update
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 09 Feb 2009 17:43:04 +0100
changeset 53 6ea73cffed8e0fd77ed9af1480a7b1229c65c970
parent 52 0775b2939728a0ba3be227f2cd0be833e9588835
child 54 12eb63e41ba2ccff930a4cf388d205d1995610b5
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/pageInfo.properties
dom/chrome/layout/css.properties
toolkit/chrome/global/console.dtd
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -60,19 +60,16 @@ mediaBlockImage=Blokovať obrázky z %S
 mediaUnknownNotCached=Neznáme (nie je vo vyrovnávacej pamäti)
 mediaImageType=Obrázok %S
 mediaAnimatedImageType=Obrázok %S (animovaný, počet snímok: %S)
 mediaDimensions=%S px \u00D7 %S px
 mediaDimensionsScaled=%S px \u00D7 %S px (zmenšený na %S px \u00D7 %S px)
 
 generalQuirksMode=Režim ako staršie prehliadače (Quirks)
 generalStrictMode=Kompatibilný so štandardami
-generalNotCached=(neuložené vo vyrovnávacej pamäti)
-generalDiskCache=Disková vyrovnávacia pamäť
-generalMemoryCache=Pamäťová vyrovnávacia pamäť
 generalSize=%S kB (%S bajtov)
 generalMetaTag=Meta (počet značiek: 1)
 generalMetaTags=Meta (počet značiek: %S)
 generalSiteIdentity=Túto webovú stránku vlastní %S\nStránku overil %S
 
 feedRss=RSS
 feedAtom=Atom
 feedXML=XML
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -32,18 +32,16 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 MimeNotCss=Šablóna so štýlmi %1$S nebola načítaná, pretože jej typ MIME je "%2$S" namiesto "text/css".
 MimeNotCssWarn=Šablóna so štýlmi %1$S bola načítaná ako CSS, aj keď jej typ MIME je "%2$S" namiesto "text/css".
 
-UseOfGetPropertyCSSValueWarning=Používanie getPropertyCSSValue() je zavrhnuté. je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód použitím  funkcie getPropertyValue().
-
 PEUnexpEOF2=Neočakávaný koniec súboru pri vyhľadávaní %1$S.
 PEParseRuleWSOnly=Reťazec zložený len z medzier odovzdaný na analýzu ako pravidlo.
 PEDeclDropped=Deklarácia vynechaná.
 PEDeclSkipped=Preskočené na ďalšiu deklaráciu.
 PEUnknownProperty=Neznáma vlastnosť '%1$S'.
 PEValueParsingError=Chyba pri spracovaní hodnoty pre '%1$S'.
 PEExpectEndValue=Očakávané ukončenie hodnoty, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PESkipAtRuleEOF=koniec neznámeho @-pravidla
--- a/toolkit/chrome/global/console.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/console.dtd
@@ -39,27 +39,27 @@
 
 <!ENTITY errFile.label "Zdrojový súbor:">
 <!ENTITY errLine.label "Riadok:">
 <!ENTITY errColumn.label "Stĺpec:">
 
 <!ENTITY all.label "Všetky">
 <!ENTITY all.accesskey "V">
 <!ENTITY errors.label "Chyby">
-<!ENTITY errors.accesskey "h">
+<!ENTITY errors.accesskey "C">
 <!ENTITY warnings.label "Upozornenia">
 <!ENTITY warnings.accesskey "o">
 <!ENTITY messages.label "Správy">
 <!ENTITY messages.accesskey "r">
 <!ENTITY clear.label "Vymazať">
 <!ENTITY clear.accesskey "m">
 <!ENTITY codeEval.label     "Kód:">
-<!ENTITY codeEval.accesskey "K">
+<!ENTITY codeEval.accesskey "d">
 <!ENTITY evaluate.label "Vyhodnotiť">
-<!ENTITY evaluate.accesskey "d">
+<!ENTITY evaluate.accesskey "h">
 
 <!ENTITY copyCmd.label "Kopírovať">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY copyCmd.commandkey "C">
 <!ENTITY sortFirst.label "Usporiadať od prvého">
 <!ENTITY sortFirst.accesskey "r">
 <!ENTITY sortLast.label "Usporiadať od posledného">
 <!ENTITY sortLast.accesskey "o">