update
authorsektormaster@atlas.sk
Fri, 23 Jan 2009 14:23:39 +0100
changeset 51 6d6411cea84516b05f91ab65375405d658f197d0
parent 50 4aa936746bde44d713cd43213e3263e3d0a82537
child 52 0775b2939728a0ba3be227f2cd0be833e9588835
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/sanitize.dtd
dom/chrome/layout/css.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
security/manager/chrome/pippki/validation.dtd
toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
toolkit/chrome/global/console.dtd
toolkit/chrome/global/languageNames.properties
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -347,16 +347,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey  "0">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
 
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.label    "Meniť iba veľkosť textu">
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.accesskey  "t">
 <!ENTITY fullZoom.label         "Lupa">
 <!ENTITY fullZoom.accesskey       "L">
 
+<!ENTITY newTabButton.tooltip      "Otvorí novú kartu">
 <!ENTITY newWindowButton.tooltip    "Otvorí nové okno">
 <!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip   "Zavrieť bočný panel">
 
 <!ENTITY cutButton.tooltip       "Vystrihnúť">
 <!ENTITY copyButton.tooltip       "Kopírovať">
 <!ENTITY pasteButton.tooltip      "Prilepiť">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.label  "Koniec">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -1,16 +1,17 @@
 nv_done=Hotovo
 nv_timeout=Čas vypršal
 nv_stopped=Zastavené
 openFile=Otvoriť súbor
 
 droponbookmarksbutton=Upustením odkazu ho uložíte do záložiek
 dropondownloadsbutton=Upustením odkazu alebo súboru ho prevezmete
 droponnewwindowbutton=Presuňte súbor alebo odkaz, ak ho chcete otvoriť v novom okne
+droponnewtabbutton=Presuňte súbor alebo odkaz, ak ho chcete otvoriť na novej karte
 droponhomebutton=Zadajte odkaz alebo súbor, ktorý bude vašou domovskou stránkou
 droponhometitle=Nastavenie domovskej stránky
 droponhomemsg=Chcete, aby sa tento dokument stal vašou novou domovskou stránkou?
 
 # context menu strings
 
 contextMenuSearchText=Vyhľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S
 contextMenuSearchText.accesskey=V
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -71,17 +71,17 @@ view.sortBy.description.label=Usporiadať podľa popisu
 view.sortBy.description.accesskey=o
 view.sortBy.dateAdded.label=Usporiadať podľa času pridania
 view.sortBy.dateAdded.accesskey=r
 view.sortBy.lastModified.label=Usporiadať podľa času poslednej úpravy
 view.sortBy.lastModified.accesskey=v
 view.sortBy.tags.label=Usporiadať podľa značiek
 view.sortBy.tags.accesskey=U
 
-searchBookmarks=Hľadať záložky
+searchBookmarks=Hľadať v záložkách
 searchHistory=Hľadať v histórii
 searchCurrentDefault=Hľadať v priečinku '%S'
 findInPrefix=Hľadať v priečinku '%S'…
 
 tabs.openWarningTitle=Potvrdenie otvorenia
 tabs.openWarningMultipleBranded=Chystáte sa otvoriť niekoľko kariet naraz (celkom %S). Toto môže spomaliť %S počas ich načítavania. Naozaj chcete pokračovať?
 tabs.openButtonMultiple=Otvoriť karty
 tabs.openWarningPromptMeBranded=Upozorniť ma v prípade, že otvorenie viacerých kariet môže spomaliť %S
--- a/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
@@ -31,11 +31,13 @@ that require it. -->
 <!ENTITY itemWebCache.label      "Webová vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY itemWebCache.accesskey    "W">
 <!ENTITY itemOfflineApps.label    "Stránky v režime offline">
 <!ENTITY itemOfflineApps.accesskey  "S">
 <!ENTITY itemDownloadList.label    "Zoznam prevzatých súborov">
 <!ENTITY itemDownloadList.accesskey  "Z">
 <!ENTITY itemActiveLogins.label    "Aktívne prihlásenia">
 <!ENTITY itemActiveLogins.accesskey  "A">
+<!ENTITY itemSiteSettings.label    "Špecifické nastavenia stránok">
+<!ENTITY itemSiteSettings.accesskey  "e">
 
 <!ENTITY window.width         "30em">
 <!ENTITY column.width         "16em">
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -32,16 +32,18 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 MimeNotCss=Šablóna so štýlmi %1$S nebola načítaná, pretože jej typ MIME je "%2$S" namiesto "text/css".
 MimeNotCssWarn=Šablóna so štýlmi %1$S bola načítaná ako CSS, aj keď jej typ MIME je "%2$S" namiesto "text/css".
 
+UseOfGetPropertyCSSValueWarning=Používanie getPropertyCSSValue() je zavrhnuté. je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód použitím funkcie getPropertyValue().
+
 PEUnexpEOF2=Neočakávaný koniec súboru pri vyhľadávaní %1$S.
 PEParseRuleWSOnly=Reťazec zložený len z medzier odovzdaný na analýzu ako pravidlo.
 PEDeclDropped=Deklarácia vynechaná.
 PEDeclSkipped=Preskočené na ďalšiu deklaráciu.
 PEUnknownProperty=Neznáma vlastnosť '%1$S'.
 PEValueParsingError=Chyba pri spracovaní hodnoty pre '%1$S'.
 PEExpectEndValue=Očakávané ukončenie hodnoty, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PESkipAtRuleEOF=koniec neznámeho @-pravidla
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
@@ -167,17 +167,17 @@ undefinedValStr=<Nie je definovaná>
 undefinedURL=Nie je zadaná adresa pre automatickú aktualizáciu.
 yesButton=Áno
 noButton=Nie
 resetPasswordConfirmationTitle=Vymazanie hlavného hesla
 resetPasswordConfirmationMessage=Vaše hlavné heslo bolo vymazané.
 crlAutoupdateEnabled=Povolená
 crlAutoupdateNotEnabled=Nepovolená
 crlAutoupdateOk=OK
-crlAutoupdateFailed=Zlyhané
+crlAutoupdateFailed=Zlyhanie
 crlImportNewCRLTitle=Import zoznamu zrušených certifikátov
 crlImportNewCRLLabel=Importovať CRL z:
 
 #Import certificate(s) file dialog
 importEmailCertPrompt=Vyberte súbor s e-mailovým certifikátom, ktorý sa má naimportovať
 importCACertsPrompt=Vyberte súbor s certifikátom autority, ktorý sa má naimportovať
 importServerCertPrompt=Vyberte súbor s certifikátom servera, ktorý sa má naimportovať
 file_browse_Certificate_spec=Súbory certifikátov
--- a/security/manager/chrome/pippki/validation.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/validation.dtd
@@ -31,37 +31,37 @@
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY validation.crlmanager.label        "Správca zoznamu zrušených certifikátov (CRL)">
-<!ENTITY validation.crlmanager.description     "Tieto zoznamy zrušených certifikátov (CRL) sú uložené v databáze certifikátov:">
+<!ENTITY validation.crlmanager.description     "V databáze sú uložené tieto zoznamy zrušených certifikátov (CRL):">
 <!ENTITY validation.crlname.label          "Názov">
 <!ENTITY validation.crllastupdate.label       "Posledná aktualizácia">
-<!ENTITY validation.crlnextupdate.label       "Ďalšia aktualizácia">
+<!ENTITY validation.crlnextupdate.label       "Nasledujúca aktualizácia">
 <!ENTITY validation.crlautoupdateenabled.label   "Automatická aktualizácia">
 <!ENTITY validation.crlautoupdatestatus.label    "Stav automatickej aktualizácie">
 <!ENTITY validation.deletecrl.label         "Odstrániť">
 <!ENTITY validation.deletecrl.accesskey       "O">
 <!ENTITY validation.updatecrl.label         "Aktualizovať">
 <!ENTITY validation.updatecrl.accesskey       "A">
 <!ENTITY validation.advanced.label         "Nastavenie">
 <!ENTITY validation.advanced.accesskey       "N">
 
 <!ENTITY validation.crl.autoupdate.title      "Nastavenie automatickej aktualizácie CRL">
-<!ENTITY validation.crl.autoupdate.enable.label   "Povoliť automatickú aktualizáciu pre tieto CRL">
-<!ENTITY validation.crl.autoupdate.time.label1   "Aktualizácia">
-<!ENTITY validation.crl.autoupdate.time.label2   "dní do nasledujúcej aktualizácie">
+<!ENTITY validation.crl.autoupdate.enable.label   "Povoliť automatickú aktualizáciu pre tento CRL">
+<!ENTITY validation.crl.autoupdate.time.label1   "Aktualizovať">
+<!ENTITY validation.crl.autoupdate.time.label2   "dní pred dátumom nasledujúcej aktualizácie">
 <!ENTITY validation.crl.autoupdate.freq.label1   "Aktualizovať každých">
 <!ENTITY validation.crl.autoupdate.freq.label2   "dní">
 <!ENTITY validation.crl.autoupdate.url.label    "CRL bude importované z:">
 <!ENTITY crl.import.status.title          "Stav importu CRL">
 <!ENTITY crl.import.success.message         "Zoznam zrušených certifikátov (CRL – Certificate revocation list) bol úspešne importovaný.">
-<!ENTITY crl.issuer.label              "CRL vydal:">
-<!ENTITY crl.issuer.org.label            "Organizácia:">
-<!ENTITY crl.issuer.orgunit.label          "Jednotka:">
-<!ENTITY crl.import.nextupdate.label        "Ďalšia aktualizácia:">
-<!ENTITY crl.autoupdate.fail.cnt.label       "Predchádzajúce opakované zlyhania aktualizácie:">
-<!ENTITY crl.autoupdate.fail.reason.label      "Podrobnosti o zlyhaní poslednej aktualizácie:">
+<!ENTITY crl.issuer.label              "CRL vydal: ">
+<!ENTITY crl.issuer.org.label            "Organizácia: ">
+<!ENTITY crl.issuer.orgunit.label          "Jednotka: ">
+<!ENTITY crl.import.nextupdate.label        "Ďalšia aktualizácia: ">
+<!ENTITY crl.autoupdate.fail.cnt.label       "Predchádzajúce opakované zlyhania aktualizácie: ">
+<!ENTITY crl.autoupdate.fail.reason.label      "Podrobnosti o zlyhaní poslednej aktualizácie: ">
 <!ENTITY edit.button                "Nastavenie">
--- a/toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
@@ -1,17 +1,16 @@
 Alert=Výstraha
-Confirm=Potvrdiť
-ConfirmCheck=Potvrdiť
+Confirm=Potvrdenie
+ConfirmCheck=Potvrdenie
 Prompt=Výzva
 PromptUsernameAndPassword2=Požadované overenie
 PromptPassword2=Požadované heslo
 Select=Výber
 OK=OK
 Cancel=Zrušiť
 Yes=Án&o
 No=&Nie
 Save=&Uložiť
 Revert=&Vrátiť
 DontSave=&Neuložiť
 ScriptDlgGenericHeading=[Aplikácia JavaScriptu]
 ScriptDlgHeading=Oznámenie stránky %S:
-
--- a/toolkit/chrome/global/console.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/console.dtd
@@ -41,17 +41,17 @@
 <!ENTITY errLine.label "Riadok:">
 <!ENTITY errColumn.label "Stĺpec:">
 
 <!ENTITY all.label "Všetky">
 <!ENTITY all.accesskey "V">
 <!ENTITY errors.label "Chyby">
 <!ENTITY errors.accesskey "h">
 <!ENTITY warnings.label "Upozornenia">
-<!ENTITY warnings.accesskey "a">
+<!ENTITY warnings.accesskey "o">
 <!ENTITY messages.label "Správy">
 <!ENTITY messages.accesskey "r">
 <!ENTITY clear.label "Vymazať">
 <!ENTITY clear.accesskey "m">
 <!ENTITY codeEval.label   "Kód:">
 <!ENTITY codeEval.accesskey "K">
 <!ENTITY evaluate.label "Vyhodnotiť">
 <!ENTITY evaluate.accesskey "d">
--- a/toolkit/chrome/global/languageNames.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/languageNames.properties
@@ -1,17 +1,17 @@
 aa=Afarský
 ab=Abcházsky
 ae=Avestanský
-af=Africký
+af=Afrikánsky
 ak=Akanský
-am=Amharský
+am=Amhársky
 an=Aragónsky
 ar=Arabský
-as=Asámejský
+as=Asamský
 ast=Astúrsky
 av=Avarský
 ay=Ajmarský
 az=Azerbajdžanský
 ba=Baškirský
 be=Bieloruský
 bg=Bulharský
 bh=Bihárský
@@ -28,37 +28,37 @@ co=Korzický
 cr=Kreolský
 cs=Český
 cu=Starosloviensky
 cv=Čuvašský
 cy=Waleský
 da=Dánsky
 de=Nemecký
 dv=Maldivský
-dz=Bhutánsky
+dz=Dzongkä
 ee=Ewe
 el=Grécky
 en=Anglický
 eo=Esperanto
 es=Španielsky
 et=Estónsky
 eu=Baskický
-fa=Perzský (Farsi)
+fa=Perzský
 ff=Fulbský
 fi=Fínsky
 fj=Fidžský
 fo=Faerský
 fr=Francúzsky
-fur = Friulský
+fur=Friulský
 fy=Frízsky
 ga=Írsky
 gd=Škótsky
-gl=Galský
+gl=Galícijský
 gn=Guaranský
-gu=Gujaratský
+gu=Gudžarátsky
 gv=Manský
 ha=Hausský
 he=Hebrejský
 hi=Hindský
 ho=Hiri Motu
 hr=Chorvátsky
 hsb=Horná srbčina
 ht=Haitský
@@ -94,46 +94,46 @@ kv=Komský
 kw=Kornský
 ky=Kirgizský
 la=Latinský
 lb=Luxemburský
 lg=Gandský
 li=Limburganský
 ln=Lingalský
 lo=Laoský
-lt=Lotyšský
+lt=Litovský
 lu=Luba-Katanga
-lv=Litovský
+lv=Lotyšský
 mg=Malagézsky
 mh=Maršalský
 mi=Maurský
 mk=Macedónsky
-ml=Malajamský
+ml=Malajalámsky
 mn=Mongolský
 mo=Moldavský
-mr=Marathi
+mr=Maráthsky
 ms=Malajský
 mt=Maltský
 my=Barmský
 na=Naurský
-nb=Nórsky/Bokmaal
+nb=Nórsky/Bokmål
 nd=Ndebelský, severný
 ne=Nepálsky
 ng=Ndonga
 nl=Holandský
 nn=Nórsky/Nynorsk
 no=Nórsky
 nr=Ndebelský, južný
-nso=Sotho, severný
+nso=Sothský, severný
 nv=Navachský
 ny=Chichewa
 oc=Okcitánsky
 oj=Ojibwa
 om=Oromo
-or=Orijský
+or=Urijský
 os=Osetský
 pa=Pandžábsky
 pi=Pali
 pl=Poľský
 ps=Paštúnsky
 pt=Portugalský
 qu=Kečuánsky
 rm=Rétorománsky
@@ -141,48 +141,48 @@ rn=Kirundi
 ro=Rumunský
 ru=Ruský
 rw=Rwandský
 sa=Sanskrit
 sc=Sardínsky
 sd=Sindhský
 se=Severná saamčina
 sg=Sangro
-si=Singhálsky
+si=Sinhalský
 sk=Slovenský
 sl=Slovinský
 sm=Samojský
 sn=Shona
 so=Somálsky
 sq=Albánsky
 sr=Srbský
 ss=Siswati
 st=Sotho, Južné
 su=Sudánsky
 sv=Švédsky
 sw=Svahilský
 ta=Tamilský
-te=Telugu
+te=Telúgsky
 tg=Tadžický
 th=Thajský
 ti=Tigrijský
 tig=Tigre
 tk=Turkménsky
 tl=Tagalský
 tlh=Klingonský
 tn=Tswanský
 to=Tongský
 tr=Turecký
 ts=Tsongský
 tt=Tatársky
 tw=Twi
 ty=Tahitský
 ug=Ujgurský
 uk=Ukrajinský
-ur=Urdu
+ur=Urdský
 uz=Uzbecký
 ve=Vendský
 vi=Vietnamský
 vo=Volapük
 wa=Valónsky
 wen=Lužickosrbský
 wo=Wolofský
 xh=Xhošský
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
@@ -48,17 +48,17 @@ notNowButtonText = &Teraz nie
 notifyBarNotNowButtonText = Teraz nie
 notifyBarNotNowButtonAccessKey = T
 neverForSiteButtonText = Pre tento server &nikdy
 notifyBarNeverForSiteButtonText = Pre tento server nikdy
 notifyBarNeverForSiteButtonAccessKey = e
 rememberButtonText = &Zapamätať
 notifyBarRememberButtonText = Zapamätať
 notifyBarRememberButtonAccessKey = m
-passwordChangeTitle=Potvrdiť zmenu hesla
+passwordChangeTitle=Potvrdenie zmeny hesla
 passwordChangeText=Chcete zmeniť uložené heslo pre %S?
 passwordChangeTextNoUser = Chcete zmeniť uložené heslo pre toto prihlasovacie meno?
 notifyBarChangeButtonText = Zmeniť
 notifyBarChangeButtonAccessKey = m
 notifyBarDontChangeButtonText = Nemeniť
 notifyBarDontChangeButtonAccessKey = e
 userSelectText=Potvrďte, pre ktorého používateľa meníte heslo
 hidePasswords=Skryť heslá