update FIREFOX_4_0b11_BUILD1 FIREFOX_4_0b11_BUILD2 FIREFOX_4_0b11_BUILD3 FIREFOX_4_0b11_RELEASE SEAMONKEY_2_1b2_BUILD1 SEAMONKEY_2_1b2_BUILD2 SEAMONKEY_2_1b2_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 31 Jan 2011 22:17:11 +0100
changeset 169 86e5735a63c4f3177db281f4f12bfdb46065f3fd
parent 166 3b04ee0603940d6e0f227d549d8bbecd2a6b0976
child 170 af96bdb0554438cf436e6041295060e1c2b4e41f
child 176 695a17acf528b4f55869e5256a1ea2e8bea83a09
child 180 c080be25c19352c7c32cf9e54170c11c9f01dbf7
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/isp/isps.txt
mobile/chrome/aboutHome.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/sync.dtd
suite/chrome/browser/navigator.dtd
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -8,26 +8,23 @@
 <!ENTITY helpMenu.accesskey    "P">
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows (ex:french, german) use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
 <!ENTITY helpMenuWin.label    "Pomocník">
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey  "P">
 <!ENTITY aboutProduct.label    "O prehliadači &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutProduct.accesskey  "O">
 <!ENTITY productHelp.label    "Pomocník prehliadača &brandShortName;">
-<!ENTITY productHelp.accesskey  "m">
+<!ENTITY productHelp.accesskey  "P">
 <!ENTITY helpForIEUsers.label   "Pre používateľov Internet Explorera">
 <!ENTITY helpForIEUsers.accesskey "E">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
 <!ENTITY helpSafeMode.label    "Reštartovať a zakázať doplnky…">
 <!ENTITY helpSafeMode.accesskey  "R">
 
-<!ENTITY helpReleaseNotes.accesskey   "P">
-<!ENTITY helpReleaseNotes.label     "Poznámky k vydaniu">
-
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informácie pre riešenie problémov">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "n">
 
 <!ENTITY helpFeedbackPage.label   "Odoslať svoj názor…">
 <!ENTITY helpFeedbackPage.accesskey "d">
 
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Možnosti…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -16,16 +16,18 @@
 <!ENTITY useAutoScroll.label       "Použiť automatický posun">
 <!ENTITY useAutoScroll.accesskey     "a">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.label    "Použiť plynulý posun">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "o">
 <!ENTITY allowHWAccel.label       "Použiť hardvérové urýchľovanie (ak je dostupné)">
 <!ENTITY allowHWAccel.accesskey     "h">
 <!ENTITY checkSpelling.label       "Kontrolovať pravopis počas písania">
 <!ENTITY checkSpelling.accesskey     "K">
+<!ENTITY doNotTrack.label        "Nepovoliť stránkam sledovanie mojej aktivity">
+<!ENTITY doNotTrack.accesskey      "N">
 
 <!ENTITY systemDefaults.label      "Nastavenie systému">
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Pri štarte kontrolovať, či je &brandShortName; predvoleným prehliadačom">
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "r">
 <!ENTITY checkNow.label         "Skontrolovať">
 <!ENTITY checkNow.accesskey       "S">
 <!ENTITY submitCrashes.label       "Odosielať správy o zlyhaní">
 <!ENTITY submitCrashes.accesskey     "d">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -362,9 +362,9 @@ smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Zada
 smtpEnterPasswordPromptTitle=Vyžadované heslo k serveru SMTP
 
 # LOCALIZATION NOTE (removeAttachmentMsgs): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 removeAttachmentMsgs=Odstrániť prílohu;Odstrániť prílohy;Odstrániť prílohy
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorSavingMsg): Do not translate the word %S. It
 ## will be replaced with the name of the folder the message is being saved to.
-errorSavingMsg=Pri ukladaní správy do priečinka %S sa vykystla chyba. Skúsiť znova?
+errorSavingMsg=Pri ukladaní správy do priečinka %S sa vyskytla chyba. Skúsiť znova?
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/aboutHome.dtd
+++ b/mobile/chrome/aboutHome.dtd
@@ -1,8 +1,10 @@
 <!ENTITY aboutHome.header            "<span id='header-suffix'>Úvodná stránka </span><span>&brandShortName;u</span>">
 <!ENTITY aboutHome.recentTabs          "Vaše karty z posledného spustenia">
 <!ENTITY aboutHome.remoteTabs          "Karty z vašich ostatných počítačov">
 <!ENTITY aboutHome.recommendedAddons2      "Doplnky pre váš &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutHome.giveFeedback         "Váš názor">
+<!ENTITY aboutHome.getHelp           "Pomoc a podpora">
+<!ENTITY aboutHome.footerWidth         "10em">
 <!ENTITY aboutHome.openAllTabs         "Otvoriť všetko na kartách">
 <!ENTITY aboutHome.noTabs            "Žiadne karty z posledného spustenia">
 <!ENTITY aboutHome.noAddons           "Žiadne odporúčané doplnky">
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -138,19 +138,19 @@ identity.unknown.tooltip=Táto webová stránka neposkytuje informácie o identite
 identity.ownerUnknown2=(neznámy)
 
 # Geolocation UI
 geolocation.allow=Prezradiť
 geolocation.dontAllow=Neprezradiť
 geolocation.siteWantsTo=%S chce vedieť, kde sa nachádzate.
 
 # Desktop notification UI
-desktop-notification.allow=Povoliť
-desktop-notification.dontAllow=Nepovoliť
-desktop-notification.siteWantsTo=%S chce používať notifikácie.
+desktopNotification.allow=Povoliť
+desktopNotification.dontAllow=Nepovoliť
+desktopNotification.siteWantsTo=%S chce používať notifikácie.
 
 # New Tab Popup
 # LOCALIZATION NOTE (newtabpopup): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of tabs
 newtabpopup.opened=Bola otvorená #1 nová karta;Boli otvorené #1 nové karty;Bolo otvorených #1 nových kariet
 
 # Error Console
@@ -186,20 +186,21 @@ tabs.crashReload=Znova načítať kartu
 # Homepage
 # LOCALIZATION NOTE: homepage.custom2 is the text displayed on the selector button if
 # the user selects a webpage to be the startpage. We can't display the entire URL
 # or webpage title on the menulist
 homepage.custom2=Vlastná stránka
 
 # Page Actions
 pageactions.saveas.pdf=Uložiť ako PDF
-pageactions.geo=Umiestnenie
+pageactions.geolocation=Umiestnenie
 pageactions.popup=Vyskakovacie okná
 pageactions.offline-app=Ukladací priestor režimu offline
 pageactions.password=Heslo
+pageactions.desktop-notification=Webové notifikácie
 
 # Open Search
 opensearch.searchWith=Hľadať pomocou:
 opensearch.searchFor=Hľadať text "%S"
 
 # Open in Another App
 # LOCALIZATION NOTE: openinapp.specific is the text displayed if there is a single external app
 # %S is the name of the app, like "YouTube" or "Picassa"
--- a/mobile/chrome/sync.dtd
+++ b/mobile/chrome/sync.dtd
@@ -14,8 +14,9 @@
 <!ENTITY sync.setup.manual     "Zadajte údaje o svojom účte služby Sync">
 <!ENTITY sync.account        "Názov účtu">
 <!ENTITY sync.password       "Heslo">
 <!ENTITY sync.syncKey        "Synchronizačný kľúč">
 <!ENTITY sync.customServer     "Použiť vlastný server">
 <!ENTITY sync.serverURL       "Adresa servera">
 <!ENTITY sync.setup.connect     "Pripojiť">
 <!ENTITY sync.setup.cancel     "Zrusiť">
+<!ENTITY sync.setup.tutorial    "Ako na to">
--- a/suite/chrome/browser/navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.dtd
@@ -168,8 +168,11 @@
 <!ENTITY historyCmd.label      "História">
 <!ENTITY historyCmd.accesskey    "H">
 <!ENTITY history.commandKey     "H">
 
 <!ENTITY popupIcon.tooltiptext   "Zrušiť blokovanie vyskakovacích okien tejto stránky">
 
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label    "Prepnúť smer textu stránky">
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey  "x">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu.label): This appears in the Go menu -->
+<!ENTITY syncTabsMenu.label     "Karty z ďalších počítačov">
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -80,11 +80,11 @@ refreshBlocked.redirectLabel=%S zabránil tejto stránke automaticky sa presmerovať na inú stránku.
 # LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
 lockPrompt.text=Systém záložiek a histórie nebude funkčný, pretože jeden zo súborov programu %S je používaný inou aplikáciou. Tento problém môžu spôsobovať niektoré bezpečnostné aplikácie.
 lockPromptInfoButton.label=Ďalšie informácie
 lockPromptInfoButton.accesskey=a
 
 # LOCALIZATION NOTE (updatePrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
-updatePrompt.text=Vaša verzia programu %S je stará, pravdepodobne obsahuje bezpečnostné problémy a automatické zisťovanie nových verzií je vypnuté. Prosím, aktualizujte na novešiu verziu.
+updatePrompt.text=Vaša verzia programu %S je stará, pravdepodobne obsahuje bezpečnostné problémy a automatické zisťovanie nových verzií je vypnuté. Prosím, aktualizujte na novšiu verziu.
 updatePromptCheckButton.label=Vyhľadať aktualizácie
 updatePromptCheckButton.accesskey=V
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
@@ -335,9 +335,9 @@ smtpEnterPasswordPrompt=Zadajte heslo pr
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
 ## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
 ## and %2$S where the user name should appear.
 smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Zadajte heslo pre %2$S na %1$S:
 smtpEnterPasswordPromptTitle=Vyžadované heslo k serveru SMTP
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorSavingMsg): Do not translate the word %S. It
 ## will be replaced with the name of the folder the message is being saved to.
-errorSavingMsg=Pri ukladaní správy do priečinka %S sa vykystla chyba. Skúsiť znova?
+errorSavingMsg=Pri ukladaní správy do priečinka %S sa vyskytla chyba. Skúsiť znova?
--- a/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
@@ -82,37 +82,16 @@ copyCmd.label=Kopírovať
 copyCmd.accesskey=K
 selectAllCmd.label=Vybrať všetko
 selectAllCmd.accesskey=a
 # LOCALIZATION NOTE (timestampFormat): %1$02S = hours (24-hour clock),
 # %2$02S = minutes, %3$02S = seconds, %4$03S = milliseconds.
 timestampFormat=%02S:%02S:%02S.%03S
 
 helperFuncUnsupportedTypeError=Pre tento typ objektu nie je možné zavolať funkciu pprint.
-# LOCALIZATION NOTE (networkUrlWithStatus):
-#
-# When the HTTP request is started only the URL of the request is printed to the
-# WebConsole. As the response status of the HTTP request arrives, the URL string
-# is replaced by this string (the response status can look like `HTTP/1.1 200 OK`).
-# The bracket is not closed to mark that this request is not done by now. As the
-# request is finished (the HTTP connection is closed) this string is replaced
-# by `networkUrlWithStatusAndDuration` which has a closing the braket.
-#
-# %1$S = URL of network request
-# %2$S = response status code from the server (e.g. `HTTP/1.1 200 OK`)
-networkUrlWithStatus=%1$S [%2$S
-# LOCALIZATION NOTE (networkUrlWithStatusAndDuration):
-#
-# When the HTTP request is finished (the HTTP connection is closed) this string
-# replaces the former `networkUrlWithStatus` string in the WebConsole.
-#
-# %1$S = URL of network request
-# %2$S = response status code from the server (e.g. `HTTP/1.1 200 OK`)
-# %3$S = duration for the complete network request in milliseconds
-networkUrlWithStatusAndDuration=%1$S [%2$S %3$Sms]
 NetworkPanel.label=Preskúmanie sieťovej požiadavky
 # LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.deltaDurationMS):
 #
 # This string is used to show the duration between two network events (e.g
 # request and respones header or response header and response body).
 NetworkPanel.durationMS=%Sms
 # LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.imageSizeDeltaDurationMS):
 # This string is used to show the duration between the response header and the
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -24,17 +24,17 @@
 <!ENTITY warning.updatesecurity.enable.tooltip   "Povoliť kontrolu bezpečnosti aktualizácií doplnkov">
 
 <!-- categories / views -->
 <!ENTITY view.search.label          "Vyhľadávanie">
 <!ENTITY view.discover.label         "Získať doplnky">
 <!ENTITY view.locales.label          "Jazyky">
 <!ENTITY view.searchengines.label       "Vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY view.features.label         "Rozšírenia">
-<!ENTITY view.appearance2.label        "Vzhľad">
+<!ENTITY view.appearance2.label        "Témy vzhľadu">
 <!ENTITY view.plugins.label          "Zásuvné moduly">
 <!ENTITY view.recentUpdates.label       "Nedávno aktualizované">
 <!ENTITY view.availableUpdates.label     "Dostupné aktualizácie">
 
 <!-- addon updates -->
 <!ENTITY updates.checkForUpdates.label    "Vyhľadať aktualizácie">
 <!ENTITY updates.checkForUpdates.accesskey  "V">
 <!ENTITY updates.viewUpdates.label      "Zobraziť nedávno aktualizované">