update
authorsektormaster@atlas.sk
Fri, 27 Sep 2013 00:17:53 +0200
changeset 1080 81e91252c66f61eb3b3c8131b98148acb510fe26
parent 1056 3213d177313de513957cab912900f17319aa3504
child 1081 b91e86e12f204510db74b84a4779adfbc08326c2
child 1107 4a9b9b5a46d48489fa22a3565ff2cfeaf7a255bc
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
browser/chrome/browser/devtools/responsiveUI.properties
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
browser/chrome/browser/preferences/tabs.dtd
browser/metro/chrome/aboutAddons.dtd
browser/metro/chrome/aboutCertError.dtd
browser/metro/chrome/aboutPanel.dtd
browser/metro/chrome/browser.dtd
browser/metro/chrome/browser.properties
browser/metro/chrome/checkbox.dtd
browser/metro/chrome/config.dtd
browser/metro/chrome/crashprompt.properties
browser/metro/chrome/passwordmgr.properties
browser/metro/chrome/phishing.dtd
browser/metro/chrome/preferences.dtd
browser/metro/chrome/region.properties
browser/metro/chrome/sync.dtd
browser/metro/chrome/sync.properties
browser/pdfviewer/viewer.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-extract.properties
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
dom/chrome/mathml/mathml.properties
dom/chrome/security/csp.properties
dom/chrome/security/security.properties
mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
mobile/android/chrome/aboutAddons.properties
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/profile/bookmarks.inc
security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
services/sync/sync.properties
suite/chrome/branding/brand.properties
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd
suite/chrome/common/viewApplyThemeOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
toolkit/chrome/global/aboutNetworking.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
webapprt/webapprt/webapp.dtd
webapprt/webapprt/webapp.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -41,16 +41,21 @@ can reach it easily. -->
 <!ENTITY moveToGroup.accesskey       "P">
 <!ENTITY moveToNewGroup.label        "Nová skupina">
 <!ENTITY moveToNewWindow.label       "Presunúť do nového okna">
 <!ENTITY moveToNewWindow.accesskey     "k">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.label       "Pridať všetky karty medzi záložky…">
 <!ENTITY bookmarkAllTabs.accesskey     "v">
 <!ENTITY undoCloseTab.label         "Obnoviť zatvorenú kartu">
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey       "a">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (undoCloseTabs.label) : This label is used
+when the previous tab-closing operation closed more than one tab. It
+replaces the undoCloseTab.label and will use the same accesskey as the
+undoCloseTab.label so users will not need to learn new keyboard controls. -->
+<!ENTITY undoCloseTabs.label        "Obnoviť zatvorené karty">
 <!ENTITY closeTab.label           "Zavrieť kartu">
 <!ENTITY closeTab.accesskey         "Z">
 
 <!ENTITY listAllTabs.label   "Zoznam všetkých kariet">
 
 <!ENTITY tabCmd.label "Nová karta">
 <!ENTITY tabCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY tabCmd.commandkey "t">
@@ -251,16 +256,18 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY responsiveDesignTool.label  "Režim Responsive Design">
 <!ENTITY responsiveDesignTool.accesskey "R">
 <!ENTITY responsiveDesignTool.commandkey "M">
 
 <!ENTITY devToolbarCloseButton.tooltiptext "Zavrieť panel nástrojov Vývojár">
 <!ENTITY devToolbarMenu.label "Panel nástrojov Vývojár">
 <!ENTITY devToolbarMenu.accesskey     "V">
+<!ENTITY devAppMgrMenu.label        "Správca aplikácií">
+<!ENTITY devAppMgrMenu.accesskey      "a">
 <!ENTITY devToolbar.keycode        "VK_F2">
 <!ENTITY devToolbar.keytext        "F2">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.label     "Prepnúť vývojárske nástroje">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.accesskey   "P">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.keycode    "I">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.keytext    "I">
 
 <!ENTITY devToolbarToolsButton.tooltip   "Prepnúť vývojárske nástroje">
@@ -665,20 +672,21 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY social.learnMore.label "Ďalšie informácie…">
 <!ENTITY social.learnMore.accesskey "a">
 <!ENTITY social.closeNotificationItem.label "Teraz nie">
 
 <!ENTITY social.chatBar.commandkey "c">
 <!ENTITY social.chatBar.label "Preniesť konverzácie do popredia">
 <!ENTITY social.chatBar.accesskey "k">
 
-<!-- labels are set dynamically, see browser.properties -->
-<!ENTITY social.markpage.accesskey "d">
-<!ENTITY social.marklink.accesskey "d">
-
+<!ENTITY social.markpageMenu.label "Uložiť stránku na…">
+<!ENTITY social.markpageMenu.accesskey "s">
+<!ENTITY social.marklinkMenu.label "Uložiť odkaz na…">
+<!ENTITY social.marklinkMenu.accesskey "o">
+  
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Zdieľať kameru:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.accesskey "k">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "Zdieľať mikrofón:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "m">
 
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.label "Prístup ku kamere a mikrofónu">
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.tooltip "Zobrazí stránky, s ktorými práve zdieľate svoju kameru a mikrofón">
 
@@ -689,8 +697,13 @@ just addresses the organization to follo
 
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.label "Zobraziť všetko">
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.accesskey "Z">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label, pluginActivateAlways.label, pluginBlockNow.label): These should be the same as the matching strings in browser.properties -->
 <!ENTITY pluginActivateNow.label "Povoliť teraz">
 <!ENTITY pluginActivateAlways.label "Povoliť a zapamätať">
 <!ENTITY pluginBlockNow.label "Zablokovať zásuvný modul">
+
+<!ENTITY tabCrashed.header "Karta zlyhala">
+<!ENTITY tabCrashed.message "Tak toto je nepríjemné. Pokúsili sme sa zobraziť túto webovú stránku, ale bohužial stránka neodpovedá.">
+<!ENTITY tabCrashed.checkSendReport "Oznámiť spoločnosti &vendorShortName; toto zlyhanie, aby ho bolo možné opraviť.">
+<!ENTITY tabCrashed.tryAgain "Skúsiť znova">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -254,17 +254,16 @@ offlineApps.manageUsageAccessKey=Z
 indexedDB.usage=Táto webová stránka (%1$S) sa pokúša uložiť viac ako %2$S MB údajov na použitie v režime offline.
 
 identity.identified.verifier=Overil ju %S
 identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku.
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 
 identity.encrypted2=Pripojenie k tejto webovej stránke je zabezpečené.
 identity.mixed_display_loaded=Pripojenie k tejto webovej stránke nie je úplne zabezpečené, pretože stránka obsahuje nezašifrované prvky (ako napríklad obrázky).
-identity.mixed_display_loaded_active_blocked=Interaktívny obsah (ako napríklad skripty), ktorý nie je zašifrovaný, bol kvôli Vašej ochrane zablokovaný.
 identity.mixed_active_loaded2=Táto webová stránka obsahuje interaktívny obsah, ktorý nie je zašifrovaný (ako napríklad skripty). Iní ľudia môžu zobraziť vaše údaje alebo zmeniť správanie stránky.
 identity.unencrypted=Pripojenie k tejto stránke nie je zabezpečené.
 
 identity.unknown.tooltip=Táto webová stránka neposkytuje informácie o identite
 
 identity.ownerUnknown2=(neznámy)
 
 # LOCALIZATION NOTE (identity.chrome): %S is replaced with the brandShortName.
@@ -402,16 +401,17 @@ dataReportingNotification.button.label = Zvoliť, aké údaje sa odosielajú
 dataReportingNotification.button.accessKey = v
 
 # Webapps notification popup
 webapps.install = Nainštalovať
 webapps.install.accesskey = N
 #LOCALIZATION NOTE (webapps.requestInstall) %1$S is the web app name, %2$S is the site from which the web app is installed
 webapps.requestInstall = Chcete nainštalovať "%1$S" z tejto stránky (%2$S)?
 webapps.install.success = Aplikácia bola nainštalovaná
+webapps.install.inprogress = Práve prebieha inštalácia
 
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.entered): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.entered=%S je teraz v režime Na celú obrazovku.
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.rememberDecision): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.rememberDecision=Zapamätať si toto rozhodnutie pre %S
 
 service.toolbarbutton.label=Služby
 service.toolbarbutton.tooltiptext=Služby
@@ -424,22 +424,20 @@ service.install.learnmore=Ďalšie informácie…
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.turnOff.label): %S is the name of the social provider
 social.turnOff.label=Vypnúť %S
 social.turnOff.accesskey=n
 # LOCALIZATION NOTE (social.turnOn.label): %S is the name of the social provider
 social.turnOn.label=Zapnúť %S
 social.turnOn.accesskey=n
 
-# LOCALIZATION NOTE (social.markpage.label): %S is the name of the social provider
-social.markpage.label=Odoslať stránku na %S
-social.unmarkpage.label=Odstrániť stránku zo služby %S
-# LOCALIZATION NOTE (social.marklink.label): %S is the name of the social provider
-social.marklink.label=Odoslať odkaz na %S
-social.unmarklink.label=Odstrániť odkaz zo služby %S
+# LOCALIZATION NOTE (social.markpageMenu.label): %S is the name of the social provider
+social.markpageMenu.label=Uložiť stránku na %S
+# LOCALIZATION NOTE (social.marklinkMenu.label): %S is the name of the social provider
+social.marklinkMenu.label=Uložiť odkaz na %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.error.message): %1$S is brandShortName (e.g. Firefox), %2$S is the name of the social provider
 social.error.message=%1$S sa momentálne nedokáže prihlásiť k %2$S.
 social.error.tryAgain.label=Skúsiť znova
 social.error.tryAgain.accesskey=S
 social.error.closeSidebar.label=Zavrieť tento bočný panel
 social.error.closeSidebar.accesskey=Z
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
@@ -0,0 +1,85 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY index.title "Správca aplikácií">
+<!ENTITY index.projects2 "Aplikácie">
+<!ENTITY index.device2 "Zariadenie">
+<!ENTITY index.help "Pomocník">
+
+<!ENTITY device.screenshot "Snímka">
+<!ENTITY device.screenshotTooltip "Otvorí snímku aktuálneho stavu zariadenia na novej karte">
+<!ENTITY device.title "Centrum ovládania zariadenia">
+<!ENTITY device.notConnected "Žiadne pripojené zariadenie. Pripojte, prosím, svoje zariadenie.">
+<!ENTITY device.startApp "Spustiť">
+<!ENTITY device.startAppTooltip "Spustí túto aplikáciu na zariadení">
+<!ENTITY device.stopApp "Zastaviť">
+<!ENTITY device.stopAppTooltip "Zastaví túto aplikáciu na zariadení">
+<!ENTITY device.debugApp "Ladenie">
+<!ENTITY device.debugAppTooltip "Otvorí Vývojárske nástroje pripojené k tejto aplikácii na zariadení">
+<!ENTITY device.name "Názov">
+<!ENTITY device.app "Aplikácia">
+<!ENTITY device.privileged "Privilegovaná">
+<!ENTITY device.certified "Certifikovaná">
+<!ENTITY device.allow "Povoliť">
+<!ENTITY device.allowTooltip "Toto povolenie je pre tento typ aplikácií automaticky povolené">
+<!ENTITY device.prompt "Opýtať sa">
+<!ENTITY device.promptTooltip "Toto povolenie vyžaduje pre tento typ aplikácií odsúhlasenie používateľom">
+<!ENTITY device.deny "Zakázať">
+<!ENTITY device.denyTooltip "Toto povolenie je pre tento typ aplikácií automaticky zakázané">
+<!ENTITY device.installedApps "Nainštalované aplikácie">
+<!ENTITY device.installedAppsTooltip "Zobrazí zoznam aplikácií nainštalovaných na zariadení. Niektoré aplikácie, ako napríklad certifikované aplikácie, sa nemusia v zozname objaviť.">
+<!ENTITY device.permissions "Povolenia">
+<!ENTITY device.permissionsTooltip "Zobrazí tabuľku povolení pre rôzne typy aplikácií">
+<!ENTITY device.permissionsHelpLink "https://developer.mozilla.org/docs/Web/Apps/App_permissions">
+<!ENTITY device.help "Pomocník">
+
+<!ENTITY connection.connectTooltip "Pripojí sa k zariadeniu">
+<!ENTITY connection.disconnect "Odpojiť">
+<!ENTITY connection.disconnectTooltip "Odpojí sa z aktuálneho zariadenia alebo Simulátora">
+<!ENTITY connection.notConnected2 "Nepripojené.">
+<!ENTITY connection.connectTo "Pripojiť k:">
+<!ENTITY connection.noDeviceFound "Nebolo nájdené žiadne zariadenie. Pripojte zariadenie">
+<!ENTITY connection.changeHostAndPort "Zmeniť">
+<!ENTITY connection.changeHostAndPortTooltip "Umožňuje zmeniť server a port používaný na pripojenie k zariadeniu (predvolene localhost:6000)">
+<!ENTITY connection.startSimulator "Spustiť Simulátor">
+<!ENTITY connection.startSimulatorTooltip "Spustí inštanciu Simulátora a pripojí sa k nej">
+<!ENTITY connection.saveConnectionInfo "Uložiť">
+<!ENTITY connection.saveConnectionInfoTooltip "Uloží server a port">
+<!ENTITY connection.connecting "Pripája sa…">
+<!ENTITY connection.disconnecting "Odpája sa…">
+<!ENTITY connection.cancel "Zrušiť">
+<!ENTITY connection.cancelConnectTooltip "Zruší pripájanie">
+<!ENTITY connection.cancelShowSimulatorTooltip "Ukončí pripojenie k Simulátoru a vráti sa do úvodného stavu">
+<!ENTITY connection.or "alebo">
+<!ENTITY connection.noSimulatorInstalled "Nie je nainštalovaný žiadny simulátor.">
+<!ENTITY connection.installOneSimulator "Nainštalovať Simulátor">
+<!ENTITY connection.installOneSimulatorTooltip "Nainštaluje poslednú verziu Simulátora prevzatím relevantného doplnku">
+<!ENTITY connection.installAnotherSimulator "Pridať">
+<!ENTITY connection.installAnotherSimulatorTooltip "Nainštaluje ďalšiu verziu Simulátor prevzatím relevantného doplnku">
+
+<!ENTITY projects.localApps "Lokálne aplikácie">
+<!ENTITY projects.addApp "Pridať">
+<!ENTITY projects.addPackaged "Pridať zbalenú aplikáciu">
+<!ENTITY projects.addPackagedTooltip "Pridá novú zbalenú aplikáciu (priečinok) z vášho počítača">
+<!ENTITY projects.addHosted "Pridať hostovanú aplikáciu">
+<!ENTITY projects.addHostedTooltip "Pridá novú hostovanú aplikáciu (odkaz na súbor manifest.webapp) zo vzdialenej webovej stránky">
+<!ENTITY projects.title "Lokálne aplikácie">
+<!ENTITY projects.appDetails "Podrobnosti o aplikácii">
+<!ENTITY projects.removeAppFromList "Odstráni túto aplikáciu zo zoznamu aplikácií, na ktorých pracujete. Aplikácie nebude odstránené zo zariadenia či simulátora">
+<!ENTITY projects.updateApp "Aktualizovať">
+<!ENTITY projects.updateAppTooltip "Vykoná kontrolu a aktualizáciu aplikácie na pripojenom zariadení">
+<!ENTITY projects.debugApp "Ladenie">
+<!ENTITY projects.debugAppTooltip "Otvorí Vývojárske aplikácie pripojené k tejto aplikácii">
+<!ENTITY projects.hostedManifestPlaceHolder2 "http://priklad.sk/aplikacia/manifest.webapp">
+<!ENTITY projects.noProjects "Zatiaľ žiadne proejkty. Pridajte svoju prvú zbalenú aplikáciu (lokálny priečinok) alebo hostovanú aplikáciu (odkaz na súbor manifestu).">
+
+<!ENTITY help.title "Správca aplikácií">
+<!ENTITY help.close "Zavrieť">
+<!ENTITY help.intro "Tento nástroj vám pomôže zostaviť a nainštalovať webové aplikácie na kompatibilných zariadeniach (napr. pre Firefox OS). Karta <strong>Aplikácie</strong> vám pomôže s procesom overenia a inštalácie vašej aplikácie. Karta <strong>Zariadenie</strong> vám poskytne informácie o pripojenom zariadení. Pomocou spodného panela nástrojov sa môžete pripojiť k zariadeniu či spustiť simulátor.">
+<!ENTITY help.usefullLinks "Užitočné odkazy:">
+<!ENTITY help.appMgrDoc "Dokumentácia: Používame Správcu aplikácii">
+<!ENTITY help.configuringDevice "Ako nastaviť vaše zariadenie s Firefox OS">
+<!ENTITY help.troubleShooting "Riešenie problémov">
+<!ENTITY help.simulatorAddon "Inštalácia doplnku Simulátora">
+<!ENTITY help.adbHelperAddon "Instalácia doplnku Adb Helper">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
@@ -0,0 +1,35 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE (device.deviceSize): %1$S is the device's width, %2$S is
+# the device's height, %3$S is the device's pixel density.
+# Example: 800x480 (86 DPI).
+device.deviceSize=Veľkosť zariadenia: %1$Sx%2$S (%3$S DPI)
+# LOCALIZATION NOTE (connection.connectedToDevice, connection.connectTo):
+# %1$S is the host name, %2$S is the port number.
+connection.connectedToDevice=Pripojené k %1$S
+connection.connectTo=Pripojiť k %1$S:%2$S
+project.filePickerTitle=Zvoľte priečinok s aplikáciou
+project.installing=Inštaluje sa…
+project.installed=Nainštalované!
+validator.nonExistingFolder=Projektový priečinok neexistuje.
+validator.expectProjectFolder=Projektový priečinok je súborom.
+validator.wrongManifestFileName=Zbalené aplikácie vyžadujú, aby súbor manifestu bol nazvaný 'manifest.webapp' a bol umiestnený v koreňovom priečinku aplikácie
+validator.invalidManifestURL=Neplatná adresa manifestu '%S'
+# LOCALIZATION NOTE (validator.invalidManifestJSON, validator.noAccessManifestURL):
+# %1$S is the error message, %2$S is the URI of the manifest.
+validator.invalidManifestJSON=Manifest webovej aplikácie nie je platným súborom typu JSON: %1$S v %2$S
+validator.noAccessManifestURL=Nie je možné prečítať súbor manifestu: %1$S v %2$S
+# LOCALIZATION NOTE (validator.invalidHostedManifestURL): %1$S is the URI of
+# the manifest, %2$S is the error message.
+validator.invalidHostedManifestURL=Neplatná adresa hostovaného manifestu '%1$S': %2$S
+validator.invalidProjectType=Neznámy typ projektu '%S'
+# LOCALIZATION NOTE (validator.missNameManifestProperty, validator.missIconsManifestProperty):
+# don't translate 'icons' and 'name'.
+validator.missNameManifestProperty=V manifeste chýba povinná položka 'name'.
+validator.missIconsManifestProperty=V manifeste chýba povinná položka 'icons'.
+validator.missIconMarketplace=Ak chcete aplikáciu odoslať na Marketplace, musíte použiť ikonu o veľkosti minimálne 128 bodov
+validator.invalidAppType=Neznámy typ aplikácie: '%S'.
+validator.invalidHostedPriviledges=Hostovaná aplikácia nemôže byť typu '%S'.
+validator.noCertifiedSupport='Certifikované' aplikácie nie sú Správcom aplikácií plne podporované.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
@@ -17,32 +17,37 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.panesButton.tooltip): This is the tooltip for
  - the button that toggles the panes visible or hidden in the debugger UI. -->
 <!ENTITY debuggerUI.panesButton.tooltip "Prepnúť panely">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.blackBoxMessage.label): This is the message
  - displayed to users when they select a black boxed source from the sources
  - list in the debugger. -->
-<!ENTITY debuggerUI.blackBoxMessage.label "Tento zdroj je black boxe: jeho body prerušenia sú zakázané a krokovanie cez neho preskočí.">
+<!ENTITY debuggerUI.blackBoxMessage.label "Tento zdroj je v black boxe: jeho body prerušenia sú zakázané a krokovanie cez neho preskočí.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.blackBoxMessage.unBlackBoxButton): This is
  - the text displayed in the button to stop black boxing the currently selected
  - source. -->
 <!ENTITY debuggerUI.blackBoxMessage.unBlackBoxButton "Zastaví black boxing tohto zdroja">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.optsButton.tooltip): This is the tooltip for
  - the button that opens up an options context menu for the debugger UI. -->
 <!ENTITY debuggerUI.optsButton.tooltip "Možnosti ladenia">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.pauseExceptions): This is the label for the
  - checkbox that toggles pausing on exceptions. -->
 <!ENTITY debuggerUI.pauseExceptions   "Pozastaviť na výnimkách">
 <!ENTITY debuggerUI.pauseExceptions.key "P">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.pauseExceptions): This is the label for the
+ - checkbox that toggles ignoring caught exceptions. -->
+<!ENTITY debuggerUI.ignoreCaughtExceptions   "Ignorovať zachytené výnimky">
+<!ENTITY debuggerUI.ignoreCaughtExceptions.key "I">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.showPanesOnInit): This is the label for the
  - checkbox that toggles visibility of panes when opening the debugger. -->
 <!ENTITY debuggerUI.showPanesOnInit   "Zobraziť panely pri spustení">
 <!ENTITY debuggerUI.showPanesOnInit.key "Z">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.showVarsFilter): This is the label for the
  - checkbox that toggles visibility of a designated variables filter box. -->
 <!ENTITY debuggerUI.showVarsFilter   "Zobraziť pole pre filtrovanie premenných">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -52,33 +52,25 @@ stepInTooltip=Krok dnu (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (stepOutTooltip): The label that is displayed on the
 # button that steps out of a function call.
 stepOutTooltip=Krok von (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (emptyGlobalsText): The text to display in the menulist
 # when there are no chrome globals available.
 noGlobalsText=Žiadne chrome globals
 
-# LOCALIZATION NOTE (noMatchingGlobalsText): The text to display in the
-# menulist when there are no matching chrome globals after filtering.
-noMatchingGlobalsText=Žiadne nájdené chrome globals
-
 # LOCALIZATION NOTE (noSourcesText): The text to display in the sources menu
 # when there are no scripts.
 noSourcesText=Táto stránka nemá zdroje.
 
 # LOCALIZATION NOTE (blackBoxCheckboxTooltip) = The tooltip text to display when
 # the user hovers over the checkbox used to toggle black boxing its associated
 # source.
 blackBoxCheckboxTooltip=Prepnúť black boxing
 
-# LOCALIZATION NOTE (noMatchingSourcesText): The text to display in the
-# sources menu when there are no matching scripts after filtering.
-noMatchingSourcesText=Žiadne nájdené zdroje
-
 # LOCALIZATION NOTE (noMatchingStringsText): The text to display in the
 # global search results when there are no matching strings after filtering.
 noMatchingStringsText=Neboli nájdené žiadne zhody
 
 # LOCALIZATION NOTE (emptySearchText): This is the text that appears in the
 # appears in the filter text box when it is empty and the chrome globals
 # container is selected.
 emptySearchText=Prehľadávať skripty (%S)
@@ -128,16 +120,20 @@ breakpointMenuItem.enableAll=Povoliť všetky body prerušenia
 breakpointMenuItem.disableAll=Zakázať všetky body prerušenia
 breakpointMenuItem.deleteAll=Odstrániť všetky body prerušenia
 
 # LOCALIZATION NOTE (loadingText): The text that is displayed in the script
 # editor when the loading process has started but there is no file to display
 # yet.
 loadingText=Načítava sa\u2026
 
+# LOCALIZATION NOTE (errorLoadingText): The text that is displayed in the debugger
+# viewer when there is an error loading a file
+errorLoadingText=Chyba pri načítavaní zdrojového kódu:\n
+
 # LOCALIZATION NOTE (emptyStackText): The text that is displayed in the watch
 # expressions list to add a new item.
 addWatchExpressionText=Pridať výraz sledovania
 
 # LOCALIZATION NOTE (emptyVariablesText): The text that is displayed in the
 # variables pane when there are no variables to display.
 emptyVariablesText=Na zobrazenie nie sú žiadne premenné
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -44,16 +44,20 @@ cliEvalJavascript=Vojde priamo do JavaSc
 # LOCALIZATION NOTE: This message is displayed when the command line has more
 # arguments than the current command can understand.
 cliUnusedArg=Príliš veľa parametrov
 
 # LOCALIZATION NOTE: The title of the dialog which displays the options that
 # are available to the current command.
 cliOptions=Dostupné možnosti
 
+# LOCALIZATION NOTE: The error message when the user types a command that
+# isn't registered
+cliUnknownCommand=Neplatný príkaz
+
 # LOCALIZATION NOTE: Error message given when a file argument points to a file
 # that does not exist, but should (e.g. for use with File->Open) %1$S is a
 # filename
 fileErrNotExists=Súbor '%1$S' neexistuje
 
 # LOCALIZATION NOTE: Error message given when a file argument points to a file
 # that exists, but should not (e.g. for use with File->Save As) %1$S is a
 # filename
@@ -142,21 +146,20 @@ nodeParseNone=Žiadne zhodné uzly
 # LOCALIZATION NOTE (helpDesc, helpManual, helpSearchDesc, helpSearchManual3):
 # These strings describe the "help" command, used to display a description of
 # a command (e.g. "help pref"), and its parameter 'search'.
 helpDesc=Zobrazí pomocníka k dostupným príkazom
 helpManual=Poskytuje pomocníka pre zadaný príkaz (ak je zadaný výraz vyhľadávania a tento zodpovedá presne) alebo pre dostupné príkazy (ak nie je zadaný výraz vyhľadávania alebo nezodpovedá presne).
 helpSearchDesc=Výraz vyhľadávania
 helpSearchManual3=Výraz vyhľadávania na prefiltrovanie zoznamu príkazov. Regulárne výrazy nie sú podporované.
 
-# LOCALIZATION NOTE (helpManSynopsis, helpManDescription, helpManParameters):
-# These strings are displayed in the help page for a command in the console.
+# LOCALIZATION NOTE (helpManSynopsis, helpManDescription): These strings are
+# displayed in the help page for a command in the console.
 helpManSynopsis=Prehľad
 helpManDescription=Popis
-helpManParameters=Parametre
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message is displayed in the help page if the command
 # has no parameters.
 helpManNone=žiadne
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message is displayed in response to the 'help'
 # command when used without a filter, just above the list of known commands.
 helpListAll=Dostupné príkazy:
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -422,16 +422,20 @@ dbgBlackBoxDesc=Pridá zdroje v ladiacom nástroji do black boxu
 # LOCALIZATION NOTE (dbgBlackBoxSourceDesc) A very short string used to describe the
 # 'source' parameter to the 'dbg blackbox' command.
 dbgBlackBoxSourceDesc=Zdroj, ktorý bude pridaný do black boxu
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgBlackBoxGlobDesc) A very short string used to describe the
 # 'glob' parameter to the 'dbg blackbox' command.
 dbgBlackBoxGlobDesc=Pridá do black boxu všetky zdroje, ktoré sa zhodujú s výrazom (napríklad "*.min.js")
 
+# LOCALIZATION NOTE (dbgBlackBoxInvertDesc) A very short string used to describe the
+# 'invert' parameter to the 'dbg blackbox' command.
+dbgBlackBoxInvertDesc=Invertuje výber zdrojov, to znamená, že do black box pridá zdroj, ktorý nie je uvedený alebo sa nezhoduje so zadaným výrazom.
+  
 # LOCALIZATION NOTE (dbgBlackBoxEmptyDesc) A very short string used to let the
 # user know that no sources were black boxed.
 dbgBlackBoxEmptyDesc=(v black boxe nie sú žiadne zdroje)
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgBlackBoxNonEmptyDesc) A very short string used to let the
 # user know which sources were black boxed.
 dbgBlackBoxNonEmptyDesc=Nasledovné zdroje boli pridané do black boxu:
 
@@ -460,16 +464,20 @@ dbgUnBlackBoxEmptyDesc=(black boxing nebol zastavený pre žiadne zdroje)
 # user know which sources we stopped black boxing.
 dbgUnBlackBoxNonEmptyDesc=Black boxing zastavený pre nasledovné zdroje:
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgUnBlackBoxErrorDesc) A very short string used to let the
 # user know there was an error black boxing a source (whose url follows this
 # text).
 dbgUnBlackBoxErrorDesc=Chyba pri zastavovaní black boxing:
 
+# LOCALIZATION NOTE (dbgUnBlackBoxInvertDesc) A very short string used to describe the
+# 'invert' parameter to the 'dbg unblackbox' command.
+dbgUnBlackBoxInvertDesc=Invertuje výber zdrojov, to znamená, že zastaví black boxing pre každý zdroj, ktorý nie je uvedený alebo sa nezhoduje so zadaným výrazom.
+
 # LOCALIZATION NOTE (consolecloseDesc) A very short description of the
 # 'console close' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 consolecloseDesc=Zavrie konzolu
 
 # LOCALIZATION NOTE (consoleopenDesc) A very short description of the
 # 'console open' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
@@ -1311,16 +1319,20 @@ profilerNotFound=Profil nebol nájdený
 # started yet. It also contains a hint to use the 'profile start' command to
 # start the profiler.
 profilerNotStarted3=Profilovanie zatiaľ nebeží. Ak ho chcete spustiť, použite príkaz 'profile start'
 
 # LOCALIZATION NOTE (profilerStarted2) A very short string that indicates that
 # we have started recording.
 profilerStarted2=Zaznamenáva sa…
 
+# LOCALIZATION NOTE (profilerStopped) A very short string that indicates that
+# we have stopped recording.
+profilerStopped=Zastavené…
+
 # LOCALIZATION NOTE (profilerNotReady) A message that is displayed whenever
 # an operation cannot be completed because the profiler has not been opened yet.
 profilerNotReady=Ak chcete, aby tento príkaz fungoval, musíte najskôr otvoriť nástroj na profilovanie
 
 # LOCALIZATION NOTE (listenDesc) A very short string used to describe the
 # function of the 'listen' command.
 listenDesc=Otvorí vzdialený port ladenia
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
@@ -172,25 +172,35 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.context.copyUrl): This is the label displayed
  - on the context menu that copies the selected request's url -->
 <!ENTITY netmonitorUI.context.copyUrl   "Kopírovať adresu URL">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.context.copyUrl.accesskey): This is the access key
  - for the Copy URL menu item displayed in the context menu for a request -->
 <!ENTITY netmonitorUI.context.copyUrl.accesskey "K">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.resend): This is the label displayed
- - on the button in the headers tab that opens a form to resend the currently
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.editAndResend): This is the label displayed
+ - on the button in the headers tab that opens a form to edit and resend the currently
   displayed request -->
-<!ENTITY netmonitorUI.summary.resend   "Znova odoslať">
+<!ENTITY netmonitorUI.summary.editAndResend   "Upraviť a znova odoslať">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.editAndResend.accesskey): This is the access key
+ - for the "Edit and Resend" menu item displayed in the context menu for a request -->
+<!ENTITY netmonitorUI.summary.editAndResend.accesskey "Z">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.resend.accesskey): This is the access key
- - for the Resend menu item displayed in the context menu for a request -->
-<!ENTITY netmonitorUI.summary.resend.accesskey "Z">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.context.newTab): This is the label
+ - for the Open in New Tab menu item displayed in the context menu of the
+ - network container -->
+<!ENTITY netmonitorUI.context.newTab   "Otvoriť na novej karte">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.context.newTab.accesskey): This is the access key
+ - for the Open in New Tab menu item displayed in the context menu of the
+ - network container -->
+<!ENTITY netmonitorUI.context.newTab.accesskey "O">
+  
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.custom.newRequest): This is the label displayed
  - as the title of the new custom request form -->
 <!ENTITY netmonitorUI.custom.newRequest  "Nová požiadavka">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.custom.query): This is the label displayed
  - above the query string entry in the custom request form -->
 <!ENTITY netmonitorUI.custom.query    "Reťazec dotazu:">
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
@@ -5,23 +5,15 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Profiler strings -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
  - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (profilerNew.label): This is the label for the
- - button that creates a new profile. -->
-<!ENTITY profilerNew.label "Nový">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (profilerStart.label): This is the label for the
- - button that starts the profiler. -->
-<!ENTITY profilerStart.label "Spustiť">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (profilerStop.label): This is the label for the
- - button that stops the profiler. -->
-<!ENTITY profilerStop.label "Zastaviť">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (profiler.importProfile): This string is displayed
  - on a button that opens a dialog to import a saved profile data file. -->
 <!ENTITY importProfile.label "Importovať…">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (profiler.startProfiler): This string is displayed
+ - on a button that starts a new profile -->
+<!ENTITY startProfiler.tooltip "Spustiť profilovanie">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
@@ -50,44 +50,29 @@ profiler.runningTime=Spustený na dobu
 # As opposed to the total time which is how much time was spent in that
 # function and in functions it called.
 profiler.self=Vlastný čas
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.symbolName)
 # This string is displayed as a table header in the profiler UI.
 profiler.symbolName=Názov symbolu
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.startProfiling)
-# This string is displayed around the button that starts the profiler.
-# String argument will be replaced with a Start button.
-profiler.startProfiling=Kliknutím sem %S spustíte profilovanie
-
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.stopProfiling)
-# This string is displayed around the button that stops the profiler.
-# String argument will be replaced with a Stop button.
-profiler.stopProfiling = Kliknutím sem %S zastavíte profilovanie
-
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.start)
 # This string is displayed on the button that starts the profiler.
 profiler.start=Spustiť
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.stop)
 # This string is displayed on the button that stops the profiler.
 profiler.stop=Zastaviť
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.loading)
 # This string is displayed above the progress bar when the profiler
 # is busy loading and parsing the report.
 profiler.loading=Načítava sa profil…
 
-# LOCALIZATION NOTE (profiler.alreadyRunning)
-# This string is displayed in the profiler whenever there is already
-# another running profile. Users can run only one profile at a time.
-profiler.alreadyRunning=Nástroj na profilovanie už beží. Ak chcete spustiť tento profil, najskôr zastavte profil %S.
-
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.stateIdle)
 # This string is used to show that the profile in question is in IDLE
 # state meaning that it hasn't been started yet.
 profiler.stateIdle=Nečinný
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.stateRunning)
 # This string is used to show that the profile in question is in RUNNING
 # state meaning that it has been started and currently gathering profile data.
@@ -99,16 +84,26 @@ profiler.stateRunning=Bežiaci
 profiler.stateCompleted=Dokončený
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.sidebarNotice)
 # This string is displayed in the profiler sidebar when there are no
 # existing profiles to show (usually happens when the user opens the
 # profiler for the first time).
 profiler.sidebarNotice=Zatiaľ žiadne profily.
 
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.startProfilerString)
+# This string is displayed on the profiler button when no active
+# profiling sessions are running
+profiler.startProfilerString=Spustiť profilovanie
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.stopProfilerString)
+# This string is displayed on the profiler button when an active
+# profiling session is running
+profiler.stopProfilerString=Zastaviť profilovanie
+
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.save)
 # This string is displayed as a label for a button that opens a Save File
 # dialog where user can save generated profiler to a file.
 profiler.save=Uložiť
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.saveFileAs)
 # This string as a title for a Save File dialog.
 profiler.saveFileAs=Uložiť profil ako
--- a/browser/chrome/browser/devtools/responsiveUI.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/responsiveUI.properties
@@ -6,18 +6,29 @@
 # which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Responsive Mode'.
 #
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
-# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.rotate): label of the rotate button.
-responsiveUI.rotate=otočiť
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.rotate2): tooltip of the rotate button.
+responsiveUI.rotate2=Otočiť
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.screenshot): tooltip of the screenshot button.
+responsiveUI.screenshot=Snímka
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.screenshotGeneratedFilename): The auto generated filename.
+# The first argument (%1$S) is the date string in yyyy-mm-dd format and the second
+# argument (%2$S) is the time string in HH.MM.SS format.
+responsiveUI.screenshotGeneratedFilename=Snimka_%1$S_%2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.touch): tooltip of the touch button.
+responsiveUI.touch=Simulovať udalosti ťuknutia (môže vyžadovať opätovné načítanie stránky)
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.addPreset): label of the add preset button.
 responsiveUI.addPreset=Pridať predvoľbu
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.removePreset): label of the remove preset button.
 responsiveUI.removePreset=Odstrániť predvoľbu
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.customResolution): label of the first item
@@ -35,8 +46,21 @@ responsiveUI.namedResolution=%S (%S)
 responsiveUI.customNamePromptTitle=Režim Responsive Design
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.close): tooltip text of the close button.
 responsiveUI.close=Opustiť režim Responsive Design
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.customNamePromptMsg): prompt message when asking
 # the user to specify a name for a new custom preset.
 responsiveUI.customNamePromptMsg=Zadajte názov pre predvoľbu %Sx%S
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.resizer): tooltip showed when
+# overring the resizers.
+responsiveUI.resizerTooltip=Pomocou klávesu Control získate väčšiu presnosť. Pomocou klávesu Shift zaokrúhlené veľkosti.
+
+# LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.needReload): notification that appears
+# when touch events are enabled
+responsiveUI.needReload=Ak boli prijímače udalostí ťuknutia pridané skôr, stránka musí byť opätovne načítaná.
+responsiveUI.notificationReload=Opätovne načítať
+responsiveUI.notificationReload_accesskey=O
+responsiveUI.dontShowReloadNotification=Viac nezobrazovať
+responsiveUI.dontShowReloadNotification_accesskey=V
+  
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
@@ -60,16 +60,19 @@
 <!ENTITY inspect.label        "Preskúmať">
 <!ENTITY inspect.accesskey      "e">
 <!ENTITY inspect.key         "i">
 
 <!ENTITY display.label        "Zobraziť">
 <!ENTITY display.accesskey      "Z">
 <!ENTITY display.key         "l">
 
+<!ENTITY pprint.label         "Tlačiť s použitím štýlov">
+<!ENTITY pprint.key          "p">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (environmentMenu.label, accesskey): This menu item was
  - renamed from "Context" to avoid confusion with the right-click context
  - menu in the text area. It refers to the JavaScript Environment (or context)
  - the user is evaluating against. I.e., Content (current tab) or Chrome
  - (browser).
  -->
 <!ENTITY environmentMenu.label    "Prostredie">
 <!ENTITY environmentMenu.accesskey  "P">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
@@ -30,16 +30,24 @@ rule.sourceInline=vložené
 rule.sourceElement=prvok
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.inheritedFrom): Shown for CSS rules
 # that were inherited from a parent node. Will be passed a node
 # identifier of the parent node.
 # e.g "Inherited from body#bodyID (styles.css:20)"
 rule.inheritedFrom=Odvodené z %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (rule.pseudoElement): Shown for CSS rules
+# pseudo element header
+rule.pseudoElement=Pseudo-prvky
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.pseudoElement): Shown for CSS rules
+# pseudo element header
+rule.selectedElement=Tento prvok
+
 # LOCALIZATION NOTE (helpLinkTitle): For each style property
 # the user can hover it and get a help link button which allows one to
 # quickly jump to the documentation from the Mozilla Developer Network site.
 # This is the link title shown in the hover tooltip.
 helpLinkTitle=Prečítajte si dokumentáciu k tejto vlastnosti
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.warning.title): When an invalid property value is
 # entered into the rule view a warning icon is displayed. This text is used for
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
@@ -7,16 +7,21 @@
 
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 
 <!ENTITY toolboxCloseButton.tooltip  "Zavrieť Vývojárske nástroje">
 <!ENTITY toolboxOptionsButton.key   "o">
 <!ENTITY toolboxNextTool.key      "]">
 <!ENTITY toolboxPreviousTool.key    "[">
 
+<!ENTITY toolboxZoomIn.key       "+">
+<!ENTITY toolboxZoomIn.key2      "="> <!-- + is above this key on many keyboards -->
+<!ENTITY toolboxZoomOut.key      "-">
+<!ENTITY toolboxZoomReset.key     "0">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.advancedSettings): This is the label for
  - the heading of the advanced settings group in the options panel. -->
 <!ENTITY options.context.advancedSettings "Rozšírené nastavenia">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.requiresRestart2): This is the requires
  - restart label at right of settings that require a browser restart to be
  - effective. -->
 <!ENTITY options.context.requiresRestart2 "Vyžaduje reštartovať prehliadač">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
@@ -31,16 +31,26 @@ toolboxToggleButton.tooltip=%1$S, %2$S\nKliknutím sem prepnete vývojárske nástroje.
 # The url of the page being tooled: %2$S.
 toolbox.titleTemplate=%1$S - %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.defaultTitle): This is used as the tool
 # name when no tool is selected.
 toolbox.defaultTitle=Vývojárske nástroje
 
 # LOCALIZATION NOTE (optionsButton.tooltip): This is used as the tooltip
-# for the optiosn panel tab.
+# for the options panel tab.
 optionsButton.tooltip=Možnosti pre Vývojarske nástroje
 
 # LOCALIZATION NOTE (options.toolNotSupported): This is the template
 # used to add a * marker to the label for the Options Panel tool checkbox for the
 # tool which is not supported for the current toolbox target.
 # The name of the tool: %1$S.
 options.toolNotSupportedMarker=%1$S *
+
+# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.keycode)
+# Used for opening scratchpad from the detached toolbox window
+# Needs to match scratchpad.keycode from browser.dtd
+scratchpad.keycode=VK_F4
+
+# LOCALIZATION NOTE (browserConsoleCmd.commandkey)
+# Used for toggling the browser console from the detached toolbox window
+# Needs to match browserConsoleCmd.commandkey from browser.dtd
+browserConsoleCmd.commandkey=j
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
@@ -39,49 +39,48 @@
 <!ENTITY openURL.label   "Otvoriť adresu na novej karte">
 <!ENTITY openURL.accesskey "d">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (btnPageNet.label): This string is used for the menu
  - button that allows users to toggle the network logging output.
  - This string and the following strings toggle various kinds of output
  - filters. -->
 <!ENTITY btnPageNet.label  "Sieť">
+<!ENTITY btnPageNet.tooltip "Zaznamenávať prístup k sieti">
 <!ENTITY btnPageNet.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (btnPageNet.accesskeyMacOSX): This string is used as
  - access key for the menu button that allows users to toggle the network
  - logging output. On MacOSX accesskeys are available with Ctrl-*. Please make
  - sure you do not use the following letters: A, E, N and P. These are used
  - for editing commands in text inputs. -->
 <!ENTITY btnPageNet.accesskeyMacOSX "S">
-<!ENTITY btnPageNet.tooltip "Zaznamenávať prístup k sieti">
 <!ENTITY btnPageCSS.label  "CSS">
+<!ENTITY btnPageCSS.tooltip "Zaznamenávať chyby spracovania CSS">
 <!ENTITY btnPageCSS.accesskey "C">
-<!ENTITY btnPageCSS.tooltip "Zaznamenávať chyby spracovania CSS">
 <!ENTITY btnPageJS.label  "JS">
+<!ENTITY btnPageJS.tooltip "Zaznamenávať výnimky JavaScriptu">
 <!ENTITY btnPageJS.accesskey "J">
-<!ENTITY btnPageJS.tooltip "Zaznamenávať výnimky JavaScriptu">
 <!ENTITY btnPageSecurity.label "Bezpečnosť">
+<!ENTITY btnPageSecurity.tooltip "Zaznamenávať bezpečnostné upozornenia a chyby">
 <!ENTITY btnPageSecurity.accesskey "B">
-<!ENTITY btnPageSecurity.tooltip "Zaznamenávať bezpečnostné upozornenia a chyby">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (btnPageLogging): This is used as the text of the
  - the toolbar. It shows or hides messages that the web developer inserted on
  - the page for debugging purposes, using calls such console.log() and
  - console.error(). -->
 <!ENTITY btnPageLogging.label  "Záznam">
 <!ENTITY btnPageLogging.tooltip "Zaznamenávať správy odoslané objektu window.console">
-<!ENTITY btnPageLogging.accesskey "Z">
+<!ENTITY btnPageLogging.accesskey2 "Z">
 <!ENTITY btnConsoleErrors    "Chyby">
 <!ENTITY btnConsoleInfo     "Informácie">
 <!ENTITY btnConsoleWarnings   "Upozornenia">
 <!ENTITY btnConsoleLog     "Záznam">
 
 <!ENTITY filterOutput.placeholder "Filtrovať výstup">
 <!ENTITY btnClear.label    "Vymazať">
-<!ENTITY btnClear.accesskey  "V">
 <!ENTITY btnClear.tooltip   "Vymazať výstup webovej konzoly">
 
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey "+">
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey2 "="> <!-- + is above this key on many keyboards -->
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey3 "">
 
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey  "-">
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey2 "">
@@ -90,8 +89,9 @@
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
 
 <!ENTITY copyURLCmd.label   "Kopírovať cieľ odkazu">
 <!ENTITY copyURLCmd.accesskey "c">
 
 <!ENTITY closeCmd.key     "W">
 <!ENTITY findCmd.key     "F">
 <!ENTITY clearOutputCmd.key  "K">
+<!ENTITY clearOutputCtrl.key "L">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -71,16 +71,20 @@ ConsoleAPIDisabled=Záznamové API webovej konzoly (console.log, console.info, console.warn, console.error) bolo vypnuté skriptom tejto stránky.
 # the URL the correct direction. Parameters: %S is the web page URL.
 webConsoleWindowTitleAndURL=Webová konzola - %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webConsoleMixedContentWarning): the message displayed
 # after a URL in the Web Console that has been flagged for Mixed Content (i.e.
 # http content in an https page).
 webConsoleMixedContentWarning=Zmiešaný obsah
 
+# LOCALIZATION NOTE (webConsoleMoreInfoLabel): the more info tag displayed
+# after security related web console messages.
+webConsoleMoreInfoLabel=Ďalšie informácie
+
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.linkText): the text used in the right hand
 # side of the Web Console command line when JavaScript is being entered, to
 # indicate how to jump into scratchpad mode.
 scratchpad.linkText=Shift+RETURN - Otvoriť v editore Scratchpad
 
 # LOCALIZATION NOTE (gcliterm.instanceLabel): the console displays objects
 # using their type (from the constructor function) in this descriptive string.
 # Parameters: %S is the object type.
@@ -179,8 +183,17 @@ connectionTimeout=Čas pripojenia vypršal. Chybová konzola môže obsahovať potencionálne chybové hlásenia. Akciu zopakujete opätovným otvorením Webovej konzoly.
 
 # LOCALIZATION NOTE (propertiesFilterPlaceholder): This is the text that
 # appears in the filter text box for the properties view container.
 propertiesFilterPlaceholder=Filtrovať vlastnosti
 
 # LOCALIZATION NOTE (emptyPropertiesList): The text that is displayed in the
 # properties pane when there are no properties to display.
 emptyPropertiesList=Žiadne dostupné vlastnosti
+
+# LOCALIZATION NOTE (messageRepeats.tooltip2): the tooltip text that is displayed
+# when you hover the red bubble that shows how many times a message is repeated
+# in the web console output.
+# This is a semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of message repeats
+# example: 3 repeats
+messageRepeats.tooltip2=#1 opakovanie;#1 opakovania;#1 opakovaní
--- a/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
+++ b/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
@@ -44,10 +44,8 @@ feedSubscriptionVideoPodcast1=Toto je vi
 feedSubscriptionFeed2=Môžete sa prihlásiť k odberu tohto kanála a dostávať tak aktuálne informácie vždy, keď sa zmenia.
 feedSubscriptionAudioPodcast2=Môžete sa prihlásiť k odberu tohto podcastu a dostávať tak aktuálne informácie vždy, keď sa zmenia.
 feedSubscriptionVideoPodcast2=Môžete sa prihlásiť k odberu tohto video podcastu a dostávať tak aktuálne informácie vždy, keď sa zmenia.
 
 # Protocol Handling
 # "Add %appName (%appDomain) as an application for %protocolType links?"
 addProtocolHandler=Pridať %S (%S) ako aplikáciu pre odkazy typu %S?
 addProtocolHandlerAddButton=Pridať aplikáciu
-# "%appName has already been added as an application for %protocolType links."
-protocolHandlerRegistered=%S už bol pridaný ako aplikácia pre odkazy typu %S.
--- a/browser/chrome/browser/preferences/tabs.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/tabs.dtd
@@ -14,8 +14,9 @@
 <!ENTITY restoreTabsOnDemand.label    "Nenačítavať obsah karty, kým nie je aktívna">
 <!ENTITY restoreTabsOnDemand.accesskey  "e">
 
 <!ENTITY switchToNewTabs.label    "Pri otvorení odkazu na novej karte ju preniesť do popredia">
 <!ENTITY switchToNewTabs.accesskey  "r">
 
 <!ENTITY showTabsInTaskbar.label     "Zobrazovať ukážky kariet v paneli úloh systému Windows">
 <!ENTITY showTabsInTaskbar.accesskey   "Z">
+<!ENTITY tabsGroup.label     "Karty">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/aboutAddons.dtd
@@ -0,0 +1,18 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY % brandDTD
+   SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+  %brandDTD;
+
+<!ENTITY aboutAddons.title       "Doplnky pre &brandShortName; sa pripravujú">
+<!ENTITY aboutAddons.messageTitle    "Oh-Oh!">
+<!ENTITY aboutAddons.message      "Ospravedlňujeme sa, ale už čoskoro bude &brandShortName; podporovať aj doplnky.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutAddons.goBackToStartStart, aboutAddons.goBacktoStartLink, aboutAddons.goBacktoStartEnd):
+   These three entities form a single sentence. aboutAddons.goBackToStartStart is the start of the sentence,
+   aboutAddons.goBacktoStartLink is a clickable link the middle and aboutAddons.goBacktoStartEnd is the end of the sentence.
+   -->
+<!ENTITY aboutAddons.goBackToStartStart "Prejsť späť na ">
+<!ENTITY aboutAddons.goBacktoStartLink "Úvodnú stránku &brandShortName;u">
+<!ENTITY aboutAddons.goBacktoStartEnd  ".">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/aboutCertError.dtd
@@ -0,0 +1,36 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY % brandDTD
+  SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+ %brandDTD;
+
+<!-- These strings are used by Firefox's custom about:certerror page,
+a replacement for the standard security certificate errors produced
+by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
+
+<!ENTITY certerror.pagetitle "Nedôveryhodné pripojenie">
+<!ENTITY certerror.longpagetitle "Toto pripojenie nie je dôveryhodné">
+
+<!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
+be replaced at runtime with the name of the server to which the user
+was trying to connect. -->
+<!ENTITY certerror.introPara1 "Požiadali ste, aby sa &brandShortName; pripojil k stránke <b>#1</b>
+prostredníctvom zabezpečeného pripojenia. Nemôžeme vás však uistiť, že toto pripojenie je naozaj zabezpečené.">
+
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Čo by som mal urobiť?">
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Ak sa k tejto stránke zvyčajne pripájate bez problémov,
+táto chyba môže naznačovať, že niekto sa snaží napodobniť túto stránku a nemali by ste preto pokračovať.">
+<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
+
+<!ENTITY certerror.expert.heading "Rozumiem možným rizikám">
+<!ENTITY certerror.expert.content "Ak viete, čo sa deje, môžete nastaviť &brandShortName; tak, aby veril
+identifikácii tejto stránky.
+<b>Aj keď tejto stránke dôverujete, táto chyba môže znamenať, že niekto manipuluje s týmto pripojením.</b>">
+<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "Nepridávajte výnimku, pokiaľ nepoznáte dôvody,
+prečo stránka používa nedôveryhodnú identifikáciu.">
+<!ENTITY certerror.addTemporaryException.label "Navštíviť stránku">
+<!ENTITY certerror.addPermanentException.label "Pridať trvalú výnimku">
+
+<!ENTITY certerror.technical.heading "Technické podrobnosti">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/aboutPanel.dtd
@@ -0,0 +1,51 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+
+<!ENTITY aboutHeader.title     "O programe">
+<!ENTITY aboutHeader.product.label "&brandShortName;">
+<!ENTITY aboutHeader.company.label "Autor: &vendorShortName;">
+<!ENTITY aboutHeader.policy.label  "Prečítajte si Zásady ochrany súkromia &brandShortName; na webe">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkingForUpdates): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.checkingForUpdates "Vyhľadávajú sa aktualizácie…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkingAddonCompat): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.checkingAddonCompat "Kontroluje sa kompatibilita doplnkov…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.noUpdatesFound): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.noUpdatesFound   "Používate najnovšiu verziu prehliadača &brandShortName;">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.adminDisabled): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.adminDisabled    "Aktualizácie boli vypnuté správcom systému">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.otherInstanceHandlingUpdates): try to make the localized text short -->
+<!ENTITY update.otherInstanceHandlingUpdates   "&brandShortName; sa práve aktualizuje v inej inštancii">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.failed.start,update.failed.linkText,update.failed.end):
+   update.failed.start, update.failed.linkText, and update.failed.end all go into
+   one line with linkText being wrapped in an anchor that links to a site to download
+   the latest version of Firefox (e.g. http://www.firefox.com). As this is all in
+   one line, try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.failed.start    "Aktualizácia zlyhala. ">
+<!ENTITY update.failed.linkText   "Prevziať najnovšiu verziu">
+<!ENTITY update.failed.end     "">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.manual.start,update.manual.end): update.manual.start and update.manual.end
+   all go into one line and have an anchor in between with text that is the same as the link to a site
+   to download the latest version of Firefox (e.g. http://www.firefox.com). As this is all in one line,
+   try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.manual.start    "Aktualizácie sú dostupné na ">
+<!ENTITY update.manual.end     "">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.downloading.start,update.downloading.end): update.downloading.start and 
+   update.downloading.end all go into one line, with the amount downloaded inserted in between. As this
+   is all in one line, try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). The — is
+   the "em dash" (long dash).
+   example: Downloading update — 111 KB of 13 MB -->
+<!ENTITY update.downloading.start  "Preberá sa aktualizácia — ">
+<!ENTITY update.downloading.end   "">
+
+<!ENTITY update.applying      "Aktualizácia sa inštaluje…">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.description.start,channel.description.end): channel.description.start and
+   channel.description.end create one sentence, with the current channel label inserted in between.
+   example: You are currently on the _Stable_ update channel. -->
+<!ENTITY channel.description.start "Používate aktualizačný kanál ">
+<!ENTITY channel.description.end  ". ">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/browser.dtd
@@ -0,0 +1,109 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- NAVBAR AND AUTOCOMPLETE -->
+
+<!ENTITY urlbar.emptytext   "Zadajte adresu alebo výraz vyhľadávania">
+
+<!ENTITY back.label      "Naspäť">
+<!ENTITY forward.label     "Dopredu">
+<!ENTITY newtab.label     "Nová karta">
+<!ENTITY closetab.label    "Zavrieť kartu">
+
+<!ENTITY autocompleteResultsHeader.label "Vaše výsledky">
+
+<!ENTITY appbarErrorConsole.label  "Otvoriť chybovú konzolu">
+<!ENTITY appbarJSShell.label    "Otvoriť príkazový riadok JavaScriptu">
+<!ENTITY appbarFindInPage2.label  "Hľadať na stránke">
+<!ENTITY appbarViewOnDesktop2.label "Zobraziť na Ploche">
+
+<!ENTITY topSitesHeader.label    "Naj stránky">
+<!ENTITY bookmarksHeader.label    "Záložky">
+<!ENTITY recentHistoryHeader.label  "Nedávna história">
+<!ENTITY remoteTabsHeader.label   "Karty z iných zariadení">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (narrowTopSitesHeader.label,
+            narrowBookmarksHeader.label,
+            narrowHistoryHeader.label,
+            narrowRemoteTabsHeader.label )
+   are shortened versions of topSitesHeader.label, bookmarksHeader.label, recentHistoryHeader.label
+   and remoteTabsHeader.label. Need to be two words or shorter to fit in narrow vertical space.
+   -->
+<!ENTITY narrowTopSitesHeader.label   "Naj stránky">
+<!ENTITY narrowBookmarksHeader.label   "Záložky">
+<!ENTITY narrowRecentHistoryHeader.label "Nedávna história">
+<!ENTITY narrowRemoteTabsHeader.label  "Vzdialené karty">
+
+<!ENTITY downloadsHeader.label   "Prevzaté">
+<!ENTITY downloadShowPage.label  "Prejsť na stránku">
+<!ENTITY downloadShow2.label    "Hľadať">
+<!ENTITY downloadOpen2.label    "Otvoriť">
+<!ENTITY downloadCancel.label   "Zrušiť">
+<!ENTITY downloadPause.label    "Pozastaviť">
+<!ENTITY downloadResume.label   "Pokračovať">
+<!ENTITY downloadRetry.label    "Znova">
+<!ENTITY downloadRemove.label   "Odstrániť">
+<!ENTITY downloadDelete.label   "Vymazať">
+<!ENTITY downloadFailed.label   "Zlyhalo">
+
+<!ENTITY allBookmarks.label    "Zobraziť všetky záložky">
+
+<!ENTITY consoleHeader.label    "Chybová konzola">
+<!ENTITY consoleAll.label     "Všetko">
+<!ENTITY consoleErrors.label    "Chyby">
+<!ENTITY consoleWarnings.label   "Upozornenia">
+<!ENTITY consoleMessages.label   "Správy">
+<!ENTITY consoleCodeEval.label   "Kód:">
+<!ENTITY consoleClear.label    "Vymazať">
+<!ENTITY consoleEvaluate.label   "…">
+<!ENTITY consoleErrFile.label   "Zdrojový súbor:">
+<!ENTITY consoleErrLine.label   "Riadok:">
+<!ENTITY consoleErrColumn.label  "Stĺpec:">
+
+<!-- TEXT CONTEXT MENU -->
+<!ENTITY contextTextCut.label       "Vystrihnúť">
+<!ENTITY contextTextCopy.label       "Kopírovať">
+<!ENTITY contextTextPaste.label      "Prilepiť">
+<!-- unique item that is only added to the url bar context menu -->
+<!ENTITY contextTextPasteAndGo.label    "Prilepiť a prejsť">
+<!ENTITY contextTextSelect.label      "Vybrať">
+<!ENTITY contextTextSelectAll.label    "Vybrať všetko">
+
+<!-- LINK CONTEXT MENU -->
+<!ENTITY contextOpenLinkTab.label     "Otvoriť odkaz na novej karte">
+<!ENTITY contextCopyLinkHref.label     "Kopírovať odkaz">
+<!ENTITY contextBookmarkLinkHref.label   "Pridať odkaz medzi záložky">
+
+<!-- IMAGE CONTEXT MENU -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (contextSaveImageLib.label): saves an image to the users "pictures library"
+   (Explorer -> left hand side navigation pane -> Libraries -> Pictures) -->
+<!ENTITY contextSaveImageLib.label     "Uložiť obrázky do Knižnice">
+<!ENTITY contextCopyImage.label      "Kopírovať obrázok">
+<!ENTITY contextCopyImageLocation.label  "Kopírovať umiestnenie obrázka">
+<!ENTITY contextOpenImageTab.label     "Otvoriť obrázok na novej karte">
+
+<!-- VIDEO CONTEXT MENU -->
+<!ENTITY contextSaveVideoLib.label     "Uložiť video do Knižnice">
+<!ENTITY contextCopyVideoLocation.label  "Kopírovať umiestnenie videa">
+<!ENTITY contextOpenVideoTab.label     "Otvoriť video na novej karte">
+
+<!-- KEYBOARD SHORTCUTS -->
+<!ENTITY reload.key "r">
+<!ENTITY focusURL.key "l">
+<!ENTITY urlbar.accesskey "d">
+<!ENTITY openFile.key "o">
+<!ENTITY savePage.key "s">
+<!ENTITY find.key "f">
+<!ENTITY findNext.key "g">
+<!ENTITY quit.key "q">
+<!ENTITY addBookmark.key "d">
+<!ENTITY newTab.key "t">
+<!ENTITY newTab2.key "n">
+<!ENTITY closeTab.key "w">
+
+<!-- DEVELOPER SHORTCUTS (control+shift+key) -->
+<!ENTITY jsConsole.key "j">
+<!ENTITY optionsFlyout.key "o">
+<!ENTITY syncFlyout.key "s">
+<!ENTITY aboutFlyout.key "a">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/browser.properties
@@ -0,0 +1,142 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE : FILE Capitalized phrases like "Top Sites", "Bookmarks",
+# and "Recent History" are typically used as proper noun phrases to refer to
+# the specific visual set (usually displayed as a grid) of top sites,
+# bookmarks, etc. displayed on screen, rather than those concepts in general.
+# Buttons (like with contextAppbar2.pin.topSites) refer to actions against
+# the specific on-screen sets with similarly-named headings.
+
+# LOCALIZATION NOTE (browser.search.contextTextSearchLabel2): search context
+# menu item text will be: |Search (browser.search.defaultenginename) for "string"|
+browser.search.contextTextSearchLabel2=Vyhľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S
+
+# Contextual Appbar - Button Labels
+
+contextAppbar2.pin.topSites=Pripnúť medzi Naj stránky
+contextAppbar2.pin.bookmarks=Pripnúť medzi záložky
+contextAppbar2.pin.recentHistory=Pripnúť do Nedávnej histórie
+contextAppbar2.pin.downloads=Pripnúť medzi Prevzaté
+
+contextAppbar2.unpin.topSites=Zrušiť pripnutie z Naj stránok
+contextAppbar2.unpin.bookmarks=Zrušiť pripnutie zo záložiek
+contextAppbar2.unpin.recentHistory=Zrušiť pripnutie z Nedávnej histórie
+contextAppbar2.unpin.downloads=Zrušiť pripnutie z Prevzatých
+
+# LOCALIZATION NOTE (contextAppbar2.delete): Deletes selected pages.
+contextAppbar2.delete=Odstrániť
+
+# LOCALIZATION NOTE (contextAppbar2.restore): Undoes a previous deletion.
+# Button with this label only appears immediately after a deletion.
+contextAppbar2.restore=Vrátiť späť vymazanie
+
+# LOCALIZATION NOTE (contextAppbar2.clear): Unselects pages without modification.
+contextAppbar2.clear=Zrušiť výber
+
+# Settings Charms
+aboutCharm1=Čo je
+optionsCharm=Možnosti
+helpOnlineCharm=Pomocník (online)
+
+# General
+# LOCALIZATION NOTE (browserForSaveLocation): Title for the "Save..." file picker dialog
+browserForSaveLocation=Uloženie súboru
+# LOCALIZATION NOTE (browserForSaveLocation): Title for the "Open..." file picker dialog
+browserForOpenLocation=Otvorenie súboru
+
+# Download Manager
+downloadsUnknownSize=Neznáma veľkosť
+downloadRun=Spustiť
+downloadSave=Uložiť
+downloadCancel=Zrušiť
+downloadTryAgain=Skúsiť znova
+downloadRunNow=Spustiť teraz
+# LOCALIZATION NOTE (downloadShowInFiles): 'Files' refers to the Windows 8 file explorer
+downloadShowInFiles=Zobraziť v Prieskumníkovi
+
+# Alerts
+alertLinkBookmarked=Záložka pridaná
+alertDownloads=Prevzaté súbory
+alertDownloadsStart=Preberá sa: %S
+alertDownloadsDone=%S ukončil preberanie
+# LOCALIZATION NOTE (alertDownloadsStart2): Used in a notification bar for download progress
+# #1 is the file name, #2 is the amount downloaded so far / total amount to download, and #3 is seconds remaining.
+alertDownloadsStart2=Preberá sa súbor #1 (#2), #3
+alertDownloadsDone2=Súbor %S bol úspešne prevzatý
+alertTapToSave=Ťuknutím uložíte tento súbor.
+alertDownloadsSize=Súbor je príliš veľký
+alertDownloadsNoSpace=V úložisku nie je dostatok miesta
+# LOCALIZATION NOTE (alertDownloadSave): #1 is the file name, #2 is the file size, #3 is the file host
+alertDownloadSave=Chcete spustiť alebo uložiť súbor #1 (#2) z adresy #3?
+# LOCALIZATION NOTE (alertDownloadMultiple): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of files, #2 is (amount downloaded so far / total amount to download) and #3 is seconds remaining
+alertDownloadMultiple=Preberá sa jeden súbor (#2), #3;Preberajú sa #1 súbory (#2), #3;Preberá sa #1 súborov (#2), #3
+# LOCALIZATION NOTE (alertMultipleDownloadsComplete): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of downloads completed
+alertMultipleDownloadsComplete=Preberanie súboru bolo úspešne dokončené;Preberanie #1 súborov bolo úspešne dokončené;Preberanie #1 súborov bolo úspešne dokončené
+alertDownloadFailed=Ospravedlňujeme sa, prevzatie súboru %S zlyhalo.
+
+# Popup Blocker
+# LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
+popupWarning.message=#1 zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien.;#1 zabránil tejto stránke v otvorení #2 vyskakovacích okien.
+popupButtonAllowOnce2=Povoliť raz
+popupButtonAlwaysAllow3=Vždy povoliť
+popupButtonNeverWarn3=Nikdy nepovoliť
+
+# ContentPermissionsPrompt
+contentPermissions.alwaysForSite=Vždy pre tento server
+contentPermissions.neverForSite=Nikdy pre tento server
+
+# Geolocation UI
+# LOCALIZATION NOTE (geolocation2.allow): If you're having trouble with the
+# word Share, please use Allow and Block in your language.
+geolocation2.allow=Prezradiť umiestnenie
+
+# LOCALIZATION NOTE (geolocation2.wantsTo offlineApps.wantsTo indexedDBQuota.wantsTo):
+# %S is the domain name of the web site.
+geolocation2.wantsTo=Prezradiť stránke %S, kde sa nachádzate?
+
+geolocation.learnMore=Ďalšie informácie…
+
+# Error Console
+typeError=Chyba:
+typeWarning=Upozornenie:
+
+# Offline web applications
+offlineApps.allow=Povoliť
+offlineApps.wantsTo=Webová stránka %S ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
+
+# IndexedDB Quota increases
+indexedDBQuota.allow=Povoliť
+indexedDBQuota.wantsTo=Webová stránka %S sa pokúša uložiť množstvo údajov na použitie v režime offline.
+
+tabs.emptyTabTitle=Nová karta
+
+# LOCALIZATION NOTE (opensearch.search.header): %S is the word or phrase
+# typed by the user in the urlbar to search
+opensearch.search.header=Vyhľadať “%S” pomocou:
+
+# Check for Updates in the About Panel - button labels and accesskeys
+# LOCALIZATION NOTE - all of the following update buttons labels will only be
+# displayed one at a time. So, if a button is displayed nothing else will
+# be displayed alongside of the button. The button when displayed is located
+# directly under the Firefox version in the about dialog (see bug 596813 for
+# screenshots).
+update.checkInsideButton.label=Vyhľadať aktualizácie
+update.checkInsideButton.accesskey=V
+update.resumeButton.label=Pokračovať v preberaní %S…
+update.resumeButton.accesskey=P
+update.openUpdateUI.applyButton.label=Nainštalovať aktualizáciu…
+update.openUpdateUI.applyButton.accesskey=N
+update.restart.updateButton.label=Reštartovať a nainštalovať aktualizáciu
+update.restart.updateButton.accesskey=R
+update.openUpdateUI.upgradeButton.label=Aktualizovať teraz…
+update.openUpdateUI.upgradeButton.accesskey=A
+update.restart.upgradeButton.label=Aktualizovať teraz
+update.restart.upgradeButton.accesskey=A
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/checkbox.dtd
@@ -0,0 +1,6 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY checkbox.on.label  "Zapnuté">
+<!ENTITY checkbox.off.label   "Vypnuté">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/config.dtd
@@ -0,0 +1,16 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY empty.label      "Hľadať">
+<!ENTITY newpref.label     "Pridať novú predvoľbu">
+<!ENTITY addpref.name      "Názov">
+<!ENTITY addpref.value     "Hodnota">
+
+<!ENTITY cancel.label      "Zrušiť">
+<!ENTITY reset.label      "Obnoviť predvolenú hodnotu">
+<!ENTITY done.label       "Hotovo">
+
+<!ENTITY integer.label     "Číslo">
+<!ENTITY string.label      "Reťazec">
+<!ENTITY boolean.label     "Logická">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/crashprompt.properties
@@ -0,0 +1,13 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE (crashprompt.messagebody2): %1$S - short brand name, %2$S - vendor name
+crashprompt.messagebody2=Ospravedlňujeme sa, %1$S bol obnovený po zlyhaní. Odoslaním správy o zlyhaní pomôžete spoločnosti %2$S urobiť %1$S stabilnejším a bezpečnejším. Voľbu môžete vždy zmeniť v nastaveniach prehliadača.
+crashprompt.dialog.title=Chcete odoslať spoločnosti Mozilla správy o zlyhaní?
+crashprompt.dialog.privacyLink=Prehlásenie o používaní osobných údajov funkcie Oznamovateľ zlyhaní
+crashprompt.dialog.acceptbutton=Odoslať správy
+crashprompt.dialog.refusebutton=Neodosielať
+crashprompt.dialog.title2=Prehlásenie o používaní osobných údajov funkcie Oznamovateľ zlyhaní
+crashprompt.dialog.statement1=Firefox má funkciu Oznamovateľ zlyhaní, ktorá odošle spoločnosti Mozilla správu, ak Firefox prestane fungovať. Mozilla používa informácie obsiahnuté v správach o zlyhaní na diagnostiku a opravy problémov, ktoré spôsobujú zlyhanie prehliadača. Aj keď sa táto funkcia spúšťa okamžite po zlyhaní Firefoxu, neodosiela Mozille žiadne informácie až kým tak výslovne nepovolíte. V predvolenom nastavení funkcia odosiela len informácie, ktoré neobsahujú žiadne osobné informácie. Zahrnutý je napríklad výpis zásobníka (podrobný popis toho, ktoré súčasti Firefoxu boli počas zlyhania prehliadača aktívne) či typ počítača, ktorý používate. Funkcia môže zbierať aj ďalšie informácie. Aká verzia funkcie Oznamovateľ zlyhaní sa používa a aké ďalšie informácie sú zbierané záleží na verzii prehliadača Firefox, ktorú práve používate.
+crashprompt.dialog.statement2=V aktuálnych verziách Firefoxu sa funkcia na oznamovanie zlyhaní nazýva “Oznamovateľ zlyhaní Firefoxu”. Táto funkcia umožňuje zahrnúť v správe o zlyhaní aj osobné informácie (vrátane e-mailovej adresy), potenciálne osobné údaje (napr. adresa IP či adresa stránky, ktorú ste v momente zlyhania prehliadali) či vlastný komentár. Oznamovateľ zlyhaní Firefoxu odosiela aj zoznam všetkých doplnkov používaných v momente zlyhania prehliadača, čas od (i) posledného zlyhania, (ii) poslednej inštalácie, a (iii) posledného štartu prehliadača. Mozilla zverejňuje neosobné informácie (ako všeobecná informácia o počítači, výpis zásobníka a komentár používateľa) na stránke http://crash-stats.mozilla.com/.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/passwordmgr.properties
@@ -0,0 +1,23 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+rememberPassword=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.
+savePasswordTitle=Potvrdenie
+# 1st string is product name, 2nd is the username for the login, 3rd is the
+#  login's hostname. Note that long usernames may be truncated.
+saveLoginText = Chcete, aby si prehliadač %1$S zapamätal heslo pre používateľa "%2$S" na serveri %3$S?
+# 1st string is product name, 2nd is the login's hostname
+saveLoginTextNoUsername = Chcete, aby si prehliadač %1$S zapamätal heslo pre %2$S?
+notifyBarNotForThisSiteButtonText = Nie pre tento server
+notifyBarNotForThisSiteButtonAccessKey =
+notifyBarRememberPasswordButtonText = Zapamätať heslo
+notifyBarRememberPasswordButtonAccessKey =
+passwordChangeTitle=Potvrdenie zmeny hesla
+passwordChangeText = Chcete zmeniť uložené heslo pre %S?
+passwordChangeTextNoUser = Chcete zmeniť uložené heslo pre toto prihlásenie?
+notifyBarChangeButtonText = Zmeniť
+notifyBarChangeButtonAccessKey =
+notifyBarDontChangeButtonText2 = Nemeniť
+notifyBarDontChangeButtonAccessKey = 
+userSelectText=Potvrďte, pre ktorého používateľa meníte heslo
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/phishing.dtd
@@ -0,0 +1,17 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY safeb.palm.accept.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
+<!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignorovať toto upozornenie">
+<!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "Toto nie je podozrivá webová stránka…">
+<!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Prečo bola táto stránka zablokovaná?">
+
+<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Nahlásená škodlivá stránka!">
+<!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
+<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "Webová stránka <span id='malware_sitename'/> bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
+<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p><p>Niektoré škodlivé stránky rozširujú nebezpečný softvér úmyselne, ale mnoho z nich bolo napadnutých a rozširuje tento softvér bez vedomosti ich majiteľa.</p>">
+
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title2 "Nahlásená podozrivá stránka!">
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc2 "Ak na tejto stránke zadáte nejaké údaje, tieto môžu byť použité na ukradnutie identity alebo inak zneužité.">
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc2 "<p>Tieto typy stránok sú využívané pri podvodných útokoch, ktoré sa snažia napodobňovať zdroje, ktorým veríte a vylákať od vás osobné informácie alebo informácie o vašich peňažných účtoch.</p>">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/preferences.dtd
@@ -0,0 +1,41 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- ## Sync Flyout Panel ## -->
+<!-- see sync.dtd -->
+
+<!-- ## Options Flyout Panel ## -->
+<!ENTITY optionsHeader.title                   "Možnosti">
+<!ENTITY optionsHeader.startup.title               "Spustenie">
+<!ENTITY optionsHeader.homepage.title              "Pri spustení prehliadača &brandShortName; zobraziť">
+<!ENTITY optionsHeader.homepage.startPage.button         "úvodnú stránku">
+<!ENTITY optionsHeader.homepage.sessionRestore.button      "karty z poslednej relácie">
+<!ENTITY optionsHeader.char.title                "Kódovanie znakov">
+<!ENTITY optionsHeader.char.autodetect.label           "Automatické rozpoznávanie">
+<!ENTITY optionsHeader.char.options.label            "Zobraziť možnosti kódovania v paneli Aplikácie">
+
+<!ENTITY clearPrivateData.title                 "Vymazať súkromné údaje">
+<!ENTITY clearPrivateData.label                 "Vymaže vašu históriu prehliadania, heslá, cookies a údaje formulárov v tomto zariadení">
+<!ENTITY clearPrivateData.button                 "Vymazať">
+<!ENTITY clearPrivateData.done                  "Hotovo">
+<!ENTITY clearPrivateData.history                "História prehliadania">
+<!ENTITY clearPrivateData.otherdata               "Iné údaje (heslá, vyrovnávacia pamäť, cookies, atď)">
+<!ENTITY clearPrivateData.downloadHist              "Zoznam prevzatých súborov">
+<!ENTITY clearPrivateData.cookies                "Cookies">
+<!ENTITY clearPrivateData.cache                 "Vyrovnávacia pamäť">
+<!ENTITY clearPrivateData.sitePref                "Nastavenia stránok">
+<!ENTITY clearPrivateData.formSearchHist             "Položky formulárov a vyhľadávania">
+<!ENTITY clearPrivateData.passwords               "Uložené heslá">
+<!ENTITY clearPrivateData.offline                "Údaje stránok v režime offline">
+<!ENTITY clearPrivateData.logins                 "Aktívne prihlásenia">
+<!ENTITY optionsHeader.privacy.passwords.label          "Zapamätať si heslá">
+<!ENTITY doNotTrack.title                    "Funkcia Do Not Track">
+<!ENTITY doNotTrack.desc                     "Oznámiť stránkam, že:">
+<!ENTITY doNotTrack.options.trackingNotOkay           "nechcem byť sledovaný">
+<!ENTITY doNotTrack.options.noPreference             "neoznamovať moje preferencie v oblasti sledovania">
+<!ENTITY doNotTrack.options.trackingOkay             "môžem byť sledovaný">
+<!ENTITY optionsHeader.reporting.title              "Oznamovateľ zlyhaní">
+<!ENTITY optionsHeader.reporting.crashes.label          "&brandShortName; odosiela správy o zlyhaní spoločnosti Mozilla s cieľom urobiť prehliadač stabilnejším a bezpečnejším">
+<!ENTITY optionsHeader.telemetry.title              "Telemetria">
+<!ENTITY optionsHeader.telemetry.label              "Zdieľa štatistiky o používaní prehliadača so spoločnosťou Mozilla s cieľom urobiť &brandShortName; lepším.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/region.properties
@@ -0,0 +1,19 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE: REVIEW_REQUIRED
+# For all locales: please do not commit any changes to this file without a
+# review from the l10n-drivers team. In order to get one, please file a bug,
+# add the "productization" keyword and CC l10n@mozilla.com.
+# en-US: if you're changing this file, please CC l10n@mozilla.com in the
+# associated bug to help us determine if these changes are relevant for other
+# locales and how to localize them.
+
+# Default search engine
+browser.search.defaultenginename=Bing
+
+# Search engine order (order displayed in the search bar dropdown)
+browser.search.order.1=Bing
+browser.search.order.2=Google
+browser.search.order.3=Yahoo
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/sync.dtd
@@ -0,0 +1,58 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- Flyout -->
+<!ENTITY sync.flyout.title           "&syncBrand.shortName.label;">
+
+<!-- Flyout when not connected -->
+<!ENTITY sync.flyout.presetup.description1   "Pristupujte k svojim záložkám, heslám a otvoreným kartám z viacerých zariadení">
+<!ENTITY sync.flyout.presetup.setup.label   "Nastavte si &syncBrand.shortName.label;">
+
+<!-- Flyout when setting up sync -->
+<!ENTITY sync.flyout.setup.title        "Nastavenie služby &syncBrand.shortName.label;">
+<!ENTITY sync.flyout.setup.description1    "Ak už máte účet služby &syncBrand.shortName.label;, zvoľte &quot;Spárovať zariadenie&quot; na vašom ďalšom zariadení a zadajte tento kód.">
+<!ENTITY sync.flyout.setup.description2    "Ak ešte nemáte účet služby &syncBrand.shortName.label;, môžete si ho vytvoriť v klasickej verzii prehliadača &brandShortName;.">
+<!ENTITY sync.flyout.setup.manual.label_2   "Nie som pri mojom počítači…">
+<!ENTITY sync.flyout.setup.description3    "Tip:">
+<!ENTITY sync.flyout.setup.description4_2   "Ak chcete nájsť položku &quot;Spárovať zariadenie&quot;:">
+<!ENTITY sync.flyout.setup.description5_2   "[Počítač] Otvoriť okno &quot;Možnosti&quot; a zvoľte panel &quot;Synchronizácia&quot;">
+<!ENTITY sync.flyout.setup.description6_2   "[Android] Ponuka &gt; Nastavenia &gt; Synchronizácia">
+
+<!-- Flyout when setting up manually -->
+<!ENTITY sync.flyout.manualsetup.description1_2 "Zadajte údaje o vašom účte &syncBrand.shortName.label; a Obnovovací kľúč vygenerovaný vašim počítačom">
+<!ENTITY sync.flyout.manualsetup.account.placeholder "Názov účtu">
+<!ENTITY sync.flyout.manualsetup.password.placeholder "Heslo">
+<!ENTITY sync.flyout.manualsetup.recoveryKey.placeholder "Obnovovací kľúč">
+<!ENTITY sync.flyout.manualsetup.connect.label      "Pripojiť">
+
+<!-- Flyout when user has just connected -->
+<!ENTITY sync.flyout.setupsuccess.description1   "Prehliadač &brandShortName; sa práve pripojil k účtu služby &syncBrand.shortName.label;">
+<!ENTITY sync.flyout.setupsuccess.description2   "Vaše údaje z konta &syncBrand.shortName.label; sú teraz preberané na pozadí. Karty zo synchronizácie nájdete na Úvodnej stránke &brandShortName;u">
+
+<!-- Flyout when setup failed -->
+<!ENTITY sync.flyout.setupfailure.description    "&brandShortName; sa nemohol pripojiť k vášmu účtu služby &syncBrand.shortName.label;.">
+<!ENTITY sync.flyout.setupfailure.cancelButton   "Zrušiť">
+<!ENTITY sync.flyout.setupfailure.tryAgainButton  "Skúsiť znova">
+
+<!-- Flyout when connected and functioning normally -->
+<!ENTITY sync.flyout.connected.account          "Účet:">
+<!ENTITY sync.flyout.connected.device           "Vaše zariadenie:">
+<!ENTITY sync.flyout.connected.disconnect         "Odpojiť">
+<!ENTITY sync.flyout.connected.disconnectWarningHeader  "Odpojiť vaše zariadenie zo služby &syncBrand.shortName.label;?">
+<!ENTITY sync.flyout.connected.disconnectWarning     "Všetky vaše osobné údaje na tomto zariadení aj na konte služby &syncBrand.shortName.label; zostanú nedotknuté.">
+<!ENTITY sync.flyout.connected.cancel           "Zrušiť">
+<!ENTITY sync.flyout.connected.pair            "Spárovať zariadenie">
+
+<!-- Flyout when pairing a device -->
+<!ENTITY sync.flyout.pairNewDevice.description      "Na novom zariadení, ktoré chcete spárovať, zvoľte položku &quot;Nastaviť službu &syncBrand.shortName.label;&quot; a zadajte kód, ktorý zariadenie vygeneruje.">
+<!ENTITY sync.flyout.pairNewDevice.pair          "Spárovať">
+<!ENTITY sync.flyout.pairNewDevice.note1         "Tip:">
+<!ENTITY sync.flyout.pairNewDevice.note2_2        "Ak chcete nájsť kód:">
+<!ENTITY sync.flyout.pairNewDevice.note3_2        "[Počítač] Otvorte okno &quot;Možnosti&quot;, prepnite sa na panel &quot;Synchronizácia&quot; a zvoľte Nastaviť službu Firefox Sync -&gt; Už mám účet">
+<!ENTITY sync.flyout.pairNewDevice.note4         "[Android] Ponuka &gt; Nastavenia &gt; Synchronizácia">
+<!ENTITY sync.flyout.pairNewDevice.failure        "Skúste to znova">
+
+<!-- Flyout when a device has been successfully paired -->
+<!ENTITY sync.flyout.pairSuccess.description1       "Nové zariadenie bolo úspešne pridané">
+<!ENTITY sync.flyout.pairSuccess.description2       "Vaše údaje z konta &syncBrand.shortName.label; sú teraz preberané na pozadí. Karty zo synchronizácie nájdete na Úvodnej stránke &brandShortName;u">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/metro/chrome/sync.properties
@@ -0,0 +1,15 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE: Used in the default os description when a new account
+# is being set up. Should be unique to Metro, so that it does not conflict
+# with Desktop. See /services/sync/modules/engines/clients.js locaName.
+sync.defaultAccountApplication=Metro %S
+
+# %S is the date and time at which the last sync successfully completed
+sync.flyout.connected.lastSynced=Naposledy synchronizované: %S
+# %S is the username logged in
+sync.flyout.connected.account=Účet: %S
+# %S is the name that the user has chosen for this device
+sync.flyout.connected.device=Vaše zariadenie: %S
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -25,27 +25,43 @@ next_label=Nasledujúca
 page_label=Strana:
 page_of=z {{pageCount}}
 
 zoom_out.title=Vzdialiť
 zoom_out_label=Vzdialiť
 zoom_in.title=Priblížiť
 zoom_in_label=Priblížiť
 zoom.title=Lupa
-print.title=Tlačiť
-print_label=Tlačiť
 presentation_mode.title=Prepnúť na režim Prezentácia
 presentation_mode_label=Režim Prezentácia
 open_file.title=Otvoriť súbor
-open_file_label=Otvoriť
+open_file_label=Otvoriť súbor
+print.title=Tlačiť
+print_label=Tlačiť
 download.title=Prevziať
 download_label=Prevziať
 bookmark.title=Aktuálne zobrazenie (kopírovať alebo otvoriť v novom okne)
 bookmark_label=Aktuálne zobrazenie
 
+# Secondary toolbar and context menu
+tools.title=Nástroje
+tools_label=Nástroje
+first_page.title=Prejsť na prvú stranu
+first_page.label=Prejsť na prvú stranu
+first_page_label=Prejsť na prvú stranu
+last_page.title=Prejsť na poslednú stranu
+last_page.label=Prejsť na poslednú stranu
+last_page_label=Prejsť na poslednú stranu
+page_rotate_cw.title=Otočiť v smere hodinových ručičiek
+page_rotate_cw.label=Otočiť v smere hodinových ručičiek
+page_rotate_cw_label=Otočiť v smere hodinových ručičiek
+page_rotate_ccw.title=Otočiť proti smeru hodinových ručičiek
+page_rotate_ccw.label=Otočiť proti smeru hodinových ručičiek
+page_rotate_ccw_label=Otočiť proti smeru hodinových ručičiek
+
 # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons
 # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are
 # tooltips)
 toggle_sidebar.title=Prepnúť bočný panel
 toggle_sidebar_label=Prepnúť bočný panel
 outline.title=Zobraziť prehľad dokumentu
 outline_label=Prehľad documentu
 thumbs.title=Zobraziť miniatúry
@@ -56,22 +72,16 @@ findbar_label=Hľadať
 # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images)
 # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page
 # number.
 thumb_page_title=Strana {{page}}
 # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page
 # number.
 thumb_page_canvas=Miniatúra strany {{page}}
 
-# Context menu
-first_page.label=Prejsť na prvú stranu
-last_page.label=Prejsť na poslednú stranu
-page_rotate_cw.label=Otočiť v smere hodinových ručičiek
-page_rotate_ccw.label=Otočiť proti smeru hodinových ručičiek
-
 # Find panel button title and messages
 find_label=Hľadať:
 find_previous.title=Vyhľadať predchádzajúci výskyt reťazca
 find_previous_label=Predchádzajúce
 find_next.title=Vyhľadať ďalší výskyt reťazca
 find_next_label=Ďalšie
 find_highlight=Zvýrazniť všetky
 find_match_case_label=Rozlišovať malé/veľké písmená
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-extract.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-extract.properties
@@ -6,18 +6,18 @@
 # Strings here are used to create events and tasks with start and end times
 # based on email content.
 # None of the strings are displayed in the user interface.
 #
 # You don't have to fill all from.*, until.*, *.prefix and *.suffix patterns.
 # It's ok to leave some empty.
 # Please consider declensions and gender if your language has them.
 # Don't just translate directly. The number of variants doesn't have to be
-# the same as in en-US. All of 0, 1, 2, etc is allowed in patterns except alphabet.
-# patterns. You can and should add language specific variants.
+# the same as in en-US. All of 0, 1, 2, etc is allowed in patterns except alphabet
+# pattern. You can and should add language specific variants.
 #
 # There are two different ways to find a start time text in email:
 # 1) it matches a from.* pattern and does not have end.prefix or end.suffix next to it
 # 2) it matches until.* pattern and has start.prefix or start.suffix next to it
 # Similar inverse logic applies to end times.
 # These rules enable using prefix and suffix values with only start.* or only until.*
 # patterns localized for some languages and thus not having to repeat the same
 # values in both.
@@ -32,77 +32,77 @@
 # can be a list of values, separate variants by |
 start.prefix =
 
 # LOCALIZATION NOTE (start.suffix):
 # datetimes followed by these are extracted as start times
 start.suffix = by | until | to | - | till | til | and
 
 # LOCALIZATION NOTE (end.prefix):
-# datetimes followed by these are extracted as end times
+# datetimes with these in front are extracted as end times
 end.prefix = by | until | to | - | till | til | and | due: | due | ends | deadline is | deadline:
 
 # LOCALIZATION NOTE (end.suffix):
 # datetimes followed by these are extracted as end times
 # can be a list of values, separate variants by |
 end.suffix =
 
 # LOCALIZATION NOTE (no.datetime.prefix):
 # datetimes with these in front won't be used
 # specify full words here
 no.datetime.prefix = last week | sent | email | e-mail | instead of | > | unfortunately | in | not
 
 # LOCALIZATION NOTE (no.datetime.suffix):
-# datetimes follwed by these won't be used
+# datetimes followed by these won't be used
 no.datetime.suffix = floor | flr | : | email | e-mail | > | % | usd | dollars
 
 # LOCALIZATION NOTE (from.*):
 # can be a list of values, separate variants by |
 
 # LOCALIZATION NOTE (from.today):
 # must not be empty!
 from.today = today
 
 from.tomorrow = tomorrow
 # LOCALIZATION NOTE (until.*):
 # can be a list of values, separate variants by |
 until.tomorrow =
 
-# LOCALIZATION NOTE (ordinal.date):
+# LOCALIZATION NOTE (from.ordinal.date):
 # %1$S = matches numbers 1-31 and number.x
 # should not have "%1$S" as this would match any single number in email to a time
 from.ordinal.date = %1$Sst | %1$Snd | %1$Srd | %1$Sth
 
 # LOCALIZATION NOTE (until.ordinal.date):
 # %1$S = matches numbers 1-31 and number.x
 until.ordinal.date =
 
 from.noon = noon
 until.noon =
 
-# LOCALIZATION NOTE (hour.only):
+# LOCALIZATION NOTE (from.hour):
 # %1$S = matches numbers 0-23 and number.0-number.23
 # should not have "%1$S" as this would match any single number in email to a time
 from.hour = at %1$S | around %1$S | %1$S - | %1$S to
 
 # LOCALIZATION NOTE (until.hour):
 # %1$S = matches numbers 0-23 and number.0-number.23
 # should also list how to find end of a timeframe
 until.hour = - %1$S | to %1$S | until %1$S | by %1$S
 
-# LOCALIZATION NOTE (hour.only.am):
+# LOCALIZATION NOTE (from.hour.am):
 # %1$S = matches numbers 0-23 and number.0-number.23
 from.hour.am = %1$S am | %1$S a.m
 
 # LOCALIZATION NOTE (until.hour.am):
 # %1$S = matches numbers 0-23 and number.0-number.23
 # should also list how to find end of a timeframe
 until.hour.am =
 
-# LOCALIZATION NOTE (hour.only.pm):
+# LOCALIZATION NOTE (from.hour.pm):
 # %1$S = matches numbers 0-23 and number.0-number.23
 from.hour.pm = %1$S pm | %1$S p.m | %1$S p
 
 # LOCALIZATION NOTE (until.hour.pm):
 # %1$S = matches numbers 0-23 and number.0-number.23
 # should also list how to find end of a timeframe
 until.hour.pm =
 
@@ -117,79 +117,79 @@ until.half.hour.before =
 # LOCALIZATION NOTE (from.half.hour.after):
 # denotes times 30 minutes after last full hour
 from.half.hour.after = half past %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (until.half.hour.after):
 # denotes times 30 minutes after last full hour
 until.half.hour.after =
 
-# LOCALIZATION NOTE (hour.minutes):
+# LOCALIZATION NOTE (from.hour.minutes):
 # %1$S = matches numbers 0-23
 # %2$S = matches numbers 0-59
 from.hour.minutes = %1$S:%2$S | at %1$S%2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (until.hour.minutes):
 # %1$S = matches numbers 0-23
 # %2$S = matches numbers 0-59
 until.hour.minutes =
 
-# LOCALIZATION NOTE (hour.minutes.am):
+# LOCALIZATION NOTE (from.hour.minutes.am):
 # %1$S = matches numbers 0-23
 # %2$S = matches numbers 0-59
 from.hour.minutes.am = %1$S:%2$S am | %1$S:%2$S a.m
 
 # LOCALIZATION NOTE (until.hour.minutes.am):
 # %1$S = matches numbers 0-23
 # %2$S = matches numbers 0-59
 until.hour.minutes.am =
 
-# LOCALIZATION NOTE (hour.minutes.pm):
+# LOCALIZATION NOTE (from.hour.minutes.pm):
 # %1$S = matches numbers 0-23
 # %2$S = matches numbers 0-59
 from.hour.minutes.pm = %1$S:%2$S pm | %1$S:%2$S p.m | %1$S:%2$S p
 
 # LOCALIZATION NOTE (until.hour.minutes.pm):
 # %1$S = matches numbers 0-23
 # %2$S = matches numbers 0-59
 until.hour.minutes.pm =
 
-# LOCALIZATION NOTE (monthname.day):
+# LOCALIZATION NOTE (from.monthname.day):
 # %1$S = matches numbers 1-31 and number.x
 # %2$S = matches monthname
 from.monthname.day = %1$S %2$S | %2$S %1$S | %2$S %1$Sst | %2$S %1$Snd | %2$S %1$Srd | %2$S %1$Sth | %1$Sst of %2$S | %1$Snd of %2$S | %1$Srd of %2$S | %1$Sth of %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (until.monthname.day):
 # %1$S = matches numbers 1-31
 # %2$S = matches monthname
 until.monthname.day =
 
-# LOCALIZATION NOTE (month.day):
+# LOCALIZATION NOTE (from.month.day):
 # %1$S = matches numbers 1-31
 # %2$S = matches numbers 1-12
 from.month.day = %2$S/%1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (until.month.day):
 # %1$S = matches numbers 1-31 and number.x
 # %2$S = matches numbers 1-12
 until.month.day =
 
-# LOCALIZATION NOTE (year.month.day):
+# LOCALIZATION NOTE (from.year.month.day):
 # %1$S = matches numbers 1-31
 # %2$S = matches numbers 1-12
 # %3$S = matches 2/4 numbers
 from.year.month.day = %2$S/%1$S/%3$S | %3$S/%2$S/%1$S | %3$S-%2$S-%1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (until.year.month.day):
 # %1$S = matches numbers 1-31
 # %2$S = matches numbers 1-12
 # %3$S = matches 2/4 numbers
 until.year.month.day =
 
-# LOCALIZATION NOTE (year.monthname.day):
+# LOCALIZATION NOTE (from.year.monthname.day):
 # %1$S = matches numbers 1-31
 # %2$S = matches monthname
 # %3$S = matches 2/4 numbers
 from.year.monthname.day = %1$S %2$S %3$S | %1$Sst %2$S %3$S | %1$Snd %2$S %3$S | %1$Srd %2$S %3$S | %1$Sth %2$S %3$S | %2$S %1$S, %3$S | %3$S-%2$S-%1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (until.year.monthname.day):
 # %1$S = matches numbers 1-31
 # %2$S = matches monthname
@@ -221,20 +221,20 @@ month.5 = may
 month.6 = june | jun | jun.
 month.7 = july | jul | jul.
 month.8 = august | aug | aug.
 month.9 = september | sep | sep. | sept.
 month.10 = october | oct | oct.
 month.11 = november | nov | nov.
 month.12 = december | dec | dec.
 
-# LOCALIZATION NOTE (weekday.*):
+# LOCALIZATION NOTE (from.weekday.*):
 # used to derive start date based on weekdays mentioned
 # can be a list of values, separate variants by |
-# LOCALIZATION NOTE (weekday.0):
+# LOCALIZATION NOTE (from.weekday.0):
 # Regardless of what the first day of the week is in your country, 0 is Sunday here.
 from.weekday.0 = sunday | sundays
 from.weekday.1 = monday | mondays
 from.weekday.2 = tuesday | tuesdays
 from.weekday.3 = wednesday | wednesdays
 from.weekday.4 = thursday | thursdays
 from.weekday.5 = friday | fridays
 from.weekday.6 = saturday | saturdays
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -19,32 +19,32 @@ rowheader   =    nadpis riadka
 column     =    stĺpec
 row      =    riadok
 cell      =    bunka
 link      =    odkaz
 list      =    zoznam
 listitem    =    položka zoznamu
 outline    =    prehľad
 outlineitem  =    položka prehľadu
-pagetab    =    karta stránky
+pagetab    =    karta
 propertypage  =    stránka s vlastnosťami
 graphic    =    obrázok
 pushbutton   =    tlačidlo
 checkbutton  =    označovacie políčko
 radiobutton  =    prepínač
 combobox    =    rozbaľovacie pole
 progressbar  =    indikátor priebehu
 slider     =    jazdec
 spinbutton   =    číselník
 diagram    =    diagram
 animation   =    animácia
 equation    =    rovnica
 buttonmenu   =    tlačidlo s ponukou
 whitespace   =    pevná medzera
-pagetablist  =    zoznam kariet stránok
+pagetablist  =    zoznam kariet
 canvas     =    kresliace plátno
 checkmenuitem =    položka označovacieho políčka
 label     =    menovka
 passwordtext  =    text hesla
 radiomenuitem =    položka prepínača
 textcontainer =    textové pole
 togglebutton  =    tlačidlo prepínača
 treetable   =    tabuľka stromu
@@ -75,16 +75,22 @@ textarea    =    textové pole
 # More sophisticated object descriptions
 headingLevel  =    nadpis úrovne %S
 
 # more sophisticated list announcement
 listStart   =    Prvá položka
 listEnd    =    Posledná položka
 listItemsCount =    1 položka;#1 položky;#1 položiek
 
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the item's role name (e.g. "tab"),
+# %2$S is the position of the item n the set.
+# %3$S is the total number of such items in the set.
+# An expanded example would read "tab 2 of 5".
+objItemOf   =    %1$S %2$S z %3$S
+
 # Landmark announcements
 banner     =    banner
 complementary =    doplnkový
 contentinfo  =    informácia o obsahu
 main      =    hlavné
 navigation   =    navigácia
 search     =    vyhľadávanie
 
@@ -112,32 +118,37 @@ openAction   =   otvorené
 closeAction  =   zatvorené
 switchAction  =   prepnuté
 clickAction  =   kliknuté
 collapseAction =   zbalené
 expandAction  =   rozbalené
 activateAction =   aktivované
 cycleAction  =   prepnuté
 
+# Live regions
+# 'hidden' will be spoken when something disappears in a live region.
+hidden     =   skryté
+
 # Tab states
 tabLoading   =   načítava sa
 tabLoaded   =   načítané
 tabNew     =   nová karta
 tabLoadStopped =   načítavanie zastavené
 tabReload   =   opätovné načítavanie
 
 # Object states
 stateChecked   =  označené
 stateNotChecked =  neoznačené
 stateExpanded  =  rozbalené
 stateCollapsed  =  zbalené
 stateUnavailable =  nedostupné
 stateRequired  =  vyžadované
 stateTraversed  =  navštívené
 stateHasPopup  =  má vyskakovacie okno
+stateSelected  =  označené
 
 # App modes
 editingMode  =   úpravy
 navigationMode =   navigácia
 
 # Quick navigation modes
 quicknav_Simple   = Predvolené
 quicknav_Anchor   = Kotvy
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -28,8 +28,10 @@ externalProtocolPrompt=Na spracovanie odkazov typu %1$S: je potrebná externá aplikácia.\n\n\nPožadovaný odkaz:\n\n%2$S\n\nAplikácia: %3$S\n\n\nAk ste túto požiadavku neočakávali, môže to byť pokus o zneužitie aplikácie. V prípade pochybností týkajúcich sa škodlivosti tejto požiadavky ju zrušte.\n
 externalProtocolUnknown=<Neznáma aplikácia>
 externalProtocolChkMsg=Zapamätať si nastavenie pre všetky odkazy rovnakého typu.
 externalProtocolLaunchBtn=Spustiť aplikáciu
 malwareBlocked=Stránka %S bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.
 phishingBlocked=Webová stránka %S je nahlásená ako podozrivá stránka pokúšajúca sa podvodným spôsobom vylákať od používateľov osobné alebo finančné údaje.
 cspFrameAncestorBlocked=Táto stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré nepovoľujú tento spôsob jej vloženia do objektu.
 corruptedContentError=Táto stránka nemohla byť zobrazená kvôli chybe pri prenose údajov.
 remoteXUL=Táto stránka používa nepodporovanú technológiu, ktorá nie je predvolene zapnutá.
+#LOCALIZATION NOTE (tabcrashed): The following string is shown in the tab title if a page with a blank title has crashed. Current UX says that the tab title should remain blank
+tabcrashed=
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -130,8 +130,10 @@ MozAudioDataWarning=Používanie Mozilla Audio Data API je zavrhnuté. Použite radšej Web Audio API.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
 LenientThisWarning=Ignoruje sa vlastnosť get alebo set, ktorá má [LenientThis], protože objekt "this" je nesprávny.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "nsIDOMWindowUtils", "getWindowWithOuterId", or "nsIWindowMediator"
 GetWindowWithOuterIdWarning=Používanie nsIDOMWindowUtils.getOuterWindowWithId() je zavrhnuté. Používajte radšej rovnomennú metódu pre nsIWindowMediator.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getPreventDefault" or "defaultPrevented".
 GetPreventDefaultWarning=Používanie getPreventDefault() je zavrhnuté. Používajte radšej defaultPrevented.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "getUserData", "setUserData", "WeakMap", or "element.dataset".
 GetSetUserDataWarning=Používanie getUserData() alebo setUserData() je zavrhnuté. Používajte radšej WeakMap alebo element.dataset.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozGetAsFile" or "toBlob"
+MozGetAsFileWarning=Používanie neštandardnej metódy mozGetAsFile je zavrhnuté. Metóda bude čoskoro odstránená. Používajte radšej štandardnú metódu toBlob.
--- a/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
+++ b/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
@@ -23,8 +23,16 @@ NoFileSelected=Nie je zvolený súbor.
 # LOCALIZATION NOTE (NoFilesSelected): this string is shown on a
 # <input type='file' multiple> when there is no file selected yet.
 NoFilesSelected=Nie sú zvolené súbory.
 # LOCALIZATION NOTE (XFilesSelected): this string is shown on a
 # <input type='file' multiple> when there are more than one selected file.
 # %S will be a number greater or equal to 2.
 XFilesSelected=Počet zvolených súborov: %S
 ColorPicker=Zvoľte farbu
+# LOCALIZATION NOTE (AndNMoreFiles): Semi-colon list of plural forms. 
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals 
+# This string is shown at the end of the tooltip text for <input type='file'
+# multiple> when there are more than 21 files selected (when we will only list
+# the first 20, plus an "and X more" line). #1 represents the number of files
+# minus 20 and will always be a number equal to or greater than 2. So the
+# singular case will never be used.
+AndNMoreFiles=a jeden ďalší;a #1 ďalšie;a #1 ďalších
--- a/dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
+++ b/dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
@@ -1,21 +1,21 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-#LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithDimensionsAndFile): first %S is filename, second %S is type, third %S is width and fourth %S is height
+#LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithDimensions2AndFile): first %S is filename, second %S is type, third %S is width and fourth %S is height
 #LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithoutDimensions): first %S is filename, second %S is type
-#LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithDimensions): first %S is type, second %S is width and third %S is height
+#LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithDimensions2): first %S is type, second %S is width and third %S is height
 #LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithNeitherDimensionsNorFile): first %S is type
 #LOCALIZATION NOTE (MediaTitleWithFile): first %S is filename, second %S is type
 #LOCALIZATION NOTE (MediaTitleWithNoInfo): first %S is type
-ImageTitleWithDimensionsAndFile=%S (Obrázok %S, %S\u00D7%S bodov)
+ImageTitleWithDimensions2AndFile=%S (Obrázok %S, %S\u00D7%S bodov)
 ImageTitleWithoutDimensions=%S (Obrázok %S)
-ImageTitleWithDimensions=(Obrázok %S, %S\u00D7%S bodov)
+ImageTitleWithDimensions2=(Obrázok %S, %S\u00D7%S bodov)
 ImageTitleWithNeitherDimensionsNorFile=(Obrázok %S)
 MediaTitleWithFile=%S (Objekt %S)
 MediaTitleWithNoInfo=(Objekt %S)
 
 InvalidImage=Obrázok “%S” sa nedá zobraziť, pretože obsahuje chyby.
 ScaledImage=Zmenšený (%S%%)
 
 TitleWithStatus=%S - %S
--- a/dom/chrome/mathml/mathml.properties
+++ b/dom/chrome/mathml/mathml.properties
@@ -1,12 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+InvalidChild=Neplatný kód: <%1$S> nemôže byť potomkom <%2$S>.
 ChildCountIncorrect=Neplatný kód: nesprávny počet potomkov pre značku <%1$S/>.
 DuplicateMprescripts=Neplatný kód: viac ako jeden <mprescripts/> v <mmultiscripts/>.
 # LOCALIZATION NOTE: The first child of <mmultiscript/> is the base, that is the element to which scripts are attached.
 NoBase=Neplatný kód: v <mmultiscripts/> sa očakáva presne jeden základný prvok. Nebol nájdený žiadny.
 SubSupMismatch=Neplatný kód: nekompletný pár 'dolný index'/'horný index' v <mmultiscripts/>.
 
 # LOCALIZATION NOTE: When localizing the single quotes ('), follow the conventions in css.properties for your target locale.
 AttributeParsingError=Chyba pri spracovaní hodnoty '%1$S' pre atribút '%2$S' pre <%3$S/>. Atribút bol ignorovaný.
--- a/dom/chrome/security/csp.properties
+++ b/dom/chrome/security/csp.properties
@@ -1,59 +1,66 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # CSP Warnings:
-# LOCALIZATION NOTE (directiveViolated):
-# %1$S is the directive that has been violated.
-directiveViolated = Direktíva %1$S bola narušená
-# LOCALIZATION NOTE (directiveViolatedWithURI):
+# LOCALIZATION NOTE (CSPViolation):
+# %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
+CSPViolation = Na základe nastavení stránky bolo zablokované načítanie zdroja: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (CSPViolationWithURI):
 # %1$S is the directive that has been violated.
 # %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
-directiveViolatedWithURI = Direktíva %1$S bola narušená zdrojom %2$S
+CSPViolationWithURI = Na základe nastavení stránky bolo zablokované načítanie zdroja %2$S ("%1$S").
 # LOCALIZATION NOTE (triedToSendReport):
 # %1$S is the URI we attempted to send a report to.
 triedToSendReport = Pokus o odoslanie správy na neplatnú adresu: "%1$S"
 # LOCALIZATION NOTE (errorWas):
 # %1$S is the error resulting from attempting to send the report
 errorWas = Chyba bola: "%1$S"
 # LOCALIZATION NOTE (couldNotParseReportURI):
 # %1$S is the report URI that could not be parsed
 couldNotParseReportURI = Nebolo možné spracovať správu: %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (couldNotProcessUnknownDirective):
 # %1$S is the unknown directive
 couldNotProcessUnknownDirective = Nebolo možné spracovať neznámu direktívu '%1$S'
-# LOCALIZATION NOTE (doNotUnderstandOption):
+# LOCALIZATION NOTE (ignoringUnknownOption):
 # %1$S is the option that could not be understood
-doNotUnderstandOption = Nerozumiem voľbe '%1$S'. Ignorujem ju.
-# LOCALIZATION NOTE (notETLDPlus1):
+ignoringUnknownOption = Ignoruje sa neznáma voľba %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (reportURInotETLDPlus1):
 # %1$S is the ETLD of the report URI that could not be used
-notETLDPlus1 = nie je možné použiť adresu pre správy z odlišnej eTLD+1: %1$S
-# LOCALIZATION NOTE (notSameScheme):
+reportURInotETLDPlus1 = Adresa pre správy (%1$S) musí pochádzať z rovnakej eTLD+1.
+# LOCALIZATION NOTE (reportURInotSameSchemeAsSelf, reportURInotSamePortAsSelf):
 # %1$S is the report URI that could not be used
-notSameScheme = nie je možné použiť adresu pre správy, ktorá obsahuje odlišnú schému ako originálny dokument: %1$S
-# LOCALIZATION NOTE (notSamePort):
-# %1$S is the report URI that could not be used
-notSamePort = nie je možné použiť adresu pre správy, ktorá má odlišný port ako originálny dokument: %1$S
+reportURInotSameSchemeAsSelf = Adresa pre správy (%1$S) musí používať rovnakú schému ako originálny dokument.
+reportURInotSamePortAsSelf = Adresa pre správy (%1$S) musí používať rovnaký port ako originálny dokument.
 # LOCALIZATION NOTE (pageCannotSendReportsTo):
 # %1$S is the URI of the page with the policy
 # %2$S is the report URI that could not be used
 pageCannotSendReportsTo = stránka na adrese %1$S nemôže odosielať správy na adresu %2$S
 allowOrDefaultSrcRequired = Direktíva 'allow' alebo 'default-src' je vyžadovaná, ale nebola nájdená. Použije sa "default-src 'none'"
 # LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
 # %1$S is the CSP Source that could not be parsed
 failedToParseUnrecognizedSource = Nepodarilo sa spracovať nerozpoznaný zdroj %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (reportPostRedirect):
 # %1$S is the specified report URI before redirect
 reportPostRedirect = Odoslanie správy o porušení na adresu %1$S zlyhalo, pretože sa objavilo presmerovanie
 # LOCALIZATION NOTE (allowDirectiveIsDeprecated):
 # Don't translate "allow" and "default-src" as they are keywords and part of
 # the CSP protocol syntax.
 allowDirectiveIsDeprecated = Direktíva allow je zavrhnutá, použite radšej podobnú direktívu default-src
+# LOCALIZATION NOTE (inlineScriptBlocked):
+# inline script refers to JavaScript code that is embedded into the HTML document.
+inlineScriptBlocked = Pokus o spustenie vložených skriptov bol zablokovaný
+# LOCALIZATION NOTE (inlineStyleBlocked):
+# inline style refers to CSS code that is embedded into the HTML document.
+inlineStyleBlocked = Pokus o použitie vložených štýlov bol zablokovaný
+# LOCALIZATION NOTE (scriptFromStringBlocked):
+# eval is a name and should not be localized.
+scriptFromStringBlocked = Pokus o zavolanie JavaScriptu z reťazca (pomocou funkcia ako napr. eval) bol zablokovaný
 
 # CSP Errors:
 policyURINotAlone = Direktíva policy-uri môže byť uvedená len samotná
 noParentRequest = Direktíva policy-uri nemôže byť získaná bez žiadosti rodiča a CSP.
 # LOCALIZATION NOTE (policyURIParseError):
 # %1$S is the URI that could not be parsed
 policyURIParseError = nebolo možné spracovať adresu: %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (nonMatchingHost):
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -6,8 +6,13 @@ BlockMixedActiveContent = Blokované načítanie zmiešaného aktívneho obsahu "%1$S"
 # CSP
 ReportOnlyCSPIgnored=Report-only CSP policy will be ignored because there are other non-report-only CSP policies applied.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Security-Policy", "X-Content-Security-Policy-Report-Only", "Content-Security-Policy" or "Content-Security-Policy-Report-Only"
 OldCSPHeaderDeprecated=Hlavičky X-Content-Security-Policy a X-Content-Security-Report-Only budú v budúcnosti zavrhnuté. Používajte radšej hlavičky Content-Security-Policy a Content-Security-Report-Only so syntaxou podľa špecifikácie CSP.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Security-Policy/Report-Only" or "Content-Security-Policy/Report-Only"
 BothCSPHeadersPresent=Táto stránka obsahuje hlavičku X-Content-Security-Policy/Report-Only ako aj hlavičku Content-Security-Policy/Report-Only. Hlavička X-Content-Security-Policy/Report-Only bude ignorovaná.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Strict-Transport-Security" or "HSTS"
 InvalidSTSHeaders=Stránka má definovanú neplatnú hlavičku Strict-Transport-Security.
+InsecurePasswordsPresentOnPage=Polia s heslami sú umiestnené na nezabezpečenej (http://) stránke. Toto je bezpečnostné riziko, pretože to umožňuje ukradnúť prihlasovacie údaje používateľa.
+InsecureFormActionPasswordsPresent=Polia s heslami sú umiestnené vo formulári, ktorý má definovanú nezabezpečenú (http://) akciu formulára. Toto je bezpečnostné riziko, pretože to umožňuje ukradnúť prihlasovacie údaje používateľa.
+InsecurePasswordsPresentOnIframe=Polia s heslami sú umiestnené na nezabezpečenom (http://) rámci iframe. Toto je bezpečnostné riziko, pretože to umožňuje ukradnúť prihlasovacie údaje používateľa.
+LoadingMixedActiveContent=Načítava sa zmiešaný (nezabezpečený) aktívny obsah na zabezpečenej stránke "%1$S"
+LoadingMixedDisplayContent=Načítava sa zmiešaný (nezabezpečený) obsah na zobrazenie na zabezpečenej stránke "%1$S"
--- a/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
@@ -29,16 +29,18 @@
 
 <!-- for ABSearchDialog.xul -->
 <!ENTITY abSearchHeading.label    "Hľadať v adresári:">
 <!ENTITY abSearchHeading.accesskey  "s">
 <!ENTITY propertiesButton.label   "Vlastnosti">
 <!ENTITY propertiesButton.accesskey "V">
 <!ENTITY composeButton.label     "Nová správa">
 <!ENTITY composeButton.accesskey   "N">
+<!ENTITY deleteCardButton.label   "Odstrániť">
+<!ENTITY deleteCardButton.accesskey "d">
 <!ENTITY abSearchDialogTitle.label  "Pokročilé hľadanie v adresári">
 
 <!-- Thread Pane -->
 <!ENTITY threadColumn.label     "Vlákno">
 <!ENTITY fromColumn.label      "Od">
 <!ENTITY recipientColumn.label    "Adresát">
 <!ENTITY subjectColumn.label     "Predmet">
 <!ENTITY dateColumn.label      "Dátum">
--- a/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
@@ -92,17 +92,19 @@ pop3StatFail=Vykonanie príkazu STAT bolo neúspešné. Chyba pri získavaní čísla a veľkosti správy.
 #LOCALIZATION NOTE (pop3ServerSaid): Do not remove the leading space during translation.
 pop3ServerSaid=Poštový server %S odpovedal:
 
 copyingMessagesStatus=Kopíruje sa správa %S z %S správ do %S
 
 movingMessagesStatus=Presúva sa správa %S z %S správ do %S
 
 # Status - write error occurred
-pop3MessageFolderBusy=Tento priečinok sa spracúva. Počkajte, kým sa spracovanie dokončí.
+# LOCALIZATION NOTE (pop3ServerBusy): Do not translate the word "%S" below.
+# Place %S where the account name should appear.
+pop3ServerBusy=Účet %S sa spracúva. Počkajte, kým sa spracovanie dokončí.
 
 movemailCantOpenSpoolFile=Nepodarilo sa otvoriť poštový vyrovnávací súbor %S.
 
 movemailCantCreateLock=Nepodarilo sa vytvoriť zamykací súbor %S. Ak má presúvanie pošty fungovať, je potrebné vytvoriť zamykacie súbory v poštovom vyrovnávacom priečinku. Na väčšine systémov je vhodné nastaviť prístupové práva vyrovnávacieho poštového priečinka na 01777.
 
 movemailCantDeleteLock=Nepodarilo sa odstrániť zamykací súbor %S.
 
 movemailCantTruncateSpoolFile=Nepodarilo sa skrátiť vyrovnávací súbor %S.
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -1,19 +1,23 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+
 <!ENTITY no_space_to_start_error "Na spustenie prehliadača &brandShortName; nie je dostatok miesta.">
 <!ENTITY error_loading_file "Pri načítavaní súborov potrebných na spustenie prehliadača &brandShortName; sa vyskytla chyba.">
 
-<!ENTITY awesomebar_all_pages_title "Top stránky">
-<!ENTITY awesomebar_bookmarks_title "Záložky">
-<!ENTITY awesomebar_history_title "História">
-<!ENTITY awesomebar_switch_to_tab "Prejsť na kartu">
+<!-- Localization note: These are used as the titles of different pages on the home screen.
+   They are automatically converted to all caps by the Android platform. -->
+<!ENTITY bookmarks_title "Záložky">
+<!ENTITY history_title "História">
+<!ENTITY reading_list_title "Zoznam na prečítanie">
+
+<!ENTITY switch_to_tab "Prejsť na kartu">
 
 <!ENTITY crash_reporter_title "Oznamovateľ zlyhania prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY crash_message2 "&brandShortName; zistil problém a zlyhal. Otvorené karty by mali byť po reštart dostupné na Úvodnej stránke &brandShortName;u.">
 <!ENTITY crash_send_report_message3 "Oznámiť spoločnosti &vendorShortName; toto zlyhanie, aby bolo možné problém odstrániť">
 <!ENTITY crash_include_url2 "Zahrnúť adresu stránky, na ktorej som sa nachádzal">
 <!ENTITY crash_sorry "Ospravedlňujeme sa">
 <!ENTITY crash_comment "Pridať komentár (komentáre sú verejne dostupné)">
 <!ENTITY crash_allow_contact2 "Umožniť spoločnosti &vendorShortName; kontaktovať ma ohľadne tejto stránky">
@@ -24,20 +28,17 @@
 <!ENTITY crash_restart_label "Reštartovať &brandShortName;">
 <!ENTITY exit_label "Ukončiť">
 
 <!ENTITY launcher_shortcuts_title "Webové aplikácie prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY launcher_shortcuts_empty "Neboli nájdené žiadne webové aplikácie">
 
 <!ENTITY choose_file "Zvoľte súbor">
 
-<!ENTITY awesomebar_default_text "Zadajte adresu alebo vyhľadávanie">
-
-<!ENTITY remote_tabs "Karty zo synchronizácie">
-<!ENTITY remote_tabs_show_all "Zobraziť všetky karty">
+<!ENTITY url_bar_default_text "Zadajte adresu alebo výraz vyhľadávania">
 
 <!ENTITY bookmark "Záložka">
 <!ENTITY bookmark_added "Záložka pridaná">
 <!ENTITY bookmark_removed "Záložka odstránená">
 <!ENTITY bookmark_updated "Záložka aktualizovaná">
 <!ENTITY bookmark_options "Možnosti">
 
 <!ENTITY history_today_section "Dnes">
@@ -65,20 +66,25 @@
 <!ENTITY settings_title "Nastavenia">
 <!ENTITY pref_category_advanced "Rozšírené">
 <!ENTITY pref_category_customize "Prispôsobenie">
 <!ENTITY pref_category_search2 "Nastavenia vyhľadávania">
 <!ENTITY pref_category_display "Zobrazovanie">
 <!ENTITY pref_category_privacy_short "Súkromie">
 <!ENTITY pref_category_vendor "&vendorShortName;">
 <!ENTITY pref_category_datareporting "Odosielanie údajov">
+<!ENTITY pref_category_installed_search_engines "Nainštalované vyhľadávacie moduly">
+<!ENTITY pref_category_add_search_providers "Pridať ďalšie vyhľadávacie moduly">
+<!-- Localization note (pref_search_tip) : "TIP" as in "hint", "clue" etc. Displayed as an
+   advisory message on the customise search providers settings page explaining how to add new
+   search providers.-->
+<!ENTITY pref_search_tip "Tip: akúkoľvek stránku pridáte dlhým podržaním jej vyhľadávacieho poľa.">
 <!ENTITY pref_category_devtools "Vývojárske nástroje">
 <!ENTITY pref_developer_remotedebugging "Vzdialené ladenie">
 <!ENTITY pref_developer_remotedebugging_docs "Ďalšie informácie">
-<!ENTITY pref_category_installed_search_engines "Nainštalované vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY pref_remember_signons "Pamätať si heslá">
 
 <!-- Localization note: These are shown in the left sidebar on tablets -->
 <!ENTITY pref_header_customize "Prispôsobenie">
 <!ENTITY pref_header_display "Zobrazovanie">
 <!ENTITY pref_header_privacy_short "Súkromie">
 <!ENTITY pref_header_help "Pomocník">
 <!ENTITY pref_header_vendor "&vendorShortName;">
@@ -101,53 +107,64 @@
 <!ENTITY pref_plugins "Zásuvné moduly">
 <!ENTITY pref_plugins_enabled "Povolené">
 <!ENTITY pref_plugins_tap_to_play "Prehrávať po ťuknutí">
 <!ENTITY pref_plugins_disabled "Zakázané">
 <!ENTITY pref_text_size "Veľkosť textu">
 <!ENTITY pref_reflow_on_zoom4 "Zaostriť text">
 <!ENTITY pref_restore "Karty">
 <!ENTITY pref_restore_always "Vždy karty">
-<!ENTITY pref_restore_crash "Obnoviť po zlyhaní">
-<!ENTITY pref_restore_never "Nikdy neobnoviť">
+<!ENTITY pref_restore_quit "Neobnovovať po ukončení &brandShortName;u">
 <!ENTITY pref_font_size_tiny "Maličké">
 <!ENTITY pref_font_size_small "Malé">
 <!ENTITY pref_font_size_medium "Stredné">
 <!ENTITY pref_font_size_large "Veľké">
 <!ENTITY pref_font_size_xlarge "Veľmi veľké">
-<!ENTITY pref_use_master_password "Používať hlavné heslo">
 <!ENTITY pref_font_size_set "Nastaviť">
 
 <!-- Localization note (pref_font_size_adjust_char): A button with a small version of this character
 (or combination of characters) is used to decrease the preview font size; a larger version of the
 same character/combination is used to increase the preview font size. It should be a concise
 representation of the language it is used in that will help show the text in the preview will change
 size. -->
 <!ENTITY pref_font_size_adjust_char "-/+">
 
 <!-- Localization note (pref_font_size_preview_text): This paragraph is used as an example to
   demonstrate the font size setting. It is meant to be whimsical and fun. -->
 <!ENTITY pref_font_size_preview_text "Rýchla oranžová líška presahuje vaše očakávania vyššou rýchlosťou, väčšou flexibilitou a zlepšenou bezpečnosťou. Pretože sme neziskoví, sme slobodní pri inováciách bez tlaku na kompromisy. To znamená lepší zážitok pre vás a svetlejšiu budúcnosť pre web.">
 
+<!ENTITY pref_use_master_password "Používať hlavné heslo">
 <!ENTITY pref_show_product_announcements "Zobrazovať oznámenia o produkte">
 <!ENTITY pref_sync "Synchronizácia">
 <!ENTITY pref_search_suggestions "Zobrazovať návrhy vyhľadávania">
 <!ENTITY pref_import_android "Import z Androidu">
 <!ENTITY pref_private_data_history "História prehliadania a prevzatých súborov">
 <!ENTITY pref_private_data_formdata "História vyhľadávania a formulárov">
 <!ENTITY pref_private_data_cookies2 "Cookies a aktívne prihlásenia">
 <!ENTITY pref_private_data_passwords "Uložené heslá">
 <!ENTITY pref_private_data_cache "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY pref_private_data_offlineApps "Údaje stránok v režime offline">
 <!ENTITY pref_private_data_siteSettings2 "Nastavenia stránok">
 <!ENTITY pref_private_data_downloadFiles "Prevzaté súbory">
 
+
 <!ENTITY pref_about_firefox "Čo je &brandShortName;">
 <!ENTITY pref_vendor_faqs "Často kladené otázky">
 <!ENTITY pref_vendor_feedback "Odoslať názor">
+<!ENTITY pref_search_set_default "Nastavený ako predvolený">
+<!ENTITY pref_search_default "Predvolený">
+<!ENTITY pref_search_remove "Odstrániť">
+<!ENTITY pref_search_last_toast "Nie je možné odstrániť alebo zakázať posledný vyhľadávací modul.">
+
+<!ENTITY datareporting_notification_title "Štatistiky a údaje &brandShortName;u">
+<!ENTITY datareporting_notification_action_long "Zvoľte, aké informácie chcete zdieľať">
+<!ENTITY datareporting_notification_action "Zvoľte, čo chcete zdieľať">
+<!ENTITY datareporting_notification_summary "Na zlepšenie zážitku z prehliadania &brandShortName; automaticky odosiela informácie spoločnosti &vendorShortName;.">
+<!ENTITY datareporting_notification_summary_short "Na zlepšenie zážitku z prehliadania…">
+<!ENTITY datareporting_notification_ticker_text "&datareporting_notification_title;: &datareporting_notification_action_long;">
 
 <!-- Localization note (datareporting_fhr_title, datareporting_fhr_summary2,
   reporting_telemetry_title, datareporting_telemetry_summary,
   datareporting_crashreporter_summary) : These match the strings in
   en-US/chrome/browser/preferences/advanced.dtd (healthReportSection.label,
   healthReportDesc.label, telemetrySection.label, telemetryDesc.label,
   crashReporterDesc.label). -->
 <!ENTITY datareporting_fhr_title "Správa o kondícii prehliadača &brandShortName;">
@@ -157,23 +174,16 @@ size. -->
 <!ENTITY datareporting_telemetry_summary "Zdieľa údaje o výkonnosti, využívaní funkcií, hardvérovej konfigurácii a prispôsobení prehliadača so spoločnosťou &vendorShortName; s cieľom urobiť &brandShortName; lepším.">
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_summary "&brandShortName; odosiela správy o zlyhaní s cieľom pomôcť spoločnosti &vendorShortName; urobiť prehliadač stabilnejším a bezpečnejším.">
 <!-- Localization note (datareporting_crashreporter_title_short) : This string matches
   (crashReporterSection.label) in en-US/chrome/browser/preferences/advanced.dtd.-->
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_title_short "Správy o zlyhaní">
 <!ENTITY datareporting_wifi_title "Služby zisťovania polohy &vendorShortName;">
 <!ENTITY datareporting_wifi_summary "Pomáha zlepšovať služby zisťovania polohy pre otvorený web tým, že umožňuje prehliadaču &brandShortName; zbierať a odosielať anonymné celulárne informácie.">
 
-<!ENTITY datareporting_notification_title "Štatistiky a údaje &brandShortName;u">
-<!ENTITY datareporting_notification_action_long "Zvoľte, aké informácie chcete zdieľať">
-<!ENTITY datareporting_notification_action "Zvoľte, čo chcete zdieľať">
-<!ENTITY datareporting_notification_summary "Na zlepšenie zážitku z prehliadania &brandShortName; automaticky odosiela informácie spoločnosti &vendorShortName;.">
-<!ENTITY datareporting_notification_summary_short "Na zlepšenie zážitku z prehliadania…">
-<!ENTITY datareporting_notification_ticker_text "&datareporting_notification_title;: &datareporting_notification_action_long;">
-
 <!ENTITY pref_update_autodownload "Automatické aktualizácie">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_wifi "Len cez sieť Wi-Fi">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_disabled "Vypnuté">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_enabled "Zapnuté">
 
 <!ENTITY quit "Ukončiť">
 
 <!ENTITY addons "Doplnky">
@@ -202,46 +212,48 @@ size. -->
 <!ENTITY find_text "Hľadať na stránke">
 <!ENTITY find_prev "Predchádzajúci">
 <!ENTITY find_next "Ďalší">
 <!ENTITY find_close "Zavrieť">
 
 <!ENTITY contextmenu_open_new_tab "Otvoriť na novej karte">
 <!ENTITY contextmenu_open_private_tab "Otvoriť na súkromnej karte">
 <!ENTITY contextmenu_open_in_reader "Otvoriť v čítačke">
-<!ENTITY contextmenu_remove_history "Odstrániť">
-<!ENTITY contextmenu_remove_bookmark "Odstrániť">
+<!ENTITY contextmenu_remove "Odstrániť">
 <!ENTITY contextmenu_add_to_launcher "Pridať na úvodnú obrazovku">
 <!ENTITY contextmenu_share "Zdieľať">
 <!ENTITY contextmenu_pasteandgo "Prilepiť a prejsť">
 <!ENTITY contextmenu_paste "Prilepiť">
 <!ENTITY contextmenu_copyurl "Kopírovať adresu">
 <!ENTITY contextmenu_edit_bookmark "Upraviť">
 <!ENTITY contextmenu_subscribe "Prihlásiť k odberu">
 <!ENTITY contextmenu_site_settings "Upraviť nastavenia stránky">
+<!ENTITY contextmenu_top_bookmarks_edit "Upraviť">
+<!ENTITY contextmenu_top_bookmarks_pin "Pripnúť stránku">
+<!ENTITY contextmenu_top_bookmarks_unpin "Zrušiť pripnutie stránky">
 
 <!ENTITY pref_titlebar_mode "Panel s titulkom okna">
 <!ENTITY pref_titlebar_mode_title "Zobrazovať titulok stránky">
 <!ENTITY pref_titlebar_mode_url "Zobrazovať adresu stránky">
 
 <!ENTITY history_removed "Stránka odstránená">
 
+<!ENTITY bookmark_add "Pridať záložku">
 <!ENTITY bookmark_edit_title "Úprava záložky">
 <!ENTITY bookmark_edit_name "Názov">
 <!ENTITY bookmark_edit_location "Umiestnenie">
 <!ENTITY bookmark_edit_keyword "Kľúčové slovo">
 
 <!-- Localization note (site_settings_*) : These strings are used in the "Site Settings"
   dialog that appears after selecting the "Edit Site Settings" context menu item. -->
 <!ENTITY site_settings_title3    "Nastavenia stránky">
 <!ENTITY site_settings_cancel    "Zrušiť">
 <!ENTITY site_settings_clear    "Vymazať">
 <!ENTITY site_settings_no_settings "Nie sú uložené žiadne údaje.">
 
-<!ENTITY reading_list "Zoznam na prečítanie">
 <!ENTITY reading_list_added "Stránka pridaná do Zoznamu na prečítanie">
 <!ENTITY reading_list_removed "Stránka bola odstránená zo Zoznamu na prečítanie">
 <!ENTITY reading_list_failed "Pridanie stránky do Zoznamu na prečítanie sa nepodarilo">
 <!ENTITY reading_list_duplicate "Stránka sa už nachádza v Zozname na prečítanie">
 
 <!-- Localization note : These strings are used as alternate text for accessibility.
   They are not visible in the UI. -->
 <!ENTITY page_action_dropmarker_description "Ďalšie akcie">
@@ -254,38 +266,35 @@ size. -->
 <!ENTITY button_ok "OK">
 <!ENTITY button_cancel "Zrušiť">
 <!ENTITY button_yes "Áno">
 <!ENTITY button_no "Nie">
 <!ENTITY button_clear_data "Vymazať údaje">
 <!ENTITY button_set "Nastaviť">
 <!ENTITY button_clear "Vymazať">
 
-<!ENTITY abouthome_addons_title "Doplnky pre váš &brandShortName;">
-<!ENTITY abouthome_addons_browse "Prehľadávať všetky doplnky pre &brandShortName;">
-<!ENTITY abouthome_last_tabs_title "Vaše karty z poslednej relácie">
-<!ENTITY abouthome_last_tabs_open "Otvoriť všetky karty z poslednej relácie">
-<!ENTITY abouthome_top_sites_title "Najlepšie stránky">
-<!ENTITY abouthome_topsites_edit "Upraviť">
-<!ENTITY abouthome_topsites_pin "Pripnúť stránku">
-<!ENTITY abouthome_topsites_unpin "Zrušiť pripnutie">
+<!ENTITY home_history_title "História">
+<!ENTITY home_last_tabs_title "Karty z poslednej relácie">
+<!ENTITY home_last_tabs_open "Otvoriť všetky karty z poslednej relácie">
+<!ENTITY home_last_tabs_empty "Tu sa zobrazujú karty otvorené pri ukončení poslednej relácie">
+<!ENTITY home_most_recent_title "Najnovšie">
+<!ENTITY home_most_recent_empty "Tu sa zobrazujú naposledy navštívené stránky">
+<!ENTITY home_most_visited_title "Najnavštevovanejšie">
+<!ENTITY home_reading_list_empty "Tu sa zobrazujú články uložené na neskôr">
+<!-- Localization note (home_reading_list_hint): The "TIP" string is synonymous to "hint", "clue", etc. This string is displayed
+   as an advisory message on how to add content to the reading list when the reading list empty.
+   The "&#37;I" in the string will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
+   it is applicable. Please keep the spacing around the "&#37;I" string. -->
+<!ENTITY home_reading_list_hint "Tip: články si môžete pridávať do zoznamu na prečítanie podržaním ikony &#37;I, keď sa táto zobrazí v titulku okna.">
+<!-- Localization note (home_reading_list_hint_accessible): This string is used
+   as alternate text for accessibility. It is not visible in the UI. -->
+<!ENTITY home_reading_list_hint_accessible "Tip: články si môžete pridávať do zoznamu na prečítanie podržaním tlačidla tohto režimu, keď sa toto zobrazí v titulku okna.">
 
-<!-- Localization note (abouthome_about_sync2, abouthome_about_apps): The
-   chevron (ex: "»"; unicode= U+00BB) is used as an arrow to show that
-   clicking this text in the promotions box will perform some action. Note
-   that a non-breaking space (unicode= U+00A0) should be used between this
-   character and the remainder of the string to prevent word wrap. -->
-<!ENTITY abouthome_about_sync3 "Nastavte si službu Firefox Sync a pristupujte k záložkám, histórii a kartám vo vašich ostatných zariadeniach&#x00A0;»">
-<!ENTITY abouthome_about_apps3 "Získajte aplikácie z archívu Firefox Marketplace a objavte to najlepšie, čo môže web poskytnúť&#x00A0;»">
-<!-- Localization note (abouthome_sync_bold_name, abouthome_apps_bold_name):
-   These strings are accentuated as bold text in the "abouthome_about_..."
-   strings above. These strings should be a subset of the strings above and
-   generally be the name of the product the string describes. -->
-<!ENTITY abouthome_sync_bold_name "Služba Firefox Sync">
-<!ENTITY abouthome_apps_bold_name2 "Firefox Marketplace">
+<!ENTITY home_most_visited_empty "Tu sa zobrazujú najčastejšie navštevované webové stránky">
+<!ENTITY pin_bookmark_dialog_hint "Zadajte kľúčové slovo vyhľadávania">
 
 <!ENTITY filepicker_title "Výber súboru">
 <!ENTITY filepicker_audio_title "Vyberte alebo nahrajte zvuk">
 <!ENTITY filepicker_image_title "Vyberte alebo spravte snímku">
 <!ENTITY filepicker_video_title "Vyberte alebo natočte video">
 
 <!-- Site identity popup -->
 <!ENTITY identity_connected_to "Pripojené k stránke">
@@ -319,16 +328,21 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_bookmarks "Importujú sa záložky z Androidu">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_history "Importuje sa história z Androidu">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_wait "Čakajte, prosím…">
 
 <!-- Localization note (suggestions_prompt2): The placeholder &formatS; will be
   replaced with the name of the search engine. -->
 <!ENTITY suggestions_prompt2 "Chcete zapnúť zobrazovanie návrhov vyhľadávania v module &formatS;?">
 
+<!-- Localization note (suggestion_for_engine): The placeholder &formatS1; will be
+   replaced with the name of the search engine. The placeholder &formatS2; will be
+   replaced with the search query. -->
+<!ENTITY suggestion_for_engine "Vyhľadať &formatS2; pomocou &formatS1;">
+
 <!ENTITY webapp_generic_name "Aplikácia">
 
 <!ENTITY searchable_description "Záložky a história">
 
 <!ENTITY devtools_remote_debugging_forward "Nezabudnite nastaviť presmerovanie portov!">
 
 <!-- Updater notifications -->
 <!ENTITY updater_start_title2 "Je dostupná aktualizácia pre &brandShortName;">
--- a/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutAddons.title2           "Doplnky">
 <!ENTITY aboutAddons.header2          "Vaše doplnky">
 <!ENTITY aboutAddons.options          "Možnosti">
+<!ENTITY aboutAddons.browseAll         "Prehľadávať všetky doplnky pre Firefox">
 
 <!ENTITY addonAction.enable           "Povoliť">
 <!ENTITY addonAction.disable          "Zakázať">
 <!ENTITY addonAction.uninstall         "Odinštalovať">
 <!ENTITY addonAction.undo            "Späť">
-<!ENTITY addonAction.setDefault         "Nastaviť ako predvolený">
--- a/mobile/android/chrome/aboutAddons.properties
+++ b/mobile/android/chrome/aboutAddons.properties
@@ -1,14 +1,11 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-addonsSearchEngine.description=Integrované vyhľadávanie
-
 addonType.extension=Rozšírenie
 addonType.theme=Téma vzhľadu
 addonType.locale=Jazyk
-addonType.search=Vyhľadávanie
 
 addonStatus.uninstalled=%S bude odinštalovaný po reštarte.
 
 addons.browseAll=Prehľadávať doplnky pre Firefox
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -282,8 +282,11 @@ getUserMedia.audioDevice.none = Žiadny zvuk
 getUserMedia.audioDevice.prompt = Použiť tento mikrofón
 getUserMedia.sharingCamera.message2 = Kamera je zapnutá
 getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = Mikrofón je zapnutý
 getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Kamera a mikrofón sú zapnuté
 
 #Reader mode
 readerMode.enter = Zapnúť režim Na čítanie
 readerMode.exit = Ukončiť režim Na čítanie
+
+#Open in App
+openInApp.pageAction = Otvoriť v aplikácii
--- a/mobile/profile/bookmarks.inc
+++ b/mobile/profile/bookmarks.inc
@@ -18,13 +18,9 @@
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_addons):
 # link title for https://addons.mozilla.org/en-US/mobile
 #define bookmarks_addons Firefox: Prispôsobenie pomocou doplnkov
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_support):
 # link title for https://support.mozilla.org/mobile
 #define bookmarks_support Firefox: Podpora
 
-# LOCALIZATION NOTE (bookmarks_aboutHome):
-# link title for about:home
-#define bookmarks_aboutHome Úvodná stránka Firefoxu
-
 #unfilter emptyLines
--- a/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
@@ -34,24 +34,20 @@
 <!ENTITY certmgr.certdetail.o "Organizácia (O)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.ou "Organizačná jednotka (OU)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.serialnumber "Sériové číslo">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.sha1fingerprint "Odtlačok prsta SHA1">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.md5fingerprint "Odtlačok prsta MD5">
 
 <!ENTITY certmgr.editcert.title "Úprava nastavení bezpečnostného certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.editcacert.title "Úprava nastavenia dôvery pre certifikát od certifikačnej autority">
-<!ENTITY certmgr.editsslcert.title "Úprava nastavenia dôvery pre certifikát webového servera">
 <!ENTITY certmgr.editcert.edittrust "Upraviť nastavenie dôvery:">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustssl "Tento certifikát môže identifikovať internetové stránky">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustemail "Tento certifikát môže identifikovať poštových používateľov">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustobjsign "Tento certifikát môže identifikovať výrobcov softvéru">
-<!ENTITY certmgr.editsslcert.edittrust "Upraviť nastavenie dôvery pre certifikát:">
-<!ENTITY certmgr.editsslcert.dotrust "Veriť pravosti tohto certifikátu.">
-<!ENTITY certmgr.editsslcert.donttrust "Neveriť pravosti tohto certifikátu.">
 <!ENTITY certmgr.editemailcert.title "Upraviť nastavenie dôvery pre e-mailový certifikát:">
 <!ENTITY certmgr.editemailcert.edittrust "Upraviť nastavenie dôvery pre certifikát:">
 <!ENTITY certmgr.editemailcert.dotrust "Veriť pravosti tohto certifikátu.">
 <!ENTITY certmgr.editemailcert.donttrust "Neveriť pravosti tohto certifikátu.">
 
 <!ENTITY certmgr.deletecert.title "Odstránenie certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.deletecert.beforename "Požiadali ste o odstránenie tohto certifikátu:">
 <!ENTITY certmgr.deletecert.aftername "Naozaj chcete odstrániť tento certifikát?">
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
@@ -7,17 +7,16 @@ CertPassPrompt=Zadajte heslo pre Správcu súkromných kľúčov (PSM).
 #These are for dialogs
 #Download Cert dialog
 newCAMessage1=Chcete dôverovať "%S" pre nasledujúce účely:
 unnamedCA=Certifikačná autorita (bez názvu)
 
 #For editing cert trust
 editTrustWindowTitle=Upraviť nastavenie dôvery pre certifikát
 editTrustCA=Certifikát "%S" reprezentuje certifikačnú autoritu.
-editTrustSSL=Certifikát "%S" vydal:
 editTrustEmail=Certifikát "%S" vydal:
 issuerNotTrusted=Pretože nedôverujete certifikačnej autorite, ktorá vydala tento certifikát, neveríte jeho pravosti, pokiaľ sa tu neurčí inak.
 issuerTrusted=Pretože dôverujete certifikačnej autorite, ktorá vydala tento certifikát, veríte jeho pravosti, pokiaľ sa tu neurčí inak.
 issuerNotKnown=Pretože nepoznáte certifikačnú autoritu, ktorá vydala tento certifikát, neveríte jeho pravosti, pokiaľ sa tu neurčí inak.
 issuerCertNotFound=Certifikát pre túto certifikačnú autoritu nebol nájdený
 
 #For Deleting Certificates
 deleteSslCertConfirm3=Naozaj chcete odstrániť tieto výnimky pre certifikáty servera?
--- a/services/sync/sync.properties
+++ b/services/sync/sync.properties
@@ -34,8 +34,16 @@ error.sync.needUpdate.accesskey = A
 error.sync.tryAgainButton.label = Synchronizovať
 error.sync.tryAgainButton.accesskey = S
 warning.sync.quota.label = Blíži sa vyčerpanie kvóty servera
 warning.sync.quota.description = Blížite sa k prekročeniu kvóty pre objem synchronizovaných údajov. Skontrolujte, ktoré údaje synchronizujete.
 error.sync.quota.label = Kvóta servera prekročená
 error.sync.quota.description = Synchronizácia nebola možná, pretože veľkosťou presahuje kvótu servera. Skontrolujte, ktoré údaje synchronizujete.
 error.sync.viewQuotaButton.label = Zobraziť kvótu
 error.sync.viewQuotaButton.accesskey = Z
+warning.sync.eol.label = Služba končí
+# %1: the app name (Firefox)
+warning.sync.eol.description = Služba Firefox Sync čoskoro končí. Ak chcete aj naďalej využívať synchronizáciu, aktualizujte svoj %1$S.
+error.sync.eol.label = Služba nie je dostupná
+# %1: the app name (Firefox)
+error.sync.eol.description = Služba Firefox Sync už viac nie je dostupná. Ak chcete aj naďalej využívať synchronizáciu, musíte aktualizovať svoj %1$S.
+sync.eol.learnMore.label = Ďalšie informácie
+sync.eol.learnMore.accesskey = a
--- a/suite/chrome/branding/brand.properties
+++ b/suite/chrome/branding/brand.properties
@@ -1,13 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 brandFullName=SeaMonkey
 brandShortName=SeaMonkey
 vendorShortName=SeaMonkey
 sidebarName=Bočný panel
-extensions.getMoreThemesURL=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/themes
-extensions.getPersonasURL=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/personas
-spellchecker.dictionaries.download.url=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/dictionaries
+extensions.getMoreThemesURL=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/complete-themes/
+extensions.getPersonasURL=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/themes/?sort=up-and-coming
+spellchecker.dictionaries.download.url=https://addons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/language-tools/
 app.releaseNotesURL=http://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey%VERSION%/
 app.vendorURL=http://www.seamonkey-project.org/
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
@@ -218,21 +218,24 @@
     <a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php">Codes
     for the Representation of Names of Languages</a> for a complete list of
     language codes. Click OK to close the dialog and save your
     changes.</li>
    <li><strong>Remove</strong>: Click this to remove a selected
     language.</li>
   </ul>
  </li>
- <li><strong>Character Encoding</strong>:
+ <li><strong>Character Encoding for Legacy Content</strong>:
   <ul>
-   <li><strong>Default Character Encoding</strong>: Use the drop-down list
-    to select the character encoding you want for displaying web
-    pages.</li>
+   <li><strong>Fallback Character Encoding</strong>: Web pages are supposed
+    to declare the character encoding in which they are to be displayed,
+    but legacy content may not do so. Use the drop-down list to select the
+    default character encoding to be used for such web pages. This setting
+    does not affect any web pages which properly declare their encoding.
+   </li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#navigator_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="helper_applications">Browser Preferences - Helper Applications</h2>
 
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd
@@ -13,17 +13,18 @@
 <!ENTITY languages.customize.deleteButton.label     "Odstrániť">
 <!ENTITY languages.customize.deleteButton.accesskey   "d">
 <!ENTITY languages.customize.add.title.label		    "Pridať jazyky">
 <!ENTITY languages.customize.available.label      "Jazyky:">
 <!ENTITY languages.customize.active.label        "Jazyky v poradí podľa priority:">
 <!ENTITY languages.customize.active.accesskey      "J">
 <!ENTITY languages.customize.others.label        "Ďalšie:">
 <!ENTITY languages.customize.others.accesskey      "a">
-<!ENTITY languages.customize.Charset.grouplabel     "Predvolené kódovanie">
-<!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.label    "Kódovanie:">
-<!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.accesskey  "K">
+<!ENTITY languages.customize.Fallback.grouplabel    "Kódovanie znakov pre starší obsah">
+<!ENTITY languages.customize.Fallback.label       "Použiť nasledovné kódovanie:">
+<!ENTITY languages.customize.Fallback.accesskey     "k">
+<!ENTITY languages.customize.Fallback.desc       "Toto kódovanie znakov je používané pre starší obsah, ktorý nedefinuje svoje kódovanie.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE Character Encoding Preferences Dialog: Do NOT localize the terms "en-bz, ar-jo" -->
 <!ENTITY languages.customize.others.examples      "napr.: en-bz, ar-jo">
 <!ENTITY languages.customize.moveUp.label        "Posunúť nahor">
 <!ENTITY languages.customize.moveUp.accesskey      "h">
 <!ENTITY languages.customize.moveDown.label       "Posunúť nadol">
 <!ENTITY languages.customize.moveDown.accesskey     "n">
--- a/suite/chrome/common/viewApplyThemeOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/viewApplyThemeOverlay.dtd
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY applyTheme.label	"Použiť tému">
-<!ENTITY applyTheme.accesskey	"t">
-<!ENTITY getNewThemesCmd.label "Získať nové témy">
-<!ENTITY getNewThemesCmd.accesskey "Z">
-<!ENTITY getPersonasCmd.label "Získať témy Personas">
-<!ENTITY getPersonasCmd.accesskey "P">
+<!ENTITY applyTheme.label      "Použiť tému">
+<!ENTITY applyTheme.accesskey    "t">
+<!ENTITY getMoreThemesCmd.label   "Získať ďalšie témy">
+<!ENTITY getMoreThemesCmd.accesskey "Z">
+<!ENTITY getBackgroundsCmd.label   "Získať pozadia">
+<!ENTITY getBackgroundsCmd.accesskey "s">
--- a/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
@@ -92,17 +92,19 @@ pop3StatFail=Vykonanie príkazu STAT bolo neúspešné. Chyba pri získavaní čísla a veľkosti správy.
 #LOCALIZATION NOTE (pop3ServerSaid): Do not remove the leading space during translation.
 pop3ServerSaid=Poštový server %S odpovedal:
 
 copyingMessagesStatus=Kopíruje sa správa %S z %S správ do %S
 
 movingMessagesStatus=Presúva sa správa %S z %S správ do %S
 
 # Status - write error occurred
-pop3MessageFolderBusy=Tento priečinok sa spracúva. Počkajte, kým sa spracovanie dokončí.
+# LOCALIZATION NOTE (pop3ServerBusy): Do not translate the word "%S" below.
+# Place %S where the account name should appear.
+pop3ServerBusy=Účet %S sa spracúva. Počkajte, kým sa spracovanie dokončí.
 
 movemailCantOpenSpoolFile=Nepodarilo sa otvoriť poštový vyrovnávací súbor %S.
 
 movemailCantCreateLock=Nepodarilo sa vytvoriť zamykací súbor %S. Ak má presúvanie pošty fungovať, je potrebné vytvoriť zamykacie súbory v poštovom vyrovnávacom priečinku. Na väčšine systémov je vhodné nastaviť prístupové práva vyrovnávacieho poštového priečinka na 01777.
 
 movemailCantDeleteLock=Nepodarilo sa odstrániť zamykací súbor %S.
 
 movemailCantTruncateSpoolFile=Nepodarilo sa skrátiť vyrovnávací súbor %S.
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -524,27 +524,8 @@
 <!ENTITY focusSearchInput.key "k">
 <!ENTITY advancedButton.label "Rozšírené…">
 <!ENTITY advancedButton.accesskey "o">
 <!ENTITY searchButton.label "Hľadať v správach…">
 <!ENTITY searchButton.accesskey "H">
 
 <!ENTITY all.label "Všetky">
 <!ENTITY all.accesskey "V">
-
-<!-- Junk Bar -->
-<!ENTITY junkBarMessage.label "&brandShortName; si myslí, že táto správa je nevyžiadaná">
-<!ENTITY junkBarButton.label "Nie je nevyžiadaná">
-<!ENTITY junkInfoButton.label "?">
-
-<!-- Remote Content Bar -->
-<!ENTITY remoteContentMessage.label "Na ochranu vášho súkromia &brandShortName; blokuje v tejto správe načítavanie vzdialených obrázkov.">
-<!ENTITY loadRemoteContentButton.label "Zobraziť vzdialený obsah">
-
-<!-- Phishing Bar -->
-<!ENTITY phishingBarMessage.label "&brandShortName; si myslí, že táto správa je podozrivá.">
-<!ENTITY removePhishingBarButton.label "Dôveryhodná">
-
-<!-- MDN Bar -->
-<!ENTITY mdnBarIgnoreButton.label "Ignorovať žiadosť">
-<!ENTITY mdnBarIgnoreButton.accesskey "I">
-<!ENTITY mdnBarSendButton.label "Odoslať potvrdenie">
-<!ENTITY mdnBarSendButton.accesskey "s">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -432,8 +432,31 @@ confirmMsgDelete.delete.label=Odstrániť
 
 mailServerLoginFailedTitle=Prihlásenie zlyhalo
 # LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
 # translation where you wish to display the hostname of the server to which
 # login failed.
 mailServerLoginFailed=Prihlásenie k serveru %S zlyhalo.
 mailServerLoginFailedRetryButton=&Znova
 mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=Z&adať nové heslo
+
+# LOCALIZATION NOTE (junkBarMessage): %S is the brandname
+junkBarMessage=%S si myslí, že táto správa je nevyžiadaná.
+junkBarButton=Nie je nevyžiadaná
+junkBarButtonKey=N
+junkBarInfoButton=?
+junkBarInfoButtonKey=?
+# LOCALIZATION NOTE (remoteContentBarMessage): %S is the brandname
+remoteContentBarMessage=Na ochranu vášho súkromia %S blokuje načítavanie vzdialeného obsahu.
+remoteContentBarButton=Zobraziť vzdialený obsah
+remoteContentBarButtonKey=Z
+# LOCALIZATION NOTE (phishingBarMessage): %S is the brandname
+phishingBarMessage=%S si myslí, že táto správa je podozrivá.
+phishingBarIgnoreButton=Ignorovať upozornenie
+phishingBarIgnoreButtonKey=I
+mdnBarMessage=Odosielateľ tejto správy žiada o odoslanie potvrdenia, že ste si prečítali túto správu. Chcete informovať odosielateľa?
+mdnBarIgnoreButton=Ignorovať žiadosť
+mdnBarIgnoreButtonKey=I
+mdnBarSendReqButton=Odoslať potvrdenie
+mdnBarSendReqButtonKey=s
+draftMessageMsg=Toto je rozpísaná správa
+draftMessageButton=Upraviť…
+draftMessageButtonKey=U
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutNetworking.dtd
@@ -0,0 +1,31 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY aboutNetworking.title         "Stránka O pripojení k sieti">
+<!ENTITY aboutNetworking.warning        "Toto je veľmi experimentálna stránka. Nepokračujte, ak neviete, čo robíte.">
+<!ENTITY aboutNetworking.showNextTime     "Toto upozornenie zobraziť aj nabudúce">
+<!ENTITY aboutNetworking.ok          "OK">
+<!ENTITY aboutNetworking.http         "Http">
+<!ENTITY aboutNetworking.sockets        "Sockety">
+<!ENTITY aboutNetworking.dns          "DNS">
+<!ENTITY aboutNetworking.websockets      "WebSockety">
+<!ENTITY aboutNetworking.refresh        "Obnoviť">
+<!ENTITY aboutNetworking.autoRefresh      "Automaticky obnoviť každé 3 sekundy">
+<!ENTITY aboutNetworking.hostname       "Názov servera">
+<!ENTITY aboutNetworking.port         "Port">
+<!ENTITY aboutNetworking.spdy         "SPDY">
+<!ENTITY aboutNetworking.ssl          "SSL">
+<!ENTITY aboutNetworking.active        "Aktívny">
+<!ENTITY aboutNetworking.idle         "Nečinný">
+<!ENTITY aboutNetworking.host         "Server">
+<!ENTITY aboutNetworking.tcp          "TCP">
+<!ENTITY aboutNetworking.sent         "Odoslané">
+<!ENTITY aboutNetworking.received       "Prijaté">
+<!ENTITY aboutNetworking.family        "Rodina">
+<!ENTITY aboutNetworking.addresses       "Adresy">
+<!ENTITY aboutNetworking.expires        "Vyprší (v sekundách)">
+<!ENTITY aboutNetworking.messagesSent     "Odoslané správy">
+<!ENTITY aboutNetworking.messagesReceived   "Prijaté správy">
+<!ENTITY aboutNetworking.bytesSent       "Odoslané bajty">
+<!ENTITY aboutNetworking.bytesReceived     "Prijaté bajty">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -86,17 +86,17 @@
 <!ENTITY cmd.enableAddon.label        "Povoliť">
 <!ENTITY cmd.enableAddon.accesskey      "v">
 <!ENTITY cmd.disableAddon.label        "Zakázať">
 <!ENTITY cmd.disableAddon.accesskey      "a">
 <!ENTITY cmd.enableTheme.label        "Použiť tému">
 <!ENTITY cmd.enableTheme.accesskey      "m">
 <!ENTITY cmd.disableTheme.label        "Zrušiť tému">
 <!ENTITY cmd.disableTheme.accesskey      "m">
-<!ENTITY cmd.askToActivate.label       "Opýtať sa pri aktivovaní">
+<!ENTITY cmd.askToActivate.label       "Vyžiadať aktivovanie">
 <!ENTITY cmd.askToActivate.tooltip      "Vždy sa opýtať, či použiť doplnok">
 <!ENTITY cmd.alwaysActivate.label       "Vždy aktivovať">
 <!ENTITY cmd.alwaysActivate.tooltip      "Vždy používať tento doplnok">
 <!ENTITY cmd.neverActivate.label       "Nikdy neaktivovať">
 <!ENTITY cmd.neverActivate.tooltip      "Nikdy nepoužívať tento doplnok">
 <!ENTITY cmd.stateMenu.tooltip        "Zmeniť pri spustení tohto doplnku">
 <!ENTITY cmd.installAddon.label        "Nainštalovať">
 <!ENTITY cmd.installAddon.accesskey      "N">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -17,17 +17,17 @@ uninstallNotice=Doplnok %S bol odstránený.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of reviews
 numReviews=#1 recenzia;#1 recenzie;#1 recenzií
 
 #LOCALIZATION NOTE (dateUpdated) %S is the date the addon was last updated
 dateUpdated=Aktualizované: %S
 
 #LOCALIZATION NOTE (notification.incompatible) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name, %3$S is application version
-notification.incompatible=Doplnok %1$S nie je kompatibilný s aplikáciou %2$S %3$S.
+notification.incompatible=Doplnok %1$S nie je kompatibilný s verziou %3$S aplikácie %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.blocked) %1$S is the add-on name
 notification.blocked=Doplnok %1$S bol zablokovaný kvôli problémom so stabilitou alebo bezpečnosťou.
 notification.blocked.link=Ďalšie informácie
 #LOCALIZATION NOTE (notification.softblocked) %1$S is the add-on name
 notification.softblocked=Doplnok %1$S zapríčiňuje problémy so stabilitou alebo bezpečnosťou.
 notification.softblocked.link=Ďalšie informácie
 #LOCALIZATION NOTE (notification.outdated) %1$S is the add-on name
 notification.outdated=Pre doplnok %1$S je dostupná dôležitá aktualizácia.
@@ -66,17 +66,17 @@ installDownloadFailed=Chyba pri preberaní
 installVerifying=Overuje sa
 installInstalling=Inštaluje sa
 installEnablePending=Na povolenie doplnku je potrebný reštart
 installDisablePending=Na zakázanie doplnku je potrebný reštart
 installFailed=Chyba pri inštalácii
 installCancelled=Inštalácia zrušená
 
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.incompatible) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name, %3$S is application version
-details.notification.incompatible=Doplnok %1$S nie je kompatibilný s aplikáciou %2$S %3$S.
+details.notification.incompatible=Doplnok %1$S nie je kompatibilný s verziou %3$S aplikácie %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.blocked) %1$S is the add-on name
 details.notification.blocked=Doplnok %1$S bol zablokovaný kvôli problémom so stabilitou alebo bezpečnosťou.
 details.notification.blocked.link=Ďalšie informácie
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.softblocked) %1$S is the add-on name
 details.notification.softblocked=Doplnok %1$S zapríčiňuje problémy so stabilitou alebo bezpečnosťou.
 details.notification.softblocked.link=Ďalšie informácie
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.outdated) %1$S is the add-on name
 details.notification.outdated=Pre doplnok %1$S je dostupná dôležitá aktualizácia.
--- a/webapprt/webapprt/webapp.dtd
+++ b/webapprt/webapprt/webapp.dtd
@@ -13,22 +13,24 @@
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.label    "Koniec">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.accesskey  "K">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label      "Koniec">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey    "K">
 <!-- On Mac, we create the Quit and Hide command labels dynamically,
  - using properties in window.properties, in order to include the name
  - of the webapp in the labels without creating a DTD file for it. -->
-<!ENTITY quitApplicationCmdMac.key     "Q">
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.key       "H">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label     "Skryť ostatné">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.key      "S">
 <!ENTITY showAllAppsCmdMac.label      "Zobraziť všetko">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE(quitApplicationCmdUnix.key): This keyboard shortcut is used by both Linux and OSX -->
+<!ENTITY quitApplicationCmdUnix.key     "Q">
+
 <!ENTITY editMenu.label           "Upraviť">
 <!ENTITY editMenu.accesskey         "U">
 <!ENTITY undoCmd.label           "Späť">
 <!ENTITY undoCmd.key            "Z">
 <!ENTITY undoCmd.accesskey         "S">
 <!ENTITY redoCmd.label           "Znova">
 <!ENTITY redoCmd.key            "Y">
 <!ENTITY redoCmd.accesskey         "Z">
--- a/webapprt/webapprt/webapp.properties
+++ b/webapprt/webapprt/webapp.properties
@@ -15,20 +15,28 @@ quitApplicationCmdMac.label=Ukončiť %S
 # LOCALIZATION NOTE (hideApplicationCmdMac.label): %S will be replaced with
 # the name of the webapp.
 hideApplicationCmdMac.label=Skryť %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.title): %S will be replaced with the name of
 # the webapp.
 geolocation.title=%S - Prezradenie polohy
 geolocation.description=Chcete prezradiť, kde sa nachádzate?
-geolocation.sharelocation=Prezradiť polohu
-geolocation.dontshare=Neprezradiť
+geolocation.allow=Prezradiť polohu
+geolocation.deny=Neprezradiť
 geolocation.remember=Zapamätať si túto voľbu
 
+# LOCALIZATION NOTE (desktop-notification.title): %S will be replaced with the
+# name of the webapp.
+desktop-notification.title=%S - zobrazovanie upozornení
+desktop-notification.description=Chcete povoliť zobrazovanie upozornení?
+desktop-notification.allow=Zobrazovať
+desktop-notification.deny=Nezobrazovať
+desktop-notification.remember=Zapamätať si túto voľbu
+
 # LOCALIZATION NOTE (webapps.install.title): %S will be replaced with the name
 # of the webapp being installed.
 webapps.install.title=Nainštalovať %S
 # LOCALIZATION NOTE (webapps.install.description): %S will be replaced with the
 # name of the webapp being installed.
 webapps.install.description=Chcete nainštalovať aplikáciu %S?
 webapps.install.install=Nainštalovať
 webapps.install.dontinstall=Neinštalovať