update
authorsektormaster@atlas.sk
Wed, 15 Oct 2008 21:38:02 +0200
changeset 26 7a490c90d46d2d035b2f7c54d3b894a73b270557
parent 25 07c683b7d259cea05d177cd0c39b4f391b90ec63
child 27 4655fd4b6791e18a082f5a583c63ec9e4ff49997
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-invitations-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
calendar/chrome/prototypes/calendar-invitations-dialog.dtd
calendar/chrome/prototypes/sun-calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/prototypes/sun-calendar-event-dialog.properties
dom/chrome/layout/css.properties
mail/chrome/messenger-region/region.properties
mail/chrome/messenger/custom.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
suite/chrome/mailnews/custom.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
toolkit/chrome/global/filefield.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/errors.dtd
toolkit/chrome/mozapps/preferences/preferences.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/errors.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
@@ -0,0 +1,16 @@
+<!ENTITY restorepage.title     "Obnovenie predchádzajúcej relácie">
+<!ENTITY restorepage.titletext   "Posledná relácia prehliadača &brandShortName; bola neočakávane ukončená">
+<!ENTITY restorepage.shortDesc   "Teraz môžete obnoviť okná a karty otvorené pri ukončení predchádzajúcej relácie, alebo spustiť novú reláciu, ak tieto nie sú potrebné. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.">
+<!ENTITY restorepage.remedies    "Ak sa &brandShortName; ukončuje opakovane:">
+<!ENTITY restorepage.dueToChrome  "V Správcovi doplnkov skúste zákazať naposledy pridané rozšírenia.">
+<!ENTITY restorepage.dueToContent  "Skúste obnoviť reláciu bez načítania stránok, ktoré by mohli spôsobovať zlyhanie:">
+
+<!ENTITY restorepage.restoreButton "Obnoviť predchádzajúcu reláciu">
+<!ENTITY restorepage.restore.access "O">
+<!ENTITY restorepage.cancelButton  "Spustiť novú reláciu">
+<!ENTITY restorepage.cancel.access "r">
+
+<!ENTITY restorepage.restoreHeader "Obnoviť">
+<!ENTITY restorepage.listHeader   "Okná a karty">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with a number. -->
+<!ENTITY restorepage.windowLabel  "Okno č. &#37;S">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
- <!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
  -
  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
  - the License. You may obtain a copy of the License at
  - http://www.mozilla.org/MPL/
  -
  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
@@ -15,16 +15,22 @@
  -
  - The Initial Developer of the Original Code is
  - OEone Corporation.
  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
  -
  - Contributor(s):
  -  Cédric Corazza <cedric.corazza@wanadoo.fr>
+  -  Michael Buettner <michael.buettner@sun.com>
+  -  Philipp Kewisch <mozilla@kewis.ch>
+  -  Stefan Sitter <ssitter@gmail.com>
+  -  Martin Schroeder <mschroeder@mozilla.x-home.org>
+  -  Hubert Gajewski <hubert@hubertgajewski.com>, Aviary.pl
+  -  Fred Jendrzejewski <fred.jen@web.de>
  -
  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
@@ -32,16 +38,19 @@
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY event.title.label         "Upraviť položku" >
 
+<!ENTITY newevent.before.label       "pred" >
+<!ENTITY newevent.after.label        "po" >
+
 <!ENTITY newevent.from.label        "Od" >
 <!ENTITY newevent.to.label         "Do" >
 <!ENTITY newevent.attendees.sendEmail.label "Odoslať e-mailom pozvánky pre účastníkov">
 
 <!ENTITY newevent.status.label       "Stav" >
 <!ENTITY newevent.status.accesskey     "v" >
 <!ENTITY newevent.status.none.label     "Nešpecifikované" >
 <!ENTITY newevent.status.cancelled.label  "Zrušené" >
@@ -49,15 +58,336 @@
 <!ENTITY newevent.status.confirmed.label  "Potvrdené" >
 <!ENTITY newevent.status.needsaction.label "Vyžaduje akciu" >
 <!ENTITY newevent.status.inprogress.label  "Prebieha" >
 <!ENTITY newevent.status.completed.label  "Dokončené" >
 
 <!-- The following entity is for New Task dialog only -->
 <!ENTITY newtodo.percentcomplete.label   "&#37; hotovo">
 
-<!-- Alarm -->
+<!-- Menubar -->
+<!ENTITY event.menu.file.label              "Súbor">
+<!ENTITY event.menu.file.accesskey            "S">
+<!ENTITY event.menu.file.new.label            "Nová">
+<!ENTITY event.menu.file.new.accesskey          "o">
+<!ENTITY event.menu.file.new.event.label         "Udalosť">
+<!ENTITY event.menu.file.new.event.accesskey       "U">
+<!ENTITY event.menu.file.new.message.label        "Správa">
+<!ENTITY event.menu.file.new.message.accesskey      "S">
+<!ENTITY event.menu.file.new.address.label        "Karta adresára">
+<!ENTITY event.menu.file.new.address.accesskey      "a">
+<!ENTITY event.menu.file.close.label           "Zavrieť">
+<!ENTITY event.menu.file.close.accesskey         "Z">
+<!ENTITY event.menu.file.save.label           "Uložiť">
+<!ENTITY event.menu.file.save.accesskey         "U">
+<!ENTITY event.menu.file.page.setup.label        "Nastavenie tlače">
+<!ENTITY event.menu.file.page.setup.accesskey      "N">
+<!ENTITY event.menu.file.print.label           "Tlačiť">
+<!ENTITY event.menu.file.print.accesskey         "T">
+<!ENTITY event.menu.file.exit.label           "Koniec">
+<!ENTITY event.menu.file.exit.accesskey         "K">
+
+<!ENTITY event.menu.edit.label              "Upraviť">
+<!ENTITY event.menu.edit.accesskey            "U">
+<!ENTITY event.menu.edit.undo.label           "Späť">
+<!ENTITY event.menu.edit.undo.accesskey         "S">
+<!ENTITY event.menu.edit.redo.label           "Znovu">
+<!ENTITY event.menu.edit.redo.accesskey         "Z">
+<!ENTITY event.menu.edit.cut.label            "Vystrihnúť">
+<!ENTITY event.menu.edit.cut.accesskey          "V">
+<!ENTITY event.menu.edit.copy.label           "Kopírovať">
+<!ENTITY event.menu.edit.copy.accesskey         "K">
+<!ENTITY event.menu.edit.paste.label           "Prilepiť">
+<!ENTITY event.menu.edit.paste.accesskey         "P">
+<!ENTITY event.menu.edit.select.all.label        "Vybrať všetko">
+<!ENTITY event.menu.edit.select.all.accesskey      "a">
+
+<!ENTITY event.menu.view.label              "Zobraziť">
+<!ENTITY event.menu.view.accesskey            "Z">
+<!ENTITY event.menu.view.toolbars.label         "Panely">
+<!ENTITY event.menu.view.toolbars.accesskey       "P">
+<!ENTITY event.menu.view.toolbars.event.label      "Panel udalostí">
+<!ENTITY event.menu.view.toolbars.event.accesskey    "u">
+<!ENTITY event.menu.view.toolbars.customize.label    "Prispôsobiť…">
+<!ENTITY event.menu.view.toolbars.customize.accesskey  "P">
+<!ENTITY event.menu.view.showlink.label         "Zobraziť súvisiaci odkaz">
+<!ENTITY event.menu.view.showlink.accesskey       "o">
+
+<!ENTITY event.menu.options.label            "Možnosti">
+<!ENTITY event.menu.options.accesskey          "M">
+<!ENTITY event.menu.options.attachments.label      "Pripojiť webovú stránku…">
+<!ENTITY event.menu.options.attachments.accesskey    "w">
+<!ENTITY event.menu.options.attendees.label       "Pozvať účastníkov…">
+<!ENTITY event.menu.options.attendees.accesskey     "P">
+<!ENTITY event.menu.options.spellcheck.label       "Kontrola pravopisu…">
+<!ENTITY event.menu.options.spellcheck.accesskey     "K">
+<!ENTITY event.menu.options.inline.spellcheck.label   "Automatická kontrola pravopisu">
+<!ENTITY event.menu.options.inline.spellcheck.accesskey "A">
+<!ENTITY event.menu.options.link.label          "Pridať odkaz…">
+<!ENTITY event.menu.options.link.accesskey        "o">
+<!ENTITY event.menu.options.timezone.label        "Časové pásmo">
+<!ENTITY event.menu.options.timezone.accesskey      "a">
+<!ENTITY event.menu.options.priority2.label       "Priorita">
+<!ENTITY event.menu.options.priority2.accesskey     "r">
+<!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.label   "Neurčená">
+<!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.accesskey "u">
+<!ENTITY event.menu.options.priority.low.label      "Nízka">
+<!ENTITY event.menu.options.priority.low.accesskey    "N">
+<!ENTITY event.menu.options.priority.normal.label    "Normálna">
+<!ENTITY event.menu.options.priority.normal.accesskey  "o">
+<!ENTITY event.menu.options.priority.high.label     "Vysoká">
+<!ENTITY event.menu.options.priority.high.accesskey   "V">
+<!ENTITY event.menu.options.privacy.label        "Súkromie">
+<!ENTITY event.menu.options.privacy.accesskey      "S">
+<!ENTITY event.menu.options.privacy.public.label     "Verejná udalosť">
+<!ENTITY event.menu.options.privacy.public.accesskey   "V">
+<!ENTITY event.menu.options.privacy.confidential.label  "Zobraziť iba dátum a čas">
+<!ENTITY event.menu.options.privacy.confidential.accesskey "Z">
+<!ENTITY event.menu.options.privacy.private.label    "Súkromná udalosť">
+<!ENTITY event.menu.options.privacy.private.accesskey  "S">
+<!ENTITY event.menu.options.show.time.label       "Zobraziť čas ako">
+<!ENTITY event.menu.options.show.time.accesskey     "Z">
+<!ENTITY event.menu.options.show.time.busy.label     "Zaneprázdnený">
+<!ENTITY event.menu.options.show.time.busy.accesskey   "Z">
+<!ENTITY event.menu.options.show.time.free.label     "Voľný">
+<!ENTITY event.menu.options.show.time.free.accesskey   "V">
+
+<!ENTITY event.help.label                 "Pomocník">
+<!ENTITY event.help.accesskey               "P">
+<!ENTITY event.help.release.notes.label          "Poznámky k vydaniu">
+<!ENTITY event.help.release.notes.accesskey        "P">
+<!ENTITY event.help.help.label              "Pomocník &brandShortName;u">
+<!ENTITY event.help.help.accesskey            "P">
+<!ENTITY event.help.about.label              "O programe &brandShortName;">
+<!ENTITY event.help.about.accesskey            "O">
+
+<!ENTITY event.invite.attendees.label           "Pozvať účastníkov…">
+<!ENTITY event.invite.attendees.accesskey         "P">
+<!ENTITY event.email.attendees.label           "Napísať e-mail pre všetkých účastníkov…">
+<!ENTITY event.email.attendees.accesskey         "A">
+<!ENTITY event.email.tentative.attendees.label      "Napísať e-mail pre nerozhodnutých účastníkov…">
+<!ENTITY event.email.tentative.attendees.accesskey    "n">
+
+<!-- Toolbar -->
+<!ENTITY event.toolbar.save.label            "Uložiť a zavrieť">
+<!ENTITY event.toolbar.attendees.label          "Pozvať účastníkov">
+<!ENTITY event.toolbar.spellcheck.label         "Kontrola pravopisu">
+<!ENTITY event.toolbar.privacy.label           "Súkromie">
+<!ENTITY event.toolbar.attachments.label         "Pripojiť">
+
+<!-- Main page -->
+<!ENTITY event.title.textbox.label            "Názov:" >
+<!ENTITY event.title.textbox.accesskey          "N">
+<!ENTITY event.location.label               "Miesto konania:" >
+<!ENTITY event.location.accesskey             "M">
+<!ENTITY event.categories.label              "Kategória:">
+<!ENTITY event.categories.accesskey            "g">
+<!ENTITY event.calendar.label               "Kalendár:" >
+<!ENTITY event.calendar.accesskey             "K">
+<!ENTITY event.attendees.label              "Účastníci:" >
+<!ENTITY event.attendees.accesskey            "a" >
+<!ENTITY event.alldayevent.label             "Celodenná udalosť" >
+<!ENTITY event.alldayevent.accesskey           "e">
+<!ENTITY event.from.label                 "Začiatok:" >
+<!ENTITY event.from.accesskey               "Z">
+<!ENTITY task.from.label                 "Začiatok:" >
+<!ENTITY task.from.accesskey               "Z">
+<!ENTITY event.to.label                  "Koniec:" >
+<!ENTITY event.to.accesskey                "c">
+<!ENTITY task.to.label                  "Termín:" >
+<!ENTITY task.to.accesskey                "T">
+<!ENTITY task.status.label                "Stav:" >
+<!ENTITY task.status.accesskey              "S">
+<!ENTITY event.repeat.label                "Opakovať:" >
+<!ENTITY event.repeat.accesskey              "O">
+<!ENTITY event.reminder.label               "Pripomenúť:" >
+<!ENTITY event.reminder.accesskey             "r">
+<!ENTITY event.description.label             "Popis:" >
+<!ENTITY event.description.accesskey           "p">
+<!ENTITY event.attachments.label             "Prílohy:" >
+<!ENTITY event.attachments.accesskey           "h" >
+<!ENTITY event.attachments.popup.remove.label       "Odstrániť" >
+<!ENTITY event.attachments.popup.remove.accesskey     "d" >
+<!ENTITY event.attachments.popup.open.label        "Otvoriť" >
+<!ENTITY event.attachments.popup.open.accesskey      "O" >
+<!ENTITY event.attachments.popup.removeAll.label     "Odstrániť všetky" >
+<!ENTITY event.attachments.popup.removeAll.accesskey   "v" >
+<!ENTITY event.attachments.popup.attachPage.label     "Pripojiť webovú stránku…" >
+<!ENTITY event.attachments.popup.attachPage.accesskey   "w" >
+<!ENTITY event.url.label                 "Súvisiaci odkaz:" >
+<!ENTITY event.priority2.label              "Priorita:">
+
+<!ENTITY event.reminder.none.label            "Nepripomínať " >
+<!ENTITY event.reminder.5minutes.before.label       "5 minút pred" >
+<!ENTITY event.reminder.10minutes.before.label      "10 minút pred" >
+<!ENTITY event.reminder.15minutes.before.label      "15 minút pred" >
+<!ENTITY event.reminder.30minutes.before.label      "30 minút pred" >
+<!ENTITY event.reminder.45minutes.before.label      "45 minút pred" >
+<!ENTITY event.reminder.1hour.before.label        "1 hodinu pred" >
+<!ENTITY event.reminder.2hours.before.label        "2 hodiny pred" >
+<!ENTITY event.reminder.5hours.before.label        "5 hodín pred" >
+<!ENTITY event.reminder.15hours.before.label       "15 hodín pred" >
+<!ENTITY event.reminder.1day.before.label         "1 deň pred" >
+<!ENTITY event.reminder.2days.before.label        "2 dni pred" >
+<!ENTITY event.reminder.1week.before.label        "1 týždeň pred" >
+<!ENTITY event.reminder.custom.label           "Vlastné…" >
+
+<!ENTITY event.reminder.multiple.label          "Viacnásobné pripomienky…" >
+
+<!-- Recurrence dialog -->
+<!ENTITY recurrence.title.label             "Úprava opakovaní">
+
+<!ENTITY event.repeat.does.not.repeat.label       "Neopakovať">
+<!ENTITY event.repeat.daily.label            "Každý deň">
+<!ENTITY event.repeat.weekly.label           "Každý týždeň">
+<!ENTITY event.repeat.every.weekday.label        "Každý pracovný deň">
+<!ENTITY event.repeat.bi.weekly.label          "Každý druhý týždeň">
+<!ENTITY event.repeat.monthly.label           "Každý mesiac">
+<!ENTITY event.repeat.yearly.label           "Každý rok">
+<!ENTITY event.repeat.custom.label           "Vlastné…">
+
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.label         "Šablóna opakovaní">
+<!ENTITY event.recurrence.occurs.label         "Periodicita:" >
+<!ENTITY event.recurrence.day.label           "denná" >
+<!ENTITY event.recurrence.week.label          "týždenná" >
+<!ENTITY event.recurrence.month.label          "mesačná" >
+<!ENTITY event.recurrence.year.label          "ročná" >
+
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.every.label      "Každých" >
+<!ENTITY repeat.units.days.both             "dní" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.every.weekday.label  "Každý pracovný deň v týždni" >
+
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.weekly.every.label  "Každý" >
+<!ENTITY repeat.units.weeks.both            "týždeň" >
+<!ENTITY event.recurrence.on.label           "Deň:" >
+
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.every.label  "Každý" >
+<!ENTITY repeat.units.months.both            "mesiac" >
+<!ENTITY event.recurrence.the.label           "" >
+<!ENTITY event.recurrence.repeat.first.label      "Prvý">
+<!ENTITY event.recurrence.repeat.second.label      "Druhý">
+<!ENTITY event.recurrence.repeat.third.label      "Tretí">
+<!ENTITY event.recurrence.repeat.fourth.label      "Štvrtý">
+<!ENTITY event.recurrence.repeat.fifth.label      "Piaty">
+<!ENTITY event.recurrence.repeat.last.label       "Posledný">
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.1.label "nedeľa" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.2.label "pondelok" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.3.label "utorok" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.4.label "streda" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.5.label "štvrtok" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.6.label "piatok" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.7.label "sobota" >
+<!ENTITY event.recurrence.repeat.dayofmonth.label    "Deň v mesiaci">
+<!ENTITY event.recurrence.repeat.recur.label      "Tieto dni">
+
+<!ENTITY event.recurrence.every.label            "Každý:" >
+<!ENTITY repeat.units.years.both               "rok" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.every.month.label  "Každý" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.every.weekday.label "Každý" >
+
+<!-- LOCALIZATON NOTE
+   Some languages use a preposition when describing dates:
+   Portuguese: 6 de Setembro
+   English: 6 [of] September
+   event.recurrence.pattern.yearly.of.label is "of" in
+   Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat yearly
+-->
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.of.label      "" >
+
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.1.label    "január" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.2.label    "február" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.3.label    "marec" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.4.label    "apríl" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.5.label    "máj" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.6.label    "jún" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.7.label    "júl" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.8.label    "august" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.9.label    "september" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.10.label   "október" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.11.label   "november" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.12.label   "december" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.first.label     "Prvý">
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.second.label    "Druhý">
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.third.label     "Tretí">
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.fourth.label    "Štvrtý">
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.fifth.label     "Piaty">
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.last.label     "Posledný">
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.1.label    "nedeľa" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.2.label    "pondelok" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.3.label    "utorok" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.4.label    "streda" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.5.label    "štvrtok" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.6.label    "piatok" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.7.label    "sobota" >
+<!ENTITY event.recurrence.of.label              "v mesiaci" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.1.label   "január" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.2.label   "február" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.3.label   "marec" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.4.label   "apríl" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.5.label   "máj" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.6.label   "jún" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.7.label   "júl" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.8.label   "august" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.9.label   "september" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.10.label   "október" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.11.label   "november" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.12.label   "december" >
+
+<!ENTITY event.recurrence.range.label          "Rozsah opakovaní">
+<!ENTITY event.recurrence.forever.label         "Bez konečného dátumu" >
+<!ENTITY event.recurrence.repeat.for.label       "Vytvoriť schôdzku" >
+<!ENTITY event.recurrence.appointments.label      "krát" >
+<!ENTITY event.repeat.until.label            "Opakovať do dátumu" >
+<!ENTITY event.recurrence.preview.label         "Ukážka">
+
+<!-- Reminder dialog -->
 <!ENTITY alarm.units.minutes        "minút" >
 <!ENTITY alarm.units.hours         "hodín" >
 <!ENTITY alarm.units.days          "dní" >
 
-<!ENTITY newevent.before.label       "pred" >
-<!ENTITY newevent.after.label        "po" >
+<!ENTITY reminder.title.label              "Vlastná pripomienka">
+<!ENTITY reminder.dialogtitle.label           "Nastaviť pripomienky">
+<!ENTITY reminder.reminderDetails.label         "Podrobnosti pripomienky">
+<!ENTITY reminder.action.label             "Vyberte akciu pripomienky">
+<!ENTITY reminder.action.alert.label          "Zobraziť upozornenie">
+<!ENTITY reminder.action.email.label          "Odoslať e-mail">
+<!ENTITY reminder.new.label               "Nová">
+<!ENTITY reminder.delete.label             "Odstrániť">
+<!ENTITY reminder.relation.start.label         "začiatok udalosti">
+<!ENTITY reminder.relation.end.label          "koniec udalosti">
+<!ENTITY reminder.add.label               "Pridať">
+<!ENTITY reminder.add.accesskey             "P">
+<!ENTITY reminder.remove.label             "Odstrániť">
+<!ENTITY reminder.remove.accesskey           "O">
+
+
+<!-- Attendees dialog -->
+<!ENTITY invite.title.label       "Pozvaní účastníci">
+<!ENTITY event.organizer.label      "Organizátor">
+<!ENTITY event.freebusy.suggest.slot   "Navrhnutý vhodný čas:">
+<!ENTITY event.freebusy.next.slot    "Ďalší vhodný čas" >
+<!ENTITY event.freebusy.previous.slot  "Predchádzajúci vhodný čas" >
+<!ENTITY event.freebusy.zoom       "Zmena veľkosti:">
+<!ENTITY event.freebusy.plus       "Nasledujúca hodina" >
+<!ENTITY event.freebusy.minus      "Predchádzajúca hodina" >
+<!ENTITY event.freebusy.legend.free   "Voľno" >
+<!ENTITY event.freebusy.legend.busy   "Obsadené" >
+<!ENTITY event.freebusy.legend.unknown  "Žiadne informácie" >
+
+<!-- Timezone dialog -->
+<!ENTITY timezone.title.label      "Spresnite časové pásmo">
+
+<!-- Read-Only dialog -->
+<!ENTITY read.only.general.label     "Všeobecné">
+<!ENTITY read.only.title.label      "Názov:">
+<!ENTITY read.only.repeat.label     "Opakovanie:">
+<!ENTITY read.only.location.label    "Miesto konania:">
+<!ENTITY read.only.category.label    "Kategória:">
+<!ENTITY read.only.organizer.label    "Organizátor:">
+<!ENTITY read.only.reply.label      "Odpoveď:">
+<!ENTITY read.only.accept.label     "Chcem sa zúčastniť">
+<!ENTITY read.only.decline.label     "Nechcem sa zúčastniť">
+<!ENTITY read.only.needs.action.label  "Potvrdím neskôr">
+<!ENTITY read.only.reminder.label    "Pripomienka:">
+<!ENTITY read.only.attendees.label    "Účastníci">
+<!ENTITY read.only.description.label   "Popis">
+<!ENTITY read.only.documents.label    "Dokumenty">
+<!ENTITY read.only.link.label      "Súvisiaci odkaz">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
@@ -0,0 +1,153 @@
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is Sun event dialog code.
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is Sun Microsystems.
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+#  Michael Büttner <michael.buettner@sun.com>
+#  Philipp Kewisch <mozilla@kewis.ch>
+#  Hubert Gajewski <hubert@hubertgajewski.com>, Aviary.pl
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+
+repeatDetailsRuleDaily1=každý deň
+repeatDetailsRuleDaily2=každý druhý deň
+repeatDetailsRuleDaily3=každých %1$S dní
+repeatDetailsRuleDaily4=každý pracovný deň
+
+repeatDetailsRuleWeekly1=vždy v %1$S
+repeatDetailsRuleWeekly2=každý druhý týždeň v %1$S
+repeatDetailsRuleWeekly3=každý %1$S týždeň v %2$S
+repeatDetailsRuleWeekly4=každý týždeň
+repeatDetailsRuleWeekly5=každý druhý týždeň
+repeatDetailsRuleWeekly6=každé %1$S týždne
+
+repeatDetailsDay1=Nedeľu
+repeatDetailsDay2=Pondelok
+repeatDetailsDay3=Utorok
+repeatDetailsDay4=Streda
+repeatDetailsDay5=Štvrtok
+repeatDetailsDay6=Piatok
+repeatDetailsDay7=Sobotu
+repeatDetailsAnd=a
+
+repeatDetailsRuleMonthly1=%1$S %2$S
+repeatDetailsRuleMonthly2=%1$S %2$S každý druhý mesiac
+repeatDetailsRuleMonthly3=%1$S %2$S každý %3$S mesiac
+repeatDetailsRuleMonthly4=%1$S deň, každý mesiac
+repeatDetailsRuleMonthly5=%1$S deň, každý druhý mesiac
+repeatDetailsRuleMonthly6=%1$S deň, každý %2$S mesiac
+
+repeatDetailsOrdinal1=prvý
+repeatDetailsOrdinal2=druhý
+repeatDetailsOrdinal3=tretí
+repeatDetailsOrdinal4=štvrtý
+repeatDetailsOrdinal5=piaty
+repeatDetailsOrdinal-1=posledný
+
+repeatDetailsRuleYearly1=každý %1$S %2$S
+repeatDetailsRuleYearly2=každý druhý rok v %1$S %2$S
+repeatDetailsRuleYearly3=každé %3$S roky v %1$S %2$S
+repeatDetailsRuleYearly4=%1$S %2$S v %3$S
+repeatDetailsRuleYearly5=každý druhý rok %1$S %2$S v %3$S
+repeatDetailsRuleYearly6=každé %4$S roky %1$S %2$S v %3$S
+
+repeatDetailsMonth1=Január
+repeatDetailsMonth2=Február
+repeatDetailsMonth3=Marec
+repeatDetailsMonth4=Apríl
+repeatDetailsMonth5=Máj
+repeatDetailsMonth6=Jún
+repeatDetailsMonth7=Júl
+repeatDetailsMonth8=August
+repeatDetailsMonth9=September
+repeatDetailsMonth10=Október
+repeatDetailsMonth11=November
+repeatDetailsMonth12=December
+
+repeatDetailsCount=Nastane %1$S\naktívna %2$S %3$S krát\nv čase od %4$S do %5$S.
+repeatDetailsCountAllDay=Nastane %1$S\naktívna %2$S pre %3$S krát.
+repeatDetailsUntil=Nastane %1$S\naktívna %2$S do %3$S\n v čase od %4$S do %5$S.
+repeatDetailsUntilAllDay=Nastane %1$S\naktívna %2$S do %3$S.
+repeatDetailsInfinite=Nastane %1$S\naktívna %2$S\n v čase od %3$S do %4$S.
+repeatDetailsInfiniteAllDay=Nastane %1$S\naktívna %2$S.
+
+reminderCustomTitle=%1$S %2$S %3$S %4$S
+reminderTitleAtStartEvent=Moment začiatku udalosti
+reminderTitleAtStartTask=Moment začiatku úlohy
+reminderTitleAtEndEvent=Moment konca udalosti
+reminderTitleAtEndTask=Moment konca úlohy
+reminderCustomUnitMinute=minútu
+reminderCustomUnitMinutes=minút
+reminderCustomUnitHour=hodinu
+reminderCustomUnitHours=hodín
+reminderCustomUnitDay=deň
+reminderCustomUnitDays=dní
+reminderCustomRelationBefore=pred
+reminderCustomRelationAfter=po
+reminderCustomOriginBeginEvent=začiatkom udalosti
+reminderCustomOriginEndEvent=koncom udalosti
+reminderCustomOriginBeginTask=začiatkom úlohy
+reminderCustomOriginEndTask=koncom úlohy
+reminderErrorMaxCountReachedEvent=Vybraný kalendár má obmedzenie na %1$S pripomienok na jednu udalosť.
+reminderErrorMaxCountReachedTask=Vybraný kalendár má obmedzenie na %1$S pripomienok na jednu úlohu.
+newEvent=Nová udalosť
+newTask=Nová úloha
+
+emailSubjectReply=Re: %1$S
+
+# Link Location Dialog
+specifyLinkLocation=Špecifikujte adresu odkazu
+enterLinkLocation=Zadajte webovú stránku alebo umiestnenie dokumentu.
+
+summaryDueTaskLabel=Splniť do:
+
+# Attach File Dialog
+selectAFile=Vyberte súbory, ktoré chcete pripojiť
+removeCalendarsTitle=Odstrániť prílohy
+removeCalendarsText=Naozaj chcete odstrániť všetky prílohy (celkom %1$S)?
+
+# Recurrence Dialog Widget Order
+# LOCALIZATION NOTE: You can change the order of below params
+# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat montly
+# %1$S - ordinal, %2$S - weekday
+# e.g. "First Saturday"
+monthlyOrder=%1$S %2$S
+
+# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat yearly
+# %1$S - day of month, %2$S - of, %3$S - month
+# e.g. "6 [of] September"
+# If you don't need %2$S in your locale - please put this on the third place.
+yearlyOrder=%1$S %3$S %2$S
+
+# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat yearly
+# %1$S - ordinal, %2$S - weekday, %3$S - of, %4$S - month
+# e.g. "First Saturday of September"
+# If you don't need %3$S in your locale - please put this on the third place.
+yearlyOrder2=%1$S %2$S %3$S %4$S
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-invitations-dialog.dtd
@@ -0,0 +1,49 @@
+<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+  -
+  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+  - the License. You may obtain a copy of the License at
+  - http://www.mozilla.org/MPL/
+  -
+  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+  - for the specific language governing rights and limitations under the
+  - License.
+  -
+  - The Original Code is Sun Microsystems code.
+  -
+  - The Initial Developer of the Original Code is Sun Microsystems.
+  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
+  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
+  -
+  - Contributor(s): Thomas Benisch <thomas.benisch@sun.com>
+  -
+  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
+  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+  -
+  - ***** END LICENSE BLOCK *****
+-->
+
+<!-- Calendar Invitations Dialog -->
+<!ENTITY calendar.invitations.dialog.invitations.text          "Pozvánky">
+<!ENTITY calendar.invitations.dialog.statusmessage.updating.text    "Aktualizuje sa zoznam pozvánok.">
+<!ENTITY calendar.invitations.dialog.statusmessage.noinvitations.text  "Neboli nájdené žiadne nepotvrdené pozvánky.">
+
+<!-- Calendar Invitations List -->
+<!ENTITY calendar.invitations.list.accept.button.label         "Prijať">
+<!ENTITY calendar.invitations.list.decline.button.label         "Odmietnuť">
+<!ENTITY calendar.invitations.list.recurrentevent.text         "Opakovaná udalosť">
+<!ENTITY calendar.invitations.list.alldayevent.text           "Celodenná udalosť">
+<!ENTITY calendar.invitations.list.location.text            "Miesto konania: ">
+<!ENTITY calendar.invitations.list.organizer.text            "Organizátor: ">
+<!ENTITY calendar.invitations.list.none.text              "Neznáme">
--- a/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
@@ -133,19 +133,16 @@
 <!ENTITY toolbarsMenu.label           "Panely nástrojov">
 <!ENTITY toolbarsMenu.accesskey         "n">
 
 <!ENTITY calendar.toolbar.label         "Panel Kalendár">
 <!ENTITY calendar.toolbar.accesskey       "n">
 <!ENTITY task.toolbar.label           "Panel Úloha">
 <!ENTITY task.toolbar.accesskey         "l">
 
-<!ENTITY mode.toolbar.label           "Panel Režim">
-<!ENTITY mode.toolbar.accesskey         "m">
-
 <!ENTITY calendar.menu.customize.label     "Prispôsobiť…">
 <!ENTITY calendar.menu.customize.accesskey   "P">
 
 <!ENTITY showStatusBarCmd.label         "Stavový riadok">
 <!ENTITY showStatusBarCmd.accesskey       "a">
 
 <!ENTITY showTaskBoxCmd.label          "Zoznam úloh">
 <!ENTITY showTaskBoxCmd.accesskey        "Z">
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
@@ -71,26 +71,16 @@
 <!-- Mode Toolbar -->
 <!ENTITY lightning.toolbar.mail.label     "Pošta">
 <!ENTITY lightning.toolbar.mail.accesskey   "o">
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.label   "Kalendár">
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.accesskey "K">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.label     "Úlohy">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.accesskey   "h">
 
-<!-- Customize Toolbar Dialog -->
-<!ENTITY customize.toolbar.selector.label  "Panel nástrojov:">
-<!ENTITY customize.toolbar.selector.mode   "Režim panela nástrojov">
-<!ENTITY customize.toolbar.selector.mail   "Panel nástrojov Pošta">
-<!ENTITY customize.toolbar.selector.calendar "Panel nástrojov Kalendár">
-<!ENTITY customize.toolbar.selector.task   "Panel nástrojov Úloha">
-<!ENTITY customize.toolbar.location.label  "Umiestnenie:">
-<!ENTITY customize.toolbar.location.top   "Hore">
-<!ENTITY customize.toolbar.location.bottom  "Dole">
-
 <!-- Messenger Toolbar -->
 <!ENTITY lightning.toolbar.day.label         "Deň">
 <!ENTITY lightning.toolbar.day.accesskey       "D">
 <!ENTITY lightning.toolbar.week.label        "Týždeň">
 <!ENTITY lightning.toolbar.week.accesskey      "T">
 <!ENTITY lightning.toolbar.multiweek.label      "Viac týždňov">
 <!ENTITY lightning.toolbar.multiweek.accesskey    "V">
 <!ENTITY lightning.toolbar.month.label        "Mesiac">
@@ -115,8 +105,9 @@
 <!ENTITY todaypane.showMinimonth.label "Zobraziť Mini Mesiac">
 <!ENTITY todaypane.showMinimonth.accesskey "M">
 <!ENTITY todaypane.showMiniday.label "Zobrazť Mini Deň">
 <!ENTITY todaypane.showMiniday.accesskey "d">
 <!ENTITY todaypane.showNone.label "Nezobrazovať nič">
 <!ENTITY todaypane.showNone.accesskey "N">
 <!ENTITY todaypane.showTodayPane.label "Zobraziť panel Dnes">
 <!ENTITY todaypane.showTodayPane.accesskey "o">
+<!ENTITY todaypane.statusButton.label "Panel Dnes">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/prototypes/calendar-invitations-dialog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-  -
-  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-  - the License. You may obtain a copy of the License at
-  - http://www.mozilla.org/MPL/
-  -
-  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-  - for the specific language governing rights and limitations under the
-  - License.
-  -
-  - The Original Code is Sun Microsystems code.
-  -
-  - The Initial Developer of the Original Code is Sun Microsystems.
-  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
-  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
-  -
-  - Contributor(s): Thomas Benisch <thomas.benisch@sun.com>
-  -
-  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
-  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-  -
-  - ***** END LICENSE BLOCK *****
--->
-
-<!-- Calendar Invitations Dialog -->
-<!ENTITY calendar.invitations.dialog.invitations.text          "Pozvánky">
-<!ENTITY calendar.invitations.dialog.statusmessage.updating.text    "Aktualizuje sa zoznam pozvánok.">
-<!ENTITY calendar.invitations.dialog.statusmessage.noinvitations.text  "Neboli nájdené žiadne nepotvrdené pozvánky.">
-
-<!-- Calendar Invitations List -->
-<!ENTITY calendar.invitations.list.accept.button.label         "Prijať">
-<!ENTITY calendar.invitations.list.decline.button.label         "Odmietnuť">
-<!ENTITY calendar.invitations.list.recurrentevent.text         "Opakovaná udalosť">
-<!ENTITY calendar.invitations.list.alldayevent.text           "Celodenná udalosť">
-<!ENTITY calendar.invitations.list.location.text            "Miesto konania: ">
-<!ENTITY calendar.invitations.list.organizer.text            "Organizátor: ">
-<!ENTITY calendar.invitations.list.none.text              "Neznáme">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/prototypes/sun-calendar-event-dialog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,367 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-  -
-  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-  - the License. You may obtain a copy of the License at
-  - http://www.mozilla.org/MPL/
-  -
-  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-  - for the specific language governing rights and limitations under the
-  - License.
-  -
-  - The Original Code is Sun Microsystems code.
-  -
-  - The Initial Developer of the Original Code is Sun Microsystems.
-  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
-  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
-  -
-  - Contributor(s):
-  -  Michael Büttner <michael.buettner@sun.com>
-  -  Philipp Kewisch <mozilla@kewis.ch>
-  -  Stefan Sitter <ssitter@gmail.com>
-  -  Martin Schroeder <mschroeder@mozilla.x-home.org>
-  -
-  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
-  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-  -
-  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Menubar -->
-<!ENTITY event.menu.file.label              "Súbor">
-<!ENTITY event.menu.file.accesskey            "S">
-<!ENTITY event.menu.file.new.label            "Nová">
-<!ENTITY event.menu.file.new.accesskey          "o">
-<!ENTITY event.menu.file.new.event.label         "Udalosť">
-<!ENTITY event.menu.file.new.event.accesskey       "U">
-<!ENTITY event.menu.file.new.message.label        "Správa">
-<!ENTITY event.menu.file.new.message.accesskey      "S">
-<!ENTITY event.menu.file.new.address.label        "Karta adresára">
-<!ENTITY event.menu.file.new.address.accesskey      "a">
-<!ENTITY event.menu.file.close.label           "Zavrieť">
-<!ENTITY event.menu.file.close.accesskey         "Z">
-<!ENTITY event.menu.file.save.label           "Uložiť">
-<!ENTITY event.menu.file.save.accesskey         "U">
-<!ENTITY event.menu.file.page.setup.label        "Nastavenie tlače">
-<!ENTITY event.menu.file.page.setup.accesskey      "N">
-<!ENTITY event.menu.file.print.label           "Tlačiť">
-<!ENTITY event.menu.file.print.accesskey         "T">
-<!ENTITY event.menu.file.exit.label           "Koniec">
-<!ENTITY event.menu.file.exit.accesskey         "K">
-
-<!ENTITY event.menu.edit.label              "Upraviť">
-<!ENTITY event.menu.edit.accesskey            "U">
-<!ENTITY event.menu.edit.undo.label           "Späť">
-<!ENTITY event.menu.edit.undo.accesskey         "S">
-<!ENTITY event.menu.edit.redo.label           "Znovu">
-<!ENTITY event.menu.edit.redo.accesskey         "Z">
-<!ENTITY event.menu.edit.cut.label            "Vystrihnúť">
-<!ENTITY event.menu.edit.cut.accesskey          "V">
-<!ENTITY event.menu.edit.copy.label           "Kopírovať">
-<!ENTITY event.menu.edit.copy.accesskey         "K">
-<!ENTITY event.menu.edit.paste.label           "Prilepiť">
-<!ENTITY event.menu.edit.paste.accesskey         "P">
-<!ENTITY event.menu.edit.select.all.label        "Vybrať všetko">
-<!ENTITY event.menu.edit.select.all.accesskey      "a">
-
-<!ENTITY event.menu.view.label              "Zobraziť">
-<!ENTITY event.menu.view.accesskey            "Z">
-<!ENTITY event.menu.view.toolbars.label         "Panely">
-<!ENTITY event.menu.view.toolbars.accesskey       "P">
-<!ENTITY event.menu.view.toolbars.event.label      "Panel udalostí">
-<!ENTITY event.menu.view.toolbars.event.accesskey    "u">
-<!ENTITY event.menu.view.toolbars.customize.label    "Prispôsobiť…">
-<!ENTITY event.menu.view.toolbars.customize.accesskey  "P">
-<!ENTITY event.menu.view.showlink.label         "Zobraziť súvisiaci odkaz">
-<!ENTITY event.menu.view.showlink.accesskey       "o">
-
-<!ENTITY event.menu.options.label            "Možnosti">
-<!ENTITY event.menu.options.accesskey          "M">
-<!ENTITY event.menu.options.attachments.label      "Pripojiť webovú stránku…">
-<!ENTITY event.menu.options.attachments.accesskey    "w">
-<!ENTITY event.menu.options.attendees.label       "Pozvať účastníkov…">
-<!ENTITY event.menu.options.attendees.accesskey     "P">
-<!ENTITY event.menu.options.spellcheck.label       "Kontrola pravopisu…">
-<!ENTITY event.menu.options.spellcheck.accesskey     "K">
-<!ENTITY event.menu.options.inline.spellcheck.label   "Automatická kontrola pravopisu">
-<!ENTITY event.menu.options.inline.spellcheck.accesskey "A">
-<!ENTITY event.menu.options.link.label          "Pridať odkaz…">
-<!ENTITY event.menu.options.link.accesskey        "o">
-<!ENTITY event.menu.options.timezone.label        "Časové pásmo">
-<!ENTITY event.menu.options.timezone.accesskey      "a">
-<!ENTITY event.menu.options.priority2.label       "Priorita">
-<!ENTITY event.menu.options.priority2.accesskey     "r">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.label   "Neurčená">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.accesskey "u">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.low.label      "Nízka">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.low.accesskey    "N">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.normal.label    "Normálna">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.normal.accesskey  "o">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.high.label     "Vysoká">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.high.accesskey   "V">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.label        "Súkromie">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.accesskey      "S">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.public.label     "Verejná udalosť">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.public.accesskey   "V">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.confidential.label  "Zobraziť iba dátum a čas">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.confidential.accesskey "Z">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.private.label    "Súkromná udalosť">
-<!ENTITY event.menu.options.privacy.private.accesskey  "S">
-<!ENTITY event.menu.options.show.time.label       "Zobraziť čas ako">
-<!ENTITY event.menu.options.show.time.accesskey     "Z">
-<!ENTITY event.menu.options.show.time.busy.label     "Zaneprázdnený">
-<!ENTITY event.menu.options.show.time.busy.accesskey   "Z">
-<!ENTITY event.menu.options.show.time.free.label     "Voľný">
-<!ENTITY event.menu.options.show.time.free.accesskey   "V">
-
-<!ENTITY event.help.label                 "Pomocník">
-<!ENTITY event.help.accesskey               "P">
-<!ENTITY event.help.release.notes.label          "Poznámky k vydaniu">
-<!ENTITY event.help.release.notes.accesskey        "P">
-<!ENTITY event.help.help.label              "Pomocník &brandShortName;u">
-<!ENTITY event.help.help.accesskey            "P">
-<!ENTITY event.help.about.label              "O programe &brandShortName;">
-<!ENTITY event.help.about.accesskey            "O">
-
-<!ENTITY event.invite.attendees.label           "Pozvať účastníkov…">
-<!ENTITY event.invite.attendees.accesskey         "P">
-<!ENTITY event.email.attendees.label           "Napísať e-mail pre všetkých účastníkov…">
-<!ENTITY event.email.attendees.accesskey         "A">
-<!ENTITY event.email.tentative.attendees.label      "Napísať e-mail pre nerozhodnutých účastníkov…">
-<!ENTITY event.email.tentative.attendees.accesskey    "n">
-
-
-<!-- Toolbar -->
-<!ENTITY event.toolbar.save.label            "Uložiť a zavrieť">
-<!ENTITY event.toolbar.attendees.label          "Pozvať účastníkov">
-<!ENTITY event.toolbar.spellcheck.label         "Kontrola pravopisu">
-<!ENTITY event.toolbar.privacy.label           "Súkromie">
-<!ENTITY event.toolbar.attachments.label         "Pripojiť">
-
-<!-- Main page -->
-<!ENTITY event.title.textbox.label            "Názov:" >
-<!ENTITY event.title.textbox.accesskey          "N">
-<!ENTITY event.location.label               "Miesto konania:" >
-<!ENTITY event.location.accesskey             "M">
-<!ENTITY event.categories.label              "Kategória:">
-<!ENTITY event.categories.accesskey            "g">
-<!ENTITY event.calendar.label               "Kalendár:" >
-<!ENTITY event.calendar.accesskey             "K">
-<!ENTITY event.attendees.label              "Účastníci:" >
-<!ENTITY event.attendees.accesskey            "a" >
-<!ENTITY event.alldayevent.label             "Celodenná udalosť" >
-<!ENTITY event.alldayevent.accesskey           "e">
-<!ENTITY event.from.label                 "Začiatok:" >
-<!ENTITY event.from.accesskey               "Z">
-<!ENTITY task.from.label                 "Začiatok:" >
-<!ENTITY task.from.accesskey               "Z">
-<!ENTITY event.to.label                  "Koniec:" >
-<!ENTITY event.to.accesskey                "c">
-<!ENTITY task.to.label                  "Termín:" >
-<!ENTITY task.to.accesskey                "T">
-<!ENTITY task.status.label                "Stav:" >
-<!ENTITY task.status.accesskey              "S">
-<!ENTITY event.repeat.label                "Opakovať:" >
-<!ENTITY event.repeat.accesskey              "O">
-<!ENTITY event.reminder.label               "Pripomenúť:" >
-<!ENTITY event.reminder.accesskey             "r">
-<!ENTITY event.description.label             "Popis:" >
-<!ENTITY event.description.accesskey           "p">
-<!ENTITY event.attachments.label             "Prílohy:" >
-<!ENTITY event.attachments.accesskey           "h" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.remove.label       "Odstrániť" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.remove.accesskey     "d" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.open.label        "Otvoriť" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.open.accesskey      "O" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.removeAll.label     "Odstrániť všetky" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.removeAll.accesskey   "v" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.attachPage.label     "Pripojiť webovú stránku…" >
-<!ENTITY event.attachments.popup.attachPage.accesskey   "w" >
-<!ENTITY event.url.label                 "Súvisiaci odkaz:" >
-<!ENTITY event.priority2.label              "Priorita:">
-
-<!ENTITY event.reminder.none.label            "Nepripomínať " >
-<!ENTITY event.reminder.5minutes.before.label       "5 minút pred" >
-<!ENTITY event.reminder.10minutes.before.label      "10 minút pred" >
-<!ENTITY event.reminder.15minutes.before.label      "15 minút pred" >
-<!ENTITY event.reminder.30minutes.before.label      "30 minút pred" >
-<!ENTITY event.reminder.45minutes.before.label      "45 minút pred" >
-<!ENTITY event.reminder.1hour.before.label        "1 hodinu pred" >
-<!ENTITY event.reminder.2hours.before.label        "2 hodiny pred" >
-<!ENTITY event.reminder.5hours.before.label        "5 hodín pred" >
-<!ENTITY event.reminder.15hours.before.label       "15 hodín pred" >
-<!ENTITY event.reminder.1day.before.label         "1 deň pred" >
-<!ENTITY event.reminder.2days.before.label        "2 dni pred" >
-<!ENTITY event.reminder.1week.before.label        "1 týždeň pred" >
-<!ENTITY event.reminder.custom.label           "Vlastné…" >
-
-<!ENTITY event.reminder.multiple.label          "Viacnásobné pripomienky…" >
-
-<!-- Recurrence dialog -->
-
-<!ENTITY recurrence.title.label             "Úprava opakovaní">
-
-<!ENTITY event.repeat.does.not.repeat.label       "Neopakovať">
-<!ENTITY event.repeat.daily.label            "Každý deň">
-<!ENTITY event.repeat.weekly.label           "Každý týždeň">
-<!ENTITY event.repeat.every.weekday.label        "Každý pracovný deň">
-<!ENTITY event.repeat.bi.weekly.label          "Každý druhý týždeň">
-<!ENTITY event.repeat.monthly.label           "Každý mesiac">
-<!ENTITY event.repeat.yearly.label           "Každý rok">
-<!ENTITY event.repeat.custom.label           "Vlastné…">
-
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.label         "Šablóna opakovaní">
-<!ENTITY event.recurrence.occurs.label         "Periodicita:" >
-<!ENTITY event.recurrence.day.label           "denná" >
-<!ENTITY event.recurrence.week.label          "týždenná" >
-<!ENTITY event.recurrence.month.label          "mesačná" >
-<!ENTITY event.recurrence.year.label          "ročná" >
-
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.every.label      "Každých" >
-<!ENTITY repeat.units.days.both             "dní" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.every.weekday.label  "Každý pracovný deň v týždni" >
-
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.weekly.every.label  "Každý" >
-<!ENTITY repeat.units.weeks.both            "týždeň" >
-<!ENTITY event.recurrence.on.label           "Deň:" >
-
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.every.label  "Každý" >
-<!ENTITY repeat.units.months.both            "mesiac" >
-<!ENTITY event.recurrence.the.label           "" >
-<!ENTITY event.recurrence.repeat.first.label      "Prvý">
-<!ENTITY event.recurrence.repeat.second.label      "Druhý">
-<!ENTITY event.recurrence.repeat.third.label      "Tretí">
-<!ENTITY event.recurrence.repeat.fourth.label      "Štvrtý">
-<!ENTITY event.recurrence.repeat.fifth.label      "Piaty">
-<!ENTITY event.recurrence.repeat.last.label       "Posledný">
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.1.label "nedeľa" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.2.label "pondelok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.3.label "utorok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.4.label "streda" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.5.label "štvrtok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.6.label "piatok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.7.label "sobota" >
-<!ENTITY event.recurrence.repeat.dayofmonth.label    "Deň v mesiaci">
-<!ENTITY event.recurrence.repeat.recur.label      "Tieto dni">
-
-<!ENTITY event.recurrence.every.label            "Každý:" >
-<!ENTITY repeat.units.years.both               "rok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.every.month.label  "Každý" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.every.weekday.label "Každý" >
-
-<!-- LOCALIZATON NOTE
-   Some languages use a preposition when describing dates:
-   Portuguese: 6 de Setembro
-   English: 6 [of] September
-   event.recurrence.pattern.yearly.of.label is "of" in
-   Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat yearly
--->
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.of.label      "" >
-
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.1.label    "január" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.2.label    "február" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.3.label    "marec" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.4.label    "apríl" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.5.label    "máj" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.6.label    "jún" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.7.label    "júl" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.8.label    "august" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.9.label    "september" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.10.label   "október" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.11.label   "november" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month.12.label   "december" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.first.label     "Prvý">
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.second.label    "Druhý">
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.third.label     "Tretí">
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.fourth.label    "Štvrtý">
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.fifth.label     "Piaty">
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.last.label     "Posledný">
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.1.label    "nedeľa" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.2.label    "pondelok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.3.label    "utorok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.4.label    "streda" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.5.label    "štvrtok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.6.label    "piatok" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.week.7.label    "sobota" >
-<!ENTITY event.recurrence.of.label              "v mesiaci" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.1.label   "január" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.2.label   "február" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.3.label   "marec" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.4.label   "apríl" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.5.label   "máj" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.6.label   "jún" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.7.label   "júl" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.8.label   "august" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.9.label   "september" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.10.label   "október" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.11.label   "november" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.12.label   "december" >
-
-<!ENTITY event.recurrence.range.label          "Rozsah opakovaní">
-<!ENTITY event.recurrence.forever.label         "Bez konečného dátumu" >
-<!ENTITY event.recurrence.repeat.for.label       "Vytvoriť schôdzku" >
-<!ENTITY event.recurrence.appointments.label      "krát" >
-<!ENTITY event.repeat.until.label            "Opakovať do dátumu" >
-<!ENTITY event.recurrence.preview.label         "Ukážka">
-
-<!-- Reminder dialog -->
-
-<!ENTITY reminder.title.label              "Vlastná pripomienka">
-<!ENTITY reminder.dialogtitle.label           "Nastaviť pripomienky">
-<!ENTITY reminder.reminderDetails.label         "Podrobnosti pripomienky">
-<!ENTITY reminder.action.label             "Vyberte akciu pripomienky">
-<!ENTITY reminder.action.alert.label          "Zobraziť upozornenie">
-<!ENTITY reminder.action.email.label          "Odoslať e-mail">
-<!ENTITY reminder.new.label               "Nová">
-<!ENTITY reminder.delete.label             "Odstrániť">
-<!ENTITY reminder.relation.start.label         "začiatok udalosti">
-<!ENTITY reminder.relation.end.label          "koniec udalosti">
-<!ENTITY reminder.add.label               "Pridať">
-<!ENTITY reminder.add.accesskey             "P">
-<!ENTITY reminder.remove.label             "Odstrániť">
-<!ENTITY reminder.remove.accesskey           "O">
-
-<!-- Attendees dialog -->
-<!ENTITY invite.title.label       "Pozvaní účastníci">
-<!ENTITY event.organizer.label      "Organizátor">
-<!ENTITY event.freebusy.suggest.slot   "Navrhnutý vhodný čas:">
-<!ENTITY event.freebusy.next.slot    "Ďalší vhodný čas" >
-<!ENTITY event.freebusy.previous.slot  "Predchádzajúci vhodný čas" >
-<!ENTITY event.freebusy.zoom       "Zmena veľkosti:">
-<!ENTITY event.freebusy.plus       "Nasledujúca hodina" >
-<!ENTITY event.freebusy.minus      "Predchádzajúca hodina" >
-<!ENTITY event.freebusy.legend.free   "Voľno" >
-<!ENTITY event.freebusy.legend.busy   "Obsadené" >
-<!ENTITY event.freebusy.legend.unknown  "Žiadne informácie" >
-
-<!-- Timezone dialog -->
-
-<!ENTITY timezone.title.label      "Spresnite časové pásmo">
-
-<!-- Read-Only dialog -->
-
-<!ENTITY read.only.general.label     "Všeobecné">
-<!ENTITY read.only.title.label      "Názov:">
-<!ENTITY read.only.repeat.label     "Opakovanie:">
-<!ENTITY read.only.location.label    "Miesto konania:">
-<!ENTITY read.only.category.label    "Kategória:">
-<!ENTITY read.only.organizer.label    "Organizátor:">
-<!ENTITY read.only.reply.label      "Odpoveď:">
-<!ENTITY read.only.accept.label     "Chcem sa zúčastniť">
-<!ENTITY read.only.decline.label     "Nechcem sa zúčastniť">
-<!ENTITY read.only.needs.action.label  "Potvrdím neskôr">
-<!ENTITY read.only.reminder.label    "Pripomienka:">
-<!ENTITY read.only.attendees.label    "Účastníci">
-<!ENTITY read.only.description.label   "Popis">
-<!ENTITY read.only.documents.label    "Dokumenty">
-<!ENTITY read.only.link.label      "Súvisiaci odkaz">
deleted file mode 100644
--- a/calendar/chrome/prototypes/sun-calendar-event-dialog.properties
+++ /dev/null
@@ -1,153 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is Sun event dialog code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is Sun Microsystems.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#  Michael Büttner <michael.buettner@sun.com>
-#  Philipp Kewisch <mozilla@kewis.ch>
-#  Hubert Gajewski <hubert@hubertgajewski.com>, Aviary.pl
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-repeatDetailsRuleDaily1=každý deň
-repeatDetailsRuleDaily2=každý druhý deň
-repeatDetailsRuleDaily3=každých %1$S dní
-repeatDetailsRuleDaily4=každý pracovný deň
-
-repeatDetailsRuleWeekly1=vždy v %1$S
-repeatDetailsRuleWeekly2=každý druhý týždeň v %1$S
-repeatDetailsRuleWeekly3=každý %1$S týždeň v %2$S
-repeatDetailsRuleWeekly4=každý týždeň
-repeatDetailsRuleWeekly5=každý druhý týždeň
-repeatDetailsRuleWeekly6=každé %1$S týždne
-
-repeatDetailsDay1=Nedeľu
-repeatDetailsDay2=Pondelok
-repeatDetailsDay3=Utorok
-repeatDetailsDay4=Streda
-repeatDetailsDay5=Štvrtok
-repeatDetailsDay6=Piatok
-repeatDetailsDay7=Sobotu
-repeatDetailsAnd=a
-
-repeatDetailsRuleMonthly1=%1$S %2$S
-repeatDetailsRuleMonthly2=%1$S %2$S každý druhý mesiac
-repeatDetailsRuleMonthly3=%1$S %2$S každý %3$S mesiac
-repeatDetailsRuleMonthly4=%1$S deň, každý mesiac
-repeatDetailsRuleMonthly5=%1$S deň, každý druhý mesiac
-repeatDetailsRuleMonthly6=%1$S deň, každý %2$S mesiac
-
-repeatDetailsOrdinal1=prvý
-repeatDetailsOrdinal2=druhý
-repeatDetailsOrdinal3=tretí
-repeatDetailsOrdinal4=štvrtý
-repeatDetailsOrdinal5=piaty
-repeatDetailsOrdinal-1=posledný
-
-repeatDetailsRuleYearly1=každý %1$S %2$S
-repeatDetailsRuleYearly2=každý druhý rok v %1$S %2$S
-repeatDetailsRuleYearly3=každé %3$S roky v %1$S %2$S
-repeatDetailsRuleYearly4=%1$S %2$S v %3$S
-repeatDetailsRuleYearly5=každý druhý rok %1$S %2$S v %3$S
-repeatDetailsRuleYearly6=každé %4$S roky %1$S %2$S v %3$S
-
-repeatDetailsMonth1=Január
-repeatDetailsMonth2=Február
-repeatDetailsMonth3=Marec
-repeatDetailsMonth4=Apríl
-repeatDetailsMonth5=Máj
-repeatDetailsMonth6=Jún
-repeatDetailsMonth7=Júl
-repeatDetailsMonth8=August
-repeatDetailsMonth9=September
-repeatDetailsMonth10=Október
-repeatDetailsMonth11=November
-repeatDetailsMonth12=December
-
-repeatDetailsCount=Nastane %1$S\naktívna %2$S %3$S krát\nv čase od %4$S do %5$S.
-repeatDetailsCountAllDay=Nastane %1$S\naktívna %2$S pre %3$S krát.
-repeatDetailsUntil=Nastane %1$S\naktívna %2$S do %3$S\n v čase od %4$S do %5$S.
-repeatDetailsUntilAllDay=Nastane %1$S\naktívna %2$S do %3$S.
-repeatDetailsInfinite=Nastane %1$S\naktívna %2$S\n v čase od %3$S do %4$S.
-repeatDetailsInfiniteAllDay=Nastane %1$S\naktívna %2$S.
-
-reminderCustomTitle=%1$S %2$S %3$S %4$S
-reminderTitleAtStartEvent=Moment začiatku udalosti
-reminderTitleAtStartTask=Moment začiatku úlohy
-reminderTitleAtEndEvent=Moment konca udalosti
-reminderTitleAtEndTask=Moment konca úlohy
-reminderCustomUnitMinute=minútu
-reminderCustomUnitMinutes=minút
-reminderCustomUnitHour=hodinu
-reminderCustomUnitHours=hodín
-reminderCustomUnitDay=deň
-reminderCustomUnitDays=dní
-reminderCustomRelationBefore=pred
-reminderCustomRelationAfter=po
-reminderCustomOriginBeginEvent=začiatkom udalosti
-reminderCustomOriginEndEvent=koncom udalosti
-reminderCustomOriginBeginTask=začiatkom úlohy
-reminderCustomOriginEndTask=koncom úlohy
-reminderErrorMaxCountReachedEvent=Vybraný kalendár má obmedzenie na %1$S pripomienok na jednu udalosť.
-reminderErrorMaxCountReachedTask=Vybraný kalendár má obmedzenie na %1$S pripomienok na jednu úlohu.
-newEvent=Nová udalosť
-newTask=Nová úloha
-
-emailSubjectReply=Re: %1$S
-
-# Link Location Dialog
-specifyLinkLocation=Špecifikujte adresu odkazu
-enterLinkLocation=Zadajte webovú stránku alebo umiestnenie dokumentu.
-
-summaryDueTaskLabel=Splniť do:
-
-# Attach File Dialog
-selectAFile=Vyberte súbory, ktoré chcete pripojiť
-removeCalendarsTitle=Odstrániť prílohy
-removeCalendarsText=Naozaj chcete odstrániť všetky prílohy (celkom %1$S)?
-
-# Recurrence Dialog Widget Order
-# LOCALIZATION NOTE: You can change the order of below params
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat montly
-# %1$S - ordinal, %2$S - weekday
-# e.g. "First Saturday"
-monthlyOrder=%1$S %2$S
-
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat yearly
-# %1$S - day of month, %2$S - of, %3$S - month
-# e.g. "6 [of] September"
-# If you don't need %2$S in your locale - please put this on the third place.
-yearlyOrder=%1$S %3$S %2$S
-
-# Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat yearly
-# %1$S - ordinal, %2$S - weekday, %3$S - of, %4$S - month
-# e.g. "First Saturday of September"
-# If you don't need %3$S in your locale - please put this on the third place.
-yearlyOrder2=%1$S %2$S %3$S %4$S
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -54,18 +54,18 @@ PEGatherMediaNotIdent=Očakávaný identifikátor v zozname médií, ale bol nájdený '%1$S'.
 PEImportNotURI=Očakávaná URI v pravidle @import, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEImportUnexpected=Nájdený neočakávaný reťazec '%1$S' v @import.
 PEGroupRuleEOF=koniec pravidla @media / @-moz-document
 PEMozDocRuleBadFunc=Očakávané url(), url-prefix() alebo domain() v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotURI=Očakávané URI v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEAtNSPrefixEOF=prefix priestoru názvov v pravidle @namespace
 PEAtNSURIEOF=priestor názvov URI v pravidle @namespace
 PEAtNSUnexpected=Neočakávaný token v @namespace: '%1$S'.
-PESkipDeclBraceEOF=uzatváracej } deklaračného bloku
-PESkipRSBraceEOF=uzatváracej } neplatných pravidiel
+PESkipDeclBraceEOF=uzatváracieho znaku } deklaračného bloku
+PESkipRSBraceEOF=uzatváracieho znaku } neplatných pravidiel
 PEBadSelectorRSIgnored=Pravidlá ignorované kvôli nesprávnemu selektoru.
 PESelectorListExtraEOF=',' alebo '{'
 PESelectorListExtra=Očakávané ',' alebo '{', ale bolo nájdené '%1$S'.
 PESelectorGroupNoSelector=Očakávaný selektor.
 PESelectorGroupExtraCombinator=Nesprávne umiestnený spojovník.
 PEClassSelEOF=názov triedy
 PEClassSelNotIdent=Očakávaný identifikátor selektoru triedy, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PETypeSelEOF=typ prvku
--- a/mail/chrome/messenger-region/region.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-region/region.properties
@@ -1,10 +1,8 @@
-mailnews_support_url=http://support.live.mozillamessaging.com/%LOCALE%/%APP%/%APPBUILDID%/
-
 # To make mapit buttons to disappear in the addressbook, specify empty string. For example:
 # mail.addr_book.mapit_url.format=
 # The format for "mail.addr_book.mapit_url.format" is:
 # @A1 == address, part 1
 # @A2 == address, part 2
 # @CI == city
 # @ST == state
 # @ZI == zip code
--- a/mail/chrome/messenger/custom.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/custom.properties
@@ -1,2 +1,1 @@
-headerRemoved=Zo zoznamu ste odstránili hlavičku správy. Možno budete musieť znovu zadať kritériá filtra.
 colonInHeaderName=Hlavička, ktorú ste zadali, obsahuje neplatný znak, ako napríklad ":", netlačiteľný znak, nie-ascii alebo osembitový ascii znak. Odstráňte neplatný znak a skúste znova.
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -182,17 +182,16 @@
 <!ENTITY sortDescending.label "Zostupne">
 <!ENTITY sortDescending.accesskey "s">
 <!ENTITY sortThreaded.label "Zreťazené usporiadanie">
 <!ENTITY sortThreaded.accesskey "Z">
 <!ENTITY sortUnthreaded.label "Klasické usporiadanie">
 <!ENTITY sortUnthreaded.accesskey "K">
 <!ENTITY groupBySort.label "Triedením zoskupiť">
 <!ENTITY groupBySort.accesskey "T">
-<!ENTITY groupBySortCmd.key "G">
 <!ENTITY msgsMenu.label "Správy">
 <!ENTITY msgsMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY threads.label "Vlákna">
 <!ENTITY threads.accesskey "V">
 <!ENTITY allMsgsCmd.label "Všetky">
 <!ENTITY allMsgsCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY expandOrCollapseMenu.label "Rozbaliť/Zbaliť">
 <!ENTITY expandOrCollapseMenu.accesskey "b">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -445,16 +445,17 @@ copyToFolderAgain=Znova kopírovať do priečinka "%1$S"
 copyToFolderAgainAccessKey=u
 
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote images for
 alwaysLoadRemoteContentForSender1=Vždy načítať vzdialené obrázky z %1$S 
 
 # Strings for growl notifications on Mac OS X
 subjectNotificationTitle=Predmet: "%1$S"
 senderNotificationText=Odosielateľ: "%1$S"
+growlNotification=Nová e-mailová správa
 
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Potvrdenie
 emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 emptyTrashTitle=Potvrdenie
 emptyTrashMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
 emptyTrashDontAsk=Viac sa už nepýtať.
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -1,9 +1,10 @@
 <!ENTITY itemGeneral.label       "Všeobecné">
+<!ENTITY itemDisplay.label       "Čítanie a zobrazenie">
 <!ENTITY itemUpdate.label        "Aktualizácie">
 <!ENTITY itemNetworking.label      "Sieť a miesto na disku">
 <!ENTITY itemCertificates.label     "Certifikáty">
 
 <!-- General Settings -->
 
 <!ENTITY showCondensedAddresses.label  "Zobrazovať mená len pre adresy uložené v osobných adresároch">
 <!ENTITY showCondensedAddresses.accesskey "b">
@@ -29,16 +30,20 @@
 <!ENTITY reuseExpRadio2.accesskey    "k">
 <!ENTITY configEditDesc.label      "Pokročilé nastavenia">
 <!ENTITY configEdit.label        "Editor nastavení…">
 <!ENTITY configEdit.accesskey      "E">
 <!ENTITY returnReceiptsInfo.label    "Zistiť ako &brandShortName; spracováva potvrdenia o prečítaní">
 <!ENTITY showReturnReceipts.label    "Potvrdenia o prečítaní…">
 <!ENTITY showReturnReceipts.accesskey  "P">
 
+<!-- Display and Reading Settings -->
+<!ENTITY reading.caption        "Čítanie">
+<!ENTITY display.caption        "Zobrazenie">
+
 <!-- Update -->
 <!ENTITY autoCheck.label        "Pravidelne kontrolovať aktualizácie pre:">
 <!ENTITY enableAppUpdate.label     "&brandShortName;">
 <!ENTITY enableAppUpdate.accesskey   "T">
 <!ENTITY enableAddonsUpdate.label    "Nainštalované doplnky">
 <!ENTITY enableAddonsUpdate.accesskey  "N">
 <!ENTITY checkNow.label         "Skontrolovať teraz…">
 <!ENTITY whenUpdatesFound.label     "Ak sú dostupné aktualizácie pre &brandShortName;:">
--- a/suite/chrome/mailnews/custom.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/custom.properties
@@ -1,2 +1,1 @@
-headerRemoved=Zo zoznamu ste odstránili hlavičku správy. Možno budete musieť znovu zadať kritériá filtra.
 colonInHeaderName=Hlavička, ktorú ste zadali, obsahuje neplatný znak, ako napríklad ":", netlačiteľný znak, nie-ascii alebo osembitový ascii znak. Odstráňte neplatný znak a skúste znova.
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -400,16 +400,19 @@ errorOpenMessageForMessageIdMessage=Správa pre message-id %S nebola nájdená
 confirmPhishingTitle=Upozornenie na podozrivú poštu
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
 confirmPhishingUrl1=%1$S si myslí, že táto správa je podozrivá! Je možné, že odkaz v tejto správe sa len vydáva za webové stránky, ktoré chcete navštíviť. Väčšina legitímnych stránok používa doménové mená namiesto čísel. Naozaj chcete navštíviť %2$S?
 confirmPhishingUrl2=%1$S si myslí, že táto správa je podozrivá! Je možné, že odkaz v tejto správe sa len vydáva za webové stránky, ktoré chcete navštíviť. Naozaj chcete navštíviť %2$S?
 
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
 alwaysLoadRemoteContentForSender=Kliknutím sem povolíte načítavanie vzdialeného obsahu od %1$S.
 
+# Strings for growl notifications on Mac OS X
+growlNotification=Nová e-mailová správa
+
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Potvrdenie
 emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 emptyTrashTitle=Potvrdenie
 emptyTrashMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
 emptyTrashDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/filefield.properties
@@ -0,0 +1,3 @@
+#### Change Action
+
+downloadHelperNoneSelected=Nič nie je označené
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/errors.dtd
@@ -0,0 +1,1 @@
+<!ENTITY errors.title        "Chyby">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/preferences/preferences.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/preferences/preferences.properties
@@ -1,12 +1,8 @@
-#### Change Action
-
-downloadHelperNoneSelected=Nie je vybrané
-
 #### Master Password
 
 password_not_set=(nezadané)
 failed_pw_change=Nie je možné zmeniť hlavné heslo.
 incorrect_pw=Aktuálne hlavné heslo nebolo zadané správne. Skúste to znova.
 pw_change_ok=Hlavné heslo bolo úspešne zmenené.
 pw_erased_ok=Upozornenie! Odstránili ste svoje hlavné heslo.
 pw_not_wanted=Upozornenie! Rozhodli ste sa nepoužívať hlavné heslo.
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/errors.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,1 +0,0 @@
-<!ENTITY errors.title "Chyby">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
@@ -15,32 +15,16 @@ statusFailed=Inštalácia zlyhala
 pauseButtonPause=Pozastaviť
 pauseButtonResume=Pokračovať
 hideButton=Skryť
 hideButton.accesskey=k
 
 updatesfound_minor.title=Dostupná aktualizácia
 updatesfound_major.title=Dostupná nová verzia
 
-progressFormatKBKB=#1 z #2 kB
-progressFormatKBMB=#1 kB z #2 MB
-progressFormatMBMB=#1 z #2 MB
-progressFormatUnknownKB=#1 kB
-progressFormatUnknownMB=#1 MB
-pausedStatus=Zatiaľ prevzatých: %S
-remain=ostáva
-unknownFilesize=neznáma veľkosť súboru
-rateFormatKBSec=#1 kB/s
-rateFormatMBSec=#1 MB/s
-longTimeFormat=#1:#2:#3
-shortTimeFormat=#2:#3
-rateFormat=pri #1
-progressFormat=#1#2
-timeFormat=; #1 #2
-statusFormat=#1#2
 downloadingPrefix=Preberá sa %S…
 pausedName=Preberanie %S je pozastavené
 
 restartButton=Reštartovať %S
 restartButton.accesskey=R
 downloadButton_minor=Prevziať a nainštalovať »
 downloadButton_minor.accesskey=P
 downloadButton_major=Získať novú verziu »