update
authorsektormaster@atlas.sk
Thu, 15 Sep 2011 22:50:24 +0200
changeset 328 84dab0bf77aeed56aff08263c1d0c06b79376c21
parent 327 f0d62a4b4456b4c491e0b5a1c9b75d571c955511
child 329 b5199edc1ca93dda36ea7c2ab817275bb207db12
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -209,18 +209,18 @@
 <!ENTITY watchedThreadsWithUnreadCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY ignoredThreadsCmd.label "Ignorované vlákna">
 <!ENTITY ignoredThreadsCmd.accesskey "I">
 
 <!ENTITY headersMenu.label "Hlavičky">
 <!ENTITY headersMenu.accesskey "H">
 <!ENTITY headersAllCmd.label "Všetky">
 <!ENTITY headersAllCmd.accesskey "V">
-<!ENTITY headersNormalCmd.label "Normálne">
-<!ENTITY headersNormalCmd.accesskey "N">
+<!ENTITY headersNormalCmd.label "Klasické">
+<!ENTITY headersNormalCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY bodyMenu.label "Telo správy ako">
 <!ENTITY bodyMenu.accesskey "T">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.label "Pôvodné HTML">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.accesskey "P">
 <!ENTITY bodySanitized.label "Jednoduché HTML">
 <!ENTITY bodySanitized.accesskey "H">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.label "Iba text">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.accesskey "b">
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -54,17 +54,17 @@
 <!ENTITY messageIdField2.label "ID správy ">
 <!ENTITY inReplyToField2.label "v odpovedi na ">
 <!ENTITY originalWebsite2.label "webový server ">
 
 <!ENTITY editMessageDescription.label "Toto je návrh správy">
 <!ENTITY editMessageButton.label "Upraviť…">
 <!ENTITY hdrArchiveButton.label "archivovať">
 <!ENTITY hdrArchiveButton.tooltip "archivovať túto správu">
-<!ENTITY hdrSmartReplyButton.label "odpovedať">
+<!ENTITY hdrSmartReplyButton.label "zoskupené tlačidlo Odpovedať">
 <!ENTITY hdrReplyButton.label "odpovedať">
 <!ENTITY hdrReplyButton.tooltip "odpovedať na túto správu">
 <!ENTITY hdrReplyAllButton.label "odpovedať všetkým">
 <!ENTITY hdrReplyAllButton.tooltip "odpovedať odosielateľovi a všetkým príjemcom">
 <!ENTITY hdrReplyListButton.label "odpovedať zoznamu">
 <!ENTITY hdrReplyListButton.tooltip "odpovedať do rozosielacieho zoznamu">
 <!ENTITY hdrForwardButton.label "odoslať ďalej">
 <!ENTITY hdrForwardButton.tooltip "odoslať túto správu ďalej">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.dtd
@@ -1,45 +1,45 @@
 <!ENTITY upgrade.style        "width: 93ch; height: 448px;">
 
 <!ENTITY checking.heading      "Kontrola vašich doplnkov">
 <!ENTITY checking.progress.label   "Kontroluje sa kompatibilita vašich doplnkov s touto verziou programu &brandShortName;.">
 
 <!ENTITY select.heading       "Zvoľte si svoje doplnky">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (select.description): The term used for "third parties"
   here should match the string source.other in selectAddons.properties. -->
-<!ENTITY select.description     "Zakázaním doplnkov, ktoré nevyužívate, môžete &brandShortName; zrýchliť. Doplnky nainštalované tretími stranami budú automaticky zakázané, ak túto voľbu nižšie nezmeníte.">
+<!ENTITY select.description     "Zakázaním nevyužívaných doplnkov môžete &brandShortName; zrýchliť. Doplnky nainštalované tretími stranami budú zakázané automaticky, ak nižšie neurčíte inak.">
 <!ENTITY select.keep         "Ponechať">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (select.keep.style): Should be a width wide enough for
   the string in select.keep above. -->
 <!ENTITY select.keep.style      "width: 10ch;">
 <!ENTITY select.action        "Akcia">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (select.action.style): Should be a width wide enough for
   the action strings in selectAddons.properties or brandShortName. -->
-<!ENTITY select.action.style     "width: 35ch;">
+<!ENTITY select.action.style     "width: 45ch;">
 <!ENTITY select.source        "Nainštaloval">
 <!ENTITY select.name         "Názov">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (select.name.style): Should be a width small enough so
   the source column still has enough room for the source strings in
   selectAddons.properties. -->
-<!ENTITY select.name.style      "width: 33ch;">
+<!ENTITY select.name.style      "width: 38ch;">
 
 <!ENTITY confirm.heading       "Zvoľte si svoje doplnky">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (confirm.description): The term used for "third parties"
   here should match the string source.other in selectAddons.properties. -->
-<!ENTITY confirm.description     "Zakázaním doplnkov, ktoré nevyužívate, môžete &brandShortName; zrýchliť. Doplnky nainštalované tretími stranami budú automaticky zakázané, ak túto voľbu nižšie nezmeníte.">
+<!ENTITY confirm.description     "Zakázaním nevyužívaných doplnkov môžete &brandShortName; zrýchliť. Doplnky nainštalované tretími stranami budú zakázané automaticky, ak nižšie neurčíte inak.">
 
 <!ENTITY action.disable.heading   "Nasledujúce doplnky budú zakázané:">
-<!ENTITY action.incompatible.heading "Nasledujúce doplnky sú zakázané, ale budú povolené hneď ako budú dostupné kompatibilné verzie:">
+<!ENTITY action.incompatible.heading "Nasledujúce doplnky sú zakázané, ale budú povolené hneď ako budú dostupné ich kompatibilné verzie:">
 <!ENTITY action.update.heading    "Nasledujúce doplnky budú aktualizované:">
 <!ENTITY action.enable.heading    "Nasledujúce doplnky budú povolené:">
 
 <!ENTITY update.heading       "Aktualizujú sa vaše doplnky">
 <!ENTITY update.progress.label    "Preberajú a inštalujú sa aktualizácie pre vami zvolené doplnky.">
 
 <!ENTITY errors.heading       "&brandShortName; nemohol aktualizovať niektoré z vašich doplnkov.">
 <!ENTITY errors.description     "Inštalácia aktualizácii pre niektoré z vašich doplnkov zlyhala. &brandShortName; sa ich automaticky pokúsi aktualizovať neskôr.">
 
-<!ENTITY footer.label        "Zmeniť nastavenia doplnkov môžete kedykoľvek v okne Správcu doplnkov.">
+<!ENTITY footer.label        "Nastavenia doplnkov môžete kedykoľvek zmeniť v okne Správcu doplnkov.">
 <!ENTITY cancel.label        "Zrušiť">
 <!ENTITY back.label         "Naspäť">
 <!ENTITY next.label         "Ďalej">
 <!ENTITY done.label         "Hotovo">