update CALENDAR_1_9_BUILD1 CALENDAR_1_9_RELEASE CALENDAR_1_9b2_BUILD1 CALENDAR_1_9b2_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Tue, 25 Sep 2012 20:48:31 +0200
changeset 774 806622228e9661a776d7a08dfe52363de9481e01
parent 773 316cb30e3bb7df720404f276024775ff87178cec
child 775 372bab0078caf4d3089c1de7c51b4dbc0d288140
child 782 4723cc32c5f5273f7e045e90ab9d980b262328cf
child 809 0fcfab423e3872040ec148bafcb6d1e23b956fc0
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/layout/htmlparser.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/chat.dtd
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/imAccounts.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/news.properties
mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
suite/chrome/mailnews/news.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -652,15 +652,15 @@ toolbar button -->
   the user clicks the "Share" button a second time (social.sharePopup.*
   below). -->
 <!ENTITY social.ok.label    "OK">
 <!ENTITY social.ok.accesskey  "O">
 
 <!ENTITY social.sharePopup.undo.label   "Zrušiť zdieľanie">
 <!ENTITY social.sharePopup.undo.accesskey "Z">
 <!ENTITY social.sharePopup.shared.label  "Zdieľate túto stránku.">
-<!ENTITY social.sharePopup.portrait.arialabel "Obrzáok používateľského profilu">
+<!ENTITY social.sharePopup.portrait.arialabel "Obrázok používateľského profilu">
 
 <!ENTITY social.toggleSidebar.label "Zobraziť bočný panel">
 <!ENTITY social.toggleSidebar.accesskey "b">
 
 <!ENTITY social.activated.undobutton.label "Vrátiť späť">
 <!ENTITY social.activated.undobutton.accesskey "V">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -83,17 +83,17 @@ screenshotFullPageManual=Nastavte na true, ak má snímok obsahovať aj časti webovej stránky, ktoré aktuálne nie sú viditeľné.
 # LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxDesc) A very short description of the
 # 'restart' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
 # command name, which is why it should be as short as possible.
 restartFirefoxDesc=Reštartuje Firefox
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxNocacheDesc) A very short string to
 # describe the 'nocache' parameter to the 'restart' command, which is
 # displayed in a dialog when the user is using this command.
-restartFirefoxNocacheDesc=Zakáže načítavanie obsahu z vyrovnávacej pamaäte až do reštartu prehliadača
+restartFirefoxNocacheDesc=Zakáže načítavanie obsahu z vyrovnávacej pamäte až do reštartu prehliadača
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxRequestCancelled) A string dispalyed to the
 # user when a scheduled restart has been aborted by the user.
 restartFirefoxRequestCancelled=Požiadavka na reštartovanie bola používateľom zrušená.
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxRestarting) A string dispalyed to the
 # user when a restart has been initiated without a delay.
 restartFirefoxRestarting=Firefox sa reštartuje...
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -7,17 +7,17 @@ scrollbar   =    posuvník
 grip      =    mriežka
 alert     =    upozornenie
 menupopup   =    vyskakovacia ponuka
 document    =    dokument
 pane      =    panel
 dialog     =    dialógové okno
 separator   =    oddeľovač
 toolbar    =    panel nástrojov
-statusbar   =    statový riadok
+statusbar   =    stavový riadok
 table     =    tabuľka
 columnheader  =    nadpis stĺpca
 rowheader   =    nadpis riadka
 column     =    stĺpec
 row      =    riadok
 cell      =    bunka
 link      =    odkaz
 list      =    zoznam
--- a/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
@@ -4,21 +4,21 @@
 
 # Encoding warnings and errors
 EncNoDeclarationFrame=Kódovanie znakov dokumentu HTML umiestneného v rámci nebolo definované. Tento dokument môže vyzerať inak, ak bude zobrazený mimo rámca.
 EncNoDeclarationPlain=Kódovanie znakov textového dokumentu nebolo definované. Dokument bude v niektorých konfiguráciách prehliadača vykreslený s poškodeným textom, ak tento obsahuje znaky mimo rozsahu US-ASCII. Kódovanie znakov súboru musí byť definované na úrovni prenosového protokolu alebo súbor musí používať znak kódovania BOM (byte order mark).
 EncNoDeclaration=Kódovanie znakov dokumentu HTML nebolo definované. Dokument bude v niektorých konfiguráciách prehliadača vykreslený s poškodeným textom, ak tento obsahuje znaky mimo rozsahu US-ASCII. Kódovanie znakov stránky musí byť definované v dokumente alebo na úrovni prenosového protokolu.
 EncLateMetaFrame=Deklarácia kódovania znakov dokumentu HTML umiestneného v rámci nebola počas prehľadania prvých 1024 bajtov súboru nájdená. Pri zobrazení mimo rámca bude stránka automaticky opätovne načítaná. Deklarácia kódovania znakov sa musí nachádzať v rámci prvých 1024 bajtov súboru.
 EncLateMeta=Deklarácia kódovania znakov dokumentu HTML nebola počas prehľadania prvých 1024 bajtov súboru nájdená. Pri zobrazení v inak nastavenom prehliadači sa stránka automaticky opätovne načíta. Deklarácia kódovania znakov sa musí nachádzať v rámci prvých 1024 bajtov súboru.
 EncLateMetaReload=Stránka bola opätovne načítaná, pretože deklarácia kódovania znakov dokumentu HTML nebola počas prehľadania prvých 1024 bajtov súboru nájdená. Deklarácia kódovania znakov sa musí nachádzať v rámci prvých 1024 bajtov súboru.
-EncLateMetaTooLate=Deklarácia kódovania znakov dokumentu bola nájdená prilíš neskoro v toku dokumentu. Aby bola deklarácia platná, musí sa nachádzať v rámci prvých 1024 bajtov súboru.
+EncLateMetaTooLate=Deklarácia kódovania znakov dokumentu bola nájdená príliš neskoro v toku dokumentu. Aby bola deklarácia platná, musí sa nachádzať v rámci prvých 1024 bajtov súboru.
 EncMetaUnsupported=Pomocou značky meta bolo pre dokument HTML definované nepodporované kódovanie znakov. Táto deklarácia bola ignorovaná.
 EncProtocolUnsupported=Na úrovni prenosového protokolu bolo definované nepodporované kódovanie znakov. Táto deklarácia bola ignorovaná.
 EncBomlessUtf16=Bol zistený obsah pozostávajúci len zo základných znakov latinky zakódovaný v kódovaní UTF-16 bez použitia znaku BOM a bez určenia kódovania na úrovni prenosového protokolu. Zakódovanie tohto obsahu v kódovaní UTF-16 je neefektívne, kódovanie znakov by malo byť v každom prípade definované.
-EncMetaUtf16=Pomocou značky meta bolo definované kódovanie znakov UTF-16, avšak interpretované to bolo ako dekláracia UTF-8.
+EncMetaUtf16=Pomocou značky meta bolo definované kódovanie znakov UTF-16, avšak interpretované to bolo ako deklarácia UTF-8.
 EncMetaNonRoughSuperset=Pomocou značky meta bolo definované kódovanie znakov, ktoré nedokáže zakódovať základný rozsah latinky ako US-ASCII. Táto deklarácia bola ignorovaná.
 
 # The bulk of the messages below are derived from 
 # http://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
 # which is available under the MIT license.
 
 # Tokenizer errors
 errGarbageAfterLtSlash=Neočakávané znaky po „</”.
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -141,17 +141,17 @@ because displayed names don't have the c
 <!ENTITY deleteButton2.label              "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteButton2.accesskey            "d">
 
 <!-- Address Book Toolbar Tooltips -->
 <!ENTITY newContactButton.tooltip            "Vytvoriť nový kontakt adresára">
 <!ENTITY newlistButton.tooltip             "Vytvoriť nový zoznam">
 <!ENTITY editButton2.tooltip              "Upraviť označený kontakt">
 <!ENTITY newmsgButton.tooltip              "Odoslať správu">
-<!ENTITY newIM.tooltip                 "Odoslať rýchlu správu alebo začať chatovať (Instant message - IM)">
+<!ENTITY newIM.tooltip                 "Odoslať rýchlu správu alebo začať konverzáciu (Instant message - IM)">
 <!ENTITY deleteButton2.tooltip             "Odstrániť označenú položku">
 
 <!-- Dir Tree header -->
 <!ENTITY dirTreeHeader.label              "Adresáre">
 
 <!-- Search Bar -->
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label            "Meno alebo E-mail obsahuje:">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey          "M">
--- a/mail/chrome/messenger/chat.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/chat.dtd
@@ -17,24 +17,24 @@
 <!ENTITY chat.showAccountManager.button    "Zobraziť stav konverzácie">
 
 <!ENTITY chat.participants       "Účastníci:">
 <!ENTITY chat.previousConversations  "Predchádzajúce konverzácie:">
 <!ENTITY chat.ongoingConversation   "Prebiehajúca konverzácia">
 
 <!ENTITY openConversationCmd.label   "Začať konverzáciu">
 <!ENTITY openConversationCmd.accesskey "Z">
-<!ENTITY closeConversationCmd.label  "Ukončiť kovenrzáciu">
+<!ENTITY closeConversationCmd.label  "Ukončiť konverzáciu">
 <!ENTITY closeConversationCmd.accesskey "U">
 <!ENTITY aliasCmd.label        "Premenovať">
 <!ENTITY aliasCmd.accesskey      "P">
 <!ENTITY deleteCmd.label        "Odstrániť kontakt">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey      "d">
 
-<!ENTITY openConversationButton.tooltip "Začať kovenrzáciu">
+<!ENTITY openConversationButton.tooltip "Začať konverzáciu">
 <!ENTITY closeConversationButton.tooltip "Ukončiť konverzáciu">
 
 <!ENTITY addBuddyButton.label     "Nový kontakt">
 <!ENTITY joinChatButton.label     "Začať konverzáciu">
 <!ENTITY chatAccountsButton.label   "Zobraziť účty">
 
 <!ENTITY status.available     "Prítomný">
 <!ENTITY status.unavailable    "Nedostupný">
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -23,17 +23,17 @@ continueButtonLabel=Pokračovať
 cannotEnableFilter=Tento filter bol pravdepodobne vytvorený v novšej verzii programu. Nemožno ho povoliť, pretože táto verzia programu ho nevie použiť.
 dontWarnAboutDeleteCheckbox=Viac sa nepýtať
 searchTermsInvalidTitle=Neplatné výrazy vyhľadávania
 searchTermsInvalidMessage=Tento filter nie je možné uložiť, pretože niektoré výrazy vyhľadávania nie sú v aktuálnom kontexte platné.
 filterCountVisibleOfTotal=%1$S z %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE(filterCountItems): Semi-colon list of plural forms.
 ## See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 ## #1 is the count of items in the list.# filterCountItems is a pluralForm - see 
-filterCountItems=#1 položka; #1 položky; #1 položiek
+filterCountItems=#1 filter; #1 filtre; #1 filtrov
 # for junk mail logging / mail filter logging
 # LOCALIZATION NOTE(junkLogDetectStr)
 # %1$S=author, %2$S=subject, %3$S=date
 junkLogDetectStr=Rozpoznaná nevyžiadaná správa od %1$S - %2$S zo dňa %3$S
 # LOCALIZATION NOTE(logMoveStr)
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
 logMoveStr=presunutá správa id = %1$S do %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(logCopyStr)
--- a/mail/chrome/messenger/imAccounts.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imAccounts.properties
@@ -50,14 +50,14 @@ requestAuthorizeDeny=&Zakázať
 # %S is a contact username.
 requestAuthorizeText=%S si vás pridal/a do zoznamu kontaktov. Chcete byť pre tento kontakt viditeľný?
 
 accountsManager.notification.button.accessKey=P
 accountsManager.notification.button.label=Pripojiť teraz
 accountsManager.notification.userDisabled.label=Automatické pripojenie máte vypnuté.
 accountsManager.notification.safeMode.label=Nastavenia automatického pripojenia boli ignorované, pretože aplikácia beží v Núdzovom režime.
 accountsManager.notification.startOffline.label=Nastavenia automatického pripojenia boli ignorované, pretože aplikácia bola spustená v režime off-line.
-accountsManager.notification.crash.label=Posledná relácia počas pripájania zlyhala. Automatické pripojenie bolo vypnuté, aby ste mali možnosť uprarviť svoje nastavenia.
+accountsManager.notification.crash.label=Posledná relácia počas pripájania zlyhala. Automatické pripojenie bolo vypnuté, aby ste mali možnosť upraviť svoje nastavenia.
 # LOCALIZATION NOTE (accountsManager.notification.singleCrash.label): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of accounts that are suspected to have caused a crash.
 accountsManager.notification.singleCrash.label=Predchádzajúca relácia zlyhala počas pripájania k novému alebo upravenému účtu. K tomuto účtu teraz nie ste pripojený, aby ste mohli upraviť jeho nastavenia.;Predchádzajúca relácia zlyhala počas pripájania k #1 novým alebo upraveným účtom. K týmto účtom teraz nie ste pripojený, aby ste mohli upraviť ich nastavenia.;Predchádzajúca relácia zlyhala počas pripájania k #1 novým alebo upraveným účtom. K týmto účtom teraz nie ste pripojený, aby ste mohli upraviť ich nastavenia.
 accountsManager.notification.other.label=Automatické pripojenie bolo vypnuté.
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -352,17 +352,17 @@ bigFileChooseAccount.text=Zvoľte službu, kam vložíte prílohu
 
 bigFileHideNotification.title=Neodosielať moje súbory
 bigFileHideNotification.text=Ak k tejto správe priložíte ďalšie veľké súbory, program už na to nebude upozorňovať.
 bigFileHideNotification.check=Túto správu už viac nezobrazovať.
 
 # LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadingTooltip): Do not translate the string
 # %S. %S is the display name for the cloud account the attachment is being
 # uploaded to.
-cloudFileUploadingTooltip=Priebeha odosielanie do služby %S…
+cloudFileUploadingTooltip=Prebieha odosielanie do služby %S…
 # LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadedTooltip): Do not translate the string
 # %S. %S is the display name for the cloud account the attachment was uploaded
 # to.
 cloudFileUploadedTooltip=Odoslané do služby %S
 cloudFileUploadingNotification=Prebieha vytváranie odkazu na súbor. Po ukončení procesu sa odkaz objaví v tele správy.;Prebieha vytváranie odkazov na súbory. Po ukončení procesu sa odkazy objavia v tele správy.;Prebieha vytváranie odkazov na súbory. Po ukončení procesu sa odkazy objavia v tele správy.
 cloudFileUploadingCancel.label=Zrušiť
 cloudFileUploadingCancel.accesskey=Z
 cloudFilePrivacyNotification=Vytvorenie odkazu je dokončené. Pamätajte, že odkazované prílohy budú viditeľné ľuďom, ktorí tieto odkazy poznajú alebo ich uhádnu.
--- a/mail/chrome/messenger/news.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/news.properties
@@ -13,17 +13,17 @@ removeExpiredArtLinkText=Kliknutím sem odstránite všetky neplatné príspevky
 cancelDisallowed=Táto správa nevyzerá ako odoslaná Vami. Zrušiť môžete iba svoje správy, nie ostatných.
 cancelConfirm=Chcete zrušiť túto správu?
 messageCancelled=Správa zrušená.
 enterUserPassTitle=Vyžaduje sa používateľské meno a heslo pre diskusné skupiny
 # LOCALIZATION NOTE (enterUserPassServer): %S is the server being accessed
 enterUserPassServer=Zadajte používateľské meno a heslo pre skupinu %S:
 # LOCALIZATION NOTE (enterUserPassGroup): %1$S is a specific newsgroup to set
 # the password for; %2$S is the server from which the newsgroup is accessed
-enterUserPassGroup=Zadajte používateľké meno a heslo pre skupinu %1$S na serveri %2$S:
+enterUserPassGroup=Zadajte používateľské meno a heslo pre skupinu %1$S na serveri %2$S:
 okButtonText=Prevziať
 
 noNewMessages=Na serveri sa nenachádzajú nové správy.
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupHeaders): %1$S is the number of the current
 # header being downloaded, %2$S is the number of headers to be downloaded, and
 # %3$S is the newsgroup whose headers are being downloaded.
 newNewsgroupHeaders=Preberá sa %1$S z %2$S hlavičiek pre %3$S
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupFilteringHeaders): %1$S is the name of the MIME
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
@@ -29,10 +29,10 @@
 <!ENTITY addCloudFileAccount.accesskey  "P">
 <!ENTITY addCloudFileAccount.description "Pridať novú službu na odosielanie príloh">
 <!ENTITY removeCloudFileAccount.label   "Odstrániť">
 <!ENTITY removeCloudFileAccount.accesskey "O">
 <!ENTITY authRequired.description     "Na zobrazenie nastavení tejto službu sa musíte autorizovať.">
 <!ENTITY authRequired.button.label    "Autorizovať">
 <!ENTITY authRequired.button.accesskey  "A">
 
-<!ENTITY enableCloudFileAccountOffer.label "Ponúkať odoslanie súbor na online úložisko pre súbory vačšie ako">
+<!ENTITY enableCloudFileAccountOffer.label "Ponúkať odoslanie súbor na online úložisko pre súbory väčšie ako">
 <!ENTITY enableCloudFileAccountOffer.mb "MB">
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -93,17 +93,17 @@
 (or combination of characters) is used to decrease the preview font size; a larger version of the
 same character/combination is used to increase the preview font size. It should be a concise
 representation of the language it is used in that will help show the text in the preview will change
 size. -->
 <!ENTITY pref_font_size_adjust_char "-/+">
 
 <!-- Localization note (pref_font_size_preview_text): This paragraph is used as an example to
   demonstrate the font size setting. It is meant to be whimsical and fun. -->
-<!ENTITY pref_font_size_preview_text "Rýchla oranžová líška presahuje vaše očakávania vyššou rýchlosťou, väčšou flexibilitou a zlepšenou bezpečnosťou. Pretože me neziskoví, sme slobodní pri inováciách bez tlaku na kompromisy. To znamená lepší zážitok pre vás a svetlejšiu budúcnosťo pre web.">
+<!ENTITY pref_font_size_preview_text "Rýchla oranžová líška presahuje vaše očakávania vyššou rýchlosťou, väčšou flexibilitou a zlepšenou bezpečnosťou. Pretože sme neziskoví, sme slobodní pri inováciách bez tlaku na kompromisy. To znamená lepší zážitok pre vás a svetlejšiu budúcnosť pre web.">
 
 <!ENTITY pref_sync "Synchronizácia">
 <!ENTITY pref_search_suggestions "Zobrazovať návrhy vyhľadávania">
 <!ENTITY pref_import_android "Import z Androidu">
 <!ENTITY pref_private_data_history "História prehliadania a prevzatých súborov">
 <!ENTITY pref_private_data_formdata "História vyhľadávania a formulárov">
 <!ENTITY pref_private_data_cookies2 "Cookies a aktívne prihlásenia">
 <!ENTITY pref_private_data_passwords "Uložené heslá">
@@ -216,8 +216,24 @@ just addresses the organization to follo
 
 <!ENTITY bookmarkhistory_button_import "Importovať">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_both "Importujú sa záložky a história z Androidu">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_bookmarks "Importujú sa záložky z Androidu">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_history "Importuje sa história z Androidu">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_wait "Čakajte, prosím…">
 
 <!ENTITY webapp_generic_name "Aplikácia">
+
+<!-- Updater notifications -->
+<!ENTITY updater_start_title "&brandShortName;">
+<!ENTITY updater_start_ticker "Je dostupná aktualizácia pre &brandShortName;&#8230;">
+<!ENTITY updater_start_select "Zvoľte na prevzatie aktualizácie">
+
+<!ENTITY updater_downloading_title "Preberá sa &brandShortName;">
+<!ENTITY updater_downloading_ticker "Preberá sa aktualizácia pre &brandShortName;&#8230;">
+<!ENTITY updater_downloading_ticker_failed "Nepodarilo sa prevziať aktualizáciu pre &brandShortName;&#8230;">
+<!ENTITY updater_downloading_select "Zvoľte na použitie aktualizácie po jej prevzatí.">
+<!ENTITY updater_downloading_retry "Zvoľte na opakovanie pokusu o prevzatie aktualizácie.">
+<!ENTITY updater_downloading_willapply "Čaká sa na ukončenie preberania.">
+
+<!ENTITY updater_apply_title "&brandShortName;">
+<!ENTITY updater_apply_ticker "Je dostupná aktualizácia pre &brandShortName;&#8230;">
+<!ENTITY updater_apply_select "Zvoľte na použitie aktualizácie">
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -43,17 +43,17 @@
 <!ENTITY sync.subtitle.nointernet.label 'Nie je dostupné pripojenie k sieti internet.'>
 <!ENTITY sync.subtitle.failaccount.label 'Vytvorenie účtu vo vašom zariadení zlyhalo.'>
 <!ENTITY sync.subtitle.failmultiple.label 'Máte Firefox nainštalovaný viackrát? &syncBrand.fullName.label; nateraz podporuje súčasne len jednu inštaláciu Firefoxu. Ak chcete používať &syncBrand.shortName.label; odinštalujte ostatné inštalácie Firefoxu.'>
  
 <!-- Setup Success -->
 <!ENTITY sync.title.success.label 'Nastavenie dokončené'>
 <!ENTITY sync.subtitle.success.label1 'Vaše údaje sú teraz preberané na pozadí. Ak chcete, môžete si spravovať svoj účet v nastaveniach prehliadača alebo začnite s prehliadaním webu v prehliadači &brandShortName;.'>
 <!ENTITY sync.settings.label 'Nastavenia'>
-<!ENTITY sync.subtitle.manage.label1 'Váš účet služby &syncBrand.fullName.label; je už nastavený. Ak ho chcete spravovať, prejdite do nastavení prehliadača. Inak môžete rovno prehlaidať web.'>
+<!ENTITY sync.subtitle.manage.label1 'Váš účet služby &syncBrand.fullName.label; je už nastavený. Ak ho chcete spravovať, prejdite do nastavení prehliadača. Inak môžete rovno prehliadať web.'>
  
 <!-- Pair Device -->
 <!ENTITY sync.pair.tryagain.label 'Skúsiť znova.'>
 <!ENTITY sync.pair.connectlocation.label 'Ak chcete aktivovať nové zariadenie, zvoľte položku “Nastaviť službu &syncBrand.shortName.label;” na tomto zariadení a následne zvoľte položku “Už mám účet”.'>
 
 <!-- Firefox SyncAdapter Settings Screen -->
 <!ENTITY sync.settings.options.label 'Možnosti'>
 <!ENTITY sync.summary.pair.label 'Spárovať ďalšie zariadenie s vašim účtom služby &syncBrand.shortName.label;'>
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -86,17 +86,17 @@
 <!ENTITY searchBox.title                "Hľadať">
 
 <!-- Tooltips -->
 <!ENTITY addressbookToolbar.tooltip           "Panel Adresár">
 <!ENTITY newContactButton.tooltip            "Vytvoriť nový kontakt adresára">
 <!ENTITY newlistButton.tooltip             "Vytvoriť nový zoznam">
 <!ENTITY editItemButton.tooltip             "Upraviť označenú položku">
 <!ENTITY newmsgButton.tooltip              "Odoslať správu">
-<!ENTITY newIM.tooltip                 "Odoslať rýchlu správu alebo začať chatovať (Instant message - IM)">
+<!ENTITY newIM.tooltip                 "Odoslať rýchlu správu alebo začať konverzáciu (Instant message - IM)">
 <!ENTITY deleteItemButton.tooltip            "Odstrániť označenú položku">
 <!ENTITY throbber.tooltip                "Prejsť na domovskú stránku &vendorShortName;">
 <!ENTITY advancedButton.tooltip             "Pokročilé hľadanie adresy">
 
 <!-- Dir Tree header -->
 <!ENTITY dirTreeHeader.label              "Adresáre">
 
 <!-- Card Summary Pane -->
--- a/suite/chrome/mailnews/news.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/news.properties
@@ -13,17 +13,17 @@ removeExpiredArtLinkText=Kliknutím sem odstránite všetky neplatné príspevky
 cancelDisallowed=Táto správa nevyzerá ako odoslaná Vami. Zrušiť môžete iba svoje správy, nie ostatných.
 cancelConfirm=Chcete zrušiť túto správu?
 messageCancelled=Správa zrušená.
 enterUserPassTitle=Vyžaduje sa používateľské meno a heslo pre diskusné skupiny
 # LOCALIZATION NOTE (enterUserPassServer): %S is the server being accessed
 enterUserPassServer=Zadajte používateľské meno a heslo pre skupinu %S:
 # LOCALIZATION NOTE (enterUserPassGroup): %1$S is a specific newsgroup to set
 # the password for; %2$S is the server from which the newsgroup is accessed
-enterUserPassGroup=Zadajte používateľké meno a heslo pre skupinu %1$S na serveri %2$S:
+enterUserPassGroup=Zadajte používateľské meno a heslo pre skupinu %1$S na serveri %2$S:
 okButtonText=Prevziať
 
 noNewMessages=Na serveri sa nenachádzajú nové správy.
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupHeaders): %1$S is the number of the current
 # header being downloaded, %2$S is the number of headers to be downloaded, and
 # %3$S is the newsgroup whose headers are being downloaded.
 newNewsgroupHeaders=Preberá sa %1$S z %2$S hlavičiek pre %3$S
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupFilteringHeaders): %1$S is the name of the MIME