAuth.tokenName.label "Token:">
-
-<!ENTITY certErrorDlg.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
-<!ENTITY certErrorDlg.info1 "Toto môže byť problém s konfiguráciou servera alebo sa ho niekto snaží napodobniť.">
-<!ENTITY certErrorDlg.info2 "Ak ste sa k tomuto serveru úspešne pripojili v minulosti, chyba môže byť dočasná a pokus by ste mali opakovať neskôr.">
--- a/suite/chrome/browser/region.properties
+++ b/suite/chrome/browser/region.properties
@@ -3,17 +3,16 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # navigator.properties
 #
 # all.js
 #
 browser.startup.homepage=http://www.seamonkey-project.org/start/
 browser.throbber.url=http://www.seamonkey-project.org/
-browser.search.defaulturl=http://www.google.com/search?q=
 
 browser.translation.service=http://translate.google.com/translate?prev=/language_tools&u=
 browser.translation.serviceDomain=translate.google.com
 browser.validate.html.service=http://validator.w3.org/check?charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&uri=
 
 #config.js
 #
 startup.homepage_override_url=http://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey%VERSION%/
--- a/suite/chrome/browser/webDeveloper.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/webDeveloper.dtd
@@ -1,6 +1,8 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY validatePage.label      "Overiť kód tejto stránky">
 <!ENTITY validatePage.accesskey    "t">
+<!ENTITY allowRemoteDebugging.label   "Povoliť vzdialené ladenie">
+<!ENTITY allowRemoteDebugging.accesskey "v">
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
@@ -17,14 +17,12 @@
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.label           "Značky:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.accesskey         "Z">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsEmptyDesc.label       "Značky oddeľte čiarkami">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.description.label        "Popis:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.description.accesskey      "P">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.label          "Kľúčové slovo:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.accesskey        "K">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsExpanderDown.tooltip    "Zobraziť všetky značky">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.loadInSidebar.label       "Túto záložku načítať v bočnom paneli">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.loadInSidebar.accesskey     "b">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.choose.label          "Vybrať…">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.label      "Nový priečinok">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.accesskey    "o">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.tooltip     "Vytvoriť nový priečinok">
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
@@ -320,57 +320,66 @@
  If permitted, websites can store their content and any data you entered
  locally in &brandShortName;. In this way, web applications can be used even
  without a network connection.</p>
 
 <p>The <strong>Offline Web Content and User Data</strong> section provides the
  following functions:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Your application cache is currently using [__] of disk
-  space</strong>: This entry is informational and provides you with an
-  estimate of the offline data currently used by all web applications
-  combined.</li>
+ <li><strong>Your offline storage currently uses [__] of disk space</strong>:
+  This entry is informational and provides you with an estimate of the
+  offline data currently used by all web applications combined.</li>
  <li><strong>Clear</strong>: Immediately clears data that has been saved
   by all websites for use when you are offline.</li>
- <li><strong>Notify me when a website wants to store data for offline
+ <li><strong>Allow all websites to store data for offline use</strong>: Select
+  this option if you want to permit websites by default to store web content
+  and user data locally on the disk of your computer.</li>
+ <li><strong>Only allow websites with explicit permissions</strong>: Select
+  this option if you want to control whether or not a website can store web
+  content for offline use locally. Unless explicit permission has been
+  granted, the website&apos;s request to access the offline storage is
+  blocked or a notification shown to give you the option to allow it.</li>
+ <li><strong>Notify me when websites want to store data for offline
   use</strong>: Check this box if you want to be notified when a website
-  wants to utilize the offline feature but does not currently have the
-  permissions to do so. An information bar will appear for this site with
-  the following options:
+  requests to store content or data in the offline storage but does not
+  currently have any permissions set whether or not it is allowed to do so.
+  An information bar will appear for this site offering the following options:
   <ul>
-   <li><strong>Allow</strong>: Permanently allow this site the use of the
-    offline storage for this and future accesses.</li>
+   <li><strong>Always Allow</strong>: Permanently allow this site the use
+    of the offline storage for this and future accesses.</li>
    <li><strong>Never for This Site</strong>: Permanently deny this site
     the use of the offline storage for this and future accesses.</li>
    <li><strong>Not Now</strong>: Deny this site the use of the offline
     storage for this request but ask again for future accesses.</li>
   </ul>
-  <p><strong>Note</strong>: If the notification box is <em>not</em> checked,
-   &brandShortName; will proceed as if <q>Not Now</q> was selected.</p>
+  <p><strong>Note</strong>: The offline storage is <em>not</em> available in
+   a <a href="using_priv_help.xhtml#browsing_in_a_private_window">private
+   window</a>. You will receive a notification if this option is checked,
+   but all requests will be blocked.</p>
  </li>
  <!-- NOTE: link "Data Manager" below once bug 599097 has been fixed -->
  <li><strong>Manage Permissions</strong>: Opens the Data Manager in a new
   tab or window where you can modify the Offline Web Applications permissions
   for each domain:
   <ul>
    <li><strong>Use Default</strong>: Check this box to return to the default
     behavior, thus presenting the information bar with the next request
     from a site within each domain if the notification option is chosen
     (effectively removes the entry from this listing).</li>
    <li><strong>Allow</strong>: Select this option to allow this site
     the use of the offline storage for all accesses.</li>
    <li><strong>Block</strong>: Select this option to deny this site
     the use of the offline storage for all accesses.</li>
   </ul>
  </li>
- <li><strong>The following websites are allowed to store data for offline
-  use</strong>: Lists the domains of all websites which have stored offline
-  data, along with the amount of data currently used by this domain.</li>
- <li><strong>Clear data</strong>: Select a website domain and click this
+ <li><strong>The following websites are using offline storage</strong>:
+  Lists the domains of all websites which have stored offline data, along
+  with the amount of data currently used by this domain.</li>
+ <li><strong>Clear Data</strong>: Select a website domain and click this
   button to delete all offline data for the specified domain. Click <q>Remove
   offline data</q> after being prompted for confirmation to do so.</li>
 </ul>
    
 <p>[<a href="#advanced_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="proxies">Advanced Preferences - Proxies</h2>
 
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
@@ -161,16 +161,18 @@
    <li><strong>Remember visited pages</strong>: Select this to make
     &brandShortName; remember pages you visit within the browsing history.
     For example, you need that to be able to search for pages you have
     already visited from the location bar or history window.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Location Bar History</strong>:
   <ul>
+   <li><strong>Enable Location Bar history</strong>: Check this to enable
+    &brandShortName; to keep the location bar history.</li>
    <li><strong>Clear Location Bar</strong>: Click this to clear the list of
     websites in the Location bar menu.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Form and Search History</strong>:
   <ul>
    <li><strong>Enable form and search history</strong>: Select this to let
     &brandShortName; keep a history of the forms you fill in and the
@@ -354,30 +356,29 @@
      <li><strong>Show list of matching results</strong>: As you type in
       the Location Bar, &brandShortName; will show a drop-down list of
       matching visited web addresses.
       <span class="unix"><strong>Note</strong>: If you have turned off
       <q>Autocomplete from your browsing history as you type</q>
       matching results from locations on your hard drive will still be
       shown in the drop-down list.</span></li>
     </ul></li>
+   <li><strong>Show default Internet search engine</strong>: Shows a drop-down
+    list item, allowing you to search with the default search engine for
+    words you enter.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Formatting</strong>:
   <ul>
    <li><strong>Highlight the effective domain for websites and FTP
     servers</strong>: Grays out all of the URL except for the effective
     domain, so that it is clear which site you are visiting.</li>
-  </ul>
- </li>
- <li><strong>Internet Search Engine</strong>:
-  <ul>
-   <li><strong>Show default search engine</strong>: Shows a drop-down list item,
-    allowing you to search with the default search engine for words you
-    enter.</li>
+   <li><strong>Highlight web pages with a high level of connection
+    security</strong>: Colorizes the location bar for the next page
+    loaded if all of its components are fully encrypted.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Unknown Locations</strong>
   <ul>
    <li><strong>Add <q>www.</q> and <q>.com</q> to the location if a web page
     is not found</strong>: Select this if you want &brandShortName; to
     automatically add <tt>www.</tt> to the beginning and <tt>.com</tt> to
     the end of a web page location that can&apos;t be found. For more
--- a/suite/chrome/common/help/developer_tools.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/developer_tools.xhtml
@@ -45,28 +45,12 @@
    <!-- 2006-01-27: Removed link (404).
    <li><a href="http://gr.ayre.st/moz/evangelism/tutorials/dominspectortutorial.shtml">grayrest&apos;s
     Guide to the DOM Inspector</a></li>
    -->
    <li>Vytvárame aplikácie Mozilla - Príloha B3:
     <a href="http://books.mozdev.org/html/mozilla-app-b-sect-3.html">DOM Inspector</a></li>
   </ul>
  </li>
- <li id="venkman">
-  <strong>Ladiaci nástroj JavaScriptu</strong>: tiež známy ako Venkman, táto utilita
-  umožňuje ladiť kód JavaScriptu v aplikácii &brandShortName;. Podporuje krokovanie,
-  prerušenia a mnoho ďalších funkcií.
-
-  <p>Zdroje online:</p>
-
-  <ul>
-   <li><a href="http://www.mozilla.org/projects/venkman/">Domovská stránka ladiaceho nástroja JavaScriptu Venkman</a></li>
-   <li><a href="http://www.svendtofte.com/code/learning_venkman/">Ako na
-    ladiaci nástroj JavaScriptu Venkman</a> (Svend Tofte)</li>
-   <li><a href="http://www.webreference.com/programming/javascript/venkman/">Ladíme
-    JavaScript využitím nástroja Venkman</a> (webreference.com, séria článkov)</li>
-   <li><a href="http://www.hacksrus.com/~ginda/venkman/">Domovská stránka vývoja nástroja Venkman</a></li>
-  </ul>
- </li>
 </ul>
 
 </body>
 </html>
--- a/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
@@ -907,21 +907,17 @@
    <rdf:Description ID="java"
     nc:name="Java"
     nc:link="nav_help.xhtml#plugins_and_downloads"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="JavaScript"
     nc:name="JavaScript"/>
   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="Venkman"
-     nc:name="Ladiaci nástroj JavaScriptu"
-     nc:link="developer_tools.xhtml#venkman"/>
-   </rdf:li></rdf:Seq>
+  </rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#JavaScript">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="JavaScript:preferences"
     nc:name="Nastavenie JavaScriptu"
--- a/suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
@@ -87,16 +87,30 @@
   application for Windows and from within other applications such as Microsoft
   Word.
 
   <p><strong>Note</strong>: Setting &brandShortName; as the default
    mail, news or feeds application may remove the connection that other
    applications had with these tasks. Refer to the documentation of the
    respective applications in order to find how to restore the defaults.</p>
  </li>
+ <li><strong>Use &brandShortName; Mail &amp; News when opening browser links
+  for</strong>: By default, any links to email addresses or newsgroups opened
+  from browser pages or other messages are handled by &brandShortName; itself.
+  Uncheck the Mail and/or News boxes if you want an external application to
+  handle such links instead. In this case, a dialog will open to select the
+  application to be used.
+
+  <!-- remove the following warning once bug 198547 is fixed -->
+  <p><strong>Note</strong>: Don&apos;t uncheck either of these boxes and then
+   select &brandShortName; in the dialog unless it is also registered as the
+   system&apos;s respective default mail or news application. Doing so may
+   cause &brandShortName; to continuously prompt for the program to use when
+   opening a link.</p>
+ </li>
  <li><strong>When Mail launches, show the Start Page in the message
   area</strong>: Select this to enable the Start Page. The Start Page
   appears in the message area when you first open &brandShortName; Mail &amp;
   Newsgroups. This page is the default page, but you can enter a different
   web page or URL of your choice. To disable the Start Page, deselect this
   option. Click Restore Default to return to the original page provided by
   &brandShortName;.</li>
 </ul>
--- a/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
@@ -1140,17 +1140,16 @@
 
 <!-- TOOLS AND DEVELOPMENT CONTENT STARTS -->
 
 <rdf:Description about="#tools">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="tools-js_console" nc:name="Chybová konzola" nc:link="developer_tools.xhtml#js_console"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="tools-inspector" nc:name="DOM Inspector" nc:link="developer_tools.xhtml#inspector"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="tools-venkman" nc:name="Ladiaci nástroj JavaScriptu" nc:link="developer_tools.xhtml#venkman"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <!-- KEYBOARD SHORTCUTS CONTENT STARTS -->
 <rdf:Description about="#shortcuts">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/notification.dtd
@@ -0,0 +1,15 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY closeNotification.tooltip "Zavrieť túto stránku">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (closeNotificationItem.label): This entity is used
+   to replace the Toolkit default closeNotificationItem.label ("Not Now")
+   which is ambiguous in some cases. Thus, make sure to select a phrase
+   that clearly relates to closing the current doorhanger. -->
+<!ENTITY closeNotificationItem.label "Viac neupozorňovať">
+
+<!ENTITY checkForUpdates "Vyhľadať aktualizácie…">
+
+<!ENTITY learnMore "Ďalšie informácie…">
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -114,54 +114,59 @@ lwthemeInstallNotification.manageButton.
 
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeNeedsRestart.message):
 # %S will be replaced with the new theme name.
 lwthemeNeedsRestart.message=Téma %S bude nainštalovaná po reštarte.
 lwthemeNeedsRestart.restartButton=Reštartovať
 lwthemeNeedsRestart.restartButton.accesskey=R
 
 # Geolocation UI
-# LOCALIZATION NOTE (geolocation.shareLocation geolocation.dontShareLocation geolocation.alwaysShare geolocation.neverShare):
-# If you're having trouble with the word Share, please use Allow and Block in your language.
+# LOCALIZATION NOTE (geolocation.shareLocation geolocation.dontShareThisRequest geolocation.alwaysShareForSite geolocation.neverShareForSite):
+#shareLocation is always visible, other entries are contextually relative to it
+#if this doesn't work for your language, use explicit Share or Allow/Block.
 geolocation.shareLocation=Prezradiť polohu
 geolocation.shareLocation.accesskey=e
-geolocation.dontShareLocation=Neprezradiť
-geolocation.dontShareLocation.accesskey=a
-geolocation.alwaysShareLocation=Vždy prezradiť
-geolocation.alwaysShareLocation.accesskey=V
-geolocation.neverShareLocation=Nikdy neprezradiť
-geolocation.neverShareLocation.accesskey=N
+geolocation.dontShareThisRequest=Nie pre túto požiadavku
+geolocation.dontShareThisRequest.accesskey=t
+geolocation.alwaysShareForSite=Vždy pre túto stránku
+geolocation.alwaysShareForSite.accesskey=V
+geolocation.neverShareForSite=Nikdy pre túto stránku
+geolocation.neverShareForSite.accesskey=N
 geolocation.siteWantsToKnow=Stránka %S chce vedieť, kde sa nachádzate.
 geolocation.fileWantsToKnow=Súbor %S chce vedieť, kde sa nachádzate.
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the unicode ellipsis char, \u2026,
 # or use "..." unless \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
 geolocation.learnMore=Ďalšie informácie…
 geolocation.remember=Zapamätať pre túto stránku
 
 # Desktop Notifications
+# LOCALIZATION NOTE (webnotifications.showForSession webnotifications.dontShowThisSession webnotifications.alwaysShowForSite webnotifications.neverShowForSite):
+#showForSession is always visible, other entries are contextually relative to it
+#if this doesn't work for your language, use explicit Show or Allow/Block.
 webNotifications.showForSession=Zobraziť upozornenia
 webNotifications.showForSession.accesskey=f
-webNotifications.dontShowForSession=Nezobraziť
-webNotifications.dontShowForSession.accesskey=b
-webNotifications.alwaysShow=Vždy zobraziť
-webNotifications.alwaysShow.accesskey=V
-webNotifications.neverShow=Nikdy nezobrazovať
-webNotifications.neverShow.accesskey=N
+webNotifications.dontShowThisSession=Nie pre túto reláciu
+webNotifications.dontShowThisSession.accesskey=t
+webNotifications.alwaysShowForSite=Vždy pre túto stránku
+webNotifications.alwaysShowForSite.accesskey=V
+webNotifications.neverShowForSite=Nikdy pre túto stránku
+webNotifications.neverShowForSite.accesskey=N
 webNotifications.showFromSite=Chcete zobraziť upozornenia zo stránky %S?
 webNotifications.remember=Zapamätať pre túto stránku
 
 # IndexedDB
 offlineApps.permissions=Táto webová stránka (%S) ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
+offlineApps.private=Nachádzate sa v okne režimu Súkromné prehliadanie. Tejto webovej stránke (%S) nebolo povolené ukladať údaje na použitie v režime offline.
 offlineApps.quota=Táto webová stránka (%1$S) využíva viac ako %2$S MB údajov vo vašom počítači.
-offlineApps.allow=Povoliť
-offlineApps.allow.accesskey=v
+offlineApps.always=Vždy povoliť
+offlineApps.always.accesskey=V
 offlineApps.later=Teraz nie
 offlineApps.later.accesskey=T
-offlineApps.deny=Pre tento server nikdy
-offlineApps.deny.accesskey=r
+offlineApps.never=Pre tento server nikdy
+offlineApps.never.accesskey=r
 
 # Block autorefresh
 refreshBlocked.goButton=Povoliť
 refreshBlocked.goButton.accesskey=o
 refreshBlocked.refreshLabel=%S zabránil tejto stránke automaticky obnoviť obsah.
 refreshBlocked.redirectLabel=%S zabránil tejto stránke automaticky sa presmerovať na inú stránku.
 
 # LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-advanced.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-advanced.dtd
@@ -1,19 +1,29 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE 'Advanced' prefs settings -->
-<!ENTITY pref.advanced.title    "Rozšírené">
+<!ENTITY pref.advanced.title       "Rozšírené">
 
-<!ENTITY systemPref.caption     "Systémové nastavenia">
-<!ENTITY systemPrefCheck.label   "Použiť nastavenia zo systému">
-<!ENTITY systemPrefCheck.accesskey "u">
-<!ENTITY systemPref.desc      "Po označení tejto možnosti &brandShortName; preberie nastavenia zo systému. Systémové nastavenia sú nadradené nad nastaveniami aplikácie &brandShortName;.">
+<!ENTITY systemPref.caption        "Systémové nastavenia">
+<!ENTITY systemPrefCheck.label      "Použiť nastavenia zo systému">
+<!ENTITY systemPrefCheck.accesskey    "u">
+<!ENTITY systemPref.desc         "Po označení tejto možnosti &brandShortName; preberie nastavenia zo systému. Systémové nastavenia sú nadradené nad nastaveniami aplikácie &brandShortName;.">
 
-<!ENTITY prefCheckDefault.caption  "Integrácia do systému">
-<!ENTITY prefCheckDefaultClient.label "Pri štarte kontrolovať nastavenia predvolenej aplikácie">
+<!ENTITY prefCheckDefault.caption     "Integrácia do systému">
+<!ENTITY prefCheckDefaultClient.label   "Pri štarte kontrolovať nastavenia predvolenej aplikácie">
 <!ENTITY prefCheckDefaultClient.accesskey "k">
 
-<!ENTITY crashReports.caption    "Správy o zlyhaní">
-<!ENTITY submitCrashes.label    "Odosielať správy o zlyhaní">
-<!ENTITY submitCrashes.accesskey  "O">
\ No newline at end of file
+<!ENTITY crashReports.caption       "Správy o zlyhaní">
+<!ENTITY submitCrashes.label       "Odosielať správy o zlyhaní">
+<!ENTITY submitCrashes.accesskey     "O">
+
+<!ENTITY devTools.caption         "Vývojárske nástroje">
+<!ENTITY allowDebugger.label       "Umožniť programu ladenia pripojiť sa k &brandShortName;">
+<!ENTITY allowDebugger.accesskey     "m">
+<!ENTITY allowRemoteConnections.label   "Povoliť pripojenia z iných počítačov">
+<!ENTITY allowRemoteConnections.accesskey "v">
+<!ENTITY connectionPrompt.label      "Pýtať sa na prichádzajúce pripojenia">
+<!ENTITY connectionPrompt.accesskey    "t">
+<!ENTITY remoteDebuggerPort.label     "Číslo portu pre pripojenie:">
+<!ENTITY remoteDebuggerPort.accesskey   "s">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
@@ -7,16 +7,18 @@
 <!ENTITY pref.history.caption       "História prehliadania">
 <!ENTITY historyPages.label        "História je zoznam v minulosti navštívených stránok.">
 <!ENTITY enableHistory.label        "Pamätať si navštívené stránky">
 <!ENTITY enableHistory.accesskey      "a">
 <!ENTITY clearHistory.label        "Vymazať históriu">
 <!ENTITY clearHistory.accesskey      "V">
 
 <!ENTITY locationBarHistory.caption    "História panela s adresou">
+<!ENTITY urlBarHistoryEnabled.caption   "Povoliť históriu panela s adresou">
+<!ENTITY urlBarHistoryEnabled.accesskey  "o">
 <!ENTITY clearLocationBar.label      "Vymazať zoznam stránok uložený v paneli s adresou">
 <!ENTITY clearLocationBarButton.label   "Vymazať panel s adresou">
 <!ENTITY clearLocationBarButton.accesskey "m">
 <!ENTITY formfillHistory.caption      "História vyhľadávania a formulárov">
 <!ENTITY enableFormfill.label       "Povoliť históriu vyhľadávania a formulárov">
 <!ENTITY enableFormfill.accesskey     "h">
 <!ENTITY formfillExpire.label       "Uchovávať históriu vyhľadávania a formulárov po dobu až do">
 <!ENTITY formfillExpire.accesskey     "c">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-offlineapps.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-offlineapps.dtd
@@ -5,16 +5,20 @@
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE Offline Apps prefs dialog -->
 <!ENTITY pref.offlineapps.title       "Webové aplikácie v režime offline">
 <!ENTITY pref.offlineCache.caption     "Webový obsah v režime offline a používateľské údaje">
 
 <!ENTITY clearOfflineAppCache.label     "Vymazať">
 <!ENTITY clearOfflineAppCache.accesskey   "V">
 
-<!ENTITY offlineNotify.label        "Upozorniť, ak sa webová stránka pokúša uložiť údaje pre použitie v režime offline.">
-<!ENTITY offlineNotify.accesskey      "U">
+<!ENTITY offlineAlwaysAllow.label      "Povoliť všetkým webovým stránkam ukladať údaje pre použitie v režime offline">
+<!ENTITY offlineAlwaysAllow.accesskey    "o">
+<!ENTITY offlineExplicit.label       "Umožniť len webovým stránkam s explicitným povolením">
+<!ENTITY offlineExplicit.accesskey     "e">
+<!ENTITY offlineNotifyAsk.label       "Upozorniť, ak sa webová stránka pokúša uložiť údaje pre použitie v režime offline">
+<!ENTITY offlineNotifyAsk.accesskey     "U">
 <!ENTITY offlineNotifyPermissions.label   "Spravovať povolenia">
 <!ENTITY offlineNotifyPermissions.accesskey "S">
 
-<!ENTITY offlineAppsList.label       "Nasledujúce webové stránky majú povolené ukladať údaje pre použitie v režime offline:">
+<!ENTITY offlineAppsUsage.label       "Nasledujúce webové stránky používajú úložisko offline:">
 <!ENTITY offlineAppsListRemove.label    "Vymazať údaje…">
 <!ENTITY offlineAppsListRemove.accesskey  "d">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-security.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-security.dtd
@@ -10,16 +10,23 @@
 
 <!ENTITY dntTellSites.label        "Povedzte stránkam, či chcete byť sledovaný">
 <!ENTITY dntTellSites.accesskey      "o">
 <!ENTITY dntTrackingNotOkay.label     "Nechcem byť sledovaný">
 <!ENTITY dntTrackingNotOkay.accesskey   "N">
 <!ENTITY dntTrackingOkay.label      "Môžem byť sledovaný">
 <!ENTITY dntTrackingOkay.accesskey    "M">
 
+<!ENTITY geoLocation.label        "Prehliadanie s prezradením polohy">
+<!ENTITY geoIntro.label          "Webové stránky môžu požadovať informácie o vašej aktuálnej polohe.">
+
+<!ENTITY geoEnabled.label         "Opýtať sa pri požiadavke na prezradenie polohy">
+<!ENTITY geoEnabled.accesskey       "t">
+<!ENTITY geoDisabled.label        "Vypnúť túto funkciu a zamietnuť všetky požiadavky">
+<!ENTITY geoDisabled.accesskey      "z">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (safeBrowsing.label, blockWebForgeries.label, blockAttackSites.label):
  The methods by which forged (phished) and attack sites will be detected by
  phishing providers will vary from human review to machine-based heuristics
  to a combination of both, so it's important that these strings convey the
  meaning "reported" (and not something like "known").
 
 -->
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/pref/prefutilities.dtd
@@ -0,0 +1,40 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY FallbackCharset.auto    "Predvolené pre aktuálny jazyk">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (FallbackCharset.arabic):
+   Translate "Arabic" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
+<!ENTITY FallbackCharset.arabic   "Arabské">
+<!ENTITY FallbackCharset.baltic   "Pobaltské">
+<!ENTITY FallbackCharset.ceiso    "Stredoeurópske, ISO">
+<!ENTITY FallbackCharset.cewindows  "Stredoeurópske, Microsoft">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (FallbackCharset.simplified):
+   Translate "Chinese" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
+<!ENTITY FallbackCharset.simplified "Zjednodušené čínske">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (FallbackCharset.traditional):
+   Translate "Chinese" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
+<!ENTITY FallbackCharset.traditional "Tradičné čínske">
+<!ENTITY FallbackCharset.cyrillic  "Azbuka">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (FallbackCharset.greek):
+   Translate "Greek" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
+<!ENTITY FallbackCharset.greek    "Grécke">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (FallbackCharset.hebrew):
+   Translate "Hebrew" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
+<!ENTITY FallbackCharset.hebrew   "Hebrejské">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (FallbackCharset.japanese):
+   Translate "Japanese" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
+<!ENTITY FallbackCharset.japanese  "Japonské">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (FallbackCharset.korean):
+   Translate "Korean" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
+<!ENTITY FallbackCharset.korean   "Kórejské">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (FallbackCharset.thai):
+   Translate "Thai" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
+<!ENTITY FallbackCharset.thai    "Thajské">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (FallbackCharset.turkish):
+   Translate "Turkish" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
+<!ENTITY FallbackCharset.turkish   "Turecké">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (FallbackCharset.vietnamese):
+   Translate "Vietnamese" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
+<!ENTITY FallbackCharset.vietnamese "Vietnamské">
+<!ENTITY FallbackCharset.other    "Iné (vrátane Západoeurópske)">
--- a/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
@@ -2,17 +2,17 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 cachefolder=Vybrať priečinok vyrovnávacej pamäte
 #LOCALIZATION NOTE (%1$S) is the size and (%2$S) is the unit of disk space.
 cacheSizeInfo=Vyrovnávacia pamäť využíva %1$S %2$S miesta na disku.
 
 # Offline apps
-appCacheSizeInfo=Vyrovnávacia pamäť aplikácie aktuálne zaberá %1$S %2$S miesta na disku.
+offlineAppSizeInfo=Vyrovnávacia pamäť režimu offline aktuálne zaberá %1$S %2$S miesta na disku.
 offlineAppRemoveTitle=Odstránenie údaje webových stránok pre režim offline
 offlineAppRemovePrompt=Po odstránení týchto údajov nebude stránka %S dostupná v režime offline. Naozaj chcete odstrániť túto webovú stránku z režimu offline?
 offlineAppRemoveConfirm=Odstrániť údaje pre režim offline
 
 # LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the
 # offline application
 #  e.g. offlineAppUsage : "50.23 MB"
 #  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
@@ -56,19 +56,20 @@ propertyBirthday=Dátum narodenia
 propertyCustom1=Ostatné 1
 propertyCustom2=Ostatné 2
 propertyCustom3=Ostatné 3
 propertyCustom4=Ostatné 4
 
 ## LOCALIZATION NOTE (dateformat)
 ## Only used if the year isn't present and should be in the format used by Date.toLocaleFormat
 ## see http://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Reference/Global_Objects/Date/toLocaleFormat
-## %B is the month's localized name and %e is the day of the month [1-31]
+## %B is the month's localized name and %d is the day of the month [1-31].
+## Don't go using %e here, since it breaks things on Windows!
 ## Separators (a space, dash, etc.) can be used
-dateformat=%e. %B
+dateFormatMonthDay=%d. %B
 
 ## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateAndZip):
 ## %1$S is city, %2$S is state, %3$S is zip
 cityAndStateAndZip=%3$S %1$S, %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateNoZip):
 ## %1$S is city, %2$S is state
 cityAndStateNoZip=%1$S, %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (cityOrStateAndZip):
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
@@ -244,17 +244,19 @@ assemblingMailInformation=Zostavujú sa informácie o pošte…
 gatheringAttachment=Prikladá sa %S…
 creatingMailMessage=Vytvára sa e-mailová správa…
 
 ## LOCALIZATION NOTE (copyMessageStart): argument %S is folder name
 copyMessageStart=Správa sa kopíruje do priečinka %S…
 copyMessageComplete=Kopírovanie dokončené
 copyMessageFailed=Kopírovanie zlyhalo
 
-sendLargeMessageWarning=Pozor! Chystáte sa odoslať správu s veľkosťou %d bajtov. Naozaj to chcete?
+## LOCALIZATION NOTE (largeMessageSendWarning):
+## Do not translate %S. It is the size of the message in user-friendly notation.
+largeMessageSendWarning=Pozor! Chystáte sa odoslať správu s veľkosťou %S, ktorá môže prekročiť povolený limit poštového servera. Naozaj chcete pokračovať?
 
 sendingMessage=Správa sa odosiela…
 sendMessageErrorTitle=Chyba pri odosielaní správy
 postingMessage=Správa sa uverejňuje…
 
 sendLaterErrorTitle=Chyba pri odložení odoslania
 saveDraftErrorTitle=Chyba pri ukladaní návrhu
 saveTemplateErrorTitle=Chyba pri ukladaní šablóny
--- a/suite/installer/windows/custom.properties
+++ b/suite/installer/windows/custom.properties
@@ -21,18 +21,16 @@
 REG_APP_DESC=$BrandShortName poskytuje bezpečné a jednoduché prehliadanie webových stránok. Príjemné používateľské prostredie, funkcie zvyšujúce bezpečnosť zahŕňajúce ochranu pred odcudzením online identity a integrované vyhľadávanie vám umožnia využívanie webu na maximum.
 OPTIONAL_COMPONENTS_TITLE=Výber voliteľných súčastí
 OPTIONAL_COMPONENTS_SUBTITLE=Vyberte súčasti programu $BrandFullNameDA, ktoré chcete nainštalovať.
 OPTIONAL_COMPONENTS_LABEL=Voliteľné súčasti:
 DOMI_TITLE=DOM Inspector
 DOMI_TEXT=Nástroj pre vývojárov na kontrolu štruktúry a vlastností okien a ich vlastností
 DEBUGQA_TITLE=Používateľské rozhranie pre ladenie a QA
 DEBUGQA_TEXT=Poskytuje nástroje pre ladenie a QA pre vývoj aplikácie $BrandShortName
-VENKMAN_TITLE=Ladiaci nástroj JavaScriptu
-VENKMAN_TEXT=Ladiaci nástroj a profiler JavaScriptu
 CHATZILLA_TITLE=ChatZilla
 CHATZILLA_TEXT=Jednoduchý, ľahko ovládateľný klient IRC
 CONTEXT_OPTIONS=$BrandShortName – &Možnosti
 CONTEXT_SAFE_MODE=$BrandShortName – &Núdzový režim
 SAFE_MODE=Núdzový režim
 # MAILNEWS_TEXT appears in Windows (All) Programs menu as "SeaMonkey $(MAILNEWS_TEXT)"
 MAILNEWS_TEXT=Pošta
 PROFILE_TEXT=Správca profilov
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/formautofill/requestAutocomplete.dtd
@@ -0,0 +1,5 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- This file has no entities because the feature is still experimental. -->
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -48,16 +48,18 @@ This is the Windows- and Mac-specific va
 Windows/Mac use the term "Folder" instead of "Directory" -->
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDirWinMac "Priečinok profilu">
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsEnabledPlugins "Povolené zásuvné moduly">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Konfigurácia zostavenia">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsUserAgent "Reťazec User Agent">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsMemoryUse "Využitie pamäte">
 
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsMultiProcessSupport "Multiprocesové okná">
+
 <!ENTITY aboutSupport.showDir.label "Otvoriť priečinok">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific
 variant of aboutSupport.showDir.label. This allows us to use the preferred
 "Finder" terminology on Mac. -->
 <!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Zobraziť vo Finderi">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showWin.label): This is the Windows-specific
 variant of aboutSupport.showDir.label. -->
@@ -66,16 +68,20 @@ variant of aboutSupport.showDir.label. -
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedKeyPrefsTitle "Dôležité upravené nastavenia">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Hodnota">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.userJSTitle, aboutSupport.userJSDescription): user.js is the name of the preference override file being checked. -->
 <!ENTITY aboutSupport.userJSTitle "Nastavenia v súbore user.js">
 <!ENTITY aboutSupport.userJSDescription "Priečinok vášho profilu obsahuje <a id='prefs-user-js-link'>súbor user.js</a>, ktorý obsahuje nastavenia, ktoré neboli vytvorené programom &brandShortName;.">
 
+<!ENTITY aboutSupport.lockedKeyPrefsTitle "Dôležité uzamknuté nastavenia">
+<!ENTITY aboutSupport.lockedPrefsName "Názov">
+<!ENTITY aboutSupport.lockedPrefsValue "Hodnota">
+
 <!ENTITY aboutSupport.graphicsTitle "Grafika">
 
 <!ENTITY aboutSupport.jsTitle "JavaScript">
 <!ENTITY aboutSupport.jsIncrementalGC "Inkrementálne GC">
 
 <!ENTITY aboutSupport.a11yTitle "Zjednodušenie ovládania">
 <!ENTITY aboutSupport.a11yActivated "Aktivované">
 <!ENTITY aboutSupport.a11yForceDisabled "Zabrániť zapnutiu funkcie Zjednodušenie ovládania">
--- a/toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.dtd
@@ -32,15 +32,16 @@
 <!ENTITY csscoverage.optimize.body1 "Niekedy je možné zrýchliť čas načítania presunutím">
 <!ENTITY csscoverage.optimize.body2 "značiek na koniec stránky a vytvorením nového vnoreného">
 <!ENTITY csscoverage.optimize.body3 "prvku s potrebnými štýlmi pred udalosťou 'load' navrchu stránky. Potrebujete tieto bloky:">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.optimize.bodyX):
  - This is what we say when we have no optimization suggestions -->
 <!ENTITY csscoverage.optimize.bodyX "Všetky pravidlá sú vnorené.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.footer1, csscoverage.footer2, csscoverage.footer3):
- - The text displayed at the bottom of the page, with 2 being the URL opened
- - when the link text in 3 is clicked -->
-<!ENTITY csscoverage.footer1 "Poznámky ku generovaniu prehľadov nájdete">
-<!ENTITY csscoverage.footer2 "https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/CSS_Coverage">
-<!ENTITY csscoverage.footer3 "v článku CSS Coverage Tool na serveri MDN">
-<!ENTITY csscoverage.footer4 ".">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.footer1, csscoverage.footer2a,
+ - csscoverage.footer3, csscoverage.footer4): The text displayed at the
+ - bottom of the page, with 2a being the URL opened when the link text in 3
+  - is clicked -->
+<!ENTITY csscoverage.footer1 "Poznámky ku generovaniu prehľadov nájdete v článku">
+<!ENTITY csscoverage.footer2a "https://developer.mozilla.org/docs/Tools/CSS_Coverage">
+<!ENTITY csscoverage.footer3 "CSS Coverage Tool">
+<!ENTITY csscoverage.footer4 "na serveri MDN.">
--- a/toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.properties
@@ -1,29 +1,32 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE These strings are used in the 'csscoverage' command and in
 # the user interface that this command creates.
 
-# LOCALIZATION NOTE (csscoverageDesc, csscoverageStartDesc, csscoverageStopDesc,
-# csscoverageOneShotDesc, csscoverageToggleDesc, csscoverageReportDesc): Short
-# descriptions of the csscoverage commands
+# LOCALIZATION NOTE (csscoverageDesc, csscoverageStartDesc2,
+# csscoverageStopDesc2, csscoverageOneShotDesc2, csscoverageToggleDesc2,
+# csscoverageReportDesc2): Short descriptions of the csscoverage commands
 csscoverageDesc=Ovláda analýzu používania CSS
-csscoverageStartDesc=Spustí získavanie dát pre analýzu používania CSS
-csscoverageStopDesc=Zastaví získavanie dát pre analýzu používania CSS
-csscoverageOneShotDesc=Zastaví získavanie dát pre analýzu používania CSS
-csscoverageToggleDesc=Prepne získavanie dát pre analýzu používania CSS
-csscoverageReportDesc=Zobrazí správu analýzy používania CSS
+csscoverageStartDesc2=Spustí získavanie dát o používaní CSS
+csscoverageStopDesc2=Zastaví získavanie dát o používaní CSS
+csscoverageOneShotDesc2=Zastaví získavanie dát o používaní CSS
+csscoverageToggleDesc2=Prepne získavanie dát o používaní CSS
+csscoverageReportDesc2=Zobrazí správu analýzy o používaní CSS
+csscoverageStartNoReloadDesc=Nezačínať s obnovením obsahu stránky
+csscoverageStartNoReloadManual=Najlepšie je, ak začneme obnovením obsahu aktuálnej stránky, pretože takto test začína v známom bode. V určitých prípadoch to však nechceme (napr. stránka obsahuje stav, ktorý by mohol byť obnovením obsahu stratený)
 
 # LOCALIZATION NOTE (csscoverageRunningReply, csscoverageDoneReply): Text that
 # describes the current state of the css coverage system
 csscoverageRunningReply=Prebieha analýza používania CSS
 csscoverageDoneReply=Analýza používania CSS dokončená
 
 # LOCALIZATION NOTE (csscoverageRunningError, csscoverageNotRunningError,
 # csscoverageNotRunError): Error message that describe things that can go wrong
 # with the css coverage system
 csscoverageRunningError=Analýza používania CSS už prebieha
 csscoverageNotRunningError=Analýza používania CSS neprebieha
 csscoverageNotRunError=Analýza používania CSS nebola spustená
 csscoverageNoRemoteError=Cieľ nepodporuje Analýzu používania CSS
+csscoverageOneShotReportError=Analýza používania CSS nie je dostupná pre údaje 'oneshot'. Použite tlačidlá spustiť/zastaviť.
--- a/toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/devtools/styleinspector.properties
@@ -30,16 +30,20 @@ rule.sourceInline=vložené
 rule.sourceElement=prvok
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.inheritedFrom): Shown for CSS rules
 # that were inherited from a parent node. Will be passed a node
 # identifier of the parent node.
 # e.g "Inherited from body#bodyID (styles.css:20)"
 rule.inheritedFrom=Odvodené z %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (rule.keyframe): Shown for CSS Rules keyframe header.
+# Will be passed an identifier of the keyframe animation name.
+rule.keyframe=Kľúčové rámce %S
+
 # LOCALIZATION NOTE (rule.userAgentStyles): Shown next to the style sheet
 # link for CSS rules that were loaded from a user agent style sheet.
 # These styles will not be editable, and will only be visible if the
 # devtools.inspector.showUserAgentStyles pref is true.
 rule.userAgentStyles=(z prehliadača)
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.pseudoElement): Shown for CSS rules
 # pseudo element header
@@ -75,32 +79,48 @@ ruleView.contextmenu.selectAll.accessKey
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.copy): Text displayed in the rule view
 # context menu.
 ruleView.contextmenu.copy=Kopírovať
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.copy.accessKey): Access key for
 # the rule view context menu "Select all" entry.
 ruleView.contextmenu.copy.accessKey=K
 
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.copyColor): Text displayed in the rule
+# and computed view context menu when a color value was clicked.
+ruleView.contextmenu.copyColor=Kopírovať farbu
+
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.copyColor.accessKey): Access key for
+# the rule and computed view context menu "Copy Color" entry.
+ruleView.contextmenu.copyColor.accessKey=f
+
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showOrigSources): Text displayed in the rule view
 # context menu.
 ruleView.contextmenu.showOrigSources=Zobraziť pôvodné zdroje
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showOrigSources.accessKey): Access key for
 # the rule view context menu "Show original sources" entry.
 ruleView.contextmenu.showOrigSources.accessKey=o
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showCSSSources): Text displayed in the rule view
 # context menu.
 ruleView.contextmenu.showCSSSources=Zobraziť zdroje CSS
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.showCSSSources.accessKey): Access key for
 # the rule view context menu "Show CSS sources" entry.
 ruleView.contextmenu.showCSSSources.accessKey=C
 
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.addRule): Text displayed in the
+# rule view context menu for adding a new rule to the element.
+ruleView.contextmenu.addRule=Pridať pravidlo
+
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.addRule.accessKey): Access key for
+# the rule view context menu "Add rule" entry.
+ruleView.contextmenu.addRule.accessKey=d
+
 # LOCALIZATION NOTE (computedView.contextmenu.selectAll): Text displayed in the
 # computed view context menu.
 computedView.contextmenu.selectAll=Vybrať všetko
 
 # LOCALIZATION NOTE (computedView.contextmenu.selectAll.accessKey): Access key for
 # the computed view context menu "Select all" entry.
 computedView.contextmenu.selectAll.accessKey=a
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -51,16 +51,18 @@ notification.upgrade=Doplnok %1$S bude aktualizovaný po reštartovaní aplikácie %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.downloadError) %1$S is the add-on name.
 notification.downloadError=Pri preberaní doplnku %1$S sa vyskytla chyba.
 notification.downloadError.retry=Skúsiť znova
 notification.downloadError.retry.tooltip=Skúsiť znova prevziať tento doplnok
 #LOCALIZATION NOTE (notification.installError) %1$S is the add-on name.
 notification.installError=Pri inštalácii doplnku %1$S sa vyskytla chyba.
 notification.installError.retry=Skúsiť znova
 notification.installError.retry.tooltip=Skúsiť znova prevziať a nainštalovať tento doplnok
+#LOCALIZATION NOTE (notification.openH264Pending) OpenH264 will be automatically installed later.
+notification.openH264Pending=Bude čoskoro nainštalovaný.
 
 #LOCALIZATION NOTE (contributionAmount2) %S is the currency amount recommended for contributions
 contributionAmount2=Navrhovaný príspevok: %S
 
 installDownloading=Preberá sa
 installDownloaded=Prevzaté
 installDownloadFailed=Chyba pri preberaní
 installVerifying=Overuje sa
@@ -92,16 +94,18 @@ details.notification.enable=Doplnok %1$S bude povolený po reštartovaní aplikácie %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.disable) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.disable=Doplnok %1$S bude zakázaný po reštartovaní aplikácie %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.install) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.install=Doplnok %1$S bude nainštalovaný po reštartovaní aplikácie %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.uninstall) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.uninstall=Doplnok %1$S bude odinštalovaný po reštartovaní aplikácie %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.upgrade) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.upgrade=Doplnok %1$S bude aktualizovaný po reštartovaní aplikácie %2$S.
+#LOCALIZATION NOTE (details.notification.openH264Pending) OpenH264 will be automatically installed later.
+details.notification.openH264Pending=Bude čoskoro nainštalovaný.
 
 # LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.daysRemaining):
 # Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of days from now that the experiment will remain active (detail view).
 details.experiment.time.daysRemaining=Zostáva #1 deň;Zostávajú #1 dni;Zostáva #1 dní
 #LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.endsToday) The experiment will end in less than a day (detail view).
 details.experiment.time.endsToday=Zostáva menej ako jeden deň
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/mozapps/preferences/ocsp.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY ocspDialog.title "Overenie platnosti">
-<!ENTITY enableOCSP.label       "Použiť Online Certificate Status Protocol (OCSP) na overovanie aktuálnej platnosti certifikátov">
-<!ENTITY enableOCSP.accesskey     "P">
-<!ENTITY requireOCSP.label      "Ak spojenie so serverom OCSP zlyhá, považovať certifikát za neplatný">
-<!ENTITY requireOCSP.accesskey    "A">
--- a/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
+++ b/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
@@ -18,24 +18,24 @@ OnBeforeUnloadStayButton=Zostať
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Opustiť
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: pokus o nastavenie strokeStyle alebo fillStyle na hodnotu, ktorá je buď reťazec, CanvasGradient alebo CanvasPattern, bol ignorovaný.
 EmptyGetElementByIdParam=Prázdny reťazec odovzdaný pre getElementById().
 LowMemoryTitle=Upozornenie: Nedostatok pamäte
 LowMemoryMessage=Skript aplikácie bol zastavený kvôli nedostatku voľnej pamäte.
 SpeculationFailed=Pomocou metódy document.write() bol vytvorený nevyvážený strom, čo spôsobuje opätovné spracovávanie údajov zo siete. Ďalšie informácie je možné nájsť na stránke https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
 DocumentWriteIgnored=Volanie metódy document.write() z asynchrónne načítaného externého skriptu bolo ignorované.
 FormValidationTextTooLong=Tento text musíte skrátiť. Maximálny povolený počet znakov: %S, aktuálne využívate: %S.
-FormValidationValueMissing=Vyplňte toto pole.
-FormValidationCheckboxMissing=Pred pokračovaním musíte označiť toto políčko.
-FormValidationRadioMissing=Zvoľte jednu z týchto možností.
-FormValidationFileMissing=Zvoľte súbor.
-FormValidationSelectMissing=Zvoľte položku zo zoznamu.
-FormValidationInvalidEmail=Zadajte e-mailovú adresu.
-FormValidationInvalidURL=Zadajte adresu URL.
-FormValidationPatternMismatch=Hodnota nie je v požadovanom formáte.
+FormValidationValueMissing=Vyplňte toto pole
+FormValidationCheckboxMissing=Pred pokračovaním musíte označiť toto políčko
+FormValidationRadioMissing=Zvoľte jednu z týchto možností
+FormValidationFileMissing=Zvoľte súbor
+FormValidationSelectMissing=Zvoľte položku zo zoznamu
+FormValidationInvalidEmail=Zadajte e-mailovú adresu
+FormValidationInvalidURL=Zadajte adresu URL
+FormValidationPatternMismatch=Hodnota nie je v požadovanom formáte
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
 FormValidationPatternMismatchWithTitle=Hodnota nie je v požadovanom formáte: %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeOverflow): %S is a number.
 FormValidationNumberRangeOverflow=Zvoľte hodnotu, ktorá nie je väčšia ako %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateRangeOverflow): %S is a date.
 FormValidationDateRangeOverflow=Zvoľte dátum, ktorý nie je neskorší ako %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationTimeRangeOverflow): %S is a time.
 FormValidationTimeRangeOverflow=Zvoľte čas, ktorý nie je neskorší ako %S.