update
authorsektormaster@atlas.sk
Wed, 02 Mar 2011 23:38:04 +0100
changeset 191 9383295be739488e3079bd05bd3e9fd171395c2d
parent 190 27f993f41d295e04740f0bf5e04105c18812ea9f
child 192 c2dfaaed643dcc911c13eaec3e64cd5c83f8cb99
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/syncGenericChange.properties
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_appearance.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
suite/chrome/common/pref/pref-keynav.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-sync.dtd
suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
suite/chrome/common/sync/syncGenericChange.properties
--- a/browser/chrome/browser/syncGenericChange.properties
+++ b/browser/chrome/browser/syncGenericChange.properties
@@ -10,17 +10,17 @@ change.password.warningText = Poznámka: keď zmeníte toto heslo, žiadne z vašich ostatných zariadení sa nebude môcť pripojiť k tomuto účtu.
 
 change.synckey.title = Zmena Synchronizačného kľúča
 change.synckey.acceptButton = Zmeniť Synchronizačný kľúč
 change.synckey.label = Mení sa Synchronizačný kľúč a odosielajú sa lokálne údaje. Prosím, čakajte…
 change.synckey2.error = Počas zmeny Synchronizačného kľúča sa vyskytla chyba!
 change.synckey2.success = Váš Synchronizačný kľúč bol úspešne zmenený!
 
 change.synckey.introText = Firefox sa stará o vaše súkromie
-change.synckey.introText2 = Ak bolo maximálne zabezpečené vaše súkromie, všetky vaše údaje sú pred odoslaním zašifrované. Kľúč na ich odšifrovanie sa s nimi neposiela.
+change.synckey.introText2 = Aby bolo maximálne zabezpečené vaše súkromie, všetky údaje sú pred odoslaním zašifrované. Kľúč na ich odšifrovanie sa s nimi neposiela.
 # LOCALIZATION NOTE (change.synckey2.warningText) "Sync" should match &syncBrand.shortName.label; from syncBrand.dtd
 change.synckey2.warningText = Poznámka: týmto sa vymažú všetky údaje uložené na serveri služby Sync. Následne sa na server odošlú údaje zašifrované novým kľúčom. Vaše ďalšie zariadenia nebudú synchronizované do doby, kým na nich nezadáte nový kľúč.
 
 new.synckey.label = Váš Synchronizačný kľúč
 
 # LOCALIZATION NOTE (new.password.title): This (and associated new.password/passphrase) are used on a second computer when it detects that your password or passphrase has been changed on a different device.
 new.password.title      = Aktualizácia hesla
 new.password.introText    = Vaše heslo bolo odmietnuté serverom, aktualizujte ho.
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
@@ -184,23 +184,28 @@
  <li>Under the Advanced category, click Cache. (If no subcategories are
   visible, double-click Advanced to expand the list.)</li>
 </ol>
 
 <p>The Cache preferences panel allows you to adjust the &brandShortName; memory
  and disk cache:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Size</strong>: Type in the amount of disk cache you want to
-  allocate for &brandShortName;. Disk cache is saved to your hard disk
-  (drive) and can be used again even if you have turned your computer
-  off.</li>
+ <li><strong>Let &brandShortName; manage the size of my cache</strong>: Select
+  this to let &brandShortName; apply a heuristic based on the space available
+  on your hard disk in order to determine your cache size. (This is the
+  default.)</li>
+ <li><strong>Use up to [__] MB of disk space for the cache</strong>: Type in
+  the amount of disk cache you want to allocate for &brandShortName;. The disk
+  cache is saved to your hard disk (drive) and can be used again, even if you
+  have restarted your computer. (The default is 1024 MB. This preference is
+  ignored if the above checkbox is selected.)</li>
  <li><strong>Clear Cache</strong>: Click this to clear the disk cache.</li>
- <li><strong>Cache Folder</strong>: Shows the current location of the disk
-  cache folder 
+ <li><strong>Cache Folder Location</strong>: Shows the current location of the
+  disk cache folder 
   <ul>
    <li><strong>Choose Folder</strong>: Click this to choose a folder
     location for the disk cache.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Compare the page in the cache to the page on the
   network</strong>:
   <ul>
@@ -213,20 +218,20 @@
    <li><strong>Once per session</strong>: Select this if you want
     &brandShortName; to compare a web page to the cache once for each time
     you start &brandShortName;.</li>
    <li><strong>Never</strong>: Select this if you do not want
     &brandShortName; to compare cached information to the network.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Prefetch web pages when idle, so that links in web pages
-  designed for prefetching can load faster</strong>: Select this to decrease
-  the time it takes to load web pages when you click a link in a web page
-  that uses prefetching. For more information about Link Prefetching, see the
-  online
+  designed for prefetching can load more quickly</strong>: Select this to
+  decrease the time it takes to load web pages when you click a link in a web
+  page that uses prefetching. For more information about Link Prefetching, see
+  the online
   <a href="http://www.mozilla.org/projects/netlib/Link_Prefetching_FAQ.html">Link
   Prefetching FAQ</a>.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#advanced_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="proxies">Advanced Preferences - Proxies</h2>
 
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_appearance.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_appearance.xhtml
@@ -110,22 +110,30 @@
       pamäti prehliadača).</li>
     </ul>
    </li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Použiť plynulé posúvanie</strong>: týmto povolíte plynulé posúvanie. Ak je povolené,
   pri stlačení klávesu Page Down sa stránka &mdash; namiesto toho, aby skočila &mdash; pomaly
   presunie na určené miesto.</li>
+ <li><strong>Použiť hardvérové urýchľovanie (ak je dostupné)</strong>: zvoľte, ak chcete
+  aby &brandShortName; využíval hardvérové urýchľovanie (ak je dostupné) pri vykresľovaní
+  webových stránok. Ak sa objavia problémy s vizuálnym zobrazením webového obsahu,
+  vypnutím hardvérového urchýľovania je možné problém vyriešiť.</li>
  <li><strong>Meniť veľkosť veľkých obrázkov na veľkosť okna</strong>: zvoľte, ak
   chcete, aby &brandShortName; automaticky upravil veľkosť priveľkých obrázkov tak, aby boli celé
   viditeľné v okne prehliadača. Kliknutím na takýto obrázok ho zobrazíte v plnej veľkosti.</li>
  <li><strong>Meniť veľkosť textu namiesto celého obsahu stránok</strong>: zvoľte, ak
   chcete, aby &brandShortName; pri použití funkcie &quot;Lupa&quot; menil iba veľkosť textu.
   Inak bude meniť aj veľkosť ostatných prvkov na stránkach, ako napr. obrázkov.</li>
+ <li><strong>Upozorniť, ak sa webová stránka pokúša o presmerovanie alebo obnovenie</strong>:
+  zvoľte, ak chcete, aby &brandShortName; predvolene blokoval automatické presmerovanie cez
+  značku meta (HTTP-EQUIV=refresh). Ak sa má vykonať presmerovanie, zobrazí sa 
+  notifikačný panel, kde môžete dané presmerovanie povoliť.</li>
 </ul>
 
 <p><strong>Poznámka</strong>: Ďalšie nastavenia farieb, písma a jazykov nájdete v oddelených paneloch
  nastavení a takisto v sekcii Súkromie a Bezpečnosť, kde nájdete bezpečnostné nastavenia, ktoré
  môžu ovplyvniť aj zobrazovanie obsahu na stránkach.</p>
 
 <p>[<a href="#appearance_preferences">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
@@ -506,39 +506,57 @@
   are visible, double-click Browser to expand the list.)</li>
 </ol>
 
 <p>The Link Behavior preferences panel allows you to configure how links are
  opened in &brandShortName;:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Link open behavior</strong>: If a webpage is designed so that
-  certain links open in a new window by default (either through the target
-  attribute in HTML or through embedded JavaScript), you may want to
-  override this:
+  certain links open in a new window by default, you may want to override
+  this. You can define the behavior separately for links with a target
+  attribute and windows opened using JavaScript:
   <ul>
-   <li><strong>The current tab/window</strong>: Open the linked page in the
-    current tab of the active window.</li>
-   <li><strong>A new tab in the current window</strong>: Open the linked
-    page in a new tab instead of a new window.</li>
-   <li><strong>A new window</strong>: Open the linked page in a new window.
-    (This is the default and does not override the webpage design.)</li>
+   <li><strong>Open links meant to open a new window in</strong>:
+    <ul>
+     <li><strong>The current tab/window</strong>: Open the linked page in
+      the current tab of the active window.</li>
+     <li><strong>A new tab in the current window</strong>: Open the linked
+      page in a new tab instead of a new window.</li>
+     <li><strong>A new window</strong>: Open the linked page in a new
+      window. (This does not override the webpage design and disables
+      the below options for pages opened from scripts.)</li>
+    </ul>
+   </li>
+   <li><strong>When scripts want to open a new window</strong>:
+    <ul>
+     <li><strong>Always divert windows into tabs</strong>: Open the page to
+      be loaded in a tab according to the above settings.</li>
+     <li><strong>Don&apos;t divert custom windows into tabs</strong>: Open
+      the page to be loaded in a popup window if the script explicitly
+      specifies features of the new window (such as size or position),
+      else open the page in a tab according to the above settings.</li>
+     <li><strong>Always open new windows</strong>: Open the page to be
+      loaded in a new window. (This does not override the webpage
+      design.)</li>
+    </ul>
+   </li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Links from other applications</strong>: If &brandShortName; is
   called from another application with a webpage address as an argument (like
   a click on a link in an external email program), you can control where the
   page will be loaded:
   <ul>
    <li><strong>The current tab/window</strong>: Open the linked page in the
     current tab of the active window.</li>
    <li><strong>A new tab in the current window</strong>: Open the linked
     page in a new tab instead of a new window.</li>
-   <li><strong>A new window</strong>: Open the linked page in a new window.
-    (This is the default.)</li>
+   <li><strong>A new window</strong>: Open the linked page in a new
+    window.</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
 
 <div class="win">
  <p>To ensure that &brandShortName; opens a new window, select the Browser
   option in <a href="cs_nav_prefs_appearance.xhtml#appearance">Appearance
   Preferences - Appearance</a>.</p>
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-keynav.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-keynav.dtd
@@ -1,8 +1,16 @@
 <!ENTITY pref.keyNav.title "Navigácia klávesnicou">
 <!ENTITY tabNavigationBehavior.label "Navigácia pomocou klávesu Tab">
 <!ENTITY tabNavigationLinks.label "Odkazmi">
 <!ENTITY tabNavigationLinks.accesskey "O">
 <!ENTITY tabNavigationForms.label "Tlačidlami, prepínačmi, políčkami a zoznamami">
 <!ENTITY tabNavigationForms.accesskey "T">
 <!ENTITY tabNavigationTextboxes.label "Poznámka: textové polia a posuvné polia sú vždy súčasťou prepínania.">
 <!ENTITY tabNavigationDesc.label "Pri stlačení klávesu Tab alebo kombinácie Shift+Tab sa presunúť medzi:">
+<!ENTITY accessibilityBrowseWithCaret.label "Prehliadanie pomocou klávesnice">
+<!ENTITY browseWithCaretDesc.label "Funkcia Prehliadanie pomocou klávesnice umiestni do webovej stránky presúvateľný kurzor, ktorý umožňuje označovať text a prechádzať stránkou pomocou klávesnice.">
+<!ENTITY browseWithCaretUse.label "Používať funkciu Prehliadanie pomocou klávesnice">
+<!ENTITY browseWithCaretUse.accesskey "e">
+<!ENTITY browseWithCaretShortCut.label "Použiť kláves F7 na zapnutie/vypnutie funkcie Prehliadanie pomocou klávesnice">
+<!ENTITY browseWithCaretShortCut.accesskey "F">
+<!ENTITY browseWithCaretWarn.label "Upozorniť pred zapnutím funkcie Prehliadanie pomocou klávesnice">
+<!ENTITY browseWithCaretWarn.accesskey "U">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-sync.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-sync.dtd
@@ -1,42 +1,42 @@
 <!-- The page shown when not logged in... -->
 <!ENTITY setupButton.label     "Nastaviť službu &syncBrand.fullName.label;">
 <!ENTITY setupButton.accesskey   "N">
 <!ENTITY weaveDesc.label      "&syncBrand.fullName.label; vám umožňuje pristupovať k histórii, záložkám, heslám a otvoreným kartám zo všetkých vašich zariadení.">
 
 <!-- The page shown when logged in... -->
 <!ENTITY accountGroupboxCaption.label "Účet služby &syncBrand.fullName.label;">
-<!ENTITY currentAccount.label     "Aktuálny účet:">
+<!ENTITY accountName.label      "Názov účtu:">
 
 <!-- Login error feedback -->
 <!ENTITY updatePass.label       "Aktualizovať">
 <!ENTITY updatePass.accesskey     "u">
 <!ENTITY resetPass.label       "Nové heslo">
-<!ENTITY resetPass.accesskey     "v">
-
-<!-- Sync Settings -->
-<!ENTITY syncPrefsCaption.label    "Synchronizácia prehliadača">
-<!ENTITY syncComputerName.label    "Názov počítača:">
-<!ENTITY syncComputerName.accesskey  "a">
+<!ENTITY resetPass.accesskey     "o">
 
 <!-- Manage Account -->
 <!ENTITY manageAccount.label     "Správa účtu">
+<!ENTITY manageAccount.accesskey   "v">
 <!ENTITY viewQuota.label       "Zobraziť kvótu">
 <!ENTITY viewQuota.accesskey     "b">
 <!ENTITY changePassword.label     "Zmeniť heslo">
 <!ENTITY changePassword.accesskey   "s">
 <!ENTITY mySyncKey.label       "Môj Synchronizačný kľúč">
 <!ENTITY mySyncKey.accesskey     "M">
 <!ENTITY resetSync.label       "Nová synchronizácia">
-<!ENTITY resetSync.accesskey     "o">
+<!ENTITY resetSync.accesskey     "c">
 <!ENTITY stopUsingAccount.label    "Prestať používať tento účet">
 <!ENTITY stopUsingAccount.accesskey  "t">
 
-<!ENTITY syncMy.label        "Synchronizovať">
+<!-- Sync Settings -->
+<!ENTITY syncComputerName.label    "Názov počítača:">
+<!ENTITY syncComputerName.accesskey  "a">
+
+<!ENTITY syncMy2.label       "Synchronizovať:">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Záložky">
 <!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "Z">
 <!ENTITY engine.tabs.label     "Karty">
 <!ENTITY engine.tabs.accesskey   "K">
 <!ENTITY engine.history.label    "Históriu">
 <!ENTITY engine.history.accesskey  "H">
 <!ENTITY engine.passwords.label   "Heslá">
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "e">
--- a/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
@@ -6,15 +6,11 @@ downloadfolder=Vybrať priečinok pre ukladanie súborov
 desktopFolderName=Pracovná plocha
 downloadsFolderName=Preberanie
 choosesound=Vybrať zvuk
 
 SoundFiles=Zvuky
 
 labelDefaultFont=Predvolené (%font_family%)
 
-connect.label=Pripojiť
-connect.accesskey=o
-disconnect.label=Odpojiť
-disconnect.accesskey=o
 stopUsingAccount.title=Chcete prestať používať tento účet?
 differentAccount.label=Týmto vymažete všetky nastavenia a informácie o účte služby Sync.
 differentAccountConfirm.label=Vymazať všetky informácie
--- a/suite/chrome/common/sync/syncGenericChange.properties
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncGenericChange.properties
@@ -11,17 +11,17 @@ change.password.warningText = Poznámka: keď zmeníte toto heslo, žiadne z vašich ostatných zariadení sa nebude môcť pripojiť k tomuto účtu.
 
 change.synckey.title = Zmena Synchronizačného kľúča
 change.synckey.acceptButton = Zmeniť Synchronizačný kľúč
 change.synckey.label = Mení sa Synchronizačný kľúč a odosielajú sa lokálne údaje. Prosím, čakajte…
 change.synckey.error = Počas zmeny Synchronizačného kľúča sa vyskytla chyba!
 change.synckey.success = Váš Synchronizačný kľúč bol úspešne zmenený!
 
 change.synckey.introText = SeaMonkey sa stará o vaše súkromie
-change.synckey.introText2 = Ak bolo maximálne zabezpečené vaše súkromie, všetky vaše údaje sú pred odoslaním zašifrované. Kľúč na ich odšifrovanie sa s nimi neposiela.
+change.synckey.introText2 = Aby bolo maximálne zabezpečené vaše súkromie, všetky údaje sú pred odoslaním zašifrované. Kľúč na ich odšifrovanie sa s nimi neposiela.
 change.synckey.warningText = Poznámka: týmto sa vymažú všetky údaje uložené na serveri služby Sync. Následne sa na server odošlú údaje zašifrované novým kľúčom. Vaše ďalšie zariadenia nebudú synchronizované do doby, kým na nich nezadáte nový kľúč.
 
 new.synckey.label = Váš Synchronizačný kľúč
 
 # LOCALIZATION NOTE (new.password.title): This (and associated new.password/passphrase) are used on a second computer when it detects that your password or passphrase has been changed on a different device.
 new.password.title      = Aktualizácia hesla
 new.password.introText    = Vaše heslo bolo odmietnuté serverom, aktualizujte ho.
 new.password.label      = Zadajte vaše nové heslo