update FENNEC_7_0b6_BUILD1 FENNEC_7_0b6_RELEASE FIREFOX_7_0b6_BUILD1 FIREFOX_7_0b6_RELEASE THUNDERBIRD_7_0b3_BUILD1 THUNDERBIRD_7_0b3_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Sat, 10 Sep 2011 23:20:21 +0200
changeset 312 7ed5b38908bc5225e8075b040309c4b1577c7de1
parent 311 0a8947f441efa089b5f04e8b0d638bff5d14472f
child 313 87e2f1a9a9ff215fd20fd3d91fe51d6638a6d59c
child 317 d887dc843892bfea4f2e7ee92d3eea45ef743ed0
child 319 82119139e344c42af946be5e47324c663f8436c3
child 321 fadb756d4f5be34647aa3cbf5bde56d70a000857
child 325 ef1033a1ee4e5fe2ea30674d104811166572ecde
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -1167,16 +1167,17 @@ msg.si.speed.0 = B/s
 msg.si.speed.1 = kB/s
 msg.si.speed.2 = MB/s
 msg.si.speed.3 = GB/s
 msg.si.speed.4 = TB/s
 msg.si.speed.5 = PB/s
 msg.si.speed.6 = EB/s
 
 msg.ident.server.not.possible = Identifikácia servera nie je v tejto verzii programu &brandShortName; dostupná – chýba vlastnosť "scriptable server sockets". Zostavenia po dátumu 2003-11-15 by mali túto vlastnosť obsahovať (napr. Mozilla 1.6 alebo novšia).
+msg.ident.error        = Chyba pri povoľovaní identifikačného servera: %S"
 
 msg.host.password = Zadajte heslo pre server %S:
 msg.url.key   = Zadajte kľúč pre adresu %S:
 
 msg.startup.added  = <%1$S> bude teraz otváraná pri spustení.
 msg.startup.removed = <%1$S> už nebude otváraná pri spustení.
 msg.startup.exists  = <%1$S> už je otváraná pri spustení.
 msg.startup.notfound = <%1$S> nie je aktuálne otváraná pri spustení.
@@ -1517,20 +1518,20 @@ pref.font.family.help      = Určuje písmo, ktoré bude ChatZilla používať na zobrazovanie správ. Ak ako hodnotu zadáte "default", použije sa predvolená rodina písiem, hodnoty "serif", "sans-serif" a "monospace" použijú všeobecné nastavenie pre písma pre daný typ. Ostatné hodnoty budú považované priamo za písmo.
 pref.font.size.label      = Veľkosť písma (pt)
 pref.font.size.help       = Určuje veľkosť písma, ktorú použije ChatZilla na zobrazovanie správ. Hodnota 0 použije globálnu veľkosť písma, ostatné budú interpretované ako veľkosť písma v bodoch (pt).
 pref.guessCommands.label    = Hádanie neznámych príkazov
 pref.guessCommands.help     = Ak zadáte príkaz, ktorý začína znakom "/" a ChatZilla tento príkaz nepozná, pokúsi sa ho odoslať serveru. Odosielanie môžete vypnúť a tým zakázať ChatZille toto odosielanie.
 pref.hasPrefs.label       = Objekt má predvoľby
 pref.hasPrefs.help       = Indikuje, že predvoľby objektu boli uložené. Nikdy sa nezobrazí v okne predvolieb. :)
 pref.identd.enabled.label    = Povoliť odoslať identifikáciu serveru počas procesu pripájania
 pref.identd.enabled.help    = Povolí ChatZille pripájať sa k serverom, ktoré vyžadujú odpoveď s identifikáciou.
-pref.initialURLs.label     = Automaticky pripojiť k adresám URL
-pref.initialURLs.help      = Zoznam adries URL, ku ktorým sa má ChatZilla po spustení pripojiť. Tieto adresy nebudú použité ak bola ChatZilla spustená kliknutím na odkaz typu irc://.
-pref.initialScripts.label    = Automaticky načítať skripty
-pref.initialScripts.help    = Keď sa ChatZilla spúšťa, načítava skripty, ktoré sú tu uvedené. Ak je položka priečinok, načítaný bude súbor "init.js" z tohto priečinka alebo akéhokoľvek podpriečinka.
+pref.initialURLs.label     = Umiestnenia
+pref.initialURLs.help      = Zoznam umiestnení (adresy irc: a ircs:), ku ktorým sa má ChatZilla po spustení pripojiť. Tieto adresy nebudú použité, ak bola ChatZilla spustená kliknutím na odkaz.
+pref.initialScripts.label    = Súbory skriptov
+pref.initialScripts.help    = Zoznam súborov skriptov (adresy file:), ktoré ChatZilla načítava pri štarte. Adresy môžu byť relatívne k priečinku profilu. Ak je adresou priečinok, bude načítaný súbor "init.js" z tohto priečinka alebo akéhokoľvek podpriečinka.
 pref.inputSpellcheck.label   = Kontrolovať pravopis
 pref.inputSpellcheck.help    = Určuje, či bude kontrolovaný pravopis. Funguje len na posledných zostaveniach aplikácie brandShortName;.
 pref.link.focus.label      = Pri otváraní odkazu nastaviť okno prehliadača ako aktívne.
 pref.link.focus.help      = Nastaví otvorené okno prehliadača ako aktívne, ak bolo otvorené z ChatZilly.
 pref.log.label         = Zaznamenávať túto kartu do protokolu
 pref.log.help          = ChatZilla bude zaznamenávať obsah tejto karty do súboru s protokolom. Tento súbor je spravidla uložený vo vašom profile, ktorého cestu môžete zmeniť v predvoľbe "Cesta k profilu" (základná cesta) alebo v predvoľbe "Názov súboru s protokolom", kde môžete určiť názvy jednotlivých súborov s protokolmi.
 pref.logFileName.label     = Názov súboru s protokolom
 pref.logFileName.help      = Ide o súbor, do ktorého ChatZilla zaznamenáva obsah tejto karty. Ak je karta otvorená a prebieha záznam, zmena tejto voľby sa prejaví až pri nasledujúcom zázname.
@@ -1663,18 +1664,18 @@ pref.group.appearance.motif.label   = Motívy
 pref.group.appearance.timestamps.label = Časové známky
 pref.group.appearance.timestamps.help = Na nastavenie formátu sa používa funkcia strftime. Napríklad: "%A, %l:%M:%S" sa bude zobrazovať ako "Štvrtok, 1:37:42".
 pref.group.appearance.userlist.label  = Zoznam používateľov
 pref.group.dcc.label          = DCC
 pref.group.dcc.ports.label       = Porty
 pref.group.dcc.autoAccept.label    = Automaticky prijímané
 pref.group.munger.label        = Formátovanie
 pref.group.startup.label        = Po spustení
-pref.group.startup.initialURLs.label  = Automaticky pripájané adresy URL
-pref.group.startup.initialScripts.label = Automaticky načítavané skripty
+pref.group.startup.initialURLs.label  = Umiestnenia
+pref.group.startup.initialScripts.label = Súbory skriptov
 pref.group.lists.label         = Zoznamy
 pref.group.lists.stalkWords.label   = Kľúčové slová
 pref.group.lists.aliases.label     = Aliasy príkazov
 pref.group.lists.notifyList.label   = Zoznam upozornení
 pref.group.lists.nicknameList.label  = Zoznam prezývok
 pref.group.lists.autoperform.label   = Automaticky vykonať
 pref.group.global.label        = Globálne
 pref.group.global.header.label     = Hlavičky