update THUNDERBIRD_22_0b1_BUILD1 THUNDERBIRD_22_0b1_BUILD2 THUNDERBIRD_22_0b1_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Wed, 03 Apr 2013 20:29:15 +0200
changeset 958 87ab6052276cf7029e51d3c60622c9518f79ddb7
parent 957 e090e9947cd8414732aa2a8dbff7f0d1684e210a
child 959 54f087d7096a84d25a3751b574d628ce4e55d27c
child 968 a2baf9377084308ff1d43a674366a12feae75938
child 971 55657a5496b03c98382786b198adedaad3447976
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutHealthReport.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/font-inspector.dtd
browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
browser/chrome/browser/devtools/responsiveUI.properties
browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.dtd
browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
browser/chrome/browser/preferences/security.dtd
browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
browser/chrome/browser/sanitize.dtd
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
browser/metro/chrome/browser.dtd
browser/metro/chrome/browser.properties
browser/metro/chrome/notification.dtd
browser/metro/chrome/passwordmgr.properties
browser/metro/chrome/phishing.dtd
browser/metro/chrome/preferences.dtd
browser/metro/chrome/sync.dtd
browser/metro/chrome/sync.properties
browser/metro/overrides/passwordmgr.properties
browser/pdfviewer/viewer.properties
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/calendar/timezones.properties
calendar/chrome/lightning/lightning.properties
chat/irc.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
dom/chrome/layout/printing.properties
dom/chrome/mathml/mathml.properties
dom/chrome/plugins.properties
dom/chrome/security/caps.properties
dom/chrome/security/csp.properties
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.properties
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/preferences/colors.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/security.dtd
mail/chrome/messenger/systemIntegrationDialog.dtd
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/chrome/about.dtd
mobile/android/chrome/aboutAddons.properties
mobile/android/chrome/aboutFeedback.dtd
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/phishing.dtd
mobile/android/chrome/pippki.properties
mobile/chrome/region.properties
mobile/overrides/passwordmgr.properties
suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
suite/chrome/common/dataman/dataman.dtd
suite/chrome/common/dataman/dataman.properties
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/common/pref/pref-cookies.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.properties
toolkit/chrome/alerts/alert.dtd
toolkit/chrome/global-region/region.properties
toolkit/chrome/global/browser.properties
toolkit/chrome/global/console.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutHealthReport.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutHealthReport.dtd
@@ -1,31 +1,6 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!-- metrics.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
-<!ENTITY abouthealth.locale-direction "ltr">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthealth.pagetitle): Firefox Health Report is a proper noun in en-US, please keep this in mind. -->
 <!ENTITY abouthealth.pagetitle "Správa o kondícii prehliadača &brandShortName;">
-<!ENTITY abouthealth.header "Správa o kondícii prehliadača &brandFullName;">
-
-<!ENTITY abouthealth.intro.title "Čo je správa o kondícii prehliadača &brandShortName;?">
-
-<!ENTITY abouthealth.intro-enabled "&brandFullName; zbiera niektoré údaje o Vašom počítači a jeho používaní s cieľom poskytnúť Vám lepší zážitok z prehliadania webu.">
-<!ENTITY abouthealth.intro-disabled "Aktuálne spoločnosti &vendorShortName; neodosielate žiadne údaje. Ak chcete pomôcť urobiť &brandShortName; lepším, kliknite na tlačidlo &quot;&abouthealth.optin;&quot;.">
-
-<!ENTITY abouthealth.optin "Pomôcť urobiť &brandShortName; lepším">
-<!ENTITY abouthealth.optout "Vypnúť odosielanie údajov">
-
-<!ENTITY abouthealth.optout.confirmationPrompt.title "Zastaviť odosielanie údajov?">
-<!ENTITY abouthealth.optout.confirmationPrompt.message "Naozaj chcete zastaviť odosielanie údajov a vymazať všetky doteraz odoslané údaje uložené na serveroch &vendorShortName;?">
-
-<!ENTITY abouthealth.show-raw-data "Zobraziť podrobnosti">
-<!ENTITY abouthealth.hide-raw-data "Skryť podrobnosti">
-
-<!ENTITY abouthealth.show-report "Zobraziť správu pre &brandShortName;">
-
-<!ENTITY abouthealth.details.description-start "Toto sú údaje, ktoré &brandFullName; odosiela pre správne fungovanie funkcie Správa o kondícii prehliadača &brandShortName;. Na ">
-<!ENTITY abouthealth.details-link "tejto stránke">
-<!ENTITY abouthealth.details.description-end " nájdete podrobnejšie informácie o tom, aké údaje sa odosielajú a prečo.">
-<!ENTITY abouthealth.no-data-available "Zatiaľ neboli odoslané žiadne údaje. Skúste to neskôr.">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -450,16 +450,29 @@ items are mutually exclusive. -->
 <!ENTITY mediaPause.accesskey    "P">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: The access keys for "Mute" and
 "Unmute" are the same because the two context-menu
 items are mutually exclusive. -->
 <!ENTITY mediaMute.label       "Stlmiť">
 <!ENTITY mediaMute.accesskey     "m">
 <!ENTITY mediaUnmute.label      "Zrušiť stlmenie">
 <!ENTITY mediaUnmute.accesskey    "m">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate.label   "Rýchlosť prehrávania">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate.accesskey "R">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate050x.label "Spomalene (0.5×)">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate050x.accesskey "S">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate100x.label "Normálna rýchlosť">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate100x.accesskey "N">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate150x.label "Zrýchlene (1.5×)">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate150x.accesskey "Z">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: "Ludicrous Speed" is a reference to the
+movie "Space Balls" and is meant to say that this speed is very
+fast. -->
+<!ENTITY mediaPlaybackRate200x.label "Vysoká rýchlosť (2×)">
+<!ENTITY mediaPlaybackRate200x.accesskey "V">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: The access keys for "Show Controls" and
 "Hide Controls" are the same because the two context-menu
 items are mutually exclusive. -->
 <!ENTITY mediaShowControls.label   "Zobraziť ovládače">
 <!ENTITY mediaShowControls.accesskey "d">
 <!ENTITY mediaHideControls.label   "Skryť ovládače">
 <!ENTITY mediaHideControls.accesskey "d">
 <!ENTITY videoFullScreen.label    "Na celú obrazovku">
@@ -606,16 +619,18 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY social.notLoggedIn.label  "Neprihlásený">
 
 <!ENTITY social.ok.label    "OK">
 <!ENTITY social.ok.accesskey  "O">
 
 <!ENTITY social.toggleSidebar.label "Zobraziť bočný panel">
 <!ENTITY social.toggleSidebar.accesskey "b">
 
+<!ENTITY social.addons.label "Spravovať služby…">
+
 <!ENTITY social.toggleNotifications.label "Zobrazovať upozornenia">
 <!ENTITY social.toggleNotifications.accesskey "r">
 
 <!ENTITY social.activated.undobutton.label "Vrátiť späť">
 <!ENTITY social.activated.undobutton.accesskey "V">
 
 <!ENTITY social.chatBar.commandkey "c">
 <!ENTITY social.chatBar.label "Preniesť konverzácie do popredia">
@@ -626,8 +641,10 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "Zdieľať mikrofón:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "m">
 
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.label "Prístup ku kamere a mikrofónu">
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.tooltip "Zobrazí stránky, s ktorými práve zdieľate svoju kameru a mikrofón">
 
 <!ENTITY mixedContentBlocked.helplink "Ďalšie informácie">
 <!ENTITY mixedContentBlocked.moreinfo "Väčšina stránok bude aj po zablokovaní tohto obsahu fungovať naďalej správne.">
+
+<!ENTITY pointerLock.notification.message "Stlačením klávesu ESC ho opäť zobrazíte.">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -79,18 +79,19 @@ lwthemePostInstallNotification.manageButton=Správa tém…
 lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=m
 
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeNeedsRestart.message):
 # %S will be replaced with the new theme name.
 lwthemeNeedsRestart.message=Téma %S bude nainštalovaná po reštarte.
 lwthemeNeedsRestart.button=Reštartovať
 lwthemeNeedsRestart.accesskey=R
 
-popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna. Nastavenia upravíte kliknutím sem…
-popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien. Nastavenia upravíte kliknutím sem…
+# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
+# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
+popupWarning.message=#1 zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien.
 popupWarningButton=Možnosti
 popupWarningButton.accesskey=M
 popupWarningButtonUnix=Možnosti
 popupWarningButtonUnix.accesskey=M
 popupAllow=Povoliť vyskakovacie okná z %S
 popupBlock=Blokovať vyskakovacie okná z %S
 popupWarningDontShowFromMessage=Nezobrazovať túto správu v prípade blokovania vyskakovacích okien
 popupWarningDontShowFromLocationbar=Nezobrazovať informačný panel v prípade blokovania vyskakovacích okien
@@ -109,19 +110,16 @@ blockedpluginsMessage.infoButton.accessk
 blockedpluginsMessage.searchButton.label=Aktualizovať zásuvné moduly…
 blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=k
 crashedpluginsMessage.title=Zásuvný modul %S zlyhal.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Obnoviť stránku
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=b
 crashedpluginsMessage.submitButton.label=Odoslať správu o zlyhaní
 crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=d
 crashedpluginsMessage.learnMore=Ďalšie informácie…
-carbonFailurePluginsMessage.message=Táto stránka žiada použiť zásuvný modul, ktorý je možné spustiť len v 32-bitovom režime.
-carbonFailurePluginsMessage.restartButton.label=Reštartovať v 32-bitovom režime
-carbonFailurePluginsMessage.restartButton.accesskey=R
 activatePluginsMessage.message=Chcete aktivovať zásuvné moduly na tejto stránke?
 activateAllPluginsMessage.label=Aktivovať všetky zásuvné moduly
 activatePluginsMessage.accesskey=A
 activatePluginsMessage.always=Vždy aktivovať zásuvné moduly pre túto stránku
 activatePluginsMessage.always.accesskey=V
 activatePluginsMessage.never=Nikdy neaktivovať zásuvné moduly pre túto stránku
 activatePluginsMessage.never.accesskey=N
 activateSinglePlugin=Aktivovať
@@ -264,16 +262,35 @@ geolocation.alwaysShareLocation.accesske
 geolocation.neverShareLocation=Nikdy neprezrádzať polohu
 geolocation.neverShareLocation.accesskey=k
 geolocation.shareWithSite=Chcete stránke %S prezradiť, kde sa nachádzate?
 geolocation.shareWithFile=Chcete súboru %S prezradiť, kde sa nachádzate?
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the unicode ellipsis char, \u2026,
 # or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
 geolocation.learnMore=Ďalšie informácie…
 
+webNotifications.showForSession=Zobrazovať pre túto reláciu
+webNotifications.showForSession.accesskey=Z
+webNotifications.alwaysShow=Vždy zobrazovať upozornenia
+webNotifications.alwaysShow.accesskey=V
+webNotifications.neverShow=Vždy blokovať upozornenia
+webNotifications.neverShow.accesskey=b
+webNotifications.showFromSite=Chcete zobrazovať upozornenia z %S?
+
+# Pointer lock UI
+
+pointerLock.allow=Skryť kurzor myši
+pointerLock.allow.accesskey=u
+pointerLock.alwaysAllow=Vždy povoliť skrývanie
+pointerLock.alwaysAllow.accesskey=V
+pointerLock.neverAllow=Nikdy nepovoliť skrývanie
+pointerLock.neverAllow.accesskey=N
+pointerLock.title=Chcete povoliť skrývanie kurzora myši na stránke %S?
+pointerLock.autoLock.title=%S skryje kurzor myši.
+
 # Phishing/Malware Notification Bar.
 # LOCALIZATION NOTE (notAForgery, notAnAttack)
 # The two button strings will never be shown at the same time, so
 # it's okay for them to have the same access key
 safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Rýchlo odtiaľto preč!
 safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=R
 safebrowsing.reportedWebForgery=Nahlásená podvodná stránka!
 safebrowsing.notAForgeryButton.label=Toto nie je podvodná stránka…
@@ -369,37 +386,27 @@ webapps.install.success = Aplikácia bola nainštalovaná
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.entered): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.entered=%S je teraz v režime Na celú obrazovku.
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.rememberDecision): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.rememberDecision=Zapamätať si toto rozhodnutie pre %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.activated.description): %1$S is the name of the social provider, %2$S is brandShortName (e.g. Firefox)
 social.activated.description=Služba %1$S pre %2$S bola povolená.
 
-# LOCALIZATION NOTE (social.removeProvider.label): %S is the name of the social provider
-social.removeProvider.label=Odstrániť %S
-social.removeProvider.accesskey=d
-# LOCALIZATION NOTE (social.remove.confirmationLabel): %1$S is the name of the social provider, %2$S is brandShortName (e.g. Firefox)
-social.remove.confirmationLabel=Naozaj si prajete odstrániť %1$S z prehliadača %2$S?
-# LOCALIZATION NOTE (social.remove.confirmationOK): %S is the name of the social provider
-social.remove.confirmationOK=Odstrániť %S
-
 # LOCALIZATION NOTE (social.turnOff.label): %S is the name of the social provider
 social.turnOff.label=Vypnúť %S
 social.turnOff.accesskey=n
 # LOCALIZATION NOTE (social.turnOn.label): %S is the name of the social provider
 social.turnOn.label=Zapnúť %S
 social.turnOn.accesskey=n
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.error.message): %1$S is brandShortName (e.g. Firefox), %2$S is the name of the social provider
 social.error.message=%1$S sa momentálne nedokáže prihlásiť k %2$S.
 social.error.tryAgain.label=Skúsiť znova
 social.error.tryAgain.accesskey=S
-social.error.ok.label=OK
-social.error.ok.accesskey=O
 social.error.closeSidebar.label=Zavrieť tento bočný panel
 social.error.closeSidebar.accesskey=Z
 
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the label for the toolbar button, %2$S is the associated badge numbering that the social provider may provide.
 social.aria.toolbarButtonBadgeText=%1$S (%2$S)
 
 # Identity notifications popups
 identity.termsOfService = Podmienky používania
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
@@ -68,22 +68,29 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchPanelTitle): This is the text that
  - appears in the filter panel popup as a description. -->
 <!ENTITY debuggerUI.searchPanelTitle  "Operátory">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchFile): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the scripts search operation. -->
 <!ENTITY debuggerUI.searchFile     "Filtrovať skripty">
 <!ENTITY debuggerUI.searchFile.key   "s">
+<!ENTITY debuggerUI.searchFile.altkey  "O">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchGlobal): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the global search operation. -->
 <!ENTITY debuggerUI.searchGlobal    "Prehľadávať všetky súbory">
 <!ENTITY debuggerUI.searchGlobal.key  "r">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchFunction): This is the text that appears
+ - in the source editor's context menu for the function search operation. -->
+<!ENTITY debuggerUI.searchFunction   "Vyhľadať definíciu funkcie">
+<!ENTITY debuggerUI.searchFunction.key "f">
+<!ENTITY debuggerUI.searchFunction.altkey "O">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchToken): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the token search operation. -->
 <!ENTITY debuggerUI.searchToken     "Hľadať">
 <!ENTITY debuggerUI.searchToken.key   "H">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchLine): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the line search operation. -->
 <!ENTITY debuggerUI.searchLine     "Prejsť na riadok…">
@@ -92,17 +99,17 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchVariable): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the variables search operation. -->
 <!ENTITY debuggerUI.searchVariable   "Filtrovať premenné">
 <!ENTITY debuggerUI.searchVariable.key "F">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.focusVariables): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the variables focus operation. -->
 <!ENTITY debuggerUI.focusVariables   "Prejsť na strom premenných">
-<!ENTITY debuggerUI.focusVariables.key "V">
+<!ENTITY debuggerUI.focusVariables.key "P">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.condBreakPanelTitle): This is the text that
  - appears in the conditional breakpoint panel popup as a description. -->
 <!ENTITY debuggerUI.condBreakPanelTitle "Tento bod prerušenia zastaví vykonávanie kódu len ak je nasledujúci výraz pravdivý">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.seMenuBreak): This is the text that
  - appears in the source editor context menu for adding a breakpoint. -->
 <!ENTITY debuggerUI.seMenuBreak     "Pridať bod prerušenia">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -78,39 +78,31 @@ stepOverTooltip=Krok nad (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (stepInTooltip): The label that is displayed on the
 # button that steps into a function call.
 stepInTooltip=Krok dnu (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (stepOutTooltip): The label that is displayed on the
 # button that steps out of a function call.
 stepOutTooltip=Krok von (%S)
 
-# LOCALIZATION NOTE (emptyStackText): The text that is displayed in the stack
-# frames list when there are no frames to display.
-emptyStackText=Žiadne dostupné zásobníky
-
-# LOCALIZATION NOTE (emptyBreakpointsText): The text that is displayed in the
-# breakpoints list when there are no breakpoints to display.
-emptyBreakpointsText=Nie sú dostupné žiadne body prerušenia
-
 # LOCALIZATION NOTE (emptyGlobalsText): The text to display in the menulist
 # when there are no chrome globals available.
 noGlobalsText=Žiadne chrome globals
 
-# LOCALIZATION NOTE (noMatchingScriptsText): The text to display in the
+# LOCALIZATION NOTE (noMatchingGlobalsText): The text to display in the
 # menulist when there are no matching chrome globals after filtering.
 noMatchingGlobalsText=Žiadne nájdené chrome globals
 
-# LOCALIZATION NOTE (noScriptsText): The text to display in the menulist
+# LOCALIZATION NOTE (noSourcesText): The text to display in the sources menu
 # when there are no scripts.
-noScriptsText=Žiadne skripty
+noSourcesText=Táto stránka nemá zdroje.
 
-# LOCALIZATION NOTE (noMatchingScriptsText): The text to display in the
-# menulist when there are no matching scripts after filtering.
-noMatchingScriptsText=Žiadne nájdené skripty
+# LOCALIZATION NOTE (noMatchingSourcesText): The text to display in the
+# sources menu when there are no matching scripts after filtering.
+noMatchingSourcesText=Žiadne nájdené zdroje
 
 # LOCALIZATION NOTE (noMatchingStringsText): The text to display in the
 # global search results when there are no matching strings after filtering.
 noMatchingStringsText=Neboli nájdené žiadne zhody
 
 # LOCALIZATION NOTE (emptyChromeGlobalsFilterText): This is the text that
 # appears in the filter text box when it is empty and the chrome globals
 # container is selected.
@@ -123,16 +115,20 @@ emptyChromeGlobalsFilterText=Filtrovať chrome globals (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (emptyVariablesFilterText): This is the text that
 # appears in the filter text box for the variables view container.
 emptyVariablesFilterText=Filtrovať premenné
 
 # LOCALIZATION NOTE (searchPanelGlobal): This is the text that appears in the
 # filter panel popup for the global search operation.
 searchPanelGlobal=Hľadať vo všetkých súboroch (%S)
 
+# LOCALIZATION NOTE (searchPanelFunction): This is the text that appears in the
+# filter panel popup for the function search operation.
+searchPanelFunction=Hľadať definíciu funkcie (%S)
+
 # LOCALIZATION NOTE (searchPanelToken): This is the text that appears in the
 # filter panel popup for the token search operation.
 searchPanelToken=Hľadať v tomto súbore (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (searchPanelLine): This is the text that appears in the
 # filter panel popup for the line search operation.
 searchPanelLine=Prejsť na riadok (%S)
 
@@ -209,8 +205,13 @@ variablesEditButtonTooltip=Kliknutím nastavíte hodnotu
 
 # LOCALIZATION NOTE (variablesSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the variables list as a separator between the name and value.
 variablesSeparatorLabel=:
 
 # LOCALIZATION NOTE (watchExpressionsSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the watch expressions list as a separator between the code and evaluation.
 watchExpressionsSeparatorLabel=\ →
+
+# LOCALIZATION NOTE (functionSearchSeparatorLabel): The text that is displayed
+# in the functions search panel as a separator between function's inferred name
+# and its real name (if available).
+functionSearchSeparatorLabel=←
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/font-inspector.dtd
@@ -0,0 +1,12 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Font Inspector strings.
+ - The Font Inspector is the panel accessible in the Inspector sidebar. -->
+
+<!ENTITY title "Písma">
+<!ENTITY showAllFonts "Zobraziť zoznam písiem použitých na tejto stránke">
+<!ENTITY usedAs "Použité ako: ">
+<!ENTITY system "systémové">
+<!ENTITY remote "vzdialené">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -10,16 +10,20 @@
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (canonDescNone): Short string used to describe any command
 # or command parameter when no description has been provided.
 canonDescNone=(bez popisu)
 
+# LOCALIZATION NOTE (canonDefaultGroupName): The default name for a group of
+# parameters.
+canonDefaultGroupName=Možnosti
+
 # LOCALIZATION NOTE (cliEvalJavascript): The special '{' command allows entry
 # of JavaScript like traditional developer tool command lines. This describes
 # the '{' command.
 cliEvalJavascript=Vojsť priamo do JavaScriptu
 
 # LOCALIZATION NOTE (cliUnusedArg): When the command line has more arguments
 # than the current command can understand this is the error message shown to
 # the user.
@@ -87,16 +91,20 @@ typesNumberNan=Nie je možné skonvertovať "%S" na číslo.
 # message is displayed.
 typesNumberMax=Hodnota %1$S je väčšia ako povolené maximum: %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (typesNumberMin): When the command line is passed a
 # number, but the number is lower than the smallest allowed number, this error
 # message is displayed.
 typesNumberMin=Hodnota %1$S je menšia ako povolené minimum: %2$S.
 
+# LOCALIZATION NOTE (typesNumberNotInt2): When the command line is passed a
+# number, but the number has a decimal part and floats are not allowed.
+typesNumberNotInt2=Nie je možné konvertovať "%S" na číslo.
+
 # LOCALIZATION NOTE (typesSelectionNomatch): When the command line is passed
 # an option with a limited number of correct values, but the passed value is
 # not one of them, this error message is displayed.
 typesSelectionNomatch=Nie je možné použiť '%S'.
 
 # LOCALIZATION NOTE (nodeParseSyntax): When the command line is expecting a
 # CSS query string, however the passed string is not valid, this error message
 # is displayed.
@@ -230,16 +238,21 @@ prefShowManual=Zobrazí hodnotu zadanej predvoľby
 # as possible.
 prefShowSettingDesc=Predvoľba na zobrazenie
 
 # LOCALIZATION NOTE (prefShowSettingManual): A fuller description of the
 # 'setting' parameter to the 'pref show' command. Displayed when the user asks
 # for help on what it does.
 prefShowSettingManual=Názov predvoľby na zobrazenie
 
+# LOCALIZATION NOTE (prefShowSettingValue): This is used to show the
+# preference name and the associated preference value. %1$S is replaced with
+# the preference name and %2$S is replaced with the preference value.
+prefShowSettingValue=%1$S: %2$S
+
 # LOCALIZATION NOTE (prefSetDesc): A very short description of the 'pref set'
 # command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
 # name, which is why it should be as short as possible. See prefSetManual for
 # a fuller description of what it does.
 prefSetDesc=Zmení predvoľbu
 
 # LOCALIZATION NOTE (prefSetManual): A fuller description of the 'pref set'
 # command. Displayed when the user asks for help on what it does.
@@ -324,39 +337,39 @@ prefOutputValue=Hodnota
 # name, which is why it should be as short as possible. See introManual for a
 # fuller description of what it does.
 introDesc=Zobrazí úvodnú správu
 
 # LOCALIZATION NOTE (introManual): A fuller description of the 'intro'
 # command. Displayed when the user asks for help on what it does.
 introManual=Opätovne zobrazí správu, ktorá sa zobrazuje novým používateľom až pokiaľ nekliknú na tlačidlo 'Budem opatrný, sľubujem!'
 
-# LOCALIZATION NOTE (introTextOpening): The 'intro text' opens when the user
+# LOCALIZATION NOTE (introTextOpening2): The 'intro text' opens when the user
 # first opens the developer toolbar to explain the command line, and is shown
 # each time it is opened until the user clicks the 'Got it!' button. This
 # string is the opening paragraph of the intro text.
-introTextOpening=Príkazový riadok Firefoxu je navrhnutý pre vývojárov. Zameriava sa na rýchlosť vstupu cez syntax JavaScriptu syntax and prehľadné zobrazovanie výstupu.
+introTextOpening2=Tento príkazový riadok je navrhnutý pre vývojárov. Zameriava sa na rýchlosť vstupu cez syntax JavaScriptu syntax and prehľadné zobrazovanie výstupu.
 
 # LOCALIZATION NOTE (introTextCommands): For information about the 'intro
-# text' see introTextOpening. The second paragraph is in 2 sections, the first
-# section points the user to the 'help' command.
+# text' see introTextOpening2. The second paragraph is in 2 sections, the
+# first section points the user to the 'help' command.
 introTextCommands=Ak chcete zobraziť zoznam príkazov zadajte
 
-# LOCALIZATION NOTE (introTextKeys): For information about the 'intro text'
-# see introTextOpening. The second section in the second paragraph points the
+# LOCALIZATION NOTE (introTextKeys2): For information about the 'intro text'
+# see introTextOpening2. The second section in the second paragraph points the
 # user to the F1/Escape keys which show and hide hints.
-introTextKeys=alebo ak chcete zobraziť pomocníka, stlačte
+introTextKeys2=, alebo ak chcete zobraziť pomocníka, stlačte
 
 # LOCALIZATION NOTE (introTextF1Escape): For information about the 'intro
-# text' see introTextOpening. This string is used with introTextKeys, and
+# text' see introTextOpening2. This string is used with introTextKeys2, and
 # contains the keys that are pressed to open and close hints.
 introTextF1Escape=F1/Esc
 
 # LOCALIZATION NOTE (introTextGo): For information about the 'intro text' see
-# introTextOpening. The text on the button that dismisses the intro text.
+# introTextOpening2. The text on the button that dismisses the intro text.
 introTextGo=Jasné, rozumiem.
 
 # LOCALIZATION NOTE (hideIntroDesc): Short description of the 'hideIntro'
 # setting. Displayed when the user asks for help on the settings.
 hideIntroDesc=Zobrazí uvítaciu správu
 
 # LOCALIZATION NOTE (eagerHelperDesc): Short description of the 'eagerHelper'
 # setting. Displayed when the user asks for help on the settings.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -65,25 +65,27 @@ screenshotFilenameManual=Názov súboru (mal by mať príponu '.png'), do ktorého sa obrázok uloží.
 # a dialog when the user is using this command.
 screenshotClipboardDesc=Kopírovať snímku do schránky? (true/false)
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotClipboardManual) A fuller description of the
 # 'clipboard' parameter to the 'screenshot' command, displayed when the user
 # asks for help on what it does.
 screenshotClipboardManual=Zadaním hodnoty true sa snímka skopíruje do schránky namiesto do súboru.
 
-# LOCALIZATION NOTE (screenshotChromeDesc) A very short string to describe
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotChromeDesc2) A very short string to describe
 # the 'chrome' parameter to the 'screenshot' command, which is displayed in
 # a dialog when the user is using this command.
-screenshotChromeDesc=Zachytiť okno Firefoxu? (true/false)
+# The argument (%1$S) is the browser name.
+screenshotChromeDesc2=Zachytiť okno prehliadača %1$S? (true/false)
 
-# LOCALIZATION NOTE (screenshotChromeManual) A fuller description of the
+# LOCALIZATION NOTE (screenshotChromeManual2) A fuller description of the
 # 'chrome' parameter to the 'screenshot' command, displayed when the user
 # asks for help on what it does.
-screenshotChromeManual=Zadaním hodnoty true sa zosníma celé okno Firefoxu, nie iba obsah webovej stránky.
+# The argument (%1$S) is the browser name.
+screenshotChromeManual2=Zadaním hodnoty true sa zosníma celé okno prehliadača %1$S, nie iba obsah webovej stránky.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotGroupOptions) A label for the optional options of
 # the screenshot command.
 screenshotGroupOptions=Možnosti
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotDelayDesc) A very short string to describe
 # the 'delay' parameter to the 'screenshot' command, which is displayed in
 # a dialog when the user is using this command.
@@ -126,33 +128,35 @@ screenshotSavedToFile=Uložené do
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotErrorCopying) Text displayed to user upon
 # encountering error while copying the screenshot to clipboard.
 screenshotErrorCopying=Počas kopírovania do schránky sa vyskytla chyba.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotCopied) Text displayed to user when the
 # screenshot is successfully copied to the clipboard.
 screenshotCopied=Skopírované do schránky.
 
-# LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxDesc) A very short description of the
+# LOCALIZATION NOTE (restartBrowserDesc) A very short description of the
 # 'restart' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
 # command name, which is why it should be as short as possible.
-restartFirefoxDesc=Reštartuje Firefox
+# The argument (%1$S) is the browser name.
+restartBrowserDesc=Reštartuje %1$S
 
-# LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxNocacheDesc) A very short string to
+# LOCALIZATION NOTE (restartBrowserNocacheDesc) A very short string to
 # describe the 'nocache' parameter to the 'restart' command, which is
 # displayed in a dialog when the user is using this command.
-restartFirefoxNocacheDesc=Zakáže načítavanie obsahu z vyrovnávacej pamäte až do reštartu prehliadača
+restartBrowserNocacheDesc=Zakáže načítavanie obsahu z vyrovnávacej pamäte až do reštartu prehliadača
 
-# LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxRequestCancelled) A string displayed to the
+# LOCALIZATION NOTE (restartBrowserRequestCancelled) A string displayed to the
 # user when a scheduled restart has been aborted by the user.
-restartFirefoxRequestCancelled=Požiadavka na reštartovanie bola používateľom zrušená.
+restartBrowserRequestCancelled=Požiadavka na reštartovanie bola používateľom zrušená.
 
-# LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxRestarting) A string displayed to the
+# LOCALIZATION NOTE (restartBrowserRestarting) A string displayed to the
 # user when a restart has been initiated without a delay.
-restartFirefoxRestarting=Firefox sa reštartuje…
+# The argument (%1$S) is the browser name.
+restartBrowserRestarting=%1$S sa reštartuje…
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectDesc) A very short description of the 'inspect'
 # command. See inspectManual for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
 inspectDesc=Preskúma uzol
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectManual) A fuller description of the 'inspect'
@@ -497,19 +501,20 @@ resizeModeToggleTooltip=Režim Responsive Design
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 resizeModeToDesc=Upraví veľkosť stránky
 
 # LOCALIZATION NOTE (resizeModeDesc) A very short string to describe the
 # 'resize' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 resizeModeDesc=Ovláda režim Responsive Design
 
-# LOCALIZATION NOTE (resizeModeManual) A fuller description of the 'resize'
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeManual2) A fuller description of the 'resize'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
-resizeModeManual=Stránky v režime Responsive design reagujú na svoje prostredie, takže vyzerajú dobre na mobilnom zariadení, širokouhlom televíznom prijímači a na všetkých zariadeniach medzi nimi. Režim Responsive Design umožňuje jednoducho otestovať rôzne rozlíšenia stránky priamo vo Firefoxe bez nutnosti meniť rozlíšenie celého prehliadača.
+# The argument (%1$S) is the browser name.
+resizeModeManual2=Stránky v režime Responsive design reagujú na svoje prostredie, takže vyzerajú dobre na mobilnom zariadení, širokouhlom televíznom prijímači a na všetkých zariadeniach medzi nimi. Režim Responsive Design umožňuje jednoducho otestovať rôzne rozlíšenia stránky priamo v prehliadači %1$S bez nutnosti meniť rozlíšenie celého prehliadača.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdDesc) A very short description of the 'cmd'
 # command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
 # name, which is why it should be as short as possible.
 cmdDesc=Narábanie s príkazmi
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdRefreshDesc) A very short description of the 'cmd refresh'
 # command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
@@ -726,27 +731,42 @@ cookieManual=Príkazy na zobrazenie, vytvorenie, odstránenie a úpravu cookies pre aktuálnu doménu.
 # 'cookie list' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 cookieListDesc=Zobrazí cookies
 
 # LOCALIZATION NOTE (cookieListManual) A fuller description of the 'cookie list'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 cookieListManual=Zobrazí zoznam cookies relevantných pre aktuálnu stránku.
 
-# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutKey) A heading used in the output from the
-# 'cookie list' command above a list of cookie keys
-cookieListOutKey=Kľúč
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutHost,cookieListOutPath,cookieListOutExpires,cookieListOutAttributes):
+# The 'cookie list' command has a number of headings for cookie properties.
+# Particular care should be taken in translating these strings as they have
+# references to names in the cookies spec.
+cookieListOutHost=Server:
+cookieListOutPath=Cesta:
+cookieListOutExpires=Koniec platnosti:
+cookieListOutAttributes=Atribúty:
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutNone) The output of the 'cookie list' command
+# uses this string when no cookie attributes (like httpOnly, secure, etc) apply
+cookieListOutNone=žiadne
 
-# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutValue) A heading used in the output from the
-# 'cookie list' command above a list of cookie values
-cookieListOutValue=Hodnota
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutSession) The output of the 'cookie list'
+# command uses this string to describe a cookie with an expiry value of '0'
+# that is to say it is a session cookie
+cookieListOutSession=Pri ukončení prehliadača (relácie)
 
-# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutActions) A heading used in the output from the
-# 'cookie list' command above a list of actions to take on cookies
-cookieListOutActions=Akcie
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutNonePage) The output of the 'cookie list'
+# command uses this string for pages like 'about:blank' which can't contain
+# cookies
+cookieListOutNonePage=Pre túto stránku neboli nájdené žiadne cookies
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutNoneHost) The output of the 'cookie list'
+# command uses this string when there are no cookies on a given web page
+cookieListOutNoneHost=Pre server %1$S neboli nájdené žiadne cookies
 
 # LOCALIZATION NOTE (cookieListOutEdit) A title used in the output from the
 # 'cookie list' command on a button which can be used to edit cookie values
 cookieListOutEdit=Upraviť
 
 # LOCALIZATION NOTE (cookieListOutRemove) A title used in the output from the
 # 'cookie list' command on a button which can be used to remove cookies
 cookieListOutRemove=Odstrániť
@@ -798,16 +818,31 @@ cookieSetPathDesc=Cesta k nastavovanému cookie
 # when the user is using this command.
 cookieSetDomainDesc=Doména nastavovaného cookie
 
 # LOCALIZATION NOTE (cookieSetSecureDesc) A very short string to describe the
 # 'secure' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
 # when the user is using this command.
 cookieSetSecureDesc=Prenášané len cez https
 
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetHttpOnlyDesc) A very short string to describe the
+# 'httpOnly' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetHttpOnlyDesc=Nie je dostupné zo skriptu na strane klienta
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetSessionDesc) A very short string to describe the
+# 'session' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetSessionDesc=Platné len pre danú reláciu prehliadača
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetExpiresDesc) A very short string to describe the
+# 'expires' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetExpiresDesc=Dátum konca platnosti cookie (formát RFC2822 alebo ISO 8601)
+
 # LOCALIZATION NOTE (jsbDesc) A very short description of the
 # 'jsb' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 jsbDesc=JavaScript beautifier
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsbUrlDesc) A very short description of the
 # 'jsb <url>' parameter. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
@@ -860,26 +895,26 @@ jsbPreserveMaxNewlinesManual=Maximálny počet zalomení riadkov za sebou, ktoré ostanú zachované
 # possible.
 jsbJslintHappyDesc=Vynútiť režim jslint-stricter?
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsbJslintHappyManual) A fuller description of the
 # 'jsb <jslintHappy>' parameter, displayed when the user asks for help
 # on what it does.
 jsbJslintHappyManual=Ak je voľba nastavená na true, použije sa režim jslint-stricter
 
-# LOCALIZATION NOTE (jsbBraceStyleDesc) A very short description of the
+# LOCALIZATION NOTE (jsbBraceStyleDesc2) A very short description of the
 # 'jsb <braceStyle>' parameter. This string is designed to be shown
 # in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
 # possible.
-jsbBraceStyleDesc=Collapse, expand, end-expand, expand-strict
+jsbBraceStyleDesc2=Zvoľte štýl kódovania zátvoriek
 
-# LOCALIZATION NOTE (jsbBraceStyleManual) A fuller description of the
+# LOCALIZATION NOTE (jsbBraceStyleManual2) A fuller description of the
 # 'jsb <braceStyle>' parameter, displayed when the user asks for help
 # on what it does.
-jsbBraceStyleManual=Štýl kódovania zložených zátvoriek. Buď collapse, expand, end-expand alebo expand-strict
+jsbBraceStyleManual2=Zvoľte štýl kódovania zátvoriek: collapse - zátvorky sú na rovnakom riadku ako výraz; expand - zátvorky sú na novom riadku (štýl Allman / ANSI); end-expand - koncové zátvorky na vlastnom riadku; expand-strict - zátvorky na vlastnom riadku aj v prípade, že kód nebude validný.
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsbNoSpaceBeforeConditionalDesc) A very short description
 # of the 'jsb <noSpaceBeforeConditional>' parameter. This string is designed to
 # be shown in a menu alongside the command name, which is why it should be as
 # short as possible.
 jsbNoSpaceBeforeConditionalDesc=Bez medzery pred podmienenými príkazmi
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsbUnescapeStringsDesc) A very short description of the
@@ -992,8 +1027,98 @@ callLogChromeEvalException=Vykonávaný kód JavaScriptu vyhodil nasledovnú výnimku
 # LOCALIZATION NOTE (callLogChromeEvalNeedsObject) A string displayed as the
 # result of passing a non-JavaScript object creating source via the
 # 'calllog chromestart javascript' command.
 callLogChromeEvalNeedsObject=Zdroj JavaScriptu sa musí vykonávať v objekte, ktorého volania metód sú zaznamenávané, napr. "({a1: function() {this.a2()},a2: function() {}});"
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpadOpenTooltip) A string displayed as the
 # tooltip of button in devtools toolbox which opens Scratchpad.
 scratchpadOpenTooltip=Editor JavaScriptu - Scratchpad
+
+# LOCALIZATION NOTE (paintflashingDesc) A very short string used to describe the
+# function of the "paintflashing" command
+paintflashingDesc=Zvýrazňuje oblasť prekreslenia
+
+# LOCALIZATION NOTE (paintflashingOnDesc) A very short string used to describe the
+# function of the "paintflashing on" command.
+paintflashingOnDesc=Zapne funkciu zvýrazňovania prekresľovania
+
+# LOCALIZATION NOTE (paintflashingOffDesc) A very short string used to describe the
+# function of the "paintflashing off" command.
+paintflashingOffDesc=Vypne funkciu zvýrazňovania prekresľovania
+
+# LOCALIZATION NOTE (paintflashingChrome) A very short string used to describe the
+# function of the "paintflashing on/off chrome" command.
+paintflashingChromeDesc=rámce chrome
+
+# LOCALIZATION NOTE (paintflashingManual) A longer description describing the
+# set of commands that control paint flashing.
+paintflashingManual=Vyskresľuje prekreslené oblasti rôznymi farbami
+
+# LOCALIZATION NOTE (paintflashingTooltip) A string displayed as the
+# tooltip of button in devtools toolbox which toggles paint flashing.
+paintflashingTooltip=Zvýrazniť oblasť prekreslenia
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerDesc) A very short string used to describe the
+# function of the profiler command.
+profilerDesc=Správa nástroja na profilovanie
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerManual) A longer description describing the
+# set of commands that control the profiler.
+profilerManual=Príkazy na spustenie alebo zastavenie nástroja na profilovanie JavaScriptu
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerOpen) A very short string used to describe the function
+# of the profiler open command.
+profilerOpenDesc=Otvorí nástroj na profilovanie
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerClose) A very short string used to describe the function
+# of the profiler close command.
+profilerCloseDesc=Zavrie nástroj na profilovanie
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerStart) A very short string used to describe the function
+# of the profiler start command.
+profilerStartDesc=Spustí profilovanie
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerStop) A very short string used to describe the function
+# of the profiler stop command.
+profilerStopDesc=Zastaví profilovanie
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerList) A very short string used to describe the function
+# of the profiler list command.
+profilerListDesc=Zobrazí všetky profily
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerShow) A very short string used to describe the function
+# of the profiler show command.
+profilerShowDesc=Zobrazí individuálny profil
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerAlreadyStarted) A message that is displayed whenever
+# an operation cannot be completed because the profile in question has already
+# been started.
+profilerAlreadyStarted=Tento profil už bol odštartovaný
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerAlreadyFinished) A message that is displayed whenever
+# an operation cannot be completed because the profile in question has already
+# been finished. It also contains a hint to use the 'profile show' command to see
+# the profiling results.
+profilerAlreadyFinished=Tento profil už bol ukončený. Ak chcete vidieť výsledky, použite príkaz 'profile show'
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerNotFound) A message that is displayed whenever
+# an operation cannot be completed because the profile in question could not be
+# found.
+profilerNotFound=Profil nebol nájdený
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerNotStarted) A message that is displayed whenever
+# an operation cannot be completed because the profile in question has not been
+# started yet. It also contains a hint to use the 'profile start' command to
+# start the profiler.
+profilerNotStarted=Tento profil zatiaľ nebol odštartovaný. Use 'profile start' to start profliling
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerStarting) A very short string that indicates that
+# we're starting the profiler.
+profilerStarting=Spúšťa sa...
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerStopping) A very short string that indicates that
+# we're stopping the profiler.
+profilerStopping=Zastavuje sa...
+
+# LOCALIZATION NOTE (profilerNotReady) A message that is displayed whenever
+# an operation cannot be completed because the profiler has not been opened yet.
+profilerNotReady=Ak chcete, aby tento príkaz fungoval, musíte najskôr otvoriť nástroj na profilovanie
--- a/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
@@ -12,17 +12,17 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the profiler is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 profiler.label=Nástroj na profilovanie
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.commandkey, profiler.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
-profiler.commandkey=Y
+profiler.commandkey=VK_F5
 profiler.accesskey=N
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the profiler is
 # displayed inside the developer tools window.
 profiler.tooltip=Nástroj na profilovanie
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.profileName):
--- a/browser/chrome/browser/devtools/responsiveUI.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/responsiveUI.properties
@@ -29,11 +29,14 @@ responsiveUI.customResolution=%S (vlastné)
 # in the menulist of the toolbar.
 # For example: "320x480 (phone)".
 responsiveUI.namedResolution=%S (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.customNamePromptTitle): prompt title when asking
 # the user to specify a name for a new custom preset.
 responsiveUI.customNamePromptTitle=Režim Responsive Design
 
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.close): tooltip text of the close button.
+responsiveUI.close=Opustiť režim Responsive Design
+
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.customNamePromptMsg): prompt message when asking
 # the user to specify a name for a new custom preset.
 responsiveUI.customNamePromptMsg=Zadajte názov pre predvoľbu %Sx%S
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
@@ -78,8 +78,16 @@ redo.commandkey=Z
 # This string is displayed in the title of the tab when the debugger is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxStyleEditor.label=Editor štýlov
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the debugger is
 # displayed inside the developer tools window.
 ToolboxStyleEditor.tooltip=Editor štýlov CSS
+
+# LOCALIZATION NOTE (confirmNavigationAway): Shown in a notification box when
+# the user tries to navigate away from a web page.
+confirmNavigationAway.message=Ak opustíte túto stránku, neuložené zmeny vykonané v Editore štýlov budú stratené.
+confirmNavigationAway.buttonLeave=Opustiť stránku
+confirmNavigationAway.buttonLeaveAccesskey=u
+confirmNavigationAway.buttonStay=Zostať na stránke
+confirmNavigationAway.buttonStayAccesskey=t
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.dtd
@@ -22,19 +22,11 @@
  - tree. -->
 <!ENTITY selectedElementLabel "Zvolený prvok:">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (noPropertiesFound): In the case where there are no CSS
  - properties to display e.g. due to search criteria this message is
  - displayed. -->
 <!ENTITY noPropertiesFound   "Neboli nájdené vlastnosti CSS.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (bestMatch, matched, parentMatch): For each style
- - property the panel shows the rules containing that property. For every
- - rule, the rule status is also displayed: a rule can be the best match, a
- - match or a parent match. -->
-<!ENTITY bestMatch       "Najlepšia zhoda">
-<!ENTITY matched        "Zhoda">
-<!ENTITY parentMatch      "Zhoda rodiča">
-
 <!-- FIXME: notes -->
 <!ENTITY computedViewTitle   "Vypočítané">
 <!ENTITY ruleViewTitle     "Pravidlá">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
@@ -41,83 +41,11 @@ rule.inheritedFrom=Odvodené z %S
 # This is the link title shown in the hover tooltip.
 helpLinkTitle=Prečítajte si dokumentáciu k tejto vlastnosti
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.warning.title): When an invalid property value is
 # entered into the rule view a warning icon is displayed. This text is used for
 # the title attribute of the warning icon.
 rule.warning.title=Neplatná hodnota vlastnosti
 
-# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copyselection): The computed view's
-# context menu copy entry.
-style.contextmenu.copyselection=Kopírovať výber
-
-# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copyselection.accesskey): The computed
-# view's context menu copy entry access key.
-style.contextmenu.copyselection.accesskey=K
-
-# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copydeclaration): The style inspector's
-# context menu copy property entry allows a complete CSS property to be copied.
-style.contextmenu.copydeclaration=Kopírovať riadok deklarácie
-
-# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copydeclaration.accesskey): The style
-# inspector's context menu copy property access key.
-style.contextmenu.copydeclaration.accesskey=e
-
-# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copyproperty): The style inspector's
-# context menu copy property name entry allows a CSS property name to be copied.
-style.contextmenu.copyproperty=Kopírovať vlastnosť
-
-# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copyproperty.accesskey): The style
-# inspector's context menu copy property name access key.
-style.contextmenu.copyproperty.accesskey=v
-
-# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copypropertyvalue): The style inspector's
-# context menu copy property value entry allows a CSS property name to be copied.
-style.contextmenu.copypropertyvalue=Kopírovať hodnotu vlastnosti
-
-# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copypropertyvalue.accesskey): The style
-# inspector's context menu copy property value access key.
-style.contextmenu.copypropertyvalue.accesskey=h
-
-# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copyselection): The rule view's context
-# menu copy entry.
-rule.contextmenu.copyselection=Kopírovať výber
-
-# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copyselection.accesskey): The rule view's
-# context menu copy entry access key.
-rule.contextmenu.copyselection.accesskey=K
-
-# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copyrule): The rule view's context menu
-# copy rule entry allows a complete CSS rule to be copied.
-rule.contextmenu.copyrule=Kopírovať pravidlo
-
-# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copyrule.accesskey): The rule view's
-# context menu copy rule access key.
-rule.contextmenu.copyrule.accesskey=d
-
-# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copydeclaration): The rule view's context
-# menu copy property entry allows a complete CSS property to be copied.
-rule.contextmenu.copydeclaration=Kopírovať riadok deklarácie
-
-# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copydeclaration.accesskey): The rule view's
-# context menu copy property access key.
-rule.contextmenu.copydeclaration.accesskey=e
-
-# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copyproperty): The rule view's context
-# menu copy property entry allows a CSS property name to be copied.
-rule.contextmenu.copyproperty=Kopírovať vlastnosť
-
-# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copyproperty.accesskey): The rule
-# view's context menu copy property name access key.
-rule.contextmenu.copyproperty.accesskey=v
-
-# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copypropertyvalue): The rule view's
-# context menu copy property entry allows a CSS property value to be copied.
-rule.contextmenu.copypropertyvalue=Kopírovať hodnotu vlastnosti
-
-# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copypropertyvalue.accesskey): The rule
-# view's context menu copy property value access key.
-rule.contextmenu.copypropertyvalue.accesskey=h
-
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.empty): Text displayed when the highlighter is
 # first opened and there's no node selected in the rule view.
 rule.empty=Nie je zvolený žiadny prvok.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
@@ -1,9 +1,7 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY window.title "Vývojárske nástroje">
-
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 
 <!ENTITY toolboxCloseButton.tooltip "Zavrieť Vývojárske nástroje">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
@@ -1,8 +1,12 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 toolboxDockButtons.bottom.tooltip=Ukotviť na spodnom okraji prehliadača
 toolboxDockButtons.side.tooltip=Ukotviť na bočnom okraji prehliadača
 toolboxDockButtons.window.tooltip=Zobraziť v samostatnom okne
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolboxToggleButton.errors): Semi-colon list of plural
 # forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of errors in the current web page
@@ -15,8 +19,18 @@ toolboxToggleButton.errors=#1 chyba;#1 chyby;#1 chýb
 toolboxToggleButton.warnings=#1 upozornenie;#1 upozornenia;#1 upozornení
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolboxToggleButton.tooltip): This string is shown
 # as tooltip in the developer toolbar to open/close the developer tools.
 # It's using toolboxToggleButton.errors as first and
 # toolboxToggleButton.warnings as second argument to show the number of errors
 # and warnings.
 toolboxToggleButton.tooltip=%1$S, %2$S\nKliknutím sem prepnete vývojárske nástroje.
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.titleTemplate): This is the template
+# used to format the title of the toolbox.
+# The name of the selected tool: %1$S.
+# The url of the page being tooled: %2$S.
+toolbox.titleTemplate=%1$S - %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.defaultTitle): This is used as the tool
+# name when no tool is selected.
+toolbox.defaultTitle=Vývojárske nástroje
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -105,20 +105,16 @@ webConsoleMixedContentWarning=Zmiešaný obsah
 # JavaScript is being entered, to indicate how to jump into scratchpad mode
 scratchpad.linkText=Shift+RETURN - Otvoriť v editore Scratchpad
 
 # LOCALIZATION NOTE (gcliterm.instanceLabel): The console displays
 # objects using their type (from the constructor function) in this descriptive
 # string
 gcliterm.instanceLabel=Inštancia %S
 
-# LOCALIZATION NOTE (Autocomplete.label):
-# The autocomplete popup panel label/title.
-Autocomplete.label=Vyskakovacie okno automatického dokončovania
-
 # LOCALIZATION NOTE (stacktrace.anonymousFunction):
 # This string is used to display JavaScript functions that have no given name -
 # they are said to be anonymous. See stacktrace.outputMessage.
 stacktrace.anonymousFunction=<anonymná>
 
 # LOCALIZATION NOTE (stacktrace.outputMessage):
 # This string is used in the Web Console output to identify a web developer call
 # to console.trace(). The stack trace of JavaScript function calls is displayed.
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -56,20 +56,22 @@
 <!ENTITY permAskAlways     "Vždy sa opýtať">
 <!ENTITY permAllow       "Povoliť">
 <!ENTITY permAllowSession   "Povoliť pre reláciu">
 <!ENTITY permBlock       "Blokovať">
 <!ENTITY permissionsFor    "Povolenia pre:">
 <!ENTITY permImage       "Načítavanie obrázkov">
 <!ENTITY permPopup       "Otváranie vyskakovacích okien">
 <!ENTITY permCookie      "Nastavovanie cookies">
+<!ENTITY permNotifications   "Zobrazovanie upozornení">
 <!ENTITY permInstall      "Inštalovanie rozšírení alebo tém">
 <!ENTITY permGeo        "Prezradenie polohy">
 <!ENTITY permPlugins      "Aktivácia zásuvných modulov">
 <!ENTITY permFullscreen    "Prechod do režimu Na celú obrazovku">
+<!ENTITY permPointerLock    "Skrytie kurzora myši">
 
 <!ENTITY permIndexedDB       "Správa úložiska režimu offline">
 <!ENTITY permClearStorage      "Vymazať úložisko">
 <!ENTITY permClearStorage.accesskey "V">
 
 <!ENTITY securityTab      "Zabezpečenie">
 <!ENTITY securityTab.accesskey "Z">
 <!ENTITY securityHeader    "Informácie o zabezpečení tejto stránky">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
@@ -62,11 +62,12 @@
 <!ENTITY minSize.none               "Žiadne">
 <!-- default font type -->
 <!ENTITY useDefaultFontSerif.label        "Pätkové (serif)">
 <!ENTITY useDefaultFontSansSerif.label      "Bezpätkové (sans-serif)">
 
 <!ENTITY allowPagesToUse.label          "Povoliť stránkam používať vlastné písma namiesto tých vyššie vybraných">
 <!ENTITY allowPagesToUse.accesskey        "a">
 
-<!ENTITY languages.customize.Charset.grouplabel  "Kódovanie">
-<!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.label "Predvolené kódovanie:">
-<!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.accesskey "k">
+<!ENTITY languages.customize.Fallback.grouplabel "Kódovanie znakov pre starší obsah">
+<!ENTITY languages.customize.Fallback.label    "Použiť nasledovné kódovanie:">
+<!ENTITY languages.customize.Fallback.accesskey  "k">
+<!ENTITY languages.customize.Fallback.desc    "Toto kódovanie znakov je používané pre starší obsah, ktorý nedefinuje svoje kódovanie.">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -83,16 +83,17 @@ typeDescriptionWithType=%S (%S)
 #### Cookie Viewer
 
 hostColon=Server:
 domainColon=Doména:
 forSecureOnly=Iba zašifrované pripojenia
 forAnyConnection=Všetky typy pripojenia
 expireAtEndOfSession=Na konci relácie
 can=Povoliť
+canAccessFirstParty=Povoliť len pre rovnaký server
 canSession=Povoliť pre reláciu
 cannot=Zakázať
 noCookieSelected=<nie je vybrané žiadne cookie>
 cookiesAll=V počítači sú uložené tieto cookies:
 cookiesFiltered=Tieto cookies vyhovujú vášmu hľadaniu:
 
 #### Offline apps
 offlineAppRemoveTitle=Odstránenie údajov stránok pre režim offline
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -23,18 +23,21 @@
 <!ENTITY locbar.history.label     "z histórie">
 <!ENTITY locbar.bookmarks.label    "zo záložiek">
 <!ENTITY locbar.nothing.label     "žiadne">
 
 
 <!ENTITY acceptCookies.label      "Povoliť serverom nastavovať cookies">
 <!ENTITY acceptCookies.accesskey    "s">
 
-<!ENTITY acceptThirdParty.label    "Povoliť cookies tretích strán">
-<!ENTITY acceptThirdParty.accesskey  "t">
+<!ENTITY acceptThirdParty.pre.label   "Povoliť cookies tretích strán:">
+<!ENTITY acceptThirdParty.pre.accesskey "t">
+<!ENTITY acceptThirdParty.always.label  "vždy">
+<!ENTITY acceptThirdParty.never.label  "nikdy">
+<!ENTITY acceptThirdParty.visited.label "len pre navštívené">
 
 <!ENTITY keepUntil.label        "Uchovávať cookies do:">
 <!ENTITY keepUntil.accesskey      "o">
 
 <!ENTITY expire.label         "vypršania platnosti">
 <!ENTITY close.label          "ukončenia &brandShortName;u">
 <!ENTITY askEachTime.label       "vždy sa opýtať">
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/security.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/security.dtd
@@ -24,15 +24,15 @@
 
 <!ENTITY passwords.label        "Heslá">
 
 <!ENTITY rememberPasswords.label    "Pamätať si heslá stránok">
 <!ENTITY rememberPasswords.accesskey  "a">
 <!ENTITY passwordExceptions.label   "Výnimky…">
 <!ENTITY passwordExceptions.accesskey "m">
 
-<!ENTITY useMasterPassword.label    "Použiť hlavné heslo">
+<!ENTITY useMasterPassword.label    "Používať hlavné heslo">
 <!ENTITY useMasterPassword.accesskey  "e">
 <!ENTITY changeMasterPassword.label   "Zmeniť hlavné heslo…">
 <!ENTITY changeMasterPassword.accesskey "h">
 
 <!ENTITY savedPasswords.label      "Uložené heslá…">
 <!ENTITY savedPasswords.accesskey    "s">
--- a/browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
@@ -1,26 +1,14 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY safeb.palm.warning.title "Podozrivá webová stránka">
-
-<!ENTITY safeb.palm.message.p1 "Táto stránka bola pravdepodobne vytvorená na oklamanie používateľov za účelom získavania osobných alebo finančných údajov. Zadanie osobných údajov na tieto stránky môže viesť k zneužitiu vašej identity alebo iným podvodom. &#160; ">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p1.linkText "Čítať viac &#187;">
-<!ENTITY safeb.palm.p1.linkStatusText "Čítať viac &#133;">
-
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.start "Takéto typy falšovania webových stránok sú zneužívané pri rôznych podvodoch, kedy sa snažia rôzni podvodníci napodobniť originálne webové stránky, ktorým veríte. Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej tomu, ">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.linkText "ako vás &brandShortName; chráni">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.end " pred podvodnými útokmi.">
-
 <!ENTITY safeb.palm.accept.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
-<!ENTITY safeb.palm.accept.statustext "Prejsť na domovskú stránku">
 <!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignorovať toto upozornenie">
-<!ENTITY safeb.palm.decline.statustext "Zavrieť upozornenie" >
 <!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "Toto nie je podozrivá webová stránka…">
 <!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Prečo bola táto stránka zablokovaná?">
 
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Nahlásená škodlivá stránka!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "Webová stránka <span id='malware_sitename'/> bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p><p>Niektoré škodlivé stránky rozširujú nebezpečný softvér úmyselne, ale mnoho z nich bolo napadnutých a rozširuje tento softvér bez vedomosti ich majiteľa.</p>">
 
--- a/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
@@ -27,39 +27,36 @@ that require it. -->
   of the "Details" progressive disclosure button. See UI mockup at bug
   480169 -->
 <!ENTITY detailsProgressiveDisclosure.label   "Podrobnosti">
 <!ENTITY detailsProgressiveDisclosure.accesskey "P">
 
 <!ENTITY historySection.label     "História">
 <!ENTITY dataSection.label      "Údaje">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (item*): itemHistoryAndDownloads.* and
-   itemBrowsingHistory.* will never be used at the same time, so they can
-   have the same accesskey. -->
 <!ENTITY itemHistoryAndDownloads.label   "História prehliadania a zoznam prevzatých súborov">
 <!ENTITY itemHistoryAndDownloads.accesskey "H">
-<!ENTITY itemBrowsingHistory.label     "História prehliadania">
-<!ENTITY itemBrowsingHistory.accesskey   "H">
 <!ENTITY itemFormSearchHistory.label    "Položky formulárov a vyhľadávania">
 <!ENTITY itemFormSearchHistory.accesskey  "m">
 <!ENTITY itemPasswords.label        "Uložené heslá">
 <!ENTITY itemPasswords.accesskey      "U">
 <!ENTITY itemCookies.label         "Cookies">
 <!ENTITY itemCookies.accesskey       "C">
 <!ENTITY itemCache.label          "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY itemCache.accesskey        "V">
 <!ENTITY itemOfflineApps.label       "Stránky v režime offline">
 <!ENTITY itemOfflineApps.accesskey     "S">
-<!ENTITY itemDownloadHistory.label     "Zoznam prevzatých súborov">
-<!ENTITY itemDownloadHistory.accesskey   "Z">
 <!ENTITY itemActiveLogins.label      "Aktívne prihlásenia">
 <!ENTITY itemActiveLogins.accesskey    "A">
 <!ENTITY itemSitePreferences.label     "Nastavenia stránok">
 <!ENTITY itemSitePreferences.accesskey   "e">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingUndoWarning): Second warning paragraph
   that appears when "Time range to clear" is set to "Everything". See UI
   mockup at bug 480169 -->
 <!ENTITY sanitizeEverythingUndoWarning   "Túto akciu nie je možné vrátiť späť.">
 
-<!ENTITY dialog.width         "32em">
-<!ENTITY column.width         "16em">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (dialog.width2): width of the Clear Recent History and
+   Clear History on Shutdown dialogs. Should be large enough to contain
+   the item* strings above on a single line. The column width should be set
+   at half of the dialog width. -->
+<!ENTITY dialog.width2         "34em">
+<!ENTITY column.width2         "17em">
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -28,16 +28,19 @@
 <!-- New Account Page 1: Basic Account Info -->
 <!ENTITY setup.newAccountDetailsPage.title.label "Podrobnosti o účte">
 <!ENTITY setup.emailAddress.label   "E-mailová adresa">
 <!ENTITY setup.emailAddress.accesskey "E">
 <!ENTITY setup.choosePassword.label   "Zvoľte heslo">
 <!ENTITY setup.choosePassword.accesskey "o">
 <!ENTITY setup.confirmPassword.label "Potvrdenie hesla">
 <!ENTITY setup.confirmPassword.accesskey "P">
+<!ENTITY setup.setupMetro.label   "Synchronizovať s verziou prehliadača &brandShortName; pre Windows 8">
+<!ENTITY setup.setupMetro.accesskey "S">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE: tosAgree1, tosLink, tosAgree2, ppLink, tosAgree3 are
   joined with implicit white space, so spaces in the strings aren't necessary -->
 <!ENTITY setup.tosAgree1.label   "Súhlasím s">
 <!ENTITY setup.tosAgree1.accesskey "S">
 <!ENTITY setup.tosLink.label    "podmienkami používania služby">
 <!ENTITY setup.tosAgree2.label   "a">
 <!ENTITY setup.ppLink.label     "zásadami ochrany súkromia">
 <!ENTITY setup.tosAgree3.label   "">
--- a/browser/metro/chrome/browser.dtd
+++ b/browser/metro/chrome/browser.dtd
@@ -2,101 +2,75 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY urlbar.emptytext   "Zadajte adresu alebo výraz vyhľadávania">
 <!ENTITY urlbar.accesskey   "d">
 
 <!ENTITY back.label      "Naspäť">
 <!ENTITY forward.label     "Dopredu">
-<!ENTITY reload.label     "Obnoviť">
-<!ENTITY stop.label      "Zastaviť">
-<!ENTITY go.label       "Prejsť">
-<!ENTITY star.label      "Označiť hviezdou">
-
-<!ENTITY toggleTabsOnly.label "Vždy zobrazovať karty">
-<!ENTITY showTabs.label    "Zobraziť karty">
 <!ENTITY newtab.label     "Nová karta">
 <!ENTITY closetab.label    "Zavrieť kartu">
-<!ENTITY undoclosetab.label  "Otvoriť zatvorenú kartu">
 
-<!ENTITY cut.label       "Vystrihnúť">
-<!ENTITY copy.label      "Kopírovať">
-<!ENTITY copyAll.label     "Kopírovať všetko">
-<!ENTITY copylink.label    "Kopírovať adresu odkazu">
-<!ENTITY paste.label      "Prilepiť">
-<!ENTITY pasteAndGo.label   "Prilepiť a prejsť">
-<!ENTITY delete.label     "Odstrániť">
-<!ENTITY selectAll.label    "Vybrať všetko">
-
-<!ENTITY appbarFindInPage.label  "Hľadať na stránke">
-<!ENTITY appbarViewOnDesktop.label "Zobraziť na Ploche">
+<!ENTITY appbarFindInPage2.label  "Hľadať na stránke">
+<!ENTITY appbarViewOnDesktop2.label "Zobraziť na Ploche">
 
 <!ENTITY startTopSitesHeader.label    "Naj stránky">
 <!ENTITY startBookmarksHeader.label    "Záložky">
 <!ENTITY startHistoryHeader.label     "Nedávna história">
 <!ENTITY startRemoteTabsHeader.label   "Karty z iných zariadení">
 
 <!ENTITY autocompleteResultsHeader.label "Vaše výsledky">
 <!ENTITY autocompleteSearchesHeader.label "Vyhľadávania na internete"> 
 
-<!ENTITY selectHelper.done     "Hotovo">
-
 <!ENTITY downloadsHeader.label   "Prevzaté">
 <!ENTITY downloadShowPage.label  "Prejsť na stránku">
 <!ENTITY downloadShow2.label    "Hľadať">
 <!ENTITY downloadOpen2.label    "Otvoriť">
 <!ENTITY downloadCancel.label   "Zrušiť">
 <!ENTITY downloadPause.label    "Pozastaviť">
 <!ENTITY downloadResume.label   "Pokračovať">
 <!ENTITY downloadRetry.label    "Znova">
 <!ENTITY downloadRemove.label   "Odstrániť">
 <!ENTITY downloadDelete.label   "Vymazať">
 <!ENTITY downloadFailed.label   "Zlyhalo">
 
 <!ENTITY bookmarksHeader.label   "Záložky">
 <!ENTITY allBookmarks.label    "Zobraziť všetky záložky">
 
-<!ENTITY identity.unverifiedsite2 "Táto webová stránka neposkytuje informácie o identite.">
-<!ENTITY identity.connectedTo2 "Pripojené k">
-<!-- Localization note (identity.runBy2)
- The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
- substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
- with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
- just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
-<!ENTITY identity.runBy2 "Spravuje ju">
-
 <!ENTITY consoleHeader.label    "Chybová konzola">
 <!ENTITY consoleAll.label     "Všetko">
 <!ENTITY consoleErrors.label    "Chyby">
 <!ENTITY consoleWarnings.label   "Upozornenia">
 <!ENTITY consoleMessages.label   "Správy">
 <!ENTITY consoleCodeEval.label   "Kód:">
 <!ENTITY consoleClear.label    "Vymazať">
 <!ENTITY consoleEvaluate.label   "…">
 <!ENTITY consoleErrFile.label   "Zdrojový súbor:">
 <!ENTITY consoleErrLine.label   "Riadok:">
 <!ENTITY consoleErrColumn.label  "Stĺpec:">
 
-<!ENTITY contextOpenInNewTab.label  "Otvoriť odkaz na novej karte">
-<!ENTITY contextViewInNewTab.label  "Zobraziť na novej karte">
-<!ENTITY contextSaveImage.label    "Uložiť obrázok">
-<!ENTITY contextSaveImageTo.label   "Uložiť obrázok ako">
-<!ENTITY contextCopyLink.label    "Kopírovať odkaz">
-<!ENTITY contextCopyEmail.label    "Kopírovať e-mailovú adresu">
-<!ENTITY contextCopyPhone.label    "Kopírovať telefónne číslo">
-<!ENTITY contextCopyImage.label    "Kopírovať obrázok">
-<!ENTITY contextShareLink.label    "Zdieľať odkaz">
-<!ENTITY contextShareImage.label   "Zdieľať obrázok">
-<!ENTITY contextBookmarkLink.label  "Pridať medzi záložky">
-<!ENTITY contextSaveVideo.label    "Uložiť video">
-<!ENTITY contextSaveVideoTo.label   "Uložiť video ako">
-<!ENTITY contextShareVideo.label   "Zdieľať video">
-<!ENTITY contextPlayMedia.label    "Prehrať">
-<!ENTITY contextPauseMedia.label   "Pozastaviť">
-<!ENTITY contextVideoTab.label    "Otvoriť na novej karte">
-<!ENTITY contextEditBookmark.label  "Upraviť">
-<!ENTITY contextRemoveBookmark.label "Odstrániť">
-<!ENTITY contextShortcutBookmark.label "Pridať na úvodnú stránku">
+<!-- TEXT CONTEXT MENU -->
+<!ENTITY contextTextCut.label       "Vystrihnúť">
+<!ENTITY contextTextCopy.label       "Kopírovať">
+<!ENTITY contextTextPaste.label      "Prilepiť">
+<!-- unique item that is only added to the url bar context menu -->
+<!ENTITY contextTextPasteAndGo.label    "Prilepiť a prejsť">
+<!ENTITY contextTextSelect.label      "Vybrať">
+<!ENTITY contextTextSelectAll.label    "Vybrať všetko">
 
-<!ENTITY pageactions.password.forget "Zabudnúť heslo">
-<!ENTITY pageactions.reset      "Vymazať nastavenia stránky">
-<!ENTITY pageactions.charEncoding  "Kódovanie znakov">
+<!-- LINK CONTEXT MENU -->
+<!ENTITY contextOpenLinkTab.label     "Otvoriť odkaz na novej karte">
+<!ENTITY contextCopyLinkHref.label     "Kopírovať odkaz">
+<!ENTITY contextBookmarkLinkHref.label   "Pridať odkaz medzi záložky">
+
+<!-- IMAGE CONTEXT MENU -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (contextSaveImageLib.label): saves an image to the users "pictures library"
+   (Explorer -> left hand side navigation pane -> Libraries -> Pictures) -->
+<!ENTITY contextSaveImageLib.label     "Uložiť obrázky do Knižnice">
+<!ENTITY contextCopyImage.label      "Kopírovať obrázok">
+<!ENTITY contextCopyImageLocation.label  "Kopírovať umiestnenie obrázka">
+<!ENTITY contextOpenImageTab.label     "Otvoriť obrázok na novej karte">
+
+<!-- VIDEO CONTEXT MENU -->
+<!ENTITY contextSaveVideoLib.label     "Uložiť video do Knižnice">
+<!ENTITY contextCopyVideoLocation.label  "Kopírovať umiestnenie videa">
+<!ENTITY contextOpenVideoTab.label     "Otvoriť video na novej karte">
--- a/browser/metro/chrome/browser.properties
+++ b/browser/metro/chrome/browser.properties
@@ -5,135 +5,86 @@
 # Default search engine
 browser.search.defaultenginename=Bing
 
 # Search engine order (order displayed in the search bar dropdown)s
 browser.search.order.1=Bing
 browser.search.order.2=Google
 browser.search.order.3=Yahoo
 
+# LOCALIZATION NOTE (browser.search.contextTextSearchLabel2): search context
+# menu item text will be: |Search (browser.search.defaultenginename) for "string"|
+browser.search.contextTextSearchLabel2=Vyhľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S
+
 # Settings Charms
 aboutCharm1=Čo je
 optionsCharm=Možnosti
+syncCharm=Synchronizácia
 helpOnlineCharm=Pomocník (online)
 
 # General
-browserForSaveLocation=Uložiť umiestnenie
+# LOCALIZATION NOTE (browserForSaveLocation): Title for the "Save..." file picker dialog
+browserForSaveLocation=Uloženie súboru
+# LOCALIZATION NOTE (browserForSaveLocation): Title for the "Open..." file picker dialog
+browserForOpenLocation=Otvorenie súboru
 
 # Download Manager
 downloadsUnknownSize=Neznáma veľkosť
 
 # Alerts
 alertLinkBookmarked=Záložka pridaná
 alertDownloads=Prevzaté súbory
 alertDownloadsStart=Preberá sa: %S
 alertDownloadsDone=%S ukončil preberanie
 alertCantOpenDownload=Nie je možné otvoriť súbor. Ťuknutím ho uložíte.
 alertDownloadsSize=Súbor je príliš veľký
 alertDownloadsNoSpace=V úložisku nie je dostatok miesta
 
 # Popup Blocker
-popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.
-popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien.
-popupButtonAllowOnce=Zobraziť
-popupButtonAlwaysAllow2=Vždy zobraziť
-popupButtonNeverWarn2=Nikdy nezobrazovať
+# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
+# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
+popupWarning.message=#1 zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien.
+popupButtonAllowOnce2=Povoliť raz
+popupButtonAlwaysAllow3=Vždy povoliť
+popupButtonNeverWarn3=Nikdy nepovoliť
 
-# Site Identity
-identity.identified.verifier=Overil ju %S
-identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku
-identity.identified.state_and_country=%S, %S
-identity.identified.title_with_country=%S (%S)
-identity.encrypted2=Zabezpečené
-identity.unencrypted2=Nezabezpečené
-identity.unknown.tooltip=Táto stránka neposkytuje informácie o identite.
-identity.ownerUnknown2=(neznámy)
+# ContentPermissionsPrompt
+contentPermissions.alwaysForSite=Vždy pre tento server
+contentPermissions.neverForSite=Nikdy pre tento server
 
 # Geolocation UI
-geolocation.allow=Prezradiť
-geolocation.dontAllow=Neprezradiť
-geolocation.wantsTo=%S chce vedieť, kde sa nachádzate.
+# LOCALIZATION NOTE (geolocation2.allow): If you're having trouble with the
+# word Share, please use Allow and Block in your language.
+geolocation2.allow=Prezradiť umiestnenie
 
-# Desktop notification UI
-desktopNotification.allow=Povoliť
-desktopNotification.dontAllow=Nepovoliť
-desktopNotification.wantsTo=%S chce používať notifikácie.
+# LOCALIZATION NOTE (geolocation2.wantsTo offlineApps.wantsTo indexedDBQuota.wantsTo):
+# %S is the domain name of the web site.
+geolocation2.wantsTo=Prezradiť stránke %S, kde sa nachádzate?
+
+geolocation.learnMore=Ďalšie informácie…
 
 # Error Console
 typeError=Chyba:
 typeWarning=Upozornenie:
 
 # Offline web applications
-offlineApps.available2=Táto webová stránka (%S) ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
 offlineApps.allow=Povoliť
-offlineApps.never=Zakázať
-offlineApps.notNow=Teraz nie
-
-# New-style ContentPermissionPrompt values
-offlineApps.dontAllow=Nepovoliť
 offlineApps.wantsTo=Webová stránka %S ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
 
 # IndexedDB Quota increases
 indexedDBQuota.allow=Povoliť
-indexedDBQuota.dontAllow=Nepovoliť
 indexedDBQuota.wantsTo=Webová stránka %S sa pokúša uložiť množstvo údajov na použitie v režime offline.
 
-# Open Web Apps management API
-openWebappsManage.allow=Povoliť
-openWebappsManage.dontAllow=Nepovoliť
-openWebappsManage.wantsTo=%S chce spravovať aplikácie vo vašom zariadení.
-
-# Bookmark List
-bookmarkList.desktop=Záložky vo vašom počítači
-
 # Closing Tabs
 tabs.closeWarningTitle=Potvrdenie zatvorenia
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarning): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of tabs (must be greater than 1)
 tabs.closeWarning=NOT USED;Chystáte sa zavrieť #1 karty. Pokračovať?;Chystáte sa zavrieť #1 kariet. Pokračovať?
 
 tabs.closeButton=Zavrieť karty
 tabs.closeWarningPromptMe=Upozorniť vždy, ak sa pokúšam zavrieť viac kariet naraz
 tabs.emptyTabTitle=Nová karta
 
-# Homepage
-# LOCALIZATION NOTE: homepage.custom2 is the text displayed on the selector button if
-# the user selects a webpage to be the startpage. We can't display the entire URL
-# or webpage title on the menulist
-homepage.custom2=Vlastná stránka
-
-# "Clear Permissions" items
-pageactions.geolocation=Umiestnenie
-pageactions.popup=Vyskakovacie okná
-pageactions.offline-app=Úložisko offline
-pageactions.password=Heslo
-pageactions.desktop-notification=Webové notifikácie
-pageactions.openWebappsManage=Správa webových aplikácií
-
 # Open Search
+# LOCALIZATION NOTE (opensearch.search): %S is the word or phrase typed by the user
 opensearch.search=Hľadať: %S
-
-# Open in Another App
-# LOCALIZATION NOTE: openinapp.specific is the text displayed if there is a single external app
-# %S is the name of the app, like "YouTube" or "Picassa"
-openinapp.specific=Otvoriť v aplikácii %S
-openinapp.general=Otvoriť v inej aplikácii
-
-# Clear Private Data
-clearPrivateData.title=Odstránenie súkromných údajov
-clearPrivateData.message=Vymazať históriu prehliadania a nastavenia vrátanie hesiel a súborov cookies?
-
-# LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
-# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Character
-# Encoding" menu in the site menu. Any other value will hide it. Without this
-# setting, the "Character Encoding" menu must be enabled via Preferences.
-# This is not a string to translate. If users frequently use the "Character Encoding"
-# menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
-browser.menu.showCharacterEncoding=false
-
-# LOCALIZATION NOTE (intl.charsetmenu.browser.static): Set to a series of comma separated
-# values for charsets that the user can select from in the Character Encoding menu.
-intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859-2,utf-8,x-gbk,big5,iso-2022-jp,shift_jis,euc-jp
-
-#Text Selection
-selectionHelper.textCopied=Text skopírovaný do schránky
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/notification.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-
-<!-- 
-   LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the
-   unicode ellipsis char, \u2026,
-   or use "..." unless \u2026 doesn't suit traditions in your
-   locale.
--->
-<!ENTITY geolocation.learnMore     "Ďalšie informácie…">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/passwordmgr.properties
@@ -0,0 +1,23 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+rememberPassword=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.
+savePasswordTitle=Potvrdenie
+# 1st string is product name, 2nd is the username for the login, 3rd is the
+#  login's hostname. Note that long usernames may be truncated.
+saveLoginText = Chcete, aby si prehliadač %1$S zapamätal heslo pre používateľa "%2$S" na serveri %3$S?
+# 1st string is product name, 2nd is the login's hostname
+saveLoginTextNoUsername = Chcete, aby si prehliadač %1$S zapamätal heslo pre %2$S?
+notifyBarNotForThisSiteButtonText = Nie pre tento server
+notifyBarNotForThisSiteButtonAccessKey =
+notifyBarRememberPasswordButtonText = Zapamätať heslo
+notifyBarRememberPasswordButtonAccessKey =
+passwordChangeTitle=Potvrdenie zmeny hesla
+passwordChangeText = Chcete zmeniť uložené heslo pre %S?
+passwordChangeTextNoUser = Chcete zmeniť uložené heslo pre toto prihlásenie?
+notifyBarChangeButtonText = Zmeniť
+notifyBarChangeButtonAccessKey =
+notifyBarDontChangeButtonText2 = Nemeniť
+notifyBarDontChangeButtonAccessKey = 
+userSelectText=Potvrďte, pre ktorého používateľa meníte heslo
--- a/browser/metro/chrome/phishing.dtd
+++ b/browser/metro/chrome/phishing.dtd
@@ -1,26 +1,14 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY safeb.palm.warning.title "Podozrivá webová stránka">
-
-<!ENTITY safeb.palm.message.p1 "Táto stránka bola pravdepodobne vytvorená na oklamanie používateľov za účelom získavania osobných alebo finančných údajov. Zadanie osobných údajov na tieto stránky môže viesť k zneužitiu vašej identity alebo iným podvodom. &#160; ">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p1.linkText "Čítať viac &#187;">
-<!ENTITY safeb.palm.p1.linkStatusText "Čítať viac &#133;">
-
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.start "Takéto typy falšovania webových stránok sú zneužívané pri rôznych podvodoch, kedy sa snažia rôzni podvodníci napodobniť originálne webové stránky, ktorým veríte. Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej tomu, ">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.linkText "ako vás &brandShortName; chráni">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.end " pred podvodnými útokmi.">
-
 <!ENTITY safeb.palm.accept.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
-<!ENTITY safeb.palm.accept.statustext "Prejsť na domovskú stránku">
 <!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignorovať toto upozornenie">
-<!ENTITY safeb.palm.decline.statustext "Zavrieť upozornenie" >
 <!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "Toto nie je podozrivá webová stránka…">
 <!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Prečo bola táto stránka zablokovaná?">
 
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Nahlásená škodlivá stránka!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "Webová stránka <span id='malware_sitename'/> bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p><p>Niektoré škodlivé stránky rozširujú nebezpečný softvér úmyselne, ale mnoho z nich bolo napadnutých a rozširuje tento softvér bez vedomosti ich majiteľa.</p>">
 
--- a/browser/metro/chrome/preferences.dtd
+++ b/browser/metro/chrome/preferences.dtd
@@ -1,19 +1,41 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY optionsHeader.label            "Možnosti">
-<!ENTITY aboutHeader.label             "O prehliadači">
-<!ENTITY aboutHeaderProduct.label         "&brandShortName;">
-<!ENTITY aboutHeaderCompany.label         "Autor: &vendorShortName;">
-<!ENTITY aboutHeaderPolicy.label          "Prečítajte si Zásady ochray súkromia &brandShortName; na webe">
-<!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
-<!ENTITY doNotTrack.title             "Požiadať stránky, aby nesledovali moju aktivitu">
-<!ENTITY masterPassword.title           "Použiť hlavné heslo">
-<!ENTITY clearPrivateData2.title          "Vymazať súkromné údaje">
-<!ENTITY clearPrivateData.button          "Vymazať">
-<!ENTITY rememberPasswords.title          "Zapamätať si heslá">
-<!ENTITY startup.title               "Spustenie">
-<!ENTITY homepage.title              "Pri spustení prehliadača &brandShortName; zobraziť">
-<!ENTITY homepage.startPage            "úvodnú stránku">
-<!ENTITY homepage.sessionRestore          "karty z poslednej relácie">
+<!-- ## About Flyout Panel ## -->
+<!ENTITY aboutHeader.title                    "O prehliadači">
+<!ENTITY aboutHeader.product.label                "&brandShortName;">
+<!ENTITY aboutHeader.company.label                "Autor: &vendorShortName;">
+<!ENTITY aboutHeader.policy.label                "Prečítajte si Zásady ochray súkromia pre &brandShortName; na webe">
+
+<!-- ## Options Flyout Panel ## -->
+<!ENTITY optionsHeader.title                   "Možnosti">
+<!ENTITY optionsHeader.startup.title               "Spustenie">
+<!ENTITY optionsHeader.homepage.title              "Pri spustení prehliadača &brandShortName; zobraziť">
+<!ENTITY optionsHeader.homepage.startPage.button         "úvodnú stránku">
+<!ENTITY optionsHeader.homepage.sessionRestore.button      "karty z poslednej relácie">
+<!ENTITY optionsHeader.tabs.title                "Vždy zobraziť karty">
+<!ENTITY optionsHeader.char.title                "Kódovanie znakov">
+<!ENTITY optionsHeader.char.autodetect.label           "Automatické rozpoznávanie">
+<!ENTITY optionsHeader.char.options.label            "Zobraziť možnosti kódovania v paneli Aplikácie">
+
+<!ENTITY clearPrivateData.title                 "Vymazať súkromné údaje">
+<!ENTITY clearPrivateData.label                 "Vymaže vašu históriu prehliadania, heslá, cookies a údaje formulárov v tomto zariadení">
+<!ENTITY clearPrivateData.button                 "Vymazať">
+<!ENTITY clearPrivateData.done                  "Hotovo">
+<!ENTITY clearPrivateData.history                "História prehliadania">
+<!ENTITY clearPrivateData.otherdata               "Iné údaje (heslá, vyrovnávacia pamäť, cookies, atď)">
+<!ENTITY clearPrivateData.downloadHist              "Zoznam prevzatých súborov">
+<!ENTITY clearPrivateData.cookies                "Cookies">
+<!ENTITY clearPrivateData.cache                 "Vyrovnávacia pamäť">
+<!ENTITY clearPrivateData.sitePref                "Nastavenia stránok">
+<!ENTITY clearPrivateData.formSearchHist             "Položky formulárov a vyhľadávania">
+<!ENTITY clearPrivateData.passwords               "Uložené heslá">
+<!ENTITY clearPrivateData.offline                "Údaje stránok v režime offline">
+<!ENTITY clearPrivateData.logins                 "Aktívne prihlásenia">
+<!ENTITY optionsHeader.privacy.passwords.label          "Zapamätať si heslá">
+<!ENTITY optionsHeader.privacy.doNotTrack.title         "Sledovanie">
+<!ENTITY optionsHeader.privacy.doNotTrack.label         "Požiadať stránky, aby nesledovali moju aktivitu">
+
+<!-- ## Sync Flyout Panel ## -->
+<!-- see sync.dtd -->
--- a/browser/metro/chrome/sync.dtd
+++ b/browser/metro/chrome/sync.dtd
@@ -1,31 +1,32 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY sync.title         "Synchronizácia">
+
+<!ENTITY syncHeader.title      "Synchronizácia">
 <!ENTITY sync.notconnected     "Nepripojené">
 <!ENTITY sync.connect        "Pripojiť">
 <!ENTITY sync.connected       "Pripojené">
-<!ENTITY sync.details        "Podrobnosti">
 <!ENTITY sync.deviceName      "Toto zariadenie">
 <!ENTITY sync.disconnect      "Odpojiť">
-<!ENTITY sync.syncNow        "Synchronizovať">
+<!ENTITY sync.syncNow2       "Synchronizovať">
 
 <!ENTITY sync.setup.title      "Víta vás služba Sync">
-<!ENTITY sync.setup.pair      "Na aktiváciu zvoľte položku &#x0022;Spárovať zariadenie&#x0022; na svojom ďalšom zariadení.">
+<!ENTITY sync.setup.pair2      "Na aktiváciu zvoľte položku &#x0022;Spárovať zariadenie&#x0022; na svojom ďalšom zariadení.">
 <!ENTITY sync.fallback       "Nie som pri svojom počítači…">
 <!ENTITY sync.setup.manual     "Zadajte údaje o svojom účte služby Sync">
 <!ENTITY sync.account        "Názov účtu">
 <!ENTITY sync.password       "Heslo">
 <!ENTITY sync.recoveryKey      "Obnovovací kľúč">
 <!ENTITY sync.customServer     "Použiť vlastný server">
 <!ENTITY sync.serverURL       "Adresa servera">
 <!ENTITY sync.setup.connect     "Pripojiť">
 <!ENTITY sync.setup.cancel     "Zrušiť">
 <!ENTITY sync.setup.tutorial    "Ako na to">
 <!ENTITY sync.setup.waiting2    "Čaká sa na zariadenie…">
 
 <!ENTITY sync.pair.title      "Spárovanie zariadenia">
+<!ENTITY sync.pair.button      "Spárovať zariadenie">
 <!ENTITY sync.pair.description   "Ak chcete aktivovať vaše nové zariadenie, zvoľte v tomto zariadení položku &#x0022;Nastaviť synchronizáciu&#x0022;.">
 <!ENTITY sync.setup.close      "Zavrieť">
 <!ENTITY sync.setup.waitingdownload "Vaše údaje sú teraz preberané na pozadí. Toto okno môžete kedykoľvek zavrieť.">
--- a/browser/metro/chrome/sync.properties
+++ b/browser/metro/chrome/sync.properties
@@ -17,15 +17,15 @@ notificationDisconnect.label=Váš účet služby Firefox Sync bol odstránený
 notificationDisconnect.button=Späť
 
 # LOCALIZATION NOTE (sync.clientUpdate, sync.remoteUpdate):
 # #1 is the "application name"
 # #2 is the "version"
 sync.update.client=#1 #2 nie je kompatibilný s najnovšou verziou služby Firefox Sync. Aktualizujte na najnovšiu verziu.
 sync.update.remote=#1 #2 nie je kompatibilný so staršími verziami služby Firefox Sync. Aktualizujte Firefox vo vašich ďalších počítačoch.
 sync.update.title=Firefox Sync
-sync.update.button=Ďalšie informácie
+sync.update.learnmore=Ďalšie informácie
 sync.update.close=Zavrieť
 sync.setup.error.title=Synchronizáciu nebolo možné nastaviť
 sync.setup.error.network=Nie je dostupné pripojenie k internetu
 sync.setup.error.nodata=%S sa nemohol pripojiť k službe Sync. Chcete to skúsiť znova?
 sync.setup.tryagain=Skúsiť znova
 sync.setup.manual=Manuálne nastavenie
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/overrides/passwordmgr.properties
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-rememberValue=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tejto hodnoty.
-rememberPassword=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.
-savePasswordTitle=Potvrdenie
-# 1st string is product name, 2nd is the username for the login, 3rd is the
-#  login's hostname. Note that long usernames may be truncated.
-saveLoginText = Chcete, aby si prehliadač %1$S zapamätal heslo pre používateľa "%2$S" na serveri %3$S?
-# 1st string is product name, 2nd is the login's hostname
-saveLoginTextNoUsername = Chcete, aby si prehliadač %1$S zapamätal heslo pre %2$S?
-promptNotNowButtonText = Teraz nie
-notifyBarNotNowButtonText = Teraz nie
-notifyBarNotNowButtonAccessKey = 
-promptNeverForSiteButtonText = Pre tento server nikdy
-notifyBarNeverForSiteButtonText = Nikdy
-notifyBarNeverForSiteButtonAccessKey =
-promptRememberButtonText = Zapamätať
-notifyBarRememberButtonText = Zapamätať
-notifyBarRememberButtonAccessKey =
-passwordChangeTitle=Potvrdenie zmeny hesla
-passwordChangeText = Chcete zmeniť uložené heslo pre %S?
-passwordChangeTextNoUser = Chcete zmeniť uložené heslo pre toto prihlásenie?
-notifyBarChangeButtonText = Zmeniť
-notifyBarChangeButtonAccessKey =
-notifyBarDontChangeButtonText = Nemeniť
-notifyBarDontChangeButtonAccessKey = 
-userSelectText=Potvrďte, pre ktorého používateľa meníte heslo
-hidePasswords=Skryť heslá
-hidePasswordsAccessKey=S
-showPasswords=Zobraziť heslá
-showPasswordsAccessKey=b
-noMasterPasswordPrompt=Naozaj chcete zobraziť svoje heslá?
-removeAllPasswordsPrompt=Naozaj chcete odstrániť všetky heslá?
-removeAllPasswordsTitle=Odstrániť všetky heslá
-loginsSpielAll=Nasledujúce heslá boli uložené do vášho počítača:
-loginsSpielFiltered=Nasledujúce heslá vyhovujú vášmu vyhľadávaniu:
-username=Používateľské meno
-password=Heslo
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -116,9 +116,10 @@ missing_file_error=Chýbajúci súbor PDF.
 # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type): This is used as a tooltip.
 # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in
 # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types).
 # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note"
 text_annotation_type=[Anotácia typu {{type}}]
 request_password=Dokument PDF je chránený heslom:
 
 printing_not_supported=Upozornenie: tlač nie je v tomto prehliadači plne podporovaná.
+printing_not_ready=Upozornenie: súbor PDF nie je plne načítaný pre tlač.
 web_fonts_disabled=Webové písma sú vypnuté: nie je možné použiť písma vložené do súboru PDF.
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -41,17 +41,17 @@ statusConfirmed   =Potvrdená
 eventStatusCancelled=Zrušená
 todoStatusCancelled =Zrušená
 statusNeedsAction  =Vyžaduje akciu
 statusInProcess   =Prebieha
 statusCompleted   =Dokončená
 
 # Task priority, these should match the priority.level.* labels in calendar.dtd
 highPriority=Vysoká
-mediumPriority=Stredná
+normalPriority=Normálna
 lowPriority=Nízka
 
 importPrompt=Do ktorého kalendára chcete importovať označené položky?
 exportPrompt=Z ktorého kalendára chcete exportovať?
 publishPrompt=Ktorý kalendár chcete publikovať?
 
 # LOCALIZATION NOTE (importItemsFailed):
 #  %1$S will be replaced with number of failed items
@@ -572,16 +572,23 @@ datetimeIntervalTaskWithoutDueDate=začiatok %1$S %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutStartDate):
 # used for intervals in task with only due date
 # displayed form is 'due date 5 Jan 2006 13:00'
 # (showed only in exported calendar in Html format)
 #  %1$S will be replaced with the date of the due date
 #  %2$S will be replaced with the time of the due date
 datetimeIntervalTaskWithoutStartDate=termín %1$S %2$S
 
+# LOCALIZATION NOTE (dragLabelTasksWithOnlyEntryDate
+#          dragLabelTasksWithOnlyDueDate)
+# Labels that appear while dragging a task with only
+# entry date OR due date
+dragLabelTasksWithOnlyEntryDate=Čas začiatku
+dragLabelTasksWithOnlyDueDate=Termín do
+
 deleteTaskLabel=Odstrániť úlohu
 deleteTaskMessage=Naozaj chcete odstrániť túto úlohu?
 deleteTaskAccesskey=d
 deleteItemLabel=Odstrániť
 deleteItemMessage=Naozaj chcete odstrániť túto položku?
 deleteItemAccesskey=d
 deleteEventLabel=Odstrániť udalosť
 deleteEventMessage=Naozaj chcete odstrániť túto udalosť?
--- a/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
@@ -440,8 +440,14 @@ pref.timezone.Pacific.Pohnpei=Pacifik/Po
 
 #added with 0.1.2011n
 pref.timezone.Africa.Juba=Afrika/Juba
 pref.timezone.America.Kralendijk=Amerika/Kralendijk
 pref.timezone.America.Lower_Princes=Amerika/Lower Princes
 pref.timezone.America.Metlakatla=Amerika/Metlakatla
 pref.timezone.America.Sitka=Amerika/Sitka
 pref.timezone.Asia.Hebron=Ázia/Hebron
+
+#added with 0.1.2013a
+pref.timezone.America.Creston=Amerika/Creston
+pref.timezone.Asia.Khandyga=Ázia/Khandyga
+pref.timezone.Asia.Ust-Nera=Ázia/Ust-Nera
+pref.timezone.Europe.Busingen=Európa/Busingen
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
@@ -21,34 +21,40 @@ tabTitleTasks=Úlohy
 imipHtml.header=Pozvánka na udalosť
 imipHtml.summary=Názov:
 imipHtml.location=Miesto konania:
 imipHtml.when=Kedy:
 imipHtml.organizer=Organizátor:
 imipHtml.description=Popis:
 imipHtml.comment=Komentár:
 imipHtml.attendees=Účastníci:
+imipHtml.canceledOccurrences=Zrušené výskyty:
+imipHtml.modifiedOccurrences=Upravené výskyty:
+imipHtml.newLocation=Nové umiestnenie: %1$S
 
 imipAddToCalendar.label=Pridať do kalendára
 imipAddedItemToCal=Pridať udalosť do kalendára
 imipCanceledItem=Udalosť bola vymazaná
 imipUpdatedItem=Udalosť bola aktualizovaná
 imipBarCancelText=Táto správa obsahuje zrušenie pozvánky.
 imipBarRefreshText=Táto správa obsahuje aktualizáciu udalosti.
 imipBarPublishText=Táto správa obsahuje udalosť.
 imipBarRequestText=Táto správa obsahuje pozvánku na udalosť.
 imipBarUpdateText=Táto správa obsahuje aktualizáciu existujúcej udalosti.
 imipBarAlreadyProcessedText=Táto správa obsahuje udalosť, ktorá už bola spracovaná.
+imipBarProcessedNeedsAction=Táto správa obsahuje udalosť, na ktorú ste ešte neodpovedali.
 imipBarReplyText=Táto správa obsahuje odpoveď na pozvánku.
 imipBarUnsupportedText=Táto správa obsahuje udalosť, ktorú táto verzia rozšírenia Lightning nedokáže spracovať.
 imipBarProcessingFailed=Spracovanie správy zlyhalo. Stav: %1$S.
+imipBarNotWritable=Nie sú dostupné žiadne kalendáre, do ktorých sa dá zapisovať. Skontrolujte nastavenia kalendárov.
 imipAcceptInvitation.label=Prijať
 imipCancelInvitation.label=Vymazať
 imipDeclineInvitation.label=Odmietnuť
 imipUpdate.label=Aktualizovať
+imipDetails.label=Podrobnosti…
 imipAcceptTentativeInvitation.label=Predbežná
 imipSend.label=Odoslať
 imipSendMail.title=E-mailová notifikácia
 imipSendMail.text=Chcete teraz odoslať notifikačnú e-mailovú správu?
 imipSendMail.Outlook2000CompatMode.text=Podpora pre Outlook 2000 a Outlook 2002/XP
 imipNoIdentity=žiadna
 imipNoCalendarAvailable=Nie sú dostupné žiadne kalendáre, do ktorých je možné zapisovať.
 
--- a/chat/irc.properties
+++ b/chat/irc.properties
@@ -1,12 +1,18 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
+# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
+# string defined in imAccounts.properties when the user is
+# configuring an IRC account.
+irc.usernameHint=prezývka
+
 # LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
 #  These will show in the account manager if the account is
 #  disconnected because of an error.
 connection.error.lost=Spojenie so serverom bolo prerušené
 connection.error.timeOut=Čas pripojenia vypršal
 connection.error.invalidPassword=Neplatné heslo servera
 connection.error.passwordRequired=Vyžadované zadanie hesla
 
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -55,18 +55,16 @@ SetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy setAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttributeNS().
 RemoveAttributeNodeWarning=Používanie metódy removeAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej removeAttribute().
 CreateAttributeWarning=Používanie metódy document.createAttribute() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttribute().
 CreateAttributeNSWarning=Používanie metódy document.createAttributeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttributeNS().
 SpecifiedWarning=Používanie atribútu pre atribút je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy true.
 OwnerElementWarning=Používanie atribútu ownerElement pre atribút je zavrhnuté.
 NodeValueWarning=Používanie atribútu nodeValue pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej atribút value.
 TextContentWarning=Používanie atribútu textContent pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
 EnablePrivilegeWarning=Používanie enablePrivilege je zavrhnuté. Použite radšej kód, ktorý má systémové práva (napr. rozšírenie).
-PositionWarning=Používanie atribútu position pre udalosti priebehu požiadavky XMLHttpRequest je zavrhnuté.
-TotalSizeWarning=Používanie atribútu totalSize pre udalosti priebehu požiadavky XMLHttpRequest je zavrhnuté.
 nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.decode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.parse.
 nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.encode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.stringify.
 nsIDOMWindowInternalWarning=Používanie nsIDOMWindowInternal je zavrhnuté. Používajte radšej nsIDOMWindow.
 InputEncodingWarning=Používanie inputEncoding je zavrhnuté.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MozBeforePaint" and "mozRequestAnimationFrame"
 MozBeforePaintWarning=Udalosti MozBeforePaint už viac nie sú podporované. Udalosť mozRequestAnimationFrame musí dostať nenulový parameter callback.
 FullScreenDeniedBlocked=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože táto možnosť bola pre túto doména bola používateľom zablokovaná.
 FullScreenDeniedDisabled=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože API pre tento režim je v nastaveniach zakázané.
@@ -75,26 +73,28 @@ FullScreenDeniedHidden=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože dokument už nie je viditeľný.
 FullScreenDeniedIframeNotAllowed=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože minimálne jeden iframe dokumentu z nemá nastavený atribút "allowfullscreen".
 FullScreenDeniedNotInputDriven=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože metóda Element.mozRequestFullScreen() nebola zavolaná v rámci krátko bežiaceho používateľom vygenerovaného spracovateľa udalosti.
 FullScreenDeniedNotInDocument=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože prvok, ktorý o to požiadal, sa už v dokumente nenachádza.
 FullScreenDeniedMovedDocument=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože prvok, ktorý o to požiadal, presunul dokument.
 FullScreenDeniedLostWindow=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože nie je aktívne žiadne okno.
 FullScreenDeniedSubDocFullScreen=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože poddokument dokumentu, ktorý o to požiadal, už je v režime Na celú obrazovku.
 FullScreenDeniedNotDescendant=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože prvok, ktorý o to požiadal, nie je potomkom prvku, ktorý má aktuálne zapnutý režim Na celú obrazovku.
 FullScreenDeniedNotFocusedTab=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože prvok, ktorý o to požiadal, sa nenachádza na práve aktívnej karte.
+FullScreenDeniedContentOnly=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože prvok sa nachádza v chrome dokumentu a API tohto režimu je platné len pre obsah dokumentu.
 RemovedFullScreenElement=Režim Na celú obrazovku bol ukončený, pretože prvok režimu bol odstránený z dokumentu.
 FocusedWindowedPluginWhileFullScreen=Režim Na celú obrazovku bol ukončený, preto zásuvný modul vyžadujúci okno je práve v popredí.
-HTMLMultipartXHRWarning=Pre viacdielne odpovede nie je spracovanie HTML v požiadavke XMLHttpRequest podporované.
 HTMLSyncXHRWarning=Spracovanie HTML v požiadavke XMLHttpRequest nie je podporované v synchrónnom režime.
 InvalidRedirectChannelWarning=Nebolo možné presmerovanie na %S, pretože kanál nemá implementované nsIWritablePropertyBag2.
 ReportOnlyCSPIgnored=Politika CSP Report-only bude ignorovaná, pretože aktuálne sa používajú iné politiky CSP non-report-only.
 ResponseTypeSyncXHRWarning=Použitie atribútu responseType v požiadavke XMLHttpRequest už viac nie je podporované v synchrónnom režime v kontexte okna.
 WithCredentialsSyncXHRWarning=Použitie atribútu withCredentials v požiadavke XMLHttpRequest už viac nie je podporované v synchrónnom režime v kontexte okna.
 TimeoutSyncXHRWarning=Použitie atribútu timeout v požiadavke XMLHttpRequest nie je podporované v synchrónnom režime v kontexte okna.
 JSONCharsetWarning=V údajoch typu JSON získaných pomocou požiadavky XMLHttpRequest sa objavil pokus o deklaráciu iného kódovania ako UTF-8. Pri dekódovaní údajov v JSON je podporované len kódovanie UTF-8.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate AudioBufferSourceNode
+MediaBufferSourceNodeResampleOutOfMemory=Nedostatok pamäte na zmenu vzorky AudioBufferSourceNode pre prehrávanie.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataUnknownContentType=Buffer odoslaný pre decodeAudioData obsahuje neznámy typ obsahu.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataUnknownError=Počas spracovania decodeAudioData sa objavila neznáma chyba.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataInvalidContent=Buffer odoslaný pre decodeAudioData obsahuje neplatný obsah, ktorý nemôže byť úspešne dekódovaný.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataNoAudio=Buffer odoslaný pre decodeAudioData neobsahuje žiadny zvuk.
@@ -127,8 +127,10 @@ PluginHangUIMessage=Zásuvný modul %S je buď zaneprázdnený alebo prestal reagovať. Teraz ho môžete zastaviť alebo počkať, či nezačne opäť reagovať.
 PluginHangUIWaitButton=Počkať
 PluginHangUIStopButton=Zastaviť zásuvný modul
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozHidden", "mozVisibilityState", "hidden", or "visibilityState"
 PrefixedVisibilityApiWarning='mozHidden' a 'mozVisibilityState' sú zavrhnuté. Používajte radšej 'hidden' a 'visibilityState'.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Security-Policy", "X-Content-Security-Policy-Report-Only", "Content-Security-Policy" or "Content-Security-Policy-Report-Only"
 OldCSPHeaderDeprecated=Hlavičky X-Content-Security-Policy a X-Content-Security-Report-Only budú čoskoro označené zastarané. Používajte radšej hlavičky Content-Security-Policy a Content-Security-Report-Only so syntaxou kompatibilnou so špecifikáciou CSP.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Security-Policy" or "Content-Security-Policy"
 BothCSPHeadersPresent=Táto stránka používa hlavičky X-Content-Security-Policy/Report-Only a Content-Security-Policy/Report-Only. Hlavičky X-Content-Security-Policy/Report-Only budú preto ignorované.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
+NodeIteratorDetachWarning=Zavolanie detach() na NodeIterator už nemá žiadny efekt.
--- a/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
+++ b/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
@@ -1,20 +1,29 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 Reset=Obnoviť pôvodné
 Submit=Odoslať
 Browse=Prehľadávať…
 FileUpload=Odovzdať súbor
-MediaUpload=Odovzdať médiá
 # LOCALIZATION NOTE (IsIndexPromptWithSpace): The last character of the string
 # should be a space (U+0020) in most locales. The prompt is followed by an
 # input field. The space needs be escaped in the property file to avoid
 # trimming.
 IsIndexPromptWithSpace=Toto je index, v ktorom sa dá vyhľadávať. Zadajte hľadané kľúčové slová:\u0020
 ForgotPostWarning=Formulár obsahuje enctype=%S, ale neobsahuje method=POST. Preto bude odoslaný pomocou method=GET bez kódovania.
 ForgotFileEnctypeWarning=Formulár obsahuje vstupné pole pre odovzdanie súboru, ale vo formulári chýba method=POST a enctype=multipart/form-data. Preto súbor nebude odoslaný.
 # LOCALIZATION NOTE (DefaultFormSubject): %S will be replaced with brandShortName
 DefaultFormSubject=Formulár odoslaný z %S
 CannotEncodeAllUnicode=Formulár bol odoslaný v kódovaní %S, ktoré nedokáže zakódovať všetky znaky sady Unicode, takže vstup používateľa môže byť poškodený. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť, stránku by ste mali zmeniť tak, aby bol formulár odosielaný v kódovaní UTF-8. Dosiahnete to buď zmenou kódovania stránky na UTF-8 alebo pridaním parametra accept-charset=utf-8 do definície formulára.
 AllSupportedTypes=Všetky podporované typy
+# LOCALIZATION NOTE (NoFileSelected): this string is shown on a
+# <input type='file'> when there is no file selected yet.
+NoFileSelected=Nie je zvolený žiadny súbor.
+# LOCALIZATION NOTE (NoFilesSelected): this string is shown on a
+# <input type='file' multiple> when there is no file selected yet.
+NoFilesSelected=Nie sú zvolené žiadne súbory.
+# LOCALIZATION NOTE (XFilesSelected): this string is shown on a
+# <input type='file' multiple> when there are more than one selected file.
+# %S will be a number greater or equal to 2.
+XFilesSelected=Počet zvolených súborov: %S
--- a/dom/chrome/layout/printing.properties
+++ b/dom/chrome/layout/printing.properties
@@ -1,72 +1,64 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-# Page number formating
+# Page number formatting
 ## @page_number The current page number
 #LOCALIZATION NOTE (pageofpages): Do not translate %ld in the following line.
 # Place the word %ld where the page number and number of pages should be
 # The first %ld will receive the the page number
 pagenumber=%1$d
 
-# Page number formating
+# Page number formatting
 ## @page_number The current page number
 ## @page_total The total number of pages
 #LOCALIZATION NOTE (pageofpages): Do not translate %ld in the following line.
 # Place the word %ld where the page number and number of pages should be
 # The first %ld will receive the the page number
 # the second %ld will receive the total number of pages
 pageofpages=%1$d z %2$d
 
 noPrintFilename.title=Chýba názov súboru
 noPrintFilename.alert=Vybrali ste "Tlač do súboru", ale nezadali ste názov súboru.
-
-# File confirm
 fileConfirm.exists=%S už existuje.\nChcete ho prepísať?
-
-# Print error codes
 print_error_dialog_title=Chyba tlačiarne
 printpreview_error_dialog_title=Chyba ukážky pred tlačou
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_CMD_NOT_FOUND=Chyba tlače: tlačiareň nepodporuje jeden z tlačových príkazov.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_CMD_FAILURE=Chyba tlače: inštrukcia odoslaná do tlačiarne zlyhala.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_NO_PRINTER_AVAILABLE=Chyba tlače: nenašla sa žiadna tlačiareň.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_NAME_NOT_FOUND=Chyba tlače: tlačiareň sa nenašla.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_ACCESS_DENIED=Chyba tlače: prístup k tlačiarni bol odmietnutý.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_INVALID_ATTRIBUTE=Chyba tlače: pokus o nastavenie neexistujúcej vlastnosti tlačiarne.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_PRINTER_NOT_READY=Chyba tlače: tlačiareň nie je pripravená.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_OUT_OF_PAPER=Chyba tlače: v tlačiarni nie je papier.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_PRINTER_IO_ERROR=Chyba tlače: vstupno-výstupná chyba tlačiarne.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_COULD_NOT_OPEN_FILE=Chyba tlače: nepodarilo sa otvoriť výstupný súbor.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_FILE_IO_ERROR=Došlo k chybe počas zápisu do výstupného súboru.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_PRINTPREVIEW=Na zobrazenie Ukážky pred tlačou musí byť k dispozícii aspoň jedna tlačiareň.
-NS_ERROR_UNEXPECTED=Počas tlače došlo k nečakanej chybe.
-NS_ERROR_OUT_OF_MEMORY=Chyba tlače: na tlač nie je dosť voľnej pamäte.
-NS_ERROR_NOT_IMPLEMENTED=Časť tlačových funkcií ešte nie je implementovaná.
-NS_ERROR_NOT_AVAILABLE=Nie je k dispozícii
-NS_ERROR_ABORT=Tlač bola zrušená.
-NS_ERROR_FAILURE=Tlač z určitého dôvodu zlyhala.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_STARTDOC=Tlač zlyhala na začiatku dokumentu.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_ENDDOC=Tlač zlyhala na konci dokumentu.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_STARTPAGE=Tlač zlyhala na začiatku strany.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_ENDPAGE=Tlač zlyhala na konci strany.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_PRINT_WHILE_PREVIEW=Počas Ukážky pred tlačou sa nedá tlačiť.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_PAPER_SIZE_NOT_SUPPORTED=Chyba tlače: zadaná veľkosť strany nie je tlačiarňou podporovaná.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_ORIENTATION_NOT_SUPPORTED=Chyba tlače: zadaná orientácia strany nie je tlačiarňou podporovaná.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_COLORSPACE_NOT_SUPPORTED=Chyba tlače: tlačová úloha požaduje vlastnosti farebnej tlače, ktoré vaša tlačiareň nepodporuje.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_TOO_MANY_COPIES=Chyba tlače: požiadali ste o príliš veľa kópií.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_DRIVER_CONFIGURATION_ERROR=Chyba tlače: ovládač tlačiarne nie je správne nastavený.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY_PP=Ukážka pred tlačou sa teraz nedá zobraziť.\nSkúste to znova, keď bude stránka načítaná.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_DOC_WAS_DESTORYED=Stránka bola zmenená počas pokusu o tlač.\nSkúste to znova.
-NS_ERROR_GFX_NO_PRINTDIALOG_IN_TOOLKIT=Zásuvné dialógy neboli správne nainštalované\nalebo táto grafická knižnica prestala podporovať natívny tlačový dialóg.
-NS_ERROR_GFX_NO_PRINTROMPTSERVICE=Chýba služba výzvy k tlači.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_NO_XUL=Túto stránku nie je možné vytlačiť ani zobraziť jej ukážku.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_PLEX_NOT_SUPPORTED=Pri tlači sa vyskytla chyba, pretože režim plex, ktorý bol vybraný, nie je tlačiarňou podporovaný.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY=Prehliadač nemôže tlačiť dokument, pokiaľ sa práve načíta.
-NS_ERROR_GFX_PRINTING_NOT_IMPLEMENTED=Tlač nie je implementovaná.
-NS_ERROR_GFX_COULD_NOT_LOAD_PRINT_MODULE=Požadovaný tlačový modul nemohol byť načítaný.
-NS_ERROR_GFX_PRINTER_RESOLUTION_NOT_SUPPORTED=Pri tlači sa vyskytla chyba, pretože režim rozlíšenia/kvality, ktorý ste špecifikovali, nie je tlačiarňou podporovaný.
+
+# Printing error messages.
+# LOCALIZATION NOTE: Some of these messages come in pairs, one
+# for printing and one for print previewing. You can remove that
+# distinction in your language by removing the entity with the _PP
+# suffix; then the entity without a suffix will be used for both.
+# You can also add that distinction to any of the messages that don't
+# already have it by adding a new entity with a _PP suffix.
+#
+# For instance, if you delete PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY_PP, then
+# the PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY message will be used for that error
+# condition when print previewing as well as when printing. If you
+# add PERR_FAILURE_PP, then PERR_FAILURE will only be used when
+# printing, and PERR_FAILURE_PP will be used under the same conditions
+# when print previewing.
+#
+PERR_FAILURE=Počas tlače došlo k chybe.
+
+PERR_ABORT=Tlač bola prerušená alebo zrušená.
+PERR_NOT_AVAILABLE=Niektoré funkcie tlače momentálne nie sú dostupné.
+PERR_NOT_IMPLEMENTED=Časť tlačových funkcií ešte nie je implementovaná.
+PERR_OUT_OF_MEMORY=Na tlač nie je dosť voľnej pamäte.
+PERR_UNEXPECTED=Počas tlače došlo k nečakanej chybe.
+
+PERR_GFX_PRINTER_NO_PRINTER_AVAILABLE=Nenašla sa žiadna tlačiareň.
+PERR_GFX_PRINTER_NO_PRINTER_AVAILABLE_PP=Na zobrazenie Ukážky pred tlačou musí byť k dispozícii aspoň jedna tlačiareň.
+PERR_GFX_PRINTER_NAME_NOT_FOUND=Zvolená tlačiareň nebola nájdená.
+PERR_GFX_PRINTER_COULD_NOT_OPEN_FILE=Nepodarilo sa otvoriť výstupný súbor pre tlač do súboru.
+PERR_GFX_PRINTER_STARTDOC=Tlač zlyhala pri spúšťaní úlohy.
+PERR_GFX_PRINTER_ENDDOC=Tlač zlyhala pri ukončovaní úlohy.
+PERR_GFX_PRINTER_STARTPAGE=Tlač zlyhala na začiatku strany.
+PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY=Dokument ešte nie je možné vytlačiť, stále prebieha jeho načítanie.
+PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY_PP=Pre tento dokument ešte nie je možné zobraziť ukážku pred tlačou, dokument sa stále načítava.
+PERR_GFX_PRINTER_NO_XUL=Tlač dokumentov XUL nie je podporovaná.
 
 # No printers available
 noprinter=Žiadna tlačiareň nie je k dispozícii.
 PrintToFile=Tlač do súboru
 # EOF.
--- a/dom/chrome/mathml/mathml.properties
+++ b/dom/chrome/mathml/mathml.properties
@@ -1,15 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 ChildCountIncorrect=Neplatný kód: nesprávny počet potomkov pre značku <%1$S/>.
 DuplicateMprescripts=Neplatný kód: viac ako jeden <mprescripts/> v <mmultiscripts/>.
-NoSubSup=Neplatný kód: očakáva sa aspoň jeden pár 'dolný index'/'horný index' v <mmultiscripts/>. Nebol nájdený žiadny.
+# LOCALIZATION NOTE: The first child of <mmultiscript/> is the base, that is the element to which scripts are attached.
+NoBase=Neplatný kód: v <mmultiscripts/> sa očakáva presne jeden základný prvok. Nebol nájdený žiadny.
 SubSupMismatch=Neplatný kód: nekompletný pár 'dolný index'/'horný index' v <mmultiscripts/>.
 
 # LOCALIZATION NOTE: When localizing the single quotes ('), follow the conventions in css.properties for your target locale.
 AttributeParsingError=Chyba pri spracovaní hodnoty '%1$S' pre atribút '%2$S' pre <%3$S/>. Atribút bol ignorovaný.
 AttributeParsingErrorNoTag=Chyba pri spracovaní hodnoty '%1$S' pre atribút '%2$S'. Atribút bol ignorovaný.
 LengthParsingError=Chyba pri spracovaní hodnoty '%1$S' ako dĺžky pre atribút MathML. Atribút bol ignorovaný.
 DeprecatedSupersededBy='%1$S' je zavrhnuté v MathML 3, nástupcom je '%2$S'.
 UnitlessValuesAreDeprecated=Hodnoty bez uvedenia jednotky sú v MathML 3 zavrhnuté.
--- a/dom/chrome/plugins.properties
+++ b/dom/chrome/plugins.properties
@@ -4,17 +4,16 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE (plugins.properties):
 #  Those strings are inserted into an HTML page, so you all HTML characters
 #  have to be escaped in a way that they show up correctly in HTML!
 
 title_label=Zásuvné moduly
 enabledplugins_label=Povolené zásuvné moduly
 nopluginsareenabled_label=Neboli nájdené žiadne povolené zásuvné moduly
-findmore_label=Ďalšie informácie o zásuvných moduloch prehliadača nájdete na stránke
 findpluginupdates_label=Aktualizácie pre nainštalované zásuvné moduly nájdete na stránke
-installhelp_label=Pomocník pre inštaláciu zásuvných modulov je k dispozícii na stránke
 file_label=Súbor:
+path_label=Cesta:
 version_label=Verzia:
 state_label=Stav:
 mimetype_label=Typ MIME
 description_label=Popis
 suffixes_label=Prípony
--- a/dom/chrome/security/caps.properties
+++ b/dom/chrome/security/caps.properties
@@ -1,18 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-Yes=Povoliť
-No=Zakázať
-Titleline=Zabezpečenie internetu
 CheckMessage=Zapamätať si toto rozhodnutie
-EnableCapabilityQuery=Skript z adresy "%S" požiadal o právo: %S Tieto práva by ste mali povoliť, iba ak dôverujete zdroju, odkiaľ skript pochádza. Chcete povoliť tieto práva?
-EnableCapabilityDenied=Skriptu z "%S" bolo odmietnuté oprávnenie %S.
 CheckLoadURIError=Chyba zabezpečenia: obsah na stránke %S nemožno načítať alebo odkazovať na %S.
 CheckSameOriginError=Chyba zabezpečenia: obsah na stránke %S nemôže načítať údaje z %S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOrigins):
 # %1$S is the origin of the script which was denied access.
 # %2$S is the type of object it was.
 # %3$S is the property of that object that access was denied for.
 # %4$S is the origin of the object access was denied to.
@@ -110,15 +105,9 @@ CallMethodDeniedOriginsObjectDomain = Pre <%1$S> (document.domain nebolo nastavené) nebolo povolené zavolanie metódy %2$S.%3$S na <%4$S> (document.domain=<%5$S>).
 #   don't translate "document.domain".
 CallMethodDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = Pre <%1$S> (document.domain=<%5$S>) nebolo povolené zavolanie metódy %2$S.%3$S na <%4$S> (document.domain=<%6$S>).
 
 GetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = Pre <%S> nebolo povolené získanie vlastnosti %S.%S
 SetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = Pre <%S> nebolo povolené nastavenie vlastnosti %S.%S
 CallMethodDeniedOriginsOnlySubject = Pre <%S> nebolo povolené zavolanie metódy %S.%S
 CreateWrapperDenied=Nebolo povolené vytvorenie wrappera pre objekt triedy %S
 CreateWrapperDeniedForOrigin = Nebolo povolené pre <%2$S> vytvoriť wrapper pre objekt triedy %1$S
-ExtensionCapability=Neznáme: %S
 ProtocolFlagError = Upozornenie: ovládač protokolu '%S' nerešpektuje politiku zabezpečenia. Aj keď načítavanie takýchto protokolov je teraz povolené, táto operácia je zavrhnutá. Pozrite dokumentáciu v nsIProtocolHandler.idl.
-#
-# The following descriptions are shown in the EnableCapabilityQuery dialog
-#
-capdesc.UniversalXPConnect=Spúšťať alebo inštalovať softvér
-
--- a/dom/chrome/security/csp.properties
+++ b/dom/chrome/security/csp.properties
@@ -40,18 +40,20 @@ notSamePort = nie je možné použiť adresu pre správy, ktorá má odlišný port ako originálny dokument: %1$S
 pageCannotSendReportsTo = stránka na adrese %1$S nemôže odosielať správy na adresu %2$S
 allowOrDefaultSrcRequired = Direktíva 'allow' alebo 'default-src' je vyžadovaná, ale nebola nájdená. Použije sa "default-src 'none'"
 # LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
 # %1$S is the CSP Source that could not be parsed
 failedToParseUnrecognizedSource = Nepodarilo sa spracovať nerozpoznaný zdroj %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (reportPostRedirect):
 # %1$S is the specified report URI before redirect
 reportPostRedirect = Odoslanie správy o porušení na adresu %1$S zlyhalo, pretože sa objavilo presmerovanie
-# LOCALIZATION NOTE (allowDirectiveDeprecated):
-allowDirectiveDeprecated = Direktíva allow je zavrhnutá, použite radšej podobnú direktívu default-source
+# LOCALIZATION NOTE (allowDirectiveIsDeprecated):
+# Don't translate "allow" and "default-src" as they are keywords and part of
+# the CSP protocol syntax.
+allowDirectiveIsDeprecated = Direktíva allow je zavrhnutá, použite radšej podobnú direktívu default-src
 
 # CSP Errors:
 policyURINotAlone = Direktíva policy-uri môže byť uvedená len samotná
 noParentRequest = Direktíva policy-uri nemôže byť získaná bez žiadosti rodiča a CSP.
 # LOCALIZATION NOTE (policyURIParseError):
 # %1$S is the URI that could not be parsed
 policyURIParseError = nebolo možné spracovať adresu: %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (nonMatchingHost):
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -29,17 +29,17 @@
 #
 # Note: the ChatZilla version and expected locale versions may not always be
 #    the same. For example, if only non-locale changes have been made, the
 #    expected locale version will stay the same. This is to make using
 #    localisations between versions easier.
 #
 ### End of notes ###
 
-locale.version = 0.9.88
+locale.version = 0.9.90
 locale.error = Používate ChatZillu %1$S, ktorá vyžaduje verziu prekladu %2$S. Verzia aktuálne vybraného prekladu (%3$S) je %4$S, preto sa môžu vyskytnúť problémy s činnosťou ChatZilly.\n\nOdporúča sa, aby ste aktualizovali alebo odstránili uvedený preklad.
 locale.authors = Vlado Valaštiak (wladow);Ján Kendi (Jacen)
 
 # Misc
 
 unknown=<neznámy>
 none=<žiadny>
 na=<nedostupný>
@@ -472,17 +472,17 @@ cmd.label-user.help  =
 
 cmd.label-user-multi.format = «$userCount users»
 cmd.label-user-multi.label = <unknown>
 cmd.label-user-multi.params = <unspecified>
 cmd.label-user-multi.help  =
 
 cmd.leave.format = Opustiť $channelName
 cmd.leave.label = &Opustiť
-cmd.leave.params = [<channel-name> [<reason>]]
+cmd.leave.params = [<channel-name>] [<reason>]
 cmd.leave.help  = Opustí aktuálny kanál. Kartu skryjete pomocou príkazu /delete (stratíte údaje v nej) alebo /hide /údaje ostanú zachované). Veľa serverov nepodporuje parameter <reason>. Na rozhodnutie, či skryť kartu, budú použité vaše nastavenia. Ak použijete tento príkaz v skripte, môžete toto určiť parametrom <delete-when-done>.
 
 cmd.links.help  = Zobrazí "odkazy" k aktuálnemu serveru. Ide o zoznam iných serverov v sieti, ktoré sú s týmto serverom vzájomne prepojené.
 
 cmd.list.params = [<channel-name>]
 cmd.list.help  = Zobrazí názov kanála, počet používateľov a tému siete/servera, kam ste pripojený. Ak neuvediete názov kanála, zobrazia sa všetky kanály. Na serveroch s veľkým počtom kanálov môžete byť po tejto výzve odpojený od servera.
 
 cmd.list-plugins.params = [<plugin>]
@@ -680,16 +680,21 @@ cmd.usermode.params = [<new-mode>]
 cmd.usermode.help  = Zmení alebo zobrazí aktuálny režim používateľa.
 
 cmd.user-motif.params = [<motif> [<user>]]
 cmd.user-motif.help  = Nastaví súbor s CSS pravidlami pre kartu správ pre daného používateľa <user>. <motif> môže byť tiež adresa URL odkazujúca na súbor .css súbor, alebo skratka "dark" alebo "light". Ak namiesto <motif> zadáte znak ('-'), bude motív vrátený na motív danej siete. Ďalšie informácie o tom, ako meniť motív ChatZilly, nájdete na domovských stránkach <ttp://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/>. Pozrite tiež |motif|.
 
 cmd.user-pref.params = [<pref-name> [<pref-value>]]
 cmd.user-pref.help  = Nastaví hodnotu predvoľby pomenovanej <pref-name> na hodnotu <pref-value> pre aktuálneho používateľa. Ak nezadáte <pref-value>, bude zobrazená aktuálna hodnota <pref-name>. Ak budú vynechané obe <pref-name> a <pref-value>, budú zobrazené všetky predvoľby. Ak ako <pref-value> zadáte znak mínus ('-'), predvoľby budú nastavené na predvolenú hodnotu.
 
+cmd.websearch.help  = Spustí vyhľadávanie na webe pre práve označený text.
+cmd.websearch.params = <selected-text>
+cmd.websearch.format = Vyhľadať "$selectedText" na webe
+cmd.websearch.label = Hľadať na webe
+
 cmd.version.label = Získať informácie o verzii
 cmd.version.params = <nickname>
 cmd.version.help  = Opýta sa používateľa <nickname>, akú verziu IRC klienta používa. Tieto informácie môže klient IRC daného používateľa poskytnúť, ale nemusí. ChatZilla ich v súčasnej dobe neposkytuje. Ak nezadáte <nickname>, ChatZilla zistí, aký softvér IRC používa server.
 
 cmd.voice.label = Udeliť práva hovorcu
 cmd.voice.params = <nickname> [<...>]
 cmd.voice.help  = Udelí práva hovorcu používateľovi <nickname> na aktuálnom kanáli. Vyžaduje práva operátora alebo pol-operátora.
 
@@ -1088,17 +1093,17 @@ msg.dcc.err.notdcc    = Musíte zadať |nickname| alebo spustiť príkaz z okna DCC.
 # /dcc-list words and phrases.
 msg.dcclist.dir.in    = prichádzajúca
 msg.dcclist.dir.out   = odchádzajúca (ponuka)
 msg.dcclist.to      = komu
 msg.dcclist.from     = od
 ## Params: index, state, direction (incoming/outgoing), DCC type, direction (to/from), user (ip:port), commands.
 msg.dcclist.line     = %S: %S %S DCC %S %S %S (%S:%S) %S
 ## Params: waiting, running, done.
-msg.dcclist.summary   = DCC relácie: čakajúcich: %S, pripojených: %S, ukončených: %S.
+msg.dcclist.summary   = DCC relácie: čakajúcich: %S, pripojených: %S, zlyhalo: %S.
 
 msg.dccaccept.disabled = Aktuálne nie je zapnuté automatické potvrdenie DCC v tejto sieti.
 msg.dccaccept.list   = Aktuálne je zapnuté automatické potvrdenie DCC na tejto sieti od [%S].
 msg.dccaccept.add    = Automatické potvrdenie DCC na tejto sieti od %S.
 msg.dccaccept.del    = Automatické potvrdenie DCC na tejto sieti od %S už nie je zapnuté.
 msg.dccaccept.adderr  = Už je automatické potvrdenie DCC na tejto sieti od %S zapnuté.
 msg.dccaccept.delerr  = %S nebol nájdený sa vašom DCC zoznam automatického potvrdenia pre túto sieť.
 
@@ -1582,16 +1587,18 @@ pref.outgoing.colorCodes.help  = Umožní vám posielať farby a iné kódy mIRC, ako napr. tučný, podčiarknutý alebo inak formátovaný text použitím špeciálnych %-sekvencií. Ak túto voľbu povolíte, jednoduchým zadaním znaku "%" zobrazíte okno, kde máte k dispozícii množstvo možností.
 pref.outputWindowURL.label   = Výstupné okno
 pref.outputWindowURL.help    = Toto nastavenie pravdepodobne nebudete meniť. Okno chatu používa túto adresu URL na zobrazenie správ, hlavičiek atď. Súbor musí správne definovať niektoré položky, lebo inak sa budú objavovať chyby JavaScriptu a okno chatu môže byť prázdne.
 pref.profilePath.label     = Cesta k profilu
 pref.profilePath.help      = Základný priečinok so súbormi vzťahujúcimi sa k ChatZille. Predvolene ChatZilla načítava skripty z priečinka "scripts" a protokoly ukladá do priečinka "log".
 pref.proxy.typeOverride.label  = Typ Proxy
 pref.proxy.typeOverride.help  = Nahradí predvolený server proxy. Ak zadáte "http", použije sa predvolený server HTTP Proxy v prehliadači, ak zadáte "none", server proxy sa nebude používať (ani SOCKS proxy). Toto bude zvyčajne fungovať len v prípade, že prehliadač je manuálne nastavený na použitie servera proxy.
 pref.reconnect.label      = Automaticky obnoviť spojenie
 pref.reconnect.help       = Ak sa vaše spojenie náhle preruší, ChatZilla sa ho automaticky pokúsi obnoviť.
+pref.websearch.url.label    = Adresa pre vyhľadávanie na webe
+pref.websearch.url.help     = Adresa, ktorá sa použije pri vyhľadávaní na webe. Výrazy vyhľadávania budú pripojené k adrese. Môžete pridať aj voliteľný parameter %s, ak chcete vložiť výrazy vyhľadávania do konkrétnej časti adresy (napr. "http://www.searchwebsite.com/search?q=%s"). Ak je toto pole prázdne, použije sa adresa definovaná v prehliadači (alebo Google, ak Chatzilla nie je spustená v prehliadači).
 pref.showModeSymbols.label   = Zobraziť symboly používateľského režimu
 pref.showModeSymbols.help    = V zozname používateľov sa môžu zobrazovať buď symboly režimu ("@" pre operátora, "%" pre pol-operátora, "+" pre hovorcu) alebo sa môže použiť farby (zelená pre operátora, tmavomodrá pre pol-operátora, svetlomodrá pre hovorcu a čierna/bez farby pre normálnych používateľov). Zapnutím tejto možnosti sa budú namiesto farieb zobrazovať symboly.
 pref.sortUsersByMode.label   = Usporiadať používateľov podľa režimu
 pref.sortUsersByMode.help    = Spôsobí, že používatelia budú v zozname usporiadaný podľa ich režimu, operátori prví, potom pol-operátori (ak sú podporovaní na serveri), následne hovorcovia a nakoniec ostatní.
 pref.sound.enabled.label    = Povoliť zvuk
 pref.sound.enabled.help     = Označením tejto možnosti povolíte prehrávanie zvuku. Ak ju neoznačíte, všetky zvyky budú vypnuté.
 pref.sound.overlapDelay.label  = Doba prekrytia
 pref.sound.overlapDelay.help  = Doba, počas ktorej rovnaká udalosť nespustí znova rovnaký zvuk. Napr. predvolená hodnota, ktorá je 2000ms (2 sekundy) znamená, že ak počas 2 sekúnd nastanú dve rovnaké udalosti, zvukový signál spustí iba prvá z nich.
--- a/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
@@ -12,20 +12,20 @@
 <!ENTITY resetButton.label      "Obnoviť">
 <!ENTITY resetButton.accesskey    "b">
 <!ENTITY openButton.label      "Otvoriť">
 <!ENTITY openButton.accesskey    "t">
 <!ENTITY deleteButton.label     "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey   "r">
 <!ENTITY searchDialogTitle.label   "Hľadanie v správach">
 <!ENTITY results.label        "Výsledky">
-<!ENTITY fileHereMenu.label     "Uložiť sem">
-<!ENTITY fileHereMenu.accesskey   "U">
-<!ENTITY fileButton.label      "Uložiť">
-<!ENTITY fileButton.accesskey    "U">
+<!ENTITY moveHereMenu.label     "Presunúť sem">
+<!ENTITY moveHereMenu.accesskey   "P">
+<!ENTITY moveButton.label      "Presunúť do">
+<!ENTITY moveButton.accesskey    "d">
 <!ENTITY closeCmd.key        "W">
 <!ENTITY openInFolder.label     "Otvoriť v priečinku">
 <!ENTITY openInFolder.accesskey   "O">
 <!ENTITY saveAsVFButton.label    "Uložiť ako priečinok hľadania">
 <!ENTITY saveAsVFButton.accesskey  "k">
 
 <!-- for ABSearchDialog.xul -->
 <!ENTITY abSearchHeading.label    "Hľadať v adresári:">
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.properties
@@ -2,18 +2,18 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 ## S/MIME error strings.
 ## Note to localization: %S is a placeholder
 NoSenderSigningCert=Požiadali ste o digitálne podpísanie správy, ale certifikát zadaný v nastavení účtu sa nenašiel alebo jeho platnosť vypršala.
 NoSenderEncryptionCert=Požiadali ste o zašifrovanie správy, ale šifrovací certifikát zadaný v nastavení účtu sa nenašiel alebo jeho platnosť vypršala.
 MissingRecipientEncryptionCert=Požiadali ste o zašifrovanie tejto správy, avšak nenašiel sa šifrovací certifikát pre %S.
-ErrorCanNotEncrypt=Nepodarilo sa zašifrovať správu. Overte, že máte platný poštový certifikát pre každého adresáta. Skontrolujte, že certifikáty zadané v Nastavení účtov pre Poštu a diskusie sú platné a dôveryhodné.
-ErrorCanNotSign=Nepodarilo sa podpísať správu. Overte, že certifikáty zadané pre tento účet v Nastavení účtov sú platné a dôveryhodné.
+ErrorEncryptMail=Nepodarilo sa zašifrovať správu. Overte, že máte platný poštový certifikát pre každého adresáta. Skontrolujte, že certifikáty zadané v Nastavení účtov pre Poštu a diskusie sú platné a dôveryhodné pre poštu.
+ErrorCanNotSignMail=Nepodarilo sa podpísať správu. Overte, že certifikáty zadané pre tento účet v Nastavení účtov sú platné a dôveryhodné pre poštu.
 
 ## Strings used for in the prefs.
 prefPanel-smime=Bezpečnosť
 NoSigningCert=Správca certifikátov nevie nájsť platný certifikát, ktorým by sa dali podpísať vaše správy.
 NoEncryptionCert=Správca certifikátov nevie nájsť platný certifikát, ktorý by mohli použiť iní ľudia na to, aby vám odoslali zašifrované správy.
 
 encryption_needCertWantSame=Mali by ste tiež určiť certifikát, ktorý budú používať iní ľudia, keď vám budú posielať šifrované správy. Chcete na to použiť ten istý certifikát?
 encryption_wantSame=Chcete použiť ten istý certifikát na šifrovanie a dešifrovanie správ pre vás?
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -215,20 +215,16 @@ 5054=Vypršal čas pre pripojenie k serveru %S.
 ## @name IMAP_NO_NEW_MESSAGES
 ## @loc None
 5056=Server neobsahuje žiadne nové správy.
 
 ## @name IMAP_DEFAULT_ACCOUNT_NAME
 ## @loc None
 5057=Pošta pre %S
 
-## @name IMAP_EMPTY_TRASH_CONFIRM
-## @loc None
-5061=Vysypaním koša dôjde k odstráneniu priečinka %S a všetkých správ v ňom. Naozaj chcete odstrániť tento priečinok?
-
 ## @name IMAP_SPECIAL_CHAR
 ## @loc None
 5065=Znak %c je na tomto IMAP serveri rezervovaný. Zvoľte iný názov.
 
 ## @name IMAP_PERSONAL_SHARED_FOLDER_TYPE_NAME
 ## @loc None
 5066=Osobný priečinok
 
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -423,22 +423,22 @@
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.label "Spustiť rozpoznávanie nevyžiadanej pošty">
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.label "Otvoriť správu">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.key "o">
 <!ENTITY openConversationCmd.label "Otvoriť ako konverzáciu">
 <!ENTITY openConversationCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY openConversationCmd.key "o">
-<!ENTITY openFeedMessage.label "Správy informačného kanála otvárať ako">
-<!ENTITY openFeedMessage.accesskey "h">
-<!ENTITY openFeedWebPageInWindow.label "Webová stránka v novom okne">
-<!ENTITY openFeedWebPageInWindow.accesskey "W">
-<!ENTITY openFeedSummaryInWindow.label "Stručný súhrn v novom okne">
-<!ENTITY openFeedSummaryInWindow.accesskey "S">
+<!ENTITY openFeedMessage1.label "Pri otváraní správ informačného kanála">
+<!ENTITY openFeedMessage1.accesskey "f">
+<!ENTITY openFeedWebPage.label "Otvoriť ako webovú stránku">
+<!ENTITY openFeedWebPage.accesskey "w">
+<!ENTITY openFeedSummary.label "Otvoriť ako stručný súhrn">
+<!ENTITY openFeedSummary.accesskey "s">
 <!ENTITY openFeedWebPageInMP.label "Prepínať medzi stránkou a súhrnom v paneli správy">
 <!ENTITY openFeedWebPageInMP.accesskey "P">
 
 <!-- Windows Menu -->
 <!ENTITY windowMenu.label "Okno">
 
 <!-- Tools Menu -->
 <!ENTITY tasksMenu.label "Nástroje">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -163,17 +163,17 @@ priorityNormal=Normálna
 priorityHigh=Vysoká
 priorityHighest=Najvyššia
 
 #Group by date thread pane titles
 today=Dnes
 yesterday=Včera
 lastWeek=Minulý týždeň
 twoWeeksAgo=Pred dvoma týždňami
-older=Staré e-mailové správy
+older=Staršie
 
 #Grouped By Label
 untaggedMessages=Bez popisu
 
 # Grouped by status
 messagesWithNoStatus=Bez stavu
 
 #Grouped by priority
@@ -466,19 +466,16 @@ copyToFolderAgainAccessKey=u
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
 alwaysLoadRemoteContentForSender2=Vždy načítať vzdialený obsah z %1$S
 
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
 mdnBarMessageNormal=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy.
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
 mdnBarMessageAddressDiffers=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy (na e-mailovú adresu %2$S).
 
-# Strings for growl notifications on Mac OS X
-growlNotification=Nová e-mailová správa
-
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Potvrdenie
 emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 emptyTrashTitle=Potvrdenie
 emptyTrashMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
 emptyTrashDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/colors.dtd
@@ -0,0 +1,26 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY colorsDialog.title       "Farby">
+<!ENTITY window.width          "39em">
+<!ENTITY window.macWidth         "41em">
+
+<!ENTITY allowPagesToUse.label      "Povoliť obsahu používať vlastné farby namiesto mnou vyššie vybraných">
+<!ENTITY allowPagesToUse.accesskey    "o">
+
+<!ENTITY color              "Text a pozadie">
+<!ENTITY textColor.label         "Text:">
+<!ENTITY textColor.accesskey       "T">
+<!ENTITY backgroundColor.label      "Pozadie:">
+<!ENTITY backgroundColor.accesskey    "z">
+<!ENTITY useSystemColors.label      "Použiť systémové farby">
+<!ENTITY useSystemColors.accesskey    "s">
+
+<!ENTITY underlineLinks.label      "Podčiarkovať odkazy">
+<!ENTITY underlineLinks.accesskey    "d">
+<!ENTITY links              "Farby odkazov">
+<!ENTITY linkColor.label         "Nenavštívené odkazy:">
+<!ENTITY linkColor.accesskey       "e">
+<!ENTITY visitedLinkColor.label     "Navštívené odkazy:">
+<!ENTITY visitedLinkColor.accesskey   "v">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
@@ -11,40 +11,36 @@
 <!ENTITY bold.label            "Tučné">
 <!ENTITY italic.label           "Kurzíva">
 <!ENTITY boldItalic.label         "Tučná kurzíva">
 <!ENTITY size.label            "Veľkosť:">
 <!ENTITY size.accesskey          "o">
 <!ENTITY regularSize.label        "Normálne">
 <!ENTITY bigger.label           "Väčšie">
 <!ENTITY smaller.label          "Menšie">
-<!ENTITY color.label           "Farba:">
-<!ENTITY color.accesskey         "a">
+<!ENTITY quotedTextColor.label      "Farba:">
+<!ENTITY quotedTextColor.accesskey    "a">
 <!ENTITY displayWidth.label        "Textové správy">
 <!ENTITY displayText.label        "Pri zobrazovaní citácií v textových správach:">
-<!ENTITY colors.label           "Farby">
-<!ENTITY overrideColors.label       "Pri zobrazovaní správ použiť nasledovné farby:">
-<!ENTITY textColor.label         "Farba textu:">
-<!ENTITY textColor.accesskey       "F">
-<!ENTITY backgroundColor.label      "Farba pozadia:">
-<!ENTITY backgroundColor.accesskey    "b">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : (emoticonsAndStructs.label) 'Emoticons' are also known as 'Smileys', e.g. :-)  -->
 <!ENTITY convertEmoticons.label      "Zobraziť emotikony ako grafiku">
 <!ENTITY convertEmoticons.accesskey    "m">
 
 <!-- labels -->
 <!ENTITY displayTagsText.label   "Farebné popisy je možné použiť na triedenie vašich správ podľa kategórie a priorít.">
 <!ENTITY addTagButton.label    "Pridať">
 <!ENTITY addTagButton.accesskey  "P">
 <!ENTITY editTagButton.label    "Upraviť">
 <!ENTITY editTagButton.accesskey  "U">
 <!ENTITY removeTagButton.label   "Odstrániť">
 <!ENTITY removeTagButton.accesskey "O">
 
-<!-- Fonts -->
-<!ENTITY fontsAndColors.label  "Písma">
+<!-- Fonts and Colors -->
+<!ENTITY fontsAndColors1.label  "Písma a farby">
 <!ENTITY defaultFont.label    "Predvolené písmo:">
 <!ENTITY defaultFont.accesskey  "e">
 <!ENTITY defaultSize.label    "Veľkosť:">
 <!ENTITY defaultSize.accesskey  "V">
 <!ENTITY fontOptions.accesskey  "P">
 <!ENTITY fontOptions.label    "Pokročilé…">
+<!ENTITY colorButton.label    "Farby…">
+<!ENTITY colorButton.accesskey  "F">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
@@ -16,16 +16,19 @@
 <!ENTITY newMessagesArrive.label     "Pri prijatí novej správy">
 <!ENTITY playSound.label         "Prehrať zvuk">
 <!ENTITY playSound1.accesskey       "h">
 <!ENTITY showAnimatedAlert.label     "Zobraziť upozornenie">
 <!ENTITY showAnimatedAlert.accesskey   "b">
 <!ENTITY customizeMailAlert.label     "Prispôsobiť…">
 <!ENTITY customizeMailAlert.accesskey   "o">
 
+<!ENTITY showTrayIcon.label        "Zobraziť ikonu v oznamovacej oblasti systémového panela úloh">
+<!ENTITY showTrayIcon.accesskey      "k">
+
 <!ENTITY play.label            "Ukážka">
 <!ENTITY play.accesskey          "U">
 <!ENTITY systemsound.label        "Predvolený systémový zvuk pre novú správu">
 <!ENTITY systemsoundMac.label       "Systémové zvukové upozornenie">
 <!ENTITY systemsoundMac.accesskey     "S">
 <!ENTITY systemsound.accesskey      "S">
 <!ENTITY customsound.label        "Použiť nasledovný zvukový súbor">
 <!ENTITY customsound.accesskey      "n">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/security.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/security.dtd
@@ -29,20 +29,20 @@
 <!ENTITY phishingDetector1.intro        "&brandShortName; môže analyzovať prichádzajúcu poštu na prípadné podvodné správy tým, že odhalí techniku použitú na vaše oklamanie.">
 <!ENTITY enablePhishingDetector1.label     "Upozorniť v prípade, ak je čítaná správa podozrivá">
 <!ENTITY enablePhishingDetector1.accesskey   "U">
 <!ENTITY useDownloadedList.label        "Použiť prevzatý zoznam podozrivých podvodných e-mailov">
 <!ENTITY useDownloadedList.accesskey      "P">
 
 <!-- Passwords -->
 <!ENTITY savedPasswords.intro      "&brandShortName; si môže zapamätať prihlasovacie údaje pre všetky vaše kontá.">
-<!ENTITY useMasterPassword.label    "Použiť Hlavné heslo">
+<!ENTITY useMasterPassword.label    "Používať hlavné heslo">
 <!ENTITY useMasterPassword.accesskey  "P">
 <!ENTITY masterPassword.intro      "Hlavné heslo slúži na ochranu všetkých vašich hesiel, musíte ho však zadať počas každej relácie.">
-<!ENTITY changeMasterPassword.label   "Zmeniť Hlavné heslo…">
+<!ENTITY changeMasterPassword.label   "Zmeniť hlavné heslo…">
 <!ENTITY changeMasterPassword.accesskey "Z">
 <!ENTITY savedPasswords.label      "Uložené heslá…">
 <!ENTITY savedPasswords.accesskey    "U">
 
 <!-- Anti Virus -->
 <!ENTITY antiVirus.intro            "&brandShortName; môže antivírusovým programom umožniť analýzu správ prichádzajúcej pošty na výskyt vírusov ešte skôr, ako budú uložené do priečinkov pošty.">
 <!ENTITY antiVirus.label            "Povoliť antivírusovým klientom prehliadať jednotlivé doručené správy">
 <!ENTITY antiVirus.accesskey          "P">
--- a/mail/chrome/messenger/systemIntegrationDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/systemIntegrationDialog.dtd
@@ -1,15 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY systemIntegration.title "Integrácia so systémom">
 <!ENTITY acceptIntegration.label "Nastaviť ako predvolený">
 <!ENTITY cancelIntegration.label "Preskočiť nastavenie integrácie">
+<!ENTITY cancelIntegration2.label "Zrušiť">
 <!ENTITY defaultClient.intro "Použiť &brandShortName; ako predvolený program pre:">
 
 <!ENTITY email.label "Poštu">
 <!ENTITY newsgroups.label "Diskusné skupiny">
 <!ENTITY feeds.label "Informačné kanály (RSS)">
 
 <!ENTITY unsetDefault.tooltip "Ak chcete zrušiť &brandShortName; ako predvolený e-mailový klient, použite zamýšľanú predvolenú aplikáciu a jej voľbu 'Nastaviť ako predvolenú aplikáciu'. Túto zmenu nie je možné vykonať priamo v aplikácii &brandShortName;.">
 
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -109,17 +109,17 @@ size. -->
 <!ENTITY pref_search_suggestions "Zobrazovať návrhy vyhľadávania">
 <!ENTITY pref_import_android "Import z Androidu">
 <!ENTITY pref_private_data_history "História prehliadania a prevzatých súborov">
 <!ENTITY pref_private_data_formdata "História vyhľadávania a formulárov">
 <!ENTITY pref_private_data_cookies2 "Cookies a aktívne prihlásenia">
 <!ENTITY pref_private_data_passwords "Uložené heslá">
 <!ENTITY pref_private_data_cache "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY pref_private_data_offlineApps "Údaje stránok v režime offline">
-<!ENTITY pref_private_data_siteSettings "Nastavenia stránok">
+<!ENTITY pref_private_data_siteSettings2 "Nastavenia stránok">
 <!ENTITY pref_private_data_downloadFiles "Prevzaté súbory">
 
 <!ENTITY pref_update_autodownload "Automatické aktualizácie">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_wifi "Len cez sieť Wi-Fi">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_disabled "Vypnuté">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_enabled "Zapnuté">
 
 <!ENTITY quit "Ukončiť">
--- a/mobile/android/chrome/about.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/about.dtd
@@ -5,16 +5,18 @@
 <!ENTITY aboutPage.title            "O programe &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutPage.warningVersion        "Zostavenie &brandShortName; je experimentálne a môže byť nestabilné.">
 <!ENTITY aboutPage.telemetryStart        " Zároveň spoločnosti ">
 <!ENTITY aboutPage.telemetryMozillaLink     "&vendorShortName;">
 <!ENTITY aboutPage.telemetryEnd         " automaticky odosiela údaje o výkonnosti, hardvérovej konfigurácii, využívaní funkcií a nastavení prehliadača s cieľom vylepšiť budúce verzie prehliadača &brandShortName;.">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.link     "Vyhľadať aktualizácie »">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.checking   "Vyhľadávajú sa aktualizácie…">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.none     "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie">
-<!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.found    "Aktualizácia je dostupná">
+<!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.available  "Aktualizácia je dostupná. Ťuknutím sem ju prevezmete.">
+<!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.downloading "Preberá sa aktualizácia…">
+<!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.downloaded  "Aktualizácia je prevzatá. Ťuknutím sem ju nainštalujete.">
 <!ENTITY aboutPage.faq.label          "Často kladené otázky">
 <!ENTITY aboutPage.support.label        "Podpora">
 <!ENTITY aboutPage.privacyPolicy.label     "Zásady ochrany súkromia">
 <!ENTITY aboutPage.rights.label         "Spoznajte svoje práva">
 <!ENTITY aboutPage.relNotes.label        "Poznámky k vydaniu">
 <!ENTITY aboutPage.credits.label        "Tvorcovia">
 <!ENTITY aboutPage.license.label         "Informácie o licenciách">
--- a/mobile/android/chrome/aboutAddons.properties
+++ b/mobile/android/chrome/aboutAddons.properties
@@ -1,18 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-addonAction.enable=Povoliť
-addonAction.disable=Zakázať
-addonAction.uninstall=Odinštalovať
-addonAction.cancel=Zrušiť
-addonAction.options=Možnosti
-
 addonsSearchEngine.description=Integrované vyhľadávanie
 
 addonType.extension=Rozšírenie
 addonType.theme=Téma vzhľadu
 addonType.locale=Jazyk
 addonType.search=Vyhľadávanie
 
 addonStatus.uninstalled=%S bude odinštalovaný po reštarte.
--- a/mobile/android/chrome/aboutFeedback.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutFeedback.dtd
@@ -7,17 +7,16 @@
   your language and/or locale. More detailed notes below. -->
 
 <!ENTITY pageTitle         "Spätná väzba pre &brandShortName;">
 
 <!ENTITY intro.header       "Máte minútku?">
 <!ENTITY intro.message       "Ako sa Vám páči nový &brandShortName; pre Android?">
 <!ENTITY intro.happyLink      "Je super">
 <!ENTITY intro.sadLink       "Vyskytli sa nejaké problémy">
-<!ENTITY intro.ideaLink      "Mám nápad">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (support.pre): Include a trailing space as needed. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (support.link): Avoid leading/trailing spaces, this text is a link. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (support.post): Include a starting space as needed. -->
 <!ENTITY support.pre        "Ak potrebujete pomoc alebo máte s používaním &brandShortName;u problém, navštívte stránky ">
 <!ENTITY support.link       "podpory &brandShortName;u">
 <!ENTITY support.post       ".">
 
@@ -47,24 +46,10 @@
   and that it doesn't just go to some automated system that looks for keywords, or something like that. -->
 <!ENTITY sad.thanksMessageTop   "Neustále sa snažíme &brandShortName; vylepšovať. Uisťujeme Vás, že sa na Váš komentár pozrú naši vývojári a urobia všetko pre vyriešenie problému.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sad.thanksMessageBottom): We're suggesting that there will be consequences for the people working
   on Firefox if they don't resolve the user's problem, like "or if they don't fix it, we'll fire them." If this doesn't
   work in your language, you can change it to something like "no matter what" or just remove it entirely. -->
 <!ENTITY sad.thanksMessageBottom  "Alebo inak.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (idea.message): In English, "please share your thoughts" could mean that we're asking the user to
-   tell us any thoughts or ideas they have about anything, so we're jokingly telling them not to use the space below
-   to tell us anything they're thinking about. -->
-<!ENTITY idea.message       "Milujeme vaše nápady! A preto sa s nimi podeľte (ale len o tie ohľadne &brandShortName;u).">
-<!ENTITY idea.placeholder     "Sem zadajte svoje nápady">
-<!ENTITY idea.thanksHeader     "Ďakujeme.">
-
-<!ENTITY idea.thanksMessageTop   "Ceníme si Váš čas strávený písaním komentáru. Neustále sa snažíme &brandShortName; vylepšovať a príspevky ako ten Váš nám v tom pomáhajú.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (idea.thanksMessageBottom): "high five" — This is a celebratory or congratulatory gesture.
-   It could also be a handshake, a pat on the back, a thumbs up or something similar. The idea is that it's
-   something physical, which is why they can't see it.-->
-<!ENTITY idea.thanksMessageBottom "Nevidíte to, ale práve teraz Vám ukazujeme palec hore...">
-
 <!ENTITY feedback.privacy     "Kvôli ochrane Vášho súkromia nepíšte do komentáru žiadne osobné údaje.">
 <!ENTITY feedback.send       "Odoslať komentár">
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -1,20 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 addonsConfirmInstall.title=Inštalácia doplnku
 addonsConfirmInstall.install=Nainštalovať
 
 # Alerts
-alertAddons=Doplnky
 alertAddonsDownloading=Preberá sa doplnok
-alertAddonsInstalling=Inštaluje sa doplnok
-alertAddonsInstalled=Inštalácia dokončená. Vyžadovaný reštart.
 alertAddonsInstalledNoRestart=Inštalácia dokončená
 alertAddonsFail=Inštalácia zlyhala
 
 alertDownloadsStart2=Preberanie sa spúšťa
 alertDownloadsDone2=Preberanie dokončené
 alertCantOpenDownload=Nie je možné otvoriť súbor. Kliknutím ho môžete uložiť.
 alertDownloadsSize=Súbor je príliš veľký
 alertDownloadsNoSpace=V úložisku nie je dostatok miesta
@@ -38,43 +35,43 @@ addonLocalError-1=Doplnok nemohol byť nainštalovaný kvôli chybe v súborovom systéme.
 addonLocalError-2=Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač #3 očakával.
 addonLocalError-3=Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože je zrejme poškodený.
 addonLocalError-4=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože #3 nemohol upraviť potrebný súbor.
 addonErrorIncompatible=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože nie je kompatibilný s prehliadačom #3 #4.
 addonErrorBlocklisted=Doplnok #1 nebol byť nainštalovaný, pretože je veľké riziko, že spôsobí problémy so stabilitou alebo bezpečnosťou prehliadača.
 
 # Notifications
 notificationRestart.normal=Zmeny sa prejavia po reštartovaní.
-notificationRestart.update=Doplnky boli aktualizované. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní.
 notificationRestart.blocked=Boli nainštalované nebezpečné doplnky. Reštartovaním ich zakážete.
 notificationRestart.button=Reštartovať
 
 # Popup Blocker
-popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.
-popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien.
-popupButtonAllowOnce=Zobraziť
-popupButtonAlwaysAllow2=Vždy zobraziť
-popupButtonNeverWarn2=Nikdy nezobrazovať
+# LOCALIZATION NOTE (popup.message): Semicolon-separated list of plural forms.
+# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
+popup.message=#1 zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna. Chcete ho zobraziť?;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien. Chcete ich zobraziť?;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien. Chcete ich zobraziť?
+popup.dontAskAgain=Viac pre túto stránku nezobrazovať
+popup.show=Zobraziť
+popup.dontShow=Nezobrazovať
 
 # SafeBrowsing
 safeBrowsingDoorhanger=Táto stránka môže byť podvodná a môže obsahovať škodlivý softvér. Buďte opatrní.
 
 # LOCALIZATION NOTE (blockPopups.label): Label that will be used in
 # site settings dialog.
 blockPopups.label=Blokovať vyskakovacie okná
 
 # Telemetry
 # %1$S = server owner (Mozilla); %2$S = product name (Firefox)
-telemetry.optin.message2=Odosielať informácie spoločnosti %1$S za účelom vylepšenia prehliadača %2$S?
+telemetry.optin.message2=Odoslať informácie spoločnosti %1$S za účelom vylepšenia prehliadača %2$S?
 telemetry.optin.learnMore=Ďalšie informácie
-telemetry.optin.yes=Áno
-telemetry.optin.no=Nie
-# LOCALIZATION NOTE (telemetry.optout.message): %1$S and %3$S will be replaced by
+telemetry.optin.send=Odoslať
+telemetry.optin.dontSend=Neodosielať
+# LOCALIZATION NOTE (telemetry.optout.message2): %1$S and %3$S will be replaced by
 # brandShortName, and %2$S by the value of the toolkit.telemetry.server_owner preference.
-telemetry.optout.message=%1$S odosiela informácie o výkonnosti, hardvérovej konfigurácii, používaní a prispôsobení spoločnosti %2$S s cieľom vylepšiť prehliadač %3$S.
+telemetry.optout.message2=%1$S odosiela informácie o výkonnosti, stabilite, hardvérovej konfigurácii, používaní a prispôsobení spoločnosti %2$S s cieľom vylepšiť prehliadač %3$S.
 telemetry.optout.ok=OK
 
 # XPInstall
 xpinstallPromptWarning2=%S zabránil tejto stránke (%S) požiadať o inštaláciu softvéru.
 xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
 xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru bola vypnutá vašim správcu systému.
 xpinstallDisabledMessage2=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Stlačte tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
 xpinstallDisabledButton=Povoliť
@@ -85,136 +82,77 @@ identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 identity.identified.title_with_country=%S (%S)
 identity.encrypted2=Zabezpečené
 identity.ownerUnknown2=(neznámy)
 
 # Geolocation UI
 geolocation.allow=Prezradiť
 geolocation.dontAllow=Neprezradiť
-geolocation.alwaysAllow=Vždy prezradiť
-geolocation.neverAllow=Nikdy neprezrádzať
-geolocation.wantsTo=%S chce vedieť, kde sa nachádzate.
+geolocation.ask=Prezradiť stránke %S, kde sa nachádzate?
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.shareLocation): Label that will be used in
 # site settings dialog.
 geolocation.shareLocation=Zdieľanie polohy
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.dontAskAgain): This label appears next to a
 # checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
 geolocation.dontAskAgain=Viac sa pre túto stránku nepýtať
 
 # Desktop notification UI
 desktopNotification.allow=Povoliť
 desktopNotification.dontAllow=Nepovoliť
-desktopNotification.wantsTo=%S chce používať notifikácie.
+desktopNotification.ask=Povoliť %S používať notifikácie?
 # LOCALIZATION NOTE (desktopNotification.useNotifications): Label that will be
 # used in site settings dialog.
 desktopNotification.useNotifications=Používanie notifikácií
 # LOCALIZATION NOTE (desktopNotification.dontAskAgain): This label appears next to a
 # checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
 desktopNotification.dontAskAgain=Viac sa pre túto stránku nepýtať
 
 # New Tab Popup
 # LOCALIZATION NOTE (newtabpopup, newprivatetabpopup): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of tabs
 newtabpopup.opened=Bola otvorená #1 nová karta;Boli otvorené #1 nové karty;Bolo otvorených #1 nových kariet
 newprivatetabpopup.opened=Bola otvorená #1 nová súkromná karta;Boli otvorené #1 nové súkromné karty;Bolo otvorených #1 nových súkromných kariet
 
-# Error Console
-typeError=Chyba:
-typeWarning=Upozornenie:
+# Offline web applications
+offlineApps.ask=Povoliť stránke %S uložiť údaje na použitie v režime offline?
+offlineApps.dontAskAgain=Viac sa už pre túto stránku nepýtať
+offlineApps.allow=Povoliť
+offlineApps.dontAllow2=Nepovoliť
 
-# Offline web applications
-offlineApps.available2=Táto webová stránka (%S) ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
-offlineApps.allow=Povoliť
-offlineApps.never=Zakázať
-offlineApps.notNow=Teraz nie
 # LOCALIZATION NOTE (offlineApps.storeOfflineData): Label that will be used in
 # site settings dialog.
 offlineApps.storeOfflineData=Ukladanie údajov pre režim offline
 
-# New-style ContentPermissionPrompt values
-offlineApps.dontAllow=Nepovoliť
-offlineApps.wantsTo=Webová stránka %S ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
-
 # IndexedDB Quota increases
-indexedDBQuota.allow=Povoliť
-indexedDBQuota.dontAllow=Nepovoliť
 indexedDBQuota.wantsTo=Webová stránka %S sa pokúša uložiť množstvo údajov na použitie v režime offline.
 
-# Open Web Apps management API
-openWebappsManage.allow=Povoliť
-openWebappsManage.dontAllow=Nepovoliť
-openWebappsManage.wantsTo=%S chce spravovať aplikácie vo vašom zariadení.
-
-# LOCALIZATION NOTE (password.rememberPassword): Label that will be used in
+# LOCALIZATION NOTE (password.savePassword): Label that will be used in
 # site settings dialog.
-password.rememberPassword=Ukladanie hesiel
-# LOCALIZATION NOTE (password.remember): This should match
-# promptRememberButtonText in passwordmgr.properties
-password.remember=Zapamätať
-# LOCALIZATION NOTE (password.never): This should match
-# promptNeverForSiteButtonText in passwordmgr.properties
-password.never=Nikdy
-
-# Bookmark List
-bookmarkList.desktop=Záložky vo vašom počítači
-
-# Closing Tabs
-tabs.closeWarningTitle=Potvrdenie zatvorenia
-
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarning): Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 number of tabs (must be greater than 1)
-tabs.closeWarning=NOT USED;Chystáte sa zavrieť #1 karty. Pokračovať?;Chystáte sa zavrieť #1 kariet. Pokračovať?
-
-tabs.closeButton=Zavrieť karty
-tabs.closeWarningPromptMe=Upozorniť vždy, ak sa pokúšam zavrieť viac kariet naraz
-
-tabs.crashWarningTitle=Ospravedlňujeme sa!
-tabs.crashWarningMsg=Počas zobrazovania stránky niečo zlyhalo.
-tabs.crashSubmitReport=Odoslať spoločnosti Mozilla správu o zlyhaní
-tabs.crashClose=Zavrieť kartu
-tabs.crashReload=Znova načítať kartu
-
-# Homepage
-# LOCALIZATION NOTE: homepage.custom2 is the text displayed on the selector button if
-# the user selects a webpage to be the startpage. We can't display the entire URL
-# or webpage title on the menulist
-homepage.custom2=Vlastná stránka
-
-# Open Search
-opensearch.searchWith=Hľadať pomocou:
-opensearch.searchFor=Hľadať text "%S"
-
-# Open in Another App
-# LOCALIZATION NOTE: openinapp.specific is the text displayed if there is a single external app
-# %S is the name of the app, like "YouTube" or "Picassa"
-openinapp.specific=Otvoriť v aplikácii %S
-openinapp.general=Otvoriť v inej aplikácii
-
-# Clear Private Data
-clearPrivateData.title=Odstránenie súkromných údajov
-clearPrivateData.message=Vymazať históriu prehliadania a nastavenia vrátanie hesiel a súborov cookies?
+password.savePassword=Ukladanie hesiel
+# LOCALIZATION NOTE (password.save): This should match
+# saveButton in passwordmgr.properties
+password.save=Uložiť
+# LOCALIZATION NOTE (password.dontSave): This should match
+# dontSaveButton in passwordmgr.properties
+password.dontSave=Neukladať
 
 # LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
 # "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Character
 # Encoding" menu in the site menu. Any other value will hide it. Without this
 # setting, the "Character Encoding" menu must be enabled via Preferences.
 # This is not a string to translate. If users frequently use the "Character Encoding"
 # menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
 browser.menu.showCharacterEncoding=false
 
 # LOCALIZATION NOTE (intl.charsetmenu.browser.static): Set to a series of comma separated
 # values for charsets that the user can select from in the Character Encoding menu.
 intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859-2,utf-8,big5,iso-2022-jp,shift_jis,euc-jp
 
-# Application Menu
-appMenu.more=Ďalšie
-
 # Text Selection
 selectionHelper.textCopied=Text skopírovaný do schránky
 
 # Context menu
 contextmenu.openInNewTab=Otvoriť odkaz na novej karte
 contextmenu.openInPrivateTab=Otvoriť odkaz na súkromnej karte
 contextmenu.share=Zdieľať
 contextmenu.copyLink=Kopírovať odkaz
@@ -274,25 +212,25 @@ webapps.alertSuccess=Úspešne nainštalovaná
 # Shown when there is a generic problem installing an app
 webapps.installError=Chyba pri inštalácii aplikácie
 # Shown when there is something wrong with an apps manifest
 webapps.manifestInstallError=Neplatný manifest aplikácie
 # Shown when a network error prevented installing an app
 webapps.networkInstallError=Nebolo možné prevziať manifest aplikácie
 
 # Click to play plugins
-clickToPlayPlugins.message1=Stránka %S obsahuje zásuvný modul. Chcete ho prehrať?
-clickToPlayPlugins.yes=Áno
-clickToPlayPlugins.no=Nie
+clickToPlayPlugins.message2=Stránka %S obsahuje zásuvný modul. Chcete ho aktivovať?
+clickToPlayPlugins.activate=Aktivovať
+clickToPlayPlugins.dontActivate=Neaktivovať
 # LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.dontAskAgain): This label appears next to a
 # checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
 clickToPlayPlugins.dontAskAgain=Pre túto stránku sa už viac nepýtať
-# LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.playPlugins): Label that
+# LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.activatePlugins): Label that
 # will be used in site settings dialog.
-clickToPlayPlugins.playPlugins=Prehrávať zásuvné moduly
+clickToPlayPlugins.activatePlugins=Aktivovať zásuvné moduly
 
 # Site settings dialog
 # LOCALIZATION NOTE (siteSettings.labelToValue): This string will be used to
 # dislay a list of current permissions settings for a site.
 # Example: "Store Offline Data: Allow"
 siteSettings.labelToValue=%S: %S
 
 masterPassword.incorrect=Nesprávne heslo
--- a/mobile/android/chrome/phishing.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/phishing.dtd
@@ -1,26 +1,14 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY safeb.palm.warning.title "Podozrivá webová stránka">
-
-<!ENTITY safeb.palm.message.p1 "Táto stránka bola pravdepodobne vytvorená na oklamanie používateľov za účelom získavania osobných alebo finančných údajov. Zadanie osobných údajov na tieto stránky môže viesť k zneužitiu vašej identity alebo iným podvodom. &#160; ">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p1.linkText "Čítať viac &#187;">
-<!ENTITY safeb.palm.p1.linkStatusText "Čítať viac &#133;">
-
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.start "Takéto typy falšovania webových stránok sú zneužívané pri rôznych podvodoch, kedy sa snažia rôzni podvodníci napodobniť originálne webové stránky, ktorým veríte. Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej tomu, ">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.linkText "ako vás &brandShortName; chráni">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.end " pred podvodnými útokmi.">
-
 <!ENTITY safeb.palm.accept.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
-<!ENTITY safeb.palm.accept.statustext "Prejsť na domovskú stránku">
 <!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignorovať toto upozornenie">
-<!ENTITY safeb.palm.decline.statustext "Zavrieť upozornenie" >
 <!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "Toto nie je podozrivá webová stránka…">
 <!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Prečo bola táto stránka zablokovaná?">
 
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Nahlásená škodlivá stránka!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "Webová stránka <span id='malware_sitename'/> bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p><p>Niektoré škodlivé stránky rozširujú nebezpečný softvér úmyselne, ale mnoho z nich bolo napadnutých a rozširuje tento softvér bez vedomosti ich majiteľa.</p>">
 
--- a/mobile/android/chrome/pippki.properties
+++ b/mobile/android/chrome/pippki.properties
@@ -9,16 +9,26 @@ nssdialogs.cancel.label=Zrušiť
 downloadCert.title=Preberá sa certifikát
 downloadCert.message1=Vyžaduje sa dôverovať novej certifikačnej autorite.
 downloadCert.viewCert.label=Zobraziť
 downloadCert.trustSSL=Dôverovať pri identifikácii serverov.
 downloadCert.trustEmail=Dôverovať pri identifikácii používateľov e-mailu.
 downloadCert.trustObjSign=Dôverovať pri identifikácii vývojárov softvéru.
 caCertExists.title=Certifikát existuje
 caCertExists.message=Certifikát už existuje.
+pkcs12.getpassword.title=Dialógové okno pre zadanie hesla
+pkcs12.getpassword.message=Zadajte heslo, ktoré bolo použité na zašifrovanie zálohy tohto certifikátu.
+clientAuthAsk.title=Požiadavka na overenie používateľa
+clientAuthAsk.message1=Táto stránka požiadala o vašu identifikáciu pomocou certifikátu:
+clientAuthAsk.message2=Zvoľte certifikát, ktorým sa budete identifikovať:
+clientAuthAsk.message3=Informácie o zvolenom certifikáte:
+clientAuthAsk.remember.label=Zapamätať si toto rozhodnutie
+clientAuthAsk.organization=Organizácia: "%S"
+clientAuthAsk.issuer=Vydal: "%S"
+clientAuthAsk.viewCert.label=Zobraziť
 
 certmgr.title=Podrobnosti o certifikáte
 # These strings are stolen from security/manager/locales/en-US/chrome/pippki/certManager.dtd
 certmgr.subjectinfo.label=Vydaný pre
 certmgr.issuerinfo.label=Vydal
 certmgr.validity.label=Platnosť
 certmgr.fingerprints.label=Odtlačky prstov
 certmgr.certdetail.cn=Bežný názov (CN)
--- a/mobile/chrome/region.properties
+++ b/mobile/chrome/region.properties
@@ -4,26 +4,16 @@
 
 # Default search engine
 browser.search.defaultenginename=Google
 
 # Search engine order (order displayed in the search bar dropdown)s
 browser.search.order.1=Google
 browser.search.order.2=Yahoo
 
-# This is the default set of web based feed handlers shown in the reader
-# selection UI
-browser.contentHandlers.types.0.title=Google
-browser.contentHandlers.types.0.uri=http://fusion.google.com/add?feedurl=%s
-browser.contentHandlers.types.1.title=My Yahoo
-browser.contentHandlers.types.1.uri=http://add.my.yahoo.com/rss?url=%s
-
-# Keyword URL (for location bar searches)
-keyword.URL=http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=
-
 # increment this number when anything gets changed in the list below. This will
 # cause Firefox to re-read these prefs and inject any new handlers into the
 # profile database. Note that "new" is defined as "has a different URL"; this
 # means that it's not possible to update the name of existing handler, so
 # don't make any spelling errors here.
 gecko.handlerService.defaultHandlersVersion=2
 
 # The default set of protocol handlers for webcal:
--- a/mobile/overrides/passwordmgr.properties
+++ b/mobile/overrides/passwordmgr.properties
@@ -1,40 +1,25 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-rememberValue=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tejto hodnoty.
+# 1st string is the username for the login, 2nd is the login's hostname.
+# Note that long usernames may be truncated.
+savePassword=Uložiť heslo pre "%1$S" na serveri %2$S?
+# String is the login's hostname
+savePasswordNoUser=Uložiť heslo na serveri %S?
+saveButton=Uložiť
+dontSaveButton=Neukladať
+
+# String is the login's hostname
+updatePassword=Aktualizovať uložené heslo pre %S?
+updatePasswordNoUser=Aktualizovať uložené heslo pre toto prihlásenie?
+updateButton=Aktualizovať
+dontUpdateButton=Neaktualizovať
+
+userSelectText=Zadajte používateľa, pre ktorého meníte heslo
+passwordChangeTitle=Potvrdenie zmeny hesla
+
+# Strings used by PromptService.js
 rememberPassword=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.
-savePasswordTitle=Potvrdenie
-# 1st string is product name, 2nd is the username for the login, 3rd is the
-#  login's hostname. Note that long usernames may be truncated.
-saveLoginText = Prajete si, aby si %1$S zapamätal heslo pre používateľa "%2$S" na serveri %3$S?
-# 1st string is product name, 2nd is the login's hostname
-saveLoginTextNoUsername = Prajete si, aby si %1$S zapamätal toto heslo na serveri %2$S?
-promptNotNowButtonText = Teraz nie
-notifyBarNotNowButtonText = Teraz nie
-notifyBarNotNowButtonAccessKey =
-promptNeverForSiteButtonText = Nikdy
-notifyBarNeverForSiteButtonText = Nikdy
-notifyBarNeverForSiteButtonAccessKey =
-promptRememberButtonText = Zapamätať
-notifyBarRememberButtonText = Zapamätať
-notifyBarRememberButtonAccessKey =
-passwordChangeTitle=Potvrdenie zmeny hesla
-passwordChangeText=Chcete zmeniť uložené heslo pre %S?
-passwordChangeTextNoUser = Chcete zmeniť uložené heslo pre toto prihlasovacie meno?
-notifyBarChangeButtonText = Zmeniť
-notifyBarChangeButtonAccessKey =
-notifyBarDontChangeButtonText = Nemeniť
-notifyBarDontChangeButtonAccessKey =
-userSelectText=Potvrďte, pre ktorého používateľa meníte heslo
-hidePasswords=Skryť heslá
-hidePasswordsAccessKey=S
-showPasswords=Zobraziť heslá
-showPasswordsAccessKey=b
-noMasterPasswordPrompt=Naozaj chcete zobraziť svoje heslá?
-removeAllPasswordsPrompt=Naozaj chcete odstrániť všetky heslá?
-removeAllPasswordsTitle=Odstrániť všetky heslá
-loginsSpielAll=Nasledujúce heslá boli uložené do vášho počítača:
-loginsSpielFiltered=Nasledujúce heslá vyhovujú vášmu vyhľadávaniu:
 username=Používateľské meno
 password=Heslo
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
@@ -1,15 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # context menu strings
 
-# LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearchText): %1$S is the search engine,
+# LOCALIZATION NOTE (searchSelected): %1$S is the search engine,
 # %2$S is the selection string.
-contextMenuSearchText=Hľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S 
-contextMenuSearchText.accesskey=w
+searchSelected=Hľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S 
+searchSelected.accesskey=w
 
 blockImage=Blokovať obrázky z %S
 blockImage.accesskey=k
 unblockImage=Zrušiť blokovanie obrázkov z %S
 unblockImage.accesskey=k
--- a/suite/chrome/common/dataman/dataman.dtd
+++ b/suite/chrome/common/dataman/dataman.dtd
@@ -6,16 +6,17 @@
 
 <!ENTITY selectAll.key "a">
 
 <!ENTITY select.all.label "Všetky typy údajov">
 <!ENTITY select.cookies.label "Len súbory cookies">
 <!ENTITY select.permissions.label "Len povolenia">
 <!ENTITY select.preferences.label "Len nastavenia">
 <!ENTITY select.passwords.label "Len heslá">
+<!ENTITY select.storage.label "Len úložisko">
 
 <!ENTITY domain.search.placeholder "Hľadať v doménach">
 <!ENTITY domain.search.key "f">
 
 <!ENTITY domain.tree.domain.label "Doména">
 
 <!ENTITY domain.ctx.forgetdomain.label "Zabudnúť na túto doménu">
 <!ENTITY domain.ctx.forgetdomain.accesskey "Z">
@@ -23,16 +24,17 @@
 <!ENTITY domain.ctx.forgetglobal.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY data.search.key "k">
 
 <!ENTITY tab.cookies.label "Cookies">
 <!ENTITY tab.permissions.label "Povolenia">
 <!ENTITY tab.preferences.label "Nastavenia">
 <!ENTITY tab.passwords.label "Heslá">
+<!ENTITY tab.storage.label "Úložisko">
 <!ENTITY tab.formdata.label "Údaje formulárov">
 <!ENTITY tab.forget.label "Zabudnúť">
 
 <!-- cookies -->
 <!ENTITY cookies.description "Z tejto domény sú vo vašom počítači uložené nasledovné súbory cookies:">
 
 <!ENTITY cookies.tree.host.label "Webová stránka">
 <!ENTITY cookies.tree.name.label "Názov cookie">
@@ -99,16 +101,31 @@
 <!ENTITY pwd.ctx.copyPasswordCmd.label "Kopírovať heslo">
 <!ENTITY pwd.ctx.copyPasswordCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY pwd.ctx.selectAll.label "Vybrať všetko">
 <!ENTITY pwd.ctx.selectAll.accesskey "a">
 
 <!ENTITY pwd.button.remove.label "Odstrániť">
 <!ENTITY pwd.button.remove.accesskey "d">
 
+<!-- storage -->
+<!ENTITY storage.description "Táto doména používa v tomto počítači nasledujúce webové úložiská:">
+
+<!ENTITY storage.tree.host.label "Webová stránka">
+<!ENTITY storage.tree.type.label "Typ">
+<!ENTITY storage.tree.size.label "Veľkosť">
+
+<!ENTITY storage.ctx.remove.label "Odstrániť">
+<!ENTITY storage.ctx.remove.accesskey "d">
+<!ENTITY storage.ctx.selectAll.label "Vybrať všetko">
+<!ENTITY storage.ctx.selectAll.accesskey "a">
+
+<!ENTITY storage.button.remove.label "Odstrániť">
+<!ENTITY storage.button.remove.accesskey "O">
+
 <!-- form data -->
 <!ENTITY fdata.search.placeholder "Hľadať v poliach formulárov">
 
 <!ENTITY fdata.tree.fieldname.label "Názov poľa">
 <!ENTITY fdata.tree.value.label "Zadaná hodnota">
 <!ENTITY fdata.tree.usecount.label "Počet použití">
 <!ENTITY fdata.tree.firstused.label "Prvýkrát použité">
 <!ENTITY fdata.tree.lastused.label "Naposledy použité">
@@ -125,13 +142,15 @@
 <!ENTITY forget.cookies.label "Cookies">
 <!ENTITY forget.cookies.accesskey "C">
 <!ENTITY forget.permissions.label "Povolenia">
 <!ENTITY forget.permissions.accesskey "P">
 <!ENTITY forget.preferences.label "Nastavenia pre obsah">
 <!ENTITY forget.preferences.accesskey "N">
 <!ENTITY forget.passwords.label "Heslá">
 <!ENTITY forget.passwords.accesskey "H">
+<!ENTITY forget.storage.label "Úložisko">
+<!ENTITY forget.storage.accesskey "o">
 <!ENTITY forget.formdata.label "Údaje formulárov">
 <!ENTITY forget.formdata.accesskey "d">
 
 <!ENTITY forget.button.label "Zabudnúť na tieto údaje">
 <!ENTITY forget.button.accesskey "Z">
--- a/suite/chrome/common/dataman/dataman.properties
+++ b/suite/chrome/common/dataman/dataman.properties
@@ -14,16 +14,17 @@ cookies.deleteSelected=Naozaj chcete odstrániť zvolené záznamy cookies?
 cookies.deleteSelectedTitle=Odstránenie zvolených cookies
 cookies.deleteSelectedYes=&Odstrániť
 
 # permissions
 perm.allowXULXBL.label=Použiť značkovanie XUL/XBL
 perm.cookie.label=Nastavovanie cookies
 perm.geo.label=Prezradenie polohy
 perm.image.label=Načítavanie obrázkov
+perm.indexedDB.label=Ukladanie lokálnych databáz
 perm.install.label=Inštalovanie doplnkov
 perm.offline-app.label=Webové aplikácie v režime offline
 perm.object.label=Spúšťanie zásuvných modulov
 perm.password.label=Ukladanie hesiel
 perm.plugins.label=Aktivácia zásuvných modulov
 perm.popup.label=Otváranie vyskakovacích okien
 perm.script.label=Spúšťanie skriptov
 perm.stylesheet.label=Načítanie šablón štýlov
@@ -43,16 +44,28 @@ pwd.deleteSelected=Naozaj chcete vymazať označené heslá?
 pwd.deleteSelectedTitle=Vymazanie označených hesiel
 pwd.deleteSelectedYes=&Vymazať
 
 # preferences
 prefs.deleteSelected=Naozaj chcete vymazať označené nastavenia?
 prefs.deleteSelectedTitle=Odstránenie označených nastavení
 prefs.deleteSelectedYes=&Vymazať
 
+# storage
+
+# LOCALIZATION NOTE: The next string is for disk usage of any storage
+#  e.g. storageUsage: "50.23 MB"
+#  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
+#  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
+storageUsage=%1$S %2$S
+
+storage.deleteSelected=Naozaj chcete odstrániť zvolené údaje z úložiska?
+storage.deleteSelectedTitle=Odstránenie zvolených údajov
+storage.deleteSelectedYes=O&dstrániť
+
 # form data
 fdata.deleteSelected=Naozaj chcete odstrániť označené záznamy údajov formulárov?
 fdata.deleteSelectedTitle=Odstránenie označených údajov formulárov
 fdata.deleteSelectedYes=&Odstrániť
 
 # forget
 forget.desc.domain.pre=Zabudnúť na všetky údaje nasledovných typov priradené k doméne "%S":
 forget.desc.domain.post=Všetky údaje nasledovných typov priradené k doméne "%S" boli odstránené:
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -151,18 +151,26 @@ lockPromptInfoButton.accesskey=a
 # LOCALIZATION NOTE (updatePrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
 updatePrompt.text=Vaša verzia programu %S je stará, pravdepodobne obsahuje bezpečnostné problémy a automatické zisťovanie nových verzií je vypnuté. Prosím, aktualizujte na novšiu verziu.
 updatePromptCheckButton.label=Vyhľadať aktualizácie
 updatePromptCheckButton.accesskey=V
 
 SecurityTitle=Bezpečnostné upozornenie
 MixedContentMessage=Požadujete zašifrovanú stránku, ktorá ale obsahuje aj nezašifrované informácie. Informácie, ktoré uvidíte alebo zadáte na tejto stránke, môžu byť ľahko prečítané treťou stranou.
+MixedActiveContentMessage=Požiadali ste o zabezpečenú stránku, ktorá obsahuje nebezpečné informácie. Informácie, ktoré uvidíte alebo zadáte na tejto stránke, môžu byť ľahko prečítané treťou stranou.
+MixedDisplayContentMessage=Požiadali ste o stránku, ktorá je len čiastočne zabezpečená a teda nechráni pred možným sledovaním.
+BlockedActiveContentMessage=Nebezpečné informácie na tejto stránke boli zablokované.
+BlockedDisplayContentMessage=Nezabezpečené informácie na tejto stránke boli zablokované.
 EnterInsecureMessage=Opustili ste zašifrovanú stránku. Informácie, ktoré odteraz pošlete alebo prijmete, môžu byť ľahko prečítané treťou stranou.
 EnterSecureMessage=Požiadali ste o zašifrovanú stránku. Server, ktorý stránku vytvoril, sa identifikoval správne. Informácie, ktoré uvidíte alebo zadáte na tejto stránke, nie sú ľahko čitateľné treťou stranou.
+SecurityKeepBlocking.label=Blokovať
+SecurityKeepBlocking.accesskey=B
+SecurityUnblock.label=Odblokovať
+SecurityUnblock.accesskey=O
 SecurityPreferences.label=Nastavenia
 SecurityPreferences.accesskey=N
 PostToInsecureFromInsecureMessage=Informácia, ktorú ste zadali, bude odoslaná cez nezašifrované spojenie a môže byť ľahko prečítaná treťou stranou.\nChcete naozaj odoslať túto informáciu?
 PostToInsecureFromInsecureShowAgain=Zobrazovať túto informáciu vždy, keď sa odosielajú informácie cez nezašifrované spojenie
 PostToInsecureContinue=Pokračovať
 
 # Phishing/Malware Notification Bar.
 # LOCALIZATION NOTE (notAForgery, notAnAttack)
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-cookies.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-cookies.dtd
@@ -3,25 +3,28 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY pref.cookies.title       "Cookies">
 
 <!-- cookies -->
 
 <!ENTITY cookiePolicy.label       "Zásady akceptovania cookies">
 
-<!ENTITY accAllCookiesRadio.label    "Povoliť všetky cookies">
-<!ENTITY accAllCookiesRadio.accesskey  "v">
-
-<!ENTITY accOrgCookiesRadio.label    "Povoliť len cookies z pôvodného servera">
-<!ENTITY accOrgCookiesRadio.accesskey  "e">
-
 <!ENTITY disableCookies.label      "Blokovať cookies">
 <!ENTITY disableCookies.accesskey    "B">
 
+<!ENTITY accNo3rdPartyCookies.label   "Povoliť len cookies z pôvodného servera (nie cookies tretích strán)">
+<!ENTITY accNo3rdPartyCookies.accesskey "e">
+
+<!ENTITY acc3rdPartyVisited.label    "Povoliť cookies tretích strán len pre v minulosti navštívené stránky">
+<!ENTITY acc3rdPartyVisited.accesskey  "m">
+
+<!ENTITY accAllCookies.label      "Povoliť všetky cookies">
+<!ENTITY accAllCookies.accesskey    "v">
+
 <!ENTITY cookieRetentionPolicy.label  "Zásady odmietnutia cookies">
 
 <!ENTITY acceptNormally.label      "Akceptovať cookies">
 <!ENTITY acceptNormally.accesskey    "A">
 
 <!ENTITY acceptForSession.label     "Akceptovať len pre aktuálnu reláciu">
 <!ENTITY acceptForSession.accesskey   "k">
 
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
@@ -1,14 +1,15 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY SSLProtocolVersions.caption    "Verzie protokolu SSL">
 <!ENTITY SSLWarnings.caption        "Upozornenia SSL">
+<!ENTITY SSLMixedContent.caption      "Zmiešaný obsah">
 <!ENTITY SSLClientAuthMethod.caption    "Výber klientskeho certifikátu">
 
 <!ENTITY pref.ssl.title           "Secure Sockets Layer (SSL)">
 <!ENTITY enable.ssl30.label         "Povoliť SSL 3.0">
 <!ENTITY enable.ssl30.accesskey       "3">
 <!ENTITY enable.tls10.label         "Povoliť TLS 1.0">
 <!ENTITY enable.tls10.accesskey       "T">
 
@@ -17,13 +18,22 @@
 <!ENTITY warn.enteringsecure.accesskey   "n">
 <!ENTITY warn.insecurepost         "odošle vyplnený formulár z nezašifrovanej stránky na nezašifrovanú stránku">
 <!ENTITY warn.insecurepost.accesskey    "m">
 <!ENTITY warn.leavingsecure         "opustí zašifrovanú stránku">
 <!ENTITY warn.leavingsecure.accesskey    "u">
 <!ENTITY warn.viewmixed           "zobrazí stránku so zmiešaným zašifrovaným/nezašifrovaným obsahom">
 <!ENTITY warn.viewmixed.accesskey      "z">
 
+<!ENTITY warn.mixedactivecontent      "Upozorniť ma, ak zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečený obsah">
+<!ENTITY warn.mixedactivecontent.accesskey "b">
+<!ENTITY block.activecontent        "Nenačítavať nezabezpečený obsah na zabezpečených stránkach">
+<!ENTITY block.activecontent.accesskey   "s">
+<!ENTITY warn.mixeddisplaycontent      "Upozorniť ma, ak zabezpečená stránka obsahuje iné typy zmiešaného obsahu">
+<!ENTITY warn.mixeddisplaycontent.accesskey "h">
+<!ENTITY block.displaycontent        "Nenačítavať iné typy zmiešaného obsahu na zabezpečených stránkach">
+<!ENTITY block.displaycontent.accesskey   "e">
+
 <!ENTITY certselect.description       "Rozhodnite, ako má &brandShortName; vyberať certifikát, ktorý poskytne serverom, ktoré ho vyžadujú:">
 <!ENTITY certselect.auto          "Vybrať automaticky">
 <!ENTITY certselect.auto.accesskey     "V">
 <!ENTITY certselect.ask           "Vždy sa opýtať">
 <!ENTITY certselect.ask.accesskey      "o">
--- a/suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
@@ -12,20 +12,20 @@
 <!ENTITY resetButton.label      "Obnoviť">
 <!ENTITY resetButton.accesskey    "b">
 <!ENTITY openButton.label      "Otvoriť">
 <!ENTITY openButton.accesskey    "t">
 <!ENTITY deleteButton.label     "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey   "r">
 <!ENTITY searchDialogTitle.label   "Hľadanie v správach">
 <!ENTITY results.label        "Výsledky">
-<!ENTITY fileHereMenu.label     "Uložiť sem">
-<!ENTITY fileHereMenu.accesskey   "U">
-<!ENTITY fileButton.label      "Uložiť">
-<!ENTITY fileButton.accesskey    "U">
+<!ENTITY moveHereMenu.label     "Presunúť sem">
+<!ENTITY moveHereMenu.accesskey   "P">
+<!ENTITY moveButton.label      "Presunúť do">
+<!ENTITY moveButton.accesskey    "d">
 <!ENTITY goToFolderButton.label   "Otvoriť priečinok správy">
 <!ENTITY goToFolderButton.accesskey "O">
 <!ENTITY saveAsVFButton.label    "Uložiť ako priečinok hľadania">
 <!ENTITY saveAsVFButton.accesskey  "k">
 
 <!-- for ABSearchDialog.xul -->
 <!ENTITY abSearchHeading.label    "Hľadať v adresári:">
 <!ENTITY abSearchHeading.accesskey  "a">
--- a/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
@@ -209,20 +209,16 @@ 5054=Vypršal čas pre pripojenie k serveru %S.
 ## @name IMAP_NO_NEW_MESSAGES
 ## @loc None
 5056=Server neobsahuje žiadne nové správy.
 
 ## @name IMAP_DEFAULT_ACCOUNT_NAME
 ## @loc None
 5057=Pošta pre %S
 
-## @name IMAP_EMPTY_TRASH_CONFIRM
-## @loc None
-5061=Vysypaním koša dôjde k odstráneniu priečinka %S a všetkých správ v ňom. Naozaj chcete odstrániť tento priečinok?
-
 ## @name IMAP_SPECIAL_CHAR
 ## @loc None
 5065=Znak %c je na tomto IMAP serveri rezervovaný. Zvoľte iný názov.
 
 ## @name IMAP_PERSONAL_SHARED_FOLDER_TYPE_NAME
 ## @loc None
 5066=Osobný priečinok
 
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -392,19 +392,16 @@ confirmPhishingUrl2=%1$S si myslí, že táto správa je podozrivá! Je možné, že odkaz v tejto správe sa len vydáva za webové stránky, ktoré chcete navštíviť. Naozaj chcete navštíviť %2$S?
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
 alwaysLoadRemoteContentForSender=Kliknutím sem povolíte načítavanie vzdialeného obsahu od %1$S.
 
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
 mdnBarMessageNormal=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy.
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
 mdnBarMessageAddressDiffers=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy (na e-mailovú adresu %2$S).
 
-# Strings for growl notifications on Mac OS X
-growlNotification=Nová e-mailová správa
-
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Potvrdenie
 emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 emptyTrashTitle=Potvrdenie
 emptyTrashMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
 emptyTrashDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 
--- a/suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.properties
@@ -2,18 +2,18 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 ## S/MIME error strings.
 ## Note to localization: %S is a placeholder
 NoSenderSigningCert=Požiadali ste o digitálne podpísanie správy, ale certifikát zadaný v nastavení účtu sa nenašiel alebo jeho platnosť vypršala.
 NoSenderEncryptionCert=Požiadali ste o zašifrovanie správy, ale šifrovací certifikát zadaný v nastavení účtu sa nenašiel alebo jeho platnosť vypršala.
 MissingRecipientEncryptionCert=Požiadali ste o zašifrovanie tejto správy, avšak nenašiel sa šifrovací certifikát pre %S.
-ErrorCanNotEncrypt=Nepodarilo sa zašifrovať správu. Overte, že máte platný poštový certifikát pre každého adresáta. Skontrolujte, že certifikáty zadané v Nastavení účtov pre Poštu a diskusné skupiny sú platné a dôveryhodné.
-ErrorCanNotSign=Nepodarilo sa podpísať správu. Overte, že certifikáty zadané pre tento účet v Nastavení účtov sú platné a dôveryhodné.
+ErrorEncryptMail=Nepodarilo sa zašifrovať správu. Overte, že máte platný poštový certifikát pre každého adresáta. Skontrolujte, že certifikáty zadané v Nastavení účtov pre Poštu a diskusné skupiny sú platné a dôveryhodné pre poštu.
+ErrorCanNotSignMail=Nepodarilo sa podpísať správu. Overte, že certifikáty zadané pre tento účet v Nastavení účtov sú platné a dôveryhodné pre poštu.
 
 ## Strings used for in the prefs.
 prefPanel-smime=Bezpečnosť
 NoSigningCert=Správca certifikátov nevie nájsť platný certifikát, ktorým by sa dali podpísať vaše správy.
 NoEncryptionCert=Správca certifikátov nevie nájsť platný certifikát, ktorý by mohli použiť iní ľudia na to, aby vám odoslali zašifrované správy.
 
 encryption_needCertWantSame=Mali by ste tiež určiť certifikát, ktorý budú používať iní ľudia, keď vám budú posielať šifrované správy. Chcete na to použiť ten istý certifikát?
 encryption_wantSame=Chcete použiť ten istý certifikát na šifrovanie a dešifrovanie správ pre vás?
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/alerts/alert.dtd
@@ -0,0 +1,5 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY   closeAlert.tooltip     "Zavrieť toto upozornenie">
--- a/toolkit/chrome/global-region/region.properties
+++ b/toolkit/chrome/global-region/region.properties
@@ -3,16 +3,10 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 #
 #  Localizable URLs
 #
 pluginStartupMessage=Načítava sa zásuvný modul pre typ
 
 # plug-ins URLs
-more_plugins_label=mozilla.org
-more_plugins_url=https://pfs.mozilla.org/plugins/
 pluginupdates_label=mozilla.com/plugincheck
 pluginupdates_url=http://www.mozilla.com/plugincheck/
-plugindoc_label=plugindoc.mozdev.org
-plugindoc_url=http://plugindoc.mozdev.org/
-
-
--- a/toolkit/chrome/global/browser.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/browser.properties
@@ -1,8 +1,10 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 browsewithcaret.checkMsg=Toto dialógové okno viac nezobrazovať.
 browsewithcaret.checkWindowTitle=Prehliadanie pomocou klávesnice
 browsewithcaret.checkLabel=Stlačením klávesu F7 zapnete alebo vypnete prehliadanie pomocou klávesnice. Táto funkcia umiestni do webovej stránky presúvateľný kurzor, ktorý umožňuje označovať text pomocou klávesnice. Chcete zapnúť prehliadanie pomocou klávesnice?
 browsewithcaret.checkButtonLabel=Áno
+
+plainText.wordWrap=Zalomiť dlhé riadky
--- a/toolkit/chrome/global/console.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/console.dtd
@@ -17,18 +17,18 @@
 <!ENTITY messages.label "Správy">
 <!ENTITY messages.accesskey "r">
 <!ENTITY clear.label "Vymazať">
 <!ENTITY clear.accesskey "m">
 <!ENTITY codeEval.label   "Kód:">
 <!ENTITY codeEval.accesskey "d">
 <!ENTITY evaluate.label "Vyhodnotiť">
 <!ENTITY evaluate.accesskey "h">
-<!ENTITY filter.label    "Filtrovať">
-<!ENTITY filter.accesskey  "F">
+<!ENTITY filter2.label    "Filter:">
+<!ENTITY filter2.accesskey  "F">
 
 <!ENTITY copyCmd.label "Kopírovať">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY copyCmd.commandkey "C">
 <!ENTITY sortFirst.label "Usporiadať od prvého">
 <!ENTITY sortFirst.accesskey "r">
 <!ENTITY sortLast.label "Usporiadať od posledného">
 <!ENTITY sortLast.accesskey "o">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -121,8 +121,9 @@ cmd.purchaseAddon.accesskey=K
 #LOCALIZATION NOTE (eulaHeader) %S is name of the add-on asking the user to agree to the EULA
 eulaHeader=Doplnok %S vyžaduje pred jeho inštaláciou súhlas s nasledujúcim Licenčným ujednaním s koncovým používateľom:
 
 type.extension.name=Rozšírenia
 type.theme.name=Vzhľad
 type.locale.name=Jazyky
 type.plugin.name=Zásuvné moduly
 type.dictionary.name=Slovníky
+type.service.name=Služby